Vous êtes sur la page 1sur 4

Mogelijkheden, moelijkheden en ecologische

problemen van energie- en delfstoffenwinning in


Siberi
I. OPFRISSING VAN VORIGE LES
Waar?
Bodem
Bevolking
Klimaat
Vegetatie

II. EEN RIJKE ONDERGROND1. Gebruik je atlas om volgende opdrachten op te lossen.
De steenkoolgebieden omranden en benoemen in het zwart
Aardolie- en aardgagebieden omranden en benoemen in het groen
Ijzerertsvindtplaatsen omranden in het groen
De vindplaatsen van aluminium omranden in het groen


Besluit: wat zijn delfstoffen?

III. MOGELIJKHEDEN VOOR ZWARE INDUSTRIE

2. Gebruik voor deze oefening de kaart van de vorige oefening en je atlas
Markeer de plaatsen waar ijzererts en steenkool dicht bij elkaar voorkomen. Benoem de
gebieden met de naam van de stad. Welke industrie tref je daar aan?
Schets de trans-Siberische spoorweg die de steden verbindt.
Aluminiumverwerking vraagt veel goedkope elektrische energie die men vindt in hydro-
elektriciteit op de grote rivieren. Duid de plaatsen aan op de rivier.
IV. MOEILIJKHEDEN
Noteer twee redenen waarom de grootste rivieren bruikbaar of minder bruikbaar zijn voor
transport van massagoederenWelke moeilijkheden kent het transport van aardolie en aardgas via pijpleidingen?


V. ECOLOGISCHE GEVOLGEN

Filmpje vervuiling van het BaikalmeerProbeer volgende begrippen met hun uitleg te verbinden

Staalindustrie Bij de raffinage komen veel sulfaten vrij
Aluminiumindustrie Komen mee met de grote rivieren uit de
industriegebieden en zetten zich af in de kustwateren
van de Noordelijke Ijszee.
Aardolie-Aardgasontginning Grote CO (koolstofmonoxyde) en C02- uitstoot en zure
neersalg in de omgeving
Nikkel Komt vrij bij de papierproductie en houtverwerking. De
Baikal cellulose- en papierfabriek, die een extreem sterke
cellulose maakt die men in vliegtuigbanden gebruikt,
loost het chloorhoudende water direct in het Baikalmeer.
Dumping radioactief afval Een afvalproduct is aluinaar. In 2010 kwam de giftige
smurrie in de actualiteit door een dijbreuk van een
reservoir in Hongarije die een volledige zijvallei van de
Donau vervuilde.
Zware metalen Lekken in pijpleidingen komen veel sulfaten vrij
Cellulose afval Wordt gedumpt in de Brentzenzzee waar ook een aantal
nucleaire onderzeers zijn gedumpt

Besluit
De ondergrond in Siberi is bijzonder rijk aan grondstoffen en energiebronnen, de exploitaite wordt door
het ongunstige/ gunstige milieu sterk bemoeilijkt/ bemakkelijkt.
De enorme afstanden en strenge winters bemoeilijken het ..
De .. vormt de west-oost as met enkele grote industriegebieden
De grote rivieren zijn door de . maanden onbruikbaar