Vous êtes sur la page 1sur 18

Plany na W.

Światową #3 (część 1)

Analiza planów dla 3 Wojny Światowej

„Gdy wspaniale uformowana sieć kłamstw jest stopniowo wciskana masom przez
pokolenia, to wtedy Prawda wydaje się zupełną niedorzecznością, a piewcy Prawdy
uważani są za majaczących szaleńców”.

„ Idealna tyrania ma wtedy miejsce, gdy jest bezmyślnie samo-zarządzana przez jej
własne ofiary. Zatem najdoskonalszymi niewolnikami są ci, którzy błogo i
nieświadomie zniewalają samych siebie”

Dresden James

Pomiędzy nadmiarem “informacji” i wyraźnym brakiem PRAWDY możemy znaleźć


dokładny obraz przedstawiający, dlaczego dzisiejszy świat wygląda tak jak wygląda.

Niestety ludzie dają się wciągać masowo w nieracjonalne zachowania.

„ Ludzie myślą stadnie, szaleją stadnie, lecz odzyskują zmysły pojedynczo”

Charles Mackay

Spróbuję jeszcze raz dać szansę, co poniektórym na wyrwanie się ze stadnej formy
myślenia i analizowania faktów. Wielu ( jak zresztą zawsze) nie zgodzi się z tym, co
nastąpi, ale jak zawsze zadbam o przedstawienie dość łatwo namacalnych faktów.
Jeśli będziecie chcieli zweryfikować te fakty, to nawet nie próbujcie szukać ich w Ś.M.
Przekazu. One są pod ścisłą kontrolą, tak zresztą jak i raporty nadawane podczas
Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej były pod ścisłą kontrolą.
To się nazywa PROPAGANDA.

Ta gigantyczna maszyna propagandy ma między innymi na celu wspaniale ukryć to,


kim są ci prawdziwi kryminaliści prowadzący świat ku następnej krwawej (być może
ostatecznej) wojnie.
Dzisiejsze media i „demokratyczne” rządy silnie współpracują smarując tryby tej
maszyny, aby broń Boże się nie zacięła. Zatem nie nasłuchujcie tego, co oni mają do
powiedzenia, bo nic ciekawego (poza tonami kłamstw) się nie dowiecie.

Ja i mi podobni pracujemy bezustannie i całkowicie ochotniczo, poświęcając znaczną


część naszego wolnego czasu abyście wy, którzy tego czasu na studiowanie nie
macie, mogli mieć te fakty podane na tacy.
Wykorzystujcie tę szansę i zdobywajcie darmową ( niezainfekowaną propagandą)
wiedzę, bo tylko Bóg wie jak długo tę szansę będziecie mieli.

Zajęło mi wiele lat, aby zrozumieć, o co tu na tym świecie właściwie chodzi.


Nie jest to łatwe zadanie, bo przecież tacy zwykli ludzie jak ja, aby tę prawdę odkryć
myszą skruszyć mur kłamstw budowany od wieków przez armie zawodowych
krętaczy.
Wiedząc dziś to, że przebrnięcie przez ten mur kłamstw nie jest rzeczą łatwą i nie jest
zadaniem dla każdego, rozumiem sceptyczne podejście wielu ludzi do prawdy.
Oni po prostu są jeszcze po drugiej stronie tego muru, dlatego tak cierpliwie próbuje
przekazywać im to, co już wiem. Inaczej mówiąc podaję wam mocną drabinę abyście
mogli z łatwością ten mur pokonać a nie tak jak ja, przez lata wykuwać w nim otwór
kilofem.
Gdy już znajdziecie się po tej samej stronie muru kłamstw co ja, to wtedy łatwo
zrozumiecie prawdziwe powody dzisiejszych wydarzeń i szybko zauważycie kim są
prawdziwi winowajcy.
A gdy zrozumiecie, dlaczego wydarzenia rozwijają się w ten a nie w inny sposób, to
zdacie sobie sprawę z tego, co nas wszystkich czeka w niezbyt odległej przyszłości.

Jeśli chce się zrozumieć jak wydarzenia w przeszłości się układały, inaczej mówiąc,
jak były zaplanowane należy zrozumieć różnicę pomiędzy spostrzeganiem historii
poprzez pryzmat przypadkowości i spiskowości.
Istnieją właściwie dwa podstawowe punkty widzenia historii:

1) Katastroficzny lub przypadkowy

Fachowcy od tego punktu widzenia usiłują przekonać nas, że historyczne wydarzenia,


takie jak wojny czy rewolucje, mają miejsce jedynie za sprawą jakiegoś nagłego i
niespodziewanego zdarzenia.
Podczas gdy ten punkt widzenia jest dosyć dokładny, jeśli chodzi o wydarzenia
spowodowane przez siły natury ( trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów itp.), to nie
dostarcza on rzeczywistego obrazu historii ludzkości i wydarzeń spowodowanych
działalnością człowieka.
Młode, jeszcze „plastyczne” umysły członków zachodniej cywilizacji są stale
formowane poprzez system szkolny i propagandę, które to uznają za jedyny i słuszny
ten właśnie punkt widzenia historii.
Gdy ci tak uformowani ludzie, zderzą się ze Spiskowym punktem widzeniem historii,
są tak wstrząśnięci, że natychmiast reagują niedowierzaniem i ostrą niechęcią
przyjęcia niczego, co się nie zgadza z tym, w co ich nauczono wierzyć.
Ogólnie mówiąc, według tej teorii wydarzenia historyczne są zwykłymi przypadkami
niemającymi żadnej wyraźnej przyczyny.
Wodzowie państw są bezsilni wobec tych wydarzeń.

2) Spiskowa.

Tu studiuje się tę część historii, która jest bezpośrednim produktem planowej


działalności człowieka.
Ten punkt widzenia historii, przedstawia wydarzenia takie jak wojny czy rewolucje,
jako produkt planowej ludzkiej działalności.
Podczas gdy Spiskowy Punt Widzenia nie jest zbyt dokładny przy opisach wydarzeń
natury przyrodniczej, to jest on realistyczny i dokładny przy opisywaniu
współzależności ludzi i narodów.
Jako, że planowanie większości tych wydarzeń było czynione w głębokim sekrecie,
używamy tu słowa Spisek lub Konspiracja.
Cokolwiek, nawet wydarzenia historyczne planowane w ścisłej tajemnicy są z definicji
traktowane, jako Spisek lub Konspiracja, tak przynajmniej definiują to wszystkie
słowniki jakie znam.

Wydarzenia historyczne występują ściśle według planów i z powodów nieznanych


ogólnej publice, lecz są dobrze znane przez tych, którzy są przy władzy w danym
czasie.

F.Roosevelt, który był świadkiem tego i owego powiedział te oto słowa:


„W polityce, nic nie wydarza się przypadkowo. Jeśli jednak się wydarzy coś
przypadkowego to znaczy, że było tak zaplanowane”

Jeżeli groźne wydarzenie są planowane, to ludzie, którzy mieliby ucierpieć z ich


powodów, robiliby wszystko, aby zapobiec tym wydarzeniom, oczywiście tylko wtedy,
gdy zostaliby o takich planach poinformowani.
Lecz narody, na swoje nieszczęście, spodziewają się tego, że wybrane przez nich
rządy mają za zadanie uchronić je przed niebezpiecznymi wydarzeniami.
Jeśli te wydarzenia staną się rzeczywistością nawet po tym jak oficjalne władze
miałyby im zapobiec, to właśnie te władze nie spełniły nałożonych na nie przez naród
obowiązków.
Istnieją tylko dwie możliwości, dlaczego dany rząd nie spełnił swojego obowiązku
ochrony państwa i narodu przed katastrofą:

1) Byli oni grupą niekompetentnych bałwanów, których przerosły obowiązki i po


prostu nie mogli sobie z tym zadaniem poradzić.
2) Byli oni bandą zdrajców, którzy pozwolili a nawet chcieli, aby dane wydarzenia
miały miejsce bez względu na cierpienia, jakie poniesie naród, który ich wybrał na
swoich przedstawicieli.

Zwykłemu, moralnie i umysłowo niewypaczonemu obserwatorowi historii, jest bardzo


trudno uwierzyć, że możliwe było nie dopuszczenie do wybuchu dwóch wojen
światowych, jako że zdrowy moralnie człowiek posiadający sumienie nie pozwala
świadomie na to, aby groźne wydarzenia miały miejsce.

Jeśli pozwala się na to, aby planowane i niebezpieczne dla ogółu wydarzenia miały
miejsce, to twórcy tych planów muszą działać w konspiracji tak, aby te plany nie
dostały się w ręce tych, którzy w konsekwencji wykonania tych planów zostaną
poszkodowani. Znaczy, my naród.

Ci, co pracują w tajemnicy nad planami wydarzeń, którym lud jest przeciwny, z
definicji są członkami KONSPIRACJI.
Niedowiarscy mogą zajrzeć do słownika i sprawdzić definicje tego słowa.
Ci spiskowcy nie tylko muszą działać w tajemnicy, ale muszą uczynić wszystko, aby
ich plany nie stały się jawne.

Pierwszym i podstawowym zadaniem konspiracji jest usiłowanie przekonania


społeczeństw, że takie coś jak konspiracja w ogóle nie istnieje!!!.

Dlatego też właśnie, przekonanie przeciętnego zjadacza chleba o istnieniu całej tej
maszynerii konspiracyjnej jest takim trudnym zadaniem.

Ja i mi podobni wiemy, że obecne światowe wydarzenia nie mają nic wspólnego z


przypadkowością, lecz są bezpośrednim rezultatem zorganizowanej kampanii,
tworzonej przez elitę niewidzianych i ogólnie nieznanych władców świata.
Ich głównym celem jest praktykowanie absolutnej dyktatorskiej władzy nad światem i
doprowadzenie do tzw. Nowego Porządku Świata.

KONIEC CZĘSCI PIERWSZEJ……CDN.

Analiza planów dla 3 Wojny Światowej (część 2)

Jakie są przyczyny wojen?

1) Wojna zaczyna się wtedy, gdy jeden naród próbuje zająć terytorium innego narodu.
(?)
2) Depresja ma miejsce wtedy, gdy światowe rynki niespodziewanie padają (?)
3) Inflacja powstaje wtedy, gdy ceny rosną w związku z brakiem produktów na rynku
(?)
4) Rewolucja wybucha, gdy ludy ( oczywiście zawsze spontanicznie) powstają, aby
obalić obecny rząd(?)

Są to typowe wytłumaczenia historycznych wydarzeń, że tak właściwie to wszystko


wydarza się przez przypadek i tak naprawdę to nie ma żadnych namacalnych
przyczyn.

Problem leży w tym, że takie tłumaczenie historii pozostawia bardzo nękające pytania
w umysłach niezależnie myślących ludzi.

1) Czy jest możliwe, że rządy i zrzeszone z nimi organizacje planują te wydarzenia i


reżyserują je tak, aby miały one pożądany przez nich wynik?
2) Czy jest możliwe, że nawet wielkie historyczne katastrofy (takie jak np. ostatnie
wielkie tsunami w Azji) były częścią tych planów?
3) Czy jest możliwe ……itp.?

Istnieje system wytłumaczenia wydarzeń historycznych, który daje odpowiedzi na te i


tym podobne pytania. Nazywa się on Spiskowym Punktem Widzenia i jest on
alternatywą na ogólnie dziś przyjęty Przypadkowy Punkt Widzenia.

Zatem wychodzi na to, że można by posegregować wydarzenia historyczne według


dwóch alternatywnych szkół. Teraz pytanie, która z nich jest prawdziwa i rzeczywista.
To, że Przypadkowy Punk Widzenia historii jest wciskany nam z każdej możliwej
strony, to nie muszę chyba nikogo przekonywać, lecz jak przekonać ludzi do
uwierzenia w Konspirację, która jest tak efektywnie ukrywana?

Ujawnienia konspiracji można dokonać na kilka sposobów, na przykład:

1) Dany członek konspiracji wyłamuję się z tej grupy i oświadcza publicznie swoje
zaangażowanie w konspiracyjnej działalności. To oczywiście wymaga niesamowitej
odwagi i przypadki takie są skrajnie rzadkie.

2) Drugą grupą ujawniaczy mogą być ci, którzy biorą udział w konspiracji niezbyt
świadomie aż do momentu, gdy zdadzą sobie z tego sprawę. Tacy, co prawda też są
rzadkością, a ujawnienie swojej działalności naraża ich również na poważne
niebezpieczeństwo.

3) Trzecim sposobem na ujawnienie konspiracji jest studiowanie tego fenomenu i


odkrywanie go przed publicznym okiem, kawałek po kawałku.
Ci, co się tym poważnie interesują, po długich i cierpliwych dochodzeniach
napotykają się na ciekawe dowody istnienia konspiracji no i na plany tworzenia
wydarzeń w przeszłości jak i w przyszłości.

Śledząc wydarzenia historyczne i działania pozornie niewidocznych instytucji


konspiracyjnych, dochodzi się do wniosku, że Konspiracja jednak istnieje i jest bardzo
rozbudowana, wspaniale obwarowana, zatem skrajnie potężna.
Grupy konspiracyjne bezustannie pracują nad absolutną i brutalną dominacją świata,
używając do tego wojen, rewolucji, depresji ekonomicznych, inflacji itp., aby umocnić
swój ostateczny cel, Nowy Porządek Świata.

Niezmiennym celem instytucji konspiracyjnych jest zniszczenie wszystkich religii,


wszystkich istniejących struktur rządowych i tradycyjnych narodowych instytucji, aby
ostatecznie zbudować Nowy Porządek na ruinach tego wszystkiego.

Samo to, że się tak usilnie neguje istnienie konspiracji świadczy o jej istnieniu. Ci, co
ją odkrywają zarówno jak i ci, co oświadczają, że byli częścią tej maszynerii
konspiracji, są bardzo mocno i publicznie wyszydzani.
Po co to wszystko, jeśli konspiracja nie istnieje?
Toć to tylko winni próbują się tłumaczyć lub zatrzeć ślady swojej niechlubnej
działalności.

Joseph Kennedy, ojciec Johna Kennediego powiedział kiedyś: „ Tylko jakieś 50 osób
rządzi całą Ameryką i to też może być zawyżony numer”

Potężne grupy konspiracyjne istnieją i istniały od wieków. Dla swoich celów tworzą
skrajne ugrupowania jak np. Faszyzm czy Komunizm. Dla wprowadzenia absolutnego
zamętu uzurpują zagorzałą walkę z tym „złem”, podczas, gdy za potężnym
parawanem konspiracji wydajnie z nim współpracują.

Oczywiście zawsze coś może nawalić, bo nawet najwspanialsze plany nie są


doskonałe, ale takie awarie zaraz się naprawia robiąc na przykład masowe czystki i
zaczyna się wszystko na nowo, ale poprawione dzięki zdobytym doświadczeniom.

Profesor historii, autor książki Tragedia i Nadzieja, Dr. Carroll Quigley stwierdził:
“ Ja dobrze wiem o działalności tych grup, bo studiowałem je przez 20 lat. Na
początku lat 1960-tych pozwolono mi przeegzaminować ich dokumenty i tajne akta.”

Można by tu zadać pytanie: Co motywuje konspirację?


Mimo, że odpowiedź wydaje się trudna, to tak naprawdę jest bardzo prosta.
Otóż głównym celem konspiracji jest WŁADZA i to absolutna.
Wielu pożąda władzy bardziej niż materialnych dóbr, choć często te rzeczy idą w
parze.

Cytuję słowa z książki Pearl Buck „Kobieta Kennediego”


„Rose Kennedy (żona Joseph’a Kennediego) wiedziała, że człowiek, którego ona
kochała, kocha władzę ponad wszystko na tym świecie. On pragnął tylko najwyższej
pozycji w rządzie”

Ażeby konspiracja działała potrzebuje ona konspiratorów. Logicznym jest tu pytanie:


Dlaczego słynni ludzie, posiadający niewymierne bogactwa wstępują do tych
instytucji konspiracji?
Otóż odpowiedź na to pytanie jest odwrotnością samego pytania.
Ci ludzie (zaangażowani w konspirację) są sławni i bogaci, ponieważ byli już
członkami konspiracyjnych zrzeszeń.

Zatem ci zaangażowani nie stają się najpierw bogatymi i sławnymi a potem wstępują
w szeregi konspiracji, tylko stają się zamożnymi i (choć nie zawsze) słynnymi,
dlatego, że już są członkami tych konspiracyjnych grup.

Lecz jaki jest ich główny motyw? Co napędza niektórych ludzi do poszukiwania
bogactwa i pozycji? Ponownie to samo, Władza.

„Istnieją dwie pasje, które mają potężny wpływ na ludzkie sprawy.


Są nimi …miłość do pieniędzy i miłość do władzy… Gdy są one połączone, dają
wówczas najgwałtowniejsze efekty”
Benjamin Franklin.

Władza już sama w sobie ma korumpujący wpływ na tych, którzy jej pożądają. Krótko
mówiąc władza korumpuje a władza absolutna korumpuje absolutnie.
Ci, co pożądają władzy, uczynią wszystko, aby ją otrzymać. Będą świadomie i celowo
tworzyć załamania finansowe i polityczne, rewolucje i wojny, aby dalej posunąć swoją
żądzę władzy.

Ta korupcyjna natura każdego rodzaju podążania do władzy, jasno wyjaśnia, dlaczego


moralnie niespaczone jednostki, które nie posiadają żądzy władzy nad wszystkim i
wszystkimi, ani też nie rozumieją, że ktokolwiek taką żądzą może ziać, nie są w stanie
pojąć, że żądni władzy pragną ludzkiego cierpienia poprzez wzniecanie wojen,
rewolucji lub tworzenia gospodarczych załamań. Nie są też w stanie pojąć tego, że te
ludzkie cierpienia są władcom zupełnie obojętne.

Innymi słowy, konspiratorom udaje się prawie wszystko to, co planują, bo zdrowo
moralni obywatele nie mogą pojąć tego, że posiadający władzę są zdolni do
dokonywania niesamowicie niszczycielskich czynów przeciwko własnemu narodowi.
Słysząc takie informacje od badaczy konspiracji, uważają je za herezje i wkładają je
między bajki. Tak właśnie konspiracja wraz z propagandą triumfuje.

Potęga korupcji dopada nawet tych, którzy szczerze walczyli o wolność i


sprawiedliwość, a dzieje się to wtedy, gdy otrzymują oni władze, aby bronić
bezbronnych. Posiadanie władzy zamienia w tyrana nawet tego, który inicjalnie był
szczerze poświęcony walce o wolność.

R.J. Whalen, autor książki The Founding Father ( Ojciec Założyciel) powiedział kiedyś:
„Jakaż istnieje inna rozkosz, niż radowanie się zwykłym poczuciem posiadania
kontroli? Niech mi ktoś pokaże inny motyw działań władców”
Zatem zidentyfikowaliśmy główny motyw Konspiracji: Jest nim Potęga Władzy!.

KONIEC CZĘŚCI 2…………..CDN.

Analiza planów dla 3 Wojny Światowej (część 3)

Być może najlepszą formą zrelacjonowania historii Nowego Porządku świata, jest
użycie słów wypowiedzianych przez tych, którzy od wieków dążą do ziszczenia tego
planu.
Wielu z was zdziwiłoby się jak daleko ten plan sięga i jak podobne są zasady działań z
zeszłego wieku do tych w tym wieku.
Były szef FBI J.E. Hoover miał to do powiedzenia na temat konspiracji na rzecz NPŚ.
„ Pojedyńcza, osoba zostaje porażona, gdy staje twarzą w twarz z tą konspiracją,
która jest tak monstrualnie wielka, że aż trudno uwierzyć w jej istnienie”

Nawet George H.W. Bush (tatuś) rzekł:


“Gdyby Amerykanie dowiedzieli się, co my naprawdę uczyniliśmy to powywieszaliby
nas na ulicznych lampach”

Teraz niestety będę musiał zrobić długą listę wydarzeń, która (mam nadzieję)
naświetli lepiej, dlaczego dziś sprawy mają się tak się mają.

• 1912 – Pułkownik Edward House , bliski doradca prezydenta W. Wilsona wydał


książkę Philp Dru Administrator , w której promuje socjalizm jako marzenie Karola
Marksa.
• 1913 – Federal Reserve Bank ( ani federalny ani oparty na prawdziwych rezerwach)
stał się rzeczywistością. Cała ta operacja była planowana w głębokiej tajemnicy w
1910r na wyspie Jekyll w stanie Georgia. Brało w tym planie udział kilku
najważniejszych bankierów i kilku polityków włącznie z pułkownikiem Housem.
Prezydent Wilson przypieczętował całą tę operację. To właśnie przeniosło moc
tworzenia pieniędzy z rąk rządu USA w ręce prywatnych bankierów. W rezultacie
utworzono największą maszynę do robienia długów w historii świata.
Prezydent Wilson dopiero na łożu śmierci przyznał, że przyczynił się do zagłady.
• Lipiec 28, 1914 – Wybucha Pierwsza Wojna Światowa, zapoczątkowana zabójstwem
arcyksięcia Ferdynanda.
• Maj 27,1916 – Prezydent W. Wilson w mowie do Ligi Narodów twierdzi, że aby
zapobiec w przyszłości ponowieniu wydarzeń podobnych do P.W.Ś. światu potrzebny
jest ogólnoświatowy rząd.

• Listopad 11, 1918 – kończy się PWŚ podpisaniem rozejmu o godzinie 11,
(11)jedenastego dnia, (11)jedenastego miesiąca.
11 jest magiczna liczbą okultystów, tu można poczytać coś dosyć ciekawego na
temat numerologii okultystycznej
http://www.theforbiddenknowledge.com/wtc/index02.htm
http://www.cuttingedge.org/NEWS/n1756.cfm

• Maj 30, 1919 – Wybitne osobistości z USA i W. Brytani, zakładają Królewski Instytut
Spraw Międzynarodowych ( RIIA w Anglii) i Instytut Spraw Międzynarodowych (IIA w
USA) z udziałem pułk. Housa, wielu fabiańskich socjalistów wliczając notowanego
ekonomistę John’a Maynard’a Keynes’a. Dwa lata później, płk. House reorganizuje tę
organizację tworząc (CFR) Radę Spraw Zagranicznych.
• Grudzień 15, 1922 – CFR ( Rada Spraw Zagranicznych) podpisuje się pod pomysłem
Światowego Rządu. W czasopiśmie Foreign Affairs (Sprawy Zagraniczne) niejaki Philip
Kerr pisze: “Oczywiście, że nie będzie ani pokoju ani dobrobytu dopóty ziemia będzie
podzielona na dziesiątki państw, i dopóki nie zostanie stworzony jakiś globalny
system zarządzania. Światowy rząd jest dziś głównym problemem”•
• 1928 – Zostaje wydana Otwarta Konspiracja H.G. Wells’a. Fabiański socjalista Wells
pisze: „Polityczny świat Otwartej Konspiracji musi osłabić, zmazać, wchłonąć i
ostatecznie zastąpić istniejące rządy. Otwarta Konspiracja jest naturalną
konsekwencją socjalistycznych i komunistycznych entuzjazmów; opanuje Moskwę
zanim dotrze do Nowego Jorku…. Jej charakter będzie jawnie wystawiany i stanie się
ona Światową Religią”
• 1931 – Studenci leninowskiej Szkoły Politycznych Wojen w Moskwie są nauczani
tego: „ Pewnego dnia zaczniemy rozsiewać najbardziej teatralny ruch pokojowy, jaki
kiedykolwiek widział świat. Dekadenckie i durne rządy kapitalistycznych państw
wpadną w pułapkę możliwości zdobycia nowych przyjaciół. Nasz czas nadejdzie za
jakieś 30 lat. Burżuje muszą być ululani do snu w fałszywym poczuciu
bezpieczeństwa".
• 1932- Wiele nowych publikacji zostaje wydanych nawołujących do Nowego
Porządku Świata.

A) Ku Sowieckiej Ameryce – William Z. Foster (szef komunistycznej partii USA). Foster


wskazywał, że Narodowy Departament Oświaty byłby głównym środkiem użytym do
utworzenia socjalistycznego społeczeństwa w USA.

B) Nowy Porządek Świata – F.S. Marvin. Opisuje on Ligę Narodów jako pierwszą próbę
utworzenia N.P.Ś., czytamy: „narodowości muszą stanąć w niższej randze niż
roszczenia ludzkości jako jedna całość”

C) Wychodzi publikacja Prowokuj Szkolnictwo, Buduj Nowy Porządek Społeczny .


Autor George Counts dowodzi że:
„….nauczyciele powinni celowo sięgać po władzę i użyć jak najwydajniej ten podbój,
aby wpłynąć na społeczne postawy, ideały i zachowania przyszłych pokoleń."
„Rozwój nauki i technologii wprowadził nas w nowy etap gdzie niewiedza musi być
zastąpiona wiedzą, konkurencja współpracą, wiara w Opatrzność dobrym
planowaniem i prywatny kapitalizm jakąś formą socjalistycznej ekonomii”

D) Margaret Sanger, założycielka Ligi Kontroli Urodzeń, wydaje książkę Plan dla
Pokoju. Nawołuje tam do przymusowej sterylizacji, obowiązkowego separowania i
założenia rehabilitacyjnych obozów koncentracyjnych dla wszystkich
„kakogenicznych grup” wliczając w to Murzynów, Latynosów, Indian i Katolików.

• 1933 – Zostaje opublikowany pierwszy Manifest Humanisty.


Współautor John Dewey , filozof i wychowawca, nawołuje do zsyntetyzowania
wszystkich religii i socjalno – kooperatywnego porządku ekonomicznego.
Następny współautor C.F. Potter powiedział trzy lata wcześniej:
„ Oświata jest największym sojusznikiem humanizmu, każda amerykańska szkoła
publiczna jest szkołą humanizmu. Co może uczynić katechistyczna szkółka niedzielna,
która dociera tylko do malej grupy dzieci i naucza przez godzinę raz w tygodni, dla
powstrzymania „przypływu” pięciodniowego programu nauczania humanistycznego?
• 1933 – H.G. Wells (fabiański socjalista) w swojej książce „Forma nadchodzących
wydarzeń” przewiduje wybuch drugiej wojny światowej w okolicach 1940r mający
swój początek w niezgodzie Polsko – Niemieckiej.
Dalej przewiduje, że po 1945r. nastąpi poważny brak publicznego bezpieczeństwa.
Plan Nowoczesnego Światowego Państwa spełnia się w trzecim podejściu (około
1980r) w wydarzeniach podobnych, jakich byliśmy świadkami w Iraku.
Dalej pisze on: „ Chociaż światowy rząd nadchodził od lat i był powodem ogólnej
obawy i niezbyt zuchwałych szeptów, to nie miał on nigdzie prawdziwej i dobrze
zorganizowanej opozycji”
• 1934 – Okultysta Alice A. Bailey wydaje książkę „Uzewnętrznienie Hierarchii”. Dzieła
jego powstawały pod wpływem duchowego przewodnictwa (demonicznego ducha)
tybetańskiego mistrza Djwahl Kuhl. Używa on frazy „punkt światła” w połączeniu z
„Nową Grupą Ministrantów Świata”. Twierdzi on, że rok 1934 jest początkiem
powstania zorganizowanej grupy mężczyzn i kobiet pracujących nad Nowym
Porządkiem. „….. świat Braterstwa…..Siły Światła….z grabieży wszystkich istniejących
kultur i cywilizacji muszą zbudować Nowy Porządek Świata”
Ta książka została wydana przez Luci's Trust, założonego oryginalnie (1922r) w
Nowym Jorku jako Lucifer Publishing Company przez samego Alice A. Bailey’a. Główne
biuro mieściło się przy 666 United Nations Plaza.
Lucis Trust jest duchowym twórcą ONZ i do dzisiaj ma w tej organizacji bardzo
poważne wpływy.
Rober Mueller, były asystent Sekretarza Generalnego ONZ , przypisał zasługę
stworzenia jego Światowego Programu Nauczania naukom Djwahl Kuhl’a poprzez
dzieła Alice Bailey’a.
Luci Trust był sponsorowany między innymi przez (zmarłego w Lipcu 2009r) Roberta
McNamara, byłego ministra obrony USA, prezydenta Banku Światowego i członka
Fundacji Rockefellera, wszystko w jednej osobie.
Były prezydent IBM i ambasador USA w ZSRR też grał mocne karty w Luci’s Trust.
Luci’s Trust jest obecnie sponsorem takich organizacji jak ONZ, Greenpeace Int. ,
Greenpeace USA, Amnesty International i UNICEF.
• Wrzesień 1, 1939 – wybucha Druga Wojna Światowa. Tu znakomita większość
powinna wiedzieć jak i dlaczego.

• Listopad 28, 1939 – John Foster Dulles, późniejszy sekretarz stanu w USA proponuje,
aby Ameryka wodziła prym w przemianie do Nowego Porządku tworząc mniej
niezależne i na wpół suwerenne państwa powiązane razem przez Ligę Narodów lub
przez jakiś inny Federalny Związek.

• 1939 – H.G. Wells (fabiański socjalista) w swojej książce „Nowy Porządek Świata”
proponuje jedno kolektywne światowe państwo, lub nowy porządek utworzony z
grupy socjalistycznych demokracji.
• Nawołuje on do uniwersalnego poboru do służby wojskowej (co już dzisiaj w pewnej
formie mamy) i oznajmia, że „indywidualizm narodowy jest zarazą świata”
Dalej pisze on: „Przejaw potrzeby dla kolektywnej kontroli nad światem aby uniknąć
wojen, potrzeby kolektywnej kontroli nad ekonomią i biologicznym życiem rodzaju
ludzkiego, są aspektami jednego i tego samego procesu”
Proponuje on dokonania tego przy użyciu uniwersalnego prawa (np. taki Traktat
Lizboński, który dobrze znamy), nasilonej i powszechnej propagandy oraz ściśle
kontrolowanej oświaty.
(Hmmm…skąd my to wszystko znamy?)

• 1940 - Organizacja Carnegie Endowment for International Peace


( www.carnegieendowment.org ) publikuje The New World Order (NPŚ) w którym
zawarta jest lista odnosząca się do regionalnych i światowych federacji, wraz ze
specjalnymi planami dla porządku światowego po wojnie.

• Grudzień 12, 1940 – W artykule The Congressional Record


( http://www.gpoaccess.gov/crecord/ ) zatytułowanym “ A New World Order” John G.
Alexander nawołuje do stworzenia światowej federacji.
• Wrzesień 11, 1941 – Rozpoczyna się oficjalnie budowa Pentagonu, który miał być
zaatakowany dokładnie 60 lat później w tym nieszczęsnym dniu 9/11/2001.
• 1942 – Lewicowy Instytut Pokojowej Współpracy (IPR) wydaje „Powojenne Światy”
autorstwa P.E. Corbett’a (tu można ją chyba cała przeczytać
http://www.questia.com/library/book/post-war-worlds-by-p-e-corbett.jsp )
Pisze on: „ Światowy rząd jest ostatecznym celem. Musi być ustanowione, że
międzynarodowe prawo będzie stało nad narodowymi prawami. Cały ten proces musi
być dokonany przy pomocy całkowitego wymazania narodowościowych materiałów,
zawartych w szkolnych podręcznikach i zamiany ich materiałami dobrze
tłumaczącymi korzyści z bardziej rozsądnych (niż narodowe) zrzeszeń”
• Czerwiec 28, 1945 – Prezydent Truman podpisuje się pod ideą Światowego Rządu
mówiąc:
„To będzie tak samo łatwe, dla narodów świata, żyć w jednej światowej republice jak
jest dla nas żyć w republice USA”

………….CDN

Analiza planów dla 3 Wojny Światowej (część 4)

• Październik 24, 1945 – Wchodzi w życie Karta Narodów Zjednoczonych.


• Tego samego dnia, senator (USA) Glen Taylor przedstawia uchwałę Nr. 183
wspierającą utworzenie światowej republiki włącznie z międzynarodowymi siłami
policyjnymi.

• 1946 – Były redaktor NEA (Narodowego Zrzeszenia Oświaty), Joy E. Morgan wydał
publikację zatytułowaną „ Nauczyciel i Światowy Rząd”.
Czytamy tam między innymi: „W walce o ustalenie adekwatnego Światowego Rządu,
nauczyciel jest w stanie przygotować serca i umysły dzieci dla globalnego
zrozumienia i współpracy. Szkoła, nauczyciele i wszystkie zorganizowane zawody
muszą być w samym centrum uwagi wszystkich agencji pracujących nad
wprowadzeniem światowego rządu”
• 1947 – Zrzeszenie Postępowej Oświaty (PEA założone przez John Dewey’a) wzywa
do: ” ….założenia prawdziwego porządku światowego, w którym suwerenność
narodowa podlegałaby światowej władzy”
W tym samym roku William Carr{ sekretarz NEA (Narodowego Zrzeszenia Oświaty)}
stwierdza, że nauczyciele powinni: „…nauczać o różnych propozycjach mających na
celu wzmocnienie pozycji ONZ i założenia instytucji światowego obywatelstwa i
światowego rządu”
• 1948 – Psycholog B.F. Skinner, w swojej książce Walden II, proponuje „doskonałe
społeczeństwo w jeszcze bardziej doskonałym porządku” gdzie dzieci byłyby
wychowywane od urodzenia przez państwo a nie przez rodziców, aby w przyszłości
okazywały jedynie pożądane zachowania i cechy".

Wprowadzanie tego pomysłu w życie możemy obserwować od wczesnych lat 1960-


tych do dzisiaj.

• Lipiec, 1948 – Brytyjczyk Sir Harold Butler stwierdza:


“ …z ogólnie dominującego chaosu wyłania się nowy świat…..co może wskazywać
drogę ku nowemu porządkowi. To będzie początek prawdziwych Zjednoczonych
Narodów, już nierozbitych przez różnice kulturowe, a zjednoczonych przez wspólną
wiarę.

• 1948 – Fabiański socjalista i prezydent UNESCO, Julian Huxley, wzywa do radykalnej


polisy eugenicznej w UNESCO.
• Twierdzi on: „Chociaż taka radykalna eugeniczna polisa i ściśle kontrolowane
rozmnażanie się człowieka, przez wiele następnych lat będzie politycznie i
psychologicznie niemożliwe, to dla UNESCO jest bardzo ważne, aby publiczna
świadomość była stale o tym informowana i w końcu doprowadziło to do tego, że
czyny dziś nie do pomyślenia staną się jutro jak najbardziej do pomyślenia”
• 1948 – Zostaje opublikowany wstępny projekt Światowej Konstytucji.
• Regionalne federacje mają się kierować w kierunku światowej federacji lub rządowi,
z Anglią włączoną w Europejską Federację.
• Konstytucja uwzględnia powstanie Światowej Rady wraz z Izbą Strażników mające
na celu egzekwowanie światowego prawa.
• Jest w niej też zawarta Preambuła twierdząca, że narody powinny złożyć całe
uzbrojenie Światowemu Rządowi i, że Federalna Republika Świata będzie miała prawo
przejmowania prywatnych własności na użytek federalny.

• Luty 9, 1950 – Komitet Współpracy Zagranicznej senatu USA przedstawia rezolucję
Nr.66, która zaczyna się w ten oto sposób:
• „ Aby osiągnąć światowy pokój i sprawiedliwość, obecna Karta ONZ powinna być
zmieniona w taki sposób, aby tworzyła prawdziwą konstytucję Światowego Rządu”

• Kwiecień 12, 1952 – John Foster Dulles, późniejszy sekretarz stanu w czasie swojej
mowy rzekł: „Traktaty mogą być ważniejsze niż konstytucja, mogą one odebrać
władzę Kongresowi i przekazać ją prezydentowi. Mogą one również odebrać władzę
poszczególnym stanom i przekazać ją rządowi federalnemu lub jakiemuś rządowi
ponadpaństwowemu. Mogą one przekreślić prawa dane obywatelom przez
konstytucję”
No i mamy Traktat Lizboński!!!

• 1954 – Niderlandzki książę Bernhard założył grupę międzynarodowych polityków i


bankierów zwanej The Biderbergers. Spotykają się oni corocznie (na tajnych
spotkaniach) do dnia dzisiejszego.

• 1958 -- Grenville Clark i Louis Sohn autorzy World Peace through World Law
(Światowy pokój poprzez światowe prawo) nawołują do zwiększenia praw ONZ jako
światowego rządu, do światowego rozbrojenia, światowej policji i prawa.

• 1959 – Zostaje utworzone Stowarzyszenie Światowej Konstytucji i Parlamentu (The
World Constitution and Parliament Association) , które opracowało plan Światowego
Rządu podległego Konstytucji Federacji Ziemi.

• 1959 – Fundacja Braci Rockefeller głosi:”USA nie może już uciec od, a nawet
powinno przywitać to zadanie, które nałożyła na nie historia. Jest to zadanie mające
na celu utworzenie Nowego Porządku Świata na każdej płaszczyźnie – duchowej,
ekonomicznej, politycznej i socjalnej”

• Wrzesień 9, 1960 -- Prezydent Eisenhower popiera koncept federalnej Unii
Atlantyckiej.
• Elmo Roper, skarbnik tej organizacji mówi: „Niech to się stanie jasne, że nie będzie
można zrobić pierwszego kroku do stworzenia Światowego Rządu zanim nie zrobimy
postępu na czterech frontach, ekonomicznym, militarnym, politycznym i socjalnym.

• 1961 – Departament Stanu USA wydaje plan rozbrojenia wszystkich państw na


rzecz uzbrojenia ONZ tak, aby: „…żadne państwo nie miało militarnej potęgi zdolnej
przeciwstawić się postępowo wzrastającej sile, sił pokojowych ONZ”

• 1962 – Następuje masa nowych wezwań na rzecz stworzenia Światowej Federacji.
• Członek CFR( Rada Spraw Zagranicznych), Lincoln Bloomfield twierdzi:
• „ jeśli dynamika komunizmu zostałaby bardzo osłabiona, to Zachód mógłby stracić
cały bodziec do stworzenia Światowego Rządu”
• Nelson Rockefeller ( Gubernator stanu Nowy Jork) twierdzi że : „ Jest już mniej
nacjonalizmów a i poszczególne narodowe państwa stają się coraz mniej
kompetentne w wykonywaniu politycznych międzynarodowych zadań.
• To są niektóre z powodów, dla których powinniśmy przewodzić bardziej energicznie
ku rzeczywistej budowie Nowego Porządku Świata.
• ……Szybciej niż nam by się to mogło wydawać, wytworzą się podstawy dla
federalnej struktury wolnego świata”

• 1963 -- J. William Fulbright, (prezes komitetu do współpracy z zagranicą) stwierdził
na oficjalnym sympozjum : „Powstanie rządu utworzonego przez elity jest
bezsprzeczne….. rządy ludowe są możliwe, lecz bardzo mało prawdopodobne”

• Listopad 22, 1963 -- Prezydent Kennedy zostaje zamordowany. Ponoć wykonane to
było w dokładnie wybranym czasie według okultystycznego numeru 11.
• 11 miesiąca, 22 dnia, na 33 równoleżniku. Został on również zabity na Masonic
Dealey Plaza, jednej z najbardziej tajnych organizacji świata, dla której numer 11 ma
wielkie znaczenie. Istnieje też wiele zbieżności pomiędzy morderstwem Kennediego i
Lincolna, ale to trochę długa historia.

• 1964 – Benjamin Bloom , autor “Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II”
twierdzi: “ wielką częścią, co my nazywamy nauczanie, jest zdolność nauczycieli do
osiągnięcia emocjonalnych celów poprzez kwestionowanie już utrwalonych przekonań
studentów”

• 1964 -- Richard Weaver w Visions of Order (Wizja Porządku) nawołuje do
systematycznego usiłowania eliminowania, tradycjonalnych przekonań społecznych.

• 1967 -- Richard Nixon nawołuje do Nowego Porządku Świata. Pisze on, o już
istniejącej skłonności narodów do potrzeby ewolucji w kierunku NPŚ.
• 1968 -- Joy Elmer Morgan, były redactor NEA Journal wydaje The American Citizens
Handbook (Podręcznik Amerykańskiego Obywatela) gdzie pisze: „…nadejście ONZ i
pilnej potrzeby przekształcenia jej w bardziej wszechstronną formę rządu światowego,
stawia na obywatelach USA obowiązek poszerzenia swego obywatelstwa o aktywne
obywatelstwo światowe”

• Lipiec 26, 1968 -- Nelson Rockefeller przyrzeka poparcie dla NPŚ mowiąc:
• „Jako Prezydent będę pracował ku stworzeniu NPŚ”•
• 1970 – Media i instytucje oświatowe nasilają promocję światowego porządku. Autor
Ian Baldwin, Jr. W książce „ Myśląc o NPŚ na dekadę 1990” podkreśla że”: “ światowe
badania i program oświatowy wprowadzi nową dyscyplinę – Porządek Świata- do
światowych programów szkolnych” . Koncept ten stanie się też ponownie tematem
mediów całego świata”

• 1972 -- President Nixon jedzie do Chin. Podczas toastu na rzecz premiera Chou En-
lai mówi: „ ..jest nadzieja, że każdy z nas musi budować NPŚ”

• Maj 18, 1972 -- Roy M. Ash , szef Office of Management and Budget, mówiąc o
światowym rządzie, deklaruje:
• “…w ciągu dwóch dekad, cała instytucjonalna struktura światowej społeczności
ekonomicznej będzie na swoim miejscu ….. i sprawy indywidualnej suwerenności
zostaną przekazane nadnarodowym władzom”

• Wrszesień 11, 1972 – rozpoczyna się “epoka” terroryzmu, gdy 11 izraelskich


sportowców zostaje zabitych na Olimpiadzie w Monachium. Dokładnie 29 lat przed
„terrorystycznym” atakiem w Nowym Jorku.

• 1973 – Powstaje Komisja Trójstronna
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Tr%C3%B3jstronna ) utworzona przez bankiera
Dawida Rockefellera, Z. Brzezińskiego i J. Cartera.

• 1973 – Wychodzi Manifest Humanisty II.
• “Następny wiek powinien być i będzie humanistycznym wiekiem…stoimy na
krawędzi nowych czasów…. świeckie społeczeństwo na skalę globalną…. Jako ateiści
rozpoczniemy z człowiekiem a nie z Bogiem….. natura a nie bóstwa…. potępiamy
podział ludzkości na narody …. popieramy rozwój światowego prawa i porządku
opartego na ponadnarodowym federalnym rządem… Prawdziwa rewolucja
rozpoczyna się.”

• Wrzesień 11, 1973 – Prezydent Salwador Allende zostaje zmordowany w brutalnym
militarnym puczu. Henry Kissinger maczał głęboko w tym swoje łapy. Gdyby
postawiono go przed jakimś międzynarodowym trybunałem, to jestem prawie pewny,
że zostałby skazany za planowanie tego puczu i morderstwo prezydenta Allende.
• No ale cóż, nietykalni są nietykalnymi.

• Kwiecień, 1974 --, Trójstronnista i członek CFR, Richard Garden w artykule „Trudna
droga do Światowego Porządku” poucza jak należy budować „Dom Światowego
Porządku”
• „…. końcowa faza ma polegać na postępowej erozji suwerenności narodowych,
której dokonamy przy użyciu innych niż te stare metody”

• 1974 – Louvain, Belgia , ma miejsce Światowa Konferencja Religii dla Pokoju,
• Przedstawia się tam raport zatytułowany „ Możemy osiągnąć Nowy Porządek
Świata”
• ONZ nawołuje do światowej redystrybucji bogactwa.

• 1975 – 32 senatorów i 92 reprezentantów kongresu USA podpisało Deklarację
Współzalezności.
• Ta Deklaracja oświadcza: „ musimy połączyć się z innymi, aby stworzyć Nowy
Porządek Świata…. Mało znaczące suwerenne narody nie będą w stanie stłumić tego
obowiązku”

• 1975 – P. Schlafly i członek CFR( Rada Spraw Zagranicznych) Ch. Ward wydają
książkę „Kissinger na kanapie” w której piszą: „..gdy główni członkowie CFR
postanowią, że rząd USA ma zostać zwolennikiem danej polityki, to wszystkie
oddziały CFR mają pracować nad intelektualnymi i emocjonalnymi argumentami
popierającymi tę inicjatywę, i które zakłopoczą oraz zdyskredytują (politycznie i
intelektualnie) jakąkolwiek opozycję”

• 1976 – Globalistyczny Club of Rome publikuje “Przemiana Międzynarodowego
Porządku” nawołując w niej do NPŚ wliczając ekonomiczne, światowe rozprowadzenie
bogactwa.

• 1977 – Zostaje wydana publikacja “Trzecie podejście do Światowego Porządku” (The
Third Try at World Order)
• Autor Harlan Cleveland nawołuje do: “całkowitej zmiany postaw obywatelskich i
instytucjonalnych, masowego rozbrojenia (poza silami międzynarodowymi) i
indywidualnych uprawnień do pożywienia, opieki zdrowotnej i edukacji.
(czy jest to komuś znane z praktyki zyciowej?)

• 1977 – Jeremiah Novak w (Trójstornych Połaczeniach) pisze: ”Już po raz trzeci w tym
stuleciu, grupa wychowawców, biznesmenów i przedstawicieli rządowych planuje
ustalenie NPŚ”

• 1977 -- Mortimer Adler wydaje książkę “Filozof na wolności” gdzie czytamy:


• „..jeśli lokalny cywilny rząd jest potrzebny dla lokalnego pokoju, to światowy rząd
jest niezbędny dla światowego pokoju”

• 1979 -- Barry Goldwater, były senator Arizony wydaje swoją autobiografię
zatytułowaną „ Bez przeprosiń”. Pisze on: „ Komisja Trójstronna reprezentuje
umiejętne i skoordynowane wysiłki ku przejęciu całkowitej kontroli i konsolidacji
czterech środków władzy, Polityki, Finansów, intelekcji i kościoła. Wszystko to ma być
zrobione dla dobra stworzenia bardziej pokojowej i bardziej produktywnej światowej
społeczności”

-------------CDN. Żbik

Analiza planów dla 3 Wojny Światowej (część 5)

1985 -- Norman Cousins, honorowy prezes organizacji Planetary Citizen twierdzi”


„Światowy Rząd nadchodzi, jest to fakt i jest to nieuniknione. Żadne argumenty za
ani przeciw nie mogą zmienić tego faktu.

1987 -- The Secret Constitution (Tajna Konstytucja) jest sponsorowana przez Fundację
Rockefellera.
Oto niektóre myśli przewodnie tego ruchu: „ …wszechogarniający system
kontrolowania myślenia już istnieje”…”populacjom trzeba wbijać do głów nowe
zasady przy użyciu mediów i oświaty”…” ludziom należy wmawiać jak mają
myśleć”….” Nacjonalizm powinien być widziany, jako niebezpieczna społeczna
choroba”… “ potrzeba nowej wizji to planowania i zarządzania przyszłością, nowej
wizji, która przekroczy narodowe granice i wyeliminuje truciznę narodowych
rozwiązań… Nowa Konstytucja jest konieczna”

Styczeń 24,1988 – Członek CFR (były podsekretarz stanu USA), George Ball
powiedział między innymi to w wywiadzie dla New York Times”:
„Nie powinniśmy już się tak bardzo przejmować Zimną Wojną. Żadna ze stron nie
zaatakuje się celowo. Gdy byśmy mogli umiędzynarodowić się przy pomocy UN wraz
z ZSRR, ( bo nie należy już obawiać się Sowieckiego veta w większości spraw) to
moglibyśmy zmienić kształt świata. Wcześniej lub później staniemy w obliczu
konieczności restrukturyzacji naszych instytucji w taki sposób, żeby nie ograniczały
się one jedynie do spraw narodowych”

Grudzień 7, 1988 – Przemawiając do ONZ, M.Gorbaczow nawołuje do obopólnej


zgody… .”Światowy postęp jest jedynie możliwy, gdy znajdziemy uniwersalną dla
wszystkich ugodę, podczas gdy kroczymy w kierunku N.P. Świata”

Maj 12, 1989 -- Prezydent Bush (tatuś) zaprasza ZSRR do włączenia się do N.P.Ś.

1989 -- Carl Bernstein [ http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernstein ](Woodward i


Bernstein ujawnili aferę Watergate) wydaje książkę „Loyalties” w której ujawnia, że
jego rodzice byli członkami partii komunistycznej. Ojciec Bernsteina mówi swojemu
synowi to o tej książce: “ Ty udowodnisz, że senator McCarthy miał rację, bo mówił,
że system jest naładowany komunistami. Miał on absolutną rację. Problem w tym, że
wszyscy twierdzą, że jest on kłamcą. Ja się zgadzam, że komunistyczna partia była
główną siłą w kraju” [USA]
Carl Bernstein jest jednym z głównych członków B’nai B’rith’s. Był on nawet prezesem
Północnego Regionu B’nai B’rith’s w USA.

Listopad 9, 1989 – Pada Berliński Mur, wieńcząc celowy i dobrze zaplanowany rozkład
komunizmu, ZSRR i Wschodniego Bloku

1990 – Światowe Stowarzyszenie Federalistów twierdzi, że niezbyt bystrzy


amerykańscy dziennikarze nie potrafią wyciągnąć prawidłowych wniosków z
wydarzeń ostatnich dwóch lat. Mówią oni, że wcale ich to nie interesuje, bo świat i tak
idzie w nowym kierunku.

Kwiecień 11, 1990 – Gorbaczow oświadcza, że Rosja włączy się do Nowego Porządku
Świata.

Sierpień 2, 1990 – Irak atakuje Kuwejt.

Sierpień 17, 1990 -- Prezydent Bush [tatuś] oświadcza, ze ta agresja musi być
zniwelowana, bo zagraża Nowemu Porządkowi Świata.

Wrzesień 11, 1990 – (dokładnie 11 lat przed 9/11) Bush nazywa wojnę w Iraku okazją
dla N.P. Świata.
W mowie do kongresu zatytułowanej: „Ku Nowemu Porządkowi Świata” Bush
wypowiada te oto słowa: „Kryzys w Zatoce Perskiej daje nam rzadką okazję, aby
wstąpić w historyczny okres współpracy. Z tych kłopotliwych czasów może wyłonić się
Nowy Porządek Świata, w którym narody świata, od wschodu do zachodu i od
południa do północy będą mogły żyć i kwitnąć w harmonii. Dzisiaj rodzi się w bólach
Nowy Świat”

Wrzesień 25, 1990 –Edward Szewardnadze opisuje inwazję Iraku na Kuwejt, jako „akt
terroryzmu popełniony przeciwko wyłaniającemu się N.P. Świata”. 31 grudnia tegoż
roku Gorbaczow deklaruje, że: „N.P.Ś. został zapoczątkowany przez kryzys w Zatoce
Perskiej”
Październik 1, 1990 –Bush (tatuś) powiada w ONZ: „ kolektywne siły światowej
społeczności wyrażone przez ONZ….nowe partnerstwo narodów… przyniosą
rewolucję ducha i umysłu oraz rozpoczną podróż ku nowej epoce”

1991 -- Bush wychwala N.P.Ś: „Co mamy na szali to nie sprawy jakiegoś
małoznaczącego państwa, ale wielką ideę – N.P. Świata. Wiatry zmian są dziś z nami”

Czerwiec, 1991 – CFR współorganizuje zebranie pod hasłem „Przestawianie


bezpieczeństwa Ameryki: Ponad Zimną Wojnę do Nowego Porządku Świata”. Później
uczestnicy tego zebrania, wraz z setką światowych przywódców spotykają się pod
batutą Bilderbergów, za zamkniętymi drzwiami w Baden Baden, Niemcy.

Lipiec, 1991 – Członek CFR i były dyrektor CIA, Stansfield Turner wydaje swoją opinię
o wydarzeniach w Zatoce Perskiej: „Mamy tu dużo większy cel. Musimy patrzeć na
długoterminowe efekty tego konfliktu. Jest to przykład pewnej sytuacji pomiędzy ONZ
i Irakiem, w którym ONZ celowo wtrąca się w suwerenność suwerennego państwa.
Jest to wspaniały precedens, który będzie można wykorzystać wobec wszystkich
innych krajów na świecie”

Październik 29, 1991 -- David Funderburk, ambasador USA w Rumunii twierdzi:


„G.Bush otacza się ludźmi, którzy wierzą w NPŚ. Uważają oni wszyscy, że
amerykański i sowiecki system upodabniają się. Pojazdem, który do tego doprowadzi
jest ONZ, którego większość z 166 członków to socjalistyczne i ateistyczne państwa.

Październik 30, 1991: -- Gorbaczow powiada na pokojowej konferencji w Madrycie:


„Zauważamy początek praktycznego poparcia i jest to bardzo znacząca oznaka
poruszania się w kierunku nowej ery. Zarówno w naszym kraju jak i w innych
zauważamy duchy starego sposobu myślenia. Jeśli pozbędziemy się ich obecności, to
łatwiej będziemy mogli poruszać się ku N.P. Świata……opierając się na odpowiednich
mechanizmach ONZ-tu.
W tym samym czasie (w Aleksandrii i Wirginii) Elena Lenskaja (doradca rosyjskiego
ministra edukacji) wygłasza otwierającą mowę dla programu - Wychowanie w duchu
Nowego Porządku Świata.

1992 – Walter Wriston (członek CFR) twierdzi:”Prawdziwa globalna ekonomia wymaga


poświęcenia narodowych suwerenności. Nie ma ucieczki od tego systemu”

Lipiec 20, 1992 – Czasopismo TIME publikuje “Narodziny Globalnego Narodu” autora
Strob’a Talbott’a.
Ten Trójstronnista i dyrektor CFR pisze: „Wszystkie państwa są właściwie społecznymi
porozumieniami. Bez względu jak trwałe i święte wydawały się w danym czasie, tak
naprawdę to wszystkie one są sztuczne i tymczasowe. Być może narodowa
suwerenność nigdy nie była dobrym pomysłem, lecz doprowadziła do wydarzeń w
naszym tragicznym stuleciu, które uwieńczyły sprawę powstania światowego rządu”

Przełom 1992-93 – Sekretarz Generalny ONZ Gen. Boutros-Boutros Ghali, zapewnia:


„ Nie zaprzeczalnym jest, że odwieczna doktryna absolutnej i wyłącznej suwerenności
nie jest już aktualna. Podstawowe prawa poszczególnych osób i narodów zawierają
się w uniwersalnej suwerenności, która leży w charakterze całej ludzkości. To w
pewnym sensie znajduje wyraz w stopniowym rozszerzaniu się międzynarodowego
prawa. Tu znaczenie ONZ, powinno być oczywiste i zaakceptowane."

Grudzień 31, 1992 – Oficjalnie rozpoczyna sie formacja Zachodniej Europy, jako
pierwszego z planowanych 10-ciu światowych narodów.
W jednym ze źródeł czytamy:

(„…..In 1957, Alice Bailey, then the leader of the House of Theosophy, wrote in her
collection of writings, "The Externalisation of the Hierarchy", that the world must first
be reorganized into Spheres of Influence before it could be organized into a Global
government (Page 209). She made it very clear that this reorganization would not
follow traditional national boundaries, but would be a completely different
organization.
Bailey did not specify how many "Spheres of Influence" would be created, but her
plan was fleshed out in 1974, by New World Order authors, Mihajlo Mesarovic and
Eduard Pestel, in a book entitled, "Mankind At The Turning Point". They wrote that the
world would be reorganized into 10 Super Nation States, listed below.
10 SPHERES OF INFLUENCE -- NATIONAL REORGANIZATION
1. North America
2. Western Europe
3. Japan
4. Australia, South Africa, and the rest of the market-economy of the developed
world.
5. Eastern Europe, including Russia
6. Latin America
7. North Africa and the Middle East
8. Tropical Africa
9. South and Southeast Asia
10. China “)

Sierpień 23, 1993 -- Christopher Hitchens, socjalista i przyjaciel Clintona, mówi:


“..nie tylko, że w tym kraju istnieje rządząca klasa, ale ma ona jeszcze ważnych
międzynarodowych sprzymierzeńców”

1995 – Na Światowym Forum sponsorowanym przez fundację Gorbaczowa, zaczyna


używać się określenia „Globalne Zarządzanie” zamiast N.P. Świata

Kwiecień 19, 1995– Zniszczenie federalnego budynku w Oklahomie. Następny krok do


rozpętania paniki terroryzmu.

1996 – ONZ wydaje 420 stronny raport “Nasze Globalne Sąsiedztwo”. Jest tam
wyraźnie podkreślony plan stworzenia “Globalnego Zarządzania”. Wyznacza się datę
zatwierdzenia na rok 2000.

1996 – W San Francisco, za zamkniętymi drzwiami zbiera się Światowe Forum II.

Grudzień 31, 1999 – Monument w Waszyngtonie wystrzeliwuje w ciemne nocne niebo


strugi kolorowych świateł, symbolizując „hermetyzację” N.P. Świata.

Wrzesień 10, 2000 – Koniec 13 dniowego szczytu, na którym oficjalnie „rodzi się”
Nowy Porządek Świata, poczęty ‘9’ miesięcy wcześniej przy Waszyngtońskim
Obelisku.
Ci, co interesują się numerologia okultystyczną mogą poczytać więcej tu:
http://www.cuttingedge.org/news/n1789.cfm

Wrzesień 11, 2001 – 11 lat po tym jak Bush (tatuś) wygłasza mowę do Kongresu USA
zatytułowaną „Ku Nowemu Porządkowi Świata” i 1 rok i 1 dzień po tym jak oficjalnie
narodził się Nowy Porządek Świata, „terroryści” atakują wieże w Nowym Jorku.
Tu prezydent Bush (synek) ma okazję bezkarnego kontynuowania tego, co zaczął jego
tatuś.
===================================================
===
Od tej daty do dnia dzisiejszego większość z was dokładnie wie, co się wydarzyło na
świecie. Można by tu przytaczać wiele innych dat i ciekawych wydarzeń, ale nie
chodzi tu o pisanie encyklopedii N.P. Świata, tylko o ujawnienie, że wydarzenia,
których jesteśmy świadkami nie są przypadkowe, lecz łączą się w jedną, dobrze
zaplanowaną chronologiczną całość.

Albert Pike (ur. 29 grudnia 1809 w Bostonie, zm. 2 kwietnia 1891 w Waszyngtonie) -
amerykański poeta, dziennikarz, prawnik wojskowy i wolnomularz.

Miał on wizję, którą dokładnie opisał 15 Sierpnia 1871r. Opisuje on bardzo graficznie
plany na trzy wojny światowe, które są konieczne, aby doprowadzić do Jednego
Światowego Porządku. Mimo, że miało to miejsce na wiele lat przed Pierwszą Wojną
Światowa to zadziwia niesamowitą dokładnością.

„Pierwsza Wojna Światowa musi mieć miejsce, aby pozwolić Illuminatis powalić
potęgę carów w Rosji i stworzyć z tego państwa fortecę ateistycznego Komunizmu.
Rozbieżności utworzone pomiędzy Brytyjskim i Germańskim imperium przez agentów
Illuminatis będą użyte do rozpętania tej wojny.
Pod koniec tej wojny zostanie zbudowany komunizm, aby zniszczyć inne rządy i
osłabić ich religię.”

„Druga Wojna Światowa musi być podżegana poprzez wykorzystanie różnic między
Faszystami i politycznymi Syjonistami. Wojna ta musi być tak zaaranżowana, aby
Nazizm został zniszczony a polityczny Syjonizm pozostał wystarczająco silny, żeby
utworzyć suwerenne państwo Izrael na ziemi palestyńskiej.
Podczas Drugiej Wojny Światowej, międzynarodowy Komunizm musi nabrać
wystarczających sił, aby zrównoważyć moc Chrześcijaństwa, które w ten sposób
będzie pohamowane i pozostanie pod ścisła kontrolą aż do czasów, w których
będziemy go potrzebowali do ostatecznego społecznego kataklizmu”

(Czytelnicy kwestionujący to, że terminy Nazizm i Syjonizm nie były znane w 1871 r.
powinni wiedzieć, że obie te nazwy zostały „wymyślone” przez Illuminatis przed
rokiem 1871. Słowo Komunizm natomiast powstało we Francji na cztery lata przed
wybuchem Rewolucji a stworzył je Nicolas Edme Restif de La Bretonne.

„Trzecia Wojna Światowa musi mieć miejsce na bazie różnic, podsycanych przez
agentów Illuminatis, pomiędzy Syjonistami i Światem Muzułmańskim.
Wojna musi być tak zorganizowana, aby Syjoniści i Muzułmanie wyniszczyli się
nawzajem. Podczas gdy inne narody, zostaną jeszcze raz podzielone tym tematem i
będą zmuszone do walki aż do całkowitego fizycznego, moralnego, duchowego i
ekonomicznego wyczerpania.
My wtedy powinniśmy uwolnić nihilistów i ateistów i powinniśmy sprowokować
przerażający socjalny kataklizm, który w całym swoim terrorze jasno ukaże narodom
efekt absolutnego ateizmu, źródła bestialstwa i najbardziej krwawych zamieszek.
Wówczas wszędzie, obywatele, zmuszeni do samoobrony przed światową
mniejszością rewolucjonistów, wyniszczą tych niszczycieli cywilizacji a masy
rozczarowane Chrześcijaństwem, których deistyczny duch, od tego momentu,
pozostanie bez kompasu i jakiegokolwiek kierunku, pragnące ideału, lecz niewiedzące
gdzie złożyć swoją adorację, otrzymają prawdziwe światło uniwersalnej Manifestacji
doktryny Lucyfera, ostatecznie wystawionej na publiczny widok.
Ta manifestacja będzie wynikiem generalnego reakcyjnego ruchu, który nastąpi po
zniszczeniu Chrześcijaństwa i ateizmu, obydwu zwyciężonych i wyniszczonych w tym
samym czasie.”

Od czasu „terrorystycznego” ataku 11 września 2001r, wydarzenia światowe, w


szczególności na Bliskim Wschodzie ukazują jasno, rosnącą niestabilność pomiędzy
syjonistami i światem arabskim oraz muzułmańskim.
Zgadza się to wszystko, co do joty i jest oczywiste, że te dwie siły wezmą się któregoś
dnia za łby, wraz ze sprzymierzeńcami po każdej z tych stron.
Ta Trzecia Wojna Światowa nadchodzi wielkimi krokami, a wydarzenia ostatnich lat
ukazują, że nie stanie się to w dalekiej przyszłości.

Dodał: Cezary Zbikowski - Żbik.


_________________
Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną zrozumieć ją, a jeszcze inną wszczęcie
działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub
zastosowana.

http://wiernipolsce.streemo.pl/Community/24817,Blog_Wpis,Plany_na_W_Swiatowa_3
_czesc_5_ostatnia.html