Vous êtes sur la page 1sur 2

Stoelendans bij vzw van koningin Mathilde

Thierry Debels
@thierryd
29/6/14
De vzw "Hulpfonds van de onin!in" heeft als doel "athilde te
helpen in haar liefdadi!e en so#iale weren door$ vol!ens haar
ri#htli%nen$ fondsen voor deze weren in te za&elen$ tot haar
bes#hiin! te stellen of toe te wi%zen'
(it de ate bli%t een belan!ri%e hers#hiin! van het personeel
van de vzw'
1
2