Vous êtes sur la page 1sur 1

Urzd m.st.

Warszawy Polityka prywatnosci Webmaster Kontakt


Home Aktualnoci
OPUBLIKOWANY: PITEK, 21. MARCA 2014 - 9:56, TOMASZ DEMIACZUK
W rod, 26 marca, odbdzie si kolejne spotkanie
z cyklu Zmieniamy Warszaw. Warszawa 2.0.
Przedstawiciele miasta i organizacji
pozarzdowych oraz niezaleni eksperci bd
rozmawiali m.in. o rozwoju ruchu rowerowego,
ksztatowaniu przestrzeni miejskiej i zmianach w
zachowaniach komunikacyjnych.
1. Zaproszenie na debat "Rowerowa rewolucja" (plik: zaproszenie_debata_rowery.pdf, rozmiar pliku: 162.39 KB)
fot. T. Demiaczuk
Warszawski Rower Publiczny - Veturilo
- Rowery zmieniaj Warszaw Zamierzamy utrzyma w stolicy ten trend i mod na jednolady, m.in. poprzez kolejne
inwestycje oraz inicjowanie odpowiednich zmian w przepisach uatwiajcych proces rozbudowy odpowiedniej infrastruktury.
Jestemy przy tym otwarci na dyskusje i sugestie wszystkich rodowisk. Chcemy razem wypracowa jednolit, rowerow
polityk, by dalej budowa nowoczesn i przyjazn Warszaw mwi Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
W otwartym spotkaniu, ktre odbdzie si 26 marca o godz. 18.00 w Centrum Spoecznym PACA 40 na Pradze Poudnie wezm
udzia:
Micha Olszewski zastpca Prezydenta m. st. Warszawy
ukasz Puchalski - penomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
Marcin Jackowski - Zielone Mazowsze
Wojciech Wagner naczelnik Wydziau Estetyki Przestrzeni Publicznej
Dominik Pucek z inicjatywy spoecznej Chcemy Veturilo na Grochowie
Moderatorem dyskusji bdzie psycholog transportu - Jacek Grunt Mejer.
W niezwykle popularnym systemie Veturilo zarejestrowao si do tej pory ponad 150 tys. uytkownikw, a miejskie rowery byy
wypoyczane blisko 2,2 mln razy. 70 proc. osb korzysta z roweru krcej ni 20 minut, 21 proc. do godziny, a pozostae 9 proc.
powyej godziny. Veturilo zostao uznane za 10. najlepszy system rowerowy na wiecie przez dziennikarzy USA Today.
Popularno systemu wpyna na wzrost ruchu rowerowego, ktry na popularnych szlakach rowerowych w stolicy (most
witokrzyski, ul. Jana III Sobieskiego, Wybrzee Gdaskie) wzrs a o 36 procent w porwnaniu do 2011 roku.
rodki uzyskane z wypoyczalni Veturilo s w caoci przeznaczane na rozwj infrastruktury. W tej chwili w Warszawie jest ok. 370
km drg i pasw rowerowych. Plany na 2014 r. zakadaj wytyczenie ok. 60 km nowych odcinkw - budow kilku nowych drg,
m.in. Nadwilaskiego Szlaku Rowerowego, na ul. witokrzyskiej i Prostej, Waryskiego, Kleszczowej, Wooskiej, al. Jana Pawa
II (na odcinku od kina Femina do ronda ONZ), Grjeckiej, Ostrobramskiej, Wysockiego i Czerniakowskiej. Powstan liczne pasy
rowerowe m.in. na al. Wojska Polskiego, ul. A. Dawidowskiego, Saskiej, Wycickiego, Obozowej i Markowskiej.
Warszawscy rowerzyci (wg. internetowej ankiety przeprowadzonej w 2013 roku przez penomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. komunikacji rowerowej) maj rednio ok. 31 lat; 77 proc. z nich to osoby pracujce, 75 proc. ma wysze wyksztacenie. 30
proc. badanych posiada prawo jazdy, 18 proc. wasny samochd a 37 proc. - wasny rower.
Cykl debat Zmieniamy Warszaw. Warszawa 2.0 stanowi jedno z dziaa przygotowawczych w procesie budowania strategii
rozwoju m.st. Warszawy w oparciu o zasad partycypacji spoecznej. Zgromadzone podczas dyskusji z mieszkacami,
organizacjami i ekspertami informacje oraz opinie pozwol na ukierunkowanie procesu diagnostycznego na najwaniejsze z punktu
widzenia spoecznoci miejskiej zagadnienia.
Debaty rozpoczy si we wrzeniu 2013 roku, do koca roku rozmawialimy m.in. o budecie partycypacyjnym, rewitalizacji
zdegradowanych dzielnic, realizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 i wyzwaniach rozwojowych tosamoci miasta,
terenach zielonych w Warszawie oraz Wile jako najwikszej przestrzeni publicznej. Dotychczasowe rozmowy wskazuj, e
najwaniejszym elementem w procesie budowania nowej strategii jest okrelenie wizji uwzgldniajcej stoeczny i metropolitarny
charakter Warszawy, ktry w czci determinuje kierunek rozwoju miasta.
Budet partycypacyjny - dyskusje z
mieszkacami i prezentacja
projektw
Imprezy na ulicach miasta
Pierwsze Muzeum na prawym brzegu
Wisy - zaproszenie na budow
Kolejnych pi tramwajw trafi do
stolicy
Lokale uytkowe z caego miasta w
jednym serwisie
Innowacyjne rozwizania na rzecz
usug spoecznych w Warszawie
Warszawska szkoa i jej partnerzy
Konkurs S3KTOR mieszkacy
wybrali najciekawsze inicjatywy roku
2013
Promocja Warszawa 19115 na
portalu Komisji Europejskiej
ePRACTICE.EU
Weekend drogowcw
Budet partycypacyjny - dyskusje z
mieszkacami i prezentacja
projektw
Imprezy na ulicach miasta
Pierwsze Muzeum na prawym brzegu
Wisy - zaproszenie na budow
Kolejnych pi tramwajw trafi do
stolicy
Lokale uytkowe z caego miasta w
jednym serwisie
Szukaj
EN RSS Kontakt

Centres d'intérêt liés