Vous êtes sur la page 1sur 11

OU Jan Amos Komenski - Skopje

ANGLISKA SEKCIJA
PROGRAMA ZA U^ENA!A "##"$"##% GO&INA
Nas'a(nik) i*jana !+ajko(a
S k o p j e
Sep'em(+i "##" ,o-ina
An,*iska sek.ija /a V o--e*enie
- P+o,+ama /a 01e2na'a 3445$44
Sep'em(+i)
1. Greetings, names and ages: Hello! Whats your name? How old are you?
- 1 nedela
2. Present Simple Tense of the verb be (afrmative)
- 2 nedela
. !a"s of the #ee$ % &onths of the "ear % '(tivities in di)erent times of
the "ear - nedela
*. S(hool s+b,e(ts and timetables - *
nedela
Ok'om(+i)
1. !is(+ssion abo+t their personal interests and #riting a short paragraph
on the same theme. - 1
nedela
2. Present Simple Tense of the verb be (negative and interrogative form)
- 2 nedela
. -&" famil". - introd+(ing the members of a famil"/ tal$ing abo+t
families
a((ording to famil" photos. -
nedela
*. The song -0f "o+ are happ" and "o+ $no# it, (lap "o+r hands.
- * nedela
Noem(+i)
1. -&" pen-friend. - #riting a short letter to a friend. - 1
nedela
2. Grammar e1er(ises - Present Simple of the verb be - 2
nedela
. 0n m" room chair, table, bed/ there is%there are....
- nedela
*. Possessive ad,e(tives my, your... - *
nedela
&ekem(+i)
1. Present Simple of reg+lar verbs - 1
nedela
2. Tal$ing abo+t li$es and disli$es I like... I dont like... Do you like...?
2)ering, a((epting and ref+sing Would you like a ...?
- 2 nedela
. The song -3ingle bells. -
nedela
*. &a$ing 4e# 5ear (ards - *
nedela
Jan0a+i)
nedela
2. 6o+ntable and +n(o+ntable no+ns. Whats there in ...?
- * nedela
6e(+0a+i)
1. 7hat time is it8 7hat time does...8 - 1
nedela
2. 9eading the te1t - 0n a to"-shop.. &a$ing similar sit+ations. Pri(es.
- 2 nedela
. Tal$ing abo+t permission. At home I can..., but I cant...
- nedela
*. The verb can - *
nedela
Ma+')
1. The :
th
&ar(h - 7omen;s !a" - ma$ing (ards for their mothers,
grandmothers,... - 1
nedela
2. 7riting a f+nn" stor" a((ording to given pi(t+res.
- 2 nedela
. <o+ses and homes hall, livingroom, kitchen -
nedela
*. 0mperatives - *
nedela
Ap+i*)
1. 0n the street. 9eading pi(t+res: Where is ...? - 1
nedela
2. =astern holida"s: learning ne# #ords and +sing them in senten(es of
their o#n - 2 nedela
.. 7hat date is it toda"8 -
nedela
Maj)
1. 9eading the te1t - &a" holida"s./ >istening (omprehesion.
- 1 nedela
2. ?irthda" parties. !y birthday is on ..., I would like...
The song Ha""y birthday. - 2
nedela
. The verb have got -
nedela
*. Tal$ing abo+t pets.I have got..., It is called... - *
nedela
J0ni)
1. Tal$ing abo+t the s+mmer holida"s. - 1
nedela
2. ' @are#ell song. - 2
nedela
An,*iska sek.ija /a Vi o--e*enie
- P+o,+ama /a 01e2na'a "###$"##3
Sep'em(+i)
1. =nglish is spo$en all over the #orld (dis(+ssion a((ording to a poster)
- 1 nedela
2. <+man ?ingo - 2
nedela
. Present Simple Tense of the verb be (afrmative)
- nedela
*. S(hool s+b,e(ts and timetables - *
nedela
Ok'om(+i)
1. 2rganiAe a sports s(hed+le ('ll tal$) - 1
nedela
2. li$e % don;t li$e B inCnitive ('ll tal$) - 2
nedela
. Present 6ontino+s Tense -
nedela
. Pesna po iAbor - *
nedela
Noem(+i)
1. Save the planet ('ll tal$) - 1
nedela
2. Pesna po iAbor - 2
nedela
. Pro,e(t -=nvironment. -
nedela
*. @+n time - *
nedela
&ekem(+i)
1. !evide the ha+sehold (hores ('ll tal$ p.*D ) - 1
nedela
2. Stop and thin$ - 2
nedela
. Give a Gift (all tal$ p.E) -
nedela
*. The song -3ingle bells. and ma$ing 4e# 5ear (ards - *
nedela
Jan0a+i)
1. Tal$ing abo+t the #inter holida"s -
nedela
2. 6o+ntable and +n(o+ntable no+ns. Whats there in the #ridge?$a game%
- * nedela
6e(+0a+i)
1. =d+(ation in the FG - 1
nedela
2. =d+(ation in 'meri(a - 2
nedela
. =d+(ation in &a(edonia -
nedela
*. @+n time - *
nedela
Ma+')
1. Sometimes a bit boss"H (a te1t from !is(overies 2) - 1
nedela
2. 7riting a f+nn" stor" a((ording to given pi(t+res.
- 2 nedela
. Tamm", the pet tarant+la I (!es(overies 2) -
nedela
*. Pesna po iAbor - *
nedela
Ap+i*)
1. GorillJa (!es(overies 2 p.21) - 1
nedela
2. =astern holida"s: learning ne# #ords and +sing them in senten(es of
their o#n - 2 nedela
.. =aster in &a(edonia - *
nedela
Maj)
1. 5o+ sho+ld ta$e more e1er(ise (!es(overies 2 pED) - 1
nedela
2. 5o+ and "o+r health (!es(overies 2 p.E:)
- 2 nedela
. Plan "o+r part" men+ ('ll tal$ p.21) -
nedela
*. @+n time - *
nedela
J0ni)
1. 9ent a Ka(ation <ome ('ll tal$ p.:) - 1
nedela
2. ' @are#ell song. - 2
nedela
&O&A!NA NAS!A7A
- P+o,+ama /a 01e2na'a "##"$"##%
Sep'em(+i)
1. Sports a(tivities in the FG and FS'
2. Present 6ontin+o+s Tense
. 2rganiAe a sports % s(hed+le ('ll tal$ p.2E)
Ok'om(+i)
1. @amo+s pla(es in the FG
2. 6elebrations in the FG and FS'.
. Present Tenses
*. <allo#een
Noem(+i)
1. Present 6ontin+o+s Tense #ith present and f+t+re meaning (e1er(ises)
2. =d+(ation in the FG and FS'.
. 0mprove "o+r hometo#n ('ll tal$)
*. Than$sgiving da"
&ekem(+i)
1. @+t+re plans and intentions
2. &ore information abo+t the solar s"stem
. Give a gift ('ll tal$ pE)
*. Plan "o+r part" men+ ('ll tla$ p.21)
Jan0a+i)
1. Past Simple Tense (dialog+es and e1er(ises) and Past 6ontino+s Tense
6e(+0a+i)
1. <istor": >egends
2. St. Kalentin;s !a"
. Present Perfe(t and Past Perfe(t Tense
*. =1er(ises
Ma+')
1. FG @a(tCle
2. 7or$ o+t a famil" b+dget ('ll tal$ p.EL)
. 9e(ipe ?oo$
*. ' song (po iAbor)
Ap+i*)
1. 'pril @ool;s !a"
2. FS' @a(tCle
. =aster
Maj)
1. 6in(o de &a"o
2. =1er(ises #ith Present Simple, Present 6ontin+o+s and Past Simple
Tense
. Pi($ "o+r Perfe(t va(ation
*. 6hoosing profession
J0ni)
1. The S+mmer holida"s are near
2. Tal$ing abo+t S+mmer holida"s
Go-i8en p*an /a +a2o'a'a na s'+01nio' ak'i(
na 90mani'a+na'a ,+0pa p+e-me'i
(o 01e2na'a 3444$"### ,o-ina
Septemvri:
1. !ones+va#e na programata Aa rabota na a$tivot.
2. 2dred+va#e AadolMeni,a Aa ovaa +Nebna godina.
. 0AveOta, od odrManite seminari i reAgled+va#e na iAmenite vo planovite
i programite.
*. 9aAgled+va#e na planovite i programite Aa dodatna, dopolnitelna
nastava i slobodni +NeniN$i a$tivnosti.
4oemvri:
1. 9aAgled+va#e na +spehot i povedenieto na +Neni(ite vo prvoto
tromeseNie.
2. 4agleden Nas po fran(+s$i ,aAi$.
. Str+Nno predava#e po ma$edons$i ,aAi$.
*. 9aAgled+va#e na reA+ltatite od ispit+va#eto na brAinata i toNnosta na
Nita#eto vo K oddelenie.
3an+ari
1. 0Abor na liNni tvorbi Aa iArabot$a na "iden vesni$ i li$ovni tvorbi Aa
+NiliOni iAloMbi.
2. 4agleden Nas po anglis$i ,aAi$.
. 'naliAa na +spehot od prvoto pol+godie po soodvetni predmeti.
*. 4agleden Nas po fran(+s$i ,aAi$
'pril
1. Podgotov$a Aa patroniot praAni$.
2. 'naliAa na +spehot od tretoto tromeseNie.
. 4agleden Nas po ma$edons$i ,aAi$.
*. Profesionalno orientira#e na +Neni(ite Aa +pis vo srednoto +NiliOte.
P. Podgotov$a na +Neni(ite Aa natprevari.
&a,
1. 4agleden Nas po anglis$i ,aAi$.
2. Pro(en$a na rabotata na a$tivot so predlog programa Aa rabota vo
narednata +Nebna godina.
Re
d.
bro
j
Naziv na
temata
Nastavnik
realizator
Vreme na
realizacija Celi i zada~i
1.
-Pri,atna proOet$a
vo S$op,e.
Qagor$a
Tra,anovs$a
o$tomvri
- AapoAnava#e so
glavniot grad na
9.&a$edoni,a i raAviva#e
J+bov $on nego
2.
Qavisna vremens$a
reNeni(a
Tana
Tra,$ovs$a noemvri
- +Neni(ite da ste$nat
Anae#e Aa Aavisnata
vremens$a reNeni(a i
ne,Ainoto AnaNe#e
(programirana se$ven(a,
nova nastavna forma so
(el da se motiviraat
nastavni(ite da
primen+vaat novi formi
na rabota.)
.
-=nglish teenagers
abo+t their rights.
So#a
Stanoevs$a fevr+ari
- pravata na mladite i
nivnoto poNit+va#e
- da se osposobat Aa
*.
-PasseA a la (aisse. 3asmina
RorSieva
mart $+p+va#e vo prodavni(a
t.e. $niMarni(a
(demonstrira#e na
a$tivnata metoda so (el
sogled+va#e na
ne,Ainite prednosti i
potti$n+va#e na
interesot $a,
nastavni(ite Aa primena
na istata.)
P.
0de,no estets$a
analiAa na
pri$aAnata
-?ogatiot Oto m+
$+pil 1iger na eden
siromav.
So#a
Qlatevs$a april
- da go sa$aat i
neg+vaat narodnoto
tvoreOtvo
E.
-'nimals in
danger.
S+Aana
?+nevs$a ma,
- raAviva#e na svesta na
+Neni(ite Aa o$olinata/
(pri$aM+va#e na gr+pna
forma na rabota so (el
da se Agolemi interesot
$a, nastavni(ite Aa
primena na ovaa forma
na rabota, $o,a Oto
ovoAmoM+va
Agolem+va#e na
motiviranosta $a,
+Neni(ite, raAmena na
idei, vAaemno
pomaga#e i sl.)