Vous êtes sur la page 1sur 81

www.dkeo.

pl


Czy ekologia moe by pasj ycia?
XV DOLNOLASKIE FORUM SAMORZDU TERYTORIALNEGO

II Dolnolskie Modzieowe
Forum Ekologiczne
Dowiadczenia Dolnolskiego Klastra Energii Odnawialnej
Mirosaw Socha
Prezes Stowarzyszenia DKEO

EnergyFlexHouse
Budynek powsta w Danii
w Kopenhadze
w latach 2008 do 2009.
The building site at the 7th of April 2009
EnergyFlexHouse
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Dolnolski Klaster Energii Odnawialnej
Grupa 42 wsppracujcych firm, organizacji i uczelni
Eksperci od energii sonecznej, geoternalnej, wiatrowej, wodnej i biomasy.

PARKTYCY DLA PRAKTYKW - Co moe zaoferowa Dolnolski Klaster Energii
Odnawialnej:?
- Praktycy nowych technologii energetycznych dowiadczenie wyniesione z
projektowania i wdraania rozwiza sucych zmniejszaniu kosztw energii


Dolnolski Klaster Energii Odnawialnej
Struktura organizacyjna
Zarzd stowarzyszenia,
Czonkowie zwyczajni i wspierajcy,
6 Sieci tematycznych,
3 grupy problemowe.

Formaln podstaw dziaalnoci jest statut stowarzyszenia,
a najwaniejszym organem jest Walne Zgromadzenie Klastra.

Obszary tematyczne:
odnawialne rda energii,
ochrona rodowiska naturalnego,
racjonalna gospodarka energetyczna,
finansowanie przedsiwzi z zakresu energii odnawialnej.
Grupa kolektorowa

Program dotacyjny na kolektory soneczne NFOiGW.
Dotacje przeznaczone s dla osb fizycznych posiadajcych tytu
prawny do budynku mieszkalnego oraz dla wsplnot mieszkaniowych.
DKEO pomaga w staraniach o dotacj, a nalece do Klastra firmy s
najlepszymi wykonawcami instalacji solarnych na Dolnym lsku,
gwarantujcymi wysok jako produktw, niezawodno instalacji
oraz profesjonaln obsug.
Czonkowie DKEO pomog w zoeniu odpowiedniego wniosku w
celu otrzymania kredytu i dotacji.


1984 Matura w I LO klasa mat-fiz
1990 Wydzia Elektrycznego Politechniki Wrocawskiej,
specjalizacja Elelktroenergetyka i automatyka stosowana

od 1992 prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - Centrum Techniki Grzewczej
i Sanitarnej GEDEON w Dzieroniowie

2007 Wydzia Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocawskiej,
studia podyplomowe Urzdzenia i systemy energetyki odnawialnej

2009 Wydzia Inynierii rodowiska Politechniki Wrocawskiej
studia podyplomowe Certyfikacja i audyt energetyczny budynkw

Mirosaw Socha-
Prezes Stowarzyszenia DKEO
W 2007 roku odbyy si w Bielawie i Wrocawiu studia podyplomowe Systemy i
urzdzenia energetyki odnawialnej Wydzia Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocawskiej
i Powiatowe Centrum Ksztacenia Praktycznego w Bielawie

-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0
0
:
0
0

0
1
:
0
0

0
2
:
0
0

0
3
:
0
0

0
4
:
0
0

0
5
:
0
0

0
6
:
0
0

0
7
:
0
0

0
8
:
0
0

0
9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

kolektor woda pompa
Praca dyplomowa mgr in. Mirosaw Socha
Kolektory soneczne w budownictwie indywidualnym i obiektach uytkowych.

Kurs: Odnawialne rda Energii
Dla Praktykw 2007 w PCKP w Bielawie
dla pracownikw i podwykonawcw
Rok 2008 kurs: monter instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych
wentylacji oraz systemw energetyki odnawialnej na zlecenie PUP
Grupa kolektorowa


Grupa kolektorowa
www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Kolektory soneczne s wszdzie
fot. GEDEON
fot.: GEDEON
fot.:MZC widnica
fot.: GEDEON fot.: www
fot.: GEDEON


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Budowa paskiego kolektora sonecznego
V - wylot ogrzanego czynnika
grzewczego,
R - wlot czynnika grzewczego,
M - miejsce pomiaru temperatury,
1 - szyba ochronna,
2 blacha miedziana pokryta
absorberem,
3 - rurki miedziane,
4 - izolacja,
5 - tylna ciana obudowy,
6 - rama montaowa z wkien
szklanych,
7 naronik wzmacniajcy,
8 - osona kolektora zbiorczego

www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Budowa i zasada dziaania ukadu solarnego
T
k
T
Z
dT=T
k
- T
Z
- dwa lata procedur prawnych
- dziesitki negocjacji, uzgodnie i
analiz
- 370 obiektw, na ktrych
zamontowane s solary
- 1574 sztuk kolektorw
- 3600m powierzchni solarw
- 4 217 660,00 z pozyskanej na
ten cel dotacji
- niezliczone korzyci dla zdrowia,
przyrody, rodowiska

Udzia w zadaniu naszej firmy-
kilkanacie budynkw.


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Pompa ciepa ma rne zastosowanie i
wygld
fot. Stiebel Eltron

fot.: Hewalex

fot.:Buderus

fot.: Glen Dimplex
fot.: Hydro-Tech
fot.: Immergas


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Budowa i zasada dziaania pompy ciepa
www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Koszty eksploatacyjne - PC
75% 3 kWh
25% 1 kWh
4 kWh
Pompy ciepa dopasowanie temperaturowe D i G:
Dolne rdo Grne rdo
temp. 10
o
C temp. 30
o
C
t = 20 K !
www.dkeo.pl Nowe oblicze energii


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- ukadanie kolektorw ziemnych
Rury kolektora ziemnego
pooone s 1,2m pod
grna krawdzi terenu
Odstp rur zmienia si
midzy 0,3 i 0,7m.
Informacj zawieraj
ksiki projektowania
producenta pomp ciepa
Moliwe take do
wykonania jako rowy
kolektora.


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- ukadanie kolektorw ziemnych


www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- ukadanie kolektorw ziemnych
D do pompy 10kW
Lutomierz 2009 r.
8 obwodw x 125 mb
rury PE32
D do pompy 16kW
Wki 2007 r.
10 obwodw x 125
mb rury PE32

www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- ukadanie kolektorw ziemnych

1 lfm= 24m3 grunt
uytkowy
= 384 kWh/lfm*a

www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- ukadanie kolektorw ziemnych

www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
- Studnie rozdzielaczowe

www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
Sondy pionowe - odwierty
D do pompy 7kW Dzieroniw 2009 r.
2 odwierty x 72 mb x 4 rury PE32
www.dkeo.pl
Nowe oblicze energii
Wykonanie Dolnego rda pompy ciepa
Sondy pionowe - odwierty
D do pompy 7kW Dzieroniw 2009 r.
2 odwierty x 72 mb x 4 rury PE32
FOTOWOLTAIKA
Realizacje firmy GEDEON
Od 2009 wykonuj instalacje z moduami
fotowoltaicznymi na terenie Krlestwa Belgii,
Wielkiego Ksistwa Luxemburg, Republiki
Federalnej Niemiec oraz RP

Fotowoltaika Belgia 2009
9000 paneli 96x98 cm na 3 dachach hal
produkcyjnych firmy ONTEX w Buggenhout
Fotowoltaika Belgia 2009
9000 paneli 96x98 cm na 3 dachach hal
produkcyjnych firmy ONTEX w
Buggenhout
Fotowoltaika Belgia 2009
9000 paneli 96x98 cm na 3 dachach hal
produkcyjnych firmy ONTEX w
Buggenhout
Fotowoltaika Belgia 2009
5000 paneli w OUDENAARDE
Fotowoltaika Belgia 2009
5000 paneli w OUDENAARDE
Fotowoltaika Belgia 2009
3200 paneli w WEVELGEM
Fotowoltaika Niemcy - Hanover 2011
Fotowoltaika Luxemburg- Foretz 2012
FOTOWOLTAIKA przykady
PV Monta DACHY - Dachwki
53
PV Monta DACHY - Dachwki
54
PV Monta DACHY Dachwki
55
PV Monta - DACHY
56
TECHNOLO
GIA
PV MontaFASADY Thin Films
57
PV Monta FASADY Thin
Films
58
PV Monta FASADY - Si
59
PV PRZESZKLENIA Si - Semi
60
PV PRZESZKLENIA Si - Semi
61
PV PRZESZKLENIA Si - Semi
62
BIPV PRZESZKLENIA - TF -
Semi
63
BIPV Monta - Okadziny
64
Materiay budowlane,
Zastpowane przez moduy fotowoltaiczne (takie jak kamienne pyty, nierdzewna stal)
maj zblion, a nawet wysza cen za metr kwadratowy.
PV Monta - Markizy
65
TECHNOLO
GIA
PV Monta - Niekonwencjonalne
66
PV Monta - Niekonwencjonalne
67
PV Monta - Niekonwencjonalne
68
PV Monta Barierki Ochronne
69
PV Monta Barierki Ochronne
70
BIPV Monta Zadaszenia
71
TECHNOLO
GIA
BIPV Monta Zadaszenia
72
PV Monta Zadaszenia
73
PV Monta - Ozdobne
74
PV PRZESZKLENIA Si - Semi
75
PV PRZESZKLENIA Si - Semi
76
Elektrownia soneczna_California_ Kramer
Junction
Energia soneczna-wiee soneczne
Wiea soneczna-instalacja w Sandia
National Laboratories, USA_Albuquerque,
New Mexico
Energia soneczna-paraboliczne
zwierciada-odbir
Dzikuj za uwag