Vous êtes sur la page 1sur 4

Fall In

## 4D9
& 4

D9(#11)

#4
& # 4

? ## 4
4

j

#

J

##D9
&

D9(#11)

E9/D

D9(#11)

Don't

#
& #
n#
? ##

C7(#5)
## C9(b5)
&
n

wor - ry if we fall

D&9

D&9

D9

in

E9/D

b
n
J

D&9

We will ne - ver touch the ground

j

#

J

D9(#11)

B7/D

D7

#n

we will ne - ver touch the ground

love

n#

C9(#11)

love

n#

E9/D

D9(#11)

#
j

F7(b5)

a dream.

#
& # #
n
#b ##
? ## nw
nw

D9(#11)

j

#

J

in

n j
n #

J

j

#

J

13

fall in - to

b
n
J

j
n
n #

J
E9/D

D9

wor - ry if we fall

#
j
& #
#
? ##
J
## D9

&

C9(#11)

Don't

E9/D

Words and Music by


Esperanza Spalding

nw

ww
nb w
w

just

E13

j n
b n j
n
They

#w
# # # #
#

2008 Esperanza Spalding


Buntz Music ASCAP

say if you die in a dream you

nw
nnn w
w
bb w
w

Fall In
2

#
& #

17

n b
E

E13

die in real life

#
& # nw
nn w
w
? ## bb w
w

B7alt

j
n

n n
b

Well

## E13(2)
b b n
&
b

20

#
& #

nbbn

? ## b w
bw

cause I

B7alt 3

this ain't just a - ny old dream

#
& # n
nb
? ## nw
bw

b b n
n

bw
bw
bw
E13

w
n nnnw
w
bb w
w

j n
n
n

hea - ven

say if you live in a dream you're

for

And, I

n b n j n b n j
E

They

? ## bb w
w
bw
#
& #

to

j
n

## b b n n b
b n
&

26

can fly

A(2)

feel like I

bn
bnw
w

b n b j n b

bw
bw

##G(9)
& <b>

lost in your eyes

bbb
n

23

in your arms

nbn
bnw
w

know this must be a dream

just died

n n

our paths have crossed

bn
nw
bw
2008 Esperanza Spalding
Buntz Music ASCAP


And I

ho - pele - ssly lost

nw
nn w
w
bb w
w

E13

Well

b b n
b

E13(2)

may be hope - less- ly lost

nbbn
bw
bw

But

Fall In
3
3
##
b n b
&

29

so - mehow I've man - aged to find

# b
& # b b n

##D7
&

G7(b5)

G7

wont

G7
##D7 G7(b5)
& j

36

I don't

#
& # n j

? ##
j

n #
## D9
& w

41

b b n

D9(#11)

D7

in

love

E7

b
b

in love,

E9/D

b

b
b

# j

j

C9(#11)

G7(b5)

and

#
#

n n 3
n

A7(4)

b
n
J

E7

we will ne - ver touch the ground

n
B/D

C&

n j n

we will ne - ver touch the ground Just

w
nb w
w

w
D9

D9(#11)

fall in - to

n
#

#n #

2008 Esperanza Spalding


Buntz Music ASCAP

a dream.

nw
E9/D

C9(#11)

vocal ad lib

#
& #
#
? ##

G7

j
nn

j
#

A7(4) E7 D7 E/D

wor - ry if we fall

A13(4)

A7(4)

E11

hea - ven

wor - ry if we fall

#
& # n j

? ##
j
#

bb w
w
bw

? ## b w
bw

32

n b
J

A(2)

b
n
J

Fall In
4

##D7
&

45

G7

Don't

#
& #

? ##

##D7
&

49

A7(#11)

wor - ry if we fall

j
n
b
b J
A7(#11)

G7

Don't

#
& #

#
& #
? ##

D7

in

love,

love,

E/D

we will ne - ver touch the ground

# j

j

w
nb w
w

n b
bw
w

nw

#
& # nb

Just

b b

b
n b b

b
b
b

dream.


#n #

n b b

n n w

fall in - to

E7

we will ne - ver touch the ground

B/D

in

A7(4)

D7

b

b
b

G7

j
nn

b
b J

E7

A7(#11)

G7(b5)

#
& #

E7

b
b
b

A7(4)

j


j
n
n

C&

56

#
& #

wor - ry if we fall

#
& # nn j

b
? ##
b J

53

A7(4)


bb bb b

&

U
w

b
bb n

b b

bb

2008 Esperanza Spalding


Buntz Music ASCAP

bb

bb

bn

U
w
w