Vous êtes sur la page 1sur 3

FILIPINO: WIKA NG PAGKAKAISA

Jennifor L. Aguilar

Pagkakaisa ano ba ang iyong diwa?
Ito bay para sa ibat ibang lahi at bansa?
Wika, ano ba ang iyong makakaya?
Matibay ka bang sandata sa pagbibigkis ng diwa?

Wika ng pagkakaisa ang isinisigaw mo
Habang ang bayan ay nagdidiliryo
Ninakawan ng kampon ng mga manggagantso
Una sa Hudisyaryo, Lehislatibo at ngayoy Ehekutibo

Nalilito, nahihilo, utak ay gulong gulo
Saan ba nagmula wika ng tao sa mundo?
Ibat ibang teorya sa kaisipay nabubuo
Wika kot wika mo, saan nga ba hinango?

Panawagan ng pagkakaisa sa bawat Pilipino
Wika raw ang magbubuklod, ikaw oh, Wikang Filipino
Ito nga bay katotohanan o itinusok lang sa palaso
Upang pagtakpan, pagkitil sa wika ng bayan ko?

Nagbabadya ang kaunlaran sa 2015 ASEAN
Unti-unting ginagapang, pagiging sandaigdigan
Natatangi umanong solusyong maiahon, maliliit na bayan
Magsasama-samat magbubuklod, itatakwil sariling pagkakakilanlan

Preparasyon ito sa malawakang globalisasyon
Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Singapore,
Myanmar, Thailand, Vietnam at Pilipinas ay nagtipon
Binuo ang ASEAN upang gawing matatag na rehiyon

Globalisasyon at Rehiyonalisasyon natatanging solusyon?
Ito bay maka-Diyos at sa bawat bayay mag-aahon?
O itoy preparasyon ng diyablot kaniyang kampon
Na sukat pang naitala sa aklat ng rebelasyon?

Noon pa mang una, batid na ang kalooban ng Maylikha
Iniutos kay Adan at Noah na punuin ang buong lupa
Maging sa tore ng Babel sangkatauhay sinawata
Nais nilang maging isa ngunit binigyan ng ibat ibang wika

Pagkat bawat wikay kinapaloloban ng sariling kultura
Kailangang pagyamanin sa sarilit angking lupa
Likas na tumutubot nililinang sa kaugaliat pakikipagkapwa
Tunay na hanguan ng diwang epistemolohiya
Nagbabadya ang pagkitil sa pagkataot pagkakakilala
Unti-unting tatabunan kalikasan ng bawat bansa
Pipintahan ng mapagkunwang kaunlaran at pag-asa
Nang maisakatuparan pagwawakas at pagkawasak na naitala

Wika ng bawat bansa, dapat na dinadakila
Minamahal, ginagamit, nililinang, inaaruga
Natatanging sandata sa preserbasyon ng kultura
Na tunay na diwa at kasangkapan ng pagkakaisa!


Bow wow, Dingdong, Tata, Pooh pooh,
Tararaboom-de-ay,singsong, Lala, Yoheho
Aramaic, yum-yum, mga teoryang siyentipiko
O itoy kaloob ng Diyos, likas na sangkap ng tao?