Vous êtes sur la page 1sur 6

c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I ) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h

9 4 3 2 : N S S I - e m u l o V , 8 5 0 2 - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2
2 2 1 m o c . m r e j i . w w w

t c a r t s b A t s e u q e r b o J m e t s y S d u o l C e h t n I
a n i s t c e p s a l a c i t i r c t s o m e h t s i g n i l u d e h c s
e r a t s e u q e r y n a m e r e h w m e t s y s d e t u b i r t s i d
. m r o f e u e u Q e h t n i n i a t n i a m s i s t s e u q e r f o e p y t s i h T
t e g t o n l l i w m e t s y s d u o l c e h t y a w h c u s n i d e l u d e h c s
e n i h c a m l a u t r i v a d a o l r e v o f o s m r e t n I . d e d a o l r e v o
s a l l e w s a m e t s y s e h t r e v o b o j e h t f o y a l e d e h t e s i a r
d e s o p o r p s i h t n I . e r u l i a f s s e c o r p f o s e c n a h c e h t e s i a r
a p t n a n i m o d a , k r o w g n i l u d e h c s c i r t e m a r
. s e s y l a n a l e v e l o w t r e d n u d e n i f e d s i m s i n a h c e m
e r a s r e t e m a r a p y c n e i c i f f e d n a y t i r u c e s , y t i l a c i t i r C
l a u t r i v s r e t e m a r a p e s e h t n I . k r o w s i h t n i r e d i s n o C
d e n i f e d e r a h t o b s t s e u q e r r e s u e h t d n a s e n i h c a m
p e s e h t n I . m e t s y s d u o l c e h t n i e d i s n i k r o w s r e p a
i t l u m a d e n i f e d - g n i l u d e h c s d e c n a l a b d a o l l e v e l
e z i r o g e t a c d n a e n i f e d r e p a p s i h t n i o S . m s i n a h c e m
l a u t r i v l e v e l t s r i f e h t n I . l e v e l t n e r e f f i d n i k r o w e h t
d n a y t i c a p a c e h t r e d n u d e r e d r o e r a s e n i h c a m
, l e v e l d n o c e s e h t n I . s r e t e m a r a p y t i l a c i t i r c r e s u e h t
e h t f o s t n e m e r i u q e r r e d n u d e r e d r o e r a s t s e u q e r
n o d e s a b s i t I . e m i t t s e u q e r b o j e h t d n a e c r u o s e r
d n a s i s y l a n a t s o c e h t s r e t e m a r a p o w t e s e h t
t x e n t A . e d i s t n e i l c d n a e d i s r e v r e s n o d e m r o f r e p
e h t r e d n u d e p u o r g e r a s e n i h c a m l a u t r i v l l a , l e v e l
n a t s o c g n o m a d a o l e h t f o g n i r a h s e h t t a h t o s s i s y l a
, l e v e l t x e n t A . e n o d e b l l i w s e n i h c a m f o d n i k r a l i m i s
e d i s r e v r e s e h t n e e w t e b g n i p p a m l e v e l t s o c e h t e s U
s t s e u q e r e h t e t a c o l l a o t d e m r o f r e p s i e d i s t n e i l c d n a
l a u t r i v e h t o S . e n i h c a m l a u t r i v r a l u c i t r a p o t
n i h c a m o t s i k r o w t x e n e h t d n a t s e u q e r e h t s n g i s s a e
e h t g n i r u D . t s e u q e r e h t f o n o i t u c e x e e h t m r o f r e p
e m i t s s e c o r p d n a e m i t t i a w e h t , s s e c o r p n o i t u c e x e
e h t , s w o h s s i s y l a n a s i h T . d e m r o f r e p s i s i s y l a n a
e m a r f e m i t e t a i r p o r p p a n i d e t u c e x e e r a s t s e u q e r
i t t i a w e h t d n a . d e c u d e r s i m e t s y s e h t r e v o e m


s m r e T x e d n I e p o c S , e v i t c e j b O , g n i t u p m o c d u o l C
, g n i l u d e h c S l e v e l i t l u m , g n i l u d e h c S , k r o w f o
, e g a t S k r o W , t l u s e R , m h t i r o g l A , n o i t a z i l a u t r i V
. e m i T l a v i r r A d n a e m i T t r a t S f o n o s i r a p m o C


1 y l u J d e v i e c e r t p i r c s u n a M 9 0 2 , 14
i r a w i T i n a M t e k n a S , f o l o o h c S , y t i s r e v i n U s a i t o g l a G
, y a w s s e r p x E a n u m a Y , g n i r e e n i g n E d n a e c n e i c S r e t u p m o C
a i d n I , h s e d a r P r a t t U , a d i o N r e t a e r G
. I N O I T C U D O R T N I

s i g n i t u p m o c d u o l C e h t r e d i v o r p a s a n w o n k
d n a n o i t a c i l p p a y n a m o t t n e m n o r i v n e d e t u b i r t s i d
o t e l b a l i a v a d n a n o i t a c o l e n o t a d e c a l p e r a t a h t s e c i v r e s
f o s i s a b e h t n o g n i s u e d i w d l r o w s r e s u c i l b u p l l a e h t
r o f T S I N y b d e p o l e v e d s a w m e t s y s d u o l C . t e n r e t n i
n e m e r i u q e r e h t l l i f l u f e h t r e v o t n e s e r p s r e s u l a b o l g f o t
A . s t n e m e r i u q e r e r u t c u r t s a r f n i d n a t s o c w o l n i b e w
t n e m n o r i v n e d u o l c t n e r e f f i d n i t s i x e n a c r e s u d u o l c
, t n e m n o r i v n e e t a v i r p , t n e m n o r i v n e c i l b u p s a h c u s
. t n e m n o r i v n e y t i n u m m o c e h t r o t n e m n o r i v n e d i r b y h
e h t , l e v e l h c a e h t i W y t i r u c e s , n o i t a c i f i c e p s t s o c
e h t m e t s y s d u o l C e h t n I . ] 3 [ r e f f i d s i n o i t a c i f i c e p s
n o s s e c o r p e h t e l d n a h o t k s a t t s e g g i b e h t s i g n i l u d e h c s
r o f s n g i s e d y l l a c i s a b r e p a p s i h T . e n i h c a m l a u t r i v e h t
e z i r o g e t a c r e p a p s i h t n I . t p e c n o c g n i l u d e h c s l e v e l i t l u m
v e l e h t e b i r c s e d e w l e v e l t s r i f e h t n I . g n i l u d e h c s e h t f o l e
e h T . n o i t a c i f i c e p s y t i l i b a p a c d n a y t i r u c e s t s o c e h t
n o i t a c i l p p a e h t s i e r u t c e t i h c r a d u o l c f o l e v e l d n o c e s
d u o l c e h t f o l e v e l r e p p u e h t s i t I . e c a f r e t n i l e v e l
c a e c a f r e t n i s l e v e l n o i t a c i l p p A . e r u t c e t i h c r a e h t y l l a u t
l a c i s y h p e r u t c e t i h c r a d u o l C n I . e c a f r e t n i r e s u o t d u o l c
r e v r e s d u o l c e h t y b d e t n e s e r p e r s i f o l e v e l r e w o l r o r e y a l
s i t i d n a r e y a l e s a b a t a d e h t s n i a t n o c r e y a l s i h T . f l e s t i
e l b i s n o p s e r s i r e y a l s i h T . d u o l c l a u t r i v h t i w d e t a r g e t n i
a e h t m r o f r e p o t e h t d n a n o i t a c o l l a e c i v r e s l a u t c
s i l e v e l s i h t t a d e n i f e d m e t s y s d u o l c e h T . n o i t u c e x e
d u o l c e h t s A . r e s u e h t o t e v i t c e p s e r x e l p m o c t s o m
t u b x e l p m o c e r o m s i t i , m r o f b e w n i t n e s e r p s i m e t s y s
. s r e s u e h t o t s e c i v r e s e v i t c e f f e s e d i v o r p n o i t a z i l a u t r i V
l a u t c a s i n e e w t e b s k n i l e h t s e v o m e r t a h t e u q i n h c e t e h t y l
t I . m e t s y s g n i t a r e p o e h t d n a e r a w d r a h , e r a w t f o s e h t
h t i w y a w d e t c a r t s b a n i s e c r u o s e r l a c i g o l e h t s t c e n n o c
. s s e c c a t s o c w o l d n a e l b i x e l f r e d n u s e c r u o s e r l a c i s y h p
n a c i m a n y d e h t s e d i v o r p t n e m n o r i v n e l a u t r i v e h T d
l e v e l d n a m e d e h t t a h t o s o i r a n e c s k r o w t e n e g r a l
s i h T . k r o w t e n e h t r e v o d e n i a t b o e b l l i w n o i t c a f s i t a s
d e s a b d u o l c c i m a n y d e h t s e d u l c n i s r e v r e s f o d n i k
l e v e l e c i v r e s d n a t c u d o r p e h t t a h t o s e r u t c u r t s a r f n i
i r a h s e c r u o s e r e h t r e d n u d e n i a t b o e b l l i w n o i t a l o s i g n
n i h t i w d e t a r e n e g s i t n e m n o r i v n e l e v e l e r a w t f o s A . ] 2 [
e r a w d r a h e t a r a p e s a s a f l e s t i s k r o w t a h t e n i h c a m e h t
e b l l i w n o i t u b i r t s i d l e v e l e n i h c a m e h t t a h t o s m e t s y s
. ] 5 [ d e m r o f r e p


i t l u M A - n i g n i l u d e h c S e v o r p m I o t s i s y l a n A l e v e L
t n e m n o r i v n E d u o l C d e t u b i r t s i D
i r a w i T i n a M t e k n a S
i t l u M A - t n e m n o r i v n E d u o l C d e t u b i r t s i D n i g n i l u d e h c S e v o r p m I o t s i s y l a n A l e v e L
3 2 1 m o c . m r e j i . w w w

. I I K R O W D E T A L E R
e h t e s a e r c n i r o f e s u y l n i a m k r o w d e s o p o r p e h t n I
r e b m u n e h t n i e l b a l i a v a e r a h c i h w s e c i v r e S d u o l C f o
y b d e d i v o r p e r a s e c i v r e s f o s e p y t e s e h T . t e n r e t n i
. t n e m n o r i v n e d e t a r g e t n i n a n i s r e v r e s d u o l c t n e r e f f i d
r e d n u e n i h c a m l a u t r i v r o f e s u m s i n a h c e m g n i l u d e h c S
e c n e r e f n i d e n i f e d r e p a p s i h t n I . s i s y l a n a d e s a b k s a t
c e t d e d n u o b O I e h t t a h t o s s i s y l a n a d e s a b e u q i n h
. ] 1 [ t n e m n o r i v n e e h t r e v o d e m r o f r e p e b l l i w g n i l u d e h c s
n I . g n i l u d e h c s l e v e l i t l u m e h t d e n i f e d e r a s r e p a p e s e h T
n i k s a t e h t e z i r o g e t a c e w g n i l u d e h c s l e v e l i t l u m
r i F . m e t s y s g n i t u p m o c d u o l c e h t r e d n u l e v e l t n e r e f f i d t s
f o s i s a b e h t n i k s a t e h t r e t l i f d n a d e n i f e d e r a e w l e v e l
s s e c o r p e h t l e v e l d n o c e s e h t d n a n o i t a c o l l a e c r u o s e R
d e t u b i r t s i D . y t i c a p a c d n a t s o c f o s i s a b e h t n o e t a r g i m
d a o l f o m e l b o r p e h t e c a f t n e m n o r i v n e g n i t u p m o c
l e v e l i t l u m f o p l e h e h t h t i w o S . g n i c n a l a b g n i l u d e h c s
e h t f o m e l b o r p g n i c n a l a b d a o l e h t e g a n a m y l i s a e
g n i l u d e h c S . m e t s y s g n i t u p m o c d u o l c n i s s e c o r p
s e i g e t a r t s t n e m e g a n a m e c r u o s e r d n a s m h t i r o g l a
d n a d u o l c d i r g d n a r e t s u l c e h t r o f d e n g i s e d y l l a i c e p s
r e e p - o t - g n i t u p m o c d u o l c l l a e h t n I . g n i t u p m o c r e e p e w
s s e c c a e c i v r e s e h t g n i c u d e r e l i h w s s e c o r p g n i t a r g i m e r a
. r e t e m a r a p t n e r e f f i d f o p l e h e h t h t i w e m i t

. A e v i t c e j b O
. e r e h t c e j b o n e v i g e h t e n i f e d e r a e w k r o w d e t n e s e r p n I
l e v e l a e n i f e d o t s i k r o w f o e v i t c e j b o n i a m e h T
c n e u q e s e h t t e s o t m s i n a h c e m g n i l u d e h c s f o e
. t n e m n o r i v n e d u o l c n i n o i t u c e x e s s e c o r p
o t n o i t i d n o c a e n i f e d o t s i k r o w f o e v i t c e j b o e h T
d u o l c n i n o i t a r g i m s s e c o r p e h t m r o f r e p
. t n e m n o r i v n e
e m i t t i a w e h t e c u d e r o t s i k r o w f o e v i t c e j b o e h T
. y t i l i b a b o r p n o i t a r g i m d n a

. B k r o w f o e p o c S
r o w d e t n e s e r p e h T s y a w g n i w o l l o f e h t n i e v i t c e f f e s i k
e v i t c e f f e e m o s n o d e t u c e x e e b l l i w s s e c o r p h c a E
e b l l i w s s e c o r p e h t f o e m i t t i a w e h t t a h t o s M V
. d e c u d e r
e h t e l d n a h o t e l b a e b l l i w m e t s y s d e t n e s e r p e h T
. s n o i t i d n o c d a o l r e v o
v e l h c a e , d e n i f e d s i g n i l u d e h c s l e v e l e h t s A l e
o s r e t e m a r a p e c n a m r o f r e p c i f i c e p s h t i w s l a e d
e b l l i w e c n a m r o f r e p r e v r e s d u o l c l l a r e v o t a h t
. d e v o r p m i

. C y g o l o d o h t e M h c r a e s e R
r e y a l e e r h t a d e n i f e d e r a e w k r o w t n e s e r p e h t n I
k r o w d e t n e s e r p r e y a l t s r i F e h t n I . h c a o r p p a g n i l u d e h c s
, e d i s r e v r e s n o g n i d r o c c a r e v r e s d u o l c e h t e g n a r r a d n a
e r a e w l e v e l t s r i f t A . r o t c e v y t i l i b a i l e r e l b a l i a v a e h t
. e r u t a e f y t i r u c e s r e h g i h e h t h t i w r e v r e s d u o l c a r e d i s n o c
d n a , r e d r o c i f i c e p s a n i p u t e s s i e n i h c a m l a u t r i v d u o l C
. r e d r o s s e c o r p r e s u e h t e g n a r r a o t s i k r o w e h t s i h t n I o S
. n o i t a m i t s e t s o c c i r t e m a r a p e h t g n i m r o f r e p e r a e w r e y a l
, e m i t s s e c o r p e h t s e d u l c n i r e t e m a r a p e t a m i t s e t s o C
e s e h t n o d e s a B . y t i l a c i t i r c e n i l d a e d d n a y t i r u c e s
. d e m r o f r e p s i g n i r e d r o t s e u q e r e d i s t n e i l c , s r e t e m a r a p
e h t l e v e l t s r i f e h t g n i t e l p m o C n i d e n i f e d s i e n i h c a m
e d i s r e v r e s d n a t s e u q e r e d i s t n e i l c h t i w r e d r o c i f i c e p s
e s u l e v e l t s r i f e h t r e t f A . r e d r o r a l u c i t r a p a n i e n i h c a m
s t s e u q e r r e s u e h t e t a c o l l a l e v e l s i h t n i l e v e l d n o c e s e h t
s i t s e u q e r r e s u e h t d n A . r e v r e s d u o l c r a l u c i t r a p e h t o t
r o f r e p f o s i s a b e h t n O . r e v r e s d u o l c e h t n o d e m
d n a d a o l e h t e t a m i t s e e r a e w t s e u q e r e h t f o n o i t a c o l l a
e h t r e d n u t s e u q e r e h t e t a c o l l a e W . e n o d s i y t i c a p a c
e w t s e u q e r e h t f o n o i t a c o l l a e h t r e t f A . s r e t e m a r a p e e r h t
. e n i h c a m l a u t r i v e v i t a l e r n o t s e u q e r e h t e t u c e x e
x E d n a e m i t s s e c o r p , e m i t l a v i r r a r e d n u e n o d s i n o i t u c e
n o i t a u t i s n o d e s a b s i n o i t u c e x E . s r e t e m a r a p e n i l d a e d
s i h t e n i l d a e d e r o f e b e n o d s i s s e c o r p n o i t u c e x e s i t s r i f
r a l u c i t r a p e h t n o d e t u c e x e e b l l i w s s e c o r p e h t s n a e m
r e h t o n a e h t e s u e r a e W . e n i h c a m l a u t r i v s i r e t e m a r a p
t i a w e g a r e v a e h t e c u d e r o t t u o b a s i k r o w e h T . e m i t t i a w
e t a l u c l a c e w e m i t t i a w f o p l e h e h t h t i W . s s e c o r p f o e m i t
e h t s d e e c x e s i e m i t t i a w e h t f i n o i t a r g i m s s e c o r p e h t
d n A . e n o d e b l l i w n o i t a r g i m s s e c o r p e h t , d l o h s e r h t t i a w
i m f o p l e h e h t h t i w t x e n e h t y f i t n e d i e r a e w n o i t a r g
. t s e u q e r e h t e l d n a h e r a h c i h w d u o l c


) a : g i F g n i l u d e h c s l e v e l w o L r o f s r o t c a F

. D y g o l o d o h t e M d e s o p o r P :

s r e t e m a r a p y t i l i b a i l e r r e d n u M V e h t e g n a r r A

e s u e h t e t a r e n e G e m i t s s e c o r p r e d n u s t s e u q e r r
s r e t e m a r a p
d n a y c n e i c i f f e r e d n u t s o c s s e c o r p e h t e t a m i t s E
y t i l i b a i l e r
y t i r u c e S , y r o m e M r e d n u m e t s y s d u o l C e h t e n i f e D
s r e t e m a r a P O I d n a

s r o t c e v e s e h t r e d n u s s e c o r p e h t e g n a r r A
c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I ) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h
9 4 3 2 : N S S I - e m u l o V , 8 5 0 2 - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2
4 2 1 m o c . m r e j i . w w w: g i F ) b k r o W d e s o p o r P e h t f o t r a h c w o l F
: g i F ) b k r o W d e s o p o r P e h t f o t r a h c w o l F

. 1 p u t e S t n e m n o r i v n E d u o l C
d l i u b o t s i g n i t u p m o c d u o l c h t i w k r o w o t e g a t s t s r i f e h T
d u o l c e h t p u g n i t t e s e l i h W . t n e m n o r i v n e d u o l c e h t
s e i t r e p o r p e m o s e h t t e s o t d e r i u q e r s i t i , t n e m n o r i v n e
f o r e b m u n , s r e v r e s d u o l c l a c i s y h p f o r e b m u n s a h c u s
a s e n i h c a m l a u t r i v e h t d n a r e v r e s d u o l c h c a e n o e l b a l i a v
s e i t i l i b a p a c e h T . e n i h c a m l a u t r i v h c a e f o s e i t i l i b a p a c
e h t d n a y t i l i b a l i a v a y r o m e m f o s m r e t n i d e n i f e d e b n a c
. e n i h c a m l a u t r i v h c a e h t i w d e t a i c o s s a s e c i v e d O / I

. 2 n o i t a z i l a i t i n I t s e u q e R r e s U
e h t o t r e t n e l l i w r e s u a e c n O t s e u q e r e c i v r e s a , m e t s y s
r e s U . t n e m n o r i v n e d e t a r g e t n i e h t o t d e m r o f r e p e b l l i w
t n e r e f f i d r e d n u d e n i f e d e b l l i w t s e u q e r s s e c o r p
y r o m e m , n o i t a c i f i c e p s e m i t s s e c o r p s a h c u s s r e t e m a r a p
n o i t a c i f i c e p s e n i l d a e D , t n e m e r i u q e r O / I , t n e m e r i u q e r
. c t e

. 3 t a m i t s E t s o C n o i
e h t e t a m i t s e o t d e n i f e d e b l l i w m s i n a h c e m d e t h g i e w A
s s e c o r p d e t h g i e w n o i t a m i t s e t s o c e h T . s s e c o r p a f o t s o c
e d , e m i t l a v i r r a , e m i t s s e c o r p e h t n o d e s a b s i e n i l d a
. s t n e m e r i u q e r y r o m e m e h t d n a y t i l a c i t i r c

. 4 g n i l u d e h c S
i s s e c o r p h c a e o t e g a t h g i e w e h t e c n O e s e h t , d e n i f e d s
. m h t i r o g l a y d e e r g e h t n o d e s a b d e l u d e h c s e r a s e s s e c o r p
r e d n u s e s s e c o r p e h t e g n a r r a o t s i n o i t c n u f e v i t c e j b o e h T
. o i t a r t s o c t s a e l e h t

. 5 n o i t a c o l l A s s e c o r P
t s o c e h t d n a d e l u d e h c s e r a s e s s e c o r p e h t e c n O
t f o n o i t a u l a v e e h T . e n o d s i n o i t a m i t s e l a u t r i v e h
n i e c n e r r u c c o s s e c o r p f o r e d r o n i e n o d e b l l i w e n i h c a m
l l i w e n i h c a m l a u t r i v e h t f o n o i t a u l a v e s i h T . e u e u q e h t
t s e u q e r e h t d n a y t i c a p a c e h t r e d n u o t e v i t c e p s e r e n o d e b
e n i h c a m l a u t r i v e h t o t e l b i s a e f s i s s e c o r p e h t f I . s i s y l a n a
e c o r p e h t y t i c a p a c r a l u c i t r a p t a h t o t d e t a c o l l a e b l l i w s s
. e n i h c a m l a u t r i v
. 6 n o i t a r g i M
l a u t r i v r a l u c i t r a p e h t o t e l b i s a e f t o n s i s s e c o r p e h t f I
. d e i f i t n e d i s i n o i t a r g i m e h t f o t n e m e r i u q e r e h t , e n i h c a m
n o d a o l d n a y t i c a p a c e h t , s s e c o r p e h t e t a r g i m o t w o N
s e n i h c a m l a u t r i v r e h t o t i n o d e s a b d n a d e z y l a n a e b l l i w
. e n o d e b l l i w s s e c o r p e h t f o n o i t a r g i m e h t

. 7 s i s y l a n A
n i k r o w d e t n e s e r p e h t f o e g a t s l a n i f e h t s i s i s y l a n A
t n e r e f f i d r e d n u d e z y l a n a e b l l i w s e s s e c o r p e h t l l a h c i h w
e m i t e s n o p s e r , s i s y l a n a e m i t t i a w s a h c u s s r e t e m a r a p
y l a n a . c t e s i s

. E m h t i r o g l A
i t l u M A * / - r e s U e l u d e h c S o t m s i n a h c e M d e t h g i e W l e v e L
/ * r e v r e S d u o l C r o f s t s e u q e R
. 1 d e t a r g e t n I h t i w r e v r e S d u o l C e h t e z i l a i t i n I
r e t e m a r a P e c r u o s e R d n a s e n i h c a M l a u t r i V
s n o i t a c i f i c e p S
. 2 ) d u o l C ( h t g n e L o t 1 = i r o F
{
. 3 ) M V ( h t g n e L o t 1 = j r o F
{
. 4 m o d n a R = y t i l a c i t i r C . ) j , i ( M V t e S
m o d n a R = y t i l i b a l i a v A . ) j , i ( M V t e S
m o d n a R = e m i T e s n o p s e R . ) j , i ( M V t e S
}
}
y c n e i c i f f E d n a y t i l i b a i l e R e h t n g i s s A [
] e n i h c a M l a u t r i V h c a E r o f s r e t e m a r a P
. 5 ) r e s U ( h t g n e L o t 1 = i r o F
{
m o d n a R = e m i T s s e c o r P . ) i ( r e s U t e S
. ) i ( r e s U t e S m o d n a R = e n i l d a e D
m o d n a R = e m i T l a v i r r A . ) i ( r e s U t e S
m o d n a R = t n e m e r i u q e R e c r u o s e R . ) i ( r e s U t e S
}
s s e c o r P d n a t n e m e r i u q e R e c r u o s e R e h t t e S [
] s t s e u q e R l l A r o f n o i t a c i f i c e p S
. 6 t s e u q e R h c a E r o f t s o C 1 l e v e L e h t e t a m i t s E
s r e t e m a r a p y t i r u c e S d n a y t i l a c i t i r C r e d n u
. 7 n a r r A r e t e m a r a p t s o c r e d n u s t s e u q e R e h t e g
. 8 M V h c a E r o f r e t e m a r a P t s o C 2 l e v e L e h t n g i s s A
y t i c a p a C d n a d a o L e h t r e d n u
s r e t e m a r a P
. 9 t s o C r e d n u s e n i h c a M l a u t r i V e h t e g n a r r A
r e t e m a r a P
. 0 1 s e n i h c a m l a u t r i v n o s i s y l a n a t s o c e h t m r o f r e P
i d n i s e n i h c a m l a u t r i v e h t e d i v i d d n a t n e r e f f
s i s y l a n a t s o c r e d n u s p u o r g
. 1 1 s i s y l a n A t s o C 2 l e v e L d n a 1 l e v e L e h t m r o f r e P
t s o m o t s r e s U e h t n g i s s A o t g n i h c t a M d n a
s e n i h c a M l a u t r i V e v i t c e f f e
. 2 1 c i f i c e p s n o t s e u q e r r e s u d e t a c o l l a e h t e t u c e x E
d n a g n i h c t a m t s o c r e d n u e n i h c a m l a u t r i v
y t i l a c i t i r c e n i l d a e d

t s o c d n a y t i l a c i t i r c r e d n u s d u o l c r a l i m i s e h t p u o r G
s r o t c e v

l a u t r i v n o n o i t a c o l l a l e v e l l a i t i n i e h t m r o f r e P
c a m n o i t a m i t s e t s o c r e d n u e n i h

e n i l d a e d r e d n u n o i t u c e x E s s e c o r P e h t m r o f r e P
y t i l a c i t i r c

t i m i l e m i t e h t s d e e c x e s s e c o r p f i n o i t a r g i m m r o f r e P

i t l u M A - t n e m n o r i v n E d u o l C d e t u b i r t s i D n i g n i l u d e h c S e v o r p m I o t s i s y l a n A l e v e L
5 2 1 m o c . m r e j i . w w w

. F e g a t s k r o W
1 g n i l u d e h c S .
e r e h w k r o w d e s o p o r p e h t f o e g a t s y r a m i r p e h t s i s i h T
n i a m e e r h t g n i k a t y b d e m r o f r e p s i g n i l u d e h c s e h t
e m i T s s e c o r P ) i i ( s i s y l a n A e m i T l a v i r r A ) i ( . a i r e t i r c
e r e h n o i t a z i t i r o i r p e h T . s i s y l a n A y t i r o i r P ) i i i ( s i s y l a n A
s a n e k a t s i e h t f o y t i r o i r p e h t s A . e t u b i r t t a c i m a n y d e h t
s s e c o r p e h t f o r e d r o e h t , d e t f i h s e b l l i w s s e c o r p
e v a h e w , k r o w s i h t n I . y f i d o m o s l a l l i w n o i t u c e x e
d e n g i s s a s e s s e c o r p f o r e b m u n e h t n o t i m i l a d e n i f e d
e h t , d e s s o r c e b l l i w t i m i l e h t s A . y t i r o i r p e m a s e h t r e d n u
s i h T . y t i r o i r p r e h g i h t x e n o t d e t f i h s e b l l i w s e s s e c o r p
r e h g i h e h t f o e s u a c e b n o i t a v r a t s e h t d i o v a l l i w t p e c n o c
e b l l i w y t i r o i r p e h t s A . n o i t u c e x e s s e c o r p y t i r o i r p
. d e g n a h c e b l l i w s s e c o r p e h t f o g n i l u d e h c s e r d e g n a h c

. 2 s i s y l a n A e m i T t i a W
e m i t t i a w e h T e h t d i o v a o t d e n i f e d e r e h s i s i s y l a n a
e h t , n o i t a v r a t s e h t d i o v a o T . n o i t i d n o c n o i t a v r a t s
o t g n i d r o c c A . k r o w s i h t n i d e d u l c n i s i g n i g a f o t p e c n o c
n i a t r e c e h t d e e c x e l l i w s s e c o r p a f o e m i t t i a w e h t s a , s i h t
a e r c n i e b l l i w s s e c o r p e h t f o y t i r o i r p e h T . t i m i l n A . d e s
s i h t n i d e t s e g g u s s i h c a o r p p a g n i l u d e h c s d e v o r p m i
t s e t r o h s n o d e m r o f r e p e r e h s i t n e m e v o r p m i e h T . k r o w
o w t e h t g n i d u l c n i y b e u q i n h c e t g n i l u d e h c s t s r i f b o j
n o i t a z i t i r o i r P c i m a n y D d e l l a c s r o t c e v c i r t e m a r a p n i a m
i f e d e h t f o w e i v r e d a o r b e h T . g n i g A d n a s i k r o w d e n
s i k r o w d e s o p o r p e h t f o e g a t s h c a E . 2 . 2 e r u g i f s a n e v i g
l i a t e d n i e r e h d e n i f e d e h t s r o t c a f l l a e s e h t n o d e s a B
d n a d e m r o f r e p e b l l i w s s e c o r p e h t f o g n i l u d e h c s
d u o l C e h t n o n o i t a c o l l a e c r u o s e r e h t y l e v i t a l e r
. d e m r o f r e p e b l l i w t n e m n o r i v n e

: g i F e g a t s k r o W ) c

. I I I T L U S E R
t l u s e r e h t d n i f d n a k r o w m r o f r e p e w n o i t c e s t l u s e r e h t n I
d o o g e h t s e d i v o r p t i e s u a c e b m i S d u o l C f o p l e h e h t h t i w
f o g n i l e d o m t r o p p u S m i S d u o l C . m r o f t a l p n o i t a l u m i s
n o - d n a e c r u o s e r d e l b a n e n o i t a z i l a u t r i v d n a m e d t s e u q e r
. g n i g a n a m
. A s e c a f r e t n I l a c i h p a r G


s e c a f r e t n I l a c i h p a r G ) a : g i F
o t e c a f r e t n i l a c i h p a r g e h t g n i w o h s s i ) a e r u g i f e r e H
s s e c o r p e h t m r o f r e p o t m e t s y s d u o l c n o k r o w
r o f n e k a t e r a s r e t e m a r a p t u p n i e h t e r e H . g n i l u d e h c s
t a r e n e g o t d n a s g n i t t e s e d i s r e v r e s s t s e u q e r r e s u e h t e

. B t s e u q e R e c i v r e S r e s U

U
D I C
V
M
S
T
A
T
D
L
a T
T
F
T
W
T
3 0 3 2 5 6 4 6 5 5 7 5 6
7 0 0 1 8 6 7 8 8 7 8 8 5
8 0 0 9 8 9 6 0 9 7 6 9 0 2
1 0 4 1 3 7 2 4 3 2 3 3 4
6 1 2 9 6 4 5 1 7 0 1 9 7 5 1
4 1 2 2 4 2 4 4 5 8 0 5 0
2 0 2 2 2 2 2 3 3 8 0 3 0
5 1 0 8 5 8 4 9 6 0 1 8 6 0 1
: e l b a T ) b t s e u q e R e c i v r e S r e s U

d i r e s U = D I U
d u o l C = C
e n i h c a m l a u t r i V = M V
e m i T t r a t S = T S
e m i T l a v i r r A = T A
e n i L d a e D = L D
e m i T d n u o r a n r u T = T a T
e m i T h s i n i F = T F
e m i T t i a W = T W


t s e u q e R e c r u o s e R
n o i t a z i t i r o i r P r e v r e S d u o l C
g n i l u d e h c S d e s a b n o i t a z i t i r o i r P
n o i t a c o l l A M V
d a e D f o s i s y l a n A y t i l a c i t i r C e n i L
n o i t a r g i M b o J
s r e t e m a r a p t n e r e f f i d r e d n u s i s y l a n A

c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I ) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h
9 4 3 2 : N S S I - e m u l o V , 8 5 0 2 - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2
6 2 1 m o c . m r e j i . w w w
n i e h t g n i w o h s s i ) b e l b a t , e r e H s r e t e m a r a p t s e u q e r t u p
t s e u q e r e h T . s t n e m e r i u q e r e c i v r e s e h t o t e v i t c e p s e r
r o f l a v r e t n i e m i t t n e r e f f i d t a d e m r o f r e p s i r e t e m a r a p
e h t , s t s e u q e r e s e h t o t g n i d r o c c A . s e s s e c o r p t n e r e f f i d
, e m i t s s e c o r p , e m i t t s e u q e r h c u s p u t e s e r a s r e t e m a r a p
s e h T . c t e e n i l d a e d y l e v i t c e l l o c d e s u e b n a c s r e t e m a r a p e
. n o i t a r e n e g t s e u q e r r e s u r o f

. C s i s y l a n A e m i T t r a t S


: g i F s i s y l a n A e m i T t r a t S ) c

0 2 r o f s i s y a l n a e m i t t r a t s e h t g n i w o h s s i ) c e r u g i f e r e H
r e b m u n e h t s t n e s e r p e r s i x a x e r e H . s t s e u q e r r e s u t u p n i
a y d n a s t s e u q e r r e s u f o n i e m i t t r a t s e h t s t n e s e r p e r s i x
0 n e e w t e b s i e m i t t r a t s e h t s w o h s e r u g i f e h T . s d n o c e s
. 0 2 1 d n a

. D s i s y l a n A e m i T l a v i r r A
r o f s i s y a l n a e m i t l a v i r r a e h t g n i w o h s s i ) d e r u g i f e r e H
e h t s t n e s e r p e r s i x a x e r e H . s t s e u q e r r e s u t u p n i 0 2
y d n a s t s e u q e r r e s u f o r e b m u n e h t s t n e s e r p e r s i x a
l a v i r r a e h t s w o h s e r u g i f e h T . s d n o c e s n i e m i t l a v i r r a
. 0 2 1 d n a 0 n e e w t e b s i e m i t


) d : g i F s i s y l a n A e m i T l a v i r r A
. E s i s y l a n A e m i T d n u o r A n r u T

: g i F ) e s i s y l a n A e m i T d n u o r A n r u T
s i s y a l n a e m i t d n u o r a n r u t e h t g n i w o h s s i ) e e r u g i f e r e H
0 2 r o f e h t s t n e s e r p e r s i x a x e r e H . s t s e u q e r r e s u t u p n i
n r u t e h t s t n e s e r p e r s i x a y d n a s t s e u q e r r e s u f o r e b m u n
s s e c o r p e h t s w o h s e r u g i f e h T . s d n o c e s n i e m i t d n u o r a
. 0 1 d n a 0 n e e w t e b s i e m i t

. F s i s y l a n A e m i T h s i n i F

: g i F ) f s i s y l a n A e m i T h s i n i F
o h s s i ) f e r u g i f e r e H s i s y a l n a e m i t d n u o r a n r u t e h t g n i w
e h t s t n e s e r p e r s i x a x e r e H . s t s e u q e r r e s u t u p n i 0 2 r o f
h s i n i f e h t s t n e s e r p e r s i x a y d n a s t s e u q e r r e s u f o r e b m u n
s i e m i t h s i n i f e h t s w o h s e r u g i f e h T . s d n o c e s n i e m i t
0 4 1 d n a 0 n e e w t e b .

. G e m i T l a v i r r A . s V e m i T t r a t S

: g i F g) e m i T l a v i r r A . s V e m i T t r a t S
i t l u M A - t n e m n o r i v n E d u o l C d e t u b i r t s i D n i g n i l u d e h c S e v o r p m I o t s i s y l a n A l e v e L
7 2 1 m o c . m r e j i . w w w

e m i t l a v i r r a d n a e m i t t r a t s e h t g n i w o h s s i ) g e r u g i f e r e H
s i x a x e r e H . s t s e u q e r r e s u t u p n i 0 2 r o f s i s y a l n a
s i x a y d n a s t s e u q e r r e s u f o r e b m u n e h t s t n e s e r p e r
n i e c n r e f f i d e m i t l a v i r r a d n a t r a t s e h t s t n e s e r p e r
r u g i f e h T . s d n o c e s e r a s e s s e c o r p r o t s o m e h t s w o h s e
. y a l e d h c u m t u o h t i w d e t u c e x e

N O I S U L C N O C
n o i t a c o l l a e c r u o s e r e h t k r o w t n e s e r p s i h t n I
r e d n u e h t h t o b n i s d u o l C e l p i t l u m n o d e s a b s i e m e h c s
s i t s e u q e r e h t s A . s n o i t i d n o c d a o l r e v o e h t d n a d a o l
u e h t y b d e m r o f r e p d e n i f e d e r a s r e t e m a r a p n i a t r e c , r e s
e h t s e d u l c n i s r e t e m a r a p e s e h t , t s e u q e r r e s u h c a e h t i w
t u p t u o t u p n i e h t d n a e n i l d a e d , e m i t s s e c o r p , e m i t l a v i r r a
t n e m n o r i v n e d u o l C e h T . s e s s e c o r p e h t f o t n e m e r i u q e r
h t i w t n e m n o r i v n e d u o l c c i l b u p e h t s i k r o w s i h t n i n e k a t
e m o s h t i w d e n i f e d e r e h s i d u o l C h c a E . s d u o l c e l p i t l u m
, n o i t a c o l l a e v i t c e f f e e h t m r o f r e p o T . s e n i h c a m l a u t r i v
e h T . d u o l c h c a e o t y t i r o i r p e m o s d e n g i s s a e v a h e w
l a u t c a e h t m r o f r e p o t e r e h e r a s e n i h c a m l a u t r i v
s t i m i l n i a t r e c h t i w d e n i f e d e r a e s e h T . n o i t a c o l l a n i
t a , s n i g e b n o i t a c o l l a e h t s A . c t e d a o l , y r o m e m f o s m r e t
d e m r o f r e p s i s e s s e c o r p e h t f o g n i l u d e h c s e h t t s r i f
h t i w g n o l a d n A . s t n e m e r i u q e r y r o m e m e h t o t e v i t c e p s e r
d u o l C e h t o t e n o d s i s s e c o r p e h t f o n o i t a c o l l a e h t , t i
a v a e h t d n a t n e m e r i u q e r e h t n o d e s a b . s i s y l a n a y t i l i b a l i
s t i n i d e t u c e x e e b t o n n a c s s e c o r p d e t a c o l l a e h t f I
e h t f o n o i t a r g i m e h t e s a c h c u s n i , t o l s e m i t d e r i u q e r
s i s e s s e c o r p e h t f o n o i t a r g i m e h T . d e r i u q e r s i s s e c o r p
e h T . s n o i t i d n o c d a o l r e v o f o e s a c n i d e n i f e d e r e h
i f e d s i n o i t i d n o c d a o l r e v o s u o e n a t l u m i s f o s m r e t n i d e n
r a l u c i t r a p t a e t u c e x e o t d e r i u q e r e r a t a h t s e s s e c o r p
n i e n o d s i k r o w e h t f o s i s y l a n a e h T . e m i t f o e c n a t s n i
e h T . s e s s e c o r p e h t f o e m i t s s e c o r p , e m i t t i a w f o s m r e t
e h t l l a f o n o i t u c e x e l u f s s e c c u s e h t s w o h s s t l u s e r n i a t b o
e s s e c o r p a n o d e m r o f r e p s i k r o w e h T . t i m i l e m i t n i h t i w s
. s d u o l C f o r e b m u n n e v a h n a c t a h t m e t s y s c i r e n e g

K R O W E R U T U F

e h t m r o f r e p o t t u o b a s i k r o w d e t n e s e r p e h T
e h t o t s e s s e c o r p e h t f o n o i t a c o l l a e h t d n a g n i l u d e h c s
v o d n a d a o l r e d n u f o e s a c n i s d u o l c n I . s n o i t i d n o c d a o l r e
e h t f o n o i t a r g i m e h t , n o i t i d n o c d a o l r e v o f o e s a c
e h T . r e h t o o t d u o l c e n o m o r f d e m r o f r e p s i s e s s e c o r p
e h t n i e l b i s s o p s i k r o w e h t f o t n e m e c n a h n e e r u t u F
s n o i t c e r i d g n i w o l l o f

. 1 d a o l r e v o e h t d e n i f e d s i k r o w d e t n e s e r p e h T
r e t n i s n o i t i d n o c e h t s a l l e w s a e n i l d a e d f o s m
e m o s e r u t u f n I . s d u o l C e h t f o t i m i l y r o m e m
e h t e d i c e d o t n e k a t e b o s l a n a c s r e t e m a r a p r e h t o
. n o i t i d n o c n o i t a r g i m
. 2 c i l b u p e h t r o f d e n i f e d s i k r o w d e t n e s e r p e h T
n a c k r o w e h t , e r u t u f n i t u b , t n e m n o r i v n e d u o l C
t a v i r p o t d e d n e t x e e b d u o l C d i r b y h e h t d n a e
t n e m n o r i v n e .
S E C N E R E F E R

. 1 , m i K u j n a w H k s a T - e n i h c a M l a u t r i V e r a w a
, e c n a m r o f r e P O / I r o f g n i l u d e h c S e h t f o s g n i d e e c o r P
l a n o i t a n r e t n i S P O G I S / N A L P G I S M C A 9 0 0 2
p p , s t n e m n o r i v n e n o i t u c e x e l a u t r i V n o e c n e r e f n o c
1 0 1 - 9 0 0 2 , 0 1 1
. 2 n u j i a K , u H g n e h Z n A , g n a u H g n o s n i J , u W
y t i l i t U - t n e r r u C r o f m h t i r o g l A g n i l u d e h c S b o J d e s a B
, r o t c a F y t i l i b a i l e R g n i r e d i s n o C d u o l C g n i t u p m o C
n o e c n e r e f n o c l a n o i t a n r e t n I g n i r e e n i g n E e r a w t f o S
6 9 2 p p , e c n e i c S e c i v r e S d n a . 2 1 0 2 , 9 9 2
. 3 e p n e s l E t r e b o R , e t l e V . J y b o T , e t l e V . T y n o h t n A , r e t
, h c a o r p p a l a c i t c a r P A , g n i t u p m o C d u o l C C R C
, p 4 0 3 , s i c n a r F & r o l y a T / s s e r P : N B S I
8 7 9 - . 9 6 1 3 9 5 6 6 4 1
. 4 f o n o i t a c o l l A t n e i c i f f E y g r e n E , v o z a l g o l e B n o t n A
, s r e t n e C a t a D d u o l C n i s e n i h c a M l a u t r i V
M C A / E E E I , r e t s u l C n o e c n e r e f n o C l a n o i t a n r e t n I
d i r G d n a d u o l C t u p m o C 7 7 5 p p , g n i . 0 1 0 2 , 8 7 5
. 5 d u o l c o t g n i t u p m o c d u o l c m o r f , u X n u X
, 8 2 , f u n a M , r g e t n I . e t u p m o C o b o R , g n i r u t c a f u n a m
5 7 . P P . 1 1 0 2 , 6 8
. 6 , o t a S o t n e K l e d o M A - r o f m h t i r o g l A d e s a B
s d u o l C n i s n o i t a c i l p p A e v i s n e t n I O / I g n i z i m i t p O
M V g n i s u - , n o i t a r g i M d e s a B s g n i d e e c o r P e h t f o
n o m u i s o p m y S l a n o i t a n r e t n I M C A / E E E I h t 9 9 0 0 2
6 6 4 p p , d i r G e h t d n a g n i t u p m o C r e t s u l C - 1 7 4 . 9 0 0 2 ,
. 7 s u o e n a t n a t s n I g n i l b a n E , i h c u f o r i H o r i h a k a T
t h g i e w t h g i L a h t i w s e n i h c a M l a u t r i V f o n o i t a c o l e R
, n o i s n e t x E M M V h t 0 1 0 1 0 2 e h t f o s g n i d e e c o r P
a n r e t n I M C A / E E E I , r e t s u l C n o e c n e r e f n o C l a n o i t
3 7 p p , g n i t u p m o C d i r G d n a d u o l C - 3 8 . 0 1 0 2 ,
. 8 e v i t c i d e r P d n a s t c u r t s n o C d u o l C g n i s U , t d n a r B . J
e r P e l b a n E o t s i s y l a n A - n i n o i t a r g i M s s e c o r P e r u l i a F
e c n e r e f n o C l a n o i t a n r e t n I M C A / E E E I , s m e t s y S C P H
g n i t u p m o C d i r G d n a d u o l C , r e t s u l C n o p p , 3 0 7
. 0 1 0 2 , 8 0 7