Vous êtes sur la page 1sur 5

Huey. P.

Newton

O ruchu pacyfistycznym

http://maopd.wordpress.com/

Tekst po raz pierwszy ukaza si w gazecie Black Panther z 15 sierpnia 1969 roku.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2012

Ruch Pacyfistyczny jest niezwykle istotny, istotniejszy ni mylaem dwa lata temu. Przyczyn, dla ktrej o tyle mocniej podkrelam znaczenie Ruchu Pacyfistycznego, jest to, e obecnie dostrzegam, i gdyby mia nastad pokj, zrewolucjonizowaoby to podstawy ekonomicznego adu tego kraju. Wszyscy wiemy, e obecnie jest to paostwo koszar, paostwo wojny. Nie przez przypadek. Gdy kapitalizm osiga punkt, w ktrym nie moe si duej rozrastad, poszukuje kolejnych ulic, kolejnych skadw, kolejnych miejsc dla rozszerzan ia interesw kapitalistw. Wielcy kapitalici (General Motors, Chrysler, General Dynamics i wszystkie wielkie korporacje zdaj sobie spraw, e istnieje okoo siedemdziesit szed, ktre kontroluj ca gospodark tego kraju) i ich korporacje s obecnie gwnymi dostawcami Pentagonu. Innymi sowy, wielcy kapitalici lokuj obecnie swoje przeronite nadwyki w sprzcie wojskowym. w sprzt wojskowy umieszcza si nastpnie w obcych krajach takich jak Wietnam, czy Republika Dominikany. Dziki tym zarczynom przemysu z Pentagonem, pojawia si ulica, na ktrej mona zainwestowad. Sprzt wojskowy jest ulic jednorazowego uytku, poniewa celem tego sprztu jest, aby eksplodowa. Jest to samonapdzajcy si proces. Wiemy, e USA zawaro tajny ukad z Tajlandi. Wszystkie te ukady s czci wielkiego planu utrzymywania gospodarki w ruchu. Co by si zatem stao, gdyby nastad mia pokj? Nie byoby ju tego ostatniego skadu jednorazowych dbr a nadwyki musiayby wrcid do kraju. Zakady wojskowe powizane z in stalacjami obronnymi czekaby zastj. To dlatego niektrzy reprezentanci zwizkw wspieraj dziaania wojenne. Amerykaoska Federacja Pracy i Kongres Organizacji Przemysowych popary inwazj na Republik Dominikany. Juana Boscha* pozbyto z prostego powodu, oni wiedz, e tak dugo jak trwa wojna, mog wyzyskiwad lud poprzez podatki i odbieranie ycia. Widzicie bracia, wysyamy tam onierzy poniewa s oni jednorazowi; ludzie take s jednorazowego uytku. Jednym z ulubionych argumentw kapitalistw, jest to, e Ameryka nie jest krajem imperialistycznym, poniewa tradycyjne sposoby i rodki dziaania imperialistw to ograbianie krajw rozwijajcych si z ich surowcw, nastpnie przetwarzanie ich, albo w kolonii albo w metropolii, aby potem sprzedad je z powrotem skolonizowanym narodom. Argument jest taki: Ameryka tego nie robi. Wcale nie potrzebujemy sprztu ani surowcw z Wietnamu. To prawda. Ta sprzecznod przez pewien czas bya dla mnie zagadk. Teraz jednak

rozumiem, e stao si co nowego; dziki zarczynom nauki i przemysu, zakady przemysowe w Ameryce rozwizay podstawowy problem surowcw za pomoc syntetykw i wiedzy o tym, jak na wiele sposobw wykorzystywad surowce, ktre ju s na miejscu, a zatem, jak utrzymywad prac zakadw. Ulubionym argumentem kapitalistw jest: Musimy tam byd, aby powstrzymad komunizm i wojskowe przewroty. Pomija si fakt, e kapitalici wiedz, e nie musimy grabid kraju. Myl, e Kuba bya punktem zwrotnym od tradycyjnie skolonizowanego kraju. Innym argumentem jest to, e potrzebujemy strategicznych pozycji wojskowych. Wiemy jednak, e USA nie potrzebuj strategicznych pozycji wojskowych, poniewa maj ju wystarczajco sprztu wojskowego, aby obronid ten kraj przed jakimkolwiek punktem na wiecie, gdyby zaatakowa. Mog zatem jedynie byd tam, aby korzystad z rozwijajcego si kraju jako skadu jednorazowych dbr. W tradycyjnym imperializmie ludzie z metropolii jad zazwyczaj do kolonii, tworz rzd, mianuj dowdcw wojskowych, ale z Ameryk tak nie jest. Ludzie nie wyjechali z metropolii do skolonizowanego Wietnamu, aby walczyd tam o stanowiska, lecz wszystkie zyski byy przenoszone z powrotem do Ameryki. Wojskowi dostawcy walcz obecnie o stanowiska w metropolii, aby pozyskad kontrakty wojskowe. Tworz marionetkowy rzd lub reim wojskowy, aby zaopatrywad te rozwijajce si kraje w sprzt wojskowy. Tak naprawd nie chc byd w Wietnamie, ani adnym rozwijajcym si kraju, poniewa sdz (i ju tego dokonali), e w wielu z tych rozwijajcych si krajw wykupili wojsko i e jest ono jedynie ramieniem Pentagonu. Dobrym przykadem jest reim wojskowy w Grecji. Maj oni pen kontrol nad dowdcami wojskowymi, pac im wysokie pensje, wic sdz, e nie bd musieli wysyad amerykaoskich onierzy i niepokoid metropolii. Lecz co si dzieje, gdy jeden batalion wojska zostanie pokonany? Wtedy wysyasz posiki, aby bronid marionetkowej armii w tym rozwijajcym si kraju. Cay rzd zostaje podporzdkowany wojsku. Armia staje si za podejrzliwa wobec cywilnego rzdu, poniewa indoktrynacja i pienidze z Pentagonu przekonay j, e cywilny rzd jest komunistycznym zagroeniem dla narodu. Nastpuj pucze wojskowe a dzieje si to wci na nowo przy wsparciu USA.

Mamy do czynienia z imperialistyczn wariacj imperializmu. Walka o pozycj wadzy ma obecnie miejsce wewntrz metropolii, wic nard amerykaoski zosta faktycznie skolonizowany. Kiedy mylaem, e jedynie Czarni byli skolonizowani. Myl jednak, e musimy zmienid w pewnym stopniu nasz retoryk, poniewa, jeli postrzegasz wyzysk jako skutek kolonizacji, cay nard amerykaoski zosta skolonizowany. Siedemdziesit szed korporacji wyzyskuje wszystkich. Nard amerykaoski jest wic skolonizowany nawet w wikszym stopniu ni ludzie w krajach rozwijajcych si, gdzie operuje wojsko. Oto dlaczego Ruch Pacyfistyczny jest tak istotny. Gdy Ruch Pacyfistyczny odniesie sukces, wtedy rewolucja odniesie sukces. Jeli Ruch Pacyfistyczny zawiedzie, rewolucja w metropolii zawiedzie. Innymi sowy, gdy wojna si skooczy, nard zostanie tak przycinity do muru, e caa gospodarka spynie do rynsztoka. Tylko gospodarka planowa bdzie moga pokonad chaos, ktry spowoduje brak bodca. Obecnie wojna jest bodcem dla dostawcw wojskowych. Oto dlaczego jest bardzo wane, abymy utrzymywali kontakt z Ruchem Pacyfistyczny. Powinnimy nie tylko nawizywad z nim kontakty, ale wychodzid mu naprzeciw i w peni go wspierad, na wiele sposobw, wczajc publikacje i manifestacje. Musimy uwiadomid sobie nasze stanowisko i musimy znad siebie oraz naszych wrogw. Tysic wojen i tysic zwycistw. Dopki nie bdziemy wiedzieli kto jest naszym wrogiem i jaka jest sytuacje, bdziemy jedynie znaczyd czas. Nie wane, e Ruch Pacyfistyczny nie akceptuje naszych zasad obrony. Wci bdziemy si bronid przeciwko atakom i przeciw agresji. Generalnie opowiadamy si jednak za koocem wszystkich wojen. Mimo to popieramy jednak samoobron narodu wietnamskiego i wszystkich walczcych narodw. * Pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Dominikany. Zaoyciel Rewolucyjnej Partii Dominikany i Partii Wyzwolenia Dominikany. W 1963, po zaledwie siedmiu miesicach rzdw, zosta odsunity od wadzy przez zamach stanu pod przywdztwem Elasa Wessina, ktry ustanowi rzd junty wojskowej (przyp. tum.).