Vous êtes sur la page 1sur 53

03.03.

2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
1
OSPRZT BHP DLA
ENERGETYKI
ARCUS ELEKTROTECHNIK
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
2
UZIEMIACZE/ZWIERACZE
- dla linii napowietrznych NN
- dla rozdzielnic kablowych
- dla wntrzowych urzdze rozdzielczych N i WN
- Dla zewntrznych urzdze rozdzielczych N i WN
DRKI UZIEMIAJCE
- jednosekcyjne
- dwusekcyjne
DRKI MANIPULACYJNE
LANCE UZIEMIAJCE
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
3
5 zasad BHP
- wyczenie
- zabezpieczenie przed ponownym zaczeniem
- kontrola braku napicia
- zamontowanie uziemiacza i zwieracza
- osonicie ssiadujcych czci instalacji bdcych
pod napiciem
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
4
Uziemiacze/zwieracze dla linii
napowietrznych NN z mechanizmem
zatrzaskowym
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
5
Uziemiacze/zwieracze dla linii
napowietrznych NN z zaciskami
wrzecionowymi
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
6
Zestawy uziemiajco-zwierajce
dla rozdzielnic nN
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
7
Uziemiacz/zwieracz dla rozdzielnic nN z
cakowicie izolowany elementami
podczeniowymi


Kocwki wykonane z
czerwonego poliamidu
Powlekane PCW
przewody czce 35
mm
2,
wodoszczelne i
przezroczyste
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
8
NH 0-3
FR E.u.K.-
STECKMESSER
VORRICHTUNG
FR
Akcesoria
Noe wciskowe do podstaw
bezpiecznikowych DIN
Cakowicie
izolowane
kocwki
Drek izolowany
do noy i do
uziemiacza
Izolowane zaciski
z drkiem
elastycznym
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
9
Pozostae akcesoria
Izolowana kocwka do
y kablowych
Montowany stacjonarnie/zdefiniowany
punkt podczenia uziemiacza
Walizka transportowa
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
10
Uziemiacz/zwieracz
16 mm
2
do szkrzynek
serwisowych
Przejciwka wkrcana
E27 oraz E33
Pozostae akcesoria
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
11
Uziemiacz/zwieracz SN i WN
Uziemiacz/zwieracz:
wodoszczelna i elastyczna (odporna na
zginanie) powoka ochronna
wodoszczelne i przezroczyste elementy
podczeniowe
Izolowane PCW przewody miedziane 16
mm
2
do 150 mm
2
(I
z
= 4.5 42 kA/0.5s)
Zaprasowywane kocwki kablowe
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
12
Test wytrzymaociowy na
zginanie zgodny z IEC 1230
1000 cykli 60 w lewo i prawo
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
13
Przykad 3-fazowego uziemiacza/zwieracza
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
14
Cechy konstrukcyjne uziemiaczy
Wodoszczelna i odporna
na zginanie powoka
ochronna
3-fazowe poczenie izolowane
dla uziemiaczy SN i WN
Izolowane poczenie nN/do 6
przewodw 1635 mm
2
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
15
Zaciski uziemiajce z rubami
imadekowymi/motylkowymi

c
Konstrukcja zapewniajca
usunicie farby lub warstwy
tlenkowej
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
16
Zaciski uziemiajce
Typ uniwersalny: do
stykw kulowych,
przewodw
okrgych i szyn
paskich
Kleszcze sferyczne
do stykw kulowych
20 lub 25 mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
17


L
D
SW
/
o
16
Instalowane na stae styki
uziemiajce/zdefiniowane punkty uziemienia
Trzpie walcowy z
nakrtk
piercieniow do
41 kA/0.5s
Zacisk wtykowy
uziemiajcy z rub
motylkow lub z
mechanizmem
zatrzaskowym
Podstawa uziemiajca z
zaciskiem wtykowym i
trzema trzpieniami ze
rub piercieniow
(41 kA/0.5s)
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
18
Zaciski fazowe
Kleszcze sferyczne dla stykw
kulowych 20 oraz 25 mm
Uniwersalny zacisk fazowy dla
stykw kulowych 20 oraz 25 mm
przewodw okrgych 9 - 22 mm
szynoprzewodw do 20mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
19
Zaciski fazowe
Dla aluminiowych linii
napowietrznych rednica 50
120 mm, zbkowana
powierzchnia zaciskowa do
przebijania warstwy tlenkowej
Dla przewodw okrgych
o rednicy 10 65 mm i
kabkw stacjonarnych
Dla linii aluminiowych i
miedzianych do 240 mm
2
, z
wrzecionem obrotowym 25
na lewo i prawo dla
uatwienia montau
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
20
Styki kulowe z miedzi elektrolitycznej
rednice kul 20 oraz
25 mm
Z gwintem
mskim/eskim
Dla okrgych
przewodw do
rednicy 60 mm
Z uchem dla
mocowania do
szynoprzewodw
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
21
Punkty zaciskowe dla y Al oraz Cu
Dla y okrgych do 120 mm ,
rwnolegle lub prostopadle
Mocowanie skorupowe 20 28
mm
2 x 10 30 mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
22
Punkty zaciskowe dla szyn przewodzcych
Dla szyn do 12 mm
Maks. 2 x 80 x 10 mm
Maks. 1 x 80 x 10 mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
23
Zaciski fazowe dla szyn paskich i rozcznikw
Do zastosowania w rozdzielnicach
okapturzonych lub na stykach gdzie
utrudniony jest dostp
Zakadanie pod ktem prostym
na szynach
Zacisk z gsto nacitymi
rowkami dla szyn do 12 mm
Z trzpieniem dla szynoprzewodw z
otworem 8mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
24
Urzdzenie z szyn zwierajc dla
instalacjach wntrzowych SN
(z szyn miedzian do 95 kA/0.5 s)
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
25
Drki uziemiajce
Regulacja drka z zatrzaskiem stopniowo co 410 mm =
Bezpieczna praca z regulowan stopniowo dugoci drka
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
26
Test wytrzymaoci na zginanie drka
uziemiajcego zgodnie z IEC 1230
L = 0.5 m dla dugoci drka do 2 m
oraz 1 m dla dugoci drka powyej 2 m
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
27
Gowice drkw
Normalna gowica
bagnetowa
Gowica bagnetowa
ze spryn
Gowica bezp. /
Gowice przekrcana
na wszystkie strony
Adapter dla zaciskw
fazowych
Aluminiowa gowica
bezp. z funkcj blokady
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
28
Jednosekcyjne drki manipulacyjne
Dla uycia w suchych
warunkach lub przy
opadach (z piercieniami
deszczowymi)
Up do U
N
380 kV
Gowica drka
przeczajcego
zgodnie z DIN 57 681
cz 2 z wkna
szklanego
wzmocniony poliamid
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
29
Drki dwu i trjsekcyjne
Z wkna szklanego
wzmocnione i wygadzone rury z
ywicy epoksydowej
Powierzchnia rur pokryta
odpornym na UV tym lakierem
Z piercieniami
przeciwdeszczowymi
Wtykowe poczenie z
funkcj blokowania za
pomoc spryny
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
30
Uziemiacz zwieracz dla rozdzielnic SN
Zacisk fazowy dla 10-65 mm
2 sekcyjny drek uziemiajcy z
wzmocnionej wknem szklanym rury
poliestrowej
Maks. prd zwarciowy 33.5kA/0.5s
Cakowita dugo 6000 mm , podczas
transportu tylko 3150 mm
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
31
Lance uziemiajce
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
32
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
33
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
34
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
35
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
36
Lanca uziemiajca
Przykad instalacji
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
37
Cechy konstrukcyjne lanc uziemiajcych
Czci przewodzce wykonane z odpornego
na korozj stopu aluminiowego
Wewntrzne czci mechaniczne wykonane
ze stali nierdzewnej lub stopu miedzi
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
38
100
60
14
Punkt stay uziemiacza
lancowego
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
39
50
100
h
b
h
b
b
Punkty stae dla przewodw
liniowych
z podstaw
czeniow
Z zaciskami dla
pojedynczych/podwjnych
przewodw
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
40
Uziemiacze lancowe
Typowe wykorzystanie/ zalety:
1.) Wysoko szynoprzewodu/przewodu 6 m a do 12 m
2.) Prd zwarciowy okoo 40 kA/0.5 s do 80 kA
3.) konwencjonalne urzdzenia zwierajce z yami miedzianymi
zbyt cikie (120 mm2 lub 150 mm2)
4.) wymagany drek manipulacyjny zbyt dugi do bezpiecznej
obsugi (efekt wdki)
5.) ze wzgldu na mas urzdzenia i dugo drka mona
straci rwnowag i wpa na lini pod napiciem
6.) Zalet jest zdefiniowane punkt uziemiajcy i prowadzenie
lancy
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
41
Wskaniki napicia
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
42
ARCUSTON
Wskanik napicia WN do U
N
380 kV
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
43
ARCUSTON - cechy konstrukcyjne
Gwintowana kocwka
Wzmocniona wknem
szklanym rura z poliestrowa
acuch rezystancyjny
zatopiony w izolacji z mastyksu
Poczenie
gwintowane dla
drka
manipulacyjnego
Piercienie przeciwdeszczowe
Bezporednie poczenie z ukadem
elektronicznym acucha rezystancyjnego
W peni zamknity obwd
elektroniczny
Wodoodporna obudowa
Wbudowana samokontrola baterii
oraz elektroniki
Oscylator kwarcowy
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
44
Zalety wskanikw ARCUSTON
- wskazanie akustyczne
- wykorzystane dwa zmysy:
- wzroku dla prowadzenia wskanika do przewodnika
- suchu, aby usysze sygna
wszystkie obecne osoby mog odbiera sygna
- wbudowany obwd samokontrolny wskanika
- bez przejcia samokontroli nie mona wczy trybu
wskanikowego
- Niski pobr prdu z baterii
- baterie s odczane wraz ze wskanikiem
- niski pobr energii podczas testu
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
45
ARCUSLIGHT
wskaniki optyczne WN
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
46
ARCUSDISTANT
Wskaniki bezdotykowe WN
- Dla linii napowietrznych 110 380 kV
- Test napiciowy bez poczenia
galwanicznego
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
47
Napicie progowe
A) Wskaniki wielozakresowe
15 % dla grnego zakresu napiciowego
40 % dla dolnego zakresu napiciowego
Przykad:
Napicie znamionowe 10-20 kV 60-110 kV
Prg napiciowy 3.0-4.0 kV 16.5-24.0 kV
B) Wskaniki jednozakresowe
najnisza warto 15% Un
(musi zacz wskazanie)
najwysza warto 40% Un
(musia zadziaa wskazujco)
Przykad:
Napicie znamionowe 10 kV
Prg napiciowy 1.5-4.0 kV
Najnisza warto 15% zostaa zdefiniowana przy
uwzgldnieniu napi indukowanych do 10% od ssiednich
linii pod napiciem
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
48
Prba jednoznacznego wskazania
zgodnie z VDE 0681 cz 4
Izolator
Izolator
Tester
Elektroda kulowa
Klatka metalowa
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
49
Test jednoznacznego wskazania IEC 1243-1
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
50
Test napicia progowego zgodnie z
IEC 1243-1
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
51
Badanie pl zakcajcych wedug IEC 1243-1
Typ L Typ S
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
52
Test bezpieczestwa zwarciowego wedug
IEC 1243-1
Ukad probierczy
03.03.2014
ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich
53
Badania okresowe (co 6 lat)
Stan techniczny wskanika WN jest okrelany na podstawie ogldzin, pomiaru i
kontroli kadej z funkcji.
Sprawdzane s:
- poprawna budowa, nienaruszona powierzchnia zewntrzna wskanika
-Opisy kompletne i czytelne
-Czerwony piercie nieuszkodzony i zamocowany na swoim miejscu
-Piercienie przeciwdeszczowe oraz konierz zamocowane na swoim miejscu
- poprawny stan techniczny czci izolacyjnej
- stan baterii
- wyrane wskazanie przy zachowaniu wartoci progowych
--prd wyadowania poniej 0.2 mA
- Niezawodno bezpieczestwa zwarciowego
Po pozytywnym przejciu bada wskanik jest oznaczany rokiem nastpnego
badania. Tworzony jest rwnie protok bada