Vous êtes sur la page 1sur 86

HOSPITIUM

VERENIGING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE HOSPITALEN EN DE ZORG SOCIETE DHISTOIRE DES HOPITAUX ET DE LACTION SOCIALE

Bibliographie pour lhistoire des hpitaux et de laction sociale en Belgique : premire approche Bibliografie voor de geschiedenis van de hospitalen en de zorg in Belgi : eerste aanzet
Par Sergio BOFFA, Conservateur au Muse communal d'archologie, d'art et d'histoire de Nivelles, avec le concours du CPAS de Bruxelles Door Sergio BOFFA, Conservator op het gemeentelijk Museum voor oudheidkunde, kunst en geschiedenis van Nijvel, met de medewerking van het OCMW van Brussel Met de ondersteuning van de Nationale Loterij (2007-2009)

Avec le soutien de la Loterie Nationale (2007-2009)

Introduction
Cette bibliographie ne contient encore quune petite partie de toutes les publications relatives lassistance et la sant publique qui devront y trouver leur place. Nous encourageons ds lors vivement tous ceux qui sintressent ces domaines et disposent de rfrences supplmentaires de nous les communiquer au mail suivant : sergio@hospitium.be. Cette premire version sous format texte se compose dune partie gnrale comportant quelques thmes (patrimoine, lpre), et dun rpertoire gographique par provinces et communes actuelles. Les ouvrages au cadre plus large sont gnralement repris dans la premire partie. Certains travaux ont t mentionns sous plusieurs rubriques lorsque cela semblait indiqu.

Inleiding
Deze bibliografie bevat nog maar en klein deel van alle zorggerelateerde werken die er ooit een plaats in moeten vinden. We roepen dus eenieder met belangstelling voor dit thema op om ons bijkomende verwijzingen toe te sturen op de mail van : sergio@hospitium.be. Deze tekstversie bestaat eerst uit een algemeen deel met enkele afzonderlijk behandelde themas (erfgoed, lepra), gevolgd door een geografisch repertorium per huidige provincie en gemeente. Publicaties die een breder kader hanteren vindt men normaliter in het eerste gedeelte. Waar nodig geacht werden werken in meerdere rubrieken vermeld.

Bienfaisance et action sociale - Zorg


*Documents parlementaires et discussions concernant le projet de loi sur les tablissements de bienfaisance, 2 vol., Bruxelles, 1857 (rimpression anastatique des Archives gnrales du royaume et archives de l'tat dans les provinces, Reprints, 187) (L'introduction historique de cet ouvrage est trs utile ainsi que les nombreux documents qui y sont dits). "L'assistance publique en Belgique depuis 1793", in L'assistance publique travers les ges, Bruxelles , 1962 (Pro Civitate, Charleroi, 28 mai-10 juin 1962). L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historique (ancien rgime), Bruxelles, 1984 (Crdit Communal, Collection Histoire, srie in-8, n 65). "O.C.M.W.: een eigen plaats in het gemeentelijk welzijnsbeleid. Denkoefening", in De Gemeente, 1990, pp. 185-197. Openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Jaar nul, Brussel, 1976 (VBSG, Afdeling Maatschappelijk Welzijn). Openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Tweede bedrijf, Brussel, 1983 (VBSG, Afdeling Maatschappelijk Welzijn). La pauvret: rponse un dfi. Le rle des C.P.A.S., Bruxelles, 1985 (Journe d'tude organise par la Ligue des Familles Namur, le 16 fvrier 1985). Rforme du service mdical de la bienfaisance, Bruxelles, 1921. P.-P.-M. ALBERDINGK THIJM, De gestichten van liefdadigheid in Belgi van Karel den Grote tot aan de XVIe eeuw, Bruxelles, 1883 (Mmoires couronns et mmoires des savants trangers publis par l'Acadmie, srie in-4, XLV) (ouvrage pionnier consulter avec prudence). P.-P.-M. ALBERDINGK THIJM, Geschichte der Whlttigkeitanstalten in Belgien, Fribourgen-Brisgau, 1887 (traduction allemande de l'ouvrage prcdent). M. BOONE, "Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de late middeleeuwen (14de15de eeuw)", in L'initiative publique des collunes en Belgique. Fondements historique (ancien rgime), Bruxelles, 1984 (Crdit Communal, Collection Histoire, srie in-8, n 65), pp. 71-114. H.B. COOLS, "Arm (in de stad): Medico-sociale uitdagingen voor het OCMW", in Res Publica, 39, 1997, pp. 151-168. V. DEHAES en E. LAMBRECHTS, Van C.O.O. naar O.C.M.W.: een nieuwe start Een doorlichting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de kleine en middelgrote gemeenten, Brussel, 1982. F. DE RYNCK en R. MAES, "Beleidsopbouw in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn", in OCMW-Visies, V-4, 1990, pp. 2-14. E. DUCPETIAUX, La question de la charit et des associations religieuses en Belgique, Bruxelles, 1858. P. GRELL, L'organisation de l'Assistance Publique, Bruxelles, 1976. H. HAESENNE-PEREMANS, "L'assistance publique d'Ancien Rgime dans la partie mridionale du pays", in L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Rgime). Actes du 11e Colloque International, Bruxelles, 1984 (Crdit Communal de Belgique, Coll. histoire, 65), pp. 541-556. E. HUYS, Duizend jaar mutualiteit bij de Vlaamsche gilden, Kortrijk, s.d. J. IMBERT, "La centralisation administrative des hpitaux et de la bienfaisance dans les communes du dpartement de la Dyle", in Revue d'histoire du droit, 19, 1951, pp. 1-86. (58-104, 296335 ). A. KAWAHARA, Charity and Society in Medieval Flemish Towns, Tokyo, 2001. E. LAMBRECHTS en V. DEHAES, Van C.O.O. naar O.C.M.W. Terreinafbakening en probleemformulering naar aanleiding van een onderzoeksproject, Brussel, 1981 (Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudin, Rapport 48/1981). A. LESIW et M.C. THOMAES-LODEFIER, Le fonctionnement du C.P.A.S., s.l., 1995 (Union des villes et communes de Wallonie, Association de la ville et des communes de la rgion de Bruxelles-Capitale). J. LUTS, "De hervorming van de O.C.M.W.-boekhouding", in O.C.M.W.-Visies, VI-3, 1991, pp. 30-34. D. LUYTEN, OCMW en armenzorg. Een sociologische studie van de sociale grenzen van het recht op bijstand, Leuven, 1993 (K.U.L., Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie). E.W. McDONNELL, The Beguines and Beghards in medieval culture with special emphasis on the Belgium Scenes, New Brunswick - New Jersey, 1954.

A. MENS, Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begarden-beweging, Leuven - Antwerpen, 1947. A. MONNIER, Histoire de l'assistance dans les temps anciens et modernes, Paris, 1856. A. MOUREAUX-VAN HECK, "Assistance Publique (1856-1956)", in M.A. Arnould (d.), Recherches sur l'histoire des finances publique en Belgique, I, Bruxelles, 1967, pp. 49-213. A. MLLER, La querelle des fondations charitables en Belgique, Bruxelles, 1909. H. NIMAL, "Les bguinages", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 9, 1911, pp. 1-126. W. PREVENIER, "En marge de l'assistance aux pauvres: l'aumnerie des comtes de Flandre et des ducs de Bourgogne (13e-dbut 16e sicles)", in Liber amicorum Jan Buntinx, Louvain, 1981, pp. 97-120. A. PRIMS, "Het probleem der bejaardentehuizen en de werking van het V.V.I.", in Hospitalia, 4, 1959, pp. 16-22. J. PUT, D. SIMOENS et al., OCMW in de kering: 20 jaar bestaansminimum en 1 jaar urgentieprogramma, Gand, 1994. A. PALS-GHOOS, OCMW: voor iedereen, in elke gemeente, Brussel, 1982 (Koning Boudewijnstichting, Programma Welzijnszorg, met VBSG). R. SAND, La Belgique Sociale, Bruxelles, 1933. B. SEEBOHM ROWNTREE, Comment diminuer la misre. tudes sur la Belgique, Paris, 1910. F.-A. SONDERVORST, "Quelques aspects de l'histoire des organisations d'entraide et de la mdecine sociale en Belgique", in Actes XXVe Congr. Int. Hist. Md., I, Qubec, 1976, pp. 373-398. F. THIELEMANS, "De la charit publique", in Rpertoire de l'administration et du droit administratif de la Belgique, t. VIII: Hospices, Hpitaux, etc., Bruxelles, 1855, pp. . M.-J. TITS-DIEUAIDE, "Les tables des pauvres dans les anciennes principauts belges au moyen ge", in Tijdschrift voor geschiedenis, 88, 1975, pp. 562-583. G. VAN CAMP-VAN RENSBERGEN, "Historiek van "jonge" RVT-sector", in Hospitalia, 38, 1994, pp. 208-211. G. VANDEN BOSCH, Monasticon van Zwartzusters - Augustinessen in Belgi, Brussel, 1998 (Algemeen Rijksarchief, Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796, 18). F. VANDERHEYDEN en J. DE MUL, Verhandeling over de herinrichting der openbare weldadigheid, Brussel, 1913. J. VAN DE STEEN, "Van FEB naar NOB: meer management in de Vlaamse OCMW's ", in OCMW-Visies, XI-2, 1996, pp. 15-23. J. VANDEVELDE, "Histoire des hpitaux, de l'assistance publique et de la lutte contre la mendicit", in Cahier de la Biloque, 12, 1962, pp. 137-172. T. VAN KERSCHAVER, De Commissie van Openbare Onderstand als orgaan, Nazareth, 1959. R. VAN LENNEP, Begrippen over het Onderstandswezen in Belgi, Leuven, 1981. C. VAN OVERBERGH, Phase actuelle de la rforme de la bienfaisance en Belgique, Bruxelles, 1903. E.-J.-J. VAN OVERLOOP, Notice historique sur les institutions de bienfaisance et spcialement sur les hpitaux en Belgique, Bruxelles, 1849. J. VRANCKEN, B. VANHERCKE, L. CARTON et al., 20 ans CPAS: Vers une actualisation du projet de Socit, Louvain, 1998 (Existe aussi en nerlandais). J. VRANCKEN, B. VANHERCKE, L. CARTON et al., 20 jaar O.C.M.W.: Naar een actualisering van het maatschappijproject, Leuven, 1998. V. WERY, Mmoire sur l'organisation de l'assistance, Bruxelles, 1852.

Sant publique - Volksgezondheid


B. DE KEYSER, L. VINTS, J. DE MAYER, L. DHAENE, B. RZOSKA en K. VELLE, Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen. Tentoonstelling: 30 oktober 1998-10 januari 1999, Het Elzenveld, Sint-Jorispand, Antwerpen. Catalogus, Antwerpen, 1998. Acadmie royale de mdecine de Belgique. Clbration du 150e anniversaire, Bruxelles, 1993. Cent ans de mdecine en Belgique 1830-1930, Bruxelles, 1931 (d. par le Scalpel ).

Discours prononcs l'occasion de l'inauguration solennelle de l'cole le 28 mars 1936, Bruxelles, 1936 (Ecole universitaire d'infirmire - Fondation Edith Cavell-Marie Depage). Guide de l'hyginiste en Belgique, Bruxelles, 1903 (Congrs international d'hygine et de dmographie, Bruxelles, 2-8 septembre 1903). Instructions concernant les moyens de prvenir ou de combattre le cholra pidmique, Bruxelles, 1866 (Ministre de l'Intrieur). L'assistance corporelle en Belgique/Lichamelijke bijstand in Belgi, s.l., 1936 (La revue catholique des ides et des faits, 30 octobre 1936). Liber memorialis, 350 jaar Collegium Medicum Antwerpiense, 25 jaren geneeskundige dagen van Antwerpen, Anvers, 1970. Livre jubilaire publi par la Socit de Mdecine d'Anvers l'occasion du cinquantime anniversaire de sa fondation, Anvers, 1884. Rapports des Commissions mdicales provinciales sur leurs travaux pendant l'anne 1866. Annexes: travail des Commissions mdicales locales, 1., Province de Brabant, s.l., 1866. J. ANSPACH, Rapport sur l'pidmie de 1866 fait par Monsieur le Bourgemestre au nom du Collge en sances du conseil communal du 17 novembre 1866 et du 23 fvrier 1867, Bruxelles, 1867. Th. APPELBOOM, "L'enseignement de la mdecine au tournant des XVIIIe et XIXe sicles", in P.-P. Bonenfant et P. Cockshaw (d.), Mlanges offerts Claire Dickstein-Bernard, , pp. 1-4. J. ARGUELLO, "L'introduction du nursing laque en Belgique (1882-1914). D'une vocation l'mergence d'une profession", in Sextant, 3, 1994-1995, pp. 61-82. G. AUBERT, "L'histoire de la mdecine l'Universit de Louvain", in Louvain mdical, 117, 1998, pp. 359-373 (U.C.L.). E. BAUMANN, Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde, Amsterdam, . . BERTRAND, "Histoire du Cercle mdical d'Anvers", in Premier congrs de l'histoire de l'art de gurir, Anvers, 1921, pp. . R. BOISSON, Chroniques chirurgicales, ou histoire des barbiers, chirurgiens, dentistes de Belgique et du Nord de la France, Bruxelles, 1970 (Monographie de la Socit scientifique de stomatologie de Belgique). H. BRABANT, Mdecin, malades et maladies de la renaissance, Bruxelles, 1966. H. BRANS, "Les collges mdicaux dans les Pays-Bas mridionaux", in Janus, 46, 1957, pp. 25-40. *J. BRAU, "Les enjeux de la sant publique et les vaccinations antivarioliques dans le dpartement des Forts (1798-1815)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 28, 1993, pp. 51-97. C. BROECKX, Essai sur l'histoire de la mdecine belge avant le XIXe s., Gent, 1837. C. BROECKX, Coup d'oeil sur les institutions mdicales belges depuis les dernires annes du XVIIIe sicle jusqu' nos jours, suivi de la bibliographie de cette poque, Bruxelles, 1841 (tir-part des Annales de la Socit de Mdecine d'Anvers, 2, 1841, pp. ). C. BROECKX, Histoire du collegium medicum Antwerpiense, Anvers, 1858. Cl. BRUNEEL, "L'pidmie de dysenterie de 1779 dans les Pays-Bas autrichiens", in Bulletin de la Commission Royale dHistoire, 145, 1979, pp. . *Cl. BRUNEEL, "Du barbier l'artiste: les tentatives de rforme du mtier des chirurgiens bruxellois au XVIIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 23-24, 1985-1986, pp. 3-32. Cl. BRUNEEL, "Les pouvoirs publics, La mdecine et la sant dans les Pays-Bas autrichiens", in M. Csaky et A. Lanzer (d.), Etatisation et bureaucratie, Staatswerdung und Brokratie, Vienne, 1990 (Beihefte zum Jahrbuch der sterreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 2), pp. 62-77. *Cl. BRUNEEL, "L'aurore de la mdicalisation dans les Pays-Bas autrichiens", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 28, 1993, pp. 3-33. A. COLARD, "La reine Elisabeth et la mdecine de guerre", in Rev. Md. Brux., 22 (1), 1966, pp. 11-18. *V.-P. COMITI, "La sant publique au XIXe sicle, A propos de l'exemple franais et de quelques comparaisons europennes", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 25, 1987, pp. 59-79. B. CROUSSE, J. DELVILLE et M. MERCIER, Politique de sant, Bruxelles, 1989 (Savoir & sant). *C. DANGOTTE, "La premire femme mdecin belge: Isala van Diest (1842-1916)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 5, 1967, pp. 77-85.

R. DARQUENNE, "L'obsttrique aux XVIIIe et XIXe sicles. Pratique, enseignement, lgislation", in coles et livres d'cole en Hainaut du XVIe au XIXe sicle, Mons, 1971 (Editions universitaires de Mons, Srie Sciences humaines, 1), pp. 190-234. R. DARQUENNE, "Thorie de la sant et de la maladie la fin du XVIIIe sicle", in Etudes sur le XVIIIe sicle, 2, 1975, pp. 111-128. *R. DARQUENNE, "Deux consquences moins connues de la physiocratie: les secours aux noys; l'essor de la mdecine du travail", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 15, 1977, pp. 23-53. *R. DARQUENNE, "Controverse sur la nocivit du charbon de terre (18e-19e sicles)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 19, 1981, pp. 33-45. R. DE KEYSER, R. D'HONDT en W. MATTENS, Geschiedenis van de ziekenverzorging, Leuven, 1981 (Dossiers geschiedenis, 7-8). DELATTRE, LANGELEZ, RENAUX et TIMBAL, L'hygine publique en Belgique de 1830 1930, Bruxelles, 1931. Den. DELIEGE et Xav. LEROY, L'exercice de la mdecine, Bruxelles, 1976. Den. DELIEGE et Xav. LEROY, Humanisons les hpitaux, Paris, 1978. F.E.R. DE MAAR, De heilige Appollonia in Nederland en Vlaanderen. Duizend jaren beschermheilige van de tandpijnlijders en in de twintigste eeuw eveneens van de tandartsen, Nimgue, 1991. I.J. DE MEYER, Notice historique sur la socit mdico-chirurgicale de Bruges (Flandre Occidentale), Bruges, 1841. J. DEPUYDT, "Gezondheidszorg van de middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw", in J. Depuydt et al. (d.), Het verbond der verzorgingsinstellingen, 1938-1988.Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen, Leuven, 1988, pp. . C. DICKSTEIN-BERNARD, "Panorama de l'enseignement mdical en Belgique au XIXe sicle (1795-1876)", in C. Bruneel et P. Servais (d.), La formation du mdecin: des lumires au laboratoire, Actes du colloque du 9/12/1988, Louvain-la-Neuve, 1989 (Travaux de la Facult de philosophie et lettres de l'U.C.L., 37; Centre d'histoire des sciences et des techniques, sources et travaux, 4), pp. 59-75. Cl. DICKSTEIN-BERNARD, "Sant publique", in L'hritage de la rvolution franaise, 1794-1814, Catalogue de l'exposition organise du 17 mars au 11 juin 1989 la galerie CGER Bruxelles, Bruxelles, 1989, pp. 155-165. Cl. DICKSTEIN-BERNARD, "Aux origines de la curiethrapie", in Marie Sklodowska Curie et la Belgique, Bruxelles, 1990, pp. 53-63. *Cl. DICKSTEIN-BERNARD, "Un chirurgien bruxellois dans les hpitaux de Paris en 1829: Dix lettres d'Andr Uytterhoeven son pre Jean-Baptiste", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 26-27, 1988-1989, pp. 3-45. A. DUBOIS et A. DUREN, Soixante ans d'organisation mdicale au Congo Belge, Bruxelles, 1967. Alfr. DUBRU, "Le Docteur Ren Reding et l'aide mdicale la Belgique durant la seconde guerre mondiale", in Glain et Salm, 43, 1995, pp. 90-98. A. DUREN, "Quelques aspects de la vie mdicale au Congo Belge", in Scalpel, 98, 1935, pp. 4-11, 23-29, 39-43, 57-59 et 70-72. L. ELAUT, "De laatste vroedvrouwcatechismus", in De Gulden Passer, 33, 1955, pp. 92-102. L. ELAUT, "Nog de vroedvrouwkatechismus van F.D. Vandaele", in De Gulden Passer, 36, 1958, pp. 122-124. L. ELAUT, "De "Vroedkundige Oeffenschool" van Jan Bernard Jacobs en de kraamdebkoorts op het einde van de achttiende eeuw", in Wetenschappelijke Tijdingen, 14, 1954, col. 335-342. M. FLORKIN, pisodes de mdecine ligeoise. Un projet d'cole pratique de mdecine ( Lige ) en 1773, in Revue mdicale de Lige, 10, 1955, pp. .. M. FLORKIN, "La facult de mdecine sous le rgime hollandais", in Chronique de l'Universit de Lige, Lige, 1967, pp. 39-52. M. FLORKIN et J. KELECOM, Le monde mdical ligeois avant la rvolution, 2 vol., Lige, 1996 (Socit des Bibliophiles ligeois). M. FOETS en Y. NUYENS, Focus op de Belgische gezondheidszorg, sociologische studies en documenten, Leuven, 1980. L. GALLEZ et L. GALLEZ, Histoire de l'acadmie royale de mdecine de Belgique (18411902), , 1903 (Mmoires in-8, 16). GLORIEUX, La psychiatrie et l'assistance aux malades mentaux, Bruxelles, 1931. GODECHARLES, Abrg et examen de l'art des accouchemens, Bruxelles, 1780.

R. GOFFLOT, "Un des rles de la sage-femme: la lgitimation", in Terre de Neufchteau, 1999, pp. 27-32 (XVIIe et XVIIIe sicles). P. GUERIN, "Conseils donns un jeune tudiant en mdecine vers 1797", in Cercle historique de Flron, 37, 1997, pp. 49-50. I. GUZBURG, Vingt-cinq annes de physiothrapie en Belgique, Anvers, 1928. C. HAVELANGE, "Discours, pratique et pouvoir. La sant publique et les mdecins au XIXe sicle", in L'initiative publique des communes en Belgique (1795-1940); Actes du Colloque international du Crdit Communal, Spa, 4-7 septembre 1984, Bruxelles, 1986 (Crdit Communal, Collection histoire, srie in-8, 71), pp. 437-447. C. HAVELANGE, "Quelques aspects du discours mdical pendant la seconde moiti du XIXe sicle. L'exemple de la province de Lige", in Revue belge d'histoire contemporaine, 16, 1985, pp. 175211. E. HENRARD, Les applications radiologiques et curiethrapiques en Belgique de 1896 1930, Bruxelles, 1931. Ch. HULPIAU, Le mtier des chirurgiens-barbiers Namur au XVIIIe sicle, U.C.L., 1984 (mmoire de licence indit). *Ch. HULPIAU, "Le mtier des chirurgiens-barbiers Namur au XVIIIe sicle", in A.S.B.H., 23-24, 1985-1986, pp. 33-47. P.G. JANSSENS, M. KIVITS et J. VUYLSTEKE (d.), Mdecines et hygine en Afrique centrale de 1885 nos jours, Bruxelles, 1992. H. KLUYSKENS, "Notice historique sur la Socit mdico-chirurgicale de Gand", in Bulletin de la Socit de Mdecine de Gand, 1851, pp. 57-82. H. KUGENER, Die zivilen und militrischen rtze und Chirurgen in Luxemburgvon den Anfngen bis 1914, Luxembourg, 1995. J. LEBEL, pidmie cholrique de 1866, Bruxelles, 1867. J. LEMATRE, "Au ministre de la sant publique. Mmoire de la gauche. Albert Marteaux 1886-1949", in Cahiers marxiste, 213, 1999, pp. 253-275. G. MARECHAL, "Armen en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden", in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, II, Haarlem, 1982, pp. 268-280, 514, 547-548. L. MARCQ, Essai sur l'histoire de la mdecine belge contemporaine, Bruxelles, 1867. A. MERCKX, "Les origines de la Facult de mdecine de l'Universit libre, Les cours pratiques et l'cole de mdecine de Bruxelles de 1806 1834", in Revue de l'universit de Bruxelles, 1, octobre-novembre 1925, pp. 1-54. H. MEULEMANS, Armen, zieken en genezers. Een overzicht van de intramurale en extramurale gezondheids zorg in Belgi, Wilrijk, 1978. . MEYNNE, "Gographie mdicale", in Eug. van Bemmel (dir.), Patria Belgica, Encyclopdie nationale ou Expos mthodique de toutes les connaissances relatives la Belgique ancienne et moderne, physique, sociale et intellectuelle, II, Bruxelles, 1874, pp. 89-124. *P. MOUCHET, "Une proccupation nouvelle au XVIIIe sicle: la lutte contre les enterrements prcipits", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 28, 1993, pp. 35-49. G. MULS, "La prophylaxie de la peste en Belgique sous le gouvernement des ducs. (sic) Charles de Lorraine", in Rev. Acad. Md., 1921, pp. . Edg. OSSIEUR, "Radiografie te Gent 1896-1996", in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, n.r., 49, 1995, pp. 251-263. L. PETERS, "Anciens tablissements Martin Frres S.A.", in Temps jadis (Verviers), 65, 2000, pp. 19-22 (Fabrication d'ouate, pansements, cotons tiges, alses, etc. aux 19e-20e sicles). L. RADOUX et J. LECOMTE, "Premire tentative d'introduction du systme mtrique en mdecine et en pharmacie", in Bulletin de la Classe des Sciences de l'Acadmie royale de Belgique, 6e srie, 1993, pp. 77-89. G. SAS, Het Collegium medicum van Gent in de zeventiende en achtiende eeuw, K.U.L., 1971 (Mmoire de licence indit). F.A. SONDERVORST, "Histoire du Collge de la mdecine de Termonde", in Bulletin et mmoires de la Socit internationale d'histoire de la mdecine, 4, 1957, pp. 49-58. F.-A. SONDERVORST, "La Fdration mdicale belge 1864-1964. Esquisse historique", in Md. Belg., 61, 1964, pp. 171-183, 222-281. *F.-A. SONDERVORST, Histoire de la mdecine belge, Zaventem, 1981 (Elsevier Librico, ISBN 2 8003 0418 9). E. SPEHL, Vie et souvenir d'un mdecin, Bruxelles, 1948 (concerne quel hpital ). F. THOMAS et G. CLEYMAET, Introduction l'histoire de la mdecine lgale du point de vue belge, Louvain, 1947.

F. THOMAS, "Enkele merkwaardige bladzijden uit de geschiedenis van de gerechtelijkke geneeskunde in Belgi", in Verh. K. Vl. Acad. Geneeskd. Belg., 32, 1970, pp. 5-33. VANDENBROECK, Rflexions sur l'hygine des mineurs et des ouvriers d'usines mtallurgiques, suivies de l'expos des moyens propres les secourir en cas d'accidents, Mons, 1840. P. VAN DEN EECKHOUT, "Het voormalig Ministerie van Sociale Zaken", in P. van den Eeckhout et G. Vanthemsche (d.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse Belgi 19e-20e eeuw, Bruxelles, 1999, pp. 409-413. P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE, "Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu", in P. van den Eeckhout et G. Vanthemsche (d.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse Belgi 19e-20e eeuw, Bruxelles, 1999, pp. 615-631. A. VANDER STRAETEN, "Coup d'oeil sur le pass et l'avenir de la Socit mdicochirurgicale du Brabant", in Le Scalpel, 84, 1931, pp. 764-766, 790-795, 813-819. L. VANDEWEYER, Het Ministerie van Volksgezondheid (1936-1990). Organisatie en bevoegdheden, Bruxelles, 1995 (Algemeen Rijksarchief, Miscellanea Archivistica, Studia 56). L.J. VANDEWIELE, "Vergelijkende studie over de collegia medica in Belgi", in Pharmaceutisch Tijdschrift van Belgi, 33, 1956, pp. 145-169. L.J. VANDEWIELE, Geschiedenis van de farmacie in Belgi, Beveren, 1981. M. VAN HAMME, "Documents concernant l'enseignement de l'obsttrique et le problme de la maternit aux Pays-Bas autrichens", in Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 108, 1943, pp. 41-59. J. VAN LENNEP, Histoire de la Socit Royale de Mdecine d'Anvers depuis ses origines jusqu' nos jours, 1834-1944, Bruxelles, 1955. R. VAN TIGGELEN, "Aperu historique de la radiologie en Belgique", in Congrs de Lige. LIe congrs de la Fdration des cercles d'archologie et d'histoire de Belgique et 4e Congrs de l'Association des cercles francaphones d'histoire et d'archologie de Belgique, Lige 20-23 VIII 1992, Actes, III, Lige, 1995, pp. (fin XIXe sicle-1950). R. VAN TIGGELEN et J. PRINGOT (d.), Honderd jaar X-stralen in Belgi - Cent ans de rayons X en Belgique - Hundred years radiology in Belgium, Bruxelles, 1995. K. VELLE, Hygine en preventieve gezondheidszorg in Belgi (ca. 1830-1914): bewustwording, integratie en acceptatie, R.U.G., 1981 (mmoire de licence indit). *K. VELLE, "Bronnen voor de medische geschiedenis: de Belgische medische pers (begin XIXde eeuw-1940)", in A.B.V.G.H., 23-24, 1985-1986, pp. 67-119. K. VELLE, "Kerk, geneeskunde en gezondheidszorg in de 19de en het begin van de 20ste eeuw", in J. Depuydt et al., Het Verbond der Verzorgingsinstellingen, 1938-1988. Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorginginstellingen, Leuven, 1988, pp. . *K. VELLE, "Het verenigingsleven van de Belgische geneesheer (19de en begin 20ste eeuw), een bijdragen tot de geschiedenis van het artsenberoep", in A.B.V.G.H., 26-27, 1988-1989, pp. 47-118. K. VELLE, "De Centrale gezondheidsadministratie in Belgi voor de oprichting van het eerste ministerie van Volksgezondheid (1849-1936)", in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 21, 1990, pp. 162-210. K. VELLE, "De geneeskunde en de R.K. Kerk (1830-1940): een moeilijk verhouding ", in Trajecta, 4, 1995, pp. 1-21. K. VELLE, "Het voormalig Ministerie van Volksgezondheid [en gezin]", in P. van den Eeckhout et G. Vanthemsche (d.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse Belgi 19e-20e eeuw, Bruxelles, 1999, pp. 413-425. K. VELLE, "Parastatalen die afhingen van het voormalige Ministerie van Volksgezondheid", in P. van den Eeckhout et G. Vanthemsche (d.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse Belgi 19e-20e eeuw, Bruxelles, 1999, pp. 632-635. F. VERCAUTEREN, "Les mdecins dans les principauts de la Belgique et du nord de la France, du VIIIe au XIIIe sicle", in Le moyen ge, 57, 1951, pp. 61-91. L. VRANCKEN, La Cinquantaine. Notice historique et statistique sur la Vaccine depuis son introduction anvers en 1801 jusqu' ce jour, Anvers, 1851. L. WELLENS-DE DONDER, "Franois-Antoine Curtet et l'enseignement de la mdecine Bruxelles au dbut du XIXe sicle", in Cahiers Bruxellois, 8, 1963, pp. .

Hpitaux - Hospitalen
"Charte du malade usager de l'Hpital", in L'Hpital belge, 140, juillet-aot 1979, pp. 11-49.

Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 1415-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel Gent - Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25). Inauguration solennelle du groupe de constructions universitaires offertes par la C.R.B. Educational Foundation et les btiments de l'cole de mdecine offerte par la Rockefeller Foundation, 23, 24 et 25 juin 1930, Bruxelles, 1930 (U.L.B.). Regel van den H. Augustinus, met uytleggingen voor de vrouwe kloosters, Tienen, 1846. P.P.M. ALBERDINGK THIJM, "Les hpitaux en Belgique au moyen ge", in Revue Catholique, 54, 1883, pp. 86-96; 183-200. R. AERNOUTS, "Un pharmacien est-il rellement ncessaire l'hpital", in Revue de Mdecine et de Pharmacie, 1958, pp. . R. AERNOUTS, "Vijfentwintig jaar Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers en gelijkgestelden 1953-1978", in Pharmakon. Tijdschrift van de Belgische Ziekenhuisapothekers, 35, 1978, pp.13-19. J. ARGUELLO, "L'introduction du nursing laque en Belgique (1882-1914). D'une vocation l'mergence d'une profession", in Sextant, 3, 1994-1995, pp. 61-82. J. BEECKMANS, Het Belgish ziekenhuis, Gent, 1986. H. BUYLE, Gasthuisnonnen, een roeping voor dezen tijd, Brugge, 1938. P. BONENFANT, "De l'admission des malades payants dans les hpitaux de la Commission d'Assistance publique, Notes rtrospectives", in L'Assistance hospitalire, 4, 1932, pp. 61-65. *P. BONENFANT, "Les hpitaux en Belgique au moyen ge", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 5-44. *A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Les organisations hospitalires vues par Jacques de Vitry (1225)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 18, 1980, pp. 17-45. B. BONIER et V. LEBLANC, "Les lieux de sant", in Le patrimoine civil public de Wallonie, , pp. 497-539. Cl. BRUNEEL, "Les administrateurs d'hpitaux dans les Pays-Bas espagnols et autrichiens", in J.-P. Gutton (dir.), Les administrateurs d'hpitaux dans la France de l'Ancien Rgime. Actes des tables rondes des 12/12/1997 et 20/03/1998, Lyon, 1999, pp. 75-96. M. CANDILLE, "Humaniser l'hpital", in L'Hpital belge, 52, juillet-aot 1981, pp. 29-36. M. CANDILLE, "Les contraintes financires des hpitaux travers les sicles", in L'Hpital belge, 152, juillet-aot 1981, pp. 11-27. H.W. CARTER, A short Account of some of the principal Hospitals of France, Italy, Switzerland and the Netherlands, with Remarks upon the Climate and Diseases of those Countries, Londres, 1819. Th. COOMANS, "L'infirmerie monastique au moyen ge: synthse de considrations spirituelles, mdicales et pratiques", in L'architecture hospitalire en Belgique, Bruxelles, 2004 (Cahier M&L , 10), pp. 36-43. Th. COOMANS, "De la salle commune la chambre individuelle: l'volution des infirmeries monastiques (XIIe-XVe sicles)", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, BruxellesBrussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 29-51. C. DE BAST, Les asiles d'alins et les tablissements de bienfaisance, Gand, 1913. S. DEHAECK et R. VAN HEE, "De l'hospice l'hpital virtuel ", in L'architecture hospitalire en Belgique, Bruxelles, 2004 (Cahier monumenten & Landschappen, 10), pp. 12-25. Jacq. DE HAES, "De openbare ziekenhuizen", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 323-330. L. DHAENE et R. TIMMERMANS, "De priv-ziekenhuizen", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 331-343. A. DE METS, "Vieux hpitaux des anciennes provinces belges", in Art. Md. Anv., 1935, pp. 65-96. E. DE MOREAU, Histoire de l'glise en Belgique, . A. DEPAGE, P. VANDERVELDE et V. CHEVAL, La construction des hpitaux, tude critique, Bruxelles, 1907. A. DEPAGE, P. VANDERVELDE et V. CHEVAL, La construction des hpitaux, tude critique, 2e d. rev. et corr., Bruxelles, 1912.

J. DEPUYDT, L. DHAENE et al. (d.), Het verbond der Verzorgingsinstellingen 1938-1988. Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen, Leuven, 1988. J. DEPUYDT, L. DHAENE, K. VELLE, P. TASSIN et A. DRUART, Caritas et la FIHW, Un demi sicle de vie hospitalire 1938-1978-1988, Namur, 1989. Ch. DEREINE, "Aspects de la vie hospitalire au XIIe sicle", in Bulletin du Cercle pdagogique, Universit catholique de Louvain, Anne 1947-1948, Gembloux, 1947, pp. 17-23. Ch. DEREINE, "Chanoines (des origines au XIIIe s.)", in Dictionnaire d'histoire et de gographie ecclsiastique, XII, Paris, 1951, col. 385-386. J. DE SMET, "De stedelijke bloedputten", in Biekorf, 44, 1938, pp. 306-308 ( ). K. DE WOLF, Acht eeuwen geschiedenis: Grauwzuster, Penitenten: Welzeke - Grotenberge Evergem. Kloostergemeenschap - Ziekenzorg - Onderwijs - Kunst patrimonium, Zottegem, 1994. R. DUHAUT, "Un accident l'hpital en 1827", in Annales du Cercle d'histoire de l'entit lessinoise, 5, 1992, pp. 1242-1992. J. EIJT, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, Nijmegen, 1995. M. FOUCAULT, Les machines gurir (aux origines de l'hpital moderne), Bruxelles Lige, 1979. W. GROOTAERS, "Oorsprong en spiritualiteit van de Zwartzusters in Belgi", in Ons Geestelijk Erf, 67, 1993, pp. 147-161. J. HOWARD, L'tat des prisons, des hpitaux et des maisons de force en Europe au XVIIIe sicle, Paris, 1994. A. LENAERTS et R. ASKENASI, "Les relations entre un hpital acadmique et les mdecins gnralistes", in L'hpital belge, juillet-aot 1984, pp. 31-33. Fr. MELCHIOR, "Was geschah frhrer, wenn man Krank wurde ", in Zwischen Venn und Schneifel, 33, 1997, pp. 201-204 (Equipement hospitalier et personnel mdical, 1946-1995). J.-L. FRAY, "Hospitler, Leprosenhuser und mittelalterliches Strassennetz in Lothringen (ca. 1200-ca. 1500)", in Fr. Burgard et A. Haverkamp (dir.), Auf den Rmerstrassen ins Mittelalter. Beitrge zur Verkehrsgeschichte zwischen Maas und Rhein von der Sptantike bis ins 19. Jahrhundert, Mayence, 1997 (Trierer Historische Forschungen, 39), pp. . S. HALTER, "Les hpitaux belges de 1830 1980", in L'Hpital belge, 148, novembredcembre 1980, pp. 15-20. *C. HAVELANGE, "L'hpital la croise des chemins. La question des malades payants la fin du XIXe sicle et au dbut du XXe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 25, 1987, pp. 81-94. . HEGER-GILBERT, "L'enseignement de la mdecine dans les hpitaux universitaires", in Bull. Acad. R. Md. Belg., VI (14), , pp. 239-252. V. HORTA, Dr. TERWAGNE et E. CLERFAYT, Projet de cration d'un tablissement thermal de cure climatique et hydrominrale Chevron, Bruxelles, 1909. J. IMBERT, "La centralisation administrative de Joseph II et les tablissements hospitaliers belges (1787-1789)", in Revue d'histoire ecclsiastique, 44, 1949, pp. 178-194. J. IMBERT, "La centralisation administrative des hpitaux et de la bienfaisance dans les communes du dpartement de la Dyle", in Revue d'histoire du droit, 19, 1951, pp. 1-86. (58-104, 296335 ). J. IMBERT (dir.), Histoire des hpitaux en France, Toulouse, 1982. M. JEORGER, "La structure hospitalire de la France sous l'Ancien Rgime", in Annales, Economie, Socits, Civilisations, 32, 1977, pp. 1025-1051. D. JETTER, Geschichte des Hospitals, Wiesbaden, 1966. D. JETTER, Das europische Hospital von der Sptantik bis 1800, Cologne, 1986. A. KUMS, "Nos piliers d'hpital", in Annales de la Socit de Mdecine d'Anvers, 41, 1880, blz. 13-53. D. LABEAU, L'hpital d'hier demain ou une volution du cadre du patient en milieu hospitalier du moyen ge demain, Travail de fin d'tudes en vue de l'obtention du diplme d'tudes suprieures en architecture, Institut suprieur d'architecture Victor Horta, 1999-2000. F. LOIX, "Geschiedenis van het gasthuis en de gasthuiszusters Augustinessen", in De Brabantse Folklore, 236, 1982, pp. 304-334. G. MARECHAL, "Motieven achter het ontstaan en de evolutie van de stedelijke hospitalen in de XIIde en XIIIde eeuw", in Septingentesimum iubilaeum hospicii dicti Belle, Ypres, 1976 (Bijdragen tot de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper), pp. 11-34. G. MARECHAL, "Naissance et premier dveloppements des hpitaux urbains", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002 /

Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 1415-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 91-100. J. MARTIN, "Les Soeurs Rcollectines de l'ordre de Saint-Franois, dites Hospitalires", in Printemps, 132, 1985, pp. 25-28. A. MERCKX, "Quelques ides sur certains problmes d'assistance hospitalire", in Nouvelles mdicales illustres, 2e anne, n 17-18, 1935, pp. 3-5. A. MERCKX, "Vers la centralisation mdicale", in Btir, 35, octobre 1935, pp. 387-389. Mad. MOULIN, Y. LEDOUX et J. PJETRI, Filires de soins: systme mdical et cheminement des patients. Le cas d'un hpital universitaire, Bruxelles, 1981 (Programme national de recherches en sciences sociales; Ed. Service du Premier Ministre) (Erasme ). J.-B. PAQUET, La lacisation des hpitaux, Bruxelles, 1913. M. PAULY, "Von der Fremdenherberge zum Seniorenheim: Funktionswandel in mittelalterlichen Hospitlern an ausgewhlten Beispielen aus dem Maas-Mosel-Rhein-Raum", in M. Matheus (dir.), Funktions- und Strukturwandelsptmittelalterlicher Hospitler im europischen Vergleich. Tagungsband des 8. Alzeyer Kolloquiums 14.-16. Oktober 1999, Mainz, 2002, pp. . M. PAULY, Peregrinorum, pauperum ac aliorum transeuntium receptaculum. Hospitler zwichen Maas und Rhein im Mittelalter, Stuttgart, 2007 (VSWG-Beiheft 190). M. PAULY, "Hpitaux et lproseries entre Meuse et Rhin: approches spatio-temporelles", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-1516/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 101-111. J. PEERS, "Vijftig jaar ziekenhuiswezen in Belgi", in Tijdschrift voor geneeskunde, 50, 1994, pp. 17-24. J. PEERS, "Professionalisering, democratisering en rationalisatie van de ziekenhuissector", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 285-293. J. PEERS, "De universitaire ziekenhuizen", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 344-352. R. POTVLIEGE, "A l'occasion du 20 novembre 1976, l'Universit Libre de Bruxelles et le rseau hospitalier laque", in Revue mdicale de Bruxelles, 10, dcembre 1976, pp. 595-597. P. QUAETHOVEN, Het statuut van de ziekenhuisgeneesheer in de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, Leuven, 1969. P. QUAETHOVEN, Ziekenhuisorganisatie, 2vol. , Leuven, -1980. A. QUERIDO, Godshuizen en gasthuizen, Lochem, 1974. (plac ailleurs ) W. ROMMELAERE, Rapport des mdecins des hpitaux du 10 octobre 1889, Bruxelles, 1906. R. SAND, "L'histoire des hpitaux", in Arch. Belg. Md. Soc. Hyg. Md. Trav., , 1947, pp. 395-435. W. SCHNFELD, "Die Xenodochien in Italien und Frankreich im Frhen Mittelalter", in Zeitschrift der Savigny-Stiftung fr Rechtsgeschiedenis. Kanonistische Abteilung, 12, 1922, pp. . A. SNIEDERS, De gasthuisnon. Een verhaal uit onzen tijd, Antwerpen, 1855. F.-A. SONDERVORST, "Ce que furent les hpitaux, ce qu'ils sont, ce qu'ils seront demains", in Yperman, III-1, 1955, pp. 3-15. B. STINGLHAMBER-VANDER BORGHT, Infirmire: gnse et ralit d'une professions, Bruxelles, 1991. R. STOCKMAN, "Het beheer van congregationele gezondheidsinstellingen: historische achtergronden en toekomstperspectieven", in Liber Amicorum Andr Prims, Gent, 1995, pp. 319-335. F. TEMMERMAN, "Hpitaux, hospices, tablissements de bienfaisance", in Eug. van Bemmel (dir.), Patria Belgica, Encyclopdie nationale ou Expos mthodique de toutes les connaissances relatives la Belgique ancienne et moderne, physique, sociale et intellectuelle, II, Bruxelles, 1874, pp. 125-150. M. TERWAGNE, Pour les pauvres. Question d'hpital, Anvers, 1896. Fr.-O. TOUATI, "Le cadre de vie matriel des communauts hospitalires au moyen ge: apports et dficiences de l'archologie", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 113-126. G. VANDENBERGHE, Waarheen met de hospitalen van de C.O.O. , Kortrijk, 1955.

J. VANDERDONCKT, "Considrations sur l'hygine hospitalire des villes", in Presse mdicale belge, 27 cotobre 1867, p. 365 . J. VANDEVELDE, "Histoire des hpitaux, de l'assistance publique et de la lutte contre la mendicit", in Cahier de la Biloque, 12, 1962, pp. 137-172. *M. VAN LEER (dir.), L'espace de vie du malade l'hpital, Reconstitution d'espaces de salles de malades, Objets pouvant s'intgrer dans "la chambre" des XVIIe, XVIIIe et XIXe sicles, Documents iconographiques et autres, Exposition du 17 octobre au 11 novembre 1990, Montigny-leTilleul, 1990 (C.H.U. Andr Vsale Montigny-le-Tilleul). E.-J.-J. VAN OVERLOOP, Notice historique sur les institutions de bienfaisance et spcialement sur les hpitaux en Belgique, Bruxelles, 1849. H. VERHEYEN, Het sanatorium: herinneringen aan de nazitijd, Anvers, 1994. L. VERMEIREN et Ing. HANSEN, "Het hospitaalwezen: ziekenzorg voor armen", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 43-57. *Ch. WYSEUR-WILKIN, "La suppression des confrries religieuses aux Pays-Bas autrichiens. chec d'une rforme de Joseph II dans le domaine de la bienfaisance (8 avril 1786)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 21, 1983, pp. 3-39. Kl. WYTSMAN, Les anciennes fondations charitables et le systme hospitalier de l'an V, Termonde, 1866.

Lgislation - Wetgeving
Bienfaisance et action sociale - Zorg "De gewestelijke ontvangerij en de O.C.M.W.'s. Een onderzoek van de O.C.M.W.-Visies", in OCMW-Visies, III-3, 1988, pp. 21-24. "De gewestelijke ontvangerij en de O.C.M.W.'s. Een onderzoek van de O.C.M.W.-Visies", in De Gemeente, 5, 1988, p. 202. Les marchs de travaux, fournitures et de service au nom des communes et des centres publics d'aides sociale: recueil des principales dispositions lgales et rglementaires, Bruxelles, 1997 (Union des villes et des communes de Wallonie). Loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique et sur l'assistance mdicale gratuite. Documents lgislatifs, Bruxelles, 1893. Recueil de jurisprudence administrative en matire de domicile de secours, Bruxelles, 1865. R. AVERMAETE, Merkwaardigheden van de Commissie van openbare onderstand, Anvers, 1955. M.-L. BATAILLE, "De organieke wet betreffende de OCMW's: grote en kleine wijzigingen", in De Gemeente, 2, 1989, pp. 105-111. M.-L. BATAILLE en M.-C. LODEFIER, De werking van het O.C.M.W. Praktische handleiding ten behoeve van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de bestuurders van het O.C.M.W., Brussel, 1989. L. BAUWENS et L. CARPENTIERS, Loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique. Nouveau commentaire pratique, Framerie, 1905. F. BLONDEEL, "De wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving", in OCMW-Visies, VIII-1, 1993, pp. 3-8. G.E. BRIXHE, Manuel raisonn par ordre alphabtique de l'administration des bureaux de bienfaisance belges, Bruxelles, 1852. A. BROECKX, Handboek voor de bestuurders der godshuizen en weldadigheidsbureelen, Anvers, 1899. F. BUNDERVOET, "Portret van een nieuwe OCMW-dienst: De juridische bijstand", in OCMW-Visies, VI-3, 1991, pp. 11-15. BUTTGENBACH, "La rforme de l'assistance publique", in revue de l'administration et du droit administratif de la Belgique, 97, 1955, pp. 102-126. A. COPIN, "De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn", in Gemeentekrediet van Belgi, 119, 1977, pp. 54-67. M. DAMOISEAUX et H. HENRARD, Guide pratique de l'administration des bureaux de Bienfaisance & Hospices Civils, s.l., 1913.

H. DEBROUIN, A. GORY et F. WORMS, Trait thorique et pratique d'assistance publique, I, Paris, 1900. S. DE DECKER, Projet de loi sur les tablissements de bienfaisance, Discours prononc le 11 mai 1857 la Chambre des reprsentants, Bruxelles, 1957 (sic check date). P. DEGAND, M. RENAUDIERE, A. VANDEWEGHE en L. VANDEPUT, Openbare onderstand. Wet van 10 maart 1925. Commentaar, wetgeving en rechtspraak, Brugge, 1954. A. DE GRAEVE en P. DHAENENS, Maatschappelijk Welzijn. Commentaar bij de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Heule, 1996. C. DE GRONCKEL, Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Prcis du rgime lgal de l'assistance publique, Bruxelles, 1884. H. DE KERCKHOVE, Lgislation et culte de la bienfaisance en Belgique d'aprs des documents authentiques depuis le commencement du christianisme jusqu' nos jours, Louvain, 1852. A. DE MEREN, Lgislation sur la bienfaisance publique. Codification et commentaire des dispositions actuellement en vigueur, Bruxelles - Paris, 1903. B. DERKONINGEN, "Van jeugdbescherming naar jeugdbijstand: het dekreet inzake bijzondere jeugdbijstand (27 juni 1985)... Een visie vanuit het O.C.M.W.", in OCMW-Visies, IV-2, 1989, pp. 39-42. E. DUCPETIAUX, Des modifications introduire dans la lgislation relative aux enfants trouvs en Belgique, Bruxelles, 1834. Ch. FAIDER, Notice historique sur les dons et legs charitables . J. GLINEUR et P. ROCHET, Guide pratique de l'administration des Commissions d'assistance publique, Bruxelles, 1955. E. HELLEBAUT, Explication doctrinale et pratique du domicile de secours. Loi du 14 mars 1876, Bruxelles, 1883. H. HENRARD et G. MARCOTTY, Le Domicile de Secours, Bruxelles, 1909. E. HERTOGS, Code des bureaux de bienfaisance ou Trait alphabtique de l'assistance domicile, Bruxelles, 1884. P. JOORIS, De sociale hulp in verband met de hervorming van de Commissie van Openbare Onderstand, Heule, 1967 (Uitgave Hospitalia van het Verbond der Verplegingsinstellingen van Caritas Catholica). A.-M. LAMBRECH, "Openbaarheid inzake het O.C.M.W.-beleid. Wat men de "verklarende nota" (bij de begroting) en "het jaarverslag" (bij de rekening) - Wet van 29.12.1988 ", in OCMWVisies, IV-1, 1989, pp. 11-16. A MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 5de uitg., Gent - Leuven, 1973 (d. plus rcente ). M. MEYNTJENS-APERS, De rechtsverhouding tussen de gemeente en het O.C.M.W., Brugge, 1987. F. PUT, "Inzagerecht, bezoekrecht en geheimhouding binnen het O.C.M.W.", in OCMWVisies, IV-2, 1989, pp. 17-38. J. RENSON, La bienfaisance publique (Loi organique et lois spciales et les grandes oeuvres mdico-sociales), Lige, 1948. Ch. SOUDAIN DE NIEDERWERTH, Code administratif des tablissements de bienfaisance ou recueil complet des lois, arrts et rglements en vigueur en Belgique, concernant les hospices et les bureaux de bienfaisance, Bruxelles, 1937. P. VERBEKE, "Het nieuw boekhoudkundig plan voor de rusthuizen, woningcomplexen met dienstverlening en serviceflatgebouwen", in OCMW-Visies, IV-3, 1989, pp. 3-13. M. VERMAERKE en G.-P. LIBIN, O.C.M.W.-gids. Verzameling van de voornaamste wetten en uitvoerende besluiten met betrekking tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Brussel, 1989. Sant publique et hpitaux Volksgezondheid en hospitalen 30 ans de la loi sur les hpitaux en Belgique, s.l., 1994 (Ministre de la sant publique et de l'environnement). (Existe aussi en nerlandais). 30 jaar ziekenhuiswet in Belgi, s.l., 1994 (Ministerie van Volksgezondheid en leefmilieu) (Existe aussi en franais). Promoveert de programmawet de O.C.M.W.-ziekenhuisdirecteur tot supersecretaris ", in OCMW-Visies, III-4, 1988, pp. 37-39.

M. CRAPS, "Rglements, lgislations et contributions mdico-sociales dans le domaine de la lutte antivnrienne depuis la fin du XVIIIe sicle jusqu' nos jours", in Arch. Belg. Md. Soc., 17, 1957, pp. 477-505. D. DE CASTERLE et H. DU COUEDIC, "Les nouvelles lois belges face la maladie mentale", in L'information psychiatrique, 3, 1966, pp. 249-257 et 6, 1966, pp. 495-505. Ch. DE GRONCKEL, Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Prcis du rgime lgal de l'assistance publique, Bruxelles, 1884. Ch. DE GRONCKEL, Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Supplment au prcis du rgime lgal de l'assistance publique, Bruxelles, 1897. W. DE KEYZER, "Entre rpression et assistance charitable: la rglementation princire relative aux ladres forains en Hainaut", in C. Billen, J.-M. Duvosquel et A. Vanrie (d.), Hainaut et Tournaisis. Regards sur dix sicles d'histoire. Recueil d'tudes ddies la mmoire de Jacques Nazet (1944-1996), Tournai, 2000, pp. 313-330 (Publication extraordinaire de la Socit royale d'histoire et d'archologie de Tournai, 7). J. IMBERT, Histoire des hpitaux franais. Contribution l'tude des rapports de l'glise et de l'tat dans le domaine de l'Assistance publique; les hpitaux en droit canonique (du dcret de Gratien la scularisation de l'administration de l'Htel-Dieu de Paris en 1505), Paris, 1947 (L'glise et l'tat au moyen ge, VIII). J. IMBERT, "Le rgime juridique des tablissements hospitaliers du nord de la France au moyen ge", in Revue du Nord, 29, 1947, pp. 195-204. J. IMBERT, "L'influence de la lgislation hospitalire dans les dpartement belges et luxembourgeois (1795-1814)", in Annales Universitatis Saraviensis, II-4, 1953, pp. 286-299 ( site de ). J. IMBERT, Le droit hospitalier de la Rvolution et de l'Empire, Paris, 1954. J. JONCKHEERE, "Beschouwing vanuit de praktijk over 30 jaar ziekenhuiswetgeving", in Hospitalia, 38, 1994, pp. 9-13. E. LEBURTON, "La prise de dcision en Belgique en matire de sant publique (19451975)", in Res Publica, 25, 1983, pp. 635-653. M. MEYNTJENS-APERS, Het juridisch statuut van de O.C.M.W.-ziekenhuisgeneesheren, Brugge, 1991. H. NYS et A. PRIMS, La lgislation sur les hpitaux... est-ce l'impasse , Courtrai, 1980. G. PATERNOSTER, De rechtsveroudingen tussen de openbare ziekenhuizen en hun geneesheren, Brussel, 1985. A. PRIMS, De wet op de ziekenhuizen, Heule, 1994. F. SANO, La loi sur le rgime des alins, Anvers, 1899. J. SAUVEUR, Histoire de la lgislation mdicale belge, Bruxelles, 1862. K. SCHUTYSER, "De rechtpositie van de ziekenhuisarts (een proeve van dieptejuridische analyse)", in Acta Hospitalia, 1974, pp. .

Lproseries - Leprozerijen
La lpre dans les Pays-Bas (XIIe-XVIIIe sicles), Bruxelles, 1989 (Archives gnrale du royaume, Service ducatif, Dossier 6). Lepra in de Nederlanden (12de-18de eeuw), Brussel, 1989 (Algemeen Rijksarchief, Educatieve Dienst, Dossiers 2de reeks, 3). P.V. BETS, "Notice de la ladrerie de Terbanck, prs de Louvain, la chapelle dite Lazerny Rumpst et la condition sociale des lpreux dans le Brabant", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 7, 1870, pp. 307-328, 427-454 et 8, 1871, pp. 59-69. J. BORGNET, "Les Grands-Malades", in Annales de la Socit archologique de Namur, 1, 1849, pp. . J. BORGNET, Les Grands-Malades, Namur, 1850 (mme texte que l'article prcdent). W. DE KEYZER, M. FORRIER et . VAN DER EYCKEN, "L'volution des lproserie organise", in La lpre dans les Pays-Bas (XIIe-XVIIIe sicles), Bruxelles, 1989 (Archives gnrale du royaume, Service ducatif, Dossier 6), pp. . L. DEKEYSER, "Quelques considrations sur les lproseries belges du moyen ge", in Journal mdical de Bruxelles, 19, 1912, pp. 187-191, 20, 1912, pp. 201-203 et 23, 1912, 235-239. F. DE POTTER, De leproos in de middeleeuwen, Gand, 1891. N. HUYGHEBAERT, "L'origine ecclsiastique des lproseries en Flandre et dans le Nord de la France", in Revue d'histoire ecclsiastique, 58, 1963, pp. 848-857. G.N.A. KETTING, Bijdrage tot de geschiedenis van de lepra in Nederland, La Haye, 1922 (concerne le royaume des Pays-Bas). G. KURTH, La lpre en Occident avant les croisades, Paris, 1907. (Paris, 1891 ) F.F.J. LECOUVET, "Essai sur la condition sociale des lpreux au moyen-ge, principalement en Belgique et dans les pays limitrophes", in Messager des sciences historiques ... de Belgique, , 1861, pp. 418-443, , 1862, pp. 16-34 et 206-246, , 1864, pp. 55-84, , 1865, pp. 29-54 et 171-192. G. MARECHAL, "Lepra-onderzoek in Vlaanderen (XIVde-XVIde eeuw)", in Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, 14, 1976, pp. 27-65. G. MARECHAL, "Lepra in Vlaanderen", in Spiegel Historiael, 15, 1980, pp. 137-141. E. NEYLANTS, Leprozen in Vlaanderen, Biekorf, 1956. J. TRICOT-ROYER, "Les haitis dans les lproseries belges", in Atti dell' VIIIe Congresso internazionale di storia della Medicina (Roma, 1930), Pise, 1931. R. TRICOT-ROYER, "Les signes distinctifs de lpreux en Belgique", in Aesculape, Paris, aot 1929, pp. 215-226. M. UHRMACHER, Leprosorien in Mittelalter und frher Neuzeit, Cologne, 2000 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Karte und Beiheft VIII/5). M. UHRMACHER, Lepra und Leposorien im rheinischen Raum vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, Trves, 2006 (dissertation indite). A. UYTTEBROUCK, "Rflexions sur l'hbergement des lpreux dans les maladreries mdivales", in R.B.P.H., 45, 1967, pp. . A. UYTTEBROUCK, "Hpitaux pour lpreux ou couvents de lpreux Rflexions sur le caractre des premires grandes lproseries de nos rgions leurs origines", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 10, 1972, pp. 3-29. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, "A propos de l'article du Dr Tricot-Royer: Un point d'histoire: quelles taient les affections qualifies de lpreuses dans l'ancien duch de Brabant", in Janus, 27, 1928, pp. 221-226. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, La lpre dans le marquisat d'Anvers aux temps passs, Bruxelles, 1930 (Mmoire de l'Acadmie royale de mdecine de Belgique, 24, 3e fasc.). A. VIAENE, "Leprozen en leprozerijen in Vlaanderen, Bibliografisch overzicht", in Collationes Brugenses et Gandavenses, 7, 1961, pp. 289-314, 551-561, 8, 1962, pp. 122-127. A. VIAENE, Leprozen en leprozerijen in het oude graafschap Vlaanderen, Bruges, 1962 (Uitgave van de Gidsenbond van Brugge, 47).

Pestifrs et pidmies Pest en epidemien


W.P. BLOCKMANS, "De pest in de Nederlanden", in Spiegel Historiael, 437. , 1980, pp. 427-

J. CHARLIER, La peste Bruxelles de 1667 1669 et ses consquences dmographiques, Bruxelles, 1969 (Pro Civitate, Collection Histoire, srie in-8, 20). R. HERMANS, Les causes de l'pidmie de trachome en Belgique au XIXe sicle, Bruxelles, 1960. E. HUYS, "De pestziekte in 't Kortrijksche tijdens de jaren 1690", in H.G.O.K.K., n.s., 12, 1933, pp. 132-144. *J. MAY, "La peste de 1578 Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 12, 1974, pp. 79-95. G. MULS, "Aperu historique sur la prophylaxie de la peste Bruxelles", in Recueil de mmoires couronns et autres mmoires de l'Acadmie royale de mdecine de Belgique, 23, Bruxelles, 1928 ( ). L. TORFS, Fastes des calamits publiques survenues dans les Pays-Bas et particulirement en Belgique, depuis les temps les plus reculs jusqu' nos jours, vol., Paris - Tournai, 1859-1862. J. TRICOT-ROYER, "Les capucins et la peste en Belgique", in IX Congr. Int. Hist. Md., Bucarest, 1932, pp. (ainsi que dans Etud. Fr., LIVII (sic), 1935, pp. 270-271 et 616-635) (concerne princiapelement le XVIe sicle ). R. VAN DER MADE, "Les testaments de pestifrs au pays de Lige", in La vie wallonne, 29, 1955, pp. . J.A.M. VAN EIJCK, "Pestbestrijding in de 17de en 18de eeuw", in H. de Kok et H. Coppens (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994, pp. 53-62. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, Documents pour servir l'tude des maladies pestilentielles dans le marquisat d'Anvers jusqu' la chute de l'ancien rgime, vol., Bruxelles, 1931-1932 (C.R.H. ). H. VAN WERVEKE, "De zwarte dood in de Zuidelijke Nederlanden (1349-1351)", in Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wettenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi (Klasse der Letteren, XII, 3), Bruxelles, 1950.

Alins et psychiatrie Zwakzinnigen en psychiatrie


Fondation Julie Renson, 1957-1967, s.l., [1968]. Des fous dans la ville : Gheel (Belgique) et sa thrapie sculaire, Paris, 1979. "Projet d'organisation de l'assistance psychiatrique en Belgique", in Acta neurologica et psychiatrica Belgica, 2, 1960, pp. 154-243. Rapport de la Commission charge par Monsieur le Ministre de la Justice de proposer un plan pour l'amlioration de la condition des alins en Belgique et la rforme des tablissements qui leur sont consacrs, Bruxelles, 1842. Sant et maladie mentales en Belgique, Bilan, critique et perspective, Bruxelles, 1973 (Fondation Julie Renson). "Sint-Jan Baptiste te Zelzate. Een beknopt historisch overzicht", in De turfsteker, 3, 1998, pp. 6-16 (Centre psychiatrique). Stuyvenberggasthuis, Afdeeling voor Geesteszieken. Inwendig reglement voor den hoofdverpleger, hoofdverpleegster, verplegers en verpleegsters, Antwerpen, 1907. M. AFLALO, "Activit de rhabilitation en Belgique sous l'angle psychiatrique", in Cahier de mdecine du travail, 9, s.d., pp. 215-219. M. ALEXANDER, "Les malades mentaux et la radaptation sociale", in Rapport gnral sur le fonctionnement de l'Office de radaptation sociale pendant l'exercice 1930, Saint-Gilles, 1931, pp. 53-58. M. ALEXANDER, "La Ligue nationale belge d'hygine mentale", in Mosaque, 1, 1965, pp. 7-9. M. AMAND, "Rseau international "alternative la psychiatrie": A propos du Congrs de Rome (2-6 mai 1984), l'aprs-Rome", in Les perspectives, 4, 1984, pp. 177-182. R. AMIEL, "L'actualit dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalire", Archives belges de mdecines sociales, hygines, mdecines du travail et mdecine lgale, 5 mai, 1959. M. AUDISIO, La psychiatrie de secteur, Une psychiatrie militante pour la sant mentale, Toulouse, 1980. J. BAUDOUR, Problmes de planification hospitalire et extra-hospitalire, travail indit, U.L.B., 1971.

J. BAUDOUR, "conomie sanitaire et planification de l'assistance psychiatrique en Belgique", in L'information psychiatrique, 49, 1973, pp. 83-92. J.M.W. BINNEVELD et J. VAN LIEBURG, "De eerste psychiatrische revolutie in Nederland, een revolutie die niemand wilde", in Nederlands tijdschrift voor psychiatrie, 20, 19781979, pp. 517-534. J.M.W. BINNEVELD, C. BRINKGREVE, A.J. LAMEIJN, H.M.F. PEETERS, P. VANDERMEERSCH, C.P. DE VOS et J. VIJSELAAR, Een psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychiatrie, Baarn-Schoten, 1982. G. BLEANDONU et M. DESPINOY, Hpitaux de jour et psychiatrie dans la communaut, Paris, 1974. C. BLUMENTHAL, B. DUJARDIN, M.P. DURIEUX, C. GILLE, A. HAINAUX, M. KOJACK, P. LAMBERT, J.P. MATOT et N. MJELEM, Psychiatrie de secteur, les discours et les ralits, s.l., 1978. E. DE CRAENE, "L'activit de la Ligue nationale belge d'hygine mentale", in Congrs des mdecins alinistes et neurologistes (Bruxelles, 1er-7 aot 1924), Paris, 1925, pp. 1-4. Ch. DELREE, "Le Comit d'inspection des tablissements d'alins de l'arrondissement de Lige", in Fdration historique et archologique de Belgique, Congrs de Lige 1992, Actes, II, , 1994, pp. 199-213. J. DEMETS, Het Sint-Jozefshuis te Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas te Melle. 175 jaar psychiatrische zorgverlening door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Melle, 1983. F. DE WAELE, De krankzinnigenzorg te Gent van het einde van de 18de eeuw tot 1870. Onderzoek naar de houding van de mmatschappij t.o.v. krankzinnigen en de gevolgen ervan op de gestichtsverzorging, R.U.G., 1981 (mmoire de licence indit). J. DIERKENS, "5 ans d'activit la Fondation Julie Renson", in Mosaque, 2, 1966, pp. 7-12. E. DUCPETIAUX, De l'tat des alins en Belgique et des moyens d'amliorer leur sort, Bruxelles, 1832. E. ESQUIROL, des tablissements consacrs aux alins en France, et des moyens de les amliorer - Des maladies mentales considres sous les rapports mdical, hyginique et mdico-lgal, vol., Bruxelles, -1838. A.K. EVRARD, Korte inleiding tot de geschiedenis der psychiatrie, Amsterdam, 1955. I. EYKENS-DIERICKX, "Zwakzinnigen in Meerhout", in Meerhouts patrimonium, 20, 2003, pp. 18-23. S. FAELLI, La psychiatrie sociale en Belgique, Bilan et perspective, mmoire indit de licence spciale en psychiatrie, U.L.B., 1977. M. FOUCAULT, Histoire de la Folie l'ge classique, Paris, 1972. M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris, 1975. F. FOURQUET et L. MURARD, Histoire de la psychiatrie de secteur, 2e d. rev. et corr., Paris, 1980. J. GODDERIS, "De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingszorg", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 58-68. J. GODDERIS, "Ontwikkelingen in de psychiatrie", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 353-360. N. GUINOTTE, "60 ans d'hygine mentale en Belgique", in Unit dans la diversit, Rapport du symposium organis l'occasion du 60me anniversaire de la Ligue nationale belge d'hygine mentale, Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1983, Bruxelles, 1984, pp. 24-44. J. GUISLAIN, trait sur l'alination mentale et sur les hospices d'alins, vol., Amsterdam, 1826- . J. GUISLAIN, Trait sur les phrnopathies, ou doctrine nouvelle des maladies mentales, Bruxelles, 1833. J. GUISLAIN, Expos sur l'tat actuel des alins en Belgique, et notamment dans la Flandre-Orientale, avec l'indication des moyens propre amliorer leur sort, Gand, 1838. T. HAUSTGEN, "1896-1996: centenaire de la cration du premier service ouvert de psychiatrie en France", in Synapse, 132, 1997, pp. 41-44. E. HELIN, "Suggestion en vue de nouvelles histoires de la folie", in Les feuillets psychiatriques de Lige, III-2, 1970, pp. 203 . H. HUSQUINET, 'L'internement psychiatrique Lige dans la seconde moiti du XVIIIe sicle", in Actes du Colloque "Histoire et sant publique, 11-12 mars 1988 paratre .

T. KAPPELHOF, "De stichting van het oudste Nederlandse zinnelooshuis Reinier van Arkel. Een stedelijke oplossing voor een maatschappelijk probleem", in H. de Kok et H. Coppens (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994, pp. 17-35. F. LAURENT, Rapport de la commission des contentieux sur l'admission des alins indigents dans les hospices, Gand, 1866 (alins = fou a mettre ailleurs ). M.P. LENTZ, Statistique des alins en Belgique, Bruxelles, 1863. C. LIS et H. SOLY, Te gek om los te lopen Collocatie in de 18de eeuw, Turnhout, 1990. I. MACALPINE, Three Hundred Years of Psychiatry 1535-1860, Londres, 1963. P. MARCHAND, J. VERMEYLEN et all., Sant et maladies mentales en Belgique, Bruxelles, 1973 (Fondation Julie Renson). P. MARCHAND et F. HULET, "La Fondation Julie Renson", in Mosaque, 29, 1977, pp. 2933. P. MOREL, Dictionnaire biographie de la psychiatrie, Le Plessis-Robinson, 1996. J. ORENBUCH et C. BASTYNS, "Fins et moyens de la nouvelle politique psychiatrique belge", in Revue de l'Institut de sociologie, 3, 1978, pp. 209-227. J. ORENBUCH, "Comment organiser une psychiatrie intgre au dpart d'instances qui ne le sont pas, Le cas de la Belgique", in Troisime sminaire europen sur les politiques de sant: valuation et soin de sant mentale, Luxembourg, 26-28 mars, 1980, . F. PANSE, Das Psychiatrische Krankenhauswesen. Entwicklung, Stand, Reichweite und Zukunft, Stuttgart, 1964. J. POSTEL et C. QUETEL (dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, Toulouse, 1983. H. RONSE, "Internement et lgislation: quelques notions d'histoire", in Unit et dans la diversit, Rapport du symposium organis l'occasion du 60e anniversaire de la Ligue nationale belge d'hygine mentale, Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1983, Bruxelles, 1984, pp. 51-67. H. RONSE-DE CRAENE, De collocatiedossiers te Brugge in de XVIIIde eeuw, Bruges, 1993 (Vl. Ver. voor Familiekunde). C. RUTS, De 19de eeuwse krankzinnigenzorg te Sint-Niklaas: het Sint-Hironymusgesticht, 1852-1874, R.U.G., 1984 (mmoire de licence indit). F. SANO, La statistique des alins Anvers, Gand, 1899. F. SANO, La loi sur le rgime des alins, Anvers, 1899. Fr. SANO, De l'organisation des asiles-dpts en Belgique, Anvers, 1899. Fr. SANO, Eerste jaarverslag over de werkzaamheden op het stadasiel te Antwerpen (1907), Antwerpen, 1908 (tir--part des Annales de la Socit de Mdecine d'Anvers de 1908). F. SANO, "Guislain, 1797-1860", in Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift, VI, 24-31 octobre 1925, pp. 642-649. P. SIVADON, "Psychiatrie an 2000", in Mosaque, 16, 1972, pp. 27-30. P. SIVADON, "Psychiatrie d'hier et d'aujourd'hui", in La socit gnratrice de troubles mentaux , Bruxelles, 1978 (Fondation Julie Renson), pp. 9-13. A. STROOBANTS, "De verzorging van geesteszieken te Dendermonde", in Dendermondse Museum- en Archiefberichten, 16, 2002, pp. 9-13. C. VAN BRUWAENE, Krankzinnigenzorg te Kortrijk, 1840-1880: Sint-Anna, een private verpleeginstelling, R.U.G., 1982 (mmoire de licence indit). J.H. VAN DALE, Ontwikkeling, tegenwoordigen stand en toekomst van de gezinsverpleging in Nederland, Anvers, 1902. P. VANDERMEERSCH (d.), Psychiatrie, Godsdienst en Gezag. De ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie in Belgi als paradigma, Louvain, 1984. J. VAN DEVENTER, Krankzinnigenverpleging in de eerste helft der vorige eeuw, Amsterdam, 1901. A. VAN DONINCK, "Over gezinsverpleging van geesteszieken", in Vlaams geneeskundig tijdschrift, , 1931, pp. . J. VAN REMOORTEL, "La contribution de N. Guinotte", in Unit et dans la diversit, Rapport du symposium organis l'occasion du 60e anniversaire de la Ligue nationale belge d'hygine mentale, Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1983, Bruxelles, 1984, pp. 47-50. G. VAN RENYNGHE de VOXVRIE, "Psychiatrische zorgverlening in Vlaanderen van de Middeleeuwen tot de 18e eeuw", in Acta Belgica Historiae Medicinae, 6, 1993, pp. 23-34, 93-102. *W. VAN WAESBERGHE, "Het Belgische Krankzinnigenbeleid in de XIXde eeuw", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 22, 1984, pp. 69-96.

W. VAN WAESBERGHE, De 19de eeuwse krankzinnigenzorg te Antwerpen: studie van een stadsinstelling (1850-1896), R.U.G., 1985 (mmoire de licence indit; onuitgegeven licentiaatsverhandeling). K. VELLE, "Recht, gerecht en psychiatrie in Belgi (begin 19de eeuw-1030): territoriumstrijd tussen juristen en medici", in Acta Belgica Historiae Medicinae, 8, 1994, pp. 157-172. *D. VERHELST, Ch. HANCKE en G. GOYVAERTS, Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Antwerpen, Antwerpen, 1991. J. VERMEYLEN, "Une exprience d'assistance psychiatrique en secteur Bruxelles", in Le Stage Mons, 9, 1961, pp. 6-7. J. VERMEYLEN, "La psychiatrie en volution", in Espace de libert, 174, 1989, pp. 12-15. A. ZENONI et all., "Un foyer de post-cure Bruxelles, Pour sortir de la psychiatrie", in Information psychiatrique, 58, 1982, pp. 1057-1066. L'quipe M. AFLALO, A.M. CARETTE, P. VAN GYTE, A. VIGOUREUX, E. VINDEVOGEL et J. VERMEYLEN, "Six mois d'existence du Centre de radaptation sociale et d'intgration au travail", in Acta psychiat. belg., 73, 1973, pp. 112-121. M. AFLALO, J.M. DUFOUR, A. FLANDRE, A. VIGOUREUX et E. VINDEVOGEL, "Le CRIT, Centre de radaptation sociale et d'intgration au travail", in Acta psychiat. belg., 74, 1974, pp. 630-641. M. AFLALO, "La tolrance face la dviance dans un hpital de jour", in Collge des mdecins de l'agglomration bruxelloise, Bulletin officiel, 1, 1985, pp. 34-36. M. AFLALO, "Art-thrapie, crativit et institution psychiatrique", in Espace de Libert, 174, 1989, pp. 15-17. S. BOFFA, "Histoire de l'quipe", in L. Schouters-Decroly et J. Vermeylen (dir.), Hors les murs!, [Bruxelles], 2001, pp. 23-187. K. DAVIS et N. VERMEYLEN, "Images des institutions", in L. Schouters-Decroly et J. Vermeylen (dir.), Hors,les murs!, Bruxelles], 2001, pp. 190-212. G. LALOIRE, Le foyer de l'quipe: psychiatrie la demande , Bruxelles, 1980. L. SCHOUTERS-DECROLY et J. VERMEYLEN (dir.), Hors les murs! Naissance de la psychiatrie extrahospitalire, L'quipe - Histoire & philosophie, [Bruxelles], 2001. J. VERMEYLEN, "Dix ans de travail psychiatrique au secteur d'Anderlecht", in Mosaque, 16, 1972, pp. 7-14. J. VERMEYLEN, "Communaut thrapeutique et socit ou douze ans de vie au Foyer de l'quipe", in La socit gnratrice de troubles mentaux , Bruxelles, 1978 (Fondation Julie Renson), pp. 129-141. J. VERMEYLEN, "Naissance et illustration des structures intermdiaires", in L. SchoutersDecroly et J. Vermeylen (dir.), Hors les murs!, [Bruxelles], 2001, pp. 8-21.

Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jrusalem (Chevaliers de Rhodes puis de Malte) Hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem (Ridders van Rhodos en van Malta)
G. DANSAERT, Histoire de l'ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jrusalem, dit de Rhodes ou de Malte, en Belgique, Bruxelles - Paris, 1932. J. DELAVILLE LE ROULX, "Statuts de l'Ordre de Saint-Jean de Jrusalem", in Bibliothque de l'cole des Chartes, 48, 1887, pp. . J. DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire gnral de l'Ordre des Hospitaliers, vol., Paris, 1894- . R. DELLA FAILLE DE WAERLOOS, L'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jrusalem de Rhodes et de Malte / De soevereine militaire hospitaal orde van Sint Jan van Jeruzalem , van Rhodos en van Malta, Bruxelles, 1980. *L. DEVILLERS, Inventaire analytique des archives des Commanderies belges de l'ordre de Saint-Jean de Jrusalem ou de Malte, Mons, 1876. M. FORRIER, De orde van Malta in de zuidelijk Nederlanden (12de-18de eeuw). Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 19 februari tot 15 mei 1993, Bruxelles, 1993 (existe aussi en franais).

M. FORRIER, L'ordre de Malte dans les Pays-Bas mridionaux (XIIe-XVIIIe sicle), Exposition Bruxelles, Archives gnrales du royaume, du 19 fvrier au 15 mai 1993: catalogue, Bruxelles, 1993 (existe aussi en nerlandais). M. FORRIER (d.), L'ordre de Malte dans les Pays-Bas mridionaux (XIIe-XVIIIe sicle): dossier accompagnant l'exposition du mme nom aux Archives gnrales du royaume Bruxelles, Bruxelles, 1993 (existe aussi en nerlandais). M. FORRIER (d.), De order van Malta in de Zuidelijke Nederlanden (12de-18de eeuw), Bruxelles, 1993 (existe aussi en franais). B. LEFEBVRE, "Une visite priorale de la commanderie des chevaliers de Malte Vaillampont en 1682", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 12, 1930, pp. . P. VAN DEN BOSCH, "De orde van de Kruisheren in het verleden een Hospitaalorde ", in Handelingen van het XLIe congres, Mechelen, 3-6 - IX - 1970 / Annales du XLIe congrs, Malines, 3-6 - IX - 1970, II, Malines, 1971 (Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen), pp. 173-180. J.M. VAN WINTER, Sources concerning the Hospitallers of St. John in the Netherlands XIIth-XVIIIth centuries, Leiden, 1998 (Studies in the history of the Christian thought, 80). H.K. VON ZWEHL, Ueber die Caritas im Johanniter-Malteser)Orden seit seiner Grndung, Essen, [1929 ].

Croix-Rouge Rode Kruis


J.-J. BOUGARD, Association belge de secours aux militaires blesss, sous le patronage de S.M. Lopold II, roi des Belges. Rapport sur le lazaret de la Croix-Rouge Bruxelles, Bruxelles, 1871. A. BURGGRAEVE, La Croix-Rouge ou soins donner aux blesss de la guerre; suivi d'une communication faite l'acadmie royale de mdecine de Belgique, Bruxelles, 1870. E. CHOMETON-LORENTZ, La Crois-Rouge tait active: Bastogne 1940 1945: Des volontaires tmoignent, Bastogne, 1994 (Croix-Rouge de Belgique, Section locale). H. DEMAREST, Walt. BAES et R. ALLEYN, 125 jaar Rode Kruis afdeling Brugge: Jubileumboek 1870-1995, Bruges, 1995. L. DE MUNCK, "Het Belgische Rode Kruis en de Eerste Wereldoorlog", in P.-A. Tallier et R. Boijen (d.), La Belgique et la Premire Guerre mondiale. Etat des sources - Etat de la recherche. Actes du colloque des 8 et 9 novembre 2001 (Muse royal de l'Arme), Bruxelles, 2002 (Archives gnrales du royaume, Etudes sur la Premire guerre mondiale, 9), pp. 191-210. S. FOUQUART, "Het Belgisch Rode Kruis te Ronse tijdens de 2de Wereldoorlog", in Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 48, 1999, pp. 175-182. Ch. GERARD-GARROI, "La section ligeoise du service des bibliothques d'hpitaux de la Croix Rouge de Belgique", in Archives et bibliothques de Belgique, 44, 1993, pp. 211-232. W. NEYENS, "De Rode-Kruisafdeling Beerse", in Jb. Heemk. Kr. de Vlierbes, 16, 1994, pp. 69-126. Ph. STRAGIER et M. SOENEN, "Het Belgische Rode Kruis, afdeling Wevelgem (19431993)", in Wibilinga, 12, 1994, pp. 27-42.

Hpitaux militaires Militaire hospitalen


L'ambulance anversoise de la Croix-Rouge congolaise, Anvers, 1892. Comit anversois de secours aux militaires blesss en temps de guerre. Rapport sur les travaux du comit pendant la guerre de 1870 1871, Anvers, 1871. La Congrgation des Soeurs hospitalires de Saint-Augustin, attaches principalement au service des hpitaux militaires de Belgique, Bruxelles, 1934. "Historique et organisation du service de sant de l'arme belge", in Revue internationale des services de sant des armes de terre, de mer et de l'air, 44e anne, 5, 1971, pp. 417-420 (existe aussi en anglais). "History and general organisation of the Belgian medical military service", in Revue internationale des services de sant des armes de terre, de mer et de l'air, 44e anne, 5, 1971, pp. 421-424 (existe aussi en franais).

"Une lettre indite de Dominique Larrey", in B.S.B.E.N., 31, 1959, pp. 16-17. Manifestation en l'honneur de M. Clarier, inspecteur gnral du service de sant de l'arme, Bruxelles, 1886 (extrait AMB ). Un mot sur les principales amliorations introduites dans le service de sant de l'arme, Bruxelles, 1869. Projet tendant faire amliorer la position du service sanitaire de l'arme, Gand, 1853. Quelques considrations sur le projet de traitement, d'admission et d'avancement des mdecins militaires, adresses MM. les reprsentants de la Nation, s.l.n.d. (voir aussi Alexis). Rapport sur les travaux du comit anversois de secours aux militaires blesss pendant la guerre d'Orient, Anvers, 1878. Rflexions sur la pratique civile des mdecins militaires, soumises au Snat, par la Socit mdicale de Tournay, Tournai, 1847. Relev des soldats blesss recueillis dans les ambulances tablies par la ville de Bruxelles (19 octobre 1870), 2 vol., Bruxelles, 1870. "Secours aux blesss de guerre de 1815", in Bulletin de la Socit belge d'tudes napoloniennes, 40, 1962, pp. 23-24. Le service de sant de l'arme pendant la guerre (rponse au journal Le Scalpel), Bruxelles, 1871. . ALEXIS, Rflexions sur les projets de loi dterminant les traitements et l'avancement des officiers de sant de l'arme, prsents la Chambre des Reprsentants, Ypres, 1846. [ALEXIS], Rflexions sur le projet de traitement de traitement des officiers de sant de l'arme, prsentes la Reprsentation nationale, s.l.n.d. [ANACHE et TILLY], Considration sur le service mdical de l'arme, Gand, 1859. [ . BELOD], Quelques considrations sur le projet de loi d'organisation du service de sant de l'arme, s.l.n.d. F. BINARD, Lettre M. le mdecin de rgiment De Cond, s.l.n.d. V. DANNEELS, "Les chirurgiens la bataille de Waterloo", in Okgni. Bulletin trimestriel du Cercle d'histoire et d'archologie d'Ottignies, 20, 2002, pp. 14-15. R. DARQUENNE, "La conscription dans le dpartement de Jemappes (1798-1813). Bilan dmographique et mdico-social", in A.C.A.M., 67, 1970, pp. 1-425. F. DE BLOCK, "Les prceptes d'hygine militaire du Prince de Ligne", in B.B.S.M., 10, 1923, pp. 1183-1196. F. DE BLOCK, "Les prceptes d'hygine militaire du Prince de Ligne", in A.L., 17, 1936, pp. 5-38 (mme texte que l'article prcdent). H. DE CONDE, Un chapitre de l'histoire de l'ophthalmie dite des armes. De l'ophthalmie gonorrhique, de son origine et de ses rapports avec l'ophthalmie des armes et celles des nouveauxns, Bruxelles, 1865. J. DELFOSSE et A. FUSULIER, "Le service de sant de l'arme belge", in Revue internationale des services de sants des armes, 6, 1958, pp. (numro spcial ). A. D'ELHOUNGNE, A. ROUSSEL et A. BARTELS, Rvlations sur le service sanitaire de l'arme belge et sur la gestion de M. l'inspecteur-gnral Vleminckx adresses au pays et ses reprsentants, Bruxelles, 1837. J. DIDIER, "Dagboek van een brancardier", in Wibilinga, 7, 1994, 1, pp. 43-47, 2, pp. 49-53 (Premire guerre mondiale). H. DUPONT, Situation sanitaire du camp de l'Arouwimi (octobre 1889 octobre 1891). Rapport, Bruxelles, 1892 (extrait de la Presse mdicale belge). E. EVRARD, "La premire neutralisation par acte juridique d'un hpital militaire de campagne. L'hpital militaire franais de Marchienne-au-Pont (1677)", in Revue internationale des Services de sant des armes de terre, de mer et de l'air, 40, 1967, pp. 745-754, 833-846 et 921-938. E. EVRARD, La premire neutralisation par acte juridique d'un hpital militaire de campagne. L'hpital militaire franais de Marchienne-au-Pont (1677), Paris, 1967 (Numro spcial hors srie de la Revue internationale des Services de sant des armes de terre, de mer et de l'air; mme texte que l'article prcdent). E. EVRARD, "L'acte de sauvegarde de l'hpital militaire franais de Marchienne-au-Pont (1677). Premier document juridique de neutralisation d'un hpital militaire de campagne", in R.H.D., 35, 1968, pp. 535-545. E. EVRARD, "L'hpital de campagne franais de Marchienne-au-Pont (1677). Historique et signification de sa neutralisation dans le droit de la guerre", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica ilitari, 14, 1968, pp. 477-492.

E. EVRARD, "L'hpital de campagne franais de Marchienne-au-Pont (1677), in Pallas, 36, 1968, pp. 21-29. E. EVRARD, "Le service de sant militaire hollando-belge la bataille de Waterloo et dans les hpitaux de Bruxelles en juin 1815", in Revue belge d'histoire militaire, 25, 1983, pp. 61-96. E. EVRARD, "Brve histoire de l'organisation des soins dispenss aux blesss militaires dans les hpitaux belges, aprs la dernire campagne napolonienne (juin 1815)", in Histoire des sciences mdicales, 27, 1993, pp. 31-39. E. EVRARD, "Un pisode de l'expdition de l'Invincible Armada (1588). Les Flamands hospitaliss l'hpital naval espagnol du Ferrol (1590)", in Revue Belge d'Histoire Militaire, 30, 1994, pp. 565-594. E. EVRARD, Les ailes d'Esculape: une histoire de la mdecine aronautique au service de la Force arienne belge (1910-1974), Bruxelles, 1995. E. EVRARD et Jul. MATHIEU, Histoire de la mdecine militaire dans les provinces belges du moyen ge 1971, Bruxelles, 1996. J. FESTRAERTS, Sur l'organisation du service de sant de l'arme, Lige, 1855. J. FESTRAERTS, De la rorganisation du service de sant de l'arme, Lige, 1862. T. FLEISCHMAN, "Dominique Larrey, chirurgien en chef de la Grande arme, Sa carrire et son rle dans la rorganisation du service de sant", in Notre Vois-Onze Stem, 5, 1966, pp. 1-16 (Feuillet d'information, cole royale du service de sant). T. FLEISCHMAN, "Dominique Larrey, chirurgien en chef de la Grande arme, Sa carrire et son rle dans la rorganisation du service de sant", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 12, 1966, pp. 241-252 (mme article que le prcdent). T. FLEISCHMAN, "Dominique Larrey en Belgique", in BSBEN, 17, 1967, pp. 4-12. H.P. GOUZEE, Notice sur la statistique et les constitutions pidmiques de l'hpital militaire d'Anvers depuis 1826 jusqu'en 1840, Gand, 1841. E. GUBIN et V. MONTENS, "La symbolique de la souffrance. Les infirmires en 19141918", in Sextant, 3, 1994-1995, pp. 83-106. G. HAUTECLER, "La mission Bouillon de Mr Merchie, inspecteur gnral du service de sant (8-13 septembre 1870)", in C.F., 11-3, 1954, pp. 221-235. Fr. JACQUET-LADRIER, "Un pisode de la premire occupation franaise Namur: le transfert de l'hpital militaire au chapitre Saint-Pierre (1792-1793)", in Le Guetteur Wallon, 72, 1996, pp. 163-168. P. JADIN, "Aot 1914-aot 1915. Journal d'un "ambulancier"", in Rif tout dju, XLIV-403, 1998, sans pagination (Journal de Jules Bellot de Baisy-Thy). B.-A. JANSEN, Contribution l'tude de l'hygine des hpitaux militaires et des casernes, Bruxelles, 1876 (tir--part extrait des archives mdicales belges). Soeur JOSEPH, "Tmoignage: mai 1940 l'hpital de Nivelles", in Rif tout Dju, 245, 1981, p. 3. J. KOHLBACHER, "Parochiale geschiedenis. Over de gouden mijnwerkers-brancardiers SintBarbara", in Eisden, 16, 1999, pp. 17-20. J. LEMAHIEU, "Een Poperingse priester-brancardier-legeraalmoezenier-schrijver August Benoot", in Aan de Schreve. Kring voor Heemkunde. Poperinge en omstreken, 33, 2003, pp. 35-60. P. LIERNEUX, "L'abbaye de la Rame au secours des blesss de la bataille de Ramillies", in Th. Coomans (d.), La Rame, Abbaye cistercienne en Brabant Wallon, Bruxelles, 2002, pp. 97-102. J.M. MATHESON, "Comments on the medical aspect of the battle of Waterloo (1815)", in Medical History (Farham), 10-2, 1966, pp. 204-207. . MATHIEU, "Secours belges en 1870", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica military, 9, 1963, pp. 291-386 (fasc. spcial consacr au centenaire de la Convention de Genve). Z. MERCHIE, Guerre de 1870-1871. Les secours aux blesses aprs la bataille de Sedan, avec documents officiels l'appui, Bruxelles, 1876. A.-J., MEYENNE, Rorganisation du service sanitaire de l'arme belge. Projet de loi, rapports, amendements, discussion parlementaire et loi sur cette rorganisation, Bruxelles, 1847. A.-J. MEYENNE, De la construction des casernes au point de vue de l'hygine, Bruxelles, 1847. M. MULDER, E. DE JONG et R. VAN HEE, "Vrouwelijke chirurgen in het leger", in Geschiedenis der geneeskunde, 9, 2002-2003, pp. 139-149. P. NEFORS, Inventaris van de Dienst voor de oorlogsslachtoffers - Inventaire des archives du Service des victimes de la guerre, Bruxelles, 1997 (Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij - Centre d'tudes et de documentations guerres et socits contemporaines).

H. PELZER, "Ende des 18. Jahrhunderts: Militrhospitler in Eupen", in Geschichtliches Eupen, 28, 1994, pp. 135-155. Ch. RASCAR, "Mmorial des militaires natifs des cantons de Nivelles et de Genappe incorpors dans les armes franaises et dcds dans des hpitaux de 1798 1814", in Bulletin d'histoire et d'archologie nivelloises, 1, 1967, pp. 69-77; 85-99. E. ROCHEDIEU, Comit du pain, secours aux blesses et aux victimes de la guerre, sous le patronage de S.M. Lopold II, roi des Belges. Rapport gnral, Bruxelles, 1871. R. ROELANTS, "Van Kazerne tot Asielcentrum", in Hobonia, Heemk. kr. Hoogboom, 1997, pp. 31-48. [. ROMBERG], Socit internationale de secours pour les prisonniers de guerre. Compte rendu des oprations du comit de Bruxelles, Bruxelles, 1871. E. ROMBERG, Des prisonniers de guerre. Rapport prsent au Congrs international d'hygine et de sauvetage de Bruxelles, Bruxelles, 1876. A. SICARD, "Le service de sant du corps de cavalerie pendant la campagne de Belgique en 1940: quelques souvenirs personnels", in H. des Sc. mdicales (Paris), 24, 1990, pp. 191-199. A. UYTTERHOEVEN, Institution en Belgique d'une socit internationale et permanente pour concourir, en temps de guerre, au service de sant des armes, Bruxelles, 1864. G. VAN BOCKSTAELE, "De hulporganisaties in Geraardsbergen tijdens W.O. I.", in Het Land van Aalst, 45, 1993, pp. 47-56. G. VANDERMEER, Recherches sur les causes, l'histoire et le traitement de l'ophthalmie militaire... suivies de considrations anatomico-physiologique sur l'il, par V. Fohmann, Lige, 1835. G.F. VAN DOMMELEN, Geschiedenis der militaire geneeskundige dienst in Nederland, , 1857. H. VANGASSEN, "Over de verpleging van de gekwetste soldaten en de wederwaardigheden van een chirurgijn in de jaren 1658-1676, in L.A., 9, 1959, pp. 131-137. P. VANLEENE, " "I look forward to Furnes". Engelse verpleegsters aan het Ijzerfront", in Gidsenkring (Bruges), 33, 1995, pp. 3-6. L. VAN MEERBEECK, "Le service sanitaire de l'arme espagnole des Pays-Bas la fin du XVIe et au XVIIe sicle", in Revue internationale d'histoire militaire, 20, 1959, pp. 479-493. L. VAN MEERBEEK, "Le service sanitaire de l'arme espagnole des Pays-Bas la fin du XVIe sicle et au dbut du XVIIe sicle", in Rev. Int. Md. Mil., 1, 1959, pp. 479-494. L. VAN MEERBEECK, "La charit aux armes dans les circonscriptions belges lors du dbarquement anglais Walcheren en 1809", in R.I.H.M., 29, 1970, pp. 747-773. J.-F. VLEMINCKX, Rponses aux faits imputs l'administration du service de sant dans le pamphlet de MM. d'Elhougne, Roussel et Bartels, Bruxelles, 1837 (voir la rfrence sous ces noms). L. VRANCKEN, Un mot sur les secours donns Anvers aux blesss de la bataille de Waterloo, Anvers, 1852. M. WILLEMS, "L'aumnerie militaire Spa durant l'occupation allemande de 1940-1944", in H. et archol. spadoises, 19, 1993, pp. 135-138. Antwerpen P. LOMBAERDE, W. STRECKER, D. THIERS, K. BOVING et M. JACOBS, Het militair hospitaal Antwerpen. Van ziekenhuis tot woonhuis, Antwerpen, 2003 (Werkgroep militair hospitaal). Beverlo P. DELAMEILLIEURE, "Het militair hospitaal van Beverlo", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 12, 1966, pp. 79-91. Bruxelles - Brussel MULLIER, Notice sur le nouvel hpital militaire de Bruxelles, Bruxelles, 1889 (extrait AMB ). F. PUTZEYS et E. PUTZEYS, Hygine des agglomrations militaires. Description de l'hpital militaire de Bruxelles, Gand et Lige (ou partie du titre ), 1889 (extrait de la revue militaire belge) . E. PUTZEYS et F. PUTZEYS, Description de l'hpital militaire de Bruxelles, Lige, 1889. Enghien - Edingen

Y. DELANNOY, "Il y a deux sicles: l'hpital militaire d'Enghien (1794-1795)", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 30, 1995-1996, pp. 189-213. Gent "Notice historique de l'hpital militaire de Gand", in Notre Voix-Onze Stem, 3, 1966, p. 24 (feuillet d'information, cole royale du service de sant). P. DIERICKX, "Geschiedenis van de gebouwen van het militair hospitaal", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 11, 1965, pp. 377-382. L. HEINTZ, "L'hpital militaire de Gand", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 11, 1965, pp. 359-375. Lige Exposition du millnaire de Saint-Laurent de Lige. glise, abbaye, hpital militaire, catalogue, 23 septembre-23 octobre 1968, Lige, 1968). E.-M. DECHENE, "L'hpital militaire de Lige, ancienne abbaye de Saint-Laurent. Aperu historique", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 7, 1961, pp. 585-608. M. FLORKIN, "Fondation Lige (1836) d'une cole de mdecine vtrinaire et d'une cole de pharmacie l'initiative de vtrinaires et de pharmaciens militaires", in R. Lejeune (d.), Saint Laurent de Lige, Lige, 1968, pp. 257-258. R. LEJEUNE (d.), Saint-Laurent de Lige, glise, abbaye et hpital militaire, Mille ans d'histoire, Lige, 1968. R. MATHAR et P. WILMET, "Petite histoire de l'hpital militaire Saint-Laurent de Lige de 1830 au dbut du XXe sicle", in R. Lejeune (d.), Saint Laurent de Lige, Lige, 1968, pp. 259-270. J. MATHIEU, "L'hpital de la libert Saint-Laurent de Lige (1789-1814)", in R. Lejeune (d.), Saint Laurent de Lige, Lige, 1968, pp. 227-250. J. VANHOVE, "Les surs hospitalires de Saint-Augustin l'hpital militaire Saint-Laurent de Lige (de 1839 nos jours)", in R. Lejeune (d.), Saint Laurent de Lige, Lige, 1968, pp. 307-311. Mechelen I. ETIENNE, "Malines et la pharmacie militaire espagnole", in Bulletin du Cercle Benelux d'histoire de la pharmacie, 29, 1962, pp. 1-4. E. EVRARD, "L'hpital militaire royal espagnol de Malines au XVIe et au XVIIe sicle", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 10, 1964, pp. 473-479. M. PARILLA HERMIDA, El hospital militar espanol de Malinas en los siglos XVI y XVII. Recopilado y precedido de una narracion succinta acerca de la hospitalizacion en Espana, Madrid, 1964 (Servicio geografico del ejercito). L. VAN MEERBEECK, "L'hpital royal de l'arme espagnole des Pays-Bas Malines en l'an 1637", in Annales du Cercles archologique, littraire et artistique de Malines, 54, 1950, pp. 81-125. L. VAN MEERBEECK, "Le premier hpital militaire d'Europe fut tabli Malines", in CL, n. sr., 9, 1960, pp. 25-39 (mme texte que l'article prcdent). L. VAN MEERBEECK, "Le premier hpital militaire d'Europe fut tabli Malines", in Connaissance de l'histoire, 1960, pp. 131-135 (mme texte que l'article prcdent). Mons F. DE BLOCK, "L'hpital royal militaire de Mons", in Bulletin belge des sciences militaires, II-2, 1938, pp. 151-189. Namur L. BARBIER, "Les hpitaux militaires et les hospices de Namur sous le rgime franais", in Les amis de la citadelle de Namur, 50, 1990, pp. 10-14. Ph. BRAGARD, "Les fournitures l'hpital militaire de Namur en 1703", in Les amis de la citadelle de Namur, 35, 1986, pp. 5-8.

Ph. BRAGARD, "L'hpital militaire de Namur aux XVIIe et XVIIIe sicles et ses btiments. Contribution l'histoire de la mdecine aux armes dans les anciens Pays-Bas", in Annales de la Socit archologique de Namur, 70, 1996, pp. 109-164. F. JACQUET-LADRIER, "Un pisode de la premire occupation franaise Namur: le transfert de l'hpital militaire au chapitre Saint-Pierre et sainte-Begge (1792-1793)", in Le Guetteur Wallon, 72e anne, 1996, pp. 163-169. Oostende Fred. HUBRECHTSEN, "Exit militair hospitaal", in De Plate, 23, 1994, pp. 13-17. W. VAN BELLE, A. BEELAERTS et A. LOWYCK, "Geschiedenis van het militaire hospitaal te Oostende", in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari, 9, 1963, pp. 2342. P. VANHECKE, Het militair hospitaal te Oostende, Ostende, 1992.

Archives - Archief
Bewaartermijn van documenten in ziekenhuizen, Overzicht, s.l., 1989 (V.O.V). Bewaartermijn van documenten in ziekenhuizen, Inlichtingsnota, s.l., 1992 (V.O.V). Bewaringstermijn van documenten in het ziekenhuis, Inlichtingsbrief, s.l., 1988 (V.O.V.). Het archief van de hospitaalcongregaties, Bruxelles, 1996 (Archives gnrales du royaume, Miscellanea archivistica, Studia 84). "La dure de conservation des documents dans l'hpital", in AVIS. Revue priodique dite par l'Association des tablissements publics de soins, 64, 1988, pp. 22-29. Uit de vergeethoek. archiefbeheer en archiefzoerg bij de West-Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), Brugge, 2002 (Provincie West-Vlaanderen, Archiefdienst "De provincie West-Vlaanderen en de Archivistiek 3"). E. AERTS, Het OCMW-archief in het arrondissement Leuven. Inspectierapport, Brussel, 1994 (Miscellanea Archivistica, Studia 59). G. ASAERT, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 48). P. BAUWENS, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Huy. Rapport d'inspection, Bruxelles, 1996 (Miscellanea Archivistica, Studia, 82). Herm. COPPENS, Archiefbeheer in gemeenten en O.C.M.W.'s, Bruxelles, 1997 (Archives gnrales du royaume, Miscellanea archivistica, Manuale 20). H. DECEULAER et Y. DOCKX, Ministerie van Volksgezondheid. Inventaris van de series Koninklijke en Ministerile Besluiten, 1830-1978, Bruxelles, 2004, (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen 352). H. DECEULAER et P.A. TALLIER, Ministerie van Volksgezondheid. Inventaris van de series notulen van de direstieraad, 1944-2001, Bruxelles, sous presse (Algemeen Rijksarchief, ) P. DE COMMER, Het modern archiefbeheer van de centrale bestuursadministratie van het O.C.M.W. van Antwerpen na de fusie op 1 april 1983, Brussel, 1990 (Onuitgegeven verhandeling VU Brussel, Bijzondere licentie technologie, studierichting archiveringstechnieken). P. DE COMMER, "Het modern archiefbeheer van de centrale bestuursadministratie van het OCMW van Antwerpen na de fusie op 1 april 1983", in J. Baerten, F. Scheelings et J. Verhelst (d.), Archiefinitiatie. Archiefproblemen en oplossingen. De eerste resultaten van de verhandelingen van de bijzondere licentie Archiveringstechnieken, Bruxelles, 1991, pp. 73-88. P. DE COMMER, O.C.M.W.-Antwerpen. Bewaar- en vernietigingslijst voor archiefbescheiden gevormd en beheerd door het kantoor van de ontvanger, Antwerpen, 1994. P. DE COMMER, O.C.M.W.-Antwerpen. Bewaar- en vernietigingslijst voor archiefbescheiden gevormd en beheerd door de personeelsdienst, Antwerpen, 1995. P. DE COMMER, "De Antwerpse aalmoezeniers, rechtsvoorgangers van het OCMW: archiefvorming en archiefbeheer in het Ancien Regime", in Bibliotheek- en archiefgids, 75, 1999, pp. 108-117. I. DELATTE, Inventaire des archives des Monts-de-Pit, Bruxelles, 1991 (Archives gnrales du Royaume, Intruments de recherche tirage limit, 90).

C. DEPAUW, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Mons. Rapport d'inspection, Bruxelles, 2001 (Archives gnrales du Royaume, Miscellanea Archivistica, Studia 131). P. DE RIDDER, "De archieven van de hospitalen, godshuizen en liefdadigheidsinstellingen en het taalgebruik te Brussel (voor 1794)", in Eigen Schoon en de Brabander, 88, 2000, pp. 1-59. E. FRANKIGNOULLE et P. BONENFANT, Notes pour servir l'histoire de l'art en Brabant, Bruxelles, 1935 (On y trouve un chapitre sur l'excution de travaux de caractres artistiques et sur l'acquisition et vente d'uvres d'art dans les anciens tablissements de secours bruxellois). G. GADEYNE, het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 49). C. GOUVIENNE, Tableaux de tri. Archives du CPAS de Charleroi, [Charleroi], [2003]. P. HANNICK, Inspection des archives de communes et de C.P.A.S. de l'arrondissement d'Arlon. Rapport, Bruxelles, 1999 (Miscellanea Archivistica, Studia 114). S. HENDRIX, Analyse van de documentproduktie in het OCMW van Halle met het oog op een latere selectie en vernietiging, Brussel, 2000 (Onuitgegeven verhandeling VU Brussel, GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer). L. HONNORE et M. LIBERT, Conservation empirique ou gestion cohrente Les secrtaires de CPAS confronts aux archives, Bruxelles, 2004 (Miscellanea Archivistica, Studia 157). L. HONNORE, M. LIBERT et M. NUYTTENS, Archief gevormd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Selectielijst en ordeningsplan, Brussel, 2005 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincin, Archiefbeheersplannen en selectielijsten, 1). L. HONNORE, M. LIBERT et M. NUYTTENS, Archives produites par les Centre publics d'Action sociale, Plan de classement et tableau de tri, Bruxelles, 2005 (Archives gnrales du royaume et archives de l'tat dans les provinces, Tableaux de Gestion et tableaux de tri, 2). E. HOUTMAN, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Inspectierapport, Brussel, 1995 (Miscellanea Archivistica, Studia 77). E.R. HUFFMAN, Manual for medical record librarians, Berwyn (Ill.), 1968. V. KERCKHOVE, De sociale dossiers van het Kortrijkse O.C.M.W. Een voorstel tot een bewaar- en vernietigingslijst, Brussel, 1999 (Onuitgegeven verhandeling K.U.L. - V.U.B. - R.U.G., Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer). V. KERCHOVE, "De sociale dossiers: een voorstel inzake bewaren en vernietigen", in O.C.M.W. Visies. Driemaandelijks tijdschrift voor de Vlaamse Gewestelijke Sektie van de O.C.M.W.Sekretarissen, XV-2, 2000, pp. 21-27. F.C.J. KETELAAR, "Academische ziekenhuizen en de Archiefwet. Lokt van Herten uit tot een ambtsmisdrijf ", in Nederlands Archievenblad, 91, 1987, pp. 151-152. F.C.J. KETELAAR, "Archiefselectie en historisch onderzoek", in Nederlands Archievenblad, 95, 1991, pp. 119-122. R. LAURENT, Inspection des archives des communes et des CPAS de l'agglomration bruxelloise, Bruxelles, 1992 (Miscellanea Archivistica, Studia 21). L. LE GRAND, "Comment composer l'histoire d'un tablissement hospitalier. Sources et mthode", in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 16, 1930, pp. 161-239. F. LOGE, "Het beroepsgeheim met de betrekking tot de individuele dossiers van de O.C.M.W.'s", in De Neutrale Mutualist, december 1987. N. MADDENS, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea archivistica, Studia 52). G. MARECHAL, "Het OCMW-archief: taak en uitdaging voor de secretaris", in O.C.M.W. Visies. Driemaandelijks tijdschrift voor de Vlaamse Gewestelijke Sektie van de O.C.M.W.Sekretarissen, VI-1, 1991, pp. 24-29. G. MARECHAL, Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel I., Burgerlijke, Stand, Bevolking, Militie, Financin, Brussel, 1986 (Miscellanea Archivistica, XLI). G. MARECHAL, Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel II., Personeel, Openbare Veiligheid en Inwendige Ordehandhaving, Openbare Gezondheid en Milieubeheer, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Toerisme, Jeugd, sport en Recreatie, Brussel, 1990 (Miscellanea Archivistica, Studia, 7). G. MARECHAL, Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel III., Onderwijs, Handel en Nijverheid, Verkeer en Landbouw, Sociale Zaken, Gemeentelijke Voogdij over en Administratief Toezicht op de Openbare Welzijnsinstellingen, Gemeentelijke Voogdij over en Administratief Toezicht op Kerkbestuur en Eredienst, Opeisingen en bevoorrading, Gemeentebedrijven, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia, 45).

G. MARECHAL, "Het centrum voor hedendaagse medische archieven in het Wellcome Institute for the History of Medicine", in Bibliotheek- en Archiefgids, 65, 1989, pp. 165-170. H. MAXWELL-STEWART and A. TOUGH, "Cutting the Gordian Knot: Or How to Reserve Non-Current Clinical Records without Being Buried in Paper", in Archivaria, 41, 1996, pp. 70-71. J. MERTENS, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Gent. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 37). W. MLLER und D. SPECK, "Empfehlungen fr die Schriftgutverwaltungen der Kliniken und Institute mit Aufgaben der Krankenversorgung", in Der Archivar, 50, 1997, kol. 563-570. M. NUYTTENS, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Ieper. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 36). M. NUYTTENS en D. BEIRENS, "Beheer van en toezicht op archief van OCMW's, gemeenten en provincies, Aflevering 1: De definitie, het nut en het wettelijk kader", in BinnenBand, 39, oktober 2004, pp. 25-29. M. NUYTTENS en D. BEIRENS, "Beheer van en toezicht op archief van OCMW's, gemeenten en provincies, Aflevering 2: Het toezicht op de archiefvorming en de toekomst", in BinnenBand, 40, december 2004, pp. 24-28. M. NUYTTENS en M. VANDERMAESEN, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Veurne. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 37). M. NUYTTENS en M. VANDERMAESEN, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 43). P. SERVAIS et F.H. ROGER, "Les archives mdicales hospitalires: organisation et possibilits d'utilisation", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 18, 1982, pp. 71-96. A. VANDEN BUSSCHE, "Bewaringstermijnen voor documenten in ziekenhuizen", in Hospitalia, 2, 1983, pp. 65-66. A. VANDEN BUSSCHE, W. VERCRUYSSEN en C. BOONEN, Het bewaren van documenten in rusthuizen en R.V.T.'s, s.l., 1992 (Verbond der Verzorginstellingen, Inlichtingsnota, 1992/44). V. POINSOTTE, "A propos de la rglementation des archives mdicales hospitalires", in Gazette des archives, 167, 1994, pp. 382-383. K. SCHUTYSER, Eigendomerecht en medische dossiers, s.l., 1988. *P. SERVAIS et F.H. ROGER, "Les archives mdicales hospitalires; Organisation et possibilits d'utilisation", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 18, 1980, pp. 71-96. M. VAN DER EYCKEN, Het gemeente- en OCMW-archief in de provincie Limburg. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 47). H. VAN DER WEE, "Les archives hospitalires et l'tude de la pauvret aux Pays-Bas du XVe au XVIIIe sicle", in Revue du Nord, 48, 1966, pp. 5-16. J.H.S., VAN HERTEN, "Bewaartermijnen voor medische gegevens en dossiers", in Nederlands Archievenblad, 10, 1986, pp. 303-310. J.H.S. VAN HERTEN, "De archiefwet en academische ziekenhuizen", in Nederlands Archievenblad, 91, 1987, pp. 146-150. A. VANRIE, Inspection des archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement de Nivelles. Rapport gnral, Bruxelles, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 34). W. VERCRUYSSEN, "De wettelijke termijnen inzake het bewaren van documenten in ziekenhuizen", in Hospitalia, Driemaandelijks tijdschrift van de V.Z.W. Verbond der Verzorgingsinstellingen, april-juni 1994, pp. 55-60. Ch. VERSCHAEREN, "O.C.M.W. ziekenhuisarchieven: problemen van selectie en bewaring", in M. Griet (d.), "Een kompas met vele streken". Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, Anvers, 1994 (Vl. Ver. voor Biblioth.-, Arch.- en Documentatiewezen), pp. 216-222. J. VERSCHAEREN, "OCMW- ziekenhuisarchieven: problemen van selectie en bewaring", in G. Marchal (d.), Een kompas met vele streken. Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, Antwerpen, 1994, pp. 216-222. J. VERSCHAEREN, Burgerlijke Godshuizen, Burelen van Weldadigheid, Commissies van Openbare Onderstand en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Organisatie, bevoegheden, archiefvorming, Brussel, 2001 (Miscellanea Archivistica, Manuale 46). J. VERSCHAEREN, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 44).

M. WISCHNATH, "Einfhrung zu den Bewerkungs- und Erschliessungsempfehlungen fr Krankenakten", in Der Archivar, 51, 1998, kol. 233-244. J.-M. YANTE, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Neufchteau. Rapport d'inspection, Bruxelles, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 35).

Architecture et patrimoine Architectuur en erfgoed


Construction et arrangement intrieur des hpitaux et des hospices, Circulaire, Instruction, Bruxelles, 1884. Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005 (voir les numros ; existe aussi en nerlandais). Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20 eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Bruxelles, 2005 (voir les numros ; existe aussi en franais). J.-M. BASYN, "Hpitaux de l'entre-deux guerres", in L'architecture hospitalire en Belgique, Bruxelles, 2004 (Cahier monumenten & Landschappen, 10), pp. 66-75. P. BONENFANT, "Le muse de l'Assistance publique de Bruxelles", in Archives et bibliothques de Belgique, 4, 1927, pp. 73-75. P. BONENFANT, "Le muse de l'Assistance publique de Bruxelles", in Bulletin officiel du Touring Club de Belgique, 23, 1927, pp. 204-206. G. BRUNFAUT, "Hpitaux", in L'mulation, 4, 1939, pp. 54-65. G. BRUNFAUT, "Principes de l'architecture hospitalire", in Btir, octobre 1935, pp. 390395. G. BRUNFAUT, "L'organisation des hpitaux", in La Maison, aot 1945, pp. 155-158. U. CRAEMER, Das Hospital als Bautyp des Mittelalters, Cologne, 1963. P. DERLEYN et J.-M. LIESSE, Muse belge de radiologie Bruxelles, Gottechain, 1999. C. DICKSTEIN-BERNARD, Les collections du Centre Public d'Aide Sociale, Bruxelles, 1994 (Musea Nostra, 34) (existe aussi en nerlandais). C. DICKSTEIN-BERNARD, De verzamelingen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Brussel, 1994 (Musea Nostra, 34) (existe aussi en franais). Brig. FOSSION, "Les collections du Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles", in Clio:revue de l'Association des historiens de l'UCL, 107, 1996, pp. 9-11 (Aperu des archives). J. GUISSET, "Art dco et modernisme dans les structures publiques, Les hpitaux", in Modernisme et art dco, Lige, 2004, pp. 89-93. D. HAVENNE, Architecture hospitalire: volution du plan travers l'histoire, 2., Moyen ge, Ve-XVe sicle, Louvain-)la-Neuve, 1982 ( quid des autres vol.). E. HENNAUT et M. DEMANET, "V. Les quipements de sant et sportifs, Le visage de la mdecine, Un sicle d'architecture hospitalire 1820-1940", in Art et architecture publics, Lige, 1999, pp. 80-87. T. HOET, rflexions sur l'avenir hospitalier, Bruxelles, 1988. D. LEISTIKOW, Dix sicles d'architecture hospitalire en Europe. Une histoire de l'architecture hospitalire, Ingelheim-am-Rhein, 1967. J. LE MAIRE, "Dmolition / reconstruction des hpitaux du CPAS au XXe sicle", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 117-139 (existe aussi en nerlandais). J. LE MAIRE, "Afbraak-en-heropbouw van de OCMW-ziekenhuizen in de 20e eeuw", in Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20e eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Brussel, 2005, pp. 117-139 (existe aussi en franais). N. POULAIN, "Habiter dans une clinique", in Maison d'hier et d'aujourd'hui, 117, 1998, pp. 2-11. Y. ROBERT "Mdecine et muses. L'art de gurir: un patrimoine ", in Les nouvelles du patrimoine, 76, 1998, pp. 26-27. F.-A. SONDERVORST, "Le Muse de l'histoire de la mdecine del'Universit de Louvain", in rev. Md. Lovuv., 16, 1951, pp. . J. TRICOT-ROYER, "La visite mdico-historique de Bruges", in Brux. Md., VI (1), 1926, pp. 588-605. D. VAN DE VIJVER, "Vers une architecture qui soigne. Constructions d'hpitaux pavillons en Belgique au XIXe sicle (1780-1914)", in L'architecture hospitalire en Belgique, Bruxelles, 2004 (Cahier monumenten & Landschappen, 10), pp. 54-65.

Revues - Tijdschriften
Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux / Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 28 vol., 1963-1993.

Bibliographies - Bibliografien
E. COSYNS-VERHAEGEN, F. GOFFIOUL et J. BOBON, Psychiatrie et hygine mentale, Principe de bibliothconomie et de bibliographie, Bruxelles, 1964-1965. E. COSYNS-VERHAEGEN, Psychiatrie et hygine mentale, Catalogue collectif des priodiques de psychiatrie, hygine mentale et sciences connexes se trouvant dans les principales bibliothques de Belgique, Bruxelles, 3 vol., 1967.

Rgion Bruxelloise - Brussels Gewest


Bruxelles gnralits - Brussel algemeenheden [P. BONENFANT], Les bienfaiteurs des pauvres de Bruxelles, Bruxelles, 1929 (Publication de la Commission d'Assistance publique). P. BONENFANT, "Les bienfaiteurs des pauvres de Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 49-55 (reprint du travail prcdent). P. BONENFANT, "Les blesss de 1830 soigns dans les hpitaux bruxellois", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 94, 1930, pp. 483-507. *P. BONENFANT, "Aperu sur l'Assistance publique de Bruxelles des origines la fin de l'ancien rgime", in Le Palotin, 4, 1944, pp. 2-3. P. BONENFANT, "Aperu sur l'Assistance publique de Bruxelles des origines la fin de l'ancien rgime", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 45-48 (reprint de l'article prcdent). *P. BONENFANT, "Les premiers "hospitia" de Bruxelles au XIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 11, 1973, pp. 3-25. A.-M. BONENFANT et P. BONENFANT, "Aperu sur l'histoire de l'Assistance publique Bruxelles", in Le patrimoine artistique de l'Assistance publique de Bruxelles, Bruxelles, 1950, pp. . A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, L'volution des hpitaux Bruxelles, Verviers, s.d. *A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "La rception des malades dans les hpitaux de Bruxelles avant 1914", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 1, 1963, pp. 37-51. A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "La rception des malades dans les hpitaux de Bruxelles avant 1914", in L'hpital belge, 7e anne, 46, 1963, pp. 34-37 . *A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "La cration des services mdicaux de radiographie dans les hpitaux de Bruxelles (1896-1898)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 2, 1964, pp. 63-72. H. BRABANT et S. ZYLBERSZAC, "La vie mdicale Bruxelles pendant la premire moiti du XIXe sicle, Amde Talma, Premier stomatologiste belge", in Revue mdicale de Bruxelles, XX-9, 1964, pp. 535-557. C. BRUNEEL, "Un projet d'hpital pour l'inoculation de la variole Bruxelles", in Cahiers Bruxellois, 13, 1968, pp. 79-85. C. BRUNEEL, "Un problme de gouvernement: le pouvoir face l'pidmie de fivre putride Bruxelles en 1772-1773", in A.E. Imhoff (d.), Mensch und Gesundheit in der Geschichte, Husum, 1980 (Abhandlungen zur Geschichte der Medezin und der Naturwissenschaften, 39), pp. . F. DAELEMANS, P. DE RIDDER, D. HOSLET, A. SMOLAR-MEYNART, M. VAN DER LAAN et A. VAN RIE, "1000 ans des Bruxellois et de leurs malades", in O est le temps, 10, Zwolle, 1999. C. DE BACKER, "Gegevens over de geschiedenis van de Farmacie te Brussel, eerste onderzoekresultaten uit het archief van het OCMW", in Bulletin du Cercle Benelux d'histoire de la pharmacie, 89, 44e anne, 1995, pp. 1-13. E. DE SAINT-MOULIN, "Dix ans de Maternit", in Journal d'accouchements, 15 avril, 1889, pp. . S. DEMETER et D. GUILARDIAN, "Implantation des hospices et hpitaux Bruxelles (XIIee XVIII sicle)", in Cercle d'histoire de Bruxelles, 20, 2003, pp. 9-14. S. DEMETER et D. GUILARDIAN, "Implantation des hospices et hpitaux Bruxelles (XIIee XVIII sicles)", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent Namur, 14-15-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, BruxellesBrussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 53-60. *J.-Th. DE RAADT, "Rglements de deux hpitaux de Bruxelles au XIIIe sicle", in Annalectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 2e srie, 13, 1901, pp. 5-22 (rglement de l'hpital Saint-Jean (1211) et l'hpital Sainte-Gertrude (1256)). P. DE RIDDER, "De archieven van de hospitalen, godshuizen en liefdadigheidsinstellingen en het taalgebruik te Brussel (voor 1794)", in Eigen Schoon en de Brabander, 88, 2000, pp. 1-59. A. DESPY-MEYER et D. DEVRIESE, "Paul Hger, matre d'uvre des instituts d'enseignements et de recherches en sciences mdicales voulus par Ernest Solvay Bruxelles (18911895)", in Gewina. Ts. voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwet., Wiskunde en Techniek, 16, 1993, pp. 90-103.

D. DEVRIESE, "Paul Hger, matre d'uvre des Instituts d'enseignement et de recherche en science mdicale voulus par Ernest Solvay Bruxelles (1891-1895)", in L.C. Palm, G. Vanpaemel et F.H. van Lunteren, De toga om de Wetenschap.Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de geneeskunde, natuurwetenschappen et techniek in Belgi en Nederland (1850-1940), Rotterdam, 1993, pp. 90-103. *C. DICKSTEIN-BERNARD, "L'histoire des hpitaux bruxellois au XIXe sicle: un domaine encore inexplor", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 15, 1977, pp. 57-82. C. DICKSTEIN-BERNARD, "Pauprisme et secours aux pauvres Bruxelles au XVe sicle", in Revue belge de philologie et d'histoire, 55, 1977, pp. 390-415. C. DICKSTEIN-BERNARD, "Aspects sociaux", in Bruxelles. Croissance d'une capitale, , 1979, pp. . *C. DICKSTEIN-BERNARD, "La pratique de la chirurgie dans les hpitaux bruxellois au XIXe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 19, 1981, pp. 71-94. *C. DICKSTEIN-BERNARD, "Naissance des services spciaux dans les hpitaux belges au XIXe sicle: rflexions sur le cas bruxellois", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 2324, 1985-1986, pp. 49-66. C. DICKSTEIN-BERNARD, "L'initiative communale en matire hospitalire entre 1795 et 1940, et plus particulirement Bruxelles et dans les faubourgs de la capitale", in L'initiative publique des communes en Belgique, 1795-1940, Actes du 12e colloque international, Spa 1984, Bruxelles, 1986 (Crdit communal, Collection histoire, srie in-8, 71), pp. 375-404. *C. DICKSTEIN-BERNARD, "Le mdecin et le chirurgien aux gages de la ville de Bruxelles au XVe sicle", in Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mlanges Andr Uyttebrouck, Bruxelles, 1996 (Archives et bibliothques de Belgique, n spcial 53), pp. 227-236. C. DICKSTEIN-BERNARD, "La mise sous tutelle des institutions de secours bruxelloises par le magistrat urbain au XVe sicle", in Cahiers Bruxellois, 37, 1999-2003, pp. . C. DICKSTEIN-BERNARD, "La rforme de la comptabilit des institutions de secours bruxelloises par Jean van Aa, visiteur des comptes de la ville (1447-1452)", in F. Daelemans et A. Vanrie (d.), Bruxelles et la vie urbaine. Archives, Art, Histoire. Recueil ddi Arlette SmolarMeynart, Bruxelles, 2001 (Archives et bibliothques de Belgique, n spcial 64), I, pp. 187-208. C. DICKSTEIN-BERNARD, "Le sens de l'hospitalit Bruxelles au moyen ge", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 1415-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 69-80. C. FALISE, Le cholra Bruxelles. tude des ractions d'une population face l'pidmie de 1866, Louvain, 1975 (Mmoire indit). *C. FALISE, "Le cholra Bruxelles en 1866", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 17, 1979, pp. 81-104. E. FOBE, De huisarmen van de Parochie Sint-Jakob op de Koudenberg te Brussel in de XVe eeuw, Gent, 1970-1971 ( , indit, R.U.G.). E. FRANKIGNOULLE et P. BONENFANT, Notes pour servir l'histoire de l'art en Brabant, Bruxelles, 1935 (On y trouve un chapitre sur l'excution de travaux de caractres artistiques et sur l'acquisition et vente d'uvres d'art dans les anciens tablissements de secours bruxellois). M. GODARD et J. LEMATRE, "A Iris, le clin d'il d'Albert. Trois mois d'intercommunale hospitalire bruxelloise", in Mmoire de la gauche. Albert Marteaux, 1886-1949, Bruxelles, 1999 (Numro spciale des Cahiers marxistes, n 213), pp. 285-295. E. HENNAUT et M. DEMANET, "Les visages de la mdecine. Un sicle darchitecture hospitalire. 1820-1940", in Art et architecture publics Bruxelles, Bruxelles, 1999, pp. 80- 87 (ditions en franais et en nerlandais). E. HENNAUT et M. DEMANET, "Le visage de la mdecine, un sicle d'architecture hospitalire Bruxelles, 1820-1940", in Colmed info, Collge royal des mdecins de l'agglomration bruxelloise, 981, avril-mai 2000, pp. 1-3, 982, juin-juillet 2000, pp. 1-3. E. JANSSENS, Topographie mdicale et statistique dmographique de Bruxelles (18641866), Bruxelles, 1866 (Mmoires des concours et des savants trangers publis par l'Acadmie royale de mdecine de Belgique, VI). C. KEUSTERMANS, Rglements et statuts des institutions hospitalires Bruxelles au 15e sicle (paroisse Sainte-Gudule), Mmoire de licence indit, U.C.L., 1981-1982. P.F. LEFEVRE, L'organisation ecclsiastique de la ville de Bruxelles au moyen ge, Louvain, 1944 (Universit de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 3e srie, 11e fasc.). *A. LIBOIS, "La confrrie de Saint-Eloy de Bruxelles des origines 1477", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 5, 1967, pp. 45-75, 6, 1968, pp. 29-77, 7, 1969, pp. 85-112.

J. MAY, "La peste de 1578 Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 12, 1974, pp. . R. MAYER, "Une page d'histoire concernant les hpitaux de Bruxelles. Sur la ncessit de diviser les services des hpitaux et de rendre temporaire les fonctions des mdecines et chirurgiens de ces tablissements", in Revue mdicale de Bruxelles, 31, 1975, pp. 359-367. A. MERCKX, "Les origines de la Facult de Mdecine de l'Universit libre. Les cours pratique et l'cole de mdecine de Bruxelles de 1806 1834", in Revue de l'Universit de Bruxelles, 31, 1925-1926, pp. 38-91. M. MOULIN, "Les hpitaux bruxellois ou les enjeux sociaux et scientifiques de la mdecine hospitalire de la premire moiti du XXe sicle", in Mmoire de la gauche. Albert Marteaux, 18861949, Bruxelles, 1999 (Les Cahiers marxistes, 213), pp. 187-215. G. MULS, "Aperu historique sur la prophylaxie de la peste Bruxelles", in Mm. Acad. R. Md. Belg., . G. MULS, Cration des coles de chirurgie et du mdecin pensionn Bruxelles, Bruxelles, 1927 (Mmoires couronns de l'Acadmie royale de mdecine de Belgique, in-8, XXIII-5). J. OCKELEY, "Ziekenzorg te Brussel van de 12de tot de 19de eeuw", in Fern. Vanhemelryck (d.), Monumenten uit de geschiedenis van Brussel, Brussel, 1998, pp. 143-194. V. PIETTE, "Des "infirmires" avant les infirmires. Le personnel soignant laque dans les hpitaux bruxellois au 19ime sicle", in Sextant, 3, 1994-1995, pp. 39-59. N. POULAIN, "Habiter dans une clinique", in Maison d'hier et d'aujourd'hui, 117, 1998, pp. 2-11. [E. REUSENS], "Rglements de deux hpitaux de Bruxelles au XIIIe sicle", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 13, 1901, pp. . K. SYMENS, Geschiedenis van de Sint-Elisabethschool voor Verpleegkunde te Ukkel van 1913 tot 1989, Leuven, 1996 ( mmoire de licence indit, K.U.L.). J.-F. VANDER REST, Aperu historique sur les tablissements de bienfaisance de la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1860. M. VAN ROY, Organisatie van de medische sektor te Brussel in de achttiende eeuw (17001796), Brussel, 1988 (Mmoire de licence indit V.U.B.). *A.J. VERMEERSCH, "Un incident bruxellois de la querelle idologique des fondations charitables en 1847-1848. La presse bruxelloise devant le problme", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 2, 1964, pp. 47-62. L. WELLENS-DE DONDER, "Les sources de l'histoire de la mdecine Bruxelles pendant l'occupation franaise", in Bulletin de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 51, 1961-1962, pp. 271-278. L. WELLENS-DE DONDER, "Franois-Antoine Curtet et l'enseignement de la mdecine Bruxelles au dbut du XIXe sicle", in Cahiers Bruxellois, 8, 1963, pp. 94-110. Bruxelles institutions - Brussel instellingen Suprme Charit - Overcharitaet *P. BONENFANT, "La cration Bruxelles de la Suprme Charit", in Rapport annuel de la Commission d'assistance publique de la ville de Bruxelles pour 1928, Annexe, Bruxelles, 1930, pp. 119. *P. BONENFANT, "La cration Bruxelles de la Suprme Charit", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 149-168 (reprint de l'article prcdent). *P. BONENFANT, "La Suprme Charit. Introduction l'inventaire des archives de ce fonds conserves l'Assistance publique de Bruxelles", in Archives, bibliothques et muse de Belgique, 15, 1938, pp. 28-36. P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'assistance publique de Bruxelles, IV, Fond de la Suprme Charit", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 15, 1938, pp. 28-53. *P. BONENFANT, "La Suprme Charit. Introduction l'inventaire des archives de ce fonds conserves l'Assistance publique de Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 169-177 (reprint de l'article prcdent). Conseil des Hospices, CAP, CPAS Raad der Godshuizen, COO, OCMW "Au conseil communal et au bureau de la CAP de Bruxelles-Ville", in Mmoire de la gauche. Albert Marteaux 1886-1949, Bruxelles, 1999, pp. 217-221 (Numro spcial des Cahiers Marxistes).

Comptes gnraux des hospices, hospices civils, secours domicile et enfants abandonns, de la ville de Bruxelles et du premier arrondissement de la Dyle. Recette, dpense, population de 1807, Bruxelles, 1808. Compte moral du Conseil d'administration des hospices de Bruxelles, Bruxelles, 1846. P. BONENFANT, "Le muse de l'Assistance publique de Bruxelles", in Archives et bibliothques de Belgique, 4, 1927, pp. 73-75. P. BONENFANT, "Le muse de l'Assistance publique de Bruxelles", in Bulletin officiel du Touring Club de Belgique, 23, 1927, pp. 204-206. P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'Assistance publique de Bruxelles, I: Fonds de l'hpital Saint-Jean", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 8, 1931, pp. 129-153. P. BONENFANT, A. MERCKX et GOOSDEEL, "Le nouvel institut de psychiatrie de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles", in L'assistance hospitalire, 3, 1931, pp. 45-55. P. BONENFANT, "De l'admission des malades payants dans les hpitaux de la Commission d'Assistance publique. Note rtrospectives", in L'assistance hospitalire, 4, 1932, pp. 61-65. P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'Assistance publique de Bruxelles, II: Fonds de l'administration gnrale", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 10, 1933, pp. 20-29. P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'assistance publique de Bruxelles, IV, Fond de la Suprme Charit", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 15, 1938, pp. 28-53. P. BONENFANT, "Les trsors artistiques de l'Assistance publique de Bruxelles", in Secours d'hiver, Bulletin officiel du Comit excutif central, dcembre 1943, pp. 11-14. A.-M. BONENFANT-FEYTMANS et P. BONENFANT, Le patrimoine artistique de l'Assistance publique de Bruxelles, Bruxelles, 1950. A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Gense des Commissions d'assistance publique", in Bruxelles 1961, Collection de l'Assistance publique, pp. 23-29 ( ). C. DE BACKER, "Gegevens over de geschiedenis van de Farmacie te Brussel. Eerste onderzoeksresultaten uit het archief van het O.C.M.W.", in Bull. van de Kr. voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 44, 1995, pp. 1-13. C. DICKSTEIN, Inventaire des archives du Centre public d'aide sociale de Bruxelles, V, Hpitaux pour plerins, 1, Saint-Jacques d'Overmolen, Bruxelles, 1993. C. DICKSTEIN-BERNARD, Les collections du Centre Public d'Aide Sociale, Bruxelles, 1994 (Musea Nostra, 34) (existe aussi en nerlandais). C. DICKSTEIN-BERNARD, De verzamelingen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Brussel, 1994 (Musea Nostra, 34) (existe aussi en franais). Brig. FOSSION, "Les collections du Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles", in Clio:revue de l'Association des historiens de l'UCL, 107, 1996, pp. 9-11 (Aperu des archives). R. LAURENT, Inspection des archives des communes et des CPAS de l'agglomration bruxelloise, Bruxelles, 1992 (Miscellanea Archivistica, Studia 21). J. LE MAIRE, "Dmolition / reconstruction des hpitaux du CPAS au XXe sicle", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 117-139 (existe aussi en nerlandais). J. LE MAIRE, "Afbraak-en-heropbouw van de OCMW-ziekenhuizen in de 20e eeuw", in Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20e eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Brussel, 2005, pp. 117-139 (existe aussi en franais). Surs hospitalires augustines Gasthuiszusters augustinessen M. COCRIAMONT, "Soigner les corps et les mes. Les Soeurs Augustines des hpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre Bruxelles au 19ime sicle", in sextant, 3, 1994-1995, pp. 19-34. *M. DE MEULEMEESTER, La congrgation des Hospitalires Augustines de Bruxelles, Louvain, 1933 (rfrence l'hpital Saint-Jean, l'hpital Saint-Pierre, l'institut Saint-Augustin (Jette)). M. DE MEULEMEESTER, La congrgation des Hospitalires Augustines de Bruxelles, Bruxelles, 1996 (Archives gnrales du royaume, reprint, 46). M. DE MEULEMEESTER, De gasthuiszusters van Brussel, Leuven, 1934. W. VAN GOUBERGEN (d.), De Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel, 1186-1986, 800 jaar ziekenzorg, Brussel, 1986. W. VAN GOUBERGEN (d.), Les Soeurs hospitalires augustines de Bruxelles, 1186-1986, 800 ans au service des malades, Bruxelles, 1986. Hpital Saint-Jean Sint-Janshospitaal

Clinique chirurgicale de l'hpital Saint-Jean par M. le professeur Deroubaix. Observations recueillies par M. Thiriar, aide de clinique depuis le 1er avril 1881 jusqu'au 1er juillet 1882, Bruxelles, 1883. Statistique des malades traits pendant le premier semestre de 1851. Observations. Service de Monsieur Deroubaix. Hpital Saint-Jean. Interne M. Bonnevie, Bruxelles, 1851. P. BONENFANT, "Saint-Jean de Bruxelles ou Saint-Mdard de Soisson A propos de prtendues "lettres" d'Innocent II de 1131", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 91, 1927, pp. 1-25. P. BONENFANT, "Histoire d'une institution qui dure depuis sept sicles et demi. L'hpital Saint-Jean Bruxelles", in L'assistance hospitalire, VII-3, 1935, pp. 17-22. P. BONENFANT, "Histoire d'une institution qui dure depuis sept sicle et demi. L'hpital Saint-Jean Bruxelles", in La Croix-rouge de Belgique, XIV, 1935, pp. 503-508 (mme texte que le prcedent). P. BONENFANT, "Histoire d'une institution qui dure depuis sept sicle et demi. L'hpital Saint-Jean Bruxelles", in C.E.H.E.M. Bulletin de Cercle de mdecine de l'Universit de Bruxelles, 121, 1935, [sans pagination] (mme texte que le prcdent). P. BONENFANT, "Histoire d'une institution qui dure depuis sept sicle et demi. L'hpital Saint-Jean Bruxelles", in Hospitalia, 1, 1939, pp. 6-10 (mme texte que le prcdent). P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'Assistance publique de Bruxelles, I: Fonds de l'hpital Saint-Jean", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 8, 1931, pp. 129-153. P. BONENFANT, "St John's Hospital Brussels", in Irish Nursing News, 11, 1932, p. 19. P. BONENFANT, "St John's Hospital Bryssel", in Svensk Sjuksktersketidning, 25, 1933, pp. 23-24. P. BONENFANT, "Sopital Sw-Jana W Brukseli", in Pielegniarka polska, 5, 1933, pp. 52-53. *P. BONENFANT, "L'hpital Saint-Jean [du XIVe au XVIIIe sicle]", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 79-83 (extrait de P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'Assistance publique de Bruxelles, I: Fonds de l'hpital Saint-Jean", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 8, 1931, pp. 129-153). P. BONENFANT, Le cartulaire de l'hpital Saint-Jean de Bruxelles, Bruxelles, 1953 (Commission royale d'histoire, Coll. in-4). *P. BONENFANT, "Les origines de l'hpital Saint-Jean. Son importance", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 57-78 (extrait de l'introduction (pp. vii-xxvii) du travail prcdent). A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Hospice Pachco et hpital Saint-Jean. Histoire d'un fonds de terre bruxellois", in Bulletin trimestriel du Crdit Communal de Belgique, 95, 1971, pp. 85106. M. COCRIAMONT, "Soigner les corps et les mes. Les Soeurs Augustines des hpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre Bruxelles au 19ime sicle", in sextant, 3, 1994-1995, pp. 19-34. H. DE BRUYN, "Origine de l'glise et de l'hpital de Saint-Jean, au Marais, Bruxelles", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique, 4, 1867, pp. . *M. DE MEULEMEESTER, La congrgation des Hospitalires Augustines de Bruxelles, Louvain, 1933. *J.-T. DE RAADT, "Rglements de deux hpitaux de Bruxelles au XIIIe sicle", in Annalectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 2e sr., 13, 1901, pp. 5-22 (rglement de l'hpital Saint-Jean (1211) et l'hpital Sainte-Gertrude (1256)). J. DE SAINT-GENOIS, "Templiers en Belgique", in Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand, 1852, p. 376 (dition d'un acte de 1260 conserv en original dans le chartrier de l'hpital). C. DICKSTEIN-BERNARD, "L'hpital Saint-Jean: un "monument no-classique", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 7-25 (existe aussi en nerlandais). C. DICKSTEIN-BERNARD, "Het Sint-Jansziekenhuis: een neoclassicistisch "monument"", in Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20 eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Brussel, 2005, pp. 7-25 (existe aussi en franais). A. GLOTZ-DE MAESENEIRE, Essai de reconstruction architecturale de l'ancien hpital Saint-Jean Bruxelles, Bruxelles, 1977-1978 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). *F. JURION-DE WAHA et F. PARISEL, "Le troisime et dernier cimetire de l'hpital SaintJean de Bruxelles (1704-1784), tude palopathologique des ossements du cimetire", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 20, 1982, pp. 1-60.

B. LEFEBVRE, "Une visite priorale de la commanderie des chevaliers de Malte Vaillampont en 1682", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 12, 1930, pp. . THIBAUT DE MAISIERES, "L'ancienne glise Saint-Jean-au-Marais Bruxelles", in Bulletin de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, , 1935, pp. . A. UYTTERHOEVEN, Notice sur l'hpital Saint-Jean de Bruxelles ou tude sur la meilleure manire de construire et d'organiser un hpital de malades, 1ere d., Bruxelles, 1852. A. UYTTERHOEVEN, Notice sur l'hpital Saint-Jean de Bruxelles ou tude sur la meilleure manire de construire et d'organiser un hpital de malades, 2e d., Bruxelles, 1862. A. UYTTERHOEVEN, Notice sur l'hpital Saint-Jean, 3e d., , 1865. P. VANDERVELDE, "Notice sur la vie et les travaux d'Arthur Gallet, agrg la Facult de mdecine, chef de clinique chirurgicale l'hpital Saint-Jean", in Universit libre de Bruxelles, 70me anne acadmique, Rapport sur l'anne acadmique 1903-1904, , , pp. . *L. WELLENS-DE DONDER, "Enqute sur les hpitaux d'Europe occidentale en vue de la construction et de l'agencement du nouvel hpital Saint-Jean Bruxelles 1828-1830", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 8, 1970, pp. 73-134. Lproserie Saint-Pierre Leprozerij Sint-Pieters (Attention, cette institution est diffrente de l'hpital Saint-Pierre.) P. BONENFANT, L'ancienne lproserie Saint-Pierre Bruxelles, Bruxelles, 1930 (Annexe au Rapport annuel de la Commission d'assistance publique de Bruxelles pour 1927, pp. 1-15). *P. BONENFANT, "L'ancienne lproserie Saint-Pierre Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 85-98 (reprint du prcdent). Lproserie de Molenbeek-Saint-Jean Leprozerij van Sint-Jans-Molenbeek J. BOTERDAEL, "Une vente publique au profit de la lproserie de Molenbeek-Saint-Jean", in Notre comt: Annales du Cercles d'histoire, d'archologie et de folklore du comt de Jette et de la rgion, 28, 2001, pp. 14-20. Hpital Saint-Pierre Sint-Pietershospitaal "Compte rendu du service de clinique chirurgicale de M. le Dr. Seutin chirurgien en chef de l'hpital Saint-Pierre par M. le Dr Tirifahy agrg de la facult de mdecine de Bruxelles" in Journal de mdecine, de chirurgie et de pharmacologie publi par la socit royale des sciences mdicales et naturelles de Bruxelles, 19e anne, 32, 1861, pp. 24-35, 148-159, 239-249, 345-353. L'hpital universitaire Saint-Pierre, Premier hpital public d'enseignement Bruxelles, Bruxelles, [1985] (C.P.A.S. de Bruxelles - U.L.B. - V.U.B.) (Existe aussi en nerlandais). Le nouvel hpital universitaire Saint-Pierre Bruxelles, Bruxelles, 1929. "Au service de la collectivit. L'hpital universitaire Saint-Pierre", in Btir, octobre 1935, pp. 405-411. Universitair Sint-Pietersziekenhuis, Eerste openbaar ziekenhuis voor universitair onderwijs in Brussel, Bruxelles, [1985] (O.C.M.W. van Brussel - V.U.B. - U.L.B.) (Existe aussi en franais). P. BONENFANT, "L'ancien hpital Saint-Pierre Bruxelles", in L'Emulation, 48, 1928, pp. 105-108. P. BONENFANT, "L'hpital Saint-Pierre de Bruxelles travers les sicles", in L'assistance hospitalire, 1, 1929, pp. 42-45, 85-89 et 141-145. P. BONENFANT, "L'hpital Saint-Pierre de Bruxelles travers les sicles", in Nouvelles mdicales illustres, II, 17-18, 1935, pp. 38-50 (mme texte que le prcdent ). P. BONENFANT, "L'ancien hpital Saint-Pierre Bruxelles", in Le nouvel hpital universitaire Saint-Pierre Bruxelles, Bruxelles, 1929, pp. 1-3. P. BONENFANT, "L'ancien hpital Saint-Pierre Bruxelles", in C.E.H.E.M., Bulletin du Cercle de mdecine de l'Universit de Bruxelles, 12, 1935, pp. 2-4 (mme texte que le prcdent ). P. BONENFANT, "Inventaire des archives de l'Assistance publique de Bruxelles, III: Fonds de l'hpital Saint-Pierre", in Archives, Bibliothques et Muses de Belgique, 12, 1935, pp. 110-139. J. BRAEKEN, "La chapelle art dco de l'hpital Saint-Pierre", in Les Marolles, 10e anne, n 37, , pp. 4-6.

M. COCRIAMONT, "Soigner les corps et les mes. Les Soeurs Augustines des hpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre Bruxelles au 19ime sicle", in Sextant, 3, 1994-1995, pp. 19-34. A. COLARD, Souvenir du vieux Saint-Pierre, Bruxelles, 1952. F. DE COSTER, "Le nouvel hpital Saint-Pierre de Bruxelles", in Nouvelles mdicales illustres, 2e anne, n 17-18, 1935, pp. 7-16, 56-57. J.-B. DEWIN, "Le nouvel hpital Saint-Pierre Bruxelles", in L'mulation, 56e anne, n 1, 1936, pp. 3-12. C. DICKSTEIN-BERNARD, "Gense de l'hpital universitaire 1834-1935", in Revue mdicale de Bruxelles, V-5, mai 1984, pp. 315-318. P. GILLES, "En marge de l'assistance publique de la ville de Bruxelles, le nouvel hpital universitaire Saint-Pierre", in Btir, n 18, 15 mai 1934, pp. 680-685. D. GUILARDIAN, "Saint-Pierre & Bordet: De l'art dco au modernisme", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 65-115. F. MICHAUX, "La maternit de l'hpital Saint-Pierre au 19e sicle", in Les Cahiers de la Fonderie, 22, 1997, pp. 18-21. E. VAGENHENDE, L'hpital Saint-Pierre de Bruxelles de 1783 1792, Louvain-la-Neuve, 1987 (Mmoire de licence indit, U.C.L.). E. VERHAEGHEN et L. DE BROUX, "Reconstruction de l'hpital Saint-Pierre", in L'hpital belge, 2, 1993, pp. 57-62. J. WYDOOGHE, "Le nouvel hpital universitaire Saint-Pierre Bruxelles", in L'mulation, 48e anne, n 12, dcembre 1928, pp. 108-120. J.M. WYDOGHE, Le nouvel hpital Saint-Pierre Bruxelles, Description des plan (addenda), Bruxelles, 1930 (C.A.P.). Hpital Saint-Nicolas Sint-Niklaasgasthuis *M. SOENEN, "Note sur les archives de l'hpital Saint-Nicolas Bruxelles dans le fonds de la Chartreuse de Scheut aux Archives gnrales du Royaume", in Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mlanges A. Uyttebrouck, Bruxelles, 1996 (Archives et bibliothques de Belgique, n spcial 53), pp. 385-402. Hpital Brugmann - Brugmannhospitaal Centre hospitalier universitaire Brugmann - Universitair verplegingscentrum Brugmann: 1923-1998, Bruxelles, 1998. C.H.U. U.V.C. Brugmann 1923-1998, Tielt, 1998. Notice sur le service des tumeurs de Bruxelles avec compte-rendu de la crmonie d'inauguration, 22 juin 1925, Bruxelles, 1926. P. BONENFANT et G. PHILIPPART, Hpital Brugmann. Compte-rendu de la crmonie d'inauguration (18 juin 1923), prcd d'une notice historique, Bruxelles, 1924. L. CANDAU, "Het psychiatrisch centrum van het Brugmann-hospitaal", in Laca tijdingen, XI-3-4, 1999, pp. 15-20. D. DESIR (dir.), Du ct de Brugmann, Un hpital dans son sicle, Bruxelles, 2006. C. DICKSTEIN-BERNARD, "Gense de l'hpital universitaire, 1834-1935", in Revue mdicale de Bruxelles, nouvelle srie, V-5, mai 1984, pp. 315-318. C. DULIERE, "Victor Horta et l'hpital Brugmann", in C.H.U. U.V.C. Brugmann 1923-1998, Tielt, 1998, pp. 25-37. C. HEUSQUIN, Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. Notice descriptive concernant l'hpital Brugmann, Bruxelles, 1924. C. HEUSQUIN, L'hpital Brugmann, Bruxelles, 1930. V. HORTA, L'hpital Brugmann Jette-Saint-Pierre. Description du plan gnral et des services, Bruxelles, 1909 (Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles). V. HORTA, Mmoires, d. par C. Dulire, Bruxelles, 1985. A. LELARGE, "Brugmann: l'hpital pavillonnaire de Victor Horta", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 27-63 (existe aussi en nerlandais). A. LELARGE, "Het Brugmannziekenhuis: het pavijljoenziekenhuis van Victor Horta", in Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20 eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Brussel, 2005, pp. 27-63 (existe aussi en franais).

A. MEIRESONNE, Het medisch archief. Casus Universitair Ziekenhuis Brugmann Kinderziekenhuis koningin Fabiola, Brussel, 1993 (V.U.B., Gespecialiseerde opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentenbeheer, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte). A. MEIRESONNE, "L'hpital universitaire Brugmann", in F. Aubry et J. Vandenbreeden (dir.), Naissance et dpassement de l'art nouveau, , 1996, pp. 152-154 (catalogue publi l'occasion de l'exposition "Horta" au Palais des beaux-arts de Bruxelles, 4 octobre-5 janvier 1997). A. MEIRESONNE, "Het medisch archief. Casus: campus Brugmann", in J. Baerten, Fr. Scheelings et J. Verhelst (d.), Archiefinitiatie [3]. Besparen door degelijk archief- en documentbeheer, Brussel, 1996, pp. 121-130. A. MEIRESONNE, "Records Management op de campus Brugmann: het patintendossier", in Gust. Janssens, G. Marchal et Fr. Scheelings (d.), Door de archivistiek gestrikt. Liber amicorum Prof. Dr. Juul Verhelst, Brussel, 2000, pp. 171-180 (Archiefinitiatie(f), 4). A. MEIRESONNE, "Bruxelles, hpital Brugmann Laeken", in L'architecture hospitalire en Belgique, Bruxelles, 2004 (Cahier monumenten & landschappen, 10), pp. 116-121. J. VANDENBREEDEN, "L'hpital Brugmann, une architecture urbanistique", in C.H.U. U.V.C. Brugmann 1923-1998, Tielt, 1998, pp. 39-45. J. VANDENBREEDEN, "La fondation mdicale reine Elisabeth, une oeuvre superbe de l'architecture Henry Lacoste", in C.H.U. U.V.C. Brugmann 1923-1998, Tielt, 1998, pp. 55-59. B. VAN DER WEE, Brugmann Ziekenhuis "Horta Kapel". Restauratie en renovatie van de "Horta Kapel" tot congrescentrum: schetsontwerp, Brussel, 1988 (Studie in opdracht van het O.C.M.W. Brussel). Institut Jules Bordet Jules Bordet Instituut C. DICKSTEIN-BERNARD, "Le pass antrieur de l'Institut Jules Bordet", in Bordet 19391989, Bruxelles, 1989, pp. 6-17. P.-L. FLOUQUET, "Le Centre universitaire anticancreux de Bruxelles (Instituts Jules Bordet et Paul Hger)", in Btir, 1938, pp. 111-113. P.-L. FLOUQUET, "Le Centre universitaire anti-cancreux, Institut Jules Bordet et Paul Hger", in Btir, fvrier 1939, pp. 59-62. A.J. GARCIA, "Une visite aux instituts Jules Bordet et Paul Hger", in Structure, avril 1939, pp. . D. GUILARDIAN, "Saint-Pierre & Bordet: De l'art dco au modernisme", in Du monumental au fonctionnel: l'architecture des hpitaux publics bruxellois (XIXe-XXe sicles), Ambitions et ralisations, Bruxelles, 2005, pp. 65-115 (existe aussi en nerlandais). D. GUILARDIAN, "Sint-Pieter & Bordet: van art deco tot modernisme", in Van monumentaal to functioneel: de architectuur van de Brusselse openbare ziekenhuizen (19e-20 eeuw), Ambities en verwezenlijkingen, Brussel, 2005, pp. 65-115 (existe aussi en franais). L. NOVGORODSKY, "Les instituts Jules Bordet et Paul Hger, tablissements hospitaliers pour le traitement des tumeurs Bruxelles", in Technique des travaux, 3, 1939, pp. 115-116. Collegium medicum Bruxellense *C. BROECKX, Histoire du Collegium medicum Bruxellense, Anvers, 1862. Universit libre de Bruxelles (U.L.B.) Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) A. MERCKX, "Les origines de la Facult de mdecine de l'Universit Libre. Les cours pratiques et l'Ecole de Mdecine de Bruxelles de 1806 1834", in Revue de l'Universit de Bruxelles, , 1925, pp. . Hpital Erasme - Erasmusziekenhuis Avant-projet de l'hpital universitaire Anderlecht. tude comparative de deux types de chambre sur une mme structure. Analyse architecturale et conomique, Bruxelles, 1979 (Universit Libre de Bruxelles, Bureau d'architecture du campus hospitalo-facultaire). "L'cole d'infirmier(e)s annexes l'U.L.B.", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], p. 214. "cole de sant publique", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], pp. 209-211.

"La facult de Mdecine", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], pp. 206-208. "L'Institut reine Fabiola", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], p. 215. "Historique de l'Hpital Erasme et de ses extensions", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], pp. 32-34 (chronologie fort complte mais ne concernant que les annes 1968-1992). "Hpital Erasme", in Revue mdicale de Bruxelles, 33, 1977 (numro spcial). A. DE WEVER, "Clinique universitaire de Bruxelles. Prsentation de l'hpital Erasme", in Revue mdicale de Bruxelles, 33-7, septembre 1977, pp. 379-383. A. DE WEVER, "Prsentation de l'hpital Erasme", in L'Hpital belge, 128, juillet-aot 1977, pp. 29-32. A. DE WEVER et S. LEJEUNE (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992]. A. GOVAERTS, "L'hpital universitaire Erasme", in Revue mdicale de Bruxelles, 7, septembre 1977, p. 379. H. HASQUIN, "Le dveloppement du campus de l'U.L.B. Anderlecht-Meylemeersch, La naissance d'un Hpital", in A. de Wever et S. Lejeune (d.), Hpital Erasme, Cliniques universitaires de Bruxelles, Bruxelles, [1992], pp. 14-17. M. MOULIN, La gense de l'hpital Erasme, un essai de sociologie comprhensive, Bruxelles, 1987 (Institut de Sociologie, U.L.B.). U.Z. Brussel / A.Z. V.U.B. N. BEERTEN, L. VANHELDEN et G. VANTHEMSCHE, "Historiek en betekenis van het Academisch Ziekenhuis van de VUB", in E. Witte et Jef. Tyssens (d), De Tuin van Akademos. Studies naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 1995, pp. 323-348. R. BTZLER, "Roger Van Geen, de Vrije Universiteit Brussel en haar Academisch Ziekenhuis", in G.C. CORNELIS, E. WITTE, I. VERETENNICOFF (d.), Roger Van Geen. Een kritisch-optimistische kijk op onderwijs, wetenschap en maatschappij, Bruxelles, 1997, pp. 283-288. L. TIELEMANS, "De rol en betrokkenheid bij het Academisch ziekenhuis - VUB", in G.C. CORNELIS, E. WITTE, I. VERETENNICOFF (d.), Roger Van Geen. Een kritisch-optimistische kijk op onderwijs, wetenschap en maatschappij, Bruxelles, 1997, pp. 113-130. Simpelhuys P. BONENFANT, "L'ancienne "Maison des Insenss" ("Simpelhuys") de Bruxelles", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 45, 1941, pp. 129-140. P. BONENFANT, "L'ancienne "Maison des Insenss" ("Simpelhuys") de Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 183-194 (reprint de l'article prcdent). P. BONENFANT, "Plan du XVIIIe sicle de l'ancienne "Simpelhuys" et d'autres monuments bruxellois", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 46, 1942-1943, [1945], pp. 259-261 (complment iconographique P. BONENFANT, "L'ancienne "Maison des Insenss" ("Simpelhuys") de Bruxelles", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 45, 1941, pp. 129-140). Clinique Fond'Roy Kliniek (Uccle - Ukkel) R. BALAU, "Clinique Fond'Roy, Uccle. Georges Hob (1903-1904)", in Les nouvelles du patrimoine, 95, 2002, pp. 38-39, 96, 2002, pp. 34-35. Bguinages - Begijnhoven P. BONENFANT, "Une fondation patricienne pour bguines Bruxelles au XIIIe sicle", in Mlanges Georges Smets, Bruxelles, 1952, pp. 91-104. P. BONENFANT, "Une fondation patricienne pour bguines Bruxelles au XIIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 99-110 (reprint de l'article prcdent).

R. HENNES, Le bguinage de Bruxelles des origines au milieu du XIVe sicle, Bruxelles, 1978-1979 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). Institut Pacheco Instituut (Nomm aussi le Grand hospice de l'infirmerie du Bguinage, fusionn avec lancien Hospice Pacheco) Le quartier du bguinage et le grand hospice, Bruxelles, 1994 (Bruxelles, ville d'art et d'histoire, 4). *M. BERGE, "La fondation Pachco, ses fondateurs et ses bnficiaires", in L'intermdiaire, 35, 1951, pp. 365-374, 36, 1951, pp. 401-412, 37, 1952, pp. 7-15, 38, 1952, pp. 58-69, 39, 1952, pp. 104-113, 40, 1952, pp. 148-157. P. BONENFANT, "Note historique sur l'hospice de l'infirmerie et la fondation Pachco Bruxelles", in Le sou du vieillard, 2e anne, n 12, avril 1935, pp. 3-6. P. BONENFANT, "Note historique sur l'hospice de l'infirmerie et la fondation Pachco Bruxelles", in L'universitaire mdical, 3e anne, n 1, octobre 1936, pp. 3-4 (reprint de l'article prcdent). P. BONENFANT, "Note historique sur l'hospice de l'infirmerie et la fondation Pachco Bruxelles", in Hospitalia, 3, 1942, pp. 194-195 (reprint de l'article prcdent). P. BONENFANT, "Note historique sur l'hospice de l'infirmerie et la fondation Pachco Bruxelles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 3, 1965, pp. 111-114 (reprint de l'article prcdent). A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Hospice Pachco et hpital Saint-Jean. Histoire d'un fonds de terre bruxellois", in Bulletin trimestriel du Crdit Communal de Belgique, 95, 1971, pp. 85106. *D. COEKELBERGHS et P. LOZE (dir.), Un ensemble no-classique Bruxelles: le Grand hospice et le quartier du Bguinage Bruxelles, s.l., 1983 (Monographie du Patrimoine artistique de la Belgique). A. VAN BEVER, H.-L.-F. Partoes et la construction du nouvel hospice Pachco (1829-1835) suivi d'une notice historique et descriptive de l'hospice de l'infirmerie, Bruxelles, 1972-1973 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). Hospice Terarken godshuis M. TASIAUX, "L'hospice Terarken Bruxelles des origines 1386", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 57, 1980, pp. . Maison des Douze Aptres Godshuis der Twaalf Apostelen *J.-T. DE RAADT, "La maison des Douze-Aptres Bruxelles", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 5, 1891, pp. 455-473. *P. LEYNEN, De oederen te Vossem van het Godshuis der Twaalf Apostelen, Mechelen, 1994. Hospice Sainte-Gertrude Sint-Gertrudistehuis *H. VAN HOLSBEEK, Histoire de l'hospice des vieillards de Sainte-Gertrude de Bruxelles prcdes de quelques considrations sur la charit et suivie de courtes rflexions sur les maladies de la vieillesse, Bruxelles, [1864]. Hospice van Aa godshuis A. GONTHIER, "La fortune d'un bourgeois de Bruxelles au XVe sicle, Le livre censier de Jean van Aa", in Annales de la Socit royale d'archologie de Bruxelles, 48, 1948-1955, pp. 105-143. Couvent des Bogards - Bogaardenklooster A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Le sort de l'ancien couvent des Bogards Bruxelles depuis la fin de l'ancien rgime", in Cahiers bruxellois, 5, 1959, pp. 295-317.

L. SEUTIN et F. GUIETTE, recherches sur les maladies et la mortalit des femmes en couches la maternit de Bruxelles, Bruxelles, 1834 (Maternit situe dans l'ancien couvent des Bogards ). Couvent des Dames-Blanches / de Jricho Witte Juffrouwen / Jericho P. GODDING, "Les origines du couvent des Dames-Blanches Bruxelles", in Cahiers Bruxellois, 3, 1958, pp. . P. CREFCOEUR, Le couvent des Dames-Blanches de Jricho aux 13e et 14e sicles, Bruxelles, 1987 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). Socit de bienfaisance de Bruxelles A. COSEMANS, Inventaire des archives de la Socit de bienfaisance de Bruxelles (colonies de mendiants de Wortel et Merxplas), Bruxelles, 1995 (Archives gnrales du Royaume et Archives de l'tats, Instruments de recherche tirage limit, 306). Bons Enfants - Boninfanten P. LEFEVRE, "Deux actes relatifs la fondation des Bons Enfants Bruxelles, durant la seconde moiti du XIVe sicle", in Cahiers bruxellois, 8, 1963, pp. 266-271. Hospice des orphelins - Weeshuis C. MARRA, L'hospice des orphelins de Bruxelles (dit "hospice de l'galit") sous l'occupation franaise (1798-1815), Bruxelles, 1995 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). Orphelinat rationaliste (Forest - Vorst) H. VAN DAELE, "De geschiedenis van het orphelinat rationaliste te Vorst", in Persoon en Gemeenschap, 49, 1996-1997, pp. 79-85.

Antwerpen
H. DE KOK et H. COPPENS (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994 (Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen). Antwerpen algemeen Bestuur der burgerlijke godshuizen van Antwerpen. Dienst der Gasthuizen. Apotheek. Reglement, Antwerpen, 1914. Compte moral administratif de l'administration des hospices civils d'Anvers, Anvers, 1876. Dertig jaren uit de geschiedenis der Openbare Weldadigheid te Antwerpen (1872-1902), dooreen gewezen armenbezoeker, Antwerpen, 1903. Compte moral administratif de l'administration des hospices civils d'Anvers 1870-1877, Anvers, 1879. P. BOEYNAEMS, "De geneeskunde te Antwerpen in de 17e eeuw", in Liber memorialis 350 jaar van het Collegium medicum Antverpiense, Antwerpen, 1970, pp. 89-102. T. COSTY, "De romantische geschiedenis van Constance Teichmann en de kliniek LouiseMarie", in Annales collegii medici Antwerpiensis, 38, 1984, pp. 1-28. A. DEFOORT, Stadsmagistraat, kerkelijke en caritatieve instellingen te Antwerpen (14de15de eeuw). Een onderzoek naar het spanningsveld tussen wereldlijk en kerkelijk gezag, Leuven, 1982 ( Mmoire de licence indit, K.U.L.). A. DE METS, "La corporation des chirurgiens-barbiers d'Anvers et l'enseignement de la chirurgie Anvers depuis la fin du moyen-ge jusqu' la rvolution franaise", in Premier congrs de l'histoire de l'art de gurir (Anvers, 7-12 aot 1920), Liber memorialis, Anvers, 1921, pp. 210-230.

A. DE METS, "Le programme d'un concours de sage-femmes Anvers en 1620", in Premier congrs de l'histoire de l'art de gurir (Anvers, 7-12 aot 1920), Liber memorialis, Anvers, 1921, pp. 297-304. S. EVEN, Les institutions de bienfaisance Anvers de 1794 1839, s.l., 1953 (Mmoire de licence indit). *E. GEUDENS, Recherches historiques sur l'origine des hospices des alins et des enfants trouvs Anvers, Anvers, 1896. *E. GEUDENS, Le spectacle, Institution de bienfaisance Anvers, 5 fasc., Anvers, 18971901. E. GEUDENS, Le compte moral de l'an XIII des hospices civils d'Anvers, Anvers, 1898 (Premier rapport annuel sur la situation moderne accompagn d'un prologue historique et de documents). S. JANSSENS-EVEN, "De openbare liefdadigheidsinstellingen van 1794 tot 1830", in Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXe eeuw, Antwerpen, 1964, blz. 213-237. M. OSTE, "De vroedvrouw in het bisdom Antwerpen tijdens de 17de en 18de eeuw", in H. de Kok et H. Coppens (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994, pp. 36-52. . E. PAIS-MINNE, "Weldadigheidsinstellingen en Sociale toestanden", in Antwerpen in de 18de eeuw, Antwerpen, 1952, blz. 156-186. E. PAIS-MINNE, "350 jaar gasthuiswezen te Antwerpen", in Liber Memorialis, 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense, Anvers, 1970, pp. 103-122. E. PAIS-MINNE, "Weldadigheidsinstellingen en Ondersteunden", in Antwerpen in de XVIde eeuw, Antwerpen, 1975, pp. 181-202. L.M.J. PHILIPPEN "De overbrenging van het Antwerpsch gasthuis naar het "Alnetum", in 1238", in Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen. Bestuurlijk verslag over het dienstjaar 1938, Antwerpen, s.d., pp. 130-145. *L.J.M. PHILIPPEN, Antwerpsche Godshuisjes, Antwerpen, 1941 (Dienst voor Propaganda en Toerisme). A. SNIEDERS, De gasthuisnon. Een verhaal uit onze tijd, Antwerpen, 1855. W. STEVENS, "Notice historique sur l'cole de chirurgie d'Anvers", in Annales de la Socit de Mdecine d'Anvers, 10, 1849, pp. . *L. TORFS, "Institutions de bienfaisance, hospices, hpitaux et orphelinats. Fondations particulires cres Anvers jusqu' la fin du XVIIe sicle" in Oeuvres posthumes de M. Louis Torfs, Bruxelles, 1870 (Acadmie d'archologie de Belgique), pp. 187-203. *L. TORFS, "Kloosterwezen in Antwerpen" in Oeuvres posthumes de M. Louis Torfs, Bruxelles, 1870 (Acadmie d'archologie de Belgique), pp. 204-272. J. TRICOT-ROYER, "Les ordonnances du magistrat d'Anvers contre les maladies dites pestilentielles", in 3e Congr. Int. Hist. Md., Londres, 1922, pp. . J. TRICOT-ROYER, "L'amphittre anatomique d'Anvers en 1660", in 3e congrs de l'histoire de l'art de gurir, Anvers, 1923, pp. . J. TRICOT-ROYER, "La lpre Anvers au XVIIIe sicle", in Yperman, II (4), 1928, pp. . F. VAN DER VEN, Het Weldadigheidsbureel van Antwerpen, Anvers, 1909. L. VAN PUYVELDE, 650 jaren Antwerpse geschiedenis in de Zwartzustersstraat. Van Hendrik Zuderman en de Mate-wiven (1345) tot heden, Anvers, 1973. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, "Les statuts du collge de chirurgie la fin de l'Ancien rgime et l'tat de la corporation des chirurgiens-barbiers Anvers en 1784", in Bulletin de la Socit franaise d'histoire de la mdecine, 20, 1926, pp. . A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, "De visitatieprotokollen der leprozen te Antwerpen", in Bijdragen tot de geschiedenis, 19, 1928, pp. 337-359. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, "Over pestepidemien te Antwerpen in vroeger tijden", in Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1932, pp. 1058-1092 (pagination ). E. VEESTRAETEN, De wezenzorg in de openbare instellingen van de stad Antwerpen, 18701914, Leuven, 1994 (mmoire de licence indit). *D. VERHELST (d.), 90 jaar Joostens, Van Sanatorium tot Verpleegtehuis, Antwerpen, 1995. *D. VERHELST, "Reikt uit uw milde hand, Levensomstandigheden van de geesteszieken in het Antwerpse zinnelozenhuis 1796-1896", in A.B.V.G.H., 25, 1987, pp. 29-58. Antwerpen instellingen

Raad der Godshuizen, COO, OCMW Geillustreerde catalogus van het museum van Openbaren Onderstand van antwerpen ingericht Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, 1930. "Het kunstpatrimonium en het archief van de C.O.O.", in Vijftig jaar Commissie van Openbare Onderstand Antwerpen, 1925-1975, Antwerpen, 1975. O.C.M.W.-Antwerpen. Ziekenhuis St.-Elisabeth. Jaarverslag 1981, Antwerpen, 1982. O.C.M.W.-Antwerpen. Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg. Jaarverslag 1981, Antwerpen, 1982. Vijftig jaar Commissie van Openbare Onderstand Antwerpen, 1925-1975, Antwerpen, 1975. G. ASAERT, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 48). P. DE COMMER, Het modern archiefbeheer van de centrale bestuursadministratie van het O.C.M.W. van Antwerpen na de fusie op 1 april 1983, Brussel, 1990 (Onuitgegeven verhandeling VU Brussel, Bijzondere licentie technologie, studierichting archiveringstechnieken). P. DE COMMER, "Het modern archiefbeheer van de centrale bestuursadministratie van het OCMW van Antwerpen na de fusie op 1 april 1983", in J. Baerten, F. Scheelings et J. Verhelst (d.), Archiefinitiatie. Archiefproblemen en oplossingen. De eerste resultaten van de verhandelingen van de bijzondere licentie Archiveringstechnieken, Brussel, 1991, pp. 73-88. P. DE COMMER, O.C.M.W.-Antwerpen. Bewaar- en vernietigingslijst voor archiefbescheiden gevormd en beheerd door het kantoor van de ontvanger, Antwerpen, 1994. P. DE COMMER, O.C.M.W.-Antwerpen. Bewaar- en vernietigingslijst voor archiefbescheiden gevormd en beheerd door de personeelsdienst, Antwerpen, 1995. P. DE COMMER, "De Antwerpse aalmoezeniers, rechtsvoorgangers van het OCMW: archiefvorming en archiefbeheer in het Ancien Regime", in Bibliotheek- en archiefgids, 75, 1999, pp. 108-117. E. GEUDENS, "Le muse", in Compte moral des Hospices Civiles d'Anvers 1885, Anvers, 1886, pp. 12-18. E. GEUDENS, Les tableaux des Hospices Civils d'Anvers, Anvers, 1904. E. PAIS-MINNE, "Kaarteinventaris van het archief der Commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen", in Tijdschrift voor geschiedenis en Folklore, Anvers, 1950, pp. 1-40. L. PHILIPPEN, "Het museum", in Bestuurlijk verslag der Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen over het dienstjaar 1927, Antwerpen, 1928, pp. 151-153. L. PHILIPPEN, "Het archief der Commissie van Openbaren Onderstand", in Bestuurlijk verslag over het dienstjaar 1928 der Commissie van Openbaren Onderstand, Antwerpen, 1929, pp. 141-147. H. VANNOPPEN, "De alledaagsheid van armoede en eenzaamheid. Van een bedelaarsweg naar een modern OCMW", in Mores: Pedagogisch tijdschrift voor morele problemen, 2, 2002, pp. 2128. J. VERSCHAEREN, "OCMW- ziekenhuisarchieven: problemen van selectie en bewaring", in G. Marchal (d.), Een kompas met vele streken. Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, Antwerpen, 1994, pp. 216-222. Gasthuiszusters-Augustinessen Statuten en ceremonieboek der Gasthuiszusters-Augustinessen van Antwerpen voorafgegaan van den Regel van den Heiligen Augustinus, Westmalle, 1930. J. LOOS , Blijde herinnering aan het eeuwfeest der gasthuiszusters 1824-1924, Antwerpen, s.d. J. LOOS, Geschiedenis der Gasthuiszusters van Antwerpen sedert hun ontstaan tot op onze dagen, Antwerpen, 1912. J. LOOS, "Les soeurs hospitalires d'Anvers", in La vie diocsaine. Bulletin du diocse de Malines, 14, 1925, pp. 473-493. E. NAULAERTS, "De geschiedenis van de gasthuiszusters van Antwerpen", in De Spycker: Jaarboek (Essen), 59, 2002, pp. 16-39. Sint-Elisabethgasthuis

Arrt du Prfet portant rglement pour l'hpital Ste lisabeth, Anvers, An XII. Bestiering der burgerlijke gasthuizen Sint-Elisabeth en Stuyvenberg, Reglement van inwendige orde, Anvers, 1897. O.C.M.W.-Antwerpen. Ziekenhuis St.-Elisabeth. Jaarverslag 1981, Antwerpen, 1982. R. AERNOUTS, "een inventaris van een Hospitaalapotheek anno 1803", in Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgi, 36, 1959, pp. 205-209. R. AERNOUTS, "Franois-Mathieu Verbert et la pharmacie de l'hpital Sainte-Elisabeth d'Anvers (1819-1854)", in Bulletin de Pharmacie de l'U.L.B., 1976, pp. 3-19. *R. AERNOUTS, "De kraaminrichting in het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen en de opleiding van de vroedvrouwen", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 21, 1983, pp. 41-71. F. BAUDOUIN, "Twee altaren in de kapel van het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, ontworpen door Engelbert Baets en uitgevoerd door Jacob Jozef van de Neer", in In verscheidenheid: Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert van Passen, Kontich, 1993, pp. 45-56. C. BROECKX, "Statistique de l'hpital Sainte Elisabeth d'Anvers au 31 dcembre", in Annales de la Socit de Mdecine d'Anvers, 201, 1860, pp. . M. CASTEELS, "Engels Borduurwerk in het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen", in Artes Textiles, III, pp. 10-11. E. CUYPERS, Financile en sociale aspekten van de Brabantse armengasthuizen in de vijftiende eeuw, met de nadruk op het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen (1426-1499), Gent, 1983 (Mmoire de licence indit , R.U.G.). *E. CUYPERS, "Financin en ziekenverzorging" in J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 43-64. *P. DE COMMER, "Oude en nieuwe problemen (1585-1796)", in J. de Haes (d.), Het St.Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 100*P. DE COMMER et H. SOLY, "Harde tijden voor zuster en zieken (1490-1585)" J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 68-98. *J. DE HAES (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen. 750 jaar gasthuis op 't Elzenveld (1238-1988), Brussel, 1988. (Porte sur la couverture:750 jaar St.-Elisabethgasthuis Antwerpen, 12381988 et est parfois cit sous ce titre). *J. DE HAES, J. LAUWERS et P. MARAIN-PEETERS, "Van 1925 tot heden, De overlevingsstrijd van een ziekenhuis", in J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 227-308. *J. DE HAES, "Ontstaan van het Centrum Elzenveld", in J. de Haes (d.), Het St.Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 409-419. A. DE LATTIN, "Ons Oud-Antwerpen "Het Ste Elisabethgasthuis"", Het Handelsblad, 19 et 25 dcembre 1937 et 1 et 9 janvier 1938. E. GEUDENS, L'hpital Ste Elisabeth d'Anvers travers les sicles. Origines dveloppements, dtails artistiques, Anvers, 1895. T. OOST, "Het archeologisch onderzoek in 1982", in J. de Haes (d.), Het St.Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 381-408. *E. PAIS-MINNE, "Een geschil tussen de gasthuiszusters en de pastoors der parochiekerken van Antwerpen over het niet aanvaarden van zieke zwangere vrouwen (+/- 1719)", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 1, 1963, pp. 29-35. *E. PAIS-MINNE, "Het kunstpatrimonium", in J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 349-380. *E. PAIS-MINNE, L. VERMOESEN en J. TOTTE, "De bouwgeschiedenis", in J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 311-348. S. PETIT, Compte Moral, explicatif et justificatif sur l'administration de l'hpital SteElisabeth, l'hpital de la rue des Princes, les ateliers de bienfaisance Anvers, pendent l'exercice de l'an XIII, Anvers, 1806. S. PETIT, Compte Moral, explicatif et justificatif sur l'administration de l'hpital SteElisabeth, l'hpital militaire Anvers, pendentles 100 premiers jours de l'an XIV et de l'exercice1806, Anvers, 1808. L.J.M. PHILIPPEN, De oudste statuten van het St.-Elisabethsgasthuis te Antwerpen (1233), Baasrode, 1926. L.J.M. PHILIPPEN, "De oudste statuten van het Sint-Elisabeths-gasthuis te Antwerpen", in Bijdragen tot de geschiedenis, 17, 1926, pp.177-234 (mme que le prcdent ). *L.J.M. PHILIPPEN, 700ste verjaring van het sint-Elisabethgasthuis, [Antwerpen], 1938.

L.M.J. PHILIPPEN, "Het obituarium van het Sint Elisabethgasthuis te Antwerpen", in Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen. Bestuurlijk verslag over het dienstjaar 1939, Antwerpen, 1940, pp. 121-157. L. TORFS, Verhandeling over het sinte Elisabethgasthuis, . F. VAN LIESHOUT, "Ons Oud-Antwerpen: het Sinte Elisabeth gasthuis", in Handelsblad, 1ste octobre 1933. J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, "Een cijnsrol van het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen van omstreeks 1300", in Bijdragen tot de geschiedenis, 38, 1955, pp. 75-82. J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, "Een geschil tussen de predikheren en het St.Elizabethhospitaal van Antwerpen over moergronden te Woensdrecht (1336-1338)", in Handelingen van de Koninklijk Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van Belgi, 22, 19661967, pp. 151-203. J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Ookondenboek van het Sint-Elizabethhospitaal te Antwerpen (1226-1355), Brussel, 1976 (C.R.H. ). *J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, "De institutionele ontwikkeling van het gasthuis", in J. de Haes (d.), Het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 21-42. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, Les chirurgiens de l'hpital Sainte Elisabeth Anvers jusqu' la fin de l'Ancien Rgime, Bruxelles, 1927 (Mmoires couronnes par l'Acadmie royale de mdecine, coll. in-8, 23). A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, "Inventaire des comptes de l'hpital Sainte Elisabeth Anvers", in Bulletin de l'Acadmie royale d'archologie de Belgique, 1927, pp. 155-166. A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, Inventaire des comptes de l'hpital Sainte Elisabeth Anvers, Anvers, 1928. R. VAN SYNGHEL, "Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het SintElisabeth-gasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiendeeeuwse bewijsstukken", in Noordbrabants Historisch Jaarboek, 13, 1996, pp. 38-51. L. VERMEIREN, Het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen in de negentiende eeuw, een analyse van de financile strutuur (1820-1913), Leuven, 1984 (Mmoire de licence indit , K.U.L.). *L. VERMEIREN, "Van Gasthuis naar ziekenhuis" in J. de Haes (d.), Het St.Elisabethgasthuis te Antwerpen, Brussel, 1988, pp. 146-226. Ziekenhuis Stuivenberg O.C.M.W.-Antwerpen. Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg. Jaarverslag 1981, Antwerpen, 1982. Kliniek Sint-Jozef Herinnering bij gelegenheid van de opening der kliniek Sint Joseph op 13 Juni 1935 der gasthuiszusters van Antwerpen, Westmalle, s.d. Sint-Julianusgasthuis A.B.C., "Het St.-Julianus gasthuis te Antwerpen", in De Drie Rozen, 28, 1994, pp. 9-18. E. GEUDENS, L'hpital Saint-Julien et les asiles de Nuit Anvers, Anvers, 1887. E. GEUDENS, Histoire sommaire de l'hpital St.-Julien Anvers, Souvenir du sixime centenaire de la fondation, Anvers, 1903. *E. GEUDENS, L'hpital Saint-Julien et les asiles de Nuit Anvers, Bruxelles, 2001 (Archives gnrales du royaume et Archives de l'Etat dans les provinces, Reprints 170). H. LEJON, "Het verhaal achter de Zwarte Panter of 700 jaar Sint-Julianusgasthuis", in Natuur- en stedeschoon, 72, 2003, pp. 10-12. L. VERMOESEN, "Het Sint-Julianusgasthuis", in Cornelis Floris Jaarboek, 1997, pp. 48-68. *P. VISSCHERS, St. Juliaens gasthuis te Antwerpen, Antwerpen, 1854. Klooster Terzieken J. TRICOT-ROYER, "Les lpreux d'Anvers: la dernire page de leur histoire Ter Siecken (1730-1782), in Bull. Soc. Fr. Hist. Md., , 1925, pp. 118-124. A. VAN SCHEVENSTEEN, De statuten van "Terzieken" te Antwerpen, Baasrode, s.d.

A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, De ontwikkeling van het klooster Terzieken binnen Antwerpen, Baasrode, s.d. Koningin Paola Kinderziekenhuis *Voor kleine zieken. Het veraal van het Koningin Paola Kinderziekenhuis, Antwerpen, 1998. Vondelingen *E. GEUDENS, La Mi-carme aux "enfants trouvs" Anvers en 1813, suivi d'un examen critique des origines attribues au "Greef van halfvasten", Anvers, 1920. Knechtjeshuis *E. GEUDENS, Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen, Antwerpen, 1895. Maagdenhuis *E. GEUDENS, Van Schoonbeke en het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1889. C.-J. VAN DEN NEST, Het antwerpsch Maegdenhuis, zyn oorsprong en voortgang, Antwerpen, 1852. *L. TORFS, "Hospice des orphelines Anvers", in Oeuvres posthumes de M. Louis Torfs, Bruxelles, 1870 (Acadmie d'archologie de Belgique), pp. 5-16. *D. VERHELST, Tot eerlick onderhout van meyskens cleene, Geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1996. L. VERMOESEN, Het Maagdenhuis van Antwerpen. Historische en technische studie in verband met reiniging en consolidatie van de voorgevel, s.l., 1978 ( Rapport indit). Antwerpen - Hoboken H. VAN DE VOORDE, De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de openbare weldadigheid 1796-1925, Brussel, 1966. Antwerpen - Zandvliet M. BOLLEN, "Nicasius Keyser's hoeve vakantiekolonie", in Polderheem, 29, 1994, pp. 10-15 (Sanatorium Zandvliet). Boom Gebruiken der Gasthuiszusters-Augustinessen van Boom, s.l., 1930. Kappitelbesluiten Gasthuiszusters Augustinessen van Boom (1981-1994), s.l., s.d. Leefregel van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Boom, s.l., [1969]. Normen bij de leefregel van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Boom, s.l., [1969]. Rpertoire de la Socit de Mdecine de Boom, Boom, 1848-1850. Statuten der Gasthuiszusters-Augustinessen van Boom, s.l., 1930. *Arm. SCHOETERS en M. VEREYCKEN, De lange weg naar waardigheid, 1832-1997, Geschiedenis van het welzijnswerk in Boom, Boom, 1998 (Sint-Jan Baptist Gasthuis; C.O.O.; O.C.M.W.). *Y. SEGERS, Zuster in het wit. De gasthuiszusters augustinessen van Boom, 1846-1996. 150 jaar ziekenzorg in de Rupelstreek, Boom - Leuven, 1996. Y. SEGERS, "Het Sint-Jan Baptist Godsgasthuis in Boom: "Eene schuylplaats voor armen en zieken", in J. De Mayer, L. Dhaene, G. Hertecant en K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 83-92. P. VERGAUWEN, Sint Jan-Baptist Gods-Gasthuis, 1849-1949. Boom, eeuwfeestviering, s.l., 1949. Bornem

*Een kroniek van 50 jaar Sint-Jozefkliniek Bornem, 1952-2002, Bornem, 2002. Brasschaat L. GEVENS, Het Gods-Gasthuis van Brasschaat, 3de ed., Schoten, 1993. L.J.P. GEVENS, Van Armbestuur tot OCMW: een exploratieve historische analyse van het Godsgasthuis te Brasschaat, 2de ed., Schoten, 1993. L. GEVENS, "Het Godsgasthuis van Brasschaat", in Breesgata, 17, 1994, 1, pp. 28-32, 2, pp. 28-31, 3, pp. 34-36, 4, pp. 26-28, 18, 1995,1, pp. 33-35, 2, pp. 23-27, 3, pp. 20-22, 4, pp. 36-37; 19, 1996, 1, pp. 26-27; 20, 1997, pp. 1-4. Duffel R. TIMMERMANS, "Het Sint-Norbertusziekenhuis in Duffel: een congregationele instelling", in J. De Mayer, L. Dhaene, G. Hertecant en K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 242-251. Edegem *D. PODEVIJN, Tussen oud en niew, 125 jaar lokale sociale zorg in Edegem, Edegem, 2002 (Publicatie uitgegeven door het OCMW van Edegem in het kader van "125 jaar Openbare Ouderenzorg in Edegem). Geel Des fous dans la ville : Gheel (Belgique) et sa thrapie sculaire, Paris, 1979. Statuten met gebruiken van de Congregatie der Gasthuiszusters-Augustinessen van Geel, Lier, 1931. *Tussen de mensen, De spraakmakende geschiedenis van de geelse gezinsverpleging, [Geel], 2008. L. CAMPS, Gezinsverpleging te Geel, 1850-1965, Leuven, 1972 (Mmoire de licence indit , K.U.L.). J. CUYVERS, "De toelating van arme zieken in het gasthuis te Geel", in Jaarboek van de Vrijheid en het land van Geel, 36, 2000-2001, pp. 7-104. M. DE BONT, "De patinten van de Rijkskolonie te Geel. Structurele aspecten van de gezinsverpleging van geesteszieken (1860-1970)", in Jaarboek van de Vrijheid en het land van Geel, 13, 1974, pp. 1-160. M. DE BONT, 700 jaar gasthuis Geel, 1286-1986, Geel, 1986. M. DE BONT, "De gezinsverpleging van geesteszieken te Geel. Van hagiotherapie tot wetenschappelijke psychotherapie", in H. de Kok et H. Coppens, Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994, pp. 75-91. E. DE CLERCQ, "Honderd jaar infirmerie", in Jaarboek van de vrijheid en het land van Geel, I, 1962, pp. 65-68 . M. DE KOCK, "Liber Innocentium II (1786-1881). Geesteszieken en hun pleegfamilies te Geel in de late achttiende en in de negentiende eeuw. Een bronneuitgave", in Jb. van de Vrijheid en het Land van Geel, 30, 1993-1994, pp. 61-237. J. DUVAL, Gheel ou une colonie d'alins, . H. EYNIKEL, De uitbreiding en de beoordeling van de gezinsverpleging van geestezieken. Uitstraling van het Schotse en Geelse systeem (1850-1970), Leuven, 1971 (Mmoire de licence indit, K.U.L.). *H. EYNIKEL, "Geel, bakermat van de gezinsverpleging", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 9, 1971, pp. 113-127. M.H. KOYEN, "Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel", in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, 7, 1968, pp. 5-130. *M.H. KOYEN, Geschiedenis van het gasthuis te Geel, 1286-1969, Geel, 1969. M.H. KOYEN, Geschiedenis van het gasthuis te Geel, Geel, 1973. M. KOYEN, "De gezinsverpleging van geesteszieken te Geel tot eind 18de eeuw", in Jaarboek van de Vrijheid en het land van Geel, 12, 1973, pp. 1-200.

P.-D. KUYL, H. Dymphna, Gheel vermaerd door de eerdienst van de heilige Dimphna, Antwerpen, 1863. P. MASOIN, An Account of the Care of the Insane in Belgium and particulary those in the Colony of Gheel, s.l.n.d. P. MASOIN et F. MEEUS, "Notes sur le Gheel ancien", in Congrs international de l'assistance des alins et spcialement de leur assistance familiale..., Anvers, 1903, pp. . MOREAU DE TOURS, Lettres mdicales sur Gheel. Annales mdico-psychologiques, Paris, 1845. P.J. PIEBENGA, De vereniging in het belang van de lijdende Nederlander verpleegd te Geel (Belgi) 75 jarige herdenkingsrede, 71ste verslag van de vereniging in het belang van de lijdende Nederlander verpleegd te Geel (Belgi), La Haie, 1968 ( ). H. RONSE DE CRAENE, "Histoire de la psychiatrie. L'air libre de la vie de famille, ou le mythe du traitement psychiatrique Gheel", in Frnsie. H. Psychiatrie, Psychanalyse, 2, 1992, pp. 147-204. L. VANDEVEN, "Tegen elke ziekte is een kruid gewassen. Medische recepten uit het archief van het gasthuis te Geel", in Jaarboek van de Vrijheid en het land van Geel, 33, 1997, pp. 5-77. F. VAN RAVENSTEYN, "Vlasbewerking in het Geelse gasthuis", in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, 34, 1998, pp. 89-94. *K. VERAGHTERT, "De overheid en de Geelse gezinsverpleging, 1660-1860", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 7, 1969, pp. 113-127. *K. VERAGHTERT, "Naar een moderne gezinsverpleging te Geel (1790-1860)", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 8, 1970, pp. 55-72. K. VERAGHTERT, "De krankzinnigenverpleging te Geel, 1795-1860", in Jaarboek van de Vrijheid en het land van Geel, 11, 1972, pp. 5-148. Hemiksem Em. WASTYN, "C.O.O. en O.C.M.W.", in Heymissem, Ts. Heemk. Kr. Hemiksem, 7, 1997, pp. . Herentals J. COOLS, "De oudste oorkonden van het Herentalse Gasthuis. Een keuze van documenten in Nederlandse vertaling", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 71-98. J. COOLS, "Statuten en ordinantin van het Herentalse Gasthuis. Tekstuitgave volgens het enige bewaarde handschrift met aantekeningen", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. . J. COOLS, "De gebouwen van het Gasthuis van Herentals in de negentiende en twintigste eeuw", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 147-194. M. DEBRUYN, "De gasthuisschuur te Herentals", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 195-225. A. DE STAERCKE, "Eengasthuis in de Nederrij (dertiende-zestiende eeuw). Met de moed om op te staan en door te gaan", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 21-70. P.-J. GOETSCHALCKX, "Oorkondenboek van het Gasthuis van Herenthals", in Taxandria, 7, 1910, pp. 60-64. J.M. GORIS, "Het gasthuis van Herentals, 1253-2003", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 5-398. J.M. GORIS, "Naar een wetenschappelijk verantwoorde synthese van de geschiedenis van het gasthuis van Herentals. De historiografie van het Herentalse gasthuis", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 9-20. H. HEYLEN, "Het AZ Sint-Elisabeth tussen 1970 en nu", in . J. LEYSEN, "Naamlijst van de gasthuiszusters van Herentals (1327-2003)", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 355-389. J. LEYSEN, "Naamlijst van de kapelaans en pastoors bij de gasthuiszusters van Herentals (1282-2003)", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 390-393. M. TEGENBOS, "Het leven van de Herentalse gasthuiszusters in de twintigste eeuw", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 267-310. K. VERAGHTERT, "Het gasthuis van Herentals in een politieke storm. De Franse periode, 1795-1815", in Historisch jaarboek van Herentals, 13, 2003, pp. 127-145. J.R. VERELLEN, Geschiedenis van het gasthuis van Herentals (1253-1953), Tongerlo, 1953.

Kapellen R. BALBAERT, "Sint-Jozefgesticht - Sint-Jozefziekenhuis", in 't Bruggeske (Kapellen), 31, 1999, pp. 140-149, 32 , 2000, pp. 21-31 et 63-74. Kontich R. VAN PASSEN, "Heemkundige sprokkelingen. Van "Les Eglantiers" tot Residentie Eglantier en O.C.M.W.", in Kontaktblad van de Gemeente Kontich, 13, 1983, 1, pp. 8-9; 2, pp. 20-22. Lier Gasthuiszusters Augustinessen van Lier. 'n Schets van ontstaan, ontwikkeling en groei van de Congregatie, Lier, [1958]. Statuten me gebruiken en ceremonieboek der Gasthuiszusters-Augustinessen van Lier voorafgegaan van den regel van den H. Augustinus, Gent, 1929. K. BREUGELMANS, De sociale geschiedenis van het Lierse Sint-Elisabethgasthuis (15441562), Leuven, 1983 (Mmoire de licence indit , K.U.L.). A. DE STAERCKE, "De gasthuiszusters-augustinessen van Lier", in KADOC-Nieuwsbrief, 4, 2001, pp. 9-12. P.J. GOETSCHALCKX, "Lier - St.-Elisabethgasthuis", in Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 1, 1902, pp. . W. GROOTAERS, De Zwartzuster van Lier: 1395-1995. 600 jaar ziekenzorg in en rond de Netestad, Lier, 1995 (Bijdragen tot de geschiedenis van de Stad Lier/Liers Genootschap voor Geschiedenis, 4). J. VERBEEMEN, "De verspreiding van de lepra te Lier in de XVIde en XVIIde eeuw (14921678)", in 't Land van Ryen, 15, 1966, pp. . A.O. VERMEIREN, Het gasthuis van Lier. Eenige aanteekeningen over zijn verleden, Lier, 1927. Malle R. DE COCK en M. RIEMIS, "Rode Kruis Malle, 1968-1992", in Jb. Heemk. Kr. Malle, 14, 1993, pp. 47-70. Mechelen F.G.C. BETERAMS, Inventaris van het archief van de Commissie van Openbare Onderstand te Mechelen, Heilig-Geesttafels en Huisarmen, Gasthuizen en Godshuizen, 2 vol., Mechelen, 19561957. J. LAENEN, Geschiedenis van Mechelen, 2de ed., Mechelen, 1934. J. OCKELEY, De gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen in de 17de en de 18de eeuw. Bijdrage tot de studie van actieve vrouwelijk kloostercongregaties, Brussel, 1992 (Archief- en Bibliotheekwezen in Belgi, 44). J. VAN DEN BUSSCHE, "De oudste statuten van het leprozenhuis "Ter Zieken", buiten Mechelen", in Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, 61, 1957, pp. 129-144. G. VAN CASTER, "Relev des biens de l'hpital de Notre-Dame, Malines, vers 1220", in A.H.E.B., 16, 1879, pp. 81-99. G. VAN DOORSLAER, Aperu historique sur la mdecine et les mdecins Malines, ( ), 1900. A. WILLOCKX, De gasthuisnonnen te Mechelen. Het O.L. Vrouw gasthuis, Mechelen, 1895. J. WITHOF, "De tafels van den Heiligen-Geest te Mechelen", in Hand. Kring v. Oudheidk., Let. en Kunst v. Mechelen, 32, 1927, pp. 86-87 ( check p. numbers). Mol

J. BERGHMANS, "Mijmeringen omtrent... honderd jaar Gasthuis te Mol", in Molse Tijdingen, 5, 1997, pp. 7-14. Mortsel L. VAN HERWEGEN, "Het oorlogsgebeuren in Mortsel tijdens de Eerste Wereldoorlog en het Mortsels Komiteit voor Hulp en Voeding", in Jb. Mortselse Heemk. Kr., 1993, pp. 83-173. L. VAN HERWEGEN, "Zo werd Mortsel gezonder. De geschiedenis van het Gezondheidskomiteit (1843-1920)", in Mortselse Heemk. Kr. Jb., 1994, pp. 41-122. J. VAN HUFFELEN et M. DE BACKER, "Geschiedenis van het Algemeen Ziekenhuis sintJozef Molenstraat 19 te Mortsel", in Jaarboek Mortselse Heemkundige Kring, pp. 85-102. Rumst Algemene kliniek H. Familie Reet (Rumst), s.l. 1959. P.V. BETS, "Notice de la ladrerie de Terbanck, prs de Louvain, la chapelle dite Lazerny Rumpst et la condition sociale des lpreux dans le Brabant", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 7, 1870, pp. 307-328, 427-454 et 8, 1871, pp. 59-69. P. VANDEN BRIL, "Het melaatsenheid en de Lazernijkapel te Rumst", in Scalpel, 111, 1958, pp. 1033-1041 (concerne principalement le XVIe sicle ). Schoten A. VANLEENE, "Medische zorgen in het vooroorlogse Schoten", in Scot: tijdschrift van de Vereniging voor Heemkunde te Schoten, 29, 2001, pp. 50-58, 108-115; 30, 2003, pp. 50-58; 131-143, 15-20. Turnhout E. HOUTMAN, Het O.C.M.W.-archief in het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Inspectie rapport, Bruxelles, 1995 (Archives gnrales du Royaume, Miscellanea archivistica, Studia 77). K. KLOECK, "Het gasthuis en het gasthuiscommunauteit te Turnhout, 1608-1797", in Taxandria, nieuwe reeks, 63, 1991, pp. 9-66; 65, 1993, pp. 109-130; 66, 1994, pp. 141-178; 67, 1995, pp. 253-288. C. SNOECX, 40 jaar opleidingen voor de gezondheidszorg in Turnhout, Turnhout, 1993 (Hoger Instit. voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth). Wuustwezel J. CUYVERS, De Gasthuishoeven te Wuustwezel. Bijdrage tot de geschiedenis van Wuustwezel, Wuustwezel, 1994.

Brabant wallon
Braine-l'Alleud R. PEDE, "Braine-l'Alleud et Bois-Seigneur-Isaac. Chapelles domestiques sous l'Ancien Rgime. L'hpital de Braine-l'Alleud et sa chapelle. Les chapelles castrales de Bois-Seigneur-Isaac", in Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001, pp. 150-161, 218-238; 16, 2002, pp. 169-189, 231-257. Grez-Doiceau - Nethen R. LAURENT, "Soins de sant et chirurgiens Nthen sous l'Ancien Rgime", in Ntradyle, Revue du Cercle d'histoire et de gnalogie de Grez-Doiceau et Beauvechain, 6, 1999, pp. 35-56. Jodoigne

M.H. DELVAUX, Les secours accords par la table des pauvres et l'hpital de Jodoigne. Etudes des comptes de deux organismes d'assistance (1740-1780), Louvain-la-Neuve, 1988 (Mmoire de licence indit, U.C.L.). Nivelles S. BALAU, "L'organisation paroissiale de la ville de Nivelles au XIIIe sicle", in Bulletin de la socit d'art et d'histoire du diocse de Lige, 13, 1902, pp. 59-87. J. BUISSERET, "Notes sur les premires donations faites aux Hospices de Nivelles", in Annales de la Socit archologique et folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon, 7, 1903, pp. 8592. L. JOTTRAND, Appendice au Mmoire pour MM. Franckeville et Boone, notice sur le protocole des affaires jsuistiques reposant aux Archives de l'tat Bruxelles, Bruxelles, 1853. A. LAGASSE et F. LE BON, Projet de construction d'un hpital et d'un hospice. Rapport du Comit de salubrit publique au Conseil communal de Nivelles, Nivelles, 1866. L.-A. PIRARD, Monographie des uvres sociales et religieuses de Nivelles, Nivelles, 1872. C.P.A.S. Hospice de Nivelles. Rglement gnral, Nivelles, 1871. Ville de Nivelles, Hospices, Rglement gnral, Nivelles, 1858. C.-F. CROUSSE, Rponse des membres de la Commission administrative et du corps mdical des hospices de Nivelles une lettre insre le 12 avril 1858 dans le Courrier de la Dyle, Nivelles, 1858. P. GORISSEN, Inventaire des anciennes archives de l'Assistance publique de Nivelles, 6 vol., Nivelles, 1962 (Travail manuscrit; I. Gnralits; II. Hospice de Saint Nicholas; III. Hospice du Saint Spulcre; IV. Hospice de la Charit; V. Maison des Orphelins; VI. Bguinage). L. JOTTRAND, Mmoire pour MM. Ch. Franckeville et J.-B. Boone, prtres Bruxelles, appelants la Cour d'appel de Bruxelles d'un jugement du tribunal de premire instance de la mme ville, du 21 mars 1853, contre MM. les membres du bureau de bienfaisance de Nivelles, intims, et contre M. J.-F.-L. Valentyns, avocat..., Bruxelles, 1853. A. VANRIE, Inspection des archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement de Nivelles. Rapport gnral, Bruxelles, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 34). Hpital Saint-Nicolas J. BUISSERET et E. DE PRELLE DE LA NIEPPE, "Quelques chartes conserves dans un coffret gothique en chne dat de l'anne 1478", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 6, 1898, pp. 237-281 (Ce coffret appartenait l'hpital Sainte-Gertrude, dit Saint-Nicholas). J.-L. DELATTRE, Contribution l'histoire conomique des institutions hospitalires Nivelles (Les hpitaux de St-Nicolas et du St-Spulcre des origines la fin de l'Ancien Rgime), Bruxelles, 1962-1963 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). *J.L. DELATTRE, "L'hpital monastique de Nivelles des origines 1136", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 1, 1963, pp. 7-17. J.-L. DELATTRE, "La fondation des hpitaux de Saint-Nicolas et du Saint-Spulcre Nivelles au XIIe sicle", in Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965). tudes d'histoire mdivale ddies sa mmoire par les anciens lves de son sminaire l'Universit Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1965, pp. 595-599. T. LEBON, "Le Bayart", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 2, 1881, pp. 399-403 (Chauffoir public tabli dans un des btiment de l'ancien hpital SaintNicolas). F. LEBON, Sans titre, [Supplment l'article de T. Lebon sur le chauffoir le Bayart], in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 2, 1881, pp. 403-407. *E. VERNUF-TILMAN, "L'hpital de Nivelles. Petite histoire", in Rif tout dju, 439, 2003 (Numro spcial).

J.-M. VERRAGHENNE, "La dme de Perwez pour l'hpital St-Nicolas Nivelles", in Le souvenir perwzien: bulletin du Cercle historique et archologique de Perwez et environs, 14, 1999, pp. 6-17 (Retranscription et commentaire de dmes de 1727 et 1728). Hpital du Saint-Spulcre J.-L. DELATTRE, Contribution l'histoire conomique des institutions hospitalires Nivelles (Les hpitaux de St-Nicolas et du St-Spulcre des origines la fin de l'Ancien Rgime), Bruxelles, 1962-1963 (Mmoire de licence indit, U.L.B.). J.-L. DELATTRE, "La fondation des hpitaux de Saint-Nicolas et du Saint-Spulcre Nivelles au XIIe sicle", in Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965). tudes d'histoire mdivale ddies sa mmoire par les anciens lves de son sminaire l'Universit Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1965, pp. 595-599. M.M. GASTOUT, L'hpital du Saint-Spulchre de Nivelles. Une institution de bienfaisance vue travers une charte du XIIIe sicle, Nivelles, s.d. Sur MARIE-MARGUERITE, L'hpital du Saint-Spulcre de Nivelles: une institution de bienfaisance vue travers une charte du XIIIme sicle, Nivelles, [1974 ]. J.-M. PIERRET, "Notes d'onomastique et de folklore propos du Saint-Spulchre Nivelles", in Revue d'histoire religieuse du Brabant Wallon, 2003, pp. 83-105 (Hpital, XIIIe-XIXe sicles). Hpital Saint-Jacques J. BUISSERET et E. DE PRELLE DE LA NIEPPE, "Mlanges et varits", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 6, 1898, pp. 343-358 (Contient des actes concernant l'ospitaul du Goutisial, l'ospitaul de Saint Suere et la charte de fondation de l'hpital SaintJacques Nivelles). Maison des orphelins C. GOFFIN, Une institution de bienfaisance sous l'Ancien-Rgime, La Maison des orphelins de Nivelles au XVIIIe sicle, Louvain-la-Neuve, 1996-1997 (Mmoire de licence indit, U.C.L.). F. LE BON, "Notice sur Madame Marguerite de Haynin, abbesse du Noble et Vnrable Chapitre de Nivelles, princesse du St Empire Romain, Dame de Nivelles, et sur l'orphelinat qu'elle a fond en cette ville", in Annales de la Socit archologique de l'arrondissement de Nivelles, 3, 1892, pp. 23-58. C. TIXHON-GOFFIN, "Nivelles. La maison des orphelins (XVIIIe s.)", in Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 13, 1999, pp. 63-143. Atelier protg J. DAVOINE, "L'atelier protg nivellois", in Rif tout Dju, 269, 1983-1984, p. 13. La Samiette " "La Samiette", rsidence-pilote", in Rif tout Dju, 169, 1973, pp. 13-14. Ottignies - Louvain-la-Neuve (Pour l'histoire d'avant 1968, voir Leuven. Voir aussi les rubriques: hpital Saint-Luc, clinique de Mont-Godinne). J.P. BOUCKAERTS, "Origine et volution du dpartement de physiologie de l'Universit catholique de Louvain", in Louvain md. , 94, 1975, pp. 571-579. J.-J. HAXHE, "La recherche clinique aux cliniques universitaires de l'UCL: 1950-2000", in P. Servais, V. Fillieux, F. Hiraux, et. al., La recherche, passions, pratiques, parcours. La communaut scientifique l'UCL depuis 1834, Louvain-la-Neuve, 2001, pp. 205-211. P.N. HENNEBERT, "La mdecine Lovanium, Les cliniques universitaires Kinshasa", in J.-J. Haxhe (dir.), 50 ans de mdecines l'UCL, 1950-2000, Bruxelles, 2002, pp. 255-266.

P. SERVAIS, "La population hospitalise dans le dpartement de chirurgie des cliniques universitaires de Louvain (1898-1990)", in Congrs de Lige, LIe congrs de la Fdration des cercles d'archologie et d'histoire de Belgique, Lige 20-23 VIII 1992, Actes, II, Lige, 1994, pp. 622-640. Rebecq L. DELPORTE, "Les Ripain (XIIIe-XIVe sicles), bienfaiteurs des hpitaux de Lembeek, de Rebecq et de la table des pauvres de Tubize", in Annales du Cercle d'Histoire Enghien-Brabant, 1, 1999-2000, pp. 25-52. R. DENYS, "L'hpital de Rebecq. Inventaire des archives, dite de Fondation", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 9, 1953, pp. 191-204. R. DENYS, "Un cartulaire des rentes de l'hpital de Rebecq Marcq", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 11, 1958-1959, pp. 329-344. R. DENYS, "L'hpital de Rebecq: quelques notes d'histoire", in Rewisbique (Cercle d'histoire Rebecq-Wisbecq-Bierghes-Quenast), 13, 2002, pp. 28-33. R. DENYS, "L'hpital de Rebecq: quelques notes d'histoire", in Revue d'histoire religieuse du Brabant Wallon, 16, 2002, pp. 216-221. R. DENYS, "L'hpital de Rebecq", in Le Rewisbique, 13, 2002, pp. 28-33. R. DENYS, "Un acte indit de Wauthier II, seigneur d'Enghien: la charte d'amortissement des biens de la donation de l'hpital de Rebecq (1310). Etude diplomatique", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 37, 2003, pp. 43-58. S. WINDAL, Sur l'architecture hospitalire dans les anciens Pays-Bas. Approche partir du cas de l'hpital de Rebecq aux Temps Modernes, Louvain-la-Neuve, 1999 (Mmoire de licence indit, U.C.L.). Tubize L. DELPORTE, "Les Ripain (XIIIe-XIVe sicles), bienfaiteurs des hpitaux de Lembeek, de Rebecq et de la table des pauvres de Tubize", in Annales du Cercle d'Histoire Enghien-Brabant, 1, 1999-2000, pp. 25-52. Villers-la-Ville T. COOMANS, "L'ancienne infirmerie de l'abbaye de Villers. Investigations archologiques et hypothses", in Congrs de Namur, Actes, 4, Namur, 1991, pp. 9-26. T. COOMANS, L'abbaye de Villers-en-Brabant: construction, configuration et signification d'une abbaye cistercienne gothique, Bruxelles, 2000 (Studia et Documenta, 11).

Hainaut
M.-A. ARNOULD, "Mortalit et pidmie sous l'Ancien Rgime dans le Hainaut et quelques rgions limitrophes", in Problme de mortalit: mthode, sources et bibliographie en dmographie historique, Lige, 1965, pp. 465-481 (Congrs et Colloques de l'Universit de Lige, 33). R. DARQUENNE, "Mdecine et chirurgie hainuyre au sicle des Lumires", in Annales du Cercle archologique de Mons, 70, 1978, pp. 139-176. G. DECAMPS, "La maladie contagieuse de 1400-1401 Mons et dans le Hainaut", in Annales du Cercle archologique de Mons, 61, , pp. 133-156. W. DE KEYZER, "Un exemple de lproserie foraine organise: les Petits-malades de Valenciennes", in Mlanges Andr Uyttebrouck, pp. 175-185. W. DE KEYZER, "Les origines de la lproserie Saint-Lazare de Valenciennes", in Mmoires et publications de la Socit des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 100, 2000, pp. 1-11. W. DE KEYZER, "Les malades dans les lproserie du Hainaut, de la fin du moyen ge l'poque moderne. L'exemple de Saint-Lazare de Valenciennes", in Mmoires et publications de la Socit des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 101, 2002-2003, pp. 1-23. A. LACROIX, Recherches sur le pauprisme et la bienfaisance publique en Hainaut (XVIIIee XIX sicle), Mons, 1850.

F. RIGAUT, "La bonne maison des ladres de Valenciennes au moyen ge", in Mmoire du Cercle archologique et historique de Valenciennes, 3, 1957, pp. 9-27. G. SIVERY, "Le Hainaut et la peste noire", in Mmoires et publications de la Socit des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 79, 1965, pp. 431-447. D. SOUMILLION, "Confrence de W. de Keyzer relative aux lproseries au XIIe sicle dans le comt de Hainaut", in Bulletin du Cercle archologique d'Enghien, 6, 1995, p. 107. Ath P. CULLUS, "Les institutions hospitalires d'Ath au XVe sicle", in Ann. du Cercle royal d'hist. et d'archol. d'Ath et de la rgion, 41, 1964-1966, pp. . E. FOURDIN, "L'hpital Saint-Jacques", in Annales du Cercle archologique de Mons, 12, 1875, pp. . E. FOURDIN, "Documents relatifs l'Hpital de la Madeleine Ath", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 12, 1875, pp. . V. LACROIX, "La bienfaisance Ath au XVIIIe sicle", in Annales duc Cercle royal d'histoire et d'archologie d'Ath et de la rgion et muses athois, 60, 2007, pp. 49-83 (Hpital SaintJacques, Hpital Saint-Julien, Hpital de la Madeleine, Hospice des Orphelins). Boussu A. JOURET, "Une consquence du vote de la loi sur la rparation des accidents du travail (24 dcembre 1903): la cration de l' "Hpital de Warquignies" Boussu, au lendemain de la premire guerre mondiale", in Annales du Cercle d'Histoire et d'archologie de Saint-Ghislain et de la rgion, 7, 1995, pp. 203-219. *D. VAN OVERSTRAETEN, "Les dbuts de l'hpital de Boussu (XIIe-XIIIe s.)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 6, 1968, pp. 3-22. Charleroi *Une brique dans le vent, nos soins au fil du temps, volution du patrimoine architectural du CHU de Charleroi, Charleroi, 2005. Le nouvel hpital civil, Le premier bloc d'hospitalisation, Le pavillon des infirmires, Charleroi, 1956. C. GOUVIENNE, Tableaux de tri. Archives du CPAS de Charleroi, [Charleroi], [2003]. Charleroi - Jumet L'oeuvre de l'hpital-sanatorium Jumet, Jumet, 1905. Le patrimoine mdical de Jumet, Hunia Castellum, Jumet, 2000. Charleroi - Marchienne-au-Pont L'hpital civil de Marchiennes, s.l., s.d. (Edition spciale de l'Oreille en Coin). "L'hpital civil du Sacr-Coeur Marchiennes-au-Pont", in L'Hpital Belge, 122, 1976, pp. . Charleroi - Marcinelle La Cit de l'Enfance Marcinelle, Etudes Pdagogique, FICE, n 1, Bruxelles, 1954. Chivres W. DE KEYZER, "Un tmoin de la lpre en Hainaut: la bonne maison Saint-Ladre de Chivres", in Epidmie et endmies Ath et en Hainaut du moyen ge au XIXe sicle (Colloque de Chivres, 1989), Ath, 1998 (Etudes et documents du Cercle royal d'histoire et d'archologie d'Ath et de la rgion, 13), pp. 15-36 . *L. HANNECART, "Les tablissements de bienfaisance Chivres au XIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 1, 1963, pp. 19-28. *G. SIVERY, "La peste noire et l'pidmie de 1400-1401 dans le Hainaut. Question de mthodologie", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 4, 1966, pp. 51-65.

Comines M. BOUCKHUYT, "Des hospices civils de Comines-Belgique au home Paul Demade, 18321993", in Mm. de la Soc. d'H. de Comines-Warneton et de la Rgion, 23, 1993, pp. 173-216. Comines J.-M. DUVOSQUEL, "Documents comptables de lhpital de Comines (XIVe-XVe sicles", in Mmoires du Cercle royal historique et archologique de Courtrai, 40, 1973, pp. 60-124. J.-M. DUVOSQUEL, "Un inventaire des chartes de lhpital de Comines dress vers 13271330", in Mmoires de la Socit dHistoire de Comines et de la rgion, 5, 1975, pp. 223-240. J.-M. DUVOSQUEL, "Gille de Grave, notaire lOfficialit de Tournai, rdacteur de linventaire des chartes de lhpital de Comines de 1327-1330", in Mmoires de la Socit dHistoire de Comines-Warneton et de la rgion, 6, 1976, pp. 269-275. J.-M. DUVOSQUEL, "Les biens de la chapelle de lhpital de Comines au Moyen Age. Essai de reconstitution du chassereau de 1420", in Sacris erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 26, Steenbrugge - La Haye, 1983, pp. 221-247 (Album amicorum Nicolas-N. Huyghebaert O.S.B., II). J.-M. DUVOSQUEL, "Un sceau de lvque de Tournai Guy de Boulogne appendu une charte de 1317 pour lhpital de Comines", in Mmoires de la Socit royale dHistoire et dArchologie de Tournai, 4, 1983-1984, pp. 91-98 (Mlanges offerts au chanoine Jean Cassart loccasion de son 75e anniversaire). J.-M. DUVOSQUEL, "Un sceau de lvque de Tournai Guy de Boulogne appendu une charte de 1317 pour lhpital de Comines", in Mmoires de la Socit dHistoire de Comines-Warneton et de la rgion, 15, 1985, pp. 45-42. J.-M. DUVOSQUEL, "Les biens de la chapelle de lhpital de Comines au Moyen Age. Essai de reconstitution du chassereau de 1420", in Mmoires de la Socit dHistoire de Comines-Warneton et de la rgion, 25, 1995, pp. 57-86. J. FINOT, Inventaire sommaire des archives de lhpital de Comines, Lille, 1884. L.-J. MESSIAEN, Histoire () de Comines, III, Courtrai, 1892 (aux pages 210-274 se trouve un large chapitre intitul "Hpital de Notre-Dame de Comines"). Enghien - Edingen W. DE KEYZER, Inventaire des archives de l'hpital Saint-Nicolas Enghien (XIIIe-XXe sicle), Bruxelles, 1976 (Archives gnrale du Royaume et Archives de l'tat dans les provinces). Y. DELANNOY, "Les uvres d'art de la salle des surs augustines d'Enghien au Muse de la ville d'Enghien (Maison Jonathas)", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 24, 1988, pp. 125182. Y. DELANNOY, "Autour de l'hospice Saint-Joseph Enghien", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 30, 1995-1996, pp. 215-240. Y. DELANNOY, "Anne de Cro, l'hpital Saint-Nicolas et la confrrie de la Double Enghien", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 36, 2002, pp. 260-264. P. DE LATTRE, "Les religieuses augustines d'Enghien et l'hpital Saint-Nicolas, des origines 1940", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 9, 1952-1954, pp. 1-48. R. DENYS, "Un acte indit de Wauthier II, seigneur d'Enghien: la charte d'amortissement des biens de la donation de l'hpital de Rebecq (1310). Etude diplomatique", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 37, 2003, pp. 43-58. J.-P. FELIX, "Un orgue de Sbastien Lachapelle de Thuin l'Hpital Saint-Nicolas d'Enghien (1741-1749)", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 18, 1976-1978, pp. 409-422. A. ROEYKENS, "Het oude Sint-Niklaashospitaal van Edingen. Zijn ontstaan en de eerste twee eeuwen van zijn bestaan", in Het oude land van Edingen en omliggende, 3, 1975, pp. 39-50. B. ROOBAERT, "Lazerijen in de streek van Edingen", in Het oude Land van Edingen en Omliggende, 24, 1996, pp. 125-133. D. SOUMILLION, "Les hospices civils d'Enghien", in Bulletin du Cercle archologique d'Enghien, 8, 1995, 151-160. J. SPANHOVE, "Gasthuiszusters uit het land van Edingen XVIIde-XVIIIde eeuw", in Het oude land van Edingen en omliggende, 20, 1992, pp. 253-262. C. THIENPONDT, "Une institution de bienfaisance sous l'Ancien Rgime, L'hpital SaintNicolas d'Enghien au XVIIIme sicle", in Annales du Cercle archologique d'Enghien, 40, 2007, pp. 41-160; 42, 2008, pp. 53-53-154.

J.-P. TYTGAT, "Een schilderij uit het oude Sint-Niklaashospital van Edingen", in Het oude land van Edingen en omliggende, 9, 1981, pp. 1-4. Le Roeulx A. HAUQUIER, L'hpital Saint-Jacques de Roeulx (du XIIIe au XXe s.), Mons, 2001. G. WYNANS, L'abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx, en Hainaut (1125-1300), Averbode, 1967 (Bibliotheca analectorum Praemonstratensium, 7) (concerne la lproserie du Roeulx). Lessines L'hpital Notre-Dame de Lessines: 750 ans d'art, d'histoire et de culture, Lessines, 1992 (Syndicat d'initiative). L'hpital Notre-Dame la Rose: patrimoine et traditions de Lessines, Mons, 1997 (Fdration du tourisme de la Province de Hainaut). R. DEBRUYN, "L'hpital Notre-Dame la Rose de Lessines, une vocation de 300 ans d'histoire de la mdecine et de la pharmacie", in Hainaut Tourisme, 285, aot 1994, pp. 131-139. R. DEBRUYNE et A. CHEVALIER, "Bilan de quinze annes de restauration l'Hpital Notre-Dame la Rose", in Hainaut tourisme, 307, 1998, pp. 61-67; 308, 1998, pp. 141-149. R. DEBRUYN et J.-M. LIESSE, L'hpital Notre-Dame la Rose, Lessines: guide du muse Het Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal: Lessines. Gids van het museum, Gottechain, 1999. R. DEBRUYN, P. DULIERE et R. BENAVENTE, "L'hpital Notre-Dame la Rose Lessines. La tradition renouvele", in Les cahiers de l'urbanisme, 35-36, 2001, pp. 82-91. P.M. DE BUSSCHERE, "L'hpital Notre-Dame la Rose de Lessines", in Revue mdicale de Bruxelles, 17, 1996, pp. 346-354. Y. DELANNOY, "Raphal Debruyn la tribune: l'Hpital de Lessines, 13 septembre [1995]", in Bulletin du Cercle archologique d'Enghien, 9-1, 1995, pp. 171-172. R. DUHAUT, "La basse-cour de l'Hpital", in 1242-1992, l'hpital Notre-Dame la Rose 750 ans, pp. 157-204 (Numro spcial des Annales du Cercle d'histoire de l'entit lessinoise, V, 1992). M.-A. GROULT, L'hpital Notre-Dame la rose de Lessines de sa fondation au XVIe sicle (1243-1500), Louvain, 1950 (Mmoire de licence indit). M.-A. GROULT, "L'hpital Notre-Dame la rose de Lessines de sa fondation au XVIe sicle (1243-1500)", in Annales du Cercle royal archologique d'Ath et de la rgion, 34, 1951, pp. 1-169 (Publication du mmoire de licence). L. JOUS, "Le livre foncier de l'hpital Notre-Dame la Rose de Lessines", in 1242-1992, l'hpital Notre-Dame la Rose 750 ans, pp. 25-75 (Numro spcial des Annales du Cercle d'histoire de l'entit lessinoise, V, 1992). A. LAVRILLE, Varia (1243-1797) sur l'hpital Notre-Dame la Rose de Lessines, Lessines, 1982. A. LAVRILLE, "Inventaire des archives du monastre hospitalier Notre-Dame la Rose", in 1242-1992, l'hpital Notre-Dame la Rose 750 ans, pp. 121-144 (Numro spcial des Annales du Cercle d'histoire de l'entit lessinoise, V, 1992). D. SOUMILLION, "Confrence de R. Debruyn relative l'hpital de Notre-Dame la Rose de Lessines", in Bulletin du Cercle archologique d'Enghien, 7, 1995, p. 121. L. VERRIEST, "Lessines, ses seigneurs, son origine et son hpital de Notre-Dame la Rose", in Annales du Cercle royal archologique d'Ath et de la rgion, 32, 1947-1948, pp. 197-221. A. VIATOUR, "La vocation spirituelle et hospitalire des religieuses de l'hpital Notre-Dame la Rose de Lessines aux XVIIe et XVIIIe sicle", in Actes du 6e Congrs de l'Association des cercles francophones d'histoire et d'archologie, Mons24-27 aot 2000. LIIIe congrs de la Fdration des cercles d'archologie et d'histoire de Belgique. Organis par es socits d'histoire de Mons, SaintGhislain et Soignies, avec la collaboration du Centre Hannonia, Mons, 2002, pp. 561-568. Mons A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "De hervorming van de Weldadigheid te Bergen", in Les Beaux-Arts, Bruxelles, novembre, 1961, pp. . G. DECAMPS, "L'hospice de Saint-Julien Mons", in Annales du Cercle archologique de Mons, 46, 1922, pp. .

G. DECAMPS, "Le sceau de la maison de Saint-Ladre Mons", in Annales du Cercle archologique de Mons, 18, 1883, pp. . *W. DE KEYZER, "La lproserie Saint-Ladre de Mons et ses statuts de 1202", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 12, 1974, pp. 3-18. *W. DE KEYZER, "Une lproserie en mutation, la bonne maison Saint-Ladre de Mons aux XIIIe et XIVe sicles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 14, 1975, pp. 3-25. W. DE KEYZER, "Certificats d'expertise dlivrs des Beaumontois par la lproserie de Mons (XVe-XVIe sicles)", in Annales du Cercles archologique de Mons, , 1990, pp. 141-157 (Mlanges offerts Christiane Pirard). C. DEPAUW, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Mons. Rapport d'inspection, Bruxelles, 2001 (Archives gnrales du Royaume, Miscellanea Archivistica, Studia 131). L. DEVILLERS, "Cartulaire des hospices et des fondations de charit de la ville de Mons", in Annales du Cercle archologique de Mons, 15, 1878, pp. 275-495, 31, 1902, pp. 239-348, 32, 1903, pp. 305-329. L. DEVILLERS, "Notice sur les archives des tablissements de charit de la ville de Mons", in Annales du Cercle archologique de Mons, 13, 1876, pp. 311-365. L. DEVILLERS, "Mreau de la fondation de Julien Godin", in Annales du Cercle archologique de Mons, 5, 1864, pp. 185-187. S. GHISTE, L'hpital de Saint-Nicolas en la rue d'Havr Mons, Mons, 1991. F. HACHEZ, "Les fondations charitables de Mons", in Annales du Cercle archologique de Mons, 1, 1857, pp. 13-32, 49-59, 187-294, 2, 1859, pp. 281-408. P. HEUPGEN, La bonne maison des orphelins de Mons, Mons, 1913. P. HEUPGEN, L'hospice des enfants trouvs et abandonns de Mons, Mons, 1913. P. HEUPGEN, "La commune aumne de Mons du XIIIe au XVIIe sicle", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 90, 1926, pp. . P. HEUPGEN, Documents relatifs la rglementation de l'assistance publique Mons du XVe e au XVIII sicle, Bruxelles, 1929 (C.R.H.). P. HEUPGEN, Extraits des comptes de l'hpital des lpreux -Hpital Saint-Lazare ou SaintLadre- de Mons, Mons, 1931. P. HEUPGEN, Extraits des comptes de l'Hospital Sainct Nicolay en la rue de Havrech Mons, 1365 1515, Mons, 1934. P. HEUPGEN, Hpital Saint-Julien de Mons. Documents, 1327 1822, Mons, 1935. L. HONNORE, "L'action d'ducation sanitaire des autorits publiques locales au dbut du XXe sicle - L'exemple des bains-douches du bureau de bienfaisance de Mons (1902-1930)", in Herbeumont 22-25 aot 1996, LIIe Congrs de la Fdration des Cercles d'archologie et d'histoire de Belgique, Actes, II, Namur, 2000, pp. 226-236. A. MILET, "La grande misre des hospices montois la fin de l'anne 1796", in Annales du Cercle archologique de Mons, 78, 1999, pp. 469-474. C. SORGELOOS, "Trois reliures provenant de l'hospice et bguinage de Cantimpret Mons, dont deux par Ildephonse Masquillier", in Annales du Cercles archologique de Mons, 79, 2002, pp. 295-306. M. VANDERVENNET, "Salles d'asile et jardins d'enfant Mons 1837-1914", in Mmoire et publications de la Socit des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 100, 2000, pp. 63-84. L. WELLENS-DE DONDER et R. WELLENS, "L'hpital de Saint-Nicolas Mons la fin du XVIIIe sicle", in Annales du Cercle archologique du canton de Soignies, 22, 1963, pp. 118-131. *R. WELLENS, "L'enqute de 1751 sur la situation des tablissements de bienfaisance et des fondations pieuses de la ville de Mons", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 11, 1973, pp. 43-81. Montigny-le-Tilleul Le Rayon de Soleil Montigny-le-Tilleul, Bruxelles, 1967. Soignies A. DEMEULDRE, "La bienfaisance Soignies avant la rvolution franaise. Histoire de nos tablissements de charit", in Annales du Cercle archologique du canton de Soignies, 5, 1924, pp. 117-145.

L. DESTRAIT, "Les hospices de Soignies (1818)", in Annales du Cercle archologique de Soignies, 15, 1955, pp. 44-48. Tournai A. DELANNOY, Notice historique des divers hospices de la ville de Tournai, Tournai, 1880. A.P.V. DESCAMPS, "Notice sur Walter de Marvis, vque de Tournay", in Mmoires de la Socit historique et littraire de Tournai, 1, 1853, pp. (dition des statuts de la lproserie du Val d'Orcq de 1237). T. LACROIX, L'hpital de Saint-Nicolas du Bruil tournai, de ses origines (env. 1230) sa mutation en clotre (1611), U.C.L., 1977 (thse de doctorat sous la dir. de L. Gnicot). M.T. LACROIX, L'hpital Saint-Nicolas de Bruille (St-Andr) Tournai. De sa fondation sa mutation en clotre (+-1230-1611), 2 vol., Louvain, 1977 (Publication de l'Institut d'tudes mdivales, 2e srie, n1). F. LECOUVET, "Lproseries de Tournay et du Tournaisis", in Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, 23, 1855, pp. 5-32. F. LECOUVET, "Lproserie de Tournay et du Tournaisis", in Notices historiques, 11, 1859, pp. 1-28. F. LECOUVET, Lproserie de Tournai et du Tournaisis, Gand, 1865. *J. PYCKE, "Documents relatifs l'administration de l'hpital capitulaire de Notre-Dame de Tournai au XIIe et au XVe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 8, 1970, pp. 353. D. VANWIJNSBERGHE, "Ralit et fiction chez le Matre du livre d'heures de Dresde. Le frontispice du cartulaire de l'hpital Saint-Jacques de Tournai (Tournai, Bibliothque de la Ville, Ms. 27)", in B. Cardon, J. Van der Stock et D. Vanwynsberghe, "Als ich can" Liber amicorum in memory of Professor Dr. Maurits Smeyers, Paris, 2002 (Corpus of Illuminated Manuscripts - Corpus van verluchte handschriften 11-12. Low Countries Series 8-9), pp. 1509-1546. J. VOISIN, "Quelques explications sur le rglement de la Bonne Maison de le Val", in Bulletin de la Socit historique et littraire de Tournai, 8, 1862, pp. . J. VOISIN, "description des miniatures d'un manuscrit (1488) provenant de l'hpital SaintJacques Tournai, suivie de dix documents du cartulaire", in Bulletin de la socit historique et littraire de Tournai, 9, 1863, pp. 287-323.

Lige
C. DEREINE, Les chanoines rguliers au diocse de Lige avant saint Norbert, Bruxelles, 1952 (Acadmie royale de Belgique, Classe des Lettres, Mmoires, Collection in-8, XLVII-1). *N. HAESENNE-PEREMANS, "L'quipement hospitalier de la province de Lige au dbut du XIXe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 14, 1976, pp. 68-105. N. HAESENNE-PEREMANS, "L'assistance dans la principaut de Lige au XVIIIe sicle", in Leodium, 62, 1977, pp. 5-46. C. HAVELANGE, Les figures de la gurison (XVIIIe- XIXe sicles). Une histoire sociale et culturelle des professions mdicales au pays de Lige, Paris, 1991. F. MACORS, Rapport prsent la Commission des hospices civils sur l'hospice de la Maternit, l'cole provinciale des sages-femmes et la clinique universitaire des accouchements, Lige, 1860. P.-J. NIEBES, Institutions hospitalires du diocse de Lige dans ses limites mdivales. Premire srie. Communauts hospitalires d'augustines et de filles dvotes. Rpertoire, Bruxelles, 2002 (Archives gnrales du Royaume, Introduction bibliographique l'histoire des couvents belges antrieure 1796, 54). E. SCHMITZ-CLIEVER, "Das mittelalterliche Leprosorium Melaten bei Aachen in der Dizese Lttich (1230-1550)", in Clio Medica, 7, 1972, pp. . T. SCHWANN, "Rapport sur la situation exceptionnelle dans laquelle s'tait trouve la province de Lige l'poque de l'pidmie cholrique de 1854 et 1855", in Annales du Conseil de salubrit publique, 3, Lige, 1851-1857, pp. . Eupen

*E. GATZ, Alfr. MINKE, H. TOUSSAINT und Hub. KEUTGANS, 150 Jahre Dienst am Nchsten. Die wechselvolle Geschichte des Eupener St. Nikolaus-Hospitals, Eupen, 1991 (autre titre 1841-1991, 150 Jahre St. Nikolaus Hospital Eupen). H. KEUTGENS, "Das St. Nikolaus-Hospital und die Franziskanerinnen von der hl. Familie", in Geschichtliches Eupen, 16, 1982, S. 129-147; 17, 1983, S. 134-153. G. LOUP, Vom "Arbeits- und Waisenhaus" zum Alten-Pflegeheim: Geschichte des ltesten Eupener Sozialeinrichtung 1710-1993, Eupen, 1993. A. MINKE, Hilfe an Leib und Seele. 100 Jahre Kneipkurhaus "Nazareth" in Eupen, Eupen, 1994. W. SCHAFFER, "Frsorge fr Geisteskranke in der Rheinprovinz - Die Irrenbewahrabteilung am St. Nikolaus-Hospital in Eupen 1849-1920", in Rheinische Vierteljahrsbltter (Bonn), 64, 2000, pp. 290-308. Herve P. GUERIN, "La construction de la chapelle l'hpital de Herve en 1752", in Cercle historique de Flron, 1997, pp. 30-38. Y. MEESSEN, "L'hospice Saint-Henri de Herve", in Bulletin de la Socit d'histoire et archologie du Plateau de Herve, 63, 1993, pp. 65-67. Huy P. BAUWENS, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Huy. Rapport d'inspection, Bruxelles, 1996 (Archives gnrale du Royaume, Miscellanea archivistica, Studia 82). F. DISCRY, "Une copie de la charte hutoise de 1066", in Annales du Cercle hutois des sciences et beaux-arts, 24, 1951-1954, pp. . F. DISCRY, "Les Encloistres de Notre-Dame de Huy", in Annales du Cercle hutois des sciences et beaux-arts, 25, 1955, pp. . F. DISCRY, La rorganisation de la bienfaisance publique Huy de 1795 1814 ou les hospices Napolon-Josphine, Huy, 1956. N. HAESENNE-PEREMANS, "Comment rorganiser la bienfaisance Huy au dbut du XIXe sicle", in Miroir de Huy, 20, 1976, pp. . A. MARCHANDISSE, "Les actes de fondation de l'hpital Mottet, Huy (XIVe sicle)", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 155, 1989, pp. . C. PARMENTIER, "volution et gestion du patrimoine foncier du Grand Hpital de Huy pendant la dpression du bas Moyen Age (1263-1477)", in A.C.H.S.B., 37, 1983, pp. 191-257. R. VAN DER MADE, Le grand hpital de Huy, organisation et fonctionnement (1263-1765), Louvain, 1960 (Anciens Pays et Assembles d'tat, 20). Lige Les expressions patriotiques ou entretiens d'un gentilhomme saxon et d'un notable ligeois sur l'abolition de la mendicit et l'tablissement d'un hpital gnral, Bruxelles, 1773. Hospices civils de Lige, Rglement pour les malades payants dans les hpitaux, Lige, 1888. Hospices civils de Lige, Rglement pour les malades payants dans les hpitaux, Lige, 1891 (Fort semblable au texte de 1888). Hospices civils de Lige, Rglement pour les malades payants dans les hpitaux, Lige, 1899. Inventaire des archives des bguinages, des hpitaux et de la bienfaisance de la ville de Lige, Bruxelles, 1994 (Archives de l'tat Lige, Instrument de recherche tirage limit, 15). J.F. BRESMAL, Avis au public pour le prserver et le garantir de la peste, Lige, 1721. P. DE SPIEGELER, "Les statuts de la confrrie Saint-Jacques de Lige (23 mai 1479)", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 147, 1981, pp. . P. DE SPIEGELER, Les hpitaux et l'assistance Lige (Xe-XVe sicles). Aspects institutionnels et sociaux, Paris, 1987 (Bibliothque de la Facult de Philosophie et Lettres de l'Universit de Lige, 249). P. DE SPIEGELER, "Les hpitaux Lige", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 61-67.

J. D'HEUSY, Supplment l'essai sur le projet d'extirper la mendicit et d'occuper utilement les citoyens dsuvrs dans l'tat de Lige, s.l., 1774. T. GOBERT, Lige travers les ges. Les rues de Lige, 6 vol., Lige, 1925-1929 (Chaque institution est traite la rubrique de la rue o elle a son sige). N. HAESENNE-PEREMANS, "Les asiles pour malades, vieillards et orphelins dans l'arrondissement de Lige au dbut du XIXe sicle", in Bulletin de l'Institut archologique ligeois, 91, 1979, pp. 85-108. P. HANQUET, "Les archives et la Bienfaisance publique Lige. II. L'Aumne Graveteau", in A.H.L., V, Lige, 1953, pp. 119-156. C. HAVELANGE, "Rupture ou continuit La cration de la Facult de Mdecine de l'Universit de Lige en 1817", in A.C. Bernes (d.), Regards sur 175 ans de science l'Universit de Lige, 1817-1992, Lige, 1992 (Centre d'Histoire des sciences et des techniques), pp. 42-52. E. HELIN, "Le sort des enfants trouv au XVIIIe sicle", in Le vieux-Lige, janvier-mars 1953, pp. 203-206. *E. HELIN, "quipement hospitalier sous l'ancien rgime. Le cas de Lige", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 2, 1964, pp. 25-45. E. HELIN, "quipement hospitalier sous l'Ancien Rgime. Le cas de Lige", in L'Hpital belge, 9, 1967, pp. 47-67. E. HELIN, "Une sollicitude ambige: l'vacuation des enfants abandonns", in Annales de dmographie historique, 10, 1973, pp. 225-229. A. JOIRIS et A. TRESCA, L'enfant et l'hpital. Un sicle de pdiatrie dans les hpitaux publics ligeois, Lige, 1994 (C.H.R., Exposition du 14.11.1994 au 6.1.1995). R. LESUISSE, Tableaux et sculptures des glises, chapelles, couvents et hpitaux de la ville de Lige avant la rvolution. Memento indit d'un contemporain, Lige, 1956 (Socit des Bibliophiles ligeois). A. MARECHAL, L'assistance publique de Lige et les problmes hospitaliers, . D. VAN DE CASTEELE, (Auteur d'un inventaire sur les archives des institutions de bienfaisance conserves aux Archives de l'tat Lige). (Incomplet et revoir entirement). Lige Institutions C.A.P. et C.P.A.S. Cinquante ans d'Assistance publique Lige, 1925-1975, Lige, 1975. Hpital de Bavire *A. JOIRIS, "Le vieux Bavire au XIXe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 20, 1982, pp. 109-144. J. NOEL, L'origine et le dveloppement de la Maison de misricorde dite Hpital de Bavire Lige au XVIIe sicle, Contribution l'histoire de la bienfaisance dans la principaut de lige, U.Lg., 1948 (Mmoire indit). CHU du Sart Tilman F. P. BONNET, "De l'hospice de la Misricorde au CHU du Sart Tilman", in Revue mdicale de Lige, 52, 1997, pp. 429-438. F. P. BONNET, De l'hospice de la Misricorde au CHU du Sart Tilman: Une premire histoire du centre hospitalier universitaire de Lige, Lige, 1997. P. DOPPAGNE, "Le Centre hospitalier de l'Universit de Lige", in P. Grin (d.), Liber memorialis, 1967-1992, Lige, 1993, pp. 73-78. La Maternit de Lige N. CHARLES, Cours d'accouchements donn la Maternit de Lige, Paris-Lige, 1892. N. FLORKIN, "La Maternit de la rue du Crucifix", in Revue mdicale de Lige, IX-12, 1954, pp. 376-387. L. MARCHAL, B. QUESTROY-LALOUX et A. JOIRIS, "De la rue du Crucifix la Citadelle, Histoire d'une maternit publique", in De Bavire la Citadelle, Lige, 1980, pp. 133-152. J.-L. ROUCHE, La Maternit de Lige (1829-1931), U.Lg., 1984 (Mmoire de licence indit).

*J.-L. ROUCHE, "La Maternit de Lige ou cent ans de l'volution d'un hospice", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 22, 1984, pp. 3-25. Hpital de Saint Mathieu la Chane, dit le Nouvel Hpital J. BAURIN, Histoire de l'hpital Saint-Mathieu la chane, Lige, 1923 (Mmoire de licence indit, U.Lg.). J. DARIS, L'hpital de Saint-Mathieu la Chane. Documents historiques, dans Bulletin de l'Institut archologique ligeois (= B.I.A.L.), t. XI, 1872, pp. 233-239; reproduit dans Notices historiques..., t. IV, 1871, pp. 207-213. E. SCHOOLMEESTERS, "Un document concernant l'hpital Saint-Mathieu "ad catenam" appel le Nouvel Hpital (1220)", in Leodium, 6, 1907, pp. 143-146. M. YANS, "Prieur de Saint-Mathieu la Chane", dans Monasticon belge, t. Il : Province de Lige, pp. 383-404. Hpital Saint-Michel, dit des Communs Pauvres-en-Ile R. HANKART, "L'hpital Saint-Michel dit des communs pauvres-en-Ile Lige. Histoire de ses origines (XIIe-XVe sicles)", in B.I.A.L., 90, 1978, pp. 157-195. Hospice de Cornillon E. DENIS, Sainte Julienne et Cornillon. tude historique, Lige, 1927. P. GUERIN, "Mdecins et malades l'hospice de Cornillon de 1734 1764", in Cercle historique de Flron, 35, 1995, pp. 78-82. R. HANKART, "L'hospice de Cornillon Lige, La lproserie", in La vie wallonne, 40, 1966, pp. 5-49. R. HANKART, "L'hospice de Cornillon Lige, La communaut haitie", in La vie wallonne, 40, 1966, pp. 93-134. R. HANKART, "L'hospice de Cornillon Lige, L'glise, Opposition des pouvoirs temporel et spirituel", in La vie wallonne, 41, 1967, pp. 79-112. La maladrerie du Mont-Cornillon "Documents relatifs la lproserie de Cornillon lez Lige", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 22, 1890, pp. . S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS, , I, pp. 434-436 (Statuts de la lproserie de Mont-Cornillon Lige de 1242). E. DENIS, Sainte-Julienne de Mont-Cornillon, tude historique, Lige, 1927. E. DENIS, Sainte Julienne et Cornillon, Lige, 1927. *P. DE SPIEGELER, "La lproserie de Cornillon et la cit de Lige (XIIe-XVe sicle)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 18, 1980, pp. 3-16. P. DE SPIEGELER, "Documents relatifs la lproserie de Cornillon et l'hpital SaintChristophe de Lige (XIVe-XVIe sicles)", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 153, 1987, pp. 109-126. Hpital de Saint-Laurent J. DARIS, "Notice sur l'abbaye de Saint-Laurent de Lige", in Bulletin de la Socit d'art et d'histoire du diocse de Lige, 2, 1882, pp. . R. LEJEUNE (d.), Saint-Laurent de Lige: glise, abbaye et hpital militaire: 1000 ans dh'istoire, Lige, 1968. L'hpital Volire Volire, hpital psychiatrique de Lige, Lige, 1958. Hpital Mostarde

M. YANS, "Les archives de la bienfaisance publique Lige, I., l'Hpital Mostarde", in Annuaire d'histoire ligeoise, 3, 1946, pp. 535-568. Hpital Saint-Abraham R. HANKART, "L'ancien hpital Saint-Abraham Lige. Des origines la fin de l'Ancien Rgime", in B.I.A.L., 96, 1984, pp. 69-173. Hpital Gnral Projet pour l'hpital gnral pour faire connoitre au public l'tat prsent des choses..., Lige, 1727. . DARIS, "Le prince Velbruck et l'hpital gnral de Lige", in Notices historiques sur les glises du diocse de Lige, 14, Lige, 1893, pp. 209-214. J.-E. DE SURLET, Dessein d'un hpital gnral tablir dans la ville de Lige, Lige, 1698 ( ). J. D'HEUSY, Essai sur le projet de l'tablissement d'un hpital gnral dans la ville de Lige, sur celui d'extirper la mendicit, de la prvenir et d'occuper utilement les citoyens, s.l., 1773. A. GRISARD, Plan d'un hpital gnral ddi son Altesse et aux tats du pays de Lige, Lige, 1787. *G. HENRY-JORIS, "Tentatives ligeoises pour crer un hpital gnral au XVIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 9, 1971, pp. 93-111. *G. HENRY-JORIS, "L'hpital gnral de Lige au XVIIIe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 10, 1972, pp. 31-75. Hpital du bguinage de Saint-Christophe P. DE SPIEGELER, "Documents relatifs la lproserie de Cornillon et l'hpital SaintChristophe de Lige (XIVe-XVIe sicles)", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 153, 1987, pp. 109-126. J. HOYOUX, "Un ancien rglement du bguinage Saint-Christophe Lige", in Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 33, 1961, pp. 151-161. M. LAVOYE, Le bguinage Saint-Christophe au moyen ge, Lige, 1927 (Mmoire de licence indit, U.Lg.). F. LECOMTE, Inventaire des archives du bguinage de Saint-Christophe Lige, son hpital et sa lproserie de Florichamp, Bruxelles, 1944 (sic 1994 ) (Archives de l'tat Lige, Instrument de recherche tirage limit, 18). E. VAN WINTERSHOVEN, "Notes et documents relatifs l'ancien bguinage de SaintChristophe Lige", in A.H.E.B., 23, 1892, pp. 61-112. Hospice de la Misricorde F. P. BONNET, "De l'hospice de la Misricorde au CHU du Sart Tilman", in Revue mdicale de Lige, 52, 1997, pp. 429-438. F. P. BONNET, De l'hospice de la Misricorde au CHU du Sart Tilman: Une premire histoire du centre hospitalier universitaire de Lige, Lige, 1997. Hospice de l'Humanit R. DRYVERS, L'hospice de l'Humanit (1796-1814) dans le cadre de la Commission des Hospices civils de Lige, s.l., 1960-1961 (Mmoire indit de l'cole normale secondaire). N. LAGUESSE-PLUMIER, "Du couvent des Cellites l'Hospice de l'Humanit, Lige 17141814", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 25, 1987, pp. 3-27. Le Couvent "la Licorne" des frres Cellites C. BAUWENS et C. BOLLE, Rapport intermdiaire de l'tude archologique de l'ancien couvent des frres Cellites Lige. tat de la question en novembre 2001, s.l. , 2001 (travail indit).

C. BAUWENS, C. BOLLE et J.-M. LEORTARD, "Lige: tude archologique pralable la restauration de l'ancien couvent des frres Cellites dit "La Licorne", in Chronique de l'archologie wallonne, 9, 2001, pp. 144-147. C. BAUWENS, C. BOLLE et J.-M. LEOTARD, "tude archologique de l'ancien couvent des frres Cellites Lige dit "La Licorne". De la peste la folie. Quatre sicles au service des malades...", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-1516/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 21-28. C. BOLLE, "Le secret de La Licorne". tude en vue de la restauration de l'ancient couvent des frres Cellites situ rue Montagne Sainte-Walburge, 4, Lige, mmoire indit, K.U.L., 1997. C. BOLLE, Rapport final de la convention relative aux conseils et l'tude archologique du pignon Est de l'ancien couvent des frres Cellites Lige, s.l., 2000 (travail indit). D. HOUBRECHTS, Analyse dendrochronologique de l'ancien couvent des frres Cellites Lige, U.Lg., 2001 (rapport indit du Laboratoire de dendrochronologie). N. LAGUESSE-PLUMIER, "Du couvent des Cellites l'Hospice de l'Humanit, Lige 17141814", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 25, 1987, pp. 3-27. N. LAGUESSE-PLUMIER, Les Cellites Lige. De l'institution prive au service public (1519-1914), Lige, 1989 (Mmoire indit, U.Lg.). Hospice Sainte-Agathe J. RENSON et R. FORGEUR, "Une pierre tombale de la famille d'Erckenteel (17e s.) l'ancien hospice Sainte-Agathe", in Bulletin de la Socit royale Le Vieux-Lige, 14, 2000, pp. 127-128. Hospice Saint-Julien P. VELDEN, "Patrimoine disparu. L'ancien hospice Saint-Julien", in Chronique de la Socit royale Le vieux-Lige, 5, 2003, pp. 140-141. L'hospice du Vertbois P. GILISSEN, "L'ancien hospice du Vertbois Lige", in Wallonie, 35-36, 1994, pp. 35-44. Bons-Enfants L. HALKIN, "La maison des Bons-Enfants de Lige", in Bulletin de l'Institut archologique ligeois, 64, 1940, pp. 5-54. La Maison de la Charit, dite "Maison des Enfants de Bonne Volont" I. LONDON, Inventaire des archives d'hpitaux d'orphelines: la maison de la Charit dite "Maison des Enfants de Bonne Volont", la "Maison des Enfants de Saint-Michel" et la "Maison des Enfant de la Divine Providence", Lige, Bruxelles, 2002 (Archives gnrales du royaume, Archives de l'Etat Lige, Inventaire, 98). La Maison des Enfants de la Divine Providence I. LONDON, Inventaire des archives d'hpitaux d'orphelines: la maison de la Charit dite "Maison des Enfants de Bonne Volont", la "Maison des Enfants de Saint-Michel" et la "Maison des Enfant de la Divine Providence", Lige, Bruxelles, 2002 (Archives gnrales du royaume, Archives de l'Etat Lige, Inventaire, 98). Maison des Enfants de Saint-Michel I. LONDON, Inventaire des archives d'hpitaux d'orphelines: la maison de la Charit dite "Maison des Enfants de Bonne Volont", la "Maison des Enfants de Saint-Michel" et la "Maison des Enfant de la Divine Providence", Lige, Bruxelles, 2002 (Archives gnrales du royaume, Archives de l'Etat Lige, Inventaire, 98).

Malmdy J. STIENNON, "Etude critique des deux premiers actes relatifs la lproserie de Malmdy", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 115, 1950, pp. 443-458. Plombires Hombourg J. LANGOHR, "La congrgation des surs franciscaines de la Sainte Famille quitte Gensterbloem, le home pour personne du 3e ge ferme ses portes", in Im Ghltal, 71, 2002, pp. 92-99. Soumagne P. GUERIN, "Note sur l'hpital de Soumagne", in Cercle historique de Flron, 1997, pp. 7377. Stavelot P. GEORGE, "L'hospitalit, la charit et le soin aux malades Stavelot-Malmedy au Moyen ge (VIIe-XIIe s.)", in Revue bndictine, 108, 1998, pp. 315-330. Verviers L. ANGENOT, Recherches historiques et statistiques sur le cholra lors de son invasion Verviers en 1849, Verviers, 1850. G.X. CORNET, "L'administration des hospices civils vervitois sous l'ancien rgime et pendant la priode franaise", in Annales du XXXIVe congrs de la Fdration archologique et historique de Belgique, , 1951, pp. 224-229. G.X. CORNET, Un hpital vervitois de jadis, la Maison de Misricorde, 1737-1891, s.l., 1954. G.-X. CORNET, "Notes sur les origines des orphelinats civils vervitois", in Bulletin de la Socit vervitoise d'archologie et d'histoire, 43, 1956, pp. 105-115. G.-X. CORNET, "La vie dans les hospices civils vervitois sous l'Ancien Rgime", in Bull. de la Socit vervitoise d'archologie et d'histoire, 68, 1993, pp. 5-181. P. DEMARET, La bienfaisance publique Verviers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe sicles, Lige, 1931 (Mmoire de licence indit, U.Lg.). *N. HAESENNE-PEREMANS, "Les hospices et orphelinats de la rgion vervitoise au dbut du XIXe sicle", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 16, 1978, pp. 35-56. *A. LAFOSSE, "Les hpitaux temporaires Verviers durant les pidmies de cholra", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 17, 1979, pp. 71-79. N.J. LARONDELLE, Rapport sur l'pidmie de cholra qui a rgn Verviers et dans les environs en 1866, Bruxelles, 1867. M. LEBRUN-DEWE, "Les hpitaux de la bonne ville de Verviers", in Bulletin de l'Institut archologique ligeois, 89, 1977, pp. .

Limburg
H. DE KOK et H. COPPENS (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994 (Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen). P. LENDERS, "Limburgse chirurgiestudenten te Parijs in 1750-1789", in Limburg - Het oude Land van Loon, 79, 2000, pp. 97-107. R. PHILIPS, Gezondheidszorg in Limburg. Groie en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen (1850-1940), Assen, 1980. P.J.H. UBACHS, "Kraamzorg in Maastricht en Nedermaas. De Socit Maternelle (18101845). Het Genoetschap voor Moederlijk Weldadigheid (1829-1845)", in Publications de la Socit historique et archologique dans le Limbourg, 133, 1997, pp. 191-214.

M. VAN DER EYCKEN, Het gemeente- en OCMW-archief in de provincie Limburg. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 47). Hoeselt Romershoven Schalkhoven - Sint-Huibrechts-Hern - Werm R. NIJSSEN, Inventarissen van de archieven van de Commissies voor openbare onderstand van Hoeselt, Romershoven, Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Werm. Overdrachten 2001, Brussel, 2002 (Rijksarchief te Hasselt, Toegangen in beperkte oplage, 31). Maaseik M. DAEMEN, M. BOONEN, B. DERKONINGEN, et al., Bejaardenzorg in Maaseik door de eeuwen heen, Maaseik, 1994. Nieuwerkerken Binderveld - Kozen - Wijer R. NIJSSEN, Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de commissies voor openbare onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen, Bruxelles, 2001 (Rijksarchief te Hasselt, Inventarissen 62). Sint-Truiden - Zepperen J. DE GRAUWE, "Histoire de la maison de refuge de Glandier Zepperen, 1901-1905", in J. Hogg, A. Girard et D. Le Blvec (d.), Die Kartuser und die Knste ihrer Zeit, I, Salsbourg, 2001 (Analecta cartusiana, 157), pp. 77-83. Tongeren H. BAILLIEN, De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren, Hasselt, 1956 (Werken uitgegeven onder de auspicin van de bestendige deputatie van de provincie Limburg, 2). H. BAILLIEN, Chronologische inventaris van de oorkonden van het Sint-Jacobsgasthuis te Tongeren, 1233-1619, Brussel, 1958 (C.R.H.).

Luxembourg
J. KELECOM, "Gographie mdicale du Luxembourg d'aprs le dnombrement de 17671772", in Hmecht, 36, 1984, pp. 515-527. J. MARCHAL, "La lpre et les maladreries ardennaises", in Revue historique ardennaise, 8, 1973, pp. . M. PAULY, "Les dbuts des institutions hospitalires au pays de Luxembourg aux XIIIe-XIVe sicles", in Annales de l'Institut archologique du Luxembourg, 126-127, 1995-1996, pp. 93-126. P. WYNANTS, "La question de la bienfaisance", in Le choc des liberts. L'glise en Luxembourg de Pie VII Lon XIII (1800-1880), Bastogne, 2001 (Muse en Piconrue), p. 111. Arlon P. HANNICK, Inspection des archives de communes et de C.P.A.S. de l'arrondissement d'Arlon. Rapport, Bruxelles, 1999 (Miscellanea Archivistica, Studia 114). Florenville Villers-devant-Orval - Orval J.L. HOLLENFELTZ, "Pour la rssurrection de la section mdico-pharmaceutique de l'abbaye d'Orval", in Brux. Md., IX (1), 1929, pp. 648-649.

J. KELECOM, "Rflexion autour du cahier d'observations cliniques de Frre Antoine Perin, pharmacien et chirurgien d'Orval", in Bulletin trimestriel de l'Institut archologique du Luxembourg, 73, 1997, pp. 22-25. Neufchteau J. KELECOM, "Soins de sant en Ardenne chestrolaise au XVIIIe sicle", in Neufchteau livre ouvert. Mlanges publis l'occasion du 800e anniversaire de la ville de Neufchteau, Neufchteau, 1999, pp. 147-163. J.-M. YANTE, Les archives des communes et des C.P.A.S. de l'arrondissement judiciaire de Neufchteau. Rapport d'inspection, Bruxelles, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 35). Neufchteau - Longlier L. LEJEUNE, "L'orphelinat de Longlier: un sicle de dvouement", in Terre de Neufchteau, 1, 2000, pp. 28-30 (1883-1987). Vielsalm - Grand-Halleux F. GENGOUX, " "Le home Duc de Brabant" Grand-Halleux", in Glain et Salm, Haute Ardenne, 50, 1999, pp. 49-51 (Home pour enfants de prisonniers de guerre, 1941-1943).

Namur
J. LELIEVRE, Hpitaux et tables des pauvres dans le comt de Namur, XII, Namur, 18721873 ( ). A. THIBAUT DE MAISIERE, "La bienfaisance", in La Province de Namur, 1830-1930, II, Namur, 1930, pp. 141-157. Andenne J.-L. JAVAUX, "Andenne: La Maison de Belgrade (1723)", in Le Guetteur Wallon, 69, 1993, pp. 119-124. Ciney - Chevetogne A.E. PIRLOT, "Fondation d'un hospice Chvetogne en 1451", in Annales de la Socit archologique de Namur, 39, 1930, pp. 301-312. Dinant E. GERARD et G. GERARD, Analectes pour servir l'histoire de la ville de Dinant, Inventaire Remacle, Dinant, 1944. Floreffe F. GIOT, "Les "basses infirmeries" ou la salle dite "des comtes" ", in P. Gilet Mignot, G. Warze et C. Chariot (d.), L'ancienne abbaye de Floreffe, 1121-1996, Namur, 1996 (tudes et Documents, Srie Monuments et Sites, 2), p. 146. Namur gnralits J. BAYER-LOTHE, "Hospitalisation et mendicit Namur sous le rgime hollandais", in A.S.A.N., 53, 1965-1966, pp. 305-321.

A. CHEVIGNE, "Le mont-de-Pit de Namur, une architecture au service de la socit", in Annales de la Sacit archologique de Namur, 68, 1994, pp. 213-233 (En mars 1814, une aile du dpt de mendicit accueille des officiers malades et blesss). F. COURTOY, "La bienfaisance publique Namur et dans la banlieue en 1772", in Annales de la Socit archologique de Namur, 29, 1911, pp. 297-328. E. DEL MARMOL, "L'glise Saint-Jacques Namur. Les Confrries de la Misricorde et de la Consolation", in Annales de la Socit archologique de Namur, 16, 1883, pp. 103-108. F. ROUSSEAU, Dans le vieux Namur, autour de Saint-Jacques, Namur, 1965. Namur Institutions C.A.P. et C.P.A.S. L. GENICOT, C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE et J. BOVESSE, Inventaire des archives de la Commission d'assistance publique de Namur, An V - 1870, Bruxelles, 1959 (Archives de l'tat Namur). Le Grand Hpital ou l'Hpital du Pied-du-Chteau E. BODART, Histoire de l'hpital du Pied-du-Chteau de Namur des origines 1571, Namur, 1998 (Mmoire indit). E. BODART, "L'implantation du Grand Hpital de Namur au pied du chteau (XIIIe-XVIe sicles)", in Actes du 6e Congrs de l'Association des cercles francophones d'histoire et d'archologie, Mons24-27 aot 2000. LIIIe congrs de la Fdration des cercles d'archologie et d'histoire de Belgique. Organis par es socits d'histoire de Mons, Saint-Ghislain et Soignies, avec la collaboration du Centre Hannonia, Mons, 2002, pp. 371-378. A.M. BONENFANT-FEYTMANS, "Aux origines du Grand Hpital de Namur", in Annales de la Socit archologique de Namur, 60, 1980, pp. 23-65. L'Hpital Notre-Dame G. LAPERCHE, L'hpital Notre-Dame de Namur des origines au XVIe sicle, Mmoire de licence indit, U.Lg., 1947 (ou 1934 ). L'Hospice Saint-Gilles M.D. DUBIT, "tude de la cramique dcouverte dans le dpotoir de l'hospice Saint-Gilles Namur (fin XVIIe sicle)", in Quatrime journe d'archologie namuroise. Actes, Namur, 1996, pp. 127-133. O. MARECHAL-PELOUSE, "L'hospice St.-Gilles en mai 1940. Un rcit indit et mouvant", in Le guetteur wallon, 74, 1998, pp. 61-65 (Rcit de Sur Marie-Alexandre Grosbusch (+ 1958)). La lproserie des Grands Malades J. BORGNET, "Les Grands-Malades", in Annales de la Socit Archologique de Namur, 1, 1849, pp. 331-363, 381-452. J. BORGNET, Les Grands Malades de Namur, Namur, 1850. J. FILEE et P. DULIEU, "La lproserie des Grands-Malades", in Confluent, 300, 2002, pp. 3841. L'Hospice d'Harscamp "L'hospice d'Harscamp existe depuis 150 ans", in Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique, 72, 1963, pp. 33-43. Recueil de documents relatifs la cration de la fondation d'Harscamp Namur, Namur, 1863. Rglement pour l'hospice d'Harscamp tabli en la ville de Namur, Namur, 1913. Testament de madame Isabelle Brunelle veuve d'Harscamps, Namur, 1805.

P. BRANDENBOURGER, "Contribution l'histoire du patrimoine de la Fondation d'Harscamp - Deux cents ans de rapports de l'institution sociale namuroise l'assemble de messieurs les parents de feu Monsieur le Comte d'Harscamp", in Annales de la Socit archologique de Namur, 80, 2006, pp. 263-287. A. D'OTREPPE DE BOUVETTE, "Hospice d'Harscamp Namur", in Essai de tablettes ligeoises, 64, 1867, pp. 104-113. C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE, "Les premiers bnficiaires de la Fondation d'Harscamp", in Annales de la Socit archologique de Namur, 80, 2006, pp. 303-316. A. FURNEMONT, "Du testament d'Isabelle Brunelle (20 janvier 1805) l'ouverture de l'hospice d'Harscamp (1er octobre 1812)", in Annales de la Socit archologique de Namur, 80, 2006, pp. 57-151. A. FURNEMONT, "La Fondation d'Harscamp. Son patrimoine et l'hospice d'Harscamp entre 1812 2006", in Annales de la Socit archologique de Namur, 80, 2006, pp. 153-262. J. GODENNE, La famille d'Harscamp et la Fondation d'Isabelle Brunelle, Namur, 1905 (Guides de l'tranger Namur, 5). D. MEYNEN, "Le clerg d'Harscamp", in Annales de la Socit archologique de Namur, 80, 2006, pp. 289-302. L'Hpital Saint-Roch *F. JACQUET-LADRIER, "L'hpital Saint-Roch et la lutte contre la peste Namur, aux XVIIe et XVIIIe sicles", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 18, 1980, pp. 59-70. Yvoir - Mont-Godinne Trente annes de Cliniques universitaires de Mont-Godinne: 1967-1997, Un pari fou, Bruxelles, 2002. J. PRIGNOT, "La mdecine Mont-Godinne, Aux cliniques universitaires de 1967 1997", in J.-J. Haxhe (dir.), 50 ans de mdecines l'UCL, 1950-2000, Bruxelles, 2002, pp. 275-296.

Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen algemeen
Abb CARTON, "De l'tat de la mendicit et de la bienfaisance, dans la province de la Flandre orientale, depuis le rgne de Marie-Thrse jusqu' nos jours, 1740-1850", in Bulletin de la Commission centrale de statistique, V, Bruxelles, 1853, pp. . M. FAUCONNIER, Vrouwenkloosters in Oost-Vlaanderen tussen 1802 en 1914, Gent, 1980 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). H. NOTTEBOOM, "Gezondheidszorg in het Meetjesland in de tijd van koning Willem", in Heemk. Bijdr. uit het Meetjesland, 7, 1993, pp. 178-184. P.C. VANDER MEERSCH, Mmoire sur l'tat de la mendicit et de la bienfaisance dans la province de la Flandre orientale, depuis le rgne de Marie-Thrse, Bruxelles, 1852. P.C. VANDER MEERSCH, "De l'tat de la mendicit et de la bienfaisance dans la province de la Flandre Orientale, depuis le rgne de Marie-Thrse jusqu' nos jours, 1740-1850", in Bulletin de la Commission centrale de statistique, V, 1853, pp. . Aalst Een hart voor mensen. 300 jaar hospitaalzusters te Aalst, Van hervorming van 1685-86 tot heden, Aalst, 1986. *K. BAERT en J. DAUWE, Zwarte zusters van Sint-Augustinus Aalst, Aalst, 1975. F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der Provincie OostVlaanderen, 7e srie: Geschiedenis der stad Aalst, III, Gent, 1875 (dition des statut de l'hpital d'Alost (1266) ). A. DE WINTER, "De hospitaalzusters van Aalst van de reformatie tot de Franse Revolutie (1685-1789)", in Een hart voor mensen. 300 jaar Hospitaalzusters te Aalst, Aalst, 1986, pp. 57-71.

I. DRUBBLE (ed.), Een hart voor mensen. 300 jaar Hospitaalzusters te Aalst. Van de hervorming van 1685-1686 tot heden. Gedenkboek en catalogus bij de tentoonstelling..., Aalst, 1986. G. MARECHAL, Inventaris van het archief van Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst, Bruxelles, 1972. D. PODEVIJN, "De gasthuiszusters en de gezondheidsvoorzieningen in de twintigste eeuw", in Een hart voor mensen. 300 jaar Hospitaalzusters te Aalst, Aalst, 1986, pp. 99-113. *J. ROEGIERS, Het hospitaal van Onze Lieve Vrouw te Aalst, 2 vol., Aalst, 1902-1903. H. STRIJPENS, Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseringsproces in Belgi 1242-1940, Aalst, 1997. Aalst - Baardegem J.C.A. DE CLERCK, "Rekeninge van den huysarmen van Baerdeghem over het jaer 1804", in De Faluintjes, 12, 1999, pp. 391-397. J.C.A. DE CLERCK, "Rekeninge van den huysarmen van Baerdeghem over het jaer 1805", in De Faluintjes, 13, 2000, pp. 12-15. Beveren Hug. MAES, "De Quarantainedienst op de Schelde", in Het Land van Beveren, 39, 1996, pp. 71-87, pp. 115-130, pp. 177-190. Deinze M. CLOET, "Het Sint-Blaziushospitaal te Deinze in de 17de en 18de eeuw", in Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, 70, 2003, pp. 151-220. P. HUYS, "Medische zorgvoorziening na 1500", in W. Prevenier en R. van Enoo (ed.), Geschiedenis van Deinze, I., Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Deinze, 2003 (Kring voor geschiedenis en kunst van Deinze en de Leiestreek), pp. . W. PREVENIER et P. HUYS, "Ziekenzorg en ziekten in de Middeleeuwen", in W. Prevenier en R. van Enoo (ed.), Geschiedenis van Deinze, I., Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Deinze, 2003 (Kring voor geschiedenis en kunst van Deinze en de Leiestreek), pp. 231233. P. STABEL et J. DAMBRUYNE, "Deinze als regionaal verzorgingscentrum", in W. Prevenier en R. van Enoo (ed.), Geschiedenis van Deinze, I., Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Deinze, 2003 (Kring voor geschiedenis en kunst van Deinze en de Leiestreek), pp. 157166. Deinze - Bachte-Maria-Leerne S. DE GROOTE, "75 jaar Medisch Pedagogisch Instituut in Bachte", in Het land van Nevele, 28, 1997, pp. 272-273. Dendermonde K. BOSTEELS, Sint-Alexiusbegijnhof Dendermonde: vondsten uit de aalput van de infirmerie, Dendermonde, 1993 (Catalogue d'exposition tenue au Vleeshuismuzeum du 17 avril au 31 mai 1993). J. VERSCHAEREN, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 44). Gent Acht eeuwen Gentse ziekenhuizen. Tentoonstelling, Gent: 13 februari - 13 maart 1993, Gand, 1993 (Universitair Ziekenhuis, R.U.G.). *Van Keizer Karel tot OCMW, Vijf eeuwen welzijnszorg in Gent, Twee stadswandelingen, Gent, 1999. J. ART, Kerkelijke structuur en pastorale werking in het bisdom Gent tussen 1830 en 1914, Heule, 1977.

J. BALDEWIJNS et M.C. LALEMAN, "De architectuur van de Gentse begijnhoven", in Werken en Kerken, 750 jaar begijnhofleven te Gent, Gand, 1984, pp. 53-92 et 157-186. E. COOLENS, "Armenzorg in het negentiende-eeuwse Gent. analyse van de jaarrekeningen van de Gentse burgerlijke godshuizen (1820-1925)", in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, 52, 1998, pp. 57-82. F. DE MOOR, Geschiedenis van het oud begijnhof te Gent, Gent, s.d. (Onuitgegeven handschrift, Archief C.O.O. Gent). J. DE SAINT-GENOIS, "Hospices de Gand", in Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand, 1852, pp. 365-366. L. ELAUT, Het leven van de Gentse ziekenhuizen vanaf hun ontstaan tot op heden, Gent, 1976. A.-K. EVRARD, Uut Caritate, Een Gentse Patricirs-stichting 800 jaar geleden, Gent, 2001. A. EVRARD et al., 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, Gent, 1993. P. KLUYSKENS, 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, , 1993. A. KAWAHARA, "The Assistance of the Parish Poor in the Late Medieval Flemish Cities: The Holy Spirit Tables in Ghent", in Clio at Beida, 7, 2001, pp. 304-327. M.C. LALEMAN, "Hospitalen en ziekenzorg in Gent. Een bijdragen van de stadsarcheologie", in Archaeologia Mediaevalis 25. Pr-Actes / Introductieteksten, 2002, p. 10. C. LALEMAN, "Hpitaux et hospitalit Gand: l'apport de l'archologie urbaine", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-1516/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 81-90. E. DE PAERMENTIERS, De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritative instellingen te Gent in de veertiende en de vijfteinde eeuw, , 1997. T. RENOIRTE, Maria-Theresia Van der Gauwen - Moeder Placida, 1769-1844. Levensschets en geestelijk portret, Brussel, 1995. J.A. SMITH, Through the Eye of the Needle: Charity and Charitable Institutions in Medieval Ghent, 1150-1400, Philadelphie, 1976. M. THIERY, "Het vroedvrouwenonderwijs te Gent: een historische schets", in Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, 53, 1991, pp. 205-240. P. VAN DUYSE, "Klagten der zieke poorters in het gasthuis te Gent ten jare 1349", in Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 7, 1843, pp. 83-95. *Alf. VAN HEDDEGHEM, "Een kinderziekenhuis in Gent (1835-1871)", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 13, 1975, pp. 129-149. O.C.M.W. J. MERTENS, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Gent. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 37). Gasthuiszusters Augustinessen D. CAUWELIER, "Ten huize van zuster Jules-Marie Heymans", in Hospitalia, 23, 1978, pp. 63-68. M. DE MEULEMEESTER, De congregatie van de zusters Augustinessen - Zwarte Zusters te Gent, Brugge, 1947. Bijloke J. BALDEWIJNS en M.C. LALEMAN, "Gent, hospitalen van de Bijloke", in Architectuur van Belgische hospitalen, Brussel, 2004 (Cahier M & L, 10), pp. 152-155 ( ). J.-M. CANIVEZ, "Biloke", in Dictionnaire d'histoire et de gographie ecclsiastique, 8, Paris, 1935, col. 1491. A. CASSIMAN en B. DRIESKENS, De wereld verlaten, Uit het geheugen van de Bijloke, Gent, 2002. G. EVERAERT, M.C. LALEMAN en D. LIEVOIS, "De tweede ziekenzaal van de Bijloke", in Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, XVII-4, 1993, pp. 5-23.

G. EVERAERT, M.C. LALEMAN, D. LIEVOIS en G. STOOPS, "Het Anatomisch Instituut in het Bijlokehospitaal te Gent", in Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, XXI-2, 1997, pp. 4-21. P. HOFFSUMMER, "La charpente de la salle des malades de l'hpital de la Byloque Gand", in Actes du LIe Congrs de la Fdration des Cercles d'Archologie et d'Histoire de Belgique, II, Lige, 1992, pp. 94-95. A.-G. HOMBLE, "Notitieboek van een vroedvrouw, midden 19de eeuw. Bijloke", in Oostvlaamse Zanten, 58, 1983, pp. 175-186. M.C. LALEMAN et P. RAVESCHOT, "L'hpital de la Bijloke Gent: premier bilan de la recherche archologique", in Actes du LIe Congrs de la Fdration des Cercles d'Archologie et d'Histoire de la Belgique, II, Lige, 1994, pp. 129-135. L. MARIS, "De Bijloke: het grootste openbare hospitaal in Gent", in J. De Mayer, L. Dhaene, Gilb. Hertecant et K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 69-82. E. SERRURE, Monographie de l'hpital de la Biloque de Gand, Bruxelles, 1881. H. VANDENBORRE, "De oude ziekenzaal van de Bijkole. Onderzoek en behandeling van nissen", in Stadsarcheologie, bodem en monument in Gent, 19, 1995, pp. 34-39. *A. VAN HEDDEGHEM, Een middeleeuws abdijhospitaal. De oude Bijloke, Gentsehospitalen en ziekenverzorging, 1146-1797, Antwerpen - Amsterdam, 1978. *A. VAN HEDDEGHEM, De oude Bylokematerniteit, 1828-1978, Anderhalve eeuw patinten, vroedvrouwen, dokters, Gent, 1983. *L. VAN PUYVELDE, Un hpital du moyen ge et une abbaye y annexe. La Biloke de Gand, Etude archologique, Gand, 1925 (Universit de Gand, Recueil de travaux publi par la Facult de Philosophie et Lettres, 57). A. VERHAEGEN, L'hpital de la Byloke Gand, Gand, 1889. *C. VLEESCHOUWERS, "Het beheer van het O. L. Vrouw-hospitaal te Gent en de stichting van de Cistercinserinnenabdijen O. L. Vrouw-ten-Bos (1215) en Bijloke (1228) door uten Hove's", in A.B.V.H.H., 9, 1971, pp. 11-34. J. WALTERS, De zusters cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent, Gent, s.d. *J. WALTERS, Geschiedenis der Zusters van de Bijloke te Gent, 3 vol., Gent, 1929-1930. AZ Maria Middelares *M. ADRIAEN, "AZ Maria Middelares te Gent. Verleden en heden, Tastbaar in logo en museum", in Van A tot Z (Extra bijlage bij het informatieblad voor personeel), 8, 1999, pp. 1-8. O. L. Vrouw-hospitaal *C. VLEESCHOUWERS, "Het beheer van het O. L. Vrouw-hospitaal te Gent en de stichting van de Cistercinserinnenabdijen O. L. Vrouw-ten-Bos (1215) en Bijloke (1228) door uten Hove's", in A.B.V.H.H., 9, 1971, pp. 11-34. Sint-Vincentiusziekenhuis *G. DENECKERE, Het Gentse Sint-Vincentiusziekenhuis. De zusters van Liefde en de ziekenzorg te Gent van 1805 tot heden, Gent, 1997 (Zusters van Liefde van Jezus en Maria). Leprozerij - Rijke Gasthuis *A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Note sur deux lproseries, Terbank (Louvain) et Gand", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 1, 1963, pp. 53-56. *C. DE CONINCK en W. BLOCKMANS, "Geschiedenis van de Gentse Lerozerie "Het rijke Gasthuis" vanaf de stichting (ca 1146) tot omstreeks 1370", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, V, 1967, pp. 3-44. A.E. GHELDOLF, Coutume de la ville de Gand, I, Bruxelles, 1868, pp. 504-509 (Coutumes des Pays et Comt de Flandre) (Edition des statuts de la lproserie de Gand de 1305). M. GYSSELING, "De statuten van de gentse leprozerie van 1236", in Studia germanica Gandensia, 5, 1963, pp. 9-44.

M. GYSSELING, "De statuten van de gentse leprozerie van 1236", in M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse Teksten (tot en met het jaar 1300), Reeks I.: Ambtelijke bescheiden, 'sGravenhage, 1977, pp. 20-29. N.-E. LARSEN, Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de vroegmiddelnederlandse statuten van de Gentse leprozerie uit 1236, Amsterdam, 2001. *J. VAN KEYMEULEN, M. ADRIAEN en G. MARECHAL, In der sieker dienste. De statuten van de leprozerie van Gent, 1236. De oudste ambtelijke tekst in het Nederlands, facsimile tekstuitgave - vertaling - situering, Gent, 2003. A. VERHULST, "Twee oorkonden van Filips van de Elzas voor het Leprozenhuis, bevattende nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Gent in de 12de eeuw", in Handelingen voor geschiedenis en oudheidkunde, Gent, Nieuwe reeks, 13, 1959, pp. 3-34. Krankzinnigengesticht St. Jan-ten-Dulle E. LUYCKX-FONCKE, Het krankzinningengesticht Sint Jans-ten-Dulle, Gent, 1942. E. LUYKX-FONCKE, "Het krankzinnigengesticht St. Jan-ten-Dulle te Gent", in Hospitalia, mars 1942, pp. . Vergadering der Zusters van de Liefde van Jesus en Maria Regels en statuten van der vergadering der Zusters van de Liefde van Jesus en Maria, opgeregt tot Gent, door M. P.J. Triest, kanonik, Gent, 1833. B. BAILLIEUL en K. LEEMAN, Klooster Zusters van Liefde J.M. te Gent. Geschiedenis, iconografie en stoffering van de opeenvolgende kapelinterieurs, Gent, 1991. O. CLAEYS, Themanummer P.J. Triest, s.l., 1977 (Contact, 2, 1977). L. CNOCKAERT, Pierre-Joseph Triest, 1760-1836, "Le Vincent de Paul belge", Louvain, 1974. A.P. DE JONG (ed.), Het edele huis. Korte geschiedenis van de instellingen van de congregatie van de Zusters van Liefde aan de Sint-Lievenspoortstraat te Gent, Gent, 1983. J. DEMETS, Het Sint-Josefshuis te Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas te Melle. 175 jaar psychiatrische zorgverlening door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Melle, 1983. T. RENOIRTE, "L'hpital de Terhagen en 1833 et l'esprit de la rgle primitive", in Nos commencements. tudes et documents, Gand, 1989, pp. 90-109. B. VAN BAEL, Ziekenzorg door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Kongo, 18921930, Gent, 1995 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). J. VAN DEN BOSSCHE, Het kloosterke van Liefde, 75 jaar verpleegkunde, Gent, 1984. K. VERMASSEN, De Zusters van Liefde en de zorg voor gehandicapten en krankzinnigen van 1803 tot 1836, Gent, 1985 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). De Volkskliniek P. VERBRUGGEN, "De Volkskliniek: een socialistische polikliniek in Gent", in J. De Mayer, L. Dhaene, G. Hertecant en K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 233-241. Institut Moderne M. THIERY, "Het Institut Moderne in Gent: een vrijzinnige kliniek", in J. De Mayer, L. Dhaene, G. Hertecant en K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 252-256. Sint-Pietersabdij M.C. LALEMAN, P. RAVESCHOT en R. VAN DE WALLE, De Sint-Pietersabdij te Gent. Het rijke leven van zieke monniken. Twee afvalputten uit de infirmerie, 1600-1780, Gent, 1985. J. VANDENHOUTE et al., De Sint-Pietersabdij te Gent. Historisch en archeologisch onderzoek, , 1977-1979.

Sint-Annahospitaal *G. MARECHAL, "Het Sint-Annahospitaal te Sint-Baafs te Gent", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 4, 1966, pp. 31-50. A. VAN LOKEREN, Histoire de l'abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint-Jean Gand, Gand, 1855. Schreyboom A. VAN LOKEREN, "Le couvent des pnitences et l'hospice du Schreyboom Saint-Pierre au Mont Blandin", in Messager des sciences historique, , 1870, pp. 223-235. Caermersklooster B. JOOS en M.C. LALEMAN, "Op en om de Gentse restauratiewerven. De infirmerie en de brouwerij van het Caermersklooster in het Patershol", in Toerisme in Oost-Vlaanderen, XXXIII-2, 1984, pp. 49-59. Hebberechtshospitaal T. VAN DRIESSCHE, "Het Hebberechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent: functie en ontwikkeling van een middeleeuws proveniershuis", in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, 46, pp. 47-79. Begijnhof J. DE BETHUNE, Cartulaire du Bguinage de Sainte-lisabeth de Gand, Bruges, 1883. Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel (de Leugemeete) J. BETHUNE en A. VAN WERVEKE, Het Godshuis van St.-Jan en St.-Pauwel, bijgenaamd de Leugemeete, Gent, 1902. Lousbergsgesticht E. COOLENS, "Het Lousbergsgesticht: een stedelijk rusthuis in het industrile Gent", in J. De Mayer, L. Dhaene, G. Hertecant en K. Velle, Er is leven voor de dood, Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 1998, pp. 93-101. Sint-Aubertusgesticht E. LUYKX-FONCKE, St. Aubertus Gesticht op Poortakker, Gent, 1943. Kinderen Alijn J. DE SAINT-GENOIS, Origine de l'hospice de Sainte-Catherine dit Kinderen Alijnshospitaal Gand, Gand, 1850. Wenemaer *J. DE SAINT-GENOIS, "Histoire de l'hospice de Wenemaer Gand et de ses fondateurs", in Messager des sciences historiques de Belgique, 1853, pp. ; 1854, pp. . Meerhem

*E. BOERRIGTER en J. DE GRAUWE, Meerhem, Toen en nu. Huize Sint-Jan de Deo, Gent, Gent, 1991. Gent - Gentbrugge *M. ADRIAEN, "Kliniek Sint-Josef te Gentbrugge. Een ziekenhuis met geschiedenis", in Van A tot Z (Extra bijlage bij het informatieblad voor personeel), 8, 1999, pp. 9-19. Geraardsbergen O.L. Vrouwhospitaal in Geraardsbergen, gidsboekje, Geraardsbergen, 1992 (Stedelijke Culturele Raad). Van "'tZusterhuis" naar Sociaal Centrum, Geraardsbergen, 2002. A. BOELS-MELAIN, "Catharina Isabella (De) Colins (1711-1781), priores van het O.L.V.Hospitaal in Geraardsbergen", in De Heemschutter, 187, 2003, pp. 23-26. A. BOELS-MELAIN, "Catharina-Isabella de Colins 1711-1781, priores van het O.L. Vrouwhospitaal in Geraardsbergen", in Gerardimontium, 187, 2003, pp. 23-26. G. DE VOS, Inventaris der handvesten voor Onser Liever Vrouwen Gasthuis van Geraardsbergen, Geraardsbergen, 1898. G. DE VOS, Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geraardsbergen van zijn stichting af tot de Franse Omwenteling, Geraardsbergen, 1903. G. IMBO, "Gustaaf Verhaeghe 1830-1900, verzamelaar van fortuinen, erflater van een miljard aan het hospitaal van Geraardsbergen", in De Heemschutter, 1996, 145, pp. 7-10, 146, pp. 13-16, 147, pp. 13-16, 148, pp. 11-15. J. MEERKENS, Bouwhistorisch onderzoek naar het voormalig Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, Geraardsbergen, 2006. J. OCKELEY, "Madame la Prieuse. Soeur Caroline Isabelle de Colins en de gasthuiszusters van Geraardsbergen in de 18de eeuw", in Ed. Put, M.J. Marinus en H. Storme (ed.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Louvain, 1996, pp. 445-458. W. SCHREVER, GerARTsbergen, Deel 1, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, Een fotostorie, Geraardsbergen, 2006. Hamme E. DE RIJCKE, "Kroniek van een ziekenhuis: het hospitaal van Hamme", in Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, 8, 2000, pp. 1-155. Lokeren K. BOONE, De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste Belgische asiel voor zwakzinnige meisjes: Sint-Benedictus te Lokeren (1887-1921), Gent, 2002 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). G. VAN ACKER, "De openbare gezondheidszorg in Lokeren tijdens de eerste helft van de 19de eeuw", in N. van Campenhout (d.), Een huldeboek voor Werner Vandenabeele (1926-2000), Lokeren, 2000, pp. 110-121. Maldegem Comtesse DE LALAING, Maldeghem la Royale, Bruxelles, 1849 (contient la charte de fondation de l'hpital (1273-1276) aux pp. 369-389). J. DE SMET, "Het hospitaal van Maldegem in de XIIIde eeuw", in Album Antoon Viaene, Brugge, 1970, pp. 205-209 . H. NOTTEBOOM, "Stichting, doel en verval van het Maldegemse Hospitaal", in Appeltjes van het Meetjesland: jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, 52, 2001, pp. 55-118. Melle

*A. BOTTE, D. COENS en E.J. DE SMEDT, Geschiedenis van het Elisabeth-Ziekenhuis, 07 juni 1921 - 21 september 1979, Melle, [1979] ('n ziekenhuis met tijd voor... mensen; Jubileumuitgave "Elzipe"). J. DEMETS, Het Sint-Josefshuis te Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas te Melle. 175 jaar psychiatrische zorgverlening door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Melle, 1983. Oudenaarde R. CASTELAIN, "Fraude in de hospitaalrekeningen (1472)", in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, 36, 1999, pp. 88-97. R. CASTELAIN, "Margriete van Hemsrode een vermeende priorin in het hospitaal (1232)", in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, 37, 2000, pp. 229-234. G. GADEYNE, het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 49). H. RAEPSAET, "Les archives de l'Hpital Notre Dame, Audenarde", in Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand, 1852, pp. 332-362. F. VAN CROMBRUGGE, De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (1573-1700), Gent, 2001 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). E. VANDERSTRAETEN, recherche sur les communauts religieuses et les institutions de bienfaisance tablies Audenarde depuis le XIIe sicle jusqu' la fin du XVIIIe sicle, Audenarde, 1858-1860. E. VANDERSTRAETEN, recherche sur les communauts religieuses et les institutions de bienfaisance tablies Audenarde depuis le XIIe sicle jusqu' la fin du XVIIIe sicle, Bruxelles, (Archives gnrales du Royaume, Reprint, n 5). B. VAN MAELZAEKE, "De dominale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1202-1572). Goederenwerving, goederenbeheer en pachtpolitiek", in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XXX-8, 2001, pp. 53-106. B. VAN MAELZAEKE, "De financieel-economische politiek van het Onze-LieveVrouwhospitaal van Oudenaarde in de 15de en de 16de eeuw", in in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, 39, 2002, pp. 261-292. J. WALTERS, "De Lazarij van Audenaerde", in Annales du Cercle archologique et historique d'Audenarde, 4, 1912, pp. . Ronse - Renaix K. VAN ACKER, "Het generalaatsarchief van de zusters van de Barmhartigheid van Ronse", in KADOC-Nieuwsbrief, 3, 1999, pp. 4-6. P. VAN BUTSELE en J. DE BUYSSCHER, "Renten vanden hospitaele van St. Eloy tot Ronse", in Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 49, 2000, pp. 159-184. Sint-Niklaas J. VAN RAEMDONCK, "Notices historiques des tablissements de bienfaisance de la ville de Saint-Nicolas", in Publications extraordinaire du Cercle archologique du Pays de Waes, 10, 1873, pp. . Zottegem J. DESCHIETER en G. DE MULDER, "Tussen kasteelgracht en hospitaal. Archeologisch noodonderzoek en waarnemingen in de Zottegemse stadskern (2000-2001)", in Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 11, 2003, pp. 325-338. Zulte

G. GILBERT, "Van bureel van weldadigheid (bureau de bienfaisance) over armbestuur en Commissie van openbare onderstand (C.O.O.) naar O.C.M.W.", in Bijdr. tot de Gesch. en de Folklore van Zulte, 14, 1993, pp. 38-48.

Vlaams- Brabant
Algemeen Comptes gnraux des hospices, hospices civils, secours domicile et enfant abandonns, de la ville de Bruxelles et du premier arrondissement de la Dyle. Recette, dpense, population de 1807, Bruxelles, 1808. Conseil gnral d'administration des hospices civils et secours du premier arrondissement de la province de Brabant mridional, Compte moral de 1818, Bruxelles, s.d. P. CNOPS, "Ziekte en gezondheidszorgen in vroeger tijden", in Eigen Schoon en de Brabander, 49, 1966, pp. 413-434; 50, 1967, 47-74, 283-298. B. DE WOLF-VINCKE, L'infrastructure mdico-sociale en Brabant Wallon: inventaire anne 1978, Louvain-la-Neuve, 1979 (Conseil conomique wallon du Brabant - Commission sant). A. D'HOOP, Inventaire gnral des archives ecclsiastiques du Brabant, 6 vol., Bruxelles, 1905-1932 (Le tome 2 s'intresse plus particulirement la bienfaisance). Jos. LECOUTERE, "De ontstaansgeschiedenis van het rusthuis 't Gulle Heem", in 't Meiboompje, 11, 1994, pp. 125-157. (Ville ) J. LEMAITRE, "Les hpitaux en Brabant: offre, utilisation et sphres d'influence", in EcoBrabant, 18-19, 1978, pp. 49-64. M. PRUIJT, "Over de afwezigheid van vroedvrouwen in de Brabantse Kempen in de negentiende eeuw", in H. de Kok en H. Coppens (d.), Van Zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen (...) Medische zorg in de Kempen voor de medicalisering, Turnhout, 1994, pp. 63-74. J. TRICOT-ROYER, "Le nombre de lpreux dans l'ancien duch de Brabant", in Bull. Acad. R. Md. Belg., 24, 1928, pp. 342-355. J. TRICOT-ROYER, "Un point d'histoire: quelles taient les affections qualifies de lpreuses dans l'ancien duch de Brabant ", in Mm. Acad. Md. Belg., 23, 1929, pp. . R. UYTTERHOEVEN, "Van gasthuis tot gasthuisberg", in Brabant, Tweemaandelijks Ts. van de Toeristische Federatie, 1992, 1, pp. 14-21, 2, pp. 16-21, 3, pp. 28-33. K. VAN HONACKER, Kollectieve akties in het hertogdom Brabant. Lokale weerstand tegen de groeiende impakt van het centraal gezag: Brussel, Antwerpen en Leuven in de 17e en 18e eeuw, Brussel, 1991 (Thse de doctorat indite , V.U.B.). M. VERMUNT, "De geschiedenis van het Sint Maartensgasthuis te Bergen op Zoom", in Hpitaux du moyen ge et des temps modernes, Actes, Bruxelles- Brussel - Gent - Namur, 14-1516/03/2002 / Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden, Akten, Bruxelles- Brussel - Gent Namur, 14-15-16/03/2002, Bruxelles, 2007 (Archaeologia Mediaevalis, 25), pp. 127-142 (Province de Brabant septentrional aux Pays-Bas ). Asse Gelegenheidsbrochure uitgegeven door het OCMW-Asse, naar aanleiding van het vertrek, per 1 oktober 1988, van de Gasthuiszusters uit het rusthuiscomplex "Hingeheem", Asse, 1988. Th. DE CLIPPELE, "De tegels van de keuken van het Oud Gasthuis", in Ascania, 46, 2003, pp. 109-128. J. OCKELEY, Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Asse, 1647-1797, Louvain, 1982 ( Mmoire de licence indit, U.C.L.). J. OCKELEY, "Het gasthuis te Asse onder zr. Josina Beeckman (1703-1722)", in Liber amicorum Prof. Dr. Jozef van Haver aangeboden naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag, Brussel, 1991, pp. 275-282. Bertem G. DE NEEF en R. UYTTERHOEVEN, Fundamenten in seniorenzorg. 175 jaar zusters van liefde van Jezus en Maria te Bertem, Bertem, s.d.

Bierbeek R. DENEEF, L. MONDELAERS en S. VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK, "Het Sint-Kamillusgesticht te Bierbeek, monument voor een levensbeschouwing", in M&L: Monumenten en Landschappen, 21, 2002, pp. 25-34. Diest M. BOONE en T. DE HEMPTINNE, "De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676)", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 159, 1993, pp. 245-390. C. DE BACKER, "Een infirmerierekening uit 1606 van het klooster Marindaal te Diest", in Farmaleuven, 20, 1997, pp. 14-17. J.F. RAYMAKERS, "Coup d'il historique sur les institutions de bienfaisance de la ville de Diest", in Messager des sciences historique de Belgique, 1861, pp. 192-219. RAYMAEKERS, Kerkelijk en liefdadig Diest, Diest - Leuven, 1870. *M. VAN DER EYCKEN, Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw, Diest, 1979 (Vrienden van het stedelijk museum en archief Diest; Diestsche Cronycke, 1). A. VANOORBEEK, "Leprozen te Diest", in Oost-Brabant: heemkundig tijdschrift voor het Hageland en Omgeving, 39, 2002, pp. 152-157. D. WIJNS, "De orgels van het Sint-Elisabethgasthuis te Diest 1349-1847", in Oost-Brabant: heemkundig tijdschrift voor het Hageland en Omgeving, 39, 2002, pp. 118-124, 125-134. Halle Inventaire des archives de la Commission d'Assistance Publique de Hal, Bruxelles, 1995 (Archives gnrales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces, Instruments de recherche tirage limit 200). G. RENSON, "Hulp aan wezen te Halle in de 18de, begin 19de eeuw", in Eigen Schoon en De Brabander, 76, 1993, pp. 171-180. Halle - Lembeek L. DELPORTE, "Les Ripain (XIIIe-XIVe sicles), bienfaiteurs des hpitaux de Lembeek, de Rebecq et de la table des pauvres de Tubize", in Annales du Cercle d'Histoire Enghien-Brabant, 1, 1999-2000, pp. 25-52. D. VANDENPLAS, "Omtrent de stichtingsdatum van het hospitaal van Lembeek", in Het oude Lannd van Edingen en omliggende, 31, 2003, pp. 187-191. Kortenberg C. DHAENE en L. DHAENE, Sint-Jozef Kortenberg. Van "Maison de Sant" tot Universitair Centrum 1850-1995. 145 jaar zorg voor geesteszieken, Leuven, 1995. Leuven J. CUVELIER, "Documents concernant la rforme de la bienfaisance Louvain au XVIe sicle", in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 105, 1940, pp. . A. DEWAERSEGGER, G. GILLIAS en P. DE BECKER, De apoteker te Leuven van 1269 tot heden, Leuven, 1993. C. GOETHALS, Grijs verleden. De openbare institutionele bejaardenzorg in Leuven, 18301860, Leuven, 1995 (mmoire de licence indit ). W.J. MARX, The Development of Charity in Medieval Louvain, New York, 1936. A. MEULEMANS, "Pestepidemie en -therapie te Leuven in 1664-1669", in Cercle Benelux Hist. Pharm., 60, 1980, pp. 17-31. G.J. SERVRANCKX, Mmoire historique et statistique sur les hospices civils et autres tablissements de bienfaisance de la ville de Louvain, Louvain, 1843-1844.

G.J. SERVRANCKX, Mmoire historique et statistique sur les hospices civils et autres tablissements de bienfaisance de la ville de Louvain, Bruxelles, 1995 (Archives gnrales du royaume et Archives de l'tat dans les provinces, reprint, 2). M.-J. TITS-DIEUAIDE, "L'assistance aux pauvres Louvain au XVe sicle", in Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965), Etudes d'histoire mdivale ddies sa mmoire par les anciens lves de son sminaire l'Universit Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1965, pp. 421-439. H. VAN DER LINDEN, "Trois documents du XIIe sicle relatifs l'hpital de Louvain", in Mlange G. Kurth, Lige, 1908, pp. . Raad der Godshuizen, COO, OCMW Catalogus oude kunst C.O.O. Leuven, Leuven, 1970. E. AERTS, Het OCMW-archief in het arrondissement Leuven. Inspectierapport, Brussel, 1994 (Miscellanea Archivistica, Studia 59). M. BOURGUIGNON, Inventaire des archives de l'Assistance publique de Louvain, Tongres, 1933 (A.G.R., Travaux du cours pratique d'archivconomie donn pendant l'anne 1927). M. BOURGUIGNON, Table onomastique de l'inventaire des archives de l'Assistance publique de Louvain, Tongres, 1933 (A.G.R., Travaux du cours pratique d'archivconomie donn pendant l'anne 1927). L. VAN BUYTEN, "De oorsprong van het patrimonium der Leuvense Commissie van Openbare Onderstand. De Leuvense liefdadigheidsinstellingen op de vooravond van de Franse annexatie", in Oude Kunst C.O.O. Leuven, Louvain, 1970, pp. . Gasthuiszusters augustinessen Regel van den H. Augustinus, constitutien en ceremonieel der Gasthuiszusters van den H. Augustinus te Leuven, Mechelen, 1930. Sint-Pieters - Groot-Ziekenhuis *C. BRUNEEL, "Malades et dfunts au Grand Hpital de Louvain (1767-1796)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 16, 1978, pp. 3-33. C. PIOT, "Notice historique et descriptive sur l'hpital civil de Louvain", in Messager des sciences historiques, 6, 1838, pp. 308-316. J.C.G. THEYS-GHYSELS, "Lijst van de Meesters, Meesteressen en Zusters van het Groot Gasthuis van Leuven", in Brabantica, 4, 1959, pp. 116-144. L. VAN BUYTEN, "Kwantitatieve bijdrage tot de studie van de "kloosterdemografie" in het Leuvense. De priorij 's-Hertogeneiland te Gempe, het zwartzustersklooster en de communauteit van het Groot-Ziekenhuis te Leuven (16de-18de eeuw)", in Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek Vrienden Stedelijk Museum Leuven, 5, 1976, pp. 244-275. K.U.L. U.C.L. C. BROECKX, Prodrome de l'histoire de la Facult de mdecine de l'ancienne Universit de Louvain depuis son origine jusqu' sa suppression, Anvers, 1865. C. BRUNEEL, "Au cur des rformes: la facult de mdecine de Louvain dans le dernier quart du XVIIIe sicle", in C. Brunnel et P. Servais (d.), La formation du mdecin: des lumires au laboratoire, Louvain-la-Neuve, 1989, pp. 13-41. A. FELIX, "Les dbuts et les titulaires de la chaire de chimie la Facult de mdecine de l'ancienne Universit de Louvain", in Revue belge de philologie et d'histoire, 64, 1986, pp. . P. SERVAIS, "La clinique l'Universit de Louvain au XIXe sicle", in C. Bruneel et P. Servais (d.), La formation du mdecin: des Lumires au laboratoire, Louvain-la-Neuve, 1989, pp. 7797. P. SERVAIS, "La population hospitalise dans le dpartement de chirurgie des cliniques universitaires de Louvain (1898-1990)", in Congrs de Lige, LIe congrs de la Fdration des cercles d'archologie et d'histoire de Belgique, Lige 20-23 VIII 1992, Actes, II, Lige, 1994, pp. 622-640. Sint-Rafalskliniek

G. STALPAERT, "Geschiedenis van de ontwikkeling van de cardiovasculaire heelkunde in de Sint Rafalskliniek te Leuven", in Tweemaandelijks tijdschrift van het Vlaams Geneesherenverbond, 56, 2001, pp. 83-87. Leuven Heverlee - Terbank P.V. BETS, "Notice de la ladrerie de Terbanck, prs de Louvain, la chapelle dite Lazerny Rumpst et la condition sociale des lpreux dans le Brabant", in Analectes pour servir l'histoire ecclsiastique de la Belgique, 7, 1870, pp. 307-328, 427-454 et 8, 1871, pp. 59-69. *A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, "Note sur deux lproseries, Terbank (Louvain) et Gand", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 1, 1963, pp. 53-56. L. DHAENE, N. COX en G. VIGNERO, Terbank. 800 jaar zorg voor mensen, Leuven, 1997. F. MAES, "De pachthoven van het Godshuis ven Terbank", in Eigen Schoon en De Brabander, 30, 1947, pp. . A. UYTTEBROUCK, Inventaire des archives de la lproserie de Terbank, Bruxelles, 1963 (Archives gnrales du royaume, Inventaire analytique des archives ecclsiastiques du Brabant, 2e srie: Etablissement religieux). A. UYTTEBROUCK, Inventaire des archives de la lproserie de Terbank, Bruxelles, 2001 (Rijksarchief te Leuven, Inventarissen 7) (reprint du n ). A. UYTTENROUCK, "Trois bulles suspectes du XIIIe sicle pour la lproserie de Terbank", in Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965), tudes d'histoire mdivale ddies sa mmoire par les anciens lves de son sminaire l'Universit Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1965, pp. 209-220. *A. UYTTEBROUCK, "La date de fondation de la lproserie de Terbanck", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 4, 1966, pp. 3-30. *A. UYTTEBROUCK, "Squestration ou retraite volontaire Quelques rflexions propos de l'hbergement des lpreux la lproserie de Terbank-lez-Louvain", in Mlanges offerts G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968, pp. 615-632. J. VANDEN BUSSCHE, De leprozerie Ter Bank bij Leuven, Haar stichting en Organisatie (ca. 1200-1443), Leuven , 1955 (Mmoire de licence indit , K.U.L.). J. VANDESANDE, " 'Hoemen de laserij sal kennen'. Een 17de eeuwse handleiding bij de diagnose en behandeling van de melaatsheid uit de leprozerij van Terbank te Heverlee", in Haachts Oudheid- en Geschiedk. Ts. HOGT, 4, 1989, pp. 44-53. Merchtem M. SACRE, "De Sinte-Katharinavereering te Merchtem en het voormalig HospitaalHospitium", in De Brabander, 2, 1922-1923, pp. 1-2 . M. SACRE, "Reglement van het gasthuis van Merchtem", in De Brabander, 4, 1924-1925, pp. 93-107. J. VERBEEMEN, "De verspreiding van de lepra te Mechelen in de XVIe en XVIIe eeuwen (1492-1677)", in Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, 65, 1961, pp. 71-77. Overijse R. DENAYER, "Het "Gasthuys van Overyssche"", in Zonin. Geschiedkundig tijdschrift voor Ijse- en Laneland, 26, 2002, pp. 87-96. G. VANDE PUTTE, "Marindal (4): De installatie van de Helpsters van het Vagevuur te Overijse, 1914-1918", in Zonin, 20, 1996, pp. 80-89. G. VANDE PUTTE, "Het oud-sanatorium Joseph Lemaire (1937-1997): een juweeltje van Art-Deco-stijl staat te verkommeren te Tombeek", in Zonin, 21, 1997, pp. 45-52. Scherpenheuvel - Zichem C. DE BACKER, "Dokters, apothekers en chirurgijns-barbiers van het Elzenklooster te Zichem (1694-1794)", in Oost-Brabant: heemkundig tijdschrift voor het Hageland en Omgeving, 35, 1998, pp. 81-93.

Tielt-Winge - Sint-Joris-Winge - Gempe L. VAN BUYTEN, "Kwantitatieve bijdrage tot de studie van de "Kloosterdemografie" in het Leuvense. De priorij's Hertogeneiland te Gempe, het zwartzustersklooster en de communauteit van het Groot-Ziekengasthuis te Leuven (16e-18e eeuw)" in Arca Lavaniensis, 5, 1977, pp. 241-276. Tienen P.V. BETS, "Renseignements indits sur plusieurs institutions religieuses de Tirlemont", in A.H.E.B., 6, 1896, pp. 487-495. H. DELVAUX, "Het Sint-Jansziekenhuis te Tienen rond 1778-1786", in Mededelingen van de geschied- en oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 4, 1964, pp. . *H. DELVAUX, "De leprozerij Dalenbroek te Tienen", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 7, 1969, pp. 3-19. F. DE WAELHENS, "Folklore et lgendes de Tirlemont. Les lproserie Tirlemont et la dvotion Saint-Maur et Notre-Dame de Pierre", in Le Folklore Brabanon, , 1957-1958, pp. 942972. B.C. MOULAERT, "Notre Dame au Lac Tirlemont", in Messager des sciences historiques, 1860, pp. 206-209 ( ). Ed. PUT, "Zeventiende-eeuwse statuten voor de ziekenzusters van Dalenbroeck", in Eigen Schoon en de Brabander, 84, 2001, pp. 451-465. Vilvoorde Regel van den H. Augustinus, constitutien en ceremonieel der Gasthuiszusters van den H. Augustinus te Vilvoorde, Mechelen, 1930. J. OCKELEY, "Bijdragen tot de geschiedenis van het O.L.-Vrouwgasthuis in Vilvoorde", in Eigen Schoon en de Brabander, 86, 2003, pp. 431-482. G.M. VAN DER VELDEN, "De aankoop van het refugehuis van de abdij van Berne te Vilvoorde, 1649", in Analecta Praemonstratensia, 72, 1996, pp. 145-152. Zemst - Eppegem R. VAN KERCKHOVEN, "Lazerij Sint-Elooi te Eppegem", in , , 1999, pp. 102-106.

West Vlaanderen
Uit de vergeethoek. archiefbeheer en archiefzoerg bij de West-Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), Brugge, 2002 (Provincie West-Vlaanderen, Archiefdienst "De provincie West-Vlaanderen en de Archivistiek 3"). Abb CARTON, "De l'tat ancien de la mendicit dans la province de la Flandre occidentale", in Bulletin de la Commission centrale de statistique, IV, Bruxelles, 1851, pp. 41-70. J. VANIEUWENHUYSE, "De Provincie West-Vlaanderen haalt de archieven vande OCMW's uit de vergeethoek", in Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, gesticht onder de benaming "Socit d'mulation" te Brugge, 140, 2003, pp. 163-164. Ardooie - Rysselende V. ARICKX en L. VAN ACKER, "Het passante lieden gasthuis te Rysselende tussen Ardooie en Pittem", in Biekorf, 95, 1995, pp. 113-128. Bredene C. GESELLE, "De Hospites van de abdij van Voormezele - Hospites te Bredene", in Jaarboek van de Heemkr. "Ter Cuere", 1996, pp. 108-110. Brugge

H. DE BRUYNE, De godshuizen in Brugge, Zellik, 1994. O. DELEPIERRE, "Notice historique sur quelques couvents, hospices et institutions pieuses de la ville de Bruges", in Annales de la Socit d'mulation pour l'histoire et les antiquits de la Flandre occidentale, 2, 1840-1841, pp. . I. DE MEYER, Notice historique sur la Socit Mdico-Chirurgicale, Bruges, 1841. I.J. DE MEYER, Analectes mdicaux ou recueil des faits qui ont rapport avec l'art de gurir et qui se sont passs dans le ressort de la ville ou du franc de Bruges, Bruges, 1851 (concerne principalement le XVIIe sicle ). A. DE SCHODT, "Mraux de bienfaisance ( ) de la ville de Bruges", in Revue belge de numismatique, 5e sr., 5, 1873, pp. . M. FORMESYN et R. BRUYNSERAEDE, De godshuizen van Brugge en hun plaats in de Armenzorg. Tentoonstelling: Kredietbank Brugge, 1 juli-29 augustus 1993, Bruxelles, 1993. G. MARECHAL, Het hospitaalwezen te Brugge in de Middeleeuwen. Een institutionele en sociale studie, Gent, 1974-1975 (Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, R.U.G.). G. MARECHAL, De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse-hospitaalwezen in de Middeleeuwen, Kortrijk-Heule, 1978 (Standen en Landen, 73). G. MARECHAL, "Het personeel in de Brugse leprozerie tot 1500", in Biekorf, 78, 1978, pp. 257-273. G. MARECHAL, "Het gebouw van de Brugse leprozerie in de XVIde eeuw", in Biekorf, 79, 1979, pp. 316-322. G. MARECHAL, "De leprozen in de kwartieren Brugge en het Brugse Vrije, Nieuwe cijfers", in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming "Socit d'Emulation" te Brugge, 116, 1979, pp. 146-162. M. NUYTTENS en M. VANDERMAESEN, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 43). P. QUACKELBEEN, De godshuizen te Brugge, Gent, 1975 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.). Y. VAN DEN BERGHE, "De algemene Armenkamer te Brugge (1776-1925). Een poging tot rationaliseren en laiciseren van de armenzorg", in Standen en Landen, 44, 1968, pp. 285-287 (check p. numbers ). M. VAN HOONACKER, "Uitbreiding van het bedelaarswerkhuis te Brugge, 22 juli 1842", in Biekorf, 93, 1993, pp. 189-194. P. VAN ZEIR, "De armenzorg te Brugge", in Biekorf, 61, 1960, pp. 357-378. L. WUYTS, "De pandjeshuizen te Brugge", in Kontakblad Gidsenbond Brugge en WestVlaanderen, 14, 1993, pp. 29-34. Het Sint-Janshospitaal Catalogues des Tableaux, Meubles et Objets d'Art du muse des hospices, Bruges, s.d. Hpital Saint Jean Bruges, Exposition d'objets d'art, Catalogue, Bruges, 1939. Notice des tableaux qui composent le muse de l'hpital civil de Saint-Jean prcd de la vie de Jean Memling, Bruges, s.d. (Ce catalogue fut rgulirement rdits entre 1842 et 1869). *Na het oude Sint-Jans reeds tien jaar a.z., tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het algemeen ziekenhuis te Brugge, a.z. 20 augustus - 18 oktober 1987, Brugge, 1987. Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, Tentoonstelling georganiseerd door de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge, 5 juni - 31 augustus 1976, 2 vol., Brugge, 1976. L. DE CAUSMAECKER, "Rijnlandkruiken in de apotheek van het Sint-Janshospitaal te Brugge", in Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in de Benelux, 52, 2003, pp. 33-34. S. DEHAECK, Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Casestudy: het SintJanshospitaal en het hospitaal van de Potterie (1280-1440), , 1999. C. DENORME, "Een greep uit de schat van het Sint-Janshospitaal te Brugge", in WestVlaanderen, 12, 1963, pp. 142-145. A. DE SCHIETERE DE LOPHEM, Iconographie Brugeoise, I, L'hpital Saint Jean, Tablettes des Flandres, Bruges, 1950 (check ). J. DE SMET, "Het Sint-Janshospitaal te Brugge", in West-Vlaanderen, 59, 1960, pp. 412-417.

J. DE SMET, "Het Sint-Janshospitaal te Brugge rond 1550", in Handelingen van het Genootschap "Socit d'mulation" te Brugge, 103, 1966, pp. . 24 L. DEVLIEGHER, "Het hospitaal van Brugge. Een ontwerp "Gentpoortvest" uit 1854", in Biekorf, 1961, pp. 161-164. *A. DEWITTE, "De geneeskunde te Brugge in de middeleeuwen", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 113-129. *J.P. ESTHER, "Monumentenbeschrijving en bouwgeschiedenis", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 259-339. J. EVERAERT-GODDERIS, Inventaire des chartes et autres documents concernant l'hpital St.-Jean Bruges, , , 1959-1861. *J. GELDHOF, "De kloostergemeenschap van het Sint-Janshospitaal, 1459-1975", in SintJanshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 169-193. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, "Le premier rglement de l'hpital Saint-Jean Bruges", in La Flandre, 6, 1874-1875, pp. 55-90. Gr. GOLDIN, "Een wandeling door de oude ziekenzalen van het Brugse Sint-Janshospitaal", in Onze Gazette, 6, 1968, n 1-3. M. GUILLAUME-LINEPHTY, Hans Memling l'hpital Saint-Jean de Bruges, Paris Bruxelles, 1939. G. HIMPENS, Het Sint-Janshospitaal te Brugge (voor 1188-1350), Leuven, 1956 (Mmoire indit , K.U.L.). J. LAVALLEYE, Memlinc l'hpital Saint-Jean, Bruxelles, 1953. M. LEROY, "The Thirteenth-Century Middle Dutch Charters (1272-1300) of Saint John's Hospital in Bruges: a Diplomatic and Palaeographic Approach", in W. Blockmans, M. Boone et Th. de Hemptinne (d.), Secretum scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier, Louvain, 1999, pp. 93-128. *G. MARECHAL, "Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen van zijn bestaan", in SintJanshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 41-76. G. MARECHAL, "De levenskansen van de personeelsleden in het Brugse Sint-Janshospitaal in de 14de en de 15de eeuw", in Het Brugs Ommeland, 18, 1978, pp. 35-38 . G. MARECHAL, "Het Sint-Janshospitaal te Brugge in de 18de eeuw. Aanzet tot vernieuwing ", in Hand. Genootschap voor Geschiedenis "Socit d'Emulation" te Brugge, 132, 1995, pp. 5-60. *J. MERTENS, "De hospitaalarchieven: bronnen voor de agrarische geschiedenis van de late middeleeuwen Het voorbeeld van de archieven van de Brugse Sint-Jans- en Potteriehospitalen", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 6, 1968, pp. 23-28. *J. MERTENS, "De hospitaalarchieven", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 29-30. *J. MERTENS, "Het buitenstedelijk goederenbezit van het Sint-Janshospitaal te Brugge", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 85-89. *M. MOMMEYER, "Het Memlingmuseum", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 247-257. *W. MUYLAERT, "Het Sint-Janshospitaal in de literatuur", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 217-223. J. PENNINCK, Het Sint-Janshospitaal te Brugge, Brugge, 1965. J. PENNINCK, Het Memlingmuseum en het Sint-Janshospitaal Brugge, Brugge, 1973. H. ROMMEL, "L'hpital saint-Jean Bruges", in Annales de la Socit d'mulation de Bruges, 64, 1914, pp. 140-200. *M. RYCKAERT, "Enkele data in verband met de geschiedenis van Brugge en van het SintJanshospitaal", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 15-24. *M. RYCKAERT, "Binnenstedelijk onroerend bezit van het Sint-Janshospitaal te Brugge tijdens het anciens Rgime", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 91-111. K. SCHOUTTETEN, Het Sint-Janshospitaal te Brugge: een domeinstudies (eind 13de - begin 14de eeuw), Gent, 2003 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G). Ir. SMETS et M. VINCENT, Het Memlingmuseums-Sint-Janshospitaal Brugge - Le muse Memling-Hpital Saint-Jean Bruges, Gand, 2001 (Ludion guides). J. TRICOT-ROYER, "L'hpital Saint-Jean de Bruges", in Feuill. Md., 2 (5 et 6), 1933, pp. 147-149 et 176-181. *A. VAN DEN BON, Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge, Brugge, 1974. *A. VAN DEN BON, "De dokters en de chirurgen vanaf de 16de eeuw tot heden", in SintJanshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 131-139.

*F. VAN DEN HEUVEL, "Heiligenverering en volksdevoties in St. Janshospitaal", in SintJanshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 195-215. E. VAN DER ELST, L'hpital Saint-Jean de Bruges (de 1188 1500), Bruxelles, 1975. *A. VANDEWALLE, "Archivalia betreffende het Sint-Janshospitaal en de medische corporatie te Brugge", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 31-39. *L.J. VANDEWIELE, "De apotheek en de apothekers van het Sint-Janshospitaal te Brugge", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 141-167. *M. VAN OYEN, "Het nieuwe ziekenhuis", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 77-81. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, "Les grandes fermes en Flandre vers 1300, A propos de deux relevs agricoles de l'hpital Saint-Jean Bruges", in Handelingen van het Genootschap "Socit d'mulation" te Brugge, 74, 1931, pp. 40-52. *A. VIAENE, "Vijf eeuwen ontmoeting met het Sint-Janshospitaal", in Sint-Janshospitaal, Brugge, 1188/1976, I, Brugge, 1976, pp. 225-245. W.H.J. WEALE, "L'inventaire de la vaiselle de l'hpital Saint Jean Bruges, 1571", in La Flandre, 3, 1869-1870, pp. 418-419 . W.H.J. WEALE, Han Memlinc, biographie, tableaux conservs Bruges, Bruges, 1901. Lproserie Sainte-Marie-Madeleine M. SPRL, "La bannire de la lproserie Sainte-Marie-Madeleine de Bruges", in Annales d'histoire de l'art et d'archologie, 23, 2001, pp. 7-24. Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis *J.-P. ESTHER, A. VANDEWALLE, G. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE en L. VERMEERSCH, Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Ziekenzorg in het Spaans kwartier te Brugge, Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel, Brugge, 1985. *J.-P. ESTHER, "Zes eeuwen bouwkundig erfgoed", in J.-P. Esther et al., Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Brugge, 1985, pp. 61-84. *A VANDEWALLE, "De Spanjaarden te Brugge, de trouwste vreemde kolonie, 13de-18de eeuw", in J.-P. Esther et al., Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Brugge, 1985, pp. 9-24. *G. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, "Spaans-Brugse geslachten in de Spanjaardstraat, Spaanse Loskaai en Oosterlingenplaats", in J.-P. Esther et al., Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Brugge, 1985, pp. 25-60. *G. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, "Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis Brugs hospitaalwezen en Spaanse Voogden Kastanjeboomnonnen van de 16de tot de 19de eeuw", in J.-P. Esther et al., Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Brugge, 1985, pp. 85-110. *L. VERMEERSCH, "De bijdrage tot het Brugs kunstpatrimonium geleverd bij het herinrichten en renoveren van een ziekenhuis", in J.-P. Esther et al., Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Brugge, 1985, pp. 111-120. Sint-Dominicusgesticht J.A. RAU, "Van "Oud Zothuys" tot Sint-Dominicusgesticht in Brugge", in Brugs Ommeland, 35, 1995, pp. 131-236. A. VAN DEN ABEELE, "Pieter Leys en het "Oud-Zothuys" ", in Brugs Ommeland, 36, 1996, pp. 153-155. Sint-Juliaansgasthuis en Psychiatrische kliniek O.-L.-Vrouw J. GELDHOF, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen, 1275-1975, Twaalf eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de Psychiatrische kliniek O.-L.-Vrouw te Brugge-sint-Michiels, Brugge, 1975. Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie S. DEHAECK, Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Casestudy: het SintJanshospitaal en het hospitaal van de Potterie (1280-1440), , 1999.

A. DUCLOS, "Mr Verschelde's werk aan de Potterie", in Rond den Heerd, 17, 1882, pp. 4950. M. ENGLISH, "Het Heilig Geesthuis en de Potterie", in Ann. Soc. d'Emul. de Bruges, 81, 1938, pp. 69-70. A. MAERTENS, Onze Lieve Vrouw van de Potterie, Brugge, 1937. G. MARECHAL, Geschiedenis van het hospitaal von O. L. Vrouw van de Potterie te Brugge in de Middeleeuwen, Gent, 1964 (Mmoire indit, R.U.G.). *G. MARECHAL, "De stichting van het hospitaal Onze Lieve Vrouw van de Potterie te Brugge (1276)", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 2, 1964, pp. 3-23. P. TAISNE, Oorspronk en mirakelen van Onse L. Vrauwe (sic) van Potterie, Brugge, 1666. *J. MERTENS, "De hospitaalarchieven: bronnen voor de agrarische geschiedenis van de late middeleeuwen Het voorbeeld van de archieven van de Brugse Sint-Jans- en Potteriehospitalen", in Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 6, 1968, pp. 23-28. F. VAN DE PUTTE, Notre-Dame de la Poterie, Bruges, 1843. C. VERSCHELDE et C. VAN ZIELEGHEM, Notice historique sur l'hospice de la Potterie Bruges, . De Haan Le Home l'Esprance pour enfants dbiles Coq-sur-Mer, FICE, n 5. Harelbeke R. CAUWE, Zorg voor armen en bejaarden in Harelbeke: tentoonstelling Harelbeke, OCMW-rusthuis Prosper De Doncker, van 18/9/1992-21/9/1992, Harelbeke, 1992 (De Leiegouw en De Roede van Harelbeke, 11). Ieper J.-L.-A. DIEGERICK, Analectes yprois, Bruges, 1850 (dition des statuts de l'hpital NotreDame (1268)). C. GESELLE, "De Hospites van de abdij van Voormezele - Hospites te Bredene", in Jaarboek van de Heemkr. "Ter Cuere", 1996, pp. 108-110. G. HOUWEN, "Petrus Joannes Franciscus Caestryck, laatste monnik van de abdij van Voormezele en beoefenaar van de volksgeneeskunde", in Aan de Schreve, Driemaandelijks Heemkundig Tijdschrift voor Poperinge en Omstreken, 24, 1994, pp. 82-93. O. MUS, De leprozerij, genaamd het Godshuis der Hoge Zieken te Ieper, 4 vol., Ieper, 19501953 (Bijdragen tot de Geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper, vol. II-V). O. MUS, Inventaris van het archief van de commissie van openbare onderstand Ieper. Oud regime zonder de oorkonden, Ieper, 1972 (Bijdragen tot de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper, 11). O. MUS, "Godshuizen en ekonomie. Motieven en achtergronden bij de stichting van het Godshuis Belle te Ieper", in Septingentesimum iubilaeum hospicii dicti Belle, Ieper, 1976 (Bijdragen tot de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper), pp. 55-95. M. NUYTTENS, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Ieper. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 36). Izegem B. BLOMME, "Het vroegere rustoord in de Gentsestraat", in Ten Mandere, 32, 1992, pp. 1934. J.-M. LERMYTE, "De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 en de samenstelling van het OCMW", in Ten Mandere, 35, 1995, pp. 29-36. Koksijde L. DEVLIEGHER, "De Duinenabdij te Koksijde. Ikonografie en archeologie", in Biekorf. Westvlaamsarchief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 61, 1960, pp. 193-228. Kortrijk

J. ANDRIES, "Fondation de cinq lits l'hpital de Courtrai en faveur des malades pauvres de Harlebeke", in Handelingen van het genootschap voor geschiedenis van Brugge, 2e srie, 13, 1865, pp. 101-106. J. DE BETHUNE, "Visite l'hpital N.D. de Courtrai le mardi 27 mai 1913", in Bulletin du Cercle historique et archologique de Courtrai, 10, 1912-1913, pp. 293-314. G. DE CANT-HESPEL, "L'hpital-hospice. Cration originale du XIIIe sicle", in Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 66, 2001, pp. 145154. C. DEHAEN, "800 jaar hospitaal in Kortrijk", in Handelingen van de Koninklijke Geschieden Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 66, 2001, pp. 193-196. P. DESPRIET, De Kortrijkse leprozerij (1233-1944), Kortrijk, 1985. *H. HASQUIN, "Note sur les origines de l'hpital Notre-Dame Courtrai (1209-1211)", in Annales de la Socit belge d'histoire des hpitaux, 9, 1971, pp. 3-10. E. HUYS, "De pestziekte in 't Kortrijksche tijdens de jaren 1690", in H.G.O.K.K., n.s., 12, 1933, pp. 132-144. V. KERCKHOVE, De sociale dossiers van het Kortrijkse O.C.M.W. Een voorstel tot een bewaar- en vernietigingslijst, Brussel, 1999 (Onuitgegeven verhandeling K.U.L. - V.U.B. - R.U.G., Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer). V. KERCHOVE, "De sociale dossiers: een voorstel inzake bewaren en vernietigen", in O.C.M.W. Visies. Driemaandelijks tijdschrift voor de Vlaamse Gewestelijke Sektie van de O.C.M.W.Sekretarissen, XV-2, 2000, pp. 21-27. N. MADDENS, Het OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea archivistica, Studia 52). O. MUS, "Leprozen te Kortrijk op het einde der 16e eeuw", in Hand. Gesch. en Oudh. Kring van Kortrijk, nouv. sr., 22, ., pp. 223-228. L. PAUWELS, D. PODEVIJN en R. WILLAERT, Drie eeuwen gezondheidsvoorzieningen in het arrondissement Kortrijk, Kortrijk, 1983. F. SANTY, Onder de mantel van Sint-Maarten. Het ziekenhuis Sint-Maarten te Kortrijk, 1936-1995, Leuven, 1995. J. VAN BOSSELE, De geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in Kortrijk, Kortrijk, 1982. A. VIANE, "Het O.L. Vrouwhospitaal te Kortrijk. Bijdrage tot zijne vroegste geschiedenis", in Geschied- en Oudheidkundige kring van Kortrijk, Handelingen, nouv. sr., VI, 1927 ( ). Mesen - Messines L. MENU, "Het Koninklijk Gesticht van "Mesen" en haar werking", in J. Beun (ed.), Mesen, kleine stad op de heuvel. Verzameling historische bijdragen over Mesen, Mesen, 1995, pp. 253-269. Oostende CASTEUR, "1897-1997, Het Belgisch zeeinstituut voor Orthopedie: een eeuw revalidatie te Oostende", in De Plate, 17, 1998, pp. 116-118. Roeselare J. GODDEERIS, "Het vroeger Roeselaars hospitaal", in Mandeldal, Roeselare, 17, 1992, pp. 95-98. J. GODDEERIS, "De oudste rekening van het Oudemannenhuis te Roeselare anno 1812", in Mandeldal (Roeselare), 17, 1992, pp. 27-34.

Tielt L. VAN ACKER, "Het hospitaal van de zusters Alexianen te Tielt in de 18de eeuw", in Biekorf, 103, 2003, pp. 97-110. Torhout

E. LECOMTE, "Het hospitaal", in Jaarboek van de Geschied- en Heemk. Kring Houtland, 1996, pp. 82-84. E. LECOMTE, "Het hospitaal van Torhout", in Jaarboek het Houtland, 26, 1998, pp. 76-122. A. STAEL, "De statuten van het Torhouts hospitaal (17de-18de eeuw)", in Jb. Heemk. Kr. Houtland, 1994, pp. 55-69. Veurne M. NUYTTENS en M. VANDERMAESEN, Het gemeente- en OCMW-archief in het gerechtelijk arrondissement Veurne. Inspectierapport, Brussel, 1993 (Miscellanea Archivistica, Studia 37). Waregem - Sint-Eloois-Vijve L. VAN ACKER, "Het hospitaaltje van Sint-Eloois-Vijve", in Biekorf, 97, 1997, pp. 224-231. Wevelgem - Gullegem J. DEBUSSERE, "De stichting van het rusthuis "Saint-Joseph" te Gullegem in 1823", in 't Meiboompje, 11, 1994, pp. 101-113. J. DEBUSSERE, "De stichting van het "Sint-Barbara" rusthuis voor vrouwen te Gullegem in 1844", in 't Meiboompje, 11, 1994, pp. 114-124.

TABLE DES MATIERES INHOUDSTAFEL

Introduction Inleiding .............................................................................................2

Gnralits Algemeenheden Bienfaisance et action sociale - Zorg.........................................................................3 Sant publique - Volksgezondheid ............................................................................4 Hpitaux - Hospitalen................................................................................................8 Lgislation - Wetgeving...........................................................................................12 Lproseries - Leprozerijen .......................................................................................15 Pestifrs et pidmies Pest en epidemien..........................................................15 Alins et psychiatrie Zwakzinnigen en psychiatrie.............................................16 Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jrusalem (Chevaliers de Rhodes puis de Malte) Hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem (Ridders van Rhodos en van Malta).......................................................................................................................19 Croix-Rouge Rode Kruis ......................................................................................20 Hpitaux militaires Militaire hospitalen ...............................................................20 Archives - Archief ...................................................................................................25 Architecture et patrimoine Architectuur en erfgoed .............................................28 Revues - Tijdschriften..............................................................................................29 Bibliographies - Bibliografien ...............................................................................29

Institutions - Instellingen Rgion Bruxelloise - Brussels Gewest.....................................................................30 Antwerpen................................................................................................................40 Brabant wallon.........................................................................................................49 Hainaut.....................................................................................................................52 Lige ........................................................................................................................57 Limburg ...................................................................................................................63 Luxembourg.............................................................................................................64 Namur ......................................................................................................................65 Oost-Vlaanderen ......................................................................................................67 Vlaams- Brabant ......................................................................................................75 West Vlaanderen......................................................................................................79