Vous êtes sur la page 1sur 158
Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux Parler et vivre en français Bölcsész Konzorcium
Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux Parler et vivre en français Bölcsész Konzorcium
Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux
Jean-Christophe Giraud
Ferenc Tóth
Zita Tringli
Ariane Zambeaux

Parler et vivre en français

Bölcsész

Konzorcium

2006

Kiadta a Bölcsész Konzorcium

A Konzorcium tagjai:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Károli Gáspár Református Egyetem

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pannon Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Szent István Egyetem

A kötet szerzői: Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux

Szakmai lektor:

Dévényi Levente

A kötet megjelenése az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg:

A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0

ISBN 963 9704 31 8

© Bölcsész Konzorcium. Minden jog fenntartva!

Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda

H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. tel.: (+36 1) 485-5200/5772 – dekanbtk@ludens.elte.hu

! " # ! $ !% & ' %
!
"
# ! $
!%
& ' %
! "# $ ! $ " $ % ! & % ' $ ( )

! "#

$ !

$ " $ % ! & %

' $ ( ) % &* + $ ,!

! - % ! % .

/ % % . ! 0

% !

% % ! -

% . ! %

% , 1 %

% % ! ! !

% $

0

! % ! 23'45

# ! 0 % ! # 6 -

& % , %

0 # ,! 6 %

! 3 ! #

"# % % ! ! 7

)+ . 89 " :;;< ' =>
)+ . 89 " :;;<
' =>
, % 0 # ,! 6 % ! 3 ! # "# % % ! !

! " ! # $ % &&' " ! ( ) % * + $,- ! ( . / ! (

! 0 ! *

2 2 ( 3 ! 0 ( * ) ( ) . ( 4 . ! 1 ! ( ! * ) % ) % ( % . 5 6 ! ! ( 7 0 2 ! * ! + 2 ! 0 ! ( # * 1 + * ! ( .8 * % 6 ) (

+ + ! ! * * ! * . . ! ( # 0 * ! + % 0 ( 9 * / * ! * 2 ! ( * ! * ! + * # &$ ) % ( % # 5 1 ! # + ( . ! ', 0 ' - ! * ! ( 1 ! ! ( * ! : &,* $ , ! ( 9 & - + ! ( * * ! ! % ( ; ! ) ) ( . ! ! + !

1

# 5 ( 0 * + 6 (
# 5 (
0 * + 6 (

! " # $ ! %

&

'(

 

)

*

+

)

 

+

*

,

-

*

.

/

0

/

*

.

1

)

)

-

1

2

,

)

/

/

*

0

+

2

*

3

,

-

+

4

2

.

/

*

2

+

 

)

.

0

*

3

4

5

0

0

,

1

2

*

1

.

+

+

5

0

2

*

*

*

)

 

,

,

0

,

/

)

)

 

.

.

*

+

+

2

0 # 6 # 6 # 7 6

! # "

 
   

       

*

     

 
       

=

       
 

% %

             
             

>

             

 

8 %

             
             

)

             

 
 

<

$ ? 9 6 2 % (
$
?
9
6 2 % (

9 1 2 .2 0 2 ! ! (

9

2 % . (

9

(

@?

9 (

9

1 2 ! (

9

2 . A B(

9

. ! (

$?

9 !

A B ) 0 2

.( 9 1 2 ! . ( 9 2 ) . .( 9 8 !
.(
9
1 2 ! . (
9
2 )
.
.(
9 8 ! (
$ 7 8
(
@(
$(
C(
( !
( .
<( +
'(
&( 0
( D
( D . 2 %
( D ! %
( D
( D %
.( D !
( D
%( D !
( D
+
(
@( % E
$(
C(
( % %
(
<( %
( %
(
( 2
(
(
.(
( .
'

9 9 # # % !

1 : 0

8 % F % 5 F E F .

 

A . B !

1 A 8

% B(

( F F F

@( . 2 % F $( ! F

F F 2. F F

C( > F F F ( F 2 F F ( F F . F

" #

( G . = ! + (

@( ! = ! + (

$( G . = ! (

C( 7 = ! (

 

( G % = % ! (

( . = ! + = ) =

(

<( . = ! = + (

'( ! = (

 

&( 7 = ! % %H (

,( . = ! (

! # $ " 7 :

( IIIIIIII (

@( IIIIIIII (

$( IIIIIIII 2 (

C( 7 IIIIIIII % %H ! (

( G IIIIIIII J 0 (

( K

IIIIIIII ) ! 0 7 L M

<( K

IIIIIIII 1 ! ) N 2 O

'( 7

IIIIIIII (

&( F ! ! 6 )0 IIIIIIII 2 0 1 O

&

) ;

) 0

0 9 < # # % 7 6 # * 8 * ! ,* % 1 ( & & 2 * 9 1* A P ! % * # *

# 5 B( QRS

T ! . 1 * * 1 ! * 0 ! ! ( K . ,* 8 1 + ( ; U & ?* J ; 8 * . 0 2! % % ( F 0 . * * P ! % * . * ! 1 % 0 . 1 ( ; U &<&?* ( J + * ! P ! ( . * % % * ! % ( A B* U A B : * % E * R?( * ! + * ( % ! + ! * UA

,

# 5 O B? ) ! 2 UA 2 0 F O B?(

!! < # # 6 ! 8 ! 2 * &<$* % % . . 5 0 1% . ! ( 8 * 0 ) * . ! : . * T A B ( D . * * % ! ( . U %2 %2 ?* 0 * . )0 . 2 ( 1 * * ! ! ( 1 !2 ! * ! 2 ! 0 ( * !

! ! H ! U * ! * * R? 0 . % % J ( 1 * + 1 U * >* % * ?* % ( % :

!

* !

.

* ;K;* ! ! % U * . ! * * 2 ?* 1 R

% 6 C * A ! ! B U > ) 66* * ? ) H * . A ! % B / UJ; *

3 ! *

R?(

% ! 1 . ( J ( . * ) .

) 2 % ( 4 2 * . / 1*

. U % ?* * 0 * 0 1 . ! + ( 8 ! :

% ! / U *

>* ! ! ?* / ! 1 . (

. 1 1 * 1 % R

E *

+ ( QRS * J % U

 

* @,,C? .

 

0

< : 9$ 6

) !

; *

1

( *

. !

* . 2 +

2 * % % 0 1 0 .

1 ! ! 1F

2 +

( 3 ! ; * % 8 * 2 A B 0 2 A ! B( H 1 ! A 1 B A B U ?* % A ! ) ! B* * A ! # 5 + B* ! U ! * * ? 6 ! ! ( ; *

8 * ! 1

A ! B U ! * > > * . J? ! 2 UA * 5 R B?( J .* 8 ! % U % % % ?* ! ( J( % * A % F ! ! * ! 0 B( U V !

A ! ! B U *

 

9

( 7W @(?

! * % E * ?

 

 

 

"

 

< $ 7 $ 7 = #7

 

1 !

(

1

!

# (

 

! (

 
 

J( ! . 1F 8 (

1

!

; 8 #! 1 + (

( ; 8 + . ( J( ; 8 2 . 1 + (

2 0 F #! # O

( 2 0 F 0 O J( F . 2 0 O

A B 9 (

( A B ! 1 (

J( A B

+

(

. * . )0 = ! > (

( . * . ( J( . * ! % (

.

1

#

( . 1 ( J( . 1 (

 

% (

! (

( * ! ( J( ! ! (

. !! < ! = 9 8 7 ? # # @ < % $
.
!!
< ! = 9 8 7 ?
# # @
< % $ ! = 7

( ! % ( ! 8 ( @( G ! ( ! ( $( 7 ! H 0 J 1( 0 ) (

@

C( ! ( ! ! 1 + ( ( % 1 ( (

< = ! #=# # ! % ! ! ! =

= %

# = % % == ! 9 = $ : = #

( 9 1

( @( * ) . ( $( ! * % (

C( D ! ! 1

. ! 2

( ) % * ) # 5 0 ! (

) % .

2 0 ( <( ; ) * H (

! #$

F ! * 1 6 . A B( F X J . O 4 F O O F X ! . 5 O F X . ! . 0 ! . O F 1 6 ! A ! B( F ; 6 1 A ! B 1 A ! B( F ; % A ! 0 ( B* ! F O

( 7 !

0 (

% # F # (
% #
F # (

$

*

,( F ! + ! 0 : ! + * * . * 1 ( ! ! %

( N ! 0 * ! * * ! + 0 * ) * 8 * ( G ! + * ) Y 1* %

A . 1 % *R + % B %P * D7 4 3 0 . 7 ! * J ( 9 % * . * Z ( ',-

+ ( A % B 0 * * * 8 ( ! + 8 1 ! % ( 7 1 * @ * 2 $

% ( % *

1 3 1 ! + !

! ( K F * ( 9 F O

5

% 0 ( * 1 : 6 * ! ! ! 0 ! %H * . F % ! 8! * . + * . > ! ( U ( 9 * * ; ?

+ 2 ! * !

2 ( ! + ! *

1( <,*

D7 4 3 : 3 7 * ( @ 9 : 1 % (

$ 2 : ! (

! + ! . 1

C

1 . ,< . 0 6

! " # $ % & ' ! % $ (

( % )* $ * (

% $ # # $ " * + , ' #

"

! C-* 2 2 ,- 7J ( <,, % ( [ % 6 @,@,* ! 3 U39 ?( [ . O 1 1 * * + 7 ( % R % ( % * ! . ! ( 3 % %H A B . ( 3 1 * * 0 > 2 0* . ! ( 3 % * . + * ( 3 % 0 . * 0 ! ! ! ! * ! 0 . 8 R

# * A B &&,( X .* % * * * ! + ( ; F ! + 0 ! 0 * / + * . 2 0 ) ! ( %