Vous êtes sur la page 1sur 2

WICZENIA ODCINKA SZYJNEGO KRGOSUPA

ORODEK REHABILITACJI DZIENNEJ


UWAGA!!! wiczenia odcinka szyjnego krgosupa powinny by dobierane indywidualnie w zalenoci od dolegliwoci, najlepiej po konsultacji z lekarzem specjalist. wiczenia polegajce na napiciu izometrycznym mini szyi bez ruchu w stawie I. Pozycja - siedzenie

1.

Pozycja siedzenie: praw do 2. Pozycja siedzenie: do na doni 3. Pozycja siedzenie: donie przykadamy do prawej skroni lub okolic przykadamy do czoa. Uciskamy gow opieramy na potylicy. Uciskamy prawego ucha. Uciskamy na do okoo (czoem) na do (donie stawiaj lekki gow na donie przez okoo 7 sekund rozlunienie 3 opr) przez okoo 7 sekund rozlunienie 7 sekund rozlunienie 5 i powtarzamy wiczenie 10 razy. 3 5 sekund i powtarzamy i powtarzamy wiczeni 10 razy. Nastpnie zmieniamy do i powtarzamy wiczeni 10 razy. wiczenie.

II.

Pozycja - siedzenie na taborecie lub na krzele

4. Wykonujemy skon gowy w przd usiujc dotkn brod mostka. Prostujemy gow z brod przycignit do szyi (bez o dchylania gowy do tyu).

5. Wykonujemy skon w bok w lewo powrt w prawo powrt, bez ruchw ramion.

6. Wykonujemy skrt gowy w lewo powrt w prawo powrt (broda nadaje kierunek ruchowi).

Wydanie I z dnia 30.01.2012, ul 6

wiczenia odcinka szyjnego krgosupa

strona 1 z 2

II. Pozycja siedzenie c.d.

7. Wykonujemy skrt gowy w lewo z rwnoczesnym cofniciem w ty barku prawego powrt, skrt gowy w prawo z rwnoczesnym cofniciem w ty barku lewego powrt.

8. Unosimy barki w gr i opuszczamy.

9. Wykonujemy krenie w przd i do tyu.

barkami

wiczenia wzmacniajce minie szyi i karku III. Pozycja - leenie

10. Pozycja- leenie przodem: ramiona wzdu tuowia, donie zwrcone ku doowi, czoo oparte na pododze. Unosimy gow (bez odchylania do tyu) przez okoo 7 sekund powrt do pozycji wyjciowej. Broda przy mostku.

11. Pozycja leenie przodem: ramiona wzdu tuowia, donie zwrcone ku grze, pod czoo podoona maa poduszka. Naciskamy rwnoczenie czoem na poduszk i ramionami na podoe przez okoo 7 sekund powrt do pozycji wyjciowej.

12. Pozycja - leenie na prawym boku: pod gowa poduszka, nogi ugite w stawach kolanowych i biodrowych. Naciskamy gow na poduszk powrt do pozycji wyjciowej unosimy gow w kierunku barku lewego po wrt.

wiczenia powodujce rozciganie mini bocznych szyi i karku


13. Siedzenie. Lewa do po stronie prawej, prawa do na uchwie po stronie lewej podtrzymuje brod. Wykonujemy skrt w lewo, wytrzymujemy napicie przez ok. 7 sekund rozlunienie 3-5 sekund z pogbieniem ruchu. Powtarzamy 10 razy. Nastpnie zmieniamy do i powtarzamy wiczenie. 14. Siedzenie. Praw rk sigamy nad gowa do lewego ucha, lew rk trzymamy kant krzesa. Naciskamy gowa na prawa rk (bez ruchu gowy) przez 5 sekund rozlunienie pocigamy praw rka gow w praw stron z rwnoczesnym pocigniciem lew rk kantu krzesa. Nastpnie zmieniamy do i powtarzamy wiczenie.

UWAGA!! Ruch gowy odbywa si wyranie w bok w paszczynie czoowej. Nie wolno skrca gowy skonie do przodu lub do tylu.

Wydanie I z dnia 30.01.2012, ul 6

wiczenia odcinka szyjnego krgosupa

strona 2 z 2