Vous êtes sur la page 1sur 33

EZOTeRYCZNY KWARTALNIk ELekTRONICZNY

Numer 12, padziernik 2012


Witam
Drodzy Pastwo! Tym razem drodzy Pastwo zamiast moich uwag odnonie wiata, ycia iezoteryki, chc zaproponowa pewne opowiadanie, poniewa uwaam, e warte jest chwili refleksji.

EKE

Wiedma Nigdy si do mnie nie przyzwyczaj mruczaa pod nosem, zbierajc zioa nigdy. Zawsze bd dla nich wiedm, czarownic, nawiedzon. Ale jak bieda, to lec do mnie, szukaj pomocy, korzystaj zzi iporad, apotem mwi, e to wszystko przesdy, bzdury niegodne XXI wieku. Mimo alu igoryczy lubia to, czym si zajmowaa, zreszt sama to sobie wybraa. Umiaa si te przystosowa. Wdzie chodzia wdinsach, bawenianych bluzkach iwygodnych butach, ale kiedy przychodzia jej pora noc, zakadaa dugie, lniane suknie, zdejmowaa buty iboso wyruszaa zrcznie plecionym koszykiem inoem obiaej rkojeci, ktry nigdy nie zetkn si ni zkrwi, ni zmisem na poszukiwanie zi. Wdrowaa po lasach, kach, polach ibagnach, akady kto j wtedy widzia, omija zdaleka. Co prawda nie bya zbytnio spragniona ludzkiego towarzystwa, wanie przed nim ucieka, rezygnujc zycia wwielkim miecie, ale robio jej si smutno iciko na sercu, kiedy widziaa tak reakcj. Gdyby oni chocia pniej nie przychodzili zprob opomoc. Aprzecie ledwie wstawa wit, przed jej chatk ustawiaa si prawie e kolejka. Ostatnio jej sawa jako wiedmy zacza si rozchodzi iteraz przyjedali ludzie zmiejscowoci odlegych iosto kilometrw. Znaa zioa iroliny, kochaa przyrod iwiedziaa, jak wsppracowa zjej energiami, to wystarczyo, by ludzie uznali j za wiedm. Nielekko byo zbiera zioa ztakimi mylami, ale koszyczek powoli si zapeni. Kobieta wyprostowaa si, uniosa gow ispojrzaa na wschd, gdzie poprzez ciemno sierpniowej nocy powoli zaczynaa przebija si powiata witu. Musz wraca powiedziaa do siebie itroch odpocz, zanim przyjd pierwsi petenci. Nawet nie wiem, jak ich nazywa dodaa iruszya wstron wsi. Jej may domek wyrnia si bogactwem kwiatw rosncych wogrodzie. Pod spadzistym dachem wisiay wpczkach rne zioa. Te, ktre miay suszy si wolno, zdobiy stron pnocn, te ktre wymagay soca, wisiay od poudniowej, te ktre potrzeboway przewiewu, by skutecznie pniej pomaga, wisiay od wschodu, ate co miay pomaga na nieszczliw mio, suszyy si od zachodu. Midzy zioami kilka gniazd uwiy jaskki. Na ganku oplecionym wiciokrzewem ibluszczem leay dwa koty, jeden idealnie czarny, adrugi absolutnie biay. Kiedy kobieta zbliaa si do
1

furtki, podbiegy do niej psy, by przywita pani. Tak one, jak ikoty otrzymay solidn porcj pieszczot iwszyscy weszli razem do domku, wktrym po chwili zalega cakowita cisza. Nie trwaa ona dugo, bo ju koo sidmej na drodze obok domku wiedmy zaczli zbiera si ludzie. Miejscowi wiedli prym iobjaniali przyjezdnym obyczaje tej dziwnej kobiety. Najgoniej perorowaa tga kobieta wrednim wieku: Wy jej lepiej nie budcie, bo was cakiem nie przyjmie. Ona ca noc zbiera zioa na bagnach. Wraca owicie ikadzie si spa. Dajcie jej troch pospa, to bdzie askawsza. Aona naprawd jest taka dobra? dopytywaa si moda dziewczyna wkusej spdniczce ibluzce odsaniajcej ppek. Najlepsza bezdyskusyjnie odpowiedziaa matrona. Mimo ostrzee gwar narasta, po chwili doczyo si do niego szczekanie psw iospaniu nie byo mowy. Kobieta wstaa, nakarmia psy, sama te zjada niadanie iwysza do czekajcych na ni ludzi. Kto pierwszy? spytaa. Ja ciotko, ja! zakrzykna kobieta zmaym dzieckiem na rku. Prosz przepucie mnie ludzie, bo co ugryzo mego maego pod nosem. Puchnie woczach, boj si, e si udusi. Przepucie ich polecia wiedma, atum bez dyskusji jej usucha. Wzia dziecko zrk matki iposza do chaty. Spokojnie obejrzaa miejsce ugryzienia, wyja do, apotem wysza do ogrodu iprzyniosa wiey li podbiau. Prosz mu przykada te licie aksamitn stron izmienia je co dziesi minut, a nie zejdzie opuchlizna. Wychodzc niech pani poprosi nastpn osob. Po chwili wszed starszy mczyzna. Co pana do mnie sprowadza? Oj, pani, mam ci ja synow. Tak wredna baba, e ju nie daj rady. Urok na mnie rzuca inawet si ztym nie kryje. Przy ludziach mwi, e mi mierci yczy. Aja od tego chorowa zaczynam. Rady prosz. Dobrze, niech pan usidzie na tym krzele przy oknie iprzez chwil si nie rusza. Mczyzna wykona polecenie iusiad na wskazanym miejscu, jego sylwetka wyranie odcinaa si wpromieniach sonecznych od ta. Kobieta patrzya na niego, ale tak, jakby by przezroczysty, aona chciaa go przejrze na wylot. Trwao to dobr chwil, po czym wiedma powiedziaa: Faktycznie, kto panu szkodzi. Czy to synowa, nie wiem. Moe itak. Pomog panu, ale jeli chce pan, aby to dziaao, nie wolno panu odpaca nienawici. Dlatego jak pan wrci do domu, niech pan wszystkim wybaczy isam owybaczenie prosi, awpierwszym rzdzie synow. Da pan rad to zrobi? Jak trzeba, to zrobi. Ja nie pamitliwy, aizgoda wrodzinie to dobra rzecz. Ciesz si, e pan tak mwi. Teraz to ija mog obieca, e na pewno pomog. Ateraz prosz zamkn oczy ipomyle oczym przyjemnym. Ma pan wnuki? Tak. Kocha je pan? Oczywicie. To niech pan onich myli. Mczyzna posusznie zamkn oczy, awtedy kobieta podesza do drewnianej komody, wyja zniej zwitek lnianego materiau, metalow misk, woskow wiec igar nie uprzdzonego lnu. Zapalia wiec, na pododze postawia misk ipooya wniej len, anastpnie przykrya materiaem gow pacjenta izacza wykonywa koliste ruchy najpierw nad jego gow, apniej wzdu tuowia, by wkocu przej do ng. Co pewien czas otrzsaa rce na lnem, jakby co znich zrzucajc. Cay czas przy tym szeptem wypowiadaa modlitwy. Wkocu od wiecy zapalia len itrzymajc misk za boczne uchwyty obesza trzy razy siedzcego na krzele mczyzn ipostawia misk zpalcym si lnem przed nim. Podesza do stou, na ktrym leay rozoone zioa iwzia gazk piounu, kilka patkw ciemnoczerwonej piwonii, szczypt kory wierzby oraz odrobin soli idorzucia je do ognia. Po chwili pomie si zmniejszy, a wkocu zgas. Kobieta zdja materia zgowy pacjenta, przesypaa do niego popi, jaki wytworzy si wmisce ipowiedziaa: 2

Jak bdzie pan wraca do domu, niech pan wysypie ten popi na rozstajnych drogach, amateria zabierze do domu iwoy wpoduszk, na ktrej pan pi. Nic wtedy nie bdzie panu grozio. Ajak bdzie pan wychodzi, niech pan poprosi nastpn osob. Po starszym mczynie wizbie pojawia si moda, kuso ubrana dziewczyna. Wygldaa na mocno przestraszon. Wczym mog pomc? spytaa wiedma. Ludzie mwi, e moesz pomc na nieszczliw mio. Ludzie rne rzeczy mwi. Ale ja ju wszystkiego prbowaam inic. Kocham go, aon mnie nie chce. Aczego prbowaa? Oddaam mu si, chodziam zjego koleg, eby zazdro wzbudzi, straszyam, e si zabij irobiam zsiebie idiotk, eby tylko zwrci na mnie uwag. Mwisz, e go kochasz. Tak, nad ycie. Czyje? Jego czy twoje? Nie rozumiem. Nie wane. Powiedz mi jeszcze, co to takiego mio. Oj, ciotko nie rozumiesz. Stara jeste ibrzydka, co ci mam tumaczy. Mi nie musisz. Sobie wytumacz. No mio, to jest wtedy, kiedy ludzie y bez siebie nie mog. Ichcesz, ebym ja zrobia tak, eby on ztsknoty do ciebie umiera. Tak. Tego zrobi nie mog inie chc. Inaczej mog ci pomc. Jak? Dam ci zi, e ty go kocha przestaniesz. Chcesz? Nie! iwysza trzaskajc drzwiami. Po niej byli inni. Wkocu soce stano wzenicie iwiedma powiedziaa, e dzi ju nikogo nie przyjmie. Bya zmczona. Ludzie rozeszli si, aona wzia swoje zwierzta iwysza do ogrodu. Usiada wocienionej altanie izacza czyta ksik. Wpewnym momencie od lektury oderwa j dwik rowerowego dzwonka. Podniosa oczu znad ksiki izobaczya listonosza. Mam list do pani wesoo zawoa zza potu. Wiedma podesza iwzia podan jej przez listonosza kopert, na ktrej widnia adres: Prof. dr hab. Maria Lanckoroska woj. podlaskie wie Borki. Alla Alicja Chrzanowska

Spis treci
1. Astrologia 1.1. Astrologiczna prognoza na IV kwarta 2012, A. A. Chrzanowska.............................. 5 1.2. Merkury w retrogradacji, czyli wiele haasu o nic, E. Suszczynska .......................... 9 2. Ezoteryka...................................................................................................14 2.1. Egregory, A. A. Chrzanowska................................................................................... 14 3. Tarot 3.1. Prognoza na podstawie Tarota, A. A. Chrzanowska................................................ 17 3.2. Interpretacja karty na 1. pozycji Indywidualnego Portretu c.d............................. 20 4. Magia 4.1. Magia mioci, A. A. Chrzanowska......................................................................... 28 5. Wrby 5.1. Wrenie zigie (akutomancja), J. Kolesow............................................................ 31 6. Polecamy. ....................................................................................................................... 33

Redakcja: Alla Alicja Chrzanowska Andrzej Piotr Zaski Magorzata Goko Wsppracuj: Emma Lange Elena Suszczynska Elena Rusakowa Jewgienij Kolesow

1. ASTROLOGIa
1.1. Astrologiczna prognoza na IV kwarta 2012
Soce wWadze weszo wten znak 22 wrzenia ipozostanie do 23 padziernika. Szczeglnie korzystnie wpynie na wszystkie znaki ywiou powietrza (Wagi, Wodniki iBlinita). Sprzyja bdzie wszelkim sprawom zwizanym znauk, zdawaniem egzaminw, uzyskiwaniem certyfikatw oraz samoksztaceniem. Jest to te dobra pora na zakadanie spek irnego rodzaju twrcze dziaania powizane ze wspautorstwem oraz wymian myli idowiadcze. To czas, ktry warto wykorzysta na rnego rodzaju dziaania upikszajce najbliAlla Alicja Chrzanowska sze otoczenie, jak ite, ktre maj na celu popraw imagu jednostki. Soce wtym znaku sprzyja te wszelkim sprawom miosnym, wic jeli kto na ten czas planuje lub lub wsplne zamieszkanie zukochan osob moe liczy na udane ycie. Soce wSkorpionie wejdzie wten znak 23 padziernika ipozostanie do 21 listopada. Szczeglnie korzystnie wpynie na wszystkie znaki ywiou wody (Raki, Skorpiony iRyby). To doskonay moment na zajcie si sportem, aprzynajmniej zadbanie oswoj kondycj ipopraw stanu zdrowia oraz podniesienie poziomu witalnoci. Jest to te odpowiedni moment na uregulowanie spraw finansowych, pozbycie si dugw iinnych zobowiza, aszczeglnie zwizanych zcudzymi pienidzmi. Pobyt Soca wSkorpionie warto te wykorzysta na sporzdzenie testamentu, uregulowanie spraw spadkowych czy zwizanych zdarowiznami. Warto teraz zakoczy stare sprawy, ktre cign si za nami od dawna inie przynosz oczekiwanych rezultatw. Wielu znas poczuje przypyw energii seksualnej, ale lepiej swoje potrzeby wtym zakresie realizowa wstaych zwizkach, gdy inna planeta (Saturn) stoi na stray wiernoci iwszelkie skoki wbok zostan szybko zdemaskowane. Soce wStrzelcu Soce wejdzie wten znak 21 listopada ipozostanie do 21 grudnia ibdzie szczeglnie mocno wspiera znaki ywiou ognia (Barany, Lwy iStrzelce). Wszystkich natomiast zachci do nasilenia rnego rodzaju dziaa iaktywnoci. Jest to te dobra pora na otwieranie nowego biznesu, rozszerzanie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, zdobywanie nowych rynkw zbytu ikorzystnych kontraktw wtym midzynarodowych. Jeli kto planuje na ten czas wyjazd zagraniczny lub kontakty zobcokrajowcami na pewno bdzie zadowolony zefektw. Jest to te dobra pora na wszelkiego rodzaju dziaania majce na celu rozszerzenie zakresu wpyww, umocnienie pozycji, obejmowanie wyszych lub bardziej prestiowych stanowisk irealizowanie zaplanowanych wczeniej spraw. Merkury do 5 padziernika jest wznaku Wagi iwspiera sprawy partnerskie wkadym znaczeniu tego sowa, awic imiosne, izwizane zbiznesem. Razem ze Socem szczeglnie sprzyjaj zawieraniu umw, kontraktw, spek imaestw. To dobra pora na prowadzenie rozmw, pertraktacji, ale rwnie na podejmowanie nauki izdawanie egzaminw. Natomiast 5 padziernika Merkury wchodzi do znaku Skorpiona ijest wnim do 30 padziernika, koncentrujc nasz uwag na sprawach finansowych iwiatopogldowych wzmacniajc wtym zakresie wpyw naszej gwiazdy. WSkorpionie Merkury przebywa do 30 padziernika, kiedy to wchodzi do znaku Strzelca zachcajc do podjcia nauki jzyka obcego, kontaktw zdalszymi krewnymi iznajomymi zzagranicy. Atake do zajcia si sprawami zawodowymi, gdy teraz atwiej opodwyk, anawet awans. Merkury przez znak Strzelca porusza si bdzie ruchem prostym do 07 listopada, by potem wej wretrogradacj i15 listopada wrci do Skorpiona, co zaszkodzi powyszym sprawom, dlatego naley wtym czasie zachowywa du ostrono tak wsprawach finansowych, jak iwkontaktach midzyludzkich. Ruch retrogradacyjny bdzie trwa do 27 listopada. Nastpnie Merkury ponownie bdzie wdrowa ruchem prostym przez znak Skropiona, by na dobre wej do znaku Strzelca wdniu 12 grudnia ipozosta wnim do koca roku. Merkury retrogradujcy przez znak Skorpiona to trudny czas. Przy tym 

tranzycie mao kto unika zoliwych artw pod swoim adresem, sarkastycznych uwag, przykroci. Aktywizuje si mciwo, ludzie przypominaj sobie ozadanym im krzywdach iwstpuj na ciek wojenn. Zkolei wznaku Strzelca Merkury powoduje, e ludzi wtym czasie cechuj swobodne kontakty. Zahamowania, wstydliwo, brak pewnoci siebie znika, za pojawia si nieopanowanie ibezporednio. Wikszo nie obarcza si uwarunkowaniami imwi to, co przychodzi do im gowy, poprzez co mog postawi innych wniezrcznej sytuacji, cho sami adnego zaenowania nie odczuwaj. Podchwytujc temat mog mwi bez koca, nie zauwaajc upywu czasu. Kady zrozmwcw dy do wypowiedzenia si, nierzadko mwi to, co inni ju wiedz, ale to go nie martwi, on itak powie to, co ma do powiedzenia izatrzyma go nie sposb. Co prawda specjalnie nie martwi to suchaczy, gdy nierzadko suchaj tej wypowiedzi jednym uchem oczekujc po prostu swojej kolejki do mwienia. Wtym czasie wyjtkowo atwo skadane s obietnice, buduje si wielkie plany, wiele igono mwi, cho szybko zapomina si otemacie rozmowy. Wtych dniach ludzi cechuje przesadnie optymistyczne mylenie, buduj oni zamki na lodzie is skonni uwierzy nawet wkompletn bzdur. Naley otym pamita szczeglnie wtedy, gdy ogldamy reklamy lub domokrcy proponuj zakup cudownych rodkw inajlepszych na wiecie towarw. Wikszo znas staje si przy tym tranzycie bardzo podatna iyje nadziej, e cho raz wyciu trafi si okazja, aten moment wanie nadszed. Jest to te czas interesujcych spotka iznajomoci. Jeli pojawia si szansa, ludzie nie omin okazji do spotka towarzyskich irozmw zinteresujcymi lub znanymi ludmi. To jakby podnosi ich status we wasnych oczach, chocia oni uwaaj, e nie tylko we wasnych. Szczeglnie chtnie zawierane s znajomoci zobcokrajowcami. Ludzie interesu powinni ten czas wykorzysta jako dodatkowy czynnik wspierajcy przy zawieraniu kontraktw zzagranicznymi firmami. Przy tym tranzycie pojawiaj si te myli opracy lub nauce za granic albo po prostu owyjedzie do innego kraju wcelach poznawczych lub turystycznych. To dobra pora na rozwizywanie problemw dotyczcych studiw. Wenus Wenus iwtym kwartale porusza si wruchu prostym, awic nie powinna przysparza specjalnych problemw wpodlegajcych jej dziedzinach, aszczeglnie wsferze relacji mskodamskich. Znajdujc si do 3 padziernika wznaku Lwa, gdzie czuje si wietnie, bdzie wpywa korzystnie na sprawy partnerskie, miosne, uczuciowe iosobisty komfort. 03 padziernika Wenus wchodzi do znaku Panny, gdzie bdzie przebywa do 29 padziernika korzystnie oddziaujc na sfer spraw zawodowych, rozwj kariery iwzrost dochodw. To dobra pora na aktywne zajmowanie si sprawami zawodowymi, finansowymi ibiznesowymi. 29 padziernika Wenus wchodzi wznak Wagi iznw przesunie ciar swych wpyww na sprawy partnerskie, miosne, uczuciowe iosobisty komfort. Jest to doskonaa pora na upikszanie mieszka idomw, atake na zajmowanie si swoim wygldem zewntrznym. Waga to znak Wenus, wic jej oddziaywanie bywa tu bardzo mocne iwarto je wykorzysta rozpocz diet, wybra si do kosmetyczki, fryzjera, masaysty. Waga, to znak estetw iznawcw sztuki, jeli wic kto nosi si zzamiarem rozpoczcia jakiego przedsiwzicia artystycznego, to lepszego momentu na to wtym roku nie znajdzie. Od 23 listopada do 17 grudnia Wenus bdzie wznaku Skorpiona kierujc swoje oddziaywanie na sprawy wiatopogldowe, anawet filozoficzne rozwaania osensie istnienia, yciu imierci, systemie wartoci itp. Cho nie jest to te najgorszy moment na zaatwianie spraw kredytowych, zabieganie opoyczk iwykorzystanie cudzych pienidzy na rozwj wasnego biznesu. Od 17 grudnia do koca roku Wenus bdzie wdrowa przez znak Strzelca, przynoszc potrzeb wzniosej, wduym stopniu idealnej mioci. Ludzie nie akceptuj tego, co jest wrealnym yciu, pragn mioci prostej, szczerej, bezinteresownej, wiara wktr wtych dniach wzrasta znaczco. Wierz, e mona j znale, tylko trzeba dobrze poszuka. Romans czsto bywa burzliwy, aplany na przyszo bardzo optymistyczne, jeli oczywicie wszystko nie rozwieje si jak dym. Na konferencji, podczas zjazdu, sympozjum, szczeglnie midzynarodowego mona spotka swoj mio lub nawiza kontakty biznesowe. Moliwe s niewielkie dochody dziki podrom, organizowaniu konferencji, pracy naukowej itp. Podre wtym czasie sprawiaj wiele przyjemnoci itowarzysz im romantyczne przygody. To dobry czas na lub ipodr polubn. Mars pobyt Marsa wznaku Skorpiona, wktrym ta planeta bdzie do 07 padziernika sprzyja wszelkim dziaaniom iaktywnoci fizycznej, ztym, e warto pamita, i ostre energie Skorpiona 6

mog dodatkowo wzmocni waciw Marsowi skonno do ryzyka iagresji, rozwiza siowych istawiania wszystkiego na jedn kart. Jeli nie chcemy niepotrzebnych kopotw, powinnimy postawi na opanowanie iautokontrol. 07 padziernika Mars wejdzie do znaku Strzelca, gdzie bdzie przebywa do 18 listopada, zachcajc do wyjazdw, podry, wszelkiego rodzaju przemieszczania si ikontaktw zzagranic, ludmi innej narodowoci bd wyznania. Bdzie to dobry okres dla ludzi aktywnych, przedsibiorczych, nie bojcych si wykaza inicjatyw. Na pierwszy plan wysuwaj si sprawy zwizane zrozszerzeniem biznesu izakresu swoich wpyww. Budowane s wielkie plany ipojawiaj si globalne projekty. Nie znaczy to, e wszystko zostanie zrealizowane, ale podwaliny pod wiele znich zostanie teraz pooone. Jest to korzystny okres na poszukiwanie zagranicznych partnerw lub pocztek wsppracy znimi, na eksperymenty naukowe, organizowanie uroczystoci na du skal lub tego typu zawodw sportowych. To odpowiednia pora na zjazdy, konferencje, naukowe seminaria, sympozja itp., aich uczestnicy aktywnie dziel si dowiadczeniem iwiedz. Sprawy rozpoczte wtym czasie bd si cigle rozwija irozszerza. Oglnie ludzie wtym czasie s aktywni, peni radoci ycia ioptymizmu, awprzyszo patrz znadziej. Chtnie obcuj ze skarbami wiatowej kultury, religijne iduchowe grupy odczuwaj przypyw neofitw dcych do zrobienia czego poytecznego. Ludzie, ktrym obcy jest globalizm iwysze sfery po prostu wyruszaj na dugie wdrwki, podruj lub wyjedaj do pracy za granic. Dobrze ukierunkowana energia powinna przynie konkretne efekty jeszcze wtym roku, zaraz po 18 listopada, kiedy to Mars wejdzie do znaku Kozioroca, przebywajc wnim do 27 grudnia isprzyjajc sprawom materialnym, awansowi zawodowemu, obejmowaniu wyszych stanowisk czy zakadaniu albo rozszerzaniu biznesu. Na szczcie Kozioroec jest ostrony, wic wyhamuje typow dla Marsa skonno do ryzyka. Przechodzc 27 grudnia do znaku Wodnika, Mars skieruje nasz uwag na relacje zprzyjacimi, zachci do wikszej aktywnoci, ale irozbudzi ducha rewolucji, anawet anarchii. Najwaniejsze, e planeta ta przez cay ten kwarta (inieco duej) porusza si bdzie wruchu prostym. Jowisz przez cay ten kwarta nadal znajduje si wznaku Blinit, ztym, e ruchem prostym porusza tylko do 05 padziernika, kiedy to podejmuje ruch wsteczny do koca roku. Zapowiada to problemy zwizane zuzyskiwaniem iprzekazywaniem informacji. Ich moe by tak duo, e wnatoku mona przegapi to, co wane. Nie zaleca si teraz rozpoczynania lub rozszerzania biznesu zwizanego znauczaniem albo wydawaniem gazet iczasopism. Na akcje reklamowe take nie jest to najlepszy moment. Pracy bdzie nie mniej, anawet wicej ni zwykle, ale rezultat pozostawi wiele do yczenia. Moliwe s opisy skandali publikowane wprasie dotyczce znanych lub wpywowych osb, apismo, ktre to opublikuje moe mie nieprzyjemnoci albo ponie straty wzwizku zprocesami sdowymi. Synni ludzie wogle wtych dniach powinni zachowa ostrono, eby nie dosta si na jzyki plotkarzy, intrygantw ioszczercw. Wzrasta teraz ilo niezadowolonych klientw iskarg. Moliwe s pretensje zwizane znaruszeniem praw autorskich, problemy zuzyskaniem wizy czy innych wanych dokumentw, awszystko to moe pocign za sob straty materialne. Przy tym tranzycie lepiej nie dokonywa adnych modernizacji, gdy albo nie bdzie kompatybilna zfunkcjonujcym sprztem, albo bdzie wymaga bardzo duych nakadw. Saturn do 05 padziernika przemieszcza si przez znak Wagi ruchem prostym, by wtym dniu wej do znaku Skorpiona. Saturn wSkorpionie to powany egzaminator zsyajcy niemao prb, dlatego jest to raczej czas strat, anie zyskw. Wtym czasie odchodzi iulega zniszczeniu wszystko, co jest fizycznie ietycznie przestarzae, atake to, co przeszkadza posuwaniu si naprzd. Przy korzystnych aspektach mona oczekiwa uporzdkowania sfery finansowej, dziaa ukierunkowanych na uprzemysowienie kraju, podwyszenia jego energetycznego iekonomicznego potencjau. Wprowadzane s albo ucilane przepisy podatkowe, zaczyna si walka zszar stref, porzdkowany jest system ulg iwypat rekompensat oraz ubezpiecze. Wiele drobnych, nierentownych firm iprzedsibiorstw jest zamykanych bd czy si zmocnymi iustabilizowanymi. Bajeczne zyski oczywicie nie s przewidywane, ale na powane, dokadnie obliczone idobrze uzasadnione projekty mona dosta kredyty ipoyczki. Wogle do rozwizywania wielu problemw ludzie wtym czasie uywaj ekonomicznych wpyww. Wsprawach midzynarodowych mog to by sankcje ekonomiczne wobec tych pastw, ktre naruszaj reguy wspycia spoecznego lub propozycje poyczki na okrelonych warunkach, zakup kontrolnego pakietu akcji przedsibiorstwa itp. Podczas przechodzenia 

Saturna przez znak Skorpiona zazwyczaj nie wybuchaj jawne konflikty wojenne. Nie oznacza to jednak, e nastpuje powszechna szczliwo wtym czasie trwa wojna tajna, skryta, ktra moe przeksztaci si wpowstanie wewntrz kraju, zamieszki, anawet przewrt pastwowy. Innymi sowy co dojrzewao wewntrz, przyszed Saturn ipostawi krop nad i. Wlatach, kiedy Saturn wdruje przez znak Skorpiona, spada zkarku wiele wysoko (inie tylko) postawionych gw. Zpowodu zarozumiaoci, nieodpowiedniego zachowania, skandali korupcyjnych, zwizkw zelementami kryminalnymi, skandali miosnych. Moliwe s te afery szpiegowskie, akcje prowokacyjne wobec przeciwnikw politycznych, wydalenie zkraju oficjalnych przedstawicieli innego pastwa. Wysze planety Uran nadal znajduje si wznaku Barana, gdzie bdzie przebywa przez cay kwarta, niestety od 13 grudnia bdzie przemieszcza si ruchem wstecznym, co podniesie poziom energii, zachci do dziaania, ale niestety nie zawsze zpozytywnymi intencjami ipomylnym skutkiem. Od dnia 13 grudnia podejmie ruch prosty, co spowoduje, e ludzie zentuzjazmem zaczn wspiera nowe idee, czsto negujc iodrzucajc to, na czym mona by si oprze ico jeszcze moe si przyda wprzyszoci. To czas wyrzucania, przebicia, impulsu, dlatego to, co zdyo si zakotwiczy, jeszcze ma szans na przetrwanie, acaa reszta, nawet jeli ma konkretn warto, po jakim czasie ulegnie zapomnieniu. Neptun do 13 listopada wdruje przez znak Ryb ruchem retrogradacyjnym, co zdecydowanie niekorzystnie odbije si na naszym samopoczuciu irelacjach zbliskimi. Podjcie od 13 listopada przez t planet ruchu prostego spowoduje wzrost zainteresowania religi, mistycyzmem inaukami paranormalnymi. Natomiast Pluton przez cay ten kwarta wdruje ruchem prostym przez znak Kozioroca, co bdzie sprzyja wszystkim, ktrzy ciko irzetelnie pracuj izapewni im umocnienie pozycji. Alla Alicja Chrzanowska

Oferujemy Astrologi klasyczn hrabiego S.A.Wronskiego


Tom IWprowadzenie do astrologii Tom II Stopnie Tom III Domy Tom IV Planety. Soce iKsiyc Tom VPlanety. Merkury, Wenus, Mars iJowisz Tom VI Planety. Saturn, Uran, Neptun Tom VII Planety. Pluton, Chiron, Prozerpina, wzy ksiycowe, Lilith iLulu Tom VIII Aspekty. Teoria. Soce, Ksiyc, Merkury Tom IX Aspekty. Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton Tom X Tranzyty. Soce iKsiyc Tom XI Tranzyty. Merkury iWenus Tom XII Tranzyty. Mars, Jowisz iSaturn Tom XIII Tranzyty. Uran, Neptun iPluton

1.2. Merkury w retrogradacji, czyli wiele haasu o nic


Retrogradujcy Merkury stawia przed swoim gospodarzem bardzo skomplikowane zadanie rozwj moliwoci ciaa mentalnego iwzmocnienie jego pozytywnych cech, atake poznanie moliwoci intelektu. Jednoczenie planeta wruchu wstecznym moe wywoywa wiele trudnoci, nieustannie prowokujc przejawienie pewnych negatywnych cech charakteru. Bdzie to nadmierna gadatliwo, czasami rozwizo inieuwano, baaganiarstwo ibrak szacunku dla Czasu. Nie koczc jednej sprawy, waciciel Elena Suszczynska analizowanej przez nas pozycji, czsto rozpoczyna inn lub kilka na raz, nieustannie si spnia, wprowadza chaos (tutaj mona mwi zarwno ochaosie wewntrznym, jak izewntrznym) ioczywicie czsto nie zdy wielu rzeczy zrobi, poniewa bywa niekonsekwentny wswoich dziaaniach. Naturalnie, taki opis moe wyda si bez wyjtku wszystkim smutnym (by moe, e ukogo wywoa on ch zrobienia porzdku wstosunku do merkuriaskiej zaradnoci), cho najczciej tak to wyglda, jeli gospodarz retro-Merkurego nie jest wiadomy swego postpowania. Jednoczenie jeli sprbujemy przeanalizowa tak pozycj planety jako ujawnione karmiczne wymaganie (alepiej moliwo) zmiany jakoci ciaa niebieskiego, to zobaczymy, e wanie retro-Merkury pomaga swemu gospodarzowi osign takie wspaniae cechy, jak koncentracja, uwaga, dokadno podczas realizacji dowolnych pomysw iplanw oraz gbokie wyczucie potokw informacyjnych. Co wicej, planeta przynosi poetyckie natchnienie ipomaga wczy si wproces twrczoci na najwyszym poziomie. Ale, co zrozumiae, eby osign opisane powyej godne cechy, trzeba niele si natrudzi. Wtym celu powinnimy przede wszystkim wyruszy wPrzeszo izrozumie, co byo przyczyn pojawienia si retro-Merkurego wdanym wcieleniu Duszy. Powinnimy wyobrazi sobie jak moga Dusza, ktra wcielia si wnaszym czasie, wspdziaa zplanet wpoprzednich swoich yciach. Wzwizku ztym mona stworzy fantazj na temat silnego Merkurego, ktry nie podporzdkowa si prawom innego Czasu, gdzie poprzednio przebiegaa realizacja teje Duszy.

Namitno wedug Merkurego


Tutaj powinnimy przypomnie otym, e pojawienie si retrogradacji zazwyczaj poprzedzaj naruszenia zwizane zsaturnicznymi zaleceniami odnoszcymi si do konkretnego ciaa niebieskiego. Wnaszym przykadzie naruszenia dotycz Merkurego iwygldaj nastpujco: niech do uczenia si, brak uwagi wstosunku do rozmwcw, prby uniknicia naturalnych ogranicze zwizanych zkoniecznoci doprowadzenia rozpocztej pracy do koca, pragnienie uniknicia odpowiedzialnoci za wiadome przekazywanie faszywych informacji, denie do przerzucania rozwizania swoich problemw na bliskich, oszustwa, matactwa, wprzypadku szczeglnie napitego Merkurego zodziejstwo, podejrzane machinacje iinne niegodne zachowania. Nie jest to pena lista moliwych narusze zwizanych zmerkuriask tematyk. Czytelnik moe j uzupeni samodzielnie. Teraz dziki podanej powyej licie moemy stworzy model pewnych retrogradacyjnych tematw izaoy, e Dusza waciciela retro-Merkurego miaa wpoprzednich wcieleniach due moliwoci intelektualne isilne ciao mentalne, ktre wykorzystywaa do osignicia jasno okrelonych celw do stworzenia duej iloci kontaktw izwizkw, moliwe, e do machinacji ioszustw inajprawdopodobniej unikaa odpowiedzialnoci, nie chciaa pracowa iprowadzi uczciwego ycia. 

Wtakim przypadku bdziemy mwi albo okrconym Merkurym, albo oMerkurym-oszucie, albo oMerkurym twrcy bajeczek. Wkadym ztych wariantw wymagane jest cwaniactwo, ywy umys iobowizkowo nietuzinkowe zdolnoci twrcze, ktre mona zastosowa wkadym aspekcie ycia. (Albowiem dowolna twrczo wymaga kreatywnych osigni.) Moliwe, e taka Dusza miaa wielu znajomych, ktrzy nie zawsze byli jej faktycznie potrzebni, doskonale orientowaa si wrnych sytuacjach, na wszystko miaa czas, moga robi kilka spraw jednoczenie iwspaniale wadaa sowem. Nie jest to pena lista waciwoci Merkurego, ktre wobecnym wcieleniu trzeba po prostu przypomnie sobie. Naturalnie do tego wszystkiego trzeba byo mie wyjtkowy ukad nerwowy iywy umys. Ioczywicie wszystko to zapewnia swemu gospodarzowi wspaniay Merkury, ktrego energia jednak nie bya wykorzystana poprawnie idlatego siy planety stopniowo wyczerpyway si, co wnastpstwie doprowadzio do takiej sytuacji, wktrej nie bya ju ona wstanie aktywnie wspiera swego waciciela iprzyniosa mu mnstwo zafaszowa wkontaktach ze wiatem zewntrznym. Wzwizku ztym opisem mog pojawi si dwa pytania: pierwsze: czy mamy prawo zawsze uwaa pojawienie si retro-Merkurego (lub dowolnej innej planety) whoroskopie urodzeniowym za swego rodzaju kar dla Duszy za jej przesze grzechy? drugie, wypywajce zpierwszego: czy zawsze powinnimy analizowa zjawisko retrogradacji jako informacj wycznie onegatywnych minionych przejawieniach Duszy? Jak ju pisaam wczeniej, nie moemy jednoznacznie uwaa, e retrogradacja jest zawsze kar. Ale zdrugiej strony powinnimy zawsze uwzgldnia, e pozbawienie planety wiata sonecznego mimo wszystko mwi opewnych nieprawidowociach wprzeszoci wrelacjach Duszy zciaem niebieskim. Naturalnie ztego wzgldu obecnie, wdanym wcieleniu, od waciciela dowolnej retropozycji wymaga si, aby przyswoi sobie podstawowe cechy ciaa niebieskiego iprzywrci mu utracone siy oraz karmiczn wypacalno. Natomiast eby uatwi sobie prac ztakimi retro-zadaniami moemy pozwoli sobie na troch fantazji na temat: Co byo kiedy (co wanie zrobilimy) izaoy moliwe warianty przejawie Duszy, ktre doprowadziy do utraty si tej czy innej planety. Inna sprawa, e kady takie podre wPrzeszo moe traktowa rnie. Komu wydadz si one sztucznymi inaiwnymi, akomu pomog zrozumie pewne waciwoci jego retro-planet.

Powrt do Teraniejszoci
Teraz moemy wrci do opisu cierpie retro-Merkurego, adokadniej do cierpie gospodarza tego ostatniego. Majc whoroskopie Merkurego wruchu wstecznym jego waciciel powinien wiedzie owszystkich moliwych negatywnych przejawieniach wywoywanych przez tak pozycj inie dziwi si temu, e otoczenie nie zawsze przyjmuje go tak, jakby on chcia. Wobecnym wcieleniu retrogradacyjna planeta nie moe zca si, wyranie iaktywnie przejawia si. Wzwizku ztym uczowieka pojawia si wiele problemw zwizanych znietypowymi przejawieniami jego ciaa mentalnego, ktre nie moe szybko odbiera iuwiadamia cao informacji proponowanej przez wiat zewntrzny. Moe si to wyraa wbraku umiejtnoci wyranego sformuowania swoich myli icaociowego ogarnicia problemu bez rozdrabniania go na mae fragmenty. Mylenie jako proces skadajcy si ze stworzenia iuwiadomienia acuszka konkluzji poczonych wcao, wniektrych wariantach przejawie retro-planety (przy wielu napitych aspektach) moe okaza si mao aktywny. Czsto taki Merkury nie pozwala swemu gospodarzowi gboko wnikn wistot problemu iwywouje powierzchowny odbir tego, co si dzieje, brak zrozumienia wszystkich szczegw, niedbay stosunek do nich albo zaptlenie si na jednym znich. Mona sobie wyobrazi, e informacja odbierana jest przez tak planet wczciach, po kawaku, co ztrudem czy si wcao idlatego jej sens nie zawsze bywa wpeni zrozumiay dla waciciela takiej pozycji. Czasami retrogradacyjny Merkury moe wywoywa faszywe poczucie nieustan10

nego deficytu informacji wzwizku zrozwizywaniem biecych problemw. Wnastpstwie tego jego gospodarz nie moe wycign konkretnych wnioskw idoj do jakiego podsumowania na podstawie posiadanych przez siebie danych. Jemu zawsze si wydaje, e on wie zbyt mao. To std wanie wynika nerwowa reakcja inieadekwatne zachowanie podczas rozwizywania najprostszych zada. Brak zdolnoci do dokadnego iszybkiego reagowania na uzyskane informacje, prawidowego przyjmowania iprzekazywania tyche wywouje grob zafaszowania ich, awzwizku ztym wywouje niepodane skutki zarwno dla samego czowieka, jak idla otoczenia wpostaci nieustannie powtarzajcych si faszywych sytuacji.

Wyjtkowe przypadki
Kiedy naruszenia popenione wpoprzednich wcieleniach s znaczce, retro-Merkury zazwyczaj dostaje miejsce wznaku lub domu swego wygnania bd upadku. Innymi sowy zostaje wygnany zpotoku Czasu ipowinien od nowa uczy si czy swego gospodarza ze wiatem zewntrznym. Tym niemniej wanie przy takim wariancie umownych karmicznych kar ciaa niebieskiego wygnana planeta pomaga czowiekowi maksymalnie zbliy si do stanu twrczej ekstazy ipopycha go do uwiadomienia sobie poetyckich kompozycji, do ucieczki wmedytacj, winne wiaty, gdzie wszystko jest pikne iwpeni zrozumiae. Mimo wszystko wcodziennym yciu zreguy przy takiej pozycji kada informacja przyjmowana jest przez czowieka ztrudem ijedynie czciowo, co take prowadzi do bardzo znaczcych zafaszowa i, co naturalne, do powanych nieporozumie na dowolnym poziomie.

Zwyczajna retro-realno
Jak wiadomo Merkury kieruje kontaktami ipowizaniami. Jest to jedna zjego gwnych funkcji. Wizi tworz si wnastpstwie naszych wzajemnych kontaktw przede wszystkim przy pomocy sw, ado nich waciciel retrogradacji odnosi si wdo specyficzny sposb inie zawsze znaleytym zrozumieniem iszacunkiem, co moe mocno denerwowa partnerw majcych dyrekcyjnego Merkurego. Trzeba tu kilka sw powiedzie oistocie procesu kontaktowania si, ktry realizuje kady Merkury. Kiedy duo iczsto mwimy, stajc si przy tym rdem informacji iprzekazujemy j przy pomocy sw wiatu zewntrznemu, nasze ciao mentalne przestaje przyjmowa jakkolwiek informacj przychodzc zzewntrz. Dzieje si to automatycznie. Przy czym nawet najsilniejszy Merkury czasami nie jest wstanie pracowa jednoczenie wdwch kierunkach, bez wzgldu na to, e wtym wypadku dyrekcyjna planeta dokonuje prawie byskawicznie przeczenia naszego systemu mentalnego zpozycji przekazywania informacji na jej odbir. Wdodatku zzewntrz si wydaje, e taka praca dokonuje si jednoczenie wdwch kierunkach. Ijest to przywilej silnego dyrekcyjnego Merkurego. Natomiast retrogradujca planeta nie tylko nie jest zdolna do aktywnego przekazywania informacji, ale rwnie wpeni przyjmowa j. Co wicej, ona czsto nie moe prawidowo na ni zareagowa, nie wywoujc przy tym zafaszowa. Trzeba tu powiedzie, e owiele atwiej jest przekazywa dowoln informacj, uwalniajc si od niej ni przyjmowa, poniewa przy przekazywaniu nie tracimy Czasu isi na ksztatowanie wsobie takiej czy innej reakcji. Wprzypadku przyjmowania potoku informacyjnego bywamy zmuszeni do zareagowania na niego. Wzwizku ztym tracimy wicej si, kiedy informacj otrzymujemy. Jeli teraz sobie wyobrazimy, e retro-Merkury nie ma do si na zrealizowanie zasad wzajemnych powiza, to zrozumiemy, dlaczego waciciel takiej pozycji bardzo duo mwi, prawie nie syszc przy tym wsprozmwcy. Najprawdopodobniej on podwiadomie chroni swj system mylowy od przecie, zamykajc dostp do niego zbdnym informacjom, na ktre on nie jest wstanie szybko zareagowa iktrej nie potrafi uwiadomi sobie wpeni. Tym samym usuwa on napicie

11

izapewnia nawet jeli nie szybkie, to wartociowe przepracowanie pewnej iloci tych informacji wokresie, kiedy jego system mylowy nie jest przeciony nadmiarem informacyjnych powiza. Chocia naturalnie wizi uksztatowanych wnastpstwie takiego jednostronnego kontaktu nie bd cechowa jasno isia, jednake minimum niezbdnych wiadomoci ostanie zewntrznej realnoci czowiek uzyska. Co wicej, wanie je on bdzie mg uwiadomi sobie najgbiej. Std wynika, e nadmierna gadatliwo, ktr otoczenie odbiera jako cech negatywn iktra jest tak charakterystyczna dla Merkurego wretrogradacji, bywa swoist ochron ciaa mentalnego przed nadmiernymi obcieniami wywoywanymi przez napywajce informacje iprzed koniecznoci precyzyjnej, byskawicznej reakcji wtych wypadkach, kiedy czowiek nie jest do niej zdolny. Wzwizku zpowyszym staje si zrozumiae, e wyraenie jzyk jak migo powinno odnosi si wanie do przejawie retro-Merkurego. Ijak rozumiemy, taka pozycja jest ochron, dlatego jej waciciel nie czuje prawdziwego napicia, ktre zatrzymaoby potok jego wymowy izmusio do zastanowienia si nie tylko nad sensem wypowiedzi, ale inad tym, jak czuje si jego rozmwca. Ichocia szczeglnie cikich nastpstw takie przejawianie si planety raczej nie wywouje, to tym niemniej wok danej jednostki moe nieustannie ksztatowa si zafaszowana Przestrze, do ktrej trafiajc otoczenie nie bdzie wstanie prawidowo zrozumie waciciela retrogradujcego Merkurego. Tym niemniej to, co opisaam powyej nie musi obowizkowo dotyczy wszystkich przedstawicieli analizowanej pozycji. Co wicej, moemy do czsto spotka wacicieli takiej pozycji, ktrzy godnie nios sztandar merkuriaskiej retrogradacji. Zreguy wtakim wypadku wsteczny Merkury jest podstaw ich zawodowej dziaalnoci, co wanie pomaga kademu znich doprowadzi wszystkie cechy planety do doskonaoci.

Wracajc do problemw
Trzeba powiedzie, e bardzo czsto retro-Merkury whoroskopie mwi osabym ukadzie nerwowym. Moe to by np. podwyszona nerwowo, nadwraliwo na dowolne przejawienia wiata zewntrznego, zaburzenia snu itp. (Rzadziej planeta mwi onieprawidowociach wkoordynacji ruchw, szczeglnie, e do tak powanej sprawy sam wsteczny Merkury, to za mao.) Planeta rwnie uprzedza oewentualnoci problemw ze wzrokiem, szczeglnie jeli znajduje si wupadku lub na wygnaniu bd wdomu ywiou wody ima napite aspekty. Przy tym takie przejawienie si Merkurego naley rozpatrywa jako wbudowan wplan karmiczny bardzo swoist ochron systemu mylowego przed przecieniem. Jak wiadomo, oczy przyjmuj znaczc cz informacji owiecie zewntrznym. Saby wzrok nie pozwala czowiekowi intensywnie odbiera wszystko, co proponuje mu zewntrzna realno izmusza go od czasu do czasu do robienia odpoczynku dla swoich oczu. To zkolei zapewnia pewne rozlunienie ukadu nerwowego iusuwa nieco napicia, jeli oczywicie waciciel takiej pozycji nie sprzeciwia si warunkom postawionym mu przez planet inie tworzy sobie dodatkowych problemw, obciajc si prac. Wzwizku ztym wtakich chwilach niewielkich przerw jego uwaga nie bdzie nieustannie rozproszona wPrzestrzeni zpowodu nadmiernego zmczenia, co jest bardzo potrzebne do przywrcenia si ikarmicznego odpracowania takiej pozycji. Co wicej, krtki odpoczynek, opotrzebie ktrego daj zna zmczone oczy, pomaga skoncentrowa si wwanych momentach na pracy bez gubienia si wdrobiazgach. Dlatego taka naturalna ochrona, nawet jeli wydaje si bardzo niedoskonaa, zapewnia prawidowe dysponowanie energi, co take jest niezmiernie wane przy wzmocnieniu pozytywnych cech ciaa niebieskiego. Niniejszy artyku jest fragmentem ksiki E. Suszczynskiej Planety wretrogradacji, ktra ukae si drukiem wlistopadzie 2012.

12

ASTROLOGIA WSPCZESNA
Wydawnictwo Ars Scripti-2 informuje, i rozpoczo druk nowej monografii astrologicznej, pt.Astrologia wspczesna autorstwa wybitnej rosyjskiej astroloki Eleny Suszczynskiej. Ju ukazay si trzy tomy: Lilith ujawnia swoje tajemnice, Lilith ujawnia swoje tajemnice cz. 2., Wysze planety. Rozmylania oPrzestrzeni iCzasie.

Planowane pozycje:
Tom IV Planety w retrogradacji. Spojrzenie wprzeszo Tom VZabawy zczasem, czyli wzy ksiycowe Tom VI Zamienia. Trzecie tysiclecie Tom VII Wprowadzenie do astrologii karmicznej Tom VIII Plan karmiczny Tom IX Matryca, cz. 1. Tom X Matryca, cz. 2. Tom XI Matryca, cz. 3. Tom XII Karma rodw

13

2. EZOTeRYKa
2.1. Egregory
Kady, kto zajmuje si ezoteryk zna, aprzynajmniej powinien zna pojcie egregor. Jednak wzwizku ztym, e nie jest to sowo rodzime, lecz powstae przez kontaminacj greckiego wyrazu egregoroi (czujni) zaciskim ag-gregare (zbiera si razem) ibywa rnie rozumiane, uznaam, e warto je przybliy moim Czytelnikom. Czym wic jest egregor? To obiekt energoinformacyjny istniejcy wwiecie subtelnym zwizany zokrelonymi ideami, pojciami, stanami, pragnieniami ideniami ludzi. Najwybitniejszy rosyjski ezoteryk wszechczasw Danii Andrejew (1906-1959) wswoim monumentalnym dziele Ra wiata definiowa egregor jako: Niematerialny twr powstajcy zpewnych psychicznych emanacji ludzkoci, plemion, pastw igrup religijnych pozbawiony monad, ale posiadajcy czasowo skoncentrowany adunek wolicjonalny iekwiwalent wiadomoci. Zkolei W. Bogdanowicz, wspczesny ezoteryk rosyjski nazywa egregory podstawow jednostk wiata subtelnego. Uwaa on, e egregor pojawia si najpierw wwiecie subtelnym, apniej tworzy na Ziemi okrelone warunki iotwiera wybranym kana energoinformacyjny, awwczas powstaje kolektyw, etnos, spoeczno. Jeszcze inaczej okrela to C. Castaneda twierdzc, e egregor jest tworzony na Ziemi, na planie fizycznym przez ludzi, apotem na planach subtelnych ksztatuje si jego odpowiednik. WPolsce ku temu zdaniu przychyla si midzy innymi W. Suliga. Aczym praktycznie jest dla nas, ludzi egregor? eby to zrozumie, naley zacz od do niemiego, ale prawdziwego stwierdzenia, e ludzie s przyzwyczajeni, i si nimi rzdzi. Bardzo wielu znas ma tzw. mentalno niewolnika, ktra jest otyle wygodna, e zwalnia od mylenia iprzyjmowania na siebie odpowiedzialnoci za swoje ycie. To ta mentalno sprawia, e ludzie zamiast y wasnym, prawdziwym yciem yj zamiast. Co rozumiem pod tym dziwnym okreleniem, ano to, e: zamiast pj do przyjaci, poby znimi, podzieli si radociami ikopotami, dzwonimy do nich zkomrki, siedzc wtramwaju czy ogldajc wystawy sklepowe; zamiast przeywa swoje uczucia iemocje, ekscytujemy si tasiemcowymi serialami iinfantylnymi przeyciami ich bohaterw; zamiast napisa list do ukochanej osoby na piknej papeterii (kto zmodych wie jeszcze, co to papeteria), piszemy e-maila lub SMS-a; zamiast zje dobry posiek wrestauracji, jemy wistwa zfast foodw; zamiast ugotowa domowe jedzenie, kupujemy pfabrykaty iodgrzewamy je wmikrofalwce; zamiast y naprawd, otaczamy si plastikowym wiatem, bo tak wydaje si nam bezpiecznej iwierzymy, e wiedza zdobyta zInternetu, blogw, chatw iksiek dla todziobw nauczy nas tego, jak y, zapominajc, e mdro yciowa to nasze wasne dowiadczenia, gboko przemylane ipoparte wiedz zdobyt bezporednio od Nauczycieli iMistrzw; zamiast pomyle, zdoby si na refleksj, zastanowienie, rozwaenie istotnych dla nas spraw faszerujemy si papk zmass mediw iwstydzimy si nie wasnej gupoty ibezmylnoci, ale tego, e nie jestemy na topie, e nie jestemy tacy jak wszyscy. Do tego wanie prowadzi mentalno niewolnikw. Pojcie to powstao dawno, wczasach, kiedy niewolnictwo byo form ustroju pastwa. Tylko wtedy niewolni chcieli za wszelk cen odzyska utracon wolno. Wnaszych czasach rzesze ludzi dobrowolnie pchaj si wbezwzgldn niewol sztampy, bylejakoci ibezmylnoci. Nie chc odsdza od czci iwiary naszych czasw, bo wrnych epokach na rne sposoby dyo si (idy) do przeksztacenia ludzi wtum, apotem do uksztatowania podanego typu psychiki, ktry przeksztaci tum wbezmyln tuszcz. Warto jednak pamita, e czowiek rzdzony ma pewn charakterystyczn waciwo dy do tego, by te kim rzdzi iwyadowuje swoje frustracje na tych, ktrzy stoj niej whierarchii ni on, s sabsi, bardziej bezbronni itp. Nie zastanawiao Ci drogi Czytelniku dlaczego wnaszych czasach syszy si otylu przypadkach bestialskiego traktowania maych dzieci idomowych zwierzt? Aczy one mog si obroni? 14

Czsto na kursach sysz pytanie co mam zrobi, eby by szczliwym. To nic trudnego. Wystarczy wyj poza ramy zwykego szarego czowieka, uwiadomi sobie swoj indywidualno ibezmiar swoich moliwoci oraz zacz je realizowa zpen odpowiedzialnoci za to, co si robi. Wiem, e wnaszym katolickim kraju to, co teraz napisz nie znajdzie aprobaty, ale czy nie jest obowizkiem Nauczyciela odsania najwiksze Prawdy przed Uczniem? Ot, kiedy zaczniemy poda drog do szczcia, zrozumiemy, e wspiera nas Bg, ale nie ten zkociow zsurowo podniesion karzc rk ijak tata grocy psotnemu dziecku, aten, ktry jest Mioci iWolnoci. Bg we mnie to moja Mio, ami pozostaje jedynie j przejawi. Kocham, bo kocham. Nigdy za co, co jest winnych, zawsze dlatego, e jest ona (mio) we mnie idlatego, e jestem wolnym czowiekiem, zdolnym do jej okazania. Ten Bg nie stworzy adnych praw. Nie musia. One s wkadej mylcej istocie, tak jak iJego wita Iskra. On kocha nas iwaden sposb nie ogranicza naszego rozwoju. Nie ogranicza te naszej realnoci. Odwrotnie, sprawi tak, e kady znas swoimi mylami, wiatopogldem iwasn wiadomoci tworzy swoj realno iwniej yje. Kada taka realno przecina si, czy isplata zrealnociami innych istot. Na wiecie istnieje wiele rnych organizacji, struktur ihierarchii tak ziemskich, jak ikosmicznych, widzialnych iniewidzialnych, znanych nam inieznanych, przyjaznych czowiekowi ichccych go wykorzysta, takich, ktre uczestnicz wyciu czowieka ibuduj jego relacje zinnymi ludmi iwiatem. Egregory nale do jednych znich. Naley jednak pamita, e aden egregor nie moe wyrazi caego czowieka, wszystkich aspektw jego ycia, de ipragnie, caej jego wolnoci itwrczoci. Co prawda egregory religijne d do objcia wszystkich sfer ycia czowieka poczynajc od momentu narodzin, anawet poczcia a do jego mierci, ale nie udaje si im jednak reglamentowa caego ycia, ktre zawsze okazuje si by znacznie bogatsze. Mwic oegregorach trzeba pamita, e ich wiadomo zawsze zaley od wiadomoci wchodzcych wniego ludzi inie bierze si znikd, lecz bezporednio od nas. Awzwizku ztym naley jasno powiedzie, e nie ma takiego egregoru, ktry byby wstanie poczy wszystkich bez wyjtku ludzi, gdy ludzie nie chc lub nie s wstanie sami si poczy. Warto rwnie wspomnie otym, e egregory tworz nie tylko ludzie, ale iprzyroda zwierzta, rzeki, gry itp. Wmomencie, kiedy osigaj one krytyczn mas wiadomoci, cz si zoglnym egregorem planety Ziemia. Wiem, e to, co teraz napisz niektrych moe zdziwi, ale jest to jedno zfundamentalnych poj filozofii ezoteryki, wic moe warto je przynajmniej zna. Ot wnaukach tajemnych od wiekw panuje przekonanie, i planeta Ziemia to ywy organizm prezentujcy sob system warstw zrnicowanych pod wzgldem materialnym (rne wiaty widzialne iniewidzialne), poczonych warstw informacyjn ikierowanych przez warstw wiadomoci planety. Wiele na ten temat Czytelnik moe znale wpracach wspczesnego rosyjskiego filozofa ezoteryki A. Niekrasowa. Wracajc do uytego przeze mnie na pocztku okrelenia mentalno niewolnika wielu ludzi chtnie poddaje si wpywom egregorw, poniewa zwalnia to ich od mylenia iodpowiedzialnoci oraz pozwala y zamiast, anie naprawd. Bez woli czowieka nic si znim zdarzy nie moe, ajeli si co zdarza, to znaczy, e da on prawo do rozporzdzania sob innym, np. egregorowi. Bycie wpenym kontakcie zdanym egeregorem daje idealn ochron, ale wzamian wymusza cakowite oddanie si ipodporzdkowanie danemu egregorowi, czyli wymusza rezygnacj zwasnego ycia iwejcie wstan wegetacji zamiast. Na koniec wyjanijmy sobie, co lub kto moe pretendowa do nazwy egregor: 1. Twory Natury (rzeki, lasy, gry, ptaki itp.) oraz twory kosmiczne (planety, gwiazdy, galaktyki itp.). 2. Twory przyrody, ktrym czowiek nada wiadomo (totemy, wite drzewa, miejsca mocy itp.). 3. wiadome twory stworzone przez czowieka (witynie, ikony, miasta, pienidze, dziedziny nauki itp.). 4. Zbiorowa bezwiadomo twory psychoenergetyczne tworzone przez rodzin, grup, nard, ludzko. 5. Obiekty energoinformacyjne ze wiata subtelnego zwizane zideami, pragnieniami, deniami, ale inamitnociami, lkami, chorobami itp. 6. Czowiek-egregor, np. Jezus Chrystus, Budda, Mahomet. 15

7. Duch zplanu subtelnego ziemskiego pochodzenia (rozumny egregor planu subtelnego). 8. Istota pochodzenia pozaziemskiego (rozumny egregor pozaziemski). Podsumowujc egregory s wszdzie itak jak ludzie potrafi by dobre ize, chroni swoich wyznawcw iczyni krzywd swoim wrogom. Bd wic rozwany, drogi Czytelniku, wchodzc wjakikolwiek egregor. Anajlepiej pielgnuj wsobie Bo Mio iWolno. Alla Alicja Chrzanowska

16

3. TaROT
3.1. Prognoza na podstawie Tarota
Padziernik 2012 X V

XV

Talia Wheel of the Year Tarot

Padziernik 2012 roku to korzystny miesic, ktry sprzyja wszelkim sprawom finansowym, rozwojowi kariery, polepszeniu sytuacji zawodowej ipoprawie stanu zdrowia. Warto go wykorzysta na zajcie si wanie tego rodzaju sprawami, dokonywa dugoterminowych lokat kapitau, zaatwia sprawy bankowe, stara si okredyty, ale zintencj dokonania dziki nim powanych inwestycji, ktre zczasem nie tylko pozwol w kredyt spaci, ale iuzyska dodatkowe dochody. Jeli kogo nie zadowala jego sytuacja zawodowa, to jest to dobry moment na zmian pracy, doksztacanie si idoskonalenie zawodowe. Jest to te dobra pora na dokonywanie zmian wyciu zawodowym, rozpoczynanie nowych projektw, staranie si oawans czy podwyk. Korzystna atmosfera wpracy bdzie sprzyja wprowadzaniu innowacji inowych sposobw dziaania. Nie wolno si ich obawia. Warto pamita, e zmiany itak, itak nastpi, ale jeli bdziemy si przed nimi broni iopiera, stan si przykrym dowiadczeniem, ajeli wyjdziemy im naprzeciw, to mog wnie wnasze ycie wiele dobrego. Padziernik to doskonay miesic na popraw relacji zparterem, podniesienie jakoci ycia intymnego. Bez trudu bdzie mona wprowadzi wte stosunki harmoni ipen rwnowag. Jest to te doskonay czas na nawizywanie nowych osobistych znajomoci, randki ispotkania intymne Wzdrowiu bdzie to nie najgorszy miesic, cho naley pamita orozsdnym wydatkowaniu zgromadzonej latem energii, by wystarczyo jej do wiosny.

17

Listopad 2012 XI V

XVI

Talia Pagan Tarot

Listopad 2012 take zapowiada si na dobry miesic, ktry bdzie nadal sprzyja kwestiom zawodowym, atake wzmocnieniu si witalnych. Czas powicony rodzinie isprawom domowym te nie bdzie stracony, przyniesie wiele radoci, zadowolenia izapewni wzajemne zrozumienie wrodzinie na dugo, jeli tylko bdziemy umieli wprowadzi wte relacje harmoni inie bdziemy na si forsowa swego zdania. Nie znaczy to jednak, e sfera zawodowa si pogorszy. To take dobra pora, by wykaza si wpracy pomysowoci ikreatywnoci, ana pewno zostanie to odpowiednio docenione izaowocuje konkretnymi rezultatami. Bardzo wane bdzie wtym miesicu budowanie pozytywnych relacji wkadej sferze ycia iumacnianie zajmowanej pozycji. Jest to te dobra pora na zawieranie znajomoci zwysoko postawionymi, wyksztaconymi osobami, ktre pniej przynios znaczce korzyci. Wtym miesicu naley nieco wicej uwagi powici domowi ito zarwno waspekcie relacji midzy domownikami, jak iwsensie dosownym budynkowi, sprawdzi czy nie ma usterek, czy nic si nie psuje, czy co nie wymaga naprawy. Jest to te dobry miesic na zakup nieruchomoci traktowanej jako lokata kapitau, cho nie wolno tego robi pochopnie. Warto teraz pamita, e pogoda nie sprzyja zdrowiu, azapobieganie dolegliwociom jest lepsze od ich leczenia, dlatego listopad, to dobra pora na rozpoczcie regularnych wicze, codziennej gimnastyki, zajcie si jakim sportem, bd przynajmniej zadbanie oprawidowe odywianie iregeneracj si. Szczegln uwag naley zwrci na ukad odpornociowy organizmy oraz stawy, koci ikrgosup.

18

Grudzie 2012 XII V

XVII

Talia Tarot of the Mermaides

Grudzie to miesic, ktry wyjtkowo sprzyja kontaktom zprzyjacimi iznajomymi, dlatego szczegln uwag warto powieci sprawom towarzyskim, czciej si spotyka zprzyjacimi, zaprasza goci do domu isamemu skada wizyty. Pozwoli to na umocnienie ju istniejcych relacji oraz nawizanie nowych. Korzystnie te wpynie na samopoczucie inastrj. Moliwe jest te odnowienie jakie starej znajomoci, co okae si wprzyszoci bardzo korzystne Wsferze zawodowej ci, ktrzy uczciwie pracowali wpoprzednich miesicach mog liczy na stabiln sytuacj. Nie jest to jednak odpowiedni moment na wprowadzanie wycie nowych pomysw irnego rodzaju innowacji. Tylko dugoterminowe idobrze przemylane inwestycje, lokaty itransakcje przynios zyski. Nie ma co teraz liczy na szybkie pienidze. Kade dziaanie zawodowe wymaga obecnie powanych przemyle, apopiech wadnym wypadku nie jest wskazany. Wzdrowiu ten miesic nie uczyni specjalnych szkd, cho typowych dla tej pory roku przezibie trudno bdzie unikn. Warto te zwrci teraz baczniejsz uwag na ukad hormonalny, dba odrogi oddechowe iunika uywek, szczeglnie alkoholu, ktry wyjtkowo niekorzystnie bdzie teraz wpywa na zdrowie i podejmowane decyzje. Alla Alicja Chrzanowska

19

3.2. Interpretacja karty na 1. pozycji Indywidualnego Portretu c.d.


Jest to jedynie wstpna interpretacja, ktra nie uwzgldnia pozostaych kart wPortrecie. Mona si ni posugiwa jedynie wtedy, gdy adna zkart nie powtarza si na pozostaych pozycjach Portretu Wewntrznego. Oczywicie nie wszystkie znaczenia musz wystpi jednoczenie, cho mog. To te zaley od pozostaych kart wPortrecie Wewntrznym iKarmicznym. Wopisach najczciej posugiwaam si okreleniem dziecko, ale prosz pamita, e pierwsza karta odnosi si do okresu od urodzenia do 2125 roku ycia, tak wic opisywane symptomy mogy pojawi si tak wdziecistwie, jak iwokresie dojrzewania, anawet nieco pniej. Opisanie kart na 1. pozycji jest moliwe dlatego, e z2. pozycji wpywa na nie tylko dwanacie kart (anie dwadziecia dwie, jak to jest na wszystkich pozostaych pozycjach). Wpoprzednich numerach opisaam wszystkie warianty zkart I(Maga), II (Kapanki), III (Cesarzowej), IV (Cesarza), V (Kapana), VI (Kochankw) iVII (Rydwanu) na 2. pozycji. Teraz kolej na VIII (Sprawiedliwo)

1 XXII

4 VIII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: rodzice traktujcy dan osob wdziecistwie wyjtkowo niesprawiedliwie; rodzice wysyajcy dziecku sprzeczne sygnay wodniesieniu do norm spoecznych; wychowanie wywoujce wdziecku zaburzenia rwnowagi wewntrznej rodzice stawiajcy wygrowane wymagania wstosunku do dziecka odebrane wychowanie utrudnia normaln egzystencj wspoeczestwie; wyniesione zdziecistwa przekonanie, e wiat potraktuje dan osob niesprawiedliwie; nage iniespodziewane zmiany wdziecistwie zaburzyy poczucie bezpieczestwa; fobie ilki zwizane zprawem, wrcz do manii przeladowczej lub spiskowej teorii dziejw; czowiek, ktry boi si walczy oswoje przekonania; waciciel Portretu moe mie tendencje do dziaa niezgodnych zprawem.

1 4 IX

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: rywalizacja zrodzestwem owzgldy rodzicw; czowiek, ktry ma problemy zjasnym wyraaniem swoich pogldw; rodzice, ktrzy preferowali bd waciciela Portretu, bd jego rodzestwo; do czsto wskazuj na samotno wdziecistwie, niezalenie od tego, czy dziecko jest jedynakiem, czy ma rodzestwo; czowiek, ktry boi si aktywnego dziaania; dziecko, ktre nie zostao nauczone jasnego wyraania swoich potrzeb; dziecko oddane na wychowanie pastwu lub jakiej instytucji (dom dziecka, szkoa zinternatem itp.); osoba, ktra ma skonno do dziaania na granicy prawa: kto, kto lepiej sprawdzi si na stanowiska zalenych ni samodzielnych; uzdolnienia wzakresie prawa, talent oratorski.

20

1 II

4 X

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: trudne relacje zmatk, ktra bya nieobecna (wkadym tego sowa znaczeniu); problemy materialne pooyy si cieniem na dziecistwie; matka, ktra wimi mioci da od dziecka cakowitego podporzdkowania si sobie; dziecko zmuszane do powanych ogranicze wsferze materialnej; negatywne kody zwizane zfinansami wyniesione zdziecistwa; osoba, ktra ztrudnoci adaptuje si do nowych warunkw; wprzypadku kobiet postawa typu: bez mczyzny sobie nie poradz; wyniesione zdziecistwa lki zwizane bied; osoba wniepewnej sytuacji szuka kogo, za kim moe si schowa; predyspozycje do pracy zwizanej zprzyrod.

1 III

4 XI

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: matka kobieta sukcesu, ktra nie miaa czasu dla dziecka; matka, ktra nie radzi sobie zwychowaniem dziecka; wacicielowi Portretu wdziecistwie wpojono niewaciwy stosunek do wasnego ciaa; lk przed chorob iniesprawnoci fizyczn; wprzypadku mczyzn czowiek, ktry cigle szuka idealnej partnerki iadna mu nie odpowiada; brak tego, co modne wywouje poczucie wstydu iwycofywanie si; osoba, ktra dy do sukcesy, by zaspokoi cudze oczekiwania; wprzypadku kobiet postawa typu: bez silnego mskiego ramienia nie poradz sobie wyciu; osoba odoskonaym gucie ipredyspozycjach do pracy zwizanej ze sztuk.

1 IV

4 XII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: chorobliwie ambitny ojciec nie da dziecku naleytego wsparcia; problemy ojca zawayy na wychowaniu dziecka; dziecistwo negatywnie zabarwione uzalenieniami ojca bd te innego mczyzny zbliskiej rodziny; niewykluczona zmuszanie dziecka od wykonywania obowizkw ponad jego siy; ojciec lub oboje rodzicw domagajcy si wsparcia psychicznego od dziecka; niestabilna sytuacja rodzinna ispoeczna odcisna swoje pitno na wacicielu Portretu; wprzypadku mczyzny kompleksy na temat mskoci; dziecko, ktre uciekao wwiat marze wobec okruciestwa wiata realnego; osoba do chwiejna emocjonalnie, nadwraliwa; osoba pracowita, ale nie nadajca si na stanowiska kierownicze.

21

1 V

4 XIII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: destrukcyjny ojciec (lub ojczym) wywar toksyczny wpyw na dziecko; starowiecki stosunek do religii itradycji wyniesiony przez waciciela Portretu zdomu rodzinnego ogranicza sposoby jego samorealizacji; osoba wychowana watmosferze nerwowoci, strachu ibezradnoci; osoba, ktra moga wdziecistwie gboko przey mier bliskiej istoty; dziecko, ktre wtrudnych chwilach nie otrzymywao naleytego wsparcia wswoim najbliszym rodowisku; surowy, zasadniczy, aby moe nawet okrutny ojciec; odebrane wychowanie mogo wznacznym stopniu utrudnia przyswajanie wiedzy; wyniesiony zdziecistwa lk przed zmianami; osoba uczciwa, owysokim poziomie morale; predyspozycje do pracy zwizanej znauczaniem lub histori ifilozofi.

1 VI

4 XIV

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: osoba, ktra nie zostaa nauczona odpowiedzialnoci za swoje decyzje; duy wpyw na wychowanie dziecka miaa dalsza rodzina, ssiedzi lub znajomi; rodzice zbyt zajci sob, by naleycie zaj si dzieckiem; dziecko niesprawiedliwie traktowane przez rodzicw bd krewnych ze wzgldu na swoj pe; albo rodzice, albo sytuacja yciowa zmusiy waciciela Portretu do rezygnacji zsilnego zwizku miosnego; osoba, ktra boi si mioci iunika autentycznego zaangaowania; rodzice zaburzajcy rwnowag emocjonaln dziecka nieustannymi zmianami swoich decyzji; czowiek nie umiejcy podejmowa decyzji idokonywa wyborw; osoba energiczna imajca odpowiedni stosunek do sfery zawodowej; predyspozycje do stanowisk wymagajcych rozwagi isprawiedliwoci.

1 VII

4 XV

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wyjtkowo trudne warunki psychiczno-emocjonalne wdziecistwie; nieustanne, niespodziewane zmiany wdziecistwie zaowocoway brakiem poczucia bezpieczestwa; lki ifobie komunikacyjne; osoba, ktra ma urazy na tle seksualnym wywoane jakim incydentem wtej sferze wdziecistwie; kto majcy skonno do nagych zwrotw iniespodziewanych zachowa; osoba, ktra moga przey powany wypadek komunikacyjny lub zwizany zelektrycznoci;

22

wychowanie mogo wywoa albo skonno do unikania kariery, albo do robienia jej za wszelk cen; osoba, ktr bardzo atwo sprowokowa iwyprowadzi zrwnowagi; osoba, ktra ma problemy ze zdobywaniem iprzekazywaniem informacji, predyspozycje do pracy wymagajcej duej aktywnoci, nawet wwarunkach ekstremalnych.

1 VIII

4 XVI

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: konflikt zprawem waciciela Portretu wdziecistwie bd modoci; niewykluczony pobyt wdomu dziecka lub zakadzie poprawczym; osoba oskonnociach destrukcyjnych; kto majcy skonno do skrajnych rozwiza; wychowanie spowodowao nieumiejtno bezpiecznego rozadowywania agresji; wychowanie niezgodne zobowizujcym wdanym kraju prawem; na yciu waciciela Portretu mg niekorzystnie odbi si rozwd rodzicw; osoba, ktrej bardzo atwo zaburzy rwnowag wewntrzn; kto, kto stawia si ponad prawem; osoba, ktra niewiele wie osobie.

1 IX

4 XVII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: dziecko wychowywane wedug przestarzaych lub dziwnych metod; dziecko wychowywane wizolacji od rwienikw, wrd starszych osb; osoba, ktra czuje si samotna nawet, jak wok niej s ludzie; kto, kto nie ma przyjaci lub nie wierzy wprzyja; wychowanie, ktre zniszczyo uzdolnienia artystyczne waciciela Portretu; osoba, ktra nie potrafi odpoczywa irelaksowa si; lk przed tym, czy sobie wyciu poradz; osoba, ktrej wydaje si, e nie pasuje do swoich czasw; kto, kto sprawdzi si wpracy ze starszymi ludmi; predyspozycje do zajmowania si ezoteryk.

1 X

4 XVIII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: niestabilna sytuacja materialna negatywnie odbijaa si na rozwoju dziecka; osoba od dziecistwa uczona, e nie naley okazywa uczu; matka chorobliwie kontrolujca dziecko; rodzice nie rozumiejcy swego dziecka izabijajcy wnim wyobrani; przesadna ostrono ich uniknicia ryzyka utrudnia zrobienie kariery; kto, komu wpojono przekonanie, e wszystko mona kupi; 23

czowiek, ktry ma skonno do wykorzystywania emocji innych do interesownych celw; czowiek obawia si, e kto wykorzysta go materialnie; zdolnoci wzakresie ekonomii; predyspozycje do pracy wbankowoci.

1 XI

4 XIX

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wrodzinie wystpowaa skonno do stosowania rozwiza siowych; osoba, ktra wdziecistwie czsto stykaa si zdestrukcyjn, bezpodstawn krytyk, szczeglnie ze strony mczyzn; osoba wychowywana wprzekonaniu, e najwaniejsza jest sia fizyczna; skonno do irracjonalnych lkw; wychowanie, ktre zablokowao prawidowy rozwj osobowoci; osoba pozornie silna, aktr atwo skrzywdzi; wychowanie, ktre nie pozwolio nabra wiary wsiebie; osoba, ktra wierzy, e najwaniejsza jest sia fizyczna sia jest, to po co rozum; skonno do zaprzeczania oczywistym faktom; uzdolnienia sportowe.

1 XII

4 XX

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: jedno zrodzicw (bardziej prawdopodobne, e ojciec) miao problemy emocjonalne; destrukcyjny wpyw na wychowanie dziecka miay rodki zmieniajce wiadomo stosowne przez rodzicw; nieodpowiednie wychowanie doprowadzio do problemw zwizanych zrozwojem osobowoci; wnastpstwie wychowania doszo do zaburzonej samooceny; czowiek, ktry lepiej czuje si wwiecie wirtualnym ni rzeczywistym; osoba zamknita wsobie iswoim wiecie; kto majcy skonno do uzaleniania tego, co robi od decyzji rodziny; niech do angaowania si wcokolwiek; wychowanie uniemoliwiajce jasne prezentowanie swoich pogldw; uzdolnienia muzyczne lub fotograficzne.

1 XIII

4 XXI

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: problemy ze zdrowiem wokresie noworodkowym lub wczesnego dziecistwa; czste iniespodziewane zmiany wsytuacji rodzinnej (wtym prawnej) negatywnie wpyny na rozwj emocjonalny; rodzice pochodzcy zrnych krgw kulturowych; zaburzone postrzeganie wiata wywoane przez rodzicw wdziecistwie; 24

lepe podzielanie pogldw wpojonych wdziecistwie; choroba czonka rodziny lub jego utrata wdziecistwie mocno wpyny na psychik waciciela Portretu; wyniesione zdziecistwa przekonanie, e dana osoba sama sobie wyciu nie poradzi; lk przed zmianami zwizanymi z utrat bliskich osb; uzdolnienia wsferze medycyny; zdolno do transformowania innych.

1 XIV

4 XXII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wikszym autorytetem wdziecistwie imodoci byy osoby obce, anie rodzina; dziecko zbyt czsto oddawane pod opiek obcym osobom; niewykluczona adopcja; osoba, ktra miaa tak trudne dziecistwo, e woli onim zapomnie; wychowanie wstylu pruskiego drylu; osoba wychowywana bez rodzicw, przez dalsz rodzin lub pastwo; wychowanie majce na celu oderwanie dziecka od jego korzeni; ksenofobia ilk przed tym co nieznane; uzdolnienia dyplomatyczne imediacyjne; osoba, ktra sprawdzi si wzawodach wykonywanych na odlego np. przez internet.

1 XV

4 I

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wdziecistwie mogo doj do molestowania seksualnego; kto, kto chciaby zniszczy swoje wspomnienia zdziecistwa; osoba majca problemy zmwieniem oswoim dziecistwie; wychowanie, ktre mogo wywoa problemy zidentyfikacj pciow; urazy zwizane zinicjacj seksualn; kto, kto wprzypadku problemw zachowuje si irracjonalnie; wychowanie oparte na krzyku istraszeniu; moliwo molestowania seksualnego przez osoby spoza rodziny; osoba oduych zasobach energetycznych; czowiek, ktry sprawdzi si wzawodach wymagajcych sprawnego operowania sowem.

1 XVI

4 II

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: rozwd lub rozstanie rodzicw w dziecistwie negatywnie odbiy si na rozwoju waciciela Portretu; urazy powstae na skutek dugotrwaego tumienia alu ipretensji; trudne lub wrcz toksyczne relacje zmatk; 25

dziecko, wobec ktrego byy stawiane zbyt wysokie wymagania; sztywne normy inakazy wdziecistwie negatywnie odbiy si na rozwoju waciciela Portretu; czowiek, ktremu trudno jest wyrazi swoje emocje; osoba, ktra ma problemy zpunktualnoci; kto, kto nie potrafi odci si od przeszoci; talent do tworzenia funkcjonalnych struktur; uzdolnienia wzakresie inynierii iarchitektury.

1 XVII

2 VIII III

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: brak odpowiedniego kontaktu zrwienikami wdziecistwie imodoci; wychowanie, ktre nie nauczyo nawizywania przyjani; wychowanie blokujce wdziecku naturalny sposb przejawiania uczu; wzbudzenie wdziecku nieufnoci wstosunku do otaczajcego wiata; wychowanie oparte na krytyce wygldu zewntrznego; osoba, ktra nie potrafi zrelaksowa si iodpoczywa; nadmierna krytyka wdziecistwie zablokowaa uzdolnienia artystyczne; na wychowanie dziecka negatywny idestrukcyjny wpyw miaa matka; kto, kto chciaby zajmowa si sztuk, ale si tego boi; osoba kreatywna itwrcza.

1 XVIII

4 IV

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wyjtkowo trudne relacje zobojgiem rodzicw; uzalenienie od matki, nieumiejtno odcicia ppowiny; wychowanie, ktre wywoao wdziecku irracjonalne lki; praca przedstawiana przez rodzicw jako kara utrudnia realizacj zawodow; wprzypadku mczyzn skrajnie silny zwizek zmatk; matka, ktra oszukiwaa dziecko iotaczaa je iluzjami; kto, kto ucieka wwiat marze wobliczu problemw; ukobiet moe wskazywa na zaburzony stosunek do macierzystwa; osoba obogatej, kreatywnej wyobrani; uzdolnienia literackie, aszczeglnie poetyckie.

1 XIX

4 V

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wyjtkowo trudne relacje zojcem; emocjonalne uzalenienie od ojca; wasna samoocena zalena od opinii ojca, nieustanne prby zasuenia na jego mio; wprzypadku kobiet skonno do uzaleniania si od partnera; wprzypadku mczyzn przekonanie owyszoci mczyzny nad kobiet; 26

kto, kto ycie traktuje jak scen; skonno do skrajnie ortodoksyjnego podejcia do ycia; osoba, ktra za wszelk cen chce by przywdc; uzdolnienia aktorskie; predyspozycje do stanowisk przywdczych.

1 XX

4 VI

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: tradycyjne wychowanie iograniczanie niezalenoci dziecka negatywnie odbio si na jego rozwoju; rodzina stawiana ponad wszystko; wychowanie typu: nie mw nikomu, co si dzieje wdomu; szkoa (nauczyciele ikoledzy) wywoaa wczowieku lki ibya przyczyn wielu urazw; kompleksy dotyczce rodziny ipochodzenia; dobro rodziny stawiane ponad dobro jednostki; kompleksy zwizane zojcem lub stylem ycia rodziny; osoba majca problemy zzaoeniem stabilnej rodziny; czowiek przywizujcy du wag do tradycji; uzdolnienia wzakresie socjologii, kulturoznawstwa ihistorii.

1 XXI

4 VII

2 VIII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: czsto nieobecni (przebywajcy za granic) rodzice; rodzice pochodzcy zrnych krajw; liczne wyjazdy ipodre destabilizoway dziecistwo; wychowanie wduchu nacjonalistycznym, wpajajce niech do innych narodw; brak tolerancji wstosunku do innych; osoba wyjtkowo draliwa na swoim punkcie; kto, kto nie lubi by publicznie chwalony; osoba zainteresowana rnymi obyczajami ikulturami; kto, kto boi si nagych, niezapowiedzianych zmian. zdolnoci do jzykw obcych. Alla Alicja Chrzanowska

Interpretacje poprzednich kart we wczeniejszych numerach miesicznika EKE. Wicej informacji na temat Portretu Psychologicznego znajdzie Czytelnik wpoprzednich numerach Kwartalnika. Portretowi powicona jest te ksika Tarotowy Portret Psychologiczny, dostpna wsprzeday wnaszym sklepie.

27

4. MaGIa
4.1. Magia mioci
Stare powiedzenie, e mczyni kochaj oczami, akobiety uszami nadal nie stracio nic ze swojej aktualnoci, dlatego zaczn od wyjanienia pewnych rnic wpodejciu do erotyki iseksu, jakie wystpuj midzy pciami. Naley jednak pamita, e wyjtkowo subiektywna natura przey erotycznych sprawia, i zjednej strony nie ma tu stuprocentowych regu, azdrugiej kady moe powiedzie, e zna si na tej dziedzinie najlepiej. Jestemy rni inie chodzi tu tylko oto, e rnice wystpuj midzy pciami, ale nawet pomidzy osobnikami tej samej pci. Ta rnorodno przyczynia si do wystpowania caego spektrum upodoba, gustw ipotrzeb wwielu dziedzinach ycia, awic tym bardziej wtak indywidualnej sferze jak preferencje seksualne. Wracajc do przysowia, od ktrego zaczam, to odnosi si ono do zmysw, ktre odgrywaj nieco inn rol werotyce wprzypadku mczyzn ikobiet. My kobiety lubimy czue swka szeptane do ucha, intymne zapewnienia omioci iwzajemnym oddaniu, komplementy, ktre przekonuj onaszej atrakcyjnoci. Mczyni za chc widzie ciao partnerki, jej ksztaty podkrelone przez odpowiedni opraw (bielizna osobista, odpowiednie wiato itp.). Oczywicie uposzczeglnych osb wystpuje to wrnym stopniu inasileniu. Zdarza si, e mczyzna traktuje seks jak sposb na rozadowanie swojej energii, agresji, zoci itp., natomiast kobieta potrafi manipulowa partnerem przy pomocy swojej zgody na zblienie lub odmow na. Rozwaajc sprawy zwizane zerotyk musimy pamita ojednym jest to dziedzina ycia, ktra (przynajmniej wnaszym kraju) jest nadal sfer wstydliw iobwarowan wieloma tabu. Czasami mam wraenie, e wielu dorosych Polakw (iPolek oczywicie) na serio wierzy, e dzieci przynosz bociany. Nie umiemy otym rozmawia, ato jest jedna znajpowaniejszych barier na drodze do udanego seksu. Stosujemy albo jzyk peen wulgaryzmw, albo nomenklatur godn podrcznika seksuologii. Swego czasu tumaczyam na ywo kurs tantra jogi iurzeky mnie okrelenia stosowane na Wschodzie. Ciekawa jestem droga Czytelniczko, czy domylisz si, co oznaczaj takie wyraenia: dni czerwonego smoka, krysztaowe bero, jaspisowa komnata. Nie bd ich tu mnoy, gdy kada para kochankw moe ipowinna stworzy swj wasny, intymny jzyk, ktry na pewno wduym stopniu uatwi im osignicie ibliskoci, izrozumienia wzajemnych potrzeb wtej sferze ycia. Pamitaj te, e dla mczyzny nie jest obojtna Twoja reakcja. Wielu znich jest dumnych ztego, e doprowadzili swoj partnerk do szczytu ekstazy wtrakcie zblienia. Dla Ciebie zkolei jest pewnie bardziej istotne to, co czua wtrakcie ico Twj partner zTob robi. Dlaczego otym pisz? Jest to obrazowy przykad rnicy reakcji pomidzy partnerami, czyli dla Twego partnera bardziej liczy si efekt kocowy, za dla Ciebie proces narastania odczu. Tym, co powoduje, e seks przynosi mczynie zaspokojenie ijest dla niego duym przeyciem, jest zaspokojenie partnerki. Nic tak nie rani mskiej dumy, jak niemonoci ofiarowania kobiecie zaspokojenia. Natomiast 28

tym, co sprawia, e zblienie daje kobiecie zaspokojenie ijest dla niej satysfakcjonujce jest to samo, czyli jej zaspokojenie. Oczywicie, e kada znas chce rwnie, eby iparter by zaspokojony, ale to nie staje si przyczyn osignicia rozkoszy przez kobiet. Mona si ztym nie zgadza, ale tak jest iwiedza otym moe pomc we wzajemnym zrozumieniu ipoprawie jakoci ycia intymnego. Wynika to po prostu zkobiecej natury ibudowy ciaa. Azreszt czy kiedykolwiek syszaa, eby mczyzna skary si na to, e partnerce byo wspaniale, amnie nie. Ona troszczya si tylko oswoj przyjemno. Akiedy dostaa to, co chciaa, odwrcia si do ciany izasna. Chcc mie udany seks musisz dobrze pozna swoje ciao, akceptowa je ikorzysta zniego. To samo dotyczy ciaa Twego partnera. Pamitaj, e ludzkie ciao jest wityni inie ma wnim niczego zego, brzydkiego czy nieodpowiedniego. Takimi nas stworzy Bg, anic, co jest jego dzieem nie moe by negatywne. Staraj si te jak najwicej rozmawia na tematy zwizane zerotyk, nie wstyd si swoich fantazji ipotrzeb, s one naturaln czci tej dziedziny ycia. Aoto caa prawda oseksie wypywajca zpraktyk magii naturalnej: caa materia jest ywa, radosna iseksualna, seks jest aktem tworzenia, seks jest moralny iwity, seks jest energi, seks koi iuzdrawia, seks jest jdrem tajemnic izblia nas do Si Wyszych, Sia Wysza stworzya nas po to, bymy si mogy cieszy yciem, seksualno jest czci wszystkiego, co istnieje na Ziemi. Jeli ta dziedzina ycia nie przynosi Ci naleytej satysfakcji, moesz sprbowa j udoskonali stosujc ponisze rytuay. Woskowy czar miosny T praktyk stosujemy wycznie wtedy, gdy posiadamy staego partnera, jestemy zkim na stae lub trwamy wzwizku maeskim, ale czujemy, e co si psuje, wygasa namitno izainteresowanie lub narastaj nieporozumienia. Najodpowiedniejsz por do tej praktyki jest dzie Wenus, czyli pitek, czas owschodzie Ksiyca. Do wykonania tego rytuau potrzebne bd nastpujce akcesoria: dwie czerwone wiece, naczynie do topienia wosku, folia aluminiowa, rowa wstka, patki czerwonej ry, rany olejek, rane kadzideko. Zaczynamy od namaszczenia wiec olejkiem istopienia ich obu. Nastpnie mieszamy wosk zpatkami ry. Teraz zapalmy kadzideko iprzestygnity wosk wylewamy na foli, formujc zniego ksztat dwch serc. Kiedy s gotowe, zlepiamy je ze sob wypowiadajc przy tym trzykrotnie nastpujce sowa mocy: Co zczone, niech takie pozostanie. Co zjednoczone, oddzielnym niech si nie stanie. Niech zwyciy sia mioci, amoje serce zazna radoci. Zgodnie zwoln wol wszystkich Niech tak si stanie.

29

Na koniec przewizujemy serca row wstk ichowamy wbezpiecznym miejscu. Rytua ten naley zachowa wtajemnicy przed partnerem. Miosne jabko Rytua ten suy przywoaniu do Twego ycia prawdziwego igbokiego uczucia. Nie mona go stosowa wodniesieniu do adnej konkretnej osoby. Uywa si go wtedy, kiedy jestemy samotni iczujemy, e przyszed czas na znalezienie swojej drugiej powki. Do wykonania tego rytuau potrzebujemy tylko jednego jabka, za to powinno by cakiem zdrowe, dojrzae iidealnie czerwone. Jabko to rozamujemy rcznie (nie wolno go kroi!) iwypowiadamy nastpujce zaklcie: Matko Naturo, co wszystko jednoczysz, pozwl mi spotka swoj powk, aby spenio si szczcie moje iwypeniy wyroki twoje. Zgodnie zwoln wol wszystkich. Niech tak si stanie. Po wypowiedzeniu tych sw zjedz jedn powk jabka, adrug wcaoci ususz wpiekarniku lub na socu. Kiedy spotkasz swoj mio, moesz kontynuowa rytua, ale musisz by pewna, e dana osoba Ci naprawd kocha. Jeli sprbujesz manipulowa ni, wymusza uczucie cigniesz na siebie kopoty. Natomiast jeli jeste pewna uczu tak swoich, jak itej drugiej osoby, ugotuj kompot zdowolnych owocw, wrzu do niego zasuszon powk jabka irazem delektujcie si owym miosnym napojem. Alla Alicja Chrzanowska

30

W 5. Wrby r b Y
5.1. Wrenie zigie (akutomancja), J. Kolesow
Ten rodzaj wrenia funkcjonuje wdwch postaciach prostej iantycznej. Zacznijmy od prostej. Bierze si misk zwod ikilka zwyczajnych igie do szycia dowolnego rozmiaru, ale nie nazbyt due. Mona te uy szpileczek krawieckich. Jeli faktycznie interesuje Ci lub lub po prostu rozwj relacji partnerskiej, moesz wzi dwie igy rnej wielkoci. Wiksza bdzie odpowiada mczynie, amniejsza kobiecie. Nastpnie trzeba obie igy dokadnie posmarowa tuszczem (smalcem, masem, olejem, anawet kremem natuszczajcym) iostronie pooy na powierzchni wody najpierw jedn, apotem drug. Jeli interesuj Ci relacje zkilkoma partnerami, moesz wzi wiksz (zgodn ziloci interesujcych Ci osb) ilo igie, ale musz one by rnej wielkoci. Wybierz wrd nich t, ktra bdzie symbolizowa Ciebie, akad zpozostaych przyporzdkuj interesujcemu Ci czowiekowi, rwnie posmaruj tuszczem iostronie umie na powierzchni wody. Igy, ktre nie zatony, oznaczaj osoby, ktre wnadchodzcym roku pozostan wkrgu Twoich zainteresowa. Jeli ktre znich poczyy si, oznacza to zwizek, anawet lub. Jeli igy zlepiy si na caej dugoci, czeka Ci zt osob owocna wsppraca iwierna przyja. Rozczenie si kocw igie, atym bardziej rozejcie si igie po powierzchni wody wrne strony mwi orozlunieniu si wizi midzy osobami symbolizujcymi je. Natomiast igy, ktre zatony, oznaczaj ludzi, zktrymi relacje wnadchodzcym roku zostan zerwane. Jeli zatona Twoja iga, oznacza to, e wnowym roku bdziesz mia zupenie inne troski, ni te, ktre teraz wydaj Ci si takie znaczce, aotacza Ci bdzie cakiem inny krg ludzi. WTwoim yciu zacznie si nowy okres inie wszystkie stare zwizki bd mogy by kontynuowane. Jeli zatony wszystkie igy, to znaczy, e nie do dobrze je posmarowae tuszczem. Ateraz wersja antyczna. Wprzypadku takiego wrenia bierze si 13 igie lub szpileczek, zktrych trzy naley lekko wygi. Jedn ig zaznacz jako swoj. Mona innym igom rwnie przyporzdkowa konkretne osoby, ale nie jest to niezbdne. We wrk wszystkie igy iwysyp je na czyst kartk papieru, mniej wicej na rodek. Kartk wwyobrani podziel na pi czci: gra, d, prawo, lewo irodek. Igy, ktre trafiy do grnej czci rzdz sytuacj, za te, ktre trafiy wdoln cze podporzdkowuj si jej. Lewa cz oznacza przeszo, aprawa przyszo. rodek mwi ostabilnoci, harmonii, braku zmian. Teraz znajd swoj ig. Jeli ley ona wrodku, krzyujc si zkilkoma innymi, rok bdzie absorbujcy, ale ciekawy nudzi si nie bdziesz. Co prawda zasadniczych zmian raczej nie bdzie ani wsferze pracy, ani wodniesieniu do miejsca zamieszkania, awrelacjach zludmi. Warto tutaj zwrci uwag na pooenie innych imiennych igie, jeli one s. Ina tendencj, ktr wskazuje Twoja iga. Jeli jej uszko (gwka) jest skierowane ku prawej grnej krawdzi kartki, zmiany bd, przy czym takie, jakich Ty chcesz, ale nie wnajbliszym roku, lecz wnastpnym. Jeli natomiast uszko skierowane jest ku prawej dolnej krawdzi, zmiany bd, lecz inne ni chciaby inie bd one zalene od Ciebie. Jeli uszko jest skierowane ku dolnej, lewej bd prawej krawdzi kartki, to zmiany albo ju byy, albo moliwe s wnajbliszym roku, jednak, aby one nastpiy, bdziesz musia bardzo si postara. Jeli Twoja iga nie krzyuje si zinnymi, grozi Ci poczucie samotnoci, bdziesz mg liczy tylko na siebie, awizi zinnymi ludmi bd krtkotrwae iniepewne, cho cao sytuacji nadal cechuje stabilno. Jeli Twoja iga ley wprawej grnej czci kartki bdziesz panem sytuacji isam zadecydujesz oswoim losie wnowym roku. Umiesz wpywa na bieg wydarze, awzwizku ztym, jak zechcesz, tak bdzie, ale po pierwsze zwr uwag na tendencje jeli iga ley uszkiem wstron grnego prawego rogu kartki, to wszystko wporzdku, za jeli ku doowi Twj wpyw na wydarzenia bdzie stopniowo sabn. Uszko skierowane wstron lewych rogw uprzedza: bd ostrony, sytuacja wymaga od Ciebie albo znacznych wysikw, albo nieszlachetnych uczynkw. 31

W r b Y

Jeli Twoja iga ley wdolnej czci zdaj si na wol Bo. Bardzo wtpliwe, eby sam mg co zmieni wswojej sytuacji, dlatego postaraj si wykorzysta j tak jaka jest, na ile to moliwe. Wane jest tutaj rwnie to, aby przeanalizowa poczenia swojej igy zinnymi, kierunek pooenia uszka (tendencj) ipooenie zakrzywionych igie. Najlepiej, gdy wszystkie igy, ikrzywe, iproste bd odwrcone uszkami wkierunku Twojej igy. Oznacza to, e nikt zTwego otoczenia nie bdzie Ci szkodzi. Jeli igy zgrnej czci dotykaj uszkiem do Twojej, czekaj Ci przyjemne niespodzianki, pomoc ze strony przyjaci ipomylno winteresach. Jednake jeli dowolna, aszczeglnie zakrzywiona iga przecina Twoj ostrzem lub jest nim skierowana wstron Twojej, zapowiada to nieprzyjemnoci, kryzys lub straty, dlatego im dalej taka iga ley od Twojej, tym lepiej. Krzywa iga oznacza wczeniej przemylane zamierzenie. Jeli wszystkie trzy krzywe igy s zwrcone ostrzami wkierunku Twojej, wtedy to, na jakiej one le pozycji nie ma znaczenia nieyczliwe Ci osoby nie zrealizuj swoich celw. Krzywe igy wlewej czci kartki (przeszo) mwi okopotach, ktre masz ju za sob (jeli tylko ostrze Twojej igy nie jest skierowane wich stron, gdy wtedy oznacza to, e Ty sam nie pozwalasz uspokoi si swoim przeciwnikom). Natomiast po prawej stronie, szczeglnie ugry, krzywa iga moe oznacza du nieprzyjemno, czekajc na Ciebie wnowym roku. Jednak wana jest tutaj tendencja lepiej spotyka nieprzyjemnoci uszkiem lub ostrzem, ni caym ciaem. Proste igy skierowane uszkami wstron Twojej oznaczaj pomoc, wsparcie, powodzenie. Wcelu ucilenia prognozy mona wcentrum kartki narysowa okrg, podzieli go na 12 czci inada kadej znich nazw miesica. Dziki temu bdziesz mg dokadnie okreli, kiedy ijakie wydarzenia Ci oczekuj.

32

P 6. POLecamY O L E C A M Y
wite zioa poleskich znachorek Alla Alicja Chrzanowska. Rosn wok nas, czsto je depczemy, uwaamy, e s pospolite, zwyczajne, niewarte uwagi. Niektre uznajemy za adne i wtedy ozdabiamy nimi swoje ogrody i domy. O niektrych gdzie syszelimy, e maj dziaanie lecznicze, inne wykorzystujemy do polepszenia smaku przyrzdzanych potraw. Ale tak w gruncie rzeczy niewiele wiemy o rolinach yjcych obok nas. Wikszoci z nich nawet nie znamy. A szkoda, bo wiedza o nich jest bardzo przydatna i to dosownie w kadej sferze ycia. http://as2.pl/swiete-ziola-poleskich-znachorek-tom-aj-alla-alicjachrzanowska-p-2931.html

e-book
Ksiki w formie elektronicznej do przesania wycznie drog elektroniczn. Niektre z tych ksiek istniej tylko w postaci elektronicznej i nie bd ju wydawane wformie tradycyjnej.

Anioy przeznaczenia, A. P. Zaski Anioy ycia, A. P. Zaski Misterium Tarota Wielkie Arkana, A. A. Chrzanowska Misterium Tarota Mae Arkana, A. A. Chrzanowska Nowe rozkady Tarota, A. A. Chrzanowska Rytuay ochronne, A. A. Chrzanowska wiat Tarota. Rozkady, A. A. Chrzanowska

Tajemnice energii drzew, A. A. Chrzanowska Tajemnice energii kamieni, A. A. Chrzanowska Tajemnice energii kwiatw, A. A. Chrzanowska Tajemnice energii wiec, A. A. Chrzanowska Tajemnice energii zi, A. A. Chrzanowska Tarot a karma, A. A. Chrzanowska Tarot a psychologia, A. A. Chrzanowska

Copyright Ars Scripti-2, Biaystok All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych iinnych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

33