Vous êtes sur la page 1sur 82

1

Z **
}g7 2 kZ 7)**
g e @*
7IZ kZ C
Zz
6,
g ZMZ

yZx p }g
/g ZM Z r
# Z
/tgz g @*
X x

+ VrZ

**
g {z:
L ]yZX
Hszw}~g @*
x **
X , Z

x Z a 4 ugzZ i ]) yZ ] 1 c*
g q

7yZxYZ {z:]c*
IxsZ& i**
yYZaqYZXb

X g yjzZx ZgzZ q zb #V, ZX Y

a x Z
/Z x Z
Z

D x Z:
L x PZ xz x PZg ZM Z

g #Z7ZpO q yZ N Y 8
Vc*
pKZ yZ O
W yyZx
yjzZN Y 8
vyZ O0
+
i] c*
gzN Y Zj

/
z
!*
7Z O
* yZx, Z N Y0 l{py
Z ~we#
#
x i !vZ} Z L L: y *X

hI
M

$
+

wT Y${z$
+kZ Dp^eE X 6,
kZ @*
Za])aV
g @*zz } 7,
**
{ [ Z 0c*
g KZt vZ y#
wt ~
i

7, vZ gz w k~L L:c*
/]|Zz w { c*
X }: wZ0kZ=vZ V@*
It~p

ax ZLZ~zg D]Z g Z]wg {z B+Zg} #


6 VaJZJZVZgX D Wu"gaib)yZgzZ {Zp

xsZ Xn YH{zZkZ @*
7V**
7~ 7{i

>ZZ ? Hb)x Z? HxsZH7Z V Za jgzZ Vgz


E
E
37
y7 Y Z {%izg VgzZ DS)izgC
y**
Z GG
O y 6,
i ZzW~~0
+Z kZpX VF,
!*
VyZ Y Zx 7(Z}

X 7g a

o$ ^ue a f$i] m $] ^ * ] m q^ ` ] $ * ] e^ $ ]
]e*] ^`n m ^ ^`* ] ^`jvi pri l^$q ` $ *] ] ` ]
DMLLEVej]

n ] ]

n v{zgzZv
Zz'~g ZgzZ+`
'gzZ L L
kZgzZ Zg kZ {zgzZ
H Zg yZvZ W yZB
~ y Z

~g Y ,1n X Kg ] !*
, Z a y Z
X ! x ~(,
Zz g

+`
'q
-ZX Hf Vz
/& ]+Z [gvZ ~ g Ie
$WkZ

V}uzgzZl6, wg kZgzZ \vZ{ + VM


VrZ k
,
+x ~ g Z }uzX Whg
5
gzZ ]
ww [p +`
' Zz WgzZ gzZ vZ wg6, C

VM 6,
VyZ {z
/ZX c*
76,
yZ
CZgzZ Z z#
}
.
vZ

6,xAzZ j q nZByZgzZ w mg Zz +`
'

Vk
Hx yZgzZ Zi Z qJsV> yZ c*
x Zt
y Z \
yZgzZV lp kZ tgzZ 7nZg **
L yZ \vZ 2X c*
s
\vZ g ~yZ {zgzZ ,1nX gg
+Za
x Z ZgzZ z VYz w x
J@*
gzZ x Z/x

! }WX =

m (^$$ om ] $ E $ n ] o$ ] ^: ^ ( m a oe*]
^nq ] fve ]ji *] (^n- e ]+ i (fi *]: on (^$$
DD^] ^ (]% ] % (^ n: m (]$i
DMSMQEq^un ^] % o] h^e(n](
&~g v\vZ c*
z! MzmvZ -vZ wg e
$Zzg\vZg {k
,
1Z]|L L
C
z] kZ ?

t {z @*
Zg V!*
X @*
I**
V!*
&gzZ @*
Zg V!*

@*
I**
V!*
X ?gzZ: tgzZgg vZgzZz: q
-q BkZgzZ
X **
wgzZ]wZgzZW{gzZw{z

g\vZ tq
-Z~yZf Vzq{h
+IX\[g~ g Ig
$ukZ
f v e] j ] t~( 103)e
$WyZ/wW{gyW
X Y: Z]
.Z]
.~:WgzZx
{gZgzZ X z7,
:~gzZx
g\vZ L L ] $ i$ ^ n q # ]

i\vZ gzZ L L n j% ] oF ] p # ^ e j m$ ~( 101)e


$W
Yc*
W~vZ [ ZX e
$Z@ s

o ZkZ ( YW~vZ ) Y

yg \vZtgzZXx g vZ Y i g vZ c*
a kZ

D~ kZ s~uzgzZZa ~ y
KZ sq
-ZX yW
t @*
Zz g
$ q Z

~V
KZXce'yW
ce']c*
yW
ce**
Za yW
ce **
W
(
E
.2 $
G
7b V Vzg Y Z
~q
-Z ;Zzl
q
-ZgzZ h-g Z (,q
-Z V-H
yZt V**
q
-Z f yZ **
V
KZX ; g 7
-;

yZ q {zV tq
-Z`Vq
-Z Vq
-Z ]c*
q
-Z ayZX g!*
X gvZ yW
{z $

X yW
=gf p
pgh ~:WV gzZ yW
=g f vZ \Z[O

gzZ 0
+!*
g **
oT fp L L~ y!*
i ! {o
6,]Z f \ vZ Z% {o ~ b Z < X **

X g Z
Z Z'
,
gzZ YZk
,
gzZ]y
WVgV1V g Z
Z

!*
x !*
t tzz kZX

D c*
x **
<
L {o9x} fZ

L *Y {o9 {o
<
) Zz <
L IZgzZ i V
{o x Z} f zz X Zz

y W
<
L gzZ fp

[ Z x Z 6X 3g w Z L L x **
V1 Zz Y 6,yZ
X w Z L L[ ! Z0ZgzZ w Z L L
tzz kZ Hx x **
+ wZ{o x Z} f
D x Z yZ Z% ] qX F
F6,] qgzZ ] Z NZ < *
@*
Yb)z yZ b)|
# z zh
+y

gzZ > Zii X

pgm
n

4g {o] z
) Z aZ
X 6,{og Zzg Z qJ yZX

vZ 6X @*
Y `
Z kZgzZ @*
7wJ :
g {o
/ZX
: y \
$ j $ _fvn kC *] f m $] oA n A ou.]
DRQEV]

m ^]

u \ W
/Z kzt sV \ WgzZ s\ W L L

X N YZz0*
{g \ WgzZN YwqZ\W H
Z}&}igzZ
CZ + {oY Z}{ofgzZ
X 3g
Z}L Lx **
[ KZ

1Zx ZX q kZ

OLP)MVn] n] nij

2 {o9

\vZ y
KZ @*
ti kZ @*
Y
g {o y
KZ Z
#

m{B \vZ sx lZ ~C
x ] gzZ @*
B mZ ]
\vZ {z !*
mXwqZx {zbZ {)ze >ii X
rg
Zwz [ ZkZgzZ **
yZ g \vZq g X @*
a

xsZ {)zt ZgzZwqZwZ ZX {)z**


IZ',
gzZ bn**
**
ge
X ~
vZ L Lt0 }osZ 9X
CZ xsZ + {osZ 9
YZ k
,
yZZ6,y ]y
W yZZ6,VggzZ V1 V yZZ6,\

gzZ Z wi **
yW

,
Cb t }osZ 9 X yZZ6,Z',
gzZ

: y \vZ~yW
c*
_} \vZ *
^e O $ f] $ h] K ] f aq ]%i *] $ f] n $
oe ] p f(u o ^ ] oiO n n(f$ ] h^ j ] ] ] n]
oiO $ ] ^*] h^( ] o n $ ] n f$ ] e] n ^ ] o ^ jn]
n u ]$ $ ] ^ ^+ f] o m e^ $ ] ]a^ ]A a ` e ] ^ $ ]
DMSSEVf]

j$ ] a .] ] m $] .] ^+f]

]y
W \vZ ns[fc*
t}n LZ ? 7t nL L

Vzg Zg R
zz vZgzZ **
yZZ6,V1gzZ V1 V
ay

w ~ Zi W3
/
gzZ**
w V Zz`gzZ )W ) W &
**

z **
~g Z 0*
kZ{zgzZ b >i 7,
i **

X g 6,vgzZ F

v{z

$W~uzgzZ
e

fj j ^e O ' ] (e$ n A .] ^e $ ] O
n A ^ $e ] ^ *] ^ ] ^ % ( u*] n e (
DMTQEVf]

n ]

gzZ wi **

s \vZ 6,
q kZ yZZ wg L L
D7t ~ wg yZZ6,VggzZ V1 V vZ

Rs~gzZ} s !vZ **
{zgzZ
B~p P(O)MV^^m^ vnv] n

N wi **
\vZ ._X ZVZ yZ {oy
KZ
/Z
X {osZ 9 c*
_VggzZ
X CY] [ Z\vZX 1
X CYq (z] X]y
Wz*X 2
X @*
Ypw zz}osZ 9X 3
X @*
YpypX 4
:c*
* 6 CYx ZwC c*
i^
,Y**
nC

DD #]$] F] ]m oFju ^$] i^] ] l]EE


vZ , : Zt vJ
-Z
# Vg ~g Y ZJ
-
z kZ~ =L L
X 7q{z

:c*
gzZ
DD #] C f m^ e #]$] F] ^ EE
X Hg Z ] vZ)gzZ Hg Z
Z vZ Z!Z T L L
X4\vZnkZgzZ x ZwypgzZw kZ
DNOE]] ]]m oFju ^] ^je] h^e( ^m](

DD #] q ]e ojfm #]$] F] ^ ^$] oF $u #] $]EE


DMMTRE^q ]] h^e( r](p^e

!Z a g \vZ c*
g Z
x Zw6,3} kZ \vZ L L
X @*
g Z
Z

: g
$uX D Y$
{k
Hy
KZX 5
xnvDOQPLEl]](pi

] h] e ojni] C H e]^m EE
DD^m ^_

Z }i { k
H} ~ wq kZ B } ] 5 ~
/Z L L

X V W ]nZ~H: ugzZV',Z',

{Z
+y
KZ kZgzZ

D wJwqZ zz {o9 D wJwqZX 6


: y \vZ @*

` $mr fn( ^nu $nnv a o%.] *] ( ^ v^


DUSEVv]

m ]^ ^ u^*e a q*]

, 0
+
i { 0*
Z }(~ yZZ
q]ggzZ% L L

X , `
Z4{ c*
iwqZ7ZgzZ

yT{o9

E!
H
CZ kZ ? Hx|z W - kZ ~gzyT{o9 zz

@*
Zz ~ {o Xc* k
:
L y

,q y
ZkZ ?

: y \vZX {)zZgzZ ZuX


l^ ] n f j ] $ ] $A A $*] ^
DMUEVv

gzZ% gzZ a LZ 7h',


q {z vZ B yYL L
X ,vZaVg

?e
$W{gzZ ] ] f ] h^e H[!*
~g gx ZgzZ
]( p^e

X c*

x|9aUs\vZ ~gzZ]!*
ta0#
Z
E
-X!
:E
}sZgzZ
CwqZx YZz 9)g fXV] 9gzZ

}g7 ] !*
tgzZX {o9tgzZX k Za x
-!
:XE
9
) Zz<
L IZtgzZX ~gz**
Zsg #
Z{o9gzZ E{
b) {W70#
Z tZg X fp <
L z yW
{o
{ogzZ s gzZ u 0*
w GxYX s Z Z {okZ :
L

~xsZ vnnpgzZZ
+ qzY7 VG~X s s !*
X ~',
!*
xsZX4Z
xsZ~gzC
b Za v,Z ZZ xsZ kZ y Zt\vZ
tBy!*
#
igzZBBg Z g Dq p C

T)MV om] oFn e ^%n oe] ^] X g ~g YJ


-

: w Zx Z
)g fDIZyZgzZ wg~ iC
T] \vZ L L
6,; 3g ~gY se
$Z@w ZeV

10

~
gzZ

D**
x Z Zz Y } hg yW
gzZ D

Dg zggZzwi **
s\vZV" ze
y Z gzZ yZ `g D y- v X

[~gzC
W,
Z [p6,} kZX ~ e
$Z@V Zz ggz
]z@*
zZ
+ !*
yZgzZ

Dg V Zz p~ <
Lz

^] n`r oF]

X Dh
+ F,
: w Z0Zx Z

~g YtY m
CZ 9 yZgzZVg b] s\vZ L L
Zz wi **
* \vZX

pg
n

D CZi yZ v

gzZ V.) V ~k Z ~ $J BgzZ c*


WC

x Z9 t q Z Z yZ #
Zi Z Z Vg p\ W ( ;
*X @*
yZ p + VgzZ 6,
zZ +X

: c*

DDm H o( ](e EE
X CWe
$Wq
-Z L L
x t 4{ c*
i ~i Z0
+Zt **
J
-V<
L *
yZ \vZX D_g ZzY m
CZsV<
Lp f
ev
DNPUE^`] q

! }WX} ~V

~g !*
W]
.)

]Zy

u {o(Z
CX wqZ(i9 ~g !*
W]
.)

**
6,VzG:gzZ '7 !*
W ]gzp,KX u 0*
!*
]$
+gzZ

11

X *6,
V Zz (ZX ~g !*
W

b & Z}

x Zwx ZwgzZ w'w' yW


X c*
g Z
yW
gCZ m,
+Z0/

z yW
gzZ H[ AZ ZgzZ b ~g Y x Z yW
c*
g Z

D~g Y y Vz3,
ggzZ VC LZ {zX c*
g Z
g{g og
$ q Z *a
D c*
V._<
L
#] x]$% ] vi ]L L:
X }: b & ZyZ LvZ $
7b &ZyZ<
L
/Z
E
E

Z ZgzZ\ !*
LZ Z',
Z \ G3 Z0dZ1Z
x Z egzZ ~ga~c*
3,
g =m,
+Z0/ H
?V CZiH~Y7 m,
+Z0/ ~{ c*
i V
6, ? Zzc*
Vz Zw6,ycgzZ o ~gagzZ VzV6,

C
{~
.Z6,? Zz 5~ [ Z ? Vz 6,i <
L gzZ Vz Zw
X z6,<
L gzZz

#] v] % v] vm ^
X }: b & Z LyZvZ Y7b & ZyZ h
/Z L L

+G
c*
W:Zz ~ Z
# H qzx ._ <
L ~ y W A
MNM(MNL)MWm]f e ]]^$] X [0ZzZ { c*
iVx v

m ]n

( !Z Z`
C
E{!)

~M 7 ~Z & Z

Za x **~ R
@: ~p

12

CZ qx Z0Z0h
+i0Z

}g!*
X Hf~V-zZgyZZ0h
+i0Zqx ZQX 9

: VrZ~
! ^u ^n e e $] % vi . &mC^u] m ] $]

DMMPV (]E

XYc*
ywqyZ tZ7^
,Y**
e
$ZzgyZ

X C[g
$uyZ zzkZ

kZ t OZg7w'z^
,Y**
e
$Zzgg
$uZkZ qx Z

q e
$Zzg kZ kZ O r
# ~g pY c*
Zz
q
${z t ]!*
h0| (,
kZQ gu kZ tZ,y
X c*
g Z
9kZVrZ gyc6,
E
X c*
g Z
ZMgzZh
+i0Z~F,
x ZX 10

!oFj ] ] o^

n vm oju ^j] ^] o ^q ^ h^e (] h^j( pj] ^qE


Dv]

qx Z7"
$U*
6,gh
+i0Z& ~/ug
$ut t0

x ZgzZX c*
g Z
( p ) qZ Z c*
7g Z
9 Z {z
kZ~4=Z[KZ VrZ:gz t~qug(kZ q

13

X c*
ypwq Z
.vZg ~ AZ0Z
/ vZg0Zx ZxsZ 0e
$ZzgkZ
: D vZg ~ Z0Z0x ZX 11
g
$ukZq
- 4,
g
$uIZ ( $)X GP0h
+i0Z
sfzgq

Hf 13qx Z ~ $ V,ZQX CY 7u
:x ZKaszb`
$
~&0Zx Z ( 1)X 12
m 0Zx Z ( 2)X 13
N
0x Z ( 3)X 14
0Zx Z ( 4)X 15
Z1Zx Z ( 5)X 16

Kx Z ( 6)X 17
~i Zggi1Zx Z ( 7)X 18
G
E

gzZ g Zx Z ( 8)X 19
+9
XvZ gyx0Zx Z ( 9)X 20

h
+i\ !*
LZ h
+i0Z Hw qx Z V,ZQ ( 10)X 21
X e
$Zzgg
$ q Z q

X 7 ~ V-zZg yZh
+i0 Zt c*
`<
0Z x Z ( 11)X 22
X Cuq
- 4,
g
$uRZe
$Zzg
-rZh1Z ( 12)X 23
7Y tgzZ He
$Zzg\ !*
LZkZ <XE

X 7x

M b Y7h

+i0Z D w x Z ( 13)X 24

14

X V;Z?S7,
gzQHs ZvZ
DPN V( of] o ] o o] ^] )

7"
$U*
$ut
g
H Zzt wZ Z$sz b`

[Z {yZ
6,XZz g
$u bkZ Z
o+3Z i z!*
kZ p q
: D DZ
okZ ~ Z0Z) Dw+ Z
$Zzg Zzh
e
+i0ZkZ {zY ( r
# Z
o) yZ=

$U*
"
gzZ 9e
$Zzgtq g qx ZgzZ gw+ Z b

( pgzZ Kz) qZ [ZgzZ zg Z kZ 7


X c*
g Z

[Z g Z
9g
$ukZqx Z

H[ g Z t~(,9 kZqx Z D ~ Z0Z)


ng bkZ 6X @*
Y c*
0*
ng z Z (, q
-Z~ V!*
z yZ q
g~V-zZgh
+i0ZpV,QYX szc6,] P yQ
0h
+i0Z~]!* 7]!*
t6,
IZ pgzZ H
:
L kZ z @*
y tZzg ( ] {) q h
+i \ !*
LZ {z

@*
7z ~zZg nkZgzZ @*
zpt 7g] \ !*
kZ )
(
: H{E
+~X~zZgt

D qx ZQ

n e .] m$] n f e $ kf%m |r] $ * uq p L L


^j] p$] !]ni %vj*] |r] $ e of ^ uq
jn$ m$] .F u] &mu gjm $ *] +$ ] ]F g^_
h $*] pFm &mve '$ u V o ]C %mv p]$^

15

ne^] u*]
? **
b`
6,V- zZgY
H Zz **
bz yZ q
- 4,
}
V @*
Zz6,VyZ~ b`
X~zZg {z t X @*
"
$U*
B
X &7^
,Y **
~ b`
6,~zZg Y Dc_

kZ ~ {z V @*
g (Z ~ ] !*a | kZ Z
X( Z0h
+i0Z)~( xnv] o] ])[
V-zZgyZ Y: g
$u{z~yZ 1x **
V-zZg
:4Z~y kZ {zX }e
$Zzgg
$u

DDne^] u*] h $*] pFm &mve '$ u EE


X N*
q
-Z~VI{z ^t &{zq@*
yg
$u
Dq^ e] NQQ!NQLKP u] (m E

0Za qx Z Zx kZ

D ~ Z0Z)

Zz e
$Zzgg
$u ZgzZ Z ZzB ? **
bz Z 0h
+i
X [ f q
- 4,
qx Z
:

D Q

f g
$ q Z q
G~ kZ [ ug q x Z
bzp~ [4 KZ q, f ]c*
ZzgV-zZg7Z ,

aZ "
$U*
? **
bzyZ `p0yZgzZ`}g Z

qx Z t gzZ 7YZit qx Z g
$u[Zq
-Z F
X Z(ZyZaZ
HM 7g zp~/Z
xsZ gzZ yZ~gzZtqx ZZ
okZ

D Q

X HnZ Z Y"6,0Z

16

$U*
"
)z 9)q
-Z b steZ
okZd

D Q

D OZ6,kZ~X{ogzZX D 9e
$Zzg q
Z
ogzZ [Zz!*
kZgzZtqq DqgzZ
6,kZ $DIZgzZ bzz h
+i0Z~zZg e
$Zzg kZ

kZ g Y fyZ {z z!*

kZp xZ
okZ
{z b`

X D7wJzz9)z
GkZg
$u
G
( PQ!PN of] o ] o o] ^] : )

E
vZgg ZE
O.Z1Zq0Z0h
+i0Z~zZgkZ V H~X 25
^n r$ ve n ^f ]
ni oF $^e ] ] q*]L L: c*

! e C m

DMUPV^j] E

gzZ 56,
g Z
g Z~zZgkZ$f Zzp
pgDg
$u
X C7u{z~e
$ZzgT{z
( gm`j] gm`i )

X c*
g Z
JZ 0ZgzZX 26
: D vZg?q1ZxZ

X7~ ~g
$u{z&mv] o p^e n

( p] ^v ] e m e u]f qi( ^] gm`i )

VrZ q
-ZY | (,
Wxg e Z
or
# ~g V H~
6,
$u$VrZ6, }uzgzZ yZ~ngztqx Z
g
$}uzgzZ q~tqx ZsZ
oq J0
+!*
yc
# ~g
r
/Z 7^
,YkZ~ tx Z V H~ J0
+!*
7yc6,
g
$u[Z}uz

Dt{z ] !*
9yZ $ ]!*
qx Z
% 1Z x Z w ._
OE
gzZ7uh
+i 0 Z q )Z6,kZg Z E

17

]!*
tgzZ Y c*
y
qkZ tZ7w'**
e
$Zzg kZ qx Zw
X Hg Z
Z kZpqx Z 6 7~
E
)
~0vZ_g Z1Z c*
dZ1Z ~zZgq
-Z~ kZ :A ~uz
Z0h
+i0Z& ~00 ZkZ

D ofq w

D:
/Z !x M} Z (j^ $ v C H ^m )

e
$Zzg!*
-Z
q

( @*
: Za N~
E
)
00vZ~0vZt e D v0Zq
G-!
X uz Bg
$u g
DMPQM (MPQL qi OQU !ORLKO ]n] ^ )

gZ kZ6,
y Z g
$u[Z bg Z
9g
$u bkZ qx Z ;g !*

+C
g
$u

D Y9g
$ q ZyZ q VrZgzZ H

X CKgzZ qq
- 4,
.-Z y
qX kNwF, ~iz%x M 0qgzZ ~ 0 0 c*
i0~ yZ E
G
KZ q X

D gZ
[ZZ v0Zq ~ ] q x M 0

X t Cg
$ukZ~ug
G-!
\
G
c*
g Z
[ ZgzZ ~zZg 5gq0 ~g7 l
Og@*
[ K Z q x Z
DMROKN ^E

?v0ZqO c*
g Z
9e
$Zzg kZ ~ ug z!*
kZ p
: D
X j] o xv$ !!! m^i o ^v] e $ $j
G-!
c*
g Z
[ Z~g7 l
Og @*
KZZ qx ZgzZ [|!*
~zZgt
^$j^e (] f $ i : D QX c*

g Z
9e
$ZzgkZ~uggzZ
-f x Z ) 'X
gZ
[ Z~zZg kZ yZ gzZ H
q ( E

18

X @*
Yc*
0*
zng ~gZ
9e
$ZzgkZQgzZ
( oj ^ e qi ]n] ^ )

gzZX 79 q Zg
$u kZ
H Zz ,kZ [ Z
~ : ] !*
yZ {zgzZ ~~[ ~Euz KZph
+ F,
kZ q
)
X [y!Zj !*
Z 6
w Z ZDIZ0h
+i0yZ~zZgkZ ]Z+3Z**
_X 27
:
^e n u ] q ] &mv] $] V]q
!o% ] o% f$ ]V nr] ^^v] _f
DUQ(Mt(n]E

~gzn Z 7"
$U*
Z g
$ukZ t ]!*
0gzZ
-f x Z g
# ZqgzZ E
E
!*
kZ ?vE
LE
$u LE
qYz Z

X c*

: D h) Z1Z [z_
/ ]Z gzZ
!on- ^ n x% m ^$H &mC^u] o( f$ ^e C H % i $ o C
DOTU( ] g o ] n] ni nviE

+Z ~ {g !*
r az ~ KZ x W
X 79q
-Z ~X g ZzgU*
WgzZg
$ q Z

s Zq
-Z~h
+F,
4xL z4}wZr
# ~g e
$Zzgt V^n^$
:
E
.;~X {o Z x ~ 4}Z
c*
F,
Z g
$u 9{z )uZz LE

x **
Q
rg mB {oazXgzZ 7u( : u ]

19

xwZ kZ yZ ? g#n wZ LZpr


# ~g
eY,478X 477m5 tg ~z ]| dZ yZ n
E
E

i$
Z
+ bgzZ727m.Z>Z b } x L ~h
+F,
4 2tg
G
( {)z:mgz:m}4}Z E
L 392101m
: s ZgzZq
-Z4}wZr
# ~g e
$ZzgtV^%^$

t X 7f az ~ W
kZ g]Z|\ M [ Z
t wZ 4}X s wZ 4t **
kZBazX
X 7^
,Y**
C c*
iBkZ6,
y M
g
$u 9( F,
Z)gzZg ))uZz
G
5O!y M
,Y **
^
y m{y M
c*
**
Hx y M
c*
**
G

Zzaz kZ {)z: mgzZ :m :m ZwZ :mg ZZg X 7


g
$u q gz$ Z q
-Z y M
br
# ~g ~t
? gB

X 2x?Zmx M p]t \vZ @*


x M

: c*
\vZO
?]
wOSVey n u$ ] h]$ j$] a $] n h^j kF e$ b ]Fo] #j
z" wJ/kZ vZ aJP [g LZ x M :L L
X y!*
$Z (,
ZzwJ/
03{
0 { y~y Z0g DZ1Z 0GV 0@W
+9
X] tvZx M e
$ZzgvZ g Zy

Y gzZyZn
] m F ] $ ^ u i ^ i $ ] ^ ] ^ ^ $e
wNOV]]y

\vZ az s Z Z x?Zmx M ;g^ 6,gZz kZ

20

X ~s tgzZ c*
wJ yZ\vZ
o ^*] f ^*] oj k] $ F oe k*] =$ `#]) )g lZ
o$ j e e*] k ^ - e*] k_j]^ `
DDk*] h% ] m $ o^ ofe e*]
Zz6,
kZ w UON N q ^j] ] N h^e l]] h^j p^e oy
X ?
"7,~ i vZ g & 1Z ]| \ M {z bZ
$ h% ] m ]n% ^ o k o $ #]2a
!nu$] ] k*] $ ou] o^ k*]
o UOR N t F] o ^] h^e l]] h^j p^e

Z\vZ~~uzgzZ
Hc*
azs Z Zt~V VzyZ
X
Hc*
azZg-Z
: D -+ 3Z b &qy M
g
l x M ]|

f
e Zg e
$Zzg qq
-ZV] Z|

\vZX gzvZ wggzZ Z vZ wgvZ Z[Z 6,Z

\vZ ,i Z {zX s y M
gzZ " e
$Zzgt X c*
s Z
-G
vZ
Zg Z'
, x?Z Y m
CZx X s j C
x *a kZX Z7azgzZZz vg )
, z X N
X Y ~{g !*
\vZgzgzZWZz% ; g T Y m
CZ
we ] OS f km ni (^nf] u] niy

7b`
J bkZ6, T s e
$Zzgsf `gqe
$Zzgt: ^e]

21

# e
$Zzg ~uz q
-Z e
$Zzgt {y q ugr
# ~g
0Z~kZY 4wqe
$ZzgkZ {yr
# ~g T
[} (, q
-ZqzZ zz X 7~zZg 6Z 0h
+i
x~ 205 @*
203m~ ( yZd ;) [ szcKZ r
# ~z0
+Kg**

]| t e
$Zzg {z HG 6,z q
-ZvZg ]Z _gzZ c*
gZ

:c*

D vZg {k
,
1Z
C

DD]*^e mfq s uj^ ^e C ! ) )


!#] F - !#] $ *] -*] f *] #] f *] #]
V^ H o] #] ]v -] !#] ]v -
[$ v
agz
D z yZ kC
D z } F,Z~y*zy x?Zmx M
p Z#] ]v -~yZ f Z yZ f Z M x?Zms
!^n f*] ]F:s? yY7sx M
X ~y
M~Y m
CZZz~ zZ\ M L L
^ e] m^i (6n l^u 1 o n e MLS Q q ^n] nu
D^ e] o]f_] on ] ] 6n l^u 1 E RPQKM

M6,
}ic x?Zmx M ~]!*
kZe
$Zzgt[ Z

~e
$Zzg ( p ) qqug` Cs7
X
HxN Z6,
l Mny M x W
V,Z t Z gZ IZ]ZgIZxsZ fx6, M ~y*zy x M
(RL M pf m^i

X c*
#CZZ

X s <
V ZyZyZe
$Zzgt{f r
# ~g V^^

22

D{z
gzZ
1Z[Z yZ e
$Zzg "
$U*
)t e: t r
# ~g Q
ve ^**] e
$ZzgkZr
# ~g Y s <

- 1Z
~
gzZ
-1Z 1ZX $[Z {gX g"
$U*
i Z ( v
XB7^
,YIe ]Z

6{g @*
@*
4+$
+0Z)yZ~gUg[ szc4}O
:
: He
$Zzg 1Zx Z
- 1Z
^ e ^ ] n ] ^ % ] e $] #] $m ] u* of m ZZ
XX!^ e C^ oFv] ^ *] # VoF^ i nj]
BazvZ Z1} vZ {z 7
oaL L
kZ\vZ z {z
Hc*
kZgzZ]i YZ TgzZ
iZvZ XX^ e C^ oFv] ^ ] # ZZ sy
X z H vZBV**
yZ ?Z x **
iZ
vZ Zz c*
t

1Zx Z

D 4+$
+0Z)yZ[ Z

:teZ }gBgzvZ
!^n *] ^n f*] ve V i^ ^ *] i]e
x ZgzZ} kZgzV:kZgzZ V**
kZ ]Z f \vZ
~vZ t
zD {z {z(ta Zz

1Z

X V@*
gzVCz}gzZVgV1}
wOUS!OUQ V R q ^j] n^u ^j] ]y

Z ~q[ b~gz1Z0ZZ1Zx Z ~aV!

23

X b
DMLRV( q o^u ]] (NPN mu] ne ^v] o nn] q: )

: c*
~btzD{o~zDx Z 4+Z! Z0Z)
Vo]$ ] $m *] m V` #] o ^f u^ nu e*] ^ ]FZZ
] v] knf ] ve ^n f*] ve *] ve ^*]
XX!] v ] v] + ]
y0gzZ-1ZVz
/ VzkZgzZ 1ZaZ
V#e ~!vZ} Z : ,Z~ KZ Zz {z(t
| : )X V@
*
wZx Zw ec*
vZ
M ec*
g ec*
Ym
CZ ec*
DNRNV (m^v n

wZ eaz h V#V# e~ 428:m3Z +[ g 4}


: ~7 q3Z +gzZX Z{z(
^n *] ^n f*] ve ] n ! ve $m *] rm
o $ u $* ] v] + ] D] v]Eknf ]
!n hq n ^+ $m j u e
% m ^ $ ^]
V#!vZ} Z 7^
,Y I bkZ~ KZa Zz L L

gzZ V1} : 7^
,Y It bZgzZ 6, B hkZ
@*
~x Zw ec*
vZ
M e c*
eVCz}gzZVg}
Le&pBgKZ {zX 7h6,
{ t VYX V
X
8
X ZwtV ZyZ~tZ@[ x
q
- 4,
V!bZ
wPSQV (NVt na]] h^j mn] m]a

24

+E
gzZ ^
,Y **
OL B ~e
$Zzg(]{) qkZ,gr
# ~g[Z
g^
,Y**
gzZ {z(Z D\ M X-1ZgzZ 1Zx Z {z\ M
X
Z @*
#Z ~ VY~ ~gz c*
3Z +tZ@
/Z

c*
w x Z c*
Zx Z c*
}~zc g
$ugzZ}+h
+g
zqg Y
9Z} :6,kZ

%yp V\ M } ~zc x Z

Z CY s kZ @*
Y c*
w y CY ~ ZwZ

DY

qkZ gZg f X # 4} kZ @*
Y ]
x Z :gzZ ;g kZ #y M
: ~X Zz "
$U*
g
$u
{)z

1Zx ZgzZy M
X ;g g e # x ZgzZ-1Z 1Z

X c*
X [g c*
X c*
X (ZX c*
X gl],
Z e H7V#e~ KZ DkZ
X @*
Yc*
:gzZ CY#kZ
8 vZ c*

GakZ
/ZX
G 1Zx Z {zHX
G H
Gy M
{ zH

1Zx Z @*M xi kZ H7 e~ KZ {z
3{! Zz yV14
4EE
e~ V,Z VYV m
CZ +
GEG
}gzZx ZgzZ-1Zx Z
( ' ~gY) X

D 6,: [ ZX {z(Y 1zZ eg eY m


CZ

m ]n
4geV Z:Vz0
+
g[Z
4 g eV
KZ : i H

7 p ]

G!
eY 3k
( Z E
,
;Zq ) 4g eV LZ [ Z

25

~kZ , : VYgzZX ; g Y `@*


x ` Zzg }uzq
-Z` M
{k
H,zX H7 p Z(,aV x kZ+ZYX @*M

@*
Z(,
{k
Hp
_Z',x Z eZ~]y
M @*
6,x C
Zz
b}g Z
yagzZX @*
Y ` @*
Z~]kZ ,z @*
Y
Y
%N{ E
X Dp#>%]F
5NkZaZ { k
HZ (,
~Vk
H
6,yZZzxsZyg ZgzZ Zz"7, Y Hg
/Z,z
] !*
kZ xsZgzZX CY 0]gzz ]zZ bg Z
Zz

Zz V wqZ ~C
nZ , Y y| 7,
/Z ~ ]i YZ

DIZ D
+
%y }
w+Z {z nZQpV
~nt @*
}OD
+
%kZ q ygzZ ,yZ nZ )z
X }: {n[ @*
}g T

c*
gZ
V7xsZ D VZ {Z
+
kZ~gzZ

x Zi%~ d
$
X ~ qz zF,
| hzZ { ]xsZ VM
H
)zZ i;X\Za **
X wV+ 4] !*
kZ c*
Z
~ : nZ
gZ c*
ZxZi%x ZY fvR',
ZQ, c*
6,, Z ~] c*
gzxsZtgzZX c*
~ :6,kZ6,

X YH Zz eZt kZx Z ~ :

26

"Z!*
}gzZ ...

Zx " g 6wqp

nke
$.t X } qz **
` \ gzZ`Z e 7q
-ZC
x t
7x V-L Lg t M
h7x tkZx Z 7tsgzZ
~ kZx ZfgzZ V ~D Z tZg 9 Y fg ,ZtX

b)gzZ , VHyZ , VDq gsyZ z!*


g +
c*( *Z f) Y !Z f *Z ~ x sV , Z , V Dc*
g i
k AngzZ ,Z(,A9 t nZ X @*
Y ( *Z Vz *Z ) { E
+Z f *Z
gg(**
ZzgzZ

qazD} (,Z ax ZuZ


X

o X 6,wZ Zx C
* 7] !*
XZstgzZ
q CZZzDr
# , C74Z- gzZ y7#
ix Z
~nC
, ZX C 7] !*
' C
**
`#
x YX C
:
/zX V ?Zzg$
+&&: ZZ
+~T @*
Y HtZ s ggzZg7

[q
-ZgzZX} 4IZ **
] z] (KZ CY{ nx {z
: [p H

n(C h] ] ^ ]
n^` ] m `m`n
X }y'
6,
VZg
h7Z {z, Y0Z Zg x Z
# L L
E
[X, ZX D+ C
: aC
" Y E
L"nZ
c*
wZ eAVzZ egzZV

/Zx :
/
z ]gz+C
a

4Vzi !*
~ :zIY[X
/Z ,z, D !*
M y*GQ Y
~gz**
4V4ZXtZ E<X X
x ~g {z Y c*

27

X IZnZ
xsZ+ z!*
nZp , Zc*
g Z
x tVsZ<
t OZ , @*
I g Z
Z x **
eZ c*
{g Zs M m{
~ y*kZX Y 6,gnnZgzZN Y ~g7 _ Z ~kZ

a xsZ **
Mg 6,X ,f 2Z P yZ

c*
~[Z , @*
yZ
/ %gVZyZ X c*
g Z
~gz
X @*
YYg{
VC
| 7,Z 7
/
t y*kZ g c*
C

x t **
s
# z~{g !*
nkZsgzZs , }qzw
Zg _7,
Zvg~ f @*
X @*
Yc*
x Zug
/
iZ%
x Zux t ,4VyZZgzZ X F,
!*
k, Zx t N Y
X M
h}

x lZ[

9z g Z

N Z , b
4M ![
T IV- , bgZ
tx t ZuzgzZX @*
Y EG
N Z , {z Hx V#
tm{ [X @*
Y M![
gZ
Z x **
c*
{z
/ t q
-ZX

# YY c*
Z
7g Z
J
-
z kZ m{>% m{ kZpX C6,Y
[gzZ[Z E<XX N Y: ZgzZN Y: ~g7 [~kZJ
X ~gz't
T I~{g !*
nZ
Hc*
g Z
~<
L z[ ':[

xsZ {],
Zy
KZ **
uB vZ : X @*
B[X {z Hx t

28

gZ yZZz xsZ yg Z c* V Zy
M c*
vZ bZX `g {
Y `g { xsZ {],
Z {
eZ Hu T } Z E<XX @*
gzZX @*
Y c*
x **
[ZgzZX
H {z Hg Z vZ TgzZ
H xsZ
: @*
Y H7n Zzg yZ C M t [t 6, Z Z X~ ]g[+Z

X CY[ZagZ
D
+
%7ZX @*
Yc*
gZ
D
+
%7Z

!N

4O [
EG
, Z Ct ['(nominate takfeer )
"
$U*
<
L z [ **
u c*
x T bg Z
x **
>%x
X @*
Y[Z h
+i Itc*
Z h Zt Z] c*
M vZh
+i : X

wZ[

nkq
-Z [1 @*
C
Zz _ g
$uz y M
[

vZanZp $
Y [~xsZ wqpX
:

y
KZ x {z V ;g~ x

sf `g

gHwZ

7 xt M
/Z ' DX 1

7 z!*
h
e[ g Z x t M kZ @*
Y `g { xsZ {],
Z
,Z 7xZgzZ c*
Zh Z t Z]c*
M vZ h
+i X Y
D vZwgYX YYc*
7g Z
c*
+
D
%Z @*
YD
+
%y
KZ
DD^n (] ^_] oj$] ^ri #] $ EE
X c*
s Hg
/
g \z: 4vZyl
gzZ #
Z ~L L
D2043)| o^] ] h^e _] h^j q^ e] E

X, s kZ \vZ IYX
8x {w6,

zz
X: g
kZ J
-Z
# XM
h 7 : 6,kZ ~ *

29

:N 5 c*
s vZ Zzx
: c*
vZwg

Zux t

D {k
,
1Z **
C

k ^*] ]: nf ^ l ] u ^ o m q ^ EE
oe o$ #] (xm] o o $ (ov] $ $ (ou*^
] #] *^ ( e l^ ^$ (]u*] e $ ^ ^e] oe n
^ o u ^ : ^ (^ a ] (k ( n ^ o q]: ^
DD (jn + h ^m : ^ [k
VLZkZ c*
Md
$

z]mZZ
# X g {k
H M q
-Z L L

vZ
/ZnvZ b Zh Z~Z=QgzZ b Zg=V Y%~Z
#

] {zZ
# X c*
:LkZ 6 } [ Z(Z=1 =
Z g0
+Z}

c*
}i vZX
HH (ZBnZ
H

Y7 vZ Z7gvZ {zgzZ c*
u { mZ }i

x kZ=g e}! [g} Z {zX Zg Z6,


x tN
X c*
s Z vZ X Hg66,
D3481) ^] &mu h^e ^nf] &m^u] h^j p^e xnvE

7]gZk0*
vZh
+ tzz
KZ}g kZ
% Z {z%ZX n Z9{g !*
z= Vzg f {z
vZzz
gzZ Z **
KZpX Z6, vZX } 7,b[
vZh
+ N Y)]Zg f}gzZ V Y Zg~
/Z g Z ]

X H Dg e [ ZvZsx t kZgzZX V Y $
/
X g
~kZ c*
s Z]+Z[gvZ
}1 yY
/Z {z Z>% x t '

zpX 2

30

kZx t{z
/ZgzZX ~ : D
+
%6,kZgzZ} Z x **
eZ
YX YY c*
g Z
7`g{ xsZ {],
Z c*
Z Ziuzz t
: D vZwg
DD^n (] ^_] oj$] ^ri #] $ EE
X c*
s Hg
/
g \z: 4vZyl
gzZ #
Z ~L L
D2043)| o^] ] h^e _] h^j q^ e] E
,
HDDg OZ ]{zgzZ

H .

$zZ T~Y
Z {z bZ

$zZ kZ ? M 4 p
p Z , Z9t nZ y zi .
xnvE" V[g Z~gzZ {ZvZ c*
" ]t y!*
i mZ " ~

nZg (Z 71yY]tkZap , ttZC


X D
X : ^
,Y**
[,Z Z E<X, p Zt
/Z}g (Z LZgzZ%KZg U M {z to~'g (ZX 3

zkZ {z X V @*
OZN 7t HkZ M

c*
7g Z
M, Z }x Zux t c*
tg e
: c*
\z: 4vZYYY
^m^e _ f .] ^ A ^ mA e ^ e
DMLRE: v]En h] ` ] g `n ] ^e |C

{{zV;X ( 7Zg Zt
/
vZ )}yZZ6,vZ M L L
C

BgbTp ( 7z6,
M kZ )
Hc*
g6T

[Z Z (, c yZgzZ \vZ 6,kZ HB p w

X
t c*
Ht (Z {z%{ ZZzBg (Z LZ1yY
/Z

31

ux t{zg e
/ZpX { ~
.Z !.
{z

D \vZ @*
x
X 7{ ~
.Z !.
{z x Z

: **
vZwg Y Zg3Z1Z

DDk(u k_ ] ^n- #^e + i EE


X **
7uBvZN Y} } } Yc*
NL L
D4034)| f] o f] h^e j] h^j q^ e] E

**
x c*
t nXyYsp] w6,
u
c*
Y c*
t g M @*
7,I c*
t @*
7,
g {z
/ZgzZX:t
zkZ { up Yx t
G3E
4XZtgzZX ~]i YZ mZ<
7] !*
[tc*

8CZ
[g Z t oa

'(misconception) sz G
& X4

&^
,Yx kZ Zg ? {z : (Z X : wz ! {z ;g

z kZ ZzK^

,YaLZx tsz@*
zg
$uz y M
X
vZ)v ` M X Y: u6,kZ J
-Z
#$
Y 7[J
vZ) gzZ u vZ)

z kZZ vZ) **

+i
h
/ZpX @*
Y z u{z
vZYX B: mZ B: u6,kZ J
-Z
# , 7g Z
J
c*
g
/
gV, ZV Zzzsz@*

: y *
$ $ ` jq^ u ] (] q*] (h^*] $ $ ` jq^ ^v] u ]))
DMSMR E xnv

(( q*] (*^_*]

gzZ X`
ZzZ
g eZ
/Z @*
Zz Z
# LL

32

X M`
Zq
-ZZ } 6,
tZ Z eZ
/Z
Dx zt Z Z, Z Zz Y 0*
V }g gzZ
E
hZz sz@*
m<
L z [ gzZ Dg D 8 ~ Z
`
Z q
-Z vZ & Y ~[ ,Z e Z E<XX Dg
{z

? D
kZ[
) ) c*
bg Z
Z x **
eZ [nZ
X YH: Z2Z zwZ {gH>+Z[gvZJ
-Z
#$
Y7J
-
z
x kZ ;g Y c*
gZ
6,Y x T,Z'] m Z

6,Y x T :tX"
$U*
%Z',
z b ZzsZ<**

@*
(Z9zZ~{}g gzZX: Z< ; g Y c*
~ :
x (ZX @*
; g Y c*
g Z
V6,Y mZ1 , @*
7"
$U*
**
t
@*
Y H6,x **
q vZgzZqy y M
*
OY~u 0*
ng Z 6,Y Z ,
W7q~yZ< wZ ZzwdZ,Z
E
G
-~ ! V Z E
3.6Xh , D Y K x
<XG
/g Zi !*
e
$',
',
z
Y c*
s] c gzZ ZgzZ D hz| m
6,y
Z E<XX @*
G
X SG
5 Zz{z ;gY Z6,
Y T ~gza[
, }

1yY M y
/Z'}7
- [

^ ^ ` mi ne ^ h^e, h] h^j, p^e xnvE

X @*
Y pZz

yY mZ @*
t g Z
e
$.ntY

H^
,YRw eZgzZ **
OZaV g7pz',MgzZw z
{)z:7 gzZ ` Z Z , D, x 0*
v

\ M6,Y ZX

33

Y ZZa Uw ZgzZ X Y 7B; O7Z {z,


(V#

D Mt ] uZz,Zizg MX [0r{h
+IZ yZz@*
Z',

x x**
Y ZZy]q
-V#,
Hp(V#,
H }/
u **
(Z [X c*
gc_ g Z n;g mZgzZ c*
6,
X u **
gzZ{ c*
iVKF,
x gz {

] ~
C Zt 0 g Z
m{
YY 7 J
-
z kZ>% x t X

'{

gt \ M

gzZ fZ tZgsgzZsx tgzZX N Y: ~g7 ~ kZ _ Z!*


zgqJ
-Z
#

gzZ}Q@*
yZ
/ gzZ Zg7p_ ZyZ e : > ,
gzZ VZ yZv gzZX t [ Zq
- 4,
}Z E<X ~u ~
X @*
Y~[7Z D[V gt !*
Vz

1a m i ^

^e = o # ]

} (, q
-Z~kZ ~{i ~ kZgzZZ yzg; i q
-Z

Z
# ? H @*
X

D W ug I 0 vZ g
$"Z q +

3VzyLZZz gW q

-Z~}g ` W V!*
g v t g t ~VCIa wL Z

` WY7 {i

+ q
-Z~kZ ` W
Hc*
C? g YVYC
!*
v ? ] !*
H
? H{i
zkZ g YawLZyZv g W
DD ] #] ]EE
X +t{ !*
7ZyzgJ { !*
!nvZ L L
(C
:[ NZ )

DMOTO)ME ofa ] m^i(DMQR)MLE]e m^i

34

EE
E
5 {
Za ~ **
s ~ Y Z [ ~:k
,
^Z0 b & #Z G
G
kZ qzB+gzZ *yW
X q D~
C VrZgzZ

kZ ZZ #
Z \W gq Ru
a\WZ
# ~ ~1460a
0x ZeY dZ Xx Z Z #
Z~ "
$* *Z LZ\W
z
\ WVZi ZX q H kZ ~ Y Z ~%sZ:
ZZ
~ nc*
ggzZ x \W kZ q <gzZ y nc*
g Z}EG
$z #
"
Z ~ ~tK \ W 0 kZgzZ g 6,{ #
Z
~ Vzi Zi Zi Zzi BzD7Z \vZX Zqi Z Z

B#
Zx( X @*
kCm{ qz q q
-Z C
]P
yZ

X x ZZ QgzZ~
ZdZ{g

r
#

i |$
+iz',Y 2011 ag 9 z }g ~ {/^

-Z 6,kZ +qX Hqs]5~{#m{yZ


q

~tK

Mg K
M F,
gzZ ]Y!Zj~
zg Zax { Z& Y
X ;g YH7t

_ Z DpZ a] Z f \vZ=x
{z 7h'
,
qZ vZ

Z g ZgzZ

wg kZgzZ} kZ

ZgzZ 7q
- kZ Z

zgwVg@*
wz4,
V8gg "6, Z LZ \vZX

5 ZgyZiZ VM6,Vzg zcx \ WgzZ :


L ~

35

X ~zc

w{ c*
i 6,q nZ <
L z [ {z xi6,yC

q nZ 7Z s \vZgzZ g]gzZ
C<VztY

y \vZX c*
ZI
$ i ^$ n ^n *] b ] fj$i (e$ ( n A .] ^ ] f$i]

kZgzZ
HHwi **
s[g}g vs~g v z ~zc kZ L L

DOE]] X DwJ?g#
V2zgzZ Z

Z @*
YHkz s\ W

Hc*
y Zy
W9p

# 0#
Z
ZX ~V; }g ` W~ ^<
L z [ kztX z~zc
}g X 7{ ZeJ
-
z kZ g
e
$Z@ VZ yZJ
-

: g Z ~ ;gzZ
Vz yZ ?J
-Z
# V;g YhgVzqzg0
+Z }g v~L L
X <
L wg kZgzZ[ vZ {zgzZ7{ Zeg
DMQUPEV^ ^]^

# Zz<
Z
L z yW
{z i@*
z/Gxx bZ
ZLZx {zgzZ i z[Zg V gzZBq nZ
X zq

: g Z

1Zx Z

X <
ZzY"
$U*
9g
$uZ
# L LX 1

w}s wg<
L gzZvZ[ V] !*
+Z ~Z
# L LX 2
z hg

36

:c*
x Z

VH] !*
g LgzZ CY t V q

-Z s~L LX 1
]!*
{zC
gzZ Z Z <
L z [ zzg~ Zg ~?Z E<X
X z hgZ: Z<
L z[

]!*
1 ZhggzZ YY 1] !*
WC
L LX 2
X ~gz
8
L wgvZa WT
<

:c*
w x Z
q )Z V x L LX 1

X 7w'**
hg<
L kZ6,wakZ Y"
$U*
Zz

}{zgzZ"
$U*
$uvZwgV; IZ~TX{zC
g
L LX 2
q g ]gzZ ~ 0
+
i KZ X kZ ~ s w
X V@*

:c*
N
m0Zx Z
b) ) V;z ~g NgzZ i ZzZ w : z~: ? L LX 1
X K~
.ZVrZV (
}g)
/

h {z}gg
$u wgvZ L LX 2
X 6,
9Z
# wg g
$ugzZ Z
/xi q nZ <
L Gxx bZ

yZgzZ B: ^
,Y s Z Zu . kZ Y "
$U*
kZgzZz q nZ <
L ? D x ZX z a V Zz
X z: #

37

H\ W~}g !*
XkZvZ1Z} Z gzZ 5w x Z Wq
-Z
g
$ukZ \ WH ! vZ1Z} Z kZ f g
$ut kZ VrZ ?
4E
5= \ WH vZ y4:c*
Z
_ pG
r
# x Z : ._
$u wgvZ~ ? 3g|0
g
+!*
t %6,# ~ =H ?
X6,V\WuZgzZV
8g
$uZ~V;?V:

a ^ m] [ #)a,h
+'
gzZ]Y!ZjwZ ZyZx Z[Z
ZxZZ0Z) ^ e] o ]
4G
of] [ + 3Z**gzZ EG
>
X N q gs)l

Y:]!*
D%

,: ]g ] !*
+Z ] !*
t ~ W<
L z [

vZZ W
zD CXq
-ZC
+ akZ: D~}g !*
T
:"
$U*
g ] !*

{z
/ZgzZ @*
[s wg kZ c*
\
X W
/ZX Z (,
CW~}%ivZ dZ Z

/x ( } Y 7~)pC ] } s
# Z
rg 7D~ }g !*
D {zi {)z@*
z
igzZ <
L ( 2)X Cw1 &vZ [ ( 1)

9&DL L:

( } Y7~ ) pC]( 3)X [g


/
( w/0vZ~ o]f ] r(MON)MLV ^]

tzX

C Y Z kZ 7D= } YIt W

]!*
{zDq&!} Z :c*
VrZ 4Z k0*
&0vZ
~}g !*
T tzq
-Z D akZX ] # ]{z:DTgzZ

38

:c*
LZ\vZX}DZvZ~kZ :D
n(j] ^]^ $ q] n ]^
X V~V Zz~:gzZ @*
7c_`
Z ?6,
kZ~L L
DPTLUEVp^f] xnv

: y bZ
X 6,
Zz :{ k
HkZ
Hc*
:D%TL L
MTP)MV^u j(DORQSEV]e]

?:Xg Zx Z
){bgzZ0{x KZ Wq
-Zk0*
Z0 { E
W
VrZ X HwZ~}g !*
b):e x Z WkZ c*
\W~ WX ( } Y 7~) ~g Z ~
!*
gzZ c*
[Z VYg e
x ZX } Y 7~

g\ WgzZ Vc*
W^6,~g ZKZ )Z k0*

^ V;z W TgzZ Yg Z6,~g Z KZ :c*


kZ r
#
~E pC]c*
[ Z VrZ K ]Z x Z ~z CV YgzZ Y
( } Y7

g yZgzZ[AZ]$
+

H[ AZyZ Y #] $
+nC
<
L z[

7mkZB<
L gzZ
)$
+
t Ys
# zt VgzZY
L gzZ+Z ]$
+{z BV \ W VYX
Z E<XX B<
gzZ]BV Dg6,] $
+pX M
h {g7l{6,Vzq +Z
Y ~ ]yZB ]z B t ZiZ 7]gz
X Y~[|ZiZ] !*
hZgzZ
]|X g Zz \ WgzZG~kZ

39

g
$ug tg 0n!*

X ]$
+gzZzxi <
L #}gzZ ~? L L
DPNEVq^ e](DPRSREVpi ^q

: D \ W6, [C

)$

+
gzZ
C
)$
+q 5gzZ

,q { Za 5'!*
~',

X v W: 1 ZeC
gzZ Ze

:c*
\ W e
$Zzg]|bZ
{z : ~ kZ H XZ x (Z ~( + )%Z kZ }g T L L
DMSMTEV xnv(DNRUSEp^e xnv

X z%

: y &0vZ]|

$a}g v~<
e
L *z: XZ
)$
+gzZz~zc( <
L ) ?LL
DNLQETL)MVo]

:D ~g Nyx Z
N : {Z
+ kZ \vZ
7] !*
$
+ L L

X c*
h ~
/
-Zq
q
-ZxsZkZ Hgr W $
+TgzZ
MQ)M f] o h^e ne] nfi

: y x Z bZ
yt kZ @*
wYZ {z& XZ
)$
+~xsZ WT L L
y \vZY $~( )
g H
+ }gv~y` W m b k ] n]
OMU)MVof^ ^j]

X Y7+ {z: +y kZ X c*

[AZVzoj
+

40

YH[ AZ wqZ x , Z t i <


L q nZgzZ \ ~g !*

7Z Z
#

V X

D Y J
-u W

@*
(ZigzZ DQ D 6V ZzYgzZVC{z W~g Fc*
VtbkZ f
eZg wqZa~g Z0
+z KZ .x **
t
VzogzZ ] Z j
+X

D !*
',yZZ yZBB% Z e Z e6,V

: g Z vZwg~}g !*

G
-.' TL L
# c*
Z
6, kZ \Wt X Hu kZ c*
d*G
\
V W ~ yZ \ Wc*
W{z
/q
-Z k0*
\W

-ZgzZ \ W V 1 uzgB; LZ q
q
-ZgzZ
G
'
-.6,
^Z4ZB;CZ kZ
*G
kZ L L:c*
\ WX c*
hg
G
-.' TL L:c*
u kZ c*
d*G
\
gzZ kZ \ W c*

^ e f NMU)PV^u j(MQR)Pu] X H

'
-.G
q{z e @*
Yc*
dVa X$
\
+& q{zC
*G

]c*
W W
]Zj
+t
/ZgzZ q )Z x Z f6,#
w {z *yW
X
}gX s %Z f~ }g !*
yZ V 6,V y%gzZgz
6, wg<
L W X N Y \
d: ] Z j
+ W
t . SZgq
- 4,

kZN gzZ`ztG}BV y% DZc

{
\vZX Y Z `
Z ~zc <
L gzZ V :
L a
! }WX =Zc6,
L z[
<

41

/l
+
M Gg |J
-u ~(,<
n Z |Z s
<X @*
X Z b bVZg |X ( {)
Vz\vZX mZ e~zzpuF,
VE W{ {0
@*
I { c*
i
CZ]**
vZ Z VzyZ O Z Z] yZ { .Z
vZ=g fg f Zzf $
+gzZ pOg f Z y%g ~ <
L z [ X
gzZ
8q[
y-OvZp @*
x **
q[

] 5 ~z*gzZ * nqx ~ sX @*
g! x KZZ

t p ~z*: a ZX g Z
i bVuF,
tX ({Z
+yZVp :gzZ D"
$U*
qaZ}
.
X 1 CO6,gOvg"gzZ

KZvZgIZ yZ)~}g !*
] VA0 b uF,

}g!*
VZ'
,
~ gzZ b uF,
~V1KZVA : D ~"
gzZ V|wt VA 7` Zf ]!*
t gzZ

G [ Z1Z x~

XDg(Z+
M GggzZ ebkZ 1V-
D89 v (^u m^i( i E

vZ0 s` q
-Z Z :N 5 ] 5+',
Z ~ ekZ
iZ
.SEI
gzZ Vg TL L: {z H Zj ~ 5}n G

42

D34 v (o]] l^fE X gz/gzg#


ZkZ HuF,
3

akZce **
7sz^~~ h
+%L L H ZZq1Z~iZ0Z
qZ~qgzZ {zvZ X Y ?
{ Zg kZ {zw'~~
X @*
YgzvZ {z @*

D286 v (ne] nfiE

vZ z!*
b FF zmvZ -* t ]!*
gV

geg e&&
z z!*
/ Zz+ zmvZ- :gzZ 7gz
,7xtpX g D ~gz ] [g Vj zzgzZ
@*
x ! ! ! @*
Y gzvZ b X

g zc gzZ Zz +

:gz 6,VAy-kzt @*
Y0^zgyxg}gzZvZ b
X 7 ~{0<c*
(F,
+Z b uF,
gzZ VTF,
x yZ p
pggz <
L ~ V LZ 5+', Z
q
-Z ` Zu : ?Z H Z 2~b
/Z z!*
} zZge
X g { !*
]g{z1go
p Zk',
M H b ]gq
-ZT HZz
D264 v(]E

Vgg e kZ H Zj g
D241 v( ^n] iE

0vZg

X H7q )1~

b e LZ kZ ~}g !*
Z ]c*
q
-Z Z

kZ {zzz z x3Zz kZ1g k0*


kZ J
-k',{g VZ {z X H
X { !*
{zZwZ Z] c*
# gzZ
Z
H: d
$

D179 v (3q (nfj] ]E

bZ

Sg f(,
t @*
7w4ZgzZ ZI~ ZegzZ Z',
a

zg Z { Ze<
Zv~ kZ Ug pW,
O |~Y ZZzi Ws

43

~'
,gzZ [ Zy
<
Z + " gzZ: Z x <
t V- gzZ ( ] c*

:XW
-Z 0<
q
vZgI Z y Z)a ZX
H{g0 V!*
xi Z|$
+gzZxi Zzy 8
L X|e
$ xsZZg s L L: Hf t w
D75v (^u m^i (iE

T <
z (Z q
-Zt

X x **
]

t
Fi 0 <
[Z

wgnZgzZvZ VA~n ZgzZZ


+ gzZt+F,
+] x~+
$
Mbzg yg { k
Hq
-ZyY~}g !*
V +F,
+~y zmvZ $
wV<
c gzZ F,
+ {Ze{ c*
$
is
/Z y- X Z,
$
LZ \ZVZe<
Z x YX Z%**
z x **
e **
7l

kZ c* @*
h g z <
kZ [ ZX [ 0 Z',sg0
+Z
X_0glkZ ZegzZ $
+
Qc*
.Zz**
VZgzZZ
+ <

ZztgzZ {o Zzp
pgg b & Z VgzZ 4
/Z

KZ Ov{ Ze6,tYW6,
Zg { ZghgtkZ {z

/c*
{z @*
}
t {z X nZ Zz ZgzZ D hz| m
6,4Z tZb & Z
]g+ :gzZ {Z
+~h
e y ] !*
kZ D7K
]Z f kZq Zpb & Z V CeC
Z ?yv~
KZ ZlVZy

gzZVQQ kZ c*
+z~
) ) mZgzZ~

KZ 7ZgzZ Y l{ pZz nZ Z6,yZ @*


Y c*
"
$U*
b
@*
c*
tZg~w Z +V!yZy-Y, 7,
: g JV

0 yZ zzgzZ C+ZVq
- 4,
VyZ n kZ
X D7g ]gvt

nX Ze7ZgzZ ZpkZx ZV(uIZZ


# n Z

44

i 0*
VFy- HnZ Z6,]5K ZgzZZ
+ -VA
ce 7ZX #6,"
$U*
p)
,V(uIZg Zbh+gzZ
yZap [Z j ] Z Z {g Zz6,s] Z|g
$uIZ
IZ 4 VrZ n kZ 7? wn"
$U*
<
k0*
~ ngzZ

sX , u 0*
**
V# ~nsV(u

/b ~V\WZ 0*
wqZgzZZ
+ g
$uIZzz1
$
N Y}g ~x @* T e **
"
$U*
g
$uIZtn Z g
XnVZ: iZ6,
gzZ

Zs]!*
x ZZ 6,g
$uIZ+',
Z V26,!*
-V
J

s HwEZ ] q Z yZ~] >KZ +', Z g


$uIZ
IZ ]Z|
6,!*
D VZ {Z
+ ]!*
-Z Z 'X
q

gzZ Zg~

s g
$uIZ n Z z!*
X H{"z6,N*
0V(u
X f
e] Z| n7p{z]q ZyZ

<

DwEZ ] q Z +Z a<
LZ] Z|

gD . kZ~}g !*
VAvzz TX

u~sgzZ

VA]q ZuyZ v(0*


<vth
+

D Y

zg6,|kZX Cs ',gzZ@',Z!*
Z%< Z%gzZY A
, Z {z xgT @} Z : i ZBg/Z{ zZp s Z e
.**
] zZ X Y W7~x Z m,
_VjZgzZVVzg7Z
g6J
-uq
-Zw[ !*
g ZtX @*
Y2~ Ze Zz"7,zz
y!*
i Z Z yZ

T e **
y {z ] Z z ] XY

X DC
CZB] q ZmgzZUz{g 7Z {z:X

45

D5 v (^n l^u_]E

b Z
/ZX

m{gzZ m] q Z s Zx kZ :

wVXce**
72~ kZkZ QQb Z
gzZ f
e y T @ i L Lb Zg q
-Z s6,g
K:@i : psfzgq@ i L LV; VA/Z{ zZppOXgzZ
D88v (^n l^u_]E X **
{vZ Z wX **
uF,
x Zg WzH

kZ6,y
KZY {h
+I**
**
uF,
x Zg W K ~<
I % Z e ~
h gzZ p \z ug nvZX Y c*
x Zg WZ h
kZgzZ s Z e ~ ~
/p D#vZ p c*

X g Z
@ i L L
Z1Zh
+i0uZ ZzZpvg )
,q
-ZLZ ~- c*
i**

7wz{ c*
i Vg e&QgzZ D g -Zizg& : r @ i L
L
DMNNV v (k2 ^ m^iE

kZgzZ v YN [Zpt uZ Z

XD

: h
+'
~}g !*
vg )
,Z

Y (J
-w:e i ZwqtQpOX V: L] Zg 3n
D125 v (k2 ^ m^iE

X S7,
z

jzZp : Dk
,
~- c*
i **
~}g !*
n0jzZp

D Z Z: Zizg Zg 0*
gzZ n
pg} izg y 0*
0*
X C
3Z
Z0 Z'
,
Zvg)
,
gzZq
-ZeD131 v (k2 ^ m^iEX
{)z kvX w yZ { izg y 0*
g e : I r
# c*
i~}g !*
D137 v (k2 ^ m^iE

XDg -Z

VAX D]Z|[ gZ X wdZzwqZ)t6,x **


@i

46

IZ **
^gt QX D @ i L Lq nZ <g
$uIZ@',

y7 X s Zyp $ ZgzZ $c*


+',
Zg
$u
} izgy 0*
gzZg e

hZrx **
M
g
$uIZ +',
Z,Z 5#

$uIZgzZ Dg-Z kv ZVzg Yhg ZV


g
KZgzZn
pg

-w:e g
J
$uIZ gzZ Z Z: Zizg ] g 0*
w~ ]Zg

???S7,
i zY (
t$
+gzZ p VA**
{vZ Z w p}uz@i
Xn
pg76,
p,Z @ig
$uIZX

Zz Y n Z%@iq
- 4,
V gzZ VAvZg Z**

nC
* f
e Z% * uF,
] Z|t @i L L : ~}g !*

_
7 w ;w Y6,Vzg)c*
3 OF
gV
Z V Zk
,
zV{]
* t @i sZ **
k
,5
+q zgzZ wgZ ] ty

T **
Q

? 7 ^
,Y s xsZ w'6 c*
* wX: ,
/Y ~ w
X D~igzs ~tx Z~nkZ] Z|tX c*
g Z

D453 v (km kmE

Z% Vz T uq
-Z~VAgzZ V bZ
:

pt ~ <
/Z{ zZpX s }uz q
-Z

( 3) m{ ( 2) ( 1)X A
$Z%&kZ :
D44 v (^n l^u_])

zf VzyZ

X mZ>Z

~}g !*
mZ>Z gzZm{

D44 v (^n l^u_]E

SzyZgzZyvZY 1zZ { : i Zg~= zf Q

47

6,
kZ pq
-Z\vZ
zkZX
rgx~GgzZ @*
gz{

8}'
Z]uzzf | (,
W y
KZgzZ T
D45,44v (^n l^u_]E

X 7e]g yT

V VA Z Z ]!*
t s
# z kZ

+F,
+ Z ]uz f
$
e 7 Z ]uz Z% g
$uIZX q {e!*
t nZ +Z ~ <
ugzZ{t pX

BugzZ

D 0*
g{ Z_{ X CWu7Z
D231 v (n$ iE

X u g7sVx Z g Zizgq
-Z :

}
#
.7] q ZsZh
+'
j]L L[ RgzZg 5[ Z
: Z]
.gzZ

Z < Z%VA yZp DwEZ q


:5X

]**
Y w]} n
pg~ { {x Z L L : w } (,q
-Z :] X 1
X
G
wZjZ ._g Zl b svZ L L : D ~G.n$ : X 2
D145 v (iE

D151 v (iE X **
{@x
O
O
gzZ uF,
|L L :t x|eZq
- 4,
} (,q
-Z : X 3

X : {zZ
# X
zkZ 6(ZnyZvZ bkZt
D156 v (iE

: J
- T {z{L L : D [ 1Z :mZ X 4
X n6,
kZ :gzZn[ Zy

Z y-:gzZn
D153 v (iE

HgzZq
-ZX ~ {z vZ%{@xvZ TL L : D :f X 5

48

{@xT ZX **
y{@x kZx y!*
igzZ **
{@xx w L L :
D162 v (iE

X N*
{zHy%

D~
.Zx| ] q Z !*
{g 7]gzVZPCt
X t y Wz}i~kZ x| Zq
- 4,
<gzZ

6,

CwEZ] q Z: 5V(uIZ g " !*


X[ Z

kZp V7 ~xsZgzZs]q ZYX 7^


,Ygbg Z

: Zzgt ~
) )g
$uIZgzZ
) ) Z

Z Zq
- 4,
Vz p

? H 7x6,
V(uIZ **
g uVzgzZ g

gz$!*
akZ { "z6,
g
$uIZ+ ',
Z 5#{zkZ

bTX @*
Y07h
ewEZ ] q Z s gzZ
{z V:ZzV Z
+ nZp} y
/Z
$X @*
4E
Z E
0G
t.
eZ q
- 4,
: gzZ @*
Y 7y
IZ c*
HwEZ]q Z <
+',
Zg
$uIZ
/Z b
@*
W7xi **
V(uIZyZkZ Hf ~}g !*
g
$u
WX V: ~g Z
ZgzZqZ
+ ~gzgzZ ~
C<
6,g{zJ
-Z
#
gzZ
gJ
-u+',
Zg
$uIZ t5#

e{ ^
f
,Y] !*
kZ

uZ
+ y Zg
$uIZgzZ n
pgZ
+ H]Z|gzZ ._ Zz
X #c*
5J
-

Z ]uzX {o Z ]uz {o~


Cq
-Z <

{tgzZt{g Z
q
-ZVz **
: t ~tgzZ{
LZ { : `g ~ t ZZ L/
L szc]r
# vZ ZZ Y qX '
XC
Z}
.{[ZX Z}
.6,
gm!*
p~C
z

49

D38 v (m]] ^E

zVA q Z]uzh} f:
L ZgzZ zg Zt
E8{ Z
z !*
Z ]uz {ovZ ZE
Wz6,X c*
g Z
F,
+ g
$
vZg0Zq L L: i Z g~}g!*
Vzg zcnZgzZ ! 0Z g Zb

nZgzZZ D'd! 0Z6,gS~KZ vZg0ZgzZ


X c*
g Z
| (,
g z
D68 v n^u( ^ u] g^ n ni nvi (em ^ ^E

EE
5{bZ
Z >uz{o! 0Z : D vZg ~%pZvZ0#ZG
0G

| (,

~Vz Zz 6,}i Zz + <


kZgzZ x Z 9
D133 v (nfj] j^q mvj] o nf] ]E

H wZ [ xZ Zz"
$U*
4',
izgziV(uIZ Zg
]o gzZ s ! V;
/Z ?
rg {ot Z ]uz g
$uIZ',
Z q
-Z

gZ
4'
,i5#gzZ +
G}o~
C<
7
/ZgzZ < 7
? s Z V b
-Z~t ZZ 5X Y W~ ^
q
KZvZ {oV- -
}q
-Z C/ Zc) {\ W Hn~zZg :
HHZz
Y qsq
-Z [ ZpVrZ~-
qX
HW~n^J WWe

X gwn : ^J Wr
# Yqs~uzgzZr
#
?xH c*
X
H 6,}g ) 93 Zg yz^J W Zx
y Wp W~k]VzuzX 9 =H *0
+
zZ}
.
D100 v (m]] ^E

X @*
Zg vZg x **
gzZ

~ ^
KZvZ {ott g
$uIZ H bV--

50

/ZgzZg

$uIZ+', Z

g nt V;
/Z ? @*
W

**
%[ze x~0*
g7Z6, r zg kZ 7]o eZ k0*
!*
IZ
X ce
~k
,
MZy0ZpOX D7w Z',
gzZ[t g ] Z|
\0
+
zZ}
. gzZX D7{ Zz6,k]

, Zyg )
,
L L:

pg@yZ \h
n
/ZgzZ ( k]7zg ) c*
( k]{ ) D{z{Zp f
eX
~
q^gzZX V@*
IlzgZ ! rZy0Z~gzZ Tg@ {z
D254 v (hrv] |E

X H6,
Z~

gzZ ? bg
$uIZ "gzZ 6 kZVA C H

W~ V (uIZgzZ VA~g yZ ? TggzZ^',g


y
$uIZ +',
Z
? @*
Y V(uIZ6,

CT utgzZ(Z
K

5BEZ *Z
LZ(C
~^(gZ
# Y7? : H G

yZaX Vwg vZ~ V Z~ XX#] o(] - ]Z


/

#] $] - ]ZgzZ 1yTyZkZakZ cr
#
/
X Y7g Z T ]!*
+ZtX wgvZ\W V Z~
D74,75 v (2 q(^] ^]E

~* kZ bzg *q
{
- 4,
VA kZ

q
- 4,
Y 5h
+ X CYZu~ VV
KZ}uzgzZ CQ
~^(4Z~(aZ `xz ug ILZ *
Z fv!*
fX C

Zx Y7gZ T ]!*
+ZtL L~y
W]g kZ
DC
~ V Vzuz zmvZ -* {o ] Z|

51

cr
# a + TzmvZ -*~ VVz)gzZX
X ~gz**

Zg X ~ 7,~sV: {gzZ 0*
zu",ZVA
C iZ
+ ZJ
-Vyq
-Z [ ZX b
{h
+'
6,]g kZ

tfg
$uIZ twZZg ! ?} ZngzZy!*
iKZ b`
6,
Vg
~x Zg
$uIZgzZ ??? V wg vZ~ V Z~L L H
^Zz kZ * 6,kZ & ,Z V2 ,Z
???? C
~

m
CZ~cvZgzZ%zx D t{osZ)q
-Z VA
X aZ
E
E
4

i
6, ]uzIZ yY L L: q ( | 671 Z ) Z0+ 3Z m,

7 zC
pX @*
zC
gzZ @*
C
X ~6, zgzZ ~
D102 v (^v] E

X @*

\vZy]t Zz e
$z L L: H~ ~KZ ~+ 3Z g
X aZ]te
$zzz"
$
ZX d
$
{ c*
i
D235 v (1 q( n] ga]] &nE

zD ) {oZVAwt h
+m,
1Z~5}n

gc L L: H h
+m,
1ZX @*
)F,
( aZ~c
X } 96,
ikZ m
CZgzZa~
xsZ s gzZyZZ, Z YY 8!*
t Z
+ VA
pg7m{z
n
/
V qZ
+

80*
| Z]uz+~]Z f vZ Z
# t{o

52

] vZ 6,x kZ {z
/Z CYx Zw6,kZ] vZ V6,x kZ
@*
C
**
] Q eZ D Yq
-ZvZgzZ {zY @*
Y {z }
X ' Z]
.tgzZvZ V; VA'X } z 7q
-ZpgzZvZ {z
7 z] : g'!*
e"HVr
# ~k
,
MZy0Z !

[g { g !*
{u k g Z **
]|pOX ~ h z qC
X
:tx AZq
-Z~yZX ] AZs]+Z
( Z Zp] zT) ] e C ^f ] C ] ]
@*
Y +~ h] Z f y
KZ Z
# | Z]uza t kZ

Z]uz{z @*
] {zZ
# ZX}] @*
Y V6,vZ +x

pX
Hc*
x **
s Z Z kZ @*
] s
( Z ]uz) +x Z
# X | Z ]uza t

]!*
hc*
**
] kZ @*
] gzZ @*
W~zzGKZ W:Zz
X @*
YkZX **
]!*
hgzZX @*
s Z
D885 v (hrv] |E

-#
J
w X ZiuVA x+F,
{"gzZ+ F,
+
$
t
{Z 9gzZ VAuz yZ ZY77]ox,Z g
$uIZ
g
<
$uIZ ~gznp
pg !*
iq
Z yxgV(uIZ

gzZ!*
H[sY 5yZV(uIZ
/ZgzZ Y : s

I
X : l.Z~Z
+ z] c*
g
$uIZgzZVAyZYz%
HVYx +',
Zg
$uIZ 7tnZ Z ~
CZgaZ
c*
# Z Z<r
r
# gzZZzSh ZC
vD" ] zZY ;g Y

Z'
,{ c*
i ~ kZ Z @*
Y 7 Zp Y

53

~si WX iZ ]!*
tp
/Z7] !*
Zz+
nV(gzZ g 0*
I xsZ X @*
Y c*
(
szct I xsZ : ~}g !*
vZg ~g NyX ;g
X @*
YHaDIZ c*
V(wEZ kZ~ ikZgzZ
D267 v (1 q (h] l

pDIZC
gzZ vg )
,gzZ ~g 0
+
k sZ
# ~xsZQ

# gzZ DIZ ;g kZ x ZJ
r
-[ Z Z
# ZzB
|h
+ F,
**
.
-Z t pX
q

a x Z Z z ] <

{!*
a T
Hg (Z ]g<
q
-Z {!*
s i WLZ
x
Zg { Z'
, <gzZt9z Z ~X G zZ
+ z wZ
Zg ~ ~~ g,s: D vZgIZ yZ)X
*ZzZ kZNA
$%]xkZ] q ZkZ W~~~gzZ
] V g kZgzZ Vzg zc kZgzZ c*
Wt , kZ G z
D62 v (iE

X Wt

, Z w1 Y n kZ <
xq
-Z {!*
s[ Za

6,VyZ nZ Z Z Zg a kZ X
rg: Z
+ : 5 7^
,Y I
D"
$U*
c*
g
$uIZ+ ',
Z w1 YgzZ {!*
tvtkZ D7wEZ Z Z~hfg
$uIZvtkZgzZ
akZX qszz%+',
Zg
$uIZ

DZzgz!*

IZqX 7
g **
nZ Z c*
**
VZ iZ6,c*
sZg g
$uIZ

{zY7g
$uIZ c*
"
$U*
gzZ !*
b4Z !*
g
$u IZ +
$Y g
$u IZ
/ZX #J ] c*
zZ
+ : 5

54

IZ **

/ZX 76,V**
@*
6,Z
+ Y7g Z kZ
H
: 5Q @*
Y 7 pIY
/ZX @*
Y 7?{z ?p
???Y {z #Z
+
;b ~g Fq
-ZgzZ !*
zq
-ZsZ
# (Z
zq
-Z~yz u 0*
R',

s zC
g
$uIZgzZ s Z {znZX W,
O kZ ZuzC
gzZ Z
{Z Vz
/Vz yZ6,kZX n
pg: Z]
. }uz q
-ZgzZ {eq
-Z
~0*
<nwnZgzZBx **
Zuz @isg
$uIZX
sg
$uIZ Yg D t~nkZ g
$uIZpX B~gz
Z T b Z q
-Z@iY @*
Y 0 7s@i } x **
@i
X 7 ~<
L z[
CT b Z$
+s@',
kZ <
L z[
kZX gzZ{eq
-Z s: i Z gvZgIZ yZ)
gzZ 7 # gzZ@i g c*
X t Zz~~ z@igzZ~
+ kZgzZ 6,
Z
zZss %ZX {q] tX nZ Z6,kZ:
D65 v (iE

X BZg ZgzZ

sZ W,O sg
$uIZ
/Z n
pg7|kZ
}i~sg
$uIZgzZs4X 2~-gzZ ~w',~T 7s{z
+'
, Z g
$uIZ%G i q
Z~ sVz yZ n kZX t y Wz
Z s <
g
$u IZYX$ +F,
+b g Z
$

-Z

@*
Ya
m VA~ Z ]uz yZ gzZ C

< ngzZ Bs {)z @i x **


g
$uIZ +',
ZX
, Z ~gzaX$ gzZ ZekZx ZX Tg0*

X +'
,
Zg
$uIZ
rg7Z
+ : 5 Y:

55

g7zbL<
g
$uIZ tgzZq y*kZ
**
c*
x **
+',
Z Z c*
$u IZa kZ
g

BYZZ
+ :

$!*
"
mZ eY7ysZ
+ ~
CxsZ bTX 7
g
Zzp
pg: yZZ6,Z
+ ~
CsbZ YHy
,
'
Z c*
g
$u IZ OZ .
q
-ZaX 7g Z, Y B ]g

ZjgzZ}g Z +',
Zg
$uIZa kZ 7q Z
+ ~
C s
~- ` W~T B9skZ } (,
g
$uIZ b W,@*
t7
X e Z Z3, 2~w',
gzZ
E
-X!
:E
TX ] Z'
,gzZ ~g Zi" s gzZZ g
$uIZ
) ) t

-!
:XE
bg]g]Z#g
$uIZ| Wq
-Z
C7W,O EZkZgzZ B

]q Z: 5c*
zzW,
O6,
g~zb
sg
$uIZ+'
, Z
/Zp

pV s Z ceZ |6, 7Z zz wEZ

IZ%Kt gzZiq
ZpX}t Zz~VAg
$uIZgzZVA4n
pg{
X s Zyp $ ZgzZ$c*
bg Z
+'
,
Zg
$u

m ]n
: @ uVz0
+Z
Z 7,
_ \ W 0 [ W Q
0Y M[ VZ{g fq
-ZC

E
|
0 A Z\ Wc*
Yc
g7qZiq
$Y~ D W ~`g!
+
( !Z Z`
y\Z) **
Y o
Z = V2z

56

,:}6,
}
T @*
Y 6,Z}: Z6,
kZQZuz 1 Z Wq
-Z
/Z
: c*
IvZwg
Xn*] ne o ^jf$m + % vm + ] *] + ]Z

LZ {z 7^
,YagzZ }uz
DMPMPE |^] ( xnv X } Z6
,
}

:c*
vZwg ~z%{k
,
1Z]|
C
Xn*] ne oF q$] nfm

X } #
6,
LZ W L L L
DMPMOE DQMPOE (nf] (p^f]

N Jm
: 1
~ kZ c*
[ Zy
Lg Z ~ 7 }
7**
+y
h

p kZ @*
Y @*
J (,1gzZ qz **
1~6
X x~<{zgzZ { k
H**
(Z @*

57

: ~z%/0Z]|
r$] "
Xs
##] o`FZ
DMUUTE (nf (p^e X c*
I J (
,
1vZwg L L

X ^
,Y** @*
Y+Z
N VZ: {Z
+~g6q]gz
$gLg kZ ;g|
f
# z q KZ 2~g6KZ
/Z
(Z ~
g7
g **
VZ {Z
+ ~g6kZ Z6,
: {Z
+ ~g6kZ LC7,|
# z q~~g6
/Z Z7
X CY Zp~g7~g7 @*
+y
h

~7qkZ @*
VZ

I \ W Z hq
-ZX ~r~ eh
+y
} hq
-Zk
`
,
]|i q
-Z

Y kZXh
+y
Z h 7 kZ 5x LZ \ W
HW
7Z h6,7Z~ gzZ Hg Z 7g&gzZ ]!*

}\ W
/Z xZ: Zg6,&{zp kZ Y
@
X V ~ kZX V k0*
yZ\ W~ e **
]!*
p

kZ ~gzZ Zqk0*
k
,
]| kZgzZ} hx
`
kZ X Zz 7 { c*
i kZ Z h Z Ht p c*
g &
X 77c*
\ WX ? B7 ^
,YkZ \ W H}> \ WvZ ]|

\ Wp
HZg{z g0*
?\W .ZzZ hZg v
Z \ W J
-V] b c*
\ W Z7h
+ HkC
6,B; vZ wg ~ : c*
gzZ 1h
+y

kZ Zh{z} g JW
X VzZpyC
~ HtD

58

DOOP) NE o]f_ nf] r] DMQP) ME ^] gm`i

CZ kZ ]gz! q
-Z c*
Zz q
-Z v0Zq
g800t bhZ} hg Zh
+y

# ;e **
Z
|
# z ~g 500Zh
gZh
+y

X **
gKZ= g6~ kZXg
@VY l Z ?
}uz gzZ 7i Z ]YZy
Z ~ -g q
-Z
Z Z g ~g7 kZQ7'gzV ~]i YZ h
+y

w <

X 1h
+y
Z h{z

DMUQ E ^ 1 m n ] l^ri ^u] ]ve p^f] xj

,: Zf
$ggJ ZgzZ
: Dy{z ~z%{k
,
1Z]|
C
X ne o nj ne #] o`FZ
X c*
I z~q
-ZvZwg L L
u DPNONE o^] DMNOME nf] (pj]

:c*
\ W p Ztg
$u~e
$ZzgpzZ1Z
X^e ] *] ^ *] ne o nj ne ^e Z
{zQ c*
7 c*
{ z XgHz q q
-Z T L L
X
u DPONKNE u DOPRME nf] (] oe]
zg J ZgzZ Vz g ZD
q
-Zxt "~
X +Z7
g

D ~Nx Z

z~q
-ZtVz g ZD

DPQUKNE n$] e m^`] DOLRKPE ] |

2 7
g t 7g J ZgzZ ~g !*
zg V
/Z g c*

59

VgVzg J ZgzZ ]g y DIZ 'gz g !*


zg 6,V
gzZZ7~g J ZgzZ ]g~uz7:gz
g q
-Z gV~
Z Y@*
~
/ZgzZ b ~ VXgzZ q
-Z Y !*
~uz ~ ]gVz {g X 7
g x
/ZgzZ
g 7,: b
g e

XzyZZ ] 2z%Z
g~]g]g
, ~g7gzZ]`
ZVzgz'

Q Zz ~gz'
Vzgz'
Zz x 2 LZ ce ] Z|`
@*
izg c*
#
vZ wgX b
Z ] xsZ b ~g7 ~g7 ]`
ZZ
( tq
-Z~yZ ) V #z.
~V W&
X q*] m oFj^ ]nq*] q+^j] q Z
~g7 ~gz'
kZp1x Zg7 kZ gz'
T W (Z L L
X ~:
DNPPNE q^ e ] DNNSL!NNNSE nf] (p^f]

:c*
\ W~e
$Zzg ~uzq
-Z
X
$ rm *] f q*] nq*] ]_*]Z
X z]`
ZkZ Z gz'
LL
9Z]Z DNPPOE ]q] q h^e (a] (q^ e]

,g
/
g{iW
. **
6,V]gzZ VX
R` {)z~c*
Z
/Z
@*
Yyv` T{)z ~g !*
!Z j lg !*
S0
+W[c CYWW
: wzggzZ7w ZzW~i
hgzZ, 3,
gZh
+y
ce

60

: ~z%',
Y]|X ,
Xx]r] "
#o$ f$] $ Z
X c*
s y v{iW*
xnv DOOSPE nf] (]e

:c*
\ W ~ e
$Zzg ~uzq
-Z
G
'
a } g + y WW ZgzZ z|
# z V LZ ?
/Z L L
w LZ h**
?zz ( 7^
,Y
8 7) kZ
DOPSLE ]e DMQQPE ^^] ( xnv X M
h

6ni^e o3 6ni^e o2]


Le **
g Zz 0*
{z3 ~g Z gzZ ! 4z
/Zgz$
X
z

/Z C bkZ {e{eV ~ :W V2z ,Z


X} 7,
VZ: qY4z~Vz
: t ~g z z: ~~{7 kZn xi7 " ] !*
X W
~jZz ~1 D 0*
x Z w4Zz x
X D
/.

X Y07k0*
VS**

~vZFq :[NZ

61

ZZvZp

EE
5{! %}} }
)uZ_ *Z G
G

o o ne ^u
~ ZvZ',
Y1ZZ e'k
,

V
KV**
U
?V W 3~i
W}W 9 h Y 2013 13.| 1435x Z/Zx5g Cg Z Ziz',
d
.i L
X 0*
] z E
L q #Zx H Hy( S
-Z I)y Z=',
Y
G
]n o ] ojf n o oq] $ #] q] n ^$ #^$ZZ
XX^
~kZ !vZ} ZX **
Y^sZ vZ
L L
Y w^ZkZgzZ Y `
Z=

:Zzc Z] r
# ~Z
# B
zkZ~~h sg=t

Zz 6,] z +3ZzX W V\WgzZ c*


gh = kZX ;g W
sX YY H7y~ V/{z x Hp ]!*
Cq
-Z
[z [ Wt z yz DX d (Z g *
tudZ(, Zg r
# X **
q yZ Zq
H

Zg {zZg [ Zk\ZXD 1q] ZC


Z zCDyZ y
![ { i Zzgy Zx{zq] !
H
X 7eT yvZ (, Zg **
YJZ * bkZ x Z f

62

0Z * x Z} fgzZ D t #
~(,q
-Z ~ ] #

vZ wg ~

Dy m 0 z/0vZ **
X N Y
:D

]
fm (C^f ] jm ^] j] ]
fm $] $]EE
] (^`$q ^ ^$] $i] ^^ fm ] o$ju (^ ]
fe
DD]%*] ]% ( ne ]j*^
V ! SOLS (MLL V&mu(] fm n h^e (] h^j (^e xnv
QRMM Vu] !RSUR

D{z Vz kZ VZ7bkZD vZ L L
g7!*
Z
# VZY f(
6,
h ) VZ bkZ
) yZ vB ( gzZg ) Z(,CZ ( V- IY) VY v
X , [ Z ( Zg KZ )D% {zgzZ,] Z ( ~ ] 5
X
,{ ZeVgzZ f{ Zep{zbkZ
i cg r Zl
Z&
+
e[ Z
w$
+] Z ZkZ {zZ
HyZk

,
zo}g7uZ

LZagZ
/
} izgug MZypg {z ] r
# xH
E8
p ZQ{zY D c*
Y~ k
,
L LvZ ZE
q L LkZg

gzZ Z 7,**
W:Zz z | ZcL L LZ7Z gFV;zr
# ~ypg
/
LZ ~ {gz { izg 15 ~ X r
# ` yZgz kZ
!*
Wq Ve-1 wY z b &Z >g Z Z V
/
% !*
WB V

~ y}uz X Y 2013m10 g C y Z V !*
WLZ{gz {)zg

63

Le **
q~ #
}
.\ W ` W~ c*
C yZgzZ W r
# 6,b!*

gJ
-y 20V;zx ZgzZ V~ Ju
z kZ~ c*
C= x H X V
W:Zz c Z=Q J
- q
-Za x ZX
] 5 r
# Z E<X **
4gE
$

Hf Z 6,r
#
Hc*
C)g f G=QX
H: Zzgc Zazig W
gzZ _ J= kZ X
Hc*
4Z ~ wh Ju7ZgzZ

!*
WxsZ r
#

Z x~ X , qz N a r
#

woyZgz kZX c6,


WzyZV;zgzZ
Hc*
v~whY EZ
C N ~ Vzi gzZ~- ]hX
H ~g z ~g Y V ~ nz
?] 5r
#
[@*
" w ZX g

sZ V;zgzZ
HV~fzZg)g f6Y 2013',
Z 31~O
gzZ ~fzZg whw)g f r
# qQ Hx k
,
~a^g
l" {zgzZX V1**
7ZgzZ4Z~eg Zz -X X Wr
#
zkZ

~ X : ~ kZjz l {z p ?@W r
# p
/Z X

x 7ZQ X" p~ i ZzWggzZ Zg7ZgzZ ] !*


r
#
] yZ
/Z @*
W~ T 7e
$Zzgq
-Z zZ ! Z ~kZX
]Z gz!% kZ vZ Y J 7,g !*
7 ;u !%
: t] {z( Yuzg7] )
DDn + m ] n ]
] h$ (n ] #] ^]EE
Y \ W{z [g xl V@*
wZAZvZ~L L
yLZW 11~X 0*
]z x H Bt W 9 h iz',
]x zz g Z ZpX q] aq]i ZgzZ
V; LZr
# ! @*
V;z ~ l
H{g @*
k\Z ~X`,
-

64

f 0KwqX ~aVzgzZ ] XtpX @*


zyZ <
&
G
I kZgzZX H Z Z: { i i r
# x H~~h Ezezgy{$
x H 7xgzZX
HH Z Z: { i i i ~ ~h Z',
ZK
?Hx Z : { i i ayZVVV Zzp
pg

:ZzyAZz wgg
$ q Z

6,kZ @*
Y Zz6,yZ **
hXTX #

Zz h }g

kZ {zgzZ X $
U 7 .LZ 7Z
*gzZ D Y ^e
XD: { Zz6,
!*
#
5~n

lp **
"gzZ LZ

e : L Ih C
i~

yZgzZWz ]r
# ~}g !*
zg
$ q Z
kZgzZ D c*
~g7 g
$u kZ 6,g
$u ]
tKZ6{z@*
YkZ kZZ
# 7ZgzZ CYiutyZ~
sX CW~ Vw{w{ ! p~(, yZtgzZD q g

/Z 9!*
]c*
Zzg q %x yZ .t~}g !*
( z~g g )
gzZ X D c*
[ Z kZ r
# HnZ Z6,e
$Zzg c*
~g g
~kZO

] c*
Zzg B 9~ g
$ q Z v gzZg Z

x?Zg Z
KgzZz 0ZzZ1Z~X Hx Cz6,
g Zs
M0Z
@Z >,i Z {zX 7 J
-Z ~F,
p c*

kZgzZ X c*
BZ
+Z { gzZ Cr
# sZ

c*
" g .z ? * L LY b
Zq
-Z s~

65

6,
x d
$kBZ
+Z { gzZ Czr
# ~q , i Z {zX
X ZzW
c*
Z~Y b
q
-Z ]c*
Zzg qzg Zs
zZ1Z e] ] n] &mC^u] o vnv] ]]L Lx **
T

yc*
zZg s ZZ ] c*
Zzg ~ T ] c*
Zzg z 0Z gzZ
K~F,
X `g CgzZ zzg
$u
: _ sf `g s {zkZ
p^f ]] q nvi o p^f]
p^f mn] q
DoeEp^f ^] h^j nvi o ^m] vi
DoeEo] ru e n] l^f nvi o nf] xj]
DoeE pnv] v e o q
DoeEfn- oe] e] ^% e v ^
y zz kZ D 6,e
$Zzg Z
# s
p D 6,e
$Zzg vY zz g
$ut

gzZ D 6,~zZg,Z Z
# s 2 D7yzz g
$ukZ
rZzz}$g/s Cgb`
6,
yZ$
~gz { Xb f b kZ VrZ~!q
-ZgzZ

g Z

Zzgz!*
zz ] Zp ^KZx Z$zr !*
X @*
c*
YW~
wZgss V !*
,Z D WD
6,yZ s Z
# p @*
Y

}g
/,Z $

:X r{zq
- 4,
g/ Zx

66

\I I
4]! Z0y0 ~izZZ~Z 0h Z0
{)z
j0 G
E
0G

"
$U*
yZ~gz { gzZ
HHxzz 6,$gzZ

X ~gz q g s] s ~kZO
EG
~kZ x HX g Z Z :D
+
~ G3{$z og
$ q Z

e
$Zzg {zgzZ
/Z ~zZg t0 X k
,
]
CY 7 q ~zZg kZ~ e
$Zzg ~uz J
-Z
# ; gy
] !*
kZ gzZ X Y e
$Zzg +Z {~ ~uz {z

D vZg w x Z X B ,~ g
$uwZ s
# z

q e
$Zzg ~zZg kZ :D
+
% q
-Z ~zZg
/Z

EG4h~] c*
ZzggzZX Y**
e
$ZzgkZgzZX Y7wJ%
E
!

E
03E
q X f]c*
Zzg E3 {zx ZgzZ ~g gx ZY wJ.
VrZ VX6,kZgzZX C 6,x }uz

Ve~(, V~kZX b7]okZ6,V;z

}g Z
9] c*
Zzg V-zZgp c*
g Z
] c*
Zzg > Zzg(gzZ

X ~ EG4h> Zzg {zq c*

EG
kZgzZ ~0*
'

,
i VZ~ G3{$z og
$ q Z x H
EG
X Hx G3{$z og
$ q Z _[p VrZ ~

9g
$ukZf gzZfg
$ q Z g e z V

: VY@Z e
$Zzg twZ s X c*
} g Z

-Z
J
# Y 7t9J
-
z kZ {zgzZ Y &Z g
$u{z V
X YY~] ckZgzZX Y:@ 9kZ
kZX ` ~ Vz 2~zgzZ~ Vz5] s

67

9B b s~ X s6,] Z{z
X Zgsg
$uzyW
VgzZ H Zz.
V-- ~ + X

~g g
$u+
G s

zZ
+ yZs g
$uz yW
gzZ \ W~gV-w',gzZ

zZ
+ {z @*
Zg yZ sg
$uz yW
gzZ 6,] c*

ZmZ vZs X N Y W6,{ ZC


g
$uz yW
uF,
] c*

g(Za
Zz hpsbT \ WgzZ c*
w
B; vZe
$Z@ |pB~zc CkZ v}uz H
X @*
e
$Z@s

o Z Le&{zgzZ ~

yZgz kZ s zz : AZz *yW


r
#
x HXD qBx **
LZ\ WQgzZ 1~{ 3syW

sZ
) )3ZzyZYW,
OV!zzx H3ZzLZ~qzr
#
e
$~g g 9%q
-Z7Z yYRyZ

D r
# XhZz

: 6,kZp,_ kZ \W [+F,9[t g
$u g
CL L: gzZ

6,kZQ [ 9{ c*
i
g
$up~g g Z
#
H{gyZ~ X **

qz**
6,kZgzZ H qz_kZ ~O? ;g Y zgVY
X c*
qz **
+6Z g 6,g LZ ~ c*
Wf +6Z g V gzZ c*

D gzZX H~ Z} ZX * Z VrZ y
KZ 7,s

Z~
/ZX S7,%Z
/ _a q]g '~ kZgzZ S7,y!*
i_

xE~/w 23sX @*
YC
h
+'
~~! @*
6,y!*
i!
X zs
| 7,{!*
~ygzZ 5DmvZ G
*9gMvZ *Z LZ VrZ~ qz

68

V PVrZakZy
KZ%f ZsX q
) Z V;z
T c*
qz_ VrZQgzZX qk,~xE~
X
HZag ~DyZ

Z +3Z L L[ q
-Z ~g Z e
GG[ Z ~ ~ Y 1984

7/Zz r
# ~J
-
zkZgzZ Hs_TX
Z1Z _q
-Z ~ 0
+
Ktq
-Z ~~ kZgzZ = X
1Z {z 7I ZZ1Z c*
C r
# X I {z 0 Z
{z r
# x H t | I

ugr
# ZvZ

qz~ c*
Ct= r
# QX Y70
+
KtkZ ~Zuz

~_[ \ Wp: b bzg { Z


z[ Z zwZ~G~
# w p=c Z%q
r
-Z r
# X V
H b bzg { Z
gzZ N Y p=a]!*
Z e-i \ W yZ
f) ? c*
g Z
6,

C? N
m 0Zx Z VrZ ,wZyZ

[Z z wZ~G {ot N
m 0Zx Z ~ Z e ( f v!*
[[sZx Z sZ e6,g?gzZ CY N*
bzg
z
[ r
# y{i Z u **
~- kZ6,g!ZjgzZ c*
!Zj > }Z
> }Z[ QgzZX 7 Xt ~ > }Z[ c*
@gz Z

[syZ[ t X 7
g s N
m 0Zx Z[ ^
OZ

# 2322m~uzZ+3Z[ ~ w! > Zzg F~ kZp


Z
Zx Z6,
C? \ W HwZ Z egzZ p=V;z s
% N*
r
# Z eX ,7]okZ ? N
m0
kZ V C\ W~ @*
N ] 4\ W Hc_ yZ r
# p

69

w kZ )a7 Y Y !*
Z ? Z eX m{ H~
X ~ qzW~ ! Z e r
# ( CW7! r
#
Z eZ
# XgWS
-ZS
-Z Z egw1Zzg! r
#
c_z X Vz
A ] !*
~:gz1 ~zg Z a i

?Vx w$
+Z: Z eX c*
~ :Z (, Z \ WYz7[

gy
WgzZ ?V W ~[ \ W~ r
# ?7VY[
Z e~WkZX WQ [ ?Z
# ZryY Z e
# Xn: "
r
$U*
t + q
-Z {z ~ CZp~u ~gkz ~g

vZX m:8
-eg kg 9~kZp g egkg_ N*
gq
-ZBLZ
&]g
4G
ZztX VFtgzZX s Wq
-Z4Z J/G
X n w 27/r
#
zkZX Y 1985]

{ vZB } (, yZgzZvZg ~Zg { +3Z #$


+r
#

$u]i YZ VrZ TVz yZgzZ vZg ~Zg r


g
#
OX Bq g
$u]i YZ \ W =QgzZ q
LZ s X q g
$u ]i YZ Vg )
,Vz yZ ~
yZ ~ ] LZQgzZ H{E
+ Vg )
,Vz yZ ~ g
$"Z!g
X 506@*
494gzZ 493@*
484wzZz] X HVzE
+
CZ GG
[kZX ~gt& >h
+E
Z[ ~Y 1989~

~ r
# X H[ )lg, ~y*q
-Zr
# ~
~~ kZ ~gt& y* r
# gzZ HI u" [ kZ
CZ GG
Z [
z g
$ q Z {f ~ [ kZ X D N @*
"7, >h
+E

g (Z "L Ly*q
-Z Z r
# X c*
r
# x C

70

c*
IZ" VrZy*kZgzZ c*
~22 {g g
$"Z |
X 5ao=sz6,
kZgzZX
~ Y 2013[ ZgzZ c*
Y 2004y i W g
$"Z)x s
w 9X c*
} x **
g
$"Z G
Z)x ~ !g kZX [R( 111) {g

* d T W6,x }pz d,Z s~0kZ

c*
.zax kZ+\ WLZ s t|X c*
gyZ
qz._y kZwgg
$ugzZ *yW
x zdtsX
:H
wRVl]rv]y ] n$fj ^fe ^ q ] ] ! m $] ^m% ^m

bhZ kZ ? Wk0*
}g v
/Z ! Zz yZZ} Z L L

( z7t VZ ) X z 1
: y *8gzZ
DD ^ ( e '( vm ] ^e ^e oFEE
W] !*
C
{z ] !*
Za N*
W
( }: kZgzZ )}y
wQV&mu ( xnvy

~ X }pz dg " ~0kZ r


#
~^! }p x t [ ZgzZXb ~g
$"Z G
Z)x VrZ}p
yZX g D u k\ dKZ }pyZ Zz6, h+ gzZX V

VgzZX
[Z}0
+ZYz ]$
+z u V1

gzZyZZg vZgzZX `VZz VZzgs<


L z gzZ g
$uz yW
[Z
gzZYVgzZ c*

qz**
gVlVg
$uzyW
g

71

X c*
qz**
hzsyZZgVZ7 {Z
a6U*
>
KxsZzzK
-x t r
#

|ZzyZ vZ

yZa% euyZ[Zp`: Zzg * r


# gzZX }x
C
**
.
a}g G) Z]
.r
# X g sz^~yZy
/

X U*
Z r
# p c*
gl0*
l0*
V}g kZgzZ
Z',
vZ Xgz yZ X Zg
',
i e
$ V }g {z

hg

g y'
s~ { ZgT<
L z [ gzZX ,gzZ
/ yZ
VZzg6,{ Zgg
$uzyW
B,: { ZgkZ=vZ
hg tg Y LZ {zZ x H X g VZz
X
tgzZ ~g
Ckg ZV;LZa] ]z x H
N Y0|
# g gzWg !*
vZ Y yZ }7 t gzZ X ;g B2KZ [ Z

X g Dx tg Yar
# x HgzZX

yZXN Y hg~Z x H : ~yzz}g


@*
WZ
# t Vz{n@yZX g D W c*
6,gD]
g
X g CW c*
C

{',
zgzZg gzg %yZ Cq+
M 8w
W c*
? ZzY

7X Hf~p ZyZ Z c*
e
$ vZx x H
E
+
{.Z}
.hIB :E@* zi !*
gz)
,
] X+ Z

X @*
avZ D7qzi !*
gz)
,
$Z%, Z
A
=g 6,] z vZg ~g7gyZq *Z r
C
#

{ i vZg ~g7gX H7d` Zy

yZ)g fgZyZr
#

72

.iqZ
c*
yZr
# vZg E
# ] 5r
# =g
G
)g fgZ yZr
# =gx HX d\ W ` W=g L L
: D7d` Zy

g ZZw @*
+
&
e7
EZ
A) |!
g .z?bzg O Q

c*
^V{zhg

g\
iZC
/w~i

Wd
$

) #

g izg
a){z

H[zZq

-k

g c*
~gz kZ/

+ekl
0
g

V Wl
/VuO Z

}iz z ;gkC
4G
G3!*
HJZ EG
7J
-Z=p
{z
( 333213 !Z Z`
xZCY )
Y C { z yZ *

E\
,6,zgZ y B Zg x Z f, Z
^

X DZa V-Y f,Z ~V

g izgU**
yZg r
# g

Czg?~g" KZ3,
wVzg ZD

Zagz{h
+~m @*
~(,
X g D c*
~V KZ\ Wz!*
yZ
/ \W
zar
# x H 6,] 1Z **
g 8yY LZ
_
o f o ] nm] o jq ] on ne ^v ] ]
n f o x] n^] h ^m ^ ] me^]
.iqvZ} Z
!*
kZ zg kZ~VCc*
$Z@ ]n E
e
G

kZ} jZgzZ !g gz6,


V x Y0kZ ~V ZzY{g

73

X g( g )ZgzZ { G
:c*
6,
]z Z',
Z **
d
WL Z
n] e]^m ] e^$] ^%e oFm ^ $] vm g] i n ] $]))
wMOLMPVu] !RLNQV !MOLO p^ey ((v

T }]!*
z s p w gzZ

g\
iZ @W "

X G6,
Z]
.~ ! Z',
Z} ZXZgg gz6,
Zg
X ] !*
.}g ar
_
# xH
: e
$~p ZyZeKZ6,
w6g Zd
WeKZ
((g
jvj]

fj (o# % q^e o- % o_6 ]^ ] ^ # $]))

z V; kZ qC

gzZ HY kZ ZgzZ 1 kZ vZ G
X OgyZ[ Z N vZgzZ,\ W( e~) :gH
!NMOQV!MNTPV&mu(ON Vh^e (^r] h^j (p^e xnvy
wNMSSRVu]

X De
$p Z4Z[g Zzm,
gzZwzIZr
#
kzZ
A gzZ s VyZX ]n iZiq }g !vZ} Z
! }WX x ZZyZ~
^ 1 ] u o o ne ^u n

^Z}g @*
F,
[p

F,{@* [~ F,
0
+
i

Z V {tg g

Z VZiz % HZ-Z

} ]ZM6,
"~V W

( g7qZvZ ) } ykZ3g{!

74

ZZoi Z :{zsg

{ob
g
( | 1890X Y 1832) Yy{& [Z)uZx Z :'

@ qX vZq :Cz

( 1804)],?3
!Z Z`
q 5 ezg L G
E3Z!Zg Z :**

9zg 2100:7

yZ ]Z Y~(,, y{& [Z{ Y Zz]|

]>yZ X Wz Z(,{],
Z V yZgzZ e
$.]zg Z
YY c*
{ i Z0
+Z ]
zgzZ_zf D
gzZ qyZ ]

Z
+ } z g@*
~t g
$

# [Z ]|X
u y M
r

~(,Kg 222~zg ZgzZ g ! 6,[ ZzxEgzZ t Zq nZzzg


(
X "

_y M
+ t0*
q
-Z r
# [Z]|
y
KZ (gzZ ' Zg dZ i Z6,
KZ gZ $ [cg
~ w0*
Y 1890 ~gz B18 ._| 1317 Z
# gJ r
# [Z]|X
X 0*
/k',
59[~gzZk',
57[~{X 0*
]z
( 1 5 ) ~ [ kZgz Z ~ Vz&[ t r
# [ Z ]|
gz Z h
+ F,

)$
+z u ] m Z \ ~g !*

yZ
~ bg

bg

X y <
LI
+ v
ZZ
sg bg r
# [Z]|zgq~ kZ ~ sf

75

: #
}
.7

V^m] ni X 1

b)yZZ 2+z~f ( 50)gzZyZZ~g kZ


Hy
2;@*
akZX @*
sg
$ui M gX
H
X
HH"|$
+gzZiz',
| 1305{Z ~ )B98ZgzZ x-

VCf] h] nuj C] ]] X 2

X
HHy 2+z~f 56b)] ~g kZ
" gzZ-| 1305y@B 30 29ZgzZ x- 2;@*
g kZ
X
HH

VC^f] h nui o C]] C X 3

r[Z~g kZX 6,]**


#
Z~f 45gzZVz!gt
<
L z[{)z]U*
z]$
+gzZgZ~y*zygzZ sZ
( gZ Z @*
|$
+| 1305wZ13@*
9x-5:;@*
)X h
+ F,
~zg

Vnuj] hq m] x] X 4

Z0x Z DI
ZX yuggzZ mZ~gkZ
]ZyZ x Z K ]Z ~}g!*
ugzZ
[Z]|X ~ ^g q
-Z ]!*
Z {z b ]!*
Z
~f 65gzZ t
# Ig e!gt X H F,g kZ r
#
( g Ziz',
| 1305wZB15 14x-2;@*
)X 6,
]**
Z

Vnr] nv nuj] X 5

gzi6,
uBkZgzZ
Hc*
gzi6,
g (Z ~gkZ
X c*
gZ
xkZ \vZgzZ { k
HZ(,
uY h
+ F,

76

wZB9x- 5 :;@*
])X 6,+z~f ( 100)q
-ZgzZV6!gt
( g Z Z @*
|$
+iz',
| 1305wZB13@*

VC^f^e oF^i ] C] C^] X 6

s}o V7n Z gzZ ZIq


- \vZ!gt
n_iZZ3Z Z0x ZZg!gtX
HH"6,
q
]3 3^j]
X 6,
8{q
-ZgzZV8)lq
-Z!gtXF,
XX3^v]
iz',| 1305 wZB7 x- q
-Z :;@*
) X ( 60) J Z +z ~f
( g Z

Vh^f] ^ h^f] xj X7
: D ~}g!*
gkZ LZ r
# [Z]|
ZC
gzZ
HHyxsZZ
+
iV1m~gkZ
6,
X Zs %Z DIZ~}oT
HH Zz~ zg g
$uz y M

sgzZ@*
x Z/BgzZ 3g7
L z[w SZgV;z
<

gzZ {o9{o. Z ZY
HH7Z
+ @*
B18@*
{Z ~ )B 12x-]:;@*
])X $
e
$Z@^6,
+ Z
Z
( | 1302{Z ~ )

V]-] ] ^] X 8
g"Z XX^m] miZZ[~L Z{ **
]|!gt
X yx lZg eu~kZgzZ y|u~kZX

V^fi] o ^fi] ^%m o ]] C X 9


;@*XX]:] 3ZZx ~! [q
-Z~L Z { **

77

X #
ugzZ Z ~ [!*
X 6,[Z1Z z X
{ ]|F,wzZ [!*
X y
)$
+[AZgzZ<
L q nZ~ [!*
}uz
q=u" XX^m] miZZX Hx **
XX^m] miZZL Z
# y{y**
r

/ q
-Zr
# { F,
xz!*
X q
niZZZg XX]] 3ZZ!gtX Hx **
XX]] niZZ
X 3 XX]]
F,[ kZX 6,+z~f ( 100)q
-ZgzZ [Z1Z7 [t
X HDiz',
| 1305wZJr
# [Z]|

VC^j] v o C^f] ^ X 10
oA ^]ZZg! q
-Z LZr
# [ZZg!gt
XX^]
s~gkZ

D r
# [Z]|XF,

X v OZ.
gzZ[Z',
Z#
ZkZ yxZ
+

Z+z~f X 6,8{q
-ZgzZ V23)lq
-Z!gt

( | 1297{Z~ )B30 29x-z :;@*


)X ( 100)q
-Z

V^u] nui o ^m] m^C X 11


zy M
b) uz ~ [ kZ r
# [Z]|
gzZ 6,[Z1Z7gzZ)l[t X Hy ,~ zg g
$u
X ( 285) 9z Z]**
Z~f
qz| 1304xgB 27 ;@*
[ kZ r
# [Z]|

78

X [kZ~y8ZX | 1304#B4gzZ

Vm+j] ^` nj] X 12

) Xy #
gzZ ~ Z zZ u~ g kZ
HHyU{)zgJg c*

igzZ 46,Gb)v 8gzZ


HH{E
+
B6x- q
-Z :;@*
])X 6,]**
Z~f ( 75)gzZ Vz!gt X
( |$
+iz',
| 1305wZ

Vo] n X 13
} ]**
Z~f ( 100) q
-Z X 7`gzZ [!*
~g kZ
( gZiz',
1305y@B 2625x-z :;@*
])X
Hc*
K
M F,
!g

V]j] o ]ju] X 14
c~zgg
$uzy M
6,XXC] o ]j]ZZX~gkZ
: D r
# [Z]|X
Zgth
+F, Z
+
4~ y*zyL L
V zz ` Zzg <
X
!gq
-Z~y!*
izgZ C
Zpt<
L akZ
z<
L L X3Z kZgzZ Z j g
$u I
Z Y
q nZI
g ! p/'!*
~gz0Z
+
) Z
ZgzZc*
X !gt~
D
yZOX ,ZMZkZ

!gt X {up X 6,+z~f 116 gzZ V12!gt

X ZT~~~Y 1285gzZ H;@*


~| 1283r
# [Z]|

79

Vj] j] X 15
: D ~}g!*
[kZgazxj%r
# [Z]|
2X y Z
+
) ) z<
LI
ZgzZx~g kZ L L
Z',


HHf Vg ~g c*
ggzZ ]tz~ kZ
}g !*

) )C
gzZ {z
/
<
C
L IZ~g kZ ~
X Hk
,
~V Z ZZ
+
]|~| 1305[t X 6,{gzZV19)lq
-Z[t
~ ],348 ~gZ -~ g I] r
# [Z
X

J
oe] ]Cx **
{oL & gL Lbg 15ty{& [ Z]|

~h
+zYsg**
xWZx H{gZ ZtX K (!ZZ`
) gn_]
gzZ n
pg]o{ c*
i g
$Q Z} fr
# ~x HX ;gx 46,
uk
,
i
gzZ
'
,~zDyZ \vZX B] X
)
aLZ#
}
.yZ
!*
X sb
`

Z2zx Zzx Zx kZ
t~qzZzr~ n
pgSh Z {zyxg80 v ne
]c*
DVZxgzZ} V W
!*
gzZg#
sz9 W 14s ~V

/2X Ce
$DVz!VZz Sh Z : qZ e QX I

@*
Yx L $Zg
zi Z I{zgzZ CY /y
KZ ZzrF,
Z Sh Z Z"
$U*
X
o**
\ WX
+Z KgzZ qzg ~q
Z
-ZC
gCZ
% igzZ ;
GE
4O]~,qt *
gzZ
c 0s w!*
s **
LG
Z w!*
VN ZF,
X {7+Z ~yZgzZ ( )X ]Z

80

^u] 1 73 ] o\]J
o ^%^
g I Y gN
/Z c*
]W 0 VsgzZ Sh Z
c*
X c*
Ca!{ N?g X {Z
+ Zg ~kZ {z
DDoFv] ] h]+] ]u]EE
D5892 p^eE X J (,
Sh ZgzZ L L

gzZ D ZzrSh ZX g
Z g ZkZ\ W ` W ] !* Zt
Zg uZu~ kZgzZ a}g t Zg t |1 D J(,
X K qzgs: ;gyv

q
-Z {z M
h Za ]Z W,Z a}g gTw!*
EVs

y$
+x r w {n )g fu ** } Y 7yX Yx
C
i W,
O yZ
w!*
VsgzZ C `g {]!*
ggzZ ] Zg g
~ Vzq lzgp~g {z Z Z gkZyZakZ D Za W,Z
XnwJW,
Z C
iY ZuZgp
KZ :gzZ :[ze
}gt ]gZg 1tt [ Z VzZ e 0 Sh Z bZ
VZgzZ} T q q
-ZtX g Za aVZgzZ}
X M
h{gp;Z

&z} ZZ e
]h
+]
.HE

&z} ZZ e g dZz
Y kZ ~ 6, ] h+]
.KZ HE

( 6,
79)w 40 25 , /X H/6
,V W
gHgzZo 35a