Vous êtes sur la page 1sur 278

Index of Forbidden Books

Introduction Opus Dei controls the information that members of the organization have access to. For example, members must ask permission of their spiritual directors before reading any book, even if it is required reading for a university course. The director checks the title against a list hich is usually kept under lock and key in the Director!s office. This list is based on one that as used by the "oman #atholic #hurch until $%&' (see the )*+,page list belo -. Though the #atholic #hurch no longer uses the list, Opus Dei still does and has added even more books to it. .ome of the authors on the original list include /ictor 0ugo, 1mmanuel 2ant, 0onor3 de 4alzac, 5ohn 6ocke, "ousseau, /oltaire and 7mile 8ola. OD9: has heard many stories from former members about the 1ndex of Forbidden 4ooks, including the addition of ne authors to this list; for example< 1n =Fact, Fiction 9nd Opus Dei,= by >aul ?oses, Newsday, 9ugust )+, )@@A, Fr. 9lvaro de .ilva said =that despite his advanced degree in theology, he had to ask permission to read leading #atholic scholars hose orks ere on Opus Dei!s list of forbidden books...he as forbidden to read the ork of the "ev. "aymond 4ro n, ho served on a papal commission and as idely considered the leading #atholic 4ible scholar in the Bnited .tates until his death in $%%'.= 1n CThe /ocation TrapD on the OD9: ebsite, former numerary 5oseph Eonzales says, =During my stint as a numerary, 1 itnessed the numeraries, including the directors, intermittently burning books in the garden at the back of the center. Bsually, >rotestant 4ibles and books on the theory of evolution.= 1n =>rinceton #atholics divided,= by Deborah 2ovach, The Trenton Times, October )), $%'%, history professor ?ichael 5imenez, a #atholic ho has opposed Opus Dei because of its ideology and tactics, is among those ho contend that ?c#loskey FOpus Dei priestG told students not to take courses ith certain professors because they ere =dangerous,= and told professors he ould advise students not to read philosophers such as :ietzsche and 0ume because they ere also =dangerous= to young minds. 1n C#atholic .ects< Opus DeiD, 9lberto ?oncada says, =?embers are practically forbidden to read anything but specialized professional literature ithout the superiors! permission, and even professional matters are ideologically tinted. "ecently a numerary ho had to read the Communist Manifesto because of his studies, as provided ith an expurgated version. The organization!s 1ndex of Forbidden 4ooks is longer than the #hurch!s abolished version.=

1:D7H 614"O"/? >"O0141TO"/? ,, $%&' 9utor Titulo 9no /ide 0istoria de vita 0enrici 1111 imp et 0iltebrandi pont max cognomento Eregorii /11 @ 0elmoldus. #hronica .lavorum 9rringa filosofica @ Ordine (Tutto I.ystIme social ou principes naturels de la morale et de la politique avec un examen de l!influence du gouvernement sur les moeurs. $' aug. $**J @ D!0olbach, >aul Thyry Theologia mystica a pio quodam ordinis dominorum teutonicorum sacerdote, ducentis circiter abhinc annis germanice conscripta et a 1oanne Theophilo in latinum translata @ Theologia germanica ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG =9ncien Testament=, quatorziIme 3dition revue par 9. 4rassac, etc., avec la collaboration de 5. Ducher. Tome premier, etc., >aris $%$ @ .ystIme @ .istIme #atechismus @ 2atechismus ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG Tome deuxiIme, etc., >aris $%) @ >araleipomena rerum memorabilium a Friderico 11 usque ad #arolum / @ #onradus a 6iechtena . #hronicon ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG Tome troisiIme< =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, etc., treiziIme 3dition, etc., >aris $%$@. Tome quatriIme< =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, etc., treiziIme 3dition, >aris $%$ @ ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG Tome troisiIme< =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, etc., douziIme 3dition totalement refondue, >aris $%@*. Tome quatriIme< =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, etc., douziIme 3dition, >aris $%@ @ ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires @ /igouroux, 4acuez et 4rassac #orriere (1l- europeo @ .pione (6o- italiano "icerche religiose @ 4uonaiuti, 7rnesto

D3fense @ D3ffense Divorzio (1l- celeste @ >allavicino, Ferrante 1nstruzione @ 1struzione Bomo (6!-, trattato fisico,morale @ Eorini, Eiuseppe #orio Ktat @ 7stat Traduzione dal francese dell!9nalisi e confutazione succinta della bolla del s.p. >io /1 @ 9nalisi e confutazione .celta @ .cielta 1nstitution et instruction chr3tienne; imprim3 en italien L :aples en $**+ @ 7ducazione ed istruzione, cristiana, ossia catechismo universale 6ettre escrite L monsieur de MMM sur l!excommunication du procureur g3n3ral du roy L ?alines @ #opie d!une lettre escrite 1struzione @ 1struttione 0omme (6!- aux quarante 3cus. )% nov $**$ @ /oltaire "eponse @ "esponse ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG Tome quatriIme, >aris $%$ @ 6ettre 3crite L monseigneur l!archevNque de "ouen @ #opie d!une lettre 3crite ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, quatorziIme 3dition entiIrement revue. Tome troisiIme, >aris $%$ @ .toria @ 1storia .almista (il- secondo la 4ibbia, il quale fece il propheta David, con le vertu dei detti salmi appropriate alla salute di l!anima e dil corpo et per lo accrescimento dilla sostanza di questo mondo. $J'@ 9cta legationis ducis :iverniae ad #lementem /111 pontificem romanum, ubi de regis christianissimi et Ealliae negotiis agitur. $+@@

.ylva sermonum iucundissimorum, in qua novae historiae et exempla varia facetiis undique referta, continentur. $+@$ "esponsorum iuris illustrium et celeberrimorum iuris consultorum et diversarum academiarum hoc tempore florentium, sive, ut recentiores vocant, consiliorum in 0ispania, tomus primus. $+@) 7pitome historiae gallicae, hoc est regum et rerum Ealliae usque ad annum ?D#111 brevis notatio. $+@J 9nglica, normannica, hibernica, cambrica a veteribus scripta; ex quibus 9sser menevensis anonymus de vita Eulielmi conquestoris, Thomas Oalsingham, Thomas de la ?ore, Eulielmus Eemiticensis, Eiraldus #ambrensis, plerique nunc primum in lucem editi ex bibliotheca Euilielmi #amdeni. Donec corrig. $+@J 9ntechrist (6!- romain oppos3 L l!antechrist Puif du card. 4ellarmin, du sieur "emond et autres. $+@+ Euntherus, 6igurinus seu opus de rebus gestis imp. #aesaris Friderici 1 aug. lib. H absolutum. "ichardi 4artholini perusini 9ustriados lib. H11; cum scholiis 1acobi .piegellii. $+@+ 9pologie ou d3fense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion 3vang3lique ou r3form3e< satisfaisant L ceux qui ne veulent vivre en paix et concorde avec eux. $+@* "elation of the proceedings against 0enry Earnet, a Pesuite, and his confederates, the traitors in the gunpo der plot. $+@' 9ntithIse des faicts de 53sus,#hrist et du pape< mise en vers franQois. 6e tout augment3 et reveu de nouveau imprim3 L "ome FEenevaeG l!an du grand Pubil3 ?D#. $+@' 9phorismi doctrinae iesuitarum et aliorum aliquot pontificiorum doctorum, quibus verus christianismus corrumpitur, pax publica turbatur et vincula societatis humanae dissolvuntur, sumpti ex pontificum, iesuitarum et aliorum pontificiorum scriptis, dictis et ex actis publicis. $+@'

Thesaurus iuris executivi ecclesiastici, criminalis et civilis. F>ropter librum insertum, cui titulus< =Tractatus "utgeri "ulandt de invocatione utriusque brachii causae praesenti venetae accomodatus=G. $+@' Tables (Trois- espagnol,franQoises< la $ de l!ancienne doctrine de Dieu et de la nouvelle des hommes; la ). de la cIne et de la messe; la A. de l!antechrist et de ses marques. $+@% 4lack ell (?r Eeorge-, (made by >ope #lement /111 archpriest of 7ngland-, his ans ers upon sundry his examinations, together ith a large examination taken at 6ambeth of mr. Eeorge 4lack ell, together ith the cardinal!s letter and mr. 4lack ell!s ans er unto it. $+$@ Theologia germanica; libellus aureus quomodo sit exuendus vetus homo, induendusque novus, ex germanico translatus studio 1oannis Theophili Fi.e. .ebastiani #astellionisG. $+$) Droit (Du- des magistrats sur leurs subiets; Traitt3 trIs,n3cessaire en ce temps, pour advertir de leur devoir tant les magistrats que les subiets, publi3 par ceux de ?agdebourg l!an ?D6 et maintenant reveu et augment3 de plusieurs raisons et exemples. $+$A .peculi aulicarum atque politicarum observationum libelli octo. $+$+ Deus et rex, sive dialogus, quo demonstratur serenissimum 1acobum regem in regnis suis iustissime sibi vindicare quidquid in iuramento fidelitatis requiritur. $+$* 7pistola (Theologorum quorumdam in electoratu .axoniae- invitatoria ad universos theologos et ecclesiarum evangelicarum ministros de iubilaeo lutherano circa finem octobris et initium novembris solemniter celebrando. $+$* 1nformatione reale delle false apparitioni e miracoli della madonna di Trano, di .. #arlo 4orromeo e del b. 9lviggi. $+$* 1nstruttione L prencipi della maniera con la quale si governano li padri giesuiti fatta da persona religiosa e totalmente spassionata. $+$' 7pimetron sive auctarium thesauri aphorismorum politicorum, hoc est, quaestionum politicarum, seu de administrandae reipublicae ratione, libri tres. $+$'

1udicium synodi nationalis reformatarum ecclesiarum belgicarum habitae Dordrechti anno $+$' et $+$%$ de quinque doctrinae capitibus in ecclesiis belgicis controversis, promulgatum /1 may.... $+$% "epetitione delli principali capi della dottrina christiana cavati dalla .acra .crittura. $+$% 6ettres des fidIles du marquisat de .aluces, souverainet3 du duc de .avoye, envoy3es L messieurs les pasteurs de l!3glise de EenIve, contenantes l!histoire de leur pers3cution et de la foy et constance de deux martyrs mis L mort le )$ d!octobre $+$% par sentence de l!inquisition et du s3nat de >iedmont; Pouxte la copie escrite L EenIve ?D#H1H. $+)@ ?anuale catholicorum, seu breve compendium verae, antiquissimae et catholicae doctrinae in quo praecipua christianae religionis capita ex solo Dei verbo perspicue explicantur. $+)@ Disputationum selectiorum inauguralium ex difficillimis iurium materiis desumptarum in basileensium academia publice propositarum, volumina duo. $+)@ "elatio nuperi itineris proscribtorum iesuitarum ex regnis 4ohemiae et Bngariae missa ex 0elicone iuxta >arnassum. $+)@ 1niquit3 (6!- du synode de Dordrecht et de ceux, qui en ont eu la conduite, contre ceux qu!on appelle remonstrans, avec un brief advertissement. $+)@ >asquino in estasi, nuovo e molto piR pieno, ch!el primo, insieme co !l viaggio de l!inferno. $+)@ "evelatio consiliorum, quae initio synodi tridentinae inter pontificem, caesarem, caeterosque reges, principes et status pontificios contra veros et liberos orbis christiani reges, principes et ordines sunt inita. $+)$ ?acchiavellizatio, qua unitorum animos dissociare nitentibus respondetur. F9cceditG Oratio parresiastica, qua auxilia a rege et ordinibus Bng. petuntur, habita :eo,.olii in comitiis. FetG 7pistola 7ucharii ?artini budissinolusatii ad celebrem theologum dn. ?atthiam 0oe ab 0oheneg. $+)$

#omedia piacevole< della vera antica romana catolica et apostolica chiesa, nella quale dagl!interlocutori vengono dispotate e spedite tutte le controversie, che hoggidi sono fra i cattolici romani, luterani, zingliani, calvinisti, anabattisti, svenfeldiani et altri, per conto della religione. $+)) Fiscus papalis, sive catalogus indulgentiarum et reliquiarum septem principalium ecclesiarum urbis "omae. $+)) 0iberniae sive antiquioris .cotiae vindiciae adversus immodestam parecbasim Thomae Dempsteri authore E.F. veridico hiberno. $+)A =4iblos kanSnon tNs katholikNs ekklesTas apU toV 1oustiniWnou aRtokrWtoros bebaiotheTs.= #odex canonum ecclesiae universae a 1ustiniano imperatore confirmatus. #hristophorus 1ustellus latinum fecit et notis illustravit. $+)A Tratados (Dos-; el primero es del >apa y de su autoridad colegido de su vida y dotrina; el segundo es de la ?issa recopilado de los doctores y concilios y de la sagrada 7scritura. $+)& Discorso e parere d!un teologo intorno al cambio della ricorsa a se stesso. $+)& Oratio solemnis anno $+)A, Tiguri typis ambergerianis. $+)& "agionamento in materia di religione accaduto tra due amici italiani. $+)& 9ntidoto contra la calunie de! capucini, composto per li fedeli confessori della veritL nelle leghe de Erigioni. $+)+ #omparaison de l!3vangile du pape avec l!3vangile de 53sus,#hrist touchant la r3mission des p3chez et la cons3cution de la vie 3ternelle. $+)+ 7pistolae (1llustrium et clarorum virorum- selectiores superiore saeculo scriptae vel a 4elgis vel ad 4elgas, tributae in centurias 11. $+)* .ommario della religione christiana raccolto in dieci libri nei quali si tratta di tutti gli articoli della fede secondo la pura parola di Dio. $+)%

"ituale seu caeremoniale ecclesiasticum iuxta ritum sanctae matris ecclesiae romanae usumque fratrum discalceatorum s. 9ugustini per Ealliam; >arisiis $+A). Donec corrig. $+AA ?ysteria patrum iesuitarum ex eorum scriptis cum fide eruta; accesserunt huic editioni auctiori appendices duae. $+A& >reuves des libertez de l!Kglise gallicane. $+&@ Traitez des droits et libertez de l!3glise gallicane. $+&@ 7pistola eximio ac admodum reverendo domino 0enrico 6iberto Fromondo et reverendo admodum domino #aleno< Eratias agimus... professores sacrae theologiae societatis lesu lovan. $+&$ Theses theologicae apologeticae et miscellaneae adversus doctrinam #ornelii 1ansenii propugnatam ab eius patronis sub praetextu quaerimoniae typographi lovaniensis, editionis secundae. $+&$ 9nima (6!- di Ferrante >allavicino. $+&J Facetiae facetiarum, hoc est ioco,seriorum fasciculus. $+&* Facetiae (4acchi et /eneris- $+&' #alendrier des heures L la Pans3niste de la seconde 3dition. $+J$ /icarii generales sedis episcopalis iprensis modo vacantis universo clero et populo huius dioecesis salutem. .anctissimus d.n. Brbanus b.m.p. /111 etc.; actum )* martii $+J$. $+J$ 9ugustinus 1ansenii (utrum sit damnandus- X :ullo iure< 1. Yuia 1ansenius romanus catholicus etc. ... :on potest damnari 1ansenius nisi ridente >elagio, plorante 9ugustino. 0umilis "omanus. $+J& 9pologie de monsieur 5ansenius 3vesque d!1pre et de la doctrine de s. 9ugustin expliqu3e dans son livre intitul3< 9ugustinus, contre trois sermons de monsieur 0abert, th3ologal de >aris. $+J&

"3ponse L un escrit, qui a pour titre< 9dvis donn3 en amy L un certain eccl3siastique de 6ouvain au suPet de la bulle du pape Brbain /111, qui condamne le livre portant le titre< 9ugustinus #ornelii 1ansenii. $+J& >lanctus veritatis augustinianae in 4elgio patientis. $+J& 7xamen libelli, cui titulus est< >ropositiones excerptae ex 9ugustino revmi domini #ornelii 1ansenii episcopi iprensis, quae in specimen exhibentur suae sanctitati. $+J& Obligation (61- des fidIles de se confesser L leur cur3 suivant le chap. )$ du concile g3n3ral de 6atran 1/ tenu en l!ann3e $)$J sous le pape 1nnocent 111. $+J% "emontrance (TrIs,humble- faite par les religieux L un grand pr3lat de France touchant certains articles de ses ordonnances, oR ils pr3tendent estre gr3vez. Donec corrig. $+J% Dissertationes (0 Erotii et aliorum- de studiis instituendis. $++@ Facetiae facetiarum, hoc est ioco,serioram fasciculus novus. $++@ "itratto (1l- di #hristo animato co! colori delle virtR, da un religioso agostiniano. $++) 7pistolae selectiores (Eeorgii "ichteri eiusque familiarium- ad viros nobilissimos clarissimosque datae ac redditae; accedunt "ichteri vita, orationes duae, mantissae sex, spicilegium epistolarum illustrium. $++A #ensura sacrae facultatis theologiae parisiensis in librum, cui titulus est< 6a d3fense de l!autorit3 de n.s.p. le pape, de nosseigneurs les cardinaux, les archevesques et 3vesques, et de l!employ des religieux mendiants contre les erreurs de ce temps, par 5acques de /ernant; opera et studio quorumdam theologorum parisiensium. $++J #ensura sacrae facultatis theologiae parisiensis in librum, cui titulus est< 9madaei Euimenii opusculum singularia universae fere theologiae moralis complectens. $++J 9lberto ?agno diviso in tre libri, nel primo si tratta della virtR delle herbe, nel secondo della virtR delle pietre et nel terzo della virtR di alcuni animali. $++J

"osario della gloriosa sant!9nna, in cui si dL il modo di contemplare e riverire i principali misterii della sua vita ad imitatione del rosario della beatissima /ergine sua figlia. $+++ Th3ologie (6a- morale des P3suites et nouveaux casuistes, repr3sent3e pax leur pratique et par leurs livres. $+++ Orationi quotidiane da recitarsi ad honore delle nove grandezze di s. 9nna madre della gran madre di Dio. $+++ "istretto (>rattico- delle devotioni da farsi alla gloriosa s. 9nna madre della gran madre di Dio ed ava del nostro signor EiesR #hristo. $+++ >aradiso cattolico per l!anime devote. $+++ Flosculi selectiores e =scala 1acob virginibus Deo cum proposito perpetuae continentiae in saeculo famulantibus applicata a r.d. 1oanne 6indeborn=. $++* ?3moire (TroisiIme- soutenant des r3flexions sur le m3moire donne L ceux que sa maPest3 a fait consulter touchant l!affaire des mandemens. $++* ?3moire sur la cause des 3vesques, qui ont distingu3 le fait ait du droit. $++* ?3moire (.econd- contenant la r3ponse aux raisons politiques que le pIre 9nnat allIgue pour porter L poursuivre les 3vesques, qui ont distingu3 le fait ait et le droit. $++* ?3moire (YuatriIme- sur l!iniquit3 et les pernicieuses cons3quences de la conduite, que les P3suites inspirent au pape pour tourmenter les 3vesques, qui ont distingu3 le fait et le droit. $++* ?3moire (#inquiIme- sur le droit qu!ont les 3vesques de n!estre Pugez, que par douze 3vesques de leur province. $++* ?3moire (.ixiIme- contenant la response L une instruction donn3e par un th3ologien contre les 3vesques, qui ont distingu3 le fait et le droit. $++*

?3moire (.eptiIme- contenant la suite de la response L une instruction donn3e par un th3ologien contre les 3vesques, qui ont distingue le fait et le droit. $++* ?3moire (0uitiIme- sur les nullitez, abus et inPustices d!un bref contre les quatre 3vesques, obtenu par surprise du pape 9lexandre /11 dans l!extr3mit3 de sa maladie. $++* ?ercurio (1l-, postiglione di questo e l!altro mondo. $++' "omae ruina finalis anno domini $+++ mundique finis sub quadragesimum quintum post annum, sive literae ad 9nglos "omae versantes datae. $++' "ituel romain du pape >aul / L l!usage du diocIse d!9let avec les instructions et les rubriques en franQois. $++' #abinet (6e- satyrique ou recueil de vers piquans et gaillards tir3s des cabinets des sieurs de .igognes, "egnier, ?otin, 4erthelot, ?aynard et autres des plus signalez poZtes. $++% Trait3 des anciennes c3r3monies, ou histoire contenant leur naissance et accroissement, leur entr3e en l!Kglise et par quels degrez elles ont pass3 Pusques L la superstition. $++% Ombre parlanti; trattato molto curioso, ?D#6H1H. $+*) Eregge del buon pastore e piR perfetta, schiavitudine di EiesR sagramentato. ?aria immacolata e Eiuseppe giusto. $+*) #atena pretiosa de! schiavi della santissima ed immacolata regina del cielo, madre di Dio. $+*) .chiavo (6o- della madonna santissima S vero prattica di conservarsi perfettamente per servo alla b. /ergine ?aria. $+*) "egole da osservarsi dai divoti di ?aria, che professano d!essere incatenati schiavi di lei. $+*)

?onita salutaria 4 ?ariae /irginis vindicata per notas salutares ad libellum intitulatum< #ultus 4. ?ariae /. vindicatus p. 0ieronymi 0enneguier, et similes scriptores, authore quodam regulari orthodoxi cultus 4.?./. zelatore; cui accedit appendix contra defensionem 4.?./. 6udovicii 4ona. $+*J .alute (De- christiana et philosophica, id est de christianorum vera et philosophorum gentilium, ut 0ermetis Trismegisti, >latonis, 9ristotelis, #iceronis et .enecae praeprimis falsa beatitudine, considerationes triginta quatuor, auctore 1...>.6. #aes. $+*J 9vertissemens salutaires de la bienheureuse /ierge L ses d3vots indiscrets par ?. O. Donec corrig. $+*J M ?onita salutaria 4.?./. ad cultores suos indiscretos 9nima (6!- di Ferrante >allavicino, divisa in sei vigilie. $+*+ /ermaningen, (0eylsame- van de . ? ?aria an haer ondiscrete dienaers. $+*+ M ?onita salutaria 4./. ?ariae 1nstruttione (4reve- per l!anime, che desiderano dedicarsi alla vera devotione della gloriosa s. 9nna. $+** Devotioni che si possono fare in honore di . 9nna madre della gran madre di Dio. :apoli $++). $+** Devotioni da farsi alla gloriosa . 9nna; :apoli $++A. $+** Devotione (6a- della novena perpetua ad honore della gloriosa s. 9nna madre della gran madre di Dio, secondo la prattica della congregazione de! cavalieri in :apoli. $+** Devotioni che si possono fare in honore di . 9nna madre della gran madre di Dio. /iterbo. $+** Devotioni tenere e fervorose, che si esercitano dalli fratelli e sorelle della confraternita di s. 9nna di :apoli. :apoli $++%. $+** "accolta di varie devotioni per chi desidera dedicarsi alla devotione della gloriosa s. 9nna; ?acerata $++J. $+*'

"uine (6a- du papat et de la simonie de "ome avec une lettre circulaire adress3e aux pIres dont les filles d3sertent leur maisons et la religion pour se rendre nonnains, $+**. $+*% Testament (6e nouveau- de nostre seigneur 53sus,#hrist, traduit en franQois selon l!3dition vulgate avec les diff3rences du grec; L ?ons. 4revi #lem. 1H, )@ apr. $++'; $+*% D3fense de la discipline, qui s!observe dans plusieurs diocIses de France touchant l!imposition de la p3nitence publique pour les p3chez publics. $+*% 9utorit3 (6!- des 3vesques sur les b3n3fices. $+*% ?oine (6e- s3cularis3. $+*% Discourse (9 seasonable- she ing ho that the oaths of allegiance and supremacy contain nothing hich any good christian ought to boggle at, by O.4. $+*% 9rrest de la cour du parlement sur un bref du mois d!aoust mil six cent quatre,vingt; du )& sept. $+'@. $+'@ D3cret de : . > le >ape 1nnocent H1 contre plusieurs propositions de morale. >ropter annotationes adiectas. $+'@ "3futation p3remptoire d!un certain livret, avort3 depuis peu sous le titre de d3cret de n.s. pIre, au quel on a adPoint une certaine table et quelques advertissements diffamatoires et h3r3tiquez. $+'@ "esponsio cuiusdam . theologiae professoris ad epistolam cuiusdam praelati, qua continebatur quaestio facti, an certi theologi regulares sint auctores +J propositionum, quas die ) martii $+*% 1nnocentius papa H1 damnavit. $+'@ ?issa (De audienda diebus festis- ex praecepto. $+'@ 9pologie pour le synode de Dordrecht ou r3futation du livre intitul3< 6!impi3t3 de la morale des calvinistes. $+'$

D3crets de nos .. >> les >apes 9lexandre /11, et 1nnocent H1, contre plusieurs propositions de la morale relach3e. 9 6iIge ?D#6HHH. $+'$ Bnitas dogmatica et politica, in qua agitur de reformatione hoc tempore attentata in 4elgio, oblata serenissimo principi 1oanni 9ustriaco. $+'$ .ommaire dIs d3crets du concile de Trente touchant la r3formation de la discipline eccl3siastique avec des observations tir3es de l!usage de France. $+'$ Tributi (Ossequiosi- d!affetto d!anima infervorata verso s. ?aria ?addalena de >azzi da farsi in nove mercord[ in onore di nove estasi principali con cinque devote salutationi a cinque privilegiatissimi doni, ch!ella ricevette da EiesR #hristo. $+'$ ?anuale confraternitatis . 1osephi patriarchae in templo pp carmelitarum discalceatorum erectae /iennae 9ustriae anno iubilaeum praecedente. $+') 7rotemata iuris civilis ex institutis, digestis, codice et novellis ab anonymo quodam professore regio,montano quondam collecta. $+') "egels ofte maximen van het christendom gestelt teghen de maximen van de ereldt. $+') :otulae ad decretum archiepiscopi mechliniensis datum 4ruxellis die )% augusti $+*&. $+') 6eydsmann (Den noodighen- tot den dienst Eods verciert med viPften,t intigh liedekens uiPtgegeven door een liethebber van den catechismus. $+') 6eeringhe (De christeliPcke- gedeiPlt in diversche liedekens seer dienstigh voor de ouders ende haer lieder kinderen uiPtgegheven door eenen liefhebber van den catechismus om in de selve gebruiPckt te orden. $+') /icarissen Eenerael des vacherende bisdom van 4rugghe aen alle inghesetenen deser bisdoms saluiPt ende saligheiPdt in den 0eere.... 9ctum binnen 4rugghe in het palleiPs des bisdoms desen * september $+'). $+') /irtR delli cento cinquanta salmi di David con l!expositione di molti santi >adri. $+'&

7ntretiens curieux, ou dialogues rustiques entre plusieurs personnes de diff3rens estats, compos3s d!un stile ais3 et familier pour l!utilit3 de ceux de la religion r3form3e. $+'& #atechesi, ovvero istruzione del christiano composta da varie distinzioni cavate dal catechismo romano, dal 4ellarmino e da altri autori, con alcune brevi note. Donec corrig. $+'J ?editationi da farsi quando si dice la corona della madonna; ?ilano. $+'J "ecueil de plusieurs piIces curieuses comme il se verra L la page suivante; L /ille, Franche par :. .elon, imprimeur et libraire L la 4ataille. $+'+ "elationes (Yuinquaginta- ex >arnasso de variis 7uropae eventibus; adiuncta est ratio status Davidis 1udaeorum regis, tribus libris comprehensa. $+'+ #oncilia illustrata per ecclesiasticae historiae diegeticam dilucidationem una cum historia haereseon et schismatum. 1ohannes 6udovicus "uelius coepit, loh. 6udovicus 0artmannus continuavit et absolvit. $+'+ .yntagma thesium theologicarum in academia salmuriensi variis temporibus disputatarum sub praesidio 6udovici #apelli, ?osis 9myraldi et 1osue >lacaei Feditio altera quatuor continens voluminaG. $+'+ "espuesta W unos errores que han aparecido vagos sin autor, bien que se presume prohiParse al insigne varon el doctor ?iguel de ?olinos. $+'+ 53suite (6e- s3cularis3. $+'* 1nt3rNts (:ouveaux- des princes de l!7urope, oR l!on traite des maximes, qu!ils doivent observer pour se maintenir dans leurs 3tats et pour empNcher qu!il ne se forme une monarchie universelle. $+'* 9lfabeto litterale, fantasmatico, mistico, acquisito, contemplativo, col quale resta formata risposta circolare ad una religiosa pusillanime. $+'* 4reviarium politicorum secundum rubricas mazarinicas. $+'*

4arlumi a! direttori negl!esercitiP di . 1gnatio 6oPola per facilitare la pratica loro con qualsivoglia stato di persone. $+'' .trada felice per l!eterna vita, scritta per utile delle signore monache e persone religiose ed altri che desiderano il conoscimento ed amor di Dio loro creatore e redentore, da un religioso desideroso della loro eterna salute. $+'' #atechismus ofte korte leeringhe van de gratie. $+'' M #at3chisme de la gr\ce 7nchiridion; 0oc in enchiridio manualive pie lector proxime sequentia habentur< septem psalmi poenitentiales, oratio devota 6eonis papae, aliquot item orationes adversus omnia mundi pericula. 6ugduni $+$%. $+'' .trada di salute, breve, facile e sicura, insegnata nuovamente da un religioso scalzo eremitano agostiniano tiniano ad una sua penitente, qual poi dalla medesima per utilitL commune I stata data alle stampe. $+'% ?iPne (goude- ondergraven ende in de locht gesprongen, oft ederlegghinge der ziel,verderfeliPcken boeck van p. ?arcus van den h. Franciscus. $+'% Trait3 pour conduire les \mes L l!estroite union d!amour avec Dieu, pour les y maintenir et faire profiter. "ecueilly de la doctrine et exp3rience des saints, en faveur de la vraye d3votion contre les fausses et trompeuses. 9vec une instruction plus familiIre touchant la vie int3rieure, l!oraison mentale et la conversation avec le prochain. $+'% 1nstruttione (4reve- per li giovanetti, che si devono communicare la prima volta, con l!aggiunta delle cose necessarie a sapersi bene confessare. $+'% Tesoro mistico scoperto all!anima desiderosa d!oratione continua, dato in luce da un sacerdote genovese. $+'% "isposta dell!amico alla lettera scritta dal l!abbate di /erneuil. $+'% #ompendium historiae ecclesiasticae in usum gymnasii gothani libris duobus compositum. $+%@ "itratto del glorioso capitano di #hristo, difensore et ampliatore della sua fede, s. 1gnatio di 6oiola. $+%@

6etters (Three- concerning the state of 1taly. $+%@ "ecueil de diverses piIces concernant le qui3tisme et les qui3tistes, ou ?olinos, ses sentimens et ses disciples. $+%@ Tratado (4reve- de la doctrina antigua de Dios y de la nueva de los hombres, util y necessario para todo fiel christiano. $+%@ 7mpire (6e cinquiIme-, ou trait3 dans le quel on fait voir qu!il y aura un cinquiIme empire sur la terre, qui sera plus grand que celui des 9ssyriens, des >erses, des Erecs et des "omains. $+%$ #onferencia curiosa de la asemblea popular, que convocS en la puerta del sol #atalina della >arra, explicada en una carta, que escrive a 7merico Tekeli. $+%$ 9bominationes papatus, seu invicta demonstratio papam romanum esse antichristum, excerpta ex libro cui titulus< "omae ruina finalis anno Domini $+++, excuso 6ondini $++J. $+%) M "omae ruina finalis 7pistola : : religionis reformatae ministrorum ad perillustrem dominum :. legionis batavae ducem in praesidio bruxellensi degentem. $+%A 6itterae "oma datae ad doctorem lovaniensem, circa novum decretum et breve s.d.n. 1nnocentii H11 ad episcopos 4elgii de formulari contra 1ansenium, et theologi louvaniensis ad illas responsio; "oma $A febr. $+%&. $+%& M 6ettre 3crite de "ome L un docteur de 6ouvain .imonia curiae romanae, #arolo / caesare augusto, a s. rom. imp. electoribus comitiis norinbergensibus anno ?DHH11 oratori pontificio proposita. $+%& 6ettres historiques, contenant ce qui se passe de plus important en 7urope, et les r3flexions n3cessaires sur ce suPet; mois d!avril $+%&. $+%& 1ansenismus in multis exotice rigidus. $+%& 1ansenismus omnem destruens religionem. $+%& 1ansenismus plurimas haereses et errores damnatos pertinaciter defendens. $+%&

6ettre 3crite de "ome L un docteur de 6ouvain au suPet du nouveau d3cret et du bref de n.s. pIre le pape 1nnocent H11 aux 3vNques des >a]s 4as, touchant le formulaire contre 5ansenius. De "ome le $A f3vr. $+&%. $+%& /ers sur la paix de l!Kglise. $+%J 6ettre d!un advocat L un de ses amis sur la signature du fait contenu dans le formulaire, & Puin $++&. $+%J "esponsio ad epistolam a domino licentiato Denys scriptam ad amplissimum dominum. $+%J Factum pour les directeurs des villages du pa]s du Franc de 4ruges au suPet des dixmes contre les eccl3siastiques et autres pr3tendans icelles dixmes. $+%* .pecchio (6o- veridico; operetta utile ad ogni donna d!honore, che stabilisca il suo stato nel secolo. $+%* 7logium (loannis 6aunoii, constantiensis, parisiensis theologi-, una cum eiusdem notationibus in censuram duarum propositionum 9.9.D... $+%' 9pologia panegyreos iansenianae ad theologum lovaniensem, ubi ianseniani =facti= assertionem =formulario= ineluctabiliter contineri ostenditur. FetG 9pologia secunda panegyreos iansenianae configens iansenismi historiam brevem corrasam a 6.#. $*@$ 6ettre de l!3vNque de s >ons L messeigneurs les archevNques et 3vNques de l!3glise gallicane pour servir d!3claircissement L ce que l!on a publi3 contre lui. $*@$ EetiPden (De kleine- of bedestonden; Btrecht $+%%. $*@$ 9esina (sacrae congregationis supremae ac sanctae universalis inquisitionis- facti et iuris pro iustitia edicti moderni episcopi aesini prohibentis quendam libellum in civitate et tota dioecesi, an. $+%'. $*@) "esponsio (9pologetica- ad scabiosum libellum cuiusdam canonici regularis ecclesiae unterstorfensis nuperrime vulgatum sub specioso titulo< Discussiones

theologico,iuridicae contra discussionem problematicam ad decantatam legem amortizationis bonorum; anno ?D#H#/111. $*@) Onder ys voor d!eerste biechte ende h communie, dat is, de geestelycke bruyloft der Ponge kinderen, gemaeckt door eenen priester der societeyt 5esu. Donec corrig. $*@) 9cta eruditorum, 6ipsiae (ab anno $+') ad $*A$ inclus- , 9ctorum eruditorum supplementa (ab anno $+%) ad annum $*A& inclus.- , :ova acta eruditorum (ab anno $*A) ad annum $*J+ inclus.- , 9d nova acta eruditorum supplementa (ab anno $*AJ ad annum $*J* inclus.-. $*@) .celta di lettere del glorioso patriarca . Francesco di >aola fondatore de! ?inimi. #um multa falsa et apocrypha contineat. $*@) 6ettre de ? MMMM chanoine de 4. L mr. T.D.9., avec un attentat de quarante doctours de .orbonne contre l!Kglise d3nonc3 L tous les archevNques et 3vNques du royaurne; cas de conscience. $*@A Discussion historique, Puridique et politique sur l!immunit3 r3elle des 3glises et autres lieux pieux, sur l!usage des excommunications, leur origine et leurs force et sur le pr3texte, que monsieur l!archevNque de ?alines s!est donn3 pour excommunier le procureur g3n3ral du roy avec des r3flexions sur l!ordonnance du grand conseil du ' aoust $*@@. $*@A 9ccomplissement (6!- des proph3ties ou la d3livrance prochaine de l!3glise; ouvrage dans lequel il est prouv3 que le papisme est l!empire antichr3tien par le ..>.1.>.7.>.7.Th.9.". $*@A 7xstrait de l!examen de la bulle du pape 1nnocent H contre la paix d!9llemagne conclue l!an $+&', oR il est trait3 de la libert3 de conscience par 9mand Favien FDavid 4londelG. $*@A #opie d!une lettre escrite L monsieur de... sur l!excommunication du procureur g3n3ral du roy L ?alines. $*@A #onf3rence de Diodore et de Th3otime sur les entretiens de #l3andre et d!7udoxe, qui servent de nouvelle r3ponse aux lettres provTnciales. $*@A

Factum ou propositions succinctement recueillies des questions, qui se forment au Pour d!huy sur la matiIre de l!usure, sur les quelles il est L propos de faire une consultation. $*@& 9cte d!appel interPett3 par le procureur g3n3ral de 6orraine et 4arrois de l!ex3cution du bref du )) septembre dernier rendu contre l!ordonnance de son altesse royale du mois de Puillet $*@$. $*@& 1udicium . facultatis theologicae lovaniensis de octo articulis inter alios excerptis ex casu conscientiae in .orbona a quadraginta doctoribus )@ iulii $*@) subscripto, recenter vero universitati lovaniensi palam notificato. $*@& 7xamen iudiciorum de prodromo corporis theologiae >.6...>.D.7. ante annum 0agae #omitum in lucem emisso, factorum. $*@& >rodomus corporis theologiae, quo tota fidei ac morum doctrina, historia, item prophetia methodo pariter et verbis sacris secundum verum /.T. illisque respondentium :. seriem multifariam asseruntur. $*@& 1nt3rNts et maximes des princes et des estats souverains. $*@J ?aximes des princes et estats souverains. $*@J M 1nt3rNts et maximes Thesaurus theologico,philologicus, sive sylloge dissertationum elegantiorum ad selectiora et illustriora /eteris et :ovi Testamenti loca a theologis protestantibus conscriptarum. $*@+ 6ettre d!un docteur sur l!ordonnance de monseigneur le cardinal de :oailles touchant les institutions th3ologiques du p. 5uenin, sur la d3claration de cet auteur, mise en forme de lettre au bas de la mNme ordennance; sur la somme de 4ecan, celle d!9b3ly et celle de Dumetz suivie de la d3nonciation de ces ouvrages. $*@* #ollyrium Theodoro de #ock dono missum per ?.?.9.>.#. cordis amicitia, $*@&. $*@* 6ettre d!un homme de qualit3, pour servir de r3ponse L un autre luy address3e par monseigneur l!internonce apostolique avec la bulle qui a pour titre< dat3e a "ome le * d!avril $*@A. $*@*

6amenta et querelae sponsae sebastenae per #lementem H1 viduatae ad eundem prosponso suo. $*@* 9pologia panegyreos iansenianae ad theologum lovaniensem, ubi ianseniani =facti= assertionem =formulario= ineluctabiliter contineri ostenditur. $*@* 5ans3niste (6e- convaincu de vaine sophistiquerie, ou examen des r3flexions de monsieur 9rnaud sur le pr3servatif contre le changement de religion. $*@* "osarium seraphicum cruentis passionis dominicae vermiculatum flosculis, quam s.p. Franciscus vivus ss. / vulnerum #hristi baiulus recentissimae immemoris mundi offert memoriae vel devotioni. $*@* Disquisitio theologica de potestate ac iurisdictione quibus in foederati 4elgii provinciis etiamnum fruitur archiepiscopus sebastenus, ablato licet vicariatu apostolico. $*@* 5ugement doctrinal des th3ologiens sur les institutions th3ologiques du p. 5uenin, suivi d!un problIme sur l!ordonnance de son 3minence monseigneur le cardinal de :oailles archevNque de >aris et sur le mandament de m. ?adot, 3vNque de 4elley. $*@* "efutatio responsi ad libellum cui titulus< ?otivum iuris pro capitulo cathedrali harlemensi FOpus conscriptum a 8egero 4ernardo /an 7spen, editum a ?artino de . aenG. $*@* "3ponse aux fausset3s et aux invectives qui se lisent dans la relation du voyage de .orbiIre en 9ngleterre. $*@* ?3moire touchant le dessein, qu!on a d!introduire le formulaire du pape 9lexandre /11, dans l!3glise des >ays,4as. $*@* "3flexions succintes sur la lettre d!un catholique romain L un de ses amis d!1talie touchant l!3tat pr3sent des catholiques romains en 0ollande. $*@* ?otivum iuris pro capitulo cathedrali harlemensi FOpus conscriptum a 8egero 4ernardo /an 7spen, editum a ?artino de . aenG. $*@*

:otae breves in epistolam ad catholicos 0ollandiae, quae sub nomine pontificis #lementis H1 circumfertur, per iurisconsultum batavum. $*@* #ato uticensis redivivus ad amplissimos archidioeceseos ultraiectensis et dioeceseos harlemensis capitulares viros; pro aris et focis. $*@* Henium chronographicum, sive selecta innocentiae per invidiam calumniamve oppressae exempla, illustrissimo ac reverendissimo d. >etro #oddaeo archiepiscopo sebasteno pro strena oblata cordis et animi sinceritate. $*@* Yuaestiones (De quaestione facti ianseniani variae- iuris et responsa. $*@' Decretum a #onsilio 4rabantiae emanatum, quo praecipitur archiepiscopo mechliniensi, ut suas monitoriales litteras ad Eulielmum /an de :esse pro rebus ad fidem pertinentibus transmissas casset et annullet. $*@' Testament (0et nieu e- van onsen heere 5esus #hristus med korte verklaringen op de duystere plaetsen. $*@% "elacion de lo sucedido en "oma sobre el reconocimiento del archiduque, concordados entre el papa y rey de romanos; pro testa hecha por el duque de Bzeda a .u .antidad, y oficio, que mandS el rey se passasse con el nuncio insinuandole su salida de 7spa^a. $*@% "emarques sur le bref de n.s.p. Pe pape #l3ment H1 L mr. 0umbert Euill. L >recipiano archevNque de ?alines, du A mars $*@'. $*@% "elation abr3g3e de l!affaire suscit3 par monseigneur l!archevNque de ?alines au sieur Euillaume /an de :esse pasteur de s. #atherine L 4ruxelles pour r3pondre L une nouvelle plainte de ce pr3lat. $*$@ Testamento (1l nuovo- di EiesR #hristo nostro signore nuovamente riveduto e ricorretto secondo la veritL del testo greco ed illustrato di molte ed utili annotazioni. $*$@ Dichiarazione (6a- delli centocinquanta salmi di David, con le sue vere esplicazioni e virtR, estratti da molti libri di virtuosi rabbini ebrei, con una insigne tabella dei caratteri ebraici e sue virtR. $*$@

#onsiderazioni, per le quali si dimostra la giustizia delle lettere della maestL del re cattolico #arlo 111, che stabiliscono doversi nelle cause appartenenti alla religione procedere nella cittL e regno di :apoli dagli Ordinari e per la via ordinaria usata in tutti gli altri delitti e cause criminali ecclesiastiche. $*$$ #onsiderationes circa exactionem formulae alexandrinae variasque de hoc argumento difficultates ac pugnantes inter se opiniones et ostensa via pacis conformiter ad mentem summorum pontificum. $*$$ 9llegazioni per la rivocazione dell!editto pubblicato dai reverendissimi vescovi di #atania, Eirgenti e ?azzara, in contemplazione della lettera missiva della sacra congregazione dell!immunitL sopra l!assoluzioni ad reincidentiam senza il regio 7xequatur. $*$) Defensio piae memoriae >etri #odde archiescopi sebasteni et per foederatum 4elgium vicarii apostolici ad clarissimum dominumMMM. $*$) >ropugnacolo de la real Purisdiction, protecion de las regalias del regio 7xequatur, y de la real monarchia patrocinio de la Purisdicion de los metropolitanos y de los privilegios del reyno de .icilia, en respuesta de las representaciones esparcidas per los obispos de #atania, Eirgento y ?azzara sobre l!execucion de las cartas circulares de la ..#. de la inmunidad. $*$) 9rrest de la cour du parlament sur deux imprimez en forme de brefs du pape du $' Panvier $*$@, l!un concernant le mandement et autres 3crits de m. l!3vesque de saint >ons, l!autre touchant le trait3 de l!origine de la r3gale, compos3 par le sieur 9udoul; du premier avril $*$@. $*$) 1ustitia et veritas vindicata contra calumnias et falsitates, quibus scatet apologia patris Desirant in iis, quae concernunt quosdam superiores carmelitarum discalceatorum circa patres 6eopoldum et .ylvanum eiusdem ordinis religiosos. $*$A "esponsio pro eruditissimo viro epistolae leodiensis confutatore ad perillustrem eiusdem epistolae authorem, defensorem ac vindicem. $*$A "osaire et chapelet de la trIs,sainte et adorable Trinit3 qu!on dit toutes les fNtes, dimanches et Peudys de l!ann3e L une heure aprIs midi dans la chapelle de :_tre, Dame du remIde des pIres de l!ordre de la sainte Trinit3 r3demption des captifs du couvent de Toulouse. $*$&

Disputatio periucunda, qua anonymus probare nititur, mulieres homines non esse; cui opposita est .imonis Eedicci defensio sexus muliebris. $*$& Dialogus (de non speranda nova monarchia-, "atisbonae an. #h. $+'$. $*$& #atechismo, nel quale le controversie principali di questo tempo sono brevemente decise per la parola di Dio, tradotto in lingua italiana ed accresciuto. $*$& 4ook of common prayer. $*$& ?3moire sur la publication de la bulle Bnigenitus dans le >ays,4as, oR l!on expose les raisons qui doivent empNcher de permettre cette publication, avec la lettre pastorale de m. le cardinal de :oailles, les lettres de cette 3minence et de mm. les archNveques et 3vNques, qui lui sont unis, au pape et au roi, et la protestation ou opposition de m. 0ulot, docteur de .orbonne. $*$& /ita et opera (1oannis #lerici, philosophiae et s. linguae apud remonstrantes 9mstelodami professoris- ad annum ?D##H1 amici eius opusculum, philosophicis #lerici operibus subiiciendum. $*$+ ?3moire dans lequel on examine, si l!appel interPett3 au futur concile g3n3ral de la constitution Bnigenitus par quatre 3vNques de France est l3gitime et canonique, et quels sont les effets de cet appel. $*$* "3tractations du chapitre de :evers et des curez d!7vreux, de :evers et de Toulon de la publication de la bulle Bnigenitus. $*$* 6ettre de six curez de .enlis L monseigneur l!3vesque de .enlis. $*$* 6ettre des curez de >aris et du diocIse L son 3minence monseigneur le cardinal de :oailles le $J d3cembre $*$+. $*$* "efus (Du- de signer le formulaire pour servir de r3ponse a un 3crit qui a pour titre< .econd pr3servatif. $*$* #opie d!une lettre 3crite L monseigneur l!archevNque de "ouen par neuf curez du doyenn3 de #haumont, du $$ d3cembre $*$+. $*$*

9cte d!appel interPett3 le $er mars ?D##H/11, par messeigneurs les 3vNques de ?irepoix, de .3nez, de ?ontpellier et de 4oulogne. $*$' 1nstrumentum appellationis interiectae die prima martii $*$@ ab episcopis mirapicensi, senecensi, montispessulani et boloniensi ad futurum concilium generale a constitutione ss.d.n.d. #lementis papae H1 data "omae anno ?D##H111 sexto idus septembris, subiunctis conclusionibus quibus dictae appellationi adhaeserunt s. facultas theologica parisiensis. $*$' M 9cte d!appel interPett3 le $ mars ?###H/11 #ompendio della dottrina christiana per facilitare la prattica d!insegnarla et impararla, con nuova aggiunta; in #uneo $*$&. $*$% 4erlando della 6ega, ?atteo, e "avizza, 1acopo Filippo. 1l nuovo confederamento di EiesR il ?essia salvator nostro, divolgarizzato fedelmente di greco e reso intelligibile infino al volgo. $*)@ Observationes in quinque epistolas, quae circumferuntur nomine universitatis salmanticensis, ac praesertim in quintam, scriptae ad illos a quibus legitur prima subscripta $*$*. $*)) 7pistola illustrissimorum et reverendissimorum episcoporum Francisci #aillebot de 6a .alle, 1oannis,4aptistae de /erthamont, loannis .oanen, #aroli,1oachim #olbert de #roissy, >etri de 6angle, #aroli de #aylus et ?ichaelis #assagnet de Tilladet ad sanctissimum dd. 1nnocentium papam H111 occasione constitutionis Bnigenitus. $*)) D3nonciation L monseigneur le procureur g3n3ral du parlement de DiPon d!un libelle intitul3< 6ettre de mr. l!3vNque de #hallon sur .a_ne pour servir de r3ponse L celle que mr. de #ruge lui avoit 3crite au suPet de son mandement sur le livre des hexaples etc. $*)) ?3moire (:ouveau- sur les appels des Pugemens eccl3siastiques, ou l!on examine< 1. 6a Pustice et la force des appels aux concils; 11. 6a necessit3 d!adh3rer L cet appel. $*)) #alendarium tyrnaviense ad annum 1esu #hristi $*)$ primum post bissextilem ad meridianum tyrnaviensem opera et studio cuiusdam astrophili in archiepiscopali universitate tyrnaviensi in 0ungaria. $*)) ?3thode pour 3tudier la g3ographie, dans laquelle on donne une description exacte de l!univers, avec un discours pr3liminaire sur l!3tude de cette science. $*)A

6ettre d!un eccl3siastique au th3ologal d!une cath3drale sur le cat3chisme de ?ontpellier et la r3ponse. $*)A 6ettre de ?? les illustrissimes et r3v3rendissimes FranQois #haillebot, 5ean, 4aptiste de /erthamont, 5ean .oanen, #harles,5oachim #olbert de #roissy, >ierre de 6angle, #harles de #aylus et ?ichel #assagnet de Tilladet au roy au suPet de l!arrNt du conseil d!3tat de sa maPest3 du $% avril $*)) contre la lettre des susdits pr3lats L n.s.p. le pape 1nnocent H111 au suPet de la bulle Bnigenitus; au mois de Puillet $*)). $*)A .upplement au m3moire sur le devoir de parler en faveur de la v3rit3. $*)J ?3moire sur le droit de la facult3 de th3ologie de >aris, d!Ntre entenduZ sur les d3cisions de doctrine propos3es pour servir de loi dans le ro]aume. $*)J 6ettre L un magistrat oR l!on examine, si ceux qui ont d3clar3 qu!ils persistent dans leur appel, peuvent Ntre accusez d!imprudence; ce $J Puin $*)$. $*)J 7mportemens (6es- amoureux de la religieuse estrangIre; nouvelle galante et historique. $*)J 6ettre de mm les illustrissimes et r3v3rendissimes 5ean,4aptiste de /erthamont, 5ean .oanen, #harles,5oachim #olbert de #roissy, >ierre de 6angle, #harles de #aylus et ?ichel #assagnet de Tilladet au roy, par laquelle ils supplient sa maPest3 de se faire rendre compte de leur r3ponse L l!instruction pastorale de m. le cardinal de 4issy au suPet de la bulle Bnigenitus. $*)J ?3moire pour nosseigneurs de parlement sur l!enregistrement de la d3claration, qui autorise l!accommodement conclV entre plusieurs 3vNques touchant la constitution Bnigenitus. $*)J ?3moire pour Pustifier l!usage de recevoir des requNtes de la part des parties int3ress3es, touchant l!enregistrement des 3dits et d3clarations du roy, oR l!on r3pond L l!obPection tir3e des ordonnances d!Orl3ans, de ?oulins et de 4lois, all3gu3es contre cet usage. $*)J 6ettre d!un th3ologien aux rr pp b3n3dictins des congr3gations de s ?aur et de s /anne pour les exhorter L continuer de d3fendre le christianisme renvers3 par la constitution Bnigenitus du pape #l3ment H1. $*)J

9vertissement sur les lettres suivantes< 6ettres du. r.p.d. #harles Dissard au r.p.d. 5ean Daret; response du r.p.d. 5ean Daret L la lettre pr3c3dente; lettre 3difiante 3crite par une personne s3culiIre et de distinction au r.p.d. Thierry de /iaixne L l!occasion de son renouvellement d!appel. $*)J Tour (6a- de 4abel, ou la division des 3vNques de France, qui ont eu part L la constitution Bnigenitus depuis l!ann3e $*$&, pour servir de plan L une histoire des vairiations au suPet de cette bulle. $*)J 4ibliotheca historico,philologico,theologica, 4remae. $*)J 1nstructions (Eeneral- by ay of catechism, in hich the history and tenets of religion are briefly explained by holy .cripture and tradition, translated from the original french, corrected and amended by .ilvester 6e is 6loyd. $*)J M 1nstructions g3n3rales 9vertissement sur la d3claration suivante< D3claration de plusieurs religieux b3n3dictins de l!abbaye royale de st. 6ucien, pr3sent3e et signifi3e L sa grandeur monseigneur l!3vNque de 4eauvais le $' avril $*)$. $*)J 6iste (>remiIre- des chanoines, curez, docteurs et eccl3siastiques s3culiers et r3guliers de diff3rens diocIses de l!3glise de France, qui ont d3clar3 par des actes envoyez L nosseigneurs les 3vNques appellans, qu!ils persistent dans leur appel. $*)J "elation de ce qui s!est pass3 au parlement de "ouen au suPet de la d3claration du & aoust $*)@, touchant la conciliation des 3vNques. $*)J "elation de ce qui s!est pass3 dans l!assembl3e de .orbonne du & Puin $*)$. $*)J ?aximes chr3tiennes sur le devoir de parler en faveur de la v3rit3. $*)J "emontrances (6es trIs,humbles- de la facult3 de th3ologie de >aris Fau royG ?D##HH1. $*)J #ensura sacrae facultatis theologicae duacensis in quasdam propositiones de gratia depromptas ex dictatis philosophicis dd. 6engrand et ?arechal; accedit appendix ad causam professorum primariorum collegii regii, item mantissa continens censuram in epistolam scriptam ab 7r. D. >ierart. $*)J

6iste des chanoines, curez, docteurs et eccl3siastiques s3culiers et r3guliers de la ville et du diocIse de >aris, qui ont d3clar3 par des actes envoyez L nosseigneurs les 3vNques appellans, qu!ils persistent dans leur appel. $*)J 1nstrucciones generales en forma de catechismo traducidas en castellan por ?anuel de /illegas y >i^ateli. $*)+ M 1nstructions g3n3rales "isposta alla lettera apologetica in difesa della teologia scolastica di 4enedetto 9letino. $*)+ "isposta alla lettera apologetica in difesa della teologia scolastica di 4enedetto 9letino. FetG 9lla seconda lettera apologetica di 4enedetto 9letino. $*)+ #oronelle della .. TrinitL e di ?aria santissima, estratte dall!opera data in luce da Francesco >epe. $*)+ "elation de ce qui s!est pass3 tant L "ome, que de la part de m. le cardinal de :oailles sur l!affaire de la constitution depuis l!exaltation de n.s. pIre le pape 4eno`t H111. $*)* Trait3 des loix civiles et eccl3siastiques faites contre les h3r3tics par les papes, les empereurs, les rois, et les conciles g3n3raux et provinciaux approuvez par l!3glise de "ome; avec un discours contre la pers3cution; traduit de l!anglois. $*)% 9rte di ben servisi delle finestre dell!anima; dialogo della bellezza, diviso in tre giornate. $*A$ 0istoire abr3g3e de la paix de l!Kglise. $*A) >arallIle de la doctrine des payens avec celle des P3suites et de la constitution du pape #l3ment H1, qui commence par ces mots< Bnigenitus Dei Filius. $*A) 1nstructions and prayers for children ith a catechism for young children, $*)&. $*A& #orona di dodici stelle da porsi in capo alla grande imperatrice del ciclo, divozione da praticarsi da! divoti di ?aria in onore della concezione della b. /. 1mmacolata, con l!aggiunta d!una novena da premettersi alla sua festa. $*A&

7xtrait d!un livre anglois, qui n!est pas encore publi3, intitul3< 7ssay philosophique concernant l!entendement humain, communiqu3 par mr. 6ocke. $*A& #atechism, or abridgement of christian doctrine, $*)J. $*A& >iIces fugitives sur l!7ucharistie. $*A& ?oyens sVrs et honnestes pour la conversion de tous les h3r3tiques et avis et exp3diens salutaires pour la r3formation de l!Kglise en dix tomes. $*A& #atechism (9- for those that are more advanced in years and kno ledge, $*)&. $*A& ?andement de l!3vNque de ?ontpellier portant condamnation d!un 3crit intitul3< Testament de mr. 5ean .oanen 3vNque de .3nez dress3 a la #haise,Dieu par ma`tre 9ntibule protonotaire du siIge apostolique. $*AJ 9rrest de la cour du parlement portant suppression d!un livre intitul3< 1nstruction pastorale de m. l!archevNque de #ambray, et d!une thIse soVtenue en .orbonne le A@ octobre $*A&; du $' f3vrier $*AJ. $*AJ "equeste pr3sent3e au >arlement par vingt,trois cur3s de la ville, fauxbourg et banlieue de >aris contre l!instruction pastorale de m. 6anguet, archevNque de .ens, imprim3e en $*A&, au suPet des miracles op3r3s par l!intercession de m. de >aris. $*A+ 4ibliotheca lubecensis. $*A+ /ie de monsieur de la :oZ,?Nnard prestre du diocIse de :antes mort en odeur de saintet3 le $J avril $*$* avec l!histoire de son culte et les relations des miracles op3rez L son tombeau. $*A+ 0istoriae ecclesiasticae compendium a #hristo nato usque ad annum $*@@. $*A* #3r3monies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde repr3sent3es par des figures dessin3es de la main de 4ernard >icard avec une explication historique et quelques dissertations curieuses. $*A'

"elation apolog3tique et historique de la soci3t3 des franc,maQons, par 5.E.D.?.F.?. $*A% 9rrest de la cour du parlement qui supprime un imprim3 intitul3< #anonisatio b. /incentii a >aulo, >arisiis ?D##HHH/11< du & Panvier $*A'. 4revi #lem. H11, $J febr. $*A'; $*A% :ouvelles eccl3siastiques on m3moires pour servir L l!histoire de la constitution Bnigenitus. $*&@ 9rrest de la cour du parlement portant suppression d!un imprim3 intitul3< 6ettres de plusieurs 3vNques sur l!obligation de priver de l!oblation du sacrifice de la messe et des suffrages de l!3glise ceux qui meurent appellants de constitution Bnigenitus; du )) avril $*A%. $*&@ 0istoire du livre des r3flexions morales sur le :ouveau Testament et de la constitution =Bnigenitus=, servant de pr3face aux hexaples. $*&@ "3ponse au mandement de mgr 4erger de #harancy, 3vNque de ?ontpellier. 9vignon ?D##H6. $*&@ Tableau historique des principaux traits de la vie du bien,heureux 5ean .oanen 3vNque de .3nez. $*&$ Dissertationes mNl3es sur divers suPets importans et curieux; tome premier. $*&$ "ecueil des consultations de mrs les avocats du parlement de >aris au suPet de la proc3dure extraordinaire instruite L l!officialit3 de #ambrai contre le sieur 4ardon, chanoine de 6euze sur son refus de souscrire aux bulles contre 4a]us et 5ansenius et L la bulle Bnigenitus. $*&$ "ecueil de diverses piIces sur la philosophie, la religion naturelle, l!histoire, les math3matiques etc. par mrs. 6eibniz, #larke, :e ton et autres autheurs c3lIbres. $*&) 1d3e de la vie de m 5ean .oanen 3vNque de .3nez et son testament spirituel. $*&)

"elation du miracle arriv3 en la personne de ?arie,9nne >ollet afflig3e depuis prIs de quatre ann3es d!une complication de maux 3tranges et gu3rie le 1/ may de la pr3sente ann3e par l!intercession de l!illustrissime seigneur 5ean .oanen. $*&) 4ibliotliIque raisonn3e des ouvrages des savants de l!7urope. $*&) 4ibliothIque britannique, ou histoire des ouvrages des savans de la Erande, 4retagne. $*&) 4ibliothIque germanique, ou histoire litt3raire de l!9llemagne et des pays du nord. $*&) Thesaurus novus theologico,philologicus, sive sylloge dissertationum exegeticarum ad selectiora, atque insigniora /eteris et :ovi 1nstrumenti loca a theologis protestantibus separatim editarum, nunc vero secundum seriem librorum digestarum iunctimque recusarum ex musaeo Theodori 0asaei et #onradi 1kenii. $*&) Foi (6a- des appellans Pustifi3e contre les calomnies contenues dans une lettre pastorale de ?. 4erger de #harancy 3veque de ?ontpellier en datte du )& septembre $*&@. $*&) 9rrest de la cour rendu sur les remonstrances et conclusions de monsieur le procureur g3n3ral du roy, qui le reQoit appellant comme d!abus d!un mandement du r3v3rend 3vNque de /annes du J Puin $*&&; du )* Puin $*&&; extrait des registres du parlement. $*&& #ompendium antiquitatum ecclesiasticarum ex scriptoribus apologeticis eorumdemque commentatoribus compositum. 9ccedunt #onr. .am. .churzfleischii controversiae et quaestiones insigniores antiquitatum ecclesiasticarum ex libro eius manuscripto nunc primum editae cura et studio 1o. Eeorgii Oalchii. $*&& 1nstrumentum appellationis (archiepiscopi ultraiectensis et episcopi harlemensis- ad concilium generale futurum a duobus brevibus, quae praeferunt nomen ss.d.n. 4enedicti H1/ scriptis ad universos catholicos in foederato 4elgio. $*&J 6ettre (.econde- L m 4ecquet au suPet de la seconde thIse, qu!il a fait soVtenir au mois d!avril. $*&J 6ettre L m 4ecquet professeur en th3ologie au s3minaire de /erdun, au suPet de la thIse, qu!il y a fait soutenir au mois d!avril $*&@. $*&J

"3flexions nouvelles sur la v3rit3 du serment par rapport aux Pugemens de l!Kglise. $*&J "3ponse aux difficult3s propos3es au suPet d!un 3crit intitul3< Dernier 3claircissement sur les vertus th3ologales. $*&+ "3ponse au m3moire du recteur des p3nitens de la mis3ricorde. $*&+ Dissertation sur les vertus th3ologales, on l!on examine< $. Yuel est l!obPet de ces vertus. ). .i la foi et l!esp3rance th3ologales renferment un saint commencement au moins d!amour de Dieu. A. Yu!est,ce que contient la charit3. $*&+ Orden (Der- des Friedens oder deren dreyen 9ndachten der hochgelobten allezeit unbefleckten 5ungfrau und ?utter Eottes ?aria. $*J@ 6ettre L un docteur de .orbonne sur la d3nonciation et l!examen des ouvrages du pIre 4erruyer. $*J@ 6ettre d!un docteur de .orbonne L un de ses amis en Flandre. De >aris, le )$ novembre $*&%. $*J@ M 7pistola doctoris sorbonici 7spion (6!- de Thamas 2ouli,2an dans les cours de l!7urope, ou lettres et m3moires de >agi,:assir,4ek; traduit du persan par l!abb3 De "ochebrune. $*J@ Euerre (6a- s3raphique ou histoire des p3rils qu!a courus la barbe des capucins par les violentes attaques des cordeliers; on y a Point une dissertation sur l!inscription du grand portail de l!3glise des cordeliers de "eims. $*J) ?3moire sur le refus des sacremens L la mort, qu!on fait L ceux, qui n!acceptent pas la constitution et une addition concernant les billets de confession. $*J) 6ettre de m 6 MMM L m 4 MMM ou relation circonstaci3e de ce qui s!est pass3 au suPet du refus de sacremens fait L m. #offin par le sieur 4ouettin. $*J) 6ettres; :e repugnate vestro bono, et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis< libenterque meliora excipite et opinione ac voto Puvate. .eneca de constantia sap. cap. H1H. 9 6ondres ?D##6. 4revi 4ened. H1/, )J ian. $*J$; $*J)

6ettres L un ami sur la constitution Bnigenitus; ?D##611. $*J) Trait3 th3ologique, dogmatique et critique des indulgences et Pubil3s de l!3glise catholique. $*J) /ies int3ressantes et 3difiantes des amis de >ort,"oyal pour servir de suite aux vies int3ressantes et 3difiantes des religieuses de cette maison. $*JA D3fense de l!autorit3 et des d3cisions des merveilles que Dieu ne cesse point de faire en France depuis un grand nombre d!ann3es. $*JA (Text in 0ebre - >ulchritudo libri >salmorum una cum (Text in 0ebre - usu >salmorum. $*JJ Trionfi (Tutti i-, carri, mascherate o canti carnevaleschi andati per Firenze dal tempo del magnifico 6orenzo de! ?edici fino all!anno $JJ%. $*JJ >hilosophie morale, ou m3lange raisonn3 de principes, pens3es et r3flexions, par ?... $*JJ Teatro comico fiorentino contenente venti delle piR rare commedie citate da! signori accademici della #rusca. $*J* 4ibliotheca fratrum polonorum, quos unitarios vocant, instructa operibus omnibus Fausti .ocini, 1ohannis #rellii, 1onae .lichtingii a 4uco ietz et 1ohannis 6udovici Oolzogenii. $*J* 7pistola amplissimis . " 7 cardinalibus et clarissimis theologis in urbe >reneste congregatis post pacem ecclesiae gallicanae restitutam et methodum propediem edituris pro studiis peragendis ab alumnis collegii Brbani de propaganda fide. $*J* 7ncyclop3die ou dictionnaire raisonn3 des sciences, des arts et des m3tiers par une soci3t3 de gens de lettres, mis en ordre et publi3 par m. Diderot et m. D!9lembert. $*J' #ompendio cronologico dell!istoria ecelesiastica, in cui si contiene l!istoria delle chiese orientale e occidentale, li concili generali e particolari, gli autori ecclesiastici,

gli scismi, le eresie, le istituzioni degli ordini monastici ecc., dall!anno AA dell!Ira cristiana fino all!anno $*@@; traduzione dal francese. $*J' M 9br3g3 chronologique ?olinisme (6e- et le mat3rialisme d3masqu3es; m3moire servant de clef de David. $*J% >reservativo contro certi libri e sermoni dei gesuiti. $*+$ 0istoire d!un peuple nouveau, ou d3couverte d!une isle L &A degr3s $& minutes de latitude m3ridionale par David Tompson L son retour de la #hine $*J+; ouvrage traduit de l!anglois. $*+) 7sposizione sulla dottrina cristiana< del simbolo; dell!orazione domenicale; del decalogo; del sagramenti; del commandamenti della chiesa, con la giunta d!un trattato della giustificazione. 4revi #lem. H111. $& iun. $*+$; $*+) M 7xposition de la doctrine chr3tienne "echerches sur l!origine du despotisme oriental; ouvrage posthume de mr. 4.5.D.>.7.#. $*+& 1struzioni intorno .anta .ede, tradotte dal francese. $*+J M Ksprit (6!- de Eerson 9rte (Dell!- d!amare, libri due, opera bernesca. $*+J Ktat (6!- et les d3lices de la .uisse, ou description helv3tique, historique et g3ographique. :ouvelle 3dition corrig3e et consid3rablement augment3e par plusieurs anteurs c3lIbres. $*+J Dissertazione isagogica intorno allo stato della #hiesa e la podestL del romano pontefice e de! vescovi. $*++ #elibato (Del-, ovvero riforma del clero romano; trattato teologico,politico del #.#..."., con anotazioni del medesimo autore. $*++ >ilati, #arlantonio, 6!esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta. $*++ 4revi di sua santitL #lemente H111 emanati in favore dei "".>>. gesuiti colle osservazioni sopra i medesimi e sopra la bolla =9postolicum=. $*++ Eebt dem 2aiser, as des 2aisers ist, und dem >apst, as des >apstes ist. $*+*

6ettera al maresciallo 2eit sopra il vano timor della morte e lo spavento di un!altra vita, del filosofo di .ans,.ouci. $*+* M Oeuvres du philosophe de .ans,.ouci >iano ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze de! tempi presenti; con aggiunta d!un discorso sopra l!autoritL della #hiesa. $*+* ?3moire sur les professions religieuses en faveur de la raison contre les pr3Pug3s. $*+* ?3moire L pr3senter L messieurs les commisaires pr3pos3s par le roi pour proc3der L la r3formation des ordres religieux. $*+* #hiesa (6a- e la repubblica dentro i loro limiti; concordia discors. ?D##6H/111. $*+% ?anual (The catholic christian ne universal-, being a true spiritual guide for those ho ardently aspire to salvation, containing amongst other requisites some elevated hymns and necessary devotions, never published before in this kingdom, being absolutely necessary for all roman catholics in general. $**@ 9utorit3 l3gitime des 3vNques et des souverains pour proc3der L la r3formation des r3guliers sans le concours de l!autorit3 du pape. $**@ "3flexions sur une lettre de monseigneur 6inguet L mr. le marquis 4eccaria. $**A 9nti,>amela< or feign!d innocence detected, in a series of .yrena!s adventures; a narrative hich has really its foundation in truth and nature. $**& Disciplina (6!antica- della liturgia, o sia messa celebrata colle sole offerte per li vivi e per li morti. $**& 6ettera apologetica a sua eccellenza il signor marchese ::, amico del signor avvocato Eiambattista 4enedetti di Ferrara, scritta dal signor :.:. nell!occasione di certo libello diffamatorio contro agli 7brei, venuto alla luce sotto il titolo di =Dissertazione della religione e del giuramento degli 7brei= fallacemente attribuito al detto signor avvocato. $**+ /ita del padre Daniello #oncina, che serve di compimento alle celebri lettere theologico,morali di 7usebio 7raniste. Donec corrig. $**+

Dieu, r3ponse au systIme de la nature, section 11; article tir3 d!un livre intitul3< Yuestions sur l!encyclop3die en quelques volumes in,'a, qui n!a pas encore paru. $*** Th3isme (6e-, essai philosophique. $**' .aggio intorno allo sdudio di teologia, 6ugano $**'. $*'$ Eiornale letterario; >rogressi dello spirito umano nelle scienze e nelle arti, o sia giornale letterario (anni $*'$ et $*')-. $*'$ 9nnali ecclesiastici, secolo H/111; Firenze (anni $*'@, $*'$, $*')-. $*'$ 6ettera del nobile sig ... di 4ergamo sopra la divozione del cuore di EesR .... a di A& gennaro $*'@. $*') .pione (6o- italiano, ossia corrispondenza segreta e famigliare fra il marchese di 6icciocara e il conte "ifiela FTomus 1G. 1l corriere europeo o sia carteggio galante fra due cavalieri erranti su le presenti vicende e costumi del secolo FTomus 11G. $*') Discorso indirizzato al papa da un filosofo tedesco, tradotto da quella lingua. $*') /3rit3 (6a- rendue sensible L 6ouis H/1 par un admirateur de m. :ecker. $*'A ?onaca (6a- ammaestrata nel diritto, che ha il prencipe sopra la clausura, e nella libertL che le rimane di ritornarsene al secolo soppresso il monistero e l!istituto. $*'A Trait3 des trois imposteurs. $*'A Elaubensbekenntnis (allgemeines- aller "eligionen $*'&, dem gesunden ?enschenverstande ge idmet. $*'& "accolta di opuscoli interessanti la religione F$* tomi; >istoia $*'A,$*%@G. $*'+ Dritto libero del sovrano sul matrimonio. $*'+

4eant ortung acht ichtiger einem mainzer Theologen vorgelegten Fragen bber den Brsprung, die Eeschichte des Fasten und 9bstinenzgebotes und bber die 9bcnderung in 4etreff des letztern. $*'+ #osa I un appellanteX Trattato teologico in cui si rischiarano le principali quistioni sulla autoritL della chiesa e del papa. $*'* >ronunzia (Della- del canone nella messa, ?D##6HHH/11 Firenze. $*'' 1storia dei concilii e sinodi approvati e disapprovati dai papi, arricchita della cronologia dei pontefici da s. >ietro fino a >io /1, dove a colpo d!occhio si vede quando sono stati creati, il tempo che hanno regnato e il giorno della loro morte. $*'' "iflessioni di un canonista in occasione della privata assemblea dei vescovi della Toscana fissata in Firenze il d[ )A aprile $*'*, per la convocazione del sinodo nazionale. $*'' 6ettera di :: ad un amico, nella quale si esamina, se i frati siano di maggiore utile o svantaggio alla societL. $*'' "endez L #3sar ce qui appartient L #3sar; introduction L une nouvelle histoire philosophique des papes. $*'' #asus conscientiae (9d- praeterito anno ?D##6HHH/1 discussos compendiosae resolutiones. >istoia. $*'' .inodo florentino contro .isto 1/ in favore di 6orenzo de! ?edici e della sua casa in occasione della congiura della famiglia de! >azzi. $*'' #osa I un appellanteX Trattato teologico in cui si rischiarano le principali quistioni sulla autoritL della chiesa e del papa. FetG #ontinuazione dell!appellante; caratteri dei giudizi dommatici della chiesa. $*'% Dubbio sul centro dell!unitL cattolica nella #hiesa. ?D##H#. $*%$ 9tti e decreti del concilio diocesano di >istoPa dell!anno ?D##6HHH/1. $*%&

7sposizione della dottrina della #hiesa, o sieno istruzioni famigliari e necessarie ad ogni sorta di persone intorno alla grazia di EesR #risto, per servire di fondamento alla morale christiana e di preservativo contro i falsi principi della mondana filosofia. $*%+ #ronica del paradiso. $'@& 0istoire de la papaut3 depuis son origine Pusqu!L ce Pour, ouvrage traduit de l!allemand. $'@& ?onarchia (Della- universale de! papi; Discorso umiliato alla maestL di Ferdinando 1/ re de .icilie, ed a tutti gli sovrani del mondo cristiano. $'@& "eligione (6a- cristiana liberata dalle ombre, ossia analisi scrupulosa della medesima religione. $'@+ .egretario (1l- galante, ovvero raccolta di lettere amorose coll!aggiunta de! brani di corrispondenza di due infelici amanti e loro tragica fine. $'$* :ovelle piacevoli e morali di un viaggiatore incognito. $'$* 1talia (9ll!- nelle tenebre l!aurora porta la luce; "iflessioni filosofiche e morali, documenti ed avvisi all!1talia; sistema nuovo mai trattato pria, tanto dagli antichi che dai moderni scrittori. $'$* .enso (1l buon-, ossia idee naturali opooste alle soprannaturali. $'$* M .ens (6e bon#atechismo della dottrina cristiana e de! doveri sociali ad uso dei licei e collegii reali delle scuole primarie del regno. :apoli, $'$+. $'$* #ompendio de! discorsi, che si tengono nella regia universitL di 4ologna dalla cattedra di fisiologia e di notomia comparata. $'$* "accolta degli indirizzi a . 9 1 il principe vice,re, presentati dai vescovi e capitoli del regno dietro l!indirizzo a . ? 1 e " del capitolo metropolitano di >arigi. .i aggiunge pur quello del capitolo metropolitano di Firenze ed i relativi decreti sul 4reve del papa del A@ nov $'$@. $'$*

"iflessioni preliminari storico,critiche ai motivi dell!opposizione del vescovo di :oli alla pubblicazione d!un decreto del .. Officio di Eenova. $'$* 5ahrschrift fbr Theologie und 2irchenrecht der 2atholiken, herausgegeben von einigen katholischen Theologen, Blm. $'$* >oesie pananti, edite e inedite, 1talia. $'$* Oiederherstellung (dber die- der 5esuiten, die Bnterdrbckung des Freimaurerordens und das einzige ?ittel die "uhe in Deutschland zu sichern; mit 4eilagen. $'$* 7xamen critico de las causas de la persecucion que han experimentado los francmasones y explicacion de las bulas de los sumos pontifices #lemente H11 y 4enedicto H1/. $')@ 9busos introducidos en la disciplina de la iglesia y potestad de los principes en su correcciSn, que L la soberania de la naciSn en sus cortes generales ofrece un prebendado de estos reinos. $')@ #onversacion familiar entre un cura, dr de la universidade de .alamanca, y el sacristan, graduado de bachiller en la misma, sobre la Purisdicion de los obispos; la publica el ?.F.D.E... $')@ ?atrimonio (1l- degli antichi preti e il celibato dei moderni. $')$ 0istoria breve del celibato, seguida de un discurso y provecto de decreto de un filosofo de nuevo mundo sobre institutos monasticos, y de una rapida mirada sobre la marcha social del genere humano, por el ciudadano 5.E. $')$ "apporto sullo stato attuale dei ministeri degli affari ecclesiastici, della polizia generale e della giustizia presentato al parlamento nazionale nell!adunanza del d[... dicembre $')@. $')$ "apporto sullo stato attuale dell!amministrazione de! dipartimenti presentato al parlamento nazionale nell!adunanza del d[... novembre $')@. $')$

6amentos de la iglesia de 7spa^a dirigidos a las cSrtes por la diputacion provincial de Ealicia. $')$ .pecchio del governo e popolo di "oma ed esame della condotta tenuta da quella corte nella sua neutralitL, armistizio e pace colla republica francese. $')) 9nno (6!- due mila quattrocento quaranta; sogno se mai lo fosse. .eguito dell!uomo di ferro. $')) M 9n (6!- deux mille quatrecent quarante 0istoria politica del pontificado romano por Don F.1. de /. $')) .ociedad (6a- de los francos maQones sostenida contra las falsas preocupaciones por F...". $')) Trattato del matrimonio e della sua legislazione tradotto dal tedesco, $*'$. $')) Dialogos (6os- argelinos o conversaciones entre un eclesiastico y un arabe sobre la ley y voto del celibato. $')) #ompendio de la historia de la inquisicion extractado de los mePores autores por el pbro D.5.6. $')) Disertacion historica, legal y politica sobre el celibato clerical por D.D.?.4.6.9.9.#.6. $')) Discursos sobre una constitucion religiosa considerata como parte de la civil nacional, su autor un americano, lor da L luz 5uan 9ntonio 6lorente. $')) 9nalisi e confutazione succinta della bolla del s.p.p. >io /1 spedita in Francia ai vescovi e clero di quella nazione. $')) 6arraga del a^o de $')), S prontuario de teologia moral conforme W las doctrinas eclesiasticas y politicas vigentes en 7spa^a por dos individuos del clero espa^ol. $')A #odigo (7l- eclesiastico primitivo, S las leyes de la iglesia sacadas de sus primitivas y legitimas fuentes; traducion del italiano por un diputado a #ortes. $')A

#ronica religiosa; ?adrid $')). $')A 9forismos politicos escritos en una de las lenguas del norte de la 7uropa por un filosofo y traducidos al espa^ol por 5uan 9ntonio 6iorente. $')A /icaire g3n3ral (6e- /erheyle egen consid3r3 dans son vrai Pour par une Peune th3ologien catholique. $')A >olitica eclesiastica; .e hallarW en /alencia en la libreria de Domingo y ?ompi3. $')A 7xamen de la nota pasada por el 7mo se^or nuncio de su santidad al ministerio d!estado, por un nieto de don "oque 6eal. $')& Division do los dominios del papa; traducion libre del folleto titulado< 1l papa in camiscia. $')& Ordine (Tutto I-; arringa filosofica indiritta alla prestantissima donzella la sig.a 7loisa >imentelli. $')& >1:927. paidagogiko[ eTs xrNsin t_n allelodidaktik_n sxoleTon toV ionikoV krWtous. $')J .ervo (1l- moro, racconto autentico ed interessante diviso in tre parti. $')J :ovitL del papismo comprovata colla ragione, la .crittura ed il senso comune, ovvero discorso dirizzato ai fedeli d!ogni comunione. $')J 0istoria completa das inquisiQees de 1talia, 0espanha e >ortugal. $')J 1nstruzione sopra la veritL e i vantaggi della religione cristiana; opera tratta dal francese con aggiunte e correzioni. $')J .toria cronologica de! papi da . >ietro fino all!odierno pontificato di >io /11, cavata da migliori autori con annotazioni, ed in fine il concordato tra la Francia e la s. .ede. $')J

=4ios (S- ka[ e marturTa toV aghTou 1oWnnou 4aptistoV=. $')J :otizie istorico,critiche intorno alla vita e costumi ed alle opere dell!abate Eiuseppe 8ola, bresciano. $')J "iflessioni sulle omelie di fra Turchi vescovo di >arma. $')J #ognizione (Della-, intelligenza e raziocinio degli animali bruti. $')J :ovelle di autori senesi. $')+ "ome in the nineteenth century; in a series of letters ritten during a residence at "ome in the years $'$* and $'$'. $')+ Oaldie, #harlotte 9nn 0ermite (6!- en 1talie, ou observations sur les moeurs et usages des 1taliens au commencement du H1H siIcle, faisant suite L la collection des moeurs franQaises de ?. de 5ouy. $')+ 2irche (Die katholische- .chlesiens dargestellt von einem katholischen Eeistlichen nebst einem 9nhange. $')+ 9bbecedario, catechismo, modo di servire, la santa messa, formole di preghiere, parole ed avvertimenti di Dio ai giovanetti, tratti di civiltL, raccolta di favole morali, abbaco, colla prima parte dell!aritmetica, primi elementi di geografia e tavole di calligrafia, ad uso delle scuole. $')* Dizionario (:uovo- degli uomini illustri nell!istoria delle scienze, delle armi, della politica e delle belle arti dell!autore dell!enciclopedia dei fanciulli. $')* 1struzione generale sulle veritL cristiane in forma di catechismo. Donec corrig. $')* M 7ducazione ed istruzione cristiana, ossia catechismo universale 7ncyclop3die progressive, ou collection de trait3s sur l!histoire, l!3tat actuel et les progrIs des connaissances humaines avec un manuel encyclop3dique. $')* :orme per l!istruzione della religione cattolica ad uso delle classi inferiori di grammatica per gl!i. r. ginnasP austriaci. $')* .ieg, (7rster- des 6ichts bber die Finsternis in der katholischen 2irche .chlesiens; ein interessantes 9ctenstbck. $')*

6ettre d!un protestant L un catholique romain en r3ponse aux sollicitations que ce dernier lui avait faites pour changer de religion. $')* Euida alla istruzione della religione per la seconda classe dello studio delle belle lettere nei ginnasi austriaci, come il piR prossimo apparechio allo studio filosofico dera religione; traduzione dal tedesco. $')' 4erichtigung (8ur- der 9nsichten bber die 9ufhebung der 7helosigkeit bei den katholischen Eeistlichen; ein 8uruf mehrerer katholischen .eelsorger .chlesiens an ihre Eemeinden. $')% Fatti scritturali dell!antico e nuovo testamento accompagnati da morali e divote riflessioni atte a formare nei giovani il buon costume. Donec corrig. $'AA >apstbbchlein (Das-, ein so nbtzliches als unterhaltendes 6esebbchlein fbr den gemeinen ?ann aller 2iirchengesellschaften. $'A& Doctrine de .aint,.imon; exposition. $'AJ "eligion saint,simonienne; aux artistes du pass3 et de l!avenir des beaux,arts, aux 3lIves de l!3cole polytechnique, cinq discours; lettres sur la religion et la politique (suivies de l!Kducation du genre humain, par 6essing-. $'AJ Trattato sulla .crittura .acra, compilato da un membro della chiesa cattolica. $'AJ 1struzioni secrete della compagnia di EesR, con importanti aggiunte. $'A+ #orrespondance de deux eccl3siastiques catholiques sur la question< 7st,il temps d!abroger la loi du c3libat des prNtresX $'A+ /ida (9 escandalosa- dos papas. $'A+ #odice (1l- della fortuna. $'A+ 6ettre du pIre L #harles Duveyrier sur la vie 3ternelle (Puin $'A@-. $'A*

Testament (!6- neuv de :ossZgnour EesR,#rist tradout in lingua piemonteisa. $'&@ #onducta del reverendo obispo de ?ichoacan don 5 #ayetano >ortugal, con motivo del destierro que impulso el gobierno de aquel estado a varios eclesiasticos desafectos al sistema federal. 9^adense algunas reflecsiones y varios documentos interesantes; coleccion de articulos editoriales publicados en el Fenix de la libertad. $'&@ >ensieri di un lombardo sulla essenza sociale degli uomini per legge e di natura e correlativi ordinamenti. Donec corrig. $'&@ 9nnuaire de la soci3t3 des 3tudians de l!universit3 de 4ruxelles. $'&@. $'&$ 7co degli 9ppennini umbri; dono di letteratura per l!anno $'&$ e per l!anno $'&). $'&J 2atholizismus (Der evangelische-; 4eitrag zur 4egrbndung, der Oahrheit, dass nur die reine 6ehre des 7vangeliums sich zu einer allgemeinen "eligion und 2irche eigne. $'&J 2irche (0at die rfmisch,katholische- EebrechenX 4riefe eines 6aien herausgegeben von ?aximilian Oangenmbller. $'&J Eanganelli, der 2ampf gegen den 5esuitismus, ein #haraktergemclde fbr unsere 8eit von 0.?.7. $'&J >oesie italiane tratte da una stampa a penna. $'&J 1ndicatore (6!-, giornale religioso; ?alta. $'&+ 0istoria da franc,maQonaria, ou dos pedreiros livres pelo author da bibliotheca maQonica. $'&+ 7co (6!- di .avonarola, foglio mensile diretto da italiani cristiani. $'&* Eemiti di un!anima penitente, ricavati dalla divina .crittura e dai ss. padri. $'&*

Ktat (6!- et les cultes, ou quelques mots sur les libert3s religieuses. $'J@ Tiare (>lus de-g >ar un catholique. $'J@ #ostante (1l-; s.l. et a $'J$ .upplemento alla nuova enciclopedia popolare, ovvero dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia etc. $'J$ ?agn3tiseur (6e- spiritualiste, Pournal redig3 par les membres de la soci3t3 spiritualiste de >aris. $'J$ Dio, l!uomo e le lettere, pensieri d!un esule italiano. $'J$ 4enefattori (1- dell!umanitL; Firenze, $'&%. $'J$ Eerofilo (1l- siciliano; giornale di religione e sacra letteratura. $'J) :ovella (6a buona-, giornale religioso; anno 1; Torino. $'J) ?echitarista (1l- di .an 6azzaro di /enezia; Osservazioni critiche sopra l!opuscolo intitolato< ?emoria diretta a sviluppare i motivi delle imputazioni che si riproducono a carico della congregazione dei monaci armeni mechitaristi. $'J) 7videnza (.ull!- del cristianesimo; lezioni. $'JA Dictionnaire politique; encyclop3die du langage et de la science politiques, r3dig3 par une r3union de d3put3s, de publicistes et de Pournalistes avec une introduction par Earnier,>ag3s; publi3s par 7. Duclerc et >agnerre. Donec corrig. $'JA .ituation (.ur la- pr3sente de l!3glise gallicane relativement au droit coutumier; m3moire adress3 L l!3piscopat. $'JA Eiuochi onesti per la gioventR, ovvero il saputello in conversazione. $'J&

0orae apocalypticae; le profezie di Daniele e l!apocalisse di . Eiovanni apostolo. $'J& Observateur (6!- catholique, revu des sciences eccl3siastiques et des faits religieux. $'JJ Don (9- Eiacomo >erucchi eletto prevosto di .tabbio per voto di popolo secondo la vigente legge comunale. $'JJ Onderrigt (herderliPk- van den aartsbisschop van Btrecht en de bisschoppen van 0aarlem en Deventer over de onbevlekte ontvangenis der h. ?aagd. ?aria. $'J+ Dictionnaire de l!3conomie politique contemat l!exposition des principes de la science, l!opinion des 3crivains, qui ont le plus contribu3 L sa fondation et L ses progrIs, publi3 sous la direction de #h. #oquelin et Euillaumin. Donec corrig. $'J+ :oord en 8uid; akademische mengelingen uitgegeven door het taal,minnend studentengenootschaap onder kenspreuk< =t!zal el gaan= te Eent met de mede erking van studenten aan de verschillige hollandsche en belgische hoogescholen. $'J* 9pologia delle leggi di giurisdizione, amministrazione e polizia ecclesiastica, pubblicate in Toscana sotto il regno di 6eopoldo 1. $'J' Defensa de la yglesia catSlica contra la bula dogmWtica de >io 1H en ' de diciembre de $'J&, por un americano, al congreso de la alianza evang3lica. $'J% Documenti relativi alla soppressione dei gesuiti accettati e sempre vigenti in Toscana con una prammatica di 6eopoldo 1. $'J% .unto di lezioni di diritto ecclesiastico ad uso degli studenti dell!universitL di Torino. $'+) >iaghe (6e- della chiesa milanese. $'+A ?ediatore (1l-, giornale settimanale politico, religioso, scientifico, letterario, diretto dal professore #arlo >assaglia. $'+A

9lmanacco sacro pavese per l!anno $'+A. $'+A ?ots (Yuelques- L propos d!un pamphlet contre ?? les cur3s de 6yon publi3s par plusieurs membres des conseils de fabrique de 6yon. $'+& 1ndexcongregation (Die rfmische- und ihr Oirken, historisch,kritische 4etrachtungen zur 9ufklcrung des gebildeten >ublikums. $'+& 9lmanaque democratico para el a^o bisiesto del $'+& por varios socios del ateneo catalan. $'+& "evue spirite, Pournal d!3tudes psychologiques publie sous la direction de m. 9llan 2ardec. $'+& /ita ed avventure galanti del cavaliere Faublas de 6ouvet. $'+& #at3chisme raisonn3 sur la liturgie; unit3 et vari3t3. $'+& "evue spiritualiste, Pournal mensuel, r3dig3 par une soci3t3 de spiritualistes et publi3 par 8.,5. >ierart. $'+& D3fense de la liturgie de 6yon par ??MMM. $'+& Filomaria (1l-, ossia una vita romantica per saggio ad un nuovo genere di romanzi. $'+J 7ncyclique (6!- du ' d3cembre $'+& et la libert3; adress3 aux 3vNques. $'+J 6ettre L l!archevNque de >aris sur la situation de l!Kglise avant et aprIs la convention du $J septembre $'+&. $'+J "iflessioni (>oche- sulla questione del giorno circa il cappellano maggiore e clero palatino di :apoli. $'+J 6ettere ad un amico intorno ai beni ecclesiastici di 94>. $'++

:otizie storiche su l!origine del potere temporale de! papi, per cura di >.9.?. $'++ .aggio di preghiere per la chiesa cattolica apostolica italiana a cura della societL nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano. $'+* 7mancipatore (6!- cattolico; Eiornale della societL nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio cattolico. $'+% 9nnuaire de l!institut canadien pour $'+' et $'+%. $'+% 4iblias (9s- falsificadas, ou duas respostas ao .r. conego 5oaquim >into de #ampos, pelo #hristho /elho. $'+% #enni biografici del dottore Ferdinando 4occolari da 6uzzara. $'*@ /ittorio 7manuele (9-, re d!1talia Fexcerptum ex opusculo< 9lleanza monoteisticaG. $'*@ #hiesa (6a- cattolica romana e la chiesa greco,russa ortodossa, ed in che differiscono fra loro. $'*$ 2atechismus (2leiner katholischer- von der Bnfehlbarkeit; ein 4bchlein zur Bnter eisung von einem /ereine katholischer Eeistlichen. $'*) "innovamento (1l- cattolico; 4ologna FEiornale diretto da Eiacomo #assaniG. $'*) :ichts mehreres von 7hedispensen als as "eligion, "echt, :utzen, 2lugheit und >flicht fordert. $'*A /ie voluptueuse des capucins et des nonnes. $'*& 1nfallibilitL (6a- pontificia e la libertL; pensieri critici di un filosofo pratico. $'*& >apato (1l- ai tempi dell!impero da #ostantino a Eiustiniano e il papato ai tempi nostri, con alcune note illustrative sulle leggi $A maggio $'*$ e $% giugno $'*A. $'*J

"ituale (2atholisches- herausgegeben nach den 4eschlbssen der beiden ersten .ynoden der 9ltkatholiken des deutschen "eiches. $'*+ 4razil (O- mystificado na questho religiosa. $'*+ 2atechismus (2atholischer- herausgegeben im 9uftrage der altkatholischen .ynode. $'*+ 6eitfaden fbr den katholischen "eligionsunterricht an hfhern .chulen, herausgegeben im 9uftrage der altkatholischen .ynode. $'*+ #at3chisme catholique, 4erne, $'*+. $'** Omelia, che i cattolici di tutto il mondo dedicano in segno di stima a sua eccellenza rev.ma monsignor 6ang3nieux, arcivescovo di "eims gallicano. $''@ BmiltL (6a- gallicana difesa coll!uno e coll!altro diritto da molti porporati componenti la sacra #ongregazione dei vescovi e regolari. $''@ /ita (E D ?- di ?artin 6utero. $'') #asus moralis, >isis $''+. $''+ >ape (6e- et l!9llemagne. $''* "osmini (1l-; enciclopedia di scienze e lettore, redatta da un consiglio di direzione composto di scrittori accreditati nei diversi rami del sapere. $''% "agrigues, 5os3 ?aria 9 faculdade de theologia e as doctrinas que ella ensina. $'%@ 9nnales (6es- de 6oigny, paraissant le $er vendredi de chaque mois. $'%@ "osmini (1l nuovo-; periodico scientifico,letterario. $'%@

/3rit3 (6a- sur les condamnations, qui frappent ?athilde ?archat L 6oigny au diocIse de #hartres et les partisans de ses r3v3lations. $'%@ Yuestion (6a- de 6oigny au )' f3vrier $'%@; n3cessit3 pour tous d!un appel L sa saintet3 63on H111. $'%@ 1nitiation (6!-, revue philosophique ind3pendante des hautes 3tudes< hypnotisme, th3osophie, kabbale, franc,maQonnerie, sciences occultes. $'%$ .toria della prostituzione desunta dalle opere di >arent, Duchatelet, Dufour, 6acroix, "abuteaux, 6ecour, Taxil, Flaix ed altri celebri autori. $'%A /ues sur le sacerdoce et l!oeuvre sacerdotale; 7xtrait de la vie de la r.m. .ainte, Th3rIse de 53sus, abbesse du monastIre de .ainte,#laire (De 6avaur-. $'%A /angelo (>iccolo- , Deus charitas est , ossia raccolta di diversi scritti spirituali intorno alla vita dell!amore. FOpus postumum 9ngeli 4erzi, editum ab 9ugustino DamoiseauG. $'%J 9pocalisse (6!- ed il mistero eucaristico, coll!aggiunta di diversi scritti spirituali. FOpus postumum 9ngeli 4erzi, editum ab 9ugustino DamoiseauG. $'%J #ulte priv3 des mains divines de notre .auveur. $'%+ (Text in 9rab- . $%@$ >rogramma (1l- dei modernisti; risposta all!enciclica di >io H =>ascendi dominici gregis=. $%@' Filosofia della fede; appunti; .tampato in "oma. $%@% "ivista storico,critica delle scienze teologiche; pubblicazione mensile. $%$@ .cience (6a vraie- des Kcritures ou les erreurs de la scolastique et l!enseignement officiel de l!Kglise sur le vrai sens de la 4ible; par H. $%$$

>riest (The-; a tale of modernism in :e 7ngland; by the author of 6etters to his holiness pope >ius H. $%$) M 6etters to h.h.p. >ius H 6etters to his holiness pope >ius H, by a modernist. $%$) 9nnales de philosophie chr3tienne; secr3taire de r3daction. 6. 6aberthonniIre. $%$A Kglise (#e qu!on a fait de l!-; 3tude d!histoire religieuse, avec une supplique L .... le >ape >ie H. $%$A "ivista di scienza delle religioni. $%$+ Testamento (1l nuovo- secondo la volgata, tradotto in lingua italiana da monsignor 9ntonio ?artini FOmnes editiones in quibus notae desuntG. $%$% "eligio; "assegna di storia delle religioni. $%)$ "ivista trimestrale di studi filosofici e religiosi. $%)$ ?anuel biblique ou #ours d!Kcriture .ainte L l!usage des .3minaires FetG Tome troisiIme< =:ouveau Testament=, par 9. 4rassac, etc., quinziIme 3dition entiIrement revue, >aris $%)@. $%)A 9pparition (6!- de la TrIs .ainte /ierge de la .alette. $%)A 9ction (6!- FranQaise ("evue 4imensuelle et Diarium usque ad diem $@ iulii anni $%A%-. $%)+ 9ction (6!- FranQaise et le /atican; (6es >iIces d!un procIs-; >r3face de #harles ?aurras et 63on Daudet. $%)* .ous la terreur... )@ septembre , $J novembre $%)* (6a politique du /atican-. 9vec une >r3face de 63on Daudet et une Kpilogue de #harles ?aurras. $%)' #ongrIs d!histoire du christianisme (5ubil3 9lfred 6oisy-, publi3 sous la direction de >.6. #ouchoud. $%AA

Terre :ouvelle, organe des chr3tiens r3volutionnaires. $%A+ 9 #osta, 53r_me @ #osta, 53r_me 9 9bauzit, Firmin @ "3flexions impartiales sur les 3vangiles 9bbadie, 5acques Trait3 de la v3rit3 de la religion chr3tienne. $+%J 9bbadie, 5acques Trait3 de la divinit3 de notre seigneur 53sus,#hrist. $*@) 9budacnus seu 4arbatus, 1osephus 0istoria 1acobitarum seu #optorum in 9egypto, 6ibya, :ubia, 9ethiopia tota et #ypri insulae parte habitantium, cum annotationibus 1oannis :icolai; vulgavit .igebertus 0avercampus. $*+J 9chterfeldt, 5ohann 0einrich 6ehrbuch der christkatholischen Elaubens , und .ittenlehre in Fragen und 9nt orten zuncchst fbr das 4isthum 7rmland. $'A' 9crena, Eiovanni 4attista #onclusioni concise sulla religione, di E.4.9.9./.F. $')@ 9cton, 6ord .endschreiben an einen deutschen 4ischof d. vaticanischen #oncils. $'*$ 9cton, 6ord 8ur Eeschichte des vaticanischen #oncils. $'*$ 9dam 9vocat (6!- du diable, ou m3moires historiques et critiques sur la vie et sur la l3gende du pape Er3goire /11, avec des m3moires de mNme gout sur la bule de canonization de /incent de >aul. $*J) 9dami, #ornelius 7xercitationes exegeticae de 1sraelis in 9egypto multiplicatione et oppressione, nativitate et institutione ?osis in sapientia 9egyptorum, conversione s. >auli, aliorumque magnorum peccatorum, malisque "omae paganae et hodiernae moribus. 9ccedunt scholia ad H loca ex act. apost. diversi argumenti. $*)$ 9damus, ?elchior Decades duae, continentes theologorum exterorum principum, qui ecclesiam #hristi superiori seculo propagarunt et propugnarunt. $+$+ 9damus, ?elchior /itae germanorum theologorum, qui superiori saeculo ecclesiam #hristi voce scriptisque propagarunt et propugnarunt. $+)& 9ddison, 1oseph "emarques sur divers endroits d!1talie, pour servir au voyage de monsieur ?isson; tomo quatriIme @ /oyage (nouveau- d!1talie 9ddison, 1oseph "emarks on several parts of 1taly. $*)% 9erodius, >etrus De iure patrio @ >uissance (De la- paternelle 9gobardus (.- Opera, quae octigentos annos in tenebris delituerant, nunc e >apirii ?assoni iurisconsulti bibliotheca proferuntur; accesserunt binae epistolae 6eidradi non antea excusae. Donec corrig. $+@J 9gricola, 4artholomaeus De aetate ineuntium officia liber politico,historicus. $+))

9gricola, 4artholomaeus .ymbolum pythagoricum sive de iustitia in forum reducenda. $+)) 9hrens, 0enri #ours de droit naturel ou de philosophie du droit fait d!aprIs l!3tat actuel de cette science en 9llemagne. $'&) 9labaster, Eulielmus 9pparatus in revelationem 1esu #hristi; nova et admirabilis ratio investigandi prophetarum mysteria ex .criptura seipsam interpretante. Donec corrig. $+@% 9lamin, Felix de 7spePo de verdadera y falsa contemplaciSn. $*@' 9lbarella, /incenzo Eianavele ovvero i /aldesi di >Temonte, storia del secolo H/11. $'J& 9lberius, #laudius Organon id est instrumentum doctrinarum omnium in duas partes divisum. Dear. $' nov $+@ @ 9lberti, Eiovanni 9ndrea Teopiste ammaestrata secondo gli esempi della madre suor >aola ?aria di EiesR #enturiona. Donec corrig. $+%) 9lberti, /alentinus @ .iricius, ?ichael. Ostensio fundamentalis abominationum papatus circa religiosum creaturarum cultum. 9lberti, /alentinus Opera omnia. $*@$ 9lbertinus, 9lexander ?alleus daemonum sive quatuor experimentatissimi exorcismi ex evangeliis collecti; in fine erunt duae benedictiones et una vulgaris deprecatio. $*@* 9lbertus ?agnus FpseudonymusG De secretis mulierum. $+@& 9lboize @ ?aquet, 9uguste. 6es prisons de l!7urope 9lciatus, 9ndreas #ontra vitam monasticam ad collegam olim suum, qui transierat ad franciscanos 4ernardum ?attium, epistola; accedit sylloge epistolarum virorum clarissimorum, quae variam doctrinam continent. 9ccedunt alia quaedam, ut et vetera aliquot testamenta saeculo H111 et initio sequentis scripta. >rimus omnia in lucem protulit adiectis passim notis 9ntonius ?atthaeus. $*@@ 9lexander, :atalis Dissertatio polemica de confessione sacramentali adversus libros quatuor 1oannis Dallaei. $+'& 9lexander, :atalis .umma d. Thomae vindicata et eidem angelico doctori asserta contra praeposteram 1oannis 6aunoii parisiensis theologi dubitationem. 1tem contra launoianas circa simoniam observationes animadversio. $+'& 9lexander, :atalis Dissertationum ecclesiasticarum trias. $+'&

9lexander, :atalis .electa historiae ecclesiasticae capita et in loca eiusdem insignia dissertationes historicae, chronologicae, criticae, dogmaticae. 4revibus 1nnoc. H1, $@ iul. $+'&; + apr. $+'J; )+ febr. $+'*. >ermittitur editio notis et animadversionibus #onstantini "oncaglia aucta. $*J& 9lfaric, >; #ouchoud, >,6; 4ayet, 9 6e problIme de 53sus et les origines du christianisme. $%AA 9lfaric, >rosper; #ouchoud, >aul,6ouis; 4ayet, 9lbert 9lfieri, /ittorio .atire. $')A 9lfieri, /ittorio Della tirannide. $')A 9lfieri, /ittorio /ita di /ittorio 9lfieri da 9sti scritta da esso. $')A >erosino, Eian .everino 9lfieri, /ittorio >anegirico di >linio a Traiano. $')* 9lfieri, /ittorio Del principe e delle lettere. $')* 9lgarotti, Francesco :e tonisme (6e- pour les dames. $*A' 9lletz, >ons 9ugustin Dictionnaire des conciles, suivi d!une collection des canons les plus remarquables; nouvelle 3dition augment3e d!une analyse historique et critique des conciliabules nationaux, tenus par les constitutionnels en $*%* et $'@$ et du concile de $'$$, par l!abb3 FilsPean. Donec corrig. $'J% 9llix, >etrus Dissertatio de trisagii origine, authore >etro 9./.D.?. $+*' 9llix, >etrus 9nastasius (.- sinaita; 9nagogicarum contemplationum in hexaemeron liber H11 hactenus desideratus, cui praemissa est expostulatio de s. 1ohannis #hrysostomi epistola ad #aesarium monachum, adversus 9pollinarii haeresin, a parisiensibus aliquot theologis non ita pridem suppressa. $+'& 9llix, >etrus Dissertatio de conciliorum quorumvis definitionibus ad examen revocandis. $*@) 9llix, >etrus Dissertatio de sanguine d n 1esu #hristi ad epistolam #H6/1; . 9ugustini, qua, num adhuc existat, inquiritur. $*@) 9llix, >etrus Dissertatio de Tertulliani vita et scriptis. $*@) 9llix, >etrus :ectarius, patriarcha hierosolymitanus; #onfutatio imperii papae in 7cclesiam. $*@* 9lmeyda, ?anuel :icolau de #artas de hum amigo a outro sobre as indulgencias. $')& 9lmeyda, ?anuel :icolau de "esposta do bispo d!9ngra eleito de 4raganQa a algunos reparos que se figerho a respeito do opusculo anonimo publicado por memo bispo, e que tem por titulo< #artas sobre as indulgencias. $')&

9lstedius, 1oannes 0enricus .ystema mnemonicum duplex, 1. minus quatuor libris, 11. maius adornatum septem libris. $+$) 9lstedius, 1oannes 0enricus .cientiarum omnium encyclopaedia. $+&' 9lstedius, 1oannes 0enricus Opera omnia. $*J* 9lthusius, 1ohannes >olitica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata, cui in fine adiuncta est oratio panegyrica de necessitate, utilitate et antiquitate scholarum. $+$J 9lthusius, 1ohannes Dicaelogiae libri tres, totum et universum ius quo utimur methodice complectentes. $+)@ 9lting, 0enricus Opera omnia. $*J* 9lting, 1acobus Opera omnia theologica, analytica, exegetica, practica, problematica et philologica. $+'& 9ltmeyer, 5ean,5acques #ours de philosophie de l!histoire fait publiquement L l!universit3 de 4ruxelles. $'&$ 9ltmeyer, 5ean,5acques 1ntroduction L l!3tude philosophique de l!histoire de l!humanit3. $'&) 9lva et 9storga, >etrus de :aturae prodigium, gratiae portentum, hoc est seraphici Francisci vitae acta ad #hristi d.n. vitam et mortem regulata et coaptata. $+JJ 9lvi, #iro .. Francesco d!9ssisi; romanzo. $%@& 9lviset, /irginius ?urenulae sacrae vestis sponsae regis aeterni vermiculatae, opus de privilegiis ordinum regularium. $++& 9lzedo, ?auricius de De praecellentia episcopalis dignitatis, deque episcopi functionibus ac potestate, necnon de generalis vicarii auctoritate et muneribus< opus bipartitum. Donec corrig. $+A$ 9mabile 6uigi 1l santo officio della inquisizione in :apoli, narrazione con molti documenti inediti. $'%A 9mama, .ixtinus 9nti,barbarus biblicus libro quarto auctus; accessit eiusdem commentariolus de decimis mosaicis. $*@* 9mari, ?ichele .toria dei ?usulmani di .icilia, volume primo. $'JJ 9mat, Felix Observaciones pacificas sobre la potestad eclesiastica. FBna cumG 9pendice primero, segundo, tercero a las observaciones pacificas sobre la potestad eclesiastica. $')& >adua ?elado, ?acario FpseudonymusG 9mat, Felix Dise^o de la iglesia militante S suma de la iglesia instituida por el hiPo de Dios hecho hombre, obra pSstuma. $'&@

9matus, ?ichael De piscium atque avium esus consuetudine apud quosdam #hristi fideles in antepaschali ieiunio, dissertatio historicophisiologico,moralis. $*)J 9maya, Franciscus de 1n tres posteriores libros codicis imperatoris 1ustiniani commentarii; succedit apologia pro statuto collegii maioris conchensis contra calumniam 1oannis de 7scobar; tomus primus. Donec corrig. $+&+ 9mbraziePus, 5uozupas Trumpas rymo,kataliku katekizmas. $%@* 9melot de la 0oussaye, :icolas,9braham 0istoire du gouvernement de /enise. $+** 9melot de la 0oussaye, :icolas,9braham .uppl3ment L l!histoire du gouvernement de /enise. $+** 9melot de la 0oussaye, :icolas,9braham Tacite avec des notes politiques et historiques. Donec corrig. $*$% 9mesius, Euilelmus Opera omnia. $++$ 9mice, 1,F ?anuel de philosophie experimentale, ou recueil de dissertations sur les questions fondamentales de la m3taphysique. $'&A 9mmann, Franz .ebastian Der aufgehende ?orgenstern und der anbrechende Tag in den #hristenherzen oder der Eeist #hristi in seiner 2irche. $'&@ 9mmann, Franz .ebastian Die rfmisch,heidnlsehe 2irche oder das rfmische >apstthum als das erneuerte 0eidenthum. $'&+ 9moroso, 6uigi @ >ascale, Eiuseppe :icola. 1 progressi della fisica 9mstelius, Eisbertus 7xpostulatio altera adversus loiolitas foedos societatis 1esu desertores. $*@* 9mstelius, Eisbertus 7xpostulatio prima adversus eos, qui dicunt se de consortio 1esu esse et non sunt, sed sunt synagoga satanae. $*@* 9myraldus, ?oses @ .yntagma thesium 9ndrea d!9ltagena #onfessione (>ubblica- di un prigioniero dell!inquisizione romana ed origine dei mali della chiesa cattolica. $'+J 9ndrea da . Tomaso 6!incertezza accertata circa la predestinazione del!huomo. $+J' 9ndreae, 1oannes /alentinus ?ythologiae christianae sive virtutum et vitiorum vitae humanae imaginum libri tres. $+)* 9ndringa, "eynerus ab Doctrina non universitatis lovaniensis, sed quorumdam privatorum, seu Eummari 0uygens, Francisci van /ianen et similium, conformis

doctrinae in p. Eabrielis proscriptae et repugnans doctrinae s. #aroli 4orromaei, catechismo romano, >atribus, principiis logicae et theologiae scholasticae. Donec corrig. $+'$ 9nelli, 6uigi .toria della #hiesa per un vecchio cattolico italiano. $'*+ 9nelli, 6uigi 1 riformatori nel secolo H/1. $'%) 9ngelini, Francesco .toria d!1talia ad uso delle classi liceali, magistrali e tecniche, parte seconda (etL moderna dal $&%) al $''A-. $'%& 9ngelocrator, Daniel Officina poetica seu viridarium poeticum ordine alphabetico. $+@J 9nnatus, >etrus 9pparatus ad positivam theologiam methodicus. $*$A 9nnatus, >etrus #orrectus permittitur< $*$& 9nsaldius, Franciscus De iurisdictione tractatus in quinque partes divisus, quarum 1. iurisdictionem in genere, 11. 7cclesiasticam, 111. .aecularem, 1/. ?ixti fori, /. ?uneris impositionem et exactionem continet. Donec corrig. $+&& 9nsault 6e culte de la croix avant 53sus,#hrist. 1. 6a croix avant 53sus,#hrist (extrait du #orrespondant-. $'%) 9nsault 6e culte de la croix avant 53sus,#hrist, r3ponse L m. de 0arlez, professeur L l!universit3 de 6ouvain (extrait de la .cience catholique-. $'%) 9nsault ?3moire sur le culte de la croix avant 53sus,#hrist. $'%) 9ntero ?aria da . 4onaventura .vegliatoio de! sfaccendati e stimolo d!affaccendati per ben!impiegare il tempo. $+'$ 9ntero ?aria da . 4onaventura 9uri gemmarumque mystica fodina sive charitatis congregatio a domino nostro 1esu #hristo fundata atque saluberrimis regulis communita. Donec corrig. $+'A 9ntonius, 9ugustinus @ #ellarius, #hristophorus. Dissertationes academicae 9ponte, 6aurentius de 1n divi ?atthaei evangelium commentariorum litteralium et moralium cum moralibus annotationibus, opus posthumum. $+'* 9racri, Eregorio 7lementi del diritto naturale, dell!abate Er 9r. $*'% 9racri, Eregorio 7same critico di una lettera di D Francesco .padea contro gli clementi del diritto naturale dell!ab. Eregorio 9racri. $*'% 9rchinard, 9ndr3 6es origines de l!3glise romaine. $'JA

9rdigU, "oberto >ietro >omponazzi, discorso letto nel teatro scientifico di ?antova il $* marzo $'+%. $'+% 9rdigU, "oberto 6a psicologia come scienza positiva. $'*) 9rdigU, "oberto 6a formazione naturale nel fatto del sistema solare. $'*% 9rduini, #arlo 6a scomunica del popolo italiano al papa e ai suoi ministri. $'J@ 9retino, >ietro 6e carte parlanti< dialogo di >artenio 7tiro, nel quale si tratta del giuoco con moralitL piacevole. $+*% 7tiro, >artenio FpseudonymusG 9rgentius, #aietanus Dissertationes (De re beneficiaria- tres, ubi #aroli 111 edictum quo fructuum capionem in sacerdotiis externorum et vagantium clericorum iubet, tum summo tum optimo iure recte atque ordine factum demonstratur. $*$@ 9rigler, 9ltmannus 0ermeneutica biblica generalis usibus academicis accommodata. $')) 9rithmaeus, /alentinus >ericulum academicum, id est disceptationum legalium partus, civilia et criminalia complectens. $+)@ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- /era s. Thomae de gratia sufficiente et efficaci doctrina dilucide explanata. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- .econde lettre L un duc et pair de France pour servir de response L plusieurs 3crits qui ont est3 publi3s contre sa premiIre lettre< sur ce qui est arriv3 L un seigneur de la cour. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- 7pistola et alter apologeticus ad sacram facultatem parisiensem in .orbona congregatam die $* ian. an. $+J+. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- 9d 0enricum 0oldenum sacrae facultatis parisiensis doctorem epistola scripta pridie cal. apr. $+J+. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- 6ettre L une personne de condition sur ce qui est arriv3 depuis peu dans une parroisse de >aris L un seigneur de la cour. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- .cripti pars altera ad sacram facultatem parisiensem in .orbona congregatam die $@ dec. $+JJ. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- 7pistola et scriptum ad sacram facultatem parisiensem in .orbona congregatam die + decembris $+JJ. $+J+ 9rnaldus (9rnauld-, 9ntonius (filius- 1nstructions sur la gr\ce selon l!3criture et les pIres; avec l!exposition de la foi de l!3glise romaine touchant la gr\ce et la pr3destination, par monsieur 4arcos, et plusieurs autres piIces sur ce suPet. $*@A 9rnaldus, 9ntonius (filius- >ropositiones theologicae duae, de quibus hodie maxime disputatur, clarissime demonstratae. $+J+

9rnauld, 9ntoine (filius- 9pologie de monsieur 5ansenius 3vesque d!1pre et de la doctrine de s. 9ugustin expliqu3e dans son livre intitul3< 9ugustinus, contre trois sermons de monsieur 0abert, th3ologal de >aris. FetG 9pologie (.econde- pour monsieur 5ancenius 3vesque d!1pre et pour la doctrine de s. 9ugustin expliqu3e dans son livre, intitul3< 9ugustinus, contre la response, que monsieur 0abert, th3ologal de >aris, a faite L la prerniIre apologie et qu!il a intitul3e< 6a d3fense de la foi de l!3glise. $+J& 9rnauld, 9ntoine (filius- ?3moire sur le dessein qu!ont les P3suites de faire retomber la censure des cinq propositions sur la v3ritable doctrine de s. 9ugustin sous le nom de 5ansenius. $+J& 9rnauld, 9ntoine (filius- #onsid3rations sur la lettre compos3e par m l!3vesque de /abres pour estre envoy3e au pape en son nom et de quelques autres pr3lats, dont il sollicite la signature, ?D#6. $+J& 9rnauld, 9ntoine (filius- "esponse au > 9nnat, provincial des P3suites, touchant las cinq propositions attribu3es L m. l!3vesque d!1pre, divis3e en deux parties. $+J& 9rnauld, 9ntoine (filius- "esponse L la lettre d!une personne de condition, touchant les rIgles de la conduitte des saints pIres dans la composition de leurs ouvrages pour le deffense des v3ritez combattuZs ou de l!innocence calomni3e du )@ de mars $+J&. $+%J 9rnauld, 9ntoine (filius- Difficultez propos3es L mr .teyaert, % parties. $*@J 9rnauld, 9ntoine (filius- 7claircissemens sur l!autorit3 des conciles g3neraux et des papes, contre la dissertation de m. .chelstrate. Ouvrage posthume de ?MMM, docteur de la maison et soci3t3 de .orbonne. $*$J 9rnauld, 9ntoine (filius- 0istoire du formulaire qu!on a fait signer en France et de la paix que le pape #l3ment 1H a rendue L cette 3glise en $++'. $*A) 9rnauld, 9ntoine (pater- Discours (6e franc et v3ritable- au roy< sur le restablissement qui luy est demand3 pour les P3suites. $+@) 9rnauld, 9ntoine (pater- >laidoy3 en parlement pour l!universit3 de >aris contre les P3suites, des $) et $A Puillet $J%&. $+@' 9rnauld, 0enri ?andement de monseigneur l!3vesque d!9ngers sur la signature du formulaire. Donn3 L 9ngers ce huictiIme Pour de Puillet mil six cens soixainte cinq. $++* 9rnisaeus, 0enningius Opera omnia. $+@* 9rnoldus, #hristophorus @ "upertus, #hristophorus 9damus. Observationes ad historiae universalis synopsim besoldianam minorem. 9rnoldus, #hristophorus @ Brsinus, 1ohannes 0enricus. De 8oroastre.

9rnoldus, #hristophorus HHH epistolae philologicae et historicae de Flavii 1osephi testimonio, quod 1esu #hristo tribuit lib. HH11. antiq. cap. 1/. $++) 9rnoldus, Eothofredus 0istoria et descriptio theologiae mysticae seu theosophiae arcanae et reconditae itemque veterum et novorum mysticorum. $*@+ 9rnoldus, :icolaus "eligio sociniana seu catechesis racoviana maior, publicis disputationibus, inserto ubique formali ipsius catecheseos contextu, refutata. $*@% 9rsdekin, "ichardus Theologia tripartita universa, tom. 11. $+%' 9rthusius, Eotardus ?ercurius gallo,belgicus .leidano succenturiatus. $+$& 9rumaeus, Dominicus Discursus academici de iure publico. $+$' 9rumaeus, Dominicus #ommentarius iuridico,historico,politicus de comitiis romano, germanici imperii. $+&' 9rzubide, EermWn 6ist >ractica de educaciSn irreligiosa. $%A+ 9slacus, #onradus De dicendi et disserendi ratione libri tres. $+)) 9sserino, 6ucca .cielta di lettere amorose di Ferrante >allavicini, 6ucca 9sserino, ?argarita #osta "omana, Eerolamo >arabosco, et d!altri piR eruditi scrittori italiani con una raccolta di rime amorose. $+'A 9ssmus, 4urghard 2losterleben. $%A* 9ub3, 4enPamin 0istoire des pers3cutions de l!3glise Pusqu!L la fin des 9ntonins. $'') 9ub3, 4enPamin 0istoire des pers3cutions de l!3glise. 6a pol3mique pa]enne L la fin du 11e siIcle. $''A 9ub3, 4enPamin 6es chr3tiens dans l!empire romain de la fin des 9ntonins au milieu du 111e siIcle. $''A 9ub3, 4enPamin 6!3glise et l!3tat dans la seconde moiti3 du 111e siIcle. $''+ 9ubert de /ers3, :oZl 9vocat (6!- des protestans ou trait3 du schisme, dans lequel on Pustifie la s3paration des protestans d!avec l!3glise romaine contre les obPections des sieurs :icole, 4rueys et Ferrand par le sieur 9.D./. $*@A 9ubry, 5acques,#harles #onsultation de mrs les avocats du parlement de >aris, au suPet du Pugement rendu L 9mbrun contre mr. l!3vNque de .3nez, et quelques autres piIces touchant cette affaire. $*)' 9udisio, Euglielmo Della societL politica e religiosa rispetto al secolo decimonono. $'**

9udoul, Easpard Trait3 de l!origine de la r3gale et des causes de son 3tablissement. $*@' 9ugustin (.- 6es deux livres L >ollentius les mariages adultIres, traduits en franQois avec le texte latin L c_t3, des notes et une dissertation dedi3s L m. l!3vNque de .oissons. $*+J >il3, Denis 9ugustinus, 9ntonius Dialogorum libri duo, de emendatione Eratiani; .tephanus 4aluzius emendavit, notis illustravit et novas emendationes adiecit ad Eratianum. $+*A 9ugustinus, 9ntonius De emendatione Eratiani, libri duo; Eerh. von ?astricht 1.#. edidit iterum, recensuit, in hanc formam digessit et .tephani 4aluzii suasque notas in eundem et Eratianum, item in fine orationem 9ndr. .chotti de vita et scriptis auctoris adiecit. $*$J 9ulard, F 9, et Debidour, 9 0istoire de France L l!usage des 3coles primaires et des classes 3l3mentaires des lyc3es et collIges. $'%* 9uruccio, /incentio "ituario, che tenersi deve da quelli, che havendo cura d!anime desiderano come buoni pastori vegliare sopra il grege a loro commesso da Dio. $+*$ 9vancini, Damiano ?odernismo< romanzo. $%$& 9venda^o 7ztenaga, ?ichael de De divina scientia et praedestinatione; de praedestinatione; de concordia scientiae et praedestinationis cum libertate. $+'J 9ventrote, 5uan #arta al poderosisimo rey de .pa^a. $+$+ 9ventrotus, 1ohannes 7pistola ad potentissimum regem 0ispaniae, in qua breviter declaratur mysterium belli H/11 provinciarum belgicarum. $+)@ 9yala,"osso, ?ario 6e temporalitL della chiesa e la questione romana. $'*J 9yguals de 1zco, Oenceslao ?aria la hiPa de un Pornaliero. $'J) 9ymon, 5ean 6ettres, anecdotes et m3moires historiques du nonce /isconti, cardinal pr3conis3 et ministre secret de >ie 1/, et de ses cr3atures au concile de Trente, dont plusieurs intrigues inouies se trouvent dans ces relations mise au Pour en italien et en franQois. $*&+ 9yrault (9erodius-, >ierre >uissance (De la- paternelle. $+$' 9zevedo 9rauPo e Eama, ?anuel de 7xplicaQees ao publico a proposito do incidente occorrido entre o senhor bispo #onde e a faculdade de theologia da universidade de #oimbra. $'%@ 9zevedo 9rauPo e Eama, ?anuel de 9nalyse critica do libello accusatorio que o sr. bispo #onde redigiu contra a faculdade de theologia da universidade de #oimbra. $'%@

4achimius, 9rnoldus >an,.ophia enchiretica seu philosophia universalis experimentalis. $+'' 4aco, Franciscus De dignitate et augmentis scientiarum libri 1H. Donec corrig. $++' 4agarotti, Eiuseppe .toria della filosofia o dei progressi dell!umano intelletto. $'J' 4agarotti, Eiuseppe 7lementi della cosmografia. $'J' 4agatta, Eiovanni 4onifacio /ita della venerabile serva di Dio Orsola 4enincasa. $+*% 4aierus, 1oannes Euilielmus @ #ellarius, #hristophorus. Dissertationes academicae 4aillet, 9drien D3votion (De la- L la sainte /ierge et du culte qui lui est dV. Donec corrig. $+%& 4aillet, 9drien 6es vies des saints avec l!histoTre de leur culte, et l!histoire des autres festes de l!ann3e. Tom. 1 et 11, contenant les mois de Panvier,aoust. $*@* 4aillius, "obertus Operis historici et chronologici libri duo, in quibus historia sacra et profana compendiose deducitur ex ipsis fontibus a creatione mundi ad #onstantinum ?agnum. $+'' 4ailly, 6udovicus Theologia dogmatica et moralis ad usum seminariorum. Donec corrig. $'J) 4aissac, 5ules 6es origines de la religion. $'** 4aissac, 5ules 0istoire de la diablerie chr3tienne. 1. 6e diable; la personne du diable; le personnel du diable. $''+ 4aPus ?ichael Opera, cum bullis pontificum et aliis ipsius causam spectantibus collecta, expurgata et plurimis, quae hactenus delituerant, opusculis aucta studio 9.>. theologi. $+%* Eerberon, Eabriel 4albi, 9mbrogio 9pologia della filosofia contro la scrupolositL di alcuni censori degli studi. $')+ 4albus, 0ieronymus 9d #arolum / imperatorem de coronatione. $+$$ 4althasar, 5oseph 9nton Felix von 0elvetiorum (De- iuribus circa sacra, das ist< kurzer historischer 7nt urff der Freiheiten und der Eerichtsbarkeit der 7idsgenossen in sogenannten geistlichen Dingen. $*+% 4altzer, 5ohann, 4aptist :eue theologische 4riefe an Dr. 9nton Ebnther, ein Eericht fbr seine 9nklcger, nebst vorangehender Duplik auf des Dr. #lemens ="eplik=. $'J% 4aluzius, .tephanus @ 9ugustinus, 9ntonius. Dialogorum libri duo.

4aluzius, .tephanus /itae paparum avenionensium, hoc est historia pontificum romanorum, qui in Eallia sederunt ab anno #hristi ?###/ usque ad annum ?###H#1/. $+%' 4alzac, 0onor3 de Omnes fabulae amatoriae. $'&$ 4anchard, >ierre,6ouis #ontroverse pacifique sur les principales questions, qui divisent et troublent l!3glise gallicane, savoir< les d3missions 3piscopales etc... par un membre de l!3glise gallicane. $')* 4anck, 6aurentius Taxa s. cancellariae romanae in lucem emissa et notis illustrata. $+J& 4anck, 6aurentius "oma triumphans, seu actus inaugurationis et coronationis 1nnocentii H pont. max. brevis descriptio. $+J' 4andinius, 9ngelus ?aria #ollectio veterum aliquot monimentorum ad historiam praecipue litterariam pertinentium. Donec corrig. $*JA 4angius, Thomas (Text in 0ebre - #oelum orientis et prisci mundi triade exercitationum literariarum representatum. $+J% 4araterius, 1ohannes >hilippus Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum romanorum inde a >etro usque ad /ictorem; accedunt quatuor dissertationes< duae de constitutionibus apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii >seud,9reopagitae et una de annis 9grippae iunioris 1udaeorum regis. $*&' 4arbault 6ettre 3crite L monseigneur l!3vNque de .enlis au mois de novembre $*$+. $*$* 4arbeyrac, 5ean Trait3 de la morale des pIres de l!3glise, oR en d3fendant un article de la pr3face sur >uffendorf contre l!apologie de la morale des pIres du p. #eillier on fait diverses r3flexions sur plusieurs matiIres importantes. $*+* 4arbier d!9ucourt, 5ean Onguant pour la brVlure, ou le secret pour empescher les P3suites de brVler les livres. $+%J 4arbier d!9ucourt, 5ean 6ettre d!un advocat L un de ses amis sur l!onguent pour la bruslure, le $ avril $++&. $+%J 4arbier, 7mmanuel 6e progrIs du lib3ralisme catholique en France sous le pape 63on H111; histoire documentaire. $%@' 4arbier, 7mmanuel :e mNlez pas 63on H111 au lib3ralisme. $%@' 4arclaius, Euilelmus De potestate papae< 9n et quatenus in reges et principes seculares ius et imperium habeat; liber posthumus. $+@% 4arclaius, 1oannes .atyricon. $+@' 7uphormio 6usininus FpseudonymusG

4arclaius, 1oannes >ietas, sive publicae pro regibus ac principibus, et privatae pro Euilielmo 4arclaio parente vindiciae adversus cardinalis 4ellarmini tractatum de potestate summi pontificis in rebus temporalibus. $+$A 4arclaius, "obertus Theologiae vere christianae apologia. $*$) 4arcos, ?artin de @ 9rnaldus, 9ntonius. 1nstructions sur la gr\ce 4arcos, ?artin de 7pistola ad 1nnocentium H de suprema ecclesiae romanae amplitudine. $+&* 4arcos, ?artin de 9utorit3 (De l!- de . >ierre et de . >aul, qui r3side dans le pape, successeur de ces deux apostres. $+&* 4arcos, ?artin de Erandeur (6a- de l!3glise romaine establie sur l!autorit3 de .. >ierre et de .. >aul, et Pustifi3e par la doctrine des papes, des pIres et des conciles et par la tradition de tous les siIcles. $+&* 4arcos, ?artin de 7xposition de la foi catholique touchant la grace et la pr3destination avec un recueil des passages les plus pr3cis et les plus forts de l!Kcriture sainte, sur lesquels est fond3e cette doctrine. $+%* 4ardon, 9ntonius Francolinus cleri romani paedagogus, laxioris in administrando poenitentiae sacramento disciplinae magister, observationibus historico,critico, moralibus exagitatus. $*@+ 4arili, Eiovanni Dono (i picciol-, ma te l!offre il cuore; strenna pel capo d!anno. $'&A 4arilli, Eiuseppe 6!univeno; lezioni popolari di filosofia enciclopedica. $'*J Filopanti, Yuirico FpseudonymusG 4arisoni, >aolo #opia d!una lettera scritta da un padre chierico regolare teatino ad una signora sua penitente divota del santissimo sacramento dell!altare, ove si dimostra quanto sia utile la frequenza della comunione. Donec corrig. $+)) 4arlaamus monachus De principatu papae, 1ohanne 6uydo interprete. $+$& 4arnaba da 4ologna @ :egroni, 4ernardino. 4arnaba da 4ologna #lero (1l- veneto dell!anno $'+); per un testimonio di vista e di fatto. $'+A 4arnesius, 1oannes 7xamen trophaeorum congregationis praetensae anglicanae ordinis s. 4enedicti. $+)& 4arnesius, loannes Dissertatio contra aequivocationem. $+)& 4arnesius, loannes #atholico,romanus pacificus FOpus postumumG. $+') 4arnesius, loannes .ententia de ecclesiae britannicae, privilegiis Fexcerpta ex praecedente libro; #atholico,romanus pacificusG. $*@A

4aro, 4onaventura Opuscula prosa et metro, argumento etiam varia. $+%@ 4aronius, Franciscus /endicata veritas panormitana. $+)% 4aronius, "obertus Opera omnia. $++' 4aronius, /incentius .anctorum 9ugustini et Thomae vera et una mens de libertate humana et gratia divina explicatur et scholae thomisticae asseritur; ad moralem theologiam manudictio dogmatica. Donec corrig. $+*) 4aronius, /incentius 6ibri quinque apologetici pro religione, utraque, theologia, moribus ac iuribus ordinis praedicatorum. $+*) 4aronius, /incentius Theologia moralis summa bipartita. >ars prior, pars altera. $+*) 4arral, >ierre Dictionnaire historique, litt3raire et critique, contenant une id3e abr3g3e de la vie et des ouvrages des hommes illustres en tout genre, de tout tems et de tout pays. $*+) 4arrault, 7mile Occident et Orient< 3tudes politiques, morales, religieuses pendent $'AA,$'A& de l!Ire chr3tienne, $)&%,$)J@ de l!h3gyre. $'A* 4arr3, 6ouis :ouvelle biographie classique contenant Pusqu!L l!ann3e $'&@ la liste des principaux personnages de tous les pays ainsi que leurs actions et leurs ouvrages les plus remarquables. $'J* 4arret, Euilelmus 1us regis sive de absoluto et independenti secularium principum dominio et obsequio eis debito, libri tres. $+$) 4arth, #aspar 9mphitheatrum seriorum iocorum libris HHH epigrammatum constructum. $+$J 0ebius, Tarraeus FpseudonymusG 4arth, #aspar 9mphitheatrum sapientiae, quae ex libris hauriri potest. $+$J 4arth #aspar 4artholinus, Thomas >aralytici :.T. medico et philologico commentario illustrati. $+%& 4artholotti, 1oannes :epomucenus 7xercitatio polifico,theologica in qua de libertate conscientiae e de receptarum in imperio romano,theutonico religionum tolerantia cum theologica tum politica disputatur, nec non de disiunctorum statu Eraecorum tractatur. $*'J 4artolomeo da #astello Dialogo dell!unione dell!anima con Dio. $J'& 4artolus, .ebastianus 9stronomiae microcosmicae systema novum, cui accessit exercitationum paradoxicarum decas in eversionem scholasticae medicinae. $+++ 4artolus, .ebastianus 9rtis medicae dogmatum communiter receptorum examen in decem exercitationes paradoxicas distinctum. $++'

4arzellotti, Eiacomo David 6azzaretti di 9rcidosso detto il santo, i suoi seguaci e la sua leggenda. $''+ 4asile, > @ #louet, FranQois 4asire, 1saac Diatribe (de antiqua ecclesiae britannicae libertate atque legitima eiusdem ecclesiae exemptione a romano patriarchatu- per aliquot theses deducta, auctore 1.4. ss. theologiae professore. $*@A 4asnage, 5acques Opera omnia. $+%$ 4asnagius, .amuel De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes historico,criticae in quibus cardinalis 4aronii annales ab anno #hristi HHH/ in quo #asaubonus desiit, expenduntur. $*@A 4asnagius, .amuel ?orale th3ologique et politique sur les vertus et les vices de l!homme. $*$+ 4asnagius, .amuel 9nnales politico,ecclesiastici, annorum D#H6/ a #aesare 9ugusto ad >hocam usque, in quibus res imperii ecclesiastici observatu digniores subiiciuntur oculis, erroresque evelluntur 4aronio. $*)+ 4atacci, Domenico "accolta di novelle. $'$% 9tanasio da /errocchio FpseudonymusG 4atiffol, >ierre 6!7ucharistie, la pr3sence r3elle et la transsubstantiation. $%@* 4attaglia, Francesco ?aria Ealleria spirituale copiosamente arricchita di varie e bellissime divozioni. Donec. corrig. $+%@ 4aucio, #arolus de >raxis confessariorum, tractatus magnopere necessarius ad munus confessarii. Donec corrig $+AA 4auclair, > 6 de 9nti,contract social, dans lequel on r3fute d!une maniIre claire, utile et agr3able les principes pos3s dans le contract social de 5.5. "ousseau. $*++ 4audius, Dominicus >oematum nova editio. $+)@ 4audius, Dominicus Orationes quae exstant omnes. $+)* 4auer, 7dgar Der .treit der 2ritik mit 2irche und .taat. $'&J 4auny, 7tienne >ratique du droit canonique au gouvernement de l!3glise, correction des moeurs et distribution des b3n3fices, le tout au style et usage de France avec la d3cision des principales questions sur les matiIres b3n3ficiales, qui se traitent L pr3sent dans les cours du royaume. $+&@ 4auny, 7tienne .omme des p3chez, qui se commettent en tous estats, de leurs conditions et qualitez et en quelles occurences ils sont mortels ou v3niels. $+&@ 4auny, 7tienne De sacramentis ac personis sacris, theologiae moralis pars prima. $+&@

4au ens, 9mandus Dissertatio de concordia sacerdotii et imperii habita in universitate lovaniensi quinto idus novembris anni $*)A. $*)& 4ayet, 9lbert @ 9lfaric, >rosper 4ayle, >ierre #ritique g3n3rale de l!histoire du #alvinisme de mr. ?aimbourg. $+'& 4ayle, >ierre :ouvelles de la r3publique des lettres. $+'% 4ayle, >ierre Opera omnia. $+%' 4ayle, >ierre 6ettres (:ouvelles- de l!auteur de la critique g3n3rale de l!histoire du calvinisme de mr. ?aimbourg. $*@+ 4ayle, >ierre #ommentaire philosophique sur ces paroles de 53sus #hrist< contrains, les d!entrer, traduit de l!anglais par ?.5.F. $*$A Fox de 4ruggs, 5ean FpseudonymusG 4ayly, 6e is >ractice of piety. $*)) 4eatus, Eeorgius .ententiarum definitivarum saxonicarum a celeberrimis .axoniae dicasteriis lipsensi, irterbergensi, ienensi et magdeburgensi pronunciatarum, et rationibus tam dubitandi quam decidendi corroboratarum centuriae tres. $+@% 4eausobre, 1saac de 0istoire critique de ?anich3e et du manich3]sme. $*&) 4ebelius, 4altasar Opera omnia. $+'' 4ecattini, Francesco 1storia dell!inquisizione corredata di opportuni e rari documenti. $'$* 4eccaria, #esare Delitti (dei- e delle pene. $*++ 4eck, 5oseph Freiherr. 1. 0einrich von Oessenberg, sein 6eben und Oirken, zugleich ein 4eitrag zur Eeschichte der neuern 8eit, auf der Erundlage handschriftlicher 9ufzeichnungen Oessenbergs. $'++ 4eck, 5oseph 1. 0einrich von Oessenberg, ein deutsches 6ebensbild. $'++ 43cour, "enault Tombeau (6e- de toutes les philosophies tant anciennes que modernes ou exposition raisonn3e d!un nouveau systIme de l!univers par ".4. $'A* 4egey, 9ttilio, e Favero, 9lessandro ..7. monsignor arcivescovo 6. >uecher, >assavalli, predicatore apostolico, vicario di s. >ietro; ricordi e lettere ($'*@,$'%*-. $%$A 4ellaunay, de, et ?artin, 6 6ettre 3crite L m. l!3vNque de .3ez au mois de nov ou d3c. $*$+ sur les dispositions de ce diocIse par rapport L la constitution Bnigenitus. $*$*

4ellhuomo, Eottardo 1l pregio e l!ordine delle orazioni ordinarie e mistiche. Donec corrig. $+'$ 4elli, 6uca #ommento sopra il convito di >latone. Donec corrig. $+$J 4elling, "ichardus /indiciarum catholicorum 0iberniae ad 9litophilum libri duo. $+J) 1renaeus, >hilopater FpseudonymusG 4eltrami 6!1talia ossia scoperte fatte dagli 1taliani nelle scienze, nelle arti; lettera, ad un amico. $'A% 4enamati, Eiovanni 4attista ?anuale comodo per li curati e per ogni altro sacerdote, che s!impieghi a benefizio de! fedeli in funzioni al suo ministero spettanti. $*)+ 4enamati, Euidubaldo 1l prencipe :igello, libri otto. $+&@ 4enius, >aulus Yua tandem ratione dirimi possit controversia quae in praesens de efficaci Dei auxilio et libero arbitrio inter nonnullos catholicos agitatur. $+@& 4ennazar, >etrus 4reve ac compendiosum rescriptum, nativitatem, vitam, martyrium, cultum immemorabilem pii haeremitae ac venerabilis martyris "aymundi 6ulli complectens; extat quoque liber =apostrophe "aymundi= intitulatus. $+%@ 4enoit de #anfield "Igle de perfection, contenant un abr3g3 de toute la vie spirituelle r3duite L ce seul point de la volont3 de Dieu. $+'% 4entham, 53r3mie Trait3s de l3gislation civile et p3nale. $'$% 4entham, 53r3mie Three tracts relative to spanish and portuguese affairs. $')+ 4entham, 53r3mie Trait3 des preuves Pudiciaires. $')' 4entham, 53r3mie Deontology, or the science of morality. $'AJ 4entley, "ichard "emarks upon an alte discourse of free,thinking in a letter to F.0.D.D., in t o parts. $*&@ >hileleutherus 6ipsiensis FpseudonymusG 4envenuti, Francesco ?etodo della correzione paterna, estratto da alcune risposte del sig. dott. Federico Eiannetti. $+%A 4enzelius, 0enricus .yntagma dissertationum in academia lundensi habitarum, quibus varia theologiae, philologiae, antiquitatum et historiae capita illustrantur, cum praefatione 1oannis 7rhardi 2appii. $*JA 4enzi, 4ernardinus Dissertatio in casus reservatos venetae dioeceseos. $*&& 4enzi, 4ernardinus >raxis tribunalis conscientiae seu tractatus theologicus moralis de sacramento poenitentiae. $*&J 43ranger, >ierre,5ean #hansons. $'A&

4erchtold, 5oseph Die Bnvereinbarkeit der neuen pcpstlichen mit der bayerischen .taatsverfassung. $'*$ 4erchtold, 5oseph 9nton Das Eebet des 0errn nachgefbhlt. $'J% 4er3e, Th3ognoste de FpseudonymusG 6e nouveau visionnaire de "otterdam @ Tombeau (6e- du socinianisme 4ergamaschi, Eiuseppe @ /irey, E. Eiuseppe. #ompendio di storia fisica e morale dell!uomo 4ergmann, 7rnst Die deutsche :ationalkirche. $%A& 4ergmann, 7rnst Die natbrliche Eeistlehre. $%A* 4ergson, 0enri 7ssai sur les donn3es imm3diates de la conscience. $%$& 4ergson, 0enri ?atiIre et m3moire; essai sur la relation du corps L l!esprit. $%$& 4ergson, 0enri 6!3volution cr3atrice. $%$& 4eringerus, 7richus Discursus historico,politicus in tres sectiones distributus, quibus, demonstrato veri historici officio, errores scripturientium nostri aevi deteguntur et pariter remedium, quomodo eis obviari possit, ostenditur. $+$+ 4erkeley, Eeorge 9lciphron, or the minute philosopher. $*&) 4erlichius, ?atthias #onclusionum practicabilium secundum ordinem constitutionum divi 9ugusti electoris .axoniae discussarum, pars. 1, 11, 111, 1/, /. $+J' 4ernabeu, 9ntonio 5uicio historico,canonico,politico de la autoridad de las naciones en los bienes ecclesiasticos, o disertacion sobre la pertinencia de su dominio segun el espiritu invariable de la iglesia y los principios inconcusos del derecho publico. $')@ 4ernabeu, 9ntonio 7spa^a venturosa por la vida de la constitucion y la muerte de la inquisicion. $')@ 4ernabeu, 9ntonio #arta al illmo. se^or d. .imon 6opez arzobispo de /alencia. $')J 4ernard, 5ean,Fr3d3rique 7loge de l!enfer, ouvrage critique, historique et moral. $*+& 4ernard, 5ean,Fr3d3rique De l!\me et de son immortalit3, seconde partie. $**$ ?irabaud, 5ean,4aptiste de 4ernard, 5ean,Fr3d3rique ?onde (6e-, son origine et son antiquit3, premiIre partie. $**$ 4ernardus a 4ononia ?anuale confessariorum ordinis capuccinorum. $*&$ 4erneggerus, ?atthias Tuba pacis occenta scioppiano belli sacri classico. $+A& 4erenicus, Theodosius FpseudonymusG

4erneggerus, ?atthias Observationes historico,politicae HH/111, in academia argentoratensi olim publice praelectae, nunc ex bibliotheca viri alicuius amplissimi publico bono primum editae. $+J% 4ernheim @ 6acaze, F3lix. 9 6ourdes avec 8ola; pr3face 4ernier, 0 0umble remontrance au ". >. dom >rosper Eu3ranger abb3 de .olesmes sur la troisiIme lettre L ?gr. l!3vNque d!Orl3ans. $'J@ 4erniIres,6ouvigny, 5ean de @ D! 9rgentan, 6ouis,FranQois. 6e chr3tien int3rieur. 4erniIres,6ouvigny, 5ean de "Igle des associez L l!enfance de 53sus, modIle de perfection pour tous les estats. $+'% 4erniIres,6ouvigny, 5ean de 6es oeuvres spirituelles ou conduite asseur3e pour ceux, qui tendent L la perfection, divis3e en deux parties. $+%@ 4erruyer, 1saac,5oseph 0istoire du peuple de Dieu depuis son origine Pusqu!L la naissance du ?essie. $*A) 4erruyer, 1saac,5oseph 0istoire du peuple de Dieu depuis la naissance du ?essie Pusqu!L la fin de la synagogue. $*J& 4erruyer, 1saac,5oseph 0istoire du peuple de Dieu; troisiIme partie ou paraphrase litt3rale des 3pitres des ap_tres d!aprIs le commentaire latin du >. 0ardodouin. $*J' 4erruyer, 1saac,5oseph D3fense de la seconde partie de l!histoire do peuple de Dieu du p. 4erruyer, P3suite, contre les calomnies d!un libelle intitul3< >roPet d!instruction pastorale adress3e aux th3ologiens catoliques. $*J' 4erruyer, 1saac,5oseph "3flexions sur la foi, address3es L mr. l!archevNque de >aris. $*+& 4ert, >aul 6!instruction civique L l!3cole. $'') 4ertola, 9urelio "ime e prose, Eenova $*%*. $'$* 4ertrand, Fr. ? Trois lettres sur la question liturgique. $'+& .ophronius FpseudonymusG 4erzi, 9ngelo @ /angelo (>iccolo- ,, Deus charitas est. 4erzi, 9ngelo @ 9pocalisse (6!- ed il mistero eucaristico 4esoldus, #hristophorus Disputationum nomico,politicarum libri 111. $+$J 4esoldus, #hristophorus De iurisdictione imperii romani discursus ad praesentem reipublicae germanicae faciem accommodatus. $+$' 4esoldus, #hristophorus Templum iustitiae, sive de addiscenda et exercenda iurisprudentia dissertatio. $+)@

4esoldus, #hristophorus Dissertatio politico,iuridica de foederum iure. $+)A 4ettoni, 4artolomeo .toria delle rivoluzioni della repubblica cristiana con riflessioni analoghe. $'$* 4eugnot, 9uguste,9rthur 0istoire de la destruction du paganisme en occident. $'A* 4eumlerus, ?arcus @ Theodoretus. Dialogus 4eust, 1oachimus a Tractatus de sponsalibus et matrimoniis ad praxim forensem accommodatus. $+$A 4everegius, Euilelmus =.unodikon= sive pandectae canonum ss. apostolorum et conciliorum ab ecclesia graeca nec non canonicarum ss. patrum epistolarum< una cum scholiis antiquorum singulis quorum eorum annexis, et scriptis aliis huc spectantibus. $+*+ 4eza, Theodorus 1cones, id est verae imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium. $+)& 4ianchi, Eiovanni Discorso in lode dell!arte comica. $*J) 4ianchi,Eiovini, 9urelio 4iografia di frL >aolo .arpi teologo e consultore di stato della repubblica veneta. $'A* 4ianchi,Eiovini, 9urelio 1storia critica della chiesa greco,moderna e della chiesa russa di 7rmanno Eiuseppe .chmitt; versione dall!originale tedesco. >ropter notas interpretationi additas. $'&& 4ianchi,Eiovini, 9urelio .toria degli 7brei e delle loro sette e dottrine religiose durante il secondo tempio. $'&+ 4ianchi,Eiovini, 9urelio 7same critico degli atti e documenti relativi alla favola della papessa Eiovanna. $'&+ 4ianchi,Eiovini, 9urelio >ontificato di san Eregorio il grande. $'&+ 4ianchi,Eiovini, 9urelio #ritica degli evangeli. $'JA 4ianchi,Eiovini, 9urelio .toria dei papi. $'J+ 4ianchini, 9ndrea 1nstituzioni del diritto pubblico ecclesiastico accomodato alla pratica di /enezia dell!abe. 9.4. giureconsulto veneto. $**) 4ianco, Eiuseppe 6e psicopatie contagiose, saggio nosologico. $'*@ 4idenbachius, 1ohannes Yuaestionum nobilium hendecades 11, quibus tam suprema territorii, quam meri quoque imperii, quo ad nobiles soli imperatori subditos, aliaque iura et immunitates e s.r. imperii constitutionibus explicantur. $+@A

4ignami, >ietro 6e mie preghiere. $'+* 4ignon, 6ouis,>ierre Kdouard 6es cabinets et les peuples depuis $'$J Pusqu!L ce Pour. $')* 4ihl, Franciscus Dissertatio inauguralis iuridica de iure imperantis in personas et bona civitatis. $**+ 4ilstenius, 1oannes .yntagma philippo,rameum artium liberalium methodo brevi ac perspicua concinnatum. $+@$ 4ingham, 5oseph Origines ecclesiasticae, or the antiquities of the christian church. $*AA 4iscia, 4enedetto EiesR specchio dell!anima. $+'' 4iscia, 4enedetto 4revi documenti per le anime che aspirano alla perfezione cristiana. $+'' 4iscia, 4enedetto 1nsegnamenti spirituali per le monache. $+'' 4issus, 4ernardus #risis de probabilitate ex academia monachorum casinensium in monasterio s. #atharinae, Eenuae. $+%J ?onsa, :icolaus ?aria FpseudonymusG 4isterfeldius, 1ohannes 0enricus De uno Deo, >atre, Filio ac .piritu .ancto, mysterium pietatis contra 1ohannis #rellii, de uno Deo >atre, libros duos, breviter defensum. $+&A 4iverus, >etrus ?emoriale ad cardinalem de la #ueva e sacra #ongregatione sanctae inquisitionis circa querimoniam frivolam iansenianam dd.p.s.i. contra theses theologicas et libellum supplicem p.s.i. capellae reg. bruxell. concionatoris eiusdem de eodem ingesta tela et regesta. $+&$ 4iverus, >etrus ?emorial al serenissimo se^or cardinal 1nfante de 7spa^a, FincipiensG< .erenissimo .e^or, FfiniensG< #omo es /. #athol. "eal 9. $+&$ 4iverus, >etrus Doctoribus iansenianis s.p.d. =9d rem. 9d rem. Yuod nulla res est, omnino nihil est=. .. 9ug. $+&$ 4iverus, >etrus 9l eminentissimo y reverendissimo se^or cardinal de la #ueva de la congregacion de la s. inquisicion. Data en 4russelas, )+ enero $+&$. $+&$ 4i anko, 1gnaz 5oseph Bnzufriednen, (Die- in Oien mit 5osephs "egierung von 5.4. $*'& 4izault 6ettre 3crite L nonseigneur l!archevNque de "ouen, le... octobre $*$+, au suPet de la constitution Bnigenitus. $*$* 4lackburne, "ichardus /ita (Thomae 0obbes angli malmesburiensis philosophi-. $*@)

4lancard, >ierre,6ouis @ #ontroverse pacifique. 4lanchard, >ierre 6ouis "3ponse L une brochure intitul3e< 6a secte connue sous le nom de petite 3glise convaincue de schisme, d!erreur, de calomnie et de mauvaise foi. $')) 4lanchard, >ierre,6ouis #onvention du $$ Puin $'$* entre sa maPest3 trIs,chr3tienne et sa saintet3 >ie /11 d3velopp3e, ou introduction L l!histoire proPett3e de l!3glise concordataire continu3e. $')) 4lanchard, >ierre,6ouis #ommunion (De la- in divinis avec >ie /11. $')) 4lanchard, >ierre,6ouis France (6a- en $'$& et $'$J, ou lettre do ?.D.?. L ?.O. 4e . $')) 4lanchard, >ierre,6ouis Ktat (6!- politique et religieux de la France devenu plus d3plorable encore par l!effet du voyage de >ie /11 en ce pays; par l!auteur de la controverse pacifique. $')* 4lanchard, >laton #at3chisme de la nature, ou religion et morale naturelles. $')A 4lancus, 1oannes Divina sapientia arte constructa, ad cognitionem et amorem Dei acquirendum. $+A% 4lancus, 1oannes .apientiae 1oan. 4lanci examen, in quo eruditissimi viri peripateticae et communis doctrinae apologi dubia proponuntur et solvuntur. $+&) 4londeel, /alentinus 1oannes Dissertatio academica de legibus @ Oieling, 9braham. 9pologeticus 4londellus (4londel-, David @ 7xstrait de l!examen de la bulle du pape 1nnocent H. 4londellus (4londel-, David Opera omnia. $+J' 4lumauer, 9loys Elaubensbekcnntnis eines mit dem Tode ringenden ?annes. $*'+ 4lunt, 5ohn 5ames /estiges of ancient manners and customs discoverable in modern 1taly and .icily. $')* 4lyenburgius, Damasus /eneres blyenburgicae, sive amorum hortus in quinque areolas divisus et fragantissimis #H6/111 celeberrimorum poetarum flosculis refertus. $+@@ 4ocalosi, Eirolamo Dell!educazione democratica da darsi al popolo italiano. $'@J 4occalini, TraPano 6a bilancia politica di tutte le opere di TraPano 4occalini; il tutto illustrato dagli avertimenti del signor cavaliere 6udovico Du ?ay. $+*' 4occalini, TraPano #omentarii sopra #ornelio Tacito, come sono stati lasciati dall!autore. $+*%

4ochellus, 6aurentius Decretorum ecclesiae gallicanae libri /111. $+$@ 4fckelmannus, 1ohannes Fredericus Tractatu postumus de differentiis iuris civilis, canonici et hodierni. #ornelius /an 7ck 1 #tus edidit, recensuit et praefatione auxit. $*$% 4odin, F3lix "esum3 de l!histoire de France Pusqu!L nos Pours suivi de principes et moralit3s politiques applicables L l!histoire. $'A& 4odinus, 1oannes Bniversae naturae theatrum, in quo rerum omnium effectrices causae et fines contemplantur et continuae series quinque libris discutiuntur. $+)' 4oehmerus, 1ustus 0enningius @ Fleury, #laude. 1nstitutiones iuris ecclesiastici. 4oehmerus, 1ustus 0enningius 1nstitutiones iuris canonici tum ecclesiastici tum pontificii ad methodum decretalium nec non ad fora catholicorum atque protestantium compositae. $*&A 4oehmerus, 1ustus 0enningius .chilterius illustratus, seu emendationes et additamenta ad 1o. .chilteri institutiones iuris canonici, accesserunt origines praecipuarum materiarum iuris ecclesiastici. $*&% 4oggio, >ior #arlo 6a chiesa e lo stato in >iemonte, esposizione storico,critica dei rapporti fra la s. sede e la corte di .ardegna dal $@@@ al $'J& compilata su documenti inediti. $'JJ 4oileau, 1acobus De antiquo iure presbyterorum in regimine ecclesiastico. $+%@ FontePus, #laudius FpseudonymusG 4oileau, 1acobus 0istoria flagellantium de recto et perverso flagrorum usu apud christianos. $*@A 4oileau, lacobus 7piscoporum (De antiquis et maioribus- causis liber, auctore theologo parisiensi doctore sorbonico. $+*% 4oillot, 5oseph,?arcelin ?3langes sur quelques questions agit3es de mon temps et dans mon coin de pays. $'%@ 4ois, 5ules .atanisme (6e- et la magie. $'%+ 4oissardus, 1anus 1acobus 1cones quinquaginta virorum illustrium doctrina et eruditione praestantium ad vivum effictae cum eorum vitis descriptis. $+@J 4oissel, FranQois #at3chisme (6e- du genre humain, que sous les auspices de la nature et de son v3ritable auteur, qui me l!ont dict3, Pe mets sous les yeux et la protection de la nation franQaise et de l!7urope, 3clair3e. $*%$ 4oissonade, 5 9 6a bible d3voil3e. $'*A

4olgeni, /incenzo Dei limiti delle due potestL ecclesiastica e secolare; dissertazione postuma. Donec corrig. $'J@ 4olzano, 4ernard 7rbauungsreden fbr 9kademiker. $')' 4olzano, 4ernard 6ehrbuch der "eligions issenschaft; ein 9bdruck der /orlesungshefte eines ehemaligen "eligionslehrers an einer katholischen Bniversitct von einigen seiner .chbler gesammelt und heraus gegeben. $'A% 4ombelli, "occo 6!infallibilitL del romano pontefice ed il concilio ecumenico vaticano; dialogo fra un teologo ed un razionalista. $'** 4ombelli, "occo .toria critica dell!origine e svolgimento del dominio temporale dei papi scritta su documenti originali ed autentici. $'** 4on, ?aria dell!1ncarnazione @ ?aria dell!1ncarnazione 4on. .tati d!orazione mentale 4onafede, 9ntonio .ui legati e i luoghi pii laicali avulsi dalla suggezione de! vescovi e sulle opere di beneficenza in .icilia. $'&) 4onartes, Thomas #oncordia scientiae cum fide e difficillimis philosophiae et theologiae scholasticae quaestionibus concinnata. $++) 4onavino #ristoforo 6a filosofia delle scuole italiane, lettere al professore E.?. 4ertini. $'J) Franchi, 9usonio FpseudonymusG 4onavino #ristoforo 6a religione del secolo H1H. $'JA 4onavino #ristoforo 9ppendice alla filosofia delle scuole italiane. $'JA 4onavino #ristoforo .tudi filosofici e religiosi< Del sentimento. $'JJ 4onavino, #ristoforo @ Franchi, 9usonio 4onavino, #ristoforo .ignor (9l- canonico Eirolamo de EregorP vicario generale capitolare sostituto; Eenova )$ ottobre $'&%. $'&% 4onelli, E @ .iciliani, >ietro. Teorie sociali e socialismo 4onghi, "uggero 6a vita di EesR illustrata da '+ disegni dei migliori artisti. $'%) 4onicel, 1 #onsid3rations sur le c3libat des prNtres. $')* 4onini, Filippo ?aria 6!ateista convinto dalle sole ragioni. $+++ 4onnaeus, Franciscus Tractatus de ratione discendi. $+&' 4onnefille, #harles 6!homme irr3prochable en sa conversation, divis3 en trois parties. $++* 4onnefon, 5ean de 6e pape de demain. $''%

4onnefoy, 5ehan de FpseudonymusG /ers l!unit3 de croyance. $%@% 4onnefoy, 5ehan de FpseudonymusG 6e catholicisme de demain. $%@% 4onnefoy, 5ehan de FpseudonymusG 6es leQons de la d3faite, ou la fin d!un catholicisme. $%@% 4onomelli, Eeremia "oma e l!1talia e la realtL delle cose; ponsieri di un prelato italiano< opuscolo estratto dalla "assegna nazionale, an. H1, vo1. H6/1. Firenze, $ marzo $''%. $''% 4onsignore, .tefano #ommentari di .tefano 4onsignore, versi ed istruzioni in onore di lui $')' 4onucci, Francesco Fisiologia e patologia dell!anima umana. $'JJ 4oonen, 1acobus "ationes ob quas illustrissimus dominus archiepiscopus mechliniensis, 4elgii primas, a promulgatione bullae qua proscribitur liber cui titulus, #ornelii 1ansenii, episcopi iprensis, 9ugustinus, abstinuit, ex mandato regio allegatae ac catholicae maiestati exhibitae, e gallico in latinum translatae. $+J$ 4oonen, 1acobus 1acobus, Dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus mechliniensis, omnibus has visuris salutem. , :otum facimus quod, cum circa publicationem bullae Brbani /111 fel. rec. etc. Datum 4ruxellae die )% martii $+J$. $+J$ 4ordas,Demoulin, 5ean,4aptiste 6es pouvoirs constitutifs de l!3glise. $'J+ 4ordas,Demoulin, 5ean,4aptiste Oeuvres posthumes publi3es avec une introduction et des notes par F. 0uet. $'++ 4ordas,Demoulin, 5ean,4aptiste ?3langes philosophiques et religieux. $'++ 4ordas,Demoulin,5ean,4aptiste, et 0uet,FranQois 7ssais sur la r3forme catholique. $'++ 4ordier, 0enri, et #harton, 7douard 0istoire de France depuis les temps les plus anciens Pusqu!L nos Pours, d!aprIs les documents originaux et les monuments de l!art de chaque 3poque. $'+' 4orelli, Eiambattista .tudi filosofico,sociali< 1. 6a sola possibile religione dell!avvenire. 11. 9ppunti sociali sul matrimonio e sulla famiglia; con appendice. 111. .tudi sulla prostituzione. $'') 4orelli, >asquale >rincipii della genealogia del pensiero. $')+ 6allebasque FpseudonymusG 4orgo, #arlo ?emoria cattolica da presentarsi a sua .antitL; opera postuma. #osmopoli $*'@. $*'$

4orPon, #harles,7manuel #ompilation du droit romain, du droit franQois et du droit canon accommodez L l!usage d!apr3sent. $+%@ 4orn, 1gnatius de Opuscula continent< monachologiam, accusationem >hysiophili, defensionem >hysiophili, anatomiam monachi. #ollegit, edidit et praefatus est >. 9loysius ?artius FpseudonymusG. $*'& >hysiophilus, 1oannes FpseudonymusG 4ornitius, 1acobus Tractatus duo< 1. De maiestate politica et summo imperio eiusque functionibus. 11. De praemiis in republica decernendis, deque eorum generibus, differentiis et mutationibus. $+$% 4oronat @ .anz 4orremansius, 9ntonius /ariarum lectionum liber, in quo varia utriusque linguae auctorum loca emendantur, explicantur atque illustrantur, ritus prisci eruuntur et multa non ubique obvia docentur. $+*' 4orsini, 6orenzo "iflessioni sulle scienze sacre. $')$ 4frtius, ?atthias De natura iurium maiestatis et regalium, explicatio. $+$% 4oschi, Eiovanni Del pretismo e il progresso. $'&% 4osius, 1oannes 9ndreas .chediasma de comparanda notitia scriptorum. $*@$ 4osseboeuf, 6 9 6e syllabus sans parti pris. $''+ 4osseboeuf, 6 9 6!encyclique =1mmortale Dei=, le syllabus et la soei3t3 moderne. $''+ 4ossi, 6uigi @ "oscoe, Oilliam. /ita e pontificato di 6eone H. 4ossi, 6uigi #attolicismo (Del- della chiesa d!Btrecht e delle altre chiese di Olanda appellanti, o sia analisi critica e confutazione del libro che ha per titolo< .toria compendiosa dello scisma della nuova chiesa di Btrecht. $*'* 4ossi, 6uigi Della istoria d!1talia antica moderna. $')& 4ossii 6uigi 4ollandista (1l piccolo-, o atti e vite de! sant, di ciascun giorno. $')& 4ossius, 1oannes 9ngelus Tractatus de scrupulis et eorum remediis tum in universum, tum speciatim circa particulares materias. Donec corrig. $+*& 4ossuet, 5acques,43nigue >roPet de r3ponse L m. De Tencin, archevNque d!7mbrun, communiqu3 aux eccl3siastiques du diocIse de Troyes pour leur instruction. $*&J 4ost, 5ean,9ugustin Doctrine de l!Kcriture sur l!adoration de ?arie. $')) 4otelho, 5os3 de . 4ernardino .alvaQho de todos os innocentes pela redempQho de 5esus #hristo. $')&

4otsaccus, 1ohannes Opera omnia. $+J& 4otta, #arlo .toria d!1talia dal $*$% al $'$&. Donec corrig. $')J 4otta, #arlo 0istoire des peuples d!1talie. Donec corrig. $')* 4otta, #arlo .toria d!1talia, continuata da quella del Euicciardini sino al $*'%. $'AA 4ottaro, 4artolomeo .almi. $'J@ 4ottazzi, Francesco ?aria #atechismo repubblicano, ovvero veritL elementari su i diritti dell!uomo e sue conseguenze in societL, adattate alla capacitL de cittadini poco esperti. $'@& 4oudon, 0enri,?arie Dieu seul ou l!association pour l!int3rNt de Dieu seul. $+'' 4ouillet, ?arie,:icolas Dictionnaire universel d!histoire et de g3ographie. $'J) 4ouillon, 5 Euerre (6a- libre, traict3 auquel est d3cid3e la question, s!il est loisible de porter armes au service d!un prince de diverse religionX $+&) 4oulanger, :icolas,9ntoine "echerches sur l!origine du despotisme oriental; ouvrage posthume de mr. 4.5.D.>.7.#. FetG "echerches sur l!origine du despotisme oriental. .econde partie< Dissertations sur 7lie et 7noch, sur Ksope fabuliste, et trait3 math3matique sur le bonheur. $*+* 4oulanger, :icolas,9ntoine 6!antiquit3 d3voil3e par ses usages, ou examen critique des principales opinions, c3r3monies et institutions religieuses et politiques des diff3rens peuples de la terre. FOpus postumumG. $')A 4oullier, David,"enaud 6ettres sur les vrais principes de la religion, oR l!on examine un livre intitul3< 6a religion essentielle L l!homme. On y a Point une d3fense des pens3es de >ascal contre la critique de mr. de /oltaire, et trois lettres relatives L la philosophie de ce poZte. $*&J 4oureau,Deslandes, 9ndr3,FranQois @ "3flexions sur les grands hommes 4ourelly, E ?arco #ento biografie di fanciulli illustri italiani, con brevi cenni sulla storia d!1talia dal $@@@ al $'+*, proposti ad educazione ed esempio della gioventR. $'+' 4ourignon, 9ntoinette Toutes les oeuvres contenues en dix,neuf volumes. $++% 4ourreau,Deslandes, 9ndr3,FranQois "3flexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant. $*J' 4outauld, ?ichel ?3thode pour converser avec Dieu, par l!auteur du #onseil de la sagesse. $*)A 4outigny

@ 6e /ayer de 4outigny 4ouvet, FranQois,5oseph,Francisque Du pape. $'+& >hiloth3e FpseudonymusG 4ovio, Eiovanni #risto alla festa di >urim. $'%J 4ovio, Eiovanni .. >aolo; con prefazione e ritratto dell!autore. $'%J 4ovio, Eiovanni 1l millennio; tre atti con prefazione. $'%J 4oxhornius, ?arcus 8uerius 0istoria universalis sacra et profana a #hristo nato ad annum usque ..... 9ccessit novae huic editioni appendix proximorum sequentium annorum res complexa. $+*' 4oyer, >ierre /ie (6a- de ? de >aris diacre; 4ruxelles $*A$. $*A$ 4oyle, "obert .ome considerations touching the syle of the holy scriptures. $+%J 4oyle, "obert Of the seraphic love or motives and incentives to the love of Eod. $+%J 4oyle, "obert Of the high veneration man!s intellect o es to Eod. $+%J 4ozi, >aolo Tebaide sacra, nella quale con l!occasione di alcuni padri eremiti si ragiona di molte e varie virtR ed altre cose appartenenti al christiano. $+AA 4ozzelli, FranQois De l!union de la philosophie avec la morale. $'&J 4randi, Bbaldo 1l dormitanzio del secolo decimottavo, ossia esame critico sulla dissertazione intitolata< =6asciamo star le cose come stanno=. $*'% 4randimarte, Felice >anegirici sacri. $+*' 4rassac, 9 @ ?anuel biblique 4raudlacht, Eeorgius 7pitome iurisprudentiae publicae universae. $++) 4raun, Thomas 2rieg und Frieden, oder der 0ermesianismus und seine Eegner nebst einer klassischen 9bhandlung bber die /erleumdung. $'&J Frank, >eter >aul FpseudonymusG 4raun, Thomas 2atholische 9nt ort auf die pcpstliche 4ulle bber die 7mpfcngniss ?aric. $'J* 4raun, Thomas 2atholisches 9ndenken. $'J% 4raun, Thomas 2atholische 2irche ohne >apst. $'*$ 4raunius, 1ohannes (Text in 0ebre - id est vestitus sacerdotum hebraeorum sive commentarius amplissimus in 7xodi cap. HH/111 ac HH1H et 6evit. cap. H/1, aliaque loca s. scripturae quamplurima. $+'J 4reitinger, 5ohann 5akob 4ericht ob ein .ect lcnger chre als hundert 5ahr, auch as der alte und neue Elaub. $+)+

4r3mond, 0enri .ainte #hantal ($J*),$+&$-. $%$A 4rendel, .ebald 0andbuch des katholischen und protestantischen 2irchenrechts mit geschichtlichen 7rlcuterungen und steter "bcksicht auf die neuesten kirchlichen /erhcltnisse in den deutschen 4undesstaaten und namentlich im 2fnigreiche 4aiern. $')& 4renner, Friedrich Beber das Dogma; zugleich 4eant ortung der Frage< er ird seligX $'AJ 4renner, Friedrich :achtrag zur .chrift< Beber das Dogma. $'AJ 4renner, Friedrich Offener 4rief an 0rn. >rof. Troll. $'AJ 4ret, 9ntoine ?3moires sur la vie de mademoiselle de 6enclos par ?4. $*+J 4reulaeus, 0enricus De militia politica duplici, togata et armata; in cuius priori parte de advocatis, procuratoribus et notariis, in alteravero de vere armatis et martialibus militibus tractatur. $+@J 4reulaeus, 0enricus De renunciandi recepto more modoque, quem Eermaniae principum, comitum, baronum nobiliumque filiae, si quando nuptui collocantur, observare solent, succinta tractatio cum annexis duobus consiliis. $+$% 4riIre, 0enri 6ettre adress3e L monsieur l!abb3 >oucl3e, official dioc3sain de #hartres. $'*' 4riIre, 0enri 6e vrai mot de la situation pr3sente. $'*' >erdrix, Eeorges FpseudonymusG 4riffault, 7ugIne 6e secret de "ome au H1He. siIcle, $a le peuple, )a la cour, Aa l!3glise, illustr3 de )@@ dessins par les artistes les plus distingu3s. $'+) 4rigante, /ittorio :ovelli flori della vergine ?aria di 6oreto e santa casa sua. $+@@ 4riois, 5ules 6a tour .aint,5acques de >aris. $'+& 4rion, de 6a vie de la trIs sublime contemplative soeur ?arie de sainte Th3rIse, carm3lite de 4ordeaux. $*)J 4rochtonus (4roughton-, 0ugo Opera omnia. $+@' 4rognolus, #andidus ?anuale exorcistarum ac parochorum< hoc est tractatus de curatione ac protectione divina. $*)J 4ronchorst, 7verardus #enturiae duae =enantiofWnon= et conciliationes eorundem iuxta seriem pandectarum dispositae. $+$& 4ronchorst, 7verardus 9phorismi politici primo per 6ambertum Danaeum collecti, deinde multis exemplis illustrati. $+&+

4ronzini, #ristofano Della dignitL e nobiltL delle donne, dialogo. Donec corrig. $+)) 4rouZrius, ?atthaeus De populorum veterum ac recentiorum adorationibus; dissertatio. $*A* 4roughton, 0uges @ 4rochtonus, 0ugo 4roussais, FranQois,5oseph,/ictor De l!irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont 3tablis sur les bases de la m3dicine physiologique. $'A@ 4rou er, 0enricus De iure connubiorum apud 4atavos recepto libri duo, in quibus iura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. $+%@ 4ro ne, Thomas "eligio medici; the religion of a physician. $+&J 4roya, Franciscus >raxis criminalis seu methodus actitandi in criminalibus. $+'J 4rbckerus, 1acobus 0istoria critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. $*JJ 4ruckner, 0ieronymus @ ?aynard, Eerardus de. Decisiones novae tholosanae 4ruitte, 7douard ?es adieux L "ome; lettre L m. Euyard grand vicaire de mgr. de Tr3lissac, 3vNque de ?ontauban. $'&J 4rullaughan, Franciscus Dominicus Opusculum de missione et missionariis tractans. $*A* 4rbnings, #hristianus De silentio sacrae scripturae, sive de iis, quae in verbo divino. omissa aut praeterita vel sunt vel videntur, libellus; adiectae sunt in calce dissertationes aliquot affinis argumenti. $*J& 4runo, Eiordano Opera omnia. $+@@ 4ruodinus, 9ntonius #orolla oeconomiae minoriticae scholae .alomonis doctoris subtilis, sive pars altera manualis summae totius thelogiae speculativae. Donec corrig. $++* 4rusoni, Eirolamo 6a gondola a tre remi, passatempo carnevalesco. $++A 4rusoni, Eirolamo 1l carrozzino alla moda, trattenimento estivo. $++' 4rutus, .tephanus 1unius FpseudonymusG /indicae contra tyrannos, sive de principis in populum, populique in principem legitima potestate. )$ dec. $+$A @ 6anguet, 0ubertus 4ruys, FranQois 0istoire des papes depuis . >ierre Pusqu!L 4eno`t H111 inclusivement. $*J@

4ruys, FranQois 9rt (6!- de conna`tre les femmes avec une dissertation sur l!adultIre, par le chevalier >lante,9morer. $')+ 4ruzzoni, 4 9busi della giurisdizione ecclesiastica sul regno di :apoli. $**& 4uccellati, 9ntonio 6!allucinato; romanzo in tre libri. $'** 4uchmann, 5akob Die unfreie und die freie 2irche in ihren 4eziehungen zur .claverei, zur Elaubens und Ee issenstyrannei und zum. Dcmonismus. $'*A 4ucholtz, 9ndreas 0enricus De ecclesiae romano pontifici subiectae indulgentiis< tractatus theologicus. $*@& 4uddeus, #arl 5esus #hristus und die 7ssener, nacht den /isionen der 9ugustiner, :onne 9nna 2atharina 7mmerich. $''+ 4uddeus, 1oannes Franciscus Opera omnia. $*)& 4udovez, Oenceslaus #irculus horologii lunaris et solaris, hoc est brevissima synopsis, repraesentans continuam seriem praecipuarum ecclesiae et mundi mutationum. $+$' 4uen, OdSn de Tratado elemental de geologia. $'%J 4uen, OdSn de Tratado elemental de zoologia. $'%J 4uffi, 4enedetto @ #assiano, Eiovanni 4ugnion #at3chisme de l!3glise du .eigneur. $'+) 4uhle, 5ohann Eottlieb Eeschichte der neuern >hilosophie. $')@ 4uisson, Ferdinand 6a religion, la morale et la science; leur conflit dans l!3ducation contemporaine. $%@A 4blfingerus, Eeorgius 4ernhardus De harmonia animi et corporis humani maxime praestabilita ex mente 6eibnitii, commentatio hypothetica. $*)+ 4ulgarini, E 4 9ntonio .toppani e la civiltL cattolica. $''J 4ulgarini, E 4 Di una nuova accusa mossa dal cardinale 8igliara al sistema filosofico di 9ntonio "osmini. $''J 4ullus, Eeorgius Opera omnia, quibus duo praecipui catholicae fidei articuli de ss. trinitate et iustificatione explanantur. $*A* 4univa, Eiuseppe .tudii sovra il libro primo del progetto di codice civile presentato al senato del regno d!1talia. $'+A

4uno, loannes Bniversae historiae cum sacrae tum profanae idea. $++* 4unsen, #hristian #harles 5osias 0ippolytus and his age, or the doctrine and practice of the church of "ome under #ommodus and 9lexander .everus and ancient and modern christianity and divinity compared. $'JA 4uonafede, 9ppiano "itratti poetici, storici e critici di vari uomini di lettere. Donec corrig. $*J& De Faba, 9ppio 9nneo FpseudonymusG 4uonaiuti, 7rnesto .aggi di filologia e storia del nuovo testamento. $%$@ 4uonaiuti, 7rnesto 6a genesi della dottrina agostiniana intorno al peccato originale. $%$' 4uonaiuti, 7rnesto .ant! 9gostino. $%$' 4uonaiuti, 7rnesto Opera et scripta omnia. $%)& 4uonaiuti, 7rnesto "icerche religiose ("ivista-. $%)J 4uonaiuti, 7rnesto 6a #hiesa "omana. $%AA 4uonaiuti, 7rnesto >ietre miliari nella storia del cristianesimo. $%A+ 4uonaiuti, 7rnesto .toria del cristianesimo. $%&) 4uonaiuti, 7rnesto Opera et scripta omnia. $%&& 4uongiorni, Ferdinando 1l buon giorno. $+@$ 4urchardus, lohannes Diarium 1nnocentii /111, 9lexandri /1, >ii 111 et 1ulii 11 tempora complectens nunc primum publici iuris factum commentariis et monumentis quamplurimis et arcanis adiectis ab 9chille Eennarelli. F>ars prima et secundaG. $'J+ 4urdach, 2arl Friedrich Die >hysiologie als 7rfahrungs issenschaft. $'J$ 4ureau, >aul 6a crise des temps nouveaux; pr3face de m. 9lfred #roiset. $%@' 4urgess, "ichard 6ectures on the insufficiency of unrevealed religion and on the succeeding influence of christianity, delivered in the 7nglish chapel at "ome. $'AA 4urigny, 5ean @ 63vesque de 4urigny 4urlamacchi, :icolao /ita di 9rmando Eiovanni 6e 4outhillier di "ans3, raccolta da quella che ha scritta in lingua francese il signor abbate di ?arsollier. Donec corrig. $*$& 4urnet, Eilbert @ "eligion (6a vraie- d3montr3e par l!3criture sainte. 4urnet, Eilbert The history of the reformation of the church of 7ngland. $+''

4urnet, Eilbert 0istory of his o n times. $*A$ 4urnet, Eilbert Defence (9- of natural and revealed religion, being an abridgment of the sermons preached at the lecture founded by "ob. 4oyle. $*&+ 4urnetius, Thomas De statu mortuorum et resurgentium tractatus; adiicitur appendix de futura 1udaeorum restauratione. $*A) 4urnetius, Thomas De fide et officiis christianorum, liber posthumus. $*A) 4urnetius, Thomas Telluris theoria sacra, orbis nostri originem et mutationes generales, quas aut iam subiit, aut olim subiturus est, complectens. $*A* 4urnouf, 7mile 6a science des religions. $''$ 4urnouf, 7mile 6e catholicisme contemporain. $''$ 4uzenvall, :icolas #hoart de ?andement de monseigneur l!3vesque et comte de vidame de, Eerberoy, pair de France, sur la signature du formulaire. $++* #abanis, >ierre,5ean,Eeorges "apports du physique et du moral de l!homme. $'$% #abet, 7tienne 6e vrai christianisme suivant 53sus,#hrist. $'&' #adana, .alvatore Yuaresimale. $+J' #adana, .alvatore Dubii scritturali. Donec corrig. $++) #adorna, #arlo "eligione, diritto, libertL; della dondizione giuridica delle associazioni e dell!autoritL religiosa negli stati civili; edizione postuma curata dal generale #adorna, con cenni biografici del senatore ?. Tabarrini. $'%A #aevallos, 0ieronymus de @ #evallos, 0ieronymus de #ahagnet, 6ouis,9lphonse ?agn3tisme arcanes de la vie future d3voil3s. $'J$ #ahagnet, 6ouis,9lphonse Euide du magn3tiseur ou proc3d3s magn3tiques d!aprIs ?esmer, >uys3gur et Deleuze. $'J$ #aillet Bnion g3n3rale dans le clerg3 s3culier du sacerdoce et du mariage. $'*& #ala, #arolus De contrabannis clericorum in rebus extrahi, prohibitis a regno neapolitano. $+J$ #alamassi, 6uigi 1l compendio della storia, d!1talia di 7ugenio #omba intieramente rifatto< 1l medio evo. 1 tempi moderni. $'%& #alamassi, 6uigi 6!1talia nell!etL di mezzo. $'%&

#alandrini, .cipione Trattato dell!origine delle heresie e delle schisme, che sono nate nella chiesa di Dio e de! rimedii. che si devono usare contra di quelle, cioI della scomunica e della potestL del magistrato civile, fatto in cinque lettioni. $+@J #alcaterra, :icola .aggio di cosmogonia e cosmologia, ovvero dell!origine ed organizzazione de! sistemi mondani. $'&@ #aldori, #arlo Del sacro santo sacrificio della messa, per li sacerdoti novelli e por quelli che sono prossimi alla dignitL sacerdotale. $+%@ #alenus, 0enricus @ Fromondus, 6ibertus #alixtus, Eeorgius Opera omnia. $+%) #allet, 9uguste 6!enfer. $'+) #alvi, #arlo 6egislazione (Della umana- sulle nozze dei cittadini cattolici. $*'* #alvinus (2ahl-, 1ohannes 6exicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici. $+J% #ambronne, de 6ettre 3crite L monseigneur l!3vNque de 4eauvais, le J nov $*$+. $*$* #amdenus, Euilielmus @ 9nglica, normannica #amerarius, 1oannes >hilosophia moralis christiana continens tres dissertationes< 1. De rectitudine et pravitate actuum humanorum; 11. De libero arbitrio; 111. De concursu divino. $+J& #amerarius, >hilippus Operae horarum subcisivarum sive meditationes historicae. $+@@ #aminata, #ristoforo #onversationi famigliari frL due forestieri sul punto della vera ed unica religione christiana, studio molto utile e necessario per confondere e convertire gl!eretici ostinati. $*$) #ammarata et >oyo, >hilippus "esponsa legalia decisiva. $+'* #ampiglia, 9lessandro Delle turbulenze della Francia in vita del re 0enrico il grande; libri H. Donec corrig. $+)$ #ampiglio, Eiovanni .toria generale dell!1talia dagli antichissimi tempi fino a di nostri con brevitL esposta e considerata. $'A' #ampomanes, >edro "odriguez Tratado de la regalia de amortizacion. $')J #anal, ?elchior 7l3ments de psychologie concrIte et de m3taphysique. $%@% #anale, Floriano Del modo di conoscer et sanar i maleficiati et dell! antichissimo et ottimo uso del benedire; trattati due. $*@*

#andidus, >antaleo 7pitaphia antiqua et recentia. $+@& #andidus, >antaleo 9nnales seu tabulae chronologicae. $+@& #anestrini, Eiuseppe @ Euicciardini, Francesco. Opere inedite #annella, .alvatore :ecessitL (Della- ed utilitL del matrimonio degli ecclesiastici. .i aggiunge una lettera a! sovrani cattolici con una dissertazione sopra il celibato, e il progetto dell! abate di s. >ierre. $**$ #anzius, 1sraZl Eottlieb #ompendium theologiae purioris, in quo instis definitionibus veritates theologicae determinantur, determinatae ex oraculis demonstrantur. oracula vindicantur; accedit singulis articulis doctrinae momentum, consensus cum libris confessorum veritatisque, ad corda, tyronum in consectariis practicis vivacior adplicatio. $**) #anzius, 1sraZl Theophilus >hilosophiae leibnitianae et olffianae usus in theologia per praecipua fidei capita; praemittitur dissertatio de ratione, natura et gratia, auctore 1. Th. #. $*A* #apecelatro, Eiuseppe Discorso istorico,politico dell!origine, del progresso e della decadenza del potere de! chierici su le signorie temporali con un ristretto dell!istoria dere due .icilie. $*'% #apecelatro, Eiuseppe "iflessioni sul discorso istorico,politico dell!origine, del progresso e della decadenza del potere de! chierici su le signorie temporali con un ristretto dell!istoria delle due .icilie; dialogo del signor #ensorini italiano col signor "amour francese. $*%& #apellis, Franciscus ?aria de #irculus aureus seu breve compendium caerimoniarum et rituum, quibus passim ad suas et proximi utilitates presbyteris uti contingit. $*)& #appelletti, Eiuseppe #ontro lo anonimo autore del libello intitolato< 1l mechitarista di .. 6azzaro di /enezia; breve risposta nella sua specialitL. $'JA #appelletti, Eiuseppe 1 gesuiti e la repubblicca di /enezia, documenti diplomatici pubblicati per la prima volta con annotazioni storiche. $'*A #appelletti, Eiuseppe 4reve corso di storia di /enezia condotta sino ai nostri giorni a facile istruzione popolare. $'*& #appellus, 6udovicus @ .yntagma thesium #araccioli, 6ouis,9ntoine de 6angage (6e- de la religion, par l!auteur du langage de la raison. Donec corrig. $*%) #araffa, /incenzo #amino del cielo overo prattiche spirituali, parte 11. Donec corrig. $+J$ .idereo, 6uigi FpseudonymusG

#aramuel, loannes 9pologema pro antiquissima et universalissima doctrina de probabilitate, contra novam, singularem, improbabilemque d. >rosperi Fagnani opinationem. $++& #arancini, Francesco "icuperazione (6a- delle due sovranitL; orazione scritturale all!assemblea romana. $'J@ #arancini, Francesco .ulla costituente romana, discorso preparatorio alla elezione, ossia programma di desiderii. $'J@ #aravita, :iccolU 1us (:ullum- pontificis maximi in regno neapolitano; dissertatio historico,iuridica. $*$@ #aravita, :iccolU "agioni a pro della fedelissima cittL e regno di :apoli contr!al procedimento straordinario nelle cause del .ant!Officio, divisate in tre capi. $*$@ #arboni, Francesco 6e piaghe dell!hebraismo, scoperte nuovamente col lume delle piR preziose dottrine d!antichi scrittori cattolici, hebrei, e gentili. $+*@ #arega, Francesco .u la legge del divorzio; dissertazione. $'$* #arerius, 9lexander De potestate romani pontificis, libri duo. Donec corrig. $+@@ #arletti, Eiuseppe 1ncendio (6!- di Tordinona, poema eroicomico con alcune annotazioni. $*'$ #arli, 1sidoro De beneficii ecclesiastici, laicali e misti. Donec corrig. $'A+ #armignani, Eiovanni 9lessandro 6ezione (Bna- accademica sulla pena di morte detta nella universitW di >isa il $' marzo $'A+. $'A* #arolus ab 9ssumptione >entalogus diaphoricus, sive quinque differentiarum rationes ex quibus verum iudicatur de dilatione absolutionis ad mentem gemini ecclesiae solis ss. 9ugustini et Thomae. Donec corrig. $+'& #aron, 6ouis,0ilaire 6a vraie doctrine de sainte 3glise catholique sur le salut des hommes, suivi d!un appendice sur le sort des enfants morts dans le p3ch3 originel. $'J+ #aronus, "aymundus 9postolatus evangelicus missionariorum regularium per universum mundum. Donec corrig. $++$ #arov3, Friedrich Oilhelm Der .aint,.imonismus und die neuere franzfsische >hilosophie. $'AJ #arov3, Friedrich Oilhelm 2osmorama; eine "eihe vou .tudien zur Orientirung in :atur, Eeschichte, .taat, >hilosophie und "eligion. $'AJ #arov3, Friedrich Oilhelm dber das #oelibatgesetze des remisch,katholischen 2lerus; erste 9btheilung< Bnpartheilische 4etrachtungen aus dem 1talicnischen mit

7inleitung, 9nmerkugen und 8usctzen; z eite 9btheilung< /ollstcndige .ammlung der #oelibatgesetze mit 9nmerkungen. $'AJ #onsiderazioni imparziali sopra la legge del celibato #arov3, Friedrich Oilhelm Die letzten Dinge des rfmischen 2atholicismus in Deutschland. $'A+ #arpovius, 1acobus Theologia revelata dogmatica, methodo scientifica adornata. $*J& #arpzovius, 4enedictus /indiciae pacificationis osnabruccensis et monasteriensis a declaratione nullitatis articulorum, arrogantiae pontificum temerariae praeiudicialium, impudenter satis et audacter attentata ab 1nnocentio papa H. $+J& ?ontesperato, 6udovicus de FpseudonymusG #arpzovius, 4enedictus Decisiones illustres, saxonicae rerum et quaestionum forensium, partes tres. $+JJ #arpzovius, 4enedictus >ractica nova imperialis saxonica rerum criminalium in partes 111 divisa. $+JJ #arpzovius, 4enedictus #ommentarius in legem regiam Eermanorum sTve capitulationem imperatoriam iuridico,historico,politicus. $+JJ #arpzovius, 4enedictus #enturiae iuridicarum positionum de iuribus foeminarum singularibus. $++$ #arpzovius, 4enedictus 1urisprudentia ecclesiastica, seu consistorialis rerum et quaestionum in principis electoris .axoniae senatu ecclesiastico et consistorio supremo decisarum definitiones exhibens. $*$& #arpzovius, 1oannes 4enedictus (filius@ .chickardus, Oilhelmus. lus regium 0ebraeorum #arpzovius, 1oannes 4enedictus (pater- 1sagoge in libros ecclesiarum lutheranarum symbolicos. $+*% #arrara, .cipione #lero (1l- e cattolici di /altellina (alla santitL di n. s. papa Eregorio H/-. $+)) #arriere, Franciscus 0istoria chronologica pontificum romanorum cum praesignatione futurorum ex s. ?alachia. Donec corrig. $+%* #arriere, ?oriz "eligifse "eden und 4etrachtungen fbr das deutsche /olk. $'J* #arrozzi, Eiuseppe 6e prescrizioni sul diritto del matrimonio con i commenti a ciascun articolo, estratti dal commentario sul codice civile universale del sig. 8eiller con alcune addizioni. $'$* #artesius, "enatus @ Descartes, "enatus

#ary, 7d ard The catechist catechized, or loyalty asserted in vindication the oath of allegiance against a ne catechisme set forth by a father of the society of 5esus. $+') 4rontius, 9dolphus FpseudonymusG #asalicchius, #arolus Tuta conscientia, seu theologia moralis, in qua quid possit vel non possit fieri tuta conscientia in quibusdam selectissimis conscientiae casibus statuitur. Donec corrig. $+') #asalis, 4ernardo 6ibro di lettura per popolo italiano. $''$ #asangian, >lacido "isposta finale degli orientali agli occidentali. $'*A #asanova de .eingalt, 5acques ?3moires 3crits par lui,mNme. $'A& #asaubonus, 1saacus De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes H/1, ad cardinalis 4aronii prolegomena in annales et primam eorum partem. $+$& #asaubonus, 1saacus 7pistolae quotquot reperiri potuerunt nunc primum iunctim editae; adiecta est epistola de morbi eius mortisque causa< deque iisdem narratio "aphaelis Thorii. $+&@ #asimirus, Tolosas 9tomi peripateticae, sive tum veterum, tum recentiorum atomistarum placita ad neotericae peripateticae scholae methodum redacta, tomus 11, 111, 1/, /, /1. Donec corrig. $+'@ #asmannus, Otto Opera omnia. $+@$ #asonus, :icolaus @ #harlas, 9ntonius. Tractatus de libertatibus ecclesiae gallicanae #assander, Eeorgius Opera, quae reperiri potuerunt omnia, epistolae H#/11 et colloquia 11 cum anabaptistis, nunc primum edita. $+$* #assani, Eiacomo @ "innovamento (1l- cattolico. #assani, Eiacomo Delle principali questioni politiche,religiose; vol. 1; Dei rapporti fra la #hiesa e lo .tato. $'*) #assiano, Eiovanni Opera delle costitutioni et origine de monachi et de remedii et cause de tutti li vitii, tradotta por fra 4enedetto 4uffi di latino in volgare. Donec corrig. $+*A #assianus a . 7lia #entum historiarum examen cum sententia definitiva in utroque iure et pro utroque foro, seu decisiones theologico,legales. Donec corrig. $+'A #assianus a . 7lia Theologia moralis expurgata et ordine alphabetico disposita. $+'J #astelar, 7milio @ Danton, E. 0istoria general de la masoneria #astellio, .ebastianus @ Thomas 2empisius. De imitando #hristo

#asti, Eiambattista :ovelle amene. $'@& #asti, Eiambattista Eli animali parlanti, poema epico diviso in ventisei canti; aggiuntivi in fine quattro apologhi. $'@J #astiglione, 4aldessar 1l cortegiano. $+$' #astillo .otomayor, 1oannes del De tertiis debitis catholicis regibus 0ispaniae ex fructibus et rebus omnibus, quae decimantur. $+&+ #atani, Francesco .averio >apa (1l-, o siano ricerche sul primato di questo sacerdote. $*'J #atani, Francesco .averio >rogetto di riforma dell!obbligo del digiuno in quanto riguarda la qualitL e la quantitL dei cibi umilmente indirizzato a .... il sommo pontefice regnante. $*'' #attaneus, Octavius #ursus philosophicus, tomus 1/, complectens quaestiones et disputationes in universam. 9ristotelis metaphysicam. Donec corrig. $+*% #atumsyritus, 1oannes 4aptista Opera omnia, quae non sunt ab auctore recognita et "omae impressa. $+A+ #aulet, 7tienne,FranQois de ?andement sur la signature du formulaire donn3 L >amiers le dernier Puillet mille six cent soixantecinq. $++* #auzons, Th de FpseudonymusG 0istoire de l!inquisition en France. $%$) #avaciocchi, Eiuseppe >adre >io da >ietralcina , 1l fascino e la fama mondiale di un umile e grande francescano. $%)+ #avalieri, >ietro #oncordia della ragione con alcune importantissime veritL cattoliche; discorso. $'&% #avallarius, Dominicus #ommentaria de iure canonico, opera posthuma. $'$* #avallarius, Dominicus 1nstitutiones iuris canonici, quibus vetus et nova ecclesiae disciplina enarratur. $'$* #avallarius, Dominicus 1nstitutiones iuris caninici in tres partes ac in sex tomos distributae. $'$* #ave, Euilielmus Opera omnia. $+%A #averni, "affaello De! nuovi studi della filosofia, discorsi a un giovane studente. $'*' #ayet, >ierre,/ictor >alma #hronologie sept3naire de l!histoire de la paix entre les roys de France et d!7spagne, contenant les choses plus m3morables depuis le commencement de l!an $J%' Pusques L la fin de l!an $+@&. $+@J

#aylus, #harles Eabriel de ThubiIres de 6es oeuvres. #ologne ?D##61. $*JA #aylus, #harles,Eabriel de ThubiIres de 6ettre do monseigneur l!3vNque d!9uxerre L monseigneur l!3vNque de .oissons L l!occasion de ce que ce pr3lat dit de lui dans sa premiIre lettre L monseigneur l!3vNque do 4oulogne. ?D##HH11. $*)A #aylus, #harles,Eabriel de ThubiIres de ?andement de monseigneur l!3vNque d!9uxerre, qui d3fend de r3citer l!office imprim3 sur une feuille volante, qui commence par ces mots< Die HH/ maii, in festo s. Eregorii /11 papae et confessoris. $*)% #aylus, #harles,Eabriel de ThubiIres de ?andement de monseigneur l!3vNque d!9uxerre L l!occasion du miracle op3r3 dans la ville de .eignelay de ce diocIse le + Panvier $*AA. $*A& #aylus, #harles,Eabriel de ThubiIres de 6ettre de monseigneur l!3vNque d!9uxerre L monseigneur l!3vNque de ?ontpellier L l!occasion de ce que ce pr3lat dit de lui dans son mandement en date du $ Puillet $*&). $*&J #aylus, #harles,Eabriel de ThubiIres de 6ettre (.econde- de monseigneur l!3vNque d!9uxerre L monseigneur l!3vNque de ?ontpellier L l!occasion de la r3ponse de ce pr3lat en date du $ avril $*&&. $*&+ #azal, 7dmond .ainte TherIse. $%)$ #ecchetti, 4artolomeo 6a repubblica di /enezia e la corte di "oma nei rapporti della religione. $'*J #ellarius, #hristophorus Dissertationes academicae varii argumenti in summam redactae cura et studio 1o. Eeorgii Oalchii, qui et dissertationem de auctoris vita et scriptis item indices copiosiores adiecit. F9ccessitG appendix duarum dissertationum, quarum auctores respondentes sunt et sub praesidio tantum #ellarii habitae< prior de excidio .odomae auctore 1o. Euilielmo 4aiero discussa, posterior de >athmo 6utheri ab 9ugustino 9ntonio habita. $*A) #ellarius, #hristophorus 0istoria universalis breviter ac perspicue exposita, in antiquam et medii aevi ac novam divisa, cum notis perpetuis. $*A) #ellarius, #hristophorus >rogrammata varii argumenti oratoriis exercitiis in citicensi lyceo praemissa, eiusdemque orationes ibidem in illustriore consessu recitatae. $*A) #ellotius, 6udovicus De hierarchia et hierarchis libri 1H, in quibus pulcherrima dispositione onmes hierarchici gradus et ordines explicantur. Donec corrig. $+&$ #ellotius, 6udovicus 0istoria Eotteschalci si praedestinationi in libros quinque distincta, quibus accedit appendix miscellanea ex opusculis nondum editis aliisque tractatibus historiae lucem allaturis collecta. >ropter appendicis miscellaneae opusculum 1/< de libero arbitrio. $*A$ #Ine, #harles

@ 7tat (De l!- de l!homme aprIs le p3ch3 #enedo, >etrus >racticae quaestiones canonicae et civiles, desumptae ex codicibus manuseriptis >etri #enedo, recognitae et auctae ab eius germano frate loanne 0ieronymo. Donec corrig. $+&A #ensorinus FpseudonymusG Furfur logicae verneianae. $*JA #entomani, 9scanio :ota a prU del sacerdote Eiuseppe :ardelli, nella quale si dimostra che non doveasi interporre l!7xequatur regio al decreto di "oma destinante visitatore apostolico della diocesi d!Oria monsignor 6agatti di 4itonto. $*A* #entomani, 9scanio "agioni a prU de! frati minori osservanti della provincia di s. :icolU di 4ari con le quali si dimostra non doversi eseguire il breve, in cui viene eletto il p. 4onaventura di 4isceglia provinciale. $*A* #eppi, :icola Eirolamo 6a scuola mabillona, nella quale si trattano quei studi, che possono convenire agl!ecclesiastici, ora aperta a tutti li religiosi d!1talia. $*AJ #erati Des dangers du c3libat et de la n3cessit3 du marriage des prNtres. $'A& #erati Des usurpations sacerdotales, ou du clerg3 en opposition avec les principes actuels de la soci3t3, et du besoin de ramener le culte catholique L la religion primitive, pr3c3d3 du r3cit de la mission du p. Farina L 9Paccio. $'A& #erdan, 5ean,>aul de 7urope (6!- esclave, si l!9ngleterre ne rompt ses fers. $*@' #erfvol, de 6a gamologie ou l!3ducation des filles destin3es au mariage; ouvrage dans lequel on traite ele l!excellence du mariage, de son utilit3 politique et de sa fin et des causes qui le rendent heureux ou malheureux. $*') #erri, Brbano 9n account of the state of the roman,catholic religion throughout the orld, ritten for the use of 1nnocent H1, no first translatated from an authentic italian ?.. ith a large dedication to the present pope, by "ichard .teele. $*$% #erruti, Eiuseppe 6a chiesa cattolica e l!1talia; storia ecclesiastica e civile dalla venuta di san >ietro, principe degli apostoli, a "oma, sino all!anno A@ del fortunoso pontificato di >io 1H. $'*' #evallos, 0ieronymus de .peculum aureum opinionum communium contra communes, tomus quartus. $+$& #evallos, 0ieronymus de Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis et inter personas ecclesiasticas. $+)& #evasco, Eiovanni Eiacomo 6a quaresima dell!anima; meditazioni. Donec corrig. $*$A #habauty, 7 9 "3sum3 du systIme de la r3novation. $'%&

#habauty, 7 9 7tud3s scripturales, patristiques, th3ologiques et philosophiques sur l!avenir de l!3glise catholique, selon le plan divin, ou la r3g3neration de l!humanit3 et la r3novation de l!univers. $'%+ #habauty, 7 9 6e systIme de la r3novation n!a pas 3t3 condamn3 en lui,mNme par l!3glise. $'%+ #habauty, 7 9 7tat de la question eschatologique ou des choses finales au H1He siIcle, et le systIme de la r3novation. 6!encyclique sur les 3tudes bibliques et ce systIme. $'%+ #habauty, 7 9 Discussion du systIme de la r3novation; revue mensuelle. $'%+ #haho, 5 9ugustin >aroles d!un voyant en r3ponse aux paroles d!un croyant, de m. l!abb3 De 6a ?ennais. $'AJ #haho, 5 9ugustin >hilosophie des r3v3lations adress3e L m. le professeur 6erminier. $'A+ #haillot, 5 6ouis Kglise (6!- et la r3publique, avec une pr3face par #orentin Euyho. $'** #haillot, 5 6ouis >ie /11 et l3s P3suites d!aprIs dos documents in3dits. $'') #hais, #harles 4ible (6a sainte-, ou le vieux et le nouveau testament avec un commentaire litt3ral compos3 de notes choisies et tir3es de divers auteurs anglois. $*&J #hais, #harles 6ettres historiques et dogmatiques sur les Pubil3s et les indulgences, L l!occasion du Pubil3 universel, c3lebr3 L "ome par 4eno`t H1/, l!an ?D##6 et 3tendu L tout le monde catholique,romain en ?D##61. $*+@ #haix de .ourcesol, Euillaume 6ivre (6e- des manifestes, oR l!on trouve d3velop3 par les lumiIres de la raison et des divines Kcritures< $. quelles sont les v3ritables causes de notre 3tonnante r3volution; ). quelle doit en Ntre l!issue. $'@+ #halles, "obert de FranQoises (6es illustres-; histoires v3ritables. $*)) #hamberlayne, 7d ard 9ngliae notitia, or the present state of 7ngland. $*AA #hapuzeau, .amuel 7urope (6!- vivante, ou relation nouvelle historique et politique de tous ses estats selon la face qu!ils ont sur la fin de l!ann3e ?D#6H/1. $+*& #harlas, 9ntonius Tractatus de libertatibus ecclesiae gallicanae, editio tertia, "omae ?D##HH, F>raemittiturG 9ntonii #harlas vita auctore :icolao #asono. >ropter vitam primo volumini praemissam. $*)$ #harlier, 6ouis 7ssai sur le problIme th3ologique. $%&) #harron, >ierre De la sagesse, en trois livres. $+@J

#harton, 7douard @ 4ordier, 0enri. 0istoire de France #hassaing, 4runo >rivilegia regularium, quibus aperte demonstratur regulares ab omni ordinariorum potestate exemptos esse, nec non in utraque hierarchia iurisdictionis et ordinis locum habere. $++$ #haussard, >ierre,5ean,4aptiste FNtes et courtisanes de la ErIce, suppl3ment aux voyages d!9nacharsis et d!9ntenor. $')+ #hauvelin, 0enri,>hilippe de 7xamen impartial des immunit3s eccl3siastiques, contenant les maximes du droit public et les faits historiques qui y ont rapport. $*J$ #hauvelin, 0enri,>hilippe de Tradition des faits, qui manifestent le systIme d!ind3pendance, que les 3vNques ont oppos3 dans les diff3rents siIcles aux principes invariables de la Pustice souveraine du roi sur tous ses suPets indistinctement. $*JA #henu, Dominique Bne 3cole de th3ologie< 6e .aulchoir. $%&) #herubin de . ?arie "upp3 6a v3ritable d3votion L la mIre de Dieu 3tablie sur les principes du christianisme et reduite en pratique, divis3e en trois parties. Donec corrig. $+%' #hevalier, 1 > 6!\me au point de vue de la science et de la raison. $'++ #hev3, #harles,FranQois ?ot (6e dernier- du socialisme par un catholique. $'J) #hevignard, 9ntoine,Th3odore :ouveau spectacle de la nature, contenant des notions claires et pr3cises et des d3tails int3ressants sur les obPets dont l!homme doit Ntre instruit, suivi d!un expos3 simple de la morale universelle. $')J #hiaromanni, 6eopoldo 9pologia del diritto territoriale dei parrochi; voto legale. $'JA #hiavetta, 1oannes 4aptista Trutina, qua 1. 4alli setentia eo libro contenta, cuius titulus est< 9enigma dissolutum de modo exsistendi #hristi D. sub speciebus panis et vini, ad aequissimum examen expenditur. $+JJ #hieco, Francesco Dell!ufficio della letteratura italiana nel secolo H1H; studio storico, letterario. $'+& #hies, "amon @ ?iralta, #onstancio. ?emorias de un cl3rigo pobre #hiesa, .tephanus 7pistolica dissertatio scoti,thomistica super facti quaestione, utrum doctor angelicus docuerit b. /irginem fuisse immunem a peccato originali, cui accessit duplex dissertatio circa b. /irginis conceptionem. Donec corrig. $*)' #hirulli, 1sidoro 1storia cronologica della Franca ?artina cogli avvenimenti piR notabili del regno di :apoli. $*J$

#horier, :icolaus .atirae sotadicae de arcanis amoris et veneris. $+%& .igaea, 9loysia FpseudonymaG #horier, :icolaus 7legantiae latini sermonis, seu 9loisia .igaea Toletana de arcanis amoris et veneris adiunctis fragmentis quibusdam eroticis. $*$+ ?eursius, 1oannes FpseudonymusG #houilly, 6 #arnet du petit citoyen; r3sum3s d!instruction morale et civique; cours moyen et sup3rieur. $%$) #hoveronius, 4ermondus 1n sacrossanctioris lateranensis concilii (concordata vocant- titulum de publicis concubinariis commentarii. Donec corrig. $+@A #hoyseul du >lessy,>aslain, Eilbert de 7pistola ad d. ?artinum .teyaert de potestate ecclesiastica. $+'' #hoyseul du >lessy,>raslain, Eilbert de Ordonnance de monseigneur l!3vesque de #omenge sur la publication, qu!il a faicte dans le synode dioc3sain de #omenge le % octobre $+JA, de la constitution de notre trIs,sainct pIre le pape 1nnocent H, portant censure de cinq propositions touchant la gr\ce et le franc,arbitre. $+J& #hrismann, >hilippus :erius "egula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum. $'+% #hristenius, 1ohannes De causis matrimonialibus dissertationes. $+'' #iabatta #amillo @ Oeiss, FranQois,"odolphe. >rincipi filosofici, politici e morali, con note #iaffoni, 4ernardino 9pologia in favore de! santi padri, contra quelli che nelle materie morali fanno de! medesimi poca stima; opera postuma. $*@$ #iammaricone, Filippo 0istoria sagra di s. /eneranda >arasceve, cittadina di .ezza. Donec corrig. epistola ad academicos setinos. $*@* #icchitti,.uriani, Filippo 6a religione nella scienza e la tirannide della coscienza, con prefatione di E.4. .avarese. $''J #icogna, ?ichele 9mbrosia celeste, o soave cibo dell!anima contemplativa. $+'A #icogna, ?ichele 6!amore immenso di EiesR manifestato ne! duri patimenti della sua amara passione. $+'A #icogna, ?ichele Fontana del divino amore. $+'A #icogna, ?ichele "icreationi de cielo espresse nelle narrationi di varie vite dei santi. $+'A #icogna, ?ichele Tributi di pietL, o sia raccolta di varie divotioni da farsi da! fedeli. $+%@ #icogna, ?ichele Fiamme d!amor divino dell!anima desiderosa di fare tutto il bene, e d!impedire tutto il male. $+%@

#icogna, ?ichele >ascoli di devotione, all!anime desiderose di perfettione christiana. $+%@ #icogna, ?ichele ?emorie funeste de! fatti dolorosi occorsi nella passione dell!unigenito figlio di Dio. $+%@ #icogna, ?ichele #hristo EiesR appassionato, ovvero contemplationi fruttuose per indirizzar l!anima nello spirito. $+%$ #icogna, ?ichele 1dea del cor humano rappresentata in figure unite a! divoti soliloqui. $*@) #icogna, ?ichele .acri trattenimenti, che contengono varie considerationi sopra la passione di n. s. EiesR #hristo. $*$$ #icognini, Eiacinto 9ndrea 6a forza dell!amicitia; opera tragica. $+** #icuto, 9ntonio 1l concilio vaticano sta in mezzo agli estremi. F"ivista universale. vol. H1/ H/, fasc. $@*,$$AG. $'*A #icuto, 9ntonio 6a religione e i partiti estremi; studii. $''$ 9rasieve, #andido FpseudonymusG #iocci, "affaele 9 narrative of iniquities and barbarities practised at "ome in the $%th century. $'&J #ioffius, >etrus Yuaestiones quatuor de sacris figurativis; epistola item una cum appendicibus quibusdam. $+A& #isnerus, :icolaus De Otthone tertio imp. eiusque instituto conciliorum imperatoriorum et septem viris electoribus oratio; de Frederico 11 imp., necnon de #onrado ultimo sueviae gentis principe, quem 1tali #onradinum vocant, orationes elegantissimae. $+$$ #lapmarius, 9rnoldus Opera omnia. $+@' #laraz, 5ules 6e mariage des prNtres. $%$) #larius, 7ugenius Diotrephes, sive spiritus et opera Theodori #ockil accurate descripta et iustificando clero eum in vicarium apostolicum non recipienti in lucem data. $*@* #lasen, Daniel De iure aggratiandi liber unus. $++$ #laude, 5ean Opera omnia. $+*$ #laudius 6a science populaire; simples discours sur toutes choses. $'&' #lavestain, Ferdinando 9pologia in difesa d!una dottrina del signor dottor >ietro #onti, romano, sinistramente da alcuni in /enetia qualificata. $+J'

#lavier, " @ 7xposition de la doctrine de l!3glise gallicane #leitron, " FpseudonymusG ?uch may be said on both sides; a familiar dialogue. $*A+ #lericus (6e #lerc-, 1oannes 7pistolae theologicae in quibus varii scholasticorum errores castigantur. $+'& 6iberius, De .ancto 9more FpseudonymusG #lericus (6e #lerc-, 1oannes Opera omnia. $*@) #lericus germanicus FpseudonymusG Der ?odernisteneid; ein 9ppell an deutsche >riester. $%$$ #lericus, David Yuaestiones sacrae, in quibus multa scripturae loca variaque linguae s. idiomata explicantur; accesserunt similis argumenti diatribae .tephani #lerici; edidit et annotationes adiecit 1oannes #lericus .tephani filius. $+%@ #lodinio, Eirolamo, ovvero 2lodzinsky, 9ugusto 7sercitii spirituali da farsi nelle cinque novene e solennitL della gran madre di Dio. $+*' #lodinio, Eirolamo, ovvero 2lodzinsky, 9ugusto #ento discorsi per le cinque, novene e solennitL della gran madre di Dio. $+*' #louet,FranQois, cy,devant appel3 > 4asile D3claration ou il d3duit les raisons, qu!il a euZs de se s3parer de l!3glise romaine, pour se ranger L la r3form3e. $+&@ #ludius, 9ndreas 9d illustrem tit. cod. et digestorum de condictione indebiti, commentarius. $+$+ #lugny, FranQois de D3votion (6a- des p3cheurs p3nitens, par un p3cheur. $*$& #lugny, FranQois de Oraison (De l!- des p3cheurs par un p3cheur. $*$& #luten, 1oachim .ylloge rerum quotidianarum. $+$& #luverius, loannes Opera omnia. $+&@ #occhi, 9ntonio "agionamento (del matrimonio- di un filosofo mugellano; coll!aggiunta di una lettera ad una sposa, tradotta dall!inglese da una fanciulla mugellana. $*+A #oddaeus, >etrus Declaratio archiepiscopi sebasteni, apostolici in 0ollandae missione vicarii, super pluribus quae tum ad ipsum, tum ad illam pertinent interrogationibus. $*@& #oddaeus, >etrus Defensio adversus decretum inquisitionis "omae emanatum feria /, die A apr. $*@&. $*@&

#oddaeus, >etrus "esponsiones archiepiscopi sebasteni ad scriptum varia accusationum capita continens iussu eminentissimorum deputatorum ei traditum. $*@& #oddaeus, >etrus 7pistola secunda ad catholicos incolas foederati 4elgii. $*@* #oddaeus, >etrus 7pistola ad catholicos incolas foederati 4elgii de suo ad Brbem itinere ac de muneris sui administrandi interdictione. $*@* #oddaeus, >etrus Denuntiatio apologetica sinceris solidisque documentis firmata, quam circa praecipua causae suae capita evulgandam duxit. $*@* #oddaeus, >etrus Declaratio et responsiones ab archiepiscopo sebasteno, cum in Brbe esset, ee. dd. cardinalibus traditae, etiam orbi panditae christiano, ut censeat de censura per romanam inquisitionem illis inflicta. $*@* #oenobium "ivista internazionale di liberi studi. $%@* #ogni, E 1l razzismo. $%A* #ohen, 5oseph 6es d3icides; examen de la divinit3 de 53sus,#hrist et de l!3glise chr3tienne au point de vue du Pudaisme. $'+$ #oislin, duc de @ Du #amboust de #oislin, 0enry,#harles #olbert de #roissy, #harles 5oachim 6ettre pastorale de l!3vNque de ?ontpellier au clerg3 de son diocIse au suPet des troubles excit3s dans son diocIse et de quelques libelles r3pandus dans le public L l!occasion de la signature du formulaire. $*)J #olbert de #roissy, #harles,5oachim @ 1nstructions g3n3rales en forme de cat3chisme. #olbert de #roissy, #harles,5oachim "emonstrances (TrIs,humbles- de l!3vNque de ?ontpellier au roy au suPet de l!arrNt du conseil d!3tat de sa maPest3 du $$ mars $*)A. $*)J #olbert de #roissy, #harles,5oachim ?andement de l!3vNque de ?ontpellier portant condamnation d!une feuille imprim3e contenant un pr3tendu office pour la fNte de s. Er3goire /11. $*)% #olbert de #roissy, #harles,5oachim Ordonnance de l!3vNque de ?ontpellier contre la d3lib3ration de son chapitre. $*A$ #olbert de #roissy, #harles,5oachim 1nstruction pastorale de l!3vNque de ?ontpellier address3e au clerg3 et aux fidIles de son diocIse au suPet des miracles que Dieu fait en faveur des appellans de la bulle Bnigenitus. $*AA #olbert de #roissy, #harles,5oachim 6ettre pastorale de l!3vNque do ?ontpellier address3e au clerg3 et aux fidIles de son diocIse, pour leur notifier un miracle op3r3 dans son diocIse par l!intercession de m. FranQois De >aris, et les pr3munir contre

un bref de n.s.p. le pape en date du trois octobre $*AA, et deux 3crits de m. l!archevNque d!7mbrun. $*A& #olbert de #roissy, #harles,5oachim 6es oeuvres. $*&A #olerus, ?athias Tractatus de processibus executivis, in causis civilibus et pecuniariis, accommodatus passim ad practicam fori saxonici. Donec corrig. $+@A #oleti, .tephanus #ollatio antverpiensis ad clarissimum virum >etrum 9urelium, >arisiis anno $+&*. $+J& .emeomo, ?acarius #oleti, .tephanus 7nergumenos dignoscendi et liberandi, tum maleficia quaelibet dissolvendi, nec non benedictiones utiliter conficiendi super aegrotos, compendiaria et facillima ratio. $*+A #olletta, >ietro .toria del reame di :apoli dal $*A& sino al $')J. $'AJ #ollin de >lancy, 5acques,9lbin,.imon Taxes des parties casuelles de la boutique du pape, r3dig3es par 5ean HH11, et publi3es par 63on H. $')@ .aint 9cheul, 5ulien de FpseudonymusG #ollin de >lancy, 5acques,9lbin,.imon Opera omnia. $')* #ollina, Eiuseppe 6a 6aostenia ovvero del l!imminente pericolo della civiltL europea e dell!unico mezzo della sua salvezza e rigenerazione. $'A' #ollins, 9nthony Discourse (9- of free,thinking, occasion!d by the rise and gro th of a sect call!d free,thinkers. $*$J #ollu, .alvatore 1ntelligenza de! misteri principali della fede cattolica. $'JJ #olnerus, 1oannes #hronologia et syncrotema papatus, quae ex avitis aliisque veridicis auctoribus luci dedit. $+%& #olonna, 4iagio 6a difesa della chiesa greca ultimamente assalita da #omenido "eaixtei. $'@A #olumbus, 0ieronymus De angelica et humana hierarchia, libri octo. $+J% #olumbus, 0ieronymus 1n sanctam 1esu #hristi filii Dei temporalem nativitatem, quonam pacto planetae et sydera #hristo Domino famulentur, theologica disquisitio. 9tque omnium coeli imaginum iuxta christianum ac pium sensum allegorica expositio, et alia de eccl. hierarch. et de *) #hristi discip. opuscula. $+'% #omazzi, Eiovanni 4attista 6a mente del savio. $*@& #omazzi, Eiovanni 4attista >olitica e religione trovate insieme nella persona, parole ed azioni di EesR #risto secondo l!evangelio di san Eiovanni. $*$$ #omazzi, Eiovanni 4attista 6a coscienza illuminata dalla teologia di san Tomaso d!9quino. $*$&

#omazzi, Eiovanni 4attista Filosofia et amore nella raccolta d!alcuni sonetti. $*$+ #omazzi, Eiovanni 4attista 6a morale dei principi osservata nell!istoria di tutti gl!imperatori, che regnarono in "oma. $*$+ #ombe, Eeorge :ouveau manuel de phr3nologie, traduit de l!anglais et augment3 d!additions nombreuses et de notes par 5. Fossati. $'A* #ombe, Eilbert,5oseph,7mile 6e grand coup avec sa date probable, c!est,L,dire le grand ch\timent du monde et le triomphe universel de l!7glise; 3tude sur le secret de la .alette, augment3e de la brochure de ?3lanie et autres piIces Pustificatives. $%@$ #ombe, Eilbert,5oseph,7mile 6e secret de ?3lanie, bergIre de la .alette, et la crise actuelle. $%@* #ometti, 6uigi #ompendio della storia di #arlo 4otta dal $JA& fino al $*'%, coll!aggiunta di una idea generale dei tre secoli. $'A' #omitibus, >etrus de .ummae phylosophicae pars prima tribus tomis distincta totam physicam complectens. $+*A #ompayr3, Eabriel 7l3ments d!instruction morale et civique. $'') #omte, 9uguste #ours de philosophie positive. $'+& #ondillac, 7tienne de #ours d!3tude pour l!instruction du prince de >arme. $'A+ #ondognat, ?artinus 1oannis ?aldonati summula quaestiones casuum conscientiae difficillimas in se complectens, cuilibet sacerdoti confessiones poenitentium audienti scitu perutilis et necessaria. $+@J #ondorcet, ?arie,5ean,9ntoine,:icolas de 7squisse d!un tableau historique des progrIs de l!esprit humain; ouvrage posthume. $')* #onnor, 4ernardus 7vangelium medici, seu medicina mystica, de suspensis naturae legibus. sive de miraculis, reliquisque =en to`s biblTois= memoratis, quae medicae indagini subiici possunt. $*$% #onradus a 6ichtena #hronicon, cui annexa, sunt paraleipomena. rerum memorabilium a Friderico 11 usque ad #arolum / augustum. $J*J 0edio, #aspar #onringius, 0ermannus De imperii germanici republica acroamata sex historico, politica, quibus accessit tractatus de imperatore romano germanico. $++$ #onringius, 0ermannus De finibus imperii germanici, libri duo. $+') #onringius, 0ermannus De pace civili inter imperii ordines religione dissidentes perpetuo conservanda, libri duo. $+') #onringius, 0ermannus Opera omnia. $*J*

#onry, >eter "emarks upon book of 7dmond 4urk doctor of divinity, in hich church discipline is vindicated and the divine right of bishops asserted in ans er to a letter of a certain clergyman. $*A@ >hilalethes FpseudonymusG #onsiderant, /ictor Destin3e sociale. $'A+ #onsiderant, /ictor #onsid3rations sociales sur l!architectonique. $'A* #onstant 6a bible de la libert3. $'&$ #onstant de "ebecque, 0enri,4enPamin De la religion consid3r3e dans sa source ses formes et son d3veloppement. $')* #onstant de "ebecque, 0enri,4enPamin #ommentaire sur l!ouvrage de Filangieri. $')* #ontini, Tommaso 9ntonio 6ettera prima (seconda e terza- intorno la bolla che comincia< 9postolicum pascendi dominici gregis munus. $*+J #oppola, "affaele ?aria Del sangue purissimo e verginale della gran madre di Dio ?aria .antissima; operetta dogmatico,ascetica. $'*J #oquelin, #harles @ Dictionnaire de l!3conomie politique #oquerel, 9thanase 6e christianisme exp3rimental. $'J@ #orasius, 1oannes ?emorabilium, senatus consultorum summae apud Tolosates curiae, ac sententiarum tum scholasticarum tum forensium, centuria. $+@@ #orasius, 1oannes ?iscellaneorum iuris civilis libri sex. Donec corrig. $+@J #orbatS, 5os3 Domingo ?aria 7l inmaculado san 5os3; apuntes vindicativos de su concepciSn purTsima, su honor de esposo, sus derechos de padre, su primacTa restauradora; artTculos publicados en =6a se^al de la victoria=. $%@* #orella, 5ayme de >ractica de el confesonario, y explicacion de las sesenta y cinco proposiciones condenadas por la santitad de n.s.p. 1nocencio H1 su materia los casos mas selectos de la theologia moral. $*$@ #oreni, Teofilo 6o spiritismo in senso cristiano. $'%@ #orte, 4artolomeo 6ettera nella quale si discorre, da qual tempo probabilmente s!infonda nel feto l!anima ragionevole. $*@A #orthymius, 9ndreas Florilegium histori cum sacro,profanum. $*)) #orvaPa, Eiuseppe 6a pace, ossia l!impero delle cifre sostituito all!impero degli uomini; catechismo popolare dedicato al popolo inglese. $'J&

#oscia, :icola ?ille dei piR originali e concettosi canti popolari, serenate, stornelli, strambotti e rispetti che soglionsi alternare fra innamorati delle campagne italiane. $'') #osin, 1oannes 0istoria transubstantiationis papalis, cui praemittitur atque opponitur, tum s. .cripturae, tum veterum patrum et reformatarum ecclesiarum doctrina catholica de sacris symbolis et praesentia #hristi in sacramento eucharistiae. $+'* #osson, #harles de "3v3lations sur les erreurs de l!ancien testament. $'&) Eruau de la 4arre. .alomon le sage fils de David #osta, 9dalgisa Dei doveri della donna; pensieri. $'*+ #ostantini, > 6 .celta di prose italiane tratte da piR celebri e classici scrittori. $')+ #osto, Tomaso 1l piacevolissimo fuggilozio, libri /111. Donec corrig. $++& #othman, 7rnestus "esponsa iuris et consultationes in quibus quam plures controversi iuris quaestiones et disputationes fideliter dilucideque explicantur. $+@A #othman, 7rnestus #ommentarius methodicus in librum codicis iustinianei primum. $+$' #otolendi, #harles @ 7spion (6!- dans les cours des princes chr3tiens. .uite de l!espion #oub3, .t3phen 9mes Puives. $%$A #ouchoud, >aul,6ouis @ 9lfaric, >rosper #ouchoud, >aul,6ouis @ #ongrIs d!histoire du christianisme. #ouet, 4ernard 6ettres d!un th3ologien L un 3vNque sur cette question importante< s!il est permis d!approuver les P3suites pour prNcher et pour confesser. $*J' #oulange, 6ouis FpseudonymusG @ Turmel, 5oseph #oulevain, >ierre de FpseudonymusG 6e roman merveilleux. $%$J #ourcoural, >aul 6e =Danger= de l!9ction FranQaise. 7n r3ponse L ?onsieur ?aritain. $%)' #ourteguerre, "omule FpseudonymusG 6!homme du pape et du roy, ou reparties v3ritables sur les imputations calomnieuses d!un libelle diffamatoire sem3 contre sa saintet3 et contre da sa maPest3 trIs,chr3tienne. $++% #ourtot, 1oannes ?anuale catholicorum. $++A #haritopolitanus, 9lethophilus FpseudonymusG #ousin, /ictor #ours de l!histoire de la philosophie. $'&& #rakanthorp, "ichard Defensio ecclesiae anglicanae contra 9ntonii de Dominis iniurias; opus posthumum a 1ohanne 4arkham in lucem editum. $+AA

#ramer, lohannes Fridericus @ >ufendorf, .amuel. 1ntroductio ad historiam europeam latine reddita #rasso, :icolaus :escimus quid vesper serus vehat; satyra menippaea. $+)@ /incentius, 6iberius FpseudonymusG #rellius, 1ohannes @ 4ibliotheca fratrum polonorum. #rellius, 1ohannes Opera omnia, exegetica, didactica et polemica, magnam partem hactenus inedita. $+&A #remer, 4ernardus .ebastianus >rodromus typicus continens exercitationes philologico,theologicas in v et n testamenti loca. $*)& #remoninus, #aesar Disputatio de coelo. $+)) #reyghton, "obertus @ .guropulus, .ilvester. /era historia unionis non verae inter Eraecos et 6atinos #risafulli, /incenzo .tudi sull!apostolica sicola legazia. $'J) #riscuoli, 9ntonio 1stituzione di dogmatica teologia FJ voluminaG. $'JA #roce, 4enedetto .toria d!7uropa nel secolo decimonono. $%A) #roce, 4enedetto Opera omnia. $%A& #roce, 7nrico 1tinerario di Dante 9lighieri. $'*@ #roiset, 9lfred @ 4ureau, >aul. 6a crise des temps nouveaux; pr3face #rousaz, 5ean,>ierre de Trait3 du beau, oR l!on montre en quoi consiste ce que l!on nomme ainsi, par des exemples tirez de la plVpart des arts et des sciences. $*&) #roy, FranQois de 6es trois conformit3s, L savoir< l!harmonie et convenance de l!3glise romaine avec le paganisme, Pudaisme et h3r3sies anciennes. $+@J #rucius, 1acobus ?ercurius batavus sive epistolarum libri /, opus stili et oratoriae studiosis apprime utile. $+'A #rudeli, Tommaso "accolta di poesie. $*&+ #rusius, #hristophorus Tractatus de indiciis delictorum ex iure publico et privato cum observationibus et notis 9ndreae #rusii. $*$) #rusius, #hristophorus Tractatus de indiciis delictorum specialibus cum praemissa maleficiorum eorumque poena compendiosa relatione. $*$A #rusius, 1acobus 9ndreas De nocte et nocturnis officiis tam sacris quam prophanis, lucubrationes historico,philologico,iuridicae. $++)

#rusius, 1acobus 9ndreas De iure offerendi, tractatus historico,philologico,iuridicus. $++) #ucca, #arlo >rogramma sul dritto ecclesiastico, da servire d!introduzione allo studio della giurisprudenza cristiana cattolica. $'+$ #ud orth, "alph The true intellectual system of the universe, herein the reason and philosophy of atheism is confuted. $*A% #uendias, ?anuel de @ F3r3al, /. de. ?ystIres de l!inquisition #unha, 5os3 9nastasio da 9 voz da razho. $'A+ #uniberti, Felice 6a vita di n. s. EesR #risto; opera postuma. Donec corrig. $'++ #uralt, "obertus Eenuina totius iurisprudentiae sacrae principia, nova, concinna facilique methodo pertractata. $*%@ #urci, #arlo ?aria 6a nuova 1talia ed i vecchi zelanti, studii utili ancora all!ordinamento dei partiti parlamentari. $''$ #urci, #arlo ?aria 1l /aticano regio, tarlo superstite della chiesa cattolica; studii dedicati al giovane clero ed al laicato credente uscente il $''A. $''& #urci, #arlo ?aria 6o scandalo del =/aticano regio= duce la provvidenza buono a qualche cosa; brevi note onde l!autore di quello valedice a siffatte polemiche con due appendici. $''& #urci, #arlo ?aria FpseudonymusG 6a vita di EesR #risto; esame critico sulle parabole e sui miracoli per David .trauss; confutata e completata nel n e v testamento. $''+ #urte, #amillus de .ecunda pars diversorii sive comprehensorii iuris feudalis. $+@J #urti, E .toria .vizzera per le scuole del popolo. $'+@ #utellius (#urtelli-, ?arius #odicis legum sicularum libri 1/ a totidem .iciliae et 9ragoniae regibus latarum cum glossis sive notis iuridico,politicis. $+&A #utellius (#urtelli-, ?arius De prisca et recenti immunitate ecclesiasticorum libertate generales controversiae in duos libros distinctae; tomus prior. $+JA #uypers 1ustificatio praxeos pastorum aliorumque curatorum, qua consueverunt populo proponere septem fidei puncta tamquam credenda explicite ac necessario necessitate medii. $+'A #yprianus (.- Opera recognita et illustrata a 1oanne Fello oxoniensi episcopo; accedunt anales cyprianici sive tredecim annorum, quibus s. #yprianus inter christianos versatus est brevis historia chronologice delineata a 1oanne >earsonio cestriensi episcopo. $+'J

#yprien (.- 6es oeuvres de saint #yprien traduites en franQois avec des remarques et une nouvelle vie de st. #yprien tir3e de ses 3crits par m. >ierre 6ombert. $+*) D!9lembert, 5ean 6e "ond @ 7ncyclop3die, ou dictionnaire raisonn3 des sciences D!9lembert, 5ean 6e "ond ?3langes de litt3rature, d!histoire et de philosophie, nouvelle 3dition, augment3e de plusieurs notes sur la traduction de quelques morceaux de Tacite. Donec corrig. $*+* D!9lma, 5ean FpseudonymusG 6a controverse du quatriIme 3vangile. $%@' D!9lvin, .tephanus Tractatus de potestate episcoporum, abbatum aliorumque praelatorium. Donec corrig. $+)@ D!9nnunzio, Eabriele >rose scelte. $%$$ D!9nnunzio, Eabriele Omnia opera dramatica. $%$$ D!9nnunzio, Eabriele Omnes fabulae amatoriae. $%$$ D!9nnunzio, Eabriele "eliqua opera (tragedie, commedie, misteri, romanzi, novelle, poesie- fidei et morum offensiva. $%)' D!9nnunzio, Eabriele #ento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Eabriele D!9nnunzio tentato di morire. $%AJ #ocles, 9ngelo FpseudonymusG D!9nnunzio, Eabriele .olus ad .olam. $%A% D!9rbelles, 9ndr3 Tableau historique de la politique de la cour de "ome depuis l!origine de sa puissance temporelle Pusqu!L nos Pours. $'$% D!9rgens, 5ean,4aptiste de 4oyer 6ettres cabalistiques ou correspondance philosophique, historique et critique entre deux cabalistes, divers esprits 3l3mentaires et le seigneur 9staroth. $*&) D!9rgens, 5ean,4aptiste de 4oyer 6ettres chinoises ou correspondance philosophique, historique et critique entre un chinois voyageur L >aris et ses correspondans L la #hine, en ?oscovie, en >erse et au 5apon, par l!auteur des lettres Puives et des lettres cabalistiques. $*&) D!9rgens, 5ean,4aptiste de 4oyer 6ettres Puives, ou correspondance philosophique, historique et critique entre un Puif voyageur L >aris et ses correspondans en divers endroits. $*&A D!9rgens, 5ean,4aptiste de 4oyer 6a philosophie du bon sens, ou r3flexions philosophiques sur l!incertitude des connaissances humaines. $*J) D!9rgens, 5ean,4aptiste de 4oyer ?3moires secrets de la r3publique des lettres, ou le th3atre de la v3rit3 par l!auteur des lettres Puives. $*JJ

D!9rgentan, 6ouis,FranQois 6e chrestien int3rieur, ou la conformit3 int3rieure que doivent avoir les chrestiens avec 53sus,#hrist; divis3 en huit livres; tir3 des manuscrits de feu de sainte m3moire mr. de 4erniIres,6ouvigny. $+'% D!9rgentan, 6ouis,FranQois 7sercitii del christiano interiore, ne! quali s!insegnano le pratiche per conformare il nostro interiore L quello di EiesR #hristo e per vivere della sua vita, novellamente tradotti. $*)' D!9vrigny, 0yacinthe "obillard ?3moires chronologiques et dogmatiques pour servir a l!histoire eccl3siastique depuis $+@@ Pusqu!en $*$+, avec des r3flexions et des remarques critiques. $*)J D!9zzi, # "omano FpseudonymusG Bn vasto inganno< la risurrezione dei morti; studio critico. $%@' D!7spagne, 5ean 6es erreurs populaires et points principaux, qui concernent l!intelligence de la religion, rapportez L leurs causes. $+*J D!7spagne, 5ean 6es oeuvres. $+*+ D!0armonville, 9 6 Dictionnaire des dates, des faits, des lieux, et des hommes historiques, ou les tables de l!histoire, r3pertoire alphab3tique de chronologie universelle. $'J$ D!0ervaut, 1sor3 ?andement de monseigneur l!archevesque de Tours, donn3 ce $J f3vrier $*$&. $*$& D!0olbach, >aul Thyry @ ?ilitaire (6e- philosophe. D!0olbach, >aul Thyry @ .ystIme social. D!0olbach, >aul Thyry .ystIme de la nature, ou des lois du monde physique et du monde moral. $**@ ?irabaud FpseudonymusG D!0olbach, >aul Thyry .ens (6e bon-, ou id3es naturelles oppos3es id3es surnaturelles. $**J D!0olbach, >aul Thyry 0istoire critique de 53sus,#hrist, ou analyse raisonn3e des 3vangiles. $**' D!0olbach, >aul Thyry #ontagion (6a- sacr3e ou histoire naturelle de la superstition, ouvrage traduit de l!anglais. $')$ D!0olbach, >aul Thyry #hristianisme (6e- d3voil3, ou examen des principes et des effets de la religion chr3tienne. $')A D!0olbach, >aul Thyry ?orale (6a- universelle, ou les devoirs de l!homme fond3e sur la nature. $'A* D!Orbach ?osI, EesR e ?aometto, con aggiunte alla vita di EesR, di 7. "enan. $'+&

Daillon, 4enPamin de 7xamen de l!oppression des r3formez en France oR l!on Pustifie l!innocence de leur religion. $*@& Dallaeus (Daill3-, 1oannes Opera omnia. $+*) Damiron, 5ean,>hilibert 7ssai sur l!histoire de la philosophie en France au dix, neuviIme siIcle. $'A& Damoiseau, 9ugustinus Documenta quaedam s. scripturae cum doctrina s. 0ildegardis de rationalitate (v ?igne ''' D., et >itra )&%, 111. , J$$ 94#D-, et de antiquo dierum. $'%J Danaeus, 6ambertus @ 4ronchorst, 7verardus. 9phorismi politici Daniel, Eabriel 7ntretiens de #l3andre et d!7udoxe sur les lettres au provincial. $*@$ Dannenmayr, ?atthias 1nstitutiones historiae ecclesiasticae. $')@ Danton, E 0istoria general de la masoneria desde los tiempos mas remotos hasta nuestra 3poca; con un prSlogo por el eminente escritor don 7milio #astelar. $'%* Daquin, 6udovicus 0enricus .ententiae et proverbia rabbinorum. $+)) Dar in, 7rasmus 8oonomia or the la s of organic life. $'$* Daudet, 63on 6e /oyage de .hakespeare. $%)* Daudet, 63on 6es 4acchantes. $%A) Daumer, Eeorg Friedrich Die Eeheimnisse des christlichen 9lterthums. $'J* Daunou, >ierre #laude,FranQois 7ssai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l!abus qu!ils ont fait de leur ministIre spirituel, et sur les guerres qu!ils ont d3clar3es aux souverains. $')A David, 6ouis,Olivier 6e clerg3 canadien, sa mission, son oeuvre. $'%+ De 4enedictis, Eiovanni 4attista 6a scimia del ?ontalto, cioI un libricciuolo intitolato< 9pologia in favore de! santi padri contra quelli, che in materie morali fanno de! medesimi poca stima, convinto di falsitL. $*@$ De 4onis, Francesco FpseudonymusG De 4oni, Filippo Del papato, studi storici. $'J) De #astro, Francisco O invento 9bel >arente no ponto de vista do direito crirninal, da moral publica e da medicina clinica. $'%J De #astro, Eiovanni 9rnaldo da 4rescia e la rivoluzione romana del H11 secolo, $'*+ De #ucchi, .isto /ie della contemplatione, ove s!insegnano et insieme si vanno pratticando li principali essercitii, che sollevano l!anima alla contemplatione et amor di Dio. $+%@

De Dominicis, .averio Fausto Ealilei e 2ant, o l!esperienza e la critica nella filosofia moderna. $'*& De Dominis, ?arcus 9ntonius Opera omnia. $+$+ De Dominis, ?arcus 9ntonius >apatus romanus, liber de origine, progressu atque extinctione ipsius. $+$* De Dominis, ?arcus 9ntonius .cogli del christiano naufragio, quale va scoprendo la santa chiesa di #hristo alli suoi diletti figliuoli, perchI da quelli possano allontanarsi. $+$' De Dominis, ?arcus 9ntonius .orex primus oras chartarum primi libri de republica ecclesiastica archiepiscopi spalatensis corrodens, 6eonardus ?arius theologaster coloniensis, ab eiusdem d. spalatensis amanuensi in muscipula captus et eiusdem scalpello confossus. $+$' 6ohetus, Daniel FpseudonymusG De Eiuliani, 9ntonio .aggio politico sopra le vicissitudini inevitabili delle societL civili. $'@' De Eregori, Eirolamo @ .ignor (9l- #anonico De 6uca, Eiovanni .onetti contro le opinioni di ?ichiel 4aPo, di Eiansenio iprense, del 4elelli, del p. 4erti 9g., del /iatore, del "otigni et del ?igliavacca. $*+) De "3calde, 5 0istoire de la #ompagnie de 53sus d!aprIs les documents, etc. v ?ir ?iguel. $%)A De "osa, 6uigi 1l pessimismo di sentimento o =dolore del mondo= (Oeltschmerz-. >arte prima, prolegomeni. $'%' De "ossi, Eiuseppe >adre >io da >ietralcina. $%)+ De "oux (?is- #harles ?aurras et le nationalisme de l!9ction FranQaise. $%)' De "oye, Franciscus #anonici iuris institutionum libri tres. $*)+ De .acco, Filippo .ulle immunitL ecclesiastiche; risposta ai pensieri del curato .ilva. $'AJ De .anctis, 6uigi "oma papale descritta in una serie di lettere con note. $'+J De /it, /incenzo #ome si possa difendere la #hiesa cattolica nelle sue preghiere pei defonti incriminata dagli eterodossi; memoria. $'+& De! 4ignoni, ?ario 7logi sacri nelle solennitL principali di nostro signore, della vergine ed altri santi celebrati da s. #hiesa. $+*) De! 4ignoni, ?ario >rediche sopra le HH1/ domeniche dopo la pentecoste. $+*A

De! 4ignoni, ?ario .erafici splendori da gli opachi delle piR celebri academie rilucenti tra l!ombre di vaghi gieroglifici compartiti in concetti tratti dalle divine lettere, contrapuntati dalle professioni humane per li giorni ordinarii di quaresima. $+*& De! ?artini, 5oseffo Eiovanni 1l contadino guidato per la via delle sue faccende al cielo. $*J' De! "icci, .cipione ?emorie scritte da lui medesimo e pubblicate con documenti da 9genore Eelli. $'+J Debay, 9ug >hilosophie du mariage, histoire de l!homme et de la femme mari3es dans leurs rapports physiques et moraux, 3tudes sur l!amour, le bonheur, la fid3lit3, les antipathies conPugales, Palousie, adultIre, divorce, c3libat civil et religieux. $'J) Debidour, 9 @ 9ulard, F. 9. 0istoire de France Debonnaire, 6ouis @ Fleury, #laude. :euviIme discours sur les libert3s de l!3glise gallicane Defoe, Daniel 0istory (>olitical- of the devil, as ell ancient as modern. $*&A Degli 9lbizzi, ?aso Trattato delle appellazioni nelle materie ecclesiastiche per il capo di abuso tradotto dal francese. $+)J Degola, 7ustache 5ustification de fra >aolo .arpi ou lettres d!un prNtre italien L un magistrat franQais sur le caractIre et les sentimens de cet homme c3lIbre. $'$* Degola, 7ustachio #lerg3 (6!ancien- constitutionnel Pug3 par un 3vNque d!ltalie. $')) Del 4uono, Eiuseppe Francesco 9ntonio Diario del concilio romano celebrato in . Eio 6aterano l!anno del giubileo $*)J sotto il pontificato di nostro signore papa 4enedetto H111. $*)' Del ?are, >aulus ?arcellus >raelectiones theologicae de locis theologicis .enis habitae. $*%A Delafosse, 0enri FpseudonymusG @ Turmel, 5oseph Delfico, ?elchiorre .aggio filosofico sul matrimonio. $**+ Delisle de .ales (1soard, 5ean,4aptiste,#laude- ?3moires de #andide sur la libert3 de la presse, la paix g3n3rale, les fondemens de l!ordre social et d!autres bagatelles; ouvrage traduit de l!allemand. $'@& "alph, 7mmanuel FpseudonymusG Della Torre 1nstitutiones theologiae in usum clericorum panhormitanae dioeceseos adornatae, instante 9ntonio #alvo editae. $'*A Dellhora, Euillermo 6a 1glesia #atSlica ante la critica en el pensamiento y en el arte. $%A@ Dellon, #harles "elation de l!inquisition de Eoa. $+%@

Delmont, Th3odore #ours 3l3mentaire de philosophie r3dig3 conform3ment au programme du baccalaur3at 3s lettres du )) Panvier $''J. $''% Delpech de ?3rinville Trait3 des bornes de la puissance eccl3siastique et de la puissance civile; avec un sommaire chronologique des entreprises des papes, pour 3tendre la puissance spirituelle, par un conseiller de grand! chambre. $*AJ Deltuf, >aul 7ssai sur les oeuvres et la doctrine de ?achiavel avec la traduction litt3rale du >rince et de quelques fragments historiques et litt3raires. $'+' Dempsterus, Thomas 9ntiquitatum romanarum corpus absolutissimum, in quo praeter ea, quae 1oannes "osinus delineaverat, infinita supplentur, mutantur, adduntur. Donec corrig. $+$* Dempsterus, Thomas .cotia illustrior, sive mendicabula repressa modesta parecbasi. $+)A Denis, #harles 6!3glise et l!3tat; les leQons de l!heure pr3sente. $%@A Denis, #harles Bn carNme apolog3tique sur les dogmes fondamentaux. $%@A Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on @ "evue spirite. Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on 6e spiritisme L sa plus simple expression. $'+& Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on 6e livre des esprits contenant les principes de la doctrine spirite. $'+& 2ardec, 9llan FpseudonymusG Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on 6e livre des m3diums, ou guide des m3diums et des 3vocateurs. $'+& Denizart,"ivail, 0ippolyte,63on Dennefeld, 6ouis 6e ?essianisme. $%A@ Denys, 0enricus 7pistola ad amplissimum dominum anno $+%J. $+%J Dereser, 9ntonius Thaddaeus a . 9damo; #ommentatio biblica in effatum #hristi, ?atth $+,$'<$%; Tu es >etrus etc., quas cum selectis e :.T. thesibus praeside Thaddaeo a s. 9damo publico tentamini subiicit 9drianus ex Oipperfuhrt, 4onnae in aula academica die * septembris $*'%. $*%@ Des 7ssarts 6e livre L la mode, ou le philosophe rNveur; ouvrage dans lequel on trouve plusieurs particularit3s singuliIres et int3ressantes pour tous les 3tats de la vie. $**% Des 7ssarts, 9lexis Dissertation oR l!on prouve que .t >aul dans le septiIme chapitre de la premiIre aux #orinthiens n!enseigne pas que le mariage puisse Ntre rompu, lorsqu!une des parties embrasse la religion chr3tienne. $*J% Des 0oux, 0enri .ouvenir d!un Pournaliste franQais L "ome. $''+ Des ?arets, .amuel @ ?aresius, .amuel

Des /oeux #ritique g3n3rale du livre de mr. de ?ontgeron sur les miracles de mr. l!abb3 De >aris, ou nouvelles lettres sur les miracles. $*&A Desbords des Doires, Olivier 6a science du salut, renferm3e dans ces deux paroles< il y a peu d!3lus, ou trait3 dogmatique sur le nombre des 3lus. $*@' 9melincourt FpseudonymusG Desboulmiers, 5ean,9ugustin,5ulien 0istoires; 0onny soit qui mal y pense, ou histoires des filles c3lIbres du H/111 siIcle. $*+) Descartes, "enatus 6es passions de l!\me. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus Opera philosophica. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus :otae in programma quoddam sub finem anni $+&* in 4elgio editum cum hoc titulo< 7xplicatio mentis humanae sive animae rationalis. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus 7pistola ad celeberrimum virum Eisbertum /oetium, in qua examinantur duo libri nuper pro /oetio Bltraiecti simul editi. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus ?editationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia et animae humanae a corpore distinctio demonstratur. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus 7pistola ad patrem Dinet societatis 1esu praepositum provincialem per Franciam. Donec corrig. $++A Descartes, "enatus ?editationes de prima philosophia, in quibus adiectae sunt in hac ultima editione utilissimae quaedam animadversiones ex variis doctissimisque authoribus collectae, cum authoris vita breviter ac concinne conscripta. $*)@ Deschamps, Felix 7pistola ad d. ?artinum .teyaert de summo pontifice eiusque authoritate. $+'% Desforges, >ierre 9vantages du mariage et combien il est n3cessaire et salutaire aux prNtres et aux 3vNques de ce tems,ci d!3pouser une fille chr3tienne. $*+J Desirant, 4ernardus #ommonitorium ad orthodoxos de accusatis in urbe doctrinis Eummari 0uygens, 1oannis 6iberti 0ennebel, 8egeri 4ernardi van 7spen, 1oannis Opstraet cum suis< sive imposturarum quae ipsorum nomine prodierunt confutatio dispunctoria. $*@* Desirant, 4ernardus :ullitatibus (De- aliisque defectibus schedulae, quam d. 0enricus ?alcorps cum suis corruperunt, publicisque typis donarunt sub nomine setentiae latae contra p. 4ernardum Desirant. $*$A Desqueux, F Trait3 de la th3ologie mystique oR l!on d3couvre les secrets de la sagesse de Dieu dans la conduite des \mes appliqu3es au saint exercice de l!oraison. $+'%

Desselius, /alerius 9ndreas Fasti academici studii generalis lovaniensis, 6ovanii $+J@. Donec corrig. $++$ Desselius, /alerius 9ndreas 7rotemata iuris canonici cum notis et animadversionibus E.9. .truvii. >ropter ea, quae .truvius addidit. $+*% Destutt de Tracy, 9ntoine,6ouis,#laude 7l3ments d!id3ologie; id3ologie proprement dite; grammaire; logique; trait3 de la volont3 et de ses effets. $')@ Dez, 1oannes 9rticuli praecipui fidei ad unionem utriusque ecclesiae et lutheranae. $+'J Di 4artolo, .alvatore 1 criteri teologici; la storia dei dommi e la libertL delle affermazioni. $'%$ Di 4ernardo, Domenico 1l divorzio considerato nella teoria e nella pratica. $'*' Di 4retel, #ollatino 1l mistico parlamento d!9pollo. $++J Di #hiara, .tefano ?emoria per la consecrazione dei vescovi di .icilia da tenersi presente nelle attuali circostanze, che rendono pericoloso e difficile l!accesso al sommo pontefice. $'$J Di >oggio, Francesco /ita della ven. madre suor #herubina dell!9gnus Dei. $+*% Di .an .alvatore, 9ntonio Trattato della ricorsa e continuatione de! cambii fatti a se stesso. $+)& Di .an .alvatore, 9ntonio Decisione d!un caso e con esso d!alcuni altri dubii in materia de! cambii. $+)& Di .angro, "aimondo 6ettera apologetica dell!esercitato accademico della #rusca, contenente la difesa del libro intitolato< 6ettera d!una peruana, per rispetto alla supposizione de! Yuipu. $*J) Diaz "odriguez, ? .ensaciones de viaPe (9ldea lombarda, /enecia, Florencia, "oma, :Wpoles, alrededor de :Wpoles. #onstantinopla-. $'%* Diaz, 5oho 9ntonio .ynopse das religiees e seitas actualmente seguidas por diversos povos do globo e una breve noticia d!outras seitas religiosas extinctas. $'+& Diderot, Denis @ 7ncyclop3die ou dictionnaire raisonn3 des sciences. Diderot, Denis 5acques le fataliste et son ma`tre. $'@& Didier, #harles "ome souterraine. $'AJ Didier, #harles #ampagne de "ome. $'&&

Dieterichius, lohannes #unradus 4reviarium pontificum romanorum breviter succincteque exhibens ex testimoniis avitis et domesticis vitam omnium pontificum a 6ino usque ad 9lexandrum /11. $+%+ Dieterichus, Eeorgius Theodorus De iure et statu iudaeorum in republica christianorum discursus. $++) Dietericus, #unradus 1nstitutiones catecheticae e 6utheri catechesi depromptae. $+++ Dieu, 6udovicus de Opera omnia. $+&& Difenbachius, ?artinus 9d generosam ac praenobilem 0olzhusiorum gentem de vero mortis genere ex quo 0enricus /11 imp. obiit, dissertatio. $+'% Digner, #aesar /eritas nuda, dilucidatio cuiusdam epistolae capituli conimbricensis ad instantiam patrum societatis directae ad Brbanum /111. $+JA Dilherrus, 1oannes ?ichael Disputationum academicarum praecipue philologicarum tomi duo. $+J& Dimnet, 7rnest 6a pens3e catholique dans l!9nglaterre contemporaine. $%@* Dini, Francesco Della constituzione civile del clero o dell!incameramento dei beni ecclesiastici; discorso. $'+$ Diodati, Eiovanni .almi (.essanta- di David, tradotti in rime volgari italiane. $+$* Diodati, Eiovanni Eli evangeli tradotti in lingua italiana, con le riflessioni e note di Francesco 6amennais, tradotte da >ier .ilvestro 6eopardi. $'&+ Disputatio periucunda Discorso piacevole, che le donne non siano delle spetie degli huomini, tradotto da Oratio >lata. $+&% Disteli, ?artin Ealerie helv3tique ou almanach suisse, orn3 d!un grand nombre de figures, an de gr\ce $'&&. $'&& Dittes, Friedrich 6ehrbuch der >sychologie. $'*% Dfllinger, 5ohann 5oseph 1gnaz von Der >apst und das #oncil, eine eiter ausgefbhrte und mit dem Yuellennach eis versehene :eubearbeitung der in der 9ugsburger allgemeinen 8eitung erschienenen 9rtikel. $'+% 5anus FpseudonymusG Dolonne FpseudonymusG 6e clerg3 contemporain et le c3libat. $%$) Dompierre, 5ean de FpseudonymusG #omment tout cela va finir; l!avenir Pusqu!L la fin des temps; histoire anticip3e des derniers ages du monde. $%@$ Dormer, 5ohn Bsury explain!d, or conscience quieted in the case of putting out money at interest. $*@A >hilopenes FpseudonymusG

Dornavius, #aspar 9mphitheatrum sapientiae socraticae iocoseriae, opus ad mysteria naturae discenda in duos tomos partim ex libris editis partim manuscriptis congestum tributumque. $+)) Dorscheus, 1ohannes Eeorgius Opera omnia. $+J* Dounamus, Eeorgius >apa 9nti,#hristus, sive diatriba 11 partibus, quarum prior /1 libris vindicat 1acobi regis sententiam de 9nti,#hristo, posterior refutat 6eohn. 6essii H/1 demonstrationes regis praefationi monitoriae oppositas. $+** Dousa, Eeorgius De itinere suo constantinopolitano epistola; accesserunt veteres inscriptiones, cum quibusdam doctorum virorum epistolis. $+$% Draper, 5ohn Oilliam 0istory of the conflicts bet een religion and science. $'*+ Drappier, Euy 6ettre de l!autheur des rIgles trIs,importantes etc L monseigneur de ?arca, archevesque de Thoulouse, pour servir de response L la plainte, qu!il a faite de cet escrit en l!assembl3e du clerg3 le premier f3vrier $+J*. $+J% Drappier, Euy "Igles trIs,importantes tir3es de deux passages, l!un du concile de Florence et l!autre de Elaber, pour servir d!3claircissement L l!examen du livre du pIre 4agot, intitul3< D3fense du droit 3piscopal. $+J% Drappier, Euy Def3nse des ab3s commendataires et des cur3s primitifs contre les plaintes des moines et des cur3s, pour servir de r3ponse L l!ab3 commendataire. $+'% Draudius, Eeorgius @ ?aiolus, .imon. #olloquiorum continuatio Drelincourt, #harles Opera omnia. $+A@ Dresserus, ?atthaeus Orationes in unum corpus redactae. $+$@ Dreuillet, 9ndr3 6ettre pastorale ou mandement de monseigneur l!3vNque de 4ayonne au suPet de la constitution de notre saint pIre le pape, du ' septembre $*$A. $*$& Dreux du "adier, 5ean,FranQois "3cr3ations historiques, critiques, morales et d!3rudition, avec l!histoire des fous en titre d!office, par m. D.D.9. auteur des anecdotes des rois, reines et r3gentes de France. $**' Dript, 6aurentius 9 .tatera et examen libelli a sacra #ongregatione proscripti, cui titulus< ?onita salutaria b. /irginis ad suos cultores indiscretos. Donec corrig. $+*' Du #amboust de #oislin, 0enry,#harles ?andement et instruction pastorale de monseigneur l!3vesque de ?etz pour la publication de la constitution de n.s.p. le pape du ' septembre $*$A. $*$&

Du #amboust de #oislin, 0enry,#harles ?andement de monseigneur l!3vNque de ?etz, qui d3fend de r3citer l!office imprim3 sur une feuille volante, qui commence par ces mots< Die HH/ maii. 1n festo s. Eregorii /11 papae et confessoris. $*)% Du #hesne, 5ean,4aptiste 0istoire du baPanisme ou de l!h3r3sie de ?ichael 4aPus avec des notes historiques, chronologiques, critiques, suivie d!eclaircissemens th3ologiques et d!un recueil de piIces Pustificatives. $*AA Du ?arsais, #3sar #hesneau 7xposition de la doctrine de l!3glise gallicane, par rapport aux pr3tensions de la cour de "ome. $*J* Du ?ay, 6udovico @ 4occalini, TraPano. 6a bilancia politica Du ?oulin, #harles @ ?olinaeus #arolus. Opera onmia Du ?oulin, #yre 6e pacifique ou de la paix de l!Kglise. $+*@ Du ?oulin, >ierre @ ?olinaeus, >etrus. Opera omnia Du :oyer, 9nne,?arguerite 6ettres historiques et galantes. $*)) Du >lessis,?ornay, >hilippe @ ?ornaeus, >hilippus. Opera omnia Du >ont D3nonciateur du p3ch3 philosophique convaincu de m3chans principes dans la morale. $+%) Du .ellier, : Osmont "3ponse L la bibliothIque Pans3niste avec des remarques sur la r3futation des critiques de m. 4ayle et des 3claircissemens sur les lettres de m. de .al3on, 3vNque de "hodIs L m. 4ossuet, 3vNque de Troies. $*J$ Du /erger de 0auranne, 5ean Th3ologie familiIre avec divers autres petits traitez de d3votion. $+J& Dubois, >ierre 6e cat3chisme v3ritable des croyans publi3 par permission de :...>. le >ape et de tous les 3vNques et archevNques du monde chr3tien. $'A+ Dubois, >ierre 6e croyant d3tromp3, ou preuves 3videntes de la fausset3 et de l!absurdit3 du christianisme et sa funeste influence dans la soci3t3. $'A+ Dubos, 5ean,4aptiste 0istoire de la ligue faite L #ambray entre 5ules 11, pape, ?aximilien 1, emprereur, 6ouis H11, roi de France, Ferdinand /, roi d!9ragon, et tous les princes d!1talie contre la r3publique de /enise. $*)@ Ducher, 5 @ ?anuel 4iblique Duchesne, 9ndr3 0istoire des papes et souverains chefs de l!Kglise depuis . >ierre Pusques L >aul /. $+$' Duchesne, 6ouis 0istoire ancienne de l!Kglise. $%$)

Duclerc, 7 @ Dictionnaire politique Duclos, #harles >ineau 0istoire de 6ouis H1. $*&+ Dudevant, 9mantine,6ucile,9urore Omnes fabulae amatoriae. $'&@ .and, Eeorge FpseudonymusG Dufeu, 7 (dit de 4lanc,?ont- >remiIre apologie pour monsieur de 6abadie et pour la Pustice de sa d3claration contre la nouvelle 3glise romaine. $+++ Dufrenoy, 9d3laide,Eillette 4illet 4iographie des Peunes demoiselles ou vies des femmes c3lIbres depuis les 03breux Pusqu!L nos Pours. $')+ Duggan, 5ames .teps to ards reunion. $'%' Duguet, 5acques,5oseph Traitez sur la priIre publique et sur les dispositions pour offrir les ss. mystIres et y participer avec fruit. Donec corrig. $*$$ Duguet, 5acques,5oseph 6ettre L monseigneur l!3vesque de ?ontpellier, au suPet de ses remonstrances au roy (du )J Puillet $*)&-. $*)J Duguet, 5acques,5oseph >ens3es d!un magistrat sur la d3claration qui doit Ntre port3e au parlement. $*)J Duguet, 5acques,5oseph 1nstitution d!un prince, ou trait3 des qualitez, des vertus et des devoirs d!un souverain. $*&) Duguet, 5acques,5oseph 7xplication des qualitez ou des caractIres, que .. >aul donne L la charit3. Donec corrig. $*&J Dulaure, 5acques,9ntoine 0istoire abr3g3e de diff3rens cultes. $')+ Dulaurens, 0enri,5oseph #handelle (6a- d!9rras, poeme h3ro],comique en H/111 chants. $*++ Dulaurens, 0enri,5oseph 9rretin (6!- moderne. $*') Dulaurens, 0enri,5oseph #ompIre (6e- ?athieu, ou les bigarrures de l!esprit humain. $'@& Dumas, 9lexandre (filius- Omnes fabulae amatoriae. $'+A Dumas, 9lexandre (filius- 6a question du divorce. $''@ Dumas, 9lexandre (pater- Omnes fabulae amatoriae. $'+A Dupaty, #harles,?arguerite,5ean,4aptiste ?ercier 6ettres sur l!1talie. $')+ Dupin, 9ndr3,?arie,5ean,5acques ?anuel du droit public eccl3siastique franQais, contenant les libert3s de l!3glise gallicane en 'A articles avec un commentaire, la d3claration du clerg3 de $+'), le concordat et sa loi organique. $'&J

Dupin, 9ndr3,?arie,5ean,5acques 6ibert3s de l!3glise gallicane< manuel du droit public eccl3siastique franQais, suivi d!un appendice contenant plusieurs questions sur l!1ndex, le pouvoir des l3gats, l!abus des excommunications et la question romaine. $'+@ Dupin, 6ouis 7llies Trait3 de la puissance eccl3siastique et temporelle. $*@' Dupin, 6ouis 7llies Trait3 historique des excommunications dans lequel on expose l!ancienne et la nouvelle discipline de l!Kglise au suPet des excommunications et des autres censures. $*$+ Dupin, 6ouis 7llies 0istoire de l!KglTse en abr3g3 par demandes et par r3ponses depuis le commencement du monde Pusqu!L pr3sent. $*$% Dupin, 6ouis 7llies 0istoire profane depuis son commencement Pusqu!L pr3sent. $*)A Dupin, 6ouis 7llies ?3moires historiques pour servir L l!histoire des inquisitions, enrichis de plusieurs figures. $*A' Dupin, 6udovicus 7llies De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes historicae. $+'' Dupin, 6udovicus 7llies :ouvelle bibliotliIque des auteurs eccl3siastiques. $+%A Dupin, 6udovicus 7llies Trait3 de la doctrine chr3tienne et orthodoxe, dans lequel les v3ritez de la religion sont 3tablies sur l!Kcriture et sur la tradition, et les erreurs oppos3es d3truites par les memes principes. $*@& Dupin, 6udovicus 7llies 0istoire du concile de Trente et des choses, qui se sont pass3es en 7urope touchant la religion depuis la convocation de ce concile Pusqu!L sa fin. $*)A Dupin, 6udovicus 7llies Trait3 th3ologique et philosophique de la v3rit3. $*&$ Dupin, 6udovicus 7llies ?ethodus studii theologici recte instituendi; praefationem de vita, scriptis et fatis Du,>inii praemisit 1oannes Frickius. $*&) Dupuis, #harles,FranQois Origine de tous les cultes, ou religion universelle. $'$' Durand, 9lice 1nstruction morale et civique dos Peunes filles. $'') Er3ville, ?me 0enry FpseudonymaG Durellus, 1ohannes .anctae ecclesiae anglicanae adversus iniquas atque inverecundas schismaticorum criminationes vindiciae. $+*@ Durrius, 1ohannes #onradus Tractatus theologici tres< 1. 4revis commentatio historico,theologica de religione christiana in Eermaniam et singulatim in rempubl. noribergensem introducta et hucusque conservata. 11. 1sagoge in libros normales seu

symbolicos ecclesiae noribergensis. 111. Observationes ad texturn augustanae confessionis. $*@& Dbrrschmidt, 0einrich Die klfsterlichen Eenossenschaften in 4ayern und die 9ufgabe der "eichsgesetzgebung. $'*J Dusaussoy, (.aussoir du- /3rit3 (6a- rendue sensible L tout le monde contre les d3fenseurs de la constitution Bnigenitus, par demandes et par r3ponses. $*AJ 7arle, 5ohn #harles The spiritual body; an essay in prose and verse. $'*' 7arle, 5ohn #harles The forty days, or #hrist bet een his resurrection and ascension. $'*' 7ccardus, 1ustus 7xplicatio quaestionis de lege regia, de qua tantopere iurisconsulti disceptarunt. $+$$ 7chialle "eligion ou th3ologie des Turcs, avec la profession de foi de ?ahomet fils de >ir 9li. $*@J 7ckhardus, Tobias 0enrici 6eonis auctoritas circa sacra in constituendis atque confirmandis episcopis ex historiae monumentis exposita. $*AJ 7ichthal, Eustave de 6es 3vangiles; examen critique et comparatif des trois premiers 3vangiles. $'+A 7llendorf, 5ohann Otto Der >rimat der rfmischen >cpste, aus den Yuellen dargestellt. $'&$ 7llero, >ietro 6a questione sociale. $'** 7llero, >ietro .critti minori. $'** 7llero, >ietro .critti politici. $'** 7lli, 9ngelo .pecchio spirituale del principio et fine della vita humana. Donec corrig. $*$& 7lmenhorstius, Eeverhartus @ Eennadius ?assiliensis. 6iber de ecclesiasticis dogmatibus 7mmanuel a #onceptione 7nchiridion iudiciale ordinis fratrum minorum. $+%J 7nfantin, 4arth3lemy,>rosper >arole du pIre a la cour d!assises, ' avril $'AA. $'A* 7nfantin, 4arth3lemy,>rosper .cience de l!homme; physiologie religieuse, cuius partem alteram constituit opusc. inscriptum< ?3moire sur la science de l!homme, par 0. .aint,.imon. $'J% 7ngel, .amuel 7ssai sur cette question< Yuand et comment l!9m3rique a,t,elle 3t3 peupl3e d!hommes et d!animaux X par 7.4. d!7. $**)

7piscopius, .imon Opera theologica. $+'& 7rassot, 5os3 9ntonio de Defensa de la obra intitulada< >roPet d!une constitution etc. $')) 7rigena, 1oannes .cotus De divisione naturae libri quinque diu desiderati; accedit appendix ex ambiguis s. ?aximi, graece et latine. $+'& 7rkelius, 1oannes #hristianus @ /an 7rkel, 1oannes #hristianus 7rkelius, loannes #hristianus 9ssertio iuris ecclesiae metropolitanae ultraiectinae romano,catholicae, adversus quosdam qui eam ad instar ecclesiarum per infidelium persecutiones destructarum iure pristino penitus excidisse existimant per 1.#.7. $*@* 7rnestus, 1oannes 9ugustus 9ntimuratorius, sive confutatio muratorianae disputationis de rebus liturgicis. $*J% 7schini, #arlotta Eeltrude /isioni e locuzioni e finezze conosciute e verificate da piR sacerdoti ricevute dalla sposa del "edentore ?aria Eeltrude, del secolo presente coadiutrice di santa #hiesa, e di quelle anime che dello stesso "edentore dimentiche non ne hanno corrisposto alle voci. $'J& 7squiros, 9lphonse Kvangile (6!- du peuple. $'&$ 7squiros, 9lphonse 6es vierges sages. $'&& 7squiros, 9lphonse 6es vierges martyres. $'&& 7squiros, 9lphonse 6es vierges folles. $'&& 7stor, 1oannes Eeorgius Delineatio iuris publici ecclesiastici protestantium exhibens iura et beneficia augustanae confessionis eique addictorum. $*&) 7strada, 5os3 >ossidonio .upersticiees descubertas, verdades declaradas e desenganos a toda a gente; ediQho aumentada com hum tractado interessantissimo. $')A 7strix, 9egidius Dilucidatio communis doctrinae theologorum de fide imperfecta quorumdam rudium hominum. $+*& 7strix, 9egidius 9pologia pro summis pontificibus romanis, generalibus conciliis et ecclesia catholica contra >etri /an 4uscum instructionem ad tyronem theologum. Donec corrig. $+*& 7strix, 9egidius Diatriba theologica de sapientia Dei benefica, de sapientia Dei verace, sive manuductio ad fidem divinam. $+*&

7strix, 9egidius "efutatio accusatoris anonymi damnatas ab 1nnocentio H1 propositiones adscribentis ordinum religiosorum theologis ac praecipue societatis 1esu. $+*% .andaeus, Oilhelmus FpseudonymusG 7ugenius 4rugensis Bltima vox zelatricis innocentiae indigna patientis, sive libellus supplex ad 1nnocentium H1. $+'% 7 erbeck, 0ermann Yu!est,ce que la 4ible d!aprIs la nouvelle philosophie allemande. $'J* 7xea y Talayero, 6uis de Discurso historico,Puridico sobre la instauracion de la santa iglesia cesar,augustana en el templo maximo de san .alvador. $+*J 7ybel, 1oseph /alentinus Oas enthalten die Brkunden des christlichen 9lterthums von der Ohrenbeichte X $*'& 7ybel, 1oseph /alentinus 1ntroductio in ius ecclesiasticum catholicorum. $*'& 7ybel, 1oseph /alentinus Oas ist der >apstX $*'+ Fabre d!Olivet, 9ntoine 6a langue hebra]que restitu3e, et le v3ritable sens des mots h3breux r3tabli et prouv3 par leur analyse radicale. $')J Fabri, 0onoratus 9pologeticus doctrinae moralis societatis 1esu. $+*) Fabri, 0onoratus 1usta expostulatio de p.m. Hantes ?ariales authore bibliothecae interpretum ad summam d. Thomae. $+*A #arterius, 6udovicus FpseudonymusG Fabri, 0onoratus :otae in notas Oillelmi Oendrockii ad 6udovici ?ontaltii litteras et in disquisitiones >auli 1renaei. $+*' .tubrockius, 4ernardus FpseudonymusG Fabri, >hilemon @ Earnier, >hilippe. Dialogues en cinq langues Fabricatore, 9ntonio 6a felicitL della societL politica e dei principali mezzi per ottenerla, con alcune osservazioni sulla costituzione di .pagna. $')$ Fabricius, Franciscus Orator sacer; accessit heptas dissertationum theologico, oratoriarum. $*AJ Fabricius, Eeorgius .axoniae illustratae libri novem. $+A$ Fabricius, 1oannes Oratio inauguralis de utilitate, quam theologiae studiosus ex itinere capere potest italico; adiecta tabula et notis. $+*% Fabricius, 1oannes 9lbertus .alutaris lux evangelii toti orbi per divinam gratiam exoriens, sive notitia historico,chronologica literaria et geographica propagatorum per orbem totum christianorum sacrorum. Donec corrig. $*AJ Fabricius,4leynianus, 9ntonius 1n theoriam et praxim beneficiorum ecclesiasticorum methodica et familiaris introductio. Donec corrig. $+)$ Facius, #aspar >olitica liviana. $+))

Falcioni, 8effirino #oup d!oeil sur le christianisme par un francmaQon, disciple de la philosophie positive, ancien secr3taire de la chapelle pontificale. $''@ Falcone, :icolU #arminio 6!intera storia della famiglia, vita, miracoli, traslazioni e culto del glorioso martire s. Eennaro. $*$+ Falconi, Eiovanni 6ettera scritta ad una figliuola spirituale, nella quale l!insegna il piR puro e perfetto spirito dell!oratione. $+'' Falconi, Eiovanni 6ettera scritta ad un religioso in difesa del modo d!oratione in pura fede da lui insegnato. $+'' Falconi, Eiovanni 9lfabeto per saper leggere in #hristo, libro di vita eterna, tradotto dalla lingua spagnuola nell!italiana. $+'' Faure, 1oannes 4aptista "itrattazione solenne di tutto l!inPurie, bugie, falsificazioni, calunnie, contumelie, imposture, stampate in vari libri da fra Daniello #oncina contro la compagnia di EesR. $*&& Faure, 1oannes 4aptista Dissertatio dogmatica (de praxi quesnelliana in dilatione sacramentalis absolutionis ad propositiones 6HHH/11 et 6HHH/111 ex #1 proscriptis in bulla =Bnigenitus=. $*J+ Faure, 1oannes 4aptista #ommentarium in bullam >auli 111 =6icet ab initio=, datam anno $J&), qua romanam inquisitionem constituit et eius regimen non regularibus sed clero saeculari commisit. 9ccessit appendix historico,theologica de proscriptione sub annum $*)J extorta contra duacenam academiam. $*J* Fava, 9ngelo 6a cantica delle cantiche esposta in versi italiani con nuove interpretazioni dell!originale ebraico. $'&) Favero, 9lessandro @ 4egey, 9ttilio. ?onsignor 6. >uecher,>assavalli Favre, FranQois 6ettres 3difiantes et curieuses sur la visite apostolique de m. de 6a, 4aume 3vNque d!0alicarnasse L la #ochinchine en l!ann3e $*&@. $*&+ Fechtius, lohannes Disquisitio de iudaica ecclesia. $*@$ Felle, Euglielmo 6a rovina del quietismo e dell!amor puro. $*@A Fellus, 1oannes @ #yprianus (..- Opera F3n3lon, FranQois de .alignac 7xplication des maximes des saints sur la vie int3rieure. $+%% F3raud, 5ean,FranQois 7ncyclop3die (6a petite- ou dictionnaire des philosophes, ouvrage posthume d!un de ces messieurs. ="idiculum acri fortius et melius plerumque secat res=. $*+) Ferchius, ?atthaeus

@ ?ateo da /eglia. Eusto afflitto di EiesR #hristo nostro signore Ferchius, ?atthaeus Defensio vestigationum peripateticarum ab offensionibus 4elluti et ?astrii. Donec corrig. $+JJ F3r3al, /. de .toria della inquisizione, ossia le crudeltL gesuitiche svelate al popolo italiano. $'J@ Ferracci, /alerianus #enni biografici della serva di Dio >aola ?andatori,.acchetti. $%$) Ferrandiz "uiz, 5os3 7l >apa y los peregrinos; crSnica verdad de la romerTa, Pubileo en "oma y bodas de 6eon H111; version castellana de >. 4iosca. $'%+ ?arsigli, >rSspero FpseudonymusG Ferrandiz "uiz, 5os3 ?emorias de un cl3rigo pobre, con un prSlogo de "amSn #hies. $'%+ ?iralta, #onstancio FpseudonymusG Ferrari, Eiuseppe Opera omnia. $'** Ferrella, Eiovanni >aolo Fioretti spirituali. $+$' Ferri di s #ostante, Eiovanni 6o spettatore italiano, preceduto da un saggio critico sopra i filosofi morali e i dipintori de! costumi e de! caratteri. Donec. corrig. $')& Ferri, 7nrico 6!omicidio nell!antropologia (omicida nato; omicida pazzo-, con atlante antropologico,statistico. $'%J Ferri, 7nrico 6a teoria dell!imputabilitL e la negazione del libero arbitrio. $'%+ Ferri, 7nrico .ociologia criminale. $'%+ Ferri, 7nrico 6!omicidio,suicidio, responsabilitL giuridica. $'%+ Ferri, 7nrico 6a scuola criminale positiva; conferenza. $'%+ Ferri, 6ouis 7ssai sur l!histoire de la philosophie en 1talie au dix,neuviIme siIcle. $'*& FerriIre, 7mile 6a matiIre et l!3nergie. $'%) FerriIre, 7mile 6!\me est la fonction du cerveau. $'%) FerriIre, 7mile 6es ap_tres, essai d!histoire religieuse d!aprIs la m3thode des sciences naturelles. $'%) FerriIre, 7mile 6e dar inisme. $'%) FerriIre, 7mile >aganisme des 03breux Pusqu!L la captivit3 de 4abylone. $'%) FerriIre, 7mile 6a vie et l!\me. $'%) FerriIre, 7mile 6es erreurs scientifiques de la 4ible. $'%)

FerriIre, 7mile 6es mythes de la 4ible. $'%A Ferro, ?arcello Del danno avvenuto alla religione ed allo stato per le ricchezze e numero de! regolari. $*** Ferro, ?arcus 1usta damnatio quinque propositionum 1ansenii. $+J& Feustelius, #hristianus ?iscellanea sacra et erudita de phraseologia et emphasi biblica schediasmatibus aliquot epistolicis ad /al. 7rn. 6oescherum exposita; accedit 6oescheri responsio de statu progressuque scriptorum a se promissorum. $*$* F3vret, #harles Trait3 de l!abus, et du vray suPet des appellations qualifi3es de ce nom d!abus, $+%J Feydeau, 7rnest Omnes fabulae amatoriae. $'+& Feydeau, ?atthieu #at3chisme de la gr\ce. $+J@ Ffoulkes, 7dmund .alusbury #hristendom!s divisions, being a philosophical sketch of the divisions of the christian family in east and est. $'+' Ffoulkes, 7dmund .alusbury The church!s creed or the cro n!s creed X 9 letter to the most rev archbishop ?anning. $'+% Fickius, 1oannes @ ?orhofius, Daniel Eeorgius. >olyhistor Figuier, 6ouis 6e lendemain de la mort ou la vie future selon la science. $'*A Filangieri, Eaetano 6a scienza della legislazione. $*'& FilsPean @ 9lletz, >ons 9ugustin. Dictionnaire des conciles Fiore, Eeremia 6a genesi della #hiesa. $''$ Fiore, Eeremia .ynopsis iuris canonici prout olim erant et prout nunc sunt tempora. $''% Fiorioli della 6ena, Eiovanni 4attista 6a questione, religiosa d!Peri e d!oggi con quattro punti di riforma cattolica. $'+% Fischlinus, 6udovicus ?elchior ?ysterium primogeniti omnis creaturae curatius expensum; accessit quaestio singularis de ?elchisedeco. $*$% Fitz,5ames, FranQois de Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l!3vNque de .oissons au suPet des assertions extraites par le parlement, des livres, thIses, cahiers, compos3s, publi3s et dict3s par les P3suites, ?D##6H11. $*+A Flaubert, Eustave ?adame 4ovary. $'+&

Flaubert, Eustave .alammbo. $'+& Flavien, 9mand FpseudonymusG @ 7xtrait de l!examen Fleg, 7dmond 6!enfant prophIte. $%&@ Fleg, 7dmond 53sus racont3 par le 5uif errant. $%&@ Fleury, #laude 1nstitution au droit eccl3siastique. $+%A Fleury, #laude :euviIme discours, sur les libert3s de l!3glise gallicane Funa cum notis, quas 6ouis Debonnaire adiecitG. $*)J Fleury, #laude #atechisme historique contenant en abr3g3 l!histoire sainte et la doctrine chr3tienne. Donec corrig. $*)' Fleury, #laude 1nstitutiones iuris ecclesiastici latinas reddidit et cum animadversionibus 1usti 0enningii 4oehmeri edidit 1oannes Daniel Eruber. $*)% Fleury, 5ules Omnes fabulae amatoriae. $'+& #hampfleury FpseudonymusG Flore de .ainte,Foy @ .ainte,Foy, Flore de Florentinius, 0ieronymus "esponsio apologetica pro sententia 0ieronymi Florentinii de baptismo abortivorum contra /igilantium ab 9rce. $++J 0oluberveso, ?artinus ab FpseudonymusG Florentinius, 0ieronymus Disputatio de ministrando baptismo humanis foetibus abortivorum. Donec corrig. $++J Florenzi Oaddington, ?arianna Della immortalitL dell!anima umana. $*'J Florenzi Oaddington, ?arianna 6ettere filosofiche. $'J@ Florenzi Oaddington, ?arianna .aggi di psicologia e di logica. $'*J Florenzi Oaddington, ?arianna .aggio sulla natura; Dante, il poeta del pensiero. $'*J Florenzi Oaddington, ?arianna .aggio sulla filosofia dello spirito. $'*J Flournois, E3d3on 7ntretiens (6es- des voyageurs sur la mer. $*@* Fludd, "obertus Btriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia. $+)J Fogazzaro, 9ntonio 1l santo; romanzo. $%@+ Fogazzaro, 9ntonio 6eila; romanzo. $%$$ Foggi, Francesco Dissertazioni secondo l!ordine delle istituzioni canoniche per uso della universitL di >isa. Donec corrig. $')&

Fontaine, :icolas @ 5ean #hrysostome (..-; 0om3lies Fontenelle, 4ernard 6e 4ovier de 7ntretiens sur la pluralit3 des mondes par l!autheur des dialogues des morts. $+'* Fontenelle, 4ernard 6e 4ovier de 6a r3publique des philosophes ou histoire des 9Paoiens; ouvrage, posthume. $**% Formaleoni, /incenzo #ompendio critico della storia veneta antica e moderna di /.F. Donec corrig. $*'& Forti, Francesco 6ettera sulla direzione degli studi. $'&A Fortiguerri, :iccolU "icciardetto. $*A% #arteromaco, :iccolU FpseudonyimusG Fosana, Eiacomo 1l papa,re al tribunale del #risto e dei santi. $'%J Eirolamo da ?ontefalco FpseudonymusG Foscolo, Bgo Bltime lettere. $')& Ortis, 5acopo FpseudonymusG Foscolo, Bgo 6a commedia di Dante 9llighieri illustrata. $'&J Fossati, 5ean,9ntoine,6aurent @ #ombe Eeorge. :ouveau manuel de phr3nologie Fouillou, 5acques D3fense des th3ologiens et en particulier des disciples de s. 9ugustin contre l!ordonnance de mgr. l!3vNque de #hartres, portant condamnation du cas de conscience; seconde 3dition revue et augment3e, avec une r3ponse aux remarques du mNme pr3lat sur les d3clarations de m. #ouet. $*@* Fouillou, 5acques 5ustification du silence respectueux ou r3ponse aux instructions pastorales et autres 3crits de m. l!archevNque de #ambray. $*@% Fouillou, 5acques D3fense de tous les th3ologiens et en particulier des disciples de s. 9ugustin contre l!ordonnance de m. l!3vNque de #hartres du A d!aoVt $*@A. $*@% Fourier, #harles 6e nouveau monde industriel et soci3taire. $'AJ Fourquevaux, 5ean,4aptiste,"aymond >avie de #at3chisme historique et dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant l!3glise. $*A) Fourquevaux, 5ean,4aptiste,"aymond >avie de .uite du cat3chisme historique et dogmatique. $*JA Troya d!9ssigny, 6ouis Fragoso, Damazio 5acintho ?emoria lida perante o conselho superior da instrucQho publica na sessho annual ordinaria de $''J. $''+ France, 9natole Opera omnia. $%)) Franc3, "aoul /on der 9rbeit zum 7rfolg. $%A* Francesco (.- di >aola @ Francesco di 6ongobardi Francesco (.- di >aola

@ .celta di lettere. Francesco di 6ongobardi #enturia di lettere del glorioso patriarca s. Francesco di >aola con alcune annotazioni. #um multa falsa et apochrypha contineat. $+J% Francesco, 9ntonio .emplice narrativa, della nascita, vita e morte di :... EesR #risto, posta in ottava rima< aggiuntovi un breve esercizio ad onore dell!addolorato cuore di ?aria .antissima. $'JJ Francisco de la ?adre de Dios 7xercito limpio austral contra las manchas del >rado. $++J Francisco de la >iedad FpseudonymusG Teatro Pesuitico, apologetico discurso con saludables y seguras doctrinas necesarias a los principes y se^ores de la tierra. $+'+ Franco Fernandez, 4las /ida de la venerable sierva de Dios ?aria de 5esus, natural de /illa,"obledo. $*$A Francus, Daniel Disquisitio academica de papistarum indicibus librorum prohibitorum et expurgandorum. $+'' Franscini, .tefano 6a .vizzera italiana. $'&@ Frasso, >etrus De regio patronatu ac aliis nonnullis regaliis regibus catholicis in 1ndiarum occidentalium imperio pertinentibus. $+'' Fr3d3ric 11, roi do >russe Oeuvres du philosophe de .ans,.ouci. $*+@ Freinshemius, 1ohannes Orationes in .uetia habitae cum quibusdam declamationibus. $++A Fr3ret, :icolas 7xamen critique des apologistes de la religion chr3tienne. $**@ Frickius, 1oannes @ Dupin, 6udovicus 7llies. ?ethodus studii theologici. Frickius, 1oannes #aroli 6udovici .tromeyeri dissertatio theologica divinitatem #hristi demonstrans, habita sub praesidio dn. 1oannis Frickii. $*$% Fridenreich, 8acharias >oliticorum liber ex sacris profanisque scriptoribus veros artis politicae fontes investigans. $+$@ Friderus, >etrus De processibus, mandatis et monitoriis in imperiali camera extrahendis. $+@) Friederich, 5oseph ?ittheilungen seliger Eeister im 5ahre $'JJ durch die 0and der ?aria 2ahlhammer im "apport der ?ittheilungen des heil. 7rzengels "aphael durch den ?und der #rescentia Oolf. $'J+ Friedrich, 5ohann Tagebuch chrend des vaticanischen #oncils gefbhrt. $'*$

Friedrich, 5ohann Der 2ampf gegen die deutschen Theologen und theologischen Fakultcten in den letzten z anzig 5ahren. $'*J Friedrich, 5ohann Der ?echanismus der vaticanischen "eligion, nach dem Fakultctenbuch der "edemptoristen dargestellt. $'*+ Friedrich, 5ohann Eeschichte des vatikanischen 2onzils. $'** Frigeri, 9ntonio 1l progetto del ministro 4onacci; lettera aperta agli onorevoli senatori e deputati. $'%& Frischlin, :icodemus Opera omnia. $+@$ Fritschius, 9hasverus Tractatus theologico,nomico,politicus de mendicantibus validis. $+*% Fritzius, 9nton,Eunter 9d 1acobi ?asenii iesuitae meditatam concordiam considerationes politicae HHH. $+%& Frohschammer, 5acob Beber den Brsprung der menschlichen .eelen. "echtfertigung des Eeneratianismus. $'J* Frohschammer, 5acob 7inleitung in die >hilosophie und Erundriss der ?etaphysik; zur "eform der >hilosophie. $'+) Frohschammer, 5acob Beber die Freiheit der Oissenschaft. $'+) Frohschammer, 5acob 9thencum, philosophische 8eitschrift. $'+) Frohschammer, 5acob Das #hristenthum und die moderne :atur issenschaft. $'+' Frohschammer, 5acob Das "echt der eigenen Beberzeugung. $'+% Frohschammer, 5acob Das neue Oissen und der neue Elaube mit besonderer 4erbcksichtigung von D.F. .trauss! neuester .chrift< Der alte und der neue Elaube. $'*A Fromondus, 6ibertus .omnium hipponense, sive de controversiis theologicis hodiernis 9ugustini iudicium. $+&$ >hiletymus FpseudonymusG Fromondus, 6ibertus 4revis anatomia hominis. 4ulla Brban. /111, + mart. $+&); $+J& Fromondus, 6ibertus 7munctorium lucernae augustinianae, quo fuligines a quibusdam aspersae emunguntur. $+J& Fromondus, 6ibertus 7pistola prodroma gemella ad Dion. >etavium et 9nt. "icardum. $+J& 6enis, /incentius FpseudonymusG Fromondus, 6ibertus #onventus africanus, sive disceptatio iudicialis apud tribunal praesulis 9ugustini inter veteris et novitiae theologiae patronos. 4ulla Brb. /111, + mart. $+&); $+J& 9rtemidorus Oneirocriticus FpseudonymusG

Fromondus, 6ibertus #hrysippus sive de libero arbitrio epistola circularis ad philosophos peripateticos anno ?D#H61/. $+J& Fromondus, 6ibertus 6ucerna augustiniana. $+J& Fromondus, 6ibertus, et #alenus, 0enricus =Theses vestras...=; epistola. $+&$ Fuchs, 9loys Ohne #hristus kein 0eil fbr die ?enschheit in 2irche und .taat; eine "ede. $'AA Fuensalida, Diego Eiuseppe 9nalisi del concilio diocesano di >istoPa celebrato nel mese di settembre dell!anno $*'+, o sia saggio de! molti errori contro la fede contenuti nello stesso concilio; opera postuma. $*%* "asier, Eiuseppe 9ntonio FpseudonymusG Fueslinus, 1ohannes Eeorgius #onclavia romana reserata, sive mysterium iniquitatis in electione pontificum romanorum. $*$A Fullerus, :icolaus ?iscellaneorum theologicorum libri. $+)* Funccius, #hristianus Yuadripartitum historico,politicum orbis hodie imperantis breviarum. $*$& Funk, >hilipp /on der 2irche des Eeistes; religifse 7ssays im .inne eines modernen 2atholizismus. $%$J Furcy,Euesdon, 9lexandre Fray 7ugenio ou l!auto,da,f3 de $+'@. $')* ?ortonval FpseudonymusG Eabriel de . ?aria Tratado de las siete missas del se^or s. 5oseph en reverencia de sus siete dolores y siete gozos. $+'A Eabriel, .tephanus .torgae saliceae, i.e. epistola in qua pater orthodoxus filium papistam in veritatis viam reducere conatur. $+A% Eabrielis, 9egidius .pecimina moralis christianae et moralis diabolicae. $+*% Eaillardus, 1acobus ?elchisedecus #hristus unus rex iustitiae, rex pacis. $+%J Ealanti, Eiuseppe ?aria 7logio storico del signor abate 9ntonio, Eenovesi. $**A Eallaeus, .ervatius @ 6actantius. Opera Eallarati .cotti, Tommaso .torie dell!amore sacro e dell!amore profano. $%$) Eallarati .cotti, Tommaso 6a vita di 9ntonio Fogazzaro. $%)@ Eallicanus, Eregorius ?ariale sive apophtegmata sanctorum >atrum in onmibus festivitatibus et materiis virg. ?ariae. Donec corrig. $+AA Eallo, 9ndrea #odice ecclesiastico sicolo, contenente< le costituzioni, i capitoli del regno, le sanzioni, le prammatiche, i reali dispacci, le leggi, i decreti, i reali rescritti ed

altri documenti relativi alle materie del diritto ecclesiastico sicolo, dalla fondazione della monarchia siciliana sino a! nostri giorni; con note ed illustrazioni. $'+J Eallois, 63onard 0istoire agr3g3e de l!inquisition d!7spagne augment3e d!une lettre de m. Er3goire ancien 3vNque de 4lois L don "amon,5oseph de 9rce, grand, inquisiteur g3n3ral d!7spagne. $')* Eambacurta, >etrus #ommentariorum de immunitate ecclesiarum in constitutionem Eregorii H1/, pont. max., libri octo. $+)A EWmbara, 6uis 9nthropologia criminal. $%$@ EWmbara, 6uis >sicologia y anthropologia criminal. $%$@ EWmbara, 6uis 6a sociologia. $%$@ EWmbara, 6uis .ociologia criminal. $%$@ Eandolphy, >eter 9n exposition of liturgy, or a book of common prayers and administration of sacraments ith other rites and ceremonies of the church for the use of all christians in the united kingdom of Ereat 4ritain and 1reland. $'$' Eandolphy, >eter 9 defence of the ancient faith in four volumes, or a full exposition of the christian religion in a series of controversial sermons. $'$' Eanzetti, 9ngelo Eiovane (1l- instruito ne! principi della democrazia rappresentativa e ne! doveri di cittadino. $'@& Eanzetti, 9ngelo 1ntenzioni sull!opuscolo che egli giL stampU col titolo< 1l giovine istruito ne! principii della democrazia rappresentativa e nei doveri di cittadino. $'@& Earavaglia, 9mbrogio Della educazione religiosa e civile delle fanciulle in conformitL alle attuali condizioni d!1talia; dialoghi. $''J EarQho .tockler, Francisco de 4orPa >oesias lyricas. Donec corrig. $'A+ Earmannus, #hristianus Fridericus De miraculis mortuorum. $+*' Earnier, >hilippe Dialogues en cinq langues espagnolle, italienne, latine, franQoise et allemande, maintenant mis en meilleur ordre et accomodez au langage du temps, 3dition augment3e par >hil3mon Fabri, parisien. $++@ Earnier,>agIs @ Dictionnaire politique Earofalo, 4iagio #onsiderazioni intorno alla poesia degli 7brei e dei Ereci. $*$& Earrido, 1oannes 4aptista #oncordia praelatorum, tractatus duplex de unione ecclesiarum et beneficiorum, de exemptione personarum et ecclesiarum tum pontificia tum regia vel de immediata regia protectione; de iurisdictione ordinariorum in exemptos, praecipue in exercentes curam animarum. $*&+

Earrione, Eiovanni 4attista >er una protologia secondo i progressi e i bisogni delle scienze naturali a compimento del sistema filosofico di /incenzo Eioberti; note. $'*+ Easpar, Franz Der /ernunftstaat nach seinen "echten und >flichten. $''& Eaudioso, 9ntonio >iano d!economia politica. $')& Eaultier, Fr. de 0istoire apolog3tique ou d3fense des libertez des 3glises r3form3es de France. $*@@ Eaultier, 5ean,4aptiste 6ettres d!un th3ologien L m de #harancy 3vNque de ?ontpellier L l!occasion de sa r3ponse L m. l!3vNque d!9uxerre. $*&+ Eaultier, 5ean,4aptiste 6ettre au suPet de la bulle de ns pIre le pape du H11 septembre ?D##H61/ concernant les rits malabares. 6e J mars $*&J. $*&+ Eaultier, 5ean,4aptiste 6ettres L mgr l!3vNque d!9ngers, au suPet d!un pr3tendu extrait du cat3chisme de ?ontpellier. $*JA Eautier Yuestione, se i vescovi delle altre cattoliche chiese debbano immischiarsi nella causa dei vescovi e preti giurati di Francia. $'$* Eautier "accolta di opuscoli di cristiana filosofia e di ecclesiastica giurisdizione compilata dal vulgarizzatore del concilio nazionale di Francia. $'$% Eavazzi, 9lessandro ?aria al cuore dell!italiano; manifestazioni di un eremita dell!9ppennino per servire di seguito alle glorie di ?aria scritte da 9lfonso 6iguori. $''@ Eehringer, 5oseph 6iturgik; ein 6eitfaden zu akademischen /ortrcgen bber dTe christliche 6iturgie nach den Erundsctzen der katholischen 2irche. $'J@ Eehringer, 5oseph Theorie der .eelsorge; ein 6eitfaden zu akademischen /ortrcgen bber die christliche .eelsorge nach den Erundsctzen der katholischen 2irche. $'J@ Eeierus, ?artinus Opera omnia. $+%) Eeilh, De "3tractation publique du concordat, suivie d!un commentaire par un prNtre franQais exil3 pour la loi de 53sus,#hrist. $')) Eelli, 9genore @ De! "icci, .cipione. ?emorie Eelli, .ostene FpseudonymusG >sicologia della religione; note ed appunti. $%@% E3nin, FranQois Ou l!3glise ou l!3tat. $'&' Eennadius ?assiliensis 6iber de ecclesiasticis dogmatibus, veteris cuiusdam theologi homilia sacra, ?arcialis episcopi lemovicensis epistolae; Eeverhartus 7lmenhorstius ex ms. provulgavit et notas addidit. >ropter notas. $+)+

Eennarelli, 9chilles @ 4urchardus, 1ohannes. Diarium Eenovesi, 9ntonio 6ezioni di commercio o sia d!economia civile. Donec corrig. $'$* Eenovesi, Eiovanni 9ntonio Divozione (6a- di ?aria, madre santissima del lume, distribuita in tre parti. $*&) Eenselius, 1ohannes #hristianus Observationes sacrae, quibus varia codicis sacri loca solertissime dilucidantur et nonnulla antiquitatum hebraicarum monumenta evolvuntur. $*A& Eentile, Eiovanni Opera omnia. $%A& Eentili, Eiuseppe /ita della venerabile madre "osa ?aria .erio di s. 9ntonio, priora del monastero di s. Eiuseppe di Fasano. $*&+ Eentilis, 9lbericus Opera omnia. $+@) Eentillet, 1nnocent Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en paix un royaume ou autre principaut3, divisez en trois parties< L savoir, du conseil, de la religion et de la police, que doit tenir un prince< contre :icolas ?achiavel. $+%J Eeorgel, ?ichel 6a matiIre; sa d3ification; sa r3habilitation au point de vue intellectuel et aimant; ses destin3es ultimes. $%@A Eerbais, 1oannes Dissertatio de causis maioribus ad caput concordatorum de causis. $+'@ Eerbais, 1oannes Trait3 du c3lIbre >anorme touchant le concile de 4asle mis en franQois. $+%* Eerbais, 5ean 6ettre d!un docteur de .orbonne L un b3n3dictin de la congr3gation de .aint,?aur, touchant le p3cule des religieux faits 3vNques ou cur3s. $*@& Eerberon, Eabriel @ 4aPus, ?ichael. Opera Eerberon, Eabriel @ .ainte,Foy, Flore de. 6e miroir de la pi3t3 chr3tienne. Eerberon, Eabriel .uite du miroir de la pi3t3 chr3tienne. $+*' .ainte,Foy, Flore de FpseudonymusG Eerberon, Eabriel Factum circa propositiones libri cui titulus< 6e miroir de la pi3t3 chr3tienne, par Flore de .ainte,Foy. $+*% .anguin, 9ndreas FpseudonymusG Eerberon, Eabriel 2orte en noodighe onder iPsinghe voor alle catholiPcken van :ederlandt raekende, het lesen der heiPlighe schriftuer. $+%) /an de /elden, #ornelis FpseudonymusG Eerberon, Eabriel Disquisitiones duae de gratuita praedestinatione et de gratia se ipsa efficaci. $+%* Du #hesne, ?artinus FpseudonymusG

Eerberon, Eabriel 9dumbrata ecclesiae romanae catholicaeque veritatis de gratia adversus 1oannis 6eydeckeri in sua historia 1ansenismi hallucinationes iniustasque criminationes defensio. $+%' 7yckenboom, 1gnatius FpseudonymusG Eerberon, Eabriel #onfiance (6a- chr3tienne appuP3e sur quatre principes in3branlables, d!oR s!ensuivent n3cessairement les principales v3ritez, qui regardent le salut des hommes. $*@A Eerberon, Eabriel 0istoire g3n3rale du 5ans3nisme contenant ce qui s!est pass3 en France, en 7spagne, en 1talie, dans les >ays,4as etc. au suPet du livre intitul3< =9ugustinus #ornelii 1ansenii=, par monsieur l!abb3 MMM. $*@A Eerberon, Eabriel D3fense de l!3glise romaine contre les calomnies des protestans. $*@A Eerberon, Eabriel 6ettre de monsieur : L un seigneur d!9ngleterre sur la demande, s!il est bon d!empoloyer les pp. P3suites dans une mission qu!on a trouv3 L propos de donner derechef au public en tant qu!elle fournit de la lumiIre dans l!affaire de monseigneur de .3baste, A f3vrier $+'+. $*@* Eerhardus, 1oannes Opera omnia. $+*) Eermanicus @ Ehibellinus. &J Thesen zur Ee erkschafts,7ncyclica Eernuche, 9egidius 4reviarium theologicum accuratiori methodo in forma definitionum conscriptum. $+'& Eesselius, Tilmannus 9ntiqua et vera fides et sola servans, demonstrata plurimis ss. .cripturae et sanctorum patrum testimoniis. $*@% Eetino, 6uis E 9lonso Del gran njmero de los que se salvan y de la mitigaciSn de las penas eternas. $%A+ Ehibellinus und Eermanicus FpseudonymusG &J Thesen zur Ee erkschafts. 7ncyclica =.ingulari quadam=. $%$A Ehisleri, 9rcangelo ?ese (1l- di ?aggio (strenna per nozze-. $'%) Ehisleri, 9rcangelo 6ibro di divozioni per le diverse ore della giornata e le principale feste dell!anno, aggiuntovi il matutino, i vespri, i notturni ed i salmi penitenziali. >iccola biblioteca di libri divoti edita dalla rivista =#uore e critica=. $'%) Eiacomelli, 9ntonietta "egnum (9dveniat- tuum< $- 6etture e preghiere cristiane; )"ituale del cristiano; A- 6!anno cristiano. $%$) Eiacomelli, 9ntonietta >er la riscossa cristiana. $%$A Eiacomo del #uor di ?aria 1l nuovo saggio intorno all!azione di Dio ecc. difeso dall!autore. $'*'

Eiacomo del #uor di ?aria :uovo saggio intorno all!azione di Dio sulla libertL dell!uomo secondo la vera dottrina di s. Tommaso. $'*' Eian 4artolomeo di . #laudia "inforzo dello spirito religioso con dieci giorni d!otio santo appreso nella scuola del gran p.s. 9gostino. $*$& Eianni, Francesco 4onaparte in 1talia; $'$' Eiannone, >ietro Dell!istoria civile del regno di :apoli, libri H6. $*)A Eiannone, >ietro De consiliis ac dicasteriis, quae in urbe /indobona habentur, liber singularis. $*AJ >erontinus, 1anus FpseudonymusG Eibbon, 7d ard The history of the decline and fall of the roman empire. $*'A Eigli, Eirolamo 1l don >ilone ovvero il bacchettone falso; commedia. $*$& Eilles, >ierre 0istoire eccl3siastique des 3glises r3form3es recueillies en quelques val3es de >iedmont et circonvoisines, autre fois appell3es 3glises /audoises, commenQant dIs l!an $$+@ de notre .eigneur et finissant en l!an mil six cents quarante trois. $+&+ Einguen3, >ierre,6ouis 0istoire litt3raire d!1talie. Donec corrig. $')J Einzel, 5oseph 9ugustin .tudien (Die theologischen- in Oesterreich und ihre "eform. $'*A Eioberti, /incenzo Opera omnia. $'&% EioPa, Eiovanni 4attista 7sposizione critica della Eenesi. $'*' EioPa, ?elchiorre ?emoria al magistrato di revisione sulla teoria del divorzio. $'$* EioPa, ?elchiorre Teoria civile e penale del divorzio. $'$* EioPa, ?elchiorre :uovo prospetto delle scienze economiche, ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in ogni ramo d!amministrazione privata o pubblica, divise in altrettante classi, unite in sistema ragionato e generale. $')@ EioPa, ?elchiorre Del merito e delle ricompense. $')@ EioPa, ?elchiorre 1dee sulle opinioni religiose e sul clero cattolico. $')+ EioPa, ?elchiorre :uovo Ealateo. $')+ EioPa, ?elchiorre 1deologia. $')' EioPa, ?elchiorre 7sercizio logico sugli errori d!ideologia e zoologia. $')' EioPa, ?elchiorre 7lementi di filosofia ad uso de! giovanetti. $')'

EioPa, ?elchiorre Dissertazione sul problema, quale dei governi liberi meglio convenga alla felicitL del l!1talia. $'A+ Eiordani, >ietro Opere. Donec corrig. $')J Eiordani, >ietro 7pistolario edito por 9ntonio Eussalli, compilatore della vita che lo precede. Donec corrig. $'J+ Eiovanni da #apistrano /elo (1l- rimosso da sulle tristi avventure del revmo p. Eiovanni da #apistrano ex,generale di tutto l!ordine del ?inori. $'A+ Eiovanni Fiorentino 1l pecorone, nel quale si contengono cinquanta novelle antiche. Donec corrig. $+@$ Eiovanzana, Francesco .ulla esposizione di un punto capitalissimo di dottrina tomistica, scolastica, patristica, scritturale; osservazioni. $'%$ Eiovanzana, Francesco Del primato e dell!infallibilitL pontificia; dissertazione. $'%$ Eiovanzana, Francesco Bna rivista della #iviltL #attolica e la filosofia della rivelazione. $'%$ Eiovanzana, Francesco 1l dogma della immacolata concezione di ?aria ss. propugnato nel suo senso ovvio e letterale contro certi cattolici che osano alterarlo; appunti e spiegazioni. $'%$ Eiovanzana, Francesco Filosofia della rivelazione; saggio. $'%$ Eiovanzana, Francesco 9ppunti alle riflessioni critiche di un critico che manca affatto di criterio. $'%$ Eiovanzana, Francesco Origine (.ull!- delle anime umane; argomenti a rovescio e testimonianze a vanvera di un articolista della .cuola cattolica. $'%$ Eiovenzana, Francesco >roposizioni (. F E- da condannarsi. $'%$ Eirard, 4ernard de De l!estat et succez des affaires de France. $+$A Eisolfo, >ietro 6a guida de! peccatori, parte prima e seconda. Donec corrig. $+'A Eisolfo, >ietro >rodigio di mature virtR nella vita di :icola di Fusco, fanciullo di tre anni e mesi. Donec corrig. $+'A Eiudici, 6uigi #atechista (1l-, o sia istruzione cristiana esposta in brevi dialoghi famigliari ad uso dei maestri del catechismo cattolico. $'$* Eiuliano 1mperatore 6e opere scelte per la prima volta dal greco volgarizzate da .piridione >etrettini, con note e con alcuni discorsi illustrativi. $')'

Elassius, .alomon >hilologia sacra, qua totius ss. veteris et novi testamenti scripturae ratio et doctrina libris quinque expenditur ac traditur; adiecta sub finem huius operis est eiusdem Elassii logica sacra prout eandem ex ms. edidit 1ohannes Eotofredus Olearius; accedit praefatio 1o. Francisci 4uddei. $*AJ Elissonius, Franciscus Tractatus de natura substantiae energetica, seu de vita naturae eiusque tribus primis facultatibus. $*$J Emeinerus, Haverius 7pitome historiae ecclesiasticae n.t. in usum praelectionum academicarum. $')* Emeinerus, Haverius 1nstitutiones iuris ecclesiastici ad principia iuris naturae et civitatis methodo scientifica adornatae. $'&* Enocchi,/iani, Osvaldo /enere al tribunale della penitenza; manuale dei confessori, traduziono dal latino col testo in fronte. $'** Eoblet d!9lviella, 7ugIne 6!id3e de Dieu d!aprIs l!anthropologie et l!histoire; conf3rences faites en 9ngleterre sur l!invitation des administrateurs de la fondation 0ibbert. $'%A Eockelius, 7rnestus De europaeis regibus eorumque praecipuis maiestaticis iuribus ad novissimos mores nostros conformis tractatio methodica. $++% Eoclenius, "odolphus 1unior Tractatus de magnetica vulnerum curatione citra ullum dolorem et remedii applicationem et superstitionem. $+$J Eoclenius, "odolphus .enior >hysicae completae speculum. $+$) Eoclenius, "odolphus .enior #ontroversiae logicae. $+$A Eoclenius, "odolphus .enior >artitionum dialecticarum libri duo. $+$A Eoclenius, "odolphus .enior 6exicon philosophicum, quo tamquam clave philosophiae fores aperiuntur. $+)% Eodard, 63on >rincipes (6es- de '% et la doctrine catholique, par un professeur de grand s3minaire. $'+) Eodefroy, 5acques ?ercure (6e- P3suite, ou recueil des piIces concernants le progrIs des P3suites, leurs escrits et diff3rends depuis l!an $+)@ Pusqu!L la pr3sente ann3e $+)+. $+A@ Eodelmannus, 1oannes Eeorgius Tractatus de magis, veneficis et lamiis, deque his recte cognoscendis et puniendis. $+@$ Eoldastus, ?elchior ?onita politica ad sacri romani imperii principes de immensa curiae romanae potentia moderanda, latine, italice et gallice edita, quorum auctores sequens pagina exhibet, in quibus facile primas tenent ?aximilianus 1 imperat., Euicciardinus et cardinalis >eronas. $+@%

Eoldastus, ?elchior Opera omnia. $+A$ Eoldsmith, Oliver 9n abridged history of 7ngland from the invasion of 5ulius #aesar to the death of Eeorge 11. Donec corrig. $')A Eondrin, 6ouis,0enry de 6ettre pastorale de monseigneur l!archevesque de .ens pour la publication de la constitution de notre saint pIre le >ape, donn3e L "ome le trente,uniIme Pour de may dernier $+JA. $+J& Eonzalez de "osende, 9ntonius Disputationes theologicae tribus tomis absolutae, quorum 1. De iustitia originali; 11. De peccato orginali; 111. De iustitia gratuita. $+'$ Eonzalez de .alzedo, >etrus De lege politica eiusque naturali executione et obligatione tam inter laicos quam ecclesiasticos ratione boni communis. $+&+ EonzWlez y .anz, /enancio 6a bancarrota del protestantesimo; estudio historico, sociolSgico,critico. $%$) Eorani, Eiuseppe Dispotismo (1l vero-, =?iseris succurrere disco=, /irg. 9eneid. 6.1. $**A Eorani, 5oseph ?3moires secrets et critiques des cours, des gouvernemens et des moeurs des principaux 3tats de l!1talie. $')A Eordon, 9lexander The lives of pope 9lexander /1 and his son #aesar 4orgia, comprehending the ars in the reigns of #harles /111 and 6e is H11, kings of France, and the chief transactions and revolutions in 1taly, from $&%) to $J@+, ith an appendix of original pieces. $*AA Eordonius, 1oannes =>araskeu3=, sive praeparatio pacificationis controversiarum quae exortae statim post millesimum a #hristo annum in immensum his sexcentis elapsis anni excreverunt. $+)$ Eorini, Eiuseppe #orio >olitica, diritto e religione per ben pensare e scegliere il vero dal falso Tn queste importantissime materie. $*&) Eorini, Eiuseppe #orio Bomo (6!-, iustitia et pax. $*J% Eorini, Eiuseppe #orio 6!uomo, trattato fisico,morale. $*J% Eotofredus, 1oannes 6udovicus 9rchontologia cosmica, sive imperiorum, regnorum, principatuum rerumque publicarum omnium per totum terrarum orbem commentarii luculentissimi. Donec corrig. $+AA Eoudar, 9ngel 7spion (6!- chinois, ou l!envoy3 secret de la cour de >3kin pour examiner l!3tat pr3sent de l!7urope, traduit du chinois. $**@ Eouin, Fr3d3ric "ome et ses papes, histoire succincte du grand politificat par mr. F.E. $'A&

Eoulart, .imon 0istoire (6!- des >ays,4as depuis l!an mil cinq cens soixante Pusques L la fin de l!an mil six cens et deux. $+@* Eourlin, >ierre,7tienne #at3chisme et symbole r3sultant de la doctrine des pp. 0ardouin et 4erruyer. $*+& Eourlin, >ierre,7tienne 7ducazione ed istruzione cristiana, ossia catechismo universale, diviso in tre volumi. $*'A Eoursat, 63opold 6es mystIres sataniques de 6ourdes L travers les \ges. $%@* Erabius, 1oannes 7rnestus .picilegium ss. patrum et haereticorum saeculi post #hristum natum 1, 11 et 111, quorum vel integra monumenta vel fragmenta partim ex aliorum >atrum libris iam impressis collegit et cum codicibus manuscriptis contulit, partim ex ms. nunc primum edidit ac singula tam praefatione quam notis subiunctis illustravit. $*$& Eraf, 9rturo 1l diavolo. $'%) Eraf, 9rturo ?iti, leggende e superstizioni del medio evo; volume primo. $'%A Eraffio, :icandro 6ettere di s. 9ntonio di >adova, padrone e protettore della cittL e regno di :apoli, raccolte da suoi devoti sermoni. $+&' Erafigny, FranQoise de 6ettres d!une p3ruvienne. $*+J Eramaldi, Eiovanni ?aria Tesoro dell!anima, cioI a dire documenti e mezzi potentissimi per transformare l!anima in Dio e cavar utilitL e profitto grandissimo dell!ariditL ed abbandonamento. $+'% Eramberg, #arolus >etrus Euilelmus 6ibri geneseos secundum fontes rite dignoscendos adumbratio nova. $')% Eras, 5ean, et ?ercier, Th3odorit >lainte et protestation L l!3glise universelle, L n.s. pIre le >ape, L tous les 3vesques catholiques et notamment aux 3vesques de France; en France $*&$. $*&) Eraser, 5ohann 4aptist Divinitct oder das >rincip der einzig ahren ?enschenerziehung mit besonderer 9n endung auf eine neue daraus hervorgehende 7lementar,Bnterrichts,?ethode. $'A' Eraser, 5ohann 4aptist >rbfung der Bnterrichts,?ethode der praktischen "eligion von dem .tandpunkte der 8 eckmcssigkeit aus betrachtet fbr "eligionsfreunde und "eligionslehrer. $'A' Eraser, 5ohann 4aptist Die 7rhebung des geistlichen .tandes zur Obrde und Oirksamkeit als 0auptbedingung zur "uhe und .itte in den /flkern. $'A'

Eraser, 5ohann 4aptist Das /erhcltniss des 7lementarunterrichts zur >olitik der 8eit; eine 2ritik des bisherigen Bnterrichts und Darstellung der einzig heilsamen Bnterrichts eise. $'A' Eraser, 5ohann 4aptist Das /erhcltniss der Eraser!schen Bnterrichtsmethode zum positiven "eligions,Bnterricht als 9nhang zur Divinitct etc. $'A' Eraverol, 5ean Tractatus de religionum conciliatoribus. $*$@ "olegravius, 1ohannes FpseudonymusG Eraverol, 5ean Kglise (6!- protestante Pustifi3e par l!3glise romaine sur quelques points de controverse. $*A& Eravina, 1osephus ?aria De electorum hominum numero respectu hominum reproborum. $**) >lazza, 4enedictus. Dissertatio anagogica Eraziani, :iccola "agionamenti accademici recitati per la prima volta in Firenze e dedicati alle dame d!1talia. $*+* Erazzini, 9ntonfrancesco .celta di prose e poesie italiane. 6ondra, $*+J. $*+* Erazzini, 9ntonfrancesco, detto il 6asca 6a seconda cena, ove si raccontano dieci bellissime e piacevolissimo novelle non mai piR stampate. $*&+ Ereenaeus, Thomas @ >restonus, Thomas. 9ppellatio Er3goire, 0enri 0istoire des confesseurs des empereurs, des rois et d!autres princes. $')* Er3goire, 0enri 0istoire des sectes religieuses, qui depuis le commencement du siIcle dernier Pusqu!L l!3poque actuelle sont n3es, se sont modifi3es, se sont 3teintes dans les quatre parties du monde. $')' Eregorios, 1eromSnaxos =.inopsis t_n TheTon ka[ [er_n tNs ekklesTas dogmWton, eis of3leian t_n xristian_n=. $+&' Eregorius de .ebenico :ova concordia praedestinationis cum libertate voluntatis creatae. $+++ Eregorovius, Ferdinand Eeschichte der .tadt "om im ?ittelalter vom /,H/1 5ahrhundert. $'*& Eregorovius, Ferdinand Die Erabdenkmcler der >cpste, ?erksteine der Eeschichte des >apsttums. $''$ Eregorovius, Ferdinand Brban /111 im Oiderpruch zu .panien und dem 2aiser, eine 7pisode des A@ Pchr,2riegs. $''$ Eregorovius, Ferdinand 9thena]s. Eeschichte einer byzantinischen 2aiserin. $'') Eregorovius, Ferdinand OanderPahre in 1talien; fbnfter 4and; 9pulische 6andschaften. $'')

Erenier, >ierre 9pologie des d3vots de la sainte vierge, ou les sentiments de Th3othime sur le libelle intitul3< les avis salutaires de la bien,heureuse vierge L ses d3vots indiscrets; sur la lettre apolog3tique de son auteur; et sur les nouveaux avia en forme de r3flexions aPout3es au libelle. $+** Erignani, Eiuseppe "isposta all!orazione di monsignor 6ucido >arocchi vescovo di >avia, pubblicata nel $'*A sull!immacolata concezione di ?aria, ossia ripetizione della protesta colla sua giustificazione contro il nuovo e falso dogma dell!immacolata concezione di ?aria, e protesta contro l!altro nuovo e falso dogma dell!infallibilitL del papa quando parla dalla cattedra. $'*J Erignaschi, Francesco 9ntonio #rux de cruce; 1l messia e la riedificazione e purgazione della chiesa e la conversione degli ebrei. $'J@ Erilinzoni, "affaele 9ffanni dell!anima timorata co! suoi conforti e rimedii, aggiuntovi il metodo por risanare un!anima inferma di scrupoli. $+'' Erillparzer, Oenzel /on der 9ppellation an den rfmischen .tuhl, herausgegeben bei Eelegenheit seiner fffentlichen /ertheidigung beigefbgter .ctze aus der ganzen "echts issenschaft zur 7rlangung der Doctors brde. $*'* Erimaldi, #onstantino #onsiderazioni teologico,politiche fatte a pro degli editti di s. maestL cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del regno di :apoli. $*$@ Erimaldi, #onstantino "isposta alla lettera apologetica in difesa della teologia scolastica di 4enedetto 9letino. FetG 9lla terza lettera apologetica contra il #artesio, creduto da piR di 9ristotele, di 4enedetto 9letino. $*)+ Erimaldi, #onstantino Discussioni istoriche, teologiche e filosofiche, fatte per occasione della risposta alle lettere apologetiche di 4enedetto 9letino. $*)+ Erimaldi, F3lix 6es congr3gations romaines; guide historique et pratique. $'%$ Erimaldi, Eregorio 6ettera scritta al signor "idolfo Erandini, in cui si essaminan due luoghi delle opere del signor Francesco ?aradei. $*$% 6icenteo, #laristo FpseudonymusG Erimaudet, FranQois >uissance (De la- royalle et sacerdotale, opuscule politique. 6!an mil cinq cens soixante et dix neuf. $++$ Eriselini, Francesco ?emorie anedote spettanti alla vita ed agli studi del sommo filosofo e giureconsulto f. >aolo .ervita. $*+) Eross, Franz 5oseph "ede ider den /erfolgungsgeist auf den dritten .onntag nach Ostern bber 5ohannis $+, v )@ gehalten in der 2athedral,2irche zu .trassburg. $*%J Erossi, 6uigi "ime (.celte- piacevoli di mi lombardo. $'$* Erotins, 0ugo 7xplicatio decalogi, ut graece extat, et quomodo ad decalogi locos evangelica praecepta referantur. $+*)

Erotius, 0ugo @ Dissertationes de studiis in instituendis. Erotius, 0ugo >oemata, correcta et edita a Euil. Erotio, fratre. $+)+ Erotius, 0ugo 9pologeticus eorum, qui 0ollandiae Oestfrisiaeque et vicinis quibusdam nationibus ex legibus praefuerunt ante mutationem, quae evenit anno .... $+)+ Erotius, 0ugo De imperio summarum potestatum circa sacra; commentarius posthumus. $+J' Erotius, 0ugo 9nnales et historiae de rebus belgicis. $+J% Erotius, 0ugo Dissertatio de coenae administratione, ubi pastores non sunt; item an semper communicandum per symbola. $+*) Erotius, 0ugo #ommentatio ad loca quaedam n testamenti, quae de 9ntichristo agunt aut agere putantur, expendenda eruditis. $+*) Erotius, 0ugo Opera omnia theologica. $*J* Eruau de la 4arre .alomon le sage fils de David, sa renaissance sur cette terre et r3v3lation c3leste; deuxiIme et troisiIme parties, faisant suite L la premiIre< "3v3lations sur les erreurs de l!ancient testament. $'&) #osson, #harles de. "3v3lations sur les erreurs de l!ancient testament Eruterus, 1anus Delitiae c poetarum gallorum, huius superiorisque aevi illustrium. $+$+ Eherus, "anutius FpseudonymusG Euadagni, #arlo Della facilitL di salvarsi, vero delli tre stati dell!anima, purgativo, illuminativo, unitivo, trattato fondamentale. $+'% Euadagnini, Eiambattista :uovo esame di alcuni testi del concilio di Trento relativi all!assoluzione de! casi riservati ed all!approvazione de! confessori. $*'% Euadagnini, Eiambattista 9ppendice al nuovo esame contro alcuni impugnatori di monsig. 6itta, appendice 11. Dell!autoritL dell!angelico dottor s. Tommaso e degli altri scolastici intorno all!assoluzione de! casi riservati. $*'% Euadagnini, Eiambattista /ita di 9rnaldo da 4rescia. $*%@ Euadagnini, Eiambattista Due scritti< cioI 1. 6ettera al giornalista, romano sopra il suo foglio n. H1 de! & aprile $*'%. 11. 6ettera ossia libro al p.d. Eiuseppe Fontana sopra la sua difesa, dell!episcopato, che possono servire di terza appendice al nuovo esame etc. $*%$ Euadagnini, Eiambattista >arenesi al giornalista romano sopra gli articoli +J, ++ e +* di quest!anno $*'%, con un avvertimento sulla proibizione fatta in "oma di alcuni suoi libri. $*%$

Euadagnini, Eiambattista 7same delle riflessioni teologiche e critiche sopra molte censure fatte al catechismo composto per ordine di #lemente /111 ed approvato dalla congregazione della riforma. $*%A Euadagnini, Eiambattista "iflessioni sopra la caduta del temporale principato del romano pontefice e della corte ecclesiastica di "oma; opera inedita scritta a tranquillizzare la coscienza del popolo, con prefazione e note di ..O. $'+% Euadalaxara y Hauierr, ?arcos de Yuinta parte de la historia pontifical. Donec corrig. $+A& Eualdo, Eabriel Tractatus probabilitatis ex principiis antiquorum compositus, in quo probabilitas in genere, aequalis et minor per ea, quae docuerunt antiqui, stabiliuntur. $*$@ >eguleti, :icolaus FpseudonymusG Eualtieri, 6uigi 6!ultimo papa. $'+J Euarino, 9lessandro /eritL e religione; christiani manifesti contra le due false ed irreligiose apologie, manuscritta e stampata di >ietro #onti .ezzese. $++A Eudin de la 4renellerie, >aul,>hilippe "oyaume (6e- mis en interdit; trag3die. $*+' Eudver, : 53sus,#hrist sous l!anathIme et l!excommunication. $*A& Euerrazzi, Francesco Domenico 9ssedio (6!- di Firenze, capitoli HHH. $'A* Euerrazzi, Francesco Domenico 1sabella Orsini, duchessa di 4racciano; racconto. $'&& Euerrazzi, Francesco Domenico 4eatrice #enci, storia del secolo H/1. $'J& Euerry, 7stienne ?esse paroissiale. $++' Euett3e, 9im3,FranQois,Oladimir 0istoire de l!3glise de France, compos3e sur les documents originaux et authentiques. $'J) Euett3e, 9im3,FranQois,Oladimir 6a papaut3 schismatique, ou "ome dans ses rapports avec l!3glise orientale. $'+A Eueudeville, :icolas Dialogues de monsieur le baron de 6ahontan et d!un sauvage dans l!9m3rique, contenant une description exacte des moeurs et des coutumes de ces peuples sauvages. $*$@ Euicciardini, Franciscus #lementis /111 (pontificis maximi- anno ?DH#/111 Ferrariam petentis et ingredientis apparatus et pompa. $+@A Euicciardini, Franciscus 6oci duo ob rerum, quas continent gravitatem, cognitione dignissimi, qui ex ipsius historiarum libris 111 et 1111 dolo malo detracti in exemplaribus hactenus impressis non leguntur, nunc tandem ab interitu vindicati et latine, italice, galliceque editi. .eorsum accesserunt Francisci >etrarchae epistolae H/1, quibus plane testatum reliquit, quid de pontificatu et de rom. #uria senserit; item pontificis

maximi #lementis /111 anno ?DH#/111 Ferrariam petentis et ingredientis apparatus et pompa. $+@A Euicciardini, Franciscus 6a historia d!1talia con la vita dell!autore, di nuovo riveduta e corretta per Francesco .ansovino. $+)* Euicciardini, Franciscus Opere inedite, illustrate da Eiuseppe #anestrini e pubblicate per cura dei conti >ietro e 6uigi Euicciardini. $'J% Euichardo, ?artinus de :octes granzovianae seu discursus panegyricus de antiquis triumphis in publicum tam ecclesiarum quam politiarum usum elucubratus. $++J Euidi, Francesco Trattato teorico,pratico di magnetismo animale considerato sotto il punto di vista fisiologico e psicologico, con note illustrative e appendice. Donec corrig. $'J+ Euidi, 6ouis France (6a- au parlement; poZme. $*+$ Euidone, FrL FpseudonymusG 6ettera a frate 8accaria gesuita, nella quale si dimostra, chi sieno que! religiosi, che debbonsi chiamar! frati. $*JA Euidone, FrL FpseudonymusG 6ettera seconda in cui ragionasi della proibizione della biblioteca gianseniana. $*J* Euidone, FrL FpseudonymusG 6ettera terza, la quale serve d!apologia al p. segretario della congregazione dell!1ndice, e altres[ alla prima lettera precedente. $*J* Euidotti, Eiovanni 1 tre papi, ossia la pace fra le chiese cristiane. $'%A Euignebert, #harles Opera omnia. $%AA Euillaumin @ Dictionnaire de l!3conomie politique Euldenstubbe, 6ouis de >neumatologie positive et exp3rimentale; la r3alit3 des esprits et de leur 3criture directe. $'*& Eblich, 5ohann Diderich von 9nalysis chronologico,pragmatologica sive illustratio tabularum chronologicarum #hristophori .chraderi. $*@A Eundlingius, Oolfgangus #anones graeci concilii laodiceni cum versionibus Eentiani 0erveti, Dionysii 7xigui, 1sidori ?ercatoris, et observationibus. $*$@ Ebnter, 9nton Thomas a .crupulis; zur Transfiguration der >ersenlichkeits, >antheismen neuester 8eit. $'J* Ebnter, 9nton 7uristheus und 0eracles; metalogische 2ritiken und ?editationen. $'J* Ebnter, 9nton Die 5uste,?ilieus in der deutschen >hilosophie gegen crtiger 8eit. $'J*

Ebnter, 9nton >eregrin!s Eastmahl, eine 1dylle in eilf Octaven aus dem deutschen issenschaftlichen /olksleben mit 4eitrcgen zur #harakteristik europcischer >hilosophie in clterer und neuerer 8eit. $'J* Ebnter, 9nton .bd und :ordlichter am 0orizonte speculativer Theologie; Fragment eines evangelischen 4rief echsels. $'J* Ebnter, 9nton Der letzte .ymboliker; eine durch die symbolischen Oerke 5.9. ?fhler!s und F.#. 4eur!s veranlasste .chrift, in 4riefen. $'J* Ebnter, 9nton /orschule zur speculativen Theologie des positiven #hristenthums, in 4riefen; erste 9btheilung< Die #reationstheorie; z eite 9btheilung< Die 1ncarnations, theorie. $'J* Ebnther, 9nton, und >abst, 5ohann 0einrich 5anus,2fpfe, fbr >hilosophie und Theologie. $'J* Ebnther, 9nton, und /eith, 5ohann 7manuel 6ydia; philosophisches Taschenbuch als .eitenstbck zu 9. "uge!s =9kademie=. $'J* Ebrtierus, :icolaus .ynopsis theologiae reformatae. $*A& Ebrtierus, :icolaus 1nstitutiones theologicae ordine maxime naturali dispositae ac variis accessionibus auctae. 9diecta est in fine ?atthiae ?artinii epitome s. theologiae methodice dispositae. $*A& Eussalli, 9ntonio @ Eiordani, >ietro, 7pistolario Euthberletus, 0enricus #hronologia. $+&+ Eutierrez, Eaetano .ulla necessitL di abolire tutte le fraterie in .ardegna; discorso. $'J@ Eutierrez, 6uis #ornelia S la victima de la inquisicion. $')) Euyard, 9ntoine Dissertation sur l!honoraire des messes, oR l!on traite de son origine, des illusions et autres abus, qui s!en sont suivis; ouvrage examin3 et approuv3 par diff3rens docteurs. $*J@ Euyho, #orentin @ Kglise (6!- et la r3publique Euyon, 5eanne,?arie de la ?othe ?oyen court et trIs,facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer trIs,ais3ment et arriver par lL dans peu de tems L une haute perfection. $+'% 0ackspanius, Theodoricus ?iscellaneorum sacrorum libri duo, quibus accessit eiusdem exercitatio de #abbala iudaica. $*$)

0ahn, Euillaume 6es ph3nomInes hyst3riques et les r3v3lations de sainte Th3rIse. $''J 0aiden, Thomas von Eedanken bber die >unktation des 7mbsercongresses und die im .treit befangene pcpstliche :unziatursache im rfmischen deutschen "eiche von 0.D.T.5. $*%) 0aiz, Fidelis Das kirchliche .ynodal,1nstitut vom positiv historischen .tandpunkte aus betrachtet mit besonderer "bcksicht auf die gegen crtige 8eit. $'&% 0ake ill, Eeorgius .cutum regium, id est adversus omnes regicidas et regicidarum patronos ab initio mundi usque ad interitum >hocae ecclesiae catholicae consensus orthodoxus in tres libros divisus. $+)$ 0alesius, 1oannes 0istoria concilii dordraceni. 1o. 6aur. ?oshemius ex anglico sermone latine vertit, variis observationibus et vita 0alesii auxit; accedit eiusdem de auctoritate concilii dordraceni paci sacrae noxia consultatio. $*&' 0allam, 0enry /ie of the state of 7urope during the middle ages. $'AA

0allam, 0enry The constitutional history of 7ngland from the accession of 0enry /11 to the death of Eeorge 11. $'AA 0amelin, Ferdinand FpseudonymusG 6e Pournal d!un prNtre; roman. $%@' 0amilton, 9ntoine ?3moires de la vie du comte de Erammont, contenant particuliIrement l!histoire de la cour d!9ngleterre sous #harles 11. $'$* 0ampelius, :icolaus :ucleus discursuum seu disputationum hactenus in iure publico editarum, in quo de statu sacri romani imperii ac aliis quam plurimis connexis iuris publici materiis graviter disseritur, collectus et in ordinem aliqualem redactus. $+)) 0annotin, Kmile Doctrine religieuse et philosophique fond3e sur le t3moignage de la conscience. $'&J 0annotin, Kmile :ouvelle th3ologie philosophique avec un examen critique des dogmes du christianisme, de son histoire et des principes de toute la phiosophie contemporaine. $'&' 0arduinus, 1oannes .crupuli doctoris sorbonici orti ex libro r p 0enrici de :oris qui inscribitur< 0istoria pelagiana, ad romanos huius libri censores. $+%J 0arduinus, 1oannes Opera varia. $*A* 0arduinus, 1oannes Opera selecta, tum quae iam pridem >arisiis edita, nunc emendatiora et multo auctiora prodeunt, tum quae nunc primum edita. $*A* 0arduinus, 1oannes #ommentarius in :ovum Testamentum; accedit lucubratio in cuius prima parte ostenditur, #epham a >aulo reprehensum >etrum non esse, in

altera parte 1oannis apostoli de sanctissima Trinitate locus explanatur et eidem auctori suo vindicatur. $*&) 0arpprechtus, 1oannes Tractatus criminalis planam ac perspicuam aliquot titulorum libri 1/ institutionum iuris d. 1ustiniani imp. explicationem complectens. $+@J 0arpprechtus, 1oannes 1n quatuor libros institutionum iuris civilis 1ustiniani commentariorum tomi quatuor. $*$& 0arring, 0arro Oorte eines ?enschen; dem Elcubigen von 6a ?ennais ge idmet. $'A+ 0artmannus, 1ohannes 6udovicus @ #oncilia illustrata 0arvey, Eideon The art of curing diseases by expectation. $*@$ 0avemannus, ?ichael Eamologia synoptica, istud est tractatus de iure connubiorum quatuor interstinctus libris. $+'' 0avercampus, .igebertus @ Ottius, 1oannes 4aptista. .picilegium sive excerpta ex Flavio 1osepho 0avet, 7rnest 6e christianisme et ses origines. $'*% 0edderich, >hilippus .ystema quo praefatione praemissa praelectiones suas publicas indicit. $*'@ 0edderich, >hilippus Dissertatio iuris ecclesiastici publici de potestate principis circa ultimas voluntates ad causas pias earumque privilegia, quam una cum selectis ex iure ecclesiastico germanico positionibus praeside >hilippo 0edderich eruditorum tentamini submittit 0enricus .tockhausen in hac academia bonnensi ad diem H septembris anni ?D##6HH1H. $*'@ 0edderich, >hilippus 7lementa iuris canonici quatuor in partes divisa ad statum ecclesiae Eermaniae. $*'@ 0edio, #aspar @ >araleipomena rerum memorabilium a Friderico 11 usque ad #arolum / 0ehn, 5ohannes Die biblische und die babylonische Eottesidee. Die israelitische Eottesauffassung im 6ichte der altorientalischen "eligionsgeschichte. $%)J 0ehn, 5ohannes Oege zum ?onotheismus. Festrede zur Feier des dreihundertein und dreissigPchrigen 4estehens der Bniversitct zu Obrzburg. $%)J 0eidanus, 9braham De origine erroris libri octo. 9dditi sunt tractatus duo< prior, diatriba de socinianismo; alter, iudicium de universa hodiernorum pelagianorum doctrina. $+*% 0eidegger, 5ohann #onrad "eflexionen eines .ch eizers bber die Frage< Ob es der catholischen 7idgenossenschaft nicht zutrcglich cre, die regularen Orden gcnzlich aufzuheben oder enigstens einzuzchrcnkenX $*+%

0eideggerus, 1oannes 0enricus Opera omnia. $++% 0eidfeldius, 1ohannes .extum renata, renovata ac longe ornatius etiam quam unquam antea exculta sphinx theologico,philosophica; adornavit, recensuit et in theatrum totius orbis europaei ex parentis voluntate produxit Eodefridus 0eidfeldius 1ohannis F. $+$+ 0eigius, >etrus Yuaestiones iuris tam civilis quam saxonici. $+@$ 0eine, 0einrich "eisebilder. $'A+ 0eine, 0einrich De l!9llemagne. $'A+ 0eine, 0einrich De la France. $'A+ 0eine, 0einrich :eue Eedichte, 0amburg, $'&&. $'&J 0eineccius, 1oannes Eottlieb 7lementa iuris naturae et gentium. $*&A 0einsius, Daniel 9ristarchus sacer, sive ad :onni in 1ohannem metaphrasin exercitationes. $+A) 0einsius, Daniel .acrarum exercitationum ad :ovum Testamentum libri HH. $+&J 0elmoldus #hronica .lavorum seu annales, hisque subiectum derelictorum supplementum 9rnoldi; quae omnia accessione locupletissima, hoc est sex librorum, adaucta sunt opera et studio "eineri "eineccii. 9ccessit historia de vita 0enrici 1111 imp. et 0iltebrandi pont. rom. cognomento Eregorii /11. $+)+ 0elv3tius, #laude,9drien 7sprit (De l!-. $*J% 0elv3tius, #laude,9drien De l!homme, de ses facult3s intellectuelles et de son 3ducation; ouvrage posthume. $**& 0elvicus, #hristophorus .ynopsis historiae universalis ab origine mundi per quatuor summa imperia (quas monarchias appellant- ad praesens tempus deducta. $+)@ 0enhffer, 9loys #hristliches Elaubensbekenntniss des >farrers von ?blhausen, seiner Eemeinde und seinen ehemaligen 8uhfrern und Freunden ge idmet. $')& 0enninges, 0ieronymus Theatrum genealogicum. $+@A 0enricus 9 . 1gnatio 9rtes iesuiticae in sustinendis pertinaciter novitatibus laxitatibusque sociorum. $*@* 9letophilus, #hristianus FpseudonymusG 0enricus 9 . 1gnatio 7thica amoris sive theologia sanctorum, magni praesertim 9ugustini et Thomae 9quinatis circa universam amoris et morum doctrinam. $*$& 0enry, Dominique ?arie 5oseph 6!Kgypte pharaonique ou histoire des institutions des Kgyptiens sous leurs rois nationaux. $'J@

0enslerus, 1ohannes #ollegium politico,iuridicum. $+)@ 0erbert de #herbury, 7doardus De veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. $+AA 0erbert de #herbury, 7doardus De religione gentilium errorumque apud eos causis. $*@* 0erbinius, 1ohannes "eligiosae kiPovienses cryptae, sive 2iPovia subterranea et emortua a sexcentis annis divorum atque heroum Eraeco,"uthenorum et necdum corrupta corpora. $+** 0erburt, 1oannes Felix #onsilium datum amico de recuperanda et in posterum stabilienda pace regni >oloniae, in quo demonstratur pacem nec constitui stabiliri posse quandiu iesuitae in >olonia maneant. $+$A 0erculano, 9lexandre 7studos sobre o casamento civil por ocasiho do opusculo do sr. visconde de .eabra sobre este assumpto. $'++ 0erdesianus, #yriacus De periurio eiusque differentiis et effectibus repetitio, cui adiuncta est de principali in subditos eorumque bona et conscientiam potestate dissertatio. $+$J 0ermann, 5oseph 4etrachtung bber das .chreiben des >. >ii /1 an den Fbrstbischof von Freysingen vom $A oct. $*'+ mit teutscher Freymbthigkeit ent orfen. $*'' 0ermannus, 1oannes Eottfridus 0istoria concertationum de pane azymo et fermentato in coena Domini variis commentationibus explanata. .ubiuncta est graeci theologi de #hristo pascha suum praemature atque in pane fermentato celebrante dissertatio a theologo latino censoriis notis dispuncta. $*&@ 0ermes, Eeorg #hristkatholische Dogmatik, nach dessen Tode herausgegeben von 5.0. 9chterfeldt. 4revi Ereg. H/1, )+ sept. $'AJ. $'A+ 0ermes, Eeorg 7inleitung in die christkatholische Theologie. 4revi Ereg. H/1, )+ sept. $'AJ; $'A+ 0erricus, .cipio De tribus historicis concilii tridentini. $++' 9quilinius, #aesar FpseudonymusG 0ertius, 1oannes :icolaus Dissertatio iuris publici de iactitata vulgo ordinis cisterciensis libertate ac exemptione a superioritate et advocatia regionum in s.r.g. imperio dominorum; quam praeside dn. 1o. :icolao 0ertio publicae disquisitioni subiicit auctor responsurus Eeorgius 0enricus Oegelinus. $*$) 0eurnius, 1ustus De legatione evangelica ad 1ndos capessenda admonitio. $+)* 0evenesi, Eabriel #ura salutis, sive de statu vitae mature ac prudenter deliberandi methodus, per decem dierum veneris .piritus sancti, sanctissimae Dei matris boni consilii, s. 1gnatii et Haverii honori instituendam solitam devotionem proposita. $*)$

0eylyn, >eter #osmographie in four books containing the chorographie and history of the hole orld. $*)J 0iebel, /enustianus 1ustificatio parvuli sine martyrio et sacramento baptismi in re suscepto decedentis publicae disputationi exposita. $*J& 0ilaire de >aris .entiments d!un philosophe sur la scholastique en g3n3ral et sur saint Thomas en particulier. F1n ephemeride< :ouvelles annales de philosophie catholique, Earche $'%$G. $'%& 0ilaire de >aris 7xposition de la rIgle de .. FranQois d!9ssise avec l!histoire de la pauvret3. $'%J 0ilaire de >aris "egula fratrum ?inorum iuxta romanorum pontificum decreta et documenta Ordinis explanata. $'%J 0ilarius, 0enricus @ >hilippus #yprius. #hronicon ecclesiae graecae 0illigerus, Osvaldus Donellus enucleatus, sive commentarii 0ugonis Donelli de iure civili in compendium redacti. $+$J 0inschius, >aul Die Orden und 2ongregationen der katholischen 2irche in >reussen, ihre /erbreitung, ihre Organisation und ihre 8 ecke. $'*& 0irnhaim, 0ieronymus ?editationes pro singulis anni diebus ex sacra .criptura excerptae quibus accesserunt orationes quaedam selectae ac privilegiatae cum indulgentiarum lucrabilium catalogo. Donec corrig. $+'@ 0irnhaim, 0ieronymus De typho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac ventoso tumore tractatus brevis. $+'$ 0irscher, 1oannes 4aptista ?issae genuinam notionem eruere, eiusque celebrandae rectam methodum monstrare tentavit; accedunt duae formulae missales lingua vernacula exaratae. $')A 0irscher, 1oannes 4aptista Die kirchlichen 8ustcnde der Eegen art. $'&% 0obbes, Thomas Opera omnia. $+&% 0ody, 0umfredus #ontra historiam 9risteae de 6HH interpretibus dissertatio. $+%) 0offreumont, .ervais Faillibilit3 (6a- des papes dans les d3cisions dogmatiques d3montr3e par toute la tradition; avec des remarques sur une lettre au pape de l!archevNque de ?alines et des autres 3vNques du >ais,4as. $*)) 0ofmannus, #asparus #ommentarii in Ealeni de usu partium corporis humani lib. H/11. $+)+

0ollick, Federico Euia de los casados, S historia natural de la generacion, mentor domestico para las personas de ambos los secsos. $'+& 0oltius, :icolaus 9pophoreta sacra, sive dissertationum theologicarum varii argumenti fasciculus. $*A& 0olzhey, 2arl 2urzgefasstes 6ehrbuch der speziellen 7inleitung in das 9lte Testament. $%$A 0ommetz, ?adalena "iflessi morali e cristiani cavati per lo piR dall!epistole di s. >aolo. Donec corrig. $+'$ 0ontheim, 1oannes :icolaus De statu 7cclesiae et legitima potestate romani pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christiana compositus Funa cum appendicibus atque vindiciis posteriori operis editioni adiectisG. $*+& Febronius, 1ustinus FpseudonymusG 0oornbeeck, 1oannes Opera omnia. $+J' 0oornbeeck, lohannes Destructio (4ullarii romani- et confutatio generalis, ac specialis bullarum. 1nnocentii H et Brbani /111 de abrogatione pacis Eermaniae, de suppressione iesuitissarum, de cultu imaginum et observatione festorum. $+'' 0orchius, 0enricus (Text in 0ebre - seu sacerdotium romanum una cum eius sacrificio ex characteribus ordinum aharonici et melchisedeciani intimaque sacrificiorum indole, ut ex 0ebraeorum monumentis more geometrico =notheTas= convictum. $+%@ 0orion, #r 6a question sociale et les partis politiques, solutions scientifiques, collectivisme et progressisme. $''' 0orix, loannes Tractatiuncula de fontibus iuris canonici germanici, qua praelectiones suas academicas ad decimam tertiam novembris anni .... publice indicit. $*J% 0ornius, Eeorgius @ .ulpicius .everus. Opera omnia. 0ornius, Eeorgius De statu ecclesiae britannicae hodierno, liber commentarius, una cum appendice eorum, quae in synodo glasguensi contra episcopos decreta sunt. $+*$ "eggius, 0onorius FpseudonymusG 0ornius, Eeorgius 0istoria ecclesiastica et politica. $+'J 0ornius, Eeorgius Orbis imperans. $+'J 0ornius, Eeorgius Orbis politicus. $+'J 0ornius, Eeorgius 9uctarium defensionis pro vera aetate mundi. $+'+ 0ornius, Eeorgius Defensio dissertationis de vera aetate mundi contra castigationes 1saaci /ossii. $+'+ 0ornius, Eeorgius Dissertationes historicae et politicae. $*)%

0ospinianus, "odolphus 0istoria iesuitica. $+)J 0ottingerus, 1ohannes 0enricus Opera omnia. $++$ 0outin, 9lbert ?es difficult3s avec mon evNque. $%@A 0outin, 9lbert 6a question biblique chez les catholiques de France au H1He. siIcle. $%@A 0outin, 9lbert 6!am3ricanisme. $%@& 0outin, 9lbert 6a question biblique au HHe. siIcle. $%@+ 0outin, 9lbert 6a crise du clerg3. $%@* 0uarte, 5uan 7xamen de ingenios para las sciencias, donde se muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres y el genero de letras que a cada uno responde en particular. $+@& 0uber, Eeorg .ebastian /om #hristentum zum "eiche Eottes. $%A+ 0uber, Eeorg .ebastian Oeisheit des 2reuzes. $%A+ 0uber, Eeorg .ebastian #hristliche 7inheit im 8eichen des 2reuzes. $%&A .tephanos, 1ohannes FpseudonymusG 0uber, 5ohannes Die >hilosophie der 2irchenvcter. $'+@ 0uber, 5ohannes Der 5esuiten,Orden nach seiner /erfassung und Doctrin, Oirksamkeit und Eeschichte charakterisirt. $'*A 0uber, ?arie .istIme (6e- des anciens et des modernes concili3 par l!exposition des sentimens diff3rens de quelques th3ologiens sur l!3tat des \mes s3par3es des corps, en quatorze lettres. F9ccessitG .uite du livre des quatorze lettres sur l!3tat des \mes s3par3es des corps. $*A% 0uber, ?arie 6ettres sur la religion essentielle L l!homme, distingu3e de ce qui n!en est que l!accessoire. $*&@ 0uet, FranQois @ 4ordas,Demoulin, 5ean,4aptiste. 7ssais sur la r3forme catholique , Oeuvres posthumes 0uet, FranQois 6e rIgne social du christianisme. $'JA 0uet, FranQois 0istoire de la vie et des ouvrages de 4ordas,Demoulin. $'++ 0uet, FranQois 6a science de l!esprit; principes de philosophie pure et appliqu3e. $'++ 0ugo, /ictor :otre,Dame de >aris. $'A&

0ugo, /ictor 6es mis3rables. $'+& 0ugot, :icolas 1nstructions sur les v3rit3s de la gr\ce et de la pr3destination, en faveur des simples fidIles. $*+' 0bhn, 7ugenio @ .alvatorelli, 6uigi. 6a bibbia; introduzione 0blsemannus, loannes De ministro consecrationis et ordinationis sacerdotalis. $++$ 0umbert, 9uguste 6es origines de la th3ologie moderne. 1< 6a renaissance de l!antiquit3 chr3tienne ($&J@,$J)$-. $%$$ 0ume, David Opera omnia. $*+$ 0unnius, 0elfericus Blricus Opera omnia. $+$' 0ur3, #harles 6e nouveau testament de notre,seigneur 53sus,#hrist, traduit en franQois selon la vulgate, avec des notes. $*$* 0urtado, Thomas "esolutiones orthodoxomorales, scholasticae, historicae de vero, unico, proprio et catholico martyrio fidei sanguine sanctorum violenter effuso rubricato, adversus quorundam =kainologTan= de proprio martyrio charitatis et misericordiae, quibus iunguntur digressiones de germana intelligentia quorundam difficilium canonum illiberitani concilii, de variis tormentorum instrumentis et de martyrio per pestem. Donec corrig. $+J% 0uyszen, 0enricus Dissertatio iuridica de iustitia, vom Eerichts,.tillstande, sive de eo quod iustum est, quando ob bellum, pestem, aliamve publicam calamitatem ius reddi nequit. $+%A 1acob, filius #haviv, filii .alomonis (Text in 0ebre - Oculus 1srael, pars 1. (Text in 0ebre - Domus 1srael, pars 11; accedit< "abbi 5ehuda 9rPe de ?utina< (Text in 0ebre - $+%A 1acobus 1, rex 9ngliae =4asilikUn d_ron=, devided into three books. $+@+ 1acobus 1, rex 9ngliae Triplici nodo triplex cuneus, sive apologia pro iuramento fidelitatis adversus duo brevia >>. >auli Yuinti et epistolam cardinalis 4ellarmini ad E. 4lackuellum archipresbyterum nuper scriptam. $+@% 1acobus 1, rex 9ngliae ?editatio in orationem dominicam. $+$% 1acobus 1, rex 9ngliae ?editatio in cap. HH/11 evangelii s. ?atth. vers. )*, )', )% sive hypotyposis inaugurationis regiae. $+)@ 1aegerus, 1ohannes Oolfangus 0istoria ecclesiastica cum parallelismo profanae, in qua conclavia pontificum romanorum fideliter aperiuntur et sectae omnes recensentur. $*$'

1aegerus, 1ohannes Oolfangus Opuscula varia theologica, in quibus recentiores controversiae pietistico,mysticae, separatistico,fanaticae continentur. $*)$ 1aegerus, 1ohannes Oolfangus .ystema theologicum dogmatico,polemicum, in quo praeter thesin copiosius quam in compendio exhibitam recentiores imprimis controversiae dilucide exponuntur. $*)) 1ahn, 1ohannes 9rchaeologia biblica in compendium redacta. $')) 1ahn, 1ohannes 7nchiridion hermeneuticae generalis tabularum veteris et novi foederis. $')) 1ahn, 1ohannes 1ntroductio in libros sacros veteris foederis in compendium redacta. $')) 1ahn, 1ohannes 9ppendix hermeneuticae seu exercitationes exegeticae. $')) 1ansenius, #ornelius 9ugustinus, seu doctrina s. 9ugustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus pelagianos et massilienses. $+&$ 1ansenius, #ornelius 7nchiridion continens erroris massiliensium et opinionis quorundam recentiorum =parWllelon= et stateram in qua discrimen utriusque sententiae =parall3los= indagatur et compluribus notis perspicue ostenditur. $+J& 1ddochio, 6eonardo #atechismo sulla creazione del mondo e sulla teoria della terra per domande e risposte. $'J& 1esualdus a 4ronte #onsecrator christiani matrimonii in verum et proprium sacramentum novae legis. $'*' 1esuardus, ?arianus ?iklat mamertinum ex sacris bibliis et ss. patribus excerptum, quo urbs ?essana ad suam protecticem ?ariam a sacra epistola quotidie refugeret, in horas precarias distributum. $*A& 1gnatius (.anctus- martyr 7pistolae genuinae, quae nunc primum lucem vident ex bibliotheca florentina; adduntur s. 1gnatii epistolae, quales vulgo circumferuntur; adhaec s. 4arnabae epistola; accessit universis translatio vetus. 7didit et notas addidit 1saacus /ossius. $+'+ 1gnatius a .ancta Theresia #risis paradoxa super tractatu 9ntonii /ieyrae de regno #hristi in terris consummato, vel de opere illo magno, universalis spei scopo, clavis prophetarum nuncupato, cum criticis reflexionibus, authore quodam lusitano anonymo. $*J% 1gnotus FpseudonymusG .tato fascista, #hiesa e .cuola. $%A@ 1llarramendi, "amSn Earcia ?oreno y el p. 4erthe. $'%J Eilberto FpseudonymusG 1nchofer, ?elchior 7pistolae b. virginis ?ariae ad ?essanenses veritas vindicata ac plurimis gravissimorum scriptorum testimoniis et rationibus erudite illustrata. $+)%

1nfantas, Ferdinandus de las Tractatus de praedestinatione secundum .cripturam sacram et veram evangelicam lucem. $+@) 1oannes 9 . Felice Triumphus misericordiae, id est sacrum ordinis ss. Trinitatis institutum redemptionis captivorum cum adiuncto kalendario ecclesiastico,historico universi ordinis. $*)% 1oannes ab Blmo "esolutio theologica moralis in qua occasione cuiusdam casus occurrentis asseritur et propugnatur, licite permitti posse meretrices, ubicunque maiora mala aliter vitari non possunt. $+'$ 1oannes #hrysostomus (.- Operum editionis 7tonae $+$) factae tomus octavus continens notas. $+$J 1oannes Thomas 9 . #yrillo ?ater honoricata s. 9nna, sive de laudibus, excellentis ac praerogativis divae 9nnae. Donec corrig. $++@ 1oecherus, #hristianus Eottlieb >hilosophia haeresium obex. $*AJ 1ohnstonus, "obertus 0istoria rerum britannicarum, ut et multarum gallicarum, belgicarum et germanicarum tam politicarum quam ecclesiasticarum ab anno $J*) ad annum $+)'. $+*+ 1onghe, 1oannes de Theses theologicae de gratia, libero arbitrio, praedestinatione etc., in quibus doctrina theologorum societatis 1esu contra #orn. 1ansenii 9ugustinum defenditur in /1 capita divisae; praeside r.p. 1oanne de 1onghe defendet 1oannes Eroll. $+&$ 1onstonus, 1ohannes :aturae constantia seu diatribe, in qua per posteriorum temporum cum prioribus collationem mundum nec ratione sui totius, nec ratione partium unTversaliter et perpetuo, in peius ruere ostenditur. $+AA 1onstonus, 1ohannes Thaumato,graphia naturalis; in decem classes distincta. $+A& 1onstonus, 1ohannes 0istoria civilis et ecclesiastica. $+&% 1onstonus, 1ohannes De festis 0ebraeorum et Eraecorum schediasma. $++) 1onstonus, 1ohannes >olymathiae philologicae seu totius universitatis ad suos ordines revocatae adumbratio. $+%@ 1osephus, Flavius @ Ottius, 1oannes 4aptista. .picilegium 1saia, 9ntonino .toria ed esame della enciclica e del sillabo dell! ' dicembre $'+&. $'+J 1senbiehl, 5ohann 6orenz :euer /ersuch bber die Oeissagung vom 7mmanuel. $**% 1soard, 5ean,4aptiste,#laude

@ Delisle de .ales 1ttigius, Thomas 4ibliotheca patrum apostolicorum graeco,latina. $*@% 1ttigius, Thomas 0istoriae ecclesiasticae primi a #hristo nato saeculi selecta capita. $*$$ 1ttigius, Thomas De haeresiarchis aevi apostolici et apostolico proximi, seu primi et secundi a #hristo nato saeculi; dissertatio. $*$A 1ttigius, Thomas 0istoriae ecclesiasticae secundi a #hristo nato seculi selecta capita. $*J* 1ulianus, 1oannes ?anuductio ad theologiam moralem, qua per dilucidam quaestionum ad eam spectantium explicationem illius studium mire facilitatur. Donec corrig. $*@* 1unius, Franciscus /ita ab ipsomet 1unio scripta et edita e >aulo ?erula. $+)& 1uretus, Franciscus @ 1vo #arnotensis. 7pistolae 1ustellus, #hristophorus @ =biblos kanSnon tNs katholikNs ekklesTas= 1vo #arnotensis 7pistolae; eiusdem chronicon de regibus Francorum. Donec corrig. notae a Francisco 1ureto adiectae. $+$$ 1zoulet, 5ean 6a cit3 moderne; m3taphysique de la sociologie. $'%J 1zsSf, 9laPos 9 gyakori szent WldozWs 3s az 3let,pszichologia. $%$) 5acolliot, 6ouis 6a 4ible dans l!1nde; vie de 5ezeus #hristna, $'+% 5acolliot, 6ouis F3tichisme,polyth3isme,monoth3isme; la genIse de l!humanit3. $'*+ 5acolliot, 6ouis 6es fils de Dieu. $''$ 5acolliot, 6ouis 0istoire des vierges. $''$ 5acolliot, 6ouis 6e >ariah dans l!humanit3. $''$ 5acolliot, 6ouis EenIse de l!humanit3; f3tichisme, polyth3isme, monoth3isme. $''$ 5ames, Thomas 7cloga oxonio,cantabrigiensis tributa in libros duos opera et studio T.5. $+@$ 5ansenius, 5ean =5ean 5ansenius chanoine= etc. F?3morial au royG. 4ulla Brb. /111, + mart. $+&); $+J& 5ansenius, >hilippus BiPterste devoiren in den uiPtersten nood van de leste casuistique pasquilmakers teghens de recht,sinnige theologanten. $+'A

5arrige, >ierre 6es P3suistes mis sur l!eschafaut pour plusieurs crimes capitaux par eux commis dans la province de Euienne avec la r3ponse aux calomnies de 5acques 4eauf3s. $+'' 5aumann 1gnaz Erfsserer 2atechismus der christkatholischen 6ehre, zum Eebrauch in 2irchen und .chulen, besonders fbr die .chbler der dritten 2lasse. Donec corrig. $'&* 5ean #hrysostome (.- 0om3lies ou sermons sur l!3pistre de s. >aul aux "omains. $+'* Fontaine, :icolas 5ehuda 9rPe de ?utina @ 1acob, filius #haviv 53supret, 5ules (fils- #atholicisme et spiritisme. $'%) 5obez, 9lphonse 6a France sous 6ouis H/ ($*$J,$**&-. $'+' 5osef ?anuel, de la 9urora .umario de la esclavitud de 5esus sacramentado, ?aria inmaculada y 5osef Pusto, intitulada< "eba^o del buen pastor. $+*) 5oubert, FranQois >arallIle abr3g3 de l!histoire du peuple d!1sraZl, et de l!histoire de l!Kglise. $*J@ 5ouin, :icolas >rocIs contre les P3suites pour servir de suite aux causes c3lIbres. $*J& 5ozze, :iccolU :uovi orizzonti filosofici, ossia avviamento a nuovi studi di filosofia. $%@J 6izzocci, Oniello FpseudonymusG 5uan de Euernica 6a perla de la 0abana; sor ?aria 9na de 5esus #astro, religiosa capuchina del convento de >lasencia. $%$+ 5uenin, Easpar 1nstitutiones theologicae ad usum seminariorum. Donec corrig. $*@' 5ung, 5ohann @ 4eant ortung acht ichtiger einem mainzer Theologen vorgelegten Fragen 5urieu, >ierre 7sprit (6!- de ?r 9rnaud tir3 de sa conduite at des 3crits de luy et de ses disciples, particuliIrement de l!apologie pour les catholiques. $+%@ 5urieu, >ierre "3flexions sur la cruelle pers3cution que souffre l!3glise reform3e de France, et sur la conduite et les actes de la derniIre assembl3e du clerg3 de ce royaume; avec un examen des pr3tendues calomnies dont le clerg3 se plaint au roy. $+%@ 5urieu, >ierre Opera omnia. $+%A 5urieu, >ierre 6ettres pastorales address3es aux fidIles de France qui g3missent sous la captivit3 de 4abylone, oR sont dissip3s les illusions que m. de ?eaux dans sa lettre pastorale et les autres convertisseurs emploient pour s3duire, et oR l!on trouvera aussi les principaux 3v3nements de la pr3sente pers3cution. $*@@

5urieu, >ierre 9ccomplissement (6!- des proph3ties ou la d3livrance prochaine de l!3glise; ouvrage dans lequel il est prouv3 que le papisme est l!empire antichr3tien par le ..>.1.>.7.>.7.Th.9.". FetG .uite de l!accomplissement des proph3ties ou amplification des preuves historiques, qui font voir que le papisme est l!antichristianisme par le ..>.1.>.7.>.7.Th.9.". $*)% 2ahl, 1oannes 6exicon iuridicum @ #alvinus, 1oannes 2alb, 5 9 Theologisch,politische 9bhandlungen von .pinoza. Freye Bebersetzung und mit 9nmerkungen begleitet. $')+ 2cmmerer, 5ohann 5akob 9bhandlung bber die 7xkommunication oder den 2irchenbann. $*%J 2ant, 1mmanuel 2ritik der reinen /ernunft. $')* 2arg, 1oannes Fridericus >ax religiosa sive de exemptionibus et subiectionibus religiosorum $+'$ 2arrer, Otto Eebet, /orsehung, Ounder. $%&) 2eckermannus, 4artholomaeus Eymnasium logicum, id est de usu et exercitatione logicae artis absolutiori et pleniori libri tres. $+$A 2eller, 6ud ig Die geistigen Erundlagen der Freimaurerei. $%$+ 2empius, ?artinus Opus polyhistoricum dissertationibus HH/ de osculis, subnexisque de 1udae ingenio, vita et fine sacri epiphyllidibus absolutum. $+'$ 2hamm, #orbinianus 0ierarchia augustana chronologica tripartita in partem cathedralem, collegialem et regularem. >rodromus partis 111 regularis. $*)$ 2ieslingius, 1oannes "udolphus 0istoria concertationis Eraecorum 6atinorumque de transsubstantiatione in sacrae eucharistiae sacramento. $*J* 2ing, >eter 0istory of the apostles! creed ith critical observations on its several articles. $*@% 2ifrningius, Olaus @ ?oshemius, 1oannes 6aurentius. #ommentatio historico,theologica 2ippingus, 0enricus 9d epitomen historiae ecclesiasticae 1ohannis >appi auctaria. F9dduntur<G .upplementa historica, quibus breviter continentur initia et progressus vindicatae religionis a 6utheri primordiis ad praesentia usque tempora. $+%@ 2ippingus, 0enricus ?ethodus nova iuris publici, libri duo. $*@' 2ippingus, 0enricus 9ntiquitatum romanarum libri quatuor. $*A* 2irchmeierus, 1ohannes .igismundus De unico fidei principio, verbo Dei, aliisque extra Dei verbum revelatTonibus immediatis disquisitio. $*$%

2irchnerus, 0ermannus .uperioris aevi imperatorum, regum, electorum, ducum ac principum, heroum curricula. $+$@ 2lammer, 4althasarus >romptuarium tam iuris civilis quam feudalis, auctum et locupletius redditum opera et studio 1oachimi .cheplitz. $+)+ 2lee, Frederik .yndfloden; en "aekke af geologiske 0ypotheser, fremsatte fra et verdenshistorisk .tandpuct. $'&' 2lockius, #aspar Tractatus nomico,politicus de contributionibus. , Tractatus iuridico, politico,polemico,historicus de aerario sive censu licite conficiendo, nunc additionibus locupletatus opera studioque #hristophori >elleri. $+** 2lodzinsky, 9ugusto @ #lodinio, Eirolamo 2nibbe, David ?anuductio ad oratoriam sacram. $+'$ 2nippenberg, .ebastianus Opusculum, doctrina s. Thomae in materia de gratia ab erroribus ipsi falso impositis liberata. 9diungitur compendium doctrinae #ornel. 1ansenii iprens. episcopi in quinque famosis propositionibus illius damnatae. $*$% 2nippenberg, .ebastianus Opusculum contra librum auctoris anonymi intitulatum< >raedicatorii ordinis fides et religio vindicata. $*)) 2noodt, >eter Ebnther und #lemens; offene 4riefe. $'J% 2noodt, >eter 9nton Ebnther. 7ine 4iographie. $''$ 2noodt, >eter Die Thomas,7ncyclica 6eo!s H111 vom & 9ugust $'*%. $''$ 2ock, #hristophe,Euillaume Tableau des r3volutions @ Tamassia, Eiovanni. .pecchio della storia moderna europea 2ock, Oilhelm, und Oecker, Otto "eligifs, issenschaftliche /ortrcge. Dritte "eihe< 2atholizismus und #hristentum. $%$$ 2oeberus, 1ohannes Fridericus Dissertatiunculae de sanguine lesu #hristi HH1/, quas collegit, indicibusque auxit Friedrich 9ugustus Ferber. $*A& 2oehlerus, 0enricus 1uris socialis et gentium ad ius naturale revocati specimina /11. $*&* 2oehlerus, 0enricus luris naturalis eiusque cumprimis cogentis methodo systematica propositi exercitationes /11. $*&* 2oenig, 1ohannes Fridericus Theologia positiva acroamatica synoptice tractata. $+*+ 2oenig, "einhardus 9cies disputationum politicarum methodice instructa. $+$% 2oepgen, Eeorg Die Enosis des #hristentums. $%&$

2ollarius, 9damus Franciscus De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum regum Bngariae libellus singularis. $*+& 2onrad, 9lois 1ohannes der Tcufer. Donec corrig. $%$& 2opp, Eeorg 6ud ig #arl Die katholische 2irche in neunzehnten 5ahrhunderte und die zeitgemcsse Bmgestaltung ihrer cusseren /erfassung. $'AA 2ornis de TotvWrad, #arlos O casamento civil ou o direito do poder temporal em negocios de casamentos; discussho Puridico,historico,theologica em duas partes. $'J% 2ornmannus, 0enricus .ibylla Trig,9ndriana seu de virginitate, virginum statu et iure tractatus. $+)@ 2ortholtus, #hristianus Opera omnia. $++& 2renzer, .ebastianus #ursus theologiae scholasticae per principia lulliana cum principiis aliarum scholarum comparata. $*J& 2riegsmannus, Oilhelmus #hristophorus De attrito per papas imperio, deque pontificatu a #aesare 7cclesiae reique publicae causa capessendo< dissertationes. $+'* 6!7stoille, >ierre de 5ournal des choses m3morables advenues durant le rIgne de 0enry 111, roy de France et de >ologne. $*&* 6!0ermite, ?artin #at3chisme ou abr3g3 de doctrine touchant la gr\ce divine selon la bulle de >ie /, Er3goire H111, Brbain /111; antidote des erreurs du temps, par un docteur de la s. th3ologie de Douai. $+J@ 6a 4arre, 5ean de #ontinuation de l!histoire universelle de messire 5acques 4enigne 4ossuet 3vNque de ?eaux depuis l!an '@@ de notre .eigneur Pusqu!L l!an $*@@ inclusivement. $*&) 6a 4astide, ?arc,9ntoine de "esponse au livre de monsieur l!3vesque de #ondom, qui a pour titre< 7xposition de la doctrine de l!3glise catholique sur les matiIres de controverse, L "ouen ?D#6HH11. $+%$ 6a 4eaumelle, 6aurent 9ngliviel de ?3moires pour servir L l!histoire de ?adame de ?aintenon et a celle du siIcle pass3. $*+J 6a 4orde, /ivien de >rincipes sur l!essence, la distinction et les limites des deux puissances, spirituelle et temporelle; ouvrage posthume. $*JA 6a 4roue, Fr3d3ric,Euillaume de 7sprit (6!- de 53sus,#hrist sur la tol3rance pour servir do r3ponse L plusieurs 3crits de ce tems sur la mNme matiIre. $*+@ 6a 4roue, >ierre de >roPet de mandement et d!instruction pastorale de m. l!3vNque de ?irepoix au suPet de la constitution de n.s. le pape, du ' septembre $*$A. $*$&

6a 4ruyIre, 7ugenio de Duecento anni dopo, ossia il secolo decimonono giudicato dalla posteritL. $'++ 6a #habre, De, e 6atty, E .toria del despotismo; papi, imperatori e re. $'J& 6a #hapelle, 9rmand de 6ettres d!un th3ologien r3form3 L un gentilhomme luth3rien pour servir de r3ponse L celles qu!un docteur allemand de l!universit3 catholique de .trasbourg a 3crites L ce gentilhomme. $*&) 6a #ombe, Franciscus Orationis mentalis analysis, deque variis eiusdem speciebus iudicium ex divini verbi, sanctorumve >atrum sententiis concinnatum. $+'' 6a #roze, ?aturin /eyssiIre de 0istoire du christianisme d!7thiopie et d!9rm3nie. $*&@ 6a #roze, ?aturin /eyssiIre de 0istoire du christianisme des 1ndes. $*&@ 6a Farina, Eiuseppe .toria d!1talia dal $'$J al $'J@. $'J+ 6a Fontaine, 1acobus de Fraus quinque articulorum a >seudo,9ugustini discipulis primum 9lexandro /11, nunc iterum 9lexandro /111 obtrusorum, sive eorum cum 9ugustino iprensi convenientia demonstrata. $+%) #ranebergh, #ornelius a FpseudonymusG 6a Fontaine, 1acobus de 9d 1nnocentium duodecimum pontificem maximum disquisitio historico,theologica< an 1ansenismus sit merum phantasma, pars prima< 1ansenius; pars secunda< 1ansenius; primi eius patroni et sequaces; pars tertia< totius iansenismi approbatores. $+%& ?onbron, 1acobus de FpseudonymusG 6a Fontaine, 5ean de #ontes et nouvelles en vers. $*@A 6a 6ande, 5oseph,53r_me de /oyage en 1talie, contenant l!histoire et les anecdotes les plus singuliIres de l!1talie et sa description. TroisiIme 3dition revue, corrig3e et augment3e; tomus /1, ab annotationes alterius auctoris adiectas. $')@ 6a 6ande, 5oseph,53r_me de 6!astronomie des dames. $'A@ 6a ?ettrie, 5ulien Offray de 0istoire naturelle de l!\me, traduite de l!anglois de m. #harp par feu m. 0.MM, de l!acad3mie des sciences. $*&' #harp FpseudonymusG 6a ?ettrie, 5ulien Offray de Oeuvres philosophiques. .ive in unum collecta, sive separata. $*+% 6a ?othe le /ayer, FranQois de 0exameron rustique, ou les six Pourn3es pass3es L la campagne entre des personnes studieuses. $+** 6a ?othe, Fr. #harles 0uerne de 7sprit (6!- ou les principes du droit canonique. $*+) 6a :eufville, (6e Yuien de- 7xpostulationes (#anonicae et reverentissimae- apud ss.dd.nn. >ium divina providentia papam /11 de variis actis ad ecclesiam gallicanam spectantibus; editio secunda latina priori anni $'@A longe emendatior et notis illustrata, $')@. $'))

6a :one, FranQois de Discours politiques et militaires. $+@% 6a >lacette, 5ean Opera omnia. $*@A 6a "iva, 5uan Francisco 7l espiritu del evangelio comparado con las practicas de la iglesia catolica. $'+* 6a "oche 9ymon, de #ollectio bullarum, brevium, allocutionum, epistolarumque >ii papae /1 contra constitutionem civilem cleri gallicani, eiuque authores et fautores, item concordatorum inter >ium /11 et gubernium reipublicae, in Ealliis, atque alia varia regimina in hac regione sibi succedentia, tum expostulationum seu intercessionum, oppositionumve, apud >ium papam /11. $')) 6a "oche,Euilhem, ?lle de 5acqueline de 4aviIre, comtesse do 0ainaut; nouvelle historique. $*)+ 6a .erre, de "eligion (6a vraie- d3montr3e par l!Kcriture sainte, traduit de l!anglois de Eilbert 4urnet. $*+A 6a .erre, de 7xamen de la religion, dont on cherche l!3claircissement de bonne foy, attribu3 L m. de .aint,7vremond. $*+A 6a /icomterie, 6ouis 6es crimes des papes depuis saint >ierre Pusqu!L >ie /1. $'A& 6a /ove de Tourouvre, 5ean,9rmand de Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l!3vNque de "odez pour la condamnation du trait3 des actes humains dict3 au collIge de "odez par le p. #abrespine P3suite, donn3 L "odez le $J mars $*)). $*)A 6abadie, 5ean de Opera omnia. $+J& 6aberthonniIre, 6ucien @ 9nnales de philosophie chr3tienne 6aberthonniIre, 6ucien 6e r3alisme chr3tien et l!id3alisme grec. $%@+ 6aberthonniIre, 6ucien 7ssais de philosophie religieuse. $%@+ 6aberthonniIre, 6ucien 6e t3moignage des martyrs. $%$A 6aberthonniIre, 6ucien .ur le chemin du catholicisme. $%$A 6aberthonniIre, 6ucien Oeuvres de 6aberthonniIre publi3es par les soins de 6ouis #anet< 7tudes sur Descartes. $%A+ 6aberthonniIre, 6ucien Oeuvres de 6aberthonniIre publi3es par les soins de 6ouis #anet< 7tudes de philosophie cart3sienne et premiers 3crits philosophiques. $%&$ 6aborde, 5ean,5oseph .tations (6es v3ritables- du chemin de la croix d!aprIs la sainte Kcriture avec l!examen critique des stations usit3es commun3ment. $'J@

6aborde, 5ean,5oseph Discussion de l!origine, des progrIs et des fondements de la croyance L l!1mmacul3e #onception en r3ponse a la d3monstration de mgr. >arisis, 3vNque de 6angres. $'J@ 6aborde, 5ean,5oseph Yuatre mots sur l!usure, ou compte,rendu d!un incident arriv3 dans une conf3rence eccl3siastique du mois de Puillet $'AJ. $'J) 6aborde, 5ean,5oseph De la voie d!autorit3 en matiIre de religion, ou le moyen de se maintenir dans la voie sVre en temps de controverse, pr3c3d3 d!un discours sur le prNt,L,int3rNt prononc3 dans l!3glise m3tropolitaine d!9uch, le $% aoVt $'A'. $'J) 6aborde, 5ean,5oseph De la croyance L l!1mmacul3e #onception de la sainte /ierge, en r3ponse aux divers 3crits, qui ont paru de nos Pours sur cette controverse; 3crit soigneusement revu et retouch3; nouvelle 3dition suivie du discours sur quelques fausses l3gendes touchant la derniIre partie de la passion de :...5.#. $'J) 6aborde, 5ean,5oseph 6e cri d!alarme d!un catholique. D3fense de la doctrine de l!3glise catholique sur le prNt L Pour veng3e du scandale de la nouveaut3. $'J) 6aborde, 5ean,5oseph #ensure de vingt,deux propositions de morale corrompue, tir3es des livres d!un auteur de nos Pours. $'J) 6aborde, 5ean,5oseph "elation et m3moire des opposants au nouveau dogme de l!1mmacul3e #onception et L la bulle 1neffabilis. $'JJ 6acaze, F3lix 9 6ourdes avec 8ola. >arallIle au roman de 8ola. D3dicace L sa saintet3 le pape 63on H111 et double pr3face< par l!autour, en m3moire du professeur docteur #harcot, pour l!3cole de la .alp3triIre; par le professeur docteur 4ernheim, pour l!3cole do :ancy. $'%J 6acour, >ierre klo]m ou les dieux de ?o]se. $'&' 6acroix, >aul 0istoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l!antiquit3 la plus r3cul3e Pusqu!L nos Pours. $'J) Dufour, >ierre FpseudonymusG 6actantius, 6ucius #oelius Firmianus Opera quae extant cum selectis variorum commentariis, opera et studio .ervatii Eallaei. $+'& 6acunza, ?anuel 6a venida del ?esias en gloria y magestad, observaciones dirigidas al sacerdote cristSfilo FOpus postumumG. $')& 4en,7zra, 5uan 5osaphat FpseudonymusG 6aetus, 1ohannes #ompendium historiae universalis, civilis et ecclesiasticae, tam romanae quam protestantium, selectissimis rebus refertissimum ab 9ugusto ad annum usque #hristi 1esu .... deductum. $*)* 6aiolais, :athalie de 6ivre des mIres de famille et des institutrices sur l!3ducation pratique des femmes. Donec corrig. $'&J

6alane, :oZl de Distinctio (4revissima quinque propositionum in varios sensusapertaque de iis tum #alvinistarum ac 6utheranorum, tum >elagianarum ac ?olinistarum, tum sancti 9ugustini eiusque discipulorum sententia. $+J& 6alane, :oZl de De la gr\ce victorieuse de 53sus,#hrist, ou ?olina et ses disciples convaincus de l!erreur des p3lagiens et des s3mi,p3lagiens. $+J& 4onlieu, de FpseudonymusG 6alane, :oZl de "3cit de ce qui s!est pass3 au parlement au suPet de la bulle de notre s. pIre le pape 9lexandre /11 contre les censures de .orbonne. $+++ 6allebasque FpseudonymusG 1ntroduzione alla filosofia naturale del pensiero. $')+ 6amartine, 9lphonse de .ouvenirs, impressions, pens3es et paysages pendant un voyage en Orient ($'A),$'AA- ou notes d!un voyageur. $'A+ 6amartine, 9lphonse de 5ocelyn, 3pisode; Pournal trouv3 chez un cur3 de village. $'A+ 6amartine, 9lphonse de 6a chute d!un ange; 3pisode. $'A' 6ambardi, Eiacomo Opera omnia. $+*J 6ambert, 4ernard 7xposition des pr3dictions et des promesses faites L l!Kglise pour les derniers temps de la gentilit3. $')J 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire ancienne. $'J* 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire du :ouveau Testament, racont3e aux enfants. $'J* 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire romaine. $'J* 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire moderne. $'J* 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire du moyen,\ge. $'J* 6am3,Fleury, 5ules,"aymond 6!histoire de France. $'J* 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert >aroles d!un croyant. $'A& 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert 9ffaires de "ome; m3moires address3s au pape des maux de l!Kglise et de la soei3t3 et des moyens d!y rem3dier. $'A* 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert 6e livre du peuple. $'A' 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert Discussions critiques et pens3es diverses sur la religion et la philosophie. $'&$ 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert 7squisse d!une philosophie. $'&$

6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert 9mschaspands et Darvands. $'&A 6amennais, 0ugues,F3licit3,"obert 6es 3vangiles, traduction nouvelle avec des notes et des r3flexions L la fin de chaque chapitre. $'&+ 6ampadius, 1acobus Tractatus de republica romano,germanica. 9ccessit eiusdem discursus de natura nummi et interpretatio $. ) c. de usucap. pro hered.; item 1acobi 9ugusti Thuani Eermaniae descriptio ex eius lib. ). histor. $+A& 6anci, ?ichelangelo >aralipomeni alla illustrazione della sagra .crittura per monumenti fenico,asirii ed egiziani. $'&J 6anci, ?ichelangelo 6ettre sur l!interpr3tation des hi3roglyphes 3gyptiens. $'J@ 6anfrey, >ierre 0istoire politique des papes. $'*J 6ang, 9ndre ?yth, ritual and religion. $'%+

6angen, 5oseph Das vaticanische Dogma von dem Bniversal 7piscopat und von der Bnfehlbarkeit des >apstes in seinem /erhhltniss zum neuen Testament und der patristischen 7xegese. $'*& 6angen, 5oseph Die trinitarische 6ehrdifferenz z ischen der abendlcndischen und der morgenlcndischen 2irche; eine dogmengeschichtliche Bntersuchung. $'*+ 6angenmayer, 5ohann 4aptist Darstellung des cltesten #hristenthums aus den .chriften der cltesten 2irchenvcter. $'A' 6angius, 1osephus :ovissima polyanthea in libros viginti distributa, opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam graecarum quam latinarum refertum; olim quidem a Dominico :ano ?irabellio, 4artholomaeo 9mantio et Francisco Tortio collectum, nunc vero studio et opera 1osephi 6angii ordine concinno digestum. Donec corrig. $+)+ 6angle, >ierre de 6ettre pastorale et mandement de monseigneur l!3vNque de 4oulogne au suPet de la constitution de notre saint pIre le pape du ' septembre $*$A. $*$& 6anglois, 5ean,4aptiste ?3moire d!un docteur en th3ologie adress3 L messeigneurs les pr3lats de France sur la r3ponse dun th3ologien des pp. b3n3dictins L la lettre de l!abb3 allemand. $*@@ 6anglois, 5ean,4aptiste 6ettre d!un b3n3dictin non r3form3 aux rr pp b3n3dictins de la #ongr3gation de .aint ?aur. $*@@ 6anglois, 5ean,4aptiste 6ettre d!un abb3 commendataire aux rr pp b3n3dictins de la congr3gation de .aint ?aur. $*@@

6anglois, 5ean,4aptiste 6ettre de l!abb3 de MMM aux rr pp b3nedictins de la congr3gation de saint ?aur sur le dernier tome de leur 3dition de saint 9ugustin. $*@@ 6anguet, 0ubertus @ 4rutus, .tephanus 1unius. /indiciae contra tyrannos 6anPuinais, 5ean Denis 9ppr3ciation du proPet de loi relatif aux trois concordats avec les articles du dernier concordat, ceux du proPet de loi et une revue des ouvrages sur les concordats. $'$% 6anPuinais, 5oseph de 7sprit (6!- du pape #l3ment H1/, par le " > 4MMM, confesseur de ce souverain pontife; traduit de l!italien par l!abb3 #. $**J 6anzoni, 6uigi :omi (1- eucaristici; schizzi di meditazioni. $'%) 6ao, 9ndreas De pontifice romano tractatus brevis. >ermiltitur editio romana anni $++A. $++A 6apide, 1oannes a #orn 1ansenii iprensis episcopi laudatio funebris dicta in eccles. colleg. d. >etri & ?ay. $+&$. $+&$ 6aros, ?atthias Das christliche Ee issen in der 7ntscheidung. $%&$ 6arousse, >ierre Erand dictionnaire universel du H1He siIcle. $'*A 6arrea, 1oannes 4aptista 9llegationum fiscalium; pars prima. Donec corrig. $+&A 6arrey, 1saac de 0istoire d!9ngleterre, d!7cosse et d!1rlande avec un abr3g3 des 3v3nements les plus remarquables arrivez dans les autres 3tats. $*)% 6arroque, >atrice 7xamen critique des doctrines de la religion chr3tienne. $'+@ 6arroque, >atrice De l!esclavage chez les nations chr3tiennes. $'+@ 6arroque, >atrice "3novation religieuse. $'+& 6arroque, >atrice De la guerre et des arm3es permanentes. $'+J 6arroque, >atrice De l!organisation du gouvernement r3publicain. $'*) 6arroque, >atrice Do la cr3ation d!un code de droit international et de l!institution d!un haut tribunal Puge souverain des diff3rends internationaux. $'*+ 6arroque, >atrice "eligion et politique; 3tudes suppl3mentaires et lettres pr3c3d3es d!une notice biographique. $'*' 6asaulx, 7rnst von Des .ocrates 6eben, 6ehre und Tod nach den 8eugnissen der 9lten dargestellt. $'+$

6asaulx, 7rnst von dber die theologische Erundlage aller philosophischen .ysteme, vorgetragen zum 9ntritte des "ectorates der 6ud ig,?aximilians Bniversitct am )% :ovember $'J+. $'+$ 6asaulx, 7rnst von Die prophetische 2raft der menschlichen .eele in Dichtern und Denkern. $'+$ 6asaulx, 7rnst von :euer /ersuch einer alten auf die Oahrheit der Thatsachen gegrbndeten >hilosophie der Eeschichte. $'+$ 6asplasas, Francisco 6a polTtica. $%$$ 6asplasas, Francisco 7l compuesto human. $%$$ 6asplasas, Francisco 6a psicologia. $%$$ 6asplasas, Francisco Origen, naturaleza y formaciSn del hombre. $%$$ 6asplasas, Francisco 6a moral es ley moral. $%$$ 6asplasas, Francisco 6a iglesia y los estados. $%$$ 6asplasas, Francisco EeneraciSn y herencia. $%$$ 6asplasas, Francisco 7voluciSn de los errores antiguos en errores modernos. $%$$ 6asplasas, Francisco 7tologTa S filosofTa de la educaciSn. $%$$ 6asplasas, Francisco 7nsayo de una definiciSn de la escolWstica. $%$$ 6asplasas, Francisco ?i concepto del mundo; libro segundo< Dios. $%$$ 6asplasas, Francisco ?i concepto del mundo; libro primero< del hombre. $%$$ 6asplasas, Francisco 6a sabidurTa. $%$$ 6asplasas, Francisco Discurso sobre la filosofia; resumen de mi concepto del mundo. $%$A 6asplasas, Francisco ?i concepto del mundo; libro terzero< el mundo y el yo humano. $%$A 6asserre, 0enri 6es saints 3vangiles, traduction nouvelle. $''* 6asteyrie du .aillant, #harles,>hilibert de 0istoire de la confession sous ses rapports religieux, moraux et politiques chez les peuples anciens et modernes. $'&+ 6atherus, 0ermannus De censu tractatus nomico,politicus in libros 111 distributus. $+$%

6atty, E @ 6a #habre, de. .toria del despotismo 6aude, Eregorius de Falias de 6auroG ?agni divinique prophetae beati 1oannis 1oachim abbatis hergasiarum alethia apologetica sive mirabilium veritas defensa. Donec corrig. $++) 6augeois des #hatelliers :ouvelle traduction des 3p`tres de saint >aul. $**A 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 1nquisitio in privilegia praemonstratensis ordinis. $++) 6aunoius (6aunoy-, 1oannes #ensura responsionis, qua fr. :orbertus #aillocius sese mendaciis atque erroribus novis irretivit. $++& 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 7xplicata ecclesiae traditio circa canonem =Omnis utriusque sexus=. $+*% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 7pistolae omnes octo partibus comprehensae. $+'+ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes "egia in matrimonium potestas, vel tractatus de iure saecularium principum christianorum in sanciendis impedimentis matrimonium dirimentibus. $+'+ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes #ontentorum in libro sic inscripto< =Dominici Ealesii ecclesiastica in matrimonium potestas= erratorum index locupletissimus. $+'+ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De recta nicaeni canonis /1, et prout a "ufino explicatur, intelligentia, dissertatio. $+'* 6aunoius (6aunoy-, 1oannes /eneranda romanae ecclesiae circa simoniam traditio. $+'' 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De .imonis .tochii viso, de sabbatinae bullae privilegio et de scapularis carmelitarum sodalitate dissertationes. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De /ictorino episcopo et martyre dissertatio. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De controversia super exscribendo parisiensis ecclesiae martyrologio exorta iudicium. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes Diversi generis erratorum, quae in parthenicis :icolai advocati 4illiadi vindiciis extant, specimen. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De auctore vero professionis fidei, quae >elagio, 0ieronymo, 9ugustino tribui vulgo solet, dissertatio. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De vera causa secessus s. 4runonis in eremum dissertatio, seu defensa rom. breviarii correctio circa historiam s. 4runonis. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De vera notione plenarii apud 9ugustinum concilii in causa rebaptizantium, dissertatio. $+'%

6aunoius (6aunoy-, 1oannes Dispunctio epistolae de tempore, quo primum in Ealliis suscepta est #hristi fides. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes Dissertationes tres, quarum una Eregorii turonensis de septem episcoporum adventu in Ealliam, altera .ulpitii .everi de primis Ealliae martyribus locus defenditur, tertia quid de primi #enomannorum antistitis epocha sentiendum sit, explicatur. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 1nquisitio in chartam fundationis et privilegia vindocinensis monasterii. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 1nquisitio in privilegium, quod Eregorius papa primus monasterio s. ?edardi dedisse fertur. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 1nquisitio in chartam immunitatis, quam b. Eermanus parisiorum episcopus suburbano monasterio dedisse fertur. $+'% 6aunoius (6aunoy-, 1oannes #apituli laudunensis ecclesiae ius apertum in monasteria praemonstratensium dioecesis. $+%@ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes "emarques sur la dissertation, oR l!on montre en quel temps et pour quelles raisons l!3glise universelle consentit L recevoir le baptisme des h3r3tiques. $+%@ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 7xamen du privilIge d!9lexandre / et de quelques autres privilIges donnez par d!autres. $+%@ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes 7xamen de la pr3face et de la r3ponse de monsieur David aux remarques sur la dissertation du concile pl3nier, dont a parl3 saint 9ugustin en disputant contre les donatistes. $+%@ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes #onfirmatio dissertationis de vera plenarii apud 9ugustinum concilii notione. $+%@ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes De mente concilii tridentini circa contritionem et attritionem in sacramento poenitentiae liber. $+%$ 6aunoius (6aunoy-, 1oannes /3ritable tradition de l!Kglise sur la pr3destination et la gr\ce. $*@& 6aurent, FranQois 0istoire du droit des gens et des relations internationales. $'J) 6aurent, FranQois Ktudes sur l!histoire de l!humanit3. $'J+ 6aurentius, 1acobus Opera omnia, $+)% 6auro, Eregorius de @ 6aude, Eregorius de

6auterianus, 9ntipapius FpseudonymusG ?eretricis babylonicae aureum poculum venenatum 7cclesiae propinatum, huiusque antidotum. $+%@ 6avarino, Francesco 6a mia opinione intorno alla teandria di ?aria vergine e della chiesa cattolica. $'J% 6azeri, >etrus 7pistola doctoris sorbonici ad amicum belgam. >arisiis H11 cal. dec. $*&%. $*J@ 6azeri, >etrus Eratiarum actio (.orbonici doctoris ad reverendissimum "icchinium sacrae congregationis 1ndicis secretarium-, quod epistolam sorbonicam nomine s. congregationis proscribendo egregie confirmaverit. $*J$ 6azzaretti, David Opera omnia. $'*' 6e 4as, >hilippe France, dictionnaire encyclop3dique. $'JA 6e 4as, >hilippe 0istoire des peuples de l!antiquit3 destin3e aux premiIres 3tudes historiques. $'J+ 6e 4as, >hilippe 9llemagne. $'J% 6e 4oulanger,/auquelin Fin de la crise religieuse moderne, ou l!3glise catholique, romaine adapt3e parallIlement aux besoins des \mes viriles et L ceux des \mes, enfants ou mineures. $''$ 6e 4ret, 1oannes Fridericus 9cta ecclesiae graecae annorum ?D##H611 et 6H111, sive de schismate recentissimo in ecclesia graeca subnato, commentatio. $**@ 6e #Ine, #harles Ktat (De l!- de l!homme aprIs le p3ch3 et de sa pr3destination au salut. $*)& 6e #lerc, 5ean @ #lericus, 1oannes 6e #lerc, 5ean 4ibliotliIque universelle et historique. $+%$ 6e #ointe, 5acques 0istoire du rIgne de 6ouis H111 roy de France et des principaux 3v3nemens arrivez pendant ce rIgne dans tous les pa]s du monde. Donec corrig. $*)$ 6e #ourayer, >ierre,FranQois Dissertation sur la validit3 des ordinations des 9nglois et sur la succession des 3vNques de l!3glise anglicane, avec les preuves Pustificatives des faits avancez dans cet ouvrage. $*)' 6e #ourayer, >ierre,FranQois D3fense de la dissertation sur la validit3 des ordinations des 9nglois contre les diff3rentes r3ponses, qui y ont 3t3 faites, avec lea preuves Pustificatives des faits avancez dans cet ouvrage, par l!auteur de la dissertation. $*)'

6e #ourayer, >ierre,FranQois 0istoire du concile de Trente, 3crite en italien par fra >aolo .arpi et traduite de nouveau en franQois avec des notes critiques, historiques et th3ologiques. $*&@ 6e #ourayer, >ierre,FranQois D3fense de la nouvelle traduction de l!histoire du concile de Trente contre les censures de quelques pr3lats et de quelques th3ologiens. $*&+ 6e FIvre, 5acques >roPet de conf3rence sur les matiIres de controverse appui3 de quelques observations sur trois ou quatre points de religion et particuliIrement sur le sacrement de p3nitence, avec cinquante questions choisies pour estre propos3es L messieurs de la ".>.". $+'$ 6e FIvre, 5acques 7ntretien (>remier- d!7udoxe et d!7uchariste pour servir de d3ffense L la thIse d!un bachelier de .orbonne contre le p. ?aimbourg dans l!avertissement, qu!il donne L son histoire des iconoclastes. $*+& 6e Forestier, ?athurin >Ire (6e- 4erruyer Pustifi3 contre l!auteur d!un libelle intitul3< 6e pIre 4erruyer P3suite convaincu d!obstination dans l!arianisme, le p3lagianisme, le nestorianisme etc. $*J% 6e Erand, 9ntonius 1nstitutio philosophiae secundum principia "enati Descartes. $*@% 6e Erand, 9ntonius 9pologia pro "enato Descartes contra .amuelem >arkerum. $*$% 6e Eros, :icolas ?3moire sur les droits du second ordre du clerg3 avec la tradition, qui prouve les droite du second ordre. $*AA 6e ?aistre de .acy, 6ouis,1saac Office (6!- de l!Kglise et de la /ierge en latin et en franQois, avec les hymnes traduites en vers. $+J$ 6e ?aistre de .acy, 6ouis,1saac 7nluminures (6es- du fameux almanach des pp P3suistes intitul3< 6a d3route et la confusion des Pans3nistes. $+J& 6e ?a`tre, 9ntoine 6ettre d!un advocat au parlement a un de ses amis touchant l!inquisition, qu!on veut 3tablir en France L l!occasion de la nouvelle bulle du pape 9lexandre /11, L >aris le $ Puin $+J*. $+J* 6e ?orin, 5ean FpseudonymusG /3rit3s d!hierX 6a th3ologie traditionnelle et les critiques catholiques. $%@* 6e ?oyne, .tephanus /aria sacra ceu sylloge variorum opusculorum graecorum ad rem ecclesiasticam spectantium; tomus primus. $+'* 6e ?oyne, .tephanus 1n varia sacra notae et observationes; tomus secundus. $+%@ 6e :oble, 7ustache 7sprit (6!- de Eerson, ou instructions catholiques touchant le saint,siIge. $*@&

6e :oir, 5ean Kvesque (6!- de cour oppos3 L l!3vesque apostolique; entretiens. $+*& 6e :oir, 5ean 6umiIres (6es nouvelles- politiques pour le gouvernement de l!Kglise, ou l!3vangile nouveau du cardinal >alavicin relev3 par luy dans son histoire du concile do Trente. $+** 6e :oir, 5ean 6ettre sur le suPet de l!h3resie de la domination 3piscopale, qu!on 3tablit en France, L son altesse royale madame la duchesse de Euise. $+'$ 6e >lat, 5osse 6ettres d!un th3ologien,canoniste L nsp le pape >ie /1 au suPet de la bulle 9uctorem Fidei du )' aoVt $*%&, portant condamnation d!un grand nombre de propositions tir3es du synode de >istoie de l!an $*'+. $'@J 6e Yuien, De @ 6a :eufville 6e "idant, >ierre 7xamen de deux questions importantes sur le mariage< #omment la puissance civile peut,elle d3clarer des mariages nuls X , Yuelle est l!3tendue du pouvoir des souverains sur les empNchemens dirimans le mariageX $*J& 6e "idant, >ierre #onsultation sur le mariage du Puif 4orach 63vi. $*J% 6e "oy, #harles,Eeorges 7xamen des critiques du livre intitul3< De l!esprit. $*+) 6e "oy, 7douard Dogme et critique. $%@* 6e "oy, 7douard 6es origines humaines et l!3volution de l!intelligence. $%A$ 6e "oy, 7douard 6!3xigence id3aliste et le fait de l!3volution. $%A$ 6e "oy, 7douard 6a pens3e intuitive. $%A$ 6e "oy, 7douard 6e problIme de Dieu. $%A$ 6e "oy, Euillaume >riIre pour demander L Dieu la gr\ce d!une v3ritable et parfaite conversion. $+J& 6e Tellier, ?ichel D3fense des nouveaux chrestiens et des missionaires de la #hine, du 5apon et des 1ndes contre deux livres intitulez< 6a morale pratique des P3suites, et 6!esprit de m. 9rnauld. Donec corrig. $+%& 6e Tourneux, :icolas 9nn3e (6!- chr3tienne ou les messes des dimanches, f3ries et fNtes de toute l!ann3e en latin et en franQois, avec l!explication dos 3p`tres et des 3vangiles et un abr3g3 de la vie des saints, dont on fait l!office. $+%J 6e /assor, ?ichel 0istoire du rIgne de 6ouis H111, roi de France et de :avarre. $*$& 6e /ayer de 4outigny, FranQois,"oland 9utorit3 (De l!- du roy touchant l!\ge n3cessaire L la profession solennelle des religieux. $+*@

6e /ier, #harles 0istoire de l!admirable dom 1nigo de Euipuscoa, chevalier de la /ierge et fondateur de la monarchie des inighistes, avec une description abr3g3e de l!3tablissement et du gouvernement de cette formidable monarchie, augment3e de l!9nti,#otton et de l!histoire critique de ce fameux ouvrage. $*J% "asies de .elva, 0ercule FpseudonymusG 6eal, "oque #arta H/1 et H/11 del compadre. $')) /illanueva, 5oaquin 6orenzo 6eal, "oque FpseudonymusG #artas F$JG W un amigo suyo sobre la representacion del arzobispo de /alencia W las cortes fecha W )@ octobre $')@. $')$ 6ectius, 1acobus 9dversus codicis fabriani =tL pr_ta kakSdocsa= praescriptionum theologicarum libri duo. $+&J 6edrain, 7 0istoire d!1srael; avec des appendices par 5ules Oppert. $*'' 6efranc, 7 FpsendonymusG 6es conflits de la science et de la 4ible. $%@+ 6egdaeus, /alentinus Disputatio de idololatrico corporis #hristi festo. $+)@ 6egrand 5acques 6e problIme de la vie; recherche des bases d!une philosophie pratique. $'++ 6ehmannus, >etrus 9mbrosius ?anes (0ugonis Erotii 4elgarum phoenicis-, ab iniquis obtrectationibus vindicati; accedit scriptorum eius tum editorum tum ineditorum conspectus triplex. $*A% 6eigh, 7d ard 9nnotations upon all the :e $*AJ 6ekeux, ?artial 6!ami. $%A$ 6emari3, O 1nitiation au :ouveau Testament. $%A' 6enau, :icolaus Die 9lbigenser; freie Dichtungen. $'&J 6enfant, 5acques Opera omnia. $*$J 6enis, /incentius FpseudonymusG Theriaca adversus Dion. >etavii et 9nt. "icardi de libero arbitrio libros. $+J& 6enormant, FranQois 6es origines de l!histoire d!aprIs la 4ible et les traditions des peuples orientaux. 1. De la cr3ation do l!homme au d3luge. 11. 6!humanit3 nouvelle et la dispersion des peuples. $''* 6eo ?agnus (.- Opera dissertationibus, notis, observationibusque illustrata. $+*+ Yuesnel, >asquier 63on "3nier (ed.- 7ncyclop3die moderne; Dictionnaire abr3g3 des sciences, des lettres, des arts, de l!industrie, de l!agriculture et du commerce; nouvelle 3dition augment3e de prIs du double, publi3e sous la direction de m. 63on "3nier. $'J& Testament, philologicall an theologicall.

6eone, 7vasio .ul sepolcro di sua altezza reale la principessa #arlotta 9ugusta di Ealles; visione. $')) 6eone, 5acopo "oma empia, ossia paganesimo e volterianismo professati da papi e da vescovi un secolo prima della riforma protestante e predicati dai pulpiti in tutta 1talia nei secoli H/1 e H/11. Dissertazione critica fondata su testimonianze storiche e documenti tratti dal vaticano. $'J+ 6eoni, 9ntonio #amillo 1l matrimonio di buona legge. $*$* 6eoni, 6ivio "egola breve e facile per fare oratione matina e sera sopra quel divino punto< =Fiat voluntas tua=. $+'% 6eopardi, Eiacomo Operette morali. Donec corrig. $'J@ 6eopold 1, duc de 6orraine Ordonnance ampliative de son altesse royale pour suppl3ment de celles du mois de Puillet et aoVt $*@$, donn3e L 6uneville le $% f3vrier $*@&. $*@* 6eopold 1, duc de 6orraine et de 4ar Ordonnance donn3e L :ancy an mois de Puillet $*@$. $*@A 6equeux, loannes Franciscus ?aria ?anuale compendium iuris canonici ad usum seminariorum iuxta temporum circunstantias accommodatum $'J$ 6equile, Diego da :ovo quaresimale ripieno di pensieri e concetti eruditi, con tutti li sabbati delle prediche di ?aria :. .ignora. Donec corrig. $+J& 6equile, Diego da 6a vite mariana. Donec corrig. $+J& 6erminier, 7ugIne >hilosophie du droit. $'A& 6erminier, 7ugIne De l!influence de la philosophie du H/111 siIcle sur la legislation et la sociabilit3 du H1H. $'A& 6erminier, 7ugIne 9u,delL du "hin. $'A+ 6essing, Eotthold 7phraim @ "eligion saint,simonienne 6eti, Eregorio 6a vita del duca /alentino. $+J+ Tomasi, Tommaso FpseudonymusG 6eti, Eregorio Dialoghi historici, o vero compendio historico dell!1talia e dello stato presente de! prencipi e republiche italiane diviso in vari dialoghi dell!accademico incognito. $+++ 6eti, Eregorio Dialoghi politici, o vero la politica che usano in questi tempi i prencipi e republiche italiane per conservare i loro stati e signorie; il tutto raccolto d!alcune conferenze havute tra un ambasciadore d!una republica ed un ministro di stato d!un prencipe. $++*

6eti, Eregorio /ita di donna Olimpia ?aidalchini >anfili, principessa di s. ?artino, cognata d!1nnocenzo H sommo pontefice. $++* 6eti, Eregorio :ipotismo (1l- di "oma, o vero relatione delle ragioni che muovono i pontefici all! aggrandimento de! nipoti. $++* 6eti, Eregorio Doppia (6a- impiccata, o vero espositione della necessitL all!augustissimo tribunale della sapienza contro le raggioni della doppia. $++* 6eti, Eregorio 6!amore di #arlo Eonzaga duca di ?antova e della contessa ?argarita della "overe. $++* #apocoda, Eiulio FpseudonymusG 6eti, Eregorio Opera omnia. $++* 6eti, Eregorio /ita di donna Olympia ?aldacchini che governU la #hiesa durante il pontificato d!1nnocenzo H. $++* Eualdi FpseudonymusG 6eti, Eregorio #ardinalismo (1l- di santa chiesa, diviso in tre parti. $++' 6eti, Eregorio >uttanismo (1l- romano, overo conclave generale delle puttane della corte per l!elettione del nuovo pontefice. F9ccessitG Dialogo tra >asquino e ?arforio sopra lo stesso sogetto del puttanismo. $++' 6eti, Eregorio .indicato (1l- di 9lessandro /11 con il suo viaggio nell!altro mondo. $++' 6eti, Eregorio /ita di .isto / pontefice romano, scritta all!instanza di Eregorio 6eti. $+*$ "ogeri, Eeltio FpseudonymusG 6eti, Eregorio .egreti (6i- di stato dei prencipi dell!7uropa, rivelati da varii confessori politici. $+*$ 6eti, Eregorio 9mbasciata (6!- di "omolo a "omani. $+*$ 6eti, Eregorio 1l nuovo parlatorio delle monache. $+*) .ultanini, 4altassaro FpseudonymusG 6eti, Eregorio /isioni (6e- politiche sopra gli interessi piR reconditi di tutti prencipi e republiche della chistianitL divise in varii sogni e ragionamenti tra >asquino e il Elobo di "ialto. $+*) 6eti, Eregorio >recipizP (1- della .ede apostolica, ovvero la corte di "oma perseguitata e perseguitante. $+*& 6eti, Eregorio 1tinerario della corte di "oma, o vero teatro historico, cronologico e politico della sede apostolica, dataria e cancellaria romana. $+*& 6eti, Eregorio /aticano (1l- languente dopo la morte di #lemente H con i rimedii preparati da >asquino e ?arforio per guarirlo. $+** 6eti, Eregorio 6ivello (1l- politico, S sia la giusta bilancia, nella quale si pesano tutte le massime di "oma ed attioni de! cardinali viventi. $+*' 6eti, Eregorio 1nquisizione (6!- processata, opera storica curiosa, divisa in due tomi. $+')

6eu, 5oseph 4urkard Oarnung vor :euerungen und Bebertreibungen in der katholischen 2irche Deutschlands. $'J& 6eusden, 1ohannes >hilologus hebraeo,mixtus una cum spicilegio philologico continente decem quaestionum et positionum praecipue philologico,hebraicarum et iudaicarum centurias. $+'J 6eusden, 1ohannes >hilologus hebraeus continens quaestiones hebraicas, quae circa /etus Testamentum hebraeum fere moveri solent. $+'J 6eusden, 1ohannes >hilologus hebraeo,graecus generalis, continens quaestiones hebraeo,graecas, quae circa :ovum Testamentum graecum fere moveri solent. $*&) 63vesque de 4urigny, 5ean Trait3 de l!autorit3 du pape, dans lequel ses droits sont 3tablis et r3duits L leurs Pustes bornes et les principes des libertez de l!3glise gallicane Pustifiez. $*)) 6evesque, >ierre,#harles 6!homme moral, ou l!homme consid3r3 tant dans l!3tat de pure nature que dans la soci3t3. $*** 6eydecker, ?erchior Opera omnia. $+'& 6eyser, >olycarpus 8 o christliche >redigten< 7ine von den guten Oerken, ie dieselben gut evangelisch nach #hristi 6ehr sollen gepflanzt und getrieben erden; die 9ndere von dem 9rtickel< Oie der sbndige ?ensch fbr Eott gerecht und e ig selig erde. $+$% 6ia^o, 9lvar,9ugustin de >roPet d!une association religieuse contre le d3isme et le papisme du H1He. siIcle pr3sent3 L mm. les pasteurs et les savants des 3glises chr3tiennes s3par3es de "ome. $')* 6ibavius, 9ndreas Defensio et declaratio perspicua alchymiae transmutatoriae, opposita :icolai Euiperti expugnationi virili, et Eastoris #lavei apologiae contra 7rastum male sartae et pravae. $+@J 6ibavius, 9ndreas 9ppendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum. $+$' 6ibri, Euillaume 0istoire des sciences math3matiques en 1talie depuis la renaissance des lettres Pusqu!L la fin du dix,septiIme siIcle. $'&& 6iebenthal, #hristianus #ollegium politicum in quo de societatibus, magistratibus, iuribus maPestatis et legibus fundamentalibus. 1tem de universa ac summa republ. romana utpote de imperatore, rege "omanorum et statibus romani imperii, nec non de pace religiosa, iure episcopali et patronatus, iure belli et subditorum officiis ac oneribus tractatur. $+** 6ienhardt, Eeorgius Ogdoas erotematum ex octonis theosophiae scholasticae tractatibus publicae luci et concertationi exposita. $*&*

6ightfootus, 1oannes Opera omnia, duobus voluminibus comprehensa. $+%@ 6imbach, 6 4 de @ 9lbani, lohannes Franciscus. :eniae pontificis 6imborch, >hilippus 9 0istoria inquisitionis, cui subiungitur liber setentiarum inquisitionibus tholosanae ab anno #hristi ..... ad annum .... $+%& 6imborch, >hilippus 9 Theologia christiana ad praxim pietatis ac promotionem pacis christianae unice directa. $*)J 6imborch, >hilippus 9 De veritate religionis christianae amica collatio cum erudito iudaeo. $*&% 6imiers, 0enri,>hilippe de 0istoire du rIgne de 6ouis H1/ roi de France et de :avarre par 0.>.D.6.D.7.D. $*)$ 6imiers, 0enri,>hilippe de 4ibliotheca (?agna- ecclesiastica sive notitia scriptorum ecclesiasticorum veterum ac recentiorum, opera et studioMMMM iur. canon. doctoris et aliorum. $*AJ 6imnaeus, 1ohannes @ Otto, Daniel. Dissertatio iuridico,politica 6indeborn, 1oannes @ Flosculi selectiores e =scala 1acob= 6inkens, 0enricus Tractatus de iure episcopali. $*$$ 6inkens, 0enricus Tractatus de iuribus templorum cum discursu praeliminari de iuris canonici origine et auctoritate. $*$$ 6ipsius, 1ustus Orationes octo 1enae potissimum habitae e tenebris erutae et in gratiam studiosae iuventutis foras productae. $+$A 6ipsius, 1ustus 7pistolarum (Yuae in centuriis non extant- decades H11H, quibus accedunt poematia eiusdem; omnia nunc noviter collecta evulgataque studio et opera doctorum virorum. $+)+ 6ipstorpius, Daniel Formatio et exclusio infrunitae monarchiae papalis, publicata simul mala 4aronii fide et vindicatis ab ea iuribus caesareis et summarum potestatum circa sacra. $++$ 6itsich, ?ichael Declaratio libelli repudii vicem hodiernae iesuitico,pontificiae ecclesiae data. $+%& 6itta, 6uigi Della sacramentale assoluzione ne! casi riservati, lettera all!anonimo autore del libro intitolato< 6e storte idee raddrizzate. $*%@ 6lorente, 5uan 9ntonio @ 9forismos politicos. 6lorente, 5uan 9ntonio @ Discursos sobre una constitucion religiosa.

6lorente, 5uan 9ntonio 9pologia catSlica del proyecto de constitucion religiosa, escrito por un americano. $')) 6lorente, 5uan 9ntonio 0istoria critica de la inquisicion de 7spa^a. $')) 6lorente, 5uan 9ntonio #oleccion diplomWtica de vWrios papeles antiquos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiWstica. $')) 6lorente, 5uan 9ntonio :otas al dictamen de la comision eclesiastica encargada del arreglo definitivo del clero de 7spa^a. $')& 6lorente, 5uan 9ntonio >ortrait politique des papes consid3r3s comme princes temporels et comme chefs de l!Kglise depuis l!3tablissement du saint,siIge L "ome Pusqu!en $')). $')& 6lorente, 5uan 9ntonio Disertacion sobre el poder que los reyes espa^oles ePercieron hasta el siglo duodecimo en la division de obispados y otros puntos conectos de disciplina eclesiastica, con un apendice de escrituras en que constan los hechos citados en la disertacion. $')& 6ocke, 5ohn @ 7xtrait d!un livre anglois. 6ocke, 5ohn 9n essay concerning humane understanding. $*A& 6ocke, 5ohn The reasonableness of christianity as delivered in the .criptures. $*A* 6odigioni, 6uigi Dimostrazione che il contratto di matrimonio deve ritenersi distinto dal sacramento di matrimonio. $'&) 6oen, 5ohann ?ichael von Die einzige ahre "eligion, allgemein in ihren Erundsctzen, ver irret durch die 8cnkereien der .chriftgelehrten, zertheilet in allerhand .ekten, vereiniget in #hristo. $*+@ 6oescherus, /alentinus 7rnestus @ Feustelieus, #hristianus. ?iscellanea sacra et erudita 6ohner, Tobias 1nstructio practica de confessionibus rite ac fructuose excipiendis. $*)' 6oisy, 9lfred 9utour d!un petit livre. $%@A 6oisy, 9lfred 6a religion d!1sraZl. $%@A 6oisy, 9lfred 6!3vangile et l!3glise. $%@A 6oisy, 9lfred Ktudes 3vangeliques. $%@A 6oisy, 9lfred 6e quatriIme 3vangile. $%@A 6oisy, 9lfred Opera omnia. $%A)

6oisy, 9lfred ?3moires pour servir L l!histoire religieuse de notre temps. $%A) 6oisy, 9lfred 6a naissance du christianisme. $%A' 6oisy, 9lfred l a,t,il deux sources de la religion et de la moraleX $%A' 6oisy, 9lfred "emarques sur la litt3rature 3pistolaire du :ouveau Testament. $%A' 6oisy, 9lfred 6es origines du :ouveau Testament. $%A' 6oisy, 9lfred 6e mand3isme et les origines chr3tiennes. $%A' 6oisy, 9lfred Eeorges Tyrrell et 0enri 4r3mond. $%A' 6oisy, 9lfred 6a crise morale du temps pr3sent et l!3ducation humaine. $%A' 6oisy, 9lfred 6a religion d!1sraZl, troisiIme 3dition. $%A' 6ombard de Trouillas, 7tienne de "esponse L un sermon prononc3 par le > 4risacier P3suite dans l!3glise de . .olIne L 4lois le )% mars $+J$. $+J& 6ombert, >ierre @ #yprien (..-. 6es oeuvres 6omonaco, Francesco /ite degli eccellenti 1taliani, $'@' 6omonaco, Francesco 9nalisi della sensibilitL, delle sue leggi e delle sue diverse modificazioni considerate relativamente alla morale ed politica. $'&) 6omonaco, Francesco Discorsi letterari e filosofici aggiuntavi la risposta ad una critica anonima. $'&) 6ongchamps, >ierre de 0istoire impartiale des 3v3nements militaires et politiques de la guerre dans les quatre parties du monde. $'A+ 6onigo, 9ntonio .aggi filosofici e poesie varie inedite. $'*@ 6onigus ?ichael #onsilium Eregorio H/, pont. max. exhibitum, cum praefatione et censura E.1. /ossii. $+)& 6opez de 4aylo, 1oannes 1ustificationes motivorum tam iuris quam facti, quibus regia audientia moveri debet ad procedendum ad occupationem temporalitatum et bannimentum contra episcopum algarvensem d. 9ntonium :usco. $+&) 6opez "oyo, >ier ?aria @ 9rte di ben servirsi delle finestre dell!anima 6opez, 5uan 6uis Discurso Puridico,historico,politico en defensa de la Purisdicion real, illustracion de la provision de veynte de febrero del a^o $+'&. $+'% 6orea, 9ntonio de 6a venerable madre 0ipolita de 5esus y "ocaberti, epitome de su prodigiosa vida, virtudes y admirables escritos. $+'*

6oredano, Eiovanni Francesco :ovelle amorose. $+'A 6oreta, Eiuseppe 9pologia; o cattolici e liberi sentimenti, sulla ritrattazione pubblicata ed afissa sotto il suo nome a di $J di agosto dell!anno scorso $*%%. $')J 6oriaux, 0enri FpseudonymusG 6!autorit3 des 3vangiles; question fondamentale. $%@% 6orraine, FranQois,9rmand de ?andement de son altesse monseigneur l!3vesque de 4ayeux, contenant le Pugement, qu!il a port3 sur diff3rentes propositions, qui lui ont 3t3 d3nonc3es, donn3 L >aris le )J Panvier $*)), publi3 L 4ayeux le $J avril $*)). $*)A 6orraine, FranQois,9rmand de Ordonnance et instruction pastorale, de son altesse monseigneur l!3vNque de 4ayeux, portant condamnation de deux libelles intitules l!un< 1nstruction en forme de cat3chisme au suPet de la constitution Bnigenitus; l!autre< 1nstruction th3ologique pour servir de r3ponse L un libelle intitul3, 7ntretien familier au suPet de la constitution Bnigenitus, que les Pans3nistes ont r3pandu depuis peu dans la ville de Douai. 4ayeux, le $* de Puillet $*)&. $*)J 6ubbert, .ibrandus Opera omnia. $+%A 6ubieniecius, .tanislaus 0istoria reformationis polonicae in qua tum reformatorum tum antitrinitariorum origo et progressus in >olonia et finitimis provinciis narrantur. $+'* 6ucar, #yrille 6ettres anecdotes du patriarche de #onstantinople, et sa confession de foi avec des remarques; concile do 53rusalem tenu contre lui, avec un examen de sa doctrine; attestations et piIces diverses touchant la cr3ance des Erecs modernes examin3es selon les rIgles de la th3ologie et du droit. $*$% 6ucas, a ?onteforti Domus sapientiae septem suffultis per allegoriam columnis, ?ariae cultoribus novissime aedificata. $+J* 6ucas, 1oannes .trena veritatis amatoribus pro veritate defendenda anno praecedenti multum impugnata nullis annis expugnanda oblata $, anni $+'@. $+'$ 6ucas, "ichard >ractical christianity or an account of the holiness hich the gospel enPoins. $*&A 6ucatellus, >etrus #oniurationes potentissimae et efficaces ad expellendas et fugandas aereas tempestates a daemonibus per se sive ad nutum cuiusvis diabolici ministri excitatas ex diversis et probatis auctoribus collatae F"ituali romano additaeG. $*)& 6ucchesini, #esare ?emorie istorico,ecclesiastiche per servire di apologia a quanto si va presentemente praticando in differenti corti d!7uropa a fine di ridurre la disciplina ecclesiastica, specialmente regolare (per quanto sia possibile- al primiero suo istituto; opera d!un italiano. $*'&

6uciano da 4rescia 1l lume acceso ad un moribondo. $*A) "aineri 6ucius, 6udovicus 5esuiterhistorie von des 5esuitenordens Brsprung, :amen, "egeln, 4eamten, "egiment, Thaten und /errichtungen. $+&+ 6ude ig, 1oannes >etrus de :eniae pontificis de iure reges adpellandi; una cum opusculo adiecto< >erillustris cuiusdam viri F6.4. de 6imbachG eidem diplomati clementino oppositus libellus. $*)$ 9lbani, 1ohannes Franciscus FpseudonymusG 6uini, Francesco ?editazione filosofica di Francesco 6 > >. $**' 6umbier, "aymundo :oticia de las sesenta y cinco proposiciones nuevamente condenadas por n.ss.p. 1nnocencio H1 a^adidas las quarenta y cinco proposiciones de 9lexandro /1. $+'A 6undorpius, ?ichael Easpar 4ellum sexennale,civile,germanicum, sive annalium et commentariorum historicorum nostri temporis de statu religionis et reipublicae libri 11. $+)A 6utz, 5ohannes 7vangelist "athschluss (dber den- Eottes mit der ?enschheit und der 7rde. $'JJ 6yserus, 1oannes >olygamia triumphatrix id est discursus politicus de polygamia cum notis 9thanasii /incentii. $+'* 9lethaeus, Theophilus FpseudonymusG ?ac #rie, Thomas 0istory of the progress and suppression of the reformation in 1taly in the sixteenth century. $'A+ ?acaire, #yrillos 6a constitution divine de l!Kglise. $%$J ?acedo, Franciscus 0enricus :oris dogmatistes 9ugustino iniurius, summis pontificibus, cardinalibus, ss. patribus, doctoribus scholasticis infestus demonstratus. $+*+ "isbrochius, Fulgentius FpseudonymusG ?acedo, Franciscus a . 9ugustino 9zymus eucharisticus, sive 1oannis 4ona doctrina de usu fermentati in sacrificio missae per mille et amplius annos a latina ecclesia observato examinata, expensa, refutata. Donec corrig. $+*A ?achet, 6ouis,>hilibert 6a religion constat3e universellement L l!aide des sciences et de l!3rudition modernes. $'&A 6a ?arne, ? de FpseudonymusG ?achet, 6ouis,>hilibert "eligion (6a- d3fendue contre les pr3Pug3s et la superstition. $'&& ?aciePo ski, Oacla 9leksander 0istorya pra oda st slo ianskich. $'J'

?aciePo ski, Oacla 9leksander >amietniki o dziePach, pismiennict ie i pra oda st ie slo ian, Pako dodatek do historyi pra oda st slo ianskich przez siebie napisaneP. $'J' ?acquer, >hilippe 9br3g3 chronologique de l!histoire eccl3siastique. $*J) ?aeterlinck, ?aurice Opera omnia. $%$&

?aets, #arolus de .ylva quaestionum insignium philologiam, antiquitates, philosophiam, potissimum vero theologiam spectantium, quarum quaedam in praefatione recensentur. $++A ?affeius, .cipio De fabula equestris ordinis constantiniani epistola. $*$& ?agendeus, 9ndreas 9ntibaronius ?agenelis, seu animadversiones in annales cardinalis 4aronii cum epitome lucubrationum criticarum #asauboni in tomi primi annos A&. $+%@ ?aggio, # FpseudonymusG >io 1H accusato dai nemici di "osmini. $'%A ?aggio, # FpseudonymusG 6eone H111 si puU accordare con >io 1H nella causa rosminianaX 9lla venerata memoria di 9ntonio .toppani. $'%A ?aggio, Francesco ?aria Difesa del gloriosissimo pontefice >aolo 1/ dalle nuove calunnie del moderno scrittore. $+J' /elli, Francesco FpseudonymusG ?aggio, Francesco ?aria #ompendioso ragguaglio della vita, morte e monisteri della ven. madre d. Orsola 4enincasa napoletana, fondatrice della congregazione teatina di sessantatre vergini, dell!eremo teatino di trentatre monache e di sette converse e del ritiramento di dodici sacerdoti de! padri cherici regolari sotto il titolo dell!immacolata concezione. $+*& ?aggio, Francesco ?aria /ita della ven. madre Orsola 4enincasa. $+*% ?aggioni, Franco Yuestioni delicate. $%@J ?agnante, Eiovanni 4attista :uova novena di .. 9nna, madre della gran madre di Dio. $+*% ?agnus, /alerianus 9pologia contra imposturas iesuitarum, ad maiorem gloriam Dei; cui accessere eiusdem epistolae 1/. $++J ?ahon, >aul 9ugustin Olivier ?3decine l3gale et police m3dicale. Donec corrig. $')@ ?aierus, ?ichael .ymbola aureae mensae duodecim nationum, hoc est hermaea seu curii festa ab heroibus duodenis selectis, artis chymicae visu, sapientia et authoritate paribus celebrata. $+)& ?aierus, ?ichael /erum inventum, hoc est munera Eermaniae, ab ipsa primitus reperta (non ex vino, ut calumniator quidam sceptice invehit, sed vi animi et corporiset reliquo orbi communicata. $+)* ?aignan, 7manuel De usu licito pecuniae; dissertatio theologica. $+*& ?aimbourg, 6ouis 0istoire du grand schisme d!Occident. $+'@ ?aimbourg, 6ouis 0istoire de la d3cadence de l!empire aprIs #harlemagne et des diff3rends des empereurs avec les papes au suPet des investitures et de l!ind3pendance. $+'@

?aimbourg, 6ouis 0istoire du luth3ranisme. $+'@ ?aimbourg, 6ouis Trait3 historique de l!3tablissement et des pr3rogatives de l!3glise de "ome et de ses 3vesques. $+'J ?aimbourg, 6ouis 0istoire du pontificat de s. Er3goire le Erand. $+'* ?aimbourg, Th3odore 7xamen du premier trait3 de controverse du > 6ouis ?aimbourg, intitul3< ?3thode pacifique pour ramener sans dispute les protestants L la vraie foi sur le point de l!7ucharistie. $+'J ?aimonides, ?oses De idololatria liber cum interpretatione latina et notis Dionysii /ossii. $*$* ?aineri, Filippo Del matrimonio come contratto civile e sacramento; studi. $'J) ?aioli de 9vitabile, 4iagio @ 6ettere apologetiche teologico,morali ?aiolus, .imon FpseudonymusG #olloquiorum, sive dierum canicularium continuatio. Tomus secundus, opera Eeorgii Draudii. $+$J ?aPoli de 9vitabile, 4iagio 6ettere apologetiche teolocico,morali scritte da un dottore napoletano ad un letterato veneziano. $*$) ?alaval, FranQois >ratique facile pour 3lever l!\me L la contemplation, en forme de dialogue. $+'' ?alaval, FranQois 6ettre L monsieur l!abb3 de Foresta #olongue pr3vost de l!3glise cath3drale, vicaire g3n3ral et official de monseigneur l!3vNque de ?arseille. $+%* ?alebranche, :icolas D3fense de l!auteur de la recherche de la v3rit3 contre l!accusation de mr. De la /ille. )$ nov $+' @ ?alebranche, :icolas Trait3 de la nature et de la grace. $+'% ?alebranche, :icolas 6ettres L un de ses amis dans lesquelles il r3pond aux philosophiques et th3ologiques de mr. 9rnauld sur le trait3 de la nature et de la gr\ce. $+'% ?alebranche, :icolas 6ettres, touchant celles de mr. 9rnaud. $+'% ?alebranche, :icolas De la recherche de la v3rit3, oR l!on traite de la nature de l!esprit de l!homme et de l!usage qu!il en doit faire pour 3viter l!erreur dans les sciences. $*@* ?alebranche, :icolas 7ntretiens sur la m3taphysique et sur la religion. $*$) ?alebranche, :icolas Trait3 de morale. $*$)

?alespini, #elio Ducento novelle, nelle quali si raccontano diversi avvenimenti cos[ lieti come mesti e stravaganti. $+$* ?alet, 6 6a paroisse d!aprIs les saints canons. Donec corrig. $'+& ?alfi, Tiberio "iflesso dell!huomo interiore. $+'% ?allet, #harles ?anuel de philosophie L l!usage des 3lIves, qui suivent les cours de l!universit3. $'&J ?alvica, Ferdinando .opra l!educazione; discorso. $')' ?amiani della "overe, Terenzio Del rinnovamento della filosofia antica italiana. $'A' ?amiani della "overe, Terenzio :uove poesie. $'A' ?amiani della "overe, Terenzio Dell!ontologia e del metodo. $'J@ ?amiani della "overe, Terenzio Due lettere< l!una a! suoi elettori, l!altra alla santitL di >io 1H. $'J@ ?amiani della "overe, Terenzio Dialoghi di scienza prima. $'J@ ?amiani della "overe, Terenzio D!un nuovo diritto pubblico europeo. $'+% ?amiani della "overe, Terenzio Teorica della religione e dello stato e sue speciali attinenze con "oma e le nazioni cattoliche. $'+% ?amiani della "overe, Terenzio #ritica delle rivelazioni, mistica dottrina del pastore Eionata 0everley di #harleston, frammenti pubblicati in appendice al suo libro< 6a religione dell!avvenire. $''@ ?amiani della "overe, Terenzio 6a religione dell!avvenire< Della religione positiva e perpetua del genere umano, libri sei. $''@ ?amiani della "overe, Terenzio #onfessioni di un metafisico. $''$ ?amiani della "overe, Terenzio 6e meditazioni cartesiane rinnovate nel secolo H1H. $''$ ?amiani della "overe, Terenzio #ompendio e sintesi della propria filosofia, ossia nuovi prolegomeni ad ogni presente e futura metafisica, libro uno. $''$ ?amiani della "overe, Terenzio Delle questioni sociali e particolarmente dei proletari o del capitale, libri tre. $'') ?amiani della "overe, Terenzio Del papato nei tre ultimi secoli, compendio storico, critico FOpus posthumumG. $''J ?amone, Domenico 1stituzioni logiche. $'$%

?anaresi, 9lfonso 6!impero romano e il cristianesimo nei primi tre secoli; vol. 1. Da :erone a #ommodo. $%$@ ?anassei, >aolo >aradiso interiore, overo corona spirituale, nella quale con trenta tre essercitii si pratticano tutte le virtR per arrivare alla perfettione. $+'% ?anchettus, 9ntonius Flores aurei ex variis in 7cclesia sancta catholica insignitis doctoribus et ex cathechismo praecipue brevissime excerpti. $*$J ?ancini, 6uigi 6a divina commedia di Dante 9lighieri, quadro sinottico analitico. $'+& ?ancini, 6uigi Dio I vivo; lettera ad un amico. $'*% ?andeville, 4ernard de Thoughts (Free- on religion, the church and national happiness, by 4.?. $*A) ?andeville, 4ernard de The fable of the bees, or private vices publick benefits. $*&& ?anentibus, #arolus 9ntonius de Tractatus de potestate iurisdictionis, seu de regimine animarum ac de iurisdictione contentiosa< an et quomodo praelatis inferioribus ex privilegio vel praescriptione competere valeat. $*@' ?anfredini, 9ntonio ?aria Yuesiti (Tre- academici trattati in tre separate lettere da un filosofo critico. $**@ ?angetus, Franciscus De loco, tractatus philosophico,theologicus. $+&* ?angin, 9rthur 6!homme et la bNte, ouvrage illustr3 de cent vingt gravures. $'*A ?ansfeld, "obertus Diatriba theologica de peccato philosophico cum expositione decreti inquisitionis romanae editi )& augusti $+%@. $+%A ?antegazza, >aolo 7lementi d!igiene. $'+% ?antegazza, >aolo Eli amori degli uomini, saggio di una etnologia dell!amore. $''+ ?antegazza, >aolo 1giene dell!amore. $''+ ?antegazza, >aolo Fisiologia dell!amore. $''+ ?antegazza, >aolo 7picuro 11, dizionario delle cose belle. $'%) ?antegazza, >aolo 6!arte di prender moglie. $'%) ?antegazza, >aolo Fisiologia dell!odio. $'%) ?antegazza, >aolo 7picuro, saggio di una fisiologia del bello. $'%) ?antegazza, >aolo Fisiologia della donna. $'%A

?antegazza, >aolo 6!arte di prender marito, per far seguito all!9rte di prender moglie. $'%& ?aquet, 9uguste, et 9lboize 6es prisons de l!7urope. $'J& ?arana, 5ean,>aul 7spion (6!- dans les cours des princes chr3tiens, ou lettres et m3moires d!un envoy3 secret de la >orte dans les cours de l!7urope. $*@J ?arana, 5ean,>aul .uite de l!7spion dans les cours des princes chr3tiens. $*@J #otolendi, #harles ?arbais, :icolas de .upplication et requNte a l!empereur, aux roys, princes, estats, r3publiques et magistrats chrestiens sur les causes d!assembler un concile g3n3ral contre >aul cinquiesme. $+$* ?arca, >etrus de De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae gallicanae; dissertationum libri /111, studio .tephani 4aluzii editi. $+&) ?arca, >etrus de D. 0yacintho ?esades, archidiacono empuritano, ecclesiae gerundensis s.d. FepistolaG. $+&+ ?arcelli, 9ntonius De casibus reservatis in fulginati ecclesia morale opusculum. $'$+ ?archant, >etrus .anctificatio s. 1osephi sponsi /irginis, nutritii 1esu, in utero asserta. $+A) ?archese, /irginio Difesa del libro< 6a riforma del clero secondo il concilio di Trento. $'%) ?archese, /irginio 6a conversione dei protestanti per mezzo della questione sociale. $'%) ?archese, /irginio 1l diaconato cattolico e la questione sociale. $'%) ?archese, /irginio 6a riforma, del clero secondo il concilio di Trento. $'%) ?archetti, 9lessandro 9nacreonte tradotto dal testo greco. $*$@ ?archetti, 9lessandro Di Tito 6ucrezio #aro della natura delle cose, libri sei tradotti. $*$' ?archinus, >hilibertus De sacramento ordinis absolutissimum opus. Donec corrig. $+&J ?archinus, >hilibertus 4ellum divinum effuse ac diligenter explicatum; belli divini sive pestilentis temporis accurata et luculenta speculatio theologica, canonica, civilis, politica, historica, philosophica; hoc est de obligationibus episcoporum ac parochorum atque omnium #hristi fidelium tempore pestis. Donec corrig. $+&*

?aresca, ?ariano #atechismo politico ad uso delle classi inferiori, redatto da ? # ?. $'+$ ?aresca, ?ariano >roblemi di teologia cristiana. $'++ ?aresius (Des ?arets-, .amuel Opera omnia. $+J& ?ari, Francesco 1l quarto vangelo. $%$@ ?aria dell!1ncarnazione 4on .tati d!orazione mentale per arrivare in breve tempo L Dio. $+*+ ?ariana, 5uan Tratado de las cosas que ay dignas de remedio en la compa^ia de 5esus. $+)* ?ariano, "affaele Eli evangelii sinottici, realtL o invenzioneX .tudii. $'%A ?ariategni, F 5 "ese^a historica de los principales concordatos celebrados con "oma y breves reflexiones sobre el ultimo habido entre >io 1H y el gobierno de 4olivia. $'J* ?ariav3, 0enri 6a leQon de l!h_pital :otre,Dame, d!lpres; ex3gIse du secret de la .alette. $%$+ ?arin, 1oannes Theologia speculativa et moralis. $*)' ?arini, Eiovanni 4aptista 6!9done; poema. $+)& ?arini, Eiovanni 4aptista Eli amori notturni. $+)J ?arini, Eiovanni 4aptista 1 trastulli estivi. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista 1 baci. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista 1l camerone, prigione horridissima in :apoli, ove fu carcerato. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista 1l padre :aso. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista 6a prigionia in Torino. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista "agguaglio de! costumi della Francia. $+)' ?arini, Eiovanni 4aptista 1l duello amoroso. $+*' ?arini, Eiovanni 4aptista /enere pronuba. $+*' ?arini, Eiovanni 4aptista 6a lira; rime. $+*' ?armontel, 5ean,FranQois 43lisaire. Donec corrig. $*+*

?aroncelli, >iero 9lle mie prigioni di .ilvio >ellico, addizioni. $'AJ ?arquardus, 1ohannes Tractatus politico iuridicus de iure mercatorum et commerciorum singulari. Donec corrig. $++A ?arselli, :iccola 6e origini dell!umanitL. $''$ ?arselli, :iccola 6e grandi razze dell!umanitL. $''$ ?arsollier, 5acques 0istoire de l!inquisition et son origine. $+%& ?arsollier, 5acques 0istoire de l!origine des dixmes, des b3n3fices et des autres biens temporels de l!Kglise. $+%& ?arsy, FranQois,?arie de, et "obinet, 5ean,4aptiste,"en3 9nalyse raisonn3e de 4ayle ou abr3g3 m3thodique de ses ouvrages particuliIrement de son dictionnaire historique et critique, dont les remarques ont 3t3 fondues dans le texte pour former un corps instructif et agr3able de lectures suivies. $*** ?arta, 1acobus 9ntonius Tractatus de iurisdictione per et inter iudicem ecclesiasticum et secularem exercenda, in omni foro et principum consistoriis versantibus maxime necessarius. $+$@ ?artellotti, Tullio 9urore e tramonti; poesie. $'*% ?arti y /iladamor, Francisco Defensa de la auctoritad real en las personas ecclesiasticas del principado de #atalu^a; discurso theologico, legal y politico sobre el hecho de tres capitulares de la santa cathedral de 4arcelona. $+&+ ?arti, 4runo ?emoria (.econda- cattolica continente il trionfo della fede e chiesa, de! monarchi e monarchie e della compagnia di EesR e sue apologie, con lo sterminio de! lor nemici< da presentarsi a sua .antitL ed ai principi cristiani. $*'' ?artig, 7mmanuel ?anuel d!enseignement pour les 3coles et les collIges. $'*' ?artig, 7mmanuel ?anuel d!histoire religieuse L l!usage des 3coles et des collIges. $'*' ?artin, Franciscus "eflexiones ad nuperrimam declarationem doctoris 0ennebel. $*@& ?artin, 6 @ 4ellaunay de. 6ettre 3crite L m. l!3vNque de .3ez ?artin, 6ouis,9uguste 7sprit moral du dixneuviIme siIcle. $'JJ ?artin, 6ouis,9uguste #atholiques (/rais et faux- par 6 9 ?. $'J' ?artinetti, >iero "agione e Fede. $%A*

?artinetti, >iero 1l /angelo con introduzione e note. $%A* ?artinetti, >iero Eesj #risto e il cristianesimo. $%A* ?artinez #avero, 9gustin 6a revolucion en el derecho. $'%& ?artinez ?arina, Francisco 7nsayo historico,critico sobre la autigua legislacion y principales cuerpos legales de los reynos de 6eon y #astilla, especialmente sobre el cSdigo de d. 9lonso el .abio conocido con el nombre de las siete partidas. $')J ?artinez ?arina, Francisco Teoria de las cortes S grandes Puntas nacionales de los reinos de 6eon y #astilla; monumentos de su constitucion politica y de la soberania del preblo, con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la monarquia espa^ola. $')J ?artini, 9ntonio @ Testamento (1l nuovo?artini, 7ucharius 7pistola @ ?acchiavellizatio ?artinius, ?atthias @ Ebrtlerus, :icolaus. ?artinius, ?atthias 6exicon philologicum praecipue etymologicum, in quo latinae et latinis auctoribus usurpatae tum purae tum barbarae voces declarantur, multaeque in divinis et humanis literis difficultates enodantur. $+)* ?artinoli, 9ngelo 9mico (6!- sincero dei giovani. $'%$ ?artius, 9loysius @ >hysiophilus, 1oannes ?arvell, 9ndre 9n account of the gro th of popery and arbitrary government Tn 7ngland. $*A@ ?ascagni, Eirolamo ?anuale di civica. $'+@ ?asdeu, 5uan Francisco 0istoria critica de 7spa^a y de la cultura espa^ola. Donec corrig. $')+ ?assimo da ?onza Elorie di s. 9nna madre della gran madre di Dio, e pratica d!alcune devotioni da farsi in suo honore, ricavate da gravissimi autori. $+'& ?assonus, >apirius @ 9gobardus (..-. Opera ?astricht, Eerhardus von 0istoria iuris ecclesiastici et pontificii, seu de ortu, progressu, incrementia, collectionibus, auctoribusque iuris ecclesiastici et pontificii tractatio. $*$J 9ugustinus, 9ntonius. De emendatione Eratiani ?astripieri, Eiammaria FpseudonymusG "isposta a un libercolo intitolato< 6ettera d!un ecclesiastico italiano diretta a monsign. .cipione de! "icci, vescovo di >istoia e >rato, $*'+. $*'' ?athieu, F 9br3g3 de l!ancienne et c3leste doctrine de saint 9ugustin et de toute l!Kglise touchant la gr\ce. $++%

?atteo da /eglia @ Ferchius, ?atthaeus. Defensio vestigationum peripateticorum ?atteo da /eglia Eusto afflitto di EiesR #hristo nostro signore. $++& ?atter, 5acques 7mmanuel de . edenborg, sa vie, ses 3crits et sa doctrine. $'+& ?atthaeus, 9ntonius @ 9lciatus, 9ndreas. #ontra vitam monasticam. ?atthaeus, 9ntonius #ollegia iuris sex, unum fundamentorum iuris, alterum institutionum, tertium et quartum earumdem, quintum pandectarum, sextum codicis; quibus adiectae sunt disputationes quaedam extraordinariae. $+&) ?atthci, 7 "om und die 0umanitct, oder der gegen crtige 2ampf in .chlesien. $'&J ?atthias, #hristianus #ollegium politicum iuxta methodum logicam conscriptum. $+)) ?atthias, #hristianus Theatrum historicum theoretico,practicum, in quo quatuor monarchiae nova et artificiosa methodo describuntur. $+J) ?atthieu, >ierre 0istoire des derniers troubles de France soubs les rIgnes des rois 0enry 111 et 0enry 1111. Donec corrig. $+)@ ?aultrot, Eabriel,:icolas @ Yuestions sur la tol3rance. ?aultrot, Eabriel,:icolas @ 7ssai sur la tol3rance. ?aultrot, Eabriel,:icolas @ 9pologie de tous les Pugemens ?aurette, 5ean,5acques 6e pape et l!3vangile ou encore des adieux L "ome. $'&J ?aurette, 5ean,5acques 9dieux au pape, ou motifs de s3paration de l!3glise romaine. $'J) ?aurice, Frederick Denison Theological essays. $'J& ?auro, .alvatore "iproduzione di un discorso recitato da monsignor Eenuardi vescovo di 9cireale con note dedicate all!illmo. e revmo. monsignor Euarino arcivescovo di ?essina. $'') ?aurocenus, 9ndreas 0istoria veneta ab anno $J)$ usque ad annum $+$J. Donec corrig. $+)& ?aurras, #harles Trois id3es politiques. $%)+ ?aurras, #harles .i le coup de force est possible. $%)+ ?aurras, #harles 6a politique religieuse. $%)+

?aurras, #harles 6e #hemin de >aradis. $%)+ ?aurras, #harles 9nthinea. $%)+ ?aurras, #harles 6es 9mants de /enise. $%)+ ?aurras, #harles 6!9venir de l!intelligence. $%)+ ?ayer 1oannes Fridericus De pontificis romani electione, liber commentarius cum duarum dissertationum appendice. $+%& ?ayer, Eeorg #arl Theses duae pro concilio oecumenico. $'+' ?ayer, Eeorg #arl 8 ei Thesen fbr das allgemeine #oncil. $'+' ?aynard, Eerardus de Decisiones novae tholosanae sive notabiles et singulares quaestiones iuris scripti, decisae aut praeiudicatae per arresta rnemorabilia parlamenti tholosani, quas collegit Eerardus de ?aynard, atque e gallico sermone in latinum transtulit et nonnullis additionibus ac corollariis auxit. 0ieronymus 4ruckner. $+)+ ?ayr, 4eda .chritt (Der erste- zur kbnftigen /ereinigung der katholischen und der evangelischen 2irche, ge aget von einem ?fnche, >.F.2. in O. $*'A ?ayr, 4eda /ertheidigung der natbrlichen, christlichen, und katholischen "eligion, nach den 4edbrfnissen unserer 8eiten; sammt einem 9nhange von der ?fglichkeit einer /ereinigung z ischen unserer und der evangelisch,lutherischen 2irche. $*%) ?azzius, #arolus ?are magnum sacramenti matrimonii in exiguo. $+%' ?ead, "ichardus ?edica sacra sive de morbis insignioribus qui in 4ibliis memorantur, commentarius. $*JA ?eaenguy, FranQois,>hilippe 7xposition de la doctrine chr3tienne ou instructions sur les principales v3rit3s de la religion. $*JJ ?eazza, Eirolamo :ove martedi in honore di s. 9nna madre gloriosissima di ?aria /ergine cos[ disposti per una religiosissima dama. $+'& ?eier, 1ustus 1uris publici quaestio capitalis< sintne protestantes iure caesareo haeretici et ultimo supplicio afficiendi. $+A& ?eissas, de 7ph3m3rides de la papaut3. $%@% /rai, 5ean FpseudonymusG ?elander, Otho 1ocorum atque seriorum tum novorum tum selectorum atque memorabilium libri. $+@A ?ellius,Freirius, >aschalis 1osephus 1nstitutiones iuris civilis lusitani tum publici tum privati. $'A+

?elville, de ?3moires de monsieur le chevalier de ?elville g3n3ral,maPor des troupes de s.a.s. mons. le duc de #eli et grandbaillif du comte de Eifhorn, $*@* ?enasseh, 4en,1srael De resurrectione mortuorum libri 111, quibus animae immortalitas et corporis resurrectio contra 8aducaeos comprobatur, causae item miraculosae resurrectionis exponuntur, deque iudicio extremo et mundi instauratione agitur ex .acris 6iteris et veteribus rabbinis. $+J+ ?endizabal 9ntonio Tratado historico,canonico de los parocos. $')) ?endo, 9ndreas .tatera opinionum benignarum in controversiis moralibus cum tractatu miscellaneo. $+*' ?enghi, Eirolamo @ ?engus, 0ieronymus ?enghini, Tomaso 6ume mistico per l!esercitio degli affetti divini preso dall!opera della divina gratia dallo scrittore d!essa. $+'' ?enghini, Tomaso Opera della divina gratia, che mostra la pratica degli affetti mentali per via di fede per salire con prestezza e facilitL al monte Orebbe della contemplatione. $+'' ?engozzi, Eiovanni 7ttore @ /ittorio 7manuele, (9-. ?engozzi, Eiovanni 7ttore 9lleanza monoteistica universale, programma e statuti. $'*@ ?engus, 0ieronymus Fustis daemonum, adiurationes formidabiles, potentissimas et efficaces complectens. $*@& ?engus, 0ieronymus Flagellum daemonum, exorcismos terribiles, potentissimos et efficaces, remediaque probatissima complectens. $*@& ?engus, 0ieronymus #ompendio dell!arte essorcistica et possibilitL delle mirabili e stupende operationi delli demoni e de malefici con li rimedii opportuni alle infirmitL maleficiali. $*@* ?ensching, Eustav Der 2atholizismus. .ein .tirb und Oerde. $%A' ?enzini, 4enedetto .atire. $*)@ ?ercier, 6ouis,.3bastien 9n (6!- deux mille quatre cent quarante; "Nve s!il en fVt Pamais. $**A ?ercier, Th3odorit @ Eras, 5ean. >lainte et protestation ?erenda, 9ntonius Disputationis de consilio minime dando extra casus regulae ex duobus malis, iuxta opinionem specificantem probabiliter actum pro licito, in concursu opinionis specificantis ipsum probabiliter pro illicito< pars prima. Donec corrig. $++$

?erkle, .ebastian /erangenheit und Eegen art der katholisch,theologischen Fakultcten (9kademische "undschau; 6eipzig, oct. et nov $%$)-. $%$A ?erle d!9ubign3, 5ean 0enri 0istoire de la r3formation du H/1e. siIcle. $'J) ?ermeix 6e "alliement et l!9ction FranQaise. $%)' ?ersy, Franz 6ud ig .ind "eformen in der katholischen 2irche noth endigX 8 eite FvermehrteG 9uflage. Offenburg $'AA. $'AA ?esenguy, FranQois,>hilippe @ 7xposition de la doctrine chr3tienne ?eslier, 5ean @ Testament ?esnier, : >roblIme historique qui des P3suites ou de 6uther et #alvin ont le plus nuit L l!3glise chr3tienneX , 6a solution de ce problIme d3couvrira la v3ritable cause des maux, qui affligent l!3glise et le royaume de France et le seul moyen efficace qu!on puisse prendre pour les faire cesser. $*J% ?essinghamus, Thomas Florilegium insulae sanctorum seu vitae et acta sanctorum 0iberniae, quibus accesserunt non vulgaria monumenta, hoc est sancti >atricii purgatorium, s. ?alachiae prophetia de summis pontificibus aliaque nonnulla. Donec corrig. $+A& ?estrezat, 5ean Opera omnia. $+A% ?etay, >ierre,9ugustin >iIces int3ressantes n3cessaires L examiner. $'JJ ?etay, >ierre,9ugustin 6amentations. $'+* ?eunier, 9m3d3e,/ictor 53sus,#hrist devant les conseils de guerre. $'&% ?ey, #laude, et ?aultrot, Eabriel,:icolas 9pologie de tous les Pugements rendus par les tribunaux s3culiers en France contre le schisme. $*J) ?eyrer, 0ermannus De praeferentiis creditorum libri tres. $+$' ?icanzio, Fulgenzio /ita del padre >aolo dell!ordine de! .ervi e theologo della serenissima republica di /enetia. $+J% ?ichael 9ngelus 9thanasius .anctissimae Deiparae laudes centum et quinquaginta psalmorum prima verba exponentes David. $+$& ?ichaelis, 5ohann David 7inleitung in die gfttlichen .chriften des neuen 4undes. $')* ?ichel, 7rnst >olitik aus dem Elauben. $%)%

?ichel, 6ouis de FiganiIres /ie universelle, explication selon la science vivante et fonctionnante de Dieu; de la vie des Ntres, des forces de la nature et de l!existence de tout. $'+@ ?ichel, 6ouis de FiganiIres #l3 de la vie, l!homme, la nature, les mondes, Dieu, anatomie de la vie de l!homme; r3v3lations sur la science de Dieu inspir3es. $'+@ ?ichelet, 5ules Du prNte, de la femme, de la famille. $'$J ?ichelet, 5ules ?3moires de 6uther 3crits par lui,mNme, traduits et mis en ordre. $'&@ ?ichelet, 5ules 6!amour. $'J% ?ichelet, 5ules 6a sociIre. $'+A ?ichelet, 5ules 4ible de l!humanit3. $'++ ?ichelet, 5ules 6e prNte , 6es P3suites. $'%+ ?ichelini, 0ieronymus 9ssertum responsivum pro defensione castitatis coniugalis. Donec corrig. $*@) ?ichelis, Friedrich J@ Thesen bber die Eestaltung der kirchlichen /erhcltnisse der Eegen art. $'+' ?ichon, 5ean,0ippolyte "eligieuse (6a- par l!abb3 MMM auteur du ?audit. $+'& ?ichon, 5ean,0ippolyte De la r3novation de l!Kglise. $'+@ ?ichon, 5ean,0ippolyte #onfesseur (6e-, par l!abb3MMM, auteur du ?audit. $'++ ?ichon, 5ean,0ippolyte 53suite (6e- par l!abb3 MMM, auteur du ?audit et de la "eligieuse. $'+* ?ichon, 5ean,0yppolyte ?audit (6e- par l!abb3MMM. $'+& ?ickie icz, 9dam 6!Kglise officielle et le messianisme. $'&' ?ickie icz, 9dam 6!Kglise et le ?essie. $'&' ?icraelius, 1oannes 7thnophronius, tribus dialogorum libris contra gentiles de principiis religionis christianae dubitationes. $+J* ?iddleton, #onyers 6etter (9- from "ome she ing an exact conformity bet een popery and paganism, or the religion of the present "omans derived from that of their heathen ancestors. $*JJ ?igliavacca, #elsus Dissertatio de gratia se ipsa efficaci et de praedestinatione. $*)A

?igliavacca, #elsus Observationes in controversiam de gratia efficaci relatam in libris 9ugustini 6e 4lanc et Theodori 7leutherii. $*)& ?ignet, FranQois,9uguste,9lexis 0istoire de la r3volution franQaise depuis $*'% Pusqu!en $'$$. $')J ?ignot, 7tienne Trait3 des droits de l!3tat et du prince sur les biens poss3d3s par le clerg3. $*J+ ?ignot, 7tienne ?3moire sur les libert3s de l!3glise gallicane. $*J* ?ignot, Ktienne 0istoire du d3mNl3 de 0enri 11, roi d!9nleterre avec Thomas 4ecket, archevNque de #antorb3ry, pr3c3d3e d!un discours sur la Puridiction des princes et des magistrats s3culiers sur les personnes eccl3siastiques. $*J* ?ignot, Ktienne 0istoire de la r3ception du concile de Trente dans les diff3rens 3tats catholiques avec les piIces Pustificatives. $*J* ?igorel 6a semaine, ou le Ae. commandement de Dieu. $*'J ?ilizia, Francesco 6ettere al conte Fr. di .angiovanni. $'A& ?ill, 5ohn .tuart >rinciples of political economy ith some of their applications to social philosophy. $'J+ ?iller, ? #atechismo riguardante la natura della chiesa cristiana e i doveri de! suoi membri colle prove tratte dalla s. .crittura. $')* ?illerus, 1ohannes >etrus 1o. 6aur. ?oshemii institutiones historiae christianae in compendium redactae. $*JJ ?illetot, 43nigne Traict3 du d3lict commum et cas privil3gi3 ou de la puissance l3gitime des Puges s3culiers sur les personnes eccl3siastiques. $+$$ ?illot, #laude,FranQois,Havier 0istoire philosophique de l!homme. $*+' ?illot, #laude,FranQois,Havier 7l3mens d!histoire g3n3rale. $'AJ ?iltonus, 1oannes 6iterae pseudo,senatus anglicani, #rom ellii reliquorumque perduellium nomine ac iussu conscriptae. $+%& ?inghetti, ?arco .tato e #hiesa. $'*' ?intaert >etrus 9ttestatio notarialis, quod neque decretum .. D Brbani /111, neque >auli / 6ovanii sit publicatum. 4ulla, Brb. /111, + mart. $+&); $+J& ?intaert, >etrus 1ansenii episcopi iprensis (Yuid censendum sit de doctrina in opere "evmi d. #ornelii- nuncup. 9ugustinus contenta, patebit ex subsequentibus

attestationibus doctissimorum virorum in 4elgio et alibi existentium... Yuod attestor, >etrus ?intart, notarius. 4ulla Brb. /111, +. mart. $+&); $+J& ?ir, ?iguel 0istoria interna documentada de la #ompa^ia de 5esjs. $'%+ ?ir, ?iguel 5esuitas (6os- de puertas adentro, S un barrido hacia afuera en la compa^ia de 5esus. $'%+ ?irabaud, 5ean 4aptiste de. 9me (De l!- et de son immortalit3. $**$ ?irabaud, 5ean,4aptiste de @ ?onde (6e-, son origine et son antiquit3; seconde partie. ?irabaud, 5ean,4aptiste de "3flexions impartiales sur les 3vangiles suivis d!un essai sur l!9pocalypse, imprim3 sur un manuscrit du c3lIbre mr. 9bauzit. $**& ?irabeau, 0onor3,Eabriel "iquetti de 7rrotika biblion. $'@& ?iralta, #onstancio FpseudonymusG 7l sacramento espureo. $''* ?iralta, #onstancio FpseudonymusG 6os secretos de la confesiSn. $''* ?iranda, 1nnocencio 9ntonio de O cidadho lusitano; breve compendio em que se dimostrho os fructos de constituQho e os doveres do cidadho constitucional; dialogo. $')& ?irzan, Octave /ie de saint >olycarpe, l!ange de l!3glise de .myrne et l!ap_tre des Eaules. $'%& ?issiroli, ?ario Date a #esare. $%A@ ?isson, ?aximilien /oyage (nouveau- d!1talie avec un m3moire contenant des avis utiles L ceux, qui voudront faire le mesme voyage. $*)% ?istrali, Franco ?aria ?addalena, gli amori della peccatrice, storia del vangelo di #risto. $'+) ?istrali, Franco /ita di EesR a 7rnesto "enan. $'+& ?itternacht, 1ohannes .ebastianus 0exas dissertationum sive programmatum de putidissimis papaeorum fabulis cum appendice de abominanda barbarie, quae rem literariam ante 6utherum foedaverat. $+** ?ivart, .t Eeorge. 0appiness in 0ell. (:ineteenth #entury; 6ondon, dec. $'%), febr. et apr. $'%A-. $'%A ?oigno, FranQois,:apol3on,?arie 6a foi et la science, explosion de la libre pens3e en aoVt et septembre $'*&; discours annot3s de mm. Tyndall, du 4ois,"eymond, O en, 0uxley, 0ooker et sir 5ohn 6ubbock. $'*J ?oPon, 4enedetto 6eggi fisiologiche. $')@

?olarcha, 9egidius >raeludia apologiae teneramundanorum contra libellum famosum falsum et iniuriosum 9ntonii Triest gandaven, episcopi adversus birgittanos teneramundanos sub nomine #ornelii Ooms editum et intitulatum< /indiciae pro 9ntonio Triest episcopo gandavensi. $+&+ ?olinaeus (Du ?oulin-, #arolus Opera omnia. 4revi #lement. /111, )$ aug. $+@); $+J' ?olinaeus, >etrus (filius- #lamor ("egii sanguinis- ad coelum adversus parricidas anglicanos. $++' ?olinaeus, >etrus (pater- Opera omnia. $+)& ?olinos, ?iguel de Opera omnia. $+'* ?ollerus, Daniel .emestrium libri quinque, quorum primi quatuor decisiones continent quaestionum aliquot, quintus vero differentias centum habet inter contractus et ultimas voluntates. $+$@ ?ollerus, 1ohannes @ ?orhofius, Daniel Eeorgius. >olyhistor ?omma, Oilhelmus De varia conditione et statu ecclesiae Dei sub triplici oeconomia patriarcharum ac Testamenti /eteris et denique novi. $*@) ?omma, Oilhelmus >raelectiones theologicae de adventu .chiloh ad Eenes. H61H, $@ et de variis theologiae capitibus; opus posthumum. $*@) ?oncaeius, Franciscus 9aron purgatus, sive de vitulo aureo, libri duo, simul cheruborum ?osis, vitulorum 1eroboami, theraphorum ?ichae formam et historiam multaque pulcherrima alia eodem spectantia explicantes. $+@* ?oncal, de 9br3g3 des m3moires donn3s au roy sur la r3union de l!ordre et grande maistrise de .. 5ean de 53rusalem (maintenant de ?althe- L la couronne. $+)' ?ongini, >ietro 9pologia dell!opuscolo intitolato< 1l pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale; lettera politico,morale. $'+$ ?ongini, >ietro >ontefice (1l- e le armi temporali a difesa dello spirituale come pretende la #iviltL #attolica di "oma; lettere politico,morali di un parroco piemontese ad un monsignore romano. $'+$ ?ongini, >ietro 6a cristiana procedura nell!attuale inquisizione romana, giustificazione contro le menzogne dell! =9rmonia= e consorti. $'+) ?ongini, >ietro 6a politica in confessione, ossia l!enciclica e il sillabo in rapporto col giubileo del $'+J. $'+J

?onnerus, 4asilius Tractatus duo. 1. De matrimonio, 11. De clandestinis coniugiis una cum decisione quaestionis< 7cquid sacerdotum in ecclesiis reformatis maritorum liberi sint legitimi. $+$% ?onnier, 0ilarion >roblIme eccl3siastique propos3 L ? l!abb3 4oileau de l!archevNch3< L qui l!on doit croire de messire 6ouis 9nt. de :oailles 3vNque de #h\lons en $+%J, ou de messire 6ouis 9nt. de :oailles archevNque de >aris en $+%+. $*@@ ?onod, 9dolphe 6ucille ou la lecture de la 4ible. $'J' ?onpersan, 6ouis de >olitique (6a- des P3suites. $*@@ ?ontacutius, "ichardus 9nalecta ecclesiasticarum exercitationum. $*@% ?ontacutius, "ichardus 9pparatus ad origines ecclesiasticas. $*@% ?ontacutius, "ichardus !Theanthropicon!, seu de vita 1esu #hristi domini nostri originum ecclesiasticarum, libri duo; accedit graecorum versio et index ultriusque partis. $*@% ?ontacutius, "ichardus 9ntidiatribae ad priorem partem diatribarum 1. #aesaris 4ulengeri adversus exercitationes eruditiss. 1s. #asauboni. $*@% ?ontag, 5oseph von 9bhandlung von /erbrechen und .trafen, eine gekrfnte >reis, .chrift, nebst angehcngten 6ehrsctzen aus der >olizey,Oissenschaft. $*+' Delitti (Dei- e delle pene ?ontagnacco, 9ntonio "agionamento intorno a!beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti, che si dicono mani morte. $*++ ?ontagnacco, 9ntonio #onfermazion del ragionamento intorno ai beni temporali della chiesa, indirizzata agli autori dello scritto che ha per titolo< =6e mani morte=, divisa in cinque lettere e in due parti. $*+' ?ontaigne, ?ichel de 6es essais. $+*+ ?ontalte, 6ouis de 6ettre (1,H/111- 3crite L un provincial par un de ses amis sur le suPet des disputes pr3sentes de la .orbonne. $+J* ?ontalto, 6uigi 6e provinciali, o lettere scritte ad un provinciale de! suoi amici, colle annotazioni di Euglielmo Oendrok F>ierre :icoleG. $*+) ?ontalvo, 5uan .iete tratados en dos tomos. $''& ?ontalvo, 5uan 7l espectador; tomo tercero, $J de marzo de $'''. $''' ?ontanus, 9rnoldus Diatriba de esu carnium et quadragesima pontificiorum. $+'% ?onte #armelo, 5oaquim de 9 luz e as trevas, sermho do 7spirito .anto, pregado na matriz da cidade de 5undiahy em $* de maio do corrente anno $'*J. $'*+

?onte "odrigues de 9rauPo, ?anuel de 7lementos do direito ecclesiastico publico e particular em relaQho L disciplina general da igrePa e com applicaQho aos usus de igrePa do 4rasil. Donec corrig. $'+% ?onte "odrigues de 9rauPo, ?anuel de #ompendio de theologia moral, segunda ediQho portugueza, correcta e annotada. Donec corrig. $'+% ?ontesquieu, #harles de .econdat de 7sprit (De 6!- des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce. $*J$ ?ontesquieu, #harles de .econdat de 6ettres persanes. $*+) ?ontgeron, 6ouis,4asile #arr3 de 6a verit3 des miracles op3r3s par l!intercession de m. de >aris et autres appelants, d3montr3e contre m. l!archevNque de .ens. $*A% ?onti, ?aurizio .toria di #omo. $'A+ ?onti, /incenzo >rolusioni agli studi dell!universitL di >avia per l!anno $'@&. $'@+ ?onti, /incenzo 1l fanatismo e la superstizione; poemetti due. $')$ ?ontlosier, FranQois,Dominique de ?3moire L consulter sur un systIme religieux et politique tendant L renverser la religion, la soci3t3 et le tr_ne. $')+ ?ontlosier, FranQois,Dominique de Du prNtre et de son ministIre dans l!3tat actuel de la France. $'A& ?orando, Eiuseppe Ottimismo e pessimismo. $'%) ?orano, Francesco ?aria "isposte date da un teologo per scioglimento di alcuni quaesiti fattigli da piR confessori desiderosi di bene indirizzare l!anime a Dio. $*@A ?orardo, Easpare 9rte (6!- di conservare ed accrescere la bellezza delle donne, scritta da un filantropo subalpino. $'$* ?orardo, Easpare #hiesa (6a- subalpina, l!anno H11 della repubblica francese. $'$* ?orardo, Easpare Opera omnia. $')$ ?ordechai, 9braham de .oria Oracion panegirico moral sobre la mala tentacion. $*JJ ?oreau >laidoy3 pour m l!3vesque de .oissons, pair de France, intim3 contre 5oseph,5ean,FranQois,7lie 63vy ci,devant 4orach 63vy, Puif de nation, appellant comme d!abus. $*J% ?orecdhai, filius 9rPe 6oe (Text in 0ebre - :emus 9brahae. $*@)

?orelly #ode de la nature, ou le v3ritable esprit de ses lois de tout tems n3glig3 ou m3connu. $*+$ ?orena, Eiacomo .. Eiuseppe patrono della chiesa universale. $'*$ ?oretti, 9ndrea 6a parola di Dio e i moderni farisei; appello al sentimento cristiano. $'+& ?orgaez #arrillo, 4raulio 5uicio doctrinal sobre el decreto pontificio, en que se declara articulo de f3 catolica, que la gran madre de Dios ?aria, santisima fu3 preservada de la mancha del pecado original, escrito por un theologo de los de cuatro al cuarto. $'J* ?organ, 6ady .ydney 1taly, a Pournal of a residence in that country exhibiting a vie of the state of society and manners, art, literature. $')) ?organa, Domenico :atura ed effetti del dominio temporale dei papi; discorso. $'J@ ?orhofius, Daniel Eeorgius De ratione conscribendarum epistolarum libellus. $*$' ?orhofius, Daniel Eeorgius >olyhistor litterarius, philosophicus et practicus cum accessionibus 1oan. Fickii et 1oh. ?flleri. $*AJ ?orin, 9ndr3,.aturnin De la s3paration du spirituel et du temporel. $'+' ?iron FpseudonymusG ?ornaeus (?ornay-, >hilippus @ "ivarola, >aolo. 6a storia del papato. ?ornaeus (?ornay-, >hilippus Opera omnia. $+$A ?oro, ?auritio Eiardino dei madrigali e selva di varii pensieri. $+@) ?orus (?ore-, 0enricus Opera omnia. $+%+ ?orus, 9lexander #ausa Dei seu de .criptura sacra exercitationes genovenses. $+*A ?osca 4arzi, #arlo 6ettere scritte ad un suo amico di "overedo in proposito della limosina. $*++ ?oshemius, 1oannes 6aurentius @ ?illerus, 1ohannes >etrus. ?oshemii institutiones historiae in compendium redactae. ?oshemius, 1oannes 6aurentius @ 0alesius, 1oannes. 0istoria concilii dordraceni. ?oshemius, 1oannes 6aurentius #ommentarii historico,theologica, qua nobilissima controversia de consecrationibus episcoporum anglorum recensetur et diiudicatur, pro summis in theologia honoribus in academia iulia, praesidente 1o. 6aurentio ?oshemio, conscripta et exhibita ab Olao 2ifrningio. $*J@

?oshemius, 1oannes 6aurentius 1nstitutiones historiae christianae maiores; saeculum primum. $*J@ ?oshemius, 1oannes 6aurentius 1nstitutiones historiae christianae antiquioris. $*J) ?oshemius, 1oannes 6aurentius 1nstitutiones historiae christianae recentioris. $*J) ?oshemius, 1oannes 6aurentius Dissertationum ad historiam ecclesiasticam pertinentium volumen primum et alterum. Donec corrig. $*JA ?oulin 6ettre 3crite L monseigneur l!3vNque d!Kvreux le )' d3cembre $*$+. $*$* ?oura .ecco, Francisco de 9ngelo, romance original. $'+J ?oya, ?atthaeus de 9dversus quorumdam expostulationes contra nonnullas iesuitarum opiniones morales, opusculum singularia universae fere theologiae moralis complectens. $+++ Euimenius, 9madeus FpseudonymusG ?oya, ?atthaeus de Yuaestiones selectae in praecipuis theologiae moralis tractatibus. $*@& ?oya, ?atthaeus de 9ppendix ad selectas quaestiones. $*@& ?uiron, 5ust 6es nonvelles transactions sociales, religieuses et scientifiques. $'A+ /irtomnius FpseudonymusG ?ulert, 0ermann Der 2atholizismus der 8ukunft. $%&$ ?bller 9lexander 7ncyclopcdisches 0andbuch des gesammten in Deutschland geltenden katholischen und protestantischen 2irchenrechts. $'A@ ?bller, 5osef Der "eformkatholizismus< 1. Die issenschaftliche "eform; 11. Die praktischen "eformen. $%@$ ?ulter, 5ohann #hristian "echtfertigung der gemischten 7hen z ischen 2atholiken und >rotestanten in statistisch,kirchlich und moralischer 0insicht von einem katholischen Eeistlichen, mit einer /orrede von 0errn Dr. 6eander van 7ss. $')$ ?unier, F D >hilalNthe ou la religion de la bonne foi. $'J+ ?unk, .alomon >alestine; description g3ographique, historique et arch3ologique. $'JA ?uratore, #arlo 9ntonio Orationi panegiriche. Donec corrig. $+*+ ?uretus, ?arcus 9ntonius Orationes, epistolae et poemata cum praefatione et insignibus augmentis m. 1acobi Thomasii; sub calcem adiectae sunt nuptiae parisinae $J*); hac nova editione accesserunt adnotationes, quibus diversorum auctorum similis argumenti orationes quaedam indicantur. $*)'

?uretus, ?arcus 9ntonius :uptiae parisinae ?D6HH11; Ternio epistolarum de nuptiis parisiensibus cum aliis quibusdam similis argumenti ob memoriam secularem rei gestae denuo editus ex museo #hristian,Friderici Franckensteins. ?D#6HH11. $*)' ?urger, 0enry Omnes fabulae amatoriae. $'+& ?urri, "omolo 4attaglie d!oggi. $%@% ?urri, "omolo Democrazia e cristianesimo; i principii comuni< >rogramma della societL nazionale di cultura. $%@% ?urri, "omolo 6a filosofia nuova e l!enciclica contro il modernismo. $%@% ?urri, "omolo 6a vita religiosa nel cristianesimo; discorsi. $%@% ?urri, "omolo 1 problemi dell!1talia contemporanea; vol. 1< la politica clericale e la democrazia. $%@% ?usaeus, 1ohannes Dissertatio de aeterno electionis decreto, an eius aliqua extra Deum causa impulsiva detur, nec ne. $*@& ?usaeus, 1ohannes De luminis naturae insufficientia ad salutem; dissertatio contra 7doardum 0erbert de #herbury. $*@& ?usci, Tommaso ?aria #ristiano (1l- occupato nel ritiro di dieci giorni per fare gli esercizi spirituali di s. 1gnazio, di un religioso de! minori conventuali. $*&) ?usculus, 4artholomaeus #onclusionum civilium de successione conventionali et anomala classis prima. $+$+ ?ussard, >ierre #onformitez (6es- des c3r3monies modernes avec les anciennes, oR il est prouv3 par des autoritez incontestables, que les c3r3monies de l!3glise romaine sont emprunt3es des payens, avec un trait3 de la conformit3 qu!ils ont en leur conduite. $++' ?usson Ordres monastiques, histoire extraite de tous les auteurs qui ont conserv3 L la post3rit3 ce qu!il a de plus curieux dans chaque ordre, enrichie d!un trIs,grand nombre de passages des mNmes auteurs. $*J& ?uti,4ussi, >io 6a filosofia rettificata. $'&@ ?ylius, 9ndreas ?anuductio ad universum ius canonicum et civile. $+** :aigeon, 5acques,9ndr3 ?ilitaire (6e- philosophe, ou difficult3s sur la religion propos3es au p. ?alebranche. $**$ :ali, ?arc!9ntonio 9visi di >arnaso a! poeti toschi. $+&J :annaroni, ?ichele ?aria Opuscolo teologico; 6a comunione del sagrifizio rispetto al popolo I una delle veritL rivelate proposteci dalla #hiesa. $**J

:annaroni, ?ichele ?aria Del pubblico divin diritto alla comunione eucaristica nei sagrifizio della messa; trattato dogmatico diviso in due tomi. $**J 6eofilo, 9nastasio FpseudonymusG :annaroni, ?ichele ?aria 9pologia del catechismo sulla comunione del . sagrifizio della messa. $**J :annaroni, ?ichele ?aria .entimenti (1- del concilio di Trento sulla parte che lia il popolo al divin nostro sagrifizio. $**J :annaroni, ?ichele ?aria 7stratto di alcune delle tante proposizioni erronee e rispettivamente ereticali di un libro intitolato< Dissertazione teologico,critica del p. Eiuseppe ?aria 7lefante. $**+ :annaroni, ?ichele ?aria "istretto della dottrina della #hiesa circa l!uso della santissima 7ucaristia nella comunione dei fedeli. $**+ :annaronii ?ichele ?aria #atechismo esposto in forma di dialoghi sulla communione dell!augustissimo sacrifizio della messa per uso de! parochi e de! sacerdoti, diviso in due tomi. $**J :athan filius ?oisis 0annover (Text in 0ebre - >ortae .ion; praeparatio convivii et liber formationis. $*JJ :athan; filius ?osis 0annover $*JJ (Text in 0ebre - . :atta d!9lfiano, Eiacomo "iflessioni sopra il libro intitolato =Della scienza chiamata cavalleresca=, et insieme la conciliazione fra le massime dell!autore del suddetto libro e quelle degli altri professori di detta scienza. $*$* :ave, Eiusto FpseudonymusG Fra >aolo .arpi giustificato; dissertazione epistolare. $*JA :eercassel, 1oannes 9mor poenitens, sive de divini amoris ad poenitentiam necessitate, et recto clavium usu libri duo cum appendice, auctore 1oanne episcopo castoriensi. Donec corrig. $+%@ :egri, 9da FatalitL. $'%A :egri, Eaetano ?editazioni vagabonde. $'%* :egri, Eaetano .egni dei tempi. $'%* :egri, Eaetano "umori mondani. $'%* :egroni, 4ernardino @ 4arnaba da 4ologna. :egroni, 4ernardino >ersecuzione (Dell! ultima- della #hiesa e della fine del mondo, per >.4.:.4. $'+A

:egroni, 4ernardino >risca, ossia la protomartire di "oma, racconto strettamente storico del primo secolo della #hiesa, per 4.:.4. $'+J :egroni, 4ernardino .ulla prossima fine del mondo, ristretto dell!opera dell!ultima persecuzione della #hiesa e della fine del mondo. $'*J :egroni, 4ernardino 6a magia nel secolo decimo nono; racconti puramente storici. $'*% :eller, Eeorgius #hristophorus >rincipia iuris publici ecclesiastici catholicorum ad statum Eermaniae accommodata in usum tyronum. $*J@ :eller, Eeorgius #hristophorus /indiciae sive apologia historico,canonica pro s. provincia romana, 1oannem H11 papam ut apostatam a. %+A reprobante, et coram Ottone ?. imp., 0enrico 1 trevirensi, aliisque Eermaniae et 1taliae archi, et episcopis 6eonem /111 canonice eligente. $*+* :eri, >ompeo Discorso sopra l!asilo ecclesiastico. $*+& :erius, /incentius 7xpositio nova in verbum hoc< 1udicium. $+A& :erius, /incentius 6uminoso sole, per mezzo del quale l!anima christiana puU entrare nel sacro regno della mistica teologia. $+A& :euhusius, 7do Fatidica sacra, sive de divina futurorum praenunciatione, libri 11. $+&@ :euhusius, 7do Theatrum ingenii humani, sive de cognoscenda hominum indole et secretis animi moribus, libri 11. $+** :eumayr, Franciscus Frage< Ob der >robabilismus oder die gelindere .itten,6ehr catholischer .chulen abscheulich und zu vermaledeyen seyeX 4eant ortet ider die protestantischen 8eitungs,.chreiber. $*+@ :iccolini, Eiovanni 4attista 9rnaldo da 4rescia, tragedia. $'&& :icod, # F 6!avenir prochain de la France entrevu dans les vrais principes de la soci3t3, de la libert3, de la souverainet3 soit populaire, soit nationale, et dans la r3volution de $*'%; ouvrage philosophique, politique et religieux. $'J$ :icodemo di Firenze >ratica de! casi di coscienza, overo specchio de! confessori. Donec corrig. $+)@ :icolai, 0enricus ?iscella theologica de sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis et superstitiosis quibusdam festis. $+J& :icolai, 1ohannes Eeorgius Tractatus de repudiis et divortiis ex iure divino, canonico, civili et provinciali, necnon praecipuorum 1#torum commentationibus et responsis concinnatus. $*$+

:icolai, loannes @ 9budacnus, 1osephus. 0istoria 1acobitarum. :icolai, loannes (Text in 0ebre - seu< Demonstratio, qua probatur gentilium theologiam (ceu tenebras- deos, sacrificia ex fonte .cripturae (ceu luce- originem traxisse, in tres partes divisa. $+') :icolai, ?elchior 1ubar coelestis veritatis in medio tenebrarum papisticarum rutilans. $++% :icole, >ierre @ Oendrok, Euglielmo. :icole, >ierre .uffragia (Tredecim theologorum ad examinandas quinque propositiones ab 1nnocentio H selectorum- seu ut appellant vota summo pontifici scripto tradita. $+J* :icole, >ierre 6es imaginaires et les visionnaires, ou lettre sur l!h3r3sie imaginaire. $+++ Damvilliers, de FpseudonymusG :icole, >ierre 1maginaires (6es- ou lettres sur l!h3r3sie imaginaire. $+++ :ielsen, Ditlef Der geschichtliche 5esus. Deutsche 4earbeitung von 0ildebrecht 0ommel nach dem er eiterten dcnischen Original. $%)% :ielsen, Ditlef Den historiske 5esus. $%)% :ieremberg, 5uan 7usebio /ida de s. 1gnacio de 6oyola, resumida y a^adida de la bula y relaciones de su canonizacion y de otros graves autores. Donec corrig. $+&) :oailles, Easton,5ean,4aptiste,6ouis de 6ettre pastorale et mandement de monseigneur l!3vNque comte de #haalons, pair de France, au suPet de la constitution de notre saint pIre le pape du ' septembre $*$A. $*$& :oia, Francesco Discorsi critici su l!istoria della vita di s. 9mato prete e primo vescovo di :usco, con una lettera, la quale racchiude una dissertazione, ove si dL accurato giudizio del sacco di s. Francesco. $*$$ :olden, 1osias De statu nobilium civili synoptica tractatio. $+)A :oldius, #hristianus 6eges distinguendi, seu de virtute et vitio distinctionis; opus, in quo praeter naturam distinctionis formaliter investigatam, distinctiones plures trecentis, materialiter tam ex sacra quam profana charta producuntur et in principiis suis expenduntur. $+J% :oodt, Eerardus Opera omnia ab ipso recognita, aucta, emendata multis in locis atque in duos tomos distributa. $*AJ :orbert, pIre ?3moires historiques pr3sent3s au souverain pontife 4eno`t H1/ sur les missions des 1ndes orientales. $*&J

:orbert, pIre ?3moires historiques, apolog3tiques etc. pr3sent3s en $*J$ au souverain pontife 4e1t H1/ sur les missions de la soci3t3 de 53sus aux 1ndes et L la #hine. $*J$ :oris, 0enricus ?iles macedonicus plautino sale perfrictus. $+*+ #orradinus, 9nnibal FpseudonymusG :ovarini, 6uigi /ita di ?aria /ergine nel ventre di s. 9nna. Donec corrig. $+&) :unes Eiraldes, ?anuel O papa,rei e o concilio. $'*@ :uytz, 1oannes :epomucenus 1uris ecclesiastici institutiones. $'J$ :uytz, 1oannes :epomucenus 1n ius ecclesiasticum universum tractationes. $'J$ Oberhauser, 4enedictus >raelectiones canonicae iuxta titulos libri primi, secundi et tertii decretalium ex monumentis, authoribus et contreversiis melioris notae hodierno eruditionis genio et studio accommodatae. $*+& Oberrauch, 0erculanus 1nstitutiones iustitiae christianae, seu theologia moralis. $*%+ Oberthbr, Franz ?eine 9nsichten von der 4estimmung der Domkapitel und von dem Eottesdienste in den 2athedral,2irchen. $')+ Ode, 1acobus #ommentarius de angelis. $*+J Oischinger, 5ohann :epomuk >aul Die speculative Theologie des heiligen Thomas von 9quin, des englischen 6ehrers, in den Erundzbgen systematisch ent ickelt. $'J% Oldenburger, >hilippus 9ndreas Thesaurus rerum publicarum totius orbis quadripartitus. $+** Oldenburger, >hilippus 9ndreas ?anuale principum christianorum, in quo eorum vera felicitas depingitur. $+** Oliva e .ouza, Felicianus de Tractatus de foro 7cclesiae, principaliter materiam utriusque potestatis, spiritualis scilicet et temporalis respiciens, in tres partes divisus. Donec corrig. $+'$ Olive, 5oseph 6ettres aux membres do la pieuse et d3vote association du coeur de 53sus et de :.,D. des sept douleurs. $%@A Omodeo, 9dolfo 6!esperienza etica dell!7vangelio. (4rani scelti del :uovo Testamento con introduzione, traduzione e note-. $%)& Ooms, #ornelius /indiciae pro dd. 9ntonio Triest episcopo gandavensi adversus calumnias aliquot externorum patrum et monialium. $+&+ Oppert, 5ules @ 6edrain, 7. 0istoire d!1sraZl

Opstraet 1oannes Discipuli (antiquae facultatis theologicae lovaniensis, qui adhuc per 4elgium superstites sunt-, ad eos qui hodie 6ovanii sunt theologos de declaratione sacrae facultatis theologicae lovaniensis recentioris circa constitutionem Bnigenitus. $*A) Opstraet, 1oannes Dissertationes (De locis theologicis- decem theologi lovaniensis. $*A% Opstraet, 1oannes >astor bonus, seu idea, officium, et praxis pastorum, passaviensis dioeceseos clero pro norma agendi propositus. $*++ Orbara, 1oannes de 7pistola ad s.d.n. >aulum / p.m. et ad omnes principes et populos christianos et potissimum ad sacerdotes et religiosos, qua ostenditur testimoniis /. et :.T. ventura esse tempora, in quibus sacerdotes et religiosi #hristi arma ferre contra infideles suscipiant, $+$$ Oriani, 9lfredo Opera omnia. $%&@ Ormanian, ?alachia 6es droite civils et la libert3 religieuse des catholiques d!Orient. $'*) Ormanian, ?alachia 1l !"eversurus! ovvero la Turchia ed il papato, studi giuridici. $'*) Ormanian, ?alachia 6e /atican et les 9rm3niens. $'*& Ormanian, ?alachia 6!3glise arm3nienne< son histoire, sa doctrine, son r3gime, sa discipline, sa liturgie, son pr3sent. $%$$ OrsiIres, F3lix De la r3vocation arbitraire des pouvoirs spirituels d!un eccl3siastique. $'J& OrsiIres, F3lix 7ssai sur l!3ducation. $'J& OrsiIres, F3lix 6!3vNque selon l!Kvangile. $'J& OrsiIres, F3lix 6e vrai cur3. $'J& OrsiIres, F3lix Yuelques observations ethnologiques. $'J& Ortega, #hristophorus de De Deo uno; tomus primus controversiarum dogmaticarum scholasticarum de essentia, attributis non vitalibus, de scientia, de decreto concurrendi cum causis liberis. $*$+ Ortiz #ortes, 1ldefonso #atechismo per i fanciulli ad uso della cittL e diocesi di ?otola. $*%A Ortiz #ortes, 1ldefonso >reghiere cristiane pubblicate per uso della sua chiesa. $*%* Ortolani, E 7manuele. >ensieri filosofico,morali sul piacere. $')'

Osborne, Francis The miscellaneous orks. $*A+ Osiander, 1oannes 9dam Opera omnia. $+'$ Osorio, #ortes "espuesta monopantica dirigida a don Frisfris de la 4orra, nuevamente confirmado con el nombre de Fiera,4ras, 5udain. $+'+ Ossorio, 1gnatius de 9d >hilalethem "omanum, cuius est epistola de iusta bibliothecae iansenianae proscriptione, data "omae pridie idus martii $*J@, responsio, ubi de iusta proscriptione :orisii per hispanam inquisitionem. $*J$ >hilalethes, 0ispanus FpseudonymusG Oster ald, >eter von Erbnde so ohl fbr als ider die geistliche 1mmunitct in zeitlichen Dingen, herausgegeben und mit 9nmerkungen begleitet von F.6.O. $*+* 6ochstein, /eremund von FpseudonymusG Os ald, 0enrich Dogmatische ?ariologie, das ist< .ystematische Darstellung scmmtlicher die allerseligste 5ungfrau betreffenden 6ehrstbcke. $'JJ Ottius, 1oannes 4aptista .picilegium sive excerpta ex Flavio 1osepho ad :ovi Testamenti illustrationem, cura .igeberti 0avercampi. $*&A Otto (Ottius-, 1oannes 0enricus Opera omnia. $++A Otto, Daniel Dissertatio iuridico,politica de iure publico imperii romani methodice conscripta; accesserunt notae a 1ohanne 6imnaeo in hanc dissertationem scriptae. $++$ Otto, 1acobus Templum pacis et paciscentium, leges imperii fundamentales et inprimis instrumenta pacis estphalicae, noviomagicae et armistitii ratisbonensis cum asteriscis seu auctariis exhibens. $*@& Oudinus, #asimirus #ommentarius de scriptoribus 7cclesiae antiquis illorumque scriptis tam impressis quam manuscriptis adhuc extantibus in celebrioribus 7uropae bibliothecis, cum multis dissertationibus in quibus insigniorum 7cclesiae auctorum opuscula atque alia argumenta notabiliora accurate et prolixe examinantur tribus voluminibus. $*)% Outramus, Euilielmus De sacrificiis libri duo, quorum altero explicantur omnia 1udaeorum, nonnulla gentium profanarum sacrificia; altero sacrificium #hristi, utroque ecclesiae catholicae his de rebus setentia contra Faustum .ocinum eiusque sectatores defenditur. $+*% O en, 1oannes 7pigrammata. $+A) >abst, 5ohann 0einrich @ Ebnther, 9nton. 5anuskfpfe fbr >hilosophie und Theologie >aganetti, ?ario 1l medio evo italiano; racconti storici, offerti agli stodiosi adolescenti. $'+'

>aganetti, >ietro Della istoria ecclesiastica della 6iguria, descritta e con dissertazioni illustrata. $**& >aganini, /irginia Euida morale e pratica per le madri del popolo. $'%$ >agano, Francesco ?ario De! saggi politici, tomi due, del civil corso delle nazioni. $*%J >aglionica, .alvatore #ompendio di economia politica e nozioni di diritto. $%A) >agnerre @ Dictionnaire politique >aillot de ?ontabert, 5ean,:icolas 6!unitismaire; livre des chr3tiens unitistes, ou expos3 de la grande science chr3tienne de nos devoirs envers Dieu, envers nous, mNmes et envers la soci3t3. $'J% >alatius (>alazzi- 1oannes. Eesta pontificum romanorum. $+%' >alatius (>alazzi- Fasti cardinalium omnium sanctae romanae ecclesiae. $*@* >alazol, 5uan de ?emorial al rey n. se^or #arlos segundo en defensa de sus reales decretos en el >ais 4axo catolico. $+%% >alazzi, Eiovanni (>alatius, 1oannes- 9rmonia contemplativa delli santi Filippo :eri, 1gnatio 6oiola, #aietano di Tiene e Teresa di EiesR. $+%) >allavicino, Ferrante 6a pudicitia schernita. $+A% >allavicino, Ferrante 6a rete di /ulcano. $+&$ >allavicino, Ferrante 1l corriere svaligiato. $+&+ >allavicino, Ferrante 1l corriero svaligiato. $+&+ .pironcini, Einifacio FpseudonymusG >allavicino, Ferrante 1l divorzio celeste, cagionato dalle dissolutezze della sposa romana. $+&+ >allavicino, Ferrante 1l Eiuseppe. $+J% >allavicino, Ferrante >anegirici, epitalami, discorsi academici, novelle et lettere amorose. $+J% >allavicino, Ferrante 1l principe hermafrodito. $+J% >allavicino, Ferrante 1l .ansone. $+J% >allavicino, Ferrante .cena rettorica. $+J% >allavicino, Ferrante 6a Taliclea. $+J% >allavicino, Ferrante 6e bellezze dell! anima. $+J%

>allavicino, Ferrante 6a 4ersabea. $++@ >allavicino, Ferrante 6a .usanna. $++@ >allavicino, Ferrante Dialogo molto curioso e degno tra dui soldati voluntarii dell!altezze serenissime di ?odena e >arma. $++' >allavicino, Ferrante 4accinata overo battarella per le api barberine in occasionem della mossa delle armi di n.s. papa Brbano ottavo contra >arma. $++' >allavicino, Ferrante "ettorica (6a- delle puttane composta conforme li precetti di #ipriano, dedicata alla unitL delle cortegiane piR celebri. $++% >almarini, ?ario Yuando non morremo; romanzo eroico. $%$) >almieri, /incenzo >ensieri sopra la capacitL e i diritti che hanno i collegi ecclesiastici o laici di possedere beni in comune e sopra le alienazioni dei medesimi. $'@J >alo (Di- in frasca /eglie filosofiche semiserie di un ex,religioso, che ha gabbato s. >ietro. $'+% >anciroli, Euido "erum memorabilium libri duo, ex italico latine redditi et notis illustrati ab 0enrico .almuth. >ropter notas. $+@$ >anormitanus (:icolaus de TudeschisG Tractatus elegans et quotidianus super colicilio basiliensi Fadditus >anormitani opusculisG @ Eerbais, 5ean. Trait3 du c3lIbre >anorme >aola ?aria di EiesR /arii esercitii spirituali composti in varii tempi. Donec corrig. $+%) >aoletti, #arlo .angue (Del- sacratissinio di ?aria; studii per ottenere la festivitL del medesimo. $'*J >ape,#arpentier, ?arie 7nseignement pratique dans les salles d!asile. $'+A >appus, 1oannes @ 2ippingus, 0enricus. 9d epitomen auctaria et supplementa. >appus, 1oannes 0istoriae ecclesiasticae epitome ex praecipuis scriptoribus ecclesiasticis collecta. $+%@ >aravicino, /incenzo :arratione (/era- del massacro degli evangelici fatto da papisti ribelli nella maggior parte della /altellina nell! anno $+)@ a d[ % di 1uglio. $+)$ >arival, 5ean,:icolas de 9br3g3 de l!histoire de ce siIcle de fer, contenant les misIres et calamitez des derniers tems avec leurs causes et pr3,testes. $++@ >arny, Kvariste 6a guerre des dieux anciens et modernes; poIme en dix chants. $'$*

>arrhasius, 1anus FpseudonymusG :otae in decretum, quod sub 1nquisitionis nomine circumfertur contra archiepiscopum sebastenum. $*@* >arrhasius, 1anus FpseudonymusG 6iterae ad archiepiscopum sebastenum nomine s. #ongregationis de propaganda fide )J augusti $*@A, ut fertur, scriptae ab inquietis quibusdam, hodie in lucem editae, notis vero brevibus illustratae. $*@* >ascal, 4laise 6es provinciales ou les lettres 3crites L un provincial de ses amis et aux rr. pp. P3suites sur le suPet de la morale et de la politique de ces pIres. $+J* ?ontalte, 6ouis de FpseudonymusG >ascal, 4laise >ens3es, avec les notes de m. /oltaire. $*'% >ascale, Eiuseppe :icola 1 progressi della fisica, discorso academico; cum epistola scripta ab 9$oysio 9moroso. $*') >ascual, >rudencio ?aria .istema de la moral S la teoria de los deberes. $')) >asquali, Eiuseppe Dritto pubblico su la proibizione de! nuovi acquisti ai collegi ecclesiastici e su la regalia de! sovrani. $*** >asquali, 1oannes 4aptista .cutum inexpugnabile fidei et confidentiae in Deum vel in potentissimum nomen 1esu, nimirum praxis apostolica infallibilis et evangelica. $+*& >asqualigo, Eiuseppe #ompendio storico della republica e cantone Ticino. dall!epoca dei "omani ai nostri giorni. $'+@ >asqualigo, Eiuseppe Dei pregiudizi popolari. $'+@ >asqualigus, 8acharias .acra moralis doctrina de statu supernaturali humanae naturae. Donec corrig. $+JJ >asqualigus, 8acharias Decisiones morales iuxta principia theologica, et sacras atque civiles leges, difficultatum, quae in utroque foro passim occurrunt. Donec corrig. $+'A >asquelinus, Euilelmus >rotocatastasis, seu prima societatis 1esu institutio restauranda summo pontifici latino,gallica expostulatione proponitur. $+$J 7ugenius, Theophilus FpseudonymusG >asquier, 7tienne #at3chisme (6e- des P3suites ou examen de leur doctrine. $+@) >asquier, 7tienne 7xhortation aux princes et seigneurs du conseil pour obvier aux s3ditions, qui semblent nous menacer pour le fait de la religion. $+@% >assaglia, #arlo @ ?ediatore (1l-, giornale >assaglia, #arlo #aussa (>ro- italica ad episcopos catholicos actore presbytero catholico. $'+$ >astore, "affaele .aggio di poesie toscane e latine. $**%

>astore, "affaele 6a filosofia della natura di Tito 6ucrezio #aro e confutazione del suo deismo e materialismo col poema di 9onio >aleario dell! immortalitL degli animi. $**% >astrana, 9ntonius 1oseph .acra cithara citharedantium sanctissimo 1oseph patriarchae et sponso dulcissimae virginis ?ariae. $+*% >aurmeisterus, Tobias De iurisdictione imperii romani libri 11. $+@' >au , #orneille de "echerches philosophiques sur les 9m3ricains, ou m3moires int3ressants pour servir L l!histoire de l!espIce humaine par mr. De >MMM, avec une dissertation sur l!9m3rique et les 9m3ricain par Dom >ernety. $*** >avillon, :icolas ?andement de monseigneur l!3vesque d!9let sur la signature du formulaire du $ Puin $'+J. $++* >ayot, 5ules 9vant d!entrer dans la vie; aux instituteurs et aux institutrices, conseils et directions pratiques. $%@A >ayot, 5ules De la croyance. $%@A >3an, : #ombat (6e- de l!erreur contre la v3rit3; suite du parallIle de la doctrine condamn3e par la bulle Bnigenitus avec celle des 3crivains sacr3s, des pIres et des docteurs de l!3glise. $*JA >earsonius, 1oannes 9nnales #yprianici @ #yprianus (..-. Opera recognita et illustrata a 1oanne Fello >earsonius, 1oannes 9n exposition of the #reed. $*@* >eccerillo, Francesco "agioni per la fedelissima cittL di :apoli circa l!impedire la fabbrica delle nuove chiese e l!acquisto che gli ecclesiastici fanno de! beni de! secolari. $*)@ >ecchio, Eiuseppe Osservazioni semi,serie di un esule sull! 1nghilterra. $'A& >ellerus, #hristophorus >oliticus sceleratus impugnatus; id est compendium politices novum sub schemate hominis politici aliquoties antehac stricturis illustratum. $+'& 2lockius, #aspar. Tractatus iuridico,politico,polemico,historicus de aerario >elletan, 7ugIne >rofession de foi du dix,neuviIme siIcle. $'JA >elli, Eiuseppe Dialoghi (:uovi- italiani de! morti con l!aggiunta di tre altri dialoghi tradotti dal francese. $**+ >elliccia, 9ngelo Del principio moderatore della morale pubblica e della pubblica salute. $'J& >ellizzarius, Franciscus ?anuale regularium. $+J$ >ellizzarius, Franciscus Tractatio do monialibus. Donec corrig. $+%)

>ellizzarius, Franciscus Trattato delle principali obligazioni delle monache e specialmente delli tre voti. 7stratto dal trattato De ?onialibus, e tradotto da Francesco /eniero. $*)$ >elz, 2arl Der #hrist als #hristus. $%&@ >enet, 5ean,FranQois Testament spirituel imprim3 sur la copie de cette acte sign3e de la main du dit sieur cur3. $*&& >enzo, Domenico 9dauctus; 1 dominatori della #hiesa. $'%) >enzo, Domenico .opra una pastorale vescovile contro il monumento al "osmini; osservazioni storiche. $'%) >epe, Francesco @ #oronelle della santissima TrinitL. >epe, Francesco 7sercizi di divozioni in onore della ss. TrinitL. Donec corrig. $*)' >epoli, 9nna 6a donna saggia ed amabile, libri tre. Donec corrig. $'A% >eralta, :arcis de De la potestat secular en los eclesiasticos por la oeconomia y politica. $+&+ >ereira de #astro, Eabriel De manu regia tractatus. $+&@ >ereira de Figuereido, 9ntonio 9nalyse de professao da f3 do santo padre >io 1/. $*%J >ereire, 1saac "eligion saint,simonienne, leQons sur l!industrie et les finances, prononc3es L la salle de l!ath3n3e, suivies d!un proPet de banque. $'A* >erez de Euevara, ?artin 5uicio de .alomon, acerca de averiguar quien sea la verdadera madre de un hiPo llamado antiguamente =continuo=, despues =glossa continua=, y ahora =cadena de oro=. $++J >erez 8aragoza Eodinez, 9gustin 7l remedio de la melancolia, la floresta del a^o de $')$; o colecion de recreaciones Pocosas e instructivas. Donec corrig. $')* >erkinsus, Euilielmus Opera omnia. $+@% >ernety, 9ntoine,5oseph @ "echerches philosophiques sur les 9m3ricains >eroPo, 5os3 del 7nsayos sobre el movimiento intelectual en 9lemania. $'** >erosino, Eian .everino /ita di /ittorio 9$fieri scritta da esso, ridotta ad uso della gioventR con note e documenti. $'*%

>ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de Ordonnance de ? l!3vNque de . >ons portant d3fense L ses dioc3sains d!assister aux offices divins dans l!3glise des recollets de la ville de s. >ons donn3 le dix,huitiIme Pour de septembre $+%&. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de "ecueil des factums et autres piIces, qui ont servies L la deffence du calendrier du diocIse de saint,>ons. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de Du droit et du pouvoir des 3vesques de r3gler les offices divins dans leurs diocIses, suivant la tradition de tous les siIcles d3puis 53sus #hrist Pusque L pr3sent. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de 1nstruction contre le schisme des pr3tendus reformez, oR l!on montre, que de tous les pr3textes qu!ils ont pris pour se s3parer des catholiques il n!y en a pas un qui soit l3gitime. Donec corrig. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de 1nstruction pastorale sur diff3rentes questions touchant les fonctions hi3rarchiques avec l!ordonnance qui a donn3 occasion L ces questions, et un parallIle de la doctrine des recollects et de celle de ce pr3lat. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de 6ettre de l!3vNque de s >ons adress3e L messeigneurs les 3vNques de France sur les difficultez qu!il trouve de traiter par accommodement l!affaire qu!il a avec les recollets de la province de saint 4ernardin d!9vignon. $*@$ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de 6ettre (:ouvelle- de msr l!3vesque de saint >ons, qui r3fute celles de msr. l!archevesque de #ambray touchant l!infaillibilit3 du pape, ?D##/1. $*$@ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de ?andement de monseigneur l!3vNque de . >ons, touchant l!acceptation de la bulle de n.s.p. le pape #l3ment H1 sur le cas sign3 par H6 docteurs avec la Pustification des HH111 3vNques, qui voulant procurer la paix L l!3glise de France en $++* se servirent de l!expression du silence respectueux. $*$@ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de "3ponse de monseigneur l!3vNque de . >ons L la lettre de monseigneur l!archevNque de #ambrai. $*$@ >ersin de ?ontgaillard, >ierre,5ean,FranQois de 6ettre de monseigneur l!3vNque de s >ons L monseigneur l!archevNque de #ambrai, oR il Pustifie les H1H 3vNques, qui 3crivirent en $++* au pape et au roy an suPet des 1/ c3lIbres 3vNques d!9let, de >amiez, de 4eauvais et d!9ngers. $**@ >ersuttini, 9ntonio Eiornata ben spesa del cristiano che desidera la propria salute. $*&) >ertuchius, 1ustinus #hronicon portense duobus libris distinctum. $+)@ >erucchi, Eiacomo @ Don (9- Eiacomo

>etit,Didier, ?atthieu 9pologie des lettres provinciales de 6ouis de ?ontalte contre la derniIre r3ponse des pp. P3suites, intitul3e< 7ntretiens de #l3andre et d!7udoxe. $*@A >etitpied, :icolas 5ustification de la m3moire de m >ierre #odde, archevNque de .3baste, vicaire apostolique dans les provinces,unies, contre un d3cret de l!inquisition du $& Panvier $*$$ en deux parties. $*$) >etitpied, :icolas "eligio (Obedientiae credulae vana- seu silentium religiosum, in causa 1ansenii explicatum et salva fide ac auctoritate 7cclesiae vindicatum adversus theologum leodiensem aliosque obedientiae credulae defensores; opus in duas pares divisum. $*$& >etitpied, :icolas "3flexions sur l!instruction pastorale de mon sieur l!3vNque de "hodez au suPet des erreurs de 5ansenius. $*&) >etra, >etrus 9ntonius de Tractatus de iure quaesito per principem non tollendo. $+@$ >etre, ?aude D 9utobiography and life of Eeorge Tyrrell. $%$A >etrettini, .piridione @ Eiuliano imperatore. 6e opere scelte >etrucci, >ier ?atteo 1 mistici enigmi disvelati, dichiarazione compendiosa d!un sonetto mistico, con un breve metodo per la guida di anime all! altezza mistica dalla divina gratia guidate. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 6ettere e trattati spirituali e mistici molto utili all! anime, che aspirano alla interna perfettione e a! loro direttori. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 6ettere brievi, spirituali e sacre, con alcuni atti giaculatorii di diverse virtR alla perfettione molto giovevoli, aggiuntovi in fine un trattato per ben reggere le passioni. $+'' >etrucci, >ier ?atteo ?editationi et esercitii pratici di varie virtR e d!estirpatione de! vitii per la novena del ssmo natale di EiesR n.s. e per la settimana santa. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 1l nulla della creatura e !l tutto di Dio, trattati due. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 6a scuola dell!oratione aperta all!anime devote nella spositione d!una sacra canzonetta della serafica s. madre Teresa di EiesR. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 6a contemplazione mistica acquistata, in cui si sciogliono l!opposizioni contro a questa orazione. $+'' >etrucci, >ier ?atteo 6a /ergine assunta, novena spirituale con una introduttione all!oratione interna e con un esplicatione di sette punti di perfettione christiana accennati dal p. Eiovanni Taulero. $'+'

>ey,Ordeix, .egismundo #risis do la compa^ia de 5esus, hecha por personas eminentes en santidad y letras. $%@+ >ey,Ordeix, .egismundo 7l Pesuitismo y sus abusos; colecciSn de artTculos. $%@+ >eyrat, 9lphonse 0istoire 3l3mentaire et critique de 53sus. $'+& >ezzani, 9ndr3 6a pluralit3 des existences de l!\me conforme L la doctrine de la pluralit3 des mondes. $'++ >ezzi, #arlo 9ntonio 6ezioni di filosofia della mente e del cuore. $')+ >ezzi, #arlo 9ntonio #onsiderazioni imparziali sopra la legge del celibato ecclesiastico e sul voto solenne di castitL proposte segretamente ai consiglieri e legislatori degli stati cattolici dal prof. #.9.>. $'A' >faffius, #hristophorus ?atthaeus Opera omnia. $*$% >fa , lso #ollectarium sive summarium privilegiorum abbatibus et religiosis monasteriorum exemtorum ordinis benedictini per 0elvetiam abs Brbano /111 concessorum. $+'J >feifferus, 9ugustus Dubia vexata .cripturae .acrae sive loca difficiliora /et. Test. succincte decisa. $+'$ >feifferus, 9ugustus 9ctio rei amotae contra papam in puncto subtracti laicis et non consecrantibus clericis sacri calicis instituta, una cum decisione triginta casuum conscientiae ex ista materia emergentium. $+%A >hilipponi, >aulus 1n universam theologiam tractatus isagogicus. $'J$ >hilippus #yprius #hronicon ecclesiae graecae, quod primus e manuscripto byzantino edidit latineque vertit :icolaus 4lancardus; 0enricus 0ilarius recensuit, commentaria et notas addidit; historiamque patriarchicam exhibuit. $+%$ >ianciani, 6uigi "ome (6a- des papes, son origine, ses phases successives, ses moeurs intimes, son gouvernement, son systIme administratif; par un ancien membre de la constituante romaine; traduction de l!ouvrage italien in3dit. $'+@ >ianciani, 6uigi 6a "oma dei papi illustrata. $'%) "ome (6a- des papes >iccaluga, Eiambattista "agionamento sacro per la solennitL del santissimo "edentore. $'&% >iccareta, 6uigia "egno (:el- della Divina /olontL. $%A' >iccareta, 6uigia Orologio (6!- della >assione di :ostro .ignore EesR #risto con un Trattato sulla Divina /olontL. $%A' >iccareta, 6uigia "egina (6a- del #ielo nel "egno della Divina /olontL. $%A'

>icco, ?odesto >rime nozioni intorno ai deveri dell!uomo e del cittadino con alcuni cenni circa i diritti che da questi devono derivare, ad uso delle scuole elementari. $'*% >icenino, Eiacomo 9pologia per i riformatori e per la religione riformata contro le invettive di F. >anigarola e >. .egneri. $*@* >icenino, Eiacomo /estimento per le nozze dell!9gnello qui in terra. $*$@ >icenino, Eiacomo #oncordia del matrimonio e del ministerio in forma di dialoghi. $*$@ >icenino, Eiacomo Trionfo della vera religione contro le invettive di 9ndrea .emery, giesuita, esposte nella vile difesa della sua religione. $*$A >icherellus, >etrus Opuscula theologica, quae reperiri potuerunt, partim antea, partim nunc primum edita. $+J* >ichler, 9loys Die Theologie des 6eibniz aus scmmtlichen gedruckten und vielen noch ungedruckten Yuellen mit besonderer "bcksicht auf die kirchlichen 8ustcnde der Eegen art zum ersten ?ale vollstcndig dargestellt. $+'% >ichler, 9loys Eeschichte der kirchlichen Trennung z ischen dem Orient und Occident von den ersten 9nfcngen bis zur Pbngsten Eegen art. $'+J >ichler, 9loys Die ahren 0indernisse und die Erundbedingungen einer durchgreifenden "eform der katholischen 2irche zuncchst in Deutschland. $'*@ >ichon, 5ean 6!esprit de 53sus,#hrist et de l!3glise sur la fr3quente communion. $*&' >ieraccini, 6uigi .istema delle cognizioni umane considerato nella sua origine, nel suo sviluppamento, nell!ordine, nella modificazione ed applicazione sopra le scienze, le lettere e le arti; o fondamenti di enciclopedia razionale. $'A' >ierantoni, 9ugusto Trattato di diritto intenazionale. /olume 1< >rolegomeni. .toria dall!antichitL al $&@@. $''' >ierart, 8,5 @ "evue spiritualiste >ietriccioli, Eiuseppe 6a redenzione de!popoli; cantica prima. $'J' >ietro 4attista da >erugia .cala dell!anima per arrivare in breve alla contemplatione, perfettione ed unione con Dio. $+'% >ietro da ?ilano @ >reda, >ietro. 6a rivelazione e la ragione >igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume 6e citateur. $')@ >igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume 53r_me. $')'

>igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume 6a folie espagnole. $')' >igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume 6!enfant du carnaval, histoire remarquable et surtout v3ritable pour servir de suppl3ment aux rapsodies du Pour. $')' >igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume Tableaux de soci3t3, ou Fanchette et 0onorine. $')' >igault,6ebrun, #harles,9ntoine,Euillaume "omans. $'A& >ignoni, >asquino #ompendio della vita e miracoli del b. 9ndrea 9vellino. $+&$ >ignotti, 6orenzo .toria della Toscana sino al principato, con diversi saggi sulle scienze, lettere e arti. $')& >ilati, #arlantonio "iforma (Di una- d!1talia, ossia dei mezzi di riformare i piR cattivi costumi e le piR perniciose leggi d!1talia. $*+* >ilati, #arlantonio "iflessioni di un italiano sopra la chiesa in generale, sopra il clero si regolare che secolare, sopra i vescovi ed i pontefici romani e sopra i diritti ecclesiastici del principi. $*+% >ilati, #arlantonio ?atrimonio (1l- di fra Eiovanni; commedia. $*'% >il3, Denis @ 9ugustin (..-. 6es deux livres L >ollentius >inel, : >rimatu (De- romani pontificis. Opus, cuius scopus est demonstrare primatum "omani episcopi inter alios episcopos nullum nisi honorificum esse, et illum primatum nec divinum nec iurisdictionis esse. $**@ >io da 4ologna 9nima santissima di EesR #risto mostrata nella sua vera origine e grandezza; contemplazioni dedicate agli amanti della medesima. $'*J >ritoni, Eiovanni 4attista FpseudonymusG >iola, Eiuseppe .toria d!uno studente di filosofia. $'J' >ipping, 0einricus .acer decadum septenarius memoriam theologorum nostra aetate clarissimorum renovatam exhibens; accessit septenarius eorum qui utut theologi professione haud fuerint, scripta tamen ediderunt aut transtulerunt aut inchoata reliquerunt theologica. $*$J >ipping, 0einricus Trias decadum memoriam theologorum nostrae aetatis clarissimorum renovatam exhibens sacro decadum septenario iungenda. $*$J >irani, Eiuseppe 6a corte di "oma convinta dalla veritL. $'$' >ires #arvalho, 6aurentius Yuaestiones selectae duodecim de bulla sanctae cruciatae sub rege >etro 11 6usitaniae regno eiusque imperiis per quatuor orbis plagas dispersis concessa. $*@@

>iro, Francesco 9ntonio "iflessioni intorno l!origine delle passioni colle quali s!investiga l!economia della volontL umana secondo i principi della natura e della grazia. $*&) >iron, 9lexis >riap3e (6a-. $*+* >irot, Eeorges 9pologie pour les casuistes contre les calomnies des Pans3nistes, par un th3ologien et professeur en droit canon. $+J% >iscator, 1oannes F9rgentoratensis $J&+,$+)+G Opera omnia. $*J* >issini, 9ndreas :aturalium doctrina qua funditus eversis materiei primae formaeque substantialis et accidentalis cunctisque ferme sectariorum sententiis cuiuslibet auctoritate posthabita rationibus firmis inopinata substituuntur aut penitus obsoleta revocantur. $+*J >ithoeus (>ithou-, >etrus 7stat de l!3glise gallicane durant le schisme, extraict des r3gistres et actes publiques. $+$@ >ithoeus, >etrus 7cclesiae gallicanae in schismate status, ex actis publicis. $+$@ 7stat de l!3glise gallicane >ithon, >ierre 6ibertez (6es- de l!3glise gallicane. $+$@ >ithoys, #laude 6!apocalypse de ?3liton ou r3v3lation des mystIres c3nobitiques. $+'@ ?3liton FpseudonymusG >ius ?arianus a #onceptione FpseudonymusG /ocabularium trilingue et elingue pro scriptoribus dominicanis. $+&& >izarro, :icolas #atecismo polTtico constitucional. $'+' >izarro, :icolas #atecismo de moral. $'+% >lacaeus, 1osue @ .yntagma thesium >laix, #3sar de 9nticoton ou r3futation de la lettre d3claratoire du pIre #oton; livre oR est prouv3 que les P3suites sont coulpables et autheurs du parricide ex3crable commis en la personne du roy trIs chrestien 0enry 111 d!heureuse m3moire. $+$* >lanchet, Francisco "egis 6a ense^anza religiosa en la arquidiocesis de ?3xico, y suplemento W la obra =7l derecho canSnico=. $%@$ >lanchet, Francisco "egis 7l derecho canSnico y el clero mexicano, S sea anotaciones al concilio / mexicano. $%@$ >lanchet, Francisco "egis 7l absolutismo episcopal en la repjblica mexicana; apuntes para la historia. $%@' >lante,9mour FpseudonymusG @ 9rt (6!- de connoitre les femmes

>lazza, 4enedictus Dissertatio anagogica, theologica, paraenetica de paradiso; opus posthumum tripartitum. >ropter partis tertiae caput quintum ab editore 1osepho ?aria Eravina additum. $**) >ocieP, 5an O 5ezusie #hrystRsie Odkupicielu tudziez o pier otnych chrzescianach i ich domach modlit y; rzecz ze stano iska historyczno,religiPnego kilku slo ach skreslona. Donec corrig. $'J* >oggi, Eiuseppe @ 7mende sincere di un cherico lombardo >oggi, Tommaso Fracassi .cienza dell!umano intelletto, ovvero lezioni d!ideologia, di grammatica, di logica; opera postuma. Donec #orr. $'&& >ogi, Eiuseppe 7mende sincere di un chierico lombardo alle =annotazioni pacifiche= che possono servire di risposta ad altri somiglianti libelli usciti finora alla luce. $*%$ >oiana, /icenzo 6a veritL intrinseca ed essenziale della religione cristiana dimostrata per la semplice esposizione de! suoi dommi e della sua morale. Donec. corrig. $'&$ >olanus, 9mandus .yntagma theologiae christianae iuxta leges ordinis methodici conformatum atque in libros decem digestum. $+'A >olidorus, /alerius >ractica exorcistarum. $*@* >olletta, >ellegrinus 6ucerna inextinguibilis ignorantiae tenebras ab anima fideli indocta procul pellens, brevitate et facilitate inter omnes casuum conscientiae summulas eminus eminens. $+)% >olus, ?atthaeus .ynopsis criticorum aliorumque .cripturae .acrae interpretum et commentatorum. $+%) >ona, Francesco 6a lucerna. $+)+ ?isoscolo, 7ureta FpseudonymusG >once, 5os3 Franco 6os misterios de las mesas parlantes y del soligrafSn. $%A+ >ontanus, 1ohannes 1sacius "erum et urbis 9mstelodamensium historia. 9ccedunt sub calcem auctores vetustiores duo nunquam editi. $+$J >ontanus, 1ohannes 1sacius Originum francicarum libri /1, in quibus praeter Eermaniae ad "heni chorographiam, Francorum origines ac primae sedes, aliaque ad gentis in Eallias transitum variasque victorias instituta ac mores pertinentia ordine deducuntur. $+$% >ontchasteau, .3bastien,5oseph du #ambout de ?orale (6a- pratique des P3suites. $++% >orterus, Franciscus .yntagma variarum 7cclesiae definitionum in materia fidei et morum a saeculo quarto ad praesens usque tempus editarum. $+') >ortmorant, 9lexandre #olas de Famille (6a- chrestienne sous la conduite de . 5oseph, fond3e L >aris par le roy et la reyne r3gente. $+*@

>othouin d!0uillet, et Travers ?3moire L consulter et consultation sur l!appel comme d!abus interPett3 par 63vy de deux sentences de l!officialit3 de .oissons. $*J% >otter, 6ouis,5oseph,9ntoine de #onsid3rations sur l!histoire des principaux conciles depuis les ap_tres Pusqu!au grand schisme d!occident sous l!empire de #harlemagne. $')& >otter, 6ouis,5oseph,9ntoine de /ie de .cipion de "icci, 3vNque de >istole et >rato, et r3formateur du catholicisme en Toscane. $')J >otter, 6ouis,5oseph,9ntoine de 6!esprit de l!Kglise, ou consid3rations philosophiques sur l!histoire des conciles et des papes. $')+ >otter, 6ouis,5oseph,9ntoine de :apol3on (.aint- au paradis et en exil, suivi d!une 3p`tre au diable. $'A+ >otter, 6ouis,5oseph,9ntoine de 0istoire philosophique, politique et critique du christianisme et des 3glises chr3tiennes depuis 53sus Pusqu!au dix,neuviIme siIcle. $'A' Pouget, Franois-Aim Instructions gnrales en forme de catchisme, o l'on ex li!ue en abrg ar l'"criture sainte et ar la tradition l'histoire et les dogmes, de la religion, la morale chrtienne, les sacremens, les ri#res, les crmonies et les usages de l'"glise, im rimes ar ordre de messire $harles %ochim $olbert, &'!ue de (ont ellier) *+,* >ouPoulat, 5ean,5oseph,FranQois 6a b3douine. $'A* >oza, 1oannes 4aptista Opera omnia. $+)' >ozzi, Eiovanni Della cura fisica dell!uomo. $'@+ >rades, 1oannes ?artinus de 0ierusalem coelesti Yuaestio theologica< Yuis est ille cuius in,faciem Deus inspiravit spiraculum vitaeX $*J) >rades, 5ean,?artin de 9br3g3 de l!histoire eccl3siastique de Fleury traduit de l!anglais, nouvelle 3dition corrig3e L 4erne F4erlinG $*+*. $*+% >radt, Dominique Dufour de 6es quatre concordats suivis de consid3rations sur le gouvernement de l!Kglise en g3n3ral et sur l!3glise de France en particulier depuis $J$J. $')@ >radt, Dominique Dufour de #oncordat de l!9m3rique avec "ome. $')* >radt, Dominique Dufour de #ongrIs de >anama. $')' >raetorius, ?atthaeus Tuba pacis ad universas dissidentes in occidente ecclesias, seu discursus theologicus de unione ecclesiarum romanae et protestantium. $+'*

>rati, Francesco Degl!avvisi di >arnaso, ovvero compendio de! ragguagli di TraPano 4occalini. $+A& >rati, Eiovanni Opere, edizione ordinata e rivista dall!autore; canti politici. $'JA >rati, Eiovanni Opere, edizione ordinata e rivista dall! autore; storia e fantasia. $'JA >reda, >ietro (>ietro da ?ilano- 6a rivelazione e la ragione; trattato filosofico, popolare. $'*@ >remontval, 9ndr3,>ierre 6e Euay de /ues philosophiques, ou protestations et d3clarations sur les principaux obPets des connoissances humaines. $*+$ >resbyter 6ucensis FpseudonymusG 6!antichitL intorno all!elezione dei sacri pastori. $%@) >ressens3, 7dmond de 6e concile du /atican, son histoire et ses cons3quences politiques et religieuses. $'*+ >restonus, Thomas, et Ereenaeus, Thomas 9ppellatio a cardinalibus ad 1ndicem deputatis ad ipsummet summum pontificem. $+)$ >reton, Thomas 9pologia cardinalis 4ellarmini pro iure principum adversus suas ipsius rationes pro auctoritate papali principes seculares in ordine ad bonum spirituale deponendi. $+$) Oiddringtonus, "ogerus FpseudonymusG >reton, Thomas Disputatio theologica de iuramento fidelitatis, in qua potissima argumenta, quae contra recens fidelitatis iuramentum in 9nglia stabilitum facta sunt, discutiuntur et ponderantur. $+$& >reton, Thomas 9d sanctissimum dominum >aulum quintum pontificem max. humillima supplicatio; cui adiungitur appendix. $+$+ >reton, Thomas Eift (9 ne ,year!s-, or an explanation of the oath of allegiance, by 7.1. $+)@ >rideaux, 0umphrey #onnection of the Old and the :e Testament in the history of the 5e s and neighbouring nations from the declension of the kingdomus of 1srael and 5udah to the time of #hrist. Donec #orrig. $*)% >rideaux, 1ohannes Opera theologica, quae latine extant, omnia. $+*' >ritius, Eeorgius Oratio inauguralis; 6ipsiae $+%%. $+%% >rohWszka, OttokWr 9z intellectualismus tjlhaPtWsai. $%$$ >rohWszka, OttokWr Tfbb b3kess3get (1n =7gyhWzi 2fzlfny=, )A dec. $%$@-. $%$$ >rohWszka, OttokWr ?odern katholicizmus. $%$$

>rompsault, 5ean,0enri,"omain Du siIge du pouvoir eccl3siastique dans l!3glise de 53sus,#hrist. 6ettres L m. le marquis de "3gnon fondateur et r3dacteur de l!Bnit3 #atholique. $'JJ >rota, 6uigi "oma capitale della nazione italiana e gl!interessi cattolici. $'+$ >rota, 6uigi 1l matrimonio civile e il celibato del clero cattolico, con le appendici storiche, del prof. Tommaso .emmola. $'+& >roudhon, >ierre,5oseph Opera omnia. $'J) >rudenzano, Francesco 1nstituzioni di arte poetica. Donec corrig. $'J& >ufendorf, .amuel von 7inleitung zu der 0istorie der vornehmsten "eiche und .taaten in 7uropa. $+%) >ufendorf, .amuel von De iure naturae et gentium, libri octo. $*$$ >ufendorf, .amuel von 1ntroductio ad historiam europaeam, latine reddita a 1oh. Frid. #ramero a multis erroribus emendata, nunc vero supplemento usque ad initium saeculi decimi octavi, itemque compendio historiae suecicae aucta. $*A+ >ufendorf, .amuel von De officio hominis et civis iuxta legem naturalem, libri duo. $*J$ >ufendorf, .amuel von De statu imperii germanici liber unus, notis ad praesens saeculum accommodatis auctus a 1o. Eodofr. .chaumburg. $*JA >uPati, Eiuseppe DifficoltL proposte all!ex,gesuita sig can 6uigi ?ozzi sopra le sue riflessioni criticodogmatiche; prima lettera. $*'$ >ulido FernWndez, 9ngel 7spa^oles sin patria y la raza sefardT. $%$@ Yuadros, Didacus de #aduceus theologicus et crisis pacifica de examine thomistico in tres partes divisa. $*A' Ortizius, ?artinus FpseudonymusG Yueipo, ?anuel 7xposicion (4reve- sobre el real patronato y sobre los derechos de los obispos electos de 9merica, que en virtud de los reales despachos de presentacion y gobierno administran sus iglesias antes de la confirmacion pontificia. $')@ Yuenstedt, 1ohannes 9ndreas Dialogus de patriis illustrium doctrina et scriptis virorum omnium ordinum ac facultatum. $+J% Yuenstedt, 1ohannes 9ndreas .epultura veterum sive tractatus de antiquis ritibus sepulchralibus Eraecorum, "omanorum, 1udaeorum et #hristianorum. $+** Yuesnel, >asquier @ 6eo ?agnus (..-. Opera.

Yuesnel, >asquier 9pologie historique des deux censures de 6ouvain et de Douay sur la matiIre de la gr\ce, L l!occasion d!un livre intitul3< D3fense des nouveaux chrestiens. Donec corrig. $+%* Eery FpseudonymusG Yuesnel, >asquier #ausa arnaldina, seu 9ntonius 9rnaldus a censura anno ?D#6/1 sub nomine facultatis theologiae parisiensis vulgata, vindicatus. $+%% Yuesnel, >asquier Ktat (6!- pr3sent de la facult3 de th3ologie de 6ouvain, oR l!on traite de la conduite de quelques,uns de ses th3ologiens et de leurs sentimens contre la souverainet3 et la suret3 des rois, et contre les 1/ articles du clerg3 de France. $*@) Yuesnel, >asquier 6ettre d!un abb3 L un pr3lat de la cour de "ome sur le d3cret de l!inquisition du * d3cembre $+%@. De >aris le )J de Panvier $+%$. $*@) Yuesnel, >asquier D3fense de l!3glise romaine et des souverains pontifes contre ?elchior 6eydecker avec un recoeuil de plusieurs 3crits curieux et importans pour l!histoire et la paix de l!3glise sur les questions du tems. $*@A Eermain FpseudonymusG Yuesnel, >asquier D3fense des deux brefs de :...>. le >ape 1nnocent H11, aux 3vNques de Flandre contre le docteur ?artin .teyaert au suPet de deux d3crets, qui concernent le formulaire et la morale, adress3e L ce mNme docteur. $*@A Du ?anoir FpseudonymusG Yuesnel, >asquier 6ettre d!un 3vNque L un 3vNque, ou consultation sur le fameux cas de conscience r3solu par quarante docteurs de la facult3 de th3ologie de >aris, ?D##1/. $*@& Yuesnel, >asquier 9vis sincIres aux catholiques des provinces,unies sur le d3cret de l!inquisition de "ome contre m. l!archevNque de .3baste, vicaire apostolique, avec plusieurs piIces qui ont rapport L son affaire. $*@* Yuesnel, >asquier >aix (6a- de #l3ment 1H, ou d3monstration des deux fausset3s capitales avenc3es or, dans l!histoire des / propositions contre la foi des disciples de s. 9ugustin et la sinc3rit3 des quatre 3vNques, avec l!histoire de leur accommodement et plusieurs piIces Pustificatives et historiques. $*@* Yuesnel, >asquier #leri catholici per foederatum 4elgium et archiepiscopi sebasteni religio vindicata; 1ohannis #lerici in s. 9ugustinum censura refellitur; scripta varia ad rem pertinentia ad calcem appenduntur. $*@* >hilirenus, #hristianus FpseudonymusG Yuesnel, >asquier 9br3g3 de la morale de l!3vangile, des actes des apostres, des 3pistres de s. >aul, des 3pistres canoniques et de l!apocalypse, ou pens3es chr3tiennes sur le texte de ces livres sacr3s. $*@' Yuesnel, >asquier Testament (6e nouveau- en franQois avec des r3flexions morales sur chaque verset. $*@' Yuesnel, >asquier 7ntretiens sur le d3cret de "ome contre le nouveau testament de #h\lons accompagn3 de r3flexions morales. $*$@ Yuesnel, >asquier 9bus (divers- et nullit3s du d3cret de "ome du & octobre $*@* au suPet des affaires de l!3glise catholique des >rovinces,unies. $*$)

Yuesnel, >asquier 0istoire des religieux de la compagnie de 53sus, contenant ce qui s!est pass3 dans cet ordre depuis son 3tablissement Pusqu!L pr3sent. $*J@ Yui3vreux, #amille 6e paganisme au H1He. siIcle. $%@$ Yuinet, 7dgard @ F3r3al, /. de. ?ystIres de l!inquisition. Yuinet, 7dgard 9hasv3rus. $'AJ Yuinet, 7dgard 6e g3nie des religions. $'&& Yuinet, 7dgard 9llemagne et 1talie; philosophie et po3sie. $'&' Yuinet, 7dgard 6a r3volution. $'++ "abardeus, ?ichael Optatus Eallus de cavendo schismate benigna manu sectus. $+&A "acine, 4onaventure 9br3g3 de l!histoire eccl3siastique contenant les 3v3nements consid3rables de chaque siIcle, avec des r3flexions. $*J+ "aineri @ 6uciano da 4rescia "allius, 9ndreas 0alcyonia ecclesiarum evangelicarum, sive de regno #hristi glorioso in terris, ubi aperitur mysterium, regni mille annorum. $++$ "am3e, Daniel ?ort (6a- de 53sus, r3v3lations historiques sur le v3ritable genre de mort de 53sus, traduites du latin en allemand et de l!allemand en franQais d!aprIs le manuscrit d!un frIre de l!ordre sacr3 des 7ss3niens, #ontemporain de 53sus. $'+A "ampoldi, Eiovanni 4attista 7nciclopedia dei fanciulli, ossia idee generali delle cose nelle quali i fanciulli debbono essere ammaestrati. Donec corrig. $'AA "analli, Ferdinando 7pistole di Francesco >etrarca recate in italiano. $'A+ "analli, Ferdinando Della pittura religiosa, dialogo da servire di confutazione al misticismo e idealismo odierno. Donec corrig. $'&& "analli, Ferdinando 6e istorie italiane dal $'&+ al $'JA. $'JJ "anchin, Euillaume "3vision du concile de Trente, contenant les nulitez d!iceluy, les griefs des rois et princes chrestiens, de l!3glise gallicane et autres catholiques. $+@A "anke, 6eopold Die rfmischen >cpste, ihre 2irche und ihr .taat im sechzehnten und siebzehnten 5ahrhundert. $'&$ "anza, Eiovanni 9ntonio 7same della confessione auriculare e della vera chiesa, di EesR #risto. $'$*

"apin, "enatus 7pistola pro pacando super regaliae negotio summo pontifice 1nnocentio H1 ad eminentissimum cardinalem 9lderanum #ibo pontificii status administrum. $+'$ "aposo, 9merico :evrose mystica. 9preciaQees sobre a origem do culto prestado ao coraQho de 5esus. $'%J "appe, #hristophorus 0omo politicus, hoc est consiliarius novus officiarius et aulicus secundum hodiernam praxin. $++* 6apide, >acificus a FpseudonymusG "assinesi, >aolo Dello scrupuloso convinto con l!autoritL del /ecchio e :uovo Testamento. $+J' "astrelli, ?odesto #oncili e sinodi tenuti in Firenze dall!anno $@JJ all!anno $*'*. $*'' "au, 0eribert .tunden (:eue- der 9ndacht zur 4effrderung ahrer "eligifsitct. $'J* "auppius, 1acobus Opera omnia. $+'& "autenstrauch, 5ohann /orstellung an .. 0eiligkeit >ius /1 aus dem ?anuscript des verstorbenen 0errn Delaurier. $*%J "avenspergerus, 0ermannus /ia veritatis et pacis, hoc est tractatus et tractatulus theologici, quibus modis et mediis 7cclesia ad veram .acrarum .cripturarum intelligentiam portingere et firmam concordiam inire possit. $++A "avizza, 1acopo Fillipo @ 4erlando della 6ega, ?atteo. 1l nuovo confederamento di EiesR il ?essia "aynal, Euilelmo Tommaso Francesco .toria filosofica e politica degli stabilimenti e del commercio degli 7uropei nelle due 1ndie; opera tradotta dal francese da "emigio >upares. $*'& "aynal, Euillaume,Thomas,FranQois 0istoire philosophique et politique des 3tablissemens et du commerce des europ3ens dans les deux 1ndes. $**& "aynaudus, Theophilus #alvinismus, bestiarum religio. 7t appellatio pro Dominico 4anne calvinismi damnato, a >etro >aula de 4ellis. $+A) "iviere, 9 FpseudonymusG "aynaudus, Theophilus De martyrio per pestem, ad martyrium improprium et proprium vulgare comparato, disquisitio theologica. $+&+ "aynaudus, Theophilus 7rror popularis de communione pro mortuis. $+&+ "aynaudus, Theophilus Dissertatio (9 . #- pro Francisco .uarez de gratia aegro oppresso collata per absolutionem a sacerdote praesente impensam praevia peccatorum expositione epistolari. $+J' "aynaudus, Theophilus 7rotemata de malis ac bonis libris, deque iusta aut iniusta eorumdem confixione. $+J%

"aynaudus, Theophilus De immunitate authorum cyriacorum a censura. $++) /alle #lausa, >etrus a FpseudonymusG "aynaudus, Theophilus Theologia antiqua de veri martyrii adaequate sumpti notione ad spumosam =kainologTan= et fragosum taratantara Thomae 0urtado. $++' Yuintinus, 6eodegarius FpseudonymusG "aynaudus, Theophilus Operum tomus HH. 9popompaeus, admodum rara continens. Tomus vigesimus et posthumus per anonymum novissime digestus. $+*$ "aynaudus, Theophilus .plendor veritatis moralis collatus cum tenebris mendacii et nubilo aequivocationis ac mentalis restrictionis; addita depulsione calumniarum quibus loannes 4arnesius 6eonardum 6essium oneravit. $+'$ 7monerius, .tephanus FpseudonymusG "eali, 7usebio Della libertL di coscienza nelle sue attinenze col potere temporale de! papi. $'+$ "eali, 7usebio 6a #hiesa e l!1talia. $'+A "3calde, 5 de 0istoire int3rieure de la #ompagnie de 53sus d!aprIs les documents, adapt3 du r3cent ouvrage espa^ol de D. ?iguel ?ir. $%)A ?ir, ?iguel "echberger, Eeorg 0andbuch des fsterreichischen 2irchenrechts. $')@ "egaldi, Eiuseppe 6a. 4ibbia; canti. $'J) "eghellini, ? ?aQonnerie (6a- consider3e comme le r3sultat des religions 3gyptienne, Puive et chr3tienne par le F ? " de . $'A+ "eghellini, ? 7xamen du mosaisme et du christianisme. $'A+ "eghellini, ? 7sprit du dogme de la franche maQonnerie, recherches sur son origine et celle do ses diff3rents rites, compris celui du carbonarisme, par le F.?.". de .chio. $'A% "egius, 9lexander #lavis aurea, qua aperiuntur errores ?ichaelis de ?olinos in eius libro, cui titulus est< 6a guida spirituale etc. $+') "Igla, >aul de 53sus de :azareth au point de vue historique, scientifique et social. $'%) "egul3as, Eiovanni :uovo piano d!istruzione d!ideologia sperimentale. $'A& "ehbold, #hristianus .alomon et ?arcolphus iustiniano,gregoriani, hoc est sapida ac insipida, sana atque insana auctore Delta.2hi.Delta. $*$& "eichel, Oenzel 5osef 1st die 6ehre von der Bnfehlbarkeit des rfmischen >apstes katholischX 7ine Frage gestellt und beant ortet im :amen des hierbber noch nicht gehfrten katholischen /olkes. $'*$ "eihing, 1acobus 6aquei pontificii contriti. $+)) "eineccius, "einerus

@ 0elmoldus. #hronica .lavorum seu annales "einkens, 5oseph 0ubert 1st an die .telle #hristi fbr uns der >apst getretenX 7ine "ede gehalten zb Obrzburg. $'** "einkens, 5oseph 0ubert Beber 7inheit der katholischen 2irche; einige .tudien. $'** "einkingk, Theodorus Tractatus de regimine saeculari et ecclesiastico. 9ccesserunt nonnulla quae circa publicum imperii statum durantibus belli motibus ac per novam pacis compositionem vel innovata vel confirmata, nec non pauca alia. $+J% "eiserus, 9ntonius . 9ugustinus veritatTs evangelico,catholicae in potioribus fidei controversiis testis et confessor contra 4ellarminum et alios scriptores papaeos. $+*% "eiserus, 9ntonius 4revis apologia pro epistola quadam consolatoria in gratiam s. 9letheae scripta et edita. $+'@ "eiserus, 9ntonius 1ohannes 6aunoyus testis et confessor veritatis evangelico, catholicae in potioribus fidei capitibus controversis adversus "obertum 4ellarminum et alios quosdam .edis "omanae defensores. $+'+ "eiss, 1acobus 1osephina lucernensis, in qua 6ucernae 0elvetiorum s. 1oseph vir ?ariae centum elogiis illustratur atque propugnatur praeside 1acobo "eiss respondente 1acobo Tschan. $++$ "elandus, 0adrianus De religione mohammedica; libri duo. $*)) "emiz, 9ntonius Dissertatio inauguralis iuridica de iustitia >laceti regii, quam publicae eruditorum disquisitioni submittit. $**+ "3monde, 5acques "emarques sur un livre intitul3< Th3ologie morale ou r3solution des cas de conscience selon l!7criture sainte, les canons et les saints pIres. $+*% "enan, 7rnest De l!origine du langage. $'J% "enan, 7rnest 9verroIs et l!averro]sme; essai historique. $'J% "enan, 7rnest 6e livre de 5ob traduit de l!h3breu; 3tude sur l!\ge et le charactIre du poIme. $'J% "enan, 7rnest 0istoire g3n3rale et systIme compar3 des langues s3mitiques. $'J% "enan, 7rnest Ktudes d!histoire religieuse. $'J% "enan, 7rnest 6e #antique des cantiques, traduit de l!h3breu avec une 3tude sur le plan, l!\ge et le charactIre du poZme. $'+@ "enan, 7rnest /ie de 53sus. $'+A

"enan, 7rnest 6es ap_tres. $'++ "enan, 7rnest .aint >aul. $'+% "enan, 7rnest Yuestions contemporaines. $'+% "enan, 7rnest 6es 3vangiles et la seconde g3n3ration chr3tienne. $'** "enan, 7rnest 6!antechrist. $''$ "enan, 7rnest 6!3glise chr3tienne. $''$ "enan, 7rnest ?arc,9ur3le et la fin du monde antique. $'') "enan, 7rnest 6!7ccl3siaste traduit de l!h3breu avec une 3tude sur l!\ge et le charactIre du livre. $'') "enan, 7rnest :ouvelles 3tudes d!histoire religieuse. $''& "enan, 7rnest 0istoire du peuple d!1sraZl. $'%$ "enan, 7rnest .ouvenirs d!enfance et de Peunesse. $'%) "enan, 7rnest Fouilles d3tach3es faisant suite aux souvenirs d!enfance et de Peunesse. $'%) "3nier, 63on @ 7ncyclop3die moderne "enneville, #onstantin de 6!inquisition franQoise ou l!histoire de la 4astille. $*$% "enouf, >eter 6e >age The condemnation of pope 0onorius. $'+' "enoult, 5ean,4aptiste 6es avantures de la ?adona et de FranQois d!9ssise, 3crites d!un style r3cr3atif. $*@$ "enzetti, 6uigi 6otte umane; romanzo di vita russa. $%$A "essi, 9deodato Dell!economia della specie umana. $')) "essi, 9deodato 4reve esposizione di alcuni principii intorno alla scienza del diritto mercantile. $')) "essi, #arlo 9llocuzione recitata in occasione dell!albero della libertL il $J nov $*'*. $')) "eusch, Franz 0einrich Bnfehlbarkeits,Dekret (Das- vom $' 1uli $'*@ auf seine kirchliche /erbindlichkeit geprbft; herausgegeben von 5oh. Friedr. "itter von .chulte. $'*$

"eusnerus, 7lias 7phemeris sive diarium historicum in quo est epitome omnium fastorum et annalium tam sacrorum quam profanorum auspiciis :icolai "eusneri elaboratum et consummatum, accessit vetus calendarium non modo graecum, sed et romanum triplex, una cum aliis quibusdam eiusdem argumenti analectis. $+@$ "eusnerus, 7lias .tratagematographia sive thesaurus bellicus, docens quomodo bella iuste et legitime suscipi, recte et prudenter administrari, commode et sapienter confici debeant. $+)A "eusnerus, :icolaus #onsiliorum sive responsorum volumen 1, 11, 111. $+@A "euss, 7douard 6a 4ible; traduction nouvelle avec introductions et commentaires. $'*% "eveillaud, 7ugIne 6a question religieuse et la solution protestante. $'*' "evius, 1acobus 0istoria pontificum romanorum contracta et compendio perducta usque ad annum aerae christianae XXXX $+&% "eyberger, 9ntonius #arolus 1nstitutiones ethicae christianae, seu theologiae moralis usibus academicis accommodatae. Donec corrig. $')@ "eynaud, 5ean >hilosophie religieuse; terre et ciel. $'+J "ica y 9guilar, ?anuel de 7l gobernador vicario general eclesiastico de la diocesis de 8aragoza al venerable clero y fieles etc. 8aragoza la de mayo $'&$. $'&$ "ica y 9guilar, ?anuel de #ircular del gobernador y vicario general eclesiastico del arzobispado de 8aragoza. $'&) "iccamati, Eiacopo Dialogo, nel qual si scuoprono le astuzie con che i luterani si sforzano d!ingannare le persone semplici e tirarle alla loro setta. $+)@ "iccardi, 9lessandro "agioni del regno di :apoli nella causa de! suoi benefici ecclesiastici, che si tratta nel real consiglio della maestL del re nuovamente a tale affare ordinato. $*@% "icciardi, Eiuseppe :apoleone #onforti all!1talia, ovvero preparamenti alla insurrezione. $'J@ "icciolius, 1oannes 4aptista 1mmunitas ab errore tam speculativo quam practico definitionum s. .edis apostolicae in canonizatione sanctorum, in festorum ecclesiasticorum institutione et in decisione dogmatum, quae in verbo Dei scripto, traditove implicite tantum continentur, aut ex alterutro sufficienter deducuntur. Donec corrig. $++% "ichardson, .amuel >amela, or virtue re arded; in a series of familiar letters from a beautiful damsel to her parents. $*&&

"icher, FranQois 7xamen des principes d!aprIs lesquels on peut appr3cier la r3clamation attribu3e L l!assembl3e du clerg3 de $*+@. $*+$ "icher, FranQois 9utorit3 (De l!- du clerg3 et du pouvoir du magistrat politique sur l!exercice des fonctions du ministIre eccl3siastique, par ?MMM, avocat au parlement. $*+* "icherand, 9nthelme :ouveaux 3l3ments de physiologie. Donec corrig. $'$% "icherius, 7dmundus 6iber (De ecclesiastica et politica potestate- unus. $+$A "icherius, 7dmundus Opera omnia. $+)) "icherius, 7dmundus 0istoria conciliorum generalium in quatuor libros distributa. $+'$ "icherius, 7dmundus 6ibellus de ecclesiastica et politica potestate, nec non eiusdem libelli demonstratio; nova editio, aucta eiusdem libelli defensione nunc primum typis edita ex manuscripto eiusdem authoris. $*@* "ichter, #hristophorus >hilippus 7xpositio omnium authenticarum codici imp. 1ustinian insertarum. $++) "ichterus, Eeorgius @ 7pistolae selectiores "ichterus, Eregorius Opera omnia. $+@' "ichterus, Eregorius 9xiomatum historicorum pars tertia continens axiomata ecclesiastica. $+)* "ichterus, Eregorius 7ditio nova axiomatum oeconomicorum, accessione multarum regularum multarumque setentiarum et exemplorum aucta. $+)* "idolfi, 9ngelo Del diritto sociale; libri tre. $'$+ "iemerus, /alentinus Dissertatio hiatorico politico,iuridica de veterum magistratuum et hodiernorum alta itemque ac bassa iurisdictione, quam sub praesidio /alentini "iemeri academico examini subiicio Eeorgius 9ndreas ?aier. $+AA "isebergius, 6aurentius De rebus gallicis praecipuis epitome ab anno reparatae salutis nostrae $JJJ usque ad praesentem $J%&. $+$& "itter, .tephanus Flores historiarum selectissimarum sententiarum, aliarumque rerum memorabilium. $+)A "ittershusius, #unradus Differentiarum iuris civilis et canonici seu pontificii libri septem. $+$% "ittershusius, #unradus 1us iustinianeum, hoc est novellarum imp. 1ustiniani aug. expositio methodica. $+$%

"ittershusius, Eeorgius 1ucunda de osculis dissertatio historica philologica. $+)) "ittershusius, Eeorgius =9sulia=, hoc est de iure asylorum tractatus locupletissimus. $+&@ "ivarola, >aolo 6a storia del papato di Filippo de ?ornay tradotta ed accresciuta con alcune note al testo, e col supplemento al fine. $'$' "ivet, 9ndr3 Opera omnia. $+)$ "ivet, 9ndreas .tatera, qua ponderatur mantissae 6aurentii Forerii sectio prima, quam emisit adversus libellum, cui titulis est< ?ysterium patrum iesuitarum. $+J$ /erdaeus, "enatus FpseudonymusG "ivius, Thomas 1mperatoris 1ustiniani defensio adversus 9lemannum. $+AA "ixnerus, 0enricus De veterum christianorum circa s. 7ucharistiam institutis ac ritibus liber. $+%@ "obertson, Oilliam The history of the reign of the emperor #harles /, ith a vie of the progress of society in 7urope from the subversion of the roman empire to the beginning of the sixteenth century. $*** "obinet, 5ean,4aptiste,"en3 @ 9nalyse raisonn3 de 4ayle "obinet, 5ean,4aptiste,"en3 :ature (De la-. $*+) "oca 6e #hrist, le pape et la d3mocratie. $''' "oca 6a crise fatale et le salut de l!7urope; 3tude critique sur les missions de .aint, 5ves. $''' "oca 6a fin de l!ancien monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. $''' "ocaberti, 0ipolita ?emorial de la passion de n.s. 5esu #hristo, dividido en tres libros. $+'' "ocaberti, 0ipolita De su admirable vida y doctrina, que escriviS de su mano. $+'' "ocaberti, 0ipolita De los sagrados huessos de #hristo se^or nuestro. $+'' "ocaberti, 0ipolita Tercera parte de los sagrados huessos de #hristo se^or nuestro, dividida en siete libros. $+'' "ocaberti, 0ipolita ?ystica exposicion de la .alve regina. $+'' "ocaberti, 0ipolita #omentario y mistica exposicion del sagrado libro de los divinos cantares de .alomon, dividido en dos libros. $+'% "ocaberti, 0ipolita Tratado de las virtudes, dividido en quatro libros. $+%@

"ocaberti, 0ipolita Tratado de los santos angeles. $+%@ "ocaberti, 0ipolita Tratado del redimiento del tiempo perdido, dividido en quatro libros. $+%@ "ocaberti, 0ipolita De los estados, dividido en cinco libros. $+%$ "ocaberti, 0ipolita Tratado dividido en quatro libros. 7l primero contiene la exposicion literal y mistica de los psalmos penitenciales; el segundo< la preparacion para la muerte; el tercero< coloquios del alma christiana con Dios; el quarto< fundamento solido de la oracion. Donec corrig. $+%A "ocaberti, 0ipolita Tomo tercero de la penitencia, temor de Dios y meditaciones celestiales. Donec corrig. $+%A "ocaberti, 0ipolita Tomo primero de las obras, que por mandado de sus prelados y confessores dexS escritas de su mano. Donec corrig. $+%J "occabella Tommaso. Opera omnia. $+A+ "occhi, Eiovanni >aolo >assi dell!anima per il camino di pura fede. $+'* "occus, 9ntonius 9nimae rationalis immortalitas simul cum ipsius vera propagatione ex semine. $+&J "occus, Franciscus De officiis eorumque regimine, opus decisionibus supremorum magistratum illustratum. Donec corrig. $+*@ "ochebrune, De @ 7spion, (6!- de Thamas 2ouli,2an dans les cours de l!7urope "oches, FranQois de D3fense du christianisme ou pr3servatif contre un ouvrage intitul3< 6ettres sur la religion essentielle L l!homme. $*&) "odrigues, 0ippolyte 6es seconds chr3tiens. $'** "odrigues, 0ippolyte 6a Pustice de Dieu, introduction L l!histoire des Pud3o,chr3tiens. $'** "odrigues, 0ippolyte 0istoire des premiers chr3tiens. $'** "odrigues, 0ippolyte 6es trois filles de la 4ible. $'** "odrigues, 0ippolyte 6es origines du sermon de la montagne. $'** "odrigues, 5os3 ?aria 9 sagrada congregaQho do concilio e os direitos do senhor bispo #onde sobre a universidade de #oimbra; nova ediQho de um documento recente, precedida de algumas consideraQees. $'%@ "ohling, 9ugust Der 8ukunftsstaat; ein Trostbbchlein. $'%*

"oPas, 9ntonio de /ida del espiritu para saber tener oracion y union con Dios. $+'% "omano e #olonna, Eiovanni 4attista 6a congiura dei ministri del re di .pagna contro la fedelissima ed esemplare cittL di ?essina; racconto istorico. $+'@ "omano, Damiano 9pologia sopra l!autore della istoria del concilio tridentino che va sotto il nome di >ietro .oave >olano. $*&) "omea, >olicarpo 7spa^a en sus derechos, "oma hostilizando contra estos derechos. $'&) "oms inkel, 1oannes 0ermannus 9lphabetum verae, vivae et orthodoxae fidei. $++$ "oques, 7ugIne 9imer et souffrir, ou vie de la r.m. .ainte,Th3rIse de 53sus, abbesse du monastIre de .ainte,#laire (De 6avaur-, 3crite par elle,mNme, mise en ordre et annot3e. 9ppendice sur la vie et la mort de m. l!abb3 "oques. $'%A "oques, >ierre Dissertation th3ologique et critique, dans laquelle on tache de prouver par divers passages des saintes 3critures, que l!\me de 53sus,#hrist 3toit dans le ciel une intelligence pure et glorieuse avant que d!Ntre unie L un corps humain dans le sein de la bienheureuse vierge ?arie. $*+@ "osa, Eabriele .toria generale delle storie Fvol. HH, HH1, HH11 della 4iblioteca utileG. $'+* "oscoe, Oilliam The life and pontificate of 6eo the tenth. $')J "oscoe, Oilliam /ita e pontificato di 6eone H tradotta e corredata di annotazioni e di alcuni documenti inediti dal conte 6ugi 4ossi. $')J "oselli, 9nna 6a schiavitR delle donne; memoria per pubblica istruzione. $'$* "osenberg, 9lfred Der ?ythus des )@ 5ahr hunderts. $%A& "osenberg, 9lfred 9n die Dunkelmcnner unserer 8eit. $%AJ "fsenerus, 9ndreas #hristophorus Thesaurus locorum communium iurisprudentiae ex axiomatibus 9ugustini 4arbosae, et analectis 1oh. Ottonis Taboris aliorumque concinnatus; editio quarta novis axiomatibus ex recentioribus auctoribus magna ex parte auctior facta. $*A) "osmini,.erbati, 9ntonio 6a costituzione secondo la giustizia sociale, con un!appendice sul d!1talia. $'&% "osmini,.erbati, 9ntonio Delle cinque piaghe della santa #hiesa, trattato dedicato al clero cattolico con appendice di due lettere sulla elezione de! vescovi a clero e popolo. $'&% "oss ("osse-, 9lexander 9 vie of all the religions in the orld. $+*J

"ossaeus, 9lexander @ Oollebius, 1oannes. #ompendium theologiae christianae "ossell, 1osephus Tractatus sive praxis deponendi conscientiam in dubiis et scrupulis circa casus morales occurrentibus. $+'* "ossetti, Eabriele Disquisizioni sullo spirito antipapale, che produsse la riforma e sulla segreta influenza, che esercitU nella letteratura d!7uropa e specialmente d!1talia. $'AA "ossetti, Eabriele 1ddio e l!uomo; salterio. $'A* "ossetti, Eabriele "oma verso la metL del secolo decimonono; considerazioni. $'&+ "ossetti, Eabriele 1l veggente in solitudine; poema polimetro. $'&+ "ossetto, >ietro 7sercitio de! sacerdoti, diviso in tre parti. $+%) "ottenstaedter, #aietanus de De divina institutione pastorum secundi ordinis, ad 1osephum 11 augustum. $*%@ "ou3, >aul 6e procIs de 53sus. $%A@ "ou3, >aul 6e procIs de 5udas dit l!1scariot. $%A@ "ou3, >aul ?on formulaire d!actes sous,seings priv3s. $%A@ "ou3, >aul #ode de l!union libre. $%A@ "ou3, >aul Trait3 de l!annulation du mariage religieux. $%A@ "ousse, 5ean .ommaire des d3clarations des curez de >aris sur le vray sens des onze propositions extraictes et obPect3es contre le livre intitul3< De l!obligation des fidIles de se confesser L leur cur3. $+J% "ousseau, 5ean,5acques 7mile, ou de l!3ducation. $*+) "ousseau, 5ean,5acques Du contract social, ou principes du droit politique. $*++ "ousseau, 5ean,5acques 6ettre L #hristophe de 4eaumont archevNque de >aris F$' novembre $*+)G. $*++ "ousseau, 5ean,5acques 6ettres 3crites de la montagne. $*+* "ousseau, 5ean,5acques 5ulie, ou la nouvelle 03loise; lettres de deux amans, habitans d!une petite ville au pied des 9lpes. $'@+ "oussell, ?ichael 0istoria pontificiae iurisdictionis ex antiquo, medio et novo usu, iuxta sanctorum >atrum et conciliorum decreta et scripta atque historicorum ecclesiasticorum et aliorum ex diversis nationibus relationes. $+)+

"ousset, 5ean 0istoire m3morable des guerres entre les maisons de France et d!9utriche. $*+$ "oustan, 9ntoine,5acques Offrande aux autels et L la patrie, contenant d3fense du christianisme ou r3futation du chapitre /111 du contrat social. 7xamen historique des quatre beaux siIcles de mr. de /oltaire. Yuels sont les moyens de tirer un peuple de sa corruption. $**% "oyko, #aspar Eeschichte der grossen allgemeinen 2irchenversammlung zu 2ostniz. $*'A "Szycki, #harles Dunski, prNtre z3l3 et z3l3 serviteur de l!oeuvre de Dieu. $'J* "ubino, 9ntonio ?etodo della dottrina che i padri della compagnia di EiesR insegnano ai neofiti nelle missioni della #ina. $+'@ "ucellai, Eiulio Tamburo (1l-, parafrasi in versi sciolti della commedia tradotta in prosa dal signor Des Touches dall!originale inglese di mr. 9ddisson. $*J@ "uchat, 9braham de 6es d3lices de la .uisse, une des principales r3publiques de l!7urope. $*)% 2ypseler, Eottlieb FpseudonymusG "uchat, 9braham de 0istoire de la r3formation de la .uisse, ou l!on voit tout ce qui s!est pass3 de plus remarquable, depuis l!an $J$+ Pusqu!en l!an $JJ+ dans les 3glises des H111 cantons et des 3tats conf3d3r3z, qui composent avec eux le l. corpus helv3tique. $*A@ "uckgaber, 9emil Die 1rrlehre des 0onorius und das vaticanische Decret bber die pcpstliche Bnfehlbarkeit; ein /ersuch zur /erstcndigung. $'*$ "bdigerus, 9ndreas >hysica divina recta via eademque inter superstitionem et atheismum media ad utramque hominis felicitatem naturalem atquemoralem ducens. $*$' "udrauffius, 2ilianus >hilosophia theologica, vel 9gar .arae exemplaris in usus philosophicos per receptam articulorum fidei seriem ex parte et cursorie exhibita. $+** "uelius, 1ohannes 6udovicus @ #oncilia illustrata "ulandt, "utgerus @ Thesaurus iuris executivi "umelinus, ?artinus Dissertationum ad aur. bullam #aroli 1/ rom. imperatoris pars 1, 11 et 111 revisae et multis in locis auctae a 1oanne 1acobo .peidelio. $+AJ "uotolo, Dolindo 6a .acra .crittura< >sicologia ,, #ommento ,, ?editazione. Donec corrig. $%&@ Dain #ohenel FpseudonymusG "upertus, #hristophorus 9damus Observationes ad historiae universalis synopsin besoldianam minorem, quas #hristophorus 9rnoldus recensuit, et ad haec usque tempora scripsit supplementum. $++$

"upp3 @ #h3rubin de .. ?arie "usconi, #arlo 6!incoronazione di #arlo Yuinto a 4ologna. $'&) "usso, Fortunato 6a curia romana nella sua organizzazione e nel suo completo funzionamento a datare dal A nov $%@'; diritto e psicologia. $%@% "usso, /incenzo >ensieri politici. $')@ "uth d!9ns, >aul 7rnest "3futation d!un monitoire de monseigneur l!archevNque de ?alines signifi3 L monsieur Euillaume /an de :esse, pasteur de s. #atherine, L 4ruxelles le $* f3vrier $*@'. $*$@ "ycaut ("icaut-, >aul The present state of the greek and armenian churches, anno #hristi $+*'. $*A$ "yssenius, 6eonardus 1usta detestatio sceleratissimi libelli 9driani 4everlandi de peccato originali; accedit descriptio poZtica creationis et lapsus. $+%J .abatier, >aul /ie de s. FranQois d!9ssise. $'%& .abungi, 9loysius (Text in 9rab-. $'*J .acchetti, Franco :ovelle. $*)* .acy @ 6e ?aistre de .acy, 6ouis,1saac .agittarius, Thomas 7pistolica institutio seu de conscribendis epistolis tractatus. $+$% .aguens, 1oannes .ystema gratiae philosophico,theologicum; accessit appendix. $*@+ .aguens, 1oannes >hilosophia ?aignani scholastica sive in formam concinniorem et auctiorem scholasticam digesta, distributa in tomos quatuor. $*@* .aint,9mant, ?arc,9ntoine de Eerard de 6a "ome ridicule; caprice. $++' .aint,9mour, 6ouis Eorin de 5ournal de ce qui s!est fait L "ome, dans l!affaire des cinq propositions. $++& .aint,9ubin, 0orace de FpseudonymusG @ 4alzac, 0onor3 de .aint,4euve, #harles,9ugustin >ort,"oyal. $'&J .aint,#yr, :olivos de Tableau du siIcle par un auteur connu. $*+@ .aint,?artin, >ierre,?ichel 9vis fraternels aux ultramontains concordatistes. $'$*

.aint,.imon, #laude,0enri @ 7nfantin 4arth3lemy,>rosper. .cience de l!homme .aint,/ictor, de 6e pr3tendu ennemi de Dieu et de la loy r3fut3. $+'@ .ainte,Foy, Flore de FpseudonymusG 6e miroir de la pi3t3 chr3tienne, oR l!on considIre avec des r3flexions morales l!encha`nement des v3rit3s catholiques de la pr3destination et de la gr\ce de Dieu, et leur alliance avec la libert3 de la cr3ature. $+*' .ainte,Th3rIse de 53sus @ "oques, 7ugIne. 9imer et souffrir, ou vie de la r.m. .ainte Th3rIse de 53sus 3crite per elle,mNme .aintyves, > FpseudonymusG 6e miracle et la critique historique. $%@' .aintyves, > FpseudonymusG 6es saints successeurs des dieux. $%@' .aintyves, > FpseudonymusG 6a reforme intellectuelle du clerg3 et la d!enseignement. $%@' .aintyves, > FpseudonymusG 6e miracle et la critique scientifique. $%@' .ala 7cclesiastico (6!- in solitudine, composto da :, prete della congregazione dell!oratorio. $+'+ .aldanha ?arinho, 5oaquim Eanganelli, a egregia e o estado. $'*+ .alette (6a- 6!apparition de la TrIs .ainte /ierge. $%)A .algado de .omoza, Franciscus Tractatus de regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et iudicibus ecclesiasticis. $+)* .algado de .omoza, Franciscus Tractatus de supplicatione ad .anctissimum a literis et bullis apostolicis nequam et importune impetratis in perniciem reipublicae, regni, aut regis, aut iuris tertii praeiudicium, et de earum retentione interim in senatu. $+&@ .alimbeni, Eiacinto /ia morale dell!anima necessaria a! penitenti e confessori. $+*' .almasius, #laudius Opera omnia. $+&$ .almuth, 0enricus @ >anciroli, Euido. "erum memorabilium libri duo .aloni, 9ntonio 9ppello al clero italiano. $'+@ .aloni, 9ntonio ?ali della #hiesa e rimedi; analisi e proposte. $'+& .altzmann, 9lphonse 6es remIdes divins pour l!\me et le corps. $%$J .alvador, 5oseph 0istoire des institutions de ?o]se et du peuple h3breu. $')%

.alvador, 5oseph 53sus,#hrist et sa doctrine; histoire de la naissance de l!Kglise, de son organisation et de ses progrIs pendant le premier siIcle. $'A% .alvatorelli, 6uigi, e 0bhn, 7ugenius 6a 4ibbia; introduzione all!9ntico e al :uovo Testamento. $%$+ .alvo, " 1nsegnamenti (>rimi- cristiani esposti in dialoghi da "... ad uso delle scuole elementari d!1talia. $'+% .anchez 1oannes .electae et practicae disputationes de rebus in administratione sacramentorum praesertim 7ucharistiae et >oenitentiae passim occurrentibus. Donec corrig. $+&) .anctorus, 1oannes Donatus De regimine christianorum principum, opusculum historicum, legale, religioseque politicum. $+'@ .anctorus, 1oannes Donatus /iridarium ecclesiasticum purpuratum. $+'@ .andersonus, "obertus Tractatus de conscientia, seu, ut inscripsit ipse< de obligatione conscientiae praelectiones decem. $+*+ .andersonus, "obertus De iuramenti promissorii obligatione libellus. $+*+ .andius, #hristophorus :ucleus historiae ecclesiasticae exhibitus in historia 9rianorum tribus libris comprehensa, quibus praefixus est tractatus de veteribus scriptoribus ecclesiasticis. $*+* .andius, #hristophorus 9ddendorum, confirmandorum et emendandorum ad nucleum historiae ecclesiasticae, in qua sub finem adduntur tres epistolae. $*+* .andrini, Eiuseppe .aggio di lettere giovanili ad uso delle scuole popolari. $'+@ .andys, 7d in 7uropae speculum, or a vie estern part of the orld. $+)+ or survey of the state of religion in the

.anta,#roce, 9ntonio 6a secretaria di 9pollo. $+J* .antanelli, Ferdinandus 6ucubrationes physico,mechanicae in septem tractatus divisae. $*@@ .antangelo, >aolo 7ttore /ita di EesR. $%A+ .antangelo, >aolo 7ttore .an >aolo. $%A+ .antangelo, >aolo 7ttore 6utero. $%A+ .anto,Domingo FpseudonymusG #ardincle, 4ischffe und >riester als 6iebes, 9benteurer durch #oelibatgebot und Pesuitische Eundsctze historisch geschildert; aus dem Franzfsischen. $'AA

.anvitali, 6eonardo .toria dell!Olanda, in continuazione al compendio della storia universale del sig. conte di .egur. $')% .anz 4oronat, > 7lementos de 6Sgica , 7lementos de >sicologia , 7lementos de 7tica cientifica. $%)) .anz del "io, 5ulian #. #r. 2rause; ideal de la humanidad para la vida, con introducion y comentarios. $'+J .anz del "io, 5ulian #artas in3ditas publicadas por ?anuel de la "evilla. $'*+ .anz y .anz, 9ntonio Daniel, o sea la proximidad del fin del siglo y principio del reino universal do 5esucristo. $'+& .aravia, 0adrianus Defensio tractationis de diversis ministrorum evangelii gradibus. $+$' .arpi >aolo 0istoria del concilio tridentino. $+$% .oave, >ietro FpseudonymusG .arpi >aolo De iure asylorum liber singularis. $+)A .arpi, >etrus FpseudonymusG .arpi, >aolo 0istoria particolare delle cose passate tra !l sommo pontefice >aolo / e la repubblica di /enetia gl!anni ?D#/, ?D#/1, ?D#/11. $+)J .arpi, >aolo 0istoria sopra li beneficii ecclesiastici. $+*+ .arpi, >aolo 6ettere italiane scritte al signor Dell!1sola, Eroslot. $+** .arpi, >aolo .celte lettere inedite. $'A* .arro, Francesco 9ntonio Elorioso trionfo d!invitta morte di caritL emulatrice di veto martirio; discorso. $+&+ .artiaux, Felix 5oseph Turmel, prNte, historien des dogmes. $%A) .artori, 9 6eitfaden der christlichen "eligions und 2irchengeschiclite zum Eebrauche fbr katholische .chbler an hfheren 4bgerschulen und Eymnasien, nebst einem 9nhange< 9briss der christ. kirchl. 9rchcologie. $'&A .aubertus, 1ohannes 7xercitatio academica de vulneribus #hristi, cuius theses sub praesidio 1ohannis .auberti defendet 1ohannes Faes. $+*' .aubertus, 1ohannes >alestra theologico,philologica, sive disquisitionum academicarum tomus singularis. $*$+ .avarese, Eiovanni 4attista @ #icchitti,.uriani, Filippo. 6a religione nella scienza e la tirannide della coscienza, con prefazione. .avarese, Eiovanni 4attista 6a scomunica di un!idea; risposta al #ardinal vicario di "oma. $''&

.ayn,Oittgenstein, #aroline,7lisabeth #auses int3rieures de la faiblesse ext3rieure de l!3glise en $'*@. $'** .caliger, 5oseph 7pistolae omnes quae reperiri potuerunt, nunc primum collectae ac editae. Donec corrig. $+AA .caramelli, Eiovanni 4attista /ita di suor ?aria #rocifissa .atellico. $*+% .chardius, .imon .cripta (De iurisdictione, auctoritate et praeeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica, deque iuribus regni et imperii- variorum authorum collecta et redacta in unum. $+$$ .chardius, .imon De principum, quibus electio imperatoris in Eermania commendata est, origine; eiusdem =anWmnesis= iuris quod in approbandis pontificibus imperatores habuerunt. $+$A .charpff, Franz 9nton von 7hrerbietige /orstellung und 4itte an den hoch brdigsten 7piscopat in >reussen; ein Oort zur /erstcndigung. $'*& .incerus, /incentius FpseudonymusG .chaumburg, 1oannes, Eodofridus @ >ufendorf, .amuel von. De statu imperii germanici .chedius, 7lias De dis germanis, sive veteri Eermanorum, Eallorum, 4ritannorum, /andalorum religione syngrammata quatuor. $+J& .chell, 0ermann Der 2atholicismus als >rincip des Fortschritts. $'%' .chell, 0ermann Die gfttliche Oahrheit des #hristentums in vier 4bchern. $'%' .chell, 0ermann 2atholische Dogmatik in sechs 4bchern. $'%' .chell, 0ermann Die neue 8eit und der alte Elaube; eine culturgeschichtliche .tudie. $'%' .cheplitz, 1oachim @ 2lammer, 4althasarus. >romptuarium tam iuris civilis quam feudalis .cherzerus, 1ohannes 9damus 4reviculus theologicus unica positione generali systema theologiae exhibens. $+'$ .cherzerus, 1ohannes 9damus 9nti,4ellarminus, sive in 1/ tomos controversiarum "oberti 4ellarmini disputationes academicae. $+'& .chickardus, Oilhelmus (Text in 0ebre -. 1us regium 0ebraeorum, cum animadversionibus et notis 1oannis 4enedicti #arpzovii. $+*' .chilterus, 1oannes De libertate ecclesiarum Eermaniae, libri septem. 9diectus est de prudentia iuris christianorum liber, itemque de fatis ecclesiarum . 1oanni revelatis dissertatio. Decr )$ nov $+' @ .chilterus, 1oannes @ 4oehmerus, 1ustus 0enningius. .chilterus illustratus.

.chilterus, 1oannes >raxis iuris romani circa connubia in foro germanico. $+') .chimmer, #arl 9ugust 2aiser 5oseph der 8 eite. $'J& .chlfgl, :ivard Die heiligen .chriften des :euen 4undes, aus dem Brtext bbersetzt mit 7rlcuterungen und einer 7infbhrung. $%)$ .chlfgl, :ivard Die heiligen .chriften des 9lten 4undes. 7rster 4and. $%)) .chlusselburgius, #onradus Opera omnia. $+$J .chmid, Eeorges,6ouis >rincipes de la l3gislation universelle. Donec corrig. $')* .chmidtke, Friedrich Die 7in anderung 1sraels in 2anaan. $%A& .chmitt, 7rmanno Eiuseppe 1storia critica della chiesa greco,moderna @ 4ianchi, Eiovini, 9urelio .chneider, 7ulogius 2atechetischer Bnterricht in den allgemeinsten Erundsctzen des praktischen #hristenthums. $*%$ .chobinger, #laudius Der schlime 9lchymist >ater, "udolff Eassert von .ch eitz #apuziner egen seiner dreyfachten #apell schrifftmcssig erforschet. $*@$ .choll, 9ur3lien 6e procIs de 53sus,#hrist. $'*' .chollius, 1oannes >raxis logica, sive scholae et exercitationes dialecticae. $+$' .chonbornerus, Eeorgius >oliticorum libri septem. $+*% .choockius, ?artinus Opera omnia. $++$ .chfpsius, 9ndreas @ Treutlerus, 0ieronymus. #onsiliorum sive responsorum volumen .chotanus (.cotanus-, 0enricus .cotanus redivivus, sive commentarius erotematicus in tres libros codicis, editus a Timaeo Fabro. $+$J .chotanus (.cotanus-, 0enricus .chotanus redivivus, sive commentarius erotematicus aut paratitla in tres priores libros codicis. $+)+ .chrant, 5ohan ?aria 0et leven van 5ezus #hristus; een geschenk aan de Peugd. $')J .chritsmeierus, 6eonhardus .peculum politicum, in quo exhibentur nobilissimae et selectissimae quaestiones ex iure publico decerptae. $*$) .chulte, 5ohann Friedrich von Die .tellung der #oncilien, >cpste und 4ischffe vom historischen und canonistischen .tandpunkte und die pcpstliche #onstitution vom $' 1uli $'*@; mit den Yuellenbelegen. $'*$

.chulte, 5ohann Friedrich von Die ?acht der rfmischen >cpste bber Fbrsten, 6cnder, /flker und 1ndividuen. $'*$ .chulte, 5ohann Friedrich von Denkschrift bber das /erhcltniss des .taates zu den .cltzen der pcpstlichen #onstitution vom $' 5uli $'*@. $'*$ .chulte, 5ohann Friedrich von Der #flibatsz ang und dessen 9ufhebung. $'*+ .chulte, 5ohann Friedrich von 6e pouvoir des papes depuis la proclamation du dogme de l!infaillibilit3; traduit par 7d. >atru. $'*% Die ?acht der rfmischen >cpste .chultetus, .amuel 7cclesia muhammedana breviter delineata. $*@$ .churius, 9ndreas 7pistolarum liber primus, liber secundus, liber tertius. $*@) .churman, 9nna ?aria 9 Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica. $+J' .churpf, 0ieronymus #onsiliorum seu responsorum iuris, centuria prima. $+$+ .churzfleisch, #onradus .amuel @ #ompendium antiquitatum ecclesiasticarum. .churzfleisch, #onradus .amuel De vitricis 7cclesiae dissertatio. $+*' .ch egler, Friedrich 2arl 9lbert Eeschichte der >hilosophie im Bmriss; ein 6eitfaden zur Bebersicht. $'+J .ch elingius, 1ohannes 7berhardus 7xercitationes cathedrariae in >etri Danielis 0uetii censuram philosophiae cartesianae. $*$@ .ch eykart, 5ohann ?ittheilungen des heiligen 7rzengels "aphael im 5ahre $'JJ durch den ?und der #rescentia Oolf im "apport mit den ?ittheilungen seliger Eeister durch die 0and der ?aria 2ahlhammer. $'J+ .ch ind, #arl Franz Die >cpste in ihrer 4lfsse< ein 9uszug aus der >arallel z ischen dem 6eben 5esu und dem 6eben derer, die seine ersten :achfolger sein sellten, vorgestellt am Ostermontag in der 2athedralkirche zu .trasburg. $*%J .ch ind, #arl Franz Beber die cltesten heiligen semitischen Denkmcler; eine 9bhandlung unsrer theologischen "outine entgegen. $*%J .ciarelli, :iccolU #atechismo (4reve- sulle indulgenze secondo la vera dottrina della #hiesa, proposto dal vescovo di #olle a! suoi parrochi per servirsene d!istruzione a! loro popoli. $*%A .cioppius, Easpar 1esuita exenteratus. $+A& .cioppius, Easpar 9natomia societatis 1esu seu probatio spiritus iesuitarum; item arcana imperii iesuitici et deliciarum iesuiticarum specimina; tandem divina oracula de societatis exitu. $+A&

.cioppius, Easpar 9ctio porduellionis in iesuitas, iuratos sacri romani imperii hostes, oder tre mainende und unpartheische 7rinnerung as egen der 5esuiter ietziger 8eit zu berathschlagen. $+A& ?elander, >hiloxenus FpseudonymusG .cioppius, Easpar 1s. #asauboni corona regia, id est panegyrici cuiusdam vere aurei, quem 1acobo 1 4ritanniae regi delinearat, fragmenta inter schedas =toi makarTtoi= inventa, collecta et in lucem edita. $+&J 7uphormio FpseudonymusG .cioppius, Easpar "elatio ad reges et principes christianos, de stratagematis et sophismatis politicis societatis 1esu ad monarchiam orbis terrarum sibi conficiendam. $++J /argas, 9lphonsus de FpseudonymusG .cioppius, Easpar 1nfamia Famiani, cui adiunctum est< de styli historici virtutibus ac vitiis iudicium, et de natura historiae et historici officio diatriba. $+'* .cottellius, 9ntonius 9lbertus Dissertatio historica do ludibriis aulae romanae in translatione imperii romani. $*@* .cotus, 1ulius #lemens De obligatione regularis extra regularem domum commorantis ob iustum metum. , De iure tuendi famam. , De apostatis ac fugitivis. , Opuscula tria; in quibus iuxta principia theologiae plurimae solvuntur quaestiones. $+J$ .cotus, 1ulius #lemens De potestate pontificia in societatem 1esu. $+J$ .cotus, 1ulius #lemens >aedia peripatetica, qua omnis docendae ac discendae philosophiae aristotelicae, ratio dissertationibus octo exponitur. $+J& .cotus, 1ulius #lemens Opuscula duo de soligendis opinionibus et auctoribus generatim; quibus annexum est aliud opusculum de observandis in auctorum, praesertim scientissimorum, lectione. $+JJ .cotus, 1ulius #lemens :otae sexaginta quatuor morales, censoriae, historicae ad inscriptionem, epistolam, approbationem et capita H111 introductionis ad historiam concilii tridentini p. .fortiae >allavicini. $++J Felinus, .tanislaus FpseudonymusG .cultetus, 9brahamus Opera omnia. $+$) .3gur, 6ouis,Easton de 6a pi3t3 et la vie int3rieure. 53sus vivant en nous. $'+% .3gur, 6ouis,>hilippe de 0istoire du 4as,7mpire. $')A .3gur, 6ouis,>hilippe de 0istoire romaine. $')& .3gur, 6ouis,>hilippe de Ealerie morale et politique. Donec corrig. $')+ .eipius, 1oannes 0enricus ?anes "oberti 4ellarmini in colloquio a /aleriano ?agno capuccino cum d. 0aberkorn et theologis giessensibus habito irritati. $++$ .eldenus, 1oannes De synedriis et praefecturis iuridicis veterum 7braeorum, libri tres. $*$) .eldenus, 1oannes De iure naturali et gentium iuxta disciplinam 7braeorum libri septem. $*$A

.eldenus, 1oannes Bxor ebraica, seu de nuptiis et divortiis ex ex iure civili, id est, divino et talmudicorum veterum 7braeorum, libri tres. $*$+ .eldenus, 1oannes De successione in pontificatum 7braeorum, libri duo. $*$+ .eldenus, 1oannes De successionibus in bona defunctorum ad leges 7braeorum, liber singularis. $*$+ .elvolini, 9ntonio @ 1nvito alla pace. .elvolini, 9ntonio 1nvito alla pace ed alla unitL, o sia vera idea della chiesa cattolica romana proposta da un sacerdote fiorentino agli ecclesiastici e secolari per guida e calma delle coscienze ne! tempi dT controversia; si aggiunge in fine un sermone sull!anatema e sullo scisma composto de! sentimenti di s. Eiancrisostomo e di s. Ottato milevitano. $*%+ .elvolini, 9ntonio Difesa del purgatorio dalle moderne opinioni o sia ragionamento di un parroco della diocesi fiorentina distribuito in tre lezioni catechistiche. $')& .emeomo, ?acarius @ #olltio antverpiensis .emeomo, ?acarius >rosper (:ovus- contra novum #ollatorem. $+J& .emmola, Tommaso @ >orta, 6uigi. 1l matrimonio civile e il celibato del clero cattolico .empere, 5uan 0istoria de las rentas eclesiasticas de 7spa^a. $')) .enancour, Ktienne >ivert de De l!amour selon les lois premiIres et selon les convenances des soci3t3s modernes. $'A' .ennertus, Daniel >hysica hypomnemata. Donec corrig. $+A% .erces, 5acques Trait3 sur les miracles, dans lequel on prouve que le diable n!en saurait faire pour confirmer l!erreur. $*A& .ergeant, 1oannes .tatera appensa quo ad salutis assequendae facilitatem, authore 1... $++$ .3rieux, 5ean,9drien ?3moire pour le sieur Dage, cur3 de /illeneuve sur 4elot, intim3 contre 5oseph,5ean,FranQois,7lie 63vi appelant comme d!abus, de deux sentences de l!officialit3 de .oissons. $*J% .erranus, 1oannes #ommentariorum de statu religionis et rei publicae in regno Ealliae partes quinque. $+@$ .erry, Eiacomo Eiacinto >reservativo contro la critica d!alcuni zelanti. $*AA .erry, 1acobus 0yacinthus 7xercitationes historicae, criticae, polemicae de #hristo eiusque /irgine ?atre. $*))

.erry, 1acobus 0yacinthus De romano pontifice in ferendo de fide moribusque iudicio falli et fallere nescio. $*AA .erry, 1acobus 0yacinthus Theologia supplex coram #lemente H11 pont max clementinae constitutionis =Bnigenitus Dei Filius= explicationem atque intelligentiam submisse rogans. $*A* .ervin, 6oys >laidoyez. Donec corrig. $+)) .ettembrini, 6uigi 6ezioni di letteratura italiana dettate nell!universitL di :apoli. $'+* .eyffert, 1oannes De natura, fine, mediis iesuitarum. $+)% >hilanax, >hilander FpseudonymusG .eymour, ?ichael 0obert 9 pilgrimage to "ome. $'J$ .guropulus, .ilvester /era historia unionis non verae inter Eraecos et 6atinos, sive concilii fiorentini exactissima narratio graece scripta. Transtulit in sermonem latinum notasque ad calcem libri adPecit "obertus #reyghton. $+'$ .herlock, Oilliam .ermons preached upon several occasions, edited by mr. Ohite. $*AJ .iberus, 9damus Theodorus Orationes, praefationes, dissertationes, epistolae et carmina. $+$+ .iciliani, >ietro 6a scienza nell!educazione. $''$ .iciliani, >ietro .u l!insegnamento religioso ai bambini secondo i dettami della filosofia scientifica. $''$ .iciliani, >ietro 6a critica nella filosofia zoologica del H1H secolo; dialoghi. $'') .iciliani, >ietro .ocialismo, dar inismo e sociologia moderna; seconda edizione accresciuta d!un nuovo lavoro< 6a questioni contemporanee. $'') .iciliani, >ietro .ul rinnovamento della filosofia positiva in 1talia. $'') .iciliani, >ietro Della psicogenia moderna in servigio degli studi biologici, storici e sociali; terza edizione ampliata con prefazione di 5ules .oury. $'') .iciliani, >ietro >rolegomeni alla moderna psicogenia. $'') .iciliani, >ietro, e 4onelli, E Teorie sociali e socialismo; conversazione epistolare. $'') .ieg art,?bller, 5oseph 2onstantin 4ekanntmachung und 4eleuchtung der radener, #onferenz,9rtikel von dem kleinen "athe des 2anton 6uzern an die 4brger desselben. $'AJ

.ifflet, >ierre #ours lucide et raisonn3 de doctrine chr3tienne. $%@A .iguier, 9uguste #hrist et peuple. $'A+ .ilhon, 5ean 6e ministre d!3tat avec la v3ritable usage de la politique moderne. $+A% .ilva #arneiro, 4ernardino 5oaquim da 7lementos de direito ecclesiastico portuguez. $'+J .ilvagni, David 6a corte e la societL romana nei secoli H/111 e H1H. $''J .imeon, 0addarsan (Text in 0ebre - 6iber 5alkut pars 1. (text in 0ebre - 6iber 5alkut pars 11. $+%J .imon, Denis 1ntroduction au droit eccl3siastique de France, par un des plus c3lIbres advocats du parlement de >aris, enrichie de plusieurs authoritez et observations. $+*% .imon, 1ohannes Eeorgius 4revis delineatio impotentiae coniugalis. $+'+ .imon, 1ohannes Eeorgius Dissertationes 1oh. Eeorg. .imone praeside defensae< De iustitia permissiva; de iustitia hominis circa sua membra; de iustitia hominis circa animam; de actionibus iniuriarum sacerdotem concernentibus; de amore venenato. $+%A .imon, 5ules 6a religion naturelle. $'J* .imon, "ichard 0istoire critique du /ieux Testament. $+') .imon, "ichard 0istoire critique de la cr3ance et des coutumes des nations du 6evant. $+'J ?oni, de FpseudonymusG .imon, "ichard Opuscula critica adversus 1saacum /ossium. $+'* .imon, "ichard "3ponse au livre intitul3< .entiments de quelques th3ologiens de 0ollande sur l!histoire critique du vieux testament. $+'* 4olleville, le >rieur de FpseudonymusG .imon, "ichard ludicium de nupera 1saaci /ossii ad iteratas p. .imonii obiectiones responsiones. $+'* 6e #amus, 0ieronymys FpseudonymusG .imon, "ichard 0istoire de l!origine et du progrIs des revenus eccl3siastiques. $+%) #osta, 53r_me a FpseudonymusG .imon, "ichard 0istoire critique des versions du :ouveau Testament. $+%A .imon, "ichard 0istoire critique du texte du :ouveau Testament. $+%A .imon, "ichard Testament (6e nouveau- de notre seigneur 53sus,#hrist, traduit sur l!ancienne 3dition latine, avec des remarques lit3rales et critiques sur les principales difficultez; Tr3voux. $*@A .imon, "ichard 4ibliothIque critique ou recueil de diverses piIces critiques publi3es par mr. de .ainPore qui y a aPout3 quelques notes. $*$A .ainPore, de FpseudonymusG

.imonel, Dominique Trait3 des droits du roy sur les b3n3fices de ses 3tats; ouvrage dans lequel on traite aussi de plusieurs droits des 3vNques, par ?MMM, avocat au parlement. $*JA .imonzin, 6udovicus ?oderamen conscientiae dubiae theologico,morali ratiocinio stabilitum, in soc. 1esu gymnasio tridentino publicae disputationi propositum. $*)+ .inistrari, 6udovicus De delictis e poenis, tractatus absolutissimus. Donec corrig. $*@& .innichius, 1oannes 0omologia (9ugustini hipponensis et 9ugustini yprensis de Deo omnes salvari volente et #hristo omnes redimente- per theses antapologeticas expressa et 6ovanii loco per 1acobum 8egers designando propugnanda, quando adversariis videbitur. .. Off., fer. /, $ aug. $+&$; 4ulla Brb. /111, + mart. $+&); $+J& .innichius, 1oannes ?emorialia per deputatos academiae lovaniensis exhibita "omae summis pontificibus Brbano /11 et 1nnocentio H pro doctrina b. 9ugustini manutenenda. $+J& .innichius, 1oannes /ulpes (1oannis ?artinez de "ipalda e societate nomini 1esucapta per theologos sacrae facultatis academiae lovaniensis. $+J& .innichius, 1oannes .anctorum patrum de gratia #hristi et libero arbitrio dimicantium trias. Donec corrig. $++$ 7rynachus, >aulus FpseudonymusG .innichius, loannes ?olinomachia, hoc est molinistarum Tn =9ugustinum= 1ansenii antistitis yprensis insultus novissimus. $++) 9vitus, 9urelius FpseudonymusG .iotto,>intor, Eiovanni 9i vescovi adunati in "oma; lettera cattolica. $'+) .iotto,>intor, Eiovanni 1ntorno al potere temporale dei pontefici; lettera dell!arcivescovo di #agliari e risposta. $'+& .iotto,>intor, Eiovanni 6!1talia e i ministri della corona. $'+& .iricius, ?ichael Ostensio fundamentalis abominationum papatus circa religiosum creaturarum cultum; praefationem et supplementum adiecit /al. 9lberti. $+%) .ismondi, 5ean,#harles,63onard .imonde de 0istoire des r3publiques italiennes du moyen,\ge. $'$* .ithmannus, 1oannes 1dea iuris episcopalis moderni. $++$ .ixtinus, "egnerus Tractatus de regalibus. $+)$ .lichtingius a 4uco ietz, 1onas @ 4ibliotheca fratrum polonorum .lbterus, .everinus Oaltherus >ropylaeum historiae christianae sistens enarrationem methodicam scriptorum ad historiam ecclesiae christianae facientium. $+%J

.mith, Thomas ?iscellanea, in quibus continentur< >raemonitio ad lectorem de infantium communione apud Eraecos etc. $+'% .mith, Thomas /itae quorundam eruditissimorum et illustrium virorum. $*@' .mith, Thomas De graecae ecclesiae hodierno statu< epistola. $*$* .moll, Eodfridus ?anuale rerum admirabilium et abstrusarum, continens venerandae antiquitatis philosophica et medica principia. $+)@ .myth,/audry, Telesphor The #hrist,founded order of the secular priesthood. $%@% .oanen, 5ean Testament spirituel de monseigneur l!3vNque de .3nez, en datte du )' mars $*AJ, confirm3 et lu le $@ d3cembre $*&@ en pr3sence de toute la communaut3 de la chaisedieu, avant qu!il reQVt le s. viatique. $*&) .oanen, 5ean 6ettre an suPet d!un 3crit intitul3< /ains efforts des m3langistes; ouvrage posthume. $*&+ .ocinus, Faustus @ 4ibliotheca fratrum polonorum .olano, /icente >redestinacion (6a- y reprobacion de los hombres segun el sentido genuino de las 7scrituras y la razon por F./... $'J* .olari, 4enedetto ?otivi dell!opposizione del vescovo di :oli alla pubblicazione di un decreto del s. Bfficio di Eenova, relativo alla costituzione 9uctorem fidei del n.s.p. >io /1 e della denunzia fattane al serenissimo senato di Eenova con lettera del d[ ' ottobre $'*&. $'$* .olari, 4enedetto 9pologia contro il fu eminentissimo cardinale Eerdil. $'$* .olazzi, Eiovanni 9ntonio ?aniera divota da pratticarsi verso la serafica ?aria ?addalena de! >azzi, carmelitana, in cinque venerd[. $+'@ .olazzi, Eiovanni 9ntonio ?odo facile per far acquisto dell!oratione di quiete. $+'% .oldini, Franciscus De anima brutorum commentaria. Donec corrig. $'%@ .oler, Frederich 5udas de 2eriot; dramatich. $'%@ .olombrini, Filippo "agioni a pro del comune della fedelissima cittL di :apoli e de! suoi casali intorno al sepelire i morti. $*$J .olorzano >ereira, 1oannes de Disputationum de 1ndiarum iure tomi 11 liber tertius. $+&) .olorzano >ereira, 1oannes de =#eteri eiusdem operis libri omnes donec corrig.= $+&)

.omeire, 8epherin de 6a d3votion L la mIre de Dieu dans le trIs,saint sacrement de l!autel, fond3e sur les unions, qui sont entre son fils et elle en ce divin mystIre. $+%' .onner, 1oannes ?ichael Dissertatio iuridica inaugaralis de foro competente ecclesiastico et saeculari praesidio 1oannis ?ichaelis .onner publicae concertationi exhibita a 1oanne Friderico Erandvillers. Donec corrig. $+J' .opransi, /itore di . ?aria "iflessioni in difesa di mr .cipione de "icci e del suo sinodo di >istoPa sopra la constituzione 9uctorem fidei, pubblicata in "oma il di )' agosto $*%& sotto il nome del sommo pontefice >io /1. $'$* .oranus, #astorius 7piscopus atque sacerdos sanctus; opus episcopis, praelatis et sacerdotibus necessarium. $+'' .ottile >ens3e et r3flexions, sur divers suPets. $*'@ .ouli3, Fr3d3ric =Omnes fabulae amatoriae.= $'+& .oury, 5ules @ .iciliani, >ietro. Della psicogenia moderna. .oury, 5ules 53sus et les 3vangiles. $'*' .panhemius, Fridericus 1unior Opera omnia. $++J .panhemius, Fridericus senior .oldat (6e- su3dois descript les actes guerriers de son roy faicts en l!empire despuis son entr3e en icelui Pusqu!L sa mort. $+A& .panhemius, Fridericus senior Opera omnia. $+%@ .patharius, Octavianus 9urea methodus de modo corrigendi regulares. Donec corrig. $+)A .paventa, 4ertrando =Opera omnia philosophica.= $'*+ .peidelius, 1oannes 1acobus @ "umelius, ?artinus. Dissertationum ad aur. bullam #aroli / rom. imperatoris pars 1, 11 et 111 .piegellius, 1acobus @ Euntherus, 6igurinus .pilimbergo, Eiovanni 4attista da 9utoritL (Dell!-, che si compete al sovrano nelle materie di religione. $*'' .pinoza, 4enedictus de @ 2alb , 5.9. Theologisch,politische 9bhandlungen. .pinoza, 4enedictus de Tractatus theologico,politicus, continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi, sed eandem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse. $+*% .pinoza, 4enedictus de =Opera posthuma.= $+%@

.pitz, 9ndreas Dissertatio historico,ecclesiastica de archidiaconatibus in Eermania ac ecclesia coloniensi, speciatim de archidiaconatu maiore bonnensi, quam una cum parergis selectis ex historia 7cclesiae universali praeside 9ndrea .pitz eruditorum tentamini exponit Fridericus Eeorgius >ape in aula maiore bonnensi ad diem $& augusti $*%@. $*%) .pon, 5acques 0istoire do la ville et de l!estat de EenIve. $+'' .poor, 0enrick 2lagende ?erkuur opgedragen aan de heer Franciscus Fairlemont theol. doct. $*@* .poor, 0enrick "esponsio ad epistolam sibi scriptam a d. internuntio bruxellensi edita latino et belgico idiomate et data Bltraiecti... maii $*@A. $*@* .pfrlein, 1 Theologische 7in endung gegen die scholastisch,philosophische. 6ehre vom ?enschen im 7nt urfe vorgelegt. $'+' .precherus, Fortunatus >allas rhaetica, armata et togata. Donec corrig. $+$% .preng, 5ohannes 5akob 9bhandlungen von dem Brsprunge und 9ltertum der mehrern und mindern .tadt 4asel ie auch der raurachischen und baselischen 2irche. $*+$ .prengerus, 1ohannes Theodorus 5urisprudentia publica moderno usui, recessibus, actis et capitulationibus novissimus conformata. $++) .tap, 9 Ktudes historiques et critiques sur les origines da christianisme. $'++ .tapf, Franz 2atechismus der christkatholischen "eligion herausgegeben mit Eenehmigung sr. k. ?aPestct von 4aiern auf 9nordnung des bischfflichen Eeneralvicariats von 4amberg zum Eebrauche in 2irchen und .chulen. $')J .tapfer, 1oannes Fridericus 1nstitutiones theologiae polemicae universae ordine scientifico dispositae. $*&+ .tatius, ?artinus >ostillae >atrum super evangelia pars prior. $+** .tattler, 4enedictus Demonstratio catholica, sive ecclesiae catholicae sub ratione societatis legalis inaequalis genuinum systema. $*'@ .tattler, 4enedictus De locis theologicis. $*%* .tattler, 4enedictus 9ktenstbcke (authentische- egen dem zu "om theils betriebenen theils abzu enden getrachteten /erdammungsurtheil bber das .tattlerische 4uch< Demonstratio catholica. $*%* .tattler, 4enedictus 7pistola paraenetica ad #arolum Fridericum 4ahrdt. $*%* .tattler, 4enedictus Theologia christiana theoretica. $*%*

.teeg, 5ules 1nstruction morale et civique. 6!homme. 6e citoyen. 9 l!usage de l!enseignement primaire. $'') .teele, "ichard @ #erri, Brbano. 9n account of the state of the roman,catholic relligion .tefanoni, 6uigi .toria critica della superstizione. $'+% .tefanoni, 6uigi 6a scienza della ragione. $'*@ .tella, ?ichele #orso completo di lezioni di teologia dogmatica per uso delle scuole teologiche di .icilia. $'A+ .tellartius, >rosper 9ugustinomachia, id est pro s. 9ngustino et 9ugustinianis vindiciae tutelares. $+)) .tendhal, 0enri 4eyle de Omnes fabulae amatoriae. $')' .tephani, 1oachimus 6ibri quatuor de iurisdictione 1udaeorum, Eraecorum, "omanorum et ecclesiasticorum. $+@& .tephani, ?atthias Tractatus de iurisdictione qualemque habeant omnes iudices tam seculares quam ecclesiastici in imperio romano. $+)& .tephanus, "obertus 9d censuras theologorum parisiensium, quibus 4iblia a "oberto .tephano excusa calumniose notarunt, responsio. $+)& .terne, 6aurence 9 sentimental Pourney through France and 1taly. $'$% lorick FpseudonymusG .tigliani, Tommaso "ime distinte in otto libri. $+@J .tockmannus, 7rnestus 0odegeticum pestilentiale sacrum sive quaestiones quinquaginta pluriman partem casuales de peste. $++' .tockmans, >etrus 1us 4elgarum circa bullarum pontificiarum receptionem. $+J& .tockmans, >etrus Defensio 4elgarum contra evocationes et peregrina iudicia. $+J& .toiber, Bbaldus 9rmamentarium ecclesiasticum complectens arma spiritualia fortissima ad insultus diabolicos elidendos. $*JA .toppani, >ietro #atechismo (> 9 .- di storia sacra. $%$$ .traparola, Eiovanni Francesco 6e piacevoli notti. $+@& .tratico, Eiovanni Domenico #atechismo del galantuomo di E D . / di 6 e 4 dedicato al fanciullo Federico de! /ecchi. $'@& .trauss, David Friedrich Das 6eben 5esu, kritisch bearbeitet. $'A'

.trigelius, /ictorinus @ Theodoretus. Dialogus .trocchi, Tito 6a figlia di ?aria; bozzetto sociale. $'*@ .tromeyerus, #arolus 6udovicus @ Frickius 1oannes. Dissertatio theologica divinitatem #hristi demonstrans .troothenke, Oolfang 7rbpflege und #hristentum. $%&$ .troud, Oilliam Treatise on the physical cause of the death of #hrist. $'*' .truvius, Eeorgius 9dam @ Desselius, /alerius 9ndreas. 7rotemata iuris canonici .tuckius, 1oannes #onsiliorum sive iuris responsorum volumen. $++' .tumpf, #hristianus @ 1nformatio pro veritate .tumpf, #hristianus 1nformatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam per .inas cum calumnia in pp. soc. 1esu et detrimento missionis communicata missionariis in imperio sinensi. $*)@ .typmannus, Franciscus Tractatus posthumus de salariis clericorum. Deer. )A nov $+* @ .uber ick, ?me de @ .toria della inquisizione. .uber ick, ?me de ?ystIres de l!inquisition et autres soci3t3s secrItes d!7spagne; avec notes historiques et une introduction de ?anuel de #uendias, contenant les extraits d!une lettre relative L cet ouvrage, par 7. Yuinet. $'J@ F3r3al, / de FpseudonymusG .ue, 7ugIne =Omnes fabulae amatoriae.= $'J) .uicerus, 1ohannes #asparus .ymbolum niceno,constantinopolitanum expositum et ex antiquitate ecclesiastica illustratum. $*$% .uicerus, 1ohannes #asparus Thesaurus ecclesiasticus e >atribus graecis ordine alphabetico. $*)% .ulpice de :antes 7xercices spirituelles pour la retraite des dix Pours, contenant trente,huit m3ditations propres pour les \mes religieuses et d3votes, avec une pratique des actions PournaliIres et de l!oraison mentale. $++* .ulpicius .everus Opera omnia cum lectissimis commentariis, accurante Eeorgio 0ornio. $+J* .ummonte, Eiovanni 9ntonio 0istoria della cittL e regno di :apoli. Donec corrig. $+%) .urin, 5ean,5oseph #at3chisme spirituel, contenant les principaux moyens d!arriver L la perfection, par 5.D...F.>. $+%J

. edenborgius, 7manuel >rincipia rerum naturalium sive novorum tentaminum phaenomena mundi elementaris philosophice explicandi. $*A' . inden, Tobias 9n enquiry into the nature and place of hell. $*&A .ykes, 9rthur 9shley >rinciples and connexion of natural and revealed religion. $*&& Tabaraud, ?athieu ?athurin 7ssai historique et critique sur l!institution canonique des 3vNques. $')$ Tabarrini, ?arco @ #adorna, #arlo. "eligione, diritto, libertL Tailhi3, 5acques @ 0istoire des entreprises du clerg3. Tailhi3, 5acques et ?aultrot, Eabriel,:icolas 7ssai sur la tol3rance chr3tienne, divis3 en deux parties. $*+$ Tailhi3, 5acques, et ?oultrot, Eabriel,:icolas Yuestions sur la tol3rance, oR l!on examine, si les maximes de la pers3cution ne sont pas contraires au droit des gens, L la religion, L la morale, L l!int3rNt des souverains et du clerg3. $*J% Taine, 0ippolyte,9dolphe 0istoire de la litt3rature anglaise. $'++ Talleyrand, #arlos ?auricio FpseudonymusG #arta escrita al >apa >io septimo. $')& Talon, Denis Trait3 de l!autorit3 des rois touchant l!administration de l!Kglise, avec quelques piIces qui ont du raport L la matiIre. $*@A Tamassia, Eiovanni .pecchio della storia moderna europea in continuazione del quadro delle rivoluzioni dell!7uropa del signor 2och; prima traduzione italiana. Donec corrig. $'A' Tamburini, >etrus >raelectionum FTicini $*'A,$*'% editarum volumina quatuor<G de iustitia christiana et de sacramentis; de ultimo hominis fine, deque virtutibus theologicis ac cardinalibus; de ethica christiana. $*)@ Tamburini, >etrus De summa catholicae de gratia #hristi doctrinae praestantia, utilitate ac necessitate, dissertatio; accedunt theses. $*%@ Tamburini, >etrus De fontibus sacrae theologiae, deque constitutione et indole ecclesiae christianae eiusque regimine. $*%+ Tamburini, >etrus >raelectiones, quas habuit in academia ticinensi, antequam explicare aggrederetur tractatum de locis theologicis. $*%+ Tamburini, >etrus 1ntroduzione allo studio della filosofia morale; lezioni di filosofia morale e di naturale diritto; continuazione delle lezioni di filosofia morale e di naturale e sociale diritto Fsette volumi, >avia $'@A,$'$)G. $'$%

Tamburini, >etrus .aggio di alcune poesie composte oltre l!ottantesimo anno dell!etL sua. $')J Tamburini, >etrus >raelectiones de ecclesia #hristi, quas habuit in academia ticinensi FOpus postumumG. $'&* Tamburini, >ietro 9nalisi del libro delle prescrizioni di Tertulliano con alcune osservazioni. $*'+ Tamburini, >ietro 6ettere d!un teologo piacentino a monsig :ani vescovo di 4rescia, sul rumore eccitato da alcuni suoi teologi contro l!analise del libro delle prescrizioni di Tertulliano. 6ettera prima, sulla condotta da lui tenuta in quest!affare. 6ettera seconda, sul credo dell!abb. #ollini e compagni, colla spiegazione del medesimo, e di quello di fra ?arco. 6ettera terza, sulla logica dei teologi di monsig. :ani. $*'% Tamburini, >ietro Osservazioni di un teologo ad un conte, nelle quali si risponde alle difficoltL prodotte nelle quattro lettere del curato campestre contro la dissertazione del dott. Tamburini< De summa catholicae de gratia doctrinae praestantia. $*%@ Tamburini, >ietro "isposta ai dubbP propositi alli signori professori della facoltL teologica della regia universitL di >avia. $*%$ Tiburzio, frate FpseudonymusG Tamburini, >ietro 6ettere teologico,politiche sulla presente situazione delle cose ecclesiastiche. $*%* Tamburini, >Tetro "iflessioni del teologo piacentino sul libro dell!ab. #uccagni< De mutuis ecclesiae et imperii officiis, stampato in "oma contra l!opera del conte di Trautmansdorf< De tolerantia ecclesiastica et civili. $*'* Tamburrini, >ietro 1dea (/era- della .anta .ede, operetta divisa in due parti. $*'+ Tarabotti, 9rcangela 6a semplicitL ingannata FOpus postumumG. $++@ 4aratotti, Ealerana FpseudonymaG Tavares, 6ucas "efutaQho (9- do livro intitulado< .alvaQho dos innocentes polo senhor conego da basilica de s. ?aria maior. $')& Ten 0ompel, 9dolph Bditore 0einer und der 9ntimodernisteneid. Erenzfragen< 7rstes 0eft. $%$$ Tennemann, Oilhelm Eottlieb Erundriss der Eeschichte der >hilosophie. $'&J Testory, 6 6!empire et le clerg3 mexicain. $'+J Thaddaeus, 1oannes .. .criptura a se nec diversa, sibi nec adversa, hoc est< #onciliatorium biblicum. $+*' Thailhi3, 5acques 0istoire des entreprises du clerg3 sur la souverainet3 des rois. $*+' Theiner, 9nton Die reformatorischen 4estrebungen in der katholischen 2irche; ein .endschreiben. $'&J

Theiner, 5ohann 9nton 2irche (Die katholische- , Der =katholischen 2irche= z eiter Theil, oder >aragraphen zu einer neuen /erfassungsurkunde derselben mit 4egrbndung aus Eeschichte, #hristenthum und /ernunft. $'A@ Theiner, 5ohann 9ntUn, und Theiner, 9ugustin Die 7infbhrung der erz ungenen 7helosigkeit bei den christlichen Eeistlichen und ihre Folgen. 7in 4eitrag zur 2irchengeschichte. $')% Themudo da Fonseca, 7manuel Decisiones et quaestiones senatus archiepiscopalis metropolis olysiponensis regni >ortugaliae, pars 1. et 11. Donec corrig. $+&+ Theodoretus Dialogus primus (secundus, tertius- cum versione /ictorini .trigelii, perpetua analysi logica expositus, et ad controversias nostrae tempestatis recte intelligendas et diiudicandas accommodatus a ?arco 4eumlero. $+@@ Theophilus FpseudonymusG Defensio pro /aleriano ?agno, in qua exponitur ecclesiae romano,catholicae scandalum< id est iesuitarum haeresis, seu atheismus. $++& Thiers, 1ohannes 4aptista De festorum dierum imminutione liber. Donec corrig. $+*) Thiers, 1ohannes 4aptista Trait3 des superstitions selon l!Kcriture sainte, les d3crets des conciles et les sentimens des saints pIres et des th3ologiens. $*@) Thilo, 1oannes ?edulla theologiae /eteris Testamenti exegeticae, thetico,polemicae ac homileticae. $+') Thions, #haude 9dresse au pape >ie 1H sur la n3cessit3 d!une r3forme religieuse. $'&' Thomas 9nglus ex 9lbiis 7ast,.axonum @ Ohite, Thomas. Opera omnia Thomas 0ibernicus Flores doctorum pene omnium qui tum in theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt, postrema editio prioribus emendatior multis sententiarum chiliadibus locupletior, apud 1acobum .toer, ?DH#/1. $+&) Thomas 2empisius De imitando #hristo contemnendisque mundi vanitatibus, interprete .ebastiano #astellione. $*)A Thomasius, 1acobus @ ?uretus, ?arcus 9utonius. Orationes, epistolae et poemata. Thomasius, 1acobus 7xercitatio de stoica mundi exustione, cui accesserunt argumenti varii sed imprimis ad historiam stoicae philosophiae facientes dissertationes HH1. $+*' Thorey, 5 # "apports merveilleux de ?me. #antianille 4... avec le monde surnaturel. $'+*

Thorndicius, 0erbertus Origines ecclesiasticae, sive de iure et potestate ecclesiae christianae exercitationes. $*@+ Thourneyser @ 6ettre d!un philosophe Thourneyser 6ettre d!un philosophe, dans laquelle on prouve que l!ath3]sme et le d3rIglement des moeurs ne sauroient s!3tablir dan le systIme de la n3c3ssit3. $*+$ Thuanus, 1acobus 9ugustus @ /echnerus, 9braham. .uada Eallicana. Thuanus, 1acobus 9ugustus @ 6ampadius, 1acobus. Tractatus de republica romanogermanica Thummermuth, Oernherus "esponsum iuris, quo evincitur rescripta pontificia falsis suggestionibus in praeiudicium tertii, parte in iudicio non audita, cum gravi scandalo inde proveniente, impetrata, iure non subsistere. $*@' Thbrmer, 5oseph 9lois Die Filosofie ohne .chleier, allen die ihr gern ins 9uge blicken; mit einer 7rklcrung der 2unst frter. $'J& Tibbel, 1oannes 9deodatus presbyter (pseudonymus- compresbyteris de clero per foederatum 4elgium, d. Theod. #ockium ut provicarium non recipientibus s.p.d. $*@* Tibbel, 1oannes Oaarschou ing, (/reedzamige- over zekere brief de naam voerende van #lemens H1. $*@* Tiberghien, Euillaume 7ssai th3orique et historique sur la g3n3ration des connaissances humaines dans ses rapports avec la morale, la politique et la religion. $'&J Tiberghien, Euillaume 6es commandements de l!humanit3, ou la vie morale sous forme de cat3chisme populaire, d!aprIs 2rause. $''@ Tiberghien, Euillaume 7l3ments de morale universelle L l!usage des 3coles la]ques. $''@ Tiberghien, Euillaume Knseignement et philosophie. ?ission de la philosophie L notre 3poque. Doctrine de 2rause. 6e positivisme et la m3thode d!observation. 6a th3ologie et l!origine du langage. Ktudes sur l!enseignement obligatoire. 6!3cole et l!3tat dans la soci3t3 id3ale. 6!atmosphIre religieuse des 3coles. $''$ Tiberghien, Euillaume >sychologie 3l3mentaire. 6a science de l!\me dans les limites de l!observation. $''$ Tillotson, 5ean .ermons sur diverses matiIres importantes; traduit de l!anglois par 5ean 4arbeyrac. $*)J Titis, >lacidus de >hysiomathematica, sive coelestis philosophia naturalibus hucusque desideratis ostensa principiis; cum nuperrimis ad placidianam doctrinam additamentis in hac secunda editione ad operis calcem appositis. $+'*

Titius, Eerhardus Ostensio summaria quod pontificii dogmata sua sibi peculiaria non possint unanimi scriptorum ecclesiasticorum e quinque prioribus post natum .alvatorem saeculis superstitum consensu probare. $*@A Tobar, 5oseph de 6a invocacion de nuestra .e^ora con el titulo de madre sanctisima de la luz. $*+$ Tolandus, 1oannes 9deisi daemon, sive Titus 6ivius a superstitione vindicatus; annexae sunt eiusdem origines iudaicae. $*)) Tolstoy, Dmitry 6e catholicisme romain en "ussie; 3tudes historiques. $'++ Tommaseo, :iccolU Opuscoli inediti. $'A* .avonarola, Eirolamo FpseudonymusG Tommaseo, :iccolU .tudii filosofici. $'&) Tommaseo, :iccolU "oma e il mondo. $'J) Tommasi, ? 1l magnetismo animale; saggio scientifico. $'J$ Torcia, ?ichele 7logio di ?etastasio. $**) Torman, Eeorges 4eaume de Ealaad, ou le v3ritable moyen d!obtenir la paix de .ion et de haster la d3livrance de l!3glise, divis3 en 11 parties. $*@& Tornamira e Eotho, >ietro 9ntonio "isposta alla dimanda fatta da Eiuseppe Eentile sopra la chiarezza rischiarata del p.fr. >aolo da Termini. $+') Tornamira e Eotho, >ietro 9ntonio /ita e morte del venerabile padre d. Eirolamo 9rminio di :apoli detto communemente il flagello de! demonii. $+') Tornamira e Eotho, >ietro 9ntonio . 4enedetto abbate patriarca e legislatore de! monaci, riedificatore della chiesa romana, historia monastica divisa in quattro libri. $+') Torres 9mat, Felix >astoral del obispo de 9storga al clero y pueblo de su diScesis. ?adrid + do agosto do $'&). $'&A Torres 9mat, Felix 9pologia catolica de las observaciones pacificas del ilmo. sr. arzobispo de >almyra don Felix 9mat sobre la potestad eclesiastica y sus relaciones con la civil; aumentada con algunos documentos relativos a la doctrina de dichas observaciones y en defensa y esplicacion de la pastoral del obispo de 9storga de + de agosto de $'&). $'&J Torres, Thomas 0ermenegildo de las #oleccion de cuentos divertidos en verso y prosa con algunas fWbulas por D.T.0. de T. $')& Torres, Thomas 0ermenegildo de las #uentos en verso castellano. $')&

Torti, Francesco #orrispondenza di ?onteverde, o lettere morali sulla felicitL dell!uomo e sugli ostacoli che essa incontra nelle contraddizioni fra la polilica e la morale. $'AJ Torti, Francesco 9pologia della corrispondenza (li ?onteverde contro il giornale =6a voce della ragione= nei fascicoli dal $J nov $'A& fino al $J febbraio $'AJ. $'A+ Torti, Eiovanni Bna abiura in "oma nel secondo anno del pontificato di >io 1H; epistole tre. $'J) Toscanelli, Eiuseppe "eligione e patria osteggiate dal papa; l!1talia si dove difendere. $'%@ Tosini, >ietro .toria e sentimento sopra il giansenismo nelle presenti circostanze della #hiesa. $*)$ Tosini, >ietro 6a libertL dell!1talia, dimostrata a suoi prencipi e popoli. $*)) Toussaint, FranQois,/incent ?oeurs (6es-. ="espicere exemplar vitae morumque=. 0or. ad >is. ?D##H6/111. $*J+ To ianski, 9ndrzeP 4iesiada, $* stycznia $'&$. $'J' To ianski, 9ndrzeP "odakS (Do- tulacz konczacy tulact o. $'+A

Trautmansdorf, Thaddaeus de De tolerantia ecclesiastica et civili ad 1osephum 11 augustum. $*'% Travers @ >othouin d!0uillet. ?3moire L consulter Traversari, #arolus ?aria De incruenti novae 6egis sacrificii communione teologico, polemica dissertatio. $*'$ Traversari, #arolus ?aria 1nstruzione intorno al santo sacrifizio della ?essa, indirizzata a Teofila. $*'$ Trebisch, 6eopold Die christliche Oeltanschauung in ihrer 4edeutung fbr Oissenschaft und 6eben. $'J' Tresserra, #eferino 6a PudTa errante, novela filosSfico,social. $'+& Treutlerus, 0ieronymus .electarum disputationum ad ius civile iustinianaeum quinquaginta libris pandectarum comprehensum volumina duo. $+)J Treutlerus, 0ieronymus, et .chfpsius, 9ndreas #onsiliorum sive responsorum volumen primum et alterum. $+)J Treuv3, .imon,?ichel Directeur (6e- spirituel pour ceux, qui n!en ont point. $*)%

Tribbechovius, 9damus De doctoribus scholasticis et corrupta per eos divinarum humanarumque rerum scientia< liber singularis. $*@A Tricassinus, #arolus 1osephus Eratia efficax a seipsa refutata ex libris s. 9ugustini. $+%) Triest, 9ntoine "aisons pour lesquelles on n!a trouv3 convenir de publier au diocIse de Eand avec les solemnitez accoustum3es certaine bulle contre le livre du d3funct 3vesque d!1pre 1anssenius, r3pr3sent3es par l!3vesque de Eand au conseil priv3 de sa maPest3 catholique L 4ruxelles le )@ de mars $+&*. $+J$ Triest, 9ntonius Omnibus #hristi nostrae dioecesis fidelibus salutem in Domino. :overitis quod clementissimus noster rex... #uravimus praedictam bullam de verbo ad verbum, ut supra diximus, de novo imprimi, et huic nostrae ordinationi inseri; )+ martii $+J$. $+J$ Trivier 7xpos3 des principaux motifs qui m!ont fait sortir de l!3glise romaine. $'JA Trivulzio, #hristine 7ssai sur la formation du dogme catholique. $'&A Troisi, Tommaso .aggio filosofico sulle leggi della natura prescritte all!uomo. $'A@ Troya d!9ssigny, 6ouis @ #at3chisme historique et dogmatique. .uite Troylus, >aolo 9ntonio .upplica alla ?aestL delle due .icilie per qualche opportuno rimedio sopra i gravami, che dalla corte di "oma in materia de benefizP e rendite ecclesiastiche soffre questo regno di :apoli. $*&$ Tuba, Eiovanni 6!uomo in traffico, ossia la materia de! contratti. $*A& Tumpacher, 1osephus /indiciae 1ohannis 5ahn. $')J Turcotti, 9urelio Troppo tardi, ossia la questione romana sotto nuovo aspetto studiata in 7uropa a fronte di quella studiata in "oma da >ier,#arlo 4oggio. $'++ Turcotti, 9urelio Trattato di morale umana emancipata da ogni dogma e pregiudizio. $'*J Turmel, 5oseph 6e dogme de la trinit3 dans les trois premiers siIcles. $%@' Dupin, 9ntoine FpseudonymusG Turmel, 5oseph 0istoire du do dogme de la papaut3; des origines L la fin du 1/e siIcle. $%@% Turmel, 5oseph 0istoire du dogme du p3ch3 originel. $%@% Turmel, 5oseph 6a sainte /ierge dans l!histoire. $%@% 0erzog, Euillaume FpseudonymusG Turmel, 5oseph 6!eschatologie L la fin du 1/e. siIcle. $%@% Turmel, 5oseph Tertullien. $%$@

Turmel, 5oseph 0istoire de la th3ologie positive, depuis l!origine Pusqu!au concile de Trente. $%$@ Turmel, 5oseph .aint 53r_me. $%$@ Turmel, 5oseph 0istoire de la th3ologie positive, du concile de Trente au concile du /atican. $%$$ Turmel, 5oseph 6a /ierge ?arie. $%A@ Turmel, 5oseph #at3chisme pour adultes. $%A@ #oulange, 6ouis FpseudonymusG Turmel, 5oseph 6e YuatriIme 7vangile. $%A@ Turmel, 5oseph .aint Thomas d!9quin< .omme Th3ologique. $%A@ >errin, 7dmond FpseudonymusG Turmel, 5oseph 6es 3crits de .aint >aul< 6a premiIre 7p`tre aux #orinthiens. $%A@ Turmel, 5oseph 6a ?esse. $%A@ Turmel, 5oseph 6es 3crits de .aint >aul< 6!7p`tre aux "omains. $%A@ Delafosse, 0enri FpseudonymusG Turmel, 5oseph 6es 3crits de .aint >aul< 6a seconde 7p`tre aux #orinthiens. 6es 7p`tres aux Ealates, aux #olossiens, aux 7ph3siens, L >hil3mon. $%A@ Turmel, 5oseph 6ettres d!1gnace d!9ntioche. $%A@ Turmel, 5oseph 6es 3crits de .aint >aul< 6!7p`tre aux >hilippiens. 6es 7p`tres aux Thessaloniciens. 6es 7p`tres >astorales. 6!7p`tre aux 03breux. $%A@ Turmel, 5oseph The 6ife of the Devil. $%A@ Turmel, 5oseph The 6atin #hurch in the ?iddle,9ge. $%A@ 6agarde, 9ndr3 FpseudonymusG Turretinus, 4enedictus Opera omnia. $+&* Turretinus, Franciscus 6ettera dell!eminentissimo signor cardinal .pinola vescovo di 6ucca agl! oriundi di 6ucca stantianti in Eeneva colle considerationi sopra ad essa fatte. $+'$ Turretinus, Franciscus Opera omnia. $*$& Turretinus, 1oannes 9lphonsus Opera omnia. $*&+ T issus, Euilielmus Opera omnia. $*@A Bbaldi, >ietro 6a grande sintesi. $%A% Bbaldi, >ietro 6!ascesi mistica. $%A%

Blmius, 9ugustinus De natura et effectibus amoris sensitivi, tractatus philosophicus. $+$* Bngepauerus, 7rasmus #ommentarius super decretales; opus posthumum. $++$ Bribe Bribe, "affael Del cSmo el liberalismo polTtico colombiano no es pecado. $%$& Brries, >etrus de 9estivum otium ad repetitionem ritus ##HHH/ mag. cur. vicar. regni neapolitani. $+)+ Brsaya, 9utonius De duplici statu vitae humanae, seu de 9dam ante et post praevaricationem, philosophia sacra dissertationibus duabus comprehensa. $*@* Brsinus, 1ohannes 0enricus De 8oroastre bactriano, 0ermete Trismegisto, .anchoniathone phoenicio, eorumque scriptis et aliis contra mosaicae scripturae antiquitatem; exercitationes familiares, quibus #hristophori 9rnoldi spicilegium accessit. $++$ Brsinus, 1ohannes 0enricus >assionale quadruplex historicum, propheticum, typicum, symbolicum, continens quinque heptades sac. concionum; accesserunt decem conciones de agno paschali et septem in ultima Domini verba et alia quaedam. $+** Bsserius, 1acobus Eravissimae quaestionis de christianorum ecclesiarum in occidentis praesertim partibus ab apostolicis temporibus ad nostram usque aetatem continua successione et statu historica explicatio. $+$J Bsserius, 1acobus 4ritannicarum ecclesiarum antiquitates, quibus inserta est pestiferae adversus Dei gratiam a >elagio britanno in 7cclesiam inductae hereseos historia. $*@+ Bzard, 6eopoldo .toria del diavolo, illustrata da J$ disegni. $'%) /accherius, 0oratius De sanguinis missione in vulneribus disceptatio apologetica. $+J' /acherot, Ktienne 0istoire critique de l!3cole d!9lexandrie. $'J@ /acherot, Ktienne 6a religion. $'+% /aldivia, 5uan Eualberto Disertacion sobre el celibato leida en la academia de ciencias y artes de 9requipa en la sesion ordinaria del lunes $& de mayo del $')*. $'J* /alesius, >etrus #ausa valesiana epistolis ternis praelibata in antecessum fusioris apologiae, quibus accesserunt appendices duae, una instrumentorum, altera de Eregorio /11, et in fine additamentum. $+'% /alla, 1oseph 1nstitutiones theologiae ad usum scholarum accommodatae. 6ugduni ?D###6HHH. $*%)

/allesius, Franciscus De iis quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra philosophia; liber singularis. Donec corrig. $+$' /an 4uscum, >etrus Defensio >etri /an 4uscum adversus ea quae > 9egidius 7strix in libro a se edito, cui titulus< Diatriba theologica, opponit instructioni ad tyronem theologum. $+*& /an 4uscum, >etrus 1nstructio ad tyronem theologum de methodo theologica, octo regulis perstricta, ab insulsis iesuitae 7strix cavillis vindicata. $+*& /an 4uscum, >etrus 1nstructio ad tyronem theologum de methodo theologica octo regulis perstricta. $+*& /an 4uul, 0enri,5ean 1nstruction pastorale sur le schisme, qui divise les catholiques de l!3glise de 0ollande. $'&& /an Dale, 9ntonius Dissertationes de origine ac progressu idololatriae et superstitionum; de vera ac falsa prophetia; uti et de divinationibus idololatricis 1udaeorum. $*A+ /an Dale, 9ntonius De oraculis ethnicorum dissertationes duae, quarum prior de ipsorum duratione ac defectu, posterior de eorumdem auctoribus; accedit schediasma de consecrationibus ethnicis. $*A+ /an Dalsum, 0endrik 9 7r ist geene tegenstelling tusschen de beginselen van de fransche revolutie en die van het evangelie. $%$A /an de /elde, Th 0 0et volkomen hu eliPk. $%A$ /an der #roon, Theodorus 9cta quaedam ecclesiae ultraiectinae exhibita in defensionem iurium illustrissimi archiepiscopi et capituli eiusdem ecclesiae adversus scripta eminentissimi cardinalis archiepiscopi mechliniensis cum praefatione ad omnes inclytae Eermaniae episcopos. $*A' /an der ?uelen, Eulielmus Dissertatio de ortu et interitu imperii romani et de sanctitate summi imperii civilis. $*&A /an der ?uelen, Eulielmus Dissertationes philologicae de die mundi et rerum. omnium natali; accedit defensio dissertationis de origine iuris naturalis. $*&A /an 7ck, #ornelius @ 4fckelmannus, 1ohannes Fredericus. Tractatus postumus de differentiis iuris civilis, canonici et hodierni /an 7ffen, 5uste 4agatelle (6a- ou discours ironiques, ou l!on prNte des sophismes ing3nieux au vice et L l!extravagance pour en mieux faire sentir le ridicule. $*)J /an 7rkel, 1oannes #hristianus @ 9ssertio iuris ecclesiae metropolitanae ultraiectinae

/an 7rkel, 1oannes #hristianus 1esuitarum aliorumque romanae curiae adulantium de summi pontificis auctoritate commenta regnis regibusque infesta, fideliter proposita per iurisconsultum batavum ecclesiae et patriae amantem. $*@* /an 7rkel, 1oannes #hristianus >rotest van de rooms,catholyke clergie der voornaemste steden van 8uiPt,0olland en van hunne medestanders tegen de uytgevers en verbreyders van zeekere brieven, den naem voerende van zeekere brieven, den naem voerende van den heer 1ohannes 4aptista 4ussy pauselyken nuntius, be eerd tegen het vuyl en ondeugend boek, bedriegeliPk genaemt< Troostschrift voor de rooms,catholyken, door de vereenigde provincien verspreyd. $*$@ /an 7spen, 8egerus 4ernardus @ "efutatio responsi ad libellum cui titulus< ?otivum iuris pro capitulo cathedrali harlemensi. /an 7spen, 8egerus 4ernardus @ ?otivum iuris pro capitulo cathedrali harlemensi /an 7spen, 8egerus 4ernardus Opera omnia. $*@& /an 7spen, 8egerus 4ernardus ?otivum iuris pro rev d. Euil. /an de :esse apud senatum 4rabantiae supplicante contra archiepiscopum mechliniensem. $*@* /an 7spen, 8egerus 4ernardus 9ppendix ad motivum iuris pro rev. d. Euil. /an de :esse. $*@* /an 7spen, 8egerus 4ernardus /an 7ss, 6eander @ "echtfertigung der gemischten 7hen. /an 7ss, 6eander Die heiligen .chriften des neuen Testaments bbersezt und mit zugefbgten .ach,>arallelstellen und mit grundtextlichen9b eichungen. $')$ /an 0elmont, Franciscus ?ercurius .eder Olam sive ordo seculorum, historica enarratio doctrinae. $+%+ /an 0elmont, Franciscus ?ercurius "evolutione (De- animarum humanarum, quanta sit istius doctrinae cum veritate christianae religionis conformitas; problematum centuriae duae lectori modesto modeste propositae et latinitate donatae iuxta exemplar anglicanum 6ondini anno $+'& impressum. $*@* /an 0eussen, 0ugo Franciscus 2orte verhandeling van den aflaat en!t Pubile. $+'* /an 0eussen, 0ugo Franciscus 4atavia sacra sive res gestae apostolicorum virorum, qui fidem 4ataviae primi intulerunt, in duas partes divisa, industria ac studio T...F.0.6.0...T.6.>./.T. $*$+ /an >aets, 0adrianus 7pistola (0 / > ad 4MMM de nuperis 9ngliae motibus- in qua de diversum a publica religione circa divina sentientium disseritur tolerantia. $+'* /an /rede, Timotheus Over eginge (8edelyke- van het decreet der roomsche inquisitie des Paars $*@&, A april tegens de verklaringe en verant oordinge des aartsbisschops van .ebasten. $*@*

/an OiPck, 9driaan Den catholPycken theologand, ofte een theologische verhandelinghe aengaende de goddelycke gratie. $+%@ /an OiPck, 9driaan Den toet,steen van het boekPen genaemt< "echtmaetigh onderscheyd enz., anders genaemt het boekPe met de drie colommen. $+%@ /an OiPck, 9driaan Den oprechten catholiPck, thoonende dat Eodt aen alle menschen, niemant uytgenommen, een genoegsame genade geeft, om te kunnen saligh orden, bendelende oock in!t bysonder over de ongeloovigen heydenen ende de ongedoopte kinderen. $+%A /an OiPck, 9driaan 2ort en getrou verhael van!t gene onlangs is voorgevallen tusschen den h. 6ambertus van "hiPn, pastor tot >ynacker en my onderschrieven 9driaan van OiPck. $+%A /an OiPck, 9driaan /riendeliPcke zentbrief aen alle de soo genaemde Pansenisten. $+%A /an OiPck, 9driaan 9d eminentissimos et reverendissimos s.r.e. cardinales et inquisitores supremos supplicatio, ut non cogatur subscribere iudicio p. commissarii et alterius qualificatoris. $+%& /an OiPck, 9driaan Dekreet (:aeder- van de roomse vierschaer genaemd inquisicie, biP het elke onder anderen verdoemt!s ord het smeekschrift van heer 9driaen van OiPck. $+%J /an OiPck, 9driaan 7envodigh verhael van!t gene voorgevallen is egens seker geschrift< /riendeliPke zentbrief aen alle de soo genaemde Pansenisten. $+%J /aninus, 1ulius #aesar De admirandis naturae reginae deaeque mortalium arcanis; libri quatuor. $+)@ /aret, 9lexandre 6ouis Deffense de la discipline, qui s!observe dans le diocIse de .ens, touchant l!imposition de la p3nitence publique pour les p3chez publics. $+*% /arlet, Dominique,?arie Ouvrages posthumes de monseigneur l!3vesque de 4abylone, ou il est principalement trait3 des miracles contre m. l!archevNque de .ens. $*J) /ecchiettus, 0ieronymus De anno primitivo ab exordio mundi ad annum iulianum accommodato et de sacrorum temporum ratione libri octo. $+)) /echnerus, 9braham .uada gallicana, h.e. conciones et orationes Thuanaeae una cum argumentis praefixis ac mantissa elegantissimarum ex eiusdem 1ac. 9ug. Thuani historiarum continuatione excerptarum orationum. $+'A /edelius, :icolaus De cathedra >etri seu de episcopatu antiocheno et romano s. apostoli >etri; libri duo. $+%)

/eielius, 7lias 7xercitatio hiatorico,theologica de ecclesia graecanica hodierna. $++) /eil, #arolus ?aria de 7xplicatio litteralis evangelii secundum ?atthaeum et ?arcum. $*$' /eith, 5ohann 7manuel @ Ebnther, 9nton. 6ydia; philosophisches Taschenbuch /ella, " /ita di EesR #risto messa a confronto con :apoleone 1, Earibaldi e col papato, alla portata dell!intelligenza. popolare. $'+& /elli, Francesco FpseudonymusG Difesa del gloriosissimo pontefice >aolo 1/ dalle false calunnie di un moderno scrittore. $+J' /elthuysius, 6ambertus Opera omnia; pars prima et secunda. $+'A /eniero, Francesco @ >ellizzarius, Franciscus. Trattato delle principali obligazioni delle monache /entura, Eioacchino Discorso funebre pei morti di /ienna recitato il giorno )% novembre $'&'. $'&% /era, 9nguste Opera omnia. $'*+ /erati, 6isimaco Della tirannide sacerdotale antica e moderna e del modo di frenarla; quadro storico,filosofico. $'+) /ercruysse, FranQois 6a r3surrection dans les systIme de la r3g3n3ration du monde, opuscule d3di3 aux douze tribus d!1sraZl. $'*+ /ercruysse, FranQois /ercruysse, FranQois 6a r3g3n3ration du monde, opuscule d3di3 aux douze tribus d!1sraZl. $'*+ F3licit3, 5oseph de FpseudonymusG /erde, Franciscus Theologiae fundamentalis #aramuelis positiones selectae, novitatis, singularitatis et improbabilitatis frustra appellatae. $++& /erheyle egen, F E Den zegeprael van het kruiPs van 5esus,#hristus gepredikt in de metropolitaene kerk van den h. "umoldus den & ter lentemaend $')$ te ?echelen. $')$ /ericour, 6 " de 0istorTcal analysis of christian civilization. $'J@ /erneuil 6ettera scritta ad un amico L ?arseglia sopra le dottrine del maestro della nuova scuola dell!orazione di quiete o di pura fede. $+'* /ernice, Eaetano Dell!arte d!amare; libri tre trasportati dal latino di Ovidio :asone in ottava rima toscana. $*@' /eron, FranQois De la primaut3 de l!Kglise ou de la hi3rarchie d!icelle; pour response abr3g3e et par advance au gros volume du sieur 4londel de mesme titre. $+&$ /erona (Da- Euido Opera omnia. $%)@ /erri, >ietro .critti inediti. $')+

/erricelli, 9ngelus ?aria Yuaestiones morales et legales in octo tractatus distributae. $+J& /errus, .tephanus Oratio panegyrica habita in assumptione d.d. 1oseph ?ichaelis< =1mmensus curatur oceanus=. $+'@ /ers3, :oZl,9ubert de @ Tombeau (6e- du socinianisme /ers3, :oZl,9ubert de @ 4er3e, Th3ognoste de. 6e nouveau visionnaire. /ers3, :oZl,9ubert de Tombeau (6e- du socinianisme; auquel on a aPout3 le nouveau visionnaire de "otterdam (>ar Th3ognoste de 4er3e-. $*$) /ertot, "en3,9ubert de 0istoire des chevaliers de s. 5ean de 53rusalem appellez depuis chevaliers de "hodes et auPourd!hui. chevaliers de ?althe. $*)' /ial, 9 Des destin3es de l!\me. $'*A D!Orient, 9 FpseudonymusG /ianna, >edro 9morim Defeza do racionalismo ou analyse de f3. $'++ /iardot, 6ouis 6es mus3es d!1talie, guide et m3mento, pr3c3d3s d!une dissertation sur les origines traditionelles de la peinture moderne. $'+J /iccei, #assio 1meneo epitalamio. $*JA /icecomes, 8acharias #omplementum artis exorcisticae, cum litaniis, benedictionibus et doctrinis novis, exorcismis efficacissimis ac remediis copiosis in maleficiatis expertis. $*@& /ico, Francisco de De las leyes y pragmaticas reales del reyno de .arde^a. $+J@ /idaillan, 9 de /ie de Er3goire /11, $@*A,$@'J. $'A' /idal, ?arcus 9rca vitalis, seu inquisitiones theologicae morales casuum conscientiae. $+JA /idal, ?arcus 9rca salutaris consultus utriusque iuris includens, seu inquisitiones morales casuum conscientiae. Donec corrig. $++$ /idaurre, ?anuel 6orenzo de >royecto del codigo eclesiastico. $'A@ /idaurre, ?anuel 6orenzo de /idaurre contra /idaurre. /ol. 1. #urso de derecho eclesiastico. $'&$ /idaurre, ?anuel 6orenzo de Defensa catolica del primer tomo del curso de derecho eclesiastico del se^or /idaurre contra las censuras del presbitero D.5.?. 9guilar y del >. Fr. /icente .eminario. $'&$ ?arca,?artillos FpseudonymusG /igil, Francisco de >aula Eonzalez Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia romana. $'J$

/igil, Francisco de >aula Eonzalez #arta al papa y analisis del breve de $@ de iunio. $'J) /igil, Francisco de >aula Eonzalez #ompendio de la defensa de la autoridade los gobiernos contra las pretensiones de la curia romana. $'JA /igil, Francisco de >aula Eonzalez 9diciones a la defensa de la autoridad de los gobiernos contra las pretensiones de la curia romana. $'JA /igil, Francisco de >aula Eonzalez Dialogos sobre la existencia de Dios y de la vida futura. $'+& /igil, Francisco de >aula Eonzalez ?anual de derecho publico eclesiastico para el uso de la Puventud americana. $'+& /igorius, .imon "esponsione (7x- synodali data 4asiliae oratoribus d. 7ugenii pp. 1/ in congregatione generali 111 non. septembr. ?#DHHH11; de auctoritate cuiuslibet concilii generalis supra >>. et quoslibet fideles pars praecipua, et in eam commentarius. $+$A /igorius, .imon Opera omnia in quatuor tomos distributa. $+$J /igoureux, #larisse >arole de providence. $'A+ /ilela, Eiovanni 4attista de >rattica per aiutare a ben morire, anco per quelli che solo sanno leggere, e per imparare a ben vivere da quello che occorre et si deve fare nel tempo della morte. $+A& /illanueva, 5oaquin 6orenzo @ 6eal, "oque. #artas W un amigo. #arta H/1 et H/11 del compadre. /illanueva, 5oaquin 6orenzo #uestion importante< m 6os diputados de nuestras cortes son inviolables respecto de la curia romana X $')) /illanueva, 5oaquin 6orenzo ?i despedida de la curia romana. $')& /illanueva, 5oaquin 6orenzo Dictamen y proyecto de ley sobre la reforma de los regulares. $')& /illanueva, 5oaquin 6orenzo Dictamen de la comision eclesiastica de las cortes sobre que no se exporte dinero para "oma con motivo de la impetracion de bulas, dispensas y demas gracias apostolicas. $')& /illanueva, 5oaquin 6orenzo Dictamen de la comision eclesiastica encargada del arreglo definitivo del clero de 7spa^a impreso de orden de las #ortes. $')J /illaret, #laude 7sprit (6!- de monsieur de /oltaire. $*+@ /illefore, 5oseph,FranQois 4ourgoin de /ie (6a v3ritable- d!9nne,EeneviIve de 4ourbon, duchesse de 6ongueville, par l!autour dIs anecdotes de la constitution Bnigenitus. $*&)

/illegardelle, FranQois 0istoire des id3es sociales avant la r3volution franQaise, ou les socialistes modernes d3vanc3s et d3pass3s par les anciens penseurs et philosophes avec textes L l!appui. $'J) /illegas y #ontardi, Franciscus de .tatuta et privilegia vallis 9ntigorii. $+'' /illeneuve, de 6e voyageur philosophe dans un pays inconnu aux habitans de la terre. $*+A 6istonai, De FpseudonymusG /illers #harles >hilosophie do 2ant ou principes fondamentaux de la philosophie transcendentale. $'$* /illers #harles 7ssai sur l!esprit et l!influence de la r3formation de 6uther. $'$* /incenti, Eiovanni ?aria 1l ?essia venuto, historia spiegata e provata a gli 0ebrei in cento discorsi; con l!aggiunta di un trattato intorno la famosa questione< se meglio sia, che i principi cristiani permettano ne!loro stati gli 0ebrei, o li discaccino. $+'@ /incentius, 9thanasius @ 9lethaeus, Theophilus. >olygamia triumphatrix /innius, 9rnoldus 1n quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis. Donec corrig. $*)$ /iollet, >aul 6!infaillibilit3 du pape et le syllabus; 3tude historique et th3ologique. $%@+ /irey, E Eiuseppe. #ompendio di storia fisica e morale dell!uomo; articolo del nuovo dizionario di storia naturale pubblicato in >arigi nell!anno ?D###H/11, posto in italiano e corredato di brevi annotazioni dal d. F. Eiuseppe 4ergamaschi. $'AA /iscardini, Eiovanni .toria d!1talia compendiata per la gioventR. $'+$ /isconti, 4lasius .ynthesis apologetica,theologica,moralis secundum ethicae christianae doctrinam generales morum regulas continens. Donec corrig. $*@% /itelleschi,:obili, Francesco Otto mesi a "oma durante il concilio vaticano, impressioni di un contemporaneo. $'*+ 6eto, >omponio FpseudonymusG /itringa, #ampegius Typus theologiae practicae, sive de vita spirituali eiusque affectionibus brevis commentatio. $*)J /ittore, di . ?aria @ .opransi, /ittore di s. ?aria /iviani, 1acobus .pecimina philosophica, in quibus consentientibus >latone et d. 9ugustino conformiter ad utriusque doctoris mentem nonnullae quaestiones metaphysicae examinantur ac resolvuntur. $*$A /ock, 9loysius 2ampf (Der-, z ischen >apstthum und 2atholizismus im H/ 5ahrhundert. $'AA

/ogrinec, 9nton :ostra maxima culpag Die bedrcngte 6age der katholischen 2irche, deren Brsachen und /orschlcge zur 4esserung. $%@& /olney, #onstantin,FranQois 6es ruines, ou m3ditations sur les r3volutions des empires. $')$ /olney, #onstantin,FranQois "echerches nouvelles sur l!histoire ancienne. $')+ /olpi, 9ntonio "esolutiones morales quotidianae. Donec corrig. $+*& /oltaire /oix (6a- du sage et du peuple. $*J) /oltaire 6e siIcle de 6ouis H1/. $*JA Francheville, De /oltaire >ucelle (6a- d!Orl3ans; poZme hero]comique. $*J* /oltaire Oracle (6!- des anciens fidIles pour servir de suite et d!3claircissement L la sainte 4ible. $*+$ /oltaire 6ettre L ses frIres. $*+) EouPu, #harles FpseudonymusG /oltaire #andide, ou l!optimisme traduit de l!allemand. $*+) "alph FpseudonymusG /oltaire Kvangile (6!- de la raison. $*+J /oltaire Testament de 5ean ?eslier. $*+J /oltaire .ermon des cinquante, ?D##H61H; on l!attribue L mr. Du ?artaine ou Du ?arsay, d!autres L 6a ?etrie, mais il est d!un grand prince trIs instruit. $*+J /oltaire .aul et David, hyperdrame d!aprIs l!anglais intitul3< The man after Eod!s o n heart, $*+J /oltaire #at3chisme de l!honnNte,homme ou dialogue entre un caloyer et un homme de bien, traduit du grec vulgaire. $*+J /oltaire Dictionnaire philosophique portatif. $*+J /oltaire Ouvrages philosophiques pour servir de preuves L la religion de l!autour. $*+J /oltaire Trait3 sur la tol3rance. $*++ /oltaire #ommentaire sur le livre des d3lits et des peines par un avocat de province. $*+' /oltaire 6a philosophie de l!histoire. $*+' 4azin FpseudonymusG /oltaire 7ssai historique et critique sur les dissensions des 3glises de >ologne. $*+' 4ourdillon, 5oseph FpseudonymusG /oltaire Discours aux conf3d3r3s catholiques de 2aminiek en >ologne. $*+% 2aiserling FpseudonymusG /oltaire Kvangile (6!- du Pour, tome premier, et tome septiIme. $*+%

/oltaire Droits (6es- des hommes et les usurpations des autres, traduit de l!italien. $*+% /oltaire .ingularit3s (6es- de la nature par un acad3micien de 6ondres, de 4oulogne, de >3tersbourg, de 4erlin etc. $**@ /oltaire #ollection de lettres sur les miracles 3crites L EenIve et L :eufchatel par mr. le proposant Thero, monsieur #ovelle, monsieur :3edham, mr. 4eaudinet et mr. de ?ontmolin etc. $**$ /oltaire 7xamen important de milord 4olingbroke 3crit sur la fin de $*A+; nouvelle 3dition corrig3e et augment3e sur le manuscrit de l!illustre auteur. $**$ /oltaire 6es questions de 8apata, traduites par le sieur Tamponet docteur de .orbonne. $**$ Tamponet FpseudonymusG /oltaire Yuestions (6es- de 8apata, traduites par le sieur Tamponet, docteur de .orbonne. $**$ /oltaire D3fense (6a- de mon oncle. $**$ /oltaire ?3langes (:ouveaux- philosophiques, historiques, critiques. $**A /oltaire "aison (6a- par alphabet; l!9,4,#, dix,sept dialogues traduits de l!anglais. $**+ /oltaire 94# (6!-, dix,sept dialogues traduits de l!anglais de mr. 0uet. $**+ /oltaire 6es lettres traduites par l!abb3 Tamponet. $**% 9mabed FpseudonymusG /oltaire, FranQois,?arie 9rouet @ 0omme (6!- aux quarante 3cus. /oltaire, FranQois,?arie 9rouet @ >ascal, 4laise. >ens3es. /oltaire, FranQois,?arie 9rouet 6ettres philosophiques. $*J) /oltaire, FranQois,?arie 9rouet O7uvres; nouvelle 3dition revue, corrig3 et consid3rablement augment3e par l!auteur. 9 Dresde $*&'. $*J) /oltaire, FranQois,?arie 9rouet 0istoire des croisades. $*J& /oltaire, FranQois,?arie 9rouet 7ssai sur l!histoire universelle depuis #harlemagne. $*JJ /oltaire, FranQois,?arie 9rouet 9br3g3 de l!histoire universelle depuis #harlemagne Pusques L #harlequint. $*JJ /oltaire, FranQois,?arie 9rouet >r3cis de l!7ccl3siaste et du #antique des #antiques en vers avec le texte en franQois et des remarques de l!autour. $*J% /oltaire, FranQois,?arie 9rouet "omans et contes. $'@&

/on Oppenbusch, ?ichael 7xercitatio historico,theologica, in qua religio ?oscovitarum breviter delineata et exhibita. $*@$ /onck, #ornelius /alerius @ Oieling, 9braham. :ubes testium /ossius, Dionysius @ ?aimonides, ?oses. De idololatria /ossius, Eerardus 1oannes @ 6onigus, ?ichael. #onsilium Eregorio H/ pont. max. exhibitum. /ossius, Eerardus 1oannes Dissertationes tres do tribus symbolis, apostolico, athanasiano et constantinopolitano. $+J) /ossius, Eerardus 1oannes Theses theologicae et historicae de variis doctrinae christianae capitibus quas olim disputandas proposuit in academia leidensi. $+'J /ossius, Eerardus 1oannes 0armoniae evangelicae do passione, morte, resurrectione ac adscensione 1esu #hristi .alvatoris nostri, libri tres. $+'+ /ossius, Eerardus 1oannes De theologia gentili et physiologia christiana, sive de origine ac progressu idololatriae, deque naturae mirandis quibus homo adducitur ad Deum; libri 1H. $*$+ /ossius, 1saacus @ 1gnatius (..- martyr. 7pistolae genuinae. /ossius, 1saacus De septuaginta interpretibus eorumque translatione et chronologia dissertationes. $++A /ossius, 1saacus De sibyllinis aliisque quae #hristi natalem praecessere oraculis. 9ccedit eiusdem responsio ad obiectiones nuperae criticae sacrae. $+'+ /ossius, 1saacus De lucis natura et proprietate. $+'+ /outhier, #harles D3fense des principales propositions de la thIse soutenue dans l!universit3 de ENnes le $% iuillet $'+@. $'+$ /ulpes, 9ngelus .acrae theologiae .umma 1oannis Duns .coti doctoris subtilm., et commentaria quibus eius doctrina elucidatur, comprobatur, defenditur. FTomi primi pars 1 et 11, et tomi secundi pars 1 donec corrig.; ceterae partes operis absolute prohib.G. $+J% Oacker, Theodor 8entrum und kirchliche 9utoritct (1n opusculo< Eegen die Yuertreiber-. $%$& Oagnerus, Tobias 7xamen elencticum atheismi speculativi. $*@$ Oalchius, 1oannes Eeorgius @ #ellarius, #hristophorus. Dissertationes academicae. Oalchius, 1oannes Eeorgius #ommentatio de concilio lateranensi a 4enedicto H111 celebrato. $*)%

Oalchius, 1oannis Decas fabularum humani generis sortem, mores, ingenium, varia studia, inventa atque opera cum ad vivum tum mythologice adumbrantium. $+$@ Oaldie, #harlotte 9nn @ "ome in the nineteenth century Oallon, 5ean 6a v3rit3 sur le concile, r3clamation et protestation des 3vNques; discours de ?gr. Darboy, m. l!abb3 Doellinger, ?gr. Dechamps, ?gr. Dupanloup; testament spirituel ?ontalembert. $'*A Oaltherus, ?ichael Dissertationes theologicae academicae collectae atque editae a #arolo Eottlob 0ofmanno. $*J+ Oandalinus, 1ohannes >raelectiones theologicae in epistolam d. >auli ad "omanos, edita cura et studio 1ohannis Oandalini fil. et nep. $*+A Oangenmbller, ?aximilian @ 2irche (0at die rfmisch,katholische- EebrechenX Oatterich, 5ohann ?athias /erfassung (Die- der 2irche im 5ahrhundert der 9postel. /on einem katholischen 0istoriker. $'*& Oatteroth, 0einrich 5oseph Fbr Toleranz bberhaupt und 4brgerrechte der >rotestanten< in katholischen .taaten. $*'A Oecker, Otto @ 2och, Oilhelm, Otto. "eligifs,Oissenschaftliche /ortrcge Oegelinus, Eeorgius 0enricus @ 0ertius, 1oannes :icolaus. Dissertatio iuris publici Oeihe, 7berartus de 9ulicus politicus diversis regulis vel, ut 1avolenus loquitur, definitionibus selectis proborum voto probe instructus, ante multos annos sub nomine Duro de >asculo ablegatus, nunc multis thesibus auctior et emendatior, ac repexus typos divolgatus; cui nunc accessit discursus de speculi origine, usu et abusu. $+$' Oeinrichius, ?artinus De ortu monstrorum commentarius, in quo essentia, differentiae, causae et affectiones mirabilium animalium explicantur. Donec corrig. $+)$ Oeislinger, 1oannes :icolaus 0uttenus delarvatus, du ist arhaffte :achricht von dem authore oder Brheber der verschreyten 7pistolarum obscurorum virorum Blrich von 0utten. $*A) Oeiss, FranQois,"odolphe >rincipes philosophiques, politiques et moraux. $')* Oeiss, FranQois,"odolphe >rincipi filosofici, politici e morali, versione dal francese dell!avvocato #amillo #iabatta romano con note del traduttore. $')* Oendelinus, ?arcus Fridericus #hristianae theologiae libri duo. $+&A Oendelinus, ?arcus Fridericus 1nstitutionum politicarum libri tres. $++@

Oendelinus, ?arcus Fridericus #hristianae theologiae systema maius duobus libris comprehensum; opus posthumum. $+*) Oendrok, Euglielmo @ ?ontalto, 6uigi Oerdenhagen, 1ohannes 9ngelina =>sicologTa= vera 1.4.T. H6 quaestionibus explicata et rerum publicarum vero regimini ac earum maiestatico iuri applicata. $+AA Oerdenhagen, 1ohannes 9ngelina 1ntroductio universalis in omnes respublicas sive politica generalis. $+A+ Oernsdorfius, Eottlieb 4revis et nervosa de indifferentismo religionum commentatio. 9ccessit de auctoritate librorum symbolicorum dissertatio, multo quam ante fuit edita, locupletior. $*J* Oesselius, 1ohannes #ommentarius analyticus exegeticus tam litteralis quam realis in epistolam >auli ad Ealatas; curavit et primo edidit #ornelius de Feyfer. $**' Oessenberg, 1gnaz 0einrich von .tellung (Die- des rfmischen .tuhls gegenbber dem Eeiste dea neunzehnten 5ahrhunderts oder 4etrachtungen bber seine neuesten 0irtenbriefe. $'AA Oessenberg, 1gnaz 0einrich von 4isthums,.ynode (Die- und die 7rfordernisse und 4edingungen einer heilsamen 0erstellung derselben, von dem /erfasser des Oerkes< Die grossen 2irchenversammlungen des $J.ten und $+.ten 5ahrhunderts. $'&% Oharton, 0enricus 9ppendix ad historiam literariam clarissimi viri Eulielmi #ave, in qua de scriptoribus ecclesiasticis ab anno ?### ad annum ?DH/11 pari methodo agitur. $+%A Ohately, "ichard 7lements of logic. $'J$ Ohitby, Daniel Opera omnia. $+%@ Ohite, Thomas Opera omnia. $+JJ Oidenfeldt, 9dam ?onita salutaria, 4 / ?ariae ad cultores suos indiscretos. $+*& Oieland, Franz ?ensa und #onfessio; der 9ltar der vorkonstantinischen 2irche. $%$$ Oieland, Franz Der vorirencische Opferbegriff. $%$$ Oieland, Franz Die .chrift =?ensa und #onfessio= und >. 7mil Dorsch; eine 9nt ort. $%$$ Oieling, 9braham 9pologeticus; accedit /alentini 1o. 4londeel dissertatio academica de legibus. $*+@

Oieling, 9braham :ubes testium sive apologetici pars altera; opus posthumum edidit et praefationem adiunxit #ornelius /alerius /onck. $*+@ Oierts, 1ohanne #enturia colloquiorum Dei et animae, quibus iansenianam de gratia doctrinam e campo disputandi martio in placidum meditandi elysium compendiario transducere conatus est. $+** Oiese, .igismund 5esus; Drama. $'&J Oiesmann, 0ermann @ 8enner, 5oannes 2onrad. Die >salmen nach dem Brtext ergcnzt und herausgegeben Oilbrand, O 2ritische 7rfrterungen bber den katholischen "eligionsunterricht an hfheren .chulen. $%)@ Oilchius, 9ndreas =7ortografias= pars prior, festa christianorum oecumenica continens, revisa studio et labore Eeorgii 0essi. =7ortografias= pars posterior posthuma, festa H11 apostolorum continens. $*A& Oildtius, 1ohannes Blricus 7cclesia aethiopica breviter adumbrata. $*@$ Oilkins, 5ohn Discovery of a ne orld or a discourse tending to prove that!tis probable there may be another habitable orld in the moon, ith a discourse concerning the possibility of a passage thither. $*@$ Oillimann, 5 0 4ilder aus 1talien. $'J@ Oindet, 1acobus (Text in 0ebre - sive =stromateRs epistolikSs= de vita functorum statu ex 0ebraeorum et Eraecorum comparatis sententiis concinnatus, cum corollario de tartaro apostoli >etri, in quem praevaricatores angelos deiectos memorat. $+'+ Ointher, Eeorgius /alentinus >arthenius litigiosus sive discursus politico,iuridicus in duos distributus libros. $+$A /alentiis, /entura de FpseudonymusG Oissenbachius, 1ohannes 1acobus 1n libros 1/ priores codicis 1ustiniani repetitae praelectionis commentationes cathedrariae. $++$ Oissenbachius, 1ohannes 1acobus Disputationes iuris civilis; ad calcem adiectae sunt contradictiones iuris canonici. $*$' Oitekindus, 0ermannus De sphaera mundi et temporis ratione apud christianos. $*@J Oitsius, 0ermannus 7xercitationum academicarum maxima ex parte historico,critico, theologicarum duodecas. $*@$ Oitsius, 0ermannus ?iscellaneorum sacrorum libri 1/. $*@$ Oitte, 9egidius de ?iPne (goude- ondergraven ende in de locht gesprongen, oft ederlegghinge der ziel,verderfeliPcken boeck van p. ?arcus van den h. Franciscus.

FetG T eede deel, behelsende de ederlegghinge van de voorder argumenten van p. ?arcus. $+'% Oitte, 9egidius de "efutatio libelli supplicis r.p. ?arci a s. Francisco carmelitae discalceati indigni. $+'% 9lbanus, 9egidius FpseudonymusG Oitte, 9egidius de >anegyris ianseniana, seu testimonia eruditorum virorum celebrantia librum cui titulus< #ornelii 1ansenii episcopi yprensis 9ugustinus, addito prologo galeato. $+%% 9urelius, >aulus FpseudonymusG Oitte, 9egidius de 9pologia panegyreos iansenianae ad theologum lovaniensem, ubi ianseniani =facti= assertionem =formulario= ineluctabiliter contineri ostenditur. FetG 9pologia tertia panegyreos iansenianae enervans defensionem brevis historiae iansenismi conflatam a 6.#. Deckero. $*@* Oitte, 9egidius de Eratia triumphans de novis liberi arbitrii decomptoribus; inflatoribus, deceptoribus ac praesertim scribillatore notarum brevium in refutationem prodromam brevis memorialis de statu ac progressu iansenismi in 0ollandia. $*@* >alaeophilus, /icentus FpseudonymusG Oitte, 9egidius de 1mago pontificiae dignitatis penicillo .acrarum .cripturarum ac traditionis native delineata. $*@* >alaeophilus, Desiderius FpseudonymusG Oitte, 9egidius de >araenesis ad alumnos almae universitatis lovaniensis, e qua et liquet, quid deferendum sit constitutioni clementinae nuperae, quae /ineam Domini .abaoth de exordio dicitur. $*@* 9vitus academicus FpseudonymusG Oitte, 9egidius de .amenspraek (7venredige- op het ver iPzen van onsen saligmaker 5esus #hristus en op de zaek van den aartsbisschop van .ebasten. $*@* Oitte, 9egidius de 9pologia pro clero ecclesiae 4atavorum romano,catholicae, seu rationes, ob quas clerus censuit in locum archiepiscopi sebasteni non esse illico recipiendum Theodorum #okkium. $*@* >alaeopistus, 1oannes FpseudonymusG Oitte, 9egidius de Denuntiatio solemnis bullae clementinae (quae incipit< /ineam Domini .abaoth etc.- facta universae ecclesiae catholicae ac praesertim onmibus hierarchis eius. $*$@ Oittig, 5oseph 0errgotts issen von Oegrain und .trasse. Eeschichten von Oebern, 8immerleuten und DorfPungen. $%)J Oittig, 5oseph Das allgemeine >riestertum, e Die 2irche als 9us irkung und .elbstver icklichung der christlichen .eele, in< 2irche und Oircklichkeit, ein katholisches 8eitbuch, herausgegeben von 7rnst ?ichel, pag. )$,&A e $&%,)$@. $%)J Oittig, 5oseph ?eine =7rlfsten= in 4usse, 2ampf und Oehr. $%)J Oittig, 5oseph Die 7rlfsten, in< 0ochland a. $%, vol. ) ($%))- fasc. *, pag. $,)+. $%)J Oittig, 5oseph 6eben 5esu in >alcstina, .chlesien und anders o. ) vol. $%)J Oittola, ?arcus 9nton .chreiben eines fsterreichischen >farrers bber die Toleranz nach den Erundsctzen der katholisehen 2irche. $*'A Ookenius, Franciscus Textus /et. Test. originalis ebraeus ab enallagis liberatus. $*A&

Oolferdus, ?ichael 9ssertiones theologicae, quibus rei trapeziticae in 4elgio foederato authoritate publica constitutae honestas et necessitas exponitur et vindicatur. $*$$ Oolfius, 1oannes #hristophorus #urae philologicae et criticae Fin omnes :ovi Testamenti libros, tomi quinqueG. $*** Oollebius, 1oannes #ompendium theologiae christianae, editio auctior facta ex adnotationibus 9lexandri "ossaei accessione. $*$+ Oollius, #hristophorus 0ermeneutica novi foederis acroamatico,dogmatica. $*JA Oolphius, 1oannes #aspar Disputatio theologica de necessaria secessione ab ecclesia romana, quam sub praesid. 1o. #asp. Oolphii amicae disquisitioni subiicit 1oannes Fortunatus >eracherus. $*@* Oolzogenius, 1ohannes 6udovicus @ 4ibliotheca fratrum polonorum Ooolston, Thomas .ix discourses on the miracles of our .aviour. $*+* Ooolston, Thomas Defence of his discourses on the miracles of our .aviour against the bishops of st. David!s and 6ondon and his other adversaries. $*+* Ourmserus, 1oannes 7xercitationes academicae ex iure publico depromptae et maxime ad hodiernum s.i.r. statum accomodatae. $+JA Oyttenbachius, Daniel Tentamen theologiae dogmaticae methodo scientifica pertractatae. $*JA lvon, #laude 6ibert3 de conscience resserr3e dans des bornes l3gitimes. $*+$ 8acheroni, Eiuseppe 6o inferno della commedia di Dante 9lighieri col comento di Euiniforto delli 4argigi, tratto da due manoscritti del secolo decimo quinto, con introduzione e note. $'&@ 8ahoro ski, 0ieronymus ?onita privata societatis 1esu. $+$+ 8angerus, 1ohannes #ommentationes in lib. 11. decretalium hos quatuor tit.< De sententia et re iudicata, appellationibus, clericis peregrinantibus, et confirmatione utili et inutili. $++) 8aupser, 9ndreas 4riefe eines 4aiern an seinen Freund bber die ?acht der 2irche und des >abstes. $**@ 8eaorrote, ?artin de Dios contemplado y #hristo imitado; practica de la oracion mental para todos estatos de personas. $*@% 8ecchini, .tefano >ietro Dio, l!universo e la fratellanza di tutti gli esseri nella creazione. $'*+

8egers, 1acobus 0umilis et supplex querimonia adversus libellum r.p...1. regiae capellae 4ruxell. concionatoris et theses pp. societatis 6ovanii, anno $+&$, )) martii disputatas. $+&$ 8eller, 7duard /ortrcge und 9bhandlungen; z eite .ammlung. /1. Die .age von >etrus als rfmischem 4ischof. $'** 8enner, 5oannes 2onrad Die >salmen nacht dem Brtext; ergcnzt und herausgegeben von 0ermann Oiesmann. 1. Theil< Bebersetzung und 7rklcrung. $%$$ 8entgrafius, 1ohannes 1oachimus #olluvies Yuackerorum secundum ortum, progressum et dogmata monstrosa delineata. $*@$ 8erola, Thomas >raxis episcopalis. $+@) 8evallos, 0ieronymus de @ #evallos 8ieglerus, #aspar =.iderScsulon= ecclesiasticum, sive episcopus miles in veteri ecclesia invisus; =akrSama= potissimum ex iure canonico. $+'+ 8ieglerus, #aspar De episcopis eorumque iuribus, privilegiis, vivendi ratione liber commentarius. $+'* 8ieglerus, #aspar De diaconis et diaconissis veteris eccleslae liber commentarius. $+%@ 8ieritzius, 4ernhardus De principum inter ipsos dignitatis praerogativa commentatiuncula. $+$' 8immermann, 5ohannes Eeorg Beber die 7insamkeit. $'@' 8immermann, ?atthias ?ontes pietatis romanenses historice, canonice, theologice detecti; praemittitur iustus tractatus de nervis rerum gerendarum romanae ecclesiae; subiungitur biga scriptorum pontificiorum, :icolai 4ariani montes impietatis, et ?ichaelis >apafavae decisio contra montes pietatis. $*@) 9scianus, Dorotheus FpseudonymusG 8immermannus, 1oannes 1acobus De miraculis quae >ythagorae, 9pollonio Thyanensi, Francisco 9ssisio, Dominico et 1gnatio 6oyolae tribuuntur libellus. $*+A >hileleutherus 0elvetius FpseudonymusG 8immermannus, 1oannes 1acobus Opuscula theologici, historici et philosophici argumenti. $*+A 8ini, 8ino 1l pentimento e la morale ascetica. $%@) 8intel, 5oseph von 4etrachtungen bber die neuen kirchlichen und politischen 7inrichtungen in 4aiern. $'@+

8irngiebl, 7berhard Das vaticanische #oncil mit "bcksicht auf 6ord 9ctons .endschreiben und 4ischof. $'*$ 2ettelers 9nt ort kritisch betrachtet. 8obi, 9ntonio .toria civile della Toscana dal ?D##HHH/11 al ?D###H6/111. $'J& 8ola, 7mile Opera omnia. $'%& 8ola, 1osephus De rebus christianis ante #onstantinum magnum. Donec corrig. $*%* 8ola, 1osephus Theologicarum praelectionum quas olim habuit in seminario 4rixiano volumina duo. Ticini $*'J. =>ropter praefationem in secundo volumine praemissam opusculis .. 9ugustini.= $*%* 8ola, 1osephus (Eiuseppe- #ompendio del trattato storico dogmatico critico delle indulgenze con un breve catechismo delle modesime, proposto dal vescovo di #olle ai suoi parrochi. $*%A 8ola, losephus Dissertatio (do ratione et auctoritate praecipue . 9ugustini in rebus theologicis, ac speciatim in tradendo mysterio praedestinationis et gratiae- cum prologo galeato. $*%@ 8oppi, Eiuseppe 6!epoca seconda della #hiesa col richiamo de! giudei e gli avvenimenti singolari, che procedere, la debbono e seguire sino alla consumazione de! secoli; dissertazione critica divisa in due tomi. $*'A >apia, 7nnodio FpseudonymusG 8oppi, Eiuseppe 6!9pocalisse di s. Eiovanni apostolo in volgar lingua tradotta, e con nuovo metodo esplicata, che puU servire di supplemento all!altera opera intitolata< 6!epoca seconda della #hiesa. $*'A 8oppi, Eiuseppe 8ornius, >etrus 0istoria eucharistiae infantium ex antiquitatibus ecclesiarum tum occidentalium tum orientalium secundum decem saeculorum seriem et multiplicem varietatem illustrata. $*A' 8schokke, 0einrich .tunden der 9ndacht zur 4efoerderung ahren #hristenthums und haeuslicher Eottesverehrung. $')@ 8ucchino .tefani, .tefano 1 flagelli di d. Eile divenuto poeta contro i seguaci del vizio. $*J' 8urcher, Eeorges ?onks and their decline. $'%'