Vous êtes sur la page 1sur 32

KURTULU CEPHES

Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarik Mcadelede Zafer Bizim Olacaktr!

http://www.kurtuluscephesi.com

YIL: 24 SAYI: 137 Mart-Nisan 2014

Fotokopi Seimler Zor, iddet ve Bilin 30 Mart Yerel Seimlerinin Saysal Sonular Eski Tas Eski Hamam Bir Anmsatma Seim Yllar Kzldere ve Onlar mr Karamollaolu Mehmet Yldrm, Nihat Kurban Sleyman Aydemir, Cemalettin Dvenci

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

2009 Yerel Seimleri ve 2011 Genel Seimlerinin fotokopisi olarak 30 Mart Yerel Seimlerinin genel bir irdelemesi.

3 8

FOTOKOP SEMLER

Recep Tayyip Erdoann hukuksul ve keyfi ynetiminin ortaya kd zor ve iddetin nitelii ve buna kar yaplmas gerekenler zerine.

ZOR, DDET VE BLN

Her seim sonrasnda olduu gibi 30 Mart seimleri sonrasnda ska ve bolca tartlan seim sonularnn saysal verileri.

11 16 20 24 28 29

30 MART YEREL SEMLERNN SAYISAL SONULARI

30 Mart seimlerinde legalist solun manzara-i umumiyesi ve oportnizminin ortaya kardklarna ilikin bir deerlendirme. Kurtulu Cephesinin Mays-Haziran 2011 tarihli 121. saysnda yaynlanan ... Ve Bir Seim Daha Sona Erdi! yazs. 1950 ylndan 2004 ylna kadar yaplm olan tm genel ve yerel seimlerin sonular.

ESK TAS ESK HAMAM

BR ANIMSATMA

SEM YILLARI

Ve yanndakinin kanl ba omzuna deince, ona sra gelince saysn sayd... Sz istemez Yal gz istemez elenk melenk lazm deil Susun Sra Neferi Uyusun...

KIZILDERE VE ONLAR MR KARAMOLLAOLU MEHMET YILDIRIM NHAT KURBAN SLEYMAN AYDEMR CEMALETTN DVENC

KURTULU CEPHES
SORUMLU: Sezai Grr
Yazma Adresi: Postfach 1414 55504 Bad Kreuznach / Almanya

http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net http://www.kurtuluscephesi.de E-Posta Adresi: kurcephe@kurtuluscephesi.org

Bu say LKER Matbaasnda baslmtr. Bask Tarihi: 4 Nisan 2014

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

Fotokopi Seimler

2010 Anayasa Referandumu Evet Hayr

2014 Yerel Seimleri AKP CHP MHP BDP

Bir seim daha sona erdi. Her seim sonrasnda olduu gibi, bu seimlerde de, kimin ne kadar oy ald, ne kadar oy kaybettii ya da oylarn ne kadar artrd bol-

ca konuulup tartlyor. Seimlerin saysal verileri alt alta konuyor, bir ncekilerle arplyor, kartlyor, blnyor ve sonuta seimin galibinin kim olduu ilan ediliyor.

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

30 Mart yerel seimleri sonrasnda ortaya kan manzara daha nceki seimlerden ok farkl deildir. Yakndan bakldnda, bu seimlerin 2011 genel seimleri ile 2009 yerel seimlerinin tpks, daha ak ifadeyle, fotokopisi olduu sylenebilir. 30 Mart yerel seimlerinin dier seimlerden tek fark, seim sonrasnda ortaya kan oy karmaas, seim hileleri ve birbiri ardna gelen itirazlar olmutur. Daha nceki seimlerin sonrasnda srekli dile getirilen, ama her durumda sonulara sayg duyulmas gerektii sylemiyle bir yana itilen seim hileleri, bu seimlerde ok daha belirgin ve somut olarak ortaya kmtr. Bu ynyle bir ilktir. Saysal verilere bakldnda, 2011 ve 2009 seimlerinin fotokopisi olan 30 Mart seimleri, Gezi Direnii ve 17 Aralk yolsuzluk operasyonlarnn yaratt gk grlts ve frtna altnda yaplm olmasna ramen, sonular, semen kitlesinde belirgin bir deiimin ve farkllamann ortaya kmadn gstermitir. Daha nceki seimlerde olduu gibi, mevcut dzenin partileri asndan saflar ve oylar bloklam, sosyolojik ifadeyle, toplumsal kutuplama kesin bir hal almtr. Nasl ifade edilirse edilsin, 30 Mart seimlerinin kesin ve belirgin bir galibi ortaya kmamtr. Endieli laiklerin beklentileri gereklememi, eski durum bu yerel seimlerle birlikte bir kez daha onaylanmtr. Geziden sonra hibir ey eskisi gibi olmayacak sylemlerine, 17 Aralk yolsuzluk operasyonlarna, birbiri ardna yaynlanan tapelere ramen her eyin yerli yerinde kal, AKPnin bu olaylardan ve gelimelerden fazlaca etkilenmemi olmas bir kez daha sol semen kitlesinde d krkl yaratmtr. Daha nceki seimlerde olduu gibi, kiisel bozgun havas bu seimlerde fazlaca n plana kmamsa da, d krkl ok daha fazla derinlemitir. AKPnin beklenilen dzeyde oy kaybna uramamas ve buna dayanarak Recep Tayyip Erdoann seim akam tm ailesiyle birlikte yapt balkon konumas, seimlerin saysal sonularndan daha ok, gelecee dnk speklatif sylemlerin younlamasna yol amtr. En tipik sylem, bylesi bir sonula kendi konumunu glendirdiini dnen Recep Tayyip Erdoann cemaate kar yo-

un bir saldrya geecei ve bu saldr havas iinde kendi gcn ve mutlak iktidarn daha da pekitireceidir. Oysa bu yeni bir durum deildir. 2007 seimlerinden gnmze kadar gelien siyasal olaylarn ana ekseni ve ynelimi hep bu ynde olmutur. 2011 genel seimleri ncesinde Kurtulu Cephesinde yaplan bir deerlendirmede unlar yazldr: Bugn AKP, yasallk grnm altnda, kendinden nceki tm yasal snrlamalar ortadan kaldrarak kendi mutlak iktidarn kurmaya ynelmitir. Artk varolan hibir yasa AKPnin mutlak iktidar iin bir engel niteliine sahip deildir. Bu ylesine bir durum yaratmtr ki, yasallk ve meruiyet anlamn yitirmitir. AKP , mevcut yasalar byk lde deitirmemitir. Bu ynyle AKPnin yasa tanmaz olduundan, yasalar inediinden kimse sz edememektedir. Gerekte ise, tm yasalar, yarg yoluyla, AKPnin istedii ynde eilip bklmektedir. Ama mevcut yasalara biimsel olarak (hukuksal ifadesiyle lafzlarna) uygun hareket edilmesi karsnda demokrat hukukularn bile elleri kollar bal kalmaktadr. Bununla da yetinmeyen AKP, imdi lkeyi alt ay sreyle kanun hkmnde kararnameyle ynetmek istemektedir. Eer bir lkede bir iktidar yasa tanmaz hale gelmise, kendi yasalln kendisi iner hale gelmise, aktr ki, bu yasa tanmaz, baskc iktidara kar direnme hakk, tarihsel ve toplumsal olarak merudur. Ancak AKPnin yasalln, yasama organnn yeni yasalar karmasyla deil de, mevcut yasalar yargnn lafzi yorumuyla uygulamas bu klasik anlayn ezberini bozmutur. Artk yasallk, meruiyeti ieren bir tanm olmaktan kmtr. Bugn yasalarn lafzlarna uygun olarak yargnn getirdii yorumla yrtlen AKP icraatlarnn biim* Kurtulu Cephesi, Seim Ortamna Girilirken Trkiyenin Genel Grnm, Say: 120, Mart-Nisan 2011.

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

sel yasall, evrensel (burjuva) hukukun yasallk anlayyla aklanamaz hale gelmitir. Bu da, siyasal bir iktidarn tm icraatnn yasalara uygun olduu srece meru olduunu vaaz eden burjuva hukuk anlaynn kk-burjuva yorumunun iflas demektir. Oysa durum ok aktr. AKPnin yasall, lkemizde egemen olan oligarik diktann yasalarna dayanan bir yasallktr. Eski tanmla, smrge tipi faizmin yasalldr. Yine eski tanmla, Bu ynetim, ya klsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakndan ilikisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (gizli faizm) ya da sandksal demokrasiye itibar edilmeden aka icra edilir. AKPnin tm yapt, yasalln, meruiyetini smrge tipi faizmde bulan bir dzenin yasalarn kendi karlar iin yorumlamaktan ibarettir. Bu durum karsnda kk-burjuva aydn kesimin iine dt aresizlik ise, tmyle smrge tipi faizmi, oligarik dikta ynetimini uzun yllardr yasal ve meru grmesinden kaynaklanmaktadr.* Gezi Direnii, AKP iktidarnn ve Recep Tayyip Erdoann hukuksuzluunu bir sreliine durdurmusa da, 30 Mart seimleriyle birlikte Gezi Direnii ncesindeki gnlere geri dnlmtr. Bugnn beklentisi, 30 Mart seim sonularyla birlikte Recep Tayyip Erdoann yasa tanmazlnn cemaat operasyonu ad altnda grlmedik boyutlara ulaacadr. Yasa tanmazlk, hukuksuzluk, keyfi ynetim uygulamas cemaat operasyonlar ad altnda yaygnlap pekiirken, cemaat kartlarnn, cemaat madurlarnn bu gelime karsnda kontrol kulesine karak, sureti haktan grnme gayretleri iine girecekleri de kesindir. uras aktr: Trkiyenin kentsel nfusunun kentlilemi kesimleri (arpk kapitalizmin arpk burjuvazisi) AKPye ve Recep Tayyip Erdoana mutlak biimde kardrlar. Siyasal olarak aktif olan bu kesimler, bu tutumlarn 30 Mart seimlerinde de kesin ve mutlak biimde ortaya koymulardr. Bunun karsnda Anadolu kasabalar ve krsal blgeler kesin ve mutlak biimde

AKPnin her trl icraatnn arkasnda durmaktadr. MHP kitlesi bu iki kesim arasna skm gibi grnse de, her durumda dinsel ve milliyeti zellikleriyle kesin karar ve tutum alma noktasna gelindiinde, AKPnin arkasnda duran semen kitlesinden ok daha farkl bir tutum taknmayaca da grlmektedir. Dier bir kesim ise, ulusal sorununu her eyin nne ve zerine koyan Krt kitlesidir. Bylece Trkiye halk ana blm iinde saflamtr. Birinci blm, her koulda AKPye ve Recep Tayyip Erdoann kiisel gcne kar olan sol semen kitlesinden olumaktadr. Bu kitlenin en tipik zellii, siyasal olarak aktif olmas, ancak gelien olaylar karsnda ok kolaylkla umutsuzlua kaplmas, moralmen kmesi ve uzun sreli bir mcadeleyi srdrecek bak asna ve rgtlle sahip olmamasdr. Bunun temel nedeni, ne denli AKP iktidarna kar olurlarsa olsunlar, her durumda mevcut dzenin/sistemin varln srdrmesinden yana olmalardr. inde yaadklar sistemin kkl biimde (radikal) deimesinden yana deillerdir. Tketim ekonomisinin znesi olan bu kesimler, szde ne denli ekonomik gidiattan kaygl gibi grnseler de, kredi kartl yaam alkanlklar, TOK dzeni vb. gelimelerden fazlaca rahatsz deillerdir. Bu ynyle dzenle barktrlar. Onlar kayglandran, saflatran ve zaman zaman tepkilerini da vurmaya ynelten ey, bark olduklar sistem iinde yaamlarna mdahale edilecei korkusudur. zcesi, sol semen kitlesinin dzenle, sistemle elikisi, siyasal iktidarn (AKP) keyfiyeti ve iktidar gcn pervaszca kullanma eilimiyle belirlenmektedir. Giderek seimlerle bir eylerin deitirilebilecei ya da AKPnin sivil vesayetinin seimlerle snrlandrlabilecei beklentisi zayflamaktadr. Bu da, eski tarzda bir parlamento d muhalefet eilimlerinin glenmesine yol amaktadr. Her eye ramen, dzenin/sistemin deimesinden daha ok, ynetimin/ hkmetin deimesinden yanadrlar. Dzenden/sistemden beklentileri hala ok yksektir. Bu nedenle dzenin deimesini deil, ynetime ekidzen verilmesini, yani reforme edilmesini istemekte ve beklemektedirler. BDPnin, zellikle de HDPnin temsil et-

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

tii kitle, Krt ulusal sorunu balamnda bu kitleden farkllamtr. Gnlk yaamda sol semen kitlesinin eilimlerini tayor olsalar da, herey ulusal soruna endekslendiinden bu kitleye uzak durmaktadrlar. CHPnin ulusalcl ile MHPnin milliyetilii arasndaki snr izgilerinin siliklemesi, birbirine yaknlamas bu kitlenin sol semen kitlesinden uzak durmasn daha belirgin hale getirmektedir. Bu ynyle BDP/ HDP kitlesi, siyasal iktidara ilikin hayrhah bir tutum iindedir. Sol kitlenin tepkisinin bymesi ve davurumu karsnda AKP yannda tutum taknmalar ve bu tepkiler sayesinde AKP ile mzakerelerin daha etkin olacan varsaymalar iki kitle arasndaki ayrmay daha da keskinletirmektedir. HDP saflarnda yer alan sol bileenlerin istemi her iki kitlenin birlemesi ve birlikte hareket etmesi olsa da, genel eilim, sol kitlenin AKPye kar muhalefetinin keskinlemesinin mzakere srecinde AKPyi daha fazla taviz vermeye zorlayaca ynndedir. Bu ynyle toplumsal muhalefetin AKP iktidarn devirmesinden ok, keye sktrmasn beklemektedirler. Bu sktrma sayesinde AKPnin kendilerine daha fazla ihtiya duyacan, daha fazla taviz vereceini ummaktadrlar. nc ana kitle, blok halinde ve her koulda AKPye oy veren kesimdir. stanbul seim sonularnda ok ak biimde grld gibi, bu kitle, ticarete ve inaata dayal ekonomik gelimeden yararlanan ve bu yolla daha iyi bir yaam tarzna sahip olduunu ve olacan dnen bir kitledir. Sol sylemle sadaka kltr ya da sosyal yardmlar, bu kesimlerin yaam koullarn belirlemektedir. Giderek kurumlaan ve AKP ile zdeleen bu durum, AKP iktidar kaybettiinde, kendilerinin de kaybedecei bir durum olarak grlmektedir. sizliin youn olduu bir kesim olduu halde, sosyal yardmlarla, bir bakma almadan kazanarak yaamlarn srdrmektedirler. Btn bu iliki ve elikiler iinde toplumsal, siyasal ve kltrel olarak aktif olan legal sol rgtlenmeler (ki bunlar lkemizdeki legalizmin ve oportnizmin ana unsurlardr) ve onlarn eylemli unsurlar da tam anlamyla hayatn normal akna uygun hareket etmektedirler. Bu rgtlenmelerin unsurlar (ki bunlara ksmen kadrolar de-

nilebilir) hemen her durumda sokaa kabildiklerinden, yani eylem iinde olduklarndan, bir parasn oluturduklar rgtlenmelerin oportnist niteliklerini ve legalist/ pasifist konumlarn grememektedirler. Ama bundan daha nemlisi, eylemli sol kesimler de, hayatn normal ak iinde sistemle, dzenle kesinkes uzlamaz bir eliki ya da atk iinde deillerdir. Bu ynyle sol kitleyle ortak zelliklere sahiptir. Onlar da kredi kartl yaam olanaklaryla, akll telefon ayrcalklaryla, caf kltryle vb. yollarla mevcut dzene drt bir yandan balanm durumdadrlar. Gelecek beklentileri, toplumsal olmaktan ok bireysel ve kiiseldir. Bu nedenle legalist yaplar asndan bile kadro denilebilecek zellikler gstermemektedirler. Her ey tketim ekonomisinin akna uygun gitmektedir. Mevcut dzenle olan elikileri keskin olmad iin de, uzun erimli ve sistemli bir mcadelenin paras olamamaktadrlar. Onlar iin, zlemi duyulacak olan mcadele, mmkn olan mcadeledir ve mmkn olan mcadele de belli bir anda verilmekte olan mcadeledir. Bu durum ve zihniyet, Leninin szleriyle, kendini edilgen olarak kendiliindenlie uyduran snrsz oportnizm eilimin ta kendisidir. Bunun sonular ise, srekli ve kalc bir mcadelenin rgtlenememesidir. te bu koullarda seimler, an olarak yaplan eylemliliklerin duraanlat, seim almalarnn pasifizmine kaplnd, birbirinin ayns olan sloganlarla, faaliyetlerle yetinildii bir ortam oluturmaktadr. Hi phesiz legalizm ve onun oportnizmi eylemsel olarak etkin kesimler zerinde mutlak bir egemenlie sahiptir. ster parti olarak rgtlenmi olsun, ister deiik adlarla (platform, kolektif, federasyon, dernek vb.) faaliyet yrtlsn, her durumda an her eyin nne geirilmektedir. Son yllardaki seim sonularnn neredeyse birbirinin ayn olmas gibi, bu yaplar ve onlarn iinde faaliyet yrtenler ayn eyleri biteviye yinelemekten baka bir ey yapmamaktadrlar. Buna karlk legalist solun partilerinin, tm grkemli sylemlerine, her yerde hazr ve nazr olarak sokaa kna ramen, kitleler zerindeki etkileri bindelik oranlarla ifade edilebilecek dzeyde olduu seim sonularnda ok ak biimde g-

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

rlmektedir. Devrimci mcadele ise (ki silahl devrimci mcadele demek daha dorudur), szcn tam anlamyla hayatn normal akna uygun grlmediinden, ne lkenin gndeminde, ne de bu sol kesimlerin iinde sz bile edilmeyen bir olgu durumundadr. Bunda belirleyici olan, legalizmin ve oportnizmin anlk eylemlilikleri devrimci bir mcadele gibi gsterebilmi olmas ve byle alglanmasn salayabilmi olmasdr. Burada en nemli unsur siyasal olarak aktif olan insanlarn iinde bulunulan durumu ak ve net olarak grmeleridir. kinci unsur ise, sol kitlenin dzenin yasallna bal ve onun kurallaryla toplumsal sistemin deitirilemeyeceini grmeleridir. 30 Mart seim sonular, daha nceki seimlerin fotokopisi olsa bile, bu ynde gelimelerin nn aacak dinamiklere sahiptir. zellikle Recep Tayyip Erdoan ve mehte-

ran takmnn her trl hukuksuzlua bavurabilecek durumda olduklarnn grlmesi bu gelimenin yolunu amaktadr. Trkiye, Recep Tayyip Erdoann hukuksuz ve kuralsz keyfi ynetimi altnda ok daha youn bask ve iddete sahne olacaktr. Gerek sol kitlenin, gerekse solda yer alan eylemli unsurlarn uzun erimli, sistemli ve gizli bir mcadele yrtmekten baka seenekleri olmayacaktr. ok daha nemlisi, Recep Tayyip Erdoann Gezi Direnii srasnda evde zor tutuyoruz dedii sac kitleyi, zellikle BBP iinde rgtlenmi islamc-faist milisleri sokaa kartmasdr. Berkin Elvann cenazesinden sonra Okmeydannda meydana gelen olay bu gelimenin belirtileridir. Bu da, sol kitlenin islamc-faist terre kar savunulmasn acil bir sorun olarak ortaya karmaktadr. Bunu yapabilmenin yolu ise, uzun erimli, sistemli ve gizli bir mcadele yrtebilecek kadrolarn yaratlmasndan gemektedir.

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

Zor, iddet ve Bilin

Birbiri ardna ve birbiriyle i ie gelien bu ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylar, Trkiyede her an her eyin olabildiini ok ak biimde gstermektedir. Eer bir lkede, ekonomik, toplumsal ve siyasal tm alanlar kapsayan ve srekli varln srdren bylesine bir olaylar dizisi sz konusuysa, o lkede istikrardan sz edilemez. Bu olaylar, lkenin altyapsndan (ekonomik) styapsna (siyasal) kadar tam bir dengesizlik iinde olduunu gsterir. Eer bir toplum dengesizse, ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylarn ne ynde geliecei, ne yne akaca ve hangi sonular douraca belirsizleir. Bylesi bir dengesiz toplumda yaayan bireyler, toplumsal snflar ya da toplumsal kesimler de, dengesizliin sresine ve boyutlarna bal olarak deiik siyasal tutumlar sergilerler. Uzun sren dengesizlik durumu, ou zaman toplumun duyarszlamasna, kendi yazgsna, kendi geleceine kaytsz kalmasna yol aar. Gn kurtarmak, gn yaamak, uzun sre dengesiz olan toplumlarn ortak zelliidir. Ancak ayn dengesizlik, ters ynde etkide bulunarak, dengesizliin yol at belirsizlikten kurtulma ynnde toplumsal hareketlere de yol aar. Ama gerek kaytszlk, gerekse toplumsal kurtulu ynndeki hareket, her durumda toplumun siyasal ynetimine yansr ve siyasal ynetimin siyasal zorunu devreye sokar. Bu siyasal zor, dengesiz toplumun denetime alnmasn amalar. te yandan ekonomik altyapdaki dengesizlik de, bu siyasal zorun ekonomik durumu denetim altna almas ynnde etkide bulunur. Bir di-

er ifadeyle, siyasal zor, ekonomik, toplumsal ve siyasal dengesizlii dzenlemeye ynelir. Siyasal zorun bu yndeki hareketinin etkili olduu koullarda, toplumdaki dengesizlik yeniden dzenlenir. Bylece dengesizliin dzenlenmi bir hali olarak suni denge ortaya kar. Daha tam ifadeyle, eer bir toplumda siyasal zor iktisadi evrimden bamszlam ve iktisadi durumu kontrol etmeye ynelmise ve toplum bu ekilde ayakta duruyorsa, o toplumdaki denge suni dengedir. Suni denge, kararsz denge, yani dengenin kararsz bir durumu deildir. Kararsz denge, toplumsal dengenin her an (i ve d) herhangi bir mdahaleyle u ya da bu ynde bozulaca bir durumu ifade eder. Suni denge ise, dengesizliin dzenlenmi hali olduu iin, kendi iinde belli bir istikrar, kalcl ierir. Bu nedenle de, kararsz denge durumunda ortaya kan ve siyasal istikrarszln ifadesi olan siyasal kargaa durumu, suni denge koullarnda daha az grlr. Bu durum da, lkedeki dengesizliin (ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalmn) derinlemedii, olgunlamad eklinde bir algya yol aar. Bu algnn (kan) sonucu olarak da, siyasal eylemler srekli ve kalc bir rgtlenmeye dnemez. Gelien olaylara kar gsterilen tepkiler, ksa vadeli hedeflere ynelir, tekildir ve siyasal ncnn varlna gereksinme duymaz. Byle durumlarda siyasal zor da, askeri biimde maddelemez. Ancak her durumda toplum dengesizdir ve dengesizlii ortadan kaldrmann tek yo-

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

lu, siyasal zorun denetim altna ald ekonomik evrimin nn amaktr. Bu da, kesinkes, toplumun dengesini bulabilmesi iin bir devrime gereksinimi olduu demektir. Yani toplum bir devrime gebedir; devrimin nesnel koullar mevcuttur. Ve tarihsel olarak, yeni bir topluma gebe olan her eski toplumun ebesi zordur. Bu da silahl eylemin nesnel koullarnn mevcudiyeti demektir. Burada devrimci zor, silahl devrimci mcadele, kendi haklln ve meruiyetini, tarihsel evrime ters den ancient regimein siyasal zor kullanmasndan alr. Eer kar taraf, toplumun evrimini siyasal zor ile denetim altna alyorsa, toplumsal dnm siyasal zor ile engelliyorsa, bu engeli ortadan kaldrmann yolu, zora kar zora bavurmaktan geer. Bir maddi g, ancak bir baka maddi g tarafndan ortadan kaldrlabilir. Buraya kadar ortaya koyduklarmz tarihsel ve nesnel gereklerdir. Ancak mevcut dzenin siyasal zorla varln srdrdnn nesnel olarak saptanmas, devrimci siyasal hareketin ve silahl devrimci mcadelenin znel koullarnn kendiliinden ortaya kaca demek olmad gibi, silahl devrimci mcadelenin geni kitlelerin bilincinde hakl ve meru olarak kabul edilecei ve silahl devrimci mcadeleye katlacaklar demek de deildir. Eer byle olsayd, devrimin gerekliliinin ve silahl devrimci mcadelenin zorunluluunun nesnel (bilimsel) olarak saptanmas, tek bana devrimin znel koullarnn ortaya kmas iin yeterli olurdu. Bunun olabilmesi iin, hereyden nce kitlelerin devrimin gerekliliinin ve bunun yolunun da silahl devrimci mcadeleden getiinin bilincinde olmalar gerekir (siyasal bilin). Bu bilin, sradan ve poplist anlamda bir farkndalk durumu deildir. Yani kitlelerin, iinde yaadklar durumun, siyasal sistemin olumsuzluunun farknda olmalar ile bilin, siyasal bilin bir ve ayn deildir. Hemen her durumda, bireylerin kendiliinden bilinci, son kertede maddi varlk koullarnn yansmasnn rndr. Ancak bu yansma, dorudan ve arasz olarak ortaya kmaz. Maddi dnyann gerekleri, deiik aralarla (ideolojik aralar) insan zihnine yansr ve bu yansy tarz onun iinde yaad koullara ilikin algsn, kansn oluturur. Bu da bir bilintir. Bu bilin, on-

larn siyasal tutumlarn belirler. Gerei yalanlatran, arptan, bozan ya da deitiren ideolojik aralar, insanlarn iinde yaadklar dzenin gereklerini bilmelerini ve bunun bilincine ulamalarn engeller. Gnmzde medya, bu arptmann, bozmann ve yalanlatrmann en temel ideolojik arac olarak karmza kar. Ekonomik, toplumsal ya da siyasal krizler gibi dorudan bireylerin yaamlarn etkileyen olaylar bu ideolojik arac etkisizletirmeye yol asa da, ideolojik aygt bu koullara hzla uyum salama yeteneine sahiptir. rnein ortaya kan bir ekonomik kriz, ok kolaylkla dzenin ya da ynetimin niteliinden kaynaklanan bir olgu olmaktan kartlp bir komplonun, bir lobinin rn olarak sunulabilir. Burada en nemli unsur, bireylerin kendiliinden bilinci ile ideoloji unsurunun bir lde birbirini tamamlamasdr. Bireylerin (ya da geni anlamda kitlelerin) kendiliinden bilincinde varolan dinsel ve ulusal eler (ki son tahlilde bu eler de ideolojiktir) ideolojik aralar tarafndan beslenir, maddi yaamn gerekleri, ideoloji tarafndan arptlarak bilince yansr. Bylece kitlelerin kendiliinden bilincinde bir yerlere oturmayan olaylar ve gelimeler, ideolojik aralar tarafndan istenilen yere ve istenildii biimde yerletirilir. Bu yerletirmede, sloganlar ya da kalp cmleler, bireylerin olaylar nasl grdklerinin ifadesi olarak ortaya kar. Bunun iin de bireyin belli bir bilgi dzeyine sahip olmas, olaylar ayrntl olarak bilmesi gerekmez. Sloganlar ve kalp cmleler, her durumda olaylar ve olgular aklamak iin yeterli grnr. Bunun yannda, iinde yaanlan koullarn, mevcut dzenin gereklerinin bireyler tarafndan bilindii bir durum vardr. Dier ifadeyle, sradan ve poplist sylemle, insanlarn, iinde yaadklar koullarn ve mevcut dzenin gereklerinin ne olduunun farknda olduklar durumlar vardr. Bir eyin olumsuz olduunun farknda olmak ile o eyin ne olduunun, neden olumsuz olduunun bilincinde olmak arasnda belirgin bir fark sz konusudur. Birincisi (farkndalk) pasif, edilgen bir durumu ifade ederken, ikincisi (bilin) etken, aktif bir unsurdur. Bu nedenle, rnein evre duyarll yaratma, evre konusunda farkndalk oluturma trnden abalar, her durumda

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

pasif bir durua ve tutuma denk der. Ama sadece bununla kalmaz, ayn zamanda bu farkndalk iindeki bireyleri ideolojik etkiye ak hale getirir. Btn bunlar devrimci siyasal bilincin ve devrimci mcadelenin kart unsurlardr. Bugn Trkiye hzla Recep Tayyip Erdoann hukuk ve kural tanmaz keyfi ynetimine doru ilerlemektedir. Recep Tayyip Erdoan suu su olmaktan karacak yasalar bile kolaylkla meclisten geirebilmektedir. Dahas, kin, nefret ve intikam duygular alabildiine baskn durumdadr. Bunun anlam, biimsel olarak hukuksal grnme balanm bir siyasal zorun giderek yaygnlaacadr. Bunun farknda olmak hibir ey ifade etmemektedir. Asl olan bu durum karsnda bilinli bir mcadelenin yrtlmesidir. Bu, yaln biimde siyasal iktidarn devrilmesini deil, mevcut dzenin topyekn deitirilmesini hedefleyen bir mcadele olacaktr. ncelikle bunun bilincinde olunmas gerekir. Bu bilin, rgtlenmeye, rgtl mcadele etmeye ynelmek zorundadr. Alabildiine legalize olmu hareketlerin ve yaplarn varolduu ve gnlk mcadelelerle zaman geirildii koullarda devrimci kadrolarn yaratlmas da, AKP iktidarnn yasa tanmazl karsnda yasad mcadele yrtlmesi de kolay olmayacaktr. Deiken ve oynak yasalar iinde kalan barl kitle gsterileriyle yrtlen mcadelelerin, bylesine zorlu bir mcadele srecinin en nemli engeli olacan imdiden sylemek kahinlik olmayacaktr. Chenin Mahir ayann Kesintisiz Devrim II-IIIde aktard u szleri bilinte s-

rekli var edilmelidir: Youn bir ehirlemenin ve gerek bir sanayileme deilse bile az ok gelimi bir hafif ve orta sanayinin bulunduu lkelerde gerilla gruplar tekil etmek daha zordur. ehirlerin ideolojik etkisi, barl usullerle rgtlenmi kitle savalar umudunu yaratarak gerilla savalarn frenler. Bu da bir eit rgtlk ya da kurumculuk (revizyonist rgtlenme) yaratr ki, az ok normal saylabilecek olan dnemlerde, halkn geim artlarnn baka durumlara nazaran pek o kadar etin olmamas ile nitelenebilir. Sorun, bunun bilincinde olanlarn, bu bilince uygun olarak gerekeni yapmalardr. Bunun iin hi zaman geirilmemelidir. Legalizmin bylesine olaanst gl olduu bir sol hareket iinde devrimci mcadeleyi rgtlemek, mcadeleyi yrtmekten ok daha zorlu olacaktr. Uzun yllar legalizmin etkisi altnda kalm, dzenin yasallnn iinde hareket etmeye alm kitleleri yasad bir rgtlenmeye ve mcadeleye yneltmek, daha da nemlisi bu mcadeleye uygun kadrolar haline getirmek kolay olmayacaktr. Ama keyfi ynetimin yasal grnml zoru, iddeti karsnda mcadele etmekten baka da seenek yoktur. Bu mcadeleyi, daha elverili koullarda, daha hazrlkl olarak yrtmek ancak bu durumun almasyla olanakldr. Aksi halde varolan legal insan malzemesiyle legal olmayan bir mcadele yrtlmek zorunda kalnacaktr.

10

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

30 Mart Yerel Seimlerinin Saysal Sonular

Modern toplumsal koullarmz iinde gitgide kanlmaz bir zorunluluk durumuna gelen ve proletarya ile burjuvazi arasndaki son kesin savan, ancak kendi erevesinde sonuna kadar gtrlebilecei devlet biimi olan demokratik cumhuriyet, bu en yksek devlet biimi, servet ayrmlarn artk resmen tanmaz. Zenginlik, demokratik cumhuriyette, gcn, dolayl, ama o kadar da gvenli bir biimde gsterir. Bir yandan, Amerikann klasik bir rnek sunduu, memurlarn dpedz rvet yemesi, br yandan, hkmetle borsa arasndaki ittifak biimi altnda; bu ittifak, devlet borlar ne kadar ok artar ve hisse senetli irketler, yalnzca ulatrmay deil, retimin kendisini de ellerinde ne kadar ok toplar ve bylece borsada ne kadar merkezi bir durum kazanrlarsa, o kadar kolay gerekleir. Amerika dnda, bunun arpc bir rneini yepyeni Fransz Cumhuriyeti verir, ve namuslu svire de, bu alanda geride kalmaz. Ama, ngiltere bir yana, genel oy hakknn, Bismarck ya da Belichrderden hangisinin daha yksek bir duruma ykselttii belli olmayan yeni Alman mparatorluu, hkmetle borsa arasndaki bu kardee ittifak iin, demokratik bir cumhuriyetin zorunlu olmadn kantlar. Ve ksacas, mlk sahibi snf, dorudan doruya, btn yurttalara tannan genel oy hakk aracyla hkm srer. Ezilen snf, yani gerekte proletarya, kendi kendini kurtarmak iin yeteri kadar olgunlamadka, ounlukla, varolan toplumsal rejimi, olanakl tek rejim olarak dnecek, ve siyasal bakmdan sylemek gerekirse, kapitalist snfn kuyruunu, onun ar sol kanadn oluturacaktr. Ama kendi kendini kurtarmakta daha yetenekli bir duruma geldii lde, proletarya, ayr bir parti oluturur ve kapitalistlerin temsilcilerini deil, kendi z temsilcilerini seer. yleyse, genel oy hakk, ii snfnn olgunluunu lmeyi salayan gstergedir. Bugnk devlet iinde bundan daha ok hibir ey olamaz ve hibir zaman da olamayacaktr; ama bu kadar da yeter. Genel oy hakk termometresinin, emekiler iin kaynama noktasn gsterecei gn, onlar da, kapitalistler gibi, ne yapmalar gerekiyorsa onu yapacaklardr. (ab) [F. Engels, Ailenin, Devletin ve zel Mlkiyetin Kkeni, s. 401-402.] Belirli bir sre iin parlamentoda halk, ynetici snfn hangi blmnn ayaklar altna alacana, ezeceine, dnem dnem karar vermek: yalnzca anayasal parlamenter krallklarda deil, en demokratik cumhuriyetlerde de burjuva parlamentarizminin gerek z budur. (Lenin, Devlet ve Devrim, s. 63.)

11

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

12

Marksist-leninistler iin seimler, Engels- Meclisi oylaryla hesaplanrken, 30 Mart sein szleriyle, genel oy hakk, ii snfnn imlerinde l Genel Meclisi oylar sadece 51 olgunluunu lmeyi salayan gstergedir. il iin geerli olmutur. Bykehirlerde ise, Bu adan, bir genel ya da yerel seimin ir- bir yandan Bykehir Meclisi oylar, didelenmesi, her eyden nce, bata ii s- er yandan buralarn ile belediye meclisi nf olmak zere geni halk kitlelerinin siya- oylar sz konusudur. Bu durum seim sosal davran biimlerini ve siyasal ynelim- nularnn iki farkl haber ajans tarafndan lerini saptamaya olanak salar. Seim tah- (Anadolu Ajans ve Cihan Haber Ajans) lilleri, ayn zamanda, iki seim arasnda l- farkl biimlerde verilmesine yol amtr. kede gelien ekonomik ve toplumsal olayDevletin haber ajans olan Anadolu larn kitlelerin bilincine nasl yansdnn da Ajans, 30 bykehir belediye bakanl saptanmasn olanakl klar. Bu ynyle se- oylar ile 51 ildeki belediye bakanl oylaim sonularnn irdelenmesi, ekonomik ve rn toplayarak genel bir veriye ularken, sosyolojik nitelik tar. cema-atin olduu iddia edilen Cihan Ancak seimler, her durumda siyasal Haber Ajans, 51 ildeki il genel meclisi oyolaylardr; dolaysyla da seim sonular, lar ile 30 bykehirdeki ile belediye meciinde yaanlan maddi varlk koullarnn lisi oylarn birletirerek genel oy saysna semenlerin bilincine nasl yansdn ve ulamtr. Bunun sonucunda da iki farkl oy gnmz asndan ok daha nemli olan says ve oy oran ortaya kmtr. nasl yanstldn ortaya koyar. Tablodan da grlecei gibi, CHAya gSemen tercihlerini etkileyen on binler- re, AKP oylarn %43,3n alrken, A.A.ya ce propagandif dsal etki, ekonomik kar gre %45,4n almtr. Doal olarak benbeklentisi ve ilikisi, maniplasyon ve de- zer farkllk CHP , MHP ve dier partiler iin zenformasyon ortamnda yaplan deiik de geerlidir. A.A.na gre CHPnin oy oradeerlendirmeler yepyeni bir siyasal sylem n %29,5 gibi yksek bir orana sahipken, ve ynelim de ortaya karabilmektedir. CHAna gre CHPnin oy oran %25,6dr. Evet, seimler, ii snfCHA Verileri A.A Verileri nn olduu kadar, geni halk Fark Ald Oy % Ald Oy % kitlelerinin de siyasal olgunluunu lmeyi salayan gster- AKP 19.390.387 43,3 17.458.409 45.4 1.931.978 gedir. 30 Mart seimlerinin sa- CHP 11.474.343 25.6 11.353.066 29.5 121.277 ysal verileri bu bak asyla MHP 7.909.517 17.7 5.684.950 14.8 2.224.567 deerlendirilmelidir. BDP 2.081.790 4.7 1.357.431 3.5 724.359 Hereyden nce 30 Mart SP 1.236.995 2.8 810.613 2.1 426.382 yerel seimlerinin saysal so- HDP 878.914 2,0 709.171 1.8 169.743 nularnn daha nceki seim- BBP 703.200 1.6 352.422 0.9 350.778 lerden farkl zelliklere sahip 7 Parti 43.675.146 37.726.062 5.949.084 Toplam olduu bilinmelidir. AKPnin 12 Kasm 2012de bykehir yasasnda yapt deiiklik soki ajansn verdii saylar arasnda 6 milnucunda yeni bykehirler ihdas edil- yon (5.949.084) fark bulunmaktadr. En bmi*, bykehirlerin says 30a ykselmi- yk fark MHPnin oylarnda grlmektedir tir. Yasann en nemli zellii bykehir- (2,2 milyon). CHAya gre, BDP+HDPnin lerde l Genel Meclislerinin ortadan kaldrl- toplam oyu 2.960.704 (%6,7) iken, A.A.ya mas ve yerine bykehir meclisinin ge- gre, 2.066.602 (%5,3) tirilmesidir. Bu farkllk iinde 30 Mart yerel seim Bugne kadar yerel seimlerde lke ge- sonularnn dier seim sonularyla karnelinde partilerin aldklar oylar l Genel latrlmas ok salkl olmamakla birlikte, genel bir fikir vermesi asndan yine de * 30 bykehir unlardr: Adana, Ankara, Antalie yarar grnmektedir. ya, Aydn, Balkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakr, EskieBu genel tabloda ortaya kan durum, hir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, stanbul, zmir, Kay2011 genel seimlerine gre AKPnin 2 milseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmayon oy yitirdiini gstermektedir. AKPnin ra, Mardin, Mersin, Mula, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirda, Trabzon, anlurfa, Van. oy oran %49,8den %43,3e dmtr. Re-

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES


Partilerin Aldklar Oylar AKP CHP MHP 2.635.787 3.372.249 5.001.869 6.386.279 5.585.513 7.909.517 DEHAP/DTP/ BDP+HDP 1.960.660 1.662.280* 1.334.518 2.277.777 2.339.501 2.960.704 SP 785.489 1.297.681 820.289 2.079.701 543.454 1.236.995 BBP 322.093 374.125 943.765 323.251 703.200

2002 Genel Se. 10.808.229 6.113.352 2004 Yerel Se. 13.447.287 5.882.810 2007 Genel Se. 16.327.291 7.317.808 2009 Yerel Se. 15.353.553 9.229.936 2011 Genel Se. 21.399.082 11.155.972 2014 Yerel Se.** 19.390.387 11.474.343 * SHP adyla. ** CHA verileri.

Partilerin Oy Oranlar (%) AKP 2002 Genel Se. 2004 Yerel Se. 2007 Genel Se. 2009 Yerel Se. 2011 Genel Se. 2014 Yerel Se. 34,3 41,7 46,6 38,4 49,8 43,3 CHP 19,4 18,2 20,9 23,1 26,0 25,6 MHP 8,4 10,5 14,3 16,0 13,0 17,7 Kullanlan Oy 32.768.161 33.211.457 36.056.293 40.932.260 43.913.276 46.592.092 DEHAP/DTP/ BDP+HDP 6,2 5,2 5,2 5,7 5,4 6,7 Geerli Oy 31.528.783 32.268.496 35.049.691 39.988.763 42.973.736 44.795.827 SP 2,5 4,0 2,3 5,2 1,3 2,8 Katlm Oran %79,1 %76,3 %84,3 %85,2 %87,1 %88,4 BBP 1,0 1,2 2,4 0,8 1,1

Semen Says 2002 Genel Se. 2004 Yerel Se. 2007 Genel Se. 2009 Yerel Se. 2011 Genel Se. 2014 Yerel Se. 41.407.027 43.552.931 42.799.303 48.049.446 50.411.080 52.710.730

cep Tayyip Erdoann balkon konumasyla olmutur. Buna karlk AKPnin bykehir zafer ilan ettii sonular, ortada bir za- belediye bakanl oylarndaki art 264 bin fer olmadn gstermektedir. stelik bu dzeyinde kalmtr. Buna karlk CHPnin sonu, semen saysnn yaklak 2,5 milyon stanbul oylar 1 milyon 18 bin artmtr. Buartt, seime katlm orannn yaklak 1,3 nun yaklak 400 bininin MHPden geldii puan ykseldii koullarda ortaya km- varsaylsa bile, CHPnin oylarndaki art 600 tr. bin dzeyindedir. Tablo byle olmakla birlikte, medyaya stanbul bakldnda AKPnin zaferi neredeyse herkes tarafndan kabul edilmitir. Bu da, 2009 2011 2014 medya araclyla yaplan propaganda, Semen Says 8.805.063 9.397.323 10.197.168 7.199.083 8.132.340 9.116.043 dezenformasyon ve maniplasyonun ne Kullanlan Oy 6.941.614 7.936.607 8.720.960 denli etkin olduunu aka gstermekte- Geerli Oy Katlm Oran %81,8 %86,5 %89,4 dir. 30 Mart yerel seimlerinin stanbul akam ve ertesi gn medyann AKPnin zaferini ilan et2009 2011 2014 mesinin ne kadar aldatc ve Toplam Toplam Toplam % % % Oy Oy Oy saptrc olduu stanbul oyla3.083.593 44,4 3.915.914 49,5 4.180.339 47,9 rnda da aka grlmekte- AKP CHP 2.578.623 37,1 2.476.413 31,3 3.494.174 40,1 dir. 358.686 5,1 743.316 9,4 349.116 4,0 2011 genel seimlerine g- MHP 342.319 4,9 126.548 1,6 125.343 1,4 re 30 Mart yerel seimlerinde SP 323.778 4,6 422.702 5,3 420.518 4,8 semen says 800 bin art DTP/HDP 96.986 1,4 19.268 0,2 7.525 0,1 gsterirken, seime katlm DSP BBP 76.867 1,1 49.612 0,6 48.960 0,6 olan 2,9 puan artarak %89,4

13

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014


stanbul/AKP 2011 Adalar 2.959 Arnavutky 62.914 Ataehir 105.579 Avclar 91.502 Baclar 248.597 Bahelievler 183.504 Bakrky 38.304 Baakehir 70.820 Bayrampaa 90.027 Beikta 25.375 Beykoz 80.434 Beylikdz 53.168 Beyolu 74.723 Bykekmece 48.627 atalca 15.497 ekmeky 51.721 Esenler 168.622 Esenyurt 119.679 Eyp 100.634 Fatih 134.649 Gaziosmanpaa 157.216 Gngren 104.105 Kadky 90.832 Kathane 136.304 Kartal 123.088 Kkekmece 189.174 Maltepe 116.743 Pendik 193.866 Sancaktepe 75.924 Saryer 71.293 Silivri 35.803 Sultanbeyli 104.532 Sultangazi 154.204 ile 9.958 ili 70.409 Tuzla 55.321 mraniye 207.312 skdar 166.117 Zeytinburnu 86.378 Toplam 3.915.914 2014 32,6 4.381 61,9 60.256 45,7 106.726 42,6 98.182 60,4 242.245 51,8 177.228 26,1 32.618 51,6 92.559 54,3 87.392 20,3 21.179 52,6 68.973 43,8 59.309 50,7 69.549 45,2 56.996 38,3 15.578 53,8 58.937 64,7 162.970 48,6 155.127 48,7 104.415 51,7 122.519 57,1 150.559 55,6 90.924 24,5 73.563 55,1 132.562 45,5 122.585 46,3 186.038 42,1 106.279 56,4 200.885 52,1 86.730 40,3 82.328 41,4 39.182 68,9 90.863 59,8 164.404 52,2 9.453 35,8 48.531 51,6 61.314 58,0 195.963 49,9 157.477 51,6 80.936 48,4 3.877.715 42,1 51,7 41,5 40,6 57,2 48,1 21,9 50,1 50,4 16,6 44,5 39,6 47,8 44,8 35,7 48,6 62,2 47,7 46,7 48,7 51,3 50,4 20,4 51,3 42,9 41,9 38,3 52,9 50,0 39,3 42,2 62,0 58,6 41,3 27,5 50,0 49,8 45,7 49,0 44,9 stanbul/CHP 2011 Adalar 4.358 Arnavutky 14.519 Ataehir 86.795 Avclar 86.238 Baclar 73.735 Bahelievler 101.780 Bakrky 84.325 Baakehir 36.897 Bayrampaa 46.084 Beikta 80.291 Beykoz 42.532 Beylikdz 47.054 Beyolu 40.359 Bykekmece 40.447 atalca 16.815 ekmeky 27.148 Esenler 40.201 Esenyurt 73.961 Eyp 68.951 Fatih 71.333 Gaziosmanpaa 62.362 Gngren 45.933 Kadky 215.434 Kathane 59.086 Kartal 97.664 Kkekmece 127.877 Maltepe 115.525 Pendik 83.533 Sancaktepe 41.951 Saryer 73.888 Silivri 34.674 Sultanbeyli 13.134 Sultangazi 57.085 ile 4.926 ili 91.870 Tuzla 30.683 mraniye 88.908 skdar 108.885 Zeytinburnu 39.172 Toplam 2.476.413 2014 47,9 5.207 14,3 9.791 37,6 127.199 40,1 106.505 17,9 83.387 28,7 130.947 57,5 102.102 26,9 62.463 27,8 68.118 64,2 97.295 27,8 51.809 38,8 76.034 27,4 51.184 37,6 60.470 41,5 19.529 28,3 46.061 15,4 39.303 30,0 112.067 33,3 89.622 27,4 79.555 22,6 73.593 24,5 56.063 58,2 260.580 23,9 76.376 36,1 128.531 31,3 175.783 41,7 136.740 24,3 111.861 28,8 59.191 41,8 107.268 40,1 44.616 8,7 9.962 22,1 64.972 25,8 3.228 46,7 108.523 28,6 45.937 24,9 117.554 32,7 149.187 23,4 47.688 32,2 3.196.301 50,1 8,4 49,5 44,0 19,7 35,6 68,5 33,8 39,3 76,4 33,4 50,8 35,2 47,6 44,7 38,0 15,0 34,5 40,0 31,6 25,1 31,1 72,4 29,6 45,0 39,6 49,2 29,5 34,1 51,2 48,0 6,8 23,2% 14,1% 61,5% 37,5% 29,9% 43,3% 28,9% 38,4

14

Bu durum AKPnin zaferini deil, AKPnin stanbulda hatr saylr lde g kaybettiini gstermektedir. stanbulun ilelerindeki oy dalm bunu daha ak biimde ortaya koymaktadr. AKPnin, 30 Mart yerel seimlerinde Adalar ve Silivri dnda her yerde oy oranlar dmtr. Bu durum genel ortalamada yaklak 3,5 puan de denk gelmektedir. Semen saysndaki ve katlm oranndaki arta ramen AKPnin ald oy miktar da

dmtr. Buna karlk CHP , Arnavutky, Esenler, Sultanbeyli ve ile dnda her ilede oylarn belirgin biimde artrmtr. Bu da 5,8 puanlk bir arta denk dmektedir. 2011 genel seimlerinde AKP ile CHP arasndaki 16,2 puanlk fark, 30 Mart seimlerinde 6,5 puana inmitir. (Bykehir belediye bakanl seimi oylarna gre, 2011 genel seimlerinde AKPnin oylar ile CHP oylar arasnda 18,2 puan olan fark, 2014de 7,8 pua-

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

na inmitir.) Bu yaz yaynlandnda henz kesinlememi de olsa, benzer bir durum Ankarada da ortaya kmtr.

yolsuzluklarn bile grmezlikten gelmilerdir. 2014 yerel seimlerinin saysal sonularnn gsterdii dier bir olgu ise, CHP semen kitlesinin seimlere youn bir katlm Ankara gsterdiidir. Bu katlm younluu, CHP 2009 2011 2014 Semen Says 2.979.744 3.407.999 3.607.797 semen kitlesinin sandksal demokrasi Kullanlan Oy 2.533.176 3.030.299 3.274.380 araclyla baz eylerin deiebilecei Geerli Oy 2.440.455 2.980.122 3.164.555 umudunu koruduklarn gstermektedir. Katlm Oran %85,0 %88,9 %90,7 zellikle 30 Mart akamndan itibaren sandklara sahip kma aAnkara balar, seimlerdeki hilelere 2009 2011 2014 kar gsterdikleri tepki bu Toplam Toplam Toplam umudun gl bir ifadesi ol% % % Oy Oy Oy mutur. Ancak bu umut, bekAKP 940.230 38,5 1.466.284 49,2 1.415.973 44,9 lenilen sonularn alnamamaCHP 763.879 31,2 934.999 31,4 1.383.786 43,8 s nedeniyle ortaya kan MHP 667.871 27,3 434.666 14,6 245.624 7,8 umutsuzlukla yan yana durBBP 32.868 1,1 42.146 1,3 maktadr. CHP semen kitlesiBDP/HDP 11.353 0,5 29.351 1,0 28.232 0,9 nin (ki buna sol kitle demek 2011 genel seimlerinde Ankarada 1 fazlaca yanl olmayacaktr), AKPnin tm milyon 466 bin oy alan (%49,2) AKP, 2014 devlet olanaklarn kullanarak yapt seim yerel seimlerinde 50 bin oy kaybederek, hilelerinin etkisizletirilemeyeceini grdtoplam oylarn %44,9unu alm grnmek- oranda, umut, umutsuzlua ve giderek tedir. Ayn seimlerde CHPnin oylar ise, seimlere kar kaytszla yol aabilecekyaklak 450 bin artmtr. 2011 seimlerin- tir. deki %31,4lk oy orann %43,8e ykseltBu sol kitlenin grmek istemedii germitir. AKP ile CHP arasndaki fark, 17,8den ek ise, sandksal demokrasi iinde tm 1,1e inmitir. CHPnin 2014 yerel seimle- devlet olanaklarnn seferber edildii, devrinde Mansur Yavala ald oylarn yaklak let gcyle seim hilelerinin kolayca yap200 bini MHPden gelmi olsa da, CHPdeki labildii ve sa semen kitlesinin bir partioy art aktr. de bloklat koullarda solun hibir seBtn bu verilerden ortaya kan sonu, imi kazanma olaslnn olmaddr. 30 Mart gecesi Recep Tayyip Erdoann Sol kitle, sandksal demokrasiye, dbalkon konumasyla ilan ettii zafer, zen ii sol partilere baladklar umutlarhibir biimde seimlerin saysal verileriyle n kesmedikleri srece, toplumsal muhalertmemektedir. Bu adan, balkon ko- fet (parlamento d muhalefet) belli olaylanumas, tmyle dezenformasyona daya- r ve gelimeleri protesto etmekten teye l bir maniplasyon olaydr. geemeyecektir. Sa partilerin, zellikle AKPde konsoSzn z, sol kitle, mevcut dzenden lide edilmi olan semen kitlesi, sol par- umudunu kesmemitir. Seimler yoluyla bir ti olarak grd CHP karsnda anti-ko- eylerin deiebilecei beklentisini srdrmnist ve din temelli bir sava izgisinde mektedir. Henz kaynama noktasna gebulunmaktadr. Bu sava iinde AKPnin linmemitir.

15

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

Eski Tas Eski Hamam

Her seim ncesinde, kendilerine sol, sosyalist, komnist ve hatta maoist diyen kesimlerin, seimlere ilikin kanlarna ve sanlarna, seimlere neden ve nasl girdiklerine, seimlerden neler beklediklerine (daha dorusu neler beklemediklerine) ilikin aklamalar, yazlar ve bildirileri kendi yayn organlarnda ve evrelerinde dolama sokulur. Seimlere ilikin aklamalar ve yazlar, hemen hemen bir nceki seimlerde yaynlananlarla bir ve ayndr. Yaplanlar da, sylemler de bir ve ayndr. Durum byle olunca, solun, zellikle legalist solun (ki buna illegal ubeleri olan yaplar da dahildir) seimlerde nasl bir sonu ald fazlaca merak konusu olmaz. Ne de olsa bir nceki seimde ne olmusa, bir sonraki seimde de o olacaktr. Neredeyse her seim, legalist sol asndan ncesiyle, sonrasyla, sonularyla fotokopi makinesinde oaltlm tpk basmlar gibidir. Genel kural olarak, resmen ve alenen legalist sol ile illegal grnml legalist sol, genel seimlerde oylarn bir nebze artrmann derdine derken, ilk yaptklar i, dier legalist-oportnistlerle ittifak arayP* Oy 159.843 79.774 127.042 114.243 110.108 % 0,51 0,25 0,36 0,29 0,25 SP-TKP Oy 59.180 85.178 78.847 85.507 63.786 48.873

lar olur. Yerel seimlerde ise, birka beldede belediye bakanl kazanmak, birka mahallede kendi adaylarn muhtar setirmek bu legalist solcularn en byk hedefleridir. Bu balamda, 2009 yerel seimlerinde, EMEPin Dersimin Mazgirt ilesinde, zellikle de DPnin Hatayn Samanda ilesinde belediye bakanlklarn kazanmalar seimlerin en byk olay olmutur. Baz merkez medyada bu olayn haber yaplmas da, olay daha da nemli bir hale getirmitir. Oysa Trkiye genelinde toplam belediye says 2.894tr. Bunun 30u bykehir belediyesi, 51i il belediyesi, 919u ile ve 1918i belde belediyesidir. l ve ile belediyelerinin toplam 970dir. Legalist solun 2009 yerel seim baars, ite bu 970 belediyeden 2sini almasna ilikindir. Bu adan bakldnda, sol belediyelerin oran %0,2, yani binde ikidir. Bu oran, legalist solun seimlerde ald oy oranyla rtmektedir. 30 Mart yerel seimlerinde manzara-i umumiye fazlaca deimemitir. Tek istis% 0,19 0,26 0,23 0,21 0,15 0,11 DP Oy 106.023 12.379 51.001 67.984 ** 53.208 % 0,34 0,04 0,15 0,17 0,12 EMEP Oy 18.695 25.770 48.939 31.562 % 0,06 0,07 0,12 0,07 -

2002 2004 2007 2009 2011 2014

16

* Bu tabloda Dou Perinekin Pine yer vermemizin tek nedeni legalst solun oylarnn bykl ile kyaslanabilir olmasdr. ** DP, teknik nedenlerle, gerekli evraklar YSKya zamannda iletmeyerek seime katlma hakkn yitirmi.

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

na, ilk komnist belediye bakannn Dersim/Ovackta seilmi olmasdr. Mazgirt ilesinde belediye bakanl legalistler arasnda el deitirmitir. 2009da EMEPin olan Mazgirt, bu seimlerde DPnin eline gemitir. phesiz kendilerini tmyle legal sisteme ve legal sistemde kendilerine ait olduklarn dndkleri konumlarna adam solcularn ve de komnistlerin elde ettii bu sonular tahlil edilmeye ve byk bir ilgiye mazhar olabilmelidir. Ne yazk ki, bu konuda yapabileceimiz fazla bir ey yoktur.
Dersim/Ovack 2009 Semen Says 2.189 Geerli Oy 1.662 Katlm Oran %78,4 Oy % TKP BDP 423 %25,0 CHP 528 %30,5 AKP 422 %25,5 EMEP 226 %13,9 2014 2.401 1.819 %79,2 Oy % 656 %36.1 607 %33.4 281 %15.4 227 %12.5 -

larn %41,7sini, yani 866 geerli oyun 361ini alan DP belediye bakanln kazanmtr. Bu seimlere HDP bileeni olarak birlikte giren EMEP-BDPnin 2009daki toplam oylar 635 iken (%65,4), bu seimde 332 oy alabilmilerdir. Medyatik sylemle, Mazgirtte CHPnin oylar trajik biimde derken, DP oy patlamas yaparak, oylarn %41,7sini, yani 866 oyun 361ini alarak seimin mutlak galibi olmutur. stelik iki byk dzen partisine ak ara fark atarak!
Mazgirt 2009 Semen Says 1.293 Geerli Oy 971 Katlm Oran %75,1 2009 Oy % 328 %33,8 DP 307 %31,6 BDP 242 %24,9 CHP 79 %8,1 AKP 14 %1,4 MHP 1 %0,1 BTP

2014 1.242 866 %69,7 2014 Oy 361 332 70 79 11 9 % %41,7 %38,3 %8,0 %9,1 %1,3 %1,0

2009 yerel seimlerinde CHPnin belediye bakanln kazand Ovackta, EMEP , kendi aday ile seimlere girmiken, 2014de HDP bileeni olduundan bu kez BDPyle birlikte seime katlmtr. Bylece 2009da 423 oy alan BDPnin oylar 607ye ykselmitir. Burada seimin malubu hi phesiz CHPdir. 2009da sfr eken SP-TKP, bir zamanlarn maocu bozkurtlaryla ittifak kurarak seimlere katlm ve 656 (yazyla alt yz elli alt) oy alarak bir ilki gerekletirmitir! Evet, Ovack seimine ilikin yapabileceimiz bu kadarck tahlile eklenebilecek tek ey, ilk komnist belediye bakannn resmi komnist partisi SP-TKPsi ile maoist DHFnin (Demokratik Haklar Federasyonu) ittifak kurmu olmasdr. Bylece burjuva partilerinden birisi olan CHPden belediye bakanl alnmtr. DHF szclerinin, Dersimden burjuva partilerini sileceiz slogan da bir nebze olsun hayata geirilmi oldu. Gelelim 2009 yerel seimlerinin sol yldz olan Mazgirte. 2009 yerel seimlerinde oylarn %33,8ini, yani 971 geerli oyun 328ini alan EMEP belediye bakanln kazanmken, bu kez oy-

EMEP DTP CHP AKP Bam. SP

Legalist solun yerel seim baarlar zerine yaptmz derin tahlile 2009 yerel seimlerinin yldz Samandala devam edelim.
Hatay/Samanda 2009 Semen Says 28.147 Geerli Oy 21.290 Katlm Oran %78,5 2009 Oy % 6.859 %32,2 2.883 %13,5 98 51 7.266 4.097 %0,5 %0,2 %34,2 %19,2 2014 75.273 57.746 %82,6

CHP P AKP MHP HDP TKP SP BTP BBP DP DSP

2014 Oy % 49.968 %81,0 6.929 %11,2 2.634 %4,3 961 %1,6 801 258 66 50 46 %1,3 %0,4 %0,08 %0,08 %0,07 -

2009 yerel seimlerinde DP aday olarak seimi kazanan ve imdi sol belediyecilik zaman diyerek vgler dizilen Mithat

17

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

Nehir bu seimlere CHP aday olarak girmi ve oylarn %81ini alarak yeniden belediye bakan seilmitir. Bylece dzen partilerinin ska yaptklar partiler aras transfer olaynn legalist sol iin de aynen geerli olduu ortaya kmtr. Samandadaki sol belediyecilik deneyimini bir yana brakrsak, 30 Mart seimlerinin bu iledeki en tipik olay, 2009da 28 bin olan semen saysnn 75 bine km olmasdr. Bunun nedeni AKPnin belediyeler yasasnda yapt deiiklik sonucu pek ok yerde belde belediyelerinin tzel kiiliinin ortadan kaldrlmasdr. Bylece 2009da kendi beldesindeki seimlerde oy kullanan nfus, bu seimlerde ile baznda oy kullanmlardr. DPnin solcu belediye bakannn CHPye transferiyle birlikte artk Samandada sol=CHP olmutur.
Hopa 2009 11.593 9.748 %87,1

Semen Says Geerli Oy Katlm Oran

2014 17.727 13.760 %79,6 2014 Oy % 4.536 %40.3 4.521 %40.2 831 %7.4 623 %5.5 548 %4.9 170 %1.5 22 %0.2 -

AKP CHP DP HDP MHP SP BTP Demokratik G Birlii

2009 Oy % 2.715 %27,9 3.366 %34,5 809 %8,3 661 %6,8 94 %1,7 255 %2,6 1.848 %18,9

lemlerine karn 2009 yerel seimlerini oylarn %34,5unu alan dzen partisi CHP kazanmtr. Ama solda umut bitmez. Legalist sol ne denli dzen partilerinin sol grnml izdmyse de yine de kendisini farkl sunmay becerebilmektedir. 30 Mart seimlerine DP ve HDP (2004n efsanevi DPli solcu belediye bakan, 2009un klpay seimi kaybedeni olan Ylmaz Topalolu ile) byk iddialarla girmiler ve estirilen havaya gre seimleri kazanmalar (zellikle DP) iten bile deildir! Metin Lokumcu, hi phesiz bu iddiann ve havann estirilmesinde en nemli figr haline getirilmitir. Sonu? 30 Mart seimlerini CHPden 15 oy fazla alan AKP kazanmtr. Legalist sol, AKP ve CHPnin oylarnn yaknna bile yaklaamamtr. Bu da gstermitir ki, politik olarak aktif olmak seimlerde fazla bir ey ifade etmemektedir. Derin tahlilimizde son olarak Hatayn yeni ilesi Defne seimlerini ele alacaz. Defne, AKPnin belediye yasasnda yapt deiiklik sonucu Antakyann Akdeniz, Elektrik, Smerler ve Armutlu mahallelerinin ayrlmasyla ve Harbiyenin beldelerinin katlmasyla ortaya kartlm yeni bir iledir. Bu ilenin yaratlmasnn en temel amac, Antakyada solun gl olduu yerleri bykehir belediye snrlarnn dna kartarak ve klterek seimleri AKPnin kazanmasn garantiye almak olmutur. Defne, 134.570 nfusa ve 93.209 semene sahip yeni bir ile olarak 30 Mart seimlerinde CHPnin lke apnda en yksek oy orann salad yer olmutur.
Defne/Hatay Semen Says Geerli Oy Katlm Oran CHP TKP P AKP DP HDP MHP HEPAR SP Oy 66.419 6.170 3.211 2.681 865 666 600 117 53 93.209 80.908 %88,5 % %82,1 %7,6 %3,9 %3,3 %1,1 %0,8 %0,7 %0,1 %0,07

18

30 Mart seimlerinde sonular en ok merak edilen yerlerden birisi de Hopa olmutur. Hopa, onlarca yldr solun etkin olduu bir ile olarak, ilk kez 2004 yerel seimlerinde legalist solun kalesi haline gelmitir. Ylmaz Topalolu DP aday olarak seimleri kazanmtr. 2009 yerel seimlerinde Ylmaz Topalolu, yani Hopann beda-i iftihar solcu belediye bakan DPden ayrlarak Demokratik G Birliinin (BDP ve bileenleri, bugnk haliyle HDP bileenleri) aday olarak seimlere katlmtr. Bylece sol partiler aras transfer olay Hopada da gereklemitir. Legalist solun tm iddialarna ve sy-

Seim sonularnda grld gibi,

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

CHPnin oy oran %82,1dir. kinci srada %7,6 oy oranyla, yani CHPnin onda biri kadar oy alan SP-TKPsi yer almtr. DSP aday son anda SP-TKP aday lehine seimlerden ekilmitir. Dersim/Ovackta maoistlerle ittifak kurmakta hibir beis grmeyen mzmin revizyonist-oportnistler, Defnede dzen partisi DSP ile ibirliine gitmekte de beis grmemilerdir. Anlalan ilkeli olmak denilen ey byle bir ey olsa gerek! Bu sonucu SP-TKPsinin bayku bakl efi yle yorumlamaktadr: Defneye gelince Sevray ve orada alan herkesi kutlamak gerek. CHPnin tarihi bir sonu elde ettii seimde, komnistler ittifak yapmakszn ilk kez byk bir ilede bu oranda oy ald. Bakanlk Sevraya yakrd evet, ancak Trki-yedeki kuatmay hibir yerinden yaramam bir partinin 200 bin nfuslu bir yerleimde yerel ynetime gelmesi de pek adil olmazd. Sonuta ilgin, yararl bir deney oldu. (Kemal Okuyan) Legalist solun mzmin oportnisti bylesine alakgnll, ama bir o kadar da kibirli yazmaktadr: Yakrd evet, ama pek adil olmazd! Bylece legalist solun ahvalini ortaya koymay amalayan derin tahlilimizi sonlandrm oluyoruz. Tm bu verilerden ortaya kan tek ey, legalist solun bilcmlesinin birbirinden fark olmad ve her seimde kendilerine inanan insanlarda legalbarl ve dzenin kurallar iinde kalarak bir eylerin deiebilecei inancn varetmeyi srdrdkleridir. Bir kez daha Che Guevarann sorusu akla geliyor: Dar kapsaml seim ekimeleri; urada burada seimi kazananlarn baarlar; iki milletvekili, bir senatr, drt belediye bakan, halkn zerine ate alarak datlan byk apta bir gsteri; bir ncekine gre bir iki oy farkyla kaybedilen yeni bir seim; kazanlan bir grev, kaybedilen on grev; bir adm ileri, on adm geri;

belli bir kesimde zafer, bir dierinde on kez bozgun... Sonra birdenbire oyunun kurallar deiir, hereye yeniden balamak gerekir. Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden hep byle bouna harcyor? Bunun tek nedeni var: Baz Amerika lkelerinde ilerici gler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkun bir ekilde birbirine kartryorlar, kk taktik sorunlarda byk stratejik hedefler grmek istemilerdir. Bu nemsiz saldr mevzilerini ve elde edilen kk kazanlar, snf dmannn temel hedefleri olarak gstermeyi bilen gericiliin akllca davrandn kabul etmeliyiz. Bylesine byk hatalar ilenen lkelerde, halk hibir deeri olmayan eylemler iin son derece byk fedakarlklar pahasna her yl alaylarn seferber eder. Bunlar dman topusunun ateine maruz kalan geici mevzilerdir. Bu mevzilerin ad, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik grevdir, cret artdr, burjuva anayasasdr, bir halk kahramannn serbest braklmasdr... Ve iin en kt taraf udur ki, bu mevzileri elde etmek iin bile, burjuva devletinin oyun kurallarn kabul etmek ve bu tehlikeli siyasal oyuna katlmak iznini alabilmek iin de uslu ve akl banda insanlar olduumuzu, hibir tehlike arz etmediimizi; rnein klalara ve trenlere saldrmak, kprleri uurmak, katilleri ve ikence uzmanlarn cezalandrmak, dalara kp ayaklanmak ya da yumruklarmz sert ve kararl bir biimde kaldrarak, Amerikaya son kurtulu mcadelesinin kesin mjdesini vermek gibi tehlikeli ilerle bir al-veriimizin olmadn ispat etmek lazmdr. (Che Guevara, Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi.) Hepsi bu kadar!

19

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

Bir Anmsatma

Aadaki yaz, daha nce, 2011 genel seimlerinden sonra Kurtulu Cephesinin Mays-Haziran 2011 tarihli 121. saysnda ... Ve Bir Seim Daha Sona Erdi! bal altnda yaynlanmtr.

20

Bir kez daha, drt yl sreyle lkeyi kimin yneteceine, kimlerin muhalefet grevini yerine getireceine millet karar verdi. Bylece kimilerine gre milletin iradesi, kimilerine gre halkn iradesi tecelli etti ve AKP her iki semenden birinin oyunu alarak yeniden iktidar oldu. Burjuva demokrasisiyle uzaktan yakndan ilgisi olmayan bir temsili demokrasinin demokrasi leni olarak sunulan 12 Haziran seimleri, phesiz, her seim sonrasnda olduu gibi bolca tartlmakta, yorumlanmaktadr. 2002 ve 2007 genel seimlerinde olduu gibi, bu kez de AKPnin ak ara birinci parti olarak kmas, oylarn %50sini almas, AKP iktidarndan nemalanan, AKP iktidar ile palazlanan ve servetin eldeitirmesi ile byyen ve tekelleen kesimleri byk bir gurur ve mutluluk iine sokarken, sol semen kitlesini, CHPnin bekleneni verememesi nedeniyle eziklik ve burukluk iine sokmutur. 12 Haziran seim sonularnda, AKPnin nc kez iktidar oluu ve nc iktidar dneminde neler yapaca ve nasl yapaca, lkenin siyasal konumu ve gelecei asndan birincil neme sahiptir. Ancak 12 Eyll 1980 askeri darbesinden gnmze kadar ezik, umutsuz, karamsar bir kitle oluturan sol semenin konumu ve gelecei de bir o kadar nemlidir. 2002 seimlerinden bugne kadar yaplan be genel ve yerel seim ile iki anayasa referandumu ncesinde laik cumhuriyet hassasiyetine sahip sol semen kitlesi b-

yk umutlar tamasna ramen, her seferinde yzgeri edilmi, umutsuzlua kaplmtr. 2007 ylndaki Cumhuriyet Mitingleri, ne denli sol semen kitlenin hareketlenmesinin, politize olmasnn ve bir lde mcadele kararllnn ifadesi olmusa da, Temmuz 2007 seim sonular ayn oranda umutsuzluk, karamsarlk ve pasifize olmay getirmitir. Mart 2009 yerel seimlerinde AKPnin oylarnn %47den %38e dmesi sol semen kitleyi bir kez daha umutlandrmsa da, 12 Eyll 2010 anayasa referandumunda alnan sonular, ayn ekilde umutsuzluk ve karamsarlk ortaya karmtr. 12 Haziran seimleri ncesinde, sol semen kitle, bir kez daha byk bir umutla ve mcadele kararllyla seim meydanlarn doldurmu, ama seim sonular beklenileni vermemitir. CHPnin oylarnn %26da kalmas, AKPnin %50yi bulmas yeni bir umutsuzluk ve karamsarlk dnemine girilmesinin zeminini hazrlamtr. Son on yln (hatta son 20 ya da 30 yln) en temel olgularndan birisi, sol semen kitlenin seim sath- mailine byk umutlarla girmesi ve byk umutsuzluklarla kmasdr. Eer seimler, sol semen kitlenin sand gibi, dzen deiikliinin ya da kt gidiatn sona erdirilmesinin tek arac olarak grlyor ve bu tek aran, ellerindeki tek sava arac olduu kabul edilirse, bu sol kitlenin seimler ncesindeki umutlarnn, kararllklarnn ve mcadele azimlerinin her seferinde artarak bydn

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

kabul etmek gerekir. Gerek 2007 seimlerinde Cumhuriyet Mitingleriyle, gerek 12 Haziran seimlerinde Kldarolu faktryle hareketlenen seim meydanlar ve seim almalar, ak biimde sol semen kitlenin depolitizasyon srecini belli llerde krdn gstermitir. Ancak seimlerin beklenen sonular vermemesiyle ortaya kan umutsuzluk ve karamsarlk (ki kk-burjuvazinin snfsal zelliklerinden trer), depolitizasyon srecinin tmyle ortadan kalkmasn engellemitir. Yine de, tm olumsuz seim sonularna ramen, sol semen kitlenin her seferinde bir kez daha ve artan oranda hareketlenmesi, politize olmas kmsenmeyecek bir toplumsal gerektir. Sol semen kitlenin bu olumlu yanna karn, en olumsuz yan ise, seimleri tek yol olarak grmesi ve bu tek yolu iselletirmesidir. stelik bu gr ve iselletirme iinde seimler bir sava alan olarak kabul edilmektedir. Ama sol kitle seimleri bir sava alan olarak grrken, sava sanatnn gereklerini yerine getirmekten hep uzak kalmtr. Baykall CHP , laik cumhuriyete ne kadar vurgu yapm olursa olsun, her seferinde kitlelerin politize olmamas iin aba gstermitir. Bu amala da, olabildiince kitlesel mitingler dzenlemekten kanmtr. stelik bu durum, mitinglerin eski tarz siyaset arac olduu, gnmzde, yani globalleen dnyada bunun neminin kalmad, asl olann semenlerle bire bir temas olduu teorileriyle hakl ve meru gsterilmeye allmtr. Ama, her durumda mevcut dzenin korunmasdr. Daha tam ifadeyle, Baykall CHPnin meydanlara kmaktan kanmasnn temel nedeni, sol kitlenin politizasyonunu engellemek ve bunun sonucu olarak ortaya kacak toplumsal kutuplamaya meydan vermemekti. Kar taraf ise, her durumda seim meydanlarn sola kar bir sava alan olarak kullanm ve sa semen kitleyi olabildiince kemikletirmeye, tek yanl olmaya, kutuplamaya itmitir. Sava sanatnn en byk kuramclarndan Clausewitzin ok ak biimde ifade ettii gibi, sava, her eyden nce, dmanlk duygusu ve dmanlk niyetine dayanr. Bunlardan birincisi, dmana kar duyulan kin ve nefret duygusunu; ikincisi, d-

man yok etme istek ve iradesini ifade eder. Her sava, savaan taraflarn birbiriyle uzlamazlk iinde olmas, taraflar arasnda kutuplamann alabildiine younlamas koullarnda verilir. Bu nedenle, seimleri bir sava olarak gren her kesim, savan kurallarna uymak zorundadr. Bir taraf savan kurallarna uygun olarak hareket ederken, dier taraf, sadece sylemde kurallardan sz ediyorsa, aktr ki, savan kurallarna uyan taraf savan mutlak galibi olacaktr ve tarih boyunca yle de olmutur. Elbette dzen snrlar iinde gerekleen ve oyunun kurallar egemen snflar tarafndan konulmu olan seimler, hibir zaman savala kyaslanmaz. stelik seimler, birer demokrasi leni olarak sunulurken, ayn zamanda demokrasi, bar, uzlama ve bir arada yaama kltr olarak sunulur. Bu demokrasi kltrne gre, seim meydanlarnda sylenenler seim meydanlarnda kalr. (Recep Tayyip Erdoann II. geleneksel balkon konumasnda helallemesi gibi.) Burada ama, seim ortamnda meydana gelen kutuplamay ortadan kaldrmak, dmanlk duygularn sona erdirmek, yenilenlerin yenenlere tabi olmasn ve bu yolla kurulu dzenin srmesini salamaktr. Ancak Temmuz 2007 seimlerinde ve 12 Eyll 2010 anayasa referandumunda ak biimde grld gibi, kar taraf, sa semen kitleyi ne lde kutuplatrabilir ve sol semen kitleye kar nyarglarn ne lde harekete geirebilirse, o lde ak ara seimleri alabilmektedir.* AKP , elindeki tm olanaklar kullanarak, CHPnin ykselii karsnda sa semen kitlenin sol korkusunu, sola kar nyarglarn ve sol dmanlk duygularn harekete geirmitir. Bylece sa semen kitlesi, mutlak bir kutuplamaya itilmitir. Bir bakma sac semen kitlenin geleneksel komnizm korkusu harekete geirilmi* Bu yeni bir durum deildir. 1950lerde Celal Bayar ve Adnan Menderes ikilisinin Demokrat Partisi, tm seimleri ak ara kazanrken, zellikle kyl kitlelerinin laik cumhuriyete ve onunla zdeletirilen CHPye kar tepkilerini kullanmlardr. 1960larda Sleyman Demirelin APsi de, ayn tepkileri 27 Mays darbesine ve Mendereslerin idamna kar duyulan tepkilerle birletirerek seimleri ak ara almtr. 1965den sonra, anti-komnizm, sa partilerin en temel silah olarak sahneye kartlmtr.

21

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

tir.* Merhum Necmettin Erbakann 2007 seimlerinden sonra, Cumhuriyet Mitingleri karsnda kendi semenlerinin, Bu milyonlarca insan CHPyi desteklerse, CHP iktidara gelirse daha m iyi olur? O karanlk gnleri bir kez daha yaamak istemediimiz iin, buna kar bir kalkan olsun diye, Saadet Partisinin baraj geeceinden phe ettiimizden dolay AKPye oy vermeyi tercih ettik dediklerini sylerken bu gerei ifade etmitir. 12 Haziran seimlerinde, snni kesimin alevi dmanl, Trklerin Krt korkusu ve anti-komnizm AKP tarafndan alabildiine harekete geirilmi ve kullanlmtr. Seim sonularnda da aka grld gibi, bu dmanlk ve korkularla sac semen kitle blok halinde AKPye oy vermitir. Bugn, MHP dndaki tm sa semen kitle sola kar AKPde birlemi ve btnlemitir. Bu adan 12 Haziran seimlerinde sac semen kitlesi, szcn tam anlamyla, ideolojik olarak oy kullanmtr. Kk-burjuva sol aydnlarnn bile anlamakta zorlandklar, yanda medyann ise srekli olarak milletin istikrara oy verdiinden sz ettikleri seim sonularnn gereklii de bu ideolojik tutumda yatmaktadr. Bir taraf (sa semen) ideolojik olarak hareket ederken, bu ideolojik hareket sol semen kitleye halk ekonomik istikrara oy verdi diye sunulmaktadr. Bir kez daha yineleyelim, buradaki ama, sol semen kitlesinin politizasyonunu, kararlln ve savakanln nlemekten ibarettir. 12 Haziran seim sonularnda bir kez daha grlmtr ki, semen kitlesi, %65%35 olarak sa ve sol olarak ayrmtr. %13 oranndaki oyuyla MHP , bu ayrmada kilit konumda grnmekle birlikte,
* Burada en sk dlen hata, seim propagandalarnn sadece parti bakanlarnn yapt konumalar olarak deerlendirilmesidir. Oysa Recep Tayyip Erdoan, seim mitinglerinde ve televizyon reklamlarnda aadakilerin hangi konular ne zaman ileyeceklerinin mesajn vermekle yetinmitir. Aadakiler ise, zellikle belli bir disipline sahip eriat parti kadrolar, aldklar mesaj, en sradan, en kaba ve en hoyrat biimde AKP tabannda yerine getirmilerdir. Recep Tayyip Erdoann seim meydanlarnda yapt belden aa konumalar, aadakiler tarafndan, en kaba ve en argo sylemlerle mahallelere, kylere ve kahvelere tanmtr.

mutlak anti-komnist ideolojisiyle, faist niteliiyle, kesin hesaplama noktasnda her durumda solun karsnda yer alan bir gtr. BDP ya da Krt ulusal hareketi ise, bugn iin sol iinde yer alnyor grnse de, 12 Eyll 2010 anayasa referandumunda grld gibi, en olmadk zamanda ve atmann keskinletii koullarda kendi kar dorultusunda ezen ulusun burjuvazisiyle kolayca ibirliine gidebilmektedir. Bu adan sol iin, her durumda sol kitle iinde yer alan bir zellie sahip deildir. Bugn emek, zgrlk ve demokrasi blokuyla sola alan Krt ulusal hareketi, dn olduu gibi yarn da, ok kolaylkla AKPyle uzlama yollar arayabilecektir.** Bylece toplam semenin %30unu oluturan sol, 1950den gnmze kadarki ok partili demokrasi pratiinin de gsterdii gibi, tek bana iktidar olabilme olanana sahip deildir. Solun dzen ii temsilcisi olan CHPnin, ne denli uzlamac, ne denli kapsayc, ne denli kucaklayc olursa olsun, sa semen kitlenin ideolojik tutumunu ve kutuplamasn aamayaca da 12 Haziran seimlerinde bir kez daha grlmtr. Solculuk, her durumda bir dnya grdr, bir ideolojik bak asdr. Ne kadar grmezlikten gelinirse gelinsin, bu dnya grnn temelinde marksizm yatar. Bu temel kavranlmad ve bu ideolojik bak as iselletirilmedii srece, solun daha geni kesimleri kapsamas, onlar kendi evresinde toplamas olanakszdr. Sol, her zaman siyasal olarak aktif ve dinamik bir kitleye sahiptir. Asl olan bu kitlenin aktivizmini ve dinamizmini srekli ve kalc klmaktr. Bu yaplabildii koullarda, sol, her durumda iktidar alternatifi olarak ortaya kacaktr. Ancak solun iktidar alternatifi olmas, dzenin kkl biimde deitirilmesi ynnde kitlesel bir hareketin
** Lenin yle yazar: Uluslara yaplan her bask, geni halk ynlarnn direncini davet eder; ulus olarak bask altnda kalan halkn direnci, her zaman, ulusal ayaklanma eilimi gsterir. Ezilen ulus burjuvazisinin (hele hele Avusturya ve Rusyada) bir yandan pratikte, kendi halkndan gizli olarak ve ona kar, ezen ulusun burjuvazisiyle gerici anlamalara girerken, bir yandan da ulusal ayaklanmadan sz etmesi hite seyrek grlen bir ey deildir. (Lenin, Marksizmin Bir Karikatr ve Emperyalist Ekonomizm, s: 73-74.)

22

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

ortaya kmasna yol aar. Bu nedenle, mevcut dzen, tm gcyle bu alternatifi bertaraf etmek iin harekete gemek durumundadr. Bu da, devletin siyasal zorunun solu etkisizletirmek iin olabildiince kullanlmas demektir. Solun iktidar alternatifi olmas ve sonuta iktidar olabilmesi, hereyden nce, gnlk maiet derdi, vs. iinde kaybolan, emperyalist yaynla artlanm, dzenin u veya bu partisine umudunu balam kitleleri harekete geirmesine, belli bir blmn tarafszlatrmasna baldr. Yukarda da ifade ettiimiz gibi, bunun temel koulu, sol kitlenin siyasal olarak aktif ve dinamik bir g olarak hareket etmesidir. Byle bir hareket, aktr ki, mevcut dzenin yasall ve snrlamalar iinde, mevcut dzenin koyduu kurallarla srekli ve kalc hale getirilemez. Bu nedenle, solun iktidar alternatifi olmas kadar iktidar olmas da, devrimci bir kitle hareketi olmasna baldr. Devrimci nitelie sahip olmayan bir sol hareket, dzenin snrlar iinde iktidar olma umutlaryla girdii seimlerden umutsuzlukla kmaktan baka seenee sahip deildir. Bugn, 12 Haziran seimleri sonrasnda, legalist solun bir blm, CHPde kendisini ifade eden sol semen kitleden ayrmtr. BDPnin desteiyle eskimi solcunun meclise girmesi ve BDPnin toplam 36 milletvekili karmas, BDP saflarnda yer alan legalist solcular iin bir moral ykselmesine neden olmutur. Bu ha-

vayla, bir yandan biz baardk havasyla zafer kutlamalar yaparken, dier yandan bulduklar her frsatta CHPye vurmaktan kendilerini alamamlardr. (Srr Sreyya nderin seim akam CNN televizyonunda yapt ilk konuma bunun en tipik rneidir.) te yandan, blokun, bamsz adaylarn olmad yerlerde at partisi olarak ilan ettii EMEP ise, 31 bin oy (on binde 7, say ile 0,07) alabilmitir. (Yine de, 2007 seimlerinde zamann DP bakan Ufuk Uras gibi, 12 Haziran seimlerinde de EMEP bakan Levent Tzelin burjuva parlamenter ahrna seilmi olmasyla kendilerini teselli edebilirler!) Bunlarn dnda kalan iki legalist sol partiden DP , daha batan havlu atm ve seimlere (usul hatas nedeniyle) girememitir. Elde kalan tek legalist sol parti olarak SP-TKPsi ise, boyun emeyen 500 bin kii aryoruz diye kt seim maratonundan, 60.944 (binde 14) oy alabilmitir. Sonu olarak, 12 Haziran seimleri sol semen kitlesinin bir kez daha umduunu bulamad bir seim olmutur. Bir kez daha seim ncesinde ykselen umutlar, umutsuzlua ve karamsarla dnmtr. Bu yllar boyu srp gidecek makus bir talihtir. Toplumun en ileri kesimleri, legalizmin ve seimlerin toplumsal dnmlerin bir ya da tek arac olmadn anladklar zamandr ki, bu makus talih yenilecektir.

23

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

Seim Yllar

1950 Genel Seimleri Semen Says 8.905.743 Kullanlan Oy 8.051.650 Geerli Oy 7.953.055 Katlm Oran % 89.3 1954 Genel Seimi Semen Says 10.262.063 Kullanlan Oy 9.095.617 Geerli Oy 8.941.660 Katlm Oran % 88.6 1957 Genel Seimleri Semen Says 12.078.623 Kullanlan Oy 9.250.949 Geerli Oy Says 9.138.412 Katlm Oran % 76.6 1961 Genel Seimleri Semen Says 12.925.395 Kullanlan Oy 10.522.716 Geerli Oy 9.307.558 Katlm Oran % 81.0 DP CHP MP Bam. Ald Oy 4.241.393 3.176.561 250.414 383.282 Ald Oy 5.151.550 3.161.696 434.085 57.011 137.318 Ald Oy 4.372.621 3.753.136 652.064 350.597 4.994 Ald Oy 3.724.752 3.527.435 1.415.390 1.391.934 81.732 Ald Oy 4.921.235 2.675.785 597.818 346.514 276.101 208.696 296.523 % Milletvekili 52.7 420 39.4 63 3.1 1 4.8 3 % Milletvekili 57.6 505 35.4 31 4.9 5 0.6 1.5 1 % Milletvekili 47.9 424 41.0 178 7.1 4 3.9 4 0.1 % Milletvekili 36.7 173 34.8 158 14.0 54 13.7 65 0.8 % Milletvekili 52.9 240 28.7 134 6.3 31 3.7 19 3.0 15 2.2 15 3.2 -

DP CHP CMP KP Bam.

DP CHP CMP KP Bam.

CHP AP CKMP YTP Bam.

1965 Genel Seimleri Semen Says 13.679.753 Kullanlan Oy 9.748.678 Geerli Oy 9.307.558 Katlm Oran % 71.3

24

AP CHP MP YTP TP CKMP Bam.

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES


Ald Oy 4.229.712 2.487.006 597.818 292.961 275.091 254.695 243.631 197.929 511.023 Ald Oy 3.570.583 3.197.897 1.275.502 1.265.771 564.343 362.208 121.759 62.377 303.218 Ald Oy 6.136.171 5.468.202 1.269.918 951.544 277.713 274.484 58.540 20.565 370.035 Ald Oy 7.833.148 5.285.804 4.036.970 195.588 % Milletvekili 46.5 256 27.3 143 6.6 15 3.2 6 3.0 1 2.8 8 2.8 2 2.2 6 5.6 13 % Milletvekili 33.3 185 29.8 149 11.9 45 11.8 48 5.3 13 3.4 3 1.1 1 0.6 2.8 6 % Milletvekili 41.3 213 36.9 189 8.5 24 6.4 16 1.9 3 1.9 1 0.4 0.2 2.5 4 % Milletvekili 45.1 212 30.5 117 23.3 71 1.1 % %41,5 %23,4 %13,2 %8,8 %7,1 %4,4 %1,6

1969 Genel Seimleri Semen Says 14.788.552 Kullanlan Oy 9.516.035 Geerli Oy 9.089.866 Katlm Oran % 64.3

AP CHP CGP MP MHP TBP TP YTP Bam.

1973 Genel Seimleri Semen Says 16.798.164 Kullanlan Oy 11.223.843 Geerli Oy 10.723.658 Katlm Oran % 66.8

CHP AP DP MSP CGP MHP TBP MP Bam.

1977 Genel Seimleri Semen Says 21.207.303 Kullanlan Oy 15.358.210 Geerli Oy 14.827.172 Katlm Oran %72,4

CHP AP MSP MHP CGP DP TBP TP Bam.

1983 Genel Seimleri Semen Says 19.767.366 Kullanlan Oy 18.238.362 Geerli Oy 17.351.510 Katlm Oran %92.3

ANAP HP MDP Bam.

1984 Yerel Seimleri Semen Says 20.220.117 Kullanlan Oy 18.238.362 Geerli Oy 17.351.510 Katlm Oran %88,5

ANAP SODEP DYP HP MDP RP Bam.

Ald Oy 7.355.796 4.136.976 2.346.543 1.552.186 1.255.817 780.342 288.621 Ald Oy 8.704.335 5.931.000 4.587.062 2.044.576 1.717.425 701.538 196.272

1987 Genel Seimleri Semen Says 26.376.926 Kullanlan Oy 24.603.541 Geerli Oy 23.921.629 Katlm Oran % 93.3

ANAP SHP DYP DSP RP MP IDP

% Milletvekili 36.3 292 24.8 99 19.1 59 8.5 7.2 2.9 0.8 -

25

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014


SHP DYP ANAP RP DSP MCP IDP Bam. Ald Oy 6.354.252 5.565.776 4.828.164 2.170.431 1.998.819 916.405 208.725 103.755 Ald Oy 6.600.644 5.862.639 5.066.546 4.121.292 2.624.310 108.374 32.721 % %28,7 %25,1 %21,8 %9,8 %9,0 %4,1 %0,9 %0,5

1989 Yerel Seimleri Semen Says 28.083.350 Kullanlan Oy 22.878.416 Geerli Oy 22.146.331 Katlm Oran %77,76

1991 Genel Seimleri Semen Says 29.978.837 Kullanlan Oy 25.157.089 Geerli Oy 24.416.526 Katlm Oran % 83.9

DYP ANAP SHP RP DSP SP Bam.

% Milletvekili 27.0 178 24.0 115 20.8 88 16.9 62 10.8 7 0.4 0.1 % %21,5 %21,1 %19,1 %13,4 %8,7 %8,0 %4,6 %1,3 %1 %0,5 %0,4 %0,3 %0,3 %0,3

1994 Yerel Seimleri Semen Says 32.073.555 Kullanlan Oy 29.441.768 Geerli Oy 28.200.377 Katlm Oran %91.795

DYP ANAP RP SHP DSP MHP CHP BBP DP MP YDP Bam. SBP P

Ald Oy 6.027.095 5.937.031 5.388.195 3.807.921 2.463.853 2.239.117 1.297.371 355.271 148.719 126.118 104.285 96.913 80.714 79.588 Ald Oy 6.012.450 5.527.288 5.396.009 4.118.025 3.011.076 2.301.343 1.171.623 133.895 133.889 127.630 95.484 61.428 36.853 Ald Oy 6.919.670 5.606.583 4.805.381 4.122.929 3.745.417 2.716.094

1995 Genel Seimleri Semen Says 34.155.981 Kullanlan Oy 29.101.469 Geerli Oy 28.126.993 Katlm Oran % 85.2

RP ANAP DYP DSP CHP MHP HADEP Bam. YDH MP YDP P YP

% Milletvekili 21.3 158 19.6 131 19.2 135 14.6 76 10.7 50 8.1 4.1 0.48 0.48 0.45 0.34 0.22 0.13 % Milletvekili 22,19 136 17,98 129 15,41 111 13,22 86 12,01 85 8,71 -

26

1999 Genel Seimleri Semen Says 37.566.093 Kullanlan Oy 32.654.653 Geerli Oy 31.160.436 Katlm Oran % 86.9

DSP MHP FP ANAP DYP CHP

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES


HADEP BBP Bam. DP DTP LDP DP MP BP P EMEP YDP SP DEPAR DBP 1.482.196 456.353 270.265 248.553 179.871 127.174 92.093 79.370 78.922 57.607 51.756 44.787 37.680 37.175 24.620 Ald Oy 10.763.904 6.094.958 3.001.043 2.619.899 2.276.706 1.955.990 1.609.575 781.326 386.113 360.868 320.224 313.852 294.553 162.531 149.768 106.010 89.643 69.532 60.084 4,75 1,46 0,87 0,80 0,58 0,41 0,30 0,25 0,25 0,18 0,17 0,14 0,12 0,12 0,08 3 -

2002 Genel Seimleri Semen Says 41.436.538 Kullanlan Oy 32.682.772 Geerli Oy 31.416.584 Katlm Oran % 78,87

AKP CHP DYP MHP GP DEHAP ANAP SP DSP YTP BBP Bam. YP P BTP DP LDP MP TKP AKP CHP MHP DYP SHP SP GP ANAP DSP BBP Bam. BTP TKP P YTP EMEP DP MP DP

% Milletvekili 34,26 363 19,40 178 9,55 8,34 - 7,25 - 6,23 - 5,12 - 2,49 - 1,23 - 1,15 - 1,02 1,00 9 0,94 - 0,52 - 0,48 - 0,34 - 0,29 - 0,22 - 0,19 - %41,7 %18,2 %10,5 %9,9 %5,2 %4,0 %2,6 %2,5 %2,1 %1,2 %0,7 %0,5 %0,3 %0,2 %0,2 %0,05 %0,03 %0,2 %0,1

2004 Yerel Seimleri Semen Says 43.572.988 Kullanlan Oy 33.215.477 Geerli Oy 32.272.443 Katlm Oran % 76,2

13.448.587 5.883.696 3.372.732 3.216.737 1.662.280 1.297.736 839.897 807.842 683.782 374.125 234.443 154.519 85.188 79.774 79.584 18.695 12.406 8.711 7.837

27

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

30 MART 1972 KIZILDERE

MAHR AYAN
1946 Samsun

HDA ARIKAN

1946 ivril

SABAHATTN KURT
1949 Geva

AHMET ATASOY
1946 nye

SAFFET ALP
1949 Kayseri

SNAN KAZIM ZDORU


1949 arkla

CHAN ALPTEKN
1947 Ardeen

ERTAN SARUHAN

1942 Fatsa

28

MER AYNA
1952 Dicle

NHAT YILMAZ

1937 Fatsa

Mart-Nisan 2014 KURTULU CEPHES

30 OCAK 1955/AKADA 24 MART 1977/ANKARA


1955 ylnda Malatyann Akada ilesinde dodu. 1971 ylnda Ankara Abidinpaa Lisesinde okurken devrimci mcadeleye bir sempatizan olarak katld. 1974-75 dneminde SBF-BYYOda yksek renim genliinin akademik-demokratik mcadelesinde aktif olarak yer ald. 12 Mart sonras ilk renci derneklerinden olan SBF-BYYO renci Derneinin kurulu almalarna katld. Ayn dnemde ASTda oyuncu olarak da alan mr yolda, M. Gorkinin Ana ve B. Brechtin Carrar Anann Tfekleri oyunlarnn sergilenmesinde yer ald. 1975 bandan itibaren THKP-C/HD yesi olarak profesyonel devrimci yaamna balad. lk grevi Ankaradaki legal kadrolarn sorumluluunu stlenmek oldu. Beylerderesinden sonra Ankara Blge Komitesinde yer ald. 1976-Haziran Kararndan sonra Gney Anadolu ve Hatay blgesinde kadrolarn politik eitimleriyle grevlendirildi. Ayn yln Aralk aynda THKP-C/HD-Ankara Blge Yneticiliine atand. 1977 ylnda THKPC/HDnn yeniden nc Savana balamasyla birlikte gerekletirilen 26 Ocak Harektnda ynetici olarak yer ald. 1977 ubatnda Genel Komite yeliine getirildi. Ankara ve Karadeniz Blgelerinin Merkez Yneticisi olarak ehir ve kr gerillasnn stratejik rgtlenmesiyle grevlendirildi. 19 ubat Harektnn dzenlenmesinde grev ald. 30 Mart Harektnn ilk gn, 24 Mart 1977de, Ankarada ehit dt.

MR KARAMOLLAOLU

29

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2014

MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doumlu ve kk-kyl bir ailenin ocuudur. lkokulu bitirdikten sonra, stanbula gelerek, kk iyerlerinde ve krom kaplama ustas olarak, eitli fabrikalarda almtr. Fabrika iilii dneminde sendikal faaliyetlere katlm ve bu faaliyetler erevesinde Devrimci Salk- sendikasnda almalarn srdrmtr. Bu almalar srasnda rgtle ilikiye gemi ve 1978de sendikal almada rgt yesi olarak yer almtr. 1978 sonlarnda profesyonel kadro olarak Bakrky evresinde rgtsel almalara katlm ve ubat 1981de Genel Komite yesi olmutur. 15 Mart 1981de Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

NHAT KURBAN
1958 Kars doumlu olup, lise yllarnda Karsta THKP-C sempatizan olarak devrimci mcadeleyle tanmtr. 1977 iinde rgtsel iliki iine girmi ve ayn yl iinde rgt yesi olmutur. stanbul Hukuk Fakltesi rencisi olmakla birlikte zamannn byk bir ksmn Karstaki rgtsel almalarda geirmitir. 1979 ylnda bir silahl atmada yaralanmas zerine, bir sre rgtsel almalarn dnda kalmsa da, 1980 ortalarnda Kars il yneticisi olarak atanmtr. ubat 1981de Genel Komite yesi olmu ve 15 Mart 1981de Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

CEMALETTN DVENC
1956 Tekirda doumlu olan yolda, kk-kyl bir ailenin oludur. Ailesinin stanbula tanmasndan sonra, ii olarak almaya balamtr. Devrimci mcadeleyle ilikisi, Bakrky evresindeki dernekler dzeyinde balam ve Halkevlerinde faaliyet srdrmtr. 1976dan itibaren rgtsel ilikiye girmi ve 1977-78 dneminde Bakrky evresinde rgt yesi olarak almtr. 1978 sonrasnda profesyonel kadro olarak almtr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, stanbul blgesinin yeniden dzenlenmesinde grev alm ve pragmatik ve sa-ekonomist sapmaya kar mcadelede etkin bir rol stlenmitir. ubat 1981de, pragmatik sapma iindeki unsurlarn ihracndan sonra Genel Komite yesi olmutur. 15 Mart 1981 gn, Bahelievlerdeki rgt evinin dman glerince kuatlmas zerine, dier yoldayla birlikte silahl atmaya girimi ve drt saatlik atma sonucunda, dier yoldayla birlikte ehit dmtr.

SLEYMAN AYDEMR
1957 Denizli doumlu olup, Adana ktisadi ve Ticari limler Akademisine girdikten sonra, devrimci mcadeleyle tanmtr. 1978 sonuna kadar renci evresinde etkili olan DY ilikileri iinde faaliyette bulunmu ve DYye kar, aktivizm sloganyla ortaya kan DS ile ksa bir sre ilikisi olmutur. DSnin z olarak DYden farksz olduunu kendi z deneyimiyle gren Sleyman yolda, 1979 ortalarnda Adana blgesinde rgt yesi olmu ve 1980de profesyonel kadro olarak almaya balamtr. 12 Eyll 1980 tarihinde ihbarc tutum ve davranlarndan, her trl uyarya ramen vazgemeyen bir kiinin cezalandrlmas eylemine katlm ve eylem sonras Serdar Soyerginle birlikte dmann askeri birlikleri ile giritii atmada bir yzbay ldrmtr. Bu olaydan sonra stanbul blgesinde grevlendirilmi ve 15 Mart 1981de Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

30

ER YAYINLARI
nternet Adresi: www.kurtuluscephesi.com www.kurtuluscephesi.org www.kurtuluscephesi.net E-Posta Adresi: kurcephe@kurtuluscephesi.org erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM I MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM II-III LKER AKMAN: MEVCUT DURUM VE DEVRMC TAKTMZ *** TRKYE DEVRMNN ACL SORUNLARI-I *** OLGAR NEDR? *** MARKSZM-LENNZM BR DOGMA DEL, EYLEM KILAVUZUDUR-III *** THKP-C/HD VE 15 YIL *** POLTKLEM ASKER SAVA STRATEJS VE DEVRMC TAKTMZ *** GRAMSC ZERNE *** REVZYONZMN REVZYONU *** ULUSAL SORUN ZERNE *** BDS: BR PRAGMATK SAPMA *** YEN OPORTNZM ZERNE *** ZAFER BZM OLACAKTIR! [Ankara Davas Savunmas] *** DEVRM PROGRAMLARI *** RUS DEVRMNDEN IKAN DERSLER *** ESK BR GERLLANIN EMEK *** PASS VE YEN ZMN FIRSATILII DEVRMC MARLAR VE EZGLER DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM [Kurtulu Cephesi Semeler-I] DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM II [Kurtulu Cephesi Semeler-III] LAKLK VE ERATILIK ZERNE [Kurtulu Cephesi Semeler-II] TARHTE, GNMZDE VE DEVRMC MCADELEDE KADINLAR