Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Szkoła Języka i Kultury Polskiej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatura polska w świecie Oblicza światowości

Katowice, 5-7 maja 2011

Program konferencji

I

Program konferencji 5 maja 2011, czwartek 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji. Sala Rady Wydziału 9.30 Obrady plenarne: Oblicza światowości – wprowadzenia do tematu
Sala Rady Wydziału Prowadzi: Romuald Cudak Kris Van Heuckelom, Leuven: (S)Tree(t) of (Cro)cod(il)es. Jonathan Safran Foer przerabia Brunona Schulza Elwira Grossman, Glasgow: Kategoria „polskości” w formacie transkulturowym na przykładzie prozy Evy Hoffman, Lisy Appignanesi i Evy Stachniak M. Anna Packalén Parkman, Uppsala: Quo vadis polska prozo kobieca? Dyskusja Przerwa na kawę

11.00 Obrady plenarne: Światowość, czyli antologie
Sala Rady Wydziału Prowadzi: Kris Van Heuckelom László Kálmán Nagy, Debreczyn: Oblicza światowości literatury polskiej na podstawie tomu opowiadań XX századi Dekameron. Mai lengyel elbeszélők Adriana Kovacheva, Poznań: Antologie poezji polskiej w języku bułgarskim – historia i praktyka Piotr Wilczek, Warszawa: Revelatio czy provocatio? Angielska antologia polskiej poezji religijnej Adama Czerniawskiego w kontekście jego wcześniejszej twórczości i problematyki kanonu literackiego Marta Kaźmierczak, Warszawa: Anthologizing Poland. Polska poezja widziana z dwóch perspektyw: J. Peterkiewicza i J. Zawadzkiego Dyskusja 13.00 Przerwa obiadowa, restauracja „Skarbek”

I

Program konferencji 5 maja 2011, czwartek 15:00 Obrady w sekcjach

1: Literatura imigracyjna Sala Rady Wydziału Prowadzi: Elwira Grossman Katarzyna Karwowska, Warszawa: Literatura polska pisana współcześnie w Niemczech – recepcja, sposoby funkcjonowania Joanna Podolska, Łódź: Ptak quetzal – Andrzej Bobkowski na krańcach świata Magdalena Bąk, Katowice: Polka w Australii. O twórczości Teresy Podemskiej-Abt Kalina Bahneva, Sofia: Najnowsze bułgarskie tłumaczenia poezji Miłosza: Na brzegu rzeki. Wybrane wiersze i poematy

2: Światowość w literaturze Sala 107 Prowadzi: M. Anna Packalén Parkman Margreta Grigorova, Wielkie Tyrnowo: Baśń o wiatrach w twórczości Josepha Conrada: Odyseja poza Słupami Herkulesa. Morze jako klucz do światowości Conrada Katarzyna Szewczyk-Haake, Poznań: Cóż po świętym w czasie marnym? Święty Franciszek z Asyżu Józefa Wittlina i Gilberta K. Chestertona Maria Janoszka, Katowice: Rękopis znaleziony w Budowniczym ruin Martyna Markowska, Helsinki: Miejskie portrety w powieściach fotograficznych (Śląsk i Uusimaa)

Dyskusja 19.00 Bankiet, restauracja „Ambasador” Występ zespołu „Karlik”

II

Warszawa: Literacki dylemat narodowości i uniwersalności. a nie Brandys? Kreowanie obrazu literatury polskiej w Chorwacji 2: Inspiracje. Lwów: Recepcja idei światopoglądowych przedstawicieli pierwszego pokolenia Młodej Polski w tekstach programowych oraz w twórczości poetyckiej ukraińskiej „Młodej Muzy” Józefa Królczyk-Bremer. Đurđica Čilić Ńkeljo. Daugavpils: O kanonie literatury polskiej na Łotwie w okresie dwudziestolecia międzywojennego Filip Kozina. reminiscencje. piątek 9. Katowice: Jadąc w bugatti po mrocznym niebie Europy – oblicza światowości twórczości Andrzeja Kuśniewicza Andrzej Karcz.00 Obrady w sekcjach 1: Batalie o światowość Sala Rady Wydziału Prowadzi: Piotr Wilczek Elżbieta Dutka. Oslo: Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był… w Norwegii? – czyli inspiracje Gombrowiczowskie w literaturze norweskiej Dyskusja Przerwa na kawę III . Zagrzeb: Dlaczego Miłosz. Lublana: Reminiscencje Miłoszowe w nowszej literaturze słoweńskiej Irena Frys. Wyspiański jako przedmiot międzynarodowej batalii Tymona Terleckiego Andris Kazjukevičs. Lwów: Dialog literacki Bohdana Lepkiego z pisarzami Młodej Polski Jarosław Nachlik. wpływy Sala 107 Prowadzi: Wiktor Choriew Nikolaj Jež.Program konferencji 6 maja 2011.

Glosa do twórczości Floriana Śmieji 2: Literatura polska tworzona poza krajem Dyskusja 13. restauracja „Skarbek” IV . Kielce: Znany – nieznany: Grzegorz Wróblewski Jan Burnatowski. Katowice: Wyplątany z sieci południków / odnalazłem siebie w głębi oceanu – o „kanadyjskiej” poezji Romana Chojnackiego Krzysztof Jaworski. Szczecin: Gombrowicz polityczny? Miejsce pisarza w literaturze argentyńskiej Ołesia Nachlik. Olsztyn: Poezja polska w angielskim przekładzie – wiersze Andrzeja Bursy Natalia Gendaj. Lwów: Recepcja polskiej literatury XX wieku na Ukrainie: wyzwanie dla czytelnika ukraińskiego Wu Lan.00 Przerwa obiadowa.Program konferencji 6 maja 2011. Mikoś Beata Tarnowska.00 Obrady w sekcjach 1: Światowość. czyli Mariana Pankowskiego krytyczny zamysł na styku kultur Nina Cieślik. Rzeszów: Poezja emigracyjnej codzienności. Kraków: Kozak w Brukseli. Katowice: Polski dramat XIX-wieczny w kontekście kultury słowackiej Sala 107 Prowadzi: Kalina Bahneva Bożena Szałasta-Rogowska. czyli zakorzenienie w zagranicznych obiegach Sala Rady Wydziału Prowadzi: Michael J. piątek 11. Pekin: Bruno Schulz – spojrzenie z Chin Lucyna Spyrka.

Krystyny Bochenek 19.30 Kolacja. Katowice: „Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? – o HaikuImages Stanisława Grochowiaka Karolina Pospiszil. Bydgoszcz: Lemowej Solaris obecność w świecie Branislava Stojanović. piątek 15. czyli gry z „innością” w Gulaszu z turula Krzysztofa Vargi Anna Krawczyk. Katowice: Literackie i nieliterackie światy Melchiora Wańkowicza (komunikat) Dyskusja 17. czyli dobry Pan Bóg z gliny. Belgrad: Bruno Schulz w Internecie: światowe oblicze Wioletta Hajduk-Gawron. Katowice: Rozważania nad „światowością” polskich noblistów w kontekście problematyki kanonu literatury zachodniej Marta Kładź. Bukareszt: Literatura polska w świetle komparatystyki rumuńskiej Judit Reiman. Katowice: U siebie – literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej. Katowice: Światowy gatunek – czy komiks otwiera literaturze polskiej nowe kręgi odbiorców poza granicami Polski? 2: Światowość w literaturze Sala 107 Prowadzi: Grażyna Zarzycka Constantin Geambaşu.00 Obrady w sekcjach 1: Światowości problematyka i praktyka Sala Rady Wydziału Prowadzi: Elżbieta Dutka Michał Kisiel. Centrum Kultury Katowice V . Teatr Korez. ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza Beata Nowacka. Piliscsaba: Zjadanie bratanków.00 Spektakl teatralny: „Cholonek” wg powieści Janoscha Cholonek.Program konferencji 6 maja. Centrum Kultury Katowice im.

Program konferencji 7 maja. Wilno: Recepcja Witolda Gombrowicza na Litwie Cristina Godun. Łódź: Bambo Juliana Tuwima – niewinna klasyka dziecięca czy tekst stereotypizujący osoby czarne? Jerzy Kowalewski. Lwów: Literatura polska jako obca? Proponowane metody pracy z tekstem literackim poza Polską a program kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Dyskusja Przerwa na kawę 2: Światowa recepcja twórców i dzieł Sala 107 Prowadzi: Beata Tarnowska Teresa Dalecka.I. Kraków: Recepcja literatury polskiej wśród studentów polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Barbara Morcinek. Olsztyn: Recepcja angielskich powieści Jerzego Pietrkiewicza w Wielkiej Brytanii VI .00 Obrady w sekcjach 1: Światowość i obieg zinstytucjonalizowany Sala Rady Wydziału Prowadzi: Constantin Geambaşu Piotr Horbatowski. Katowice: Jaki jest piesek? Śliczny! O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej wśród japońskich studentów Grażyna Zarzycka. Daugavpils: Recepcja J. Katowice: Losy pierwszego dramatu Stanisława Przybyszewskiego Katarzyna Cieplińska. sobota 9. Bukareszt: Recepcja dzieł Tadeusza Różewicza w Rumunii Krystyna Barkowska. Kraszewskiego na Łotwie Adrian Mrówka.

restauracja „Skarbek” VII . Belgrad: Cicha obecność współczesnej literatury polskiej w Serbii (po roku 1989) 13. Mikoś.00 Obrady plenarne: Literatury polskiej obecności w świecie Wiktor Choriew.00 Obiad. sobota 11. Moskwa: Władysław Broniewski i Rosja Koichi Kuyama. Michigan: Obecność literatury polskiej w Ameryce Północnej i w Anglii Andrea de Carlo. Casus przekładów Jelena Jović.00 Uroczyste zakończenie konferencji. Sala Rady Wydziału 14.Program konferencji 7 maja. Lecce: Obecność literatury polskiej we Włoszech w ostatnich latach. Tokio: Quo vadis w Japonii – konteksty recepcyjne Michael J.

skróty dokonane przez redakcję zostały zaznaczone. .Książka abstraktów* *Abstrakty zostały opublikowane w formie nadesłanej przez Autorów.

przekł. Nie przynależą one bowiem do żadnej tradycyjnej kategorii narodowej kultury. Skupiając się na szczególnej treści i formie Tree of Codes. Lisy Appignanesi i Evy Stachniak Idąc za sugestią Dubravki Ugresic. Belgia (S)Tree(t) of (Cro)cod(il)es. 2004) pióra Evy Stachniak. które są koniecznym warunkiem osiągnięcia nowej perspektywy poznawczej. Uniwersytet w Glasgow. Osobliwość tejże prozy poddam dyskusji na przykładzie dwóch powieści: The Memory Man (2004. Jednym z jej głównych rdzeni znaczeniotwórczych jest „polskość”. zwaną także prozą „nomadyczną”. Oba przykłady porównam z wybranymi paradygmatami narracyjno-powieściowymi Evy Hoffman. Owa przekonstruowana lokalna „polskość” nosi znamię globalnej „światowości”. czwartek 9. Tworzą nowy typ „kultury podróżującej‟ w czasie i przestrzeni. Katarzyna Bogucka-Krentz. „constrained writing” („pisanie z ograniczeniami”). Konieczne kłamstwa. 1 . czy też „eksterytorialną”. tworząc prozę „transkulturową”. z którego znaczna część słów została wycięta. która podlega przedefiniowaniu. wymykają się standardowej klasyfikacji. Pytają o „zmitologizowane alfabety” wymieszanych kultur i rolę akcentów lokalnych tworzących nową hybrydyczną „trzecią wartość/trzecią przestrzeń/trzecią geografię” o płynnych granicach.30 Obrady plenarne Oblicza światowości – wprowadzenia do tematu Kris Van Heuckelom. książki Tree of Codes (Drzewo kodów).Książka abstraktów 5 maja 2011. wykraczając poza standardowe granice nadwiślańskiej myśli geograficzno-politycznej. Wielka Brytania Kategoria „polskości” w formacie transkulturowym na przykładzie prozy Evy Hoffman. 3) podobne eksperymenty w literaturze światowej. Jonathan Safran Foer przerabia Brunona Schulza Referat przedstawia szczegołówą analizę najnowszego dzieła amerykańskiego powieściopisarza Jonathana Safrana Foera. Elwira Grossman. wydanej jesienią 2010 r. „interkulturową”. Katolicki Uniwersytet w Leuven. z której wykrojone zostały wszystkie wyrzucone przez Foera słowa i zdania z The Street of Crocodiles. którą posługiwał się wydawca książki (londyńskie wydawnictwo Visual Editions): jest to swego rodzaju „rzeźbiona” książka. Tekst Foera powstał na podstawie angielskiego wydania opowiadań Brunona Schulza (The Street of Crocodiles). Dzieło to można opisać jako szczególny przykład tzw. można nazwać zjawiskiem „szarej sfery”. Człowiek przypisany pamięci) autorstwa Lisy Appignanesi oraz The Necessary Lies (2000. wybrane powieści Lisy Appignanesi i Evy Stachniak. 2) najważniejsze tendencje w zagranicznej recepcji dzieł Schulza. Stosowana przez Foera technika pisarska znajduje swoje odbicie w technice drukarskiej. analiza uwzględni najbardziej istotne dla tej książki teksty i konteksty: 1) twórczość literacka i graficzna samego Schulza oraz jego koncepcja „księgi”. Fikcyjne światy tak skonstruowanych powieści tworzą bogatą płaszczyznę rozważań dotyczącą efektów losowych przeniesień i światowych podróży.

in. Mam tu na myśli zarówno tematykę z zakresu „queer” (np. Uniwersytet w Uppsali. przekraczającej tradycyjne (przynajmniej w pisarstwie kobiet) granice dotyczące erotyki i seksu. Katarzyny Grocholi) czy/oraz literatury tzw. Szwecja Quo vadis polska prozo kobieca w zglobalizowanym świecie W ostatnim dziesięcioleciu ukazują się w Polsce książki pióra kobiet. Nielegalne związki Grażyny Plebanek czy też Rdza Ewy Berent). Anna Packalén-Parkman. „erotycznej” (np. stąd ważne jest dla mnie pytanie będące osnową dalszych rozważań: na ile pisarki świadomie wpisują się w zachodnioeuropejskie trendy literackie i na ile klimat społeczno-literacki ostatnich lat sprzyja zapotrzebowaniu na tego typu literaturę. Interesuje mnie zwłaszcza różnorodność kontekstowa tych utworów oraz ich lokalny koloryt. ostatnio w Polsce bardzo popularny. jak i typ powieści. 1 . który zaliczyłabym do nurtu literatury „chick lit” (utwory m. Rola literatury o tej tematyce zdaje się być w Polsce znacząca. sygnalizujące zjawiska symptomatyczne dla nowych czasów i trendów literackich.Książka abstraktów M. powieści Ewy Schelling czy Marty Dzido).

należy odnotować zbiorowe przedstawienie poetów polskich w ramach licznych antologii. Pawła Huellego. Adriana Kovacheva. a w przypadku klasyków wybrane zostały takie teksty. a zwłaszcza z tak zwanym polskim losem. Specjalnie do tego tomu przygotowano w sumie czternaście przekładów. wydanych już w samodzielnych tomikach poetyckich. często wybierających los emigranta.Książka abstraktów 5 maja 2011. w ramach antologicznego korpusu utworów wierszowanych. Poznań. […] W tomie znalazły się między innymi utwory Jerzego Andrzejewskiego. na przykład Ida Fink czy Leo Lipski. Owa „hermetyczność” oznacza także fakt. które po raz pierwszy przełożono na język węgierski. Czesława Miłosza. Węgry Oblicza światowości literatury polskiej na podstawie tomu opowiadań XX századi Dekameron.00 Obrady plenarne Światowość. czwartek 11. którzy należą już do panteonu polskiej kultury. Uniwersytet w Debreczynie. […] Ważne wydają się pytania. W […. a także opisać mechanizmy komponowania antologii poezji polskiej jako syntez historycznoliterackich zależnych od chwilowo dominujących w piśmiennictwie bułgarskim poetyk […]. Te problemy zarysowują pewne charakterystyki specyficznej wspólnoty literackiej. W roku 2007 ukazała się na Węgrzech niezwykła antologia polskich nowel XX wieku. dlaczego antologie poezji polskiej uważane są przez bułgarską publiczność czytelniczą za prestiżowe. Andrzeja Stasiuka czy Olgi Tokarczuk. Adama Mickiewicza. że niektórzy autorzy są mało znani nawet polskiemu czytelnikowi. 2 . pochodzących z różnych epok literackich. która zapewnie przyczyni się do przełamania powszechnie utartego przeświadczenia o hermetyczności polskiej literatury. że czytanie polskiej literatury na Węgrzech jest cechą charakterystyczną przede wszystkim dla dość wąskiej elity intelektualnej […]. jaką rolę spełniają w kontekście szybko rozwijającej się literatury bułgarskiej. Niezależnie od reprezentowanych przez nich epok i tematów wszyscy łączą fenomen światowości i uniwersalności z cechami narodowymi.] referacie chciałabym charakterystyki te nakreślić. Władysława Stanisława Reymonta i Brunona Schulza. Uniwersytet im. a także jakie czynniki kształtują potrzebę wielokrotnego umieszczania tekstów. niechcianych lub przemilczanych. ale również opowiadania Manueli Gretkowskiej. czyli antologie László Kálmán Nagy. w której współistnieją oryginały i przekłady z dwóch zasadniczo różnych od siebie kręgów kulturowych – Slavia Romana i Slavia Orthodoxa. Mai lengyel elbeszélők Literatura polska zaliczana jest na Węgrzech do hermetycznych kultur. […]. Polska Antologie poezji polskiej w języku bułgarskim – historia i praktyka Typologizując sposoby rozpowszechniania poezji polskiej wśród czytelników bułgarskich. których recepcja potrzebuje specjalnych przygotowań w zakresie wiedzy o historii i kulturze kraju nad Wisłą. Wyjątkowy charakter tomu polega między innymi na tym. Połowa autorów należy do kręgu pisarzy niegdyś prześladowanych.

Ciekawe byłoby zatem zbadanie tej antologii pod kątem wyboru zamieszczonych w niej tekstów (c z y to jest poezja religijna? / c o to jest poezja religijna?). Ich skontrastowany przykład pozwala pokazać. Uniwersytet Warszawski. czy też kanonów literackich. towarzyszące im parateksty a także cele stawiane sobie przez antologistów (sformułowane oraz implikowane). Uniwersytet Warszawski. ich reprezentatywności dla polskiej poezji religijnej i jej kanonu oraz w kontekście dotychczasowej twórczości poetyckiej i eseistycznej Czerniawskiego. ilość i dobór utworów. W analizie zostaną uwzględnione różnorodne czynniki wywierające wpływ na kształt publikacji. publikacje te dzieli znacznie więcej niż tylko cezura czasowa. a opracowana przez Adama Czerniawskiego. Mimo iż w obu wypadkach mamy do czynienia z antologistami-Polakami. własne poezje oraz cykle krótkich esejów zebranych w tomach Krótkopis i Wielopis.Książka abstraktów Piotr Wilczek. Najnowsze dzieło tego autora wpisuje się jednocześnie w trzy główne nurty jego twórczości artystycznej – tworzone od lat przekłady poezji polskiej na język angielski. Polska Anthologizing Poland. Notatki 3 . Marta Kaźmierczak. Zawadzkiego Celem wystąpienia jest przedstawienie i porównanie dwóch anglojęzycznych antologii poezji polskiej: Jerzego Peterkiewicza Five centuries of Polish Poetry (I wydanie – 1960) i Selected Masterpieces of Polish Poetry Jarka Zawadzkiego (2007). której autor deklaruje się przeważnie jako człowiek krytyczny wobec kościoła i sceptyczny wobec religii. np. Przedmiotem analizy w referacie będzie wydana w roku 20 10 antologia polskiej poezji religijnej Moved by the Spirit poprzedzona wstępem Rowana Williamsa. Na wyodrębnienie zasługują strategie translatorskie. […] Antologia przekładów to najbardziej skuteczny sposób na transfer wartości jednej kultury do innej kultury i innego kręgu językowego. Polska poezja widziana z dwóch perspektyw: J. Antologie poezji polskiej za granicą są często jedynymi źródłami wiedzy o tej poezji. Peterkiewicza i J. jak odmienne oblicza poezji mogą wyłaniać się z różnych jej autorskich wyborów obcojęzycznych. bowiem niewątpliwie one również decydują o randze antologii i ich funkcjonalności w prezentowaniu literatury polskiej obcojęzycznym odbiorcom. ograniczające dobór tekstów […]. Rozpatrzone zostaną m. arcybiskupa Canterbury. Antologia poezji religijnej jest zaskakującym podsumowaniem dotychczasowej twórczości. Polska Revelatio czy provocatio? Angielska antologia polskiej poezji religijnej Adama Czerniawskiego w kontekście jego wcześniejszej twórczości i problematyki kanonu literackiego Antologie przekładów to główne źródło tworzenia i kształtowania kanonu literackiego. czyli anglikańskiego Prymasa Anglii. a zatem „ambasadorami” literatury rodzimej.in.

pisarz i diarysta. W obliczu podobieństwa kulturowego. rosyjskich Niemców. Jakie były konsekwencje tej decyzji? Czy przeniósł wartości polskiej literatury do Gwatemali. ale i w Polsce. które można by zdefiniować jako swoistą wspólnotę interesów. Jako przykład może posłużyć dwujęzyczny magazyn kulturalny „Zarys” z Darmstadt. ale był przesiąknięty miłością do kultury europejskiej. Wacław Iwaniuk czy Beata Obertyńska – to pisarze znani tylko garstce badaczy i pasjonatów. A ja nie mam ochoty zdechnąć i żeby mnie oglądali wypchanego”. Polacy w Niemczech. sposoby funkcjonowania Liczba Polaków żyjących obecnie w Niemczech szacowana jest na dwa miliony. w przeciwieństwie do na przykład tureckich imigrantów czy chociażby tzw. co Europę stworzyło. Uniwersytet Łódzki. ukazujący się od roku 2001 i stanowiący próbę dotarcia do nie tylko wykształconej Polonii. Czesław Miłosz. Status ich jako bywalca w obu kręgach kulturowych udokumentowany jest różnorako. czynią to w języku ojczystym. którą ona reprezentowała. nie rzucają się oczy. czwartek 15. odrzucając ją. będących częścią młodej literatury polskiej. Polscy pisarze w Niemczech.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Literatura imigracyjna Katarzyna Karwowska. czy sam nabrał latynoskiego charakteru? Jakie jest jego miejsce w literaturze polskiej? Czy zaistniał w kulturze hiszpańskiej? „Ja jestem godło Gwatemali – ich ptak quetzal – mówił o sobie. W 1948 roku pisarz wyjechał do Gwatemali. autor wspaniałych Szkiców piórkiem i setek listów. Przyczyny tego stanu rzeczy stanowią ciekawe pytanie badawcze. ale i do niemieckiego czytelnika. Kochał wszystko. zmagający się w większości ze zredukowaną recepcją nie tylko w Niemczech. Polska Literatura polska pisana współcześnie w Niemczech – recepcja. Uciekł z Europy. Do nich należy również Andrzej Bobkowski. dzięki którym uznawany jest przez krytyków za jednego z najwspanialszych polskich epistolografów XX wieku. nie obejmuje tych pisanych w Niemczech. którzy tworząc współcześnie w Niemczech. w które wierzył. Joanna Podolska. by – paradoksalnie – zabrać ze sobą europejskie wartości. wciąż pozostaje postacią nieznaną. – Istnieją tylko wypchane okazy. wypracowali szereg strategii przetrwania na dzisiejszym rynku wydawniczym. do idei wolności. Witold Gombrowicz… Ale już Andrzej Chciuk. […] Lista utworów polskiego pochodzenia. Uniwersytet Warszawski. Powszechnie znane są tylko nazwiska sztandarowe: Gustaw Herling-Grudziński. gdzie zmarł w 1961 roku. Polska Ptak quetzal – Andrzej Bobkowski na krańcach świata Znajomość literatury emigracyjnej […] jest wciąż niewielka. Podobnie niewidzialni są polscy autorzy.Książka abstraktów 5 maja 2011. Chciał uciec. inaczej określanej jako „urodzona po 1960 roku”. bo żywe w klatce. […] Choć powoli jest przypominany polskim czytelnikom. w którym niemieccy Polacy są stale obecni. 4 . odnoszących w Niemczech sukces wydawniczy. zdychają po kilku dniach.

na styku których musi egzystować. że ogniwem pośredniczącym pomiędzy dwiema kulturami (polską i australijską). O twórczości Teresy Podemskiej-Abt Celem tekstu jest analiza napisanych w Australii wierszy Teresy Podemskiej-Abt. którego przedmiotem jest właśnie twórczość rdzennych mieszkańców Australii.Książka abstraktów Magdalena Bąk. Polska Polka w Australii. Obserwacje poczynione na marginesie lektury wierszy poetki mogą stanowić ciekawy komentarz do podjętego przez nią projektu translatorskiego. Katowice. Uniwersytet Śląski. staje się kultura trzecia – rdzennych mieszkańców Australii. Notatki 5 . Wyłaniający się z nich obraz kondycji emigranta jest interesujący przede wszystkim dlatego.

Conrad-żeglarz dogłębnie poznał wiatry i burze. Rozszerza się również przestrzeń wiatrów. Wielkie Tyrnowo.00 Obrady w sekcjach Sekcja 2: Światowość w literaturze Margreta Grigorova. Morze jako klucz do światowości Conrada W twórczości Conrada możemy odnaleźć wszystkie główne elementy symbolicznej drogi Odysa. celowe wydaje się podjęcie komparatystycznego namysłu nad ich autorskimi wariantami Świętego Franciszka z Asyżu. wzruszenia duszy. morzem i człowiekiem. Poznań. Polska Cóż po świętym w czasie marnym? Święty Franciszek z Asyżu Józefa Wittlina i Gilberta K. Chesterton. „Bóg Pan jest martwy” – słyszymy w Zwierciadle morza. Uniwersytet im. czy 6 . kilku pisarzy europejskich podjęło pracę nad literackim opracowaniem biografii świętego Franciszka z Asyżu w związku z przypadającą w 1926 r. Cyryla i Metodego. Katarzyna Szewczyk-Haake.in. […] Chwaląc książkę Anglika jako ciekawą i samodzielną. Można zastanawiać się. Bułgaria Baśń o wiatrach w twórczości Josepha Conrada: Odyseja poza Słupami Herkulesa. św. rysuje światową mapę wiatrów. ich charaktery i przejawy. Uniwersytet św. że Conrad-żeglarz przyobleka swoją żeglarską wiedzę o nawigacji i autentyczne doświadczenia w szatę literacką. publikujący w latach 1927-31 na łamach prasy literackiej fragmenty zapowiadanej. których moc Eol chciał przekazać Odysowi. 700. Ze względu na poświadczone w eseistyce zainteresowanie Wittlina osobą i dziełem Chestertona. Swoje zmagania w akcie pisarskiej kreacji porównuje do walki z burzą na przylądku Horn. Jego własny wariant pisania o świętym jest odmienny […]. Adama Mickiewicza. Józef Wittlin. Warto zauważyć. Puszka Pandory i worek Eola są obrazami synonimicznymi. wiatrеm. moce polityczne. często się z nimi spotykał i walczył. oraz Gilbert K. co prowadzi do metafizycznej idei śmierci Boga i pozostawia człowieka samego przeciw siłom natury. z tym że „odyseja conradowska” wychodzi poza przestrzeń „kolebki rzemiosła”‟ – basen Morza Śródziemnego. Obraz wiatrów jest wielowarstwowy: można rozpoznać w nich moce losu. z czego rodzi się nie tylko wizja romantycznego okrętu. jaką jest próba godzenia irracjonalizmu jego bohatera ze współczesnym racjonalizmem. a nigdy nieukończonej powieści. Żaglowiec chwyta w swe żagle moc wiatrów. przywołując baśniowy wątek o wiatrach i ich królowaniu na ziemi. Wyjątkowa miłość do żaglowców u Josepha Conrada jest związana z wyimaginowanymi relacjami między okrętem.Książka abstraktów 5 maja 2011. Chestertona W latach 20. piękno przyrody. czwartek 15. rocznicą jego śmierci. XX w. Przyjmujemy tezę. zakresy ich władzy. Wittlin wydaje się jednak wchodzić w niejawny spór z zasadniczą cechą Chestertonowskiego pisania. który łączy w swoim ciele siłę żywiołów. Byli to m. podziwiając kunszt jego nienachalnego misjonarstwa (w eseju „Święty Franciszek” Chestertona z 1927 r.). która towarzyszy naszej analizie. Poprzez burzę morze pokazuje swoje oblicze „wroga” i powołuje człowieka do walki. że morze jest głównym kluczem do światowości Conrada. Conrad-pisarz pokazuje morze jako przestrzeń batalistyczną.

Utwór Potockiego zostaje przywołany tu eksplicytnie jako istotny motyw fabularny. Uniwersytet Śląski. lecz z przyczyn estetycznych i światopoglądowych. i to nie ze względu na wtórność takiego gestu. Maria Janoszka. wątki maskaradowe czy struktury labiryntowe. Tematem referatu są wybrane relacje intertekstualne pomiędzy Rękopisem a Budowniczym ruin. jednak teksty te łączy o wiele szersza przestrzeń analogii formalnych i konkretnych paraleli. Polska Rękopis znaleziony w Budowniczym ruin W przypadku Rękopisu znalezionego w Saragossie J. Potockiego kategoria światowości nabiera znaczeń wyjątkowych. Ewokowana przez te postacie problematyka percepcji czasu i przestrzeni urasta do jednej z najbardziej eksponowanych w powieści Rosendorfera. 6 . debiutem powieściowym Herberta Rosendorfera (polski przekład Edwina Herberta ukazał się w 1972 r. Szczególnie interesującą mnie płaszczyzną badawczą jest motyw Żyda Wiecznego Tułacza. by wymienić jedynie konstrukcję bohatera. a nawet podziwiając sposób pisania Anglika. don Emanuela de Cenedy.Książka abstraktów książka Chestertona nie stała się inspiracją dla Wittlina w sensie niejako negatywnym: szanując. wydanym w 1969 r. Katowice. że tej drogi sam nie spróbuje. rozszerzony w Budowniczym ruin o nowe znaczenia dzięki wprowadzeniu innego nieśmiertelnego bohatera. wiedział Wittlin dokładnie. łącząc się jednocześnie z pytaniami o pewność epistemologiczną oraz istotę literatury i literackości. gdyż tekst ten nie poddaje się prostym przyporządkowaniom „narodowościowym” […].).

a przede wszystkim na roli fotografii w tworzeniu historycznej fikcji. Finlandia Miejskie portrety w powieściach fotograficznych (Śląsk i Uusimaa) Referat jest prezentacją części rozprawy doktorskiej powstającej na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu w Helsinkach.Książka abstraktów Martyna Markowska. Finis Silesiae Henryka Wańka (literatura polska) oraz Där vi en gång gått Kjella Westö (literatura fińska szwedzkojęzyczna). innym motywem łączącym obie książki jest obecność sztuki fotograficznej. zarówno w treści utworu. Notatki 7 . jak i w formie fizycznej obecności obrazów fotograficznych. Akcja „Finis Silesiae” oraz „Där vi en gång gått” rozgrywa się w podobnym przedziale czasowym. odmienne języki. Odmienne pejzaże. Literacko-fotograficzne portrety są przedmiotem porównawczym mojej prezentacji. Uniwersytet w Helsinkach. Mniej będę koncentrować się na historycznym aspekcie obu powieści. Ograniczę się do porównania portretów miejskich okresu międzywojnia na przykładzie dwóch regionów: Śląska oraz Uusimaa (stołecznego regionu ze stolicą w Helsinkach). Temat pracy doktorskiej dotyczy mitu flâneura w powieściach fotograficznych na przykładzie trzech tytułów: Goodbye to Berlin Christophera Isherwooda (literatura brytyjska). bliskie sobie fińskie oraz polskie dusze.

Obok świadomości znaczenia pisarstwa autora Króla Obojga Sycylii nie tylko wśród polskich czytelników w wierszu dostrzec można także pytania. Krytyk ubolewał nad brakiem powszechnego uznania dla niezwykłego dzieła młodopolskiego twórcy i dlatego podjął międzynarodową batalię o należne poecie miejsce w dziedzictwie literatury światowej. W pracach tych analizował historię nieudanej recepcji dzieła poety za granicą i przyczyny. Instytut Badań Literackich PAN. a także jako popularyzator kultury polskiej za granicą. zorganizowanej w Wiedniu w 2008 r. Polska Literacki dylemat narodowości i uniwersalności. nieprzenikalnie. wątpliwości.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Batalie o światowość Elżbieta Dutka. ale także przywołaniem dość powszechnych opinii na temat Kuśniewicza – „Europejczyka”. Uniwersytet Śląski. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza pod red. Tymon Terlecki dostrzegł pilną potrzebę szerszego ujęcia bogatej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. kontrowersje. Pierwszym z nich jest wiersz J. Z problematyką sygnalizowaną w wierszu zmierzyli się badacze […]. które sprawiły. Pokłosiem sesji jest książka Między Galicją. historyk literatury polskiej i teatrolog. Kuśniewicza. 8 . austriackiego slawisty Aloisa Wolana (Wiedeń 2008) – to drugie „świadectwo” recepcji utworów Kuśniewicza poza Polską. Sprzeciwiał się też opiniom o Wyspiańskim jako pisarzu „wyłącznie. Polska „Jadąc w bugatti po mrocznym niebie Europy” – oblicza światowości twórczości Andrzeja Kuśniewicza W referacie przedstawię różne oblicza światowości twórczości A. Andrzej Karcz. Katowice. […] Referat prezentuje elementy batalii Terleckiego i wskazuje.Książka abstraktów 6 maja 2011. które pragnę przybliżyć w swoim wystąpieniu […]. jak dalece krytykowi udało się posunąć naprzód proces przyznania poecie należnego miejsca w tradycji literatury światowej. Górzańskiego zatytułowany Bugatti Kuśniewicza […]. „bywalca”. że nie zaistniało ono na arenie międzynarodowej. Prowadził ją w swoich rozprawach publikowanych głównie w języku angielskim […]. piątek 9. Warszawa. nieuleczalnie polskim” […] i przypomniał o europejskości artysty oraz jego związkach z malarstwem i literaturą twórców obcych. „światowca”. Punktem wyjścia do refleksji na ten temat uczynię dwa odmienne „świadectwa” recepcji utworów „galicyjskiego outsidera” także poza polskim kręgiem kulturowym. Utwór jest zapisem osobistego wspomnienia. Wyspiański jako przedmiot międzynarodowej batalii Tymona Terleckiego Jako emigracyjny krytyk. które kształtują współczesny obraz i odbiór tej twórczości. Wiedniem i Europą. którzy wzięli udział w konferencji poświęconej twórczości autora Stref. wyznaniem zafascynowanego czytelnika.

Filip Kozina. W Chorwacji taką rolę pełnią studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu. […] zgodzimy się. Jednak Katedra Polonistyki. jak i dlaczego teksty naukowe. zawierająca tłumaczenia na język łotewski tekstów 100 poetów polskich.Książka abstraktów Andris Kazjukevičs. 9 . że w zakresie jej promocji kluczową rolę odgrywają instytucje kulturalne. a nie Brandys? Kreowanie obrazu literatury polskiej w Chorwacji Jeśli przyjmiemy tezę. zagrzebska polonistyka w swojej pracy naukowej i dydaktycznej zestawia polską literaturę z chorwacką i innymi światowymi literaturami. że w dzisiejszych czasach trudno jest wartościowej literaturze zaistnieć w innej kulturze. Zainteresowanie literaturą polską na Łotwie w okresie międzywojennym ma charakter inercyjny. Uniwersytet w Zagrzebiu. chociaż pozostaje na wysokim poziomie. kontynuując chorwacką tradycję polonistyczną z jej dotychczasowym dorobkiem naukowym i przekładowym. Chcielibyśmy także pokazać. w którym musi być miejsce dla Czesława Miłosza. które kształcą oraz łączą obecnych i byłych polonistów. powstawaniem licznych utworów oryginalnych w języku łotewskim oraz kontaktami literatów łotewskich z literatami europejskimi. utrzymują kontakty z polskim środowiskiem naukowym i literackim oraz tworzą warunki do kompetentnego odbioru takiej literatury. uwzględniając własne potrzeby edukacyjne. co stanie się przedmiotem analizy w niniejszym referacie. przejęła polski kanon literacki. Naszym celem jest przedstawienie tradycji i rozwoju polonistyki literackiej w Chorwacji oraz wyjaśnienie okoliczności zaistnienia naukowego odbioru polskiej literatury […]. Đurđica Čilić Ńkeljo. dokonała jego modyfikacji. ale już niekoniecznie dla Kazimierza Brandysa. a zwłaszcza zajęcia z literatury na zagrzebskiej polonistyce kreują „chorwacki“ kanon literatury polskiej. Chorwacja Dlaczego Miłosz. potwierdzając w ten sposób jej […] „światowość“ […]. Łotwa O kanonie literatury polskiej na Łotwie w okresie dwudziestolecia międzywojennego Kultura polska jest obecna na Łotwie już od drugiej połowy szesnastego wieku. W tym okresie literatura polska staje się wzorem w tworzeniu dzieł własnych dla wielu pisarzy łotewskich. zaczynając dopiero od drugiej połowy wieku dziewiętnastego. edukacyjne i naukowe. Uniwersytet w Daugavpils. co w dużej mierze jest związane z rozwojem świadomości narodowej Łotyszy. Równocześnie. jednak o aktywnych polsko-łotewskich kontaktach literackich można mówić. świadectwem czego są wydania dzieł zebranych klasyków literatury polskiej oraz wydana w roku 1937 przez Karlisa Kruzę antologia poezji polskiej. Sytuacja się zmienia z momentem odzyskania przez Łotwę niepodległości w roku 1918. Antologia jest próbą stworzenia kanonu literatury polskiej na Łotwie. w tym także polskimi. ale równocześnie.

Irena Frys. Franki. sztuki i kultury. poetów i krytyków. wpływy Nikolaj Jež. zwłaszcza obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Paczowskiego. zwłaszcza z kręgu lwowskiego kółka literackiego „Młoda Muza”: P. jak i ukraińskich twórców odegrała Młoda Polska. Lepkiego. jak również proza i eseistyka Miłosza w literaturze słoweńskiej spotykały się nie tylko z żywą recepcją. Przerwą-Tetmajerem. Wydaje się. Narodowy Uniwersytet Lwowski im.. dotyczących zarówno współczesnej poezji. Uniwersytet w Lublanie. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. pojawiające się pod wpływem utworów Miłosza. S. znaleźć można w postaci odwołań w wypowiedziach poetyckich. piątek 9. ujęte w języku poezji. Dlatego też można odnaleźć wspólne tematy i idee. Twerdochliba. zderzeniu idei „sztuki dla sztuki” z narodową specyfiką ukraińską. jak i palących problemów nękających społeczeństwa drugiej połowy XX w. Lwów. 10 . Ukraina Polsko-ukraiński dialog literacki Bohdana Lepkiego z pisarzami Młodej Polski Relacje ukraińskiego pisarza Bohdana Lepkiego z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem. Słowenia Reminiscencje Miłoszowe w nowszej literaturze słoweńskiej Poezja. podobne przedstawienie bohaterów w twórczości wymienionych artystów (np. Ukraina Recepcja idei światopoglądowych przedstawicieli pierwszego pokolenia Młodej Polski w tekstach programowych oraz twórczości poetyckiej „Młodej Muzy” Referat jest poświęcony analizie kontaktów osobistych z przedstawicielami pierwszego pokolenia Młodej Polski (przede wszystkim K. refleksjach prozaicznych i teoretycznych. I. ujęciu problemów relacji człowieka i Boga w modernistycznym świecie poetyckim. pewne podobieństwa powieści W roztokach Orkana i Wesełka nad pustyrem Lepkiego). historii poprzez przeżycia.00 Obrady w sekcjach Sekcja 2: Inspiracje. świata. Stanisławem Wyspiańskim. Przybyszewskim) i ich wpływu światopoglądowo-ideowo-estetycznego na ideologów oraz poetów wczesnego ukraińskiego modernizmu. Karmańskiego. a przede wszystkim z Władysławem Orkanem wpłynęły na ewolucję poglądów Lepkiego. W. I. Wąt ki tematyczne. Franki. prezentujący różne wymiary rzeczywistości. który według słów przedstawiciela Młodej Muzy. reminiscencje. ale stawały się też bodźcem do refleksji twórczej pisarzy. że Miłosz istnieje w świadomości słoweńskiej jako autorytet moralny oraz głos autorski. J. Wielką rolę w kształtowaniu świadomości zarówno polskich.Książka abstraktów 6 maja 2011. Karmańskiego: „nauczył się patrzeć na Zachód”. Jarosław Nachlik. B. Kasprowiczem i S. Najwięcej uwagi poświęcam recepcji idei dekadentyzmu na Ukrainie za pośrednictwem literatury polskiej.

Solstada do „literackiego pokrewieństwa” z W. Pod wpływem utworu W. Geir Gulliksen i inni. Punktem wyjścia dla udanego debiutu i jednocześnie zaistnienia na stałe na norweskiej niwie literackiej było świadome zastosowanie technik i struktur Gombrowiczowskich i tym sposobem Józio z Ferdydurke ma norweskiego bliźniaczego brata Geira Brevika. Norwegia „Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był… w Norwegii?” – czyli inspiracje Gombrowiczowskie w literaturze norweskiej Pokolenie skupione wokół literackiego pisma „Profil” szczególnie fetowało Ferdydurke i jego autora. Dag Solstad powieścią Patynozielone! (polski przekład ukazał się w 2010 r. świadomie „wpisał się w język innego pisarza” – nie będąc jednocześnie posądzonym o epigonizm. Gombrowicz i jego Ferdydurke. Osobliwie jednak do paranteli literackich z Gombrowiczem przyznają się znaczące osobistości w literaturze norweskiej. Notatki 11 .Książka abstraktów Józefa Królczyk-Bremer. w wersji okrojonej i językowo niezadowalającej. że jako pierwszy w Norwegii. Dag Solstad podkreśla wielokrotnie. ale także w postawę i sposoby realizacji literackich kunsztów W. Paradoksalnie. Uniwersytet w Oslo. Kjell Askildsen. W. został wydany ponownie w tym samym przekładzie norweskim z roku 1969. postrzegany jako odnowiciel języka i formy w literaturze. Gombrowicza. Obok D.). Gombrowiczem skłaniają się wyraźnie: Espen Haavardsholm. Autor Patynozielonego! wpisał się nie tylko w język. w 2007 r. Gombrowicza zadebiutował w 1969 r. Kjartan Flogstad.

lecz raczej jako postać fikcyjna – często będąca intelektualnym kontrapunktem dla drugiego bohatera. jego autor przestrzegał przed nadmiernym łączeniem publicystyki i literatury. Natalia Gendaj. między innymi. w tłumaczeniu Wieśka Powagi (CB editions. próba odpowiedzi na pytanie. uzupełnionych i na nowo uszeregowanych przez samego autora. jak „poezja świadectwa” (poetry as a witness) oraz „poezja prześladowanych” (poetry of the oppressed). Faktem jest. Kevina Christiansona i Haliny Abłamowicz (Kraków. Olsztyn. Takim interlokutorem w dyskusji staje się polski emigrant między innymi w Respiración artificial (1980) Ricarda Piglii i Las cartas profanas (2008) Luisa Mattiniego. czy Killing Auntie and Other Work. jak dwujęzyczny Wybór wierszy / Selected Poems. Natomiast w przypadku argentyńskiej recepcji twórczości polskiego pisarza zestawienie polityki i pisania staje się znaczące i możliwe. angielskojęzycznego czytelnika. a także Adama Czerniawskiego The Burning Forest. czy odbiór poezji Bursy – także w ostatnich dekadach – zdeterminowany został przez utrwalone w zachodniej krytyce formuły. 12 . że twórczość Gombrowicza przez długie lata znana była za Atlantykiem w dość ograniczonej części: osławionej legendarnym tłumaczeniem Ferdydurke i Dziennika argentyńskiego – fragmentów z Dziennika wybranych. że w polskich interpretacjach polityka i Gombrowicz nie spotykają się nader często. mogłaby pozwolić wysunąć przypuszczenie. w jakim stopniu uwikłanie w politykę stanowi wciąż o atrakcyjności poezji Bursy dla współczesnego. czyli zakorzenienie w zagranicznych obiegach Beata Tarnowska. Celem referatu jest. że jest on po prostu w Argentynie błędnie odczytywany. Szczególnie interesująca wydaje się. Gombrowicz istnieje w literaturze argentyńskiej.Książka abstraktów 6 maja 2011.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Światowość. 1988) aż po nowsze przekłady. An Anthology of Modern Polish Poetry (Newcastle. w kontekście opracowań krytycznych oraz wyborów poszczególnych wierszy. 1967). w których na różne sposoby wikłany jest w polityczną intrygę. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Próby przywrócenia Argentynie niedocenianego zawczasu pisarza mogą stać się przyczynkiem do dyskusji na temat geograficznych i historycznych aspektów w odczytaniu pisarzy należących jednocześnie do kilku obszarów kulturowych. Jak rozumieć tak radykalną różnicę w odczytaniu? Znana i skądinąd słuszna teza. Art-Park Publishers 2008). próba ustalenia. […] Mimo że znaczna część Dziennika poświęcona jest […] rozprawianiu się z komunizmem. piątek 11. lecz jego dzieła już nie. Polska Gombrowicz polityczny? Miejsce pisarza w literaturze argentyńskiej Nietrudno zauważyć. Uniwersytet Szczeciński. Polska Poezja polska w angielskim przekładzie – wiersze Andrzeja Bursy Tematem referatu jest recepcja twórczości poetyckiej Andrzeja Bursy w świecie anglojęzycznym: od przekładów zawartych w antologii Celiny Wieniewskiej Polish Writing Today (Penguin. że Gombrowicz dotarł do Ameryki Południowej. 2009).

Chwin i in. Wu Lan. np. Ukraina Recepcja polskiej literatury XX wieku na Ukrainie: wyzwanie dla czytelnika ukraińskiego Referat jest poświęcony przede wszystkim tym dziełom pisarzy polskich. W 2009 r. M. życie marginesu społecznego (M. tłumaczy i czytelników w bibliotece wydawnictwa Xingxing 12 grudnia 2009 r. Były to utwory. Chiny Bruno Schulz – spojrzenie z Chin Literacki dorobek Brunona Schulza nie jest zbyt dobrze znany w Chinach. homoseksualizm.). Beijing Language and Cultural Center for Diplomatic Missions. W moderowanej dyskusji uczestnicy wyrazili ogromne zainteresowanie tą unikalną prozą. Kuczok. zaś zainteresowanie Słowaków literaturą polską już od początku XIX wieku jest bardzo duże. Wszystkie dzieła są rozpatrywane w kategoriach dyskursów imperatywnych. Odmienna jest też ich rola w kontekście kultury naszych południowych sąsiadów. Z. W. feminizm (w szerokim ujęciu). zmiany dominant kulturalnych po okresie radzieckim (C. za Tatry trafiały one w różnym czasie. dramaty Słowackiego. Można domniemywać. W. Katowice. słowackie losy utworów wymienionych pisarzy były różne. Witkowski i in. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Mówiąc o XIX-wiecznym dramacie polskim. Lucyna Spyrka. Polska Polski dramat XIX-wieczny w kontekście kultury słowackiej Kultura słowacka uważana jest za najbliższą polskiej wśród wszystkich kultur słowiańskich. których odbiorcą jest młodzież i których tematy są prawie nieobecne w literaturze ukraińskiej. a także Fredry. Herbert.). które wywołały dyskusję wśród intelektualistów ukraińskich poprzez poruszanie tematów tożsamości narodowej. krytyków literackich. Jak pokazują badania. które w różny sposób zmieniły „horyzont oczekiwań” czytelnika ukraińskiego. Gombrowicz. Franki. Jednocześnie przedmiotem analizy są utwory. zwłaszcza do Prousta. I. Rozbudzona ciekawość chińskich intelektualistów pracami Schulza przyczynia się także do wzrostu zainteresowania jego biografią i historią jego ojczyzny – Polski. mamy na myśli przede wszystkim Dziady Mickiewicza. Schulz był porównywany do innych wybitnych pisarzy okresu międzywojennego. przynależność do Europy Środkowo-Wschodniej. że dotyczy to również polskiego dramatu. Miłosz. Uniwersytet Śląski. Gretkowska. opublikowano Ulicę Krokodyli – jego pierwszą książkę tłumaczoną z angielskiego przez Yang Xiangrong ze wstępem autorstwa sławnego chińskiego pisarza Yu Hua. 13 . Krasińskiego.Książka abstraktów Ołesia Nachlik. S. Ważną rolę w zrozumieniu jego tekstów odegrało spotkanie pisarzy. w różnych – czasem niezwykłych – okolicznościach.

tłumaczonego na wiele języków artysty. niż z narodowych i to zarówno polskich. 14 . autor scenariuszy teatralnych. Sylwetka Wróblewskiego staje się więc pretekstem do próby analizy zjawiska „światowości” polskiej literatury współczesnej. Polska Znany – nieznany: Grzegorz Wróblewski Przedmiotem mojego wystąpienia chciałbym uczynić refleksję dotyczącą funkcjonowania w świadomości polskich odbiorców literatury sylwetki i osiągnięć Grzegorza Wróblewskiego (ur. ból. autora sztuk teatralnych. mieszkającego od 1986 r. Katowice. redaktor − mieszkający od 1988 roku w Brampton pod Toronto w Kanadzie. 1962). mimo jego niezaprzeczalnego wkładu w jakość polskiej sztuki literackiej i jej wizerunku za granicą. myśl. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. ma w swoim dorobku. jak i kanadyjskich. prozaika.00 Obrady w sekcjach Sekcja 2: Literatura polska tworzona poza krajem Bożena Szałasta-Rogowska. Kielce. mechanizmów jej kreowania i funkcjonowania. krytyk literacki. wina. przez część polskich krytyków literackich uznawanego za jednego z najważniejszych przedstawicieli formacji „brulionu”. Krzysztof Jaworski. ale poprzez poetyckie wyzyskanie takich pojęć jak na przykład: milczenie. wydobywa się z matni grupowości i ewoluuje w kierunku indywidualnej definicji rzeczywistości skomponowanej raczej z elementów uniwersalnych. słabo funkcjonującego w potocznej świadomości odbiorczej. przez wielu zaś nieuznawanego w ogóle.Książka abstraktów 6 maja 2011. w Danii poety. odpowiedzialność czy prawda. z jego twórczości „krajowej” kojarzonej zazwyczaj z dorobkiem Nowych Roczników. oczywiście. światowych. proponujących spersonalizowane spojrzenie na człowieka. jak dotąd. piątek 11. J. cztery tomiki poetyckie opatrzone podwójnym adresem wydawniczym (najczęściej kanadyjsko-polskim). humanistycznych. Kochanowskiego. „Kanadyjska” poezja Chojnackiego wyrasta. Polska „Wyplątany z sieci południków / odnalazłem siebie w głębi oceanu” – o „kanadyjskiej” poezji Romana Chojnackiego Roman Chojnacki – poeta. Uniwersytet Śląski.

jak się zdaje. multikulturowej Europy (Ericksonowska reguła talking cure). a wynikający z nałożenia przaśnej Kartoflanii na kontury topografii Zachodu. czyli Mariana Pankowskiego krytyczny zamysł na styku kultur Taki punkt wyjścia sprzyja atrakcyjności różnorakich ekskursji analitycznych w ramach interioru dzieł Mariana Pankowskiego. jest twórcą lepiej rozpoznanym w kręgu krytyki francuskojęzycznej […]. Uniwersytet Rzeszowski.Książka abstraktów Jan Burnatowski. jaki prowadzi ta literatura. Poruszający się po rejestrach krytycznej nowoczesności pisarz. Nagroda Literacka Gdynia 2008) warto postawić pytanie o idee. zamysł przebijający przez jego teksty. […] warto natomiast podnieść kwestię antycypacji fabularnych tej prozy na grunt rodzimy. do niedawna funkcjonujący na antypodach krajowej recepcji. Notatki 15 . Trudno w chwili obecnej rozpatrywać „zasięg” wpływów tekstów Pankowskiego. nadal nie otrzymała wyczerpującej wykładni na gruncie rodzimego literaturoznawstwa. […] W świetle renesansu odbioru dzieł pisarza (nominacja do Nike 2000. Twórczość poetycka Floriana Śmieji zdeterminowana jest jego biografią – z jednej strony jest to wspólnota doświadczeń wojennych i emigracyjnych. W referacie analizie poddano próby zagospodarowania codziennej przestrzeni egzystencjalnej. KEN. Polska Poezja emigracyjnej codzienności. z drugiej wyjątkowość jednostkowych losów. którego twórczość. Kraków. będąca pryzmatem. w którym możemy oglądać miniaturę współczesnej. Polska Kozak w Brukseli. Nina Cieślik. Glosa do twórczości Floriana Śmieji Celem referatu jest przyjrzenie się sposobom przedstawiania przez Floriana Śmieję sytuacji człowieka w powojennej rzeczywistości emigracyjnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Proces taki jest z pewnością pokłosiem nieustannego dialogu.

16 . Dyskusja. Katowice. Marta Kładź.). Na styku tych aparatów teoretycznych światowe „obecności” Lemowej Solaris ukazują zmienne oblicza różnego rodzaju wyakcentowań i przemilczeń. Hejmej) oraz ustalenia krytyki mitograficznej (o ironicznym wykorzystaniu mitycznych paradygmatów w Solaris pisali już wszak badacze na czele z Istvanem Csicsery-Ronayem Jr. jakie zachodzą pomiędzy mechanizmami kanonotwórczymi w kulturze polskiej i w anglonormatywnej kulturze transatlantyckiej w świetle dyskursów władzy i ekonomii zestawionych z dyskursami motywowanymi ideologicznie lub preferującymi równorzędność kanonów narodowych lub lokalnych. Polska Lemowej Solaris obecność w świecie Problematyka tekstu koncentruje się wokół światowej recepcji Solaris Stanisława Lema – zarówno tej krytycznoliterackiej. Polska Rozważania nad „światowością” polskich noblistów w kontekście problematyki kanonu literatury zachodniej Celem referatu jest próba zrozumienia relacji. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. a śledzenie jego poczynań z tekstem może ujawnić tkwiący poza nimi dyskursywny model. której przypadkiem granicznym są poszukiwania femina astralis – jak i filmowej (Solaris Andrieja Tarkowskiego i Stevena Soderbergha). jaką proponuję. a de-re-konstrucje tekstu. a także sam fenomen jej światowej popularności. Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej) w przestrzeni kultury świato wej. piątek 15.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Światowości problematyka i praktyka Michał Kisiel. tworzą (Barthesowskie tym razem) mity lektury koncentrujące się między innymi wokół „nieobecnej struktury” symboliki seksualnej. Punktem wyjścia moich rozważań jest omówienie kontekstualnych uwarunkowań pojęcia kanonu literatury zachodniej w relacji do pojęcia autorytetu naukowego oraz anglonormatywności kultur dominujących jako wyznaczników wartości wewnątrz szeroko pojętej kultury Zachodu. Odrębnym zagadnieniem może być przyswojenie Solaris przez mity kultury popularnej. jakie zachodzą pomiędzy formowaniem kanonu literatury zachodniej oraz mocą autorytetu w kontekście opiniotwórczości Literackiej Nagrody Nobla na przykładzie analizy obecności czworga polskich twórców (Henryka Sienkiewicza. Takie praktyki interpretacyjne zaznaczają przede wszystkim obecność interpretatora (czy też adaptatora filmowego). Narzędzia badawcze skupiać będą zarówno komparatystykę interdyscyplinarną (A. ma na celu ukazanie różnic.Książka abstraktów 6 maja 2011. aż po postulat kluczowej roli interpretatora wysuwany przez Stanleya Fisha. Uniwersytet Śląski. Władysława Stanisława Reymonta. pomijając niemal zupełnie problematykę poznawczą.

Książka abstraktów Branislava Stojanović. choć w efekcie nie spotkał się ani z przychylnością krytyków.org w dziesięć lat po jego uruchomieniu. Zabieg ten miał służyć nobilitacji komiksu. Notatki 17 . Uniwersytet w Belgradzie. Uniwersytet Śląski. ale też estetycznym i dydaktycznym. czy w dobie kultury obrazu komiksowa forma adaptacji literatury polskiej może liczyć na zainteresowanie odbiorcy zewnętrznego kulturowo. W artykule zostanie postawione pytanie. Serbia Bruno Schulz w Internecie: światowe oblicze Próba podsumowania działalności portalu Schulzowskiego: www. ani z wielkim zachwytem czytelników.brunoschulz. Polska Światowy gatunek – czy komiks otwiera literaturze polskiej nowe kręgi odbiorców poza granicami Polski? Komiks jako forma przekazu może służyć różnym celom: nie tylko rozrywkowym. Wioletta Hajduk-Gawron. Katowice. W Polsce na karty komiksu przeniesiono wiele dzieł literatury pięknej.

obecna jednocześnie w osobie autora Gulaszu z turula. Judit Reiman. otwiera nowe perspektywy poznawcze dla węgierskiego czytelnika. Referat ukazuje ogromne pokrewieństwo myślowe różnych. Węgry Zjadanie bratanków. Ruxandra itp). Uniwersytet im. Poloniści rumuńscy korzystają wielokrotnie w swojej analizie z przesłanek komparatystyki rumuńskiej opartej w dużym stopniu na szkole francuskiej i niemieckiej. czyli gry z „innością” w Gulaszu z turula Krzysztofa Vargi Gulasz z turula traktuje o Węgrzech i o Węgrach dla Polaków. Uniwersytet w Bukareszcie. oraz 18 . Łączę tradycję haiku z europejskim realizmem magicznym. […] W tekście odchodzę od prostego wyliczenia zależności kulturowych – każdy nowy element ma swoje uzasadnienie w utworach oraz znacznie wpływa na ich interpretację. Stanisław Wyspiański – Mihai Eminescu. Stan Velea porównuje Władysława Reymonta z Liwiuszem Rebreanu oraz Henryka Sienkiewicza z Mihailem Sadoveanu. O możliwościach takiego czytania antropologicznego i kwestii uobecnienia kulturowej inności traktuje właśnie ten artykuł. Adam Mickiewicz – Gheorghe Asachi. Constantin Geambaşu. a następnie – polski.Książka abstraktów 6 maja 2011. nawet bardzo odległych tradycji. Ioan Petrica śledzi wspólne wątki występujące w literaturze polskiej i rumuńskiej: Puszcza Kosmińska. Rumunia Literatura polska w świetle komparatystyki rumuńskiej Autor omawia zagadnienia porównawcze występujące w studiach i rozprawach krytycznych polonistów rumuńskich (Ion Constantin Chitimia zajmował się paralelą literacką: Adam Mickiewicz – Alecu Russo. […] Porównuję tom Haiku-Images z wcześniejszymi dokonaniami poety. Takie porównanie znajduje swoje uzasadnienie w sposobie obrazowania. Dzieło Vargi zajmuje osobne miejsce w szeregu utworów z zakresu modnej w ostatnim czasie środkowoeuropejskiej literatury podróżniczej. jaki Stanisław Grochowiak stosuje w swoim ostatnim tomie. Dynamika obcości i swojskości. Polska „Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? – o Haiku-Images Stanisława Grochowiaka Referat dotyczy tomu Stanisława Grochowiaka Haiku-Images w kontekście japońskiej tradycji gatunkowej oraz sposobu przeniesienia haiku na grunt europejski. dla którego Gulasz jest jednocześnie osobistym rozrachunkiem ze swoją węgierskością. Uniwersytet Śląski. Sobieski. zwłaszcza z powodu osoby autora i narratora. Anna Krawczyk. Czytelnik węgierski jest jedynym na świecie odbiorcą. piątek 15. które swoje źródła miały również w dalekowschodniej poezji. Katowice. którzy mają raczej nikłe wiadomości o tym kraju. który zmuszony jest przyjąć na siebie rolę zaoferowaną przez narratora. To z kolei uprawnia mnie do namysłu nad pokrewieństwem polskiego tomu z poezją angielskiego imagizmu oraz rosyjskiego imażynizmu – nurtów.00 Obrady w sekcjach Sekcja 2: Światowość w literaturze Prof. dla którego możność rozszyfrowania kodów narracji tego utworu jest uzależniona od spójności wspólnoty adresatów. Piliscsaba. Kyrdżali. skupiając się głównie na różnicach w wykorzystywanych tradycjach gatunkowych oraz na obrazowaniu. Pétera Pázmány'ego.

świeżym i oryginalnym. że w tym uniwersum tekstów polski tom jest głosem ważnym. W sposób dosłowny podkreślam „światowość” Haiku-Images – jest ona zresztą wpisana w tytuł tomu. 18 . Z drugiej jednak strony staram się udowodnić. z jakimi od wieków boryka się człowiek.Książka abstraktów wspólnotę problemów.

Mówiąc o terenach przedzielanych na przestrzeni wieków wieloma granicami. tożsamość tubylców. Będą one punktem wyjścia do komparatystycznej (obejmującej także przykłady z literatury niemieckiej i czeskiej) analizy obrazu Górnego Śląska. W swoim referacie chcę się skupić przede wszystkim na dziełach dwudziestowiecznych i polskojęzycznych. Polska Literackie i nieliterackie światy Melchiora Wańkowicza Przedmiotem wystąpienia będzie twórczość reporterska Melchiora Wańkowicza – ojca polskiej szkoły reportażu. mówimy o pograniczach podwójnych […]. z drugiej staje się codziennie twarzą w twarz z Innym. Beata Nowacka. Z jednej strony mocno odczuwa się tutaj kompleks peryferii. Z niemal każdej Wańkowicz przywozi cenne świadectwo własnego zaangażowania w sprawy Polski i świata. Obrazu. Notatki 19 . był ważnym uczestnikiem polskiej emigracji i jedną z najbardziej wyrazistych osobowości w Polsce powojennej. z pewnością pełniejszym niż historyczne relacje. których skomplikowana sytuacja geopolityczna ma wpływ na historię regionu. kilku państw Azji i wiele – za Atlantyk. Interesuje mnie obraz świata przetworzony literacko i skonfrontowany z innymi dziedzinami badawczymi – antropologią kulturową. który często jest swojski. Polska U siebie – literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej. Katowice. ale też wszystko. jaki wyłania się z czytanych przeze mnie książek. specyfikę miejsca.Książka abstraktów Karolina Pospiszil. Uniwersytet Śląski. odbiega od stereotypów szerzonych przez propagandę centrum. na który składają się nie tylko tragiczne nieraz konsekwencje politycznych decyzji odległych rządów. świadectwem i opisem doświadczenia pogranicza jest literatura. elementami psychologii i biografistyki. Katowice. Ciekawym. W artykule zamierzam podjąć próbę zbadania Wańkowiczowskiego opisu „wrzenia świata”. Uniwersytet Śląski. co związane jest z poczuciem swojskości wyrosłym w tym trudnym regionie. ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza Przeżycie pogranicza jest zwykłym doświadczeniem Europy Środkowej i regionów ją tworzących. także Górnego Śląska. nacisk centrów ideologicznych i kulturowych. Andersa na Monte Cassino!). Autor Szczenięcych lat był świadkiem żywej historii – brał czynny udział w obu wojnach światowych (korespondent wojenny II Korpusu gen. którego doświadczył na własnej skórze i któremu nadał literacki charakter. Jego reporterskie podróże wiodą do najważniejszych krajów Europy.

w jakim stopniu literatura polska stanowiła zachętę do zainteresowania się językiem i kulturą polską. pozycja literatury polskiej w Japonii a siła jej oddziaływania. Referat porusza następujące zagadnienia: ogólna znajomość literatury polskiej wśród studentów tokijskiej polonistyki. jak rozumieją twórczość Wisławy Szymborskiej japońscy studenci. miejsce literatury polskiej w literaturze europejskiej i światowej w opinii studentów polonistyki w Tokio. jest znaczenie literatury polskiej w obrębie literatury europejskiej i światowej. który przez 2 lata gościnnie prowadził wykłady i lektorat na tokijskiej polonistyce. rozmowach z pracownikami polonistyki tokijskiej.Książka abstraktów 7 maja 2011. Studenci poproszeni zostali również o opinię. w oczach Japończyków. Szymborską czytają jednak nie tylko znawcy. ranga literatury polskiej w Japonii. Pytania dotyczyły również tego. nauczanie literatury polskiej studentów japońskich. jak i indywidualnych doświadczeniach autora referatu. Katowice Jaki jest piesek? Śliczny! O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej wśród japońskich studentów Twórczość Wisławy Szymborskiej jest przedmiotem badań literaturoznawców na całym świecie.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Światowość i obieg zinstytucjonalizowany Piotr Horbatowski. przedstawiają różne jej aspekty. ranga literatury polskiej w Japonii. Barbara Morcinek. analizują. 20 . Referat wykorzystuje wyniki ankiety. którzy są zauroczeni przekazem płynącym z tych tekstów. trzeba im pomóc w jej zrozumieniu. Polska Recepcja literatury polskiej wśród studentów polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Punktem wyjścia do napisania referatu stała się ankieta przeprowadzona wśród studentów polonistyki i uczestników kursów polskich na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. poza tym opiera się na artykułach poświęconych nauczaniu literatury polskiej w Japonii. Pragnę zatem przedstawić wnioski płynące z tych spotkań i to. Jednak by mogli w pełni docenić tę twórczość. ich zdaniem. miejsce literatury w programie nauczania na polonistyce w Tokio. Uniwersytet Jagielloński. jakie. Jednym z jej celów było określenie. sobota 9. profesjonaliści. a także wybrania kierunku studiów polonistycznych. rola literatury przy wyborze kierunku studiów. Kraków. Piszą o niej specjaliści. Po jej poezję sięgają także studenci. Prezentacja tekstów poetki i próba ich przybliżenia była przedmiotem zajęć z literatury polskiej na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Śląski. jaka jest.

sposobu prezentacji (!) kultury. Zgodnie z jedną z nich Bambo to niewinna klasyka dziecięca – utwór familijny o wydźwięku internacjonalnym. Franki. „procentowej zawartości” kultury na lektoratach jpjo jako dodatku do lekcji językowych. Warszawa 2010). na nowo określić miejsce tego utworu w polskiej lingwakulturze. Polska Bambo Juliana Tuwima – niewinna klasyka dziecięca czy tekst stereotypizujący osoby czarnoskóre? Celem referatu jest konfrontacja rozmijających się interpretacji wierszyka Bambo Juliana Tuwima. Badania zostały przeprowadzone w środowisku rodzimych użytkowników języka polskiego oraz wśród cudzoziemców. Jerzy Kowalewski. Podstawa programowa MEN dla uczniów szkół polskich uczących się za granicą oraz zbiór modułów edukacyjnych Włącz Polskę. Określone postawy czytelnicze i językowy obraz Murzynka Bambo w kulturze polskiej zostaną zilustrowane za pomocą analizy wybranych fragmentów dyskursu prasowego. stygmatyzujący osoby czarnoskóre. wielogłosowa kontekstualizacja wierszyka Tuwima pozwoli. jak sądzę. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Notatki 21 . badań ankietowych oraz wywiadów. zbiera rożne podejścia metodyczne w zakresie pracy z tekstami kultury na zajęciach jpjo oraz pokazuje przykładowe „chwyty” metodyczne programu kulturowego. która odwraca proporcje: to teksty kultury są trzonem lekcji językowych. Niniejszy referat porządkuje teoretyczne rozważania. również czarnoskórych. Według innej – to tekst eurocentryczny. Dzieje się to w kontekście ok.Książka abstraktów Grażyna Zarzycka. I. Ukraina Literatura polska jako obca? Proponowane metody pracy z tekstem literackim poza Polską a program kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Nowe kierunki w pracy z tekstem literackim poza Polską (w ramach lekcji jpjo lub lekcji literackich) wyznaczają obecnie dokumenty: ESOKJ. interkulturowa. Ta intersubiektywna. Uniwersytet Łódzki. Zdarzają się też konkretne pomysły na niekonwencjonalne wykorzystanie tekstów kultury oraz wiele prób kopiowania doświadczeń polskiego szkolnictwa w tym względzie na grunt glottodydaktyki (przykładem może być najnowszy poradnik dla nauczycieli wyjeżdżających na Wschód Co warto wiedzieć – ORE. Do świadomości glottodydaktyki przebija się jednak też idea programu kulturowego w nauczaniu jpjo. 10-letnich już akademickich dyskusji nad miejscem kultury (de facto literatury) w nauczaniu jpjo. gdzie tematami wiodącymi są: istnienie lub nie kanonu kultury polskiej (w tym literatury).

Uniwersytet Wileński. Powieść Kraszewskiego trafiła na podatny grunt. Stwierdzono także konieczność przekładów dobrej literatury. rumuński. Iwona. sobota 9... Kraszewskiego na Łotwie Józef Ignacy Kraszewski był jednym z najpłodniejszych pisarzy w historii polskiej literatury. Litwa Recepcja Witolda Gombrowicza na Litwie Witolda Gombrowicza. fiński. arabski itp. duński. niemiecki.] Ponad 65 lat od debiutu literackiego Tadeusz Różewicz jest nadal obecny na polskim rynku wydawniczym nie tylko z kolejnymi wydaniami swoich dawnych dzieł. Kraszewskiego i jego twórczość. hindi. Recepcja twórczości Gombrowicza na Litwie wiąże się z próbami poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Litwinów pytania. księżniczka Burgunda w reżyserii jednego z najwybitniejszych litewskich reżyserów. Cristina Godun. jest wystawiana Iwona. która stałaby się bodźcem dla rozwoju literatury łotewskiej. Oddziaływanie Różewicza – twórcy nowatorskiej poetyki i dramaturgii – na polską literaturę współczesną jest wręcz imponujące. po Czesławie Miłoszu.Książka abstraktów 7 maja 2011. serbski i chorwacki. Poczynając od 1996 roku. gdzie pisarz był przez długi czas znany raczej jako poeta niż jako dramaturg. Łotwa Recepcja J.I. japoński. na język litewski zostały przełożone Pornografia. szwedzki. trzy tomy Dziennika. Druk Kunigasa został uzupełniony także obszernym artykułem pt. koreański. należy uznać za najlepiej znanego na Litwie pisarza polskiego. włoski. Kilka jego opowiadań – Porządny chłop i Wronie gniazdo – ukazało się w prasie łotewskiej w 1879 i 1880 r. Rumunia Recepcja dzieł Tadeusza Różewicza w Rumunii [. Kosmos i Transatlantyk. lecz i nowymi utworami poetyckimi. Jonasa Vaitkusa. Powieść historyczna. Esej omawia echa dzieł Tadeusza Różewicza w Rumunii.I. 22 . Przedstawiono w nim postać J. francuski. W Teatrze Narodowym od 2007 r. Utwory Tadeusza Różewicza zostały przełożone na angielski. Było to jedno z pierwszych dzieł prozy historycznej w języku łotewskim. księżniczka Burgunda.. Miłość łotewskich czytelników zdobył on jednak dzięki opublikowanemu w popularnym magazynie „Rota” Kunigasowi w wolnym przekładzie Pēterisa Gūtmanisa. że rodzina Gombrowicza wywodziła się ze Żmudzi. hebrajski. Krystyna Barkowska. chiński. Uniwersytet w Daugavpils. Nie bez znaczenia dla narodu litewskiego pozostaje też fakt. […] Pierwsze przekłady literatury polskiej na język łotewski wiążą się właśnie z tłumaczeniem jego dzieł. turecki. Ferdydurke.00 Obrady w sekcjach Sekcja 1: Światowa recepcja twórców i dzieł Teresa Dalecka. hiszpański. Uniwersytet w Bukareszcie.

Green Flows the Bile (1969). Dramat Dla szczęścia doczekał się jedynie dwóch wydań po polsku. Katarzyna Cieplińska. przede wszystkim polskiej i angielskiej. Jednym z aspektów analizowanych w referacie jest także wpływ francuskiego nurtu nouveau roman na twórczość pisarza. Na Wyspach Brytyjskich Pietrkiewicz zyskał miano następcy Conrada. Rusieckiego. Celem wystąpienia jest przedstawienie sylwetki Jerzego Pietrkiewicza jako pisarza europejskiego. Częścią zasadniczą wystąpienia chciałbym uczynić omówienie jego „adaptacji” na deskach teatrów w Niemczech oraz Rosji. Dodatkowo zamierzam przedstawić samo zagadnienie popularności Przybyszewskiego poza granicami Polski. Notatki 23 .Książka abstraktów Adrian Mrówka. jakie utwór odbywał na przełomie XIX i XX wieku. Celem referatu jest odtworzenie warunków powstawania dramatu (pobyt Przybyszewskiego w Norwegii) oraz problemów związanych z jego recepcją w wybranych krajach Europy. dwujęzycznego i dwu. jak Knotted Cord (1953) i That Angel Burning at My Left Side (1963). a nawet wielokulturowego. Inner Circle (1966). Chciałbym wobec tego zaproponować prześledzenie „podróży”. świadomie czerpiącego z tradycji literackich. J. w których wielokrotnie dokonywano jego wznowień. poprzez satyrę na środowisko polskich emigrantów w Londynie – Future to Let (1958). Bułgarii czy Chorwacji. The Quick and the Dead (1961). aż po powieści gatunkowo i tematycznie bliższe tradycji angielskiej: Isolation (1959). opisujących realia polskiej przedwojennej wsi. został natomiast przetłumaczony na wiele innych języków. Uniwersytet Śląski. Polska Losy pierwszego dramatu Stanisława Przybyszewskiego Swoje wystąpienie chciałbym poświęcić utworowi Dla szczęścia Stanisława Przybyszewskiego (wydanemu po raz pierwszy pod tytułem Das grosse Glück).. ale również w Austrii. Katowice. przez co rozumiem poddanie refleksji jego statusu jako dramaturga pełniącego rolę modernistyEuropejczyka. przy czym krytycy wielokrotnie podkreślali lepsze niż u Conrada opanowanie idiomatycznego i potocznego języka gielskiego. Polska Recepcja angielskich powieści Jerzego Pietrkiewicza w Wielkiej Brytanii Tematem referatu jest recepcja angielskich powieści Jerzego Pietrkiewicza w Wielkiej Brytanii: od książek opartych na wątkach autobiograficznych. Olsztyńska Szkoła Wyższa im.

artykuł podaje ilość przekładów poszczególnych autorów w różnych epokach literackich (np. 1901-1945 i 1946-2010) oraz klasyfikuje je pod względem gatunków literackich (proza. których debiut pisarski przypadł po 1989 r. Paweł Huelle. Czesława Miłosza. Stanach Zjednoczonych. i 60. Casus przekładów W ostatnich latach we Włoszech obserwuje się znaczący wzrost tłumaczeń z języka polskiego: od 2006 roku liczba przetłumaczonych utworów powoli. Sienkiewicz w okresie pozytywizmu. sporządzony po raz pierwszy. USA Obecność literatury polskiej w Ameryce Północnej i w Anglii Referat jest oparty na siedemdziesięciostronicowej bibliografii książek pisarzy polskich oraz ant ologii wydanych w języku angielskim. nadal pozostaje w kręgu zainteresowań wąskiej grupy czytelników. Bardziej szczegółowo. Spis ten. Mikoś. Tomasz Różycki i inni). Sarbiewski w baroku. Katarzyna Grochola. Jarosław Mikołajewski.. Tadeusza Różewicza. ekonomicznych i kulturowych. ale również autorów młodszych (Izabela Filipiak. Hanna Kowalewska.. – roku wielkich przemian politycznych.00 Obrady plenarne Literatury polskiej obecności w świecie Prof. Omawia on przekłady w aspekcie historycznym (w podziale na trzy okresy: 1560-1900. Henryk Sienkiewicz nie cieszą się już dużym zainteresowaniem wśród tłumaczy. Ryszarda Kapuścińskiego. Kanadzie i Polsce od roku 1560 do chwili obecnej. Julii Hartwig. poezja i dramat). Obecnie przekładane są prace pisarzy współczesnych pokroju Stanisława Lema. urodzonych w latach 50. Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee. Sławomira Mrożka. Michael J. Andrzej Stasiuk. Lecce. Bolesław Prus. W wystąpieniu chciałbym krótko przedstawić ślady obecności literatury polskiej we Włoszech w ostatnich latach. Uniwersytet „Salento”. ale regularnie rośnie. W konkluzji referatu autor analizuje obecny stan przekładów oraz omawia najbardziej palące potrzeby do przedstawienia pełnego obrazu polskiej literatury w angielskim kręgu językowym. Włochy Obecność literatury polskiej we Włoszech w ostatnich latach. sobota 11. takich jak Stefan Żeromski. Miłosz powojennym) oraz ogólny ranking pisarzy polskich najczęściej tłumaczonych na angielski. obejmuje stu osiemdziesięciu autorów i 839 tytułów oraz rejestruje tłumaczenia wydane w Anglii. Dzieła klasyków. a nawet pod koniec lat 70. Wisławy Szymborskiej.Książka abstraktów 7 maja 2011. Andrea De Carlo. która mimo wzrostu przetłumaczonych dzieł. Witolda Gombrowicza. Zbigniewa Herberta. Władysław Reymont. 24 .

Wbrew stałej i dużej obecności tłumaczeń nowych polskich nazwisk. Serbia Cicha obecność współczesnej literatury polskiej w Serbii (po roku 1989) Wizerunek współczesnej literatury polskiej na rynku serbskim jest bardzo problematyczny. brak głośnej krytycznej recepcji. Uniwersytet w Belgradzie. Jednakże ankieta zrobiona wśród czytelników-niepolonistów dowodzi czegoś innego… Notatki 25 .Książka abstraktów Jelena Jović.

ul. Obiady – restauracja „Skarbek”. Sejmu Śląskiego 1. W pozostałe dni w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej (pl.pierwszy dzień Konferencji: bankiet w restauracji „Ambasador”. a dla osób zakwaterowanych w Hotelu Asystenckim w środę od godz. Pozostałe dni: Szkoła Języka i Kultury Polskiej. 26 .00 w recepcji Hotelu (ul.Informacje dla uczestników Miejsce obrad Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice. 17. 423 (IV piętro). Katowice. pl. W drugim dniu po kolacji zapraszamy na spektakl Cholonek wg powieści Janoscha Cholonek. pl. Sejmu Śląskiego 2. Rejestracja uczestników W dniu rozpoczęcia obrad w Biurze przed Salą Rady Wydziału od godz. Imprezy towarzyszące W pierwszym dniu w czasie bankietu zapraszamy na występ zespołu „Karlik” z Koszęcina – restauracja „Ambasador”. Paderewskiego 32. Graniczna 54. Krystyny Bochenek. ul. Biuro Konferencji Pierwszy dzień: Uniwersytet Śląski w Katowicach. p. czyli dobry Pan Bóg z gliny. Paderewskiego 32). Katowice. przed Salą Rady Wydziału (V piętro). pl. Zakwaterowanie Hotel Asystencki. Faktury Faktury za nocleg będzie wystawiał Hotel Asystencki dla osób tam zakwaterowanych zgodnie z życzeniem uczestnika konferencji. Posiłki Śniadania – dla osób zakwaterowanych w Hotelu Asystenckim w restauracji hotelowej. Powstańców 25. Pl. 423). Sejmu Śląskiego 1. 8. Sejmu Śląskiego 1. Wydział Filologiczny. -drugi dzień Konferencji: kolacja w Centrum Kultury Katowice im. ul. Sala Rady Wydziału (V piętro) oraz sala 107 (I piętro).00. Sejmu Śląskiego 2. p. Sejmu Śląskiego 1. Katowice. Centrum Kultury Katowice. pl. Kolacje: .

M. że wystąpienia konferencyjne nie mogą trwać dłużej niż 20 minut (ok. R. 2010. Polski Sterne? O „Królu Landawy” Juliusza Słowackiego. oprócz oznaczenia strony. Pliki prosimy przesyłać na adres konferencji: recepcjaliteratury@us.5 cm z każdej strony. Choriew. Łopuszański. red. Do 30 września 2010 r. Do tekstu proszę dołączyć streszczenie w języku angielskim (maks.5 wiersza. Gnome. Obecności. M. 49. M. Katowice: Wyd.pl. Polskaja literatura XX wieka. Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji. „Postscriptum Polonistyczne” 2009. W wypadku przywołania źródła wymienionego wcześniej. K. zainteresowania naukowe. Gnome. Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji. 2000. 2002. Gnome. Szuster. które uzyskają pozytywną opinię Komitetu Naukowego i recenzenta tomu. 48. 3. Obecności. komputeropisu). Cudak. W odesłaniu do przypisu bezpośrednio poprzedzającego prosimy stosować „Tamże”. a w przypadku powtórzenia nazwiska występującego już w obrębie przypisu – „Tenże” lub „Taż”. 10 linii) i krótką notę autorską (miejsce zatrudnienia. P. Leśmian. 3. Bąk. Kraków: Universitas. Katowice: Wyd. t. 2004. Cudak. 6-7 s... 27 . Cudak. 2010. Kraków: Universitas... W przypisach bibliograficznych prosimy stosować przecinkowy zapis wg poniższych przykładów: Literatura polska w świecie. Laurent. .. . Lęk przed wpływem. s. Kryzys czy trwanie powieści. R. Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji.zapis z wyrównaniem do lewej strony. Tytuły zapisane cyrylicą prosimy notować w tym zapisie. przeł. przyjmujemy teksty wystąpień w postaci plików elektronicznych zapisanych w Wordzie. s. Bartoszyński. Wobec genologii.. Cytaty w języku obcym w tekście prosimy podawać w tłumaczeniu. . [. R. nr 2(4). red. 2010.Informacje dla uczestników Publikacja Przypominamy. t.interlinia 1. 2009. H. M. Drukowane będą teksty. w: tenże. a w przypisach ich oryginalne brzmienie. red. prosimy stosować opis skrócony: 1. Laurent. w: Literatura polska w świecie. Obecności. Dolnośląskie. Wrocław: Wyd. Studia literaturoznawcze.marginesy 2. Teksty powinny zamykać się w 16 stronach znormalizowanego komputeropisu: .] 3. Bloom. A. w: Literatura polska w świecie. Bielik-Robson. 1890-1990. Katowice: Wyd. najważniejsze publikacje).czcionka Times New Roman 12 punktów. Laurent. M. prosimy podawać w języku oryginału. t. W wypadku tytułów w języku obcym wszystkie elementy opisu.edu. nie w przypisie bezpośrednio poprzedzającym. 3. Teoria poezji. W. Moskwa: Indryk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful