Vous êtes sur la page 1sur 14

28.

T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
By t he Gr ac e o f Go d
COMP I L E D, ADA P T E D , E DI T E D & P R I NT E D
BY
MA R GU E R I T E P A I Z I S
AR CHON DI S S A & T E A CHE R BY DI V I NE GR A CE
GR E E K OR T HODOX P A T R I A R CHA T E OF AL E X A NDR I A & AL L AF R I CA
AR CHDI OCE S E OF GOOD HOP E
HOL Y CHU R CH OF T HE DOR MI T I ON OF T HE MOT HE R OF GOD
P OR T E L I Z A B E T H
P O BOX 28348
SU NR I DGE P A R K
6008
RE P U B L I C OF SOU T H AF R I CA
marguer i t e. pai z i s @gmai l . c om
OR DOWNL OAD DI RE CT L Y F ROM MARGUE RI T E PAI ZI S ON SCRI B D
OR
http://www.scribd.com/ writers4574
RE - E DI T E D & RE - P U B L I S HE D - 20 J U L Y 2014
Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria
& All Africa
6 August
Great Vespers
Transfiguration
2. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Great Vespers Transfi gurat ion
> Evlogitos O Theos imon, pantote nin
ke ai ke is tous eonas ton eonon.
Amin
>Blessed is our God always, now and
ever, and to the ages of ages.
Amen
Th e P r o s t r a t i o n s
>Thefte proskinisomen ke
prospesomen to Vasili imon Theo.
>Thefte proskinisomen ke
prospesomen Christo to Vasili imon
Theo.
>Thefte proskinisomen ke
prospesomen Afto, Christo to Vasili
ke Theo imon.
>O come, let us worship and bow down
to our King and God.
>O come, let us worship and bow
down to Christ, our King and God.
>O come, let us worship and bow down
before Christ Himself, our King and
our God.
Th e S u n s e t P s a l m - P s a l m 1 0 3 / 1 0 4
1
A POE M OF CR EATI ON
Evlogi, I psihi mou, ton Kyrion. Kyrie O
Theos mou, emegalinthis sfodra.
Exomologisin ke Megaloprepian enediso
- anavallomenos Fos os imartion
ektinon ton Ouranon osi derrin O
stegazon en idasi ta iperoa AftouO
tithis nefi tin epivasin aftouO
Peripaton epi Pterigon Anemon O
pion tous Angelous Aftou pnevmata,
ke tous Litourgous Aftou Piros Floga.
O themelion tin Gin ep tin asfalian aftis
- ou klithisete is ton eona tou eonos.
Avissos os imation to perivoleon aftou -
epi ton oreon stisonte idata. Apo
epitimiseos Sou Fefxonte, apo fonis
vrontis Sou Diliasousin.
Anavenousin ori ke katavenousi pedia,
is ton topon, on ethemeliosas afta.
Orion ethou, O ou parelefsonte, oude
epistrepsousi kalipse tin gin.
Bless the Lord, O my soul: O Lord my
God, Thou art magnified
exceedingly.
Thou clothe Thyself with Thanksgiving
and Majesty - Thou Who covers
Thyself with Light as with a
garment Who stretches out the
Heavens like a curtain Who covers
His Upper Chambers with waters
Who makes the Clouds His means of
approach Who walks on the Wings
of Winds Who makes His Angels
Spirits, and His Ministers a Flame of
Fire.
Thou established the Earth on its stable
foundation - it shall not be moved
unto Ages of Ages.
The deep like a garment is its covering -
the waters shall stand upon the
mountains. At Thy Rebuke they shall
flee; at the sound of Thy Thunder
they shall be afraid.
The mountains rise up, and the plains
sink down to the place Thou
founded for them.
Thou set a boundary they shall not
pass over; neither shall they return
1
THIS IS THE GREAT PSALM OF HOLY VESPERS WHICH IS A POETIC RENDITION OF GENESIS CHAPTER 1. SINCE THE
NEW DAY BEGINS AT SUNDOWN, THIS PSALM IS CHANTED IN PRAISE AND THANKSGIVING TO OUR CREATOR.
GODS PROVIDENCE IS ILLUSTRATED: HE PROVIDES FOR THE HEAVENS AND THE EARTH AND DOES NOT NEGLECT
EVEN THE SMALLEST OF HIS BEAUTIFUL CREATURES.
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 27.
Aftos Evlogison ke tous artous toutous,
ton siton ton inon ke to eleon, ke
plithinon afta en ti poli, hora ke
kinotiti tafti, tis ikis tis prosenegkoasi
ta dora tafta, ke is ton kosmon Sou
apanta, ke tous ex afton
metalamvanontas pistous doulous
Sou Agiason.
>Oti Si i O Evlogon ke Agiazon ta
simpanta, Hriste O Theos imon, ke Si
tin doxan anapempomen sin to
Anarho Sou Patri, ke to Panagio ke
Agatho ke Zoopio Sou Pnevmati, nin
ke ai, ke is tous eonas ton eonon.
Amin
Do Thou, the same Lord, Bless these
loaves, the wheat, the wine and the
olive oil, and multiply them in this
city, country and Parish, in the
homes of those who have brought
these gifts and in all Thy World; and
Sanctify all Thy Faithful Servants
who partake of them.
For it is Thee, O Christ our God, Who
Bless and Sanctify all things, > and
to Thee we ascribe Glory, together
with Thy Beginningless Father and
Thine All Holy and Good and Life-
giving Spirit, now and ever, and to
the ages of ages.
PEOPLE Amen
T HE P RI ES T KI S S ES ONE OF T H E L OAV ES BE F OR E P RES E NT I NG I T T O T H E DONOR
Plousii eptohefsan ke epinasan, i de
ekzitountes ton Kyrion, ouk
elattothrisonte pantos agathou
Wealthy ones went bankrupt and met
starvation; but all those who seek
the Lord, shall never be in want of
any good thing
RE T U RN T O PAGE 20 F OR T HE RE MA I NDE R OF T HE GRE AT VE S P E RS SE RVI CE
26. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Eleftheriou...
Ton Osion ke Theoforon Pateron imon,
on Agion ke Dikeon Theopatoron
Ioakim ke Annis
Tou Agiou ( . . . N A M E / S . . . ) ou .... ke
tin mnimin epiteloumen, ke panton
Sou ton Agion...
Evprosdekton piison tin deisin imon
Amin
Dorise imin tin afesin ton paraptomaton
imon
Amin
Skepason imas en ti Skepi ton Pterigon
Sou
Amin
Apodioxon af imon panta ehthron ke
polemion,
Amin
Irinefson imon tin Zoin
Amin
Kyrie Eleison imas ke ton kosmon Sou ke
Soson tas psihas imon os Agathos ke
Filanthropos.
Amin
Eleftherios...
Of the Holy and Righteous Ancestors of
our Lord God Joachim and Anna...
Of Saint/s ( . . . N A M E / S . . . ) whose
memory we celebrate, and of all Thy
Saints...
Make our Petition acceptable to Thee...
PEOPLE Amen
PRIEST Grant us the Remission of our
transgressions...
PEOPLE Amen
PRIEST Shelter us under the Shelter of Thy
Wings...
PEOPLE Amen
PRIEST Banish from us ever foe and
adversary
PEOPLE Amen
PRIEST Make our Life peaceful
PEOPLE Amen
PRIEST Lord, have Mercy on us and Thy
world, and Save our souls, for Thou
art a Good God Who Lovest
mankind.
PEOPLE Amen
T H E P R I E S T C E N S E S T H E T A B L E W I T H T H E O F F E R I N G S
T H E P R I E S T B L E S S E S T H E L O A V E S
> Iisou Hriste, O Theos imon, O eflogisas
tous penteartous en ti erimo ke ex
afton pentakishiliou andras
hortasas
PRIEST > O Lord Jesus Christ our God,
Who Blessed the five loaves in the
wilderness and with them fed the
five thousand families
>Theotoke Parthene,
here, Keharitomeni
Maria, O Kyrios
meta Sou.
Evlogimeni Si en
Ginexi, ke
Evlogimenos O
Karpos tis Kilias Sou.
Oti Sotira etekes ton
psihon imon.
Tou Kyriou deithomen
Kyrie eleison
PRIEST >Hail, O Virgin
Theotokos, Mary
Full of Grace, the
Lord is with Thee;
Blessed art Thou
among women and
Blessed is the Fruit
of Thy Womb; for
Thou hast Borne the
Saviour of our
souls.
PRIEST Let us pray to the
Lord.
PEOPLE Lord have mercy
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 3.
O exapostellon pigas en farangxin, ana
meson ton oreon dilefsonte idata.
Potiousi panta ta thiria tou agrou,
prosdexonte onagri is dipsan afton.
Ep afta ta petina tou ouranou
kataskinosi, ek mesou ton petron
dosousi fonin.
Potizon ori ek ton iperoon Aftou, apo
Karpou ton Ergon Sou hortasthisete i
gi.
O exanatellon horton tis ktinesi, ke hloin
ti doulia ton anthropon tou
exagagin arton ek tis gis ke inos
evfreni kardian anthropou - tou
ilarine prosopon en eleo, ke artos
kardian anthropou stirizi.
Hortasthisonte ta xila tou pediou, e
Kedri tou Livavou, as efitefsas. Eki
strouthia ennosefsousi, tou erodiou I
katikia igite afton.
Ori ta ipsila tes elafis, petra katafigi tis
lagois.
Epiise selinin is kerous: O ilios egno tin
disin aftou.
Ethou skotos ke egeneto nix; en afti
dielefsonte panta ta thiria tou
drimou. Skimni oriomeni tou arpase,
ke zitise para to Theo vrosin aftis.
Anetilen O ilios ke sinihthisan, ke is tas
mandras afton kitasthisonte.
Exelfsete anthropos epi to ergon aftou,
ke epi tin ergasian aftou eos esperas.
Os emegalinthi ta Erga Sou, Kyrie;
panta en Sofia epiisas - eplirothi I gi
tis Ktiseos Sou.
Afti I thalassa I megali ke evrihoros, eki
erpeta, on ouk estin arithmos, Zoa
mikra meta megalon - eki plia
diaporevonte, Drakon outos, on
eplasas empezin aftin.
Panta pros Se prosdokosi doune tin
trofin afton is evkeron, dondos Sou
aftis, sillexousin.
to cover the earth.
Thou art He Who sends springs into the
valley; they shall give drink to all the
wild animals of the field; the wild
asses shall quench their thirst; the
birds of air shall dwell beside them;
they shall sing from the midst of the
rocks.
Thou art He Who waters the mountains
from His Higher Places; the earth
shall be satisfied with the Fruit of
Thy Works.
Thou art He Who causes grass to grow
for the cattle, and the green plants
for the use of mankind - to bring
forth bread from the earth - and
wine to gladden the heart of man - to
shine his face with oil and with
bread to strengthen mankinds heart.
The trees of the plain shall be laden
with fruit; in the Cedars of Lebanon,
which Thou planted the sparrows
shall make their nests - the nest of
the heron takes the lead among
them.
The high mountains are for the deer;
the cliff is a refuge for the rabbits.
Thou made the moon for seasons: the
sun knows its setting.
Thou established darkness, and it was
night, wherein all the wild animals of
the forest will prowl about; the
young lions roar and snatch their
prey, and seek their food from God.
The sun rises, and they are gathered
together; and they shall sleep in
their dens.
Man shall go out to his work and to his
labour until evening.
Greatly magnified art Thy Works, O
Lord Thou made all things in
Wisdom - the earth was filled with
Thy Creation.
There is the sea which is great and
spacious - crawling things are there
both small and great - there the
ships pass through; there is the
dragon Thou formed to play therein.
All things wait upon Thee - that Thou
might grant them food in due season
when Thou grant it to them, they
4. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
shall gather it.
I F T H E S E S H A D E D V E R S E S A R E N O T R E A D T H E Y A R E C H A N T E D S E E
A N I X A N T A R I A B E L O W
Anixantos Sou tin Hira, ta simpanta
plisthisonte hristotitos.
Apostrepsantos de Sou to Prosopon,
tarahthisonte.
Antanelis to pnevma afton ke eklipsousi,
ke is ton houn afton epistrepsousin.
Exapostelis to Pnevma Sou kitisthisonte,
ke anakeniis to prosopon tis gis.
Ito i Doxa Kyriou is tous eona.
Evfranthisete Kyrios epi tis Ergis
Aftou.
O epivlepon epi tin gin ke pion aftin
tremin. O aptomenos ton oreon ke
kapnizonte.
Aso ko Kyrion en ti Zoi mou, psalo to
Theo mou eos iparho.
Idinthii Afto I dialogimou, ego de
evfranthisome epi to Kyrio.
Eklipien amartolis apo tis gis ke anomi,
oste mi iparhin aftou.
Evlogi, i psihi mou, ton Kyrion. O ilios
egno tin disin aftou. Ethou skotos ke
egeneto nis.
Os emeglinthi ta Erga Sou, Kyrie. Panta
en Sofia epiisas.
When Thou open Thy Hand, they shall
all be filled with good. But if Thou
turn away Thy Sight, they shall be
troubled.
Thou shalt take away their breath, and
they shall fail, and shall return to
their dust.
Thou shalt send forth Thy Spirit, and
they shall be created: and Thou
shalt renew the face of the earth.
May the Glory of the Lord endure
forever: the Lord shall rejoice in His
Works.
He looks upon the earth, and maks it
tremble: He touches the mountains,
and they smoke.
I will sing to the Lord as long as I live: I
will sing praise to my God while I
have my being.
Let my speech be acceptable to Him: I
will take delight in the Lord.
Let sinners be consumed out of the
earth, and the unjust, so that they be
no more:
O my soul, Bless Thou the Lord. The
sun knows his going down. Thou
hast appointed darkness, and it is
night.
How great are Thy works, O Lord! Thou
hast made all things in Wisdom.
A n i x a n t a r i a
Anixantos Sou tin Hira, ta simpanta
plisthisonte hristotitos.
Apostrepsantos de Sou to Prosopon,
tarahthisonte.
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Antanelis to pnevma afton ke eklipsousi,
ke is ton houn afton epistrepsousin.
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
When Thou open Thy Hand, they shall
all be filled with good. But if Thou
turn away Thy Sight, they shall be
troubled.
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Thou shalt take away their breath, and
they shall fail, and shall return to
their dust.
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 25.
Kyrie Eleison (3)
Epakouson imon, O Theos, O Sotir imon
i elpis panton ton peraton tis gis ke
ton en thalassi makran, ke ileos, ileos,
genou imin, Despota, epi tes amarties
imon ke eleison imas...
Kyrie Eleison
Eleimon gar ke Filanthropos Theos
iparhis, ke Si tin Doxan
anapempomen, >to Patri ke to Iio ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai, ke is tous
eonas ton eonon...
Amin
Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos sou
Tas kefalas imon to Kyrio Klinomen
PEOPLE Lord have Mercy (3)
PRIEST Hear us, O God, our Saviour, the
Hope of all the ends of the earth,
and of those who sail the distant
seas; and, O Master, to us sinners, be
gracious and merciful...
PEOPLE Lord have Mercy
PRIEST For Thou art a Merciful God Who
Lovest mankind, and to Thee we
ascribe Glory: >to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit, now
and ever, and to the ages of ages...
PEOPLE Amen
PRIEST Peace be to all.
PEOPLE And to thy spirit
PRIEST Let us bow our heads to the Lord
MA K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W N D O W N T O G O D
> Si Kyrie
>Despota Polielee, Kyrie Iisou Hriste O
Theos imon, Presvies tis Panahranton
Despinis imon Theotokou ke
Aiparthenou Marias, Dinami tou
Timiou ke Zoopiou Stavrou,
prostasies ton Timion Epouranion
Dinameon Asomaton...
Ikesies tou Timiou, Endoxon Profitou,
Prodromou ke Vaptistou Ioannou, ton
Agion Evdoxon ke Panevfimon
Apostolon, ton Agion, Evdoxon ke
Kallinikon Martiron, ton Osion ke
Theoforon Pateron imon ...
Ton en Agiis Pateron imon Megalon
Ierarhon ke Ikoumenikon Didaskalon,
Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou
Theologou ke Ioannou tou
Hrisostomou; Athanasiou ke
Kyrillou, Ioannou tou Eleimonos,
Patriarchon Alexandrias. Tou en
Agiis Patros imon Nikolaou,
Episkopou Myron tis Lukias, tou
Thavmatourgou. ..
Ton Agion, Endoxon Megalomartiron
Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou
tou Mirovlitou, Theodorou tou
Tirionos ke Theodorou tou
Stratilatou, Mina tou Thavmatourgou
ke Ieromartiron Haralambous ke
PEOPLE > To Thee, O Lord
PRIEST >O Most Merciful Master, Lord
Jesus Christ our God, through the
Intercessions of our Most Pure Lady
Theotokos and Ever-Virgin Mary, by
the Power of the Precious and Life-
giving Cross; through the Protection
of the Venerable Bodiless Powers in
Heaven...
Through the Prayers of the Venerable
and Glorious Prophet and
Forerunner John the Baptist; of the
Holy, Glorious and All-praised
Apostles; of the Holy, Glorious and
Victorious Martyrs; of our Righteous
and God-bearing Fathers...
Of our Fathers among the Saints the
Great Hierarchs and Ecumenical
Teachers: Basil the Great, Gregory
the Theologian and John
Chrysostom; Athanasios, Cyril and
John the Almsgiver, Patriarchs of
Alexandria; of our Father among the
Saints, Nicholas, Bishop of Myra of
Lycia the Miracle-worker...
Of the Holy and Glorious Great Martyrs:
George the Victorious, Demetrios the
Myrrh-flowing, Theodore Tyron and
Theodore the General, Menas the
Miracle-worker, and the Priest
Martyrs Charalambos and
24. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Ar t o k l a s i a
BL ES S I NG OF T H E OF F E RI NGS OF B R EAD [ ART O] ,
WI NE & OL I V E OI L
Eleison imas O Theos, kata to Mega
Eleos Sou, deometha Sou epakouson
ke Eleison...
Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton efsevon ke
Orthodoxon Hristianon ...
Kyrie Eleison
Eti deometha iper ton Arhiepiskopou
imon (...N A M E ...) ke pasis tis en
Hristo imon adelfotitos...
Kyrie Eleison
Eti deometha iper Eleous, Zois, irinis,
Igias, Sotirias, episkepseos,
Singhoriseos ke Afeseos ton Amartion
ton doulon tou Theou, ton
epitelounton tin Agian eortin taftin ...
( HE MENT I ONS T HEM B Y NAME) . . .
meta ton sizigon, teknon, goneon,
adelfon, singenon afton, igias ke
Sotirias iper afton ipomen...
Kyrie Eleison
Eti deometha iper tou diafilahthine tin
Agian Ekklisian ke polin, ke Kinotita
taftin, ke pasan polin ke horan, apo
orgis, limu, limou, sismou,
katapontismou, piros, maheras,
epidromis allofilon, emfiliou polemou
ke efnidiou thanetou, ke iper tou
ileon, efmeni ke efdialakton genesthe
ton agathon ke filanthropon Theon
imon, tou apostrepse ke diaskedase
pasan orgin ke noson tin kath imon
kinoumenin, ke risasthe imas ek tis
epikimenis dikeas aftou apilis ke
eleise imas...
Kyrie Eleison
Eti deometha ke iper tou isakouse
Kyrion ton Theon fonis tis deiseos
imon ton amartolon, ke eleise imas...
PRIEST Have mercy on us, O God,
according to Thy Great Mercy, we
pray to Thee, hear us and have
Mercy on us...
PEOPLE Lord have Mercy (3)
PRIEST Again we pray for all Pious and
Orthodox Christians...
PEOPLE Lord have Mercy
PRIEST Again we pray for our Archbishop
(...N A M E ...) and all our brothers
and sisters in Christ...
PEOPLE Lord have Mercy
PRIEST Again we pray for Mercy, Life,
Peace, Health, Salvation, Visitation,
Forgiveness and Remission of sins of
the servants of God who celebrate
this Sacred Feast ... ( HE MENT I ONS
T HEM BY NAME) ...together with
their spouses, children, parents,
brothers and sisters and relatives,
and let us ask for their health and
Salvation...
PEOPLE Lord have Mercy
PRIEST Again we pray for the preservation
of this Holy Church, and this city
and Parish, and every city and land,
from the Wrath of God, pestilence,
famine, earthquake, flood fire, the
sword, invasion by enemies, civil war
and sudden death, and that our God
Who Loves mankind will be merciful,
gracious and favourable toward us,
and will fend off and turn away all
the wrath and every illness that
threatens us, and will deliver us
from His Righteous Chastisement
impending against us, and will have
Mercy on us...
PEOPLE Lord have Mercy
PRIEST Again we pray that the Lord our
God will hear the voice of the
Petition of us sinners, and have
mercy on us...
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 5.
Exapostelis to Pnevma Sou kitisthisonte,
ke anakeniis to prosopon tis gis.
> Doxa Si, Pater!
>Doxa Si, Iie!
>Doxa Si, to Pnevmati to Agion!
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Ito i Doxa Kyriou is tous eona.
Evfranthisete Kyrios epi tis Ergis
Aftou.
>Doxa Si, Agie!
>Doxa Si, Kyrie!
>Doxa Si, Vasilef Ouranie!
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
O epivlepon epi tin gin ke pion aftin
tremin. O aptomenos ton oreon ke
kapnizonte.
>Doxa Si, Agie!
>Doxa Si, Kyrie!
>Doxa Si, Vasilei Ouranie!
>Doxa Si, to Pnevma to Agion!
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Aso ko Kyrion en ti Zoi mou, psalo to
Theo mou eos iparho.
>Doxa Si, Trisipostate Theotis, Pater,
Iie ke Pnevma. Se Proskinoumen ke
Doxazazoumen. Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Idinthii Afto I dialogimou, ego de
evfranthisome epi to Kyrio.
>Doxa Si, Pater Anarhe!
>Doxa Si, Iie Sinanarhe!
>Doxa Si, to Pnevmati to Agion! to
Omoousion ke Omothronon. Trias
Agia, Doxa Si!
Thou shalt send forth Thy Spirit, and
they shall be created: and Thou
shalt renew the face of the earth.
>Glory to Thee, O Father!
>Glory to Thee, O Son!
>Glory to Thee, O Holy Spirit!
>Glory to Thee, O God!
Alliluia!
May the Glory of the Lord endure
forever: the Lord shall rejoice in His
Works.
>Glory to Thee, O Holy One!
>Glory to Thee, O Lord!
>Glory to Thee, O Heavenly King!
>Glory to Thee, O God!
Alliluia!
He looks upon the earth, and maks it
tremble: He touches the mountains,
and they smoke.
>Glory to Thee, O Holy One!
>Glory to Thee, O Lord!
>Glory to Thee, O Heavenly King!
>Glory to Thee, O Holy Spirit!
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
I will sing to the Lord as long as I live: I
will sing praise to my God while I
have my being.
>Glory to Thee, Trinitarian God,
Father, Son and Spirit! We bow
down and worship Thee! Glory to
Thee, O God!
Alleluia!
Let my speech be acceptable to Him: I
will take delight in the Lord.
>Glory to Thee, Beginningless Father!
>Glory to Thee Beginningless Son!
>Glory to Thee, O Holy Spirit, of the
same Essence and sharing the same
Throne. Holy Trinity, Glory to
Thee!
6. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
>Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Eklipien amartolis apo tis gis ke anomi,
oste mi iparhin aftou.
> Doxa Si, Pater!
> Doxa Si, Iie!
> Doxa Si, to Pnevma to Agion!
>Trias Agia, Doxa Si!
> Doxa Si, O Theos!
Alliluia!
Evlogi, i psihi mou, ton Kyrion. O ilios
egno tin disin aftou. Ethou skotos ke
egeneto nis.
>Doxa Si, Basilei Epouranie! Doxa Si,
O Theos!
Alluilouia!
Os emeglinthi ta Erga Sou, Kyrie. Panta
en Sofia epiisas.
>Doxa Si, Pater Agennite!
>Doxa Si, Iie Gennite!
>Doxa Si, to Pnevma to Agion, to ek
tou Patros Ekporevomenon ke en
Ion Anapavomenon. Trias Agia,
Doxa Si!
>Doxa Si, O Theos!
Alliluia!
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Allilouia [3] > Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Allilouia! [3] >Doxa Si, O Theos!
Alleluia!
Alleluia [3] > Doxa Si, O Theos! Doxa
Si, I Elpis imon, Kyrie, Doxa Si!
Alleluia!
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Let sinners be consumed out of the
earth, and the unjust, so that they be
no more:
>Glory to Thee, O Father!
>Glory to Thee, O Son!
>Glory to Thee, O Holy Spirit!
>Holy Trinity, Glory to Thee!
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
O my soul, Bless Thou the Lord. The
sun knows his going down. Thou
hast appointed darkness, and it is
night.
>Glory to Thee, O Heavenly King!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
How great are Thy works, O Lord! Thou
hast made all things in Wisdom.
>Glory to Thee, Father Unbegotten!
>Glory to Thee, Son Begotten!
>Glory to Thee, Holy Spirit, Who
proceeds from the Father and
Holy Trinity, Glory to Thee!
>Glory to Thee, O God!
Alleluia!
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the ages of ages.
Amen
Alleluia [3] > Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Alleluia [3] >Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Alleluia [3] >Glory to Thee, O God!
Glory to Thee, Our Help, O Lord,
Glory to Thee!
Alleluia!
THE CO NGR E GATI ON MA Y SI T , I F NE CE SSARY B UT DO NOT CR OS S L E GS AS THI S I S
DI SR E SPE CTF UL I N THE HOL Y TE MP L E OF AL MI GHT Y GOD.
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 23.
Di s mi s s a l Bl e s s i n g s
Sofia!
>O on Evlogitos, Hristos O Theos imon,
Pantote, nin ke ai, ke is tous eonas
ton eonon.
Amin
Stereose Kyrios O Theos tin Agian ke
Orthodoxon Pistin ton Efsevon ke
Orthodoxon Hristianon sin ti Agia
tafti Ekklisia ke ti Poli tafti is eonas
eonon.
Amen.
Tin Timioteran ton Herouvim ke
Endoxoteran asigkritos ton Seraphim,
tin adiafthoros Theon Logon
tekousan, tin ontos Theotokon, Se
Megalinomen.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
Kyrie eleison (3)
Pater Evlogison!
> Doxa Si O Theos, i Elpis imon, Doxa Si!
O Hristos O Alithinos Theos imon, tes
Presvies tis Panahrantou ke
Panamomoou Agias Aftou Mitros.
Dinami tou Timiou ke Zoopiou
Stavrou. Prostasies tou Timiou,
Evdoxou Profitou, Prodromou ke
Vaptistou Ioannou. Ton Agion
Endoxon ke Kallinikon Martyrion.
Ton Osion ke Theoforon Pateron
imon. Ton Agion ke Dieon
Theoptoron Ioakim ke Annis. .. On
ke tin Mnimin epiteloumen ke panton
ton Agion, eleise ke Sose imas, os
Agathos ke Filanthropos ke Eleimon
Theos.
Amin
> Di evhon ton Agion Pateron imon,
Kyrie Iisou Hriste, O Theos imon,
eleison ke soson imas
Amin
P RI E S T Wisdom!
>Christ our God, the Eternal is Blessed,
now and always, and to the ages of
ages.
P E O P L E Amen
P RI E S T Preserve, O God, the Holy and
Orthodox Faith of Pious and
Orthodox Christians, together with
this Church, and this city until the
Ages of ages.
P E O P L E Amen
RE A DE R Greater in Honour than the
Cherubim, and in Glory greater
beyond compare than the Seraphim,
O Thou Who without corruption gave
Birth to God the Word and Who art
truly Theotokos: we Magnify Thee.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Lord, have mercy. (3)
Father, Bless!
P RI E S T >Glory to Thee, O God our
Hope, Glory to Thee!
May Christ, our True God, (Who rose
from the Dead,) have Mercy on us,
through the intercession of His Most
Pure and Holy Mother; through the
Power of the Precious and Life-giving
Cross; the Protection of the sublime
Spiritual Powers in Heaven; the
Supplications of the Precious,
Glorious Prophet and Forerunner
John the Baptist; of the Holy,
Glorious and Victorious Martyrs; of
our Saintly and God-inspirred
Fathers; of the Holy and Righteous
Ancestors Joachim and Anna; of
whose memory we
commemorate, and of all the Saints,
and Save us, for He is Gracious and
Loves mankind.
P E O P L E Amen
P RI E S T >Through the Prayers of our
Holy Fathers, Lord Jesus Christ our
God, have mercy on us and Save us.
P E O P L E Amen
22. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Tr i s a g i o n P r a y e r s
T H E C O N G R E G A T I O N MU S T S T A N D
> Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, eleison imas
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Panagia Trias Eleison imas. Kyrie,
ilasthiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.
Kyrie Eleison
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us [3]
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
> All Holy Trinity, have Mercy on us.
Lord, Cleanse us from our sins.
Master, Pardon our iniquities. Holy
God, Visit and Heal our infirmities
for Thy Names sake.
Lord, Have mercy
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
Ou r L o r d s P r a y e r
T HE CONGRE GAT I ON R E CI T ES OU R L OR D S P RAYE R AL OUD AND I N UNI SON:
Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos simeron.
Ke afes imin ta ofilimata imon, os
ke imis afiemen tis ofiletes imon. Ke
mi isenengis imas is pirasmon, alla
rise imas apo tou ponirou.
Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dynamis ke i
Doxa > tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
P E O P L E Our Father, Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name. Thy
Kingdom come. Thy Will be done, on
earth, as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread and Forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And Lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.
P RI E S T For Thine is the Kingdom, and
the Power, and the Glory, > of the
Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
P E O P L E Amen
F e s t a l A p o l y t i k i o n Tr a n s f i g u r a t i o n T O N E ( 7 ) V A R Y S / G R A V E
Metemorfothis en to Ori, Hriste O Theos,
dixas tis Mathites Sou tin Doxan Sou,
kathos idinanto. Lampson ke imin tis
amartolis, to Fos Sou to Edion,
Presvies tis Theotokou, Fotodota:
Doxa Si!
Thou were Transfigured on the
Mountain, O Christ our God, showing
to Thy Disciples Thy Glory as much
as they could bear. Do also in us,
sinners though we be, shine Thine
Everlasting Light, by the
Intercessions of the Theotokos, O
Giver of Light: Glory to Thee!
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 7.
I r i n i k a - Th e L i t a n y o f P e a c e
En Irini tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tis Anothen Irinis ke tis Sotirias ton
psihon imon, tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tis Irinis tou simpantos kosmou,
efstathias ton Agion tou Theou
Ekklision ke tis ton panton enoseos
tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tou Agiou Ikou toutou ke ton meta
Pisteos, evlavias ke fovou Theou
isionton en afto, tou Kyriou
deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tou P AT ROS I MON P AP A K E
PAT RI ARHI T HEODOROU K E
Arhiepiskopou imon ( N A M E ) tou
Timiou Presviteriou, tis en Hristo
Diakonias, pantos tou Klirou ke tou
laou tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tou efsevous imon ethrous, pasis
Arhis ke Exousias en afto ke tou
Stratou imon, tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tis poleos taftis, pasis poleos ke
horas ke ton Pisti Ikounton en aftes,
tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon
tis gis ke keron irinikon tou Kyriou
deithomen...
Kyrie Eleison
Iper pleonton, odiporounton, nosounton,
kamnonton, ehmaloton ke tis sotirias
afton tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
P RI E S T In Peace let us pray to the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For the Peace from Above and for
the Salvation of our souls, let us
pray to the Lord.
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For the Peace of the whole world,
for the stability of the Holy Churches
of God, and for the Unity of all
mankind, let us pray to the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For this Holy Temple, and for
those who enter with Faith,
Reverence and the Fear of God, let us
pray to the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For OUR FAT HE R, POPE &
PAT RI ARCH T HEODOROS AND F OR
our Archbishop ( N A M E ) , for the
Venerable Priesthood of the
Diaconate in Christ, for all the Clergy
and the laity, let us pray to the Lord.
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For our country, the President,
and all those in civil authority,
public service, and the armed forces:
let us pray to the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For this Parish and city, for every
city and town, and for the Faithful
who dwell therein, let us pray to the
Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For seasonable weather, for the
abundance of the fruits of the earth,
and for peaceful times, let us pray to
the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T For those at sea, and those who
travel by land or air, for the sick and
the suffering, for captives and for
their Salvation, let us pray to the
Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
8. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Iper tou risthine imas apo pasis
thlipseos, orgis, kindinou ke anangis,
tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Antilavou Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti...
Amin
> Tis Panagias, Ahrantou, Ipere
Vlogimenis, Endoxou Despinis imon
Theotokou ke Aiparthenou Marias
meta panton ton Agion
Mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo
parathometha...
>Si Kyrie
Oti prepi Si pasa Doxa Timi ke
Proskinisis > to Patri ke to Io ke to
Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
P RI E S T For our deliverance from all
affliction, wrath, danger and
necessity, let us pray to the Lord...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T Help us, Save us, have Mercy
upon us, and Preserve us, O God, by
Thy Grace...
P E O P L E Amen
P RI E S T > Commemorating our All
Holy, Pure, Most Blessed and
Glorious Lady, Theotokos and Ever
Virgin Mary, with all the Saints, let
us commit ourselves and one
another and our whole Life to Christ
our God...
P E O P L E >To Thee, O Lord!
P RI E S T For to Thee belong all Glory,
Honour and Worship, > to the
Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
P E O P L E Amen
P r a y e r s o f E v e n i n g I n c e n s e
P s a l m 1 4 0 / 1 4 1
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Kyrie ekekraxa pros Se, isakouson mou.
Isakouson mou, Kyrie!
Kyrie, ekekraxa pros Se, isakouson mou
- proshes ti foni tis Deiseos mou - en
to kekragene me pros Se, isakouson
mou Kyrie!
Katevthinthito i prosevhi mou os
thimiama enopion Sou - Eparsis ton
hiron mou Thisia Esperini. Isakouson
mou, Kyrie.
O Lord, I cried out to Thee: hear me.
Hear me, O Lord!
O Lord, when I cry out to Thee, hear me
- heed the voice of my Supplication -
when I cry out to Thee, hear me, O
Lord!
Let my Prayer rise before Thee like
incense the lifting up of my hands
as the Evening Sacrifice. Hear me, O
Lord.
F e s t a l I d i o me l o n o f t h e Tr a n s f i g u r a t i o n - T O N E 4
Ean anomias paratirisis Kyrie, Kyrie
tis ipostisete? Oti para Si O ilasmos
estin.
Pro tou Sou Stavrou Kyrie, Oros
Ouranon emimito, Nefeli os skini
efiplouto. Sou Metamorfoumenou,
ipo Patros de Martyroumenou, parin
O Petros Sin Iakovo ke Ioanni, os
mellontes sinine Si, ke en to kero tis
If Thou, O Lord, should mark
iniquities, Lord, who will stand? Yet
there is Forgiveness with Thee.
Before Thy Crucifixion, O Lord, the
Mount became like Heaven, the
Cloud was like the Tent. When Thou
were Transfigured and the Father
bore Witness to Thee, Peter, James
and John were there, since they
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 21.
Tavor ke Ermon en to Onomati Sou
agalliasonte.
To asheton tis Ss Fotohisias, ke aprositon
tis Theotitos, Thasameni ton
Apostolon i prokriti, epi tou Orous tis
Metamorfoseos, anarhe Hriste, tin
Thian illiothisan ekstasin. Ke
Nefeliperilamfthentes fotini, Fonis
ikouson Patrikis, veveousis to
Mystirion tis sis enanthropiseos, oti is
iparhis ke sarkosin, Iios Monogenis ke
Sotir tou kosmou.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
Creator of all: Glory to Thee, O Lord.
Tabor and Hermon shall greatly
rejoice in Thy Name.
When Thy Foremost Apostles beheld
Thine Illimitable Illumination and
Thine Unapproachable Divinity on
the Mountain of Thy Transfiguration,
O Unoriginate Christ, they were
changed by Divine Ecstasy. As a
Bright Cloud shone around them,
they heard the Fathers Voice
confirming the Mystery of Thy
becoming Man, that even after
becoming Incarnate, Thou art One
and the Same Only Begotten Son and
Saviour of the world.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Tr a n s f i g u r a t i o n - T O N E ( 6 ) P L A G A L 2
Petran ke Iakovo ke Ioanni, tis prokritis
Mathites Sou Kyrie, simeron ipedixas
en to Ori to Thavor, tin Doxan tis
Theikis Sou Morfis. Evlepon gar ta
imatia Sou, astrapsanta os to Fos ke
to Prosopon Sou iper ton ilion ke mi
ferontes oran to astekton tis Sis
ellampseos, is gin katepipton, midolos
atenise ishiontes. Fonis gar ikouson
Martyrousis anothen. Outos estin O
Iios mou O Agapitos, O elthon is ton
kosmon Sose ton anthropon.
Today on Mount Tabor, O Lord, Thou
showed to Thy Foremost Disciples,
Peter, James and John, the Glory of
Thy Divine Appearance. For they
watched as Thy garments were
shining white as the Light, and Thy
Face shone brighter than the sun.
But they could not bear to behold
Thine unbearable Shining, and they
fell upon the ground. Then they
heard a Voice bearing Witness from
Above: This is My Beloved Son, Who
has come to the world to Save
mankind.
Di s mi s s a l P r a y e r o f S t S y me o n t h e Go d - Re c e i v e r
3
Nin apoliis ton doulon Sou Despota, kata
to rima Sou en Irini. Oti idon I
ofthalmi mou to Sotirion Sou, O
itimasas kata Prosopon panton ton
laon; Fos is apokalipsin Ethnon ke
Doxan Laou Sou Israil.
Lord, let Thy servant now depart in
Peace, according to Thy Word. For
my eyes have seen Thy Salvation,
which Thou hast prepared before the
sight of all Nations; a Light to
Lighten the Gentiles, and the Glory
of Thy people Israel.
3
ST SYMEON WAS ACTUALLY OVER 325 YEARS OLD, HAVI NG BEEN KEPT ALI VE BY GOD. WHEN THE ANCI ENT
HOLY SCRI PTURES WERE BEI NG TRANSLATED INTO HELLENI STI C GREEK, ( THE SEPTUAGI NT) HE HAD
QUESTI ONED THE WORD VI RGI N FOR THE MOTHER OF THE MESSI AH SO ARCHANGEL GABRI EL NOT ONLY
TOLD HI M THAT TRULY A VI RGI N WOULD BEAR THE MESSI AH THE I NCARNATE SON OF GOD BUT THAT ST
SYMEON WOULD LI VE TO WI TNESS I T PERSONALLY.
ST SYMEON REMAINED AT THE TEMPLE OF JERUSALEM ALL THOSE YEARS, WATCHI NG THE YOUNG THEOTOKOS
GROW UP AND THEN BRI NGI NG HER NEW BORN SON TO THE TEMPLE TO FULFI LL ALL OLD COVENANT LAWS.
BEI NG THE OLDEST OF THE TEMPLE ELDERS, ST SYMEON ( AND ST HANNAH THE PROPHETESS) KNEW THE
COMPLETE TRUTH CONCERNING THE VI RGI N THEOTOKOS, OUR LORD JESUS CHRI ST AND THEI R AGED
GUARDI AN, ST JOSEPH THE BETROTHED A MOST RI GHTEOUS AND HONEST OLD MAN WHO HAD BEEN
CHOSEN BY GOD TO TAKE CARE OF THE YOUNG VI RGIN, HER VI RGI N COMPANIONS AND CHRI ST.
20. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Th e F e s t a l L i t y - Tr a n s f i g u r a t i o n T O N E 2
O Foti Sou apasan tin ikoumenin
Agiasas, is Oros ipsilon
Metemorfothis Agathe, dixas tis
Mathites Sou tin dinastian Sou, oti
kosmon litrouse ek paravaseos. Dio
voomen Si. Evsplaghne Kyrie, Soson
tas psihas imon.
With Thy Light, O Good One Who
Sanctified the entire world, Thou
were Transfiguredon a high
Mountain; and to Thy Disciples Thou
showed Thy Power, that Thou
Deliver the world from
transgression. Therefore we cry out
to Thee: O Compassionate Lord,
Save our soul!
Th e A r t o k l a s i a
T HE BL ES S I NG OF T H E OL I V E OI L , WI NE AND F I V E LOAVE S
OF B RE AD I S US UAL L Y DONE AT T HI S P OI NT . . . REF ER T O
ART OKL AS I A S ER VI CE GO T O P AGE 24
F e s t a l A p o s t i c h a I d i o me l a Tr a n s f i g u r a t i o n - T O N E 1
O Pale to Mosi sillalisas epi tou Oros
Sina dia simbolon, Ego Imi, legon, O
On, simeron ep Oros Thavor
Metamorfothis epi ton Mathiton,
edixe to arhetipon kallos tis ikonos,
en eafto tin anthropinin analavousan
Ousian. Ke tis tiaftis Haritos
Martyras parastisamenos Moisin ke
Ilian, kinonous epiito tis evfrosinis,
prominiontas tin endoxon dia
Stavrou ke Sotirion Anastasin.
Si Isin i Ourani, ke Si estin i gi.
Tin Sin tou Monogenous Iiou
prooromenos, en Pnevmati dia
sarkos, pros anthropous epidimian, O
Theopatir David, porrothen pros
evfrosinin sigkalite tin ktisin, ke
profitikos anakrazi. Thavor ke
Ermon en to Onomati Sou
agalliasonte. En touto gar epivas to
Ori Sotir meta tn Mathiton Sou, tin
amavrothisan en Adam fisin,
Metamorfothis apastrapse palin
pepiikas, metastihiosas aftin, is tin
Sin tis Theotitos doxan te ke
lamprotita. Dio voomen Si.
Dimiourge tou pantos, Kyrie: Doxa Si!
He who of old conversed with Moses on
Mount Sinai through symbols,
saying: I Am that I Am, the One Who
is, was Transfigured on Mount
Tabor today for His Disciples to
behold. And since He has assumed
human nature in Himself, He showed
them the Original Beauty of the
Image. He presented Moses and
Elias as Witnesses to this Grace, and
let them share in the Great Joy,
prefiguring what would follow
through the Cross the Glorious,
Saving Resurrection
The Heavens belong to Thee, and the
earth is Thine.
When David, that Ancestor of God,
Foresaw in the Spirit a long time ago
that Thou, the Only Begotten Son,
would visit mankind in the Flesh, he
invited all Creation to celebrate.
And he cried out prophetically:
Tabor and Hermon shall greatly
rejoice in Thy Name. And now, O
Saviour, as Thou ascend that
Mountain with Thy Disciples, and as
Thou art Transfigured there, Thou
hast made our nature, which was
darkenedy in Adam, shine brightly
again, transforming it into the Glory
and Radiance of Thy Divinity.
Therefore we cry out to Thee: O
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 9.
Paradoseos Sou, ina Theorisantes ta
Thavmasia Sou, mi diliasosi ta
pathimata Sou, a prosiniseimas, en
Irini Kataxioson, dia to Mega Sou
Eleos.
Eneken tou Onomatos Sou ipemina se
Kyrie, ipeminen i psihi mou is ton
Logon Sou, ilpisen i psihi mou epi
ton Kyrion.
Pro tou Sou Stavrou Kyrie, Oros
Ouranon emimito, Nefeli os skini
efiplouto. Sou Metamorfoumenou,
ipo Patros de Martyroumenou, parin
O Petros Sin Iakovo ke Ioanni, os
mellontes sinine Si, ke en to kero tis
Paradoseos Sou, ina Theorisantes ta
Thavmasia Sou, mi diliasosi ta
pathimata Sou, a prosiniseimas, en
Irini Kataxioson, dia to Mega Sou
Eleos.
Apo filakis proias mehri niktos, apo
filakis proias, elpisato, Elpisato
Israil epi ton Kyrion.
Pro tou Stavrou Sou, Kyrie, paralavon
tous Mathitas is Oros ipsilon,
Metemorfothis emprosthen afton,
ektisi Dinameos katavgazon aftous,
enthen Filanthropia, ekithen exousia,
dixe voulomenos tis Anastaseos tin
lamprotita, is ke imas O Theos, en
Irini kataxioson, os eleimon ke
Filanthropos.
Oti para to Kyrio to Eleos, ke polli par
afto litrosis. Ke aftos litrosete ton
Israil ek pason ton anomion aftou.
Pro tou Stavrou Sou, Kyrie, paralavon
tous Mathitas is Oros ipsilon,
Metemorfothis emprosthen afton,
ektisi Dinameos katavgazon aftous,
enthen Filanthropia, ekithen exousia,
dixe voulomenos tis Anastaseos tin
lamprotita, is ke imas O Theos, en
Irini kataxioson, os eleimon ke
Filanthropos.
would also bewith Thee when Thou
were betrayed; so that, beholding
these Wonders of Thine now, they
would not be frightened by Thy
Sufferings later. Grant that we may
Venerate Thy Passion in Peace,
because of Thy Great Mercy.
For Thy Names sake I have waited for
Thee, O Lord. My soul has waited
upon Thy Word. My soul has hoped
in the Lord.
Before Thy Crucifixion, O Lord, the
Mount became like Heaven, the
Cloud was like the Tent. When Thou
were Transfigured and the Father
bore Witness to Thee, Peter, James
and John were there, since they
would also bewith Thee when Thou
were betrayed; so that, beholding
these Wonders of Thine now, they
would not be frightened by Thy
Sufferings later. Grant that we may
Venerate Thy Passion in Peace,
because of Thy Great Mercy.
From the morning watch until night -
from the morning watch, let Israel
Hope in the Lord.
Before Thy Crucifixion, O Lord, Thou
took Thy Disciples and led them up
a High Mountain, and Thou were
Transfigured before them. Thou
Illumined them with Rays of Thy
Power, demonstrating Thy Love for
humanity as well as Thine Authority.
Thou wished to show them the
Radiance of the Resurrection in
Peace, O God, since Thou art
Merciful and Love mankind.
For with the Lord there is Mercy, and
with Him is abundant Redemption;
and He will Redeem Israel from
all his iniquities.
Before Thy Crucifixion, O Lord, Thou
took Thy Disciples and led them up
a High Mountain, and Thou were
Transfigured before them. Thou
Illumined them with Rays of Thy
Power, demonstrating Thy Love for
humanity as well as Thine Authority.
Thou wished to show them the
Radiance of the Resurrection in
Peace, O God, since Thou art
Merciful and Love mankind.
10. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
P s a l m 1 1 6 T O N E 4
Enite ton Kyrion panta ta Ethni,
epenesate afton pantes i lai.
Is Oros ipsilon Metamorfothis O Sotir,
tous korifeous ehon ton Mathiton,
endoxos exelampsas, dilon, oti i to ipsi
ton areton diaprepsantes, ke tis
entheou Doxis axiothisonte.
Sillalountes de to Hristo, Moisis ke
Ilias ediknion, oti zonton ke nekron
kyrievi, ke O pale dia Nomou, ke
Prfiton lalisas ipirhe Theos, O ke Foni
tou Patros, ek Nefelis fotinis, emartyri
legousa. Aftou akouete, tou dia
Stavrou ton Adin skilefsantos, ke
nekris doroumenou, Zoin tin Eonion.
Oti Ekrateothi to Eleos Aftou ef imas,
ke i Alithia tou Kyriou meni is ton
eona.
Oros to pote Zofodes ke kapnodes, nin
Timion ke Agion estin, en O i Podes
Sou estisan Kyrie, pro eonon gar
kekalimmenon Mystirion, ep eshaton
efanerosen i frikti Sou Metamorfosis,
Petro, Ioanni ke Iakovo, itines tin
aktina tou Prospou Sou mi ferontes,
ke tin lamprotita ton hitonon Sou, epi
prosopon, is gin katevarinonto, i ke ti
ekstasi sinehomeni, ethavmazon
vlepontes, Misin ke Ilian sillalountas
Si ta mellonta simvenin Si, ke Foni ek
tou Patros, emartyri legousa. Outos
estin O Iios mou O Agapitos, en o
evdokisa, aftou akouete, os tis ke
dorite to kosmo to Mega Eleos.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
Praise the Lord, all you Nations.
Praise Him all you people.
When Thou were Transfigured on a
High Mountain, O Saviour, having
with Thee those paramounts of Thy
Disciples, Thou shone forth with
Glory. Thine Intention was to show
that those who attain the Height of
Virtue will also be counted worthy of
Divine Glry. Moses and Elias
conversed with Christ, to show that
He is the Lord of the Living and the
Reposed, and that the One Who
spoke through the Law and the
Prophets of old was God. It was to
Him that the Voice of the Father bore
Witness from the Bright Cloud,
saying: Listen to Him! He is the
One Who despoiled Hades through
the Cross, and Who granted the
Dead Eternal Life.
For the Might of His Mercy rules over
us, and the Truth of the Lord
endures forever.
That Mount, which once was dark and
smoky, is now revered and Holy, for
Thy Feet stood upon it, O Lord. The
Mystery, which was hidden before all
ages, was revealed in latter days by
Thine Awesome Transfiguration, to
Peter, John and James. They could
not bear the Shining Rays of Thy
Face, nor the Radiance of Thy
Garments, so they fell on their faces,
weighed down to the ground. In a
state of ecstasy, they marvelled as
they beheld Moses and Elias
speaking with Thee about what was
going to happen to Thee. Then the
Voice of the Father bore Witness to
Thee, and said: This is My Beloved
Son, in Whom I Am well pleased.
Listern to Him, Who also grants the
world His Great Mercy!
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 19.
>Tis Panagias, Ahrantou,
Iperevlogimenis, Endouxou Despinis
imon Theotokou ke Aiparthenou
Marias meta panton ton Agion
mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo
parathometha
>Si Kyrie
Oti Agathos ke Filanthropos Theos
iparhis ke Si tin Doxan
anapempomen > to Patri ke to Io ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos Sou
Tas kefalas imon to Kyrou klinate
> Si Kyrie
Kyrie, O Theos imon, O klinas Ouranous
ke katavas epi Sotiria tou genous ton
anthropon, epide epi tous doulous
Sou ke epi tin Klironomian Sou.
Si gar to Fovero ke Filanthropo Kriti I Si
douli ipeklinan tas kefalas, tous de
afton ipetaxan avhenas, ou tin ex
anthropon anamenontes voithian,
alla to Son perimenontes Eleos ke tin
Sin apekdehomeni Sotirian. Ous
diafilaxon en panti kero ke kata tin
parousan esperan ke tin prosiousan
nikta, apo pantos ehthrou, apo pasis
antikimenis energias diavolikis, ke
dialogismon mateon ke enthimiseon
poniron.
Ii to Kratos tis Vasilias Sou Evlogimenon
ke Dedoxasmenon, > tou Patros, ke
tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin
ke ai ke is tous eonas ton eonon.
Amin
P RI E S T > Commemorating our All-
Holy, Pure, Most Blessed and
Glorious Lady, Theotokos and
ever-Virgin Mary, with all the
Saints, let us commit
ourselves and one another,
and our whole Life, to Christ
our God.
P E O P L E >To Thee, O Lord
P RI E S T For Thou art a Good and Loving
God, and to Thee we ascribe Glory:
> to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, now and always,
and to the ages of ages.
P E O P L E Amen
P RI E S T Peace be to all.
P E O P L E And to your spirit
P RI E S T Let us bow our heads to the Lord
P E O P L E > To Thee, O Lord
P RI E S T O Lord our God, Who bows the
Heavens and descends for the
Salvation of mankind: look upon
Thy Servants and upon Thine
Inheritance.
For unto Thee, the Formidable and
Loving Judge, have Thy Servants
bowed their heads, and submissively
inclined their necks, expecting not
help from men, but awaiting Thy
Mercy and hoping for Thy Salvation,
with which Thou preserve them at all
times, during this present evening,
and in the approaching night, from
every enemy, from all adverse
powers of the evil one, from vain
thoughts and from wicked
imaginations.
Blessed and Glorified is the Power of
Thy Kingdom, > of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit,
now and forever, and unto the Ages
of Ages.
Amen
MA K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
MA K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N L O W T O G O D
18. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Kyrie, to Eleos Sou is ton eona. Ta Erga
ton Hiron Sou mi paridis.
Si prepi enos, Si prepi imnos, Si Doxa
prepi, > to Patri ke to Iio ke to Agio
Pnevmati, nin ke ai is tous eonas ton
eonon
Amin.
Thy Mercy, O Lord, is forever - Do not
forget the Works of Thy Hands.
To Thee belongs praise; to Thee is due
song; to Thee is due Glory - > to
the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and to the
ages of ages.
Amen
L i t a n y o f F e r v e n t S u p p l i c a t i o n s
Plirosomen tin Esperinin Deisin imon to
Kyrio...
Kyrie Eleison
Antilavou, Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos ti Si Hariti...
Amin
Tin esperan Pasan Telian, Agian,
Irinikin ke anamartiton, para tou
Kyriou etisometha...
Parashou Kyrie
Angelon Irinis, Piston Odigon, filaka ton
psihon ke ton somaton imon, para
tou Kyriou etisometha...
Parashou Kyrie
Signomin ke afesin ton amartion ke ton
plimelimaton imon, para tou Kyriou
etisometha...
Parashou Kyrie
Ta Kala ke Simferonta tes psihes imon
ke Irini to kosmo, para tou Kyriou
etisometha...
Parashou Kyrie
>Ton ipolipon hronon tis zois imon en
irini ke metania ektelese, para tou
Kyriou etisometha...
Parashou Kyrie
>Hristiana ta teli tis zois imon, anodina,
anepeshinta, Irinika ke kalin
apologian tin epi tou Foverou
Vimatos tou Hristou etisometha...
Parashou Kyrie
P RI E S T Let us complete our Evening
Prayer to the Lord...
P E O P L E Lord, have Mercy!
P RI E S T Help us, Save us, have Mercy on
us, and protect us, O God, by Thy
Grace...
P E O P L E Amen
P RI E S T That the whole evening may be
Perfect, Holy, Peaceful and sinless,
let us ask of the Lord...
P E O P L E Grant this, O Lord
P RI E S T For an Angel of Peace, a Faithful
Guide, a Guardian of our souls and
bodies, let us ask of the Lord...
P E O P L E Grant this, O Lord
P RI E S T For forgiveness and remission of
our sins and transgressions, let us
ask of the Lord...
P E O P L E Grant this, O Lord
P RI E S T For what is Good and Profitable
to our souls, and for the Peace of the
world, let us ask of the Lord ...
P E O P L E Grant this, O Lord
P RI E S T >That the rest of our life may be
spent in Peace and Repentance, let
us ask of the Lord...
P E O P L E Grant this, O Lord
P RI E S T >That the end of our Life may be
Christian, painless, without shame,
peaceful and that we may have a
good Defence before the Awesome
Judgement Seat of Christ, let us ask
of the Lord... .
P E O P L E Grant this, O Lord
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 11.
P r a y e r o f t h e E n t r a n c e
T H E P R I E S T C E N S E S A S B E F O R E W H I L E P R A Y I N G :
At evening, at morning and at midday we praise, Bless and give thanks, and we
pray to Thee, Master of all things, Lord Who Lovest mankind: Direct our Prayer
before Thee like incense, and do not incline our hearts to words or thoughts of
evil, but Deliver us from all that hunt down our souls.
For our eyes look unto Thee, O Lord, our Lord, and we have hoped in Thee.
>For unto Thee belong all Glory, Honour and Worship: to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the Ages of Ages.
Amen
F e s t a l A n t i p h o n s o f t h e E n t r a n c e Tr a n s f i g u r a t i o n
T O N E ( 6 ) P L A G A L 2
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Protipon tin Anastasin tin Sin, Hriste O
Theos, tote paralamvanis tous tris
Sou Mathitas, Petron ke Iakovon ke
Ioannin, en to Thavor anelthon. Sou
de Sotir Metamorfoumenou, to
Thavorion Oros Foti eskepeto. I
Mathite Sou Loge, erripsan eaftous en
to edrafi tis gis, mi ferontes Oran, tin
atheaton Morfin. Angeli diikonoun
fovo ke tromo, Ourani efrxan, gi
etromaxen, orontes epi gis, tis Doxis
ton Kyrion.
Prefiguring Thy Resurrection, O Christ
God, Thou took Thy three Disciples
with Thee Peter, James and John
and Thou went up Mount Tabor. As
Thou were Transfigured, O Saviour,
Mount Tabor was covered in Light.
O Logos, Thy Disciples threw
themselves to the ground, unable to
look at the Form that no one cansee.
Angels served with fear and
trembling, the Heavens were in Awe,
and the earth shuddered; for they
beheld here on earth the Lord of
Glory.
E i s o d o s Th e E n t r a n c e
2
P R I E S T S I L E N T L Y P R A Y S :
In the Evening and in the Morning and at Noonday we Praise Thee, we Bless Thee,
we give Thanks to Thee, and we Pray to Thee, O Master of all, O Lord Who Loves
mankind: Direct our Prayer as incense before Thee, and incline not our heart to
words or thoughts of evil, but Deliver us from all who seek our soul. For to Thee,
O Lord, O Lord, we look for in Thee do we Hope. Put us not to shame, O our God!
T HE PR I E S T E XI T S T H E SANCT UAR Y T HROU GH T H E NOR T H DOOR I N P R OCE S S I ON, HOL DI NG T H E HOL Y
GOS P E L B E F OR E HI S F A CE .
Evlogimeni i Isodos ton
Agion Sou.
Sofia! Orthi.
P RI E S T Blessed is the
Entrance of Thy Saints
Wisdom! Rise!
2
THE ENT RA NC E S Y MB O L I SE S OU R LORD C O MI NG I NTO O UR MI DS T A ND WHOS E DI V I NE WI S DO M I S
GRA NT E D T O U S T HROU GH T HE HOL Y GOS P E L S
12. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Th e E v e n i n g Hy mn
B Y S O P H R O N I O S , P A T R I A R C H O F J E R U S A L E M
T H E C O N G R E G A T I O N M A Y S I N G T H I S H Y M N T O G E T H E R W I T H T H E C H O I R
T O N E 2
>Fos Ilaron Agias Doxis, Athanatou
Patros, Ouraniou, Agiou, Makaros,
Iisou Hriste! Elthondes epi tin iliou
disin, idontes Fos Esperinon,
imnoumen > Patera, Ion ke Agion
Pnevma, Theon. Axion Se en pasi
keris imnisthe fones esies, Ie Theou,
Zoin O didous dio O kosmos Se
Doxazi!
>O Gladsome Radiance of the Holy
Glory of the Father Immortal,
Heavenly, Holy, Blessed Jesus Christ.
Now that we have come to the
setting of the sun and have seen the
Evening Light, we hymn >Father, Son
and Holy Spirit. For it is meet that at
all times Thou should be praised by
voices propitious, O Son of God, the
Giver of Life. For which cause the
Universe Glorifies Thee!
F e s t a l P r o k e i me n o n Tr a n s f i g u r a t i o n T O N E 1
Esperas Prokeimenon!
To Eleos Sou, Kyrie, katadioxi me,
pasas tas imeras tis Zois mou. (2)
S T I H OS : Kyrios Pimeni me ke ouden me
isterisi. Is topon hlois, eki me
kateskinosen.
To Eleos Sou, Kyrie, katadioxi me,
pasas tas imeras tis Zois mou.
P R I E S T The Evening Prokeimenon!
P E OP L E : Thy Mercy, O Lord, shall follow
me all the days of my Life. (2)
V E R S E : The Lord is my Shepherd; I shall
not want. He makes me lie down in
Green Pastures.
P E OP L E : Thy Mercy, O Lord, shall follow
me all the days of my Life.
Th e F i r s t P r o p h e c t y o f t h e Ol d Te s t a me n t
Tis Exodou to anagnosma
Sofia!
Proshomen!
R E A DE R : The Reading is from the Book of
Exodus
P R I E S T : Wisdom!
Let us attend!
Th e P r o p h e c y o f E x o d u s 2 4 : 1 2 - 1 8
Ipe Kyrios pros Moisin: Anavithi pros
me is to Oros, ke stithi eki, ke doso
Si ta Pixia ta lithina, ton Nomon ke
tas Entolas, as egrapsa nomothetise
aftis.
Ke anastas Moisis, ke Iisous O parestikos
afto, anevisan epi to Oros tou Theou.
Ke tis presviteris ipen: Isihasate aftou,
eos an epistrepsomen pros imas. Ke
idou: Aaron ke Or meth imon, ean
tini simvi krisis, prosporevesthosan
aftis.
Ke anevi Noisis is to Oros. Ke ekalipsen i
Nefeli to Oros.
The Lord said to Moses: Come up to
Me on the Mountain, and wait
there; and I will give Thee the
Tablets of Stone, with the Law and
the Commandments, which I have
written for their instruction.
And Moses rose with his servant,
Joshua, and Moses went up into the
Mountain of God.
And he said to the Elders: Tarry here
for us, until we come to you again;
and, behold: Aaron and Hur are with
you; whoever has a cause, let him go
to them.
And Moses went up on the Mountain,
and the Cloud covered the Mountain.
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 17.
ton evthade efsevos kimenon, ke
apantahou Orthodoxon...
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper ton karpoforounton
ke kalliergounton en to Agio ke
pansepo Nao touto, kopionton,
psallonton ke iper tou periestotos
laou, tou apekdehomenou to para
Sou Mega ke Plousion Eleos.
Kyrie Eleison [3]
before us, and for the Orthodox
everywhere, and that they may be
pardoned all their offences, both
voluntary and involuntary.
P E O P L E Lord have Mercy [3]
P RI E S T Also we pray for those who bring
offerings, those who care for the
beauty of this Holy and Venerable
House, for those who labour in its
service, for those who sing, and for
the people here present, who await
Thy Great and Abundant Mercy.
P E O P L E Lord have Mercy [3]
T H E P R I E S T Q U I E T L Y P R A Y S :
Kyrie, O Theos imon, tin ekteni taftin
ikesian prosdexe para ton Son
doulon, ke eleison imas kata to
plithos tou Eleous Sou, ke tous
iktirmous Sou katapempson ef imas
ke epi panta ton Laon Sou, ton
apekdehomenon to para Sou Mega
ke Plousion Eleos.
O Lord our God, accept this Fervent
Supplication from Thy Servants,
and have mercy on us according to
the multitude of Thy Mercies; and
send down Thy Compassion upon
us and upon all Thy People who
await Thy Great and Bountiful
Mercy.
T H E P R I E S T C O N T I N U E S A L O U D :
Oti Eleimon ke Filanthropos Theos
iparhis, ke Si tin Doxan
anapempomen, >to Patri ke to Iio ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
For Thou art a Merciful and Loving God
and to Thee we ascribe Glory: > to
the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and forever, and
unto the Ages of Ages.
Amen
Th e E v e n i n g P r a y e r s
>Kataxioson, Kyrie, en ti espera tafti
anamartitous filahthine imas.
>Evlogitos i, Kyrie, O Theos ton Pateron
imon, ke eneton ke dedoxasmenon to
Onoma Sou is tous eonas.
Amen.
>Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas,
kathaper Ilpisamen epi Se.
>Evlogitos i, Kyrie - didaxon me ta
Dikeomata Sou.
>Evlogitos i, Despota, sinetison me ta
Dikeomata Sou.
>Evlogitos i, Agie, Fotison me tis
Dikeomasi Sou.
>Vouchsafe, O Lord, to keep us this
evening without sin.
>Blessed art Thou, O Lord, God of our
Fathers, and Praised and Glorified be
Thy Name forever.
Amen.
>Let Thy Mercy come upon us, O Lord,
even as we have set our hope on
Thee.
>Blessed art Thou O Lord - teach me
Thy Commandments
>Blessed are Thou, O Master grant
me Understanding of Thy
Commandments
>Blessed art Thou, O Holy One -
Enlighten me with Thy
Commandments.
16. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
Ke egeneto os ikousen Iliou, epekalipse
to prosopon aftou en ti miloti aftou,
ke exilthe ke esti para to spileon.
Ke ipe Kyrios pros afton: Porevou, ke
anastrefe is tin Odon Sou, ke ixis is
odon erimou Damaskou, ke hrisis ton
Elissee nion Safat, anti Sou is Profitin.
And when Elias heard this, he wrapped
his face in his mantle, and went out
and stood in the entrance of the
cave.
And the Lord said to him: Go and
return on your way to the desert of
Damascus... and anoint Elisha, the
son of Shaphat as Prophet in Thy
place.
L i t a n y o f F e r v e n t S u p p l i c a t i o n
Ipomen pantes ex olis tis psihis, ke exolis
tis dianias imon ipomen...
Kyrie Eleison
Kyrie Pantokrator, O Theos, ton Pateron
imon, deometha Sou, epakouson ke
eleison...
Kyrie Eleison
Eleison imas, O Theos, kata to Mega
Eleos Sou deometha Sou, epakouson
ke eleison...
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper ton Evsevon ke
Orthodoxon Hristianon ...
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper tou Arhipiskopou
imon (... N A M E . . . )
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper ton Adelfon imon, ton
Iereon, Ieromonahon, Ierodiakonon
ke Monahon, ke Pasis tis en Hristo
imon Adelfotitos...
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper Eleous, Zois, Irinis,
igias, Sotirias, episkepseos,
sighoriseos ke afeseos ton amartion
ton doulon tou Theou, panton ton
efsevon ke Orthodoxon Hristianon,
ton katikounton ke parepidimounton
en ti poli ke enopia tafti, ton
epitropon ke sindromiton tis ieras
Ekklisias taftis sin tis singenesin
afton...
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper ton Makarion ke
Aoidimon Ktitoron tis Agias Ekklisias
taftis, ke iper panton ke pason ton
proanapafsamenon Adelfon imon,
P RI E S T Let us say, with all our soul and
with all our mind, let us say...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T Lord Almighty, the God of our
Fathers, we pray Thee, hear and have
Mercy...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T Have Mercy on us, O God,
according to Thy Great Mercy, hear
us and have Mercy...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T Let us pray for Pious and
Orthodox Christians...
P E O P L E Lord have Mercy
P RI E S T Let us pray for our Archbishop
(... N A M E . . . )
P E O P L E Lord have Mercy [3]
P RI E S T Let us pray for our Brethren,
Priests, Hieromonks, Deacons, and
Monastics, and all our Brotherhood
in Christ...
P E O P L E Lord have Mercy [3]
P RI E S T Also we pray for Mercy, Life,
Peace, health, Salvation, Visitation,
pardon and forgiveness of sins for
the servants of God, all devout and
Orthodox Christians, those who
dwell in or visit this city and Parish,
the Wardens and members of this
Parish and their families and all who
have asked for our Prayers,
unworthy though we are
P E O P L E Lord have Mercy [3]
P RI E S T Also we pray for the Blessed and
Ever-Remembered Founders of this
Holy Church, and for all our
Brethren who have gone to their rest
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 13.
Ke katevi i Doxa tou Theou epi to Oros
to Sina, ke ekalipsen afto i Nefeli ex
imeras, ke ekalese Kyrios ton Moisin
ti imera ti evdomi ek mesou tis
Nefelis.
To Idos tis Doxis tou Kyriou, osi Pir
flegon epi tis korifis tou Orous,
enantion ton nion Israil.
Ke isilthe Moisis is to meson tis Nefelis,
ke anevi is to Oros.
Ke in en to Ori tessarakonta imeras ke
tessarakonta niktas.
And the Glory of the Lord settled on
Mount Sinai, and the Cloud covered
it for six days; and on the seventh
day He called to Moses out of the
midst of the Cloud.
The Appearance of the Glory of the
Lord was like a devouring Fire on the
top of the Mountain in the sight of
the Children of Israel.
And Moses entered the Cloud, and went
up on the Mountain.
And Moses was on the mountain for
forty day and forty nights.
Th e S e c o n d P r o p h e c y o f t h e Ol d Te s t a me n t
Tis Exodou to anagnosma Proshomen
Sofia!
Proshomen!
R E A DE R The Reading from Exodus
P R I E S T Wisdom!
Let us attend!
Th e P r o p h e c y o f E x o d u s 3 3 : 1 1 2 3 & 3 4 : 4 - 8
Elalise Kyrios pros Moisin - Enopios
enopio - os i tis lalisi pros ton eaftou
filon.
Ke apelieto is tin premvolin, O de
therapon Iisous Iios Navi Neos, ouk
exeporeveto ek tis skinis.
Ke ipe Moisis pros Kyrion. Idou Si mi
legis: Anagage ton laon touton, Si de
ouk edilosas mi, on sinapostelis met
emou,
Si de mi ipas: Idas Se para tantas, ke
Harin ehis par emi.
I oun evrika Harin enantion Sou,
emfanison mi seafton, ina gnostos Ido
Se, opos an O everikos Harin enopion
Sou, ke, ina gno, oti Laos Sou to
Ethnos to Mega touto.
Ke legi afto Kyrios: Ego Aftos
proporevsome Sou, ke katapafso
Se.
Ke ipe pros afton: Imi Si aftos simporevi
meth imon, mi me anagagis
entevthen.
Ke pos gnoston este alithos, oti evrika
Harn para Si - ego te ke O Laos Sou?
Thus the Lord used to speak to Moses
Face to face as man speaks to his
friend.
And when Moses returned to the camp,
his servant, Joshua the Son of Nun,
did not depart from the tent.
And Moses said to the Lord: Behold:
Thy said to me: Bring up these
people, yet Thou hast not let me
know Whom Thou will send with me.
Thou has said: I know Thee by name,
and Thou hast found Favour in My
Sight.
So I pray to Thee: if I have found
Favour in Thy Sight, show me now
Thy Ways, that I may know Thee and
find Favour in Thy Sight, and
consider, too, that this Nation is Thy
People.
And He said: My Presence shall go
with Thee, and I will grant Thee
rest.
And he said to Him: If Thy Presence
shall not go with me, do not carry us
up from here.
And how shall it be known that I have
found Favour in Thy Sight I and
Thy People?
14. T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T
All i simporevomenou Sou meth imon
ke endoxasthisometha - ego te ke O
Laos Sou - para panta ta Ethni, osa
an epi tis gis estin?
Ipe de Kyrios pros Moisin: Ke touton Si
ton Logon, on iriks, piiso. Evrikas gar
Harin Enopion Emou, ke ida Se para
pantas.
Ke legi Moisis: Dixon mi tin Seaftou
Doxan.
Ke ipen: Ego parelefsome proteros
Sou ti Doxi Mou, ke kaleso to
Onomati Mou, Kyrios enantion
Sou, ke Eleiso, on an Eleo, ke
iktiriso on an iktiro.
Ke ipen: Ou dinisi idin to Prosopon
Mou. Ou gar mi idi anthropos to
prosopon mou ke zisete!
Ke ipe Kyrios: Idou topos par emi, ke
stithi epi tis petras. Inika d an
parelthi i Doxa mou, ke thiso Se is
opin tis petras, ke skepaso ti Hiri
Mou epi Se, eos an pareltho, ke
afelo tin Hira Mou, ke tote opsi ta
opiso Mou, to de Prospon Mou ouk
ofthisete Si.
Ke orthrisas Moisis to proi, anevi is to
Oros to Sina, katha sinetaxen afto
Kyrios.
Ke katevi Kyrios en Nefeli ke paresti afto
eki, ke ekalese to Onomati Kyriou.
Ke parilthe Kyrios pros Prosopou Aftou
ke ekalese: Kyrios O Theos -
Iktirmon ke Eleimon makrothimos,
ke Polieleos, ke Alithinos!
Ke spefsas Moisis, kipsas epi tin gin,
prosekinise to Kyrio.
Is it not in Thy going with us that we
are distinct I and Thy People from
all others who are upon the face of
the earth?
The Lord said to Moses: This very
thing of which Thou hast spoken, I
will do; for Thou hast found Favour
in My Sight, and I know Thee by
name.
And Moses said: I pray Thee: show me
Thy Glory.
And He said: I will make all My Glory
pass before Thee, and will proclaim
before Thee My Name: Lord and I
will be Gracious to whomever I will
be Gracious, and will show Mercy to
whomever I will show Mercy.
And the Lord said: Behold: Thou
cannot see My Face, for no man
shall see Me and live!
And the Lord said: Behold: there is a
place by Me where Thou shall stand
upon the rock; and while My Glory
passes by I will put Thee in a cleft
of the rock, and I will cover Thee
with My Hand until I have passed
by; then I will take away My Hand,
and Thou shalt see My Back; but
My Face shall not be seen.
And Moses cut two tablets of stone like
the first; and he rose early in the
morning and went up on Mount
Sinai, as the Lord had Commanded
him, and took in his hand two
Tablets of stone.
And the Lord descended in the Cloud
and stood with him there, and
proclaimed the Name of the Lord.
The Lord passed before him, and
proclaimed: The Lord God -
Merciful and Gracious, slow to
anger, and abounding in Steadfast
Love and Faithfulness!
And Moses hastily bowed his head to
the earth and worshipped.
T R A N S F I G U R A T I O N - G R E A T V E S P E R S 6 A U G U S T 15.
Th i r d P r o p h e c y o f t h e Ol d Te s t a me n t
Th e Th i r d Bo o k o f t h e Ki n g d o ms
Profitou Izekiel to anagnosma
Proshomen
Sofia!
Proshomen!
RE A DE R The Reading from The Prophecy
of Ezekiel the Prophet of God
P RI E S T Wisdom!
Let us attend!
P r o p h e c y o f P r o v e r b s o f 1 Ki n g s 19 : 3 9 ; 11 13 & 15 - 16
En tes imeres ekines, erhete Iliou is
Virsavee, i esti tou Iouda, ke afike to
pedarion aftou eki.
Ke aftos eporevthi en ti erimo odon
imeras, ke ilthe ke ekathisen ipokato
arkevthou, ke ekimithi,
Ke ipnosen eki ipo to fiton.
Ke idou tis ipsato aftou, ke ipen afto:
Anastithi, fage, ke pie.
Ke epevlepsen Iliou, ke idou: pros kefalis
aftou egkrifias oliritis ke kampsakis
idatos.
Ke anesti, ke efage, ke epie, ke
epistrepsas ekimithi.
Ke epestrepsen O Angelos Kyriou ek
defterou, ke ipsato aftou ke ipen afto:
Anastithi, ke fage, ke pie, oti polli
apo Sou i odos.
Ke anesti, ke efage, ke epie, ke eporevthi
en ti Ishii tis vroseos ekinis
tessarakonta imeras ke tessarakonta
niktas, eos Orous Horiv.
Ke isilthen eki is to spileon,ke katelisen
eki.
Ke Idou: rima Kyriou pros afton, ke ipen
afto Kyrios: Exelefsi, ke stisi en to Ori
enopion Kyriou, ke Idou: Kyrios
parelefsete, ke pnevma Mega Krateon
dialion Ori, ke sintrivon petras
enopion Kyriou, ouk en to pnevmati
Kyrios, ke meta to pnevma sissismos,
ouk en to sissismo Kyrios, ke meta ton
sissismon pir, ouk en to Piri Kyrios, ke
meta to pir Foni avras leptis, ke eki
Kyrios.
Elias was fearful, and he arose and ran
for his life. He came to Beersheba of
Judah, and he left his servant there.
And he went a days journey into the
wilderness, and sat beneath a
juniper tree, and prayed that he
might die..
And he lay down and slept under a tree.
And behold: someone touched hm and
said to him: Arise and eat.
And Elias looked, and behold: at his
head was a cake made of wheat and
a jar of water.
And he arose and ate and drank, and
lay down again.
And the Angel of the Lord returned a
second time, touched him and said:
Arise and eat, because the journey is
a great many days for you.
And he arose, ate and drank; and he
went with the strength of the Food
forty days and forty nights, as far as
Mount Horeb.
And there he entered a cave and rested.
And behold, the Word of the Lord went
to him and said: Go out tomorrow
and stand on the Mountain before the
Lord; and behold, the Lord will pass
by, and before the Lord, a great and
powerful wind will be rending the
maountains and shattering the rocks;
but the Lord will not be in the wind.
After the wind, an earthquake, but
the Lord will not be in the
earthquake. After the earthquake
there will be Fire, but the Lord will
not be in the Fire. After the Fire,
there will be a sound of a gentle
Breeze, and the Lord will be there.