Vous êtes sur la page 1sur 4

TURBA de OCTAV DESSILA (1943) Puteti comanda acea ta ca!te de "a CARTI RE#ALE Te"e$on% &'4(4&'499) &'*494*+14 P!

et% ,& LEI DESCRIERE% TURBA de OCTAV DESSILA EDITIA I -n .e!ioada inte!/e"ic0) !omane"e emnate Octa1 De i"a 2au /ucu!at de o ce!t0 .o.u"a!itate3 Succe u" de "i/!0!ie a dete!minat !eedita!ea con tant0 a c0!4i"o! a"e) 5nt!e 193& 6i 194(3 70 cut "a Bucu!e6ti) 5n 1,9+) !omancie!u" 6i d!amatu!8u" Octa1 De i"a a de4inut du.0 .!imu" !09/oi $unc4ii im.o!tante3 A $o t ata6at mi"ita! "a Le8a4ia Rom:n0 din Viena 6i 6e$ de ca/inet "a P!e6edin4ia Con i"iu"ui de ;ini6t!i3 A de/utat cu 1o"umu" <D!a8omi! Va"a=u"< 5n 19*'3 A.oi a 5nc=i 5nt!e co.e!te"e !omanu"ui <>1et"ana< (193&) .o1e tea unei !u oaice a!i toc!ate) =0!4uite de /o"6e1ici3 -n <Bucu!e6ti) o!a6u" .!0/u6i!i"o!<) a.0!ut 5n 1931) 5n$04i6ea90 c=inu" u$"ete c a" unei $ete din .!o1incie) 5n6u!u/at0 5n 1:!te?u" i .ite"o! 6i "i/e!tina?u"ui din ma!e"e o!a6 c0t!e ca!e t:n?i e ince!3 Pe auto! 5" .utem /0nui 5nd!08o tit de Bucu!e6ti) .ent!u c0 5" .!e9int0 .!in t0!i"e .!ota8oni tei ca .e o $iin40 1ie) ca!e o/ edea90% <Bucu!e6ti333 ima8ine $:nt0 a 1i u!i"o! me"e@ Te2am do!it) te am 5n $a40) t!0ie c 5n tine 6i tu333 tu333 m0 cut!emu!i 6i m0 a.!in9i) m0 91:!co"e6ti 6i2mi 5ncin9i ca!nea) m0 tu"/u!i 6i m0 o!/e6ti333 Bucu!e6ti) ce 1!ei 0 $aci din mineA Tu e6ti /0t!:n) =:!6it 5n !e"eB eu) un $u"8 !0t0cit) o $!un90 5n /0taia 1:ntu!i"o!) o .!i/ea80 5n !0 c!ucea d!umu!i"o!) un a"/ de c!i oa!e .e ca!e tu a6te!ni 5nt:iu" te iu/e c3 S0 c!ed 5n "umini"e ta"eA333 S0 c!ed 5n 1uietu" t0u de t!ad0) 5n $u!nica!u" t0u omene c) 5n 1:"toa!ea taA<3 S2a .u 6i 2a c!i c0 e te o ca!te a de $!:u"ui) eC.u 5nt!2o .o1e te /ana"0) cu deta"ii 1u"8a!e3 Ca me!eu) de.inde cum cade "umina 5n4e"e8e!ii a u.!a teCtu"ui3

E te 6i o ca!te ca!e 1o!/e6te du!e!o de .!e cum .oate $i cine1a di t!u de c0t!e 5n u6i u/iectu" iu/i!ii a"e3 Ana Scuta!u) t:n0!a 1enit0 .ent!u tudii "a Bucu!e6ti) 6tia un in8u! "uc!u) c0 nu 1!ea 0 e mai 5ntoa!c0 1!eodat0 5n ca.ti1itatea .!o1inciei3 Re tu" a $o t 1ia40 ca!e a cu! !e.ede) =aotic) $0!0 tim. de 5nt!e/0!i 6i !0 .un u!i3 >1:!co"i!i"e Anei au $0cut .a!te din "u.ta a co!. "a co!. cu .ute!ea de educ4ie a o!a6u"ui ca!e) numit 5n eco"u" a" DIII2"ea) EF""a!io.o""i ) o!a6u" /ucu!iei) a de1enit .ent!u cine 6tie c:te de tine "ocu" .!0/u6i!i"o!3 Admi!at 6i conte tat deo.ot!i10) Octa1 De i"a a $o t un .!o9ato! ca!e) .!o/a/i") nici nu 6i2a .!o.u mai mu"t dec:t 0 a!=i1e9e .o1e6ti de 1ia40 6i 0 t!an .un0 5n cu1inte t!0i!i .ute!nice) .a!oCi tice3 -n <Dic4iona!u" 8ene!a" a" "ite!atu!ii !om:ne<) Octa1 De i"a e te ca!acte!i9at ca un auto! ca!e <con$und0 a!ta cu =a9a!du" 1ie4ii) c!ea4ia "ite!a!0 cu !e"ata!ea "i/e!0) dint!2o 5n4e"e8e!e de tu" de im."0 a "ite!atu!ii<3 Da! a a1ut citito!i nume!o6i) ia! t!i"o8ia <Iu/im< a $o t !eeditat0 cu ucce de "i/!0!ie) "a Editu!a Emine cu) 5n anu" 19'&3 Vi!8i" Ie!unca i2a dedicat un tudiu e!io ) intitu"at <Lite!atu!a "ui Octa1 De i"a<3 La Teat!u" 7a4iona" din Ia6i i 2a ?ucat .ie a <Un om ca!e d0 .a"me 1ie4ii<) d!amati9a!e a !omanu"ui <7ea t:m.0!<) .u/"icat0 cu titu" <7u .o4i 5n$!:n8e 1ia4a<3 Octa1 De i"a e te un auto! a" .e! ona?e"o! ca.a/i"e de iu/i!i .ute!nice) !0 co"itoa!e) c=inuite de .!o.!iu" $e" de a im4i3 -n !omanu" <Tu!/0< (193()) .!ota8oni6tii) to!tu!a4i de do!in4e eCua"e) au im.!e ia c0 iu/e c3 Iu/i!ea "o! nu e mai ma!e dec:t ma!8ini"e .atu"ui 5n ca!e 56i de c0tu6ea90 .o!ni!i"e3 -n <Dou0 c=em0!i< (193,)) .e! ona?e"e e cuno c doa! .!in inte!mediu" c!i u"ui) nu eCi t0 5n"0n4ui!i au 5nc"e6t0!i t!u.e6ti) da! ten iunea emo4iona"0 de1ine o ma!e $o!40) ca.a/i"0 0 a"1e9e 1ia4a unuia dint!e e!oi3 -n !omanu" <Iu/im<) ac4iunea e te ."a at0 5n am/ian4a .at!ia!=a"0) cu mi!o de tei) a o!a6u"ui Ia6i3 Octa1 De i"a e te $0!0 5ndoia"0 6i un auto! citadin) o!a6e"e din c0!4i"e a"e unt .e! ona?e 5n ine3 S.une ."endid% <-n Ia6i nu 5m/0t!:ne6te nimeni3 B0t!:ne4ea e te numai o coc=et0!ie 5n Ia6i3 7umai un $e" de a24i c=im/a co tumu" ani"o!) .e ."acu" !e8i t!e"o! de na6te!i3 -nco"o) numai o ma c0 a coc=et0!iei ie6ene3 C0ci de6i $iec0!uia 5i

1ine !:ndu" 0 o .oa!te) dinco"o de ea) au tot in1enta!u" tine!e4ii% 9:m/et) 1o!/0 a!omit0) c:ntec) cu!tenie) 1i 6i d!a8o te) do!in40 de 1ia40333 -n Ia6i) numai aminti!i"e unt /0t!:ne<3 Se!ia 1o"ume"o! intitu"ate <Iu/im< a!e tit"u!i de ine t0t0toa!e <-nce.ut de 1ia40<) <S$:!6it de 1ia40<) <Uit0m .!ea !e.ede<3 Romanu" .!e9int0 .o1e tea de d!a8o te dint!e 7ecu"ai B!ate6) un cuno cut c!iito! ie6ean) 6i mu"t mai t:n0!a Dana) ado"e cent0 $oa!te $!umoa 0) cu o!i8ini a!i toc!ate3 7ecu"ai B!ate6 e te 5n$04i6at ca un .e! ona? de 5na"t0 4inut0 .i!itua"0 6i mo!a"0) Dana e te 5nd!08o tit0 de e" ince! 6i .ute!nic3 Po1e tea e te t!an6at0 5nt!2un mani=ei m $!ec1ent 5n e.oc0) .e de o .a!te unt .u e 5n di cu4ie 1a"o!i"e iu/i!ii .!itua"e) .e de a"t0 .a!te unt ana"i9ate .o!ni!i"e ata1ice a"e t!u.u"ui3 <Punem u/ o/!ocu" cu1:ntu"ui iu/i!e toat0 $a.ta 6i toat0 /o"n01iciunea $iin4ei noa t!e3 Gu!0m din cau9a iu/i!iiB omo!:m din cau9a iu/i!iiB ne t!0d0m 4a!a din cau9a iu/i!iiB ne t!0d0m :n8e"e din cau9a iu/i!iiB ne 5n0"40m 6i ne 9/u!0m c!eie!ii din cau9a iu/i!ii@ P!ea ne2am o/i6nuit 0 etic=et0m cu cu1:ntu" ace ta) toate 5ndemnu!i"e dia1o"e6ti din noi<) .une G!e!e Cu"ai) a"ia 7ecu"ai B!ate63 Dana 6i 7ecu"ai B!ate6 e c0 0to!e c) 5n tim. ce t:n0!a o4ie 8:nde6te c0 $ami"ia ei i2a $0cut cadou ?uc0!ia .!e$e!at0) .e G!e!e Cu"ai3 Cu!te9ani de oca9ie) !e."ici 6i 5nt:m."0!i) .!in toate t!ece de tinu" /0tut 5n cuie a" Danei) ca!e $:!6e6te t!a8ic 5nt!2un accident de ma6in03 Se 5nto!cea de "a o e!at0) 5i "ua e $oc !oc=ia de "a o 4i8a!03 Pe .atu" de moa!te 56i do!e6te $"o!i) mu"te $"o!i) o !oc=ie de $"o!i) c0) dac0 mai ca.0 /!ic=eta) 0 nu e mai .oat0 0333 7ecu"ai B!ate6 5ndu!0) u.o!t0 6i t!ece mai de.a!te) 5nt!2o a"t0 eta.0) 5nt!2o a"t0 c0 0to!ie3 I 2a !e.!o6at c!iitu!ii "ui Octa1 De i"a o eCce i10 eC."icita!e) un natu!a"i m ca!e) net!an $i8u!at a!ti tic) de1ine /ana"3 E te .o i/i") da! 5n c0!4i"e a"e c"ocote6te 6i 5n1in8e 1ia4a autentic03

Via4a $iec0!uia dint!e noi3 Via4a acea ta 5n ca!e iu/im3 To!tu!a4i de 8!i?i 6i ne"ini6ti) iu/im3 Cu im4u!i"e 9d!o/ite 6i u$"etu" 1!ai6te) iu/im3 -n0"4a4i "a te"e 6i .!0/u6i4i 5n no!oi) iu/im3 E8oi6ti) cu inima c!i?e"it0 de .atimi 6i 8e"o9ie) iu/im3 Via4a a!at0 ade ea mu"t mai .!o t dec:t "ite!atu!a3 EDITURA CARTEA RO;A7EASCA) 1943 4'& PA#I7I Dimen iuni % 1+ C *1 cm 7e 8a iti acum i .e GACEBOOH% III3$ace/ooJ3comKca!ti3!e8a"e