Vous êtes sur la page 1sur 337

&

?
#
#
4
4
4
4

1. Am
2. S
3.Mini
ve
ui
cu


j

nit
tm
ra
n
tot
te
ca
ce

sa
e
nl
Lui,
ru
m
n
i
i

j
.
j
#

j
#
j

.
j

Nu
tot
Nu
me
pri
me
le
vind
le
Lui
spre
Lui
sfnt,
El,
sfnt
s
s'L
l


# .


ne'n
a
prea
chi
do
m- - - -
- -
- - - - - -
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#

nm,
rm,
rim,Am
E
Gn
ve
ul
duri

j
#
j

.
j

nit
nos
sfin
n
tru
te
ca
s'l

sa
ui
nl
Lui
tm
m
i
i
i'n

.

n
j

j
#


#
j

j
#
j

.
#
j

Nu
doar
i
me
spre
ni
le
El
mi
Lui
a
le
sfnt
teni
noas
l
s
tre

j
.
j
#


#

#
.

#
l
ne'n
l
u
drep
iu- - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
&
?
#
#

dm,
tm,
bim,


Am
S
Mini
ve
ui
cu

nit
tm
ra
n
tot
te,
ca
ce
gnd
sa
e
sfin
Lui,
ru,
it,
Prin
Spre
Spre

.
j

j
#
.

Nu
El
El
me
ne
noi
le
n

Lui
drep
nl
sfnt
tm,
m,
pri
pri
pri

- - - - -
- - - -
- - - - - -
&
?
#
#
.
.
.
.
12
nvim
vind
vind
spre
la
spre
ce
in
ce
ruri
t
ruri
w
sus,
sus,
sus,Ne
Ne
Ne
n
n
n
chi
chi
chi
nm
nm
nm
.
j

.
j

lui
lui
lui
I
I
I
1, 2.

sus!
sus!

3.
w
sus,
w
w
w
w
A
ww
w
min!
w
w
w

- - - -
- - - -
- - - - - - -
Am venit n casa Lui
Coruri cretine - 2008
1
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B

1.Am
2.Am
3. Fe
ve
pri
ri
nit
mit
cit
la
prin
por
Ti
har
nesc
ne
un
pe

j

1.Am
2.Am
3. Fe
ve
pri
ri
nit
mit
cit
la
prin
por
Ti
har
nesc
ne
un
pe
Doam
nu
ca
ne
me,
le


Doam
nu
ca
ne
me,
le,
cum
eu
am
mi'ai
m'am
Mn
po
bo
tu
run
te
i

du
n
ln
p
Hris
g'l
cum
tos
meu
mi'ai
m'am
Mn
po
bo
tu
run
te
i

.

cit,
zat,
tor,
.


cit,
zat,
tor,
.


.
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
5

5

j

S'mi
Din
Voi
a
a
ur
ri
ar
ma
a
pe
doar
vie
lui
vo
ii
pu
iei

j

S'mi
Din
Voi
a
a
ur
ri
ar
ma
a
pe
doar
vie
lui
vo
ii
pu
iei
ca
te
Sa
le
re
le,


ca
te
Sa
le,
re
le,
cu
sunt
cu
drag
rs
al
m'ai
cum
Su
pri
p
po

i
cu
merg
cu
pre
spre
drag
m'a
cer
Tu
rs
cu'al
m'ai
cum
Su
pri
p
po

.
mit;
rat;
por;
.

mit;
rat;
por;
.

.
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
-
-
-
-
-
-
&
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B

Tru
Bo
Cru
pul
te
cea
j
meu,
zat
grea
a
cu'm
de'ar
ve
pr
fi
rea
t
s

Tru
Bo
Cru
pul
te
cea

toa
i
su
t,
rea
fr,
toa
la
ori
te
al
i
meu,
zat
grea
a
cu'm
de'ar
ve
pr
fi
rea
t
s
mem
Dom
ce
bre
nu
pe'a
le
lui
cest
i'am
trup
ptoa
i
su
t,
rea,
fr,
.

dat,
sfnt,
mnt,


.
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
&
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B

I
Pe
Cu
ni
p
I
j

I
Pe
Cu
ni
p
I
j


ma
mnt
sus
i
g
n'am
e
si
ni
pre
t'am
ci'o
ma
mnt
sus
i
g
n'am
e
si
ni
pre
t'am
ci'o

da
pa
tea
t,
cea,
m,
Sunt
i
Prin
cu
de
cer

da
pa
tea
t,
cea,
m,
Sunt
i
Prin
cu
de
cer.
j

su
cer
cri
fle
a
eu
tul
proa
trec
cu
pe
cn
su
cer
cri
fle
a
eu
tul
proa
trec
cu
pe
cn
.
rat.
sunt.
tnd.
.

rat.
sunt.
tnd.
.

.
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
Am venit la Tine Doamne
Coruri cretine - 2008
2
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
4
3
4
3
A
T

.
.

.
.

A ripi de'a a
.


- -
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
6vea ca
6s pot s


zbor,


.
j

S m 'nal spre
.
jste le ar


-
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
11


#
fi al meu
11


n
11


dor,

A ripi de'a a
.


vea n


.
j

da t a zbu -
.


- - - -
Aripi de-a avea
3
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
16


ra, Spre
16


16


.
j

Ti ne scump i drag I
.
j


rit.
rit.
rit.

sus C tre

b
U
Pa tri a de

sus.

- - - - -
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
21

21
.

Ct mai
21
.
.

.
j


Ct mai sus!

.
j
R

sus! Pes te

.
.


.
j


.
j

Pes te zri! Pes te

.
j

zri!

.
.va luri de'n cer
j


- -
-
- - -
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
25
cri,
25

La I
25

.
.

.
j


La I sus!

.
j
R

sus! A zbu

.
.


.
j


.
j

A zbu ra! C tre

.
j

ra!

.
.mi nu na te
j


- -
- - - - - -
4
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
29


zri.
29

Tot mai
29

.
.

.
j


Tot mai sus!

.
j
R

sus! Pes te

.
.


.
j


.
j

Pes te nori! Pes te

.
j

nori!

.
.tot ce'i tre c
j


- -
-
- -
&
V
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
A
T
33
tor,
33

La I
33

.
.

.
j


La I sus!

.
j
R

sus! A zbu

.
.


.
j


.
j

A zbu ra! La al

.
j

ra!

.
.meu Mn tu i
j

tor.

- -
- - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
38

38

38

.
.

Ca vul tu ru'n


nori i

.
.

eu m'a a vn

.
.

cresc.

Vo


ta.
.
.
.


.
j

r

ios m'a a vn
.

R
n
.
j

r


.

R


.
.
.


- - -
- - - -
5
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
44
.
j

r

ta n nori, Vo
.

R

44
.
j

r

.

R

44
.
.

.
.

.
j
n
r

ios m'a a vn
.

R
#
.
j

r


.

R


.
.
.

#
.
.

.
j

r

ta n nori,
.

R

.
j

r

.
j

La al
.

R

.

.
.
.

.
.
.

.
j

meu iu bit i drag I
.

- - -
- -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
48

.
j

La al
48
.
j

sus.

48

.
.

.

.

meu iu bit I
.

.
j

.
.

.
.


sus,

n do

ri tul Pa ra dis de

.
j

A ripi
.
sus.

.
j

.

.

.
.

- - - - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
53
jde'a a vea s
.
53
j53


zbor, A


.
j

j
b
j

co lo pa ce a a
.

.
j

j
b
j
.
b

.b

U
j

fla, Pa cea

u
jmea a a

fla.
.
.

.
.
.

.
.

- - - - - - -
Coruri cretine - 2008
6
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

.
.
.

.
.
.

.
.

&
&
?
#
#
#
#
#
#
S
A
P
5

j

1.A do
5

.
j

ri Doam ne
.

w
.

sfnt, Lu mii'n
.


.

.

tregi s Te


- - - -
&
&
?
#
#
#
#
#
#
S
A
9

cnt, Cn tul

9
.
.


.
j

meu s spu n des pre


.n

.ha rul Tu, Ce
.


#

.
.


- - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
12


mult a do
n

12

12

ri! 2.A do
.
P
.
j

ri, o, I
.

w
.

sus, Ca s
.

w
w


.

- - -
A dori, Doamne sfnt
7
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
16
.

plng al Tu

16


16
.

plns, La cri

.
.


.
j

ma s'mi poar te'n ea iu


.n

- - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
n
n
b
b
b
n
n
b
b
b
n
n
b
b
b
n
n
b
b
b
S
A
T
B
19
.bi rea Ta, Ce
.


#

19
.
jO
.
19
.
.


mult a do

j
b
j
n
ri! 3.A do


j
b
j

b
n
bb

- - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
F
F
22
.

ri Doam ne
.

22
.
j

22


.
j

bun, Des pre


.

.
j


.
j

Ti ne s

spun, Gla sul
w
- - - -
8
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
26
.

meu s du c'n el Cu
.

26
.
j

.

b

26


b

.
jvn tul Tu, Ce
...
.

.
j


mult a do


ri!


- - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
j

Via a

mea s o glin deas c


.

.
j

.

bb

.
jvia a Ta, Ce
...
.

.
j


mult a do


- - - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
S
A
T
B
33ri! Ce


33


33


mult a do


ri!
.
.

.


P rit.

Mult a do

w
ri!
w
w
w
w
w
w
w
- -
Coruri cretine - 2008
9
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
41.A
2.A
3.A
vrea
vrea
vrea
s
s
s.

fiu
fiu
fiu
o
un
un
.

.

.
ra
ram
crin
z
de
cu
c
bu
al
l
cu
be


toa
ri
oap
re
e,
te,S
S
S
lu
dau
rs
mi
la
pn.

nez
toi
desc
iu
spe
al
.

.
- - - - - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7bi
ran
li
re

ni
pe
din
tii
p
Cu
par

.


mnt,
vnt,
fum,
.
.

.

Cum
S
A
Tu
n
vrea
ai
flo
s


.

fost
resc
fiu
un
a
o
.

.
.
strop
vrea
stea
pl
a
a
pnd
ve
prin
de
ni
s'nsoa
ci
noap
re
e,
te,

n

- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

Cu
S
S
zm
fiu
lu
bet
lu
mi
n.

bun,
mi
nez
cu
n
me
.
n
.

.
gla
pe
reu
sul
a
al
cald
cest
vie
i
p
ii


w
sfnt
mnt,
drum,

n


.S
S
S
rs
fiu
rs
pn
mo
pn.

desc
del
desc
lu
n
n
.

.

.

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
19mi
tot,
jur
n
a
a
i
se
vie
cu
meni
ii


loa
i
fap
re,
e,
te,A
A
A
vrea
vrea
vrea
s
s
s.

m
m
m
n
con
a
.

.vei
duci
jui
I
I
I
su
su
su
se
se
se.


blnd.
sfnt.
bun.
.
.

.
- - - - - -
- - - -
- - - - -
A vrea s fiu
Coruri cretine - 2008
10
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
& 4
2
j

1. A
2. A
3.Tot
4. Cu

vrea
vrea
ce
dor
s
s
rul
m
g
g
cu
gn

sesc
sesc
soa
desc:
ia
ia
re
poa
ri
ri
i
te
j

pa
pa
ste
mi
cea
cea,
le,
ne
.

S
A
Spe
E

tul
vrea
ran
zi
de
ca
a
ua
al
s
cu
cnd
j

lu
scap
soa
El
mii
de
re
va
tu
p
i
ve

mult,
cat,
cnt,
ni,
.

- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
& j

Tru
Pe
Vi
A

dit
Dom
a
tunci
de
nul
a
voi
a
l
iu
a
j

ei
ca
bi
vea
fr
ut
rea
o
mn
n
i
cu
j

ta
ru
pa
nu
re
g
cea
n
.

A
S
Nu
i'un

vrea
tiu
sunt
nu
de
c
ni
me
I
dea
c
fru
j

sus
cum
ieri
mos
s
sunt
pe
voi
as
ier
p
pri

cult.
tat.
mnt.
mi.
.
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
18
j

A
Nu'i
De'a
A

vrea
ni
ce
tept
s
meni
ea
s'I
g
s
m'n
pri

sesc
poa
torc
vesc
ia
t'n
azi
fru
ri
e
la
mu

ca
le
Ta
se
lea,
ge,
tl,
ea,

j
.

.
.

S
Nu'i
A
A
.

.
j
b
.

fiu
ni
ca
tept
sin
meni
s
s'L
gur
s
eu
as

.
j

cu
poa
sunt
cult
Dum
t
a
ne
ne
iu
tep
sfr
# .

.
j

#
.

#
zeu,
bi,
tat!
it,

.
.
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
j

S
Doar
Pri
n

j
#
j

am
Lui
me
li
bu
pot
te
ni
cu
s
m
teri
spun
ia
stau
a
ce
ri
prin
cre
m'a
la
cre
#

din
pa
Ti
din
ei
s,
ne,

.
.

i
Din
P
Cci
.

j
#
j

pa
tot
rin
tiu
ce
ce
te
ct
n
a
le
de
#

N
j

su
fost
meu
mult
fle
i
mi
m'a
tul
va
nu
iu

meu.
fi.
nat!
bit!

.
.
.
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - - - -
A vrea s gsesc
Coruri cretine - 2008
11
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
j

1. Din
2. Eu
3.S'i

stn
sunt
fiu
ca
doar
sim
cea

fo
ta
r
ni
re,
n
e
Ma
Ma
Ma

j
n

j

es
es
es
tre
tre,
tre
a
i'a
a
vrea
vrea
vrea,
O
Un
Tu

j

j

i
vas
s'mi
ni
de'a
a
m
la
cor
cal
bas
dezi
d
tru
via
cu
s
a

j
#

dra
poi
cu
gos
mo
vo
te'n
de
ia
ea,
la,
Ta,

j
n- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Cu
Cu
R

dal
m
su
ta'i
na
ne
di
Ta
tu'a
vi
cal
ces
n
d,
ta
a
din
s

j
n

j

vrea
lut
trea
s
p
c
cio
mn
de
pleti
tesc
nori,
Mi
Un
E

j

j

j

j
n
nuni
vas
co
de
prea
uri
slvi
sfnt,
p
ce
ce
n'n

reti.
resc.
zori.


(n
(ce
(ce
zori)
resc)
reti)

- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
-
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

f m'a se me nea

.
j

i e P
.

.

j

j
j

rin te din ve ni

.

ci e,
.

.

.
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
j

.
j

.
j

port chi pul Tu P n


.

.
j

j
.
j

cnd vei ve ni, M

f a se me nea

.

i e.
.
.
.
- - - - - - -
A vrea, Maestre
Coruri cretine - 2008
12
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
41.Azi
2.Azi
3.Azi
s
i
la
ne'a
nimi
crimipro
s
de
pi
'nl
ar
em
m
gintde
spre
s
tem
ce
ter
plul
ruri
gem
w
sfnt
sus,
blnd,
w
w
wi
Cci
Cci
jert
la
Dom
f
cri
nul
- - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6
s
ma
ne
a
du
va
du
re
da
cem
rii
un


un
lui
nou
nou
I
p

n

w
cnt,
sus
mnt
w
w
wI
Va
i
sus
mn
fe
ne'a
g
rin
ia
cii
v
cu
a
at
rat
tunci

un
pe
vom

- - - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b

psalm
cei
tri
u
ce
um

n

w
or,
plng,
fa,


w
wCu
Pe
Cn
el
cei
ta
pu
ce'n
vom
tea
a
A
vom
tep
le
prin
tri
lu
de
me
ia!spre
reu
O
cer
se'as
saw
zbor.
cund.
na!
w
w
w
- - - -
- - - -
- - - - - - - - -
Azi s ne-apropiem
Coruri cretine - 2008
13
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
2
3
2
3

1. A
2. El
3. A
4.Da

1. A
2. El
3. A
4.Da
w


cum
se
cum
c
se
co
e
cei
wcum
se
cum
c
se
co
e
cei
spu
boa
tim
drepi
ne
r
pul
aspu
boa
tim
drepi
ne
r
pul
a
ori
pe
ha
bia
i
alb
ru
seori
pe
ha
bia
i
alb
ru
se
cui,
nor,
lui,
in
Chiar
Ca
Cnd
ncui,
nor,
lui,
in
Chiar
Ca
Cnd
n
ce
drept,
se
fa
lui
su
mai
a


#
ce
drept,
se
fa
lui
su
mai
a
ce
prem
iar
Ju
nu
Ju
t
de
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
5
ce
prem
iar
Ju
nu
Ju
t
de
vrea
de
ori
lui
s'i
c
i
di

#
nvrea
de
ori
lui
s'i
c
i
di
spui,
tor,
cui,
vin,
C
A
Dar
Ceispui,
tor,
cui,
vin,
C
A
Dar
Cei
Dom
tunci
tim
p
nul
tot
pul
c
#
Dom
tunci
tim
p
nul
tot
pul
c
vi
o
cnd
toi
ne
chiu'L
s'o
un


vi
o
cnd
toi
ne
chiu'L
s'o
un

#

n
va
fi
de'or
cu
ve
sfr
fu
rnd,
dea
it,
gi
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
?
b
b
b
b
2
2
2
2

#
n
va
fi
de'or
cu
ve
sfr
fu

Din
i'ori
A
De
.

rnd,
dea
it,
gi
Din
i'ori
A
De
.
ce
ce
mar
a
ruri,
de
de
m
de
fai
cel
ni
la
m
ne
ei
ce
ce
mar
a
ruri,
de
de
m
de
fai
cel
ni
la
m
ne
ei

.


Ta
va'n
po
Sa
tl
ce
c
le


Ta
va'n
po
Sa
tl
ce
c
le


#
w
sfnt.
ta.
it!
zi?
w
sfnt.
ta.
it!
zi?
- - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - -
Acum se spune oriicui
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
14
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Al
2.Cnd
3. Cu

.

lu
noap
ce
mii
tea'n
rul
.
.
.

.
noas
tin
ne
tre
de
u
.

.
.fir
um
nim
ma
bra
iment
ei,
noi
Cu
Pl
n
.


.

a
cut
e
trii
r
lep
.
si
sa
ciu
ce'n
re
nea'i
.


.

.


- - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8


n
veci
lu
a
nu
na
sl

b

pier
iar;
vi
i'al
n
i,. .
.

ste
tai
p
le
n
n'n
.
.
.

.
lor
poi
zi
Lui
ve
ua
.

.
.re
dea
de
gi
scn
ament
tei
poi,
M
Cum
Do
.


.
- - - - -
- - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
14

resc
pe
rim
pe
n
cu
.
Dum
tin
to
ne
sul
ii
.


.

.
zeu
cer
a'i
din
a
ser


.

cer;
par;
vi!
n
i
Pri
.

.
.

.

mer
tu
me
sul
tu
te'al
.

. .
.
su,
ror
nos
ne
ves
tru
.
.

.
.

o
tesc
imn
bo
sme
sfin
.

.
.
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
21
.
sit,
rit:
it
Din
"Pe
i,
.

.


.
zori
noi
pen
de
chiar
tru
.
.
zi
Dom
bi
pn'
nul
ne
.
.
l'as
ne'a
le
fin
zi
pri
.
.

it,
dit!"
mit,
Pro
Lui
M
.


.
.
.

cla
cn
rit
m
t
fii,
.
- - - -
- - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
27
.
soa
ce
Doam
re
te
ne
.
.

le'n
le
Sa
fo
ce
va
.
.
cat
reti
ot,
Pe
Un
A
.

.
.
Cre
imn
cum
a
de
i'nto
sla
veci,
rul
v'n
de


a
veci
toi
do
de
i'n
.
rat.
veci.
tot!
.
.
.
- - - - - - - - -
- - - -
- - - -
Al lumii noastre firmament
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
15
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
4
4
4
4

1. A
2.Cnd
3.Cnd

.
j

proa
noap
din
pe,
tea
cer
Dom
va
ca
nul
ve
rea
.

.
j

meu,
ni
grea
de
pe'a
m
piep
cest
vei
tul
p
sc
.


.
j

.

Tu,
mnt,
pa
Do
De
Un
.resc
m
Be
s
n
tel- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
V
?
.

stau
m
voi
ori
con
zi
.


. #
j

cnd
du
di
n
pe
spre
dru
dru
sla
mul
mul
va
#
.


.
j

.

meu
strmt,
Ta
i
A
i
.

.

.

s
tunci
cn
i
eu
tul
cnt
voi
meu
a
cn
va

.

#.

.
tt:
ta:
fi:
.
.
.
- -
- - -
- - -
-
-
V
?

Ps

.
j

trea z m me

.

#.
j

.

reu, A
.
.

.


.
j

proa pe Dom nul.


.
j
meu De piep tul
.
Tu!
.

.
- - - - - - - -
Aproape, Domnul meu!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
16
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
4
4
4
4


1. I
2. Lea
3. Vii
4.Plin
ni
gn
scn
de


ma
som
tei
dra
de
nu
de'a
gos
.
.pa
lui
zur
te
ce
prun
din
s'mi


pli
ci
ste
fi
n
ei,
le
e
i
Bra
Ce
Pen
iu
e
vei
tru

#
#


- - - - -
- - - - - -
- - -
- - - -
V
?
b
b
b
b
6
.


bi
dragi
str
ma
re
v
lu
ma

n
pu
pre
ci
ne'n
ru
u
me
ce
w
rea,
iesc,
reu,
tat
w
w
w

n
Pre
Sim
Ochi
Pe
u
bol
fru
p


b

i
al
moi
mnt
rea
cre
ai
i'n


.

mea
din
ma
ve
se'n
cio
mei
ni
.

b

- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
V
?
b
b
b
b
12


chi
i
me
ci
n
ei
le,
e,

b


n
Jert
Cnd
Azi
Tem
fei
n
v
plul

b
nta
ru
dau
i
le,
g
s
nima
se'n
ru
mii,
ma
tl
tul
cu


w
mea.
nesc.
meu.
rat.
w
w
w
- - - -
- - - -
- - -
- - - - -
Azur din stele
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
17
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
4
4
4


1.Ca
2.Ca
3.Ca
o
o
ze

ra
jer
fi
z
b
rul
de
de
de
.soa
oap
sea
re
te,
r
ce
m
pre
s
ple
s

#

ru
ti
rnd
t
te'n
pri
o
tr'o
m

.
jfloa
noap
va
re,
te
r
Ca
La
Cnd
un
lu
co- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
6

vis
mi
boa
ce
na
r
se'as
de'ar
a
.

.
j
cun
gint
mur
de
a
gul
n
ste
al
tr'o
le
bs
#


w
stea,
lor,
trui,
w nDo
Do
Pa
rul
rul
sul

du
du
poar
ce
ce
t
spre
spre
spre
.


za
za
za
re
re
re,
n


mi
mi
mi
nu
nu
nu- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
-
V
?
#
#
#
#
12

na
na
na
t
t
t
cn
cn
cn

.
jta
ta
ta
re
re,
re
i
C
Str
pri
tre
b


P
S'n
Ln
n'n
tl
g


nos
a
tnd
de
ra
ga
iu
de
la

prag
neas
ma
un
c
ma
de'a
pe
obi
vis,
xi
re
a
i
poar
ste
le
t'n
le
ce


# n
teap
ma
cli
t
ma
p
ma
n
s
ma
prid
r


w
ea.
lor.
reti.


mea.
vor.
mn.
w

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
Ca o raz
Coruri cretine - 2008
*Varianta a doua de text din ultima parte este potrivit pentru programele tematice avnd ca subiect "Mama"
*
Cor brbtesc
18
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
8
6
8
6
j

1.Cnd
2.Cnd
3. La

poar
poar
poar
ta
ta
ta
grea
grea
grea
spre
din
din

j

j

.
Pa
Pa
Pa
ra
ra
ra
dis
dis
dis


j
n
n
St
Hrist
ge
I
o
rii'n
sus
des
chi
a
chi

#
jb
.
j


deau,
cum,
dea,
.

. n
j

- - - - - -
- -
- - - -
-
-
- - -
V
?
#
#
#
#
j

n
Pri
n

fa
vind
ur
a
de
ma
ei
par
Lui
cu'a
te
cu

j

j

.
dnc
cu
sfnt
re
re
re
gret
gret
gret,

oa
spre
Ta
me
al
tl
nii
mor
Su
pln
ii
pln

j
n

j

.


geau.
drum.
gea.
.
.


.

- - - - - -
- - - - -
- - - -
V
?
#
#
#
#
10
j

.

Pln
Pln
Pln
sul
sul
sul
lor,
meu,
Lui,


.
j

.


.
j

.

pln
pln
pln
sul
sul
sul
lor,
tu,
Lui,

j

.


j
n
noap
pln
ce
tea
su'I
rul
sf
pot
sf
i
o
i

#
jb
.
j


a
pri
a
.

. n
j

- - - -
- - -
-
-
- - - - -
V
?
#
#
#
#
j

n
n
n

timp
timp
timp
ce
ce
ce'n
sla
poar
pur
va'n
te
pu

j

j

.
de
din
ra
pr
E
din
tri
den
zri

tai
ve
ha
nic
nic
rul
se
vom
r
stin
pri
s

j
n

j

.

gea.
vi.
rea.
.
.
#
.

- - - - - -
- - - -
- - - - -
Cnd poarta grea
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
19
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
V
?
4
3
4
3
4
3
T1
T2
B1
B2
j

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd
sub
prea
a


cru
mul
des
ce
te
m
mi'e
du
o
.
A . . .
.

.
.

greu,
reri
presc
pun
m
pes
n
co
te
.
.

.
.
.

j
#

cn
boa
zri
te
r'n
s
cul
c
pri
.

.
.

meu
deri,
vesc,
Fru
Pln
Ce'a
mu
sul
pro
.
b
.

.
.
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
V
V
?
T1
T2
B1
B2
6

.
j

sei
meu
mis
des
sus
Dom
pre
n
nul
6
.
A . . .
.
.
.Dom
cer
pen
nul
e
tru
I
ti
cei
.
.

.
.
.
sus,
ut,
buni,
.
.
.

Des
Din
n
pre
a
tr'un
.


dra
dnc
cn
gos
s
tec
tea
r
de
.
.

.
.

Sa,
sar
dor
pen
des
eu
tru
pre
L'a
.
.

.
.
- - - - - -
- -
- - - -
-
-
-
-
V
V
?
T1
T2
B1
B2
12
.

j
#

i
Dom
tept
ni
nul
pe
ma
cnt
alb
12
.

A . . .
.

.
.

mea,
iar,
nor,
Mn
Cru
Cu
tu
cea
ve
.
b
.

.
.

.
j

i
Lui
ci
re
mult
e
s'mi
mai
de
.
.
.
.fi
mult
sla
e
m'a
v'n
de'a
du
mi

juns.
rut.
nuni.
.
.

. .

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cnd sub cruce
Solo
Cor brbtesc
20
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
18

.
j

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

.
j

.
bit,
nat,
rnd
.
.

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

bit,
nat,
rnd,
Tot
F
Cn
dea
r
tul

.
j

u
mar
meu
na
gini
mi
cn
I
op

.
jta
sus
te
voi
m'a
te
a
iu
a#

.

a:
bit.
a.
.

.
n
.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
?
#
#
#
#
26

.
j

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

.
j

.
bit,
nat,
rnd
.
.

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

bit,
nat,
rnd,
Ni
Pen
mi
cio
tru
rs


da
cer
pund
t
c
ste
eu
u
le


nu'L
tat
le
voi
i
tot
ui
g
a

.
ta.
sit.
a.
.

.
.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
V
?
#
#
#
#
34

4.Vi ne cu

rnd
..
j

Vi ne cu

.
j

rnd, Cn tul

meu mi opte te a#

.
a.
.
. n
.

- - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
42

Vi ne cu

rnd
..
j

Vi ne cu

.
j

rnd, O chii


mei vor ve


dea Fa a

.

Sa!
.
.

- - - - - - -
Coruri cretine - 2008
21
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
41. C
2.Jert
t
f
iu
de
bi
pli
re,
n,c
drum
t
de
jert
lu
fi
mi
re
n,

j

n

n
n
Ce
Spa
rul
l
re
m
var
azi
s
s
b
jpe
fiu
p
cu
mnt!
rat;
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
5Ha
Hai
ruri
na
di
drep
vi
t
ne,
ii,da
da
ruri
rul
de
vi
pli
e
ne
ii,

j

n

n
n
Vin
Doam
de
ne,
la
do
Dom
resc
nul
s
b
jcel
fiu
prea
sal
sfnt.
vat!

- - - - - - - -
- - - - - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
9Jert fa iu bi rii,


jert fa Fi u lui,

N'a vem cu vin te'a cn


ta sla va Sa!
- - - - - - - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
13Sla va jert fi rii,


sla va Ta t lui,
Fi e 'nl a tsla va Sa!
- - - - - - - - - -
Ct iubire, ct jertfire!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
22
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
31.Ce
2. I
3.Ce
fe
ni
fe
ri
ma'mi
ri

ci
sim
ci
.

. .
.

re!
te
re
.

. .Am
un
eu
pe
dor
am
I
prea
sim

sus!
viu:
it
.

. .
.

. .As
Cu
Cnd
ta
Dom
bra
m
nu'n
ul


.
fa
tru
Su
.
.
.
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
9
.

ce
na
chiar
.ve
eu
m'a
sel
vreau
o
ne
s
cro
n
.
spus,
fiu;
tit!
.
.Cci
Pa
A
sunt
cea
ti
mo
e'n
e

tean
mi
bi
.

. .
.

al
ne
ne,
.

. .ce
i's
o
ru
mul
tiu
lui
u
i- - - - -
- - - -
- - -
V
?
b
b
b
b
b
b
17
.

'nalt
mit,
eu:
.

. .
.

. .i
Le
I
mn
gea
sus
tu
Lui
mi'e


i
ve
via.
re
nic
a,
.
.
n
.


c
m'a'n
e
am
ve
Dom
a
se
nul


b
b
.
flat.
lit.
meu.
.

.
.

.
.

.
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
25n veci cn

.
ta
.
.
.
.

voi
.

.
.


c's fe ri

nn
.

cit,
.
b
.
. b
.
.

.
.As tzi prin

.
Dom
.
.- - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
33
.
nul
.
.
n
.


sunt mn tu

n

.
it,
.
.
b
.
.n veci a

.
ceas
.
.
.
.

ta
.
b
.
.


cn ta voi

nn
- - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
41
.

eu:
.
b
.
. b
.
.

.
.I sus e


ve


..
nic
.
.
n
.Ps to rul


n
b
b
.
meu!
.
n
.

.
.
b
.
.

- - - - - -
Ce fericire! Am pe Isus!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
23
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
4
4
4
4

1.Ce
2.Ce
3.Tpa
pa
cut
ce
ce
s
so
so
te'alem
lem
pro
n
n
pii
e'n
e'n
i'n

lo
al
ru
cul
Su
g
prea
al
sme

.
sfnt,
tar,
rit,
.
.

.
- - - -
- - -
- - - -
-
-
V
?
b
b

T
Ce
S'a


cut
pa
tepi
vin'
ce
ha
i'as
e'n
rul


cul
lo
Ce
t
cul
lui
di
um
ce'avi
brit
tt
nul
de'al
te'a
cu
Su
iu
.
vnt.
har.
bit..
- - - - -
- - -
- - - -
-
-
V
?
b
b

.
Tsus, Dom nul

.

.

.

.
cut la Dom nul

.

.

.

.

p cii te

b

.

.

.

.
p cii vin', te

.

.

.
n
.

chea m s
chea m s

.
vii,
.
.

vii,
.
- - - -
- - - -
V
?
b
b

Sme

.
Sme


rit s te'a

.

.

.
b
.
rit la El s

.

.

.

.pro pii i

.

.

.

.
vii de grab' i

.

.

.

.

oas pe te'I
oas pe te'I

.
fii.
.
.

fii.
.
- - - - -
- - -
Ce pace solemn!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
24
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
4
4

1.Cel
2. Ai
3. n


1.Cel
2. Ai
3. n
ce
cu
Ti
n
ge
ne
Ta
tul
a
tl
me
flu


1.Cel
2. Ai
3. n

#


ce
cu
Ti
n
ge
ne
Ta
tul
a
tl
me
flu
se
reu
fe
n
spre
ri
cre
ce
ci
de
ruri
rea

ce
cu
Ti
n
ge
ne
Ta
tul
a
tl
me
flu

n


se
reu
fe
n
spre
ri
cre
ce
ci
de
ruri
rea

n

#


se
reu
fe
n
spre
ri
cre
ce
ci
de
ruri
reai
n
Cnd
- - -
- - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
6

6


i
n
Cnd
spe
ru
m
r
g
pli
doar
ciu
nesc
n
ne
vo

i
n
Cndspe
ru
m
r
g
pli
doar
ciu
nesc
n
ne
vo

n


El
i
in
ori
cn
a
cnd,
tri!
Ta!

spe
ru
m
r
g
pli
doar
ciu
nesc
n
ne
vo
El
i
in
ori
cn
a
cnd,
tri!
Ta!


El
i
in
ori
cn
a
cnd,
tri!
Ta!A
Cu
Tu
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
10

10

A
Cu
Tu
ce
El
sin
la
pu
gur,
griji,
tea
Tu'mi
ne
vei
eti


A
Cu
Tu
n
#

ce
El
sin
la
pu
gur,
griji,
tea
Tu'mi
ne
vei
eti
voi,
fi
mn
nu
de'a
tu
ve
pu
i
de,
ruri
rea,


n
ce
El
sin
la
pu
gur,
griji,
tea
Tu'mi
ne
vei
eti
n
#

voi,
fi
mn
nu
de'a
tu
ve
pu
i
de,
ruri
rea,


bvoi,
fi
mn
nu
de'a
tu
ve
pu
i
de,
ruri
rea,P
n
F
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - - -
Cel ce n Tatl se ncrede
Cor brbtesc
25
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
14

14


P
n
F
zit
mul
r
va
te
de
fi
bi
Ti
de
ne
ne

P
n
Fzit
mul
r
va
te
de
fi
bi
Ti
de
ne
ne

n


Cel
cu
nu
Prea
vn
pot
sfnt.
tri.
sta!

zit
mul
r
va
te
de
fi
bi
Ti
de
ne
ne
Cel
cu
nu
Prea
vn
pot
sfnt.
tri.
sta!


Cel
cu
nu
Prea
vn
pot
sfnt.
tri.
sta!


Cel
De
Cel
- -
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- -
-
- - - - -
-
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
18

18


Cel
De
Celce
Dom
ca
pe
nul,
re'n
Ta
ca
Ti
tl
re
ne

Cel
De
Cel
n
n

b
ce
Dom
ca
pe
nul,
re'n
Ta
ca
Ti
tl
re
neL'a
te'a
e
iu
iu
zi
bit
bit,
dit

ce
Dom
ca
pe
nul,
re'n
Ta
ca
Ti
tl
re
ne

b


L'a
te'a
e
iu
iu
zi
bit
bit,
dit

n

n


L'a
te'a
e
iu
iu
zi
bit
bit,
ditNu
Vei
Nu
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
22

22


Nu
Vei
Nu

a
fi
e
re
pu
de
ca
ter
ni
sa
nic
me

Nu
Vei
Nu
.a
fi
e
re
pu
de
pe
o
nea
ni
cro
lo
sip.
tit.
vit!


n


a
fi
e
re
pu
de
ca
ter
ni
sa
nic
me

ca
ter
ni
sa
nic
me

.

n


pe
o
nea
ni
cro
lo
sip.
tit.
vit!pe
o
nea
ni
cro
lo
sip.
tit.
vit!

- - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - -
Coruri cretine - 2008
26
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1.Voi,

ca re lo cu ii sub


Voi,ce ruri! Voi,


j

ca re lo cu ii sub

ca re lo cu ii subce ruri! Voi,


- - - - - - -
- - - -
V
?
#
#
#
#
5

j

ce ruri! A le

ca re lo cu ii sub

lu ia! A le

ce ruri! A lelu ia! E

#


lu ia!

zi de sfn t sr b

- - - - - - - - - -
- - - - - - -
V
?
#
#
#
#
9


toa re, E


j

zi de sfn t sr b

zi de sfn t sr btoa re, Ej

toa re; Cu crezi de sfn t sr b

din 'n u mi

toa re,

- - - - - - - - -
- - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
13

lin , Jert f

sfn t s a

du cem fi e

ca
.

. .
.
re.
.
.

- - - - - - - -
V
?
#
#
#
#

2.Voi,

ca re lo cu ii subce ruri! Voi,

j

ca re lo cu ii subce ruri!


j

A le

- - - - - - - -
- -
V
?
#
#
#
#
23
j


A le lu ia!

lu ia! A le
#A le lu ia!


lu ia!
#

sa r azi re cu no

- - - - - - - - - - -
- - - -
Chemare la templu
Cor brbtesc
27
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
27


tin a, R

sa r azi re cu no

tin a; C tre

Dom nul, D t

- - - - - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
31

to rul, n chi

na re, con sa

#

j

cra re i cn

#

j

.
ta

re.
.
.

- - - - - - - - -
V
?
#
#
#
#

3.Voi,

ca re lo cu ii subce ruri! Voi,


j

ca re lo cu ii sub


ce ruri!


- - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
j

A le

lu ia! A lelu ia! E

zi de sfn t sr btoa re, E


- - - - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
45
j

zi de sfn t sr b

toa re; A le

lu ia! A le

lu ia! A le

- - - - - - - - - - - -
V
?
#
#
#
#
49

lu ia! A lelu ia! A


le

lu ia! A le

j
.

lu ia! A

.

j

.

.

min!
.

.
.

- - - - - - - - - - - -
Coruri cretine - 2008
28
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
3
4
3


1.Ci
2.Ci
3.n
4.Pe
5.El
ne
ne'n
spre
a
n


pe
a
cer
vie
su
I
p
a
ii
fletsus
se
sa
ca
a
pri
bo
pri
le
reme
tea
vi
strm
pa
te
z
re
t,
ce,Mn
Prin
El
M
Bi
tu
cre
ps
na
ne


- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
V
?
#
#
#
#
6


i
din
trea
Dom
cu
rea

z
nu
vn

#
a
a'n
cre
lui
tri
g
vi
din
Hris
de


sit,
at,
cios,
tos
sus,


El
Cci
Din
Cu
Fe
se
pe
m
iu
ri


'nal
Dom
ri
bi
cit

nul
re
re
ai
l
la
l
cel


- - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
V
?
#
#
#
#


ro
ur
m
a
cede
mea
ri
ju
fa
te
z
re,
t,
ce


Fe
i
Va
l
Le
ri
e
p
con
g


cit
mort
i
du
mn
pn'
pen
vic
ce
tul


la
tru
to
bu
cu
sfr
p
ri
cu
I


it.
cat.
os.
ros.
sus!


- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
Cine pe Isus primete
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
29
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
V
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
4
3


1. Cu
2.Nu'i
3. Pia
El
vre'o
r
mu
is
ne1. Cu
2.Nu'i
3. Pia
El
vre'o
r
mu
is
ne

b


rind,
pi
ca
moar
t
zul
tea
s
i'or

rind,
pi
ca
moar
t
zul
tea
s
i'or

b

b
pa
n'o
ce
re
fi
tn
un
ti
gupa
n'o
ce
re
fi
tn
un
ti
gu


vis,
ut,
iri,


vis,
ut,
iri,

- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
V
V
?
b
b
b
b
b
b
5Cu
Nici
Boa
El
o
la
tr
po
s
5


n
Cu
Nici
Boa
El
o
la
tr
po
s


ind
va
pia
via
r
r
a
sub
i'oriind
va
pia
via
r
r
a
sub
i'ori
n

. n

mi'e
ca
ce
Pa
re'a
a
ra
c
m
b
.
j

mi'e
ca
ce
Pa
re'a
a
ra
c
m

.
j

.
b

. b
dis,
zut,
giri,


dis,
zut,
giri,


- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
V
V
?
b
b
b
b
b
b
9


Spre
Nu'i
Dom
El
vre'o
nul
pri
mh
e'a
9Spre
Dom
Nu'i
El
nul
vre'o
pri
e'a
mh

vind
ni
co
ce
re
lo
rul
s
pe

vind
co
ni
ce
lo
re
rul
pe
s


b
mi
nu'L
tron
s'a
fi
de
des
du
m
n
mi
tron
nu'L
s'a
de
fi
des
m
du


b
n

chis,
rut,
riri,


chis,
riri,
rut,

- - -
- - -
- - -
- - - -
-
- - - -
- -
Clip de clip
Cor brbtesc
30
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
V
?
b
b
b
b
b
b
13


Cli p de
13Cli p de
b
cli p M


cli p M'nal din a'nal din a

bis.
.

bis.
.Cli p de
.

A
.cli p n
.


dra gos tea
.
.

- - -
- - -
- - - -
V
V
?
b
b
b
b
b
b
20


Lui,
20

A
.

A
.Cli p de
.
.cli p spre
. n
.

.
.


via m

b
.
.

.
sui,


Vd mi la,Vd mi la,

sla va de

sla va de


b
- - -
- -
- -
V
V
?
b
b
b
b
b
b
27

om Dum ne
27


om Dum ne
n


zeu,


zeu,Cli p deCli p decli p, al


cli p, al

Tu, sunt al

Tu, sunt al
n
.

Tu.
.

Tu.
.

- - - -
- - - -
Coruri cretine - 2008
31
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.

1. Cu
2. Ah,
3. El
4.Te'am
5. Ci
I
de
mu
v
I
sus,
mul
ri
zut,
sus,
ah,
te
t'a
dar
ah,
fa
ori
pen
ca'n
fa
'n
gre
tru
o
'n
.

.
j

n b
fa
i
mi
glin
fa
,
t'am,
ne,
d,
,


.
j

Fe
Ta
El
Scum
ce'am
ri
re'am
mult
pul
s'I
cit
mai
bi
meu
spun
m
p
ne
Mn
cnd
voi
c
mi'a
tu
L'oi
sim
tu
f
i
ve
.

w
i
it,
cut,
tor,
dea?
w
w
w
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - -
V
?
b
b
b
b
5
.

S
Vreau
Dar
Dar
Am
pri
s
nici
s
s
vesc
vd
cnd
Te
strig
o
pe
eu
pri
cu
ve
Cel
pn'
vesc
vo
ni
ce'mi
a
n
ce
.

.
j


j
n
j

ci
zi
cu
fa
ta
e
ce:
ma

re:
Pe
"Eti
Fa
Ta
"Ma
Cel
ier
a
re
re


b

j

ce
tat
Lui
mult
e
m
i
nu
mi'e
iu
mn
eti
am
dor,
bi
tu
pri
v
mi'e
rea

w
i.
mit!"
zut.
dor!
Ta!"
w
w
w
- - - - - -
- - -
- - - - -
- - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
9
.
j

Am s'L vd, da, fa 'n


.


fa ,. n
j

S m sa tur de pri
.

.
j

n b
vit,
w


- - - -
V
?
b
b
b
b
13
.

Sus, cu Dom nul, pe ve


.


n
.
jci e,


b
Am s'L
.
j

j

n b
Am s'L vd ne con te
.
.
j

j.vd ne con te
w
nit!
w
w
w
nit!
- - - - - -
- - -
Cu I-sus, ah, fat-n fa
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
32
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
4
4
4
41.Cum
2. n
3.Cum
stri
du
poi
g'un
r
a
3. Ai
2. Al
1.Ce
mi
Tu
scur
l,
Sfnt
t'micerb
tor,
tunci,
se
m
o,
Doam
Spi
pa
ne
rit,
re
i
o,
a

tos
ii
i
de
pe-a'
ni
a
Ta
m
p
le
pl
bi
Ta
Dom
ne
t,
nu
cu
Tu
lui
vn
mi'L
zi

re
bra
pn
ce,
e,
d,


tea
la
sfn
z
s,
t,A
Cnd
S
a
mi
te
se
dau
mai


b

Pe'ai
S
n
Ti
m
ca
co
con
re- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - -
V
?
b
b
6
.

tos
sea
temi
de
ma,
i'a
.


.

pii
du
mn
ce
c
g
.


.
j

Dum
cnt
des'
ne
i
s
zeu
prind
plngi
strig
cu
de

merg
pe'al
ie
spre
drep
re
ca
t
am
sa
ii
sim

.

w
eu;
raj;
dor?
w
w
lor!
drum,
it!
wO,
Nu
Tre
la
mai
sal
s'i
spre
t
Lo
Vrj
De
ca
ma
sus,
uri
ul
din

.


ha
Ti
deci,
ru'a
ne
fii
.


.

noi,
crunt
cer,
n
s
din
.

b
su
gla
ve
pr'mi
su'mi
sece
nu
a
ruri,
m
ra
#
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - -
- -
-
- -
-
-
V
?
b
b


s
s
l
se
se
i

#
le
a
ne
ps
m
v


ple
'nal
cn
ce,
e,
t,


#

trea
geas
zu
z,
c,
t,


b


Din
tiu
Cci
a
c
ai
pa
m'n
n#
Pn'
S
O
vei
pot
dul
ve
ve
ce.

vie
cerci,
cer
ii
dar
un
.


.

ni
ni
pre
cu
la
gus
.


.
j

d'mi
tiu
Ta
s
c
t
beau
nu
iu
me
m
bi

rnd
p
ta
pe
rin
re
al
tes
am
bul
cu'i
pri

.

w
reu!
lai!
tor.
w
w
nor!
sn.
mit.
w
- - - -
- -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
Cum strig-un cerb
Ce scurt-mi pare
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
33
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1. De
2. n
3.Cn
4. De
n'a
noap
ta
Le
a
tea
rea
gea
vea
lu
mea
Ta
n
mii,
spre
asDom
f
Ti
cult
nul
r
ne
cu
mn
de
se
vo
g
lu

io


#


ie
mi
nal
i
re,
n,
,
e,
A
Pln
Cci
P
ici,
gnd,
m'ai
n
n
za
ns
ce
#


- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
V
?
#
#
#
#
6
.

j

va
dar
cut
o
lea
nic
din
chii
.

#
.um
tot
nou
mei
brei
a
prin
Te
mor
c
Le
vor
ii
u
g
ve
.


reci,
ta,
mnt,
dea,

#
ww


Prin
Cci
Ca
A
ha
n'a
fiu
tunci
rul
g
al
voi
n


.
j


Lui
si
Tu,
fi
de
iu
Tu
cu- - - -
- - - - -
- -
- - -
V
?
#
#
#
#
11
.nu
bi
m'ai
Ti
mi'ar
re'a
pri
ne
da
a
mit
pe
pu
de
a
ve
.

j

. #te
pli
ca
ci
re,
n
s,
e,

#

.
jN'ar
Cum
Mi'ai
n
fi
e
dat
bu
sc
iu
un
cu


pa
bi
nou
ri
re'n
rea
ve
aw
veci!
Sa!
mnt.
Ta!
w
w
w
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
De n-a avea - V1
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
34
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3


1. Chip
2.Gnd
fru
cu


.
mos,
rat,. .


glas
ne
du
p

ios,
tat,


A
oap
dn
te
c
de
sim
iu

i
bi
.

.
re,
re,
.

.
.
- - - - - -
- - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
9


Ochi
Ne'n
de
ce


.
cer
tat. .


lu
lu
mi
mi

nos,
nat,


Soa
Vis
re
de
n
fe
pri
ri.

vi
ci
.
.

re.
re.
.
.

- - - - -
- - - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
17

Flori de iubi re i


d ru


.

iesc,
.
.

.
n


Dar ce


resc, vis

n

n

p mn.
tesc;
.

.
.
- - - - - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
25


m pli


.
niri,
.
.

. b


fe ri

ciri,
.

. n .


As tzii do1.
.

resc!
.
.


2.
.

resc,
.
.


de zi ua

ta!
.
.

- - - - - - -
Dedicaie
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
35
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
4
4
4
4

1. Din
2. A
3.Prin
r
ceas
va
d
t
lea


ci
floa
n
na
re
tris
vi
dul
t


e
ce
rii
Ml
Mi
Tudi
reas
s
a
m
ne
r
rs
fiis
pn
Ps
ri,
di,
tor,

Cum
Lu
Spre

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
-
V
?
b
b

scris
mi
lar
a
n
gu'n


fost
ne
se
s
a
ni
fi
du
n


e,
se,
rii,
Cum
Prin
SpreBi
ne
ce
bli
guri
rul
a
str
uiU

gr
lu
mi
i.
ci.
tor!
O
Ca
A
floa
om
co
re
i
lo
ca
Dum
vrem
de
ne
sn
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
V
?
b
b
12
.


vis,
zeu,
fim,
n
El
Prin
.


.noap
as
ru
tea
tzi
gi
cea
vrea
le
tr
s'a
cn


zi
lun
t
e,
ge
riiTot
P
n
ce
ca
veci
rul
tul
sne'a
meu
Te
des
i'al
m


.

chis.
tu.
rim!
.

.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
Din rdcina vie
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
36
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
4
3
4
3

1.Doam
2. Tot
3. Dar
ne
ce
maisfin
poar
scum
te,
t
pTe
sla
de
m
va
ct


rim!
Ta,
totDe
n
i'es
pu
ge
teDe
n
i'es
pu
ge
te


te
rii
sla
rea
n
bate
rii
sla
rea
n
ba
Ta
mii
mea
m
de
cn- - - - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- - -
V
?
7Ta
mii
mea
m
de
cn
ias
ce
ta
tr
te,
reias
ce
ta
tr
te,
rePo
A
Ce'o
ves
du

#

Po
A
Ce'o
ves
dutesc,
nai
nal
.tesc,
nai
nal
cnd
spre
a
#

#
#
cnd
spre
a
.le
a'i
a
pri
cn
cum

n
le
a'i
a
pri
cn
cum


vim,
ta,
pot,

#
#
vim,
ta,
pot,- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
V
?
13

Ste
Nu'n
n
le
ce
ale
tea
ceas
din
z
tbol
s
a
ta'al
re
dubas
pe
na
tr;
te:
re;


Tu,
"Sfnt
Azi
ce
e
cuha
pes
toi
ru'i
te
vrem


- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
V
?
19


spre
toa
a'i
noi
te'n
cn


.
pleci,
tot
ta:
.
.
Ne
Dum
"Ma
schim
ne
re

bat
ze
e
r
ul
iumi
Sa
bi
n
va
rea


.
veci!
ot!"
Ta!"
.

.
.
- - -
- - - - - -
- - - -
Doamne sfinte, Te mrim!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
37
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
.
j

1.Doam
2. Pre
3. Iar
ne,
cum
cnd
.

.
j
3
Tu
ma
zi
s
ma
ua'i
m
prun
pe
con
cul
sfr
.

n

3
.

3
.

.
j

duci,
su,
it,
Spre
Tu
Doam
iz
ve
ne,

.
j

bnzi
ghea
Tu
vreau
z
ce
s
mer
m'ai
m
sul
iu
.

.
j

duci
meu;
bit,

- - -
- - - - - -
- - - -
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
j

Va
Va
n
lul
lu
t
.

.
j

. j

is
ri
re
pi
le
te
ti
li
pa
ri'i
ni
sul
.

.
j

.
j

greu,
teti,
meu,
Stnci
Ma
F'l
n
rea
s.
j

. j

ca
vie
mear
le'mi
ii
g'n
sunt
o'm
dru
me
bln
mul
.

.
j

reu,
zeti,
Tu,

- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
j

Prin
Domn
Prin
tre
eti
tre
.

.
j
3
va
pes
va
luri,
te
luri,
prin
toa
prin
tre
te
tre
.

n

3
.

3
.

.
j

stnci,
Tu,
stnci,
Doam
Scump
Doam
ne,
I
ne,

.
j

Tu
su
Tu
s
se,
s
m
m
m
con
con
con
.

.
j

duci!
du!
duci!

- - - - -
- - - - -
- - - - -
Doamne, Tu s m conduci!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
38
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
4
4
4
4

1.Doar
2.Doar
3.Doar
Tu,
Tu,
Tu,
I
I
I
su
su
su
se,
se,
se,

j
.
j

j


eti
eti
Fiu
a
a
al
mea'n
mea'n
ne
du
du
mu
ra
ra
ri
re
re,
rii,


n
Prin
Din
i
greu
s
ni
sau
nul
m
bi
Ta
vreau
ne
t


n
Prin
Din
i
greu
s
ni
sau
nul
m
bi
Ta


s
m
lui
Te
spri
ai
pri
ji
ve
mesc
neti
nit


vreau
ne
t
s
m
lui
Te
spri
ai
pri
ji
ve
mesc
neti
nit


- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
- - - -
V
?
5

Ca'n
Doar
Ca
via
Du
pen
a
hul
tru
mea
Tu
mi
s'i
cel
ne

j
.
j

j


cnt
Sfnt
s
n
me
Te
a
reu
dai
do
m'n
ca
ra
va
jert
re
,
f

j
#


j

i'n
S
i
tot
urc
s
dea
cu
am
u
Ti
via
na
ne

s
pe
fr'

j

j

- - - - - - - -
- - - - -
- - - -
V
?
8
#

Te
culmi
de
sl
ce
sfr
vesc.
reti.
it.

n
O, I sus din
.

O, I sus din zri alzri al bas tre


bas tre,
prea m resc Nu
.

prea m resc Nu me le
#-
-
-
- - - - - -
- - - - - - -
V
?
12


me le Tu
w
Tu

b

b

b
Cci mi nuni f
.

Cci mi nuni f cu t'ai


b


n
cu t'ai mul temul te i'n

b
n

i'n su fle tul


su fle tul

w
meu.
w
meu.
w
w
w
- - - - - - -
- - - - - -
Doar Tu Isuse
Coruri cretine - 2008
Tenor{
Cor brbtesc
39
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
b
4
6
j

.
j

.
R

Prin iu bi re m'a sal vat, Al Su


b

har El mi'a dat, Un lo

ca n cer sus mi'a ps


.
trat. - - - - -
V
?
b
b
5

Din du


reri
A
i ne caz m'a sc
.
.

.
.
A
.


.

pat,
A
Cci I
.


#

n
Asus m'a rs cum p

b
b

n

n
b
.

A
- - - - - - -
V
?
b
b
9
. .
. .
rat;
A
.


.
.
. .
A
j

.
j

.
r

.
R

De'a mea vi n m'a ier tat, Via a


. .
.
.

A
b


j


#
mi'a re dat, Cu'al Su
#
.

b

.
A
- - - -
V
?
b
b
12

.
j

bra m'a con dus ne'n ce


.

.
A
.

n b

tat. Timp de
.

.
A#
har a cum e sfr


it, Iar Dom nul re- - - - - - -
V
?
b
b
16

.
#
j


vi ne cu rnd s neia, I
.


.

.
j


.
j

sus, da, re vi ne, re

.
.. #
vi ne cu rnd!


b .

.
b
.
A
- - - - - - - -
Domnul revine curnd
Cor brbtesc
40
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
20


# n
Dom nul re vi ne cu


.

j

rnd! n a
.

j
#
Sa m ri re vom
- - - - - -
V
?
b
b
n
#
#
n
#
#
23

fi pe ve ci e! Re

j
n


vi ne I sus s ne


.

.
ia!
.

.
- - - - -
V
?
#
#
#
#
26

sus, da, re vi ne, re

j

.

n

.
#
vi ne cu rnd!


.
.

n
.

- - - - - -
V
?
#
#
#
#
29
.
j
n
.
Dom nul re vi ne cu.
j

rnd! n a


Sa m ri re vom

#

- - - - - -
V
?
#
#
#
#
32

j
#

fi pe ve ci e! Re
vi ne I sus s ne. .

ia!
.
.

.
.

. .
- - - - -
Coruri cretine - 2008
41
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Dum
2.Dum
3. Bu
4. Tu
ne
ne
cu
lu
zeu
zeu
roi
crezi
e
e
l
n

ma
ma
sa
toa
re,
re,
vom
te,


#


Vred
Cel
Ce
Deci
nic
ce
le
tot
de'a
zi
pie
Tu
do
i
ri
n

ra
noap
toa
cli
re,
te
re
n

#

S'I
Pri
i
Fa
a
ve
pl
a
du
ghea
ceri
mea
cem
z
n
spre'a
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
V
?
#
#
#
#
6n
pes
jo
Ta
chi
te
si
lu
na
toa
toa
mi

w
re!
te.
re.
n!
w
w
w

Cu
Sfnt,
Vo
Cum
pu
sfnt,
ia
se'n
teri
sfnt,
noas
toar
di
e
tr
ce
#

vi
Dom
es
floa
ne
nul,
te
rea
Gla
Sla
S'i
Ve
sul
v
dm
sel,
Su
i
to
s
vor
o
tul
pri
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
V
?
#
#
#
#
11

be
no
i
meas
te
ruri
e,
c

Ce
n
Trup
Ra
lui
ge
i
za
ca
rii
su
soa
re
I'a
flet,
rese
duc
pe
lui,
sme
n
ve
s
re
co
ci
creasw
te.
ruri.
e.
c,
w
w
w
w


Ci
Doam
Nu
Tot
ne
ne'as
mai
a
vi
cul
Tu
a,
ne
t
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
V
?
#
#
#
#
16


s
i
eti
eu
se'n
ce'i
a
a
chi
cn
cum
vrea
ne
t,

Poa
Cu
Dum
Ra
te
ne
ne
ze
s'L
vred
zeu
le'i
cu
ni
i
di


noas
ci
Ta
vi
c,
e,
t
ne

Lau
Vo
i
Ca
da
cea
n
s
s'I
noas
dej
m
spo
tr
dea
lu
#


reas
i
toa
mi
c!
e!
t!
ne!


- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
Dumnezeu e mare!
Coruri cretine - 2008
Cor brbtesc
42
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
41.A
2.A
3.A
vrea
vrea
vrea
s
s
s.

fiu
fiu
fiu
o
un
un
.

.

.
ra
ram
crin
z
de
cu
c
bu
al
l
cu
be


toa
ri
oap
re
e,
te,S
S
S
lu
dau
rs
mi
la
pn.

nez
toi
desc
iu
spe
al
.

.
- - - - - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7bi
ran
li
re

ni
pe
din
tii
p
Cu
par

.


mnt,
vnt,
fum,
.
.

.

Cum
S
A
Tu
n
vrea
ai
flo
s


.

fost
resc
fiu
un
a
o
.

.
.
strop
vrea
stea
pl
a
a
pnd
ve
prin
de
ni
s'nsoa
ci
noap
re
e,
te,

n

- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

Cu
S
S
zm
fiu
lu
bet
lu
mi
n.

bun,
mi
nez
cu
n
me
.
n
.

.
gla
pe
reu
sul
a
al
cald
cest
vie
i
p
ii


w
sfnt
mnt,
drum,

n


.S
S
S
rs
fiu
rs
pn
mo
pn.

desc
del
desc
lu
n
n
.

.

.

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
19mi
tot,
jur
n
a
a
i
se
vie
cu
meni
ii


loa
i
fap
re,
e,
te,A
A
A
vrea
vrea
vrea
s
s
s.

m
m
m
n
con
a
.

.vei
duci
jui
I
I
I
su
su
su
se
se
se.


blnd.
sfnt.
bun.
.
.

.
- - - - - -
- - - -
- - - - -
A vrea s fiu
Coruri cretine - 2008
43
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
& 4
2
j

1. A
2. A
3.Tot
4. Cu

vrea
vrea
ce
dor
s
s
rul
m
g
g
cu
gn

sesc
sesc
soa
desc:
ia
ia
re
poa
ri
ri
i
te
j

pa
pa
ste
mi
cea
cea,
le,
ne
.

S
A
Spe
E

tul
vrea
ran
zi
de
ca
a
ua
al
s
cu
cnd
j

lu
scap
soa
El
mii
de
re
va
tu
p
i
ve

mult,
cat,
cnt,
ni,
.

- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
& j

Tru
Pe
Vi
A

dit
Dom
a
tunci
de
nul
a
voi
a
l
iu
a
j

ei
ca
bi
vea
fr
ut
rea
o
mn
n
i
cu
j

ta
ru
pa
nu
re
g
cea
n
.

A
S
Nu
i'un

vrea
tiu
sunt
nu
de
c
ni
me
I
dea
c
fru
j

sus
cum
ieri
mos
s
sunt
pe
voi
as
ier
p
pri

cult.
tat.
mnt.
mi.
.
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
18
j

A
Nu'i
De'a
A

vrea
ni
ce
tept
s
meni
ea
s'I
g
s
m'n
pri

sesc
poa
torc
vesc
ia
t'n
azi
fru
ri
e
la
mu

ca
le
Ta
se
lea,
ge,
tl,
ea,

j
.

.
.

S
Nu'i
A
A
.

.
j
b
.

fiu
ni
ca
tept
sin
meni
s
s'L
gur
s
eu
as

.
j

cu
poa
sunt
cult
Dum
t
a
ne
ne
iu
tep
sfr
# .

.
j

#
.

#
zeu,
bi,
tat!
it,

.
.
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
j

S
Doar
Pri
n

j
#
j

am
Lui
me
li
bu
pot
te
ni
cu
s
m
teri
spun
ia
stau
a
ce
ri
prin
cre
m'a
la
cre
#

din
pa
Ti
din
ei
s,
ne,

.
.

i
Din
P
Cci
.

j
#
j

pa
tot
rin
tiu
ce
ce
te
ct
n
a
le
de
#

N
j

su
fost
meu
mult
fle
i
mi
m'a
tul
va
nu
iu

meu.
fi.
nat!
bit!

.
.
.
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - - - -
A vrea s gsesc
Coruri cretine - 2008
44
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
j

1. Din
2. Eu
3.S'i

stn
sunt
fiu
ca
doar
sim
cea

fo
ta
r
ni
re,
n
e
Ma
Ma
Ma

j
n

j

es
es
es
tre
tre,
tre
a
i'a
a
vrea
vrea
vrea,
O
Un
Tu

j

j

i
vas
s'mi
ni
de'a
a
m
la
cor
cal
bas
dezi
d
tru
via
cu
s
a

j
#

dra
poi
cu
gos
mo
vo
te'n
de
ia
ea,
la,
Ta,

j
n- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Cu
Cu
R

dal
m
su
ta'i
na
ne
di
Ta
tu'a
vi
cal
ces
n
d,
ta
a
din
s

j
n

j

vrea
lut
trea
s
p
c
cio
mn
de
pleti
tesc
nori,
Mi
Un
E

j

j

j

j
n
nuni
vas
co
de
prea
uri
slvi
sfnt,
p
ce
ce
n'n

reti.
resc.
zori.


(n
(ce
(ce
zori)
resc)
reti)

- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
-
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

f m'a se me nea

.
j

i e P
.

.

j

j
j

rin te din ve ni

.

ci e,
.

.

.
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
j

.
j

.
j

port chi pul Tu P n


.

.
j

j
.
j

cnd vei ve ni, M

f a se me nea

.

i e.
.
.
.
- - - - - - -
A vrea, Maestre
Coruri cretine - 2008
45
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
41.Azi
2.Azi
3.Azi
s
i
la
ne'a
nimi
crimipro
s
de
pi
'nl
ar
em
m
gintde
spre
s
tem
ce
ter
plul
ruri
gem
w
sfnt
sus,
blnd,
w
w
wi
Cci
Cci
jert
la
Dom
f
cri
nul
- - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6
s
ma
ne
a
du
va
du
re
da
cem
rii
un


un
lui
nou
nou
I
p

n

w
cnt,
sus
mnt
w
w
wI
Va
i
sus
mn
fe
ne'a
g
rin
ia
cii
v
cu
a
at
rat
tunci

un
pe
vom

- - - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b

psalm
cei
tri
u
ce
um

n

w
or,
plng,
fa,


w
wCu
Pe
Cn
el
cei
ta
pu
ce'n
vom
tea
a
A
vom
tep
le
prin
tri
lu
de
me
ia!spre
reu
O
cer
se'as
saw
zbor.
cund.
na!
w
w
w
- - - -
- - - -
- - - - - - - - -
Azi s ne-apropiem
Coruri cretine - 2008
46
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Prin
2. i
3. Al


vea
azi
Su
curi
n
bra
r
c
con
su
gla
ti
n
su'I
nuu
che
se'a
i
ma
u
azi
rea
de
st
lu'I
che
n
#
sus,
mnd,
tins,
E
Pri
El

glas
vi
vrea
de
rea
s
iu
spre
ne'a- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
#
#
7bi
Gol
ju
re'n
go
te
dem
ta
pennd
s
ca
ne'n
ne'n
lea
ce
drep
spre


tat:
tm,
cer,
"S
A
Avi
Sa
noas
n
ma
tr
la
re
fiMi
jert
in
ne
f

toi
noi
Lui

cei
s'o
s'o

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#

ce's
pre
con
tru
u
sa

dii,
im,
crm,
Cei
A
De'a
#

n

m
co
pu
po
lo
ruri
v
po
umrai
va
bla
de
ra
rea
gre
de
ne


eli
griji
fi
i
s
e
p
l
cucat".
sm.
El,
.
.
.
.

A
.

U
min!

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
Prin veacuri rsun
Coruri cretine - 2008
47
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

1. Pri
2.Cu'a
3. Ori
vim
ce
ct
spre
lai
de

.
j

cer,
dor
greu
spre
p
s
din
rin
fi
co
ii
e
lo
no
ju
de
tri
gul
.

ori
au
lui
ce
su
Hris
nor,
it
tos
Din
C
l
du
tre
pur

reri
culmi
tm
am
de
cu
a
a
El
du
de
a

- - - -
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
j

nat
vr
l
cn
des
turi
tri
co
cre
de
pe
din

dor;
rit;
cios;
De
Prin
Spre
i
via
sla
e
a
va

.
j

grea
lor
Lui
c
un
cn
ra
steag
tm
rea
de
i
c
lup
iar
tre
t
cn
.

j
.

ve
ne'au
tm
ni
l
cu
cii,
sat
dor,


.
j

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- -
-
&
?
b
b
j

Nici
i'un
Pri
moar
cn
vim
tea
tec
spre


nu
nou
cer,
ne
prin
spre
va
jert
din
pu
f
co
tea

lo
o
nl
de

pri!
at.
nori...
Am
Pe
Pn'
n
ur
la
v
ma
sfr

j
j

at
lor
it
cn
cre
cre
tri
din
din
de
a
a

- - - -
- - - - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
j

bi
ne
ni'i
ru
con
f

.
j

in
du
cli

ce
e
Din
i
Vrem
ori
n
s'o
ce
v
'nl

j
n
j

j
j

la
m
m
cri
s
tot
m
bi
mai
de
ru
pe
dor
im
culmi,
i
pri
cu
ne
vind
bu
pu
la
cu

j
n
j


.
A
tin
cru
ri

ce
e!

b
.
.
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
-
-
&
?
b
b
j

Pur tm me

reu n su flet dor a prins de'a

.
j

ce lai cnt: Va re ve

.
j

.
j

ni I sus n cu
.

rnd!

- - - - - - - - - -
Privim spre cer
Coruri cretine - 2008
48
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
mf marcato
j1.Bi ne cu vin tea z

su fle te pe Dom nul, Ne

Bi ne cu vn tea z!
j

mr gi nit de ma re e

j

j

- - - - - - - - - - - -
- - - - -
&
?

4
j

.
j

Dom nul Dum ne zeu! Lu

j
.
j

mi na i'e man ta i

j
#
j

j
.

.
j

ce ru ri le cort, P

.
j

- - - - - - - - - -
&
?
7
j


mn tul se'n vr te te


F
j


f r vreun su port.


mf marcato
j


Soli i faci din vn turi,


- - - - - - -
&
?
f
F 10
j

j
#
j


car i faci din nori,

j
#
j

j
.

Fo cul i'e su pus, ai

. #

. #
j

p
j

j
# .

fl cri slu ji tori! Iz


#
.

j
#
j

.
j

- - - - - -
&
?
F
13
j

voa re le a lear g din

marcato rall... j

j
.

muni se scurg n vi, i

j
.
j

U
j

sunt su pu se toa te, noi

- - - - - - -
&
?
16
j

j

toi sun tem ai Ti!


mf marcato
j2.Bi ne cu vn tea z

su fle te pe Dom nul! Ne

Bi ne cu vn tea z!

- - - - - - - - - -
- - - - -
Psalmul 104
49
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
19
j

mr gi nit de ma re e

j

j

.
j

Dom nul Dum ne zeu! n

j
.
j

a p i n a er tr

j
#
j

- - - - - - - - -
&
?
22
j

iesc vie u i toa re Ce'a

teap t de la Ti ne a

F
j


vie ii r su fla re.


- - - - - - - - - - -
&
?
mf marcato 25
j


Soa re le'i cu noa te


f mf subito
j

j
#
j


tim pul s a pu n

j
#
j


p
j

j
.

i pe ce ru'n tins doar

. #

. #
j

- - - - - - - - -
&
?
p 28
j

j
#

lu na e st p n.


#

j

j
#
j


F
j

Doam ne, Tu, pe toa te le'ai

pus cu'n e lep ciu ne i'n

j

j

- - - - - - - - -
&
?
mf marcato rall...
31
j

U
j

i ni ma cu ra t ai

F
j

j

j

U
j

pus doar gn duri bu ne. Ne

a tempo
j

mr gi nit de ma re e

- - - - - - - - - -
&
?
34
j


Dom nul Dum ne zeu!


mf marcato
jBi ne cu vn tea z'Lrall...
j


su fle te al meu!


- - - - - - - - - -
Coruri cretine - 2008
50
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
8
6
8
6
j

1. I
2. n
3.De'ar
4. Da!,

sus,
vi
fi
fe
El
o
s
ri
es
rea
um
ci
te
z'l
blu'n
rea
Ps
meu
tris
m

sus - - - -
.
.

to
su
tat
va'n
rul
flet
me
so
meu!
El,
reu,
i,
Nici
Pe
Prin
i

- - - -,
.
.

cnd
bu
va
n
nu'mi
ne
lea
du

- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
-
-
-
- -
-
&
?
#
#

va
ci
um
ra
lip
po
brei
rea


si
v
mor
Sa
ce
u
ii
n
va,
ind,
reci,
veci,

El
Din
Eu
Voi

m
pri
nu
lo
con
ci
m
cu
du
na
tem
i
ce'n
nu
de
n

- -
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
-
&
?
#
#
7

verzi
me
nici
ca
p
lui
un
sa
uni,
Su,
ru,
Lui,
M'a
mi
Cci
n

da
poar
El
toa
p
t
m
t
la
gri
ia
via
iz
ja
sub
a'mi


vo
ori
scu
pe
rul
i
tul
p
Su.
cnd.
Su.
mnt.


- - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
j

I
I

sus,
sus
El
-
es
-
te
-
Ps
-
.

sus - - - -
.
.

to
- -
rul
-
meu,
- -
I
-
.

- - - -
.
.

sus,
-,
mi es te Ps

-,

tor cre din


.
N

.

cios.
.
.
.
.

- - - - - - - - -
-
-
Psalmul 23
Coruri cretine - 2008
51
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
#
#
#
#
4
4
F


.
j

Ci ne poa tes se su ie

.
#
j

pn' la mun te
ple cel sfnt?


.
j

Ci ne oa re
se ri di c - - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
7
.

pn' la tro nul

F
F.
j

r
R

Dom nu lui? Cel cu.
.

Cel cu

.
j

r
R

mini ne vi no

mini ne vi no.
j

r
R

va te, Cel cu


.
.

va te, Cel cu
- - - - - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
11

.
j

r
R

i ni ma cu

i ni ma cu

ra t i

ra t

al c rui

f
f

su flet nu

tin de la

.
.

ru.
.
.

- - - - - - -
- - - -
? #
#
#
#

A
.


ce la va in
.
tra pe
.

por i le ce t ii
n

sfin te, A - - - - - - - - -
? #
#
#
#
21
.

.

ce la va c p

ta bi ne
.

cu vn ta rea Dom nu
.

lui. - - - - - - - - - -
? #
#
#
#
T
B
25
j


Ci ne'i a cest

.
jm p rat al sla vei?

Es te Dom nul cel pu ter nic, - - - - - - - - -


&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
.
.
.
.
S
A
T
B
28

R

Cel ce'n toa te'a bi ru it.
F
F


#
Pori ri di ca i v


ca pe te le sus!


- - -
- - - - - - -
Psalmul 24
Solo
Recitativo
52
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
f
31

Ca s

in tre

m p ra tul


Al nos tru m

U
nos tru ve nic!


u
p rat ce resc!
F
F
accel.
accel.
.
.
j

#
.
.
j

Sla v i m ri re

Sla v i m
- - - -
- -
- -
- -
- - -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
36
.
.
j

#
n
.
.
j

Lui i se cu vi ne,

ri re s'I cn
.
.

.
.

S'I cn tm n co ruri

tm n co ruri

#
O sa na!


O sa na!
- -
- -
- -
-
- -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
a tempo 39
.
.
j

n
r

#
.
.
j

m p ra tul sla vei

m p ra tul
.
.
j

#
n
.
.
j

in tr n m ri re

in tr n m
.
.

.
.

m pre u n cu cei

ri re cu cei

n
sfini.
.

sfini.
- - - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
f
f
43
.
.

Por i le a ce lor
.
.

drepi

w

.
.

s fi e des chi se'n


.
.


veci
.


- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
.
.
.
.
S
A
T
B
p
p
47
.
.

Ca s in tre cu al

#
j

n
Ca s in tre
1.
.
.

Su po por ce
.
.

.
.

#
l'a rs cum p
.
.

n
rat.
w
w
-
-
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
51
2.
.
.

Su po por ce
.
.

.
.

l'a rs cum p
.
.

w
rat,
.

n
din
.
.

w
.moar te i p
.
.

w
w
cat.
w
w
- - - - - -
Coruri cretine - 2008
53
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3
4
2
4
2
Moderato

j

E fe ri

...o mul ca re

cit
.

fu ge de p


cat,

j
#
pl ce rea

...o g

lui e'n
.

se te doar n

Le gea
.

- - - - - -
- - - - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
.
.
.
.
7
j

j
#
Le gea Dom nu

Dom nu
.

lui,

lui,

Andante sostenuto

E ca un

E un
.

.
j

pom s
.


pom s dit
.

s
j

dit la ma lul

la ma lul

dit
- - - - -
- - - - - -
-
&
?
#
#
#
#
.
.
.
.
4
3
4
3
12


a pei,a pei

j

ce'i
d tot

ce'i

.
j

ro dul m pli
.

.
j

nit la vre mea

lui;

a tempo

.
j

Nu tot a

-
- - - -
-
-
&
?
#
#
#
#
4
2
4
2
18

...es te via a

a
.

oa me ni lor


ri,

j
#
ca ple va'n

plea v'n

vnt e
.

vnt e toa t

pri be
.

- - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
.
.
.
.
23
j

j
#
pri be gi a

gi a
.

lor,

lor,

Ei nu vor

.
j

sta cu ca pul
.

.
j

j
#
j

.
j

sus la ju de
.

.
j


ca t,j

pe ca lea

j
j

- - -
- - - - -
-
&
?
#
#
#
#
.
.
.
.
4
3
4
3
4
2
4
2
30
.
j

lor ei
.


vor pie

ri...

E fe ri

...o mul ca re

cit

fu ge de p

U
cat!

- - - - -
- -
Psalmul 1
Coruri cretine - 2008
Coda
54
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
8
12
8
12
j

1.Pu
2. Iu
3. Iu

. . .
j

ini
bi
bi
tiu
rea
rea
ce
a
es
e
de
te
iu
v
la
. . .

.
j

.
j

bi
ra
cru
rea,
t
ce,
Dar
Nu
Jert
.

.

j

. . .

.

j

toi
ce
fi
vor
re
t,
s
ni
sal
fi
mic
va
e
pen
re
iu
tru
s'i
.

.

j

. .

. . .
bii...
ea...
dea...
. . .
.

.

.

.

- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
&
?
b
b
j

A
jert
O,

. .
j

lear
fe
c
g
te
t,
i
ori
o,
ca
ci
c
u
ne
t
t'n
iu
iu
. .

.

j
j

.
j

tru
be
bi
na,
te,
re
Dar
i'i
n
.

.

j

. . .

.

j

sunt
pla
su
tot
ce
flet
mai
mai
pu
ne
mult
tem
fe
ca
a
ri
s
du
.

.

j

. .

. . .
cii...
dea.
na!
.

.

.

.

.

.

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
&
?
b
b
j

Iu

j

j

bi rea to tui e foar te a

j

j
.
j

j
. .
j

proa pe, Ea se re
. . .

var s
.

.
.

. . .
- - - - - - - -
&
?
b
b
j

de la Hris

. j

tos prin i ni ma ta! Za

.
j

j

j

dar nic o a tepi din al t

j

j
.
j

- - - - - - -
&
?
b
b
15

j
. .
j

par te, Iu bind pe


. . .

se meni o vei a
.

.
.

. . .

. . . .
fla!

o vei a fla!


j
.

.
.

.
.

.
.

.
.

- - - -
-
Puini tiu ce e iubirea...
Coruri cretine - 2008
55
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
4
4
4
4
4
4

1. R
2.Cnd
3. De
4. Primi
r
nu
vi
cu
t
r
rea
noi
cim
mi
Ta
I
i
n
de


- -
- -
-
- -
&
&
?
6su
nu
van
oa
se
ve
e
meni
ca'n
dem
str
nu
E
c
du
se'as
6

ma
ra
in
cun
us
rea,
a
de
Cnd
Tre
De'a
Tu
Te'au
cnd
ne
Te
che
prin
to
co

mat
a
pi
bori
n
le
al
din
ca
fr
i
ce
sa
de
ni
rul
lor
le
mi
Tu
cei
gii
lor
la


.

doi,
ploi,
sloi,
noi
Fii
La
Cci
Iu


- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
&
?
10Tu
Ti
nu
bi
pu
ne
mai
rea
te
noi
Tu
Ta
rii
g
a
n
10

noas
sim
prinzi
su
tre
a
n
flet
scump
tunci
noi
ne
a
sc
cre
p

da
pa
din
trun
us
rea,
a,
de
i
Por
N
i
d
nind
dej
gla
ne
spre
dea
sul


Tu
cer
c
Tu
al
vo
pri
di


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
&
?
j

p
ioi
mi
vin
cii

vom
i
sfnt
na
bi
sfnt
re
ri
ru
rs
pa
pa
in
pun
us,
rea,
a,
de:
1-3.R
4.R

mi
mn
cu
cu
noi,
voi,
r
r
mi
mn
cu
cu
noi,
voi,
r
r
mi
mn
cu
cu


.
noi!
voi!

- - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
-
-
Rmi cu noi Isuse ca'n Emaus - V2
Coruri cretine - 2008
Alto sau Bariton
56
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B

O,O,


Doam neO,


Doam ne
p n azi ne'ai


O,


Doam ne

#

p n azi ne'ai


a ju tat, ne'ai


Doam nep n azi
n

a ju tat,a ju tat,p n azi ne'ai
.

ne'aip n azi ne'aip n azi
- -
- -
- - - - -
- - - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
7
a ju
7
.
a ju
7


a ju
7
ne'ai a ju


tat!
w
tat!
w
tat!
w
tat!Noi vom vesNoi vom ves

Noi vom ves

Noi vom ves
.


ti mi nu
.

j


ti mi nu
.

j


ti mi nu
.

j

ti mi nu

ni leni leni le

ni le

Ta le Cci

j

Ta le Cci
.

Ta le Cci

Ta le Cci
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
13

#
p n
13p n
13


p n
13


p nazi ne'ai bi neazi ne'ai bi ne


azi ne'ai bi ne


azi ne'ai bi ne

#
cu vncu vn

cu vn

cu vn
.

tat.
.

tat.
.

tat.
.


tat.R mi cuR mi cu

R mi cu
O, Doam ne!


noi!


noi!


noi!
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Rmi cu noi!
57
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
19R mi cu
19

19

#
R mi cu
19R mi cu
.


noi cci
.
noi ccinoi cci noap
.

noi cci
n


noap tea a venoap tea a ve

tea a venoap tea a ve
n


nit, Tim pul


nit, Tim pul


nit, Tim pul

nit, Tim pul


n
es te pe sfr-


es te pe sfr-


es te pe sfr-


es te pe sfr-
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
24it.
24
.

it.
24
.

it.
24
.


it.R mi cuR mi cu


R mi cu


R mi cu


noi!


noi!
w
noi!
w
noi!R mi cuR mi cu


R

R

noi! R

noi! Rmi cu


mi cu


mi cu


mi cu
- -
- -
- - -
- - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
30


noi! R
30


noi!
30


noi!
30

noi!
mi cuR mi cu


R mi cu

R mi cu
noi, Cunoi, Cunoi, Cunoi, Cu


bi ne
.


bi ne
.

bi ne


bi ne
.


cu vn
.

cu vn
.


cu vn
.
cu vn


ta rea


ta rea


ta rea
.

ta rea
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
58
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
36
.


Ta, Cu
36
.


Ta,
36
.

Ta,
36
.

Ta,
w
bi

Cu

n
Cu


Cu
ne cu vn

bi ne cu vn
n
bi ne cu vn


bi ne cu vn

.
j

ta rea

.
j

ta rea

.
j

ta rea

ta rea


Ta! R


Ta! R

#
Ta! R


Ta! R


mi cu'a


mi cu'a

mi cu'a

mi cu'a
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
42


Ta lu
42


Ta lu
42


Ta lu
42


Ta lu


mimi

n
mi


mi


n, Iu

n, Iu


n, Iun, Iu


bit Mn
bit Mn


bit Mn


bit Mn


tu i
.


tu i

tu itu i


tor, i


tor, i

tor, i


tor, i
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
48


pu ruri
48

pu ruri
48


pu ruri
48


pu ruri


a de

a de


a de
#

a de
w
v

#
v


rul ne


rul ne

rul ne


rul ne


fi e


fi e

fi e


fi e

a ju


a jua ju


a ju
.

tor!
.
tor!
.

tor!
.
tor!
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Coruri cretine - 2008
59
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
2
3
2
3

#
1.Mn
2. Din
3. S'au
4. n
tu
tr'un
n
ge
i
de
fr
nun

w

to
par
it
chiat
rul
te
cu
i
w

w
w
w

cel
r
n
eu
pro
s
geri
r
w

w
w

. w #
mis
rit,
sfini,
mn,
. w
.
w
.
wDin
Str
Pen
De
ce
lu
tru'a
a
ruri
mi
Te
do#

- -
- -
- -
- - -
- -
-
-
-
-
-
- -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
6

w
a
nai
l
ra
ve
de
u
re

w
w
#

w
.
w
nit,
stea,
da,
plin,
. w
. w
.
w
w

Pre
B
Ps
Pri
w

w

w

w

cum
tr
tori
no
scri
nii
pe
sul
w

n
w

w

w

a
magi
deal
i
n
au
de
ni
w
w

w

w

sfin
i
Bet
mii
te
so
le
s'i
w

w

w

-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
.
.
12
. w #
cri,
sit,
em,
dau,
. w
.
w
.
w

#

La
Doam
Cn
i
cea
ne
tn
e
sul
la
du'i:
Co

w
po
ies
O
pil
tri
lea
sa
Di

w
w
#

w
.
w
vit.
Ta.
na.
. w
. w
.
w
.
w
. w
. w
.
w
.
.
w
w
n
vin.
.
.
w
w
.
.
.
w
w
.
.
w
w
-
-
-
-
-
- -
-
-
- - - - - - -
Rmn i eu la ieslea Ta
Coruri cretine - 2008
1.2. 3.
60
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
8
6
8
6
8
6
8
6
S
A
T
B
j

1. Dul
2. Ra
3.Greu
ce
ze
se
ze
de
n
fi
lu
cli
rul
n
n
j

j

j

1. Dul
2. Ra
3.Greu
ce
ze
se
ze
de
n
fi
lu
cli
rul
n
n

1. Dul
2. Ra
3.Greu
ce
ze
se
ze
de
n
fi
lu
cli
rul
n
n

1. Dul
2. Ra
3.Greu
ce
ze
se
ze
de
n
fi
lu
cli
rul
n
n
j

mn
ne
ra
g
gu
mul
ie
ra
de
crn
nop
roa
gul
ii
de
i
o
sub
j

mn
ne
ra
g
gu
mul
ie
ra
de
crn
nop
roa
gul
ii
de
i
o
sub
j

mn
ne
ra
g
gu
mul
ie
ra
de
crn
nop
roa
gul
ii
de
i
o
sub

mn
ne
ra
g
gu
mul
ie
ra
de
crn
nop
roa
gul
ii
de
i
o
sub
j
j

la
spa
ra
cul
l
ze
cu
de'n
le
ste
tu
a
le
ne
u

la
spa
ra
cul
l
ze
cu
de'n
le
ste
tu
a
le
ne
u

j
j

la
spa
ra
cul
l
ze
cu
de'n
le
ste
tu
a
le
ne
u


la
spa
ra
cul
l
ze
cu
de'n
le
ste
tu
a
le
ne
u
.

mii,
cimi,
rii,
.
j

mii,
cimi,
rii,
Dar
Dar
Dar
tot
tot
tot
mai,
mai,
mai,
.
j

mii,
cimi,
rii,
Dar
Dar
Dar
tot
tot
tot
mai
mai
mai
.

mii,
cimi,
rii,
Dar
Dar
Dar
tot
tot
tot
mai
mai
mai
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
5
j

Dar
Dar
Dar
tot
tot
tot
mai
mai
mai
dul
clar
grea
ce
prin
de
5
j

j

j

Dar
Dar
Dar
tot
tot
tot
mai
mai
mai
dul
clar
grea
ce
prin
de
5

dul
clar
grea
ce,
i
i
mai
mai
mai
dul
clar
grea
ce
prin
de
5

dul
clar
grea
ce,
i
i
mai
mai
mai
dul
clar
grea
ce
prin
de
j

mn
ra
roa
g
ze
de
ie
le
e
m
cru
dra
na
cii
gos
A
c
tea
j

mn
ra
roa
g
ze
de
ie
le
e
m
cru
dra
na
cii
gos
A
c
tea
j

mn
ra
roa
g
ze
de
ie
le
e
m
cru
dra
na
cii
gos
A
c
tea

mn
ra
roa
g
ze
de
ie
le
e
m
cru
dra
na
cii
gos
A
c
tea
j
j

ce
ra
Sa
lui
re
pen
din
spre
tru'ai
cer
Si
ve
co
g
ni

ce
ra
Sa
lui
re
pen
din
spre
tru'ai
ve
cer
Si
ni
g
co

j
j

ce
ra
Sa
lui
re
pen
din
spre
tru'ai
ve
cer
Si
ni
g
co


ce
ra
Sa
lui
re
pen
din
spre
tru'ai
ve
cer
Si
ni
g
co
.
j

pii.
sim.
cii. Zdro-
De
R
j

cii,
sim,
pii,
ve
g
co
ni cii.
sim.
pii.
Zdro-
De
R
j

cii,
sim,
pii,
ve
g
co
ni cii.
sim.
pii.
Zdro-
De
R
.

cii.
sim.
pii.
Zdro-
De
R
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Raze de via
61
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
9
j

bit
nu
nit
cnd
poi
de
te
s
vei
rogi
zbori
fi
sau
i
pe
9
j

j

j

bit
nu
nit
cnd
poi
de
te
s
vei
rogi
zbori
fi
sau
i
pe
9
j

j

j

bit
nu
nit
cnd
poi
de
te
s
vei
rogi
zbori
fi
sau
i
pe
9

bit
nu
nit
cnd
poi
de
te
s
vei
rogi
zbori
fi
sau
i
pe
j

j

j

la
tl
dru
cri
pi
muri
ma'i
le
pus
tergi,
dor
tii,
Sau
i'n
Pri
j

j

j

la
tl
dru
cri
pi
muri
ma'i
le
pus
tergi,
dor
tii,
Sau
i'n
Pri
j

la
tl
dru
cri
pi
muri
ma'i
le
pus
tergi,
dor
tii,
Sau
i'n
Pri

la
tl
dru
cri
pi
muri
ma'i
le
pus
tergi,
dor
tii,
Sau
i'n
Pri

nori
gnd
ve
i'as
se
te
cund
stin
ce
a
ge
rul
Sa
f
se

nori
gnd
ve
i'as
se
te
cund
stin
ce
a
ge
rul
Sa
f
se

nori
gnd
ve
i'as
se
te
cund
stin
ce
a
ge
rul
Sa
f
se

nori
gnd
ve
i'as
se
te
cund
stin
ce
a
ge
rul
Sa
f
se
. .

fa
cli
nin,
,
a,
.
j

fa
cli
nin,
,
a,
i'a
Ia
Tai
tunci
t
nic


fa
cli
nin,
,
a,

#

.
fa
cli
nin,
,
a,
- - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
13
j

A
Ia
Tai
tunci
t
nic
I
I
I
sus
sus
sus
pe
un
i
13
.
j

I
I
I
sus
sus
sus pe
un
i
13
j

A
Ia
Tai
tunci
t
nic
I
I
I
sus
sus
sus
pe
un
i
13

j
n

j

A
Ia
Tai
tunci
t
nic
I
I
I
sus
sus
sus
pe
un
i
j

frun
drum
scu
te
pes
tu
i
te
r
tre
vea
ra
ce
curi
mul
un
i
iu
j

frun
drum
scu
te
pes
tu
i
te
r
tre
vea
ra
ce
curi
mul
un
i
iu
j

frun
drum
scu
te
pes
tu
i
te
r
tre
vea
ra
ce
curi
mul
un
i
iu
j

frun
drum
scu
te
pes
tu
i
te
r
tre
vea
ra
ce
curi
mul
un
i
iu
j
j

frea
ne
bi
mt
guri
rii
din
i'a
de
pa
lim
ha
cea
pe
ruri
j

frea
ne
bi
mt
guri
rii
din
i'a
de
pa
lim
ha
cea
pe
ruri
j

frea
ne
bi
mt
guri
rii
din
i'a
de
pa
lim
ha
cea
pe
ruri


frea
ne
bi
mt
guri
rii
din
i'a
de
pa
lim
ha
cea
pe
ruri
.
zit.
plin.
Sa.
j


Sa,
zit,
plin,
pa
lim
ha
cea
pe
ruri
Sa.
zit.
plin.
j

.
Sa,
zit,
plin,
pa
lim
ha
cea
pe
ruri
Sa.
zit.
plin.
.

Sa.
zit.
plin.
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
Coruri cretine - 2008
62
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.
j1.Da
2.Da
3.Da
c
c
c'n
pori
vrei
lu
al
s
me
.


.
j

.vi
va
s'au
nei
d
pier
chin
toi
dut.
jsin
ce
u
gur,
ru'n
ne
ne
o
le
ti
chii
cu
..
j.

ut,
ti,
lori,
.
.

.
jDa
Da
Roa
c
c'n
g'L
n'ai
fap
pe
cu
te
I
.


.
j


- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
6

.
j

raj
tii
sus
s
s
s'i
crezi
scrii
dea
n
din
tot


.
jno
su
vi
ul
flet
sul
n
vii

ce
v
na
w
put...
pi...
poi...
w
Cnd ai po


veri ce
sunt greu de


- - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
12
w
dus.

n

j
n

j

Vi no li ni

j

j


tit i

spu ne'I Lui I

j

j

w
sus,
- - - - -
&
?
b
b
b
b
17
La s te


n iu
bi rea Luiw
prins,
wn

b

j
n

j

Doar prin El ne

j

j


ca zul
n


- - - - - -
&
?
b
b
b
b
23

greu, azi va fi


j

j

w
stins


b
w

Cnd e ln g


j

j


ti ne

nu vei fi n

j

j

w
vins.
w
w
w
- - -
Ruga speranei
Coruri cretine - 2008
63
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4


1.D
2.Vi
ne
no!,
Du
ne
hul
n


Tu
vi
P
o
rin
rea
te,
z
Doam
S
ne
ves
d
tim
ne
so
gn
li
dul
a
Tu
Ta,


- - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5


Ca'n
i
lu
ne
cra
bi
rea
ne


Ta
cu
Prea
vin
Sfin
tea
te,
z
S
Cnd
a
cu
du
Ti
cem
ne
su
vom
flu
lu
nou.
cra.


- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

Ra
Ne
za
u
Du
neas
hu
c'un


n

lui
sin
cel
gur
Sfnt,
gnd,
Lu
Sla
mi
va
ne
Ta
ze
i'al


sim
Tu
i
Cu
gnd.
vnt.- - - - - -
- - - - -
Ruga
Coruri cretine - 2008
64
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1. S
2. O
3.Sunt
cnt
lup
fe
e
t
ri
cu
cu
cit
pu
p
ntin
ca
Ti

tul
ne,
iu
s
pribi
fi
me
rea
e
te
Lui
via
cn
me
a
tul

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
5
.


reu,
mea,
meu,
Mi'e
S
Tu
.

.
.
sin
nu
lo
gu
a
cu
ra
plec
ie
do
stin
te'n
rin
dar
mi

dul,
ne,
s
a
Iar

#

#


fiu
ju
eu
cu
t'mi,
s'i#
- - - - -
- - -
- - - - -
- -
&
?Dum
Doam
cnt
ne
ne'a
me

n

.zeu,
vrea,
reu,
S
A
Iar
.


.
.

.


fiu
ju
eu
cu
t'mi,
s'i


Dum
Doam
cnt
ne
ne'a
me

.
zeu.
vrea.
reu.
.

.
.
- - - -
- - - -
- -
S cnt
Coruri cretine - 2008
65
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
6
4
6

1. Nu
2.Mn
3. Cel
4. El
te
tu
ce
Cu
te
it
e
vn
me
vei
bi
tu'mi

eti
fi
ru
va
al
prin
i
p
Meu,
har,
tor,
zi,
Nu
Mn
Cel
El
te
tu
ce
Cu
te
it
e
vn
me
vei
bi
tu'mieti
fi
ru
va
al
prin
i
p
meu,
har,
tor,
zi,.
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
5


S
Tu
Cel
Cel
nu
mn
ce
ce
te
tu
va
Cu
temi
it
fi
vn
tu
vei
bi
tu'mi
eti
fi
ru
va
al
prin
i
p
Meu,
har,
tor
zi,
Eu
Al
Va
El

te'am
Dom
fi
ve
rs
nu
mo
nic
cum
lui
te
va
p
scump
ni
tr

rat.
dar.
tor.
i!
.

. .
- - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
S nu te temi
Coruri cretine - 2008
66
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Pe
n
2.S
i

dru
ar
pia
ne
muri
i
r
guri
um
a
pus
s

bla
zi
ti
pia
te,
lei,
a,
r,
n
sub
s'o
sloc
soa
fa
fi
sin
re
cem
e
gu
v
gr
lu


ra
ra
di
mi
tic,
tic,
n
n

- - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
-
- - -
&
?
#
#
.
.
.
.
6

Sau
Un
Cu
Iarln
fruct
flori
oa
g
s
par
me
iz
m
fu
nii

voa
nn
ma
har
re,
ce
te
nici
plan
la
i
i

tea
um
pomi
mai
z
br,
ro
iu
un
un
di
bi

pom,
om.
tori,
tori.

-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
&
?
#
#
11

Ori

un de vei

mer ge pe

dea luri sau

va le A


run c s- - - - - - - -
&
?
#
#
17

mn a

#
lea s de


flori, i

flori s r

sa r n


tr'u na

- - - - - - -
&
?
#
#
23


pe


ca le Parfum s re

ver se din

noap te n

zori.

- - - - -
S piar pustia
Coruri cretine - 2008
67
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Sin
2.Pln
3.Vezi
gur,
ge
c
un
un
t
su
su
lu
flet
flet
me
se
de
e

j

j


zba
tur
prin
te'n
m
s'n
p
pier
p
cat,
dut,
cat?

j

j

Poi
tii
Tu
li
c
poi
ni
e
s
tit
fra
fii
s'l
te
fe
pri
le
ri

w
veti?
tu?
cit?
w
w
w
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5

A
Poa
Dar
re
te
cnd
ne
Sa
pe
vo
tan
ni
ie
l'a
meni
de
lo
tu

j

j


mi
vit,
n'ai
l
i'a
a
i
c
ju
sfat,
zut,
tat,

j
j

Mergi
Mergi
Cum
i
s'l
vei
a
n
fi
ra
torci
oa
t'i
la
re
c'l
Dum
mn
iu
ne
tu

w
beti!
zeu!
it?
w
w
w
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9
j

j

j

Ci ne ca I sus es te

j
n
j


ga ta a iu bi?

Ci ne ca El es te


ga ta a slu ji?


b
j


- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

j
n
j

Sa ma ri tea nul mi

j

j


los fii chiar tu!

Scoa l chiar a cum i te

w
du!
w
w
w
- - - - - - -
Samariteanul milos
Coruri cretine - 2008
68
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
F
j

1. Se
2. De
3.N'am
a
al
ni
u
vre
mic
de'al
mii
de
vre
ceas
pre
mii
m
a
ceas
simt
ici
b
i
jos

.
j

.
tnd
eu
pe
zo
zo
p
rit,
rit,
mnt,
.


(prea
(sunt
(pe
zo
zo
p
rit)
rit)
mnt,)
.
j

.
j

R

.


p
j

Tim
Vreau,
I
pul
P
ni
ia
rin
ma
t'l
te
mi'e

- - - - -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
j

m
s
pli
su
Te'n
n
rat
tm
doar
pn'
pin
de

.
j

.
la
pre
dor
sfr
g
i
it!
tit,
cnt,
.

n
R

.
R

.
b
(la
(pre
(nu
sfr
g
mai
it)
tit)
cnt)
.
j


.
j

.
R

.

cresc.
.
j

j
n
j


Doar
Vreau
Gn
pu
cu
dul
in
ra
mi'e
a
muri
de
mai
de
ja
r
fi
n
mas
nic
cer,
.

>
R

b
.
j

j

.


.
j

din
drum
sunt
al
n
a
.

>
R

.
j

- - - - -
- - - - - -
- - - -
-
- -
-
&
?
b
b
b
b
f
j


cli
su
proa
pe
flet
pe,
lor
s'i
pot
po
des
s
pas,
chid,
sper,


p
j


Cci
Cci
C
se'a
se'a
voi
u
u
fi
de'al
de'al
cu
vre
vre
Dom
mii
mii
nul
ceas
ceas
meu

n
j


F
.
j

prea
prea
n
gr
gr
cu
bit!
bit!
rnd!
.

A
R

.
.
j

.
.

.
j

.
Doar un pas,

.
R

.

.
Doar un pas,

.
j

r

.

.
R

.

.
- - - - - - -
- - - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
p
10
.
j

pn' a cas',
.

.
R

.

.
pn' a cas',

.
j

.
R

.

.
cresc. molto cresc.
j

Pn' ce Dom nul i va strn ge'ai

j
n
j

rall.
.
j

.
Si co pii
.

n
R

R
b
(pe co pii)
.
j


.
j


a tempo
.
j

>
r

Sus n ce rul
.

.
j

- - - -
-
- -
&
?
b
b
b
b
j
n
j


de mi nuni,

b
j


f
.
j

>
r


n so ii de n geri buni,
..
j


p
j


U
Sla v Lui cn ta vom n

n
j

j

u


str.3 rall.
.
j

ve ni cii!
.

A
R

.
.
j

.
.

- - - - - - - - -
Se aude-al vremii ceas...
Coruri cretine - 2008
Allegretto
69
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
p
ben marcatow
w

w
w

w
w
F

?
&
?
#
#
#
T
B
6

p

Se'a
w
ww
w
cantabile


pro pie n vin g
.
.
.


.
.

to rii, de de
.
.
.


.

- - - - - - -
?
&
?
#
#
#
P
T
B
11

par te i'a uzi cn


11tnd, Iar

w
.


stea gul bi ru

w
w

in ei st 'na

cresc.in te

- - - - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#

T
B
S
A


flu tu

16


rnd. Ei
16

n #

vin din grea fur

#
n
tu n, din

.
.

#
#
j

#

#
#
#

#
va lul cel tur

#
.
.

#
#
j


#
#
- - - - - -
Se-apropie nvingtorii
70
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
F
S
A
T
B
20

n
n
A20


bat, Rs
20
pla ta ce'i a


.
.

.
j
teap t e

ce rul mi nu

nat.

- - - - - - -
V
?
&
?
#
#
#
#
T1
T2
B1
B2
n
O sa


n

n
n

n
F
25

#
na le str25


25


bat ve

j


cii!

.
.

.
.

- - - - -
&
&
?
#
#
#

S
A
30

30n
w
ww
w
P dolce

zbor ne'n tre rupt he ru

.
.
.vi mii fac

.
.


- - - -
71
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
#
#
#

S
A
34

drum de la cer la p
34

poco a poco cresc.j

mnt, Ei pri

.
j


vesc ui mii mi


.
F


nu nea: P

- - - - - -
&
&
?
#
#
#
S
A
38ca tul de'a cum e'n
38


.
.
.

j
#

frnt. m br

n #

ca t'n hai ne#
n

#


sempre cresc.
al be mul#
- - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
S
A
42
#
#

#
i me de po
42
#
#

#

#

#


#
Fpor A
.
.
.
teap t rs pl

.
.
ti rea i

- - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
46

m pli ni tul
46

46dor. nsn ge i n
la crimi ve


- - - - - -
72
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
50
.
j

.
j

mn tul i'au sp
50
.

50


lat, Isus lor le'a fost t
ri e, pu

#w
w #
#
- - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#

cresc.
S
A
T
B
54

#

.
j

te re El le'a
54

#

.

54

#

#


n


#
#
n
n
f
#

dat. n
##dramatico

j
.
j

vin s'au s gei de

#
j

j
.
j

.
.
.

#
.
.
.

.
.


u r din

- - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
58
# .
j

par tea lui Sa.

58
#
.

58
.
.
.
.

#
#

#
#

#
#

n


tan, Ei

#.
.
.
.

#
.
.
.
.


##bi ru i t'au
lu mea n
#


w
w
- - - - - -
73
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#

F
ritard.
S
A
T
B
62
.


drum spre Ca na
62
.
j62

.
.

an.
.


.
.

.
.

Se des

j


chid por i le ve

>

>

>

>

. .
. .

- - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#

S
A
T
B
66

j

ci ei spre ce
66

j

66

>

>

>

>


.
j

ta tea de lu

.

>

>

>

>
.
.

.
.mini, S


.
j


in tre mn tu
.6
6


.
j

- - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
ben marcato
S
A
T
B
70

i ii, p mn
70

70

te nii pe re

f
cresc.grini. Tot

.
.
.

.
.


ce rul e'n sr b


.
.
.

w
w
w
- - - - - - - - - - -
74
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
74

toa re, Vi ne
74

74


Prin ul E ma nu

>

>

>

>

el! Pri

>

>

>

n
>
.
.

poco rall.mit e cu: O sa

j
b
j

.
.

- - - - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#

S
A
T
B
78na! A le


78
n
n78

.

lu ia!
.

.
.

.
.


O sa

.
.

w
na!

.
.


- - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#

F
S
A
T
B
82

O sa
.

82
n.
82

w
w
na!
w
w
wO sa

.
.f
rall.
w
w
w
w
w
w
na!

w
w

U
- - - -
- -
Coruri cretine - 2008
75
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.op
2.op
3.op
te
te
te
te'mi,
te'mi,
te'mi,
.
j

.

.

Ta
Doam
Ta
t
ne,
t,
. b
.
.
j


.


bun
ru
ru
o
ga
ga
ru
de
mea
g
a
de
.


ciu
mia
sea
ne
z
r

#
.
#
j

n
i
Cnd
zo
mi
spre
rii
ps
o
#

.
j

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
6


#

zi
trea
dih
lei
z'n
n


.
j. #cnd
cn
m
m'am
tec
voi
de
i
n
tep
ni
drep
.


w n
tat,
ma,
ta,
w
w

b
.

O,
Zi
A
la
ua
poi
s
n
din
b .
j

b .mi
trea
cer
ni
g'a
a
n
le
su
su
s
pra
pra


- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
&
?se'm
mea
mea
pre
ve
cou
ghea
boa
ne,
z,
r

A
Pa
Un
su
sul
somn
pra
meu
umea
s'l
or
d
con
i'n
bi
duci
su
ne
pe
flet
.

j


.cu
ca
pa
vn
lea
cea


w
w
tri.
Ta.
Ta!
w
w
w
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
optete-mi, Tat bun
Coruri cretine - 2008
76
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Spre
2. A

.
.

n
ce
de
rul
se
nop
ori
ii
pri
cnd
vesc
pri
ui
.
.

.
.

vesc
mit
mi
la
zic:
tot
"Ce
ce
e
ai
un
f
.
.

.
j

om,
cut
s
a
.
.

- - -
- - - - - - -
&
?
#
#
5
j

#
j

te
a
gn
de
deti
mi
la
nu


el?"
nat!
Cas
"Dar,

n

.
.

n
ca
ce'i
de
un
de'n
om?"
tre
m'n
bri
treb
por
me
.
.

- - - - - -
- - - -
&
?
#
#
8


b
nesc
reu
spre'al
pri

.

#
.
.

N
j

sla
vind
vei
la
tron
tot
m
ce
p
ai
r
cre
.
.

.
.


n
tesc.
at.
n

.
.

fi e ca re cli p
.
.

-
-
- - -
- - -
- -
&
?
#
#
12
.
.

ce mi dai m'n
.

.
.

#
j

n
j

#
treb: "De ce Tu m'ai cre
.
.

at?" (m'ai cre at) Mi'ai

.
.

dat un
.
.

- - -
&
?
#
#
16
j

n
nu me mi nu

.
.

b
nat, n pal ma Ta s
.
.

#
.
.

N
j

pat, Ca fiu de m p
.
.


b

rat. (m p rat)

.
.


- - - - - - - - -
Spre cerul nopii
Coruri cretine - 2008
77
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Spre
2. Cu
3. A


ce
hai
ici
rul
ne
vom
sla
al
sta
vei
be
pn'ne
s'i
la
cu
m
sfr


prins,
braci
it,
n
Pe
Tu


oap
cei
Doam

- - - -
- - -
- -
-
-
&
?
#
#

ta
ce
neru
vin
ne'n
gii
la
t
.
sfin
Ti
re


#
.


te,
ne,
te,
A
Un
i


noas
Tem
f
tre
plu
ne
i
sfnt
stn
nimi
din
c- - - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
12


s'au
ei
de
des
s
gra


chis
faci,
nit,
'Na
Al
Furin
dra
tu
tea
gos
naTa,
tei
cnd
P
di
lo

rin
vi
ve

te.
ne.
te.

- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
&
?
#
#

Iz


vor de
pa ce

i dehar, Iz


vor de


fe

- - - -
&
?
#
#

ri

.
ci
.


re, A


a'i aTa iu


bi
.

re.
.
.
.

- - - - - - - - -
Spre cerul slavei
Coruri cretine - 2008
78
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
SostenutoSpre mun ii

w
'nali
ri dic pri

.
.

.
.

vi rea mea,Spre lo curi - - - - -
&
?
#
#
6
tari sub cer de'a


zur s'mi g

.
j.


sesc o dih na.
Spe ran a

.

- - - -
- -
&
?
#
#
10

w
mea
w
w
wspre culmi se'a
.
j

vn t iar
.


.

j

.
Prin nori de

n gri jo

- - - - -
&
?
#
#


rri, m


pins de che mri din adnc de zri.

che


Cnd tlpi i


mri


- - -
-
Spre muni
79
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
18
.

j

mini m dor,
..
jde un de

.
j

a ju tor?
.


.

piu mosso

Doar Tu, o,#
- - -
&
?
#
#
22
.

Doam ne
.

.
Doamne, Tu mi
eti sc pa rea

eti
w
mea,
sc pa reawMi'n tinzi to

mea.- - - - - - - - -
&
?
#
#
26
.


ia gul Tu
.

i m

i m chemi tot


chemi me reu tot
.
j


fiu al Tu,
.


fiu al Tu.
De'a ce ea

- - -
-
&
?
#
#
30
.

j


strig me reu de
..
j

j


do rul Tu, cum
.

j


.rall.
.

>stri g'un cerb.
.

>


.Sostenuto
Mai sus de
- - -
80
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
34
w
muni,
w
w
w
mai sus de


.
j

tot ce vd
.

j

.maiE'un Sal vasus
- -
&
?
#
#
38tor mi nu nat, spremi ne ple cat s'mi

vi n'n a ju


.
j


tor.

- - - - - - -
&
?
#
#
F
cresc.
42

n sl bi ciuni, n

portato

val de fur tuni sunt

b
j

ta re cnd n

- - - -
&
?
#
#
j

Ti ne sunt as


cuns. Mai
3
ta re ca mun ii,


3
#


33Stn ca
w
mea.
w
w
w

- - - - -
Coruri cretine - 2008
81
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
8
6
8
6
8
6
S
A
T
B
j

1.Din
2.Pur
j

1.Din
2.Pur
j

1.Din
2.Pur

.
j

dru
tnd
mul
cu
Lui
El
se'o
po
pre
va
te
ra
.
j

dru
tnd
mul
cu
Lui
El
se'o
po
pre
va
te
ra
.
j

dru
tnd
mul
cu
Lui
El
se'o
po
pre
va
te
ra
.

zi
de
de
du
zi
reri,
Un
Ghet
Str
se

j

r

zi
de
de
du
zi
reri,
Un
Ghet
Str
se

zi
de
de
du
zi
reri,
Un
Ghet
Str
se

.
j

in
ma
ln
nii
g
i
u
Gol
a
go
.

in
ma
ln
nii
g
i
.

in
ma
ln
nii
g
i
.

- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
&
&
?
b
b
b
S
A
T
B
5
.

ta,
ta,
El
i'n
5

u
Gol
a
go
ta,
ta,
El
i'n

u
Gol
a
go
ta,
ta,
El
i'n

.
j

ba
pal
te
me'as
i'a
cuns
teap
al
t
cru
ca
cii
.
j

ba
pal
te
me'as
i'a
cuns
teap
al
t
cru
ca
cii
.
j

ba
pal
te
me'as
i'a
cuns
teap
al
t
cru
ca
cii
.

s'I
cn
des
tec
chizi,
greu,
Un
Un
Str
Str

j

r

s'I
cn
des
tec
chizi,
greu,
Un
Un
Str
Str

s'I
cn
des
tec
chizi,
greu,
Un
Un
Str
Str

.
j

in
in
st
st
la
la
u
u
a
a
.

in
in
st
st
la
la
.

n
j

in
in
st
st
la
la
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
&
?
b
b
b
S
A
T
B
9
.

j

ta.
ta.
La
La
9

u
u
a
a
ta.
ta.
La
La

j
n

j

u
u
a
a
ta.
ta.
La
La

u
u
a
a
i
i
ni
ni
mii
mii
tot
doar
j

j
#
j

u
u
a
a
i
i
ni
ni
mii
mii
tot
doar
j

u
u
a
a
i
i
ni
ni
mii
mii
tot
doar

st
azi
b
mai
tnd
st
Un
Un
Str
Str

j

r

st
azi
b
mai
tnd
st
Un
Un
Str
Str

#
r

st
azi
b
mai
tnd
st
Un
Un
Str
Str


n
R

.
j

in,
in,
oa
oa
re
re
ci
ci
ne
ne
.

in,
in,
oa
oa
re
re
.

in,
in,
oa
oa
re
re
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
Strinul din Galileea
82
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
S
A
T
B
13
.

e?
e?
Se'o
Doar
13

ci
ci
ne
ne
e?
e?
Se'o
Doar

ci
ci
ne
ne
e?
e?
Se'o
Doar

pre
azi
te
nu
din
mai
drum
azi,
zi
mi
de
ne
j

pre
azi
te
nu
din
mai
drum
azi,
zi
mi
de
ne
j

pre
azi
te
nu
din
mai
drum
azi,
zi
mi
de
ne

zi
va
i
ple
st,
ca,
Un
Va
Str
ple

zi
va
i
ple
st,
ca,
Un
Va
Str
ple

j

r

zi
va
i
ple
st,
ca,
Un
Va
Str
ple

in
ca
ln
de
g
la
u
u
a
a
j

in
ca
ln
de
g
la
u
u
a
a
j

in
ca
ln
de
g
la
u
u
a
a

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
&
&
?
b
b
b
S
A
T
B
17
.
R

ta.
ta.
E I
17
.

r

ta.
ta.
E I
.

r

ta.
ta.
E I
.
.

.
j

sus, e I sus Cel ce'a


.

.
j

sus, e I sus Cel ce'a


.
j

.
j

sus, e I sus Cel ce'a


.

teap t, Un
.
j

teap t, Un
.
j

teap t, a teap t, Un
.

vechi Str in Ga li le
.
j

vechi Str in Ga li le
.
j

vechi Str in Ga li le
.

- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
?
b
b
b
S
A
T
B
21
.

ean, El
21

ean, El

j
n b
j

ean, El

vrea din i ni m s'i


.
j

j
b
j

vrea din i ni m s'i


.
j

j
j

vrea din i ni m s'i


.

fa c, Un
.

j

fa c, Un
.
j

j
#
fa c, s'i fa c, Un
.

mi nu nat Ca na
j

mi nu nat Ca na
j

mi nu nat Ca na

.
an!
.

an!
.

an!
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Coruri cretine - 2008
83
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1. Stri
2. El
3. Cu
4.Cci

gai
e
lau
Dom
c
Cre
de
nul
tre
a
i
e
Dom
to
im
ma
nul,
rul,
nuri,
re
stri
Cel
ve
i

j

j

.
j

gai
ca
nii,
plin
de
re
cu
de
bu
ne
o
bu
cu
iu
sa
n
ri
be
na
ta
e,
te,
le,
te,
.

.
j

j

j

- - -
- - -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

n
El
Pe
i

trea
e
por
ve
ga
Fi
i
ni
su
ul
le
c
fla
sla
Lui
es
re
vei
voi
te
din
la
in
cre

j

j

.
j

.
toa
dreap
trai
din
t
ta
i
cio
i
Ta
v'n
i
ni
t
chi
a
ma!
lui!
nai!
Sa!
.

.
.
j

.
.


n .

- - - -
- -
- -
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Slu
Noi
Lu
Iu

ji
sun
da
bi
i'L
tem
i'I
rea
pe
po
mi
prin
Dom
po
nu
ca
nul,
rul
nea
re
slu
cel
rs
ve

.
j

ji
ca
cum
ghea
i'L
re'L
p
z
cu
prea
r
pes
iu
m
rii
te
bi
re
Sa
toa
re
te,
le,
te
.

.
j

j

j

- - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

i
i
i
A

j
j


j
j

ve
tur
Nu
ici
seli
ma
me
i
cu
cea
le
a
to
ve
Lui
cum
ii
ni
ve
i
ve
c
nic
n

.
j

nii
a
bi
veci
'na
p
ne
vom
in
u
cu
l
tea
nii
vn
u
Sa!
Lui!
tai!
da!
.

.
.
j

.
.

.
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
Strigai ctre Domnul!
Coruri cretine - 2008
84
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
#
#
#
4
4
4
4
4
4
Solo
Largo
p
p

U
.

Doam ne

U
.

u
#
mu t mai a
proa pe Sla va
Tro nu lui Prea

- - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
Solo
5

sfnt, Vrf de
5

#
.
#
muni, a dnc de


dim.a pe, Drum de

ste le pe p


.
.

#
j


.
j

mnt.

- - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B

10
.

Doam ne
#
10


10
.
mu t'i ln g

#
b

#
b
w
w
mi ne Ce rul
n


Tu a a se


- - - - - - -
ara marilor minuni
85
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
14

nin, S'n e


14

#

14


.
#
leg ce es te

#bi ne i s

Te as cult de

.
#


.
j


.
.

#
j


.
j

plin.

- - - - - -
&
&
?
#
#
#
Solo
cresc.
cresc.
19

Dar mai
19


.
j

mult de ct pot

.
j
ce re i mai

mult ct pot pri

- - -
&
&
?
#
#
#
Solo
f
f
23mi, Doam ne'as
23

dim.
cun de'mi n du
w #
re re Un m#
b

nunchi de bu cu


.
jn

w

rii.

- - - - - - - -
86
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B

28

i mai

28

28

cresc.
cresc.

.
j

mult de ct vi

.

.
j
sa t a ra

ma ri lor lu

.


.
j

f
fmini, Doam ne

- - - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B
33
d o de n
#
de n
33


33
. #


p
p
da t Ce lor
#

da t Ce lor


b
##
b

rit.
rit.


.
j

pe p mnt str
n


pe p mnt str
n


.
jn

w

Piu lento


ini.
Fru


ini.

.
.moa s,
Fru
fru
w
w
w
w
w
#
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
&
?
#
#
#
#
S
A
T
B

dim.
38


moa
moa
s
s
e
e


38
38
.
.
.


.

w

Doam
Doam
ne
ne
a
a
ra
ra


w


f
f
f

b
b
Sfin
Sfin te
te
lor 'nl

#

b

b
b

b
#

w
lor
imi!
n
'nl

b
w
w
w
w
n
b
w
w
imi!
w
w
w
w
w
w
w
w
n
- - - - - - -
- - - - - -
Coruri cretine - 2008
Alto Sopran
87
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3


1.Ta
2.Ta
3.Ta
tl
tl
tl

.
1.2.3.Ta
.nos
nos
nos
tru,
tru
tru
P
cel
i

tl
.


rin
iu
Re
te
bi
ge

.
n
nos
.

sfnt,
tor,
sfnt,

tru,

- - - -
- - -
- - -
-
- - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#

Sta
i
Dotor
sin
rim
nic
gu
s
n
rul
rehar
nos
vii
i'n
tru
pe'a


le
Sal
cest
g
va
p
#

mnt,
tor,
mnt;

- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#

Cu
P
Ne'nnoi
ze
cre
vrem
te
dem
s
ne
n
#

#
#
#


fii
p
bra
pre
n
ul

N
zent
la
Tu
me
sfr
di


#

#

reu,
it,
vin,

- - - - - -
- - - -
-
-
- -
-
&
?
#
#
#
#
#
#

S
Cci
Cnne
Tu
tnd
fii
a
aTa
a
cum
t
ne'ai
i
i
f
n


Dum
g
veci,
ne
du
a


.
zeu!
it.
min!
.

.
.

- -
- - - - - -
- -
- -
-
Tatl nostru
Coruri cretine - 2008
88
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
41.Te
2.Te
3.Te
a
a
a
do
do
dow
rm
rm
rm


w
w
.
jTa
Dom
Spi
tl
nul
rit
nos
nos
bun
tru
tru
i
w
sfnt,
sfnt,
sfnt,w
.Cel
Sin
Bun
mai
gur
n
bun
Sal
v
P
va
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
6
.rin
tor
tor,
te
pe'a
mi
pe
cest
los
p
p
i
w
mnt!
mnt!
blnd!
w
w
w
w
w
ww
.Noi ne n chi
..
jw
nm


w
w
.
ji Te a tep
- -
- - - - - -
-
&
?
#
#
12
w
tmw
.I ni mi le
noas tre ca un


.
j

dar i le pre


w
dm.
w
w
w
- - - - -
Te adorm
Coruri cretine - 2008
89
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
6
4
61.Trm
2. As
3. Mi
4. As
bii
tzi
ne
tzi
ves
cu
I
s
teas
to
sus
fim
c'n
ii
va
doar
tot
g
ve
fn


nIe
si
ni
tni
ru
vom
n
de
sa
ier
m
iu
li
ta
ri
bi
mul
re,
re,
re,
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
3


i
E
A
Ce
su
xis
tunci
lor
ne'n
t
va
ce
tre
Mij
fi
sunt
gul
lo
prea
n
Si
ci
tr
se.

on,
tor,
ziu.
tai.
.


.

.
Ce
n
Doam
Dom
rul
c
ne
nul
a
e
a
I
teap
xis
ju
sus
t
t
t'n
pre
s
ce
a
g


n

- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6
vi
reas
mea
te
n
c'n
pre
te'n
de
du
g
m
gra
ra
ti
ri
b,
re,
re,
re,
S
Azi
Ve
Loc
vi
ce
nic
n
n
rul
cu
cer
azi
e'al
Ti
pen
ori
tu
ne
tru'ai
ce
tu
s
Si
.


om.
ror.
fiu.
frai.
.

.

.
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
Trmbii vesteasc
Coruri cretine - 2008
90
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4


1.Trec
2. i


.
j

toa
tot
te
ce'n
c
jur
te's
pu

.

.
j
#
.

.
j
pe
tem
p
pri
mnt,
vi,
Se
E
.

j


.duc,
vnt,
se
e
.

.
.duc!
val!
Le
E
.


.

.


.
j

poar
cou
t
al
par
zi
c'al
le

.

.
j
#
.

- - - - -
- - - - -
&
?
7toam
lor
nei
tr
vnt,
zii,
Se
E


#


n


.duc,
vnt,
se
e
.

.
.


.


duc!
val!
Se
Dar
.

.
.

j
#


tre
i
ce
ni
iar
m
ba
tu
. #

#

.
j

j
#din
ai
cm
n
pii
cer
i
A
. #

#


.
j


#


- - - -
- - - -
&
?
12
.frun
t
za
tea
co
lu
dri
cruri
.

#

.
j

#


.
lor
ce
tr
nu
zii,
pier,
Nu
Te
.

#

.
j#


mai
prin
r
de

#
n

.mn
azi
nici
de'al
.
.


.

j
#
ur
Dom
me,
nu
nici
lui
c
cu

.


.
j

- - - - - - -
- - - - - -
&
?
17
.


rri,
vnt,
Trec
Chiar
.

.


toa
da
te,
c
toa
toa
te,
te
.

.
j

i
c
dis
te's
par
pe
sub
p

.


.
j

.
.

.


zri,
mnt,
Se
Se
.

.


.
.


duc,
duc,
se
se
.

.


.
.
duc!
duc!
.

.
.
- - -
- - - -
Trec toate
Coruri cretine - 2008
91
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
S
A
T
B
Pian
j


#
Cor+Pian

Un

n ger se'a ra t zbu

- - - -
&
?
S
A
T
B
5

.
j

rnd pe 'nl imi, Ves

5

j

j
.
j

tind E van ghe lia E

.
j

ter nei Lu mini, Po


#


. n

.
j

poa re i

- - - - - - - - - -
&
?
S
A
T
B

nea muri i'a

.
j

lor se min ii, A

j
.


# .

j

j

ud o so li e n

#
j

j
n


#


n

Pian

.
j

prag de ve cii.

.
- - - - - - -
&
?
S
A
T
B
12

12


#
Cor+Pian

gla su'i pu ter nic se'a


u de stri gnd:


- - - - - -
V
?
T1
T2
B1
B2
16

j

j

De Dum ne zeu s v

16

j

j

te mei! Pe

j

j

El, doar pe El s'L sl

.

j

vii! E'a
.

.

j

- - - - -
Trei ngeri
92
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
T1
T2
B1
B2
20

j

j

ici ju de ca ta cea

20

j

j

dreap t Pre

cum prin pro fei s'a ves

j
#
j

- - - - - - -
V
?
T1
T2
B1
B2
23
.
j

tit; n chi
.

23
.
n
jna re adu cei doarLui c'a f
- - - - - -
V
?
T1
T2
B1
B2
27
.

cut: Iz
.
27
.

.voa re lem rii, icer, i p

#

.

mnt;
.

.
n
.

- - - - -
&
?
A
T
B
32
j

n chi
32
jna re adu cei doar
Ta t lui Di


vin
.

.
.

- - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
37

b
i
37
Fi u lui, i#
#


Du hu lui, n
Pian
Pian


veci de veci, A


.


min!
.
.

.
- - - - -

93
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
S
A
T
B
42

42

.
.
.

.
.

Cor+Pian
.
.
.

Un
.
.

alt n ger ia t se'a


Un alt n ger

Un

.
j

ra t zbu rnd, A


ia t zbu rnd,


n ger zbu rnd, - -
- - - - -
- - -
&
?
S
A
T
B
47

do ua so li e du


So li e du
47

j

.
j

cnd pe p mnt, Ce
#


. n

cnd pe p mnt,

ta tea
Ce
cea
ta
ma
tea
re
s'o
s'o

.
j

la
la
se,
se,
ie
ie
ind,
ind,
Cei

j
.


# .

- - - - - - -
- -
-
-
-
-
-
- - - -
&
?
S
A
T
B
51

j

j

ca re pe Dom nul iu

51

#
j

j
n


#


n

Pian

.
j

besc ori i cnd.


#
Cor+Pian

- - - - -
&
?
8
6
8
6
S
A
T
B
55

gla su'i pu ter nic se'a

55

.
u de stri gnd:

Ce

ta tea cea mn dr, m

- - - - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
59
j

re Ba bi lon, A c
59
j

.
r

zut! A c


#

A c zut!
.

r


.
j

zut! S

A c zut!
.

j

- - - - - -
94
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
S
A
T
B
62
j

ti e'ori ce om! Cci

62 j

Pian
j

j
#
j
#
j

nea muri mul i me pa

j
#
j
#
j

ha ru'i sor bind, Res

- - - - - - - - -
&
?
4
4
4
4
S
A
T
B
65 j

ping ves tea bu n a

65
j


U
Mie lu lui blnd.

- - - -
&
?
S
A
T
B
69

.
.
.

69

.
.

Cor+Pian
.
.


i
.

.
.

ul ti mul
i
n
ul
ger
ti
se'a
mul

i ul ti mul


ra
n
t
ger
zbu
zbu
rnd,
rnd,
A

.

n ger zbu rnd, - - - -
- - -
- -
- -
-
-
-
&
?
S
A
T
B
73

j

tre ia so li e ves

73
j

#
j

.

tind pe p mnt, Un

. n

. j

.


j


j

ul tim a pel c tre

- - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
76

.
j

lu me'i ros tit, C

76

j

j

foar te cu rnd va fi

#
j

j
n


#


n

Pian

.
j

spus: Sa sfr it!

.
- - - - -
95
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
S
A
T
B
79

79


#
Cor+Pian

gla su'i pu ter nic se'a


u de stri gnd:


- - - - - -
&
?
S
A
T
B
83

Ci ne se'n chi n la

83

Fia r i

chi pu'i se me l a

j

jdo r!
- - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
87
#
j

Ci ne'i pri me te i

87

#

j

sem nul, Se

pier de n ul ti mao r!
- - - - - - - -
&
?
&
?
S
A
T
B
Pian
91

91

91

j

j

foc i pu cioa s gus

j

j

b
j

b
b
ta va Din

b
j

j

j

vi nul m ni ei a

b
j

j

j

b
j

bma re, De

b
b

b


- - - - - - - - -
96
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
S
A
T
B
Pian
96
n
j

chin, de du re re, de

96
n
j

96

n
j


moar te, Cel

ru pen tru veci a repar te!


- - - - - -
&
?
S
A
T
B
100

Dar

100

ci ne iu be te pe
Dom nul, De

i cu rb da rea'n cer

j

j
ca t, P

- - - - - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
105

ze te po run ci le

105

j
toa te, Ps

trea z cre din a cu


nra t...
- - - - - - - - - - -
&
?
&
?
S
A
T1
T2
Pian

i'a

j

j

teap t a do ua ve

j

j

b
j

b
b

b


ni re, Din

b
j

j

j

ce ruri de sus rs pl

b
j

j

j

b
j

b


ti re,

b
b

b

- - - - - - - - -
97
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
S
A
T
B

b
j

foar te cu rnd se a
b

b
j

bra t I

b
b
b
b


b n

j
b
j

b
j

sus ca re vi ne'n m
n

b
j

j
b

b
j

ri re! Ia t'Lj
b
j

- - - - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
117
b
j

vi ne! Ia t'L
b

117

jvi ne pe
b
n
b

b

Pian
.

j

nor!
.

.
n


#
Cor+Pian

Trei

- - -
&
?
S
A
T
B
122

n geri se'a ra t pe

122

.
j

ce ruri zbu rnd, Ves

j
.
j

tind E van ghe lia cu

glas r su
#

- - - - - - - - - - -
&
?
S
A
T
B
.
j

nnd, Un
. n

.
j
.

ul tim a pel c tre

.
j

lu me'i ros tit C

j
.


# .

j

j

foar te cu rnd va fi

#
j

j
n


#


n

- - - - - - -
&
?
S
A
T
B
129


spus: S'a sfr it!


129

j

n cu

j

n cu rnd!

rnd! Va fi

j

Va fi spus:

b
w
spus!

Sa sfr it!
b

n

n

b


-
- - -
Coruri cretine - 2008
98
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
? #
4
4

1.Es
2. i
3.Ne
4. Vi
te
de
o
no,

cea
par
pre
Doam
sul
te
te'n
ne
cel
i
drum
mai
din
a
du
n

ur
proa
re
da
m
pe
re,
t,
Re
Nu
Bu
Cu
le
mai
cu
p

mul
plns
ri
mnt,
te
me
e
cu
ne
reu
nu
ce
str
a
mai
ruri
.

bat,
flm,
tim,
noi,
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
-
? #

Prea
Ci
Ce
n
sus
ne
ru'n
ve

pi
oa
vl
ci
n
re
de
a
mi
s
ne
mi
ca
ne
guri
nu

tur
sca
pie
na
m
pe?
re,
t
Du
C
C
Ia
p
tre
tre
ne'asta
ci
ci
ca
u
ne
ne
s
lul
s
s'n
i
vi
stri
drz
pe
.


sat.
gm?
nim?
noi!
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
&
?
#
#
10

Tu, nu mai
. #

.
j

.

Tu, I
.

n
.
.sus ne cu.

noti,
.
.

.I nimi i

# n

- - - -
&
?
#
#
15


la crimi
doar Tu le
#


.

tii,
.
n
.

Tu, nu mai
. #

.
j

.

Tu I
.

n
.
.

sus

- - -
&
?
#
#


ne iu


.

beti, De
.
#
.

.
#ce Doam ne
n c,
Tu mai n tr

zii?
.
.
.

- - - - -
Tu, numai Tu...
Coruri cretine - 2008
99
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3
j

1.Doam
2. Ne'ai
3.Doam
ne
rs
ne'a

.
j

ve
cum
u
zi
p
zi
ne
rat
ne
fr
cu
stri
.

i
sn
ga
a
ge
rea
pe
sus
pe
ori
pe
cnd


#

j
#
j


un
Gol
toa
de'am
go
te

fi,
ta,
pier,
Pu
Vezi
m
ne'n
po
pli

i
po
ne
nimi
rul
te
.

.
j

- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
&
?
b
b
j

ar
Tu
a
mo
ce
tep

ni
pln
ta
a
ge,
rea
s
re
i
se
si
ves


j
n
j

.
j

sim
pi
te
t
rea
te
bu
lui
a
cu
o
du
.

ri
strn
na
a
ge
rea
prin
n
ln
tre'ai
iu
g


ti
bi
Ti
co
rea
ne'n

pii.
Ta.
cer.

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
&
?
b
b
j

Ori i

.
j

ct am fi de
.

.
j
.
j

.

.

par te, Doam ne.
j

Tu ne'a duni cu
.

.
j

rnd

- - - - - - -
&
?
b
b
j

Pen tru'a

.
j

nu ne mai des

par te, Ni meni
i nici

cnd, Ni meni


i nici

cnd.

- - - - - - -
Un cntec de speran
Coruri cretine - 2008
100
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
8
6
8
6

j

j

1.Un
2. S
de
mai
va
spun
de
o

.
.
par
ru
te
g,
. .
.

j

j

mai
s
pre
mai
sus
fac
de
un

.
ste
bi
le,
ne
. .
.

Dom
I
nul
ni
m
ma
ve
s'mi

j


j

. .

ghea
fi
z
e
.

. .
.

.
b

Cu
Pli
iu
n

- - - - - - - - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
4
4
4
4

bi
de
rea
fru

.
Sa,
mos,
.

.

j

Ori
Du
ct
re
ar
rea

n
Ori
Ct
i
ar
ce
fi
du
de
re
gre
re
le
j

fi
mea
de
s'a
gre
li
le
ne


j
#
j


n

m
la
na
cri
mea
mi
s'a
le
li
me
ne
le
j

Pn'
Gn
la
dul
tro
de
nul
ve

- - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
8
6
8
6


sla
ci
vei
e


su
tot
ie
mai
ru
lu
ga
mi
mea.
nos.


#
j

j
#
Nu
Nici
am
o
nici
su
o
fe

n
j

.
n
.

tea
rin
m

. # .
.
n
.

j

j
#
Ori
Nu'i
ce'ar
a
fi
tt
pe
de
#


#
j

j

- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
16
. # .
n
ca
ma
le,
re,
.

. # .
.
n
.

n
j

j

Ne
Des
gu
pre
ri
Ti
le
ne

n
j

toa
Doam
te
ne
.

. n .
.

n
j

#
j
#
eu
s
n
nu
ur
pot
m
cn
#


#
j


j
#
#

.
n
las,
ta,
. #
. #
.
n
b
j

j

Un
Un
de
de
va
va
de
n

.
par
sla
te
v
. .
.

. .
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
23

j

j

prin
Tu'mi
tre
faci
O
sr
sa
b

j

j

.
na
toa
le
re
. .
.

. .

j


j

n
i'mi
geri
g
de
teti
lu
cu

j


j

. .

mi
nu
n
n
.

. .
.

.
b

m
din
a
iu
teap
bi
t'a
rea

.
cas'.
Ta.
.

.
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Undeva departe
Coruri cretine - 2008
101
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j

1.Ve
2.Ve
3. n
jj
jnii
nii
ve
cu
cu
mn
bu
o
tat
cu
sa
n
ri
na
cn
e,
le
tec
ve
i
e'a
j.
j

.
.

.
nii
spu
cest
cu
nei
Sa
cn
ori
bat
tri,
cui
sfnt,
.
j

r
.

- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
j

E
Te
Po
j

zi
me
pas
de
i
de
sr
v
mn
b
de
tu
toa
Dom
i
re
nul
re
i
i
spre'un
j.
j

R
.
bi
da
n
ne
i'I
no
cu
sla
it
vn
v
p
tri.
Lui!
mnt...
j

- - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
6
j

A
A
j

.
j

le
le lu ia,
lu
A
ia,
le lu ia,
A
A
j

.
j

le
le lu ia,
lu
A
ia,
le lu ia,
j

j


j

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
#
#
j

Su
j

n
jj
j

nai din trm bii de ar gint, ves


j.
j

.
tii un Sa bat sfnt!
j

j
.

- - - - -
Venii cu bucurie!
Coruri cretine - 2008
102
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
2
2
2
2


1.Ves
2.Ves
3.Ves
4.Ves
tim
tim
tim
tim
pe
pe
pe
pe

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
cnd
cnd
Cel
cnd
lu
lu
ce
tea
mea'i
mea
n
ma
pe
l
veci
gu
sfr
de
tr
ver

i
fai
ie
nea
te,
m,
te,
z,- - -
- - -
- -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

i
i
i
i
nu
a
i
vn
mai
m
ne'n
tul
a
gi
treg
cnd
re
re'i
p
n

ni
tot
mn
ce
meni
ce
tu'n
pe
ce
poa
pal
a
spe
te
ma
su

w
ra...
da...
Sa...
fla...w
- - -
- - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
8


Ves
Ves
Ves
Ves
tim
tim
tim
tim
pe
pe
pe
pe
Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul,
nul,
a
i
Cel
fur
ces
n'a
ca
tu
tei
vem
re
na
lumi
nici
ne
cnd
tru
o
iu
ur

di
tea
be
mea
te,
m,
te,
z,
- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
12
Doar n El spe

ran i'a d


post vom a


w
vea!
w
w
w
w
- - - - -
Vestim pe Domnul
Coruri cretine - 2008
103
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3
.
j

1.Vreau
2. tiu
3. Prin
s
c'a
tre
.

.
j

.
j

.
j

cnt
tunci
n
mi
cnd
geri,
nu
nu
prin
nea
v
tre
.

.

.
j
.
j

.
j

cru
zu
ste
cii
sem,
le

R
Cu
nl
t
I
.

.
j

.
j

.
j

a
cind,
sus
t
um
eu
pe
blnd
voi
cal
pier
um
.

.
j

var,
dut,
bla,

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
.
j

Ce'a
Cu
S
pur
iu
ad
.

.
j

.
j

.
j

tat
bi
mir
un
re
o
trup
mi'a'n
ve
de
tins
ni
.

.

.
j
.
j

.
j

sn
m
ci
ge
na,
e
Ca
Toc
Toa
s
mai
t
.

.
j

.
j
.
j

am
cnd
m
bel
e
re
ug
ram
i
de
c
a
.

.
j

.

.

har.
zut.
Sa.

- - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4
10

3
Sunt sal

#

n

.
j

.
j

vat! m'a teap t


.

R
.

.
j

.
j

r
.
j

Sunt sal vat m'a teap t


.

R
.


.
j

Ce rul S str

.
j

r
.
jCe rul, s str bat,
.

R

- - - - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
13
.
j

.
j

bat al nop ii

.
j

.
j

.
j

S str bat al nop ii


.

R
.

.

j

3
val, S pri
.

#

n
.
j

r
.
j

r


val, al nop ii val,
.

.
j

.
j

mesc cu nu na
.

.
j

.
j

r
.
j

S pri mesc cu nu na
.

R
.

- - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
16


.
j

vie ii Ln g

.
j

r
.
jvie ii sus n cer,
.

R

.
j

.
j

ma rea de cris

R
.

.
j

.
j

.
j

Ln g ma rea ve ni
.

R
.

R
.

tal.
.

R
.


.
j

.
j


ci ei de cris tal.
.

R

- - - - - - - - -
- - - - - - -
Vreau s cnt minunea crucii
Coruri cretine - 2008
104
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j

#
#
j

n
j

1.Lu
2. n
3. S
mi
tr'o
pu
le
jert
tem
pur
f
ur
ta'I
ne'ai
ca
n
u
spre
tr'o
nit
bi
ros
cu
ru

ti
Ti
in
re
ne,

#
j

i
Ca
Ori
cu
s
cnd
vn
pui
pa
tul
du
ii
via
re
no

ri
tri
L'ai
lor
fi
f
ho
vor

- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
#
#
4
.
.

N

cut,
tar,
grei,
.
.

#
#
j

n
j

Mai
Cru
Ne'ai
din
cea
as
veac
Ta
cuns
de
e'al
n
ct
nos
tr'o
ori
tru
f
ce
ve
g
zi
nic
du

di
bi
in
re,
ne
,

#
.
.

Doam
Doam
Doam
ne,
ne,
ne,

.
.

#
#
.
.

Doam
Doam
Doam
ne,
ne,
ne,

#
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
9
j

.
.

Fos
Ce
Vei
t'ai
iu
ve
Cel
bi
ni
din
re
ca
n
i
s
ce
ce
ne

.
.

.
.


put.
har!
iei.
.
.

#
j

Doam ne i e toa t n chi

na rea,

- - -
- - - - - - - -
-
&
?
#
#
13

toa t a do

ra rea,

Tu ne eti zi

di re,


n
j

#
Doam ne i e toa t

- - - - - - - - -
&
?
#
#
j

n chi

na rea,

#
.
.

Doam ne,

.
.

#
#
.
.

Doamne,

#
.
.


n
j

i e toa t a do

ra rea!

- - - - - - - - -
Adorare
Coruri cretine - 2008
105
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
.2. Di
3.Ori
1. A
4. P
le
mi
ce
n'n
lu
nea
mun
sea
ia,
a
c
r

zi
m
la
fii
ce
a
o
cu
reas
du
par
mi
c,
ce
te!
ne,

Zi
Din
Pen
Fra
fru
c
tru
te
moa
mi
Dom
bun,
s,
nul
nul
I

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
-
-
&
?
4

sfnt
un
azi
sus
Sa
de
lu
Hris
bat!
stau,
crez,
tos,As
i
Pen
S'n
.

jAs
i
Pen
S'n
tzi
spre
tru
chei
gri
Dom
Dom
zi
ja
nul
nul
ua

tzi
spre
tru
chei

p
m
ori
tot
mn
con
ce
cu
teas
du
par
Ti
c
ce
te
ne,

- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- -
- -
-
&
?
7

Din
I
S
Fe
tre
ni
n
ri
noi
ma
tos
cit
s'a
s
vreau
i

de
I'o
s'mi
bu
pr
pre
ps
cu
tat.
dau.
trez.
ros,

Mn
Cu
Prin
P
g
iu
cn
n
ie
bi
tri
cnd
re,
re
i
la

- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
10

bu
i
ve
Zi
cu
co
se
ua
rii
mori
lii
Ta

Toar
Dum
Vreau
Sa
n
ne
Sa
bat
ce
zeu
ba
ve
ru'n
mi'o
tul
nic


#

n

as
um
a'l
voi
t
ple'n
sfin
ser
zi.
zori.
i.
ba!

- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
Aleluia zi cereasc
Coruri cretine - 2008
106
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
.
.
j

1.As
2.S
3.As
cul
cn
cul
.
.

.
.
j

.
.
j

tai
tm
tai,
ves
m
ves
te
pre
te
bu
u
bu
n,
n,
n
po
po
po

.
.

.
.

.
.
j

poa
poa
poa
re,
re,
re,
Tre
n
Dum
sl
cu
ne

.
.

tai,
rnd
zeu
c
I
e'al

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
-
&
?
b
b
5

.
.
j

n
zo
sus
vos
rii
va
tru'Im
r
ve
p

.
.

.
.

sar,
ni,
rat,
i
A
Pri
.
.

nu'i
tunci
mi
al
vrj
i'L
t
m
cu'n
ves
i
trea
te
a
ga
mai
dis
su

ma
pa
fla
re,
re,
re,
mai
i
Cci

-
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
-
- -
-
-
-
&
?
b
b
9

pli
dra
El
n
gos
ne'a
de'a
tea
rs
t
va
cum
ta
dom
p

har,
ni,
rat,
Mai
i
Cci
.

pli
dra
El
n
gos
ne'a
de'a
tea
rs
t
va
cum
ta
dom
p

n
.
.

har!
ni!
rat!
.- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
&
?
b
b
13
.
j

r
R

Ia t
.
.

noap tea se des

.
.
j

tra m, Soa re

.
.

le e'n r srit,

- - - - - - - -
&
?
b
b

Se'a


#
ra t'al p cii


n
n

m p rat, Cn


#
#

.
.
j

ta i'I de bun ve

.
.

.
.

nit!...
.
.
.

- - - - - - - -
Ascultai, veste bun
Coruri cretine - 2008
107
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.A
2.A
3.A

.
.

vrea
vrea
vrea
s
s'L
s
m'n
vd
m'n
tl
chiar
tl
nesc
fa
nesc
cu
'n
cu
.
.

Dom
fa
Dom
nul,
,
nul,
S'L
Eu
S'L

.
.

vd
tiu
rog
i'n
c
s
fa
m'ar
ia

pri
po
s'L
vi
va
pri
cu
ra
.
.

vesc;
drag,
mea,
.
.

- - - - -
- - -
- - - - -
&
?
#
#
6

S'I
i
S'I

.
.

spun
s'I
spun
c
a
c
n
rt
spri
a
a
jin
ceas
mea
n'am
t
vi
pe
.
.

lu
a
ni
me,
,
meni
Mai
C
Cnd

.
.

mult
sunt
cli
ca
un
pa
toa
p
vie
te'L
c
ii
pre
tos
es
u
pri
te
.
.

iesc.
beag.
grea.
.
.

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
&
?
#
#
11

Mai

.
.
j

mult de ct ori ce ar fi pe
.
.

lu me E

.
.
j

Nu me le cel sfnt al Lui I


.
.

.
.

sus,
.
.

- - - - - -
&
?
#
#
16

Mi'e

.
.
j

dor de El i'L chem n ru g


.
.

ciu ne Mi'e

.
.
j

dor de a ra pre g ti t
.
.

sus.
.
.

- - - - - - -
A vrea s m-ntlnesc cu Domnul
Coruri cretine - 2008
108
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1.A
2.A
3.A
a
a
a
cum
cum
cum

sunt
sunt
sunt
plin
Spre
voi

de
mi
fi
p
la
pri

n
.
.

cat
Ta
mit
.
.

n
Azi
n
sn
mi
loc
ge
se
de

le
plea
sla
cel
c
v

n
Sfnt
i
pre
vr
ni
g

- - - - -
-
- - - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
8
.
.

sat
ma
tit
.
.

#
A
mi
F
vrea
pun
r
i
spe
ho

eu
ran
tar
s
a
Tu

fiu
toa
m'ai
sp
t'n
iu

lat
bit
ea
I

sus la

Ti ne

#
.
.

vin.
.

-
-
-
- - -
- -
-
&
?
#
#
#
#
16

#

n

A a cum

.

.
.

sunt,

.


A a cum

A a cum
.


sunt,
.
.

sunt,A a cum

A a cum
.sunt

sunt eu

eu
.
vin.
.

vin. - -
- - -
Aa cum sunt
Coruri cretine - 2008
109
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1. A
2.R
tras
mn
de
cu
cer
El,
m
a

#
.
.

n
j

#
j

simt
di
din
o
as
lu
t
me'a
lu
fi
me,
rii,
J

b
b
J

#
.
n
j

R
Vi sez
mn
me
cu
reu
El
E
i

#
- - - -
- - - - - -
- -
&
?
4
j

#
j


de
sunt
nul
prea
cel
fe
pier
ri
dut,
cit,
J

.
.

Tot
Voi
ce'i
fi
n
me
jur
reu
op
n

j
J

te
bra
te
e
i
le
mi
iu
spu
bi
ne
rii
j

J
b
J

- - -
- - - - - -
-
-
-
&
?
7

b
j

n
C
i
pen
pen
tru
tru
mi
ve ni
ne
cii
El
de
a

El
dat
voi
tot
fi
ce'a
iu
a
bit.
vut.
J

j
JA
Cel
cum
ru
e'a
me
proa
reu
pe
m

J
b
b
- - - - - -
- - - -
-
&
?
10
re
is
ve
pi
ni
te
rea
te

# n

i
Dar
vom
eu
cu
me reu
le
merg
ge

J
b
cu
rod
I
bo
sus.
gat,

j
J

n
El
m
ne
na
va

-
- -
-
-
- - -
- -
-
-
&
?
j


mea
m
a
br
cum,
ca
J

j
J

e
n
m
alb
na
cu
Lui,
rat,

j
J

n
i
m
fi
n
vom
simt
pri mii
ra na
de

#
J

n
J

Lui
m
de
p
cui.
rat.

- - - -
- - - - - - -
Atras de cer
Coruri cretine - 2008
110
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

n
Azi

stm
noi
l'al
me
vre
reu
mi
va

lor
str
ho
lu
tar
ci
i
Spe

Te'a
ran
tep
a
tm
c
I
iar

-
- -
-
-
- -
-
-
- -
&
?
.
.
.
.
5

su
vei
se
ve
iar
ni
Ca
Pe

Domn
al
A
bul
tot
nor
st
ca

p
Sal
ni
va

.
.

tor
tor
.
.

Tot

ce a vem i

-
- -
- - -
-
-
-
-
-
&
?
11

n chi nm CciTe iu bim i

Te'a do rm Pe

Ti ne Domn al- - - - - -
&
?
15

lu mi lor Ce

fe ri ceti al

Tu po por Cu

har di vin Cu


#
- - - - - -
&
?
19

zel i dor ne

pre g tim S

Te sl vim n

.


veci, A

.
.

min!
.
.

- - - -
Azi stm l-al vremilor hotar
Coruri cretine - 2008
111
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

.
.

1.Azi
2. Fii
vin'
bun
la
e
Dom
xem
nul
plu

cu
ce
gnd
lor
cu
din
rat,
jur,

j
J

.
.

n
j

chiar
lu
a
mi
cum
nea
la
z
s
ca
nul
un
.
.

j
J

j
J


Su.
far.
w
w
- - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5

n
.
El
F
te
r
a
vre'o
teap
pa
t
t,


ne
f
n
r
ce
cu
tat,
sur,

es
ca
te
o
Sal
jert
va
f
to
pe
rul
al

n
b
J

b
J

wtu.
tar.
(al
(al
tu)
tar)

w- - - - - - - - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9


.
J

Ln
Ha
g
rul
I
Su
sus
e'n
o
des

j
J

dih
tu
n
l
ai,
tor,

bu
to
cu
tul
rii
Lui
me
s'i
reu
d
pri
ru
J


n
n
w
w n
meti
ieti
n
w(n
(chiar
toa
via
te)
a)
- - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

j
J

n
j

A
R
a
mi
cum
fi
eti
del
Lui
i
s
as


n
b
J


te
cul
pre
t
dai,
tor,

da
din
c
iu
l
bi
res
re
pingi,
s'I
gre
ser
j
J

w
w
eti.
veti.
w
w
- -
- - - - - - - -
- - -
Azi vin' la Domnul
Coruri cretine - 2008
112
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4

1. A
2. Glo
3.Cnd

.
.

vrea
ri
vin
s
e,
cer
cnt
sla
cri,
n
v,
al

.
.

toa
Nu
nos
te
me
tru
lim
lui
scut
bi
Prea
e
le
Sfnt
El
J

Bi ne cu vn
j
J

j
J

- - -
- - - - - - - -
- -
-
&
?
#
#
#
#
#
#
5

tai Nu me

.
.


le,
Me
A
i
.
.

.
.

reu
a
n
s
i
pri
cnt
eu
mej
n
n
dii

.
.

toa
tr'u
nu
te
na
m
lim
vreau
tem
bi
s
de
le
cnt
fel
J

- - -
- -
- -
-
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
9
j

Bi ne cu vn tai Nu me
j
J

j
J

.
.


le
.
.

.
.
j

Bi ne cu vn tat
J

.
.
J

fi e
J

- - - - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
.
.
j

Nu me -
.
.
J

le,

Nu me le lui'I sus, Mie lul


J

.
.


Sfnt.
.
.

.
.
j

Bi ne cu vn
J

.
.
J

- - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#

tat

.
.
j

fi e Nu me le,
J

.
.
J

.
.
j

.
.
j

Nu me le lui'I sus, Mie lul


J

.
.
J

.
.
J

.
.

Sfnt.
.
.

- - - - - - -
Binecuvntai-I numele
Coruri cretine - 2008
113
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3

1.Te'a
2.Cnd
3.S'i
4.Te'a

tep
lu
n
tep
tm
mi
vi
tm
s
na
o
s

vii,
Ta
rezi
vii,
cum
str
scum
cum

ne'ai
lu
pul
ne'ai
fost
ce
Tu
fost
pro
te'n
po
pro

mis,
noi,
por,
mis,
Duh
Ne
Ca,
Duh

- - -
- - - - -
- - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
6

al
ve
n
Sfnt
mn
dem
u
al
g
cum
mi
pu

ie
sun
lin
te
rii
tem:
,
rii
de
s
u
n

Dom
raci,
ni
cm
nul
orbi
re
pul
tri
i
i
n

mis,
goi;
spor,
tins,
Ca
De'a
Cu
Cci


- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
10

stlp
ce
gra
hol
al
ea
b
de
cre
Te
s
le

din
vrem
prin
coap
ei,
azi
d'a
te
al
cu
le
tn

vie
foc
Ta
jesc
ii
sfnt
le
s
de
s
che
co

sus,
vii
mri
bori;
S
S
i
Vrem
ne
ne
s
s'n

j
J

j
J

- - -
-
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
14


b
fii
cu
la
cepi
azi
ri
se,
se
cnd
de
spre
ce

ha
zgu
cru
ri
rul
r,
ce,
ul,
co
cu
doar
s'i

boa
rai
drep
fim
r
s
te
lu
spre'a
ne
c
cr

pus.
ii.
rri.
tori.

- - - -
- - -
- - - -
- - - - -
Boteaz-ne din nou
Coruri cretine - 2008
114
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
r

1.Bu
2. La
3.Du
cu
s'a
p
R

ri
fa
ani
a
r
de
iu
du
sus
bi
reri,
pin,
rii
la
du
ne
s
p

prin
gn
lup
de
dul
t
u
cel
i
nii,
ru,
chin,
Au
Ori
Gus
ve
ce
t

nit
tea
ia
pes
m
ri
te
a
dul

- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5

noi
run
cea
cn
c
a

.
.

tri,
dar,
Sa,
Dom
Frn
Poar
nul
ge
t'i
.
.

P
pi
gn
cii
nea,
dul
ne
m
spre
fa
par
ca
ce
te'o
s,
a
cu
spre

a
fra
no
fe
te
ul
ri
le
c

-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9

cii,
tu,
min
Strn
Vei
i'a
ge
ui
tunci

do
ta
i
ruri
ast
ni
i
fel
ma
mari
ori
i
de
ce
va
pr
a
cn

.
.

r
R

r
R

tri.
mar.
ta:
Ce mi
.
.

nu ne iu -

- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13
j

b
bi rea di

vi n, Ce mi

nu ne e gla sul Su

.
.

r
R

r
R

blnd, Ce mi
.
.

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
17
j

b
nu ne cnd stm m pre

u n Sub

a ri pa Du hu lui

.
.

Sfnt!
.
.
.

- - - - - - - -
Bucuria iubirii
Coruri cretine - 2008
115
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Bu
2.Bun
3. Ne
nul
I
sim
nos
su
im
tru
se
prea

Sal
Te
fe
va
che
ri
tor,
mm,
cii,

Am
Vi
C
ve
no'n
sun
nit
a
tem
la
du
cu

- - - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4

Ti
na
Ti
ne,
re,
ne,

Gn
i
Ho
dul
ne'n
t
nos
va
ri
tru'al

nos
Te
ne
tru
ru
clin
dor,
gm,
tii,


- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
7

Sunt
Pe
Vom
doar
cel
cl
pen
mic
di
tru
i
pe

Ti
ma
Ti
ne.
re.
ne.

Lu
Mi
i
mi
nu
cre
nos
nat
znd
al
Cu
vom

n
j

Tu
vn
a
cu
tul
tep
vnt,
Tu,
ta,

- - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
11

S
Fa
P
p
ce
n
trun
bun
cnd
d'al
pe
Te


.

j

nos
o
vom
tru
mul
ve
gnd
ru
dea

i
i
i
s
d
vom
ne
vin
fi
lu
de
cu

mi
ca
Ti
ne.
re.
ne.

- - - - -
- - - - -
- - -
Bunul nostru Salvator
Coruri cretine - 2008
116
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
6
4
6

1.Merg
2.Cnd
3. Via
4. Cad
pe
pri
a
la
dru
vesc
m'a
cru
mul
n
min
ce

.
.

vie
ju
it
n
ii
rul
des
ge
lung,
meu,
tul,
nunchi,

.
.

Pie
Ce
i
i
tre
s
mi'e
sorb
as
cred,
su
ra
pre
m'n
fle
ze

.
.

m
treb
tul
le'i
str
me
s
m
pung,
reu,
tul,
nunchi,

n .
.

- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Ca'n
Cu'n
La'n
Strng
do
do
e
n
ia
ia
lri
bra
la
la
am
e'al

.
.

s'o
lupt
fost
cru
a
din
cre
cii
lung,
greu,
dul,
trunchi,

b .
.

Cad
Cad
As
Pa
zdro
zdro
tzi
ce
bit
bit
cad
ea
la
la
la
mi'a

.
.

cru
cru
cru
du
ce.
ce.
ce.
ce..
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

Cad zdro bit la

cru ce,
.

Stea ua ei str

.
.
b
.
lu ce,
.
#

n
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

b
Vreau s sorb lu

.
.

mi na ei!

.
.


Cad zdro bit la

cru ce...
.
.

.
.

- - - -
Cad zdrobit la cruce
Coruri cretine - 2008
117
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Ca
2. Vin
3.Vreau
4. P
ut
s'mi
s'mi
trun
sfin
ii
pui
de'mi

.
.

i
gn
stra
fap
rea,
dul
j
te
.
.

bi
ne'n
pe
le
ru
ti
a
cu'a
in
nat
mea
Ta
a
de
vor
iu


vie
lu
bi
bi
ii,
me,
re,
re,


- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Eu,
De
S
Pe
o
pof
port
poar
mul
ta
cu
ta

slab
fi
cin
strm
i
rii
ste
t
a
ps
al
me

de
trea
i
reu
sea
z'l
ni
s
n
as
mii
m

.
.


frnt;
cuns,
glas,
treci,
.
.


- - - -
- - - - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

M
i
Pu
Con
nat
d'i
te
du'mi
de
din
rea
Tu

fi
Sfn
lim
pa
re
tul
bii
sul
gust
Cu
s'a
i'n

fruc
vnt
du
trea
tul
s
c
ga
tris
a
zi
sim


te
du
di
i
ii,
ne,
re,
re,


- - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

Dar
n
i
Pe
vin
ori
pa
al
la
ce
cea
drep

b
.
.

Ti
cli
Ta
t
ne
p
'n'al
ii
.
.

Doam
ma
n
drum
ne'a
na
cer
n
a
cea
c
veci
cum
de
rii
de


sunt.
sus.
ceas.
veci.
.
.


- - -
- - -
- - - -
- -
Caut sfinirea
Coruri cretine - 2008
118
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.Cnd
2. Ci
3. P

eti
te
mn
a
te
tul
p
Scrip
i
sat
tu
ce
de
ra
rul
du
Gol
vor

re
go
tre
re
tei
ce
i
Cu
Ca

nici
sfin
plea
o
te
va
lu
le
lu
mi
ei
a
n
mn
t
nu
g
de

.
.

vezi,
ieri,
vnt,
.
.

- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
&
?

n
Iu
Doar

toar
bi
dra
cei
rea
gos
pri
mai
tea
vi
ta
Lui
rea
re
va
spre
ca
r


Dom
moar
m
nul,
tea
ne,
S'as
e
E

culi,
sin
scris
s'm
gu
n
pli
ra
Cu
neti
ca
vn
i
le
tul
s
spre
cel

crezi.
cer.
sfnt.
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
10
j

Cu pri
j

#
j


vi rea'n drep ta

#
j


t Doar spre cru cea

.
.

Lui pe Cal


.
.

.
.

var,
.
.

- - - - - - -
&
?
j

n lu

mi na ei mi nu

na t Vei ve

dea vi i to rul mai

clar.
.
.

- - - - - - - - -
Cnd eti apsat de durere
Coruri cretine - 2008
119
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Cnd
2. Tu
3.Cnd
nu
tii
ba
tiu
i
te

al
ca
vn
meu
lea
tul
drum
mea,
tii,

pe
sunt
c
ca
fe
l'ai
re
ri
por

w

merg,
cit,
nit,

w

-
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Tu,
Cu
i'al
Doam
mi
Tu
ne
ne
Cu

l
pla
vnt
cu
nul
n
noti,
Tu
to
la
e
tul

Ti
pre
e'm
ne'a
g
pli
.

n
w
w
lerg.
tit.
nit.
w
w
- - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9


n
De
Te
n
gea
la
Ti
ba
ud
ne

m'a
deci
m
lup
de'a
n

ta
cum
cred
de
i
ct
gri
i
voi
j
sl
pu

w

plin,
vesc,
tea
n
w

- - - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

J
b

De
Iu
Mi'a
n'a
bi
jun
a
rea
ge


le
Ta
da
ge
prin
c
bra
ca
tii
ul
re
Tu

Tu
vie
ca
di
u
lea


w
w
vin.
iesc.
mea.
w
w
- - - -
- - - - -
- - - -
Cnd nu tiu al meu drum
Coruri cretine - 2008
120
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd
4.Cnd

.
.

pa
i
simi
ca
cea
ni
c
ui
i
ma
via
a
lip
nu'i
a'i
li
.
.

se
ta
goa
na
te,
ce,
l,
re,
Pri
Pri
Pri
Pri

.
.

ve
ve
ve
ve
te
te
te
te
c
c
c
c
tre
tre
tre
tre
.
.

.
.

cer!
cer!
cer!
cer!
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b

I
Cci
I
O

.
.

sus
Dom
sus
dra
te
nu
nu
gos
mn
lui
te
te
tu
i
n
mai
.
.

ie
pla
a
ma
te,
ce
l
re
I
S
Cnd
Nu

.
.

sus
vin
i
a
i
de
ni
fli
d
ce
ma
ni
pu
du
I'o
c
.
.

.
.

teri!
reri!
feri!
ieri!
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
&
?
b
b

.
.

nal te'n cre


.
.

din ,

.
.

nal te prin
.
.

.
.

har,
.
.

- - - - - - - -
&
?
b
b

La

.
.

Dom nu's cu pu
.
.

tin Mi

.
.

nuni f r ho
.
.

.
.

tar!
.
.
.

- - - - - -
Cnd pacea i lipsete
Coruri cretine - 2008
121
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.Cnd
2. Ct
3. i
ste
n'ar
n
le'n
pu
cu

.
.

cer
tea
rnd
fru
o
va
.
.


.
.

mos
i
fi
cn
ni
o
tau
m
zi
zi
s'as
mi

.
J

.
.

di
cul
nu
re
te
ne,

.
.

i
Pe
Vor
lumi
cer
str
de
de
lu

.
.

lumi
cer
ci
pur
cum
cu
.
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
7


.
.

tau
ste
nuni,
pe'n
le
ve
treg
le
mnt
se
pln
cu

.
J

w
w
nin
geau
rat
w
w

n
n
Cu
gla
Ghet
ste
sul
si
le'n

.
.

lor
mani
cer
e
du
fru
.
.

.
.

ram
re
mos
i
ri
i
eu
le
eu
ros
prea
voi

.
.

.
.

ti
mul
spu
re,
te
ne

.
.

- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b


#

Un
I
Iu
strop
su
bi
de
se
rea

.
.

n
har
bun,
Ta
n
a
ce
.
.

.
.

pla
su
mult
nul
pra
m'a
Tu
Ta
fost
di
ve
ier

.
.

#
w
w
vin
neau,
tat
w
w
#

i
Pe'a
i'n
m
ce
ve
che
lai
ni

.
.

mai
drum
cii
pe'o
de
cu
.
.

- - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
19

.
.

ra
fe
Ti
z
ri
ne
de
ciri
voi
iu
pier
r

.
.

j
J

.
.

bi
du
m
re
te
ne

.
.


#

I
n
Me
su
re
reu
se
g
s'i

.
.

bun,
siri
fiu
s
du
m
.
.

.
.

j
J

fiu
re
rit
al
ri
i
Tu
le
l
de
spe
u

.
.

w
plin.
rau.
dat.
w
w

- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
Cnd stele-n cer
Coruri cretine - 2008
122
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
& 4
3
j

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd
sub
prea
a
.

j
#

cru
mul
des
ce
te
m
mi'e
du
o

greu,
reri
presc
pun
m
pes
n
co
te
.

j
#

cn
boa
zri
te
r'n
s
cul
c
pri

meu
deri,
vesc,
Fru
Pln
Ce'a
mu
sul
pro

.
j

sei
meu
mis
des
sus
Dom
pre
n
nul
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
7Dom
cer
pen
nul
e
tru
I
ti
cei
.
sus,
ut,
buni,

Des
Din
n
pre
a
tr'un
.

j
#

dra
dnc
cn
gos
s
tec
tea
r
de

Sa,
sar
dor
pen
des
eu
tru
pre
L'a
.

j
#

i
Dom
tept
ni
nul
pe
ma
cnt
alb

mea,
iar,
nor,
Mn
Cru
Cu
tu
cea
ve
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
14

.
j

i
Lui
ci
re
mult
e
s'mi
mai
defi
mult
sla
e
m'a
v'n
de'a
du
mi

juns.
rut.
nuni.

.
.

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

.
.bit,
nat,
rnd
.

.
.

El
Ce
Vi
m'a
mi
ne
iu
nu
cu

.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
21

bit,
nat,
rnd,
Tot
F
Cn
dea
r
tul

.
.

u
mar
meu
na
gini
mi
cn
I
op

.
.

ta
sus
te
voi
m'a
te
a
iu
a

.
.

a:
bit.
a.
.
.

.
.

El
Ce
Vi
Vi
m'a
mi
ne
ne
iu
nu
cu
cu

.
.bit,
nat,
rnd
rnd,
.- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
&
?
28

.
.

El
Ce
Vi
Vi
m'a
mi
ne
ne
iu
nu
cu
cu

.
.

bit,
nat,
rnd,
rnd
Ni
Pen
mi
O
cio
tru
rs
chiida
cer
pund
mei
t
c
ste
vor
eu
u
le
ve

nu'L
tat
le
dea
voi
i
tot
fa
ui
g
a
a

ta.
sit.
a.
Sa!
.
.

- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
Cnd sub cruce
Coruri cretine - 2008
:]
[:
123
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd

.
.

vi
vi
vi
ne
ne
ne
I
I
I
.
.

sus,
sus,
sus
vreau
o,
vreau
s
ce
fru

fiu
timp
mos
pre
fe
s'L
g
ri
pri

- - - -
- - - -
- - - -
&
?
#
#
5

tit,
cit!
mesc,
Prin
Cu
Schim

.
.

va
o
bat
luri
chii
pe
i
cre
de
.

vnt
din
plin
s'L
ei
du
a
de
p

#
#
tept
ja
chi
ne
L'am
pu'I
clin
z
ce

- - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
#
#
9

tit,
rit!
resc,
Pl
Che
S'a

ceri
m
ud
i
ri
vo
p
le
cea

n
j

cat
lu
Lui
le
mii
ce
res
se'a
m

ping
gi
chea
ne'n
t
m
ce
tu
du

- - - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
#
#
13

tat
mult,
ios:
Cci
Dar
"O,

vreau
eu
vi
s
nici
no,
r
nu
rob

mn
le
cre
cu
as
din

.
.

rat.
cult!
cios!"
.
.

- -
-
- - -
Cnd vine Isus
Coruri cretine - 2008
124
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j
J

.
j
J

1.Cn
2.Cn
3.Cn
ta
ta
ta
rea
rea
rea
J

.
.
J

.
.

.
j
J

mea
mea
mea
e
e
e
nu
nu
nu
mai
mai
mai
des
des
des
pre
pre
pre
.
.

.
.
J

.
.

.
.
j

Dom
Dom
Dom
nul,
nul
nul,
Ce
Des
Des
res
pre
pre
cul
Gol
iu

.
.

.
.
J

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4
.
.

.
.
j

Fiu
go
bi
al
ta
rea
Ta
i
ce
t
p
m
lui
ca
mn
sl
tul
tu
.
.

.
.
J

j
J

.
j
J

vit!
greu,
i,
El
Mor
Cu
a
mn
im
ve
tul
nul

.
.
J

.
.

.
j
J

nit
gol,
sfnt
p
spe
al
ca
ran
mi
tul
a
i
s
re
lor
mi'l
ve
de
.
.

.
.
J

- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

.
.

.
.
j

tear
de
n
g,
rii,
geri
Cnd
Des
Cn
la
pre
ta
Cal
a
rea

.
.

.
.
J

.
.

.
.
j

var
ces
mea
pe
tea
n
cru
voi
veci
ce
cn
se
a
ta
va
mu
me
u
.
.

.
.
J

j
J

.
.
j

rit.
reu!
ni!
n veci a

.
.
J

.
.

vrea s
.
.

- - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
11
j

.
.
j

cnt nal tul


J

.
.
J

.
.

.
.
j

Nu me C'n lo cul

.
.

.
.
J

b
.
.

n
j
J

.
.
j

meu pe deap sa a pur


.
.

.
.
J

.
.
j

tat, i'n ver sul

.
.
J

- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
15
.
.

.
.
j

ei cn ta rea mea va
.
.

.
.
J

.
.

.
.
j

spu ne Ce fe ri

.
.

.
.
J

.
.

.
.
j

ciri i bo g ii mi'a
.
j
J

.
.
J

dat!

- - - - - - -
Cntarea mea
Coruri cretine - 2008
125
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.Ct
2. Pri
3.Din

.
.

z
vi
za
ri
ri
re
le
le
p
se
spre
n'nni
ste
za
ne,
le
re
R
Ui
De

.
.

su
mii
sla
n
le'am
v
l
ri
nu'i
u
di
ho

.
.

dat,
cat,
tar
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
6

M
Se'a
Ce

.
.

#
j

rit
ra
reas
e
t
ca
Cel
prin
trm
ce
tre
bi
.
.

vi
e
a
ne
le
re
i
Sl
C

.
.

bi
vi
Dom
ne
tul
nul
cu
m
vi
vn
p
ne
.
.

.
.

tat.
rat.
iar.

.

- - - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
11

#
A
Cu
n
Cu

.
.

flori
mii
i
de
i
nimi
a
mii
a
le
de
lelu
ra
lu
ia,
ze
ia,
Cu
Co
Cu

.
.

ram
moa
i
de
ra
nimi
o
Lui
o
sa
z
sa

.
.

na
rim,
na
.
.

- -
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
&
?
b
b
16

S'm
Sa
Cn

.
.

#
j

po
fi
tm
do
re
m
bim
i
p
ve
to
r
.
.

ci
pa
i
a
ze
a
Ie
De
Ie

.
.

ind
nou
ind
n
Ie
n
ca
ru
ca
lea
sa
lea
.
.

.
.

Sa.
lim.
Sa.
.
.

- - -
- -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
Ct zrile senine
Coruri cretine - 2008
126
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Ce
2. S
3.Fru
4. Ve

.
.

#
#
ma
pm
moa
nii
re
n
s'i
s
bi
tai
coa
mer
ne
ne
la
gem
cu
le
mn
du
vn
Scrip
tu
p
.
.

ta
tu
i
Dom
re
rii
rii
nul
Din
Pre
Ne'a
Prin

n
.
.

Bi
cum
du
ploa
bli
mi
ce
ie,
.
.

#
j

e
ne
pa
ar
s
rii
ce
i

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
-
- -
-
- - - - - - -
&
?
#
#
j

poi
n
i

pri
p
pu
sau
mi
mnt,
teri,
nori,
O
Co
A
El

.
.
j

lec
moa
flm
es
i
ra
ne
te'n
e
vie
con
v
n
ii
te

fi
nu'i
nit
to
e
la
prin
rul
ca
su
ru
cel
re
pra
g
mai
.
j

r
R

- - - - -
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
&
?
#
#
8

Sa
fa
ciu
ma
bat,
,
ne
re,

O
Co
Rs
i

.
.
j

lec
moa
pun
El
i
ra
suri
ne'a
e
e
la
pus
n
as
a
pe
fi
cun
t
noi
e
s
tea
n
ca
n
n
v
re
p
tre

.
.

.
.

zi!
mnt.
bri.
tori.
.
.

- - - - -
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
&
?
#
#

Ci

tim si'm pli


.

.
.

nim A de
.
.

v rul Dom nu

lui n v
.
.

- - - - - - - - - -
&
?
#
#
15

.
.
j

m text cu text, Re pe

.
.

.
.
j

tm iar i iar, i'l

.
.

#
R

.
.

spu nem ori i


.
.

.
.

cui.
.
.

- - - - -
Ce mare binecuvntare
Coruri cretine - 2008
127
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

.
.

1.Ce
2.Nu
Nu
me
me
le

.
.

.
.
j

mi
Dom
nu
nu
nat,
lui,
.
.

N
#
j

Ce
Al
Nu
Cre
me
a

#
.

.
.
j

N
mi
to
nu
ru
nat,
lui,
.
.

.
.

Ce
Nu
Nu
me
me
le

.
.

- - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
6
.
.
j


mi
Dom
nu
nu
nat
lui
.
j

r
R

es
e
te
mi
I
nu

n

.sus,
nat,
.

.
.

El
Nu
es
me
te
le

.
.

.
.
j

Dom
Dom
nul
nu
meu,
lui,
.
.

N
N
j

a
al
toa
Sal
te
va

#
.

- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
12
.
.
j

#
Cre
to
a
ru
tor,
lui,
.
.

.
.

Ce
Nu
Nu
me
me
le

.
.

.
.
j


mi
Dom
nu
nu
nat
lui
.
j

r
R

es
e
te
mi
I
nu

.
.

sus.
nat.
.
.

El
El
e
e
Ps
Iu

.
.

to
bi
rul,
rea,
e
El

.
.

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
19

Stn
e
ca
Mn
cea
tu

ta
i
re,
rea,

A
El
tot
e
pu
Lu

n
ter
mi
nic
na


e.
mea.

.


.
.

. A

.
.

S'I
Lui
dm
n
cin
chi

.
.

sti
na
re,
re,

b
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
27

N
#
j

sla
n
v,
trea
m
ga

#
.

ri
via
re,
,

.
.

Nu
I
me
sus
le
e

.
.

.
.
j


lui
Dom
I
nul
sus
meu,
.
j

r
R

e
ce
mi
mi
nu
nu

.
.

nat.
nat!
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - -
Ce Nume minunat
Coruri cretine - 2008
128
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Ce
2.Ce
3.T

pa
pa
cut
ce
ce
s
so
so
te'a

lem
lem
pro
n
n
pii
e'n
e'n
i'n

lo
al
ru
cul
Su
g
prea
al
sme

.
.

sfnt,
tar,
rit,
.
.

- - - -
- - -
- - - -
-
-
&
?
b
b
b
b

T
Ce
S'a

cut
pa
tepi
vin'
ce
ha
i'as
e'n
rul


cul
lo
Ce
t
cul
lui
di
um
ce'a

vi
brit
tt
nul
de'al
te'a
cu
Su
iu

.


vnt.
har.
bit.- - - - -
- - -
- - - -
-
-
&
?
b
b
b
b

sus, Dom nul

p cii te

chea m s

.
.

vii,
.
.

- - - -
&
?
b
b
b
b

Sme

rit s te'a

pro pii i


oas pe te'I

.
.

fii.
.
.

- - - - -
Ce pace solemn! - V1
Coruri cretine - 2008
129
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Ce
2.Ce
3.T

pa
pa
cut
ce
ce
s
so
so
te'a

lem
lem
pro
n
n
pii
e'n
e'n
i'n

lo
al
ru
cul
Su
g
prea
al
sme

.
.

sfnt,
tar,
rit,
.
.

- - - -
- - -
- - - -
-
-
&
?
b
b
b
b

T
Ce
S'a

cut
pa
tepi
vin'
ce
ha
i'as
e'n
rul


cul
lo
Ce
t
cul
lui
di
um
ce'a

vi
brit
tt
nul
de'al
te'a
cu
Su
iu

.


vnt.
har.
bit.- - - - -
- - -
- - - -
-
-
&
?
b
b
b
b

..
.
T

sus, Dom nul

.
.

.
.

.
.

.
.
cut la Dom nul

p cii te

.
.

.
.

..
.

.
.
p cii vin', te

chea m s

chea m s
.
.

vii,
.
.

vii,
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b

Sme

.
.
Sme

rit s te'a

.
.

.
.

.
.

.
.
rit la El s

pro pii i

.
.

.
.

.
.

.
.
vii de grab' i


oas pe te'I

oas pe te'I
.
.

fii.
.
.

fii.
- - - - -
- - -
Ce pace solemn! - V2
Coruri cretine - 2008
130
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Ce
2.n
3.O
pa
tot
lu
ce'i
ce'i
me

.
.

d
vin
de
I
de
p
sus,
cat
cat,
.
.

par
e
o
fum
m
lu
a
na
me

.
.

#
les,
Lui,
rea,
.
.

- - - -
- - -
- - -
&
?
#
#
5

De
i'n
i'n
si
ni
ca
gu
meni
re

.
.

re
al
muli
ve
tul
mai
cii
mn
pot
.
.

cu
tu
a
ste
i
se
le'n
re
sal

.
.

mers.
nu'i.
va,
.
.

- - - -
- - - - -
- -
&
?
#
#
9

Cl
i
m
du
nici
bi
ra
p
e'i.
.

bln
cat
Tu
d
prea
i
e
greu
cn
.
.

la
nu'i
t
piep
pen
le
tul
tru
fru

.
.

Su,
El,
mos,
.
.

- - - -
- -
- - - - -
&
?
#
#
13

Un
S
Des
de'i
nu
pre
sc
i
iu

.
.

pa
fa
bi
rea
c
rea
ta
loc
Lui
.
.

n
de
I
ori
pus
sus
ce
dra
Hris

.
.

ru.
pel.
tos.
.
.

- - - -
- -
- - - - -
Ce pace-i d Isus
Coruri cretine - 2008
131
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

.
.
j

R


1.Ce
2.El
3. O,
poa
ne'a
ct
te
a
m
fi
les
simt
mai
din
de

.
.
J


mi
lu
fe
nu
mea
ri
nat,
rea
cit,

.
.
j

R

Ca
S
Cci
ha
fim
mn
rul
pr
tu
Sfnt
tai
i
ce
la
re

.
.
J

- - - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
4

ni
sla
am
s'a
va
pri
dat,
Sa,
mit,

.
.
j

R


Prin
Cu
i
jert
pre
l
fa
ul
ur
Dom
vie
mez
nu
ii
ne

.
.
J

lui
ne'a
n
I
sal
ce
sus,
vat
tat,

- - - -
- - - -
- - - - -
&
?
b
b
7

.
.
j

Mie
Din
Pe
lul
ma
Cel
tri
rea
ce
mis
de
m'a
de
p
sal

.
.
J

.
.
.
j

sus.
cat.
vat.
El s
.
.

fi e prea m

El s fi e
- -
- -
- - - -
-
-
&
?
b
b
10
.
.

.
j
J

rit, cci pe

.
.


prea m rit,

noi ne'a mn tu

cci pe noi ne'a


..
.
j

it, i ne'a


mn tu it,
- -
- - - -
&
?
b
b
13

dat ier ta re'n

i ne'a dat ier


.
.

.
.
j

dar, Sus pe

.
.
J

n
#
ta re'n dar, Sus pe
.
.

j
J

cru ce la cal
.
.

cru ce la cal
.
.


var.
.
.


var.
- - - -
- - - -
Ce poate fi mai minunat?
Coruri cretine - 2008
132
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Ci
2.Cnd
3. S
4. Lu

.
.

ne'ar
nu
vin
crea
pu
Te
la
z'n
tea'n
am
Ti
mi
e
pe
ne,
ne
.
.

le
Ti
Doam
Doam
ge
ne
ne,
ne,
du
mi'e
cum
vo

.
.

re
via
s'n
in
rea
a
drz
a
mea
n
nesc
Ta
cea
no
eu
cea
.
.

n
J

ma
ra
oa
sfn
re?
t,
re?
t,

- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - -
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

Sau
i'n
A
Cci

.
.

cui
do
a
i
pu
rul
plin
ni
tea
meu
de
ma
voi
Te
p
spre
.
.

spu
ca
ca
ce
ne
ut
te
ruri
a
cu
a
cu

.
.

i
i
fla
dor
ni
ni
voi
mi
mii
ma'n
n
se
cn
tris
du
a -
.
.

n
J

ta
ta
ra
vn
re?
t.
re?
t!

- -
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

Eu

.
.

vin la Ti ne,
.
.


Doam ne, lagreu sau bu cu


N
ri e,

- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b

Iz

.
.

vor de bo g
.
.


ii ce reti, doar

b
.
.


N
Tu m mn tu
.
.

b
J

.
.

ieti!
.
.

- - - - - -
Cine-ar putea-nelege?
Coruri cretine - 2008
133
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1.Cu
2.Nu'i
3.Boa
El
vreo
la
mu
is
s

rind,
pi
pia
moar
t
r
tea
s
i'ori

pa
n'o
ce
re
fi
tn
un
ti
gu

b
.
.

vis,
ut,
iri,
.
.

#
#
Cu
Nici
Gri
El
vreo
ja
tr
po
s

ind
va
pia
via
r
r
a
sub
i'ori

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
7

.
.

n
j

mi'e
ca
ce
pa
re'a
a
ra
c
m

.
.

b
J

.
.

dis,
zut,
giri,

Spre
Nu'i
Dom
El
vreo
nul
pri
du
ve

vind
re
ghea
ce
re
z
rul
s
a

n
mi
nu'L
co
s'a
fi
lo'n
des
du
m

#
b
.
.

chis,
rut,
riri,
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
13

Cli
Cli
Cli
p
p
p
de
de
de

cli
cli
cli
p
p
p
m
cu
tri

'nal
El
mi
din
le'am
te'n
a
tre
t

.
.

bis.
cut.
riri.
.
.
.

Cli p de

cli p n

- - -
- -
- - -
- - - - - -
&
?
b
b
19
.
.

dra gos tea


.
.

.
.

Lui,
.
.

cli p de

cli p spre

.
.

n
j

via m
.
.

.
.

sui,

Vd mi la,

- - - - - -
&
?
b
b
26

sla va de

#
.
.

Om Dum ne

.
.

.
.

zeu,
.
.

cli p de

cli p al

.
.

Tu sunt, al

.
.

.
.

Tu.
.
.
.

- - - - - -
Clip de clip - V1
Coruri cretine - 2008
134
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1. Cu
2.Nu'i
3.Boa
El
vreo
la
mu
is
s

rind,
pi
pia
moar
t
r
tea
s
i'ori

pa
n'o
ce
re
fi
tn
un
ti
gu

b
.
.

vis,
ut,
iri,
.
.

#
#
Cu
Nici
Gri
El
vreo
ja
tr
po
s

ind
va
pia
via
r
r
a
sub
i'ori -

- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
7

.
.

n
j

mi'e
ca
ce
pa
re'a
a
ra
c
m

.
.

b
J

.
.

dis,
zut,
giri,

Spre
Nu'i
Dom
El
vreo
nul
pri
du
ve

vind
re
ghea
ce
re
z
rul
s
a

n
mi
nu'L
co
s'a
fi
lo'n
des
du
m

#
b
.
.

chis,
rut,
riri,
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
13

Cli
Cli
Cli
p
p
p
de
de
de

cli
cli
cli
p
p
p
m
cu
tri

'nal
El
mi
din
le'am
te'n
a
tre
t

.
.

bis.
cut.
riri.
.
.
.Cli p decli p n

- - -
- - -
- - - - - -
- -
&
?
b
b
19
.


dra gos tea
.
j

Lui,
OCli p de
.cli p spre

J

via m
. n
j

sui,
.

. OVd mi la,


.

- - - - - -
&
?
b
b
26


sla va de


b
.

Om Dum ne

O
zeu,
Cli p decli p al

J
n

.
j

Tu sunt, al

.
J

.
.

Tu.
.

- - - - - -
Clip de clip - V2
Coruri cretine - 2008
A. . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . .
Solo tenor
Solo bas Solo alto
Cor
135
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4
f

1.i'a
2. O,

.
du
Doam
cem
ne,
.
.


fiin
vrem
a
s

noas
fim
tr
din

F
.
.

azi
nou (cre
(me
ai)
reu) me
cre
.

reu
ai
o
la

.
.

jert
fel
f
cu
.
.

pe
chi

- - - - -
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#


al
pul

tar
Tu
Pri
i

me
s
te
r
con
m
sa
nem

cra
ast
rea
fel
la
ca

tro
Ti
nul
ne,
Tu
Doam
cel
ne,

sfnt
tot
de
me

#
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
14

har.
reu.
Ne'ai
Vrem

Ne'ai
Vrem
iz
s
iz
s
b
tr
b
tr


vit
im
vit
im
din
doar
.
.

groa
pen
de
doar
pa
tru
la
sla
de
sla
mor
va
mor
va

mnt
Ta
mnt
Ta
pl
f
.
.


- - - -
- - -
- - - - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
19

tind
cnd
cu
cu
sn
drag
ge
vo

le'i
in
prea
a

.
.

sfnt
Ta
Re
Tr
.
.

Re
Tr
cu
ind
cu
ind
no
doar
no
doar


tin
pen
tin
pen

tru

tru


- - - - - - -
- - - -
- - - - - -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
24

vi
Ti

w

f

e
ne (A
(Ps
ici)
trm) Ps
A

trm
ici
pen
i'n


tru
cer
ve
cu

ci
Ti

w

.
.

e.
ne.
.
.
.

- - - - -
- - - -
-
Consacrare
Coruri cretine - 2008
136
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Noi
2.Noi
3.Noi
4.Noi
sun
am
nu
ne'am
tem
cu
a
pre
zo
les
vem
dat
rii
n
vreo
A

.
.

di
v
bo
ce
mi

g
lui
ne
tu
i
ca
ii
r
e
re

.
.

.
.

Ce
Zi
A
Ne
va
du
o
va
ve
p
fe
sfin

.
.

#
.
.


ni;
zi:
ri
i
.
.


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
5

V'a
Scris
n
Azi
du
e
s
spu
cem
de
a
nem
da
Dom
vem
toi
rul
nul
o
cu

.
.

ti
n
mr
mic,
ne
Scrip
tu
cu
re
tu
ri
ma
ii:
r
e:
re

.
.

.
.
j

r
R

"Cre
"Cre
"Cre
Cre
de
de
de
dem
i
i
i
i
vei
vei
vei
vom
tr
tr
tr
tr

.
.

.

i!"
i!"
i!"
i!
.
.


- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
9
.
.

"Cre
Prin
Cnd
Doam
de'n
cre
is
ne,
Mi
din
pi
azi
ne!"

ta
ve
.
.

.
.

El
chiar
ne
nim
ne'n
i
n
la
va
mun
cear
Ti
:
ii
c
ne,
.
.

"Cre
Pot
Sau
i
de!"
fi
cnd
e
tot
sf
va
ne'n
me
r
luri
chi

.
.


reu;
mai!
cresc,
nm,
.
.


- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
13

El
i
El
S
es
mer
ne
ne'n
te
gem
con
so
sin
chiar
du
eti
gu
n
ce'a
la

.
.

ra
fa
vie
greu
spe
a
ii
i'n
ran
mor
ar
bi
,
ii,
c
ne

.
.

.
.
j

r
R

Cre
n
Nu
Vi
de
El
bra
no,
n
n
ul
Te
Dum
cre
o
a
ne
din
me
tep

.
.

.

zeu!
ai.
nesc.
tm!
.
.


- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
Crede i vei tri
Coruri cretine - 2008
137
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j
J

1.Cru
2.Cru
3.Cru
4.Cru
cea'i
cea
cea'i
cea
as
e
bi
es
cul
iu
ru
te
ta
bi
in
sla
rea
rea
a
va
j
J

j
J


n
Dom
Dom
Dom
Dom
nu
nu
nu
nu
lui
lui
lui
lui
I
I
I
I
sus,
sus,
sus,
sus,
J

n
#
n

n
j

Cea
Nu'i
El
Prin
mai
cu
a'n
ea
'nal
vnt
vins
i'a
t
s
cnd
'nl
J

n
n
J

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4

jert
'nal
sin
at
f
e
gur
El

n
j


ca
dra
mor
Nu
re
gos
ii
me
s'a
tea
s'a
le'I
a
mai
su
mai
dus,
sus,
pus,
sus,
j
J

j
J

Da
Nu'i
i'a
R
rul
ni
zdro
ni
cel
mic
bit
le
mai
s'a
vrj
Lui
ma
ra
ma
sfin
re
te'a
ul
te
J

j
J

j
J

pre
tt
cnd
ve
ul
de
S'a
nic
J

- -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

j
J

ne'n
str
u
vor
tre
lu
mi
pur
cut,
cit,
lit,
ta
J

j
J

j
Jj
J

Ca
Dra
Prea
Mn
s
gos
m
tu
mn
tea
rit
i
tu
cu
e
rea
ias
ca
Mie
noas
c
re
lul
tr
j
J

j
Jj
J

n
j


ce
Ta
fiind
i
e
tl
c
m
ra
ne'a
s'a
ri
pier
iu
jert
rea
dut.
bit.
fit.
Sa.
j
J

j
J

- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
10
j
J

j
J

Cru cea'i sla va Sa


j
J

n
j

cru cea'i pa cea mea,


J

n
J

Din bles tem m'a scos

n
J

cru cea lui Hris tos,


J

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
14
j

n
j

Via mi'a a dus


J

j
J

j
J

n
j

cru cea lui I sus,


J

n
j

Sla v lui Hris tos,

j
J

j
J

n
j


sla v lui I sus.
j
J

j
J

- - - - - - - -
Crucea lui Isus
Coruri cretine - 2008
138
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3
j

1.Cu
2.Cu
3.Cu
4.Cu
5. A

.
.
j

a
dof
hai
a
mai
ur
to
ne
ur,
r
cu
ri
al
hai
mas
r
e
be,
ne
nu
it
pen
in
i
mai
prin
tru
cu
bal
un
.
.

.
.

foc
ochi
rat
sam
ceas
I
I
I
La
Din
sus
sus
sus
u
lun
mai
mai
a
a
gul
.
.

- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
.
.

st
st
teap
ta
vre
la
n
t
mai
mii
u
pra
s'L
st
ce
a
gul
pri
I
s'a
.
.

.
.

ta,
tu,
meti
sus
dus,
S
S
i
i
Des
fii
poi
te
eti
chi
bo
ve
m
s
de
.
.

.
.

gat
dea
bra
rac
larg
n
ce
c
i
i
sla
e
pen
gol
ni
va
fru
tru
i
ma
.
.

- - -
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
7
.
.

Lui;
mos;
cer;
orb
ta,
Cum
Cum
Cum
i'al
E
nu'I
oa
oa
i
cea
des
re
re
ni
sul
.
.

chizi
n'a
tu
mii
ci
spre
uzi
mai
z
nei
a
gla
z
vor
cu
in
sul
bo
e
I

tra?
Su?
veti?
pus.
sus.

- -
- - -
- - -
- - -
- - -
Cu aur curit prin foc
Coruri cretine - 2008
139
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
8
3
8
3
j

1.Cu'a
2. Cu
3. A
vnt
vor
fost
zi:
be
i'I

"Nu"!
dulci
sus
is
op
ca

pi
te
noi
tei
te
is
ce
cel
pi

.
.

vrea
ru,
tit,
.
.

Spre
Flori
Dar
ce
pre
de
le
s
p

- - - -
- - - - -
- - - -
&
?
#
#
6

re
rnd
cat
le
pe
El

#
a
tot
n'a
te'n
dru
fost
drep
mul
mn

.
.

ta.
tu.
jit.
.
.

I
S
n
sus
pri
ori
i'a
ve
ce

ju
ghezi,
loc
t
fii
I

#
j

n
ga
sus
dis
ta
e
pe
me
cu

#
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
&
?
#
#
12
.
.

rri,
reu
noi,
.
.

Ca
Ca
Ca
s
s
s
zici
zici
ne'a

"Nu",
"Nu",
ju
cnd
la
te'n

ai
sfa
ori
n
tul
ce
cer
su
ne

.
.

cri.
ru.
voi.
.
.

Cu'a vnt zi

- -
- -
- - - -
&
?
#
#
18
.
.

"Nu"!,
.
.

tot nu mai

.
.

"Nu"!
.
.

I sus i'a

ju t,

Cu'a vnt zi

.
.

"Nu"!
.
.

- - - - -
Cu-avnt zi: "Nu"!
Coruri cretine - 2008
140
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Cu
2. Fur
3.Cnd

mi
tu
sla
ni
na
b
le
de
e
a
ne'n
cre

du
cear
din
se,
c
a,
noi
iz
ne

Te
bind
d
ru
a
Tu
gm,
vie
bi
I
ii
ru

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
5

su
bar
in
se,
c,
a,
R
Tu
R

mi
poi
mi
cu
s
cu
noi
po
noi
de'a
run
me

cum,
ceti
reu,
Pri
i
I
e
gla
su
ten
sul
se,

- - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
#
#
8

bun
ei
Fiu
pe'al
s
de
vie
li
Dum
ii
ni
ne

.
.

drum,
teti,
zeu,
R
.
.

.
.

mi cu
.
.

.
.

noi, r
.
.

.
.

mi cu
.
.

.
.

noi.
.
.

-
- -
- -
- -
Cu minile aduse
Coruri cretine - 2008
141
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4


1. Cu
2.Mini
mul
cu
u
cre


mi
din
re

a
s'n


#
dnc
tin
ne'n
dem
chi
spre

w
w
nm
cer
w
.i'n
Va
u
luri

- - - - - -
- - - - -
-
&
?
#
#
#
#

mi
cnd

lin
vin,

N

Te
dejdi
ru
cnd


gm,
pier,
w
w

I
Frun
nimi
tea
cu
n

ra
pal ma
te
Ta
s'i
mi'o

- - - - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
11

pu
i
nem
ne
pe
ne'n
al
ce


#
w


tar,
tat,
w
.

Har
Tu,
i
Ta
pu
t

.
.

te
drept
re
i
.


d
mi
ne'n
nu


w
w
dar.
nat.
w
w
- - - - -
- - - - - -
Cu mulumire
Coruri cretine - 2008
142
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1. Cu
2. i
3.i'a
mii
mul
cum
de
u
din


mul
mim
nou
u
pen
ne


miri
tru'ai
con
ve
Ti
sa

.
.

nim,
servi,
crm,
.
.

n
ce
pe'al
fa
cu
ta
a
cre
rul

Ta
din
Tu
o
a
ca


Doam
de
jert
ne'a
gra
fe

.
.

ici,
nit,
vii,
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
9

Vrem
Ne
i
ca
n
i
e
fri
e


xem
cai
i
ple
de
n


vii
om
cre
s
sau
din

.
.

fim,
vremi,
m,
.
.

i
pe
a
s'as
stn
noas
cul
ca
tr

tm
ta
via
tot
re

ce
au
zi
ne
cl
de

.
.

zici,
dit,
zi,
.
.

- - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
17

Te
i
Ui
bi
pen
tnd
ne
tru
o


b
cu
ro
cli
vn
dul
p

tm
ce
de
n
ne'ai
du

.
.

veci,
dat,
reri,
.
.


#
Pen
'N'a
De
tru
Ta
tot
Cu
lu
ce

#
b


n
vn
cra
es
tul
re'i
te

ce
mul
pe
ne'ai
u
p

.
.

dat,
mim,
mnt,
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
25

i
i'a
Z
c
ju
rim
din
t
co

va
ne
mori
lea
ca
de

mor
ne'n
mn
ii
ce
g

b
.
.

reci,
tat,
ieri,
.
.

La
I
Z
A
su
rim
pa
se,
Ie

vie
Doam
ru
ii
ne,
sa

ne'ai
s'i
li
che
ser
mul

.
.

mat.
vim.
sfnt.
.
.

- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Cu mulumiri
Coruri cretine - 2008
143
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3

1.Cu
2.Cu
3.Ori

nosc
nosc
ct
r
r
a
ul
ul
um

Gol
dra
bla
go
gos
pe'a
tei
tei
le

.
.

str
lui
lu
lu
Dum
mii
ci
ne
po
.
.

tor,
zeu,
teci,
Al
Din
Fl

vie
cer
mn
ii
pen
d
iz
tru
va

- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
7

vor
noi
fi
mi
iz
i
nu
vo
ni

n
.
.

nat!
rt!
ma!
.
.


Por
Hris
O

nit
tos
sin
de
pen
gu
la
tru
r

cru
cel
ca
ce,
p
le
n
c
n

.
.

des
tos
lu
tu
S'a
me
l
jert
cu
.
.

tor
fit
nosc,
s
s
a

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
14

spe
fi
ceas
le
e
ta
al
n
e

lu
veci
Gol
mii
mn
p
tu
go
.
.

.
.

cat
it.
ta!
.
.


O,

vi no. dru

me n se

.
.

tat!
.
.

- - -
- - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

Hris

tos pen tru

n
J

ti ne S'a

.
.

dat!
.
.


Iz

vor de vi

b
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
27

I ni ma

Sa, Te'a

teap t la

Gol go
.
.

.
.

ta!
.
.

- - - - - - -
Cunosc rul Golgotei
Coruri cretine - 2008
144
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Cu
2.Din
3. Cu
4. Cu

rnd
trm
rnd
rnd,
Dom
bii
tu
n
nul
su
vei
cer
va
na
fi
sus
re
va
ju
ri
ve
a
de
di

ni
prins
cat
cai,
La
"S'a
La
La
sfr
sfr
sfr
sfr


it.
it!"
it,
it,


- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
&
?
#
#
5

Cu
Cu
Vrei
A

rnd
rnd
oa
le
Ce
moar
re
ii
rul
tea
s
toi
te
te'a
fii
vor
va
i
con
fi
pri
cu
dam
sal

#

j

mi.
prins.
nat?
vai.
Eti
Eti
Te'ai
Eti
pre
pre
pre
pre
g
g
g
g

#

tit?
tit?
tit?
tit?


- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
-
-
&
?
#
#
9
j

N
j

Eti pre g

tit? Eti pre g

tit? Pre g

.
j

tit pen tru ve ni

.
.

#
R


cii?


- - - - - - - - -
&
?
#
#
14
j

Eti pre g
j

tit? Eti pre g

n
j

tit? El a

teap t'a te pre g


ti!

N

- - - - - - - -
Curnd Domnul va reveni
Coruri cretine - 2008
145
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
6
4
6
j

1.F
2.A
3.Pe
r
do
re


b
mar
ri
grin
gini
pa
sunt
do
cea
n
resc
Ta
lu
s
pes
mea
iu
te
a

besc
i
ceas
pe
ni
ta
I
ma
de
sus
mea,
dor
Cci
F
Voi
m
r
ple

du
Ti
ca
ce
ne'i
n
la
me
cu

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
5

El
reu
rnd
n
tot
c
cer
mai
l

#
n

b
.

sus
rea
tor
n
tot
c
cer
mai
l
sus
rea
tor
Eu
Iar
i
am
lu
cu
.
.


b
fost
mi
toi
li
na
cei
be
ce
sal
rat
Tu
vai
de
vei
n
po
tri
ve

va
mi
cii
ra
te
vom
cea
de
cn
grea
sus
ta
Ca
S
Ce'a
re
m
fost

n
- -
-
-
- - -
- -
- -
-
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

i
um
ru
ni
ple
pe
ma
de
p
mi'o
plin,
mnt
cu
Bun
vom
prin
I
ui

.
.

dea
sus
ta.
cu
Bun
vom
pri
I
ui
dea
sus
ta
D ru


ie te'mi pu te re n
.

.
.

.
.

- - - - -
- - - -
- - -
- -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
12

cn te cul meu S Te
.

.
.
.

n
.
.

bla ud i'a tunci cnd mi'e
.
.
n
.
.

b .
.

. n b

greu Cnd fur

n b

.
.

tu n va

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
16

fi pe n

n
tre gul p mnt Chiar i'a

tunci vreau I su se s'i

b
n

.
.

cnt!
.
.

- - - - - -
Druiete-mi putere
Coruri cretine - 2008
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solo
Cor
146
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4


1.De'ar
2.De'ar
3.De'ar

.
.

fi
fi
fi
pe
s
cu
cel
ur
nu
mai
ce
n
.
.

.
.


n
drag
pa
s'mi
sub
ii
a
zri
mei
leg
din
'nl
mai
.
.

.
.

cn
imi
pli
te
de
n
ce
o
de
s'as
sa
lu
.
.

.
.

cult,
na,
mini,
.
.

- - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
6


Mi
Mi'ar
Pe

.
.

nu
pla
frun
nea
ce
tea
cru
dru
mea
cii
mul
a
.
.

.
.


n
lui
cru
vrea
I
cii
s
sus
Lui,
pun
mi'ar
su
cu
.
.

.
.

pla
ind
nu
ce'a
spre
na
a
Gol
Lui
de
go
de
.
.

.
.

mult!
ta!
spini...
.
.

- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
11

sus e sal va rea

mea! I
.
.


n

sus es te sla va

.
.

mea,
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

Prin iu
J

b
j

bi rea Lui sunt rs

cum p rat i'a

.

j

tept ce rul mi nu

.
.

nat!
.
.

- - - - - - - - -
De'ar fi pe cel mai drag
Coruri cretine - 2008
147
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.De'ar
2.De'a
3. Lu
4. Eu
5. A

fi
fi
cea
nu's
ju
s
un
f
ni
t
zbor
cerb
rul
mic
m
mai
s'a
de
pe'a
I
sus
lerg
zi
cest
su
de
prin
de'a
p
se'al
J

.
.


cer,
muni,
fi,
mnt,
meu
Fru
Se
Sau
Un
S'a
.
.

mos
me
stea,
fir
jung
ca
ca
n
de
o
i
bra
nop
praf
da
un
zii
i
pur
t'n
po
cei
le
tat
cer
rum
c
tr
de
i
J

.
.

bel,
runi,
zii,
vnt...
eu!
.
.

- -
- - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#

Mai
Pe
Pe
Dar
i'a

sus
vrf
ce
zi
co
de
de
ru'n
i
lo'n
ste
mun
treg
noap
veci
le
te
a
te
s'i
a
a
lu
voi
pot
zbu
stri
mi
cn
cn
J

#
.
.

ra
ga:
na,
ta:
ta:
S'a
I
Sl
I
O,
.
.

ud
sus,
vind
sus,
ma
des
I
me
I
re
pre
sus,
reu
sus,
e
iu
iu
iu
iu
iu
bi
bi
bi
bi
bi
rea
rea
rea
rea
rea
J

.
.

Ta!
mea!
Ta!
mea!
Ta!
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#

Mai
Pe
Pe
Dar
i'a

sus
vrf
ce
zi
co
de
de
ru'n
i
lo'n
ste
mun
treg
noap
veci
le
te
a
te
s'i
a
a
lu
voi
pot
zbu
stri
mi
cn
cn
J

#
.
.

ra,
ga:
na
ta:
ta:
S'a
I
Sl
I
O,
.
.

ud
sus,
vind
sus,
ma
des
I
me
I
re
pre
sus,
reu
sus,
e
iu
iu
iu
iu
iu
bi
bi
bi
bi
bi
rea
rea
rea
rea
rea
J

.
.

Ta!
mea!
Ta!
mea!
Ta!
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
De-ar fi s zbor...
Coruri cretine - 2008
148
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.De
2.De
3.De
4.De
ce'i
ce'i
ce'i
ce'i
prea
prea
prea
prea

.
.

greu
greu
greu
greu
O
S'a
O
O
.
.

.
.

floa
prinzi
cli
m
re
n
p
n
s
noap
s
s
s
te'o
zm
n
.
.

w
w
deti?
stea?
beti?
tinzi?
w
w
- -
- -
- -
- -
&
?
5

De
De
De
De
ce'i
ce'i
ce'i
ce'i
prea
prea
prea
prea

.
.

greu
greu
greu
greu
Din
S'm
O
n
.
.

.
.

dar
pari
vor
fap
s
lu
b
te
d
mi
s
s
ru
na
ros
te'a
.
.

w
w
ieti?
ta?
teti?
prinzi?
w
w
- -
- - -
- -
- -
&
?
9

Ori
P
Ori
Ori
ce
mn
ce
ce
pus
tu'n
ghe
p

.
.

tiu
treg
ar
cat
Me
Me
Din
i
.
.

.
.

reu
reu
lu
ori
ar
ar
me
ce'am
n
str
s'ar
su
flo
lu
to
fe
.
.

ri,
ci
pi,
ri
w
w
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
13

Da
Da
Da
S'ar
c
c
c
ter
am
am
am
mi

.
.


ti
vrea
ti
na
Iu
Lu
Cl
i
.
.

.
.

bi
mi
du
Dom
re
na
r
nul
a'm
a'm
a'm
ar
pr
pr
pr
ve
.
j
J

w
i.
i.
i.
ni!
w
w
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
De ce-i prea greu?
Coruri cretine - 2008
149
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1. De
2.Gr
3. La
4. De


ce
bii
sr
ce
n
s
b
n
ur
spu
toa
ur
m
nei
rea
m
j
am
ori
de'n
am
pri
i
tl
pri
vi
cui
nit
vi
La
C
S
Cnd
j
a
vi
ia
stm
nii
ne
s
pe
vie
Dom
cei
prag
ii'a
nu'n
ce'au
de
j- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
&
?
b
b
5
ja
sla
su
ve
pus
va
fe
ni
tii,
Lui,
rit
cii,
Cnd
S
i
Cnd
j


prea
se
s'L
pori
pu
ves
n
de
in
teas
tm
sla
a
c'n
pi
v
j
mai
lung
ne
le
r
i'n
fru
z
mas
lat,
mos,
rim,
Iar
S'a
Ve
Cnd
j
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
b
b
8
j
ce
u
nind
A
rul
d
pe
le
es
cei
no
lu
te
ce'au
rul
ia,
j
la
a
lu
par
un
tep
mi
c'l
pas.
tat.
nos.
tim.
Nu
j


mul te zi le
jde'm pli nit i
j- -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
12
jvi ne Cel ce
j
ne'a iu bit; El
j


vi ne, vi ne
j


ne gre it!
j


- - - - - -
De ce n urm am privi
Coruri cretine - 2008
150
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Din
2. Ni
3. S
4. De

dea
mic
vi
i
lul
din
n
e
Gol
lu
azi
grea
go
mea
cei
c
tei
as
n
ra
a
ta
ti
rea
iz
nu
nai
spre
vo
a
la
Gol

.
.

rt
re
Gol
go
un
u
go
ta
ru
it
ta,
sus,
Ce
S
I
n

.
.

cu
um
sus
ru
r
ple
o
g,

- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - - - -
- -
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

n
n

se
fe
pe
p
tea
r
ge
ca
su
via
nunchi
tul
fle

o
meu
tu
tu
poi
i'al
lui
tu
ur

.
.

tu,
meu,
ror,
ca,
Doar
Dar
Iz
Mr
.
.

prin
cnd
vo
tu
Hris
pe
rul
ri
tos
dea
dra
se
pu
lul
gos
te'i
tem
Gol
tei
toa
fi
go
por
t
vin
tei
nit
vi
de
eu
din
na

-
-
-
-
- -
- - - -
- -
-
- - - - -
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
7

.
.

cai
am
cru
Lui
de
su
cea
I
ru,
it
Sa
sus
Prin
Iz
Va
i

.
.

sn
vor
cur
nu
ge
de
ge'n
te
le
via
ve
de
vr

ni
pr
sat
sfn
cii
ta
din
t
ne
de
tru
am
pie
Gol
pul
g
ri
go

.
.


Su.
sit.
tor...
ta!
.
.


.
.
j

Am ve nit la
.
.

-
-
-
-
-
- - - -
- - -
- -
-
- - - -
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

El cu'a mea du

.
.

re re, i

.
.

.
.
j

.
.

El m'a cu r it, prin

.
.

El m'a cu r it prin
.
.
j

El sunt mn tu it,

.
.

El sunt mn tu it,
- - - -
- -
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
14
.
.
j

Jert fa Gol go tei mi d pu


.
.

.
.

te re, Mi'a

.
.

.
.
j

ra t ct de mult am fost iu
.
.

.
.

bit.
.
.

- - - - - - - -
Din dealul Golgotei
Coruri cretine - 2008
151
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
.
J1.Doam
2. Ha
3. I
ne
rul
ni
ct
Tu
ma
e
ne
i'o
..
j

de
mr
d
fru
gi
ru
mos
nit,
iesc,
.

J

.n
bu
s
lo
n
r
ca
ta
m
ul
tea
n'a
.


Tu,
Ta,
Ta,


- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
5
.
JCt
Azi
Ho
de
m
t
bi
fa
rt
ne
ce
i
..
j

i
fe
ne
vo
ri
clin
ios
cit
tit
.

J

.a
ca
eu
ici
s'i
Te
m
pot
voi
simt
cn
ur
..

eu.
ta.
ma.
.


- - -
- - - -
- - - - -
&
?
b
b
9
.
.

Fii sl vit,
.
.

.
.

prea m rit,
.
.

.
.

de ai Ti co
.
.

pii,
w
w
- - - -
&
?
b
b
13
.
.

Fi e'i Nu me
.
.

.
.

le sfin it,
.
.

.
.

azi i'n ve ni
.
.

.
.


cii!
.
.


- - - - - -
Doamne, ct e de frumos
Coruri cretine - 2008
152
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

j
J

1.Doam
2.Doam
ne,
ne,
c
sfa
tre
tul

.
.


Ti
Tu
ne'a
a
lerg,
tept
.
.

Ros
Din
tul
Cu
jert
vn
fei
tul

.
.


s'n
ve
e
nic
leg,
drept,
.
.- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
5

Ha
Pen
rul
tru
re
sla
vr
v

.
.

j
J

sat
n
n
e
treg,
lept
ori
dru
ce
mul
.
.vi
vie
n
ii
s
s'mi
mi'o
nterg.
drept.
.
.


- - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
9

j
J

Doam
Doam
ne,
ne
c
i
tre
mai

.
.


Ti
vreau
ne
s
vin,
fii
.
.

Bi
Ln
ne
g
le
mi
s'l
ne

n
.
.


tiu
zi
de
de
plin,
zi,
.
.

n
J


- - - - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
13

Le
Pen
gii
tru'a
Ta
nu
le,
m

.
.

j
J

chip
mai
di
o
vin,
pri
via
p
a'n
n'n
.
.

.
.
j

r
R

trea
pori
g
de
s
ve
i'o'n
ni
.
.
J

.
.


chin.
cii.
.
.


- - - - - - -
- - - - -
Doamne, ctre Tine-alerg
Coruri cretine - 2008
153
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
j

J

j

1.Doam
2.Doam
3.Doam
ne,
ne,
ne,
des
des
des
chi
chi
chi
de
de
de
J

J
.
.

o
gu
min
chii
ra
tea
mei,
mea
mea,

.
.

Pu
i
F
ne
pu
s'n
lu
ne
e
mi
la
lea
na
u
g
J

.
.

Ta
d
vo
n
n
ia
ei,
ea,
Ta,

j
J

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5
j

n
j
n
J

S
De'i
Des
poa
cea
chi
t
sul
de'mi
p
trist
i
n'n
sau
ni
J

n
.
.

cer
lu
ma
pri
mi
de
vi,
nos,
plin,

.
.

n
j

F
Nu
S'n
g
me
ca
du
le
p
ini
Tu
tro
de
s
nul
J

n
j

ve
'nal
Tu
ni
fru
di
cii.
mos.
vin.

.
.

- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9
j

J

j

Cum stau n ru g
J

.
prea ple cat,

.
.

M'a tin ge Tu, s


J

.
.

fiu ier tat;

j
J

- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13
j


b
J

Ct sunt ne vred nic


J

.
.

vreau s spun,

.
.

Dar Tu eti
.
.

.
.

.
.

bun.
.
.

.
.

- -
Doamne, deschide ochii mei
Coruri cretine - 2008
154
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1.Doam
2. Zil
3. Ai
ne,
nic
dat

gla
i
via
sul
ur
a

.
.

Tu
mez
pen
m
doar
tru

chea
i
mi
m,
e,
ne,

- - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
5

Nu
Tu
Via
me
eti
a

le'mi
sin
Ta
cu
gu
de

.
n

noti,
rul
Dum
l
Ps
ne
.


tii,
tor,
zeu,


- - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
9

I
M
Sla
ni
con
v,

ma
duci
sla
azi
la
v

f
a
se
r
pa
cu

tea
vi
vi
m,
e,
ne,


b
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
13


b
vrea
Nu
i
a
cu
ca


Ta
nosc
dar,
me
un
su

reu
alt
fle
a
iz
tul


.
.

fi.
vor.
meu.
.
.

-
- -
- -
Doamne glasul Tu
Coruri cretine - 2008
155
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Doam
2.Doam
3. Ca
ne,
ne'a
din

.i
vrea
cer
ni
s'mi
s'mi
ma
fi
fi
s'mi
e
e,
.
j

fi
gn
Doam
e
dul
ne,
cum
cum
via
e'a
e'al
a

Ta,
Tu,
mea,
cum
tot
via
e'a
la
a


Ta,
fel,
mea,


- - - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6

S'mi
De
Chiar
in
p
de

.
.

i
cat
as
ni
mi'e
tzi
ma
gn
i'o
cu
dul
dau
.
.

ra
li
i
t,
ber,
e,
vi
vi
vi
no'n
no'n
no'n


ea.
el.
ea.

- -
- -
- -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
11

I
Gn
Via
ni
dul
a

w
w
ma,
meu,
mea,
(Via
(Gn
(I
a
dul
ni

mea)
meu)
ma)
I
Gn
Via
ni
dul
a

w
w
ma,
meu,
mea,
w
.

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
16

Vi
Vreau
S
no'n
s'mi
r

.
.

ea
fi
mi
i
e
n
ni
plin
ea
cio
de
de'a
.
.

da
Ti
pu
t
ne
ruri,
nu
tot
Doam
ple
me
ne'a

w
w
ca.
reu.
vrea.
w
w

- -
- -
- -
- -
-
-
-
Doamne, inima s-mi fie
Coruri cretine - 2008
156
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
31.Doam
2. O,
3. P
ne,
scump
rin
Te
Mn
te

im
g
bun
plo
ie
i

.
.

rm
tor,
Sfnt,
.
.

Ne'a
Fii
Noi
ju
mr
vo
t
tu
ia'i

- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
&
?
#
#
5

s'i
ri
pe
cn
si
p

.
.

tm,
tor
mnt
.
.S
Prin
Vrem
Te
noi
s'o'm
sl
toi
pli.
vim!
Tu!
nim!
.

P
A
i'n
rin
tot
slvi
te
pu
se

- - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
#
#
10
.
.


glo
ter
ni
ri
nic
ne
os,
eti,
sus,
.
.

A
n
Cu
tot
noi
scum
vic
Tu
pul

.
.


to
s
Domn
ri
dom
I
os,
neti,
sus,
.
.

- - - - - - -
- -
- - -
&
?
#
#
13


Ne'a
S
Fe
ju
nu
ri
t
ne
ce

.
.

prin
p
de
Hris
r
nes
tos
seti
pus
.
.

s
nici
s
Te
cnd
Te
iu
de'a
m

bim!
cum!
rim!
.
.

- - - -
- - - -
- - - -
Doamne, Te implorm
Coruri cretine - 2008
157
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j
J

1.Doam
2. Cnd
3.Doam
ne
vrj
ne'i
J

Tu
ma
mul
eti
ul
u
fe
vrea
mim
ri
s
cu
ci
ne
o
rea
do
sa

noas
boa
na
tr,
re,
le
Noi
i
Pen
pe
cu
tru

.
.

Ti
noi
r
ne'n
se
ul
veci
lup
dra
Te
t
gos
l
ne'n
tei
u
ce
ce
.
.

.
.

dm!
tat,
reti,
.
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
-
&
?
#
#
j
J

C
A
Pen
ne
ju
tru
J

um
to
ma
pli
rul
rea
via
Tu
bi
a
ne
ne
de
e
cu
spe
sc
vn

ran
pa
ta

re,
re,
i
Bra
Ce'n
de
ul
vi

.
.

ha
Tu
a
rul
e'a
a
Tu
a
noas
ne
de
tr
bu
mi
o
cu
nu
re
.
.

.
.

rm!
nat!
veri.
.
.

- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
-
&
?
#
#
j

Mul u

min sl vit I

Mul u mim sl

su se, Din p

vit I su se,

j
J

cat ne'ai mn tu

Din p cat ne'ai

it,

mn tu it,

- - - - - -
- - - - - - - -
- -
&
?
#
#
j

Ne'ai sc

Ne'ai
pat
sc
de
pat
ve
de
ni
la
ca
pe
pe

deap
deap
s,
s,
Pre ul

.
.

fe ri ci rii L'ai pl
.
.

.
.

tit!
.
.
.

- - - - - - - -
- - - - -
Doamne, Tu eti fericirea noastr
Coruri cretine - 2008
158
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
j

1.Doam
2.Doam
3.Doam
ne,
ne,
ne,
J

.
.

Tu
Tu
Tu
eti
eti
eti
scu
pa
via
tul
cea
a
.
.

meu
mea
mea,
Cnd
Cnd
Ve
spre
m
ni

.
.

culmi
frn
cii
.
.

- -
- -
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

e
ge
r
dru
la
sar
mul
cri
din
J

b
j

greu;
ma;
ea;
Tu
Dor
F
ve
de
r

ghezi
cer,
mar
a
de'a
gini
su
pu
cred
pra
ruri
i
J

-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

b
mea,
viu,
sper

n
j

Tu
Lai
C'mi
mi
n
g
mn
su
teti
gi
fle
mi
i
tul
nuni
ni
pus
de
J

ma,
tiu;
cer;
Tot
Ci
Mult
me
ne
mai

n
J

- - - -
- - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9
j
J

reu
poa
mult
pe
te
de
ca
dra
ct
lea
gos
a
Ta
tea
vrea,
J

Vreau
A'i
Tu
a
mi
ur
vei
cn

ma.
da.
ta?

- -
- - -
-
-
Doamne, Tu eti viaa mea
Coruri cretine - 2008
159
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
3
4
3
.
.
j

1.Doam
2. Pre
3. Iar
ne,
cum
cnd
.
.
J

.
.

3
3
Tu
ma
zi
s
ma
ua'i
m
prun
pe
con
cul
sfr
.
.

3
3

.
.
j

duci,
su,
it,
Spre
Tu
Doam
iz
ve
ne,

.
.
J

.
.

bnzi
ghea
Tu
vreau
z
ce
.
.

- - -
- - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
5
j

s
mer
m'ai
m
sul
iu
J

.
.
j

duci,
meu;
bit,
Va
Va
n
lul
lu
t

.
.
J

.
.

is
ri
re
pi
le
te
ti
li
pa
ri'i
ni
sul
.
..
.
j

greu,
teti,
meu,
Stnci
Ma
F'l
n
rea
s.
.
J

-
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
9
.
.

ca
vie
mear
le'mi
ii
g'n
sunt
o'm
dru
me
bln
mul
.
..
.
j

reu,
zeti,
Tu,
Prin
Domn
Prin
tre
eti
tre.
.
J

.
.

va
pes
va
luri,
te
luri,
.
.

#
-
-
-
-
-
- -
- - -
- -
&
?
b
b
b
b
12

3
3
prin
toa
prin
tre
te
tre

3
3

.
.
j

stnci,
Tu,
stnci,
Doam
Scump
Doam
ne,
I
ne,

.
.
J

.
.

Tu
su
Tu
s
se,
s
m
m
m
con
con
con
.
.

duci!
du!
duci!

-
- -
-
-
-
-
-
-
-
Doamne, Tu s m conduci
Coruri cretine - 2008
160
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

.
.

1.Doar
2.Doar
3.Doar
Tu,
Tu,
Tu,
I
I
I
su
su
su
se,
se,
se,

eti
eti
Fiu
a
a
al
mea'n
mea'n
ne
du
du
mu
ra
ra
ri
re
re,
rii,

n
Prin
Din
i
greu
s
ni
sau
nul
m
bi
Ta
vreau
ne
t


n
Prin
Din
i
greu
s
ni
sau
nul
m
bi
Ta

s
m
lui
Te
spri
ai
pri
ji
ve
mesc
neti
nit


vreau
ne
t
s
m
lui
Te
spri
ai
pri
ji
ve
mesc
neti
nit
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
- - - -
&
?
5

Ca'n
Doar
Ca
via
Du
pen
a
hul
tru
mea
Tu
mi
s'i
cel
ne

. #

j

cnt
Sfnt
s
n
me
Te
a
reu
dai
do
m'n
ca
ra
va
jert
re
,
f

i'n
S
i
tot
urc
s
dea
cu
am
u
Ti
via
na
ne

s
pe
fr'

#
- - - - - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
8


#

Te
culmi
de
sl
ce
sfr
vesc.
reti.
it.

O, I sus din zri al


O, I sus din

bas tre

zri al bas tre,


.

j
#
j

prea m resc Nu me le


prea m resc Nu
- - -
-
- - - -
-
- - - - - -
-
&
?
12
w


Tu

b
me le Tu
.

b
j

Cci mi nuni f cu t'ai

Cci mi nuni f


mul te i'n

cu t'ai mul te


su fle tul

i'n su fle tul


w
meu.
w
w
meu.
- - - - - -
- - - - - - -
Doar Tu Isuse
Coruri cretine - 2008
Tenor{
161
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3
j

1.Doar
2. Pa
un
cea
J

loc
Lui
es
poi
te
a

pe
fla
p
i

.
.

mnt,
tu
.

Un
Da
de
c

eu
vrei
am
ln
g
g

sit
El
mn
fe
tu
ri

.
.

i
ci
.
.

rea,
re,

- - - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
#
#
j

Un
Spu
iz
ne
J

vor
azi:
mi
"Doam
nu
ne,

nat
m
i
con

.
.

sfnt,
du,
.
.

Ce
Prin
re
cre

var
din
s'n
,

tru
har
na
i
iu
iu

.
.

bi
bi
.
.

rea!
re!"

- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
#
#
j

Pe
Pe
Gol
Gol
J


#

n
go
go
ta
ta
I
I

sus
sus
pen
pen
tru
tru

mi
ti
ne'a
ne'a
mu
mu

rit
rit
A
Prin

#
j

co
sn
lo
ge
ier
le

ta
Lui
re
poi
i
s

pa
fii
ce'am
mn
g
tu

sit!
it,

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
&
?
#
#
j

Doar un
J

loc es te

pe p

.
.

mnt,
.

Un iz

vor de

pa ce i


cnt!
.

- - - -
Doar un loc este pe pmnt
Coruri cretine - 2008
162
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Dom
2. Sub
3. Va
4. Toi
nul
po
lea
cei
e
va
mor
ri
Ps
a
ii
pri
to
sfn
nu
vesc
rul
t
m
f
J

meu
voi
va'n
r'a
cel
um
gro
ju
bun,
bla!
zi,
tor

Nu
Ce
Nu
El
mi
vo
m
mi'n
va
ios
tem
tin
lip
m
de
de
si
simt
ru
ma
ni
pe
ori
sa'n
J

mic
ca
un
fa
de'a
lea
de'a
a
cum,
Sa!
fi,
lor,

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
5
j

El
Su
Sub
i
m
fle
to
pa
va
tul
ia
ha
con
meu
gul
rul
du
e
i
meu
ce'n
n
nu
e'a
J

verzi
vi
ia
a
p
o
ua
de
uni,
rat,
Sa
plin

C
Cci
Fe
Cu
tre
I
ri
Ps
a
sus
cit
to
ra
l'a
eu
rul
de
vin
pot
meu
mi
de
cn
di
J

w
w
nuni!
cat!
ta!
vin!
w
w
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
9
j

Vreau s cnt n veci iu


J

bi rea Sa

Ce a du ce pa ce'n
J

via a mea,

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
13
j

Gla sul Su du ios voi


J

as cul ta

C te zi le voi a
J

w
w
vea!
w
w
w
- - - - - - -
Domnul e Pstorul meu cel bun
Coruri cretine - 2008
163
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Dom
2.Cnd
3. I
nul
am
ni
m
stri
ma
va
gat,
mea
iu
pier
vo

bi'n
dut
ioa
ve
n
s
ni
p
tre
ci
ca
sal
e,
te,
t,

El
El
Iu

- - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

i'a
mi'a
bi
dat
cur
rea
via
mat
Lui
a,
du
spre
J

via
re
ce

ri
ruri
s'mi
le
m
fi
toa
'nal
e,
te.
;

n
j

Nu
i
Via
m
mn
a
des
tu
i'a

n
J

- - -
- - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

part
i
dat
de
re
pe

Dom
mi'a
Gol
nul
a
go
meu,
dus,
ta,

Chiar
Tot
Spre'a
da
Bu
m
c
nul
rs
dru
meu
cum
mu'i
I
pa

.
.

b

greu!
sus!
ra.
.
.


- - -
-
- -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9

De'a cum al lui I

sus sunt

n
n
i El al meu va

.
.


fi;
.
.


- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

b
j

Nu nu mai pe an
cest p mnt,

A
n


n

b
Dar i n ve ni

.
.


cii!
.
.


- - - - -
Domnul m va iubi
Coruri cretine - 2008
164
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
P
.
.

1.Dom
2.Dom
3.Dom
4.Dom
nul
nul
nul
nul
.
.

.
.

meu,
meu,
meu,
meu,
Cel
Sfin
Sfin
Sfin
ce
e
e
e
r
te
te'mi
te
.
.

n
mi
azi
as
azi
n
pri
tzi
um
ve
vi
i
bla
ni
rea
ni
rea

.
.

cii,
mea.
ma.
mea
.
.

- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
&
?
b
b

Te
S'o
Fier
Ves

Te
S'o
Fier
Ves

rog
faci
bin
tind
ln
o
te
re
g
glin
ca
ve
mi
di
Gol
ni
ne
rea
go
rea
fii
Ta,
ta
Ta

.
w

rog
faci
bin
tind
fii
o
te,
glo

n
Cla
S'mi
Pli
fi
r
fi
n
e
ca
e
de
ca
la
dra
glo
re
cri
gos
ri
zi.
ma,
tea,
a

.
w

n
glin
A
ri
zi.
da
Ta
a
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
F
7

As
S
Ni
De'a
cul
port
mic
fi
t
n
s
n
ru
ea
nu
veci
ga
doar
mi
cu
mea
chi
pa
Dum
me
pul
r
ne

w
w
reu,
Tu,
greu,
zeu,
w
w

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul

p
w
w
meu.
meu.
meu.
meu.
w
w
- - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
Domnul meu
Coruri cretine - 2008
165
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
3
4
3

1.Dom
2. Ce
3. O
4.Dom
nul
rul,
mu
nul
s
p
lui
s

fi
mn
chi
fi
e
tul,
pul
e

l
mri
Su
l
u
i
i'a
u

.
.

dat
vnt
dat
dat
.
.

C
As
i
C
u
cul
pe
mn
ni
t
p
tu

ver
de
mnt
i
sul
al
l'a
re

- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
7

a
Su
a
El
cre
cu
e
ne'a

at.
vnt.
zat,
dat,
.
.

Ce
El
S
Ori
mi
es
cn
ci
nu
te
te
ne

nat
Domn
Ce
vrea
ne'a
mi
lui
va

n
los
Prea
fi
zes
i

sal


.
.

trat!
sfnt.
nalt.
vat.
.
.

- - - - -
- - -
- - - - -
- - -
&
?
13

A le lu

ia!
.
#
A le lu

ia!
.A le lu

.
.

ia!
.
.

- - - - - - - - -
Domnul s fie ludat
Coruri cretine - 2008
166
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Din
2. Pe
3.Ln
a
c
g
dnc
rri
poar
de
pus
ta

ve
tii
de
ni
de
lu
ci
ste
mi
e
le
n

Sub
Pa
Te
a
sul
a
ri
meu
tept
pa
tru
I

Lui
dit
su
m'a
m'a
se'a
prins,
dus,
cum,

- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
5

Dor
R
I
ne
t
ni
stins
cesc
ma
de
i
de

a
azi
dor
p
prin
mi'e
vi
e
pli
e
le
n,

i
i
Pa
de
mi'e
sul
ce
dor
o
rul
de
bo

ne
Ti
sit
cu
ne'I
de
prins.
sus.
drum.

- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
9

A
Bra
Iar
di
ul
t'mi
eri
Tu
r
din
di
t


#
po
vin
ci
mul
n
rea
vie
tin
toa
ii
de
t

Dor
Um
Prin
de
bre
pus
ste
le
ti
le
n
ul

mi'au
jur
de
a
cnd
p
dus,
cresc,
cat

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
13

Dor
Fa
i
de
rul
prin
pa
cru
me
cea
cii
te

di
mi'l
m
mi
a
iar,
ne
prin
Ta
ii
de
t,

i
Drum
n
de
n
E
gla
noap
de
sul
te
nul

Tu,
s
mi
I
g
nu
sus.
sesc.
nat.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
Dor de venicie
Coruri cretine - 2008
167
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j
J

1.Dum
2.Dum
3.Dum
ne
ne
ne
J

.
.


zeu
zeu
zeu
e
e
e
dra
a
via
gos
de
a
.
.


.
.

te,
vr,
mea,
Dum
Dum
Dum
ne
ne
ne
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4
.
.

zeu
zeu
zeu
e
e
e
dra
a
via
gos
de
a
.
.

.
.

te,
vr,
mea,
Dum
Dum
Dum
ne
ne
ne
.
.

n
.
.

zeu
zeu
zeu
Cel
Cel
Cel
ve
ve
ve
nic,
nic,
nic,
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

j
J

Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
vie
vie
vie
ii,
ii,
ii,
Dum
Dum
Dum
ne
ne
ne

.
.


zeu
zeu
zeu
e
e
e
dra
a
via
gos
de
a
.
j
J


.
.

te!
vr.
mea!
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
Dumnezeu e dragoste
Coruri cretine - 2008
168
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
j
J

1.De
2. i
3.Lu
4. n
j
J

.
j
J

.
.
j

.
.
j

mult
pes
mi
seri
a
te
na
cu
tept
pla
vi
ste
E
iuri
e
le
de
i
str
mult
nul
co
lu
str
.
j
J

.
.
J

.
.
J

j
J

p
li
ci
lu
cii
ne
t
ce
i'n
Ze
Ce
Cnd


j
J

.
.
j

.
.

do
fi
de
gn
rul
ru'n
la
dul
meu
g
Ta
meu
ne
n
tl

.
.
J

.
.

- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5
.
.
j

j
J

mr
me
a
na
gi
lo
por
ri
nit,
dii,
nit
pat,
Pri
Iar
m
Str
.
.
J


j
J

.
j
J

.
.
j

.
.
j

vesc
ra
bi
ba
a
ze
e
te
co
cal
via
spa
lo
de

ii,
po
i
fe
tot
mul
di
ri
se
.
j
J

.
.
J

.
.
J

j
J

vie
vi
ci
du
ii
ne,
t,
ce,
i
Ves
A
A


j
J

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8
.
.
j

.
.

fru
tesc
ce
tunci
mu
c'i
lo
cu
sei
a
ra
dor
de
ra
ce'au
cnt
.
.
J

.
.

.
.
j

j
J

ne
ce
bi
n
gr
lor
ru
fo
it.
vii.
it.
cat:
1.2.3.A
4.O,
.
.
J


j
J

.
.
j

.
.

j
J

co
a
lo
r
es
dul
te
ce'a
.
.
J

.
.

j
J

- - - -
- - -
- -
- -
- - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
11
.
.
j

.
.

j
J

a
lui
ra
I
mea,
sus,
E
E
.
.
J

.
.

j
J

.
.
j

.
.

de
den
nul
fru
ve
mos,
nic
m
.
.
J

.
.

j
J

.
.
j

j
J

n
p
flo
r
rit,
tesc,
S'a
S'a
.
.
J


j
J

.
j
J

.
.
j

jung
jung
a
a
co
co
lo
lo
.
.
J

.
.
J

- - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
15
.
.
j

mi'am
mi
do
do
.
.
J

.
.
j

rit,
resc
A
O,

.
.

.
.
j

n
j

co
vi
lo'n
no,
scum
scum
pul
pul
meu
meu
E
E
J

.
.
J

j
#
J

.
.
j


den
den
iu
ce
bit.
resc!
.
.
J


- - - - - -
- - - - -
Edenul pcii
Coruri cretine - 2008
169
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.

1.Ci
2.El
3.El
ne
mi'a
mi'e
poa
d
via
te
ru
,
s
it
mn
lu
iu
tu
.
.

mi
bi
i
ne
re,
re,


b
.
.

Pa
Har
El,
ii
ne
al
mei
mr
vie
spre
gi
ii
plai
nit
me
ce
mi'a
le
.
.

j
J

.
.


resc?
dat,
mers,
.
.


- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
5
.
.

A
De
A
de
ct
do
v
ma
rat
rul
rea,
de
i
de
mii
iu
ct
de
.
.

bi
ce
n
rea
rul
geri


b
.
.

De
Mai
Re
la
fru
ge
ci
mos
pen
ne
e
tru
s
ce'am
u
pri
a
ni
.
.

j
J

.
.


mesc?
flat.
vers!
.
.


- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
9
.
.

#
j

Sunt n fi o rat n
.
j
J

#

su flet

.
.

n
j

De pre zen a lui I


.
.

.sus,
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
13
.
.

El e to tul pen tru


.
.

b
J

mi ne,

b
.
.

El e do rul meu ne
.

.
.


spus.
.
.


- - - - -
El e totul pentru mine
Coruri cretine - 2008
170
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1. Ai
2. n
3.Doar
f
prin
des
g
El
cu
du
sc
ra
in
pa
ja
a:
re
re
J

Dom
i
ai
nul
n
din
nu
dez
su
te
n
fe
ui
dej
rin
t!
de
,
J

N'ai
Sau
Doar
de
cnd
prin
ce
su
El
te
fe
pu
te
rin
te
me
a
re
i
te
pri -
J

j
J

j
J

j
J

- - - -
- - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
j

b
nici
prin
meti
a
de
ne
te'n
cu'al
n
tris
ei
ce
ta,
la,
tat
j

j
J

Chiar
Chiar
De
pe
i'a
a ce
dru
tunci
ea
mul
te'n
as
greu
cre
tzi
um
de,
J

a
brit
El
du'I
de
te
mul
su
va
u
fe
con
mi
rin
du
re
,
ce
J

- - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
7
j

Cci
Cnd
Da
prin
te'n
c
al
crezi
m
Su
n
na
sn
Dom
ta
ge
nul
e
J

te'a
sin
prin
e
gur
s
li
nu
de'al
be
vei
Su
rat.
sta.
bra!
J

El nici cnd


El nu te ui t

nu te

- - -
- - -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
11

ui t,

j
J

Nu te va res pin ge, n


J

bra e te va strn ge,


j
J

Nu nici cnd


El nu te ui t
- - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
15
j

sin gur nu vei sta,


J

n
j

El, Mn tu i to rul,
J

nu te va ui ta.
J

- - - - - -
El nu te uit
Coruri cretine - 2008
171
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
8
6
8
6
r

1.E'o
2.E'o
3.E'o
mi
mi
mi
R

nu
nu
nu
ne
ne
ne
cnd
i
n
soa
va
trea
re
ra
ga
le'a
i
fp
J

.
.

pu
iar
tu
ne,
na,
r,
Mi
i
Mi
.

nu
tot
nu
ne
ce
ne
din
rul
din
ve
n
ve
ni
ste
ni
J

.
.

cii,
lat,
cii,
.
.

- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
-
&
?
r

Dar
Dar
Dar
mai
mai
mai
R

ma
ma
ma
re'i
re'i
re'i
mi
mi
mi
nu
nu
nu
nea
nea
nea
din
din
din
J

i
i
i
ni
ni
ni
m,
m,
m,
E
E
E
mi
mi
mi

nu
nu
nu
nea
nea
nea
J

c
c
c
El
El
El
m
m'a
va
iu
sal
ve
J

.
.

bi!
vat!
ni!
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
r

Mi nu
R

nat e Dom nul

.
.

meu, Mai
.

mi nu

nat e

.
.

El
.
.

- - - - -
&
?
r

De ct
R

ori ce pe p

.
.

mnt, Mi nu
.
.

nat e Dom nul

.
.

sfnt!
.
.

- - - - - -
E-o minune
Coruri cretine - 2008
172
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j
J

1.E
2.E
3.A
J

j
J

ram
ram
tunci
p
r
i'am
c
t
dat
tos,
cit,
via
o,
o,
a
I
I
doar

.
.

su
su
i
se,
se,
e,
Po
Du
A

.
.

va
re
tunci
ra
rea
i'am
mi'e
mi'e
dat
ra
ra
i
foar
mult
ni
te
prea
ma

.
.

grea,
grea,
mea,
.
j
J

- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
6
j
J

Dar
Dar
Dom
J

cnd
cnd
ne
am
am
te
a
l
n
du
sa
ea
s'o
t'o
pe
la
la
ve

.
.

cru
cru
ci
ce,
ce,
e
Ai
Ai
i

.
.

lua
lua
um
t'o
t'o
ple'o
Tu
Tu
cu'n
a
a
du
su
su
ra
pra
pra
rea

.
.

Ta!
Ta!
Ta!
.
.

- - -
- - -
- - - -
-
-
-
- -
- -
- - -
&
?
#
#
11
j
J

De'a
J

ce ea i cnt nu mai

.
.

i e, Sl

.
.

vit, fii sl vit, tot me

reu,

.
.

- - - - - - -
&
?
#
#
16
j
J

O,
J

.
.

c t, c t bu cu
.

.
.

ri e Dai

.
.

zil nic su fle tu lui

.
.

meu!
.
.
.

- - - - - - - - -
Eram pctos...
Coruri cretine - 2008
173
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
2
2
2
2

.
.

Eti pre g

.
.

.
.

tit? I
.
.

sus vi ne

w
w
iar!
w
w
- - - -
&
?
#
#
5

.
.

1.As
2.Nu
3. O
4.Nu
5. A
tzi
poi
chii
mai
du'I
te
ca
Lui
z
via
g
s
te
bo
a

.
.

seti
tii
vd
vi
ta
pe
ct
chiar
pe'al
jert
al
mai
de
p
f

.
.

ce
es
sus
ca
vi
ru
te
din
tu
e
lui
timp
Sanc
lui
pe
cn
de
tu
ho
al

.
.

tar!
har!
ar!
tar!
tar!

- - - -
-
- -
- - - - -
- - - -
-
-
-
-
&
?
#
#


Da
Lo
Tim
Tim
Dom nul
c
cul
pul
pul

Cel
Dom
tu
tre
ct
ce
nul
e
ce'a
a
te'a
te'a
pre
a
mai
iu
g
g
gr
r

bit
sit,
tit,
bit,
mas,
Pen
Nu
Vi
n
Mergi
tru
mai
no
cu
cuti
sta
as
rnd
El
ne
des
tzi
va
la
S'a
cum
n
fi
ori
jert
p
sfr
sfr
ce

w
w b
fit!
nit!
it!
it!
pas,
w
w
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
&
?
#
#
13

.
.

Fii pen tru

.
.

cer pre g

w
w
tit!
w
w
w
w
w
w
- - -
Eti pregtit?
Coruri cretine - 2008
174
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

1.Eu
2.R
3.Iar
am
t
a

fost
ceam
cum
prea
prin
nu
de
pus
mai
par
tiu
bj
te
i'n
bi
de
tu
prin

Dom
ne
noap
nul,
ric
te,
P
i
Ci
c
ge
sl

- - - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
b
b
4

tos
meam
vesc
nu
dis
pe
se
pe
Hris
poa
rat
tos
te
foar
tot
mai
te
me

ru
greu,
reu,
(mai
(ge
(tot
meam
me
ru,)
ru,)
reu,)
M'n
Chiar
Spun
tre
a
la

bam:
tunci
toi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
j

#
"Ar
mi'a
c
sal
op
El
va
tit
poa
Mn
El
te
tu
c
s
i


n


j

poa
sca
to
te
pe
rul
A
Un
Un
sal
a
a

va
a
a
p
p
p
c
c
c
tos
tos
tos
cum
cum
cum
sunt
sunt
sunt

- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- - - -
&
?
b
b
9
.

eu.
eu.
eu?" (cum
(cum
(cum
sunt
sunt
sunt
eu.)
eu.)
eu.)
Chiar
Spun
M'n
a
la
tre

#
tunci
toi
bam:
mi'a
c
"Ar
op
El
sal va
tit
poa
Mn
El
te
tu
c
s
i


n


poa
sca
to
te
pe
rul


-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
&
?
b
b
12
j

A
Un
Un
sal
a
a
j

va
a
a
p
p
p
c
c
c
tos
tos
tos
cum
cum
cum
sunt
sunt
sunt


eu,
eu,
eu,
cum sunt eu,

.
R

cum sunt

.
.

eu, cum sunt


.
.

.
.
.

eu!
.
.

- -
- -
-
-
- - -
Eu am fost prea departe...
Coruri cretine - 2008
175
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

j
J

.
.

1.M'n
2.M'n cred
cred me
me
reu
reu
n
n

.
.

Cel
Cel
A
din
tot
ve
pu
ni
ter
ci
nic,
e
J

j
J

.
.

El
Ca
m
re
con
prin
du
jert
ce'n
f

.
.

- - -
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
&
?
4
j

fi
m'a
e
rs
ca
cum
re
p
zi.
rat.
J

.
.

j
J

Chiar
N
prin
dej
fur
dea
tuni,
mea
prin
o

#
J

j
J

#
j

foc
ve
sau
de
n
i
tu
o
ne
ti
ric,
e,
J

#
J

- - -
- - - - -
- -
- -
- -
&
?
7

.
.

j
J

Eu
Ce
tiu
mult
c
do
El
resc
me
s'mi

#
J

.
#

j
J

#
j

n
reu
fi
m
e
va
m
p
p
zi.
rat!
J

#
J

.
.

Ni
A
mic
bia
nu
a
e
tept
a
ca'n

.
.

cum
zi
n
ua
as
Lui
t
cea
J

-
- -
- -
-
-
- - -
-
-
&
?
11

lu
ma
me
re

S
S'L
m
n
des
tl
par
nesc
t
ide
fa
al
a
meu
s'I
I
pri
sus.
vesc,
J

#
J

j
J

j
J

j
J

.
.

Prin
Mi'e
tot
dor
ce
de
fa
cer
ce
i

.
.

b
-
- -
-
- -
-
-
- -
&
?
15
j

pen
dor
tru
mi'e
mi
tot
ne'mi
mai
spu
ta
ne
re,
J

b
J

#
j

#
C
S'L
vrea
vd
s
pe
fiu
El
cu
e
El
tot
n
ce

#
J

j
J


ce
mi
ruri
do
sus.
resc!

-
-
- -
-
-
Eu cred n El
Coruri cretine - 2008
176
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

.
.
j

1.Eu
2.Eu
3.Eu
nu
nu
nu
cu
cu
cu

.
.

.
.

.
.
j

.
j

nosc
nosc
nosc
cu
'na
al
mi
in
vie
ne
te
ii
vre
dru
vi
rea
mul
i
.
.

.
.

.
.

.
.
j

Ta
meu
tor
i
i
i
nici
nici
nici
nu
nu
nu'l

.
.

.
.

#
#
tiu
tiu
tiu
cum
ct
dar
.
.

- - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
5
.
.
j

.
.
j

Tu
fi
sunt
m
va
n
vei
el
cre
pur
de
z
.
.

.
.

.
.
j

ta,
greu,
tor,
Eu
Eu
Eu
nu
nu
nu'l
cu
cu
cu

.
.

#
n
R

.
.

.
.
j

.
.
j

nosc
nosc
nosc
ce
cer
i
gnd
cri
nici
cu
ce
nu'n
mi
vor
treb
ne
ve
de
.
.

.
.

.
.

.
.
j

ai,
ni,
fel,
Nici
Eu
Mi'a
nu
nu
jun
sunt
le
ge'a

.
.

#
n
- -
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
&
?
b
b
9
.
.

.
.
j

demn
tiu
tt
de'n
dar
s
cre
Doam
tiu
de
ne,
c'l
rea
Tu
ti
.
.

.
.

.
j

.
j

ce'mi
le
e
dai.
tii.
El.
Dar tiu a

.
.

.
j

.
.

.
.
j

.
.
j

tt c pen tru vi na
.
.

.
.

.
.

- - -
- - -
-
-
&
?
b
b
12

.
.
j

mea A sn ge

.
.

r
R

.
.

.
.
j

.
.
j

rat I sus pe Gol go


.
.

.
.

.
.

.
j

ta. A tt doar

.
.

.
.

tiu i'mi
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
16
.
.
j

.
.
j

es te de a
.
.

b
.
.

.
.
j

juns, Doar de I

.
.

#
n
.
.

.
.
j

sus m las me reu


.
.

.
.

.
con dus.

.
.

- - - - -
Eu nu cunosc
Coruri cretine - 2008
177
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

1. Eu
2. mi
3.Cnd

.
.
j

nu
tre
vd
cu
mu
c
nosc
r
ai
c
pi
pl
ra
cio
tit
rea
rul
un
vie
pe
pre
ii
c
de
.
.

.
.

me
ra
sn
le
re,
ge
i
i
Che

.
.
j

nici
simt
m
cum
c
rii
voi
n'am
Ta
n
pu
le
vin
te
nu
ge
re
pot
.
.

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
5
j

ne
de
s
grii
a
spun:

.
.

nori,
juns,
"Nu",
Dar
Dar
Cci
.
.

.
.
j

b
j

vd
nu
tiu
pe
m
c
ce
voi
nu
rul
o
mai
meu
pri
dra
scli
din
gos
piri
a
tea
de
ler
n
.
.


.
.

ste
ga
vin
le
re
ge,
Ce'mi
Cci
i

.
.

-
-
-
- -
- - -
- - - -
-
-
&
?
b
b
9
.
.
j

lu
am
Cel
mi
un
ce'a
nea
dor
prin
z
n
de
a
i
dra
nii
ni
gos
vi
m
tea
i
as
eti
.
.

.
.

b
tori.
cuns.
Tu!
Tu,
.
.

b
j

Doam ne tii to tul des pre

- - - - - -
- - -
- - - -
- - -
&
?
b
b
12

.
.

mi ne, i

.
.

.
.
j

m con duci a a de mi nu
.
.

.
.

nat! M
.
.

.
.
j

iei de m n
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
16
j

b
j

i m chemi la


.
.

Ti ne Cnd

.
.

.
.
j

ce rul vie ii mi'e n tu ne


.
.

.
.

cat.
.
.

- - - - - -
Eu nu cunosc crarea
Coruri cretine - 2008
178
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1. Eu
2. A
3.Cum

.
.
j

prea
ce
frea
m
lai
m
resc
bra
t
pe
ce
a
.
.
J

.
.
j

Dum
S'a
t
ne
ple
tea
zeu
cat
lumi
ce
s
i
.
.
J

.
j
J

mun
mn
via
ii
g

a
ie
prind
zi
n
me
.
.
J

dit
flori,
reu,

- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
6

i'a
Ve
La

.
.
j

pus
ghea
fel
de
z
cn
stra
to
tnd
j
tul
i
.
.
J

.
.
j

pes
pe
tot
te
p
cn
ei
mnt
tnd
un
i
se'n
.
.
J

.
j
J

cer
din
torc
ne
co
spre
mr
lo
Dum
gi
de
ne
.
.
J

nit;
nori;
zeu;

- - -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
&
?
#
#
#
#
11

Pe
A
Iz

.
.
j

zri
a
voa
de
mi
re
zri,
nuni
din
sub
eu
lu
.
.
J

.
.
j

ste
vd
mi
le
me
na
st
reu,
Lui
al
ori
se'a
.
.
J

.
.
j

m
un
prind
ri
de
i'n
lor
a
via
n
pri
a
.
.
J

tins,
vi,
mea,

- - -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
&
?
#
#
#
#
16

S
S
Cnd

.
.
j

pot
pot
toa
ve
a
te
dea
fla
cn
m
iu
t
.
.
J

ri
bi
pen
rea
rea
tru
Sa,
Sa,
El,
ce'n
ce
S'I
J

tre
nu
cnt
ce'ori
se
i
ce
va
eu
cu
sfr
a
J

prins.
i.
vrea.

- - -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
Eu preamresc pe Dumnezeu
Coruri cretine - 2008
179
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.tiu
2. Azi
3. Azi
o
o
o
J

.
.
j

ca
ra
ra
le
ul
ul
de
es
es
lu
te
te
mi
Tem
ga
n
plul
ta,
spre'un
Dum
pre
o
ne
g
.
.
J

.
.
j

ra
ze
ti
m
u
t'i
p
lui
ca
r
cel
sa
tesc,
sfnt,
ta,
Un
i
Dum
de
n
ne
.
.
J

.
.
j

ve
da
zeu
nic
t
a
n
l
teap
iu
vor
t
.
.
J

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5
j

bi
um
cli
re
ple
pa
sfn
cei
cnd
t
sal
s
J

.
.
j

n
vai
vi
ge
de
n
rii
pe
s
tr
p
te
iesc.
mnt;
ia.
Zil
i'n
Mergi
nic
iu
'na
.
.
J

.
.
j

mergi
bi
in
pe'a
rea
te
ceas
Lui
prin
t
cea
cre
ca
ma
din
le
re,
,
ca
El
s
i
ne'a
nu
.
.
J

- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8
.
.
j

tu
ju
fii
s
t
n
poi
s
gri
in
sim
jo
tra
im
rat,
n
Do
Tu
o
rul
doar
.
.
J

.
.
j

ra
pen
la
ul
tru
u
scump
no
d'L
din
ua
pe
ce
Ca
Dom
ruri,
s
nul
cnd
un
i
I
de
slu
.
.
J

.
.
j

sus
ve
je
te
nic
te'I
va
o
ne'n
che
s
ce
ma!
fim!
tat!
.
.
J

-
-
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
11
j

Eu sunt
J


b
j

c l tor pe'un p

b
J

mnt str in, n spre


J

.
.
j

n
r

a ra p cii, pe re

.
.
J

.
.

grin,
.
.

- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
16
j

Eu sunt
J


b
j

c l tor pe'un p

b
J

mnt str in, n spre


J

.
.
j

a ra p cii, pe re

.
.
J

.
.

grin...
.
.

- - - - - - - - - -
Eu sunt cltor
Coruri cretine - 2008
180
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.E
2.E
3.E

zi
zi
zi
ua
ua
ua
Dom
Dom
Dom
nu
nu
nu

.
.

lui,
lui,
lui,
e
ve
n
.
.

zi
nim
toa
de
la
t
bu
Tem
sla
cu
plul
va

.
.

rat,
sfnt
Sa
Cn
E
S'o
.
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
6

tm
sr
ti
un
b
e
nu
toa
toi
me
re
de

Sfnt
azi
grab'
n
n
ie
lo
cer
im
cul
i
a


de'n
pe
trm
chi
p
bi

#
.
.

nat.
mnt.
a.
Cu
Cu
A
.
.

mul
El
le
u
din
lu

- - - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
11
.
.


miri
nou
ia,
Al
S
Fp
.
.

nos
fa
tu
tru
cem
ra
glas
n
toa
a
iu
t

jun
bi
cn
g
re
t
pn'
ve
Lui
la
nic
A


Cel
le
le
Prea
g
lu
N

.
.

'Nalt.
mnt.
ia.
.
.

- - -
- - - - - -
- - - - - - -
E ziua Domnului
Coruri cretine - 2008
181
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Stri
2.Stri
3.Stri
J

gm
gm
gm
as
str
as
tzi
b
tzi,
Doam
tnd
Doam
ne
azi
ne,
spre
vz
mai

j
.
.

Ti
du
ta
ne
hul
re
S
Cu
i

.
.

vii
o
mai
Tu
chiul
ho
din
cre
t
nou
din
ri
spre'a
ei
ca
ne
des
ori

n
J

.
.
lua.
chis.
cnd,

.
.

b
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Pla
Ca
Stri
J

j
J

j
J

ne
Ta
gm
ta
tl
din
a
i
ne
bia
Fi
ca
ne
ul
zul
mai
i
cel

b
J

i
Du
ma
ne,
hul
re:
A
S'a
O,

. b

j
J

j
J


j

bia
du
vi
mai
c
no
pu
e
Tu,
tem,
ter
vi
re
nul
no'n
zis
pro
cu

.
.

ta.
mis.
rnd.
.
.

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Fii
J

ga ta, fii ga ta cci


b
J

.
J

.
.

n
j

vi ne Sfr

.
.

j
J
A
j

i tul cel f g du

n
.
.

it.
.
.

- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Dar
j

J
A

mult mai a proa pe de

.
.

#
j

ti ne, ia

.
.

n
J

sea ma, e

pro priul sfr

.
.

it.
.
.

- - - - - -
Fii gata
Coruri cretine - 2008
182
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
b
b
b
4
3


1.Sla
2.Sla
3.Sla
v,
v,
v,


cin
cin
cin
ste
ste
ste


i'n
i'n
i'n
chi
chi
chi


na
na
na
re,
re
re


Ta
Bu
Duh
t
nul
Prea


bun
nos
sfnt,
i
tru
Mn


Dum
Domn
g
ne
I
ie
.

zeu
sus,
tor,
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
&
b
b
b
9


Pen
Pen
Pen
tru'a
tru'a
tru


Ta
Ta
sfn
iu
rs
ta


bi
cum
Ta
re
p
lu


ma
ra
cra
re,
re
re,


Pen
Ce
Pen
tru
pe
truve
cru
sfat
nic
ce
i


ha
ne'ai
a
rul
a
ju
.

Tu!
dus.
tor.
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
17

1.Fii
2.Fii
3.Fii
l
l
l
u
u
u

.
.

dat,
dat,
dat,
.

Ta
scump
Spi
t
I
rit

n
.
.

sfnt,
sus,
Sfnt,
.

Fii
i
Fii
l
pe
l
u
p
u

.
.

dat
mnt
dat
.
.

pe
i'n
pe
p
cer
p


n
.
.

mnt,
sus,
mnt,
.
.

-
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
25

Fii
Fii
Fii
l
l
l
u
u
u

.
.

dat
dat
dat
.
.

n
tot
sus
'nl
me
n

.
.

imi
reu
cer
.
.

n
Ca
i'n
tre
Fiu
toa
mul
de
te

imi
om
ce
de
i
le

he
Dum
pa
ru
ne
tru

.
.

vimi,
zeu,
zri
.
.

- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
33

Cci
Prin
Tu
Tu
jert
ne
ne'ai
fa
mn

.
.

fost
Ta
gi
.

a
ne'ai
n
ju
sal
du

n
.
.

tor,
vat,
reri,
.

n
Din
Ne
stlp
moar
dai
de
te
cu

.
.

foc,
ne'ai
raj
.
.

stlp
ri
i
de
di
pu


n
.
.

nor,
cat,
teri
.
.

- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
41

Pe
Tu
Tu
bra
ne'ai
ne
ul
sal
in

.
.

Tu
vat
spiri
.
.

ne'ai
din
ne'n
pur
p
ce

.
.

tat,
cat,
tat,
.
.

Fii
Fii
Fii
l
l
l
u
u
u

.
.

dat!
dat!
dat!
.
.


(L u

.

.

.
dat)
.
.
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
Fii ludat
Coruri cretine - 2008
183
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1. Nu
2.Chiar
3. Ori
poi
dea
ce
J

n
#
j

fa
su
har
ce
pra
pe
fap
ta
ca
te
sunt
re
mari,
nori
Dom
s
pe
nul
fii
ca
i
a
re'i
l'a'n
J

b
j

pla
poi
cre
u
go
din
dat,
ni,
at
Lu
Oa
Fo
mea
meni
lo

- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4
.
.

nu
triti
sin
ai
n
du'l,
cum
tru
poi
s'o
na
s'l
cu
n
n
ce
tl
mul
.
.

.
.

reti,
neti...
eti:
Fii
Bu
Ln
a
cu
g
.
.

n
#
j

tent
ri
ti
c'n
a
ne,
ju
s'i
ci
rul
i
ne
tu
nun
va
mai
de
mai
es
via
es
te
a
te
J

- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

de
zi
de
lu
de
sal
crat,
zi,
vat,

.
.

Fii
Fii
Fii
o
o
o
lu
lu
lu
mi
mi
mi
n
n
n
j
J

J

.
.


un
un
un
de
de
de
eti!
eti!
eti!

.
.

Fii o lu mi n
J

.
.

- - - -
- -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
11

un de eti!


Un de eti s fii lu mi n!
j

.
.

Fii o lu mi n
J

.
.

un de eti!

Tot ce faci f
J

- - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
15 j

n
#
j

bi ne, cre din


J

j
n

cios s vie u ieti,


J

.
.

Fii o lu mi n
j
J

J

.
.


un de eti!

- - - - - - - -
Fii o lumin unde eti
Coruri cretine - 2008
184
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Fru
2. A
3. O
mos
tunci
scum
e'al
va
p
p
fi
zi
cii
i
desfnt
mai
Sa
s
fru
bat
la
mos
sfnt
n
Cu
Ce
-
-
-
-
-
-
- -
-
&
?
#
#
#
#
#
#
4
li
vin
reas
ni
te
c
te
n'am
o
de
a
glin

pli
spu
di
n
ne
re
Din
Pri
Fii
cer
vind
bi
co
la
ne
boa
ma
cu
r
rea
vn#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
7

ar
de
ta
mo
cris
t'n
nii
tal
veci
i
Scli
Cu


#


n
ra
piri
sla
ze
din
v'n
de
al
ne
lu
t
mu

mi
lu
ri
n.
me.
re!

-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Frumos e-al pcii
Coruri cretine - 2008
185
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Gn
2. Vor
3. Fap
duri
be
te
c
c
c
te'mi
te
te'i

vin
sunt
sunt
n
pe
pro
min
lu
mi
te,
me,
se,

Tot
Tot
De
cu
fru
iu
ra
moa
bi
te
se'a
re

vreau
vrea
le'a
a'mi
s'a
do
fi,
leg,
ri,

- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
5

Pen
Pen
Ca
tru
tru
s
Ti
Ti
fi
ne,
ne,
e'n

Doam
Doam
ce
ne
ne,
ruri
sfin
Nu
scri
te,
me,
se,

Spa
Ct
Trep
l'mi
e
te
gn
ce
pen
du'n
rul
tru

ori
de
ve
ce
n
ni
zi,
treg,
cii.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
9

P
n
Fap
n'n
ge
ta
ce
rii
mea
ruri,
pre
s

pn'
cum
fi
la
Te
e
Ti
'nal
bu
ne

tot
tot
f
pe
la
mi'o
gnd
fel
Doam
cu
i
ne,


#

rat
eu
strop
s
a
de
sui,
vrea,
har

- - - -
- - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
13
.
.


Pln
Zi
i
sul
de
a
meu
zi
poi
spre
n
m
.
.

.
J

j

ce
trea
ia
e
ga
de
bi
via
m
ne
,
n

n
.
.


Nu
Mai
Spre
mai
fru
m
i
moa
riri
e
s
ce
.
.

s
vor
n'au
i'l
ba
ho
spui.
mea.
tar.

- - - -
- - - - - -
- - - -
Gnduri, vorbe, fapte
Coruri cretine - 2008
186
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
.
.
j

1. Gol
2. Par
3.Pe'al
go
c'L
tu
.
.
J

.
.
j

n
r

ta,
vd
deal
loc
pe
rs
sfin
I
tig

.
j
#
.
J

.
.
j

it,
sus,
nit,
cu
de
Mie
sfnt
po
lul

.
.
J

.
j
#
.
J

sn
va
Sfnt
ge
r
fu
stro
r
jert

.
.
J

n
R

.
j
J

r
R

pit,
pus,
fit,
C
Cum
Pen
tre
sub
tru

.
.
J

ti
cru
lu

- - - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

ne
ce
mea
m'a
El
cetra
ca
El
ge
de
a
me
zdro
cre

.
.
j

reu,
bit,
at,
S
Doi
i
pri
os
cu

.
.
J

.
.
j

vesc
tai
glas
la
l
mu
I
lo
ri

.
.
J

sus,
vesc,
bund,
ca
gloa
pe
re'n
ta'L
vrj

lo
scui
mai
cul
p'L
chiar
meu
hu
ier

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
12

.
.
j

pus
lesc,
tnd
M
Pen
Ne
sal
tru
sal

.
.
J

vea
ei
vea
z
El
z
pl
se
I

tind
roa
sus
pre
g
din
ul
sme
p

.
j
J

r
R

greu.
rit.
cat.
Gol
go

.
j
J

r
R

ta,

.
j
J

r
R

greu cal
.
j
J

r
R

var,

- - - -
-
- - -
- - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
j
J

r
R

azi eti
.
.
J

tro nul de

.
.
j

har, Pen tru'o

n
.
.
J

lu me c

zu t'n p

.
.
j

cat, Prin I

.
.
J

sus

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
.
j

rs tig
.
.
J

nit, ori ce

su flet c

.
.
j

it, As tzi

.
.
J

poa te s

fi e ier

tat.

- - - - - - - - -
Golgota, loc sfinit
Coruri cretine - 2008
187
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
.
j
J

r
R

1. Azi
2.Eti
3. Pe
prin
tu
re
.
.
J

lu
ga
gri
me
ta?
nii
str
M'n
se'n

ba
trea
dreap
te
b
t
o
tot
spre

ves
ce
ca
te,
rul,
s,

Ca
Iar
R

fo
eu
su
cul
m
n
s'a'n
pre
vo

tins
dau
ios
pe
lui
al
p
I
lor

.
.

mnt,
sus
cnt,
.
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b

C
i
Cor

timp
strig
ti
mult
cum
na
de
pe
de

har
vre
pa
nu
muri
ce
mai
str
se

es
je
la
te,
rul:
s

.
.
j

C
Vd
Pes
I
ve
te

.
.
J

sus
nind
dra
va
zo
ma
ve
rii,
a

ni
noap
ces
n
tea
tui
cu
s'a
p

.
.

rnd.
dus.
mnt.
.
.

- - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
.
j

r
#
R

Ia t,
.
.
J

n
.

vi ne! DA,
.

vi ne, cu
.

.
.

j
J

rnd pe alb

nor, Cu

.
.
j

sla va ce

.
.
J

Ta tl I'a

j
#

n
dat,
.
.
j
n

b

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
j

r
#
R

S'i a
.
.
J

n
.

du ne la
.

Si ne pe'al
.

.
.Su po

.
.
j

por Ce a

.
.
J

.
.
j

cum pen tru

.
.
J

veci e sal

.
.

vat.
.
.

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
Coda
j

3
i vom tr
J

b
J

.
.
j

i ve nic

.
.
J

n ca sa

noas tr de

3
sus; la ma sa

.
.
j

Lui n m

.
.
J

ri re vom ci

.

na.

- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
.
j

r
#
R

De ne
.
.
J

n
.

ca zuri i
.

moar te a
.

.
.

j
J

tunci vom ui

.
.
j

ta El
Pen
va
tru

.
.
J

.
.
j

ter
veci
ge
vom
din
cn

.
.
J

ochi
ta
la
sla
cri
va

.
.

ma,
Sa.
.
.

- - - - - -
- -
- -
-
Iat, vine!
Coruri cretine - 2008
:] [:
188
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
6
4
61. I
2.n
ni
a
ma
tep
noas
ta
tr
rea

f
f
r'n
g
ce
du
ta
in
re
ei,

Stri
Vrem
g
con
n
sa

- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
4


a
tr'u
cra
na
rea


.
.

du
noas
p
tr
I
s'i
sus;
dm;

Mer
in
gem
ta
'na
ne
in
es
te
te

- - -
- -
- -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
7

spre'n
lup
tm
ta
pi
cre
na
din
re,
ei,

Ta
Fa
re
rul
ne
iu
m
bi
n
rii

do
s'l
rul
a
ne
r

-
-
- -
- - -
- - - -
- - -
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
10
.spus
tm,
.
.C
Zi
tre
ua
li
ve
ma
ni
nul
riiVe
S'n
nic
tm
de
pi
sus.
nm.

.
.

-
- - -
- - -
- - -
Inima noastr
Coruri cretine - 2008
189
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3

1. I
2. S
3.Spre
su
de
ti
se
te'n
ne

bun,
mi
'nal
e
ne'a
tot

ter
cel
gn
n
duh
dul

.
.

#
stea,
nou,
meu,
.
.

- - - -
- - - -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
5

Spre
Ce
F'l
mi
vre
Tu
ne'n
rii
s


dreap
Ta
ur
t'i
le'i
ce'n


#
ra
e
sus
za
e
me

Ta,
cou,
reu,
.
.

- - - -
- - -
- -
&
?
#
#
#
#
#
#
9

i'n
De
Pn'
via
do
Te'oi
a
rul
ve

mea,
lui,
dea,
i'n
o,
e

gn
Doam
ter
dul
ne'a
n

.
.

meu,
vrea,
stea,
.
.

- -
- -
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
13

F
S'mi
Din
s
fi
fa
p
e
'n

trun
pli
fa
d
n
,

ea
i
pu
me
ni
ru

.
.

reu.
ma.
rea.
.
.

- - -
- - - - -
- - - -
Isuse bun, etern stea
Coruri cretine - 2008
190
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3

1. I
2.Tu
3. n
4. S


su
eti
tin
ca
se
A
d
d

bun,
mi
oa
mii
I
cul
meni
la

cel
ar
dreap
su se
mai
curi
ta

blnd,
bun,
mii,
mea,
Eti
Eti
S
Eu

a
al
gea
nu
d
sc
ta
m

pos
p
nu
voi
tul
rii
m
n

meu
me
va
spi
ori
le
lo
mn

cnd,
turn,
vi,
ta,

- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
10

Chiar
M
Cci
Tu


da
o
m
si
c'a
dih
as
gur

fi
nesc
cund
m
str
la
sub
vei

puns
um
bra
o
de
bra
ul
cro

spini,
Ta,
Tu,
ti;
Du
G
i
Eu

re
sesc
sunt
c
rea
la
fe
tre

mea
Ti
rit
Ti
Tu
ne
de
ne

o
pa
ori
voi
a
cea
ce
pri

lini.
mea.
ru.
vi.

-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
19

ri pa

Ta e

scu tul

meu, Mi'e

a ju

tor cnd

dru mu'i

greu,

- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
28

Tu,

Doam ne,

eti sc

pa rea

mea, Eu

ln g


Ti ne'n

veci voi

sta!

- - - - -
Isuse bun, Isuse blnd
Coruri cretine - 2008
191
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. I
2.O,
su
Prin
se
di
bun
vin,

Tu
do
m'ai
resc
sal
s
vat
vii,

Cnd
Cu
e
Ti
ram
ne
sin
s
gur
fiu
i'n
n

j
J

- - - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4


b
du
ve
re
ni
rat.
cii.

j
JP
Cnd
ca
Tu
tul
m
meu
chemi,m
vreau
a
s'i
p
spun:
sa
DA!

- - - - - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
7

b
j
n
J

i
F
su
m
fe
s'a
rin
ud
e
as
mi
tzi

n
J

pro
vo
vo
cea
ca.
Ta.

De
La
iu
toi
bi
am
rea
s
Ta,
spun:

azi
Dom
n
nul

- - - - - - -
- - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
j

vi
meu
o
e
rat
bun!
J

Te
Fe
a
ri
tept
cit
s
azi
vii
cnt
n
pe

n
J

n
sla
ca
v,
le.

b
Prin
A
Du
ju
hul
t

- - - -
- - - -
-
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b


Sfnt
m

vo
bi
in
ru
a
i
Ta
tor

b
j
n
J

Fi
S
e
fiu
st
lu
p
mi
n
n
pe

n
J

via
tu
a
tu
mea.
ror.

- - - - - -
- - - - - - -
Isuse bun, Tu m-ai salvat
Coruri cretine - 2008
192
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
6
4
6

1. Tru
2.Cu'I
3. A

dit
sus
ju
de
strns
t'mi
po
de
I
va
m
su
r,
n,
se,
nu
du
s

pot
reri,
vd
s
griji
str
m
nu
lu
tem
sunt,
cind
'Na
n
C

in
fa
mi
tea
a'n
nul
o
cer
spe

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5

dih
c
ran
nei
ri
ei
pe
lor
de

nca
vie
ca
re
ii
re
o
eu
m
chem;
cnt,
prind,
Cnd
El
S
spun
ori
vd
"noap
i
str
te
ce
lu
bu
la
cind
n"
cri
di
a
m
mi

ces
ter
nea
tui
ge
a
p
du
de

-
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
9

mnt
ios
sus
n
i
i

n
n

j
J

b
cli
via
pen
pa
a'i
tru
su
se
ve
pre
ni
ci
m
n
e
a
cu
s

proa
Dom
fiu
pe
nul
cu
Te
Hris
I
simt!
tos.
sus!
I

sus e lu mi na,

- -
-
-
- -
-
- - - -
- -
- - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
13

.
.

deci, nu m tem! Sfr

.
.

i t e noap tea

n
n

j
b
J

un de e El; Cnd p

i voi

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
17

o da t pe

no ul p mnt, I

n
n

b
j

sus va r m ne pe

veci al meu cnt.

- - - - - - -
Isus e Lumina
Coruri cretine - 2008
193
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.I
2.I
3.I
4.I
su
su
su
su
se,
se,
se,
se,
pen
pen
pen
pen
tru
tru
tru
tru

j
J

j
J

mi
mi
mi
mi
ne,
ne,
ne,
ne,

ce
s
o
tiu
rul
rac
ca
c
ai
Tu
r'ai
vei
p
ai
su
re
r
tr
fe
ve

w
w
sit,
it,
rit...
ni
w
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
5

De
Dar
Azi
Prin
str
azi
n
ha
lu
g
e
rul
ciri
sesc
leg
Tu
di
n
prea
m

j
J

j
J

vi
Ti
bi
i
ne
ne
ne
ne

o,
te
ce
vred
cum
za
mult
nic
Te'ai
ur
m'ai
a
des
ne
pre
Te'n
pr
sfr
u
tl

w
w
it!
it!
it!
ni!
w
w
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
9
.
j

n lo cul

J

J

n lo cul meu, lo cul

j
J

w
meu

meu, al meu,pe cru ce ai mupe cru ce ai mu

w
rit
w
rit,
w
- - -
- - - -
&
?
b
b
13
.
j

Tu, Dom nul

J

J

Tu, Dom nul meu, Dom nul

j
J

w
meu,

meu, al meu,n veci s fii sln veci s fii sl

w
vit!
w
vit!
w
w
- -
- - -
Isuse, pentru mine
Coruri cretine - 2008
194
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
6
4
6

1.I
2.I
3.I
4.I
sus
sus
sus
sus
e
e
e
e
stn
stn
stn
stn
ca
ca
ca
ca


vie
vie
vie
vie
ii,
ii,
ii,
ii,

El
De
A
Pe
m'a
El
vie
ca
rs
sunt
ii
re
cum
a
cu
vreau
p
p
fo
i

.
.

.
.

rat,
rat,
los,
sper,
.
.

.
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Prin
Cnd
Ce
S
dra
vrj
pu
mi
gos
m
ru
ri
te
i
rea
dic
e
a
re
sta


ter
fi
var
tor
n
rii
s
nic

Prin
M'n
Al
i
pre
deam
ha
no
ne
n
ru
bil
m
spre
lui
ca
su
p
pri
rac

.
.

b
.
.

.
.

rat.
cat.
sos.
ter.
.
.

.
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
9

.
.

j
#
J

.
.

Pe El zi desc,

.
.

n
.
.

.
.

n
.
.

Pe El zi desc,

.
.

#
.
.

.
.

Via a, cre din a i

j
J

.
.

tot ce'mi do resc.

.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

.
.

De El ni mic,


.
.

.
.

noap te i zi,


n
.
.

Nu m va des pr

.
.

.
.

.
.

i.
.
.

.
.

- - - -
Isus e Stnca vieii
Coruri cretine - 2008
195
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1. Co
2.Cnd
3. n

mori
no
e
de
rii
lep
cer
grei
ciu
am
se
nea
J

a
mai
Ta
du
rs
s'mi
nat
frng
dai,
din
i
cu
J

Sfnt
i
raj
Cu
ni
s'mi
vn
ma
d
tul
mi
ru
J

Tu,
frng,
ieti,

- - - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#

i'am
Am
S

n
n
trec
e
v
din
les
at
lu
ct
din
mea
J

ne'ai
pa
de
iu
cea
p
bit,
Ta,
cat
Pu
s
n
J

ter
rabd,
sfe
nic
s
re
Dum
nu
le
ne
m
ce
J

zeu.
plng.
reti.

- - - - - - -
- - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
10

1.2.Iu
3.Iu

bi
bi
rea
rea
Ta
Ta
de'a
de'a
j
J

j
J

pu
pu
ru
ru
rea
rea
va
s
J

lu
lu
mi
mi
na
ne
c
ze
J

ra
via
rea
a
mea,
mea,
J

- -
- - -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
&
?
#
#
#
#

Ori
Ori

un
un
de'a
de'a
fi
fi,
eu
n
j
J

j
J

voi
dru
cn
mul
ta
meu
iu
s'i
J

bi
cnt
rea
Pu
Ta,
ter
iu
nic
J

bi
Dum
rea
ne
Ta!
zeu!
J

-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
Iubirea Ta
Coruri cretine - 2008
196
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
8
6
8
6
r
R

1. mi
2.Cre
3. Cei
4.Mai
ri
din
ne
a
R

dic
cio
drepi
vem
o
ii
i
n
chii
au
as
c'o
sus
fa
cund
an
spre
a
azi
s
ce
se
pri
a
J

.
.

ta
ni
vi
cu
te
n,
rea
ma,
i
Cei
C
Deci
pri
ce
tre
pri
.
.

r
R

r
R

vesc
nu
muni,
e
spre
au
plini
te
al
dor
de
ne,
meu
mit
groa
nu
Sal
i'au
z
a
va
ve
stri
m
J

.
.

tor...
gheat,
gnd,
na,
.
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
j

l
n
Cu
S
J

vd
can
o
ai
cum
de
chii
i
din
l
n
tu
ce
ei
la
fa
ruri
au
crimi
a
co
lu
de
se
J

.
.

boa
mi
sn
ni
r
n
ge
n,
n
i'un
Ar
n
.
.

hai
su
vrea
zi
n
flet
ca
ua
de
cu
s
cnd
Ju
rat,
in
l
de
ne
tre'n
vei
c
p
p
ve
J

.
.

tor.
tat.
mnt!
dea.
.
.

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
10
j

E
J

Dom nul, e Dom nul, tiu


J

.
.

bi ne, St
.
.

pn pes te noi i'm p


J

.
.

rat,
.
.

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
j

n
J

ce ruri El a re pa
J

.
.

la te,
1.2.3.i'un
4.i'un
.
.

loc
loc
pen
pen
tru
tru
mi
ti
ne
ne
ps
ps
J

.
.

trat.
trat.
.
.

- - -
- - - -
- - -
mi ridic ochii
Coruri cretine - 2008
197
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Ca'n
2. U
3. Ce
tr'un
nul
ruri
col
pen
noi
de
tru
i'un

cer
ce
nou
fru
l
p
mos
lalt
mnt

.
.

Es
Sun
Ne
te
tem
vor
n
n
fi
c
c
c
.
j
J

.
.


min
min
min
.
.


.
.

Doam
Pre
F
ne,
cum
r
cnd
ra
ur
iu
ze
m
.
j

- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
6

bi
din
de
rea

du
Ta
nalt
reri,

.
.

O
S
Fe
re
lu
ri
veri
mi
cii
de
ne
de

.
.

.
.


plin.
vin.
plin.
.
.

Par
Par
Cei
c
c
ce'a
n
n
i
geri
geri
cea

.
.

ar
p
ne
cn
zi
iu
ta
tori
bim
.
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
11

Prin
Ne'o
Par
tre
cro
c'n
noi
tesc
el
A
de
ne

.
.

le
vnt
o
lu
i
glin
ia
nori,
dim,
.

j
J

.
.

i
Ca'n
Par
al
tr'un
c'n
ste
cuib
el
le
de
de
.
.

lor
pa
ja
se
ce
am
nin
plin
fi

- - - - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
#
#
15

.
.

Es
Sun
Stropi
te
tem
de
n
n
bu
c
c
cu

.
.

.
.


min.
min.
rii.
.
.

n c

.
.


min
.
.

noi tr

.
.


im
.
.


- -
- -
- -
- -
&
?
#
#
21
.
.

Cli pe dragi de
.
j
J

pa ra dis

Fiind c Te iu

.
.


bim.
.
.


- - - - -
n cmin
Coruri cretine - 2008
198
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.

n
#

1. n
2. n
3.Spre
c
c
c
mi
mi
mi
nul
nul
nul
.
.

Tu,
Tu,
Tu,
Ta
Ta
Ta
t,
t,
t,

.
.

du
pe'n
co
m
no
lo'n
Tu
it
pa
a
p
tria
.
.


.
.


cas',
mnt,
Ta,
.
.


.
.

Prin
Imn
Cu'al
fur
de
Tu
tuni
bi
bra
i
ru
pu
.
.

- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6

noap
in
ter
te

nic,
cu'al
pe
con

.
.

j
J

n
Du
veci
du
hu
eu
Tu
lui
vreau
via
Tu
s'i
a
.
.

.
.


glas,
cnt,
mea,
.
.


.
.

Pa
O,
Dru
i'mi
ce
mul
o
fe
fi
cro
ri
e
.
.


te
ci
as
te
re,
pru,


.
.

de
li
fi
gre
ber
e'o
.
.

- - - - - - -
- - - -
- - - - - -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

i
de
bo
te
p
si

.
.


ci,
cat,
tor,
.
.

.
.

i
n
n
prin
e
c
ha
ter
mi
rul
n
nul

.
.

Tu,
ne
Tu
I
mu
o
su
ri
dih
se,
re
n'i

.
.

du
i
pen
m
un
tru
la
trai
mu
ai
cu
ri
.
.


Ti.
rat.
tor.
.
.


- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
17

.
JDu m Tu a
.
.

Du
Du
m
m
Tu
Tu
a
a
.

cas' Ta t,

cas'
cas'
Vreau a
.

.
J

Du m Tu a
.
.

ca
o,
s, Ta
Ta
t,
t,
.cas' Ta t,
- - - -
- - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
21

.
.

Ca s nu gre

.
.

esc c ra rea,

.
.

Du m Tu a
.
.
cas'! (a cas')

.- - - - - -
n cminul Tu
Coruri cretine - 2008
199
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1. n
2. n
3.Lui
4. i


ce
mi
se
par
rul
la
cu
c
sfin
Sa
vi
tai
te
El
ne
nic

lor
ne'a
l
a
lu
cu
u
u
mini,
prins
dat
zim,
Tro
n
Din
Din

nea
pla
par
spre'al
z
nul
tea
ve
Dum
de
ori
ci
ne
sal
i
ei


.
.

zeu,
vat,
cui,
val,
.
.

- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
6

El,
Din
Nu
Un

mai
fi
tim
imn
pre
e
ni
ce
sus
ca
mic
vom
de
re
mai
cn

he
a
mi
ta
ru
f
nu
cu
vimi,
cut
nat
rnd
i'n
Un
De
La


#
tin
p
ct
ma
de
c
iu
rea
cor
tos
bi
de
tul
ier
rea
cris

.
.

Su.
tat.
Lui.
tal.
.
.

- -
- - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
&
?
11

Din


mii de i nimi


s 'nl m Cn


ta re as tzi

pen tru El,


- - - - - -
&
?
16


E'a

a de drept, e'a

a de bun, Cum

al tul nu'i la

fel.
.
.

- - -
n cerul sfintelor lumini - V1
Coruri cretine - 2008
200
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
2
3
2
3

1. n
2.Din
3. n
4.Lui
5. i

ce
mii
mi
se
par
rul
de
la
cu
c
sfin
i
Sa
vi
tai
te
nimi
El
ne
nic

lor
s
ne'a
l
a
lu
'nl
cu
u
u
mini,
m
prins
dat
zim,
Tro
Cn
n
Din
Din

- - - - -
- - -
- -
- - - -
- - - - -
&
?
#
#
4

nea
ta
pla
par
spre'al
z
re
nul
tea
ve
Dum
pen
de
ori
ci
ne
tru
sal
i
ei


w
w

zeu,
El,
vat,
cui,
val,
El,
E'a
Din
Nu
Un
w
w

mai
a
fi
tim
imn
pre
de
e
ni
ce
sus
drept,
ca
mic
vom
de
e'a
re
mai
cn

- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - -
&
?
#
#
7

he
a
a
mi
ta
ru
de
f
nu
cu
vimi,
bun,
cut
nat
rnd
i'n
Cum
Un
De
La

tin
al
p
ct
ma
de
tul
c
iu
rea
cor
nu'i
tos
bi
de
tul
la
ier
rea
cris

w
w
Su.
fel.
tat.
Lui.
tal.
w
w
- - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
- - -
n cerul sfintelor lumini - V2
Coruri cretine - 2008
201
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3
j
J

j
J

1. n
2.Cnd
3. Se
4. Tu
cu
I
ce
ce
J

.
.

rnd
sus
ri
eti
se
din
ul
n
a
cer
e'a
cre
.

j
J

j
J

ra
vi
proa
din
t,
ne
pe,

sem
n
roa
i
ne
geri
de
spre

.
.

#
mii
mii
scum
ce
pre
sunt
pe
ruri
.

- - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
-
&
?
b
b
5

ves
cu
se
pri


j
J

j
J

tesc,
El,
coc,
veti
Va
V'om
Gr
Oa
ve
pri
ul
re

ni
mi
pus
gru
n
toi
e'n
pen
c'o
rs
ham
tru

da
pla
ba
ce
t
t
re
ruri

- - - -
-
-
-
-
- - -
- -
- -
&
?
b
b
9
j

b
Dom
du
i
sau
nul
p
ne
ne
J

n


p
fap
ghi
ghi
cii
te
na'i
n
ce
i
pe
tu

j
J

j
J

resc,
zel,
foc,
eti?
Va
V'om
Gr
Oa
ve
pri
ul
re

ni
mi
pus
gru
n
toi
e'n
pen


- - - - -
-
-
- - -
- -
- - -
&
?
b
b
13

c'o
rs
ham
tru

#
j

da
pla
ba
ce
t
t
re
ruri
Dom
du
i
sau
nul
p
ne
ne


b
J

p
fap
ghi
ghi
cii
te
na'i
n
ce
i
pe
tu

resc.
zel.
foc.
eti?

- - - - -
-
-
- - -
- - -
- - -
n curnd
Coruri cretine - 2008
202
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1. n
2.Ca
3. El

Dom
un
d
nul
co
rs

pun
pil
puns
n
pri
la


dej
vind
ce
dea
spre
re
mea
al
ri
de
su
levia
ta
me
,
t,
le,
n
Ca
El

Dom
un
d
nul
co
rs

pun
pil
puns
n
pri
la#
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
8


dej
vind
ce
dea
spre
re
mea
al
ri
de
su
le


via
ta
me
,
t,
le,

n b

A
Tot
El
ju
a
va


n

to
a
m
rul
i
pli
meu
eu
ni
e
pri
tot

.
.

doar
vesc
ce
n
spre
eu


- - - - -
- - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
13


Dum
Dum
voi
ne
ne
do
zeu,
zeu,
ri,

Sin
Via
Pen
gur
a
tru

.
.

El,
mea
El
e'a
e
nu's
.
.

mea
lu
lu
spe
mi
cruri

.
.

#
j


n
ran
na
gre
,
t,
le,
n
Ca
El

Dom
un
d
nul
co
rs

eu
co
rs


pun,
pil,
puns


pun
pil
puns
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b

n
ca
El

Dom
un
d
nul
co
rs

pun,
pil,
puns
n
pri
la


n
dej
vind
ce
dea
spre
re
mea
al
ri
de
su
le

n
ca
El


n
via
ta
me
,
t,
le,
N
Pri
La

n
Dom
un
d
nul
co
rs
pun
pil
puns

n
dej
vind
ce
dea
spre
re

- - - - - -
- - - -
- - - - - -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
25

mea
al
ri
de
su
le

via
ta
me
,
t,
le,
A
Tot
El
ju
a
va


to
a
m
rul
i
pli


j
J

j
J

meu
eu,
ni,
E
l
Tot
n
pri
ce

Tot
l
E
ce
pri
n


b
Dum
vesc
voi
ne
me
dovesc
voi
Dum
do
me
ne
.
.

zeu.
reu.
ri.
.
.

ri.
reu.
zeu.
- -
-
-
-
-
- -
- - -
- -
- -
-
-
-
- -
n Domnul pun ndejdea
Coruri cretine - 2008
Tenor {
203
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.L'au
2. Din
3. i
4. De
J

.
.

prins
spini
cnd
chi
i
au
L'au
nuri
L'au
m
rs
sf
le
ple
tig
i
gat
tit
nit
at,
pe
co
n
n
J

.
.


j
J

Dom
roa
tre
teas
nul
n
tl
cul
n
ca
hari
su
gr
s'L
pe
fe
di
doa
cru
rin
n,
r,
ce,
ei,
O,
Au
O
I
J

ct
rs
et
sus
de
de
a
n'a
mult
El
mar
scos
L'au
i
I'au
nici
j
J

j
J

j
J

j
J

.
.

n
L'au
dat
un
jo
lo
s
cu
.
.

- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
6
.
.

sit!
vit...
bea,
vnt.
Pe
A
i'n
Din
.
.

.
.

Cel
poi
timp
coas
ce
L'au
ce
ta
n'a
m
se'as
Lui
a
br
cun

vut
cat
deau,
ni
nici
cu'o
de
iz
J

.
.


j
J

cea
hai
tea
vo
mai
n
m,
rul
mi
de
u
bi
c
o
ce
ru
vi
ca
ni
in
n
r,
cii,
ei,
L'au
i
Pe
Ce
J

dus
groaz
Gol
um
s
nic
go
ple
fi
L'au
ta
azi
e
bat -
I
n
J

-
-
- -
-
- -
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
- -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
10
.

rs
jo
sus
treg
tig
co
mu
p

nit!
rit.
rea...
mnt.
De'ar fi ce

#
j

rut o tiri de

j
J

n
J

.
.

n geri, I'ar fi ve
.
.

nit n a ju-

-
-
-
-
-
-
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
15

tor, Dar a a

#
j

les s moa r

j
J

n
J

.
.

j
J

j
J

sin gur, n lo cul


.
.

j
J

j
J

meu i'al tu tu

.
.


ror.
.
.


- - - - - -
n locul meu...
Coruri cretine - 2008
204
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1.Spai
2. Lip
3.Deci
ma
suri
s
fu
nu
in

gi
sunt
trm
n
n
n
pre
pre
pre

zen
zen
zen
a
a
a
lui
lui
lui
I
I
I

.
.

sus,
sus,
sus,
.
.

- - - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
5

U
La
S'n
ra
crimi
ge
pie
nu
nun

ri
sunt
chiem
n
n
n
pre
pre
pre

zen
zen
zen
a
a
a
lui
lui
lui
I
I
I

.
.

sus,
sus,
sus,
.
.

- - - - -
- - - -
- - - - - -
&
?
b
b
9

Nici
Nici
n
r
n
u
u
tris
mi

ta
ta
lin
te,
re,
,

Nici
Nici
Spre
ne
su
bi
drep
p
ru

ta
ra
in
te,
re,
,

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
13

Ci
Ci
S
bu
doar
ne
cu
cn
sfin

rii
tri
im
n
n
n
pre
pre
pre

zen
zen
zen
a
a
a
lui
lui
lui
I
I
I

.
.

sus.
sus.
sus.
.
.

- - - - -
- - - -
- - - -
n prezena lui Isus
Coruri cretine - 2008
205
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3

1.Cu
2. I
3.Ce
bu
ni
mi
cu
ma
nu

n
.
.

ri
mea
nat
e'n
i'a
e'a
gnd,
ta,
ici
.
.

cu
o
ln
rai
jert
g
n
f
iu

su
vi
bi
flet,
e
re,

Azi
S'a
Ln
s
du
g
ne'a
cem
Pri.
.

pro
Dom
e
pi
nu
te
em
lui
nul
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

n
b
de
ca
ce
tem
un
S'a
plul
pri
jert

.
.

sfnt,
nos,
fit.
.
.

Cci
El
Lui
Dum
ne
Dum
ne
va
ne.
.

zeu
da
zeu
din
n
n
cer
schimb
veci
.
.

vrea
o
s'I
s
ve
dm
vor
ni
m

beas
ci
ri
c,
e,
re,

- - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

Pri
i
Cci
mii
pla
ne'a
cu
iul
che

.
.

dor
n
mat
i
ge
la
drag
resc
El,
.
J

al
cel
ne'a
Su
mai
mn
Cu
fru
tu

.
.

vnt.
mos.
it.
.
.

Ma re e

.
.
j

Dum ne zeu,
.
.
J

- -
- - -
- - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
19

Deci s'I cn

.
.
j

tm me reu,
.
.
J

b
R

Nu me lui


b
ma re o

noa re s'I

n
.
.

dm!
.
.
.

V'a pro pi- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
26
.
.

ai n zi
.
.

de sr b

toa re,

n Sa bat

.
.

Sfnt ve nii
.
J

s'L l u

.
.

dm!
.
.

- - - - - - -
n Sabat Sfnt
Coruri cretine - 2008
206
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
.
.

1.A
2.A
3.A
vrea
vrea
vrea
ca
ca
ca
.
.

.
.

.
.

Dom
Dom
Dom
nul,
nul,
nul
.
.

.
.

n
pu
gri
s
ruri
ji
tr
s
le
iesc
tr
s
i

.
.


iesc
port,
eu,
.
.


- - -
- - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5
.
.

Blnd
S'mi
A
i
dea
Lui
u
t
iu
.
.

.
.

.
.

mil
ri
bi
ca
e,
re
.
.

El
zil
fi
s
nic
e'n
vie
eu
piep
u
m
tul

.
.


iesc
rog;
meu;
.
.- - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
9
.
.

Zel
Stin
Ga
n
dar
ta
lu
dul
de
.
.

.
.

cra
vie
jert
re,
ii
f
cu
n
ca
.
.

j
n
J

raj
lo
El
s
curi
do
am
noi
resc
mai
s'n
s

.
.


mult
fig,
fiu,
.
.


- - -
- - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
13
.
.

i'n
Muli
Tot
con
p
mai
sa
c
a
.
.

.
.

cra
toi
proa
re
pen
pe,
de
tru
la
.
.

Dom
ce
fel
nul
ruri
ca
s
s
El
as
c
s

n
.
.

J
n
J

.
.

cult.
tig.
fiu.
j

.
.

.
.

j
n
j

j
b
j

- - - - -
- - - - -
- -
A vrea ca Domnul
207
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
17
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma'mi o
.

J

J

j

ma, A

ia, mi'o ia, A

. .
j

vrea s fiu al
.
.

.
.

vrea s
.


Tu,


fiu al Tu, - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
21
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma mi'o
.

J

J

ma i

j
J

ia, mi'o ia i

spa l'o de'ori ce


.
.

.
.

spa l'o
.


ru.de'ori ce ru. - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
25
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma mi'o
.

J

J

ma, S

ia, mi'o ia, S

. n
.
j

fi e'n veci a

.
n
j
.
fi e'n
.


Ta,


veci a Ta, - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
29
.
n

J

J

S fiu al

n
i s fiu al
.

Tu, M'a

J
A

Tu, al Tu, M'a

ju t pu ru

j
J

ju t pu ru
.

rea.
.
.rea. - - - -
- - - -
Coruri cretine - 2008
208
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4


1.Bi
2.Fi
ne
e'a
cu
ici
vn
pre


1.Bi
2.Fi
ne
e'a
cu
ici
vn
pre


ta
zen
rea
a
Ta
Ta
.
.

ta
zen
rea
a
Ta
Ta
.
as
p
tzi
n'n
im
ve
plo
ni

as
p
tzi
n'n

rm
cii
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
5

im
ve
plo
ni


.
.


rm
cii
.
i
"Ca
n
sa
ru
Ta"
g
a

i
"Ca
n
sa
ru
Ta"
g
a

J

con
cest
sa
lo
crai
ca
.

#
j

con
cest
sa
lo
crai
ca
.
j
noi
vom
ne
pu
pros
tea
ter
nu
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
9

#
noi
vom
ne
pu
pros
tea
ter
nu
.
j


nm
mi
.
.


nm
mi
.
Cn
Stlp
tul
de
nos
nor
tru
i

Cn
Stlp
tul
de
nos
nor
tru
i


ne'n
stlp
ce
de
tat
foc
.

j

ne'n
stlp
ce
de
.


su
fi
ie
e
-
-
-
- -
- - - -
- -
- -
-
&
?
#
#
#
#
13

tat
foc


c
pu
tre
ru


.
J

su
fi
ie
e
c
pu
tre
run
.


zri
rea
.
.


zri
rea
.
Ru
Nu
g
me
c
le'i
tre
n

.
J

Ru
Nu
g
me
c
le'i
tre
n
Cel
a
Prea
cest
'Nalt,
loc
- -
- -
-
- -
- -
- -
- - -
-
- -
Binecuvntarea Ta
209
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
17

Cel
a
Prea
cest
'Nalt,
loc
sfin
s
te
pu
n
tem
chi
che

sfin
s
te
pu
n
tem
chi
che.

nri
ma
.
.


nri
ma
.
Nu
i
me
pe'ori
le'i
ci
che
ne
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
&
?
#
#
#
#
20

Nu
i
Nu
i
me
pe'ori
me
pe'ori
le'i
ci
le'i
ci
che
ne
che
nemm
va
Prea
ve
Sfin
ni
te,


mm
va
mm,
va
Prea
ve
Sfin
ni
vi
ve
te,

.
Jvi
n
no'a
a
cum
cest
la
lo

vi
n
no
ni'n
no'a
a
a
a
cum
cest
cum
cest
la
lo
la
lo.

noi
ca
.
.


noi
ca
noi
ca
.
Bi ne cu vn - - - -
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
-
&
?
#
#
#
#
.
.
.
.
24

.
J

Bi ne cu vn
tea z


tea z
jert fa

jert fa tu tu


.
jtu tu
.
.


ror.
.

ror.
- - -
- -
-
-
- - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
28

.
J

Bi ne cu vn
tea z'l,
tea z'l,
F'i n cer,

.
.

F'i n cer s
F'i n cer s
.
.
.


la.
.

la.
-
-
- - - - -
-
1.
2.
Tenor {
Coruri cretine - 2008
210
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
4
4
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B

Doam ne din

Doam ne din

.
J

Doam ne din
.
j

Doam ne din


cer,cer, ce


cer,


cer,ce ma re
.


ma re
ce ma re


ce ma re


eti!


eti!


eti!eti! SlSl

vit e al TuSl

vit e al Tu

Nu me, sl
- -
- - -
- - -
- - - - -
&
&
V
?
S
A
T
B
7


Sl
7

vit e al Tu
7

Nu me, sl
7


vit e al Tu

vit e al Tu

Nu me, sl


vit e al Tu

Nu me, sl


Nu me,

#


vit e


Nu me,


vit e


al Tu

#

al Tu


al Tu


al Tu
w
Nu
.

#
Nu
Nu
w
Nu

me.


me.


me.


me.

i he ru

i he ru

i he ru
.
J

i he ru
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
&
V
?
S
A
T
B
14


vi mii
14

vi mii
14

vi mii
14


vi mii
.
Te m

#
Te m


Te m

Te m


resc i'n

resc i'n treg p


resc, r


resctreg p mn tul

#
mn tul
.


su n'n

spu ne sla va
n


spu ne sla va

veci doar sla va


Ta i'n treg pTa, i'n


Ta,


i'n
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
Doamne din cer
211
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
S
A
T
B
20

n
mn tul
20treg p mn tul
20

20treg p mn tul
b


spu ne sla va

spu ne sla va

spu ne sla vaTa, spu ne'n


Ta, i'n treg p


Ta i'n treg p


veci doar

mn tul
r su n
mn tul
- - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
&
&
V
?
S
A
T
B
24


sla va
24spu ne sla va
24


sla va
24spu ne sla va
Ta. P mn tu'n
Ta. P mn tu'nTa. P mn tu'n
Ta. P mn tu'n
treg r su n'n
treg r su n'n
treg r su n'n
treg r su n'n
veci de sla va
veci de sla va
veci de sla va
veci de sla va
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
V
?
S
A
T
B
28


Ta,
28


Ta,
28


Ta,
28


Ta,
.


spu ne


spu ne


spu ne

spu ne
w
sla
w
sla
w
sla
w
sla


va
w
va
w
va

va

Ta, spu ne'n


Ta,


Ta,


Ta,
.
veci doar
.

spu ne'n
.
b
spu ne'n


spu ne
w
sla

veci doar
.
veci doar
w
sla
w
va


sla va


sla va
w
va
w
Ta!
w
Ta!
w
Ta!
w
Ta!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Coruri cretine - 2008
212
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

#

1. Eu
2.Lui
3. Vi
sp
do
na
lat
resc
mea
de'ori
s'I
i

ce
fiu
vi
p
pl
na
cat,
cut,
ta

.
.

simt
El
Dom
l
s'mi
nul
un
fi
si
trul
e'al
gur
.
.

meu
vie
va
schim
ii
ier
bat,
scut,
ta,

- - - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
5

#

Via

Sus

nl
pe
no
a
lemn
u
voi
cru

am
gla
ci
a
sul
fi
flat
meu
cat

.
.

#
sunt
c
vi
ca
tre
na
re
tro
i'a
ns
nul
sp
.
.


w
w
cut.
Su.
lat.
w
w
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
9
.Da
Lund
Vi
to
a
no
ri
su
deci
a
pr'i
la
.
mi'a
vi
cru
pl
na
cea
tit
mea,
Sa,Cel
s
hai
ce'n
fiu
ne
lo
li
al
cu'mi
ber
be
.


a
El
i
mu
m
va
rit
vrea
da


- - - - - -
- - - -
- - - -
&
?
13
.
.


#
Vi
C
De
na'mi
tre
la
toa
a
moar
t
ra
te
.
.

.
.

a
cea
iz
pie
de
b
rit,
sus,
vii,
.
.

mi'a
eu
sun
pl
cnt
tem
tit
lui
fe
I
I
ri

w
w
sus.
sus.
cii.
w
w
- - - - -
- - -
- - - - - -
Eu splat de-orice pcat
213
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
17


Pe'a Gol go tei

.
JPe'a Gol go tei

#
#


jert f'a cru ciicru ce

vi na mi'a pl

.
Jvi na mi'a pl


tit I sus, ah,

.
Jtit I sus,
- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
21


I ni ma'mi treI ni- tre ma'mi


sal t'n tru na,sal t


la a Sa chela che ma rea

ma re azi,

w


Sa,
- - - - - - - -
- - - -
&
?
25


I ni ma'I se

.
JI ni ma'I se

#
#


frn se toa tfrn se


cnd n lo cu'mi

.
Jcnd n lo cu'mi


Se, jert fi, da

.
JSe jert fi,
- - - - - -
- - - - -
&
?
29


Vi na mea eVi na mea e


tear s'a cu ma,tear s,


vi na mi'a plmi'a pl tit I

tit I sus.

w

sus.
- - - - - - -
- - - -
Coruri cretine - 2008
214
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
.
j
J

r
R

1.La
2. Ia
al
t,
.
j
J

r
R

.
.
j

trm
toi
bi
vom
ei
ve
glas
dea
din
pe

.
.
Jsla
Dom
v,
nul,
Chiar
Ve


Dom
nind
nul
pe
va
al
che
bul

.
.

.
j
J

r
R

ma,
nor,
Prin
i
vz
cu
.
.

.
j
J

r
R

- - - - - -
- - - - -
&
?
6

.
.
j

duh
El,
i
mii
prin
i
va
mii
lea
de

.
.
J

mor
n
ii,
geri,
Chiar
A

El
lai
va
tri
r
um
su
f


.
.

.
.
j

na,
tor,
Prin
i
I
vom
.
.

.
j
J

r
R

- - - - -
- - - - -
&
?
10
.
.
j

.
.
j

.
.
j

sus
fi
ce
u
va
nii
ve
din
ni
nou
n
pe
m
ve
.
.
J

.
.
J

.
.
J

ri
ci
re
e,
Ca
"O

drept
tur
Rs
m
pl
i'un
ti
Ps

.
.

.
.
j

tor,
tor",
Cei
i'n
r
n
.
.

.
.
J

- - - - - - -
- - - - - -
&
?
14
.
.
j

.
.
j

.
.
j

mai
tre
pe
gul
veci
u
sal
ni
vai,
vers,
i
Pe
cap
al
.
.
J

.
.
J

.
.
J

.
.
j

.
.
j

ti
a
vii
ri
n
pi
vi
lor
ai,
vers,
.
.
J

.
.
J

.
.
j

Vom
Vom
fi
in
un
to
sin
na:
gur
"O
po
sa

.
.
J

j
J

j
J

.
.


por.
na!"
.
.


- - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
18

.
.
j

.
.
j

n sla va Sa pres chim

.
.
J

n sla va

.
.


bai,

.
.
J

.
.


Sa toi schim bai,

#
.
.
j

.
.
j

vom fi la cer nl

.
.
J

vom fi la

.
.

j
J

ai, i'n

.
.
J

.
.

j
J

cer nl ai,
- - - - -
- - - -
&
?
22

.
.

zbor prin tre a tri,

plini de a vnt,

.
J

.
j

Ne de pr tm de p

.
.
J

.
J


mnt. (de p mnt)

.

.
j


- - - - - - -
La al trmbiei glas
Coruri cretine - 2008
215
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Cnd
2.Cnd
3. La

.
.

.
.

poar
poar
poar
ta
ta
ta
grea
grea
grea
spre
din
din
.
.

.
.

.
.


Pa
Pa
Pa
ra
ra
ra
dis
dis
dis
.
.

.
.

.
.

n
Hrist
St
ge
o
I
rii'n
des
sus
chi
chi
a

j
J

.
.

deau,
dea,
cum,
.
.

- - - - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

n
n
Pri

.
.

.
.

fa
ur
vind
a
ma
de
ei
Lui
par
cu'a
cu'a
te'n
.
.

.
.

.
.


dnc
dnc
du
re
sus
re
gret
pin
rat
.
.

.
.

.
.

Oa
Ta
Spre
me
tl
al
nii
Su
mor
pln
pln
ii

.
.

.
.


geau.
gea.
drum.
.
.


- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
10
j

.
.

Pln
Pln
Pln
sul
sul
sul
lor,
Lui,
meu,
J

.
.

.
.

pln
pln
pln
sul
sul
sul
lor,
Lui,
tu,
J

.
.

Noap
Ce
Pln
tea
rul
sul
sf
sf
pot
i
i
o

.
.

a,
a,
pri,
.
.

- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

n
n
n

.
.

.
.

timp
timp
timp
ce
ce'n
ce
sla
pur
poar
va'n
pu
ta
.
.

.
.

.
.


de
ra
din
pr
din
E
tri
zri
den
.
.

.
.

.
.

Tai
Ha
Ve
nic
rul
nic
se
r
vom
stin
s
pri

.
.

.
.

gea.
rea.
vi.
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - -
La poarta grea
Coruri cretine - 2008
216
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.La
2.La
3.La
pori
pori
pori
de
de
de
Ca
Ca
Ca
na
na
na

.
.

an
an
an
cnd
cnd
s
.
.

su
tim
nu
fle
pu'i
n
te
pe
tr
mai
sfr
zi

.
.

pier,
it
ai,
.
.

- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
&
?
#
#
#
#

I
Stri
A

sus
gai
co
v
la
lo
chea
ori
to
m
ce
tul

#
j

azi
om
e
s
c
pre
in
a
g
trai
cum
tit
n
mai
i

#
J


lup
poa
sun
ta
te
tem
pen
fi
a
tru
pri
tep

.
.

cer,
mit.
tai.
.
.

- -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
-
-
&
?
#
#
#
#

Cci
So
Cu


pen
li
rnd
tru
a
ne
p
ce
a
c
pur
du

.
.


#
tos
tai
nm
la
e
u
.

#

#

ve
ul
nii
ni
ti
de
cul
mul
bln
ho
cu
dul


#
.
.

tar,
vnt,
Miel
.

-
-
-
-
- - - -
- - -
- - - -
-
-
&
?
#
#
#
#

Sub
Pu
i

n
.

cru
ter
m
cea
nic
pre
Lui
s
u
de'a
r
n

cum
su
toi
ma
ne
vom
doar
azi
sta
o
pe'n
bi

cli
treg
ru
p
a
i
mai
cest
tori
e
p
prin

w
har!
mnt!
El!
w
w
-
-
- -
-
- -
- - -
- - - - -
- -
La pori de Canaan
Coruri cretine - 2008
217
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3

1.Din
2. Pri
3. Ier
4. Pe
5. Pri
dez
me
ta
ca
me
n
te'mi
rea
lea
te

.
.

Ta
Ta
m
dej
i
.
.

de
ni
mi'ai
r
ca
i
ma
o
mn
pe'al
p
cea
fe
me
Tu

.
.

cat
rea
rit,
reu,
fiu,
.
.

Bun
i
i
R
Ct
Sal
f'i
pa
mi
mai

- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#

va
de'a
ce'n
cu
a

tor
cum
su
mi
proa
m'ai
s
flet
ne,
pe

ri
la
am
Dom
vreau
di
n
g
nul
s'i

.
.

cat,
ea,
sit,
meu,
fiu,
.
.

A
A
A
A
A
a
a
a
a
a
cum
cum
cum
cum
cum

sunt
sunt
sunt
sunt
sunt

- - -
- -
- - -
- -
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#

Ps
sme
ier
ca
spre'al

tor
rit
tat
pe
Tu
Di
m'n
de
re
c


vin,
chin,
plin,
grin,
min,
Isus la

Ti ne

.
.

vin!
.
.

- -
- -
- - - -
- -
-
La Tine vin
Coruri cretine - 2008
218
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.
j

1. O
2. Ha -
3.Nici -
che -
rul
cnd
.
.
J

.
.
j

.
.
j

ma -
sfnt
s
re
s
nu
vi -
fi -
o -
ne
e
bo-
din
pes -
sii
n -
te
n

.
.
J

.
.
J

.
.
j

tu -
toi
lu -
ne-
bo -
crul
cimi:
gat,
sfnt,
"Lu -
Lu-
Lu -
mi -
mi -
mi -


.
.

nai!"
nai!
nai!

.
.
J

Lu-mi -nai,
.
.
j

"Lu -
Lu -
Lu -
mi -
mi -
mi -

.
.

nai!"
nai!
nai!

.
.
J

Lu-mi-nai!
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
j

Stri -
i'n
Pre-
g
iu -
g -
.
.
J

.
.
j

.
.
j

su -
bi -
tii
fle -
re
co -
te
s
roa -
pier-
r-
na
du-
m-
n -
te'n
nei
c

.
.
J

.
.
J

.
.
j

a -
ne'n-
pe
dn-
ce -
p-
cimi,
tat,
mnt.
Lu - mi -


.
.

.
.
j

nai! Lu- mi-

.
.
J


Lu - mi - nai!
.
.

U
nai!

.
.
J

U
Lu - mi - nai!
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

.
J

Fra- ii

.
.
j

Fra- ii vo - tri

.
j

r

.
J
R

.
J

vo - tri n p-
.
.
j

.
.
j


n p-ca-te mor,
.
j

.
j

r


.
J

ca - te mor, R- t-

.
.
j

R - t- cind me -

.
j

.
J

.
J

cind n noap- tea


.
j
J

r
R

.
j
J

r
R

reu n noap-tea grea,
.
j

.
j

r

.
grea
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

.
J

Dum - ne-

.
.
j

Dum- ne-zeu vrea

.
j

.
J

R
.
J

zeu vrea mn-tu-


.
.
j

.
.
j


mn- tu- i - rea lor,
.
j

.
j

r.
J

i - rea lor, Nu'i l-

.
.
j

Nu'i l-sai pier

.
j
n
r
sai pier- dui s
.
.
j

.
.
j

U
-dui, pier-dui s stea
.
j

u
r

.
j

r

U
.
stea
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
j

Lu-mi -

.
.
j

.
.
j

nai, A-prin- dei

.
.
J

Lu - mi - nai, A -

.
.
j

fo - cul sfnt, Pe p -
.
.
J

.
.
J


prin - dei fo-cul sfnt,

.
.
j

.
.
j

mnt lu-mini s

.
.
J


Pe p-mnt
.
.

fii

.
R

.
.
.
J

lu-mini s fii
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
j

Lu-mi -

.
.
j

.
.
j

nai, A-prin- dei

.
.
J

Lu - mi - nai, A -

.
.
j

fo - cul sfnt, Pe p-
.
.
J

.
.
J


prin- dei fo- cul sfnt,

.
.
j

.
.
j

mnt
s str-lu-

.
.
J


Pe p - mnt
.
.
J

.
J


cii.

.
R

.
.
J

s str- lu-cii.
Luminai, luminai!
Coruri cretine - 2008
219
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
2
3
2
3

1.Mai
2. Su
3. Nu
'na
fe
prea

in
rin
mult
te
e
t
de'a
vor
vre
cu
fi
me

noa
mi
n
te
ne
c
Ce
Mult
Pn'
iu
mai
ce

bi
mul
toa
re
te
te
ni
de
s'or
s'a
ct
sfr

w
w
dat,
ieri,
i,
w
w
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
6

Dom
F
Cli
nul
r
pe

ne'a
ca
doar
pur
s,
mai
tat
f
sunt
o
r
s

cru
pi
trea
ce
ne,
c
Spre
n
i
ier
tr'o
I

ta
lu
sus
re
me
va
de
de
re
p
du
ve

w
w
cat;
reri;
ni;
w
w
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
-
&
?
#
#
11

O
Dar
n
de
lo
cu

pli
ca
rnd
n
ul
s'or
li
sus
ter
be
n
ge

ra
ce
la
re
ruri
crimi,
Din
Es
F
ro
te
r

bi
ga
ur
a
ta
m
mor
pre
pln
ii
g
sul


reci,
tit,
meu,
w
w
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
-
-
-
&
?
#
#
16

Cel
Cel
Cel
ce
ce
ce

cre
cre
cre
de,
de,
de,
cel
cel
cel
ce'as
ce'as
ce'as

cul
cul
cul
t,
t,
t,
Va
A
Fe
fi
re
ri

li
loc
cit
ber
de
va
pen
o
fi
tru
dih
me

w
w
veci.
nit.
reu.
w
w
- -
- -
-
-
- -
- - -
- -
- -
- -
Mai 'nainte de-a cunoate
Coruri cretine - 2008
220
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.
j
J

r
R

1.oap
2. Ma
ta
ra
.
j
J

r
R

vre
na
mii,
ta
din
s
spre
cn

.
.
j

#
r


j
J

cer,
tm,
Cu
Lu
spe
mea'n
ran
trea

g
i
s

.
.
J

via
ti

e
la
c
noi
Dom
se
nul
co
re

- - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
5

.
j
J

r
R

boa
vi
r,
ne!
Ne
Ma
ves
ra

.
j
J

r
R

te
na
te
ta
tu
s
tu
cn

.
.
j

b
r

ror,
tm,
C
Bu
n
cu
sla
ri
va
a
pro
ce

.
.
J


n
j

mi
reas
s
c
I
s
sus
sim
vi
t
ne
ori

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
9

.
.
j

ia
ci
r!
ne!
Ma ra

.
.
J

.
.
j

na ta, sun tem

.
.
J

.
.
j

ga ta S ie

.
.
J

#
R

n
im a'L n tm pi


.
.

na!
.
.
-
- - - - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
14
.
j

.
J
A
r

Vi ne
.
.
J
zi ua mi nu

#

j

na t, Vi ne


Dom nu'n m ri rea

.
n


Sa!


A

- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
.
j
J

r
R

Ma
Dom
ra
nul

.
J

.
j
J

r
R

na
vi
ta,
ne,
Ma
Dom
ra
nul

.
jDom
Ma
nul
ra
vi
na
ne,
ta,

.
J

.
j
J

r
R

na
vi ne,
ta,
Dom
A
nul
le

.
jDom
Ma
nul
ra
vi
na
ne,
ta,

vi
lu

Dom
A
nul
le
vi
lu
.
.
.
.
.

ne!
ia!
.
.

ia!
ne! -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - - -
-
-
-
Maranatha
Coruri cretine - 2008
Tenor
221
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
2
4
2
j

1. M
2.Gla
3. Nu
n
su
me
treb
ri
du
n
le
p
J

fa
lu
nu
a
mii
me
c
se'n
e
rui
te
stri
J


#
s
esc
gat
m
tu
sub

plec,
mult,
zri,

Din
M
C
a
n
rui
t
treb
nu
tea
pe
me
J

lu
ca
oa
cruri
re
re
ca
oa
s'a
re
re
duc
J

- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
7

vin
s'l
n
i
as
chi

trec
cult,
nri,

i
Mii
Fi
m'n
de
e
treb
dru
ca
n
muri
re'i
J

fa
ca
spu
a
re
ne
c
n
vi
rui
co
te
J


#
s
tro
ji
m'n
se
a

chin
duc,
sa,

Din
Din
Dar
a
tre
n
t
toa
fa
tea
te,
a
J

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
14
j

c
ce
c
te'n
c
rui
via
ra
s'mi

re
plec
J

trec
s
frun
i
a
tea

vin?
puc?
mea?

[:
.
.

Doam
Doam
Doar
Prin
ne,
ne,
un
pu
.
.

ni
ni
sin
te
ci'un
ci'un
gur
rea
lu
glas
ma
Lui
cru
n'am
re
am
J

n'am
as
Nu
fost
a
cul
me
cre

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
20

flat
tat
sfnt
ai,

.
.

Mai
Mai
Um
Prin
de
fru
ple
iu
.
.

pre
mos
ce
bi
ca
ca
ru'n
rea
Le
Cel
treg
Lui
gea
ce
i'n
am
J

ce
ne'a
treg
fost
ne'ai
cre
p
sal

dat
at
mnt:
vai:

i
i
Es
Es
p
p
te
te
n'n
n'n
I
I

veac
veac
sus,
sus,

- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
&
?
#
#
#
#
27

n
n
n
n
c
c
chi
chi

n'om
n'om
na
na
a
a
re
re

fla
fla
Lui,
Lui,

Alt
Drum
Alt
Toa
ce
mai
cui
t
va
mi
va
sla
mai
nu
n'a
va
J

mi
nat
du
i
nu
ca
cem
m
nat
cel
sla
ri
ca
spre
v
rea
J

Gol
cru
ni
nu
go
cea
m
mai

ta.
Ta.
Lui!
nui;

:]
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
nchinare
Coruri cretine - 2008
222
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
6
4
6

2.M
3.M
1.M ri
ri
ri
re
re
re

i
i
Duh
e
e
Di
Doam
Hrist,
vin,
ne,

La
Ca
Din
cru
re
i
cea
din
ni
Ta'n
cer
m'i
v
se
cn

- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
4

m
nin
tm
i
Ai
Te
ne
co
l
ple
bo
u

b
cm,
rt,
dm,
Pri
F
Doar
vind
cnd
prin
iu
s
iu

.
.

b
j

bi
str
bi
rea
lu
rea
.
.

-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?

Ta,
ceas
Ta

Se
c'n
Tr
cre
i
ie
tu'i
nimi
te'al

.
.


pre
no
Tu
i
ua
po
os,
zi,
por
Sun
O,
El
tem
d
azi
rs
ne
i'o
.
.

- - - -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
&
?
9
.
.

cum
Te
fe
p
ru
r'n
rai
gm
cn
doar
cre
tec
prin
din
ru
Hris
a
ga
.
.

tos
Ta,
sa,
O,
i
Do
Domn
pa
rin
Hris
cea
a

.
.

tos!
Ta.
sa.
.
.

-
-
- -
- - -
- - -
- - -
Mrire ie Doamne
Coruri cretine - 2008
223
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
41. M
2. Toi
3.Dom
4. Lui
rii
l
nul
s'I
cu
u
e
cntoi,
dai,
Sfnt,
tai,
m
cu
da,
cn

rii
toi
El
tai
pe
l
es
Dom
Cel
u
te
nu


Sfnt,
dai
Sfnt
lui


- -
- - -
- -
- - -
-
-
&
?
b
b
b
b

C
i
i'A
n

bun
ni
tot
co
e
cio
pu
ruri

Dom
da
ter
sfin
nul
t
nic,
te
i
s
p
i

mi
nu
mn
fe
la
ui
tu'n
ri
Lui
tai
treg
cii
r
ct
e
s'L

- - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
8

m
bi
plin
l
ne
ne
de
u

n
ne'a
sla
dai
e
f
va
me

tern,
cut,
Lui,
reu,
R
Ct
E
S'L
m
bi
plin
l
ne
ne
de
u

- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
11

n
ne'a
sla
dai
e
f
va
me

tern,
cut,
Lui,
reu,
r
ct
e
s'L
m
bi
plin
l
ne
ne
de
u


n
ne'a
sla
dai
e
f
va
me


tern.
cut.
Lui.
reu.


- - - -
- - -
- -
- - - -
Mrii cu toi
Coruri cretine - 2008
224
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.Nu'n
2. Pri

.
.

treb
vind
de
ve
va'm
mn
pli
tul
.
.

.
j

ni
meu
I
mur
sus
dar,
f
cu
.
.

g
dez
du
n
in
dej
a
de


Sa,
plng,

#
#

a
eu
Sa;
plng;
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?

n
Mai

.
.

treb
e
da
i
c'm
pen
pli
tru
.
.

.
.

j
J

ni
mi
rea
ne
ei
har,
i
M'n
.
.

eu
treb
voi
i'n
me
ru
ri
g

# n
ta,
strig:

i
eu
eu
strig:
- - - - - -
- - - -
-
&
?

Cu
M

.
.

hai
spa
na
l
al
Doam
b
ne,
.
.

.
.

ce'mi
demn
va
s
da
fiu
cum
de
.
.

he
tot
ru
ce
vi
mi'ai
mii
pron'au,
mis,

.

b
nu
pro
au,
mis,
- - - - -
- - -
-
&
?

Sunt
i

.
.

oa
mi
re
ne'n
demn
sla
a
v
.
.

n
.
.

j
J

m'm
s
br
m
ca
treci
i
prin
.
.

ln
pori
g
de
El
pa
a
ra

.
.

sta.
dis.
.
.

- - - -
- - - -
M spal Doamne
Coruri cretine - 2008
225
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Mi
2.Mi
3.Mi
nu
nu
nu
J

#
n

n
b
j

nat,
nat,
nat,
mi
mi
mi
nu
nu
nu
nat,
nat,
nat,
Dom
Dru
Vi
nul
mul
ne

b
j
J

j
#
J

meu,
meu
iar
ce
e
ca
mi
lu
m
nu
mi
p
nat,
nat,
rat,
Din
Cci
Zi
a
I
de
J

n
b
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
4

j
J

j
J

dnc
sus
zi
de
e
l
p
cu
a
cat
mi
tept!
El
ne
Ce
m'a
ne'n
mi
sal
ce
nu

.
.

vat!
tat,
nat!
M'a
l
O
g
iu
chii
.
.

#
n

n
b
j

sit,
besc,
mei
m'a
l
vor
iu
do
ve
bit,
resc,
dea
i
i
fa
a
me
'n

b
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
7
j
J

j
#
J

cum
reu
fa
sunt
i

fe
mul
sla
ri
u
va
cit,
mesc,
Sa,
Mi
Mi
Mi
nu
nu
nu
J

n
b

j
J

j
J

nat,
nat,
nat,
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
meu
meu,
meu
e
e
e
mi
mi
mi
nu
nu
nu

.
.

nat!
nat!
nat!
.
.

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Minunat, minunat...
Coruri cretine - 2008
226
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3

Dom nul cel

.
.
j

mi nu nat,
.
.
J

Vred nic i'a

.
.
j

de v rat,
.
.
J

b
R

Ne'a dat ve


b
ci a i

- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

ce rul ne'a

n
.
.

dat,
.
.
.

A Re ge.
.

lui I sus
.
.

s fi e

4.
Fine

sla va,

1.2.3.Cn
De'a
tm
cum
de'a
i

- - - - - -
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
14
.
.

cum
p
i
n'n
p
veac
.
J

n'n
de
veac
veac,
de
A

.
.

veac.
min!
.
.

1.Ne
2.Ne
3.Pe
pre
n
ce
g
drep
rul

n
.
.

tim
tm
mia
de
spre
z
drum,
rm
noap
.
.

e
cu
tei
n
ne
se'n
se
rb
se

- - -
-
-
- -
- - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
20

ra
da
ni
re,
re,
n,

E
Bi
Cu
ul
ru
nuni
ti
i
de.
.

mul
tori
sla
a
tre
v
pus
cnd
se'm
.
.

n
b
n
prin
ple
u
vnt
tesc
ni
i
de

.
.

vers,
val,
zor,
.
.

Mai
De
n
z
mii
ce
bo
de
rul.
.

vim
ani
sfnt
.
.

- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

'na
st
la
in
ce
tro
J

te
ru'n
nul
de
a
de
ple
tep
lu

ca
ta
mi
re,
re
n

Un
S
Ne'a
cnt
an
teap
s
co
t

.
.

mai
rm
n
cn
la
ge
tm
Ma
rii
.
J

i'un
rea
cu
ul
de
prini
tim
Cris
de

D.C. al Fine
.
.

vers.
tal.
dor.
.
.

- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Ne ateapt cerul
Coruri cretine - 2008
1.2.3.4.
227
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4


1.Noap
2.Cnd
3. n
4. M
tea'n
Sa
ge
n
tin
tan
rii
cred
de
cu
din
n

um
u
ce
Ti
bra,
r
ruri
ne,


pes
m
s'mi
Tu'mi
te
n
mn
cu
cer
frn
g
noti
i
ge'n
ie
cre

su
um
frun
din
flet,
blet,
tea,
a,


N
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
5
.
.

Vi
Vi
Ia
Ci
no,
no,
r,
ne'i
Tu
Tu
Tu
bun
I
I
I
i
.
.


su
su
su
poa
se,
se,
se,
te

N
n

.
j

i
i
r
s
m
m
ni
m
lu
lu
le'mi
n
mi
mi
dez
e
.
.

nea
nea
lea
lea
z!
z!
g!
g!?

Coda
Coda

U
I sus!

u
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
Noaptea-ntinde umbra
Coruri cretine - 2008
228
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Noi
2.Cnd
3. Sfr

n'a
mun
i
vem
ii
tul
tea
se
nu
m
vor
va

.
.


de
cl
fi
sfr
ti
sfr
it,
na,
it,
Cu
i'os
Va
.
.


.
.

dor
troa
fi
l
ve
un
a
vor
n
tep
fu
ce

.
tm,
gi,
put,
.

- - - -
- - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Cn
n
i

tm,
n
vom
cn
tu
cn
tm
ne
ta
ne
ric
n

.
.

con
vom
in
te
cn
fi
nit
ta,
nit
i
ori
ct


.
.

n
ct
ne'a
cre
ne
iu
din
va
bit

um
de

.
.

stm,
bri,
mult,
.

- - - - - - -
- - - - -
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Cci
Cci
Cci


Dum
Dom
Dum
ne
nul
ne
zeu
es
zeu
a
te
va
.
j


.
.

fost
ln
fi
cu
g
cu
noi,
noi
noi,
A

le lu
A le lu
.
.
.

ia!
.
.

ia!
- -
- - - - - -
- -
- - -
Noi n-avem team de sfrit
Coruri cretine - 2008
229
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Cnd
2. Am
3. Rs
pe
ves
pl
nori
tit
tiri
Te'ai
tu
ca'n
'nl
tu
po

at
ror
veti,
i
tot
pe'un
la
ce
p
Ta
Tu
mnt
tl
ne'ai
n
Te'ai
ce
no

dus,
rut,
it
Ne'ai
Jert
Vor
ce
fa
pri

- -
- - - - -
- - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4

rut
Ta
mi
s
i'al
cei
ve
Tu
ce'n

ghem
har
El
la'al
pen
au
Tu
tru
cre
semn,
o
zut,
scump
mul
L'au
I
pier
iu

sus,
dut,
bit,
Ne'ai
Im
Azi
pro
plo
zo
mis
rm
rii,
c'n
Du
v
cu
hul
tre

- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
7

rnd
Sfnt
zii,
fa
pes
tot
a
te
ce'i
Ta
tot
ru
vom
ce'am
le
z
lu
p

ri
crat
dai,
Cnd
S'L
Pe
pe
re
I
nori
veri
sus
Tu
pes
as
vei
te
tzi

re
noi
a
ve
bo
tep
ni.
gat!
tai!

- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
10

.
.
j

Noi Te'a tep tm, Te'a tep

.
.

.
.

tm s re vii, Dar

.
.

.
.
j

tim pul se

.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
13

scur ge i

n
j

Tu n tr zii,

.
.
j

O, vi no Doam ne, de

.
.

- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
16

ce z bo veti? Ce'ai pro

mis vi no s m pli

U
neti!

u
- - - - - -
Noi Te-ateptm
Coruri cretine - 2008
230
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Nu
2.Nu
3.Nu

.
.

eu,
eu,
eu,
ci
nu
ci
.
.

.
.

Dom
eu
Dom
nul
ce
nul
.
.

o
va
Cel
no
ce
din
rat
se
ti
s
cu
n

fi
vi
toa
e,
ne,
te,

- - -
-
- -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

Nu
Nu
Nu

.
.

eu,
eu,
eu,
ci
nu
ci
.
.

.
.

El
eu
El
pri
vreun
cel
.
.

vit
me
de
i
rit
pe
as
de
ur
cul
pri
m

.
.

tat,
mit,
sfat,
.
.

- -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

Nu
El,
El,

.
.

eu,
nu
Prea
ci
mai

.
.

.
.

Dom
El
nal
nul
e
tul
.
.

s
toa
Re
pri
t
ge'al
meas
vred
ve
c
ni
ni

cin
ci
ci
ste,
a,
ei,

- - -
- - -
- - - - -
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b

Nu
El,
Eu,

.
.

eu,
nu
ser
ci
mai
vul
.
.

.
.

El
El,
Su,
Cel
fru
ce'am
.
.

bi
mos
fost
ne
de
rs
cu
prea
cum
vn
m
p

.
.

tat.
rit.
rat.
.
.

- - - -
- - - -
- - - -
Nu eu, ci Domnul
Coruri cretine - 2008
231
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
j

1.Nu
2.Un
3.Nu
4.Nu
mai
pas
mai
mai
un
doar
un
un
pas
spre
pas
pas,
spre
sfin
spre
o,
J

.
.

Dom
i
via
vi
nul,
re
,
no,
i
i
spre
i
.
.

e'n
via
har
spu
des

un
ne'I:
tu
vei
sin
sunt
l
a
gur
al

.
.

.
.

tor,
vea,
pas,
Tu,
.
.

.
.

- - - - - -
- - - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5
j

Mr
I
Gr
n
tu
sus
be
i
ri
cu'a
te
ni
se
Sa
te,
m
te'I
iu
n
re
J

.
.

to
bi
fa
vi
tul,
re

no,
El
e
doar
Mn
.
.

i'e
ga
cli
tu
Mn
ta
pe'au
i
tu
a
mai
to
i
ier
r
rul

.
.

.
.

tor.
ta.
mas.
meu!
.
.

.
.

- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9
j


Un sin gur pas,
J


nu mai un pas,
j
J

j
J

j
J

vi no, El te'a

.
.


teap t,
.
.


- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13
j

Mr tu ri se te'i
J

.
.

.
.

vi na,
.
.

.
.

pri me te as tzi
J

.
.


mi la,
.
.


- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
17
j

Spre El cu dor te'n


J

.
.

dreap t, mai
.
.

ai un sin gur

.
.

.
.

pas!
.
.

.
.

- - -
Numai un pas
Coruri cretine - 2008
232
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
3
4
3

Nu
Nu
se
se
mai
mai

sa
sa
tu
tu
r
r

Doam
Doam
ne,
ne,

Su
Su
fle
fle
tul
tulmeu
meu de
de pri
iu

.
.

vit,
bit,
.
.

Tai
Pal
ne
me
le
le


dra
Ta
gos
le
tei
n

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
9

Ta
sn
le,
ge

Pen
S
tru
pot
un
fi


biet
eu
o
mn
sn
tu

.
.

dit.
it.
.
.

Nu,
Nu,
n'am
n'am
s
suit
uit
ni
ni
cio
cio

da
da
t,
t,

Cum
Cum
m'ai
m'ai
sal
sal

-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
17

vat
vat
pe
pe
cal
cal

.
.

var,
var,
.
.

.
.

#
.
.

Nu,
Nu,
n'am
n'am
s
s


uit
uit
de
de
c
c

ra
ra
rea,
rea,

Spre
Spre
tro
tro
nul
nul

Tu
Tu
plin
plin
de
de

Fine
.
.

har.
har.
.
.

-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
26

Sunt gn dul

dra gos tei

Ta le,

Sunt gri jado ru lui

.
.

Tu,
.
.

Sunt o glin

- - - - - - - - -
&
?
33


di re de

sla v,

Din prea iu


bit chi pul

.
.

Tu.
.
.

Pot s semu te i

mun ii,

Dea

- - - - - - - -
&
?
42
j

luri de

s'ar cl ti


na
.

n cui bul

pal me lor

Ta le,

Ne tul bu

rat eu voi

D.C. al Fine
.
.

sta.
D.C. al Fine
.
.

- - - - - - - - -
Nu, n-am s uit
Coruri cretine - 2008
233
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1.Nu
2. i
3. I

tim
cnd
su
c'ar
pe
se
fi
lemn
bun,
jos
L'au
I


#
pe
ri
su
p
di
se
mnt
cat,
scump,
i
A
Tu

.
.

n
j

nici
ce
eti
prin
lai
a
cer
nu
vie
vreun
me,
ii
.
.

nu
ia
pi
me
t,
ne,

-
- - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
b
b

Ca
Au
A

.
.

cel
scris,
ce
ce
ca
lai
i'a
toi
as
fost
s
tzi
.
.

.
.
jdat
tim
ca
lui
c'n
i
Hrist
El
ieri,
n
A
A
.
.

.
.

Be
vem
ce
tle
vi
lai
em,
a
azi
a
a
i
.

nu
toa
mi
me.
t.
ne.

- -
- - -
- - - - -
- -
-
-
&
?
b
b
10

Ne

.
.
jpla ce dar, ne
.
.

.
.
jpla ce mult, Cu
.
.

.
j

mi ni le a
.
.

du se

- - - - - -
&
?
b
b

tot ros tim, s


b
tot op tim A


#
.
.

cest cu vnt: "I


.

su

se!"

- - - - - -
Nu tim c'ar fi
Coruri cretine - 2008
234
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j

j
J

1.Nu
2.Zil
3.Nu
va
nic
vom
fi
m'n
n
o
con
e
ves
joa
le
te
r
ge
mai
cu'n
ni
fru
du
cio
J


moa
ra
da
s
re
t

Ca
Vd
Ce
sal
la
m
va
ori
rea
rea
ce

ce
pas
e
lui
ct
iu
p
e
bi
c
de
rea
J

#
J

w
w
tos,
bun,
Sa!

w

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
#
#
5
j

j
J

Nici
i
To
iu
a
tui,
bi
tunci
chiar
re
cnd
n
ca
sunt
sla
re
n
va
s
strm
ne
jert
to
vi
J


feas
ra
sa
c
re
t

Pen
El
Tot
tru
mi
iu
noi
lu
bi
ct
mi
rea
a
nea
Lui
jert
z'al
o
fit
vie
vom
Hris
ii
cn
J

w
w
tos!
drum!
ta!
w
w
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
9
j

j
J

3
Dra gos tea Lui e da rul cel mai
J

3
.

mi nu nat,
.
.

.
.

Mi nu nat, (cel mai)


.
.

.
.

mi nu nat, O,
.

- - - - - - - - -
&
?
#
#
13
j

j
J

3
Dra gos tea Lui e da rul cel mai
J

3
.

mi nu nat,
.
.

Mi nu nat i pen tru


J

w
w
noi!
w
w
w
- - - - - - - -
Nu va fi o veste mai frumoas
Coruri cretine - 2008
235
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.

.
.
j

1. O,
2. Pen
3.Dom
a
tru
nul
uzi,
toa
iar
I
te'n
la
sus
goa
u
te
na
'i
.
.

.
.
J

chea
vie
ba
m,
ii,
te,

.
.

n
j

.
.
j

Su
Timp
Te
fle
i
a
te
loc
teap
m
ai
t
po
a
plin
v
du
de
.

j
J

j
J

.
.
J

rat,
nat,
har,

w

- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
5
.
.

.
.
j

Ai
n
Pes
pro
s
te'o
mis
toa
cli
c
t
p,
vii
sla
da
a
va
c
.
.

.
.
J

ca
lu
plea
s
mii
c

.
.

n
j

.
.
j

Dar
Te'a
Tu
me
ro
vei
reu
bit
re
ai
i
gre
a
te'a'n
ta
m
e
a
.
.

j
J

.
.
J

w
w
nat!
lat...
mar...
w
w
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
9
.
.

.
.
j

To tui m p ra tul
.
.

.
j

.
J

sla vei

.
.

n
j

n c st la u a
.
.

w
w
ta!
w
w
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
13
.
.

.
.
j

C t vre me El te
.
j
J

.
.
J

chea m,

.
.

.
.
j

Vi no, nu n tr zi
.
.

j
J

.
.
J

w
w
a!
w
w
- - - - - - -
O, auzi Isus te cheam
Coruri cretine - 2008
236
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1. O
2. Ct
3. C
4.Merg
cn
de
t
spre
J

ta
mult
fri
ca
re
do
c
sa
de
ream
i'n
un
m
s
tu
de
ri
a
ne
ve
re
flu
ric
nic
am
dru
pe
fe
n
mul
c
ri
J

i
cel
ra
ci
ni
a
rea
rea
m
de
mea
voi
me
v
e
tr
reu
rat
rau
i,
Cci
Ci
Cnd
n
L'am
ne
um
E
J

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4
j

re
va
blam
de
g
s'mi
r
nul
sit
ia
t
str
pe
p
ci
lu
Dom
ca
tor
cit
nul
tul
f
de
la
du
r
al
Cal
re
I
t
J

.
.

var...
ros!
sus!
dat'
El
Am
Am
Fa
a
a
a
'n
.
.

dat
flat
dus
fa
o
c
la

dih
El
El
n
n
o
po
m
sfn
sn
va
ri
t,
da
ra
re
pa
la
i
pe
ce
Gol
de'a
I
J

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7
j

su
go
tunci
sus
fle
ta
n
l
tu
a
via
voi
lui
pur
a
pri
meu,
tat
mea
vi
i
i'am
Bu
i
sunt
ve
cu
cu
J

li
nit
ri
sfin
ber,
a
a
ii'I
fe
tunci
i
voi
ri
la
lu
da
cit
cru
mi
sla
prin
ce
na
v
al
bu
au
ne'n
Su
cu
p
ce
J

.
.

har!
ros!
truns.
tat!
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
j

I ni

.
.

ma n cn tec mi se'a

I ni ma mi

vn t, Pli n

se a vn t
.
.

de nes pu se bu cu

Pli n de nes pu se
.
.

rii!

bu cu rii
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
j

Mai fru

.
.

mos nici n ge rii nu

Mai fru mos nu

j
J

cn t Ca a

cn t Ca a
.
.

cei din va lea pln ge

cei din va lea pln ge


.
.

rii!
.
.

rii!
- - - - - - - -
- - - - - -
O cntare de mrire
Coruri cretine - 2008
237
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. O
2. I
3.Gu
chii
ni
ra
mei
ma
mea
s'i
s'mi
s'o
des
des
des

.
.

j
J

chizi,
chizi,
chizi,
S
S
S
te
a
n
.
.

.
j
J

vd
ud
ve
n
doar
e
sla
oap
a'i
va
ta
cn

w
w
Ta!
Ta!
ta!
w
w
- - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Via
Pa
M
a
sul
na
mea
meu
mea
s'o
s'l
s'o
cu
des
de

.
.

prinzi,
prinzi
prinzi
S
De
Ca
r
pe'a
s
.
.

mi
lu
fa
pe
mii
c
veci
ca
vo
n
le
ia

w
w
ea!
rea!
Ta!
w
w
- - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

.
.

O,
O, Dom
Dom
nul
nul

.
.

w
w
meu,
meu,
w
w

.
.

O,
Ct Te
Te
iu
iu

.
.

w
w
besc!
besc!
w
w
- -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

A le

lu ia!
.

Eu
Eu Te
Te sl
sl

w
w
vesc!
vesc!
w
w
- - - -
-
Ochii s-mi deschizi!
Coruri cretine - 2008
238
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1. O,
2.Sr
3.Tri

Duh
man
mi
Prea
i
te'mi


Sfnt
slab
Tu
al
sunt,
par

lui
vas
fum
Hris
de
ce

tos,
lut,
resc,
Sfin
Ori
Ne


- -
- -
- - - - -
&
?
b
b
6e
ct
pri
te
m'am
h

via
l
ni
a
u
rea

.
.

mea!
dat;
Ta.
.
.

De
i
i

n'am
tot
in
n
ce'n
ta

dem
via
cli
nul

pei

- - - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
12

Tu
m'a
ce'o
du
um
tr

ios
plut
iesc
pier
e
s

dut
demn
fi
eu
de
e'a

m'a
con
lu
a
dam
mi

.
.

fla.
nat.
na.
.
.

- - -
- - -
- - - -
O, Duh Prea Sfnt
Coruri cretine - 2008
239
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3

1.Sub
2. De
3.Str


frun
c
pun
tea'n
te
se

sn
re
pal
ge
le'n
me'ai

sfnt
i
ri
pri
nimi
di

nos
sunt
cat
Pur
Pe
S

ta'I
cru
fiu
spre
ce
ier

mi
i
tat,
ne
ni
s

gnd
ma
fiu
fru
i'am
ier

mos,
frnt,
tat,

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
10

O
O
O


hai
hai
hai
n
n
n

al
al
al
b
b
b

Doam
Doam
Doam
ne'a
ne'a
ne'a

vrea
vrea
vrea
m
m
m

bra
bra
bra
c'mi
c'mi
c'mi

gn
i
fap
dul
ni
ta

meu
ma
mea
cu
cu
cu

ea.
ea.
ea.

-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
19

De'a

t ta

ct am

fost iu

bit c

pen tru

mi ne

ai mu

rit,

- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
28

Spre

sla va

Ta I

su se

bun, n

veci cu


rat vreau

s'i r

mn.

- - - - -
O hain alb
Coruri cretine - 2008
240
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.Ori
2. Tu
c
um
te
pli
ste
noap
le
tea

sunt
de
pe
lu
cer,
mini

.
.

doar
i
Tu
bu
eti
cu

w
w
viu!
rii,
w
w

To
i
tul
faci
n
pri
lu
e
me'i
teni

- - - - -
- - - - - - -
&
?
6

e
pe
fe
str
mer,
ini,

.
.

to
ori
tu'i
un
pus
de'ar

#
w
w
tiu...
fi!
w
w

.
.
j

Un
Din
loc
toa
cu
te
mult
c
mai
te

str
mi'a
lu
do
cit
ri,

- - - - - -
- - - - - -
&
?
11

.
.
j

Eu
Ni
tiu
mic
c
a
Tu
ici
ne'ai
nu

pre
pot
g
g
tit,
si,

.
.
j

Doam ne, ct de fru

.
.
J


mos va fi

- -
- -
- - -
&
?
15

.
.

Cnd vei ve

.
.

w
w
ni!
w
w

.
.

Pe ori ce

.
.

w
w
drum
w

.
.

a a ler

.
.

w
w
ga,
w
w
- - - -
&
?
21

.
.
j

Tu eti Ps to rul

.
.
J


meu cel bun,

.
.

N dej dea

.
.

w
w
mea!
w
w
- - - -
Oricte stele
Coruri cretine - 2008
241
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
3
4
3
j
J

j
J

1. Ori
2. O
3.Chiar
ce
chii
prin
J

.
.

j
#
J

zi
mei
fl
e'o
de
cri
no
plng
sau
u
n
prin
.
.

n
J

j
J

ca
tai
a
le
n,
pe
Sub
Muni
Da
un
de
c

b
J

.
.

cer
griji,
mi
ne
de
ne'ar
cu
urc
fi
nos
me
s
.
.

J
b
cut,
reu,
trec,
Dar
Eu
Eu
tiu
m
a

- - - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
6
.
.

gla
brac
tept
sul
a
ca
vo
p
s
iei
cii
m
.
.

n
j

Sa
hai
sca
le
n
pe
i
i
Dom
p
pri
nu'n

n
J

.
.

esc
vesc
ca
ne
spre
re
a
Dum
m
b
ne
n
.
.

n
J

j
J

j
J

tut;
zeu;
cred;
De
Da
S
e
c
r

A
J

.
.

j
#
J

nor
azi
ci
sau
tiu
e,
.
.

n
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
11
j

zi
tot
glas
se
ce
de
J

j
J

ni
es
s
n,
te,
bii
Am
Pen
Sau
a
tru
chiar

b
J

.
.

l
mi
moar
turi
ne'a
tea
pe
tept
a
I
rs
pri
.
.

J
b
sus,
puns,
mi,
C
Zi
Cel
l
ua
ce

.
.

u
ca
a
z
re
re'n
i
se
gri
lu
ves
j
.
.

- -
- -
- -
- -
-
- -
- - -
- -
- -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
16

j
J

j
J

mi
te
vr
n
te
bii
R
O
tiu
s
n
c

b
.
.

rit,
tm
m
f
pin
va
r
cu
pre
a
I
u
.
.

pus.
sus.
i.
Mul te

b
.
.

lu cruri des pre


.
.

j
#
J

mi ne, ne'n e

- - - - - -
- -
- -
- -
- - -
- -
-
&
?
b
b
b
b
21
.
.

n
j

le se mi a
.
.

A
j

par, n s

.
.

tiu c vi i
.
.

b
J

to rul E as

b
.
.

cuns n al Su
.
.

har!

- - - - - - -
Orice zi e'o nou cale
Coruri cretine - 2008
242
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

.
.
.


n
n


#
#


n
n

&
?
b
b
b
b
7


n
n


n
n
.
.
.


n
n


n
n
.
.


&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

O, Ta tl

13


13

nos tru,

vi ul Dum ne

.
.

zeu, Pe
.
.

.
.

Ti ne Te ru

.
.

gm, Pe
.
.

.
.

Ti ne

- - - - - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

Te ru

.
gm! As
.
.

.
.

cul t'i po

po rul

din lo ca ul

.
.

Tu, i
.
.

.
.

vi no azi la

- - - - - - - -
O, Tatl nostru
243
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
26


noi, i
.
.

26

26
.
.

vi no azi la

.
.


noi.
.
.

.
.

Cel ce ne'ai

#

scos din p

mn tul e gip

- - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
32
.
.


tean, i
.
.

#

32


32
.
.


.
.

ma rea

i ma rea
.
.

.
.

ai se cat, i
.
.

.
.
.

.
.

ma rea ai se

.
.

#

cat.
.
.


.
.

Scut s ne

fii

- - - -
-
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

azi

chiar cu bra ul

.
.

Tu, Azi
.
.

.
.

ru ga s'o pri


meti, azi
.
.

.
.

ru ga s'o pri

.
.


meti.
.
.
.


.
.


- - - - -
Coruri cretine - 2008
244
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
3
4
3

1. O
2.Prin
3. n
4. nves
sfn
chi
Hrist
te
ta
nuri
e
su
Sa
gro
iz
bli
jert
za
bn
m
f
ve
d,
Dum
I
El
El
ne


zeu
sus
ne
ne
d'n
a
va
va
I
sp
ier
sfin

sus!
lat,
ta,
i,

- - - - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#

E
Pe
Prin
El

ter
cru
ra
via
n
ce,
na'I
a,
vi
n
de
El


a
sn
moar
pa
,
ge,
te,
cea,
El
ne
ne
pen

lu
dem
va
tru
mii'a
nul
vin
ve
a
p
de
ni

dus.
cat.
ca.
cii.

- - - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#

ri re i
sla v i

glo ri e'n


cor,

- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#

la u d

sfin ii pe al


lor Sal va

tor.

- - - - -
O veste sublima
Coruri cretine - 2008
245
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Din
2.Ne'a
3. Eu
4. De
5. Azi

ce
dat
am
sunt
vi
rul
pa
pe
n
ne
de
cea
I
cer
I
sus
Lui
sus,
cat,
sus
Hris
Cum
Ce'n
Eu
S

tos
nici
su
am
toar
ne'a
un
flet
ne'n
ne
a
de
mi'a
ce
de
dus
nu'i,
pus
tat
sus

pa
pa
pa
pa
pa
cea
cea
cea
cea
cea

.
.

Lui.
Lui,
Lui,
Lui,
Lui,
Din
i'n
n
Zvr
n
.
.


- - - -
- - - -
- - -
- - - - - -
- - - -
&
?
#
#
6

ori
dra
lup
lit
i
ce
gos
t
n
ni
p
tea
de'a
v
ma
cat
Lui
fi,
pi,
mea
Sal
O
De
i'n
i'n

#


va
d
tea
groa
i
re
ori
m
pa
ni
ne'a
i
n'a
cu
ma
dat,
cui,
ti,
lei
ta
Ne'a
Ori
Eu
Eu
n

#
j

dat
cui,
am
am
veci
(Ne'a
(Ori
(Eu
(Eu
(n
dat)
cui)
am)
am)
veci)
pa
pa
pa
pa
pa
cea
cea
cea
cea
cea

.
.

Lui!
Lui!
Lui!
Lui!
Lui!
.
.

- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - - - -
- - - -
Pacea Lui
Coruri cretine - 2008
246
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
.
j

1.Pe'al
2. El
3. De
Gol
e
I
.
j

.
j


.
j

go
bun,
sus
tei
iu
i
al
bi
de
tar,
tor,
dra
Ci
i
gos
ne
a
tea

.
j

.
j

r
b
w

.
j


.
j

va
toa
Lui
a
te'n
sunt
mu
e
le
rit,
lept
gat
Ca
Cnd
i
prin
n
ni

.
j

r
b
.
j

.
j

dra
i
mic
gos
ni
nu
tea
m'mi
ne
.
j

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

.
j

Lui
fa
va
s
ce
des
tr
cu
pr

.
j

.
j

iesc...
rat;
i;
Pa
Gla
i
ii
sul
pe
.
.
j

.
.

.
j


.
j

Lui
Lui
bu
pe
nu
ze
Cal
con
i'n
var,
dam
su
sn
n,
fle
ge
de
tul

.
j


.
j

.
j


.
j

rnd
i
meu
s'au
ar
vin
o
fi
de
prit,
drept,
cat,
Pa
De
Doar
ce'n
p
un

.
j

r
b
.
j


- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
9

.
j


.
j

su
cat
cn
flet
sunt
tec
din
pe
de
nou
veci
sla
s
li
v
pri
be
va
.
j


.
j

w
.

.
.
j

mesc!
rat!
fi!
Ca s
.
.
.
J

.
.
j

n
#
r

.
.
j

fiu mn tu it, Pen tru

.
.
J

.
.
J

.
j
#
.
J

veci mn tu-

.
.
J

n
R

- -
- -
- -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

.
.
j

it, Ct de

.
.
J

.
j

.
J

R

r

.
.
j

n
mult pen tru mi ne'a lup

n
.
.
J

.
.
J

.
.

.
.
j

tat!... Prin du
.
.

.
.
J

.
.
j

re re i

.
.
J

- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
17

.
.
j

chin, m'a iu

.
.
J

.
.
j

.
.
j

bit pe de plin, Via a

.
.
J

.
.
J

.
.
j

.
.
j

Sa pen tru mi ne i'a

.
.
J

.
.
J

.
.

dat!
.
.

- - - - -
Pe-al Golgotei altar
Coruri cretine - 2008
247
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Pen
2. Tot
3.Pen
4.Pen
tru
ce'a
tru
tru
Cel
vem
cel
cru
ce
i
f
cea

ne'a
vom
r
lui
iu
a
I
Hris
bit,
vea
sus,
tos,


pen
es
pen
pen
tru
te
tru
tru
bi
a
cel
mn
ru
de
m
tu

in
v
po
i
a
rul
v
rea
Sa
sfnt,
rat,
Sa,


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
5

Nici
N'a
Nici
Pen
o
vem
o
tru
jert
la
tru
ha
f
cri
d
rul

nu'i
m
nu'i
pre
prea
mai
de'a
i
mult,
grea,
juns,
os,
nici
n'a
nici
sla
o
vem
un
v

j
J

j
J

tru
dor
ceas
Lui,
d
mai
nu
A
nu'i
cu
e
le
prea
a
de
lu

.
.


grea.
vnt.
stat.
ia!
.
.


- -
- - - - -
- -
- - - - - - - -
&
?
#
#
9

Toa t

dra gos tea,

Toa t

i ni ma,


- - - - - -
&
?
#
#
13

Pen
Tot
Pen
Pen
tru
ce'a
tru
tru
bi
vem
cel
mn
ru
pe'a
m
tu

in
cest
po
i
a
p
v
rea
Sa
mnt
rat
Sa,
nici
es
nici
Sla
o
te
un
v

j
J

j
J

tru
a
ceas
Lui,
d
de
nu
A
nu'i
v
e
le
prea
rul
de
lu

.
.


grea.
sfnt.
stat.
ia!
.
.


- - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
Pentru Cel ce ne-a iubit
Coruri cretine - 2008
248
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

.
j

1. Pe
2. Trec
3.M'n
re
prin
spi
grin
ar
mn
spre'o
i
t'a

ca
a
de
s'n
fier
sea
ce
bin
gn
ruri,
te,
dul

Nu
Prin
C
m
tre
voi
tem
toa
tre
ori
te
ce

- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
4

ct
c
prin
pus
te
Ior
tiu;
pier,
dan,

.
j

Eu
Ca
n
sunt
s
s
slab
beau,
din
dar
cnd
co

Dom
mi'es
lo
nu'i
te
de
ta
se
va
re;
te,
luri

Si
Mi'a
Vd
gur
des
fru

- - - -
- - -
- - - - -
-
-
&
?
#
#
8


ln
chis
mo
g
fn
sul

El
t
Ca
m
n'n
na
tiu!
cer.
an.

.
.

Pi
A
a
nea
pa
ra
vie
vi
p
ii,
e,
cii,
.
..
.

Pi
A
a
nea
pa
ra
vie
vi
p
ii
e
cii,
.
.

.
.

Ca
Din
Pe
prin
cu
un
.
.

- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
&
?
#
#
13
j

j
J

somn
rat
nou
eu
iz
p
o
vor
mnt
pri
pri
pri
J


mesc,
mesc,
mesc,
(o
(o
(o
pri
pri
pri
mesc)
mesc)
mesc)
w


.
.De
De
De
la
la
la
Ta
Ta
Ta
tl
tl
tl
.
.

meu
meu
meu
ce
ce
ce
resc.
resc.
resc.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Peregrin spre-o cas-n ceruri
Coruri cretine - 2008
249
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Pes
2. La
3. As
te
cri
tzi
zri
ma
cum
i
i
p

pes
cea
na
te
sul
drep
vre
ru
t
muri,
gii,
ii


Pes
Pa
Prin
te
sul
I
tot
Ce
sus
ce'i
lui
noi

p
rs
o
mn
tig
pri
tesc,
nit,
vim-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
5

Iz
El
i
buc
cu
n
ni
fu
jert
din
nii
fa

noap
de
Sa
tea
iu
de
cru
bi
pli
cii
re
nSla
De'al
ne
va
Su
as
Tem
tron
cun
plu
le'a
dem

lui
m
i
ce
ple
tr
resc.
tit.
im.- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
&
?
#
#
9

Drum
Cu
F
de
n
u
ste
cre
ri
le,
de
t

#

drum
re
e
de
de
de'a
sn
pli
cu
ge
n
ma
N
din
ur
an
du
cm
co
re
dru
ra
re
mul
n

i
spre
dej
p
al
dii
cat
tar
vii
# #-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
&
?
#
#
13

C
Cci
i'n
tre
I
cu
r
sus
rnd
mul
ca
se

n
Ma
vor
du
re
des
r
Pre
chi
rii
ot
de

#


Prin
ne
por
I
a
i
sus
teap
le
a
t
spre

vem
plin
ve
s
de
ni
pat.
har.
cii.-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
Peste zri
Coruri cretine - 2008
250
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
.
.

1.Ploa
2. Pen
3. Pen
ia
tru
tru
Spi
ploa
gre
ri
ie
le
.
.

tu
de
strm
lui
pu
to
Sfnt,
teri
rri

.
.

Da
Ru
D
rul
g
ne
Tu

Du
bo
nl
hul
.
.

w
w
gat,
m
Sfnt,
w
w
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
5
.
.

Pe'n
Ne'o
S
se
tri
ne'a
ta
mi
ju
tul
te
te'n
.
.

Tu
n
n
p
du
cer
mnt
reri,
cri

.
.

Var
Doam
Pe
s'l
ne,
a
ne'n
Te
cest
ce
ru
p
.
j
J

w
tat.
gm.
mnt.
w
w
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
9

Ploa
Ploa
Ploa
ie
ie
ie

cal
cal
cal
d,
d,
d,

ploa
ploa
ploa
ie
ie
ie

Sfn
Sfn
Sfn
t,
t,
t,

b
- - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
13
.
.

D
Ploa
Mul
ne
ia
te
as
Ta
bi
tzi,
de
ne
.
.

Ta
mn
cu
t
g
vn
Sfnt,
ieri
tri

.
.

Da
As
A
rul
tzi
du
mi
a
pe
nu
tep
p
.
.

w
w
nat.
tm.
mnt.
w
w
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
Ploaia Spiritului Sfnt
Coruri cretine - 2008
251
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4
j

1.Prea
2. Cu
m
Ie
resc
ho
pe
va'n
I
cre
sus
din
J

Sal

va
voi
to
bi
rul
ru
meu,
i,
J

slu
i
ji
co
tor
roa
i
n'mi
J

- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
4

.
.
j

voi
va
fi
d
me
ru

.
.
J

w
w
reu.
i.
w
w
j

M
Doar
a
cu
ju
El
t
n
s'n
e
ving
tern
J

#
ori
voi
ce
m
greu
p
p
r
cat
i
J


#
- -
- - -
- - -
- -
-
-
&
?
#
#
#
#
8

spre
i'n
a
fa
fi

sfnt
l
i
voi
cu
pri

j
J

j
J

.

rat.
vi.
.

n
b

(cu
(pri
rat,
vi,
dar)
dar)
j

I
Gri
ni
j
ma
n'am
i'o
ce
voi
va
da
fi
J

pen
doar
tru
a
ve
a
ni
st
J

#
J

- -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
12

cii,
scris,

.
j
J

r
R

tot
va'm
dea
pli
u
ni
na
tot
i
ce
voi
a
ser
pro
J

.
.
.
J

#
#
R
#
vi
mis

(pro
(ser
mis)
vi)
j

Fe
Iar
ri
n
cit
cer
voi
fe
cn
ri
ta
cit
J


- - -
- -
- - - -
- -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
16
j

#
j

J
#
#
doar
cu
spre
El
sla
voi
va
ci
Sa
na
J

.
J

#
j

(a
(ci
Sa)
na)

M
i'I
ri
voi
re
cn
Lui,
ta,
O
O
sa
sa


j
J

w
w
na!
na!
w
w
- - - -
- - -
-
-
-
Preamresc pe Isus
Coruri cretine - 2008
252
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4
j

1. Pre
2.Cnd
3. Cu
J

cum
sunt
vin
stri
doar
te
g
cu
le
cer
Ti
Ta
bul
ne,
le
de
I
di


.
.

ta
su
vi
re
se,
ne
i'a
Dis
Sunt
.
J

lear
pa
pi
g
re
nea
se
du
prin
tos
re
ca
la
rea
re
iz
ce'o
tr

.
.

vor,
am,
iesc,
.
.

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
&
?
#
#
j

A
n
i
J

a
schimb
a
Te
bu
pa
do
cu
ce
resc
rii
se
am,
tea
cu'n
ne
mi'o
se


.
.

spu
stin
ta
se,
ge
re
P
i
Pe
.
J

zit
tot
Ti
eu
ce
ne,
m
vreo
di
simt
da
vin
de
t
Sal
du
do
va

.
.

man.
resc...
tor!
.
.

- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
#
#
j

S
S
Nici
J

tac
vii
un
n'a
eu
de
pu
a
n
tea
tept
lu
ni
cu'n
me
cio
se
nu'i

.
.

da
ta
bi
t
re,
ne
Cci
S
Un
.
.

.
.

j
J

am
vd
ceas
un
chi
s
a
pul
m
a
Tu
pot
bun
iu
o
Ps
bi
dih

.
.

tor
tor!
ni!
.
.

- -
- - - - -
- - - - - -
- - -
-
-
-
&
?
#
#
j

Tri
Spre
Eu
j
J

mis
Ti
nu
de
ne
pot,
ce
a
I
res
lerg
sus,
cul
tot
f
meu
mai
r

j
J

j
J

J


.
.

Ta
ta
Ti
t
re
ne,
Ca
Ca
Eu
.
J

sin
cer
nu
gu
bul
pot
rul
se
o
Mn
tos
cli
tu
la
p
i
iz
tr

.
.

tor.
vor!
i!
.
.
.

- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
Precum strig cerbul
Coruri cretine - 2008
253
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4
j

1.Ce
2. El
3.D
pl
de
ru
J

.
jcut
re
ie
e'n
le
te'i
zo
te
fiin
rii
as
a'n
.

vie
cun
trea
ii
de,
g,
Cnd
bol
pen
pri
ta
tru

e
vie
veci
ten
ii'n
lui
.
J

- - -
- - - -
- - - - - - -
- -
- -
&
?
#
#
#
#


i'e
se
Dum
I
ni
ne


.
j

sus,
nnd,
zeu,
Bu
A
Cci
cu
le
El
.

.
jri
p
sin
a
cii
gur
ti
Sa
o
ne
le
dez
.

re
un
lea
ii
de,
g,
El
i
Din
n
co
p

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
8
.
jsu
boa
ca
flet
r'n
tul
i'a
piept
mor
a
i'n
ii
..
.
.
j

dus.
gnd.
greu.
Ln g
.

.
.
J

.
.

Dom nul pln sul


.
.

- -
-
- -
- - -
&
?
#
#
#
#
11

.
.
j

pie re, mn g

.
.
J

.
.

ie re'n El g
.
.

.
.

.
.
j

seti, Da r
.
.

.
.
J

- - - - - -
&
?
#
#
#
#
14
.
.

i ni ma i
.
.

ce re, pen tru

.
.

veci s'I d ru
.
.

.
ieti.
.
.

- - - - - -
Predare
Coruri cretine - 2008
254
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1. Pri
2. Ce
3.Din

e
ve
tru
te
ni
pul
ne,
c
Su
te
iu
a
scoa
bi
curs
l'n
re
mult
J

da
a
sn
t
re
ge,
i
De
Iz

vi
ti
vor
no
ne
al
grab
bu
dra
nic
nul
gos
la
Sal
tei
I
va
ce
J

.
.

sus!
tor,
reti,
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#

La
Cci
A

u
te
cum
a
a
la
i
teap
u
ni
t
a
mii
cu
ta
El
rb
El
J

ba
da
pln
te
re
ge
Cci
S'i
i

te
dea
to
iu
bal
tui
be
sam
tu
te
a
mai
mult,
li
z
ne
n
bo
J

.
.

spus.
tor.
veti?
.
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#

.

nu'L res


S nu'L

.

pingi, El


res pingi

te a teap t

El te a teap t

ne'n ce tat!

ne'n ce tat

- - -
- - -
- -
- -
&
?
#
#
#
#

.

s'I des


i s'I

.

chizi S


des chizi Sin tre Cel ce te'a sal
J

J


in tre Cel ce te'a sal
J

.
vat!
.
vat!
.
.

-
-
-
-
-
-
Prietene, te scoal-ndat!
Coruri cretine - 2008
255
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.

1. Noap
2.Mini
3. Cu
tea
u
I
grab
ni
sus
nic
te'n
a
.
.plea
ru
l
c,
g,
turi

.
.

Dus
Timp
Nu
e
ne
ne
tot
m
vom
ce'a
su
o
.
.

.
.


fost,
rat,
pri,
.
.


- - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5
.
.

Sori
Zm
Pe
vin
bet
a
s
s
ce
se'n
ne'a
leai
.

trea
jun
dru
c,
g
muri


.
.

Gn
El
Al
dul
ne'a
ii
a
a
vor
re
r
ve
.

.

rost.
tat.
ni.
.
.


- - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9
.
.

Vrem
Vrem
Vrem
s'a
din
s
vem
nou
a
lu
pu
fle
.
.

mi
te
za
n,
rea
rea

.
.

Zi
Do
C
de
rul
tim
cer
s
s
s
ni'l
jert
.
b
J

.
.


tim,
tim,
fim!
.
.


- - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13
.

Azi
Strns
n
S
pe'n
u
tru
se
treg
nii
pnd
va
p
n
iu
d'n

mn
vre
bi
lu
tul
rea
rea
me

.
.

Pe
Ca
C
c
I
Cel
tre
tim
sus
Bun
cer
s
ves
s
por
iu
.
.

.
.


tim!
fim.
nim,
bim!
.
.


- - -
- -
- - - - - -
- -
- - -
Prieteni din Prieten
Coruri cretine - 2008
[: :]
256
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
8
6
8
6

1. Prin
2. Soa
3. Prin
4.Dom
tre
re
p
nul
muni
le
duri
plin
i
se
i
de

.
.


dea
'nal
la
mi
luri

nuri
l,
.
.

simt
ma
cn
ve
pe
ies
te
nic
Dum
tos
ce
es
ne
pe
r
te

.
.


zeu,
cer
sun',
bun,
.
.
.

A
i
Prea
Cn
pe
a
m
t
cris
run
rind
i
ta
c
pe
tu

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
6
.
.


li
dul
Dom
su
ne
ce
nul
flet,
.
.

mur
ra
pen
Dom
mu
ze
tru
nul
r
ce
c
es
me
nu
e
te

.
.


reu,
pier.
bun.
bun!
.
.
.


.
.


Mur
Dul
Cn
Ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.


.
.


mur
dul
cn
ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
es
es
es
es
te
te
te
te

#
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
12
.
.


bun!
bun!
bun!
bun!
.
..
.


Mur
Dul
Cn
Ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
..
.


mur
dul
cn
ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
es
es
es
es
te
te
te
te

.
.


bun!
bun!
bun!
bun!
.
.
.


.
.


Mur
Dul
Cn
Ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.


.
.


mur
dul
cn
ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
19

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
es
es
es
es
te
te
te
te

#
.
.


bun!
bun!
bun!
bun!
.
..
.


Mur
Dul
Cn
Ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
..
.


mur
dul
cn
ve
mur,
ce,
t,
nic,
.
.

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
es
es
es
es
te
te
te
te

.
.


bun!
bun!
bun!
bun!
.
.
.


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Printre muni
Coruri cretine - 2008
257
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.Pri
2.Pri
3. Ui

veam
veam
mit
ui
ui
pri
mit
mit
vi
o
o
voi

ies
cru
no
le
ce
rul
n
Pe
Pe

ca
ca
ca
re
re'ai
re
Te'ai
fost
vei
ns
jert
ve

.
.

cut
fit
ni
.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
6

i
i
i

ros
ros
ros
tul
tul
tul
vie
jert
ne
ii
fei
mu

me
me
ri
le
le
rii
A
A
A

#
a
a
a
mi
mi
se
s'a
l'am
va'm
f
g
pli

.
.

cut.
sit.
ni.
.
.

-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
&
?
11

A
I
R

vrea
su
pit
s
se
n
fiu,
bun,
nor
I
o
de

.
.


#
su
cru
sla
se
ce'a
v
bun,
vrea
plin
O
S
Ca
.
.


#
ies
duc
rod
le
i
al
de
eu
jert
iu
ca
fei

bi
Ti
Ta
re
ne,
le,

-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
&
?
16

i
Mu
Un

bu
rind
glas
na
spre
de
mea
ce
o
ves
e
sa

ti
bi
na
re
ne
le
n
S
S'i

ea
fi
fiu
me
e
n
reu
via
veac,
s'a
a
A

.
.

dun.
mea.
min.
.
.

- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
Priveam uimit o iesle
Coruri cretine - 2008
258
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

1. La
2. El
3.Cnd


pln
a
cea
su'a
mu
sul

dnc
rit,
ba
n
El
te

du
a'n
a
re
vi
tr

rat
at,
ziu
Al
n
Spre

- - - - -
- - -
- - -
&
?
b
b
6

lu
lo
lu
mii
cul
mea'n

noas
meu
trea
tre
i'al
g

de
tu
vreau
p
S'a
s


cat
dat,
fiu
Con
Prin
Pe'a


ti
sn
vre
nuu
ge
mii

- - - - -
- -
- - - -
&
?
b
b
11

eu
le'I
pia
m
is
tr

simt
p
de
da
i
ho

tor
tor
tar
S
O
Un

fiu
fe
glas
rs
r'al
de

pun
dra
foc,
sul
gos
un

- - -
- - - - - - -
- -
&
?
b
b
16

plin
tei
glas
de
iz
de


b
dor,
vor,
har,
A
Ca
I

vem
bun
su
Mn
Mij
se,

tu
lo
vi
i
ci
notor.
tor.
iar!

- - - -
- - - -
- - -
Psalmul 51
Coruri cretine - 2008
259
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

1. Bi
2. El
3. Mi
4.Dom
5. Bi
ne
i
los
nul
ne
cu
iar
tiv
nu
cu
vn
t
e
ne
vn
tea
vi
Dom
la
tea
z
na,
nul,
s,
z

su
El
pes
plin
su
fle
te
te
de
fle
te
mn
noi
n
te
pe
tu
ve
du
pe
Dom
ie
ghea
ra
Dom
nul,
te,
z,
re,
nul,

- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
3
j

.
.

Tot
El
Dra
El
L
ce
n
gos
i'a
u
es
des
tea'I
du
dai
te'n
tu
se'n
ce'a
voi
mi
lea
tin
min
n
ne
z
de
te
geri
j

cn
b
pn'
c
nu
te
tr
la
sun
me
sla
ne
ce
tem
le'I
va
ea
ruri
p
cel
Sa,
ta,
sus,
mnt,
sfnt,

- - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
5
j

Bi
El
El
Pen
Bi
ne
d
f
tru'ai
ne
cu
vin
r
Si
cu
vn
de
de
nu
vn
tea
ca
le
ui
tea
z
re,
gea
t
z

su
El
o
mi
su
fle
te'n
n
la
fle
te
ti
de
Lui
te
pe
ne
pr
cea
pe
Dom
re
tea
ma
Dom
nul
te,
z
re
nul,

- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
7
j

.
.

i
Pe
Cum
Cnd
El
a
a
e
nici
dom
Sa
ripi
r
ei
ne
iu
de
s
nu
te'n
bi
vul
ri
ui
ce
re
tur
tul
t
ruri

ve
El
fa
sfn
i
nic
te

tul
pe'n
nu
va
de
le
treg
ui
pur
a
g
p
ta!
ta!
pus...
mnt.
mnt!

- - - -
- - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
Psalmul 103
Coruri cretine - 2008
260
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Ct
2. Fii
3. E
eti
bi
ceas
de
ne
de
mi
cu
l
nu
vn
u

.
.

nat,
tat,
dat,
O,
Tu
Cci
.
.

Doam
Miel
Tu
ne
is
ai
Dum
p
bi
ne
i
ru

.
.

zeu,
tor,
it,
.
.

- - - -
- - - - - -
- - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#

A
U
Ca

tot
mil,
Domn
pu
a
vei
ter
su
fi
nic
pra
n

m
Ta
co
p
ai
ro
rat
luat
nat
Vei
P
Cu


st
ca
sla
p
tul
v'n
ni
tu
in
me
tu
fi

.
.

reu.
ror.
nit.
.
.

- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#

Tu
Tu
O,


ma
Cel
re
rea
ce
ge
ai
ai
mi
us
pur
nu

.
.


#
cat
tat
nat,
i
Co
n
.

#

#

r
roa
veci
uri
na
i
am
grea
vom
tre
de
cn


#
.
.

cut,
spini,
ta
.

- - -
- - -
- - -
-
-
&
?
#
#
#
#

Vrj
Pri
Cci

n
.

ma
meti
Tu,
ii
ca
pe
Tu
Re
pal
ai
ge
ma

a
mi
Ta
lun
nu
s
gat,
nat,
pat,
Pu
Cu
Pe

te
nu
veci
rea
na
m
i'am
de
vei
v
lu
pur

w
zut.
mini.
ta.
w
w
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
Rege minunat
Coruri cretine - 2008
261
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
6
4
6

1.Prea
2.Pe'n
3. Cu
Sfin
tin
i
te
se
nimi
Duh
le
de
co
me
dor

.
.

.
.

boa
lea
pli
r,
guri
ne
.
.

.
.

Gr
O,
Noi
be
Duh
te'a
te,
prea
tep
vi
bun
tm
no
i
s

.
.

.
.

iar!
sfnt,
vii,
.
.

.
.

- - - - - -
- - - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
5

Ca'n
I
Ca
vremi
nun
s
de'o
d'n
um
di
sfin
blm
ni
te
cu

.
.

.
.

oa
va
Ti
r
luri
ne
.
.

.
.

Re
un
A
var
fe
cum
s
ri
i'n
al
cit
ve
tu
p
ni

.
.

.
.

dar,
mnt,
cii,
.
.

#
.
.

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
9

Prin
A
Prea
ploa
du
Sfin
ia
ne
te
cea
pa
Duh,
tr
cea
co

.
.

.
.

zi
sfn
boa
e
t
r,
.
.

.
.


#

#
Noi
i
Gr
Te'a
d
be
tep
ne
te,
tm
noi
vi
cu
pu
no

#

#
.
.

.
.

dor
teri,
iar,
.
.

.
.

- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
13

i'n
n
Ca'n
lun
foc
vremi
ga
ne
de'o
dru
n
di
me
ve
ni

.
.

.
.

i
mn
oa
e
t
r,
.
.

.
.

Fii
Ca'n
Re
stlp
zi
var
de
ua
s
foc
cea
al
i
de
Tu

.
.

.
.

nor.
ieri.
dar.
.
.

.
.

- - - -
- - - -
- - - - - -
Rug
Coruri cretine - 2008
262
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4
.
.


1.Mul
2.Mul
3.Mul
4. Pa
u
u
u
cea
mesc,
mesc
mesc
Ta
I
I
I
s'mi
.
.

su
su
su
fi
se,
se,
se,
e

.
.

Pen
C
C
Pes
tru'al
i
i
te'al
zi
azi
azi
nop
lei
mi'ai
din
ii
.
.

w
w
dar,
fost
nou
vis,
w
w
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
5
.
.


Tu
Prin
Tu
Sca
mi'ai
vl
ai
r
fost
toa
fost
lu
lu
rea
i
mi
.
.

mi
vie
pi
noa
n
ii
nea
s

n
Si
i
C
c'o
gur
iz
tre
zi
a
vo
Pa
de
d
rul
rahar.
post.
meu.
dis.

n
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
9
.
.


Tu
Prin
Tu
Sca
mi'ai
vl
ai
r
fost
toa
fost
lu
lu
rea
i
mi
.
.

mi
vie
pi
noa
n
ii
nea
s

.
.

n
Si
i
C
c'o
gur
iz
tre
zi
a
vo
Pa
de
d
rul
ra

w
w
har.
post.
meu.
dis.
w
w
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
Rug de sear
Coruri cretine - 2008
263
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
6
4
6
.
.

1.Sa
2.Sa
3.Sa
4.Sa
ba
ba
ba
ba
tul
tul
tul
tul
.
.

.
.

sfnt,
sfnt
sfnt,
sfnt
un
e
un
n
dar
cou
timp
veci

.
.

.
.

din
de
de
l
n
la
mn
vom
ce
E
tu
ps
.
.

put,
xod,
it,
tra,
.
.

.
.

- - - -
- - - -
- - - -
- - -
&
?
b
b
5
.
.

Ne'n
A
Azi
Ce
dreap
du
pen
rul
t
ce
tru
fru
.
.


#
.
.

tot
pen
noi
mos
me
tru
Hris
va
reu
noi
tos
fi

.
.

.
.

spre
al
S'a
de
ce'am
vie
o
O
pier
ii
dih
sa
.
.

.
.

.
.

dut...
rod,
nit,
na!
.
.

.
.

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
9
.
.

Dom
Va
Cru
Cnd
nul
luri
ce
vom
cu
se'o
de
ci
.
.

.
.

noi
presc,
har
na
de
noi
s
sus
la
mer
du
la
a
gem
cem
os
.
.

.
.

pus
spre
spre
p
la
Ca
Pa
ul
a
na
ra
di
.
.

.
.

.
.

pus,
an,
dis,
vin,
.
.

.
.

- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
13

Frn
Nu
Dom
Doam
ge
ne
nul
ne'i
bu
va
pen
vom
cu
o
tru
cn

.
.

ros
pri
noi
ta
ce
nici
"via
n
rul
un
"
veci,
fru
du
a
A
.
.

.
.

.
.

mos.
man.
scris.
min!
.
.

.
.

- - - - -
- -
- - -
- - -
Sabatul sfnt
Coruri cretine - 2008
264
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
.
.
j

1. S
2.Servi
3. Ct
4. Ci
cu
ai
mai
ne
.
.
J

noas
lui
es
va
c
Hris
te
pur

toi
tos
har
ta
pe
ves
zo
po

Cel
tii
rii
veri
ce
un
al
pen
ne'a
nou
vos
tru
sal
p
tru
Hris


vat,
mnt,
pas,
tos?
.
.

- -
- -
- - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
j

Pe
S
E
Ci
I
cu
van
ne
.
.
J

n

sus
noas
ghe
spu
Hris
c
li
ne

.
n

j

tos
toi
zai
azi
ce
ce'a
cu
"Ia
la
pro
al
t

via
mis
Du
m

al
hu
eu
ne'a
Su
lui
vin
che
Cu
Sfnt
vo

n
.
.

mat,
vnt
glas
ios?"
.
.

- - -
- - -
- - - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

S
Zi
Fii
V'm

du
dii
treji,
bi
cem
o
lu
e
n
azi
lu
crai
gla
un
me
ca
sul
.


b
trai
pe
s
Ce
cu
noi
cu
lui
rat
te
noas
rs
i
me
c
tig


sfnt
lii
toi
nit
.- -
- - - -
- - -
- - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Cci
Pe
C
"S

El
fe
voi
mer
a
ri
sun
gei
spus:
ci
tei
dar,
"Vin
re
servi
ia
ca
i
dar
t,

s
a
i
sunt
v
de
st
cu
iau,
vr,
pni
voi
da,
i
pe
p
Eu
pe
ai
n

vin
ve
lu
la
cu
ni
mii
sfr

.
.

rnd".
cii.
sori.
it".
.
.

-
- - - - - - -
- - -
- - - -
S cunoasc toi
Coruri cretine - 2008
265
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Dom
2. S
3.Doar
4. El
nul
des
El
te
J

i
chizi
spa
chea
ni
Ce
l
m
ma
lui
de
iar
do
ce
p
i


re
iar
ca
ia
te,
t,
te,
r,.
J

S'I
S'I des chizi n dat',
des
J


- - - -
- - -
- -
- - -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5
.
J

chizi!
S'I des chizi n dat'!
Pen
El
Doar
Prea
tru
i
El
mult
J

El
schim
vin
L'ai
te
b
de
i
pre
a
c
nut
g
ta
de
a


te
soar
toa
fa
te,
t,
te,
r,- - -
- -
- -
- - -
- - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
8
.
J


S'I
S'I des chizi n dat',
des
J

J
n
J
b
J

chizi!
S'I des chizi n dat'!
C
Fe
Da
Vezi
tre
ri
c
ce
J

n
J

ti
ciri
cel
dul
ne
f
ru
ce

-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

El
g
te'n
te
Se'n
du
gro
im

dreap
ie
ze
plo
t,
te,
te,
r,
S'I
R
Dom
Poa
des
u'n
nul
te


n
chizi
ti
si
e
a
ne'l
gur
ul
cum
ni
te
ti
a
mi
p
ma

n

b
j

teap
ce
ze
o
t
te
te
r,
De
i
Sub
Deci
ur
du
a
des

- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
14

mezi
re
ri
chi
pe
rea'i
pa'I
de
ca
li
te'o
i'L
lea
ni
cro
a


dreap
te
te
do
t,
te,
te,
r,.
J


S'I
S'I des chizi n dat',
des
J

J
n
J
b
J


chizi!
S'I des chizi n dat'!
J

n
J

- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
S-I deschizi
Coruri cretine - 2008
266
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1. S'L
2.Chiar
3. S'L
l
prin
l
u
pus
u


.
.


dai
tiu,
dai
pe
prin
pe
.
.


n
Dom
ar
Dom
nul
i
nul
prin
a
voi
tre
fier
po


nea
bin
poa
muri
te
re


- - - - -
- - - -
- - - -
-
-
&
?
5

.
.

Cci
Cnd
Cci
n
mul
n
du
te
du

.
.

ra
n
ra
rea
cer
rea
Lui
cri
Sa
va
te
va


#
i
vor
i
ne'n
lo
ne'n
.


.


veci.
vi,
veci.
.
.


- - - -
- -
- - - -
- -
&
?
9

V'om
Te
Tot
cn
n
ce
ta
cre
fa
a
de'n
ce


#
.
.


a,
El,
El
n
i
nu
.
.

trea
chea
a
ga
m
re'a
ve
al
se
ni
Su
m


ci
Nu
na
e
me
re,


-
-
-
-
- - - - - -
- - -
- - - -
&
?
13

Cci
Prin
Deci
El
al

ne'a
Su
na

scos
bra
in
din
sal
tea
groa
va
Lui
pa
re
tu

mor
vei
s
ii
pri
te
.


reci.
mi.
pleci.


-
- -
- - -
- -
S-L ludai
Coruri cretine - 2008
267
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4

1.S'L
2. S
3. n

uit
nu'L
vremi
pu
iu
de
tea
besc
bu
voi
eu
cu

oa
oa
ri
re,
re,
e,
cnd
pe'A
n

El
cel
cli
nu
ce
pe
m'a
m'a
de'n
ui
iu
cer

tat,
bit,
cri,
.
.

- - - -
- - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
6

i'a
i
I

Lui
pen
sus,
iu
tru'a
doar
bi
mea
El
re
sal
s'mi

ma
va
fi
re
re
e
prin
pe
lu

ca
cru
mi
re
ce
n,
m'a
S'a
mn
sal
jert
g


vat?
fit?
ieri.


- -
- -
- - -
-
-
- -
- -
- -
-
&
?
#
#
#
#
#
#
11

Z
A
A

ceam
tras
mea
n
de'a
iu
su
Lui
bi
fe
iu
re

rin
bi
toa

re
t,
I
spre
n


#
sus
ce
dej
m'a
ruri
dea
vin
eu
mea'I
de
m'n
jert

.
cat,
drept,
fesc,
.
.

- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
16

i'n
i'n
i'n


i
sfn
pa
ni
t
tri
m
u
a
cre
mi
cu


din
li
ra
,
re,
t,
i
pe
s

via
Dom
fiu

nul
pe
El
eu
veci
mi'a
L'a
do


dat.
tept.
resc.


- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
-
S-L uit pe El?
Coruri cretine - 2008
268
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
j

n
n

b
b
1. S
2.Cnd
3. De
4. Nu
nu
i
vrei
p
te
ni
pu
r
temi
ma
teri,
si
de
i'a
cu
n

.
.

vi
os
raj,
n
i
te
s'a
cer
tor,
nit,
duni,
cri

.
.

Cnd
Tru
Te
Lu
ai
dind
roa
mi
iu
cu'al
g
na,
bi
zi
cu
dru
rea
lei
te
mul

.
.

.
.

Sa,
greu,
mei,
drept,
.
.

.
.

- - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5
j

n
n

b
b
i
Cnd
Te
As
bra
spi
va
cul
ul
nii
sus
t'a
Su
frun
i
tunci
bi
tea
ne'n
cum

.
.

ru
i'au
ru
dulci
i
r
g
che
tor,
nit,
ciuni,
mri,

.
.

Ce'i
I
Iz
Te'm
ia
sus
bn
bi
po
e'al
da
e
va
tu
Gol
l'al
ra
me
go
Su

.
.

.
.

ta.
reu.
tei.
piept.
.
.

.
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
9
.
.

Iu bi rea
.
.

.
.

lui I sus,

.
.

.
.

Te va as cun

.
.

.
.

de de du reri,

.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
13
.
.

A teap t
.
.

.
.

n
doar de sus,

.
.

De pli ne mn g.
.

ieri.

- - - - - -
S nu te temi
Coruri cretine - 2008
269
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
j

1.S
2.R
r
t

cit
cind
i
ca
or
pri

bit,
beag,
gol
drum
i
i

ne
praf
no
str
ro
b

cit,
tnd
Vreau
L'am
sal
v

.
.

va
zut
re
rs
i
tig

.
.

- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7

loc
nit,
de'o
sn
dih
ge


nit
rnd,

Pe
M'n
c
tre

.
.

j
n

b
rri
bam,
de
de
pe
ce
re
la
.
.

.
.

grin
moar
prin
te
du
pe

.
.

.
.

re
lemn
re
e
i
sor

.
.

- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

chin,
tit?
Toi
i'am
m'a
a

.
.

lun
flat
g
ct
zi
de

.
.

cnd
mult
c's
m'a
str
iu


in
bit (iu
(str


bit)
in)

.
.

Un de g

.
.

si voi sal

- - - -
- - - -
- - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
20
.
.

n
j

n
j

n
j

b
va re i'a d
.
.

.
.

n
post!?
.
.

A
Un de'i vin de

.
.

ca re, iu

.
.

.
.

3
bi re cum n'a mai
.
.

fost? La

- - - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
26

cru ce e

.
.

pa ce, La

.
.

ea nu'i sus

pin, n c'i

.
.

vre me i

.
.

loc ca s


vin.

- - - - -
Srac i orbit
Coruri cretine - 2008
270
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1.Se'a
2.Se'a
3.Se'a
4.Se'a
ra
ra
ra
ra
t
t
t
t

.
.

zo
zo
zo
zo
rii,
rii,
rii,
rii,
noap
e
I
o,
tea
di
sus
ce'n
dis
mi
ne
tl

.
.

.
.

pa
nea
du
ni
re,
,
ce
re
Cu
Pe
A
Cu
Dom
ce
cas'
fra
nu'n
ru'al
la
ii

.
.

.
j

ce
bas
Ta
no
pem
tru
tl
tri,
e
nu'i
ce
toi
ter
nici
ne'a
cei
na
un
iu
ce'au

.
.

zi,
nor,
bit,
plns,

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6
j

Lu
Pier
Un
n
meas
f
cor
a
ca
r
de
ra

.
.

tru
ur
n
scum
d,
m,
geri
p
la
fur
dul
nu'i
crimi
tuni
ce
des
a
i
va
pr

.
.

.
.

#
j

ma
cea
zi
i
re,
,
ce:
re,
Mai
O,
"Pe
Se'a
sus
ce
plai
ra
de
mi
ce
t

.
.

.
.

ste
nu
resc,
zo
le
ne,
voi
rii,
nu
ce
bi
noap
vor
fal
ne'ai
tea
mai
nic
ve
s'a

.
.

fi.
zbor.
nit!"
stins.

-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
11
j

.
.
j

Se'a ra t

.
.

.
.

zo rii, o, ce su

.
.

.
.
j

blim, Pe veci cu

.
.

.
.

Dom nul u nii s

.
.

fim,

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
16
j

.
.
j

Lu
Pier
Un
n
meas
f
cor
a
ca
r
de
ra

.
.

.
.

tru
ur
n
scum
d,
m,
geri
p
la
fur
dul
nu'i
crimi
tuni
ce
des
a
i
va
pr

.
.

.
.

#
.
.
j

ma
cea
zi
i
re,
;
ce:
re,
Mai
O,
"Pe
Se'a
sus
ce
plai
ra
de
mi
ce
t

.
.

n
.
.

.
.

ste
nu
resc,
zo
le
ne,
voi
rii,
nu
ce
bi
noap
vor
fal
ne'ai
tea
mai
nic
ve
s'a

.
.

fi.
zbor.
nit!"
stins.

-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
-
Se'arat zorii
Coruri cretine - 2008
271
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1.Sfnt
2. O,
3. El
4. El
iz
ce
ne
a
vor
mi
mus
du
al
l
tr
ce

fe
ne
cu
n
ri
cu
rb
fr
ci
prin
da
i
rii,
s
re,
rea,Doam
pes
ve
El
ne
te
nic
a
ma
lu
nu
prin
re
me
va
deTe
a
pe
dra
sl
l
dep
gos
vim,
sat!
si,
tea,- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
5

Pes
M
Es
Ia
te
na
te
t,
noi
Lui
plin
i
re
i
de
ni

var
azi
n
ma
s
e'n
du
mea
ha
tin
ra
Doam
rul,
s,
re
ne,Ve
D
Pe
Pu
nic
ier
c
ne'o
s
ta
ra
Tu
Te
re
rea
pe


prea
de
ce
ca
m
p
lor
lea
rim!
cat.
vii.
Ta!

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
#
#
#
#
9
j

Eu a

lerg
Hai cu
c tre cer, hai i

tu
mi ne
cu mi ne vi
vi
no,
no,


A
A
le
le

-
-
- -
- -
- - -
-
&
?
#
#
#
#
13
j

lu
lu
ia, sla
ia
v

Dom
Dom
nu
nu
lui!
lui
Eu a

lerg
Hai cu
c tre cer, hai i


- - - -
- - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
16
j


tu
mi ne vi no,
cu mi ne vi no,

A
A
le
le lu ia
lu ia, sla vDom
Dom
nu
nu
lui!
lui.- -
- -
- - - -
- - -
- -
- -
Sfnt izvor al fericirii
Coruri cretine - 2008
272
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
2
4
2

1.Sfnt
2.Cnd
3.Cnd
4. i
i
m
de
e

bun
du
val
ve
i'n
ce
i
nic

du
ca
vnt
Doam
r
lea
m
ne

tor,
rea
tem,
Sfnt,

Domn
Prin
Ln
Sla
a
a
g
v'n

- - -
- -
-
- - - -
&
?
b
b
6


b
toa
mor
mi
cer
te
ii
ne
i

n
#

cre
va
eu
pe
a
le
Te
p

tor,
grea,
chem;
mnt;

C
La
Mi'n
Fi
tre
lu
t
e

Ti
mi
reti
bi
ne'n
n
ai
ne

- - - - - -
- - - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
11

drept
Tu
vie
cu
me
m
ii
vn

reu
scoi
pai,
tat,

ru
i
si
al
ga
pe'a
gur
Tu#
bmea
ri
tiu
nu
i
pa
c
me

cn
Ta
nu
mi
tul
m
m
nu

meu.
pori.
lai.
nat!

- - -
- -
- -
- - - - -
Sfnt i bun
Coruri cretine - 2008
273
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
j

1.Sl
2.Sl
3.Sl
4.Sl
vim
vim
vim
vim
pe
pe
pe
pe
J

.
.

Dom
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
nul
i'I
i'I
i'I
i'I
mul
mul
mul
mul
u
u
u
u

.
.

mim,
mim
mim,
mim,
cu
cu
cu
cu
o
imn
da
via
sa
de
ruri
a

- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
4

.
.

j
J

na
lau
sfin
noas
le
d
te
tr
l
l
l
l
prea
prea
prea
prea
m
m
m
m

.
.

rim,
rim,
rim,
rim,
Sl
Sl
Sl
Sl
vim
vim
vim
vim
iu
pu
drep
dom

.
j
J

bi
te
ta
ni
rea
rea
tea
a
ce
ce
ce
ce
ne'a
ne'a
ne'a
va
cre
con
sal
ve

.
.

b
J

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
7

at,
dus,
vat,
ni,
Sl
Sl
Sl
Sl
vim
vim
vim,
vim
pe
cu
pe
iu

Cel
toa
Cel
bi
ce
t
ce
rea
din
bu
vi
lui
p
cu
ne
Hris
cat
ri
iar
tos
ne'a
a
ca
n
li
pe
m
ve
be
I
p
ni
J

rat!
rat!
cii!
sus!

- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
Slvim pe Domnul
Coruri cretine - 2008
274
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Spre'I
2. Fur
3. El

sus
tu
gla
te'n
na
sul
dreap
cnd
i'l
t
te'n
as

grab
cear
cul
nic
c
t,
o,
i
i

su
va
grab
fle
luri
nic
te
cnd
d
zdro
lo
rs


bit
vesc
puns


- - - - - -
- - - - -
- - - -
-
-
-
&
?
#
#

Cnd
n
Din

#
to
mi
pa
tul
ca
cea
e
vie
Sa
za
ii
cea

#
dar
ar
mul
nic,
c,
t
cnd
Tu
i

toi
tii
d
te'au
ct
n
p
pre
de
r
u
a


sit,
iesc,
juns,


- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
&
?
#
#

Doar
O
Iar

El
la
de'I
i
cri
ur
ti
m
mezi
e
fier
cre

do
bin
din
rul
te
a
ori
i
n

ct
un
via
de
sus

mic
pin
pas
ar
t
cu


fi,
cut,
pas,


- - -
- - - - - -
- - - -
&
?
#
#
14

i'n
Pen
i'a

da
tru
dat
t
al
f
a
tu
g
ju
P
du

to
rin
in
rul
te
a:
pro
e
"Nici

mis
tern
cnd
l
i
n'am
vei
ne
s
pri
v
te


mi.
zut.
las".


- - -
-
- - -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
Spre Isus
Coruri cretine - 2008
275
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1. I
2. n
3.De'a


su
trea
ce
se
ga
ea
scump
via
gn
spre

dul

.
.

Ti
azi
meu
ne
jert
n
azi
fesc,
zbor,
Un
n
Plu

.
.

gnd
sfn
te
fru
t
te
mos
con
pe'a
m
sa
ripi

poar
cra
li
t
ne
re

- - - -
- - - - -
- - - - - -
- -
-
-
-
&
?

i
Te'a
i


doar
tept
vreau
spre
de
s
Ti
mult,
torni
ne'n
Te'a
prin

.
.

ori
tept
Du
ce
cu
hul
ceas
dor,
Sfnt
Pri
Ca
Iu

.
.

vi
s
bi
rea
m
re
mi
iei
i
se'n
la
ier

dreap
Ti
ta
t.
ne.
re.

- - - -
- -
- - -
-
-
-
-
-
&
?

Un

.
.

cnt fru mos spre


.
.

.
.

Ti ne'n drept i

.
.

.
.

j
J

n cre din

.
.

Te a tept

- - - - -
&
?

.
.

vii cu rnd pe
.
.

.
.

al bul nor, Eu

.
.

.
.

Te a tept cu
.
.

.
.

dor.
.
.

- - -
Spre Tine Isuse
Coruri cretine - 2008
276
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

.
.

1.Spu
2.Spu
ne'mi
ne'mi
Doam
dar
ne
pe

.
.

cum
nu
e
me,
cnd
i
i'e
eu

.
.

dor
Nu
de
me
chi
le
pul
s'i

n
.
.

.
.


meu,
spun,
.
.


- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

.
.

n
Cnd
S
tri
Te'n
mii
treb
Tu
n

.
.

Du
oap
hul,
t,
s
Tu
m'n
n

toar
tai
c
n
de
s'mi
la
rs
ru.
punzi.
- -
-
-
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
9

Spu ne'mi Doam ne

n
cum n lu me

n
b

.

j

Co bo r t'ai

b
pen tru mi ne

- - - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

.j
n
S m cu ri,


#
s m speli


n
.
.

De ru i'n do
.
.

w
w
ieli.
w
w

Spu ne'mi

- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.
.

Doam ne

n
#
Chip de sla v,
.
w
n

b
N

.
.

de ce lu mea
w
w

b
e bol na v,
w
w

.j
n
De ce'n su flet

b
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
22


#
e me reu


n
.
.

gol de Dum ne
.
.

w
w
zeu.
w
w

F cre din a

n
#
mea s fi e

b
n

ra z

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
.

c tre

b
ve ni ci e,

.j
n
n cu rnd ne


#
vom ve dea


n
.
.

Sus n sla va
.
.

w
w
Ta!
w
w
w
- - - - - - -
Spune-mi Doamne
Coruri cretine - 2008
277
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3
j

1.Stai
2.Via
3.Poa
o
a
te
J

cli
ta
mi
p
e'un
ne
i
fir
se
te'n
de
n

trea
floa
chi
b:
re,
de
Un
Ce
ha
de'a
fru
rul

.
.

lergi
mos
ca
a
r
re
a
sa
i
gr
re'n
s'a
.
.

bit?
zori,
dat,

- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
-
&
?
b
b
j

Ca
Dar
As
re'i
la
tzi
J

in
fel
ce
ta
de
rul
vie
tre
i
ii
c
des

j
J

J
b
ta
toa
chi
le?
re
de
Cum
Ca
Bo
va
i
g

fi
vn
ii
al
tul
de
tu
prin
ne
sfr
tre
vi
J

it?
flori...
sat!

- - - -
- - - - -
- - - - - - -
-
-
&
?
b
b
j

Dom nul
J

vie ii te a

teap t, Nu mai

sta des cum p


J

nit!

- - - - - - -
&
?
b
b
j

Pu ne'i
J

via a'n rn du

ia l, Pen tru

b
j

cer fii pre g


J

tit!

- - - - - - - -
Stai o clip
Coruri cretine - 2008
278
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4


Stau i

j


bat la u ata, s'Mi des

j


chizi ce mult a

b
.

vrea, du
#a vrea,
.

N
#ios s i

#


- - -
&
?
7terg o chii

b

N

w
plni,
o chii plni,
w
w


Nu,
Nu cum
Nu,
#

j


va n via ata ai l

j


sat pe ci ne

b
- - - - - -
-
&
?
13
.

va, du
#ci ne va
.

N
#

ci ne vareri i'a a

#


.
jdus prin u a
.

j
b

N

w
ta,
.prin u a


w


Nu cum

ta


va m

- - - -
- -
-
- -
&
?
19


crezi un str

bw
in,
.
str
un str

un str
Stau i

in,
in,

in

.
jbat la u a

w
ta,
.

#

la
la
u
u
a
a
m a

N
ta,
ta,
#


- - -
- -
-
-
-
&
?
25
.
ju de ci ne
w
va,
.

#

m'a
m'a
u
u

m'a uoa re

de
de oa
oa
re,
re,

de


oa re,
w
pot
.
pot
pot
in
in
.


pot in
.

in
tra?
tra?
Oa
Oa
re
re


tra? in
w
tra?
pot
pot
in
in
bw
tra?

tra?
tra?

- - -
-
-
- - - - -
- -
-
- - - -
- - - - -
Stau i bat la ua ta
Coruri cretine - 2008
279
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Str
2. M

jer
simt
n
spre
prag
ce
de
ruri
ve
a
ni
tep

.
.

cii,
tnd
M
Al
.
.
.

chea
vie
m
ii
Dum
r
ne
s
.
.

.
.


zeu,
rit,
Pe
A
.
.

zi
ce
dul
lui
zo
mult
ri
do

- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
&
?
#
#
7

lor
rit
de
cu

.
.

zi,
vnt,
Ve
Cum
.
.

.
.#
nind
a
s
f
fiu
g
me
du
.
.

.
.


reu,
it.
So
Eu
.
.

li
tiu
a
c
vie
vre
ii
mea
din
a
spre
so

.
.

cer,
sit
Str
i
.
.

- - - -
- -
- -
- - -
-
-
&
?
#
#
13
.
.

n
j

ba
mult
te'n
nu
lung
es
i'n
te
.
.

.
.

lat,
har,
I
O
.
.


b
sus
cli
m
p
chea
doar
m
de
ln
a
g
tep

.
.


El
tat
i
i
.
.

.
j

vreau
Dom
s
nul
fiu
vi
sal
ne
.
.

w
w
vat.
iar.
w
w
-
- -
- -
- - -
- -
-
&
?
#
#
19
Pri vind spre

Pri vind spre


w
zri


zri,


de ve ni

de ve ni


w
cii,


cii.
A tept cu

A tept cuw
rnd,
-
- -
- -
- -
-
-
&
?
#
#
25


rnd


m rea a

m rea aw
zi,


zi!
A tunci din

A tunci din


w
slvi,

slvi
pe


- -
- - -
-
&
?
#
#

al bul


nor,
w
w


(pe al bul

nor)
va re ve

.
.

#
#

ni I sus ca
.
.

Mn tu i

.
.

tor.
.
.

- -
-
- - - - -
Strjer n prag
Coruri cretine - 2008
280
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Pe
2. Pe
3.Din
4. Al
tur
zi
moar
di
nul
dul
te
mi

cre
de
i
ne
ne
gra
p
ii
lat,
nit,
cat,
nimb,

Sin
Din
Eu
Eu
gur
loc
m'am
l
sub
n
ns
z

.
.


cer,
loc,
cut,
resc;
.
.


- - - -
- -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5

n
Ar
n
S
za
znd
bez
vi
le
ne
n
n'al

m
con
n
zi
br
te
f
lei
cat
nit
at,
schimb,

St
Ru
Greu
M
un
guri
m'am
pre
str
de
zb
g

.
.

b

jer;
foc,
tut.
tesc;
.
.


- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9

Cnd
Spre
Tu
Noap
o
r
tii
tea
chiu'a
t
ci
nu

o
ci
ti
s'a
bo
te
pe
sfr
sit,
ci,
cer,
it,

Noc
Pier
Al
Fii
tur
du
vre
n
ne
te'n
mu
cde
ne
ri
rb
pr
gre
lor
d
tri,
zri,
ceas
tori;

- - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

b
Rz
Cu
Din
Se'a
bat
ro
noap
ra
ne
ul
te,
t


con
din
bun
n
te
v
str
cu
nit
pi,
jer,
rnd

Spre
Ne
Ct
Ai
el
fac
a
zi
stri
che
r
lei

.
.


gri.
mri.
mas?
zori!
.
.


- - - - -
- - -
- - -
- - -
Strjerul
Coruri cretine - 2008
281
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Ci
2.Prin
ne
noap
m
te

.
.

va
i
pri
du
mi,
reri,
.
.

Ci
prin
ne
pln
m
su'mi

.
.

j
J

va
dis
ier
pe
ta?
rat!
.

E
Lu
oa
mi
re
na- - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
6
.
.


#
ci
p
ne
cii
va
Lui
ce
spre
.


.
j

ne
mi
va
ne'a
sal
c

w


va!?
tat

Am
Prin
c
cru
u
ce

b
.

#
j


tat
mi'a
des
vor
tul
bit

Dar
de


- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
12

#
n'am
moar
g
tea

w
w
sit!
Sa
w
w


Un
i'am
de
n
s
emai
les
a
a
lerg,
tunci

Pe
c
ci
El
ne
ms
va
n
sal
treb?
va

-
-
- -
-
-
- - -
-
&
?
#
#
18

Prea
Din
mult
dez
p
n


#
ca
dej
tul
dea
meu
grea
m'a
ce

. #

is
m'a
to
ro

w


vit
bit
w
w

Bal
Su fle
sam
tu'mi
de

- -
-
- -
-
-
-
-
- -
&
?
#
#
23

frnt
pa
ca
ce

t
m'a
spre
cu

w
cer,
prins,
w
w

I
Cci
su
pori
se
de

bun
rai
n
El

Ti
mi'a
ne
des

w
sper!
chis.
w
w
-
-
- -
-
-
-
Strigt - V1
Coruri cretine - 2008
282
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1. Ci
2.Prin
ne
noap
m
te

.
.

va
i
pri
du
mi,
reri,
.
.

Ci
prin
ne
pln
m
su'mi

.
.

j
J

va
dis
ier
pe
ta?
rat!
.
.

E
Lu
oa
mi
re
na

- - - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
6
.
.

ci
p
ne
cii
va
Lui
ce
spre
.
.

ne
mi
va
ne'a
sal
c

w


va!?
tat

Am
Prin
c
cru
u
ce

.
.

#

tat
mi'a
des
vor
tul
bit
.

Dar
de


- - - - - -
- - - - -
&
?
#
#
12

#
n'am
moar
g
tea

w
w
sit!
Sa
w
w


Un
i'am
de
n
s
emai
les
a
a
lerg,
tunci

Pe
c
ci
El
ne
ms
va
n
sal
treb?
va

-
-
- -
-
-
- - -
-
&
?
#
#
18

Prea
Din
mult
dez
p
n


#
ca
dej
tul
dea
meu
grea
m'a
ce

. #

is
m'a
to
ro

w


vit
bit
w
w

Bal
Su fle
sam
tu'mi
de

- -
-
- -
-
-
-
-
- -
&
?
#
#
23

frnt
pa
ca
ce

t
m'a
spre
cu

w
cer,
prins,
w
w

I
Cci
su
pori
se
de

bun
rai
n
El

Ti
mi'a
ne
des

w
sper!
chis.
w
w
-
-
- -
-
-
-
Strigt - V2
Coruri cretine - 2008
283
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4

1. Ce
2. Zi
3.Dom
rul
ua
nul

.
.

ne
iar
ne
tot
se
iu
chea
stin
be
m,
ge,
te,
.
.

N'a
Ni
Dom
vem
meni
nul


.
.

nici
nu
ne'n
o
se
t
tea
pln
re
m
ge
te
.
.

- - - -
- - - -
- - - - - - -
&
?
#
#
#
#
5

Dru
Noap
Lup
mul
tea
ta

ori
ori
ori
ct
ct
ct
ar
ar
ar

fi
fi
fi
de
de
de

#
w
w
greu;
grea;
grea;
w
w
- -
- -
- -
&
?
#
#
#
#
9
.
.

Va
Can
Ca
lea
de
Val
mor
le
den
ii
cu
zii
.


j

.
.

p
noi
tim
r
pur
a
sim,
tm,
fi,
.

.
J

j

Va
n
Ca
lea
lu
Val
mor
mi
den
ii
n
zii
.
.

prin
n
tim
tre
lu
ca
stnci
mi
ei
me
na
a
.
.

.
.

reu
lor
i
su
um
mu
im
blm
ri
.
.

- - - - - - -
- - - - - -
- - -
- -
- -
- -
&
?
#
#
#
#
13

Dru
Ni
Rs
mul
ci'o
pl
as
da
ti
pru,
t,
re,

Dru
Ni
Ne
mul
ci'o
mu
as
da
ri
pru
t
re

toi
nu
vom
l
ce
pri

w
w
tim.
dm!
mi.
w
w
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Suim spre cer
Coruri cretine - 2008
284
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

.
.
j

1.Sunt
2.Sunt
3.Sunt
fe
fe
fe
ri
ri
ri
cit
cit,
cit
c
El
c

.
.
J

.
.
j

am
mi'a
El
sus
dat
mi'a
n
va
dat
ce
loa
an
ruri
re
sa

.
.
J

.
.
j

un
cnd
de'a
Cre
m'a
fi
a
rs
un
tor
cum
mar
iu
p
tor

.
.
J

w
w
bit!
rat!
bun.
w
w

.
.
j

El
Sunt
Des
i'a
fiu
pre
dat
de
iu
.
j
J

r
R

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
6

via
re
bi
a
ge,
rea

.
.
j

pen
merg
Lui
tru'a
cu
ne
mea
o
sfr
via
noa
i

re
t

.
.
J

.
.
j

cci
spre
vreau
mult
un
tu
m'a
re
tu
pre
gesc
ror
u
pa
s

.
.
J

w
w
it!
lat!
spun!
w
w

Mul u

Azi i mul u

mesc
P rin te!

mesc
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
12

.
.
j

.
.
j

Cu m na Ta m'ai cre

.
.
J

.
.
J

.
.


at!
w

.
J

m'ai cre at P rin te

Sunt a

Eu sunt doar a

Ta fp tu r,

- -
- - -
- -
&
?
b
b
b
b
16

Eti Dom nul meu mi nu

.
.


nat!
.
.

Mul u

Azi i mul u

mesc,
o, Doam ne

mesc

.
.
j

Te la ud

.
.
J

i Te

- -
- -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
22
.
.


cnt
w

.
J

eu Te la ud, Doam ne

Azi i'n

Azi i p n'n

ve ni ci e

pe'un n no it P

w
w
mnt!
w
w
- - - - - -
- - -
Sunt fericit
Coruri cretine - 2008
285
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1. Sus
2. i
3. Ni
4.Cnd
5. Sus
n
iu
cio
o
n

ce
be
da
da
ce
ruri,
te
t,
t,
ruri,

sus
co
ni
cnd
sus
n
pi
cio
o
n

ce
la
da
da
ce
ruri,
ii
t
t
ruri,

n
i
N'a
Prin
n
tr'un
le
mai
tre
tr'un

loc
e
fost
n
loc
fru
mij
un
geri
fru

- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
#
#
#
#
7

mos
lo
om
va
mos
ne
ci
ca
ve
ne
#

.
.

spus,
tor,
El,
ni,
spus,
.
.

St
Ce
S'a
Toi
Cre
un
re
ns
cei
din

Fiu
s
cut
ri
cio
al
fi
s
vor
ii

O
e
rac,
tre
vor
mu
sal
lip
mu
cn

.
.

lui,
vai,
sit,
ra,
ta,
.
.

- - -
- - - - -
- - -
- - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
13

St
Ce
Pen
Cei
Sla
la
re
tru
buni
v

dreap
s
noi
se
lui
ta
fi
S'a
vor
Hris

Ta
e
rs
bu
tos
t
ier
tig
cu
vor

#
.
.

lui,
tai
nit
ra,
da,
.
.

St
Du
El,
Cnd
Sla
Hris
p
E
va
v

tos
ru
ma
re
lui
I
ga
nu
ve
I

N
.
.

sus.
lor.
el.
ni.
sus.
.
.

.
.

.
.

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
Sus n ceruri
Coruri cretine - 2008
286
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
r
R

1.Sus
2.Sus
3.Sus
n
n
n
R

.
.
j

ce
ce
ce
ruri
ruri
ruri
e
e
e
Dom
ca
lo
nul
sa
cul
.
.
J

.
.

meu!
mea!
meu!
Ct
Sus
Sus
do
n
n
.
.

.
.
j

n
#
j

b
resc
cer
cer
s
s
ln
fiu
a
g
sus
jung
Dum
i
a
ne
.
.
J

.
.

eu!...
vrea!...
zeu!
.
.

- - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
r

Du
Du
Du
p
p
p
R

.
.
j

n
#
j

lup
noap
via
ta
tea
a
cea
de
de'a
grea
chin,
mar,
Dom
Voi
Mn
nul
ie
tu
.
.
J

.
.
j

#
r

m
i
it
va
spre
doar
sal
se
prin
va,
nin,
har,
M
Sus
Sus
va
n
n
.
.
J

n
R

.
.
j

lua
cer
ce
n
es
ruri
c
te
e
mi
ca
lo
nul
sa
cul
.
.
J

j
J

Su.
mea!
meu!

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
10
r

Sus n
R

.
.
j

r
#
R

ce ruri e Dom nul


.
.
J

.
.

meu! Cu
.
.

.
.
j

El vreau s fiu i
.
.
J

n
J

.
.

eu,
.
.

- -
&
?
b
b
b
b
b
b
j

O,
J

.
.
j

r
#
R

Doam ne, Te'a tept, Te'a


.
.
J

.
.
j

n
j

tept ca s vii, S m
.
j
J

r
R

j
J

n
R

.
.
j

iei n c mi nul
.
.
J

j
J

.
.

Tu!
.
.

- - - - -
Sus n ceruri e Domnul meu
Coruri cretine - 2008
287
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
.
.
j

1.Pen
2.Pen
3.Pen
4.Pen
tru
tru
tru
tru
.
.

.
.
j

#
#
.
.
j

.
.
j

soa
tot
pa
zi
re
ce
cea
ua
le'a
faci
pe
de
u
cu
p
Sa
riu,
noi,
mnt,
bat
Pen
Pen
Pen
Ce
tru
tru
tru
prin
.
.

.
.

.
.

.
.
j

.
.
j

.
.
j

ce
gri
scum
le
rul
ja
pul
ge
cel
n
Tu
Tu
zglo
ne
cu
ne'ai
biu,
voi,
vnt,
dat
Pen
Pen
Pen
i
tru
tru'a
tru
e
.
.

.
.

.
.

- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
?
4
.
.
j

#
.
.
j

.
.
j

ro
noas
Pa
noi
ua
tre
tri
ne
din
bu
a
n
li
cu
de
chi
vezi,
rii,
sus,
nm
Pen
L
Pre
i
tru
u
g
n
.
.

.
.

.
.

.
.
j

.
.
j

.
j

tot
dat
ti
veci
ce'n
n
t
Te
jur
veci
de
l
cre
s
I
u
ezi.
fii.
sus.
dm.
Mul u
.
.

.
.

.
j

mim Ce lui
.

R


Mul u mim lui'I sus!
.
.

.
.


- - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
- - - -
- - -
&
?
7
.
.
j

Sfnt, Mul u
.

R


Mul u mim lui'I sus!
.
.

.
.


mim lui'I
.

R
.

R

Mul u mim lui'I sus, I
.
.

.
.

.

sus.
.

sus.
.
.

. .
r

Ta t i

.
R

. .

i mul u mim, i

.
R

.
.

. .
. .

- - - - - - - - -
- - - - - -
&
?
11
. .
r


mul u mim,
.


mul u mim cu toi.
.
.

.
.

. .

Ta t, i

.
R
.

R
. .
R

i mul u mim, n

.
R

.
.

. .
. .

. .
r


mul u mim!
.

R

cor i mul u mim!
.
.

.
.
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
&
?
14

.
j

Ta t din

.
R

i mul u mim cu
.

.
R

.
.

.
.

.
j

Ce ruri i
.

R
.

toi, i mul u mim, n


.
.

.
.

.
.


mul u
.

cor i mul u
.
j

.
.

.
mim!
.

mim!
.
.

- - - - - -
- - - - - - - - - -
Tat i mulumim
Coruri cretine - 2008
288
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

.
.

Ta tl nos tru

.
.

Cel din ce ruri

.
.

Nu me le'i sfin
.
.

w
w
im!
w
w

.
.
j

Vi no'n cu


.
j

r
R

- - - - - - - -
&
?
6

rnd!

.
.
j

Cum e n cer

.
.

.
.
j

fi e i pe'a cest p

#
#

.
.

#
w
w
mnt.
w
w


Pi nea,

Doam ne,

- - - - -
&
?
12

zil nic ne'o

.
.

.
.
j

d! S ne
.
.

.
.


ieri cum i

noi ier tm me

reu ori


.
j

r
R

cui! Te ru


.
j

r
R

- - - - -
&
?
18

gm s ne scapi din is


.
.
j

pi t! Iz b


.
.

.
.

ve te ne de
.
.

ru! A

Ta e'mp r

- - - - - - - -
&
?
23

i a i pu

te rea i m

ri rea n


#
ve ni

#
b

ci e! A

.
.

min! A
.

w
min!
w
w
- - - - - - - - - -
Tatl nostru
Coruri cretine - 2008
289
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
.
.

1. Ta
2.Pen
3.Noi
tl
tru
Te
nos
sla
a
tru
va
tep
.
.

w
w
sfnt,
Ta
tm,
w
w
.
.

Bun,
To
Via
mi
tul
a
los
vom
i
i
l
pre
.
.

w
w
blnd,
sa,
dm,
w
w
.
.

La
I
Du
s
ni
hul
pes
ma
Tu
te
ni'e
cel
.
.

- - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
6
.
.

noi
goa
sfnt
a
l
s
Ta'n
f
ne
du
r
sfin
.
.

w
w
ra
Ti
eas

n
w
w
re,
ne.
c!
w
w
.
.

Doar
Ln
Zil
prin
g
nic
mi
Ti
s'm
la
ne
pli
.
.

w
w
Ta
stm,
nim
w
w
.
.

Via
Chiar
Pla

i
nul
vom
cnd
Tu
a
of
di
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
12
w
w
vea,
tm,
vin,
w
w
.
.

Pe
n
i
c
cre
n
ra
din
zi
rea
a
ua
.
.

Ta
Ta
Ta
cea
cea
cea
dreap
sfn
ma
t
t
re

.
.

ve
vrem
vrem
nic
ca
s
vom
s
Te'n
um
um
tl
.

j
J

.
.

bla!
blm!
nim!
.
.

- - - -
- - -
- - -
-
-
-
&
?
b
b

j
J

j
J

Doam nej
J

j
J

Tu ne'ai dat chip de

.
j
J

j
J

Noi sunj
J

j
J

cer cu rat, Noi suntem ai Ti co

tem ai Ti co
.
.

pii!
.
.

pii!
-
- - -
-
-
&
?
b
b

j
J

j
J

Nu nej
J

j
J

p r si, Azi i

.
j
J

j
J

P n


j
J

j
J

zi de zi, P n

.
.

cnd vei re ve

cnd vei re ve
w
w
ni!
w
w
ni!
- - -
- - - - -
Tatl nostru sfnt
Coruri cretine - 2008
290
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Te
2.Mo
3.Ca
4. i
a
del
noi
f
do
di
tr
a

.
.

rm
vin
ind
cum
cu
de
n
s
.
.

dra
sfn
dul
se
gos
t
ce
des
te
bu
ar
chi
de
n
mo
d


pli
ta
ni
ce
n,
te,
e,
rul,

O,
Azi
Cei
S
Ra
ne
ce
ne
bu
con
pri
as


ni,
du,
vesc,
culi,


- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
7

Vrem
Blnzi
S
Pe'a
s
i
zi
noas
sor
u
c'n
tre

.
.

bim
mili
cor:
fruni
sfin
s
"Ve
n
.
.

e
fim
dei
scri
ni
ca
c
e
a'i
Ti
t
ca
di
ne'n
fr
rac


vi
toa
i
te
n
te,
e,
rul,

Ct
Ne'a
Ct
De
vom
ju
se
oa
tr
t
iu
meni

#

i.
Tu.
besc!"
sfini.


- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
13

Re var s'n

noi o,


Hrist iu bi rea


Ta,


- - - -
&
?
b
b
b
b
17

i ne m

bra c'n fru mu

se ea


Ta!


- - - - -
Te adorm
Coruri cretine - 2008
291
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
j

1. Te
2. Ve
3. De
4.Deci
chea
ghea
treci
la
m
z
cum
s'n
J

.
j

Dom
zil
va
ur
nul,
nic
ne
m
nu'L
via
p
ori
a
a
s
ce'ar
.
J

.
j

uzi?
ta,
tor,
fi,
De
n
Pe
Sf
gla
tot
ln
r
sul
ce
g'al
m
.

- - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
4
.

Su
faci
tu
tot
de
vezi
Mn
ce
ce
m
tu
te'ar
te'as
na
i
o
.
J

cunzi?
Sa...
tor,
pri,
A
Te'n
Gn
i
t
deam
de
a
tea
n
te
du'I
.
J

.
j

fe
gla
te
i
ri
sul
c
ni
ciri
Lui
n
ma
g
cel
tr'o
n
.
J
b
J

- - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
7
.

seti,
viu,
zi,
dar,
Ne
O,
Tot
Cci
con
vi
El
mi
te
no
Ju
ne
.

J
b
.
j

.
j

nit
azi
de
poa
da
ct
c
te
c'L
nu'i
tor
e'n
pri
tr
va
za
.
J
.
J

meti.
ziu!
fi.
dar!
Te ur m
.
J

- -
- -
- - -
- -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
10
.
.

re te cu'al Su
.
.

.
.

glas, Te n so
.
.

.
.

j
J

e te pas cu
.
.

.
.

pas, Da c'L a
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
14
.
.

J
b
J

uzi chiar zi de
.
.

.
.

b
zi, De ce'L re
.
.

.
.

j
J

.
.
j

r
R

fuzi, de ce nu
.
.

.
.
J

.
.

vii?
.
.

-
Te cheam Domnul
Coruri cretine - 2008
292
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
j

1.Te
2.Te
3.Te
J

du
du
du
n
n
n
lu
lu
lu
me
me
me
i
i
i

.
j

spu
spu
spu
ne
ne
ne
De
De
De

.
.

dra
dra
dra
gos
gos
gos
tea
tea
tea
lui
Fi
Du
Dum
u
hu
ne
lui
lui

j
J

j
J

.
.

zeu!
Su!
Sfnt!
.
.

- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
&
?
j

Cci
Cci
Cci
J

El
El
El
e
S'a
pen
al
jert
tru
nos
fit
oa
tru
sus
meni
P
pe
sus

rin
cru
pi
te,
ce,
n,

Du
Du
Du
te
te
te
i
i
i
spu
spu
spu
ne
ne
ne
me
me
me

j
J

j
J

w
w
reu!
reu!
reu!
w
w
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
?
10

Du te i spu ne me

w
reu!
w
w

Du te i spu ne me

j
J

j
J

.
.

reu!
.
.

- - - - - -
&
?
j

De
J

dra gos tea Sa mi nu

na t

Du te i spu ne me

j
J

j
J

.
.

reu!
.
.

- - - - - - - -
Te du n lume i spune
Coruri cretine - 2008
293
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
3
4
3

1.Te
2. El
3.Te
tre
Te'a

ze
teap
nal
te
t

al
s'i
al
meu
dea
meu
.

su
hai
su
flet,
na,
flet,
i'a
Drep
Spre

- - - -
- - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
5

run
ta
Dom
c
tea
nul
n
n
Ipraf
mi
sus,
po
res
spre

doa
ma
slvi
ba
t'n
ce


ta;
har
reti


- - -
- - - - - -
- - -
&
?
#
#
#
#
9

St
i
i
I
s'as
mer

sus
cun
gnd
chiar
d'n
n

ln
ti
al
g
ne
Su
.


ti
tai
um
ne,
na
blet,
S'i
iu
S


- - -
- - - - -
- -
&
?
#
#
#
#
13

#

n


dea
bi
crezi,
din
rii
s


bo
f
speri
g
r
i

i
de
s'L
a
ho
iu


.
.

Sa.
tar.
beti.
.
.

- - - - -
- - -
-
Te trezete al meu suflet
Coruri cretine - 2008
294
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
4
4
4

1.Te
2. n
3.Pe
ur
tu
a
mez
mul
ripi
I
tul
de

su
lu
vul
se,
mii,
tur

Tu
Tu
bi
eti
eti
ru
via
pa
ind
a
cea
voi

w
w
mea,
mea,
sta,
w
w
- - - -
- - - -
- - - -
&
?
#
#
5

Vreau
Vreau
S
s
s
cu
sorb
am
noas
iu
de'a
c

bi
pu
lu
rea,
ruri
mea

din
a
bu
pri
pro
n
vi
ba
ta
rea
rea
tea

w
w
Ta.
Ta.
Ta.
w
w
- - - -
- - - -
- - - - - -
&
?
#
#
9

S'i ur mez de'a

proa pe

pa ii li ni

w
w
tii,
w
w
- - - - - -
&
?
#
#
13

C tre Ti ne

fi e'mi

o chii a in

w
w
tii.
w
w
- - - - - -
Te urmez Isuse
Coruri cretine - 2008
295
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.Tri
2. A
3. Re

.
.

mi
prin
var
te
de'n
s
Doam
noi
Doam
ne,
un
ne,

.
.

.
.

Du
foc
noi
hul
di
pu
Sfnt,
vin
teri
i
S
i

.
.

ploa
ar
d
ia
d
ne'un
Ta
tot
nou
de
ce'i
a

.
.

har
ru,
vnt,
.
.

- - - - -
- - - -
- - - - - -
&
?
b
b
6

S
i'n
S

.
.

u
dra
fim
de'al
gos
lu
i
te
mi
ni
s
n

.
.

.
.

mii
Te
c
p
slu
tre
mnt,
jim
cer
Us
Ves
Prin

.
.

cat
tind
fap
de'a
Cu
t
tt
vn
i
a
tul
cu

.
.

mar...
Tu.
vnt.
.
.

- -
- -
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- -
&
?
b
b
11

Tri

.
.

mi te Doam ne,
.
.

pe p mnt Lu

.
.

mini de Pa ra
.
.

.
.

dis
.
.

- - - - - - -
&
?
b
b

Ploa ia Tr zi e a

.
.

Du hu lui Sfnt, Cci

.
.

Tu a a ai pro

.
.

mis!
.
.

- - - - - - -
Trimite Doamne, Duhul Sfnt!
Coruri cretine - 2008
296
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
3
4
3

j
J

1. Un
2.Muli
3. Al
4. O,
de
l
ii
vi
vei
a
co
no,

fi
leg
boa
cre
n
azi
r
de,


ve
pe
dru
vi
ni
I
mul
no'a

.
.

cii?
sus
ru
cum,
.
.

O
De
i
I
grea'n
la
p
sus
tre
p
r
e'al

ba
cat
sesc
tu,
re
pri
pe
I


n
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
7

va
vind
Dum
sus
ve
n
ne
e


ni,
sus
zeu,
bun;

j
J

Rs
i
A
i'a
pun
ce
mar
tunci
sul
rul
sfr
rs

tu,
par
i
pun
o,
tea
tul
sul


cum
lor
lor
tu
va
va
va
va

- - -
- -
- - - - -
- - -
&
?
b
b
12
.
.

fi?
fi!
fi!
fi:
.
.

Un
Un
Un
"Sunt
de
de
de
mn
vei
vei
vei
tu

fi
fi
fi
it
n
n
n
n

.
.

ve
ve
ve
ve
ni
ni
ni
ni

cii?
cii?
cii?
cii!"
1.2.3.n
4.n

ve
ve
ni
ni

-
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
- - - -
&
?
b
b
18

cii,
cii,
n
n

ve
ve
ni
ni

.
.

cii,
cii,
.
.

j
J

Un
Sunt
de
mn
vei
tu

n
b

fi
it
n
n

ve
ve
ni
ni

.
.

cii?
cii!
.
.

- - - - -
- - - - - -
Unde vei fi n venicii?
Coruri cretine - 2008
297
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
6
4
6

1. U
2.Ne
3. A

.
.

nii
iar
a
n
t
zdro
ru
Tu
bii
g
c
ne
Te
nu
mr


a
Te'am
tu
tep
che
ri
tm,
mat
sim,
Pe
i
Or

- - - -
- -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
3

Ti
sin
fani
ne
guri
nu
Duh
am
ne
Prea
lup
l

.
.


Sfnt
tat,
sa,
Cu
Cnd
n
.
.

.
.

i
to
i
nimi
tu'n
nimi
ar
noi
noi
se
greu
Te
Te
s'a
ru

- - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
6


#
U

b
im
pr
gm
plo
bu
s
rm,
it,
torni,
S
A
Din

uzi
tunci
ploa
al
doar
ia
lor
Te'am
Ta
p
ru
de

.
.

.
.

mnt.
gat.
har.
.
.

.
.

- - -
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
9

.
.

Co boa r Duh, vi no
.
.

.
.

n
#
.
.

b
n
Sfin te Duh,
.
.

.
.

Ca la Ru sa lii
.
.

.
.

.
.

.
.

iar
.
.

.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

i ne u ne te pe

U
toi a cum

n
#


Sub mi nu na tu'i

.
.

har!
.
.

- - - - - -
Unii n rug
Coruri cretine - 2008
298
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1. Un
2.Vreau
pri
s
e
plec
ten
din

mi
tre
nu
str
nat
ini,

E
s
I
n
sus
cep
n
ve


via
ci

a

Da
Sus
c
n
sunt
a
des
ra

- - - -
- -
- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
6

cu
de
ra
lu
jat
mini

de
prin
El
tre
nu's
he
ui
ru

w
w b
tat!
vimi!
w
w

M
Ca
a
s
ju
uit
t
tot

n
ce'a
ne
fost
voi,
ieri,

vi
El
ne
m
ln
ia
g
de

- - - - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
12


mi
m
ne,
n,

Cnd
Cu
is
I
pi
sus
te
nu

n
curg
sunt
u
du
voi,
reri
in -
ci

in
ci
tr
doar
n
dulci
rz
po

w
w
boi!
veri!
w
w
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
17
Azi prin El victo ri os

sunt n lup ta

sunt n

vie ii,
lup ta vie ii,

Cnd pri e ten

mi'e Hris-

- - -
-
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b

tos


e a a fru

w
w
mos!
w
w
Nu'i ni mic maimi nu nat

de ct m pre

de ct
- - - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
28

u n!
m pre u n!

Un pri e ten a

n
de v rat
n

n El am a

w
w
flat!
w
w
-
- -
-
- -
-
- - -
Un prieten minunat
Coruri cretine - 2008
299
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
.
j
J

1. Va
2.Spai
3.Pln
4. Vor
lea
ma
sul
fi
.
.
J

j
J

um
i'n
i
cn
brei
tris
ne
turi
mor
ta
ca
noi,
ii
rea
zul
vor
nu
nu
nu
fi

j
J

j
J

.
.
j

va
vor
vor
bu
mai
mai
mai
cu
fi
fi
fi
rii
Cnd
Cnd
Cnd
Cnd
I
I
I
I

.
.
J

sus
sus
sus
sus
pe
pe
pe
pe
nor
nor
nor
nor
alb
alb
alb
alb
se
se
va
va

va
va
re
re
i
i
ve
ve
vi,
vi,
ni,
ni,

- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
6
.
j

Va
Ve
Li
Pe
lea
se
ni
me
.
.
J

um
li
tea
lea
brei
a
pe
guri
mor
ne
fa
de
ii
va

pa
nu
m
se
ra

j
J

j
J

va
prej
va
dis
mai
mu
v
vom
fi,
i,
di,
fi
A
A
i
i

j
J

ca
ca
pa
pa
s
s
cea
cea
vom
vom
ne
ne
re
re
va'n
va'n
ve
ve
so
so
J

.
ni.
ni.
i.
i.
.
.

-
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
11

Cu

drag El ne va pri
J


mi, (pri mi) Cu

drag El ne va pri
J

n
.mi, (pri mi)

.
A

- - - -
&
?
b
b
16
.
.
j

Chiar i
.
.
J

cn tul nos tru se

j
J

j
J

va'n no i, cnd

j
J

Dom nul va re ve
J

.
.

ni.
.
.

- - - - - - -
Valea umbrei morii
Coruri cretine - 2008
300
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
3
4
3

1.Ve
2.Ve
3.Ve

nii
nii
nii
voi
voi
voi

toi
toi
toi
cei
cei
cei
.

cre
cre
cre
din
din
din


cioi!
cioi!
cioi!
Ca
Ca
Ca

.
.

s
s'L
s'L
ne
sl
m
n
vim
rim
chi
pe
pe
.

.
j

nm
Dom
Dum
la
nul
ne

- - - - -
- - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
8

Dum
Dum
ze
ne
ne
ul


ze
zeu
nos
ul
din
tru

viu,
cer,
viu,
Ce
S'I
Ca
lui
cn
re

ca
tm
ne'a
re
cn
iu

ne'a
ta
bit
zi
re
a

dit
no
tt
pe
u'n
denoi,
cor,
mult,

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
15

C
C

C
.
jma
ma
re
re


ma re
.

ma re
.es
es
te
te


es te
.
j

es te
.
jDom
Dom
nul,
nul,


Dom nul,
.

Dom nul,

Dom
Dom
nul,
nul,

Dom nul,


.
JDom nul,


Dom
Dom
nul
nul
.Dom
nul

.
JDom nul
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
21nos tru


.nos truCa re ve


ghea z
.pes te

noi!

- - - - -
-
Venii voi toi
Coruri cretine - 2008
301
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1.M
2. S
3.Fii
rii
spu
treji
pe
nei
cre

.
.

Hrist
tu
tini,
i
tu
cu
.
.

sla
ror
rai
v
c
i
Lui
Hrist
f
a
e
r

du
ma
pa
cei,
re,
t,

S
C
I
se
Dom
ni
a
nu'i
ma

.
.


u
dra
voas
d
gos
tr
.
.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
7

im
te
da
nuri
i'n
i'I

El
ca
nl
tr
pri

w
w
nd,
im,
nos,
w
w

.
.

Cci
Cci
Can
se
El
de
i
mu
la

.
.

.
.

ve
ri
voas
te'a
spre'a
tr
.
.

zo
ne
fi
ri
sal
e
lor
va
cu
lu
din
lu

#

mi
moar
mi
n
te
n

- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
-
-
&
?
b
b
b
b
13

i'al
Mu
C
vie
ri
n
ii
a
cu


Domn
ici,
rnd
va
ca
va

n
re
noi
re
ve
cu
ve
ni
El
ni
cu
s
Hris

w
w
rnd.
fim.
tos.
w
w

Ves tea cea


bu n

- - -
- - - -
- - - -
-
&
?
b
b
b
b
19

sub cer r

su n,

ves tea cea

bu n, c
c
c

.
.

Hrist
Hrist
Hrist
ne'a
ne'a
vi
mn
mn
ne'n
tu
tu
cu

.
.

w
w
it!
it!
rnd!
w
w
- - - - - -
- -
- -
Vestea cea bun
Coruri cretine - 2008
302
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1.Ves
2.Ves
3.Ves
4.Ves

tim
tim
tim
tim
pe
pe
pe
pe
I
I
I
I
sus
sus
sus
sus
ori
ori
ori
oricui,
cum,
cnd,
cui,
Cn
Ur
Ves
Cn

tm
cnd
tim
tm
iar
gre
zi
lu
zi
ul
ua
mii

- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b

di
cru
Lui
sla
rea
cii
cu
va


n
.
.


Lui,
drum,
rnd,
Lui,
Ori
Ori
Ori
Ori
.
.

ci
ci
ci
ci
ne
ne
ne
ne
s
s
s
s'L
a
a
a
ti
fle
fle
fle
e
c
ct
c
ca

El
El
El
Domn
ne'a
ne'a
va
i'm
cre
iu
ve
p

- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
-
-
-
-
&
?
b
b
8

at,
bit
ni
rat,
Chip
C
Pen
Pen
de
din
tru
tru

sla
moar
veci
veci
v
te
a
Nu
la
ne'a
ne
me
toi
iz
mn
mi
ne'a
b
tu
nu

j
J

.
.

dat.
vit.
i.
nat.
.
.
.

-
- - -
- -
- - -
-
-
Vestim pe Isus - V1
Coruri cretine - 2008
303
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Vi
2.Vi
3.Vi
ne'al
ne'al
ne
p
nos
Cel
cii
tru
ce

m
Sal
ne'a
p
va
iu
rat,
tor,
bit,

vi
vi
vi
ne
ne
ne
iar,
iar,
iar,

vi
vi
vi
ne
ne
ne
iar,
iar,
iar,

- - - - - -
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
5

Vi
Gla
Eti
ne'n
sul
tu
sla
Lui
oa
v
r
re

.
.

m
su
pre
br
n
g
cat,
tor
tit
De
Des
S'L

.
.

n
pi
vezi
geri
c'a
pe
mii
dn
Cel
n
cul
ne

con
mun
pri
ju
i
h
rat!
lor!
nit?

- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
9

O, ce mi nu

na t zi!

Ori ce ochi l

.
.

va pri vi i

.
.

- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
13

ni meni nu va sta n

.
.

ca lea Sa, A

b
tunci toi ge nun chii se

vor ple ca!

- - - - - -
Vine-al pcii mprat
Coruri cretine - 2008
304
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
4
4
4
4
j

1. Vi
2. Su
3. Vi
4.Sfin
ne
n
ne
ii
J

Dom
trm
Dom
vor
nul,
bi
nul,
su
vi
a
vi
i'n
ne
ce
ne'n
m
ia
reas
gra
ri
r,
c,
b,
re,
El
n
Vi
n
pe
ge
ne
pro
J

j
J

j
J

no
rii
m
mi
rul
s'L
br
sa
alb
n
cat
fe
co
so
n
ri
J

- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
&
?
#
#
#
#
4
j

boa
eas
sla
ci
r,
c,
v,
re,
Vi
Su
Vi
Sfin
ne
n
ne
ii
J

Dom
trm
Dom
vor
nul,
bi
nul,
su
vi
a
vi
i'n
ne
ce
ne'n
m
ia
reas
gra
ri
r,
c,
b,
re,
Poa
Poa
Poa
Poa
te
te
te
te
J

- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
6

j
J

as
as
as
as
tzi
tzi
tzi
tzi
chiar!
chiar!
chiar!
chiar!
O, ce


O,
.
.

zi fru moa s, El ne
j

ce zi fru moa s, El
.
.

du ce'a
J

ne du ce'a
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
#
#
9
j

j
J

ca s, O, ce
J


ca s, O,
.
.

zi fru moa s, Sus n


j

ce zi fru moa s,
.
.
j

.
.
j

cer cu El vom fi!


.
.
J

.
.
J

- -
- -
-
-
Vine Domnul, vine iar
Coruri cretine - 2008
305
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
.
.
j

1.Doam
2. Nu
3. Simt
4. I
ne'a
am
c
ni
.
.
J

.
.

uzi
nici
o
ma'n
cnd
un
bo
tris
strig
scut
sesc
ta
spre
i'i
i
t

.
.

Ti
noap
pa
n'o
ne'n
te'n
i'mi
dis
du
fa
se
pre
re
a
r
u
rat,
mea,
resc
ieti,
J

- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - - - -
&
?
4

.
.
j

Vin' Sal va to ru le,

.
.
J

.
.

.
.
j

vin'!
Su
O
Doar
Tu
fle
chiul
un
as
.
.

.
.
J

.
.

tul
Tu
zm
culi
mi'e
e
bet
stri
frnt
via
vreau
ga
de'a
a
pe
rea,

.
.

-
- - - -
- -
-
- - -
- -
&
?
7
j

t
i
chi
ru
ta
lu
pu'i
ga
a
mi
s'n
o'm
tep
na
tl
pli
tat,
mea,
nesc,
neti,
J

.
.
j

Vin' Sal va to ru le,

.
.
J

.
.

vin'! Am
.
.

.
.
j

pri be
.
.
J

-
- -
- - - -
- - -
- - -
- -
- -
&
?
.
.
j

git c r ri
.
.
J

.
.

le pus tii, Mi'e

.
.

.
.
j

.
.
j

dor de Ta tl meu di
.
.
J

.
.
J


vin, O,

- - - - - -
&
?
14

.
.

ia m'a cum, gr

.
.

be te Te s vii,
J

.
.
j

Vin' Sal va to ru le,

.
.
J

.
.

vin'!
.
.

- - - - - - - - -
Vin' Salvatorule, vin'!
Coruri cretine - 2008
306
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4


1.De
2. E

ne'ar
plin
che
de
ma
sla
azi
v

Dom
tem
nul,
plul
cum
i

oa
plin
re
de
n'am
ru
ve
g

ni?
ciuni,
.
.

- - -
- - -
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#


i
Co

da
boa
c
r
ne'ar
tai
tri
nic

mi
ce
te,
rul
de
cu

ce
jer
am
be
z
de
bo
mi

vi?
nuni.
.
.

- - - -
- - - - -
-
-
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#

Mai
Al

scum
tar
p
i
de
jert
ct
f

via
ia
a
r
ne
se


e
prind
po
ca
run
le
ca
g

.
.

Sa,
mnt,
.
.

- - - - -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
#
#

Vor
Pre

be
cum
te
n
Dom
cer
nul
e

ia
vo
r,
ia,
sme
s

rii
fi
vom
e
as
pe
cul
p


.
.

ta.
mnt.
.
.

- - - - - - -
- - - -
Voia Domnului
Coruri cretine - 2008
307
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
2
3
2
3

1.Voi
2.Din
3.Voi

ca
fruc
ca
re
tul
re
lo
bi
lo
cu
ne
cu
ii
cu
ii
sub
vn
sub


ce
t
ce
ruri,
rii,
ruri,
Voi
Din
Voi

ca
fruc
ca
re
tul
re
lo
bi
lo- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
5

cu
ne
cu
ii
cu
ii
sub
vn
sub


ce
t
ce
ruri,
rii,
ruri,
V
R
E

stri
sa
zi
g
r
de
Pre
azi
sfn
o
re
t
tul
cu
sr
din
no
bTem
tin
toa
plu,
,
re,
V
R
E

-
- -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
-
-
-
-
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
9
stri
sa
zi
g
r
de
Pre
azi
sfn
o
re
t
tul
cu
sr
din
no
bTem
tin
toa
plu
,
re
Cu
C
n
cre
tre
tr'un

din
Dom
su
'n
nul,
flet,
u
D
n
mi
t
tr'un


lin
to
cu


- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
- - - -
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
13

,
rul,
get,
Jert
Prin
Jert
f
cre
fsfn
din
sfn
t

t
s
con
s
a
sa
a

du
cra
du
c
re
c
fi
i
fi
e
cn
e


n


w

U
ca
ta
ca
re.
re.
re.
-
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
-
-
-
Voi care locuii sub ceruri
Coruri cretine - 2008
308
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Vreau,
2. Tu
3. n

.
.


n
Doam
scut
via
ne
s'mi
a
ca
fii
i
s
i'o
n
.
.


n
.
.

fiu
cro
cn
al
ti
tul
Tu,
tor,
meu,
.
.

n
Pe
R
toa
dru
mi
t
mul
pn'
via
meu
la
a
stin
sfr

.
.

mea,
gher,
it,
.
.

- - -
- - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
6

Fe
i
i'n

.
.


n
re
f
cea
te'mi
din
sul
cu
vi
trist
ge
sul
i'n
.
.


n
.
.

tul
mu
no
de
ri
rul
ru
tor
greu
.
.

n
Un
S'mi
cli
strop
fii
pa
cu
doar
cea
rat
r
mai
de
s

.
.

grea.
cer.
rit.
.
.

-
-
- -
- -
-
- - -
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
11

Te

.
.


rog a cum, I
.
.

su se,

re var s pa cea

.
.

Ta,
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
16

.
.

pal me le'i str


.
j
J

pun se


cu prin de'mi i ni

.
.

ma.
.
.

- - - - - - - -
Vreau, Doamne
Coruri cretine - 2008
309
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
4
3
4
3

1.Vreau
2.Vreau
3. Da
s
s
c
cu
a
la

.
.

nosc
ud
cru
al
a
cea
Dra
cor
lui
.
.

gos
dul
I
tei
dra
sus
par
gos
pri

.
.

fum
tei
vesc
.
.

Pe
Ce'a
Par
ca
fost
fum
re
cn
ce

.
.

Doam
tat
resc
ne'l
pe
n
pui
dea
v
.
.

- - -
- - -
- - - -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
&
?
#
#
7


#
n
lul
s
tot
Gol
rs
ce'i
go
pn

.
.

bun,
tei
desc,
.
.

Mi
i'n
Da
reas
via
c
ma
a
n

.
.

ha
mea
fa
ru
s'L
a
lui
pot
mea
.
.

di
cn
e
vin
ta
Gol
do
me
go

.
.

resc
reu,
ta,
.
.

-
-
- - - - - -
-
-
-
- - -
-
-
-
&
?
#
#
13

n
Da
Iu
toa
c
bi
t
m'n
rea

.
j

lu
va
Lui
mea

eu
eu
El
pot
.
.

s
nu
a
rs
es
tunci
pn
te
cn

.
.

desc.
greu.
ta.
.
.

Mii
De'a
de
ce
lu
ea

.
.

mini
eu
r
do
sar
resc
.
.

-
- -
- - -
- - - - -
- -
-
-
-
-
&
?
#
#
19

pe'al
me
dra
reu
gos
s

.
.

tei
l
al
iu
tar,
besc
.
.

Cnd
i
gust
prin
iu
e

.
.

bi
xem
rea
plul
Ta
meu
.
.

f
s
r
l
ho
sl

.
.

tar.
vesc.
.
.

- - - - - - -
- - - - -
Vreau s cunosc
Coruri cretine - 2008
310
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

.
.
j

1. n
2. De
3.Voi,
bez
merg
cei
na
cu
sal
lu
Dom
vai
mii
nul
din

.
.
J

n
j


b
vreau
chiar
noap
s
pe
te
lu
lungi
i
mi
c
p
nez,
rri,
cat,
J

.
.
j

Pa
Pe
S
ii
vre
fii
ne
me
lu

.
.
J

- - - - -
- - -
- - -
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
j

si
bu
mi
guri
n
n
c
sau
Dom
tre
n
nul
J

cer
n
v'a
s'a
cer
che
ez,
cri,
mat;

.
.
j


b
Ca
Voi
Pen
bun
du
tru
str
ce'n
iu
jer
lu
bi
vreau
me
rea

.
.
J

b
j

pu
bi
ca
ruri
ne
re
s
cu
v'a
ve
vn
sal
J

-
- - -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
8

ghez,
tri,
vat,

.
.
j

Trm
Trm
Trm
bi
bi
bi
nd
nd
ai
cci
cci
cci
Dom
Dom
Dom
nul
nul
nul
J

.
.
J

vi
vi
vi
ne.
ne.
ne!

.
.
j


b
Vreau s lu mi nez,
J

.
.
J


-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
12
j

.
.
j

Vreau s lu mi nez,
J

.
.
J

.
.
j

n ori ce vre me

.
.
J

.
j

.
J


vreau s lu mi nez!
J

.
.
J

De'al drep
J

- - - - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
16
.
.
j

t ii rm
.
.
J

.
j

.
J

n
via a'mi an co rez,
J

.
.
J

n
j

.
.
j

Pen tru'a fi "Lu mi na


J

.
.
J

lu mii!"

- - - - - - - -
Vreau s luminez
Coruri cretine - 2008
311
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4
j

1.Vrem
2.Vrem
s
s
J

j
J

fim
fim
un
un
po
po
por
por
al
al
cre
iu

din
bi
ei,
rii,
O
O
cl
mi

di
reas
re
m
a
de
Du
via
hu

lui
i

- - - - - - -
- - - - - -
&
?
5
.
.

Sfnt,
har,
Ca
Rs
re'n
pn
.
.

j
J

.
.
j

va
dind

bu
cn
cu
ta
ri
rea
i
bi
le
ru
slu

b .
.
J

n
J

in
ji
ei,
rii
m
De
pli
pe'al

nind
i
vo
ni
ia
mii

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
?
9

Ta
noas
pe
tre
p
al

.
.

mnt!
tar!
n t
.
.

b
J

.
.

re te'i po po rul,

.
.

Doam ne, Ne u

ne te i ni

- - - - - - - - - -
-
-
-
&
?
14
.
.

ma! F ne
.
.

b
J

u na n lu

.
.

cra re, s fim pu

.
.

.
j

ter nici n m na

.
.

.
.

Ta!
.
.

- - - - - - -
Vrem s fim
Coruri cretine - 2008
312
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4

1.Vrem
2. n
Ta
tin
t
de'i

bun
m
s
na
strngi,
Ta,

Al
Ca
Tu
n
no
tre

.
.


rod
cut
.
.


- -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
5

i
Spre'a
pen
bi
tru
ne

El
cu
s
vn
frngi
ta

Al
Al
vie
Tu
ii
Cu

.
.

b

rod;
vnt;
.
.


- -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
9

m
i
par
su
te
fle

Te
tul
ru
zdro
gm,
bit

Cu
Ce
vnt
vai
stri
sfat,
ga,

- - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
13

b
Cum
Pri
pe
meas
al
c


m
Domn
rii
iu
rm
bit

Din
Din
pini
pa
ai
cea

.
.


dat.
Ta!
.
.


-
- - - -
Vrem Tat bun
Coruri cretine - 2008
313
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
j

1. Zi
2. Cu
3. Sla
4.Prin
scl
bel
va
a
J

da
ug
ta
ta
t'n
de
cu
lu

j
#
J

soa
pa
ra
mi
re,
ce,
t
n,
Ce
Su
Pe
Prin
ne'a
fle
I
de

duci
te
sus
r
din
s
ne'a
d

- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
5

n
#
j

za
ra
ra
ci
re
ce,
t,
n
Glas
Tu
C
Do
de
a
e
rul

n
funzi
Domn
du
geri
n
i'al
p
in
des
Su
Sa
to
f
Cu
ba

nnd:
tri
vnt,
tul
"Pri
i
E
cel
mii
bi
ve
sfnt
Sa
ne
nic
pe'un

- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
8

ba
cu
pe
nou
tul
vn
p
p


.
.

b
j

Sfnt!"
tri.
mnt.
mnt.
Zi de
.
.

n chi

j
#
J

na re, Vrem s'i

dm o

-
- - - -
- -
-
-
&
?
b
b
b
b
13

n
#
j

noa re, Cci prin

n
ti ne noi sfin

im me reu pe

Dum ne

.
.

zeu.
.
.

- - - - - -
Zi de Sabat
Coruri cretine - 2008
314
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4
1.Zi
2.Zi
3.Zi
de
de
de
Sa
Sa
Sa
bat,
bat,
bat,


zi
dar
dar
de
ce
bo
har
resc
gat
Din
Azi
Eti
al
n
si
ce
ti
gi
ru
ne
liu


n

lui
m'o
de'm
al
dih
p
tar
nesc
rat-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
5Iei
i
Sfn
lu
m'n
t
mi
chin
bi
n
cu
ne

i
bu
cu
splen
cu
vn
doa
ri
ta
re,
e,
re

Ve
Azi
Pen
ni
i'n
tru
ce
ve
fi
iz
ni
evoa
ci
ca
re,
e,
re,

n

-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
9Ta
Trup
Cel
tl
i
ce
ca
su
lu
re
flet,
mea

te'a
tot
a
zi
ce
cre
dit,
sunt,
at,
Fi
Ta
Fi
e
t
e
pu
lui
bi
ruri
cel
neprea
bun
cu
m
i
vn
rit.
sfnt.
tat!

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
Zi de Sabat, zi de har
Coruri cretine - 2008
315
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
4
4
4
4

1. Azi
2.Prea
3. Tre
e
m
sl
zi
rii
tai
de
cu
de

sr
ve
bu
b
se
cu
toa
li
ri
re,
e,
e,

.
.

e
i
cei
de
din
ce
bu
har
Duh
cu
pe
Sfnt

.
.

rii
s'I
ai
iz
cn
pri
vor,
tai,
mit,

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
5

Pe
Cu
L
p
cn
u
mnt
tri
da
i'n
de
i'L

cer
bu
cu
m
cu
iu
ri
ri
bi
re,
e,
re,

.
.

he
ru
pe
ru
ga
Cel
vi
i
ce
mii
ni
v'a

.
.

cn
mii
mn
t'n
'nl
tu
cor:
ai:
it:

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
9

A le lu ia,

a le lu ia,

A le lu ia,


A min!

- - - - - - - - - -
&
?
b
b
13

A le lu ia,

.
.

a le lu ia,


n
n


A le lu ia,

A min.

- - - - - - - - - -
&
?
b
b
17

A le lu ia,

a le lu ia,

A le lu ia,


A min!

- - - - - - - - - -
Zi de srbtoare
Coruri cretine - 2008
316
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
b
b
b
b
4
4
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B

1.Hris
2. Ar
3.Spre

1.Hris
2. Ar
3.Spre

1.Hris
2. Ar
3.

1.Hris
2. Ar
3.
.

tos,
mu
in
n
ra
t
ju
noas
'na
rul
tr
in
Su
e
tm
ne'a
a
n
.
j

j
#
j

tos,
mu
in
n
ra
t
ju
noas
'na
rul
tr
in
Su
e
tm
ne'a
a
ntos
mu
na
pe
ra
in
noi
e
tm
ne'a
a
n
tos
mu
na
pe
ra
in
noi
e
tm
ne'a
a
ndu
lea
tr'u
n,
s,
na,
n
Cu
Noi
du
lea
tr'u
n,
s,
na,
n
Cu
Noi

du
lea
tr'u
n,
s,
na,
n
Cu
Noi

du
lea
tr'u
n,
s,
na,
n
Cu
Noi
.

veci
du
nu
cre
huri
ce
din
ne
dm

lup
cu
i
tm
nici
ju
me
un
.
j

j
#
j
j

veci
du
nu
cre
huri
ce
din
ne
dm

lup
cu
i
tm
nici
ju
me
unveci
du
nu
cre
huri
ce
din
ne
dm

lup
cu
veci
du
nu
cre
huri
ce
din
ne
dm

lup
cu
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
S
A
T
B
5
.


rm!
reu,
pas!
Lu
n
Ne'a
5rm!
reu,
pas!
(ju
(me
(un
rm)
reu)
pas)
Lu
n
Ne'a
5

i
tm
nici
ju
me
un
rm!
reu,
pas!
Lu
n
Ne'a
5

i
tm
nici
ju
me
un
rm!
reu,
pas!
Lu
n
Ne'a
.

crm,
crun
teap
lup
ta
t'n
tm
lup
ve
cu
t
ni
vo
nu
cii
ie
ne
cu

crm,
lup
teap
cu
t
t'n
vo
nu
veci
ie
ne
cu

crm
lup
teap
cu
t
t'n
vo
nu
veci
ie
ne
cu
.

crm,
crun
teap
lup
ta
t'n
tm
lup
ve
cu
t
ni
vo
nu
cii
ie
ne
cubu
pa
nu
n,
s,
na,
Pe
Cu
i'al

bu
pa
nu
n,
s,
na,
Pe
Cu
i'al


bu
pa
nu
n,
s,
na,
Pe
Cu
i

N


bu
pa
nu
n,
s,
na,
Pe
Cu
i
.Dom
noi
n
nul
e
ge
l
Dum
ri
ur
ne
lorDom
noi
n
nul
e
ge
l
Dum
ri
ur
ne
lor
.Dom
noi
mii
nul
e
de
as
bu
n
tzi
nul
geri
#


Dom
noi
mii
nul
e
de
as
bu
n
tzi
nul
geri
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
Hristos n jurul Su - V1
317
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
V
?
b
b
b
b
S
A
T
B
9
.

mm!
zeu!
glas!
Cu
Vi
A
9
.

mm!
zeu!
glas!
Cu
Vi
A
9


l
Dum
cu'al
ur
ne
lor
mm.
zeu.
glas.
Noi
Vi
A
9
l
Dum
cu'al
ur
ne
lor
mm.
zeu.
glas.
Noi
Vi
A
.

to
a
tunci
ii
a
tru
rn
toa
di
du
t
ta
ri
n
noas
le
lu
tr
.
j

j
#
j
j

to
a
tunci
ii
a
tru
rn
toa
di
du
t
ta
ri
n
noas
le
lu
trrn
a
tunci
du
a
tru
ri
n
di
le
lu
ta
rn
a
tunci
du
a
tru
ri
n
di
le
lu
tastrn
cra
via
gem,
re,
,
I
Me
O
strn
cra
via
gem,
re,
,
I
Me
Ostrn
cra
via
gem
re,
,
I
Me
O
strn
cra
via
gem
re,
,
I
Me
O
.sus
reu
dih
e
vrem
n
C
s
va
pi
jert
g
.
j


sus
reu
dih
e
vrem
n
C
s
va
pi
jert
g
#


sus
reu,
dih
Hris
me
n
tos
reu
dul
e
vrem
cesus
reu,
dih
Hris
me
n
tos
reu
dul
e
vrem
ce
- - - -
- - - - -
- - - -
-
-
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
S
A
T
B
13
.


tan!
fim,
si,
Sub
Pu
Pri
13


tan!
fim,
si,
Sub
Pu
Pri
13C
s
va
pi
jert
g
tan!
fim!
si,
Sub
Pu
Pri
13C
s
va
pi
jert
g
tan!
fim!
si,
Sub
Pu
Pri
.

stea
te
vind
gul
rea
pe
Su
Lui
Dom
n
e
nu'n

stea
te
vind
gul
rea
pe
Su
Lui
Dom
n
e
nu'n

stea
te
vind
gul
rea
pe
Su
Lui
Dom
n
e
nu'n
n
stea
te
vind
gul
rea
pe
Su
Lui
Dom
n
e
nu'n

vin
ma
fa
gem,
re,
,
i
Azi
Cu
nu
vrem
toi
ne
n
n


vin
ma
fa
gem,
re,
,
i
Azi
Cu
nu
vrem
toi
ne
n
n


vin
ma
fa
gem,
re
,
i
Azi
Cu
nu
vrem
toi
ne
n
n


j

vin
ma
fa
gem,
re
, Cu
Azi
i
toi
vrem
nu
n
n
ne
te
vin
veci
mem
g
l
de
tori
vom
du
s
sl
te
vin
veci
mem
g
l
de
tori
vom
du
s
sl
te
vin
veci
mem
g
l
de
tori
vom
du
s
sl
te
vin
veci
mem
g
l
de
tori
vom
du
s
sl
.
man!
fim!
vi!
.

man!
fim!
vi!
.
man!
fim!
vi!
.

man!
fim!
vi!
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
Coruri cretine - 2008
318
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4

Te o dih ne te azi de


lu crul tu,

Cci e

.
.


Sa bat sfnt!
.
.


- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
5

Azi Dom nul vrea s'i dea din


Ha rul Su,

Fe ri

.
.


ciri ce reti.
.
.


- - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
9

.
.

Su fle te nu sta de

par te,
j


Gus t din al Su iz

din iz
.
.


vor!
.
.


vor!
- -
- - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
13

.
.

Dom nul vrea s'i fa c

par te
j

De'al Su har mn tu i
J

.
.


tor.
.
.


- - -
- - -
&
?
#
#
#
#
#
#
.
.
.
.
17
.
j

Cum va fi cnd n m

Cum va fi cnd
.

.
j


ri re

n m ri re
.

fe ri cit la tro nul

fe ri cit eu
.
j

.
j


Tu voi sta

voi sta,
.

- - - - -
- - - -
Odihna sabatului
Cor
Sopran solo
Tenor solo
Versuri Sopran +Tenor Solo
319
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
#
#
#
#
#
#
.
.
.
.
21
.
j

Su fle tu'mi n ne mu

Su fle tu'mi n
.


ri re

ne mu ri recu I sus se va'm br

Dom nul va'm br


j

.

ca.
.
.

ca.
.

.
.
.

- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
f
25

Te o dih

ne te

de lu crul

p
.
.


tu!
.
.


- - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
f
29

i te n

cre de

n Dum ne

p
.
.


zeu!
.
.


- - - -
&
?
#
#
#
#
#
#
F
33Pa ce de


sus
p

#


n
El i va

.
.


da,
.
.Pa ce de

.

sus, - -
&
?
#
#
#
#
#
#
p 39

El i va

.
.


da,
.
.
.

.
.


n
.
.


F
.
.


El
.
.

o dih na

.
.


ta!
.
.


- -
Coruri cretine - 2008
320
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
V
?
#
#
#
#
#
#
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B

1.Pe
2.Pe
3.Pe
Ti
Ti
Ti
ne,
ne,
ne,1.Pe
2.Pe
3.Pe
Ti
Ti
Ti
ne,
ne,
ne,


1.Pe
2.Pe
3.Pe
Ti
Ti
Ti
ne,
ne,
ne,

Doam
Via
Doam
ne'a
a
ne'a
mea
vie
mea
t
ii
cu
Doam
Via
Doam
ne'a
a
ne'a
mea
vie
mea
t
ii
cu
Doam
Via
Doam
ne'a
a
ne'a
mea
vie
mea
t
ii
cu

ri
me
nu
e,
le,
n,


ri
me
nu
e,
le,
n,ri
me
nu
e,
le,
n,
Pe
Pe
Pe

#
Pe
Pe
Pe
Ti
Ti
Ti
ne
ne'A
nePe
Pe
Pe
Ti
Ti
Ti
ne
ne'A
ne

Ti
Ti
Ti
ne
ne'A
ne
vreau
mi
Doam
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
&
V
?
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
5

vreau
mi
Doam
s
cul
ne,
Te
cel
Dum
iu
mai
ne
5

#
vreau
mi
Doam
s
cul
ne,
Te
cel
Dum
iu
mai
ne
5s
cul
ne,
Te
cel
Dum
iu
mai
ne

besc,
bun,
zeu,
Un
Pe
n
tai
Ti
vremi
nic
ne
de

besc,
bun,
zeu,
Un
Pe
n
tai
Ti
vremi
nic
ne
debesc,
bun,
zeu,
Un
Pe
n
tai
Ti
vremi
nic
ne
de

dor
vreau
a
me
i'n
pri
reu
cli
g
m'm
pe
fur
dor
vreau
a
me
i'n
pri
reu
cli
g
m'm
pe
fur
dor
vreau
a
me
i'n
pri
reu
cli
g
m'm
pe
fur

bi
gre
tu
e
le
n


bi
gre
tu
e
le
nbi
gre
tu
e
le
n
Iu
Cu
Te
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pe Tine Doamne-a mea trie
321
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
V
?
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
9

#
Iu
Cu
Te
bi
dra
voi
rea'mi
gos
iu
9Iu
Cu
Te
bi
dra
voi
rea'mi
gos
iu
9

bi
dra
voi
rea'mi
gos
iu
i
tea'mi
bi

#
i
tea'mi
bi
e
s
me
s'o
Te'n
reu,
jert
cu
me
i
tea'mi
bi
e
s
me
s'o
Te'n
reu,
jert
cu
mee
s
me
s'o
Te'n
reu,
jert
cu
me

fesc,
nun,
reu,
Te
Pe
Lu
voi
Ti
mi
iu
ne,
na


fesc,
nun,
reu,
Te
Pe
Lu
voi
Ti
mi
iu
ne,
na
bi
Mie
vie
fesc,
nun,
reu,
Te
Pe
Lu
voi
Ti
mi
iu
ne,
na
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
&
V
?
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
12

bi
Mie
vie
al
lul
ii
vie
Ce
me
ii
lui
le'I
12


al
lul
ii
vie
Ce
me
ii
lui
le'I
12
bi
Mie
vie
al
lul
ii
vie
Ce
me
ii
lui
le'I

far,
Sfnt,
sus,
Ct
Te'a
Tefar,
Sfnt,
sus,
Ct
Te'a
Te
far,
Sfnt,
sus,
Ct
Te'a
Te
via
leg
voi
'mi
ca
iu


via
leg
voi
'mi
ca
iu
dai
Mi
bi
n
re
nes


.

via
leg
voi
'mi
ca
iu
dai
Mi
bi
n
re
nes
dai
Mi
bi
n
re
nes
.
dar.
blnd.
pus.
.
dar.
blnd.
pus.
.

dar.
blnd.
pus.
- -
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
- - -
-
Coruri cretine - 2008
322
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
4
4
4
4
.
j
J

r
R

1. Se
2.Prin
3. S
a
cre
ne
.
j
J

r
R

.
.
j

ra
din
pre
t'n
'L
g
nor,
vd,
tim
cu
ia
ct
lu
t'L,
mai

.
.
J

.
j

.
J

mi
da,
es
na
e
te
Sa
El,
har,
i'ori
Nimb
Ct
ce
de
Mij

.
.
J

ochi
str
lo
a
lu
ci

-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b

.
.
j

tunci
ciri,
tor
sla
sfnt
mai
va'I
E
a

.
.
J

.
j
J

r
R

va
ma
vem
ve
nu
n
dea
el,
dar,
n
Vi
deci
gro
ne
gr

.
.
J

.
.
j

n
r

zii
s
bii,
cei
ne
ve
ri,
ia,
nii
fug
ca
i
f
s
v

n .
.
J

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
&
?
b
b
b
b
7

.
.
j

#
r

r'a
st
con
ju
p
sa
tor,
nim,
crai,
Cei
Ce
To
ce'au
ne'a
tu'i

.
.
J

n
R

.
.
j

re
pre
pre
fu
g
g
zat
tit,
tit,
ha
Pa
sun
rul
ra
tei

.
.
J

sal
dis
a
va
su
tep
tor.
blim.
tai.

-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
?
b
b
b
b

.
J

Spu ne'mi

Spu ne'mi


cum va

.
.
j


cum va fi,

.
J

.
j

r

fi, n m

Spu ne'mirea a
-
-
- - -
Se arat-n nor
323
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
13

.
.
j


cum va fi,

. .
J

.
j

r


zi, Cnd l

Spu ne'mivoi ve

.
.
j


cum va fi,

.
J

.
j

r


dea, plin de
-
-
&
?
b
b
b
b
16

Spu ne'min
sla va

.
.
j

.
.
j

cum va fi, Ve
Ve
nic,
nic

.
j
b
r

Sa

voi
ve nic voi cn
cn

Ve nic voi cn
.
.
J

R

ta,
ta, voi cn ta!

.
.
J

ta, voi cn ta!


- -
-
- -
-
-
- - - -
&
?
b
b
b
b
20
.
.
j

Bu
Bu
n
n

ta
ta
tea
tea

Ve nic bu n ta tea
.

# .
J


.
.
j

n
r

Sa
Sa voi cn ta! Te a

.
.
J

.
.
J

n
R

Sa voi cn ta!

tept cu dor,

-
- -
-
-
- - -
- - - - -
&
?
b
b
b
b
.
.
j

scump Mn
.
.
J.
.
j

tu i tor, n
n
m
m

.
.
J

n m

ri
ri rea, n m
reari rea
.Ta!
ri rea Ta!Ta!
- - -
-
-
-
- - -
- -
Coruri cretine - 2008
324
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
4
4
4
4

1.Un
2.Un
cer
cnt
se
su

nin
blim
co
iz
bo
vo

rt
rt
pe
din
p
t


mnt,
rii,

E
E
zi
zi
ua
ua

.
.

#
j

Dom
Dom
nu
nu
lui,
lui,
e
din
.
.
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
7
.
.

zi
veac
ua
n
Ce
ve
lui
ni
.
.

n

Sfnt.
cii.O
Stai
pre
n
te
t

.
.

pa
cut
sul
po
tu
pas
din
i
.
.


dru
gus
mul
t
vre
al

#
- - - - - - -
- - - - -
&
?
12
.
.


mel
p
nic
cii
ru;
ceas;
.
.

.
.

I
I
sus
sus
e'a
e'a

.
.

.
.

ici
ici
i
i
vrea
vrea
s
s
.
.

#
J


#

fi
fi
e
e
o
lu

.
.


dih
mi
na
na
ta.
ta.
.
.


- - - - - -
- - - - - -
&
?
17

.
.

Un
Un
gnd
gnd
cu
cu

.
.


rat,
rat,

.
.

n
n
mi
mi
res
res

.
.


mat
mat

plin
de
de
bu cu
iu
ri
bi
e
re

i
i
rod
de
ni
sfin
ci
i
e
re

#
J


- - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
&
?
23

A
A
teap
teap
t
t
Dom
Dom
nul
nul

#
J

#
J

#


n
.
.


s'I
s'I
su
su
pui,
pui,
.
.


n
n
zi
zi
ua
ua
Lui,
Lui,

zi ua
.
.


Dom
Dom
nu
nu
lui!
lui!
.
.


- - - - - - -
-
- - - - - - -
Ziua Domnului
Coruri cretine - 2008
325
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
4
4
4
4

1. A
2.Tot
3. Se
mi
o
de
cul
mul
te
cel
es
jert
mai
te
fbun
ne
pen
n
sta
tru
cer
tor
mi

Ue,
nic,
ne
Iar
I
Cnd
pe
sus
n
p
nici
c

n
- - -
- - - - - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
5
mnt
cnd
eu
a
nu'i
c
mi
schim
zut
ci's
b
e
.

rari,
tor,
ram,
De
Cnd
Pot
.

.

.
crezi
sunt
fi
ori
c
tr
cui
zut
dat
iu
El
de


bi
es
ori
rea'i
te
i


- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
V
?
b
b
b
b

ce
dor
ci

Ure
nic
ne,
Ex
S'mi
Doar
pus
fi
n
eti
e
I

la
spri
sus
pri
jin
cre
mej
i'a
din
dii
ju

.
mari.
tor.
am.
De'a


.

.

- - - -
-
- - - - -
- - - -
V
?
b
b
b
b
12ce ea'am zi s'o

n

i'o mai zic, I

sus e cel mai


bun a mic.- - - -
Amicul cel mai bun
Nr
Cor brbtesc
326
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
.
.
.
.

.
.

.
.

.

&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5


Un e
5


.
S+A, T+B

cou se'a


u de'n

.
.


ste le,

.
.Lung de vremi

.
.ce'am a tep

.
.

- - - - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
11
.

tat,
11

.
.

.
.


C'n cu


.
.

rnd


prin tre

.
.


e le

.
.

- - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
17


nun t
17

.
.


de'm p

.
.

.
rat.
.

.
.


Fru

mos
.ce va.
.- - - -
Frumos ce va fi
Nr
De nunt
327
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
23
.
fi,
23
. .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.Cer i p


.
.

mnt


.
.un le g


n
n


mnt! Fru- - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
29
.

mos
29
.n tr'o.
..
zi,
.
.
.
..
.

Mi re le,


.
.
.Dom nul va

.
.

- - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
35
.
fi!
35
.
.

..
.


.
.
.
.


Prin treS+A

noi e


azi un-
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
42
.

strop
.
42din al iu


.
.bi rii

val,
.
.
.

.
.


Fe ri- - - -
328
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
48

cii pri

48


vim n

el,
.


Ma rea


.
.


de cris.
tal.
.
.


- - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Fru

S+A, T+B
.

mos
.ce va.
.
.

.
.

.
fi,
. .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.To tu'm br


.
.

cat


.
.

- - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
61n in cu
61


n
n


rat! Fru

mos
.n tr'o

.
.

.
zi,
.
.
.
..
.- - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
67


Cnd noi, mi
67


.
.
.rea sa vom

.
.

.
fi!
.
.

..
.


.
..
.


- -
329
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
73


n geri
73T+B
.

buni


.
.


vin din


.
.

cerpen tru cei

.
.de la al- - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
79
.

tar,
79


Ei ne
spun de

sfin te cu
nuni, din- -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
85sla v de
85

.
.


sanc tu
.
.


.
.

.
ar.

Fru

S+A, T+B
.

mos
.ce va.
.
.- - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
92
.
fi,
.
92
. .

.
.
.

.
.
.

. .
.
.

.
.

.
.


Alb m br


.
.

.
cai,
.


.
.

n
n co ro


n
n

nai! Fru- - - - - -
330
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
98
.

mos
.

98
.n tr'o.
zi,
.
.
.
.
.
. ..
.
Nun t ce


.
.
.
reas c va

.
.

- - - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
104
.

fi!
.
104
.
.

..
.


.
.

.
.
.
.


Fe ri
.
.
.

.
.

S+A, T+B

cii noi
.
.
.

.
.

- -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
110


a tep
110
.
.
.

.
.

tm.
.
.

.
.


lu cruri


.
.

.
.


ce nu
.
.
.

.
.

pier,
Dar
- - -
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
116


n c mai
116
.
.
.
.

mult,.
.

.
.

s'n cea p


.
.


cu rnd,.
.

.
.
.


ma rea.
.


nun t'n.
.

- - - - - -
331
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
.
.
122
.
cer. 122

122

Fru

S+A
.

mos
.Fru
.
T+Bce va


mos ce va.
..
fi,
.
.

fi,
. .

.
.
.

.
.
.

. .
.

.
.

.
.

.
.

-
-
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
129

sfnt O sa129

129


.
.

.
na!
.


.
.

n
A le lule lu


n
n

ia! Fru


.
ia!

mos
.Fru
.n tr'o


mos n tr'o.
.
.- - - - - - -
- - - - -
&
?
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
.
.
135
.
zi,
.
135
.

zi,
135
.
.
.
.
. .
..
.
Toi
che
fi
mai
vom
.
.
.

la nun ta

.
.

1.
.

Sa.
.
.

.
.

..
.


Fru -

-
-
-
&
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
141
2.
.

Sa.
.
141
.
.

..
.


.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

332
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
8
6
8
6
.
.

1.A
2.A
3.A
vrea
vrea
vrea
ca
ca
ca
.
.

.
.

.
.

Dom
Dom
Dom
nul,
nul,
nul
.
.

.
.

n
pu
gri
s
ruri
ji
tr
s
le
iesc
tr
s
i

.
.


iesc
port,
eu,
.
.


- - -
- - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5
.
.

Blnd
S'mi
A
i
dea
Lui
u
t
iu
.
.

.
.

.
.

mil
ri
bi
ca
e,
re
.
.

El
zil
fi
s
nic
e'n
vie
eu
piep
u
m
tul

.
.


iesc
rog;
meu;
.
.- - -
- - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
9
.
.

Zel
Stin
Ga
n
dar
ta
lu
dul
de
.
.

.
.

cra
vie
jert
re,
ii
f
cu
n
ca
.
.

j
n
J

raj
lo
El
s
curi
do
am
noi
resc
mai
s'n
s

.
.


mult
fig,
fiu,
.
.


- - -
- - - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
13
.
.

i'n
Muli
Tot
con
p
mai
sa
c
a
.
.

.
.

cra
toi
proa
re
pen
pe,
de
tru
la
.
.

Dom
ce
fel
nul
ruri
ca
s
s
El
as
c
s

n
.
.

J
n
J

.
.

cult.
tig.
fiu.
j

.
.

.
.

j
n
j

j
b
j

- - - - -
- - - - -
- -
A vrea ca Domnul
Nr
333
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
17
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma mi'o
.

J

J

j

ma, A

ia, mi'o ia, A

. .
j

vrea s fiu al
.
.

.
.

vrea s
.


Tu,


fiu al Tu, - -
- -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
21
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma mi'o
.

J

J

ma i

j
J

ia, mi'o ia i

spa l'o de'ori ce


.
.

.
.

spa l'o
.


ru.de'ori ce ru. - - - -
- - - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
25
.

J

J

Ia'mi i ni

I ni ma mi'o
.

J

J

ma, S

ia, mi'o ia, S

. n
.
j

fi e'n veci a

.
n
j
.
fi e'n
.


Ta,


veci a Ta, - - -
- - -
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
29
.
n

J

J

S fiu al

n
i s fiu al
.

Tu, M'a

J
A

Tu, al Tu, M'a

ju t pu ru

j
J

ju t pu ru
.

rea.
.
.rea. - - - -
- - - -
334
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
b
b
4
3
4
3

1.Cum
2.Cum
3.Cum
ni
ni
ni
cio
cio
cio


da
dat
da
t
n'am
t

b


n'am
as
n'am
pri
cul
tr

vit,
tat
it
.Mult
Mai
Mai
mai
fal
mul
fru
nic
te- - - - -
- - - - -
- - - - -
V
?
b
b
b
b
6mos
o
bu
va
sa
cu.
fi,
na,
rii,
.
.

.
.
.
.

.

Lo
La
Doam
ca
cea
ne,
u'n
sul
n


sla
Tu
ce
v
de
rul

b

pre
a
fe

- - -
- - -
- - - -
-
-
-
V
?
b
b
b
b

g
r
ri

#
.

tit,
tat,
cit,Doam
Doam
Ve
ne,
ne,
nic
cnd
se
Te


vei
va
vom
ve
cn
iu

ni.
ta.
bi.(ve
(cn
(iu

ni)
ta)
bi)
.

- - -
- - -
- - -
-
-
-
Cum niciodat
Nr
Cor brbtesc
335
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
b
b
4
3
4
3

1. Sunt
2. Bra
3.Doam
a
ul
ne,
proa
meu
chem
pe
nu
iar
de
e
Nu


Ca
de
me
na
a
le

an,
juns
Tu,
vd
ca
as

upie
sin
cul
tre
gur
t
le
s
stri- - - - - -
- - -
- - - - - -
V
?
b
b
6
#
de
stea
ga
ho
n
rea
tar
lup
mea
i
ta
i


#
stra
cu
nu
ja
A
m
pe
ma
ui.
muni,
lec,
ta,
.

. #
.

n

Prin
Ce
Al
tre
rul
bas
li
sub
tru


n
vezi
nori
cer
ro
gri
iar
di
se'as
des


#


- - - - - -
- - - - -
- - - - -
V
?
b
b
12
.
toa
cun
chi
.
.

.
.

re,
de,
de,
.
.
.

lap
i
o
te
ni
chii
i
ma'n
s
n


mie
piept
mi'i
re
se
lu
n


.
cur
strn
mi
b.
.
ge,
ge,
ne,
.

.
.Fri
Un
Vreau
ca,
de
s
doar
g
Te- - - - -
- - - - - -
- - - - -
V
?
b
b
19
j
.
n
j

ea
si
vd
m
voi
ln
o
sal
g

.
#

U
pre
va
mi
.

u
.

.
U
te,
re,
ne
.
n
.

u
.st
a
i'a
pn
mar
tunci
pe
nic
eu
j
.


U j

a
n
lup
r
ju
ta
s'a
ru'mi
voi

j
.


u
j

jung.
strig.
da.
.
.
.
- - - - -
- - - - - -
- - - -
Albastru i gri
Nr
Cor brbtesc
336
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI
V
?
#
#
#
#
4
3
4
3
.
1. De
2.M
3.M
.
.1. De
2.M
3.M
vra
simt
ri
j
cu
re


vra
simt
ri
j
cu
re


plin,
prins
Sfin
fer
de'un
te
.

plin,
prins
Sfin
fer
de'un
te
me
dor
Cre
c
ne
a
.


me
dor
Cre
c
ne
a


tor,
spus,
tor,
A
De
M


tor,
spus,
tor,

mur
a
ri
gul
ra
re
se
mea,
pen
rii
de
tru


- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - -
- -
- - - - -
V
?
#
#
#
#
.
.
.
.
7
.
j

ca
pa
ha
de'n
tri
rul
ce
a
sal
ti
de
va
.

.
j

or,
sus
tor!

Un
i'a
M


sim
co
ri
pi
lo'n
re


os
veci
i
de
a
e'n

j
#
ru
vrea
veci
g
s
c
i
cnt
ne'ai
de
me
iu
.

- - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
V
?
#
#
#
#
.
.
.
.
13


cnt,
reu,
bit,
Se
M
Mna
ri
ri
te'n
re
re,
piep
ve
sla
tu'mi
ni
v,


.
j

pen
cu
c
tru
lui
ne'ai
Cel
Dum
mn
Prea
ne
tu
.

.
j

1.

Sfnt.
zeu!
it!

2.
.

Sfnt.
zeu!
it!
.
.

- - - -
- - - - - - -
- - - - -
n amurg
Nr
Cor brbtesc
337
CORUL "CREDO" AL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST, BUCURESTI