Module Fysische transportverschijnselen III: E52

Week 3: Warmteoverdracht d.m.v. geleiding (vervolg)

Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3

1

gsu.npl.phy-astr. dus nu maar: sheets warmtewk2.edu/hbase/hframe.html • convectie – had vorige week besproken moeten worden.ppt Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 2 .html – Voorbeeld pirometer • http://www.Warmteoverdracht tot nu toe • • • Overzicht: geleiding straling http://hyperphysics.co.uk/thermal/publications/ds_pm060304.

zodat de totale warmteweerstand gelijk is aan de som van de afzonderlijke warmteweerstanden Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 3 .Warmteweerstand Rw = Δx k∗A komt overeen met elektrische weerstand R Warmteweerstand van gelaagde vlakke wand: 1 n Δxi Rw = ∑ A i =1 ki Met deze weerstandsnotatie is het systeem teruggebracht tot een serieschakeling van een aantal weerstanden.

Leerdoelen deze week Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 4 .

-57 zwak/matig 16 24 2 -6 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -58 -65 matig matig 32 0 -8 -16 -24 -32 -40 -47 -55 -63 -71 vrij krachtig 40 -1 -9 -18 -26 -34 -42 -51 -59 -67 -76 48 -2 -11 -19 -28 -36 -44 -53 -61 -70 -79 krachtig krachtig 56 -3 -12 -20 -29 -37 -45 -54 -63 -72 -81 hard 64 -3 -13 -21 -30 -38 -46 -55 -64 -73 -82 weinig gevaar mits goed bevriezing blote bevriezing blote gekleed huid binnen 1 huid binnen 30 minuut seconden .Warmtegeleiding en warmteovergang Gevoelstemperatuur: Windsnelheid km/h luchttemperatuur in graden Celsius windstil 0-4 10 5 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 zwak 9 9 3 -3 -9 -15 -23 -26 -32 -38 -44 5 -3 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -5.

o T’’ hc.Warmtegeleiding en warmteovergang T1 hc.i k d Definitie overdrachtscoëfficiënt hc: T’ grenslaag T2 • Q= h c ∗ A∗(T s −T e) .

K-1 bij gedwongen convectie: gassen: 10 < hc < 100 W.m-2.K-1 vloeistoffen: 100 < hc < 600 W.m-2.m-2.Orde van grootte van hc-waarden Richtwaarden: rustige lucht 12 W.K-1 kokend water: 1000 < hc < 20.K-1 sterk stromende lucht: 35 W.K-1 .000 W.m-2.K-1 bij vrije convectie: gassen: 3 < hc < 20 W.000 W.K-1 vloeistoffen: 500 < hc < 10.m-2.m-2.m-2.

Contactweerstand contactweerstand (:) 1/hi . met: Q = h i A (T u − T s ) • i Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 8 .

Enkele waardes van contactweerstanden i Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 9 .

Rekenvoorbeeld contactweerstand sheet 10 i Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 10 .

Warmtegeleiding in cilinders stationaire toestand: Q r • = Q r + Δr • = constant T2 T1 r2 r r1 r Warmtestroom door dunne schil: • dT ⎞ ⎛ Q = Aq = 2πrL⎜ − k ⎟ dr ⎠ ⎝ dr • q dT Q = −r = const . = C1 2πkL dr C1 dT =− dr r Integreren: T = −C1r + C 2 Randvoorwaarden • 2πkL(T − T ) T1 − T2 1 2 Q = met: C1 = invullen: ln(r2 / r1 ) ln( r2 / r1 ) warmteweerstand van cilinderwand: ln (r2 / r1 ) R= 2πkL 11 Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 .

Temperatuurverloop in de pijpwand Integreren van r1 naar r: ⎛ r Q ∗ ln ⎜ T = T1 − ⎜r 2π kL ⎝ 1 • Warmte van buiten naar binnen (Q < 0): T T1 T2 r1 r2 r 12 . ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎛ r Q ∗ ln ⎜ T = T1 + ⎜r 2π kL ⎝ 1 • ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 .

Warmtegeleiding door gelaagde pijpwand Stationaire toestand: warmtestroom door alle lagen is constant Zelfde rekenwijze als bij gelaagde wand Resultaat: • Q = (T i ∑ i − Tu )∗ L ⎛ R i +1 ⎞ ⎟ ln ⎜ ⎜ R ⎟ i ⎠ ⎝ 2πk i Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 13 .

i T2 T3 ln( r3 / r2 ) 2π k B L 1 2πr3 Lhc . pijpwand convectie aan binnen-.0 T0 ln( r2 / r1 ) 2π k A L 1 2πr3 Lhr .Warmteverlies door gelaagde pijpwand • alles in rekening brengen: geleiding door de pijpwand.0 Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 14 . buitenkant straling aan buitenkant Ti • Q T1 1 2πr1 Lhc .en buitenkant.

1 Warmteverlies door geïsoleerde stoompijp Ti = 500 K stoom pijpwand isolatie A B T0 = 300 K Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 15 .EXAMPLE 2.

1 (slot) 500 K • 300 K 1 2πr1Lhc .i Q ln(r2 / r1) ln(r3 / r2 ) 2πk AL 2πk B L 1 2πr3Lh0 500 K Q = UA(T i − T 0 ) ln( r2 / r1 ) ln( r3 / r2 ) 1 1 ⎡ 1 1 ⎤ = + + + ⎢ ⎥ UA 2πL ⎣ r1 hc .i kA kB r3 h0 ⎦ • 300 K Vul nu zelf de gegevens in Hogeschool Werktuigbouwkunde/E52/'03-'04/ week3 16 .EXAMPLE 2.