Vous êtes sur la page 1sur 14

Written Exclusively for MCKN Group,

Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

:
**********
Story Title Cheej
Author Trisuman ( trisumans@yahoo.com )
Note: This story is written exclusively for MCKN Yahoo Group at
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/. If story found to be posted on any
other online group/forum. Then legal action to be taken against such culprits.
This story is only for adults and work of fiction. All charecters of legal age. Any resemblance to any
persons, dead or live, is purely coincidental.
Copyright - Trisuman ( trisumans@yahoo.com )
LZ xs Zx Ml, orMs LZS a Mos MUh Mi uDO mMU AW W xqers salliU
Zm MV ers sai lW. mh sals MiW uw fs iUW mw Av cM xii MUi Axii. AYMs
aWh Pus AW M Mr Ax mvl mQu Ax Ea luU MUi Axii. qfW Ll SuVcr iQuU Axc
MWx cMs. SU SuVs q is MPiU TUrs bFl eDl Ax Mos MUi Wi. mh LMS SZs q is
MPW TUrs ls lW. Albl CiM uw MkW rooi iU Ms luWi. icr xWlvsis mh MW xq
Wi. Ai cVvs mcsrliU SZs Avc jm ql uV MRh qs vYr luWi. SuVcr Ak cU
Sux Ah liUc xW Sux q Ue MRsc mWe Ax il qfrMQ WOO kUs. Amsr mqV Ah xSU
orMc Ax sQM WOO qQh qs eql. vuO Ue bhrul BTxqkr oxv qf jQx pQh fs.
mh q qf Ue bhrc msl MW Msr oSss lW. Ue qeU Ml bFl q uer qSl bU As.
Ue qVs ZU mh W CiYr Almimh fs M r Uecr MVi lqM MP TUrs erc W PUus
lxsrl mcDi fs. vuO Albl lWqmqh Emr xcus. SuV Amsrc bU xeU MUrc Ah liU
pFoe xms M cU Sux TUrs erc Ax AqW PUus. Uec mWs Sux q cYM bU AUqi
sVhri bsus. euh Ah fmh W Sl Mrq q mh SuxpU Ms. SuVcr TUVc irU MUh,
bUc xeuO MUh Ah Av Mqqkr Albc uV cas as. SuxpU sQ, cMs W mSj irU MUi
MUi icr lM lF As. q mh jQ qlc se uOl SuVc AMvMSs suh Ah bUis elr
AQaVcr uxi TMl Sh W Sl MUMV Mq Ms.
SuxpUcr MqqV xkrMV Alb Zm Sqs Wi. Amsr xSU orMs CiM Sqss mWl q
is AUq MUrs xcus. Alb MOuU AQu WFl AUq M sas. q icrxP cW MUrs Mclqkr
as. is qfr Wic cW eq AuQi W qs mYM PFM Wi. q qfr xODsqk MQM, Mq xZUc
cW olus. SbcW cWc Mm bFl q oWUcr Zsi As. Alb Sqs Axsrl mQsr mQsr ic QV
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
sas Wi. is fmil EPul cW u W qfr qls MW mOl. q Epr Eprc Albc lUh M
sas.
Albc aUml asMU cWU qqV bqes Wi. i QYruU LM Wi PFl fms

Wi. icr

Aais TYr mmO Uac osFe MZi bql Asco pes Wi. AQur mWQssr Auxji SZs
Alb cas Sxi Wi. icr asMU cWrul qf leU icr Mciv lMOr lMMQ as. il
lMic xlUMQ eFl lM mlW LMS Ocs Wi. lMi biss NOv cSc cqM qxi cqMi Wi.
MmVuUc asMU QM MM Ah lMis cqM mWl qs ic LM col bru Ax qW fs. mh q
qls AuU bis. aso AP Ah lqVi WluO mWi qf leU icr atrMQ as. atri qf orM
Axsrc x MUhU soxQM qaVx uxus Wi.
aR fmi Axsrl Albc pUss Ni eUeUi uU Zs Wi Wi. mmO osFec aV qVic
Zs Wi. iri Alb fmss Axsrl osFec aV AQu mxUs Wi. icr SlW acc xilqksr
bVMQ qf leU mcs. qf leU ir arml xilcr eQul Wsl. icr SlW xilc xoUoU
AMwM Wscs Wi Wi. LM Wi QYruU Puss Axsrl ic Qu xil jQx Ecus as Wi.
Albl osFecr Ai LM isq xTS o bis Wi. ir MmQil ic Qu xil QMurc mr MUi Wi.
irc MV cc xui:c Axiiu SZui Wi. Eeu xil xQc mSU jQx xUMss Axsrl Sxi Wi.
ocU vimh MOs iQ cMOul mQs Wi. Albcr xSrc AxuS bi qf leU icr arml
mOMQ as.
mirM xahM icr qF mOc AioWU Wh obrs qe ri Wi. fmss Axsrl ic mO
jQx qP Ah xOss uOi Wi. oocr uU xQ lxs i Alb Mxs! lWqmqh xQ oocr Zs
Axsrl Albc Zs oo qMV Wu Zi Wi. ic Av mfqks TO MRui Ah LZ SuV
AMs mPuui Ax ucU qfr qli As. ic ir Auxjis TO mWs Axi qWhe evrc Alb W
Mr ce AW W sMl MVs Axi. mqho, leM orMc TO iU AlM qaflqkr ri Axii. mh
AlbxUZr qUQ orMc TO obh W SqVc ra AW l. cVvs mcss oD xatri xYx Ah
pO Axi Ah Sxi W MuV qfrxUZ luUc xqe vMii. lWiU LZ WO TOcr xDOuU ic TO
OMui Ax q ucU Ms. qfr LM ql Axc ircr orMc TO lOuU OMs Wi. q irc euVc
q Axsrl W ami qs qWi Wi. mh irqV euW euW qs ircr bU erc ra As, qs i aUq aUq
TO APurc. irc orM xqU As M qs Zm xMc uOrc mh qli q icr TOc Ah ic
isl MUi Ax.
A SZs qs Ax ucU qli ric Eel rF sas. aR fmi Axssr Albc aUml xQi
aUTOss vUU mWi mWi qfr qli qW lqh WF sas. icr EbQr Zs ooul Wi TUuu Ah
ij oOl cV MUu Ax qs uO sas. icr QUSU lioul asMU Wi TUurc qs Aiu CcN Wi
Wi. icr xqUc Pussr ZcuU q oxs. qfr Wiis cWc SlW Mm q OosuU Pus. ir aUq
cWm exi uT qfr qlil ri Wir. Albcr euV xUMl q icr QYrul Wi TUu sas. icr
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
qMtr Mxqkl Wi TUui TUui qf Wi icr oouU mcs. icr Zs oov q ZV sas. Albl
WsMx xqi Wxr Ms Ah QV EbQs.
`Aa oD, Mk fm sas W MVsc lW. iqcrxP cW MUrc uxUs.' i oss.
`Alb Uh, i CiM Sqss AWx M is fmil EPuu M lW Ax qs mvl mQs Wi. cs EP,
SbW cW bF r.' Ax qWhi q icr arml mOul Wi SU Ms.
`cW LMSq MQM Mss Sxi AW. Mq Skc.' cWc bO bi bi i qWhs.
`Uh, qs Axc Mq Skc cW AuQi. vur i fmss AxsruU qs Sk Mh ShU?' q
qxMsmh oss.
`iqWs SxU MW xcic lW. xS xuS LMc a QYri Axi iqcr.' il xlus.
`LM luW, Sl!' q mUi eM Ms.
qs Albs mql `Uh' qWhrs Zm AuQi Ax. qfr `ir' qcr orMc lu Uh Wi. ic
lOuUs TO Mi aUq AWi W qs sac APurc. Amsr orMs Sxr lul WM qUhriSZs LM
js Axi. qlisr TlOx xWexWe ur MUi rii. Albs W mMU qWi luWi. i mh sQi As M
qs Mk Mk `Ue' qWhrc. qf lvo M icr qli qfrxUZ ucU luWi. cWml fsruU Alb mUi
eql Mq M sas. ic i xiic q mWl qs uDO uOs.
`W ob, Ae Amh Sb qVl bUis xaV Mq mh M r Ah E xP MWW Mq vssM
Purc lW. E qximM oWU euh bF r. liU LZ xlqs eF r.' q is kQSv qf msl
xais.
`css. lWiU mUu xMV uxoUx AW. SuVc xui Wi AW. ircr ASsr U iuRc AUq
WDs Ams.' - Alb.
`AM, qQq, AvMs Tl MUi' q qWhs. ic r msls uUk Axrs MWc MUh luWi.
AvM qf Mseqks Zx q Wi. Mses Ue ril xMOUuU rhU i LMqu mh Wi. AqW
SbW LMc Ysx qk LM oxi Ax. Ue erlAU Mse x urcr uVs Ah xOrcr uVs AqW
Msecr aOuU jorc AqWs xur Wi. rhr Ah ehr mU oVc Zsl ul lUh MUh W
AuQi NS Wi. mUc xil qP Axs M `xupu' cas AW, Ah lio qP Axs M `qsa vsl
AW' Ax Aqc MQuQ Wi. Aqcr Mseqkr orc qsc xupu cas Wi Ah AlM qsc uahM
vsl Wi.
Msec Sux xmsruU SZs AlM uV AqW Msecr ur Msr. AvM MW Suxl bUcr
kqkr mQs iU q lMUs sas. `xql' jLOU euVc NOx SMl AvMl M Ml lums Ahs.
LM NOr SMlc irl NOv vq olus. Mse xml euV euV ux uw fs Axl SZs qf
Ah irc q xms luWi. Ai AvMc xOisr aeoessr oeUmPi SMl Wi. SMl Mxs?
cmmsc Zm qP vq Wi. ircr veUc `xql' jLOUqkr irc AVZ Wi. q irs qfrxP sxO
vc Sl iMO MRl Purs xais. `xql' jLOUs el WO xlq sas Wi. Albs Mhir xlqs
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
erc AW W q MW xais luWi. q AvMs Tl Ms. AvMuU Mq xmul q lkxi fs.
`ril Tl Ml r. if Mq lYM MUi. ' AvMl qs Axl Ss.
irs Tl Ml q mUi piMVi Uqs. AvM qfrm suMU ki xjU fs. lMUqV qs
ircrm cas mc uw exi sas. irc sal Zmc suMU fs. ircr orMc mh pUmU CxOO Wi. i
Sxrs SZs cas Wi. ircr salliU LMSl uV qs ircr bU erc ra As. qfr sali irl
Auel SMl oS Ml qs salcr irUi qSi Ms. Albs suMUc MVs M AvM Ah q AaS Zx
q AWi. WVWV Mqcr urmi qf Ah irc xmM Mq Wi as. liU LM Sux AclM AvM LM
xkrMV Aqcr bU Eaus. ircr lur vqcr ESbOlcr Mrqc lqh rs As Wi. r as
xkUh LM uw fs Axu.
i As iuW Albl irs AVZs lW. qf q Ax mUcr irl Ssrl il irs Ai bUi
bis. q BTxqkl rDmri irl icrv pUmU amm qUsr. Aqc aP mQsruU AqW Sbl Zm AlS
fs.
`Aer, sM if qe AW. ifr orMc xupu Zmc cas AW. ' Alb Aqcr xP cW
Ahrs Ai Mclqkr asruU i WVc qfr Mli Meoes.
i Mhir Ajl oss W qfr si As lW. Alb xuxP cW bFl As. asr MW uwqk
is s MO osFe Ah oo Zs xQc CiM xur fs Wi M irc MW uua uOi lx. AvMc
leU i ril icr mUSvM xQil Sxhr ooMQ ei Wi. cW Sil uMssr Albc QsSU xil
mWrc xk irl Aeoi SuQs lW. is SZs irc leU MP AW W xqes Wi. il xWe osi
osi cV qWhl xQc mSU LM ZuU Pul xQcr OMs cUaVh x Pus Wi. mSU LMc ZuU
Axsrl irs icr pUSU Eeur xilc AMU MuR qP AW W xqei Wi. cW xmsruU Alb cWc
Mm Purs Ai as iuW i ic aSaS WshU lio obi Wi. amm ql oWU mQil q irs xQrs
bUoWU mQs. aQ MRil irl MqO Msc.
`Aer, sM if orM Zmc vsl AW. cVvs rFl SZs LMSq Tv uOi. aQc WQsDO
AaS qxi AWi. vur xOml mh pU AW.'
q ircr r oshruU MWW EU Sh OVs. q mh mu ircr orMuU Avc MW MqOx Msr
Wir.
`AW, cs suMU Mq xmu l.' Albcr oshrl q pluU As.
is bFl mYcUs erc r Msmll qfr Aai SZs EixW xcUs. q is qSi M sas.
bUoWUcr asUi AMvMSs suh, bUis eVqO MRh, Tl mxh Av AxZr Mq qf uO mWi Wi.
eqs ir mil q LM LM Mq WiuaV M sas. Mq MUi MUi q orMMQ SZs MVemuM obi
Wi. Alb mh bUMqqkr mh qal fs Wi. icr arml vUUcr qWM Wscs qf leU Omi Wi.
ic QUSU lio Mq MUil asMU Wsi Wi. MkiU xOsuU Ep UWu sas M ic qSi bru sai
Wi. Av uV qs icr pUSU xilc WuD mWh MUrc xk AlM uV qVs. ic SlW xil mum
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
exic qP fs Wi. icr Aaisr mmO osFe qkl SlW xilqks SU ul Zm xm Sxi Wi. is
qf leU MP pUpUi AW W xqei Wi. i SZs qs qlxmh icr xilcr eQc Svl bF Si Wi.
icr SlW xiluUs MV Qa SZs icr Aaisr isq o qkl Akl qkl Sxi Wi.
MW uVl qf xOsuU Ep UWl MUrc Mq xms. irqV Albc bV ul mWrc xk xms.
mh SxU uaV r Mq As. q Mq Ml oWUcr Zsi MOuU oxl OuW mW sas. OuWuUc
Mrq obi obi q Mclqk Mq MUi Axssr qfr orMuU s Si Wi. xaV Mq xmsruU il
Mclc TUv mxrs xui Ms. Albs Zs uMl Mq MUil mWrc LMW xk q xQi lx. A
SZs i TUvuU uMs M qs icr SlW arml xilc Svl Wi Wi. qa uVs M ic acc lio
Sxi Wi. is Avc qal eFl qP qUu Ax qW iU AlM uV Wi Wi. q l UWul LM Sl uV
icr qa Ep UWl icr SlW lioul Wi TUus. Ams bUis qs LMSq Zx AW W qs ir xmvl
ehus. qf Wi icr mpauU UaVi Axilc il qfr LM WiuU TOM ql Wi SU Ms. ic
CcN lW Ax xqel q exi mRMU bis lW.
euh euil AqW SuVcr irU os Zm amm qUsr. Sxr Suv Mr MUrc c mh jQ
AZh Ms. xMV mUi bUis Mq EUMrc Ah liU xkrMV oWU euh Ml xlqs erc Ax
xk xUV msl Wi. Mq EUMl Alb oQqqkr MOuU mUi AQu fs. q mh icr veU fms. MOuU
mP OMic il QV qOs. is iv Auxji mWi q icr AauU Wi OMs. SuxpUcr icr uauatr
mfx APui APui q icr EbQr mOv ZV sas. Albc Zs oo mUi lur eql cVs. qf
Wi icr mOul uUcr oes xUMs. ij Albc eamx xil osFecr Ai AUq MUi Wi.
q lWqcr xurlxU ic xil osFeul Sos. Albl MWc mixS Ss lW. Sqss Axsrl
is imrs uV sahUc Ax ucU q qli Ms. qf Wi jQ Ael kO fs. q icr xilv ZVi
ZVi osFec WYx MRs. ic xTS Uac isq o Sx sas. o isq Axsrl ic SlW xil jQ
cmO fs AWi Ax uOi Wi. SlW xiluUs MV oQ mhmh ocr qksr atrcr pail AkAkM
oWU As Wi. qSlqV ir Mtr oQl jQx MQMmh As Wi. q oOl icr oQl cUi as.
oQ MQM Wi Wi mh Alb eq MW Msr fmil EPi luWi. qf qc icr mrMQ uVs. icr
Aais xi xQ q jQv uU Ms.
Albcr arml qPr mOr Sx sasr. icr mOr MUuVi MUuVi qf Wi icr qQruU
mcs. icr pUssr qQr cVi q ic xQ jQv oes Ms. Ai qf Wi icr lioul T
sas. icr Aaisr cQQc CsxOM q LMSl uV eUi ARs. mh oD AaSc Rqq xUZ mQs Wi.
is AaS aR fm sas Wi. qs xui:cr MqiUmhc se uOs. Albc MmQ q lqOmh xUZ Ms
Ah LZ vWhr lurxUZ q icr veU fml as. fmil qli r xOOcr Suxqkr Mr Mr
qe MUrc rc xuml mWi mWi qs Mk fm sas W MVsc lW.
xMV EPsruU AqW PUusrmqh q is uauatr Mqqkr qSi M sas. MuV LM SuxuU
SuV As Axsrl Albs Mqc Ovl As Wi. mh qSZs qSis Axsrl is exi Wm uOi
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
Wi. W W qWhi qWhi SmU Mk xUs Wc Mqcr urmi MVs lW. xkrMV Wi Axilc q Albs
Mq AuUrc bD M sas. suMU Aul oWU mQs lW iU Uc mYcUc Mrq cMs Av qs
pi uOi Wi. il xui:c AuUrs xui Ms. q bQrVMQ mWs iU xi uei As Wi. is mhmh
irU uWrs Ael lSl LM ix sahU Wi.
`Qsa, is Ael oUc oV sas Ax qs uOi.' q is oss.
`qa Mr msl AW? M mYcUs lrrc ucU Mlxs Ms AW M Mr?' il qs ucUs.
`lW a, q Ax MUi, Mmrul Amsrs Zrs MWiU TxOTQ bFl ri.' q xcus.
q sac Aul bUoWU mQs. bUcr MmruUcr SMlil q aUq aUq uQmu Ah qxs Qx
bFl As. qs bU rrs xkUh ux qlO sas. imri Alb Aul AaS irU fs Wi. bUi
vUic bUi mxUssr xakqV q Zw fs. il Zsi xak ESo sus Wi. xWeair qf AlbMQ
s as. il aso Uac TsTsc QfDl Axss xQ lxs Wi. AWW, is mWl qf ql AaS
mx fs. il xQ icr lWqcr xurlxU oocr Zs lxs Wi. mSU xUZ MUi MUi i qs icr
ooc Svl Si Wi. oo obis M Zm imi W is cas qWi Wi. uU il irc QfDlc isq osFe
bis Wi. osFec aV asMU mh oSqxUZ lqVi Wi. ir aso oSqc vuO mwc leU ej
ei ij Wi Wi. osFec aV Zs luWi mh Albc osx qVic qP Axsrl osFecr Ai qui
luWi.
salcr Ak euW mWsrS q is mWs Wi iuW icr osxc AMU mWlc is qah bis
Wi. q biss i mWs Ah vuOc qah Wi. liUcr CiYr uwqkr qs is qal bsh eqss
luWi. icr atri leM Mtr qhrc qaVx sOMi Wi. MmVuU as qP oS, ss smxOM, Wii
xlrc oaQr Av mis xSU x Ams orM AW rc qs Apql uOs. AqW Sbl pUpU
Ahss mSj Zss. MW uVic AqW bUoWU mQs. `xql' jLOU Zm euV lxsrl AqW mOMl ij
mcrs U Ms. Ui i qs Zm ZOl oxs. qs icr EbQr MoUc xmv uQ MUi Wi. lMVi q
icr MoUcr paul Wi TUu sas. U aSil uO MRi css Wi. qf oO mh WVWV icr
ooc uO vki Wi. suMUc qf oO icr Zs qMtr oouU mcs. icr ZsMU oo ul Wi
TUui q Wi uU ls.
qfr oOl mR Mr MUrc Axi W casc qWi Wi. qf oO icr osFecr vZUuU mcs.
ijsr LM vZUs q eUi MxMUs. il qfrMQ QV uOl mWs. q icrMQ Ss MUi mUi ij
MxMUs. qf Wi icr Ei Eeur xilul asMU TUs. il Ai xk isq o biss Axsrl qs
icr iPUssr xilac AMU osFeulc xqes. icr ir xilac qxi bsurc q mr M
sas. LMc xilv qs ZVil mWl i uias. il qf Wi icr Qur xiluU ls. ij mh q icr
osFec Cx ZUo Ms. Albl r uVi LMSl uV xiMUhrc Aue MRs. Uus ch Wi.
qacr xOuU Mr css AW W irs xqes. irl aSMQ s Shrcr oWhrl xqUc AUx jQx
KQexO Ms. irs oWk Aqc mMU Ai lO Sxi Axu MUh irc aQ csurc ua Mq fs.
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
q eq mOs Wi. q lkximh Albc xilqSl MUi Wi. il AapU mSU smOl qfr Wil
xUh Ah mixWl Ss. ic SlW xil rjcN MxMl fsruU q icr mOul Wi TUu sas. oov
mUi LMS ZVsruU qf Wi q icr mOuU Pus. icr Mci xOssr arml mOuU Wi TUurs
qs qe ri Wi. Uus AUvil W xaV obl Mx Exx OMi Axs r pull q LYxDO Wi Wi.
Albv Av Ui qe MUi MUi `xql' jLOU euV Mk As W xqesc lW. ijc veU AvMcr
SMlc lBl xDl Sxi Wi. Ll xhcr iQuU Uxirs Zm aS Wi. Uusrc mx SFl AvMcr
vqMQ AqW mcs.
vqcr SUi Zm aS Wi. iril uO MRi AqW Ai as. vq Zm mvxi Ah Sqes Wi.
AvM Aiqkr uUcr qesruU Wvo qei Wi. SMlc uV xmi Asrl xsxql sMl WVWV qa
sui Wi. AqWs mYcUs ers euV euV Ael Ak ix Wi. irqV AqWs AvMMQl iMO
brrc bD luWi. aS MW uVic xms. Wvo Si LMLM xsxql SZs SMloWU mQs. SMlcr
oWUc vOU Zs Ml SMlc ucql SMloWU Ep UWs. Aiqkr iVqesruU AqW Sb Ah uUcr
qesruU AvM Wi. aS Ah akV xms Axsrl vqqkr x Axss qS qrfM LM ri Wi. ir
qrfMcr isuU q jQ Ler M sas.
`AW, Qsrs Mr sas AWi? uU eFl iqcr qMQl iMO br l. Amsrs xlqs EvU
Wi AW.' Alb qfr Mli mOmOs.
q iS pa musrl LMSq eauU As. `AUcr, ZUc M' Ax qlv osi osi q qfll
nsAUMQ lbs. el cRl q uUcr qesruU mcs. vqc uUc pa SZs TUc Asvl Wi. uU
LM Mmri AvMc Mol Wi. Molc SU mh EbQ Wi. Ai qk AvMUuc xuU qximM Wvoc
mx qei Wi. qs mWsruU irl `Ai r' Ax qs Zhus. q ircr OosxqU oxs. AvMs xSc
x Wi Wi. ircr xqUc uYx ClWsUc lV mQs Wi. xqU LM msOqk cec Yrox Ah TUxh
Wi. AvMc Zh x Wi. LMSU Aeoes mWl qs uOs M oWk AvMc SMq x Axu. mh
Sc oOs Mu asx MP Sxi luWi.
`AU xSl AaS eq fs AW, q.' i qWhs Ah mUi mx qe sas.
mx qel Wic irl qs ucUs `os, Ae Mx Mr Asx?'
`AU q, is xlqc iMO MRl Purs xais Wi l? qWhl iU As.' q oss.
`AW, Mr U, is Tl Ml r xais Wi l? QO uU. if xlqc iMO irU AWi, mh Ec.
Aec xu iMO Akc Ts fss Wi. W Ac iMO SZs LMSq Zx AVZqV qVs AWi.
xU rU.' AvM qWhs.
irl qs rhrmu Tl MUrs xais Wi. qfc cMs Wi. Mr MUhU? irl Oosc Mmm EbQl
Sl iMO oWU MRs Ah qfr Wii Ss. q ucUi mQs M Ai Albs Mr xarc. AvMl
iuRri Ooscr LM oes smuss asx oWU MRs. asx qk oWS uWxM pUss Wi.
`Uec Uc W qf Mrq AW. LM Sl ma bi Ah bU ei. iri Ae xS fs AW. CiU
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
MW Awk bhrm S biss MkW cas. xDQ CTYO lWi. i bhU M?' AvMl ucUs.
`lM q, Zs orM oxs AW iMOc uO mWi.' q SoMi oss.
`AU Mr rU, uWll mWsrS Aqcr vqqk bFl Asx Ah A xaix? cs q Zs ri.'
irc SMq mWl s Zs lO EiUi iU rDs M Av qs vM uO sas. q irs Wil `jo'
Av Zh Ms. uUcr qesrul q Zs QMus. Alb qf uOc mWi Wi. q is uU rrs xais.
Alb uUcr qesruU As. i Molcr SUi ric AvM Ep UWs.
`r r uWl, Aqcr aUocr bUi Ams xuai AW.' Wi eQl i oss.
`AW pFe, r Asvl vqs iqW aUoc bU M qWhi?' Albl ucUs.
i SZs qfrveU oxs. AvMl iMOc fss bOV icr MluU bis. il i uV Exl
Wx Ahl ql ls. qs qWi Wi M bU asruU qf MW ZU lW.
`eF uWl, Asc AWi iU Ai MW Wu Axs vqqks iU br. xaV vqc Ams AW
Ax xqes iU WUMi lW.' AvM oss.
Molcr oWU LM xnruU irl AqW Sbl oxus. xqUc OuW x Ms. AvMl Aqcr xqU
LM OmruU mhrc Sl asx Ahl Pus. saoal irl qfrxP QMc asx irU Ml Ahs.
`uWl, iqW cmms, ve uaU ob. imri Aqcr qs jQ mrml M . Zm Suxl pOs AW
i. WuiU iqW SZs br.' AvMl pwr Ms.
i xMcl xnruUc oxl UWs. qs xqU Sc asx ric Zm AlS fs. AlbxP irl LM
asxi MMMs pl Ahs. AvM Molqk mUi as. qs i Ai Mr MUi AW W Sxi Wi. qs
irc xur qWi Wi. irl EUssr MMMscr oOsi uWxMc oOs Ais. mUi mUi oOs Ah
MsQM LM MUrs x lM qWhl AqW Sb mu Axc S mi Ax.
`cAx' Ax qWhi q qfr lWqcr xOCslxU mWs ma aOSv iQs sus i mhmh asx
UMq Mlc Zs Pus. AvMsx Avc xur Wi. mh oWk irc LM asx Zm Akc xms Wi.
q ma x MUilc i Molqkl EPl oWU As.
`uWl, se lM W. oxl oxl iqWs MOV As Axs. jo, q iqWs Ac Assr cmmsx
SZui.' Ax osl i cmmscr UMMQ as SZs.
q mWs ma suic qximM QV qOs. qs Ax SMq MUrs Zm AuQi Wi. LMSq `oOqx
Am' Msrl qs QYri fa rF sas. MW hliU q QV EbQs iU ScMsc. qfrxqUc asx
pUss Wi. AlbxqU Ael LM asx Wi. qf UMq asx cYM icr xqU Wi. vur Albcr Wii
MMMsc oOs Wi. Albl AYZ oOs iQs sus Wi. ir oOsi S AW Ah icr xqUcr
asx qk T MMMs AW W is qWi luWi. `omU! Albl mh oOsc Wii bis AW. Ai MW
Wc ZU lW.' Ax ucU qfr qli As.
iuRiri AvM Wii Sl il cmmsxc ZM bFl As. Albcr xqU LM NOr xOsuU i
oxs. ZM EbQi Axilc irl icr xqU mrc qm brrc Zx xOs Pus. icr mrc qm bic i
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
mUi Ael MW ZM Ahrs as. oWk irc icr mrcr qmc ASe cMs Wi. mUi il ZM bFl
i As. CiYr qPr vqc qsM Axl SZs i qfr qxP W Axs Mq A MUi Wi.
`W uWl, W cmms bsl ob.' irl LM cmmsc eQ ZYril oWU MRs.
Albl MMMsc oOs oes Pus. q SxU ma x Ms. MsMsr Qtrl q Akl qkl
mWi Wi. il xQ mrcr bOrmri Mci uU Ms Ah LM cmms bsl mWs. cmms mri oUoU
oxs Wi. AvMl SxU cmms Ors xP Ss. Sxr cmmsc QfDl is AuQs Wi. il i cmms
mri bis. mh cmms jQ bOO Axsrl mri bxi luWi. AvM icr xqU oxl icr mri cmms
oxurc mr M sas. q ircr mPqa xnruU oxs Wi. qf xWe s AlbMQ as. qs oWk
exi S cRs Axu. irqV qs Alb exic xSU Ah xYx Sxi Wi.
ic aso xQc mSU jQx RVs Wi. is mh oWk S cRs Wi. i mSU xuUrc
ucUSZs MUi luWi. ZU iU is S cRrs xui fs Wi. il mSU Zs RVssr Auxji qfr
leUxP Pus Wi. mh lqM AqW Sbcr qk AvM oxss Axsrl irs lDsel icr ir mSUMQ
mWu sai Wi. mrrl icr SlW Omr xilc Svl irs xWexWe Wi Wi. mSU Av mMU xUMs
Wi M Albc Zs aUml oo x Sxi Wi. ic oo mOcr utrqV jQv Sos as Wi. icr
MoUc vm LMSq xYx Sxi Wi.
`Aer, uWl LMSq Lq.o.o. Lx. AWi U' i qs qxMsmh qWhs. Lq.o.o. Lx. qWhe `qox
BT oa osx xxrO' Ax Aqcr uVc Mseqks voS Wi.
`AW, q Lq.o.o. Lx. lxl MuV Mqx mSukU AW' Alb Aehimh oss.
`AW uWl, iqW Lq.o.o. Lx. mh AWi Ah Mqx mSukU mh.' irl mUi TUM x Pus.
ic SlW xil CiM Ei Sxi Wi M AvMc s xWeMc icr ir Sl AuruMQ ei Wi.
CMQ cmms mri xUMurcr mri Albc xQ jQ uU xUMs Wi. Ai icr arml mOr Sxi
Wir. Albl Zs uMl cmms obrc mr Ms. mh is Zs uMrs eql. vuO il xQ aQbrmri
uU Ms. AvM ic Qu iVmr Wii kl cVi Wi. mr cVi cVi irc Wi icr Qur mOUul
SZs TUi Axsrc qs px fs. qs W lYM qWi Wi M qs S Rxs Axsrl Axs cMc
px Wi Wi. Scr lvi qs icr xQcr qksr oail icr ar qQr Sxi Wir. lvo AvMc
Wi ij mcs luWi. cVl cVl xUi vuO irl icr mri i cmms oxus.
icr Qur mOUs cVl fsruU irl SxU cmms Eeur mri ehrxP Eeu iVmr Ah
mrrl mOU cVs. Sc Aqs WVWV AlbuU fs Wi. AvM xqU oxl icr arml iVmrl
Wil cVi Wi iUSZs i jQx uUk MUi luWi. ic xQ aQbrcr uU xUMi AW W is MVi
luWi. icr QYri LMc ucU Wi M xqU Ams luU oxss AW Ah irs Ams xYx Aamira
obrs AuQi. qfrxqU xui:c AamSvl MUh is oWk Ams A Miur uOi Wi.
`uWl, Ael LM pU xQsc QfDl As AW. i mh bsl mW.' Ax osi AvM Ael MW
cmmsc ZM Ahrs as.
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
`AW, iqW Mi S Rxi AWi? iqWs S cRs AW.' Albl qs xlus.
`Uh, qf eF S. i eU lO ox l mse. if xQ jQ Zs MU.' q l UWul oss. Albs
Zmc fa As Wi. i LM TOYri Ep UWs Ah il xQ MoUcr Ael Zs xUMus. ic Zs
oo xQcr Zmc uU As AW W qs MVs. q MmVuU Wi qUs. `Aa oD, cMs. ox Zs.' Ax q
osic i mUi xnruU oxs.
`Aa, xQ Zs MU xais iU xQ uU Msx. Mr M Wc MVi lW qs.' q uias.
`AM, cQ lM mse. W ob, iqc LMi. xQ uU MUi mUi.' Ax qWhi il xQ oxsr eac
aQbrcr uU xUMus.
omU, Ai Mr M Wc qs xqel. ruVs ic xQ Zmc uU xUMs Wi. qs oxsr ea
MxsW px l Wi cYM icr arml qQr EbQr fssr Sxi Wir. mrcr oail ic MV
cQQ mh jQx Svl SF sas Wi. jQrc uVi AvM Ael LM ZM bFl As. ZM Zs
Albcr xqU PFl i mUi MolMQ as. ril cec iMQ Ah TUxh Axss euhc msO bFl
As. qfr xqU i msO Pul irl mlW AlbxqU eqluU oxMh qUs. ZYris xlQs oWU MRl
irl icr Wii Ss. ir xlQss so sSUc mOO Wi. i mOO mOrl as aQVrc Wi. i Zs uMl
icr Qur mri xlQs bsrc mr M sas. mh xlQs Zmc bOO Wi.
Akl qkl irc leU Albcr EbQr qQrMQ mh ei Wi. Amsr qcr xYx orMcr
arml qQr obrc xk i Mv xQhU? q iU jQ SU oxs Wi mh irs iU AaS euVl xaV
Ssi Sxi Wi. irl mlW LMS icr mOrl MWW MUh lxil cVl MRs. irc xmv Albs AuQ
sas Wi Ax icr cWrul uOi Wi. AvMl irc Sc asx euVc Ahl Pus Wi. Akl qkl
i Sc bO bi Wi. q mh S mi mi cec iMQ Zi Wi. mSU oUc Zs xUMsrl Albcr Ei
xilqks Zs bV exi EPl Sxi Wi. xQ Zmc Zs Mss Axsrl ic Zs oo mhmh EbQ
mQs Wi.
AvM icr xSrc qlmxl lUh MUi Wi. mOr cVi cVi irc Wi icr qQruU mcs.
Alb Eei Wi Wi. qQr cVi cVi qkc irc Wi ir oail jQx mR xUMrc mr MUi Wi.
LMSl uV irc oO icr Mtr cQQmri pQl mUi As. irc Wi lM ij ass mWsruU q
jQx ZMUsrxUZ Aue Ms. qfr Auel i eU cmms.
`uWl, W xlQs iqcr mri bxrs irU lW. MWiU r Ms mWe.' Ax qWhi irl LM
xlQs Wii bis. qfr xqUcr msOqks LM cec iMQ Wii bFl irl i sSUcr mOOrs sus.
jQ uV sSUs ce cVsruU mOO xs fs. qa irl mUi Albcr mri xlQs bsrc mr Ms. Mr
Ar! icr mri i xlQs uruxji oxs. qa irl Wc mra Sxr xlQsuU mh Ms. xUivuO
Albcr SlW mrqk xlQs LMSc TO oxs. Alb AlSl Ep UWs. i Ec Occ xlQsx bisrqV
i Nl Ec Sx sas. ooZss xQqV i LZ qQsxUZ xYx Sxi Wi.
`uWl, Ai jQ csl ob. iqWs xlQsc ASe rDs.' - AvM
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
Alb Tvl mUQ qk pa bisrxUZ MOuM MUi Molmri as. xQ Zmc Zs xUMss
Axsrl eil ic EbQ MoU Ah mPc mlWV Zm xSi Sxi Wi. csil ic SlW lio AMwM
Wscs MUi Wi. AvM EPl Ep UWs. ircr cWruU LM uaVc pu Sxi Wi. MolMQl mUi uVl
Alb AqcrMQ ri Axil lqM LM ODsuU bxUs. is r mMUcr xlQsxc xur lxsrl ic is
as. q CiM fas Wi M qfrxqU qfr Zx qc orM Axi iU SZs q is AkU rc
mr Ms lxi.
AvMl q mOMl is AkU Ss. i mh fass Wi. Albs AkU Si Si i ircr Mvic
AQMs. is LM Wil Zs kl irl xui:c is xuUs. Ai irc LM Wi icr ZuU Ah SxU
Wi icr MoUuU Wi. `uWl xpV! is ei ei ucs AW.' Ax i SpMmh qWhs. ZUiU is
Mkc asri eq Wi. `Aer, uWlc W pa AaS qxi AW' Ax qWhi irl icr MoUul icr qF
mOuU Wi Ahs.
AvMc LM Wi icr ooul Ah mOul T sas. icr mOuU irc Wic me asMUmh
TUi Wi. Sxr Wil icr Zs kl irl icr qls AP sus. Albcr Mlcr mVs WsMx
cu bis. Albs aUq uWrs LuRx lq mU Wi MUh AqW Ul ril Mssr ctrqV ic pM
AkuOc pass Wi. irl icr Zul xQc mSU Zs mQs. ic col bi bi irc Wi icr
osFeuU mcs. Albc xil Zm uVmxl Av xmvxP Axxss Wi. irc Wi icr SlW xilul
T sas. Albl qfrMQ s eF lr qWhl QV qOl bis. q mh jQ jQ Eei WF sas Wi.
AvMc Wi icr aso TsTscr QfDlcr osFeul pUmU uV TUi Wi. vuO Alblc
mRMU bFl osFec uUc Sl WM MRs. MuV Sl WM MRlSZs ic xil qP Axsrl AkAkM oWU
As. AvMl Wxi Wxi icr xilcr bVi Wi Zmxs. ir bVi iss qaVx irl oWU MRs. irc
oO ivc icr osFecr Ai Axssr isq o uU as. jQ xilqSl Ml irl icr osFec EUss
WYxSZs SU Ms. Alb Ai lxir ouU Ep Wi. icr oov Wi lFl AvMl icr xQcr lr
ZxMl oWU ARsr. lr xOic xQ fUSv eqluU mQs. lxir o Ah mUMUuU Alb xYx Sxi
Wi. q WVWV pic AkU bi Ep UWs. xuaxZi Uqssr Albcr qa eFl icr EbQr mPc
lUh M sas.
AvMcr oOcr lZc uh icr mPuU EqOss Wi. AvM icr isq oul xilv ZVi Wi.
irc Wi jQ exi AqM fs. irl SlW Wic me icr ocr Mmxqkr bxQs. Alb vWUs. ocr
Ai Wi bisrl ircr Wii ic SlW MQM lmmsx QrUYO As. irc oO icr lmmsxs c sas.
q icr mPul Wi TUui TUui MZil icr xilMQ ls. AvMcr xrxP q Albc oc
ZuUs mOO jQ Zs Zcs. irqV Albc CiM uV fMs ass SlW xil mhmh oWU As.
`uWl, iqc SlW Ao Zmc qP AWi W. Ah W oQ iU Mxs MQM AWi.' Ax osi i icr
xill So sas.
`AvM, qfr MQM oQl jQ cZl qF MU l mse.' Alb EUs.
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
AvMl sac mixS Si ic Qu xil cZrs iQi bis. i ic oQ cZi Axil q ic
Eeu xil Sol Sol AvMxP irU Ml Pus. AvMl icr Eeur xilc mh ixc Ws Ws Ms.
Albcr mPul Wi TUui q ic o MRl OMs. SlW xil oWU qxi Qsi Axil ir ocr Axhrs
MWW Aj luWi. AvM icr xilv ZVhri qal Axil q ic SlW lio mUMUul jmOi Wi. q
icr liov ZVi Axil AvMl LM aqi Ms.
xqUcr msO qks LM cec iMQ irl Ecss. SlW oOl cec qF pa Ml irl icr
Qur Mtr oQuU cUs. Wicr meruU ce cmQl irl ic xil meuU Pus Ah Sxr mel i
icr oQs Ax UaQ sas M eh SuVcr mhixP ui uVi Wi. qs Mu Albs Ax MW WDs
Ax eUSZs uOs luWi. Qu MV ui qVsruU irl ic Eeu ui mh cas qVl Ss. r plaQi
icr SlW oQc AMU mlxscr OMxUZ xUV so fs. ce sul ZUuss oQ i mUi mUi cZ
sas.
icr xilc Ws OVhrxP q ic mUMU SU Ms. Albcr AauU MuV iMQ cQQ EUs Wi.
ir Asvl vqqkr qf xYx orM Omsx Auxji qfr Ah qfr qcr xqU Ep Wi. `iqWs
oQ qF MUrs xais iU EsO iqW exic MQM Ms.' Albc W uYr LMl is r ZVc x fss
lW W qs MVs.
`uWl... uU cM Ms mh Ai Zs Av cM MUhU lW.' Ax osi AvMl icr oouU Wi ls.
ij exi uV l Si irc Wic me xUV icr cQQcr TaU pauU as.
`Aer, Ai obi if orM Mi vsl AW i.' Ax osi irl ic cQQ Zs Ms.
Ai qf Wi Albcr EbQr lioul exi qMtrmh T sas. AvMc LM Wi icr MxV
rlul TUi Wi.
`uWll vmc pe Zm AuQi M Mr?' Ax qWhi i ic pe MxM sas.
icr rlc AP ir vmcr pei sms Wi. i icr SlW Epr APl mMQl ARi Wi. ircr
Wis ic laqh sas. irc oO ir qhrv ZV sas. q icr ar Mssrul jmQ qUi Wi.
lqM Mr pul ur MUu W Albs MVlx fs Wi. Albcr qhrv cuQ Ml fsruU AvM
lxauxji EiUs. irc suQ casc qP Ah xUV Wi. ir SQuUs vU Tassr Wir. irl irc
iPUss suQ xUV icr Wii Ss. Albl irc epVxU Uac Om eUi kl ARs. SZsrl
AvMl QV qOs. AvMc suQ mWl qs SZs xTUh cRs. qx mh laQ fs. qf suQ
Akc `W Uq' qWhrcr Auxji rF mWi Wi. q mh qf suQ icr Wii Ss. il ircr qacr
paisr vU kl Sosr. irqV irc qUh mR RMss as.
Zs uMl il AvMcr suQrs icr uUcr AQur APqk mMQs. AvM icr xSU cWruU
suQ qamR M sas. ircr SlW aOr qMtr sOMi Wir. q AvMcr qa eFl ircr aOr
mMQsr. ir sOMhr aOr mMQrs qs qe As. jQ uV Albcr iQv bwh MsrliU irl irc
suQ oWU MRs.
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
`uWl, iqW xai ircr q EsO MUi l? Ai iqWc EsOr uW. ob iqWs eqi M?'
Albs ircr oshrc Aj sac xqes. Eac Mr i as ux uw qfr Zs fmi luWi. i
LM xOsc AkU bi AvMcr xqU Ahu Ep UWs. AWW! i eq xYx Sxi Wi! LM oel q
mWs iU qs i LZ Spir arxUZ pxs. ic SlW uvs xil eqlMQ xUV cc Ml sOMi
Wi. ic jQx xOss mO Ah pUssr qQr obrs qe ri Wi. qal mWs iU ic SlW uvs
Mss jQx mxUss Sxi Wi. ir Mssrcr TOil ic sOMhU Ep rl Sxi Wi. arl aui Uuj
MsruU ri ix Tx icr rls As Wi. irc qS Sm Wui mxUs Wi. icr qa Ep UWl AvMl
irc suQ ir TOi OMus. LMSl uV qa mR MsruU irc suQ icr rli aro fs. q lWqmqh
icr sOMhr xilv ZV sas. WVc icr iQi suQ u Ax qf qlxo Wi.
AvM icr rluU suQrc Os qUi Wi. Os qUi qUi i icr aSUv oOl cV MUi Wi.
Albs Av mMUc xur luWi. icr ir xUMissr pMs i oOl Quci Wi. Alb bol i pM
exi AMcl MUi Wi. `uWl, pMs xs xQ. exi bo lM Ah se lM' AvM qfr laQr
orMs l serc xss Si Wi.
icrv Q MUi MUi AvMl Zs uMl msOqks LM cec iMQ mUi Ecss. Ai W Mr
MUi AW rc qs EixMi sas. Albcr xilv ZVh xQl q icr qa As. irl mUi cec
iMQ oOl cVl Albcr xUMissr pMuU Pus. i oOl ir pMs Ah xUMirl cel cV
sas. WVWV Albc pi Mq Wi Axsrc ir pMcr Aupuul MVi Wi. icr rluU suQrc
TOM x Pul AvM icr aQcr pMs ce sui Wi. jQ uV asruU irl qs Zh Ms. irlxU
q irs ircr Molqks ClWsUc lV Ahl Ss. xYx MUil xSc x Mi AQch lqh MUi W
qs qWi Wi. mh AvMl i ClWsUc lV lMi l bsi icr aQcr pMuU OMus. Alb jQv
boUs. q is QYruU jmOl kU Ss. ce sul qF Mssr pMi i lV WVc xUMs. AqW
SblW W mMU lu Wi.
`ob uWl, W lV Ai as iU MW SZs M?' AvMl ucUs.
icr rluU fOM qUi qUi i ir ClWsUcr lVs mh ixc fOM Si Wi. Albc SlW pM
Av pUss Wi. AclM irl i lV oWU MRs Ah qs SZus.
`ob, W pM Mx EbQ UWi i.'
i EbQ pM obi obi qf mh A uxs Wi. mh q mOMl iQ qOs. Mr xai ri AW, W
qfr iQv mh MW iU mra MUs Av pi qs uOs. mlW irl i lV ce sul Ai bis.
Albs ir lVc xur WF sas. LMSl uV Axc MsruU irl lV mUi oWU MRs. Ah AclM
icr rlis suQ oWU MRl ir A uxssr pMuU OMus. Almi Wssrl Alb aaUs.
`uWl, bo lM, aQ xs xQ. q AW l.' Av irl Z Ss.
cec Ael Sl iMQ xms Ah irc suQ icr aQcr pMuU LMSc OMs. Albl jQv
aQ xs xQl pM qMV Ms. ccmuv MUi MUi AvMc suQ evrcr Albcr aQi bxs. Alb
Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/

Written Exclusively for MCKN Group,


Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/
eUeUi McVs. mlW LMS cec Emra fs. Ai q ic McVh jol as. AvMc suQ icr
lur pMv fO sas. Albcr CiYr Sux l umUssr aQc AaS `ce' fs. ic aQ qUil i
icr rlv oOl ZVi Wi. icr SlW pMv fss Uqo xMx mWl q CiM klr fs M Ep Wi
ijc TUv cMO fs. q CiYr uwqkr MkW Albcr aQv Ax kQx MkW Ms luWi.
lxalrqlxU suMUc AvMc suQ Aiq TUi mcs. aQc xlr Mq exi AMcl MUrc
Albs xUu lxsrl is exi MW MUi As lW. AvMc suQ jQr hliU AcM OMi OMi
oWU As. bql QoQoss Alb eqluU AUv: AQu mQs. Ael Akr ixqk AqW xaV Ammsr
qV MmQrqk bxs. vqc mRc SUue Akc oS fss Wi. AqW ibW vi qll vqcr qacr
SUuerl oWU mQs. `Aec Suxc qacr SUuerc AW' Ax uc ucU qli bFl Ah Albs
Mvi bFl bU mUis. Zm EvU fs Axsrl AvMl ircr MUqkl AqWs bU xQs. ril l uxUi
Albs AuQss xlQsxc eQ oUoU bis. e MW bQs i CiM AbOi Wi M MWW l osi q
Ah Alb LMqMcr Mvi fml as.
--- xqmi ---

A.M. : xU ql, ZU iU Cj Mj xms AW. mu m xmsruU mUi MW qeMU sWrc fs


iU i. M. qWhe `ie Msq' sWi Axi. mh Amsr amuUs cuO Mj ucsruU Msq ie l UWi As
WhU W si bFl `As Msq' qWhe `A.M.' sWi AW.
Uc biss EiUsruU xMV qli ucUc MWU qes. fsr mMUos Albv jQ pQu Ax
mh uOs. mh Ll SuVcr mWsr Suv pQhl xui MUu W qls mOl. qlc Esbs Wi Axil
Alb Wxi Wxi TaQr csl qfr Mvi As.
`AW Mi Rxs Wi iqW U. xui:c asx mh xmus Ah qf mh. iU oU M q lxic
MsQM bi oxs Wi. Ah iqc q Mr qs ZV xqei? Lq. o. o. Lx. Ah Mr Mr. W Ah
Axs voS Ah irc Aj CiYr uwqk iqcrMQl MiiU uV LMs AWi q.'
qs Mr osu W MVl. AclM Mxs iU APuh WFl i qfr Mvil oes fs. SUv
eFl SUi Puss xlQsxc eQ il Wii bis.
`Arr, uxUsc Wi r xlQsxs.'
`Mr W, Ms U Ak bsrs Mi x fs Ah liU ce susruU Mx eqs W MVsc
lW.'
qfr QYri Oro mOs `AUcr, W ArQr Amsrs Ak M lW xcs?'
(Ai ZUZU) xqmi.

Written Exclusively for MCKN Group, http://groups.yahoo.com/group/marathi_chawat_katha_new/