Vous êtes sur la page 1sur 4

) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I

9 4 3 2 : N S S I - , 8 5 0 2 e m u l o V - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2

3 7 m o c . m r e j i . w w w


t c a r t s b A d n u o r a w o l f r i a g n i z i l i t u , h c r a e s e r s i h t n I
o m y n a n o i t a t r o p s n a r t c i l b u p s a h c u s s e l c i h e v g n i v
. d e i d u t s n e e b s a h , y g r e n e l a c i r t c e l e n i a t b o o t
e v i t a l e r e m a s e h t t a w o l f r i a e t a e r c s e l c i h e v g n i v o M
d n a y t i c i r t c e l e e c u d o r p o t d e s u e b n a c h c i h w , d e e p s
s a h t I . e l c y c y g r e n e n o i t a t r o p s n a r t n i d e s u e b n i a g a
t s n e e b t s e b e h t l a e v e r o t , d o h t e m s i s p o T h t i w , d e i d u
r e t t e b r o f m e t s y s e h t f o n o i t a l l a t s n i r o f a e r a
e h t s i m e t s y s s i h t f o e g a t n a v d a e h T . e c n a m r o f r e p
g n o l s a d n a , g n i d n e n u s i h c i h w , y g r e n e s t i f o e c r u o s
s i h T . e l b a l i a v a s i y g r e n e e h t , s e v o m e l c i h e v e h t s a
c m e t s y s s e l c i h e v f o p o t n o r o d n u o r a d e l l a t s n i e b n a
e h t , y l t n e u q e s b u S . c t e , s n i a r t d n a t f a r c r i a s a h c u s
y g r e n e e l b a w e n e r m u m i t p o e v e i h c a h c i h w s m e t s y s
y b d e t a r e n e g e b t s u m m e t s y s n o i t a t r o p s n a r t e h t n i
s e s a e r c e d e n o s i h t e s u a c e b y g o l o n h c e t e v i s s e r g o r p
o t s o c e h t m e t s y s n o i t a t r o p s n a r t e h t n i y g r e n e f
f o t o l a e r a e r e h t t a h t t c a f e h t e t i p s e d y l l a c i t a m a r d
f o e c r u o s e h t o s g n i t r o p s n a r t r o f s m e t s y s y d e e p s
e r e h t e r e h w y t i c n i e c a l p y n a s i e r e h t h c i h w y g r e n e
r o f d e z i l i t u e b n a c m e t s y s n o i t a t r o p s n a r t s i
e h t g n i h s i r u o l f . m e t s y s

s m r e T x e d n I , d o h t e m s i s p o T , e l c i h e v , w o l f r i A
y g r e n e l a c i r t c e l E , y g r e n e e l b a w e n e R

. I N O I T C U D O R T N I
e h t t u o h g u o r h t d e s u n e e b s a h y g r e n e c i t e n i K
s e n i b r u t d n i w d n a s e c i v e d l a c i n a h c e m n i y r o t s i h
e e c u d o r p o t d e s u w o n s i h c i h w , y l l a c i f i c e p s . y t i c i r t c e l
, s m e t s y s r o t a r e n e g d n i w f o s e p y t n i a m o w t e r a e r e h T
e n i b r u T . ] 2 . 1 [ s e n i b r u t d n i w s i x a l a c i t r e v d n a l a t n o z i r o h
s m e t s y s h t i w s m r a f d n i w t a y t i c i r t c e l e e t a r e n e g n a c
n i e l a c s l l a m s a n o d e s u e b r o e r o h s f f o d n a n o d e l l a t s n i
e h t s i d n i w d n a , y t i c e h t e h T . e l b a t s n u s i h c i h w e c r u o s

0 1 y l u J d e v i e c e r t p i r c s u n a M 0 2 , 14
i h g a Z l a i n a D , , g n i r e e n i g n E l a i r t s u d n I f o t n e m t r a p e D
n a r I , j a r a K , y t i s r e v i n U d a z A c i m a l s I , h c n a r B j a r a K
d r a f i r a h s f A z a r A , t r a p e D g n i r e e n i g n E l a i r t s u d n I , t n e m
n a r I , n a r h e T , y g o l o n h c e T f o y t i s r e v i n U r i b a k r i m A
n a h o K i j a j o Z n i d i A , l a i r t s u d n I f o t n e m t r a p e D
, j a r a K , y t i s r e v i n U d a z A c i m a l s I , h c n a r B j a r a K , g n i r e e n i g n E
n a r I .
n i d i A i h g a Z , , g n i r e e n i g n E l a c i r t c e l E f o t n e m t r a p e D
n a r I , j n a r h e T , y t i s r e v i n U d a z A c i m a l s I , h c n a r B y e R e r h a h S
. s m e t s y s d n i w f o s c i t s i r e t c a r a h c e h t s e b i r c s e d g n i w o l l o f
w o l d n a y t i c i l p m i s s t i e r a m e t s y s s i h t f o s e g a t n a v d a e h T
e r a s e g a t n a v d a s i d s t I . t s o c g n i r u t c a f u n a m
d n a , t n e m e v o m g n i w a y l l a m s , y t i l i b a l l o r t n o c n u
i h c i h w , g n i w a y e l b a t s n u e h t g n i c u d e r , t n e u q e r f y r e v s
e h t t c e f f a l l i w n e v e d n a r o t a r e n e g r e w o p f o y c n e i c i f f e
s i h t n i s e n i b r u t d n i w e h T ] 4 . 3 [ s e n i b r u t d n i w e h t f o e f i l
e h t e s a e r c n i d n a e l b a z i m o t s u c , e l b a l l o r t n o c e r a , m e t s y s
h c i h w s r o t c a f l a c i t i r c l a r e v e s e r a e r e h T . e c n a m r o f r e p
a e r a t a h t s e s s o l n o i t c i r f e k i l m e t s y s s i h t n i d e d u l c n i e r
n i a t b o o t t n a t r o p m i s i t I . s e n i b r u t d n i w e h t o t d e t a l e r
e h t n i d e b u c s i t i e c n i s a t a d d e e p s d n i w e t a r u c c a
. e c n a c i f i n g i s t a e r g s a h t i , a l u m r o f d n i w f o a l u m r o f s i h T
i c o l e v , y t i s n e d r i a n o s d n e p e d r e w o p a d n a y t f o a e r
r i a e h t s i , ) W ( s t t a w n i r e w o p s i P . s e d a l b e n i b r u t
e h t s i a , ) 3 m / g k ( r e t e m c i b u c r e p s m a r g o l i k n i y t i s n e d
n i d e e p s d n i w e h t s i V , ) 2 m ( s r e t e m e r a u q s n i a e r a r o t o r
o t d e s u s i d o h t e m s i s p o T e h T . ) s / m ( d n o c e s r e p r e t e m
t a e r a t s e b e h t e t a c o l n i d e s s u c s i d s i t I , y g r e n e n i a t b o o
a l u m r o f e h T d n a n o i t c e s s i h t

r e w o p e h t g n i t a l u c l a c r o f
. ] 5 [ , ) 1 ( n o i t a u q e n i n w o h s s i t n a l p e h t n i

V * * a * 5 . 0 = P ) 1 (

. I I d o h t e m s i s p o T
o H y B d e p o l e v e d s i d o h t e m S I S P O T - r o f , g n u o y
g n i k n a r d n a g n i z y l a n a t n a t r o p m i e h t r o f s e v i t a n r e t l a
d n a S I P m o r f e c n a t s i d t s e t r o h s e h t e v a h h c i h w s r o t c a f
e h t e z i m i t p o e h t o t r e d r o n i , S I N m o r f t s e h t r a f e h t
s a h c u s s d l e i f s u o i r a v n i d e s u s i h c i h w m e t s y s
d n a y g r e n e n a e l c , s c i m o n o c e , g n i r e e n i g n e
n a c t e , g n i n n a l p n o i t a t r o p s n a r t e t a d i d n a c h t i w l a e d d
. s e t u b i r t t a s u o i r a v o t t c e p s e r h t i w s e v i t a n r e t l a y t i r o i r p
s i x i r t a m e c n a m r o f r e p e v i t a n r e t l a e h t f o e r u t c u r t s e h T
: 1 e l b a T n i n w o h s s a d e s s e r p x e

e c n a m r o f r e p e v i t a n r e t l a e h t f o e r u t c u r t S . 1 e l b a T
e h T f O d n i W m o r F y g r e n E l a c i r t c e l E e v r e s n o C
f O g n i g a n a M f o g n i s u h t i w s e l c i h e V e h T f O d n u o r A
d o h t e M s i s p o T y b s r e t e m a r a P e v i t c e f f E
, i h g a Z l a i n a D , d r a f i r a h s f A z a r A n i d i A , n a h o K i j a j o Z n i d i A i h g a Z

f O g n i g a n a M f o g n i s u h t i w s e l c i h e V e h T f O d n u o r A e h T f O d n i W m o r F y g r e n E l a c i r t c e l E e v r e s n o C
d o h t e M s i s p o T y b s r e t e m a r a P e v i t c e f f E
4 7 m o c . m r e j i . w w w
n r e t l a f o g n i t a r e h t s i j i x e r e h W t c e p s e r h t i w i e v i t a
h g u o h t l A . j n o i r e t i r c f o t h g i e w e h t s i j w , j n o i r e t i r c o t
y b d e n i f e d e b n a c s t h g i e w e h t f o e c n a t r o p m i e h t
y b d e n i a t b o e b n a c y e h t , y l t c e r i d s r e k a m n o i s i c e d
s t h g i e w e h t f o s t n e m s s e s s a e h t f I . s n o s i r a p m o c e s i w r i a p
i r a p m o c e s i w r i a p n i e r a e h t f o e c n a t r o p m i e h t , s n o s
s i t I . s d o h t e m t n e r e f f i d y b d e n i m r e t e d e b n a c s t h g i e w
t e g o t t n a w s i t i d n a d n i w l a r u t a n t o n e v a h t a h t r e d i s n o c
e l c i h e v e h t f o d n u o r a s i s y l a n a o s d n i w m o r f y g r e n e
f o d n i w m o r f y g r e n e e v r e s n o c d n a g n i t t e g r o f m e t s y s
v e n a b r u e h t . ] 7 . 6 [ e l c i h e

. I I I l e d o m e h t f o n o i t c u r t s n o c
g n i e B d n a e n a l p r i a e m o c m o r f d e m r o f
. y a w b u S f o e g r e v n i d n i w e c u d o r p o t e v o m s e l c i h e V
e c u d o r P . e m i t y r e v e s y a w n u r d n a p i r t s r i a d n a s y a w h g i h
m o r f e s u n a c e w . s e l c i h e V f o d e e p s o t d n e p e d d n i w f o
i h t e c u d o r p t a h t d n i w l a r u t a n n u s f o e p y t h g u o r h T
d n i w l l a m s h t i w r e w o p d n i w y b s e l c i h e V
s e n a l p r i a e m i t y r e v e d n a p i r t s r i a s i 1 e r u g i f . ] 9 [ s e n i b r u t
s i 2 e r u g i F . p i r t s r i a f o e d i s n o d n i w e c u d o r p o t e m o c
d n i w e c u d o r p o t e m o c s n i a r t e m i t y r e v e d n a e n i l n i a r t
i s n o d n a ) y a w h g i h ( d a o r s i 3 e r u g i f . e n i l n i a r t f o e d
d n a s d n i w e s e h T . d n i w e c u d o r p o t e m o c s r a c e m i t y r e v e
. e l c i h e v f o d e e p s o t d e d n e p e d y g r e n e f o t c u d o r p
e h t f o d n u o r a e h t f o d n i w 3 . 2 . 1 e r u g i f e h t n i s i e r e h T
i b r u t d n i w l l a m s l l a t s n i n a c s i t i t a h t e l c i h e v e h t n i e n
d e v r e s b o s i d n a y a w h g i h a d n a p i r t s r i a a r o k c a r t a r a e n
. 3 . 2 . 1 e r u g i f e h t n ir o f e l c i h e v e n a b r u e h t n o m e t s y s e h t s e v r e s b o s i t I
t a h t 4 e r u g i f e h t n i y g r e n e g n i v r e s n o c r o f n i a r t e l p m a x e
h t n o l l a t s n i n a c s i t i h r o f s e l c i h e v e n a b r u e p y t e h g i
4 e r u g i f e h t n i d e v r e s b o s i t a h t y c n e i c i f f e
.


e h t r a e n d e l l a t s n i e r a s e n i b r u t d n i w e s e h T
f o d n i W m o r f y g r e n e l a c i r t c e l e g n i v r e s n o c r o f y a w n u r
. 5 e r u g i f e h t n i e v r e s b o s i t a h t s e l c i h e v e h t f o d n u o r a e h ts , t r a p s i h t n I n o s e n i b r u t f o n o i t a l l a t s n i f o y t e f a
d e t n a l p e b n a c y e h T . d e s s u c s i d s i y a w n u r a d n u o r a
g n i v o m e c n i s , e c a f r u s e h t o t e s o l c , d n u o r g e h t r e d n u
s i h T . ) 7 d n a 6 e r u g i f e e s ( t s a l b t e j s e c u d o r p t f a r c r i a
h c i h w , f l e s t i t f a r c r i a e h t n o t u p e b n e v e n a c m e t s y s
s e s a e r c n i n i d e v r e s b o s i t c e j b u s s i h t t a h t y c n e i c i f f e e h t
. 6 e r u g i f e h t


) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I
9 4 3 2 : N S S I - , 8 5 0 2 e m u l o V - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2

5 7 m o c . m r e j i . w w w

f o t f a r c r i a g n i w e h t n o d e l l a t s n i s i e n i b r u t d n i w e h T
m o r f y g r e n e l a c i r t c e l e g n i v r e s n o c r o f e n a l p r i a e h t
e h t n i e v r e s b o s i t a h t e n a l p r i a e h t f o d n u o r a e h t f o d n i W
. 7 e r u g i f

e n a l p r i a f o g n i w e h t n o d e l l a t s n I s i m e t s y s s i h T . 7 e r u g i F

e b o t e r a s r e t e m a r a p t n e r e f f i d , m e t s y s e h t e z y l a n a o T
d e s s u c s i d e r a t n a t r o p m i t s o m e h t f o e e r h t , d e r e d i s n o c
. ] 0 1 [ e r e h

. A x e d n I
) n o i r e t i r C ( m e t s y s n o i t a t r o p s n a r t f o e p y T : j
r o f s r e t e m a r a p t n a t r o p m I : i ) e v i t a n r e t l A ( y g r e n e g n i t t e g

. B s r e t e m a r a P
e u D . s r e t e m a r a p e h t e t a l u c l a c o t d e s u s i l e d o m s i h T
e r a e r e h t , s e l c i h e v e h t f o s d e e p s t n e r e f f i d e h t o t
y h w s ' t a h t . s d e e p s t n e r e f f i d h t i w s m e t s y s t n e r e f f i d
s i h t n i r e t e m a r a p t n a t r o p m i n a h c u s s i d e e p s
e m s s e s s a 4 d e r e d i s n o c e v a h e w , n o i t a u l a v e s i h t n I . t n
s e l c i h e v l l A . s d e e p s t n e r e f f i d h t i w s e l c i h e v t n e r e f f i d
m e t s y s t n a t r o p m I . s n o i t i d n o c e m a s e h t r e d n u d e t s e t e r a
e h t n i d e r e t n e d n a w o l e b d e t a l u c l a c e r a s r e t e m a r a p
w o l e b e l b a t S I S P O T .

s n i a e r a r o t o r e h t s i t I = a m 1 = ) m ( s r e t e m e r a u q
r e t e m c i b u c r e p s m a r g o l i k n i y t i s n e d r i a e h t s i =
m / g K 2 2 . 1 = ) 3 m / g k (
s / m 8 . 3 1 = h / m k 0 5 = y a w b u s a f o d e e p S
= n i a r t a f o d e e p S
= e n a l p r i a n a f o d e e p S
s / m 7 . 7 2 = h / m k 0 0 1 e l i b o m o t u a n a f o d e e p S =
e h t n i g n i t a r e p o s i e l c i h e v e h t t a h t e m i t f o d o i r e P = T
) s e t u n i m 0 4 4 1 : y a d e n o . g . e ( s m e t s y s
) s e t u n i m 0 1 h c a e ( y a w b u s a f o l a v i r r a f o e m i T
n i m 0 3 h c a e ( n i a r t a f o l a v i r r a f o e m i T ) s e t u
) s e t u n i m 0 6 h c a e ( e n a l p r i a n a f o l a v i r r a f o e m i T
) s e t u n i m 3 h c a e ( e l i b o m o t u a n a f o l a v i r r a f o e m i T
e h t y b d e c u d o r p d n i w s r e d i s n o c y l n o m e t s y s e h T
r o f s r e t e m a r a p t n a t r o p m I . e l c i h e v e h t f o t n e m e v o m
g r e n e l a c i r t c e l e g n i n i a t b o y b d e c u d o r p d n i w e h t m o r f y
e r a s e l c i h e v s u o i r a v d n a . s e v i t a n r e t l a d e l l a c e r a s e l c i h e v
. n o i r e t i r c d e l l a c

. C s e l b a i r a V
m o r f y g r e n e l a c i r t c e l e g n i n i a t b o f o y t i c a p a C :
m e t s y s e h t
m e t s y s e h t n i s e l c i h e v e h t f o r e b m u N
: d n i w f o n o i t a l l a t s n i f o e c a l p e h t r o f s n o i t c i r t s e R
s e n i b r u t
r o f ) 1 ( n o i t a u q e n i d e r e t n e e r a s r e t e m a r a p e h T
h c a e m o r f y g r e n e l a c i r t c e l e f o r e w o p g n i t a l u c l a c
. ) 2 ( n o i t a u q e n i n w o h s s i d n a m e t s y s n o i t a t r o p s n a r t

i s n o c e r a y t i v i t c u d o r p d n a y c n e i c i f f e e n i b r u T n i d e r e d
n i n w o h s s i d n a % 0 6 t u o b a s i h c i h w , n o i t c e s s i h t
. ) 3 ( n o i t a u q e


. D t l u s e R
s i t i d n a s r e t e m a r a p t n a t r o p m i d e t a l u c l a c s i t I
. 2 e l b a t e h t n i d e r e t n e


h c a e e d i v i d d n a n m u l o c h c a e r o f 2 / 1 ) j i 2 x S ( e t a l u c l a C
t e h t n i j i r t e g o t t a h t y b n m u l o c 3 e l b a .


f O g n i g a n a M f o g n i s u h t i w s e l c i h e V e h T f O d n u o r A e h T f O d n i W m o r F y g r e n E l a c i r t c e l E e v r e s n o C
d o h t e M s i s p o T y b s r e t e m a r a P e v i t c e f f E
6 7 m o c . m r e j i . w w w
r e d i s n o c s i t i t u b j i V t e g o t j w y b n m u l o C h c a e y l p i t l u M
. 4 e l b a t e h t n i e v r e s b o s i t i d n a h c r a e s e r s i h t n i .s i t i d n a n o i t c e s s i h t n i + A n o i t u l o S l a e d I e n i m r e t e D
e l b a t e h t n i n o i t u l o S l a e d I m o r F n o i t a r a p e S e n i m r e t e D
5.

0 0 0 0 0 . 1 , 8 9 . 0 { = + A } 1 8 9 9 . 0 , 9 9 9 9 . 0 , 1


s i a e r a t s r i f d n a e l p m a s s i h t f o t l u s e r a d e t a l u c l a c s i t I
e c u d o r p o s d e e p s t s a f y r e v t o g e v a h e s u a c e b e n a l p r i a
. 6 e l b a t e h t n i f l e s r u o y e h t f o d n u o r a n i d n i w e g u h
n o i s u l c n o C
d n a d e e p s h g i h a s a h t i e s u a c e b e h t s i e n a l p r i a e h T
m e t s y s e h t d n a h g i h s i d e c u d o r p d e e p s g n i t l u s e r e h t s u h t
h t i w m e t s y s d n o c e s e h T . d e e p s e h t n o d e d n e p e d y r e v s i
s n o i t c i r t s e r f o k c a l e h t o t e u d n i a r t e h t s i y c n e i c i f f e h g i h
m o r f y g r e n e g n i n i a t b o d n a n o i t a l l a t s n i e n i b r u t e h t n o
n a r o f e t a l u c l a c f o t l u s e r . t i d n a 0 9 9 9 9 . 0 s i e n a l p r i a
f o e g a t n a v d a o s 3 9 9 9 . 0 s i n i a r t r o f e t a l u c l a c f o t l u s e R
d n a s l o r t n o c n a c m e t s y s s i h t t a h t t n a t s n o c s i m e t s y s s i h t
y l t c a x e s n a l p
e c n e r e f e R
. 1 J , a c n i l I A , a v o r t i m i D , r u o d n a h G M , m i h a r b I H
i y g r e n E d n i W f o n o i t a r g e t n I , ) 1 1 0 2 ( , n o r r e P o t n
d n a s e g n e l l a h C l a c i n h c e T s m e t s y S y t i c i r t c e l E
5 1 8 , 6 a i d e c o r P y g r e n E , s n o i t u l o S l a u t c A 4 2 8
. 2 W , r e t h g i R . t r e b o R A : a c i r e m A n i y g r e n E d n i W , 8 0 0 2
5 1 t s u g u A s s e r P a m o h a l k O f o y t i s r e v i n U , y r o t s i H
. 3 ) 2 1 0 2 ( , g n a h Z o b g n e P , o a H u W , g n a i x i h Z u Y
v n E d n i W n o h c r a e s e R , f o d a o L d n i W d n a t n e m n o r i
d n a e u q i n h c e T A M S Q n o d e s a B s g n i d l i u B e s i R w o L
7 0 7 , a i d e c o r P y g r e n E , , y r t e m o e G e r u t a e F 4 1 7
. 4 h c s a G t r e b o R , e l e w T n e h c o J , , 1 1 0 2 d n i W r e w o P
d n a n o i t c u r t s n o C , n g i s e D , s l a t n e m a d n u F : s t n a l P
r e b m e c e D , n o i t i d e 2 1 0 2 . d e d n 2 ; r e g n i r p S , n o i t a r e p O
8 2
. 5 2 1 0 2 ( , x u a e s s u o R P , l e r o M S , o n i t s o g a D S , i n i r e u Q F
s e l c i h e v c i r t c e l e f o s n o i s s i m e s a g e s u o h n e e r G , )
, y t i c i r t c e l e c i a t l o v o t o h p d n a d n i w h t i w d e t a i c o s s a
1 9 3 , 0 2 a i d e c o r P y g r e n E 1 0 4
. 6 T g n a W T a u h c B , r e w o P l a m r e h T , ) 1 1 0 2 ( , n i X n
a i d e c o r P , d o h t e m S I S P O T n o d e s a B g n i t t i S t n a l P
4 8 3 5 , 5 1 g n i r e e n i g n E 8 8 3 5
. 7 a c r a G o r r o c o S M - s e l a c s a C M , a t a m a L a s e r e T s u L J ,
, 0 1 0 2 , y a g e d r e V s n o i s i c e D d n a s e c n e r e f e r P ,
3 8 3 p p , g r e b l e d i e H n i l r e B r e g n i r p S - 5 9 3
. 8 Z g n i L , e D , u o h Z - n u Q , R n o y d u t S A , 1 1 0 2 - S I S P O T
B e t i S b e W o t n o i t a c i l p p A s t I d n a d o h t e M g n i d l i u
d n a g n i t u p m o C e v i t a v o n n I , n o i t c e l e S s e v i t a n r e t l A
n o i t a m r o f n I
. 9 e n i b r u T d n i W n i n o i t a v o n n I , 1 1 0 2 , n o s e i m a J P
9 1 r e b m e t p e S , n o i t i d e 1 ; y e l i W , n g i s e D
. 0 1 D y a d i l l a H , k c i n s e R R S , e n a r K . h t e n n e K 1 9 9 1 ,
. 7 2 r e b m e c e D , n o i t i d e 1 e m u l o V ; y e l i W , s c i s y h P