Vous êtes sur la page 1sur 2

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

:
Naam student: Justin Wilmsen Klas: P13 EhvD Studieloopbaanbegeleider: Aydan Gonenc Datum: 01-04-2014 Stageschool: ‘De Wilakkers’ Mentor: Jan van Kemenade Groep: 7a LVF: 9e

Onderwerp: (Waar gaat de les over/ binnen welk domein?) Binnen het vak Natuur gaan we kijken naar ontdekkend leren en weten hoe chemische reacties ontstaan. Persoonlijke leerdoel: (wat wil ik leren?) Ik wil ervoor zorgen dat ik een roulatiesysteem kan bedenken dat leerlingen met z’n allen tijdens de tijd die voor deze les is gepland hebben doorlopen en de les zo kan structuren dat ze bezig zijn met aanrommelen met een onderzoeksvraag voor zichzelf stellen en bestaande experimenten kan demonstreren en laten ervaren. Lesdoel: (bespreek met mentor/wat wil ik bereiken met de kinderen?) Ik wil ervoor zorgen dat leerlingen een onderzoekende houding aannemen en hierbij vertellen wat ze willen onderzoeken en kunnen vertellen of het gelukt is en waarom ze denken dat het gelukt is of juist niet. Gerelateerd lesdoel: (Hoe is het lesdoel verantwoordbaar tegenover de SLO doelen?) Kerndoel 42: Leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen. Kerndoel 44: Leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. Theorieverwijzing: (Welke theorie is gekoppeld aan je lesdoelen, beginsituatie en werkvorm/inhoud?) - Vaan, de E. & Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: Coutinho. Beginsituatie: (bespreek met mentor/is dit onderwerp al bekend bij de kinderen?) Leerlingen zijn bezig geweest met drijven en zinken van materialen in water. Hierna zijn ze met het onderwerp Zintuigen waarbij ze moesten uitleggen hoe geluid gemaakt word en waar geluid vandaan kan komen. Tevens moesten ze het oor en al zijn onderdelen kunnen beschrijven. Ze doen alles vanuit de methode ‘Natuniek’. Hierbij zijn ze niet bezig met concreet materiaal maar doen alles uit een lees en werkboek. Achtergrondinformatie: Er zijn in totaal 11 jongens en 13 meisjes in mijn klas. Dit zijn in totaal 24 leerlingen waar ik les aan geef. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 9 en 12 jaar. De leerlingen werken vanuit een carré vorm in de klas, hierbij kijken ze gezamenlijk naar de opdrachten vanuit de methode. Zodra alles is uitgelegd vanuit het boek gaan ze zelfstandig aan de slag met het werkboek. Als ze ergens niet uitkomen vragen ze hulp aan de leerkracht of aan hun buurman of vrouw. Werkvormen organisatie en inhoud: ( voor welke werkvorm kies je/ waarom kies je hiervoor?) Knutselstand, aanrommelen Materialen: (wat heb ik nodig?) Experiment 1: soda Afwasmiddel Azijn ‘’ 2: coca cola – regular/light bak, water‘’ 3: ballonnen ‘’ 4: rijst bakje, pan, folie, elastiek, pollepel ‘’ 5: flesjes , elastiek, afwasmiddel, doekjes 4 bij 4. Inleiding: (hoe begin ik de les) Evt. situaties Oplossing Tijd

Groots entree We gaan vandaag experimenteren! Iedereen zorgt ervoor dat de knutselstand klaarstaat. Dan kan ik de benodigdheden per groepje neer leggen en kunnen ze gaan kijken wat het is. Leerlingen laten aanrommelen Aangeven bij de leerlingen dat ze mogen aanrommelen en dat dit betekent dat iedereen kan kijken wat er op tafel staat en het mag aanraken. Leerlingen nemen aanrommelen te letterlijk en maken alles al op voordat ze een onderzoek hebben gedaan. Evt. situaties Ze zijn erg snel uitgekeken op de voorwerpen op tafel. Ze mogen kijken waaruit het bestaat waar het voor nodig wat je ermee kunt.

5 min.

5-10 min.

Kern: (Wat er gaat gebeuren en waarom?) Leervraag met je groepje maken Ervoor zorgen dat ze een leervraag maken voor zichzelf en waarom dit belangrijk is dat ze dit doen. We gaan kijken naar natuurkundige verschijnselen. Zelf laten ervaren wat de ingrediënten op hun tafel kunnen doen en wat de verbanden zijn.

Oplossing Tijd Aangeven dat bepaalde voorwerpen met 5-10 elkaar te maken min. hebben en wat er zou gebeuren als..

Concreet laten beschrijven plan van aanpak De leerlingen die aan de slag gaan met het experiment moeten ervoor zorgen dat ze beschrijven wat ze willen doen. Zorg ervoor dat de onderzoekvraag zo concreet mogelijk is en alle bevindingen die ze maken opschrijven.

Afsluiting: (Hoe sluit je de les af/ is je lesdoel behaald? Uitwisselen van experimenten Iedereen gaat eerst gezamenlijk opruimen. Hierna gaat iedereen het samen hebben over de experimenten die ze gedaan hebben en wat ze hierbij gemerkt hebben en of het gelukt is of niet.

De leerlingen realiseren niet Eerst met de wat het effect zal zijn en het onderzoekvraag wordt een rotzooi. bij me laten komen en 10-15 vertellen wat ze min. nodig hebben om ervoor te zorgen dat het geen zooi wordt. Wat doe ik als het een chaos wordt Dan stop ik de les en laat ik de proeven die ik thuis heb uitgevoerd zien en onderzoeken. Evt. situaties Oplossing Tijd Iedereen praat door zijn enthousiasme door elkaar heen. Stil leggen en aangeven dat we geen diashow kunnen bekijken en niet snappen wat er is gebeurd.

5 min.