Vous êtes sur la page 1sur 5

GOD’S TOETSENBORD

GOD’S KEYBOARD
STOP
ENG
NE
D
2 1

3
4

6 The separation of the waters. There was yet no liquid water,


The
Vast Sabbath
numbers Day. By the seventh day God had finished
7 The The
no first
With first
oceans.
Great the Allofnow
recorded
sky
numbers ofland
appearance Words
ofthe animals.
ofof
clear,
water
birds
dry
God
the
andwasMan.
ground.
that
sun,
sea
From
we
moon The
increatures.
the the
haveearth
and
form ofman,
stars
God
woman.
achanged
are “Let
were
vapor,
blessedthere
a
the
befrom work
light” He
a smooth had
(Genesis been
one-level
1:3 doing;
(Genesis
NIV). so
1:24-31)
molten
The sunon the
“cue
was seventh
ball”
already day He
to a shining
planet
dependably
worldwide
them and visible.
super-fog,
said They
“Be work.
fruitfulwere
extending to
a
andGod “serve
number
increase as
of signs
miles
in number to
up mark
from
and
rested
with
brightly, from
an
but all and
irregular
God His surface
made the And
with
earth’s ocean blessed
thick basins the
atmosphereandseventh
con-
allow
seasons
the and
very
fill thehotdays
bare-rock
water in years”.
the earth’s
sea, The
and sun
surface.
let marked
the God’s
birds the day
“hovering
increase (sunset
diffuseday
Today
tinental and
humans
light made
landmasses.
to it holy,
have
penetrate because
discovered
With
to thedry on itto
how
ground
surface. He rested
create
available,
And so it from
one human
the
was all the
first
that
to sunset),
over the the
waters”
onmoon the
caused
the earth.” month
most of(new
(Genesis the moon
water
1:20-23) to new moon),
condence
the
plants work
from
were of
the
made creating
tissue
to madeof
grow that He
another had
– done.”
known asThe day
“cloning”.that is
onto and
thelight
thewas
stars
cooling the in
earth greatsimultaneaously
seperate
seasons,
which abundance
from
(Genesis (Genesis
darkness.
1:14-19)
formed 1:9-13)
the basis for The Fourth Commendment. (Genesis 2:2-3)
a whole-planet ocean and cleared the sky. (Genesis 1:6-8)

Back to Menu
2 1

3
4

6
7 De scheiding
Nu, De Sabbath
met een klarederDag.
wateren.
Op de
hemel, Erzevende
waren wasdenog dag
zon, geen vloeibaar
debeëindigde
maan en de water,
Godsterren
De
Heteerste
Groteeerste
geen genoteerde
hoeveelheden
verschijnen
oceanen.
hetaantallen
werk Al
waarhetWoorden
landdieren.
van
water
Hij mee droge
wasvan
De God
Man.
grond.
in de
bezig “als die
Van
De
vorm
was;tekens
alduswe
de
aarde
van kennen
man, de waren
Vrouw.
veranderde
stoom,
rustte Hij een
Grote
afwisselend zichtbaar. vogels
“Zij en zeewezens.
dienden God zegende
van hen
duiding der
“Laat
van
wereldwijde
uit er
een licht
zachte zijn”
supermist, (Genesis
(Genesis
vlakkedie 1:3
“biljartbal”
zich NIV).
1:24-31)
in De
een
kilometershoog zon schitterde
planeet met
uitstrekteeenal,
van
envan
seizoenen alenhet
zei “Wees gedane
dagen werk.En
vruchtbaar
en jaren”. en DeGod
groei
zoninzegende
aantal de
duidde dedag
en zevende
vul het
(zons-
maar God zorgde
onregelmatig
het hete ervoor
oppervlak
oppervlakte dat de aarde
met dikke
oceanen.atmosfeer
en dievan de
continentale aarde
dag
watereninverklaarde
ondergang de totzee, datvan
enhem de
zonsondergang), de
heilig, omdat
vogelsde zich
maanGod
Hij “gleed
op over
dag
vermenigvuldigen
de maand de
rustte
(nieuwe
het licht
Vandaag
landmassa’s. liet
heeftschijnen
Op dedemens
nu op het aardoppervlak
ontdekt
beschikbare hoe eengedaan
droge mens. En zo
ente werd
maken
wateren”
maanvantot enhet
al het
nieuwe meeste
aarde.”
maan) water
opscheppingswerk condenseerde
(Genesis
en de dat Hij
1:20-23)
sterren degrond groeiden
koelde
had.
seizoenen
van het
de weefsel
de het
eerste
aarde licht
van
en gescheiden
een
planten
dit ander
vormde
” Die dag, die de basis(Genesis in van
mens
overvloed
een –de duisternis.
men noemt
(Genesis
wereldwijde
is van het1:14-19) dit
1:9-13)
oceaan
Vierde Gebod. (Genesis “cloning”.
en 2:2-3)
klaarde de hemel uit. (Genesis 1:6-8)

Naar Menu
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges

Centres d'intérêt liés