Vous êtes sur la page 1sur 16

IsabelaVS-BisericaDraganescu11.rtf/5iunie 2015/42754 car./6207 cuv.

Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenieboca/isabelavs-bisericadraganescu11/

Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi

o profeţie a Sfântului Arsenie Boca

Motto: “Pictura sacră e istoria în imagini a vieţii Mântuitorului şi a celor
transfiguraţi de El. Adică imaginea raiului. Sfinţia Ta [pr. Arsenie Boca] ai
înţeles să faci o pictură transfigurată în nuanţe clare şi deschise,
paradisiace, pentru a sugera lumea feerică de dincolo. Biserica de la
Drăgănescu iradiază lumina raiului” (acad. Nichifor Crainic).
REZUMAT DE IDEI: Părintele Arsenie Boca, „personalitate de o statură
monahală cum nu a mai avut Biserica noastră ortodoxă”. Frescă distrusă cu
ciocanul la Bogata olteană. Un aspect juridic escamotat de mercenarii
ocupanților sovietici precum și în manipularea creierelor de după 1990.
Zeghea miraculoasă a pruncului Iisus din bolta altarului Bisericii Elefterie
cel Nou. Teolog, poet și academician închis fără vină pecetluind valoarea
picturii Bisericii de la Drăgănescu. O profeție a Părintelui Arsenie Boca
împlinită după 1990: „Cei slabi, nimicnici și fățarnici vor crede că numai ei
sînt atotputernici și atoateștiutori”. Minunea supraviețuirii „predicilor vii”
de pe zidurile micuței biserici de la Drăgănescu.

Biserica din satul Drăgănescu se singularizează printr-o serie de
întâmplări pe care le-am putea numi de-a dreptul miraculoase. Un prim
miracol a fost că acea modestă bisericuță avându-l paroh pe preotul Savian
Bunescu a putut fi pictată de Sfântul Arsenie Boca (29 sept. 1910- 28
nov.1989), cel care prevăzuse încă dinainte de impunerea forțată a
guvernului Petru Groza că “şerpi veninoşi vor stăpâni România multă
vreme”. Puțin înainte de a se pensiona, Părintele Arsenie Boca este
intrebat de un informator (care apoi scrie o notă pentru Securitate) care-i
sunt proiectele de viitor. Răspunsul a fost că ar vrea să picteze fie la
Biserica Bogata Olteană (1) -unde paroh era fostul profesor de Pastorală
(1936-1948), preotul Spiridon Cândea -, fie la Drăgănescu.
Dacă “şerpii veninoşi” nu i-ar fi distrus pictura de pe zidurile
impunătoarei biserici păstorită la Bogata Olteană de fostul profesor
Spiridon Cândea de la Academia Teologică din Sibiu (a cărui carte scrisă
împreună cu preotul Zosim Oancea a avut coperta realizată de faimosul

Holocaustul roșu. a fost astfel concepută de Sfântul Arsenie (2) încât să nu fie sesizată zeghea de pușcăriaș a pruncului Iisus vreme de aproape jumătate de secol. . încendiind cu foc dumnezeiesc întunecoase celule de temniță comunistă. cum stă scris pe troița din curtea Bisericii Drăgănescu. Gorbaciov le-a micșorat la 40. ). Până să fie îndepărtat în 1959 din mânăstirea de la Prislop. angajat ca pictor secund. născut în 1918. Streza.: dr. București. un absolvent de filozofie care la acea dată era student la Teologie.22). meme les 20 millions. refăcând locurile găsite paragină. cum avea să construiască și la Drăgănescu. comme moi. Antim. p. spre Drăgănescu. spre Bucureşti. apoi spre Prislop. M-rea Petru Vodă. cât si ajutorul dat de Dumnezeu intemnițatilor politic (despre numărul întemnițaților români și despre crimele comunismului a se vedea vol. Ed. Ed. tous. Fostul deținut politic Virgil Maxim povestește cum a supraviețuit în închisoarea Aiudului cu ajutorul lui Dumnezeu (de fapt printr-o adevărată minune dumnezeiască) trei luni de iarnă cu un terci la trei zile într-o celulă lipsită de lumină și complet neîncălzită (vezi V. pp. căutându-l pe Părintele Arsenie Boca. fratele pictorului Vasile Rudeanu scria că la Biserica Elefterie cel Nou veneau mulți oameni la călugărul iconar Arsenie Boca. uneori cu teama de a nu-i face rău. Părintele Arsenie Boca a lăsat una din cele mai impresionante urme ale harului său. din plin centru al capitalei țării. Credinţa strămoşească. în timp ce St.N. Imn pentru crucea purtată. au bătut drumurile spre Sâmbăta de Sus. El a scris în „Lumea credinței” despre uimitoarea frescă în care zeghea copilului Iisus se transformă în raze de lumină. Autorul și semnificația impunătoarei fresce din bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou (ades ocolită în filmările interiorului bisericii difuzate la TVR) i-au fost descoperite în 2007 lui Alexandru Valentin Crăciun. Neamţ. Ed. 2002. evocând într-o icoană a Maicii Domnului cu Iisus copil îmbrăcat în zeghe atât întemnițarea a milioane de români. 2009. Dar chiar înainte de pictarea bisericii de la Bogata Olteană (începută în vara anului 1961). Courtois. fiind mereu supravegheat” (pr. 1430pg. Stoljenițin. protosinghelul Arsenie Boca fusese acolo al treilea ctitor. anciens admirateurs de l’URSS”. începând o nouă lucrare pe care o va duce la bun sfârșit în două decenii. Părintele Nicolae Streza observase că nimeni nu va putea “contabiliza numărul miilor de credincioşi care.stareț de la Sâmbăta de Sus) poate că sfântul Părinte Arsenie s-ar fi dus si în vara anului 1968 la Bogata Olteană și nu s-ar fi apucat de pictarea unui alte biserici. Într-o notă informativă din 1961. Mărturii despre Părintele Arsenie Boca. pour les faire accepter par mes collaborateurs. Florin Mătrescu. mărturisea următoarele: „vous n’imaginez pas le travail acharné qui m’a couté. pictând icoanele împărătești și construind o clopotniţă în stil athonit. Pictura aflată în bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou. Maxim. avansase ca număr de victime ale comunismului sovietic 65 de milioane. 394-395). cu eforturi mari. coordonatorul Cărții negre.. Irecson.

nu știe cine a fost Părintele Arsenie Boca” (pr. Mărturii. Ed. Ion Cișmileanu. Extrem de interesantă apare azi constatarea dintr-o notă neîndepărtată la „pieptănarea” celor aproape 2000 de pagini ale Dosarelor „Arsenie Boca” din arhiva Securității. starețul Mănăstirii Brâncoveanu a sfințit locul nu doar prin „puterea de a-i apropia pe români de Dumnezeu” (pr. un om mai presus de oameni. fără menționarea numelui celui care a conceput și realizat frumosul parc). N.: Părintele Arsenie Boca. „Ctitor de frunte al Filocaliei” și inițiator al „mișcării religioase de la Sâmbăta de Sus”. n. negăsindu-i nici o vină. Făgăraș. când marea grijă a urmașilor inchiziției comuniste a fost să umple piața cu acuzații lipsite de bază la adresa călugărului mistic Arsenie Boca (și a altor figuri proeminente ale culturii și spiritualității românești). Nota datează din 1946 și din ea transpare un aspect juridic de care injustiția comunistă cu organele ei de represiune n-a mai ținut seama: Anume că activitatea starețului de la Sâmbăta de Sus „nu întrunește elementele unei infracțiuni” si din această cauză starețul n-a putut fi arestat. vol. cum scria (către călugării români pe care-i cunoscuse în 1939 la Sfântul Munte) în anul ciuntirii României de Basarabia. Având „meșteșugul icoanelor”. Ioan Sofonea. p. Problema inexistenței unor fapte concrete care să aibă „elemente de infracțiune” a fost escamotată și după 1990. în vol. postată pe site-ul Mânăstirii Brâncoveanu. Ed. Mărturii despre Părintele Arsenie Boca.La Mânăstirea Brâncoveanu ieromonahul Arsenie Boca a sfințit locul în circa zece ani câţi i-a fost îngăduit să rămână în zona unde a început hărțuirea sa de către noile autorități comuniste care l-au arestat în vara anului 1945 fără a-l putea ține prea mult închis. 2011. Unul din hramurile Mânăstirii Brâncoveanu este Izvorul Tămăduirii. doar ca să fixeze în capete lipsite de discernământ impresia de „adevăr” dintr-o minciună obsesiv repetată. Frumusețea parcului proiectat și realizat de starețul ieromonah Arsenie Boca la Mănăstirea Brâncoveanu impresiona vizitatorii mult după plecarea Părintelui Arsenie Boca (vezi scrisoarea din 1954 a unui invitat al mitropolitului Nicolae Bălan din vremea când stareț la Sâmbăta de Sus era arhimandritul Serafim Popescu.108). Credinţa strămoşască. cum tot fără dovada vreunei acțiuni infracționale a fost închis la Brașov și Făgăraș din 4 mai 1948 și schingiuit „în moara lui Kalușek” cam trei luni până pe la sfârșitul lui iulie. Agaton. Bucovina de Nord și jumătate din Ardeal. moment calendaristic ales pentru călugărire (3 mai 1940) și pentru . Streza. 2009). Ilie Moldovan. el s-a grăbit să înființeze încă de la începutul anului 1940 un atelier de icoane care durează la Sâmbăta de Sus de peste șaptezeci de ani (vezi pr. Cine nu contează pe intervenția divină prin Părintele Arsenie Boca. Fiecare dintre cei care au „ajuns în legătură cu Părinte Arsenie a avut istoria lui” care n-a fost altceva decât „istoria unei intervenții divine. IV îngrijit de ing. La Sâmbăta de Sus starețul Arsenie Boca a restaurat clădirile şi a amenajat după model athonit împrejurimile din vecinătatea Mânăstirii. 1928).

că mereu e luat şi mereu eliberat. calvarul suferinţelor Părintelui Arsenie Boca a reînceput în 1953 de Rusalii când este iarăși arestat.33). 2006. 1948. Silit la Prislop să ţină liturghia dis-de-dimineaţă să nu ajungă oamenii la slujbă şi pus să interzică pelerinajul credincioşilor. Urmărit fără încetare de mercenarii ocupantului sovietic puși să distrugă toți oamenii valoroși ai țării. 1951-1952) Patriarhul Justinian Marina şi-ar fi manifestat uimirea şi admiraţia sa faţă de călugărul isihast Arsenie Boca: “Nu ştiu ce-i cu omul acesta. Deva. unde Arsenie are mii de adepți” (rezoluție pe scrisoarea maicii Zamfira Constantinescu pe care Patriarhul Justinian i-o transmite semialfabetizatului ministru în original). de Înălţarea Sfintei Cruci.preoțire (10 aprilie 1942). La aproape un an de la transferarea sa la Prislop. Ed. întemnițându-i fără indicarea precisă si dovedită a făptuirii de infracțiuni. în 17 martie 1952. după cum își amintise unui pelerin (vezi Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca. episcopul Andrei al Aradului l-a ridicat pe ieromonahul Arsenie Boca la treapta de protosinghel pe 14 septembrie 1949. p. Cei buni și drepți vor da jertfă mare de viață și de sânge. Există două icoane pe lemn cu această temă pictate de Părintele Arsenie Boca. Făgăraș. una (realizată foarte probabil la Sâmbăta de Sus) se poate admira în București la Biserica Sfănta Treime din Ghica Tei. nimicnici și fățarnici vor îngroșa rândurile dușmanilor noștri atât de mult. ceea ce . şi de fiecare dată iese mai luminat” (Cărarea împărăţiei. cu Sandu Tudor (Părintele Daniil de la Rarău) naş de călugărie şi Dometie (Stelian) Manolache (de la Rîmeţi). Părintele Arsenie Boca a fost arestat de la Prislop în noaptea de 14/15 ianuarie 1951şi dus (fără proces juridic) prin temniţe şi la Canalul Dunăre-Marea Neagră de unde a fost eliberat abia după 14 luni. 2005. Pe noi singuri ne așteaptă o luptă grea și lungă. încât vor crede că sînt numai ei atotputernici și atoateștiutori” (după mărturia lui Vasile Șerbu din Arpașu de jos).340) Unui om care-i aștepta pe americani. alta este la Zizin. Cei slabi. Văzându-l scăpat cu viaţă după atâtea persecuţii şi arestări (1945. Tot atunci au fost călugăriti Antonie (Leonida) Pămădeală. deși din 12 martie 1951 Patriarhul Justinian Marina încercase a-l determina pe Teohari Georgescu (/Burăh Tescovici. Agaton. cu patru clase primare având post de subsecretar de stat în guvernul generalului Rădescu si apoi din 6 martie 1945 până în 1952 devenit ministru de interne) să-l elibereze din lagărul de exterminare de la Canal (supra-numit Canalul „Morţii” din cauza numărului nesfârşit de români ucişi acolo) invocând nevoia de „liniștire a spiritelor nu numai în sânul mănăstirii Prislop. ci și în rândul credincioșilor din Transilvania. ce-a de-a doua având marcată trecerea timpului prin albirea pletelor participanților la hramul Izvorului Tămăduirii. Sfântul Arsenie Boca îi spusese că „americanii nu vor veni. p.

agitaţia şi propaganda noii religii. Consemnarea fostului său student. teatrul. filmul. p. în Rev. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. pentru ca totul să culmineze la Prislop cu arestarea și cu scoaterea abuzivă din preoţie în 1959. după doi ani de la schigiuirile din care au rezultat 8 declaraţii smulse prin tortură (și de aceea . i-a pricinuit probabil tuberculoza consemnată într-o notă către Securitate din anii șaizeci. Eibenschutz și de generalul NGVD Alexandru Nicolschi/ Nicolau (Monahismul ortodox şi puterea comunistă.8081) aflat 12 ani în structurile de vârf ale aparatului represiv (3). Scrisul românesc. Lucian Blaga depunea pe ascuns mărturie asupra vremurilor în care s-a urmărit “distrugerea sistematică a spiritului care a luat trup printre noi” (Luntrea lui Caron). Părintele Arsenie Boca fusese cam o lună duhovnic la Vladimirești înainte să vină acolo părintele Ioan Iovan. Ed. 99).9/2001).din punct de vedere juridic – „lovite de nulitate”). Sârbu. p. Nr. Galaţi.com/mircea-eliade/isabelavseliadewikipedii5/ ) scria în romanul autobiografic publicat după „răzmerița sinucigașă din decembrie 1989” (Mircea Ciobanu) că “dezmoşteniţii pământului” îşi făcuseră loc pretutindeni (Lucian Blaga. ar fi aparţinut Secţiei ideologice a CC al PCR în care până la mijlocul anilor optzeci “n-ar fi pătruns nici un etnic român” (Pavel Câmpeanu. filozofia ocupanţilor. In 12 ianuarie 1958. 1990). creierele din securitate fuseseră umplute până la refuz de fiii neamului prin excelenţă victimă a fascismului” (I.dovedește permanenta prigonire a marelui duhovnic supranumit „Sfântul Ardealului”. Sârbu. aflat la ordinea Kremlinului (Pseudoromânia. cadrele din cultură.D.D. Această arestare din 1959 este confirmată indirect în cartea preotului Petru Vamvulescu prin următorul pasaj: „Când i-a adus bătrâna Aurelia din satul Botu. Mircea Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste.IX). p. Craiova. este încă şi mai limpede decât cea a lui Blaga: “între 1945 şi 1960 în timp ce cărturarii noştri erau daţi afară de peste tot (mulţi dintre ei duşi la Canal sau Sighet) întreaga presă stalinistă. În luna septembrie din anul 1955 Părintele Arsenie Boca este din nou întemnițat de Securitate. După 1944 invitat de maica Veronica. după ce s-a întors . maiorul Kasza Josif. şeful Direcţiei Regionale a Securităţii din Hunedora îi deschide preotului Arsenie Boca un nou dosar de urmărire. In primăvara anului 1955 cele 340 de măicuțe de la Mânăstirea Vladimirești fuseseră arestate de 220 de securiști conduți de cpt. unde informatorul scrisese că din cauza TBC-ului doctorii i-au interzis Părintelui Arsenie postul. romancierul I. 2004.wordpress. comandamentul efectiv al aparatului de teroare şi diversiune. în regim de exterminare pe timp de iarnă în celule neâncălzite. După istoricul Ion Varlam. Marele filozof și poet bătut în anchete ale Securităţii la ceasul când trebuia să primească Premiul Nobel (vezi Isabela VasiliuScraba. Luntrea lui Caron. “22”. on-line https://isabelavs2. 2009. Întemnițarea din toamna anului 1955 până pe 8 aprilie 1956. închis fără vină vreme de opt ani.

văzute și nevăzute. Artemis. i-a spus că nu-i vor mai da voie să o poarte până la moarte” (Pr. să-și facă din nou haină albă preoțească.D/K. Petre Vamvulescu. Ed. Nicolschi/Nicolau. Câțiva ani mai târziu. arestată între 1945 și 1947 -. 90). în bisericuța albă ce se oglindea în lacul montan ca de cleștar am întâlnit un călugăr ce practica rugăciunea inimii”. Actul abuziv de scoatere din preoție a fost “reparat” de mitropolitul Corneanu la nouă ani de la moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca. rectorul Academiei Teologice din Sibiu (licenţiat şi doctor al Universităţii din Cernăuţi) avea să scrie că “Părintele Arsenie Boca a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc. în micuța Mănăstire Sâmbăta. şi el scăpat cu viaţă din torturile anchetelor (4) și din condiţiile de exterminare impuse după gratii de torționari sub comanda generalului rus Boris Grumberg. Dar ochii mi s-au deschis pentru întâia oară acum câțiva ani în România. ieromonahul Arsenie Boca era închis fără de vină la Canal. i-a mulțumit ținând capul pe material. prof. Acolo. Minunile lui Arsenie Boca. cum purta înainte.B. La începutul deceniului al cincilea. dr.K.V. p. Un alt fapt de-a dreptul miraculos este că pictura bisericii din satul Drăgănescu a apucat să fie văzută de poetul mistic Nichifor Crainic (18891972).G. precum si după distrugerea cu lovituri de ciocan a frescei pe care Arsenie Boca o pictase la biserica din Bogata Olteană. părintele Arsenie Boca a izbucnit în plâns. care activaseră în “Brigada Mobilă”. într-o permanentă hărţuire din partea Securităţii înfiinţată în 1948 de colonelul sovietic Ana Pauker împreună cu alţi agenţi N. aprobarea ca pictura micii biserici de la Drăgănescu să fie executată de faimosul duhovnic Arsenie Boca poate fi considerată miraculoasă. adică o personalitate de o statură monahală cum n-a mai avut Biserica noastră Ortodoxă Română” (pr. ascunsă în inima codrului întunecat. 2014. De la maica Zamfira aflăm de vizita din 1971 a fostului academician scos din Academia transformată din 1948 într-o instituţie subordonată . Despre stareţul Mânăstirii Brâncoveanu. alias Al. București. generalul Nicolae Rădescu. în America Principesa Ileana își amintea de Părintele Arsenie care avea rugăciunea inimii: „Am citit adesea Rugăciunea lui Iisus din cărți de rugăciuni și am auzit-o în biserică. După multele arestări pentru împrăștierea pelerinilor de la Mănăstirea Sâmbăta și de la Prislop. țesătură albă de in lucrată cu mâna ei.din pușcărie. despre care jurista Adriana Georgescu (1920-2005) .Dumitru Stăniloae.șefă de cabinet a primului ministru. își amintea cum o dădea cu capul de zid până se umplea de sânge (5). când Domnița Ileana scria în SUA aceste rânduri în cartea ei I live again. Părintele Arsenie și-a exercitat darul duhovnicesc într-un climat extrem de ostil. membru de onoare al Academiei). Și sărutându-l. Numit pe drept cuvânt “cel mai mare duhovnic din Biserica ortodoxă românească a secolului XX”.

poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în culisele Filocaliei românești. 1971).wordpress. tipărite de monahia Zamfira Constantinescu în prima ediţie a Cărării împărăţiei (Deva. în vol. pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus.II. unde în 1938 a publicat un eseu despre Rugăciunea inimii) s-a ocupat de stilizarea Filocaliei (vezi Isabela Vasiliu-Scraba. au căutat. Tot maica Zamfira păstrează si publică scrisoarea în care autorul Nostalgiei Paradisului comunica Părintelui Arsenie Boca bucuria avută la vederea picturii Bisericii Drăgănescu. Se pare că Petru Groza ar fi încuviinţat ascunderea fugarului în mânăstirea de la Sâmbăta de Sus spunând că “omul acesta [poetul şi teologul Nichifor Crainic] trebuie păstrat pentru neamul românesc” (vezi Părintele Arsenie Boca. vol.politicii ocupantului țării. fericite să se modeleze după Domnul tuturor. Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinţi. Bucureşti. Nimic întunecat în această primăvară care îmbracă cu plai înflorit bolţile bisericii. ediţia I-a.332-333. E o mare mângâiere. acum când nu mai ai prilejul să desăvârşeşti pe aspiranţi.III al Filocaliei. 2006. după viziunea nouă pe care o porţi în suflet” (Nichifor Crainic. Parintele Arsenie Boca. Cioran lăudând traducerea Filocaliei. Notă. Cărarea Împărăţiei. p. academicianul Nichifor Crainic fusese adus de la Sibiu de starețul Arsenie Boca şi găzduit în vila Mitropolitului Nicolae Bălan (vezi N. E o lumină de tonuri deschise către lume. “pecetluindu-i” astfel valoarea (v. Zile albe. 1947): „Ceea ce am admirat la Sfinţia Ta e că nu te-ai lăsat. zile negre.com/parintele-arsenie-boca/isabelavstradufilocalia5/ ). 2006.332). Crainic. ed. Din zugrav de suflete. 2002. Sibiu. Ascuns de urmăritorii săi din armata sovietică. sau. ce iradiază din pictura Sfinţiei Tale. să poţi mângâia cu penelul pe cei desăvârşiţi pentru a-i da pildă pe zidurile sacre. fie . E un stil nou. marele poet mistic (care era și directorul prestigioasei reviste „Gândirea”. Rândurile fostului profesor de mistică de la Facultatea de Teologie din București. E o pictură nouă ca şi predica de atunci. e o pictură nouă.37-40) în prima iarnă de ocupaţie a Regatului României. Deva. Deva.II-a. p. adică al celor ce poartă pe chipurile cuvioase reflexul desăvârşirii Fiului lui Dumnezeu. p. Monahia Zamfira Constantinescu. invocând reguli pe care nu le-au înţeles în spiritul lor. iată-te zugrav de biserici. 1995). 1995) au avut darul să pună o oarecare stavilă celor care. distins cu titlul Doctor honoris causa al Universităţii din Viena. ca spiritul şi chipul Mântuitorului coborât să ne aducă lumina de sus. Pe când era oaspete Părintelui Arsenie Boca. on-line https://isabelavs2. Iată ce-i scria în 1971 teologul Nichifor Crainic fostului stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu care reînviase „cu viata si cu propăvăduirea sa duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru” (Dumitru Stăniloae. Cărarea împărăţiei. în Prefaţa la vol. Memorii.

si nu în altă parte. Patriarhia îl angajase (cu greu) din ianuarie 1961 (până la pensionarea sa din 1967) în postul cel mai prost plătit. găsit printre manuscrisele Părintelui Arsenie rămase în chilia de la Sinaia. Frescele Olgăi . unde voiseră să construiască un port. Ceauşeştii voiau distrugerea Bisericii Părintelui cu o furie nestăpânită. document revelator în ce priveşte gândirea teologală a Părintelui Arsenie Boca (cf. Probabil că fără această trecere n-am fi avut azi nici frescele Olgăi Greceanu de la Mânăstirea Antim. Ceea ce a dus în primăvara anului 1989 la pălmuirea monahului Arsenie Boca în mijlocul bisericii în sfânta zi de Paşti. fie să o denigreze pentru noutatea viziunii. In 1950 Patriarhului Justinian Marina îi reuşise mutarea în cadrul Patriarhiei a Comisiei de pictură bisericească de la Ministerul Cultelor. p. Nichifor Crainic) pictate pe zidurile bisericii de la Drăgănescu de Părintele Arsenie Boca ascultat de mii de pelerini la Mânăstirea Brâncoveanu şi apoi la M-rea Prislop. nefiindu-i luată în seamă niciuna dintre cele trei licenţe ale sale: în muzică (la Academia de Muzică Religioasă ce funcționa din 1928 si unde compozitorul Paul Constantinescu era în 1935 profesor de armonie). acela de muncitor pictor la Schitul Maicilor. în teologie şi la Belle Arte. pictura Bisericii din Bălteni care prin “ritmul cumpănit al compoziţiei de o sobră şi gravă armonie” îi păruse Adinei Nanu că “învăluie şi linişteşte sufletul privitorului ca o rugăciune” n-avea să scape decât într-o primă instanţă de furia destructivă a dărâmătorilor de biserici specializaţi în terorizarea populaţiei (nu numai) cu ateismul doctrinei oficiale. nici “predicile vii” (apud. Probabil că aşa impuseseră stăpânii din umbră ai ţării: să fie lăsați pe drumuri sau plătiți cu pensiile sau cu salariile cele mai mici vârfurile spiritualităţii româneşti (6). neapărat în locul bisericii. 2005. Înverşunarea lor împotriva călugărului iconar care s-a opus cu fermitate dărâmării Bisericii de la Drăgănescu nu s-a stins până nu l-au condamnat la o moarte martirică. În 1972 fresca a fost refăcută de Olga Greceanu. În categoria miraculosului intră şi supravieţuirea picturii Bisericii executată de Părintele Arsenie Boca. Deva. Fiindcă din interiorul Bisericii din Bălteni (Dâmboviţa) au dispărut “figurile impunătoare ale sfinţilor” realizate pe cheltuiala şi cu efortul Olgăi Greceanu în anii 1945 şi 1946. “Capela Sixtină” a ortodoxiei româneşti. Insăşi supravieţuirea monumentului de artă pe care-l reprezintă micuţa biserică de la Drăgănescu aflată la vreo 25 de km de Bucureşti apare asemenea unui miracol. Biserica de la Drăgănescu. cum s-a întâmplat la sfinţirea oficială a Bisericii de la Drăgănescu din 2 oct. numit de el “Securitatea popilor”. Din păcate. 1983 când călugărului iconar i-a fost interzis să asiste. Probabil din 1983 datează eseul Geneza picturii.15-19).să treacă pictura Părintelui Arsenie Boca sub tăcere. E suficient să ne gândim că ea se află pe malul lacului de la Mihăileşti.

Olga Greceanu. album editat în 2004 de Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti. Streza. văzândul aşa de ostil. Noroc că în 1971 fostului academician (teolog la Universitatea din Chişinău şi din Bucureşti) aceeaşi pictură îi plăcuse. Uimitoare pare şi profeţia Părintelui Arsenie Boca prevăzând cu justețe ostilitatea oficială care se va prelungi şi după moartea sa. un preot venise cu soţia să vadă pictura Bisericii Drăgănescu. El a spus: “Ierarhia B. în Dicționarul teologilor a fost strecurată o informație (incompletă?) privitoare la detenția politică a preotului S. Note și considerații marginale 1. Asta pentru că de la acel specialist în pictură bisericească aflasem (fără să doresc acest lucru) nişte aşa-zise neajunsuri ale picturii. Această informație ridică un semn de întrebare si asupra posibilei „rețineri” și anchetări în acei ani a Părintelui Arsenie Boca (pensionat cu o pensie infimă de la Schitul maicilor la 1 iunie1967) pictor al frumoasei biserici a preotului Spiridon Cândea. Pe 5 septembrie 2010. Eram şi eu acolo. nu m-am putut reţine să-i citez o spusă a Părintelui Arsenie Boca: “Să nu pronunţaţi prea des numele meu că pe unii îi arde”. În ce-l priveşte pe bătrânul preot care tot găsea defecte picturii bisericii.Greceanu pictate în Biserica din Bălteni n-au mai putut supravieţui valului distrugător al inculturii sub aparenţe bine-voitoare. Ed. cine ştie dacă soarta lor n-ar fi fost aceeaşi cu soarta frescelor Olgăi Greceanu care din 1992 au încetat (cu acordul Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei) să existe pe pereţii Bisericii din Bălteni. Confirmată de o declarație obținută de Securitate de la fratele lui Cioran. şi nici feţele sfinţilor nu erau pe placul preotului venit din Bucureşti. Cândea. anul centenarului naşterii Părintelui Arsenie Boca.49).R. îşi va face de lucru cu mine şi după moartea mea” (pr. care tocmai îmi spusese că face parte din Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei. specializat la Atena (1930-1933) și la Muenchen (1933-1934).223). culorile vesmintelor nu corespundeau canoanelor. doctor în teologie.O. Credinţa strămoşască. Fiindcă de la ea am aflat că trecerea Părintelui Arsenie Boca era însoţită de atâta veneraţie încât credincioşii îi atingeau pe furiş veşmintele. Dacă Nichifor Crainic nu si-ar fi exprimat în scris entuziasmul pentru scenele pictate în biserica de la Drăgănescu de Părintele Arsenie Boca. poate ajunsă în acea zi ca să nu ratez întâlnirea cu soţia acelui preot. p. Mărturii despre Părintele Arsenie Boca. Vezi Doamne. p. Părintele Arsenie Boca a pictat fresca bisericii de la Bogata . După ce fusese terminată zidăria în 1960. 2009. N. Dâmboviţa (vezi Adina Nanu. Anume că Spiridon Cândea ar fi fost arestat între 1967-1968.

1051 din 2012 ]. darul de a săvârși minuni în viață și după moarte [dintre minunile pe care le-a făcut în viață. Vasile Prescure a povestit în 2012 de vindecarea miraculoasă a unui orb și a unui om paralizat. Ca să nu se întâmple acest lucru. exact așa a fost părintele Arsenie Boca. 2. păstrarea intactă a trupului după moarte și răspândirea bunei miresme [la a treia dezgropare.com/parintele-arsenie-boca/isabelavsmartiriul7-boca/ ]. unele din ele relatate si de pr. Vasile Prescure în „Formula As”. biserica ar fi trebuit să fie sfințită în 1963. s-a făcut abia în 22 august 1982. spectaculos înălțată după planurile arhitectului N. on line https://isabelavs2. au purces si la schimbarea orientării centrului localității. datorită căruia la Timișoara se găsește o icoană pictată de Părintele Arsenie Boca. după mărturia preotului Petru Vamvulescu. Mitropolitul Nicolae Corneanu (1923-2014). de Sf. Impresionantă ca arhitectură si ca poziție. biserica din Bogata Olteană ar fi trebuit să indice oarecum centrul satului. vezi Minunile lui . Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca. spunea pr. au distrus cu ciocanul fresca pictată de părintele Arsenie Boca. capul Sfântului Arsenie Boca era „înmiresmat”. Sfințirea bisericii de la Bogata Olteană. a cărei construcție începuse în 1954. după ce au confiscat în repetate rânduri materialele de construcție ale bisericii. în imediata vecinătate a zonei ocupată de minoritarii țigani. organele represive. La vizitarea bisericii.Olteană câteva veri de-a rândul (de atunci s-au păstrat niste poze cu Părintele Arsenie Boca. Vamvulescu în cartea sa despre minunile înfăptuire de Arsenie Boca]. Parascheva. După spusa din 2012 a unui sătean. Securiștii. aceleiași mărturii din 7 iulie 2012). nr. despre minunile întâmplate după moarte există nenumărate mărturii. dacă n-a fi intervenit Securitatea care l-a „arestat atunci pe Părintele Arsenie Boca” (informații aflate de mine în iulie 2012 de la un sătean de vreo șaizeci-șaptezeci de ani).wordpress. sub pretextul că ar fi fost zidite în ea arme (cf. Crețoiu. arhim. 1051 articolul Dumnezeu a binecuvântat România când ni l-a trimis pe Arsenie Boca. ca biserica să apară în marginea satului. vezi în „Formula As” nr. Pictura care se vede azi (din 1978 realizată de Costin Ioanid) nu se stie dacă a păstrat ceva din desenul conceput de Părintele Arsenie Boca. reține atenția si excepționala sculptură în lemn. de a înfrunta orice supliciu pentru credință sau de a trăi în cea mai perfectă curățenie [„Om prin fire și Dumnezeu prin har” –cum scrie Sf. a redat în felul următor condițiile de canonizare: „puterea de a suferi moartea martirică [vezi Isabela Vasiliu-Scraba. Simion Noul Teolog-. un adevăr ascuns. executată de Grigore Dumitrescu după desenele aceluiași artist arhitect Nicolae Crețoiu. si note de securitate care confirma activitatea sa acolo).

Alexandru Nicolschi. iar în 1989 i-au pricinuit acea moarte martirică survenită la scurt timp după ce a fost bătut de securiști la 79 de ani. București. Wikipedia. Ultimul supliciu pe care l-a îndurat la vremea teroarei comuniste nu a fost menționat în multele piese radiofonice despre Părintele Arsenie Boca. l-au scos fără motiv din preoție în 1959. Leonte Răutu.ro (vezi Isabela Vasiliu-Scraba. Conspirarea deconspirării. Ed. Ed. Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca nu este menționată nici în biografia alcătuită de Florin Duțu care „simplifică” problema prigonirii fără de vină a marelui duhovnic pomenind doar de cele două arestări mai lungi. 3. numele meu fiind cu tot dinadinsul îndepărtat de la referințele bibliografice referitoare la Sfântul Arsenie. Paul Cornea. Pseudoromânia. Oişteanu. tocmai pentru că am scris despre moartea sa martirică (vezi Isabela Vasiliu-Scraba. cea de 14 luni și cea de 6 luni. București. Silviu Brucan. de la începutul secolului XXI. Pe firul vremii. Pictat în biserici alături de sfinții canonizați pentru că a îndeplinit toate aceste condiții. De aici ar decurge pseudoidentitatea “oligarhiei” pe care o formează agenţii sovietici din eşalonul conducător precum Teohari Georgescu. canonizarea oficială este împiedicată probabil de urmașii acelor potentați care l-au hărțuit întreaga viață. https://isabelavs2. Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca.128).Vog. etc.. Ed. Vasile Luca. un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la Sâmbăta de Sus.wordpress.com/parintelearsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/ ). p. Corneanu. Bucureşti. l-au schingiuit cu brutalitate. l-au arestat de nenumărate ori.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse. Artemis. 2014]. p.wordpress.com/articole/isabelavswikipediaro19/ ). difuzate pe Radio România Cultural. În volumul său despre Conspirarea deconspirării de după 1990. In această enciclopedie on-line apar oarecum mai detaliate întemnițările datorită unui fragment copiat din textele mele fără a cita sursa. 2000. 66). Mărgineanu (n.Varlam. 2004.Arsenie Boca. cinstirea spontană dată de credincioși [la Prislop. Despre securiștii care lau bătut la 79 de ani nu informează nici Wikipedia. istoricul Ion Varlam observase că regimurile menţinute la putere prin teroarea exercitată de o poliţie secretă sînt conspirative. și nici în cele două filme despre Sfântul Arsenie Boca regizate de N. Jurnalul literar. 1938). văzute și nevăzute. la mormântul Părintelui Arsenie pe 28 noiembrie în fiecare an vin cca 40000 de pelerini]” (Mitropolit N. (vezi I. https://isabelavs2. Fostul deținut politic Ion Varlam (nepotul academicianului Radu Rosetti închis fără de vină la Sighetul Marmației) mai consemnează că după al doilea război mondial sar fi făcut pentru prima dată procesul antisemitismului în 1945- .

a fost tradusă în engleză „In the Beginning was the End” de fiul sociologului Anton Golopenția născut în 1909 și omorât pe 16 ianuarie 1950 în închisoarea comunistă prin schingiuire (vezi O schiță de portret: A. Virgil Ierunca). reeditări în 1999.com/doc/177406639/IsabelaVScrabaAtenaKef alos . 1997. la propunerea academicianului Eugen Simion) ținut la Restaurantul „Bucur” în 23 decembrie 1969. M-rea Brâncoveanu https://www. 11-13) fara indicarea sursei.1946. în românește 1992 cu o prefață de Monica Lovinescu. Au commencement était la fin. când scriitorul publicat doar la „Glasul Patriei”. Jurnal. on-line https://www. direct agenți ai Moscovei” (vezi Alice Voinescu. Oare cele 7 minute «inregistrate de ginerele lui Nichifor Crainic» au ca si Autobiografia Părintelui Arsenie Boca aceiasi sursă ? Provin oare ambele din arhivele Securității ? 5. vezi Adriana Georgescu. Paris. Ed. când minoritarii evrei aflaţi în posturi de conducere au obţinut de la ocupanţii sovietici judecarea şi condamnarea tuturor acelora pe care ei i-au desemnat ca vinovaţi. 2004. Ca și în cazul Autobiobrafiei scrisă în stare de arest (vezi Isabela Vasiliu-Scraba la Centenarul nașterii Părintelui Arsenie Boca.98-111. pp. Pe 8 mai 2015 utilizatorul „sica ap” a postat pe youtube discursul de 7 minute al Părintelui Stăniloae despre scriitorul Nichifor Crainic (dat afară din Academie si reprimit post-morteam. cum s-a întâmplat atâtor români în „regimul comunist al Anei Pauker” (apud. Mai apoi ea avea să fie scoasă din învățământul superior spre a fi înlocuită cu Marcel Breslașu/ Breslika si intemnițată fără a i se fi putut stabili vreo activitate infracțională. Noica). revistă „nedistribuită în țară” (apud. Slobozia.scribd. 502-503). 4. Pseudoromânia. p. București. Pe 29 noiembrie 1947 faimoasa conferențiară Alice Voinescu nota că în România acelor ani „nu mai comandă decât evreii. Golopențea în vol. 2004. la sfârșit cu însemnul a „peste o sută de citiri” și la început . Atena lui Kefalos. discursul de 7 minute al Părintelui Stăniloae nu are trecută pe youtube provenienta.454). pp. ceea ce a servit ca pretext terorii prin care s-a instalat totalitarismul comunist (vezi Ion Varlam. „Capela Sixtină” a ortodoxiei românești (Deva. 2005. pp. 25 septembrie 2010. Eseuri. Este prima carte apărută în Occident despre atrocitățile mercenarilor ocupantului sovietic. urmărindu-se în plin stalinism “culpabilizarea colectivă a românilor”. A doua oară procesul antisemitismului ar fi avut loc între 1948 şi 1952.youtube. Conspirarea deconspirării. fusese sărbătorit cu prilejul împlinirii a 80 de ani. Albatros. 1951.: Isabela Vasiliu-Scraba. Hachette. 1997.com/watch? v=Zi0EOBC1HlY ) de Părintele Arsenie Boca pe 17 iulie 1945 si publicată în albumul Biserica de la Drăgănescu.

3). 6. După ce l-au torturat prin bătaia pe tot corpul (pentru a nu știu câta oară) a căzut în nesimțire. http://www. Capul i se bălăgănea în dreapta și-n stânga ca o minge legată cu o sfoară trasă de un copil. Anul XIII. Noica. în rev.indicate doar „34” views pe 10 mai 2015). Cum trecea tocmai prin dreptul meu. p.agerostuttgart. Ed. Plesu imagina lumea temnitelor comuniste (din care supravietuise intamplator insusi Noica. un marginalizat al culturii comuniste și post-comuniste. „Permanențe”.go. filozoful Noica (1909-1987) nu a fost angajat niciunde mai mult de un an de zile (vezi Isabela Vasiliu-Scraba. filozoful invocat negresit de acest beneficiar al regimului comunist si post-comunist) ca avand „in dozaje diferite” acelasi „inventar de elemente” ca oricare alt „tip de univers” (Paltinis – voluptatea discreta a convivialitatii).de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Noica %20marginalizat%20de%20IVS. La ieşirea din puşcăria politică unde intrase fara vina. m-am târât puțin ca să-i îmbrățișez capul și să-l încurajez. precum si Isabela VasiliuScraba. Nicolae Crăcea. citat de Fabian Seiche în vol. Dezaproband ideea lui Sorin Iliesiu de a fi instituita o zi anume de comemorare a victimilor comunismului. târându-l pe jos.htm .ro/Articole/NoicaSfarsit4. Agaton. Fostul deținut Ion Eremia. Țiganul care îl târa m-a îndepărtat cu o lovitură de bocanc în piept care mi-a tăiat respirația” (v.” (Cicerone Ionițoiu). Cicerone Ionițoiu povestește că foștii deținuți care refuzau să semneze angajamentul de informatori ai Securității erau obligați (sub amenințarea că vor „suporta rigorile legiilor din Republica Populară Română”) să semneze că nu vor spune nimic din ce au pătimit si au văzut în temnițe. Un țigan robust l-a luat de un picior. La rând era Mircea Vulcănescu. Nevoia de martiri. 2010.: Martiri și mărturisitori români ai secolului XX. Făgăraș. nr. 10-11/2010. Mărturii din iadul temnițelor comuniste.htm sau Isabela . A. Este ceea ce incearca sa convinga discutia in marginea adunaturilor de foi alese din arhivele Securitatii unde nicaieri nu apare descrierea torturii care a dus la moartea lui Anton Golopentea si nici imaginea filozofului Mircea Vulcanescu aproape omorat in bataie si apoi tarat de picioare cu capul lovind pardoseala: „S-a întâmplat să fiu scos la tortură în aceeași serie cu Mircea Vulcănescu. Torturarea mea s-a terminat și acum zăceam aruncat într-un colț pe jos. http://isabelavs. a scris următoarele: „în baza cărei legi îmi cereți să nu vorbesc despre ce am văzut și auzit în închisori? Vă este frică să nu spun mârșăviile pe care le-ați făcut? Voi spune tot. Închisorile comuniste din România. care făcuse fără vină 15 ani de temniță grea. a se vedea și Sorin Lavric. Sfârșitul lui Noica și sfârșitul comunismului. Era plin de sânge.

cerberul de atunci (de la Uniunea artistilor plastici) apare prezentat cu surle si tobe atat in Dictionarul scos de informatorul de Securitate Ion Manoliu Manea (vezi observatiile lui Camilian Demetrescu despre includerea lui J. pe hârtie în rev.46-50. Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă. REPERE BIBLIOGRAFICE 1. on-line https://fr. febr. Pelerinaj la Păltinișul lui Noica. prin diferite intermedieri. nr. „Vatra veche”. Isabela Vasiliu-Scraba.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScrab a.Vasiliu-Scraba. Wikipedia. In post-comunism. Ed.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse. Vog. Isabela Vasiliu-Scraba. faimoasa pictoriță și scriitoare Olga Greceanu (1890 . președinte al Uniunii Scriitorilor. sau http://isabelavs. Ed. Cuvinte cheie: Părintele Arsenie Boca. Noica. București. Biserica Drăgănescu. Albatros. Ed. Isabela Vasiliu-Scraba. Perahim in Dictionarul ARA.ro/Articole/IsabelaVSWIKIPEDIAro19.htm . Cioran. coordonatoare a unei Enciclopedii pentru dezinformarea „abrutizatilor vremurilor noastre” (dupa expresia lui Cioran). Ion Varlam. 4.16 noiembrie 1978) făcea cerere către conducerea Uniunii artiștilor plastici să i se dea o pensie. Banii din care a trăit aproape trei decenii de la ieşirea din temnita şi până la moartea sa i-au fost oferiţi “ilegal” de Zaharia Stancu. 2004. C-tin Noica. Cert este că Olga Greceanu a zugrăvit biserici până la optzeci de ani. pp.scribd. URL https://fr.romanianstudies. 3. duhovnicul ei.org/content/2012/07/isabela-vasiliuscraba-noica-printre-oamenii-mici-si-mari-ai-culturii-noastre/). Filozofului Petre Ţuţea (1902-1992) scapat cu viata din inchisoarea politica nu i-au dat nici un ajutor social. Acesta lua banii pe numele său si îi punea lui Ţuţea pe poştă. una din ele fiind a poetului Romulus Vulcănescu. cat si in 2012 de o angajata a Muzeului Literaturii Romane. 2014.2 (62).com/doc/153762785/IsabelaVasiliuScrabaNaeDiscipoli . 1992. Pseudo-România. in primul volum Exil.go. care nu i s-a acordat. Star Tipp. Anul VI. 1997). Conspirarea deconspirării. În labirintul răsfrângerilor.romanianstudies.org/content/2010/09/isabela-vasiliuscraba-camera-13-a-vilei-noica-de-la-paltinis/ si Isabela VasiliuScraba. Davis. 2000. http://www. Nichifor Crainic. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea. 2. . Slobozia. Eliade. Noica printre oamenii mici și mari . împreună cu Părintele Sofian Boghiu. on-line la http://www.scribd. Fișa Isabelei Vasiliu-Scraba din WIKIPEDIA înainte de a fi vandalizată de birocratul MyComp. La vârsta de 69 de ani.

com/print_a4876-Isabela-Vasiliu-Scraba-Olga-Greceanusi-Parintele-Arsenie-Boca. Satu Mare. în rev.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-dela-draganescu-si-o-profetie-a-parintelui-arsenie-boca/ . Isabela Vasiliu-Scraba. Isabela Vasiliu-Scraba. un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la Mânăstirea Brâncoveanu. Isabela Vasiliu-Scraba. sau Părintele Arsenie Boca şi Nae Ionescu. nr.com/doc/230417806/IsabelaVasiliuScrabaTraduFilocalia 11.romanianstudies. 2 (105).ro/Articole/IVSLegiArsenieBoca7.htm . Despre lipsa de individualizare a călăilor. 2012. Isabela Vasiliu-Scraba. URL http://www.5. on-line https://isabelavs2. URLhttp://fr.scribd. 6. URL https://isabelavs2.go. sau Despre lipsa individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa”.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=46 12. Isabela Vasiliu-Scraba. febr. URL https://isabelavs2. „Nord literar”.isabelavs. URL https://isabelavs2. Isabela Vasiliu-Scraba. Isabela Vasiliu-Scraba. URL http://www. Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Părintelui Arsenie Boca. 7. Vedere în duh şi viziune filozofică.wordpress. Isabela Vasiliu-Scraba. URL http://www.com/parintele-arsenie-boca/isabelavsmartiriul7-boca/21. Isabela Vasiliu-Scraba. Extrase publicate in http://www. Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca. Mircea Vulcănescu şi alţi cărturari martiri ai temniţelor. sau http://fr. . 10.php? option=com_content&task=view&id=1155 13.scribd. publicat în rev.romanianstudies.nordliterar.nord-literar.com/parintele-arsenie-boca/isabelavsbisericadraganescu11/ . Martiriul Sfântului Arsenie Boca. Cioran lăudând traducerea Filocaliei.com/parintele-arsenie-boca/isabelavstradufilocalia5/ . Isabela Vasiliu-Scraba.aspx 8.clipa. 10 (83) oct.URL http://www2. Parintele Arsenie Boca. nr. Baia Mare.wordpress. sau.com/parintele-arsenieboca/isabelavs-boca3paraian/ .ro/index.org/content/2013/01/parintele-arsenie-bocasi-nae-ionescu-vedere-in-duh-si-viziune-filozofica-de-isabela-vasiliuscraba/ . Legile Părintelui Arsenie Boca. poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în culisele Filocaliei românești.wordpress. 2014. legile veacului viitor. 9. Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și Noica-Liicean’. „Acolada”.wordpress.com/doc/172501135/IsabelaVScrabaEliadeStrMantule asa 14. URL http://www. Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca.ro/index.

com/parintele-arsenieboca/isabelavs-bisericadraganescu11/ .AUTOARE: Isabela Vasiliu-Scraba.wordpress. Sursa: https://isabelavs2.