Vous êtes sur la page 1sur 2

A CADA DIA RECEBA ESTA ALIANÇA www.artevivaonline.com.br

Teclado

Davidson Silva

llALIANÇA www.artevivaonline.com.br Teclado Davidson Silva ll G Am 7 _œ_˙» » » D 9 _œ_˙» »

ll

G Am 7 _œ_˙» » » D 9 _œ_˙» » » MELODIA # ˙» .
G
Am 7
_œ_˙» » »
D 9
_œ_˙» » »
MELODIA
#
˙»
.
«
œ»
œ »
œ. »
» »
»
» »
œ»
œ. »
» »
»
»
»
œ »
»
»
» »
‰.
« «
»
» »
»
»
»»
»
»»
k ˆ«
=========================
&
»
»
»
ll
»
»
»
»
ll
»
»
»
»
ll
C
9
G
C
9
G
C
9
C/D
«
«
«
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« «
«
«
«
«
« « «
«
« «
«
«
« « «
«
« «
« «
«
ˆ«
k
«
« ˆ «
«
«
«
ˆ ˆ«
«
«
« « «
« « « ˆ « «
=========================
&
«ˆ
«
ll
« ˆ
«
«
ˆ«
k
ˆ « « «
«
ˆˆˆ« « «
« «
« « « «
« « « ˆ
ˆˆ« « « ˆˆ « «
ˆˆ « « ˆ« « « ˆ ˆ«ˆ « « .
ˆˆ « «
« ˆ
«
ˆ« « « .
ll
ll
G
Em
C
9
D
9

ll« « « ˆ « ˆ« « « . ll ll G Em C 9 D

ll

G

Em

C

9

D

9

# ˙» . œ» » œ » « « « « « « « »
#
˙»
.
œ» » œ »
«
«
«
«
«
«
«
»
»œ
»
œ
œ». »
«
»
»
« «
«
«
« «
»
» œ
ˆ«
«ˆ
«
ˆ « «
.
« « «
«
« « «
» »
»
« ˆ
˙«
=========================
&
»
»
»
ll
» »
» »
» »
ˆ« « ˆ «
»
»
« ˆ
ll
» »
G
D/F #
«
Em
#
«
«
«
« «
« «
« «
.
K
œ»
œ»
« « «
« ˆ
ˆ «
œ» » »
«
« « «
« « «
œ»
ˆ« j ˆ«
j ˆ«
»
« « «
« «
« «
» »
» »
j ˆ«
ˆ«
ˆ «
˙«
K œ»
=========================
&
»
» »
ll
»
ll
»
»
œ » »
»
»
» » »
Am
G/B
C
D
9
«
«
G
D/F #
«
#
«
« «
«
«« «
« «
«
œ »
« «
« «
«
« «
« « «
ˆ « «
œ»
« « «
ˆ « « «
« « « ˆ
»
œ »
«
K œ»
œ» » » »
œ »
«
« « «
« ˆ «
« « «
«
»
« «
« « «
«
»
»
œˆ«
»
ˆ «
« « « « ˆ
«ˆ
j « « «
»
»
œ« » ˆ «
ˆˆ « « ˆ «
ˆ« « ˆ «
ˆ«
ˆ«
=========================
»
« « «
ˆ «
j ˆ«
&
» »
»
ˆ«
» » »
ll
ll
» »
»
» »
» »
»
Em
Am
G/B
C
9
C/D
#
œ»
«
« «
« «
«« «
«
«
« «
« «
« «
« «
K
œ»
œ» »
œ »
« « «
« « «
« « «
« «
» »
» œ
˙«
»
œ«ˆ
»
ˆ «
ˆ ˆ« «
« «
j « «
K œ»
œ »
»
œ« » ˆ «
«
« « «
« ˆ «
ˆ« « ˆ « «
«
ˆˆ « « ˆ«
ˆ «
=========================
&
»
»
»
» » »
ll
»
»
»
« « «
» »
»
ˆ«
» » »
ll
œ » » » »
»
« ˆ
» »
»
»
»
»
»
Em
Bm
Em
#
«
«
«
« « «
« «
« «
.
« «
« « «
ˆ «
œ»
.
« «
˙«
ˆ «
ˆ «
j ˆ« ˙« «
=========================
&
ll
» » »
ll

ll

ll

ll

ll

ll

D 7/4

D 9

F

G

F

G

#

========================& ll ll llll

#

#

#

=

#

F

G

B

7 sus 4

B

7

A

9

E

&

&

#

#

#

#

=========================

ll

ll

Œ

9

Œ

Œ

K œ» »

» »

ll

œ»

»

» »

K

‰.

B

» »

7

» »

œ »

»

» »

œœ » » œ »

»» »

» œ œœ» » »

»

» »

.

» » »

» » »

» »

» » »
» »
»

ll

E

_ » ˙ .

»

»

»

A

œ »

9

E

.

A

ll

»

œ

»

»

»

C # m

#

#

# #

»

œ

_

_»œ »

»

»

œ »

»

»

»

=========================

ll

œœ » » »

»

œ »

K œ»

»

»

»

œœ» » » » » œœ »

» »

»

» œ œ»

»

» »

»

» œœ » » » œœ » » » » » »

»»

» » » »» » » » » » » » » »
»
» »
»» »
» » »
»
»
»
» »

œ » œ»

» » »

» » »

»

»»

»

» »

»

»»

»

ll» œ » œ» » » » » » » » »» » » » »

ll

_» » œ _ » œ _ » œ A 9 œ » œ »
_» » œ _ » œ _ » œ
A 9
œ »
œ »
»
B_ 9 œ
_ » _ » _ _ » »
» »
_ œ »
_œ »
_ »
_ » œ
E
_ »
K
œ
#
#
»
»
»
#
#
» » »
» » »
» »
œ »
œ»
»
»
»
» »
œ » » »
» »
» » »
» »
Œ
Œ
Œ
Œ
»
» »
» » »
» » »
=========================
&
ll
ll
ll
_ » œ
B/D
œ » #
œ »
_ »
œ
C # m
F # m
_œ »
E
#
#
œ»
K œ»
œ »
#
»
» »
œ» »
œ
œ» » » »
œ. »
œ» »
K
J œ»
œ»
» »
» »
œ »
˙»
#
» » »
»
»
» »
» »
œ »
» »
»
» » »
» » »
» œ » »
» »
» » »
» » »
» »
»
‰. »
»
»
» »
» »
» » »
» »
» »
»
» »
»
=========================
&
ll
ll
ll
_œ» » » »
F # m
B 7
E œ »
B/D #
œ »
œ »
_ œ »
C # m
#
#
œ » »
œ» » œ »
» œœ » œ » »
œœ» » »
J œ»
œ»
K
œ»
#
» » »
»
œ »
» »
» »
» »
» œ
˙»
#
» »
»
»
» » »
» »
»» »
» » »
œ » » »»
» » »
» »
œ » » »»
» œ » » » »
» » »
» » »
» »
»
» »
» »
» »
»
» »
» » »
» » »
=========================
&
ll
ll
ll
#
_œ »
F # m
E
œ »
» œ. K œ»
_œ »
A 9
B 7
C 7
#
œ» »
œ
œ»
#
» »
» »
œ »
»
œ » »
œ» » » œ
œœ »
œ» » » »
» œ » œ
» œ
#
»
» »
2
4
»
» »
»
» »
» » » œ
» œ » » »
» » »
‰. »
»
» » »
» »
»
» » »
» »
»» » »
œ » » » »»
» » »
» » »
»»
» » œ
b
» » »
‰. œ» K »
»
»
»
» » »
»
»
4
4
=========================
&
ll
llll
» »
ll
F
C/E
«
Dm
«
Gm
Am
«
«
«
«
4
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
««
« «
«
«
«
b
œ»
«
«
«
ˆ « « «
ˆ
«
ˆ«
«
«
«
« «
«ˆ
«
«
« « «
«
«
«
4
»
«
ˆ«
«
k ˆ«
« ˆ
«
«
k ˆ«
=========================
&
»
»
j ˆ«
ˆ «
ll
ˆ « «
˙« «
ˆ«ˆ «
ˆ ˆ« «
«
« « j
ll
ˆ «
ll
_ˆ« « «
b 9
B
C
7
F
C
7
«
«
«
Dm
«
«
««
«
«« «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
b
«
« «
ˆ «
« « «
«
« «
«
« « «
ˆ « «
œ»
«
«
«
«
« ˆ
« ˆ
ˆ « «
«
«
«
ˆ «
« ˆ« ˆ «
«
« « «
« ˆ «
«
« « «
ˆ « ˆ «
«
»
«
«
«
k ˆ«
=========================
&
ˆˆ « « ˆ«
ˆ «
ll
»
»
j ˆ«
ˆ«
ˆ «
ll
ˆ « « «
˙« «
ll
Gm Am Gm C 7 F « « « « « « « «« «
Gm
Am
Gm
C
7
F
«
«
«
«
«
«
«
««
«
««
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
« «
œ »
«
«
b
ˆ «
«
«
«
« « «
« « «
œ»
«
ˆ
«
«
ˆ» »
« œ
œœ » » œ»
«
ˆ «
»
œ » ˆ « «
«
ˆˆ« « « « ˆ j «ˆ
«
»
ˆ« k
ˆ «
»
»
»
ˆ « «
ˆ «
»
»
»
ˆ «
=========================
&
»
ll
w
» »
» » »
» » »
»
»
»
u
ll
””