Vous êtes sur la page 1sur 31

ADORAMUS TE, CHRISTE

Clemens non Papa

Soprano

Andante q b & b b c .

te,

Chr

ste,

do -

r - mus

Alto

b & b b c .
A -

do -

te,

Chr

j .
-

r - mus


ste, et

Tenor

b . Vbb c
? b c . bb
A A -

do -

te,

Chr

ste,


be - ne -

r - mus

Bajo

Chr


et

do -

r - mus

te,

S.

b &bb b &bb ste,


d


et


be - ne - d

.
-

3 4 3 4 3 4
-

et be - ne - d

ci - mus t

A.


ci -


mus t


bi:

T.

b . Vbb
-

.
ci - mus t

B.

? b bb
be - ne - d

3 4

ci - mus

11

S.

b 3 &bb 4
bi:


re

per

.
sn -

J
ctam

.
cr -

J
cem

n
-

qu - a

A.

b 3 &bb 4
bi:

per

sn -

ctam

.
cr

j
cem

qu - a

T.

b 3 Vbb 4
bi:


per qu - a

J J
per

.
rall.

J
-

cem

B.

? b 3 bb 4
bi:
16

sn - ctam cr

cem

qu - a

sn

ctam

cr

S.

b &bb
am

de -

.
ms -


mn -

ti

A.

b &bb
am

re

de -

.
ms

j
ti


mn

T.

bbb
am

re

de

ti

B.

? b bb
21

ms

mn

am

re - de - ms

ti

mn

S.

&

bbb

U .
dum.

A.

b &bb
V

U . U . U .

dum.

T.

bbb

dum.

B.

? b bb

dum.

ADORAMUS TE CHRISTE
O. di Lassus
1

& b c .
A

Andante

mus


te, Chr

j .
-

ste,

do - r

II

&b c &b c

.
-

.
mus te,

j .
Chr -


ste,

A - do - r

III

.
-

A - do - r

j b
mus te,

Chr

ste,


et

& b . J
et be -


bi,


qu - a per

ne - d - ci - mus t

II

&b


et

. J
be -

.
-


per


bi, qu - a per

ne - d - ci - mus

III

& b . J
be -

bi,

j .
t -

ne - d - ci - mus t -

qu - a

11

&b
t - am sn -

.
ctam cr

n
cem, re -

n
de - m -

sti

b
mn -

II

&b
t - am sn -

j .
ctam cr -

#
cem,

re -


de - m

sti

III

&b
am

b
sn - ctam

re -


de - m


sti mn -

cr - cem,

16

&b
&b
mn -

dum.

.
D -


mi

mi -

se -


r - re

w
n -

rall.

mi - ne,

II


dum. D -


mi - ne,

b
se - r -

re

bis, mi -

III

& b n
dum. D -

. j
mi - ne, mi -

se -

r -


re n

21

&b
bis, mi - se - r


re

U w U w w u

n - bis.

II

& b .
se - r

j
-


re n -

bis.

III

&b w
bis.

ADORAMUS TE, CHRISTE


G. P. da Palestrina

Soprano

b &b c w
A

Andante

do -

b
r -

mus


te, Chr

w
ste,

Alto

b &b c w
A -

n
do -

r -

mus


te, Chr

ste,


et

Tenor

b V b c nw
A -

do -

r -

. J
mus te,

w
Chr

n
ste,


et

Bajo

? b c w b
A -

do -

r -

mus

te,

bw

ste,


et

Chr

S.

b &b

b
t


bi,

j .
et be - ne - d - ci - mus

t -

bi,

A.

b j & b . b . J Vb
? b b

be - ne - d - ci - mus

et

.
be -

ne -

T.

b
t -

. J
bi, et be - ne - d - ci - mus

t -


bi, et

be - ne - d - ci - mus

B.

. n J

bi,

et

.
be -

J
ne -

be - ne - d - ci - mus

11

S.

b & b .
t

#
bi,


per

j .
-


ctam

ctam

bi,

qu - a per sn

A.

b &b b Vb
? b # b
16

cr -

d - ci - mus

qu - a

sn

T.


bi,

be - ne - d - ci - mus

qu - a per sn - ctam

B.

w
bi,


qu - a per

d - ci - mus

sn - ctam

S.

b &b w
cr - cem t -

w
am,

re -


de - m -

A.

b &b b Vb
? b b
21

cem


t -


am,

dum,


re -

re - de - m - sti mn

T.


cem t

w
t -


am,

n .
re -

dum,

cr - cem

re - de - m - sti mn

B.

am,

b
de - m - sti

cr

S.

b . &b
sti mn -

dum, re - de - m - sti mn

. .

j
-

A.

b &b
de - m - sti

mn

n
-

w
mn -

dum, re - de - m - sti

T.

b Vb
? b b b
re -

de -

b
m - sti mn

n
-

dum, re - de - m - sti mn

B.

w
-

mn - dum,

re - de - m - sti mn

26

S.

b &b

dum, qu - a per

j .
sn -

ctam

cr -

cem


t -

A.

b & b n
dum,


per sn -


qu -

ctam

w
cr - cem t

qu - a

T.

b Vb w
dum,

.
qu - a
rall.


a per sn - ctam


cem t

w
t -

cr - cem

B.

? b w b
dum,
31

per

U w
-

sn - ctam

cr

S.

b &b
am,


re

b
de - m - sti

w
mn

A.

j b . b b & b Vb
am,

dum.

am, re - de - m

w
mn -

U nw U w w u

sti

dum.

T.


re -

n
de - m - sti mn

n
-

B.

? b b
am,

re -

dum.

w
mn -

de - m - sti

dum.

ADORAMUS TE, CHRISTE


G. Pitoni
Andante
1

Tenor I

b b nw Vbb c bb Vbb c w
? bb b c w b
A A A

do -

nw
te,

. J
Chr -

r - mus

Tenor II

do

.
te,


Chr

Bartono

r - mus

Chr

do

r - mus

te,

Bajo

? bb c w bb
A -

w
te,

w
Chr -

do

r - mus

T. I

bbbb
ste,

et


be - ne - d

w
t -

w
bi,

T. II

bb Vbb
? bb bb ? bb b b

ci - mus

w
-

ste,

et

be - ne - d

ci - mus

Bar.

w
bi,

ste,

et

be - ne - d

ci - mus

Baj.


et


t -

ste,

be - ne - d

ci - mus

11

T. I

bb Vbb bb Vbb
bi,


qu

per

sn -

t -

am,

qu -


a per

qu - a

ctam cr - cem

T. II

per

sn

t -


am, qu -


a per sn - ctam

qu - a

Bar.

? bb b b ? bb bb
16

ctam cr - cem

sn -

t -

am,

per

ctam cr - cem

qu

Baj.

bi,

.
-


qu - a per

sn - ctam

T. I

bb Vbb bb Vbb
? bb bb
a per sn sn - ctam cr

J
cem

n
-

am,


re -

de - m

T. II


cr -

w
am,


sti

cr - cem t

Bar.

j
ctam


cem t

re - de - m

sti

am, re - de - m

Baj.

? bb b b n .
cr - cem t
21

w
-

w
am,

n
dum, qu-

T. I

bbbb


sti mn

. J
dum,

. J
sti mn

T. II

bb Vb b
mn

dum,


re -

re - de - m

. j
sti mn

.
dum,


ququ-

Bar.

? bb bb
mn

de - m - sti

mn

dum, re

de - m

dum, qu-

Baj.

? bb bb

re -


de - m -


sti mn -

dum,

26

T. I

b b Vbb bb Vbb
a a per

sn -


Mi

t -


am, re -


de - m -

.
m sti mn -

ctam cr - cem

T. II

per

sn

t -

am,


am, re re -

de -

sti

Bar.

? bb b b
a

ctam cr - cem

per

sn

ctam cr - cem

de - m

sti

Baj.

? bb bb
a
31


am, re
rall.


de - m -


sti mn -

per

sn

ctam cr - cem

T. I

bb Vbb

dum.


dum. Mi


se - r -


re n -

nU w
bis.

T. II

bb Vbb
? bb bb
mn mn

w . J
-

re

n -

w u
bis.

se - r

Bar.

n
-

dum.

Mi -


re

U w w u

se - r

bis.

Baj.

? bb bb

dum.

Mi -

se -

r -


re n -

bis.

Adoramus te, Christe


J. A. Perti

Soprano

&c

Andante

q
-

r -

mus

te,


Chr -

#
ste,


a -

a -

do -

do

Alto

&c

# #
r - mus

te,

Chr

ste,

do -

A - do

Tenor

Vc
?c
A -

r -

mus

te,


Chr -

ste,


a a -

do -

do

Bajo

do -

r -

mus

te,

Chr

ste,

do -

S.

&
r - mus

te,


Chr -


ste,


et

be

ne -

b
d -

A.

&
r -

mus

te,

Chr

ste,


et be -


ne

d -


ci - mus

T.

r -

mus

ste,

.
be

. J
ne - d

J
ci -

te,

Chr

B.

?
r -

mus

ste,

#
et

et

te,

Chr

be

ne

11

S.

& &
t


ci - mus t -

w
bi,


per

b
sn - ctam

et

qu - a

cr - cem

A.


t -

w
bi,


per

et

qu - a

sn - ctam

cr - cem

T.

V ?
mus

w
bi,


per

et

qu - a

sn - ctam

cr - cem

B.

t -

w
bi,


per

ci - mus
16

qu - a

sn - ctam

cr - cem

et

S.

&
pas - si - - nem t - am

. # # J
re - de - m - sti


dum, re -

J
sti mn -

A.

&
pas - si - - nem

#
t - am

. j . # J

mn

de - m


sti mn -


dum, re -

de -

m -

re - de - m

T.


pas - si - - nem


t - am

#
sti mn

.
-

J
sti mn -

B.

? # &

n
re

re - de - m

dum, re - de - m

n
-

n
de -

pas - si - - nem
22

t - am

de

m - sti mn - dum, re
rall.

S.

dum,

re -

#
mn

##
-

U w
dum.

A.

j . # # & #
sti mn

de - m - sti


sti mn

w
-

U w U w U w

T.

#
re

dum, re-de-m

dum.

.
sti

mn

# w
-

dum,

de - m

dum.

B.

? #
m - sti

w
mn

w
-

dum.

Adoramus te, Christe


G. Aichinger

Soprano

q # # c Andante &

j .
mus te Chr -

ste,

et


ste,

Soprano

## c . & ## c & .
A A -

do - r

be - ne -

mus

j .
te Chr -

do - r

et

ste,

be - ne -

Alto

mus

Bajo

? ## c

do - r

te

Chr

ste,

w
-

Chr

do - r

mus

te

S.

## . & J
&

t -


bi, et


be - ne - d - ci -


mus

. j
t -

bi,

S.

##

d - ci - mus

j .
d - ci - mus t


bi,

qu -

A.

## . &
? ##

et

B.

j . j . be - ne - d - ci - mus t . . J . J
et be - ne - d - ci - mus t -

bi,

bi,

qu -

11

S.

&

##


per


sn-ctam cr-cem

t -

am,

qu -

per


cr

S.

# & # # & #
? ##
16

qu - a

sn - ctam

.
cr -

cem


t am,


am,

.
a

a per sn-ctam

qu - a per

sn - ctam

A.

qu
a per sn -

B.

a per sn-ctam cr - cem t


ctam cr cem t am,

qu

qu

per

S.

## &
cr -

cem

w
t -

am,

.
re -


re -


dum,

.
mn -

S.

## &

de - m - sti

#
cem

A.

B.

# & # a per sn - ctam cr - cem t ? ##


sn-ctam cr
21

t - am,

de - m

am, re - de -

m - sti mn
de - m - sti

re -

w
mn -

cem t

am,
rall.

re

S.

& & &

## ## ##


sti

dum,

re -

sti

mn

U w
dum.

de - m

S.


mn -


de - m - sti

w
mn -

U w U w U w

dum, re

dum.

A.


de - m -

B.

? ##

sti
re -

mn - dum, re
de - m

- de-m - sti mn
sti mn

.
-

dum.

dum,

dum.

ADORAMUS TE, CHRISTE


F. Rosselli

Adagio

Soprano

& C .
A -

#
-

w
te,

w
Chr -

#w
ste,

et


be - ne -

do - r - mus

Alto

& C .
A

w
te,

w
Chr -

w
ste,

et


be - ne -

do - r - mus

Tenor

V C . ? C .
A A -

w w

w
Chr -

w
ste,

et

#
be - ne -

do - r - mus

te,

Bajo

w
Chr -

w
ste,

et


be - ne -

do - r - mus

te,

S.

& .
d -

t -

w
bi,

qu -


a per sn - ctam


cr - cem t -

#w
am,

ci - mus

A.

& .
d

t -

w
bi,

qu


cr - cem t

w
am,

ci - mus

T.

V .
d -

t -

w
bi,

per sn - ctam

w
am,

ci - mus

qu

per sn - ctam

cr - cem t

B.

? .
d

t -

w
bi,


a per sn - ctam

w
am,

ci - mus

qu

cr - cem t

15

S.

& .
re -

w
mn -

w
dum.

#
Qui


ps - sus

es

pro

n -

de - m - sti

A.

& .
re

w
mn -

#w
dum.

Qui


ps - sus

es

pro

j .
n -

T.

de - m - sti

w
mn -

w
dum.


Qui


ps - sus

es

pro


n -

re

de - m - sti

B.

? .
re -

w
mn -

w
dum.


Qui


ps - sus

pro

. J
n -

de - m - sti

es

22

S.

&
bis,


mi - ne,

D -


mi - ne,

.
mi

rall.

se -


r - re n -

U w U #w
bis. bis.

A.

&
bis,


D D

D -


mi - ne,

.
mi -

se -

T.

V
bis,

mi - ne,

r - re n

.
mi -

se

#
r - re

U w U w

B.

?
bis,

mi - ne,

mi - ne,

.
mi -

bis.


r - re

mi - ne,

mi - ne,

se

bis.

ADORAMUS TE, CHRISTE


G. P. da Palestrina

Soprano

&

c w
A

Andante

q
-

do -

n
r -

mus


te, Chr

w
ste,

Soprano

# c w & # c #w & # c & w


A A A

#
do -

r -

mus


te, Chr

ste,


et

Alto

do -

r -

. J
mus te,

w
Chr -

#
ste,


et

Alto

do

r -

mus

te,

nw
Chr -

ste,


et

S.

&

n
t

. J
et be - ne - d - ci - mus

t -

bi,

S.

# . J & # . & J
&

bi,

et

.
be -

ne -

be - ne - d - ci - mus

A.

t -

. J
bi, et be - ne - d - ci - mus

t -


bi, et

A.

be - ne - d - ci - mus

j . #

n
t -

bi,

be - ne - d - ci - mus

et

.
be -

j
ne -

11

S.

& & & &

.
t


bi,

#
bi,


per

. J
-


ctam

ctam

S.

# # # #

qu - a per sn

d - ci - mus

qu - a

sn

cr

A.


bi, qu -


a per sn - ctam

be - ne - d - ci - mus

A.

d - ci - mus
16

w
bi,


qu - a per


re -


de - m -

sn - ctam

S.

# w &
& & &

S.

cr - cem t

am,

cem


t -


am,

dum,


re -

A.

# #
cr - cem

re - de - m - sti mn


am,

#
-

dum,

re - de - m - sti mn

A.

cr -

cem

w
t -

am,

. . .

re -

n
de - m - sti

21

S.

# . & # &
& &
sti mn

dum, re - de - m - sti mn

S.

#
mn -

w
mn -

A.

# # n

de - m - sti

dum, re - de - m - sti

de -

n
m - sti mn

#
-

re

dum, re - de - m - sti mn

A.

w
-

mn - dum,

re - de - m - sti mn

26

S.

&

.
sn

J
-

ctam

cr -

cem


t -

S.

# & #
& &
31

dum, qu - a per


per

ctam

w
-

A.

# #

dum,

qu - a

sn

cr - cem t

w
dum,

.
re

qu -


a per sn - ctam


cr - cem

A.

dum,


qu - a

per

w
mn

cr -

cem

w
t -

sn - ctam

S.

# &
am,

rall. n
de - m - sti

U w
dum.

S.

# . n J & # &
&


sti

w
mn -

#U w w u

am, re - de - m

dum.

A.


re -

#
de - m - sti mn

#
-

A.

am,

dum.

am,

re -

n
de - m - sti

w
mn -

w u
dum.

ADORAMUS TE, CHRISTE


G. Pitoni

Soprano

b & b b c nw b &bb c w b w Vbb c


? b c w bb
A A A A

Andante

do -

nw
te,

. J
Chr -

r - mus

Alto

do

.
te,


Chr

Tenor

r - mus

te,

Chr

w
-

Bajo

do

r - mus

do

r - mus

te,

Chr

S.

b &bb b &bb b Vbb


? bb b
ste,


et


be - ne - d -


ci - mus

w
t -

w
bi,

A.


et


be - ne - d

w
-

ste,

T.

ci - mus

w
bi,

ste,

et

be - ne - d

ci - mus

B.

t t -

ste,

et

be - ne - d

ci - mus

11

S.

b &bb b &bb b Vbb


? b bb
bi,


qu

per

sn -

t -

am,

qu -


a per

qu - a

ctam cr - cem

A.

per

sn

t -


am, qu -


a per sn - ctam

qu - a

ctam cr - cem

T.

per

sn -

t -


per am,


sn -

ctam cr - cem

qu

B.

bi,

.
-

qu - a

ctam

16

S.

b &bb b &bb b Vbb


a sn - ctam cr

J
cem

n
-

am,


re -


de - m -

A.


cr -

w
am,


sti

cr - cem t

T.


cem t

re - de - m

sti

B.

? b n . bb
cr - cem t
21

per sn

ctam

am, re - de - m

w
re - de - m

n
dum, qu -

am,

S.

b &bb


sti mn

j .
dum,

. J
sti mn

A.

b &b b b Vbb
? b bb
mn

dum,


re -

. j
sti mn -

.
dum,


qu -

de - m - sti

T.

mn


sti mn -

mn

dum, re

B.

re

de - m


de - m

dum, qu -

dum,

qu -

-2-

26

S.

b &bb b &bb b Vbb


? b bb
a a

per

sn -

t -


am, re -


de - m -


sti mn -

ctam cr - cem

A.

per

sn

t -

am,


am, re re -

de -

.
m

sti

T.

per

ctam cr - cem

sn

ctam cr - cem

B.


am, re
rall.


de - m

de - m


sti mn

sti

per

sn

ctam cr - cem

31

S.

b &bb

dum.


dum. Mi


Mi


se - r -


re n -

U nw
bis.

A.

b &bb b Vbb
mn mn

w . J
-

re

n -

U w U w U w

se - r

T.

n
-

dum.

Mi


re

bis.

B.

? b bb

dum.

se - r

bis.

se -

r -

Mi

re

bis.

-3-

ADORAMUS TE, CHRISTE


O. de Lassus
1

Soprano

&

####


do -

w
A -

w
A -


do -

do -

w
r -


muste,

Soprano

#### C &
&

w
r -


mus te,


Chr -

Alto

####

C w
A

w
r

mus

w
te,

Chr

w
-

S.

&

#### .
Chr

w
-

ste,

et

.
be -


d - ci -


mus t -

S.

#### &
&

be - ne

ste,

et

.
-


t -

A.

####

ne - d

ci - mus

w
ste,

w
et

be - ne

# w
sn


mus t -

d - ci

15

S.

#### &
& &

w
bi,

w
qu -

per

ctam


cr-cem

S.

#### ####

w
bi,

w
qu -

per

w
cr

w
t -

sn - ctam

cr - cem

A.

qu

w
per


cem t -

bi,

sn - ctam

22

S.

& &

#### w ####
t -

w
am

w
re -

n
-

#
-

w
dum.

de - m

sti mn

S.

w
am

w
re -


re -

sti

.
mn

w
-

w
dum.

A.

#### # # & #### #### ####

de - m

am

# w
ne,

sti

nw
mn -

w
dum.

n
D -

de - m

29

S.

& & &

w
D -

mi -

w
mi -

n
se -

.
r

S.

w
D

mi -

n n
ne, mi -

se - r

A.

n
mi -

nw
ne,

mi -

se -

w
re

w
n -

36

S.

&

####

rall.

w
n -

w
bis.

S.

#### &
&

re

w
bis.

A.

####

re

bis.

ADORAMUS TE, CHRISTE


Vincenzo Ruffo

Tenor I

VC
VC ?C ?C

Largo

w
-

w
mus

w
te,


Chr

rall.

w
-

#w
ste,

a tempo

#
et

A - do - r

Tenor II

w
-

w
mus

.
te,


Chr

w
ste,


et

A - do - r

Bartono

w
-

w
mus

w
te,

.
Chr

w
ste,


et

A - do - r

Bajo

w
-

w
mus

w
te,


Chr

bw
-

w
ste,


et

A - do - r

T. I

. V
V . ? . ? .

w
mus

.
t


rall.

U w
bi:

a tempo w

per

be - ne - d - ci

T. II

w
mus

.
t

U w
-

qu

#w
qu -

n
a per

be - ne - d - ci

B.I

#w
mus

w
t

#U w U w
bi: bi:

bi:

w
qu -

per

be - ne - d - ci

B. II

w
mus

.
t

w
qu -

per

be - ne - d - ci

17

T. I

w
cr -

#
cem t -


am et

. . . . w
D

w
t -

#w
am

sn - ctam

pas - si - - nem

T. II

V ? ?
25

bw
cr -


cem t -

n
am et

b
t -

w
am

sn - ctam

pas - si - - nem

B.I

w
cr -


cem t -


am et


t -

w
am

sn - ctam

pas - si - - nem

B. II

w
cr -


cem t -


am et


mi -

bw
t -

w
am

sn - ctam

pas - si - - nem

T. I

. V
re

# U w
mn dum.

#w
ne,

D -

de - ms - ti

T. II

V w
re -


mn -

U w

w
D -

w w w
ne,

#
D -

de - ms

ti mn - dum.

B.I

? .
re -

.
mi -

#U w U w

mi - ne,

w
D

U w
bis.

D -

de - ms - ti

dum.

mi - ne,

B. II

? .
re
33


mn -

w
D
rall. w

b
mi

D -

de - ms - ti

dum.

T. I


mi - ne,

se -

r -

re -

T. II

V #
mi - ne,

.
mi -

se -

r -

re -

bw
n

U w

B.I

?
mi - ne,

# .
mi -

se -

r -

re -

.
n

#U w
bis.

bis.

B. II


mi - ne,

.
mi -

se -

r -

re -

w
n

w
-

U w

bis.

ADORAMUS TE, CHRISTE


Vincenzo Ruffo

Soprano

& &

### ###

C C

Largo

w
-

w
mus

w
te,


Chr

rall.

w
-

#w
ste,

a tempo

#
et

A - do - r

Alto

w
-

w
mus

.
te,


Chr

w
ste,


et

Tenor

### C V
? ### C

A - do - r

w
-

w
mus

w
te,

.
Chr

w
ste,


et

A - do - r

Bajo

w
-

w
mus


Chr

nw
-

w
ste,


et

A - do - r

te,

S.

### . &
& V

w
mus

.
t


rall.

U w
bi:

a tempo w

per

A.

###

be - ne - d - ci

w
mus

.
t

U w
-

qu

#w
qu -

n
a per

T.

### .

be - ne - d - ci

#w
mus

w
t

#U w U w
bi: bi:

bi:

w
qu -


a a

per

B.

? ### .

be - ne - d - ci

.
t

w
qu -

be - ne - d - ci

mus

per

17

S.

### &
& V

w
cr -

#
cem t -

.
am et

w
t -

#w
am

A.

###

sn - ctam

pas - si - - nem


sn - ctam

nw
cr -


cem t -

n .
am

n
t -

w
am

T.

###

w
cr -


cem t -

.
et

et

pas - si - - nem


t -

w
am

B.

? ###
25

sn - ctam

w
cr -

am

am

pas - si - - nem

nw
t -

w
am

sn - ctam

cem t -

et

pas - si - - nem

S.

### . &
& V

# U w
mn dum.

w
D -

mi -

#w
ne,

A.

###

re

de - ms - ti

w
re -


mn

U w

w
D

w w w
ne,

T.

### .
re -

de - ms

ti mn - dum.

#U w U w

mi - ne,

w
D -

B.

? ### .
re
32

de - ms - ti

dum.

mi - ne,

w
D -

n
mi

de - ms - ti

mn

dum.

S.

&

###

D -


mi - ne,

. . # . .

rall. w

U w
bis.

A.

### # & ### V


? ###

mi - se - r - re

#
mi - ne,

nw
n

w u #U w
bis. bis.

mi - se - r - re

T.

D -


mi - ne,

.
n

mi - se - r - re

B.

D -

w
n

w
-

w u
bis.

mi - ne,

mi - se - r - re

Adoramus te, Christe


Q. Gasparini (S. XVIII)

Soprano

b j & b b c .
Andante

mus

te


Chr

n
ste, et

Alto

b &bb c b Vbb c
? b c bb
A A

A - do - r

n
do -

n
r - mus te Chr

n
ste,

te


ste, et

Chr - ste, et

Tenor

do -

b
r -


mus a -

b
do - r - mus te

Chr - ste, et

Bajo

do -

r -


mus te

w
Chr

S.

b &bb b &bb

#
ci - mus t -

bi,


qu -


a per sn - ctam cr

be - ne - d

A.

T.

b V b b n .
be

be - ne - d - ci - mus

n
t -

bi,

. J
ne - d - ci - mus t -

bi,

qu -


a per sn - ctam

B.

? bb n w b
be - ne - d - ci - mus t

bi,

S.

b &bb b &bb
cem


qu

qu -


a per sn - ctam

n
cr - cem t

A.

sn -

ctam

cr -

cem

t -

am,

T.

b V b b n
? b bb
12

t - am, per

am,

qu

cr - cem t

B.


a per sn - ctam cr

cem

S.

b &bb b &bb
am,

n
a per sn - ctam

#
cr - cem t

qu -


a per sn - ctam cr -

A.

am,


per

T.

b Vbb
? b bb
am,
15

qu

n
cem t -

am,

a per sn - ctam cr

B.


cem

j
de - m - sti

n
a per sn - ctam

sn - ctam

qu

S.

b &bb b &bb b . Vbb

n
t -

am,

.
re

mn

n
-

dum,

A.

re -


de - m - sti mn

n
-

w
dum,

T.

J n
cem t - am,

n
re - de - m

sti

re -

b
de - m - sti mn

n J
-

B.

? b # bb
cr - cem t

cr

am,

re

de - m - sti

18

S.

b &bb b &bb

.
re - de - m


mn

n
-

n
dum,

re - de - m - sti

re - de -

A.


sti mn

w n w
dum,

dum,

T.

b Vbb
? b bb
22

sti mn

re -

n
re


de -

dum,

B.

re - de - m

.
-

w U w
-

dum,

mn

re

S.

b &bb b &bb
m -


sti re

.
-

j w
rall.

de - m - sti

mn

dum.

A.

sti

mn

T.

b n Vbb
? bb b
m sti mn

de - m

n n w

U w U w w u

dum.


mn -

B.

dum.

de

sti

dum.