Vous êtes sur la page 1sur 16

OVER DEVENTER

Mei 2014
Boek v/d maand
ZINIZ
Tantilly
Film v/d maand
Deventer in je KOP
Tuinen
La Kemme
Gezondheid
Reizen & Spelen
02
03
04
05
05
09
11
14
15
02
Een nieuwe
kinderboek van
Deventerbodem
specialisten in licht & geluid
www.music-lights.nl 0570 - 63 80 81 info@music-lights.nl
03
Een vrolijke, eerlijke
winkel voor jou en
je kind
05
ZininKunst:
Lets paint a
brighter future!
09
C estbon beste
notenspeciaalzaak
van Nederland
13
Week van de
Amateurkunst:
Kunst werkt!
Spijkerboorsteeg 3
7411 JE Deventer
Tel nr: 06 466 060 81
www.lales.nl
E-mail: info@lales.nl
LALES
MODE
Kok Rengerink
Combinatiemode
Brink 78
74 11 BX Deventer
Loek van Voorst en Mark Kor-
net brengen op diverse lo-
caties in de Walstraat Franse
chansons.
De Toneelgroep Volksonder-
wijs speelt diverse sketches
en twee heren brengen
als Running Gag een korte
sketch. Kinderen van Het Cir-
cus Theater treden op. Circus
Knal fietst al jonglerend op
nwielers door de Walstraat.
Anneke Goudkuil speelt op
haar trekharmonica volks-
muziek en zeker 10 kunste-
naars van het DAK (Deventer
Amateur Kunstenaars) zijn op
diverse plekken aan het schil-
deren of keramieken.

En er is mogelijk ook straat-
kunst tijdens Montmartre
Walstaat Deventer. De werk-
groep Kunst voor Montmartre
in de Walstraat zoekt nog
twee straattekenaars voor
10 mei. Zin om mee te doen,
dan kunt u zich aanmelden
bij Marieke Pfeiffer van Zin in
Kunst of bij Jeltje van Essen
van Quiltshop 100 rozen.
zaterdag 10 mei Montmartre in de Walstraat
zaterdag 24 mei Lentebrocante
zaterdag 21 juni Quilt in Public Day
zaterdag 28 juni Antiek en brocante
zaterdag 5 juli Antiek en brocante
vrijdag 11 t/m zondag 13 juli Deventer op Stelten
zaterdag 19 juli Antiek en brocante
zaterdag 26 juli Antiek en brocante
zaterdag 2 augustus Antiek en brocante
zondag 3 augustus Boekenmarkt Deventer
zaterdag 9 augustus Antiek en brocante
zaterdag 16 augustus Antiek en brocante
zaterdag 23 augustus Antiek en brocante
zaterdag 7 september Sallandse Streekmarkt
donderdag 2 t/m
zondag 5 oktober Exclusive Art-Fair
zaterdag 18 oktober Antiek en brocante
zaterdag 20 en
zondag 21 december Dickens Festijn
zondag 9 mei 2015 Montmartre in de Walstraat
Zaterdag 10 mei gaat de Walstraat een dag op zn
frans: Kunst, demonstraties, brocante, koffie, thee,
wijn, chocolade, chansons, live muziek. Er is een
flyer met kunstroute beschikbaar bij alle deelne-
mende ondernemers. Hanneke Evink is van de partij
op 10 mei en Bombari komt naar Montmartre in de
Walstraat. Bombari is een combinatie van contrabas,
gitaar, dwarsfluit, trekzak, ukulele en drie zangeres-
sen, zorgt voor een afwisselend repertoire van tradi-
tionele wereldmuziek en eigen liedjes. Een mix van
gevoelige klanken en opzwepende folk!
Stadsnieuws
Over Deventer mei 2014
2.
Recent onderzoek laat
zien dat de inwoners
van Deventer niet al te
veel voor een boek over
hebben. Ruim een kwart
minder dan wat de ge-
middelde Nederlander
aan leeswerk besteedt.
Dit soort onderzoek moet al-
tijd wel met een flinke korrel
zout worden genomen. Want
menig variabele wordt door
onderzoekers vaak gemaks-
halve over het hoofd gezien.
Niettemin is het een indicatie.
Waarop dan weer haaks de
enorme winkeldichtheid staat.
Nergens in het land vindt men
immers zoveel boekwinkels
en antiquariaten als in De-
venter. Waarmee dan in elk
geval het toeristisch belang
van het boek voor deze stad
is bewezen. Want als het maar
voor een klein deel van de
bewoners zelf komt, moet de
vraag wel van buiten komen.
De prettige boekenambiance
van Deventer kan heel goed de
reden zijn voor het feit dat de
stad veel schrijvers herbergt en
voortbrengt. En dat op allerlei
vlak. Want naast literatoren,
kinderboekenschrijvers en de-
tectiveschrijvers verscheen er
de laatste jaren ook nog flink
wat op het gebied van natuur
en stads- en streekgeschiede-
nis. De jongste loot aan deze
creatieve stam heet Georgina
Michels. De 32-jarige kun-
stenares publiceerde onlangs
haar eerste kinderboek Pro-
fessor Parkiet in Japan. Een
fantasieprikkelend verhaal
met een universeel thema:
oordeel niet te snel over het
uiterlijk, het gaat om de bin-
nenkant. Het boek is geschikt
voor kinderen in de leeftijd
van 4 tot 10 jaar en is door de
auteur zelf mooi gellustreerd.
Het boek is te bestellen bij elke
reguliere boekhandel en ligt
de komende maanden bij de
antiquariaten aan de Nieuw-
straat in Deventer ter inzage.
Dit boek is verkrijgbaar bij :
DONDERDAGSKINDEREN
Nicci French
Donderdagskinderen is het vierde deel in de
Frieda Klein-serie van Nicci French. Wanneer een
oud schoolvriendin bij Frieda aanklopt omdat
de problemen met haar onhandelbare dochter
haar boven het hoofd groeien, besluit Frieda
haar te helpen. De gesprekken die Frieda met
Becky heeft, roepen herinneringen bij haar op.
Ze raakt er langzamerhand van overtuigd dat
hun hetzelfde is overkomen; sterker nog, dat zij
beiden slachtoffer zijn van dezelfde dader.
Donderdagskinderen is een spannende
psychologische literaire thriller van het Britse
echtpaar Nicci Gerard en Sean French. Samen
vormen zij het schrijversduo Nicci French. Eerder
verschenen Blauwe maandag, Dinsdag is voorbij
en Wachten op woensdag, eveneens met Frieda
Klein in de hoofdrol.
Korte Bisschopstraat 33 Deventer
Tel. 0570-612354 info@brunadeventer.nl
Titel : Donderdagskinderen
Auteur : Nicci French
Gennre : Literaire thriller
Prijs : 19,95 euro
StOK zet haar
poorten open
StOK zet haar poorten wijd open op 17 mei in
de Bibliotheek Deventer.
StOK (Stichting t Oude Kinderboek) was van 1998 tot 2013
gehuisvest in Zutphen. Begonnen als een filiaal van Stichting
Kinderboek Cultuurbezit (SKC) met 4000 dubbele boeken van
SKC groeide het filaal al snel uit tot een kinderboekenleenmu-
seum met ruim 10.000 oude kinderboeken. Vanaf 2005 is StOK
als zelfstandige stichting gaan werken uitsluitend met vrijwil-
ligers. Het boekenbestand bleef maar groeien. Het pand werd
te klein. Oplossingen werden binnen Zutphen gezocht onder
anderen in het nog te realiseren Broederen kloostercomplex
maar bleken niet realiseerbaar. De Bibliotheek Deventer was
eind 2013 bereid tot samenwerking en stelde kantoorruimte
en een niet meer in gebruik zijnde zolder beschikbaar.
Met een half jaar werken is door StOK vrijwilligers binnen de
Bibliotheek Deventer de `Thomas Zolder` compleet gereno-
veerd en geconditioneerd. De collectie van meer dan 20.000
oude kinderboeken is door de vrijwilligers naar Deventer ge-
bracht en staat nu in lange rijen opgesteld klaar voor uitlenen.
Een voormalige kantoorruimte is omgebouwd tot presentatie-
ruimte met de naam Lijsje Lorresnor. Daar staat een deel van
de collectie dat geleend kan worden tijdens de openingsuren
van de bibliotheek. Inmiddels is de hele collectie van StOK
opgenomen in de digitale catalogus van de Bibliotheek De-
venter en voor alle bibliotheekleden in Deventer en Overijssel
beschikbaar.
Van dinsdag t/m donderdag van
10.00 tot 16.00 uur en in de zo-
mer op zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur staan de vrijwilligers
van StOK klaar om bezoekers
te ontvangen en leners te advi-
seren.
Zij willen iedereen graag laten delen in hun grenzeloze liefde
voor het oude kinderboek. Ook is er de mogelijkheid tot het
kopen van dubbele exemplaren uit de collectie van het StOK.
De samenwerking tussen de Bibliotheek Deventer en StOK en
de openstelling van de presentatieruimte Lijsje Lorresnor
wordt op zaterdag 17 mei officieel bevestigd door het onder-
tekenen van een samenwerkings-overeeenkomst en een ope-
ningsfeest voor genodigden.
Voor meer informatie zie www.stichtingtoudekinderboek.nl
Een nieuw kinderboek
van Deventer bodem
Lezing Athenaeumbibliotheek
Noem het een hoorcollege, noem
het een lezing. Interessant wordt
het in ieder geval! dr. Saskia van
Bergen van de Universiteitsbibli-
otheek Leiden is te gast in onze
hal aan Het Klooster. Ze vertelt
hoe dieren en planten in de mid-
deleeuwen letterlijk als grondstof
dienden voor het maken van boe-
ken. Denk aan perkament, inkt
en verfstoffen. Daarnaast vormden dieren en planten ook de
inspiratie voor het maken van de meest prachtige afbeeldingen.
Aan de hand van mooie en bijzondere boeken uit onze eigen
Deventer collectie, vertelt Van Bergen hoe men te werk ging.
Het gellustreerde boek als natuurproduct - dr. Saskia van
Bergen (Universiteitsbibliotheek Leiden)
donderdag 22 mei 2014, 20.00 uur, 7,50 incl. koffie/thee
(aanmelden alleen vooraf via: sabinfo.nl)
Stadsnieuws
Over Deventer mei 2014
3.
Iedere dag
Moederdag!
De dames die bij ons te gast zijn om hun zilveren
service te verkopen, willen vaak weten of dit eerst
gepoetst moet worden. De neiging om bevestigend
te antwoorden is verleidelijk, maar het hoeft niet ge-
poetst te worden. Zo wandelt er laatst een chique
stel de zaak binnen. Zij werpt een blik naar de stam-
tafel en meldt mij zonder omwegen dat het suiker &
melk stelletje wel een poetsbeurt kan gebruiken. Ik
hoor het gelaten aan en nodig de dame (met bijbe-
horende partner) uit in het kantoor.
Er komt wat zilver ter tafel en een van de redenen
van verkoop is dat de dame in kwestie het poetsen
beu is. Dat het poetsen van zilver tegenwoordig
geen favoriete vrijetijdsbesteding is, merk ik de laat-
ste maanden aan de redenen waarom veelal dames
hun service of bestek komen inleveren. Alhoewel de
schoonmaaktips mij hier rond de oren vliegen; zijn er
nog maar weinig dames die zich aan het werkelijke
poetsen wagen.
Toch komt er af en toe iemand met gepoetst zilver
de winkel binnen omdat het wel zo netjes is als het
gepoetst aangeboden wordt. Of zoals de dame die
mij een lepeltje liet zien, met de vraag of het echt
was. Echt zilver bedoelde ze, maar dat was het niet,
slechts verzilverd. Nou dat lepeltje wilde ze graag
houden, maar het was wel wat zwart uitgeslagen
wat doe je dan als zoon van je moeder? Mevrouw,
hoorde ik mezelf zeggen voor ik er erg in had, ik
maak het wel even schoon voor u! Nou heb ik daar
een handig potje voor en dat scheelt toch een boel
gewrijf! Dus ik loop naar de keuken, stop het lepeltje
in de Hagerty en een minuut later overhandig ik haar
een blinkend lepeltje! Uit haar verwonderde reactie
kon ik opmaken dat ik zojuist het respect voor het
mannelijk gedeelte van de bevolking een flink aantal
bonuspunten bezorgd had!
Tenslotte; de dame die mij aangaf het suiker & melk
stelletje te poetsen heb ik beloofd dat te doen en ik
nodig je (lees de vrouwelijke lezer) hierbij uit om het
eindresultaat te bekijken. Maar weet dat ik een trucje
heb om het proces wat te vergemakkelijken. Poetst
u nou wel graag uw zilver geef u zelf (of uw moeder)
dan een potje Hagerty cadeau; dan is het iedere dag
Moederdag!
Nb. Wilt u zelf zien hoe wij ons zilver poetsen? Neem
deze advertentie mee en u krijgt van ons onder het
genot van een kop koffie/thee een gratis demonstra-
tie!
Mark Verschoor
Het Nederlandsche Inkoopkantoor
T.G. Gibsonstraat 17 Deventer
0570-831255
www.inkoop-goud-en-zilver.com
Moment van bezinning ZINIZ
Sinds 1 maart is Deventer
een leuke, nieuwe win-
kel rijker. ZiNiZ, voor
een moment van bezin-
ning. ZiNiZ, gevestigd in
een prachtig monumen-
taal pand, in het centrum
aan Achter de Broederen
8 (vlak bij Dirk van de
Broek), is een boekwinkel
met een ruim aanbod aan
2de hands boeken op het
brede gebied van zingeving
en persoonlijke ontwikke-
ling. Je kunt hier boeken
vinden over onderwerpen
als psychologie, filosofie,
persoonlijke ontwikke-
ling, voeding, gezondheid,
management & organisa-
tie, esoterie, religie en aan-
verwante terreinen.
Verder kun je bij ZiNiZ ook
genieten van kunst. Van
schilderijen, beelden, unieke
lampen en handgemaakte
sieraden tot andere gekke
objecten. Steeds van andere
kunstenaars.
Daarnaast biedt ZiNiZ een
uitgebreid aanbod aan activi-
teiten. Meditaties, workshops,
lezingen, themaochtenden,
satsang, werken met de Osho
Zen Tarot en nog veel meer.
Activiteiten:
Iedere woensdag is er een
meditatie van 18.30 tot 19.30
uur. Bijdrage 5,00 euro. De
komende maand is dat de
kundalini-meditatie, een ac-
tieve meditatie.
Op zondagmiddag 11 mei is
er satsang met Jan Koehoorn.
Aanvang: 14.00 uur, bijdrage
15,00 euro . Satsang betekent
letterlijk: samenkomen in
waarheid. Het is een vorm
van onderricht o.l.v. een spi-
ritueel leraar, in de traditie
van Advaita Vedanta.
Op donderdag 15 mei en
donderdag 19 juni is er
mantra zingen met Irma
Koerhuis. Aanvang: 19.00
uur, bijdrage: 9,50 euro.
Op vrijdagavond 16 mei
komt Berry Steenbruggen,
een bekende yoga docent uit
Deventer, die al meer dan 30
jaar spirituele reizen naar
Azi organiseert, aan de
hand van fotomateriaal, over
zijn reizen vertellen.
Aanvang 19.30 uur, bijdrage
3,50 euro
Op zondagmiddag 1 juni
komt Donna van der Steeg
naar Deventer, voor een in-
spirerende middag met de
Osho Zen Tarotkaarten en
een korte meditatie (mindful-
ness). Donna is psychologe en
Osho Zen Tarot professional
en docent. Tevens is ze auteur
van de boeken: Coachen met
de Osho Zen Tarot, Vieren als
levenskunst, Nieuwe toepas-
singen met de Osho Zen Tarot
en Transformatie met speelse
themas.
Aanvang: 13.00 uur, bijdrage
12,50 euro.
Voor meer info en activiteiten
zie: www.zinizdeventer.nl of
facebook.com/zinizindeven-
ter.nl Bellen kan natuurlijk
ook: tel: 06-12 85 92 80
BOBBS, onze winkel, op
een unieke plek in de
Walstraat, in het hart van
Deventer. In deze winkel
werken wij lke dag met
veel passie en plezier.
Een vrolijke, eerlijke win-
kel voor jou en je kind.
De kleding die we aanbieden
heeft een hoog draagcomfort,
met vrolijke prints.
Smafolk bijvoorbeeld, een
prachtig Deens product in onze
winkel, produceert kleding
van hoogwaardige kwaliteit en
dat is fijn, puur natuur.
Anne-Claire Petit is nog zon
gaaf product, handgemaakte
knuffels volgens traditionele
handwerktechnieken van na-
tuurlijke materialen. Dat maakt
elke stuk zo uniek. Ze wekken
bij iedereen dezelfde positieve,
enthousiaste reacties op. Dat is
precies d reden waarom wij
het jullie willen aanbieden.
Ej Sikke Lej is een Deens kle-
ding merk dat je uitnodigt om
te spelen, hoe fijn is dat voor je
kind? Speelse, creatieve kinder-
kleding, met als uitgangspunt
functionaliteit, duurzaamheid
en comfort, dt is de kracht
van BOBBS.
En er is nog veel meer wat we
aanbieden: prachtige schapen-
vachten, uitdagende puzzels,
unieke haarknipjes, antro-
posofische en handgemaakte
producten, hele zachte knuf-
fels en nog veel meer.
Kom je gauw even aanwaaien?
Een vrolijke, eerlijke winkel
voor jou en je kind
Op de Brink
Over Deventer mei 2014
4.
boxbergerweg 19 74112 BB Deventer
tel: 0570 - 64 12 34 fax: 0570 - 60 14 44
henkpostwaterpompen@planet.nl
www.henkpostwaterpompen.nl
HENK POST
nieuw en gebruikt
witgoed, witgoed
reparaties,
witgoed onderdelen
en waterpompen
WWW. INKSTATION-DEVENTER.NL
Nieuwstraat 73, Deventer, tel. 0570-752437
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068
NIEUW
NIEUW
Nu ook hervulbare
Epson T1285 en de
T18 cartridges
Profiteer nu van
onze voordelige
navulprijzen.
Ook voor kantoorartikelen,
nieuwe inktcartridges ,
printerpapier en printers.
bestel ook
voordelig
TONERS VOOR
UW LASERJET
Film & Kunst
Over Deventer mei 2014
5.
Galerie ZininKunst
Walstraat 40 Deventer
www.zininkunst.nl www.facebook.nl/galeriezininkunst
Open: di t/m vr 11-17 uur za 10-17 uur & koopzondag 12-17 uur
PEST HOTEL
DE 100 JARIGE MAN DIE UIT HET
RAAM KLOM EN VERDWEEN
Felix Herngren
met: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David
Wiberg e.a., SE, 2014, 105 min., Zweeds en Engels
gesproken.
Allan wordt honderd en dat wordt groots
gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige
krijgt het op zijn heupen en vertrekt kort voordat
het feest losbarst.
De tijd die hem rest kan hij beter besteden en hij
klimt uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan
een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere
avontuur terecht komt. Tegelijkertijd passeren
de memorabele momenten uit zijn leven n die
van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue.
Deze lm, in Zweden inmiddels de best bezochte
lm ooit, is gebaseerd op de gelijknamige
bestseller van Jonas Jonasson.
V
a
n
1
to
t e
n
m
e
t 2
1
m
e
i 2
0
1
4
z
ie
n
in
:
Wij ge-
loven in de
kracht van kunst om
de wereld wat vrolijker te
kleuren. Onze kleurrijke col-
lectie beelden en schilderijen doen
vele mensen elke dag weer glimlachen.
Kom ook langs, proef die sfeer en laat
je verrassen door creativiteit bij Zinin-
Kunst!
ZininKunst heeft een ruime collectie
schilderijen, beelden, glaskunst, siera-
den, woonaccessoires en ook (kleine)
kunstkadootjes. Hier koopt of huurt u
vrolijke kleurrijke, originele en betaal-
bare kunst!
Nieuw bij ZininKunst zijn de hand-
beschilderde beelden van de Elephant
Parade.
De Elephant Parade is een initiatief van
Marc Spits. Hij ontdekte dat de olifant in
Thailand bijna was uitgestorven, terwijl
hier ooit de meeste olifanten ter wereld
leefden. Hij startte een kunstproject
waarbij de opbrengst ten goede kwam
aan een ziekenhuis voor gewonde Azia-
tische olifanten.
Het leek me fantastisch om de Aziatische
olifant te helpen op een manier die voor-
delig is voor zowel kunstliefhebbers, kun-
stenaars en natuurlijk de olifant zelf.
Diverse
toonaange-
vende kunstenaar
van over de hele wereld
ontwerpen inmiddels beelden
van olifanten, deze worden gegoten
in kunsthars en vervolgens met de hand
beschilderd. Elk jaar is er ergens op de
wereld een parade van levensgrote kuns-
tolifanten. Hiermee wordt aandacht
gevraagd voor de bescherming van de
olifanten.
ZininKunst heeft een gelimiteerde col-
lectie van olifanten die steeds weer wordt
aangevuld met de meest originele ont-
werpen.
ADVERTORIAL
Lets paint a brighter future!
Welk Deventer heb jij in je kop? Deze
vraag stellen wij, het Science Caf De-
venter, aan alle inwoners van Deventer
in het kader van ons tweede KOP-festi-
val, zaterdag 21 juni 2014 in het Burger-
weeshuis. Laat ons zien, in fotos, film-
pjes, tekeningen, schilderijen, of welke
andere technieken dan ook, welk beeld
Deventer bij je oproept. Het kan gaan
over de stad, over je wijk of straat, over
de mensen van Deventer, de geschiede-
nis, lief en leed, noem maar op. Verbeeld
het gevoel dat Deventer bij je oproept.

We gaan alle inzendingen laten zien op
onze website en, bij voldoende inzen-
dingen, een tentoonstelling samenstel-
len. Deze beleving van onze stad: hoe
kijken we, hoe ervaren we vormen en
kleuren, hoe selecteren we wat we zien,
hoe bepaalt het medium wat we weerge-
ven, dat alles sluit aan op enkele van de
lezingen tijdens het KOP-festival.

Deelnemen kan tot zaterdag 14 juni.
Mail een omschrijving of een foto (in
hoge resolutie) van wat je wilt inzenden
naar info@sciencecafedeventer.nl onder
vermelding van Deventer in je KOP.
Deventer in je KOP
ZininKunst heeft een ruime
vaste collectie schilderijen,
beelden, toegepaste kunst,
glaskunst, sieraden en ook
(kleine) kunstkadootjes.
2
0
1
4
Zin in kunst
Walstraat 40
7411 GM Deventer
www.zininkunst.nl
DOlde Bakkerieje
Walstraat 55
7411 GK Deventer
0570 616 179
De mooiste Swarovski sierraden
vindt u bij DOlde Bakkerieje
Wat is er nu leuker om samen met je moeder met je voetjes in
het water visjes aan je tenen te laten sabbelen.
Het is hilarisch, spannend, grappig.
Geeft extra gesprekstof en is zeer ontspannend
Erg goed voor de voeten.
Daarna na genieten met heerlijk kopje koffe of thee.
FishfootSpa Deventer
Walstraat 39
7411 GJ Deventer
06 422 709 57 of 06 288 804 55
www.fshfootspa.nl
Hoge Ramen
Grote overstraat 46-48-50
7411 JD Deventer
0570 - 611 438
www.hoge-ramen.nl
Het Nieuwe Aaltje
Kleine Overstraat 41
7411 JJ Deventer
0570 600 615
www.hetnieuweaaltje.nl
G
e
e
f m
o
e
d
e
r
e
e
n
b
o
e
k
e
t d
a
t n
ie
t v
e
rw
e
lk
t.
V
e
r
w
e
n
m
o
e
d
e
r
e
e
n
s
o
p
e
e
n

b
ijz
o
n
d
e
r
e
m
a
n
ie
r
!
Van kitch tot design, keuken,
badkamer, kado, boeken, kleding,
kinder, buro, enz. enz
Masterpieces
Nieuwstraat 53
7411LH Deventer
www.masterpieces.nl
Karesi Juwelier
Broederenstraat 41, 7411 LB Deventer
Mind your Body
Ontspannen, bewegen,
bewustworden
WAARDEBON
Een origineel cadeau voor Moederdag?
Geef een avondles yoga-meditatie cadeau!
Of voor alle vrouwen/moeders:
Gebruik deze waardebon als kortingsbon
voor een heerlijke avond ontspannen en
mediteren.
Maandag 12 mei van 19.30 tot 21.00 uur
Meditatie van het hart.
Vrijdag 6 juni van 19.30 tot 21.00 uur
Voor maar 5 euro!
Voor info: www.mind-your-body.net
Yoga in de Nieuwstraat 55
Trends
Over Deventer mei 2014
9.

AANBIEDINGEN
Een tuin ontwerpen die bij de klant
past. Dat is de passie van Ed Linne-
mann, eigenaar van hoveniersbedrijf
A.A. Living Garden Design. Een goed
tuinontwerp is geen tekening, een goed
tuinontwerp is een gevoel. Ik volg dan
ook geen trends, maar kom door een
gesprek met de klant tot een ontwerp
dat bij de mensen past. Veelal pakt dat
verrassend anders uit dan de klant had
gedacht. Het resultaat is een indruk-
wekkende lijst met typen tuinen die Ed
ontworpen en aangelegd heeft voor zijn
klanten.
A.A. Living Garden Design werkt voor zowel
voor particulieren als bedrijven, vooral in de
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en
Zutphen. Een tuin bij een penthouse, een
dakterras of een intieme balkontuin, een
onderhoudsarme bedrijfstuin, een weel-
derige boerderijtuin of juist een stijlvolle
designtuin. Het is allemaal het resultaat van
het vakwerk dat Ed Linnemann levert. Het
is een kwestie van goed kijken en luisteren.
Dat geeft mij direct inspiratie en ideen voor
een ontwerp dat precies bij de klant past.
Tuinaanleg met passie
Ed is een hovenier met passie voor zijn
vak. Niet voor niets is zijn bedrijfscredo
Tuinaanleg met passie. Dit blijkt niet alleen
uit zijn enorme plantenkennis zoals het een
echte vakman betaamt. Dat geldt ook voor
zijn creatieve ideen. Of zoals een klant het
verwoordt: Eds creatieve oplossingen voor
inrichting en zijn mooie ideen voor beplan-
ting maken Ed Linnemann een hovenier die
uitsteekt boven de middelmaat.
Grote en kleine exclusieve tuinen
A.A. Living Garden Design richt zich met
name op het ontwerpen, aanleggen en het
inrichten van grote en kleine exclusieve
tuinen. Met de nadruk op exclusief. Een
tuinontwerp moet de juiste verhouding
hebben als het gaat om de balans tussen
kleuren, vormen en ruimtes. Dat, maar ook
het maken van een beplantingsplan, vind
ik heel erg leuk om te doen. Daar ligt mijn
passie en maakt dat ik iedere tuin als uniek
beschouw. Uiteraard neem ik de persoon-
lijke voorkeuren van mijn klanten hierin
mee. Dit resulteert in een uniek en exclusief
ontwerp. In de ideale tuin voelen mensen
zich thuis en is het geschikt voor momenten
waarop je rustig een boek wilt lezen maar
ook voor die gezellige etentjes met vrien-
den en familie. En vanzelfsprekend moet
een tuin ook een prachtig plaatje
zijn om naar te kijken.
Tuinonderhoud
Naast het ontwerp en de aanleg, verzorgt
Ed indien gewenst ook het onderhoud. Dat
gebeurt veelal op contractbasis, maar kan
ook op basis van regie. Denk hierbij onder
meer aan gazononderhoud, zoals mosbe-
strijding en bemesting. Het vervangen van
gazons door kunstgras en het aanleggen
van speel- en trapveldjes, al dan niet met
valdempende ondergrond is ook mogelijk.
Maar ook het maaien wordt verzorgd. Zo
ook onkruidbestrijding, snoeiwerkzaamhe-
den en bijvoorbeeld vijveronderhoud. De
vakantieservice kan interessant zijn: Na
uw vakantie terug komen in een perfect
verzorgde tuin.
Milieu vriendelijk en duurzaam met
rendement
Wij leveren onder meer sedum- en krui-
denvegetatie daken. Dat is erg interessant
voor particulieren. Het is milieuvriendelijk
en duurzaam. Voor bedrijven bestaat zelfs
de mogelijkheid tot investeringsaftrek door-
dat men een bijdrage levert aan de verho-
ging van de biodiversiteit. Ook leveren we
een systeem waarbij zonnepanelen perfect
samen gaan met een sedumdak. Door een
koeler dakvlak levert dit een hoger rende-
ment van de zonnepanelen op.
Complete tuininrichting
Voor Ed Linnemann gaat een tuin verder
dan alleen het groen. A.A. Living Garden
Design kan namelijk de hele tuininrichting
verzorgen. Denk aan een goed aangelegd
terras met luxe design tuinmeubelen en
een exclusieve, op maat gemaakte design
zeiloverkapping. Dit alles verlicht door bij-
zonder chique, op bestelling gemaakte
tuinverlichting. Ook private putting greens,
paardenafrasteringen, springhindernissen
en dressuurpisten van gerenommeerde
merken vallen binnen het leveringspro-
gramma van A.A. Living Garden Design.
Bent u genteresseerd geraakt en wilt u
meer weten? Neem gerust contact op.
Ed Linnemann
Een tuinontwerp is geen tekening maar een gevoel
A.A. Living Garden Design
Tel.: 0570-651655 of 06-51892379
E-mail: info@aalivinggardendesign.nl
Meer informatie over A.A. Living Garden Design
staat op de website www.aalivinggardendesign.nl
en www.kunstgrasdeventer.nl

Onlangs is de winnaar bekend gemaakt van
de verkiezing Nederlands beste Notenspe-
cialist. Van de 5 genomineerde winkels in
het land is Cestbon in Zeist uitverkoren als
best Notenspecialist 2014. De winkels zijn
beoordeeld op kwaliteit, versheid, presen-
tatie en vakmanschap.
Cestbon is en collectieve in- en verkoopver-
eniging met meerdere winkels in het land. In
Deventer is de Cestbon winkel sinds 1966 ge-
vestigd in de Nieuwstraat, waar dagelijks de
producten worden gebrand en gebakken om
een verse topkwaliteit te kunnen leveren voor
een concurrerende prijs. Om dit heugelijke jt
te vieren zijn er gedurende de komende tijd een
paar speciale aanbiedingen om u te overtuigen
van de kwaliteit van onze producten. We zien u
graag in onze winkel.
Cestbon beste notenspeciaalzaak van Nederland
Openingstijden:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
09.30-17.30 uur
09.30-17.30 uur
09.30-21.00 uur
09.30-17.30 uur
09.30-17.00 uur
Trends
Over Deventer mei 2014
11.
Kin omhoog, borst vooruit, en een onweer-
staanbare smile op je gezicht.
Ken je dat superwoman-gevoel waarmee je na
een bezoekje aan je lingeriewinkel thuiskomt?
Alsof je heel de wereld aankan? Een aantal
punten waarom lingerie passen en kopen zo
goed is voor je zelfvertrouwen.
aEchte schoonheid zit vanbinnen!
Een vrouw die goed in haar vel zit, straalt. Zelfvertrouwen
maakt je gewoon mooier! En elke vrouw weet dat nieuwe lin-
gerie je zelfbeeld echt een boost geeft. Stap jij soms ook aar-
zelend en onzeker je lingeriezaak binnen? Dan is de kans zeer
groot dat je na een passessie met een professionele lingerie-
styliste zelfverzekerd naar buiten wandelt.
aDe juiste lingerie doet wonderen voor je outt.
Stel je voor dat je investeert in een prachtige party dress om
er dan vervolgens slecht passende lingerie onder aan te trek-
ken. Zonde, toch? Je outt komt pas echt tot zijn recht als je
er perfect passende lingerie onder draagt. Met de juiste bh
of body benadruk je je pluspunten en verdoezel je eventuele
minpunten. Complimentjes gegarandeerd! En dan hebben we
het nog niet eens over shapewear waarmee je makkelijk een
kledingmaat verliest.
aLingerie passen en kopen is pure zelfverwennerij.
Welke vrouw verlangt nu niet naar
een beetje tijd voor haarzelf ?
Even de drukte vergeten en
alleen maar met jezelf bezig
zijn, doet ongelooijk deugd.
Lingerie kopen kan even ont-
spannend zijn als een bezoek-
je aan de sauna of een
wandeling aan zee.
Eigenlijk zou elke
vrouw zich minstens
n keer per jaar op
lingerie styling moe-
ten trakteren. Want
dat verdienen we
toch allemaal?
Zin om je ook eens te laten ver-
wennen? Probeer het zelf en er-
vaar wat de perfecte lingerie met
je doet. De ervaren lingeriestylistes Margreet en Gwen van La Kemme
Lingerie & more helpen je graag verder!
HET SUPER LA KEMME GEVOEL!
Grote Overstraat 29 7411 JA Deventer T 0570-613704
info@lakemme.nl www.lakemme.nl
Like us on Facebook: La-Kemme
O
N
T
W
E
R
P
:

N
I
C
E
D
E
S
I
G
N
.
N
L|F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
:

T
H
O
M
A
S

V
A
N

B
E
E
K
DATUM: ZA 10 MEI 2014
|
AANVANG: 19.00 UUR
DEVENTERJAZZFESTIVAL.NL

3
0
,-
FESTIV
A
L
PA
SSE PA
R
TO
U
T
VOORVERKOOP
(AAN DE DEUR 35,-)
FACEBOOK.COM/DEVENTERJAZZFESTIVAL @DEVJAZZFESTIVAL
20
14
SHIRMA ROUSE
JUNI OR JAZZ COLLEGE

SWI NGI NG GENTLEMEN


BAZGA DI EDERI K EGGENKAMP TRI O
SOULFOOD

THE PLOCTONES
MICHIEL BORSTLAP ARTEZ
JOHAN VERMUYEN & FRIENDS TASTE OF JAZZ
SUPPORTED BY
KIWANIS DEVENTER
SAY JAZZ, BE JAZZ, LIVE JAZZ | HET GROOTSTE INDOOR JAZZ FESTIVAL VAN SALLAND
SVEN HAMMOND SOUL
NEW GENERATION JAZZ. RUIM BAAN EN PODIUM VOOR EIGENWIJS EN NIEUW TALENT

Stadsnieuws
Over Deventer mei 2014
13.
Creer je wereld
De Week van de Amateur-
kunst (WAK) is een jaarlijks
terugkerend evenement en
wordt dit jaar voor de vierde
keer georganiseerd door
Bureau Kunstcircuit van 17
t/m 25 mei. De WAK is voor
iedereen die in zijn vrije tijd
actief met kunst bezig is n
voor iedereen die daarvan
wil genieten! Voor deze edi-
tie van de WAK is gekozen
voor de slogan Kunst werkt!
En hoe!
WAK in Deventer
De WAK staat bol van de activitei-
ten die de verenigingen en amateur-
kunstgroepen zelf tijdens deze week
organiseren. Zo zijn er de Open Dag
Muziek van de Leeuwenkuil, theater-
voorstellingen van PlusLeo, Locus en
Theater Onbeperkt, concerten van
het Deventer Kamerkoor en Zang-
studio Annemiek Brouwer, exposi-
ties en workshops. Verder zijn er een
aantal activiteiten die speciaal voor
de WAK zijn georganiseerd.
Zaterdag 17 mei:
opening WAK met
dansvoorstelling Flatscreen
door DanZo
De FLAT Ontwaakt, Speelt,
Leeft en Droomt, dat zijn de in-
gredinten van de voorstelling
FLATSCREEN. 60 dansers op
6 etages dansen boven en onder
elkaar in een bijzondere choreo-
grafie op speciaal gecomponeer-
de muziek. Naast de 60 dansers
op de galerijen zullen er nog 20
dansers te zien zijn voor de Flat.
Kom en geniet van deze unieke
voorstelling, die plaatsvindt op
de torenflat op de Platvoet (Nij-
hofgaarde).
Toegang gratis, aanvang 18.30
uur.

Woensdag 21 mei:
De Avond van de Deventer
Amateurfilm
De Avond wordt geopend met de
korte film Gedicht (genomineerd
voor Cannes), die is gecoprodu-
ceerd door Deventenaar en deel-
nemer 1ste editie van de Avond
van.., Wouter Springer. Vervolgens
zijn diverse (animatie-)films van
Deventer cineasten te zien. De film
met de meeste publieksstemmen
wordt uitgezonden op RTV Oost.
Reserveren Filmhuis de Keizer,
20.00 uur.
Zondag 25 mei:
Open Podium in het Park
Tussen 14.00 en 16.00 een gevari-
eerd programma in de Muziekkoe-
pel op de Worp met oa. Zangkoor
Switched, ALMAX dansstudio en
DanZo/Courages. Toegang gratis.
Fotowedstrijd KLIKdeWAK
Heb je een mooie foto gemaakt tij-
dens de WAK en wilt je hem aan
zoveel mogelijk mensen laten zien?
Zet m op jijenoverijssel.nl/klikde-
wak. Krijg je ook nog eens de meeste
stemmen voor je foto, dan win je een
waardebon van 500, ! (Uploaden
kan vanaf 17 mei t/m 1 juni 2014,
stemmen kan t/m 9 juni 2014)
Kijk voor meer info en programma
op: www.wakdeventer.nl
Week van de Amateurkunst: Kunst werkt!
Het is helemaal hip en tren-
dy om je eigen meubels een
tweede leven te geven, en dat
vooral zelf te doen: Niet al
die vaak mooie meubels naar
de kringloop brengen, maar
er een eigentijds look aan ge-
ven wat bij je interieur past.
Oh, en het is zo leuk om te
doen en niet moeilijk. Zelfs
het vooraf kaal schuren van
die meubels is verleden tijd
met de krijtverf van Annie
Sloan. Je kan dus bijna gelijk
met het leuke werk beginnen:
het schilderen.
Mijn 8 oude caf-stoelen wa-
ren door het gebruik versle-
ten, er zat hier en daar wat
verf op, en eerlijk gezegd, de
donkere houtkleur beviel me
al lange tijd niet meer. Het is
voorjaar, dus tijd voor veran-
deren en lichte kleuren. Ik heb
ze echt niet geschuurd, alleen
schoongemaakt met St Marc,
en daarna ieder in een andere
kleur geschilderd. Omdat het
intensief gebruikte stoelen
zijn van het atelier, heb ik ze
daarna in transparante matte
vernis gezet. Dan blijven ze
langer mooi. Ik ben er hele-
maal blij mee. En nu maar
afwachten wanneer de eerste
verfspatten er weer op komen!
Ter inspiratie en om te zien of
het allemaal echt waar is: Op
woensdag 7 mei om 10.30 laten
we hier alles over zien bij krijt-
verfwinkel en atelier Droom
en Daad (aan het Lamme van
Dieseplein).
Na de demonstratie kunt u
zelf met de verf een kleurproef
maken; dan ervaart u hoe sim-
pel het werkt.
Liever iets meer ervaring
voordat u uw meubels onder
handen neemt of de muren
een nieuwe kleur geeft? Op
woensdag 28 mei en zater-
dag 7 juni zijn er workshops
waarin je een houten kistje of
bijzettafeltje omtovert tot iets
moois en inspiratie en erva-
ring opdoet. Dan kan je met
vertrouwen aan de gang om
de eigen meubels creatief te
recyclen!
Meer informatie : http://www.
atelierdroomendaad.nl
Hens Odinot
Gezondheid
Over Deventer mei 2014
14.
De lopersknie
Je bent fanatiek aan het hardlopen, maar tijdens de trainingen voel je steeds meer pijn
aan buitenzijde van de knie. Er kan dan sprake zijn van een lopersknie, een veelvoorkomende
blessure bij hardlopers, aangezien je tijdens het lopen 3x je eigen gewicht op moet vangen. De
pijn treedt vaak niet meteen op, maar neemt geleidelijk toe in intensiteit en voelt uiteindelijk
stekend aan.
De tractus iliotibialis is een weefselverdikking aan de buitenzijde van de dij en loopt
van de buitenzijde van het bekken over de heup, hecht aan net onder de knie en is belangrijk
voor het stabiliseren van het kniegewricht. Tijdens het hardlopen beweegt deze band van
achter het dijbeen over de kop van het dijbeen. Door dit wrijven kan de band gaan ontsteken.
Dit kan worden behandeld door Qi en Bloed te bewegen in de Galblaasmeridiaan. Ook de
Maagmeridiaan speelt een rol, deze loopt zowel langs de binnen- als de buitenzijde van de
knieschijf. Interne uitputting is vaak de oorzaak van klachten aan beide knien. Bijkomende
symptomen zijn lage rugpijn of nachtzweten. Het gewricht en de oorzaak van de klacht wor-
den aangepakt door middel van klassieke acupunctuurpunten. Met Tuina-massagetherapie
verdrijven we pijn en helpen we doorbloeding van weefsels. Pees- en spierklachten worden
behandeld met massagetechnieken. Met manipulaties kan ruimte in het kniegewricht ge-
maakt worden. De tractus iliotibilalis wordt losgemaakt en eventueel wordt het heupgewricht
behandeld.
Met geschikte schoenen en een aangepast trainingsschema kun je een lopersknie
voorkomen. Begin en eindig je training met een warming-up en doe rekoefeningen. Bouw de
afstand en de intensiteit van je training op.
Merel Somer
ADVERTORIAL
Lente en Lever
De paaseieren zijn gezocht en gegeten, de zon laat zich vaak zien en het
groen in de tuin is tot explosie gekomen. Kortom, het is echt lente. Heel
anders dan vorig jaar toen het grijs van de winter tot in april bleef han-
gen.
Dus tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Ramen wassen, alles wat weg kan ook
weg doen, spullen uitgezocht en op de Koningsmarkt verkocht.
Van oudsher is die voorjaarsschoonmaak ook gericht op lijf en leden. De vas-
tenperiode na het carnaval was de periode waarin de voeding versoberde.
Wat natuurlijk een fysiek efect heeft, maar ook gezien wordt als een mentaal-
spirituele reiniging. Maar wie heeft na het carnaval nog gevast?
Toch is de lente erg geschikt om rust te geven aan het hele spijsverteringssy-
steem, en de Lever een handje te helpen in de opruimtaken die de Lever heeft.
De Lever maakt alle afvalstofen onschadelijk en heeft daarvoor een complex
enzymsysteem tot zijn beschikking. En dat enzymsysteem kan je een handje
helpen door een (korte) periode minder te eten, minder vet en minder zwaar,
en veel groente en fruit te eten. Ook het tijdelijk laten staan van kofe, zwarte
thee en alcohol ontlasten de Lever-functie behoorlijk. En er zijn heel goede
kruidenmiddelen die de Lever ondersteunen, zoals Mariadistel.
En in overdrachtelijke zin, als je zaken op de Lever hebt en je laat die los, dan
ga je ook een stuk lichter door het leven.
In de tijd dat ik nog in een yoga-centrum woonde in Laren bij Lochem was
ik deelnemer en later ook ondersteunend stafid bij de halfvasten-trainingen
die steeds in de lente gegeven werden, en nog worden. Het halfvasten is een
specifek programma waarbij je minder eet, maar de voeding zoveel mogelijk
individueel aangepast wordt.
Een keer was ik als stafid aanwezig bij het eerste weekend van de training,
was daarna een aantal dagen weg, en kwam weer terug in het tweede week-
end van de training. Toen ik na het eerste weekend wegging, waren de mees-
te deelnemers sloom, moe, en na het ontbijt hing er een zware, onprettige,
zelfs wat stinkende lucht in de ontbijtzaal. Maar toen ik in het tweede week-
end terugkwam leek iedereen wel getransformeerd. De ogen en huid van de
deelnemers leken extra te glimmen, de uitstraling van de deelnemers was fjn
en opgeruimd. Het verschil was zo groot.
Ook zijn er altijd mensen die tijdens dergelijke trainingen al langer aanwezige
symptomen, zoals bijvoorbeeld jicht of ook hoge bloeddruk, kwijtraken.
Dat laatste is natuurlijk lastig zelf voor elkaar te krijgen, maar in deze periode
waarin de natuur zich zo laat zien en weer volledig tot bloei komt, is het goed
om het stukje natuur wat ons lijf toch is goed te verzorgen. En met respect te
kijken naar de complexe dynamiek en het zelfherstellende vermogen van dat
stukje natuur.
Maartje van Hooft - Mind your Body
Praktijk voor Pijnbestrijding Gooszenstr. 1 | Deventer
www.praktijkvoorpijnbestrijding.nl Zwaluwstr. 28 | Nijmegen
info@praktijkvoorpijnbestrijding.nl 024 324 2337 | 06 22 78 04 88
Traditioneel Chinese Geneeskunde | Tuina-massage | Acupunctuur | Moxa-therapie | Cuppen | Guasha | Advies
Leven
gaat voor.
Alles op alles,
zodat mensen met
een nierziekte in
leven blijven en ook
echt blijven leven!
nierstichting.nl
ADVERTORIAL
Gezellig
Reizen & Spelen
Over Deventer mei 2014
15.
Koning Willem gaat
naar buiten
In mei moet je naar buiten. Bijna alleen maar
zon en veel vrije dagen, dus eerst naar Ko-
ning Willem voor een jn buitenspel.
Natuurlijk kun je een potje croquetten, slagbal
doen, frisbeen of gewoon knikkeren. Hebben
we allemaal. Maar er is zoveel meer. Kubb (in
teams wach-
ters verslaan
en de koning
omwerpen),
Mlkky (soort
kegelen met
een houten
stok, waar-
bij de kegels
steeds verder
van elkaar komen te staan), Boochie, Hinkel-
twister , Rounders of Cricket.
Gek op Jenga? We hebben een fraaie houten
voor buiten van 1 meter 25 hoog. Mikado
simpel? Met stokken
van ruim een meter
wordt het iets lastiger.
Wel eens vier op een
rij van meer dan een
meter gespeeld? Nee?
Hebben we. En nog
veel meer. Ja, we zijn
me der eentje.
kleine overstraat 24-26 deventer
0570-614181
info@koning-willem.com
www.spellenfabriek.com
www.facebook.com/koningwillempret
www.twitter.com/koningwillem
ADVERTORIAL
Spel van de maand
OVER PLEINEN aanbieding
D
E
In de maand mei ontvangt
u tegen inlevering van
deze bon gratis een
zakje Deventer Koekbijtjes
bij aankoop van de VVV
knooppunter ( 5,95).
(Deze bon is geldig t/m 31
mei 2014. Cadeaubonnen zijn
uitgesloten van deze actie.)
VVV Tip van de maand mei
Dagje etsen ...vanuit Deventer!
Op aanraden van gasten van de VVV
Deventer hebben wij een arrangement sa-
mengesteld met een mooie fietsroute door
het prachtige landschap van Salland, met
leuke tussenstops en bezienswaardighe-
den onderweg.
Inhoud arrangement:
~ Fietsroute middels knooppunten
~ 1x consumptie met gevulde koek of
een boerenijsje bij Zuivelboerderij n
Aanvang
~ 50% korting op een rondleiding in
Diekerhookse Mlle De Hegeman
~ 1x koffie of thee en 50% korting op
entree van Boerderijmuseum De
Pothaar
~ 1,- korting op een kilo kaas en een
leuke attentie bij Kaaswinkel Kloas in
t Hof
~ 10% korting op aankopen in de
Deventer Koekwinkel
~ 50% korting op een entree van het
Historisch Museum Deventer of het
Speelgoedmuseum Deventer
~ 10% korting op een diner in diverse
restaurants in Deventer
Dit alles voor slechts
4,75
per persoon!
Het arrangement Dagje Fietsen van-
uitdeventer! Is te koop bij de VVV Muse-
umwinkel of in de webwinkel van www.
vvvdeventer.nl. Hier zijn ook andere
fietsroutes en accessoires te verkrijgen.
Handig voor onderweg:
De Fietsknooppunter!
De VVV Knooppunter is een wind- en
waterdichte houder met blanco fiets-
routekaarten waarop u uw geselecteerde
fietsknooppunten kunt noteren, eenvou-
dig te bevestigen op het stuur.
Ontdek in Meimaand Fietsmaand de streek Salland, met veel af-
wisselende natuur, monumentale boerderijen en gerestaureerde
molens vanuit Deventer!
VVV Deventer
Brink 56 (De Waag)
T: 0570-710120
E: vvv@deventermusea.nl
I: www.vvvdeventer.nl
Ibiza is een eiland van uiter-
sten. Aan de ene kant massa-
toerisme, aan de andere kant
luxe villas met daarin de
high society en sterren. Over-
dag veel gezinnen met kin-
deren, s avonds en s nachts
jongeren en oudere jongeren
die feesten tot diep in de och-
tend. Het imago van Ibiza is
jong, snel, wild en hip.
Badplaatsen
Rondom Ibiza-stad vindt u
de bekende badplaatsen Playa
den Bossa, Figueretas en Ta-
lamanca. Fraaie stranden,
gecombineerd met aantrekke-
lijke badplaatsen en Ibiza-stad
altijd dicht bij! De grootste
badplaats is echter San Anto-
nio met haar aantrekkelijke
oude binnenstad. In het zui-
den ligt de kleine badplaats
Cala Llonga. Dit strand en
deze badplaats worden veel
bezocht door families met
kinderen.
Ibiza staat voor Uitgaan
In het uitgaansleven van
Ibiza draait alles om muziek.
De muziekstijl Ibiza House,
is zelfs naar het eiland ver-
noemd. Aan de stranden zijn
verschillende strandtenten te
vinden die allemaal een ande-
re muzikale identiteit hebben.
Op Ibiza vind je de beste clubs,
de hipste feesten en hier ko-
men alle top Djs van over de
hele wereld hun kunsten op de
draaitafels vertonen.
BELEEF IBIZA
Voor meer informatie of reserveren kunt u
contact opnemen met:
Wist u dat... .Ibiza zeer homovriendelijkis zonder dat
heteros zich verloren voelen gaan
in de gay scene
.steeds meer Nederlandse artiesten
een villa kopen op Ibiza
.je Ibiza uitspreekt als Ibissa (met een
slissende S) en niet als Iebietza
.Ibiza Stad tegenwoordig Eivissa ge
noemd wordt
.het zeewater bij de vele stranden (56
stuks) tot het schoonste van Europa
hoort
.de Closing Party van de Space (Platja
den Bossa) de laatste afsluiting van het
uitgaansseizoen is
.Ibiza naast het bruisende nachtleven
ook beschikt over fantastische stranden
met helder turquoise water, afgelegen en
beschutte baaien en verder hoge rots-
wanden.
M
a
m
a

b
e
d
a
n
k
t
!
!
G
e
w
o
o
n
,
o
m
d
a
t
je

h
e
t
m
e
e
r

d
a
n

w
a
a
r
d

b
e
n
t!
!
Meester van het licht! Onze ZEN diamantlijn zijn zorgvuldig
bewerkte sieraden voorzien van prachtige diamanten!
Deze sieradenlijn zal absoluut met veel zorg en liefde
gedragen worden. Wij hebben diverse gouden
ringen, armbandjes en kettinkjes in ons assortiment.
U kunt ons assortiment bekijken in onze winkel
aan de Broederenstraat 41, te Deventer.
Wij helpen u graag bij het vinden van een
waardevol cadeau voor moederdag. (mag
als kort tekstje bij een van de fotos gezet worden).
Karesi Juwelier
Broederenstraat 41 | 7411 LB Deventer | 0570 795 420
www.karesi.nl | www.facebook.com/karesi.juwelier

Centres d'intérêt liés