Vous êtes sur la page 1sur 136

i-öĄ.

ĀĆõûòùúõúÿöõĆāöĆāýöõ*ăòÿw

3BQQPSUEFNJTTJPOEFORVÐUF

"OESÏ#SJFFU1BVMP$BTBDBBTTJTUÏFTQBS.F"[BEFI;BCFUJQPVS
-FT"NJTEVO*SBO-JCSFo1BSMFNFOU&VSPQÏFO
40.."*3&
1SÏGBDF

4ZOUIÒTF

*OUSPEVDUJPO

1"35*&*

.ÏUIPEPMPHJF

1SÏTFOUBUJPOEFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFE*SBO

1SÏTFOUBUJPOEV$BNQ"TISBG

$POUFYUFEFMBEÏTJOGPSNBUJPOEV.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOUFUEF
MB4ÏDVSJUÏ

 4FSWJDFTEFSFOTFJHOFNFOUBMMFNBOETFUOÏFSMBOEBJT

 .FVSUSFEFLVSEFTJSBLJFOT

 7JPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF

 .FVSUSFEFEJSJHFBOUTDISÏUJFOT

 "UUFOUBUËMBCPNCFBVTBODUVBJSFEFM*NBN3F[B Ë.BTIBE FO*SBO (SÒWFEFMBGBJNBVDBNQEFSÏGVHJÏT"M5BTIFO*SBL

 .FVSUSFTFODIBÔOF

 %JTTJNVMBUJPOEBSNFTEFEFTUSVDUJPONBTTJWFFO*SBL

1"35*&**

7JTJUFBV$BNQ"TISBG

%ÏDÒTFODPVSTEJOUFSSPHBUPJSF
5ÏNPJOTEF)VNBO3JHIUT8BUDI

"VUSFTDBT

*OTQFDUJPOEFTTJUFTEV$BNQ"TISBG

1PMJUJRVFEFSFGVTEFTPSUJF

1"35*&***

3ÏBDUJPOBVSBQQPSUEF)VNBO3JHIUT8BUDI

"CTFODFEFWJTJUFEV$BNQ"TISBG

1BTEFESPJUEFSÏQPOTFEFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF

*OUFSWJFXTUÏMÏQIPOJRVFToQSFVWFTTVċTBOUFT EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF


M)PNNF 

UÏNPJOToTPVSDFEFQSFVWFVOJRVF

7VFTEFMB$PBMJUJPOOÏHMJHÏFT

"CTFODFEFSÏQPOTFEF)VNBO3JHIUT8BUDI

3ÏBDUJPOEFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFE*SBOFU
EBODJFOTNFNCSFT

/BUVSF1PMJUJRVFEV3BQQPSU

$PODMVTJPO
1SÏGBDF 

/PUFEV7JDF1SÏTJEFOU
-F SBQQPSU EF )VNBO 3JHIUT8BUDI TVS MPSHBOJTBUJPO EFT .PVEKBIJEJOF
EVQFVQMFE*SBO 0.1*
QVCMJÏFONBJBFOUSBÔOÏMBSÏEBDUJPOEFDF
EPTTJFS

-FSBQQPSUUSBJUBJUPTUFOTJCMFNFOUEFWJPMBUJPOTDPNNJTFTQBSM0.1* NBJT
EFNBOJÒSFTVSQSFOBOUF CJFOBVEFMËEVDBESFEFMPSHBOJTBUJPOEFTESPJUT
EF MIPNNF JM EPOOBJU VOF USÒT TÏSJFVTF SFDPNNBOEBUJPO QPMJUJRVF /F
TPVUFOF[QBTMBQSJODJQBMFPQQPTJUJPOJSBOJFOOF

$FUUFEÏDMBSBUJPOQPMJUJRVFÏUBJUQPVSMFNPJOTEÏDPODFSUBOUFÏUBOUEPOOÏ
MBQSÏPDDVQBUJPOJOUFSOBUJPOBMFDSPJTTBOUFTVSMBUUJUVEFEVSÏHJNFSFMJHJFVY
FO*SBOFUMFTBQQFMTEFQMVTFOQMVTOPNCSFVYËBCBOEPOOFSMBQPMJUJRVF
EFDPNQMBJTBODFBWFDM*SBO RVJBDPOEVJUËNFUUSFFOQSFNJFSMJFVM0.1*
TVSMBMJTUFOPJSF

"V1BSMFNFOUFVSPQÏFO OPVTBWPOTEÏDJEÏEFNFOFSVOFFORVÐUFDPNQMÒUF
TVSMFTWJPMBUJPOTJNQVUÏFTËM0.1*EBOTMFSBQQPSUEF)83

"DFUUFmO DPOUSBJSFNFOU Ë )38 RVJ OF TFTU CBTÏF RVF TVS EPV[F IFVSFT
EJOUFSWJFXUÏMÏQIPOJRVFTBWFDEPV[FJOEJWJEVTTVTQFDUT OPVTOPVTTPNNFT
TFOUJTPCMJHÏTEFNFOFSVOFÏUVEFEÏUBJMMÏFQPVSUSBJUFSQMFJOFNFOUDIBRVF
BTQFDUEFDFUUFRVFTUJPO

0VUSF EFT SFDIFSDIFT QPVTTÏFT VOF EÏMÏHBUJPO EFVSPEÏQVUÏT TFTU SFOEVF


Ë MB CBTF "DISBG FO *SBL B NFOÏ EFT JOUFSWJFXT FO UÐUFËUÐUF BWFD EFT
NFNCSFTFUEFTSFTQPOTBCMFTEFM0.1*&MMFBBVTTJNFOÏEFTJOTQFDUJPOT
ËMJNQSPWJTUFTVSMFTMJFVYTPVQÎPOOÏTEBCVT

/PVT BWPOT EÏDPVWFSU RVF MFT BMMÏHBUJPOT DPOUFOVFT EBOT MF SBQQPSU EF
)83ÏUBJFOUJOGPOEÏFTFUEÏOVÏFTEFUPVUFWÏSJUÏ/PVTFOTPNNFTBVTTJ
WFOVT Ë MB DPODMVTJPO RVF MF SBQQPSU EF )38 BWBJU VO WJDF EF GPSNF FU
ÏUBJU FO TVCTUBODF JOFYBDU %F QMVT BV DPVST EF OPUSF ÏUVEF OPVT BWPOT
QSJTDPOTDJFODFEVOFDBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPODPNQMFYFFUÏMBCPSÏFEV
NJOJTUÒSFEFTSFOTFJHOFNFOUTFUEFMBTÏDVSJUÏ DPOUSFM0.1*

-BSFDPNNBOEBUJPOEF)83DPOUSFMFTPVUJFOËM0.1*FTUDMBJSFNFOUMJÏF
ËMBNPOUÏFEFTBQQFMTQPVSSFUJSFSMPSHBOJTBUJPOEFMBMJTUFEVUFSSPSJTNF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

+FOFTVJTQBTEBDDPSEBWFDMBSFDPNNBOEBUJPOEF)38%BOTMFTQPJSEF
NPEÏSFSMFSÏHJNFSFMJHJFVY MFTQBZTPDDJEFOUBVYPOUJOKVTUFNFOURVBMJmÏ
M0.1*EFUFSSPSJTUF TBQBOUMFVSTQSPQSFTQSJODJQFTFUMFVSTWBMFVSTNPSBMFT
1BSDPOTÏRVFODFMBKVTUJDFEFNBOEFRVFM0.1*TPJUSFUJSÏFEFMBMJTUFEV
UFSSPSJTNF

"MFKP7JEBM2VBESBT
1SFNJFSWJDFQSÏTJEFOU
EV1BSMFNFOUFVSPQÏFO
4ZOUIÒTF 

4:/5)µ4&
*OUSPEVDUJPO

-FNBJ MPSHBOJTBUJPOBNÏSJDBJOF)VNBO3JHIUT8BUDIBQVCMJÏVO
SBQQPSUEFQBHFTJOUJUVMÏA/P&YJU)VNBO3JHIUT"CVTFT*OTJEFUIF.,0
$BNQT A"VDVOFJTTVF7JPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFEBOTMFTDBNQTEV
.,0
 $F SBQQPSU QSÏTFOUF VOF TÏSJF EBMMÏHBUJPOT HSBWFT Ë MFODPOUSF EV
QSJODJQBM NPVWFNFOU EPQQPTJUJPO JSBOJFO M0SHBOJTBUJPO EFT .PVEKBIJEJOF
EV1FVQMFE*SBO 0.1* 1FPQMFT.PKBEFIJO0SHBOJTBUJPOPG*SBO
$FDJJODMVU
MBTVHHFTUJPOEFYQPTJUJPOiyEFNFNCSFTEJTTJEFOUTËMBUPSUVSFFUËMJTPMFNFOU
DFMMVMBJSFQSPMPOHÏwBJOTJRVFiyEFVYEÏDÒTFODPVSTEJOUFSSPHBUPJSFwTVQQPTÏT

$FSBQQPSUFTUCBTÏTVSIFVSFTEJOUFSWJFXTUÏMÏQIPOJRVFTBWFDJOEJWJEVT
EÏDMBSBOU BWPJS ÏUÏ NBMUSBJUÏT MPST EF TÏKPVST EBOT EFT DBNQT EF M0.1* FO
*SBL6OUÏNPJOBVSBJUQBTTÏIVJUBOTFUEFNJFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF2VBUSF
EFTUÏNPJOTPOURVJUUÏM0.1*JMZBBOTFUJOUFSSPNQVUPVUFSFMBUJPOBWFD
MPSHBOJTBUJPOEFQVJT)VJUEFTUÏNPJOTTPOUQBSUJTQPVSM*SBOBQSÒTBWPJSRVJUUÏ
M0.1* QPVSBSSJWFSFO&VSPQF

*HOPSBOUEFTBQQFMTEFNFNCSFTEVDPOHSÒTFUEBODJFOTSFTQPOTBCMFTBNÏSJDBJOT 
BJOTJRVFEFQBSMFNFOUBJSFTFVSPQÏFOT RVJSÏDMBNFOUEFQVJTMPOHUFNQTMFSFUSBJU
EFM0.1*EFMBMJTUFEFTPSHBOJTBUJPOTUFSSPSJTUFT +PF4UPSLEF)38EÏDMBSFj-F
HPVWFSOFNFOU JSBOJFO QSÏTFOUF VO IJTUPSJRVF DBUBTUSPQIJRVF FO NBUJÒSF EF SFTQFDU
EFTESPJUTEFM)PNNF xjDFQFOEBOU TPVUFOJSVOHSPVQFEPQQPTJUJPOSFTQPOTBCMFEF
WJPMBUJPOTHSBWFTEFTESPJUTEFM)PNNFTFSBJUVOFFSSFVSx

-F SBQQPSU SÏEJHÏ QBS VOF PSHBOJTBUJPO OPO HPVWFSOFNFOUBMF SFTQFDUÏF B


CJFO TßS TVTDJUÏ MJORVJÏUVEF EFT NJMJFVY EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF
JOUFSOBUJPOBVY BJOTJ RVF EFT QBSMFNFOUBJSFT EFT BWPDBUT EFT KVSJTUFT FU EFT
DPNNVOBVUÏTJSBOJFOOFTFYJMÏFTQBSUPVUEBOTMFNPOEF

"QSÒT VOF ÏUVEF BQQSPGPOEJF EV SBQQPSU EFT EJ[BJOFT EF QFSTPOOBMJUÏT FU
EPSHBOJTBUJPOT QPMJUJRVFT MÏHBMFT FU EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF POU
FYQSJNÏ EFT JORVJÏUVEFT DPODFSOBOU DF RVJMT EÏDSJWFOU DPNNF ÏUBOU MB
NÏUIPEPMPHJF EJTDVUBCMF VUJMJTÏF QBS )VNBO 3JHIUT 8BUDI QPVS QSÏQBSFS MF
SBQQPSU ËMPSJHJOFEFMFVSSFNJTFFODBVTFEFTDPODMVTJPOTEVSBQQPSU%BVUSFT
JORVJÏUVEFTPOUÏUÏTPVMFWÏFTTVSMBOBUVSFQPMJUJRVFJOBUUFOEVFEVSBQQPSU FU
QMVT QBSUJDVMJÒSFNFOU TB SFDPNNBOEBUJPO QPMJUJRVF DPOUSF MB TVQQSFTTJPO EF
M0.1*EFTMJTUFTUFSSPSJTUFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

j'SJFOETPGB'SFF*SBOx -FT"NJTEVO*SBO-JCSFBV1BSMFNFOU&VSPQÏFO
B
ÏDSJU QMVTJFVST GPJT Ë )VNBO 3JHIUT 8BUDI QPVS FYQMJRVFS MFVST JORVJÏUVEFT
RVBOUËMBNÏUIPEPMPHJFFNQMPZÏFQPVSQSÏQBSFSMFSBQQPSU EFNBOEBOUBVTTJ
VOFDMBSJmDBUJPO TVS DFSUBJOFT WJPMBUJPOT TVQQPTÏFT EFT ESPJUT EF M)PNNF -FT
"NJTEVO*SBO-JCSF "6*-
OBSFÎVBVDVOFSÏQPOTFFUBEÏDJEÏEFNFOFSTB
QSPQSFFORVÐUF-"6*-BBVTTJBQQSJTRVF)38OBQBTSÏQPOEVËEBVUSFT 
OPUBNNFOU Ë -PSE "WFCVSZ RVJ B EFNBOEÏ VOF SÏQPOTF ÏDSJUF EF MB QBSU EF
MPSHBOJTBUJPOËQMVTJFVSTSFQSJTFT FOWBJO

&ORVÐUFQBSM"6*-

1PVS NFOFS VOF FORVÐUF JNQBSUJBMF FU BQQSPGPOEJF TVS MFT BMMÏHBUJPOT EF
WJPMBUJPOTQPSUÏFTËMFODPOUSFEFM0.1*EBOTMFSBQQPSU FUQPVSEÏUFSNJOFS
MFYJTUFODFÏWFOUVFMMFEFQSFVWFTDPSSPCPSBOUDFTBMMÏHBUJPOT M"6*-BTÏKPVSOÏ
BV $BNQ "TISBG QFOEBOU KPVST TFOUSFUFOBOU BWFD QMVT EVOF DFOUBJOF EF
SÏTJEFOUTEV$BNQ"TISBGDIPJTJTBVIBTBSEFUDPOEVJTBOUEFMPOHTFOUSFUJFOT
QSJWÏTBWFDJOEJWJEVTDPOOBJTTBOUTQÏDJmRVFNFOU MFT UÏNPJOT EF )38 %F
QMVT MBEÏMÏHBUJPOBQVNFOFSEFTJOTQFDUJPOTJNQSÏWVFTEFTTJUFTDPODFSOÏTQBS
MFTTVQQPTÏFTWJPMBUJPOT"V$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOBCÏOÏmDJÏ EVO BDDÒT
MJCSFËMFOTFNCMFEFTSÏTJEFOUTFUEFTMJFVY

%F QMVT M"6*- B ÏUVEJÏ EFT TJUFT XFC DSJUJRVFT FOWFST M0.1* QSÏTFOUBOU
EJWFSTFTBMMÏHBUJPOTDPOUSFMPSHBOJTBUJPOBWFDEJWFSTEFHSÏTEFTÏSJFVY BJOTJRVF
EBVUSFTTVQQPSUTDSJUJRVFTEFM0.1*-FTTJUFTXFCPċDJFMT EV $/3* FU EF
M0.1*POUBVTTJÏUÏÏUVEJÏT1PVSmOJS M"6*- B QV MJSF MB DPSSFTQPOEBODF
FOUSF-PSE"WFCVSZ ËMÏQPRVFQSÏTJEFOUEVHSPVQFQBSMFNFOUBJSFCSJUBOOJRVF
TVSMFTESPJUTEFM)PNNFFU)38 GPVSOJTTBOUEFTJOGPSNBUJPOTQFSUJOFOUFTË
M"6*-

.ÏUIPEPMPHJFEF)38

-BNÏUIPEPMPHJFVUJMJTÏFQBS)38QPVSQSÏQBSFSMFSBQQPSUBÏUÏQBSUJDVMJÒSFNFOU
DSJUJRVÏFQBSMFTEÏGFOTFVSTEFTESPJUTEFM)PNNF EFT0/(FUEFTEJHOJUBJSFT
QPMJUJRVFT%FTEJ[BJOFTEFMFUUSFTPOUTPVMJHOÏMFTEÏGBJMMBODFTTQÏDJmRVFT Ë DFU
ÏHBSE

-FQPJOUMFQMVTDSJUJRVÏDPOTJTUBJUËEÏUFSNJOFSMBSBJTPOQPVSMBRVFMMF)38
OB QBT BVUPSJTÏ M0.1* Ë SÏQPOESF BVY BMMÏHBUJPOT BWBOU MB QVCMJDBUJPO EV
SBQQPSU-0.1*BJOWJUÏËQMVTJFVSTSFQSJTFT)38ËWJTJUFSTFTCBTFTFO*SBR 
NBJT MPSHBOJTBUJPO B OÏBONPJOT QVCMJÏ TPO SBQQPSU TBOT NFOFS EFORVÐUF
4ZOUIÒTF 

JOEÏQFOEBOUFTVSQMBDF
)38BJHOPSÏMFTJOGPSNBUJPOTEJTQPOJCMFT OPUBNNFOUEFTDPNNFOUBJSFTQBS
EFTTPVSDFTJOEÏQFOEBOUFTFUEFTSÏQPOTFTTQÏDJmRVFT Ë DFSUBJOFT BMMÏHBUJPOT QBS
MF$/3*PVM0.1* TPVMFWÏFTQBSMFTNÐNFTJOEJWJEVTPVQMVTHÏOÏSBMFNFOUMF
SÏHJNFJSBOJFO-F)38BBVTTJÏUÏDSJUJRVÏQPVSBWPJSJHOPSÏEFTJOGPSNBUJPOT
NFUUBOUFODBVTFMBDSÏEJCJMJUÏEFTFTUÏNPJOT$FDJBVTTJÏUBJUEJTQPOJCMF

)38BDIPJTJEPNFUUSFMBWJTEFMBSNÏFBNÏSJDBJOFFUEFTGPSDFTEFMBDPBMJUJPO 
FO DIBSHF EF MB TÏDVSJUÏ FU EF MB TÏDVSJTBUJPO EV $BNQ "TISBG BCSJUBOU MFT
NFNCSFTEFM0.1*%FQVJT QMVTJFVSTBHFODFTBNÏSJDBJOFTPOUJOUFSWJFXÏ
FUFYBNJOÏDIBRVFNFNCSFEFM0.1*BV$BNQ"TISBGFUMFVSDPODMVTJPOFTU
RVBVDVOEFOUSFFVYOFTUMJÏBVUFSSPSJTNF QBTQMVTRVJMOZBFVEFWJPMBUJPOT
EFMBMPJBNÏSJDBJOF

5ÏNPJOT

)38BFYQMPJUÏIFVSFTEJOUFSWJFXTUÏMÏQIPOJRVFTBWFDJOEJWJEVT EÏKË
FYQPTÏTDPNNFÏUBOUMJÏTBV.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU*MFTUMBSHFNFOU
DPOTJEÏSÏRVVOFFORVÐUFBVTTJMJNJUÏFOFTVċU QBT QPVS UJSFS EFT DPODMVTJPOT
EÏmOJUJWFT TVS EFT BMMÏHBUJPOT EVOF UFMMF HSBWJUÏ &O FĊFU VO FYBNFO TVQFSmDJFM
EFTEJWFSTTJUFTEJSJHÏTQBSDFTJOEJWJEVTFUMFVSTBTTPDJÏTJMMVTUSFMFVSJNQMJDBUJPO
BDUJWFEBOTVOFDBNQBHOFDPOUSFM0.1* RVJTFSBJUMBSHFNFOUPSDIFTUSÏFQBSMF
.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU

%F QMVT M"6*- B BQQSJT RVF )38 TFTU BCTUFOV EF QBSMFS Ë EFT DFOUBJOFT
EBODJFOT NFNCSFT EF M0.1* SÏTJEBOU BDUVFMMFNFOU FO &VSPQF FU EÏGPSNF
MJNBHF EF MB WJF EBOT MFT DBNQT EFT .PVEKBIJEJOF FO *SBL -FT DSJUÒSFT EF
TÏMFDUJPOEFTUÏNPJOTTPOUJODPOOVT)38BÏUÏTPNNÏEFDMBSJmFS DF QPJOU
NBJTOBQBTSÏQPOEV

5FOFVSEVSBQQPSU

M"6*-BFYBNJOÏMFTBMMÏHBUJPOTTQÏDJmRVFT QSÏTFOUÏFT EBOT MF SBQQPSU 6O DBT


USÒTJNQPSUBOUÏUBJUMBMMÏHBUJPOTFMPOMBRVFMMF.(PSCBOBMJ5PSBCJFTUEÏDÏEÏ
TPVTMBUPSUVSFQFOEBOUEFTJOUFSSPHBUPJSFTNFOÏTEBOTMFTDBNQTEFM0.1*
-ÏQPVTFFUMBT”VSEF.5PSBCJPOUOJÏMBMMÏHBUJPO QSÏDJTBOURVJMÏUBJUEÏDÏEÏ
EVOF BUUBRVF DBSEJBRVF &MMFT POU FYQMJRVÏ RVF . 5PSBCJ ÏUBJU VO BODJFO
QSJTPOOJFSQPMJUJRVFBZBOUTVCJMBUPSUVSFFO*SBOQFOEBOUEFTBOOÏFTËDBVTFEF
TPOTPVUJFOËM0.1*
6OBVUSFDBTÏUVEJÏQBSM"6*-DPODFSOFEFTBMMÏHBUJPOTEF.PIBNNBE)PTTFJO
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

4PCIBOJ*MBEÏDMBSÏBWPJSQBTTÏIVJUBOTFUEFNJFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF-"6*-
BMPOHVFNFOUQBSMÏBWFDTPOFYÏQPVTF&MMFBOJÏRVJMBJUKBNBJTÏUÏFNQSJTPOOÏ
FUBGPVSOJËM"6*-EFTJOGPSNBUJPOTTVSTFTMJFOTBWFDMFSÏHJNFJSBOJFOQBS
MJOUFSNÏEJBJSFEFTPOGSÒSF-"6*-BBVTTJPCUFOVEFTJOGPSNBUJPOTBVQSÒT
EBVUSFT TPVSDFT OPUBNNFOU VOF MFUUSF EF .BTTPVE .BINPVEJ TVHHÏSBOU
BVTTJRVF4PCIBOJFTUVOBHFOUEVSÏHJNFJSBOJFO..BINPVEJBFOUSFUFOV
EFT DPOUBDUT BWFD EFT BHFOUT EV .JOJTUÒSF JSBOJFO EV 3FOTFJHOFNFOU FO
&VSPQF QFOEBOU TFQU BOT -B DSÏEJCJMJUÏ EF MB EÏDMBSBUJPO EF . 4PCIBOJ
BBVTTJTPVĊFSU EFT JODPIÏSFODFT EBOT TFT QSPQSFT EÏDMBSBUJPOT Ë )38 FU Ë
EBVUSFT

-"6*- B BVTTJ FORVÐUÏ TVS EFT BMMÏHBUJPOT TQÏDJmRVFT EF .PIBNNBE


3F[B&TLBOEBSJFUTPOÏQPVTF5BIFSFI&TLBOEBSJ ,IPSSBNJ
$FTEFSOJFST
BVSBJFOU ÏUÏ FNQSJTPOOÏT QBS M0.1* -"6*- TFTU FOUSFUFOV BWFD -FJMB
(IBOCBSJ MFYÏQPVTF EVO BVUSF UÏNPJO EF )38 )BCJC ,IPSSBNJ FU MB
CFMMFTPFVS EFT &TLBOEBSJ &MMF B FYQMJRVÏ Ë M"6*- RVJMT OPOU KBNBJT ÏUÏ
FNQSJTPOOÏTFURVFOGBJU RVBOEJMTPOUEFNBOEÏËQBSUJS MPSHBOJTBUJPOB
GBJUEFTBSSBOHFNFOUTQPVSMFVSEÏQBSUKVTRVBVDBNQE"M5BTIFO*SBL TPVT
MBTVQFSWJTJPOEFM0/64PVTMBQSFTTJPOEFTPOFYNBSJ -FJMB(IBOCBSJ
BBVTTJRVJUUÏM0.1* NBJTBEÏDJEÏEZSFUPVSOFS&MMFBWBJUSFNBSRVÏBV
DBNQ"M5BTIMBQSÏTFODFEBHFOUTEVSÏHJNFJSBOJFODIFSDIBOUBDUJWFNFOUË
SFDSVUFSEBODJFOTNFNCSFTEFM0.1*-0.1*BBVTTJGPVSOJËM"6*-EFT
QSFVWFTJSSÏGVUBCMFT OPUBNNFOUMBDPSSFTQPOEBODFFOUSFMBGBNJMMF&TLBOEBSJ
FU)BCJC,IPSSBNJ EFNBOEBOURVFM0.1*MFVSQFSNFUUFEFSFTUFSEBOTMB
TUSVDUVSF EF EÏQBSU EF MPSHBOJTBUJPO UPVU FO MFT BJEBOU mOBODJÒSFNFOU Ë
RVJUUFS M*SBL QPVS TF SFOESF FO &VSPQF $FUUF DPSSFTQPOEBODF SFNPOUF Ë
VOFÏQPRVFVMUÏSJFVSFËMFVSEÏQBSUEFM0.1* EPODUPVUFQSPCBCJMJUÏRVF
DFT MFUUSFT BJFOU ÏUÏ ÏDSJUFT TPVT QSFTTJPO EF M0.1* OFTU UPVU TJNQMFNFOU
QBTSFDFWBCMF

$PODFSOBOUMFEÏDÒTEF."INBEJTPVTMBUPSUVSF M"6*-BQBSMÏBWFDVO
SFTQPOTBCMFEFM0.1* RVJBFYQMJRVÏDPNNFOUJMBÏUÏUVÏQBSMFSÏHJNF
JSBOJFOBMPSTRVJMÏUBJUFONJTTJPO<QPVSM0.1*>4POSÏDJUFTUDPOmSNÏ QBS
VOFDPSSFTQPOEBODFFOUSFMF$/3*FU"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMJMZBRVFMRVFT
BOOÏFT TVS MF EÏDÒT EF DFSUBJOT NFNCSFT EF M0.1* EPOU 1BSWJ[ "INBEJ 
QBS EFT JOmMUSBUFVST #JFO RVF DFDJ OF DPOTUJUVF QBT EFT QSFVWFT DPODSÒUFT
MBCTFODFEFQSFVWFTÏUBZBOUMBMMÏHBUJPOTVHHÒSFRVFDFUUFEFSOJÒSFEPJUÐUSF
ÏDBSUÏF

"V DPVST EV TÏKPVS EF M"6*- BV $BNQ "TISBG MB EÏMÏHBUJPO B EÏDPVWFSU
4ZOUIÒTF 

RVFMFTSFMBUJPOTBVTFJOEFM0.1*ÏUBJFOUUSÒTEJĊÏSFOUFT EV QPSUSBJU CSPTTÏ


QBS )38 M"6*- FO DPODMVU RVF MFT SÏTJEFOUT EV DBNQ "TISBG TPOU EFT
JOEJWJEVTSÏTPMVT TZUSPVWBOUWPMPOUBJSFNFOU FOHBHÏTFOWFSTMBMJCFSUÏFUMB
EÏNPDSBUJFEBOTMFVSQBZT
$POUFYUFQPMJUJRVF

-FORVÐUFEFM"6*-BSÏWÏMÏRVFEFQVJTEFOPNCSFVTFTBOOÏFT M0.1*BGBJUMPCKFU
EVOFWBTUFDBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPOPSDIFTUSÏFQBSMFSÏHJNFJSBOJFOM"6*-
BFVQBSIBTBSEDPOOBJTTBODFEFQMVTJFVSTDBTEFWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF
TVQQPTÏFTÐUSFMFGBJUEFM0.1* DFRVJTFTUBWÏSÏGBVYQBSMBTVJUF

1PVS mOJS M"6*- QFOTF RVJM FYJTUF EFT QSFVWFT TVċTBOUFT QPVS DPODMVSF RVF
MF SBQQPSU EF )38 FTU NPUJWÏ QPMJUJRVFNFOU #JFO BVEFMË EV NBOEBU EVOF
PSHBOJTBUJPOEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF FUFOUBOEFNBWFDMFTUFOBOUTEFMB
QPMJUJRVFEBQBJTFNFOUËMÏHBSEEVSÏHJNFEF5ÏIÏSBO )38GVTUJHFMBQSJODJQBMF
PQQPTJUJPOJSBOJFOOF SFDPNNBOEBOUUBDJUFNFOURVFMFHSPVQFOFEFWSBJUQBTTPSUJS
EFMBMJTUFEFTPSHBOJTBUJPOTUFSSPSJTUFT

1PVSDPNNFODFS JMFTUUPUBMFNFOUJOBDDFQUBCMFQPVSVOF0/(EÏEJÏFËMBEÏGFOTF
EFTESPJUTEFM)PNNFEFQSFOESFQBSUJFEBOTVODPOnJU QPMJUJRVF FU EF TFSWJS EF
MPCCZQPVSEÏGFOESFVOFQPMJUJRVFTQÏDJmRVF TPVT QSÏUFYUF EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF
M)PNNF

&OTVJUF M"6*-BDIPJTJEFOFQBTUSBJUFSMBTQFDUQPMJUJRVFEFMBRVFTUJPO$FQFOEBOU 
MBSFDPNNBOEBUJPOEF)38ÏUBOUQPMJUJRVF M"6*-EÏDMBSF QPVSTBQBSU OFQBT
ÐUSFEBDDPSEBWFDDFUUFSFDPNNBOEBUJPOFUDPOTJEÒSFRVFM0.1*EPJUÐUSFSFUJSÏF
EFMBMJTUFEFTPSHBOJTBUJPOTUFSSPSJTUFT

%F SÏDFOUT EÏWFMPQQFNFOUT FO *SBO MBJTTFOU QFV EF EPVUFT RVBOU Ë MÏDIFD EF MB
QPMJUJRVFEBQBJTFNFOU*MFTUUFNQTEFNFUUSFVOUFSNFËDFUUFQPMJUJRVFWPVÏFË
MÏDIFD-FNBJOUJFOEFMBQPMJUJRVFEBQBJTFNFOUNÒOFSBËVOFDBUBTUSPQIFQPVSMF
QFVQMFJSBOJFOFUMBDPNNVOBVUÏJOUFSOBUJPOBMF


*OUSPEVDUJPO
-FNBJ MPSHBOJTBUJPOBNÏSJDBJOF)VNBO3JHIUT8BUDI i)38w
BQVCMJÏ
VOSBQQPSUEFQBHFTJOUJUVMÏA/P&YJU)VNBO3JHIUT"CVTFT*OTJEFUIF.,0
$BNQT "VDVOF JTTVF 7JPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF EBOT MFT DBNQT EV
.,0
 iMFSBQQPSUw
-FSBQQPSUDPODFSOFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV
1FVQMFE*SBO i0.1*w
EÏDSJUFQBS)38DPNNFÏUBOUA.,0-0.1*FTUVOF
PSHBOJTBUJPONFNCSFEV$POTFJMOBUJPOBMEFMB3ÏTJTUBODFE*SBO iMF$/3*w
VOF
DPBMJUJPOQPMJUJRVFJSBOJFOOFPQQPTÏFBVSÏHJNFJSBOJFOBDUVFM

'POEÏF FO TPVT MF OPN EF )FMTJOLJ 8BUDI MPSHBOJTBUJPO )38 FTU VOF
PSHBOJTBUJPO OPO HPVWFSOFNFOUBMF SFTQFDUÏF iyEÏEJÏF Ë MB QSPUFDUJPO EFT ESPJUT
EFM)PNNFEFUPVTMFTQFVQMFTEVNPOEFw&OUBOURVFUFMMF TPODPNNVOJRVÏ
EFQSFTTFEVNBJ BDDVTBOUDFRVFMMFEÏDSJWBJUDPNNFÏUBOUVOF0.1*
iPCTDVSFw EFTPVNFUUSFiyEFTNFNCSFTEJTTJEFOUTËMBUPSUVSFFUËMJTPMFNFOUDFMMVMBJSF
QSPMPOHÏwBJOTJRVFiyEFVYDBTEFEÏDÒTQFOEBOUVOJOUFSSPHBUPJSFw BOBUVSFMMFNFOU
QSPWPRVÏMJORVJÏUVEFEFTDFSDMFTEFTEÏGFOTFVSTEFTESPJUTEFM)PNNF BJOTJRVF
DFMMF EFT QBSMFNFOUBJSFT EFT BWPDBUT EFT KVSJTUFT FU EFT DPNNVOBVUÏT JSBOJFOOFT
FYJMÏFTQBSUPVUEBOTMFNPOEF

"QSÒTVOFÏUVEFEÏUBJMMÏFEVSBQQPSU EFTEJ[BJOFTEFQFSTPOOBMJUÏTQPMJUJRVFT KVSJTUFT


FU EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF EV NPOEF FOUJFS POU FYQSJNÏ EFT DSBJOUFT
FUEFTJORVJÏUVEFTDPODFSOBOUDFRVJMTEÏDSJWFOUDPNNFÏUBOUVOFNÏUIPEPMPHJF
EÏmDJFOUF EF )38 EBOT MB QSÏQBSBUJPO EV SBQQPSU RVJ Ë MFVST ZFVY NFU FO
EBOHFSMFTDPODMVTJPOTEVSBQQPSU&OQMVTEFMBNJTFFODBVTFEFMBNÏUIPEPMPHJF
FNQMPZÏF EFT JORVJÏUVEFT TVQQMÏNFOUBJSFT TPOU BQQBSVFT DPODFSOBOU MB OBUVSF
QPMJUJRVFJOBUUFOEVFEVSBQQPSU

&UBOUEPOOÏMBHSBWJUÏEFMBRVFTUJPO MFHSPVQFJOUFSQBSMFNFOUBJSFFVSPQÏFOA-FT
"NJTEVO*SBO-JCSF "6*-
BEÏDJEÏEFNFOFSTBQSPQSFFORVÐUFJOEÏQFOEBOUF
TVSMFTBMMÏHBUJPOTFYQPTÏFTEBOTMFSBQQPSU ËMBJEFEFEJWFSTNPZFOT OPUBNNFOU
MFOWPJEVOFEÏMÏHBUJPOQPVSWJTJUFSMBQSJODJQBMFCBTFEFM0.1*FO*SBL BV$BNQ
"TISBG$FUUFCBTFTFSBJUMFMJFVPáMBQMVQBSUEFTBHSFTTJPOTQSÏTVNÏFTBVSBJFOUÏUÏ
DPNNJTFT

-FTSÏTVMUBUTEFMFORVÐUFNFOÏFQBSM"6*-TPOUQSÏTFOUÏTEBOTDFEPDVNFOU RVJ
DPOUJFOUUSPJTQBSUJFT-B1BSUJF*FYQPTFMBNÏUIPEPMPHJFVUJMJTÏFQBSM"6*-QPVS
NFOFSTPOFORVÐUF VOCSFGEFTDSJQUJGEFM0.1*FUEV$BNQ"TISBG BJOTJRVVOF
SFWVFEFEÏDMBSBUJPOTTJNJMBJSFTÏNJTFTËMFODPOUSFEFM0.1*EBOTMFQBTTÏ-B
1BSUJF**QSÏTFOUFMFTDPODMVTJPOTEVWPZBHFEFMBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-BV$BNQ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

"TISBG -B 1BSUJF *** DPODFSOF MB NÏUIPEPMPHJF VUJMJTÏF QBS )38 FU MB SÏBDUJPO
NPOEJBMFBVSBQQPSU

/PVTFTQÏSPOTRVFMFTJOGPSNBUJPOTQSÏTFOUÏFTEBOTDFEPDVNFOUQFSNFUUSPOUBV
MFDUFVS EF QSFOESF VOF EÏDJTJPO ÏDMBJSÏF DPODFSOBOU MB WÏSBDJUÏ EFT BMMÏHBUJPOT Ë
MFODPOUSFEFM0.1*EÏUBJMMÏFTEBOTMFSBQQPSUFUEFEJTQPTFSEVOÏDMBJSBHFQMVT
mEÒMF TVS MBĊSPOUFNFOU EF MPOHVF EBUF FOUSF M0.1* FU MF SÏHJNF JSBOJFO
1"35*&*

76&%&/4&.#-&
76&%&/4&.#-&
.ÏUIPEPMPHJF

&ODPOTJEÏSBOUMFTNÏUIPEPMPHJFTQPUFOUJFMMFT FUEPODMBQQSPDIFBQQSPQSJÏF
QPVS NFOFS TPO FORVÐUF M"6*- B QSJT MB GFSNF EÏDJTJPO EFYBNJOFS BVUBOU
EF TPVSDFT EJOGPSNBUJPO QPUFOUJFMMFNFOU QFSUJOFOUFT RVF TFT SFTTPVSDFT MVJ
QFSNFUUBJFOU-FORVÐUFNFOÏFQBSM"6*-BEÏNBSSÏQFVBQSÒTMBQVCMJDBUJPO
EVSBQQPSUFUJNQMJRVBJUMBOBMZTFEÏUBJMMÏFEFTJOGPSNBUJPOTSFDVFJMMJFTBVQSÒT
EFMÏWFOUBJMEFSFTTPVSDFTEÏmOJ DJBQSÒT

8PSME8JEF8FCoM"6*-BÏUVEJÏMFTTJUFTXFCDSJUJRVFTEFM0.1* QSÏTFOUBOU
EJWFSTFTBMMÏHBUJPOTËMFODPOUSFEFMPSHBOJTBUJPOBWFDEJWFSTEFHSÏTEFTÏSJFVY 
OPUBNNFOUEFTBMMÏHBUJPOTTJNJMBJSFTËDFMMFTDPOUFOVFTEBOTMFSBQQPSU-FT
TJUFTXFCPċDJFMT EV $/3* FU EF M0.1*POUBVTTJÏUÏÏUVEJÏT%FTFORVÐUFT
POU BVTTJ ÏUÏ NFOÏFT TVS EFT NPUFVST EF SFDIFSDIF *OUFSOFU QPSUBOU TVS MFT
OPNTEFTUÏNPJOTNFOUJPOOÏTEBOTMFSBQQPSU RVJPOUQFSNJTEFSFUSPVWFSEFT
EÏDMBSBUJPOTGBJUFTQBSDFTJOEJWJEVTTVSMFTVKFUNFOUJPOOÏEBOTMFSBQQPSU

-JUUÏSBUVSF o 6OF TÏMFDUJPO EF MJUUÏSBUVSF B ÏUÏ FYBNJOÏF Ë QBSUJS EF EJWFSTFT
TPVSDFT DFSUBJOFT DSJUJRVFT FU EBVUSFT TPVUFOBOU M0.1* %BVUSFT ÏMÏNFOUT
EFMJUUÏSBUVSFJODMVBJFOUDFVYEJTUSJCVÏTËEFTQBSMFNFOUBJSFTFVSPQÏFOT QBSNJ
MFTRVFMTMFTUÏNPJOTDJUÏTQBS)38EBOTMFSBQQPSU RVJPOUGPVSOJEFTEÏUBJMT
TVS MFT BMMÏHBUJPOT DPOUFOVFT EBOT MF SBQQPSU BJOTJ RVF EBVUSFT DSJUJRVFT EF
M0.1*4JNVMUBOÏNFOU EFTDPQJFTEFTQVCMJDBUJPOTQBSMF$/3*FUM0.1*
FOHÏOÏSBM BJOTJRVFDFMMFTEÏDSJWBOUMFDPOUFYUFEFTUÏNPJOTDJUÏTQBS)38FU
MFVSTBMMÏHBUJPOT POUÏUÏFYBNJOÏFT%BVUSFTTVQQPSUTJODMVBJFOUEFMBMJUUÏSBUVSF
SÏEJHÏF QBS EFT UJFST UFMT RVF EFT QBSMFNFOUBJSFT FU EFT BOBMZTUFT QPMJUJRVFT
1BS FYFNQMF MÏUVEF EF MB DPSSFTQPOEBODF EÏUBJMMÏF FOUSFUFOVF DFUUF EFSOJÒSF
EÏDFOOJFFOUSF-PSE&SJD"WFCVSZ ËMÏQPRVF1SÏTJEFOUEVHSPVQFQBSMFNFOUBJSF
CSJUBOOJRVFQPVSMFTESPJUTEFM)PNNFFU)38 TVSEFTBMMÏHBUJPOTËMFODPOUSF
EFM0.1*TJNJMBJSFTËDFMMFTDPOUFOVFTEBOTMFSBQQPSU

*OTQFDUJPOEV$BNQ"TISBGo1PVSNFOFSVOFFORVÐUFJNQBSUJBMFFUEÏUBJMMÏFTVS
MFTBMMÏHBUJPOTEBHSFTTJPOTTVQQPTÏFTÐUSFMFGBJUEFM0.1*EBOTMFSBQQPSU FU
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

EÏUFSNJOFSMFYJTUFODFEFQSFVWFTDPSSPCPSBOUDFTBMMÏHBUJPOT M"6*-BDPOTJEÏSÏ
FTTFOUJFMQPVSTBEÏMÏHBUJPOEFWJTJUFSMF$BNQ"TISBG6OFUFMMFWJTJUFQFSNFUUSBJU
ËMBEÏMÏHBUJPOEFEJBMPHVFSBWFDMFQFSTPOOFMEFM0.1*GBDFËGBDF BJOTJRVF
EJOTQFDUFS MF $BNQ "TISBG FO HÏOÏSBM FU QMVT QBSUJDVMJÒSFNFOU MFT TJUFT EFT
TDÒOFTEBHSFTTJPOTTVQQPTÏFT"V$BNQ"TISBG UPVTMFTEÏQMBDFNFOUTWFSTMFT
TJUFTBVDFOUSFEFTBMMÏHBUJPOTPOUÏUÏJNQSÏWVTFUMBEÏMÏHBUJPOM"6*-BCÏOÏmDJÏ
EVOBDDÒTUPUBM MJCSFFUJMMJNJUÏBV$BNQ"TISBGFUËTFTJOTUBMMBUJPOT

-B EÏMÏHBUJPO EF M"6*- B TÏKPVSOÏ QFOEBOU DJOR KPVST BV $BNQ "TISBG FU
NFOÏEFMPOHTFOUSFUJFOTBWFDJOEJWJEVT RVJÏUBJFOUTPJUEFTNFNCSFTEFMB
GBNJMMFEFTUÏNPJOTDJUÏTEBOTMFSBQQPSUTPJUEFTQFSTPOOFTRVJDPOOBJTTBJFOU
JOUJNFNFOUMFTUÏNPJOT FUEPODFONFTVSFEFGPVSOJSEFTQSFVWFTEJSFDUFTMFT
DPODFSOBOU FU MFVST BMMÏHBUJPOT 5PVT MFT FOUSFUJFOT POU ÏUÏ NFOÏT FO BOHMBJT
PV FO GBSTJ TFMPO MFT DBQBDJUÏT MJOHVJTUJRVFT EF MB QFSTPOOF JOUFSSPHÏF 5PVT
MFT FOUSFUJFOT POU ÏUÏ NFOÏT EBOT MF CVOHBMPX EF M)ÙUFM *SBO BV $BNQ
"TISBG

-PSTEFTPOTÏKPVSBV$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOBCÏOÏmDJÏ EVO BDDÒT JMMJNJUÏ


Ë UPVT MFT SÏTJEFOUT FU B EPOD QV TFOUSFUFOJS EF NBOJÒSF BMÏBUPJSF BWFD EFT
DFOUBJOFTEFNFNCSFTEVQFSTPOOFMEFM0.1*
1BSUJF* 

1SÏTFOUBUJPOEFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFE*SBO

-0.1*FTUVOFPSHBOJTBUJPOQPMJUJRVFJSBOJFOOFGPOEÏFFOQBSVOQFUJU
HSPVQF EJOUFMMFDUVFMT NFOÏ QBS .PIBNNFE )BOJGOFKBE " MÏQPRVF MFT
HSPVQFTEPQQPTJUJPOJSBOJFOTTFEJWJTBJFOUFOUSPJTDBUÏHPSJFTMFTOBUJPOBMJTUFT 
MFTNBSYJTUFTFUMFTGPOEBNFOUBMJTUFT)BOJGOFKBEQSPQPTBJURVFMRVFDIPTFEF
OPVWFBV VOF JOUFSQSÏUBUJPO NPEFSOF FU EÏNPDSBUJRVF EF M*TMBN BWFD VOF
QFSTQFDUJWFQPMJUJRVFDMBJSFNFOUOBUJPOBMJTUF

-0.1*WJTBJUËTPQQPTFSBVSÏHJNFEFQMVTFOQMVTDPSSPNQVFUEFTQPUJRVF
EV4IBIE*SBO&OUBOURVPSHBOJTBUJPONFNCSFEV$/3* M0.1*BBEPQUÏ
MB$IBSUFEFMB-JCFSUÏEV$/3* EÏQPTÏFFOi-BMJCFSUÏEFDSPZBODF 
EFYQSFTTJPOFUEFMBQSFTTFTFSBUPUBMF5PVUFGPSNFEFDFOTVSFPVEFNJTFFODBVTF
EFTDSPZBODFTTFSBJOUFSEJUFy%FTÏMFDUJPOTHÏOÏSBMFTFUMFTVąSBHF GPSNFSPOU MB CBTF
EFMBMÏHJUJNJUÏEVHPVWFSOFNFOUw-0.1*EÏGFOEBVTTJMFTZTUÒNFEVNBSDIÏ
MJCSF

-0.1* DPOTJEÒSF FU DPOUJOVF Ë DPOTJEÏSFS RVF MFT ÏMFDUJPOT FU MF TVĊSBHF
QVCMJDDPOTUJUVFOUMFTTFVMTJOEJDBUFVSTEFMÏHJUJNJUÏQPMJUJRVFFURVFMFESPJU
EFM)PNNFËMBMJCFSUÏDPOTUJUVFMBNBSRVFFUMFHBSBOUEVWÏSJUBCMFQSPHSÒT
TPDJBM %F NBOJÒSF TJNJMBJSF FO UBOU RVPSHBOJTBUJPO NFNCSF EV $/3* 
M0.1* TFTU FOHBHÏF QPVS iUPVT MFT ESPJUT FU UPVUFT MFT MJCFSUÏT EÏmOJT EBOT MB
%ÏDMBSBUJPOVOJWFSTFMMFEFT%SPJUTEFM)PNNFFUTFTEÏSJWÏTJOUFSOBUJPOBVYMJÏTw 
BMPSTRVFMBQSÏTJEFOUFÏMVFEV$/3*EÏDMBSBJU i%BOTVO*SBOMJCÏSÏEFMPQQSFTTJPO
EFTNPMMBIT OPVTEÏGFOEPOTFUOPVTTPVUFOPOTMBCPMJUJPOEFMBQFJOFDBQJUBMFFUOPVT
BOOVMPOTUPVUFGPSNFEFQVOJUJPOCBSCBSF/PVTSÏJUÏSPOTOPUSFFOHBHFNFOUFOWFST
MB$POWFOUJPODPOUSFMB5PSUVSF MB-PJIVNBOJUBJSFJOUFSOBUJPOBMFFUMB$POWFOUJPO
QPVSMBCPMJUJPOEFUPVUFTMFTGPSNFTEFEJTDSJNJOBUJPODPOUSFMFTGFNNFTw

4VJUFËMBSÏQSFTTJPOCSVUBMFDPOUSFMPSHBOJTBUJPOQBSMFTTFSWJDFTTFDSFUTEV4IBI
BVEÏCVUEFTBOOÏFT FOUSBÔOBOUMFYÏDVUJPOEFMBRVBTJUPUBMJUÏEFMBEJSFDUJPO
EFM0.1* ZDPNQSJTTFTGPOEBUFVST BJOTJRVFMFNQSJTPOOFNFOUEFMBWBTUF
NBKPSJUÏEFTFTNFNCSFT M0.1*EJTQPTBJUEFQFVEFTUSVDUVSFPSHBOJTBUJPOOFMMF
$FQFOEBOU HSÉDFËTPOIJTUPSJRVFEFEÏGFOTFEVOFJOUFSQSÏUBUJPONPEFSOFFU
QSPHSFTTJTUFEFM*TMBN M0.1*BÏUÏMJOTQJSBUJPOJEÏPMPHJRVFQPVSEFTNJMMJPOT
EJSBOJFOTEPOUMFTNBOJGFTUBUJPOTOBUJPOBMFTPOUNFOÏËMBEFTUJUVUJPOEV4IBI
E*SBOFO

4VJUF Ë MB SÏWPMVUJPO .BTTPVE 3BEKBWJ Ë MÏQPRVF 4FDSÏUBJSF HÏOÏSBM EF


M0.1* FUEBVUSFTNFNCSFTEFMBEJSFDUJPOUPVTSFMÉDIÏTEFQSJTPOQFVBWBOUMB
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

SÏWPMVUJPO POUSFTUSVDUVSÏMPSHBOJTBUJPO$FQFOEBOU M0.1*TFTUSBQJEFNFOU


USPVWÏF BVY QSJTFT BWFD MFT GPSDFT EF M"ZBUPMMBI ,IPNFJOJ FU EF TPO SÏHJNF
-"ZBUPMMBI ,IPNFJOJ MF AWBMJZFGBRJI PV MF (VJEF TVQSÐNF TF DPOTJEÏSBJU
DPNNFMFWJDFSÏHFOUEF%JFVTVSUFSSF

-FT EJĊÏSFOET FOUSF M0.1* FU ,IPNFJOJ SFNPOUBJFOU BVY BOOÏFT FU


SÏTVMUBJFOUEFMPQQPTJUJPOEFM0.1*ËDFRVJFTUBVKPVSEIVJEÏTJHOÏDPNNFMF
GPOEBNFOUBMJTNFJTMBNJRVF#JFORVFM0.1*EÏSJWFTPOJEÏPMPHJFEFM*TMBN 
UPVUDPNNF,IPNFJOJ NBJTËMJOWFSTFEF,IPNFJOJFUEFTFTBEFQUFT M0.1*
DSPJUFOMBMJCFSUÏ MBUPMÏSBODFFUMFTWBMFVSTEÏNPDSBUJRVFT*MEÏGFOEBVTTJMB
TÏQBSBUJPOEFM&HMJTFFUEFM&UBU

"QSÒT MB SÏWPMVUJPO M0.1* TPVIBJUBJU VO HPVWFSOFNFOU EÏNPDSBUJRVF


FU MBÕD MF QMBÎBOU FO PQQPTJUJPO BWFD MF SÏHJNF JSBOJFO -F SÏHJNF JSBOJFO B
mOJ QBS JOUSPEVJSF VOF $POTUJUVUJPO GPOEBNFOUBMJTUF JTMBNJRVF FU EPOD OPO
EÏNPDSBUJRVF CBTÏFTVSMFQSJODJQFEVAWFMBZBUFGBRJI TVQSÏNBUJFBCTPMVFEV
(VJEFSFMJHJFVY
-0.1*TFTUPQQPTÏFËMB$POTUJUVUJPO FUOFMBQBTWPUÏF

%BOTVOSBQQPSUOPODMBTTJmÏ EF EÏDFNCSF TVS M0.1* MF EÏQBSUFNFOU


E&UBUBNÏSJDBJOÏDSJU 

i-FT.PVEKBIJEJOFOPOUKBNBJTBDDFQUÏMFSÏHJNF,IPNFJOJDPNNFÏUBOU
VOHPVWFSOFNFOUJTMBNJRVFBEBQUÏ2VBOE,IPNFJOJBQSJTMFQPVWPJS MFT
.PVEKBIEEJOPOUBQQFMÏËQPVSTVJWSFMBSÏWPMVUJPO UPVUFOQSÏDJTBOURVJMT
PFVWSFSBJFOUQPVSMFDIBOHFNFOUEBOTMFDBESFMÏHBMEVOPVWFBVSÏHJNFy
-FT .PVEKBIJEJOF TPOU BVTTJ FOUSÏT BDUJWFNFOU EBOT MF EÏCBU OBUJPOBM
TVS MB TUSVDUVSF EV OPVWFBV SÏHJNF JTMBNJRVF -FT .PVEKBIJEJOF POU
SFDIFSDIÏFOWBJOVOFBTTFNCMÏFDPOTUJUVBOUFÏMVFMJCSFNFOUQPVSSÏEJHFS
VOF$POTUJUVUJPO

%F NBOJÒSF TJNJMBJSF MFT .PVEKBIJEJOF POU FąFDUVÏ VOF UFOUBUJWF EF


QBSUJDJQBUJPO QPMJUJRVF RVBOE MF MFBEFS EFT .PVEKBIJEJOF .BTTPVE
3BEKBWJÏUBJUDBOEJEBUËMBQSÏTJEFODFFOKBOWJFS3BKBWJBEßTF
SFUJSFSRVBOEM"ZBUPMMBI,IPNFJOJBEÏDJEÏRVFTFVMTMFTDBOEJEBUTBZBOU
TPVUFOVMB$POTUJUVUJPOMPSTEVSÏGÏSFOEVNEFEÏDFNCSF CPZDPUUÏQBSMFT
.PVEKBIJEJOF ÏUBJFOUÏMJHJCMFT

"VEÏCVUEFMÏUÏ MFT.PVEKBIJEJOFPOUPSHBOJTÏQMVTJFVSTNBOJGFTUBUJPOT
Ë5ÏIÏSBO DPNQUBOU KVTRVË  QBSUJDJQBOUT QPVS ÏDPVUFS 3BEKBWJ
QSPNFUUSF EF NBJOUFOJS TPO PQQPTJUJPO Ë MB EPNJOBUJPO GPOEBNFOUBMJTUF
-F KVJO ,IPNFJOJ B SÏQPOEV QBS VOF EÏDMBSBUJPO JNQPSUBOUF DPOUSF
1BSUJF* 

MFT .PVEKBIJEJOF BĆSNBOU RVF MFVST BDUJWJUÏT CSJTFSBJFOU MB SÏWPMVUJPO


TJHOBOUMFSFUPVSEFMBA%PNJOBUJPOBNÏSJDBJOFw

-F'PSFJHO0ċDF CSJUBOOJRVF BFYQSJNÏ QMVTJFVST PQJOJPOT TJNJMBJSFT DPODFSOBOU


MBMVUUFFOUSFM0.1*FUMFSÏHJNFJSBOJFOEFMÏQPRVF%ÏDMBSBOU

i-F.,0<0.1*>BKPVÏVOSÙMFNBKFVSEBOTMBSÏWPMVUJPOFUQFOEBOU
MFTEFVYBOOÏFTRVJTVJWJSFOUFUBDPOTUJUVÏVOÏMÏNFOUJNQPSUBOUEBOTMB
MVUUFEFQPVWPJSJOUFSOF*MBCPZDPUUÏMFSÏGÏSFOEVNEFMB$POTUJUVUJPOEF
MB3ÏQVCMJRVFJTMBNJRVF FU3BEKBWJBÏUÏGPSDÏEFSFUJSFSTBDBOEJEBUVSFBV
QPTUFEF1SÏTJEFOUEFMBSÏQVCMJRVFRVBOE,IPNFJOJBEÏDMBSÏRVFTFVMTDFVY
RVJBWBJFOUWPUÏQPVSMB$POTUJUVUJPOQPVWBJFOUÐUSFDBOEJEBUT3BEKBWJ
TFTUQSÏTFOUÏBVYÏMFDUJPOTQPVSMF.BKMJT<1BSMFNFOUJSBOJFO>FO TBOT
ÐUSFÏMVoRVBTJDFSUBJOFNFOUTVJUFËEFTGSBVEFTÏMFDUPSBMFTw

*SSJUÏ QBS MB QPTJUJPO QSJTF QBS M0.1* DPOUSF TPO SÏHJNF FU JORVJFU EF MB
QPQVMBSJUÏDSPJTTBOUFEFM0.1* ,IPNFJOJBPSEPOOÏVOFSÏQSFTTJPOCSVUBMF
DPOUSFM0.1*FUTFTEÏGFOTFVST%BOTTPOPVWSBHFAɨF *SBOJBO .PKBIFEJO
DJUÏEBOTMFSBQQPSU &SWBOE"CSBIBNJBO VODSJUJRVFEFM0.1* BNFOUJPOOÏ
DFUUFSÏQSFTTJPO

i-FT IF[CPMMBIJT TBOT BVDVO EPVUF FODPVSBHÏT QBS M*31 <1BSUJ EF MB
SÏQVCMJRVF JTMBNJRVF> POU EÏDMBSÏ MB HVFSSF DPOUSF MFT .PVEKBIJEJOF
<0.1*>*MTPOUBUUBRVÏMFTMPDBVYEFT.PVEKBIJEJOF MFVSTJNQSJNFSJFT
FU MFVST NBOJGFTUBUJPOT ÏMFDUPSBMFT Ë 5ÏIÏSBO 3BTIU (PSHBO )BNBEBO 
.JBOFI .BTIBE 4IJSB[ *TGBIBO ,FSNBOTIBI ,IPNFJO .BMBZFS FU
2BFNTIBIS 4IBIJ
 $FT BUUBRVFT POU DBVTÏ USPJT EÏDÒT FU QMVT EF 
WJDUJNFT -BUUBRVF TVS MB NBOJGFTUBUJPO EF 5ÏIÏSBO RVJ B SBTTFNCMÏ
 QBSUJDJQBOUT B HSJÒWFNFOU CMFTTÏ WJOHUUSPJT TZNQBUIJTBOUT EFT
.PVEKBIJEJOFw

4IBVM #BLIBTI QSPGFTTFVS EIJTUPJSF Ë M6OJWFSTJUÏ (FPSHF .BTPO FO


7JSHJOJFFUFYQFSUEV.PZFO0SJFOU BJOTJRVFDPOTFJMMFSBV%ÏQBSUFNFOU
E&UBUBNÏSJDBJO BKPVUF

i&OGÏWSJFS FYFNQMBJSFTEVRVPUJEJFO.PKBIFEPOUÏUÏTBJTJT
FU CSßMÏT " .BTIBE 4IJSB[ 2BFNTIBIS 4BSJ FU EBOT EFT EJ[BJOFT EF
QFUJUFTWJMMFT EFTJOEJWJEVTBSNÏTEFCBSSFTPOUBUUBRVÏFUQJMMÏMFTMPDBVYEFT
.PVEKBIJEJOF EFTBTTPDJBUJPOTEÏUVEJBOUTFUEFTSÏVOJPOT&UBOUEPOOÏ
RVFMFTSÏVOJPOTEFT.PVEKBIJEJOFBUUJSBJFOUTPVWFOUEFMBSHFTGPVMFT DFT
BUUBRVFTTFTPOUUSBOTGPSNÏFTFOÏOPSNFTNÐMÏFT2VFMRVFTJOEJWJEVT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

POUÏUÏCMFTTÏTEBOTMBUUBRVFEVMPDBMEFT.PVEKBIJEJOFË2BFNTIBISFO
BWSJM JOEJWJEVTË.BTIBE%JYNFNCSFTEFMPSHBOJTBUJPOPOUQFSEV
MBWJFEBOTEFTBąSPOUFNFOUT FOUSF GÏWSJFS FU KVJO w

&OSÏQPOTFËVOFMFUUSFEFEÏGFOTFVSTEFM0.1*FOBPßUTFQMBJHOBOU
EFMBSÏQSFTTJPO MF.PMMBI"MMBNFI SFTQPOTBCMFEVUSJCVOBMSÏWPMVUJPOOBJSFË
#BN EBOTMF4VEEFM*SBO SBQQPSUF

i4FMPOMFEÏDSFUEFM*NBN,IPNFJOJ MFT.PVEKBIJEJOFJSBOJFOTTPOUEFT
JOmEÒMFT FU QJSFT RVF EFT CMBTQIÏNBUFVSTy *MT OPOU BVDVO ESPJU EF WJFw

-FQPJOUUPVSOBOUEBOTMBMVUUFFOUSFM0.1*FUMFSÏHJNFJSBOJFOTFQSPEVJUMF
KVJO RVBOEM0.1*BQQFMMFËMBNBOJGFTUBUJPOQPVSQSPUFTUFSDPOUSF
MBSÏQSFTTJPOEVSÏHJNFJSBOJFOFUBQQFMMFËMBMJCFSUÏQPMJUJRVFFUËMBMJCÏSBUJPO
EF NJMMJFST EF TFT QSJTPOOJFST QPMJUJRVFT $PODFSOBOU DF KPVS DMÏ &SWBOE
"CSBIBNJBOÏDSJU

iy%FWBTUFTGPVMFTTPOUBQQBSVFTEBOTEFOPNCSFVTFTWJMMFT QBSUJDVMJÒSFNFOU
Ë5ÏIÏSBO 5BCSJ[ 3BTIU "NPM 2BFNTIBIS (PSHBO #BCPMTBS ;BOKBO 
,BSBEK "SBL *TQBIBO #JSEKBOE "IXB[FU,FSNBO-BNBOJGFTUBUJPOEF
5ÏIÏSBOBBUUJSÏQSÒTEFQBSUJDJQBOUTEÏUFSNJOÏT%FTBWFSUJTTFNFOUT
DPOUSFMFTNBOJGFTUBUJPOTPOUÏUÏEJąVTÏT FO QFSNBOFODF TVS MF SÏTFBV EF MB
SBEJPUÏMÏWJTJPO%FTEÏGFOTFVSTEVHPVWFSOFNFOUPOUDPOTFJMMÏBVYHFOTEF
SFTUFSDIF[FVYQBSFYFNQMF M0SHBOJTBUJPOEFT.PKBIFETEFMB3ÏWPMVUJPO
*TMBNJRVFEF/BCBWJBJNQMPSÏMBKFVOFTTFJSBOJFOOFEFOFQBTHÉDIFSMFVS
WJFQPVSMFCJFOEVAMJCÏSBMJTNFFUEVDBQJUBMJTNF%FTSFMJHJFVYQSPÏNJOFOUT
POU EÏDMBSÏ RVF MFT NBOJGFTUBOUT RVFM RVF TPJU MFVS ÉHF TFSBJFOU USBJUÏT FO
AFOOFNJT EF %JFV FU EPOD FYÏDVUÏT TVSMFDIBNQ -FT )F[CPMMBIJT ÏUBJFOU
BSNÏT FU BDIFNJOÏT QBS DBNJPO QPVS CMPRVFS MFT HSBOET BYFT -FT 1BTEBST
<(BSEJFOTEFMB3ÏWPMVUJPO>POUSFÎVMPSESFEFUJSFS$JORVBOUFNBOJGFTUBOUT
POUÏUÏUVÏT CMFTTÏTFUBSSÐUÏTEBOTMB[POFEFM6OJWFSTJUÏEF5ÏIÏSBO
TFVMF$FDJTVSQBTTBJUMBQMVQBSUEFTBąSPOUFNFOUT VSCBJOT EF MB 3ÏWPMVUJPO
JTMBNJRVF -F EJSFDUFVS EF MB 1SJTPO E&WJO B BOOPODÏ BWFD mFSUÏ RVF MFT
QFMPUPOTEFYÏDVUJPOBWBJFOUFYÏDVUÏWJOHUUSPJTNBOJGFTUBOUT EPOUVODFSUBJO
OPNCSFEFKFVOFTmMMFT -F SÒHOF EF MB UFSSFVS BWBJU DPNNFODÏw

%BOTVOSBQQPSUQVCMJÏFO "NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMBKPVUBJU

i#JFO RVF DFT QSPQSFT BSDIJWFT <DFMMFT E"NOFTUZ> EV OPNCSF EFYÏDVUJPOT
TPJFOUMPJOEÐUSFFYIBVTUJWFT BVDPVSTEFTTJYNPJTFOUSFKVJMMFUFUEÏDFNCSF
 FMMFTPOUFOSFHJTUSÏFYÏDVUJPOTy"VEÏCVUEFTBOOÏFT "NOFTUZ
1BSUJF* 

*OUFSOBUJPOBMBSFDVFJMMJEFTJOGPSNBUJPOTEÏUBJMMÏFTTVSMFTFYÏDVUJPOTFONBTTF
FUFOSFHJTUSÏVODFSUBJOOPNCSFEFDBTEBOTMFTRVFMTEFTNJOFVSTPOUÏUÏFYÏDVUÏT
EBOTMB3ÏQVCMJRVFJTMBNJRVFE*SBOQPVSEFTEÏMJUTQPMJUJRVFTy"NOFTUZB
BVTTJSFÎVEFTSBQQPSUTEFYÏDVUJPOEFKFVOFT DFSUBJOTËMÉHFEFBOT FO
FUFO"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMBSFÎVEFTSBQQPSUTNFOUJPOOBOU
BVTTJMFYÏDVUJPOEFGFNNFTFODFJOUFTw

%FQVJTMPST MFTNFNCSFTFUEÏGFOTFVSTEFM0.1*POUDPOTUJUVÏMFTQSJODJQBMFT
WJDUJNFTEFWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFFO*SBO%FTEJ[BJOFTEFNJMMJFST
EFTFTEÏGFOTFVSTPOUÏUÏFYÏDVUÏTQBSMFSÏHJNFJSBOJFO EPOUQSJTPOOJFST
QPMJUJRVFTFYÏDVUÏTBVDPVSTEFTRVFMRVFTNPJTFOUSFMÏUÏFUMBVUPNOF TVJUF
ËVOFGBUXBÏNJTFËMFODPOUSFEFM0.1*QBSM"ZBUPMMBI,IPNFJOJ-BGBUXB
NFOUJPOOBJUOPUBNNFOU

i&UBOUEPOOÏRVFMFTUSBÔUSFT.POBGFRJO<.PVEKBIJEJOF>OFDSPJFOUQBTFO
M*TMBNFURVFMFVSTQBSPMFTOFTPOURVFUSPNQFSJFFUIZQPDSJTJF yJMFTUEÏDSÏUÏ
RVFDFVYRVJTPOUQSÏTFOUTEBOTMFTQSJTPOTEVQBZTFUNBJOUJFOOFOUMFVSTPVUJFO
BVY.POBGFRJO TPOUFOHVFSSFDPOUSF%JFVFUTFDPOEBNOFOUËMFYÏDVUJPOy*M
FTUOBÕGEFNPOUSFSVOFRVFMDPORVFQJUJÏFOWFSTDFVYRVJTPOUFOHVFSSFDPOUSF
%JFV -B NÏUIPEF EÏDJTJWF QBS MBRVFMMF M*TMBN USBJUF MFT FOOFNJT EF %JFV
FTUQBSNJMFTQSÏDFQUFTJOBMJÏOBCMFTEFM&UBUJTMBNJRVF+FTQÒSFRVBWFDWPUSF
SBHF SÏWPMVUJPOOBJSF FU WPUSF WFOHFBODF FOWFST MFT FOOFNJT EF M*TMBN WPVT
PCUJFOESF[MBTBUJTGBDUJPOEF%JFVUPVUQVJTTBOU-FTEÏDJEFVSTOFEFWSPOUQBT
IÏTJUFS OJEPVUFSOJTFNCBSSBTTFSEFEÏUBJMT*MTEPJWFOUFTTBZFSEÐUSFEFTQMVT
GÏSPDFTDPOUSFMFTJOmEÒMFTw

4FMPOM0.1* BVDPVSTEFTEFSOJÒSFTBOOÏFT MFSÏHJNFJSBOJFOBFYÏDVUÏQMVT


EF  QSJTPOOJFST QPMJUJRVFT MB QMVQBSU BċMJÏT Ë M0.1* *MT POU BVTTJ
QVCMJÏVOPVWSBHFEÏUBJMMBOUMFTOPNTFUMFTDPPSEPOOÏFTEFQMVTEFEF
DFVYRVJPOUÏUÏFYÏDVUÏT%BOTVOCSJFmOH TVS M*SBO "NOFTUZ *OUFSOBUJPOBM B
EÏDMBSÏRVBVDPVSTEFMBQÏSJPEFFOUSFFUiyEFTNJMMJFSTEFNFNCSFTEF
MPSHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFPOUÏUÏFYÏDVUÏTw

-FT NFNCSFT FU EÏGFOTFVST EF M0.1* RVJ OPOU ÏUÏ OJ BSSÐUÏT OJ FYÏDVUÏT POU
ÏUÏGPSDÏTË MFYJM -B NBKPSJUÏ EFOUSF FVY TF TPOU SÏGVHJÏT Ë 1BSJT &O 
.BTTPVE3BEKBWJFUDFSUBJOTNFNCSFTFUEÏGFOTFVSTEFM0.1*TPOUQBSUJTFO
*SBLBQSÒTBWPJSÏUÏTPNNÏTQBSMFHPVWFSOFNFOUEF+BDRVFT$IJSBDEFRVJUUFS
MFQBZT$FDJSÏTVMUBJUEBDDPSETFOUSFMFHPVWFSOFNFOUGSBOÎBJTEFMÏQPRVFFU
MFSÏHJNFJSBOJFOQPVSPCUFOJSMBMJCÏSBUJPOEPUBHFTGSBOÎBJTEÏUFOVTBV-JCBO
QBSEFTBHFOUTEVSÏHJNFJSBOJFO
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

&SJD3PVMFBV VOBODJFOEJQMPNBUFGSBOÎBJT BÏUÏFOWPZÏË5ÏIÏSBOQPVSVOF


NJTTJPOTFDSÒUFEFRVBUSFKPVSTFO BmO EF OÏHPDJFS MB MJCÏSBUJPO EPUBHFT
GSBOÎBJTBV-JCBOFUBBCPSEÏDFUUFRVFTUJPOBWFD.PITFO3BmD %PVTU .JOJTUSF
JSBOJFOEFT(BSEJFOTEFMB3ÏWPMVUJPOEFMÏQPRVF3PVMFBVBSBDPOUÏDPNNFOU 
BQSÒTBWPJSBCPVUJËVOBDDPSEBWFDMFSÏHJNFEFTNPMMBITFURVFMRVFTIFVSFT
TFVMFNFOUBWBOUEFTFOWPMFSWFSTMF-JCBOQPVSBDDVFJMMJSMFTPUBHFTRVJEFWBJFOU
ÐUSFMJCÏSÏT 3BmD %PVTU iBTPVEBJOFNFOUBOOVMÏMBDDPSEw

3PVMFBVBÏUÏJOGPSNÏRVJMQFSEBJUTPOUFNQTFOOÏHPDJBOUBWFD3BmD %PVTU
DBS JM Z BWBJU jEFT NFNCSFT EF MPQQPTJUJPO EBOT MB QJÒDF WPJTJOF NFOBOU EFT
OÏHPDJBUJPOTFUEÏDMBSBOURVJMTÏUBJFOUQSÐUTËMJCÏSFSDJORQSJTPOOJFST<RVFMFSÏHJNF
JSBOJFOTPVIBJUBJUWPJSMJCÏSÏTQBSMB'SBODF>FURVBVMJFVEVONJMMJBSE JMTBMMBJFOU
QBZFSEFVYNJMMJBSETEFEPMMBSTFUFYQVMTFSMFTMFBEFSTEFMPQQPTJUJPOJSBOJFOOF PV
NÐNFMFTBSSÐUFS"VCPVUEVDPNQUF DFTUMFHPVWFSOFNFOU$IJSBDRVJBGBJUMJCÏSFS
MFTPUBHFTw

$PODFSOBOUMFEÏNÏOBHFNFOUEFM0.1*WFSTM*SBL .PIBNNBE.PIBEEFTTJO 
QSÏTJEFOUEFMB$PNNJTTJPOEFT"ĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT EV $/3* B EÏDMBSÏ

i#JFORVFMFTQSFTTJPOTEVHPVWFSOFNFOUGSBOÎBJTTVSMB3ÏTJTUBODFJSBOJFOOF
QPVS RVJUUFS MB 'SBODF EVSBJFOU EFQVJT QMVT EVO BO 3BEKBWJ EÏDJEB EF
QBSUJSFO*SBLVOJRVFNFOUBQSÒTBWPJSÏUÏBTTVSÏEFMJOEÏQFOEBODFEFMB
3ÏTJTUBODF FO *SBL FU EF MB OPOJOHÏSFODF EV HPVWFSOFNFOU JSBLJFO EBOT
TFTBąBJSFT &O ÏDIBOHF MB 3ÏTJTUBODF OJOUFSWJFOESBJU QBT EBOT MFT BąBJSFT
JOUFSOFTJSBLJFOOFT RVFMMFTRVFTPJFOUMFTDJSDPOTUBODFTy
-F USBOTGFSU EF MB 3ÏTJTUBODF FO *SBL FO TFąFDUVBJU BMPST RVF MFT
BMJHOFNFOUT SÏHJPOBVY ÏUBJFOU DPOTJEÏSBCMFNFOU EJąÏSFOUT EF MB TJUVBUJPO
BQSÒT MJOWBTJPO EV ,PXFÕU QBS M*SBL FU MB HVFSSF EV (PMGF EF  "
MÏQPRVF UPVTMFTQBZTFVSPQÏFOTFUMFT&UBUT6OJTFOUSFUFOBJFOUEFTSFMBUJPOT
ÏUSPJUFTBWFDMFHPVWFSOFNFOUJSBLJFOy"WFDMFTQFDUSFUSÒTSÏFMEVSÏHJNF
JSBOJFO SFNQPSUBOU VOF WJDUPJSF NJMJUBJSF TVS M*SBL FU PDDVQBOU DF QBZT 
MFTQBZTBSBCFTEFMBSÏHJPOFUMFTQVJTTBODFTPDDJEFOUBMFTEÏQMPZBJFOUMFVST
NFJMMFVST FąPSUT QPVS ÏWJUFS VO EÏOPVFNFOU BVTTJ EÏTBTUSFVY RVJ BVSBJU
DMBJSFNFOUNFOÏËMBNPOUÏFSBQJEFEVGPOEBNFOUBMJTNFFUEFMFYUSÏNJTNF
JTMBNJRVFTBV.PZFO0SJFOUFUFO"GSJRVFEV/PSEw

-F4ÏOBUFVS3PCFSU5PSSJDFMMJBKPVUBJU

i+FQFOTFRVFMFTJNQMFGBJURVFMFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFEJTQPTFOUEF
GPSDFTQPTUÏFTFO*SBLOFMFTSFOEQBTNPJOTMÏHJUJNFTOJNPJOTFĆDBDFT -FT
.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFTPOUCBTÏTFO*SBLDBSJMTOPOUQBTEBVUSFFOESPJU
1BSUJF* 

QPVSMFTBDDVFJMMJSFUJMTEPJWFOUSFTUFSQSPDIFTEFM*SBOy$FTUMFTJNQMFSFnFU
EFSÏBMJUÏTHÏPHSBQIJRVFTFUQPMJUJRVFTw
&OKVJO MBGPSNBUJPOEFM"SNÏFEFMJCÏSBUJPOOBUJPOBMFE*SBO i"-/*w

BÏUÏBOOPODÏF4POPCKFDUJGBWPVÏÏUBJUEFTPVUFOJSMFQFVQMFJSBOJFOEBOTTB
UFOUBUJWFEBQQPSUFSEFTDIBOHFNFOUTFO*SBO

-0.1* B UPVKPVST BċSNÏ BWPJS QSJT MFT BSNFT DPOUSF MF SÏHJNF JSBOJFO
VOJRVFNFOUFOEFSOJFSSFDPVSTFUVOJRVFNFOUBQSÒTBWPJSÏQVJTÏUPVUFBMUFSOBUJWF
EFQBSUJDJQBUJPOQPMJUJRVFQPTTJCMF%BOTVOFOUSFUJFOBWFD-6OJUÏ Ë1BSJTMFFS
KBOWJFS .BTTPVE3BEKBWJBEÏDMBSÏ

iyM*TMBN RVF OPVT QSPGFTTPOT OBQQSPVWF QBT MFT CBJOT EF TBOH /PVT
OBWPOTKBNBJTSFDIFSDIÏ QBTQMVTRVFOPVTTPVUFOPOT MBDPOGSPOUBUJPOFUMB
WJPMFODF1PVSFYQMJRVFS QFSNFUUF[NPJEFOWPZFSVONFTTBHFË,IPNFJOJË
USBWFSTWPVTy.PONFTTBHFFTUMFTVJWBOU4J,IPNFJOJFTUQSÐUËPSHBOJTFS
EFTÏMFDUJPOTWSBJNFOUMJCSFT KFSFUPVSOFSBJEBOTNBQBUSJFJNNÏEJBUFNFOU
-FT.PVEKBIJEJOFEÏQPTFSPOUMFTBSNFTQPVSQBSUJDJQFSËEFUFMMFTÏMFDUJPOT
/PVTOFDSBJHOPOTQBTMFTSÏTVMUBUTEFMÏMFDUJPO RVFMTRVJMTTPJFOU

"WBOUMFEÏCVUEFMBMVUUFBSNÏF OPVTBWPOTUFOUÏEVUJMJTFSUPVTMFTNPZFOT
EFMBDUJWJUÏQPMJUJRVF NBJTMBSÏQSFTTJPOOPVTBPCMJHÏËQSFOESFMFTBSNFT
4J,IPNFJOJBWBJUMBJTTÏMBNPJUJÏPVNÐNFMFRVBSUEFTMJCFSUÏTFYJTUBOUFT
BDUVFMMFNFOU FO 'SBODF OPVT BVSJPOT DFSUBJOFNFOU SFNQPSUÏ MB WJDUPJSF
EÏNPDSBUJRVFNFOUw

-B QSÏTFODF EF M0.1* FO *SBL BQSÒT MB DSJTF EV ,PXFÕU EFWJOU VO QBTTJG
QPVS MPSHBOJTBUJPO #JFO RVF MB OFVUSBMJUÏ EF M0.1* QFOEBOU MB HVFSSF BJU
ÏUÏSFDPOOVF MBDSJTFBCPVMFWFSTÏMFQBZTBHFHÏPQPMJUJRVFEFMBSÏHJPO"WFD
MJOWBTJPO EV ,PXFÕU M*SBL B SFNQMBDÏ M*SBO FO UBOU RVF QSJODJQBM DSJNJOFM
SÏHJPOBM

$FQFOEBOU MB HVFSSF QMVT SÏDFOUF FO *SBL B GPOEBNFOUBMFNFOU DIBOHÏ MF
QBZTBHF QPVS M0.1* #JFO RVF MPSHBOJTBUJPO BJU EÏDMBSÏ TB OFVUSBMJUÏ CJFO
BWBOUMBHVFSSF VOBDDPSEQBTTÏFOUSFMFSÏHJNFJSBOJFOFUMFT&UBUT6OJTFUMF
3PZBVNF6OJBNFOÏBVCPNCBSEFNFOUEFTCBTFTEFM0.1*-F8BMM4USFFU
+PVSOBMSBQQPSUF

i-FEÏNBOUÒMFNFOUEFMBGPSDFEPQQPTJUJPOJSBOJFOOFFO*SBL<0.1*>y
SFNQMJU VOF BTTVSBODF BNÏSJDBJOF QSJWÏF BDIFNJOÏF Ë EFT BVUPSJUÏT
JSBOJFOOFT BWBOU MF EÏCVU EFT IPTUJMJUÏT RVF MF HSPVQF TFSBJU DJCMÏ QBS EFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

GPSDFTCSJUBOOJRVFTFUBNÏSJDBJOFTTJM*SBOSFTUBJUFOEFIPSTEVDPOnJU TFMPO
EFTSFTQPOTBCMFTBNÏSJDBJOTy

.BJTMBDPOTFJMMÒSFFOTÏDVSJUÏOBUJPOBMF$POEPMFF[[B3JDFFUMFTFDSÏUBJSF
E&UBU$PMJO1PXFMMPOUEÏDMBSÏRVF5ÏIÏSBOQPVSSBJUÐUSFQFSTVBEÏEFSFTUFS
OFVUSFFOWFSTMJOWBTJPOBNÏSJDBJOFWPJTJOF QBSUJDVMJÒSFNFOUTJMTTBWBJFOU
RVF.&,<0.1*>TFSBJUBUUBRVÏ FUFNQÐDIÏEFIBSDFMFSM*SBOËMBWFOJS 
BFYQMJRVÏMPĆDJFMw

"QSÒTMBHVFSSF FO *SBL FU BVUPVS EV BWSJM  MFT GPSDFT EF MB DPBMJUJPO
POU TJHOÏ VO BDDPSE EF iDPNQSÏIFOTJPO FU EF DPPSEJOBUJPO NVUVFMMFTw BWFD
M0.1* FO *SBL $FU BDDPSE ÏUBJU PSJHJOBMFNFOU BOOPODÏ QBS MF #SJH (FO
7JODFOU#SPPLT QPSUFQBSPMFEV$PNNBOEFNFOUDFOUSBMBNÏSJDBJOË%PIBFU
DPOmSNÏ VMUÏSJFVSFNFOU QBS EBVUSFT SFTQPOTBCMFT BNÏSJDBJOT EPOU MF TFDSÏUBJSF
E&UBUBNÏSJDBJOEBOTTPOQPJOUQSFTTFEVNBJ$POGPSNÏNFOUBVY
DPOEJUJPOTEFMBDDPSE M0.1*BÏUÏBVUPSJTÏFËDPOTFSWFSTFTBSNFTQPVSTF
EÏGFOESFEBUUBRVFTNFOÏFTQBSMFSÏHJNFJSBOJFOFUTFTBHFOUT

6OF GPJT MBDDPSE EF iDPNQSÏIFOTJPO FU EF DPPSEJOBUJPO NVUVFMMFTw DPODMV 
MFT OÏHPDJBUJPOT TF TPOU QPVSTVJWJFT FOUSF M0.1* FU MFT DPNNBOEBOUT EF MB
$PBMJUJPO-FNBJ JMBÏUÏBOOPODÏRVFMFTQBSUJFTBWBJFOUDPODMVVO
BDDPSEQBSMFRVFMM0.1*DÒEFSBJUWPMPOUBJSFNFOUTFTBSNFTFUTFSFHSPVQFSBJU

"OOPOÎBOUMBDDPSE MF(ÏOÏSBM3BZ0EJFSOP DPNNBOEBOUEFMBÒNF%JWJTJPO


E*OGBOUFSJFEFM"SNÏFBNÏSJDBJOF BFYQMJRVÏRVFMFQFSTPOOFMEFM0.1*TF
SBTTFNCMFSBJUEBOTVODBNQFO*SBL BMPSTRVFTPOÏRVJQFNFOUTFSBJUSBTTFNCMÏ
EBOTVOBVUSF-F(ÏOÏSBM0EJFSOPBEÏDMBSÏRVBQSÒTMBDDPSE M0.1*TFNCMBJU
FOHBHÏF QPVS MB EÏNPDSBUJF FO *SBO FU RVF TB DPPQÏSBUJPO BWFD MB $PBMJUJPO
EFWSBJUEÏCPVDIFSTVSVOFSÏWJTJPOEFTPOTUBUVUiUFSSPSJTUFw-"HFODF'SBODF
1SFTTFBSFQSJTTFTEÏDMBSBUJPOT

i+FEJSBJTRVFUPVUFPSHBOJTBUJPOBZBOUDÏEÏTPOÏRVJQFNFOUËMBDPBMJUJPO
DPPQÒSFDMBJSFNFOUBWFDOPVT FUKFQFOTFRVFDFDJEFWSBJUQFSNFUUSFEFEÏDJEFS
TJMTBHJUPVOPOEVOFPSHBOJTBUJPOUFSSPSJTUFw

&O KVJMMFU  TVJUF Ë VOF FORVÐUF FYIBVTUJWF EF NPJT TVS MFT NFNCSFT
FU MFT BDUJWJUÏT EF M0.1* FO *SBL MB 'PSDF NVMUJOBUJPOBMF*SBL FU FOTVJUF MF
HPVWFSOFNFOUBNÏSJDBJO POUSFDPOOVPċDJFMMFNFOU EFT NFNCSFT EF M0.1*
FO*SBLDPNNFÏUBOUEFTiQFSTPOOFTQSPUÏHÏFTwEBOTMFDBESFEFMB2VBUSJÒNF
$POWFOUJPOEF(FOÒWF*MTOPOUUSPVWÏBVDVOFCBTFOPOQMVTEBDDVTBUJPOË
MFODPOUSFEFTNFNCSFTEFM0.1*
1BSUJF* 

-0.1*FTUBDUVFMMFNFOUEJSJHÏFQBS.NF4FEEJHFI)PTTFJOJ&MMFBÏUÏÏMVF
QPVSVONBOEBUEFEFVYBOTBVQPTUFEF4FDSÏUBJSFHÏOÏSBMFEFMPSHBOJTBUJPO 
MPSTEFTPODPOHSÒTCJBOOVFMFOTFQUFNCSF&MMFTVDDÒEFË.NF.PKHBO
1BSBTJ EPOUMFNBOEBUBWBJUÏUÏQSPMPOHÏEFEFVYBOTTVJUFËMBHVFSSF ÏUBOU
EPOOÏ MJNQPTTJCJMJUÏ QPVS MPSHBOJTBUJPO EF NFOFS TPO DPOHSÒT BV WV EFT
DJSDPOTUBODFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

1SÏTFOUBUJPOEV$BNQ"TISBG

"WBOUMBSÏDFOUFHVFSSFFO*SBL M0.1*DPNQUBJUEFOPNCSFVTFTCBTFTEVDÙUÏ
JSBLJFOEFMBGSPOUJÒSF*SBO*SBL$FQFOEBOU TVJUFËMBDDPSEEFDPNQSÏIFOTJPO
FUEFDPPSEJOBUJPONVUVFMMFTBWFDMFTGPSDFTEFMBDPBMJUJPODPODMVMFNBJ
 M0.1*BBDDFQUÏEFSFHSPVQFSTPOQFSTPOOFMEBOTDFRVJÏUBJUMBQMVT
JNQPSUBOUFEFDFTCBTFT MF$BNQ"TISBG

-F$BNQ"TISBG PV"TISBG$JUZUFMRVJMFTUTVSOPNNÏQBSTFTPDDVQBOUT FTU


TJUVÏBVOPSEEFMBWJMMFJSBLJFOOFE"M,IBMJT ËFOWJSPO,.EFMBDBQJUBMF
JSBLJFOOF #BHEBE*MFTUDPOTUJUVÏEVODPNQMFYFEFSPVUFTFUEFCÉUJNFOUT
*MDPOUJFOUEFOPNCSFVYUZQFTEJOTUBMMBUJPOTÏEVDBUJWFT TPDJBMFTFUTQPSUJWFT
$FTEFSOJÒSFTDPNQSFOOFOURVBUSFQJTDJOFTPMZNQJRVFT VODFOUSFDPNNFSDJBM 
VO[PP VOQBSD VOFVOJWFSTJUÏ VOUFSSBJOEFGPPUCBMM VOANVTÏFEVUFSSPSJTNF
QSÏTFOUBOUEFTEÏUBJMTEBUUBRVFTEFM0.1*FUEFTPOQFSTPOOFMQBSMFSÏHJNF
JSBOJFO VOANVTÏFEFTNBSUZST VOFNPTRVÏFFUNÐNFVODJNFUJÒSF&UBOU
EPOOÏTBTVSGBDFFUQPVSGPODUJPOOFSFċDBDFNFOU MF $BNQ "TISBG DPNQSFOE
BVTTJ EFT TFSWJDFT UFMT RVF EFT DPNNFSDFT FU EFT CPVMBOHFSJFT VOF TUBUJPO
TFSWJDFFUTBQSPQSFQPMJDFSPVUJÒSF-F$BNQ"TISBGBNÐNFTBQSPQSFVTJOF
EFQSPEVDUJPOEF$PMB RVJQSPEVJUEFTNJMMJFSTEFCPVUFJMMFTEA"TISBG$PMB
QBSKPVS

-F$BNQ"TISBGFTUVOTJUFJOBUUFOEVBVNJMJFVEVEÏTFSUJSBLJFO$ISJTUJOF
"[J[ VOFKPVSOBMJTUFCSJUBOOJRVFRVJBWJTJUÏMF$BNQ"TISBGSBDPOUF

i"TISBG DFTU ,. DBSSÏT EF SBOHFNFOU JNQFDDBCMF -B QSFNJÒSF
JNQSFTTJPOFTUDFMMFEVODBNQEFWBDBODFTQMVUÙURVFEVOFCBTFNJMJUBJSF
%FTFVDBMZQUVTCPSEFOUMFTBMMÏFT EFTIPNNFTFUEFTGFNNFTKBSEJOFOU FUMF
QBSGVNEVQBJOTÏDIBQQFEFMBCPVMBOHFSJFw

4VJUFËVOFWJTJUFEV$BNQ"TISBGFO %PVHMBT+FIM EV/FX:PSL5JNFT 


SFMBUF

i%BOT DFUUF FODMBWF FO *SBL MFT QBOOFBVY SPVUJFST TPOU FO QFSTBO FU MFT
TPMEBUT WÏOÒSFOU OPO QBT 4BEEBN )VTTFJO MF QSÏTJEFOU JSBLJFO NBJT
VOF JSBOJFOOF EÏOPNNÏF .BSZBN <.BSZBN 3BEKBWJ MB QSÏTJEFOUF EV
/$3*>y4VSMBDBSUF MF$BNQ"TISBGFTUTJUVÏFO*SBLË,.BVOPSE
EF #BHEBE .BJT VOF EFTDSJQUJPO QMVT QSÏDJTF TFSBJU MF RVBSUJFS HÏOÏSBM
EFM*SBOFOFYJM FUVOFOESPJUBVUPOPNF-FDBNQEZOBNJRVFIÏCFSHF
MFT EJSJHFBOUT EF MBSNÏF OBUJPOBMF EF MJCÏSBUJPO VOF GPSNJEBCMF GPSDF
1BSUJF* 

EPQQPTJUJPOJSBOJFOOFy$POTUSVJUFTVSVOFQMBJOFTBMÏFTUÏSJMFEFQVJTVOF
EÏDFOOJF MBSNÏF DPNQUBOUBVKPVSEIVJTPMEBUT FTUËUPVTÏHBSET
MBGPSDFEPQQPTJUJPOMBNJFVYBSNÏFIPSTEFTGSPOUJÒSFTEFUPVUQBZT(SÉDF
ËEFTSBJETFOQSPGPOEFVSFO*SBOFO EBOTMFTEFSOJFSTNPJTEVDPOnJU
EFIVJUBOTE*SBO*SBL FMMFTFTUÏRVJQÏFEFRVFMRVFTNJMMJBSETEFEPMMBST
EBSNFNFOUyw

%PVHMBT +FIM B BVTTJ JEFOUJmÏ MF SÙMF QSPÏNJOFOU EFT GFNNFT PċDJFST


DPNNFÏUBOUMVOFEFTDBSBDUÏSJTUJRVFTEJTUJODUJWFTEFM"-/*

%BOTVOBSUJDMFQMVTSÏDFOU MF-PT"OHFMFT5JNFTEÏDSJUMF$BNQ"TISBG
DPNNFTVJU 

i-FTNFNCSFTEV.&,POUDPOTUSVJUVOFGPVSNJMJÒSFJEZMMJRVFFUEZOBNJRVF
EF NJOJWJMMBHFT BVUPOPNFT BWFD EFT RVBSUJFST EF WJF EF UZQF DBTFSOFT 
EFT IBMMT EF SFTUBVSBUJPO EFT JOTUBMMBUJPOT SÏDSÏBUJWFT FU EFT KBSEJOT CJFO
FOUSFUFOVT-F$BNQ"TISBGFTUÏRVJQÏEVOFQJTDJOF EVOFCJCMJPUIÒRVF 
EVONPOVNFOUBVYNPSUTFUEVONVTÏFPáMFTWJTJUFVSTQFVWFOUWJTVBMJTFS
EFTWJEÏPTÏQSPVWBOUFTEFMBCSVUBMJUÏEVSÏHJNFJSBOJFOy2VFMMFTRVFTPJFOU
MFVST JEJPTZODSBTJFT MFT NFNCSFT EV .&, QSPKFUUFOU BVTTJ VOF EÏNBSDIF
QSPHSFTTJTUFFUVOHÏOJFQPMJUJRVFJOIBCJUVFMTEBOTMFNPOEF FUFODPSFQMVT
BV .PZFO0SJFOU $F TPOU EBSEFOUT GÏNJOJTUFT -FT GFNNFT DPOTUJUVFOU
 EFT DPNCBUUBOUT NBJT EÏUJFOOFOU VO OPNCSF TVSEJNFOTJPOOÏ EF
QPTUFTEFEJSJHFBOUTQPMJUJRVFTFUNJMJUBJSFTy-PJOEVCSVJU EFTCPVDIPOTFU
EVTPSEJEFRVPUJEJFOBNCJBOUEF#BHEBE "TISBGSFTTFNCMFËVOFQBJTJCMF
SFUSBJUFSVSBMF1MVTUÙUDFUUFTFNBJOF MFDBNQFOUJFSÏUBJUNPCJMJTÏQPVSVOF
DÏMÏCSBUJPOCSVZBOUFEV.FSDSFEJ3PVHF VOFGÐUFQSÏJTMBNJRVFQSÏDÏEFOUMF
/PVWFM"OJSBOJFOw
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

$POUFYUFEFMBEÏTJOGPSNBUJPOEV.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU
FUEFMB4ÏDVSJUÏ

"V DPVST EFT FORVÐUFT TVS MFT BMMÏHBUJPOT DJUÏFT EBOT MF SBQQPSU FU MPST EVO
FYBNFO EF EJWFSTFT MJUUÏSBUVSFT FU TJUFT XFC M"6*- B EÏDPVWFSU RVF DFUUF
RVFTUJPOÏUBJUCJFOQMVTDPNQMFYFRVFMMFOFQBSBJTTBJUËQSFNJÒSFWVFFURVFEFT
BMMÏHBUJPOTEVOFOBUVSFHSBWFDPOUSFM0.1*TÏUFOEBJFOUCJFOBVEFMËEFMB
MJNJUFEFTBMMÏHBUJPOTDPOUFOVFTEBOTMFSBQQPSU*MFTUSBQJEFNFOUEFWFOVDMBJS
RVJOEÏQFOEBNNFOUEFMBWÏSBDJUÏEFTBMMÏHBUJPOTDPOUFOVFTEBOTMFSBQQPSU 
FMMFTGBJTBJFOUQBSUJFEVODPOnJU QPMJUJRVF EF MPOHVF IBMFJOF FOUSF M0.1* FU MF
SÏHJNFJSBOJFO"JOTJ JMBÏUÏEÏDJEÏRVVOFDPOTJEÏSBUJPOEFDFDPOUFYUFÏMBSHJ
TFSBJUVOFQBSUJFFTTFOUJFMMFEFMBDPOTUJUVUJPOEVOFÏWBMVBUJPOÏRVJMJCSÏFEFT
BMMÏHBUJPOTDPOUFOVFTEBOTMFSBQQPSU

%FTFORVÐUFTTVQQMÏNFOUBJSFTPOUSÏWÏMÏRVFTFMPOEFTPCTFSWBUFVSTJOEÏQFOEBOUT 
MFSÏHJNFJSBOJFO QBSMJOUFSNÏEJBJSFEFTPONJOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUFUEFMB
4ÏDVSJUÏ .JOJTUSZPG*OUFMMJHFODFBOE4FDVSJUZ .0*4
TÏUBJUFOHBHÏEBOTVOF
DBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPOEFMPOHVFIBMFJOFFUTPQIJTUJRVÏFËMFODPOUSFEF
M0.1*EBOTMFCVUEFUFSOJSMPSHBOJTBUJPOFO*SBOFU QMVTJNQPSUBOU BVQSÒT
EFMBDPNNVOBVUÏJOUFSOBUJPOBMF$FUUFTFDUJPODPOTJEÒSFEPODCSJÒWFNFOU
MFTBDUJWJUÏTUFSSPSJTUFTEF.0*4QBSSBQQPSUËM0.1*DFTEFSOJÒSFTBOOÏFT
FU DFSUBJOT FYFNQMFT TQÏDJmRVFT EF TFT DBNQBHOFT EF EÏTJOGPSNBUJPO TFSPOU
FYQPTÏT1MVTQBSUJDVMJÒSFNFOU DFUUFTFDUJPOQSÏTFOUFVOFSFWVFEÏUBJMMÏFEVO
DFSUBJOOPNCSFEBMMÏHBUJPOTTQÏDJmRVFT Ë MFODPOUSF EF M0.1* RVJ Ë QSFNJÒSF
WVFPOUÏUÏDPOTJEÏSÏFTDPNNFÏUBOUBVUIFOUJRVFT NBJTVOFYBNFOBQQSPGPOEJ
B NPOUSÏ RVFMMFT SFMFWBJFOU EF DBNQBHOFT EF QSPQBHBOEF PSHBOJTÏFT QBS MF
SÏHJNFJSBOJFOFU.0*4

-FSÏHJNFJSBOJFOSFTUFMFQBSSBJOEVUFSSPSJTNFE&UBUMFQMVTBDUJG4PO$PSQT
EFTHBSEJFOTEFMB3ÏWPMVUJPO*TMBNJRVF *TMBNJD3FWPMVUJPOBSZ(VBSE$PSQT 
i*3($w
FU.0*4TPOUJNQMJRVÏTEBOTMBQMBOJmDBUJPO FU MF TPVUJFO EBDUFT
UFSSPSJTUFT FUDPOUJOVFOUËFYIPSUFSEJWFSTHSPVQFTVUJMJTBOUMFUFSSPSJTNFQPVS
BUUFJOESFMFVSTPCKFDUJGT

%BOTVOPVWSBHFQVCMJÏFO MFHSPVQFQBSMFNFOUBJSFCSJUBOOJRVFTVSMB
EÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF #SJUJTI1BSMJBNFOUBSZ)VNBO3JHIUT(SPVQ

B EPDVNFOUÏ DFSUBJOFT EFT PQÏSBUJPOT UFSSPSJTUFT EV SÏHJNF JSBOJFO QMVT
QBSUJDVMJÒSFNFOU TVS MFT BTTBTTJOBUT UFSSPSJTUFT QBS EFT BHFOUT JSBOJFOT *M B
ÏDSJURVFOUSFFU MFSÏHJNFJSBOJFOBNFOÏ
1BSUJF* 

iyQMVTEFUFOUBUJWFTEBTTBTTJOBUTVSEFTEJTTJEFOUTJSBOJFOTIBCJUBOUË
MÏUSBOHFS FUEBVUSFTBDUFTUFSSPSJTUFTPOUÏUÏDPNNJTEBOTQBZT1SÒTEF
QFSTPOOFTPOUÏUÏUVÏFTPVCMFTTÏFTQFOEBOUDFTBUUBRVFTyw

%BOTMBEFTDSJQUJPOEFMBNBOJÒSFEPOUEJĊÏSFOUT NJOJTUÒSFT EV SÏHJNF JSBOJFO


EPOU.0*4 DPMMBCPSFOUQPVSQMBOJmFS FU NFOFS EFT BTTBTTJOBUT FU EFT NÏUIPEFT
RVJMT VUJMJTFOU QPVS SFDVFJMMJS EFT SFOTFJHOFNFOUT TVS MFVST WJDUJNFT PV TFO
SBQQSPDIFS MF HSPVQF QBSMFNFOUBJSF CSJUBOOJRVF TVS MFT ESPJUT EF M)PNNF
FYQMJRVF 
i6OFBVUSFNÏUIPEFDPOTJTUFËFYQMPJUFSMFTSBSFTUSBOTGVHFTRVJBWBJFOUËVOTUBEF
DPPQÏSÏBWFDEFTPSHBOJTBUJPOTFUEFTJOEJWJEVTEFMPQQPTJUJPO$FTQFSTPOOFT ÏUBOU
EPOOÏMFVSNPUJWBUJPOSÏEVJUFPVJOFYJTUBOUFQPVSDPOUJOVFSMBMVUUFFUDPOTFSWFS
MFVSTQSJODJQFT TFTPOUMBJTTÏFTBDIFUFSQBSMFSÏHJNFJSBOJFOËVOTUBEFVMUÏSJFVS
%F UFMMFT QFSTPOOFT POU GPVSOJ BVY UFSSPSJTUFT EV SÏHJNF FO &VSPQF MFT TFSWJDFT EF
SFOTFJHOFNFOUFUQPMJUJRVFTMFTQMVTÏUFOEVT&OQMVTEFGPVSOJSEFTJOGPSNBUJPOT
TVSEFTDJCMFTEBTTBTTJOBUBVSÏHJNF JMTQSÏQBSFOUMBKVTUJmDBUJPO QPMJUJRVF EF DFT
NFVSUSFT EF EJTTJEFOUT FO EJąVTBOU EF MB QSPQBHBOEF DPOUSF MFT JOEJWJEVT PV MFT
PSHBOJTBUJPOTBWFDRVJJMTPOUDPPQÏSÏBVQBSBWBOU QBSEJąBNBUJPO FU MFT BDDVTBOU EF
DSJNFTQJSFTRVFDFVYEVSÏHJNFFOQMBDFw

-BNCBTTBEF E*SBO Ë #POO FTU MF DFOUSF EF EJSFDUJPO EFT BDUJWJUÏT UFSSPSJTUFT
JSBOJFOOFT FO &VSPQF $FTU MF DFOUSF EF DPMMFDUF EJOGPSNBUJPOT TVS MFT
QFSTQFDUJWFTEBTTBTTJOBU EBDUJWJUÏTEJTTJEFOUFTJSBOJFOOFTFUEFMPSHBOJTBUJPO
EBTTBTTJOBUT 1BS FYFNQMF MF TFQUFNCSF  QFV BWBOU NJOVJU EFVY
UJSFVST TPOU FOUSÏT EBOT MF SFTUBVSBOU MF .ZLPOPT <(SFD> EBOT MB CBOMJFVF EF
#FSMJO0VFTUEF8JMNFSTEPSGFUPOUPVWFSUMFGFVBWFDVOFNJUSBJMMFUUFFUVO
QJTUPMFU UVBOU RVBUSF NFNCSFT EVO HSPVQF EJTTJEFOU EF LVSEFT JSBOJFOT
-JNQMJDBUJPOEF.0*4EBOTDFUBTTBTTJOBUCSVUBMBÏUÏDPOmSNÏF MPSTRVFO NBST
 MFTBVUPSJUÏTKVEJDJBJSFTBMMFNBOEFTPOUÏNJTVONBOEBUQPVSMBSSFTUBUJPO
EV DIFG EF .0*4 "MJ 'BMMBIJBO QPVS TPO JNQMJDBUJPO EBOT MFT NFVSUSFT EV
.ZLPOPT -F CVSFBV EV QSPDVSFVS GÏEÏSBM EF ,BSTMSVIF B EÏDSJU DPNNFOU
RVFMRVFTTFNBJOFTBWBOUMBUUBRVFUFSSPSJTUF 'BMMBIJBOBWBJU EBOTVOFJOUFSWJFX
Ë MB UÏMÏWJTJPO JSBOJFOOF EÏDMBSÏ RVF .0*4 WJTBJU MF HSPVQF EF WJDUJNFT EV
NFVSUSFFUMFTQPVSTVJWSBJFOUFO*SBOFUËMÏUSBOHFS

1BSNJMFTBTTBTTJOBUTQBS.0*4EFTSFTQPOTBCMFTEV$/3*BVDPFVSEFM&VSPQF
PODPNQUFMBTTBTTJOBUEV%S,B[FN3BEKBWJË(FOÒWFMFBWSJM DFMVJ
EF.PIBNNBE)PTTFJO/BHIEJË3PNFMFNBSTFUDFVYEF;BISB
3BKBCJFU"CEVM"MJ.PSBEJË*TUBOCVMMFGÏWSJFS
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

4FSWJDFTEFSFOTFJHOFNFOUBMMFNBOETFUOÏFSMBOEBJT

-FTBDUJWJUÏTEF.0*4FO"MMFNBHOFPOUÏUÏDPOmSNÏFT QBS MFT SBQQPSUT BOOVFMT


EVCVSFBVBMMFNBOEQPVSMBQSPUFDUJPOEFMB$POTUJUVUJPOQPVSMFTBOOÏFT 
FU$FTSBQQPSUTPOUDPODMVRVF.0*4BWBJUÏUÏBDUJGFO"MMFNBHOF
%BOTMFSBQQPSUEF TPVTMFUJUSFj-FT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFE*SBO 
QSJODJQBMF DJCMF EPQÏSBUJPOT EF TVSWFJMMBODFx MF CVSFBV BMMFNBOE QPVS MB
QSPUFDUJPOEFMB$POTUJUVUJPOEÏDMBSF

i-PQQPTJUJPO JSBOJFOOF FO "MMFNBHOF EFNFVSF MF DFOUSF EFT BDUJWJUÏT EF
TVSWFJMMBODFEVSFOTFJHOFNFOUJSBOJFO 7"7", .JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOU
FU EF MB 4ÏDVSJUÏ EÏUBU
y RVJ MFT HBSEF TPVT TVSWFJMMBODF FU PCTFSWBUJPO
TZTUÏNBUJRVFTw

-FSBQQPSUEÏDMBSBBVTTJRVFMBQSJODJQBMFDJCMFEFDFTBDUJWJUÏTEFTVSWFJMMBODFFU
BVUSFTTPOUM0.1*FUMF$/3* RVJMEÏDSJUDPNNFÏUBOUBDUJGTQBSUPVUEBOTMF
NPOEF-FSBQQPSUDPOUJOVF

i7"7", DPODFOUSFSBJU BQQBSFNNFOU TFT FąPSUT TVS MB OFVUSBMJTBUJPO


EF HSPVQFT EPQQPTJUJPO FU EF MFVST BDUJWJUÏT QPMJUJRVFT7"7", EJSJHF FU
mOBODF VOF DBNQBHOF EF EÏTJOGPSNBUJPO RVJ FTU BVTTJ NFOÏF Ë MFODPOUSF
EFTBODJFOTPQQPTBOUTBVSÏHJNF$PNNFEBOTMFTBOOÏFTQSÏDÏEFOUFT MF
TFSWJDFEFSFOTFJHOFNFOUJSBOJFOUFOUFEFSFDSVUFSEFTNFNCSFTBDUJGTPVEFT
BODJFOTEFHSPVQFTEPQQPTJUJPO%BOTEFOPNCSFVYDBT DFDJFTUFąFDUVÏ
QBSMBNFOBDFEFSFDPVSJSËMBGPSDFDPOUSFFVYPVMFVSTGBNJMMFTWJWBOUFO
*SBOy-FTNJTTJPOTEJQMPNBUJRVFTFUMFTDPOTVMBUTJSBOJFOTFO"MMFNBHOF
GPVSOJTTFOUVOFCBTFBEBQUÏFBVYTFSWJDFTEFSFOTFJHOFNFOUEVQBZTQPVS
SFDVFJMMJSEFTJOGPSNBUJPOTTVSEFTEJTTJEFOUTJSBOJFOTWJWBOUFO"MMFNBHOF
6OF HSBOEF RVBOUJUÏ EJOGPSNBUJPOT JOUÏSFTTBOUFT QFVU ÐUSF SFDVFJMMJF
EBOTMFDBESFEFTFSWJDFTDPOTVMBJSFTËEFTJSBOJFOT$FUUFJOGPSNBUJPOFTU
BOBMZTÏFQBSEFTBHFOUTEFTTFSWJDFTTFDSFUTJSBOJFOTUSBWBJMMBOUJODPHOJUPFO
"MMFNBHOFFUFMMFFTUFOSJDIJFQBSEFTJOGPSNBUJPOTDPNQMÏNFOUBJSFT%FT
EÏDJTJPOTmOBMFT TVS MFT TVHHFTUJPOT EF SFDSVUFNFOU TPOU QSJTFT QBS MF RVBSUJFS
HÏOÏSBMEF7"7",Ë5ÏIÏSBO%FTWPZBHFTQMVTMJCSFTFOUSFM"MMFNBHOFFU
M*SBOPOUPąFSU EF CPOOFT GBDJMJUÏT BVY BHFOUT 7"7", QPVS ÏUBCMJS MFVST
DPOUBDUTFUSFDSVUFSEFTBHFOUTw

-BHFODFEFTÏDVSJUÏBMMFNBOEF MFCVSFBVQPVSMBQSPUFDUJPOEFMB$POTUJUVUJPO 
EBOTTPOSBQQPSUBOOVFM TPSUJFONBJ EÏDMBSBJURVF.0*4BWBJUQMBDÏ
QMVTJFVST HSPVQFT EPQQPTJUJPO TPVT TVSWFJMMBODF FO &VSPQF 6OF SÏGÏSFODF
1BSUJF* 

QBSUJDVMJÒSF B ÏUÏ GBJUF Ë M0.1* FU BV $/3* DPNNF DBQUBOU MBUUFOUJPO EF
.0*4 -F SBQQPSU BKPVUBJU i1PVS SFDVFJMMJS EFT JOGPSNBUJPOT FU FTQJPOOFS EFT
BDUJWJUÏT MF TFSWJDF EF SFOTFJHOFNFOU JSBOJFO .0*4
 VUJMJTF VO SÏTFBV EBHFOUT
USBOTGVHFTEFDFTPSHBOJTBUJPOTw

-FSBQQPSUBOOVFMEVTFSWJDFEFTÏDVSJUÏJOUFSOFOÏFSMBOEBJT 77%
FYQPTBJU
MFTBDUJWJUÏTJMMÏHBMFTFUTFDSÒUFTEF.0*4FO&VSPQF FUQMVTQBSUJDVMJÒSFNFOU
BVY1BZT#BT QBSSBQQPSUËM0.1*-FSBQQPSUQSÏDJTFRVF

i-VOFEFTUÉDIFTEV.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOUFUEFMB4ÏDVSJUÏ
FTU EF TVJWSF FU EJEFOUJmFS DFVY RVJ TPOU FO DPOUBDU BWFD EFT HSPVQFT
EPQQPTJUJPO Ë MÏUSBOHFS -FT EÏGFOTFVST EV HSPVQF EPQQPTJUJPO MF QMVT
JNQPSUBOU MFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF TPOUQBSUJDVMJÒSFNFOUTVJWJTQBS
MFTTFSWJDFTEFTÏDVSJUÏJSBOJFOTQMVTRVFUPVUBVUSFHSPVQFw

-FSBQQPSUTPVMJHOBJURVFEFTBVUPSJUÏTEVSÏHJNFJSBOJFO

iyFYFSÎBJFOU VOF QSFTTJPO TVS EFT QBZT PDDJEFOUBVY QPVS DPOEBNOFS


FU CBOOJS DF HSPVQF <0.1*> -F .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU UFOUF EF
SÏDPMUFSEFTJOGPSNBUJPOTTVSM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF
<FUTFTNFNCSFT>1BSDPOTÏRVFOU FMMFUFOUFEFEÏTUBCJMJTFSMPSHBOJTBUJPOFU
EFEJBCPMJTFSMFT.PVEKBIJEJOFEBOTMFQBZTEBDDVFJMFUEPODEJOUFSSPNQSF
MFVSTBDUJWJUÏTQPMJUJRVFTFUTPDJBMFT-FT.PVEKBIJEJOFTPOUDPOTDJFOUTEFDFT
BDUJWJUÏT.BJTJMTQBSJFOUTVSVOFMVUUFBSNÏFDPOUSFMFSÏHJNFËMJOUÏSJFVS
EVQBZT(SÉDFBV$POTFJMOBUJPOBMEFMBSÏTJTUBODFJSBOJFO JMTJOGPSNFOU
MFT BVUPSJUÏT EFT QBZT IÙUFT EFT BDUJWJUÏT TFDSÒUFT EV .JOJTUÒSF JSBOJFO EV
3FOTFJHOFNFOUQPVSEJąVTFS EFT JOGPSNBUJPOT OÏHBUJWFT Ë MFVS FODPOUSFw

.FVSUSFEFLVSEFTJSBLJFOT

4VJUF Ë MB DSJTF EV ,PXFÕU M0.1* BVSBJU ÏUÏ JNQMJRVÏF EBOT MÏMJNJOBUJPO
EF,VSEFTEBOTMFOPSEEFM*SBL-BQSJODJQBMFTPVSDFEFDFTBMMÏHBUJPOTËDF
NPNFOUÏUBJUMFTNÏEJBTEVSÏHJNFJSBOJFO$FTBMMÏHBUJPOTTFTPOUFTUPNQÏFT
QFOEBOUVONPNFOUËDBVTFEFMBCTFODFEFQSFVWFT

$FQFOEBOU FO DFTBMMÏHBUJPOTHSBWFTPOUDPNNFODÏËSFGBJSFTVSGBDFEBOT


EJWFSTNÏEJBTEVNPOEF-0.1*BÏUÏBDDVTÏFEBWPJSUVÏEFOPNCSFVY,VSEFT 
NÐNFEBWPJSDPMMBCPSÏBWFDMFTGPSDFTHPVWFSOFNFOUBMFTJSBLJFOOFTEBOTMVUJMJTBUJPO
EBSNFTDIJNJRVFTDPOUSFEFTWJMMBHFTLVSEFT$FTBMMÏHBUJPOTPOUÏUÏGBJUFTQBSEFT
JOEJWJEVTEÏDMBSBOUÐUSFEFTUSBOTGVHFTEFM0.1* OPUBNNFOU%KBNDIJE5BGSJTIJ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

-FBPßU *OUFSOBUJPOBM&EVDBUJPOBM%FWFMPQNFOU VOF0/(BVQSÒTEF


M0/6 BTPVNJTVOFEÏDMBSBUJPOËMB$PNNJTTJPOEFM0/6TVSMFTESPJUTEF
M)PNNFDPOUFOBOUTFTDPODMVTJPOTEVOFFORVÐUFTVSMFTBMMÏHBUJPOTDJEFTTVT
&MMFEÏDMBSF

i/PVTBWPOTÏUÏBćJHÏT QBS DFSUBJOFT EÏGPSNBUJPOT EF GBJUT EBOT MF EPNBJOF


QMVTQBSUJDVMJÒSFNFOUEFTBMMÏHBUJPOTTFMPOMFTRVFMMFTM"-/*BDPMMBCPSÏBWFD
MFT GPSDFT BSNÏFT EV HPVWFSOFNFOU JSBLJFO FO QBSUJDJQBOU Ë EFT BUUBRVFT
DPOUSFMFQFVQMFLVSEFË,JSLVL 2BSB )BOKFFS ,JGSJ FU"MUVO,PQJBSFO
BWSJMy

"QBSUJSEFOPUSFFORVÐUFJOEÏQFOEBOUFFUEFOPTEJTDVTTJPOTBWFDEFTQBSUJFT
JNQMJRVÏFT OPVTUSPVWPOTDFTBMMÏHBUJPOTGBVTTFTy

-BQMVQBSUEFTBMMÏHBUJPOTÏNJTFTËMFODPOUSFEFM"-/*DPODFSOBOUMFQFVQMF
LVSEFQSPWJFOOFOUEVOIPNNFOPNNÏ%+BNDIJE5BGSJTIJ&OHJOFF DJUÏ
QBSEFTQFSTPOOFTMPSTEFDFUUFTFTTJPOEFMBTPVTDPNNJTTJPOFOTBRVBMJUÏ
EBODJFOMFBEFSEFMB3ÏTJTUBODFJSBOJFOOF/PUSFFORVÐUFJOEJRVFRVF.
5BGSJTIJ&OHJOFFBSFKPJOUMB3ÏTJTUBODFFO FUMBRVJUUÏFBQSÒTNPJT
EBOTVOQPTUFEFHSBEFJOGÏSJFVS%BOTTBMFUUSFEFEÏNJTTJPO NBOVTDSJUF
FUEBUÏFEVTFQUFNCSF JMDJUFEFTQSPCMÒNFTQFSTPOOFMTFUEFNBOEF
TPO USBOTGFSU WFST VO DBNQ EF SÏGVHJÏT *M TFTU FOTVJUF SFOEV FO &VSPQF
PáJMBFOUBNÏVOFDBNQBHOFQVCMJRVFDPOUSFM"-/**MZBEFTQSFVWFT
nBHSBOUFT RVJM TBHJU EVO BHFOU EV .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU EV SÏHJNF
,IPNFJOJw

&O .)PTIZBS;FCBSJ ËMÏQPRVFSFTQPOTBCMFEFTSFMBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT


EVQBSUJEÏNPDSBUFLVSEF FUNJOJTUSFBDUVFMEFTBĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT JSBLJFO B
EÏDMBSÏ

i&OUBOURVFHSBOEQBSUJQPMJUJRVFLVSEF MF,%1BNFOÏFUQBSUJDJQÏBV
TPVMÒWFNFOU EV 1SJOUFNQT ,VSEF EF EBOT MF ,VSEJTUBO JSBLJFOy
-B WJMMF QÏUSPMJÒSF EF ,JSLVL B ÏUÏ MJCÏSÏF QBS MF QFVQMF EV ,VSEJTUBO
QFTINFSHB
2VBOEMFTUSPVQFTJSBLJFOOFTPOUDPOUSFBUUBRVÏFUSFQSJTMF
DPOUSÙMFEF,JSLVLFUEBVUSFTHSBOEFTWJMMFT DFSUBJOFTSVNFVSTDJSDVMBJFOU
DPODFSOBOU MBQQVJ EPOOÏ QBS EFT VOJUÏT .PVEKBIJEJOF <0.1*> BVY
USPVQFTJSBLJFOOFT$FQFOEBOU ÏUBOUEPOOÏMFEÏTPSESFEFTÏWÏOFNFOUTFUMFT
USPVCMFT JMÏUBJUEJĆDJMF EÏUBCMJS MB WÏSJUÏ $FQFOEBOU VOF GPJT MB TJUVBUJPO
TUBCJMJTÏF DFTSVNFVSTTFTPOUBWÏSÏFTGBVTTFT-F,%1QFVUDPOmSNFS RVF MFT
.PVEKBIJEJOFOÏUBJFOUQBTJNQMJRVÏTEBOTMÏMJNJOBUJPOEVQFVQMFLVSEF 
1BSUJF* 

QBTQMVTQFOEBOUMFTPVMÒWFNFOURVBQSÒTDFEFSOJFS/PVTOBWPOTSFODPOUSÏ
BVDVOFQSFVWFTVHHÏSBOUMFYFSDJDFEIPTUJMJUÏEFMBQBSUEFT.PVEKBIJEJOF
WJTËWJT EV QFVQMF EV ,VSEJTUBO JSBLJFO -F .VKBIFEJOF,IBMR B TPO
QSPQSFQSPHSBNNFQPMJUJRVFFO*SBOFUTFTNFNCSFTOJOUFSGÒSFOUQBTEBOT
MFTBąBJSFT JOUÏSJFVSFT JSBLJFOOFTw

%BOT VOF EÏDMBSBUJPO EÏQPTÏF BVQSÒT EFT USJCVOBVY BNÏSJDBJOT FO 
%KBNDIJE5BGSJTIJBSFDPOOVTPOJNQMJDBUJPOBWFD.0*4*MBEÏDMBSÏ

i+VTRVËMBOOÏFEFSOJÒSF KFNFTVJTGBJUQBTTFSQPVSVOPQQPTBOUBVSÏHJNF
JSBOJFO BMPSTRVFOGBJU KFNFOBJTEFTNJTTJPOTQPVSMFDPNQUFEV.JOJTUÒSF
EV 3FOTFJHOFNFOU EV SÏHJNF JSBOJFO 1FOEBOU DFT BOOÏFT KBJ QBSUJDJQÏ
BDUJWFNFOUËMBDPOTQJSBUJPOQBSMFSÏHJNFJSBOJFOWJTBOUËBDDVTFSM0.1*
EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF +ÏUBJT BVTTJ FOHBHÏ EBOT EBVUSFT
QMBOTy QBSUJDVMJÒSFNFOU QSÏUFOEBOU RVF M0.1* FTU TPVUFOVF QBS MF
HPVWFSOFNFOUJSBLJFO QPVSUFSOJSMJNBHFEFMPSHBOJTBUJPOy&OUSF
FU KBJQFSÎVBVUPUBMEPMMBSTEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOU
FOSÏNVOÏSBUJPOEFNPOUSBWBJMQPVSTPODPNQUFw

"QSÒTBWPJSEÏDSJUDPNNFOUJMBWBJUSFKPJOUM"-/*FUDPNNFOUJMBEFNBOEÏTPO
EÏQBSUVOFGPJTMBTJUVBUJPOSFOEVFEJċDJMF FU JOUPMÏSBCMF FU MFNQÐDIBOU EPOD
EFDPOUJOVFSTBMVUUFDPOUSFMFSÏHJNFJSBOJFO %KBNDIJE5BGSJTIJBFYQMJRVÏMFT
SBJTPOTQPVSMFTRVFMMFTJMBWBJUÏUÏSFDSVUÏQBS.0*4*MEÏDMBSB

i-VOFEFOPTUÉDIFTDPOTJTUBJUËEJTDSÏEJUFSM0.1*BVQSÒTEFTNFNCSFTEFT
QBSMFNFOUTFUEFTHPVWFSOFNFOUTFO&VSPQFFUBVY&UBUT6OJTy.BNJTTJPO
ÏUBJUEJOGPSNFSMFTPSHBOJTBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTBJOTJRVFMFTHPVWFSOFNFOUT
ÏUSBOHFSTRVFM0.1*BWBJUQBSUJDJQÏËMBSÏQSFTTJPOEFMBSÏCFMMJPOLVSEF
FO*SBL$FQMBOBÏUÏNFOÏTPVTMBTVQFSWJTJPOEF/BTTFS,IBKFI/PVSJ 
MBHFOUEVSÏHJNFBVY&UBUT6OJT*MBPSHBOJTÏVOFJOUFSWJFXQPVSNPJFU
EBVUSFT BHFOUT BWFD VOF TUBUJPO EF SBEJP JSBOJFOOF EF -PT "OHFMFT QPVS
FYQMJRVFSDPNNFOUM0.1*BWBJUTVQQSJNÏMFQFVQMFLVSEF FOBQQVJEFT
GPSDFTJSBLJFOOFT1BSDPOTÏRVFOU ,IBKFI/PVSJBQSÏQBSÏVOSBQQPSUTPVT
NPOOPNTVSDFUUFRVFTUJPOFUMBUSBOTNJTBVYCVSFBVYEFSFOTFJHOFNFOUFU
ËEFTBHFODFTHPVWFSOFNFOUBMFTBNÏSJDBJOFT BJOTJRVBVY/BUJPOT6OJFTw

%BOTVOSBQQPSUEFTVJWJQSPEVJUQBS*OUFSOBUJPOBM&EVDBUJPOBM%FWFMPQNFOU
QPVSMB$PNNJTTJPOEFT%SPJUTEFM)PNNFEFT/BUJPOT6OJFTFOEBUFEV
KBOWJFS MFTBWFVYEF%KBNDIJE5BGSJTIJPOUÏUÏFOSFHJTUSÏT-FSBQQPSU
EÏDMBSBJU
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

i. 5BGSJTIJ B SÏDFNNFOU ÏDSJU EFT MFUUSFT EBOT MFTRVFMMFT JM SÏWÒMF RVF
MF .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU EV SÏHJNF JSBOJFO MBWBJU FNQMPZÏ MF
SÏNVOÏSBOU BQQBSFNNFOU EPMMBST QMVT GSBJT EF EÏQMBDFNFOU FU
BVUSFT
 TQÏDJmRVFNFOU QPVS NFOFS VOF DBNQBHOF EF EÏTJOGPSNBUJPO
DPODFSOBOUM"-/* ËMBJEFEFGBVTTFTBDDVTBUJPOTRVFM"-/*TÏUBJUMVJ
NÐNFJNQMJRVÏEBOTEFTWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFPVEFTBDUJPOT
EJOUJNJEBUJPO PV EFYUPSTJPO FOWFST MB DPNNVOBVUÏ JSBOJFOOF FO FYJM
1MVTJFVST PSHBOJTBUJPOT EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF POU GBJU MPCKFU
EF DBNQBHOFT EFOWPJ EF MFUUSFT EF GBVY UÏNPJHOBHF FU PSDIFTUSÏFT QBS MF
HPVWFSOFNFOU .BMIFVSFVTFNFOU DFSUBJOFT EF DFT PSHBOJTBUJPOT QFVWFOU
BWPJSDSVËDFUUFEÏTJOGPSNBUJPO*MFTUUSJTUFEFDPOTUBUFSRVFDFUUFDBNQBHOF
TFNCMFBWPJSSÏVTTJËEÏUPVSOFSMBUUFOUJPOEFTBUUFJOUFTHSBWFTBVYESPJUTEF
M)PNNFQFSQÏUSÏFTQBSMFTGPSDFTNJMJUBJSFTJSBOJFOOFT BJOTJRVFEVQMBO
HSPTTJFS FU QFSNBOFOU EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF BQQMJRVÏ EBOT
MFOTFNCMFEVQBZTw

7JPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF

-FTFORVÐUFTEFM"6*-POUSÏWÏMÏRVFDFUZQFEBMMÏHBUJPOTEFWJPMBUJPOT
EFTESPJUTEFM)PNNFËMFODPOUSFEFM0.1* UFMMFTRVFQSÏTFOUÏFTEBOT
MF SBQQPSU EF )38 OÏUBJU QBT OPVWFBV &O FĊFU FMMFT TFNCMFOU BWPJS
GBJU TVSGBDF QPVS MB QSFNJÒSF GPJT BV EÏCVU EFT BOOÏFT  %FQVJT MPST 
EJWFSTFTPSHBOJTBUJPOTEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF EFT0/(FUEFT
QBSMFNFOUBJSFT POU SFÎV EFT MFUUSFT EFT CSPDIVSFT EFT MJWSFT FU EBVUSFT
TVQQPSUTDPOUFOBOUEFUFMMFTBMMÏHBUJPOTEFWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF
EJSJHÏFTWFSTM0.1*"VEÏQBSU DFTEPDVNFOUTPOUÏUÏTVSUPVUEJĊVTÏT QBS
MFTBNCBTTBEFTEVSÏHJNFJSBOJFOFO&VSPQF

%BOTVOFMFUUSFFOWPZÏFË-PSE"WFCVSZFOEBUFEVKVJMMFU MF$IBSHÏ
E"ĊBJSFT EV SÏHJNF JSBOJFO EÏDMBSBJU

i&UBOUEPOOÏMJOUÏSÐURVFWPVTQPSUF[BVYTVKFUTMJÏTËMBEÏGFOTFFUËMB
QSPUFDUJPOEFTESPJUTEFM)PNNF WPVTUSPVWFSF[DJBQSÒTEFTQSFVWFTMJÏFTË
EFTiBDUFTEFUPSUVSFQSBUJRVÏTEBOTMFTQSJTPOTEFMPSHBOJTBUJPO.PKBIFEJO
&,IBMR .,0/$3
 FO *SBLw EÏNPOUSBOU MB QSPQFOTJPO EF DFUUF
PSHBOJTBUJPOUFSSPSJTUFBVYBDUFTEFWJPMFODFFUEFUFSSFVSy

/PXSPP["MJ3F[WBOJ VOBODJFONFNCSFUSBOTGVHFEF.,0FO*SBL BJOTJ


RVFEBVUSFTNFNCSFTEFNÐNFPSJFOUBUJPOEV.,0POUQBTTÏVOUFNQT
1BSUJF* 

DPOTJEÏSBCMF EBOT MFT QSJTPOT EV .,0 DBS JMT TPQQPTBJFOU FU QSPUFTUBJFOU
DPOUSFMFTBDUJWJUÏTEV.,0/$31FOEBOUMFVSDBQUJWJUÏ MVJFUEBVUSFT
QSJTPOOJFSTPOUÏUÏTPVNJTËEFTBDUFTEFUPSUVSFHSBWFTFUSÏHVMJFST4POWÏDVB
ÏUÏSFMBUÏEBOTVOFTÏSJFEBSUJDMFTQVCMJÏTEBOTA/JNSPP[ VOIFCEPNBEBJSF
FOMBOHVFQFSTBOFCBTÏË-POESFT BQQBSUFOBOUËVOHSPVQFEPQQPTJUJPO
JSBOJFO
w

-PSE"WFCVSZBSÏQPOEV

i-FTBMMÏHBUJPOTEÏUBJMMÏFTGBJUFTQBS.3F[WBOJTPOUJNQPTTJCMFTËWÏSJmFS
NBJTEFTSBJTPOTEPSESFHÏOÏSBMNFUUFOUFODBVTFTBmBCJMJUÏ -B QSFNJÒSF
FUMBQMVTJNQPSUBOUFËNFTZFVYFTURVFMFSÏHJNFVUJMJTFDFNBUÏSJFMEBOTTB
QSPQSFQSPQBHBOEF&OTVJUF JMBBQQBSFNNFOUGBJUMBGBOUBTUJRVFBMMÏHBUJPO
RVF MF NBTTBDSF EF QÒMFSJOT Ë MB .FDRVF FO SÏTVMUBJU EVO DPNQMPU
PVSEJDPOKPJOUFNFOUQBSMFT*SBLJFOTFUMFT.PVEKBIJEJOF5SPJTJÒNFNFOU 
FO JM EÏGFOEBJU M0.1* EBOT EFT UFSNFT FYUSÐNFNFOU PCTÏRVJFVY
2VBUSJÒNFNFOU JMTFSÏGÒSFËVODFOUSFEFM6/)$3Ë3BNBEJDPNNF
ÏUBOUVOFQSJTPOEFM6/)$3$FTUQPVSDFTSBJTPOTRVFKFEPVUFEFMB
mBCJMJUÏ EF . 3F[WBOJw

-"6*- B BVTTJ BQQSJT RVF MB NÐNF MFUUSF BWBJU ÏUÏ FOWPZÏF Ë "NOFTUZ
*OUFSOBUJPOBM DFRVJBBNFOÏMPSHBOJTBUJPOEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF
Ë DPOUBDUFS M0.1* QPVS EFNBOEFS VOF DMBSJmDBUJPO -0.1* B SÏQPOEV Ë
"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMFUBVYBMMÏHBUJPOTQPSUÏFTQBS/PXSPP["MJ3F[WBOJ%F
QMVT "NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMBÏUÏJOWJUÏFËWJTJUFSTFTCBTFTFUËNFOFSVOFFORVÐUF
BQQSPGPOEJFFUJOEÏQFOEBOUF DFRVFM"NOFTUZOBQBTKVHÏOÏDFTTBJSF

-PSE "MUPO PG -JWFSQPPM B BVTTJ SFÎV EF MB MJUUÏSBUVSF DPOUFOBOU EF UFMMFT
BMMÏHBUJPOT DPOUSF M0.1* *M B VOF CPOOF DPOOBJTTBODF EF M0.1* FU iMB
ÏUVEJÏF ÏUSPJUFNFOU QFOEBOU QMVT EF EFVY EÏDFOOJFTw *M DPOTJEÏSB EF UFMMFT
BMMÏHBUJPOTDPNNFGBJTBOUQBSUJFEFMBQSPQBHBOEFEVSÏHJNFJSBOJFO*MÏDSJU

i*M FTU WSBJ RVF M0.1* B GBJU MPCKFU EVOF DBNQBHOF EF QSPQBHBOEF
QBSUJDVMJÒSFNFOUWÏIÏNFOUFQPVSUFSOJSTPOJNBHFËEPNJDJMFFUËMÏUSBOHFS
&UBOUJODBQBCMFEFKVHVMFSMBSÏTJTUBODFQBSMBGÏSPDJUÏEFMBSÏQSFTTJPO MF
SÏHJNF JSBOJFO TBQQVJF TVS VOF MJUBOJF EBDDVTBUJPOT Ë MFODPOUSF EF TFT
QSJODJQBVYPQQPTBOUT1FOEBOUMPOHUFNQT NFTDPMMÒHVFTQBSMFNFOUBJSFTFU
NPJNÐNFBWPOTSFÎVVOFDPMMFDUJPOTPSEJEFEFMJUUÏSBUVSFBOUJ0.1*EF
MBQBSUEFMBNCBTTBEFE*SBOË-POESFTy-BDBNQBHOFEFQSPQBHBOEFË
MFODPOUSFEFM0.1*BÏUÏCJFOPSDIFTUSÏF mOBODÏF FU QBSGPJT TPQIJTUJRVÏF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

5PVUJOEJWJEVBZBOUFYBNJOÏFOEÏUBJMMBQMVQBSUEFDFTBMMÏHBUJPOTDPOUSF
MFNPVWFNFOUQFVUDPOTUBUFSRVFMMFTQPSUFOUUPVTMFTTJHOFTEFMBQSPQBHBOEF
DPOUSFWÏSJUÏTTJOJTUSFT DSÏÏFTQPVSUSPNQFSw

%FQMVT BZBOUBENJTTPOJNQMJDBUJPOEBOTMBDPOTQJSBUJPOEVSÏHJNFJSBOJFO
QPVS BDDVTFS M0.1* EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF %KBNDIJE
5BGSJTIJBGPVSOJEBVUSFTEÏUBJMT*MBEÏDMBSÏ

i-BMMÏHBUJPO EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF Ë MFODPOUSF EF M0.1*
ÏUBJUMVOEFTQSPKFUTMFTQMVTTÏSJFVYBQQMJRVÏTQBSMF.JOJTUÒSF<.0*4>FO
EFIPSTEFM*SBOBWFDNPJFUEBVUSFTBHFOUTyBHJTTBOUFOUBOURVFNFNCSFT
USBOTGVHFT EF M0.1* OPUSF SFTQPOTBCJMJUÏ ÏUBJU EBDDVTFS MPSHBOJTBUJPO EF
WJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFQPVSMBEÏTBSNFSEFMBSNFEFTESPJUTEF
M)PNNF

&O OPVTÏUJPOTFOHBHÏTEBOTVOFDBNQBHOFJOUFOTFQPVSDPOWBJODSF
)VNBO3JHIUT8BUDIRVFM0.1*ÏUBJUJNQMJRVÏFEBOTEFTWJPMBUJPOTEFT
ESPJUTEFM)PNNFFUMFTFODPVSBHFBJFOUËQSÏQBSFSVOSBQQPSUËDFUÏHBSE

&O VUJMJTBOUMBNÐNFIJTUPJSFDPOUSFM0.1* OPVTBWPOTSFODPOUSÏ


Ë(FOÒWFMF1SPGFTTFVS.BVSJDF%BOCZ$PQJUIPSOF SFQSÏTFOUBOUTQÏDJBMEF
MB $PNNJTTJPO EFT OBUJPOT VOJFT TVS MFT ESPJUT EF M)PNNF FO *SBO -F
.JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU BWBJU PSHBOJTÏ DFUUF SÏVOJPO -F DPOUBDU EV
QSPGFTTFVS$PQJUIPSOFÏUBJU/BTTFS,IBKFIOPVSJ RVJÏUBJUCBTÏBVY&UBUT
6OJTNBJTTFSFOEBJUSÏHVMJÒSFNFOUFO&VSPQFw
*MFTUJOUÏSFTTBOUEFOPUFSRVFEBOTVOFMFUUSFBESFTTÏFBV1SPGFTTFVS$PQJUIPSOF
FOEÏDFNCSF EBOTMBRVFMMF%KBNDIJE5BGSJTIJBENFUUBJUTBDPPQÏSBUJPO
BWFD .0*4 JM NFOUJPOOBJU MF OPN EF ,BSJN )BRJ MVO EFT UÏNPJOT EV
SBQQPSU SÏDFOU EF )38
 DPNNF ÏUBOU BVTTJ JNQMJRVÏ EBOT MB DBNQBHOF EF
EÏTJOGPSNBUJPODPOUSFM0.1**MEÏDMBSBJU

i.B DPSSFTQPOEBODF BWFD WPVT FU OPUSF SÏVOJPO EV KBOWJFS 
GBJTBJFOU UPVT QBSUJF EF MB NJTTJPO RVF OPVT BWJPOT SFÎVF QPVS DF
WPZBHF &OTVJUF ,IBKFI/PVSJ NB EFNBOEÏ EBOT OPT DPOWFSTBUJPOT
UÏMÏQIPOJRVFTOPOTFVMFNFOUEFNPCJMJTFSMFTUSBOTGVHFTEFMPSHBOJTBUJPO
WJWBOUFO4DBOEJOBWJFFUFO4VJTTF NBJTBVTTJEFMFTNFOFSTVSMBTDÒOF
*M B EÏDMBSÏ RVF ,BSJN )BRJ NPCJMJTFSBJU MFT USBOTGVHFT EBOT EBVUSFT
QBZT,IBKFI/PVSJJOTJTUBJUTVSMFGBJURVFOPVTQSÏTFOUFSJPOTMPSTEF
OPT SÏVOJPOT VOJRVFNFOU DFVY RVJ EJSBJFOU FYBDUFNFOU DF RVF OPVT
EJSJPOTw
1BSUJF* 

-PST EVOF SÏVOJPO BWFD %KBNDIJE 5BGSJTIJ FO EÏDFNCSF  FYQSJNBOU
TPO TFOUJNFOU DPODFSOBOU MB QSÏDÏEFOUF SÏVOJPO BWFD 5BGSJTIJ MF 1SPGFTTFVS
$PQJUIPSOF B EÏDMBSÏ RVJM TÏUBJU NÏmÏ EF . 5BGSJTIJ RVBOE JM B GBJU EFT
BMMÏHBUJPOTËMFODPOUSFEFM0.1*FUBNÐNFTFOUJRVFMFTMBSNFTEF5BGSJTIJ
OÏUBJFOUQBTTJODÒSFT

%KBNDIJE5BGSJTIJBċSNF BVTTJ RVF MVO EFT NFNCSFT EF .0*4 RVJ MVJ BWBJU
USBOTNJT EFT JOTUSVDUJPOT ÏUBJU 4BFFE &NBNJ MF OVNÏSP EFVY EF .0*4 Ë
MÏQPRVF-BQFSUJOFODFEFDFDJFUEJOGPSNBUJPOTTVQQMÏNFOUBJSFTDPODFSOBOU
MFTBDUJWJUÏTEF4BFFE&NBNJTPOUGPVSOJFTQMVTMPJOEBOTDFUUFTFDUJPO

%BOT VOF MFUUSF BV )BVU $PNNJTTBJSF EFT /BUJPOT 6OJFT QPVS MFT SÏGVHJÏT
FO  .BINPVE .BTPVEJ BODJFO NFNCSF EF M0.1* BZBOU RVJUUÏ
MPSHBOJTBUJPOFOQPVSUSBWBJMMFSQPVS.0*4 BGPVSOJEBVUSFTEÏUBJMTTVS
MBDBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPODPOUSFM0.1*FUTVSMFTQFSTPOOFTJNQMJRVÏFT
1MVTQBSUJDVMJÒSFNFOU JMQBSMFEF,BSJN)BRJ .PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJ
FU 'BSIBE %KBWBIFSJ:BS USPJT EFT UÏNPJOT NFOUJPOOÏT QBS )38 EBOT TPO
SBQQPSU*MNFOUJPOOFVOFSÏVOJPOUFOVFMFBWSJMFOQSÏTFODFEFDFT
USPJTJOEJWJEVT*MEÏDMBSB

i"VDPVSTEFMBSÏVOJPO 4PCIBOJ MBHFOUSFTQPOTBCMFEF%KBWBIFSJ:BS B


FYQMJRVÏMFTQMBOTFUMFTCVUTEVWPZBHFFO"MMFNBHOFEFTPOÏRVJQFFUËDFU
ÏHBSEBDDFQUBEFSÏQBSUJSMFTUÉDIFT4PCIBOJFU%KBWBIFSJ:BSPOUEJUBVY
QBSUJDJQBOUTRVJMTWFOBJFOUE*SBOFURVFEBVUSFTBHFOUTTVJWSBJFOUy

,BSJN )BRRJ BWBJU SFÎV QPVS JOTUSVDUJPO EJOGPSNFS DFT JOEJWJEVT EFT
QSPKFUTEFUFOJSVOUSJCVOBMJOUFSOBUJPOBMËMFODPOUSFEFT.PVEKBIJEJOF
TVSMBCBTFEFDFRVFMFTOPVWFBVYBSSJWBOUTEÏDMBSFSBJFOUTVSMFTAWJPMBUJPOT
EFTESPJUTEFM)PNNFQBSMFT.PVEKBIJEJOF AMFTDSJNFTEF3BEKBWJFUMFT
AQSJTPOTEFT.PVEKBIJEJOFFO*SBL

.BQSPQSFFYQÏSJFODFFUDFMMFEBVUSFTUSBOTGVHFTEFT.PVEKBIJEJOFWJWBOU
VOFWJFPSEJOBJSFFO&VSPQFNPOUSFOUDMBJSFNFOURVFMFTEÏDMBSBUJPOTEFTHFOT
UFMTRVF4PCIBOJ %KBWBIFSJ:BSFU5BZZFCJËMFODPOUSFEFT.PVEKBIJEJOF
OÏUBJFOUQBTDSÏEJCMFT+FTBWBJTQFSUJOFNNFOURVFMB3ÏQVCMJRVFJTMBNJRVF
GBCSJRVFEFQVJTMPOHUFNQTEFTIJTUPJSFTEFANBMUSBJUBODFFUEiFNQSJTPOOFNFOU
EJOOPDFOUTwDPOUSFMFVSQSJODJQBMFPQQPTJUJPOyw

*M QPVSTVJU FO FYQMJRVBOU DPNNFOU "MJSF[B /PVSJ[BEFI MVJ B EFNBOEÏ EF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

TFOUSFUFOJSBWFD.PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJQPVSVOFQVCMJDBUJPOJSBOJFOOF 
A3PV[FHBSF/P RVJTFMPOTFTEJSFTBWBJUÏUÏBDIFUÏFQBS/PVSJ[BEFIËMBJEFEF
GPOETEVSÏHJNFJSBOJFO$PODFSOBOUDFUUFJOUFSWJFX JMEJU

i+F NF TVJT SFOEV Ë %PCMFO MF KVJMMFU Pá KF NF TVJT FOUSFUFOV BWFD
4PCIBOJQFOEBOUIVJUIFVSFTFUKBJFOSFHJTUSÏVOFJOUFSWJFXEFNJOVUFT
BWFD MVJy +BJ EÏDPVWFSU EF OPNCSFVTFT DIPTFT DPODFSOBOU MB DBNQBHOF
QFSNBOFOUFEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUDPOUSFMFT.PVEKBIJEJOFyw

&O EÏDSJWBOU TB EJTDVTTJPO BWFD .PIBNNBE)PTTFJO 4PCIBOJ SFMBUBOU TB


NBMUSBJUBODFQBSM0.1* TPOUSBOTGFSUFO*SBOQBSMFSÏHJNFJSBLJFOFUDPNNFOU
JMTÏUBJUÏWBEÏEVOFQSJTPOJSBOJFOOF .BINPVE.BTPVEJEÏDMBSB

j4PCIBOJ OB QSPQPTÏ BVDVOF FYQMJDBUJPO DPODFSOBOU TPO ÏWBTJPO EF MB
QSJTPOEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUFUBSÏQPOEVËUPVUFTNFTRVFTUJPOT
FOTFDPOUFOUBOUEFTPVSJSF*MWPVMBJUEJSFQPVSRVPJBCPSEFSVOTVKFURVF
WPVT DPOOBJTTF[ EÏKË  *SPOJRVFNFOU MPST EF NFT DPOUBDUT BWFD QMVTJFVST
JOEJWJEVTTJEFOUJmBOU DPNNF ÏUBOU EFT ABODJFOT NFNCSFT EFT .PVEKBIJEJOF
KBJQPTÏMBRVFTUJPODPNNFOU4PCIBOJ %KBWBIFSJ:BSFUEBVUSFTPOUJMT
QV TÏWBEFS EF MB QSJTPO EV .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU  *MT OBWBJFOU
BVDVOFSÏQPOTF TJDFOFTURVFDFOÏUBJUQBTJNQPSUBOU-FQPJOUJNQPSUBOU
ÏUBJUDFRVJMTBWBJFOUËEJSFDPOUSFMFADVMUFEF3BEKBWJx

.BTPVEJQPVSTVJU FYQMJRVBOUDPNNFOU.PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJMVJBWBJU
EJU RVF DÏUBJU MVJ RVJ ÏUBJU SFTQPOTBCMF EF MB NBOJÒSF EF MB EJTUSJCVUJPO FU MF
DPOUFOVFUMBRVBOUJUÏEFTJOGPSNBUJPOTDPODFSOBOUMFTBMMÏHBUJPOT*MDPODMVU 
FOEJTBOU

i"QSÒTEFTIFVSFTEFEJTDVTTJPOFUEFOPNCSFVTFTDPOWFSTBUJPOTUÏMÏQIPOJRVFT
BWFD4PCIBOJ JMNFTUBQQBSVDMBJSFNFOURVFDFOFTUOJVOSÏGVHJÏQPMJUJRVF 
OJVOUSBOTGVHFDIFSDIBOUËWJWSFVOFWJFPSEJOBJSF&OGBJU DFTUVOBHFOU
DIFWSPOOÏ FOWPZÏ QBS MF .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU BWFD VO TPVUJFO
mOBODJFS FU VOF DPNNVOJDBUJPO SPCVTUFT FU DPNNF JM MF EJU A+F TVJT TPSUJ
E*SBO VOJRVFNFOU QPVS DPNCBUUSF MFT .PVEKBIJEJOF FU KF OBJ EBVUSF
NJTTJPORVFEFNZPQQPTFSw

$PODFSOBOU'BSIBE%KBWBIFSJ:BS JMFYQMJRVFDPNNFOU.PIBNNBE)PTTFJO
4PCIBOJ MBWBJU BQQFMÏ RVFMRVFT KPVST BQSÒT MFVS JOUFSWJFX QPVS MVJ EJSF RVJM
BWBJUVOFEÏDMBSBUJPOEFEFVYUSBOTGVHFTEFM0.1* RVJMTPVIBJUBJUGBJSFÏEJUFS
QBS.BTPVEJQPVSQVCMJDBUJPO%BOTDFUUFMFUUSF .BTPVEJEÏDMBSF
1BSUJF* 

i%BOT DFUUF EÏDMBSBUJPO %KBWBIFSJ:BS FU 5FSNBEPZBO FYQPTBJFOU VO


TDÏOBSJPRVJÏUBJURVBTJJEFOUJRVFËDFMVJEF4PCIBOJJMTQSÏUFOEBJFOUÐUSF
EFTA.PVEKBIJEJOFEJTTJEFOUTBSSÐUÏTQBSMFT.PVEKBIJEJOFFUMJWSÏTËM*SBL 
RVJËTPOUPVSMFTBMJWSÏTËM*SBOFURVJTÏUBJFOUÏWBEÏTEV.JOJTUÒSFEV
3FOTFJHOFNFOUQPVSmOJS MFVS QÏSJQMF FO &VSPQFy
%BVUSFTQPJOUTNFOUJPOOÏTEBOTMBEÏDMBSBUJPODPNNVOFEF%KBWBIFSJ:BS
FU5FSNBEPZBOÏUBJFOUBVTTJJODSPZBCMFTRVFMFVSÏWBTJPO%KBWBIFSJ:BS
ÏDSJWBJUA1FOEBOUMFTEFVYQSFNJÒSFTBOOÏFT KÏUBJTCBUUVTJYIFVSFTQBSKPVS
FONPZFOOF&OPDUPCSF KBJÏUÏTPVNJTËVOTJNVMBDSFEFQFOEBJTPO
EBOT MB DPVS EF QBSBEF EV 2VBUSJÒNF $PNNBOEFNFOUy *M Z BWBJU EFT
DMÙUVSFTÏMFDUSJRVFTFUEFTNJOFTBVUPVSEFMBQSJTPOFUEFTDIJFOTHBSEBJFOU
MB[POFy+BJQBTTÏUSPJTBOTFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSFFUKÏUBJTJOUFSSPHÏTFQU
KPVSTTVSTFQU EFIËI

*M FTU EJĆDJMF EF DPNQSFOESF QPVSRVPJ MFT .PVEKBIJEJOF AUPSUVSFSBJFOU


RVFMRVVOBVUBOUFUMFTPVNFUUSBJFOUËVOATJNVMBDSFEFQFOEBJTPOFOQVCMJD
QPVSFOTVJUFMFMJWSFSFOQBSGBJUFTBOUÏËMFOOFNJ MFSÏHJNFJSBOJFO QPVS
MVUJMJTFSDPOUSFFVYw

*MFTUJNQPSUBOUEFOPUFSRVFEBOTMFSBQQPSUEF)38 'BSIBE%KBWBIFSJ
:BSOFTUQBTEÏTJHOÏQBS)38DPNNFBZBOUGBJUDFTBMMÏHBUJPOTËMFODPOUSF
EFM0.1*FUDPNNFBZBOUGPVSOJDFUUFWFSTJPOEFTBNBMUSBJUBODF$FDJ
TPVMÒWFEFTRVFTUJPOTRVBOUËMBSBJTPOEFDFUUFPNJTTJPO

*MFTUBVTTJJOUÏSFTTBOUEFOPUFSRVF.BTPVEJGPVSOJUBVTTJEFTEÏUBJMTTVSVOF
SÏVOJPOFOUSFDFRVJMEÏDSJUDPNNFÏUBOUEFTEÏNBSDIFVSTEVSÏHJNFJSBOJFOFU
.NF&MBIF)JDLTEF)38*MEÏDMBSF

i,IBKFI/PVSJ BJEÏEFTEÏNBSDIFVSTCJFODPOOVTEVSÏHJNFJSBOJFO
BVY &UBUT6OJT UFMT RVF .PIBNNBE #PSHIFJ FU )PVTIBOH "NJS
"INBEJ EÏQMPJFEFOPNCSFVYFGGPSUTQPVSQSÏTFOUFSMFTBHFOUTEVSÏHJNF
FOUBOURVF.PVEKBIJEJOFUSBOTGVHFTËEFTPSHBOJTBUJPOTEFEÏGFOTFEFT
ESPJUT EF M)PNNF UFMMFT RVF )VNBO 3JHIUT8BUDI ,IBKFI/PVSJ
B PSHBOJTÏ VOF SÏVOJPO FOUSF .NF &MBIFI )JDLT SFQSÏTFOUBOUF EF
)38 FU DFSUBJOT BHFOUT EV .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU Ë $PMPHOF 
FO"MMFNBHOF.NF)JDLTBEJUBVYBHFOUTRVFMFVSTIJTUPJSFTÏUBJFOU
PCTPMÒUFT DBSFMMFTDPODFSOBJFOUMBQÏSJPEFBWBOU&MMFBEÏDMBSÏ
A7PVTEFWF[QSÏTFOUFSEFOPVWFBVYJOEJWJEVTFUEFOPVWFMMFTIJTUPJSFT
BJOTJ RVF EFT GBJUT OPVWFBVY QPVS PCUFOJS VOF DPVWFSUVSF EF QSFTTF
DPSSFTQPOEBOUFw
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

-PSTEFTPOTÏKPVSBV$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-BBVTTJBQQSJT
VOFBVUSFNÏUIPEFVUJMJTÏFQBSMFSÏHJNFJSBOJFOQPVSEÏOPODFSMFTTVQQPTÏFT
WJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFQBSM0.1**MDPOTJTUBJUËDFRVFMFSÏHJNF
JSBOJFO DPOUBDUFSBJU EFT NFNCSFT EF MB GBNJMMF EFT NFNCSFT EF M0.1*
SÏTJEBOUBV$BNQ"TISBGFUMFVSEFNBOEFSBJUEÏDSJSFËEFTPSHBOJTBUJPOTEF
EÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFQPVSEÏDMBSFSRVFMFVSQSPDIFÏUBJUUPSUVSÏFU
SFUFOVDPOUSFTPOHSÏQBSM0.1*6OUÏNPJOSFODPOUSÏQBSMBEÏMÏHBUJPOEF
M"6*-ÏUBJUMF%S"CCBT.JOBDIJF EJSFDUFNFOUFUQFSTPOOFMMFNFOUJNQMJRVÏ
EBOT MÏQJTPEF QSÏDÏEFOU FOUSF )38 FU M0.1* QSÒT EF EJY BOT BWBOU MF
SBQQPSU

-F%S.JOBDIJFBEÏDSPDIÏVOEPDUPSBUFODPNNVOJDBUJPOEFM6OJWFSTJUÏ
EFM*PXBBVY&UBUT6OJT*MBJOGPSNÏMBEÏMÏHBUJPORVFOTPOQÒSFBWBJU
ÏDSJUË)38 EJTBOURVJMBWBJUFOUFOEVEJSFRVFTPOmMT ÏUBJU FNQSJTPOOÏ QBS
M0.1*DPOUSFTPOHSÏ-F%S.JOBDIJFBEÏDMBSÏ

i1FOEBOUMÏUÏ KFNFTVJTSFOEVFO'SBODFFUJM<TPOQÒSF>ÏUBJUBVY
&UBUT6OJTyNPOQÒSFÏUBJUDIPRVÏRVBOEJMBFOUFOEVNBWPJYw

"VDPVSTEFMFVSTEJTDVTTJPOT JMEFWJOUBQQBSFOURVFMFSÏHJNFJSBOJFOBWBJU
QFSTVBEÏMFQÒSFEV%S.JOBDIJFEÏDSJSFË)38QPVSEÏDMBSFSRVFTPOmMT
ÏUBJUUPSUVSÏFUFNQSJTPOOÏQBSM0.1*-PSE"WFCVSZ RVJBWBJUSFODPOUSÏMF
%S.JOBDIJFQFOEBOUDFUUFQÏSJPEF BÏDSJU

iy"CCBT .JOBDIJF NB SFOEV WJTJUF MB TFNBJOF EFSOJÒSF FU NB EJU
DPNNFOU MF SÏHJNF BWBJU UFOUÏ EF EJąVTFS EFT NFOTPOHFT MF DPODFSOBOU
QBSMFCJBJTEFTPOQÒSF*MNBEJUTBWPJSRVFTPOQÒSFBWBJUÏDSJUË)38
MÏUÏEFSOJFS EÏDMBSBOURVFEFTSVNFVSTDJSDVMBJFOUTFMPOMFTRVFMMFTM0.1*
BVSBJUFNQSJTPOOÏTPOmMTy 6O EJQMPNBUF EF MBNCBTTBEF E*SBO Ë 1BSJT
MBWBJUWVË5ÏIÏSBOFUMVJBWBJUEJUA7PUSFmMT B ÏUÏ FNQSJTPOOÏ BV DBNQ
3BNBEJFUJMZFTUUPSUVSÏ4POQÒSFFUTBNÒSFBWBJFOUÏDSJUBV3BQQPSUFVS
EFM0/6TVJUFËVOFTVHHFTUJPOEFDFEJQMPNBUF6ONPJTQMVTUBSE VO
DFSUBJO..BTTPVE(IBąBSJ RVJM DPOOBJTTBJU DPNNF ÏUBOU VO BHFOU EV
SÏHJNF BEJUBVQÒSFRV"CCBTBWBJUÏUÏUVÏEBOTVOJODJEFOUGSPOUBMJFS
-FQÒSFFUMBNÒSFTFTPOUSFOEVTBVY&UBUT6OJTPáJMTPOUÏDSJUË)38FUË
EBVUSFTBHFODFT MFVSEFNBOEBOUEFEÏDPVWSJSDFRVJMVJÏUBJUBSSJWÏw

-F%S.JOBDIJBEJUBWPJSDPOUBDUÏ.NF)JDLTEF)38*MEÏDMBSF

i+BJ FYQMJRVÏ Ë .NF )JDLT RVF KF TVJT FO &VSPQF TBJO FU TBVG +F MVJ
1BSUJF* 

BJSBDPOUÏMIJTUPJSFDPNQMÒUFDPODFSOBOUNPOQÒSF2VJMTBHJTTBJUEVO
NFOTPOHF&TUDFDMBJS &MMFNBSÏQPOEVRVFOPO KFEPJTWPVTSFODPOUSFS
FOQFSTPOOFTJOPODPNNFOUQVJTKFWÏSJmFS WPUSF JEFOUJUÏ 'JOBMFNFOU
OPVT OPVT TPNNFT SFODPOUSÏT EBOT MFOUSÏF EVO IÙUFM Ë $PMPHOF
<"MMFNBHOF>FUMËKBJWVy,BSJN)BHIJ 4IBNT)BFSJ )BCJC,IPSSBNJ
FU/PXSPP[BMJ3F[XBOJFUVOFEPV[BJOFEFOUSFFVY<QSÏUFOEVTUSBOTGVHFT
EFM0.1*>BUUFOEBOUEFWPJS.NF)JDLT+BJFYQMJRVÏCSJÒWFNFOUDF
RVFMF3FOTFJHOFNFOUEFT.PMMBITUFOUBJUEFGBJSF+BJEFNBOEÏË.NF
)JDLTEFQBSMFSË.NF.BIJO/B[BSJ MFYÏQPVTFEF4IBNT)BFSJ
NBJT
FMMFBEJUOFQBTFOBWPJSMFUFNQT+BJFYQMJRVÏË.NF)JDLTRVFDFTPOU
MFTQSFTTJPOTJNQPTÏFTTVSMFTGBNJMMFTEFM0.1*y+BJEFNBOEÏQPVSRVPJ
DFUUFBCTFODFEFSÏBDUJPO *MTFYQMPJUFOUWPUSFPSHBOJTBUJPO&OTVJUF KFMBJ
TVQQMJÏFEFWJTJUFSMF$BNQ"TISBG+BJEFNBOEÏQPVSRVPJFMMFGSÏRVFOUBJU
DFTQFSTPOOFT$FTPOUUPVTEFTNFSDFOBJSFTEVSÏHJNFyw

-F %S .JOBDIJF TF SBQQFMBJU DPNNFOU JM BWBJU EFNBOEÏ Ë TPO QÒSF EF MF
SFODPOUSFS

i2VBOEKÏUBJTFO&VSPQF KBJEFNBOEÏËNPOQÒSFEFNFSFOESFWJTJUF
+FMVJBJEJURVFDÏUBJUTßSFUJMNBSÏQPOEVRVFDFOÏUBJUQBTVOFCPOOF
JEÏFDBSJMT<MFSÏHJNF>MFEÏDPVWSJSBJFOUFUMFSBQQPSUFSBJU<FO*SBO> MVJ
DBVTBOUEFTFOOVJTw

*MFTUVUJMFEFOPUFSRVFO .NF&MBIF)JDLTEF)38OÏUBJUQBTQSÐUF Ë


KVTUFUJUSF ËBDDFQUFSMFUÏNPJHOBHFEV%S.JOBDIJFBVUÏMÏQIPOF DBSFMMFOF
QPVWBJUWÏSJmFS TPO JEFOUJUÏ $FQFOEBOU EBOT TPO SBQQPSU SÏDFOU TVS M0.1*
)38 B FOSFHJTUSÏ UPVT MFT UÏNPJHOBHFT QBS UÏMÏQIPOF MFT BDDFQUBOU DPNNF
ÏUBOUBVUIFOUJRVFT

-"6*-BBQQSJTRVFMBQPMJUJRVFEJOUJNJEBUJPOFUEFQSFTTJPOTVSMFTNFNCSFT
EF MB GBNJMMF EF NFNCSFT EV QFSTPOOFM EF M0.1* EV $BNQ "TISBG FTU
UPVKPVSTVUJMJTÏFQBSMFSÏHJNFJSBOJFO"VTTJSÏDFNNFOURVFONBST 
"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMBÏDSJUË.PIBNNBE.PIBEEFTTJO QSÏTJEFOUEFMB
$PNNJTTJPO EFT "ĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT EV $/3* FYQSJNBOU TPO JORVJÏUVEF
QPVS MB TBOUÏ FU MF CJFOÐUSF EVO NFNCSF EF M0.1* UPVU FO EÏDMBSBOU
RVFEBVUSFTNFNCSFTEFMBGBNJMMFEVQFSTPOOFMEFM0.1*OBWBJFOUQBT
ÏUÏ BVUPSJTÏT Ë MFT SFODPOUSFS -FT JOEJWJEVT DJUÏT EBOT DFUUF MFUUSF POU
DIBDVOÏDSJUË"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMQPVSSBTTVSFSMPSHBOJTBUJPORVBOUË
MFVSTÏDVSJUÏ BJOTJRVFQPVSFYQPTFSMJNQMJDBUJPOEVSÏHJNFJSBOJFOEBOTMF
DPOUBDUEFMFVSTGBNJMMFTBWFD"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBM*MTPOUTPVMJHOÏRVF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

DFDJJODMVBJUEFTBHFOUT.0*4BDDPNQBHOBOUEFTNFNCSFTEFMFVSGBNJMMF
MPSTEFWJTJUFTBV$BNQ"TISBG

.FVSUSFEFEJSJHFBOUTDISÏUJFOT

&O USPJTEJSJHFBOUTDISÏUJFOTJSBOJFOTPOUÏUÏBTTBTTJOÏTCSVUBMFNFOUFO
*SBO MVO EF MFVST DPSQT EÏNFNCSÏT ÏUBOU DPOTFSWÏ EBOT VO DPOHÏMBUFVS *M
TBHJTTBJUEFM&WÐRVF)BJL)PWTFQJBO.FIS EV3ÏWÏSFOE5BUBPVT.JDIBFMJBO
FUEV1BTUFVS.FIEJ%JCBK

-PSE"MUPOPG-JWFSQPPMBTVJWJDFEPTTJFSEÒTMFEÏCVU*MÏDSJUËDFTVKFU

i-VOFEFTBMMÏHBUJPOTRVFKBJTVJWJFQFSTPOOFMMFNFOUBWFDCFBVDPVQEJOUÏSÐU
DPODFSOBJUMFNFVSUSFTPSEJEFEFUSPJTMFBEFSTEFM&HMJTF"OHMJDBOFFO*SBO
FO0OOPVTBEJURVFUSPJTGFNNFTPOUBENJTQVCMJRVFNFOUBWPJS
SFÎV MPSESF EFT .PVEKBIJEJOF EBTTBTTJOFS MFT SFMJHJFVY 6MUÏSJFVSFNFOU 
DFT GFNNFT POU ÏUÏ DPOEBNOÏFT QBS VO USJCVOBM SFMJHJFVY FU MFT BVUPSJUÏT
JSBOJFOOFTPOUNÐNFJOWJUÏEFTEJQMPNBUFTPDDJEFOUBVYËBTTJTUFSBVQSPDÒT
FOUBOURVPCTFSWBUFVST$FQFOEBOU RVFMRVFTBOOÏFTQMVTUBSE EBODJFOT
SFTQPOTBCMFT EV 3FOTFJHOFNFOU EV SÏHJNF JSBOJFO POU SÏWÏMÏ RVF MFT USPJT
SFMJHJFVYBWBJFOUÏUÏBTTBTTJOÏTQBSEFTBHFOUTEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOU
FUEFMB4ÏDVSJUÏFURVFUPVUFTMFTBMMÏHBUJPOTËMFODPOUSFEFMJNQMJDBUJPOEF
M0.1*EBOTMFTNFVSUSFTPOUÏUÏNPOUÏFTEFUPVUFQJÒDFQPVSEJTDSÏEJUFSMF
NPVWFNFOUw

%BOTTPOMJWSF -PSE"WFCVSZEÏUBJMMFBVTTJDPNNFOU.0*4BÏMBCPSÏVOQMBO
QPVSCMÉNFSM0.1*QPVSDFDSJNFFOGBJTBOUQBSBEFSUSPJTGFNNFTJSBOJFOOFT 
'BSBIOB[&OBNJ #BUPPM7BGFSJFU.BSZBN4IBICB[QPVS EBOTEFTDPOGÏSFODFTEF
QSFTTFFUËMBUÏMÏWJTJPOQPVSMBGBVTTFDPOGFTTJPORVFMMFTÏUBJFOUEFTNFNCSFTEF
M0.1*FOWPZÏFTQPVSDPNNFUUSFDFDSJNFQBSMFTEJSJHFBOUTEFMPSHBOJTBUJPO
-IPNNFFODIBSHFEFDFUUFDBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPOOÏUBJUOVMBVUSFRVF
4BFFE&NBNJ

%BOTMFDBESFEFDFUUFDBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPOTVSMFNFVSUSFEFEJSJHFBOUT
DISÏUJFOT VOKPVSOBMJSBOJFOSBQQPSUBJU

i6OFSÏVOJPOBOUJ*SBOËMB$IBNCSFEFT$PNNVOFTCSJUBOOJRVFBÏUÏ
FYQPTÏFBQSÒTRVFMF4FDSÏUBJSFEV(SPVQF1BSMFNFOUBJSFQPVSMFT%SPJUTEF
M)PNNFBSÏWÏMÏMBDPOTQJSBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFNFOBOUBVNFVSUSFEF
USPJTSFMJHJFVYDISÏUJFOT&NNB/JDIPMTPO .1 EV1BSUJ$POTFSWBUFVS B
1BSUJF* 

NFOUJPOOÏTBSÏVOJPOBWFDMFTNFVSUSJFSTEFTSFMJHJFVYFO*SBOFUBEJURVFTVJUF
ËDFUUFSÏVOJPO JMMVJEFWJOUDMBJSRVFMFT.PVEKBIJEJOFÏUBJFOUSFTQPOTBCMFT
EFDFTNFVSUSFTy.NF/JDIPMTPOBFYQMJRVÏËEFTQBSMFNFOUBJSFTRVFMMF
BASFODPOUSÏEFVYGFNNFTRVJBWBJFOUÏUÏBSSÐUÏFTFUBWBJFOUDPOGFTTÏ&MMF
B EÏDMBSÏ RVF MPST EF TB SFODPOUSF BWFD MFT EFVY GFNNFT QFSTPOOF EBVUSF
OÏUBJUQSÏTFOUFURVFMMFTBWBJFOUDPNNJTDFDSJNFTVSMFTPSESFTEVHSPVQF
EF3BEKBWJw

&YQMJRVBOU DPNNFOU "CEPMMBI /PVSJ BODJFO NJOJTUSF EF M*OUÏSJFVS EV


SÏHJNF BWBJUBENJTMPSTEFTPOQSPDÒTFOOPWFNCSFRVF.0*4BWBJU
BTTBTTJOÏMFTEJSJHFBOUTDISÏUJFOT -PSE"WFCVSZFYQMJRVBJU

i-FąPSU DPODFSUÏ QPVS BUUSJCVFS MFT BUSPDJUÏT BVY .PVEKBIJEJOF WJTBJU Ë


EJBCPMJTFSMB3ÏTJTUBODFUPVUFOEÏCBSSBTTBOUM&UBUEFTEJSJHFBOUTDISÏUJFOT
FODPNCSBOUT RVJ SFGVTBJFOU EF TF TPVNFUUSF Ë MB EJDUBUVSF -BUUFOUBU
UFSSPSJTUFDPOUSFVOTBODUVBJSFQBSMFTNÐNFTGFNNFTTBOTQJUJÏBDDVTÏFTEFT
NFVSUSFTEFTSFMJHJFVYEFWBJUEJTDSÏEJUFSMFT.PVEKBIJEJOF UBOUBVOJWFBV
OBUJPOBMRVJOUFSOBUJPOBM

.BMHSÏDFUUFSVTFTPQIJTUJRVÏF QFSTPOOFOBÏUÏDPOWBJODVFQBSMBWFSTJPO
PĆDJFMMF EFT ÏWÏOFNFOUT -IJTUPJSF EFT USPJT GFNNFT BDDVTÏFT EBWPJS UVÏ
M&WÐRVF.JDIBFMJBOBÏUÏJOWFOUÏFQBSEFTBNBUFVSTFUBÏUÏBJTÏNFOU
FYQPTÏFFOUBOURVFGSBVEFw

-F3BQQPSUFVS4QÏDJBMEFM0/6TVSMBUPMÏSBODFSFMJHJFVTFBEÏDMBSÏ

i-F HPVWFSOFNFOU JSBOJFO BWBJU BQQBSFNNFOU EÏDJEÏ EFYÏDVUFS


DFT EJSJHFBOUT 1SPUFTUBOUT QPVS OPO TFVMFNFOU TBMJS MB SÏQVUBUJPO EF
M0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFËMÏUSBOHFS FOMBEÏDMBSBOUSFTQPOTBCMF
EFDFTDSJNFT NBJTBVTTJ BVOJWFBVOBUJPOBM QBSUJFMMFNFOUQPVSEÏDBQJUFS
MB DPNNVOBVUÏ QSPUFTUBOUF FU MB GPSDFS Ë JOUFSSPNQSF MB DPOWFSTJPO EFT
NVTVMNBOTyw

&O  MF $BUIPMJD )FSBME UPVU FO DSJUJRVBOU WJWFNFOU MB QPMJUJRVF EV
HPVWFSOFNFOU CSJUBOOJRVF EAFOHBHFNFOU DPOTUSVDUJG WJTËWJT EF M*SBO 
ÏDSJWBJUBVTVKFUEVNFVSUSFEFTEJSJHFBOUTDISÏUJFOT 

i" DFUUF ÏQPRVF MFVS EÏDÒT <&WÐRVF )BJL )PWTFQJBO.FIS 3ÏWÏSFOE


5BSBUPVT .JDIBFMJBO FU 1BTUFVS .FIEJ %JCBK> GVSFOU BUUSJCVÏT BVY
.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF RVJBWBJFOUEÏDMBSÏVOFMVUUFBSNÏFDPOUSFMB
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

UIÏPDSBUJFEFQVJTMFEÏCVUEFTBOOÏFT$FQFOEBOU MFSÏDFOUGFSNFOU
EBOTMBQSFTTFJSBOJFOOFBFODPVSBHÏMBODJFODPNNBOEBOUEFT(BSEJFOT
EF MB SÏWPMVUJPO "LCBS (BOKJ Ë DPOmSNFS MFT TVTQJDJPOT E"NOFTUZ
*OUFSOBUJPOBMFUEV+VCJMFF$BNQBJHOFOEÏDFNCSFEFSOJFSJMBBENJT
RVFMF.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUOPOTFVMFNFOUBWBJUUVÏMFTSFMJHJFVY
QPVSTBMJSTFTFOOFNJT NBJTBWBJUBVTTJDPNNJTEFTBUUFOUBUTËMBCPNCF
DPOUSFMFTQÒMFSJOTEBOTEFTTBODUVBJSFTNVTVMNBOT UFMRVË*NBN3F[B

QPVSBUUFJOESFMFTNÐNFTPCKFDUJGTw

"UUFOUBUËMBCPNCFBVTBODUVBJSFEFM*NBN3F[BË.BTIBE FO*SBO

-FQSFNJFSBUUFOUBUË.BTIBEBFVMJFVMFKVJO GBJTBOUNPSUTEBOTMF
TBODUVBJSFEFM*NBN3F[B4FMPOVOSBQQPSUQBSVMFFSBPßU 

i1MVTJFVST QFSTPOOFT EPOU USPJT GFNNFT RVJ TFMPO 5ÏIÏSBO ÏUBJFOU EFT
NFNCSFTEF.VKBIJEFFO,IBMR POUÏUÏBSSÐUÏFTFOSFMBUJPOBWFDMBUUFOUBU
EF.BTIBEFUEBVUSFTBDUFTEFWJPMFODFEPOUMFNFVSUSFEFEFVYSFMJHJFVY
DISÏUJFOTw

$PODFSOBOUMBDVMQBCJMJUÏEFM0.1* -PSE"WFCVSZBEÏDMBSÏ

i.BMHSÏMFTAEÏGBVUTBQQBSFOUTEFMFORVÐUFTVSMFQSFNJFSBUUFOUBUEF.BTIBE 
FUMFYÏDVUJPOEVEFSOJFSUÏNPJODMÏ MFTEJWFSTFTGBDUJPOT HPVWFSOFNFOUBMFT
FU OPO HPVWFSOFNFOUBMFT POU ÏUÏ SFNBSRVBCMFNFOU VOJmÏFT EBOT MB
EÏTJHOBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFDPNNFÏUBOUSFTQPOTBCMFT
-F(VJEFTVQSÐNF,IBNFOFJBBĆSNÏ EBOT VOF EÏDMBSBUJPO QVCMJRVF A-FT
.PVEKBIJEJOF OPOU BVDVO SFTQFDU QPVS MFT MJFVY TBDSÏT EF M*TMBN FU TPOU
JSSFTQFDUVFVY

"MJ "LCBS 7FMBZBUJ MF NJOJTUSF EFT "ąBJSFT ÏUSBOHÒSFT B DPOWPRVÏ MFT
BNCBTTBEFVSTÏUSBOHFSTË5ÏIÏSBOQPVSFYJHFSEFTSFTUSJDUJPOTTVSMFTBDUJWJUÏT
EFT.PVEKBIJEJOFFUEFMB3ÏTJTUBODFJSBOJFOOFEBOTMFNPOEF*MMFVSBEJU
A-FTFORVÐUFT MFTSFOTFJHOFNFOUTFUEBVUSFTTPVSDFTDPODFSOBOUDFUUFBUSPDJUÏ
DPOmSNFOU MB DVMQBCJMJUÏ EF MPSHBOJTBUJPO UFSSPSJTUF EFT .PVEKBIJEJOFyw

-F TFQUFNCSF  VOF CPNCF FYQMPTBJU EBOT VOF QPVCFMMF EFWBOU MF
TBODUVBJSFEFM*NBN3F[B UVBOUEFVYQFSTPOOFTFUFOCMFTTBOU$PODFSOBOU
MFTDPVQBCMFTEFDFUUFBUSPDJUÏ -PSE"WFCVSZBEÏDMBSÏ

i1FOEBOUMFTPCTÒRVFTPSHBOJTÏFTQBSMFHPVWFSOFNFOUQPVSMFTWJDUJNFT EFT
1BSUJF* 

TMPHBOTANPSUBVY.PVEKBIJEJOFÏUBJFOUTDBOEÏT VOFBMMVTJPOBVYCPVDT
ÏNJTTBJSFTIBCJUVFMTw

$PODMVBOUTVSMBDPOTQJSBUJPOQBS.0*4EBTTBTTJOFSEFTEJSJHFBOUTDISÏUJFOT
FUEFDPNNFUUSFVOBUUFOUBUEBOTVOTBODUVBJSFSFMJHJFVYË.BTIBE -PSE
"WFCVSZBEÏDMBSÏ

j%BOT MB DBNQBHOF EF QSPQBHBOEF QPVS DSJNJOBMJTFS MFT .PVEKBIJEJOF


QPVSMFTBUUBRVFTUFSSPSJTUFTTBDSJMÒHFTDPOUSFEFTMJFVYTBJOUTFUMFTNFVSUSFTEF
QSÐUSFTDISÏUJFOT EFOPNCSFVYSFTQPOTBCMFTEFIBVUSBOHEFWBJFOUDPOOBÔUSF
MBWÏSJUÏ DFSUBJOTÏUBOUJNQMJRVÏTEJSFDUFNFOUEBOTVOFTPNCSFDPOTQJSBUJPO
QPVSPSHBOJTFSDFTDSJNFTBUSPDFTFUEPODMFTFYQMPJUFSQPVSPCUFOJSVOTPVUJFO
JOUFSOBUJPOBMFOKPVBOUMFTWJDUJNFT-IPSSFVSSFTTFOUJFUBOUQBSMFTNVTVMNBOT
RVFMFTDISÏUJFOTGBDFËDFTBUUBRVFTCMBTQIÏNBUPJSFTEFSFMJHJFVYFUEFMJFVY
TBJOUTBOBUVSFMMFNFOUTBQÏMFTPVUJFOËMBQSJODJQBMFPQQPTJUJPO<0.1*> 
UBOUBVOJWFBVOBUJPOBMRVËMÏUSBOHFS-FTJNQJUPZBCMFT.PMMBITPOUTBOT
EPVUFDPOTJEÏSÏRVFMFCVUEFSSJÒSFMBEFTUSVDUJPOEFNPOVNFOUTTBDSÏTFUMF
TBDSJmDF EF RVFMRVFT QSÐUSFT SFTQFDUÏT KVTUJmBJU MF QSJY SBJTPOOBCMF ËQBZFS *MT
OFTBUUFOEBJFOUQBTËDFRVFDJORBOTQMVTUBSEMVOEFTWÏSJUBCMFTDPVQBCMFT
EFDFTDSJNFT<4BFFE&NBNJ>TFSBJUBTTBTTJOÏQPVSBTTVSFSTPOTJMFODF FURVF
USPQEJOEJWJEVTÏUBJFOUEBOTMFTFDSFUQPVSDBDIFSMBWÏSJUÏw

(SÒWFEFMBGBJNBVDBNQEFSÏGVHJÏT"M5BTI FO*SBL

'JO  VO HSPVQF EJOEJWJEVT B BQQSPDIÏ MF HSPVQF -JCÏSBM EÏNPDSBUF FU
SÏGPSNJTUFEV1BSMFNFOUFVSPQÏFOQSÏUFOEBOURVF*SBOJFOT RVJÏUBJFOUTFMPO
FVYEFTUSBOTGVHFTEFM0.1* BWBJFOUÏUÏNBMUSBJUÏTQBSM0.1*FUEÏUFOVTEBOT
VOFQSJTPOEFM0.1*Ë3BNBEJ FO*SBL*MTPOUBKPVUÏRVFMFTJOEJWJEVT
ÏUBJFOUFOHSÒWFEFMBGBJNQPVSQSPUFTUFSDPOUSFMBNBMUSBJUBODFEFM0.1*Ë
MFVSÏHBSE4VJUFEFRVPJ MFHSPVQFMJCÏSBMQSPQPTBVOFA.PUJPOEFSÏTPMVUJPO
BWFD VOF GPSNVMBUJPO FO MBOHBHF GFSNF BV 1BSMFNFOU FVSPQÏFO DPOEBNOBOU
M0.1*-BNPUJPOÏUBJUGPSNVMÏFBJOTJ

i-F1BSMFNFOUFVSPQÏFO

" &UBOU JOGPSNÏ EF MB DPOEJUJPO DSJUJRVF EFT BODJFOT EÏGFOTFVST EFT
.PVEKBIJEJOFE*SBO RVJOFTPVUJFOOFOUQMVTDFUUFPSHBOJTBUJPOFUTPOU
BVKPVSEIVJEÏUFOVTEBOTEFTDPOEJUJPOTEJĆDJMFT EBOT VO DBNQ TJUVÏ Ë
3BNBEJZBFO*SBL
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

# 4BDIBOURVFDFDBNQFYJTUFVOJRVFNFOUHSÉDFBVTPVUJFORVF4BEEBN
)VTTFJODPOUJOVFËGPVSOJSBVY.PVEKBIJEJOF
$ /PUBOURVFQSJTPOOJFSTEÏUFOVTË3BNBEJZBQPVSTVJWFOUVOFHSÒWF
EF MB GBJN FOUBNÏF MF TFQUFNCSF QPVS QSPUFTUFS DPOUSF MF SFGVT EF
M6/)$3EPSHBOJTFSMFVSUSBOTGFSUWFSTVOQBZTPáJMTQPVSSPOUÐUSF
QSPUÏHÏTEVEBOHFSQPVSMFVSWJFFUEFTCSVUBMJUÏTDPNNJTFTDPOUSFFVY
QBSMFT.PVEKBIJEJOF

 'BJU BQQFM Ë M6/)$3 QPVS BJEFS DFT JOEJWJEVT RVJ TPOU Ë MB GPJT
QSJTPOOJFSTFUSÏGVHJÏTyw

%BOTVOFMFUUSFBV1BSMFNFOUFVSPQÏFODPODFSOBOUMBDPOEJUJPODSJUJRVFEFDFT
JOEJWJEVT M6/)$3BÏDSJU

i$PNNF WPVT MF TBWF[ MFT SÏGVHJÏT JSBOJFOT DPODFSOÏT DPOTUJUVFOU VO
HSPVQF EF QSJTPOOJFST EF HVFSSF BZBOU DIPJTJ EF OF QBT SFUPVSOFS FO *SBO
BQSÒTMFVSMJCÏSBUJPOQBSMFTBVUPSJUÏTJSBLJFOOFT-FHPVWFSOFNFOUJSBLJFO
MFVSBPDUSPZÏMBTJMF MFVSQFSNFUUBOUEFSFTUFSEBOTMFDBNQ"M5BTI BWFD
RVFMRVFT SÏGVHJÏT JSBOJFOT EPSJHJOF LVSEF FU MFVS PąSF Ë UPVT
QSPUFDUJPOFUBTTJTUBODF TPVTGPSNFEBMJNFOUBUJPO EBSHFOU EFNÏEJDBNFOUT
FUBVUSFTw

4UFQIFO)VHIFT .1& FUQSÏTJEFOUEV$PNNJTTJPOEFTBĊBJSFT TPDJBMFT FU EF


MFNQMPJEV1BSMFNFOUFVSPQÏFOËMÏQPRVF BNFOÏVOFFORVÐUFEVSHFODFFO
MB NBUJÒSF QBSUBHFBOU FOTVJUF TFT DPODMVTJPOT BWFD MF 1SPGFTTFVS $PQJUIPSOF
%BOTVOFMFUUSFBV1SPGFTTFVS$PQJUIPSOF JMEÏDMBSBJU

i*ODBQBCMFEFEÏGFOESFTPOIJTUPSJRVFÏQPVWBOUBCMFFONBUJÒSFEFESPJUTEF
M)PNNF MFHPVWFSOFNFOUJSBOJFOBUFOUÏËQMVTJFVSTSFQSJTFTEFEJTDSÏEJUFS
MPQQPTJUJPOEBOTTFTFąPSUT QPVS FYQPTFS MFT BUSPDJUÏT EF 5ÏIÏSBO BV OJWFBV
OBUJPOBMFUTPOTPVUJFOEVUFSSPSJTNFFUEVGBOBUJTNFËMÏUSBOHFS

.FT DPMMÒHVFT EV 1BSMFNFOU FVSPQÏFO FU NPJNÐNF BWPOT DPOOV VOF
FYQÏSJFODFEFQSFNJÒSFNBJOEFUFMTBHJTTFNFOUTEVSÏHJNFJSBOJFO&O 
VOHSPVQFTFEJTBOUDPNQPTÏEFEJTTJEFOUTEV$/3*FUEFT.PVEKBIJEJOF
B DPOUBDUÏ MF HSPVQF MJCÏSBM EV 1BSMFNFOU FVSPQÏFO QSÏUFOEVNFOU FO
EÏGFOTFEFDFVYRVJÏUBJFOUEÏUFOVTFUNBMUSBJUÏTEBOTEJąÏSFOUFT QSJTPOT FO
*SBL OPUBNNFOU MF DBNQ "M5BTI *MT OPVT POU EÏMJCÏSÏNFOU EÏTJOGPSNÏ
DPODFSOBOU MB OBUVSF EVEJU DBNQ FU MFYJTUFODF EVOF HSÒWF EF MB GBJN
"QSÒT RVFMRVFT FORVÐUFT NFOÏFT WJB MFT CVSFBVY EF M6/)$3 Ë (FOÒWF
1BSUJF* 

FU Ë #SVYFMMFT OPVT BWPOT SFDPOOV RV"M5BTI ÏUBJU VO DBNQ EF SÏGVHJÏT
TPVTMFTBVTQJDFTEFM0/6FUEVHPVWFSOFNFOUJSBLJFOFUOPOVOFQSJTPO
EF .PVEKBIJEJOF -B HSÒWF EF MB GBJN QBS EFT SÏGVHJÏT JSBOJFOT EBOT MF
DBNQE"M5BTIÏUBJUVOFQSPUFTUBUJPODPOUSFMBDUJPOUBSEJWFEFM6/)$3
ËEÏMPDBMJTFSMFTSÏGVHJÏTEBOTVOQBZTUJFSTFUOPOVOFQSPUFTUBUJPODPOUSFMFT
.PVEKBIJEJOFw
4UFQIFO)VHIFTBBVTTJGBJUSÏGÏSFODFËVOFMFUUSFEFTSÏGVHJÏTPCKFUTEFDFUUF
DBNQBHOFEFEÏTJOGPSNBUJPO*MEÏDMBSBJU

i"DFUUFmO OPVT BWPOT SFÎV VOF MFUUSF EFT HSÏWJTUFT EF MB GBJN BZBOU SFKFUÏ
MFTBDDVTBUJPOTGBJUFTFO&VSPQFËMFODPOUSFEFT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMF
FU EÏOPODÏ DFVY BHJTTBOU FO MFVS OPN $FT EÏWFMPQQFNFOUT POU BVTTJ ÏUÏ
DPOmSNÏT EBOT VOF MFUUSF USBOTNJTF Ë MBHFODF EF M6/)$3 EF #BHEBE
)FVSFVTFNFOU OPVTBWPOTSÏVTTJËSFDVFJMMJSMFTJOGPSNBUJPOTDPSSFDUFTBWBOU
EFQSFOESFUPVUFBDUJPOTVJUFËDFUUFGBVTTFBDDVTBUJPO-FHSPVQFMJCÏSBMB
FOTVJUFSFUJSÏTBQSPQPTJUJPOEFSÏTPMVUJPO RVJBWBJUÏUÏQSÏQBSÏFTVSMBCBTF
EFTJOWFOUJPOTEVHPVWFSOFNFOUJSBOJFO

-B TJUVBUJPO JSBOJFOOF FTU FO FąFU QMVUÙU DPNQMJRVÏF -FT BMMÏHBUJPOT EV
SÏHJNFEF5ÏIÏSBODPOUSFDFUUFPQQPTJUJPODPOTUJUVFOUVOFSVTFEFQSPQBHBOEF
ÏWJEFOUF-FYQÏSJFODFOPVTBQQSFOERVJMGBVUFYFSDFSVOFQSVEFODFFYUSÐNF
BWBOUEBDDFQUFSUPVUFBMMÏHBUJPOyw

.FVSUSFTFODIBÔOF

%BOTTPOMJWSF A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT
*SBOo"DUFGBUBMo3ÏDJUEFNFVSUSFTFUEFDPVWFSUVSFT
-PSE"WFCVSZBÏUVEJÏ
MFTNFVSUSFTCSVUBVYEFRVBUSFJOUFMMFDUVFMTJSBOJFOTQSPÏNJOFOUTË5ÏIÏSBOmO
 VMUÏSJFVSFNFOU SFDPOOVT DPNNF GBJTBOU QBSUJF EF DF RVJ B ÏUÏ EÏTJHOÏ
DPNNFANFVSUSFTFODIBÔOF$FTNFVSUSFTPOUSÏWÏMÏMFGBJURVFEFTEPV[BJOFTEF
EJTTJEFOUTPOUÏUÏBTTBTTJOÏTEFNBOJÒSFTJNJMBJSFDFTEFSOJÒSFTBOOÏFT$FSUBJOT
EFTNFVSUSFTEFMÏQPRVFBWBJFOUÏUÏBUUSJCVÏTËM0.1*

-FTNFVSUSFTFODIBÔOFPOUÏUÏSÏWÏMÏTRVBOE%BSJVTI'PSPVIBSFUTPOÏQPVTF
1BSWBOFIPOUÏUÏQPJHOBSEÏTNPSUFMMFNFOUMFOPWFNCSF-FVSTDPSQT
POU ÏUÏ NVUJMÏT OPUBNNFOU . 'PSPVIBS RVJ B ÏUÏ EÏDBQJUÏ -FT DPSQT EF
.PIBNNBE.PLIUBSJFU.PIBNNBE1PVZBOEFIPOUÏUÏUSPVWÏTSFTQFDUJWFNFOU
MFTFUEÏDFNCSF

$PODFSOBOUMJEFOUJmDBUJPO EFT DPVQBCMFT -PSE "WFCVSZ B ÏDSJU


 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

i'BDF Ë MB QSFTTJPO QVCMJRVF FU JOUFSOBUJPOBMF MF EÏDFNCSF  MF
1SÏTJEFOU.PIBNNBE,IBUBNJBBOOPODÏMBDSÏBUJPOEVODPNJUÏTQÏDJBM
QPVS FORVÐUFS TVS MFT UVFSJFT NBJT BWBOU NÐNF MF EÏCVU EF MFORVÐUF 
BQQBSFNNFOUMFTEJSJHFBOUTEVSÏHJNFDPOOBJTTBJFOUEÏKËMFTSÏQPOTFT-F
1SÏTJEFOU,IBUBNJBEÏDMBSÏA$FTNFVSUSFTDPOTUJUVFOUVOQSPKFUTPVSOPJT
EFTFOOFNJTEFMJOEÏQFOEBODFFUEFMBMJCFSUÏEFM&UBUJTMBNJRVFy

A$F SÏTFBV FTU TJUVÏ Ë MÏUSBOHFS BKPVUF MF QPSUFQBSPMF KVEJDJBJSF 'PUPWBU
4BWBELPVIJ FU MVO EFT QSFNJFST Ë BDDVTFS MFT .PVEKBIJEJOF EV 1FVQMF
E*SBOEJNQMJDBUJPOEBOTMBDPOTQJSBUJPO VOFUBDUJRVFVUJMJTÏFEFNBOJÒSF
SPVUJOJÒSFQBSMFSÏHJNFQPVSÏDBSUFSMBDSJUJRVFy2VFMRVFTKPVSTQMVTUBSE 
MFEJSFDUFVSEFM0SHBOJTBUJPOEFQSPQBHBOEFJTMBNJRVFBEÏDMBSÏDFDJDPNNF
ÏUBOUVOGBJUÏUBCMJA$FTNFVSUSFTPOUÏUÏFYÏDVUÏTQBSEFT4JPOJTUFTBWFDMB
DPPQÏSBUJPOEVHSPVQFEFT.PVEKBIJEJOFw

$FQFOEBOU MFSÏHJNFJSBOJFOBSBQJEFNFOUÏUÏGPSDÏEBENFUUSFRVFMFTNFVSUSFT
ÏUBJFOU FO GBJU M”VWSF EF .0*4 6OF EÏDMBSBUJPO EV TFSWJDF EFT SFMBUJPOT
QVCMJRVFTEF.0*4FOKBOWJFSJOEJRVBJU

i$FTUBWFDMFQMVTQSPGPOESFHSFURVFOPVTEFWPOTEJSFRVFDFSUBJOTEFOPT
DPMMÒHVFTJSSFTQPOTBCMFTFUÏHPÕTUFTEVNJOJTUÒSF JOEVCJUBCMFNFOUFODPOUBDU
BWFDEFTTFSWJDFTEFSFOTFJHOFNFOUÏUSBOHFST POUDPNNJTDFTDSJNFTw

-F SÏHJNF JSBOJFO B EPOD BSSÐUÏ VO DFSUBJO OPNCSF EBHFOUT EF .0*4 
OPUBNNFOUTPOOVNÏSPEFVY 4BFFE&NBNJ&OKVJO QFVEFUFNQTBQSÒT
TPOBSSFTUBUJPO MFSÏHJNFJSBOJFOBEÏDMBSÏRVF4BFFE&NBNJTÏUBJUTVJDJEÏFO
EÏUFOUJPO-PSE"WFCVSZ USPVWBOURVFMFTVJDJEFE&NBNJQMVUÙUBSSBOHFBJUMF
SÏHJNFJSBOJFO FYQMJRVF

i-FYQMJDBUJPOPĆDJFMMF EV TVJDJEF DPNNF JM FTU BQQBSV VMUÏSJFVSFNFOU EBOT


MBEÏDMBSBUJPOEV+0"' ÏUBJURVFTVJUFËTPOBSSFTUBUJPOMFKBOWJFS 
FU Ë TPO JEFOUJmDBUJPO FO UBOU RVF DFSWFBV EV DPNQMPUy 4BFFE &NBNJ
BWBJU SÏBMJTÏ RVF MFT SFTQPOTBCMFT BWBJFOU EÏDPVWFSU TB WÏSJUBCMF OBUVSF
%ÏTFTQÏSBOUEFUPVUNPZFOEÏDIBQQFSËMBKVTUJDF JMBUFOUÏEFTFTVJDJEFSË
QMVTJFVSTSFQSJTFTw

%JTTJNVMBUJPOEBSNFTEFEFTUSVDUJPONBTTJWFFO*SBL

-0.1*BBVTTJÏUÏBDDVTÏFEFDBDIFS EBOTTFTCBTFTDÙUÏJSBLJFOEFMBGSPOUJÒSF
1BSUJF* 

*SBO*SBL EFTBSNFTEFEFTUSVDUJPONBTTJWFJSBLJFOOFT OPUBNNFOUEFTBSNFT


DIJNJRVFT CJPMPHJRVFTFUOVDMÏBJSFT$FDJFTUVOFBMMÏHBUJPORVJBÏUÏSÏQÏUÏFË
EFOPNCSFVYFOESPJUTFUQBSEFOPNCSFVYJOEJWJEVT DPNNFMFTPVMJHOFOUMFT
FYFNQMFTDJBQSÒT
-F/PWFNCSF EBOTVOFODBSUEFUSPJTQBHFTEBOTMFKPVSOBMDBOBEJFO
AɨF 0UUBXB $JUJ[FO EFT BMMÏHBUJPOT USÒT HSBWFT POU ÏUÏ SFMJÏFT Ë M0.1* TFMPO MF
UÏNPJHOBHFEF/PXSPV["MJ3F[WBOJ RVFMFKPVSOBMJTUF "BSPO4BOET EÏTJHOF
DPNNFÏUBOUVOiBODJFOMFBEFSwEFM0.1*

-BSUJDMFDPNNFODFBJOTJ

i%BOT EFT DBWFSOFT QSPGPOEFT TPVT MF EÏTFSU JSBLJFO VO HSPVQF UFSSPSJTUF
JSBOJFO CÏOÏmDJBOU EVO TPVUJFO JNQPSUBOU E"NÏSJRVF EV /PSE BCSJUF
TFDSÒUFNFOU MBSTFOBM EF 4BEEBN )VTTFJO EBSNFT OVDMÏBJSFT DIJNJRVFT
FU CJPMPHJRVFT TFMPO MVO EFT BODJFOT MFBEFST EV NPVWFNFOU %BOT VOF
JOUFSWJFXFYDMVTJWFBWFDDzF $JUJ[FO /PPSV[ "MJ 3F[WBOJ VO SFTTPSUJTTBOU
JSBOJFOWJWBOUBVKPVSEIVJFO"MMFNBHOF BEÏDSJUDFRVJMBWVQFOEBOU
TFT BOOÏFT FO UBOU RVF NFNCSF EF IBVU OJWFBV EFT .PKBIFEJO ,IBMR
<0.1*>yw

*MQPVSTVJU FOBċSNBOU

i. 3F[WBOJ B EJU RVF MFT .PVEKBIJEJOF FU EBVUSFT HSPVQFT UFSSPSJTUFT
GPOU QBSUJF EVO FąPSU NBTTJG NFOÏ QBS 4BEEBN )VTTFJO QPVS BNBTTFS
TVĆTBNNFOU EBSNFT EF EFTUSVDUJPO NBTTJWF QPVS BOOJIJMFS M"NÏSJRVF EV
/PSEFUM&VSPQFy

4FMPO.3F[WBOJ 4BEEBNUSBOTQPSUBJUTFTBSNFTQBSDBNJPOKVTRVËBV
NPJOTDJORCBTFTEF.PVEKBIJEJOFFO*SBL EÒTMFTNPJTQSÏDÏEBOUMBHVFSSF
EV(PMGFQFSTJRVFEF4PVTMBTVQFSWJTJPOEFMBSNÏFJSBLJFOOFFUEFT
.PVEKBIJEJOF EFTNJTTJMFT EFTCPNCFT EFTQPVESFTDIJNJRVFT EFTQPJTPOT
FUEFTNBUJÒSFTBTTPDJÏFTPOUÏUÏTUPDLÏTEBOTEFTDBWFSOFTTPVUFSSBJOFTTPVTMFT
DBNQTEFT.PVEKBIJEJOFEBOTMFEÏTFSU EJUJMw

-BQSFNJÒSFQBHFEFMBSUJDMFNPOUSBJUEJWFSTQMBOTRVJSFQSÏTFOUFSBJFOUEFTCBTFT
EFM0.1*-FTQMBOTNPOUSFOUEFT[POFTEFMFNQMBDFNFOUTVQQPTÏEBSNFT
EFEFTUSVDUJPONBTTJWFEBOTDIBRVFCBTF

-BSUJDMF DPOUJOVF FYQMJRVBOU BVY MFDUFVST DPNNFOU . 3F[WBOJ DPOTJEÒSF


M0.1*DPNNFVOFNFOBDFJNNJOFOUFQPVSMBQBJYNPOEJBMF*MEÏDMBSF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

i%BOTVOFJOUFSWJFXËTPOEPNJDJMFË'SBODGPSU "MMFNBHOF .3F[WBOJB


EÏDMBSÏBWPJSDPOTFSWÏTFTDPOOBJTTBODFTTFDSÒUFTQFOEBOUEFTBOOÏFT DSBJHOBOU
QPVSTBTÏDVSJUÏ FUDFMMFEFTBGBNJMMF*MBEÏDMBSÏBWPJSmOJ QBS EÏNÏOBHFS
QPVSSFOESFMFTJOGPSNBUJPOTQVCMJRVFTEBOTMJOUÏSÐUEFMBQBJYNPOEJBMF RVJ
MVJTFNCMBJUFOEBOHFSJNNJOFOUËDBVTFEVNPVWFNFOUTPVUFOVQBSM*SBLw
%BOTMBSUJDMF .3F[WBOJBBVTTJBDDVTÏM0.1*EFMBWPJSUPSUVSÏFUEBWPJS
QBSUJDJQÏBVNFVSUSFEFTLVSEFTJSBLJFOT-BSUJDMFEÏDMBSBJUËDFUÏHBSE

i*MBEJUÐUSFEÏÎVQBSMFHSPVQFUFSSPSJTUFBQSÒTBWPJSBTTJTUÏBVYDBNQBHOFT
NJMJUBJSFT TBOHMBOUFT EF 4BEEBN )VTTFJO BV EÏCVU EFT BOOÏFT *M B
EÏDMBSÏRVBQSÒTMBHVFSSFEV(PMGF JMBWBJUÏUÏFNQSJTPOOÏQBS.3BEKBWJ
FUUPSUVSÏQBSDFRVJMBWBJUQSPUFTUÏDPOUSFMBUVFSJFEFTLVSEFTFUIOJRVFTEBOT
MFOPSEEFM*SBLFUEFSFCFMMFTNVTVMNBOTEBOTMFTVE*MBmOJ QBS TÏWBEFS
FUBGVJFO"MMFNBHOFFO

A-BSNÏFEFT.PVEKBIJEJOFBSFKPJOUMBSNÏFEF4BEEBN)VTTFJOEBOTMB
SÏQSFTTJPOCSVUBMFEVTPVMÒWFNFOULVSEFFUBNFOÏEFTBUUBRVFTJNQJUPZBCMFT
DPOUSFMFTDJUPZFOTPSEJOBJSFTEFMBSÏHJPOEV,VSEJTUBOJSBLJFOEÏDMBSB.
3F[WBOJ A5PVUFT MFT WJDUJNFT EF DFUUF SÏHJPO ÏUBJFOU EFT DJWJMT PSEJOBJSFT 
BQPMJUJRVFT FU EÏTBSNÏT EPOU VOF NBKPSJUÏ EFOGBOUT FU EF QFSTPOOFT
ÉHÏFTw

*MÏUBJUTVSQSFOBOUEFWPJSVOFSÏGÏSFODFË)38EBOTDFUBSUJDMFBVTTJJODPOHSV
RVF GBOUBJTJTUF $F RVJ ÏUBJU FODPSF QMVT TVSQSFOBOU ÏUBJU MB DPSSPCPSBUJPO
BQQBSFOUF QBS)38 EFTQSPEVJUTEFMJNBHJOBUJPOQMVUÙUGFSUJMFEF.3F[WBOJ
$PODFSOBOU)38 MBSUJDMFÏDSJWBJU

i.BJT&MBIF)JDLTDSPJUMFTIJTUPJSFTFąSBZBOUFT EF . 3F[WBOJ .NF )JDLT


DIFSDIFVTFDIFWSPOOÏFQPVSMB%JWJTJPO.PZFO0SJFOUFU"GSJRVFEV/PSE
EF)VNBO3JHIUT8BUDI VOPSHBOJTNFEFTVSWFJMMBODFJOUFSOBUJPOBMSFTQFDUÏ
CBTÏË/FX:PSL$JUZ BSFODPOUSÏ.3F[WBOJFUBVUSFTDPNCBUUBOUT
.PVEKBIJEJOFEÏÎVTEBOTVOIÙUFMË$PMPHOF FO"MMFNBHOFFO
.NF)JDLT OÏFFO*SBO BEÏDMBSÏRVF.3F[WBOJBDPOUBDUÏTPOBHFODF
QFVBQSÒTTBGVJUFE*SBLQPVSSBQQPSUFSEFTWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF
FU MB EJTTJNVMBUJPO EBSNFT EF EFTUSVDUJPO NBTTJWF EBOT MFT DBNQT EFT
.PVEKBIJEJOFFO*SBL-PSTEFMFVSSFODPOUSF .3F[WBOJMVJBEPOOÏEFT
CPÔUFTEFEPDVNFOUTRVFMVJFUEBVUSFTBWBJFOUSÏVTTJËGBJSFTPSUJSE*SBLw

-FKPVSOBMJTUFTFNCMBJUOBWPJSQBTOPUÏMFGBJURVF.3F[WBOJBWBJUEÏDMBSÏQMVT
1BSUJF* 

UÙUEBOTMFNÐNFBSUJDMFRVJMBWBJUDPOTFSWÏTFTDPOOBJTTBODFTTFDSÒUFTQFOEBOU
EFTBOOÏFT DBSJMDSBJHOBJUQPVSTBTÏDVSJUÏFUDFMMFEFTBGBNJMMF$FQFOEBOU 
.NF)JDLTBEÏDMBSÏRVFQFVBQSÒTTBGVJUFE*SBL .3F[WBOJMVJUSBOTNFUUBJU
TFTADPOOBJTTBODFT-"6*-TJOUFSSPHFBVTTJTVSMFTDPNQÏUFODFTEF.NF)JDLT
FO NBUJÒSF E"%. QPVS KVHFS RVF M0.1* TUPDLBJU EF UFMMFT BSNFT EBOT TFT
CBTFTFO*SBL
-BSUJDMFQPVSTVJU

i$ÏUBJUVOQIPUPHSBQIFEFIBVUOJWFBV FORVFMRVFTPSUFFODIBSHFEFMFVS
QSFTTF wFYQMJRVF.NF)JDLTi*MOPVTBNPOUSÏEFOPNCSFVYEPDVNFOUT 
QSJODJQBMFNFOU TVS MFT BHSFTTJPOT FU MB UPSUVSF EF DFVY RVJ TPVIBJUBJFOU
RVJUUFSMFTDBNQT4FTEÏDMBSBUJPOTTFNCMBJFOUBVUIFOUJRVFTFUMÏHJUJNFTw

%BOTTBEÏQPTJUJPOTJHOÏFFO %KBNDIJE5BGSJTIJBEÏTJHOÏOPNNÏNFOU
. /PXSPV["MJ 3F[WBOJ DPNNF MVO EFT BHFOUT EV SÏHJNF USBWBJMMBOU BWFD
4BFFE&NBNJFU/BTTFS,IBKFI/PVSJ

&OTVJUF EBOTTBMFUUSFË3VVE-VCCFSTFO .BINPVE.BTPVEJEJTBJU


E"MJ3F[WBOJ

i-VOEFTQSJODJQBVYEJSJHFBOUTEFMBSÏVOJPOBWFDMFSFQSÏTFOUBOUE"NOFTUZ
*OUFSOBUJPOBM ÏUBJU VO IPNNF OPNNÏ "MJ 3F[WBOJ RVJ ÏUBJU FO DPOUBDU
QFSNBOFOUBWFD,IBKFI/PVSJ"QSÒT 3F[WBOJ TVJWBOUMFTJOTUSVDUJPOT
EV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUFUMFTTDÏOBSJPTMVJÏUBOUDPNNVOJRVÏTQBS
MF.JOJTUÒSF BEPOOÏEFTSÏDJUTIPSSJmRVFT JOWFOUÏT EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT
EFM)PNNFQBSMFT.PVEKBIJEJOFË"NOFTUZ Ë)VNBO3JHIUT8BUDIFUË
EBVUSFTPSHBOJTBUJPOTEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFw

-F.0*4BBVTTJSÏVTTJËFODPVSBHFSMB#BSPOOF/JDIPMTPOPG8JOUFSCPVSOF
Ë GBJSF EFT BMMÏHBUJPOT BVTTJ GPMMFT FU JOGPOEÏFT EBOT MB $IBNCSF EFT -PSET
CSJUBOOJRVF&MMFBEÏDMBSÏ

i-JOGPSNBUJPOFTURVFMF.,0<0.1*>BQBSUJDJQÏBDUJWFNFOU FOBPßU
<DPSSJHFSMFUFYUFBOHMBJT> ËMBUUBRVFBVYBSNFTDIJNJRVFTTVSMFT
LVSEFTJSBLJFOTEBOTMFOPSE Ë)BMBCKB2VFMMFTPOUÏUÏMFTBDUJPOTEFTFT
GPSDFT $FVYJNQMJRVÏTEÏDMBSFOURVFMFTUSPVQFTEV.,0BVSBJFOUHBSEÏMB
GSPOUJÒSFJSBLJFOOF FNQÐDIBOUUPVUFGVJUFEFTNBMIFVSFVY,VSEFTy

&O  EFT GPSDFT EV .,0 POU CSVUBMFNFOU ÏDSBTÏ MF TPVMÒWFNFOU EFT
,VSEFT*MTPOUEÏDMBSÏi/PVTFOBWPOTUVÏEFTNJMMJFSTwy
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

&O*SBL KBJMBQSFVWFRVF.,0BBDUJWFNFOUDBDIÏEFTBSNFTEFEFTUSVDUJPO
NBTTJWF Ë MB WVF EFT QSFNJFST JOTQFDUFVSTy+BJ EFT QSFVWFT DMBJSFT EFT
NÏUIPEFTVUJMJTÏFTQBS.,0QPVSEÏQMBDFSEFTBSNFTEFEFTUSVDUJPONBTTJWF
-FVSTDPNNBOEBOUTMFTPOUQPVTTÏT DBDIÏTFUTFTPOUFOTVJUFWBOUÏTEBWPJS
USPNQÏMFTJOTQFDUFVST

&O FU FO  EFT QSFVWFT DMBJSFT NPOUSFOU EFT DBJTTFT DIBSHÏFT 
DPOTJEÏSÏFTQBSMFTPCTFSWBUFVSTDPNNFDPOUFOBOUEFTBSNFTEFEFTUSVDUJPO
NBTTJWFCJPMPHJRVFTPVDIJNJRVFT%FTDFOUBJOFTEFDBJTTFTDIBSHÏFTPOUÏUÏ
USBOTQPSUÏFTFUFOUFSSÏFTQSPGPOEÏNFOUËMBCSJEFNBSBJT"VKPVSEIVJ KBJEF
OPNCSFVTFTQSFVWFTEFMFNQMBDFNFOUEFNJMMJFSTEFEPDVNFOUTNBORVBOUT 
EFDPNNBOEFTEFOPVWFMMFTBSNFTFUEFQSFVWFTEFEPVCMFVUJMJTBUJPOEFMB
UFDIOPMPHJFTw

%FTSFTQPOTBCMFTEFMB$PNNJTTJPOTQÏDJBMFEFT/BUJPOT6OJFT 6/4$0.

MPSHBOJTNF DSÏÏ QBS MF $POTFJM EF 4ÏDVSJUÏ EF M0/6 QPVS TVQFSWJTFS MF
EÏTBSNFNFOUEFM*SBL POUWJTJUÏEFOPNCSFVYDBNQTEFM0.1*FO*SBLDFT
EFSOJÒSFTBOOÏFT3JDIBSE#VUMFS EJSFDUFVSEFM6/4$0.ËMÏQPRVF BEÏDMBSÏ
EBOTTPOSBQQPSUBV$POTFJMEF4ÏDVSJUÏEFM0/6MFEÏDFNCSFRVVOF
CBTFPDDVQÏFQBSM0.1*OÏUBJUQBTiTPVTMBVUPSJUÏEFM*SBLw6OSBQQPSUEF
EÏDFNCSFBVQSÏTJEFOUEV$POTFJMEF4ÏDVSJUÏEFM0/6BDPOmSNÏ RVF
M0.1*BWBJUJOGPSNÏM6/4$0.RVFTFTÏRVJQFTEJOTQFDUJPOPOUVOESPJU
EFWJTJUFTVSUPVUTJUFEFM0.1*E*SBL%FQMVT EBOTVOFEÏDMBSBUJPOEV
NBST M0.1*BEÏDMBSÏRVFiMFTDFOUSFTFUMFTCBTFTEFT.PVEKBIJEJOFFO
*SBLPOUÏUÏWJTJUÏTQBSM6/4$0.EFQVJTMFEÏCVUEFTFTPQÏSBUJPOTFO FU
RVVOFOPUFTVSEFTAQSPDÏEVSFTFYÏDVUJWFTBWBJUÏUÏTJHOÏFFOUSFMFT.PVEKBIJEJOFFU
MFTSFQSÏTFOUBOUTEFM6/4$0.MFOPWFNCSFw

-FEÏDFNCSF MFHPVWFSOFNFOUJSBLJFOBJOGPSNÏM6/4$0.RVFMFT
DBNQTEFT.PVEKBIJEJOFiBQQBSUJFOOFOUËVOBDUFVSÏUSBOHFSTVSMFRVFMM*SBLOB
BVDVODPOUSÙMFw

3FVUFSTBSBQQPSUÏEJWFSTFTWJTJUFTEFCBTFTEFM0.1*QBSM6/.07*$EBOT
VOCVMMFUJOFOEBUFEVKBOWJFS RVJEJTBJU

i%FTFYQFSUTFOBSNFNFOUEFM0/6POUMBODÏVOFJOTQFDUJPOBÏSJFOOFFU
BVTPMEVOFCBTFNJMJUBJSFEFSFCFMMFTJSBOJFOTFOFYJMKFVEJEFSOJFS VOKPVS
BQSÒTBWPJSDPOUSBSJÏMFTJSBLJFOTFOTBVUBOUTVSVODPNQMFYFQSÏTJEFOUJFMË
#BHEBE-BWFJMMFEVÒNFBOOJWFSTBJSFEFMBHVFSSFEV(PMGFEF 
1BSUJF* 

EFTPĆDJFMT JSBLJFOT POU EÏDMBSÏ RVVOF ÏRVJQF EFYQFSUT EF MB $PNNJTTJPO


EFTVJWJ EFWÏSJmDBUJPO FU EJOTQFDUJPO EF M0/6 6/.07*$
TFTU SFOEVF
ËMBCBTFEFT.PVEKBIJEJOFEF,IBMRË,BSLI TJUVÏFËRVFMRVFT,.EF
#BHEBE6OFBVUSFÏRVJQFBTVSWPMÏMFTJUFFOIÏMJDPQUÒSFQFOEBOUMJOTQFDUJPO
EVTJUFBVTPM$ÏUBJUMBTFDPOEFQPTJUJPOEFT.PVEKBIJEJOFËÐUSFJOTQFDUÏF
QBSMFTFYQFSUTDFUUFTFNBJOF6OQPSUFQBSPMFEFT.PVEKBIJEJOFBTBMVÏ
MB QSFNJÒSF WJTJUF EJTBOU RVF MF HSPVQF ÏUBJU QSÐU QPVS EJTTJQFS VOF GPJT
QPVSUPVUFTMFTBDDVTBUJPOTJSBOJFOOFTQSÏUFOEBOURVJMTDBDIBJFOUEFTBSNFT
JOUFSEJUFTw

-BSÏDFOUFHVFSSFFO*SBLFUQSÒTEFEFVYBOOÏFTEFORVÐUFQBSMFTGPSDFTEFMB
$PBMJUJPOPOUQSPVWÏMBGBVTTFUÏEFTBMMÏHBUJPOTËMFODPOUSFEFM0.1*
&OGBJU TVJUFËMBHVFSSF MBUUFOUJPOÏUBJUDFOUSÏFTVSMFSÏHJNFJSBOJFODPNNF
ÏUBOUMBTPVSDFEFTGBVTTFTJOGPSNBUJPOTTVSMFTTVQQPTÏFTBSNFTEFEFTUSVDUJPO
NBTTJWFTJSBLJFOOFT
1"35*&**

7*4*5&"6$".1"4)3"'
7*4*5&"6$".1"4)3"'

"QSÒTVOFÏUVEFBQQSPGPOEJFEVSBQQPSUEF)38FUQMVTEFUSPJTNPJTEFORVÐUF
NJOVUJFVTFTVSM0.1* DPOTVMUBOUMBMJUUÏSBUVSFDSJUJRVFWJTËWJTEFM0.1* 
SÏEJHÏFQBSUJDVMJÒSFNFOUQBSEFTQFSTPOOFTQSÏUFOEBOUÐUSFEBODJFOTNFNCSFT
EFMPSHBOJTBUJPO MBEÏMÏHBUJPOTFTUSFOEVFBV$BNQ"TISBGFOKVJMMFUQPVS
FYBNJOFSEFTDBTTQÏDJmRVFT QFOTBOU TVSUPVU BVY RVFTUJPOT FU BVY BNCJHVÕUÏT
MJÏFTËMBWJFBV$BNQ"TISBG

4FMPOMFSBQQPSUEF)38

iyEBODJFOTNFNCSFTEV.,0EÏQFJHOFOUVOFJNBHFTJOJTUSFEFMBNBOJÒSF
EPOUMPSHBOJTBUJPOUSBJUBJUTFTNFNCSFT QBSUJDVMJÒSFNFOUDFVYRVJUFOBJFOU
EFT PQJOJPOT EJTTJEFOUFT PV RVJ FYQSJNBJFOU MFVS JOUFOUJPO EF RVJUUFS
MPSHBOJTBUJPO-FTBODJFOTNFNCSFTEV.,0POUGBJUÏUBUEFWJPMBUJPOT EF
MBEÏUFOUJPOFUEFMBQFSTÏDVUJPOEFNFNCSFTPSEJOBJSFTTPVIBJUBOURVJUUFS
MPSHBOJTBUJPO Ë EF MPOHT JTPMFNFOUT DFMMVMBJSFT EFT QBTTBHFT Ë UBCBD FU MB
UPSUVSFEFNFNCSFTEJTTJEFOUTw

i%ÏNPSBMJTÏTw iJTPMÏTEVNPOEFFYUÏSJFVSw iBVDVOBDDÒTËEFTNPZFOTEJOGPSNBUJPOT


JOEÏQFOEBOUTw iSFTUBOUË"TISBGDPOUSFMFVSHSÏw FUiBUUFOEBOUVOFPQQPSUVOJUÏ
EFRVJUUFS"TISBGFUM*SBLwTPOUMFTJNQSFTTJPOTRVJSFTTPSUFOUFOQBSDPVSBOUMF
SBQQPSUEF)38FUFOGFVJMMFUBOUMBMJUUÏSBUVSFDSJUJRVFTVSM0.1*

1PVS PQUJNJTFS MB NJTTJPO EFORVÐUF JM GVU EÏDJEÏ EF TF DPODFOUSFS TVS USPJT
QPJOUT-FQSFNJFSDPOTJTUBJUËFORVÐUFSTVSMFTDBTTQÏDJmRVFT TPVMFWÏT EBOT MF
SBQQPSUEF)38PVEBVUSFTDSPJTÏTQBSM"6*-MPSTEFTPOFORVÐUF&OTVJUF 
JMTBHJTTBJUEFWJTJUFSMFTTJUFTEÏTJHOÏTQBS)38DPNNFÏUBOUEFTQSJTPOTPá
EFTWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNFÏUBJFOUDPNNJTFT1PVSmOJS JM TBHJTTBJU
EFQBSMFSEFNBOJÒSFBMÏBUPJSFFUJOGPSNFMMFBWFDEFTSÏTJEFOUTEV$BNQ"TISBG
QPVSBQQSPGPOEJSMBDPNQSÏIFOTJPOEFMBUNPTQIÒSFFUEFTJOEJWJEVTQSJTEBOT
DFUUFDPOUSPWFSTF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

%ÏDÒTFODPVSTEJOUFSSPHBUPJSF

-VOFEFTBMMÏHBUJPOTMFTQMVTQFSUVSCBOUFTJOEJRVÏFTEBOTMFSBQQPSUFTURVF

i-FTUÏNPJOTPOUSBQQPSUÏEFVYDBTEFEÏDÒTFODPVSTEJOUFSSPHBUPJSF5SPJT
NFNCSFTEJTTJEFOUTo"CCBT4BEFHIJOFKBE "MJ(IBTIHIBWJFU"MJSF[B.JS
"THBSJoPOUÏUÏUÏNPJOTEVEÏDÒTEVODPOGSÒSFEJTTJEFOU 1BSWJ["INBEJ 
EBOTMFVSDFMMVMFEFQSJTPOBV$BNQ"TISBG"CCBT4BEFHIJOFKBEBFYQMJRVÏ
Ë )VNBO 3JHIUT 8BUDI RVJM BWBJU BVTTJ DPOTUBUÏ MF EÏDÒT EVO BVUSF
QSJTPOOJFS (IPSCBOBMJ5PSBCJ BQSÒTMFSFUPVSEF5PSBCJEVOJOUFSSPHBUPJSF
EBOTVOFDFMMVMFEFQSJTPORVJMQBSUBHFBJUBWFD4BEFHIJOFKBEw

-FmMT MÏQPVTF FU MB TPFVS EF (IPSCBOBMJ 5PSBCJ SÏTJEFOU BV $BNQ "TISBG *M


ÏUBJUBVTTJÏQSPVWBOUFUÏNPVWBOUQPVSMBTPFVSFUMÏQPVTFEVEJTQBSVEFQBSMFS
Ë MB EÏMÏHBUJPO EF DF RVJMT BWBJFOU MV EBOT MF SBQQPSU EF )38 DPODFSOBOU
(IPSCBOBMJ5PSBCJ*MTEÏDSJWBJFOUMFSBQQPSUDPNNFÏUBOUVOFQVSFJOWFOUJPO

;BISB 4FSBK MÏQPVTF EF (IPSCBOBMJ5PSBCJ


 B EÏDMBSÏ RVF (IPSCBOBMJ BWBJU
QBTTÏ TFQU BOT EBOT MFT QSJTPOT EV SÏHJNF JSBOJFO BMPST RVFMMFNÐNF ÏUBJU
FNQSJTPOOÏFQFOEBOUDJORBOT&OQSJTPO FMMFBFYQMJRVÏRVFTPONBSJBWBJU
TVCJ MFT QJSFT UPSUVSFT ;BISB 4FSBK TF SBQQFMMF DPNNFOU FO MF DPVQMF
TÏUBJU SFOEV BVY CVSFBVY EF M0/6 Ë (FOÒWF QPVS UÏNPJHOFS BVQSÒT EV
SBQQPSUFVSEFMB$PNNJTTJPOEFT%SPJUTEFM)PNNF 3FZOBMEP(BMJOEPQPIM 
TVSMBUPSUVSFQIZTJRVFFUQTZDIPMPHJRVFRVJMTBWBJFOUTVCJFEBOTMFTQSJTPOTEV
SÏHJNFJSBOJFO&NVF ;BISB4FSBKBFYQMJRVÏRVF(IPSCBOBMJ5PSBCJQPSUBJUEFT
DJDBUSJDFTWJTJCMFTTVSMFTQJFETFUMFTKBNCFTDPOTÏDVUJWFTBVYUPSUVSFTTVCJFTEBOT
MBQSJTPOUSJTUFNFOUDÏMÒCSFE&WJO mOBMFNFOU FOUSBÔOBOU TPO EÏDÒT

iyJM FTU USÒT EJĆDJMF QPVS NPJ EF NF SFNÏNPSFS MFT TDÒOFT EF UPSUVSF
/PVTBWPOTÏUÏBSSÐUÏTFO%ÒTMFFSKPVS NPOFOGBOUOPVWFBVOÏ
NBDDPNQBHOBJU FO QSJTPO *M BWBJU KPVST -B UPSUVSF B DPNNFODÏ EÒT
MF EÏCVU +BWBJT MFT ZFVY CBOEÏT FU KF OF WPZBJT QBT NPO CÏCÏ RVBOE KF
MBMMBJUBJT-VOEFTHBSEJFOTNBGSBQQÏFËMBUÐUFFUNPOmMT NB ÏDIBQQÏ EFT
NBJOT+FNFTVJTÏWBOPVJFFUKFTVJTSFTUÏFJODPOTDJFOUFy"QSÒTEFVYPVUSPJT
IFVSFT JMTNPOUFNNFOÏFEBOTVOFDIBNCSFEFUPSUVSF.POJOUFSSPHBUFVS
NBEFNBOEÏEFSFUJSFSNPOCBOEFBVFUKBJWVRVAJM<(IPSCBOBMJ5PSBCJ>
ÏUBJUQFOEVQBSMFTNBJOT#JFORVFNPOmMT ÏUBJU EBOT NFT CSBT FU NPO
NBSJGPVFUUÏBWFDVODÉCMF POMVJEFNBOEBJUEFQBSMFSFUKFQMFVSBJTFUKF
TVQQMJBJTAOFMFGSBQQF[QBTyWPVTOFQPVWF[JNBHJOFSDFRVFDFTURVFEF
WPJSRVFMRVVORVFWPVTBJNF[TFGBJSFUPSUVSFS7PVTÐUFTQSÐUËMBQSFOESF
1BSUJF** 

<MB EPVMFVS> Ë WPUSF DPNQUF 3FWJWSF DFT TPVWFOJST FTU USÒT EJĆDJMF QPVS
NPJw

;BISB4FSBKBFYQMJRVÏRVFTPONBSJiQBTTBJUFOUSFEFVYJOUFSSPHBUFVSTDPNNFVO
CBMMPOEFGPPUCBMMw&MMFFYQMJRVFRVFTVJUFBVYUPSUVSFTTÏWÒSFTRVJMBWBJUTVCJFT
FOQSJTPO iJMOBWBJUQBTEBCEPNFO QBTEFWFOUSFwFURVFiRVBOEJMFTUWFOVJDJ
<"TISBG> JMTPVąSBJU DPOTJEÏSBCMFNFOU FU B DPOTVMUÏ EF OPNCSFVY NÏEFDJOT *M FTU
EÏDÏEÏFOEVOJOGBSDUVT4JKBWBJTMFUFNQT KBJNFSBJTÏDSJSFVOMJWSFTVSMFT
TPVąSBODFT RVJ MVJ POU ÏUÏ JOnJHÏFT QBS MF SÏHJNF JSBOJFO ËMVJ FU CJFO FOUFOEV ËNPO
KFVOFmMT FU Ë NPJNÐNFw

&MMFQPVSTVJWJU

i(IPSCBOBMJFTUEÏDÏEÏTVJUFËMBUPSUVSFRVJMBWBJUEÏKËTVCJFFOQSJTPO
FO*SBO DFTUDFRVJMBUVÏyFOUBOURVÏQPVTFEVOJOEJWJEVFUNFNCSFEF
M0.1* KFEPJTNFEFNBOEFSQPVSRVPJJMT<)38>OFNPOUQBTRVFTUJPOOÏ
ËTPOTVKFU .PJNÐNF NBCFMMFTPFVSFUTPOmMT BVSBJFOU Eß ÐUSF JOUFSSPHÏT
MFTQSFNJFSTw

&MMF ÏUBJU USÒT QFSUVSCÏF QBS MF GBJU RVBQSÒT EFT BOOÏFT EF SÏTJTUBODF EBOT MFT
DIBNCSFTEFUPSUVSFJSBOJFOOFTQPVSBWPJSTPVUFOVM0.1*FUTFTPCKFDUJGT TPO
NBSJÏUBJUBVKPVSEIVJWJDUJNFËUJUSFQPTUIVNFEVOFDBNQBHOFEFEÏOJHSFNFOU 
PSHBOJTÏF QBS MFT NÐNFT RVJ OF TPOU QBT QBSWFOVT Ë CSJTFS TB WPMPOUÏ QBS MB
UPSUVSF

-BT”VSEF(IPSCBOBMJ5PSBCJ .BTPVNF5PSBCJ SÏTJEFBVTTJBV$BNQ"TISBG


&MMFBQBTTÏUSPJTBOTFUEFNJFOQSJTPOFO*SBOFUÏUBJUBUUSJTUÏFRVFMBNÏNPJSF
EF TPO GSÒSF TPJU BJOTJ EÏTIPOPSÏF &MMF FYQMJRVF BWPJS ÏUÏ JOGPSNÏF EF DFT
BMMÏHBUJPOTRVBOETPOBVUSFGSÒSFFTUWFOVE*SBOQPVSMVJSFOESFWJTJUF4POGSÒSF
MBJOGPSNÏFRVFTBGBNJMMFFO*SBOBWBJUÏUÏJOGPSNÏFQBSMFSÏHJNFRVFM0.1*
BWBJUUVÏ(IPSCBOBMJ

i$ÏUBJUUSÒTÏUSBOHFQPVSNPJ*MTFNCMFZBWPJSVOMJFO+FMVJBJEJURVF
KÏUBJTMË<RVBOE(IPSCBOBMFTUNPSU>FURVFDÏUBJUVONFOTPOHFw

-BST3JTF EÏQVUÏOPSWÏHJFOFUNFNCSFEFMB$PNNJTTJPOEFTBĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT


RVJBWBJUNFOÏTBQSPQSFFORVÐUFJOEÏQFOEBOUFTVSMFTBMMÏHBUJPOTQSÏTFOUÏFT
EBOTMFSBQQPSU EÏDMBSFBVTVKFUEFTBSFODPOUSFBWFD.BTPVNF5PSBCJFU;BISB
4FSBK
i-FTEFVYÏUBJFOUDIPRVÏFTQBSMBMMÏHBUJPO&MMFTPOUEÏDMBSÏRVF2PSCBO
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

"MJ FTU NPSU EVO JOGBSDUVT5PVT MFT EPDVNFOUT NÏEJDBVY DPSSFTQPOEBOUT


ÏUBJFOUEJTQPOJCMFTw

-BTFDPOEFBMMÏHBUJPOEFEÏDÒTFODPVSTEJOUFSSPHBUPJSFDPODFSOFMFTBMMÏHBUJPOT
QBSiyUSPJTBODJFOTNFNCSFTEV.,0JOUFSSPHÏTQBS)VNBO3JHIUT8BUDIwRVJ
BVSBJFOU iÏUÏ UÏNPJOT EV EÏDÒT EF 1BSWJ[ "INBEJy -FT USPJT QBSUBHFBJFOU VOF
DFMMVMFEFQSJTPOw

"CCBT 4BEFHIJOFKBE TVQQPTBOU TF SBQQFMFS MFT EFSOJFST JOTUBOUT EF 1BSWJ[
"INBEJ BEÏDMBSÏË)38

i-BQPSUFEFMBQSJTPOTFTUPVWFSUFFUVOQSJTPOOJFSBÏUÏKFUÏEBOTMBDFMMVMF
*M FTU UPNCÏ GBDF DPOUSF UFSSF "V EÏCVU OPVT OF MBWPOT QBT SFDPOOV *M
BWBJU ÏUÏ QBTTÏ Ë UBCBD /PVT MBWPOT SFUPVSOÏ DÏUBJU 1BSWJ[ "INBEJ 
FNNFOÏQPVSVOJOUFSSPHBUPJSFRVFMRVFTIFVSFTBVQBSBWBOU"INBEJÏUBJU
DPNNBOEBOUEVOJUÏ*MTPVąSBJU EF GSBDUVSFT NVMUJQMFT TFT KBNCFT ÏUBJFOU
FOnBNNÏFT JM ÏUBJU UPNCÏ EBOT MF DPNB /PVT BWPOT UFOUÏ EF MBJEFS
NBJTEJYNJOVUFTËQFJOFBQSÒTJMNPVSSBJUBWFDTBUÐUFTVSNFTHFOPVY-F
HBSEJFOEFQSJTPOPVWSJUMBQPSUFFUTPSUJUMFDPSQTTBOTWJFE"INBEJw

-B EÏMÏHBUJPO B QBSMÏ Ë . )PTTFJO 3PCPVCJ VO QSPDIF EF 1BSWJ[ "INBEJ
)PTTFJO 3PCPVCJ B EÏDMBSÏ RVF 1BSWJ[ "INBEJ WFOBJU EVOF WJMMF GSPOUJÒSF
JSBOJFOOFFUQBSMBJUMFEJBMFDUFMPDBM&UBOUEPOOÏTBDBQBDJUÏMJOHVJTUJRVFFUTB
DPOOBJTTBODFEFMBSÏHJPO JMÏUBJUUSÒTVUJMFEBOTMFTNBOPFVWSFTEFMBVUSFDÙUÏ
EFMBGSPOUJÒSF DIF[MFWPJTJOJSBOJFO*MBWBJUFĊFDUVÏ RVFMRVFT WPZBHFT FO UBOU
RVFNFTTBHFSEBOTMFQBTTÏ$FQFOEBOU MPSTEFTPOUSPJTJÒNFWPZBHF JMEFWBJU
GBJSF QBTTFS IVJU QFSTPOOFT E*SBO FO *SBL QPVS MFT BJEFS Ë SFKPJOESF M0.1*
3PCPVCJBEÏDMBSÏ

i4PO WPZBHF WJTBJU Ë SBNFOFS IVJU QFSTPOOFT Ë RVJ JM BWBJU EÏKË QBSMÏ Ë
MFTBJEFSËWFOJS*MOFTUQBTBSSJWÏBVNPNFOUQSÏWV1PVSJOGPSNBUJPO 
EFT QFSTPOOFT OPVT HVJEBJFOU BVUPVS EFT [POFT GSPOUJÒSFT OPUBNNFOU EFT
DPOUSFCBOEJFSTyOPVTBWPOTEÏQMPZÏ1BSWJ[TVSMBWJMMFEF(IBTSFTIJSJO
(IBTSFTIJSJO ÏUBJU MF QPJOU EF EFTUJOBUJPO Ë FOWJSPO LN EF MB
GSPOUJÒSFJSBOJFOOF*MOFTUKBNBJTSFWFOV/PVTBWPOTBUUFOEVTFNBJOFT
FUOPVTBWPOTQFOTÏRVFMFHSPVQFBWBJUTBOTEPVUFÏUÏBHSFTTÏ*MOFTUQBT
WFOV1MVTUBSE OPVTBWPOTBQQSJTRVFMPSTRVJMÏUBJUFOUSÏEBOTMBWJMMFEF
4BSFQPMF;PIBCEBOTMBQSPWJODFEF,FSNBOTIBI JMT<MFSÏHJNFJSBOJFO>
POUUFOUÏEFMBSSÐUFSFUJMBSÏTJTUÏ*MFTUNPSUQFOEBOUMBąSPOUFNFOUw
.3PCPVCJBEJURVJMÏUBJUJNQPSUBOUEFEÏDPVWSJSDFRVJMÏUBJUBEWFOVEF
1BSUJF** 

1BSWJ["INBEJFUEFDPNQSFOESFÏHBMFNFOUMPSJHJOFEFMBGVJUFEJOGPSNBUJPOT
TVSMBNJTTJPO*MBFYQMJRVÏRVJMÏUBJUUSÒTEJċDJMF EPCUFOJS EFT JOGPSNBUJPOT
QSÏDJTFTËDFTVKFU$FQFOEBOU JMÏUBJUJNQPSUBOUEFOPUFSRVFMFDPOUSFCBOEJFS
RVJ BWBJU QSJT FO DIBSHF "INBEJ BWBJU BVTTJ EJTQBSV 4FMPO . 3PCPVCJ MF
DPOUSFCBOEJFS TFSBJU WJWBOU FU USBWBJMMFSBJU EBOT VO NBHBTJO *M ÏUBJU ÏWJEFOU
RVFMJOGPSNBUJPODPODFSOBOUMFDPOUSFCBOEJFSBWBJUUSBOTQJSÏKVTRVBVSÏHJNF
4FMPO3PCPVCJ MFDPOUSFCBOEJFSTFSBJUVOFTQJPO*MBGBMMVVOBOFUEFNJQPVS
WÏSJmFS DFUUF JOGPSNBUJPO "INBEJ ÏUBOU QBSUJ FO NJTTJPO QSJWÏF . 3PCPVCJ
JOTJTUFTVSMFGBJURVFTFVMMFSÏHJNFQPVWBJUTBWPJSFYBDUFNFOUDFRVJMVJÏUBJU
BSSJWÏ

4B EÏQPTJUJPO FTU DPSSPCPSÏF QBS EFT JOGPSNBUJPOT GPVSOJFT Ë "NOFTUZ


*OUFSOBUJPOBM Ë MÏQPRVF QBS .PIBNNBE .PIBEEFTTJO QSÏTJEFOU EF MB
$PNNJTTJPO EFT BĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT EV $/3* %BOT VOF MFUUSF BESFTTÏF Ë
MPSHBOJTBUJPOEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF JMBWBJUJOEJRVÏMFOPNEF
NFNCSFTEFM0.1* EPOU1BSWJ["INBEJ UVÏTPVGBJUUVÏTQBSEFTFTQJPOT
$PODFSOBOUMFTFTQJPOTJMBÏDSJU

iWPVT TBWF[ RVF OPUSF NPVWFNFOU FTU JOEÏQFOEBOU EBOT DFUUF QBSUJF EV
NPOEF ÏUBOU MF TFVM NPVWFNFOU EF MJCÏSBUJPO OBZBOU QSPDÏEÏ Ë BVDVOF
FYÏDVUJPO$FDJFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUJNQPSUBOUDBSVOFUFMMFQSBUJRVF RVJ
SÏQPOEBVYOPSNFTIVNBOJUBJSFTTPVUFOVFTQBS"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBM B
FODPVSBHÏMFT.PMMBITFUMFVSTBHFOUT MFVSEPOOBOUDBSUFCMBODIFËOPUSF
FODPOUSF QBSUJDVMJÒSFNFOUFONBUJÒSFEJOmMUSBUJPO FU EF UFSSPSJTNFw

&OSÏGÏSFODFËMVOEFTJODJEFOUT EÏCPVDIBOUTVSMFEÏDÒTEFIVJUJOEJWJEVT JM


ÏDSJWBJU

i"V DPVST EVOF NJTTJPO FO *SBO FO OPWFNCSF  :B[EBOJ MVO EFT
FTQJPOT
BSÏWÏMÏTFTJOGPSNBUJPOTTVSMBDBDIFUUFEFMVOJUÏ.PVEKBIJEEJOF
BV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUFUMFTBNFOÏTKVTRVBVTJUF-FTGPSDFTEV
.JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU MFT GPSDFT EF 4ÏDVSJUÏ E&UBU FU MF DPSQT EFT
HBSEJFOTPOUMBODÏVOSBJETVSMFTJUF UVBOUIVJU.PVEKBIJEJOF OPWFNCSF

w

&ONBST MFEÏQBSUFNFOUEFDPOUSFUFSSPSJTNFEFM"-/*BQVCMJÏVOSBQQPSU
TVSMFTFĊPSUT NFOÏT QBS MF SÏHJNF JSBOJFO QPVS JOmMUSFS M"-/* FU M0.1* FO *SBL
$FSBQQPSUDJUBJUMFOPNEFNFNCSFTEFM0.1* EPOU1BSWJ["INBEJ UVÏT
EFQVJTTVJUFBVYBDUJWJUÏTEFTFTQJPOTEVSÏHJNFJSBOJFO
6OF JODPIÏSFODF TFNCMF FYJTUFS FOUSF MFT UÏNPJOT EF )38 TVS MB EBUF EV
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

EÏDÒTEF1BSWJ["INBEJFUEF(IPSCBOBMJ5PSBCJ%BOTMFSBQQPSUEF)38 MFT
UÏNPJOT"CCBT4BEFHIJOFKBE "MJ(IBTIHIBWJFU"MJSF[B.JS"THBSJEÏDMBSFOU
RVF1BSWJ["IBNEJFTUEÏDÏEÏFOGÏWSJFS4BEFHIJOFKBEQSÏUFOEBJUBVTTJ
BWPJSDPOTUBUÏMFEÏDÒTEF5PSBCJBVQBSBWBOU$FQFOEBOU EBOTVOPVWSBHFÏDSJU
QBS,BSJN)BHHJ.POJ VOBVUSFUÏNPJODJUÏEBOTMFSBQQPSUEF)38
NBJT
RVJSFMBUBJUMFWÏDVEFEJ[BJOFTEBODJFOTNFNCSFTEFM0.1* JMÏDSJU

i1BSWJ["INBEJFU(IPSCBO5PSBCJF MFTEFVYNFNCSFTEFMPSHBOJTBUJPOEFT
.PVEKBIJEJOF RVJÏUBJFOUDPOUSFMFT.PVEKBIJEJOF$FTEFVYEFSOJFST BWFD
EBVUSFT.PVEKBIJEJOFJOTBUJTGBJUT POUÏUÏFNQSJTPOOÏTËMBCBTFE"TISBGË
#BHEBE*MTTPOUNPSUTTPVTMBUPSUVSFEF.PLIUBS+BOBU4BEFHIJFFU.BKJE
"MBNJZBOQFOEBOUMIJWFSw

$FTU FOWJSPO EFVY BOT BQSÒT MB EBUF Ë MBRVFMMF "CCBT 4BEFHIJOFKBE "MJ
(IBTIHIBWJFU"MJSF[B.JS"THBSJTJUVFOUMFEÏDÒTE"INBEJFUEF5PSBCJ

5ÏNPJOTEF)VNBO3JHIUT8BUDI

.PIBNNBEE)VTTFJO4PCIBOJ

-VO EFT UÏNPJHOBHFT EF )38 QSPWJFOU EF .PIBNNBEE )VTTFJO 4PCIBOJ
)38QSÏUFOERVJMBVSBJUQBTTÏiyIVJUBOTFUEFNJFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSFEBOT
MFQSJODJQBMDBNQEV.,0FO*SBL MF$BNQ"TISBG EFTFQUFNCSFËKBOWJFS
w

-B EÏMÏHBUJPO EF M"6*- ÏUBJU EPOD JNQBUJFOUF EF TFOUSFUFOJS BWFD "GTBOFI
5BIFSJBO MFYÏQPVTF EF 4PCIBOJ
 QPVS ÏWBMVFS MFT BMMÏHBUJPOT EF WJPMBUJPO
BVQSÒT EF DF UÏNPJO DMÏ EF )38 M"6*- B BVTTJ QBSMÏ BWFD EFT PċDJFMT EF
M0.1*BV$BNQ"TISBG QPVSPCUFOJSMFVSSÏQPOTFËTFTBMMÏHBUJPOTFUJMTPOU
ÏHBMFNFOURVFTUJPOOÏEFTNFNCSFTEFM0.1*DIPJTJTBVIBTBSE6OFFORVÐUF
BQQSPGPOEJF B ÏUÏ NFOÏF TVS M*OUFSOFU FU EBVUSFT TPVSDFT JOEÏQFOEBOUFT
EJTQPOJCMFTËM"6*- QPVSFĊFDUVFS VOF ÏWBMVBUJPO QMVT JOGPSNÏF FU QMVT QSÏDJTF
EFTBMMÏHBUJPOT

"GTBOFI5BIFSJBOBWBJUBOTRVBOEFMMFÏQPVTB.PIBNNBE)VTTFJO4PCIBOJ
FO &MMF NBJOUJFOU RVF DPOOBJTTBOU TPO TPVUJFO Ë M0.1* 4PCIBOJ MB
DPOWBJODVFEFMÏQPVTFS FMMFQFOTBJU MFTTPVEBOUFOUBOURVFDPVQMFBVUPVSEF
MFVSTJEÏBVYDPNNVOT

"GTBOFI5BIFSJBOBWBJUMFTMBSNFTBVYZFVYRVBOEFMMFFYQMJRVBJUËMBEÏMÏHBUJPO
1BSUJF** 

EF M"6*- DPNNFOU MFT GPOEFNFOUT EF MFVS SFMBUJPO ÏUBJFOU CBTÏT TVS EFT
DPOUSFWÏSJUÏTFUEFTFYBHÏSBUJPOTEÏGPSNÏFT&MMFFYQMJRVF 

i.ÐNF EVO QPJOU EF WVF GBNJMJBM DÏUBJU VOF EÏDFQUJPO ÏOPSNF /PUSF
SFMBUJPOÏUBJUCBTÏFTVSEFTNFOTPOHFT7PVTQPVWF[JNBHJOFSRVFMHFOSFEF
QFSTPOOFJMFTUw

2VFTUJPOOÏF QPVS SFMBUFS TFT PCKFDUJPOT Ë TFT BMMÏHBUJPOT "GTBOFI 5BIFSJBO


EÏDMBSF

i*M QSÏUFOE RVJM ÏUBJU FO DPOUBDU <BWFD M0.1*> EFQVJT FU NFNCSF
EFQVJT DFRVJFTUVONFOTPOHF-PSTEFOPUSFNBSJBHFFO JMTFTU
QSÏTFOUÏ DPNNF ÏUBOU JOHÏOJFVS BÏSPOBVUJRVF FU EÏGFOTFVS EF M0.1*y
JM WPVMBJU NF DPOWBJODSF EF MÏQPVTFS TBDIBOU RVF KF MFT TPVUFOBJT FU RVF
KF TPVIBJUBJT SFKPJOESF MF NPVWFNFOU 4FT EÏDMBSBUJPOT TFMPO MFTRVFMMFT JM
BQQBSUFOBJUËMBSÏTJTUBODFFUÏUBJUCJFOJOUSPEVJUOFTPOURVFNFOTPOHFT
1MVT UBSE KBJ EÏDPVWFSU RVJM NFOUBJU DPODFSOBOU TB QSPGFTTJPO *M OÏUBJU
QBTJOHÏOJFVS BÏSPOBVUJRVF NBJT NÏDBOJDJFO TVS EFT IÏMJDPQUÒSFT QPVS MF
DPNQUFEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUy+BJEÏDPVWFSURVJMBNFOUJEÒT
MFEÏCVUEFOPUSFSFMBUJPOw

-JOUFSWJFX QBS MB EÏMÏHBUJPO E"GTBOFI 5BIFSJBO B TPVMFWÏ EF OPNCSFVTFT


RVFTUJPOT DPODFSOBOU MF UÏNPJHOBHF EF 4PCIBOJ .NF 5BIFSJBO B EJU RVF
QFOEBOUTPOTÏKPVSË"TISBG 4PCIBOJÏUBJUSFTUÏFFODPNNVOJDBUJPOQFSNBOFOUF
BWFD TPO GSÒSF +BGBS RVJ DPNNF FMMF EÏDPVWSJU QMVT UBSE USBWBJMMBJU QPVS MFT
PSHBOJTNFTSÏQSFTTJGTFUEJTDJQMJOBJSFTEVSÏHJNF PVMBQPMJDFNPSBMF TPOBVUSF
EÏOPNJOBUJPOi$FTUËMBTVJUFEFDFTDPNNVOJDBUJPOTRVFM0.1*MBTPVQÎPOOÏ
FU RVJM B SÏBMJTÏ RVJM ÏUBJU TVTQFDUÏyw 5BIFSJBO B FYQMJRVÏ Ë MB EÏMÏHBUJPO
RVF TVJUF Ë DFT DPNNVOJDBUJPOT 4PCIBOJ B TPVMFWÏ MB TVTQJDJPO EV $PNJUÏ
BOUJUFSSPSJTNF FU EF DPOUSFFTQJPOOBHF EF M"-/* RVJ EBOT TFT FORVÐUFT
TVS MB UFOUBUJWF EBTTBTTJOBU BWPSUÏF EF .BTTPVE 3BEKBWJ B USPVWÏ VOF GVJUF
EJOGPSNBUJPOTWJB+BGBS4PCIBOJ-BiUFOUBUJWFEBTTBTTJOBUSÏTVMUBJUEJSFDUFNFOU
EFMBDPNNVOJDBUJPOBWFDTPOGSÒSF+BGBSw$POGSPOUÏËDFDJ FUBQSÒTBWPJSÏUÏ
JOWJUÏËQBSUJS JMBSFGVTÏEFTZQMJFS EFNBOEBOUEFSFTUFSNBJTFOBCBOEPOOBOU
TFTEFWPJSTFUTFTSFTQPOTBCJMJUÏT

-BEJSFDUJPOEVDPOUSFFTQJPOOBHFEFM"-/*BSBQQPSUÏ

i.PIBNNBE )PTTFJO 4PCIBOJ ÏUBJU NFNCSF EF MBSNÏF EFT NPMMBIT FO
GÏWSJFSJMBSFÎVQPVSNJTTJPOEJOmMUSFS MFT .PVEKBIJEJOF BV ,VSEJTUBO
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

FU FOTVJUF EF SFKPJOESF MFT .PVEKBIJEJOF EV ,VSEJTUBO *M B EBCPSE ÏUÏ
EÏQMPZÏ EBOT EFT CBTFT MPHJTUJRVFT FU EF GÏWSJFS KVTRVË MBVUPNOF
JMÏUBJUNFNCSFEVOFÏRVJQFEFQSPUFDUJPOEFUSBOTQPSUy.BJTTVJUF
ËMBTVTQJDJPOTVSTPOÏUBU JMOBKBNBJTSÏVTTJËHBHOFSMBDPOmBODF EF TFT
DPMMÒHVFTyRVJPOUmOJ QBS MF EÏTBSNFS %BOT MB DPOTQJSBUJPO EV SÏHJNF
QPVSBTTBTTJOFSMFMFBEFSEFMB3ÏTJTUBODFFO TFTMJBJTPOTTVTQFDUFTFUTPO
GBVYQBTTÏFUTPOTFSWJDFEFUSBÔUSJTFBV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUPOUÏUÏ
SÏWÏMÏTyQPVSTVJWBOUMFVSTJOWFTUJHBUJPOT MFT.PVEKBIJEJOFPOUEÏDPVWFSU
EBWBOUBHFTVSMFSÙMFEJOGPSNBUFVSKPVÏQBSEFTUSBOTGVHFTFUEFTFTQJPOTFU
MFTMJBJTPOTTVTQFDUFTFOUSF.PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJFUTPOGSÒSF +BBGBS
4PCIBOJEBOTEFTABąBJSFT ÏEVDBUJWFT FU VO BVUSF HBSEJFO EF MB SÏWPMVUJPO
ËMBQSJTPOE&WJOw

*MTFNCMFRVBVNPNFOUEFTPOFYQVMTJPOEFM0.1*ËDBVTFEFTFTMJFOTBWFD
.0*4 FUTVJUFËMJOTJTUBODFEF4PCIBOJQPVSMBVUPSJTFSËSFTUFS 4PCIBOJFTU
SFTUÏTVSMBCBTF.-BST3JTF RVJBWJTJUÏMF$BNQ"TISBGFOKVJOMPSTEF
TPOFORVÐUFQFSTPOOFMMF ÏDSJU

i-FTFVMQPJOURVJTPJUWÏSJEJRVFEBOTTFTSFNBSRVFTFTURVJMBWBJUÏUÏSFMFWÏ
EFTFTSFTQPOTBCJMJUÏTTVJUFËMBSÏWÏMBUJPOEFTFTDPOUBDUTBWFDMF.JOJTUÒSF
JSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU6MUÏSJFVSFNFOU ËTBQSPQSFEFNBOEF JMBWÏDV
EBOTVOBQQBSUFNFOUÏRVJQÏEFUPVUFTMFTDPNNPEJUÏTEVOFWJFDPOGPSUBCMF
.BMHSÏMJOTJTUBODFEFM0.1*QPVSMVJGBJSFRVJUUFSMPSHBOJTBUJPO JMOÏUBJU
QBTEJTQPTÏËQBSUJSFUJMBJOTJTUÏTVSMFGBJURVFUBOURV"GTBOFI5BIFSJBOOF
DIBOHFSBJUQBTEBWJTTVSMPSHBOJTBUJPOQPVSQBSUJSBWFDMVJ JMOFCPVHFSBJU
QBTw

-B TÏQBSBUJPO EF 4PCIBOJ Ë TB QSPQSF EFNBOEF TFNCMF DPOTUJUVFS MB CBTF EF
TFTBMMÏHBUJPOTEJTPMFNFOUDFMMVMBJSF4FMPO5BIFSJBO QFOEBOUDFUUFQÏSJPEFEF
TÏQBSBUJPO 4PCIBOJBDPOTUBNNFOUFYFSDÏVOFQSFTTJPOTVSFMMFQPVSRVJUUFS
MPSHBOJTBUJPO&MMFFYQMJRVF

iyJMBGBJUQSFTTJPOTVSM0.1*QPVSNFNNFOFSBVTTJ+FMBJSFODPOUSÏËQMVTJFVST
SFQSJTFT CJFORVJMQSÏUFOEFËUPSUÐUSFFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF&UBOUEPOOÏRVJM
WPVMBJURVJUUFSMPSHBOJTBUJPO M0.1*NBEFNBOEÏEFMVJQBSMFSQPVSEÏmOJS
VOF SÏTPMVUJPO FU VOF DPODMVTJPO DPODFSOBOU TFT JOUFOUJPOTyJM NB EJU WPVMPJS
NFNNFOFSBWFDMVJ+FMVJBJSÏQPOEVRVFKFOFWPVMBJTQBTMFTVJWSFy+BJQMBDÏ
MBQSPQPTJUJPOEFEJWPSDFEFWBOUMVJ RVJMBSFGVTÏF NBJTBQSÒTRVFMRVFTTÏBODFTJM
MBBDDFQUÏFy*MBEJUË)38RVJMÏUBJUFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF+FMBJWVEFNFT
QSPQSFTZFVY-FQFVEFGPJTRVFKFMBJWV JMSFOUSBJUEVOFTÏBODFEFKPHHJOHw
1BSUJF** 

$FUUFSFODPOUSFBVSBJUFVMJFVMFKVJOi.BEFSOJÒSFSFODPOUSFBWFD
MVJBFVMJFVMFBWSJM TVJUFËMBRVFMMFKBJSFGVTÏEFMFSFWPJS$PNNF
4PCIBOJMBSFDPOOV JMÏUBJUBCTPMVNFOUMJCSFEFRVJUUFSMFT.PVEKBIJEJOFFO
*SBLQPVSTFSFOESFFO*SBO.BJTJMWPVMBJURVFM0.1*MFOWPJFJMMÏHBMFNFOU
FO&VSPQFFUNFNNFOFSBWFDMVJw

%ÏSPVUÏFQBSTPOJOTJTUBODFËFNNFOFSTPOFYÏQPVTF MBEÏMÏHBUJPOBEFNBOEÏ
Ë5BIFSJBOQPVSRVPJTFMPOFMMF4PCIBOJJOTJTUBJUUBOUTVSMFVSEÏQBSUDPNNVOFU
QPVSRVPJFO&VSPQFFUOPOFO*SBO&MMFBSÏQPOEV

i*MFTUSFTUÏQPVSQPVWPJSNFNNFOFSFO&VSPQFQPVSCMBODIJSTBSFMBUJPO
BWFDMFSÏHJNFJSBOJFOFUQPVSTVJWSFTBNJTTJPOQPVSMFDPNQUFEV.JOJTUÒSF
EV3FOTFJHOFNFOUEBOTVOBVUSFBTQFDUw

4PCIBOJBEJUË)38BWPJSQBTTÏIVJUBOTFUEFNJFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSFBV
$BNQ"TISBG$FQFOEBOU EFTPċDJFMT EF M0.1* POU FYQMJRVÏ ËM"6*- RVF
MFGBJURVJMBJUWÏDVBV$BNQ1BSTJBO USÒTQSÒTEF#BHEBE QFOEBOUVOFMPOHVF
QÏSJPEF NPOUSBJUDMBJSFNFOURVFTPOTÏKPVSFOiJTPMFNFOUDFMMVMBJSFË"TISBG w
ÏUBJUGBVY*MTPOUBVTTJFYQMJRVÏRVF.PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJBWBJUMVJ
NÐNFSFDPOOVBWPJSWÏDVBV$BNQ1BSTJBO DPOmSNBOU RVF DFUUF EÏDMBSBUJPO Ë
)38ÏUBJUGBVTTF%BVUSFTNFNCSFTEFM0.1*POUBVTTJDPOmSNÏ MBWPJS
WVBVDBNQ1BSTJBOBMPSTRVJMÏUBJUTVQQPTÏTFUSPVWFSFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF
%BOTTBMFUUSFQVCMJÏFEBOTMIFCEPNBEBJSF.PKBIFE JMSFDPOOBJTTBJUBVTTJTÐUSF
SFOEVSÏHVMJÒSFNFOUË#BHEBE DFRVJBÏUÏDPOmSNÏ QBS "GTBOFI 5BIFSJBO

*OUFSSPHÏF DPODFSOBOU TPO SBOH EBOT MPSHBOJTBUJPO 5BIFSJBO FYQMJRVB RVF


4PCIBOJ BWBJU EJĊÏSFOUT SÙMFT iJM ÏUBJU HBSEF Ë MB QPSUF E"TISBG FU BWBOU RVJM
OFYQSJNFTPOEÏTJSEFQBSUJS JMHÏSBJUMBTÏDVSJUÏEFFUWFST#BHEBEw$FTUVO
DPOUSBTUFTBJTJTTBOUQBSSBQQPSUËTBEÏDMBSBUJPORVJMÏUBJUiVONFNCSFEV$PNJUÏ
DFOUSBMw

"ZBOUMVMBEÏQPTJUJPOEF4PCIBOJ i+FNBSRVBJTMFTNVSTEFNBQSJTPODIBRVF
GPJTRVPONFQBTTBJUËUBCBDwFURVFiJMZBFVEFOPNCSFVTFTPDDBTJPOTEFWJPMFODFT
NPJOESFTyËPO[FSFQSJTFTKBJÏUÏCBUUVJNQJUPZBCMFNFOUËMBJEFEFCÉUPOTFUEF
DFJOUVSFTFODVJSwMFDPNNFOUBJSFEF)38QPVSTVJU BCPSEBOUTPOUSBOTGFSUË
EFTPċDJFMT JSBLJFOT Pá JM BQBTTÏ VOF BOOÏF FO QSJTPO BWBOU EÐUSF iSBQBUSJÏFO
*SBOFOÏDIBOHFEFQSJTPOOJFSTEFHVFSSFJSBLJFOTw

$FDJTPVMÒWFQMVTJFVSTRVFTUJPOT4J4PCIBOJBWBJUFĊFDUJWFNFOU ÏUÏ CBUUV TBOT


 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

NFSDJËQMVTJFVSTSFQSJTFTËMBJEFEFCÉUPOTFUEFDFJOUVSFTFODVJSFUTJMBWBJU
BVTTJQBTTÏQMVTEFIVJUBOTFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF DFDJBVSBJUQVÐUSFBJTÏNFOU
QSPVWÏ QBS VO FYBNFO NÏEJDBM 1BS DPOTÏRVFOU DFDJ TPVMÒWF VOF RVFTUJPO
HSBWFQPVSRVPJ)38OBQBTPSEPOOÏVOUFMFYBNFONÏEJDBM QMVUÙURVFEF
TFDPOUFOUFSEFUÏNPJHOBHFTUÏMÏQIPOJRVFT

%FQMVT TJ4PCIBOJPDDVQBJUFĊFDUJWFNFOU VO SBOH ÏMFWÏ BV TFJO EF M0.1*


DPNNFJMMFQSÏUFOE
VOJOEJWJEVUFMMFNFOUJNQPSUBOURVJMBEßFOEVSFSIVJU
BOTFUEFNJFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSF JMOFTUQBTSÏBMJTUFEJNBHJOFSRVJMQVJTTF
ÐUSFTJNQMFNFOUUSBOTGÏSÏËEFTPċDJFMT JSBLJFOT %F QMVT TJM FTU BDDFQUÏ RVJM
ÏUBJUVONFNCSFEFSBOHÏMFWÏEVDPNJUÏMJWSÏBVYJSBLJFOTQPVSUSBOTGFSUFO
*SBO DFDJ TPVMÒWF VOF BVUSF RVFTUJPO DPNNFOU BUJM QV RVJUUFS M*SBO QPVS
M&VSPQFTJGBDJMFNFOU FOUSPJTKPVST

$PNNF.-BST3JTFMFNFOUJPOOF

iyOPVTTBWPOTUPVTRVVOUFMEÏQBSUSBQJEFFTUVOJRVFNFOUQPTTJCMFRVBOE
MFHPVWFSOFNFOUJSBOJFO MVJNÐNF FTUJNQMJRVÏw

"V DPVST EFT SFDIFSDIFT FOUSFQSJTFT TVS MF QBTTÏ EF .PIBNNBEE )VTTFJO
4PCIBOJ MB EÏMÏHBUJPO EF M"6*- B USPVWÏ VO EPDVNFOU SÏWÏMÏ QBS M0.1*
JOEJRVBOURVJMÏUBJUVOBHFOUEVSFOTFJHOFNFOUJSBOJFOEFMPOHVFEBUF%BOT
TPOIFCEPNBEBJSF M0.1*BQVCMJÏ

iVO SBQQPSU7&7", JOUFSOF EBUÏ EV GÏWSJFS  3BNJO %BSBNJ 
NFNCSFEVSÏTFBV4PCIBOJ BÏDSJUË)BK4BFFE TPOOPVWFBVSFTQPOTBCMF 
A"QSÒTÐUSFFOUSÏFO*SBOWJBMFTDBOBVYMÏHBVY<WFOBOUE*SBL> OPVTBWPOT
ÏUÏFOWPZÏTËM)ÙUFM.BSNBSË5ÏIÏSBOFUOPVTZBWPOTSFÎVVOBDDVFJMEF
IBVUOJWFBV"MPSTRVFOPVTÏUJPOTËM)ÙUFM.BSNBS MFSFTQPOTBCMFEFOPUSF
ÏRVJQF ÏUBJU MF GSÒSF .PIBNNBE )PTTFJO 4PCIBOJ FU EBVUSFT EBOT OPUSF
HSPVQFÏUBJFOU"MJ2BTIRBWJFU5BMFC+BMJMJBO/PTGSÒSFTEV.JOJTUÒSFEV
3FOTFJHOFNFOU<7&7",>OPVTPOUSFOEVWJTJUFRVPUJEJFOOFNFOUFUSÏTPMV
UPVTOPTQSPCMÒNFT FUQFOEBOUDFUUFQÏSJPEFKFNFTVJTFOUSFUFOVBWFD)BK
.BINPVEy.POTÏKPVSËMIÙUFMBEVSÏEJYKPVSTy1FOEBOUOPUSFTÏKPVS
ËM)ÙUFM.BSNBS WPTQMBOTPOUÏUÏSFWVTËQMVTJFVSTSFQSJTFTQBSMFGSÒSF
.PIBNNBE)PTTFJO4PCIBOJFUOPVTBWPOTÏUÏCSJFGÏTËMFVSQSPQPTw

%POD DPNNFOU4PCIBOJBUJMSÏVTTJËRVJUUFSM*SBOEBOTVOEÏMBJBVTTJDPVSU
%BOTVOFJOUFSWJFXEPOOÏFTVS.BIEJT iVOTJUFXFCFOMBOHVFQFSTBOFTFSWBOU
EF WJUSJOF BV7&7",w 4PCIBOJ FYQMJRVF RVJM TFTU ÏDIBQQÏ EVO WÏIJDVMF 
BSSJWBOUËGVJSTVJUFËVOFGVTJMMBEF$FTUVOFÏWBTJPOSBEJDBMFNFOUEJĊÏSFOUF EF
1BSUJF** 

MIJTUPJSFSFMBUÏFË)384PCIBOJTFNCMFBWPJSEFTUSPVTEFNÏNPJSF EJTBOUTVS
.BIEJTRVJMTFTUÏDIBQQÏEVOWÏIJDVMFQFOEBOUVOFGVTJMMBEFFUUSPJTBOTQMVT
UBSEEJTBOUË)38TÐUSFÏWBEÏEVOFQSJTPOCBTTFTÏDVSJUÏ

$FTUVOFJODPIÏSFODFSFNBSRVBCMF RVJEPJUTPVMFWFSEFTÏSJFVYEPVUFTRVBOUË
MBDSÏEJCJMJUÏEF4PCIBOJ FUEPODËMFOTFNCMFEFTBEÏQPTJUJPOË)38

:BTTFS&[BUJ

6OFBVUSFEÏQPTJUJPOUÏMÏQIPOJRVFEF)38QSPWJFOUEF:BTTFS&[BUJ BOT
&[BUJFYQMJRVF iBQSÒTMFTTJYQSFNJFSTNPJTFO*SBL KBJSÏBMJTÏRVFKFOBWBJTBVDVOF
FOWJFEFSFTUFSw1SÏUFOEBOUTÐUSFSFOEVFO*SBLFOKVJOQPVSSFQBSUJSFO
KVJO JMTFNCMFRV&[BUJWPVMBJURVJUUFSM0.1*QFOEBOUBOT NBJTiyPO
NBSÏQÏUÏRVFMBQPTTJCJMJUÏÏUBJUEBMMFSFO*SBO+ÏUBJTUSPQBQFVSÏQPVSBMMFSFO
*SBOw

4FMPOMFTQSPQSFTEJSFTE&[BUJ JMBTVQQPSUÏMPSHBOJTBUJPOQFOEBOUTFQUBOT 
NBJTEÏDJEBEFOFQBTQBSUJS TPOTFVMDIPJYQPTTJCMFÏUBOUEFQBSUJSQPVSM*SBO
$FQFOEBOU TFMPO TPO QÒSF )BTTBO &[BUJ DJUÏ EJSFDUFNFOU EBOT MF SBQQPSU
EF)38 BQSÒTTPOEÏQBSUEV$BNQ"TISBG :BTTFSTFTUSFOEVEJSFDUFNFOUË
MBNCBTTBEFE*SBOË#BHEBE-BEÏMÏHBUJPOBUSPVWÏDFDJEJċDJMF ËDPNQSFOESF
"QSÒTUPVU :BTTFSBMVJNÐNFBENJTBWPJSWÏDVBV$BOBEBFO"MMFNBHOF1BS
DPOTÏRVFOU QPVSRVPJVOJOEJWJEVRVJOÏUBJUQBTGBNJMJFSEFM*SBODIPJTJSBJUJM
EFTFSFOESFËMBNCBTTBEFE*SBO QBSUJDVMJÒSFNFOUDPOTJEÏSBOUDPNCJFOJMEJU
ÐUSFDSBJOUJGEFTDPOTÏRVFODFTEFDFUBDUF
)BTTBO&[BUJFYQMJRVF iyJMOPVTBEFNBOEÏEBMMFSË#BHEBEQPVSWPJSMFDPOTVMBU
E"MMFNBHOFy+BJMPVÏVOWÏIJDVMFQPVSMVJFUKFMVJBJEPOOÏFU
%JOBSTJSBLJFOT*MEJUNÐNFBWPJSSFÎVDFUBSHFOUEFTPOQÒSFw-BEÏMÏHBUJPO
B QV DPOTVMUFS EFT MFUUSFT TJHOÏFT QBS :BTTFS &[BUJ Ë DFU ÏHBSE )BTTBO &[BUJ
EJUMFMFOEFNBJO iMFDPOEVDUFVSRVJJHOPSBJURVJM<:BTTFS>ÏUBJUNPOmMT B EJU AMF
HBSTEIJFSOFTUQBTBMMÏBVDPOTVMBUBMMFNBOE JMDIFSDIBJUMBNCBTTBEFE*SBOw
)BTTBO&[BUJOBQBTDSVMFDIBVĊFVS EF UBYJ JSBLJFO KVTRVË DF RVJM FOUFOEF EF
TPOGSÒSFFUEFTFTQBSFOUTFO*SBORVF:BTTFSTÏUBJUSFOEVFO*SBO QPVSHBHOFS
FOTVJUFM"MMFNBHOF4VJUFBVYJOGPSNBUJPOTSFÎVFTEFTPOGSÒSF )BTTBO&[BUJB
EÏDPVWFSURVF:BTTFSTÏUBJUSFOEVË#BHEBE ËMBNCBTTBEFJSBOJFOOF QFOEBOU
EFVY KPVST BWBOU EF QBTTFS USPJT KPVST EBOT MFT CVSFBVY EF .0*4 Ë *MBN FU
FOTVJUFËMIÙUFM-BMFIË5ÏIÏSBO

)BTTBO&[BUJFYQMJRVFRVFQPVSTBVWFSMBGBDFEFMBGBNJMMF TPOGSÒSFBUFOUÏ
EFQFSTVBEFS:BTTFSEFOFQBTQBSUJSBWFDMFTBHFOUT.0*4$FQFOEBOU RVBOE
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

.0*4TFSFOEJUDPNQUFEFMJOUFSGÏSFODFEFMBGBNJMMFQPVSUFOUFSEFEÏUPVSOFS
:BTTFSEFMBWPJFRVJMÏUBJUTVSMFQPJOUEFTVJWSF MBGBNJMMFEF)BTTBO&[BUJBÏUÏ
iNFOBDÏFEFQSPCMÒNFT%FVYKPVSTBQSÒT :BTTFSFTUQBSUJ$PNNFOUVOFQFSTPOOF
OFDPOOBJTTBOUQBTM*SBOFUTBOTBSHFOUOJQBTTFQPSU TFTUFMMFUSPVWÏFFO"MMFNBHOF
BWFD4PCIBOJ %ÒTTPOQSFNJFSKPVSFO"MMFNBHOF JMBDPNNFODÏËSBDPOUFSDFT
DIPTFTw

)BTTBO&[BUJBÏUÏJOUFSSPHÏFOSFMBUJPOBWFDMBEÏQPTJUJPOEFTPOmMT *M B EÏDSJU
DPNNFOU:BTTFSBWBJUDPNNFODÏËNPOUSFSVOJOUÏSÐUËWPZBHFSWFSTM*SBL

i*M ÏUBJU FO "MMFNBHOF FU B EFNBOEÏ Ë WFOJS *OJUJBMFNFOU KBJ EJU RVJM
GBVESBJUUFTUFSQPVSWPJSTJWPVTQPVWF[SFTUFS-VUUFSOFTUQBTDIPTFBJTÏF*MB
EJUA+FWFVYWFOHFSNBNÒSFFUNFTPODMFT*MBWBJUEFTUFOEBODFTFOGBOUJOFT 
NBJTSJFORVJQPVWBJUFYQMJRVFSDFDJw

$FQFOEBOU )BTTBO&[BUJQPVSTVJWJU

i&OEÏDFNCSF JMWJOUNFWPJSFUNFEJUAKFTVJTGBUJHVÏFUKFTPVIBJUF
QBSUJS*MNBEJUOFQBTBWPJSEFQBTTFQPSU RVFGBJSF +FMVJBJEJUEBMMFSWPJS
MFT"NÏSJDBJOT<GPSDFTEFMBDPBMJUJPOBV$BNQ"TISBG> OBZBOUBVDVONPZFO
EFNNFOFSEFTHFOTËMÏUSBOHFS*MTMPOUSFODPOUSÏËRVFMRVFTPDDBTJPOTFUJM
BEÏDMBSÏWPVMPJSSFTUFSBWFDM0.1*QPVSWPJSDFRVJBMMBJUTFQBTTFS%BOT
DFQSPDFTTVT MFT"NÏSJDBJOPOUGBJUBQQFMËMVJQMVTJFVSTGPJT JOTJTUBOUQPVS
RVJMSFTUFBWFDFVYy6OBWPDBUOPSWÏHJFO ..BUIJBTTFO FTUWFOVWPJSTB
SÏTJEFODFFUMVJBQBSMÏFOQSJWÏFUBWVTPOMPHFNFOU*MBWBJUVOSÏDFQUFVS
TBUFMMJUFFU57y*MBÏUÏÏUVEJÏ<QBSMFTGPSDFTEFMB$PBMJUJPO>GPJTyFU
TJDFTEÏDMBSBUJPOTÏUBJFOUÏUBZÏFT JMBVSBJUEßMFTBCPSEFSBWFDMBDPBMJUJPO
&MMFTTPOUGBVTTFTFUJOGPOEÏFTw

+“SHFO8JMMF.BUIJBTTFO VOBWPDBUOPSWÏHJFO BZBOUWJTJUÏMF$BNQ"TISBGFO


NBSTÏDSJWJU EBOTVOFMFUUSFË)38

i-PSTEFOPUSFTÏKPVSOPVTOBWPOTWVOJQSJTPOOJUSBDFTEFQSJTPO QBTQMVT
RVFOPVTBWPOTFOUFOEVQBSMFSEFQSJTPOOJEFNBMUSBJUBODFEFTNFNCSFT
$FQFOEBOU OPVTBWPOTWVMFTJOTUBMMBUJPOTEFTPSUJFFUQBSMÏBVTFVMSÏTJEFOU
TZUSPVWBOU :BTTFS&[BUJ-FSFDPOOBJTTBOUDPNNFÏUBOUMVOEFTBODJFOT
NFNCSFTEFM0.1*UÏNPJHOBOUEBOTWPUSFSBQQPSU KFDPOTJEÒSFOÏDFTTBJSF
EFTPVMJHOFSRVFKBJBVTTJFVMPQQPSUVOJUÏEFMVJQBSMFSFOQSJWÏ$PNNF
WPUSFSBQQPSUMFNFOUJPOOF &[BUJTPVIBJUBJURVJUUFSMPSHBOJTBUJPO-FTGPSDFT
BNÏSJDBJOFTDPOUSÙMBOUMFDBNQ"TISBGOFMBJTTBJFOUDFQFOEBOUBVDVOEFT
BODJFOTNFNCSFTEFM0.1*TPSUJSEVDBNQTBOTÏUVEFQBSEJWFSTFTBHFODFT
1BSUJF** 

HPVWFSOFNFOUBMFTEFUPVTMFTNFNCSFTEFM0.1*-FTNFNCSFTTPVIBJUBOU
RVJUUFS MF DBNQ ÏUBJFOU BVUPSJTÏT Ë MF GBJSF NBJT VOJRVFNFOU QPVS SFTUFS
BWFDMFTGPSDFTBNÏSJDBJOFTKVTRVËMBmO EF MÏUVEF &[BUJ OPVT B EJU Ë NPO
DPMMÒHVFFUËNPJNÐNF RVJMQSÏGÏSBJUSFTUFSEBOTMFTJOTUBMMBUJPOTEFTPSUJF
EFM0.1*QMVUÙURVBWFDMFTGPSDFTBNÏSJDBJOFTDPOUSÙMBOUMFDBNQy-FT
JOTUBMMBUJPOTEFTPSUJFFMMFTNÐNFTÏUBJFOUQSPQSFTFUSBJTPOOBCMFNFOUCJFO
UFOVFT/PVTOBWPOTWVBVDVOHBSEJFOBSNÏOJDMÙUVSFw

-FTPċDJFMT EF M0.1* BV $BNQ "TISBG POU GPVSOJ ËM"6*- QMVTJFVST MFUUSFT


ÏDSJUFTQBS:BTTFS&[BUJ EÏDMBSBOUTQÏDJmRVFNFOU RVJM WPVMBJU SFTUFS BWFD M0.1*
FOUBOURVJOWJUÏ*MBGBJUMFNÐNFDPNNFOUBJSFMPSTEFTPOFOUSFUJFOBWFDEFT
BHFODFTBNÏSJDBJOFT
%BOTTPOSBQQPSU )38EÏDMBSBJU

i1MVTJFVSTUÏNPJOT EÏUFOVTFUUPSUVSÏTEBOTMFTDBNQTEV.,0 POUOPNNÏ


)BTTBO&[BUJDPNNFÏUBOUMVOEFMFVSTJOUFSSPHBUFVST-FmMT EF )BTTBO
&[BUJ :BTTFS&[BUJ ÏHBMFNFOUJOUFSSPHÏQPVSDFSBQQPSU BDPOmSNÏ MJEFOUJUÏ
EFTPOQÒSFFOUBOURVJOUFSSPHBUFVSEV.,0w

2VBOE PO MVJ EFNBOEB EF DPNNFOUFS DFUUF BMMÏHBUJPO )BTTBO &[BUJ B
EÏDMBSÏ RVF TJ FMMF ÏUBJU WSBJF iQPVSRVPJ OABUJM <:BTTFS> QBT QBSMÏ EF DFDJ BWFD
MFT"NÏSJDBJOTy*MMJHOPSBJUBWBOUM"MMFNBHOF *MTFTUSFOEVDPNQUFEFDFMBFO
BSSJWBOUFO"MMFNBHOF w

$PODFSOBOUTPOSÙMFEBOTM0.1* JMSÏQPOEJU

i+FTVJTBVKPVSEIVJEBOTMBTFDUJPOFODIBSHFEFOPVWFBVYBSSJWBOUTFUEFT
JOWJUÏT1FOEBOUBOT KÏUBJTSFTQPOTBCMFEVTFSWJDFBDIBUTFUKFTVJTDPOOV
EBOTUPVU#BHEBE-FNQSJTPOOFNFOUFUMBUPSUVSFSFMÒWFOUEVSÏHJNF-FT
"NÏSJDBJOTPOUÏUVEJÏDFTRVFTUJPOTFUOPOUSJFOUSPVWÏ$FTPOUEBODJFOOFT
BMMÏHBUJPOT JOGPOEÏFTy$F OFTU QBT VOF RVFTUJPO EÏWBTJPO DIBDVO ÏUBOU
MJCSFEFQBSUJS MFT"NÏSJDBJOTTPOUMËw

)BTTBO&[BUJEJUËQSPQPTEVUÏNPJHOBHFEFTPOmMT

i$FTPOUMFTNPUTEVSÏHJNF<JSBOJFO>*MTWFVMFOUEJTDSÏEJUFSM0.1*
*M FTU JOEJHOF EF GBJSF QBSMFS VO mMT DPOUSF TPO QÒSF .B GBNJMMF FTU
TPVTQSFTTJPOQFSNBOFOUFy$FTUVOFJOTVMUFËNPOJOUÏHSJUÏFUËNB
GBNJMMF*MTQFSUVSCFOUBOTEFNBWJFw
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

)BTTBO &[BUJ FYQMJRVB RVF i5PVUF QFSTPOOF TF QSÏTFOUBOU BV QPSUBJM EV $BNQ
"TISBGFTUMFCJFOWFOVw

4FMPO )38 :BTTFS &[BUJ TFTU ÏWBEÏ EV $BNQ "TISBG FO KVJO $FUUF
EÏDMBSBUJPO FTU USPNQFVTF DBS FMMF JNQMJRVF RVJM TÏUBJU ÏDIBQQÏ EF M0.1* 
BMPSTRVJMZBEFTQSFVWFTDPOWBJODBOUFTRVF:BTTFS&[BUJTPVIBJUBJUSFTUFSBWFD
M0.1*BV$BNQ"TISBGEFTPOQSPQSFHSÏ&OFĊFU BQSÒT BWPJS EÏDMBSÏ TPVIBJUFS
RVJUUFSMPSHBOJTBUJPO JMBEFNBOEÏMBQFSNJTTJPOEFSFTUFSBV$BNQ"TISBG

%BOTVOFJOUFSWJFXEFKVJMMFU :BTTFS&[BUJBSFDPOOVRVJMQPVWBJURVJUUFS
MPSHBOJTBUJPOFUBMMFSDIF[MFT"NÏSJDBJOT NBJTJMFOBEÏDJEÏBVUSFNFOU

i2VBOEKÏUBJTË"TISBGKFTBWBJTRVFMFT"NÏSJDBJOTOBJEBJFOUQFSTPOOF
%PODKFQFOTBJTRVFTÏWBEFSE"TISBGTFSBJUQMVTGBDJMF+FOFTVJTQBTBMMÏBV
DBNQBNÏSJDBJOFUKBJGFJOUEFWPVMPJSSFTUFSBWFD.,0w

$PODFSOBOUTPOJOUFSWJFXBWFD)BTTBO&[BUJ -BST3JTFÏDSJU

i-FQÒSFEF:BTTFS QSÏTFOUÏEBOTWPUSFSBQQPSUQBS:BTTFSDPNNFÏUBOUVO
JOUFSSPHBUFVS NBCFBVDPVQJNQSFTTJPOOÏ#JFORVJMOFQVJTTFQBTNBTRVFS
TPOBNPVSQBUFSOFMFUTFTÏNPUJPOTQPVSTPOFOGBOU JMÏUBJUUSÒTDPOUSBSJÏ
DPODFSOBOUMFGBJURVFMF.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUMBJUFNQMPZÏDPOUSFTFT
QBSFOUTFUTBGBNJMMF*MOBQVDBDIFSTFTTFOUJNFOUTDPODFSOBOUMBNBOJÒSF
EPOU)38TFSBOHFBJUEVDÙUÏEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUDPOUSFMVJ
FUTBGBNJMMF)BTTBO&[BUJBEÏDMBSÏRVFEFTPĆDJFST BNÏSJDBJOT EF EJWFSTFT
BHFODFT EPOU MF '#* MF %ÏQBSUFNFOU E&UBU FUD TÏUBJFOU SFODPOUSÏT FU
BWBJFOU NFOÏ EFT DPOWFSTBUJPOT QSJWÏFT BWFD:BTTFS Ë QMVTJFVST SFQSJTFT FU
JMOBWBJUKBNBJTWPVMVRVJUUFS"TISBGFUTFSFOESFËMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJF
BNÏSJDBJOF*MOBQBTOPOQMVTNFOUJPOOÏVONPUEFDFTBMMÏHBUJPOTEBOTDFT
FOUSFUJFOT4JNVMUBOÏNFOU VOBWPDBUOPSWÏHJFOEÏOPNNÏ.BUIJBTTFOB
EÏKËÏDSJUË)VNBO3JHIUT8BUDI%BOTTBMFUUSF JMNFOUJPOOFBWPJSNFOÏ
EFTEJTDVTTJPOTQSJWÏFTBWFD:BTTFS&[BUJFUWJTJUÏTPOMPHFNFOUBV$BNQ"TISBG
RVJÏUBJUEBOTVOÏUBUTBUJTGBJTBOU%FUFMMFTDPOEJUJPOTTPOUDPOTJEÏSBCMFNFOU
EJąÏSFOUFT EF DJSDPOTUBODFT EJODBSDÏSBUJPO FU EF UPSUVSFw

)BCJC,IPSSBNJ 5BIFSF&TLBOEBSJ.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJ

)BCJC,IPSSBNJ 5BIFSFI&TLBOEBSJFU.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJTPOUUSPJT
EFTRVBUSFUÏNPJOTEF)38BZBOURVJUUÏM*SBLBQSÒTMBHVFSSFEV(PMGF FO

1BSUJF** 

"V$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-TFTUFOUSFUFOVFBWFD-FJMB(IBOCBSJ 
RVJBEÏDMBSÏDPOOBÔUSFUSPJTEFTJOEJWJEVTOPNNÏTEBOTMFSBQQPSUEF)38*M
TBHJUEFMFYÏQPVTFEF)BCJC,IPSBNJ5BIFSFI&TLBOEBSJFTUTBCFMMFTPFVSFU
.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJFTUMFNBSJEFTBCFMMFTPFVS-FSBQQPSUEF)38
OBUUJSFQBTMBUUFOUJPOTVSMFMJFOGBNJMJBMFYJTUBOUFOUSFUSPJTEFTFTUÏNPJOT

-FJMB (IBOCBSJ OJF MFT BMMÏHBUJPOT EV SBQQPSU NFOUJPOOBOU VOF QPMJUJRVF EF
SFGVTEFTPSUJFBV$BNQ"TISBG&MMFEJU iJMTEJTFOURVJMZBVOFQPMJUJRVFEFSFGVT
EFTPSUJF NBJTKFTVJTMFUÏNPJOWJWBOUEFMBEÏGPSNBUJPOEFMBEÏDMBSBUJPO2VFMMF
QPMJUJRVFEFSFGVTEFTPSUJF w

-FJMB (IBOCBSJ B QBTTÏ EFVY BOT EBOT MB QSJTPO EF ,FSNBOTIBI FU B ÏQPVTÏ
)BCJC,IPSBNJFO UPVTEFVYSFHBHOBOUM*SBLFO&MMFBWÏDVBV
$BNQ"TISBGQFOEBOUBOTFUBVOmMT

-FJMB(IBOCBSJFYQMJRVFRVFMMFFU)BCJC,IPSSBNJPOUEÏDJEÏEFOWPZFSMFVS
mMT #BIBEPS
Ë MÏUSBOHFS QPVS BTTVSFS TB TÏDVSJUÏ QFOEBOU MB DSJTF EV ,PXFJU FO
#BIBEPSBÏUÏFOWPZÏBV$BOBEBEBOTVOFGBNJMMFEFTZNQBUIJTBOUT
EFM0.1*&MMFBKPVUB

i-FDPVQMFBBDDFQUÏMBHBSEFEFNPOmMT EF NBOJÒSF GPSNFMMF "QSÒT BWPJS


FOWPZÏNPOmMT BV $BOBEB NPO NBSJ B EJU RVJM TPVIBJUBJU QBSUJS 2VBOE
JMBEFNBOEÏËQBSUJS JMNBEFNBOEÏEFMFTVJWSFyJMBWJWFNFOUJOTJTUÏ
QPVSRVFKFQBSUFBWFDMVJyM0.1*OJOUFSGÏSBOUQBTEBOTMFTSFMBUJPOT
GBNJMJBMFT JMTPOUEJURVFMFDIPJYÏUBJUMFNJFO NBJTKFEFWSBJTQBSUJSQPVS
MF DBMNFS +F OF TPVIBJUBJT QBT QBSUJS NBJT KF MBJ GBJU QPVS DFUUF SBJTPO
+F OBJ KBNBJT TPVIBJUÏ RVJUUFS M0.1* FU NPO EÏQBSU ÏUBJU VO WÏSJUBCMF
EÏDIJSFNFOU*MNBNFOBDÏFFUJOUJNJEÏFQPVSRVFKFMFTVJWFw

-FJMB(IBOCBSJBEJURVFMFDPVQMFBRVJUUÏMF$BNQ"TISBGËCPSEEFWPJUVSFT
GPVSOJFTQBSM0.1*-FDPVQMFTFTUSFOEVBV$BNQ"M5BTI Pá.NF(IBOCBSJ
FYQMJRVF RVF EFT BHFOUT EV .0*4 ÏUBJFOU BDUJGT 1BS DPOTÏRVFOU FMMF EÏDJEB
RVFMMFOFQPVWBJUZSFTUFS&MMFBEPODRVJUUÏMF$BNQ"M5BTIQPVSTFSFOEF
BVCÉUJNFOUEFM0/6Ë#BHEBE6OFGPJTBSSJWÏF FMMFBEFNBOEÏËSFUPVSOFS
BVQSÒTEFM0.1*-PSTEFTBEFSOJÒSFTPJSÏFBV$BNQ"M5BTI FMMFBSFÎVMB
WJTJUFEFTBCFMMFTPFVSFUEFTPONBSJ 5BIFSF&TLBOEBSJ.PIBNNBE3F[B
&TLBOEBSJ
RVJPOUUFOUÏEFMBQFSTVBEFSEFSFTUFS

%F QMVT EFT PċDJFMT EF M0.1* POU GPVSOJ Ë MB EÏMÏHBUJPO EFT QSFVWFT
DPOUSFEJTBOU MB EÏDMBSBUJPO EF )BCJC ,IPSBNJ GBJUFT Ë )38 RVJMT ÏUBJFOU
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

iEÏUFOVTEBOTEFTQSJTPOT.,0JOUFSOFTw4FMPOMFTPċDJFMT EF M0.1* )BCJC


,IPSBNJBRVJUUÏMPSHBOJTBUJPOMFNBSTQPVSTFSFOESFBVDBNQ"M5BTIË
3BNBEJ TPVTMBTVQFSWJTJPOEFM6/)$3-FBPßU JMBÏDSJUËM0.1* 
EFNBOEBOUMBQFSNJTTJPOEFSFUPVSOFSËMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJFEFM0.1* BVTTJ
BQQFMÏ i.JFINBOTBSBw NBJTPO EIÙUFT
 -F SBQQPSU EF )38 NFOUJPOOF MFT
iNBJTPOTEIÙUFTwDPNNFÏUBOUEFTMJFVYEFiEÏUFOUJPOw1BSDPOTÏRVFOU MF
BPßUFUMFTFQUFNCSF)BCJC,IPSBNJBÏDSJUËM0.1*EFNBOEBOU
VOF BTTJTUBODF QPVS TF SFOESF FO &VSPQF $FT MFUUSFT UPVUFT ÏDSJUFT QMVTJFVST
NPJT BQSÒT MF EÏQBSU EF ,IPSBNJ EF MPSHBOJTBUJPO SFKFUUFOU DMBJSFNFOU MFT
EÏDMBSBUJPOTEFTUÏNPJOTË)38$FDJDPOUSFEJUFODPSFMBċSNBUJPO RVF DFT
MFUUSFTQFVWFOUBWPJSÏUÏQSJTFTEFGPSDF DBSFMMFTPOUÏUÏÏDSJUFTMPOHUFNQTBQSÒT
TPOEÏQBSUEFMPSHBOJTBUJPO

1PVSEPOOFSVOFTVCTUBODFBVUZQFEFQFSTPOOFRVFTU)BCJC,IPSBNJ -FJMB
(IBOCBSJFYQMJRVBRVFOFMMFBÏUÏDPOUBDUÏFQBSMBGBNJMMFRVJTPDDVQBJU
EF #BIBEPS BV $BOBEB &MMF MJOGPSNB RVF MF QÒSF EF #BIBEPS BWBJU ÏUÏ FO
DPOUBDUBWFDFVYFUBWBJUEFNBOEÏËWPJS#BIBEPSQFOEBOUMFTWBDBODFTEÏUÏ
-FJMB(IBOCBSJBWBJUBDDFQUÏ UBOURVJMTBHJTTBJUEFWBDBODFT&MMFFYQMJRVF

i#BIBEPS OF MF DPOOBJTTBJU QBT FU JM BWBJU USÒT QFVS EF QBSUJS BVY 1BZT
#BTw

$FQFOEBOU TB GBNJMMF EBDDVFJM MB QFSTVBEÏ EF TF SFOESF BVY 1BZT#BT -FJMB
(IBOCBSJBFYQMJRVÏRVBQSÒTMFTWBDBODFTEÏUÏ #BIBEPSOBQBTÏUÏSFOEVËTB
GBNJMMFEBDDVFJMBV$BOBEB&MMFBEÏDSJUVOJODJEFOURVJTFTUQSPEVJUËMÏDPMF
BVY1BZT#BT EBOTMFRVFMMFDPNQPSUFNFOUEF#BIBEPSBWBJUBUUJSÏMBTVTQJDJPO
EVOFBTTJTUBOUFTPDJBMFRVJWPVMBJUTBWPJSDFRVJMFUSPVCMBJU#BIBEPSTFTUDPOmÏ
ËMBTTJTUBOUFTPDJBMF EJTBOURVJMWPVMBJUSFOUSFSËMBNBJTPODIF[TBNÒSF BV
$BOBEB-BTTJTUBOUFTPDJBMFBFNNFOÏ#BIBEPSËMBNCBTTBEFEV$BOBEB EPá
JMBQVDPOUBDUFSTBGBNJMMFEBDDVFJMBV$BOBEB

4FMPO-FJMB(IBOCBSJ MBGBNJMMFEBDDVFJMEF#BIBEPSBFYQMJRVÏRVJMÏUBJUUSÒT
USJTUFBVUÏMÏQIPOF EÏDMBSBOURVJMOFWPVMBJUQBTSFTUFSBWFDTPOQÒSFFURVJM
ÏUBJUBHSFTTÏFUTPVTQSFTTJPO*MBWBJUQFVSEFTPOQÒSF

.NF (IBOCBSJ FYQMJRVF RVF )BCJC ,IPSBNJ BWBJU FOUBNÏ VOF DBNQBHOF
EFEÏTJOGPSNBUJPODPOUSFM0.1*FUBWBJUNÐNFFNNFOÏ#BIBEPSEBOTVOF
ÏNJTTJPOEFMBUÏMÏWJTJPOOÏFSMBOEBJTFQPVSEÏDMBSFSRVFTBNÒSF -FJMB(IBOCBSJ

MBWBJUBCBOEPOOÏ&MMFFYQMJRVF
1BSUJF** 

i*MBFOMFWÏ#BIBEPSËTFTQBSFOUTBV$BOBEB*MFTUBVTTJSFDPOOVDPNNF
DSJNJOFM FU LJEOBQQFVS *M B ÏUÏ DPOEBNOÏ QBS MB KVTUJDF OÏFSMBOEBJTF
QPVSBWPJSLJEOBQQÏ#BIBEPS+BJÏDSJUBV1SPGFTTFVS$PQJUIPSOFQPVS
FYQMJRVFSDFRVJMTGPOUTVCJSËMFOGBOUy*M<#BIBEPS>BBVKPVSEIVJ
 BOT FU JM WJU FO *SBO .0*4 MFNQÐDIF EF WFOJS JDJ <$BNQ "TISBG>
NBJTKFTBJTRVJMWFVUWFOJSy*MIBCJUFBWFDMBGBNJMMFEFNPOFYNBSJ
.BGBNJMMFNFEJUDFDJDBSJMTMFDSPJTFOUBDDJEFOUFMMFNFOU4BT”VSFTU
NBJOUFOBOUË*MBN /BTSJO,IPSBNJ FUDFTUMVOEFTBHFOUTSÏQSFTTJGTEV
SÏHJNFy*MTOFMF<#BIBEPS>MBJTTFOUNÐNFQBTNFDPOUBDUFSw

-FJMB(IBOCBSJFYQMJRVFRVBQSÒTVOFQMBJOUFGPSNFMMFEÏQPTÏFQBSMFTUVUFVSTEF
#BIBEPS JMZBFVVOQSPDÒTBVY1BZT#BT-FOTFNCMFEVQSPDFTTVTBQSJTOFVG
NPJTFUBVCPVUEVDPNQUF MFUSJCVOBMBEÏDJEÏRVF#BIBEPSTFSBJUSFOEVËTFT
UVUFVSTBV$BOBEB$FQFOEBOU BQSÒTBWPJSQFSEVMFQSPDÒT )BCJC,IPSBNJFTU
QBTTÏEBOTMBDMBOEFTUJOJUÏBWFD#BIBEPSFUMBFOTVJUFFOWPZÏEFGPSDFFO*SBO
.NF(IBOCBSJEÏDMBSF

i$FTU VO UFM WPZPV RVJM B NFOBDÏ MFT UVUFVST *M MFT B NFOBDÏT EF NPSU
TJMT OBCBOEPOOBJFOU QBT MFVS QMBJOUFyRVBOE MFT BDUJPOT FO KVTUJDF TPOU
EFWFOVFTTÏSJFVTFTFUMB$PVSE"QQFMFUMFHPVWFSOFNFOUDBOBEJFOBSÏDMBNÏ
MFOGBOUw

-FJMB(IBCBSJBFYQMJRVÏDPNNFOUMFTUVUFVSTEF#BIBEPSÏUBJFOUQBSUJDVMJÒSFNFOU
EÏQSJNÏTRVBOEJMOFMFVSQBTÏUÏSFOEVFURVBOEJMTPOUBQQSJTQMVTUBSETPO
FOWPJ FO *SBO &MMF FYQMJRVB RVJMT POU SFDIFSDIÏ #BIBEPS FOUSF EFVY BOT FU
EFNJFUPO[FBOT
-FJMB(IBOCBSJBWJWFNFOUOJÏMBOPUJPOEFQPMJUJRVFEFSFGVTEFTPSUJF&MMF
EJU

i$FTUEVSFGVTEFTPSUJFEPOUJMTQBSMFOU +FTVJTQBSUJF<EV$BNQ"TISBG>
FUKFNFTVJTSFOEVFBWFDMVJ<)BCJC,IPSBNJ>BV$BNQ"M5BTIFUJMOZ
BWBJUBVDVO.PVEKBIJEJOFEBOTMFDBNQ EPODDPNNFOUQSÏUFOESFRVFKBJ
ÏUÏGPSDÏFFUFNQÐDIÏFEFMFTTVJWSF $FTUQPVSDFMBRVFKFEJTRVFMFSBQQPSU
FTUNFOTPOHFSyFUVOFJOTVMUF$PNNFOUVOFPSHBOJTBUJPOEFEÏGFOTFEFT
ESPJUT EF M)PNNF QFVUFMMF ÏDSJSF VO SÏDJU BVTTJ EÏGPSNÏ 1PVSRVPJ OF
NPOUJMTQBTDPOUBDUÏF w

%BOT MF SBQQPSU .PIBNNBE 3F[B &TLBOEBSJ FU TPO ÏQPVTF 5BIFSFI
&TLBOEBSJ POU BVTTJ JOEJRVÏ Ë )38 BWPJS ÏUÏ EÏUFOVT EBOT EJWFSTFT
NBJTPOTEIÙUFT BQSÒTBWPJSEFNBOEÏMFVSEÏQBSUEFM0.1*FO*MT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

POUEÏDMBSÏ

i-PSHBOJTBUJPOBWBJUDPOmTRVÏ OPT QBTTFQPSUT FU OPT QBQJFST EJEFOUJUÏ Ë


OPUSF BSSJWÏF BV DBNQ 2VBOE OPVT BWPOT FYQSJNÏ OPUSF JOUFOUJPO EF
QBSUJS OPVTOBWPOTQBTSÏDVQÏSÏOPTEPDVNFOUT/PVTBWPOTÏUÏEÏUFOVT
EBOTEFTDFOUSFTEFEÏUFOUJPOË*TLBOBJOTJRVFEBVUSFTMJFVY/PVTBWPOT
ÏUÏ FOWPZÏT Ë VO DBNQ EF SÏGVHJÏT Ë MFYUÏSJFVS EF MB WJMMF EF 3BNBEJ
EÏOPNNÏBM5BTI-BWJFËBM5BTIÏUBJUFYUSÐNFNFOUSVEF QMVTTJNJMBJSF
ËVOQSPDFTTVTEFNPSUQSPHSFTTJWF-FTBHFOUTEF.,0POUDPOUJOVÏË
OPVTIBSDFMFS NÐNFË"M5BTI&OmO FO TFQUFNCSF OPVT BWPOT
CÏOÏmDJÏ EV TUBUVU EF SÏGVHJÏ EÏDFSOÏ QBS MFT 1BZT#BT FU OPVT BWPOT QV
RVJUUFSBM5BTIw

%FTPċDJFMT EF M0.1* EV $BNQ "TISBG POU BVTTJ GPVSOJ ËMB EÏMÏHBUJPO EF


M"6*- EFT QSFVWFT SÏGVUBOU EFT BMMÏHBUJPOT TPVMFWÏFT QBS .PIBNNBE 3F[B
&TLBOEBSJFUTPOÏQPVTF5BIFSFI,IPSBNJ%FTPċDJFMT EF M0.1* POU EJU RVF
UBOU.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJRVF5BIFSFI&TLBOEBSJPOUQBTTÏMBGSPOUJÒSF
*SBO*SBL TBOTKBNBJTQPTTÏEFSEFTQBTTFQPSUT-FJMB(IBOCBSJBDPOmSNÏ RVJMT
OBWBJFOUQBTEFQBTTFQPSUT&MMFEJU

i"VOQPJOUJMTEJTFOURVFNPOQBTTFQPSUNBÏUÏDPOmTRVÏ $FUUF EÏDMBSBUJPO


NBGBJUSJSFy2VFMQBTTFQPSU $ÏUBJFOUEFTÏWBEÏTw

-F KVJMMFU  .PIBNNBE 3F[B &TLBOEBSJ FU TPO ÏQPVTF POU ÏDSJU BVY
PċDJFMT EF M0.1* JOGPSNBOU MPSHBOJTBUJPO EF MFVS TPVIBJU EF RVJUUFS M0.1*
FUEFTFSFOESFBV$BNQ"M5BTIË3BNBEJ6OBOQMVTUBSE MFKVJO 
EBOTVOFMFUUSFBESFTTÏFËM0.1* JMTPOUEFNBOEÏTJMTQPVWBJFOUSFTUFSEBOT
MJOTUBMMBUJPOEFTPSUJFEFM0.1* .FINBOTBSB
$FDJEÏNPOUSFDMBJSFNFOURVF
MFVSEÏDMBSBUJPOË)38TFMPOMBRVFMMFJMTBVSBJFOUÏUÏEÏUFOVTË.FINBOTBSB
NBJTPO EIÙUF
 FTU JOGPOEÏF *MT POU ÏDSJU DFUUF MFUUSF CJFO BQSÒT BWPJS RVJUUÏ
MPSHBOJTBUJPOFUEPODJMTOFQFVWFOUQSÏUFOESFBWPJSÏDSJUMBMFUUSFTPVTQSFTTJPO
PVMBGPSDF-FTKVTUJmDBUJGT EF MBJEF mOBODJÒSF EPOU JMT POU CÏOÏmDJÏ EFM0.1*
MPSTEFMFVSTÏKPVSBVDBNQ"M5BTIFUMFVSTUJDLFUTWFSTM&VSPQFEJTDSÏEJUFOU
FODPSFMFVSTEÏDMBSBUJPOTË)38

"VUSFTUÏNPJOTEF)38

&O QMVT EFT DJOR UÏNPJOT EÏKË DPOTJEÏSÏT BMPST BV $BNQ "TISBG M"6*- B
ÏUVEJÏ NJOVUJFVTFNFOU MFT BMMÏHBUJPOT GBJUFT QBS MFT BVUSFT UÏNPJOT EF )38 
BVDVOEFOUSFFVYOÏUBOUDPOmSNÏT &O FĊFU UPVUFT MFT JOEJDBUJPOT UFOEFOU Ë
1BSUJF** 

QSPVWFSMFDPOUSBJSF

1BSNJDFTUÏNPJOT MFTEÏDMBSBUJPOTEF,BSJN)BRJPOUÏUÏUSBJUÏFTEBOTEBVUSFT
QBSUJFTEVSBQQPSU TVHHÏSBOURVFTFTBMMÏHBUJPOTTPOUGBVTTFTFURVJMDPMMBCPSF
BWFD .0*4 6O BVUSF UÏNPJO EF )38 'BSIBE %KBWBIFSJ:BS RVJ EÏDMBSF
BWPJS ÏUÏ FNQSJTPOOÏ QBS M0.1* OB GPVSOJ BVDVOF QSFVWF QPVS ÏUBZFS TPO
BMMÏHBUJPO-BTFVMFJOGPSNBUJPORVFM"6*-QFVUQPVSTVJWSFÏUBJUMFMJFVEFTPO
FNQSJTPOOFNFOUTVQQPTÏ-"6*-BWJTJUÏDFTJUF RVJOFDPOUJFOUBVDVOFQSJTPO
'BSIBE%KBWBIFSJ:BSFTUBVTTJOPNNÏEBOTVOEPDVNFOUGPVSOJËM"6*-QBS
M0.1* DPNNFÏUBOUVOBHFOUEVSÏHJNFJSBOJFO$FDJFTUBVTTJWSBJQPVSMFT
EÏDMBSBUJPOTQBSMFTDJORBVUSFTUÏNPJOTEF)38

"VUSFTDBT

"MJ3F[B#BTIJSJ

-BEÏMÏHBUJPOBQBSMÏBWFD.NF3B[JFI,IBCB[BO RVJBFYQMJRVÏRVFCJFORVF
OÏUBOUQBTMJÏFEJSFDUFNFOUBVSBQQPSUEF)38 QPVWBJUUPVUFGPJTGPVSOJSEF
CPOOFTJOGPSNBUJPOTDPOUFYUVFMMFTTVSTPOFYNBSJ "MJ3F[B#BTIJSJ RVJTFMPO
TFTEJSFTDPMMBCPSFSBJUBWFDMFSÏHJNFJSBOJFO

3B[JFI,IBCB[BOBSÏTJEÏBV$BNQ"TISBGQFOEBOUBOT BQSÒTVOTÏKPVSFO
"MMFNBHOF&MMFTFTUSFOEVFFO*SBLBWFDTPONBSJFUTBmMMF &MMF EÏDMBSF

i"QSÒTEFVYBOT NPOFYNBSJEÏDJEBEFQBSUJSFUNBEFNBOEÏEFMFTVJWSF
$ÏUBJU FO  NBJT KBJ SFGVTÏ FU JM FTU EPOD QBSUJ TFVM /PVT TPNNFT
TÏQBSÏTEFQVJT BZBOUDIPJTJEFTDIFNJOTEJTUJODUT&O JMBEFNBOEÏMF
EJWPSDFFUKBJBDDFQUÏTBEFNBOEF/FQPVWBOUNFSFOESFFO/PSWÒHF KBJ
BDDFQUÏMFEJWPSDFQBSQSPDVSBUJPO$FUUFQSPDÏEVSFBÏUÏBDDFQUÏFQBSVO
USJCVOBMOPSWÏHJFOFUOPVTBWPOTEPODEJWPSDÏMÏHBMFNFOU*MTFTUSFNBSJÏFU
BFVEFVYFOGBOUTEFTPOTFDPOENBSJBHF"QSÒTMBHVFSSF JMZBEFVYBOT

NBT”VSNBSFOEVWJTJUFFUNBEJURV"MJ3F[B#BTIJSJWJFOESBJUNFWPJS
Ë"TISBG+BJSÏQPOEVA+FOBJBVDVOFSFMBUJPOBWFDMVJBMPSTQPVSRVPJDFUUF
WJTJUF &MMFMJHOPSBJU*MFTUWFOVË"TISBGyNBJTKFOFMBJQBTWV$FRVJ
FTUTVSQSFOBOUÏUBJURVJMFTUWFOVE*SBO CJFORVJMÏUBJUSÏGVHJÏQPMJUJRVF
FO/PSWÒHF$FMBNBDPOWBJODVFRVFMFSÏHJNFÏUBJUEFSSJÒSFDFMB6OBO
QMVT UBSE JM FTU SFWFOV BWFD NB mMMF "QSÒT KBJ DPOUBDUÏ "MJ 3F[B
FUEJURVËDBVTFEFMBHVFSSF<EV(PMGF>FMMFEFWSBJUQBSUJSFUJMBBDDFQUÏ
EFMBTPVUFOJS+FOBJQMVTSFWVNBmMMF EFQVJT 2VBOE FMMF FTU WFOVF NF
WPJSMBOEFSOJFS PONBEJURVFNPOGSÒSFFUNBmMMF ÏUBJFOU MË NBJT KBJ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

EÏDPVWFSURVFDFOÏUBJUQBTNPOGSÒSFNBJTVOJODPOOV.BJTKBJBDDVFJMMJ
NB mMMF QFOEBOU KPVST 2VBOE KF MVJ BJ QBSMÏ JM ÏUBJU ÏWJEFOU RVFMMF
BWBJUÏUÏDPOEJUJPOOÏF&MMFÏUBJUBMMÏFFO*SBOVOFGPJTFUPOMVJBWBJUEJU
EFTDIPTFTBąSFVTFT DPODFSOBOU "TISBG &MMF B QMFVSÏ FU ÏUBJU JORVJÒUF QPVS
NPJ"VEÏCVUFMMFOFNBQBTDSV NBJTBQSÒTDJORKPVSTUPVUBMMBJUCJFOy
"VQSJOUFNQT"MJ3F[BFTUSFWFOVNBJTQBSMJOUFSNÏEJBJSFEFTGPSDFT
BNÏSJDBJOFT TBDIBOURVFKFOFTPVIBJUBJTQBTMFWPJSw

4BDIBOURVFTPOFYÏQPVTFSFGVTFSBJUEFMFWPJS "MJ3F[B#BTIJSJFTUQBTTÏQBS
MFTGPSDFTEFMBDPBMJUJPOQPVSPSHBOJTFSVOFWJTJUF"MBEFNBOEFEFMBDPBMJUJPO 
NBJTËMFODPOUSFEFTPOTPVIBJU 3B[JFI,IBCB[BOBSFODPOUSÏ"MJ3F[B#BTIJSJ
BQSÒTRVFMRVFTBOT-FTGPSDFTEFMBDPBMJUJPOPOUEJURVJMTBWBJFOUSFÎVVOF
EFNBOEFEF)383B[JFI,IBCB[BOEJU

i2VBOEKFMVJBJQBSMÏ UPVUFTMFTTDÒOFTÏUBJFOUBSUJmDJFMMFT *M B EÏDMBSÏ RVJM


OBWBJUBVDVOMJFOBWFDMFSÏHJNFJSBOJFOFUBUFOUÏEFNFODPOWBJODSF*M
BFTTBZÏEFOGBJSFVOMJFOGBNJMJBM NBJTJMÏUBJUÏWJEFOURVFDÏUBJUVOF
RVFTUJPOEFSÏHJNF4FMPONPJ JMWFOBJUE*SBOFOUBOURVFSÏGVHJÏ-FTEFVY
BVUSFTGPJTJMÏUBJUWFOVQBSMB4ZSJF$FTUVOQBZTRVJFYUSBEFMFTNFNCSFTEF
M0.1*y+BJNPOUSÏMFTQSFVWFTQPVS"MJ3F[B+FMVJBJEJURVFKFOÏUBJT
QBTOBÕWF KFTVJTQPMJUJDJFOOF KFTBJTDFRVFWPVTGBJUFT"WBOUMBWFOVF
E"MJ 3F[B <Ë "TISBG> KBJ FOUFOEV EBOT VOF JOUFSWJFX TVS 3BEJP 'BSEB
RVVOJSBOJFOOPSWÏHJFOBMMBJUSBQBUSJFSTPOÏQPVTFE*SBL2VBOEKFMVJBJ
EJUDFMB JMNBSÏQPOEVRVJMOFDPOOBJTTBJUQBT,BSJN)BHIJ$FQFOEBOU 
,BSJN)BHIJMBNFOUJPOOÏFUDPOOBJTTBJUUPVTMFTEÏUBJMTEFTFTJOUFOUJPOTFU
EFTFTQMBOT"QSÒTMVJBWPJSQBSMÏ JMNBNPOUSÏVOWJTBQPVSKPVSTQPVSTF
SFOESFFO/PSWÒHF*MÏNBOBJUEFMBNCBTTBEFEF/PSWÒHFFO4ZSJF*MBEJU
RVJMNBDDPNQBHOFSBJUFO4ZSJFyJMBOJÏÐUSFMJÏBVSÏHJNF2VBOEJMFTU
WFOV JMÏUBJUBDDPNQBHOÏEVOFYNFNCSFEFM0.1**MÏUBJUDMBJSRVJMT
UFOUBJFOUFUFOUFOEBJFOUOPVTTÏQBSFS+BJÏUÏQPVTTÏFËQBSUJS RVBUSFGPJT
QBS"MJ3F[BFUVOFGPJTQBSNBGBNJMMFy+BJDIPJTJNBWPJFJMZBBOT
+FOFTVJTQBTSFUFOVFEFGPSDFFUQFSTPOOFOBÏUÏGPSDÏEFTFTÏQBSFSEFTPO
ÏQPVYPVEFTPOÏQPVTF&O DPNNFKFTPVIBJUBJTDPOUJOVFSËMVUUFS 
KBJBDDFQUÏMFEJWPSDF*MOZBWBJUQBTEPCMJHBUJPONFDPODFSOBOU+BVSBJT
QVQBSUJSBWFDMVJËUPVUNPNFOU1FSTPOOFOBVSBJUQVNFOFNQÐDIFS
.BJTFOUBOURVFGFNNFKBJMFESPJUEFEÏDJEFSEFDFRVFKFGBJT*MTUFOUFOU
EFNÙUFSDFESPJU"QSÒTBOTJMDPOTJEÒSFFODPSFRVFKFMVJBQQBSUJFOT*MB
EJUA+FTVJTUSÒTJORVJFUËUPOTVKFU+BJEJURVJMZBWBJUEFTTJUVBUJPOTQJSFT 
NBJTDPNNFOUTFGBJUJMRVFUVUFSBQQFMMFTUPVUDFDJBVKPVSEIVJ w
1BSUJF** 

3B[JFI,IBCB[BO B EJU RVVO HSPVQF EJOEJWJEVT BWBJU TPVUFOV MF SBQQPSU EF
)38FUBWBJUGBJUTJHOFSTBmMMF &UBOU EPOOÏ RVF TB mMMF BWBJU USPJT BOT RVBOE
FMMFFTUQBSUJFEV$BNQ"TISBG 3B[JFI,IBCB[BOBEFNBOEÏDPNNFOUTBmMMF
QPVWBJUWÏSJmFS MFT BMMÏHBUJPOT DPOUFOVFT EBOT MF 3BQQPSU

.NF,IBCB[BOBEÏDMBSÏRVFMMFBWV"MJ3F[B#BTIJSJMBEFSOJÒSFGPJTFOBWSJM
-PĊSF EVO MPHFNFOU FU EVO WÏIJDVMF ÏUBOU JOTVċTBOUF QPVS MBDIFUFS JM
RVJUUBMF$BNQ"TISBG6ONPJTQMVTUBSE ,IBCB[BOEJURVFMMF

i"WBJU FOUFOEV WJB MF TJUF XFC EF /PVSJ[BEFI VO BHFOU EV SÏHJNF RVF
KBWBJTEÏDMBSÏATJKFUBDDPNQBHOF JMTUFUVFSPOUUPJ<"MJ3F[B>FUNPOFOGBOU
*MTWPVTEÏDPVQFSPOUFONPSDFBVYFUÏDSBTFSPOUOPUSFmMMF $FTU VO BVUSF
NFOTPOHFFONPOOPNy*MFTUUSÒTTVTQFDURVBQSÒTBOTJMTJORVJÒUFQPVS
NPJ*MEJUOFQBTQPVWPJSSFOESFWJTJUFËTBGBNJMMF NBJTJMOFGBJUQBT
QBSUJFEFNBGBNJMMFw

$PNNF3B[JFI,IBCB[BOBEÏDMBSÏË-BST3JTF

i$FDJTÏUBOUQSPEVJUMFFSBWSJM FMMFQFOTFRVJMTPVIBJUFMBDIFUFS
FOUBOURVFOPVWFBVUÏNPJOEVSBQQPSUEF)38 TVSUPVURVBVQBSBWBOU 
,BSJN)BRRJ VOBVUSFBHFOUEV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOUEFMPOHVFEBUF
FUMVOEFTUÏNPJOTEVSBQQPSUEF)38 BWBJUEÏDMBSÏEBOTVOFJOUFSWJFX
Ë MB SBEJP RVVO SÏTJEFOU OPSWÏHJFO ÏUBJU QBSUJ FO *SBL QPVS TBVWFS TPO
ÏQPVTFw

+BWBE'JSPV[NBOE

6OBVUSFDBTSFNBSRVBCMFÏUBJUDFMVJEF+BWBE'JSPV[NBOE SÏDFNNFOUUSÒTBDUJG
TVSMFTTJUFTXFCFUMFTDFSDMFTBOUJ0.1* UFOBOUEFTDPOGÏSFODFTEFQSFTTFFUEFT
JOUFSWJFXTSBEJP*MQSÏUFOEBWPJSÏUÏFNQSJTPOOÏ UPSUVSÏFUNÐNFDPOEBNOÏ
ËMFYÏDVUJPOEFWBOUNFNCSFTEFM0.1**MEÏDMBSFiBWPJSÏUÏGPSDÏEFTF
TÏQBSFSEFTPOÏQPVTF.P[IHBO)PNBZPPOGBS RVJSÏTJEFBVKPVSEIVJEBOTVODBNQ
.,0 EBOT MB CBOMJFVF EF 1BSJTw -B EÏMÏHBUJPO TFTU FOUSFUFOVF BWFD MFY
ÏQPVTFEF+BWBE'JSPV[NBOE .PKHBO)PNBZPVOGBSBV$BNQ"TISBG *SBL

.NF )PNBZPVOGBS ÏUBJU VOF KFVOF GFNNF EF BOT TPVUFOBOU BDUJWFNFOU
M0.1* RVBOEFMMFBÏUÏBHSFTTÏFË5ÏIÏSBO BMPSTRVFMMFBUUFOEBJUVOUBYJ&MMFB
EÏDMBSÏRVFTFTBHSFTTFVSTWPVMBJFOUMBLJEOBQQFS NBJTDPOUSBSJÏTQBSTBSÏTJTUBODF
JMTMPOUBUUBRVÏBWFDEFTÏQÏFTFUMVJPOUBNQVUÏMBKBNCFHBVDIF"ZBOUMJOUFOUJPO
EFMBUVFS JMTMPOUSFOWFSTÏFFOWPJUVSF#JFORVFUBSEMFTPJS .NF)PNBZPVOGBSB
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

ÏDIBQQÏËVOFNPSUDFSUBJOFHSÉDFËEFTIBCJUBOUTRVJMPOUFNNFOÏFËMIÙQJUBM
7JOHURVBUSF BOT BQSÒT DFU ÏWÏOFNFOU MB QSFVWF QIZTJRVF FTU FODPSF WJTJCMF
.NF )PNBZPVOGBS NBSDIF EJċDJMFNFOU BWFD VO NFNCSF BSUJmDJFM FU EFT
CSßMVSFTEFDJHBSFUUFTVSMFTNBJOT&MMFEJU

i"QSÒTEFVYNPJT JMT<MFSÏHJNFJSBOJFO>NPOUSFUSPVWÏFFUNPOUFNNFOÏFË
MBQSJTPOE&WJOPáEFTBHFOUTEF-BKFWBSEJ<FYÏDVUFVSSÏQVUÏ>TPOUWFOVTNF
DIFSDIFS1FOEBOUMFTUSPJTBOOÏFTRVJTVJWJSFOU KBJBTTJTUÏËMBQFOEBJTPO 
ËMBUPSUVSFFUBVEÏDÒTEFNFTBNJTw

"ZBOU RVJUUÏ MB QSJTPO FU BWFD MBJEF EF M0.1* .NF )PNBZPVOGBS B UFOV
EFT DPOGÏSFODFT EF QSFTTF FU TFTU SFOEVF KVTRVË M0/6 Ë (FOÒWF FU Ë /FX
:PSLQPVSSBDPOUFSTPOIJTUPJSFFUDPOUFSMFTWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF
QFSQÏUSÏFTFO*SBO&MMFEJU

i%FQVJT KFTVJTBDUJWFBWFDMFT.PVEKBIJEJOF+FWPVTMFEJTDBSVOBHFOUEV
OPNEF+BWBE'JSPV[NBOE NPOFYÏQPVY
EPOUKBJEJWPSDÏJMZBRVBUPS[F
BOTBUFOVVOFDPOGÏSFODFEFQSFTTFQPVSDMBNFSRVFMFTESPJUTEFMBGBNJMMF
TPOUWJPMÏTFUTVQQSJNÏTFUBFYQSJNÏEFMBUSJTUFTTFDBSM0.1*BJOWFOUÏ
MIJTUPJSF <TB UPSUVSF> QPVS PCUFOJS MB DPOEBNOBUJPO EV SÏHJNF JSBOJFO Ë
MBTTFNCMÏFHÏOÏSBMFEFM0/6y-VOFEFTFTEÏDMBSBUJPOTFTURVFM0.1*
OPVTBGPSDÏTËEJWPSDFS BMPSTRVFNPJNÐNFKBJEFNBOEÏEFVYPVUSPJTGPJT
ËNFTÏQBSFSEFMVJFUKBJFOmO EÏDJEÏ EF EJWPSDFSy $F RVF KF WPVMBJT EJSF
DÏUBJUEFOFQBTQFSNFUUSFBVYBHFOUTEVSÏHJNFEFNFOFSMFVSBDUJWJTNFË
MFYUÏSJFVS<*SBO>w

.NF )PNBZPVOGBS EÏDMBSF RVBQSÒT MFVS NBSJBHF FMMF B SFNBSRVÏ RVF TB
NPUJWBUJPOSÏTVMUBJUEVGBJURVFMMFÏUBJUFOWPZÏFEBOTEJWFSTQBZTQPVSSBDPOUFS
TPOIJTUPJSFFURVJMQPVWBJUMBDDPNQBHOFS&MMFNBJOUJFOURVFDÏUBJUVOTVKFU
EÏMJDBUFOUSFFVY&MMFBEÏDMBSÏRVFMMFBDDFQUBJUTPOFOWJFEFWPZBHFSEBOTDFT
QBZT NBJTRVFEFMVUJMJTFSFMMFFUMFTSFTTPVSDFTM0.1*ËDFUUFmO OÏUBJU QBT
DPSSFDU

.NF)PNBZPVOGBSBEJURVF'JSPV[NBOEOÏUBJUQBTVONFNCSFÏNJOFOUEF
MPSHBOJTBUJPODPNNFJMMFQSÏUFOEBJU&MMFBEJU

i*MQSÏUFOEBVTTJRVJMPDDVQFVOSBOHÏMFWÏBVTFJOEFM0.1* NBJTEFQVJT
RVFKFMFDPOOBJTJMOBKBNBJTÏUÏDPOTJEÏSÏDPNNFÏUBOUVOPĆDJFM PV VOF
QFSTPOOFEFIBVUSBOH&OGBJU JMÏUBJUBDIFUFVSyTPOEFSOJFSQPTUFÏUBJU
DFMVJEBDIFUFVSË"M"NBSB1FSNFUUF[NPJEFYQMJRVFSRVJMTBHJUEVOF
1BSUJF** 

WJMMF TFSWBOU EF QMBRVF UPVSOBOUF Ë EF OPNCSFVY BHFOUT $FTU MË RVJM
DPNNVOJRVBJUBWFDMFTBHFOUT+BJEFTEPDVNFOUTNBOVTDSJUTSÏQFSUPSJBOU
MFT FOESPJUT Pá JM GBJTBJU TFT BDIBUT *M BWBJU EFT SÏEVDUJPOT FU HBSEBJU MB
EJąÏSFODF *M MFT FODBJTTBJU FU ÏDPOPNJTBJU QPVS QMVT UBSE *M BWBJU EFNBOEÏ
ËEFT*SBLJFOTEFDPOUBDUFSMBNCBTTBEFJSBOJFOOFFUMFVSBEPOOÏMFOPNEF
DPEFA.PIBNBE"MBWJFOTJHOFEFSFDPOOBJTTBODF+FWPVTEPOOFDFTEÏUBJMT
DBSRVBOEJMQSÏUFOEOFQBTÐUSFVOBHFOUEF.0*4 DFTUVONFOTPOHFw

.NF)PNBZPVOGBSFYQMJRVFRVFTPOFYNBSJBÏUÏFYQVMTÏEFMPSHBOJTBUJPO FU
DFTUQPVSDFMBRVJMTPVIBJUBJUQBSUJS&MMFFYQMJRVBRVF 

i*MBEJUEBOTVOFDPOGÏSFODFMBTFNBJOFEFSOJÒSF KVJMMFU
Ë1BSJTRVFNPO
TFVMCVUFTUEFNFSFOESFEBOTVOQBZTMJCSFQPVSZÏDSJSFMJCSFNFOU2VF
TF QSPEVJUJM EBOT VO QBZT EÏNPDSBUJRVF RVBOE RVFMRVVO FTU EÏDPVWFSU
FOUSBJOEFGPVSOJSEFTJOGPSNBUJPOTTFOTJCMFTËMFOOFNJ<FOMPDDVSSFODF
MBNCBTTBEF JSBOJFOOF> $FTU EF MFTQJPOOBHF FU OPVT TPNNFT FO HVFSSF
DPOUSFVOFOOFNJ2VBOEM0.1*MVJBQFSNJTEFSFTUFSFOUBOURVFSÏGVHJÏ 
WPJMËDFRVJMBGBJUw

-BWJT EF .NF )PNBZPVOGBS ÏUBJU RVBWFD MÏMFDUJPO E"INBEJOFKBE MF


HPVWFSOFNFOUJSBOJFOÏUBJUBMPSTEBOTVOFQPTJUJPOEFGBJCMFTTF&MMFBEÏDMBSÏ
RVFMMFOBWBJU KBNBJT WV QFSTPOOFMMFNFOU "INBEJOFKBE FO QSJTPO NBJT BWBJU
FOUFOEVQBSMFSEVOIPNNFRVJBWBJUUJSÏDPVQTEFHSÉDFTVSEFTQSJTPOOJFST
&MMFDPOUJOVB

i-FSÏHJNFFTUEPODUPNCÏFOEJTHSÉDFFUDPNNFWPVTMFTBWF[ JMZBEFT
SBQQPSUTDSPJTTBOUTEFSÏQSFTTJPOFUEFYÏDVUJPOFUËMÏUSBOHFSJMTPOUNFOÏEFT
BDUFTUFSSPSJTUFT1BSDFTBDUJPOT DFTBHFOUTQSÏQBSFOUMFUFSSBJOËDFUUFmOy
*MEJU<'JSPV[NBOE>RVJMWFVUÐUSFSÏGVHJÏFO'SBODF$FTUVOFTVSQSJTFEF
MBQBSUEVOBHFOUEVSÏHJNF1PVSRVPJEFWFOJSSÏGVHJÏQPMJUJRVFyEBOT
VOFJOUFSWJFXEFMB##$JMBSÏQPOEVRVJMÏUBJUCJFOUSBJUÏFO*SBO&I
CJFO QPVSRVPJOFQBTZSFTUFS w

.NF )PNBZPVOGBS B GPVSOJ Ë MB EÏMÏHBUJPO VOF EJTRVFUUF DPOUFOBOU EFT


QIPUPHSBQIJFTEFTFTDJDBUSJDFTTVJUFBVYUPSUVSFTTVCJFTFOQSJTPO

4IBNT)BFSJ

"VDPVSTEFTPOFORVÐUF M"6*-BEÏDPVWFSUEFTBMMÏHBUJPOTHSBWFTDPOUSF
M0.1*QBS)BEJ4IBNT)BFSJ4FMPOTPOÏQPVTF.BIJO/B[BSJF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

i*MOÏUBJUQBTNFOUJPOOÏQBS)38 NBJTDFTUMVOFEFTHSBOEFTmHVSFT EF
MBQSPQBHBOEF"QSÒTMBHVFSSFEV(PMGFEF JMOFQPVWBJUQPVSTVJWSF
MBMVUUFFUEÏDJEBEFQBSUJS FUEPODJMTFSFOEJUBV$BNQ"M5BTI*MNB
EFNBOEÏ EF MBDDPNQBHOFS NBJT KBJ SFGVTÏ -0.1* NB EFNBOEÏ EF
MBDDPNQBHOFS NBJTKBJEJUOPO$FTUMËRVFTPOSFTTFOUJNFOUBDPNNFODÏ
+BJEJUWPVMPJSSFTUFSFUQPVSTVJWSFMBMVUUFw

.NF/B[BSJFFYQMJRVFRVBQSÒTMB(VFSSFEV(PMGF MFDPVQMFBEÏDJEÏEFOWPZFS
TFTFOGBOUTËMÏUSBOHFSQPVSMFTQSPUÏHFS$FQFOEBOU BQSÒTBWPJSEÏDJEÏEFQBSUJS 
JMBEFNBOEÏRVFMFTFOGBOUTMVJTPJFOUFOWPZÏTBV$BNQ"M5BTI&MMFEJU

i*MOFQPVWBJUTFOPDDVQFSQFOEBOUQMVTEFEFVYNPJTFUMFTBBCBOEPOOÏT
EBOTMFTSVFTEF#BHEBE*MBEJURVFiTJUVUFOUFTEFNFSFOESFMFTFOGBOUT 
KJSBJ Ë MB QPMJDFw +F NFO TVJT PDDVQÏF FU E&VSPQF JM B EFNBOEÏ Ë MFT
SFQSFOESF-0.1*NBEFNBOEÏEFSÏTPVESFMFQSPCMÒNF+FTVJTQBSUJF
FO"MMFNBHOFFUJMZBFVVOKVHFNFOUQPVSEÏDJEFSEFMBHBSEFEFTFOGBOUT
-FUSJCVOBMBMMFNBOEOFMBQBTSFDPOOVFUNBDPOmÏ MB HBSEF *MT <MFVST
FOGBOUT> POU UPVT EFVY EÏDMBSÏ OF QBT WPVMPJS MF WPJS OJ SFTUFS BWFD MVJ
$FTUMËRVJMBMBODÏMBDBNQBHOFEFQSPQBHBOEF*MTPOUEÏUFSNJOÏPáJMT
WPVMBJFOUSFTUFS%FWBOUMFNÐNFUSJCVOBMKBJEFNBOEÏVOEJWPSDFPĆDJFM
FUOPVTBWPOTEJWPSDÏw

-BEÏMÏHBUJPOBSFÎVVOFDPQJFEFTEPDVNFOUTEVUSJCVOBMEÏUFSNJOBOURVFMB
HBSEFBWBJUÏUÏPDUSPZÏFËMBNÒSFEFTFOGBOUTEVGBJUEFMFVSFOEPDUSJOFNFOUQBS
MFVSQÒSF6OFYUSBJUEVKVHFNFOUEVUSJCVOBMTUJQVMF

i"QSÒTBWPJSFOUFOEVMFTQBSFOUT MFTFOGBOUTFUMFTFSWJDFEFQSPUFDUJPOEFMB
KFVOFTTF MFUSJCVOBMFTUDPOWBJODVRVFMFCJFOÐUSFEFTFOGBOUTTFSBEBWBOUBHF
HBSBOUJ BWFD MFVS NÒSF RVBWFD UPVUF BVUSF QFSTPOOF &O DPODMVTJPO MFT
EFVYFOGBOUTPOUDMBJSFNFOUEÏDMBSÏEBOTVOFBVEJFODFRVJMTTPVIBJUBJFOU
SFTUFSBWFDMFVSNÒSFËMBWFOJS"QSÒTMBTÏQBSBUJPOEFMBGBNJMMF MBNÒSF Ë
MJOWFSTFEVQÒSF BUFOUÏEÏUBCMJSVODPOUBDUSÏHVMJFSBWFDMFTFOGBOUTEFQVJT
 -F TFSWJDF EF QSPUFDUJPO EF MB KFVOFTTF QSÏDJTF RVBV DPVST EFT EJY
EFSOJÒSFTBOOÏFT VOFTPSUFEBMJÏOBUJPOBBąFDUÏ MFT FOGBOUT FU MFVST QBSFOUT
-FORVÐUFEVUSJCVOBMNPOUSFRVFMBNÒSFEÏQMPJFTFTNFJMMFVSTFąPSUT QPVS
SÏEVJSFDFQSPCMÒNF-BEFNBOEFQBSMFQÒSFEFOPNNFSVOUVUFVSBVUSF
RVF MB NÒSF QPVS MFT FOGBOUT OF QFVU ÐUSF BDDFQUÏF EBOT MFT DJSDPOTUBODFT
BDUVFMMFT-FESPJUEFHBSEFEFTQBSFOUTBQSÏDÏEFODFTVSEBVUSFTQFSTPOOFT
-FSJTRVFEFMBWBHFEFDFSWFBVFUMFYFSDJDFEVOFJOnVFODF VOJMBUÏSBMF TVS
MFTFOGBOUTBQQBSBJTTFOUTVQÏSJFVSTBWFDMFQÒSFRVBWFDMBNÒSF6OFYFNQMF
1BSUJF** 

FTUMBQQBSJUJPOTPVEBJOFEVQÒSFËMÏDPMFEFTPOmMT -B NÒSF EF MFOGBOU


EPOOFMJNQSFTTJPOEFOFQBTWPJSMFCJFOÐUSFEFTPOFOGBOUVOJRVFNFOUFO
SBJTPOEFMFOEPDUSJOFNFOUQPMJUJRVF5PVUCJFODPOTJEÏSÏ PDUSPZFSMBHBSEF
ËMBNÒSFFTUMBNFJMMFVSFTPMVUJPOQPVSMFCJFOÐUSFEFMFOGBOUw

.NF /B[BSJF B BKPVUÏ RVBQSÒT MF QBTTBHF BV USJCVOBM FU QFOEBOU MF SFTUF EF
MFVSTÏKPVSFO"MMFNBHOF JMBDPOUJOVÏËIBSDFMFSMBGBNJMMFFUBNÐNFUFOUÏEF
LJEOBQQFS MFOGBOU .BIJO /B[BSJF B BVTTJ FYQMJRVÏ RVF RVBOE .NF )JDLT
EF)38TFTUSFOEVFFO"MMFNBHOFQPVSTFOUSFUFOJSBWFDMFTTVQQPTÏTBODJFOT
NFNCSFTEFM0.1* .NF/B[BSJFBEFNBOEÏËSFODPOUSFS.NF)JDLT RVJ
BSFGVTÏEFMBWPJS.NF/B[BSJFBFYQMJRVÏBWPJSBVTTJSFODPOUSÏFUQBSMÏBWFD
MF1SPGFTTFVS$PQJUIPSOFFU-PSE"WFCVSZ-PSE"WFCVSZÏDSJU DPODFSOBOUMFVS
SFODPOUSF

i*MÏUBJUEPNNBHFRVF.NF)JDLTOBJUQVUSPVWFSMFUFNQTEFSFODPOUSFS
.NF /B[BSJ MFYÏQPVTF EF 4IBNT )BFSJ RVJ NB BQQFMÏ BVKPVSEIVJ
&MMF EJU RVF CJFO RVF . )BFSJ QSÏUFOEF PDDVQFS VO SBOH ÏMFWÏ DIF[ MFT
.PVEKBIJEJOF JMÏUBJUFOGBJUFNQMPZÏËEFTUÉDIFTTFDPOEBJSFTy-PSTEF
%FTFSU4UPSN 4IBNT)BFSJFTUEFWFOVPVWFSUFNFOUIPTUJMFËM0.1*oCJFO
RVJMOBJUUPVKPVSTÏUÏRVVOTVJWFVSoFURVBOEJMÏDIPVBËQFSTVBEFSTPO
ÏQPVTFEFEÏTFSUFSBWFDMVJ JMFTUQBSUJQPVS3BNBEJ MFDBNQEFM6/)$3
*MBFOTVJUFEFNBOEÏRVFTFTEFVYFOGBOUT"NJSFU/VTSBU RVJBWBJUBOT
ËMÏQPRVF
TPJFOUSBQBUSJÏTE"MMFNBHOFy2VBOEJMFTUEFWFOVDMBJSRVF
.NF/B[BSJOFQPVWBJUÐUSFQFSTVBEÏFEFTVJWSFTPOQMBO JMBDPOmÏ MFT
FOGBOUTËM"-/*'JOBMFNFOU 4IBNT)BFSJBSÏVTTJËTFSFOESFBVY1BZT
#BT FUBJOUFOUÏVOFBDUJPOQPVSMBHBSEFEFTFOGBOUTBVQSÒTEFTUSJCVOBVY
BMMFNBOET%BOTVOMJWSFFUEBOTEFTBSUJDMFT JMBQSÏUFOEVRVFTPOÏQPVTF
BWBJUÏUÏLJEOBQQÏFQBSMFT.PVEKBIJEJOFFURVFMFNPVWFNFOUMFTBWBJU
TÏQBSÏTEFGPSDF-FMJWSF EJU.NF/B[BSJ ÏUBJUVOSBNBTTJTEFNFOTPOHFT 
NBJTVUJMFBVSÏHJNF RVJMBWBJUUSBEVJUFOBSBCFFUEJąVTÏ MBSHFNFOUw

&ODPODMVTJPO .NF)BFSJEJU iyDFOFTUQBTVODPOnJU FOUSF QBSFOUT FU FOGBOUT


NBJTVOQSPCMÒNFFOUSFVOJOEJWJEVFUMFSÏHJNFw

/PTSBU/B[BSJFU"NJS/B[BSJSÏTJEFOUBVTTJBV$BNQ"TISBGFUMBEÏMÏHBUJPO
BQVQBSMFSBVYEFVY"NJS/B[BSJEÏDMBSBRVBQSÒTMB(VFSSFEV(PMGFMVJFU
TBTPFVSPOUÏUÏFOWPZÏTFO"MMFNBHOF*MÏUBJUËMÏDPMFEFQVJTVOFTFNBJOF
TFVMFNFOURVBOEPOMBJOGPSNÏRVJMSFUPVSOFSBJUFO*SBLTVJUFËMJOTJTUBODFEF
TPOQÒSF*MBEJURVJMDPNNFOÎBJUËQFJOFËTBDDMJNBUFSËMÏDPMFFO"MMFNBHOF
RVBOEJMFTUSFQBSUJQPVSVOF[POFEFHVFSSF*MFYQMJRVF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

i/PVTZTPNNFTSFUPVSOÏTBWFDHSBOEFEJĆDVMUÏ *M <4IBNT )BFSJ> QFOTBJU


RVFTJMQPVWBJUOPVTHBSEFS JMQPVSSBJUBVTTJHBSEFSOPUSFNÒSF*MÏUBJUQSÐU
ËDPNQSPNFUUSFOPUSFTÏDVSJUÏRVFMRVFOTPJUMFDPßUyDFOÏUBJUQBTVOF
SFMBUJPOQÒSFFOGBOU/PVTOBWJPOTBVDVOTFOUJNFOU/PVTTPNNFTSFTUÏT
BWFDMVJQFOEBOUEFVYNPJT+BWBJTPO[FBOTFUFMMF</PTSBU>BWBJUTFQUBOT
-BTFVMFDIPTFRVJOPVTNBORVBJUÏUBJUEFMBNPVSFUEFMBąFDUJPO /PTSBU
ÏUBJUFOQFSNBOFODFDIF[OPTWPJTJOTyFUKFWFOEBJTEFTDJHBSFUUFTEBOTMFT
SVFTEF3BNBEJ*MKVSBJUDPOUSFM0.1*FUEJTBJUAMFTFOGBOUTBQQBSUJFOOFOU
Ë MFVS NÒSF FU AWPVT EFWF[ SFUPVSOFS BVQSÒT EF WPUSF NÒSFyOPVT ÏUJPOT
NPSBMFNFOUDPOGVTOBZBOUBVDVOIPCCZ BVDVOFWJFFUDÏUBJUVOFWJMMFFO
ÏUBUEFHVFSSF"CPVUEFQBUJFODF JMOPVTBGBJUNPOUFSFOWPJUVSFFUOPVT
BDPOEVJUFOWJMMFFUBQMBDÏVOFMFUUSFEBOTNBQPDIFEJTBOUAKFOBJBVDVOF
SFTQPOTBCJMJUÏFOWFSTDFTFOGBOUTFUATJWPVTNFMFTSFOEF[ KFWPVTEÏOPODFSBJ
BVY TFSWJDFT EF SFOTFJHOFNFOU JSBLJFOTy4PVT MB TVQFSWJTJPO EF .0*4 JM
USBJUFM0.1*EFLJEOBQQFVST NBJTRVBOEJMOFQPVWBJUOPVTHBSEFSJMTFTU
UPVSOÏWFSTM0.1*QPVSOPVTQSFOESFFODIBSHFw

4FSBQQFMBOUDPNNFOUTPOQÒSFBWBJUFODPSFVOFGPJTUFOUÏEFSÏDVQÏSFSMFTEFVY
FOGBOUT "NJSEJU

i$PNNFKFOBJQBTWPVMVMFTVJWSF JMBJOTVMUÏM0.1* CJFORVJMT<0.1*>


BVSBJFOUNJFVYGBJUEFUPVTOPVTMBJTTFSQBSUJSBWFDMVJ FUOPVTBWJPOTDF
DIPJYNBJTOPVTBWPOTDIPJTJEFSFTUFSBWFDOPUSFNÒSFFUM0.1*FOBQBZÏ
MFQSJYw

6OFBVUSFGPJT BMPSTRV"NJSÏUBJUËMÏDPMFFO"MMFNBHOF
TPOQSPWJTFVSFTU
WFOV MJOGPSNFS RVF RVFMRVVO TPVIBJUBJU MF WPJS 4VJUF Ë MJOTJTUBODF EF TPO
QSPWJTFVS "NJS/B[BSJBWVTPOQÒSF*MEJU

i2VBOEMFQSPWJTFVSBEJUAWFVJMMF[MÏDPVUFSKFMBJGBJU CJFORVFKFOFMF
WPVMBJTQBTFUKFDPNQSFOBJTMBEÏTJOGPSNBUJPORVJMSÏQBOEBJUTVSM0.1*
-BTDÒOFÏUBJUUFMMFNFOUQJUPZBCMFRVFMFQSPWJTFVSMBKFUÏEFIPSTFUMBSBQQPSUÏ
ËMPĆDJFS EF QSPUFDUJPO EF MB KFVOFTTFy $F IBSDÒMFNFOU BDPOUJOVÏ UBOU
RVF OPVT ÏUJPOT FO "MMFNBHOF KVTRVË OPUSF QBTTBHF BV USJCVOBM "ZBOU
NPJOTEFBOT OPUSFHBSEFBÏUÏDPOmÏF Ë NB NÒSF *M TFTU FNQJSÏ TVJUF Ë
DFMB.BJOUFOBOU JMQBTTFTPOUFNQTTVSMFTTJUFT<JOUFSOFU>EVSÏHJNFy*M
BEÏDMBSÏTVSVOTJUF.0*4RVFANFTFOGBOUTTPOUQSJTPOOJFSTEF3BEKBWJFU
KFWFVYMFTGBJSFMJCÏSFS/PVTMVJBWPOTSÏQPOEVEBOTVOFMFUUSFFUEJURVF
OPVTBWJPOTMJCSFNFOUDIPJTJ*MEJUTPVWFOUANFTFOGBOUT+BJBOTFUNB
TPFVS1PVSDFVYRVJMJHOPSFOU JMTQFOTFOURVFOPVTBWPOTNPJOTEF
1BSUJF** 

BOT*MTPOUFTTBZÏEFGBJSFDFMBFO DFQPVSRVPJKBJSFODPOUSÏ)38
+FOBJQBTFVEFSFOEF[WPVT$FMBGBJUBOTRVJMEÏOJHSFM0.1*FO
QSÏUFYUBOUTFTFOGBOUTw

-B EÏMÏHBUJPO B BVTTJ QBSMÏ Ë /PTSBU /B[BSJ MB mMMF EF 4IBNT )BFSJ
RVJ FTU
DIBOUFVTF EBOT MPSDIFTUSF EV $BNQ "TISBG %BOT DF SÙMF FMMF FTU IBCJUVÏF
Ë GBJSF GBDF Ë EFT TQFDUBUFVST EF MB UÏMÏWJTJPO OBUJPOBMF JSBOJFOOF 4FNNBZF
"[BEJ
RVJEJĊVTF BVTTJ EFT ÏNJTTJPOT TVS MB WJF BV $BNQ "TISBG

&MMFFYQMJRVF

i+BWBJTBOTBV$BNQ"M5BTI KFOBWBJTQBTEFWÐUFNFOUTDPSSFDUTFUKF
NBSDIBJT QJFET OVT +F QBTTBJT NFT KPVSOÏFT DIF[ MFT WPJTJOTy TJM EFWBJU
Z BWPJS VOF SFMBUJPO TFOUJNFOUBMF JM FO BWBJU MF UFNQT -JOUFOUJPO FTU
DMBJSFNFOUEFTVJWSF.0*4FUEFOFQBTOPVTHBSEFSyOPVTMVJBWPOTEPOOÏ
MPQQPSUVOJUÏ NBJTJMFOBBCVTÏ

*MTEJTFOUOFQBTQPVWPJSDPNNVOJRVFSBWFDMFNPOEFFYUÏSJFVS*MOPVTB
BDDVTÏTEÐUSFDPVQÏTEVNPOEFFYUÏSJFVS+FKPVFEBOTVOPSDIFTUSF KFTVJT
DIBOUFVTF KFTVJTEPODFODPOUBDUBWFDMFNPOEFFYUÏSJFVSw

"SEBTIJS1BSIJ[LBSJ

1FV BQSÒT MB QVCMJDBUJPO EV SBQQPSU EF )38 MF KPVSOBM CSJUBOOJRVF AɨF
(VBSEJBO B QVCMJÏ VO BSUJDMF EVOF EFNJQBHF TVS MF SBQQPSU EF )38 -F
(VBSEJBODPNNFODFQBSFYQPTFSMFTEÏUBJMTEVTPVUJFOÏUFOEVEPOUCÏOÏmDJF
M0.1*BV1BSMFNFOUCSJUBOOJRVFFUQBSNJMFTEÏGFOTFVSTEFTESPJUTEFM)PNNF
CSJUBOOJRVFTFUQPVSTVJUFOEÏUBJMMBOUMFTUÏNPJHOBHFTEFEFVYJOEJWJEVTEÏDSJUT
DPNNFÏUBOUEFTASÏGVHJÏTEFM0.1* WJWBOUBVY1BZT#BT

-VOEFTJOEJWJEVTDJUÏTEBOTMFSBQQPSUFTU"SEFTIJS1BISJ[LBSJ RVJNBSDIFSBJU
BWFDEFTCÏRVJMMFT-BSUJDMFEÏDMBSBJU

i4PO EPT FU TFT QJFET POU ÏUÏ DBTTÏT OPVT BUJM EJU Ë DPVQT EF QPJOHT EF
QJFETFUEFDIBJTFTQSPKFUÏFTMPSTEVOFSÏVOJPOEFNBTTFQPVSMFEÏOPODFS 
PSHBOJTÏFQBSTPODPNNBOEBOUw

2VBOEFMMFÏUBJUBV$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOBQBSMÏBWFD.(BTFN1BISJ[LBSJ 
MFDPVTJOE"SEFTIJS1BISJ[LBSJ*MBEJURVFÏUBOUEPOOÏRVFMFGSÒSFE"SEFTIJS
BWBJUÏUÏFYÏDVUÏFO*SBO JMTBWBJFOUWÏDVFOTFNCMFFUÏUBJFOUUSÒTQSPDIFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

(IBTFN1BISJ[LBSJBÏUÏTVSQSJTRV"SEFTIJS UPVUFOEÏDSJWBOUMFTTZNQUÙNFT
EFMB1PMJPNZÏMJUF VOFQBUIPMPHJFEPOUJMBTPVĊFSU EFQVJT MFOGBODF
QPVWBJU
BUUSJCVFSDFDJDPNNFQSPVWBOUMBUPSUVSFFUMBNBMUSBJUBODF*MEJU

i+FTBJTRVJMÏUBJUCJFOUSBJUÏEVGBJUEFTBQPMJP-FUSBWBJMRVJMVJÏUBJU
DPOmÏ ÏUBJU USÒT TJNQMF BEBQUÏ Ë TFT DBQBDJUÏTy %FT NÏEFDJOT FU EFT
TQÏDJBMJTUFT EF M"-/* MVJ SFOEBJFOU SÏHVMJÒSFNFOU WJTJUF &UBOU EPOOÏ MB
SFMBUJPOIVNBJOFFYJTUBOUF JMBWBJUVODIBVąFVS QSJWÏ FU VO WÏIJDVMF QPVS
TFTEÏQMBDFNFOUTy+FTBJTRVFDFTUËQBSUJSEFDFNPNFOURVJMBEÏDJEÏEF
DPPQÏSFSBWFDMFSÏHJNFy*MGBVUQMVTJFVSTNPJTQPVSTFSFOESFFO&VSPQF
<E*SBL>$PNNFOUÏUBJUDFQPTTJCMF $PNNFOUQPVWBJUJMQSÏUFOESFTÐUSF
ÏWBEÏBWFDDFUUFQBUIPMPHJF BWFDVOUFMIBOEJDBQ JMOBVSBJUQVTFEÏQMBDFS
$FTUVONFOTPOHFHSPTTJFSw

-FTBWJTEF(IBTFN1BISJ[LBSJPOUÏUÏSÏJUÏSÏTQBSUSPJTEFTNÏEFDJOTEV$BNQ
"TISBG DIBDVOBZBOUUSBJUÏ"SEFTIJSMPSTEFTPOTÏKPVS

-F%S)BEJ.FEHIBMDIJ EJQMÙNÏEFM6OJWFSTJUÏEF5ÏIÏSBO ÏUBJUMFNÏEFDJO


E"SEFTIJSQFOEBOUDJORBOT*MEÏDMBSFRV"SEFTIJSBTPVĊFSU EF QPMJP BĊFDUBOU
MFT NVTDMFT EV EPT FU EFT KBNCFT FU EF DF GBJU VOF EF TFT KBNCFT ÏUBJU QMVT
DPVSUFEFËDFOUJNÒUSFTQBSSBQQPSUËMBVUSF-F%S.FEHIBMDIJBEÏDMBSÏ
DPODFSOBOUMFTBMMÏHBUJPOTEFUPSUVSF

i&O UBOU RVF NÏEFDJO MBSUJDMF NB DIPRVÏ5PVU NÏEFDJO DPNQÏUFOU MB
SFDPOOBÔUSBJU<MB1PMJP>*MOZBBVDVOUSBJUFNFOUTQÏDJBM2VBOEJMQBSMF
EVOFGSBDUVSFPTTFVTF DFMBNPOUSFMBOBUVSFUSPNQFVTFEFMBMMÏHBUJPO-B
QPMJPBąBJCMJU MFT NVTDMFT FOUSBÔOBOU EFT GSBDUVSFTw

%FQMVT MF%S+BWBE"INBEJ RVJBDPOOV1BISJ[LBSJQFOEBOUEFOPNCSFVTFT


BOOÏFTFYQMJRVBJUDPNNFOU EVGBJUEFMBEJĊÏSFODF EF MPOHVFVS FOUSF TFT EFVY
KBNCFT JMTBWBJFOUGBCSJRVÏVOFDIBVTTVSFËTFNFMMFDPNQFOTÏFQPVSMVJ1BS
DPOTÏRVFOU TBOTTFTDIBVTTVSFT JMBVSBJUCFTPJOEFCÏRVJMMFT-F%S"INBEJFTU
BVTTJEJQMÙNÏEFM6OJWFSTJUÏEF5ÏIÏSBOFUBQMVTEFBOTEFYQÏSJFODFEFMB
NÏEFDJOF*MEJU

i$FRVJMEÏDSJUTPOUMFTTZNQUÙNFTFYBDUTEFMBQPMJP NBJTJMQSÏUFOERVJMT
SÏTVMUFOU EF MB UPSUVSF $FTU UPVU TJNQMFNFOU JMMPHJRVF /PVT TPNNFT
NÏEFDJOTFUOPVTQPVWPOTBJTÏNFOUSFDPOOBÔUSFMBEJąÏSFODF +F EJT RVF MFT
TZNQUÙNFTRVJMEÏDSJUQSPWJFOOFOUEFMBQPMJP+ÏUBJTDIPRVÏy$PNNFOU
QFVUJMFYQMJRVFSVOFNBMBEJFJOGBOUJMFDPNNFSÏTVMUBOUEFMBUPSUVSF w
1BSUJF** 

-FTUSPJTNÏEFDJOTJOUFSSPHÏTQBSMBEÏMÏHBUJPODPODFSOBOU"SEFTIJS1BISJ[LBSJ
POU EJU RVJM BWBJU CÏOÏmDJÏ EF SÙMFT QSJWJMÏHJÏT EBOT MPSHBOJTBUJPO EV GBJU EF
TBQBUIPMPHJF*MTPOUBVTTJBSHVNFOUÏRVFTJMFKPVSOBMAɨF (VBSEJBO BWBJU
EFNBOEÏVOFYBNFONÏEJDBME"SEFTIJS1BISJ[LBSJ JMTBVSBJFOUEÏUFDUÏMBQPMJP
FUBVSBJFOUSFNBSRVÏRVJMOFTPVĊSBJU QBT EF GSBDUVSFT SÏTVMUBOU EF UPSUVSF

"VTTJ EBOTMFMJWSFEF,BSJN)BHHJ.POJ RVJiDPOUJFOUMFOUSÏFDPNCJOÏFEVWÏDV


EFEJ[BJOFTEBODJFOTNFNCSFTwTFUSPVWFVOFEÏDMBSBUJPOQBS.BTTPVE5BZFCJ 
RVJSFDPOOBÔURVF

i"SEFTIJSFTUIBOEJDBQÏQIZTJRVFNFOUFUTFEÏQMBDFFOGBVUFVJMSPVMBOUw

$FDJFTUDPIÏSFOUBWFDMBQPMJPEF1BISJ[LBSJ FUOPO DPNNFJMMBEJUËAɨF


(VBSEJBOVOQBTTBHFËUBCBDUFMMFNFOUWJPMFOURVJMCPJUFBVKPVSEIVJ

*M FTU JOUÏSFTTBOU EF OPUFS RVF ɨF (VBSEJBO DJUF BVTTJ "OOF 4JOHMFUPO RVJ
WJWSBJUË-FFET&MMFDSJUJRVFWJWFNFOUM0.1* RVJTFMPOFMMFTFSBJUVODVMUF
4VJUFËVOFFORVÐUFDPNQMÏNFOUBJSF MBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-BBQQSJTRV"OOF
4JOHMFUPO OFTU BVUSF RV"OOF ,IPEBCBOEFI OÏF 4JOHMFUPO
 %BOT VO
UÏNPJHOBHFEFWBOUMFTUSJCVOBVYCSJUBOOJRVFTMFOPWFNCSF "CSBIJN
,IPEBCBOEFI MF CFBVGSÒSF E"OOF ,IPEBCBOEFI B GPVSOJ EFT EÏUBJMT
TVQQMÏNFOUBJSFTDPODFSOBOUTBCFMMFT”VSFUTPONBSJ .BTTPVE,IPEBCBOEFI
*MEÏDMBSF

i-B QFSTPOOF BZBOU NJT FO QMBDF FU EJSJHFBOU i*SBO*OUFSMJOLw <TJUF XFC
DSJUJRVBOUWJWFNFOUM0.1*>FTUMÏQPVTFEFNPOGSÒSF "OOF,IPEBCBOEFIy
NBJT DF OFTU RVJM Z B RVBUSF BOT RVF KBJ DPNNFODÏ Ë TVTQFDUFS TFT MJFOT
BWFDMFSÏHJNFSFMJHJFVYJSBOJFOy.FTTVTQJDJPOTDPODFSOBOUNBCFMMFTPFVS
SÏTVMUBJFOUEFMBTÏSJFEÏWÏOFNFOUTTVJWBOUF*MZBFOWJSPORVBUSFBOT DFTU
ËEJSFFO
KBJSFÎVQMVTJFVSTBQQFMTUÏMÏQIPOJRVFTVSHFOUTEFQFSTPOOFT
RVF KF DPOOBJTTBJT EBOT MF CVSFBV EF MB $SPJY3PVHF JOUFSOBUJPOBMF Ë
#BHEBE0ONABEJURVVONFTTBHFVSHFOUNBUUFOEBJUEFMBQBSUEFNB
NÒSF RVJWJUFO*SBO
+BJQFOTÏRVJMÏUBJUQBSUJDVMJÒSFNFOUÏUSBOHFRVFMMF
NFOWPJFVONFTTBHFËMB$SPJY3PVHFË#BHEBEyDBSJMÏUBJUGBDJMFQPVS
NBNÒSFEFNFDPOUBDUFSEJSFDUFNFOUPVQBSMJOUFSNÏEJBJSFEFNPOGSÒSF
.BTTPVEy+BJFOTVJUFQBSMÏBWFDNBNÒSFFO*SBO FUEFNBOEÏQPVSRVPJ
FMMFNBWBJUMBJTTÏDFNFTTBHF&MMFBSÏQPOEVRVFNPOGSÒSF.BTTPVEFUTPO
ÏQPVTF "OOF MVJBWBJFOUEFNBOEÏEFNFDPOUBDUFSFUMVJBWBJFOUQBSMÏEFT
NFNCSFTEFM0.1*NBMUSBJUÏTFO*SBL FUFNQÐDIÏTEFRVJUUFSM*SBLy+BJ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

USPVWÏMBEÏNBSDIFFYUSBPSEJOBJSFEFMBQBSUEFNPOGSÒSFy

+BJFOTVJUFBQQSJTRV"OOF,IPEBCBOEFITÏUBJUSFOEVFFO*SBOy+BJUSPVWÏ
DFMBTVSQSFOBOUDBS EFNBOJÒSFHÏOÏSBMF MFTJSBOJFOT PVMFVSTÏQPVTFT
RVJ
TPOUPQQPTBOUTBVSÏHJNF OFTFSFOEFOUQBTFO*SBO RVFMMFTRVFTPJFOUMFT
DJSDPOTUBODFTy

&OTVJUF QMVTUÙUDFUUFBOOÏF EFSFUPVSFO*SBL KBJSFÎVVOBVUSFBQQFMEVO


EFNFTDPOUBDUTEVCVSFBVEFMB$SPJY3PVHFJSBLJFOOFEF#BHEBE$FUUF
GPJTFODPSFPONBEJURVVONFTTBHFVSHFOUNBUUFOEBJU2VBOEKFTVJTBMMÏ
QSFOESFDFNFTTBHF KBJEÏDPVWFSURVJMWFOBJUEFNBmMMFy +BJ BQQFMÏ NB
mMMF Ë #BHEBE FU KF MVJ BJ EFNBOEÏ RVJ BWBJU EFNBOEÏ RVFMMF NFOWPJF VOF
MFUUSFyFMMFNFSÏQPOEJURVFDÏUBJU"OOF,IPEBCBOEFIy+BJDPOTJEÏSÏ
RVFMBNPUJWBUJPOE"OOF,IPEBCBOEFIÏUBJUTVTQFDUFy+FQFOTFRV"OOF
,IPEBCBOEFIDIFSDIFËEPOOFSMJNQSFTTJPOQBSUPVUEBOTMFNPOEFRVFKF
TVJTEFDFVYRVJTFMPOMFTEJSFTEVSÏHJNFJSBOJFOFUEFTFTBHFOUTTFSBJFOU
EÏUFOVTDPOUSFMFVSHSÏQBSM0.1*w

-PSTEVOFWJTJUFEFTBmMMF Ë #JSNJOHIBN "CSBIJN ,IPEBCBOEFI B WV TPO


GSÒSFFUTBCFMMFTPFVS JMÏDSJU i"OOF,IPEBCBOEFINBEJUEFNBOJÒSFBTTF[
PVWFSUFTÐUSFSFOEVFFO*SBORVFMRVFTNPJTBVQBSBWBOU NBNPOUSÏEFTQIPUPT 
FUFMMFBEJURVFQFOEBOUTBWJTJUFFMMFTÏUBJUSFOEVFTVSMBUPNCFEF,IPNFJOJ
+BJUSPVWÏRVFDÏUBJUVOFEÏDMBSBUJPOJODSPZBCMFEFMBQBSUEFRVFMRVVORVJTF
EJU WJBTPOTJUFXFC DPODFSOÏFQBSMFTESPJUTEFM)PNNFw

%FTEÏUBJMTTVQQMÏNFOUBJSFTDPODFSOBOUMJNQMJDBUJPOEF.BTTPVE,IPEBCBOEFI
EBOTMFSBQQPSUEF)38TPOUGPVSOJTËMBmO EF DFUUF TFDUJPO

3ÙMFEF/FKBU

-PST EF EJTDVTTJPOT BWFD EFT SÏTJEFOUT EV $BNQ "TISBG MB EÏMÏHBUJPO B ÏUÏ
JOGPSNÏFEFTEJWFSTFTGPSNFTEFQSFTTJPOQTZDIPMPHJRVFJNQPTÏFTBVYGBNJMMFT
EFNFNCSFTEFM0.1*WJWBOUFO*SBO QBSMFSÏHJNFJSBOJFOPVEFTHSPVQFT
BċMJÏT BV SÏHJNF

"TPOSFUPVS MBEÏMÏHBUJPOBNFOÏVOFFORVÐUFTVSDFTHSPVQFT RVJTFSBJFOU


GPSNÏTQPVSjTBVWFSEFTNFNCSFTEFM0.1*FNQSJTPOOÏTBV$BNQ"TISBGx
1BS FYFNQMF VOF PSHBOJTBUJPO EÏOPNNÏF A/FKBU PV TBVWFUBHF FO 'BSTJ -F
QSJODJQBMPCKFUEFDFTHSPVQFTTFNCMFÐUSFEFGBJSFQSFTTJPOTVSMFTNFNCSFTEFMB
GBNJMMFEFTNFNCSFTEFM0.1*BV$BNQ"TISBG QPVSFOTVJUFFODPVSBHFSMFVST
1BSUJF** 

QSPDIFTEV$BNQ"TISBGËRVJUUFSMF$BNQFUSFUPVSOFSFO*SBO

)PTTFJOBMJ"NJSJ %JSFDUFVS(ÏOÏSBMEV4FSWJDF-ÏHBMEFMBQSPWJODFEF'BST FO


*SBO EÏDMBSF

i-BTTPDJBUJPO/FKBUFTUDPOTUJUVÏFEFDFVYRVJPOURVJUUÏEFTIZQPDSJUFT<OPN
VUJMJTÏ QBS MF SÏHJNF JSBOJFO QPVS 0.1*> EBOT DIBRVF QSPWJODF TPVT MB
TVQFSWJTJPO EV .JOJTUÒSF EV 3FOTFJHOFNFOU FU MB TFDUJPO EF MVUUF DPOUSF MFT
IZQPDSJUFT*MTTPOUUSÒTBDUJGT4BOTSÏGÏSFODFBV.JOJTUÒSFEV3FOTFJHOFNFOU 
JMTDPOUBDUFOUQSFTRVFUPVUFTMFTGBNJMMFTEFTIZQPDSJUFTEBOTMFQBZTyw
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

*OTQFDUJPOEFTTJUFTBV$BNQ"TISBG

-"6*- BQSÒT BWPJS ÏUVEJÏ MF SBQQPSU ÏUBJU JNQBUJFOU EF WJTJUFS MFT TJUFT EFT
TVQQPTÏFT WJPMBUJPOT BV $BNQ "TISBG $PNNF MFYQMJRVF MB 1BSUJF * BVDVO
WPZBHFOÏUBJUQMBOJmÏ PV HVJEÏ FU MB EÏMÏHBUJPO EF M"6*- B CÏOÏmDJÏ EVO BDDÒT
UPUBMFUJMMJNJUÏBV$BNQ"TISBGFUËTFTJOTUBMMBUJPOT

4FMPOMFSBQQPSU

i-FTUÏNPJHOBHFTEFTBODJFOTNFNCSFTEF.,0JOEJRVFOURVFMPSHBOJTBUJPO
VUJMJTBJUUSPJTUZQFTEJOTUBMMBUJPOTEFEÏUFOUJPOEBOTTFTDBNQTFO*SBL-FT
JOUFSMPDVUFVSTPOUEÏDSJUVOUZQFDPNNFÏUBOUEFTQFUJUFTVOJUÏTSÏTJEFOUJFMMFT 
CBQUJTÏFTNBJTPOTEIÙUFT NJINBOTBSB
ËMJOUÏSJFVSEFTDBNQTw

,BSJN)BRJ 5BIFSFI&TLBOEBSJ TPONBSJ.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJFU"MJ


(IBTIHIBWJEÏDSJWFOUBWPJSÏUÏFNNFOÏTË*TLBO

,BSJN)BRJÏDSJU

i+BJÏUÏDPOmOÏ EBOT VO CÉUJNFOU BQQFMÏ *TLBO BWFD NPO ÏQPVTF FU OPUSF


FOGBOU EF TJY NPJT *TLBO ÏUBJU MF TJUF EVOF TÏSJF EVOJUÏT SÏTJEFOUJFMMFT
VUJMJTÏFTQPVSBDDVFJMMJSEFTDPVQMFTNBSJÏTyw

%FT BODJFOT NFNCSFT EF 0.1* Ë MÏQPRVF FO *SBL FU DPOOBJTTBOU
QFSTPOOFMMFNFOU,BSJN)BRJ POUSÏGVUÏDFUUFEÏDMBSBUJPO)BRJFUTBGBNJMMF
iÏUBJFOU EBOT VO IÙUFM EF USBOTJU MPST EF MFVS USBOTGFSU QPVS MÏUSBOHFSw 4FMPO
MF$PNJUÏEFMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF ,BSJN)BRJFTUVOBHFOU.0*4 RVFMB
TÏDVSJUÏOÏFSMBOEBJTFBWBJUBWFSUJQPVSTFTBDUJWJUÏTEFSFDSVUFNFOUDPOUSFEFT
EJTTJEFOUTJSBOJFOTFUTFTDPOUBDUTBWFDMF3FOTFJHOFNFOUJSBOJFOBVY1BZT#BT

.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJFUTPOÏQPVTF5BIFSFI&TLBOEBSJiPOUBVTTJEÏDMBSÏ
Ë)VNBO3JHIUT8BUDIBWPJSÏUÏEÏUFOVTEBOTEJWFSTFTNBJTPOTEIÙUFBQSÒTBWPJS
EFNBOEÏEFQBSUJSyw

$PNNF MB ÏUÏ FYQMJRVÏ BVQBSBWBOU MB EÏMÏHBUJPO EF M"6*- B SFDVFJMMJ EFT
QSFVWFTDPOWBJODBOUFTRVFDFUUFEÏDMBSBUJPOFTUGBVTTF

"MJ(IBTIHIBWJGPVSOJUEFTEÏUBJMTTVQQMÏNFOUBJSFT*MEÏDMBSF

i*MT NPOU FNNFOÏ EBOT VOF [POF EV $BNQ "TISBG BQQFMÏF *TLBO &MMF
1BSUJF** 

FTUTJUVÏUPVUBVCPVUEVDBNQ PáVOFTÏSJFEJNNFVCMFTEBQQBSUFNFOUT
IÏCFSHFBJFOUEFTGBNJMMFT$ÏUBJUVOEÏTFSUQMVUÙUTUÏSJMFFUTPOJTPMFNFOU
ÏUBJUFąSBZBOUw

-F $BNQ "TISBG FTU DPOTUSVJU EBOT MF EÏTFSU &UBOU EPOOÏ MB WBTUF TVSGBDF
RVJMDPVWSF MFTJNNFVCMFTQFVWFOUTFNCMFSJTPMÏTEVGBJUEFMFVSFTQBDFNFOU
/ÏBONPJOT MB EÏMÏHBUJPO B WJTJUÏ EFT NBJTPOT EIÙUFT PV NFINBOTBSB RVJ
BWBJFOU IÏCFSHÏ EFT GBNJMMFT EF M0.1* EBOT MF QBTTÏ -B EÏMÏHBUJPO OB SJFO
EÏDPVWFSUEJSSÏHVMJFSOJEJOBUUFOEV

-F SBQQPSU EF )38 NFOUJPOOF BVTTJ VO UZQF TVQQMÏNFOUBJSF EF DFOUSF EF
EÏUFOUJPO VOiCBOHBMw*MEÏDMBSBJU

i-F TFDPOE UZQF EF EÏUFOUJPO Ë MJOUÏSJFVS EFT DBNQT .,0 ÏUBJU BQQFMÏ
CBOHBMJTIPEBOQBSMFTUÏNPJOT EÏTJHOBOUMJTPMFNFOUDFMMVMBJSFËMJOUÏSJFVS
EVOFQFUJUFQJÒDFTVSSFNPSRVFQSÏGBCSJRVÏF CBOHBM
-FTEJTTJEFOUTBZBOU
EFNBOEÏEFRVJUUFSMPSHBOJTBUJPOBJOTJRVFEFTNFNCSFTPSEJOBJSFTPOUÏUÏ
EÏUFOVTEBOTMFTCBOHBMTw

-F$BNQ"TISBGDPNQSFOEEFTEJ[BJOFT WPJSFEFTDFOUBJOFT EFCBOHBMTEÏDSJUT


EFNBOJÒSFQMVUÙUEÏUBJMMÏFEBOTMFSBQQPSU-FT#BOHBMTTPOUEFTQFUJUFTQJÒDFT
TVS SFNPSRVF PV NPCJMFT QPVS EJWFSTFT GPODUJPOT -B EÏMÏHBUJPO B JOTQFDUÏ
QMVTJFVSTCBOHBMTEV$BNQ"TISBGFUBWVMFQFSTPOOFMEFM0.1*FOBDUJPO
*MTTFSWBJFOUEFCVSFBVYPVËEJWFSTFTmOT %BOT UPVT MFT DBT ÏUBOU EPOOÏ MFVS
DPOTUSVDUJPOMÏHÒSF FUEPODGBJCMF DFTCBOHBMTOÏUBJFOUDMBJSFNFOUQBTBEBQUÏT
ËVOFVUJMJTBUJPOFOUBOURVFDFOUSFTEFEÏUFOUJPO

-FUSPJTJÒNFUZQFEFDFOUSFEFEÏUFOUJPONFOUJPOOÏQBSMFSBQQPSUEF)38
ÏUBJFOUEFTWÏSJUBCMFTQSJTPOT-FSBQQPSUGBJUÏUBURVF

i-F USPJTJÒNF UZQF EF EÏUFOUJPO SBQQPSUÏ QBS MFT UÏNPJOT JODMVBJFOU
MFNQSJTPOOFNFOU MBUPSUVSFQIZTJRVFFUMFTJOUFSSPHBUPJSFTËMJOUÏSJFVSEF
QSJTPOTTFDSÒUFTEFTDBNQT.,0$FTQSJTPOTÏUBJFOUQSJODJQBMFNFOUVUJMJTÏFT
QPVSQFSTÏDVUFSMFTEJTTJEFOUTQPMJUJRVFT-FVSFYJTUFODFÏUBJUJODPOOVFEFMB
QMVQBSUEFTNFNCSFT-FTUÏNPJOTBZBOUTVCJDFUUFGPSNFEFEÏUFOUJPOPOU
EÏDMBSÏË)VNBO3JHIUT8BUDIRVJMTJHOPSBJFOURVFMPSHBOJTBUJPOQPTTÏEBJU
EFUFMMFTQSJTPOTBWBOUEFMFTGSÏRVFOUFSQPVSMBQSFNJÒSFGPJTw

4JMFTQSJTPOTÏUBJFOUTFDSÒUFTFUEPODTJMFTUÏNPJOTJHOPSBJFOUMFVSFNQMBDFNFOU 
JM FTU EJċDJMF EF DPODFWPJS DPNNFOU MFT UÏNPJOT QFVWFOU FOTVJUF EÏDSJSF DFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

QSJTPOT%BOTVOFYFNQMF CJFORVJMEÏDMBSFBWPJSQPSUÏVOCBOEFBVTVSMFT
ZFVY "MJ(IBTIHIBWJBUPVUEFNÐNFSÏVTTJËEÏDSJSFMBMPDBMJTBUJPOEFMBQSJTPO
BVNJMJFVEVDBNQFUBNÐNFJOEJRVÏVOOVNÏSPEBWFOVF

"LCBS"LCBSJ VOUÏNPJOEF)38 BEÏDMBSÏBWPJSÏUÏFNNFOÏËVOFOESPJU


BQQFMÏ (IBMFI "GTBOFI i+BJ ÏUÏ FNNFOÏ Ë VO GPSU BQQFMÏ (IBMFI "GTBOFI FU
NBJOUFOVFOJTPMFNFOUDFMMVMBJSFQFOEBOUVOFBOOÏFFOUJÒSFyw

-"6*-BWJTJUÏMFTJUFNFOUJPOOÏFUDPOOVTPVTMFOPNEF(IBMFI"GTBOFIFUOF
QFVUTPVUFOJSDFUUFBMMÏHBUJPO

%FVY UÏNPJOT 'BSIBE +BWBIFSJ:BS FU "MJ (IBTIHIBWJ EÏDMBSFOU BWPJS ÏUÏ
FNQSJTPOOÏT EBOT VOF DFMMVMF TJUVÏF "WFOVF EV $BNQ "TISBG 'BSIBE
+BWBIFSJ:BSFYQMJRVFi+BJÏUÏUSBOTGÏSÏWFSTVOFDFMMVMFEFQSJTPOTJUVÏFË"WFOVF
EV$BNQ"TISBGw"MJ(IBTIHIBWJFYQMJRVF

i/PVTOPVTTPNNFTBSSÐUÏTEBOTVOF[POFQSÒTEVDFOUSFEVDBNQ+JHOPSBJT
RVJMTBHJTTBJUEVOFQSJTPOBWBOUEZÐUSFFNNFOÏ-BQSJTPOÏUBJUTJUVÏF
"WFOVFEV$BNQ"TISBG QSÒTEVSÏTFSWPJSEFBVw

-BEÏMÏHBUJPOEFM"6*-BQBSDPVSVM"WFOVFËQMVTJFVSTPDDBTJPOT#JFO
RVJM Z BJU VO SÏTFSWPJS EFBV TVS M"WFOVF  BVDVOF QSFVWF OF TPVUJFOU
MBMMÏHBUJPOEFMBQSÏTFODFEVOFQSJTPO

6OUÏNPJOPDVMBJSFiOJFUPVUFNBMUSBJUBODFEFRVJRVFDFTPJUBV$BNQ"TISBG
*MDPOOBJTTBJUQFSTPOOFMMFNFOUUSPJTEFTJOEJWJEVTOPNNÏTEBOTMFQJFEEFQBHF
EFMBQHEVSBQQPSUEF)38.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJ ,BSJN)BRJFU
5BIFSFI&TLBOEBSJ*MÏUBJUQSÏTFOUBV$BNQ"TISBGBWFDFVYFUTBJURVJMOZBWBJU
MËCBTOJDFMMVMFT OJCBSSFBVY OJQSJTPOw

1PMJUJRVFEFSFGVTEFTPSUJF

-FUJUSFEVSBQQPSU)38FUTPOUIÒNFFTUDFMVJEVOFi1PMJUJRVFEFSFGVTEF
TPSUJFw"ZBOUQBTTÏVODFSUBJOUFNQTBWFDMFQFSTPOOFMM0.1*BV$BNQ"TISBG 
MBDPODMVTJPOEF)38EVOFA1PMJUJRVFEFSFGVTEFTPSUJFFTUJODPIÏSFOUFBWFD
MFTDPOTUBUBUJPOTEFMBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-1MVUÙU MBEÏMÏHBUJPOBQBSMÏBWFD
EFTIPNNFTFUEFTGFNNFTEÉHFTFUEFSBOHEJWFSTRVJQBSUBHFBJFOUVONÐNF
CVUMJCÏSFSMFVSQFVQMFEFTUZSBOTSFMJHJFVYEF5ÏIÏSBO$PNNFMÏDSJU-BST
3JTF
1BSUJF** 

i*M Z B VO NPOEF EF EJąÏSFODF FOUSF DF RVF KBJ WV EF M0.1* Ë "TISBG
$JUZFORVFMRVFTKPVSTEFORVÐUFMJCSFFUMFTJOUFSWJFXTEFQSFNJÒSFNBJO
BWFDEJąÏSFOUFT QFSTPOOFT EF SBOHT EJWFST FU DF RVF WPVT BWF[ EÏDSJU FO KVTUF
 IFVSFT EJOUFSWJFXT UÏMÏQIPOJRVFT MPOHVF EJTUBODF BWFD EFT BHFOUT EV
.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU+BJWVEFTJOEJWJEVTEJHOFTRVJPOU
DPOTFOUJMFTQMVTHSBOETTBDSJmDFT QPVS SFOESF MB MJCFSUÏ FU MB EÏNPDSBUJF Ë
MFVSQBUSJF*MTPOUNÐNFQBSEPOOÏËEFTFTQJPOTFUËMFVSQSPQSFTNFVSUSJFST
FUMFTPOUSFOWPZÏTFO*SBO"VDVOFOPUJPOEFNBMUSBJUBODF EÏMJCÏSÏFPV
OPO OFQFVUMFVSÐUSFBTTPDJÏF EVGBJUEFMFVSEJTDJQMJOFTUSJDUFEBOTMFSFTQFDU
EFTESPJUTEBVUSVJw

$POUSBJSFNFOU Ë DF RVF MPO QFVU JNBHJOFS MF $BNQ "TISBG BDDVFJMMF VOF
BSNÏF EJOUFMMFDUVFMT DPNQSFOBOU EFT JSBOJFOT ÏEVRVÏT FU QSJODJQBMFNFOU EF
DMBTTFNPZFOOF RVJPOUEÏDJEÏEFTBDSJmFS VO TUZMF EF WJF DPOWFOUJPOOFM QPVS
SFKPJOESFMFNPVWFNFOUEFSÏTJTUBODFFUMJCÏSFSMFVSQBZTEFMPQQSFTTJPO%F
OPNCSFVYSÏTJEFOUTPOUFNNÏOBHÏBV$BNQ"TISBGFOBCBOEPOOBOUMFDPOGPSU
EFMFVSWJFQBTTÏFË-POESFT Ë1BSJT Ë#FSMJO Ë8BTIJOHUPO%$ Ë/FX:PSLFU
EBVUSFTWJMMFTEVNPOEF%BVUSFTPOUSFKPJOUMFNPVWFNFOUWFOBOUE*SBO

1FOEBOU MF TÏKPVS EF MB EÏMÏHBUJPO BV $BNQ "TISBG M"6*- B QV PCTFSWFS MF
QFSTPOOFMEFM0.1*FUMVJQBSMFSEFNBOJÒSFJOGPSNFMMF-"6*-BUSPVWÏMFT
SÏTJEFOUTBVTTJBNJDBVYRVPVWFSUT-BEÏMÏHBUJPOÏUBJUMJCSFEFQBSMFSBWFDMFT
SÏTJEFOUTIPNNFTFUGFNNFTËQSPQPTEFUPVUTVKFU FUBUSPVWÏRVFMFQFSTPOOFM
EF M0.1* ÏUBJU CJFO JOGPSNÏ DPODFSOBOU MFVS QBUSJF M*SBO BJOTJ RVF EFT
QSJODJQBVYÏWÏOFNFOUTJOUFSOBUJPOBVY

1FOEBOUEFOPNCSFVTFTBOOÏFT BWBOUEFSFOESFMFVSTBSNFT MFQFSTPOOFMEF


M0.1*BPQÏSÏTFMPOVOFTUSVDUVSFEBSNÏFFOUJÒSFNFOUNÏDBOJTÏF$FQFOEBOU 
MF$BNQ"TISBGOFEÏHBHFQBTMJNQSFTTJPOEÐUSFVOFCBTFNJMJUBJSF QMVUÙUVOF
WJMMFEJOEJWJEVTSBTTFNCMÏTBVUPVSEVOPCKFDUJGDPNNVO

6OF DBSBDUÏSJTUJRVF TVSQSFOBOUF EV $BNQ "TISBG FTU MF OPNCSF EF KFVOFT
SÏTJEFOUT $POUSBJSFNFOU Ë MJNQSFTTJPO EVOF ABSNÏF WJFJMMJTTBOUF SBQQPSUÏF
TVSDFSUBJOTTJUFTXFCEFTDSJUJRVFTEFM0.1* M"6*-BQBSMÏËEFTEJ[BJOFTEF
KFVOFTHFOT RVJ TÏUBJFOU SFOEVT BV $BNQ "TISBG QPVS SFKPJOESF M0.1* *M
ÏUBJUJOUÏSFTTBOUEFOUFOESFMBKFVOFHÏOÏSBUJPOEFSÏTJEFOUTFYQMJRVFSMFTSBJTPOT
RVJMFTPOUQPVTTÏTËRVJUUFSMFVSWJFPDDJEFOUBMFQPVSTFQPSUFSWPMPOUBJSFTFU
SFKPJOESFMPSHBOJTBUJPO

"MFYUÏSJFVSEV$BNQ"TISBG VOFUFNQÐUFQPMJUJRVFNPOUFEBOTMFQBZT NBJT


 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

ËMJOUÏSJFVSEFTNVSTFUMPJOEFMBDPOGVTJPOQPMJUJRVF VOFDIPTFFTUDFSUBJOF
MBEÏUFSNJOBUJPOFUMFOHBHFNFOUEFTSÏTJEFOUTËSFOWFSTFSMFSÏHJNFJSBOJFOFU
MFVSEÏTJSBSEFOUEFSFTUFSFOQMBDF

*MFTUBVTTJJOUÏSFTTBOUEFOPUFSRVFMFNBJ OFVGKPVSTBQSÒTMBTPSUJFEV
SBQQPSUEF)38 MJOTQFDUFVSEF/BUJPOBM)VNBO3JHIUTFO*SBLBQVCMJÏVO
SBQQPSUTVSTFTDPOTUBUBUJPOTMPSTEVOFNJTTJPOEÏUVEFBV$BNQ"TISBG4PGZBO
"CCBTTBFYQMJRVÏEBOTTPOSBQQPSUTVSM0.1*RVJMiOBUSPVWÏBVDVOFQSFVWF
OJSBJTPOEFQFOTFSRVFMFTESPJUTEFM)PNNFÏUBJFOUWJPMÏTBV$BNQ"TISBGw4PO
SBQQPSU CBTÏTVSEFTWJTJUFTBV$BNQ"TISBGFOUSFOPWFNCSFFUNBJ 
BGBJUÏUBURVFNBMHSÏVOFJOTQFDUJPOSJHPVSFVTFFUNÏUIPEJRVFEFMFOTFNCMF
EFMJOTUBMMBUJPO BVDVOiDFOUSFEFUPSUVSFwOJiQSJTPOwOBWBJFOUÏUÏEÏDPVWFSUT
"CCBTT B FYQMJRVÏ TÐUSF FOUSFUFOV FO QSJWÏ BWFD RVFMRVFT NFNCSFT EV
QFSTPOOFMEFM0.1*FUJMBDPODMVRVFMFTPDDVQBOUTEV$BNQ"TISBGOBWBJFOU
KBNBJTÏUÏTPVNJTËMBUPSUVSFQBSM0.1*OJBCVTÏTEFRVFMRVFGBÎPORVFDF
TPJUQBSMFHSPVQF

%FQMVT BZBOUWJTJUÏMF$BNQ"TISBG )BOOBI"MMBN VOFDPSSFTQPOEBOUFQPVS


,OJHIU3JEEFS BÏDSJUMFNBST

i-FT NJMJUBJSFT BNÏSJDBJOT POU FORVÐUÏ TVS EFT EÏDMBSBUJPOT RVF MFT
.PVEKBIJEJOFEÏUFOBJFOUEFTQFSTPOOFTË"TISBGDPOUSFMFVSHSÏ NBJTOPOU
QBTUSPVWÏEFQSFVWFUBOHJCMF$PNNFMFYQMJRVFVOSFTQPOTBCMFNJMJUBJSF
BNÏSJDBJO TPVIBJUBOUSFTUFSBOPOZNFA+FQFOTFRVJMTPOUÏUÏDBQUVSÏTQBS
EFTJEÏFTFUEFTEPHNFT NBJTDFOFTPOUQBTEFTQSJTPOOJFST%BOTMBNFTVSF
EVSBJTPOOBCMF JMTTPOUQIZTJRVFNFOUMJCSFTEFQBSUJSi

-FQSPUPDPMFEBDDPSE TJHOÏMFFSOPWFNCSFQBSMF$PMPOFM$BOUXFMMBV
OPNEFMBGPSDFNVMUJOBUJPOBMFFU..FIEJ#BSBJQPVSMFDPNQUFEFM0.1* 
EÏNPOUSFDMBJSFNFOUMBQPMJUJRVFEFMPSHBOJTBUJPOTVSDFUUFRVFTUJPO*M
EÏmOJU

 -FT JOEJWJEVT TPVIBJUBOU RVJUUFS MF $BNQ "TISBG QPVS NFOFS VOF
WJF PSEJOBJSF SFTUFSPOU EBOT MJOTUBMMBUJPO EF TPSUJF TVJUF Ë MB EÏDJTJPO
EFTGPSDFTBNÏSJDBJOFTEFNFOFSVOQSPDFTTVTEJOUFSWJFXTQÏDJmÏ QPVS
MFOTFNCMFEVQFSTPOOFMEV$BNQ"TISBG
&ODFRVJDPODFSOFMFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMFE*SBO 0.1*
DFT
JOEJWJEVTTPOUMJCSFTEFRVJUUFSMF$BNQ"TISBGEÒTRVJMTMFTPVIBJUFOU
BmO EF NFOFS VOF WJF PSEJOBJSF
"MBMVNJÒSFEFTSBJTPOTFYQPTÏFTDJEFTTVT MJOTUBMMBUJPOEFTPSUJFFTU
1BSUJF** 

QMBDÏFTPVTMBVUPSJUÏEFTGPSDFTBNÏSJDBJOFTCBTÏFTBV$BNQ"TISBG
-0.1*DPOUJOVFSBËGPVSOJSVOIÏCFSHFNFOUËDFVYRVJTPVIBJUFOU
SFTUFSEBOTMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJFDPOUSÙMÏFQBSMFT"NÏSJDBJOTKVTRVËMB
mO EF MFVS JOUFSWJFX TQÏDJmÏF
 " EFT mOT IVNBOJUBJSFT FU Ë MB EFNBOEF EFT GPSDFT BNÏSJDBJOFT
M0.1*DPOUJOVFSBËGPVSOJSMBOPVSSJUVSF MFTNPZFOTEFSÏQBSBUJPOFU
MFTBVUSFTGPVSOJUVSFTEFCBTFOÏDFTTBJSFTËMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJF
 " MB EFNBOEF EFT GPSDFT BNÏSJDBJOFT M0.1* QBSUJDJQFSB EBOT MB
NFTVSF EV QPTTJCMF BVY NPZFOT NÏEJDBVY EFT JOEJWJEVT EFNFVSBOU
EBOTMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJ
-JOTUBMMBUJPOEFTPSUJFFTUTPVTMBVUPSJUÏEFTGPSDFTBNÏSJDBJOFTFUMFT
SÒHMFTHPVWFSOBOUMFOUSÏFFUMBTPSUJFEFDFUUFJOTUBMMBUJPOTPOUTJNJMBJSFT
BVYSÏHMFNFOUBUJPOTIPSTEV$BNQ"TISBG
%FTMJBJTPOTEFM0.1*WJTJUFOUSÏHVMJÒSFNFOUM*OTUBMMBUJPOEFTPSUJF
QPVS WÏSJmFS RVF MF QFSTPOOFM CBTÏ EBOT DFUUF JOTUBMMBUJPO OF TPVĊSF
EBVDVONBORVFFUQSFOESFEFTNFTVSFTBQQSPQSJÏFTQPVSSÏQPOESFË
MFVSTÏWFOUVFMTCFTPJOT
-FTJOEJWJEVTCBTÏTEBOTMJOTUBMMBUJPOEFTPSUJFQFVWFOUSFODPOUSFS
MFVSTQSPDIFTJNNÏEJBUTBV$BNQ"TISBGPVTJOPOMFVSÏDSJSF
 -FT GPSDFT BNÏSJDBJOFT JOGPSNFSPOU M0.1* TJ MVO EFT JOEJWJEVT
SÏTJEBOUEBOTM*OTUBMMBUJPOEFTPSUJFTPVIBJUFSFUPVSOFSËM0.1*-FEJU
JOEJWJEVQFVUSFUPVSOFSËM0.1* TFVMFNFOUTJMPSHBOJTBUJPOBDDFQUF
TBEFNBOEF
1"35*&***

3²"$5*0/4"63"11035%&)38
3²"$5*0/4"63"11035%&)38
"ZBOUWJTJUÏMF$BNQ"TISBG MBEÏMÏHBUJPOEFM"6*-BBVTTJQSJTFODPNQUF
MBDDVFJMHÏOÏSBMGBJUBVSBQQPSUEF)38&MMFBDPOTUBUÏVOFSÏBDUJPOEJWFSTFFU
ÏUFOEVF*MZBFVDFMMFEFTUÏNPJOTDJUÏTEBOTMFSBQQPSU EFTNÏEJBTEVSÏHJNF
JSBOJFOFUEFTTJUFTXFCDSJUJRVFTEFM0.1*QMÏCJTDJUBOUMFSBQQPSUFUTVHHÏSBOU
RVJM OBMMBJU QBT BTTF[ MPJO *M Z B FV ÏHBMFNFOU MFT OPNCSFVY EÏUSBDUFVST EV
SBQQPSU

-FTWJWFTDSJUJRVFTEVSBQQPSUQBSM0.1*FUTFTNFNCSFTFO*SBLÏUBJFOUQFV
TVSQSFOBOUFT&OFĊFU JMT GBJTBJFOU MPCKFU EBMMÏHBUJPOT USÒT HSBWFT $FQFOEBOU
JMÏUBJUJOBUUFOEVEFOUFOESFEFTDSJUJRVFTQSPWFOJSOPOTFVMFNFOUEFTBDDVTÏT 
NBJTÏHBMFNFOUEFOPNCSFVTFTBVUSFTTPVSDFT OPUBNNFOUEFTQBSMFNFOUBJSFT 
EFTKVSJTUFT EBVUSFTPSHBOJTBUJPOTEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNF BJOTJRVF
EBODJFOTNFNCSFTEFM0.1* RVJPOUUPVTKPJOUMFVSTWPJYBVYJORVJÏUVEFT
TPVMFWÏFT$FTQFSTPOOFTPOUFYQSJNÏEFTEPVUFTFUEFTJORVJÏUVEFTDPODFSOBOU
DF RVJMT POU BQQFMÏ MB NÏUIPEPMPHJF EÏGBJMMBOUF BQQMJRVÏF QBS )38 EBOT MB
QSÏQBSBUJPOEVSBQQPSU RVJËMFVSTZFVY GBVTTFMFTDPODMVTJPOTEVSBQQPSU

6O FYBNFO QMVT EÏUBJMMÏ NPOUSF RVF MFT PCKFDUJPOT BV SBQQPSU DPODFSOFOU
HÏOÏSBMFNFOUVODFSUBJOOPNCSFEFRVFTUJPOTPVEJORVJÏUVEFTDMÏT SFQSJTFTDJ
BQSÒT$FQFOEBOU BWBOUEFYQPTFSDFTJORVJÏUVEFT OPVTBWPOTDPOTJEÏSÏVUJMF
EFDPOTVMUFSMFEPDVNFOUi-F1SPUPDPMFE*TUBOCVMw .BOVFMTVSMJOWFTUJHBUJPO
FUMBEPDVNFOUBUJPOFċDBDF EF MB UPSUVSF FU BVUSFT USBJUFNFOUT DSVFMT JOIVNBJOT
PVEÏHSBEBOUTPVQVOJUJPOT
$FEPDVNFOUBÏUÏEÏQPTÏBV#VSFBVEFT/BUJPOT
6OJFTEV)BVU$PNNJTTBJSFBVY%SPJUTEFM)PNNFFOBPßU QBSQSÒTEF
PSHBOJTBUJPOTQBSUJDJQBOUFT EPOU)38%BOTTPOJOUSPEVDUJPO MF1SPUPDPMF
E*TUBOCVMEÏDSJUTPOPCKFU RVJFTUEFiEÏmOJS EFT SFDPNNBOEBUJPOT JOUFSOBUJPOBMFT
QPVSMÏWBMVBUJPOEFQFSTPOOFTEÏDMBSBOUÐUSFWJDUJNFTEFUPSUVSFFUEFNBMUSBJUBODFw
FUiËMÏUVEFEFDBTEFUPSUVSFQSÏTVNÏFyw-F1SPUPDPMFE*TUBOCVMEÏmOJSBJU
MFTOPSNFTNJOJNBMFTCBTÏFTTVSEFTQSJODJQFTFUEFWSBJUÐUSFBQQMJRVÏTFMPOMFT
SFTTPVSDFTEJTQPOJCMFT4BNÏUIPEFEFSÏEBDUJPOFUTPOCVUWJTFOUËQSPUÏHFS
MFTWJDUJNFTEFUPSUVSF

6OTVSWPMEV$IBQJUSF***EV1SPUPDPMFE*TUBOCVM RVJEÏmOJU MJOWFTUJHBUJPO


TVS MB UPSUVSF SÏWÒMF DFSUBJOT QSJODJQFT QFSUJOFOUT QPVS DPOTJEÏSFS EFT QPJOUT
TPVMFWÏTDPODFSOBOUMFSBQQPSU-JOUSPEVDUJPOEVDIBQJUSFEÏmOJU MFT QSJODJQFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

GPOEBNFOUBVY EF UPVUF JOWFTUJHBUJPO WJBCMF TVS EFT JODJEFOUT EF UPSUVSF RVJ
TPOUiDPNQÏUFODF JNQBSUJBMJUÏ JOEÏQFOEBODF EJMJHFODFFUQSÏDJTJPOw

$FDIBQJUSFJNQMJRVFDMBJSFNFOURVF EBOTMBNFTVSFEVQPTTJCMF MFTWJDUJNFT


TVQQPTÏFTEFUPSUVSFEFWSPOUÐUSFSFODPOUSÏFTJOEJWJEVFMMFNFOUFURVFMFSFDVFJM
EFT QSFVWFT OÏDFTTBJSFT QFVU EFNBOEFS VO DFSUBJO UFNQT 1BS FYFNQMF VOF
QBSUJFEFDFUUFTFDUJPOTUJQVMF

i-FMJFVEFMJOUFSWJFXEPJUÐUSFBVTTJTÏDVSJTÏFUDPOGPSUBCMFRVFQPTTJCMF BWFD
VOBDDÒTËEFTJOTUBMMBUJPOTTBOJUBJSFTFUËEFTSBGSBÔDIJTTFNFOUT6OEÏMBJ
TVĆTBOU EPJU ÐUSF BąFDUÏ Ë MJOUFSWJFX EFMBWJDUJNF TVQQPTÏF EFUPSUVSF -FT
FORVÐUFVSTEPJWFOUDPOTJEÏSFSRVFMBQSFNJÒSFJOUFSWJFXOFTVĆU QBT QPVS
SFDVFJMMJSUPVTMFTEÏUBJMTEFTÏWÏOFNFOUTw

-BKVTUJmDBUJPO EFSSJÒSF DFMB FTU DPNQSJTF EBOT MFT NPUT TVJWBOUT

iyJM FTU FTTFOUJFM QPVS MFT FORVÐUFVST EF QSFOESF FO DPOTJEÏSBUJPO OPO
TFVMFNFOU MFT QBSPMFT NBJT BVTTJ MFYQSFTTJPO DPSQPSFMMF MFT FYQSFTTJPOT EV
WJTBHF MFUPOEFMBWPJYFUMFTHFTUFTEFMJOEJWJEVJOUFSSPHÏQPVSBWPJSVOF
JNQSFTTJPODPNQMÒUFw

$PNNFOPVTMFWFSSPOTDJBQSÒT )38TFNCMFBWPJSJHOPSÏDFTDPOTFJMTEBOT
MB QSÏQBSBUJPO EF TPO SBQQPSU #JFO RVF TFT UÏNPJOT SÏTJEFOU FO &VSPQF 
)38BKVHÏQFSUJOFOUEFMFTJOUFSSPHFSQBSUÏMÏQIPOF TVSVOFEVSÏFUPUBMFEF
IFVSFT

%FQMVT CJFORVFTPOPCKFUTPJUEFQSPUÏHFSMFTWJDUJNFTEFUPSUVSF MF1SPUPDPMF
E*TUBOCVMFOWJTBHFDMBJSFNFOURVFMFTSÏDJUTEFTVQQPTÏFTWJDUJNFTEFUPSUVSF
EFWSPOU ÐUSF USBJUÏT BWFD SÏTFSWF FU QSVEFODF *M QSÏWJFOU MFT JOUFSWJFXFST EV
SJTRVF EJEFOUJmDBUJPO BWFD DFVY RVJ BVSBJFOU ÏUÏ UPSUVSÏT FU EPOD EBEIÏSFS
USPQGBDJMFNFOUBVSÏDJU%FQMVT JMQSÏDJTF

i-PST EF MPCUFOUJPO EJOGPSNBUJPOT DPOUFYUVFMMFT TVS MB UPSUVSF FU MFT
NBMUSBJUBODFT JM GBVESB ÐUSF QSVEFOU RVBOU Ë MB TVHHFTUJPO EF GPSNFT
EBCVT BVYRVFMMFT VOF QFSTPOOF QFVU BWPJS ÏUÏ TPVNJTF $FDJ ÏWJUFSB VO
FNCFMMJTTFNFOUQPUFOUJFMEFYQÏSJFODFTSFDFWBCMFT$FQFOEBOU QSPWPRVFSEFT
SÏQPOTFTOÏHBUJWFTËEFTRVFTUJPOTTVSMFTEJWFSTFTGPSNFTEFUPSUVSFQFVUBVTTJ
BJEFSËÏUBCMJSMBDSÏEJCJMJUÏEFMBQFSTPOOFw

-F1SPUPDPMFE*TUBOCVMTPVMJHOFBVTTJDMBJSFNFOUMFCFTPJOQPVSMFTFORVÐUFVST
1BSUJF*** 

EJOUFSSPHFSMFTTVQQPTÏTUPSUJPOOBJSFT EBOTMBNFTVSFEVQPTTJCMF$FMBBVTTJ
BÏUÏJHOPSÏQBS)38 TVTDJUBOUVOFDSJUJRVFTÏWÒSF$FTUQBSUJDVMJÒSFNFOUMF
DBTFOMPDDVSSFODF DBSJMTFNCMBJUBJTÏQPVS)38EFEFNBOEFSMBSÏBDUJPOEV
$/3*FUPVEFM0.1*

%FQMVT MF1SPUPDPMFE*TUBOCVMBUUJSFMBUUFOUJPOTVSMJNQPSUBODFEVSFDVFJMEF
QSFVWFTQIZTJRVFT"DFUÏHBSE MF1SPUPDPMFE*TUBOCVMEÏDMBSF

i-FT FORVÐUFVST SFDVFJMMJSPOU BVUBOU EF QSFVWFT QIZTJRVFT RVF QPTTJCMF


EPDVNFOUBOUVOJODJEFOUPVVOFEÏNBSDIFEFUPSUVSF-VOEFTBTQFDUTMFT
QMVTJNQPSUBOUTEVOFFORVÐUFQSÏDJTFFUJNQBSUJBMFFONBUJÒSFEFUPSUVSFFTU
MFSFDVFJMFUMBOBMZTFEFQSFVWFTQIZTJRVFTw

*MQPVSTVJU

i-FORVÐUFVSPSHBOJTFSBVOFYBNFONÏEJDBMEFMBTVQQPTÏFWJDUJNFy$FU
FYBNFO NÏEJDBM TFSB NFOÏ JOEÏQFOEBNNFOU EV MBQTF EF UFNQT ÏDPVMÏ
EFQVJTMBDUFEFUPSUVSFyw

%BOTMBGPSNVMBUJPOEVOBWJTDMJOJRVF MF1SPUPDPMFE*TUBOCVMEÏmOJU TJY


RVFTUJPOTJNQPSUBOUFTËQPTFS OPUBNNFOU

i-FT DPODMVTJPOT QIZTJRVFT FU QTZDIPMPHJRVFT TPOUFMMFT DPIÏSFOUFT BWFD MF


SBQQPSUEFUPSUVSFTVQQPTÏ
-FTQSFVWFTDMJOJRVFTTVHHÒSFOUFMMFTVOFGBVTTFBMMÏHBUJPOEFUPSUVSF w

#JFO RVF MFT UÏNPJOT EF )38 EÏDMBSFOU BWPJS TVCJ EFT GPSNFT USÒT
TÏWÒSFTEFUPSUVSF EÏDMBSBOUNÐNFRVFEFVYQFSTPOOFTFOTFSBJFOUEÏDÏEÏFT 
)38OBSFDVFJMMJOJQSFVWFTQIZTJRVFTOJFYBNFOTNÏEJDBVY EÏmOJT QBS
MF1SPUPDPMFE*TUBOCVMDPNNFÏUBOUiMBTQFDUMFQMVTJNQPSUBOUEVOFFORVÐUF
QSÏDJTFFUJNQBSUJBMFFONBUJÒSFEFUPSUVSFw

-F1SPUPDPMFE*TUBOCVMQSÏDPOJTFBVTTJVOFFORVÐUFTVSMFMJFVEFMBUPSUVSF"
DFUÏHBSE JMEÏDMBSF

i-F QFSTPOOFM EJOWFTUJHBUJPO FU EBVUSFT FORVÐUFVST DPPSEPOOFSPOU MFVST


FąPSUT QPVS NFOFS VOF FORVÐUF QSÏDJTF TVS MF MJFV Pá MB UPSUVSF B ÏUÏ
TVCJFw

$PNNF OPVT MF WFSSPOT DJBQSÒT )38 B BUUJSÏ VOF DSJUJRVF TÏWÒSF TVJUF Ë
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

MBCTFODFEFWJTJUFEV$BNQ"TISBG QBSUJDVMJÒSFNFOUBQSÒTZBWPJSÏUÏJOWJUÏ
-F 1SPUPDPMF E*TUBOCVM JNQPTF BVTTJ MB DPNNVOJDBUJPO EFT EÏUBJMT TVS
MFORVÐUFVS OPUBNNFOUTFTRVBMJmDBUJPOT FU TPO FYQÏSJFODF$FDJOBQBTÏUÏ
FĊFDUVÏ QBS )38 EBOT MF SBQQPSU

-BQSJTFFODPNQUFEFTBSHVNFOUTQSÏTFOUÏTEBOTMF1SPUPDPMFE*TUBOCVMBNFOÏ
M"6*-ËFĊFDUVFS VOF SÏWJTJPO TVDDJODUF EFT ÏUVEFT DPNQBSBUJWFT QSPEVJUFT QBS
)38-"6*-BDPOTJEÏSÏVODFSUBJOOPNCSFEFSBQQPSUTEF)38EPOUDFVY
JOUJUVMÏTA-JLFUIF%FBEJOɨFJS $PċOT 5PSUVSF %FUFOUJPO BOE UIF $SVTIJOH
PG%JTTFOUJO*SBO A(FOPDJEFJO*SBRJO A%BSGVS%FTUSPZFE &UIOJD
$MFBOTJOHCZ(PWFSONFOUBOE.JMJUJB'PSDFTJO8FTUFSO4VEBO AɨF /FX
*SBR 5PSUVSFBOEJMMUSFBUNFOUPGEFUBJOFFTJO*SBRJDVTUPEZ A0Ċ 5BSHFU ɨF
$POEVDUPGUIF8BSBOE$JWJMJBO$BTVBMUJFTJO*SBR A)FBSUTBOE.JOET
1PTUXBS$JWJMJBO%FBUITJO#BHIEBE$BVTFECZ64'PSDFT A$MJNBUF
PG'FBS4FYVBM7JPMFODFBOEBCEVDUJPOPG8PNFOBOEHJSMTJO#BHIEBEFU
A7JPMFOU3FTQPOTF ɨF 64 "SNZ JO "M'BMMVKB

$FT SBQQPSUT EÏNPOUSFOU VOF EJĊÏSFODF DMBJSF EBOT MFT OPSNFT EFORVÐUF
BEPQUÏFT EBOT DFT ÏUVEFT QBS SBQQPSU Ë DFMMFT BQQMJRVÏFT QBS )38 EBOT TPO
SBQQPSU TVS M0.1* $FT SBQQPSUT JMMVTUSFOU MFT FĊPSUT JOUFOTFT EÏQMPZÏT QBS
)38QPVSNFOFSMFTFORVÐUFTTVSMFUFSSBJOFUEFTFOUSFUJFOTJOEJWJEVFMTBWFD
EFOPNCSFVYUÏNPJOT TPVWFOUEBOTEFTDPOEJUJPOTUSÒTQÏSJMMFVTFTFUEBOTEFT
QBZTFOQSPJFËMBHVFSSF1BSFYFNQMF EBOTMFDBTEVSBQQPSUJOUJUVMÏA(FOPDJEF
JO*SBRJO )38BVSBJUEÏUBDIÏEFVYFORVÐUFVSTFUVOBTTJTUBOUEBOTMB
SÏHJPOLVSEFEFM*SBL EBOTMFDBESFEFUSPJTNJTTJPOTNFOÏFTFOUSFBWSJM
FUBWSJM BWFDFOWJSPOFOUSFUJFOTBQQSPGPOEJT%BOTVOBVUSFSBQQPSU
JOUJUVMÏAɨF /FX *SBR 5PSUVSF BOE JMM USFBUNFOU PG EFUBJOFFT JO *SBRJ DVTUPEZ
)38BVSBJUJOUFSSPHÏRVBUSFWJOHUEJYBDUVFMTFUBODJFOTQSJTPOOJFSTFO*SBL
FOUSFKVJMMFUFUPDUPCSF*MQPVSTVJU FYQMJRVBOUDPNNFOUËMÏQPRVFEF
MJOUFSWJFXQMVTEFTPJYBOUFEJYEFTUÏNPJOTÏUBJFOUFNQSJTPOOÏT$FDJDPOUSBTUF
OFUUFNFOUBWFDMFSFDPVSTËEFTFOUSFUJFOTUÏMÏQIPOJRVFTQPVSJOUFSSPHFSMFT
UÏNPJOTEFTPOSBQQPSUTVSM0.1*$FDJNBMHSÏMFGBJURVFDFTNÐNFTUÏNPJOT
WJWFOUBVDPFVSEFM&VSPQF

-FSBQQPSUEF)38JOUJUVMÏA)FBSUTBOE.JOET1PTUXBS$JWJMJBO%FBUITJO#BHIEBE
$BVTFECZ64'PSDFTTPVMJHOFEFQMVTMÏUFOEVFEFTFORVÐUFTNFOÏFTFUMFOPNCSFEF
TPVSDFTVUJMJTÏFT%BOTDFSBQQPSU )38EÏDMBSFBWPJSJOUFSSPHÏTJYTPVSDFTEJTUJODUFT 
EPOUEFTJOUFSWJFXTEJSFDUFTBWFDEFTUÏNPJOT MBQPMJDFJSBLJFOOF VOFPSHBOJTBUJPOEF
EÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFFO*SBL EFTNÏEJBTEJOGPSNBUJPOPDDJEFOUBVY EBVUSFT
0/(FUEFTDPNNVOJRVÏTEFQSFTTFEFMBSNÏFBNÏSJDBJOF$FDJDPOUSBTUFWJWFNFOU
1BSUJF*** 

BWFDMBOBUVSFUSÒTMJNJUÏFEFTFTTPVSDFTEBOTTPOSBQQPSUTVSM0.1*
$POTJEÏSBOUMFTFOTFJHOFNFOUTEFMB1BSUJF*EFDFEPDVNFOUTVSMBDBNQBHOF
EFEÏTJOGPSNBUJPOTPQIJTUJRVÏFNFOÏFQBSMFSÏHJNFJSBOJFOQPVSEJTDSÏEJUFS
M0.1* EFT JORVJÏUVEFT USÒT QFSUJOFOUFT POU ÏUÏ TPVMFWÏFT QBS VO BWPDBU
BNÏSJDBJO SFQSÏTFOUBOUMFTGBNJMMFTEFSÏTJEFOUTEV$BNQ"TISBG*MBÏDSJUË
)38FOEÏDMBSBOU

i+BWPVFRVFDFTUMBUPVUFQSFNJÒSFGPJTRVFKFTVJTBNFOÏËDFOTVSFSVOF
PSHBOJTBUJPOEFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFEVGBJUEFTEÏGBVUTEFQSPDÏEVSF
FUEFTSÏTVMUBUTTVCTUBOUJWFNFOUJODPSSFDUTEFTPOUSBWBJM$FQFOEBOU KFOF
QFVYDPODFWPJSDPNNFOUMFTQSPDÏEVSFTVUJMJTÏFT PVMBDPODMVTJPOUJSÏF EBOT
MF SBQQPSU EF M0.1* QFVWFOU ÐUSF KVTUJmÏFT &U MF GBJU RVVO QIÏOPNÒOF
TJNJMBJSFTFTPJUQSPEVJUFO BMPSTRVF)VNBO3JHIUT8BUDIGBJTBJUVO
SBQQPSUTVSM0.1* NFSFOETVTQFDUEVOFNPUJWBUJPONBTRVÏFw

*MQPVSTVJU

i)VNBO 3JHIUT 8BUDI B DPOTDJFODF EF MBNQMFVS EF MB DBNQBHOF EF
EÏTJOGPSNBUJPONBTTJWFPSDIFTUSÏFQBSMFSÏHJNFEF5ÏIÏSBOËMFODPOUSFEF
M0.1*$FTUQPVSDFUUFSBJTPOTFVMFRVFOPVTQPVWJPOTBUUFOESFEFTFORVÐUFVST
QSÏQBSBOUVOSBQQPSUTVSDFUUFPSHBOJTBUJPORVJMTTPJFOUQBSUJDVMJÒSFNFOU
WJHJMBOUTQPVSHBSBOUJSRVJMTOFTFSBJFOUOJBCVTÏTOJUSPNQÏT/PVTBVSJPOT
QVBUUFOESFEFVYRVJMTJNQPTFOUEFTÏUBQFTTVQQMÏNFOUBJSFTQPVSHBSBOUJS
VOFJOGPSNBUJPOÏRVJMJCSÏF FURVJMTPąSFOU Ë DFVY RVJMT ÏUBJFOU TVS MF QPJOU
EFDPOEBNOFSMPQQPSUVOJUÏEFTFYQSJNFSQPVSMFVSEÏGFOTF&OFąFU UPVU
PSHBOFEÏUBUBZBOUEÏUFSNJOÏ FUBZBOUJOWJUÏMFHSBOEQVCMJDËBDDFQUFS MB
SFTQPOTBCJMJUÏEVONPVWFNFOUEPQQPTJUJPOEFUPSUVSFFUEFNQSJTPOOFNFOU
BSCJUSBJSF TBOTÏUFOESFMFTÏMÏNFOUTEFCBTFEFQSPDÏEVSFDPOWFOBCMF TFSBJU
WJWFNFOUEÏOPODÏQBS)VNBO3JHIUT8BUDIw

1PVSRVPJ)38OBUJMQBTWJTJUÏMF$BNQ"TISBG

-BQSJTFFODPNQUFQBSM"6*-EVOFMFUUSFÏDSJUFQBS-PSE"WFCVSZË)38FO
NBJBNFOÏËMBSÏWÏMBUJPOEVOFEÏDFOOJFEFDPSSFTQPOEBODFFOUSF)38 
-PSE"WFCVSZFUM0.1*TVSEFTBMMÏHBUJPOTTJNJMBJSFTËDFMMFTDPOUFOVFTEBOT
MFSBQQPSU1MVTQBSUJDVMJÒSFNFOU FOFUFO &MBIF)JDLTEF)38B
NFOÏEFTFORVÐUFTTVSM0.1*

%BOTTBMFUUSF -PSE"WFCVSZEÏDMBSFRVJMBWBJUMVMFSBQQPSUBWFDVOFiyJNQSFTTJPO
EFEÏKËWV BZBOUFOUSFUFOVVOFDPSSFTQPOEBODFBWFD$ISJTUPQIFS(FPSHFFOFU
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

FOTVJUFBWFD,FOOFUI3PUI &SJD(PMETUFJOFU)BOOJ.FHBMMZEF)38FOw
6OFTÏMFDUJPOEFYUSBJUTEFDFUUFDPSSFTQPOEBODFFTUÏUVEJÏFDJBQSÒT RVJTFNCMF
NPOUSFSVOFWPMPOUÏDPIÏSFOUFEFMBQBSUEFM0.1*EFGBJSFMPCKFUEVOFYBNFO
FYUÏSJFVSFUMJODBQBDJUÏEF)38EFTBJTJSDFUUFPQQPSUVOJUÏ

-FPDUPCSF )38BÏDSJUË.BTTPVE3BEKBWJQPVSEFNBOEFSËWJTJUFSEFT
CBTFTEFM0.1*FO*SBLiyQPVSÏDMBJSDJSDPNQMÒUFNFOUDFTBMMÏHBUJPOTw

-F MFOEFNBJO MF $/3* B QVCMJÏ VO DPNNVOJRVÏ EF QSFTTF SÏQPOEBOU Ë MB
EFNBOEFEF)38$FDJFTUSFDPOOVQBS$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)38EBOT
TBMFUUSFEVPDUPCSF EBOTMBRVFMMFJMÏDSJU iOPVTTPNNFTTBUJTGBJUTRVF
WPUSFPSHBOJTBUJPOBJUÏNJTVOFJOWJUBUJPOËNFOFSVOFJOTQFDUJPOywNBJTDIPTF
TVSQSFOBOUF JMQPVSTVJWBJUFOEÏDMBSBOU iyTVJUFËMBCTFODFEFSÏQPOTFEJSFDUFË
OPUSFMFUUSF OPVTSFOPVWFMPOTOPUSFEFNBOEFyw

$PODFSOBOUDFUJODJEFOU -PSE"WFCVSZBEÏDMBSÏ

iyMBMFUUSF<EVPDUPCSF>BÏUÏUSBOTNJTFËMBHFODFEFQSFTTF*3/"
<*TMBNJD3FQVCMJD/FXT"HFODZ>BWBOUNÐNFEÐUSFFOWPZÏF FUEPODBWBOU
RVF.3BEKBWJMBJUSFÎVFyEFTDPQJFTÏUBJFOUEÏKËFOUSFMFTNBJOTEBHFODFT
EFQSFTTFFUEFMBNCBTTBEFEVSÏHJNFË8BTIJOHUPOyw

*MÏDSJUQMVTUBSERVJMiySFMÒWFEFMBQPMJUFTTFMBQMVTÏMÏNFOUBJSFEFQFSNFUUSFËVO
EFTUJOBUBJSFEFMJSFMBMFUUSFPSJHJOBMFBWBOUTPOBQQBSJUJPOEBOTMFTKPVSOBVYw

.3BEKBWJBSÏQPOEVËMBMFUUSFEF$ISJTUPQIFS(FPSHFEBUÏFEVPDUPCSF
 FOEÏDMBSBOU

iyNBEÏDMBSBUJPOEVPDUPCSFFOSÏQPOTFËWPUSFMFUUSFFUËWPUSFEÏDMBSBUJPOEV
PDUPCSFWPVTBÏUÏUSBOTNJTFQBSDPVSSJFSSFDPNNBOEÏ FUWPVTFOBWF[BDDVTÏ
SÏDFQUJPOyDPODFSOBOUWPUSFMFUUSFEVPDUPCSF KFSFHSFUUFEFOBWPJSFOUFOEV
QBSMFSQPVSMBQSFNJÒSFGPJTQBSMBHFODFEFQSFTTFPĆDJFMMF EV SÏHJNF ,IPNFJOJ
&OFąFU MB MFUUSF B CÏOÏmDJÏ EVOF MBSHF DPVWFSUVSF EBOT MFT NÏEJBT PĆDJFMT EF
MBEJDUBUVSFSFMJHJFVTFFUUFSSPSJTUFJSBOJFOOFMFPDUPCSF MFKPVSNÐNFEFTB
SÏEBDUJPO*OWFSTFNFOU MBNÐNFMFUUSFOBQBTÏUÏUSBOTNJTFË..PIBNNBE
.PIBEEFTTJO OPUSFSFQSÏTFOUBOUPĆDJFM FU QSÏTJEFOU EF MB $PNJTTJPO EFT BąBJSFT
ÏUSBOHÒSFTEV$POTFJM/BUJPOBMEFMB3ÏTJTUBODF*SBOJFOOF RVJTFUSPVWBJUEBOTMF
CVSFBVOFXZPSLBJTEF)VNBO3JHIUT8BUDI.JEEMF&BTUËIMFPDUPCSFy
..PIBEEFTTJOBSFODPOUSÏWPUSFQSÏEÏDFTTFVSFUWPVTNÐNFSFTQFDUJWFNFOUFO
BWSJMFUFOTFQUFNCSF JOWJUBOUWPUSFPSHBOJTBUJPOËWJTJUFSMFTCBTFTEFMB
1BSUJF*** 

SÏTJTUBODFJSBOJFOOFFO*SBL NBJTDFTJOWJUBUJPOTTPOUSFTUÏFTTBOTSÏQPOTFw
%BOT TB MFUUSF . 3BEKBWJ B VOF GPJT EF QMVT JOWJUÏ )83 Ë WJTJUFS MFT CBTFT
EF M0.1* EFNBOEBOU TJM ÏUBJU WSBJ RVF iyMF DSJUÒSF EJNQBSUJBMJUÏ JNQPTF Ë
VOF PSHBOJTBUJPO EF DPOUSÙMF EFT ESPJUT EF M)PNNF EF SFODPOUSFS DFT QFSTPOOFT
JOEJWJEVFMMFNFOU EF MFVS QPTFS EFT RVFTUJPOT FU EÏDPVUFS MFVST SÏQPOTFT BWBOU EF
GBJSFEFTEÏDMBSBUJPOTQVCMJRVFTFUEFQPSUFSEFTBDDVTBUJPOTËMFVSFODPOUSF w

.3BEKBWJÏDSJUEBOTMBNÐNFMFUUSF

i2VBOE OPVT DPOTUBUPOT RVF OPT QSÏDÏEFOUFT JOWJUBUJPOT TPOU SFTUÏFT TBOT
SÏQPOTFFURVBOEOPVTTPNNFTTPVEBJOFNFOUDPOGSPOUÏTËEJWFSTFTEÏDMBSBUJPOT
FUBDDVTBUJPOTTPVMFWÏFTQBSWPVTFUWPTDPMMÒHVFTMFPDUPCSF KFQFOTFRVF
UPVU JOEJWJEV JNQBSUJBM NPDUSPJFSBJU MF ESPJU EÐUSF QBSUJDVMJÒSFNFOU
TDFQUJRVFFUJODFSUBJORVBOUËMJNQBSUJBMJUÏEFMJOWFTUJHBUJPONFOÏFQBS
WPUSFPSHBOJTBUJPOw

. 3BKBWJ TVHHÒSF FO PVUSF RVF )38 EÏUBDIF VO SFQSÏTFOUBOU Ë 1BSJT QPVS
EÏUFSNJOFSMFTNPEBMJUÏTEVOFWJTJUFBWFD..PIBEEFTTJO*MBKPVUF

iy&UBOU EPOOÏ WPUSF JOUFOUJPO BDUVFMMF EF WJTJUFS MFT DBNQT EF M"SNÏF
/BUJPOBMF EF -JCÏSBUJPO EF M*SBOy KF WPVT SFNFSDJF EF EÏUBDIFS VO
SFQSÏTFOUBOUË1BSJTQPVSDPODMVSFVOBDDPSEBWFD..PIBEEFTTJO QSÏTJEFOU
EFMB$PNJTTJPOEFTBąBJSFT ÏUSBOHÒSFT EV $/3* TVS MFT EÏNBSDIFT FU MFT
EÏUBJMTEFWPUSFWJTJUF UFMRVJMFTUDPVUVNJFSEBOTEFUFMTDBT/PVTTPVIBJUPOT
ÐUSFSBTTVSÏTRVBOUBVSFnFU QSÏDJT FU JOBMUÏSÏ EFT GBJUT EBOT WPUSF SBQQPSU
mOBMw

'SVTUSÏ -PSE"WFCVSZÏDSJUË)38EJTBOURVFTJMJOUFOUJPOEFWJTJUFSM0.1*
FO*SBLFTUWSBJFiKFQFOTFRVFWPVTEFWSJF[DFTTFSWPUSFQFUJUKFVwFUiDPNNVOJRVFS
MFEÏUBJMEFTOPNTFUEFTEBUFTyw

$F DBUBMPHVF EF DPSSFTQPOEBODF SÏWÒMF RVF EFQVJT M0.1* B JOWJUÏ
)38ËWJTJUFSTFTCBTFTFO*SBLQPVSQFSNFUUSFVOFEÏDJTJPOÏDMBJSÏFRVBOU
BVY BMMÏHBUJPOT EF WJPMBUJPOT HSÉDF Ë MB WJTJUF EFT TJUFT EBOT MFTRVFMT EFT
TVQQPTÏFTWJPMBUJPOTTFTPOUQSPEVJUFTFUFOJOUFSSPHFBOUDFVYDPODFSOÏTQBS
DFTBMMÏHBUJPOT$FTJOWJUBUJPOTPOUÏUÏSFÎVFTUBOUEBOTMBDPSSFTQPOEBODF
PċDJFMMF EF .BTTPVE 3BEKBWJ RVFO QFSTPOOF EFT JOWJUBUJPOT PSBMFT POU ÏUÏ
ÏNJTFTQBSEFTPċDJFMT EV $/3* BV CVSFBV EF )38 Ë/FX :PSL

%BOTVOFMFUUSFË)38FO -PSE"WFCVSZBÏDSJU 
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

iyQFOTF[ Ë WPUSF DSÏEJCJMJUÏ RVJ OFTU QBT SFOGPSDÏF QBS WPUSF USPV EF
NÏNPJSF DPODFSOBOU MJOWJUBUJPOy7PVT QPVWF[ Ë QFJOF WPVT BUUFOESF Ë
SFDFWPJSVOFOPVWFMMFJOWJUBUJPO BMPSTRVVOFUFMMFJOWJUBUJPOFOSÒHMFFTUTVS
MBUBCMFEFQVJTžBOTw

4VJUFBVSÏDFOUSBQQPSU JOUFSSPHÏEBOTVOFJOUFSWJFXTVS3BEJP'BSEBDPODFSOBOU
MFTJOWJUBUJPOTEFM0.1*ËWJTJUFSM*SBL +PF4UPSL MF%JSFDUFVSË8BTIJOHUPO
EFMBEJWJTJPO.PZFO0SJFOUFU"GSJRVFEV/PSEEF)38 BSÏQPOEV i$FTUMB
QSFNJÒSFGPJTRVFKFOFOUFOETQBSMFS$FTUUPVUDFRVFKFQFVYWPVTFOEJSFyDFTUMB
QSFNJÒSFGPJTRVFKFOUFOETQBSMFSEVOFUFMMFDIPTFw

-PSE"WFCVSZBÏDSJUË.4UPSLDPODFSOBOUTBEÏDMBSBUJPO%BOTTBMFUUSF JM
FYQMJRVF

i$POTJEÏSBOURVJMTBHJTTBJUEVOQPJOUNBKFVSEBOTNBDPSSFTQPOEBODFBWFD
WPTQSÏEÏDFTTFVSTFOFUFO DFMBEÏmF MFOUFOEFNFOU +F OF QFVY
DSPJSFRVF)38TPJUJOFĆDBDF BV QPJOU EBWPJS QFSEV UPVUF DPOOBJTTBODF
EVOUFMTVKFUDPOUSPWFSTÏ BQSÒTBWPJSSFÎVEFOPNCSFVTFTJOWJUBUJPOTEBOT
QMVTJFVSTEFNFTMFUUSFT+FQFOTFRVFWPVTTBWJF[QBSGBJUFNFOURVF)38
BWBJUÏUÏJOWJUÏËWJTJUFSMFTDBNQT NBJTRVFWPVTBWF[DIPJTJEFMFOJFSQPVS
EFTSBJTPOTQPMJUJRVFTw

$FQFOEBOU EBOTVOFTFDPOEFJOUFSWJFXTVS3BEJP'BSEBMFNBJ +PF


4UPSL SÏGVUF TB EÏDMBSBUJPO QSÏDÏEFOUF EÏDMBSBOU RVF )38 BWBJU EÏDJEÏ EF
OFQBTTFSFOESFFO*SBL 4BEEBN)VTTFJOÏUBOUBVQPVWPJS$FDJTPVMÒWFVOF
RVFTUJPOÏWJEFOUFTJUFMÏUBJUMFDBT QPVSRVPJ)38BUJMEFNBOEÏËWJTJUFSEFT
CBTFTEFM0.1*EBOTTBMFUUSFEVPDUPCSF

3FNBSRVBCMFNFOU .4UPSLBGPVSOJVOFSBJTPOTVQQMÏNFOUBJSFFUEJĊÏSFOUF
QPVSOFQBT BWPJS WJTJUÏ MF DBNQ FO EÏDMBSBOU VMUÏSJFVSFNFOU RVF MPST EF MB
QSÏQBSBUJPOEVSBQQPSU )38BDPOTVMUÏMFTNJMJUBJSFTBNÏSJDBJOTFO*SBLRVJ 
TFMPOMVJ POUSFGVTÏEBVUPSJTFSDFUUFWJTJUF

$FUUF USPJTJÒNF EÏDMBSBUJPO B TPVMFWÏ EBVUSFT RVFTUJPOT 4J MFT NJMJUBJSFT


BNÏSJDBJOT BWBJFOU SFGVTÏ EBVUPSJTFS MB WJTJUF EF )38 QPVSRVPJ BWPJS PNJT
DFDJ EBOT MF SBQQPSU FU OF QBT BWPJS QSÏTFOUÏ MFT QSFVWFT EVO UFM SFGVT %F
QMVT QPVSRVPJ)38OBUJMQBTDPOUBDUÏM0.1*PVMF$/3*QPVSEFNBOEFS
MFVSBTTJTUBODFQPVSGBDJMJUFSMFWPZBHFBV$BNQ"TISBGPVBVTUSJDUNJOJNVN
GBDJMJUFSMFDPOUBDUFOUSFMFTNFNCSFTEF)38FUM0.1*BV$BNQ"TISBG
1BSUJF*** 

$POTJEÏSBOUMFTEPV[BJOFTEFWJTJUFTBV$BNQ"TISBGEFQVJTMBDIVUFEVSÏHJNF
EF4BEEBN)VTTFJOQBSEFTQBSMFNFOUBJSFTFVSPQÏFOTFUOPSEBNÏSJDBJOT BJOTJ
RVF EFT QFSTPOOBMJUÏT EFT BWPDBUT EFT 0/( EFT HSPVQFT EF SÏnFYJPO EFT
SFQSÏTFOUBOUT EF MB $SPJY3PVHF FU EF MB QSFTTF JM TFNCMF ÏUPOOBOU RVF MFT
NJMJUBJSFT BNÏSJDBJOT FO *SBL BJFOU SFGVTÏ Ë )38 MPQQPSUVOJUÏ EF WJTJUFS MF
$BNQ"TISBG

$PNNF-PSE"WFCVSZMFYQMJRVF

iyWPVTBWF[EPOOÏEJąÏSFOUFT FYQMJDBUJPOT QPVS BWPJS EÏDMJOÏ MJOWJUBUJPO


EFWJTJUFSMFTDBNQTEFM0.1*FO*SBL-PSTEVQSPHSBNNFSBEJPDJUÏEBOT
NPO FNBJM QSÏDÏEFOU WPVT BWJF[ EÏDMBSÏ OBWPJS KBNBJT FOUFOEV QBSMFS
EFDFUUFJOWJUBUJPOBVQBSBWBOU FU EFWPUSF QSPQSF BWFV DFUUFEÏDMBSBUJPO
TFTUBWÏSÏFGBVTTF7PVTEÏDMBSF[BVKPVSEIVJRVFWPVTOFQPVWJF[USBWFSTFS
M*SBL BMPST RVF 4BEEBN SÏHOBJU CJFO RVF EBVUSFT BJFOU SÏVTTJ Ë MF GBJSF
TBOTEJĆDVMUÏ $FUUF SBJTPO BBVTTJ ÏUÏ PNJTF RVBOE )38 BSFÎV QMVTJFVST
JOWJUBUJPOT EBOT MFT BOOÏFT RVBUSFWJOHUEJY EPOU WPVT EFWJF[ DPOOBÔUSF
MFYJTUFODF "QQBSFNNFOU WPVT EJUFT BVKPVSEIVJ OF QBT ÐUSF BVUPSJTÏ Ë
WJTJUFS"TISBGQBSMFTBVUPSJUÏTNJMJUBJSFTBNÏSJDBJOFT+FNFQFSNFUTEFO
EPVUFSyw

1PVSRVPJM0.1*OBUFMMFQBTCÏOÏmDJÏ EVO ESPJU EF SÏQPOTF

$ÏUBJUMVOEFTQPJOUTTPVMFWÏTQBS.BMDPMN'PXMFS BWPDBUQÏOBMJTUFDIFWSPOOÏ
FUNFNCSFEVDPNJUÏJOUFSOBUJPOBMTVSMFTESPJUTEFM)PNNFEFMB-BX4PDJFUZ
PG&OHMBOEBOE8BMFT EBOTTBMFUUSFË)38 EÏDMBSBOU

i&O UBOU RVPSHBOJTBUJPO EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF WPVT EFWF[
DPNQSFOESF RVF WPUSF JODBQBDJUÏ Ë PąSJS BVY .PVEKBIJEJOF JSBOJFOT
MPQQPSUVOJUÏEFSÏQPOESFBVYBMMÏHBUJPOTEÏTBTUSFVTFTGBJUFTËMFVSFODPOUSF
NPOUSFWPUSFNÏQSJTUPUBMFOWFSTMFTQSJODJQFTHÏOÏSBVYEÏRVJUÏFUEFKVTUJDF
1BSFYFNQMFEBOTVOQSPDÒT DFMBSFWJFOESBJUQPVSVOKVHFËFOUFOESFMFT
QSFVWFTEVQSPDVSFVSFUËBDDFQUFSTPOBSHVNFOUBUJPOTBOTBVDVOFYBNFO 
ËSÏEJHFSFUËQVCMJFSTPOKVHFNFOU MFEÏGFOTFVSJHOPSBOUNÐNFRVJMÏUBJU
FO QSPDÒT EÏDPVWSBOU RVJM ÏUBJU EÏDMBSÏ DPVQBCMF QBS MJOUFSNÏEJBJSF EFT
NÏEJBTw

-)POPSBCMF-PSE4MZOOPG)BEMFZBBVTTJÏDSJUË)38EÏDMBSBOU
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

iyJMOZBBVDVOFTVHHFTUJPOQFSNFUUBOUEFMJFSDFTBMMÏHBUJPOTËM0.1*PVË
TFTSFQSÏTFOUBOUT*MOZBDFSUBJOFNFOUBVDVOFSÏGÏSFODFËBVDVODPNNFOUBJSF
ÏNJTDPODFSOBOUDFTBMMÏHBUJPOT7PUSFSBQQPSUJOEJRVFDMBJSFNFOURVFWPVT
BDDFQUF[EFUFMMFTBMMÏHBUJPOTTBOTSFNJTFFORVFTUJPOFURVFMFVSQVCMJDBUJPO
OBEBVUSFCVURVFEFSFOGPSDFSMFVSBDDFQUBUJPOw

*MBKPVUBRVF

i"ZBOU QFOEBOU EF OPNCSFVTFT BOOÏFT SFDPOOV MF CFTPJO EF QSPUÏHFS MFT
ESPJUTEFM)PNNFFUTPVUFOVMFTFąPSUT EBOT DF TFOT KBJ SFDPOOV EBVUBOU
QMVTMFCFTPJOQPVSDFVYRVJTPVUJFOOFOUMFTESPJUTEFM)PNNFEFSFTQFDUFS
MFTOPSNFTFYJHÏFTQBSMFTESPJUTEFM)PNNFEBOTMFVSTQSPQSFTBHJTTFNFOUT
4BCTUFOJSEFORVÐUFSTVSEFTTVQQPTÏFTQMBJOUFTEVOFUFMMFHSBWJUÏ BWBOU
EFMFVSEPOOFSVOFQVCMJDJUÏTJMBSHF FUSFGVTFSBVYBDDVTÏTMPQQPSUVOJUÏ
EFDPNNFOUFSMFTBMMÏHBUJPOTEÏUBJMMÏFT FTUEFMBQJSFHSBWJUÏw

-PSE"WFCVSZSFNFUFORVFTUJPO)38QPVSBWPJSSFGVTÏËM0.1*VOESPJU
EFSÏQPOTFEJYBOTBVQBSBWBOUFUBTPVMJHOÏRVJMTBWBJFOUDPNNJTMBNÐNF
FSSFVSEBOTMFSBQQPSU*MBEÏDMBSÏ

iWPVT BWF[ QVCMJÏ DFT BMMÏHBUJPOT QSÏDÏEFOUFT


 TBOT EPOOFS Ë M0.1*
MPQQPSUVOJUÏ EF SÏQPOESF FU WPVT GBJUFT MB NÐNF DIPTF +F TVJT ÏUPOOÏ 
RVBQSÒT MB TÏWÒSF DSJUJRVF BUUJSÏF QBS MFYFSDJDF QSÏDÏEFOU WPVT BWF[
DPOTJEÏSÏ BQQSPQSJÏ EJHOPSFS VO UFM QSJODJQF ÏMÏNFOUBJSF EF KVTUJDF
OBUVSFMMFVOFTFDPOEFGPJT FUBWFDMBNÐNFDJCMFw

%BOTVOFEÏDMBSBUJPODPOKPJOUFEFTNFNCSFTEFMB$IBNCSFEFT$PNNVOFT
FUEFMB$IBNCSFEFT-PSETPOUÏDSJU i)VNBO3JHIUT8BUDI DPOUSBJSFNFOUËMB
QSBUJRVFOPSNBMF OBQBTEFNBOEÏËM0.1*EFDPNNFOUFSMFTBMMÏHBUJPOTw

8JMGSFE 8POH EF MPSHBOJTBUJPO EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF +VCJMFF
$BNQBJHOBBVTTJÏDSJU

i6OF DPSSPCPSBUJPO QSÏDJTF EFT BMMÏHBUJPOT BVSBJU Eß GBJSF MPCKFU EVOF
SFDIFSDIFBWBOUEFMFTQVCMJFSFU)38BVSBJUEßEPOOFSËMPSHBOJTBUJPO
BDDVTÏFMPQQPSUVOJUÏEFSÏQPOESFBVYBMMÏHBUJPOTUSÒTHSBWFTËTPOFODPOUSF 
BWBOUEFQVCMJFSEFUFMMFTEÏDMBSBUJPOTw

%BOTVOFMFUUSFË)38 +FBO:WFTEF$BSB 1SPGFTTFVSEFESPJUJOUFSOBUJPOBM


Ë1BSJT BKPVUF
1BSUJF*** 

i#JFORVF)38 BWFDEFOPNCSFVYBVUSFT BJUËKVTUFUJUSFQSPDMBNÏRVF


MFTESPJUT Ë VO QSPDÒT ÏRVJUBCMF EFWSPOU ÐUSF BTTVSÏT Ë UPVT DPOGPSNÏNFOU
BVYOPSNFTJOUFSOBUJPOBMFT WPUSFPSHBOJTBUJPOOBQBTEPOOÏËM0.1*MB
NPJOESFPQQPSUVOJUÏEFSÏQPOESFBVYBMMÏHBUJPOTHSBWFTBWBOUMBQVCMJDBUJPO
EVSBQQPSU$PNNFMFNFOUJPOOFVOSÏDFOUSBQQPSUEF)38AEFTDPOGFTTJPOT
TFVMFTOFQFVWFOUKBNBJTDPOTUJUVFSMBCBTFEFDPOEBNOBUJPOT "DFIBUXBS
5PSUVSF ***o5SFBUNFOUBOE6OGBJS5SJBMT 7PM OP<DPQZSJHIUTJHO> 
4FQU
w

%FT JOUFSWJFXT UÏMÏQIPOJRVFT DPOTUJUVFOUFMMFT VO NPZFO TVĆTBOU QPVS


SFDVFJMMJSEFTQSFVWFTEFQSFNJÒSFNBJOEFWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFM)PNNF

6OF BVUSF DSJUJRVF SÏDVSSFOUF QPSUBJU TVS MB EÏDJTJPO EF )38 EF SFDPVSJS Ë
EFT BQQFMT UÏMÏQIPOJRVFT JOUFSOBUJPOBVY QPVS NFOFS EFT JOUFSWJFXT BWFD EFT
TVQQPTÏFTWJDUJNFTEFUPSUVSFDJUÏFTEBOTMFSBQQPSU$POTJEÏSBOURVFMFTUÏNPJOT
POUUPVTEÏDMBSÏWJWSFFO&VSPQFFUCJFOFOUFOEV)38BZBOUEFTBHFODFTFO
&VSPQF JMFTUSFHSFUUBCMFRVF)38OBJUQBTDPOTJEÏSÏVUJMFEFSFODPOUSFSDFT
JOEJWJEVTGBDFËGBDF%FMBWFVNÐNFEF)38 JMTPOUiJOUFSWJFXÏQBSUÏMÏQIPOF
EPV[F BODJFOT NFNCSFT EF .,0 WJWBOU FO &VSPQF $FT UÏNPJOT POU GPVSOJ EFT
EÏDMBSBUJPOTDSÏEJCMFTRVJMTPOUÏUÏFNQSJTPOOÏTFUPOUTVCJEFTWJPMFODFTQIZTJRVFTFU
QTZDIPMPHJRVFTyw

-F GBJU EF TBWPJS TJM FTU QPTTJCMF EF EÏUFSNJOFS MB WÏSJUÏ FU MB DSÏEJCJMJUÏ EFT
EÏDMBSBUJPOTEFUPSUVSFQBSUÏMÏQIPOFFTUNFOUJPOOÏQBS8JMGSFE8POHRVJB
ÏDSJU

i.BJTDPNNFOUQFVUPOÏWBMVFSMBDSÏEJCJMJUÏPVOPOEVOJOEJWJEVQBSVO
BQQFMUÏMÏQIPOJRVF QBSUJDVMJÒSFNFOUFODBTEFEÏDMBSBUJPOEFNBMUSBJUBODF
HSBWF *M FTU GSÏRVFOU EF NFOFS EFT JOUFSWJFXT JOEJWJEVFMMFT BWFD EFT
WJDUJNFTEFUPSUVSF DBSTPVWFOUMFUPVSNFOURVJMTPOUTVCJBQQBSBÔUBVUBOU
EBOTMFVSTFYQSFTTJPOTRVFEBOTMFVSTQBSPMFT4JNVMUBOÏNFOU MFYJTUFODFEF
UPVUFDJDBUSJDFPVNBSRVFTVSMFVSDPSQTTVJUFËMBUPSUVSFTVCJFQFVUÐUSF
OPUÏFFUPVEFTQSFVWFTNÏEJDBMFTPCUFOVFTy-FSBQQPSUEF)38TBQQVJF
FYDMVTJWFNFOUTVSEFTEÏDMBSBUJPOTPSBMFTyw

%FTQBSMFNFOUBJSFTCSJUBOOJRVFTPOUEFQMVTTPVMJHOÏ

i%PV[FIFVSFTEJOUFSWJFXTUÏMÏQIPOJRVFTBWFDJOEJWJEVTTPOUTJNQMFNFOU
JOTVĆTBOUFT QPVS QSPEVJSF VO SBQQPSU GBJTBOU BVUPSJUÏ )38 OB NFOÏ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

BVDVOF JOUFSWJFX JOEJWJEVFMMF BVDVO FYBNFO QIZTJRVF PV NÏEJDBM FU


BVDVOF JOTQFDUJPO TVS MF TJUF EV DBNQ Pá EF UFMMFT WJPMBUJPOT BVSBJFOU FV
MJFVw

$FDJ B BVTTJ JORVJÏUÏ .BMDPMN 'PXMFS RVJ B TPVMJHOÏ MF GBJU RVF MF SBQQPSU
NFOUJPOOBJURVFMFTJOUFSWJFXTÏUBJFOUNFOÏFTBWFDUÏNPJOTFURVFIFVSFT
EFUÏNPJHOBHFPOUÏUÏSFDVFJMMJFT$PODFSOBOUDFQPJOU JMBEÏDMBSÏ

i$POTJEÏSBOURVJMZBFVQFSTPOOFTJOUFSSPHÏFT MFUFNQTUPUBMDPOTBDSÏ
ËMJOUFSWJFXEFDIBRVFJOEJWJEVÏUBJUEFOWJSPOVOFIFVSF1FOEBOUDFUUF
IFVSF DIBRVF JOEJWJEV B ÏUÏ JOUFSSPHÏ AQMVTJFVST GPJT $PNNFOU FTUJM
QPTTJCMF EF GBJSF VOF JOUFSWJFX FO VOF IFVSF EVO JOEJWJEV RVJ QSÏUFOE
BWPJS TVCJ EFT NBMUSBJUBODFT QFOEBOU QMVTJFVST BOOÏFT EBOT EFT MJFVY FU
EFT DJSDPOTUBODFT EJąÏSFOUT .PO FYQÏSJFODF FO UBOU RVBWPDBU QÏOBMJTUF
NPOUSFRVFQPVSNFOFSEFTJOUFSWJFXTDPSSFDUFTEFTQFSTPOOFTJNQMJRVÏFT 
BmO EÏWBMVFS MB WÏSBDJUÏ EF MFVST SÏDJUT MFT JOUFSWJFXT EPJWFOU ÐUSF NFOÏFT
JOEJWJEVFMMFNFOUFUQFOEBOUEFOPNCSFVTFTIFVSFT WPJSFEFTKPVSTw

$PNNF MB ÏUÏ NPOUSÏ QMVT IBVU DFTU VO QPJOU TPVUFOV QBS MF 1SPUPDPMF
E*TUBOCVM

.FNCSFEV$POHSÒT &EPMQIVT5PXOTÏDSJU

iy RVF )VNBO 3JHIUT 8BUDI QSÏQBSF VO EPTTJFS DPOUSF M0.1* CBTÏ
VOJRVFNFOUTVSMFUÏNPJHOBHFUÏMÏQIPOJRVFEFJOEJWJEVTTBOTNPZFOEF
WÏSJmDBUJPO EF MFVS JEFOUJUÏ FTU QPVS MF NPJOT IPOUFVYw

1PVSRVPJ)38VUJMJTFUJMDFTJOEJWJEVTQBSUJDVMJFSTFOUBOURVFTFVMF
TPVSDFEFQSFVWFT

6OBVUSFQPJOUJOUÏSFTTBOUTPVMFWÏDPODFSOBJUMFDIPJYEFTUÏNPJOTEF)38
$PNNFOU )38 BUJM USPVWÏ DFT TVQQPTÏT BODJFOT NFNCSFT EF M0.1*
2VJÏUBJUMBDMÏQPVSMFTUSPVWFSFUMFTQSÏTFOUFSË)38 1BSNJMFTNJMMJFST
EJOEJWJEVT BZBOU RVJUUÏ M0.1* FU WJWBOU BVKPVSEIVJ EBOT MF NPOEF MB
QMVQBSUEFOUSFFVYFO&VSPQFFUFO"NÏSJRVFEV/PSE QPVSRVPJ)38BUJM
TÏMFDUJPOOÏDFTJOEJWJEVT

$PODFSOBOUDFQPJOU -PSE"WFCVSZÏDSJUFO

i+FWPVTBJGBJUSFNPOUSBODFDPODFSOBOUMBQBSUJBMJUÏEVHSPVQFEJOEJWJEVT
1BSUJF*** 

JOUFSWJFXÏT QBS .NF )JDLT FO "MMFNBHOF FU TPO SFGVT EFO SFODPOUSFS
EBVUSFTRVJBVSBJFOUQSÏTFOUÏVOFJNBHFEJąÏSFOUFy *M NF TFNCMF RVF MFT
SFODPOUSFTEF.NF)JDLTË1BSJTFUË$PMPHOFPOUÏUÏPSHBOJTÏFTQBS.
/BTTFS,IBKFI/PVSJ VOFQFSTPOOFRVJBCÏOÏmDJÏ EV TUBUVU EF SÏGVHJÏ BVY
&UBUT6OJT NBJTOÏBONPJOTSFUPVSOÏFFO*SBOËQMVTJFVSTSFQSJTFT&O 
DFUIPNNFBFOWPZÏVOFMJTUFEFQFSTPOOFTËEJWFSTFTPSHBOJTBUJPOTEF
EÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFFUBV%ÏQBSUFNFOUE&UBU QSÏUFOEBOURVJM
TBHJTTBJUEBODJFOTNFNCSFTEFM0.1**MBPSHBOJTÏQPVSQFSTPOOFT
MBGPVSOJUVSFEFQSFVWFTËMFODPOUSFEFM0.1*BV1SPGFTTFVS$PQJUIPSOF
FO/PVTQPVSSJPOTOPVTEFNBOEFSPá.,IBKFI/PVSJPCUJFOUMFT
SFTTPVSDFTQPVSSFDVFJMMJSUPVTTFTSÏDJUT FURVJBJOUÏSÐUËMFTQSPQBHFS+BJ
DPNQSJTRVF.,IBKFI/PVSJBBJEÏËPSHBOJTFSMBWJTJUFEF.NF)JDLT
Ë5ÏIÏSBOFO*MFTUDMBJSRVFMFSÏHJNFBGBDJMJUÏTBWJTJUF GBJTBOU
BJOTJ EF MFVS NJFVY QPVS NBOJQVMFS )38 FU MFODPVSBHFS Ë QVCMJFS VO
SBQQPSU TBMJTTBOU MF $/3* FU DFTU QPVSRVPJ .NF )JDLT B CÏOÏmDJÏ EVO
USBJUFNFOUEFGBWFVS QBSSBQQPSUËEFTPSHBOJTBUJPOTEFEÏGFOTFEFTESPJUT
EFM)PNNFUFMMFRV"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBM %BOTWPUSFSBQQPSUBOOVFMEF
WPVTBWF[SFDPOOVRVF)38ÏUBJUMBTFVMF0/(EFEÏGFOTFEFTESPJUT
EF M)PNNF BVUPSJTÏF FO *SBO FO  TBOT TQÏDVMFS RVBOU BVY SBJTPOT
EFDFUÏUBUEFGBJU
-FTVDDÒTEFTFąPSUT EFT NPMMBIT BVQSÒT EF .NF )JDLT
FTUQSPVWÏQBSVODPNNFOUBJSFEFTBQBSUTVSMFTFSWJDF'BSTJEF7PJDFPG
"NFSJDBMFKVJMMFU

A+FTVJTUSÒTPQUJNJTUFDPODFSOBOU)PKKBUPMJTMBN,IBUBNJ7PVTMFTBWF[ MB
RVFTUJPOMBQMVTJNQPSUBOUFTPVMJHOÏFQBS.,IBUBNJËQMVTJFVSTSFQSJTFT
EBOT VOF DBNQBHOF EF QVCMJDJUÏ QPVS MFT ÏMFDUJPOT QSÏTJEFOUJFMMFT ÏUBJU
MB SÒHMF EF MB MPJ FU UPVUFT MFT PSHBOJTBUJPOT JOUFSOBUJPOBMFT TPOU QSÐUFT Ë
TPVUFOJSMBQMBUFGPSNFÏMFDUPSBMFEF.,IBUBNJBWFDUPVTMFTNPZFOTËMFVS
EJTQPTJUJPOw

6OBOQMVTUBSE )38BEÏDMBSÏEBOTVOFQSÏTFOUBUJPOHÏOÏSBMFQPVSMBQSFTTF
TVSMFTESPJUTEFM)PNNFFO*SBO SÏEJHÏFQBS&MBIF)JDLTFU)BOOZ.FHBMMZ 
RVF

i%FQVJTTPOBSSJWÏFBVQPVWPJSMFBPßUBQSÒTVOFÏMFDUJPOÏDSBTBOUF 
MFQSÏTJEFOU,IBUBNJBFODPVSBHÏVOFQMVTHSBOEFMJCFSUÏEFYQSFTTJPO*M
DPOUJOVFËQBSMFSFOGBWFVSEVSFTQFDUEFTESPJUTEFM)PNNF OPUBNNFOU
MBMJCFSUÏEBTTPDJBUJPOFUMBUPMÏSBODFFOWFSTMBEJWFSTJUÏEPQJOJPOT FUJMB
QFSNJTËVOEÏCBUEZOBNJRVFTVSMFTESPJUTFUMBMJCFSUÏEFTÏQBOPVJSEBOT
MFTNÏEJBTJSBOJFOTw
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

*DJ FODPSF JM B ÏUÏ DPOTJEÏSÏ RVF DFDJ ÏUBJU VO QSPCMÒNF EBOT MFT ÏQJTPEFT
QSÏDÏEFOUT DPNNF-PSE"WFCVSZMÏDSJU

iJMGBVESBJUFYBNJOFSUPVUFTMFTQSFVWFTBWBOUEFUJSFSVOFDPODMVTJPO FUWPVT
EFWSJF[HBSEFSËMFTQSJURVFDFSUBJOTDSJUJRVFTEFM0.1*OFTPOUQBTEFT
EÏGFOTFVSTEFTESPJUTEFM)PNNFEÏTJOUÏSFTTÏTy+FTQÒSFRVFWPVTQPVWF[
DPNQSFOESFNFTDSBJOUFTRVBOEKBJBQQSJTRVF.NF)JDLTÏUBJUËOPVWFBV
ËMBQPVSTVJUFEFM0.1* EPOOBOUTBQSÏGÏSFODFËEFTQFSTPOOFTEPOUMFT
PQJOJPOTOFTPOUQBTFOUJÒSFNFOUJOEÏQFOEBOUFTw

-PSE"WFCVSZDPOUJOVF EJTBOURVFM0.1* 

iyBEÏDMBSÏËEFOPNCSFVTFTPDDBTJPOTRVFTJ)38TPVIBJUBJUWJTJUFSTPO
ÏUBCMJTTFNFOU FO *SBL JM TFSBJU MF CJFOWFOV 1PVS VOF SBJTPO RVFMDPORVF 
MPąSF OB KBNBJT ÏUÏ DPOTJEÏSÏF FU QMVUÙU JM TFNCMF RVF MF QMBO EF CBUBJMMF
DPOTJTUF Ë SFDVFJMMJS BVUBOU EF NBUJÒSF JOWÏSJmBCMF RVF QPTTJCMF BVQSÒT
EPQQPTBOUTDPOOVTEFM0.1*FO&VSPQFw

-F1SPGFTTFVSEF$BSBÏDSJWBOUËQSPQPTEFTPOQSPQSFWÏDVEÏDMBSF

i&ODPOTJEÏSBOUNFTEFVYWJTJUFTBV$BNQ"TISBGFUEFMPOHVFTEJTDVTTJPOT
BWFD EF OPNCSFVY NFNCSFT EF M0.1* BJOTJ RVF EFT PĆDJFMT NJMJUBJSFT
BNÏSJDBJOT FU EFT KVSJTUFT BJOTJ RVF EFT DJUPZFOT JSBLJFOT EF EJąÏSFOUFT
PSJHJOFTFUIOJRVFTFUSFMJHJFVTFT KÏUBJTEPODÏUPOOÏEFMJSFEBOTWPUSFSBQQPSU
MFTEÏDMBSBUJPOTEFEPV[FJOEJWJEVT EPOUMFTSÏDJUTEFIVJUBQQBSBJTTFOUEBOT
MFSBQQPSU
RVFM0.1*BVSBJUWPMPOUBJSFNFOUWJPMÏMFTESPJUTEFTFTNFNCSFT
FO*SBL%BOTUPVTNFTDPOUBDUTBWFDEFTNFNCSFTJOEJWJEVFMTEFM0.1*
Ë "TISBG EBOT UPVUFT NFT EJTDVTTJPOT BWFD MFT PĆDJFMT BNÏSJDBJOT BZBOU
NBJOUFOV VOF TVSWFJMMBODF ÏUSPJUF EF UPVU BTQFDU EF MB WJF EBOT MF DBNQ 
FUEBOTUPVUFTNFTEJTDVTTJPOTBWFDEFTDJUPZFOTJSBLJFOTBZBOUWÏDVEBOTMF
WPJTJOBHFFUBZBOUDÙUPZÏMFTNFNCSFTEFM0.1*QFOEBOUEFTBOOÏFT KF
OBJKBNBJTDSPJTÏMBNPJOESFQSFVWFTVHHÏSBOUVOUFMDPNQPSUFNFOUBCVTJG
FOWFSTEFTNFNCSFTEFM0.1*QBSMFNPVWFNFOUw

-F$PNJUÏEFMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF BZBOUNFOÏTFTQSPQSFTJOWFTUJHBUJPOTTVS
MFTBMMÏHBUJPOTEFWJPMBUJPO ÏDSJU

i-F$PNJUÏEFMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF *SBO1PMJDZ$PNNJUUFF *1$


BNJT
FOQMBDFVOHSPVQFEFUSBWBJMQPVSNFOFSVOFÏUVEFBQQSPGPOEJFEFTUÏNPJOT
DJUÏTQBS)38*1$BSFDVFJMMJEFTSÏDJUTEFQSFNJÒSFNBJOFUFOQFSTPOOF
1BSUJF*** 

EFQMVTEFEFVYEPV[BJOFTEFUÏNPJOT EBODJFOTNFNCSFTEFM0.1* EFT


NFNCSFTEFMBGBNJMMFEFTQSÏTVNÏFTWJDUJNFTFUEFTNFNCSFTEFM0.1*
BDUVFMMFNFOU BV $BNQ "TISBG FO *SBL5PVT DFVY RVJ POU ÏUÏ JOUFSSPHÏT
QBSMFHSPVQFEFUSBWBJM*1$POUSÏBHJBWFDJOEJHOBUJPOGBDFBVGBJURVF
MBUPSUVSFFUMFNQSJTPOOFNFOUTVCJTQBSFVYFUMFTNFNCSFTEFMFVSGBNJMMF
BVYNBJOTEVSÏHJNFTPJFOUGBVTTFNFOUBUUSJCVÏT QBS)38 QMVUÙUËVOF
PSHBOJTBUJPOEÏEJÏFËFNQÐDIFSEFUFMMFTWJPMBUJPOTM0.1*

"MBQMBDF MFTQSFVWFTBCPOEFOURVFEFTJOEJWJEVTDJUÏTFOUBOURVFWJDUJNFT
EFM0.1*QBS)38TPOUFOGBJUEFTBHFOUTSÏNVOÏSÏTQBSMF.0*4JSBOJFO 
FODIBSHFEFDPMQPSUFSMBEÏTJOGPSNBUJPOËQSPQPTEFTHSPVQFTTPQQPTBOUBV
SÏHJNFEF5ÏIÏSBO-F.0*4BOPUBNNFOUEÏUBDIÏE*SBOFO&VSPQFVO
DFSUBJO .PIBNNBE )PTTFJO 4PCIBOJ RVF )38 DJUF DPNNF ÏUBOU VOF
WJDUJNF iDSÏEJCMFw NBJT RVJ FO GBJU EJSJHF VO SÏTFBV EF SFOTFJHOFNFOU
FO &VSPQF USBWBJMMBOU TPVT MB TVQFSWJTJPO EJSFDUF EV EJSFDUFVS BEKPJOU EV
.0*4.PIBNNBE3F[B*SBWBOJ BMJBT"NJS)PTTFJO5BHIBWJ
6OFBVUSF
TPVSDF )38 FTU MBHFOU EV .0*4 ,BSJN )BRJ RVJ B ÏUÏ TPNNÏ QBS MF
SFOTFJHOFNFOUIPMMBOEBJTEFDFTTFSTFTEÏNBSDIFTEFSFDSVUFNFOUDPOUSFMFT
EJTTJEFOUTJSBOJFOTFUTFTDPOUBDUTBWFDMFSFOTFJHOFNFOUJSBOJFOBVY1BZT
#BTw

-BST3JTF EÏQVUÏOPSWÏHJFORVJBSÏDFNNFOUWJTJUÏMF$BNQ"TISBGQPVSFORVÐUFS
QFSTPOOFMMFNFOU TVS MFT BMMÏHBUJPOT EF WJPMBUJPOT EFT ESPJUT EF M)PNNF QBS
M0.1* BÏDSJUEBOTVOFMFUUSFË)38

i7PUSFSBQQPSUFUWPUSFDPNQPSUFNFOUTFNCMFOUQBSUJDVMJÒSFNFOUÏMPJHOÏTEF
MJNQBSUJBMJUÏEFT0/(RVJEÏGFOEFOUMFTESPJUTEFM)PNNF.FTDPMMÒHVFTFU
NPJNÐNFEV1BSMFNFOUOPSWÏHJFOTPNNFTUSÒTÏUPOOÏTRVFQPVSQSÏQBSFSVO
SBQQPSUËMFODPOUSFEFM0.1*WPVTSFDPVSJF[BVYUÏNPJHOBHFTEJOEJWJEVT
EPOUDFSUBJOTTPOUSFDPOOVTDPNNFÏUBOUEFTBHFOUTEV.JOJTUÒSFJSBOJFO
EV3FOTFJHOFNFOUEFQVJTQMVTEVOFEÏDFOOJFPVTPOUEFTFTQJPOTOPUPJSFT
QBSNJMFTBDUJWJTUFTJSBOJFOTËMÏUSBOHFS1BSNJDFTJOEJWJEVTTFUSPVWFOUEFT
QFSTPOOFTUFMMFTRVF)BCJC,IPSSBNJ RVJBÏUÏDPOEBNOÏQBSVOUSJCVOBM
OÏFSMBOEBJTQPVSLJEOBQQJOH,BSJN)BRRJFUEBVUSFTPOUÏUÏJOUFSSPHÏT
QBSMFTTFSWJDFTEFSFOTFJHOFNFOUBMMFNBOETFUOÏFSMBOEBJTËQSPQPTEFMFVST
SFMBUJPOTBWFDMFSÏHJNFJSBOJFOw

*MBKPVUB

i*M Z B VO NPOEF EF EJąÏSFODF FOUSF DF RVF KBJ WV EF M0.1* Ë "TISBG
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

$JUZFORVFMRVFTKPVSTEFORVÐUFMJCSFFUMFTJOUFSWJFXTEFQSFNJÒSFNBJO
BWFDEJąÏSFOUFT QFSTPOOFT EF EJWFST SBOHT FU DF RVF WPVT EÏDSJWF[ FO Ë QFJOF
IFVSFTEJOUFSWJFXTUÏMÏQIPOJRVFTMPOHVFEJTUBODFEBHFOUTEV.JOJTUÒSF
JSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU+BJSFODPOUSÏEFTJOEJWJEVTEJHOFTRVJDPOTFOUFOU
MFT QMVT HSBOET TBDSJmDFT QPVS BQQPSUFS MB MJCFSUÏ FU MB EÏNPDSBUJF Ë MFVS
QBUSJF*MTBWBJFOUNÐNFQBSEPOOÏMFTFTQJPOTFUMFVSTQSPQSFTNFVSUSJFSTFU
MFTBWBJFOUSFOWPZÏTFO*SBO"VDVOFOPUJPOEFNBMUSBJUBODF EÏMJCÏSÏFPV
OPO OFQFVUMFVSÐUSFBUUBDIÏF ÏUBOUEPOOÏMFVSFYUSBPSEJOBJSFEJTDJQMJOF
FONBUJÒSFEFSFTQFDUEFTESPJUTEBVUSVJw

1PVSRVPJ)38BUJMPNJTEFEFNBOEFSMBWJTEFMB$PBMJUJPO

$POGSPOUÏËEFTBMMÏHBUJPOTEFWJPMBUJPOFUTBDIBOURVFMF$BNQ"TISBGÏUBJU
TPVT MB QSPUFDUJPO EFT GPSDFT EF MB DPBMJUJPO EFQVJT NBJ  JM TFNCMF RVF
MFORVÐUFÏMÏNFOUBJSFRVJBVSBJUEßÐUSFNFOÏFQBS)38DPOTJTUBJUËEFNBOEFS
BVYPċDJFMT EF MB $PBMJUJPO TJMT BWBJFOU SFÎV UPVUF BMMÏHBUJPO EF NBMUSBJUBODF
NFOÏEFTFORVÐUFTTVSEFUFMMFTBMMÏHBUJPOTPVEJTQPTBJFOUEFUPVUFJOGPSNBUJPO
VUJMFËDFUÏHBSE$FDJFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUVUJMFDPOTJEÏSBOURVFEFTBVUPSJUÏT
EFMBDPBMJUJPOBWBJFOUJOUFSWJFXÏUPVTMFTNFNCSFTEFM0.1*BV$BNQ"TISBG
EBOTMFDBESFEFMFVSFORVÐUFEFNPJTTVSM0.1*FUTFTBDUJWJUÏT

%FQMVT ÏUBOUEPOOÏRVF)38ÏUBJUEÏKËFODPNNVOJDBUJPOBWFDMFTNJMJUBJSFT
BNÏSJDBJOT MBOPUFEFCBTEFQBHFEVSBQQPSUNFOUJPOOFVOFJOUFSWJFXQBS
FNBJMBWFDEFTPċDJFMT BNÏSJDBJOT FO EBUF EV NBST 
DFDJ ÏUBJU EF UPVUF
ÏWJEFODFQPTTJCMF$FQFOEBOU RVBOEDFUUFRVFTUJPOBÏUÏQPTÏFË+PF4UPSLEBOT
VOFJOUFSWJFXTVS3BEJP'BSEB DFEFSOJFSBEÏDMBSÏ 
i1PVSRVPJ EPOD *M OZ B BVDVO MJFO BWFD OPUSF SBQQPSU 1BT MF
NPJOESFw

&O BCPSEBOU DFUUF RVFTUJPO BWFD MB $PBMJUJPO )38 BVSBJU QV ÏWJUFS EF
OPNCSFVTFTDSJUJRVFT UPVUFOEJTQPTBOUEVOFWFSTJPOEFTÏWÏOFNFOUTBCTFOUF
EVSBQQPSU%BOTVOFMFUUSFË)38 MF$PMPOFM%BWJE1IJMMJQTBÏDSJU

i+FTVJTMFDPNNBOEBOUEFMBÒNF #SJHBEFEFMB1PMJDF.JMJUBJSFFUEBOT
DFSÙMFKÏUBJTSFTQPOTBCMFEFMBTÏDVSJUÏEFTCJFOTFUEFTQFSTPOOFTEV$BNQ
"TISBGEFKBOWJFSËEÏDFNCSF"VDPVSTEFDFUUFQÏSJPEFEVOFBOOÏF
KBJSFÎVEFOPNCSFVYSBQQPSUTEFUPSUVSF EBSNFTDBDIÏFTFUEFQFSTPOOFT
EÏUFOVFTDPOUSFMFVSHSÏQBSMBEJSFDUJPOEV.VKBIFEJOF,IBMR+BJEFNBOEÏ
ËNFTVOJUÏTTVCPSEPOOÏFTEFORVÐUFSTVSDIBRVFBMMÏHBUJPO4PVWFOU KBJ
QFSTPOOFMMFNFOUEJSJHÏEFTÏRVJQFTEJOTQFDUJPOMPSTEFWJTJUFTJNQSÏWVFTEFT
1BSUJF*** 

JOTUBMMBUJPOT.F,0.1*PáMFTWJPMBUJPOTBVSBJFOUFVMJFV&OBVDVODBT
QFOEBOU DFT NPJT OPVT OBWPOT EÏDPVWFSU MB NPJOESF QSFVWF DSÏEJCMF
TPVUFOBOU MFT BMMÏHBUJPOT TPVMFWÏFT EBOT WPUSF SÏDFOU SBQQPSU +F OBVSBJT
QBT UPMÏSÏ MFT WJPMBUJPOT EÏDSJUFT EBOT WPUSF SBQQPSU QBT QMVT RVF KBVSBJT
TVQQPSUÏUPVUBDUFEFMBQBSUEV.F,0.1*WJTBOUËEÏUFOJSEFTQFSTPOOFT
DPOUSFMFVSHSÏ$IBRVFSBQQPSUEFUPSUVSF EFLJEOBQQJOHFUEFQSJWBUJPO
QTZDIPMPHJRVFTFTUBWÏSÏJOGPOEÏ&OGBJU .F,0.1*OPVTBJOGPSNÏTEF
NBOJÒSF SPVUJOJÒSF EFT QFSTPOOFT RVJ EÏTJSBJFOU RVJUUFS MPSHBOJTBUJPO FU
FMMFTPOUÏUÏBDDPNQBHOÏFTKVTRVËOPUSFQPSUBJMy+BJWJTJUÏEFTVOJUÏTQPVS
IPNNFT FU QPVS GFNNFT EF NBOJÒSF SPVUJOJÒSF 1BSGPJT DFT WJTJUFT ÏUBJFOU
BOOPODÏFT NBJTMBQMVQBSUEVUFNQTJMTBHJTTBJUEJOTQFDUJPOTJNQSÏWVFT.FT
VOJUÏTTVCPSEPOOÏFTTÏMFDUJPOOBJFOUBVIBTBSEEFTMPHFNFOUT EFTCVSFBVY 
EFTFOUSFQÙUTFUEFTCVOLFSTQPVSEFTJOTQFDUJPOTJNQSPNQUVFT1BTVOFTFVMF
GPJTKFOBJEÏDPVWFSUVOFDPOEVJUFJOBQQSPQSJÏFEFMBQBSUEF.F,0.1*
"VTTJ .F,0.1*OBKBNBJTSFGVTÏMFOUSÏFËBVDVOFEFMFVSTJOTUBMMBUJPOT
y+BJQBTTÏQFSTPOOFMMFNFOUVOBOEFNBWJFFO*SBLBWFDMBSFTQPOTBCJMJUÏ
EV$BNQ"TISBGy.FTDPNNFOUBJSFTTPOUCBTÏTTVSVOFBOOÏFFOUJÒSFEF
WÏDVTVSTJUFw

-F$PMPOFM1IJMMJQTGBJUBVTTJMFDPNNFOUBJSFÏUPOOBOURVFi+FTPVIBJUFRVVOKPVS
NFTQSPQSFTmMMFT WJTJUFOU EFT VOJUÏT QPVS MF CÏOÏmDF EF MÏDIBOHF DVMUVSFMw$FDJ
SFnÒUF VOF JNBHF CJFO EJĊÏSFOUF EF DFMMF EÏDSJUF QBS )38 -F $PMPOFM 1IJMMJQT
DPODMVUFOEÏDMBSBOUiWPUSFSBQQPSUFTUVOBąSPOU EJSFDU BV QSPGFTTJPOOBMJTNF EF
NFTVOJUÏTw

-F1SPGFTTFVS+FBO:WFTEF$BSB ÏDSJU

iyWPUSFSBQQPSUOFGBJUBVDVOFNFOUJPOEFORVÐUFTBQQSPGPOEJFTNFOÏFT
QBS VOF EFNJEPV[BJOF EBHFODFT HPVWFSOFNFOUBMFT EFT &UBUT6OJT BV
$BNQ "TISBG BV DPVST EFT EFVY EFSOJÒSFT BOOÏFT 5PVU MF QFSTPOOFM EF
M0.1* BV $BNQ "TISBG B ÏUÏ JOUFSSPHÏ BV DPVST EF DF QSPDFTTVT EF 
NPJT EFTSFDIFSDIFTPOUÏUÏNFOÏFTTVSMFMJFVEVDBNQ FUËMBDPODMVTJPOEFT
FORVÐUFT MFT&UBUT6OJTPOUGPSNFMMFNFOUBOOPODÏRVFUPVTMFTNFNCSFTEF
M0.1*FO*SBLÏUBJFOUSFDPOOVTEBOTMFDBESFEFMB2VBUSJÒNF$POWFOUJPO
EF(FOÒWF-FT"NÏSJDBJOTPOUBVTTJEÏDMBSÏRVFMFORVÐUFBQQSPGPOEJFOB
SÏWÏMÏBVDVOFDIBSHFDPOUSFMFTNFNCSFTEFM0.1*BMPSTRVFWPUSFSBQQPSU
EPOOFMJNQSFTTJPOBVMFDUFVSOPOJOGPSNÏRV"TISBGFTUBTTJNJMBCMFËVO
HPVMBHPVËVODBNQEFDPODFOUSBUJPO SFUFOBOUEFTJOEJWJEVTDPOUSFMFVS
HSÏFUMFTNBMUSBJUBOUTÏWÒSFNFOUTJMTTPVIBJUFOUQBSUJS KFOBJSJFOUSPVWÏ
EF SFTTFNCMBOU Ë DFDJ FU EF MPJO +BJ UPVUFT MFT SBJTPOT EF QFOTFS RVF MFT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

JOEJWJEVT Ë "TISBG TPOU USBJUÏT BWFD EÏDFODF FU EJHOJUÏ +BJ BTTJTUÏ Ë EFT
SFQSÏTFOUBUJPOT EF GPMLMPSF EF EBOTF FU EF DIBOUT QFSTFT USBEJUJPOOFMT QBS
EFTNFNCSFTEFM0.1*-BUNPTQIÒSFKPWJBMFFUMBDBNBSBEFSJFRVJÏUBJFOU
PNOJQSÏTFOUFT MF SÙMF QSPÏNJOFOU KPVÏ QBS MFT GFNNFT EBOT EFT QPTUFT EF
EJSFDUJPO FU BENJOJTUSBUJGT FU MPQQPSUVOJUÏ EVOF DSÏBUJWJUÏ JOEJWJEVFMMF
nPSJTTBOUF DPNNF PO MF QFVU DPOTUBUFS EBOT MFT OPNCSFVTFT ”VWSFT EBSU EF
UIÏÉUSF EFNVTJRVF FOEJTFOUMPOHTVSMBOBUVSFEFDFUUFPSHBOJTBUJPOw

+“SHFO.BUIJBTTFO BWPDBUOPSWÏHJFO BÏDSJUË)38EÏDMBSBOU

i"ZBOUWJTJUÏMF$BNQ"TISBG FONBSTEFMBOEFSOJFSBWFDVODPMMÒHVF KBJ


ÏUÏTVSQSJTQBSMBMFDUVSFEVSBQQPSUEF)387PUSFSBQQPSUBEÏQFJOUMFT
NFNCSFTEFM0.1*DPNNFÏUBOUEFTJOEJWJEVTGPSDÏTEFTÏKPVSOFSFO*SBL
DPOUSFMFVSHSÏ+FOFQFVYBEIÏSFSËVOFUFMMFPQJOJPO1FOEBOUOPUSFTÏKPVS
Ë"TISBGOPVTBWPOTQVSFODPOUSFSFUQBSMFSMJCSFNFOUËUPVUNFNCSFEF
M0.1* BJOTJRVËEFTNFNCSFTQBSMBOUVOFMBOHVFTDBOEJOBWF BWFDRVJKF
NFTVJTFOUSFUFOVFOOPSWÏHJFO

/PVT ÏUJPOT QSÏTFOUT Ë VOF ÏQPRVF EF GPSUF QSFTTJPO QPVS MFT NFNCSFT EF
M0.1*-FVSTUBUVUEBOTMFDBESFEFMB$POWFOUJPOEF(FOÒWFOÏUBJUQBT
FODPSFEÏUFSNJOÏ*MTÏUBJFOUNFOBDÏTEFEÏQPSUBUJPOFUNÐNFEFYUSBEJUJPO
WFSTM*SBO PáJMTTFSBJFOUTPVNJTËMBUPSUVSFFUËMFYÏDVUJPO%BOTEFUFMMFT
DJSDPOTUBODFT JMTPOUUPVUEFNÐNFJOTJTUÏQPVSSFTUFSBV$BNQ"TISBGFU
JMTPOUQPVSTVJWJMBMVUUFQPVSMBMJCFSUÏFUMBEÏNPDSBUJFFO*SBO*MTNPOU
TFNCMÏIFVSFVYFUEÏUFSNJOÏTËSFTUFSBV$BNQ"TISBGBVTTJMPOHUFNQTRVF
QPTTJCMF

1FOEBOUOPUSFTÏKPVSOPVTOBWPOTKBNBJTWVEFQSJTPOOJUSBDFTEFQSJTPO 
QBTQMVTRVFOPVTOBWPOTFOUFOEVQBSMFSEFQSJTPOTPVEFNBMUSBJUBODFEFT
NFNCSFTw

+“SHFO.BUIJBTTFOBFOWPZÏË)38VOFDPQJFEFMBQIPUPHSBQIJFQSJTFEFT
JOTUBMMBUJPOTEFTPSUJF

1PVSRVPJ)38OBUJMQBTSÏQPOEVËMBDPSSFTQPOEBODF

.ÐNFBVTTJMPJORVFFU )38BÏUÏDSJUJRVÏQPVSTPOJODBQBDJUÏ
ËSÏQPOESFBVYDSBJOUFTTPVMFWÏFTËTPOFODPOUSF*MFTUSFHSFUUBCMFRVFEBOTMF
DBT EF M0.1* )38 QPVS VOF SBJTPO RVFMDPORVF BJU TJNQMFNFOU JHOPSÏ MB
DPSSFTQPOEBODFRVJMVJBÏUÏFOWPZÏF-PSE"WFCVSZÏDSJU
1BSUJF*** 

iEBOTMFTQMVTNBVWBJTKPVSTEVDPNNVOJTNF OPVTÏUJPOTIBCJUVÏTËWPJSMFT
4PWJÏUJRVFTJHOPSFSMFTMFUUSFTRVJMFVSÏUBJFOUBESFTTÏFTBVTVKFUEFTESPJUTEF
MIPNNF"VKPVSEIVJ KFOFSFÎPJTBVDVOFSÏQPOTFEFTBVUPSJUÏTEV#BISFÕO 
E*OEPOÏTJFPVE*OEF*MFTUQPVSMFNPJOTEÏDPODFSUBOUEFWPJSVOF0/(
EÏGFOTFVSEFTESPJUTEFM)PNNFKPVFSMFNÐNFKFV5PVUDPNNFBWFDMFT
SÏHJNFTNFOUJPOOÏT MBTVTQJDJPORVJMEPJUZBWPJSRVFMRVFDIPTFËDBDIFS
BQQBSBÔU RVBOE QFSTPOOF OF SÏQPOE BVY EFNBOEFT PV RVBOE RVFMRVVO
SÏQPOEËVOFMFUUSFFOÏMVEBOUMFTRVFTUJPOTQPTÏFTw

-PSE"WFCVSZEÏDMBSFFOPVUSF

iMBCTFODF EF SÏQPOTF Ë EFT DPNNVOJDBUJPOT FTU VOF DBSBDUÏSJTUJRVF RVF


KBUUFOESBJTEFMBNCBTTBEFEFMB$PSÏFEV/PSEPVEFT4PWJÏUJRVFTËVOF
BVUSF ÏQPRVF NBJT QBT EVOF 0/( EÏNPDSBUJRVF 1BS DPOTÏRVFOU KF
TVJTUSÒTJORVJFUQBSMFGBJURVFWPVTBZF[JHOPSÏMFTQPJOUTRVFKBJTPVMFWÏT
DPODFSOBOU WPT SFMBUJPOT BWFD MF $/3*y +BJ UPVKPVST FV MF QMVT HSBOE
SFTQFDU QPVS MF USBWBJM EF )VNBO 3JHIUT8BUDI EBOT MF QBTTÏ FU KF TVJT
DPOTUFSOÏQBSWPUSFDPOEVJUFw

$FUUFGSVTUSBUJPOSÏTVMUBOUEFMBCTFODFEFSÏQPOTFFTUVOUIÒNFSÏDVSSFOUEBOT
EBVUSFTMFUUSFTË)38DPODFSOBOUMFSBQQPSUFUEBOTEFTBMMVTJPOTEFNFNCSFT
EFT1BSMFNFOUTCSJUBOOJRVFT"OESFX.BDLJOMBZ EÏQVUÏUSBWBJMMJTUFFUNFNCSF
EV$PNJUÏEFTBĊBJSFT ÏUSBOHÒSFT ÏDSJU

i+F TBJT RVVO DFSUBJO OPNCSF EF NFT DPMMÒHVFT QBSMFNFOUBJSFT EFT EFVY
DIBNCSFT EV QBSMFNFOU WPVT POU EÏKË ÏDSJU MPOHVFNFOU QPVS FYQPTFS MFT
EÏUBJMTDPNQMFUTEFTEÏGBVUTFUEFTFSSFVSTEFWPUSFSBQQPSUoEFMBNÏUIPEPMPHJF
VUJMJTÏF ËTPODPOUFOVFUËTFTDPODMVTJPOT*MFTUSFHSFUUBCMF EBQSÒTDFRVF
KFQFVYDPOTUBUFS RVFKVTRVËBVKPVSEIVJWPVTOBZF[QBTFVMBDPVSUPJTJF
EF SÏQPOESF BV NPJOESF EF DFT QPJOUT FU BSHVNFOUT FOUJÒSFNFOU WBMBCMFT
MFWÏTEBOTMFTMFUUSFTRVJWPVTPOUÏUÏFOWPZÏFT-BOBUVSFQPMJUJRVFEFWPUSF
SBQQPSU WPUSFJODBQBDJUÏËSFODPOUSFSM0.1*BWBOUEFQVCMJFSMFSBQQPSU
FU Ë SÏQPOESF Ë EFT RVFTUJPOT WBMBCMFT QPTÏFT QBS NFT DPMMÒHVFT EÏTJHOFOU
TJNQMFNFOUVOQMBOWJTBOUËEJTDSÏEJUFSM0.1*w

-BST3JTFEÏDMBSFEBOTTBMFUUSFËDFUÏHBSE

i+BJBVTTJÏUÏJOGPSNÏRVËDFKPVS )VNBO3JHIUT8BUDIOBGPVSOJBVDVOF
SÏQPOTFBVYDSJUJRVFTFUBVYPCKFDUJPOTTPVMFWÏFTDPOUSFTPOSBQQPSU$FUUF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

BQQSPDIFFOHFOESFEFHSBWFTDSBJOUFTFUOFTUQBTEJHOFEVOFPSHBOJTBUJPO
OPOHPVWFSOFNFOUBMFEVOQBZTEÏNPDSBUJRVFw

2VFEJTFOUM0.1*FUTFTBODJFOTNFNCSFTEFTBMMÏHBUJPOT

-FT BMMÏHBUJPOT ÏUBOU DFOUSÏFT BVUPVS EF DF RVJ TFSBJU TVSWFOV BV $BNQ
"TISBG JM FTU FTTFOUJFM EF DPOTJEÏSFS MB SÏBDUJPO EFT SÏTJEFOUT EV $BNQ
"TISBG-PSTEFMBQSFNJÒSFNJTFËEJTQPTJUJPOEVSBQQPSUTVSMFTJUFXFCEF
)38 TFMPO.#FI[BE4BĊBSJ iMBEJSFDUJPOE"TISBGBQFSNJTËUPVTEFMJSF
MBWFSTJPODPNQMÒUFEFMBUSBEVDUJPOFO'BSTJEVSBQQPSUUÏMÏDIBSHÏEF)38w
1BSDPOTÏRVFOU UPVUMFNPOEFBV$BNQ"TISBGBQVQSFOESFDPOOBJTTBODF
EVDPOUFOVEVSBQQPSU

-F NBJ  RVBUSF KPVST BQSÒT MB EJTQPOJCJMJUÏ EV SBQQPSU TVS MFVS
TJUFXFC VOFEÏDMBSBUJPOBÏUÏÏNJTFQBSEFTNFNCSFTFUEFTEÏGFOTFVSTEF
M0.1*SÏTJEBOUBV$BNQ"TISBGJOUJUVMÏFA)VNBO3JHIUT#FUSBZFE%BOT
DFUUFEÏDMBSBUJPO JMTÏDSJWFOU

i"V DPVST EFT EFVY EFSOJÒSFT BOOÏFT OPVT BWPOT UPVT GBJU MPCKFU EF
QMVTJFVST FORVÐUFT NFOÏFT QBS MFT BHFODFT BNÏSJDBJOFT FU MFT GPSDFT EF
MB DPBMJUJPO -FVST DPODMVTJPOT OPVT SFDPOOBJTTFOU DPNNF ÏUBOU EFT
iQFSTPOOFT QSPUÏHÏFTw EBOT MF DBESF EF MB 2VBUSJÒNF $POWFOUJPO EF
(FOÒWF OFMBJTTBOUBVDVOFQMBDFBVYNFOTPOHFTDPOUFOVTEBOTMFSBQQPSU
EF)382VFRVJRVFDFTPJUBJUÏUÏNBMUSBJUÏPVIBSDFMÏEVGBJUEF
EJąÏSFODFT QPMJUJRVFT PV JEÏPMPHJRVFT BWFD M0.1* QSJWÏ EJOTUBMMBUJPOT
EF WJF PDUSPZÏFT Ë EBVUSFT SFUFOV DPOUSF TPO HSÏ PV GPSDÏ EF EJWPSDFS
EF TPO ÏQPVY TF
 TPOU EFT NFOTPOHFT ÏIPOUÏT FU OPOU EBVUSF CVU RVF
EFEÏOBUVSFSMFTBDSJmDF FU MFT WBMFVST IVNBJOFT BENJSÏT QBS MF QFVQMF
JSBOJFOw

.ÐNF MF QFSTPOOFM EF M0.1* BZBOU RVJUUÏ MPSHBOJTBUJPO FYQMJRVF EBOT
VOFEÏDMBSBUJPOTJHOÏFQBSEFOUSFFVY

iWPVT BWF[ QSÏQBSÏ DF SBQQPSU FO JOUFSSPHFBOU JOEJWJEVT FU EÏDMBSÏ
RVFMFQSJYËQBZFSQPVSRVJUUFSM0.1*ÏUBJUMPVSE$FQFOEBOU WPVT
OBWF[QBTDPOUBDUÏEFTDFOUBJOFTEFQFSTPOOFTRVJPOUQBTTÏEFTBOOÏFT
EBOTEFTDBNQTEFM0.1*FO*SBLFUSÏTJEBOUBVKPVSEIVJFO&VSPQFFU
BVY&UBUT6OJTFUDBQBCMFTEFWPVTGPVSOJSMFVSTPCTFSWBUJPOTEFQSFNJÒSF
NBJOw
1BSUJF*** 

*MTQPVSTVJWFOU FYQMJRVBOU

iBVDPVSTEFTOPNCSFVTFTBOOÏFTEFOPUSFTÏKPVSFO*SBLEBOTMFTDBNQT
EFM0.1* OPVTOBWPOTKBNBJTWVOJFOUFOEVRVJRVFDFTPJUSFUFOV
DPOUSF TPO HSÏ PV IBSDFMÏ QFSTÏDVUÏ PV UPSUVSÏ -B EÏDMBSBUJPO TFMPO
MBRVFMMFRVFMRVVOBÏUÏFNQSJTPOOÏQPVSEFTEJąÏSFOET BWFD M0.1* PV
TFTPĆDJFMT FTU BVTTJ TUVQJEF RVF SJEJDVMF 5PVT MFT PDDVQBOUT EFT DBNQT
ÏUBJFOU WPMPOUBJSFT 2VF EFT ÏQPVY FU EFT ÏQPVTFT BJFOU ÏUÏ GPSDÏT EF
EJWPSDFS FTU FODPSF QMVT JOBDDFQUBCMF $POUSBJSFNFOU Ë WPUSF SBQQPSU 
OPVT TPNNFT QSFTRVF UPVT QBSUJT E*SBL HSÉDF Ë MBJEF FU Ë MBTTJTUBODF
EFM0.1*yOPUSFQSÏTFODFFO&VSPQFFTUMBNFJMMFVSFQSFVWFRVFMFT
EÏDMBSBUJPOT GBJUFT QBS MFT QFSTPOOFT JOUFSSPHÏFT ÏUBJFOU DPNQMÒUFNFOU
GBVTTFTFUNPOUÏFTEFUPVUFQJÒDFQBS.0*4w

-F $PNJUÏ QPVS MB QPMJUJRVF JSBOJFOOF BZBOU JOUFSWJFXÏ VO BODJFO
NFNCSFEFM0.1*BÏDSJU

iMVJFUTFTDPNQBHOPOTPOUSFDVFJMMJTJHOBUVSFTEBODJFOTNFNCSFT
.&,BVKPVSEIVJFO&VSPQF EÏOPOÎBOUMFSBQQPSUEF)38DPNNF
ÏUBOUVOSFDVFJMEFGBVTTFTBDDVTBUJPOT*MTPVIBJUBJUGPVSOJSMBMJTUF
EFTTJHOBUVSFTBVYSFQSÏTFOUBOUTEF)38Ë/:$FU8BTIJOHUPO%$ 
NBJT)38BSFGVTÏEFMFWPJSBJOTJRVFTFTDPNQBHOPOT FUBBVTTJ
SFGVTÏEFQSPHSBNNFSVOFSFODPOUSFQPVSÏDPVUFSMFVSTIJTUPJSFTw

"ZBOU FV MPQQPSUVOJUÏ EF QBSMFS Ë EF OPNCSFVY BODJFOT NFNCSFT EF
M0.1* WJWBOU FO &VSPQF FU BQSÒT BWPJS MV MFT DPODMVTJPOT EF M*1$ Ë
QBSUJSEFMFVSTJOUFSWJFXTBWFDEBODJFOTNFNCSFTEFM0.1*WJWBOUFO
"NÏSJRVFEV/PSE M"6*-QFVUUJSFSMBDPODMVTJPORVFMFTJOEJWJEVT
TVSMFTRVFMT)38TFTUBQQVZÏQPVSÏUBCMJSTPOSBQQPSUOFDPOTUJUVFOUQBT
VOFSFQSÏTFOUBUJPOKVTUFPVQSÏDJTFEFTABODJFOTNFNCSFTEFM0.1*

%ÏQVUÏUSBWBJMMJTUFEV1BSMFNFOUCSJUBOOJRVF MF%S3VEJ7JTÏDSJU

i+FTBJTRVJMZBEFOPNCSFVYBODJFOTNFNCSFTEFM0.1*WJWBOU
BJMMFVSTEBOTMFNPOEFRVJËEJWFSTTUBEFTPOURVJUUÏMPSHBOJTBUJPO EV
GBJUEFTEJĆDVMUÏT EF MB MVUUF DPOUSF VO SÏHJNF BVTTJ CBSCBSF RVF DFMVJ
EFTNPMMBIT-BWBTUFNBKPSJUÏEFDFTJOEJWJEVTDPOUJOVFËTPVUFOJS
BDUJWFNFOU M0.1* FU DFSUBJOT POU FODPSF EFT QSPDIFT SÏTJEBOU BV
$BNQ "TISBG %BVUSFT POU TJNQMFNFOU EÏDJEÏ EF NFOFS VOF WJF
PSEJOBJSF$PNNFOUTFGBJUJMRVBVDVOEFDFTOPNCSFVYJOEJWJEVT
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

OBJFOU GBJU EFT BMMÏHBUJPOT EBOT WPUSF SBQQPSU -FT BMMÏHBUJPOT


TFSBJFOUFMMFTGBVTTFT w

-F%S3VEJ7JTQPVSTVJU

i2VBOEPODPOTJEÒSFMFDPOUFYUFEBOTMFRVFMWPVTBWF[QSÏQBSÏWPUSFSBQQPSU
TVS M0.1* JM FTU DMBJS RVF WPVT OBWF[ KBNBJT FV MJOUFOUJPO EF NFOFS
VOFFORVÐUFJNQBSUJBMFFUJOEÏQFOEBOUFTVSMFTBMMÏHBUJPOTEFNBMUSBJUBODF
DPOUSF M0.1* QBS EFT JOEJWJEVT TF EJTBOU ÐUSF EFT BODJFOT NFNCSFT 4J
UFMMFÏUBJUWPUSFJOUFOUJPO WPVTOBVSJF[QBTNBORVÏEF J
DPNNVOJRVFS
MFTBMMÏHBUJPOTËM0.1*FUEFMFVSEPOOFSVOFPQQPSUVOJUÏEZSÏQPOESF 
JJ
BDDFQUFSMFTJOWJUBUJPOTEFM0.1*ËWPVTSFOESFEBOTMFVSTCBTFTQPVS
ZNFOFSEFTFORVÐUFTTVSMFUFSSBJOFU JJJ
EFNBOEFSMPQJOJPOEFT'PSDFTEF
MB$PBMJUJPOFO*SBLSFTQPOTBCMFTEFFUDPOUSÙMBOUMF$BNQ"TISBGFUUPVTTFT
SÏTJEFOUT%FQMVT WPVTBVSJF[FORVÐUÏDPSSFDUFNFOUTVSMFTTPVSDFTEFWPUSF
AJOGPSNBUJPO JODMVBOUMFVSDSÏEJCJMJUÏFUMFVSTNPUJGT.ÐNFMFTFORVÐUFTMFT
QMVTÏMÏNFOUBJSFTBVSBJFOUQPVSMFNPJOTSÏWÏMÏEFTRVFTUJPOTUSÒTTÏSJFVTFT
DPODFSOBOUMFTJOEJWJEVTJOUFSWJFXÏTQBSUÏMÏQIPOFw

-FTRVFTUJPOTQPTÏFTË)38QBS-BST3JTFTPVMJHOFOUEVOFQBSUTFTHSBWFT
JORVJÏUVEFTTVSMFSBQQPSUEF)38FUEBVUSFQBSUMBUUJUVEFJOBDDFQUBCMFEF
)38DPOTJTUBOUËOFQBTSÏQPOESFBVYJORVJÏUVEFTTPVMFWÏFT OPUBNNFOU
MFTRVFTUJPOTQPTÏFTQBS-BST3JTF*MEJU

i 1PVSRVPJBWPJSVUJMJTÏTPVSDFTEBOTWPUSFSBQQPSUEPOUMFTDPOUBDUT
BWFDMF.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOUÏUBJFOUDPOOVTEBOTMB
DPNNVOBVUÏJSBOJFOOFPDDJEFOUBMFFUDFSUBJOFTBHFODFTQPMJDJÒSFTFU
EFSFOTFJHOFNFOUFVSPQÏFOOFTEFQVJTEFTBOOÏFT
 $PNNFOUBWF[WPVTQVDSPJSFRVFCJFORVFDFSUBJOTEFWPTUÏNPJOT
TPJFOUQSÏTFOUÏTQBSMFVSTBODJFOTDPMMÒHVFTEVSFOTFJHOFNFOUDPNNF
ÏUBOU EFT BHFOUT JSBOJFOT DF OF TPOU QBT EFT BHFOUT FU QFVWFOU ÐUSF
FYQMPJUÏT
 $PNNFOUBWF[WPVTUSPVWÏDFTJOEJWJEVTTJNVMUBOÏNFOUFO&VSPQF
 1PVSRVPJ OF QBT BWPJS JOUFSSPHÏ VOF QBSUJF JNQBSUJBMF MPST EF MB
DPNQJMBUJPO EF DF SBQQPSU PV QPVSRVPJ OF QBT BWPJS JODMVT MFVS
DPNNFOUBJSFBVSBQQPSU
 2VFMMFFTUWPUSFSÏQPOTFBVYDPOUSBEJDUJPOTEBOTMFTSFNBSRVFTEFWPT
TPVSDFTDPNQBSÏFTËDFRVJBÏUÏEJUEBOTEBVUSFTJOUFSWJFXT UFMMFTRVF
MBGVJUFEF4PCIBOJ
 2VFMMF FTU WPUSF PQJOJPO DPODFSOBOU MFT BODJFOT NFNCSFT EF
1BSUJF*** 

M0.1* DPNQBSÏËWPT
RVJPOURVJUUÏMFTDBNQTEFM0.1*FU
NÒOFOUEFTWJFTPSEJOBJSFTFO&VSPQFFUBVY&UBUT6OJT *MTPOUTJHOÏ
VOFEÏDMBSBUJPOSFKFUBOUMFTBMMÏHBUJPOTEF)387PTBHFODFTEF/FX
:PSLFUEF8BTIJOHUPOPOUSFGVTÏEFSFDFWPJSMFVSTSFQSÏTFOUBOUTFUOF
MFVSPOUQBTBDDPSEÏEFSFOEF[WPVT
 $PNNFOU BWF[WPVT WÏSJmÏ EFT EÏDMBSBUJPOT UÏMÏQIPOJRVFT MPOHVF
EJTUBODFQBSEFTQFSTPOOFTRVJTPOUQSÏTVNÏFTÐUSFEFTBHFOUTJSBOJFOT

 1PVSRVPJ OBWF[WPVT QBT DPOUSÙMÏ MFT EÏDMBSBUJPOT EF DFT JOEJWJEVT
BWFD EBVUSFT RVJ MFT DPOOBJTTBJFOU UFMT RVF MFT BODJFOT ÏQPVY FU MFT
QSPDIFTEJTQPOJCMFT
 7PVTBWJF[SFGVTÏEFWJTJUFSEFTDBNQTEFM0.1*QPVSVOFFORVÐUF
JNQBSUJBMF EPOD QPVSRVPJ OBWF[WPVT QBT DPOTVMUÏ MFT QFSTPOOFT
RVJPOUFORVÐUÏTVSMFTSBQQPSUTEFUPSUVSF EFNFVSUSFFUEFQSJTPO
EBOTMFTDBNQTEFM0.1* QBSFYFNQMFMFTDPNNBOEBOUTEFMBSNÏF
BNÏSJDBJOF
MPSTEFMBSÏEBDUJPOEVSBQQPSU
 6O MJFO FYJTUBJUJM FOUSF MBEIÏTJPO EF DFSUBJOT EF WPT SFTQPOTBCMFT
EFT ÏMFDUJPOT EV SÏHJNF JSBOJFO DPNNF ÏUBOU EÏNPDSBUJRVFT FU MB
EJBCPMJTBUJPOEFMBQSJODJQBMFPQQPTJUJPOJSBOJFOOF
 2VFMMFFTUWPUSFSÏQPOTFBVYDFOUBJOFTEFMFUUSFTSFKFUBOUWPUSFSBQQPSU
JTTVFTEFNFNCSFTEVDPOHSÒTBNÏSJDBJO EFQBSMFNFOUBJSFTFVSPQÏFOT 
EPSHBOJTBUJPOT EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF FU EBDUJWJTUFT FU
EJOEJWJEVTQSPWFOBOUEFTDBNQTEFM0.1*FO*SBL 1PVSRVPJMFT
BWPJSUPVTMBJTTÏTTBOTSÏQPOTF w
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

/BUVSFQPMJUJRVFEVSBQQPSU

"QSÒTEFMPOHVFTSFDIFSDIFTFUFORVÐUFT NFOÏFTFUCBTÏFTTVSUPVUFTMFTQSFVWFT
SFDVFJMMJFT M"6*-BUJSÏMBDPODMVTJPORVFMFSBQQPSUEF)38QSÏTFOUFEFTEÏGBVUT
TÏSJFVY EPOUMFQSFNJFSFTUMBTÏMFDUJPOEFTUÏNPJOT6OFYBNFOTPNNBJSFEFT
EJWFSTTJUFTHÏSÏTQBSDFTJOEJWJEVTFUMFVSTBTTPDJÏTJMMVTUSFVOFDBNQBHOFDPOUSF
M0.1* RVJTFSBJUPSDIFTUSÏFQBSMF.JOJTUÒSFJSBOJFOEV3FOTFJHOFNFOU

%BOT MJOUSPEVDUJPO EF DF EPDVNFOU MBUUFOUJPO B ÏUÏ BUUJSÏF TVS MB OBUVSF
QPMJUJRVF JOBUUFOEVF EV SBQQPSU EF )38 FU TPO PSJFOUBUJPO EÏUBJMMÏF TVS MB
EÏTJHOBUJPOUFSSPSJTUFEFM0.1*/VMMFQBSUMFNFTTBHFQPMJUJRVFOBÏUÏQMVT
DMBJSRVFEBOTMFDPNNVOJRVÏEFQSFTTFEF)38Ë1BSJTMFNBJ

&ODJORMPOHTQBSBHSBQIFT MFDPNNVOJRVÏEFQSFTTFEÏDSJUDPNNFOUM0.1*
BEBCPSEÏUÏSÏQFSUPSJÏFFOUBOURVPSHBOJTBUJPOUFSSPSJTUFQBSMFHPVWFSOFNFOU
BNÏSJDBJOFO QVJTQBSM6&FO-FSBQQPSUQPVSTVJUFOTVJUFQPVS
FYQMJRVFSDPNNFOUMF$/3*BNJTFOQMBDFVOMPCCZBVQSÒTEVHPVWFSOFNFOU
BNÏSJDBJO FU EBOT MFT QBZT EF M6& QPVS SFUJSFS MB EÏTJHOBUJPO UFSSPSJTUF FU
DPNNFOUMF$/3*TFiQSÏTFOUFDPNNFDPOTUJUVBOUVOFABMUFSOBUJWFEÏNPDSBUJRVF
BV HPVWFSOFNFOU JSBOJFOyw FU iFO UBOU RVF AHPVWFSOFNFOU FO FYJM JSBOJFOyw 
JNQMJRVBOU DMBJSFNFOU RVF )38 OF SFDPOOBÔU QBT BV $/3* BVDVOF EF DFT
RVBMJUBUJGT

-F DPNNVOJRVÏ EF QSFTTF GPVSOJU BVTTJ EFT EÏUBJMT EVO BQQFM QVCMJD QBS 
QBSMFNFOUBJSFT FVSPQÏFOT QPVS MB TVQQSFTTJPO EF MÏUJRVFUUF EF UFSSPSJTUF EF
M0.1*FUEFTFĊPSUT QBS DFSUBJOT NFNCSFT EV $POHSÒT BNÏSJDBJO FU MF $PNJUÏ
QPVSMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF VOHSPVQFEFSÏnFYJPO BNÏSJDBJO
QPVS QSPNPVWPJS
M0.1*FUTVQQSJNFSMBEÏTJHOBUJPOUFSSPSJTUFEFMPSHBOJTBUJPO

)38DPODMVUTBSFWVFQPMJUJRVFFOEÏDMBSBOURVFCJFORVFMFHPVWFSOFNFOU
JSBOJFODPNQUFVOIJTUPSJRVFEÏQMPSBCMFFOUFSNFTEFTESPJUTEFM)PNNF DF
TFSBJUiVOFÏOPSNFFSSFVSRVFEFQSPNPVWPJSVOHSPVQFEPQQPTJUJPOSFTQPOTBCMFEF
WJPMBUJPOTHSBWFTEFTESPJUTEFM)PNNFw&OMJTBOUFOUSFMFTMJHOFT MFNFTTBHFEF
)38FTUDMBJSoM0.1*OFEPJUQBTÐUSFTPVUFOVFFUTBEÏTJHOBUJPOUFSSPSJTUF
OFEPJUQBTÐUSFTVQQSJNÏF
-BOBUVSFQPMJUJRVFEVSBQQPSUFTUUFMMFNFOUÏWJEFOUFEBOTVOFNBJMFOWPZÏ
QBS(BSZ4JDL QSÏTJEFOUEVDPNJUÏEFDPOTFJMQPVSMF.PZFO0SJFOUEF)38 
BVYEFTUJOBUBJSFTEFMBNBJMJOHMJTU(VMGMFMFOEFNBJOEFMBQVCMJDBUJPOEV
SBQQPSU$FUFNBJM SÏEJHÏPSJHJOBMFNFOUQBS8JMMJBN#FBNBO TUJQVMF
1BSUJF*** 

i-FSBQQPSUEF)VNBO3JHIUT8BUDITVSMFTBCVTEF.,0 .&,
BSSJWF
KVTUFËUFNQTQPVSMBDPOTJEÏSBUJPOEFMB)34‰-BMPJEFTPVUJFO
EFMBMJCFSUÏFO*SBO TPVUFOVQBSMF3FQ*MFBOB3PT-FIUJOFO 3'MPSJEF

FUMF4FO3JDL4BOUPSVN 31FOOTZMWBOJF
&OQMVTEFSFOPVWFMMFNFOUEFT
TBODUJPOTÏDPOPNJRVFTJOFĆDBDFT DPOUSF M*SBO M"SUJDMF EV EÏDSFU QSÏWPJU
MFTPVUJFOEFHSPVQFTPQQPTÏTBVSÏHJNFJSBOJFOBDUVFM-BSFQSÏTFOUBOUF3PT
-FIUJOFOÏUBOUMVOEFTQMVTGFSWFOUTEÏGFOTFVSTEF.,0.&,BV$POHSÒT 
POQFVUQSÏTVNFSRVFDFUUFBQQSPQSJBUJPOQSPQPTÏFFTUDPOÎVFFOMFVSGBWFVS 
EVNPJOTFOQBSUJF-FSBQQPSUEF)VNBO3JHIUT8BUDITVS.,0.&,
TFNCMFSBJUMFTEJTRVBMJmFS EF mOBODFNFOU EBOT MF DBESF EV EÏDSFUw

-F MFOEFNBJO (BSZ 4JDL B EJĊVTÏ VO BVUSF FNBJM DFUUF GPJT EF .BTTPVE
,IPEBCBOEFI RVJ TFSBJU FO DPOUBDU ÏUSPJU BWFD MF .JOJTUÒSF JSBOJFO EV
3FOTFJHOFNFOU$FUFNBJMBċSNF

i*M Z B TVĆTBNNFOU EJOGPSNBUJPOT NÐNF JOWÏSJmÏFT QPVS TVHHÏSFS RVF


.&,EBOTMF$BNQ"TISBGFTUBDUVFMMFNFOUFODSJTFHSBWFFUTVSMFQPJOUEF
TFąPOESFS FU RVF MF DBNQ TF NBJOUJFOU VOJRVFNFOU HSÉDF Ë VOF BUNPTQIÒSF
EFDSBJOUFFUEFSÏQSFTTJPOBVYNBJOTEFTEJSJHFBOUT.&,-FTSBQQPSUTQMVT
SÏDFOUTTVHHÒSFOURVFTJMFESBQFBVEFMBSNÏFBNÏSJDBJOFÏUBJUSFNQMBDÏQBS
MFESBQFBVEFMB$SPJY3PVHF QMVTEFQPVSDFOUEFTQFSTPOOFTEBOTMF
DBNQTFSFOESPOUBVDBNQ/PSEw
$PODMVTJPO 

$0/$-64*0/

"QSÒTBWPJSNFOÏEFTSFDIFSDIFTFUVOFÏUVEFFYIBVTUJWFT M"6*- FOTFCBTBOU


TVSUPVUFTMFTQSFVWFT FTUBSSJWÏËMBDPODMVTJPORVFMFSBQQPSUEF)38DPOUFOBJU
EFTÏSJFVYEÏGBVUT UBOUFOUFSNFTEFNÏUIPEPMPHJFRVFEFTVCTUBODF

-F)38BDMBJSFNFOUWJPMÏMFTQSJODJQFTMFTQMVTGPOEBNFOUBVYEVOFFORVÐUF
KVTUF FU JNQBSUJBMF -0.1* OB QBT FV MF ESPJU EF SÏQPOESF BVY BMMÏHBUJPOT
)38BJHOPSÏEBVUSFTJOGPSNBUJPOTEJTQPOJCMFT EPOUEFTSÏQPOTFTEÏUBJMMÏFTË
DFSUBJOFTEFTBMMÏHBUJPOTJMOBQBTEFNBOEÏMPQJOJPOEFT'PSDFTEFMB$PBMJUJPO
RVJEJTQPTBJFOUEFSFOTFJHOFNFOUTEFQSFNJÒSFNBJOTVSMBWJFBV$BNQ"TISBG 
FU B DIPJTJ EF OF QBT WJTJUFS MF DBNQ Pá MB QMVQBSU EFT WJPMBUJPOT TF TFSBJFOU
QSPEVJUFT NBMHSÏMJOWJUBUJPOSÏQÏUÏFEFM0.1*ËFĊFDUVFS VOF UFMMF WJTJUF

"VY ZFVY EF M"6*- TBQQVZFS TVS IFVSFT EJOUFSWJFXT UÏMÏQIPOJRVFT
BWFDJOEJWJEVT EÏKËBDDVTÏTEBWPJSEFTMJFOTBWFDMF.JOJTUÒSFJSBOJFOEV
3FOTFJHOFNFOUFUEFMB4ÏDVSJUÏ OFTUQBTTVċTBOU QPVS UJSFS EFT DPODMVTJPOT
EÏmOJUJWFT DPODFSOBOU EFT BMMÏHBUJPOT HSBWFT DPNNF MB GBJU )38

&OTFCBTBOUTVSEFTQSFVWFTFUEFTUÏNPJHOBHFTSFDVFJMMJTBVDPVSTEFMFORVÐUF
EF M"6*- MB EÏMÏHBUJPO DPODMVU RVF MB TVCTUBODF EV SBQQPSU FTU EÏGBJMMBOUF
FUEÏGPSNÏF-FTDPODMVTJPOTEFM"6*-TPOUEFQMVTDPSSPCPSÏFTQBSMFSÏDJU
EV $PMPOFM %BWJE 1IJMMJQT EÏDSJWBOU TB NJTTJPO EVO BO BV $BNQ "TISBG FU
MFORVÐUFNFOÏFTVSEFUFMMFTBMMÏHBUJPOT

-"6*- B QV DPOmSNFS RVF QMVTJFVST DBT TQÏDJmRVFT EF TVQQPTÏFT WJPMBUJPOT


EFTESPJUTEFM)PNNFEBOTMFSBQQPSUTPOUUPUBMFNFOUGBVY*MZBWBJUBVTTJVO
DFSUBJO OPNCSF EF TVQQPTÏT JODJEFOUT QPVS MFTRVFMT M"6*- OB QV ÏUBCMJS EF
KVHFNFOU EÏmOJUJG NBJT MFT JOGPSNBUJPOT EJTQPOJCMFT JOEJRVFOU RVJMT ÏUBJFOU
GBVYÏHBMFNFOU

-BMMÏHBUJPOQBSEFTUÏNPJOTEF)38RVF.(PSCBOBMJ5PSBCJBÏUÏUVÏTPVT
MBUPSUVSFFTUGBVTTF UBOUTBTPFVSRVFTPOÏQPVTFMBZBOUOJÏFUBZBOUDPOmSNÏ
TPOEÏDÒTQBSJOGBSDUVT

-"6*-DPOmSNF RVF MFT BMMÏHBUJPOT TPVMFWÏFT QBS .PIBNNBE )PTTFJO 4PCIBOJ


 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

DPODFSOBOU TPO JTPMFNFOU DFMMVMBJSF ÏUBJFOU GBVTTFT $FUUF DPODMVTJPO B ÏUÏ


UJSÏFGBDFBVUÏNPJHOBHFEFTPOFYÏQPVTF FUEBVUSFTEPDVNFOUTBJOTJRVVOF
DPOUSBEJDUJPOnBHSBOUF EBOT TPO QSPQSF SÏDJU

-"6*-DPOmSNF RVF EFT BMMÏHBUJPOT TQÏDJmRVFT GBJUFT QBS VO DFSUBJO OPNCSF


EBVUSFTUÏNPJOTEF)38 OPUBNNFOU.PIBNNBE3F[B&TLBOEBSJ 5BIFSFI
,IPSBNJFU)BCJC,IPSBNJ RVJMTÏUBJFOUFNQSJTPOOÏTÏUBJFOUBVTTJGBVTTFT

-"6*-DPODMVURVFMFTSÏTJEFOUTBV$BNQ"TISBGTPOUMËQBSDIPJYQFSTPOOFMFU
OFTPOUQBTFNQSJTPOOÏT

'JOBMFNFOU M"6*-DPOTJEÒSFRVJMZBTVċTBNNFOU EF QSFVWFT QPVS DPODMVSF


RVFMFSBQQPSUEF)38ÏUBJUQPMJUJRVFNFOUNPUJWÏ#JFOBVEFMËEVNBOEBU
EVOF PSHBOJTBUJPO EF EÏGFOTF EFT ESPJUT EF M)PNNF FU FO UBOEFN BWFD MFT
EÏGFOTFVSTEFMBQPMJUJRVFEBQBJTFNFOU )38BGVTUJHÏMBQSJODJQBMFPQQPTJUJPO
JSBOJFOOF SFDPNNBOEBOUUBDJUFNFOURVFMFHSPVQFOFTPJUQBTSFUJSÏEFTMJTUFT
UFSSPSJTUFT

*MFTUUPUBMFNFOUJOBQQSPQSJÏQPVSVOF0/(EFEÏGFOTFEFTESPJUTEFM)PNNFEF
QSFOESFQBSUJFEBOTVODPOnJU QPMJUJRVF FU EF GBJSF EV MPCCZJOH FO EÏGFOTF EVOF
QPMJUJRVFQBSUJDVMJÒSFTPVTDPVWFSUEFTESPJUTEFM)PNNF-"6*-TFTUBCTUFOV
EFUSBJUFSMBTQFDUQPMJUJRVFEFMBRVFTUJPO/ÏBONPJOT MBSFDPNNBOEBUJPOEF
)38ÏUBOUQPMJUJRVF M"6*-EÏTBQQSPVWFTBSFDPNNBOEBUJPO-0.1*EPJU
ÐUSFTVQQSJNÏFEFTMJTUFTEFUFSSFVS

%FSÏDFOUTÏWÏOFNFOUTFO*SBOMBJTTFOUQFVEFEPVUFRVBOUËMÏDIFDEFMB
QPMJUJRVFEBQBJTFNFOU*MFTUUFNQTEFNFUUSFmO Ë MB QPMJUJRVF EBQBJTFNFOU
-BQPVSTVJUFEFDFUUFQPMJUJRVFNÒOFËMBDBUBTUSPQIF UBOUQPVSMFQFVQMF
JSBOJFORVFQPVSMBDPNNVOBVUÏJOUFSOBUJPOBMF
/05&4
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

 IUUQISXPSHCBDLHSPVOEFSNFOBJSBO
 IUUQISXPSHBCPVU
 IUUQISXPSHFOHMJTIEPDTJSBOIUN
 1BVMP$BTBDB.&1 %S"OESÏ#SJF.&1FU"[BEFI;BCFUJ--#
 XXXJSBOJOUFSMJOLPSH XXXJSBOEJECBODPN XXXOFKBUOHPPSH
 XXXODSJSBOPSH XXXNPKBIFEJOPSH
 -)PUFM*SBOFTUVODPNQMFYFEFCVOHBMPXTIÏCFSHFBOUMFTWJTJUFVSTEV
$BNQ"TISBG
 5ÏNPJHOBHFFYQFSUEV%S,IBMJE%VSBO FYQFSUFO"ĊBJSFT JTMBNJRVFT FU
EV.PZFO0SJFOU
BPßU
 i%PFT8BTIJOHUPOOFFEBOFXQPMJDZGPS5FISBO w QBS/FJM$
-JWJOHTUPOF 1I% 1SÏTJEFOUFU1%(EF(MPCBM0QUJPOT*OD KVJO

 A%FNPDSBDZ#FUSBZFE QVCMJÏQBSMF$/3*FO
 .BSZBN3BEKBWJ 1SÏTJEFOUFÏMVFEV$/3* KVJO $FSHZ 'SBODF
 %ÏDMBSBUJPOEFYQFSUEV%S,IBMJE%VSBO FYQFSUFO"ĊBJSFT JTMBNJRVFT
FUEV.PZFO0SJFOU
BPßU
 3BQQPSUAɨF .VKBIFEJOF,IBMR QBS MF 'PSFJHO 0ċDF QSÏQBSÏ FONBST

 AɨF *SBOJBO .PKBIFEJO QBS &SWBOE "CSBIBNJBO QH 
 A3FJHOPGUIF"ZBUPMMBIT*SBOBOEUIF*TMBNJD3FWPMVUJPOQBS4IBVM
#BLIBTI #BTJD#PPLT 
 A&OFNJFTPGUIF"ZBUPMMBIT QBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJO ;FE#PPLT 
QHTFU
 AɨF *SBOJBO .PKBIFEJO QBS &SWBOE "CSBIBNJBO QHT Ë 
 A*SBOo7JPMBUJPOTPG)VNBO3JHIUT QBS"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBM QVCMJÏ
FO
 A,IPNFJOJ'BUXBMFEUPLJMMJOHPG JO*SBO QBS$ISJTUJOB-BNC 
ɨF 4VOEBZ 5FMFHSBQI GÏWSJFS 
 A"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMo*SBOCSJFmOH QVCMJÏ FO 
 &SJD3PVMFBVJOUFSWJFXBWFD"M+B[FFSB5FMFWJTJPO EÏDFNCSF
 &SJD3PVMFBVJOUFSWJFXBWFD"M+B[FFSB5FMFWJTJPO EÏDFNCSF
 A&OFNJFTPGUIF"ZBUPMMBIT QBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJO QH
 %ÏDMBSBUJPOMPSTEVOFDPOGÏSFODFEFQSFTTFBV$BQJUPMFMFKVJO
 .FTTBHFEF.BTTPVE3BEKBWJ AɨF )PVTF .BHB[JOF NBST 
 A64#PNCT*SBOJBO'JHIUFSTPO*SBRJTJEFPGUIF#PSEFS AɨF 8BMM 4USFFU
+PVSOBM BWSJM
 AɨF /FX :PSL 5JNFT BWSJM 
 A64TBZT*SBOPQQPTJUJPOJO*SBRBHSFFTUPEJTBSN "HFODF'SBODF1SFTTF 
/PUFT 

NBJ
 A644FFT/P#BTJTUP1SPTFDVUF*SBOJBO0QQPTJUJPOA5FSSPS(SPVQ#FJOH
)FMEJO*SBR AɨF /FX :PSL 5JNFT KVJMMFU 
 A5BOLHJSMTUIFGSPOUMJOFGFNJOJTUTQBS$ISJTUJOF"[J[AɨF *OEFQFOEFOU
EÏDFNCSF
 A.VMMBIT -PPL8PNFO "SNFEBOE%BOHFSPVT QBS%PVHMBT+FIM ɨF
/FX:PSL5JNFT EÏDFNCSF
 -PT"OHFMFT5JNFT NBST
 A1BUUFSOTPG(MPCBM5FSSPSJTN %ÏQBSUFNFOUE&UBUBNÏSJDBJO BWSJM 
QH
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QBS-PSE"WFCVSZFU3PCFSU8JMLJOTPO KVJO
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QH
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QH
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QH
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QH
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QHTË
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QHTË
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QHTË
 A*SBO4UBUFPG5FSSPSo"O"DDPVOUPGUFSSPSJTUBTTBTTJOBUJPOTCZ*SBOJBO
BHFOUT QHTË
 3BQQPSUBOOVFMEV.JOJTUÒSFEFM*OUÏSJFVS"MMFNBOEQVCMJÏMFNBJ

 3BQQPSUBOOVFMEV#7%EF QVCMJÏmO NBJ 
 -0.1*BBCBOEPOOÏTFTPQÏSBUJPOTNJMJUBJSFTEFQVJT
 $POTFJMÏDPOPNJRVFFUTPDJBMEFT/BUJPOT6OJFT BPßU &$/
4VC/(0
 -FUUSFEVKVJMMFUË.S.'8JKJOHBBSEFO
 %ÏDMBSBUJPOBVY5SJCVOBVYBNÏSJDBJOTTJHOÏFMFBPßU
 6OJUFE/BUJPOT&DPOPNJDBOE4PDJBM$PVODJM KBOWJFS &$/
/(0
 &OFNJFTPG"ZBUPMMBIT QBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJO ;FECPPLT QHJY
 &OFNJFTPG"ZBUPMMBIT CZ.PIBNNBE.PIBEEFTTJO ;FECPPLT QHY
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

 %ÏQPTJUJPOBVUSJCVOBMBNÏSJDBJOEVBPßU
 -FUUSFBV1SPGFTTFVS.BVSJDF%BOCZ$PQJUIPSOF 3FQSÏTFOUBOU4QÏDJBM
EFT/BUJPOT6OJFTTVSM*SBO EÏDFNCSF
 *OUFSWJFXBWFD#FI[BE/B[JSJ NFNCSFEFMB$PNNJTTJPOEFT"ĊBJSFT
ÏUSBOHÒSFTEV$/3* QSÏTFOUËMBSÏVOJPO
 -FUUSFË3VVE-VCCFST 6/)$3 BPßU
 %PCMFOFTUVOFWJMMFE"MMFNBHOFEFM&TU
 *OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPO&1BWFDMF%S"CCBT.JOBDIJF KVJMMFU
 -FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUFEVGÏWSJFS

 *OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPO&1BWFDMF%S"CCBT.JOBDIJF KVJMMFU
 *OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPO&1BWFDMF%S"CCBT.JOBDIJF KVJMMFU
 -FUUSFE"NOFTUZ*OUFSOBUJPOBMË.PIBNNBE.PIBEEFTTJO NBST
 A&OFNJFTPGUIF"ZBUPMMBIT QBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJO ;FE#PPLT 
QHY
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QHTË
 A*SBOOFXTQBQFS KVJO
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 "CEFMGBUUBI"NPS 3BQQPSUFVS4QÏDJBMEFM0/6TVSMBUPMÏSBODF
SÏMJHJFVTF GÏWSJFS
 %FQVJTTFTSÏWÏMBUJPOT "LCBS(BOKJBÏUÏFNQSJTPOOÏEBOTMBQSJTPO
JSBOJFOOFE&WJO
 A.VSEFSFECZANPEFSBUFTJT*SBOJBOSFGPSNBGBSDF ɨF $BUIPMJD
)FSBME NBST
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 .PUJPOEF3ÏTPMVUJPO #SVYFMMFT OPWFNCSF
 -FUUSFEFM6/)$3BV1BSMFNFOU&VSPQÏFO OPWFNCSF
 -FUUSFEF4UFQIFO)VHIFTBV1SPGFTTFVS.BVSJDF$PQJUIPSOF GÏWSJFS

 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QHTË
/PUFT 

 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD


"WFCVSZ QHTË
 A4BMBNKPVSOBMJSBOJFO KBOWJFS
 A*SBOo'BUBM8SJUo"O"DDPVOUPG.VSEFSTBOE$PWFSVQT QBS&SJD
"WFCVSZ QH
 A8BSPO5FSSPSJTNo4BEEBNT%FBEMZ4FDSFU QBS"BSPO4BOET AɨF
0UUBXB$JUJ[FO OPWFNCSF
 )BOTBSE )PVTFPG-PSET 'FCSVBSZ $PMPOOFTË
 -FUUSFEV4FDSÏUBJSF(ÏOÏSBMEFT/BUJPOT6OJFTBVQSÏTJEFOUEV$POTFJM
EF4ÏDVSJUÏ FOEBUFEVEÏDFNCSF
 "TTPDJBUFE1SFTT EÏDFNCSF
 A$IBMBCJCPBTUFEPG*SBOJBOTQZMJOL ɨF (VBSEJBO NBJ 
 3BQQPSUEF)38 QH
 3BQQPSUEF)83 QH
 *OUFSWJFXEFMB%ÏMÏHBUJPOEV1&BWFD;BISB4FSBK KVJMMFU
 *OUFSWJFXEFMB%ÏMÏHBUJPOEV1&BWFD;BISB4FSBK KVJMMFU
 *OUFSWJFXEFMB%ÏMÏHBUJPOEV1&BWFD;BISB4FSBK KVJMMFU
 *OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.BTPVNF5PSBCJ KVJMMFU
 -FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
 3BQQPSUEF)38 QHT
 3BQQPSUEF)38 QH
 *OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&BWFD)PTTFJO3PCPVCJ KVJMMFU
 -FUUSFQBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJOË+VOF3BZE"NOFTUZ
*OUFSOBUJPOBM GÏWSJFS
 -FUUSFQBS.PIBNNBE.PIBEEFTTJOË+VOF3BZE"NOFTUZ
*OUFSOBUJPOBM GÏWSJFS
 )FCEPNBEBJSF.PKBIFE NBST
 A%PTTJFSPG'BDUTPOUIF1FPQMFT.PKBIFEJO0SHBOJTBUJPOPG*SBOQBS
,BSJN)BHHJ.POJ QH
 3BQQPSUEF)38 QH
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&BWFD"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
.PKBIFEOP FOEBUFEVKVJMMFU
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
)FCEPNBEBJSF.PKBIFE /¡ KVJO
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"GTBOFI5BIFSJBO KVJMMFU
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
IUUQXXXJSBOGPDVTDPNNPEVMFTOFXTBSUJDMFQIQ TUPSZJE
IUUQXXXJSBOGPDVTDPNNPEVMFTOFXTBSUJDMFQIQ TUPSZJE
3BQQPSUEF)38 QH
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
-FUUSFEF+“SHFO8JMMF.BUIJBTTFOË)38 FOEBUFEVNBJ
3BQQPSUEF)38 QH
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E)BTTBO&[BUJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEF:BTTFS&[BUJ KVJMMFU IUUQXXXJSBOJOUFSMJOLPSH
mMFTJOGP+VM&[[BUJIUN

-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
3BQQPSUEF)38 QH
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
3BQQPSUEF)38 QH
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF-FJMB(IBNCBSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF3B[JFI,IBCB[BO KVJMMFU
3BQQPSUEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&BWFD3B[JFI,IBCB[BO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF3B[JFI,IBCB[BO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF3B[JFI,IBCB[BO KVJMMFU
3BEJP'SBODF'BSTJ4FDUJPO KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.PKHBO)PNBZPVOGBS KVJMMFU

*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.PKHBO)PNBZPVOGBS KVJMMFU

*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.PKHBO)PNBZPVOGBS +VMZ
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.PKHBO)PNBZPVOGBS +VMZ
/PUFT 

*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.BIJO/B[BSJF KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.BIJO/B[BSJF KVJMMFU
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUI FOEBUFEVGÏWSJFS
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF.BIJO/B[BSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"NJS/B[BSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"NJS/B[BSJ KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&E"NJS/B[BSJF KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF/PTSBU/B[BSJF KVJMMFU
A5BOLHJSMBSNZBDDVTFEPGUPSUVSF ɨF (VBSEJBO FO EBUF EV NBJ

*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF(IBTFN1BISJ[LBSJ FOEBUFEV
KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF)BEJ.FEHIBMDIJ FOEBUFEV
KVJMMFU
*OUFSWJFXEFMBEÏMÏHBUJPOEV1&EF+BWBE"INBEJ FOEBUFEVKVJMMFU

A%PTTJFSPG'BDUTPOUIF1FPQMFT.PKBIFEJO0SHBOJTBUJPOPG*SBOQBS
,BSJN)BHHJ.POJ QH
%ÏQPTJUJPOE"CSBIJN,IPEBCBOEFI OPWFNCSF
%ÏQPTJUJPOE"CSBIJN,IPEBCBOEFI OPWFNCSF
XXXOFKBUOHPPSH NBJ
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
*SBO1PMJDZ$PNNJUUFF JOUFSWJFXEF.BOPVDIFIS+BOOBUJ
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
3BQQPSUEF)38 QH
-JWSFCMBOD $PNJUÏQPMJUJRVFJSBOJFO
-FUUSFEF-BST7JTFË)38 EBUÏFEFKVJO
A*SBRJ3JHIUT*OTQFDUPSDMFBST*SBO(SPVQPGBCVTFDIBSHFT 4JUFXFC*SBO
'PDVT NBJ
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF


-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
-F1SPUPDPMFE*TUBOCVM QH QBSBHSBQIF
IUUQISXPSHSFQPSUTJSBOIUN@5PD
IUUQISXPSHSFQPSUTJSBRBOGBM.&5)0%IUN
IUUQISXPSHSFQPSUTTVEBOIUN@5PD
IUUQISXPSHSFQPSUTJSBRIUN@5PD
IUUQXXXISXPSHSFQPSUTVTBIUN@5PD
IUUQXXXISXPSHSFQPSUTJSBRIUN@5PD
IUUQISXPSHSFQPSUTJSBRIUN@5PD
IUUQXXXISXPSHSFQPSUTJSBRGBMMVKB
4UFWF4DIOFFCVN (SFFOCVSH5SBVSJH KVJO
4UFWF4DIOFFCVN (SFFOCVSH5SBVSJH KVJO
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË+PF4UPSLFOEBUFEVNBJ
-FUUSFEF$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT8BUDI.JEEMF&BTUË
.BTTPVE3BKBWJ FOEBUFEVPDUPCSF
-FUUSFEF$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT8BUDIË.BTTPVE
3BKBWJ FOEBUFEVPDUPCSF
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT8BUDI 
FOEBUFEVPDUPCSF
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT8BUDI 
FOEBUFEVOPWFNCSF
-FUUSFEF.BTTPVE3BKBWJË$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT
8BUDI FOEBUFEVPDUPCSF
-FUUSFEF.BTTPVE3BKBWJË$ISJTUPQIFS(FPSHFEF)VNBO3JHIUT
8BUDI FOEBUFEVPDUPCSF
-FUUSFEF.BTTPVE3BKBWJË$ISJTUPQIFS(FPSHF PDUPCSF
-FUUSFEF.BTTPVE3BKBWJË$ISJTUPQIFS(FPSHF PDUPCSF
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)VNBO3JHIUT8BUDI FO
EBUFEVGÏWSJFS
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)VNBO3JHIUT8BUDI FO
EBUFEVNBST
*OUFSWJFXEF+PF4UPSLTVS3BEJP'BSEB NBJ IUUQXXX
SBEJPGBSEBDPNJSBO@BSUJDMFBGCGCFEEFF
DFCFDBIUNM

/PUFT 

-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË+PF4UPSLEF)VNBO3JHIUT8BUDI FOEBUFEVNBJ
&NBJMEF-PSE"WFCVSZË+PF4UPSLEF)38 FOEBUFEVKVJO
&NBJMEF-PSE"WFCVSZË+PF4UPSLEF)VNBO3JHIUT8BUDI FOEBUFEV
KVJO
-FUUSFEF.BMDPMN'PXMFSË)38 FOEBUFEVNBJ
-FUUSFEF-PSE4MZOOPG)BEMFZË)38 FOEBUFEVKVJO-PSE
4MZOOPG)BEMFZFTUVOBODJFOKVHFEFMB$IBNCSFEFT-PSETFUEFMB
$PVSFVSPQÏFOOFEFKVTUJDF
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË+PF4UPSLEF)VNBO3JHIUT8BUDI FOEBUFEV
NBJ
-FDBSBDUÒSFTBDSÏEFTESPJUTEFM)PNNFEPJUÐUSFQSÏTFSWÏFUQSPUÏHÏEF
UPVUFNBOJQVMBUJPOQPMJUJRVF NBJ
-FUUSFEF8JMGSFE8POHEF+VCJMFF$BNQBJHOË)38
-FUUSFEV1SPGFTTFVS+FBO:WFTEF$BSBË)38 FOEBUFEVKVJO
3BQQPSUEF)VNBO3JHIUT8BUDI QH
-FUUSFEF8JMGSFE8POHEF+VCJMFF$BNQBJHOË)VNBO3JHIUT8BUDI
-BOBUVSFTBDSÏFEFTESPJUTEFM)PNNFEPJUÐUSFQSÏTFSWÏFFUQSPUÏHÏFEF
UPVUFNBOJQVMBUJPOQPMJUJRVF NBJ
-FUUSFEF.BMDPMN'PXMFSË)38 FOEBUFEVNBJ
-FUUSFEV.FNCSFEV$POHSÒT&EPMQIVT5PXOTË)38 FOEBUFEV
NBJ
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË)38 FOEBUFEVKVJMMFU
IUUQXXXISXPSHQSFTTCDLCSJGJSBOIUN
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)VNBO3JHIUT8BUDI FO
EBUFEVGÏWSJFS
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)VNBO3JHIUT8BUDI FO
EBUFEVGÏWSJFS
-FUUSFEV1SPGFTTFVS+FBO:WFTEF$BSBË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUF
EVKVJO
-JWSFCMBODEV$PNJUÏEFMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF KVJO
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
*OUFSWJFXEF+PF4UPSLTVS3BEJP'BSEB NBJ IUUQXXX
SBEJPGBSEBDPNJSBO@BSUJDMFBGCGCFEEFF
DFCFDBIUNM

-FUUSFEV$0-%BWJE1IJMMJQTË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUFEV
NBJ
-FUUSFEV$0-%BWJE1IJMMJQTË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUFEV
NBJ
-FUUSFEV$0-%BWJE1IJMMJQTË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUFEVNBJ
 -FT.PVEKBIJEJOFEVQFVQMFE*SBO

-FUUSFEV1SPGFTTFVS+FBO:WFTEF$BSBË,FOOFUI3PUI FOEBUFEV
KVJO
-FUUSFEF+PSHFO8JMMF.BUIJBTTFOË)38 FOEBUFEVNBJ
-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË,FOOFUI3PUIEF)38 FOEBUFEVKVJMMFU

-FUUSFEF-PSE"WFCVSZË)38 FOEBUFEVEÏDFNCSF
-FUUSFEF"OESFX.BDLJOMBZË)VNBO3JHIUT8BUDI
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
&NBJMEF#FI[BE4BĊBSJ Ë -PSE "WFCVSZ FO EBUF EV KVJO 
%ÏDMBSBUJPOEFTNFNCSFTFUEÏGFOTFVSTEFM0.1*SÏTJEBOUË"TISBG$JUZ 
*SBL FOEBUFEVNBJ
-FUUSFPVWFSUFË)VNBO3JHIUT8BUDITJHOÏFQBSQMVTEFBODJFOT
NFNCSFTFUEÏGFOTFVSTEFMPSHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF
E*SBOBZBOUTÏKPVSOÏEBOTEFTDBNQTEFM0.1*FO*SBLFUWJWBOU
BVKPVSEIVJFO&VSPQFFUFO"NÏSJRVFEV/PSE BQSÒTBWPJSEÏDJEÏEF
RVJUUFSMPSHBOJTBUJPO
-FUUSFPVWFSUFË)VNBO3JHIUT8BUDITJHOÏFQBSQMVTEFBODJFOT
NFNCSFTFUEÏGFOTFVSTEFM0SHBOJTBUJPOEFT.PVEKBIJEJOFEV1FVQMF
E*SBOBZBOUTÏKPVSOÏEBOTEFTDBNQTEFM0.1*FO*SBLFUWJWBOU
BVKPVSEIVJFO&VSPQFFUFO"NÏSJRVFEV/PSE BQSÒTBWPJSEÏDJEÏEF
RVJUUFSMPSHBOJTBUJPO FOEBUFEVNBJ
*OUFSWJFXEF.BINPVE5BCSJ[JQBSMF$PNJUÏQPVSMBQPMJUJRVFJSBOJFOOF
-FUUSFEF3VEJ7JTË+PF4UPSLEF)VNBO3JHIUT8BUDI FOEBUFEV
NBJ
-FUUSFEF%S3VEJ7JT .1Ë+PF4UPSL FOEBUFEVNBJ
-FUUSFEF-BST3JTFË,FOOFUI3PUIEF)38 KVJMMFU
$PVSSJFMEF(BSZ4JDLËMBMJTUFEBESFTTFTEF(VMG MFNBJ
$PVSSJFMEF(BSZ4JDLËMBMJTUFEBESFTTFTEF(VMG MFNBJ