Vous êtes sur la page 1sur 316

Dr.

Pavel ABRAHAM
DETECTIV PARTICULAR
N ROMNIA

3
Bucureti, 2005
Coperta: Victor ILIE
Redactor: Paul CEAUU
Tehoredactor: Era BU!"#E$

Editura mulumete domnilor:
%A! ALI&TAR ( S.C. DRAGON STAR GUARD S.R.L.)
!IC'LAE %IAC'!E&CU ( S.C. ECLUS!" CONSTRUCT S.R.L.)
C'!&TA!TI! U%E (GENERAL !N"EST!GAT!ONS)
#entru $#ri%inul a&ordat 'n editarea lu&r(rii.
)
I&B! ()*+,)2*5+-+5
*ro+e$$or *a,el A-ra.am (*.. D.)/ t.e *re$ident o+ t.e National Anti0dru1
A1en&2/ i$ one o+ t.e -e$t03no4n #er$onalitie$ o+ toda25$ Romanian #u-li&
li+e.
6e .a$ 4ritten a lar1e num-er o+ 4or3$ in t.e mo$t di++erent domain$ o+
$o&ial li+e/ #arti&ular attention -ein1 #aid to t.e +i1.t a1ain$t t.e illi&it tra++i&
and a-u$e o+ dru1$. !n .i$ &a#a&it2 o+ *re$ident o+ t.e National Anti0Dru1
A1en&2/ .e i$ dedi&ated to in+ormin1 t.e #u-li& o#inion on t.e dan1er$
loomin1 a-o,e t.e 4orld a$ a &on$e7uen&e o+ t.e $o0&alled a$2metri&
t.reat$/ dru1$ -ein1 one o+ t.em.
Alt.ou1. a t.ree0$tar$ #oli&e 1eneral/ *ro+e$$or *a,el A-ra.am .a$ al$o
#aid a lot o+ attention to -uildin1 u# t.e ne4 $tru&ture$ t.rou1. 4.i&. t.e
Romanian &i,il $o&iet2 trie$ to .arne$$ t.e ne4 &.allen1e$ and #eril$ it i$
&on+ronted 4it./ 4it.out re$ortin1 e8&lu$i,el2 to #oli&e a&ti,itie$. 6e .ad a
de&i$i,e role in t.e emer1in1 o+ t.e t4o ne4 in$titution$ in t.i$ +ield/ namel2
t.e National A1en&2 o+ *ri,ate !n,e$ti1ator$ and National Tru$t o+ *ri,ate
Se&urit2 Com#anie$. 6e i$ 6onoura-le C.airman o+ -ot. t.e$e -odie$. 6e
.ad a remar3a-le role in dra4in1 t.e line$ +or t.eir +uture a&ti,it2 and i$
&on$tantl2 1uidin1 t.em -2 4ord and deed.
A tellin1 e8am#le o+ t.i$ $ide o+ .i$ a&ti,it2 i$ t.i$ -oo3/ a real 1uide +or
ea&. and e,er2 Romanian #ri,ate in,e$ti1ator and not onl2.
9oinin1 to1et.er t.e main te8t$ o+ la4/ t.e international and national
e8#erien&e in t.e #oli&e a&ti,itie$/ and .i$ #er$onal ,ie4$ and idea$/
*ro+e$$or A-ra.am .a$ $u&&eeded in -rin1in1 to e,er2one5$ noti&e t.e
&.allen1e$ a #ri,ate in,e$ti1ator i$ &on+ronted 4it./ t.e ta$3$ o+ utmo$t
im#ortan&e .e +a&e$/ t.e re7uirement$ .e .a$ to +ul+ill in order to &arr2 out .i$
mi$$ion.
:ritten in a lan1ua1e 4.i&. allo4$ e,en t.e #ro+ane 1et a&&u$tomed
4it. t.e $u-tle in,e$ti1ati,e a&ti,itie$/ t.i$ -oo3 -e&ome$ not onl2 an
indi$#en$a-le .and-oo3 +or t.e #ri,ate dete&ti,e/ -ut al$o a t.rillin1 readin1
te8t +or e,er2one.
;
<Dete&ti,e= *u-li$.in1 6ou$e
Pre.a/0
Demer$urile $o&iet(ii rom>neti #entru re+orma in$tituiilor din domeniul
a#(r(rii ordinii #u-li&e/ #entru a$i1urarea mediului de $e&uritate 'n &onte8tul
a#(r(rii dre#turilor +undamentale ale omului/ #entru a$i1urarea $u#remaiei
le1ii/ #entru re&on$tru&ia i e+i&ienti?area $i$temului de %u$tiie au &uno$&ut
'n ultimii ani o e,oluie dinami&(.
Tran$+orm(rile de ordin $o&ial/ e&onomi& i #oliti& #e &are le0a 'nre1i$trat
$o&ietatea rom>nea$&( au &ondu$ la o &retere i di,er$i+i&are a ne,oii de
$e&uritate/ &on&omitent &u tendina de im#li&are a &omunit(ii 'n reali?area
#ro#riei $e&urit(i/ domeniu &on$iderat #>n( nu demult &a +iind de
&om#etena e8&lu$i,( a #oliiei.
*romul1area Le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular

&reea?( #remi$ele #entru +ormarea i a+irmarea unei &ate1orii di$tin&te de


#ro+e$ioniti/ oameni &are au o #re1(tire de $#e&ialitate a#ro#iat( de &ea a
lu&r(torilor din $tru&turile de $tat $#e&iali?ate 'n arta in,e$ti1ati,(/ dar un
o-ie&t de a&ti,itate &om#lementar a&e$tora.
Dei &u un i$tori& de #e$te un $e&ol/ #ro+e$iunea de dete&ti, #arti&ular a
+o$t &uno$&ut( 'n ara noa$tr( 'ndeo$e-i din +ilme/ $eriale T.". i literatur(
-eletri$ti&(. A&olo/ re1i?orii $au autorii i0au #re?entat #e dete&ti,i 'n &ulori
tranda+irii/ &u &alit(i #er$onale #$i.i&e i +i?i&e deo$e-ite &eea &e a &reat/ 'n
mod +ire$&/ dileme i a dat natere multor $emne de 'ntre-are #entru &el &are
dorete $( 'm-r(ie?e o a$t+el de &arier(.
@
Le1ea nr. 3ABCADD3/ modi+i&at( i &om#letat( #rin Le1ea nr. 3;3CADD)
E
Ne&unoaterea 1enerea?( re?er,e i ne'n&redere. Din a&e$t moti, ne0
am #ro#u$ $( o+erim o ima1ine &>t mai detaliat( a a&e$tei a&ti,it(i/ a$t+el
'n&>t &ititorul $( +ie edi+i&at a$u#ra #ro-lemati&ii a-ordate/ at>t din
#er$#e&ti,a &( el ar #utea/ e,entual/ $( 'm-r(ie?e a&ea$t( &arier(/ &>t i
din a&eea &( ar #utea +i un -ene+i&iar/ &are a#elea?( la $er,i&iile a&e$tei
&ate1orii de #ro+e$ioniti.
Dou( $unt o-ie&ti,ele ma%ore ale demer$ului no$tru: #e de o #arte/
+undamentarea din #un&t de ,edere %uridi& a di+eritelor a$#e&te le1ate de
a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular i/ #e de alt( #arte/ tratarea i inter#retarea/
'ntr0o tran$#arena total(/ a metodelor/ #ro&edeelor/ te.ni&ilor i mi%loa&elor
$#e&i+i&e de mun&( ale dete&ti,ului #arti&ular/ delimit>nd &>t mai e8a&t
&om#etenele a&e$tuia de &ele ale in,e$ti1atorului din $tru&turile $#e&iali?ate
de $tat. *ra&ti&/ e$te a-$olut ne&e$ar &a/ at>t ,iitorul dete&ti, #arti&ular/ &>t i
-ene+i&iarul $er,i&iilor $ale $( ai-( 1arania &( a&ea$t( a&ti,itate $e
de$+(oar( 'n &ondiiile #re,(?ute de le1i$laia intern( i internaional(/
mani+e$t>ndu0$e 1ri%a &u,enit( +a( de re$#e&tarea demnit(ii umane/ a
dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale omului. Fie&are idee a-ordat( i
tratat( 'n a&e$t ,olum are &a $u#ort %uridi& un te8t de le1e $au de a&t
normati, 'n ,i1oare.
*e +ondul unei mentalit(i 'n,e&.ite/ e8i$tena unor $imilitudini 'ntre
a&ti,itatea in,e$ti1ati,( de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular i &ea #re$tat( de
in,e$ti1atorii din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat +a&e &a #unerea $u- ti#ar a
unor a$emenea lu&r(ri $( +ie &onte$tat( de unii $#e&ialiti 'n domeniu de
teama de?,(luirii #u-li&e a aa0?i$elor metode i mijloace specifice/ dei
a&e$tea au +o$t reae?ate #e -a?e noi/ demo&rati&e/ #rin noi le1i i a&te
normati,e.
Gn #lu$/ $e #ierde din ,edere +a#tul &( #ro+e$iunea de dete&ti, #arti&ular
are un &ara&ter de noutate numai #entru $o&ietatea rom>nea$&(/ uit>ndu0$e
&( 'n de&ur$ de #e$te un $e&ol de la a#ariia $a/ a&ea$ta i0a $tatuat #ro#riile
#rin&i#ii i &on&e#te o#eraionale/ i0a &ri$tali?at metodele/ #ro&edeele i
te.ni&ile de mun&(/ &onte8t 'n &are au +o$t delimitate i mi%loa&ele +olo$ite 'n
$&o# in,e$ti1ati,.
Ne0am $tr(duit/ de a$emenea/ $( identi+i&(m i $( #re?ent(m 'ntr0o
manier( mai &lar( limitele a&e$tei #ro+e$iuni/ &om#etenele dete&ti,ului
#arti&ular/ a,>nd 'n ,edere +a#tul &(/ nu de #uine ori mi%loa&ele/ te.ni&ile i
metodele de a&iune +olo$ite de a&e$ta $unt $imilare &u &ele ale or1anelor
$#e&iali?ate de $tat. Tre-uie $u-liniat +a#tul &( le1ea $ta-ilete limite &lare
#entru e8er&itarea a&e$tei #ro+e$ii/ a$t+el 'n&>t $( nu $e adu&( atin1ere
dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale omului. De a$emenea/ tre-uie
a,ut( 'n ,edere i +inalitatea a&ti,it(ilor in,e$ti1ati,e/ &are 'n &a?ul or1anelor
$#e&iali?ate ,i?ea?( identi+i&area $ituaiilor de 'n&(l&are a le1ii/ 'ndeo$e-i a
H
le1ii #enale/ i tra1erea la r($#undere a #er$oanelor &are au $(,>rit a$t+el
de +a#te/ 'n tim# &e 'n &a?ul dete&ti,ului #arti&ular +inalitatea e$te total
di+erit(.
*entru &( a&ea$t( lu&rare $e adre$ea?( &u #re&(dere &ititorului
nea,i?at/ am 'n&er&at $( redu&em &>t mai mult ri$&ul unor inter#ret(ri
eronate $au a#ariia unor &on+u?ii/ +a#t #entru &are am in$erat o $erie de
e8#li&aii/ +undamentate tiini+i&/ din domeniul dre#tului (&i,il/ #enal et&.).
Nu 'n ultimul r>nd/ am dori $( menion(m +a#tul &( am 'n&er&at $( a,em
'n ,edere toate ,alenele a&e$tei #ro+e$ii/ #re?ent>nd a&ti,itatea de dete&ti,
#arti&ular &a o #ro+e$ie/ o tiin( i/ de &e nu/ o art(. E$te &lar o pro.e1ie
deoare&e $e +undamentea?( #e o ne,oie $o&ial(/ a,>nd un &adru le1i$lati,
-ine &onturat. E$te o tii/0, deoare&e di$#une de #rin&i#ii i &on&e#te
o#eraionale/ de idei de #ro+il +undamentate 'n de&ur$ul a #e$te un $e&ol de
e8i$ten(. Dar a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular e$te i o art0. Nedi$#un>nd
de ti#are/ a-loane et&. ea $oli&it( 'n #ermanen( &alit(i #er$onale/ a#titudini
a#arte/ talentul de a a&iona 'ntr0o mare di,er$itate de $ituaii.
A#re&iem &( temati&a a-ordat( e$te de natur( a &ondu&e la +ormarea
unei ima1ini de an$am-lu a$u#ra #ro+e$iunii de dete&ti, #arti&ular/
&on$tituind o in,itaie #entru &ei &are ar dori $( 'm-r(ie?e a&ea$t( &arier(.
Prof. univ.dr. Pavel Abraham
Preedinte de onoare al Asociaiei Naionale a Detectivilor din Romnia
I
Capitolul I2
!o/iui itroducti3e
1. Profesia de dee!iv "ari!#lar $ o %e!esiae &% l#'ea
!o%e'"ora%(
Am#loarea +(r( #re&edent a terori$mului internaional/ #roli+erarea
armelor de di$tru1ere 'n ma$(/ &oru#ia/ $#(larea -anilor/ tra+i&ul de arme/ de
muniii i $u-$tane to8i&e/ &riminalitatea 'm#otri,a mediului/ +urturile din
#atrimoniul naional/ tra+i&ul de dro1uri/ &riminalitatea #e !NTERNET/
de&ri#tarea &omuni&(rilor internaionale/ +raudele internaionale/ $unt numai
&>te,a dintre a$#e&tele &are #ortreti?ea?( &riminalitatea a&tual( i &are
$oli&it( la ma8imum #otenialul uman i lo1i$ti& al $tru&turilor $#e&iali?ate de
$tat an1renate 'n &om-aterea a&e$tor +enomene.
Gn atari &ondiii/ multe dintre #ro-lemele oamenilor de a+a&eri i ale
indi,i?ilor/ &are 'n unele &a?uri au o deo$e-it( &onotaie ,alori&( i moral(
#entru &ei 'n &au?(/ r(m>n 'n mod ine,ita-il unde,a la #eri+eria #reo&u#(rilor
$tru&turilor #oliieneti. Ji a&ea$ta nu din rea ,oin(/ &i din li#$( de re$ur$e
umane/ #otenialul e8i$tent +iind an1renat 'n re?ol,area $ar&inilor #rioritare/
de intere$ naional.
A#ariia unei #ro-lemati&i tot mai ,ariate i mai &om#le8e/ 'n &ondiiile
unor &on$tr>n1eri -u1etare i de #er$onal din &e 'n &e mai a&ute/ 1enerea?(
anumite limite 'n a&ti,itatea or1anelor de #oliie/ dei a&e$tea &ontinu( $(
re#re?inte $ur$a noa$tr( de $#eran( &>nd ne a+l(m 'n im#a$. De #ild(/
atun&i &>nd &ine,a dra1 nou( di$#are +(r( ni&i o urm(/ normal i +ire$&/
a#el(m la or1anele de #oliie/ 'n&redin>ndu0le lor $#eranele noa$tre. Dar
&ontiina noa$tr( #ar&( nu e$te mulumit( &( am +(&ut tot &eea &e ne $t( 'n
#utin(. Ne 'ntre-(m da&( nu mai e$te nimeni &are ne0ar #utea a%utaK Oare
un dete&ti, #arti&ular nu ar &on$titui o re$ur$( $u#limentar( &are $0ar o&u#a
e8&lu$i,/ numai de #ro-lema noa$tr(K
Tot a$t+el/ #entru reuita 'n a+a&eri/ nu e$te $u+i&ient $( ai o idee
$tr(lu&it(. E$te de a$emenea ne&e$ar $( &unoti +oarte -ine e,oluia #ieei/
+a&torii &on&ureniali/ #re+i1ur(rile de ordin le1i$lati, $au admini$trati, din
domeniul 'n &are urmea?( $( a&ione?i. Dar ni&i toate a&e$tea nu ,or a,ea
,aloare 'n &ondiiile 'n &are nu $e 'ntre#rind m($uri #entru #rote%area a+a&erii
B
'm#otri,a di,er$elor #eri&ole &are/ o dat( materiali?ate/ #ot 1enera #ierderi.
De a&eea ori&e &om#anie &are dorete $( $e menin( #e #ia(/ $(0i de?,olte
a+a&erile i $( #ro$#ere/ tre-uie $( $e a+le #ermanent 'n o+en$i,( i $(
a&ione?e #re,enti, #entru de#i$tarea i 'nl(turarea e,entualelor #eri&ole/
a,>nd &a +undament o -a?( de date o-inute #e di,er$e &(i/ una dintre ele
+iind in$tituia dete&ti,ului #arti&ular. Co$turile $u#ortate de o &om#anie de
a+a&eri #entru a0i a$i1ura $er,i&iile unui &a-inet de dete&ti,i #arti&ulari ori
ale unei $o&iet(i &u un a$t+el de #ro+il $unt in+ime &om#arati, &u #re%udi&iile
materiale i de ima1ine #e &are le0ar #utea $u+eri din li#$( de in+ormare i
&unoatere.
Gn #lu$/ muli oameni de a+a&eri i indi,i?i dore$& &a #ro-lemele lor $(
r(m>n( &on+ideniale/ $( nu +ie 'nre1i$trate 'n e,idene i/ mai mult/ uitate/
ter$e din memorie du#( $oluionare/ &eea &e nu $e #oate 'nt>m#la 'n &a?ul
'n &are a&e$tea +a& o-ie&tul #reo&u#(rilor or1anelor de #oliie/ unde nu $e
a&ionea?( +(r( o #l>n1ere $au o $e$i?are #reala-il( $&ri$(.
A#are a$t+el ne&e$itatea unei alte in$tituii &are $( r($#und( a&e$tor
&erine/ o in$tituie a &(rei a&ti,itate nu $e $u#ra#une/ &i e$te &om#lementar(
a&ti,it(ii or1anelor de #oliie/ o in$tituie &(tre &are $e orientea?( tot mai mult
oamenii de a+a&eri/ -arourile de a,o&ai/ a1eniile de a$i1ur(ri et&. i anume
in$tituia detecti3ului particular2
!at( de &e/ indi,idual $au 'n &adrul unei $o&iet(i $#e&iali?ate/ dete&ti,ul/
#rin a&ti,itatea de &ule1ere a datelor i in+ormaiilor #ri,itoare la &a?urile
'n&redinate/ #rin e+e&tuarea de +ila% i in,e$ti1aii a$u#ra unor #er$oane +i?i&e
$au %uridi&e &u a&ordul $&ri$ al a&e$tora 'n $&o# de #rote&ie i a#(rare/ #rin
o+erirea de &on$ultaii i 'ndrum(ri $#e&i+i&e #ro+e$iei/ #rin #a?a i a#(rarea
#er$oanei +i?i&e $au a +amiliei a&e$teia/ a domi&iliului et&./ ,a &ontri-ui/ de #e
a&eeai #arte a -ari&adei/ dar dintr0o alt( #er$#e&ti,(/ la a#(rarea ,alorilor
#e &are 'n$(i $o&ietatea le re&unoate i le #romo,ea?(.
Dete&ti,ii #arti&ulari nu re#re?int( aadar o $tru&tur( #aralel( &u a#aratul
#oliiene$& e8i$tent/ &i re#re?int( un mi%lo& de a&o#erire a unei $oli&it(ri de
$e&uritate/ tot mai di,er$i+i&ate/ din #artea $o&iet(ii. De alt+el/ teoria Junior
Partner/ a#(rut( 'n literatura tiini+i&( de $#e&ialitate/ &on$ider( a&ti,itatea
de securitate privat &a o ramur(/ &a o #relun1ire natural( a #oliiei #u-li&e/
&ele dou( $e&toare re1($indu0$e/ &u +un&ii &om#lementare/ 'n lu#ta #entru
#re,enirea $au &om-aterea &riminalit(ii.
LD
). E*i+e%,ele #%ei "rofesii a"are
Gn (rile o&&identale/ a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular are de%a o tradiie/
un tre&ut i$tori&/ $0a im#u$ &a o realitate &urent(/ +iind &e,a o-inuit at>t
#entru omul de a+a&eri/ &>t i #entru &et(eanul de r>nd. Gn S.U.A./ de
e8em#lu/ A1enia de Dete&ti,i *arti&ulari *!NMERTON +un&ionea?( 'n&( din
anul LI;D. Fa#tul &( dete&ti,ul #arti&ular are un rol a#arte 'n ,iaa $o&iet(ii
moderne e$te ate$tat de num(rul mare de a1enii de a&e$t 1en/ la ni,el
mondial/ &u $ute de mii de an1a%ai/ #re&um i de atenia deo$e-it( a&ordat(
de &(tre in$titutele de 'n,((m>nt (&ole1ii/ uni,er$it(i/ a&ademii) 'n +ormarea
i #er+e&ionarea unor #ro+e$ioniti/ #rin &ur$uri i #ro1rame $#e&iale/ &u
temati&i ade&,ate.
Gn #erioada $i$temului &omuni$t din Rom>nia/ a&ti,itatea de dete&ti,
#arti&ular nu numai &( nu era #ermi$(/ dar ni&i nu $e %u$ti+i&a/ 'n mare #arte/
din #un&t de ,edere al o-ie&tului de a&ti,itate. Gn a&ea #erioad( nu $e
,e.i&ulau noiuni &a om de afaceri societate cu rspundere limitat a!enii
private etc. iar &et(enii/ &.iar da&( ar +i dorit/ nu i0ar +i #ermi$/ $u- ra#ort
+inan&iar/ $( re&ur1( la $er,i&iile unui dete&ti, #arti&ular.
Du#( anul LBBD au a#(rut #rimele nu&lee i #reo&u#(ri de a&e$t 1en/
in,o&>ndu0$e #rin&i#iul #otri,it &(ruia ceea ce nu este inter"is este permis.
A&e$tea au militat #entru ela-orarea unui &adru le1i$lati, $#e&i+i&/ un rol
$emni+i&ati, re,enind A$o&iaiei Naionale a Dete&ti,ilor din Rom>nia.
Gn +ine/ du#( un #ro&e$ le1i$lati, e8trem de ane,oio$/ du#( 'ndelun1i
&(ut(ri i renun(ri/ a +o$t ela-orat( #e!ea nr.$%&'%(($ privind e)ercitarea
profesiei de detectiv particular #rin &are $e $tatuea?( &adrul le1i$lati,
ade&,at #entru #ra&ti&area a&ti,it(ilor $#e&i+i&e a&e$tei #ro+e$iuni. A&e$t a&t
normati, a +o$t ulterior modi+i&at i &om#letat #rin #e!ea nr. $*$'%((+.
Gntr0o ar( &a Rom>nia/ unde a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular nu a +o$t
&uno$&ut( de&>t din +ilme/ $eriale T.". i romane #olii$te/ &are au &reat
ima1ini di+erite/ uneori di$tor$ionate/ $e im#une &a o ne&e$itate +urni?area de
in+ormaii &u #ri,ire la a&ea$t( nou( #ro+e$ie.
F(r( a a,ea #reteniile unei a-ord(ri e8.au$ti,e/ 'n &ele &e urmea?( am
'n&er&at $( $inteti?(m o $erie de a$#e&te #ri,ind #ro-lemati&a a&ti,it(ii de
dete&ti, #arti&ular/ &are $( &on$tituie tot at>tea ar1umente/ at>t din
#er$#e&ti,a &elor &are/ e,entual/ ar dori $( 'm-r(ie?e a&ea$t( &arier(/ &>t
i din #er$#e&ti,a &elor &are ar dori $( -ene+i&ie?e de $er,i&iile o+erite de
a&ea$t( #ro+e$ie.
LL
A a+irma &( a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular e$te o me$erie &a ori&are
alta re#re?int( o a-ordare $im#li$t(. Gntr0ade,(r/ ori&e a&ti,itate de$+(urat(
'n &alitate de dete&ti, #arti&ular #re$u#une o $oli&itare din #artea unui &lient
&are #l(tete #entru $er,i&iile #re$tate/ remunerarea +(&>ndu0$e 'n ra#ort de
&om#le8itatea &a?ului i de ri$&urile #e &are le im#li&(. Totui/ tim#ul alo&at
#entru $oluionarea unui &a? ,a #utea +i uneori mult $&urtat/ dat +iind
#ro+e$ionali$mul/ te.ni&ile i metodele +olo$ite. A&e$t #ro+e$ionali$m ,a
&ontri-ui la &on$truirea ima1inii #u-li&e a dete&ti,ului #arti&ular i/ im#li&it/ 'i
,a a$i1ura un +lu8 &ontinuu de &lieni.
Tot 'n a&e$t &onte8t $e #oate a+irma &(/ +iind o a&ti,itate remunerat( &are
$e de$+(oar( 'n &ondiiile le1ii/ ea re#re?int( un nou $e1ment de a&ti,itate
a#(rut #e #iaa mun&ii/ 'n domeniul iniiati,ei #ri,ate. Sta-ilitatea lo&ului de
mun&( ,a de#inde 'n$( 'n e8&lu$i,itate/ de &el &are #re$tea?( a&ea$t(
a&ti,itate/ de maniera 'n &are ,a reui $( $e a+irme 'n #ro+e$ie i $( tre?ea$&(
intere$ul &elor &are au ne,oie de el.
A&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular e$te &ara&teri?at( #rin dinami$m/ ea
re#re?ent>nd una dintre &ele mai in&itante &ariere din ?ilele noa$tre/ #uine
+iind #ro+e$iile &are $( #re?inte o ,arietate at>t de mare de $ituaii &(rora
tre-uie $( li $e +a&( +a( i a &(ror $oluionare $( im#li&e a-ilit(i at>t de
deo$e-ite.
Da&(/ aa &um am a+irmat/ a-ilit(ile tre-uie $( e8i$te la momentul
'n&e#erii e8er&it(rii a&e$tei #ro+e$ii/ nu e$te mai #uin ade,(rat &( e8er&itarea
a&e$tei #ro+e$ii 'i #une am#renta a$u#ra #er$onalit(ii &elui &are a ale$
a&ea$t( &arier(. E8#eriena a&umulat( #rin re?ol,area di+eritelor &a?uri
'n&redinate 1enerea?( noi a-ilit(i 'n a de$&o#eri i #er&e#e lumea la un
ni,el $u#erior. De?,oltarea $#iritului analiti&/ a metodelor de e,aluare/ a
#o$i-ilit(ilor de a&iune/ a$umarea re$#on$a-ilit(ilor in>nd &ont de ri$&urile
e8i$tente ,or &on$titui #entru &el &e a ale$ a&ea$t( #ro+e$ie un a%utor
$u-$tanial 'n de#(irea o-$ta&olelor determinate de $&.im-(rile ra#ide din
$o&ietatea 'n &are tr(im.
Nu 'n ultimul r>nd/ tre-uie menionat +a#tul &( #rin $imilitudinea &u
a&ti,it(ile de$+(urate de in$tituiile i or1anele a-ilitate de $tat/ #ro+e$ia de
dete&ti, #arti&ular &reea?( o an$( 'n #lu$ de mani+e$tare a &elor &are/ dei
i0au dorit $( lu&re?e 'ntr0o $tru&tur( de in+ormaii $au de #oliie/ nu au +(&ut
+a( totui te$telor i #ro-elor de admitere 'n in$tituiile de +ormare
#ro+e$ional( de #ro+il. *ro+e$ia de dete&ti, #arti&ular e$te re$tri&ti,( numai
#entru &ei &ertai &u le1ea/ ori&ine a,>nd #o$i-ilitatea $( $e #re1(tea$&( i
$( de,in( un -un #ro+e$ioni$t.
LA
Sinteti?>nd/ $e #oate a+irma &( a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular
'n$eamn( 'n e$en( a a%uta oamenii 'n re?ol,area unor #ro-leme #e &are ei
nu le #ot $oluiona $in1urN ea are un &ara&ter umanitar/ +iind #u$( 'n $lu%-a
&et(eanului. Oai mult/ aa &um am mai menionat/ a&ti,itatea de dete&ti,
#arti&ular re#re?int( o &om#lementaritate la a&ti,itatea or1anelor de #oliie.
).1. Ma%a+er -i !o%d#!(or
Condu&erea a1eniilor de dete&ti,i im#li&( o re$#on$a-ilitate ma8im(.
Puna +un&ionare i $u&&e$ul a&e$tora de#ind 'n &ea mai mare m($ur( de
a&tul de &ondu&ere. Calitatea mana1ementului $e r($+r>n1e 'n mod nemi%lo&it
a$u#ra re?ultatelor a&ti,it(ii 'ntre1ului &ole&ti,/ ima1inea &elui a+lat 'n +runte
tran$+er>ndu0$e a$u#ra ima1inii $u-ordonailor i &on+erind ,eridi&itatea
a&e$tora. A +i mana1er 'n$eamn( a da $en$ i &on$i$ten( de$tinelor &elor #e
&are 'i &ondu&i. Din a&ea$t( #er$#e&ti,(/ noiunea de mana1er $e
$u#ra#une/ #>n( la identi+i&are a#roa#e/ &u a&eea de &ondu&(tor. "iaa de ?i
&u ?i arat( 'n$( &( a&e$te dou( noiuni nu numai &( nu $e &on+und(/ dar 'ntre
ele e8i$t( di+erenieri de e$en(. De #ild(/ 'n tim# &e mana1erul
ad4ii1trea50, &ondu&(torul tre6uie 10 coduc0, iar da&( mana1erul
cotrolea50, &ondu&(torul i1pir0 7credere2 Oai mult de at>t/ 'n #ri,ina
a&iunii #ro#riu0?i$e/ mana1erul ,a $#une cu4 i c8d iar &ondu&(torul ,a
indi&a ce i de ce2
*oate mai mult &a 'n ori&e alt domeniu/ deo$e-irile dintre un mana1er i
un &ondu&(tor ie$ 'n e,iden( 'n dete&ti,i$ti&(. !deal ar +i &a 'n +ie&are
mana1er $( 1($im un &ondu&(tor i 'n +ie&are &ondu&(tor $( 1($im un
mana1er. Oai ale$ 'n #erioada a&tual(/ 'n &are &lari+i&(rile 'n #lan
dete&ti,i$ti& $unt im#erio$ ne&e$are.
Edi+i&area a&e$tei noi $tru&turi a $o&iet(ii &i,ile nu $e +a&e +(r( e+orturi/
'ntr0o alune&are lin( $#re ,>r+ul #romi(tor/ nu $e +a&e +(r( a&&e#tarea unor
&om#romi$uri inteli1ente. Nu &antitatea i inten$itatea e+orturilor $unt &ele
mai im#ortante a&um/ &i &alitatea i o#ortunitatea lor. Con$truirea unei
alternati,e ,ia-ile a $o&iet(ii &i,ile la noiunea de #olii$t Q dete&ti,ul #ri,at Q
#re$u#une r($#un$uri i $oluii #ertinente din #artea mana1erilor i a
&ondu&(torilor de a1enii de dete&ti,i.
Gn a$i1urarea $u&&e$ului A1eniei de dete&ti,i/ mana1erul are un rol
&o,>ritor. Gn #rimul r>nd/ el tre-uie $( &ree?e #ermanent #er&e#ia &( mer1e
L3
'naintea unui 1ru# i &( are &e,a de $#u$. A$t+el/ el tre-uie $( 'i an1a%e?e #e
oameni 'n mi$iuni ade&,ate +ie&(ruia/ $(0i $timule?e #rin $i1urana i
+ermitatea $a/ $( ,eri+i&e &u o#erati,itate datele ne$i1ure i $( le &on+ere 1irul
&ertitudinii. Oana1erul tre-uie $( ai-( di#lomaia ne&e$ar( #entru a o&oli
relaiile 'n&ordate/ el tre-uind $( reali?e?e at>t un e&.ili-ru interior/ &>t i unul
'ntre A1enie i mediul de a+a&eri 'n &are a&e$ta a&ionea?(. E$te +oarte
im#ortant &a mana1erul $(0i e,alue?e reali$t o-ie&ti,ele/ metodele/ &o$turile
i $( a&ione?e #ermanent #entru o#timi?area lor. Gn a&e$t $en$/ un rol
im#ortant 'l are or1ani?area intern( a A1eniei/ ri1oarea i &erinelor
$#e&i+i&e/ dotarea te.ni&(/ dar mai ale$ im#unerea i re$#e&tarea &u $tri&tee
a #rin&i#iului &on+idenialit(ii i di$&reiei.
Cunoaterea i $ele&tarea #o$i-ililor &lieni re#re?int( o latur( e$enial(
a mun&ii mana1erului &are/ 'n relaia dire&t( &u a&etia/ tre-uie $( $e im#un(
#rin $erio?itate/ &om#eten( i #ro+e$ionali$m. Ji/ le1at de #ro+e$ionali$m/ nu
e$te delo& li#$it de im#ortan( lo&ul ale$ #entru a am#la$a $ediul a1eniei Q
-(n&ile/ +irmele de a$i1ur(ri/ tri-unalele/ marile re$taurante +iind/ de re1ul(/
-une ,e&in(t(i.
Oana1erul tre-uie $( $t(#>nea$&( arta de a &ulti,a relaiile &u oamenii i
de a +olo$i datele i in+ormaiile #e &are le o-ine #entru a $er,i &ele trei
#riorit(i ale #o$tului $(u: $e&uritatea naional(/ ordinea #u-li&( i $i1urana
&et(eanului. Un mana1er -un/ indi+erent de &on%un&turi/ tre-uie $( +ie mereu
atent la le1e. A-di&area de la #re&e#tele le1ale nu are ni&i o %u$ti+i&are/ 'n ni&i
o 'm#re%urare. T(ria/ +ora/ $u&&e$ul/ ima1inea Q totul e$te determinat/ #>n(
la urm(/ de o $in1ur( &ondiie/ e$enial(: le1alitateaR *ri&e#erea i $tr(dania
mana1erului de a #une la -a?a tuturor demer$urile $ale i ale A1eniei #e
&are o &ondu&e +ora le1ii 'l a%ut( #e a&e$ta/ #e oamenii lui/ $( re?i$te ori&(ror
di,er$iuni/ ori&(ror #ro,o&(ri/ ori&(ror tentaii. Cea mai 1ra,( dintre a&e$tea
ar +i 'n&er&area de a $e $u-$titui or1anelor de #oliie. Cola-orarea dintre
or1anelee de #oliie i dete&ti,i $e reali?ea?( #e -a?a le1ii i $e
$u-ordonea?( ne&ondiionat elului &omun Q a#(rarea ordinii i a le1alit(ii.
Gn ultim( anali?(/ -a?area e+orturilor #e triun1.iul le1e Q le1alitate Q
one$titate a$i1ur( e+i&ien( i &on+er( &ertitudine i $i1uran( demer$urilor #e
&are mana1erul le 'ntre#rinde. F(r( +ora de a &rea &ertitudini/ e+orturile $ale
#ot indu&e $entimentul ri$i#ei i al #ierderii de ,reme. Certitudinile $unt
ne&e$are #entru a nu ->%->i la ne$+>rit 'n 'ntuneri&ul tran?iiei/ #entru a 1($i
&u &laritate &alea $#re reuit(/ +(r( a -ate #a$ul #e lo&/ &u ilu?ia &>ti1(rii de
e8#erien(. T(ria de a renuna la &e,a &are nu mer1e i/ #rin a&ea$ta/
d(unea?( 'ntre1ului e$te o &alitate #e &are tre-uie $( o ai-( at>t un
L)
mana1er/ &>t i un &ondu&(tor. Ele1ana renun(rii e$te $#e&i+i&( &elor tari/
&ara&terelor #uterni&e.
*er$onalitatea &elui a+lat 'n +runtea A1eniei tre-uie re$imit( &.iar i
atun&i &>nd el nu e$te #re?ent. A&ea$t( a+irmaie #oate +i un ar1ument #entru
moti,area oamenilor din $u-ordine/ dar i o e8#re$ie a re$#e&tului +a( de ei.
Cel &are #retinde/ mai 'nt>i tre-uie $( o+ere/ $( #un( a&&ent #e #rin&i#ii i nu
doar #e re1uli/ $( +ie one$t/ .ot(r>t/ #er$e,erent/ dre#t/ $( tie $( a$&ulte.
El nu tre-uie $( &on+unde #un&tualitatea &u ri1iditatea/ dar ni&i
+le8i-ilitatea &u de?ordinea i $t(rile .aoti&e. Str(duindu0$e $( r($#und(
a&e$tor &omandamente/ &el a+lat 'n +runtea A1eniei ,a &on$tata &( oamenii 'i
$tau 'n #rea%m( din &on,in1ere i &u re$#e&t/ din ne,oia unui ataament
moti,at l(untri& i nu din team( $au &ine tie &e &on$tr>n1eri.
A +i mana1er i &ondu&(tor 'n a&elai tim# nu e uor. Dar e #o$i-ilR
).). Perso%aliaea dee!iv#l#i "ari!#lar
Du#( &e am &onturat o ima1ine a &eea &e 'n$eamn( #ro+e$ia de dete&ti,
#arti&ular/ &are $unt &erinele &are $e im#un unui &ondu&(tor de A1enie/ 'n
&ele &e urmea?( ,om #re?enta unele a$#e&te identi+i&ate de literatura de
$#e&ialitate &u #ri,ire la $tru&tura de #er$onalitate a dete&ti,ilor &are $0au
a+irmat 'n a&ea$t( #ro+e$ie.
E$te e,ident &( #entru a 'n+iina o $o&ietate $#e&iali?at( $au a de$&.ide
un &a-inet indi,idual de dete&ti, #arti&ular tre-uie 'nde#linite &ondiiile
#re,(?ute de le1e. *entru a a$i1ura ,ia-ilitatea o#iunii +(&ute de &ei &are au
'm-r(iat a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular/ #entru a reui 'n a&ea$t( #ro+e$ie
$unt ne&e$are o $erie de &alit(i.
A$t+el/ #otri,it unor $tudii reali?ate de $#e&ialiti 'n domeniu/
#er$onalitatea unui dete&ti, #arti&ular ar #utea +i de+init( de urm(toarele
&oordonate:
a9 aptitudii de co4uicare
Un -un dete&ti, tre-uie $( ai-( un anumit -a1a% de &unotine de$#re
,ia( i de$#re oameni 'n 1eneral. *ra&ti&a mun&ii de dete&ti, im#une
ra#orturi i &onta&te &u #er$oane din toate $+erele ,ieii (minorit(i/ $tr(ini/
tineri/ -(tr>ni/ #er$oane din mediul interlo#/ $u-ur-an/ dar i de la ni,elele de
,>r+). Dete&ti,ul tre-uie $( di$#un( de &a#a&itatea de a $e ada#ta &u uurin(
la ni,elul de re+erin( al a&e$tora. El tre-uie $( mani+e$te un #uterni& $#irit
de &oo#erare/ $ta-ilitate emoional( i/ uneori/ $( dea do,ad( de talent
a&tori&e$& #entru rolul %u&at.
L;
Arta de a a$&ulta re#re?int( #rimul &a#itol din mana1ementul
dete&ti,i$ti&. Dete&ti,ul tre-uie $(0i o+ere &lientului $(u #o$i-ilitatea de a
rele,a toate elementele #ertinente &a?ului. El tre-uie de a$emenea $( tie $(
o-in( in+ormaii 'ntr0un mod &ali+i&at i &on+idenial/ $( le $to&.e?e/ $( le
,alori+i&e numai 'n &adru le1al i numai atun&i &>nd tre-uie/ +(r( a adu&e
#re%udi&ii ,ieii #er$onale/ intere$elor &elor &are a#elea?( la el.
Clientul re#re?int( #entru dete&ti, un $#ri%in e$enial. Di$&uia dintre
a&e$te dou( entit(i tre-uie $( rele,e #o$i-ilit(ile dar i di+i&ult(ile de
a&iune/ #un&tele +orte i #un&tele $la-e ale &a?ului/ +a&torii &are $e &on$tituie
'n &on$tr>n1eri/ dar i 'n o#ortunit(i #entru $oluionarea #ro-lemei 'n
&on+ormitate &u le1ea.
Com#ortamentul #ro0a&ti, al dete&ti,ului 'n relaia &u &lientul $(u 'n&e#e
&u a$&ultarea atent(/ intere$at( a a&e$tuia/ tre&>nd #ermanent #rin +iltrul
1>ndirii #ro#rii in+ormaiile o-inute.
*rin #re?ena $a +i?i&(/ #rin &om#ortament/ #rin #ro+e$ionali$mul &u &are
&ondu&e di$&uiile dete&ti,ul determin( la interlo&utorul $(u o $tare de
'n&redere.
Comuni&area #re$u#une de a$emenea o &ultur( ,a$t(/ o a&umulare
#ermanent( de &unotine &are $( #ermit( a $e +a&e +a( ori&(rui 1en de
&on,er$aie. Numai a$t+el ,or #utea +i $u$inute di$&uii 'n domenii dintre &ele
mai di+erite/ +(r( a &omite erori de$&ali+i&ante.
Gn di$&uiile &u &lienii dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( tie $( a$&ulte/ $(
rein( &eea &e e$te rele,ant #entru $&o#ul in,e$ti1aiei/ $( in$#ire 'n&redere
#rin #re?ena $a +i?i&( i $( dea do,ad( de #ro+e$ionali$m #rin modul de
a-ordare a di$&uiilor.
69 iteli:e/0 i capacitate de 1iteti5are
Gn mun&a de in,e$ti1aii/ 'n $#e&ial 'n &a?urile mai &om#le8e/ &um $unt
&ele din domeniul e&onomi&/ dete&ti,ul #arti&ular $e #oate &on+runta la un
moment dat &u un ,olum mare de date i in+ormaii de$#re +a#te i #er$oane
im#li&ate. Ca atare/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-( &a#a&itatea de a
$ele&ta din ,olumul de date i in+ormaii #e &are le are la di$#o?iie #e &ele
e$eniale &are $( $tea la -a?a ela-or(rii #lanului de a&iune #entru
$oluionarea &a?ului 'n&redinat de &lient.
Gn a&elai &onte8t $e 'n$&rie i inteli1ena i &a#a&itatea de a anali?a/
ordona i $inteti?a datele i in+ormaiile o-inute #e &are $( le in$ere?e 'ntr0un
ra#ort de &on&lu?ii &are $( r($#und( &erinelor -ene+i&iarului.
LE
c9 1pirit de o61er3are i putere de 4e4orare
Gn #rimul r>nd/ un dete&ti, #arti&ular tre-uie $( ai-( &ele &in&i $imuri
e$eniale +un&ionale/ re$#e&ti,: a&uitate ,i?ual(/ auditi,(/ ol+a&ti,(/ ta&til( i
#a#ilar(. Tre-uie $( +ie a1il/ alert la neo-inuit i atent 'n $#aiu. Gn
in,e$ti1aiile #e &are le e+e&tuea?(/ tre-uie $( ai-( $#irit de o-$er,aie i
&a#a&itatea de memori?are #entru a reine a&ele a$#e&te i detalii &are $(0l
a%ute 'n $oluionarea &a?ului. Uneori/ un detaliu ne$emni+i&ati, la #rima
,edere #oate &ondu&e la $oluionarea &a?ului in,e$ti1at.
d9 curio5itate i i4a:ia/ie
Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie un indi,id &urio$/ un +in anali$t i
#$i.olo1/ $( nu $e la$e ni&iodat( 'nelat de a#arene/ $( +ie $&e#ti& +a( de
&e,a &are #are e,ident/ $( +ie $u$#i&io$ 'n #ri,ina naturii umane i $(
&er&ete?e ad>n& #entru a+larea ade,(rului. Sunt $ituaii 'n &are tre-uie $( $e
+a&( a-$tra&ie de toate +a#tele &are #ar ,eridi&e. Ade$ea/ #er$oanele
im#li&ate 'n in+ra&iunile in,e$ti1ate nu tre?e$&/ la #rima ,edere/ ni&i un +el de
$u$#i&iuni/ mai ale$ atun&i &>nd #o?ea?( &a ,i&time $au re&lamani.
Cer&et(rile/ in,e$ti1aiile i ,eri+i&(rile 'ntre#rin$e de dete&ti, #ot &ondu&e
'n$( la &on&lu?ii &ontrare a#arenelor/ victimele $au reclamanii +iind de +a#t
,ino,aii/ in+ra&torii.
*entru a re?uma/ a in,e$ti1a 'n$eamn( a nu &rede de&>t 'n re?ultatele
#ro#riilor ,eri+i&(ri.
e9 pa1iuea petru acea1t0 acti3itate
*a$iunea #entru a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular nu re#re?int( doar o
&erin( de &ir&um$tan(/ &i tre-uie $( +ie elementul &.eie &are $( determine o
#er$oan( $( 'm-r(ie?e a&ea$t( &arier(.
Su&&e$ul 'n mun&a de dete&ti, #arti&ular e$te determinat i de dra1o$tea
+a( de me$erie/ al(turi de talent/ dorin( de a+irmare i d(ruire de $ine.
Condiiile 'n &are a&ionea?( dete&ti,ul #arti&ular $unt uneori ,itre1e/ im#li&(
anumite ri$&uri/ dar a&e$tea nu tre-uie $( &on$tituie im#edimente 'n
derularea a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e i a,>nd elul no-il de $ta-ilire a ade,(rului.
.9 re5i1te/a la e.ort prelu:it
A +i dete&ti, #arti&ular #re$u#une a adera li-er &on$imit la un e+ort
#relun1it/ &a#a&itatea de a 'n,in1e $tarea de o-o$eal( du#( multe ore de
lu&ru/ a nu te #li&ti$i/ de a0i #($tra &almul/ #entru a 'nde#lini mi$iunea
a$umat(. Ade$ea/ mi$iunea de dete&ti, #arti&ular im#une &a a&iunea $( $e
de$+(oare noa#tea/ 'n ?ilele de $(r-(toare/ #e tim# de #loaie/ +ri1/ 'n aria
$oarelui/ 'n lo&uri in$alu-re/ &eea &e nu e$te delo& &on+orta-il/ 'n$( #entru
atin1erea $&o#ului #ro#u$ nimi& nu tre-uie $( +ie #rea 1reu.
LH
:9 capacitatea de a p01tra u 1ecret
Un dete&ti, #arti&ular nu tre-uie $u- ni&i o +orm( $( de?,(luie datele i
in+ormaiile o-inute 'n #ro&e$ul de in,e$ti1are unor #er$oane &are nu $unt
an1renate 'n $oluionarea &a?ului i ni&i $( +olo$ea$&( a&e$te date 'n alte
$&o#uri (e8. anta%). A nu re$#e&ta a&e$t #rin&i#iu de mun&( 'n$eamn(
#ierderea &redi-ilit(ii i/ im#li&it/ $+>ritul a+a&erii 'n a&e$t domeniu/ &a $( nu
mai ,or-im de r($#underea #enal( a &elui 'n &au?(. Ori&um/ nu tre-uie uitat(
e8&e#ia de la a&e$t #rin&i#iu i anume datele i in+ormaiile utile #entru
a+larea ade,(rului 'n &au?ele #enale &are tre-uie &ommuni&ate atun&i &>nd
$unt $oli&itate de &(tre or1anele Oini$terului *u-li& $au de &(tre in$tanele
de %ude&at(.
De a$emenea/ 'n &a?urile 'n &are $e o-in/ a&&idental/ in+ormaii &are
,i$ea?( $i1urana naional(/ o-li1aia dete&ti,ului #arti&ular e$te a&eea de a
$e$i?a de 'ndat( autorit(ile &u atri-uii 'n domeniu.
*($trarea $e&retului #ro+e$ional/ di$&reia i #ro+e$ionali$mul re#re?int(
'n &ondiiile e&onomiei de #ia(/ o ade,(rat( <&arte de ,i?it(=.
h9 a6ilitatea de a 48ui echipa4ete tehice
O latur( e$enial( a mun&ii de dete&ti, #arti&ular o re#re?int( #ro-area
$er,i&iilor #re$tate. Do,e?ile tre-uie $(0l &on,in1( #e &lient de realitatea &elor
&on$tatate i $(0l a%ute 'n re?ol,area #ro-lemelor $ale. !mortali?area #e
#eli&ul( +oto $au ,ideo a unor momente de intere$ #entru &lient/ +oto&o#ierea
unor do&umente +olo$ite &a #ro-e 'ntr0un #ro&e$/ #relu&rarea unui ,olum
mare de in+ormaii/ #re$u#une &a dete&ti,ul #arti&ular $( +ie 'n m($ur( $(
m>nuia$&( &u uurin( un a#arat +oto/ o &amer( ,ideo/ $( a&&e$e?e i $(
lu&re?e #e un &al&ulator et&.
i9 capacitatea de a .ace .a/0 teta/iilor
Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( do,edea$&( one$titate i &ore&titudine 'n
mun&(/ $( re?i$te tentaiilor de a $e l($a mituit/ $( e,ite ori&e im#li&are
emoional( 'n &a?ul in$trumentat/ &.iar da&( im#ul$urile ar +i +oarte mari.
Sin1urul o-ie&ti, al dete&ti,ului #arti&ular tre-uie $( 'l &on$tituie
$ta-ilirea ade,(rului 'n &a?ul 'n &are a +o$t an1a%at i #re?entarea 'n +aa
&lientului $(u a datelor/ in+ormaiilor i do&umentelor/ aa &um au re?ultat ele
din ,eri+i&(rile 'ntre#rin$e.
;9 puterea de a recuoate i cotrola propriile poriri
Contienti?area #ro#riilor nea%un$uri i #orniri de moment/ auto&ontrolul
'n di,er$e $ituaii/ ,or #ermite dete&ti,ului #arti&ular $( mani+e$te o-ie&ti,itate
'n demer$urile $ale #entru a+larea ade,(rului.
LI
Realitatea #ra&ti&( a demon$trat/ nu de #uine ori/ e8i$tena unor $ituaii
&>nd datele i in+ormaiile o-inute 'n #ro&e$ul de in,e$ti1are au intri1at $au
au &reat $entimente de mil(/ de &om#(timire +a( de un anumit $u-ie&t/ &u
e+e&te dire&te i e,idente a$u#ra re?ultatului in,e$ti1aiei.
Se im#une a meniona +a#tul &( #otri,it $tandardelor a&tuale de
#re1(tire/ #er+e&ionare i e,aluare din Oini$terul Admini$traiei i !nternelor/
i4par/ialitatea, re1po1a6ilitatea, loialitatea, pro.e1ioali14ul i
di1cre/ia $unt #rin&i#alele %aloane du#( &are $e e,aluea?( #er$onalitatea
unui lu&r(tor din a#aratul de #oliie. A&e$tea $unt #er+e&t a#li&a-ile i
dete&ti,ului #arti&ular.
Dete&ti,ul #arti&ular e$te un #ro+e$ioni$t &are a&ionea?( 'n &ondiiile
le1ii. A&ti,itatea $a are la -a?( a&eleai #rin&i#ii de mun&( &a i a&eea a
lu&r(torului din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat. Ea utili?ea?( metode/
#ro&edee/ te.ni&i i mi%loa&e de mun&( identi&e $au $en$i-il a#ro#riate de
&ele ale lu&r(torului din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat.
Dete&ti,ul #arti&ular di$#une de o #re1(tire #ro+e$ional( de $#e&ialitate/
+ormat( 'n in$tituiile de 'n,((m>nt de #ro+il.
Ser,i&iile dete&ti,ului #arti&ular nu im#li&( -iro&rati$m. O#erati,itatea 'n
re?ol,area &a?ului/ indi+erent de &ondiii i tim# de a&iune/ &on$tituie unul
dintre o-ie&ti,ele a&ti,it(ii dete&ti,ului.
Gn &on&lu?ie/ dete&ti,ul #arti&ular ar #utea +i de+init &a un #ro+e$ioni$t
&are/ la &ererea &lientului $(u/ o-ine in+ormaii 'n &ondiiile le1ii/ 'n -a?a unor
#rin&i#ii -ine $tatuate/ #rin metode i mi%loa&e de mun&( $#e&i+i&e/ le1ale/ 'n
mod di$&ret i o#erati,.
A&ea$t( #ro+e$ie adu&e $o&iet(ii/ un im#ortant -ene+i&iu #rin
$ati$+a&erea ne,oii $o&iale de $e&uritate.
*entru &a a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular $( +ie &ore&t #er&e#ut( de
&(tre $o&ietatea rom>nea$&( &ontem#oran(/ a,>nd 'n ,edere &ara&terul de
noutate al dete&ti,i$mului 'n Rom>nia/ e$te ne&e$ar $( $e 'nelea1( &e
anume re#re?int( a&ea$t( #ro+e$ie/ &e anume #oate ea $( o+ere.
*ornind de la a&torii $o&iali/ de la ne,oile a&e$tora i &ontinu>nd &u
#re,ederile a&telor normati,e in&idente/ a#re&iem &( dete&ti,ii #arti&ulari/
indi,idual $au &on$tituii 'n &a-inete/ #ot #re$ta o $erie de a&ti,it(i $inteti?ate
a$t+el:
La 1olicitarea #er$oanelor %uridi&e:
S a&ord( &on$ultan( 'n ela-orarea #ro1ramelor i normelor interne #entru
#rote&ia +irmei $u- ra#ort #ro&edural/ +i?i& i &u #ri,ire la #er$onal 'n
-a?a le1iiN
LB
S a&ord( &on$ultan( 'n or1ani?area $tru&turilor interne de $e&uritate ale
+irmei/ #re&um i 'n in$truirea #er$onalului din &adrul a&e$toraN
S ,eri+i&( 'n &e m($ur( an1a%aii $au &andidaii la an1a%are $unt &om#ati-ili
&u &erinele #o$turilor #e &are le o&u#( $au urmea?( $( le o&u#eN
S ,eri+i&( $tarea de loialitate i &ore&titudine a an1a%ailor +irmei/ $u-
ra#ortul:
0 'nde#linirii $ar&inilor #ro+e$ionale $#e&i+i&eN
0 modului 'n &are re$#e&t( $e&retul #ro+e$ionalN
0 modului 'n &are a&ionea?( $au nu #entru #romo,area ima1inii +irmeiN
S ,eri+i&( ,iitorii #arteneri de a+a&eri/ #er$oane +i?i&e i %uridi&e/ $u-
ra#ortul:
0 -onit(ii i $ol,a-ilit(ii a&e$toraN
0 $erio?it(ii i &ore&titudinii 'n 'nde#linirea o-li1aiilor a$umate #rin
&ontra&tN
0 a$i1ur(rii 'm#otri,a ri$&urilor/ &>nd li $0a li,rat $au urmea?( $( li $e
li,re?e o &antitate de mar+(N
0 mano#erelor +rauduloa$e/ &ontrare le1ilor $#e&i+i&e 'n domeniuN
0 inteniilor i o#eraiunilor de 'n$tr(inare a unor -unuri #entru
diminuarea #atrimoniului i neonorarea o-li1aiilor &ontra&tuale
a$umate &>nd a%un1 'n $tare de +alimentN
0 &on&urenei neloiale.
La $oli&itarea per1oaelor .i5ice:
S o-ine do&umentele $oli&itate de a&e$tea &are ate$t( naterea/
modi+i&area $au $tin1erea unor ra#orturi %uridi&e/ &um $unt:
0 do&umente #ri,ind $ta-ilirea +iliaiei/ &>nd #er$oana 'n &au?( nu0i
&unoate #(riniiN
0 do&umente &are $( ate$te 1radul de rudenie &u anumite #er$oaneN
0 do&umente &are $( ate$te dre#turile i o-li1aiile de #arti&i#are la
ma$a $u&&e$oral(N
0 do&umente &are $( ate$te dre#turile i o-li1aiile $oilor &u #ri,ire la
#atrimoniul &omun/ 'n &a? de #arta%N
0 do&umente &are $( ate$te in,e$tiiile reali?ate &u #ri,ire la un -un
mo-il $au imo-il &e re#re?int( o-ie&tul unui liti1iuN
0 do&umente &are $( +ie +olo$ite 'n in$tan( #entru de&lararea
%ude&(torea$&( a di$#ariiei unei #er$oane i/ re$#e&ti,/ de&lararea
AD
%ude&(torea$&( a morii a&e$teia #entru de$&.iderea $u&&e$iunii i
$tin1erea o-li1aiilor &(tre &reditoriN
0 do&umente de $tare &i,il( et&.N
S e+e&tuea?( ,eri+i&(ri $u- toate a$#e&tele &u #ri,ire la ,iitorul $oC$oie/
1inereCnor(N
S e+e&tuea?( ,eri+i&(ri &om#le8e &u #ri,ire la &o#iii &are urmea?( a +i 'n+iai
i la +amiliile a&e$toraN
S e+e&tuea?( ,eri+i&(ri #ri,ind +idelitatea $ouluiC$oieiN
S e+e&tuea?( ,eri+i&(ri &u #ri,ire la &om#ortamentul/ antura%ul i
#reo&u#(rile a$&un$e ale &o#iilorN
S e+e&tuea?( ,eri+i&(ri &u #ri,ire la #er$oanele di$#(rute de la domi&iliuN
S de#i$tea?( animale de &a$( +urate $au #ierduteN
S identi+i&( rude $au #er$oane din &er&ul intim de #er$oane de$#re &are
$oli&itantul nu mai &unoate nimi& de ani de ?ileN
S et&.
La $oli&itarea per1oaelor ;uridice i .i5ice de$+(oar( i alte a&ti,it(i
$#e&i+i&e/ &um $unt:
S de#i$tarea de -unuri a$&un$e $au 'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii
intere$elor unei #(ri 'n liti1iuN
S de#i$tarea de #er$oane &are re&ur1 la amenin(ri $au a&iuni de anta%N
S de#i$tarea de #er$oane &are #ot de#une m(rturie 'n in$tan( #ri,ind
a&te/ +a#te i 'm#re%ur(ri de intere$N
S o-inerea unor mi%loa&e de #ro-( &e #ot +i +olo$ite 'n in$tan( $au 'n alte
$&o#uriN
S alte a&ti,it(i &are nu &ontra,in le1ii i nu $unt de &om#etena e8&lu$i,( a
or1anelor din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat.
)... Diverse !lasifi!(ri
Gn (rile &u tradiie 'n domeniu a&ea$t( &ate1orie de #ro+e$ioniti e$te
$tru&turat( a$t+el:
a9 %etecti3ul :eeral &are/ 'n &ondiiile le1ii #ri,ind #ra&ti&area a&e$tei
#ro+e$ii 'n Rom>nia/ ar #utea +i de+init &a a&ea #er$oan(/ ate$tat( 'n &ondiiile
le1ii/ &are $e an1a%ea?( 'n 'ntrea1a 1am( de a&ti,it(i $#e&i+i&e a&e$tei
#ro+e$ii.
Dete&ti,ul #arti&ular &are ar &ore$#unde &el mai -ine a&e$tor &erine ar
tre-ui $( +ie a-$ol,ent al unui in$titut de 'n,((m>nt $u#erior/ -un #$i.olo1/
&riminali$t/ $#e&iali$t 'n &ule1erea de in+ormaii din toate $+erele de a&ti,itate/
AL
a-il 'n m>nuirea mi%loa&elor te.ni&e/ +in anali$t i $inteti?ator. El tre-uie $(
ai-( o anumit( e8#erien( de ,ia( i #ro+e$ional( i relaii 'n domeniile de
intere$.
A&ea$t( &ate1orie de dete&ti,i #arti&ulari are o ,arietate lar1( de &lieni/
de la di,eri indi,i?i i mi&i &omer&iani #>n( la ni,elul marilor &om#anii i
&or#oraii.
Dete&ti,ul 1eneral nu tre-uie nea#(rat $( #re$te?e #er$onal 'ntrea1a
1am( de a&ti,it(i $#e&i+i&e/ el #ut>nd +i un -un &oordonator al a&ti,it(ii altor
dete&ti,i.
69 %etecti3ul le:al, denumire oare&um im#ro#rie a,>nd 'n ,edere &(
toate &ate1oriile de dete&ti,i 'i de$+(oar( a&ti,itatea 'n &on+ormitate &u
le1ea/ #ro+e$ea?( #e l>n1( i 'n intere$ul -arourilor de a,o&ai.
Rolul a&e$tei &ate1orii de dete&ti,i/ 'n (rile o&&identale/ e$te a&ela de a
de#i$ta i inter,ie,a martori/ de a o-ine in+ormaii/ do&umente i elemente
#ro-atorii/ de &are un a,o&at $( $e +olo$ea$&( 'n $u$inerea unei &au?e 'n
in$tan(.
A&ti,itatea a&e$tei &ate1orii de dete&ti,i are un &ara&ter o+i&ial/ de$&.i$/
indi,iduali?>ndu0$e #rin urm(toarele &ara&teri$ti&i:
a) #ro&e$ul in,e$ti1ati, $e a8ea?( #e o $e&,en( #ro&edural(/ a,>nd un
&ur$ lo1i& i -ine de+initN
-) o-inerea datelor/ in+ormaiilor/ elementelor #ro-atorii $e de$+(oar(
du#( o #ro&edur( $tri&t de+init(N
&) datele/ do&umentele/ elementele #ro-atorii $e $to&.ea?( i $e a$i1ur(
#entru a nu +i deteriorateN
d) dete&ti,ul de#i$tea?( #er$oane &e #ot +i +olo$ite &a martori 'n in$tan(/ le
inter,ie,ea?(/ 'nre1i$trea?( di$&uiile &u a&e$tea/ le #re1(tete #entru
de#unerea m(rturieiN
e) datele/ in+ormaiile o-inute nu $e #relu&rea?(/ +iind $to&ate #e $u#ori 'n
+orma lor autenti&(/ mani+e$t>ndu0$e 1ri%( 'n #ri,ina a&urateii a&e$toraN
+) datele/ in+ormaiile/ do&umentele o-inute &a elemente #ro-atorii tre-uie
&orelate &u &au?a a&iunii/ re$#e&ti, &u intere$ele &lientului/ 'n aa +el
'n&>t $( +a,ori?e?e ar1umentaia a,o&atului 'n in$tan(N
1) 'n &au?ele #enale/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( 'l #rote%e?e #e a&u?at
'n #ri,ina dre#turilor $ale &on$tituionale.
AA
Unele dintre a$#e&tele &are indi,iduali?ea?( a&ti,itatea dete&ti,ului le1al
'n $tr(in(tate 'i 1($e$& re+le&tarea 'n mun&a dete&ti,ului rom>n &are
lu&rea?( #e l>n1( -arourile de a,o&ai.
Gn &onte8tul Le1ii #ri,ind e8er&itarea a&ti,it(ii de dete&ti, #arti&ular 'n
Rom>nia/ a&ea$t( &ate1orie de #ro+e$ioniti e$te im#li&at( 'n e+e&tuarea de
in,e$ti1aii &u #ri,ire la bunurile ce formea" obiectul unor liti!ii de natur
civil sau penal ,nstrinate ,n scopul prejudicierii intereselor unei pri ,n
proces.
c9 %etecti3ul de a1i:ur0ri 'i de$+(oar( a&ti,itatea +ie &a an1a%at al
&om#aniilor de a$i1ur(ri/ +ie 'n -a?a unor &on,enii $&ri$e &u a&e$tea.
A&ti,itatea dete&ti,ului de a$i1ur(ri $e a$eam(n( &u a&eea a dete&ti,ului
le1al/ $&o#ul a&e$teia +iind a&ela de a a#(ra intere$ele &om#aniilor de
a$i1ur(ri 'm#otri,a #reteniilor ori a $oli&it(rilor +rauduloa$e de &om#en$aii
materiale +ormulate de a$i1urai.
*aleta de a&ti,it(i &ore$#unde domeniului de a&ti,itate al &om#aniilor de
a$i1ur(ri.
Gn le1ea rom>n( nu $e +a&e ni&i o #re&i?are din &are $( deri,e 'n mod
&lar o-ie&tul de a&ti,itate al a&e$tei &ate1orii de dete&ti,i/ a&e$ta #ut>ndu0$e
re1($i/ #rin e8ten$ie/ 'n le1(tur( &u bunurile care fac obiectul unor liti!ii de
natur civil sau penal ,nstrinate ,n scopul prejudicierii intereselor unei
pri ,n proces.
d9 %etecti3ii de co4paii &are/ #otri,it le1ii rom>ne/ ar #utea +i
a$imilai &elor im#li&ai 'n:
S o-inerea de date #ri,ind $ol,a-ilitatea ori $erio?itatea unei #er$oane
+i?i&e $au %uridi&e/ #otenial #artener de a+a&eriN
S a$i1urarea #rote&iei 'm#otri,a $&ur1erii unor in+ormaii din $+era ,ieii
#ri,ate $au #ri,ind a&ti,itatea #e &are a1enii e&onomi&i dore$& $( o
#($tre?e &on+idenial(.
A&ea$t( &ate1orie de dete&ti,i ,a de,eni 'n $&urt tim# &ea mai $ta-il(/
a,>nd de re1ul( $tatutul de an1a%at al &om#aniilor #ri,ate 'n +olo$ul &(rora
lu&rea?(.
e9 %etecti3ii 1pecialiti re#re?int( a&ea &ate1orie $#e&iali?at( 'ntr0un
anumit domeniu de a&ti,itate &u arie re$tr>n$( (e8#eri 1ra+olo1i/ &riminaliti)/
&are 'i adu& &ontri-uia la in,e$ti1area/ &on+irmarea $au in+irmarea
,eridi&it(ii datelor i in+ormaiilor/ a elementelor #ro-atorii o-inute #rin
di,er$e metode i mi%loa&e $#e&i+i&e mun&ii de in,e$ti1aii.
A3
Gn &er&urile de $#e&ialitate/ &u deo$e-ire &ele olande?e i -el1iene/
$e&torul #ri,at de in,e$ti1aii e$te 'm#(rit 'n ra#ort de 1eneraie $au 1radul
de $#e&ialitate al #ra&ti&ienilor #ro+e$iunii de dete&ti, #arti&ular.
*entru a&ea$ta/ dete&ti,ii #arti&ulari $unt 'm#(rii 'n trei &ate1orii/
re$#e&ti,:
S %etecti3i particulari di pri4a :eera/ie/ de+inii &a #er$oane &e 'i
o+er( $er,i&iile #u-li&ului lar1 i a&&e#t( mi$iunii etero1ene. *u-li&ul
&unoate a&ea$t( &ate1orie de dete&ti,i doar #rin intermediul ima1inii
'ntreinut( de ma$$0media $au de literatura -eletri$ti&(N
S %etecti3ii particulari di a doua :eera/ie/ de+inii &a #er$oane &u un
anumit 1rad de $#e&iali?are &are 'i e8er&it( a&ti,itatea/ 'n #rin&i#al/ 'n
mediul a+a&erilorN
S %etecti3ii particulari de ulti40 :eera/ie, de+inii &a #er$oane
$#e&iali?ate 'n domeniul in+ormati& i al datelor in+ormati?ate/
re#re?ent>nd &ate1oria de #ro+e$ioniti 'n #lin( de?,oltare i &u &ea mai
mare #ri?( la -ene+i&iari. Gn &ondiiile #roli+er(rii +raudelor 'n in+ormati&(/
muli dete&ti,i #arti&ulari $0au $#e&iali?at i au de,enit e8#eri 'n
domeniul &om#uterelor i al &omuni&aiilor/ +iind 'n m($ur( $( utili?e?e
a&e$te mi%loa&e #entru o-inerea de in+ormaii 'n $&o# #re,enti,. A&e$t
ni,el de $#e&iali?are denumit i cercetare tehnic $au cercetare des-top/
are &a $&o# #rin&i#al dete&tarea +raudelor $au a a-u?urilor &omi$e de
di,er$e #er$oane #rin intermediul &al&ulatoarelor. Dete&ti,i &u a$t+el de
#re1(tire $unt &(utai de $o&iet(ile &omer&iale #ri,ate/ -(n&i/ or1ani$me
+inan&iare et&. #entru #rote%area &onturilor/ a o#eraiunilor e+e&tuate #rin
intermediul mi%loa&elor in+ormati&e/ #entru de#i$tarea #er$oanelor &are
&omit +raude 'n a&e$t domeniu/ +iind i &ate1oria de #ro+e$ioniti &ea mai
-ine remunerat(. Gn le1(tur( &u +raudele 'n domeniul in+ormati& ,om
re,eni 'ntr0o alt( $e&iune a a&e$tui ,olum.
A)
Capitolul II2
C'!<LICT + C'=U!ICARE + PER&UA&IU!E
Oulte $unt &erinele &are $e ridi&( 'n +aa &elui &are 'm-r(iea?(
#ro+e$ia de dete&ti, #arti&ular $au &are $e de&ide $( &ondu&( o a1enie de
dete&ti,i. Li$ta lor nu e$te #ro-a-il ni&iodat( &om#let(. "iaa e,oluea?( at>t de
re#ede 'n&>t mereu a#ar alte i alte nout(i &u &are dete&ti,ul tre-uie $( in(
#a$ul. Din&olo 'n$( de $uma e,enimentelor m(runte/ &otidiene/ a nout(ilor
&are a#ar 'n -ran( i 'n le1(tur( &u a&ea$ta/ e8i$t( 'n$( a$#e&te
+undamentale &are in de -a?ele tiini+i&e #e &are $e aea?( a&ti,itatea. Ele
re#re?int( temelia #e &are dete&ti,ul #arti&ular 'i &l(dete noua $a
'ndeletni&ire. A +i 'n $lu%-a &et(eanului/ a intra 'n &onta&t &u #er$oane din &ele
mai di,er$e #(turi $o&iale nu e$te &>tui de #uin un lu&ru $im#lu.
*entru a &rea a&el dete&ti, #arti&ular modern de &are $o&ietatea
rom>nea$&( are ne,oie/ am in&lu$ 'n a&e$t &a#itol a$#e&te +undamentale ale
triadei Co.lict > Co4uicare > Per1ua1iue/ 'n&.eind &u &>te,a $+aturi
#ra&ti&e #entru ,alori+i&area e+i&ient( a #er$onalit(ii dete&ti,ului #arti&ular. Am
#ro&edat a$t+el 'ntru&>t co.lictele e8i$t( #retutindeni 'n an$am-lul $o&ial/ iar
#entru re?ol,area lor e$te ne,oie de o co4uicare or1ani?at( tiini+i&/ menit(
$(0i &on+ere a&e$teia per1ua1iuea, re$#e&ti, &on,in1erea interlo&utorului.
1. Co%fli!
A&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular 'i are i?,orul 'n a$#e&te &on+li&tuale ale
,ieii/ a#(rute 'n mediul +amilial/ $o&ial $au e&onomi&. Ri$&ul de &on+li&t 'ntre
indi,i?i/ 'n interiorul unei or1ani?aii $au 'ntre di+erite $tru&turi re#re?int( un
+a&tor relati, &on$tant.
Gn &ele mai +re&,ente &a?uri/ $oli&itarea unei in,e$ti1aii e$te determinat(
de &on+li&te 1enerate de $entimente (a&iuni ori +ru$tr(ri le1ate de #artenerul
de ,ia()/ ori de derularea unor a&ti,it(i e&onomi&e (teama de &on&uren(/
A;
$u$#i&iuni #ri,ind loialitatea an1a%ailor/ meninerea unor $ur$e #entru
a#ro,i?ionare $au #entru de$+a&ere de -unuri et&.).
E$te e,ident &( 'n toate a&e$te $ituaii +a#ti&e e8i$t( un element
&omun: $tarea de alert(/ de $u$#i&iune ori de &on+li&t #entru &are $e &aut( un
$#e&iali$t 'n m($ur( $( ordone?e lu&rurile i $( redea linitea i &on+ortul
anterior de&lan(rii a&e$tei $t(ri. A&torul $o&ial &are #oate +a&e a&e$t lu&ru
e$te dete&ti,ul #arti&ular.
*entru a +i 'n m($ur( $(0i urme?e mi$iunea/ dete&ti,ul tre-uie $(
&unoa$&(/ #rintre multe altele/ i a$#e&tele teoreti&e #ri,ind &on+li&tul
inter#er$onal i interin$tituional.
Con+li&tul re#re?int( o tem( im#ortant( mai ale$ #entru mana1eri.
Aa du#( &um au demon$trat numeroa$e $tudii/ &alitatea a&e$tora de a
1e$tiona &on+li&tele i0a re&omandat #entru $u&&e$ul mana1erial ulterior.
1.1. Co%fli!#l $ !o%!e"/ %ivel#ri/ i"olo+ie
E8i$t( mai multe a-ord(ri 'n de+inirea &on+li&tului la ni,el indi,idual i
la ni,elul unor or1ani?aii/ &um ar +i $#re e8em#lu i $o&ietatea de dete&ti,i
#arti&ulari. Atitudinile +a( de &on+li&tele din or1ani?aii $e 'n$&riu/ de0a lun1ul
unei a8e/ 'ntre doi #oli e8tremi.
La #rimul #ol $e a+l( &on+li&tul a-ordat &a +enomen ne1ati,/ $ituaie 'n
&are el are un rol di$tru&ti, a$u#ra or1ani?aiei. La #olul o#u$ e$te &on+li&tul
#ri,it &a o $tare ine,ita-il(/ &are adun( la un lo& ener1iile #u$e 'n %o& de
#er$oane $au or1ani?aii/ &um ar +i: &om#etiti,itatea/ ri,alitatea/ dinami$mul.
El nu e$te a-ordat &a o #atolo1ie/ &i &a un $emn de -un( $(n(tate i ener1ie.
!ntre a&e$te e8treme e8i$t( i o a treia manier( de a-ordare/ 'n &are &on+li&tul
e$te &on$iderat &a #otenial di$tru&ti,/ eta#( 'n &are el #oate 'm#iedi&a
or1ani?aia $( r($#und( la ne,oile de $&.im-are im#u$e de mediu.
Din #un&t de ,edere &om#ortamental &on+li&tele din or1ani?aii #ot +i
#ri,ite: a). &a o o#o?iie &entrat( #e ad,er$ar/ la -a?a &(reia $tau
in&om#ati-ilitatea $&o#urilor/ a inteniilor $au a ,alorilor #(rii o#onente $au
-). &a un #ro&e$ 'n &adrul &(ruia o $erie de indi,i?i $au 1ru#uri a#re&ia?( &(
ali indi,i?i $au 1ru#uri 'm#iedi&( #lanurile/ $&o#urile $au a&ti,it(ile lor. Gn
+ine/ mai e8i$t( o a treia #o$i-ilitate/ &). &on+orm &(reia &on+li&tele $e #rodu&
'n manier( &,a$i$i$temi&(/ o-ie&ti,ele unui indi,id $au $er,i&iu lo,indu0$e de
,oina altora/ &on$iderat( &a +iind 'ndre#tat( 'm#otri,a intere$elor #ro#rii.
Gn ra#ort de intere$ i de un1.iul de a-ordare a #ro-lemei &on+li&telor
#ot +i identi+i&ate o multitudine de &la$i+i&(ri ale ni,elului a&e$tora. "om
#re?enta 'n &ele &e urmea?( a&ea a-ordare a ni,elului &on+li&tului #e &are o
&on$ider(m &a +iind &ea mai a#ro#iat( de &erinele dete&ti,ilor #arti&ulari.
AE
Co.lictul itraper1oal. A&e$t ti# de &on+li&t a#are atun&i &>nd a$u#ra
indi,idului $e e8er&it( dou( $au mai multe +ore &u ,alene di+erite/ dar &u
inten$it(i a#ro8imati, e1ale/ i anume:
a) &on+li&tul atra&ie 0 atra&ie ( indi,idul e$te #u$ 'n +aa unor alternati,e
la +el de de?idera-ile ). A&e$t &on+li&t are &el mai mi& im#a&t 'n
&om#ortamentul or1ani?aionalN
-) &on+li&tul atra&ie 0 re$#in1ere ( $&o#urile or1ani?aionale au #entru
indi,i?ii din or1ani?aie ,alori #o?iti,e i ne1ati,e ). E$te &el mai rele,ant
#entru anali?a &om#ortamentului or1ani?aional/ deoare&e $&o#urile
or1ani?aionale #ot 1enera un ni,el ridi&at al &on+li&tului la ni,el de #er$oan(/
&au?>nd #u$ee de an8ietate 'n le1(tur( &u #o?iiile &are tre-uie e,itateN
&) &on+li&tul re$#in1ere 0 re$#in1ere ( indi,idul e$te #u$ 'n +aa ale1erii
'ntre dou( $&o#uri ne1ati,e). Nu are im#a&t ma%or a$u#ra &om#ortamentului
or1ani?aional/ deoare&e #er$oana #oate $( nu +a&( ni&i o ale1ere $au $(
ia$( din $ituaie/ &on+li&tul re?ol,>ndu0$e. E8i$t( 'n$( i &a?uri &>nd
#er$oanele nu au #o$i-ilitatea $( #(r($ea$&( $ituaia/ de e8em#lu dete&ti,ii
&are 'i dete$t( #e e+ii lor/ dar $unt #rea m>ndri #entru a de,eni omeri.
Co.lictul iterper1oal2 C>nd doi indi,i?i nu &ad de a&ord 'ntr0o
#ro-lem(/ &on+li&tul $e &on&reti?ea?( 'n relaii inter#er$onale ten$ionate.
A&ea$t( +orm( de &on+li&t a%un1e &el mai +re&,ent 'n +aa dete&ti,ului
#arti&ular.
Co.lictul iter:rupuri. A&e$t ti# de &on+li&t im#li&( de?a&orduri 'ntre
dou( #(ri o#o?ante/ #ri,ind $&o#urile $au di$tri-uia de re$ur$e. Fie&are 1ru#
a#li&( eti&.ete ad,er$arului/ &eea &e are &a re?ultat &reterea o$tilit(ilor/
re$#e&ti, redu&erea &omuni&(rii i a intera&iunilor. Situaia $e mani+e$t( la
a1enii e&onomi&i im#ortani/ &u un #er$onal numero$/ unde dete&ti,ul
#arti&ular $e a+l( 'n $ituaia de a a+la nemulumirile &are #ot de1enera 'n
&on+li&te &u re#er&u$iuni ma%ore a$u#ra #er+ormanelor in$tituiei.
Co.lictul iteror:ai5a/ioal. Gn a&e$t &a?/ am-ele #(ri $imt &(/ 'n
urm(rirea $&o#urilor lor/ $unt +ru$trate de &(tre &ealalt( #arte. Ai&i dete&ti,ul
#arti&ular #oate +i util 'ndeo$e-i din #er$#e&ti,a 'n&(l&(rii normelor unei
&on&urene loiale.
Con+li&tele au o multitudine de +orme i #ot a#(rea 'n &ele mai
neate#tate &onte8te i &om-inaii. Datorit( a&e$tui +a#t/ ti#olo1iile au o
di,er$itate mare.
Gn &ele &e urmea?( ,om #re?enta dou( ti#olo1ii &are/ 'n o#inia
noa$tr(/ au o mai mare utilitate #entru dete&ti,ii #arti&ulari/ &u #re&i?area &(
AH
+ie&are ti# de &on+li&t e$te determinat de +a&tori di+erii i determin(
r($#un$uri di+erite ale indi,i?ilor $au ale 1ru#urilor im#li&ate.
A$t+el/ 'ntr0o #rim( o#inie $e &on$ider( &( 'n or1ani?aiile &la$i&e
e8i$t( #atru ti#uri #redominante de &on+li&te $tru&turale:
a) Con+li&tul ierar.i&/ &are a#are 'ntre di+erite ni,eluri ale or1ani?aiei:
dire&torii #ot +i 'n &on+li&t &u mana1erii $au &u #er$onalul T.E.S.A.
-) Con+li&tul +un&ional/ &are $e mani+e$t( 'ntre de#artamentele
or1ani?aiei: a#ro,i?ionare/ de$+a&ere/ &onta-ilitate/ +inan&iar et&.
&) Con+li&te 'ntre &ondu&ere i $u-ordonai/ &are re?ult( din $ituaiile 'n
&are &ondu&erea nu #o$ed( $u+i&ient( autoritate a$u#ra $u-ordonailor.
d) Con+li&tul 'ntre +ormal i in+ormal/ &are &on$tituie aa0numitele
&on+li&te de #utere/ 'ntre #er$oane in,e$tite le1al #e anumite +un&ii i &ele
&are datorit( &om#etenei ori altor &alit(i $unt #er&e#ute &a lideri de $ine $au
de mem-rii &ole&ti,ului 'n &au?(.
Dintr0o alt( #er$#e&ti,( $e identi+i&( alte ti#uri de &on+li&te/:
a) Con+li&tul de $&o#/ &are #oate a#(rea atun&i &>nd dorinele unei
#er$oane $au ale unui 1ru# di+er( de &ele ale &elorlali mem-ri ai &ole&ti,ului
$au de &ele ale unei +amilii/ a$#e&t &are intr( +re&,ent 'n &om#etenele
dete&ti,ului #arti&ular.
-) Con+li&tul &o1niti,/ &are #oate re?ulta atun&i &>nd o #er$oan( $au un
1ru# $u$in idei $au o#inii &ontradi&torii 'n le1(tur( &u o $ituaie de intere$
&omun.
&) Con+li&tul a+e&ti,/ &are a#are atun&i &>nd $entimentele $au atitudinile
unei #er$oane $unt in&om#ati-ile &u &ele ale altei #er$oane/ $u#ortul +iind
re#re?entat de #ro-leme reale ori ima1inare (1elo?ie/ team(/ or1oliu et&.).
d) Con+li&tul de &om#ortament/ &are a#are atun&i &>nd o #er$oan( are o
&onduit( &on$iderat( ina&&e#ta-il( de &(tre alta/ &u &are e$te le1at( #rin
relaii a+e&ti,e ori o+i&iale.
1.). Ca#0e -i evol#,ii ale !o%fli!elor
Con+li&tele inter#er$onale iC$au or1ani?aionale au o etiolo1ie
&om#le8(. Unii $#e&ialiti $unt de #(rere &( ori1inea &on+li&telor $e re1($ete
&.iar 'n $tru&turile or1ani?aiilor i 'n e+orturile a&e$tora de a &oordona i
inte1ra di+erenele $tu&turale. Din a&ea$t( #er$#e&ti,(/ cau5ele co.lictelor
or1ani?aionale ar #utea +i urm(toarele:
&tructurarea or:ai5a/iei. Gn a&e$t &a? &on+li&tul i?-u&nete datorit(
modului 'n &are au +o$t 1ru#ate i ordonate di+eritele a&ti,it(i ale or1ani?aiei.
AI
Con+li&tul #otenial a#are atun&i &>nd dou( $au mai multe 1ru#uri/ &u
o-ie&ti,e i idei di+erite $unt 'n relaie de de#enden( re&i#ro&(. Co4peti/ia
petru re1ur1ele de.icitare. Gn a&e$t &a? &on+li&tul $e #re?int( $u- +orma
unor di$#ute 'ntre $er,i&iile +un&ionale ale or1ani?aiei $au 'ntre
$u-&om#artimente di+erite ale a&eluiai $er,i&iu (de e8em#lu/ &om#etiia
#entru in,e$tiii/ e&.i#ament/ +a&ilit(i et&.)/ $au $u- +orma unui an1a%ament
&are ,i?ea?( #o?iia/ &ariera/ #romo,area 'n $i$tem. Com#etiia 'ntre indi,i?i
1enerea?( +ri&iuni i re$tr>n1e &oo#erarea/ +a#t &e re#re?int( o
di$+un&ionalitate ma%or( #entru an$am-lul or1ani?aional. Atun&i &>nd 1ru#ul
$e identi+i&( &u o anumit( &au?( (+ie ri,alitate inter+un&ional(/ +ie una
interde#artamental(/ +ie un &on+li&t 'ntre $ta++0ul mana1erial i e8e&utani)/
re?ultatele #ot +i de?a$truoa$e #entru a+a&erile or1ani?aiei.
Co.lictul petru putere i i.lue/0. *uterea i in+luena 'n or1ani?aii
$unt ,(?ute &a +enomene le1ate de mi&ro#oliti&ile a&e$teia. E$te tiut +a#tul
&( #uterea/ #rin natura ei/ are un &ara&ter #ro+und &on+li&tual. !ndi,i?ii/
1ru#urile $au de#artamentele &aut( $( in+luene?e $trate1ia or1ani?aiei/ $(
&ontrole?e mai multe re$ur$e/ $(0i #rote%e?e ,alorile #ro#rii/ +a#te #otenial
1eneratoare de &on+li&te/ &u at>t mai mult &u &>t o a$t+el de &om#etiie are
lo& 'n ,irtutea unei $ituaii de &>ti1 0 #ierdere.
Tetati3ele de autoo4ie. Gn $en$ lar1/ autonomia e$te a$o&iat( ideii
de li-ertate #er$onal(/ de $#aialitate. Atun&i &>nd o #er$oan( intr( 'ntr0o
or1ani?aie/ limitele a&ti,it(ii $ale $unt $ta-ilite #rin +ia #o$tului $au #rintr0o
'nele1ere &ontra&tual(. Da&( delimit(rile nu $unt +oarte -ine #re&i?ate/ ele
#ot de,eni o-ie&t al di$#utelor $u-ordonat 0 $u#erior/ de1ener>nd 'n &on+li&t/
deoare&e o $&.im-are inter,enit( 'n #ro+ilul unui #o$t #oate +i #er&e#ut( &a o
,iolare a teritoriului/ #er&e#ie &are are &a re?ultat a&iuni de re$#in1ere i de
re?i$ten(.
Pro6le4e per1oale. Dei marea ma%oritate a &on+li&telor
or1ani?aionale au la -a?( &au?e $tru&turale/ nu tre-uie totui ne1li%at(
&om#onenta uman( a &on+li&tului/ deoare&e a&ea$ta adu&e &u $ine neliniti
#er$onale/ nemulumiri/ a1re$iuni i +ru$tr(ri re+ulate. Gn a&e$t &a?/ rolul
mana1erului e$te minim/ rolul ma%or re,enind e8#erilor e8terni/ $#e&iali?ai 'n
alt+el de domenii/ &um ar +i i dete&ti,ii #arti&ulari.
Pro6le4e de co4uicare2 Furni?area unor in+ormaii in&om#lete/
+olo$irea unor &anale inade&,ate/ utili?area unui lim-a% #rea $#e&iali?at $au
&.iar li#$a &omuni&aiilor $unt ade$ea $ur$e ale &on+li&tului. Soluionarea
&on+li&telor a$t+el #ro,o&ate $e reali?ea?( #rin &oo#erare/ deoare&e numai
#rin $&.im-ul de$&.i$ de in+ormaii $e #ot de$&o#eri &au?ele reale ale
&on+li&telor.
AB
At>t indi,idul &>t i or1ani?aia mani+e$t( &ontradi&ii interne/ au #(ri
$en$i-ile/ #un&te ,ulnera-ile/ toate a&e$tea &on$tituind unul dintre a$#e&tele
,ieii &otidiene la ni,el indi,idual i or1ani?aional. Gn$(/ atun&i &>nd
di,er1enele de1enerea?( 'n &on+li&te/ $e #ot identi+i&a mai multe $tadii/ &are
$e &on$tituie 'ntr0un #ro&e$ &i&li&.
Gn $tadiul latent/ a#ar &ondiiile #entru in$talarea unui &on+li&t (de
e8em#lu: &ri?a de re$ur$e/ di+erenele de #rin&i#ii i o#inii/ ri,alit(ile dintre
indi,i?i $au 1ru#uri) $au urm(rile unui &on+li&t anterior/ 'n &are una dintre #(ri
a r(ma$ &u un $entiment de nemulumire. Unele $ituaii nu mer1 mai de#arte
de at>t/ r(m>n>nd 'n a&e$t $tadiu.
*entru &a un &on+li&t $( trea&( 'n $tadiul urm(tor/ e$te ne&e$ar( o
$&.im-are a #er&e#iei i a inter#ret(rii $ituaiei &are e$te in+luenat( la r>ndul
ei de $&.im-area intern( $au e8tern( a +a&torilor &e de+ine$& re$#e&ti,a
$ituaie (#ro#rietatea/ m(rimea/ te.nolo1ia/ o-ie&ti,ele/ mediul/ oamenii).
A&eti +a&tori #ot +i #er&e#ui +ie &a o#ortunitate/ +ie &a o ameninare
la adre$a &elor im#li&ai. S&.im-area e$te 'n$oit( de o &om#onent(
emoional(: #e m($ur( &e oamenii 'n&e# $( $e $imt( in&omod/ $( +ie
ten$ionai/ o$tili $au nelinitii/ $e modi+i&( i &om#ortamentul lor/ iar &on+li&tul
tre&e 'n $tadiul de de$&.i$.
Toate a&e$tea re#re?int( doar $im#tome/ i de a&eea e+ortul
mana1erial ori de in,e$ti1are tre-uie 'ndre#tat $#re tratarea &au?elor
#ro+unde ale re$#e&ti,elor &on+li&te i nu $#re 'nl(turarea $au diminuarea
$im#tomelor.La modul &on&ret/ tre-uie a&ionat a$u#ra &au?elor i nu a
e+e&telor.
Ori&e &on+li&t are o dia4ic0 #ro#rie/ &are #ar&ur1e &el #uin #atru
$tadii relati, &lar &onturate/ i anume : +ru$trarea/ &on&e#tuali?area/
&om#ortamentul i e+e&tele.
I2 <ru1trarea. Con+li&tul #oate +i de$&o#erit $u- +orm( de +ru$trare
a#roa#e 'n ori&e 1ru# $au la ori&e indi,id. A&ea$t( +ru$trare #oate +i a&u?at(
de +a&tori ,aria-ili/ in&lu?>nd de?a&ordul +a( de $&o#uri/ li#$a de #romo,are
$au de &retere a $alariului/ lu#ta #entru re$ur$e e&onomi&e 1reu de
#ro&urat/ noi re1uli $au #oliti&i et&.
II2 Coceptuali5area. Gn a&e$t $tadiu/ #(rile a+late 'n &on+li&t 'n&ear&(
$( 'nelea1( natura &on+li&tului/ anali?ea?( &e .ot(r>ri #ot lua #entru
re?ol,are $au &e &red ei de$#re .ot(r>rile #e &are le ,or lua ad,er$arii lor i
'i +ormulea?( di+erite $trate1ii.
III2 Co4porta4etul. Gn urma #ro&e$ului de &on&e#tuali?are/ +ie&are
#arte 'n&ear&( $( im#lemente?e #ro#riul mod de re?ol,are a &on+li&tului/
a&ion>nd +ie #rin +orme &lare/ tranante i #er&e#ti-ile/ +ie #rin a&iuni
3D
de1.i?ate/ mai 1reu de identi+i&at/ $ituaie 'n &are $unt ne&e$are &unotinele
unui dete&ti, #arti&ular.
O dat( &on+li&tul identi+i&at &a atare tre-uie 1($ite $oluii #entru
re?ol,area a&e$tuia. *ra&ti&a a do,edit &( #ot e8i$ta &el #uin &in&i
4odalit0/i de 1ti:ere/ i anume: &on+runtarea (&om#etiia)/ &ola-orarea/
&om#romi$ul/ e,itarea i ada#tarea (a&omodarea).
Ale1erea unei modalit(i de re?ol,are a &on+li&tului de#inde 'n mare
m($ur( de $&o#urile +ie&(rei #(ri. Con+orm a&e$tui model/ +ie&are #arte
#oate de&ide m($ura 'n &are e$te intere$at( de $ati$+a&erea #ro#riei im#li&(ri
(numit( <a+irmareT) i de m($ura 'n &are e$te intere$at( 'n a0i a%uta #e
o#oneni 'n $ati$+a&erea #reo&u#(rilor lor (numit( <&oo#erareT).
A+irmarea #oate e,olua 'ntre a&ti, 0 ina&ti,/ #e un &ontinuum/ iar
&oo#erarea #e &ontinuumul &oo#erati, 0 non&oo#erati,.
a2 Co.rutarea (&om#etiia). Situaiile ade&,ate unei a$t+el de a-ord(ri
$unt:
0 &>nd mana1erul iC$au dete&ti,ul #arti&ular $e a+l( 'n &ri?( de tim#N 0
&>nd tre-uie a#li&at( o m($ur( ne#o#ular(N
0 'n #ro-leme ,itale #entru -un($tarea &om#aniei/ &>nd mana1erul
iC$au dete&ti,ul #arti&ular $unt &on,ini &( #un&tul lor de ,edere
e$te &ore&tN
0 'm#otri,a oamenilor &are $u$in a,anta%ele &om#ortamenului
ne&om#etiti,N
0 #entru a nu +i mani#ulat 'n $ituaii relaionale.
62 Cola6orarea. Situaiile ade&,ate unei a$t+el de a-ord(ri $unt:
0 &>nd intere$ele #(rilor a+late 'n &on+li&t $unt #rea im#ortante i $e
&aut( o $oluie inte1ratoareN
0 &>nd mana1erul iC$au dete&ti,ul #arti&ular urm(re$& &>ti1area
ade?iunii tuturor #rin luarea 'n &on$iderare a mai multor intere$e i
reali?area unui &on$en$ 1eneralN
0 &>nd mana1erul iC$au dete&ti,ul #arti&ular $oluionea?( #ro-lema
#rin 'm-inarea mai multor elementeN
0 &>nd a+a&erile mer1 -ine/ mana1erul #oate a,ea &a o-ie&ti, #ro#riu
$( $timule?e &ola-orarea &elorlali.
c2 Co4pro4i1ul. Situaiile ade&,ate unei a$t+el de a-ord(ri $unt:
0 &>nd $&o#ul nu #oate +i atin$ de&>t #rin #ar&ur1erea mai multor
eta#e/ #rin re?ol,(ri tem#orareN
0 &>nd o#onenii/ &u #utere e1al(/ $unt .ot(r>i $( #un( 'n a#li&are idei
&are $e e8&lud re&i#ro&N
3L
0 &>nd $e urm(rete reali?area unui e&.ili-ru tem#orarN
0 &>nd $e dorete a$i1urarea unei retra1eri onora-ile/ deoare&e
&ola-orarea $au &on+runtarea nu #ot du&e la un re?ultat #o?iti, din
#un&tul de ,edere al $ati$+a&erii #ro#riilor intere$e.
d2 E3itarea. Situaiile ade&,ate unei a$t+el de a-ord(ri $unt:
0 &>nd #artea ad,er$( e$te #rea #uterni&(N
0 &>nd $e dorete #($trarea an$elor #entru o eta#( &e ,a urmaN
0 &>nd &on$e&inele &on+li&tului $e do,ede$& a +i e8trem de 1ra,e/ iar o
re?ol,are +a,ora-il( #re$u#une &o$turi #rea mariN
0 &>nd ,olumul in+ormaiilor e$te #rea mi& i nu $e #ot ado#ta de&i?ii
&ore&teN
0 &>nd e8i$t( un ter &are #oate $oluiona mai +a,ora-il &on+li&tul.
e2 Adaptarea (a&omodarea). Situaiile ade&,ate unei a$t+el de a-ord(ri
$unt:
0 &>nd mana1erii iC$au dete&ti,ul #arti&ular $unt intere$ai de
meninerea &limatului relaional &u #(rile im#li&ateN
0 &>nd ni&i o alt( #er$#e&ti,( nu $e arat( +a,ora-il( intere$elor #ro#riiN
0 &>nd mana1erii iC$au dete&ti,ul #arti&ular &ontienti?ea?( +a#tul &(
au +(&ut 1reeli ma%ore/ iar $ituaia nu mai #oate +i redre$at(N
0 &>nd ra#ortul de +ore e$te tem#orar de+a,ora-il/ dar $e atea#t( o
'm-un(t(ire a a&e$tui ra#ort.
.2 E.ectele. Gn +inal/ &a re?ultat al e+orturilor de a $e re?ol,a &on+li&tele/
am-ele #(ri determin( m($ura 'n &are $e #oate a%un1e la re?ultate
$ati$+(&(toare. Totui/ atun&i &>nd una dintre #(ri nu $e $imte $ati$+(&ut(
$au e$te doar #arial $ati$+(&ut(/ e8i$t( #o$i-ilitatea unui &on+li&t ,iitor.
1... Ma%a+e'e%#l !o%fli!#l#i. 1rae+ii de a2ordare/ de
"reve%ire/ de red#!ere
Gn &adrul or1ani?aiilor/ di+erenierea dintre $tru&tur( i &ultur( e$te
e$enial( #entru &a or1ani?aia $( $e #oat( ada#ta &u $u&&e$ la &ondiiile
,aria-ile ale mediului $o&ial. Oana1ementul unor a$t+el de di+erene e$te
deo$e-it de di+i&il/ a,>nd 'n ,edere +a#tul &( o or1ani?aie e$te 'n e1al(
m($ur( o $tru&tur( de &ariere i un $i$tem de &om#etene/ 'n &adrul &(ruia
oamenii 'i urm(re$& intere$ele #er$onale. Da&( nu $unt tratate &u e+i&ien(/
a&e$te di+erene #ot de1enera 'n &on+li&t.
Un &on+li&t or1ani?aional #ro$t 1e$tionat #oate +i #eri&ulo$ #entru
relaiile interumane/ &are au de $u+erit/ iar e+i&iena i #er+ormanele
3A
'nre1i$trea?( $&(deri nedorite. *e de alt( #arte/ un &on+li&t dire&ionat &u
a-ilitate #oate a,ea unele re?ultate -ene+i&e/ de relan$are a a&ti,it(ii:
0 #oate &rea am-iana ne&e$ar( unei de+ul(ri/ oamenii eli-er>ndu0$e
a$t+el de +ru$tr(rile &are le -lo&.ea?( a&iunea e+i&ient(N
0 #oate du&e la $oluionarea unor #ro-leme/ deoare&e elimin(
,arianta i1nor(rii a&e$toraN
0 #oate du&e la &reterea loialit(ii +a( de 1ru#/ la &reterea &oe?iunii
interne/ 'ntru&>t oamenii &are au tre&ut 'm#reun( #rintr0un &on+li&t i au reuit
$( 'l de#(ea$&(/ $e $imt le1ai unii de &eilali/ $entimentul $olidarit(ii
#er$i$t>nd 'n tim#.
Rolul mana1erilor iC$au al dete&ti,ilor #arti&ulari 'n or1ani?aii e$te
a&ela de a $u$ine im#lementarea unor $trate1ii ,itale #entru or1ani?aie.
Fiind 'ndeo-te &uno$&ut &( ori&e $&.im-are 'n or1ani?aii 1enerea?(
ten$iuni i &on+li&te/ nu e 1reu $( ne d(m $eama de +a#tul &( mana1erii
tre-uie $( alo&e o mare #arte din tim#ul i ener1ia lor ieirii din $ituaii
&on+li&tuale. Ori&e inter,enie a mana1erului 'n a#lanarea unui &on+li&t tre-uie
$( ai-( la -a?( o $trate1ie de inter,enie &lar( i #re&i$(. *rin urmare/
mana1erul tre-uie/ #e de o #arte/ $( &unoa$&( i $( 'nelea1( #er+e&t &are
e$te $u-$tratul dinami& al &on+li&tului/ iar #e de alt( #arte/ $( identi+i&e
#un&tele ta&ti&e i $trate1i&e &ru&iale #entru inter,enie.
Con+li&tul 'n $ine nu e$te un +enomen tan1i-il/ o-ie&ti,/ dar
mani+e$t(rile &on+li&tului (e,itarea/ &on+runtarea) $unt realit(i o-ie&ti,e.
Aadar/ #entru a 'nele1e $ituaia i a determina &are $unt a&torii &.eie
im#li&ai/ mana1erul tre-uie $( di$#un( de o &a#a&itate de #er&e#ie
$u#erioar( &elor #e &are 'i &ondu&e.
!n+luenarea &on&e#iilor a&torilor &.eie a+lai 'ntr0o $ituaie
&on+li&tual(/ #oate +i un +a&tor de&i$i, #entru a +a&e dintr0un &on+li&t &.iar un
lu&ru #ro+ita-il/ de natur( $( &ondu&(/ aa &um am ar(tat de%a/la
&on$olidarea $olidarit(ii 1ru#ului. Se #oate de&i tra1e &on&lu?ia &( un -un
mana1er tre-uie $( ai-( &a#a&itatea de #er$ua$iune/ #entru a0i determina
#e #arti&i#ani $(0i re1>ndea$&( #o?iiile 'ntr0o manier( &are $( +a&ilite?e
re&on&ilierea di+erenelor. El tre-uie $( identi+i&e i $( de?,olte #ro-lemele
&are 'i une$& #e oameni i $( le i?ole?e #e &ele &are 'i de?-in(.
E8i$t( i &a?uri 'n &are &on+li&tul nu #oate +i mana1eriat/ deoare&e +ie
una dintre #(ri/ +ie am-ele/ $0au im#li&at emoional at>t de #uterni& 'n&>t o
intera&iune &on$tru&ti,( e$te im#o$i-il(.
Oa%oritatea &o,>ritoare a $#e&ialitilor &on$ider( &( &ea mai -un(
a-ordare a &on+li&tului e$te pre3eirea lui. A&ea$ta #re$u#une 'n$( o
&antitate i &alitate ridi&at( a in+ormaiilor/ lu&ru &e nu e$te #o$i-il +(r(
im#li&area unui $#e&iali$t/ +(&>nd &a a&ea$t( a-ordare a &on+li&tului $( +ie
33
una di+i&il(. Totui/ #ra&ti&a mana1erial( a e,ideniat &>te,a dire&ii de urmat
#entru mana1erii &are dore$& $( e,ite $ituaia de &on+li&t mani+e$t:
0 Crearea unei atmo$+ere de &ola-orare. Oana1erul tre-uie $( in(
&ont de +a#tul &( o or1ani?aie are un &ara&ter #lurali$t i &( 'n &adrul ei
e8i$t( 1ru#uri iC$au indi,i?i &u intere$e i a$#iraii di+erite. A$i1urarea unei
atmo$+ere de &oo#erare #oate +i atin$( #rintr0un dialo1 de$&.i$/ #rin de+inirea
&lar( a $ar&inilor i 'nele1erea i a&&e#tarea lor de &(tre an1a%ai.
0 Re&e#ti,itate la #ro-lemele de ordin $tru&tural i &ultural/ &um ar +i:
moralul $&(?ut/ moti,area in$u+i&ient(/ 'nt>r?ierea i ine+i&a&itatea de&i?iilor/
li#$a &oordon(rii et&.
0 Controlarea &om#etiiei/ &are #oate +i reali?at( #rin &rearea unui
&on$en$ a$u#ra modului i ordinii de alo&are a re$ur$elor 'ntre #(rile
&om#etitoare. C>nd nu $e #oate a%un1e la un &on$en$/ e$te im#ortant $( $e
$timule?e &om#etiii de ti# de$&.i$/ 'n &are re1ulile de -a?( i &riteriile de
$u&&e$ $( +ie &uno$&ute i a&&e#tate de toate #(rile.
1.3. Meode si e4%i!i de red#!ere a !o%fli!#l#i
A&olo unde e8i$t( &on+li&te di$+un&ionale/ mana1erii tre-uie $(
alea1( una dintre urm(toarele #er$#e&ti,e: +ie $( 'n&er&e $( $&.im-e
atitudinile an1a%ailor/ +ie $( 'n&er&e $( le $&.im-e &om#ortamentele. Da&( ei
'i $&.im-( &om#ortamentul/ de$&.iderea $#re &on+li&t e$te mai mi&(/ dar
#er$i$t( o $tare de nemulumire. S&.im->ndu0i atitudinile/ ei reali?ea?(
$&.im-(ri +undamentale/ at>t la ni,el indi,idual &>t i la ni,el de 1ru#.
Oetodele i te.ni&ile de redu&ere a &on+li&telor tre-uie a-ordate
$i$temi&/ de0a lun1ul unui &ontinuum/ &are la un #ol are dre#t o-ie&ti,
$&.im-area &om#ortamentului/ iar la &el(lalt #ol $&.im-area mentalit(ii/ a
atitudinii.
Cele mai +ree,ente metode i te.ni&i ar #utea +i:
0Se#ararea +i?i&(/ metod( +olo$it( atun&i &>nd mem-rii unui &ole&ti,
nu mun&e$& -ine 'm#reun(/ nu au e+i&ien( 'm#reun( i nu dore$& $(
intera&ione?eN
0!n$tituirea unor re1uli i metodolo1ii de lu&ru &on$olidate/ &eea &e
#re$u#une $#e&i+i&area e8#re$(/ detailat( a re1ulilor i #ro&edurilor/ a
$tandardelor de a&iune #entru +ie&areN
0Limitarea intera&iunii inter1ru#ale/ &on$t>nd 'n $ta-ilirea
intera&iunilor inter1ru#ale #e -a?a $&o#urilor &omuneN
0Folo$irea unor inte1ratori/ #er$oane &are $( a$i1ure ?one tam#on
'ntre dou( 1ru#uri $au de#artamente/ ei +iind re&uno$&ui de 1ru# &a le1itimi
i &om#eteniN
3)
0Con+runtarea i ne1o&iereaN
0Con$ultarea unei a treia #(ri/ tiut +iind +a#tul &( uneori e$te
realmente ne,oie $( $e a#ele?e la un &on$ultant e8tern/ &are di$#une de
&om#eten( 'n domeniul &on$ilierii inter#er$onaleN
0Rotaia mem-rilor/ a&iune #rin &are oamenii #ot 'nele1e ,alorile/
#un&tele de ,edere i atitudinile altor mem-ri. Comuni&area e$te ai&i un
+a&tor +oarte im#ortant. C>nd a&e$te rotaii $unt a&&e#tate 'n totalitate de
&(tre 1ru#uri/ $&.im-area atitudinii/ la +el &a i a &om#ortamentului/ e$te
#o$i-il(N
0!denti+i&area $&o#urilor $u#raordonate &on$t( 'n $ta-ilirea $&o#urilor
im#ortante #entru am-ele #(ri/ a$t+el 'n&>t 1ru#urile $( +ie determinate $(
lu&re?e 'm#reun( #entru a o-ine #er+ormanele $&ontateN
0Utili?area +ormelor de #re1(tire 'n 1ru#. E8#erii 'n +ormarea iniial(
ori &ontinu( de?,olt( #rin #ro1ramele lor me&ani$me relati, #ermanente de
mun&(. A&e$te #ro1rame #ot a%uta la +ormarea unor atitudini +a,ora-ile i/ &a
re?ultat/ la +ormarea unui &om#ortament a&ti, orientat $#re #ro1re$ i
e+i&ien(.
Oana1erii iC$au dete&ti,ii au mi$iunea de a $ele&ta $trate1ii de
$oluionare a &on+li&telor 'n +un&ie de $ituaie i de #(rile im#li&ate. Uneori
'n$(/ ei ale1 $trate1ii e8&lu$i, re#re$i,e $au total ine+i&iente #entru
re?ol,area &on+li&telor. Gn &ele &e urmea?( ,om #re?enta &>te,a :reeli
.rec3ete $au modalit(i ine+i&iente de a-ordare a &on+li&tului.
!e:li;area &on$t( 'n li#$a de #reo&u#are a de&idenilor/ 'n i1norarea
$t(rilor &on+li&tuale/ ei a#re&iind 'n mod eronat &( ten$iunile $e ,or re?ol,a de
la $ine. Re?ultatul unei a$emenea atitudini &on$t( 'n &reterea +ru$tr(rii/ &are
#oate tran$+orma o &.e$tiune a#arent -anal( 'ntr0o #ro-lem( +oarte 1ra,(.
&u6e1ti4area &on$t( 'n li#$a de reali$m 'n a#re&ierea $ituaiei/ a
#ro-lemei de$#re &are mana1erul iC$au dete&ti,ul #arti&ular au luat la
&unotin( i #e &are o #er&e# &a +iind +(r( &on$e&ine ne1ati,e $erioa$e
a$u#ra or1ani?aiei/ deoare&e ei $unt in&a#a-ili $( #er&ea#( &au?ele
#ro-lemei a#(rute.
A48area &on$t( 'n a ine $u- &ontrol an1a%aii ne$ati$+(&ui/ a+irm>nd
&( re?ol,area #ro-lemei e$te 'n &ur$/ 'n tim# &e 'n $inea lui/ mana1erul e$te
&on,in$ &( modalitatea de re?ol,are #e &are a ale$0o e$te de lun1( durat(/
&om#li&at( i &o$ti$itoare. Aadar/ a&eti mana1eri nu +a& nimi& #entru a
re?ol,a #ro-lema i ni&i #entru a a%un1e la un a&ord &u an1a%aii.
Co1er3area i i5olarea di1cret0: Unii mana1eri &on$ider( &( #rin
di$&reie i t(&ere #ot redu&e inten$itatea unui &on+li&t. A&ea$t( a-ordare
erodea?( &redi-ilitatea mana1erului i $e +inali?ea?( #rin ee&uri de #ro#orii.
3;
%i1creditarea i?1au 1acri.icarea uor 4e46ri &on$tau 'n a di$&redita
i a 'nde#(rta #er$oana &on$iderat( de ali mem-ri ai 1ru#ului dre#t
<#er$oana #ro-lem(T. Gn &a?ul 'n &are m($ura nu e$te du-lat( &u a&iuni de
&lari+i&are ori in+luenare a mem-rilor 1ru#ului/ ee&ul e$te a#roa#e $i1ur/
+iind doar am>nat 'n tim#.
1.5. Ne+o!ierea &% si#a,iile de !o%fli!
!n ,ia( da&( $t(#>neti arta ne1o&ierii/ ai o an$( 'n #lu$ $( &>ti1i
mai mult i $( mai i #($tre?i o relaie -un( &u #artenerul. C>nd ne1o&ie?i
-ine #oi $( oriente?i/ $( in+luene?i i $( mani#ule?i #artenerul #entru a0L
+a&e $( &oo#ere?e.
Oamenii re?ona-ili 'nele1 re#ede &( nu0i #ot im#une ,oina 'n mod
unilateral i &aut( $oluii 'n &omun/ adi&( $oluii ne1o&iate.
!ndi+erent unde i 'ntre &ine $unt #urtate/ ne1o&ierile a#elea?( la
retori&(/ la lo1i&( i la elemente de teoria ar1ument(rii. Uneori +olo$e$&
te.ni&i de mani#ulare i &omuni&are #er+ormante/ #re&um Anali?a
tran?a&ional(/ *ro1ramarea neurolin1,i$ti&( et&. Noiuni #re&um o+erta/
&ererea/ #retenia/ o-ie&ia/ &om#romi$ul/ &on&e$ia/ tran?a&ia/ ar1umentaia/
#ro-a et&. #ot inter,eni +re&,ent 'n #ro&e$ul ne1o&ierii. Totodat( elementele
de &omuni&are non0,er-al( #re&um +i?ionomia/ mimi&a/ 1e$ti&a/ #o$tura/
'm-r(&(mintea/ a$#e&tul 1eneral .a.m.d. #ot a,ea o im#ortan( &are nu
tre-uie ne1li%at(. Cultura #artenerilor i #uterea de ne1o&iere a #(rilor
ne1o&iatoare $unt alte elemente de &are tre-uie $( $e in( $eama.
Elementele de ta&ti&( i $trate1ie/ &a#&anele i tru&urile retori&e &a i
&unotinele de #$i.olo1ie a #er&e#iei #ot %u&a un rol de&i$i, 'n o-inerea de
a,anta%e mari 'n $&.im-ul unor &on&e$ii mi&i.
Ne1o&ierea e$te un talent/ un .ar 'nn($&ut/ dar i o a-ilitate
do->ndit( #rin e8#erien(/ +ormare i 'n,(are.
Gn $en$ lar1/ ne1o&ierea a#are &a +orm( &on&ertat( i intera&ti,( de
&omuni&are interuman(/ 'n &adrul &(reia dou( $au mai multe #(ri a+late 'n
de?a&ord urm(re$& $( a%un1( la o 'nele1ere/ #rin &are $e re?ol,( o
#ro-lem( &omun( $au $e atin1e un o-ie&ti, &omun. Ne1o&ierea 'n$eamn(
ori&e +orm( de &on+runtare nearmat( #rin &are dou( $au mai multe #(ri &u
intere$e i #o?iii &ontradi&torii urm(re$& $( a%un1( la un ara%ament re&i#ro&
a,anta%o$/ ai &(rui termeni nu $unt &uno$&ui de la 'n&e#ut.
Gn a&ea$t( &on+runtare $unt adu$e/ 'n mod #rin&i#ial i loial/
ar1umente i #ro-e/ $unt +ormulate #retenii i o-ie&ii/ $unt +(&ute &on&e$ii i
&om#romi$uri/ #entru a e,ita ru#erea relaiilor i &on+li&tul de$&.i$.
3E
Ne1o&ierile nu urm(re$& 'ntotdeauna &u ne&e$itate re?ultate
mani+e$tate 'n dire&ia unei 'nele1eri. Ade$ea ele $unt #urtate #entru
e+e&tele lor &olaterale &um ar +i: meninerea &onta&tului/ &>ti1area de tim#/
'm#iedi&area deterior(rii $ituaiei 'n &on+li&t. Gn a+ar( de a&ea$ta/ 'nt>lnirile
ne1o&iatorilor #ot +i #ri,ite &a un &anal #otenial de &omuni&(ri ur1ente 'n
$ituaii de &ri?(.
A-$ena &omuni&(rii #oate +i &on$iderat( &a un $emn alarmant al
im#o$i-ilit(ii de a de$+(ura ne1o&ieriN e8i$tena &omuni&(rii e$te un indi&iu
al an$elor &a ne1o&ierea $( $e #rodu&(.
Ne1o&ierea #urtat( &u #arti&i#area &ontient( i deli-erat( a #(rilor
&are &aut( 'm#reun( o $oluie la o #ro-lem( &omun( im#li&( o anumit( eti&(
i #rin&i#ialitate. A$emenea pricipii ale e:ocierii $unt :
A3ata;ul reciproc. Gn #rin&i#iu/ 'n &adrul ne1o&ierilor +ie&are dintre #(ri
'i a%u$tea?( #reteniile i 'i re,i?uiete o-ie&ti,ele iniiale a$t+el 'n&>t
a&ordul +inal $( re#re?inte un &om#romi$ $ati$+(&(tor #entru toate #(rile.
Con+orm a&e$tui #rin&i#iu +ie&are #oate o-ine ,i&toria +(r( &a nimeni $( +ie
'n+r>nt. Toate #(rile $u$in $oluia alea$( i re$#e&t( a&ordul 'n&.eiat.
*rin&i#iul a,anta%ului re&i#ro& nu e8&lude 'n$( +a#tul &( a,anta%ele
o-inute de una dintre #(ri $( +ie mai mari $au mai mi&i de&>t a,anta%ele
o-inute de &ealalt( #arte a+lat( 'n ne1o&iere.
%o ut de12 Gn #$i.olo1ia &omuni&(rii/ $e ,or-ete de aa numita Le1e
#$i.olo1i&( a re&i#ro&it(ii/ &on+orm &(reia da&( &ine,a d( $au ia &e,a/
#artenerul ,a re$imi automat dorina de a0i da $au de a0i lua alt&e,a 'n
$&.im-. Gn urma a&iunii $u-tile a a&e$tei le1i #$i.olo1i&e/ ori&e +orm( de
ne1o&iere e$te 1u,ernat( de #rin&i#iul a&iunilor &om#en$atorii. Con$e&ina
e$te re&i#ro&itatea &on&e$iilor/ a o-ie&iilor/ a amenin(rilor/ a re#re$aliilor et&.
A&e$t #rin&i#iu #oate +i re1($it 'n e8#re$ii de 1enul: <dau/ da&( daiT/ <+a&/
da&( +a&iT/ <dau &a $( daiT/ <+a& &a $( +a&iT/ <da&( mai lai tu/ mai la$ i
euT/ //da&( +a&i &on&e$ii/ ,oi +a&e i euT/ <da&( ridi&i #retenii/ ,oi ridi&a i euT
et&.
=oralitatea i le:alitatea. Le1ea e$te le1e i &ei mai muli o re$#e&t(.
*entru a e,ita ne#l(&erile/ moralitatea 'nele1erilor &omer&iale r(m>ne
ade$ea o &.e$tiune de #rin&i#iu/ de deontolo1ie.
A$#e&tele %uridi&e ale tran?a&iilor +a& e8&e#ie/ dar i din a&e$t #un&t de
,edere/ 'n ne1o&ierile internaionale/ #(rile tre-uie $( &on,in( din $tart
a$u#ra normelor de dre#t &omer&ial #e &are le ,or re$#e&ta.
Tipuri .uda4etale de e:ociere
Anali?a ti#ului de ne1o&iere 'n &are ne an1a%(m e$te 'ntotdeauna
im#ortant(. A0l &unoate i a0l e,alua 'n$eamn( a #re,edea 'n linii mari
3H
&om#ortamentul #e &are 'l ,a ado#ta #artenerul i a #re1(ti #ro#riul
&om#ortament de 'nt>m#inare. !n a&e$t +el ri$&ul de a $e a%un1e la o ru#tur(
$au de a 'n&.eia un a&ord de?a,anta%o$ $&ade.
Se #ot di$tin1e urm(toarele ti#uri +undamentale de ne1o&iere:
0 ne1o&iere di$tri-uti,( (&>ti1atorC#erdant $au ,i&torieC'n+r>n1ere)N
0 ne1o&iere inte1rati,( (&>ti1atorC&>ti1ator $au ,i&torieC,i&torie)N
0 ne1o&iere raional( (un ti# de ne1o&iere &are nu #une 'n &au?(
intere$ele $u-ie&ti,e ale #(rilor).
!e:ocierea di1tri6uti30 e$te &ea de ti# ToriCori/T &ea &are o#tea?( 'ntre
,i&torie i 'n+r>n1ere. E$te &ea &are &ore$#unde unui %o& de $um( nul( i ia
+orma unei tran?a&ii 'n &are nu e$te #o$i-il &a o #arte $( &>ti1e +(r( &a
&ealalt( #arte $a #iard(.
!n a&ea$t( o#ti&(/ ne1o&ierea #une +a( 'n +a( doi ad,er$ari &u
intere$e o#u$e i de,ine o &on+runtare de +ore 'n &are numai una dintre #(ri
tre-uie $( &>ti1e.
Ta&ti&ile $i te.ni&ile de ne1o&iere +olo$ite 'n ne1o&ierea di$tri-uti,(
$unt ti#i&e #entru re?ol,area $t(rilor &on+li&tuale. Sunt dure i ten$ionate.
!ntre ta&ti&ile u?uale #ot +i amintite:
0 #olemi&a #urtat( #rin &ontre #ermanente i #rin de,iere $i$temati&(
de la $u-ie&tN
0 ata&ul 'n +or( i intimidareaN
0 mane,rele retori&e -a?ate #e di$imulare/ #e ma$&area inteniilor/
a$&underea inteniilor/ a$&underea ade,(rului i #e &ul#a-ili?area
ad,er$aruluiN
0 de$&ali+i&area #rin rea0&redin(/ #rin ata& la #er$oan( i #rin
#la$area in deri?oriu.
A&e$t ti# de ne1o&iere e$te #o$i-il atun&i &>nd o#o?itia de intere$e
e$te #uterni&(/ iar de?e&.ili-rul de +ore e$te $emni+i&ati,.
!e:ocierea ite:rati30 e$te &ea 'n &are $unt re$#e&tate a$#iraiile i
intere$ele #artenerului/ &.iar da&( ele ,in 'm#otri,a &elor #ro#rii. Se -a?ea?(
#e re$#e&tul re&i#ro& i #e tolerarea di+erenelor de a$#iraii i de o#inii.
A&e$t ti# de ne1o&iere e,it( $t(rile &on+li&tuale. Climatul ne1o&ierilor
e$te &ara&teri?at de 'n&redere i o#timi$m/ iar a&ordul are toate an$ele $(
+ie re$#e&tat. Ta&ti&ile $#e&i+i&e $e -a?ea?( #e re&i#ro&itatea &on&e$iilor
!e:ocierea ra/ioal0 e$te &ea 'n &are #(rile nu0i #ro#un doar $( +a&(
$au $( o-in( &on&e$ii/ &i 'n&ear&( $( re?ol,e liti1ii de +ond de #e o #o?itie
o-ie&ti,(.
3I
Al1oritmul raionalit(ii 'n$eamn(: de+inirea #ro-lemelorN
dia1no$ti&area &au?elorN &(utarea $oluiilor.
Di,er1enele &are r(m>n nere?ol,ate $unt re1late #rin re&ur$ul la
&riterii o-ie&ti,e/ #re&um re+erinele tiini+i&e/ normele le1ale/ normele
morale/ re&ur$ul la o+i&iile unui ar-itru neutru.
=ar;a de e:ociere
!n #rin&i#iu/ ne1o&iatorul $e #re?int( la ma$a tratati,elor atun&i &>nd
are de%a 'n minte trei #o?iii de ne1o&iere/ &ontienti?ate mai mult $au mai
#uin #re&i$.
Po5i/ia declarat0 de1chi1 (*D)/ numita i #o?iie de #le&are.
A&ea$ta #o?iie e$te a$t+el +ormulat( 'n&>t $( a$i1ure o mar%( de mane,r( 'n
ra#ort &u #reteniile #artenerului.
Po5i/ia de ruptur0 (*R)/ numit( i #o?iie limit( din&olo de &are
ne1o&iatorul nu mai e$te di$#u$ $( $e an1a%e?e 'n ni&i o di$&uie.
Po5i/ia o6iecti30 (*O)/ numit( i #o?iie ate#tat(/ e$te #o?iia
reali$t( la &are $e #ot 'nt>lni i e&.ili-ra #reteniile &ontradi&torii ale
#artenerilor. A&ea$ta re#re?int( &eea &e ne1o&iatorul $#er( &( ,a #utea
o-ine $au $mul1e de la #artener/ +(r( a le?a ina&&e#ta-il intere$ele a&e$tuia.
*rin $u#ra#unerea &elor trei #o?iii de ne1o&iere ale am-ilor
#arteneri/ $e ,a a%un1e la o ?on( 'n &are ei $e #ot 'nele1e. A&ea$ta ?on( de
a&ord #o$i-il #oart( numele de 4ar;a de e:ociere i e$te delimitat( de
#o?iia de ru#tur( a #(rilor ne1o&iatoare. C.eia $u&&e$ului o &on$tituie
e$timarea &ore&t( a #o?iiei de ru#tur(.
1.6. Ta!i!i -i e4%i!i de %e+o!iere
O relaie interuman( re#re?int( un lan de tran?a&ii. *ra&ti& $e #oate
+a&e di$tin&ie 'ntre &>te,a ti#uri de tran?a&ii: $im#l(/ #aralel(/ 'n&ru&iat(/
un1.iular( i du-l(. Anali?a di$tin&t( a +ie&(rei tran?a&ii/ dintr0un ir ori&>t de
lun1/ $e numete anali?a tran?a&ional(. Re1uli:
0 at>ta tim# &>t tran?a&iile r(m>n #aralele/ &omuni&area #oate
&ontinua ne$tin1.erit/ inde+init de multN
0 &>nd o tran?a&ie e$te 'n&ru&iat(/ re?ult( o ru#tur( a &omuni&(rii
&are im#une/ &u ne&e$itate/ &a unul dintre #arteneri $au am>ndoi $(0i
$&.im-e $tarea eului/ #entru re$taurarea &omuni&(rii +luente/
&om#lementareN
0 &om#ortamentul &are re?ult( dintr0o tran?a&ie du-l( e$te
determinat la ni,elul #$i.olo1i& al &omuni&(rii i nu de ni,elul $o&ial al
a&e$teia.
3B
Se &on$ider( dre#t #rin&i#iu +undamental 'n ne1o&iere +olo$irea de
ta&ti&i i te.ni&i 'n m($ur( a $t(#>ni intera&iunea ,oinelor &are $e 'n+runt( la
ma$a tratati,elor i a nu le l($a $( trea&( la &on+li&t de$&.i$. Gn &ele &e
urmea?( ,om #re?enta &>te,a ta&ti&i i te.ni&i de ne1o&iere.
Tactica lui @ %a 222 %ar A e$te 1enul &are ne +a&e mai a1rea-ili #entru
#artenerul de ne1o&iere. Nu &o$t( nimi&. Di#lomaii nu $#un ni&iodat( U Nu V.
Oamenilor nu le #la&e $( +ie ne1ai/ &onte$tai/ &ontra?ii. U Nu V e$te o
ne1aie dire&t( i &ate1ori&( &e taie/ ru#e i lo,ete. Ea #re?inta ri$&ul de a
o+en$a #artenerul i de a -lo&a di$&uia. !n $&.im-/ o +ormulare de 1enul
U Da ... Dar V #oate +i +olo$it( &u $en$ul de ne1aie/ #($tr>nd i alte dou(
o#iuni/ 'ntru&>t ea are trei nuane #o$i-ile: una &are 'n$eamna WDa=/ una
&are 'n$eamn( W#oate= i una &are 'n$eamn( <NuT. Ori&>nd $e #oate
&ontinua #e ,arianta dorit(. Se&retul +ormul(rii U Da...Dar V e$te a&ela &(
#ermite +ormularea o#iniei #ro#rii &a #e o &ontinuare a &eea &e a $#u$
#artenerul i nu &a #e o &ontra?i&ere dire&t( a o#iniei lui.
Tactica .al1ei o.erte $e #oate &ara&teri?a &a <tru& de ne1o&iere &u ...
#uin teatruT. Ne1o&ierea #reului e$te mai 'ntotdeauna un %o& &u $um( nul(/
'n &are unul nu #oate &>ti1a +(r( &a &el(lalt $( #iard(. *e &>t #o$i-il/
ad,er$arii $e mani#ulea?( 'ntre ei. Una dintre ta&ti&ile oare&um neloiale e$te
a&eea 'n &are &um#(r(torul +a&e ,>n?(torului o o+ert( de #re atr(1(toare
#entru a elimina &on&urena i a0L moti,a 'n derularea tran?a&iei. Du#( &e a
o-inut a&e$t lu&ru el 1($ete un moti, #entru a0i modi+i&a o+erta iniial(.
A#oi 'n&e#e <t>r1uialaT #rin &are &on,in1e ,>n?(torul $( a&&e#te o nou(
o+ert(/ mai moderat(.
Tactica 1tre10rii i traca10rii $l(-ete re?i$tena +i?i&( i #$i.i&( a
ad,er$arului. *ot +i +olo$ite +el de +el de mane,re laterale/ &are dei nu $unt
o+en$atoare i umilitoare au rolul de a $>&>i i deran%a ad,er$arul/ #un>ndu0l
'n $ituaia de a 1r(-i +inalul ne1o&ierilor (De e8em#lu/ #oate +i ae?at &u
$#atele la o u( &are $&>r>ie i #e &are &ine,a o 'n&.ide i o de$&.ide <din
'nt>m#lareT).
Tactica 4ituirii e$te o ta&ti&( neloial( &are $e -a?ea?( #e $l(-irea
re?i$tenei #$i.olo1i&e a ad,er$arului #u$ 'n $ituaia $( a&&e#te daruri mai
mi&i $au mai mari. Relaiile de a+a&eri $ta-ilite #e termen lun1 #ot +i
&om#romi$e #rin mit(/ dar +a,ori?ate #rin &adouri mari. Di+erena dintre
&adou i mit( r(m>ne una #$i.olo1i&( i $trate1i&(.
Tactica pre1iuii ti4pului $e -a?ea?( #e ideea $im#l( du#( &are e8i$t(
un #ro1ram de ne1o&ieri i o a1end( de lu&ru a ne1o&iatorilor. A&e$te
elemente #ot +i or1ani?ate i mani#ulate a$t+el 'n&>t #ro-lema deli&at( $(
r(m>n( la limita e8#ir(rii tim#ului alo&at #ro&e$ului de ne1o&iere.
)D
Tactica B.eliei de 1ala4C mai e$te numit( i ta&ti&a <#ailor mi&iTN &>nd
&erem #rea mult/ #rea re#ede/ ad,er$arul #oate +i &o#leit #entru moment i
are tendina de a $e 'm#otri,i. Gn $&.im-/ #rin o-inerea de a,anta%e #ariale
re#etate $e #oate a%un1e mai uor la o ,i&torie total(/ 'n +inal.
Tactica alter0rii e:ociatorilor &reea?( un anume di$&on+ort/ 'ntru&>t
atun&i &>nd #artenerul $&.im-( ne1o&iatorul eti ne,oit $( iei totul de la
&a#(t. A&ea$t( ta&ti&( are dou( ,er$iuni:
0 e+ul e&.i#ei de ne1o&iere #are &u ade,(rat -l>nd i re?ona-il/ dar
&u totul ne#utin&io$ 'n +aa #re$iunilor +(&ute de $#e&ialitii din e&.i#a $aN el/
&.i#urile/ nu e$te de a&ord &u &oe&.i#ierii $(i/ dar ni&i nu #oate tre&e #e$te
eiN
0 #e #ar&ur$ul ne1o&ierilor/ to&mai atun&i &>nd te ate#i mai #uin/
#artea ad,er$( 'nlo&uiete ne1o&iatorulN noul ne1o&iator are #o$i-ilitatea $(
in,o&e noi ar1umente $au $( re,o&e unele dintre 'nele1erile +(&ute de%a.
Gn &on&lu?ie/ mana1erul e+i&ient utili?ea?( din #lin re$ur$ele
di$#oni-ile ale tuturor mem-rilor/ re#arti?>nd $ar&ini $timulati,e/ 'n&ura%>nd
&om#etiia &on$tru&ti,( i atin1erea $tandardelor de 'nalt( #er+orman(.
Gn $trate1ia mana1erial( 1eneral( a or1ani?aiei/ tre-uie in&lu$e toate
$trate1iile mana1eriale de #re,enire/ de re?ol,are $au de redu&ere a
&on+li&telor/ &re>ndu0$e un $til de a&iune &oerent i e+i&ient. Oana1erii
tre-uie $(0i 'n$uea$&( a&e$te te.ni&i &ore&t i $(0i de?,olte modurile
#ro#rii de a-ordare a &on+li&telor a$t+el 'n&>t/ 'n &on+runtarea &u a&e$tea/ $(
alea1( ,arianta o#tim( de $oluionare.
). Co'#%i!are
Toate de+iniiile date &omuni&(rii umane au 'n &omun +a#tul &(
a&ea$ta re#re?int( #ro&e$ul de tran$mitere a in+ormaiilor/ ideilor/ o#iniilor/
#(rerilor/ +ie de la un indi,id la altul/ +ie de la un 1ru# la altul. Ni&i o a&ti,itate/
#ornind de la #reo&u#(rile ?ilni&e/ de rutin( i a%un1>nd #>n( la &ele
&om#le8e/ de$+(urate la ni,elul or1ani?aiilor/ $o&iet(ilor i &ulturilor/ nu
#oate +i &on&e#ut( 'n a+ara #ro&e$ului de &omun&are.
*entru dete&ti,ul #arti&ular &omuni&area re#re?int( un #ro&e$
e$enial/ #rin intermediul &(ruia a&e$ta a&ionea?( #entru a #rele,a i $to&a
in+ormaia. Gn a&ti,itatea $a/ dete&ti,ul #arti&ular $e a+l( 'ntr0un &ontinuu
#ro&e$ de &omuni&are &u &lienii $(u ori &u $u-ie&tul $u#u$ in,e$ti1(rii.
Oaniera $a de &omuni&are tre-uie $( +ie #er$ua$i,(/ &on,in1(toare i/ #e &>t
#o$i-il/ $( a$i1ure interrelaia &elor dou( #(ri.
)L
).1 No,i#%ea de !o'#%i!are
De+inirea &omuni&(rii ar #utea #(rea un a&t $im#lu/ dar 'n realitate
,a$ta arie a &on&e#tului i &otidianul #ra&ti&ii &omuni&aionale ridi&( multi#le
#ro-leme/ &on$e&ina +iind a&eea &( delimitarea terminolo1i&( $e do,edete
ade$ea a +i un #ro&e$ &om#le8 i la-orio$.
"er-ul a co4uica i $u-$tanti,ele co4uicare i co4uica/ie
$unt #oli$emanti&e.
Di&ionarul e8#li&ati, al lim-ii rom>ne o+er( #entru &u,>ntul &omuni&are
o de+iniie deo$e-it de &om#le8( i anume:
S Gntiinare/ tire/ ,e$te. Adu&erea la &unotina #(rilor a+late 'ntr0un
#ro&e$ a unor a&te de #ro&edur( (a&iune/ 'nt>m#inare/ .ot(r>re)/ 'n ,ederea
e8er&it(rii dre#turilor i e8e&ut(rii o-li1aiilor &e de&ur1 din a&e$te a&te/ 'n
termenele ulterioare datei &omuni&(rii.
S *re?entarea unor lu&r(ri tiinti+i&e 'n &adrul unui &er& de $#e&ialiti.
S Ood +undamental de intera&iune #$i.o0$o&ial( a #er$oanelor/ #rin
lim-a% arti&ulat $au #rin alte &oduri/ 'n ,ederea tran$miterii unei in+ormaii/
o-inerii $ta-ilit(ii $au a#ariiei unor modi+i&(ri de &om#ortament indi,idual
$au de 1ru#.
Noiunea de &omuni&are are un $en$ +oarte lar1/ in&lu?>nd nu numai
lim-a%ul $&ri$ $au ,or-it/ &i i mu?i&a/ artele ,i?uale/ teatrul/ -aletul/ 'ntre1
&om#ortamentul indi,idului.
Comuni&area re#re?int( aadar un #ro&e$ de intera&iune 'ntre
#er$oane i 1ru#uri/ o relaie mi%lo&it( #rin &u,inte/ ima1ini/ 1e$turi/ $im-oluri
$au $emne.
A$t(?i/ mai mult &a ori&>nd/ la ni,elul indi,idului/ dar i al
&ole&ti,it(ilor 'n &are a&e$ta tr(iete/ $e remar&( o &retere e8#lo?i,( a
intere$ului +a( de &omuni&are/ 'ndeo$e-i +a( de e+i&iena i &a#a&itatea de
#er$ua$iune a a&e$teia.
*rin &omuni&are/ oamenii 'i 'm#(rt(e$& &unotinele/ intere$ele/
atitudinile/ $entimentele/ ideile/ #ut>nd a$t+el $( $e tran$+orme/ $(0i $&.im-e
mentalitatea/ ideile/ $(0i 'n$uea$&( un nou $i$tem de ,alori. Sunt a$#e&te
de &are ne d(m &u toii $eama &.iar i numai atun&i &>nd anali?(m
e8#eriena ultimelor de&enii din domeniile &omuni&(rii #rin ma$$0media/ art(/
literatur(/ reli1ie i/ mai nou/ #rin mi%loa&e in+ormati&e.
*ri,it( &a un #ro&e$ 'n de$+(urare/ &omuni&area &on$t( 'n
tran$miterea de in+ormaii 'ntre #er$oane/ 'n tran$+erul de im#re$ii i &omen?i/
'n 'm#(rt(irea $t(rilor a+e&ti,e/ a unor de&i?ii i %ude&(i de ,aloare/ &u
$&o#ul +inal de a o-ine e+e&te la ni,elul indi,idual/ interior al +ie&(rei
#er$oane. A &omuni&a 'n$eamn( $( $#ui &elor din %ur &ine eti/ &e ,rei/ #entru
&e doreti un anumit lu&ru i &are $unt mi%loa&ele #e &are le ,ei +olo$i #entru
)A
a0i atin1e $&o#urile. Totodat(/ a &omuni&a 'n$eamn( i a t(&ea/ a ate#ta i
rea&ia interlo&utorului.
*ro&e$ele de &omuni&are uman( $unt indi$#en$a-ile 'n &on$tituirea
ori&(rui 1ru# $o&ial. Comuni&area are un rol im#ortant de re1lare i
$in&roni?are a e+orturilor indi,iduale.
Realitatea demon$trea?( &( #reo&u#area e8&lu$i,( +a( de domeniul
#ro#riu de a&ti,itate du&e la i?olare. !?olarea/ +ie la ni,elul indi,idului/ +ie la &el
al #ro+e$iei &ondu&e la in.i-are i/ 'n +inal/ la in&a#a&itatea de a &omuni&a/
mai e8a&t la $u&om-area ,alorii. Gn$( ni&i re,er$ul $#e&iali?(rii Q a ti &>te
&e,a din ori&e Q nu e$te alt&e,a de&>t a nu ti nimi&.
Comuni&area 'ntre $#e&ialiti $au la ni,elul #ro+e$iilor e$te -ene+i&(.
Ea #ermite rele,area unor ,alori ma%ore/ &um $unt re$#e&tul #entru $ine i
#entru $emeni/ 'nele1erea multi#lelor ,alene &ulturale/ &a#a&itatea de a
a$&ulta/ dar i de a ,or-i/ de a &unoate i de a te +a&e &uno$&ut/ a&&e#tarea
#remi$ei &( din&olo de #ro#riile &unotinte i &on,in1eri #ot e8i$ta ,alori la +el
de autenti&e/ &on,in1eri la +el de #uterni&e ale altor #er$oane/ ale altor
&ole&ti,it(i.
Un $tudiu e+e&tuat de doi &er&et(tori ameri&ani a e,ideniat #e$te
L3D de de+iniii ale &omuni&(rii i ni&iuna dintre ele nu e$te de ne&onte$tat. Gn
+ie&are ramur( tiini+i&( Q -iolo1ie/ $o&iolo1ie/ tiinelor in+ormaiei
(&i-erneti&(/ tele&omuni&aii et&.) Q termenul de &omuni&are e$te utili?at 'ntr0
o a&&e#iune #arti&ular(/ $#e&ial(/ a+lat( nu odat( in di,er1en( &u $en$ul
'n&et(enit 'n alte $e&toare ale &unoaterii umane.
).) Evol#,ia er'e%#l#i de !o'#%i!are
*ro&e$ul de &omuni&are a +o$t #er&e#ut &a element +undamental al
e8i$tenei umane 'n&( din anti&.itate/ 'n$(i etimolo1ia termenului do,edind
a&e$t lu&ru. Cu,>ntul &omuni&are #ro,ine din latine$&ul &ommuni$/ &are
'n$eamn( a #une de a&ord/ a +i 'n le1(tur( &u $au a +i 'n relaie &u &e,a.
*rimele noiuni 'n &eea &e #ri,ete teoria &omuni&(rii a#arin lui
Cora8 din S2ra&u?a/ +iind e8#u$e 'n lu&rarea intitulat( Arta retori&ii/ din
$e&olul "! '.6r. *laton i Ari$totel au de?,oltat a&e$te #reo&u#(ri/
in$tituionali?>nd &omuni&area dre#t di$&i#lin( de $tudiu/ al(turi de +ilo$o+ie i
matemati&(.
Romanii au #reluat a&e$te #reo&u#(ri de la 1re&i/ iar in anul LDD '.6r.
au ela-orat #rimul model al unui $i$tem de &omuni&are.
Gn E,ul Oediu/ o dat( &u &reterea rolului -i$eri&ii 'n ,iaa oamenilor/
&omuni&area a &(#(tat o nou( dimen$iune/ im#un>ndu0$e un $i$tem &omun
de $emne i $im-oluri $#e&i+i& #entru anumite ?one ale lumii.
)3
).. Pari!#lari(,ile !o'#%i!(rii
*entru a +i util( i #er+ormant(/ &omuni&area tre-uie ada#tat( 'n
#ermanen( la #er$oanele/ la intere$ele i la ne&e$it(ile a&e$tora.
Din a&ea$t( #er$#e&ti,(/ nu #utem omite &(:
#ro&e$ul de &omuni&are are rolul de a0i #une #e oameni 'n
le1(tur( 'n mediul 'n &are ei a&ionea?(N
'n &adrul #ro&e$ului de &omuni&are/ #rin &oninutul me$a%ului
$e urm(rete reali?area anumitor $&o#uri i tran$miterea
anumitor $emni+i&aiiN
ori&e #ro&e$ de &omuni&are are o tri#l( dimen$iune:
&omuni&area e8teriori?at( (a&iunile ,er-ale i non,er-ale
o-$er,a-ile de &(tre interlo&utori)/ meta&omuni&area (&eea
&e $e 'nele1e din&olo de &u,inte) i intra&omuni&area
(&omuni&area reali?at( de +ie&are indi,id 'n +orul $(u interior/
la ni,elul $inelui)N
ori&e #ro&e$ de &omuni&are $e de$+(oar( 'ntr0un &onte8t/
adi&( are lo& 'ntr0 un anume $#aiu #$i.olo1i&/ $o&ial/
&ultural/ +i?i& $au tem#oral &u &are $e a+l( 'ntr0o relaie de
$tr>n$( interde#enden(N
#ro&e$ul de &omuni&are are un &ara&ter dinami&/ datorit(
+a#tului &( ori&e &omuni&are/ o dat( iniiat(/ are o anumit(
e,oluie/ $e $&.im-( i $&.im-( #er$oanele im#li&ate 'n
#ro&e$N
#ro&e$ul de &omuni&are are un &ara&ter ire,er$i-il/ 'n $en$ul
&( o dat( tran$mi$/ me$a%ul nu mai #oate +i o#rit din drumul
$(u &(tre de$tinatarN
'n $ituatii de &ri?(/ #ro&e$ul de &omuni&are are un ritm mai
ra#id i o $+er(
mai mare de &u#rindere.
).3 Co'#%i!are -i i%for'a,ie
Comuni&area i in+ormaia re#re?int( dou( &on&e#te at>t de 'nrudite/
'n&>t ni&i o a+irmaie 'n #ri,ina &omuni&(rii nu #oate e8&lude in+ormaia.
!n tiina &omuni&(rii/ in+ormaia re#re?int( 'n 1eneral &eea &e $e
&omuni&( 'ntr0unul $au altul dintre lim-a%ele di$#oni-ile. Cu alte &u,inte/
in+ormaia tre-uie &on$iderat( &a o &om-inaie de $emnale i $im-oluri.
*urt(toare de in+ormaie/ $emnalele $unt 'n $ine li#$ite de $emni+i&aie/ 'n$(
ele do->nde$& $emni+i&aii datorit( unor &on,enii $o&iale. Alt+el $#u$/ 'n
#ra&ti&a $o&ial( $emni+i&aia unui $im-ol e$te de#endent( de un &on$en$.
))
!ndi+erent de natura $emnalelor utili?ate de emi(tor/ #entru &a $( $e #rodu&(
in+luenarea re&e#torului i $( $e o-in( e+e&tul $&ontat/ am-ele in$tane/ at>t
emi(.torul/ &>t i re&e#torul tre-uie $( atri-uie a&eeai $emni+i&aie
$emnalelor utili?ate.
Gn do&trina de $#e&ialitate $e di$tin1 trei ,alene ale &on&e#tului de
in+ormaie:
a1pectul 1itactic al in+ormaiei/ re$#e&ti, $u&&e$iunea
im#u$( $emnalelor 1ra+i&e/ auditi,e $au ele&tri&e de &(tre
emi(tor N
a1pectul 1e4atic al in+ormaiei/ re$#e&ti, $emni+i&aia
a&ordat( $emnalelor #e -a?a &on,eniilor $o&iale.
Semni+i&aia #oate $( nu +ie identi&( #entru toi &ei &are
#arti&i#( la a&tul &omuni&ati,. A$t+el/ $e im#une di$tin&ia
intre in+ormaia $emanti&( intenionat( (in+ormaia #e &are
emi(torul ,rea $( o tran$mit() i in+ormaia $emanti&(
reali?at( (in+ormaia #e &are re&e#torul o de$#rinde din
me$a%ul re&e#tat)N
a1pectul pra:4atic/ re$#e&ti, &eea &e $e 'nt>m#l( &u
in+ormaia #rimit( $au &u e+e&tul a&e$teia a$u#ra
re&e#torului.
Comuni&area #ornete de la emi(torul &are intenionea?( $(
tran$mit( in+ormaia i &are +olo$ete un &od util $&o#ului $(u. A&tul
&omuni&(rii $e 'n&.eie &u im#li&aii #ra1mati&e #entru re&e#tor/ &eea &e
re#re?int( eta#a +inal( a tran$+erului de in+ormaie.
).5 Pro!es#l de !o'#%i!are
S#e&ialitii de+ine$& &omuni&area dre#t un #ro&e$ #rin &are un
emi(tor tran$mite in+ormaii re&e#torului/ #rin intermediul unui &anal/ &u
$&o#ul de a #rodu&e anumite e+e&te a$u#ra re&e#torului. Fie&are #ro&e$ de
&omuni&are are o $tru&tur( $#e&i+i&(/ re#re?entat( de un anumit ti# de relaie
de?,oltat( de trinomul emi(tor0me$a%0re&e#tor.
!n multe $ituaii/ #ro&e$ul de &omuni&are #oate +i 'n mod intenionat
di$tor$ionat i a&ea$ta 'ntru&>t &omuni&(m nu doar #entru a in+orma/ &i i
#entru a #rodu&e o rea&ie/ #entru a reali?a o $&.im-are de &om#ortament la
re&e#torul &omuni&(rii. !n de1.i?area lim-a%ului #ot +i utili?ate numeroa$e
te.ni&i i #ro&edee &are/ atun&i &>nd $unt &ondu$e de dete&ti,i #arti&ulari/
%oa&( rolul unor &om-inaii de ti# in+ormati, $au in,e$ti1ati,.
Com#ortamental $imulat/ a&&entuat #rin &omuni&are/ #oate +i
do->ndit #rin e8#erien( #ra&ti&(.
);
!ndi+erent de +orma #e &are o 'm-ra&(/ ori&e #ro&e$ de &omuni&are
$e &ara&teri?ea?( #rin :
a. e8i$tena a &el #uin doi #arteneri/ 'ntre &are $e $ta-ilete o
anumit( relaie de &omuni&areN
-. &a#a&itatea #artenerilor de a emite i re&e#ta $emnale 'ntr0un
anumit &od &uno$&ut N
&. e8i$tena unui &anal de tran$mitere a me$a%ului.
*ro&e$ul de &omuni&are ia natere &a urmare a relaiei de
interde#enden( dintre elementele $tru&turale enumerate mai $u$. Oe$a%ul
#oate +i in+luenat de modul 'n &are e$te re&e#ionat/ de de#rinderile de
&omuni&are ale emi(torului i de$tinatarului/ de &onte8tul +i?i& i #$i.o0$o&ial
'n &adrul &(ruia are lo& &omuni&area. Oe$a%ul #oate +i tran$mi$ #rin
intermediul lim-a%ului ,er-al/ non0,er-al $au #ara,er-al.
Alte elemente &om#onente ale #ro&e$ului de &omuni&are $unt +eed0
-a&30ul/ &analele de &omuni&are/ mediul &omuni&(rii i -arierele
&omuni&aionale.
<eed+6acD0ul re#re?int( un r($#un$ $#e&i+i& #rimit de la de$tinatar
&u #ri,ire la me$a%ul &omuni&at.
Caalele de co4uicare re#re?int( drumurile/ &(ile urmate de
me$a%e/ +iind identi+i&ate dou( ti#uri de &anale de &omuni&are:
a. &anale +ormale #re$ta-ilite/ #re&um $i$temul &analelor ierar.i&e
dintr0o or1ani?aie N
-. &anale in+ormale $ta-ilite #e relaii de #rietenie/ #re+erine/ intere$e
#er$onale. Canalele de &omuni&are au un $u#ort te.ni& re#re?entat de toate
mi%loa&ele te.ni&e &are #ot ,eni 'n $#ri%inul #ro&e$ului de &omuni&are
(mi%loa&e de &omuni&are): tele+on/ +a8/ &al&ulator/ tele8/ mi%loa&e audio0,ideo+
et&.
=ediul co4uic0rii e$te in+luenat de mi%loa&ele de &omuni&are:
orale/ $&ri$e $au ,i?uale.
Con$er,area $au modi+i&area altor elemente ale &omuni&(rii #ot
&on$titui 'n unele 'm#re%ur(ri &.eia $u&&e$ului dete&ti,ului #arti&ular.
).6. Co'#%i!area -i "erso%aliaea #'a%(
Realitatea &otidian( demon$trea?( &( relaiile dintre oameni de#ind
de &a#a&itatea indi,i?ilor de a $e +a&e 'nelei i de a0i 'nele1e #e &eilali.
!ntre-area T Cine $unt euKT e$te/ &ontient $au nu/ una dintre nelinitile &are
+r(m>nt( ori&e #er$oan(. Fie&are indi,id dorete $( tie &ine e$te el &u
ade,(rat/ ra#ort>ndu0$e at>t la #ro#riile ,alori/ &>t i la modul 'n &are e$te
)E
#er&e#ut de alii. Relaia dintre oameni $e -a?ea?( #e &omuni&are/ iar
&u,intele %oa&( un rol #rimordial.
!n &iuda +a#tului &( toate $#e&iile animale di$#un de metode de
&omuni&are #rin intermediul &(rora $e tran$+er( in+ormaii/ omul a de?,oltat
&el mai &om#le8 $i$tem de &omuni&are: lim-a%ul/ tr($(tur( e$enial(/
de+initorie/ a +iinei umane. C>nd $e e8#rim(/ indi,idul intr( 'n &omuniune &u
alii/ $e auto&en?urea?( ori 'i #romo,ea?( #ro#riile intere$e.
Cu,inte 'n $tare #ur( nu e8i$t( de&>t 'n di&ionar/ doar a&olo $e a+l(
$en$ul lor de -a?(. O dat( ro$tite/ ele $unt tran$+ormate 'n me$a%e. !n$oite
de 1e$turi/ ton/ lo&ul i momentul ale$/ a&e$tea de,in #arte inie1rant( a
#er$onatit(ii noa$tre. Dar i &u,intele/ ori&>t de im#ortante ar +i/ $e do,ede$&
in$u+i&iente.
Comuni&area &a #ro&e$ #re$u#une o $erie de tr010turi &are o
de+ine$& i &are/ $e #ot re1($i #arial $au inte1ral 'n &adrul unui me$a%.
A&e$te &ara&teri$ti&i #ot +i:
a2 Reciprocitatea
Comuni&area e$te un #ro&e$ -idire&ional/ at>t 'n ra#orturile
ierar.i&e/ &>t i 'n ra#ortunle dintre &ei a#ro#iai/ $au 'n relaii de $er,i&iu. !n
tim# &e ,or-im/ a$&ult(m i #re1(tim re#li&a urm(toare/ inem &ont i de
&eea &e am $#u$ $au am au?it.
Re&i#ro&itatea e$te o &ara&teri$ti&( a &omuni&(rii/ deoare&e
&omuni&area/ &a #ro&e$ -idire&ional/ nu are $en$ +(r( #artener.
Comuni&area #re$u#une &ontinuitatea i $imultaneitatea tran$miterii
me$a%elor/ deoare&e ori&e &u,>nt/ $inta1m(/ #ro#o?iie $au +ra?( tre-uie $(
ai-( o le1(tur( &u $en$ul $au &u $tarea #re&edent(. C.iar i atun&i &>nd $e
de,an$ea?( anumite eta#e e$te ne&e$ar( o lo1i&( a me$a%ului.
62 &cop deter4iat
Ori&e &omuni&are are un $&o# $au un 'nele$/ at>t &a me$a% 'n $ine/
&>t i &a tran$mitere i re&e#ionare a in+ormaiei. !ndi+erent da&( e$te
&ontienti?at $au nu/ $&o#ul nu #oate li#$i.
S&o#ul tre-uie 'nele$ 'n $en$ lar1/ #er&e#ut &a un me$a% #e &are 'l
tran$mitem &u o oare&are intenie i de la &are ate#t(m o rea&ie. Cu,>ntul
$&o# nu tre-uie $( &ree?e &om#le8e i $( du&( &u 1>ndul la ,reun a$#e&t
a$&un$. A a,ea un $&o# 'ntr0o a&iune nu 'n$eamn( alt&e,a de&>t &( $untem
&ontieni de &u,intele/ de 1e$turile i de +inalitatea +a#telor noa$tre.
!m#a&tul #ro+und al &omuni&(rii e$te ilu$trat de a+irmaia &on+orm
&(reia #e om 'l deran%ea?( mai mult &eea &e $0a $#u$ r(u de$#re el/ de&>t
r(ul &are i $0a +(&ut 'n mod &on&ret.
Gntr0ade,(r/ oamenii 'i #rodu& mai mult r(u #rin &u,inte de&>t #rin
+a#te.
c2 Ire3er1i6ilitate
)H
Fol&lorul rom>ne$& a-und( 'n #ro,er-e &are atra1 atenia a$u#ra
,alorii &u,intelor/ a$u#ra 1ri%ii &are tre-uie do,edit( +a( de ro$tire : U "or-a
&are ?-oar( odat( nu $e mai 'ntoar&e V. Alt #ro,er- e$te mai e8#re$i,:
U Cu,>ntul e &a ,>ntul/ nu0l a%un1i ni&i &u arm($arul/ ni&i &u o1arul V. Toate
a&e$te #ro,er-e ,or $( #un( 'n e,iden( +a#tul &( o dat( tran$mi$/ me$a%ul
nu mai #oate +i retra$. E8#re$ia motenit( de la latini (a#are 'n %e
co1olatioe philo1ophiae a lui Poetiu) U Da&( t(&eai/ +ilo$o+ r(m>neai V
indi&( +a#tul &( ire,er$i-ilitatea me$a%ului tre-uie #ri,it( 'n $tr>n$(
de#enden( &u im#a&tul #e &are a&e$ta 'l #oate a,ea a$u#ra &elui &are L0a
re&e#ionat.
d2 Utili5area 1i46olurilor
Comuni&area #re$u#une utili?area de $im-oluri &u $&o#ul de a
tran$mite idei/ $entimente/ tr(iri et&. *rintr0o ima1ine $au un $emn $unt
$u1erate +enomene $au noiuni a-$tra&te. !m#ortana $im-olului 'n
&omuni&are e$te mare. Comuni&area #rin intermediul $im-olurilor e$te un
#ro&edeu +re&,ent 'nt>lnit 'n ,iaa noa$tr( &otidian(. Comuni&area dintre
oameni &onine la tot #a$ul $im-oluri/ +ie 'n ,or-ire/ +ie 'n lim-a%ul non0,er-al.
e2 Proce1 real
Gntru&>t toi oamenii $e a+l( 'ntr0o relaie de interde#endent(/ ei au
ne,oie de &omuni&are. *rin intermediul a&e$tui #ro&e$ $e +ormea?( $i$temul
de ,alori/ de &redine i atitudini ale indi,i?ilor. Comuni&(m #rin $im#la
noa$tr( #re?en(/ #rin &u,inte i #rin t(&ere/ #rin modul 'n &are ne 'm-r(&(m/
ne #ar+um(m/ #rin automo-ilul #er$onal et&. Comuni&area e$te $in1ura
U u( V #rin &are $e #(trunde 'n inima $au 'n 1>ndul &ui,a/ e$te $in1ura
&ertitudine &( omul nu e$te $in1ur. Comuni&area a$i1ur( relaia de #rietenie/
o+er( re?i$ten( 'n +aa 1reut(ilor/ d( $#eran( i &.iar &ertitudini.
.2 Proce1 co4pleE
Comuni&area re#re?int( un #ro&e$ &om#li&at/ 'n &adrul &(ruia 'ntre
&el &are tran$mite me$a%ul i &ei &are 'l #rime$& au lo& $&.im-(ri. S#re
e8em#lu/ un #ro+e$or 'i ada#tea?( #rele1erea 'n +un&ie de auditoriul $(u. Gn
1eneral emi(torul (re#orter/ #reot/ orator) de#inde de &ei &(rora li $e
adre$ea?(. *rin #ro&e$ul de +eed0-a&3 el 'i modi+i&( me$a%ul 'n +un&ie de
&erinele interlo&utorilor. Ori/ din momentul 'n &are &ine,a 'i modi+i&( me$a%ul
'n$eamn( &( a 'n&e#ut modi+i&area $i$temului $(u de 1>ndire/ de ra#ortare la
realitate.
).7. Nivel#ri ale !o'#%i!(rii
Gn +un&ie de #o?iia interlo&utorilor/ &omuni&area $e #oate reali?a 'n
mod dire&t/ 'ntr0o +orm( inter#er$onal(/ &u adre$( #re&i$( i $&.im- re&i#ro&
)I
de me$a%e/ $au indire&t/ +(r( adre$( la #er$oan(/ 'n +orma #rodu&iilor ma$$0
media i a &omuni&atelor de #re$(.
Gn +un&ie de num(rul #arti&i#anilor/ &omuni&area #oate a,ea lo& la
ni,el :
S intra#er$onal
S inter#er$onal
S 'n 1ru#uri mi&i
S 'n &adrul &omuni&(rilor #u-li&e.
22)2-2 Co4uicarea itraper1oal0
Comuni&area intra#er$onal( re#re?int( un ti# de &omuni&are &e $e
#etre&e 'n interiorul +ie&(rui indi,id 'n #arte/ im#li&>nd 1>nduri/ $entimente/
a#re&ieri a$u#ra &elorlali. Dialo1ul interior #e &are 'l #urt(m &u noi 'nine
re#re?int( un autenti& #ro&e$ de &omuni&are 'n &are 'i a+l( lo&ul &.iar i
+al$i+i&area in+ormaiei 'n ,ederea indu&erii 'n eroare a interlo&utorului. A$t+el/
$unt +re&,ente $ituaiile 'n &are oamenii $e mint $au $e am(1e$e #e ei 'nii.
Fiind &entrat #e $ine/ 'n &a?ul a&e$tui ti# de &omuni&are/ indi,idul e$te at>t
emi(tor/ &>t i re&e#tor. E$te &omuni&area din +aa o1lin?ii/ &>nd indi,idul $0a
re1($it du#( o e8#erien( de e8&e#ie/ traumati?ant( $au &reatoare de $t(ri
de 'm#linire $au #l(&ere.
22)22 Co4uicarea iterper1oal0
*rima i #ro-a-il &ea mai r($#>ndit( $ituaie de &omuni&are ,er-al(
e$te &omuni&area inter#er$onal(. Gn a&ea$t( $ituaie/ o #er$oan( iC$au 1ru#
intera&ionea?( &u alte #er$oane iC$au 1ru#uri +(r( a%utorul unui mi%lo& de
intermediere. Gn a&ea$t( +orm( de &omuni&are $ur$a i re&e#torul $e a+l( 'n
imediat( a#ro#iere +i?i&( unul de &el(lalt. Con,or-irea &u o #er$oan( din
+amilie/ #arti&i#area la o di$&uie i &on,er$aia $unt toate e8em#le de
&omuni&are inter#er$onal(. Codi+i&area e$te/ de re1ul(/ un #ro&e$ &are
&on$t( 'ntr0o $in1ur( eta#(/ 'n &adrul &(ruia $ur$a tran$+orm( 1>ndurile 'n
di$&ur$ iC$au 1e$turi. At>t emi(torul/ &>t i re&e#torul $e #ot ,edea/ au?i $au
atin1e re&i#ro&. Oe$a%ele #ot +i #u-li&e $au #ri,ate/ 'n aa +el 'n&>t $(
&ore$#und( $ituaiei i e8i1enelor de &omuni&are. De&odarea e$te/ de
a$emenea/ un #ro&e$ 'ntr0o $in1ur( eta#(/ +olo$it de a&ei re&e#tori &are #ot
#er&e#e me$a%ul. Rea&ia r($#un$ e$te imediat( i u?ea?( de &anale ,i?uale
i auditi,e.
E8i$t( i un alt ti# de &omuni&are inter#er$onal(/ &ea -a?at( #e
te.nolo1ii mai mult ori mai #uin de?,oltate. Ea &om-in( &ara&teri$ti&ile
&omuni&(rii inter#er$onale &u &ele ale &omuni&(rii de ma$(.
)B
!n #ro&e$ul de &omuni&are inter#er$onal(/ +ie&are $e adre$ea?(
+ie&(ruia/ de o-i&ei 'ntr0o +ormul( in+ormal( i ne$tru&turat(. De re1ul(/
#ro&e$ul are lo& 'ntre dou( #er$oane/ dar #oate im#li&a mai multe.
Comuni&area inter#er$onal( are tr($(turile ei &ara&teri$ti&e. Ea
'n&e#e intra#er$onal. Da&( &ine,a ,rea $( e8#rime un $entiment $au o idee
i dorete $( tran$mit( un me$a% &are le &onine/ tre-uie mai 'nt>i $( le
tran$#un( 'n &oduri ,er-ale i non0,er-ale &are #ot +i 'nele$e. Codurile
$ele&tate #entru tran$mitere 0 &u,intele/ 1e$turile i tonalitatea ,o&ii 0 ,or +i
determinate de $&o#ul urm(rit de ,or-itor/ de $ituaia dat(/ de relaia &u
interlo&utorul/ de ,>r$t(/ de mediul &ultural i de $tarea emoional(. *ro&e$ul
de tran$#unere a ideilor i $entimentelor 'n me$a%e $e numete &odi+i&are.
Comuni&area inter#er$onal( are unele tr($(turi $#e&i+i&e/ #re&um:
Apropierea 1pa/ial0 0 &omuni&area inter#er$onal( im#li&( 'nt>lnirea/
de re1ul( +a( 'n +a(/ dintre #arti&i#ani. !n mod o-inuit a#el(m i utili?(m
te.nolo1ii #re&um tele+onul/ &al&ulatorul et&/ &eea &e ne +a&e $( ne
autoe,alu(m i $( reali?(m unde ne $itu(m 'n #ro&e$ul &omuni&(rii/ &um
,or-im/ &ui ,or-im/ #entru &e ,or-im i &are $unt urm(rile imediate $au 'n
tim# ale &omuni&(rii noa$tre. Cu 1reu $e #oate ima1ina o $ituaie 'n &are
dou( #er$oane normale $( nu #oat( a%un1e la o &on&lu?ie $t>nd de ,or-(.
Focuri 1peci.ice de rol: &omuni&area inter#er$onal( im#li&( dou(
$au mai multe #er$oane &u roluri ,aria-ile i 'n relaie dire&t( una &u &ealalt(/
&are &omuni&( 'n $&o#ul de?,olt(rii relaiilor #er$onale.
Comuni&area inter#er$onal( #re$u#une nu numai $&.im-ul de
me$a%e/ &i i &rearea unor $im-oluri/ $&.im-ul de $emni+i&aii #entru un
anumit me$a%. Semnalele tran$mi$e/ indi+erent de +orma lor/ tre-uie $( +ie
&lare i li#$ite de am-i1uitate/ e8&e#ie +(&>nd &omuni&area arti$ti&(/ unde
elementul de am-i1uitate nu e$te doar admi$/ &i &.iar #re$u#u$.
Po5i/ie 1u6iecti30 acti30
Comuni&area inter#er$onal( e$te #arial $au &.iar 'n 'ntre1ime
intenionat(/ rod al 1>ndirii &are anti&i#ea?( ori reali?ea?( &on$tru&iile
a&iunilor ,iitoare.
Cotiuitatea
Comuni&area inter#er$onal( e$te mai de1ra-( un #ro&e$ &ontinuu i
mai #uin un e,eniment $au o $erie de e,enimente. De o-i&ei/ &>nd ne
1>ndim la un e,eniment/ a,em 'n ,edere &e,a +oarte &lar/ o 'nt>m#lare/ o
a&iune/ un +a#t &are au un moment &lar de 'n&e#ut i un moment la +el de
lim#ede de 'n&.eiere. Comuni&area inter#er$onal( a#are &a un #ro&e$
&ontinuu/ &a o a&ti,itate 'n de$+(urat( 'n tim#.
%erularea 7 ti4p
Comuni&area inter#er$onal( $e &umulea?( 'n tim#. C.iar da&( o
#er$oan( a +(&ut o a+irmaie la un moment dat/ a&ea$ta ,a +i inter#retat( 'n
;D
-a?a a &eea &e a mai $#u$ 'n tre&ut i a &eea &e $e atea#t( a mai $#une 'n
,iitor. Da&( ,rem $( 'nele1em relaia dintre dou( #er$oane &are au
&omuni&at anterior/ atun&i tre-uie luat( 'n &al&ul i$toria relaiei lor/ #re&um i
modul 'n &are +ie&are inter#retea?( remar&ile &eluilalt/ +iind&( ele nu ,or mai +i
#er&e#ute 'n $tare #ur(/ &i a+e&tate de tre&ut $au de #er$#e&ti,a ,iitorului
a#ro#iat.
22)2* Co4uicarea 7 :rupuri 4ici
Cara&teri$ti&ile e$eniale ale &omuni&(rii 'n 1ru#urile mi&i $unt
&on$iderate &a +iind T o interrelaie dinami&( 'ntre &>te,a elemente: a&ti,it(i/
$entimente/ norme/ intera&iuni i &omuni&are. Sentimentele de ataament
'ntre mem-rii 1ru#ului $e na$& din &onta&t i &oo#erareN intera&iunea i
inter&omuni&area determin( 'n$uirea unor norme &omune i un ataament
de ti#ul $olidarit(ii +a( de 1ru#N +ormele de &omuni&are &e a#ar re+le&t( i
$u$in o $tru&tur( &u di+erene de $tatut 'n interiorul 1ru#ului i o anumit(
di$tri-uie a $entimentului de ataament al mem-rilor/ unii +a( de aliiT.
Gn #lan #ra&ti&/ $tandardul e$te a$i1urat de un 1ru# de oameni/ &are
$e int>lne$& #entru a re?ol,a o #ro-lem(/ #entru a lua o de&i?ie $au #entru a
+a&e #ro#uneri le1ate de o a&ti,itate &are0i intere$ea?(/ 'n e1al( m($ur(/ $au
'i moti,ea?( di+erit/ dar nu &ontradi&toriu. Gru#ul tre-uie $( +ie $u+i&ient de
mi& #entru &a +ie&are mem-ru al lui $( ai-( #o$i-ilitatea de a intera&iona &u
&eilali #arti&i#ani la di$&uie. Ti#ul a&e$ta de &omuni&are e$te &ara&teri$ti&
'nt>lnirilor unui 1ru# de &ondu&ere/ de &on$iliu/ de admini$traie/ -irourilor
e8e&uti,e $au &ondu&erilor o#erati,e a unor a1eni e&onomi&i ori in$tituii.
..Pers#asi#%e
Gn ,iaa ?ilni&( oamenii &omuni&(/ a,>nd anumite $&o#uri.
Comuni&area $e +a&e de &ele mai multe ori +(r( a &ontienti?a im#ortana
a&iunii/ +ar( a $e #une #ro-lema anali?ei. S&o#ul i mi%loa&ele $unt
e8#loatate nati,/ +iind re?ultatul unor e8#eriene/ i doar uneori ne&e$it(
#ro1ram(ri $#e&iale. Cei mai muli analiti &on$ider( &( omul &omuni&(
#entru:
a2 a i.or4a
Gn a&ea$t( $ituaie/ #er$oana 'n$(i &rede $au $imte &( $e a+l( 'n
#o$e$ia unei in+ormaii. Omul nu e$te o +iin( e1oi$t( &are &omuni&( numai
#ro#riile ne,oi. Uneori/ a&e$ta &on$tat( $t(ri de +a#t &are nu au rele,an(
#entru el/ dar #e &are le #re?int( altora +(r( a urm(ri un intere$ anume.
62 a co3i:e
Gn multe &a?uri/ o#iniile noa$tre/ e8#rimate $im#lu i &lar/ nu #ar a0l
determina #e interlo&utor $( le dea atenie iC$au $( le rein(. Unele dintre
;L
ele nu $unt doar e8#uneri -anale &are #ot +i tre&ute &u ,ederea/ deoare&e/ de
&ele mai multe ori/ &on,in1erile ne moti,ea?( +a#tele/ atitudinile i de&i?ile/
iar a&e$tea au urm(ri im#ortante 'n #ri,ina ,ieii noa$tre i a &elorlali.
c2 a i4pre1ioa
Atun&i &>nd ne a+l(m 'n +aa unei de&i?ii im#ortante/ &u urm(ri
de+initi,e $au de lun1( durat( #entru noi $au #entru &ei din %ur/ lu(m de$tul
de 1reu o de&i?ie. O $ituaie i mai di+i&il( e$te a&eea &>nd tre-uie $(0i
determin(m #e alii $( ia o .ot(r>re ri$&ant(. La 'n&e#ut a#el(m la
ar1umente de$#re &are $untem &on,ini &( $unt lo1i&e i nu ,or #utea +i
re+u?ate. Totui/ nu de #uine ori #utem &on$tata &( ar1umentele &lare/ +ireti/
&are ni $e #ar lo1i&e/ nu $unt $u+i&iente/ nu &oin&id &u &ele 1>ndite de
interlo&utor/ $au a&e$ta nu &edea?( o dat( &e i0a +ormat o o#inie.
d2 a produce o reac/ie i?1au o ac/iue
S&o#ul no$tru e$te a&ela &a #er$oana &are ne a$&ult( $( nu r(m>n(
#a$i,( $au in$en$i-il(. De a&eea 'n&er&(m $(0i tran$mitem #ro#riile noa$tre
$entimente #entru a o determina $( rea&ione?e/ 'n&er&>nd $( o #ro,o&(m la
o di$&uie $au o atitudine &are $( o $&oat( din $tarea anterioar(. Ceea &e
urm(rim e$te &a interlo&utorul $( +a&( &e,a/ $( +ie moti,at 'n a&iune i $( $e
$imt( 'n #utere i du#( ne de$#(rim. Gn a&e$t $&o# 'i &omuni&(m i
tran$mitem intentiile noa$tre/ ar1umentele i a+e&iunea.
Ade$ea oamenii &u umor i di$#ui $( $e amu?e $unt &(utai de noi
toi. Com#ania oamenilor $im#ati&i e$te 'ntotdeauna &(utat(/ iar &er&ul lor de
#rieteni i de &unotinte e$te mult mai lar1/ $#re deo$e-ire de &el al
#o$a&ilor/ &are $unt in,itai $au &(utai numai datorit( unor $ituaii
&on%u&turale $au de #roto&ol. De$i1ur i amu?amentul 'i are rolul $(u 'n
&adrul or1ani?aiilor.
e2 a e .ace 7/elei
Fa#tul &( nu $untem 'nelei/ &on$tituie &ea mai mare ne#l(&ere a
,ieii noa$tre. C>nd a%un1em la a&ea$t( &on$tatare e$te de$tul de di+i&il/
deoare&e renun(m $( ne mai lu#t(m/ $( &(ut(m ar1umente $au $( inem
&ont de ad,er$ari. Ar1umentul &( e$te im#o$i-il $( ne +a&em 'ntelei are/
#$i.olo1ie ,or-ind/ i un e+e&t #o?iti,: ne am(1im &( nu $untem 'nelei
#entru &( ne deo$e-im de &eilali/ iar ei nu $unt &a#a-ili $( ne #er&ea#(/
'ntru&>t nu au a&eeai &a#a&itate. Sen$ul &omuni&(rii e$te $( ne +a&e
'nelei. Credem &( ar1umentele noa$tre #ot #enetra/ #ot tran+orma oamenii/
le #ot modi+i&a a&e$tora &on,in1erile i $entimentele. Dilema &on$t( 'n +a#tul
&( marea ma%oritatea a oamenilor 'i a&u?( #e &eilai &( nu 'nele1. Ni&i unul
dintre noi nu e$te &.emat $( $e +a&( #er&e#ut de 'ntrea1a #o#ulaie a
1lo-ului/ &i doar de a&ele #er$oane &u &are intera&ion(m. E$te -ine de tiut
;A
&( nu tre-uie $(0i 'nele1em #e toi/ &i doar #e &ei &are $e a+l( l>n1( noi i
atea#t( $( 'i 'nele1em.
.2 a e eEpri4a puctul de 3edere
*er$onalitatea re#re?int( &a#a&itatea +ie&(ruia de a0i e8#rima un
#un&t de ,edere #ro#riu/ ori1inal +a( de o $ituaie dat(. Lu&ru &>t $e #oate
de +ire$&/ toi &redem &( a,em &e,a de $#u$. G>ndirea i ,or-irea $unt
elemente &are deo$e-e$& +iina uman( de animal/ $itu>nd0o #e o trea#t(
e,oluti,( $u#erioar(. !m#ortant e$te $( ,or-im/ $( ne de+inim #e noi 'nine/
$( ne 'm#(rt(im im#re$iile i $entimentele i $( #ri,im realitatea 'n +a(.
:2 a reali5a o 1chi46are de co4porta4et
Ori&>t de de$ i de &on,in1(tor am de&lara 0 eu nu am ni&i un intere$
#er$onal $au mie 'mi e$te indi+erent 0 tre-uie $( a&&e#t(m &(/ 'n realitate/
dorim &a interlo&utorul no$tru $( a%un1( la o &on&lu?ie #e &are noi ne0am
'n$uit0o de%a/ a$#e&t #rin &are &omuni&area de,ine mani#ulati,(.
h2 a .i accepta/i
Sentimentul de a&&e#tare/ inte1rare i a#artenen( la un 1ru# $au la
o &ole&ti,itate e$te deo$e-it de im#ortant #entru de?,oltarea #$i.o0$o&ial( a
indi,idului. Se #are &( nimi& nu e$te mai +ru$trant de&>t $entimentul
nea&&e#t(rii 'ntr0o &ole&ti,itate dorit(. Fie&are are ne,oie de momente de
$in1ur(tate i de intimitate/ +ie&are are momente &>nd dorete $( +u1( de
oameni/ dar/ &u toate a&e$tea/ nimeni nu #oate $( tr(ia$&( $in1ur/ i?olat/ ru#t
de lume i de realitatea 'n&on%ur(toare. Re+u?ul/ nea&&e#tarea i i1norarea
#ro,in de o-i&ei din +a#tul &( nu reuim $( ne +a&em &uno$&ui/ &( nu am
trimi$ me$a%e &ore$#un?(toare $au &( me$a%ele noa$tre nu au +o$t &ore&t
re&e#ionate.
3. Re!o'a%d(ri "ra!i!e "e%r# valorifi!area efi!ie%( a
r(s(#rilor de "erso%aliae ale dee!iv#l#i &%
!o'#%i!are -i &% "reve%irea !o%fli!elor
Sta-ilete #ro&eduri &lare #entru &oordonarea &ola-oratorilor din
$u-ordine 0 $oli&it>nd #eriodi& i la terminarea +ie&(rei lu&r(ri/
ra#oarte $&ri$e N
Sta-ilete $tandarde edu&aionale i de &om#ortament minime 'n
&adrul a1eniei N
Gnaintea an1a%(rii unei a&iuni $( $tai de ,or-( nemi%lo&it &u
$oli&itantulN
Creea?( o atmo$+er( de 'n&redere i &on+idenialitate 'ntre mem-rii
;3
a1enieiN
A&ionea?( #entru a redu&e la limite re?ona-ile $tre$ul 'n relaiile
#er$onale i de $er,i&iuN
*romo,ea?( un $til de &ondu&ere #rin &are $( $lu%eti &ole&ti,ul i
&omunitatea ta #ro+e$ional(/ dar i &lientulN
Utili?ea?( toate re$ur$ele tale -io#$i.olo1i&e 'n intere$ul a1eniei i
al &lientului/ d>nd do,ad( de tran$#aren( i loialitate/ #e +ondul unei
-une &omuni&(ri inter#er$onaleN
A&ionea?( 'ntotdeauna din #er$#e&ti,a unei autorit(i #er&e#uteN
*($trea?( toat( ,iaa &on+idenialitatea +a#telor i a$#e&telor de &are
ai luat &unotint( 'n 'nde#linirea atri-uiilorN
Nu &omenta #u-li& a&iunile a1enieiN
Nu &omuni&a #re$ei/ $o&iet(ilor de a$i1ur(ri/ a,o&ailor et&.
in+ormaii din a1enie +(r( autori?area de&idenilor/ #otri,it
&om#etenelor $ta-iliteN
Nu uita ni&i un moment &(/ #rin &eea &e +a&e el #u-li&/ ori&e dete&ti,
'i re#re?int( indire&t #e toi &eilali dete&ti,i #arti&ulariN
*re?ena unui e8#ert/ &um e$te &ea a unui dete&ti,/ #oate in+luena
de&i?ia unei #er$oane de a $e an1a%a 'n a&ti,it(i #e &are 'n mod
o-inuit nu le0ar +a&eN
Toate lu&rurile au un #re in ,ia( i/ 'n &ele mai multe $ituaii/ &eea
&e e$te #rimit 1ratuit #re$u#une &ele mai &o$ti$itoare $er,i&iiR De ai&i
?i&ala <*r>n?ul &el mai $&um# e$te &el #rimit 1rati$T. E,ident &( 'n
toate 'm#re%ur(rile 'ntr0o a1enie a#ar i #ri,ile1ii #entru an1a%ai/
&are tre-uie &>ti1ate i meninute #rin $in&eritate i inte1ritate.
*($trea?( 'n #ermanen( e&.ili-rul 'ntre a$&ultare i au?ire/ #entru a
+a&e o &omuni&are e+i&ient( i re&i#ro& #ro+ita-il(.
Urm(rete $( $#ui 'n #ermanen( ade,(rul/ &.iar i atun&i &>nd
+olo$eti tru&uri #ro+e$ionale de a&iune ori &omuni&are. Ca 'n ori&e
alt( #ro+e$ie/ ro$tirea ade,(rului 'i &on+er( $i1uran(/ &on+ort i
&a#a&itate de intuiie/ &.iar i atun&i &>nd +olo$eti un lim-a% &u du-lu
$en$ #entru &lari+i&area unei i#ote?e ori $ituaii reale.
S( utili?e?i &u 1ri%( #ri,ile1iul de a a,ea a&&&e$/ de a &unoate ori a
intra 'n ,iaa intim( ori #ri,at( a &lienilor iC$au a &ola-oratorilor.
Panii/ ,alorile/ do&umentele/ in+ormaiile tre-uie e,aluate i
,e.i&ulate e8&lu$i, 'n intere$ul &lientului iC$au al a1eniei de
dete&ti,i #arti&ulari.
S( nu uii ni&i un moment &( orele 'n #lu$ #e &are le #re$te?i #entru
un &lient nu0i dau dre#tul $( +ii indi$&ret i $(0i 'n$ueti &eea &e nu
e$te al t(u/ $u- #rete8tul &( ai merita a&ea$ta.
;)
De re1ul( &lienii $imt ne,oia $( $e +a&( utili #entru $oluionarea
#ro-lemei $u#u$e in,e$ti1aiei i &.iar $( +ie a#re&iai #entru
a&ea$ta. Da&( a&e$t a$#e&t li#$ete tre-uie $( a,em 'n ,edere
i#ote?a unei 'n$&en(ri.
Gn &alitate de dete&ti, tre-uie $( a,em 'n #ermanen( 'n atenie
&orelaia tim#C$#aiu re+eritor la #er$oane/ +a#te i 'm#re%ur(ri
$#e&i+i&e domeniului in,e$ti1at.
Fii un a1ent &on$tant al 'n&ura%(rii &lientului iC$au al &ola-oratorilor
'n toate 'm#re%ur(rile determinate de e8i1enele in,e$ti1aiei.
Do&umentea?(0te atent i #re1(tete0te #entru &eea &e urmea?( $(
+a&i 'n -a?a $oli&it(rii &lientului iC$au &ola-oratorilor.
Nu e?ita $(0i e8#rimi ataamentul i loialitatea +a( de &lient i &au?a
lui. Ca i 'n dra1o$te nu e$te $u+i&ient doar $( le e8#rimi/ &i 'n ra#ort
de &ir&um$tane $( le i demon$tre?i.
Nu uita ni&i un moment &( 'n le1(tur( &u ori&e +a#t/ 'm#re%urare et&.
e8i$t( o ,i?iune a &lientului iC$au a &ola-oratorilor i una a noa$tr(.
!ne,ita-il/ dete&ti,ul tre-uie $( +ie modelul la &are &lientul ,ine $(
&aute $+aturi i &ola-orare. Du#( un tim# &lienii iC$au &ola-oratorii
,or re,eni la dete&ti,i &a la $in1ura #er$oan( &are 'i 'nele1e &u
ade,(rat i 'i a%ut(.
Gn $ituaiile &>nd &ine,a 'i #re?int( o #ro-lem( i te 'ntrea-( &e e$te
&el mai -ine $( +a&(/ r($#un$ul dete&ti,ului #arti&ular tre-uie $( +ie
&el &ore&t du#( e8#eriena i #ri&e#erea $a. Dar/ nu uita : #oi
'ndruma #e &ine,a $( +a&( &eea &e e$te &ore&t numai da&( i tu +a&i
&eea &e e$te &ore&t.
S( nu uii &( #oi &>ti1a &redi-ilitate +a( de &lieni iC$au
&ola-oratori da&( +a&i unele 1e$turi de a+e&iune ori re$#e&t &um ar +i:
trimiterea de +eli&it(ri &u o&a?ia unor $(r-(tori le1ale ori #er$onale/
o+erirea de &adouri $im-oli&e $au #ur i $im#lu #rin 'n&ura%area
dire&t( ori la tele+on 'n anumite $ituaii.
Tratea?( toi &lienii iC$au &ola-oratorii indi+erent de #o?iia lor
ierar.i&( ori $o&ial( &u mare re$#e&t. Nu #ermite &a +un&ia $au
ran1ul #er$oanei &are 'i $oli&it( a%utorul $(0i in+luene?e +elul de
a&iona.
Oani+e$t( re&e#ti,itate i di$#oni-ilitate de &omuni&are 'n ori&e
'm#re%ur(ri de lo& i tim# dar nu a&&e#ta $ituaiile &are te0ar #utea
&om#romite/ de?onora/ ori di$&uiile &e &ondu& la deni1rarea
&lientului iC$au a &ola-oratorilor/ &u e8&e#ia $ituaiilor &>nd ne,oile
re?ol,(rii &a?ului o &er. Dar/ atenie/ de +ie&are dat( $( 1($eti o&a?ii
re?ona-ile #entru a te e8#li&a +a( a&etia.
;;
E,aluea?(0i #ermanent #ro#riile #er+ormane i #e &ele ale
&ola-oratorilor iC$au &on&urenilor.
Oani+e$t(0i de?a&ordul $au &.iar o#o?iia/ da&( e$te &a?ul/ +a( de
#un&tele de ,edere ale &lientului iC$au &ola-oratorului &u mult( 1ri%(
i/ mai ale$/ re$#e&t/ +(r( a omite $( o+eri de +ie&are dat( alternati,e.
Fii #e &>t #o$i-il tranant i #re?int(0i o-$er,aiile i reinerile de a
a&iona 'ntr0un anumit +el 'n&( de la #rima 'nt>lnire $au imediat du#(
&e a&e$tea a#ar i nu le am>na $#re +inalul a&iunilor #entru a #utea
&on$titui o %u$ti+i&are a unui e,entual ee&.
F( do,ada -unului $im 'n &ele mai di,er$e $ituaii &onte8tuale/
in>nd &ont de tradiiile/ &redinele/ &on,in1erile/ dorinele &lientului
iC$au &ola-oratorilor.
Nu uita 'n$( ni&i un moment #ro-lemele #u$e 'n di$&uieN ele au de
&ele mai multe ori $emni+i&aii di+erite #entru #arti&i#ani/ de a&eea
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie &el &are &u lumina minii $ale $(
dire&ione?e derularea +ie&(rui e,eniment.
Adu&ei0,( aminte de +ie&are dat( &( $tilul/ tonul i -una di$#o?iie
#ot +i la +el de im#ortante &a i &oninutul a&iunii. Cu,intele #rin ele
'n$ele nu re#re?int( &omuni&area 'n 'ntrea1a ei dimen$iune $o&ial(.
Folo$ii a&ti, intonaia/ di$&uia i -unul 1u$t &u m($ur(.
*unerea 'n tem(/ ori introdu&erea 'ntr0o di$&uie tre-uie $( $e +a&(
$&urt/ la o-ie&t i +(r( &om#romi$uri.
A%ut( &lientul iC$au &ola-oratorul $( de#(ea$&( ruinea/ +ri&a/
di$&riminarea $au re$#in1erea &omunit(ii 'n #re?entarea $u-ie&tului
de in,e$ti1at.
Reine &( una dintre &ele mai de,a$tatoare e8#eriene #entru &lient
iC$au &ola-orator e$te $( de$&o#ere &( dete&ti,ul #arti&ular nu0i
re$#e&t( o#iunile i raiunea temeiurilor 'n in,e$ti1aia $oli&itat(. Ca
urmare/ nu ,or-i de $u$ &u &lientul/ nu te l($a atra$ 'n di$&uii
&om#romi(toare #entru &lient/ nu te l($a atra$ 'n #ra&ti&i 'ndoielni&e/
du-ioa$e/ +ii mereu #re1(tit/ deoare&e ai #utea +i 'n+runtat/ %i1nit/
&ontra?i$ $au &.iar -oi&otat de &el &(ruia 'i o+eri $er,i&iu t(u.
Lim-a%ul &a i in+ormaia e$te #utere/ el tran$mite nu numai +a#te i
idei/ dar i emoii i ,alori. Ca urmare lim-a%ul tre-uie $( +ie &um#(tat
i $( e,ite e8#rim(rile ne#otri,ite/ ale1>nd &u,intele &are &omuni&(
&ore&t &eea &e e$te de $#u$.
E,it( #re%ude&(ile de ordin reli1io$/ ra$ial/ etni&/ material/ +i?i&/
le1ate de $e8/ #re&um i de$&rierea emoional( a unor a$t+el de
&ir&um$tane #e tim#ul in,e$ti1aiilor.
Con+idenialitatea #oate de,eni o i$#it( 0 'n relaiile &u ma$$0media 0
;E
i o #ro,o&are da&( a&ea$t( #ro-lem( nu e$te 'nelea$( &ore&t de la
'n&e#ut.
Capitolul III2
A1pecte le:ale pri3id calitatea de detecti3
particular
1. Deli'i(ri !o%!e"#ale
Di+eritele lu&r(ri din literatura internaional( de $#e&ialitate a&ord(
noiunii de dete&ti, #arti&ular un &oninut $emanti& uor di,er$i+i&at.
!ndi+erent de nuane 'n a&ea$t( noiune $e re1($e$&/ 'n mod in,aria-il/
dou( elemente i anume:
- de$+(urarea unei a&ti,it(i in,e$ti1ati,eN
- &ara&terul #ri,at al a&e$teia.
Gn Di&ionarul e8#li&ati, al lim-ii rom>ne/ dete&ti,ul e$te de+init &a +iind
un a!ent secret aflat ,n serviciul poliiei sau ,n serviciul unei persoane
particulare. De a$emenea/ Di&ionarul en&i&lo#edi& de+inete dete&ti,ul &a
+iind un a!ent ,n serviciul poliiei sau particular care cule!e date i informaii
sau investi!hea" ,n interesul unei persoane fi"ice sau juridice.
Con+orm de+iniiei &on$a&rate de Le1ea nr.3ABCADD3/ dete&ti,ul #arti&ular
e$te #er$oana ate$tat( 'n &ondiiile le1ii i &are/ +(r( $( adu&( atin1ere
dre#tului la ,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at(/ ori altor dre#turi i li-ert(i
+undamentale/ la &ererea #er$oanelor +i?i&e $au %uridi&e/ de$+(oar( a&ti,it(i
$#e&i+i&e de in,e$ti1are &u #ri,ire la a$#e&te e8#re$ #re,(?ute de le1e i
anume:
a) &onduita i moralitatea #u-li&( a unei #er$oaneN
-) date #ri,ind $ol,a-ilitatea ori $erio?itatea unei #er$oane +i?i&e $au
%uridi&e #otenial( #artener( 'ntr0o a+a&ereN
;H
&) #er$oanele di$#(rute de la domi&iliuN
d) -unurile &are +a& o-ie&tul unor liti1ii de natur( &i,il( $au #enal(
'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii intere$elor unei #(ri 'n #ro&e$N
e) a$i1urarea #rote&iei 'm#otri,a $&ur1erii unor in+ormaii din $+era ,ieii
#ri,ate $au a a&ti,it(ii a1enilor e&onomi&i &are dore$& $( #($tre?e
&on+idenialitatea a&e$tora.
A&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular nu #oate +i &ontrar( re1lement(rilor
le1ale interne $au &elor internaionale la &are Rom>nia e$te #arte/ $i1uranei
naionale/ ordinii #u-li&e ori -unelor mora,uri.
!n+ormaiile o-inute 'n urma a&ti,it(ilor de$+(urate de dete&ti,ul
#arti&ular $unt de$tinate e8&lu$i, &lientului a&e$tuia/ 'n &ondiiile #re?entei
le1i.
). Ci%e "oae do28%di !aliaea de dee!iv "ari!#lar &%
Ro'8%ia
Gn &on+ormitate &u #re,ederile le1ale/ a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular
#oate +i de$+(urat( numai de #er$oane &are $unt ate1tate pro.e1ioal de
&(tre o &omi$ie in$tituit( la ni,elul in$#e&toratului de #oliie a %udeului/
re$#e&ti, al Dire&iei Generale de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ 'n urma
,eri+i&(rii &unotinelor de $#e&ialitate #otri,it temati&ii $ta-ilite i a#ro-ate de
&(tre !n$#e&toratul General al *oliiei Rom>ne.
O #rim( modi+i&are a Le1ii nr. 3ABCADD3 #rin Le1ea nr. 3;3CADD) &on$t(
'n e8tinderea domeniului de a#li&a-ilitate a le1ii a$u#ra &et(enilor $tr(ini din
$tatele mem-re ale Uniunii Euro#ene ori ale S#aiului E&onomi& Euro#ean.
S0au &reat a$t+el #remi$ele nu numai #entru e8er&itarea a&e$tei #ro+e$ii #e
teritoriul rom>ne$& de &(tre a&ea$t( &ate1orie de &et(eni $tr(ini/ &i i #entru
o-inerea de &(tre ei a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular 'n Rom>nia
*e +ondul e8tinderii &ondiiei re+eritoare la &et(enia #er$oanei &are
dorete $( o-in( &alitatea de dete&ti, #arti&ular/ #rin a&ea$t( modi+i&are a
Le1ii 3ABCADD3 a +o$t re$tr>n$( i &ondiia re+eritoare la ne&e$itatea
#romo,(rii unui e8amen de ate$tare a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/ 'n $en$ul
&( o #er$oan( &are deine un &erti+i&at de &ali+i&are 'n a&e$t( #ro+e$ie $au un
ate$tat $imilar eli-erat de unul dintre $tatele menionate/ nu mai tre-uie $(
#romo,e?e e8amenul de ate$tare 'n +aa autorit(ilor rom>ne. !ntrodu&erea
a&e$tei e8ten$ii a &et(eniei #entru do->ndirea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular
nu are &ara&ter de a-$olut( noutate 'n $i$temul le1i$latti, rom>ne$&/ ea +iind
'nt>lnit( 'n &u#rin$ul di+eritelor re1lement(ri re+eritoare la e8er&itarea unor
#ro+e$ii li-erale/ &um ar +i #ro+e$ia de medi&/ +arma&i$t/ a,o&at et&.
;I
Le1ea $tatuea?( &ondiiile &e tre-uie 'ntrunite &umulati, #entru &a o
#er$oan( $( #oat( do->ndi &alitatea de dete&ti, #arti&ular i anume:
a) $( ai-( &et(enia rom>n( $au &et(enia unuia dintre $tatele mem-re ale
Uniunii Euro#ene ori ale S#aiului E&onomi& Euro#eanN
-) $( #o$ede &el #uin $tudii medii &u e8amen de -a&alaureat i $( +i
a-$ol,it o &oal( #o$tli&eal( de dete&ti,i $au $( +i 'nde#linit +un&ia de
#olii$t ori lu&r(tor 'n &adrul unor in$tituii #u-li&e &u atri-uii 'n domeniul
ordinii #u-li&e $au $i1uranei naionale ori $( +ie a-$ol,ent al unei
in$tituii de 'n,((m>nt $u#eriorN
&) $( +ie a#t( din #un&t de ,edere medi&alN
d) $( nu +i +o$t &ondamnat #entru in+ra&iuni $(,>rite &u intenieN
e) $( nu de$+(oare a&ti,it(i &are im#li&( e8er&iiul autorit(ii #u-li&eN
+) $( +i o-inut a,i?ul in$#e&toratului de #oliie %udeean $au al Dire&iei
Generale de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ du#( &a?N
1) $( +i #romo,at e8amenul de ate$tare a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/
&on+orm #re,ederilor le1ale ori $( dein( un &erti+i&at 'n a&ea$t( #ro+e$ie
$au un ate$tat $imilar eli-erat 'ntre0unul din $tatele mem-re ale Uniunii
Euro#ene ori ale S#aiului E&onomi& Euro#eanN
Le1iuitorul nu +a&e ni&i o re+erire e8#re$( &u #ri,ire la ,>r$ta &elor &are
dore$& $( do->ndea$&( &alitatea de dete&ti, #arti&ular/
Totui/ din inter#retarea &erinei #otri,it &(reia #er$oana &are $u$ine
e8amen #entru o-inerea ate$tatului de dete&ti, #arti&ular tre-uie $( +ie &el
#uin a-$ol,ent( de $tudii medii &u di#lom( de -a&alaureat i a unui &ur$
#o$tli&eal de $#e&ialitate/ $e #oate de$#rinde &on&lu?ia &( limita minim( de
,>r$t( #entru #ra&ti&area a&e$tei #ro+e$ii e$te de &el #uin AD de ani.
Gn &eea &e #ri,ete limita ma8im( de ,>r$t(/ din $tudiile e+e&tuate re?ult(
&( 'n (rile &u tradiie 'n a&e$t domeniu/ a&ea$ta e$te $ituat( la &ir&a E; de
ani.
A&eleai $tudii au #u$ 'n e,iden( a,anta%ele i de?a,anta%ele #e &are
,>r$ta le #oate 1enera 'n #ra&ti&area a&e$tei #ro+e$ii i anume:
a9 Tierii cu 38r1te cupri1e 7tre 20 i *0 de ai re#re?int(
&ate1oria de dete&ti,i #arti&ulari a+lai la 'n&e#ut de &arier(. Nea,>nd
elemente de &om#araie &u alte #ro+e$ii/ ei a-ordea?( $ar&inile $#e&i+i&e &u
toat( re$#on$a-ilitatea. De modul 'n &are reue$& $( trea&( te$tele im#u$e
de $oluionarea &a?ui$ti&ii 'n &are $e im#li&(/ de#inde .ot(r>rea lor de a +a&e
din a&ea$t( #ro+e$ie o &arier( #e ,ia(. Tinerii #>n( la ,>r$ta de 3D de ani $e
an1a%ea?( &u mult entu?ia$m 'n a&ti,it(ile $#e&i+i&e mun&ii de dete&ti,
#arti&ular/ 'n $#e&ial 'n &ele &u 1rad $#orit de ri$& i de e+ort/ mi?>nd #e
#otenialul lor +i?i& i #e &alit(ile lor de de$&ur&(rei ai $tr(?ii. Sunt e8&eleni
;B
'n a&ti,it(ile de $u#ra,e1.ere/ 'n toate +ormele a&e$teia/ 'i le1endea?( &u
uurin( #re?ena 'n anumite lo&uri i medii i re?i$t( la e+orturi #relun1ite/
indi+erent de &ondiii. Li#$a de e8#erien( #oate 'n$( &ondu&e i la nereuite/
de&on$#ir(ri de a&iuni/ de metode i mi%loa&e +olo$ite/ &eea &e atra1e du#(
$ine &o$turi materiale $#orite i e+orturi +i?i&e mari. Gn tim#/ &ei &are
#er$e,ea?(/ &are do,ede$& #a$iune i dorin( de auto#er+e&ionare/ 'n,a(
$(0i do?e?e e+orturile/ renun( la $#iritul a,enturier/ a-ord>nd un $til de lu&ru
analiti&/ ,alori+i&>nd din #lin &unotinele i e8#eriena a&umulat(.
*entru tinerii de a&ea$t( &ate1orie de ,>r$t( e$te re&omanda-il $( nu0i
'n&ea#( &ariera #e &ont #ro#riu/ &i 'n &adrul unor $o&iet(i $#e&iali?ate/ al(turi
de dete&ti,i &u e8#erien(/ de la &are $( 'n,ee tainele me$eriei. Cur$urile
$#e&iale de +ormare a dete&ti,ilor #arti&ulari a$i1ur( #re1(tirea teoreti&(/ dar
nu #ot $u#lini li#$a de e8#erien( i nu #ot a&o#eri 'ntre1 $#e&trul de
#ro-leme &u &are $e #oate &on+runta dete&ti,ul 'n a&ti,itatea #ra&ti&(. Aa0
?i$a #erioad( de u&eni&ie din domeniul meteu1(re$& e$te #er+e&t ,ala-il(
i 'n &a?ul #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/ &u meniunea &( a&ea$ta e$te
-ene,ol(/ +iind la latitudinea t>n(rului dete&ti, #arti&ular.
69 Per1oaele de 38r1t0 4edie, 7tre *0 i G5 de ai au alte #un&te
de re+erin( 'n a-ordarea #ro+e$iei. De re1ul( a&ea$t( &ate1orie de #er$oane
a mai a&ti,at 'n alte domenii/ are +ormat( de%a o e8#erien( de ,ia(/ +iind 'n
$ituaia de a +a&e o $&.im-are de &arier(.
*er$oanele din a&ea$t( &ate1orie de ,>r$t(/ date +iind e8#eriena lor de
,ia(/ #re1(tirea #ro+e$ional( i de &ultur( 1eneral(/ maturitatea de &are dau
do,ad(/ #ot a#re&ia mun&a de dete&ti, #arti&ular dre#t o #ro+e$ie ideal(
#entru ,iitorul lor/ reuind $( $e de$&ur&e &u uurin( 'n &ir&um$tane dintre
&ele mai ,ariate i ne#re,(?ute. !ndi,i?ii din a&ea$t( &ate1orie de ,>r$t( au o
re#re?entare mult mai &lar( a$u#ra &om#le8it(ii unui &a? $#e&i+i&/ a$u#ra
lo&urilor unde $( e+e&tue?e in,e$ti1aii i a$u#ra $ur$elor la &are $( a#ele?e
#entru o-inerea datelor/ in+ormaiilor $au a do&umentelor &are 'i intere$ea?(.
A&e$te #er$oane au &a#a&itatea de a $ele&ta din multitudinea de
#ro-leme $#e&i+i&e a&ti,it(ii dete&ti,ului #arti&ular #e &ele &are &ore$#und
&el mai -ine ni,elului lor de #re1(tire #ro+e$ional( i de $#e&ialitate. E$te
&ate1oria de #er$oane &are #oate o#ta din $tart #entru o anumit(
#ro-lemati&( din multitudinea &elor &are +ormea?( o-ie&tul de a&ti,itate a
mun&ii de dete&ti, #arti&ular.
c9 Per1oaele 7 38r1t0 de pe1te G5 de ai dau do,ad( de $ta-ilitate
emoional( mai mare 'n &om#araie &u &elelalte &ate1orii menionate anterior/
$unt mai e&.ili-rate/ mai moderate/ au &a#a&itatea de a anali?a #ro-lemele
din mai multe #er$#e&ti,e/ de a emite i elimina i#ote?e/ &eea &e le &on+er(
a,anta%ul re?ol,(rii unor &a?uri &u 1rad $#orit de &om#le8itate/ 'n &ondiiile
unor e+orturi i &.eltuieli materiale mai mi&i.
ED
Dete&ti,ii #arti&ulari din a&ea$t( &ate1orie de ,>r$t( $unt e8&eleni 'n
re?ol,area &a?urilor #ri,ind persoanele disprute 'n $ta-ilirea de &onta&te la
toate ni,elurile/ 'n +olo$irea &ore$#un?(toare a metodelor/ mi%loa&elor i
te.ni&ilor $#e&i+i&e.
Gn a&ea$t( &ate1orie intr( i lu&r(torii re?er,iti din #oliie i din &elelalte
$tru&turi &u atri-uii 'n domeniul $i1uranei $tatului &are/ date +iind #re1(tirea
lor $#e&i+i&( i e8#eriena anilor de mun&(/ +a& mult mai uor tran?iia &(tre
a&ti,itatea de dete&ti, #arti&ular. Sin1ura di+i&ultate a a&e$tei &ate1orii de
#ro+e$ioniti o re#re?int( a%u$tarea &om#ortamentului/ a #ro&edurilor i
metodelor de lu&ru la noile &erine im#u$e de le1ea &are re1lementea?(
#ro+e$ia de dete&ti, #arti&ular.
*o$i-ilit(ile de in,e$ti1are ale a&e$tei &ate1orii de #er$oane $unt mult
mai mari/ dat( +iind e8#eriena #e &are o au 'n mun&a de &ule1ere de
in+ormaii/ de identi+i&are a $ur$elor i de +olo$ire a unor mi%loa&e $#e&i+i&e.
A,>nd 'n ,edere toate a&e$te &on$tat(ri/ #utem a+irma &( 'n $o&ietatea
rom>nea$&(/ datorit( &ara&terului de 'n&e#ut al a&e$tei #ro+e$ii/ e$te
re&omanda-il &a 'n e8er&itarea a&e$tei a&ti,it(i $( $e lu&re?e 'n e&.i#e/ &u
re$#e&tarea #rin&i#iului &om#artiment(rii mun&ii/ e&.i#e 'n &are $( $e
re1($ea$&(/ al(turi de #er$oane &u e8#erien(/ i tinerii &are au a,anta%ul &(
re?i$t( la e+orturi #relun1ite/ 'i le1endea?( &u uurin( #re?ena 'n mediu/
a-ordea?( &u mult &ura% &a?urile &u 1rad $#orit de ri$&.
Gm-inarea $#iritului tinere$& &u maturitatea i e8#eriena #ro+e$ional( ar
#utea re#re?enta o #o$i-il( &ale &(tre $u&&e$ul a&e$tei &ate1orii de
#ro+e$ioniti din Rom>nia.
Gn de#lin( &on&ordan( &u #re,ederile &on$tituionale i &u le1i$laia
intern( i internaional(/ le1iuitorul rom>n nu +a&e ni&i o #re&i?are la
'nde#linirea ,reunei &ondiii &u #ri,ire la $e8ul #er$oanei &are ar dori $(
alea1( a&ea$t( #ro+e$ie.
Totui/ tre-uie menionat &( #ro+e$ia de dete&ti, #arti&ular a +o$t
&on&e#ut( 'n tre&ut &a un domeniu $#e&i+i& -(r-ailor. !ma1inea dete&ti,ului
#arti&ular de brbat dur/ &u un +i?i& im#un(tor/ &are intra ade$ea 'n &on+li&t
+i?i& i armat &u di,eri indi,i?i/ $0a #erimat. Gn #re?ent/ 'n a&ea$t( #ro+e$ie
#rimea?( ima1inaia/ inteli1ena/ &reati,itatea/ $#ontaneitatea/ #re1(tirea de
&ultur( 1eneral( i de $#e&ialitate/ elemente &are nu de #uine ori re#re?int(
atu0uri ale femeii detectiv.
Din $tudiile de $#e&ialitate 'n domeniu/ a re?ultat &( 'n ultimii ani
a1eniile de dete&ti,i #arti&ulari/ 'n $ele&ionarea #er$onalului/ $e orientea?(
tot mai mult &(tre #er$oane de $e8 +eminin/ &on$ider>nd &( a&e$tea $unt mai
#er+ormante 'n e8er&itarea a&e$tei #ro+e$ii deoare&e:
S $unt mai a-ile 'n in,o&area unui moti, de &onta&tare +i?i&( i tele+oni&( a
#er$oanelor &e #re?int( intere$N
EL
S $e +a& mai uor a1reate i #l(&ute 'n di$&uiile &u interlo&utoriiN
S 'i le1endea?( &u uurin( a&iunile i nu tre?e$& $u$#i&iuni din #artea
#er$oanelor inter#elateN
S $e de1.i?ea?( mult mai uor i intr( re#ede 'n rolul #er$ona%ului %u&atN
S nu in$#ir( team( interlo&utorilorN
S au o &a#a&itate de?,oltat( de o-$er,are i de $e$i?are a detaliilorN
S $unt/ de multe ori/ mai loiale i &ontiin&ioa$e 'n 'nde#linirea $ar&inilor
#ro+e$ionale de&>t -(r-aiiN
S $unt e8&elente 'n a&ti,it(i de $u#ra,e1.ere.
Edi+i&ator 'n &eea &e #ri,ete rolul %u&at de +emei 'n &adrul a1eniilor de
dete&ti,i #arti&ulari/ e$te ra#ortul de I +emei la ) -(r-ai C a1enie/ $tati$ti&(
'nre1i$trat( #e teritoriul Statelor Unite ale Ameri&ii.
*e -a?a a&e$tor &er&et(ri $e #oate a+irma &( $tatutul de +emeie nu
re#re?int( un im#ediment 'n #ra&ti&area #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/ &i din
&ontr( an$ele +emeilor de a +i an1a%ate la o a1enie de dete&ti,i #arti&ulari
$unt mult mai mari de&>t ale -(r-ailor.
.. C#' se "oae do28%di !aliaea de dee!iv "ari!#lar
&% Ro'8%ia
Gn &eea &e #ri,ete &ondiiile de #re1(tire #ro+e$ional( ne&e$are #entru a
do->ndi &alitatea de dete&ti, #arti&ular/ $e im#une a #re&i?a +a#tul &(/ lu>nd
'n &on$iderare im#ortana i e8i1enele im#u$e de natura a&e$tei #ro+e$ii/
le1iuitorul rom>n a #re,(?ut 'n mod e8#re$ o-li1ati,itatea a-$ol,irii unui &ur$
#o$t li&eal de dete&ti,i #arti&ulari. Totodat( le1ea re1lementea?( i e8&e#iile
de la a&ea$t( &ondiie i anume:
a) #er$oanele &are au 'nde#linit +un&ia de #olii$t $au de lu&r(tor 'n
&adrul unor in$tituii #u-li&e &u atri-uii 'n domeniul a#(r(rii/ ordinii
#u-li&e $au $i1uranei naionaleN
-) a-$ol,enii unor in$tituii de 'n,((m>nt $u#erior.
Cu #ri,ire la a&e$te &ondiii $e im#une #re&i?area &(/ indi+erent de
&ate1oria din &are +a& #arte/ #er$oanele &are dore$& $( 'm-r(ie?e a&ea$t(
#ro+e$ie ,or tre-ui/ +(r( ni&i o e8&e#ie/ $( #romo,e?e e8amenul de ate$tare
a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/ or1ani?at 'n &ondiiile le1ii.
*otri,it le1ii/ &ei intere$ai $( $u$in( e8amenul de ate$tare a &alit(ii de
dete&ti, #arti&ular tre-uie $( de#un( la in$#e&toratele de #oliie %udeene $au/
du#( &a?/ la Dire&ia General( de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ 'n +un&ie
de lo&ul de domi&iliu/ urm(toarele a&te:
EA
a) &ererea de $u$inere a e8amenuluiN
-) &urri&ulum ,itaeN
&) &o#ie le1ali?at( du#( a&tul de $tare &i,il(N
d) &o#ie le1ali?at( du#( a&tul de $tudiiN
e) &o#ie le1ali?at( du#( a&tul de a-$ol,ire a unui &ur$ de $#e&ialitateN
+) &erti+i&ate medi&ale i de te$tare #$i.olo1i&( eli-erate de &(tre o
unitate $anitar( $#e&iali?at(/ re$#e&ti, un la-orator autori?atN
1) &erti+i&at de &a?ier %udi&iarN
.) de&laraia din &are $( re?ulte &( nu $e a+l( 'n $ituaiile #ro.i-ite de
le1eN
i) do,ada a&.it(rii tari+ului #entru $u$inerea e8amenului de ate$tare a
&unotinelor/ $ta-ilit 'n &on+ormitate &u di$#o?iiile le1ale.
Calitatea de dete&ti, #arti&ular $e do->ndete 'n urma
,eri+i&(rii 'nde#linirii &ondiiilor #re,(?ute de le1e i a e8amin(rii
&andi dai l or de &(tre o &omi $i e i n$ti tui t( l a ni ,el ul i n$#e&toratul ui
de #oliie %udeean/ re$#e&ti, al Dire&iei Generale de *oliie a
Ouni&i#iului Pu&ureti.
Comi$ia $e 'ntrunete trime$trial i ar ,eri+i&area &unotinelor $e
+a&e #otri,it temati&ii a#ro-ate de !n$#e&toratul General al *oliiei
Rom>ne.
Comi$ia de e8aminare $e &on$tituie #rin di$#o?iie $&ri$( a dire&torului
1eneral al Dire&iei Generale de *olitie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ re$#e&ti,
a in$#e&torului e+ al in$#e&toratului de #oliie %udeean i e$te
+ormat( din o+ieri de #oliie $#e&iali?ai 'n domeniu. Comi$ia are 'n
&om#onen( un #reedinte/ doi mem-ri i un $e&retar.
La lu&r(rile &omi$iei de e8aminare #ot #arti&i#a re#re?entani
anume mandatai ai a$o&iaiilor #ro+e$ionale de dete&ti,i/ &u rol
&on$ultati, la ado#tarea de&i?iei de ate$tare indi,idual(.
Temati&a de e8aminare 'n ,ederea ate$t(rii $e $ta-ilete de
&(tre !n$#e&toratul General al *oliiei Rom>ne/ la #ro#unerea Dire&iei de
in,e$ti1aii &riminale i $e adu&e la &unotina #u-li&ului/ #rin mi%ioa&ele
de &omuni&are 'n ma$( ori #rin a+iare la $ediile unit(ilor de #oliie la
&are $e &on$tituie &omi$ii de e8aminare 'n ,ederea ate$t(rii/ &u
minim 3D de ?ile 'nainte de data #re,(?ut( #entru e8aminarea
&andidailor.
E8amenul #entru o-inerea ate$tatului de dete&ti, #arti&ular
&on$t( 'ntr0o #ro-( $&ri$(/ eliminatorie/ #re&um i 'n $u$inerea unui
inter,iu. Gn +un&ie de re?ultatele o-inute/ &andidaii $unt de&larai <admiiT $au
<re$#iniT.
E3
Li$ta &u#rin?>nd $ituaia re?ultatelor o-inute la e8amenele de
ate$tare $e a+iea?( la $ediul unit(ii de #oliie &are or1ani?ea?(
e8aminarea/ 'n lo&uri a&&e$i-ile #u-li&ului.
Du#( #romo,area e8amenului/ dete&ti,ului #arti&ular i $e
el i -erea?( un at e$t at / #e -a?a &(rui a $e #oat e a$o&i a ori
an1a% a l a o $o&ietate li &eniat( $au 'i #oate 'n+iina &a-inet
indi,idual #entru de$+(urarea de a&ti,it(i de in,e$ti1aii.
Candi dai i re$#ini la e8amenul de o-inere a ate$tatului #ot
de#une &onte$taie/ 'n termen de A) de ore de l a data a+i (ri i
re?ul tatel or/ !a $ediul in$#e&toratului de #oliie %udeean ori la
Dire&ia General( de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ du#( &a?.
Conte$taiile $e $oluionea?( de o &omi$ie $#e&ial(/ numit( #rin
di$#o?iia e+ului unit(ii de #oliie &are a or1ani?at e8amenul de
o-inere a ate$tatului de dete&ti, #arti&ular. A&ea$t( &omi$ie are 'n
&om#onen(: un #reedinte/ doi o+ieri de #ol iie $#e&i al i?ai 'n
domeniu i un $e&retar. Fun&ia de #reedinte al &omi$iei de
&onte$taii ,a +i 'nde#linit( de &(tre unul dintre in$#e&torii ad%un&i ai
in$#e&toratului de #oliie %udeean/ re$#e&ti, de &(tre un dire&tor ad%un&t
al Dire&iei Generale de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ iar +un&ia de
$e&retar ,a +i 'nde#linit( de e+ul $tru&turii de Re$ur$e umane a unit(ii de #oliie.
*er$oana re$#in$( la e8amen #oate de#une o &onte$taie/
&are tre-uie $oluionat( 'n termen de 3D de ?ile de la data de#unerii.
Cet(enii din $tatele mem-re ale Uniunii Euro#ene i ale S#aiului
E&onomi& Euro#ean &are au &alitatea de dete&ti, #arti&ular #ot
de$+(ura a&ti,it(i $#e&i+i&e a&e$tei #ro+e$ii #e teritoriul Rom>niei/
'n &ondi i i l e l e1i i / e8&l u$i , 'n -a?a unei del e1ai i emi $e de
$o&i etatea #e &are o re#re?i nt( 'n ,ederea $olui on(ri i &a?ul ui &e
+a&e ne&e$ar( #re?ena lor 'n Rom>nia. Cet(enii din $tatele mem-re
ale Uniunii Euro#ene i ale S#aiului E&onomi& Euro#ean +a& do,ada
&alit(ii de dete&ti, #arti&ular #rin a&tul &are ate$t( 'n mod ,ala-il
a&ea$t( &alitate 'n $tatul de ori1ine $au de #ro,enien(.
La $o$irea lor #e teritoriul Rom>niei i 'nainte de de&lanarea
ori&(rei a&ti,it(i 'n &alitate de dete&ti, #arti&ular/ &et(enii din $tatele
mem-re ale Uniunii Euro#ene i ale S#aiului E&onomi& Euro#ean &are au
&alitatea de dete&ti, #arti&ular au o-li1aia de a 'ntiina 'n $&ri$
&omanda unit(ii de #oliie #e ra?a &(reia urmea?( $( $e de$+(oare
in,e$ti1aia.
Du#( #romo,area e8amenului de ate$tare/ in$#e&toratul de #oliie al
%udeului $au/ du#( &a?/ Dire&ia General( de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti
E)
eli-erea?( #er$oanei 'n &au?( o le!itimaie de detectiv particular.
Le1itimaiile de dete&ti, #arti&ular &u#rind elementele de identi+i&are a
titularului/ #erioada de ,ala-ilitate a do&umentului i datele re+eritoare la
&a-inetul indi,idual $au la $o&ietatea $#e&iali?at( 'n &are a&e$ta 'i
de$+(oar( a&ti,itatea.
Dete&ti,ul #arti&ular utili?ea?(/ 'n $&o#ul do,edirii &alit(ii $ale/
le1itimaia de dete&ti, #arti&ular.
Le1itimaia de dete&ti, #arti&ular e$te nominal( i nu e$te tran$mi$i-il(.
Oodul de eli-erare/ +orma i &oninutul le1itimaiei $e $ta-ile$& #rin ordin al
mini$trului Admini$traiei i !nternelor/ &are $e #u-li&( 'n Oonitorul O+i&ial al
Rom>niei/ *artea !.
Le1ea $ta-ilete 'n &e m($ur( #ro+e$ia de dete&ti, #arti&ular e$te
in&om#ati-il( &u e8er&itarea altor #ro+e$ii. A$t+el/ #otri,it art.LD din Le1ea
nr.3ABCADD3/ &alitatea de dete&ti, #arti&ular e$te in&om#ati-il( &u:
a) a&ti,itatea $alari?at( 'n &adrul altor #ro+e$ii &are im#li&( e8er&iiul
autorit(ii #u-li&eN
-) a&ti,it(i &are in+luenea?( inde#endena #ro+e$iei ori &ontra,in -unelor
mora,uriN
&) e8er&itarea nemi%lo&it( de +a#te de &omer/ &u e8&e#ia &elor &on+orme
o-ie&tului de a&ti,itate i 'nde#linirii atri-uiilor $#e&i+i&e.
Sim#la ate$tare a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular nu o+er( 'n$(/ 'n mod
automat/ dre#tul la e8er&itarea #ro+e$iei. A$t+el/ dete&ti,ul #arti&ular 'i
#oate e8er&ita #ro+e$ia/ du#( &a?/ 'n &adrul $o&iet(ilor $#e&iali?ate $au al
&a-inetelor indi,iduale de dete&ti, #arti&ular 'n+iinate &on+orm le1i$laiei
&omer&iale i &are +un&ionea?( 'n -a?a li&enei eli-erate de !n$#e&toratul
General al *oliiei Rom>ne.
O-ie&tul de a&ti,itate al $o&iet(ilor $#e&iali?ate i al &a-inetelor
indi,iduale de dete&ti, #arti&ular e$te uni&.
Condu&(torii e8e&uti,i ai $o&iet(ilor $#e&iali?ate de dete&ti,i
#arti&ulari tre-uie $( +ie a-$ol,eni ai +a&ult(ii de dre#t $au ai unei &oli
#o$tli&eale de dete&ti,i ori $( +i 'nde#linit +un&ia de #olii$t ori lu&r(tor 'n
&adrul unei in$tituii #u-li&e &u atri-uii 'n domeniul ordinii #u-li&e $au
$i1uranei naionale/ a,>nd 1rad de o+ier i $( 'nde#linea$&(
&ondiiile #re,(?ute la art.; lit. &)/ d)/ e) i +) din Le1ea 3ABCADD3/ modi+i&at( #rin
Le1ea 3;3CADD).
A$o&iaii $au a&ionarii #er$oane +i?i&e ai $o&iet(ilor $#e&iali?ate/
tre-uie $( 'nde#linea$&( &umulati, &ondiiile #re,(?ute de art.(;)/ lit. d) i e) din
Le1ea $u$0menionat(.
*entru o-inerea li&enei de +un&ionare/ &ondu&(torii $o&iet(ilor
$#e&iali?ate $au ai &a-inetelor indi,iduale de dete&ti, #arti&ular de#un la
E;
in$#e&toratul %udeean de #oliie $au la Dire&ia General( de *oliie
a Ouni&i#iului Pu&ureti/ du#( &a?/ urm(toarele do&umente:
a) &erere adre$at( !n$#e&toratului General al *oliiei Rom>ne 0
Dire&ia de in,e$ti1aii &riminale/ #rin &are $e $oli&it( eli-erarea li&enei de
+un&ionare/ 'nre1i$trat( i datat(/ din &are $( re?ulte denumirea/ adre$a
$ediului $o&ial C admini$trati, i a #un&telor de lu&ru/ numele i &alitatea
&ondu&(torilor e8e&uti,i/ num(rul de tele+on i +a8N
-) &o#ia a&tului de #ro#rietate $au de +olo$in( #entru $ediul $o&ial C
admini$trati, i #entru #un&tele de lu&ruN
&) 'n &a?ul &ondu&(torilor e8e&uti,i ai $o&iet(ii 0 &o#ie le1ali?at( du#(
di#loma de a-$ol,ire a +a&ult(ii de dre#t $au a unei &oli #o$tli&eale de
dete&ti,i #arti&ulari ori du#( ade,erina din &are $( reia$( &( au 'nde#linit
+un&ia de #olii$t $au lu&r(tor 'n &adrul unei in$tituii #u-li&e &u atri-uii 'n
domeniul ordinii #u-li&e ori al $i1uranei naionale/ a,>nd 1rad de o+ier/
#re&um i &erti+i&atul de &a?ier %udi&iarN
d) #entru &ondu&(torii e8e&uti,i/ &o#ie du#( a,i?ul eli-erat de
in$#e&toratul de #oliie %udeean $au/ du#( &a?/ de Dire&ia General( de
*oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ 'n ra?a &(reia +un&ionea?( $o&ietatea
$au &a-inetul indi,idual de dete&ti,i #arti&ulariN
e) #entru &ondu&(torii e8e&uti,i/ de&laraie $&ri$( i autenti+i&at( din
&are $( re?ulte &( nu de$+(oar( o a&ti,itate &are im#li&( e8er&itarea
autorit(ii #u-li&eN
+) &o#ie le1ali?at( a a&tului &on$tituti, al $o&iet(ii/ 'n &are $( +ie
menionat &odul CAEN $au a &ontra&tului de $o&ietate i $tatutului
$o&iet(ii/ du#( &a?/ ori a $tatutului &a-inetului indi,idual de dete&ti,
#arti&ularN
1) &o#ii du#( a&tele de identitate ale &ondu&(torilor e8e&uti,iN
.) &o#ie a &erti+i&atului de 'nre1i$trare a $o&iet(ii la O+i&iul
Re1i$trului ComeruluiN
i) &erti+i&ate medi&ale 'n ori1inal #entru &ondu&(torii e8e&uti,iN
%) li$ta &u mi%loa&ele materiale0te.ni&e/ de tran$#ort/ de
&omuni&aii/ a mi%loa&elor audio0,ideo/ a a#araturii de identi+i&are/
&entrelor de $u#ra,e1.ere i a te.ni&ii de &al&ulN
3) &o#ie a ate$tatului de dete&ti, #arti&ular/ 'n &a?ul &a-inetelor
indi,idualeN
!) re1ulamentul de or1ani?are i +un&ionareN
m) &erti+i&at de &a?ier %udi&iar.
EE
3. C#' &%!eea0( !aliaea de dee!iv "ari!#lar &%
Ro'8%ia
Du#( &e am #re?entat a$#e&tele re+eritoare la do->ndirea &alit(ii de
dete&ti, #arti&ular/ 'n &ele &e urmea?( ,om +a&e o $&urt( tre&ere 'n re,i$t( a
$ituaiilor re+eritoare la #ierderea a&e$tei &alit(i/ indi+erent da&( e$te o
$ituaie tem#orar(/ &a 'n &a?ul $u$#end(rii/ $au o $ituaie de+initi,(/ &a 'n
&a?ul anul(rii.
3.1. %!earea !ali(,ii de dee!iv "ari!#lar
*otri,it le1ii/ &alitatea de dete&ti, #arti&ular 'n&etea?( 'n urm(toarele
$ituaii:
a) #rin renunare $&ri$(/ &are $e de#une la !n$#e&toratul de #oliie al
%udeului $au/ du#( &a?/ la Dire&ia General( de *oliie a Ouni&i#iului
Pu&uretiN
-) #rin anularea ate$tatului 'n &ondiiile 'n &are/ 'ntr0un inter,al de un an de
la data la &are a e8#irat termenul de $u$#endare a ate$tatului/ dete&ti,ul
#arti&ular $(,>rete din nou una din +a#tele &are atra1 m($ura
$u$#end(riiN
&) &>nd #er$oana 'n &au?( nu mai 'nde#linete urm(toarele &ondiii:
0 $( ai-( &et(enia rom>n( $au &et(enia unuia dintre $tatele mem-re
ale Uniunii Euro#ene ori ale S#aiului E&onomi& Euro#eanN
0 $( +ie a#t( din #un&t de ,edere medi&alN
0 $( nu +i +o$t &ondamnat #entru +a#te $(,>rite &u intenieN
0 $( nu de$+(oare o a&ti,itate &are im#li&( e8er&iiul autorit(ii #u-li&e.
3.). 1#s"e%darea aesa#l#i
Gn &on+ormitate &u #re,ederile Le1ii nr.3ABCADD3/ $u$#endarea
ate$tatului #oate a,ea lo& de dre#t da&(:
a) a +o$t #u$( 'n mi&are a&iunea #enal( #entru o in+ra&iune
$(,>rit( &u intenie/ 'n le1(tur( &u a&ti,itatea de dete&ti,N
-) #e tim#ul &>t dete&ti,ul #arti&ular $e a+l( 'ntr0o $ituaie de
in&om#ati-ilitate/ e8#re$ #re,(?ut( de le1eN
&) 'n de&ur$ul unui an $unt $(,>rite de dou( ori a-ateri &u &ara&ter
&ontra,enional #re,(?ute 'n Le1ea 3ABCADD3/ &on$t>nd 'n:
0 e+e&tuarea de in,e$ti1aii 'n alte &a?uri de&>t &ele #re,(?ute de
art.L alin.L $au &u 'n&(l&area #re,ederilor re+eritoare la utili?area de metode
EH
i mi%loa&e de in,e$ti1are #rin &are $e adu&e atin1ere normelor de dre#t ori
dre#turilor i li-ert(ilor &et(enetiN 'n &a?ul nere$#e&t(rii o-li1aiei
re+eritoare la #($trarea $e&retului #ro+e$ional/ #re&um i a &elei #ri,ind
+olo$irea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular 'n alte $&o#uri (art. LA)N 'n &a? de
nere$#e&tare a interdi&iei #re,(?ute la art.L3 'n le1(tur( &u e+e&tuarea de
in,e$ti1aiiN
Su$#endarea ate$tatului $e di$#une 'n $&ri$ de &(tre !n$#e&toratul
General al *oliiei Rom>ne Q Dire&ia de in,e$ti1aii &riminale la #ro#unerea
moti,at( a in$#e&toratului de #oliie %udeean $au a Dire&iei Generale de
*oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti din &are +a&e #arte or1anul &on$tatator.
!n$#e&toratul %udeean de #oliie $au Dire&ia General( de *oliie a
Ouni&i#iului Pu&ureti &omuni&( 'n $&ri$ di$#o?iia de $u$#endare #er$oanei
'n &au?(/ re$#e&ti, $o&iet(ii 'n &are a&ea$ta 'i de$+(oar( a&ti,itatea.
Ate$tatul de dete&ti, #arti&ular $au/ du#( &a?/ li&ena de +un&ionare a
$o&iet(ii $#e&iali?ate de dete&ti,i ori a &a-inetului indi,idual $e $u$#end( #e
o #erioad( de o lun( de ?ile 'n &a?ul 'n&(l&(rii #re,ederilor art. L; lit. a)
re+eritoare la 'ntre#rinderea de in,e$ti1aii numai #e -a?a unei &on,enii
$&ri$e/ 'n&.eiate &u &lientul. Termenul de $u$#endare a ate$tatuluiCli&enei ,a
+i de dou( luni 'n &a?ul 'n&(l&(rii #re,ederilor art. L; lit. e) re+eritoare la
an1a%area i +olo$irea #entru a&ti,it(ile de in,e$ti1aii a altor #er$oane de&>t
&ele &are au &alitatea de dete&ti, #arti&ular.
Da&( $unt 'n&(l&ate &umulati, #un&tele a) i e) din art. L;/ termenul de
$u$#endare a ate$tatului e$te de trei luni.
Com#etena 'n di$#unerea $an&iunii de $u$#endare $au de anulare a
ate$tatului de dete&ti, #arti&ular re,ine in$#e&toratului de #oliie %udeean
&are l0a emi$/ re$#e&ti, Dire&iei Generale de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti.
3... A%#larea aesa#l#i -i a li!e%,ei de f#%!,io%are
Re$#e&t>nd #rin&i#iul do?(rii $an&iunii/ le1iuitorul rom>n a re1lementat
'n art.A3 alin.A din Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti,
#arti&ular +a#tul &( ate$tatul de dete&ti, #arti&ular $au/ du#( &a?/ li&ena de
+un&ionare a $o&iet(ilor $#e&iali?ate de dete&ti,i #ot +i anulate da&( 'n
inter,al de un an de la data de la &are a e8#irat termenul de $u$#endare a
ate$tatului $au a li&enei e$te $(,>rit( din nou una din +a#tele &are atra1
m($ura $u$#end(rii.
Su$#endarea $au anularea li&enei de +un&ionare a $o&iet(ii $e di$#une
de &(tre !n$#e&toratul General al *oliiei Rom>ne.
E,ident/ 'm#otri,a m($urilor de $u$#endare/ re$#e&ti, de anulare a
ate$tatului $au a li&enei de +un&ionare/ dete&ti,ul #arti&ular $au/ du#( &a?/
EI
$o&ietatea &omer&ial( $#e&iali?at( #ot +a&e #l>n1ere la %ude&(toria din
&ir&um$&ri#ia teritorial( unde 'i au domi&iliul/ re$#e&ti, $ediul.
5. Dre"#rile o2li+a,iile -i i%erdi!,iile dee!iv#l#i
"ari!#lar -i ale so!ie(,ilor s"e!iali0ae de dee!ivi
Un &a#itol deo$e-it de im#ortant al Le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de
dete&ti, #arti&ular e$te &el re+eritor la dre#turi i o-li1aii/ &a#itol &are
$ta-ilete 'n +a#t limitele e8er&it(rii #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular.
5.1. Dee!iv#l "ari!#lar
52-2-2 %repturi
Gn e8er&itarea #ro+e$iei/ dete&ti,ul #arti&ular are dre#tul:
a) $( e+e&tue?e in,e$ti1aii 'n le1(tur( &u #er$oanele/ -unurile/ +a#tele/
datele i 'm#re%ur(rile &are +a& o-ie&tul a&e$tei a&ti,it(i/ &u re$#e&tarea
$tri&t( a dre#turilor i li-ert(ilor &et(enilor/ #re&um i a di$#o?iiilor
le1aleN
-) $( $oli&ite/ de la #er$oanele +i?i&e $au de la autorit(ile #u-li&e &are le
dein/ in+ormaii &are/ #otri,it le1ii/ nu $unt &la$i+i&ate i nu adu& atin1ere
dre#tului la ,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( ori altor dre#turi i li-ert(i
+undamentale ale #er$oanei ,i?ate.
E,ident &( a&e$te dre#turi $e re+er(/ e8&lu$i,/ la e8er&itarea #ro+e$iei/
dete&ti,ul #arti&ular -ene+i&iind de toate &elelalte dre#turi #re,(?ute de le1ea
+undamental(/ #re&um i de le1i$laia mun&ii &um ar +i: dre#tul de a $e a$o&ia
'n a$o&iaii #ro+e$ionale/ dre#tul la 1re,(/ dre#tul la odi.n( i la #en$ie et&.
Aa du#( &um $e #oate o-$er,a din e&onomia te8tului/ le1iuitorul nu a
#re,(?ut 'n mod e8#re$ dre#tul dete&ti,ului #arti&ular de a #urta arm( de +o&.
*e &ale de &on$e&in(/ re?ult( &( dete&ti,ul #arti&ular #oate deine/ #urta
i +olo$i o arm( de +o&/ da&( 'nde#linete &ondiiile #re,(?ute de Le1ea
nr.LHCLBBE/ #ri,ind re1imul armelor de +o& i al muniiilor. *otri,it a&e$tei le1i/
deinerea i/ du#( &a?/ #ortul i +olo$irea armelor i muniiilor de &(tre
#er$oane +i?i&e $unt #ermi$e numai &u autori?area or1anelor &om#etente din
&adrul Oini$terului Admini$traiei i !nternelor/ re$#e&ti, a !n$#e&toratului
General al *oliiei Rom>ne.
A,>nd 'n ,edere &( dete&ti,ul #arti&ular de$+(oar(/ #rin e8&elen(/ o
a&ti,itate inteli1ent(/ &u &ara&ter &on+idenial/ &are nu #re$u#une an1a%area
$u- ni&i o +orm( 'n &on+li&t de ordin +i?i& $au armat/ u 1e reco4ad0 portul
EB
de ar40 de .oc de c0tre detecti3ul particular 7 7depliirea atri6u/iilor
1peci.ice2
Totui/ 'ntru&>t le1ea nu #re&i?ea?( a&e$t a$#e&t/ r(m>ne la latitudinea
+ie&(rui dete&ti, #arti&ular 'n #arte/ a $o&iet(ilor $#e&iali?ate i &a-inetelor
indi,iduale $( de&id( da&( #ortul de arm( de +o& e$te ne&e$ar $au nu 'n
'nde#linirea atri-uiilor/ -ine'nele$ &u re$#e&tarea $tri&t( a &ondiiilor
#re,(?ute de le1ea $#e&i+i&(.
52-222 '6li:a/ii
Gn mod &orelati,/ 'n &on+ormitate &u #re,ederile le1ale dete&ti,ul
#arti&ular are o $erie de o-li1aii/ a&e$tea &on$t>nd 'n:
a) $( mani+e$te #ro-itate i &ontiin&io?itate #ro+e$ional(/ $&o#ul a&ti,it(ii
$ale +iind a+larea ade,(rului 'n &au?a 'n &are a +o$t an1a%atN
-) $( +olo$ea$&( metode i mi%loa&e de in,e$ti1are #rin &are $( nu adu&(
atin1ere normelor de dre#t ori dre#turilor i li-ert(ilor &et(enetiN
&) $( #($tre?e/ &.iar i du#( 'n&etarea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/
$e&retul #ro+e$ional &u #ri,ire la a&tele/ +a#tele/ datele i 'm#re%ur(rile
de$#re &are a luat &unotin( 'n tim#ul de$+(ur(rii a&ti,it(ii/ &u e8&e#ia
&a?urilor e8#re$ #re,(?ute de le1eN
d) $( nu u?e?e de &alitatea de dete&ti, #arti&ular de&>t 'n intere$ul
$er,i&iului.
Se im#une a +i $u-liniat 'n mod deo$e-it +a#tul &( o-li1aia de #($trare a
$e&retului #ro+e$ional &u #ri,ire la datele i in+ormaiile o-inute 'n a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( $e e8tinde i du#( 'n&etarea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular.
Gn&(l&area #re,ederilor enumerate la #un&tele -)/ &) i d) de mai $u$
&on$tituie &ontra,enie.
52-2*2 Iterdic/ii
A,>nd 'n ,edere natura a&e$tei #ro+e$ii/ &are #rin e8&elen( #re$u#une o
a&ti,itate in,e$ti1ati,(/ le1iuitorul a $imit ne,oia $( #rote%e?e/ din raiuni
le$ne de 'nele$/ o $erie de a&ti,it(i de$+(urate 'n +ie intere$ul autorit(ilor
#u-li&e $au al &elor de intere$ #u-li&/ +ie din domeniul a#(r(rii/ ordinii #u-li&e
i $i1uranei naionale/ ori din domeniul relaiilor di#lomati&e.
Gn a&e$te $en$/ 'n art.L3 din Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea
#ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular $e #re,ede/ 'n mod e8#re$/ $u- $an&iune
&ontra,enional(/ &( e$te inter?i$( e+e&tuarea de in,e$ti1aii de &(tre
dete&ti,ul #arti&ular &u #ri,ire la:
a) a&ti,itatea #er$onalului re#re?entanelor di#lomati&e i &on$ulare $au
a or1ani?aiilor internaionale &u $tatut $imilarN
HD
-) a&ti,itatea #er$oanelor/ de$+(urat( #ermanent $au tem#orar/ &u
ori&e titlu/ 'n intere$ul autorit(ilor #u-li&e/ al in$tituiilor $au altor
#er$oane %uridi&e de intere$ #u-li& ori 'n $er,i&iile de intere$ #u-li&N
&) datele &on+ideniale &u #ri,ire la &on,in1erile #oliti&e/ reli1ioa$e/
+ilo?o+i&e $au $indi&ale i la e8#rimarea a&e$tor &on,in1eri/ la
orientarea $e8ual(/ $(n(tatea/ ori1inea $o&ial( $au etni&( a unei
#er$oaneN
d) &au?ele #enale a+late 'n lu&ru la or1anele %udi&iareN
e) a&ti,it(ile $#e&i+i&e de$+(urate de in$tituiile #u-li&e &u atri-uii 'n
domeniul a#(r(rii/ ordinii #u-li&e i $i1uranei naionale.
De a$emenea/ detet&ti,ilor #arti&ulari le $unt inter?i$e urm(toarele
a&ti,it(i:
a) inter&e#tarea unei &on,or-iri $au &omuni&(ri e+e&tuate #rin tele+on/
tele1ra+/ +a8/ reele ele&troni&e $au alte mi%loa&e de tran$mitere ,o&e
$au date la di$tan(/ #re&um i a&&e$ul 'n $#aiile re$#e&ti,e #enttru
in$talarea a#araturii $#e&i+i&eN
-) inter&e#tarea/ $u$tra1erea/ di$tru1erea/ reinerea $au de$&.iderea
+(r( dre#t a unei &ore$#ondee ori a altor trimiteri #ottale adre$ate
unei #er$oaneN
&) inter&e#tarea &omuni&aiilor am-ientale 'n $#aiul #ri,atN
d) $u#ra,e1.erea +oto0,ideo #rin am#la$area de mi%loa&e te.ni&e 'n
$#aii #ri,ate.
5.). 1o!ie(,ile s"e!iali0ae -i !a2i%eele i%divid#ale de
dee!iv "ari!#lar
5222-2 %repturi
Dete&ti,ul #arti&ular 'i e8er&it( #ro+e$ia numai 'n &adrul $o&iet(ilor
$#e&iali?ate $au al &a-inetelor indi,iduale. Gn &on$e&in( le1ea a #re,(?ut i
o $erie de dre#turi i o-li1aii #entru a&e$te #er$oane %uridi&e/ dre#turi i
o-li1aii &are/ e,ident/ $e &om#letea?( &u &ele #re,(?ute de le1i$laia
&omer&ial(.
So&iet(ile $#e&iali?ate i &a-inetele indi,iduale de dete&ti,i #arti&ulari
au urm(toarele dre#turi:
a) $( $e dote?e i $( +olo$ea$&( mi%loa&ele te.ni&e de in,e$ti1are i
&omuni&aii #ermi$e de le1eN #entru mi%loa&ele de &omuni&aii e$te
o-li1atoriu $( $e o-in( 'n #reala-il/ de la !n$#e&toratul General
#entru Comuni&aii i Te.nolo1ia !n+ormaiei/ autori?aia #entru
+re&,enele utili?ate.
HL
-) $( or1ani?e?e &ur$uri i alte a&ti,it(i de #re1(tire #ro+e$ional( i
+i?i&( $#e&i+i&e #entru #er+e&ionarea #re1(tirii #er$onalului #ro#riuN
&) temati&a #re1(tirii #ro+e$ionale i #entru #er+e&ionarea #er$onalului
#ro#riu tre-uie #re?entat( de &(tre &ondu&(torii e8e&uti,i ai $o&iet(ii
anual/ #>n( la data de 3L de&em-rie a anului 'n &ur$ #entru anul
urm(tor/ la !n$#e&toratul Genral al *oliiei Rom>ne Q Dire&ia de
in,e$ti1aii &riminale/ 'n ,ederea a#ro-(rii.
d) Temati&a ,a +i utili?at( 'n #ro&e$ul #re1(tirii #ro+e$ionale numai du#(
a#ro-area $a de &(tre !n$#e&toratul Genral al *oliiei Rom>neN
e) Da&( a,i?ul #re,(?ut la lit. &) nu e$te emi$ 'n termen de LD ?ile de la
#rimire/ temati&a $e &on$ider( a#ro-at( de dre#t.
+) $( $e a+ilie?e la a$o&iaii #ro+e$ionale &are $( le re#re?inte intere$ele
'n relaiile &u alte a$o&iaii $au &u in$tituii ale $tatuluiN
1) $( $oli&ite/ 'n mod o+i&ial/ de la autorit(ile #u-li&e/ date de$#re
#er$oane/ -unuri $au $ituaii ne&e$are dete&ti,ului #arti&ular 'n
#ro&e$ul de in,e$ti1are/ date &are/ #otri,it le1ii/ nu $unt &la$i+i&ate i
nu adu& atin1ere dre#tului la ,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( ori altor
dre#turi i li-ert(i +undamentale ale #er$oanei ,i?ate.
522222 '6li:a/ii
Gn or1ani?area i de$+(urarea a&ti,it(ii lor/ $o&iet(ile $#e&iali?ate i
&a-inetele de dete&ti,i #arti&ulari au o $erie de o-li1aii i anume:
a) $( 'ntre#rind( in,e$ti1aii numai 'n -a?a unei &on,enii $&ri$e/
'n&.eiate &u &lientulN
-) $( 'n+iine?e un re1i$tru numerotat i $(0l 'nre1i$tre?e la
in$#e&toratul de #oliie al %udeului $au/ du#( &a?/ la Dire&ia
General( de *oliie a Ouni&i#iului Pu&ureti/ 'n &are $( in( e,idena
&a?urilor 'n #reo&u#are. Datele tre&ute 'n re1i$tru $unt:
0 num(rul de ordine a+lat 'n lu&ru la $o&ietatea $#e&iali?at( $au la
&a-inetul indi,idualN
- &odul &lientului &ore$#un?(tor &odului ma#ei ane8( 'n &are $e
1ru#ea?( datele de identi+i&are ale &lientului i toate do&umentele
'nto&mite &u o&a?ia e+e&tu(rii a&ti,it(ilor 'n &a?ul re$#e&ti,N &odul
#oate &on$ta din &i+reCnumere/ nume $au denumireN
- o-ie&tul &on,eniei $&ri$e 'n&.eiate &u &lientulN
- data +inali?(rii &a?uluiN
- &odul numeri& #er$oanal al &lientuluiN
HA
&) $( &omuni&e datele i in+ormaiile $oli&itate de or1anele de &er&etare
#enal(/ de #ro&uror $au de in$tana de %ude&at(N
d) 'n &a?urile 'n &are &on$tat( &( in+ormaiile o-inute ,i?ea?( $i1urana
naional(/ $( $e$i?e?e de 'ndat( autorit(ile &u atri-uii 'n domeniu. Gn
mod o-li1atoriu/ la di$#o?iia autorit(ilor $e$i?ate ,a +i #u$ i $u#ortul
#e &are/ e,entual/ $unt +i8ate datele re$#e&ti,e.
E$te inter?i$( &o#ierea/ multi#li&area i tran$&rierea a&e$tor date i
in+ormaii de &(tre &ei &are intr( 'n #o$e$ia lor Q at>t dete&ti,ii
#arti&ulari &>t i alte #er$oane din &adrul $o&iet(ilor $#e&iali?atte $au
ale &a-inetelor indi,iduale Q #re&um i &omuni&area a&e$tora/ $u-
ori&e +orm(/ altor #er$oane +i?i&e $au %uridi&e.
e) $( an1a%e?e i $( +olo$ea$&( #entru a&ti,it(ile $#e&i+i&e de
in,e$ti1aii numai #er$oane &are au &alitatea de dete&ti, #arti&ularN
+) 'n ra#ort de #o$i-ilit(i i 'n -a?a unor &on,enii/ $( #rimea$&( 'n
#ra&ti&( ele,i ai &olilor de dete&ti,i #arti&ulariN
1) $( 'i 'nto&mea$&( un re1ulament de or1ani?are i +un&ionare/ &are
$e a#ro-( #rin di$#o?iia $&ri$( a &ondu&(torului e8e&uti, al $o&iet(ii
$au a e+ului &a-inettului indi,idual/ du#( &a?.
6. R(s"#%derea "e%al( -i !o%rave%,io%al( a
dee!iv#l#i "ari!#lar
Gn &ele &e urmea?( ,om #re?enta &>te,a a$#e&te re+eritoare la
r($#underea #enal( i &ontra,enional( a dete&ti,ilor #arti&ulari/ +(r( a mai
+a&e re+eriri la r($#underea di$&i#linar(/ a&ea$ta +iind a-ordat( #e lar1 &u
o&a?ia #re?ent(rii a$#e&telor re+eritoare la 'n&etarea tem#orar( ori de+initi,(
a &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/ #rin $u$#endarea $au anularea ate$tatului
$au a li&enei de +un&ionare.
6.1. R(s"#%derea "e%al( a dee!iv#l#i "ari!#lar
Gn &on+ormitate &u #re,ederile le1ale/ &on$tituie in+ra&iuni i $e
#ede#$e$& #otri,it Codului #enal/ urm(toarele +a#te:
a) 'n&(l&area #re,ederilor le1ale #otri,it &(rora dete&ti,ul #arti&ular 'i
#oate e8er&ita #ro+e$ia numai 'n &adrul $o&iet(ilor $#e&iali?ate de
dete&ti,i $au 'n &a-inete indi,iduale/ 'n+iinate &on+orm le1i$laiei
&omer&iale i &are +un&ionea?( 'n -a?a li&enei eli-erate de
!n$#e&toratul General al *oliiei Rom>neN
H3
-) 'n&(l&area #re,ederilor le1ale #otri,it &(rora a&ti,itatea dete&ti,ului
#arti&ular #oate +i de$+(urat( numai de &(tre #er$oanele &are $unt
ate$tate #ro+e$ionalN
&) de&lararea de date +al$e #otri,it &(rora nu de$+(oar( o a&ti,itate &are
im#li&( e8er&iiul autorit(ii #u-li&e.
Sediul materiei 'n &eea &e #ri,ete r($#underea #enal( a dete&ti,ilor
#arti&ulari $e re1($ete 'n di$#o?iiile art.AIL #ri,ind e8er&itarea +(r( dre#t a
unei #ro+e$ii i ale art.ABA #ri,ind +al$ul 'n de&laraii din Codul #enal/
in+ra&iuni ale &(ror elemente materiale ale laturii o-ie&ti,e au +o$t e8tin$e i
&u #ri,ire la e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular de &(tre o #er$oan(
&are nu e$te ate$tat( 'n a&e$t $en$/ $au 'n &adrul unor $o&iet(i $#e&iali?ate
ori &a-inete indi,iduale &are nu $unt li&eniate/ re$#e&ti, a$&underea
de$+(ur(rii de a&ti,it(i &are im#li&( e8er&iiul autorit(ii #u-li&e 'n $&o#ul
o-inerii ate$tatului de dete&ti, #arti&ular.
6.). R(s"#%derea !o%rave%,io%al( a dee!iv#l#i "ari!#lar/
"re!#' -i a so!ie(,ilor s"e!iali0ae -i a !a2i%eelor
i%divid#ale
*otri,it Le1ii #ri,ind e8er&itarea a&ti,it(ii de dete&ti, #arti&ular/ &on$tituie
&ontra,enii urm(toarele +a#te/ da&( nu $unt $(,>rite 'n a$t+el de &ondiii
'n&>t/ 'n &on+ormitate &u #re,ederile Codului #enal/ $( &on$tituie in+ra&iuni:
a) e+e&tuarea de in,e$ti1aii 'n alte &a?uri de&>t &ele re+eritoare la: &onduita
i moralitatea #u-li&( a unei #er$oaneN $ol,a-ilitatea ori $erio?itatea unei
#er$oane +i?i&e $au %uridi&e #otenial( #artener( 'ntr0o a+a&ereN
#er$oanele di$#(ruteN -unuri &are +a& o-ie&tul unor liti1ii de natur( &i,il(
$au #enal( 'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii intere$elor unei #(ri 'n
#ro&e$N a$i1urarea #rote&iei 'm#otri,a $&ur1erii unor in+ormaii din $+era
,ieii $au a&ti,it(ii a1enilor e&onomi&i &are dore$& $( #($tre?e
&on+idenialitatea a&e$toraN
-) +olo$irea unor metode i mi%loa&e de in,e$ti1are &are adu& atin1ere
normelor de dre#t ori dre#turilor i li-ert(ilor &et(enetiN
di,ul1area $e&retului #ro+e$ional &u #ri,ire la a&tele/ +a#tele/ datele i
'm#re%ur(rile de$#re &are a luat &unotin( 'n tim#ul e8er&it(rii
#ro+e$iei/ &.iar i du#( 'n&etarea a&ti,it(iiN
+olo$irea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular 'n a+ara intere$ului $er,i&iuluiN
&) 'n&(l&area interdi&iilor &u #ri,ire la e+e&tuarea de in,e$ti1aiiN
d) 'n&(l&area o-li1aiei de a #($tra $e&retul #ro+e$ional &u #ri,ire la datele
i in+ormaiile o-inute 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,(N
H)
e) nere$#e&tarea le1ii/ a $tatutului #e -a?a &(ruia 'i de$+(oar( a&ti,itatea
$o&ietatea $#e&iali?at( $au &a-inetul indi,idual de dete&ti, #arti&ularN
+) nere$#a&tarea &ara&terului uni& al o-ie&tului de a&ti,itate al &a-inetelor
indi,iduale i al $o&iet(ilor $#e&iali?ateN
1) 'n&(l&area #re,ederilor im#u$e #entru &ondu&(torii e8e&uti,i ai
$o&iet(ilor $#e&iali?ate de dete&ti,i #arti&ulariN
.) 'n&(l&area #re,ederilor #ri,ind o-li1aia de a &omuni&a/ la &erere/ numai
in$tanelor %ude&(toreti i Oini$terului *u-li&/ datele i in+ormaiile
o-inute 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,/ da&( a&e$tea $unt utile #entru a+larea
ade,(rului 'n &au?ele #enaleN
i) 'n&(l&area o-li1aiilor &e re,in dete&ti,ilor #arti&ulari din $o&iet(ile
$#e&iali?ate i &a-inetele indi,iduale/ 'n de$+(urarea in,e$ti1aiilor/ &u
e8&e#ia &elei re+eritoare la #rimirea 'n #ra&ti&( a ele,ilor &olilor
#o$tli&eale de dete&ti, #arti&ular #e -a?a unor &on,enii $&ri$e.
Cu #ri,ire la r($#underea &ontra,enional( re1lementat( 'n Le1ea
nr.3ABCADD3 $e im#une a +i remar&at +a#tul &( 'n &a?ul &ontra,eniilor
re+eritoare la nere$#e&tarea #re,ederilor re+eritoare la uni&itatea o-ie&tului de
a&ti,itate $au a &ondiiilor &u #ri,ire la &ondu&(torii e8e&uti,i ai $o&iet(ilor
$#e&iali?ate/ ori a o-li1aiei de a &omuni&a numai in$tanelor de %ude&at( $au
Oini$terului *u-li& date i in+ormaii $oli&itate/ #re&um a o-li1aiilor #ri,ind
or1ani?area i de$+(urarea a&ti,it(ii din $o&iet(ile $#e&iali?ate i &a-inetele
indi,iduale/ $an&iunea amen?ii #oate +i a#li&at( i #er$oanei %uridi&e/
re$#e&ti, &a-inetului indi,idual $au $o&iet(ii $#e&iali?ate.
Totodat(/ $e im#une a #re&i?a +a#tul &(/ 'n &on+ormitate &u #re,ederile
le1ale/ &om#etena 'n e+e&tuarea &ontrolului a$u#ra a&ti,it(ii $#e&i+i&e
de$+(urate de $o&iet(ile $#e&iali?ate i de &a-inetele indi,iduale de
dete&ti,i #arti&ulari/ #re&um i 'n &on$tatarea &ontra,eniilor i a#li&area
$an&iunilor re,ine #oliitilor anume de$emnai de &(tre !n$#e&toratul
General al *oliiei Rom>ne/ &u a,i?ul Oini$terului *u-li&.
Controlul ,a +i e+e&tuat anual $au ori de &>te ori e8i$t( $e$i?(ri din &are
re?ult( &( a&ti,itatea $o&iet(ii $au &a-inetului indi,idual de dete&ti,i
#arti&ulari nu $e de$+(oar( 'n &on+ormitate &u #re,ederile le1ale.
Cu o&a?ia &ontrolului ,or +i a,ute 'n ,ederea urm(toarelor a$#e&te:
a) autenti&itatea a&telor de &on$tituire i +un&ionare a $o&iet(ii
$#e&iali?ate $au &a-inetul indi,idual de dete&ti,i #arti&ulari i
le1alitateea +un&ion(rii a&e$toraN
-) da&( a$o&iaiiCa&ionarii/ #re&um i &ondu&(torul $o&iet(ii $au
&a-inetului indi,idual de dete&ti,i #arti&ulari i #er$onalul a&e$tora
H;
'ntrune$& &ondiiile i &riteriile #re,(?ute de le1e i de #re?entele
normeN
&) e8i$tena re1i$trului #re,(?ut de le1e i 'nre1i$trarea datelor
o-li1atorii 'n a&e$taN
d) e8i$tena unor in&om#ati-ilit(i ori interdi&ii 'n e8er&itarea #ro+e$iei
de dete&ti, #arti&ular.
Gn toate $ituaiile/ &on$tat(rile +(&ute &u o&a?ia &ontrolului e+e&tuat la
$o&iet(ile $#e&iali?ate $au &a-inetele indi,iduale de dete&ti,i #arti&ulari ,or +i
e,ideniate 'n re1i$trul uni& de &ontrol/ unde $e menionea?( identitatea i
&alitatea or1anului de &ontrol/ m($urile #ro#u$e i $an&iunile a#li&ate
Capitolul IV2
Ceri/e le:ale pri3id acti3itatea de detecti3
particular
*ornind de la #rimordialitatea dre#tului/ a le1ii 'n$(i 'n ori&e $o&ietate
uman( re$#e&tarea le1ii 'n toate domeniile de a&ti,itate ale ,ieii $o&iale/ de
&(tre +ie&are mem-ru al &ole&ti,it(ii/ indi+erent da&( e ,or-a de #er$oana
+i?i&( $au %uridi&(/ re#re?int( o o-li1aie +undamental(. Ori&e a-atere
1enerea?( a#li&area unei $an&iuni %uridi&e.
Da&( #entru 1arantarea re$#e&t(rii le1alit(ii $tatul di$#une de un $i$tem
de or1ane #rin &are e$te 'n+(#tuit dreptul de poliie/ nu mai #uin ade,(rat
e$te +a#tul &( 'n &ondiiile am#lelor tran$+orm(ri de ordin $o&ial/ e&onomi& i
#oliti& #e &are le0a 'nre1i$trat $o&ietatea uman(/ a a#(rut o &retere i
di,er$i+i&are a ne,oii de $e&uritate &are #oate +i i e$te $ati$+(&ut(/ 'n mare
m($ur(/ de a1enii $#e&iali?ate 'n +urni?area de $e&uritate #ri,at(.
A,>nd 'n ,edere 'n$(i raiunea de a +i a a&e$tor a1enii/ e$te
indi$&uta-il &( a&ti,itatea lor e$te 'n $#ri%inul le1ii/ ,i?ea?( #re,enirea +a#telor
anti$o&iale i imorale.
HE
Ser,i&iile a$i1urate de &(tre dete&ti,ii #arti&ulari +ie indi,idual/ +ie
&on$tituii 'n a1enii/ &on$tituie a&ti,it(i de a#(rare a ,alorilor #e &are 'n$(i
$o&ietatea le re&unoate i le #romo,ea?(.
Gn &ele &e urmea?( ne0am #ro#u$ o anali?( a a$#e&telor le1ate de
a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular/ 'n &on+ormitate &u Le1ea #ri,ind e8er&itarea
#ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular.
1. O2ie!#l de a!iviae al dee!iv#l#i "ari!#lar
Gn &eea &e #ri,ete o-ie&tul de a&ti,itate al dete&ti,ului #arti&ular/ 'n art.L
din Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular $e
#re,ede &( <detecti3ul particular e1te per1oaa ate1tat0 7 codi/iile le:ii
i care, .0r0 10 aduc0 ati:ere dreptului la 3ia/a iti40, .a4ilial0 i
pri3at0 ori altor drepturi i li6ert0/i .uda4etale, la cererea
per1oaelor .i5ice 1au ;uridice, de1.0oar0 acti3it0/i 1peci.ice de
i3e1ti:are, re.eritoare la :
a9 coduita 1au 4oralitatea pu6lic0 a uor per1oaeH
69 1ol3a6ilitatea ori 1erio5itatea uei per1oae .i5ice 1au
;uridice, pote/ial0 parteer0 7tr+o a.acereH
c9 per1oaele di1p0rute de la do4iciliuH
d9 6uurile care .ac o6iectul uor liti:ii de atur0 ci3il0 1au
peal0, 71tr0iate 7 1copul pre;udicierii itere1elor uei p0r/i 7
proce1H
e9 a1i:urarea protec/iei 74potri3a 1cur:erii de i.or4a/ii di
1.era 3ie/ii pri3ate 1au acti3it0/ii a:e/ilor ecoo4ici care dore1c
10 p01tre5e co.ide/ialitatea ace1tora2=
A,>nd 'n ,edere te8tul de le1e $u$ menionat/ re?ult( #e &ale de
&on$e&in( &( o-ie&tul de a&ti,itate al dete&ti,ului #arti&ular e$te uni& i
anume e.ectuarea de acti3it0/i 1peci.ice de i3e1ti:a/ii/ a+irmaie 'nt(rit(
i de #re,ederile art.A alin.A #otri,it &(ruia o-ie&tul de a&ti,itate al &a-inetelor
indi,iduale i al $o&iet(ilor $#e&iali?ate e$te uni&.
Le1ea nu de+inete &on&e#tul de efectuare de activiti specifice de
investi!aii.
*otri,it Di&ionarului e8#li&ati, al lim-ii rom>ne moderne/ termenul de
in,e$ti1aie #ro,ine din latine$&ul investi!atio i 'n$eamn( &er&etare/ $tudiere
minuioa$(/ e+e&tuat( $i$temati&/ &u $&o#ul de a de$&o#eri &e,a.
HH
*ornind de la a&e$te e8#li&aii $e #oate a+irma &( o-ie&tul de a&ti,itate al
dete&ti,ului #arti&ular &on$t( 'n de$+(urarea de a&ti,it(i minuioa$e de
&er&etare i &(utare/ &u $&o#ul a+l(rii ade,(rului &u #ri,ire la datele/
#er$oanele i 'm#re%ur(rile limitati, #re,(?ute de le1e.
Oi%loa&ele i metodele +olo$ite 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,( $untt
#re?entate #e lar1 'n Ca#itolele " i "i ale a&e$tui ,olum.
). Res"e!area dre"#rilor f#%da'e%ale
).1. Dre"#l la via,( i%i'(/ fa'ilial( -i "riva(
Una dintre #re&i?(rile +(&ute de le1iuitor &u #ri,ire la dete&ti,ul #arti&ular
&on$t( 'n a&eea &( a&e$ta #oate de$+(ura a&ti,it(i de in,e$ti1are numai 'n
&ondiiile 'n &are u aduce ati:ere dreptului la 3ia/0 iti40, .a4ilial0 i
pri3at0 al $u-ie&tului in,e$ti1at.
Dre#tul la ,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( re#re?int( un dre#t
+undamental al #er$oanei in$erat 'n Con$tituia Rom>niei/ &are 'n arti&olul AE
re+eritor la re1pectul 3ie/ii iti4e, .a4iliale i pri3ate #re,ede &(:
a) autorit(ile #u-li&e o&rote$& i re$#e&t( ,iaa intim(/ +amilial( i #ri,at(N
-) #er$oana +i?i&( are dre#tul $( di$#un( de ea 'n$(i/ da&( nu 'n&al&(
dre#turile i li-ert(ile altora/ ordinea #u-li&( i -unele mora,uri.
*otri,it #rimului alineat/ #rin Con$tituia Rom>niei $e im#une o-li1aia
autorit(ilor #u-li&e de a re$#e&ta ,iaa intim(/ +amilial( i #ri,at( a
#er$oanei/ urm(rindu0$e #rote&ia 'm#otri,a ,iol(rii a&e$tui dre#t de &(tre
ori&ine/ in&lu$i, de &(tre dete&ti,ul #arti&ular.
De alt+el/ 'n Le1ea #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular $e
#re,ede 'n mod e8#re$ &( dete&ti,ul #arti&ular nu #oate e+e&tua in,e$ti1aii 'n
le1(tur( &u datele co.ide/iale cu pri3ire la co3i:erile politice,
reli:ioa1e, .ilo5o.ice 1au 1idicale i la eEpri4area ace1tor co3i:eri,
la orietarea 1eEual0, 100tate, ori:iea 1ocial0 1au etic0 a uei
per1oae.
Totui/ 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,( #e &are o de$+(oar(/ dete&ti,ul
#arti&ular #oate intra/ 'n mod &u totul 'nt>m#l(tor/ neintenionat/ 'n #o$e$ia
unor date &are $( #re?inte #entru o #er$oan( un $e&ret #er$onal/ un a$#e&t
&on+idenial/ &uno$&ut doar de un &er& intim de &uno$&ui $au de rude +oarte
a#ro#iate. E,ident &( de?,(luirea a&e$tor date i in+ormaii de &(tre
dete&ti,ul #arti&ular 'n #u-li& $au &(tre #er$oane nea,i?ate ar #utea adu&e
HI
1ra,e #re%udi&ii de ima1ine $u-ie&tului in,e$ti1at/ &u &on$e&ine im#re,i?i-ile.
Gn a$t+el de $ituaii dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( di$&earn( i $( anali?e?e
+oarte -ine da&( datele re$#e&ti,e ,or +i #re?entate $oli&itantului in,e$ti1aiei.
Cu titlu e8em#li+i&ati,/ menion(m +a#tul &( 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, &u #ri,ire
la o #er$oan( &are 'i de$+(oar( a&ti,itatea 'ntr0o &ole&ti,itate $e #ot o-ine
date de$#re o -oal( in&ura-il( a a&e$teia/ dar nemoli#$itoare/ a$#e&t
&uno$&ut numai de medi&ul de +amilie/ de $#e&ialitate $au de rudele
a#ro#iate. Gn $ituaia 'n &are a$t+el de date ar +i +(&ute #u-li&e 'n &ole&ti,itatea
'n &are lu&rea?(/ #er$oana 'n &au?( ar +i tre#tat e,itat(/ i?olat(/ &re>ndu0i0$e
#re%udi&ii de ima1ine deo$e-it de 1ra,e.
Gn a&elai &onte8t $e 'n$&riu i datele &on+ideniale &u #ri,ire la
orientarea $e8ual( a unor #er$oane. Pun(oar(/ .omo$e8ualitatea nu e$te
in&riminat( de le1e/ &ondiia +iind $( nu $e adu&( atin1ere dre#turilor i
li-ert(ilor altora/ ordinii #u-li&e i -unelor mora,uri. De alt+el/ e8i$t(
#er$oane &are de&lar( 'n mod #u-li& orientarea lor $e8ual( de a&e$t 1en.
E8i$t( 'n$( i o $erie de #er$oane &are dein anumite +un&ii i
re$#on$a-ilit(i/ &ondu& $au 'i de$+(oar( a&ti,itatea 'n anumite &ole&ti,it(i
i &are nu dore$& $( +a&( &uno$&ut( a&ea$t( deviaie $e8ual( a lor. *rin
urmare/ da&( le1ea #rote%ea?( #er$oanele &u anumite deviaii $e8uale/
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( nu di,ul1e a$t+el de date 'n #u-li& $au &(tre
#er$oane neautori?ate.
De a$emenea/ o #er$oan( &are i0a $&.im-at orientarea reli1ioa$( ar
#utea a,ea mari #ro-leme 'n &ole&ti,itatea 'n &are tr(iete da&( #rietenii/
&uno$&uii/ rudele/ &are nu 'm#(rt(e$& &redina re$#e&ti,(/ ar &unoate
a&e$t a$#e&t.
*e de alt( #arte/ #ot e8i$ta $ituaii &are #ot +i &on$iderate &( in tot de
,iaa intim( i #ri,at(/ dar &are $unt in&riminate de le1e/ 'ntru&>t ele adu&
atin1ere dre#turilor i li-ert(ilor altor #er$oane i -unelor mora,uri.
A$t+el/ de e8em#lu/ #edo+ilia ar #utea +i inter#retat( tot &a o deviaie $au
orientare $e8ual(/ &are ine de ,iaa intim( a #er$oanei. *ra&ti&area
#edo+iliei/ 'n$(/ adu&e atin1ere 1ra,( dre#turilor i li-ert(ilor minorilor/ &are
tre-uie o&rotii. Datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular &u
#ri,ire la #er$oane &are au a$t+el de #reo&u#(ri tre-uie adu$e imediat la
&unotina or1anelor a-ilitate de $tat &are au o-li1aia $( 'ntre#rind( m($urile
le1ale &e $e im#un.
HB
Gn a&eeai manier( ,a #ro&eda dete&ti,ul #arti&ular i atun&i &>nd ,a
&on$tata din datele i in+ormaiile o-inute &( o #er$oan( &on$um( dro1uri. Ji
e8em#lele #ot &ontinua.
O $ituaie a#arte o &on$tituie &ea 'n &are o #er$oan( ar dori $( $e
$inu&id(. *e de o #arte/ 'n Con$tituia Rom>niei $e #re&i?ea?( 'n mod &lar &(
persoana fi"ic are dreptul s dispun de ea ,nsi dac nu ,ncalc
drepturile i libertile altora ordinea public i bunele moravuri. Fa#tul &( o
#er$oan( +i?i&( dorete $( $e $inu&id( nu 'n&al&( dre#turile i li-ert(ile
altora/ ni&i ordinea #u-li&( i ni&i -unele mora,uri. Gn a&e$t &a? nu $e mai
#une #ro-lema da&( +a#ta #er$oanei 'n &au?( e$te le1al( $au ile1al(/ &i
#ro-lema dac detectivul particular ,ncalc prevederile alineatului menionat
,n situaia ,n care divul! astfel de date cu caracter confidenial pentru
persoana ,n cau"2
Teoreti&/ #rin di,ul1area unor a$t+el de date dete&ti,ul #arti&ular 'n&al&(
a&e$t dre#t +undamental/ #er$oana 'n &au?( a,>nd dre#tul $( di$#un( de ea
'n$(i. Totui/ o-li1aia moral( a dete&ti,ului #arti&ular e$te de a #re,eni
&omiterea unei a$t+el de +a#te/ #rin ori&e mi%loa&e. Ni&i o in$tan( nu0l ,a
$an&iona #entru +a#tul &( #re,enit &urmarea unei ,iei/ &.iar da&( .ot(r>rea
a#arine &elui &e o deine.
Ca o &on&lu?ie/ ,om meniona +a#tul &( dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $(
di$&earn( 'ntre a$#e&tele de ordin moral $au imoral/ le1al $au ile1al &are
#ri,e$& ,iaa intim(/ +amilial( i #ri,at( a unei #er$oane i $(0i ia toate
m($urile &e $e im#un #entru re$#e&tarea a&e$tui dre#t +undamental.
).). Ale dre"#ri -i li2er(,i f#%da'e%ale
Gn Con$tituia Rom>niei $unt in$erate #e$te A; de dre#turi i li-ert(i
+undamentale ale #er$oanei. *rin modul 'n &are e$te re1lementat( a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( dete&ti,ul #arti&ular ar #utea adu&e atin1ere unora dintre
a&e$tea/ da&( nu re$#e&t( 'nto&mai #re,ederile le1ale.
Dintre a&e$tea menion(m:
a9 i3iola6ilitatea do4iciliului
*otri,it a&e$tui dre#t nimeni nu #oate #(trunde $au r(m>ne 'n domi&iliul
ori reedina unei #er$oane +(r( 'n,oirea a&e$teia.
Totui/ 'n a&ti,itatea #ra&ti&( #ot +i $ituaii 'n &are dete&ti,ul #arti&ular/
#entru a0i re?ol,a $ar&inile $#e&i+i&e/ tre-uie $( #(trund( 'n domi&iliul $au
ID
reedina unei #er$oane &um ar +i/ de e8em#lu/ ,eri+i&area +a#tului da&( la o
anumit( adre$( $e a+l( o #er$oan( de&larat( di$#(rut( de $oli&itantul
in,e$ti1aiei $au un -un $u$tra$ de la ma$a $u&&e$oral(.
E$te e,ident &( ori&e #(trundere #rin e+ra&ie $au #rin +or( e$te inter?i$(
i $an&ionat( de le1ea #enal(/ &a? 'n &are dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $(
1($ea$&( o le1end( de a&o#erire ade&,at(/ 'n -a?a unei do&ument(ri
#reala-ile/ &are $(0i #ermit( a&&e$ul la adre$a 'n &au?(/ &u 'n&u,iinarea
#er$oanei &are lo&uiete la a&ea$t( adre$(.
69 1ecretul core1pode/ei
*otri,it a&e$tei #re,ederi din Con$tituia Rom>niei/ dete&ti,ul #arti&ular
nu are dre#tul $( re&ur1( la:
S inter&e#tarea &ore$#ondenei de ori&e +elN
S inter&e#tarea &on,or-irilor tele+oni&eN
S inter&e#tarea altor mi%loa&e de &omuni&are.
Datele i in+ormaiile #e &are le0ar #utea o-ine #e a&e$te &(i/ tre-uie $(
le #ro&ure #rin alte mi%loa&e i #ro&edee #ermi$e de le1e.
c9 li6ertatea de eEpri4are
Gn ,irtutea a&e$tui dre#t +undamental/ libertatea de e)primare a
!ndurilor a opiniilor sau a credinelor i libertatea creaiilor de orice fel prin
viu !rai prin scris prin ima!ini sau prin alte mijloace de comunicare ,n public
sunt inviolabile.
d9 dreptul la 3ia/0 i ite:ritate .i5ic0 i p1ihic0
*otri,it a&e$tui dre#t +undamental/ nimeni nu poate fi supus torturii i nici
unui fel de pedeaps sau tratament inuman ori de!radant.
*rin urmare/ a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular tre-uie $( $e re?ume $tri&t
la &ea in,e$ti1ati,( #re,(?ut( de le1e. A&ea$ta nu ,a a&&e#ta $oli&it(ri $au
nu $e ,a an1rena 'n a&iuni de a1re$are +i?i&( $au tratament inuman ori
de1radant.
Din &ontr(/ atun&i &>nd ,or e8i$ta a$t+el de $oli&it(ri/ dete&ti,ul #arti&ular
,a a,ea datoria moral( i o-li1aia le1al( de a in+orma or1anele a-ilitate de
$tat #entru a 'ntre#rinde m($urile &e $e im#un. A$t+el de #ra&ti&i $e 'nt>lne$&
+re&,ent la aa0?iii recuperatori/ &are +orea?( ,i&tima $( #redea anumite
$ume de -ani $au -unuri ori $( $emne?e anumite do&umente/ $u#un>nd0o la
rele tratamente i &.iar amenin>nd0o &u moartea.
IL
e9 li6ertatea idi3idual0
Gn &on+ormitate &u #re,ederile &on$tituionale/ li-ertatea indi,idual( i
$i1urana #er$oanei $unt in,iola-ile.
Gn ,irtutea a&e$tui dre#t +undamental/ dete&ti,ul #arti&ular nu ,a a,ea
dre#tul $( #er&.e?iione?e $au $( rein( o #er$oan( &.iar da&( deine date
&erte &( a$u#ra #er$oanei 'n &au?( $0ar a+la un -un $au un do&ument
ne&e$ar #entru $oluionarea &a?ului 'n&redinat de $oli&itant.
Gn a$t+el de $ituaii/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( 1($ea$&(
modalitatea ne&e$ar( #entru determinarea or1anelor 'n dre#t $( 'ntre#rind(
a$t+el de m($uri/ $( inter,in(/ mai ale$/ da&( e8i$t( ri$&ul &a -unul $au
do&umentul re$#e&ti, $( +ie 'n$tr(inat/ a$&un$/ di$tru$ et&.
.9 dreptul la 4uc0 #oate +i 1ra, a+e&tat 'n &ondiiile 'n &are ,eri+i&(rile
e+e&tuate de dete&ti,ul #arti&ular nu $unt edi+i&atoare i &ondu& la de$+a&erea
&ontra&tului de mun&( al #er$oanei in,e$ti1ate/ +(r( a e8i$ta moti,e
'ntemeiate.
Se 'nt>m#l( +re&,ent &a. #entru reuita unor in,e$ti1aii. dete&ti,ul
#arti&ular $( +ie #u$ 'n $ituaia de a lua de&i?ii ra#id/ e,oluia e,enimentelor
ne#ermi>nd ni&i o am>nare. *ot a#(rea momente &>nd el $au &ei &are
a&ionea?( la di$#o?iia $a $e a+l( la limita a&elei ?one &are mar&.ea?( ,iaa
intim( $au #ri,at( a #er$oanei/ momente &>nd el 'i d( $eama &(/ mer1>nd
mai de#arte &u a&iunile $ale/ ar #utea $( 'n&al&e dre#turi indi,iduale
re&uno$&ute i a#(rate de le1e. *entru a +i #re1(tit $( 'nt>m#ine a$emenea
e,entualit(i/ e$te #rin urmare re&omanda-il &a/ 'n&( de la 'n&e#utul
in,e$ti1aiei $ale/ dete&ti,ul #arti&ular $( o-in( de la &lientul $(u a&ordul de
a a,ea a&&e$ 'n $#aiile #ri,ate ale a&e$tuia/ ori $( ai-( un mandat de
$u-ro1are 'n dre#turile &lientului #entru toate a$#e&tele &e #ot &ondu&e la
l(murirea &au?ei &are +a&e o-ie&tul &ontra&tului 'n&.eiat.
Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-( #ermanent 'n ,edere dre#tul
#er$oanelor de a +i 'n $i1uran( 'n le1(tur( &u imo-ilele lor/ &u $#aiile #e
&are le dein 'n &alitate de #o$e$ori $au &a i detentori #re&ari/ &u -unurile lor
mo-ile $au imo-ile/ &u do&umentele lor #er$onale et&.
Limita minim( de $i1uran( a in,e$ti1(rii -unurilor i #er$oanelor tre-uie
$ta-ilit( 'n ra#ort &u #er&e#ia re&uno$&ut( a &on&e#tului de <ate#tare
re?ona-il( de intimitateT/ &are e$te de natur( a #rote%a dre#tul intan1i-il al
+ie&(ruia la #ro#rietate i ,ia( #ri,at(. S#re e8em#lu/ nimeni nu ,a #utea
in,o&a dre#t ar1ument #entru a &er&eta 'n interior un autoturi$m a+lat #e
IA
#ro#rietatea #ri,at( a altei #er$oane +(r( &on$im(m>ntul #ro#rietarului ori
+(r( autori?area emi$( de in$tana %udi&iar( &om#etent(/ +a#tul &( a&e$ta era
de$&.i$/ &.iar da&( #rin a&ea$t( a&iune $0au 1($it lu&ruri &are $unt de
natur( a &ontri-ui la a+larea ade,(rului $au &are #ot &on$titui mi%loa&e de
#ro-( 'n %u$tiie.
!deea &entral( e$te a&eea &( #ro-ele tre-uie o-inute numai 'n &ondiiile
#re,(?ute de le1e/ #rin metode i te.ni&i &are $( nu le?e?e dre#turile i
li-ert(ile +undamentale ale omului.
De$i1ur/ #aleta a&ti,it(ilor in,e$ti1ati,e e$te +oarte lar1( i dete&ti,ul
#arti&ular are #ermanent datoria de a lua toate m($urile #entru &a dre#turile
i li-ert(ile +undamentale ale #er$oanei $( nu +ie 'n&(l&ate.
I3
Capitolul V2
'6iectul acti3it0/ii 1peci.ice de i3e1ti:are
Da&( #>n( 'n a&e$t moment ne0am o&u#at $tri&t de o-ie&tul de a&ti,itate
al dete&ti,ului #arti&ular/ 'n &ele &e urmea?( ,om a-orda a$#e&tele ,i?ate de
a&ti,itatea in,e$ti1ati,(/ &are re#re?int( i limitele de de$+(urare ale
a&e$teia.
1. A!iviaea s"e!ifi!( de i%vesi+are !# "rivire la
!o%d#ia -i 'oraliaea "#2li!( a #%ei "ersoa%e
Aa &um re?ult( din di$#o?iiile art.L/ alin.L/ lit.a din Le1ea nr.3ABCADD3/
dete&ti,ul #arti&ular #oate de$+(ura a&ti,it(i $#e&i+i&e de in,e$ti1are a$u#ra
&onduitei $au moralit(ii #u-li&e a unei #er$oane.
*entru a 'nele1e mai -ine 'n &e &on$t( a&ti,itatea in,e$ti1ati,( 'n a&e$t
domeniu/ ,om de+ini mai 'nt>i termenii de moralitate i &onduit(/ du#( &are
,om delimita #ro-lemati&a $#e&i+i&( a&e$tui domeniu de a&ti,itate.
Gn di&ionare $e dau urm(toarele e8#li&aii &u #ri,ire la termenii
menionai:
S coduit0 Q +el de a $e #urta/ &om#ortareN
S 4oralitate Q &om#ortare 'n &on+ormitate &u #rin&i#iile i &u normele
moralei: &in$te/ &ore&titudine/ -un( #urtareN
S 4oral0 Q +orm( a &ontiinei $o&iale &are &u#rinde normele de
&on,ieuire i &om#ortare a oamenilor/ de o-i&ei ne$&ri$e/ dar &are $e
im#un #rin +ora edu&aiei/ a tradiiei/ a o#iniei #u-li&eN eti&(N do%an(N
o-$er,aieN 'n,((tur( &u#rin$( 'ntr0o $&riereN #arte dintr0o +a-ul( &are
&u#rinde o 'n,((tur(.
I)
Am a#re&iat &( de+inirea termenilor a +o$t ne&e$ar( datorit( +a#tului &(
le1iuitorul nu +a&e ni&i o #re&i?are da&( a&ti,itatea in,e$ti1ati,( $e re+er(
e8&lu$i, la #er$oanele +i?i&e $au ea #oate in&lude i #er$oanele %uridi&e.
Totui/ e$te e,ident &( o #er$oan( %uridi&( nu 'i de$+(oar( a&ti,itatea 'n
-a?a unor norme ne$&ri$e/ &are $e im#un #rin +ora edu&aiei/ a tradiiei $au a
o#iniei #u-li&e i &a atare/ a&e$t 1en de a&ti,itate in,e$ti1ati,( ,a a,ea &a
$u-ie&t numai #er$oanele +i?i&e. Soli&itarea ,a #utea +i 'n$( +(&ut( at>t de
#er$oanele +i?i&e &>t i de &ele %uridi&e.
*rin urmare/ a&ti,itatea in,e$ti1ati,( &u #ri,ire la &onduita i moralitatea
#u-li&( a unor #er$oane #re$u#une o-inerea de date i in+ormaii/ 'n
&ondiiile le1ii/ #ri,ind &om#ortamentul/ 'n &on+ormitate &u #rin&i#iile i
normele moralei/ al $u-ie&tului in,e$ti1at/ &are $( &on&ure la reali?area unui
ta-lou de ima1ine &>t mai &om#let a$u#ra $a.
a9 la 1olicitarea per1oaei .i5ice
S &om#ati-ilitatea $u-ie&tului in,e$ti1at &u anumite &erine im#u$e de
mediul +amilial 'n &are urmea?( $( a&&ead( $au #retin$e de ,iitorul $o/
$oie/ $o&ri/ tutori/ &uratori/ #(rini ado#ti,i et&.
S $tarea de loialitate i +idelitate a $u-ie&tului in,e$ti1at 'n ra#orturile &u
$oli&itantul in,e$ti1aiei $au alt( #er$oan( +i?i&( indi&at( de a&ea$taN
S &om#ortament a$&un$ $au ,i&ii a$&un$e do->ndite de $u-ie&tul
in,e$ti1at de natur( a0i a+e&ta $tarea de $(n(tate/ inte1ritatea +i?i&( i
moral( #re&um i ima1inea #u-li&( a +amiliei din &are #ro,ine et&.
S alte a$#e&te &are &adrea?( &u e8#re$ia conduit sau moralitate public.
1. 1. C8'"#ri de !(#are a i%for'a,iilor
Gn ra#ort de $&o#ul in,e$ti1aiei/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( $e
oriente?e a$u#ra unui nomen&lator de date i in+ormaii/ $tru&turat #e
anumite a$#e&te de intere$/ denumite 'n &ontinuare cmpuri de cutare/ &e
,or +a&e o-ie&tul a&ti,it(ii $ale in,e$ti1ati,e i 'n +un&ie de &are 'i ,a $ta-ili
ta&ti&ile/ metodele i mi%loa&ele de a&iune.
A,>nd 'n ,edere di,er$itatea $&o#urilor &are $tau la -a?a $oli&it(rii unei
in,e$ti1aii ,i?>nd conduita sau moralitatea public a unei persoane
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-( o ,i?iune de an$am-lu a$u#ra
nomen&latorului de date i in+ormaii &e &ore$#und &u &erinele in,e$ti1aiei
'n a&e$t domeniu.
Cu #re&i?area &( nomen&latorul de date i in+ormaii #re?entat 'n
&ontinuare are &ara&ter orientati,/ &on$ider(m &( #entru in,e$ti1area a&e$tui
domeniu e$te ne&e$ar $( $e ai-( 'n ,edere urm(toarele &>m#uri de &(utare:
I;
a9 date de ideti.icare a per1oaei .i5ice 7 cau50
A&e$t &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor e$te o-li1atoriu/ &.iar i
'n $ituaiile 'n &are $oli&itantul in,e$ti1aiei #re&i?ea?( &( nu e$te intere$at de
a&e$t a$#e&t deoare&e &unoate +oarte -ine #er$oana &are +a&e o-ie&tul
#ro&e$ului in,e$ti1ati,.
O-li1ati,itatea in,e$ti1(rii a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i
in+ormaiilor i in$erarea re?ultatelor 'n nota de in,e$ti1aii e$te de natur( a
da un #lu$ de &ertitudine -ene+i&iarului &( dete&ti,ul #arti&ular nu a &omi$ o
eroare de #er$oan(/ mai ale$ 'n $ituaiile 'n &are &on&lu?iile $unt &ontrare
ate#t(rilor $ale.
*entru a e,ita unele &on+u?ii &are $e +a& uneori &u #ri,ire la a&e$t &>m#
de &(utare a datelor i in+ormaiilor/ ,om #re?enta &>te,a a$#e&te din
do&trina de dre#t &i,il &u #ri,ire la atri-utele de identi+i&are a #er$oanei +i?i&e/
re$#e&ti, numele (numele de +amilie/ #renumele i #ore&la)/ domi&iliul i
$tarea &i,il(.
!u4ele de .a4ilie e$te de+init &a +iind acel atribut de identificare a
persoanei fi"ice care const ,n dreptul omului de a fi individuali"at ,n familie
i societate prin cuvinte stabilite ,n condiiile le!ii cu aceast semnificaie.
Cu #ri,ire la a&e$t a$#e&t #re&i?(m &( 'n $ta-ilirea numelui de +amilie al
#er$oanei in,e$ti1ate/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( ia 'n &al&ul i
#o$i-ilitatea modi+i&(rii/ 'n tim#/ a a&e$tuia/ determinat( de o $erie de
$&.im-(ri $ur,enite 'n +iliaia #er$oanei (&>nd a&ea$ta #ro,ine din #(rini
ne&uno$&ui/ e$te &o#il din a+ara &($(toriei $au e$te &o#il din &($(torie a
&(rui #aternitate e$te t(1(duit( ori e$te &o#il a &(rui +iliaie e$te &onte$tat(/
$&.im-(ri 1enerate de ado#ie $au &a urmare a $&.im-(rii numelui de
+amilie/ la &erere/ #e &ale admini$trati,().
!1norarea a&e$tor a$#e&te de &(tre dete&ti,ul #arti&ular ,a #utea
'n1reuna #ro&e$ul in,e$ti1ati, $au &.iar 'l ,a 'ndre#ta #e o #i$t( +al$( &u
#ri,ire la identitatea #er$oanei a$u#ra &(reia $e e+e&tuea?( in,e$ti1aii. O
rele,an( deo$e-it( o are a&e$t a$#e&t 'n &adrul $ta-ilirii 1radului de rudenie
i a #riorit(ilor de #arti&i#are la ma$a $u&&e$oral(.
Preu4ele re#re?int( acea parte a numelui care individuali"ea"
persoana fi"ic ,n familie i ,n societate/ iar p1eudoi4ul individuali"ea"
persoana fi"ic ,n societate ,ntr.un anumit domeniu de activitate (e8.
do&torulN in1inerul et&.)/ 'n tim# &e porecla 'n$eamn( un supranume dat de
obicei unei persoane de ctre cei din jur ,n le!tur cu o trstur
caracteristic a aspectului su e)terior sau a activiti sale (e8: &iun1ulN
&.io#ulN ,(&arul et&.).
%o4iciliul re#re?int( acel atribut de identificare a persoanei fi"ice care
o individuali"ea" ,n spaiu #rin identi+i&area unui lo& a,>nd a&ea$t(
$emni+i&aie %uridi&(/ a&ea$t( noiune in&lu?>nd i reedina. Deo$e-irea
IE
dintre a&eti doi termeni &on$t( 'n a&eea &(/ domi&iliul de$emnea?( o
lo&uin( $ta-il(/ 'n tim# &e reedina de$emnea?( o lo&uin( tem#orar(N
Gn $ta-ilirea domi&iliului dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-( 'n ,edere i
$u&&e$iunea a&e$tuia/ 'n ordine &ronolo1i&(.
&tarea ci3il0 re#re?int( mijlocul juridic de individuali"are a persoanei
fi"ice prin indicarea calitilor personale avnd aceast semnificaie.
*entru e,itarea unor &on+u?ii #ri,ind e8#re$ia de calitate personal ,om
de+ini $tarea &i,il( &a mijlocul juridic de individuali"are a persoanei fi"ice prin
indicarea elementelor personale avnd aceast semnificaie. E8#re$ia
$inonim( $t(rii &i,ile e$te &ea de $tatut &i,il al #er$oanei.
Starea &i,il( in&lude elemente &a: din &($(torieN din a+ara &($(torieiN din
#(rini ne&uno$&uiN ado#tatN &($(toritN ne&($(toritN ,(du,N rud( $au a+inN de
$e8 -(r-(te$& $au +emeie$&N de o anumit( ,>r$t(N n($&ut 'ntr0o lo&alitate.
Starea &i,il( re#re?int( un dre#t $u-ie&ti, de indi,iduali?are a #er$oanei
&are &u#rinde o $erie de #rero1ati,e &um ar +i:
S #o$i-ilitatea de a $e indi,iduali?a #rin $tarea &i,il(N
S #o$i-ilitatea de a #retinde $( +ie indi,iduali?at( de alii #rin $tarea &i,il(N
S #o$i-ilitatea de a a#ela/ la ne,oie/ la &on&ur$ul +orei or1anelor de $tat.
Gn #ra&ti&( dete&ti,ul #arti&ular $e ,a #utea &on+runta ade$ea &u $ituaii
'n &are #er$oana $oli&itant( de in,e$ti1aii $( ai-( $tatutul de adoptat din
prini necunoscui din afara cstoriei etc. i $( dorea$&( $( a+le o $erie de
date de$#re #(rinii ade,(rai/ de$#re lo&ul unde $0a n($&ut/ data naterii
&>nd a&ea$ta nu e$te &uno$&ut(/ +rai/ $urori et&. De &ele mai multe ori
a&ea$t( dolean( ,a a,ea un $u#ort $u-ie&ti,/ din #ur( &urio?itate/ alteori
'n$(/ ea ,a ,i?a re#unerea 'n anumite dre#turi %uridi&e de dre#t &i,il.
Dete&ti,ul #arti&ular ,a #utea o-ine date i in+ormaii &u #ri,ire la a&tele
de $tare &i,il( (natere/ &($(torie i de&e$) ale unei #er$oane din re1i$trele
de $tare &i,il( &are/ #otri,it le1ii/ $e 'nto&me$& i $e #($trea?( 'n du-lu
e8em#lar/ unul la #rim(ria unde a +o$t 'nto&mit i altul la #re+e&tura lo&ului de
natere.
De a$emenea/ #entru o &>t mai mare e8a&titate/ 'n #ra&ti&a &urent(
atun&i &>nd ne re+erim la datele de identi+i&are ale unei #er$oane/ $e au 'n
,edere:
S numele/ #renumele/ iniiala tat(luiN
S #renumele tat(lui i al mameiN
S numele #urtat 'nainte de &($(torie/ 'n &a?ul #er$oanelor de $e8
+emeie$&N
S data i lo&ul nateriiN
S domi&iliulN
IH
S $tarea &i,il(/ re?umat( la cstorit $au necstorit.
Gn identi+i&area #er$oanei +i?i&e #rin $i$temul &om#uteri?at or1anele din
$i$temul de e,iden( a #o#ulaiei mai +olo$e$&/ 'n a+ara datelor menionate:
S $eria i num(rul &(rii de identitate/ re$#e&ti, a -uletinului de identitate
&>nd a&e$ta nu a +o$t #re$&.im-atN
S &odul numeri& #er$onal.
A&e$t &>m# de &(utare a in+ormaiilor/ du#( &um re?ult( din &ele
menionate mai $u$/ are o im#ortan( deo$e-it( i #re$u#une un anumit 1rad
de &om#le8itate &are 'l o-li1( #e dete&ti,ul #arti&ular $( $e +amiliari?e?e &u
unele noiuni de dre#t &i,il i dre#t al +amiliei 'n mod o-li1atoriu.
!m#ortana i &om#le8itatea a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i
in+ormaiilor deri,( 'n $#e&ial din e+e&tele de ordin %uridi& #e &are le #oate
a,ea 'n anumite $ituaii date/ la &are $e adau1( #lu$ul de &ertitudine &e
tre-uie $( re?ulte din in,e$ti1aie i anume &( nu $0a &omi$ o eroare de
#er$oan( 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,.
69 cet0/eia i a/ioalitatea per1oaei a1upra c0reia 1e
e.ectuea50 i3e1ti:a/ii
Aa &um e$te -ine&uno$&ut/ &et(enia de$emnea?( a#artenena unei
#er$oane la o ar(/ 'n tim# &e naionalitatea de$emnea?( a#artenena la o
&omunitate etni&(. De a$emenea/ &on+orm re1lement(rilor le1ale/ 'n
Rom>nia/ &et(enia $e #oate do->ndi #rin: natereN 'n+iereN re#atriere i #rin
a&ordarea la &erere/ le1ea rom>n( re&uno$&>nd i #o$i-ilitatea du-lei
&et(enii.
Cet(enia rom>n( &on+er( anumite dre#turi i o-li1aii dein(torilor
a&e$teia/ #e &are #er$oanele de alt( &et(enie $au a#atri?ii nu le au 'n tim#
&e naionalitatea/ la r>ndul $(u/ &om#ort( anumite dre#turi i o-li1aii &are 'i
indi,iduali?ea?( #e dein(torii a&e$teia #e teritoriul unei (ri/ 'n $#e(
Rom>nia.
*entru a&e$t moti,/ a&e$t &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor are
rele,ana $a 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,.
c9 pre:0tirea de cultur0 :eeral0, pro.e1ioal0 i de 1pecialitate
Pre:0tirea de cultur0 :eeral0 de$emnea?( an$am-lul de &unotine
a&umulate de o #er$oan(/ la un anumit moment dat/ din di,er$e domenii de
a&ti,itate/ de$#re ,ia( 'n 1eneral. *re1(tirea de &ultur( 1eneral( $e
+ormea?( #rin $tudii 1imna?iale/ li&eale/ $u#erioare/ $tudierea literaturii
-eletri$ti&e/ a di,er$elor #u-li&aii/ a$imilarea datelor i in+ormaiilor di+u?ate
#rin ma$$0media/ ,i?itarea de mu?ee i alte l(&auri de art( i &ultur(/
e8&ur$ii et&.
II
Pre:0tirea petru .or4are pro.e1ioal0 re#re?int( an$am-lul de
&unotine a&umulate de o #er$oan(/ la un moment dat/ &u #ri,ire la un
anumit domeniu de a&ti,itate. A&ea$ta $e reali?ea?( #rin $tudii #ro+e$ionale/
#o$tli&eale/ uni,er$itare/ #rin $tudierea le1i$laiei/ a unor #u-li&aii de un
anumit 1en et&./ &are &ore$#und &u &erinele unui domeniu de a&ti,itate.
Pre:0tirea de 1pecialitate #re$u#une an$am-lul de &unotine de &are
di$#une o #er$oan( la un moment dat &u #ri,ire la un anumit #ro+il de
a&ti,itate. A&ea$ta $e reali?ea?( #rin $tudii #o$tli&eale/ #o$tuni,er$itare/
&ur$uri de $#e&ialitate/ $tudierea unor #u-li&aii de $#e&ialitate et&.
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor are
im#ortana $a #entru a&ti,itatea $#e&i+i&( dete&ti,ului #arti&ular/ mai ale$ 'n
$ituaiile 'n &are $oli&itantul in,e$ti1aiei #retinde $( $e $ta-ilea$&(
&om#ati-ilitatea unei #er$oane &u &erinele im#u$e de +ia unui #o$t.
*re&i?area 'n nota de in,e$ti1aii a $#e&iali?(rii #er$oanei &e +a&e o-ie&tul
a&e$teia e$te de a$emenea rele,ant(/ #entru &( e$te o mare deo$e-ire 'n a
$#une de$#re #er$oana in,e$ti1at( &( e$te medi&/ de #ild(/ i a #re&i?a/ &(
e$te medi& ,eterinar/ &.irur1/ #ediatru/ o+talmolo1/ 1ine&olo1 et&.
d9 locurile de e.ectuare a 1tudiilor
A&e$t &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor $e &orelea?( 'n
ma%oritatea &a?urilor &u &el #ri,ind #re1(tirea de &ultur( 1eneral(/
#ro+e$ional( i de $#e&ialitate. De re1ul(/ in,e$ti1area a&e$tui &>m# de
&(utare a datelor i in+ormaiilor $e +a&e 'n ordinea &ronolo1i&( a e+e&tu(rii
$tudiilor: lo&urile de e+e&tuare a $tudiilor 1imna?iale/ #ro+e$ionale/ li&eale/
#o$tli&eale/ uni,er$it(ile/ in$titutele $au a&ademiile de e+e&tuare a $tudiilor
uni,er$itare/ #o$tuni,er$itare/ de $#e&iali?are et&.
*rin in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare/ $oli&itantul in,e$ti1aiei #oate
urm(ri:
S de#i$tarea anumitor #er$oane/ &ole1i de $tudii &u $u-ie&tul in,e$ti1aiei/
&are $( dea re+erine de$#re a&e$taN
S &on&ordana dintre de&laraiile +(&ute de #er$oana in,e$ti1at( &u $ituaia
real( #ri,ind lo&urile de e+e&tuare a $tudiilorN
S &om#ortament i &ali+i&ati,e o-inute #e tim#ul $tudiilorN
S alte date de intere$.
e9 1ta:iul 4ilitar i locurile de e.ectuare a ace1tuia
Se $u-'nele1e &( a&e$t &>m# de &(utare ,i?ea?( numai #er$oanele
&are/ #otri,it le1ii/ au a,ut o-li1ati,itatea de a e+e&tua $ta1iul militar.
Una dintre &erinele o-li1atorii #entru e8er&itarea unor #ro+e$ii $au
me$erii o re#re?int( sta!iul militar satisfcut. Sati$+a&erea $ta1iului militar
IB
#re$u#une &a #er$oana 'n &au?( $( 'nde#linea$&( anumite &ondiii $u-
a$#e&tul &a#a&it(ii +i?i&e i mentale/ iar #entru $oli&itantul in,e$ti1aiei/
menionarea +a#tului &( #er$oana in,e$ti1at( are $ta1iul militar $ati$+(&ut
re#re?int( o 1aranie 'n #lu$ &( a&ea$ta e$te a#t( din #un&t de ,edere +i?i& i
#$i.i& i &ore$#unde unui anumit $&o#/ mai ale$ 'n $ituaiile &>nd $e
urm(rete $ta-ilirea &om#ati-ilit(ii &u &erinele unui #o$t $au ale unei +un&ii
#e &are urmea?( $( o o&u#e.
*e de alt( #arte/ 'n le1(tur( &u a&e$t &>m# de &(utare a datelor i
in+ormaiilor/ e$te -ine de menionat i +a#tul &( 'n anumite $ituaii $ta-ilirea i
#re&i?area 'n nota de in,e$ti1aii a moti,elor #entru &are #er$oana
in,e$ti1at( nu a $ati$+(&ut $ta1iul militar $au a 'ntreru#t e+e&tuarea a&e$tuia
are o im#ortan( deo$e-it( #entru $oli&itant.
Sta-ilirea &ali+i&ati,elor o-inute la edinele de in$truire militar( a
&om#ortamentului #er$oanei in,e$ti1ate 'n ra#ort &u &ole1ii i &omandanii/
modul de re$#e&tare a ordinelor i re1ulamentelor interne re#re?int(/ de
a$emenea/ date de intere$ #entru $oli&itantul in,e$ti1aiei 'n anumite $ituaii
date.
.9 locurile de 4uc0 i .uc/iile de/iute, 7 ordiea croolo:ic0
*rin in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor
$oli&itantul in,e$ti1aiei #oate urm(ri:
S $tatorni&ia #er$oanei in,e$ti1ate +a( de lo&ul de mun&( i $#e&i+i&ul
a&ti,it(ii #e &are o #re$tea?(N
S modul de e,aluare de &(tre +a&torii 'n dre#t a #er$oanei in,e$ti1ate $u-
ra#ortul &om#etenei #ro+e$ionale/ al $erio?it(ii i &ore&titudinii 'n
'nde#linirea $ar&inilor 'n&redinate/ al iniiati,elor 'n mun&( i
#reo&u#(rilor #entru #er+e&ionarea #ro+e$ional( et&.N
S &om#ortamentul #er$oanei in,e$ti1ate 'n ra#orturile &u &ole1ii i e+ii la
lo&urile de mun&(N
S moti,ele de$+a&erii &ontra&telor de mun&(/ ale tran$+er(rilor la alte lo&uri
de mun&( ale $oli&it(rilor de demi$ii et&.N
S alte date de intere$.
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor ar a,ea o
rele,an( deo$e-it( 'n $ituaia 'n &are #er$oana in,e$ti1at( &andidea?( la
o&u#area unui #o$t $au a unei +un&ii de r($#undere/ la un nou lo& de mun&(.
:9 1tarea 4aterial0 a per1oaei i3e1ti:ate
Gn in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor
dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea 'n ,edere:
BD
S #e de o #arte/ dre#turile de #ro#rietate i deri,atele a&e$tora/ re$#e&ti,
u?ul/ u?u+ru&tul/ a-itaia/ $u#er+i&ia/ $er,itutea/ admini$trarea ori
+olo$ina. Se in&lud 'n a&ea$t( &ate1orie:
0 -unurile imo-ile i mo-ile deinute de #er$oana in,e$ti1at(N
0 dre#turile de autorN
0 ,eniturile reali?ate i $ur$ele a&e$toraN
0 in,e$tiiile reali?ate 'n anumite o-ie&ti,eN
0 &onturile 'n -(n&i/ 'n ar( i $tr(in(tateN
0 dre#turile de motenireN
S #e de alt( #arte/ o-li1aiile +inan&iare/ materiale ale #er$oanei
in,e$ti1ate/ &on$t>nd 'n:
0 de-ite -an&areN
0 'm#rumuturi 'n -ani la di,er$e #er$oane %uridi&e #ri,ate $au #er$oane
+i?i&eN
0 i#ote&area $au 1a%area unor -unuriN
0 o-li1aii +inan&iare $ta-ilite #rin .ot(r>ri %ude&(toretiN
0 m($uri a$i1uratorii in$tituite de in$tanele %ude&(toretiN
0 &ontra,aloarea unor -unuri a&.i?iionate 'n $i$tem lea$in1 $au rate et&.
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor ,a #utea
a,ea intere$ #entru $oli&itantul in,e$ti1aiilor 'n urm(toarele $ituaii:
S &>nd dorete $( +a&( o e,aluare a ra#ortului dintre ,eniturile reali?ate i
&.eltuielile e+e&tuate de &(tre #er$oana in,e$ti1at(N
S &>nd #er$oana in,e$ti1at( e$te un ,iitor #artener de a+a&eri i dorete
$(0i $ta-ilea$&( $tarea de $ol,a-ilitateN
S &>nd #er$oana in,e$ti1at( +a&e o-ie&tul unor liti1ii de dre#t &i,il $au
#enal i e8i$t( indi&ii &( intenionea?( $( 'n$tr(ine?e anumite -unuri
#entru #re%udi&ierea intere$elor unei #(ri 'n #ro&e$.
S&o#urile #entru &are $e $oli&it( in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a
datelor i in+ormaiilor #ot +i i de alt( natur( de&>t &ele menionate mai $u$/
'n +un&ie de intere$ul -ene+i&iarului in,e$ti1aiei +a( de #er$oana
in,e$ti1at(.
h9 cercul de rela/ii i 4ediul di care pro3i ace1tea
A&e$t &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor #oate +i de+initoriu 'n
&eea &e #ri,ete #er$onalitatea i #reo&u#(rile #er$oanei in,e$ti1ate 'n
anumite $ituaii. *entru edi+i&are menion(m &(:
BL
S da&( &er&ul de relaii al #er$oanei in,e$ti1ate $e re?um( la indi,i?i &u
#reo&u#(ri $erioa$e/ &u o -un( &onduit( 'n $o&ietate/ la lo&urile de
mun&(/ 'n +amilie et&. $e #re?um( &( i $u-ie&tul in,e$ti1at &adrea?( &u
&erinele de &om#ortament menionateN
S da&(/ din &ontr(/ #er$oana in,e$ti1at( are &a antura% indi,i?i dominai de
,i&ii (&on$umatori de dro1uri/ al&ooli&i/ a+emeiai/ #er$oane de mora,uri
uoare et&.)/ &u ante&edente #enale/ &are +a& #arte din 1ru#uri
in+ra&ionale et&. $e #oate tra1e &on&lu?ia &( a&ea$ta e$te #redi$#u$( la
#reo&u#(ri $imilare/ iar ,eri+i&(rile tre-uie ad>n&ite.
Sta-ilirea naturii le1(turilor &u &ate1oriile de #er$oane menionate mai
$u$ are o rele,an( deo$e-it( #entru $u&&e$ul in,e$ti1aiei.
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor ar #utea
#re?enta intere$ deo#otri,( #entru $oli&itant/ &>t i #entru dete&ti,ul
#arti&ular/ 'n $ituaiile 'n &are #ro&e$ul in,e$ti1ati, e$te &om#le8 i de durat(.
Atun&i $e &reea?( #o$i-ilitatea de#i$t(rii unor e,entuale surse &u #o$i-ilit(i
de in+ormare #e l>n1( #er$oana in,e$ti1at(/ &are $(0l $#ri%ine #e dete&ti, 'n
a&ti,itatea $a $#e&i+i&(.
i9 co4porta4etul per1oaei i3e1ti:ate 7 1ocietate, 7 .a4ilie, 7
raporturile cu 3eciii
*rin in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor $e
urm(rete:
S da&( #er$oana in,e$ti1at( e$te o #er$oan( $o&ia-il(/ &omuni&ati,(/
re$#e&tuoa$(/ ama-il(/ mode$t( $au/ din &ontr(/ anti$o&ial(/ ta&iturn(/
i?olat(/ ,iolent(/ li#$it( de &a#a&itatea de auto&ontrolN
S da&( e$te ataat( +amiliei/ $e o&u#( de 'n1ri%irea i edu&area &o#iilor/
e$te +idel( 'n ra#orturile &u #artenerul de ,ia(/ #arti&i#( la tre-urile
1o$#od(reti i la a&ti,it(ile &omune din -lo&ul de lo&uine unde
domi&ilia?( $au #e $trada unde 'i are domi&iliul et&.
S inuta ,e$timentar( i lim-a%ul +olo$it.
;9 adre1e, locuri, 4edii .rec3etate, 1cop
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor are o
rele,an( deo$e-it( #entru reuita in,e$ti1aiei e+e&tuate de dete&ti,ul
#arti&ular.
*rin $ta-ilirea adreselor frecventate de #er$oana in,e$ti1at( dete&ti,ul
#arti&ular #oate o-ine date i in+ormaii din &are $( re?ulte:
S o relaie $entimental( a$&un$( a a&e$teiaN
S o relaie &u ,i&ii/ #a$iuni/ 'n&linaii a$em(n(toare et&.
BA
*rin $ta-ilirea locurilor frecventate de #er$oana in,e$ti1at( $e #ot o-ine
date i in+ormaii &are $( ate$te:
S #redile&ia $u-ie&tului in,e$ti1aiei #entru anumite lo&aluri de lu8/ unde
&.eltuielile $unt e8a1erateN
S #redile&ia $u-ie&tului in,e$ti1aiei #entru anumite lo&uri unde $e
#ra&ti&( %o&urile de noro& (&a?inouri/ $(li de -in1o/ $(li de #o&3er et&.)N
S #redile&ia $u-ie&tului in,e$ti1aiei #entru anumite l(&auri de &ultur(/
art(/ de &ult et&.
*rin $ta-ilirea mediilor frecventate $e #ot o-ine/ de a$emenea/ date i
in+ormaii de intere$ de$#re #er$oana in,e$ti1at(/ a$t+el:
S +re&,entarea mediului oamenilor de a+a&eri/ de &ultur(/ de art(/ denot(
anumite #reo&u#(riN
S +re&,entarea/ din &ontr(/ a mediului interlo# &ondu&e la &on&lu?ii &are
im#un ad>n&irea ,eri+i&(rilor.
D9 3icii, pa1iui, 7clia/ii
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor urm(rete
$( $ta-ilea$&(:
S da&( #er$oana in,e$ti1at( e$te &on$umatoare de dro1uri/ al&ooli&(/ de
mora,uri uoare/ a+emeiat/ #er,ertit( $e8ual et&.N
S da&( e$te o #er$oan( dominat( de $entimente de ur(/ in,idie/ 1elo?ieN
S da&( a$u#ra $a #lanea?( $ti1matul de indi,id ne&in$tit/ .o/ t>l.ar/
anta%i$t et&.N
S da&( are anumite #a$iuni &are o indi,iduali?ea?( &a #er$oan( (#e$&uitulN
+ot-alulN in+ormati&a et&.)N
S da&( are anumite 'n&linaii &are/ de a$emenea/ o indi,iduali?ea?( &a
#er$oan( (#i&tura/ #oe?ia/ mu?i&a de un anumit 1en et&.).
l9 atecedete peale
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor e$te
o-li1atorie &>nd $&o#ul in,e$ti1aiei urm(rete $ta-ilirea &om#ati-ilit(ii
#er$oanei in,e$ti1ate &u &erinele +iei unui #o$t #e &are urmea?( $(0l o&u#e.
De menionat +a#tul &( in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare nu tre-uie
$( $e redu&( la &a?ierul %udi&iar/ 'ntru&>t 'n &erti+i&atul de &a?ier %udi&iar nu $e
mai in$erea?( ante&edentele #enale &>nd #er$oana 'n &au?( a +o$t
amni$tiat( $au 1raiat( ori au inter,enit e+e&tele #re$&ri#iei.
B3
49 a.ec/iui .i5ice 1au de alt0 atur0
!n,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor e$te
deo$e-it de $en$i-il( i #re$u#une mult ta&t din #artea dete&ti,ului #arti&ular
#entru #rote%area #er$oanei 'n &au?(.
Sta-ilirea i #re&i?area 'n mod &ore&t i real a a+e&iunilor +i?i&e $au
#$i.i&e ale #er$oanei in,e$ti1ate i a &ara&terului a&e$tora/ tem#orar $au
#ermanent/ re#re?int( o &erin( o-li1atorie #entru dete&ti,ul #arti&ular.
1.). Pari!#lari(,i &% i%vesi+area as"e!elor de !o%d#i( sa#
'oraliae "#2li!( a #%or "ersoa%e
Fie&are dintre a$#e&tele &are au le1(tur( &u e8#re$ia a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( conduit sau moralitate public a unor persoane $e
indi,iduali?ea?( #rin $&o#ul urm(rit 'n/ &>m#urile de &(utare a datelor i
in+ormaiilor ta&ti&ile/ metodele i mi%loa&ele de a&iune ale dete&ti,ului
#arti&ular.
A,>nd 'n ,edere &( $emni+i&aia +ie&(rui &>m# de &(utare a datelor i
in+ormaiilor a +o$t de%a e8#li&at(/ ne ,om a8a 'n &ontinuare #e &>m#urile de
&(utare a datelor i in+ormaiilor $#e&i+i&e #entru anumite $ituaii.
Dat( +iind ,arietatea lor/ ,or +i #re?ente numai &ele mai $emni+i&ati,e
a$#e&te #entru a&e$t tron$on de a&ti,itate in,e$ti1ati,(/ a$t+el:
Gn mod e,ident a&ti,itatea in,e$ti1ati,( ,a urm(ri o-inerea unei &ate1orii
de date i in+ormaii atun&i &>nd $oli&itantul e$te #er$oan( %uridi&( i a altor
date i in+ormaii atun&i &>nd $oli&itantul e$te #er$oan( +i?i&(.
La $oli&itarea #er$oanei %uridi&e #ri,ate #ot +i o-inute date 'n le1(tur(
&u:
S &om#ati-ilitatea unei #er$oane +i?i&e &u &erinele im#u$e de +ia unui
#o$tN
S $tarea de loialitate a unui an1a%at 'n ra#orturile &u #er$oana %uridi&(
$oli&itant(N
S &in$tea i &ore&titudinea unui an1a%at al #er$oanei %uridi&e $oli&itante/
$u- ra#ortul 'nde#linirii $ar&inilor de $er,i&iuN
S &om#ortamentul unui an1a%at al #er$oanei %uridi&e $oli&itante/ de natur(
a a+e&ta ima1inea #u-li&( i de a #re%udi&ia intere$ele a&e$teiaN
S alte date i in+ormaii &are in de e8#re$ia conduit sau moralitate.
"om detalia mai %o$ +ie&are dintre a&e$te $ituaii.
B)
-222-2 &olicitatul i3e1ti:a/iei > a:a;ator > dorete 10 cuoa1c0
co4pati6ilitatea uui 3iitor a:a;at cu ceri/ele i4pu1e de .ia
uui po1t
Gn a&ea$t( $ituaie dete&ti,ul #arti&ular $e ,a orienta &(tre urm(toarele
&>m#uri de &(utare a datelor i in+ormaiilor:
S date de identi+i&are a &andidatului la an1a%areN
S #re1(tirea de +ormare #ro+e$ional( i de $#e&ialitateN
S $ta1iul militarN
S lo&urile de mun&( i +un&iile deinute anteriorN
S moti,ul $&.im-(rii lo&urilor de mun&(N
S e,aluarea #er$oanei in,e$ti1ate de &(tre &ole1ii i e+ii de la lo&urile de
mun&( anterioare $u- a$#e&tul &om#ortamentului/ al &om#etenei
#ro+e$ionale/ $erio?it(ii/ loialit(ii/ &in$tei i &ore&titudinii 'n 'nde#linirea
$ar&inilor #ro+e$ionale/ al iniiati,elor 'n mun&( i #reo&u#(rilor #entru
#er+e&ionarea &unotinelor de $#e&ialitate et&. Gn $ituaia 'n &are ,iitorul
an1a%at nu a mai lu&rat anterior in,e$ti1aiile $e ,or e+e&tua la lo&urile de
e+e&tuare a $tudiilor i la domi&iliuN
S ante&edente #enaleN
S &er& de relaiiN
S ,i&ii/ #a$iuni/ 'n&linaii de natur( a0l +a&e in&om#ati-il &u &erinele im#u$e
de +ia #o$tului ,i?at. Dei #are a-erant/ anumite #a$iuni $au 'n&linaii
#ot +a&e &a o #er$oan( $( nu +ie &om#ati-il( &u &erinele im#u$e de +ia
unui #o$t/ mai ale$ &>nd a&e$tea &a#(t( ,alene de fanatism.
Gn +un&ie de im#ortana #o$tului #e &are urmea?( $(0l o&u#e &andidatul
'n &au?(/ #re&um i de #reteniile $oli&itantului in,e$ti1aiei/ 'n $#e(
an1a%atorul/ dete&ti,ul #arti&ular #oate e8tinde ,eri+i&(rile i a$u#ra altor
&>m#uri de &(utare a datelor i in+ormaiilor/ &ele #re?entate mai $u$
re#re?ent>nd un minimum ne&e$ar.
-22222 &olicitatul i3e1ti:a/iei > a:a;ator > dorete 10 1e edi.ice cu
pri3ire la 1tarea de loialitate a uui a:a;at
Starea de loialitate a unui an1a%at 'n ra#orturile &u an1a%atorul $e
mani+e$ta #rin:
S modul 'n &are an1a%atul 'i re$#e&t( o-li1aiile a$umate +a( de an1a%ator
#rin &ontra&tul &ole&ti, de mun&(/ re$#e&ti, &ontra&tul indi,idual de
mun&(N
S &in$tea i &ore&titudinea an1a%atului 'n 'nde#linirea $ar&inilor &e deri,(
din +ia #o$tului.
B;
Gn &ontinuare #re?enta modul de a&iune al dete&ti,ului #arti&ular i
&>m#urile de &(utare a datelor i in+ormaiilor 'n anumite $ituaii &are $e
&ir&um$&riu a$#e&telor menionate mai $u$/ a$t+el:
-22222-2 A:a;atorul 1u1pectea50 u a:a;at de 7c0lcarea o6li:a/iei
pri3id p01trarea 1ecretului de 1er3iciu
Una dintre o-li1aiile #e &are ma%oritatea an1a%ailor i le a$um(/ #rin
&ontra&tul &ole&ti, $au indi,idual de mun&(/ +a( de an1a%ator o re#re?int(
#($trarea $e&retului de $er,i&iu.
*($trarea $e&retului de $er,i&iu are i o -a?( le1al( in$tituit( #rin Le1ea
nr.LIACADDA i 6.G. nr.HILCADDA #ri,ind #rote&ia in+ormaiilor &u a&e$t ni,el
de $e&reti?are.
*ra&ti& ori&e $o&ietate &omer&ial( &u un anumit 1rad de de?,oltare/
deine anumite date/ in+ormaii i do&umente &u &ara&ter &on+idenial $au
#re$tea?( a$t+el de a&ti,it(i. Clau?ele &ontra&tuale din &ontra&tele
&omer&iale 'n&.eiate &u #artenerii de a+a&eri/ #ro&e$ele de #rodu&ie i
+a-ri&aie/ $trate1iile de in,e$tiii i de?,oltare/ tatele de +un&iuni et&.
re#re?int( do&umente $au a&ti,it(i &are au &ara&ter &on+idenial i nu tre-uie
&uno$&ute de&>t de &ei &(rora le $unt ne&e$are #entru 'nde#linirea $ar&inilor
de $er,i&iu #otri,it #rin&i#iului necesitii de cunoatere #re&um i de &(tre
re#re?entanii a-ilitai ai or1anelor de $tat. Di,ul1area de &(tre un an1a%at al
$o&iet(ii &omer&iale 'n &au?( a unor date i in+ormaii &u &ara&ter
&on+idenial &(tre #er$oane nea,i?ate/ r(u intenionate/ #oate &rea #re%udi&ii
materiale $au de ima1ine a&e$teia.
Atun&i &>nd e$te $oli&itat de an1a%ator #entru a ,eri+i&a $tarea de
loialitate a unui an1a%at/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( a-orde?e urm(toarele
&>m#uri de &(utare a datelor i in+ormaiilor:
S datele de identi+i&are ale an1a%atuluiN
S #o?iia an1a%atului 'n tatul de +un&iuni.
S datele/ in+ormaiile/ do&umentele/ a&ti,it(ile &u &ara&ter &on+idenial la
&are an1a%atul 'n &au?( are a&&e$ 'n ,irtutea atri-uiilor de $er,i&iu $au
&a urmare a relaiilor de ami&iie &u unii &ole1i/ la lo&ul de mun&(N
S #reo&u#(ri ale an1a%atului 'n &au?( de a $&oate din $ediul $o&iet(ii
&omer&iale/ moti,at $au nu/ do&umente &u &ara&ter secret de serviciu/
S relaii &u #er$oane &are mani+e$t( un intere$ a#arte/ ne%u$ti+i&at/ +a( de
$o&ietatea &omer&ial( unde lu&rea?( #er$oana in,e$ti1at(N
S e,entualele nemulumiri #e &are #er$oana in,e$ti1at( le are la lo&ul de
mun&( 1enerate de +un&ia #e &are e$te 'n&adrat/ &uantumul
ne$ati$+(&(tor al $alariului/ e,entuale ne'nele1eri &u e+ii i &ole1ii et&.N
BE
S o-li1aii +inan&iare a$umate de an1a%at &are de#(e$& ,eniturile $ale
$alarialeN
S ,i&ii/ #a$iuni/ 'n&linaii &are im#un &.eltuieli e8a1erateN
S &om#ortament imoral $au de,iaii de &om#ortament &are #ot 1enera
ri$&ul &a #er$oana in,e$ti1at( $( +ie ,ulnera-il( la anta% $au #re$iuniN
S #re$iuni din #artea rudelor $au a #rietenilor a#ro#iai de a di,ul1a a$t+el
de date i in+ormaiiN
S da&( $u+er( $au a $u+erit de -oli +i?i&e $au #$i.i&e &are 'i #ot &au?a
de+i&iene de di$&ern(m>nt et&.
*o?iia din $tatul de +un&iuni a an1a%atului &are +a&e o-ie&tul #ro&e$ului
in,e$ti1ati, are o im#ortan( deo$e-it(/ deoare&e/ ea &ondiionea?( 'n
ma%oritatea &a?urilor/ ni,elul de a&&e$ la datele/ in+ormaiile/ do&umentele i
a&ti,it(ile &u &ara&ter $e&ret. *rin urmare/ 'ntr0un +el ,a a&iona dete&ti,ul
#arti&ular #entru in,e$ti1area unui dire&tor &omer&ial al unei $o&iet(i/ de
e8em#lu/ i &u totul alt+el 'n &a?ul unui ma1a?ioner. Dire&torul &omer&ial are
a&&e$ la date/ in+ormaii/ do&umente/ a&ti,it(i ale $o&iet(ii &omer&iale &are/
di,ul1ate unor #er$oane r(u intenionate/ #ot #re%udi&ia 1ra, intere$ele
a&e$teia/ adu&>nd0o &.iar 'n $tare de +aliment/ 'n tim# &e un ma1a?ioner/ #rin
+ia #o$tului/ are a&&e$ la date/ in+ormaii/ do&umente/ a&ti,it(i &are in de
a#ro,i?ionare i de dotarea lo1i$ti&( a $o&iet(ii &omer&iale i &are/ di,ul1ate
unor #er$oane r(u intenionate/ ar #utea #re%udi&ia/ 'n anumite $ituaii/
intere$ele an1a%atorului/ dar mai #uin 1ra, de&>t 'n &a?ul dire&torului
&omer&ial.
De a&eea/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( trate?e 'n mod di+ereniat
#er$oanele &are +a& o-ie&tul #reo&u#(rilor $ale in,e$ti1ati,e atun&i &>nd
a&e$tea $unt $u$#e&tate de di,ul1area $e&retului de $er,i&iu.
Datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular &u #ri,ire la
'n&(l&area o-li1aiei a$umate de un an1a%at de a #($tra secretul profesional
,or tre-ui $( +ie -ine ,eri+i&ate/ a,>nd 'n ,edere &( #rin &on+irmarea a&e$tei
$u$#i&iuni/ an1a%atorul ,a di$#une +a( de &el 'n &au?( m($urile le1ale &e $e
im#un i ,a $e$i?a or1anele 'n dre#t $( ia i m($uri de alt( natur(.
De a&eea/ in$erarea 'n nota de in,e$ti1aii a unor date in$u+i&ient
,eri+i&ate/ eronate/ li#$ite de un $u#ort #ro-atoriu/ numai din dorina de a
&on+irma $u$#i&iunea an1a%atorului/ ,or adu&e atin1ere unui dre#t
+undamental al an1a%atului i anume dreptul la munc.
-2222222 A:a;atorul dorete 10 1e edi.ice cu pri3ire la ci1tea i
corectitudiea 7 7depliirea 1arciilor de 1er3iciu de c0tre u a:a;at
Gn $ituaia 'n &are dete&ti,ul #arti&ular e$te $oli&itat $( o-in( date i
in+ormaii ,i?>nd &in$tea i &ore&titudinea unui an1a%at 'n 'nde#linirea
$ar&inilor $ale de $er,i&iu ,a a,ea 'n ,edere:
BH
S &om#etena #ro+e$ional( a an1a%atului 'n &au?( $u- ra#ortul
&om#ati-ilit(ii dintre a&ea$ta i 1radul de di+i&ultate al $ar&inilor &e0i $unt
'n&redinate/ #entru a $ta-ili da&( an1a%atul e$te r(u intenionat $au #ur
i $im#lu nu are &unotinele/ a#titudinile/ de#rinderile ne&e$are im#u$e
de &erinele +iei #o$tului #e &are0l o&u#(N
S da&( #er$oana in,e$ti1at( e$te an1renat( 'n alte $ar&ini de $er,i&iu
de&>t &ele #re,(?ute de +ia #o$tuluiN
S da&( #er$oana in,e$ti1at( $u+er( de o a+e&iune #$i.i&( $au +i?i&(/
&ontra&tat( ulterior an1a%(rii/ &are o +a&e in&om#ati-il( &u 1radul de
di+i&ultate al $ar&inilor 'n&redinateN
S da&( are nemulumiri le1ate de $alariu/ de +un&ia #e &are e$te
'n&adrat(/ de &uantumul $au 1radul de di+i&ultate al $ar&inilor &e0i $unt
'n&redinateN
S da&( e$te dominat( de $entimente de ur(/ 1elo?ie/ r(?-unare ,i?>nd
anumii e+i i &ole1i de $er,i&iuN
S da&( e$te o #er$oan( uor &oru#ti-il( $au #e &are o &ara&teri?ea?(
min&iunaN
S ,i&ii/ #a$iuni &are +a& &a an1a%atul 'n &au?( $( nu0i #oat( 'nde#lini 'n
mod &ore$#un?(tor $ar&inile de $er,i&iuN
S da&( a +o$t atra$ 'n 1ru#uri in+ra&ionale $au a aderat la $e&te reli1ioa$e
&are0i im#un un anumit &om#ortamentN
S da&( #er$oane r(u intenionate/ din a+ar(/ 'l determin( s nu.i
,ndeplineasc 'n mod &ore$#un?(tor $ar&inile de $er,i&iu/ #entru a
#re%udi&ia intere$ele an1a%atorului.
Ji 'n a&e$t &a? dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( in( $eama de #o?iia 'n
$tatul de +un&iuni a #er$oanei in,e$ti1ate. Relu>nd e8em#lul &u dire&torul
&omer&ial i ma1a?ionerul unei $o&iet(i &omer&iale/ de data a&ea$ta i unul/
i &el(lalt #ot #re%udi&ia intere$ele an1a%atorului #rin ne'nde#linirea $ar&inilor
#ro+e$ionale/ &oordonatele/ 'n$(/ +iind di+erite. Dire&torul &omer&ial/ date +iind
atri-uiile $ale/ de ne1o&iere a &ontra&telor &omer&iale &u #arteneri de
a+a&eri/ #oate a&&e#ta/ 'n mod ,oit $au din in&om#eten(/ in$erarea 'n
a&e$tea a unor &lau?e total de?a,anta%oa$e #entru an1a%ator &u #re%udi&ii
imen$e #entru $o&ietatea &omer&ial( 'n &au?(. *e de alt( #arte/
ma1a?ionerul/ do,edind li#$( de &in$te i &ore&titudine 'n 'nde#linirea
$ar&inilor #oate +a,ori?a $u$tra1erea $au +urtul de e&.i#ament lo1i$ti& &are
e$te de natur( a #re%udi&ia material $o&ietatea &omer&ial(/ 'n$( &uantumul
a&e$tor #re%udi&ii e$te mult mai mi&.
BI
-22222*2 A:a;atorul are 1u1piciui c0 u a:a;at al 10u, pri
co4porta4etul pe care+l are, aduce pre;udicii de i4a:ie .ir4ei
Gn &a?ul unei a$t+el de $oli&it(ri/ dete&ti,ul #arti&ular 'i ,a orienta
a&ti,itatea in,e$ti1ati,( &(tre urm(toarele &>m#uri de &(utare a datelor i
in+ormaiilor:
S &omentariile #e &are an1a%atul 'n &au?( le +a&e 'n mediul oamenilor de
a+a&eri/ 'n &er&ul $(u de relaii/ 'n di,er$e o&a?ii &u #ri,ire la:
0 $tarea de le1alitate a a&ti,it(ilor #re$tate de an1a%atorN
0 &om#etena #ro+e$ional( a #er$onalului +irmeiN
0 &alitatea $er,i&iilor #re$tate de +irm( $au a -unurilor #rodu$e de
a&ea$taN
0 $ituaia +inan&iar( a +irmeiN
0 modul de onorare a o-li1aiilor &ontra&tuale a$umate de an1a%ator 'n
ra#orturile &u #artenerii de a+a&eriN
0 dotarea lo1i$ti&( a +irmei et&.
S ,i&ii ale an1a%atului 'n &au?( de natur( a #re%udi&ia ima1inea +irmei:
0 &on$umul e8&e$i, de al&oolN
0 &on$umul de dro1uriN
0 #er,ertire $e8ual(N
0 re&e#ti,itate la a&tele de &oru#ere et&.
S im#li&area 'n a&ti,it(i in+ra&ionale:
0 antura% 'n r>ndul unor elemente &u ante&edente #enale/ #redi$#u$e la
&omiterea de in+ra&iuniN
S +re&,entarea de adre$e/ lo&uri/ medii in&om#ati-ile &u #re$ti1iul +irmei
unde lu&rea?( i &u +un&ia #e &are o deine.
S &er& de relaiiN
Ji 'n a&ea$t( $ituaie/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( tin( $eama de
#un&tele de re+erin( ale +un&iei #e &are o deine #er$oana in,e$ti1at( 'n
&adrul $o&iet(ii re$#e&ti,e.
-222*2 &olicitatul i3e1ti:a/iei e1te per1oa0 .i5ic0
-222*2-2 &olicitatul i3e1ti:a/iei > per1oa0 .i5ic0 > dorete 10
cuoa1c0 co4pati6ilitatea uei per1oae cu 4ediul .a4ilial 7 care
accede
Dete&ti,ul #arti&ular ,a +i $oli&itat $( e+e&tue?e a$t+el de in,e$ti1aii 'n
urm(toarele $ituaii:
BB
S o #er$oan( a+lat( 'n #ra1 de &($(torie $au #(rinii a&e$teia dore$& $(
&unoa$&( &>t mai multe date de$#re ,iitorul $o/ 1inere/ nor( et&.N
S un &urator $au tutore dore$& $( &unoa$&( &>t mai multe date de$#re
#er$oana o&rotit( #rin a&e$te +orme/ e8tin$e/ de re1ul(/ i la +amilia din
&are #ro,ineN
S o +amilie &are 'n+ia?( un &o#il dorete $( $e edi+i&e a$u#ra
&om#ortamentului a&e$tuia da&( are o anumit( ,>r$t( (LD Q LH ani) $au
a$u#ra #(rinilor naturaliN
Gn toate $ituaiile $u$ menionate dete&ti,ul #arti&ular 'i ,a ra#orta
a&ti,itatea la &>m#urile de &(utare a datelor i in+ormaiilor #re?entate
anterior/ &u titlu orientati,/ in>nd &ont/ totodat(/ de $oli&it(rile e8#re$e ale
-ene+i&iarilor in,e$ti1aiei.
-222*222 &olicitatul i3e1ti:a/iei > per1oa0 .i5ic0 > dorete 10 1e
edi.ice a1upra 1t0rii de .idelitate a parteerului de cuplu
O a$t+el de $oli&itare #re$u#une un anumit 1rad de &om#le8itate/ dat(
+iind $en$i-ilitatea a&e$tei #ro-leme/ iar 'n in,e$ti1area unei $oli&it(ri de
a&e$t 1en/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( in( &ont de urm(toarele
#re&i?(ri:
S $u$#i&iunile unei #er$oane #ri,ind $tarea de +idelitate a #artenerului de
&u#lu #ot a,ea un $u#ort real/ &>nd &el $u$#i&ionat are 'ntr0ade,(r relaii
e8tra&on%u1ale/ dar #ot +i determinate i de $entimente de 1elo?ie
e8a1erat( din #artea $oli&itantului in,e$ti1aieiN
S dat +iind &on$e&inele &on+irm(rii unor a$t+el de $u$#i&iuni/ ,eri+i&(rile
tre-uie $( +ie +oarte minuioa$e i $( ai-( &a $u#ort elemente #ro-atorii.
*entru ,eri+i&area unor a$t+el de $u$#i&iuni/ dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea
'n ,edere:
S &om#ortamentul #er$oanei in,e$ti1ate la domi&iliu:
0 ra#orturile &u $oul $au &u &o#iiiN
0 da&( 'nt>r?ie nemoti,at de la #ro1ramN
0 da&( 'l #reo&u#( tre-urile 1o$#od(retiN
0 da&( adu&e $alariul inte1ral 'n &a$(N
0 da&( %u$ti+i&( $au nu &.eltuielile e+e&tuate.
S 'n&(r&(tura #ro+e$ional( la lo&ul de mun&(:
0 da&( $ar&inile #ro+e$ionale $au ne'nele1erile &u e+ii i &ole1ii 'l
$tre$ea?(/ 'i &reea?( o $tare de o-o$eal(/ a#atie et&.
0 da&( $ar&inile #ro+e$ionale im#un #relun1irea #ro1ramului de lu&ruN
LDD
S relaii de intimitate/ ne%u$ti+i&ate/ &u #er$oane de $e8 o#u$/ la lo&ul de
mun&(N
S adre$e ,i?itate/ ne&uno$&ute de #artenerul de &u#luN
S da&( e$te #er,ertit $e8ualN
S da&( a &ontra&tat o -oal( +i?i&( $au #$i.i&( &are 'i a+e&tea?( $tarea de
#oten( $e8ual(N
S da&( e$te de#endent de ,i&ii &are 'l determin( $( ado#te un anumit
&om#ortament 'n ra#ort &u #artenerul de ,ia(N
S da&( +re&,entea?( anumite lo&aluri 'n$oit de #er$oane de $e8 o#u$/
altele de&>t #artenerul de ,ia(N
S da&( +a&e e8&ur$ii/ de#la$(ri/ 'n &om#ania unor #er$oane de $e8 o#u$/
altele de&>t #artenerul de ,ia(N
S alte date &are $( &on&ure la &on+irmarea $au in+irmarea a&e$tei
$u$#i&iuni.
-222*2*2 &olicitatul i3e1ti:a/iei > p0rite > dorete 10 1e edi.ice a1upra
co4porta4etului 1u1pect al copilului
Realitatea a demon$trat &( $unt +re&,ente $ituaiile 'n &are/ din di,er$e
moti,e/ &o#iii de o anumit( ,>r$t( $&a#( de $u- &ontrolul #(rinilor i &ad $u-
in+luena unor antura%e ne&ore$#un?(toare &are 'i determin(:
S $( &on$ume dro1uriN
S $( $e #ro$titue?e $au $( $e #er,ertea$&( $e8ualN
S $( &on$ume -(uturi al&ooli&eN
S $( &omit( unele in+ra&iuni et&.
Cunoaterea din tim# a unor a$emenea tendine/ #reo&u#(ri/ ,i&ii ale
&o#iilor de &(tre #(rini le d( a&e$tora #o$i-ilitatea $( ia m($uri de #re,enire
'n $&o#ul re&u#er(rii i reinte1r(rii 'n $o&ietate a &elor &are au &(?ut ,i&time
unor a$t+el de antura%e.
*entru ,eri+i&area unor a$t+el de $oli&it(ri/ #re?ent(m &u titlu orientati,
&>te,a &>m#uri de &(utare a datelor i in+ormaiilor #e &are dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( le ai-( 'n ,edere/ a$t+el:
S lo&urile de e+e&tuare a $tudiilor :
0 'n &e m($ur( re$#e&t( #ro1ramul de $tudiiN
0 $ituaia la 'n,((tur(N
0 moti,area a-$enelor de la &ur$uriN
0 relaiile &u &ole1ii/ &u &ei &uno$&ui &u #ro-lemeN
LDL
0 &um e$te &uno$&ut( #er$oana in,e$ti1at( de &(tre #ro+e$ori i &ole1ii
de $tudiiN
0 relaiile &u #er$oane din a+ara in$tituiei de 'n,((m>nt i natura
a&e$toraN
S adre$e/ lo&uri/ medii +re&,entate/ $&o#N
S &.eltuieli e+e&tuate i $ur$ele de #ro,enien( a -anilorN
S da&( $u$tra1e -unuri din &a$(N
S #reo&u#(ri de &omer&iali?are a unor -unuriN
S de#la$(ri 'n alte lo&uri de&>t &ele &omuni&ate #(rinilorN
S relaii 'n r>ndul tinerilor de la domi&iliuN
S relaii 'n r>ndul unor #er$oane &uno$&ute o&a?ionalN
S da&( e$te 'n atenia or1anelor de #oliie #entru &omiterea unor in+ra&iuni
de +urt/ t>l.(rie/ &omer&iali?are i &on$um de dro1uri et&.
Gn a$t+el de $ituaii dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( &oo#ere?e
'ndea#roa#e &u #(rintele $oli&itant.
). A!iviaea i%vesi+aiv( desf(-#ra( !# "rivire la
solva2iliaea ori serio0iaea #%ei "ersoa%e fi0i!e sa#
9#ridi!e "oe%,ial "are%er de afa!eri
).1. No,i#%i defi%iorii
*entru de+inirea &>m#urilor de &(utare a datelor i in+ormaiilor #e a&e$t
tron$on de a&ti,itate in,e$ti1ati,( $#e&i+i&( dete&ti,ului #arti&ular/ $e im#un o
$erie de #re&i?(ri &u #ri,ire la ra#ortul %uridi& &i,il/ &a#a&itatea de +olo$in(/
&a#a&itatea de e8er&iiu i #atrimoniul #er$oanei.
A$t+el/ #entru &a o #er$oan( $( ai-( &alitatea de #otenial #artener de
a+a&eri a&ea$ta tre-uie $( +ie a#t( #entru a +i $u-ie&t al raportului ;uridic
ci3il/ &are re#re?int( o relaie $o&ial(0#atrimonial( ori ne#atrimonial(/
re1lementat( de norma de dre#t &i,il/ a,>nd &a elemente &on$tituti,e #(rile/
adi&( #er$oanele +i?i&e $au %uridi&e/ titulare de dre#turi i o-li1aii &i,ile.
Coninutul ra#ortului %uridi& &i,il 'l re#re?int( totalitatea dre#turilor $u-ie&ti,e
i a o-li1aiilor &i,ile #e &are le au #(rile/ #re&um i o-ie&tul ra#ortului %uridi&
&i,il/ &on$t>nd 'n a&iunile ori ina&iunile la &are $unt 'ndrituite #(rile ori #e
&are a&e$tea tre-uie $( le re$#e&te.
%reptul 1u6iecti3 ci3il &on$t( 'n #o$i-ilitatea re&uno$&ut( de le1ea
&i,il( $u-ie&tului a&ti, Q #er$oan( +i?i&( $au #er$oan( %uridi&( Q 'n ,irtutea
LDA
&(ruia a&e$ta #oate/ 'n limitele dre#tului i moralei/ $( ai-( ori $( #retind( o
anumit( &onduit(/ $( +a&( ori $( nu +a&( &e,a Q 'n ra#ort &u $u-ie&tul #a$i, i
$( &ear( &on&ur$ul +orei &oer&iti,e a $tatului/ 'n &a? de ne,oie. '6li:a/ia
ci3il0 re#re?int( 'ndatorirea $u-ie&tului #a$i, al ra#ortului %uridi& &i,il de a
a,ea o anumit( &onduit(/ &ore$#un?(toare dre#tului $u-ie&ti, &orelati,/
&onduit( &are #oate &on$ta 'n a da/ a +a&e/ ori a nu +a&e &e,a i &are/ la
ne,oie/ #oate +i im#u$( #rin +ora &oer&iti,( a $tatului.
*entru a $( +i $u-ie&t al ra#ortului %uridi& &i,il o #er$oan( +i?i&( $au
%uridi&( tre-uie $( ai-( &a#a&itate &i,il( de +olo$in( i de e8er&iiu.
Capacitatea de .olo1i/0 a per1oaei .i5ice &on$t( 'n a#titudinea
1eneral( i a-$tra&t( a omului de a a,ea dre#turi i o-li1aii &i,ile. A&ea$ta
$e do->ndete o dat( &u &on&e#erea omului/ &al&ulat( retroa&ti, 'ntre a LIL0
a i a 3DD0a ?i de la natere/ i 'n&etea?( la moartea a&e$tuia. A$t+el/ #otri,it
unui ,e&.i #rin&i#iu roman/ #reluat i 'n le1i$laia &i,il( rom>n(/ &o#ilul
&on&e#ut $e &on$ider( &a i n($&ut/ atun&i &>nd e$te ,or-a de dre#turile
$ale.
Capacitatea de .olo1i/0 a per1oaei ;uridice re#re?int( a#titudinea
$u-ie&tului &ole&ti, de dre#t &i,il de a a,ea dre#turi i o-li1aii &i,ile. *otri,it
Le1ii nr.3LCLBBD #ri,ind $o&iet(ile &omer&iale/ o $o&ietate do->ndete
#er$onalitate %uridi&(/ din ?iua 'nmatri&ul(rii $ale la Re1i$trul Comerului.
Capacitatea de eEerci/iu a per1oaei .i5ice &on$t( 'n a#titudinea
omului de a0i e8er&ita dre#turile i de a0i 'nde#lini o-li1aiile &i,ile.
Ca#a&itatea de#lin( de e8er&iiu 'n&e#e la data &>nd #er$oana de,ine
ma%or(. Oa%oratul nu e$te 'n toate &a?urile o &ondiie sine 0ua non &a o
#er$oan( +i?i&( $( do->ndea$&( &a#a&itatea de e8er&iiu de#lin(. *er$oanele
&are $u+er( de a+e&iuni #$i.i&e 1ra,e/ de e8em#lu/ nu do->nde$&
&a#a&itatea de e8er&iiu o dat( &u 'm#linirea ,>r$tei ma%oratului. *er$oanele
#u$e $u- interdi&ie #rin .ot(r>re %ude&(torea$&( nu #ot/ de a$emenea/
e8er&ita &a#a&itatea de e8er&iiu.
A&e$te a$#e&te au o rele,an( deo$e-it( 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,( #e
&are dete&ti,ul #arti&ular o de$+(oar( &u #ri,ire la #er$oanele +i?i&e/ ,iitoare
#artenere de a+a&eri. A$t+el/ dei teoreti& o #er$oan( li#$it( de &a#a&itate de
e8er&iiu nu #oate 'n&.eia a&te %uridi&e &i,ile de&>t #rin re#re?entanii le1ali
totui/ 'n #ra&ti&(/ $e 'nre1i$trea?( &a?uri &>nd a$emenea #er$oane 'n&.eie
a&te %uridi&e de dre#t &i,il/ 'n nume #ro#riu/ a$&un?>nd +a#tul &( $unt #u$e
$u- interdi&ie %ude&(torea$&(. A$emenea a&te %uridi&e &are $unt lo,ite de
nulitate a-$olut(/ dar &are &om#ort( #ro&e$e &i,ile 'n in$tan(/ #a1u-e
materiale #entru #artenerul de a+a&eri $au #entru &ealalt( #arte a ra#ortului
%uridi& &i,il. Rolul dete&ti,ului #arti&ular e$te de a #re,eni &a o a$t+el de
#er$oan( $( intre 'n ra#orturi %uridi&e de dre#t &i,il &u $oli&itantul in,e$ti1aiei.
LD3
Capacitatea de eEerci/iu a per1oaei ;uridice e$te de+init( &a +iind
a&ea #arte a &a#a&it(ii &i,ile &are &on$t( 'n a#titudinea $u-ie&tului &ole&ti,
de dre#t &i,il de a do->ndi i e8er&ita dre#turi $u-ie&ti,e &i,ile i de a0i
a$uma i 'nde#lini o-li1aiile &i,ile/ #rin 'n&.eierea de a&te %uridi&e &i,ile/ #rin
or1anele $ale de &ondu&ere.
Gn literatura de $#e&ialitate $0a a&reditat ideea #otri,it &(reia &a#a&itatea
de e8er&iiu $e do->ndete o dat( &u &a#a&itatea de +olo$in(/ du#(
de$emnarea #er$oanelor 'n,e$tite &u atri-uiile de or1ane de &ondu&ere.
A&e$t a$#e&t &om#ort( unele &omentarii/ 'n &ondiiile 'n &are #entru
e8er&itarea anumitor dre#turi i o-li1aii &i,ile #er$oana %uridi&( e$te
&ondiionat( de o-inerea unor a,i?e/ li&ene $au a#ro-(ri din #artea
or1anelor a-ilitate.
Re+eritor la 'n&etarea &a#a&it(ii de e8er&iiu a #er$oanei %uridi&e/ 'n
literatura de $#e&ialitate $e menionea?( ...sfritul capacitii de e)erciiu a
persoanei juridice este marcat de momentul ,ncetrii capacitii de folosin.
Gn a&e$t &onte8t ar +i de #re&i?at +a#tul &( 'n anumite $ituaii/ #re,(?ute
de di,er$e a&te normati,e/ &a#a&itatea de e8er&iiu a unei #er$oane %uridi&e
#oate +i re$tr>n$( $au #oate +i $u$#endat( total/ #e o #erioad( determinat(
$au nedeterminat(/ &a e+e&t al unei $an&iuni. Gn $ituaia retra1erii li&enei de
+un&ionare a unei $o&iet(i &omer&iale de &(tre or1anul de $tat a-ilitat/
#er$oana %uridi&( 'n &au?( nu mai #oate 'n&.eia a&te %uridi&e &i,ile.
Ca i 'n &a?ul #er$oanelor +i?i&e/ nere$#e&tarea re1ulilor #ri,ind
&a#a&itatea de e8er&iiu a #er$oanei %uridi&e atra1e $an&iunea nulit(ii a&tului
%uridi& &i,il 'n&.eiat de a&ea$ta.
O #er$oan( %uridi&( a &(rei a&ti,itate e$te $u$#endat( $au &(reia i $0a
retra$ li&ena de +un&ionare $e a+l( 'ntr0o $ituaie $imilar( #er$oanei +i?i&e
#u$( $u- interdi&ie %ude&(torea$&(. Ori&e a&t de dre#t &i,il 'n&.eiat de &(tre
a&ea$ta 'n #erioada $u$#end(rii a&ti,it(ii $au du#( retra1erea li&enei de
+un&ionare e$te lo,it de nulitate.
*rin urmare dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( ,eri+i&e:
S da&( #er$oana +i?i&( &are re#re?int( #er$oana %uridi&( la 'n&.eierea
a&telor de dre#t &i,il &u $oli&itantul in,e$ti1aiei are &alitatea de or1an
a-ilitat al #er$oanei %uridi&e 'n &au?(N
S da&( #er$oana mandatat( $( 'n&.eie un a&t %uridi& &i,il 'n numele
#er$oanei %uridi&e/ #artener de a+a&eri &u $oli&itantul in,e$ti1aiei 'i
re$#e&t( #uterile atri-uite #rin mandat $au din &ontr( 'i de#(ete
atri-uiileN
S da&( nu $0au 'n&(l&at delimit(rile de atri-uii 'ntre or1anele de &ondu&ere
ale #er$oanei %uridi&e/ ,iitor #artener de a+a&eri al $oli&itantului
in,e$ti1aieiN
LD)
De a$emenea/ nu tre-uie #ierdut din ,edere +a#tul &( #entru &a o
#er$oan( #otenial( #artener( 'ntr0o a+a&ere $( +ie $ol,a-il(/ a&ea$ta tre-uie
$( ai-( un #atrimoniu.
Patri4oiul re#re?int( totalitatea dre#turilor i o-li1aiilor #atrimoniale
&are a#arin unei #er$oane +i?i&e $au %uridi&e.
Dre#turile #atrimoniale $unt &ele al &(ror &oninut $e #oate e8#rima
-(nete/ #e&uniar. A&e$tea &on$tau 'n:
S dre#tul real Q jus in re Q re#re?ent>nd a&el dre#t #atrimonial 'n ,irtutea
&(ruia titularul $(u 'i #oate e8er&ita #rero1ati,ele a$u#ra unui -un +(r(
&on&ur$ul altuiaN
S dre#tul de &rean( Q jus in personam Q re#re?ent>nd a&el dre#t
#atrimonial 'n temeiul &(ruia $u-ie&tul a&ti,/ denumit i &reditor/ #oate
#retinde $u-ie&tului #a$i,/ denumit de-itor/ $( dea/ $( +a&( $au $( nu
+a&( &e,a.
O #er$oan( +i?i&( $au %uridi&( e$te &on$iderat( $ol,a-il( atun&i &>nd
&uantumul dre#turilor $ale #atrimoniale e$te mai mare de&>t &el al o-li1aiilor
#atrimoniale #e &are le are.
Tre-uie menionat +a#tul &(/ ade$ea/ 'n #ra&ti&(/ noiunea de #atrimoniu
$au $tare material( a #er$oanei e$te #er&e#ut( &a re#re?ent>nd totalitatea
-unurilor mo-ile i imo-ile #e &are le deine #er$oana 'n &au?(/ o inter#retare
total eronat( i 'nel(toare #entru dete&ti,ul #arti&ular. Fre&,ent $e #ot 'nt>lni
$ituaii &>nd anumite #er$oane dein imo-ile +a$tuoa$e/ autoturi$me de lu8/
#atronea?( $o&iet(i &omer&iale/ dar &are au o-li1aii +inan&iare &u mult #e$te
&ontra,aloarea a&e$tora.
Ca atare/ atun&i &>nd in,e$ti1.ea?( un a$emenea &>m# de &(utare a
datelor i in+ormaiilor #entru a $ta-ili $ol,a-ilitatea unei #er$oane/ ,iitor
#artener de a+a&eri/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( $e do&umente?e
deo#otri,( at>t &u #ri,ire la dre#turile &>t i la o-li1aiile #atrimoniale ale
#er$oanei 'n &au?(/ 'n aa +el 'n&>t 'n nota de &on&lu?ii $( #re?inte un ra#ort
&>t mai real 'ntre a&e$tea.
De a$emenea/ 'n #ra&ti&(/ $e u?itea?( ade$ea e8#re$ia de 1tarea de
6oitate a #er$oanei/ e8#re$ie &are $e &on+und( &u noiunea de
1ol3a6ilitate.
Gn lu&rarea <De$#re dre#tul i arta a#(r(rii=/ autorul "aleri&( Da-u +a&e o
di$tin&ie &lar( intre noiunea de <-onitate= i &ea de <$ol,a-ilitate=/ e8#li&>nd
i &are e$te ra#ortul dintre a&e$tea/ a$t+el:
S prin bonitate se ,nele!e capacitatea a!entului economic de a produce i
plti conform obli!aiilor asumate prin contractele anterioare i cele care
urmea" s i le asume prin semnarea contractului chiar ,n condiiile
materiali"rii riscurilor asi!urate prin convenie sau efectul le!ii.
LD;
Ni,elul de -onitate e$te dat de 1radul de $ol,a-ilitate/ li&.iditate/
renta-ilitate/ re&e#ti,itate/ #rom#titudine/ &ore&titudine i
&om#ortamentul re$#e&ti,ului a1ent e&onomi&.
S prin solvabilitate se ,nele!e capacitatea economic a societii
comerciale de a.i respecta ,ntocmai i la timp obli!aiile contractuale
asumate.
Sol,a-ilitatea $e determin( #rin anali?a elementelor #atrimoniale/ #e
-a?( de -ilan/ iar da&( re?ultatele o-inute $e &om#ar( #e ultimii ani/ $e
#ot +ormula &on&lu?ii edi+i&atoare 'n a&e$t $en$.
De #re&i?at &( autorul a a,ut 'n ,edere numai #er$oanele %uridi&e/ unde
termenul de -onitate e$te +olo$it 'n mod +re&,ent/ 'n tim# &e noiunea de
$ol,a-ilitate $e +olo$ete/ deo#otri,(/ 'n re+eririle &u #ri,ire la #er$oanele
%uridi&e i +i?i&e/ &u #($trarea #ro#oriilor &ore$#un?(toare.
).). Ris!#rile &% ale+erea "are%er#l#i de afa!eri
Ale1erea #artenerului de a+a&eri/ #er$oan( +i?i&( $au %uridi&(/ are o
im#ortan( deo$e-it( #entru #rote%area #atrimoniului #ro#riu i a a+a&erii
#re&oni?ate/ re$#e&ti, e,itarea din +a?( in&i#ient( a unor #ro-leme &u 1rad
$#orit de ri$&. *ra&ti&a 'n domeniul e&onomi& a demon$trat &( o $erie de
+irme/ #ro$#ere la un moment dat/ au 'nre1i$trat #ierderi +inan&iare i
materiale 'n$emnate/ a%un1>nd &.iar 'n $tare de +aliment/ &a urmare a
#er+e&t(rii unor a+a&eri &u #arteneri ne,eri+i&ai 'n #reala-il/ in$u+i&ient
&uno$&ui/ r(u intenionai/ &are nu i0au onorat o-li1aiile &ontra&tuale
a$umate. Dei &a?ui$ti&a de a&e$t 1en a do->ndit ,alene de +enomen/ mai
$unt 'n&( a1eni e&onomi&i #ri,ai 1r(-ii $( #er+e&te?e unele a+a&eri &u
#arteneri ne&uno$&ui i ne,eri+i&ai &are/ mai de,reme $au mai t>r?iu/ 'i adu&
'n $tarea de ,i&time.
O($urile le1ale in$tituite de le1iuitor #entru #rote%area +irmelor nu #ot
a&o#eri 'ntre1 $#e&trul de ri$&uri #e &are le #re$u#une #er+e&tarea unei
a+a&eri. De re1ul(/ a&e$tea o#erea?( <#o$t0+a&tum=/ atun&i &>nd #re%udi&iul $0
a #rodu$ i $e in,o&( inter,enia in$tanei %ude&(toreti #entru re#ararea
a&e$tuia/ &eea &e #re$u#une mult tim# i &.eltuieli inutile.
O($urile de #re,enire $unt &ele mai e+i&iente 'n e,itarea ri$&urilor 'n
a+a&eri iar dete&ti,ul #arti&ular #oate a,ea un rol e$enial 'n a&e$t $en$ atun&i
&>nd $e a#elea?( la $er,i&iile $ale.
Ri$&urile 'n ale1erea #artenerului de a+a&eri #ot +i di,i?ate 'n dou(
&ate1orii/ re$#e&ti,:
LDE
2222-2 C8d 3iitorul parteer de a.aceri e1te per1oa0 .i5ic0:
S e$te #o$i-il &a #er$oana 'n &au?(/ dei -ine intenionat(/ $( nu ai-(
#re1(tirea de $#e&ialitate i e8#eriena ne&e$are #entru a derula
a+a&erea 'n &are $e an1renea?(/ moti, #entru &are nu e$te &om#etiti,(
i nu #oate a&&ede #e #ia(/ de,enind +alit( i 'n im#o$i-ilitatea de a0i
onora o-li1aiile a$umate #rin &ontra&tN
S din ne1li%en(/ $au #entru a <e&onomi$i= o anumit( $um( de -ani/ nu
'n&.eie #olie de a$i1urare &u $o&iet(ile de #ro+il i &ade ,i&tim( unor
in&endii/ unor +enomene naturale ori in+ra&iunii de +urt/ a%un1>nd
in,oluntar 'n $tare de +alimentN
S 'n&.eie/ la r>ndul $(u/ o a+a&ere #(1u-itoare &u un #artener ne,eri+i&at/
&are 'l adu&e 'n $tare de +alimentN
S e$te o #er$oan( dominat( de ,i&ii &are im#li&( &.eltuieli e8a1erate/ &eea
&e o determin( $( intre 'n +ondurile +inan&iare de$tinate -unei
de$+(ur(ri a a+a&eriiN
S e$te o #er$oan( r(u intenionat( &are urm(rete &a #rin a+a&erea
#er+e&tat( $( dea <tunul= ,ieii $ale/ a&ion>nd 'n mod #remeditat #entru
#re%udi&ierea intere$elor #arteneruluiN
S are o $tare de $(n(tate #re&ar(.
Gn mediul oamenilor de a+a&eri $e in$tituie un $i$tem relaional %alonat de
un &od deontolo1i& i anumite norme de &onduit(/ uneori ne$&ri$e/ ta&ite/
&are &ondu& la a&ea $tare de 'n&redere re&i#ro&( 'ntre #arteneri. De multe ori
o a+a&ere $e #er+e&tea?( dat( +iind re#utaia do->ndit( de ,iitorul #artener
$u- a$#e&tul a-ilitaii/ &om#etenei i $u&&e$elor re#urtate 'n domeniul
a+a&erilor ori/ #ur i $im#lu/ 'n -a?a relaiilor de ami&iie $tatuate 'ntre #(ri.
222222 C8d 3iitorul parteer de a.aceri e1te o per1oa0 ;uridic0:
S +irma 'n &au?( e$te +alimentar(/ $e a+l( 'n #ra1 de +aliment ori nu
di$#une de mi%loa&ele materiale ne&e$are #entru derularea a+a&erii/ mai
ale$ 'n &ondiiile 'n &are a&ea$ta #re$u#une anumite #ro&e$e de
#rodu&ieN
S +irma 'n &au?( nu e$te a$i1urat( #entru $ituaii de ri$& $au nu are
in$tituite m($uri de #rote&ie +i?i&(N
S #artenerul de a+a&eri e$te o +irm( <+antom(=/ 'n+iinat( #entru un num(r
limitat de o#eraiuni &omer&iale/ du#( &are di$#are de #e #ia(. De
re1ul(/ a$o&iaii $au #atronii unor a$t+el de +irme $unt &et(eni $tr(ini/ &u
do&umente de identitate +al$e/ &are &um#(r( $o&iet(ile &omer&iale de la
&et(enii rom>ni/ a&.i?iionea?( m(r+uri #e &redit/ &u #lata du#(
,>n?area m(r+ii/ &u 1aranii -an&are +i&ti,e/ iar du#( atin1erea $&o#urilor
LDH
+rauduloa$e #(r($e$& teritoriul (rii +(r( a0i mai onora o-li1aiile
&ontra&tuale a$umate. Situaii de a&e$t 1en $e 'nre1i$trea?( i 'n
&ondiiile $o&iet(ilor &omer&iale mi8te/ &>nd &et(eanul $tr(in/ du#(
atin1erea $&o#ului/ #(r($ete teritoriul Rom>niei/ r(m>n>nd <-un de
#lat(= a$o&iatul rom>n.
S +irma 'n &au?( are $u$#endat( $au anulat( li&ena de derulare a unor
o#eraiuni &omer&iale $au de alt( natur(.
A&e$tea $unt numai &>te,a dintre ri$&urile ,i?>nd ale1erea ,iitorului
#artener de a+a&eri/ $u+i&iente 'n$( #entru a demon$tra ne&e$itatea i
im#ortana m($urilor de ,eri+i&are &e $e im#un 'n $&o# #re,enti, #rin
intermediul dete&ti,ului #arti&ular.
)... C8'"#ri de !(#are a daelor -i i%for'a,iilor
22*2-2 C8d pote/ialul parteer de a.aceri e1te o per1oa0 .i5ic0
Xin>nd $eama de &erinele a&e$tui domeniu de a&ti,itate i anume &(
#er$oana +i?i&(/ ,iitor #artener de a+a&eri/ tre-uie $( +ie $erioa$( i $ol,a-il(/
#re&um i de #re&i?(rile +(&ute anterior/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( $e
oriente?e 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, &(tre urm(toarele &>m#uri de &(utare a
datelor i in+ormaiilor:
S date de identi+i&are a #er$oanei 'n &au?(N
S date #ri,ind &a#a&itatea de e8er&iiu a #er$oanei 'n &au?(N
S date &are $( ate$te &unotine/ #reo&u#(ri anterioare/ #e $#e&i+i&ul
a&ti,it(ilor 'n &are urmea?( $( a&ione?e &a ,iitor #artener de a+a&eriN
S date #ri,ind ante&edentele #enale ale #er$oanei 'n &au?(N
S date #ri,ind modul 'n &are i0a onorat o-li1aiile a$umate 'n ra#orturile
&u ali #arteneri de a+a&eriN
S date #ri,ind antura%ul #er$oanei 'n &au?(N
S date #ri,ind #re1(tirea #ro+e$ional( i de $#e&ialitate a #er$oanei
in,e$ti1ateN
S date #ri,ind #atrimoniul/ $tarea material( a #er$oanei 'n &au?(: -unuri
mo-ile/ imo-ileN dre#turi de &rean(N o-li1aii #atrimoniale aa &um $unt
ele de+inite 'n Dre#tul &i,il rom>nN
S date #ri,ind $tarea de $(n(tate a #er$oanei 'n &au?(N
S alte date &are $( &on&ure la +ormarea unei ima1ini &>t mai &om#lete &u
#ri,ire la $erio?itatea i $tarea de $ol,a-ilitate a #er$oanei +i?i&e
in,e$ti1ate.
LDI
22*222 C8d pote/ialul parteer de a.aceri e1te o per1oa0 ;uridic0
Gn $ituaia 'n &are e$te $oli&itat $( in,e$ti1.e?e o #er$oan( %uridi&(/
#otenial #artener de a+a&eri/ dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea 'n ,edere
urm(toarele &>m#uri de &(utare:
a) Date de identi+i&are a #er$oanei %uridi&e 'n &au?(:
Gn in,e$ti1area a&e$tui &>m# de &(utare a datelor i in+ormaiilor
dete&ti,ul #arti&ular ,a ine $eama de urm(toarele elemente:
0 Denumirea #er$oanei %uridi&e/ re#re?ent>nd a&el mi%lo& de identi+i&are
a $u-ie&tului &ole&ti, de dre#t &i,il &are &on$t( 'n &u,>ntul $au 1ru#ul
de &u,inte $ta-ilit/ &u a&ea$t( $emni+i&aie/ 'n &ondiiile le1iiN
Denumirea d( dre#tul #er$oanei %uridi&e $( +olo$ea$&( a&ea denumire
#rin &are $e indi,iduali?ea?( 'n ra#orturile &i,ile &on&rete la &are
#arti&i#(/ $( &ear( altora $( o indi,iduali?e?e #rin denumirea $a/ $(
&ear(/ 'n %u$tiie/ re$ta-ilirea dre#tului la denumire atun&i &>nd i $0a
adu$ ,reo atin1ere.
Denumirea e$te &ea $ta-ilit( #rin a&tul de 'n+iinare $au $tatut.
0 Sediul #er$oanei %uridi&e/ re#re?ent>nd a&el mi%lo& de identi+i&are #rin
indi&area unui anumit lo& $ta-ilit/ 'n &ondiiile le1ii/ &u a&ea$t(
$emni+i&aie.
Sediul #er$oanei %uridi&e #oate +i: $ediul $o&ial/ indi&at 'n a&tul de
'n+iinare a $o&iet(ii &omer&iale $au $ediul de lu&ru/ unde 'i
de$+(oar( a&ti,itatea #er$onalul #er$oanei %uridi&e.
Gn ra#ort &u alte &riterii/ $ediul mai #oate +i: $ediul #rin&i#al 'n &are $e
de$+(oar( a&ti,itatea de an$am-lu $au total(N $ediul $e&undar/
au8iliar $au #un&t de lu&ru/ unde $e de$+(oar( o #arte a a&ti,it(ii
#er$oanei %uridi&eN $ediul de dre#t &omun &are e$te o-li1atoriu i $ediul
&on,enional &are e$te +a&ultati,.
0 Naionalitatea #er$oanei %uridi&eN
0 Contul -an&ar al #er$oanei %uridi&eN
0 Codul +i$&al al #er$oanei %uridi&eN
0 Firma i mar&aN
0 Tele+on/ +a8/ tele8N
-) Date #ri,ind &a#a&itatea de +olo$in( a #er$oanei %uridi&e:
0 o-ie&t de a&ti,itate
0 da&( $e a+l( 'n $tare de $u$#endare a a&ti,it(ii/ de retra1ere a li&enei
de +un&ionare et&.
&) Date #ri,ind #atrimoniul:
LDB
0 #otenialul +inan&iarN
0 &a#ital $o&ial $u-$&ri$ i ,(r$atN
0 -unuri mo-ile i imo-ile deinuteN
0 in,e$tiii reali?ate $au 'n &ur$ de reali?areN
0 &onturi -an&are 'n ar( i $tr(in(tateN
0 a+a&eri 'n derulareN
0 o-li1aii +inan&iare &(tre $tat/ -(n&i/ #arteneri de a+a&eriN
0 alte o-li1aii #atrimoniale a$umate.
d) Oodul 'n &are $o&ietatea &omer&ial( e$te #er&e#ut( de +oti i a&tuali
#arteneri de a+a&eri $u- ra#ortul onor(rii &lau?elor &ontra&tuale a$umateN
e) Da&( a +(&ut o-ie&tul unor $an&iuni a#li&ate de or1anele de $tat i
#entru &e moti,eN
+) Liti1ii &i,ile &u +otii $au a&tualii #arteneri de a+a&eri/ moti,ul a&e$toraN
1) A$o&iaii $o&iet(ii &omer&iale in,e$ti1ate/ &a#italul $o&ial $u-$&ri$ i
,(r$at de +ie&are 'n #arte/ &ota de #arti&i#are la #ro+it i r($#undere
material(N
.) Alte date &are $( 'ntre1ea$&( ta-loul de ima1ine a$u#ra #er$oanei
%uridi&e 'n &au?(/ $u- ra#ortul $erio?it(ii i $ol,a-ilit(ii/ 'n &alitate de
#otenial #artener de a+a&eri.
Gn in,e$ti1area a&e$tui domeniu de a&ti,itate dete&ti,ul #arti&ular ,a
tre-ui $( in( $eama/ 'n #rimul r>nd/ de $oli&it(rile &on&rete ale &lientului $(u/
&ele #re?entate mai $u$ a,>nd un &ara&ter orientati,.
.. A!iviaea i%vesi+aiv( !# "rivire la "ersoa%ele
dis"(r#e de la do'i!ili#
..1. Co'"ee%,e
La modul 1eneral/ in,e$ti1area di$#ariiei unei #er$oane de la domi&iliu
&om#ort( dou( a$#e&te i anume:
a) $ituaia 'n &are $e #re?um( &( #er$oana di$#(rut( de la domi&iliu e$te 'n
,ia(/ a&ea$ta +iind &ea mai de$ 'nt>lnit(N
-) $ituaia 'n &are $e #re?um( &( #er$oana di$#(rut( e$te de&edat( i $e
im#une declararea judectoreasc a morii/ &u e+e&tele %uridi&e
&ore$#un?(toare.
LLD
Cate1oriile de #er$oane intere$ate 'n &lari+i&area $ituaiei &elor di$#(rui
de la domi&iliu de re1ul( $unt:
S mem-rii +amiliei #er$oanei di$#(ruteN
S alte rude ale #er$oanei di$#(ruteN
S tutorele $au &uratorul #entru #er$oana di$#(rut( &are are in$tituit( una
din a&e$te +orme de o&rotire i re#re?entare le1al(N
S &reditorii/ motenitorii/ 'n &a?urile 'n &are $e #re$u#une &( #er$oana e$te
de&edat(N
S in$tituiile de $tat $au o-teti a-ilitateN
S alte &ate1orii de #er$oane intere$ate (#rieteni/ &uno$&ui/ &ole1i de
$tudii/ de $er,i&iu/ ,e&ini et&.)
Ca?ui$ti&a $#e&i+i&( a&e$tui domeniu in,e$ti1ati, e$te deo$e-it de
&om#le8( i ,ariat(/ o mare #arte din a&ea$ta +iind de &om#etena e8&lu$i,(
a or1anelor a-ilitate de $tat. *>n( de &ur>nd/ 'n li#$a in$tituiei dete&ti,ului
#arti&ular/ &et(eanul rom>n $0a o-inuit &u ideea &( 'n $ituaiile de di$#ariie
a unei #er$oane de la domi&iliu tre-uie anunate or1anele de #oliie. *rin
le1i+erarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular $0a &reat o #o$i-ilitate 'n #lu$ de a
$oluiona #ro-lema unei #er$oane di$#(rute de la domi&iliu. Totui/ $unt
anumite $ituaii/ re1lementate 'n mod e8#re$ de le1iuitor/ &>nd dete&ti,ul
#arti&ular/ date +iind limitele $ale de &om#eten(/ nu $e #oate an1a%a 'n
e+e&tuarea de in,e$ti1aii. E,ident/ 'n a&ti,itatea #ra&ti&(/ dete&ti,ul #arti&ular
$e #oate &on+runta &u $ituaii &>nd/ ne&uno$&>nd 'n +a?a iniial(/ &au?ele i
moti,ele reale ale di$#ariiei unei #er$oane de la domi&iliu 'ntre#rinde/ la
$oli&itarea &lientului/ m($uri in,e$ti1ati,e #entru &a $( reali?e?e ulterior &(
e$te un &a? de &om#etena or1anelor de #oliie. C>nd re?ultatul m($urilor
in,e$ti1ati,e ate$t( o a$t+el de $ituaie/ dete&ti,ul #arti&ular e$te o-li1at $(
$e$i?e?e or1anele de #oliie.
*entru e,itarea unor e,entuale &on+u?ii ,om #re?enta &>te,a a$#e&te
#ri,ind &om#etena de e+e&tuare a in,e$ti1aiei &u #ri,ire la #er$oanele
di$#(rute de la domi&iliu.
*2-2-2 Co4pete/a or:aelor de poli/ie
Cate1oriile de #er$oane di$#(rute de la domi&iliu &are/ &on+orm
#re,ederilor le1ale/ intr( 'n &om#etena de urm(rire i in,e$ti1are or1ani?at(
i e8e&utat( de or1anele de #oliie $unt:
S #er$oanele &ondamnate/ 'm#otri,a &(rora $0au emi$ mandate de
e8e&utare i &are $e $u$tra1 de la e8e&utarea #ede#$eiN
S #er$oanele &are au &omi$ in+ra&iuni i $e $u$tra1 urm(ririi #enaleN
LLL
S #er$oanele e,adate din $tare le1al( de reinereN
S #er$oanele &are de?ertea?( $au $e $u$tra1 de la 'n&or#orareN
S in+ra&torii ,oia%oriN
S #er$oanele urm(rite #rin !NTER*OLN
S #er$oanele $u#u$e re1imului e8tr(d(rii #entru &omiterea de in+ra&iuniN
S &et(enii $tr(ini $au a#atri?ii 'm#otri,a &(rora $0a di$#u$ m($ura
e8#ul?(rii din ar(N
S #er$oanele &are $e $u$tra1 de la 'nde#linirea o-li1aiilor le1ale $ta-ilite
#rin .ot(r>ri %ude&(toreti $au a&tele normati,e 'n ,i1oareN
S minorii &are $e $u$tra1 de la internarea 'ntr0un &entru medi&al de
$#e&ialitate/ 'ntr0o &oal( $#e&ial( de reedu&are $au &ei +u1ii din a$t+el
de unit(iN
S -olna,ii #$i.i& #eri&uloi i to8i&omanii &are $e $u$tra1 m($urilor de
$i1uran( i &ei &are au +u1it din unit(ile $anitare 'n &are erau internaiN
S #er$oanele di$#(rute 'n 'm#re%ur(ri $u$#e&te.
*2-222 Co4pete/a detecti3ului particular
E8&e#t>nd &a?ui$ti&a de &om#etena e8#re$( a or1anelor de #oliie/
dete&ti,ul #arti&ular $e #oate an1a%a 'n a&ti,it(i in,e$ti1ati,e &u #ri,ire la
toate $ituaiile i 'm#re%ur(rile 'n &are o #er$oan( a di$#(rut de la domi&iliu.
*re&i?(m &( 'n a&e$t &onte8t noiunea de domi&iliu $e a-ordea?( 'n
$en$ul lar1 al termenului/ in&lu?>nd #e l>n1( domi&iliul #ro#riu0?i$ i
reedina/ adi&( lo&uina tem#orar( $au ori&e lo& unde $0ar +i #utut a+la
#er$oana di$#(rut( i &are $( ai-( 'nele$ul de locuin.
Cu titlu orientati,/ menion(m &( dete&ti,ul #arti&ular #oate e+e&tua
in,e$ti1aii &u #ri,ire la urm(toarele &ate1orii de #er$oane:
S #er$oane di$#(rute de la domi&iliul &on%u1alN
S minori di$#(rui de la domi&iliu/ reedin( $au alte lo&uri unde $e a+lauN
S tineri di$#(rui de la domi&iliu/ &am#u$uri uni,er$itare/ ta-ere &olare/
internate/ &(mine $tudeneti et&.
S #er$oane di$#(rute 'n &ondiii a#arent normale (a+late 'n e8&ur$ii/ 'n
de#la$(ri 'n intere$ de $er,i&iu/ la #e$&uit et&.)
S #er$oane 'n ,>r$t( &u anumite a+e&iuni medi&ale/ di$#(rute de la
domi&iliu $au din unit(ile medi&ale ori de a$i$ten( $o&ial( unde $e a+lau
internateN
S #er$oane &are re&idi,ea?( 'n di$#ariia de la domi&iliuN
LLA
S alte &ate1orii de #er$oane &are nu intr( 'n &om#etena or1anelor de
#oliie.
Sta-ilirea/ 'n&( din +a?a in&i#ient( a #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ a &au?elor i
moti,elor &are ar +i #utut determina di$#ariia unei #er$oane de la domi&iliu
are o im#ortan( deo$e-it( #entru &anali?area i derularea in,e$ti1aiilor
e+e&tuate de &(tre dete&ti,ul #arti&ular.
*entru edi+i&are/ ,om #re?enta 'n &ontinuare/ #e &ate1orii de #er$oane/
un nomen&lator de #o$i-ile moti,e &are #ot $( $tea la -a?a di$#ariiei unei
#er$oane de la domi&iliu/ a$t+el:
a) unul dintre $oi/ &on&u-ini/ #e +ondul unor ne'nele1eri &are $0au a&uti?at
'n tim# determinate de:
0 &om#ortament a1re$i,/ ,iolent/ lim-a% ,ul1ar/ a&&e$e de 1elo?ie din
#artea unuia dintre $oi $au &on&u-iniN
0 do->ndirea unor ,i&ii de &(tre unul din #artenerii de ,ia( (&on$um de
dro1uri/ &on$um e8a1erat de -(uturi al&ooli&e et&.) de natur( a a+e&ta
1ra, $tarea de &u#luN
0 aderarea unuia dintre $oi/ &on&u-ini/ la anumite &on&e#ii reli1ioa$e
$au de alt( natur(/ &ontrar ,oinei $au intere$elor #artenerului de ,ia(/
&are #re$u#un un anumit &om#ortament &e a+e&tea?( ,iaa de &u#luN
0 #er,ertirea $e8ual( a unuia dintre #artenerii de ,ia( &are determin(
ne1li%area din a&e$t #un&t de ,edere a $oului $au &on&u-inuluiN
0 $ta-ilirea unor relaii $entimentale a$&un$e de &(tre unul din #artenerii
de &u#luN
0 alte &au?e $au moti,e de natur( a a+e&ta ,iaa de &u#lu.
-) minorii &are/ dat( +iind ino&ena lor/ &a#a&itatea limitat( de a 'nele1e i
de a anti&i#a unele #eri&ole/ &ad uor ,i&time unor tentaii/ #romi$iuni din
#artea unor #er$oane adulte/ r(u intenionate:
0 minorii &are/ #(r($e$& domi&iliul datorit( ne'nele1erilor dintre #(rini/
+a#telor de dojan $au de rele tratamente la &are $unt $u#ui de &(tre
a&etia/ $au #entru a $&(#a de $u- &ontrolul i $u#ra,e1.erea lorN
0 minorii &are/ date +iind $ituaia #re&ar( material( a #(rinilor ori li#$a de
$u#ra,e1.ere i &ontrol din #artea a&e$tora/ #(r($e$& domi&iliul/
al(tur>ndu0$e 1ru#urilor de copii ai str"ii/ &eretorilor/ mi&ilor
in+ra&toriN
0 minorii atrai de tra+i&anii i &on$umatorii de dro1uri/ de #ro8enei/
#edo+ili et&.N
0 minorii r(#ii i $e&.e$trai de elemente in+ra&toare/ 'n $&o# de
anta%are a #(rinilor/ de $&oatere +rauduloa$( din ar( et&.
LL3
Cu #ri,ire la a&ea$t( &ate1orie de #er$oane +a&em #re&i?area &(/ 'n
toate &a?urile de in,e$ti1are a di$#ariiei/ e$te indi&at &a dete&ti,ul #arti&ular
$( &oo#ere?e &u +amilia/ &u in$tituiile de a$i$ten( $o&ial( i &u or1anele de
#oliie/ mai ale$ atun&i &>nd $e &onturea?( +a#te &e 'ntrune$& elementele
&on$tituti,e ale ,reunei in+ra&iuni. A$t+el $e #oate $&urta tim#ul de
$oluionare a &ererii de in,e$ti1aii i de a #re,eni a1ra,area $ituaiei
minorului.
&) tinerii &are &ad ,i&time unor 1ru#(ri in+ra&ionale/ $e&te $au &ulte
reli1ioa$e/ ori &are ado#t( un &om#ortament li-ertin:
0 tinerii atrai de 1ru#uri de #ro8enei &are0i determin( $( $e #ro$titue?e/
$( $e #er,ertea$&( $e8ual i &are #(r($e$& domi&iliul #entru a $&(#a
de $u- &ontrolul i $u#ra,e1.erea +amilieiN
0 tinerii ra&olai de di,eri misionari ai unor &ulte $au $e&te reli1ioa$e/
&ontrar ,oinei mem-rilor +amiliei i &are $e re+u1ia?( 'n l(&aurile #u$e
la di$#o?iie de a&e$teaN
0 tinerii &are #(r($e$& domi&iliul/ +(r( tiina #(rinilor/ i $e de#la$ea?(
'n $tr(in(tate 'n e8&ur$ii $au #entru a 1($i un lo& de mun&(N
0 tinerii &are au o relaie $entimental( a$&un$( $au &ontrar( ,oinei
#(rinilor i &are #(r($e$& domi&iliul #entru a lo&ui 'm#reun( &u
persoana iubit $au #entru a o 'n$oi 'n anumite de#la$(ri/ 'n ar( $au
'n $tr(in(tateN
0 tinerii &are $e &on$ider( o-$tru&ionai/ &are nu mai $u#ort( $tarea de
$u#ra,e1.ere i &ontrol 'n tot &eea &e +a& din #artea #(rinilor $au a
altor mem-ri de +amilie/ ori a re#re?entanilor le1ali i &are #(r($e$&
domi&iliul #entru a0i +a&e $in1uri un ro$t 'n ,ia(N
0 tinerii &are au &(?ut #rad( &on$umului de dro1uri i &are #(r($e$&
domi&iliul #entru a $&(#a de $u- &ontrolul +amilieiN
0 tinerii &are $0au al(turat unor 1ru#(ri &u #reo&u#(ri in+ra&ionale i &are
#(r($e$& domi&iliul #entru &omiterea de in+ra&iuni 'n alte lo&alit(i $au
#e teritoriul altor $tate ori #entru a $&(#a de $u- &ontrolul or1anelor
a-ilitate de $tatN
d) #er$oanele 'n ,>r$t( &are $u+er( de amne?ie/ -oli &ardia&e/ alte a+e&iuni
medi&ale &are au #(r($it domi&iliul din anumite moti,e i nu au mai
re,enitN
e) #er$oanele &are au &omi$ o anumit( +a#t( de$#re &are &red &( intr( $u-
in&idena le1ii #enale/ ne&uno$&ut( de mem-rii +amiliei i &are #(r($e$&
domi&iliul #entru a $&(#a de m($urile &e urmea?( a +i 'ntre#rin$e de
or1anele a-ilitate de $tatN
LL)
+) #er$oanele &are i0au a$umat anumite o-li1aii +inan&iare $au de alt(
natur( +a( de di,eri indi,i?i/ nu i le0au onorat i #(r($e$& domi&iliul
#entru a $&(#a de r(?-unarea a&e$toraN
1) #er$oane de&edate 'n 'm#re%ur(ri ne&uno$&ute.
E$te e,ident &( a&ea$t( enumerare de $ituaii nu are un &ara&ter
e8.au$ti,/ #ut>nd e8i$ta i alte &au?e i moti,e #entru &are o #er$oan( $(
di$#ar( de la domi&iliu/ 'n$( &eea &e tre-uie $u-liniat e$te +a#tul &( dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( le $ta-ilea$&( 'n&( din +a?a in&i#ient( a #ro&e$ului
in,e$ti1ati, #entru a uura mun&a i a $&urta tim#ul de $oluionare a &ererii
de in,e$ti1aii.
..). C8'"#rile de !(#are a daelor -i i%for'a,iilor !# "rivire
la "ersoa%ele dis"(r#e de la do'i!ili#
Gn ii/ierea #ro&e$ului in,e$ti1ati, &u #ri,ire la o persoan disprut de
la domiciliu/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( $e a$i1ure &(:
S #er$oana di$#(rut( nu +a&e o-ie&tul #reo&u#(rilor or1anelor de #oliieN
S #er$oana di$#(rut( nu a +o$t reinut( de or1anele de urm(rire #enal(
#entru &er&et(ri/ &on+orm #re,ederilor le1aleN
S #er$oana di$#(rut( nu e$te ,i&tima unui a&&ident de &ir&ulaie $au a altui
e,eniment &are $(0i +i &au?at de&e$ulN
S #er$oana re$#e&ti,( nu $e a+l( 'n &ur$ul e8e&ut(rii unor $ar&ini de
$er,i&iu &are au im#u$ #(r($irea lo&alit(ii 'n mod intem#e$ti, i nu a
mai a,ut #o$i-ilitatea $(0i anune +amilia.
Cu #ri,ire la locurile de e.ectuare a i3e1ti:a/iilor de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie menionat +a#tul &( a&e$tea $e $ta-ile$& 'ntr0o ordine
ierar.i&(/ 'n ra#ort de #rimele date i in+ormaii o-inute de la $oli&itantul
in,e$ti1aiei/ re$#e&ti, de la mem-rii de +amilie $au re#re?entanii le1ali ai
#er$oanei di$#(rute.
Xin>nd $eama i de #re,ederile +(&ute anterior/ dete&ti,ul #arti&ular ,a
a,ea 'n ,edere urm(toarele adre$e/ lo&uri i medii de &(utare a datelor i
in+ormaiilor:
S e,idenele or1anelor de #oliieN
S e,idenele $#italelor i in$titutelor de medi&in( le1al(N
S lo&ul de mun&(/ de $tudii i de &a?areN
S domi&iliul $au reedina #er$oanei di$#(ruteN
S adre$ele rudelor/ &uno$&uilor/ #rietenilor/ &on&u-inului $au altei relaii
$entimentaleN
LL;
S adre$ele l(&aurilor $e&telor reli1ioa$e/ m(n($tirilor unde #er$oana
di$#(rut( ar +i #utut $( $e re+u1ie?eN
S lo&urile +re&,entate de #er$oana di$#(rut( #entru $tudii/ 'n $&o#
re&reati,/ #entru $ati$+a&erea unor #a$iuni $au ,i&iiN
S mediile 'n &are $e &om#l(&ea #er$oana di$#(rut(.
*ro&e$ul in,e$ti1ati, 'n a$t+el de $ituaii 'n&e#e/ de re1ul(/ la ultimul
domi&iliu/ reedin(/ lo& de mun&( $au $tudii/ ori alt lo& 'n &are $e a+la
#er$oana in,e$ti1at( la momentul di$#ariiei.
Gn &eea &e #ri,ete datele i in+ormaiile urm(rite a +i o-inute de &(tre
dete&ti,ul #arti&ular menion(m:
S da&( #er$oana 'n &au?( a mai +o$t $emnalat( la adre$a $au lo&ul unde a
+o$t ,(?ut( ultima dat(/ 'nainte de di$#ariieN
S da&( la adre$a de domi&iliu $e &unoate 'n r>ndul ,e&inilor de$#re
di$#ariia #er$oanei 'n &au?(/ iar 'n &a? a+irmati, &are e$te ,er$iunea
+amiliei #entru a moti,a di$#ariiaN
S date &>t mai &om#lete de identi+i&are de$#re #er$oanele &are au lo&uit
&u #er$oana di$#(rut( la a&eeai adre$( $0au au 'n$oit0o 'nainte de
di$#ariia a&e$teia/ #entru a +i inter,ie,ate da&( $ituaia o im#uneN
S date #ri,ind rude/ &uno$&ui/ relaii $entimentale #rieteni/ la &are
#er$oana di$#(rut( ar +i #utut $( $e re+u1ie?eN
S da&( #er$oana di$#(rut( a a,ut &on+li&te &u mem-rii +amiliei $au &u alte
#er$oane &u &are lo&uia la domi&iliuN
S da&( $0au o-$er,at modi+i&(ri e,idente de &om#ortament la #er$oana
in,e$ti1at( de natur( $(0i a+e&te?e $tarea de $(n(tate #$i.i&(/ 'nainte de
di$#ariia de la domi&iliuN
S da&( #er$oana in,e$ti1at( a +(&ut anumite a&te #re1(titoare 'nainte de a
#le&a de la domi&iliuN
S da&( $0a o-$er,at la #er$oana in,e$ti1at( o $tare de interiori?are
e8&e$i,(/ de i?olareN
S da&( #er$oana in,e$ti1at( a &omi$ ,reo +a#t( &are $( o determine $(
&read( &( intr( $u- in&idena le1ii #enaleN
S da&( #er$oana in,e$ti1at( a +o$t $emnalat(/ 'nainte de di$#ariie de la
domi&iliu/ 'n &om#ania unor mi$ionari ai $e&telor reli1ioa$eN
S da&( ,reunul dintre mem-rii +amiliei/ alte #er$oane din &er&ul intim de
relaii/ $unt o-$er,ate &( #lea&( de la domi&iliu &u -a1a%e/ e8i$t>nd
#o$i-ilitatea $(0i du&( #er$oanei di$#(rute .aine de $&.im-/ alimente/
medi&amente et&. la adre$a unde $e a$&undeN
LLE
S da&( #er$oana in,e$ti1at( era &uno$&ut( &a +iind &on$umator de dro1uri/
#er,ertit $e8ual/ #ro$tituat( et&.N
S da&( #er$oana in,e$ti1at( a,ea datorii neonorate +a( de anumii indi,i?i
din lumea interlo#(N
S da&( 'n antura%ul $(u $e a+lau #er$oane &uno$&ute &u #reo&u#(ri
in+ra&ionaleN
S da&( a mai di$#(rut de la domi&iliu i 'n alte 'm#re%ur(ri/ moti,ul/ #e &e
#erioad(/ unde a +o$t de#i$tat(N
S da&( #er$oana di$#(rut( a &omuni&at 'n ,reun +el &u anumite rude/
&uno$&ui/ #rieteni/ du#( di$#ariieN
S alte date i in+ormaii &are $( &on&ure la $ta-ilirea moti,elor di$#ariiei de
la domi&iliu a #er$oanei in,e$ti1ate i la lo&ali?area a&e$teia.
Un a$#e&t deo$e-it de im#ortant/ &are nu tre-uie #ierdut din ,edere/ $e
re+er( la &om#ortamentul &e tre-uie ado#tat de &(tre dete&ti,ul #arti&ular 'n
ra#orturile $ale &u $oli&itantul in,e$ti1aiei.
Gn ma%oritatea 'm#re%ur(rilor de a&e$t 1en/ 'ntre &el &are $e adre$ea?(
dete&ti,ului #arti&ular #entru e+e&tuarea in,e$ti1aiei i #er$oana di$#(rut(
e8i$t( o le1(tur( a+e&ti,(/ $entimental( +oarte #uterni&(. Di$#ariia unei
#er$oane dra1i din r>ndul mem-rilor +amiliei/ 'n &ondiii ne&uno$&ute/
&ondu&e ade$ea la idei &u &on$e&ine dintre &ele mai ne+eri&ite. Gn a$t+el de
$ituaii dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie un -un #$i.olo1/ $( do,edea$&(
ta&t/ &alm/ $( ado#te o atitudine de natur( a0l liniti #e $oli&itantul
in,e$ti1aiei/ #e &eilali mem-ri ai +amiliei. Gn ni&i un &a? nu tre-uie $( emit(/
'n eta#a iniierii #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ idei #otri,it &(rora #er$oana di$#(rut(
ar #utea +i ,i&tima unei in+ra&iuni de omu&idere $au a unui e,eniment
&au?ator de moarte.
Rolul dete&ti,ului #arti&ular e$te a&ela de a0l &alma #e $oli&itantul
in,e$ti1aiei/ de a0l determina $( #oarte o di$&uie &oerent(/ din &are $(
re?ulte &>t mai multe date i in+ormaii ,i?>nd &au?ele $au moti,ele &are au
&ondu$ la di$#ariia de la domi&iliu a #er$oanei in,e$ti1ate. Gn a&ea$t( eta#(
a di$&uiilor/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( o-in( de la $oli&itantul
in,e$ti1aiei +oto1ra+ii $au 'nre1i$tr(ri ,ideo re&ente ale #er$oanei di$#(rute/
un #ortret ,or-it/ alte date i in+ormaii &are $(0i +a&ilite?e #ro&e$ul
in,e$ti1ati,.
*e #erioada in,e$ti1aiilor dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in( o le1(tur(
#ermanent( &u $oli&itantul $au ali mem-ri de +amilie/ $(0i in+orme?e &u
#ri,ire la re?ultatele o-inute/ $(0i linitea$&( 'n #ri,ina $ituaiei #er$oanei
di$#(rute. Da&(/ totui/ 'n urma in,e$ti1aiilor e+e&tuate/ o-ine $u+i&iente
#ro-e &( #er$oana 'n &au?( e$te de&edat(/ ,a &(uta o modalitate &>t mai
LLH
ade&,at( de #re1(tire #$i.olo1i&( a $oli&itantului in,e$ti1aiei 'nainte de a0i
+urni?a in+ormaia re$#e&ti,(.
Gn a&ti,itatea #ra&ti&( dete&ti,ul #arti&ular $e #oate &on+runta &u $ituaii
'n &are $oli&itanii $( +ie intere$ai de o-inerea de date i in+ormaii &are $( le
#ermit( de&lararea %ude&(torea$&( a di$#ariiei #er$oanei in,e$ti1ate.
De #re&i?at &( de&lararea %ude&(torea$&( a di$#ariiei unei #er$oane
#re&ede/ &a re1ul(/ de&lararea %ude&(torea$&( a morii #er$oanei 'n &au?(.
*otri,it le1ii &i,ile/ &ondiia de +ond ne&e$ar( #entru de&lararea
%ude&(torea$&( a di$#ariiei e$te &a de la data ultimelor tiri din &are re?ult(
&( #er$oana era 'n ,ia( $( +i tre&ut un an.
Sta-ilirea datei ulti4elor tiri din &are re?ult( &( #er$oana era 'n ,ia(
#oate re#re?enta $&o#ul #entru &are $oli&itantul in,e$ti1aiei $e adre$ea?(
dete&ti,ului #arti&ular. *entru a $oluiona o a$t+el de &erere/ dete&ti,ul
#arti&ular ,a a,ea 'n ,edere:
S o-inerea de #ro-e ('n$&ri$uri/ m(rturii et&.) din &are $( re?ulte &u
&ertitudine &are e$te ?iua ultimilor tiri de$#re #er$oana di$#(rut(N 'n
-a?a unor a$t+el de #ro-e $e $ta-ilete o anumit( ?i &a +iind data
ultimelor tiriN
S 'n $ituaiile 'n &are nu $e #ot o-ine #ro-e #ri,ind data ultimelor tiri
le1iuitorul a l($at #o$i-ilitatea &a termenul de un an #entru intentarea 'n
%u$tiie a a&iunii de de&larare a di$#ariiei unei #er$oane $( &ur1( de la
$+>ritul lunii ultimelor tiri $au/ atun&i &>nd ni&i luna nu $e #oate $ta-ili/
de la $+>ritul anului &alendari$ti&.
Cunoaterea a$#e&telor menionate mai $u$ are im#ortan( 'n
ne1o&ierile #e &are dete&ti,ul #arti&ular le #oart( &u $oli&itantul unei a$t+el de
in,e$ti1aii. A $ta-ili anul $au luna de &>nd datea?( ultimele tiri de$#re
#er$oana in,e$ti1at( nu e&.i,alea?(/ &a tim# alo&at i &o$turi/ &u o-inerea
de #ro-e #ri,ind "iua ultimelor tiri/ dar re#re?int( o modalitate de $oluionare
a &ererii de in,e$ti1aii &are d( #o$i-ilitatea $oli&itantului $( a&ione?e #entru
de&lararea %ude&(torea$&( a di$#ariiei.
*e de alt( #arte/ #entru declararea ;udec0torea1c0 a 4or/ii per1oaei
di1p0rute tre-uie 'ntrunite &umulati, trei &ondiii:
a) $( e8i$te o .ot(r>re r(ma$( de+initi,( de de&larare %ude&(torea$&( a
di$#ariiei &are $( +i +o$t a+iat(/ 'n &ondiiile #re,(?ute de le1e/ tim# de
3D de ?ileN
-) de la data ultimelor tiri din &are re?ult( &( #er$oana era 'n ,ia( $( +i
tre&ut &el #uin ) aniN
&) de la data a+i(rii e8tra$ului de #e .ot(r>rea de&larati,( a di$#ariiei $( +i
tre&ut &el #uin E luni.
LLI
De&lararea %ude&(torea$&( a morii #er$oanei #re?int( intere$ #entru
$oli&itani deoare&e a&ea$ta #ermite de$&.iderea $u&&e$iunii $au $tin1erea
dre#turilor ,ia1ere.
3. A!iviaea i%vesi+aiv( !# "rivire la 2#%#rile !are fa!
o2ie!#l #%or lii+ii de %a#r( !ivil( sa# "e%al(
3.1. No,i#%i defi%iorii
*entru a #utea a&iona 'n &unotin( de &au?( i 'n &ondiii de le1alitate
#e a&e$t $e1ment de a&ti,itate in,e$ti1ati,( $#e&i+i&(/ $e im#une &a
dete&ti,ul #arti&ular $( +ie +amiliari?at &u unele noiuni %uridi&e de dre#t &i,il i
dre#t #enal a-$olut ne&e$are.
Firete/ #entru a &unoate &are $unt -unurile &are +a& o-ie&tul unor liti1ii
de natur( &i,il( $au #enal(/ $e im#une $( $e &unoa$&( &e re#re?int(
a&e$tea/ $u- ra#ort %uridi& i &um $unt &la$i+i&ate.
De menionat &( 'n le1i$laia &i,il( rom>n( nu e8i$t( o de+iniie a bunului/
dei termenul e$te +re&,ent utili?at. Unii autori de $#e&ialitate au de+init -unul
&a +iind o ,aloare e&onomi&( &are e$te util( #entru $ati$+a&erea ne,oii
materiale ori $#irituale a omului i &are e$te $u$&e#ti-il( de a#ro#riere $u-
+orma dre#tului #atrimonial.
*otri,it a&e$tei de+iniii/ #entru a +i 'n #re?ena unui -un/ 'n $en$ul
dre#tului &i,il/ e$te ne&e$ar $( +ie 'ntrunite &umulati, urm(toarele &ondiii:
S ,aloarea e&onomi&( $( +ie a#t( a $ati$+a&e o tre-uin( de ordin material
$au $#iritual al omuluiN
S ,aloarea e&onomi&( $( +ie $u$&e#ti-il( de 'n$uire $u- +orma dre#turilor
#atrimoniale.
Str>n$ le1at( de noiunea de bun e$te a&eea de patrimoniu #e &are noi
am de+init0o $e&iunea a&e$tui manual. De #re&i?at &( ra#ortul dintre
#atrimoniu i -un e$te e&.i,alent &u &el de 'ntre1 Q #arte/ -unul re#re?ent>nd
#artea.
Cla$i+i&area -unurilor 'n dre#tul &i,il are o rele,an( deo$e-it( #entru
in$tana de %ude&at( atun&i &>nd a&ea$ta %ude&( liti1ii &i,ile $au #enale &u
latur( &i,il(/ #entru in$tituia a,o&atului/ dar i #entru a&ti,itatea in,e$ti1ati,(
a dete&ti,ului #arti&ular. Gn&adrarea -unului &e urmea?( a +i in,e$ti1at 'ntr0o
&ate1orie $au alta a%ut( 'n mare m($ur( la orientarea #ro&e$ului in,e$ti1ati,.
Criteriile de cla1i.icare a 6uurilor 7 dreptul ci3il ro48 $unt:
LLB
dup0 atura lor
a) 4o6ile/ numite i mi&(toare/ &la$i+i&ate la r>ndul lor 'n:
0 4o6ile pri atura lor/ re#re?ent>nd &or#urile &are $e #ot tran$#orta
de la un lo& la altulN
0 4o6ile pri deter4iarea le:ii/ adi&( o-li1aiile i a&iunile &are au
&a o-ie&t $ume e8i1i-ile $au e+e&te mo-iliare/ a&iunile $au intere$ele
'n &om#anii de +inane/ de &omer $au de indu$trie/ &.iar i atun&i &>nd
&a#italul a&e$tor &om#anii &on$t( 'n imo-ileN
0 4o6ile pri aticipa/ie/ re#re?ent>nd a&ele -unuri &are #rin natura
lor $unt imo-ile/ dar #e &are #(rile unui a&t %uridi& le &on$ider( mo-ile
'n #er$#e&ti,a a &eea &e ,or de,eni (+ru&tele i re&oltele ne&ule$e/
'n$tr(inate #rin a&t %uridi& anti&i#at)
-) i4o6ile/ numite i nemi&(toare/ &la$i+i&ate la r>ndul lor 'n:
0 i4o6ile pri atura lor (+ondurile de #(m>nt/ &l(dirile/ re&oltele
ne&ule$e et&.)
0 i4o6ile pri o6iectul pe care 1e a.l0 (u?u+ru&tul lu&r(rilor imo-ile/
$er,ituile/ a&iunile &are tind la re,endi&area unui imo-il et&.)
0 i4o6ile pri de1tia/ie/ re#re?ent>nd obiectele pe care proprietarul
unui fond le.a pus pe acest fond pentru serviciul i e)ploatarea
acestuia ($tu#i &u roi/ #etele din ia?/ o1lin?ile unui a#artament/
ta-lourile i alte ornamente et&.)
dup0 re:i4ul circula/iei ;uridice
S 6uuri care 1e a.l0 7 circuitul ci3il/ adi&( &ele &are #ot +a&e o-ie&tul
unor a&te %uridi&e/ &la$i+i&ate la r>ndul lor 'n:
0 -unuri &are #ot &ir&ula li-erN
0 -unuri &are #ot +i do->ndite/ deinute ori 'n$tr(inate &ondiionat.
S 6uuri 1coa1e di circuitul ci3il/ re$#e&ti, &ele &are nu #ot +orma
o-ie&tul a&tului %uridi& &i,il (inaliena-ile).
dup0 4odul de deter4iare
S 6uuri idi3idual deter4iate/ adi&( &ele &are $e indi,iduali?ea?( #rin
'n$uiri #ro#rii/ $#e&i+i&eN
S 6uuri deter4iate :eeric/ adi&( &ele &are $e indi,iduali?ea?( #rin
'$uirile $#e&iei ori &ate1oriei din &are +a& #arte.
LAD
dup0 po1i6ilitatea de a .i 1au u 7locuite 7 eEecutarea
o6li:a/iei ci3ile
S 6uuri .u:i6ile/ adi&( 'nlo&ui-ileN
S 6uuri e.u:i6ile/ re$#e&ti, ne'nlo&ui-ile.
dup0 po1i6ilitatea de 4ateriali5are a .olo1irii lor
S co1u4pti6ile/ &are #re$u#un &on$umarea $u-$tanei ori 'n$tr(inarea
lorN
S eco1u4pti6ile/ &are #ot +i +olo$ite 'n mod re#etat.
Gn (rile &u tradiie 'n domeniu/ in,e$ti1aiile dete&ti,ilor #arti&ulari &u
#ri,ire la -unurile &e +a& o-ie&tul unor liti1ii de natur( &i,il( $au #enal(/
'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii intere$elor unei #(ri 'n #ro&e$ $unt
$#e&i+i&e aa ?iilor detectivi le!ali i detectivi de asi!urri.
*rin urmare/ a#re&iem &( #otenialii $oli&itani de in,e$ti1aii 'n a&e$t
domeniu #ot +i:
S -arourile de a,o&ai #entru o-inerea de #ro-e #e &are $( le +olo$ea$&(
'n in$tan(/ 'n $#ri%inul &lienilor lorN
S &om#aniile de a$i1ur(ri &are re+u?( #lata #rimelor de a$i1urare #e moti,
&( -unurile a$i1urate au +o$t 'n$tr(inate de &(tre $oli&itanii de
&om#en$aii &u rea &redin(/ moti,>nd &( le0au +o$t +urate i &are dore$&
$( o-in( #ro-e 'n a&e$t $en$N
S &reditorii unor $o&iet(i &omer&iale #ri,ate/ a+late 'n $tare de li&.idare/
&are $u$#e&tea?( +a#tul &( o #arte dintre -unurile &e +ormea?(
#atrimoniul a&e$tora au +o$t 'n$tr(inate #entru a le #re%udi&ia intere$eleN
S a&ionarii unor $o&iet(i &omer&iale #ri,ate/ a+late 'n $tare de li&.idare/
&are $u$#e&tea?( +a#tul &( o #arte dintre -unurile &e +ormea?(
#atrimoniul a&e$tora au +o$t 'n$tr(inate de admini$tratori #entru a le
#re%udi&ia intere$eleN
S motenitorii/ &>nd au $u$#i&iuni &( o #arte dintre -unurile &e +ormea?(
ma$a $u&&e$oral( au +o$t 'n$tr(inate #entru a le #re%udi&ia intere$eleN
S ,i&timele unor in+ra&iuni &ontra #atrimoniului &>nd $u$#e&tea?( +a#tul &(
'n,inuiii/ in&ul#aii/ ori #er$oanele re$#on$a-il &i,ilmente 'n$tr(inea?(
anumite -unuri &e urmea?( a +a&e o-ie&tul m($urilor a$i1uratoriiN
S +otii $oi/ 'n #ro&e$ele de #arta%are a -unurilor &omune/ &a urmare a
di,orului/ &>nd e8i$t( $u$#i&iunea &a o #arte 'n$tr(inea?( $au a
'n$tr(inat &u rea &redin( unele -unuri #entru diminuarea #atrimoniului
#arta%a-ilN
LAL
S alte &ate1orii de #er$oane +i?i&e i %uridi&e a+late 'n liti1ii de natur( &i,il(
$au #enal( &are $e &on$ider( #re%udi&iate #rin 'n$tr(inarea unor -unuri
de &(tre &ealalt( #arte 'n #ro&e$.
Punurile &e +a& o-ie&tul unor liti1ii de natur( #enal( ,i?ea?( latura &i,il(
a #ro&e$ului #enal. Situaiile de a&e$t 1en $e 'nre1i$trea?(/ de re1ul(/ &>nd
$e &omit in+ra&iuni &ontra #atrimoniului/ &um $unt: +urtul/ t>l.(ria/ #irateria/
a-u?ul de 'n&redere/ 1e$tiunea +rauduloa$(/ 'nel(&iunea/ dela#idarea/
'n$uirea -unului 1($it/ tul-urarea de #o$e$ie/ t(inuirea et&./ in+ra&iuni &are
im#li&( o latur( &i,il( a #ro&e$ului #enal #entru re$ta-ilirea $ituaiei
anterioare $(,>ririi a&e$tora.
*entru $ituaiile menionate/ #re&um i #entru altele de a&elai 1en
le1iuitorul a #re,(?ut in$tituirea m($urilor a$i1uratorii ,i?>nd re$tituirea
lu&rurilor i re$ta-ilirea $ituaiei anterioare $(,>ririi in+ra&iunii.
*otri,it art.LE3 din Codul de #ro&edur( #enal(/ m($urile a$i1uratorii $e
iau/ 'n &ur$ul #ro&e$ului #enal/ de or1anul de urm(rire #enal( $au de in$tana
de %ude&at( i &on$tau 'n indi$#oni-ili?area/ #rin in$tituirea unui $e&.e$tru
a$i1urator/ a -unurilor mo-ile i imo-ile/ 'n ,ederea re#ar(rii #a1u-ei
#rodu$e #rin in+ra&iune/ #re&um i #entru 1arantarea e8e&ut(rii #ede#$ei
amen?ii.
O($urile a$i1uratorii/ 'n ,ederea re#ar(rii #a1u-ei/ $e #ot lua a$u#ra
-unurilor 'n,inuitului $au in&ul#atului i ale #er$oanei re$#on$a-ile
&i,ilmente/ #>n( la &on&urena ,alorii #ro-a-ile a #a1u-ei.
*ro-lemele #ot inter,eni atun&i &>nd -unurile &e +a& o-ie&tul
in+ra&iunilor $unt ne+un1i-ile $au au o ,aloare $entimental( deo$e-it( #entru
#(1u-ii. De a$emenea/ #ot a#(rea #ro-leme i atun&i &>nd -unurile &e
&on$tituie #atrimoniul 'n,inuitului/ in&ul#atului $au ale #er$oanei re$#on$a-il(
&i,ilmente/ $u#u$e $e&.e$trului/ nu $ati$+a& #reteniile &i,ile ale #(rii
,(t(mate $au re&lamate 'n #ro&e$/ e8i$t>nd indi&ii temeini&e &( anterior
in$tituirii a&e$tei m($uri/ o #arte dintre ele au +o$t 'n$tr(inate &u rea &redin(.
Gn a$t+el de $ituaii #artea ,(t(mat( $au a,o&atul a&e$teia #ot a#ela la
$er,i&iile dete&ti,ului #arti&ular #entru identi+i&area -unurilor 'n$tr(inate de
&(tre 'n,inuit/ in&ul#at $au #arte re$#on$a-il( &i,ilmente i o-inerea de
#ro-e &e urmea?( a +i #re?entate 'n in$tan( 'n #ro&e$ul re&u#er(rii lor i/
re$#e&ti,/ al re#ar(rii #re%udi&iului #>n( la &on&urena ,alorii #a1u-ei
#rodu$e.
3.). C8'"#rile de !(#are a daelor -i i%for'a,iilor "e a!es
se+'e% de a!iviae s"e!ifi!( dee!iv#l#i "ari!#lar
Gn orientarea a&ti,it(ilor in,e$ti1ati,e &u #ri,ire la -unurile &are +a&
o-ie&tul unor liti1ii &i,ile $au #enale/ 'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii
LAA
intere$elor unei #(ri 'n #ro&e$/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( in( $eama
de o $erie de #re&i?(ri/ &um ar +i:
a) a&ti,itatea in,e$ti1ati,( ,a ,i?a/ deo#otri,( at>t -unul $au -unurile
'n$tr(inate/ &>t i #er$oanele #re?umate &( ar +i &omi$ o a$emenea
+a#t(N
-) &>nd 'n &au?( $unt -unuri imo-ile/ $e ,a a&iona #entru $ta-ilirea
$ituaiei a&e$tora #rin &on$ultarea do&umentelor de ar.i,(/ a e,idenelor
#rim(riilor/ $e&iilor +inan&iare/ notariatelor unde $0ar +i #utut 'n&.eia
&ontra&tele de ,>n?are0&um#(rare/ ale %ude&(toriilor unde $0a reali?at
tran$&ri#iunea %uridi&(N
&) &>nd 'n &au?( $unt -unuri mo-ile/ dete&ti,ul #arti&ular ,a $oli&ita
&lientului $(u &>t mai multe detalii/ e,entual +oto1ra+ii/ &are $( +a&ilite?e
identi+i&area a&e$toraN de a$emenea/ ,a $oli&ita &>t mai multe date &are
$( &ondu&( la identi+i&area #er$oanei &are le0a 'n$tr(inatN
S 'n le1(tur( &u -unul $au -unurile 'n$tr(inate $e ,a do&umenta &u #ri,ire
la:
0 lo&urile unde a&e$tea au +o$t de#o?itate/ #($trate/ de#u$e et&.N
0 #er$oanele &are le a,eau 'n 1e$tiune/ 'n #o$e$ie/ 'n $u#ra,e1.ereN
0 #er$oanele intere$ate 'n a&.i?iia a&e$toraN
0 #er$oanele 'n m($ur( $( &unoa$&( mano#erele +rauduloa$e ale &elor
&are au 'n$tr(inat -unurile &e +a& o-ie&tul liti1iilor &i,ile i #enale.
S 'n le1(tur( &u #er$oanele &are au 'n$tr(inat -unurile &e +a& o-ie&tul
liti1iilor &i,ile i #enale:
0 $ta-ilirea ra#orturilor dintre a&e$tea i re&lamantul $au #artea
,(t(mat( 'n #ro&e$N
0 &er&ul lor de relaiiN
0 #reo&u#(ri/ a&te #re1(titoare +a#tei de 'n$tr(inare a -unurilorN
0 o-li1aiuni +inan&iareN
0 ,enituri e8tra$alarialeN
0 alte date &are $( denote i $( #ro-e?e +a#ta de a 'n$tr(ina -unul $au
-unurile &e +a& o-ie&tul liti1iului #enal $au &i,il.
Dat( +iind #aleta lar1( de $ituaii &>nd un -un #oate +i 'n$tr(inat 'n $&o#ul
a$&underii lui/ $e re&omand( dete&ti,ului #arti&ular &a 'n a&ti,itatea $a
in,e$ti1ati,( #e a&e$t $#e&i+i& $( $e ra#orte?e la nomen&latorul 1eneral
#ri,ind &>m#urile de &(utare a datelor i in+ormaiilor #re?entat de noi 'ntr0o
alt( $e&iune a a&e$tui manual. Su-liniem 'n&( o dat( +a#tul &( #re&i?(rile de
LA3
mai $u$ au un &ara&ter orientati,/ re#re?ent>nd minimul ne&e$ar 'n derularea
#ro&e$ului in,e$ti1ati, 'n a&e$t domeniu.
5. A!iviaea i%vesi+aiv( desf(-#ra( "e%r# "roe!,ia
&'"oriva s!#r+erii de i%for'a,ii
5.1. No,i#%i defi%iorii
A#re&iem &( $e im#un unele #re&i?(ri &u #ri,ire la noiunea de in+ormaie
&are +o&ali?ea?( a&ti,itatea in,e$ti1ati,( a dete&ti,ului #arti&ular 'n a&e$t
domeniu.
Unii autori au de+init in+ormaia &a +iind o comunicare o tire ,n le!tur
cu un eveniment care s.a petrecut sau este ,n fa"a de a se petrece.
*otri,it Le1ii nr.LIACADDA #ri,ind #rote&ia in+ormaiilor &la$i+i&ate
i.or4a/ia repre5it0 orice docu4ete, date, o6iecte 1au acti3it0/i,
idi.eret de 1uport, .or40, 4od de eEpri4are 1au puere 7 circula/ie.
Din a&ea$t( de+iniie re?ult( &( le1iuitorul a in&lu$ 'n a&&e#iunea de
in+ormaie do&umente/ o-ie&te $au a&ti,it(i &are/ 'n ra#ort de im#ortana lor/
#ot +i ierar.i?ate #e anumite ni,eluri de $e&reti?are.
Le1ea #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular a #reluat
'nto&mai $en$ul dat #rin Le1ea nr.LIACADDA/ 'n &eea &e #ri,ete a$#e&tele
re+eritoare la #rote&ia 'm#otri,a $&ur1erii unor in+ormaii din $+era ,ieii
#ri,ate $au a a&ti,it(ii a1enilor e&onomi&i &are dore$& $( #($tre?e
&on+idenialitatea a&e$tora.
Gn &on+ormitate &u #re,ederile Le1ii nr.LIACLA.D).ADDA #ri,ind #rote&ia
in+ormaiilor &la$i+i&ate i ale 6.G. nr.;I;CL3.DE.ADDA #entru a#ro-area
Standardelor naionale de #rote&ie a in+ormaiilor &la$i+i&ate 'n Rom>nia/
in+ormaiile &la$i+i&ate $unt: informaiile documentele de interes pentru
securitatea naional care datorit nivelurilor de importan i consecinelor
care s.ar putea produce ca urmare a de"vluirii sau diseminrii lor
neautori"ate trebuie s fie protejate.
A&tele normati,e $u$ menionate #re&i?ea?( i &la$ele de $e&reti?are
a&e$tea +iind:
a) in+ormaiile $e&rete de $tatN
-) in+ormaiile $e&rete de $er,i&iu.
!n+ormaiile &la$i+i&ate &a 1ecrete de 1tat $unt &ele &are #ri,e$&
$e&uritatea naional(/ #rin a &(ror di,ul1are $e #ot #re%udi&ia $i1urana
naional( i a#(rarea (rii.
LA)
!n+ormaiile 1ecrete de 1er3iciu $unt &ele a &(ror di,ul1are e$te de
natur( $( determine #re%udi&ii unei #er$oane %uridi&e de dre#t #u-li& $au
#ri,at.
*e de alt( #arte/ le1ea $ta-ilete nu numai &la$ele/ &i i ni,elurile de
$e&reti?are a in+ormaiilor 1ecrete de 1tat i anume:
S 1trict 1ecrete de i4porta/0 deo1e6it0/ adi&( in+ormaiile a &(ror
di,ul1are neautori?at( e$te de natur( a #rodu&e daune de o 1ra,itate
e8&e#ional( $i1uranei naionaleN
S 1trict 1ecrete, re$#e&ti, in+ormaiile a &(ror di,ul1are neautori?at( e$te
de natur( $( #rodu&( daune 1ra,e $e&urit(ii naionaleN
S 1ecrete, re#re?ent>nd in+ormaiile a &(ror di,ul1are neautori?at( e$te de
natur( $( #rodu&( daune $e&urit(ii naionale.
*otri,it art.LA din Le1ea nr.LIACADDA/ 'n &ate1oria in+ormaiilor secrete
de stat $unt &u#rin$e in+ormaiile &are re#re?int( $au &are $e re+er( la:
a) $i$temul de a#(rare a (rii i elementele de -a?( ale a&e$tuia/ o#eraiile
militare/ te.nolo1iile de +a-ri&aie/ &ara&teri$ti&ile armamentului i te.ni&ii
de lu#t( utili?ate e8&lu$i, 'n &adrul elementelor $i$temului naional de
a#(rareN
-) #lanurile/ #re&um i di$#o?iti,ele militare/ e+e&ti,ele i mi$iunile +orelor
an1a%ateN
&) &i+rul de $tat i alte elemente &ri#tolo1i&e $ta-ilite de autorit(ile #u-li&e
&om#etente/ #re&um i a&ti,it(ile 'n le1(tur( &u reali?area i +olo$irea
a&e$toraN
d) or1ani?area $i$temelor de #rote&ie i a#(rare a o-ie&ti,elor/ $e&toarelor
i la reelele de &al&ulatoare $#e&iale i militare/ in&lu$i, la me&ani$mele
de $e&uritate ale a&e$toraN
e) datele/ $&.emele i #ro1ramele re+eritoare la $i$temele de &omuni&aii i
de &al&ulatoare $#e&iale i militare/ in&lu$i, la me&ani$mele de
$e&uritate ale a&e$toraN
+) a&ti,itatea de in+ormaii de$+(urat( de autorit(ile #u-li&e $ta-ilite #rin
le1e #entru a#(rarea (rii i $i1urana naional(N
1) mi%loa&ele/ metodele/ te.ni&a i e&.i#amentul de lu&ru/ #re&um i
$ur$ele de in+ormaii $#e&i+i&e/ +olo$ite de autorit(ile #u-li&e &are
de$+(oar( a&ti,itate de in+ormaiiN
.) .(rile/ #lanurile to#o1ra+i&e/ termo1ramele i 'nre1i$tr(rile aeriene de
ori&e ti# #e &are $unt re#re?entate elementele de &oninut $au o-ie&tele
&la$i+i&ate secrete de statN
LA;
i) $tudiile/ #ro$#e&iunile 1eolo1i&e i determin(rile 1ra,imetri&e &u
den$itate mai mare de un #un&t #e 3m
A
/ #rin &are $e e,aluea?(
re?er,ele naionale de metale i minereuri rare/ #reioa$e/ di$#er$e i
radioa&ti,e/ #re&um i datele i in+ormaiile re+eritoare la re?er,ele
materiale &are $unt 'n &om#etena Admini$traiei Naionale a Re?er,elor
de StatN
%) $i$temele i #lanurile de alimentare &u ener1ie ele&tri&(/ ener1ie
termi&(/ a#( i ali a1eni ne&e$ari +un&ion(rii o-ie&ti,elor &la$i+i&ate
secrete de statN
3) a&ti,it(ile tiini+i&e/ te.nolo1i&e $au e&onomi&e i in,e$tiiile &are au
le1(tur( &u $i1urana naional( ori a#(rarea naional( $au #re?int(
im#ortan( deo$e-it( #entru #rote&ia i $e&uritatea materialelor i a
in$talaiilor nu&leareN
l) &er&et(rile tiini+i&e 'n domeniul te.nolo1iilor nu&leare/ 'n a+ara &elor
+undamentale/ #re&um i #ro1ramele #entru #rote&ia i $e&uritatea
materialelor i in$talaiilor nu&leareN
m) emiterea/ im#rimarea i -aterea monedelor metali&e/ ma&.etele
emi$iunilor monetare ale P(n&ii Naionale a Rom>niei i elementele de
$i1uran( ale 'n$emnelor monetare #entru de#i$tarea +al$urilor/
nede$tinate #u-li&it(ii/ #re&um i im#rimarea i ti#(rirea .>rtiilor de
,aloare de natura titlurilor de $tat/ -onurilor de te?aur i a o-li1aiunilor
de $tatN
n) relaiile i a&ti,it(ile e8terne ale $tatului rom>n &are/ #otri,it le1ii/ nu $unt
de$tinate #u-li&it(ii/ #re&um i in+ormaiile altor $tate $au or1ani?aii
internaionale/ +a( de &are/ #rin tratate ori 'nele1eri/ $tatul rom>n i0a
a$umat o-li1aia de #rote&ie.
Cunoaterea de &(tre dete&ti,ul #arti&ular a a&e$tui nomen&lator de
in+ormaii &la$i+i&ate are o im#ortan( deo$e-it(/ &el #uin din dou(
&on$iderente. *e de o #arte/ #otri,it Le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de
dete&ti, #arti&ular/ a&e$ta nu $e #oate an1rena 'n &ule1erea de date i
in+ormaii din a&ea$t( &ate1orie. Ne&uno$&>nd &are $unt in+ormaiile
&la$i+i&ate/ el #oate &omite 1reeala de a 'n&(l&a #re,ederile le1ale i de
#ro&eda la e+e&tuarea de in,e$ti1aii 'n a&e$t domeniu. *e de alt( #arte/ 'n
$ituaia 'n &are dete&ti,ul #arti&ular ia &unotin( de$#re inteniile $au
#reo&u#(rile unor #er$oane neautori?ate de a o-ine a$t+el de in+ormaii/ are
o-li1aia $( in+orme?e or1anele de $tat (Oini$terul A#(r(rii NaionaleN
Oini$terul Admini$traiei i !nternelorN Ser,i&iul Rom>n de !n+ormaiiN Ser,i&iul
de !n+ormaii E8terneN Ser,i&iul de *rote&ie i *a?(N Ser,i&iul de
Tele&omuni&aii S#e&iale) #entru 'ntre#rinderea m($urilor &e $e im#un 'n
$&o# #re,enti,.
LAE
Oini$terul A#(r(rii Naionale/ Oini$terul Admini$traiei i !nternelor i
Oini$terul 9u$tiiei au $tru&turi interne $#e&iali?ate/ &u atri-uii 'n domeniul
#rote&iei in+ormaiilor &la$i+i&ate.
Din a&e$te #re,ederi le1ale re?ult( &( dete&ti,ul #arti&ular $e #oate
im#li&a/ e8&lu$i,/ 'n #rote%area in+ormaiilor &u &ara&ter secret de serviciu
a#arin>nd #er$oanelor %uridi&e #ri,ate $au &ele &u &ara&ter &on+idenial
a#arin>nd #er$oanelor +i?i&e.
5.). Modali(,i de "roe!,ie a i%for'a,iilor
Gn &eea &e #ri,ete +ormele de #rote&ie a in+ormaiilor/ tre-uie menionat
&( e8i$t( o multitudine de a$emenea +orme de natur( a a$i1ura o $e&uritate
&>t mai mare a datelor i in+ormaiilor in&lu$e 'n di+erite &la$e i ni,eluri de
$e&reti?are.
A$t+el/ protec/ia ;uridic0 re#re?int( an$am-lul normelor &on$tituionale
i al &elorlalte di$#o?iii le1ale 'n ,i1oare &are re1lementea?( #rote%area
in+ormaiilor.
Gn &a?ul dete&ti,ului #arti&ular/ le1ile/ re$#e&ti, a&tele normati,e de
re+erin( la &are tre-uie $(0i ra#orte?e a&ti,itatea #entru #rote&ia
in+ormaiilor de &om#etena $a $unt:
S Con$tituia Rom>nieiN
S Le1ea nr.LIACADDA #ri,ind #rote&ia in+ormaiilor &la$i+i&ate/ 'n $e&iunea
#ri,ind informaiile secrete de serviciu/
S 6.G. nr.;I;CADDA #entru a#ro-area $tandardelor naionale de #rote&ie a
in+ormaiilor &la$i+i&ate 'n Rom>nia/ 'n $e&iunile a#li&a-ile #rote&iei
in+ormaiilor &u &ara&ter secret de serviciu/
S 6.G. nr.HILCADDA #ri,ind #rote&ia in+ormaiilor secret de serviciu/
S A&tele normati,e &are re1lementea?( dre#turile de autor i in,entator
et&.
A&e$te le1i i a&te normati,e re#re?int( -a?a le1al( o-li1atorie de &are
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in( $eama 'n a&ordarea de &on$ultan(
a1enilor e&onomi&i #ri,ai #entru ela-orarea normelor interne de #rote&ie a
in+ormaiilor &u &ara&ter secret de serviciu.
Protec/ia pri 401uri procedurale re#re?int( ansamblul
re!lementrilor prin care emitenii i deintorii de informaii stabilesc
msurile interne de lucru i de ordine interioar destinate reali"rii proteciei
informaiilor.
Gn &on+ormitate &u #re,ederile 6.G. nr.HILCADDA #ri,ind #rote&ia
in+ormaiilor secret de serviciu/ a1enii #ri,ai dein(tori de in+ormaii $e&ret de
$er,i&iu $unt o-li1ai $( ela-ore?e norme #ro#rii de #rote%are a a&e$tora.
LAH
Protec/ia per1oalului re#re?int( ansamblul verificrilor i msurilor
,ntreprinse asupra persoanelor care prin atribuiile lor de serviciu au acces la
informaii care nu sunt destinate publicitii. A&e$tea re#re?int( latura &ea mai
$en$i-il( a a&ti,it(ii de #rote&ie 'n &are $e im#li&( dete&ti,ul #arti&ular/ la
$oli&itarea unui a1ent e&onomi& #ri,at/ #e &are am tratat0o #arial 'ntr0o alt(
$e&iune a a&e$tui manual.
Protec/ia .i5ic0 re#re?int( ansamblul activitilor de pa" securitate i
aprare reali"ate prin msuri i dispo"itive de control i prin mijloace
tehnice.
*rin m($urile de ordin +i?i& $e urm(rete:
S #re,enirea di$tru1erii/ alter(rii/ $u$tra1erii do&umentelor/ datelor/
o-ie&telor &are tre-uie #rote%ateN
S #re,enirea a&&e$ului #er$oanelor neautori?ate la do&umente/ date/
materiale/ o-ie&te $au im#li&area a&e$tor #er$oane neautori?ate 'n
a&ti,it(i &are $e im#un a +i #rote%ateN
S #rote%area $u#orilor de im#lementare a in+ormaiilor.
Du#( &um re?ult( din &ele #re?entate mai $u$/ a&ti,itatea de #rote&ie
'm#otri,a $&ur1erii de in+ormaii din $+era ,ieii #ri,ate $au a a&ti,it(ii
a1enilor e&onomi&i are un &ara&ter &om#le8/ &are &om#ort( mai multe laturi
de a-ordare/ 'n &are rolul dete&ti,ul #arti&ular #oate +i determinant.
5... Modali(,i de i'"li!are a dee!iv#l#i "ari!#lar &%
a!iviaea de "roe!,ie &'"oriva s!#r+erii de
i%for'a,ii
E8i$t( mai multe modalit(i #rin &are dete&ti,ul #arti&ular #oate $(
&ontri-uie la #rote&ia 'm#otri,a $&ur1erii unor in+ormaii din $+era ,ieii #ri,ate
$au a a&ti,it(ii a1enilor e&onomi&i &are dore$& $( #($tre?e &on+idenialitatea
a&e$tora.
A$t+el/ &u titlu orientati, #re?ent(m/ 'n &ontinuare/ unele dintre $ituaiile
'n &are dete&ti,ul #arti&ular $e #oate im#li&a 'n a&ti,it(i $#e&i+i&e a&e$tui
domeniu:
a) a1enii e&onomi&i #ri,ai/ &u un anumit $tandard de de?,oltare i o 1am(
lar1( de a&ti,it(i i in+ormaii &u &ara&ter &on+idenial/ &ontienti?ea?(
+a#tul &( au ne,oie de $tru&turi +ormate din $#e&ialiti &are $(0i #rote%e?e
$u- toate a$#e&tele. !n$tituia dete&ti,ului #arti&ular re#re?int( +ormula
ideal( #entru reali?area a&e$tui $&o#.
Gn a&e$t &onte8t/ dete&ti,ul #arti&ular #oate +i an1a%at de a1entul
e&onomi& #ri,at #rin &ontra&t indi,idual de mun&(/ #e o #erioad(
determinat( $au nedeterminat( i $( #reia atri-uiile $tru&turii
LAI
+un&ionarului de $e&uritate #re,(?ute 'n 6.G. nr.HILCADDA. A&ea$t(
&ate1orie de dete&ti,i #oate +i a$imilat( aa0?iilor detectivi particulari de
companii din (rile o&&identale &are au un rol determinant 'n &eea &e
#ri,ete #rote&ia unit(ilor e&onomi&e #ri,ate #e &are le de$er,e$&.
-) dete&ti,ul #arti&ular #oate +i $oli&itat de a1entul e&onomi& #ri,at #entru
a&ordarea de &on$ultan( 'n ela-orarea #ro1ramului #ro#riu de #re,enire
a $&ur1erii de in+ormaii/ a normelor #ro&edurale interne #e a&e$t
$#e&i+i&/ a or1ani?(rii i in$truirii #er$onalului de$emnat &u $ar&ini 'n
a&e$t domeniu.
Gn &ele mai multe &a?uri/ dete&ti,ul #arti&ular #oate +i $oli&itat de a1entul
e&onomi& #ri,at $( 'ntre#rind( m($uri ,i?>nd #rote&ia #er$onalului i
#re,enirea di,ul1(rii de &(tre a&e$ta a in+ormaiilor &u &ara&ter secret de
serviciu.
Gn toate $ituaiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular e$te $oli&itat de un a1ent
e&onomi& #ri,at $( a$i1ure #rote&ie #e a&e$t $#e&i+i&/ $e im#une &a
a&e$ta $( +ie +amiliari?at &u elementele &e +ormea?( Pro!ramul cadru de
prevenire a scur!erii de informaii.
A&ti,itatea $a/ +ie &( #ri,ete 'ntre1 an$am-lul de m($uri &e $e im#un a
+i 'ntre#rin$e 'n $&o# #rote&ti,/ +ie &( ,i?ea?( o latur( $#e&i+i&(/ tre-uie
$( $e ra#orte?e la un *ro1ram &adru de #re,enire a $&ur1erii de
in+ormaii #e &are ori&e a1ent e&onomi& #ri,at intere$at $(0i #rote%e?e
a&ti,itate e$te o-li1at $(0l ai-(.
&) anumite #er$oane +i?i&e $unt intere$ate 'n #rote%area unor #roie&te de
in,e$tiii/ ino,aii/ lu&r(ri de $#e&ialitate 'ntr0un anumit domeniu/ #>n( la
$tadiul omolo1(rii/ -re,et(rii/ re$#e&ti, al re&unoaterii dre#tului de autor
$au in,entator/ moti, #entru &are $imt ne,oia $#ri%inului din #artea unor
$#e&ialiti/ &um $unt dete&ti,ii #arti&ulari.
Gn mod $imilar/ unele "!*0uri &are dore$& $( #($tre?e &on+idenialitatea
a$u#ra a&ti,it(ii lor +a& a#el la $#ri%inul dete&ti,ului #arti&ular 'n $&o#
#rote&ti,. *re&i?(m &( a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular/ 'n $&o# #rote&ti,/
&u #ri,ire la a&ea$t( &ate1orie de #er$oane/ nu tre-uie &on+undat( &u
a&eea a a1enilor #entru $er,i&ii de 1ard( de &or# a#arin>nd $o&iet(ilor
de #a?( i $er,i&ii/ re$#e&ti, aa0?iii 'n$oitori "!*.
Gn $ituaiile unor $oli&it(ri din #artea #er$oanelor +i?i&e/ dete&ti,ul
#arti&ular ,a tre-ui $( $e do&umente?e 'n #reala-il &u #ri,ire la le1i$laia
$#e&i+i&( a a&ti,it(ii #e &are urmea?( $( o #rote%e?e/ du#( &are/ 'n
ra#ort &u &erinele $oli&itantului/ &ondiiile &on&rete de lu&ru $au de
a&iune ale a&e$tuia/ ,a $ta-ili de &omun a&ord &u re$#e&ti,ul m($urile
&e $e im#un 'n $&o# #rote&ti,.
LAB
Aa du#( &um am mai #re&i?at/ #entru a #utea de$+(ura o a&ti,itate
#rote&ti,( e+e&ti,( i or1ani?at(/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie +amiliari?at
&u elementele de $tru&tur( ale *ro1ramului &adru de #re,enire a $&ur1erii de
in+ormaii #e &are a1enii e&onomi&i #ri,ai 'l ela-orea?( 'n -a?a #re,ederilor
le1ale.
*otri,it le1ii Pro!ramul cadru de prevenire a scur!erii de 1nformaii din
sfera vieii private &u#rinde:
a) Ba5a le:al0, re#re?ent>nd nomen&latorul de a&te normati,e #e &are $e
+undamentea?( 'nto&mirea *ro1ramul &adru de #re,enire a $&ur1erii de
in+ormaii. Gn &a?ul a1enilor e&onomi&i #ri,ai -a?a le1al( o re#re?int(
a&tele normati,e menionate de noi 'n a&e$t &a#itol la #&t. A ,i?>nd
#rote&ia %uridi&(.
-) Pre5etarea :eeral0, $u- ra#ortul identit(ii/ $tatutului %uridi& i
o-ie&tului de a&ti,itate/ a a1entului e&onomi& #ri,at a &(rui a&ti,itate $e
im#une a +i #rote%at(.
&) '6iecti3ele ur40rite #rin ela-orarea *ro1ramului de #re,enire a
$&ur1erii de in+ormaii/ &on$t>nd 'n:
0 #rote%area do&umentelor/ a datelor i o-ie&telor &u &ara&ter secret de
serviciu/ 'm#otri,a a&iunilor de &om#romitere/ $u$tra1ere/ di$tru1ere
alterare et&.N
0 #re,enirea a&&e$ului #er$oanelor neautori?ate la in+ormaii &u &ara&ter
secret de serviciu/
0 'nl(turarea ri$&urilor i ,ulnera-ilit(ilor &are #ot #une 'n #eri&ol
do&umentele/ datele/ materialele &e tre-uie #rote%ateN
0 a$i1urarea &adrului #ro&edural ne&e$ar #rote&iei in+ormaiilor &u
&ara&ter secret de serviciu/
d) Pricipiile &are $tau la -a?a m($urilor de #rote&ie 'm#otri,a $&ur1erii
de in+ormaii/ re$#e&ti,:
0 autori?area a&&e$ului la in+ormaiile secret de serviciu/ #otri,it
#rin&i#iului necesitii de cunoatere/
0 a#li&area m($urilor de #rote&ie 'n mod di+ereniat/ 'n ra#ort de
ni,elurile de a&&e$ la a$t+el de in+ormaiiN
0 a&&e$ul la in+ormaii &u &ara&ter secret de serviciu $au confidenial $(
$e reali?e?e numai 'n -a?a ,eri+i&(rilor i a-ilit(ilor le1aleN
0 a#li&area 'n mod unitar i o-li1atoriu a m($urilor de #rote&ie/ at>t 'n
lo&urile 'n &are $e de#o?itea?( in+ormaiile secret de serviciu i
$i$temele &are $to&.ea?(/ #relu&rea?( $au tran$mit in+ormaii de a&e$t
L3D
+el/ &>t i &u #ri,ire la #er$oanele &are au a&&e$ la a&e$tea i utili?atorii
reelelor re$#e&ti,eN
0 r($#underea #er$onal( #ri,ind a#li&area m($urilor de #rote&ie 'n
*ro1ramul Cadru de *re,enire a S&ur1erii de !n+ormaii
De re1ul(/ in+ormaiile deinute de a1enii e&onomi&i #ri,ai au &a ni,el
de $e&reti?are ma8im secret de serviciu/ iar 'n $ituaiile 'n &are $e de#(ete
a&e$t ni,el de $e&reti?are/ in+ormaiile intr( 'n &ate1oria &elor &are e8&ed
&om#etenei de a&ti,itate a dete&ti,ului #arti&ular.
Xin>nd $eama de a&e$te #re,ederi/ dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea &a
atri-uii $#e&i+i&e $( ,eri+i&e da&( emitentul a #re,(?ut m($uri de #rote&ie i/
'n &a? &ontrar/ $( 'l in+orme?e #e &ondu&(torul unit(ii e&onomi&e #ri,ate &are
o de$er,ete #entru a di$#une m($urile &e $e im#un. De a$emenea/ 'n
$ituaiile 'n &are un #artener de a+a&eri al a1entului e&onomi& #ri,at #e &are0l
de$er,ete tran$mite a&e$tuia/ 'n -a?a ra#orturilor &ontra&tuale/ in+ormaii
&are au un anumit ni,el de $e&reti?are/ dete&ti,ul #arti&ular ,a ,eri+i&a da&(
a1entul e&onomi& #ri,at #e &are0l de$er,ete 'i #rote%ea?( in+ormaiile
secret de serviciu in$erate 'n &ontra&tele &u #artenerii de a+a&eri/ #rin &lau?e
&are $( im#un( o-li1ati,itatea #(rilor $( nu le di,ul1e &(tre tere #er$oane/
+(r( a,i?ul +a&torilor 'n dre#t i 'n &ondiiile #re,(?ute de a&tele normati,e 'n
,i1oare.
Nu 'n ultimul r>nd/ $e im#une a meniona +a#tul &(/ 'n &a?ul 'n &are
a1entul e&onomi& #ri,at #e &are0l de$er,ete deine in+ormaii &are +a& #arte
din &ate1oria &elor &la$i+i&ate/ dete&ti,ul #arti&ular $e$i?ea?( +a&torii 'n dre#t
#entru a $e a&iona &on+orm #re,ederilor 6.G. nr;I;CADDA 'n $&o#ul #rote%(rii
a&e$tora.
De a$emenea/ nu tre-uie #ierdut( din ,edere li$ta &u do&umente/ date/
o-ie&te/ a&ti,it(i &e $e im#un a +i #rote%ate/ &are $e 'nto&mete #e
&om#artimente de a&ti,itate i $e a#ro-( de &ondu&(torul unit(ii re$#e&ti,e.
A&e$t do&ument $e a&tuali?ea?( #eriodi&/ 'n +un&ie de intere$ele a1entului
e&onomi& #ri,at/ la #ro#unerea e+iilor de &om#artimente a-ilitai i $e
ataea?( la *ro1ramul &adru de #re,enire a $&ur1erii de in+ormaii.
Gnto&mirea a&e$tui do&ument are un rol e$enial #entru dete&ti,ul
#arti&ular deoare&e 'i o+er( o #er$#e&ti,( &lar( a$u#ra in+ormailor secret de
serviciu $au &u &ara&ter confidenial #e &are urmea?( $( le #rote%e?e #rin
m($uri $#e&i+i&e.
Cu #ri,ire la a&ea$t( li$t( dete&ti,ul #arti&ular #oate a,ea o $erie de
atri-uii $#e&i+i&e/ &um ar +i:
S ,eri+i&area &a 'n li$t( $( +ie in&lu$e numai a&ele do&umente/ o-ie&te/
date/ a&ti,it(i &are im#un a +i #rote%ate #rin m($uri $#e&i+i&e/ 'n aa +el
'n&>t $( nu $e e8a1ere?e i $( nu $e o-$tru&ione?e a&ti,itatea de
an$am-lu a a1entului e&onomi& #ri,at 'n &au?(N
L3L
S im#li&area $a 'n a&tuali?area li$tei &u in+ormaii &e $e im#un a +i
#rote%ate/ #re?ent>nd #ro#uneri de introdu&ere 'n a&ea$t( &ate1orie de
noi do&umente/ date/ a&ti,it(i $au de $&oatere a &elor &are nu mai
%u$ti+i&( m($urile de #rote&ie.
De menionat &( a&tuali?area a&e$tui do&ument $e reali?ea?( numai &u
a#ro-area +a&torilor 'n dre#t din unitatea e&onomi&( #ri,at( 'n &au?(/ de
re1ul( a &ondu&(torului a&e$teia.
Dete&ti,ul #arti&ular #oate e+e&tua o $erie de a&ti,it(i $#e&i+i&e i 'n
&a?ul li$tei +un&iilor &u a&&e$ la in+ormaii $e&ret de $er,i&iu i a ni,elurilor de
a&&e$. Gn a&ea$t( li$t( e$te in&lu$ #er$onalul a1entului e&onomi& #ri,at &are/
'n ,irtutea atri-uiilor de $er,i&iu/ are a&&e$ la nomen&latorul de in+ormaii
secret de serviciu/ #otri,it #rin&i#iului necesitii de cunoatere. Gn
&on+ormitate &u a&e$t #rin&i#iu #er$onalul a1entului e&onomi& e$te $tru&turat
#e ni,eluri de a&&e$ la in+ormaiile secret de serviciu. De e8em#lu/
&ondu&(torul unit(ii e&onomi&e #ri,ate are a&&e$ la toate do&umentele i
a&ti,it(ile a&e$teia/ 'n tim# &e dire&torul #entru #ro-leme admini$trati,0
lo1i$ti&e $au dire&torul #entru #ro-leme +inan&iar0&onta-ile au a&&e$ numai la
&ele ne&e$are 'nde#linirii atri-uiilor $#e&i+i&e din +ia #o$tului +ie&(ruia 'n
#arte.
A&&e$ul la in+ormaiile secret de serviciu/ 'n $en$ul lar1 dat de le1iuitor/
$e reali?ea?( 'n -a?a a-ilit(rii +ie&(rui an1a%at al unit(ii e&onomi&e #ri,ate/
#rin emiterea autori"aiei de acces/ 'n &ondiiile 6.G. nr.HILCADDA #ri,ind
#rote&ia in+ormaiilor $e&ret de $er,i&iu/ de &(tre &ondu&(torul unit(ii 'n
&au?(.
Gn ,ederea eli-er(rii autori"aiei de acces #er$oana &are urmea?( $(
o&u#e o +un&ie &e #re$u#une a&&e$ul la in+ormaii secret de serviciu #re?int(
+un&ionarului de $e&uritate (n.n. Q &are #oate +i dete&ti,ul #arti&ular)
re&omand(ri i re+erine a$u#ra one$tit(ii i #ro+e$ionali$mului $(u i ,a
$emna un an1a%ament de &on+idenialitate.
Du#( &e +un&ionarul de $e&uritate (n.n.0 &are #oate +i i dete&ti,ul
#arti&ular) ,eri+i&( autenti&itatea do&umentelor menionate mai $u$/ $e
#re?int( #ro#uneri &ondu&(torului unit(ii e&onomi&e #ri,ind o#ortunitatea
eli-er(rii autori"aiei de acces la in+ormaiile secret de serviciu.
Retra1erea autori?aiei de a&&e$ la in+ormaiile secret de serviciu $e +a&e
de &(tre &ondu&(torul unit(ii e&onomi&e #ri,ate/ la #ro#unerea +un&ionarului
de $e&uritate/ 'n urm(toarele &a?uri:
S la 'n&etarea ra#orturilor de mun&( ori de $er,i&iu/ du#( &a?/ dintre
a1entul e&onomi& #ri,at i dein(torul autori?aieiN
S &>nd atri-uiile $#e&i+i&e #o$tului #e &are e$te 'n&adrat dein(torul
autori?aiei nu mai #re$u#un a&&e$ul la a$t+el de in+ormaiiN
L3A
S &>nd dein(torul autori?aiei de a&&e$ a 'n&(l&at re1lement(rile #ri,ind
#rote&ia in+ormaiilor secret de serviciu.
Anali?>nd a&e$te #re,ederi ale a&tului normati, $u$0 menionat i
&oro-or>ndu0le &u &ele ale le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti,
#arti&ular $e #oate a+irma &( atri-uiile $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular 'n
a&e$t domeniu de a&ti,itate ar #utea &on$ta 'n:
S ,eri+i&area $u- ra#ortul one$tit(ii i loialit(ii a #er$oanei &e urmea?( $(
ai-( a&&e$ la in+ormaii secret de serviciu/
S anali?a re&omand(rilor/ a re+erinelor a&ordate de &(tre #er$oane
a-ilitate an1a%ailor &are urmea?( $( ai-( a&&e$ la in+ormaii &u &ara&ter
secret de serviciu/ ,eri+i&area autenti&it(ii a&e$tora i #re?entarea de
#ro#uneri &ore$#un?(toare &ondu&(torului a1entului e&onomi& #ri,at #e
&are 'l de$er,ete #entru eli-erarea $au nu a autori?aiei de a&&e$N
S 'nto&mirea i inerea e,idenei nominale a #er$onalului a1entului
e&onomi& #ri,at &u a&&e$ la in+ormaii &u &ara&ter secret de serviciu i
a&tuali?area #ermanent( a a&e$teia/ 'n ra#ort de +lu&tuaia #er$onaluluiN
S urm(rirea $ituaiilor &are im#un retra1erea autori?aiei de a&&e$ la
in+ormaii $e&ret de $er,i&iu i #re?entarea de #ro#uneri
&ore$#un?(toare &ondu&(torului unit(ii e&onomi&e #ri,ate 'n &au?(.
De a$emenea/ #otri,it le1ii/ #rote&ia 'm#otri,a $&ur1erii de in+ormaii
,i?ea?( i a$i1urarea lo&urilor unde $e &on&entrea?(/ de re1ul( ori tem#orar/
in+ormaii $au $e de$+(oar( a&ti,it(i &u &ara&ter secret de serviciu ori
&on+idenial i anume:
S $#aiile de$tinate #($tr(rii do&umentelor &e $e im#un a +i #rote%ateN
S $#aiile de$tinate $i$temului in+ormati& de #ro&e$are automat( a datelor
&are #reia/ #relu&rea?(/ $to&.ea?( i tran$mite date i in+ormaii &e
tre-uie #rote%ateN
S alte lo&uri unde $e 1e$tionea?( $au $e mani#ulea?( a$emenea date/
in+ormaii/ do&umente $au $e de$+(oar( a&ti,it(i &u &ara&ter secret de
serviciu.
E,ident &( dete&ti,ul #arti&ular ,a #utea $( de$+(oare a&ti,it(i $#e&i+i&e
i 'n ra#ort &u a&e$te #re,ederi/ i anume:
S identi+i&area i 'nto&mirea e,idenei tuturor $#aiilor unde $e
&on&entrea?(/ de re1ul( ori tem#orar/ do&umente &u &ara&ter secret de
serviciu/ $ta-ilirea &ondiiilor de a&&e$ al #er$onalului unit(ii e&onomi&e
#ri,ate #e &are o de$er,ete i #re?entarea de #ro#uneri
&ore$#un?(toare &ondu&(torului unit(iiN
L33
S identi+i&area i inerea e,idenei $#aiilor unde $unt in$talate $i$temele C
reelele in+ormati&e de #ro&e$are automat( a datelor &are #reiau/
#relu&rea?(/ $to&.ea?( i tran$mit date i in+ormaii &e tre-uie #rote%ate/
#re&um i ,eri+i&area $t(rii de $e&uritate a a&e$tora i +ormularea de
#ro#uneri &ore$#un?(toare &ondu&(torului unit(ii e&onomi&e #e &are o
de$er,eteN
S identi+i&area i inerea e,idenei $#aiilor/ lo&urilor unde $e de$+(oar(
a&ti,it(i &u &ara&ter secret de serviciu $au confidenial (la-oratoare de
&er&et(ri)/ a $#aiilor de$tinate ne1o&ierilor &u #arteneri de a+a&eri/
,eri+i&area +a#tului da&( a&e$tea &ore$#und $&o#ului #ro#u$ i
#re?entarea de #ro#uneri &ore$#un?(toare &ondu&(torului a1entului
e&onomi& 'n &au?(.
Totodat(/ #rote&ia in+ormati,( ,i?ea?( i m($uri de #rote&ie +i?i&( a
&l(dirilor/ $#aiilor/ lo&urilor unde $e #relu&rea?( $au $e &on&entrea?(
in+ormaii ori $e de$+(oar( a&ti,it(i &u &ara&ter secret de serviciu &e $e
im#un a +i #rote%ate. Sunt a,ute 'n ,edere m($uri ,i?>nd:
S $e&uritatea &l(dirilorN
S &ontrolul intr(rilor i ieirilorN
S #a?a &l(dirilorN
S &ontainerele i 'n&(#erile de de#o?itare i #($trare a do&umentelor/
materialelor/ o-ie&telor &e $e im#une a +i #rote%ateN
S $i$temul de 'n&uietoriN
S &ontrolul &.eilor i al &om-inaiilorN
S #rote&ia +i?i&( a &o#iatoarelor i di$#o?iti,elor tele+a8N
S #lanurile de a&iune 'n $ituaiile de ur1en(.
*entru reali?area #rote&iei in+ormati,e a a1entului e&onomi& re$#e&ti,/
dete&ti,ul #arti&ular ar #utea de$+(ura o $erie de a&ti,it(i $#e&i+i&e/ &um ar
+i:
S ,eri+i&( da&( imo-ilele 'n &are $e &on&entrea?( do&umente/ materiale/
o-ie&te $au $e de$+(oar( a&ti,it(i &e $e im#un a +i #rote%ate #rin m($uri
$#e&iale &ore$#und din #un&t de ,edere +i?i& a&e$tui $&o#/ re$#e&ti,
da&( $unt dotate &u $i$teme de alarmare/ 1ratii la +ere$tre/ 'n&uietori la
ui/ #a?( la intr(ri/ $i$teme automate #entru $u#ra,e1.ere/ &ontrol
a&&e$/ mi%loa&e #entru dete&tarea o-$er,(rii/ a$&ult(rii $au inter&e#t(rii
et&.N
S ,eri+i&( da&( $unt 'nto&mite #lanurile de #a?( i a#(rare a imo-ilelor/
#lanurile de #re,enire i $tin1ere a in&endiilor/ #lanurile de a&iune 'n
$ituaia unor &alamit(i naturale (&utremure/ inundaii et&)/ da&( a&e$tea
L3)
$unt ,ia-ile/ re$#e&ti, da&( au in$erate m($uri ,i?>nd #rote%area
do&umentelor/ materialelor/ o-ie&telor &u &ara&ter secret de serviciu $au
confidenialN
S ,eri+i&( $i$temul de &ontrol al intr(rilor i ieirilor 'n C din unit(ile
a1entului e&onomi& #ri,at 'n &au?(/ da&( $unt emi$e le1itimaii $au alte
do&umente de a&&e$ #entru #er$onalul #ro#riu/ m($urile luate #entru
a&&e$ul #er$onalului $tr(in ('n$oire/ $u#ra,e1.ere ,ideo et&.) i #re?int(
#ro#uneri &ore$#un?(toare +a&torilor 'n dre#tN
S ,eri+i&( da&( la &ontainerele i 'n&(#erile de de#o?itare i #($trare a
do&umentelor/ materialelor/ o-ie&telor &e tre-uie #rote%ate $unt a$i1urate
$i$teme de 'n&uietori &ore$#un?(toare/ &i+ruri $au alte &om-inaii i
$ta-ilete &u +a&torii 'n dre#t din unitatea e&onomi&( #ri,at( #e &are o
de$er,ete/ modalit(ile de #($trare i a$i1urare a du-lurilor &.eilor/
&i+rurilor $au &om-inaiilor/ #re&um i #er$onalul &are le #oate +olo$i 'n
&a? de ne&e$itateN
S ,eri+i&( da&( di$#o?iti,ele tele+a8 i &o#iatoarele $unt in$talate 'n lo&uri
&are a$i1ur( $e&uritatea +i?i&( i $ta-ilete 'm#reun( &u &ondu&(torul
unit(ii e&onomi&e #ri,ate &ondiiile de a&&e$ la a&e$tea a #er$onalului
#ro#riu.
De a$emenea/ 'n &on+ormitate &u #re,ederile 6.G. nr. HILCADDA #ri,ind
#rote&ia in+ormaiilor $e&ret de $er,i&iu/ a1enii e&onomi&i #ri,ai/
dein(tori de in+ormaii &u a&e$t &ara&ter $unt o-li1ai $( ela-ore?e
norme interne ,i?>nd #rote&ia a&e$tora/ &um ar +i:
S re1uli de e,iden(/ #ro&e$are/ mani#ulare/ tran$mitere/ #($trare/
$to&are/ &la$are i di$tru1ere a datelor/ in+ormaiilor i do&umentelor &e
tre-uie #rote%ate/ indi+erent de $u#ort/ &are #ot +i a#ro-ate de
&ondu&(torul unit(ii e&onomi&e #ri,ate 'n &au?(N
S re1uli de a&&e$ la in+ormaiile &u &ara&ter secret de serviciu #entru
#er$onalul #ro#riuN
S re1uli de a&&e$ #entru #er$oane din a+ara unit(ii e&onomi&e #ri,ate 'n
&au?(N
Ra#ortat la a&e$te #re,ederi ale a&tului normati, $u$ menionat
dete&ti,ul #arti&ular ar #utea de$+(ura o $erie de a&ti,it(i $#e&i+i&e &um
ar +i:
S ,eri+i&area &on&ordanei dintre #re,ederile le1ale i in$tru&iunile interne
#ri,ind m($urile #ro&edurale de #rote&ie a in+ormaiilor i a&ti,it(ilor &u
&ara&ter secret de serviciu N
S monitori?area modului 'n &are a&e$tea $unt re$#e&tate $unt
re$#e&tatede &(tre #er$onalul unit(ii e&onomi&e #ri,ate #e &are o
L3;
de$er,ete i in+ormarea &ondu&(torului unit(ii $au a +a&torilor 'n dre#t
de$#re nea%un$urile &on$tatateN
S ,eri+i&area #er$onalului unit(ii e&onomi&e #ri,ate 'n &au?( &are are
a&&e$ la in+ormaiile &u &ara&ter secret de serviciu $au $e im#li&( 'n
a&ti,it(i de a&e$t 1en i #re?entarea de #ro#uneri +a&torilor de de&i?ie
&u #ri,ire la a&ei an1a%ai &are/ din anumite moti,e/ nu &ore$#und
'n&rederii a&ordate #entru retra1erea autori?aiilor de a&&e$N
S ,eri+i&area a-ilit(rii #rin le1e $au autori?aie a&ordat( de +a&torii 'n dre#t
a #er$oanelor din a+ara unit(ii e&onomi&e #ri,ate 'n &au?( &are $oli&it(
a&&e$ la in+ormaii &u &ara&ter secret de serviciu.
Nu 'n ultimul r>nd/ $e im#une a #re&i?a i +a#tul &(/ dete&ti,ul #arti&ular
#oate de$+(ura o $erie de a&ti,it(i $#e&i+i&e i &u #ri,ire la #rote%area
$i$temului C $u-$i$temului in+ormati& i de tele&omuni&aii de$tinat
#relu(rii/ #relu&r(rii/ $to&(rii i tran$miterii datelor i in+ormaiilor
a#arin>nd #er$oanelor %uridi&e/ $en$ 'n &are ,a #ro&eda la:
S identi+i&area i luarea 'n e,iden( a tele+oanelor/ +a8urilor/ tele80urilor/
&o#iatoarelor #rin &are $e tran$mit $au $e #relu&rea?( in+ormaii &e $e
im#un a +i #rote%ate i monitori?area modului 'n &are $e re$#e&t(
normele #ro&edurale interne &u #ri,ire la a&e$teaN
S identi+i&area e&.i#amentului in+ormati& e8i$tent/ a #er$onalului &are
o#erea?( #e a&e$ta/ ,eri+i&area autori?(rii o#eratorilor/ &on+orm normelor
#ro&edurale interne/ #re&um i modalit(ile de #arolare ale $i$temului i
de $al,are a datelor $to&ate 'n memorii &>nd $ituaia o im#uneN
S monitori?area modului 'n &are $e a$i1ur( 'ntreinerea i a$i$tena te.ni&(
a e&.i#amentului in+ormati& e8i$tent/ re$#e&ti, a autori?(rii $#e&i+i&aiilor
&are +a& a$t+el de inter,enii din #artea +a&torilor a-ilitaiN
S 'n $ituaia 'n &are unele dintre e&.i#amentele menionate mai $u$ nu
$unt #rote%ate &ore$#un?(tor/ $e ,a $oli&ita +a&torilor 'n dre#t din unitatea
e&onomi&( re$#e&ti,( $( +a&( #re&i?area &( +olo$irea a#araturii 'n &au?(
#entru #relu&rarea in+ormaiilor secret de serviciu e$te inter?i$(.
L3E
Capitolul VI2
=etode i 4i;loace 1peci.ice de ac/iue
1. No,i#%i defi%iorii
*remer1(tor #ro-lemati&ii #e &are o im#li&( a&e$t &a#itol/ ,om 'n&er&a
$( &lari+i&(m/ 'n mod $u&&int/ noiunile de metod i mijloc/ aa &um au +o$t
ele de+inite 'n di&ionarele de $#e&ialitate.
*otri,it e8#li&aiilor date 'n di&ionare/ #rin metod( $e 'nele1e:
S 'n $en$ re$tr>n$ Q &ale urmat( 'n ,ederea &unoaterii unui o-ie&tN mod
de a #ro&eda/ #ro&edeu $au an$am-lu de #ro&edee +olo$ite 'n ,ederea
&unoaterii unui o-ie&tN
S 'n $en$ lar1 Q &ale (an$am-lu $au $u&&e$iune de #ro&edee) urmat( 'n
,ederea o-inerii unui re?ultat.
Oetodolo1ia mai e$te de+init( i &a manier( de a #ro&eda/ mod or1ani?at
de lu&ru/ de 1>ndire/ al&(tuire/ de$+(urare $i$temati&( a unei lu&r(ri/ $i$tem/
iar noiunea de mijloc &a re#re?ent>nd o unealt( &e $er,ete #entru
reali?area unui $&o#/ #ro&edeu/ modalitate/ &.i#/ +el et&.
Gn Di&ionarul de Lo1i&( metoda de re"olvare e$te de+init( &a +iind un
an$am-lu de re1uli &are indi&( modul de de$+(urare a unui #ro&e$ 'n
,ederea re?ol,(rii unui anumit ti# de #ro-leme.
E8#li&aiile date mai $u$ &u #ri,ire la noiunile a-ordate $unt menite a
#ermite &ititorului $( +a&( o di$tin&ie net( 'ntre metode i mijloace specifice
de aciune. *re&i?(m +a#tul &( a&e$tea $unt &on$iderate specifice deoare&e
+olo$irea i/ re$#e&ti,/ a#li&area lor #re$u#un un anumit 1rad de #re1(tire de
$#e&ialitate i o a-ilitare $au autori?are din #artea autorit(ilor 'n dre#t.
Gn literatura de $#e&ialitate metodele $#e&i+i&e $unt &ate1ori$ite 'n:
metode &riminali$ti&e/ in+ormati,e/ de de?in+ormare/ de $u#ra,e1.ere et&./ iar
mi%loa&ele 'n: mi%loa&e te.ni&e de a$&ultare/ de inter&e#tare a trimiterilor
#otale/ de $u#ra,e1.ere +i?i&(/ de e8#erti?are/ de in+ormare et&. *entru
e8em#li+i&are/ in,e$ti1area re#re?int( o metod(/ iar $ur$ele de in+ormare $unt
mi%loa&e. Ade$ea linia de demar&aie dintre a&e$te noiuni e$te in$e$i?a-il(/
mi%lo&ul +iind &ate1ori$it &a metod( i in,er$/ a$#e&t mai #uin rele,ant #entru
$&o#ul urm(rit de noi #rin a-ordarea a&e$tei #ro-lemati&i. !m#ortant e$te &a
a&e$tea $( +ie &uno$&ute i a#li&ate 'n &ondiii de le1alitate/ a$#e&t a$u#ra
&(ruia ,om in$i$ta 'n &ontinuare.
L3H
). :#%da'e%area 9#ridi!(
Gn Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular
$unt in$erate &>te,a #re&i?(ri re+eritoare la modalit(ile de o-inere a datelor/
in+ormaiilor i mi%loa&elor de #ro-( de &(tre a&ea$t( &ate1orie de
#ro+e$ioniti/ a$t+el:
S 'n art.L/ #&t.L/ 'n de+inirea dete&ti,ului #arti&ular/ le1iuitorul arat( &(
a&e$ta e$te #er$oana &are de$+(oar( a&ti,it(i $#e&i+i&e de in,e$ti1areN
S 'n art.LL/ #&t.A $e #re&i?ea?( &( 'n e+e&tuarea in,e$ti1aiei dete&ti,ul
#arti&ular #oate $oli&ita #er$oanelor +i?i&e $au autorit(ilor #u-li&e
in+ormaii/ &are/ #otri,it le1ii/ nu $unt &la$i+i&ate i nu adu& atin1ere
dre#tului la ,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( ori a altor dre#turi i li-ert(i
+undamentale ale #er$oanei ,i?ateN
S 'n art.L)/ #&t.d $e arat( &( $o&iet(ile $#e&iali?ate/ &a-inetele indi,iduale
de dete&ti, #arti&ular au dre#tul $( $oli&ite o+i&ial de la autorit(ile #u-li&e
date de$#re #er$oane/ -unuri $au $ituaii &are $unt ne&e$are dete&ti,ului
#arti&ular 'n #ro&e$ul de in,e$ti1are i &are nu adu& atin1ere dre#tului la
,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( ori altor dre#turi i li-ert(i +undamentale
ale #er$oanei.
Sinteti?>nd &ele #re?entate 'n le1ea de #ro+il/ re?ult( &(:
S dete&ti,ul #oate de$+(ura a&ti,it(i $#e&i+i&e de in,e$ti1areN
S dete&ti,ul #arti&ular #oate $oli&ita autorit(ilor #u-li&e in+ormaii/ 'n
limitele #re,(?ute de le1eN
S &ondiia e$enial( e$te a&eea de a nu adu&e atin1ere dre#tului la ,ia(
intim(/ +amilial( i #ri,at( ori altor dre#turi i li-ert(i +undamentale ale
#er$oanei.
E8&e#t>nd e8#re$ia activiti specifice de investi!are/ le1iuitorul nu +a&e
ni&i un +el de re+erire la metode i mi%loa&e $#e&i+i&e de a&iune ale
dete&ti,ului #arti&ular/ l($>nd la latitudinea a&e$tuia $( de&id( #e &are $( le
a#li&e/ 'ntr0un &a? $au altul/ &ondiia de -a?( +iind a&eea de a nu adu&e
atin1ere dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale #er$oanei. *entru a $e
#rote%a #e $ine/ #e -ene+i&iar $au #e #er$oana &are +a&e o-ie&tul
#reo&u#(rilor $ale/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-( nite #un&te de
re+erin( la &are $(0i ra#orte?e a&ti,itatea $#e&i+i&(. Linia de demar&aie
'ntre ne&e$itatea re&ur1erii la unele metode i mi%loa&e $#e&i+i&e de a&iune i
im#erati,ele #rin&i#iului re$#e&t(rii dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale
#er$oanei e$te uneori in$e$i$a-il(/ iar ri$&ul de a 1rei e$te +oarte mare.
!n,o&>nd teoria J2N13R PAR4N5R numit( i teoria &om#lementar(/
&are &on$ider( $o&iet(ile de $e&uritate #ri,at( &a o ramur(/ &a o #relun1ire
L3I
natural( a #oliiei #u-li&e/ a#re&iem &( 'n li#$a unor re1lement(ri %uridi&e
e8#re$e/ a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular/ $u- ra#ortul metodelor i al
mi%loa&elor $#e&i+i&e de in,e$ti1are/ tre-uie $( $e $u#un( a&elorai norme de
dre#t intern i internaional &a i a&eea a #oliitilor/ &u limite de ri1oare
im#u$e de #arti&ularit(ile a&e$tei #ro+e$ii. Ceea &e nu0i e$te #ermi$
lu&r(torului din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat nu #oate +i #ermi$ ni&i
dete&ti,ului #arti&ular. Ceea &e nu e$te inter?i$ #rin le1e e$te #ermi$.
Gn a&e$t &onte8t/ ,om e8#une 'n &ontinuare dou( #ro-leme &u &onotaie
internaional(/ &are in de a&ti,itatea lu&r(torilor din $tru&turile $#e&iali?ate de
$tat/ dar &are tre-uie $( re#re?inte #un&te de re+erin( i #entru dete&ti,ii
#arti&ulari atun&i &>nd re&ur1 la metode i mi%loa&e $#e&i+i&e de a&iune.
O &ondiie de -a?( a a&ti,it(ii de$+(urate de dete&ti,ul #arti&ular o
re#re?int( re$#e&tarea ,ieii intime/ +amiliale i #ri,ate a #er$oanei. A&e$t
dre#t deri,( din le1ea +undamental(/ dar i dintr0o $erie de re1lement(ri
internaionale/ &um e$te Con,enia Euro#ean( a Dre#turilor Omului/ la &are
Rom>nia a aderat.
A$t+el/ #otri,it art.I din Con,enia Euro#ean( a Dre#turilor Omului:
L. +ie&are are dre#tul $(0i +ie re$#e&tat( ,iaa #ri,at( i de +amilie/ lo&uina
$a i &ore$#ondenaN
A. nu tre-uie $( e8i$te ni&i o inter,enie din #artea unei autorit(i #u-li&e
#entru nere$#e&tarea a&e$tui dre#t/ &u e8&e#ia &a?urilor #re,(?ute de
le1e i &>nd $unt ne&e$it(i de $e&uritate naional(/ $i1uran( #u-li&(/
atun&i &>nd e$te #u$( 'n %o& e&onomia naional( $au #entru #re,enirea
unor de?ordini $au in+ra&iuni/ #entru #rote&ia $(n(t(ii $au moralei ori
#entru #rote&ia dre#turilor i li-ert(ilor &elorlali.
9uri$#rudena Curii Su#reme a Dre#turilor Omului a demon$trat &(/ 'ntr0
o $erie de (ri/ or1ane a-ilitate de $tat au 'n&(l&at a&e$t arti&ol/ +ie &a urmare
a unor la&une le1i$lati,e/ +ie #rintr0o inter#retare eronat( a a&e$tuia/ +ie din
alte raiuni/ &eea &e a determinat $oluii &are $( dea &>ti1 de &au?(
#etiionarilor &are $0au adre$at a&e$tui +or.
S#re e8em#li+i&are/ menion(m &a?urile:
S N!EOEY &ontra Germaniei Q #er&.e?iionarea unui &a-inet de a,o&at 'n
&adrul unor urm(riri #enale &ontra unui terN
S S!L"ER i alii &ontra Re1atului Unit Q inter&e#tarea &ore$#ondenei
deinuilor &ondamnai 'n An1lia i Xara GalilorN
S CAO*PEL &ontra Re1atului Unit Q inter&e#tarea &ore$#ondenei/
S MLASS i alii &ontra Germaniei Q &ontra le1i$laiei &are autori?ea?(/ 'n
anumite &ondiii/ $u#ra,e1.erea $e&ret( a &omuni&aiilor #otale i
tele+oni&eN
L3B
S OALONE &ontra Re1atului Unit Q $u#ra,e1.erea $e&ret( a
&omuni&aiilor #otale i tele+oni&eN
S MRUSL!N &ontra Franei Q a$&ult(ri tele+oni&e e+e&tuate de &(tre un
o+ier al #oliiei %udi&iare.
Din $tudierea $#eelor menionate mai $u$ re?ult(:
S 'n toate &a?urile/ m($urile au +o$t 'ntre#rin$e de or1ane a-ilitate de $tat/
&u autori?area #reala-il( a autorit(ilor $au +a&torilor 'n dre#tN
S #rin m($urile 'ntre#rin$e $0au o-inut #ro-e 'n -a?a &(rora $0au
#ronunat in$tanele %ude&(toreti internaionaleN
S unele din m($uri au +o$t 'ntre#rin$e 'n $#aii #ri,ateN
S m($urile 'ntre#rin$e au +o$t determinate de ne&e$it(i #re,(?ute 'n art.I
alin.A/ Con,enia Euro#ean( a Dre#turilor Omului/ de&i au a,ut &a $u#ort
le1al raiuni de $tatN
S toat( &a?ui$ti&a ,i?ea?( metode i mijloace specifice de a&iune de
&om#etena or1anelor $#e&iali?ate de $tatN
S $u#ortul le1al al $oluiilor date 'n &au?ele $oluionate de &(tre Curtea
Euro#ean( a Dre#turilor Omului l0a &on$tituit art.I alin.LA din Con,enia
Euro#ean( a Dre#turilor Omului.
Un alt do&ument &are a#re&iem &( ar #utea re#re?enta un #un&t de
re+erin( 'n tratarea a&e$tui $u-ie&t 'l re#re?int( $tudiul intitulat 6ele mai
bune practici de monitori"are a interceptrii comunicaiilor i suprave!herii
secrete. Reali?at de Gru#ul de e8#eri 'n dre#t #enal i a$#e&te &riminolo1i&e
de #e l>n1( Comitetul Euro#ean de Oinitri i #re?entat la Reuniunea de la
Stra$$-our1/ 'n anul ADDD/ $tudiul #re?int( o $erie de a$#e&te i &on&lu?ii de
intere$ re?ultate 'n urma monitori?(rilor e+e&tuate 'n trei $tate euro#ene &u
#ri,ire la #ra&ti&ile de inter&e#tare a &omuni&aiilor/ $u#ra,e1.ere $e&ret( i
alte metode de in,e$ti1are. *remer1(tor &on&lu?iilor de$#rin$e 'n urma
monitori?(rii 'n $tatele re$#e&ti,e/ autorii $tudiului #re?int( &>te,a remar&i de
intere$ #e &are le red(m 'n &ontinuare/ a$t+el:
S e$te e$enial &a #oliia i alte a1enii de a$i1urare a a#li&(rii i re$#e&t(rii
le1ii $( o-in( in+ormaii i date din interiorul 1ru#urilor &riminale &are $(
&ondu&( la &.emarea lor 'n %u$tiie. A&e$t de?iderat #oate +i atin$ doar
folosind tehnici de investi!are speciale un anumit echipament care s
fac posibil interceptarea convorbirilor telefonice a fa).urilor i
mesajelor pe 1N45RN54 sau s permit ,nre!istrarea audio'video a
convorbirilor desfurate ,n anumite locuri ori urmrirea deplasrilor
efectuate de anumite persoane. 4ehnolo!ia modern ofer posibiliti
nelimitate ,n acest sens/
L)D
S nu a$#e&tul te.ni& e$te #rimordial atun&i &>nd ne re+erim la &er&etarea
a&o#erit(/ &i mai mult &el eti& i le1al/ in&lu$i, &el &on$tituional/ -ariere
&e $unt #u$e 'n &alea de$+(ur(rii unor a$t+el de a&ti,it(i &are $unt
$u#u$e unor #uterni&e #olemi&i 'n multe dintre $o&iet(ile &ontem#oraneN
S dei e8i$t( o #re$iune &re$&>nd( #entru introdu&erea unor a$t+el de
metode de &er&etare/ re$#e&ti, de li-erali?are a a&telor normati,e de
a#li&are a lor/ &a urmare a di,er$i+i&(rii metodelor i mi%loa&elor de
a&iune ale 1ru#urilor &riminale/ 'n mai multe $tate/ &u deo$e-ire &ele
&are au $u#ortat ri1orile re1imurilor totalitare/ $e 'nre1i$trea?( a o#o?iie
#uterni&( din #artea aprtorilor libertilor ceteneti/
S #ro-lema de -a?( e$te a&eea &( #entru a$i1urarea e+i&ienei unor a$t+el
de metode e$te ne,oie &a ele s fie aplicate ,n mod secret pe toat
durata investi!aiilor/
S e$te +oarte im#ortant $( $e #($tre?e un e&.ili-ru &ore$#un?(tor at>t 'ntre
#ra&ti&( i le1i$laie/ &>t i 'ntre di,er$ele ne,oi i ,alori #u$e 'n -alan(.
*entru &on+ormitate autorii $tudiului #re?int( i urm(toarele de+iniii:
S metode speciale de investi!aie . &(i #rin &are $e o-in $i$temati&
in+ormaii/ 'n aa +el 'n&>t $( nu $e alarme?e #er$oana ,i?at(N
S interceptarea comunicaiilor . monitori?area a&o#erit( a unor &omuni&aii
dire&te $au a unor tele&omuni&aii/ 'n &are unul $au mai muli $u$#e&i
$unt antrenai/ monitori?are e+e&tuat( 'n $&o#ul o-inerii #ro-elor $au
in+ormaiilor 'n le1(tur( &u #arti&i#area a&e$tora la &omiterea unor
in+ra&iuniN
S suprave!herea intru"iv . monitori?area a&o#erit( a mi&(rilor
$u$#e&ilor/ #rin $u#ra,e1.erea $au a$&ultarea lor/ dire&t $au ele&troni&/
'n lo&uri #ri,ate/ 'n $&o#ul o-inerii unor #ro-e $au in+ormaii 'n le1(tur(
&u ame$te&ul #er$oanelor $u#ra,e1.eate 'n &omiterea unor in+ra&iuni.
Gn urma monitori?(rilor e+e&tuate 'n &ele trei $tate euro#ene/ 'n le1(tur(
&u metodele i mi%loa&ele $#e&i+i&e de a&iune/ Gru#ul de e8#eri a
de$#rin$ o $erie de &on&lu?ii de intere$/ dintre &are am $ele&tat
urm(toarele:
S Gn toate $tatele monitori?ate $i$temul %uridi& intern &onine #re,ederi
$#e&iale 'n le1(tur( &u inter&e#tarea &omuni&aiilor $au a#li&area
metodelor de $u#ra,e1.ere 'n $ituaii de ur1en(/ &um ar +i a&elea 'n
&are o 'nt>r?iere 'n #unerea lor 'n #ra&ti&( ar #utea a,ea &a re?ultat
#ierderea unor #ro-e ,itale. I a1t.el de 1itua/ii 1e ac/ioea50 .0r0
o6/ierea uei autori5a/ii le:ale preala6ile $au +(r( re$#e&tarea
#ro&edurilor $tandard. Tim#ul de a&iune/ 'n$(/ e$te limitat/ codi/ia
L)L
.iid o6/ierea ulterioar0 a autori5a/iei le:ale #entru &ontinuarea
m($urii 'ntre#rin$e $au $i$tarea a&e$teia.
S Su- ra#ortul a#li&(rii $#aiale/ 'n toate $tatele monitori?ate $e +a&e
di+erenierea 'ntre lo&urile #u-li&e i &ele #ri,ate. Con+orm le1i$laiilor
interne/ e1te po1i6il0, 7 pricipiu, utili5area 4i;loacelor 1peciale 7
locurile pu6lice, .0r0 o autori5are preala6il02 %e a1e4eea, pot .i
iterceptate co3or6iri tele.oice e.ectuate de la u po1t pu6lic,
.0r0 o autori5are preala6il0, da&( $e #re$u#une &( a&e$ta e$te +olo$it
'n $&o#uri &riminale. Cu #ri,ire la inter&e#tarea tele+oanelor mo-ile nu
e8i$t( o-$ta&ole le1ale e,idente/ &i mai mult de ordin te.ni&.
S Deoare&e inter&e#tarea &omuni&aiilor i $u#ra,e1.erea 'n lo&uri #ri,ate
$unt &on$iderate metode de in,e$ti1are inter?i$e/ or1anele $#e&iali?ate
din $tatele monitori?ate $0au orientat &(tre colectarea de i.or4a/ii di
re/eaua de co4uica/ii la care e1te coectat0 per1oaa ce
itere1ea50 i 1upra3e:herea 1i1te4atic0 i per4aet0, cu 1au
.0r0 a;utorul 4i;loacelor electroice, 7 locuri pu6lice2 A&e$te metode
$unt +olo$ite #entru $ta-ilirea modului de ,ia(/ al de#la$(rilor/ al relaiilor
et&. ale #er$oanei urm(rite i de re1ul( #re&ede m($urile $#e&iale &are
im#un o autori?are #reala-il(N
S *entru o-inerea de in+ormaii &on+ideniale e$te #ermi$( 'nre1i$trarea
&on,or-irilor #ri,ate/ +(r( o autori?are #reala-il(. Se au 'n ,edere
#oliitii &are lu&rea?( $u- a&o#erire i $unt dotai &u mi&ro+oane
a$&un$e #entru 'nre1i$trare $au tran$mitere ori $unt +ilmai 'n tim#ul
di$&uiilor &u un $u$#e&t.
S Gn toate $tatele monitori?ate in+iltrarea #olii$tului $u- a&o#erire e$te
#ermi$(/ &u &ondiia $( nu #ro,oa&e $u$#e&ii $( &omit( deli&te #e &are
nu le a,eau 'n intenie.
Gn -a?a &on&lu?iilor de$#rin$e &a urmare a monitori?(rilor e+e&tuate 'n
&ele trei $tate euro#ene/ Gru#ul de e8#eri +a&e o $erie de re&omand(ri
#entru a&ti,itatea or1anelor de #oliie/ de &are tre-uie $( in( $eama i
dete&ti,ul #arti&ular/ a$u#ra &(rora nu in$i$t(m.
Studiul menionat re#re?int( un #un&t de re+erin( at>t #entru lu&r(torii
din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/ &>t i #entru dete&ti,ul #arti&ular 'n
&ondiiile 'n &are le1i$laia intern( i normele metodolo1i&e $#e&i+i&e nu
&onin alte #re,ederi.
Gn &eea &e #ri,ete a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular/ a&ea$ta #re?int(
unele #arti&ularit(i 'ntru&>t $e de$+(oar( la $oli&itarea #er$oanelor +i?i&e
$au la a&eea a a1enilor e&onomi&i #ri,ai. Con$im(m>ntul a&e$tora &a
dete&ti,ul #arti&ular $( +olo$ea$&( unele metode i mi%loa&e $#e&i+i&e #e
L)A
domeniul lor #ri,at 'i a-$ol,(/ 'n anumite $ituaii/ de o-inerea unor a#ro-(ri
$au autori?(ri #reala-ile din #artea autorit(ilor.
Gn &ontinuare/ ,om #re?enta/ 'n mod $ele&ti,/ unele dintre metodele i
mi%loa&ele $#e&i+i&e de a&iune &are a#re&iem &( #ot +i +olo$ite i de &(tre
dete&ti,ul #arti&ular 'n e8er&itarea #ro+e$iei.
.. Te4%i!i de o2,i%ere a i%for'a,iilor
*re?entarea e8#erienei do->ndite de &ei &are au lu&rat ani muli &a
#oliiti $au &a dete&ti,i #arti&ulari 'n alte (ri de&>t Rom>nia e,idenia?( un
ade,(r de o $im#litate de$(,>rit(: din&olo de $#e&i+i&it(ile lo&ale/
elementele +undamentale ale a&e$tei a&ti,it(i $unt/ #retutindeni/
a$em(n(toare. Pa $0ar #utea &.iar $#une &(/ #>n( la anumite limite/ ele
$unt identi&e.
Gn a&ea$t( #erioad(/ &>nd a&ti,itatea dete&ti,i$ti&( din Rom>nia 'i
&roiete drumul $#re a+irmare/ e$te deo$e-it de util $( &unoatem &are $unt
-a?ele teoreti&e ale a&e$tei mun&i/ &are $unt &oordonatele #e &are $e
'n$&riu a&ti,it(ile #ra&ti&e ale dete&ti,ilor de #re$ti1iu/ $( a+l(m &um
lu&rea?( a&etia 'n (rile &u o ,e&.e tradiie demo&rati&(. Domeniul
#re?ent>nd o in+initate de +aete/ am $ele&ionat un $in1ur a$#e&t al a&e$tei
a&ti,it(i/ i anume $u-ie&tul <Te.ni&i de o-inere a in+ormaiilorT.
O-inerea de in+ormaii re#re?int( elementul #rin&i#al al a&ti,it(ii
dete&ti,ului #arti&ular. Sim#la enumerare/ de &(tre le1ea rom>n(/ a
domeniilor 'n &are dete&ti,ul #arti&ular #oate a&iona de?,(luie dimen$iunea
a&e$tei 'ndeletni&iri de ra+inament.
Ji 'n O&&ident lu&rurile $tau la +el: &om#aniile de a$i1ur(ri $oli&it(
,eri+i&(ri a$u#ra unor a&&idente/ a,o&aii &er 1($irea unor martori/
'ntre#rinderile $u$#e&tea?( +raude interne $au +urturi/ #(rinii &aut( $( dea de
urma &o#iilor di$#(rui de a&a$( ori ,or $( tie 'n &e antura% 'i #etre& a&etia
tim#ul et&./ et&. Ori&are dintre a&e$te a&ti,it(i re&lam( di$&uii &u numeroa$e
#er$oane &are/ &ontient $au nu/ #ot +urni?a in+ormaiile dorite.
De#arte de a +i un lu&ru $im#lu/ &are de&ur1e 'n mod +ire$&/ o-inerea
de in+ormaii #re$u#une din #artea dete&ti,ului #arti&ular at>t &alit(i
#er$onale/ &>t i $t(#>nirea unor re1uli elementare. Nu tre-uie omi$ +a#tul &(
ma%oritatea di$&uiilor au lo& 'n 'm#re%ur(ri mai mult de&>t ne+a,ora-ile: #e $trad(/
'n &ondiii de ?1omot/ la momente &>nd &el inter,ie,at $e 1>ndete la &u totul alte
lu&ruri/ nu e$te intere$at $(0i &on$ume tim#ul 'n di$&uii/ ori #ur i $im#lu el nu d(
doi -ani #e #rin&i#iile +rumoa$e re+eritoare la ade,(r i dre#tate.
L)3
!n #rimul r>nd dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e #re1(tea$&( 'n ,ederea
ori&(rei di$&uii: el tre-uie $( tie #re&i$ detaliile &au?ei in,e$ti1ate/ $( tie &are $unt
elementele 'n &are el tre-uie $( adu&( lumin(/ $(0i a$ume 'n mod &lar rolul de
&ondu&(tor al in,e$ti1aiilor/ +(r( a $e l($a a-(tut de la +ilonul #rin&i#al urm(rit/ +(r( a
$e l($a #urtat de ,al &(tre a$#e&te &olaterale/ ne$emni+i&ati,e.
*ra&ti&a a do,edit &( #otenialii +urni?ori de in+ormaii #ot +i mai uor
a-ordai la lo&ul de mun&(/ &eea &e #entru dete&ti,ul #arti&ular &on$tituie un
a,anta% $u#limentar. At>t atun&i &>nd 'l 'nt>lnete #e &el &are dorete $(
a#ele?e la $er,i&iile $ale Q +ie el a,o&at/ om de a+a&eri $au $im#lu &et(ean Q
&>t i/ 'n e1al( m($ur(/ atun&i &>nd 'l 'nt>lnete #e &el de la &are dorete $( o-in(
in+ormaii/ dete&ti,ul #arti&ular/ &are tre-uie $( +ie #ermanent 'n mi&are/ are an$a
de a &unoate/ 'n $u-$idiar/ #er$oane &are 'i #ot +i utile 'n a&ti,itate/ $e #oate
+a&e &uno$&ut/ #oate o-ine noi an1a%amente.
*re1(tirea #entru di$&uii #re$u#une reda&tarea unei li$te &u
#ro-lemele #rin&i#ale &are tre-uie a-ordate/ &u elementele &are tre-uie
elu&idate. C.iar da&( #e #ar&ur$ul 'ntre,ederii $e i,e$& noi a$#e&te intere$ante/
dete&ti,ul #arti&ular nu tre-uie $( uite ni&i o &li#( $&o#ul #rin&i#al al di$&uiei
#e &are o #oart(N nu e$te r(u &a 'nainte de a 'n&.eia 'nt>lnirea el $( mai e8amine?e
'n&( o dat( li$ta &u #ro-leme de a-ordat/ #entru a ,edea da&( nu a +o$t omi$(
,reuna. E$te de la $ine 'nele$ &( a&e$t ti# de a&ti,itate $e reali?ea?( &u di$&reie
+(r( a atra1e atenia &elui inter,ie,at.
Atun&i &>nd e$te a-ordat( o #er$oan( de la &are $e #ot o-ine date i
in+ormaii #ertinente #entru un &a? a+lat 'n lu&ru/ &elui 'n &au?( tre-uie $( i $e
o+ere un moti, temeini& i #lau?i-il #entru a0i da a&ordul de #arti&i#are la
'nt>lnire. De re1ul( e8#li&aiile lo1i&e nu au ni&i o ,aloare 'n a determina #e
&ine,a $(0i &on$ume tim#ul i $( &oo#ere?e. Dim#otri,(/ a-ordarea
emoional( $e do,edete a#roa#e 'ntotdeauna e+i&a&e. Da&( e$te
#o$i-il/ la intrarea 'n &onta&t $e ,a +olo$i 'n +ormula de $alut numele/
#renumele $au &.iar diminuti,ul &elui a-ordat/ &um ar +i $#re e8em#lu
<Pun( ?iua/ domnule *a,el Nelu=.
*er$oana a-ordat( e$te mai #uin di$#u$( $( a&ione?e 'n numele
unor #rin&i#ii/ dar $e #oate de&lara 1ata $( 'l a%ute #e dete&ti, &a #er$oan(. La
urma urmei/ &e 'i #a$( unui om &( o &om#anie de a$i1ur(ri e$te #(&(lit( de un
&lientK Ce0i #a$( lui &( un indi,id 'neal( autorit(ileK Ce0l intere$ea?( #e el
a,enturile unui &o#il de -ani 1ataK Oai mult &a $i1ur/ #$i.olo1i&/ el $e ,a -u&ura
a+l>nd &( -o1(taii de la a$i1ur(ri au +o$t 'nelai/ &( autorit(ile $unt -lamate/ &(
#ro-lemele &u &are $unt &on+runtai #(rinii -o1ai $unt/ nu o dat(/ mult mai 1ra,e
de&>t &ele #e &are le are un ne,oia #reo&u#at $( a$i1ure &o#iilor lui doar de .ran(
i .aine.
De a&eea/ dete&ti,ul tre-uie $( 'n&er&e $( de,in( a#ro#iat de &el de la
&are dorete $( o-in( in+ormaii/ $( $e +a&( a1reat de a&e$ta/ $( 1($ea$&(
L))
mai 'nt>i un element &omun/ de natur( $( 'i in$#ire interlo&utorului 'n&redere i
$im#atie +a( de el/ a$#e&t &e tre-uie &uno$&ut 'n&( din +a?a de #re1(tire a 'nt>lnirii.
Da&( reuete $( de$&o#ere o #re+erin( a#arte/ o #a$iune a &elui inter,ie,at/
dete&ti,ul ,a #orni 'n di$&uie de la a$emenea lu&ruri m(runte/ de la a&el teren
co4u #e &are &ei doi $e #ot a+la: mu?i&(/ le&tur(/ animale de &om#anie/ 'n +ine/
o in+initate de ?one de intere$/ mereu di+erite/ de la un &a? la altul.
Gm#re%ur(ri a$u#ra &(rora nu e$te lo&ul $( in$i$t(m au +(&ut &a termenul
de <in+ormatorT $( +ie #ri,it la noi &u re#ul$ie/ #er$oanele din a&ea$t(
&ate1orie +iind a&o#erite &u tot -lamul ima1ina-il. E$te -ine $( ne tem#er(m
a$emenea #orniri/ re&uno$&>nd &( a&ea$t( &ate1orie de #er$oane e8i$t(
#retutindeni 'n lume i e$te lar1 +olo$it( de $er,i&iile $e&rete/ de #oliiile/ de
&(tre dete&ti,ii #arti&ulari din lumea o&&idental( &u &are dorim $( ne
identi+i&(m. !at( de+iniia dat( de un manual de $#e&ialitate ameri&an/ di+u?at
#entru u? #u-li&: <!n+ormatorul e$te #er$oana &are &ola-orea?(/ +(r( tiina
&elorlalte #er$oane im#li&ate 'n &a?/ +urni?>nd in+ormaii 'n tim#ul
in,e$ti1aiilor. !n+ormatorul nu tre-uie $( +ie martor $au #arti&i#ant la un &a?
a+lat 'n &ur$ de in,e$ti1are. De re1ul( un in+ormator #oate +i remunerat $au
#rimi alte -ene+i&ii #entru in+ormaiile +urni?ate/ &eea &e nu tre-uie $( $e
'nt>m#le &u un martor.T
!n+ormatorii/ arat( teoreti&ienii/ tre-uie tratai &u re$#e&t/ &a ade,(rai
#rieteni: <Nu #oi %i1ni un in+ormator i a#oi $( te ate#i &a el $( &ola-ore?e
&ore&t &u tineT.
Gn &ur$ul unui inter,iu e$te a-$olut ne&e$ar &a dete&ti,ul $( ia notie/
&are $( +ie #($trate i e,entual ,alori+i&ate de &(tre &lient &a #ro-e 'n #ro&e$.
Cu a#ro-area interlo&utorului/ 'nre1i$trarea #e -and( de ma1neto+on a
inter,iului $e #oate do,edi o idee -un(. Gnre1i$tr(rile audio tre-uie #($trate
&u &ea mai mare 1ri%(/ ele #ut>nd +i +olo$ite numai &u a#ro-area i la
$oli&itarea or1anelor de %u$tiie. Du#( o-inerea #ermi$iunii de 'nre1i$trare/
de re1ul( dete&ti,ul #arti&ular din O&&ident $e 'n&adrea?( de #rin&i#iu 'n
#ro&edura urm(toare:
0 Gi #re?int( numele i o&u#aiaN
0 *re?int( data i lo&ul unde are lo& 'nre1i$trareaN
0 De&lar( numele #er$oanei/ ar(t>nd &( a&ea$ta i0a dat a&ordul #entru
'nre1i$trare: <Domnule / tii &( 'nre1i$tre? a&e$t inter,iu i $untei de
a&ord &u a&ea$ta. E$te &ore&tKT La a&ea$ta interlo&utorul tre-uie $(
r($#und( &u &laritate: <Da/ $unt de a&ord.T
0 *re?entarea temei a-ordate 'n inter,iu Q un +urt/ un a&&ident de$#re
&are $e di$&ut( &u #re&i?area lo&ului i tim#ului 'n &are e,enimentul a
a,ut lo&.
E8#loatarea 'n or- a unei #er$oane #entru a o-ine date i in+ormaii de
intere$ e$te de a$emenea o te.ni&( lar1 a#li&at( de &(tre dete&ti,ii #arti&ulari
L);
din toat( lumea. Gntr0un a$emenea &a? #er$oana inter,ie,at( nu 'i d( $eama
&are $unt #un&tele de intere$ urm(rite de &(tre dete&ti,ul #arti&ular. E$te
#o$i-il &a a$emenea di$&uii $( +ie reali?ate i &u #arti&i#area altor #er$oane/
$u-ie&tele de intere$ +iind a-ordate 'ntr0o manier( &lar( #entru dete&ti,i/ dar
+(r( a tre?i $u$#i&iunea &elorlali #arti&i#ani.
*er$oanele &are au +o$t #re?ente la derularea unor e,enimente de
intere$ #entru in,e$ti1aie $au &are dein date &u #ri,ire la a&e$tea #ot +i
#u$e/ #rin 'nt>lniri 'n mediu #u-li&/ 'n $ituaia de a0i #re?enta #un&tele de
,edere. E$te #re+era-il 'n a$emenea $ituaii $( $e #ro,oa&e di$&uia 'n $en$ul
dorit i $( $e rein( unele date de identi+i&are ale #er$oanelor #re?ente/ 'n
e,entualitatea unor &on+runt(ri ulterioare.
Sur$ele de$&.i$e de date/ &um ar +i #re$a $&ri$(/ radioul/ tele,i?iunea/
internetul/ +irmele de #u-li&itate/ a1eniile imo-iliare/ $o&iet(ile de a$i1ur(ri
et&. re#re?int( un $erio$ &a#ital de in+ormaii utile. E,enimentele #u-li&e/ &um
ar +i a&iunile o+i&iale ale re#re?entanilor autorit(ilor +inan&iare/ #oliieneti/
de 'n,((m>nt et&./ $unt de re1ul( &omentate &u A03 ?ile 'nainte $au du#(
#rodu&erea lor.
Gn limitele #ermi$e de le1e/ #ot +i +olo$ite i te.ni&ile intru?i,e/ de
in,e$ti1are o#ti&(/ a&u$ti&( et&./ &are 'n #rin&i#iu 'n mediul #u-li& nu $unt
inter?i$e/ iar 'n mediul #ri,at tot 'n #rin&i#iu e$te ne&e$ar a&ordul
ma1i$tratului $au al $oli&itantului #entru $#aiul $(u #ri,at.
3. %re+isr(rile a#dio sa# video
*er&e#ute 'n&( dre#t unelte de lu&ru $#e&i+i&e #oliiei #oliti&e din
re1imurile totalitare/ 'nre1i$tr(rile audio $au ,ideo/ &a mi%lo& de a&iune
#entru lu&r(torii din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/ &ontinu( $( re#re?inte un
$u-ie&t de di$&uii deo$e-it de &ontro,er$at/ at>t la ni,el naional/ &>t i
internaional.
Sen$i-ilitatea a&e$tei #ro-leme i &ara&terul $(u &ontradi&toriu deri,(/
#e de o #arte/ din &erinele &re$&>nde #entru utili?area 'nre1i$tr(rilor audio
$au ,ideo/ determinate de di,er$i+i&area i am#loarea +(r( #re&edent a
a&ti,it(ii 1ru#urilor &riminale/ ma+iote i terori$te &are $e +olo$e$& 'n a&iunile
lor de mi%loa&e de &omuni&aii de &ea mai 'nalt( te.nolo1ie/ iar/ #e de alt(
#arte/ de &(tre im#erati,ele #rin&i#iului re$#e&t(rii ,ieii #ri,ate/ intime i de
+amilie.
Ca?ui$ti&a $oluionat( de Curtea Euro#ean( de 9u$tiie/ #re?entat( de
noi 'n $e&iunea 7undamentarea Juridic/ rele,( +a#tul &(/ &.iar i 'n
&ondiiile 'n &are a&e$te mi%loa&e au +o$t +olo$ite de or1anele a-ilitate de $tat
L)E
autori?area +a&torilor 'n dre#t/ a pri4at pricipiul re1pect0rii 3ie/ii iti4e,
.a4iliale i pri3ate/ a,>nd &>ti1 de &au?( #etiionarii.
Gn &on$en$ &u le1i$laia euro#ean( 'n domeniu/ le1iuitorul rom>n
a-ordea?( a&ea$t( #ro-lem( numai #rin #ri$ma o-inerii unor mi%loa&e de
#ro-( de &(tre or1anele a-ilitate de $tat #entru a +i admini$trate 'n in$tan(.
A$t+el/ #otri,it art.BL Cod #ro&. #en. #ri,ind 'nre1i$trarea &on,or-irilor/
'nre1i$tr(rile #e -and( ma1neti&( a unor &on,or-iri/ e+e&tuate &u autori?area
moti,at( a #ro&urorului de$emnat de #rim0#ro&urorul *ar&.etului de #e l>n1(
Curtea de A#el 'n &au?ele i 'n &ondiiile #re,(?ute de le1e/ da&( $unt date
$au indi&ii temeini&e #ri,ind #re1(tirea $au $(,>rirea unei in+ra&iuni #entru
&are urm(rirea #enal( $e +a&e din o+i&iu/ iar inter&e#tarea e$te util( #entru
a+larea ade,(rului/ #ot $er,i &a mi%lo& de #ro-(/ da&( din &oninutul
&on,or-irilor 'nre1i$trate re?ult( +a#te $au 'm#re%ur(ri de natur( $( &ontri-uie
la a+larea ade,(rului.
Gn alineatul A al a&eluiai arti&ol $e arat( durata #entru &are $e d(
autori?area/ iar 'n alineatul urm(tor $e #re&i?ea?( &( 'nre1i$tr(rile #re,(?ute
la alin.L #ot +i +(&ute i la &ererea moti,at( a #er$oanei ,(t(mate #ri,ind
&omuni&(rile &e0i $unt adre$ate/ &u autori?area #ro&urorului anume
de$emnat de #ro&urorul 1eneral.
Gn art.BL Cod #ro&. #en. #ri,ind &erti+i&area 'nre1i$tr(rilor $e
menionea?( #ro&edura de urmat de &(tre or1anul de urm(rire #enal( 'n
le1(tur( &u a+larea ade,(rului.
Art.BL Cod #ro&. #en. #ri,ind alte 'nre1i$tr(ri $e #re&i?ea?( &(
modalit(ile i &ondiiile de e+e&tuare a 'nre1i$tr(rilor ar(tate 'n alineatele
#re&edente $unt a#li&a-ile i 'n &a?ul ori&(rei alte 'nre1i$tr(ri a &on,or-irilor
#e -and( ma1neti&(/ autori?ate &on+orm le1ii. Gnre1i$tr(rile de ima1ini $unt
re1lementate de art.BL Cod #ro&. #en./ 'n &are $e arat( &( dispo"iiile art.&8
sunt aplicabile i ,n ca"ul ,nre!istrrii de ima!ini iar procedura de certificare
a acestora este cea prev"ut de art.&8
%
cu e)cepia redrii ,n form scris
dup ca".
Din &ele $tatuate de le1iuitor/ #rin arti&olele menionate mai $u$/ $e
de$#rind urm(toarele &on&lu?ii:
S Ire:i1trarea co3or6irilor $e e+e&tuea?( de &(tre or1anul de urm(rire
#enal(/ &u autori?area #reala-il( a #ro&urorului anume de$emnat/ 'n
anumite &ondiii i &u re$#e&tarea #ro&edurii $tandardN
S &copul ur40rit #rin 'nre1i$trarea &on,or-irilor 'l re#re?int( o-inerea de
#ro-e &are $( +ie admini$trate 'n in$tan(N
S Ire:i1tr0rile de i4a:ii 'n $&o#ul menionat $e reali?ea?( 'n a&eleai
&ondiii i &u re$#e&tarea a&elorai #ro&eduri $tandard.
L)H
Se #re?um( &( $tru&turile $#e&iali?ate de $tat a-ilitate $( re&ur1( la
a&e$te mi%loa&e de a&iune i0au ela-orat metodolo1ii interne de a#li&are a
#re,ederilor le1ale menionate mai $u$/ metodolo1ii &are nu $unt a&&e$i-ile
#u-li&ului lar1.
Xin>nd $eama de #ra&ti&ile unor (ri euro#ene 'n domeniu/ re?ultatele
din $tudiul e+e&tuat de Gru#ul de e8#eri 'n dre#t #enal i a$#e&te
&riminolo1i&e la &are au +(&ut re+erire 'n $e&iunea 7undamentarea juridic/
&on$ider(m &( le1iuitorul rom>n nu a &lari+i&at #e de#lin urm(toarele
a$#e&te:
Cu4 1e procedea50 7 1itua/iile de ur:e/0J
Gn toate $tatele euro#ene monitori?ate de Gru#ul de e8#eri 'n dre#t
#enal i a$#e&te &riminolo1i&e/ le1i$laiile interne &onin #re,ederi $#e&iale 'n
le1(tur( &u inter&e#tarea &omuni&aiilor $au a#li&area metodelor de
$u#ra,e1.ere ele&troni&( #entru $ituaiile 'n &are o 'nt>r?iere 'n #unerea lor
'n #ra&ti&( #utea a,ea &a re?ultat #ierderea unor #ro-e ,itale. Con+orm
re1lement(rilor interne din $tatele menionate/ 'n a$t+el de $ituaii $e #oate
a&iona +(r( o-inerea unei autori?aii le1ale #reala-ile $au +(r( re$#e&tarea
#ro&edurii $tandard/ &ondiia +iind o-inerea ulterioar( a autori?(rii ori $i$tarea
m($urii da&( +a&torul 'n dre#t nu o a#ro-(.
Cu4 1e .ace aplicarea 1pa/ial0 a le:iiJ
Gn toate $tatele euro#ene monitori?ate/ $i$temele %uridi&e interne +(&eau
o di+ereniere &lar( 'ntre lo&urile #u-li&e i &ele #ri,ate/ 'n &eea #ri,ete
+olo$irea a&e$tor mi%loa&e. Gn #rin&i#iu/ utili?area de mi%loa&e $#e&iale 'n
lo&uri #u-li&e e$te #ermi$( +(r( o autori?are din #artea autorit(ilor.
Care e1te procedura de ur4at de c0tre poli/itii 1u6 acoperire
care e.ectuea50 7re:i1trarea cu 4i;loace a1cu1e a co3or6irilor cu
per1oae 1u1pecteJ
Dei e$te &on$iderat( o &on,or-ire #ri,at(/ a&ea$t( m($ur( e$te
#ermi$( 'n unele $tate euro#ene +(r( o autori?are #reala-il(.
Poate proceda o per1oa0 .i5ic0 la 7re:i1trarea co3or6irilor
cu u idi3id care o ata;ea50 i o a4ei/0 c0 7i 3a ucide o rud0
apropiat0 ori 7i 3a di1tru:e u 6u de 3aloare dac0 3a 1e1i5a poli/ia, .0r0
re1pectarea procedurilor 1tadardJ
Gn o#inia noa$tr( o a$t+el de $#e( #oate +i a$imilat( $ituaiilor de ur1en(
la &are am +(&ut re+erire anterior.
L)I
Din #er$#e&ti,a dete&ti,ului #arti&ular/ date +iind #arti&ularit(ile a&e$tei
#ro+e$iuni/ $e ridi&( un alt $et de 'ntre-(ri &are ar tre-ui $(0i $(0i 1($ea$&(
un $u#ort le1al/ a$t+el:
a9 7 codi/iile 7 care pre1tea50 1er3icii la 1olicitarea uui a:et
ecoo4ic pri3at i are co1i4/048tul ace1tuia
S E$te ne&e$ar( o autori?are #reala-il( &a dete&ti,ul #arti&ular $(
#ro&ede?e la $u#ra,e1.erea ele&troni&( a #er$onalului a1entului
e&onomi& #ri,at a+lat 'n in&inta o-ie&ti,ului #ro#rietate #er$onal( $au 'n
re1im de +olo$in(K
S E$te ne&e$ar( o autori?are #reala-il( &a dete&ti,ul #arti&ular $(
#ro&ede?e la a$&ultarea &on,or-irilor unor an1a%ai 'n -iroul de lu&ru din
in&inta #ro#riet(ii #ri,ate a a1entului e&onomi& #ri,atK
S *oate un dete&ti, #arti&ular e+e&tua/ la $oli&itarea unui a1ent e&onomi&
#ri,at/ inter&e#tarea &on,or-irilor tele+oni&e $au a tran$mi$iunilor de alt(
natur( ale unui an1a%at/ 'n -iroul de lu&ru din in&inta unui imo-il
#ro#rietate a $oli&itantului/ +(r( o autori?are #reala-il(K
S *oate dete&ti,ul #arti&ular e+e&tua o 'nre1i$trare &u mi%loa&e a$&un$e a
unei &on,or-iri &u un an1a%at 'n in&inta unei #ro#riet(i #ri,ate/ la
$oli&itarea #atronului +(r( o autori?are #reala-il(K
S *ot +i +olo$ite datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular/ 'n
&ondiiile menionate mai $u$/ &a mi%loa&e de #ro-( 'n in$tan( de &(tre
a1enii e&onomi&i #ri,ai -ene+i&iariK
Gn toate $ituaiile menionate/ 'n &au?( $unt a1enii e&onomi&i #ri,ai
&are/ 'n $&o#ul #rote%(rii a+a&erii i a #er$onalului/ 'i dau &on$im(m>ntul &a
dete&ti,ul #arti&ular $( +olo$ea$&( mi%loa&e de 'nre1i$trare audio i
$u#ra,e1.ere ,ideo #e domeniul lor #ri,at.
Gn ma%oritatea &a?urilor/ #rin 'ntre#rinderea unor a$t+el de m($uri nu $e
urm(rete o-inerea de #ro-e &are $( +ie admini$trate 'n in$tan(/ &i &ori%area
&om#ortamentului ne&ore$#un?(tor al unor an1a%ai ori/ 'n &el mai r(u &a?/
de$+a&erea &ontra&tului de mun&(. E,ident/ $unt i $ituaii 'n &are/ #rin
m($urile menionate/ $e o-in #ro-e &lare din &are re?ult( &( unii an1a%ai
#re%udi&ia?( 1ra, intere$ele &elorlali/ #ro-e &are $e im#un a +i admini$trate 'n
in$tan(.
*rin e+e&tuarea unor a$t+el de m($uri $e #oate $ta-ili:
S Da&( un an1a%at din in&om#eten( $au rea ,oin( nu 'i 'nde#linete 'n
mod &ore$#un?(tor $ar&inile &e0i re,in &on+orm +iei #o$tuluiN
S Da&( un an1a%at im#li&at 'n ne1o&ieri a&&e#t( &ontra unor &omi$ioane
nede&larate/ in$erarea de &lau?e ne+a,ora-ile/ 'n &ontra&tele &u
#artenerii de a+a&eriN
L)B
S Da&( un an1a%at tran$mite unor +irme &on&urente date i in+ormaii
&ate1ori$ite secret de serviciuN
S *reo&u#(ri ale unor an1a%ai de $u$tra1ere de -unuri din in&inta
domeniului #ri,at al an1a%atoruluiN
S Fa#te/ #reo&u#(ri ale unor an1a%ai de a $a-ota intere$ele an1a%atoruluiN
S *reo&u#(ri ale unor an1a%ai de a $&oate din in&inta o-ie&ti,elor
an1a%atorului do&umente &ate1ori$ite &a secrete de serviciuN
S Alte date de intere$ #ri,ind autoritatea i &om#ortamentul an1a%ailor la
lo&ul de mun&(.
Su#ra,e1.erea ele&troni&( i 'nre1i$tr(rile audio 'n in&inta o-ie&ti,elor
&u &ara&ter #ri,at $unt m($uri &are $e #ra&ti&( la $&ar( lar1( 'n toate (rile
de?,oltate din lume. Da&( #rin a&e$te m($uri $e adu&e $au nu atin1ere ,ieii
intime a #er$onalului $u#ra,e1.eat e$te de re+le&tat/ moti, #entru &are
&on$ider(m ne&e$ar &a le1iuitorul $( &ree?e un $u#ort le1al i a&e$tei
#ro-lemati&i.
69 7 codi/iile 7 care detecti3ul particular pre1tea50 1er3icii la
1olicitarea uei per1oae .i5ice i are co1i4/048tul ace1teia
E$te ne&e$ar( o autori?are #reala-il( #entru &a dete&ti,ul #arti&ular $(
#ro&ede?e la $u#ra,e1.erea ,ideo a$&un$( a #ro#riet(ilor #ri,ate ale
#er$oanei +i?i&e &are l0a an1a%atK
A,em 'n ,edere $ituaiile 'n &are:
S Gn mod $i$temati&/ #er$oane ne&uno$&ute intr( #e #ro#riet(ile #ri,ate
ale #er$oanei +i?i&e 'n &au?(/ $u$tra1 anumite -unuri/ #ro&edea?( la
+olo$irea ori di$tru1erea a&e$tora et&. Din raiuni #er$onale/ #er$oana 'n
&au?( nu a#elea?( la $er,i&iile #oliiei/ dei +a#ta 'ntrunete elementele
&on$tituti,e ale unei in+ra&iuniN
S Pene+i&iarul $u$#e&tea?( +a#tul &(/ 'n li#$a $a de la domi&iliu $au
reedin(/ un mem-ru al +amiliei e$te ,i?itat de indi,i?i du-ioi/ +a#t #e
&are 'l a$&undeN
S E$te ne&e$ar( o autori?are #reala-il( #entru &a dete&ti,ul #arti&ular $(
'nre1i$tre?e &on,or-irile tele+oni&e &e $e #oart( din lo&uina
$oli&itantuluiK
A,em 'n ,edere $ituaiile 'n &are:
S Soli&itantul e$te anta%at i ameninat de un indi,id &(/ da&( ,a $e$i?a
#oliia/ ,a $u+eri 1ra,e #re%udi&ii de ordin moral $au materialN
L;D
S Soli&itantul $u$#e&tea?( +a#tul &( un mem-ru al +amiliei are le1(turi &u
tra+i&anii $au &on$umatorii de dro1uri/ &u alte elemente in+ra&toare i nu
dorete $( im#li&e or1anele de #oliie #>n( la &lari+i&area $u$#i&iuniiN
S Soli&itantul 'i $u$#e&tea?( #artenerul de &om#ortament imoral et&.
Ji 'n &a?ul 'n &are $oli&itantul 'n &au?( e$te #er$oan( +i?i&(/ 'n moti,area
m($urilor 'ntre#rin$e de dete&ti,ul #arti&ular $e #oate in,o&a +a#tul &(:
S E8i$t( &on$im(m>ntul dat 'n $&ri$ &a dete&ti,ul #arti&ular $( a&ione?e
#e #ro#rietatea #ri,at( a $oli&itantuluiN
S S&o#ul urm(rit de $oli&itant e$te de a0i #rote%a +amilia i #ro#rietatea
#ri,at(.
Din #un&t de ,edere le1i$lati, $e #oate in,o&a art.AA alin.L din
Con$tituia Rom>niei/ &are #re,ede +a#tul &( $e #oate #(trunde $au r(m>ne
'n domi&iliul $au reedina unei #er$oane da&( e8i$t( 'n,oirea a&e$teia.
A&ea$t( #re,edere e$te a#li&a-il(/ #rin e8ten$ie/ i domeniului #ri,at al
a1enilor e&onomi&i. *ro-lema &are $e ridi&(/ i #entru &are $e im#une
&rearea unui $u#ort le1al/ e$te da&( #rin m($urile 'ntre#rin$e de dete&ti,ul
#arti&ular 'n $#aiile #ri,ate menionate i 'n &ondiiile e8#u$e $e 'n&al&(
dre#turile i li-ert(ile altora/ a,>nd 'n ,edere $&o#ul a&e$tora.
Gn &eea &e #ri,ete a&iunile de a&e$t 1en 'ntre#rin$e de dete&ti,ul
#arti&ular 'n $#aii #u-li&e/ &on$ider(m &( a&e$tea tre-uie $( re$#e&te
a&eleai norme i #re,ederi le1ale &a i &ele in$tituite #entru ?iariti i
re#orteri radio i T" &are $e +olo$e$& de mi%loa&e de 'nre1i$trare audio $au
,ideo i a&ionea?( 'n &ondiii $imilare. Deo$e-irea &on$t( 'n a&eea &( datele
i in+ormaiile o-inute de &(tre dete&ti,ul #arti&ular nu ,or a+e&ta ima1inea
#u-li&( a #er$oanelor &e +a& o-ie&tul #reo&u#(rilor lui/ a&e$ta +iind o-li1at
#rin le1e $( re$#e&te #rin&i#iul $e&retului #ro+e$ional/ iar m($urile 'ntre#rin$e
nu $e reali?ea?( la ,edere.
E$te util $u- a&e$t a$#e&t $( +ie &uno$&ute unele .ot(r>ri ale Con$iliului
Naional al Audio,i?ualului (CNA) #entru o &ore&t( orientare 'n le1(tur( &u
a&e$t a$#e&t de ma8im( $en$i-ilitate.
5. Per!4e0i,ia
*entru o 'nele1ere &ore$#un?(toare a a&e$tei modalit(i de a&iune/
,om #re?enta/ $u&&int/ noiunea/ $&o#ul i +elurile #er&.e?iiei/ #re,ederile
le1ale #ri,ind &ondiiile 'n &are $e re&ur1e la #er&.e?iie i or1anele a-ilitate
$( o e+e&tue?e. Gn ra#ort de a&e$tea ,om 'n&er&a $( de$&i+r(m i limitele de
&om#eten( ale dete&ti,ului #arti&ular.
L;L
3.1. No,i#%ea -i s!o"#l "er!4e0i,iei
*otri,it art.LDD C. *ro&.#en./ cnd persoana creia i s.a cerut s predea
vreun obiect sau vreun ,nscris din cele artate ,n art.&9 6. Proc. pen.
t!duiete e)istena sau deinerea acestora precum i ori de cte ori
pentru descoperirea i strn!erea probelor este necesar or!anul de urmrire
penal sau instana de judecat poate dispune efectuarea unei perche"iii
care poate fi domiciliar sau corporal.
*entru &on+ormitate/ art.BI C. *ro&. #en. #re,ede &( or!anul de
cercetare penal cu ,ncuviinarea procurorului ori instana de judecat
dac interesul urmririi penale sau al judecii o cere poate dispune ca orice
unitate potal sau de transport s rein i s predea scrisorile tele!ramele
i oricare alt coresponden ori obiectele trimise de ,nvinuit sau inculpat ori
adresate acestuia fie direct fie indirect.
Din &ele #re,(?ute de le1iuitor 'n arti&olele menionate mai $u$ re?ult(
&( re&ur1erea la a&ea$t( modalitate de a&iune $e reali?ea?( 'n urm(toarele
&ondiii:
S C>nd un o-ie&t $au 'n$&ri$ &e #oate &on$titui mi%lo& de #ro-( 'n in$tan(
$e a+l( 'n #o$e$ia unei #er$oane +i?i&e $au %uridi&eN
S C>nd in$tana a $oli&itat #er$oanei +i?i&e $au %uridi&e dein(toare $(
#redea o-ie&tul $au 'n$&ri$ul &e #oate &on$titui mi%lo& de #ro-(.
Toate a&e$te &ondiii tre-uie 'nde#linite &umulati, #entru &a autoritatea
'ndrituit( de le1e $( di$#un( e+e&tuarea #er&.e?iiei.
Din #ra&ti&a %udi&iar( re?ult( &( #rin e+e&tuarea #er&.e?iiei $e
urm(rete:
S De#i$tarea de o-ie&te $au 'n$&ri$uri &e &onin $au #oart( urmele unei
in+ra&iuniN
S De#i$tarea de o-ie&te/ 'n$&ri$uri/ ,alori &are re#re?int( &or#uri deli&teN
S De#i$tarea de o-ie&te/ 'n$&ri$uri/ ,alori &are re#re?int( #rodu$e ale
in+ra&iuniiN
S De#i$tarea de o-ie&te/ 'n$&ri$uri $au ,alori &e $unt deinute &ontrar
di$#o?iiilor le1aleN
S De#i$tarea de -unuri &are au +o$t 'n$tr(inate 'n $&o#ul #re%udi&ierii
intere$elor unei #(ri a+late 'n liti1iul &i,il $au #enalN
Gn a+ar( de o-ie&te i 'n$&ri$uri la &are $e re+er( le1iuitorul/ #rin
e+e&tuarea de #er&.e?iii $e mai #ot de#i$ta:
S *er$oane &are $e $u$tra1 de la urm(rirea #enal(/ %ude&at( $au
e8e&utarea #ede#$eiN
S *er$oane di$#(rute de la domi&iliu/ &ada,re $au #(ri ale a&e$tora et&.
L;A
3.). Clasifi!area "er!4e0i,iilor
Gn ra#ort de anumite &riterii/ #er&.e?iiile #ot +i &la$i+i&ate a$t+el:
S Du#( lo&ul de e+e&tuare
0 *er&.e?iii &or#oraleN
0 *er&.e?iii domi&iliareN
0 *er&.e?iii la lo&ul de mun&(N
0 *er&.e?iii 'n lo&aluri #u-li&e.
S Gn ra#ort de #re,ederile le1ale:
0 *er&.e?iii e+e&tuate &u autori?area #reala-il( a autorit(ilor 'n dre#tN
0 *er&.e?iii e+e&tuate 'n -a?a &on$im(m>ntului $&ri$ al #er$oanei
#er&.e?iionateN
0 *er&.e?iii e+e&tuate 'n $ituaiile de +la1rant deli&t.
S Gn ra#ort de tim#ul de e8e&utare:
0 *er&.e?iii e+e&tuate #e tim#ul ?ileiN
0 *er&.e?iii e+e&tuate #e tim# de noa#te.
S Gn ra#ort de &ara&terul #er&.e?iiilor:
0 *er&.e?iii de$&.i$e/ a$i$tateN
0 *er&.e?iii la &are #arti&i#( numai or1anele de urm(rire #enal(.
*ot +i i alte &riterii de &la$i+i&are a #er&.e?iiilor/ a$u#ra &(rora nu
in$i$t(m.
Perche5i/ia corporal0/ #otri,it art.LDE C. *ro&. #en. &oro-orat &u
art.LD) Cod. *ro&. #en./ $e e+e&tuea?( de &(tre or1anul %udi&iar &are a
di$#u$0o/ $au de &(tre #er$oana de$emnat( de a&e$t or1an/ 'n -a?a
autori?(rii date de #ro&uror.
*er&.e?iia &or#oral( $e e+e&tuea?( numai de o #er$oan( de a&elai $e8
&u &ea #er&.e?iionat( .
De re1ul( #er&.e?iia &or#oral( ,i?ea?(:
S O #er$oan( #rin$( 'n +la1rant &u #rile%ul &on$tat(rii in+ra&iunii $(,>riteN
S *er$oana #rin$( du#( urm(rirea e+e&tuat( a$u#ra $a/ 'n ,ederea reinerii
$au are$t(riiN
S *er$oana &are urmea?( a +i introdu$( 'n are$t.
Gn toate $ituaiile menionate mai $u$ nu e$te o-li1atorie autori?area
#reala-il( a #ro&urorului. Or1anul de urm(rire #enal( &are e+e&tuea?(
#er&.e?iia e$te 'n$( o-li1at $( $e le1itime?e/ &a 1aranie 'n +a,oarea
#er$oanei 'n &au?(/ 'm#otri,a unor e,entuale a-u?uri.
L;3
Cu o&a?ia #er&.e?iiei &or#orale a$u#ra #er$oanei &e +a&e o-ie&tul
a&e$teia $e #ot de#i$ta:
S O-ie&te i 'n$&ri$uri &e #ot $er,i &a mi%lo& de #ro-(N
S O-ie&te/ 'n$&ri$uri $au ,alori deinute &ontrar le1iiN
S Urme ale +a#tei in+ra&ionale &omi$eN
S Alte indi&ii &are $( denote +a#ta in+ra&ional( $(,>rit(.
*otri,it art.LD) alin.3 Cod #ro&. #en./ #er&.e?iia &or#oral( $e
e+e&tuea?( de or1anul de &er&etare #enal( 'n #re?ena martorilor a$i$teni.
Gn ra#ort de &au?i$ti&a #e &are o are 'n #reo&u#(ri/ dete&ti,ul #arti&ular
$e #oate &on+runta &u urm(toarele $ituaii:
S De$er,ete un a1ent e&onomi& #ri,at i 'n urma in,e$ti1aiilor $#e&iale
$ta-ilete &( un an1a%at ne&in$tit a $u$tra$ de la lo&ul de mun&( un
do&ument $au un -un #e &are intenionea?( $( le $&oat( 'n a+ara
domeniului #ri,atN
S De$er,ete un &om#le8 &omer&ial i $ta-ilete #rin $u#ra,e1.erea
ele&troni&(/ &( un &lient a a$&un$ #e &or# un -un #e &are intenionea?(
$(0l 'n$uea$&( +(r( a0l #l(tiN
*otri,it le1ii/ dete&ti,ul #arti&ular nu are dre#tul de a inter,eni 'n mod
dire&t i ni&i nu e$te re&omanda-il $( $e a+ie?e +a( de #er$oanele
$u$#e&te. Gn a$t+el de $ituaii $e$i?ea?( an1a%aii 'n$(r&inai &u #a?a
o-ie&ti,elor #entru reinerea #er$oanelor 'n &au?( i $oli&it( inter,enia
or1anelor de #oliie 'ndrituite $( e+e&tue?e #er&.e?iia &or#oral(/ &on+orm
le1ii.
S Se a+l( 'n $#aiu #u-li& i #rin m($uri $#e&i+i&e $ta-ilete &( #er$oana 'n
&au?( &e +a&e o-ie&tul #reo&u#(rilor $ale are a$u#ra $a un o-ie&t/ un
intere$ $au un -un de ,aloare &e #re?int( intere$ #entru $oluionarea
&au?ei #entru &are a +o$t an1a%at/ e8i$t>nd #eri&olul &a a&e$tea $( +ie
di$tru$e/ alterate $au 'n$tr(inate.
A&ea$t( $ituaie ridi&( dou( i#ote?e i anume:
S Gn $ituaia 'n &are o-ie&tul/ 'n$&ri$ul $au -unul de ,aloare ate$t(
$(,>rirea unei in+ra&iuni/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( a#ele?e la
$er,i&iile unui #olii$t/ de&lin>ndu0i &alitatea/ &(ruia $(0i $oli&ite
reinerea #er$oanei 'n &au?(/ du#( &are $e ,a #ro&eda la
#er&.e?iionarea $a in,o&>ndu0$e +la1rantul deli&t/ de &(tre or1anul
a-ilitatN
S Gn $ituaia 'n &are o-ie&tul/ 'n$&ri$ul $au -unul de ,aloare nu ate$t(
$(,>rirea unei in+ra&iuni dar #re?int( intere$ #entru &el &are l0a
an1a%at/ din alte &on$iderente/ dete&ti,ul #arti&ular ,a 'n&er&a $(
L;)
a&ione?e 'n mod le1endat #entru a intra 'n #o$e$ia lor $au #entru a
$ta-ili unde ,or +i de#i$tate/ ori #er$oanele &are le0au a&.i?iionat $au le0
au #reluat.
!n,o&>ndu0$e +a#tul &( nu dete&ti,ul #arti&ular e$te intere$at dire&t 'n
&au?(/ &i -ene+i&iarul $er,i&iilor $ale/ a&e$ta #oate #arti&i#a la e+e&tuarea
#er&.e?iiilor &or#orale de &(tre or1anele a-ilitate de le1e/ 'n &alitate de
martor a$i$tent.
Perche5i/ia do4iciliar0, &a modalitate de a&iune/ e$te mult mai
&om#le8( de&>t &ea &or#oral(/ #re$u#un>nd anumite eta#e $u&&e$i,e
a$u#ra &(rora nu ,om in$i$ta.
Pa?a le1al( a a&e$tei +orme de #er&.e?iie o re#re?int( art.AH/ #&t.3 Q )
din Con$tituia Rom>niei i art.LDL Q LD; din Cod #ro&. #en.
*otri,it le1ii/ #er&.e?iia domi&iliar( $e #oate e+e&tua de &(tre or1anul de
&er&etare #enal(:
S Cu autori?aia #ro&uroruluiN
S F(r( autori?aia #ro&urorului/ da&( e8i$t( &on$im(m>ntul 'n $&ri$ al
#er$oanei al &(rei domi&iliu urmea?( a +i #er&.e?iionatN
S F(r( autori?aia #ro&urorului/ 'n &a? de in+ra&iunii +la1rante.
Ca tim# de e8e&utare/ #er&.e?iia domi&iliar( $e #oate +a&e 'ntre orele
DE Q AA/ iar 'n &a? de in+ra&iune +la1rant( i 'n a+ara a&e$tui inter,al.
*ro&urorul #oate e+e&tua #er&.e?iia domi&iliar( i #e tim# de noa#te.
Ca #ro&edur(/ #er&.e?iia domi&iliar( im#une le1itimarea &elor &are o
e+e&tuea?(/ #re?entarea autori?aiei dat( de #ro&uror/ &>nd $ituaia im#une/
#re?ena la +aa lo&ului a #er$oanei de la &are $e ridi&( o-ie&tele/ 'n$&ri$urile
$au alte mi%loa&e #ro-atorii ori a #er$oanei la &are $e +a&e #er&.e?iia. De
a$emenea/ $e im#une #re?ena unor martori a$i$teni.
Or1anul &are e+e&tuea?( #er&.e?iia are dre#tul $( de$&.id( 'n&(#erile
$au alte mi%loa&e de #($trare 'n &are $0ar #utea 1($i o-ie&tele $au 'n$&ri$urile
&(utate/ da&( &el 'n m($ur( $( le de$&.id( re+u?( a&ea$ta. Nu $e ridi&(
de&>t o-ie&tele $au 'n$&ri$urile &are au le1(tur( &u +a#ta i re$#e&ti, &ele a
&(ror deinere e$te inter?i$(.
Su- ra#ortul a&ti,it(ii $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular/ a&ea$t( +orm( de
#er&.e?iie #re?int( intere$ 'n &ondiiile 'n &are e+e&tuea?( in,e$ti1aii
$#e&iale &u #ri,ire la:
S *er$oane di$#(rute de la domi&iliu/
S Punuri &are +a& o-ie&tul unor liti1ii de natur( &i,il( $au #enal( 'n$tr(inate
'n $&o#ul #re%udi&ierii intere$elor unei #(ri 'n #ro&e$.
Gn &onte8tul menionat/ dete&ti,ul #arti&ular $e #oate &on+runta &u
urm(toarele $ituaii:
L;;
S Sta-ilirea #rin in,e$ti1aii $#e&i+i&e &( #er$oana di$#(rut( $e a+l(
$e&.e$trat( la o adre$( #arti&ular(N
S Sta-ilirea #rin metode i mi%loa&e $#e&i+i&e &( -unul &e +a&e o-ie&tul
unui liti1iu &i,il $au #enal $e a+l(/ la ,edere $au a$&un$/ la o adre$(
#arti&ular(.
Gn &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular nu e$te #e de#lin &on,in$ &(
#er$oana $au -unul &e +a& o-ie&tul #reo&u#(rilor $ale $e a+l( la adre$ele
$ta-ilite/ ,a 'n&er&a/ 'n mod le1endat/ $( o-in( &on$im(m>ntul &elor &are
lo&uie$& la adre$e #entru a #(trunde 'n interior i a +a&e &on$tat(ri #er$onale.
Da&( are &ertitudinea &( #er$oana $au -unul &(utate $e a+l( la adre$ele
$ta-ilite/ in+ormea?( -ene+i&iarii #entru a $e a#ela la or1anele 'ndre#t(ite de
le1e $( e+e&tue?e #er&.e?iia domi&iliar(.
Dete&ti,ul #arti&ular #oate #arti&i#a la #er&.e?iia domi&iliar( 'n &alitate
de martor a$i$tent/ iar 'n anumite $ituaii &a re#re?entant al #er$oanei la
domi&iliul &(reia $e e+e&tuea?( #er&.e?iia.
Perche5i/ia la locul de 4uc0 re#re?int( de re1ul( o m($ur(
&om#lementar( la #er&.e?iia domi&iliar(/ de$+(ur>ndu0$e 'n #aralel $au
imediat du#( a&ea$ta/ $&o#ul +iind de a $e de#i$ta o-ie&te/ 'n$&ri$uri $au alte
mi%loa&e de #ro-( i de a $e 'm#iedi&a di$tru1erea ori 'nde#(rtarea lor.
Gn &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular #re$tea?( $er,i&ii 'n -ene+i&iul
unui a1ent e&onomi& #ri,at/ el $e #oate &on+runta &u urm(toarea $ituaie:
A1entul e&onomi& $u$#e&tea?( +a#tul &( un an1a%at a $u$tra$ un
do&ument $au un -un #e &are l0a a$&un$ 'n -iroul $(u de lu&ru 'n ,ederea
$&oaterii 'n a+ara o-ie&ti,ului i al 'n$uirii ori 'n$tr(in(rii lui/ moti, #entru &are
$oli&it( dete&ti,ului #arti&ular $( ,eri+i&e in+ormaia/ d>ndu0i &on$im(m>ntul
$( i $e #er&.e?iione?e 'n&(#erea &elui $u$#e&tat.
Dete&ti,ul #arti&ular nu e$te a-ilitat #rin le1e $( 'ntre#rind( a&ea$t(
m($ur( la ,edere/ &.iar da&( $e a+l( #e un domeniu #ri,at i e8i$t(
&on$im(m>ntul #atronului.
O#in(m &( 'ntr0o $ituaie de a&e$t 1en/ tre-uie $( $e in,o&e un alt moti,
#lau?i-il #entru ,eri+i&area lo&ului unde $e #re$u#une &( e$te a$&un$
do&umentul $au -unul re$#e&ti,. De a$emenea/ o#in(m #entru &er&etarea
lo&ului re$#e&ti, 'n mod di$&ret/ 'n li#$a din 'n&(#ere a an1a%atului $u$#e&tat.
Da&( $u$#i&iunea $e &on+irm(/ ,a in+orma #e an1a%ator #entru a $e a&iona
&on+orm le1ii.
Ji 'n a&ea$t( $ituaie dete&ti,ul #arti&ular #oate #arti&i#a la e+e&tuarea
#er&.e?iiei 'n &alitate de martor a$i$tent/ 'n &ondiiile #re,(?ute de le1e.
Gn &on&lu?ie/ dete&ti,ul #arti&ular nu $e #oate an1rena/ $u- ni&i o +orm(/
'n a&iuni de$&.i$e de #er&.e?iionare a #er$oanelor/ domi&iliilor $au lo&urilor
de mun&( ale a&e$tora. *oate/ 'n$(/ &onlu&ra &u or1anul de &er&etare #enal(
L;E
&are e$te a-ilitat $( e+e&tue?e #er&.e?iii &>nd $ituaia im#une/ #rin
+urni?area unor date i in+ormaii de intere$.
6. I%er!e"area ri'ierilor "o-ale
*otri,it art.AI din Con$tituia Rom>niei/ secretul scrisorilor al
tele!ramelor al altor trimiteri potale al convorbirilor telefonice i al celorlalte
mijloace le!ate de comunicare este inviolabil.
F(r( a &omenta $au inter#reta #re,ederea &on$tituional( de mai $u$/ 'n
#ra&ti&( #ot a#(rea urm(toarele $ituaii:
S O-inerea de in+ormaii #otri,it &(rora 'ntr0un &olet a +o$t #la$at( o
-om-( arti?anal( $au o $u-$tan( &are #oate #eri&lita ,iaa dein(torului.
E,ident/ 'n a$t+el de $ituaii $e #ro&edea?( la ,eri+i&area trimiterilor
#otale 'n &au?( &u mi%loa&e $#e&iale i da&( $ituaia im#une $e de$&.id
#entru #rele,area de #ro-e $au de?amor$area -om-ei/ ori $e di$tru1N
S Un a1ent e&onomi& #ri,at $u$#e&tea?( +a#tul &( un an1a%at al $(u $e
+olo$ete de trimiterile #otale #entru a +urni?a date i in+ormaii/
&ate1ori$ite &a secret de serviciu/ unor +irme &uno$&ute $au #er$oane
r(u intenionate.
*entru a e,ita o $ituaie de 1enul &elei menionate mai $u$/ a1entul
e&onomi& #ri,at tre-uie $(0i ela-ore?e norme metodolo1i&e interne #ri,ind
&ir&uitul in+ormaiilor/ 'n -a?a Le1ii nr.LIACADDA i a 6.G. nr.HILCADDA/ &are
$(0i #ermit( &ontrolul a$u#ra tuturor do&umentelor &are intr( i ie$ din
unitatea $a. A$t+el de #re,ederi #ot +i in$erate 'n Re1ulamentul de ordine
interioar( i &.iar 'n Contra&tul &ole&ti, de mun&(.
L;H
Capitolul VII2
I3e1ti:area pri3at0
1. Defi%i,ia -i s!o"#l i%vesi+(rii "rivae
Gn &ontinuare ,om #re?enta &>te,a a$#e&te $tri&t le1ate de o-ie&tul de
a&ti,itate a dete&ti,ului #arti&ular/ aa &um e$te #re&i?at 'n le1e i anume de
de$+(urarea de a&ti,it(i $#e&i+i&e de in,e$ti1are.
Gn literatura de $#e&ialitate din (rile &u tradiie 'n domeniul a&ti,it(ii de
dete&ti, #arti&ular/ i3e1ti:area pri3at0 a +o$t de+init( &a re#re?ent>nd:
S &ole&tare $i$temati&( de date ne&e$are #entru $u$inerea $au
&om-aterea unor #retenii de natur( &i,il( $au #enal(N
S #ro&e$ul de o-$er,are/ in$#e&tare 'n $e&ret i anali?are/ #re&um i de
&er&etare &ontinu( i $i$temati&( a$u#ra unui o-ie&t $#e&i+i&N
S #ro&e$ul a$imil(rii de date &u #ri,ire la +a#teN
S o &ole&tare de in+ormaii #entru re?ol,area di$#utelor &ontradi&torii i
&lari+i&area datelor &on+u?eN
S o a&ti,itate de &er&etare la +aa lo&ului 'n $&o#ul re&on$tituirii &ondiiilor 'n
&are $0au #rodu$ unele e,enimente/ la $oli&itarea unui &lientN
S o a#ro,i?ionare &u di,er$e &ate1orii de date i in+ormaii.
Unii $#e&ialiti rom>ni au de+init in,e$ti1area &a re#re?ent>nd un
comple) de activiti desfurate prin metode procedee i mijloace
specifice pentru obinerea ,n mod confidenial de informaii despre
persoane ce pre"int interes pentru persoanele fi"ice i juridice solicitante.
Cu #ri,ire la a&ea$t( de+iniie #utem a+irma &( ea &ore$#unde/ 'n
1eneral/ &erinelor in,e$ti1(rii #ri,ate 'n$(/ 'n o#inia noa$tr(/ e$te in&om#let(
din anumite #un&te de ,edere.
A$t+el/ a,>nd 'n ,edere #re&i?(rile +(&ute de le1iuitor &u #ri,ire la
a&ti,it(ile $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular/ #re&um i &ele menionate mai
$u$/ 'n o#inia noa$tr( in,e$ti1area #ri,at( #oate +i de+init( &a +iind un
comple) de activiti desfurate de persoane atestate ,n condiiile le!ii ,n
mod confidenial prin metode procedee i mijloace specifice pentru
L;I
obinerea de date informaii i probe referitoare la persoane bunuri fapte
,mprejurri la solicitarea cuiva ,n ba"a unei convenii scrise cu respectarea
strict a prevederilor le!ale.
Totodat(/ 'n o#inia noa$tr( termenul <in,e$ti1are= nu tre-uie &on+undat
&u &el de <in,e$ti1aie=. !n,e$ti1aia/ 'n &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e
dete&ti,ului #arti&ular/ re#re?int( re?ultatul +inal al #ro&e$ului de in,e$ti1are/
re$#e&ti, &eea &e $e &on$emnea?( 'n nota $au ra#ortul #re?entat
-ene+i&iarului la +inali?area a&iunii.
A,>nd 'n ,edere +a#tul &( 'ntrea1a #ro-lemati&( &e +a&e o-ie&tul
a&ti,it(ii de in,e$ti1are #ri,at(/ de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular &on+orm
le1ii/ a +o$t de?-(tut( #e lar1 anterior 'n a&e$t &a#itol $e ,a #une a&&entul #e
modalit(ile de o-inere a datelor/ in+ormaiilor i elementelor &u &ara&ter
#ro-atoriu &e +a& o-ie&tul &>m#urilor de &(utare.
A$t+el/ 'n #rimul r>nd/ din dorina de a &rea o ima1ine &>t mai &lar( &u
#ri,ire la &om#etena dete&ti,ului #arti&ular 'n de$+(urarea de a$t+el de
a&ti,it(i $#e&i+i&e/ a#re&iem &a o#ortun( o #re?entare a $imilitudinilor i
deo$e-irilor/ 'n ra#ort &u a&ti,it(ile in,e$ti1ati,e de$+(urate de alte $tru&turi
$#e&iali?ate ale $tatului.
*rin urmare o #rim( delimitare ,a tre-ui +(&ut( 7 raport de co4pete/a
1tructurilor 1peciali5ate di 1i1te4ul de ap0rare a 1i:ura/ei a/ioale.
E,ident &( deo$e-irea +undamental( &on$t( 'n $&o#ul imediat urm(rit i
modul de ,alori+i&are al re?ultatelor o-inute.
Totui/ 'n am-ele $ituaii a&ti,itatea in,e$ti1ati,( #re$u#une un 'nalt 1rad
de #ro+e$ionali$m/ &u meniunea &( &erinele de #re1(tire i +ormare
#ro+e$ional( a in,e$ti1atorilor din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat $unt mult mai
e8i1ente/ dat +iind i im#ortana mi$iunilor 'nde#linite de a&etia/ re$#e&ti, de
a#(rare a $i1uranei naionale. Totodat(/ i $ta1iile de #re1(tire #entru
+ormarea #ro+e$ional( a &elor dou( &ate1orii de #ro+e$ioniti di+er( &a
e8tindere 'n tim#/ iar temati&a a-ordat( la &ur$uri e$te mult mai &om#le8( 'n
&a?ul in,e$ti1atorilor din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat. Gn am-ele $ituaii
#($trarea $e&retului #ro+e$ional $e im#une &a un #rin&i#iu de mun&( i &a o
&erin( im#erati,( #entru #re$tarea a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e. Nere$#e&tarea
a&e$tei &erine ,a a,ea &on$e&ine ne1ati,e i 'ntr0un &a? i 'n altul/ &u
meniunea &( 'n $ituaia in,e$ti1atorilor din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat
a&e$tea $unt mult mai 1ra,e/ iar r($#underile #e m($ur(.
Un alt #rin&i#iu &are %alonea?( a&ti,itatea in,e$ti1ati,( a &elor dou(
&ate1orii de #ro+e$ioniti e$te &om#artimentarea mun&ii. Dat( +iind im#ortana
mi$iunilor &e le re,in in,e$ti1atorilor din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/ 1radul
de e8i1en( 'n re$#e&tarea a&e$tui #rin&i#iu e$te mult mai mare/ iar
r($#underile #entru 'n&(l&area lui +a& o-ie&tul unor m($uri in$erate 'n
ordinele i in$tru&iunile de mun&( $#e&i+i&e.
L;B
*rin&i#iul a+l(rii ade,(rului are a&eeai &onotaie ,alori&( #entru am-ele
&ate1orii de #ro+e$ioniti. Ji 'ntr0un &a? i 'n altul/ datele i in+ormaiile
o-inute 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, tre-uie $( re+le&te realitatea.
De a$emenea/ #rin&i#iul re$#e&t(rii le1alit(ii are a&eeai &onotaie
,alori&( #entru am-ele &ate1orii de #ro+e$ioniti. Ji dete&ti,ul #arti&ular/ 'n
#o$tura de in,e$ti1ator/ i $#e&iali$tul din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/ 'i
de$+(oar( a&ti,itatea $#e&i+i&( 'n &on+ormitate &u #re,ederile le1ale.
Re$#e&tarea dre#turilor i li-ert(ilor &et(eanului re#re?int( o alt(
&erin( im#erati,( &are %alonea?( a&ti,itatea &elor dou( &ate1orii de
#ro+e$ioniti/ 'n e1al( m($ur(.
Folo$irea de #ro&edee/ te.ni&i i mi%loa&e $#e&i+i&e de mun&( re#re?int(
o alt( $imilitudine ,i?>nd a&ti,itatea &elor dou( &ate1orii de #ro+e$ioniti.
S#re deo$e-ire de dete&ti,ul #arti&ular 'n$(/ $#e&iali$tul din $tru&turile
$#e&iali?ate de $tat are #o$i-ilit(i mai mari/ $u- a&e$t ra#ort/ &on+erite de
le1e.
Nu 'n ultimul r>nd/ am-ele &ate1orii de #ro+e$ioniti re&ur1 la $ur$e de
in+ormare #entru o-inerea datelor i in+ormaiilor de intere$/ &u meniunea &(
$#e&ialitii din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat au a&&e$ la o -a?( mai lar1( de
date i 'ntr0un mod mult mai o#erati,.
De menionat i +a#tul &( a&ti,itatea $#e&ialitilor din $tru&turile
$#e&iali?ate de $tat e$te remunerat( de la -u1et/ 'n tim# &e a&ti,itatea
dete&ti,ului #arti&ular e$te #l(tit( de &lientul #arti&ular/ 'n ra#ort &u 1radul de
&om#le8itate al #ro&e$ului in,e$ti1ati, i &lau?ele $ti#ulate 'n &on,enia
$&ri$(. Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie #ermanent 'n &(utare de &lieni
#entru a0i a$i1ura un ,enit.
De$i1ur/ e8i$t( i alte $imilitudini $au di+erenieri 'ntre a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( de$+(urat( de &ele dou( &ate1orii de #ro+e$ioniti/ #e &are nu
le0am a-ordat/ &ele menionate mai $u$ +iind edi+i&atoare din #un&tul no$tru
de ,edere. Similitudinile dintre a&ti,it(ile in,e$ti1ati,e de$+(urate de
dete&ti,ii #arti&ulari i #ro+e$ionitii din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/
&on,er1 la ideea &( i unii i alii $unt #ui 'n $lu%-a intere$elor &et(eanului i
tre-uie $( &oo#ere?e #entru a#(rarea a&e$tora. Su- ra#ort ,alori&/
a&ti,itatea in,e$ti1ati,( de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular nu e$te &u nimi&
mai #re%o$ de&>t &ea a $#e&iali$tului din $tru&turile $#e&iali?ate de $tat/
$&o#ul +inal +iind a&elai Q a#(rarea dre#turilor i a li-ert(ilor +undamentale
ale &et(eanului/ di+erena &on$t>nd 'n modalit(ile de atin1ere a a&e$tuia.
O alt( delimitare &e a#re&iem &( tre-uie +(&ut( e$te &ea 7 raport cu
autorit0/ile di alte do4eii de acti3itate.
Gn toate domeniile $e de$+(oar( a&ti,it(i in,e$ti1ati,e/ urm(rind un
anumit $&o#. De re1ul(/ a&e$tea 'm-ra&( +orma unei &er&et(ri &ontinue i
$i$temati&e a$u#ra unui o-ie&t $#e&i+i& $au a$u#ra unei a#ro,i?ion(ri &u
LED
di,er$e &ate1orii de date i in+ormaii ,i?>nd un $&o# -ine de+init. Ji 'ntre
a&e$t 1en de a&ti,it(i in,e$ti1ati,e i &ele de$+(urate de dete&ti,ul
#arti&ular e8i$t( o $erie de $imilitudini dar i di+erenieri.
Gn #rimul r>nd/ o-ie&tul a&ti,it(ii dete&ti,ului #arti&ular e$te re$tri&ti,/
de+init #rin le1e. A&ti,itatea in,e$ti1ati,( &e $e de$+(oar( 'n alte domenii nu
e$te delimitat( 'n mod e8#re$ #rin le1e/ $in1ura &erin( +iind &a a&ea$ta $( nu
&ontra,in( re1lement(rilor interne i internaionale de #ro+il.
De a$emenea/ a&ti,itatea in,e$ti1ati,( $#e&i+i&( dete&ti,ului #arti&ular
#re$u#une ate$tarea/ 'n &ondiiile le1ii/ a #er$oanelor &are o #re$tea?(/ 'n
tim# &e 'n alte domenii de a&ti,itate a&ea$t( &erin( #oate a,ea $au nu un
&ara&ter im#erati,. Sunt a&ti,it(i in,e$ti1ati,e &are #re$u#un &a #er$oana
&are le de$+(oar( $( 'ntrunea$&( anumite &ondiii #re,(?ute de le1e/ dar 'n
ma%oritatea &a?urilor nu $unt im#u$e a$t+el de &erine.
Gn alt( ordine de idei/ 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,( dete&ti,ul #arti&ular $e
+olo$ete de metode/ #ro&edee/ te.ni&i i mi%loa&e $#e&i+i&e/ &are #re$u#un o
anumit( #re1(tire i +ormare #ro+e$ional(/ #e &>nd 'n alte domenii de
a&ti,itate #ro&e$ul in,e$ti1ati, #oate #re$u#une +olo$irea de metode/
#ro&edee/ te.ni&i i mi%loa&e $#e&i+i&e &u totul di+erite de &ele din &om#etena
dete&ti,ului #arti&ular.
*e de alt( #arte/ #($trarea $e&retului #ro+e$ional 'n &a?ul a&ti,it(ii
in,e$ti1ati,e de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular re#re?int( o &erin(
im#erati,(/ re1lementat( #rin le1e/ #e &>nd/ 'n ra#ort de $&o#ul urm(rit #rin
a&ti,itatea in,e$ti1ati,(/ 'n alte domenii a&ea$t( &erin( #oate a,ea $au nu
un &ara&ter im#erati,. De e8em#lu/ #ot +i a&ti,it(i in,e$ti1ati,e de$+(urate
<la ,edere= i &a atare a&ea$t( &erin( nu $e %u$ti+i&(. *ot 'n$( +i i in$tituii
$au a1eni e&onomi&i #ri,ai &are au la-oratoare de &er&et(ri unde #ro&e$ele
in,e$ti1ati,e $e derulea?( 'n &ondiii de de#lin( &on$#irati,itate/ iar
#er$oanele im#li&ate $unt o-li1ate $( #($tre?e $e&retul #ro+e$ional.
Nu 'n ultimul r>nd/ #rin&i#iile de mun&( $unt 'n 1eneral a&eleai 'n toate
domeniile de a&ti,itate/ &u meniunea &( ierar.i?area a&e$tora &a im#ortan(
deri,( din $#e&i+i&ul a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e. Re$#e&tarea le1alit(ii/ a+larea
ade,(rului/ re$#e&tarea demnit(ii umane/ r($#underea #er$onal(/
o#erati,itatea/ &om#artimentarea a&ti,it(ii/ tratarea indi,idual( a &a?urilor
et&. $unt #rin&i#ii &u a#li&a-ilitate 'n toate domeniile 'n &are $e de$+(oar(
a&ti,it(i in,e$ti1ati,e.
*e -a?a &elor #re?entate #>n( a&um $e #oate &on&.ide &( #rin&i#alele
di+erenieri 'ntre a&ti,itatea in,e$ti1ati,( de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular
i &ea e+e&tuat( de $#e&ialitii din alte domenii &on$tau 'n:
S &ondiiile #e &are tre-uie $( le 'nde#linea$&( #er$oanele im#li&ate 'n
a$t+el de a&ti,it(iN
S $&o#ul urm(rit #rin a&ti,itatea in,e$ti1ati,(N
LEL
S o-ie&tul a&ti,it(ii in,e$ti1ati,eN
S metodele/ #ro&edeele i mi%loa&ele +olo$ite 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,N
S modul de ,alori+i&are a re?ultatelor a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e i -ene+i&iarii
a&e$tora &are/ 'n &a?ul dete&ti,ului #arti&ular/ $unt/ &u #re&(dere/
#er$oane #ri,ate.
). Pri%!i"iile '#%!ii de i%vesi+a,ii
De re1ul(/ #rin #rin&i#ii +undamentale $e 'nele1 a&ele idei &(l(u?itoare/
re1uli 1enerale 'n &on+ormitate &u &are e$te or1ani?at(/ &ondu$( i $e
de$+(oar( a&ti,itatea 'ntr0un anumit domeniu. A,>nd 'n ,edere noutatea
a&e$tei #ro+e$ii 'n Rom>nia/ 'n &ele &e urmea?( $( $inteti?(m &>te,a dintre
#rin&i#iile a&ti,it(ii $#e&i+i&e de in,e$ti1are e+e&tuat( de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular.
).1. Pri%!i"i#l le+ali(,ii
*rin&i#iul le1alit(ii e$te uni,er$al ,ala-il/ %alon>nd &onduita tuturor
&ate1oriilor de #er$oane/ indi+erent de domeniul de a&ti,itate. Re$#e&tarea
a&e$tui #rin&i#iu #re$u#une &unoaterea a#ro+undat( a le1i$laiei interne i
internaionale &are re1lementea?( a&ti,itatea 'n domeniul $#e&i+i& i
re$#e&tarea 'nto&mai a #re,ederilor a&e$teia.
Gn Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/
a&e$t #rin&i#iu e$te $tatuat #rin urm(toarele #re,ederi:
S art.L/ #&t.A/ 'n &are $e arat( &( <acti3itatea detecti3ului particular u
poate .i cotrar0 re:le4et0rilor le:ale itere 1au celor
itera/ioale la care Ro48ia e1te parte, 1i:ura/ei a/ioale,
ordiii pu6lice 1au 6uelor 4ora3uri=N
S art.3/ #&t.3/ #otri,it &(ruia <7 acti3itatea de1.0urat0, detecti3ul
particular 1e 1upue le:ii, 1tatutului 1ociet0/ii 1peciali5ate 1au al
ca6ietului idi3idual de detecti3i particulari=.
Cunoaterea re1lement(rilor interne 'n &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e
dete&ti,ului #arti&ular #re$u#une:
S &unoaterea #re,ederilor Con$tituiei Rom>niei &u #ri,ire la dre#turile i
li-ert(ile +undamentale ale omuluiN
S &unoaterea #re,ederilor Codului #enal i ale Codului de #ro&edur(
#enal( 'n $#e&ial din $e&iunile &are #ri,e$& in+ra&iunile &ontra $i1uranei
$tatului/ in+ra&iunile &ontra #er$oanei i a #atrimoniului/ in+ra&iunile de
$er,i&iu $au 'n le1(tur( &u $er,i&iul/ in+ra&iunile la re1imul $ta-ilit #entru
anumite a&ti,it(i e&onomi&e/ in+ra&iunile &are adu& atin1ere unor relaii
LEA
#ri,ind &on,ieuirea $o&ial(/ #ro-ele i mi%loa&ele de #ro-(/ m($urile
a$i1uratorii/ re$tituirea lu&rurilor i re$ta-ilirea $ituaiei anterioare
$(,>ririi in+ra&iunii et&.N
S &unoaterea #re,ederilor Codului &i,il/ a &elor ale Codului de #ro&edur(
&i,il(/ #re&um i ale Codului +amiliei/ 'n $#e&ial din $e&iunile &are
#ri,e$& ra#ortul %uridi& &i,il/ a&tul %uridi& &i,il/ &a#a&itatea de e8er&iiu i
de +olo$in( a #er$oanelor +i?i&e i %uridi&e/ identi+i&area #er$oanelor
+i?i&e i %uridi&e/ #ro-a ra#ortului %uridi& &i,il/ -unurile i &la$i+i&area
a&e$tora/ m($urile de o&rotire a #er$oanei +i?i&e et&.N
S &unoaterea le1ilor i a .ot(r>rilor de 1u,ern #ri,ind in+ormaiile i
&la$i+i&area a&e$toraN
S &unoaterea Le1ii nr.3ABCADD3/ modi+i&at( i &om#letat( #rin Le1ea
3;3CADD) #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular i a
in$tru&iunilor i a metodolo1iei de a#li&are a a&e$teiaN
S &unoaterea le1ilor #ri,ind $i1urana naional( i ordinea #u-li&(/
#re&um i a altor re1lement(ri interne &are +a& trimitere 'n mod dire&t $au
indire&t la a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular.
Re1lement(rile internaionale ,i?ea?( o-li1aiile #e &are $tatul rom>n i
le0a a$umat #rin tratate -ilaterale i multilaterale/ #rin de&laraii uni,er$ale/
#rin #arti&i#area la or1ani?aii internaionale i &are au +o$t rati+i&ate de
*arlament. Dintre a&e$tea/ un rol e$enial 'n a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular
'l au tratatele #ri,ind dre#turile omului. Cunoaterea a&e$tor re1lement(ri ,a
#ermite dete&ti,ului #arti&ular $( di$&earn( a$u#ra &a?ui$ti&ii de &om#etena
$a/ $( e,ite an1renarea 'n &a?uri &are $unt #ro.i-ite #rin le1e ori intr( 'n
atri-uiunile $#e&i+i&e ale or1anelor $#e&iali?ate de $tat/ $( nu +olo$ea$&(
metode/ #ro&edee $au mi%loa&e &are nu0i $unt #ermi$e.
Gn a&elai tim#/ re$#e&tarea #rin&i#iului le1alit(ii #re$u#une
&on+ormarea dete&ti,ului #arti&ular #re,ederilor $tatutului $o&iet(ii
$#e&iali?ate $au al &a-inetului indi,idual unde 'i de$+(oar( a&ti,itatea. Se
#re?um( &( a&e$tea au un $tatut +undamentat #e le1e.
).).Pri%!i"i#l !o%fide%,iali(,ii
Gn Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/
a&e$t #rin&i#iu e$te $tatuat #rin:
S art.3/ #&t.L/ #otri,it &(ruia <detecti3ul particular e1te o6li:at 10
p01tre5e 1ecretul pro.e1ioal a1upra datelor i i.or4a/iilor
o6/iute=N
S art.LA/ #&t.&/ 'n &are $e arat( &( <detecti3ul particular are o6li:a/ia 10
p01tre5e, chiar i dup0 7cetarea calit0/ii de detecti3 particular,
1ecretul pro.e1ioal cu pri3ire la actele, .aptele, datele i
LE3
74pre;ur0rile de1pre care a luat cuoti/0 7 ti4pul de1.0ur0rii
acti3it0/ii, cu eEcep/ia ca5urilor pre305ute eEpre1 de le:e=.
Din &oninutul &elor dou( arti&ole menionate mai $u$ re?ult( &(
dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia nu numai moral(/ &i i le1al( de a #($tra
$e&retul #ro+e$ional &u #ri,ire la datele i in+ormaiile o-inute 'n e8er&itarea
#ro+e$iei i/ de a$emenea/ &u #ri,ire la metodele/ #ro&edeele/ te.ni&ile i
mi%loa&ele $#e&i+&e de mun&(/ ori&e 'n&(l&are a a&e$tor #re,ederi atr(1>nd
du#( $ine r($#underea #er$onal(.
E$te e,ident &( tot le:ea e1te cea care re:le4etea50 eEcep/iile de la
#rin&i#ul &on+idenialit(ii/ a&e$tea +iind #re,(?ute 'n mod e8#re$ 'n:
S art.3/ alin.A/ 'n &are $e arat(: <datele i i.or4a/iile o6/iute de
detecti3ul particular pot .i co4uicate la cerere, potri3it le:ii, u4ai
i1ta/elor ;udec0toreti i =ii1terului Pu6lic, dac0 ace1tea 1ut
utile petru a.larea ade30rului 7 cau5ele peale=N
S art.L;/ #&t.&/ 'n &are $e arat( &( <7 or:ai5area i de1.0urarea
acti3it0/ii, detecti3ii particulari au o6li:a/ia 10 co4uice datele i
i.or4a/iile 1olicitate de procuror 1au de i1ta/a de ;udecat0=N
S art.L;/ #&t.d/ #otri,it &(ruia dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia/ 'n &a?urile
'n &are &on$tat( &( in+ormaiile o-inute ,i?ea?( $i1urana naional(/ $(
$e$i?e?e de 'ndat( autorit(ile &u atri-uii 'n domeniuN
De a$emenea/ 'n art.HB din Codul de #ro&edur( #enal( $e arat(:
<per1oaa o6li:at0 a p01tra 1ecretul pro.e1ioal u poate .ace relat0ri
cu pri3ire la .aptele i 74pre;ur0rile de care a luat cuoti/0 7
eEerci/iul pro.e1iei, .0r0 7cu3ii/area per1oaei 1au a uit0/ii .a/0 de
care e1te o6li:at0 a p01tra 1ecretul=.
*e -a?a a&e$tor #re,ederi le1ale $e #oate a+irma &(:
S datele i in+ormaiile o-inute de &(tre dete&ti,ul #arti&ular #rin a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( $unt de$tinate 'n e8&lu$i,itate &lientului $(uN
S datele i in+ormaiile o-inute de &(tre dete&ti,ul #arti&ular #rin a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( nu #ot $er,i altor $&o#uri/ 'n a+ara &a?urilor #re,(?ute
e8#re$ de le1eN
S datele i in+ormaiile $oli&itate de or1anele de &er&etare #enal(/ #ro&uror
$au in$tana de %ude&at( $e tran$mit a&e$tora 'n -a?a a&ordului de
,oin( al &lientului/ al $o&iet(ii $#e&iali?ate $au &a-inetului indi,idual din
&are +a&e #arte dete&ti,ul #arti&ularN
S datele i in+ormaiile &are ,i?ea?( $i1urana naional( $e tran$mit 'n mod
o-li1atoriu de &(tre dete&ti,ul #arti&ular autorit(ilor &u atri-uii 'n
domeniu.
LE)
A&e$t #rin&i#iu de mun&( e$te e$enial deoare&e &reea?( un #lu$ de
&ertitudine &lientului &( dete&ti,ul #arti&ular 'i ,a #($tra $e&retele 'n&redinate
i &( datele i in+ormaiile o-inute nu ,or +i +olo$ite 'n $&o# de anta% $au
#entru de+(imarea ima1inii $ale #u-li&e.
)... Pri%!i"i#l afl(rii adev(r#l#i
A&e$t #rin&i#iu im#une &erina &a toate datele/ +a#tele i 'm#re%ur(rile
unei &au?e tre-uie $ta-ilite 'nto&mai aa &um au a,ut lo& 'n realitate/ adi&( 'n
&on+ormitate &u ade,(rul.
Gn art.LA/ #&t.a din Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de
dete&ti, #arti&ular $e arat(: <detecti3ul particular are o6li:a/ia 10
4ai.e1te pro6itate i cotiicio5itate pro.e1ioal0, 1copul acti3it0/ii
1ale .iid a.larea ade30rului 7 cau5a petru care a .o1t a:a;at=.
*otri,it a&e$tui #rin&i#iu dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia de a
de#une toate dili1enele #entru o-inerea datelor i in+ormaiilor $oli&itate de
&lient/ date i in+ormaii &are $( re+le&te realitatea/ &.iar da&( a&ea$ta
&ontra,ine ate#t(rilor &lientului. De a$emenea/ a&e$tea tre-uie $( ai-( &a
+undament elemente &u &ara&ter #ro-atoriu i $( nu $e -a?e?e #e $u#o?iii
$au o#inii #er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular $au ale $ur$elor +olo$ite de
a&e$ta i/ 'n limita #o$i-ilului/ $( +ie ,eri+i&ate #rin mai multe $ur$e 'nainte de
a +i relatate $au +urni?ate &lientului.
De modul 'n &are dete&ti,ul #arti&ular re$#e&t( a&e$t #rin&i#iu de
mun&( ,a de#inde 'n mare m($ur( &redi-ilitatea $a 'n ra#orturile &u &lienii i
$u&&e$ele re#urtate #e #lan #ro+e$ional. Cu toate &( ade,(rul #oate +i uneori
&rud #entru &lient/ dete&ti,ul #arti&ular ,a demon$tra &in$te i &ore&titudine/
elemente de+initorii 'n #ortreti?area i &rearea ima1inii $ale #u-li&e.
).3. Pri%!i"i#l %e!esi(,ii de !#%oa-ere
*rin&i#iul ne&e$it(ii de &unoatere $au al &om#artiment(rii mun&ii are
a#li&a-ilitate 'n toate domeniile de a&ti,itate unde $e &on&entrea?( date i
in+ormaii &u un anumit ni,el de $e&reti?are &are $e im#un a +i #rote%ate.
*otri,it a&e$tui #rin&i#iu/ o #er$oan( &u un anumit $tatut #ro+e$ional #oate
a,ea a&&e$ numai la a&ele date i in+ormaii &are 'i $unt ne&e$are #entru
'nde#linirea atri-uiunilor de $er,i&iu. A&e$t #rin&i#iu e$te $tr>n$ le1at de
#rin&i#iul &on+idenialit(ii.
*rin&i#iul ne&e$it(ii de &unoatere #oate +i a#li&at 'n urm(toarele
&ondiii:
S c8d proce1ul i3e1ti:ati3 are u au4it :rad de co4pleEitate i
i4plic0 participarea 4ai 4ultor detecti3i particulari.
LE;
Gn a&e$te &ondiii dete&ti,ul #arti&ular &are #oart( ne1o&ierile &u &lientul
e$te i &oordonatorul a&ti,it(ilor in,e$ti1ati,e. El tra$ea?( $ar&ini
+ie&(rui dete&ti, 'n #arte/ &on&entrea?( re?ultatele/ le anali?ea?(/
di$#une i alte m($uri da&( e$te &a?ul i 'nto&mete nota $au ra#ortul
+inal #entru in+ormarea &lientului. Tot el e$te i dete&ti,ul #arti&ular &are
ine le1(tura &u &lientul #e #ar&ur$ul derul(rii #ro&e$ului in,e$ti1ati,.
Ceilali dete&ti,i &uno$& de$#re #ro&e$ul in,e$ti1ati, at>t &>t le e$te
ne&e$ar #entru a0i 'nde#lini $ar&inile #rimite din #artea &oordonatorului
a&iuniiN
S 7 cadrul acti3it0/ii 1ociet0/ilor 1peciali5ate cu u au4it u40r de
detecti3i particulari2
Gn a&e$t &onte8t $e im#une &a dete&ti,ii #arti&ulari $( #($tre?e
&on+idenialitatea &u #ri,ire la &a?ui$ti&a din #reo&u#(rile #ro#rii 'n
ra#orturile &u &eilali &ole1i. Curio?itatea i intere$ul ne%u$ti+i&at +a( de
&a?ui$ti&a $au #reo&u#(rile &elorlali dete&ti,i #arti&ulari din $o&ietate/
#re&um i tendinele de #(l(,r(1eal( $unt in&om#ati-ile &u a&e$t
#rin&i#iu de mun&(.
A#li&area a&e$tui #rin&i#iu ,a a,ea un rol #rote&tor/ deo#otri,( #entru
&lient &a i #entru dete&ti,ul #arti&ular/ admi>nd ideea &( 'n a&ea$t(
&ate1orie de #ro+e$ioniti #ot #enetra i #er$oane r(u intenionate.
).5. Pri%!i"i#l r(s"#%derii "erso%ale
*otri,it art. LE din Le1ea nr.3ABCADD3/ <ere1pectarea di1po5i/iilor
pre5etei le:i atra:e, dup0 ca5, r01puderea ci3il0, 4aterial0,
di1cipliar0, cotra3e/ioal0 1au peal0=.
*rin e8&elen(/ mun&a dete&ti,ului #arti&ular are un &ara&ter
indi,idual/ &.iar i 'n &ondiiile 'n &are a&e$ta 'i de$+(oar( a&ti,itatea 'ntr0o
$o&ietate $#e&iali?at(/ 'ntru&>t #otri,it #rin&i#iului ne&e$it(ii de &unoatere/
,a a&iona tot 'n mod indi,idual. De$i1ur/ e8i$t( i $ituaii &>nd dete&ti,ul
#arti&ular ,a tre-ui $( a&ione?e 'n e&.i#( &eea &e nu0l ,a e8onera de
r($#undere 'n $ituaia 'n &are ,a &omite a-ateri $au/ mai 1ra,/ ,a 'n&(l&a
#re,ederile le1ale.
R($#underea #er$onal( im#li&( din #artea dete&ti,ului #arti&ular
mani+e$tarea 1ri%ii ne&e$are #entru re$#e&tarea 'nto&mai a #re,ederilor
le1ale/ ni&i o #er$oan( ne#ut>nd in,o&a ne&unoaterea le1ii #entru a %u$ti+i&a
'n&(l&area a&e$teia.
De a$emenea/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( 'i a$ume r($#underea
&u #ri,ire la ,eridi&itatea datelor i in+ormaiilor o-inute 'n #ro&e$ul
in,e$ti1ati, i nu ,a u?a de &alitatea $a 'n alte $&o#uri.
LEE
Gn&(l&area a&e$tui #rin&i#iu de mun&( atra1e du#( $ine r($#underea
#er$onal( a dete&ti,ului #arti&ular &are #oate 'm-r(&a di,er$e +orme $tatuate
#rin le1e (Codul #enal/ Codul &i,il/ Re1ulamentul de ordine interioar( al
$o&iet(ii $#e&iali?ate de &are a#arine et&.). E,ident &( #ot +i 'nt>lnite i
$ituaii &>nd r($#underea #oate +i $olidar( &u $o&ietatea $#e&iali?at( din &are
dete&ti,ul #arti&ular +a&e #arte.
).6. Pri%!i"i#l o"eraivi(,ii
*rin&i#iul o#erati,it(ii #re$u#une &a dete&ti,ul #arti&ular $(0i
or1ani?e?e de aa manier( a&ti,itatea in,e$ti1ati,( 'n&>t $( a%un1( la
re?ultatul $&ontat 'n tim#ul &el mai $&urt #o$i-il.
Gn a&ti,itatea in,e$ti1ati,( de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular/ a&e$t
#rin&i#iu ,a deri,a din:
S atura ca5ului a.lat 7 preocup0ri/ E$te tiut +a#tul &( e8i$t( &a?uri
unde tim#ul de $oluionare are o im#ortan( deo$e-it(. De e8em#lu/ 'n
&a?ul di$#ariiei unei #er$oane de la domi&iliu/ o dat( &u tre&erea
tim#ului ,iaa $au inte1ritatea +i?i&( a a&e$teia #ot +i 1ra, a+e&tate. De
a$emenea/ &>nd $e im#une o-inerea unor mi%loa&e de #ro-( &are #ot +i
admini$trate numai 'ntr0o anumit( eta#( #ro&edural( 'n in$tan(/
$oluionarea 'n tim# util a unei a$emenea $oli&it(ri e$te ,ital(. Gn
&ondiiile 'n &are $0a de#(it eta#a #ro&edural( %ude&(torea$&( i
mi%loa&ele de #ro-( o-inute nu mai #ot +i admini$trate/ a&ti,itatea
in,e$ti1ati,( a dete&ti,ului #arti&ular nu mai are ni&i o ,aloareN
S clau5ele 1tipulate 7 co3e/ia 1cri10 7cheiat0 7tre detecti3ul
particular i cliet2 Gn ra#ort de $&o#ul urm(rit #rin a&ti,itatea
in,e$ti1ati,(/ &lientul #oate $oli&ita &a anumite date i in+ormaii $( +ie
o-inute de dete&ti,ul #arti&ular 'ntr0un anumit termen. Nere$#e&tarea
a&e$tui termen de &(tre dete&ti,ul #arti&ular #oate &ondu&e la
#enali?area $a/ &on+orm &lau?elor in$erate 'n &on,enie/ #ierderea
&redi-ilit(ii 'n ra#orturile &u &lientul i mai 1ra,/ a+e&tarea ima1inii $ale
#u-li&eN
S caracterul pre3eti3 al acti3it0/ii de1.0urate de detecti3ul
particular2 Gn ma%oritatea &a?urilor/ a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular are
un rol #re,enti,/ re$#e&ti, de a #re,eni $au a e,ita &omiterea $au
derularea unor a&te/ +a#te &omi$e de $u-ie&ii in,e$ti1ai. Datele i
in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular #ot &on$titui o -a?( #entru
luarea unor m($uri le1ale $au di$&i#linare 'm#otri,a $u-ie&ilor &are
$(,>re$& +a#te anti$o&iale/ &ontrare le1ii/ dar i de in+luenare 'n -ine a
&onduitei a&e$tora atun&i &>nd $ituaia o im#une.
LEH
S peri4area 7 ti4p a 3alorii datelor i i.or4a/iilor o6/iute 7
proce1ul i3e1ti:ati32 Ori&e in+ormaie are ,aloare at>ta tim# &>t
a&ea$ta nu e$te #erimat( i #oate +i e8#loatat(. T(r(1(narea 'n
a#li&area m($urilor de ,alori+i&are a in+ormaiilor deinute $au o-inute
+a&e &a a&e$tea $( nu mai +ie utile. *ierderea unor momente de intere$/
#rin nee8#loatarea 'n mod o#erati, a in+ormaiilor o-inute/ #oate
&ondu&e la nereuita a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e de$+(urat( de dete&ti,ul
#arti&ularN
S co1turile 4ateriale i4pu1e de proce1ul i3e1ti:ati32 Cu &>t #ro&e$ul
in,e$ti1ati, $e e8tinde 'n tim#/ &u at>t &o$turile materiale &e &ad 'n
$ar&ina dete&ti,ului #arti&ular $unt mai mari. Gn &ele mai multe &a?uri
$oli&itantul in,e$ti1aiei #l(tete #entru a $e o-ine anumite date i
in+ormaii de intere$ #entru el/ +iindu0i indi+erente &o$turile materiale i
tim#ul alo&at de dete&ti,ul #arti&ular.
Re?ol,area 'n mod o#erati, a unui a$t+el de &a? #ermite dete&ti,ului
#arti&ular $( redu&( &.eltuielile materiale i tim#ul alo&at/ $( $ati$+a&(
doleanele &lientului/ $(0i 'n&a$e?e -anii #entru $er,i&iile #re$tate i $( $e
o&u#e de alte &a?uri.
*entru re?ol,area &u o#erati,itate a &a?ui$ti&ii din #reo&u#(ri/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( anali?e?e &u minuio?itate datele i in+ormaiile +urni?ate
de &lient/ $( le $ele&te?e #e &ele de intere$ 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,/ $(0i
or1ani?e?e a&ti,itatea $u- ra#ortul m($urilor &e urmea?( a +i 'ntre#rin$e/ al
metodelor/ #ro&edeelor i mi%loa&elor +olo$ite/ 'n aa +el 'n&>t $( o-in(
re?ultatele $&ontate 'n tim#ul &el mai $&urt i &u &.eltuieli &>t mai mi&i.
).7. Pri%!i"i#l i%divid#ali0(rii !a0#rilor
Gn ra#ort de &a?ui$ti&a a-ordat(/ dete&ti,ul #arti&ular ,a reali?a/ 'n tim#/
&( dei a#arent anumite $#ee au a&eleai date #u$e 'n e&uaie/ m($urile
'ntre#rin$e i mi%loa&ele +olo$ite #entru a a%un1e la re?ultat $unt 'n #arte $au
total di+erite. Fie&are &a? are #arti&ularit(ile $ale i tre-uie a-ordat 'n mod
indi,idual.
Ne&e$itatea a#li&(rii a&e$tui #rin&i#iu de mun&( deri,( din:
S elementele de+initorii ale #er$onalit(ii $u-ie&tului a$u#ra &(ruia $e
e+e&tuea?( in,e$ti1aii. O #er$oan( #oate $em(na din #un&t de ,edere
al tr($(turilor +i?i&e &u alta/ dar rareori 'n &eea &e #ri,ete modul $(u de
a 1>ndi i a&ionaN
S &ondiiile 'n &are $e derulea?( #ro&e$ul in,e$ti1ati,N
S tim#ul alo&at #entru $oluionarea &a?uluiN
S alte a$#e&te &are indi,iduali?ea?( &a?ul.
LEI
!1norarea a$#e&telor &e #arti&ulari?ea?( &a?urile 'n lu&ru #oate &ondu&e
la idei #re&on&e#ute/ de $oluionare du#( $#ee a$em(n(toare/ idei &are #ot
$( +ie 'nel(toare i nee+i&iente.
).;. Pri%!i"i#l res"e!(rii de'%i(,ii #'a%e -i vie,ii "rivae
Re$#e&tarea ,ieii &u toate atri-utele $ale +undamentale re#re?int(
a8ioma du#( &are $e de$+(oar( a&ti,itatea 'n toate domeniile/ indi+erent de
$#e&i+i&.
A&e$t #rin&i#iu e$te $tatuat i 'n Le1ea nr.3ABCADD3 #ri,ind e8er&itarea
#ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular #rin:
S art.L/ #&t.L/ 'n &are $e arat( &( Wdetecti3ul particular de1.0oar0
acti3it0/i 1peci.ice de i3e1ti:are, 7 codi/iile le:ii i .0r0 10 aduc0
ati:ere dreptului la 3ia/0 iti40, .a4ilial0 i pri3at0 ori altor
drepturi i li6ert0/i .uda4etale ale per1oaeiK=
S art.L3/ #&t.&/ #otri,it &(ruia Wdetecti3ului particular 7i e1te iter5i10
e.ectuarea de i3e1ti:a/ii cu pri3ire la datele co.ide/iale
re.eritoare la co3i:erile politice, reli:ioa1e, .ilo5o.ice 1au
1idicale i la eEpri4area ace1tor co3i:eri, la orietarea 1eEual0,
100tatea, ori:iea 1ocial0 ori etic0 a uei per1oae=.
Con+orm a&e$tui #rin&i#iu de mun&( dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea/
#rioritar/ 'n atenie &a #rin a&ti,itatea $#e&i+i&( $( nu adu&( atin1ere
dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale omului/ aa &um $unt ele $tatuate
'n Con$tituia Rom>niei i 'n tratatele internaionale la &are ara noa$tr( e$te
#arte. Nimi& nu #oate %u$ti+i&a 'ntre#rinderea unor m($uri $au a&iuni de
natur( a a+e&ta dre#turile i li-ert(ile +undamentale ale omului.
.. Or+a%i0area "ro!es#l#i i%vesi+aiv
*ornind de la &eea &e 'n$eamn( a&ti,itate de in,e$ti1are/ de la $&o#ul
a&e$teia/ #re&um i de la realitatea +a#tului &( nu de #uine ori detaliile $unt
&ele &are +ormea?( 'ntre1ul/ 'n $tru&turarea demer$ului no$tru am a#re&iat &a
o#ortun( #re?entarea &>tor,a a$#e&te re+eritoare la or1ani?area #ro&e$ului
in,e$ti1ati,.
A$t+el/ 'n literatura de $#e&ialitate or1ani?area #ro&e$ului in,e$ti1ati,
#re$u#une un an$am-lu de m($uri/ #e eta#e/ a,>nd dre#t $&o# o-inerea 'n
mod o#erati, a datelor/ in+ormaiilor $au mi%loa&elor de #ro-( $oli&itate de
&lient/ &u re$#e&tarea $tri&t( a #rin&i#iilor de mun&( i a &erinelor le1ale.
LEB
..1. Ea"ele "ro!es#l#i i%vesi+aiv
*ro&e$ul in,e$ti1ati, $e derulea?(/ de re1ul(/ du#( o #ro&edur( $tri&t(
&are &u#rinde:
S Di$&uiile #reliminare dintre dete&ti,ul #arti&ular i &lient &u #ri,ire la
&a?ul &e ,a +a&e o-ie&tul a&ti,it(ii de in,e$ti1areN
S Gn&.eierea &on,eniei $&ri$e dintre dete&ti,ul #arti&ular i &lient/ &on+orm
#re,ederilor le1aleN
S Com#letarea &ererii de in,e$ti1aii de &(tre &lientN
S *re1(tirea #ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S Derularea #ro#riu0?i$( a #ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S Gnto&mirea notei $au a ra#ortului de in,e$ti1aii de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular.
..). Rol#l -i i'"ora%,a dialo+#l#i "reli'i%ar
Ca re1ul( 1eneral(/ 'nainte de a #relua un &a?/ dete&ti,ul #arti&ular
tre-uie $( #oarte un dialo1 &u &lientul. A&e$t dialo1 are o im#ortan(
deo$e-it( din mai multe &on$iderente.
Gn #rimul r>nd/ dete&ti,ul #arti&ular ,a reali?a 'n &e m($ur( &a?ul 'n
$#e( e$te $au nu de &om#etena $a/ re$#e&ti, da&( inteniile &lientului $unt
$au nu de -un( &redin(. Urmare a ne&unoaterii #re,ederilor le1ale $au 'n
$&o# #ro,o&ator/ #entru &om#romiterea dete&ti,ului #arti&ular/ anumite
#er$oane #ot adre$a $oli&it(ri #entru e+e&tuarea de in,e$ti1aii 'n &a?uri
#ro.i-ite de le1e i &are $unt de &om#etena e8&lu$i,( a or1anelor
$#e&iali?ate de $tat. E,ident &( 'n a$t+el de $ituaii dete&ti,ul #arti&ular nu ,a
#relua &a?ul/ ori&>t de tentant( ar +i #lata.
Totodat(/ #rin di$&uii/ dete&ti,ul #arti&ular ,a #utea reali?a da&(
$&o#ul real urm(rit #rin in,e$ti1aii e$te $au nu &el de&larat $au in,o&at de
&lient/ e8i$t>nd #o$i-ilitatea &a unii &lieni/ in,o&>nd un moti, #lau?i-il/ $(
urm(rea$&( de +a#t un $&o# a$&un$ #rin a&ti,itatea in,e$ti1ati,(/ &um ar +i:
o-inerea de date i in+ormaii de$#re o #er$oan( &u $&o#ul &omiterii unor
in+ra&iuni et&. Rolul dete&ti,ului #arti&ular e$te &a #rin di$&uiile #urtate $(
de$&i+re?e a$t+el de intenii din #artea &lientului/ iar da&( $ituaia im#une $(
in+orme?e or1anele 'n dre#t $( di$#un( m($urile &e $e im#un.
A$emenea di$&uii #ermit dete&ti,ului #arti&ular/ #rin 'ntre-(rile #u$e/
$( $ta-ilea$&( o $erie de date i in+ormaii de$#re #er$oana/ -unul $au +a#ta
&e +a&e o-ie&tul in,e$ti1(rii &are $(0i +a&ilite?e a&ti,itatea in,e$ti1ati,(.
Nu 'n ultimul r>nd/ #rin modul de a-ordare a di$&uiilor dete&ti,ul
#arti&ular ,a &rea &lientului &ertitudinea &( $0a adre$at #er$oanei #otri,ite
#entru a0i $oluiona #ro-lema 'n $#e(/ 'n &ondiii de de#lin( di$&reie.
LHD
.... Co%ve%,ia s!ris( di%re dee!iv#l "ari!#lar -i !lie%
Gn &eea &e #ri,ete &on,enia $&ri$( dintre dete&ti,ul #arti&ular i &lient/
tre-uie menionat +a#tul &( a&ea$ta re#re?int( 'n e$en( un &ontra&t de
#re$t(ri $er,i&ii/ 'n&.eiat 'ntre &ele dou( #(ri/ 'n &ondiiile le1ii/ 'n &are
o-li1atoriu/ #entru re$#e&tarea &ondiiilor de +orm( i +ond/ ,or +i in$erate:
S datele de identi+i&are ale #(rilor/ re$#e&ti, ale dete&ti,ului #arti&ular/ ale
&a-inetului indi,idual $au $o&iet(ii $#e&iali?ate i ale &lientuluiN
S o-ie&tul &on,eniei 'n &are $e arat( $u&&int $&o#ul urm(rit #rin a&ti,itatea
in,e$ti1ati,(N
S o-li1aiile #(rilorN
S &ondiiile de #lat( #entru $er,i&iile #re$tate de &(tre dete&ti,ul #arti&ularN
S termenul de 'nto&mire i #redare a ra#ortului de in,e$ti1aii &lientuluiN
S &lau?e adia&ente/ &on+orm 'nele1erii dintre #(ri.
Nu tre-uie uitat +a#tul &(/ #otri,it Le1ii 3ABCADD3/ 'n&.eierea &on,eniei
$&ri$e 'ntre dete&ti,ul #arti&ular i &lient e$te o &erin( o-li1atorie.
Nere$#e&tarea a&e$teia e$te &ontra,enie i $e $an&ionea?( &u
$u$#endarea ate$tatului #ro+e$ional #e un termen 'ntre o luna $i 3 luni.
..3. Cererea de i%vesi+a,ii
Gn &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular &ererea de
in,e$ti1aii re#re?int( un do&ument ane8( la &on,enia $&ri$(/ 'n &are &lientul
,a &on$emna:
S $&o#ul #entru &are $oli&it( in,e$ti1aii &u #ri,ire la o #er$oan(/ un -un/ o
+a#t( $au 'm#re%urareN
S &on&ret/ &e date/ in+ormaii/ mi%loa&e de #ro-( $oli&it( $( o-in(
dete&ti,ul #arti&ular 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, i 'n &e termenN
S date &>t mai detaliate &u #ri,ire la #er$oana/ -unul/ +a#ta/ 'm#re%urarea
et&. a$u#ra &(rora urmea?( $( $e e+e&tue?e in,e$ti1aiiN
De re1ul(/ din #ra&ti&a (rilor &u tradiie 'n domeniu/ 'n &ererea de
in,e$ti1aii nu ,or +i &on$emnate date &are $( &ondu&( la identi+i&area
#(rilor. A&ea$ta ,a +i 'nre1i$trat( &a ane8( la &on,enia $&ri$( 'n&.eiat( 'ntre
dete&ti,ul #arti&ular i &lient i #re?int( im#ortan( din dou( #un&te de
,edere:
S re#re?int( o $ur$( de do&umentare #entru dete&ti,ul #arti&ular
#remer1(toare #ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S re#re?int( elemente &u &ara&ter #ro-atoriu 'n $ituaia 'n &are &lientul
ridi&( alte #retenii 'n #ri,ina re?ultatelor i a termenelor de o-inere a
a&e$tora de&>t &ele &on$emnate 'n $&ri$.
LHL
..5. Pre+(irea "ro!es#l#i i%vesi+aiv
Derularea #ro&e$ului in,e$ti1ati, e$te #re&edat( de un &om#le8 de
m($uri #re1(titoare &are au un rol determinant 'n re?ol,area 'n mod o#erati,
a &a?ului/ re$#e&ti, o-inerea re?ultatelor $oli&itate de &lient. !1norarea $au
tratarea &u $u#er+i&ialitate a a&e$tei eta#e a #ro&e$ului in,e$ti1ati, i
a&ionarea la 'nt>m#lare &ondu& 'n mod ine,ita-il la &o$turi materiale mari/ la
di+i&ult(i 'n o-inerea re?ultatelor $&ontate/ ri$&uri de de&on$#irare a
metodelor i mi%loa&elor de a&iune i mai 1ra,/ la ne'nde#linirea o-li1aiilor
a$umate +a( de &lient. *entru e,itarea unor a$t+el de $ituaii/ $e im#une &a/
#remer1(tor #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ dete&ti,ul #arti&ular $( ai-( 'n ,edere
urm(toarele:
S $tudierea minuioa$( a datelor in$erate 'n &ererea de in,e$ti1aii de &(tre
&lient $au a &elor &on$emnate &a urmare a di$&uiilor #urtate &u a&e$taN
S $ele&tarea datelor de intere$ &are $( +a,ori?e?e derularea #ro&e$ului
in,e$ti1ati,/ 'n ra#ort de $&o#ul urm(rit #rin a&e$taN
S e,aluarea de an$am-lu a &om#le8it(ii #ro&e$ului in,e$ti1ator i
$ta-ilirea #otenialului uman &e ,a +i an1renatN
S $ta-ilirea $ar&inilor &on&rete #entru +ie&are dete&ti, im#li&at i in$truirea
indi,idual( a a&e$tora/ &on+orm #rin&i#iului <ne&e$it(ii de &unoatere=N
S $ta-ilirea ne&e$arului lo1i$ti&/ re$#e&ti, a mi%loa&elor auto de de#la$are/
a e&.i#amentului din dotarea +ie&(rui dete&ti, #arti&ular #re&um i a
$umelor de -ani alo&ate a&e$tora #entru $ituaiile a#(rute 'n derularea
#ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S $ta-ilirea/ 'n teren/ a lo&urilor i adre$elor unde $e ,a a&ionaN
S $ta-ilirea metodelor/ a #ro&edeelor i mi%loa&elor de a&iune #entru
+ie&are dete&ti, 'n #arteN
S $ta-ilirea #otenialelor $ur$e de in+ormare &e urmea?( a +i &onta&tate 'n
,ederea o-inerii datelor i in+ormaiilor de intere$/ #re&um i a
modalit(ilor de reali?are a le1(turii &u a&e$tea i a $timul(rii lor de a
&oo#eraN
S $ta-ilirea le1endelor de a&o#erire #entru +ie&are dete&ti, #arti&ular/ 'n
ra#ort de #er$ona%ul #e &are urmea?( $(0l #ortreti?e?e/ &>nd $ituaia o
im#uneN
S $ta-ilirea momentului de 'n&e#ere a a&iunii/ a #erioadei de tim# alo&ate
+ie&(rui dete&ti, 'n #arte #entru re?ol,area $ar&inilor 'n&redinate/ 'n
ra#ort de &erinele &lientului i &ondiiile 'n &are $e derulea?( #ro&e$ul
in,e$ti1ati,N
LHA
S $ta-ilirea modalit(ilor de &omuni&are 'ntre dete&ti,i/ &>nd $ituaia
im#une/ #re&um i 'ntre a&etia i &oordonatorul a&iuniiN
S $ta-ilirea ,ariantelor de retra1ere &>nd e8i$t( ri$&ul de&on$#ir(rii
#ro&e$ului in,e$ti1ati,/ &u deo$e-ire 'n $ituaiile de $u#ra,e1.ere +i?i&(
ori atun&i &>nd dete&ti,ul #arti&ular a&ionea?( $u- le1end( de
a&o#erireN
S $ta-ilirea modalit(ilor de &onta&t &u $oli&itantul in,e$ti1aiei #e tim#ul
derul(rii #ro&e$ului in,e$ti1ati,.
Cerinele menionate mai $u$ #entru #re1(tirea #ro&e$ului in,e$ti1ati,
au un &ara&ter 1eneri&/ orientati,/ dete&ti,ul #arti&ular +iind &el mai 'n m($ur(
$( a#re&ie?e/ 'n ra#ort de natura i &om#le8itatea &a?ului/ #re&um i de
#reteniile &lientului/ modul 'n &are $( a&ione?e #entru o-inerea re?ultatelor
$&ontate.
..6. Der#larea "ro"ri#<0is( a "ro!es#l#i i%vesi+aiv
A&ti,itatea in,e$ti1ati,( de$+(urat( de dete&ti,ul #arti&ular/ #otri,it le1ii
de #ro+il/ #oate a,ea &a o-ie&t o #er$oan(/ un -un/ o +a#t(/ o 'm#re%urare/ 'n
ra#ort de $oli&it(rile &lientului/ $&o#ul urm(rit +iind di,er$i+i&at i ,ariat/ la +el i
metodele/ #ro&edeele/ te.ni&ile i mi%loa&ele de a&iune. Tratarea a&e$tui
$u-ie&t &om#ort( lar1i &omentarii i de?-ateri/ #e $#ee &on&rete/ &are $e #ot
reali?a 'n &adrul &ur$urilor de $#e&ialitate din &ole1iile de +ormare
#ro+e$ional( a dete&ti,ilor #arti&ulari.
..7. Reda!area %oei de i%vesi+a,ii
Nota de in,e$ti1aii re#re?int( do&umentul $inte?( &are $e reda&tea?( la
+inali?area #ro&e$ului in,e$ti1ati, i 'n &are $e &on$emnea?(/ 'n mod &lar/
&on&i$/ &on+orm realit(ii/ datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular
#rin metodele i mi%loa&ele $#e&i+i&e/ de natur( a $ati$+a&e &erinele &lientului
in$erate 'n &ererea de in,e$ti1aii.
Reda&tarea notei de in,e$ti1aii/ 'n &ondiiile menionate mai $u$/ i
'nm>narea a&e$teia &lientului/ ,a &ondu&e la $tin1erea o-li1aiilor a$umate
de dete&ti,ul #arti&ular #rin &on,enia $&ri$(.
De re1ul(/ 'n &oninutul notei de in,e$ti1aii/ $e #re&i?ea?( &e mi%loa&e
de #ro-( $0au o-inut 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, i da&( $ituaia im#une $e dau
i e8#li&aiile &ore$#un?(toare &u #ri,ire la $emni+i&aia a&e$tora/ 'n aa +el
'n&>t &lientul $( reali?e?e &e re#re?int( +ie&are 'n #arte i 'n &e &onte8t au
+o$t o-inute. Oi%loa&ele de #ro-( $e ane8ea?( la nota de in,e$ti1aii.
LH3
Nota de in,e$ti1aii tre-uie $( 'ntrunea$&( anumii #arametri de &alitate/
moti, #entru &are 'n reda&tarea a&e$teia dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( ai-(
'n ,edere urm(toarele:
S datele i in+ormaiile in$erate 'n nota de in,e$ti1aii tre-uie $( $e re+ere
'n mod e8#re$ la &erinele &lientului &on$emnate 'n &ererea de
in,e$ti1aiiN
S datele i in+ormaiile in$erate 'n nota de in,e$ti1aii tre-uie $( +ie &lare/
&on&i$e i $( re+le&te realitatea/ &.iar da&( a&ea$ta &ontra,ine
ate#t(rilor &lientuluiN
S nu $e re&omand( &on$emnarea 'n nota de in,e$ti1aii a unor o#inii
#er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular/ a unor date &are nu au le1(tur( &u
$&o#ul in,e$ti1aiei i ni&i omiterea unor in+ormaii de intere$ #entru
&lientN
S datele i in+ormaiile $e &on$emnea?( 'n nota de in,e$ti1aii/ 'n ordinea
&ronolo1i&( a o-inerii lorN
S nu $e admit a-re,ierile/ #re$&urt(rileN
S &>nd denumirile unor in$tituii/ $tr(?i/ et&. au +o$t $&.im-ate/ $e
&on$emnea?( i &ele anterioare #entru e,itarea &on+u?iilorN
S $e ,a e,ita #e &>t #o$i-il re#rodu&erea unor e8#re$ii ,ul1are +olo$ite de
#er$oanele &e au +(&ut o-ie&tul #ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S da&( datele i in+ormaiile $e &on$emnea?( #rin $&riere manual( $e ,a
mani+e$ta 1ri%( &a a&ea$ta $( +ie li?i-il(/ &ore&t( din #un&t de ,edere
1ramati&al/ +(r( ad(u1iri i ter$(turiN
S nu $e ,or &on$emna 'n nota de in,e$ti1aii date &u #ri,ire la metodele/
#ro&edeele i mi%loa&ele $#e&i+i&e +olo$ite.
3.1#rsele de i%for'are folosie &% "ro!es#l i%vesi+aiv
3.1. Ba0a le+al(
*otri,it Le1ii nr.3ABCADD3/ modi+i&at( i &om#letat( #rin Le1ea nr.
3;3CADD) 7 eEercitarea pro.e1iei, detecti3ul particular are dreptul 10
e.ectue5e i3e1ti:a/ii 7 le:0tur0 cu per1oaele, 6uurile, .aptele, datele
i 74pre;ur0rile care .ac o6iectul ace1tei acti3it0/i, cu re1pectarea 1trict0
a drepturilor i li6ert0/ilor cet0/eilor, precu4 i a di1po5i/iilor le:ale.
E+e&tuarea de in,e$ti1aii #re$u#une o-inerea de date/ in+ormaii i
mi%loa&e de #ro-( 'n le1(tur( &u #er$oanele/ -unurile/ +a#tele i 'm#re%ur(rile
#re&i?ate 'n le1e. Gn a&e$t $&o# dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( a#ele?e la
LH)
$ur$e de in+ormare $au $( $e +olo$ea$&( de mi%loa&e $#e&iale admi$e de
le1e.
De a$emenea/ 'n le1e $e #re,ede dre#tul dete&ti,ului #arti&ular de a
+olo$i $ur$e de in+ormare/ 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,(/ i anume 'n art.LL/
alin.A/ #otri,it &(ruia 7 e.ectuarea i3e1ti:a/iei detecti3ul particular poate
1olicita per1oaelor .i5ice 1au autorit0/ilor pu6lice i.or4a/ii care,
potri3it le:ii, u 1ut cla1i.icate i u aduc ati:ere dreptului la 3ia/0
iti40, .a4ilial0 i pri3at0 ori altor drepturi i li6ert0/i .uda4etale ale
per1oaei 3i5ate/ #re&um i 'n art.L)/ #&t.d/ 'n &on+ormitate &u &are
1ociet0/ile 1peciali5ate i ca6ietele idi3iduale de detecti3i particulari
au dreptul de a 1olicita, 7 4od o.icial, de la autorit0/ile pu6lice date
de1pre per1oae, 6uuri 1au 1itua/ii ece1are detecti3ului particular 7
proce1ul de i3e1ti:are, care, potri3it le:ii, u 1ut cla1i.icate i u
aduc ati:ere dreptului la 3ia/0 iti40, .a4ilial0 i pri3at0 ori altor
drepturi i li6ert0/i .uda4etale ale per1oaei 3i5ate.
*e -a?a a&e$tor #re,ederi $e #oate a+irma &( dete&ti,ul #arti&ular
are dre#tul de a &ule1e datele i in+ormaiile de intere$ 'n #ro&e$ul
in,e$ti1ati,/ e8&e#t>nd #e &ele &la$i+i&ate $au &are adu& atin1ere dre#tului la
,ia( intim(/ +amilial( i #ri,at( ori altor dre#turi i li-ert(i +undamentale ale
#er$oanei ,i?ate.
Ca i 'n &a?ul &elorlalte $tru&turi &u atri-uii $#e&i+i&e/ $ur$ele de
in+ormare ale dete&ti,ului #arti&ular $unt &ele &on$a&rate i anume: $ur$e de
in+ormare #u-li&e/ $ur$e de in+ormare o+i&iale/ $ur$e de in+ormare o&a?ionale/
#re&um i $ur$e de in+ormare #er$onale.
Deo$e-irile e$eniale dintre a&e$te &ate1orii de $ur$e &on$tau 'n
modalit(ile de a&&e$are i 1radul de $e&reti?are al datelor i in+ormaiilor #e
&are le dein.
G2-2-2 &ur1ele de i.or4are pu6lice
Aa du#( &um $e &unoate/ a&ea$t( &ate1orie de $ur$e de in+ormare
e$te a&&e$i-il( #u-li&ului lar1/ +(r( ni&i un +el de re$tri&ii/ iar datele i
in+ormaiile +urni?ate nu #re?int( ni&i un ni,el de $e&reti?are $au
&on+idenialitate.
=a11+4edia re#re?int( #rin&i#ala $ur$( de in+ormare #u-li&(/ +iind/
totodat(/ i &ea mai #roli+i&( $u- ra#ortul datelor i al in+ormaiilor di+u?ate.
Yilni&/ a&ea$ta o+er( #u-li&ului lar1 o 1am( +oarte lar1( de date i in+ormaii
din di,er$e domenii de a&ti,itate/ &u #ri,ire la #er$oane %uridi&e i +i?i&e &are/
&ole&tate 'n mod $ele&ti,/ du#( anumite &riterii #re$ta-ilite/ #ot &on$titui o
-an&( ,aloroa$( de in+ormare #entru dete&ti,ul #arti&ular. A&ea$t( -an&( de
date #oate $er,i dete&ti,ului #arti&ular 'n iniierea #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ 'n
LH;
orientarea a&e$tuia $au la &om#letarea datelor i in+ormaiilor o-inute #rin
alte $ur$e.
O #arte dintre datele i in+ormaiile +urni?ate de ma$$0media $e re1($e$&
'n -a?ele de date #ro#rii ale in$tituiilor i a1enilor e&onomi&i #ri,ai &are le0
au o-inut $au #e !nternet.
Gn ra#ort de domeniul $#e&i+i& 'n &are dorete $( $e $#e&iali?e?e/
dete&ti,ul #arti&ular #oate ,alori+i&a a&ea$t( $ur$( #u-li&( de in+ormaii i $(0
i &ree?e o -an&( de date #ro#rii #ri,ind:
S e,oluia a&ti,it(ii #e domeniul de intere$N
S mediul oamenilor de a+a&eriN
S #roie&tele de in,e$tiii i de a&iune/ &u im#li&area unor a1eni e&onomi&i
#ri,aiN
S $tarea de -onitate i $erio?itate a unor $o&iet(i &omer&ialeN
S mediul interlo#N
S &onduita $au moralitatea #u-li&( a unor #er$oaneN
S a&ti,it(i ile1ale de$+(urate de di,er$e #er$oane +i?i&e i %uridi&e/ et&.
*ra&ti&/ #aleta de date i in+ormaii +urni?ate de ma$$0media e$te
nelimitat(/ ,i?>nd toate domeniile ,ieii e&onomi&o0$o&iale i #oliti&e.
Sto&area anumitor &ate1orii de date +urni?ate de ma$$0media #re$u#une o
#reluare a a&e$tora i indi&area 'n mod &on&ret a $ur$ei. "alori+i&area unor
a$t+el de in+ormaii 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, $e reali?ea?( numai du#( o
,eri+i&are #reala-il( a ,eridi&it(ii lor #rin alte $ur$e i mi%loa&e $#e&i+i&e
mun&ii dete&ti,ului #arti&ular.
Lucr0rile de 1pecialitate, auarele 1tati1tice, alte pu6lica/ii cu
caracter pu6lic/ ela-orate de di,er$e edituri/ re#re?int(/ la r>ndul lor/ o alt(
&ate1orie de $ur$e #u-li&e de in+ormaii la &are dete&ti,ul #arti&ular #oate
re&ur1e 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,.
Co.eri/ele, 1i4po5ioaele pe au4ite te4e, 4iti:urile, 7truirile
pu6lice de orice .el, eEpo5i/iile &on$tituie $ur$e #u-li&e de in+ormare de
unde dete&ti,ul #arti&ular 'i #oate $ele&ta datele i in+ormaiile de intere$
#entru a&ti,itatea in,e$ti1ati,(.
G2-222 &ur1ele de i.or4are o.iciale
Sur$ele o+i&iale re#re?int( -a?ele de date i in+ormaii 1e$tionate de
or1anele &entrale i lo&ale ale admini$traiei de $tat/ in$tituiile/ $o&iet(ile
&omer&iale/ a$o&iaiile/ +undaiile et&. ne&e$are de$+(ur(rii a&ti,it(ii de
#ro+il.
Gn ma%oritatea &a?urilor/ datele/ in+ormaiile/ do&umentele &are au a&e$t
$tatut $unt #rote%ate #rin le1e/ ne+iind a&&e$i-ile #u-li&ului lar1 de&>t 'n
LHE
anumite &ondiii date. Gn -a?a #re,ederilor le1ale dete&ti,ul #arti&ular #oate
a&&e$a a&ea$t( &ate1orie de $ur$e numai 'n -a?a unei $oli&it(ri $&ri$e/
moti,at( &ore$#un?(tor/ emi$( de $o&ietatea $#e&iali?at( $au &a-inetul
indi,idual de dete&ti,i #arti&ulari de &are a#arine i a#ro-at( de &(tre +a&torii
&are 1e$tionea?( datele/ in+ormaiile i do&umentele o+i&iale de intere$.
*rintre $ur$ele o+i&iale/ +re&,ent +olo$ite 'n a&ti,itatea in,e$ti1ati,(/
menion(m:
G2-222-2 Ba5a de date a %irec/iei "eerale de E3ide/0
I.or4ati5at0 a Per1oaei, $tru&turat( #e:
S e3ide/a popula/iei, cetral0 i local0, de unde $e #ot e8tra1e date
#ri,ind:
0 &et(eni rom>ni/ #o$e$ori de -uletine/ re$#e&ti, &(ri de identitateN
0 #er$oane emi1rateN
0 &et(eni de ori1ine $tr(in( &u reedina $au domi&iliul 'n Rom>niaN
0 #er$oane date 'n urm(rire 1eneral(.
De$#re &ate1oriile de #er$oane $u$0menionate/ $e #ot o-ine date
re+eritoare la: nume/ #renume/ numele anterior/ #renumele #(rinilor/
data i lo&ul naterii/ $tarea &i,il(/ $ta1iul militar/ &ondiiile 'n &are a
do->ndit a#artamentul $au &a$a unde domi&ilia?(/ &u &ine lo&uiete 'n
a&e$tea/ #er$oana &(reia i0a 'n&.iriat lo&uina i 'n &e &ondiii/ moti,ul i
data emi1r(rii #re&um i ara de de$tinaie/ &ondiiile 'n &are $0a $ta-ilit
'n Rom>nia/ moti,ul di$#unerii m($urii de urm(rire 1eneral( et&.
S e3ide/0 ca5ier ;udiciar, de unde $e #ot o-ine date #ri,ind
ante&edentele #enale ale #er$oanelor +i?i&e in,e$ti1ateN
S e3ide/ele .or4a/iuilor de paapoarte, de unde $e #ot o-ine date
#ri,ind:
0 &et(enii rom>ni #o$e$ori de #aa#oarteN
0 &et(enii $tr(ini #o$e$ori de le1itimaii de edere 'n Rom>niaN
0 &et(enii rom>ni &are au +(&ut de#la$(ri 'n $tr(in(tate/ 'n &e &alitate
(#aa#ort turi$ti&/ de $er,i&iu/ di#lomati&)N
0 &et(eni $tr(ini intrai 'n Rom>nia/ 'n &e $&o#N
0 &et(eni $tr(ini re?ideni 'n Rom>niaN
0 re#atriai et&.N
0 &et(eni $tr(ini &are au do->ndit &et(enia rom>n(.
*rin &on$ultarea do$arelor a&e$tor &ate1orii de #er$oane $e #ot o-ine o
$erie de date i in+ormaii de intere$ #entru dete&ti,ul #arti&ular/ 'n ra#ort
de $&o#ul urm(rit.
LHH
S e3ide/ele .or4a/iuilor de circula/ie rutier0 unde $e &on&entrea?(
date #ri,ind:
0 #o$e$orii de auto,e.i&uleN
0 #o$e$orii de #ermi$e de &ondu&ereN
0 o#eraiunile de 'n$tr(inare a auto,e.i&ulelorN
0 mar&(/ model/ num(r de 'nmatri&ulare al auto,e.i&ulelorN
0 &ontra,enii/ num(r de a-ateri de la normele de &ir&ulaie rutier( et&.
G2-22222 Ba5ele de date ale cetrelor 4ilitare de unde $e #ot e8tra1e
date de intere$ &u #ri,ire la:
S o+ieri/ $u-o+ieri re?er,itiN
S #er$oane &are 'i $ati$+a& $ta1iul militarN
S #er$oane &are i0au $ati$+(&ut $ta1iul militar.
*otri,it le1ii/ dete&ti,ul #arti&ular nu #oate o-ine date i in+ormaii din
a&e$te $ur$e o+i&iale &u #ri,ire la o+ierii i $u-o+ierii a&ti,i.
G2-222*2 C0r/ile de i4o6il re#re?int( o alt( $ur$( ,aloroa$( de
in+ormare/ a&&e$i-il( dete&ti,ului #arti&ular/ de unde $e #ot e8tra1e date de
intere$ 'n le1(tur( &u:
S #er$oanele &e domi&ilia?( $au re?idea?( 'ntr0un imo-ilN
S #er$oanele &are au domi&iliat $au au a,ut reedina 'n imo-ilul re$#e&ti,N
S #er$oanele &a?ate 'n .oteluri/ moteluri/ #en$iuni.
Con&ret/ din &(rile de imo-il dete&ti,ul #arti&ular #oate $ta-ili
urm(toarele date &u #ri,ire la #er$oana in,e$ti1at(:
S numele/ #renumele/ numele #urtat anteriorN
S #renumele #(rinilorN
S lo&ul i data nateriiN
S $eria i num(rul &(rii de identitateN
S &odul numeri& #er$onalN
S data $ta-ilirii 'n imo-ilN
S data #le&(rii din imo-il i adre$a unde $0a mutatN
S &u &ine lo&uiete la adre$(/ e,entual 1rad de rudenie/ datele de
identi+i&are ale a&e$tor #er$oane.
Cartea de imo-il $e ine/ de re1ul(/ la admini$tratorul imo-ilului $au la
#reedintele a$o&iaiei de lo&atari $au de #ro#rietari ori de re&e#ioneri (la
.oteluri i moteluri).
LHI
Du-lura &(rii de imo-il $e #($trea?( la $e&ia $au #o$tul de #oliie 'n a
&(rui %uri$di&ie teritorial( $e a+l( imo-ilul.
Din di$&uiile #urtate &u dein(torii &(rilor de imo-il/ in&lu$i, &u a1enii
de #oliie/ dete&ti,ul #arti&ular #oate o-ine o $erie de date i in+ormaii 'n
#lu$ &u #ri,ire la #er$oana in,e$ti1at(/ 'n ra#ort de $&o#ul urm(rit.
Oodalitatea de e8#loatare a a&e$tei $ur$e o+i&iale de in+ormare &om#ort(
unele &omentarii a$u#ra &(rora ,om re,eni.
G2-222G2 '.iciul Re:i1trului Co4er/ului/ de unde $e #ot o-ine date
de$#re $o&iet(ile &omer&iale ,i?>nd:
S o-ie&tul de a&ti,itate al a&e$toraN
S &a#italul $o&ial $u-$&ri$N
S a$o&iaii i #ro&enta%ul de #arti&i#are la &a#italul $o&ial/ la #ro+it i
#ierderiN
S mem-rii +ondatoriN
S admini$tratorii a&e$toraN
S num(rul .ot(r>rii %ude&(toreti i data 'n+iin(rii $o&iet(ii &omer&ialeN
S num(rul de 'nmatri&ulare i &odul +i$&alN
S adre$ele $ediilor/ +ilialelor/ $u&ur$alelor/ #un&telor de lu&ruN
S &a?ierul +inan&iar.
G2-22252 Ba5a de date i docu4ete a ad4ii1tra/iei .iaciare/
unde $e #ot o-ine date de$#re:
S dein(torii de lo&uine #ro#rietate #er$onal(N
S #o$e$orii de autoturi$meN
S $o&iet(ile &omer&iale.
G2-222L2 Ba5a de date a or:aelor 3a4ale/ unde $e #ot &on$ulta
$tati$ti&i #ri,ind:
S -unuri a&.i?iionate $au #rimite din e8terior/ &u di,er$e titluri/ de &(tre
#er$oane +i?i&e i %uridi&eN
S &uantumul im#orturilor i e8#orturilor reali?ate #e anumite #erioade de
tim# de &(tre $o&iet(ile &omer&ialeN
S di,er$itatea #rodu$elor im#ortate $au e8#ortate de &(tre $o&iet(ile
&omer&ialeN
S 'n&(l&(ri ale le1i$laiei ,amale de &(tre #er$oane +i?i&e $au %uridi&e et&.
LHB
G2-222)2 E3ide/e ale di.eritelor co4parti4ete ale pri40riilor
,i?>nd:
S date de $tare &i,il(N
S &ada$treN
S autori?aii de &on$tru&ii et&.
G2-222,2 E3ide/e ale ;udec0torilor &u #ri,ire la:
S tran$&ri#iuni %uridi&eN
S inta-ul(riN
S liti1ii &i,ile $oluionateN
S &au?e #enale $oluionate.
G2-222(2 E3ide/e ale otariatelor pu6lice 'n le1(tur( &u:
S o#eraiuni de ,>n?are0&um#(rareN
S o#eraiuni de 'n&.irieri de imo-ile/ terenuri/ alte -unuriN
S o#eraiuni de 'm#rumuturi 'n -ani 'ntre #er$oane +i?i&e $au %uridi&e et&.
G2-222-02 Ba5ele de date i docu4ete ale 1ociet0/ilor co4erciale
pre1tatoare de 1er3icii c0tre popula/ie/ &um $unt:
S $o&iet(ile de di$tri-uire a a#eiN
S $o&iet(ile de di$tri-uire a ener1iei ele&tri&eN
S $o&iet(ile de di$tri-uire a 1a?ului metanN
S $o&iet(ile de di$tri-uire a a1entului termi&N
S $o&iet(ile de tele&omuni&aii et&.
G2-222--2 Ba5ele de date ale I1titutului de =edici0 Le:al0, de unde
$e #ot e8tra1e date #ri,ind:
S &au?ele de&e$ului unor #er$oane &a urmare a unor a&&idente rutiere $au
altor e,enimenteN
S 1radul de al&oolemie al &ondu&(torilor auto de#i$tai &( au &ondu$
auto,e.i&ule $u- in+luena -(uturilor al&ooli&eN
S re?ultatele unor e8#erti?e #$i.iatri&e i de alt( natur( medi&al( et&.
G2-222-22 Ba5ele de date ale a:e/ilor ecoo4ici pri3a/i2
G2-222-*2 Ba5ele de date ale 4ii1terelor, i1titu/iilor, cetrelor
4edicale, a1ocia/iilor, .uda/iilor etc2
A#elarea la o &ate1orie $au alta de $ur$e o+i&iale/ dintre &ele menionate
mai $u$/ $e reali?ea?( 'n ra#ort de $&o#ul urm(rit #rin in,e$ti1aii/ 'n
LID
&ondiiile $ti#ulate #rin le1e. A&eleai date #ot +i e8tra$e din mai multe $ur$e
o+i&iale/ 1radul de a&&e$i-ilitate al a&e$tora +iind di+erit 'n +un&ie de normele
interne in$tituite.
E,ident &( dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( $e oriente?e &u #rioritate
&(tre a&ele $ur$e o+i&iale de in+ormare unde #o$i-ilit(ile de a&&e$are $unt
&el mai o#erati,e.
3... 1#rse de i%for'are o!a0io%ale
Sur$ele o&a?ionale $unt acele per1oae cotactate de re:ul0
le:edat de c0tre detecti3ul particular, 7 3ederea 1olu/io0rii uui
au4it ca5. Gn a&ea$t( &ate1orie $unt in&lu$e #er$oane din antura%ul &elui
in,e$ti1at/ din r>ndul &ole1ilor de la lo&ul de mun&( $au de $tudii/ al
&uno$&uilor de la domi&iliu i uneori &.iar din r>ndul mem-rilor +amiliei. De
a$emenea/ a&e$tea #ot +i #er$oane &are/ 'ntr0un anumit &onte8t dat/ au luat
&unotin( de$#re a&ti,itatea/ &om#ortamentul $au +a#tele #er$oanei
in,e$ti1ate/ de intere$ #entru $oluionarea &a?ului de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular.
Conta&tarea $ur$elor o&a?ionale #re$u#une o minim( ,eri+i&are $au
do&umentare #reala-il( a$u#ra lor. A-ordarea la 'nt>m#lare a a&e$tora #oate
&ondu&e la o-inerea unor date i in+ormaii ne,eridi&e &u #ri,ire la #er$oana
in,e$ti1at(/ de natur( a0l indu&e 'n eroare #e dete&ti,ul #arti&ular. E$te
#o$i-il &a #er$oana &onta&tat( 'n $&o# in+ormati, $( $e a+le 'n ra#orturi de
dum(nie &u &el in,e$ti1at i $(0i +urni?e?e dete&ti,ului #arti&ular date ireale/
r(u intenionate/ du#( &um e$te #o$i-il $( +ie un -un ami& &are $(0l #re?inte
'n &ulori tranda+irii. De re1ul(/ 'n a$t+el de $ituaii/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie
$( &onta&te?e mai multe $ur$e o&a?ionale/ iar #e -a?a datelor o-inute $(
#ro&ede?e la o anali?( &om#arati,(/ 'n aa +el 'n&>t $( e,ite luarea 'n &al&ul
a in+ormaiilor ireale/ +ante?i$te/ &on+u?e. Datele o-inute de la a&ea$t(
&ate1orie de $ur$e $e &oro-orea?(/ de re1ul(/ &u &ele o-inute #rin alte
&ate1orii de $ur$e ori #rin mi%loa&ele $#e&i+i&e mun&ii dete&ti,ului #arti&ular.
A&ea$t( &ate1orie de $ur$e #oate +i +olo$it( i 'n in,e$ti1aiile e+e&tuate de
dete&ti,ul #arti&ular &u #ri,ire la -unuri/ $ituaii $au 'm#re%ur(ri.
3.3. 1#rsele de i%for'are "erso%ale
Sur$ele de in+ormare #er$onale re#re?int( acele per1oae care,
date .iid pre:0tirea lor de 1pecialitate, acti3itatea pre1tat0, locurile i
4ediile 7 care peetrea50 au po1i6ilit0/i de i.or4are 7tr+u au4it
do4eiu de itere1 petru detecti3ul particular i la care ace1ta
apelea50 7 4od repetat. *ra&ti&/ a&e$tea $unt relaii #er$onale ale
dete&ti,ului #arti&ular #e &are a&e$ta i le &reea?( 'n lo&urile i mediile de
LIL
intere$/ le &ulti,( i #ermanenti?ea?( le1(turile &u ele. Gn ma%oritatea
&a?urilor ra#orturile dintre dete&ti,ul #arti&ular i a&ea$t( &ate1orie de $ur$e
$unt -ene,ole/ -a?ate #e relaii de ami&iie i mai #uin #e &ointere$are
material(. Sunt i e8&e#ii/ &>nd dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( #l(tea$&(
#entru $er,i&iile #re$tate de unele $ur$e din a&ea$t( &ate1orie. E$enial e$te
&a a&ea$t( &ate1orie de $ur$e $( #($tre?e &on+idenialitatea &u #ri,ire la
datele i in+ormaiile $oli&itate de dete&ti,ul #arti&ular i $( +ie $in&ere i
&ore&te 'n ra#orturile &u a&e$ta.
Gn ra#ort de domeniul de a&ti,itate 'n &are $e $#e&iali?ea?(/ $ur$ele
#er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular #ot +i:
S $#e&ialiti 'n &riminali$ti&(/ to8i&olo1ie/ e8#eri 1ra+olo1i/ %uriti/
e&onomiti/ medi&i le1iti/ #$i.iatri et&./ la &are dete&ti,ul #arti&ular #oate
a#ela la ne,oie/ #entru &on$ultaii de $#e&ialitate/ #e &a?uri &on&reteN
S #er$oane &are au a&&e$ la anumite -a?e de date de intere$ #entru
dete&ti,ul #arti&ular i &are 'l #ot a%uta #e a&e$ta $( o-in( 'n mod
o#erati, in+ormaiile ne&e$are/ +(r( a 'n&(l&a 'n$( #re,ederile le1aleN
S #er$oane &are/ dat +iind &er&ul lor relaional/ au #o$i-ilit(i reale de
in+ormare 'ntr0un anumit mediu de intere$ #entru dete&ti,ul #arti&ularN
S #er$oane &are/ date +iind &alit(ile lor #er$onale/ au #o$i-ilit(i de
#enetrare 'n anumite lo&uri i medii de intere$ #entru dete&ti,ul
#arti&ularN
S #er$oane &are/ &ontra unei remuneraii $au din alte &on$iderente/
a&&e#t( $( $e im#li&e i $( +urni?e?e date i in+ormaii/ 'n mod
&on+idenial/ dete&ti,ului #arti&ular/ #e &a?uri &on&rete.
*re&i?(m &( a&ea$t( &ate1orie de $ur$e nu tre-uie &on+undat( &u &ea a
<in+ormatorilor &la$i&i=.
Deo$e-irile e$eniale 'ntre in+ormatorii &la$i&i i $ur$ele #er$onale ale
dete&ti,ului #arti&ular &on$tau 'n:
S -a?a de atra1ere:
0 'n &a?ul in+ormatorilor &la$i&i -a?a de atra1ere #oate +i: &on$tr>n1erea/
&ointere$area material(/ $entimentele #atrioti&eN
0 'n &a?ul $ur$elor #er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular #rin&i#ala
modalitate de atra1ere o re#re?int( ra#orturile de ami&iie $tatuate
'ntre &ele dou( #(ri i numai &>nd $ituaia o im#une $e re&ur1e la
&ointere$area material(. Se e8&lude &on$tr>n1erea &a modalitate de
atra1ere/ ra#orturile dintre dete&ti,ul #arti&ular i $ur$ele #er$onale
+iind -ene,oleN
S $i$temul de le1(tur(:
LIA
0 'n &a?ul in+ormatorilor &la$i&i a&e$ta #oate a,ea un &ara&ter &om#le8/
in&lu?>nd $i$teme de le1(tur( #er$onal( i im#er$onal(/ #entru a
a$i1ura o &on$#irati,itate de#lin( a &onta&telorN
0 &onta&tele dintre dete&ti,ul #arti&ular i $ur$ele #er$onale $e
reali?ea?(/ de re1ul(/ la ,edere i numai da&( $ituaia o im#une/ 'n
anumite &a?uri &on&rete/ $e a$i1ur( &on$#irati,itatea le1(turilorN
S ni,elul de $e&reti?are al in+ormaiilor +urni?ate:
0 in+ormatorii &la$i&i erau diri%ai $( o-in( in+ormaii de toate &ate1oriile/
mai ale$ &>nd erau #ui 'n $lu%-a unor intere$e $tr(ine de ar(N
0 $ur$ele #er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular +urni?ea?( in+ormaii &are
nu de#(e$& ni,elul de $e&reti?are <$e&ret de $er,i&iu= i numai 'n
&ondiiile #re,(?ute de le1eN
E,ident &( a&ea$t( #re?entare nu are #retenia unei a-ord(ri totale i
&om#lete/ e8i$t>nd i alte deo$e-iri 'ntre in+ormatorii &la$i&i i $ur$ele
#er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular 'n le1(tur( &u modul de ,eri+i&are a
$in&erit(ii i loialit(ii a&e$tora/ modul de diri%are et&./ &are +a& o-ie&tul unor
de?-ateri la &ur$urile $#e&iale din &adrul &ole1iilor de #ro+il.
5. Te4%i!i -i "ro!edee de efe!#are a i%vesi+a,iilor
Gn &u#rin$ul le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular $e
+a& unele re+eriri la metode i mijloace de investi!are +(r( a $e o+eri 'n$(
e8#li&aii $u#limentare la te.ni&ile i #ro&edeele de e+e&tuare a in,e$ti1aiilor.
Gn a&e$t $en$/ 'n &ele &e urmea?( ,om #re?enta $&urte re+eriri &u
#ri,ire la metodele i te.ni&ile de in,e$ti1are a #er$oanelor i a 'n$&ri$urilor.
!n,e$ti1area #er$oanelor are dre#t $&o# o-inerea de date i
in+ormaii/ 'n &ondiiile le1ii/ de natur( a &rea o ima1ine &>t mai &om#let( &u
#ri,ire la toate a$#e&tele &are de+ine$& a&ea #er$oan( $au &are au le1(tur(
&u a&ea$ta.
!n,e$ti1area unei #er$oane $e #oate reali?a 'n +un&ie de lo&ul de
domi&iliu/ du#( auto,e.i&ulul #e &are0l &ondu&e et&.
5.1. I%vesi+area la do'i!ili#
!n,e$ti1area la domi&iliu re#re?int( modalitatea &ea mai u?itat(
#entru o-inerea de date i in+ormaii &u #ri,ire la o #er$oan(. A#arent
$im#l(/ a&ea$t( modalitate de in,e$ti1are im#li&( un anumit 1rad de
&om#le8itate/ mai ale$ 'n &ondiiile 'n &are #ro&e$ul in,e$ti1ati, #re$u#une/ 'n
a+ara &on$ult(rii &(rii de imo-il i &onta&tarea unor #er$oane de la domi&iliu
LI3
'n $&o#ul o-inerii de date i in+ormaii de intere$. Situaiile 'n &are $e re&ur1e
la a&ea$t( modalitate de in,e$ti1are $unt di,er$i+i&ate/ 'n ra#ort de $&o#ul
urm(rit.
*rin in,e$ti1aiile la domi&iliu/ dete&ti,ul #arti&ular #oate $ta-ili de$#re
#er$oana &e +a&e o-ie&tul #reo&u#(rilor $ale o $erie de date/ &um ar +i:
S date &om#lete de identi+i&are ale a&e$teia i ale #er$oanelor &u &are
lo&uiete la adre$(N
S natura relaiilor dintre #er$oana in,e$ti1at( i &ele &u &are lo&uiete la
adre$(N
S &om#ortamentul/ #a$iunile/ ,i&iile #er$oanei 'n &au?(N
S $tarea material(N
S $tarea de $(n(tateN
S &er&ul relaionalN
S #reo&u#(ri de natur( in+ra&ional(N
S alte date de intere$.
Cuno$&>nd datele i in+ormaiile &are $e #ot o-ine #rin a&ea$t(
modalitate de in,e$ti1are/ dete&ti,ul #arti&ular ,a a#re&ia/ 'n ra#ort de
ne&e$it(i/ &are $unt $ituaiile 'n &are ,a #ro&eda la e+e&tuarea de in,e$ti1aii
la domi&iliu.
!n,e$ti1area la domi&iliu/ &a ori&e a&ti,itate in,e$ti1ati,(/ #re$u#une o
#re1(tire #reala-il( a dete&ti,ului #arti&ular 'nainte de a a&iona. De re1ul(
a&ea$ta &on$t( 'n:
S $ta-ilirea #er$oanelor de la adre$( &are ,or +i &onta&tateN
S $ta-ilirea le1endei de a&o#erire &>nd $ituaia im#uneN
S $ta-ilirea modului de derulare a dialo1ului &u #er$oanele &onta&tateN
S $ta-ilirea modului de &onta&tare a #er$oanelor $ele&tate #entru
inter,ie,are i o-inerea datelor de intere$.
52-2-2 &ta6ilirea per1oaelor de la adre10 ce ur4ea50 a .i cotactate2
Sta-ilirea #er$oanelor de la adre$( &e urmea?( a +i &onta&tate $e ,a
+a&e 'n ra#ort de imo-ilul 'n &are lo&uiete #er$oana in,e$ti1at(/ re$#e&ti,
da&( a&ea$ta e$te un -lo& de lo&uine/ o ,il(/ o &a$( #arti&ular(/ un .otel/
motel/ #en$iune et&.
Gn &ondiiile 'n &are #er$oana in,e$ti1at( lo&uiete 'ntr0un imo-il &u mai
multe +amilii/ 'n +a?a iniial( $e &onta&tea?( dein(torii &(rilor de imo-il.
A&etia/ de re1ul(/ $unt #er$oane in$truite/ &are tiu $( #($tre?e
&on+idenialitatea a$u#ra di$&uiilor #urtate i &are au o ,i?iune de an$am-lu
a$u#ra tuturor lo&atarilor din imo-il/ mai ale$ 'n $ituaia 'n &are 'nde#line$& i
LI)
+un&ia de admini$trator. Atri-uia lor de a a&tuali?a #ermanent datele din
&(rile de imo-il le #ermite $( intre 'n &onta&t &u lo&atarii imo-ilului i $(
&unoa$&( $ituaia +amilial( a a&e$tora $au alte date de intere$.
Gn &ondiiile 'n &are datele o-inute #rin intermediul dein(torilor &(rilor
de imo-il nu ,or +i $u+i&iente/ $e ,a #re1(ti &ea de a doua eta#( in,e$ti1ati,(
i anume &onta&tarea unor #er$oane din antura%ul a#ro#iat. Conta&tarea
a&e$tor #er$oane/ denumite de noi 'ntr0o alt( $e&iune $ur$e o&a?ionale/
#re$u#une o do&umentare #reala-il( a$u#ra lor/ in,o&area unui #rete8t &>t
mai #lau?i-il #entru a le determina $( a&&e#te dialo1ul/ ale1erea momentului
o#ortun i a lo&ului de #urtare a di$&uiilor/ e,entual $ta-ilirea unei le1ende
de a&o#erire et&./ o a-ordare 'nt>m#l(toare +iind de re1ul( $ortit( ee&ului.
Cu tot totul alt+el $e ,a #ro&eda 'n $ituaia 'n &are #er$oana in,e$ti1at(
lo&uiete 'ntr0o ,il( $au &a$( #arti&ular( numai &u +amilia $au #artenerul de
&u#lu/ #ro&edura de urmat +iind &e,a mai &om#li&at(.
Gn a$t+el de $ituaii/ #rimele in+ormaii $e o-in din du-lura &(rii de imo-il
a+lat( la $e&ia de #oliie 'n a &(rei %uri$di&ie teritorial( $e a+l( &a$a $au ,ila
re$#e&ti,(. De a$emenea/ #rin intermediul a1entului de #ro8imitate &are are
'n re$#on$a-ilitate ?ona $au $trada unde $e a+l( imo-ilul $e #ot o-ine i alte
date de intere$ &u #ri,ire la #er$oana in,e$ti1at(.
C>nd datele o-inute 'n &ondiiile menionate nu $unt $u+i&iente/ $e ,a
#ro&eda la identi+i&area unit(ilor de $er,i&ii &are $unt 'n ra#orturi mai
a#ro#iate &u #er$oana in,e$ti1at( i $e ,a #ro&eda la &onta&tarea a&e$tora
in>nd $eama de &erinele im#u$e #entru $ur$ele o&a?ionale.
Da&( $ituaia o im#une/ #entru o-inerea datelor i in+ormaiilor de
intere$ $e #ro&edea?( la &onta&tarea le1endat( a unor #er$oane &are
lo&uie$& la adre$( 'm#reun( &u &el in,e$ti1at.
52-222 &ta6ilirea le:edei de acoperire
Le1enda de a&o#erire 'n a&e$t &onte8t #re$u#une o ,er$iune $u$inut(
de dete&ti,ul #arti&ular +a( de #er$oana &onta&tat( #rin &are $e ,a a$&unde
ade,(ratul $&o# urm(rit #rin #ro&e$ul in,e$ti1ati,. A&ea$ta $e $ta-ilete 'n
ra#ort de natura &a?ului/ de #er$onalitatea &elui &onta&tat/ de &oninutul
relaiilor a&e$tuia &u #er$oana in,e$ti1at(/ de &ondiiile #ra&ti&e din teren.
52-2*2 &ta6ilirea 4odului de derulare a dialo:ului cu per1oaele
cotactate
Gn ra#ort de datele i in+ormaiile &e urmea?( a +i o-inute i de le1enda
de a&o#erire alea$(/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $(0i $ta-ilea$&( un
anumit mod de a-ordare a dialo1ului &u #er$oana &onta&tat(/ &are $( denote
o 'nl(nuire lo1i&( a 'ntre-(rilor adre$ate.
LI;
Gn al&(tuirea &.e$tionarului de 'ntre-(ri $e ,a lua 'n &al&ul i #o$i-ilitatea
&a #er$oana 'n &au?( $( nu +ie $in&er(/ moti, #entru &are a&eeai 'ntre-are
$e ,a adre$a 'n +orme di+erite. Gnre1i$trarea dialo1ului &u #er$oanele
&onta&tate $au &on$emnarea 'n $&ri$ a datelor i in+ormaiilor relatate de
a&e$tea are o im#ortan( deo$e-it( 'n +ormularea &on&lu?iilor la &are $e
a%un1e 'n urma di$&uiilor #urtate.
52-2G2 &ta6ilirea 4o4etului de cotactare a per1oaelor 1electate
petru proce1ul i3e1ti:ati3
Ale1erea momentului #entru &onta&tarea $ur$elor o&a?ionale din imo-ilul
'n &are lo&uiete #er$oana in,e$ti1at( e$te la +el de im#ortant( &a i &elelalte
eta#e #re1(titoare. Gn a&e$t $en$/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( ai-( 'n
,edere &a:
S momentul ale$ 'n $&o#ul menionat $( nu &oin&id( &u #erioada de tim#
&>nd #er$oana in,e$ti1at( $e a+l( la domi&iliu datorit( ri$&ului de a $e
'nt>lni &u #er$oana in,e$ti1at( i a $e reali?a &unoaterea +i?i&( a
dete&ti,ului #arti&ular. O a$emenea $ituaie tre-uie e,itat(/ 'ntru&>t
dete&ti,ul #arti&ular $e #oate an1rena i 'n alte +orme de in,e$ti1are i
&.iar de $u#ra,e1.ere +i?i&( a &elui in,e$ti1at/ &eea &e re#re?int( moti,e
'ntemeiate #entru a nu $e de$&on$#ira 'n a$t+el de 'm#re%ur(riN
S momentul ale$ $( +ie la ore re?ona-ile din ?i/ #entru a nu ri$&a &a
#er$oanele 'n &au?( $( a#ele?e la inter,enia or1anelor de #oliieN
S momentul ale$ #entru di$&uii $( +ie $ta-ilit de &omun a&ord &u #er$oana
&onta&tat(N
S de a$emenea/ atun&i &>nd $ituaia o #ermite/ e$te de #re+erat &a
di$&uiile $( $e reali?e?e 'ntr0un lo& #u-li&/ 'n a+ara imo-ilului unde
lo&uiete #er$oana in,e$ti1at(.
Gn &a?ul 'n &are &lientul dorete e8tinderea in,e$ti1aiei i la domi&iliile
anterioare ale #er$oanei 'n &au?(/ dete&ti,ul #arti&ular ,a urma a&eeai
#ro&edur(/ &u meniunea &( #ro&e$ul in,e$ti1ati, $e ,a #utea derula 'n mod
de$&.i$/ 'ntru&>t #er$oanele &onta&tate ,or +i mult mai de1a%ate 'n di$&uii i
nu ,or mani+e$ta team( 'n a relata 'n mod &ore&t datele &uno$&ute deoare&e
$u-ie&tul nu mai lo&uiete la adre$(/ iar ra#orturile &u a&e$ta au 'n&etat. Ji 'n
a&e$t &a?/ dete&ti,ul #arti&ular ,a a,ea 'n ,edere &a #er$oanele &onta&tate
$( nu +ie rude $au #rieteni a#ro#iai ai &elui in,e$ti1at.
5.). I%vesi+area d#"( se'%al'e%ele "ersoa%ei
Gn #ra&ti&a %udi&iar( in,e$ti1area du#( $emnalmentele #er$oanei are o
im#ortan( deo$e-it(. Oa$$0media #re?int( ?ilni& &a?uri de in+ra&tori de#i$tai
LIE
de or1anele de #oliie/ &u $#ri%inul &et(enilor/ &a urmare a 'nto&mirii
#ortretului ,or-it #e -a?a de$&rierii $emnalmentelor a&e$tora de &(tre ,i&time
$au de martorii o&ulari. E,ident &( 'n $ituaiile 'n &are in+ra&torii +olo$e$&
arti&ole de de1.i?a% identi+i&area a&e$tora ,a +i mai di+i&il(/ dar nu im#o$i-il(/
'ntru&>t $emnalmentele +un&ionale i #arti&ulare $unt 1reu de modi+i&at.
La r>ndul $(u/ dete&ti,ul #arti&ular $e ,a &on+runta ade$ea 'n #ra&ti&( &u
$ituaii &>nd ,a tre-ui $( in,e$ti1.e?e i $( identi+i&e #er$oane du#(
$emnalmente/ a$t+el de $ituaii a#(r>nd +re&,ent atun&i &>nd:
S $oli&itantul in,e$ti1aiei nu &unoate de$#re #er$oana in,e$ti1at( de&>t
$emnalmentele a&e$teia/ adre$a unde lo&uiete $au e,entual un lo& #e
&are 'l +re&,entea?(N
S 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere +i?i&( $e $ta-ile$& le1(turi ale $u-ie&tului
&are $unt #la$ate la adre$e/ iar identi+i&area lor $e reali?ea?( ulterior/
#rin in,e$ti1aii/ du#( $emnalmente.
Aa du#( &um $e &unoate/ $emnalmentele re#re?int( a&ele tr($(turi
+i?i&e e8terioare (la ,edere) &are indi,iduali?ea?( o #er$oan( 'n ra#ort &u ali
indi,i?i i 'n -a?a &(rora a&ea$ta #oate +i identi+i&at(/ anatomia &or#ului
uman/ +orma/ dimen$iunile i modul de di$#unere a unor or1ane +iind di+erite/
'n ra#ort de 1enele ereditare/ ,>r$t(/ $e8 i e,entualele a&&idente.
Gn #ra&ti&a %udi&iar( i 'n literatura de $#e&ialitate $emnalmentele $unt
&la$i+i&ate du#( &um urmea?(:
a) $emnalmente anatomi&e $au $tati&e/ re#re?ent>nd #arti&ularit(i
mor+olo1i&e ale &or#ului/ &a#ului/ +i1urii umane i ale elementelor lor
&om#onenteN
-) $emnalmente +un&ionale &are de$emnea?( #arti&ularit(ile de mi&are i
de #o?iie a &or#ului umanN
&) $emnalmente #arti&ulare &are de+ine$& a&ele de,iaii anatomi&e i
+un&ionale &are indi,iduali?ea?( o #er$oan(.
*entru a nu ne de#(rta de $&o#ul a&e$tei lu&r(ri/ 'n a&ea$t( $e&iune
,om in$era numai a&ele date $tri&t ne&e$are dete&ti,ului #arti&ular #entru
identi+i&area unei #er$oane du#( $emnalmente:
5222-2 &e4al4etele aato4ice in&lud:
S $e8ul #er$oanei/ determinat de re1ul( #rin o-$er,are dire&t(N
S ,>r$ta/ a#re&iat( &u o&.iul li-er &are indi&( da&( #er$oana 'n &au?( e$te
&o#il/ adole$&ent/ t>n(r/ matur/ -(tr>nN
S 'n(limea/ &are #oate &ara&teri?a o #er$oan( &a +iind de $tatur( mi&(/
medie $au mare/ &u meniunea &a -a?a de &al&ul e$te di+erit( la -(r-ai
+a( de +emei/ &u &&a. ; &m. A#re&ierea 'n(limii unei #er$oane 'l #oate
LIH
deruta #e dete&ti,ul #arti&ular da&( nu ,a ine $eam( de 'n&(l(minte/
&oa+ur( $au arti&olele #urtate #e &a# (#(l(rie/ &(&iul( et&.)N
S &on+ormaia &or#ului/ du#( &are o #er$oan( #oate +i &ate1ori$it( &a
1ra$(/ $la-(/ ro-u$t(/ atleti&(N
S #o?iia &or#ului &are #oate +i drea#t( $au a#le&at( 'n +a(N
S &onturul &or#ului &are #oate +i normal $au anormal 'n &ondiiile unor
mal+ormaii ,i?i-ile (&o&oa( et&.)N
S mem-rele in+erioare i $u#erioare &are #ot +i lun1i/ $&urte/ 1roa$e/
$u-iri/ #(roa$e $au nu/ #ro#orionate $au di$#ro#orionate 'n ra#ort &u
&or#ulN
S +orma &a#ului &are #oate +i rotund( $au alun1it(N
S +i1ura uman(/ &are #oate +i de+initorie 'n #ortreti?area unei #er$oane/
in&lu?>nd o $erie de elemente &um $unt:
0 #(rul de$&ri$ 'n ra#ort &u linia de in$erie/ den$itate/ lun1ime/ &uloare/
mod de &oa+areN
0 +runtea/ &are $e de$&rie 'n ra#ort de 'n(lime/ l(ime/ &ontur/ alte
#arti&ularit(iN
0 o&.ii/ &are $e de$&riu du#( m(rime/ &uloare/ +ormat/ ae?are 'n or-it(N
0 1enele/ &are #ot +i $&urte/ lun1i/ rare/ de$e/ di$#u$e 'ntr0o anumit(
#o?iieN
0 $#r>n&enele/ de$&ri$e 'n +un&ie de den$itatea #(rului/ #o?iie/ +orm(/
dimen$iuni/ &uloare et&.N
0 na$ul/ &are $e de$&rie in>nd $eama de -a?a na?al(/ ,>r+/ n(ri/ ari#ile
na$ului/ 'n(lime/ #roeminen(/ &uloare/ alte #arti&ularit(i (#uterni&
,a$&ulari?at et&.)N
0 #ro+ilul +ronto0na?al/ &are #oate +i &ontinuu/ #aralel/ +r>nt/ un1.iular/
ondulatN
0 1ura/ de$&ri$( du#( 1ro$ime i #o?iia &omi$urilorN
0 dinii/ de$&rii 'n ra#ort de m(rime/ &uloare/ di$#unere/ lu&r(ri dentare
et&.
0 -(r-ia &are #oate +i de$&ri$( 'n ra#ort de 'n(lime i l(ime/ #re&um i
de unele #arti&ularit(iN lo-at(/ du-l(/ &u 1ro#i(/ #lat(N
0 mu$taa/ de$&ri$( du#( m(rime/ &uloare/ +orm(N
0 ure&.ea/ de$&ri$( du#( +orma i m(rimea #a,ilionului/ +ormat dintr0o
$erie de elemente +ie&are &u #arti&ularit(ile lor (.eli8/ auto.eli8/
tra1u$/ autotra1u$/ lo-).
LII
522222 &e4al4etele .uc/ioale &on$tau 'n:
S mimi&a +eei/ determinat( de &ontra&ia mu&.ilor +eei i e8#re$ia #ri,irii/
du#( &are $e #oate a#re&ia &( o #er$oan( e$te &alm(/ $u#(rat(/
ener,at(/ mirat(/ &on+u?(/ a#ati&(/ tandr(/ r(ut(&ioa$(/ -(nuitoare et&.N
S atitudinea/ &are de+inete #er$oana &a +iind rela8at(/ ri1id(/ &ontra&tat(
et&.N
S 1e$ti&ulaia/ &are #oate +i e,ident(/ nul( $au 1reu $e$i?a-il(/ &on$t>nd
'n: &li#itul ritmi&/ mi&(ri ale &a#ului/ m>inilor/ ale m(rului lui Adam/
+re&atul m>inilor/ $&o-itul 'n na$/ ure&.i/ tre&erea m>inii 'n mod +re&,ent
#rin #(r/ aran%area 1ulerului et&.N
S mer$ul &are #oate +i normal/ de1a%at/ le1(nat/ $o-ru/ $#orti,/ 1reoi/ &u
#ai mari/ mi&i et&.N
S ,o&ea &are #oate +i &ate1ori$it( 'n ra#ort de $e8/ ,>r$t(/ i de $unetele
emi$e &are ,aria?( &a inten$itate/ tim-ru i tonuri/ #ut>nd +i: o-inuit(/
na?al(/ 1>tuit(/ r(1uit( et&.N
S ,or-irea &are #oate +i normal(/ &lar(/ 1reoaie/ ->l->it(/ &u #ronun(ri de
&u,inte in&om#lete $au &u 'nlo&uirea ori de+ormarea unor &on$oane et&.
5222*2 &e4al4etele particulare $unt &ele mai im#ortante 'n #ro&e$ul
de in,e$ti1are #entru identi+i&area unei #er$oane.
Dintre a&e$tea menion(m:
S &i&atri&ele de natur( +i?i&(/ &.imi&(/ me&ani&(/ &.irur1i&al(/ &are
a+e&tea?( $tratul dermi&. De$&rierea a&e$tora $e reali?ea?( 'n ra#ort de
am#la$are #e $u#ra+aa &or#ului/ &uloare/ +orm( i m(rimeN
S &uloarea #ielii/ du#( &are $e #oate &ate1ori$i o #er$oan( &a +iind al-(/
nea1r(/ meti$(/ 1al-en(N
S #etele/ ne1ii/ aluniele/ de$&ri$e du#( #o?iia de #e &or#/ +orm(/ m(rime/
&uloareN
S ridurile/ $e$i?a-ile de re1ul(/ 'n ?ona +eei/ de$&ri$e du#( inten$itatea
a&e$tora/ ad>n&ime/ +orm(/ m(rime/ am#la$areN
S tatua%ele/ de$&ri$e du#( &uloare/ modelul re#re?entat/ lo& de am#la$are
#e &or# et&.N
S alte $emne #arti&ulare e,idente.
5... I%vesi+area d#"( ,i%#a vesi'e%ar(
Xinuta ,e$timentar( re#re?int( un element de -a?( i de+initoriu 'n
identi+i&area unei #er$oane/ numai 'n $ituaiile 'n &are $e a#re&ia?( &(
LIB
a&ea$ta nu a a,ut tim#ul ne&e$ar #entru a $e $&.im-a. Totui/ e8i$t( i
$ituaii &>nd #er$oana 'n &au?(/ din anumite moti,e/ +olo$ete a&eleai
arti&ole de 'm-r(&(minte/ #e durata unui anotim#.
De$&rierea inutei $e reali?ea?( 'n&e#>nd &u arti&olele de a&o#erire a
&a#ului/ arti&olele de 'm-r(&(minte i de 'n&(lat/ 'n de$&rierea a&e$tora
a,>ndu0$e 'n ,edere: denumirea/ &uloarea $au &ulorile/ 1radul de u?ur(/
materialul din &are $unt &on+e&ionate. De a$emenea/ $e mai #re&i?ea?(
$tilul/ &roiala la arti&olele ,e$timentare/ +orma la &ele de a&o#erire a &a#ului/
tal#a i +orma to&ului la &ele de 'n&(lat.
Ca a&&e$orii #ot +i $er,iete/ 1eni di#lomat/ a&e de &ra,at(/ #oete/
-i%uterii/ -a$toane/ um-rele et&./ +ie&are dintre a&e$tea +iind de$&ri$e
&ore$#un?(tor/ du#( m(rime/ &uloare/ +orm(/ mod de a +i #urtate de
#er$oana 'n &au?(.
Dei nu #ot +i &ate1ori$ite &a un a&&e$oriu/ a de,enit o mod( &a 'n
anumite 'm#re%ur(ri/ unele #er$oane $( +ie 'n$oite de di,er$e animale/ 'n
$#e&ial &>ini i #i$i&i. Ji a&e$tea #ot re#re?enta elemente #reioa$e &are
&ondu& la identi+i&area #er$oanelor 'n &au?(/ &>nd $ituaia o im#une.
De$&rierea ra$ei/ &ulorii #(rului i anumitor #arti&ularit(i ale animalului 'n
&au?( #ot &ondu&e la identi+i&area/ #rin in,e$ti1aii la domi&iliu/ a $t(#>nului
$au a #er$oanei &are0l are 'n 1ri%(.
5.3. Ide%ifi!area -i i%vesi+area "ersoa%ei d#"( %#'(r#l de
&%'ari!#lare al a#ove4i!#l#l#i !o%d#s
!denti+i&area #er$oanei du#( num(rul de 'nmatri&ulare al
auto,e.i&ulului &ondu$ e$te modalitatea &ea mai de$ +olo$it( de or1anele de
#oliie #entru de#i$tarea i tra1erea la r($#undere a &elor ,ino,ai de
'n&(l&area normelor de &ir&ulaie rutier( #e drumurile #u-li&e.
Du#( &um e$te &uno$&ut toate datele de identi+i&are a autoturi$melor
i a altor ,e.i&ule #u$e 'n &ir&ulaie/ #re&um i &ele ale #o$e$orilor lor $unt
'nre1i$trate 'n e,idenele #oliiei rutiere/ &u unele e8&e#ii &are nu +a& 'n$(
o-ie&tul a&e$tei lu&r(ri.
Da&( $#ea 'n &au?( $oli&it( &a dete&ti,ul #arti&ular $( identi+i&e
#o$e$orul unui auto,e.i&ul i $( e+e&tue?e in,e$ti1aii a$u#ra lui/ $e
a#elea?( 'n #rim( in$tan( la e,idenele +ormaiunii de #oliie rutier(/ de unde
$e e8tra1 datele de identi+i&are ale #er$oanei ,i?ate/ du#( &are/ 'n eta#a a
doua/ $e #ro&edea?( la in,e$ti1area $a la domi&iliu.
E$te #o$i-il/ 'n$(/ &a auto,e.i&ulul $( &ir&ule &u num(r +al$ de
'nmatri&ulare/ moti, #entru &are identi+i&area ade,(ratului #ro#rietar de,ine
di+i&il(/ +iind ne&e$are in,e$ti1aii &om#le8e/ &are im#li&( $#ri%inul or1anelor
de #oliie rutier(.
LBD
C>nd $#ea 'n &au?( $oli&it( &a dete&ti,ul #arti&ular $( identi+i&e
#er$oana &are $e a+l( la ,olanul auto,e.i&ulului/ 'ntr0un anume moment/ $e
#ot i,i anumite $ituaii &u ar +i:
S &ondu&(torul auto,e.i&ulului $( +ie i #o$e$orul a&e$tuia/ identi+i&area
reali?>ndu0$e #rin $im#la &on$ultare a e,idenelor +ormaiunilor de
&ir&ulaieN
S auto,e.i&ulul $( +ie #ro#rietatea unei #er$oane %uridi&e/ &eea &e
#re$u#une 'n #rim( in$tan( $ta-ilirea a&e$teia/ iar 'n eta#a urm(toare
e+e&tuarea de in,e$ti1aii #entru a identi+i&a an1a%atul &are $e a+la la
,olan 'n momentul de intere$ #entru &lientul dete&ti,ului #arti&ularN
S &ondu&(torul auto,e.i&ulului l0a &um#(rat de la #ro#rietar/ +(r( a 'nto&mi
+ormalit(ile de radiere i re'nmatri&ulare. Gn #rima eta#( $e &onta&tea?(
+o$tul #ro#rietar/ $e identi+i&( #er$oana &(reia i0a +o$t ,>ndut
auto,e.i&ulul/ iar 'n eta#a urm(toare $e #ro&edea?( la in,e$ti1area
a&e$teiaN
S &ondu&(torul auto a +urat auto,e.i&ulul/ &ondiii 'n &are $e a#elea?( la
toate #ro&edeele i mi%loa&ele de in,e$ti1are #entru a identi+i&a
#er$oana 'n &au?(/ &oo#er>ndu0$e 'ndea#roa#e &u or1anele de #oliieN
S &ondu&(torul auto,e.i&ulului a 'm#rumutat $au l0a 'n&.iriat de la
#ro#rietar. Gn #rim( eta#( $e identi+i&( #ro#rietarul du#( &are i #er$oana
&(reia i0a +o$t 'm#rumutat $au 'n&.iriat/ #ro&ed>ndu0$e la in,e$ti1area
a&e$teia.
Gn toate a&e$te $ituaii/ 'n #ro&e$ul de identi+i&are a &ondu&(torului auto
$e ,a lua 'n &al&ul i de$&rierea a&e$tuia du#( $emnalmentele date de &(tre
$oli&itantul in,e$ti1aiei $au de martorii o&ulari.
5.5. I%vesi+area &%s!ris#rilor
Cer&etarea 'n$&ri$urilor re#re?int( un domeniu $#e&i+i& de a&ti,itate al
e8#erilor &riminaliti i are dre#t $&o# de#i$tarea &ontra+a&erii de do&umente
i identi+i&area #er$oanelor du#( $&ri$.
Gn a&ti,itatea #ra&ti&(/ dete&ti,ul #arti&ular $e ,a #utea &on+runta
ade$ea &u $oli&it(ri din #artea &lienilor de o-inere a unor 'n$&ri$uri &are $(
$er,ea$&( &a mi%loa&e materiale de #ro-( 'n %u$tiie.
Din a&e$te &on$iderente am a#re&iat ne&e$ar( +amiliari?area &u
unele noiuni 1enerale #ri,ind ridi&area i &er&etarea 'n$&ri$urilor/ latura
te.ni&( a a&e$tei o#eraiuni r(m>n>nd/ 'n$(/ 'n $ar&ina e8#ertului &riminali$t.
Gn$&ri$urile $unt a&te $&ri$e de m>n(/ te8te da&tilo1ra+iate $au &ule$e
#e &al&ulator/ -ilete de -an&(/ tim-re $au alte ,alori/ #re&um i in$trumentele
LBL
de autenti+i&are a lor ($i1ilii/ tam#ile et&.) &are na$&/ modi+i&( $au $tin1
ra#orturi %uridi&e de dre#t &i,il.
*otri,it art.IB Cod #ro&. #en./ 'n$&ri$urile #ot $er,i &a mi%loa&e de
#ro-( da&( #rin &oninutul lor $e arat( +a#te $au 'm#re%ur(ri de natur( $(
&ontri-uie la a+larea ade,(rului.
Ridi&area i mani#ularea 'n$&ri$urilor $e +a&e 'n $&o#ul +olo$irii
a&e$tora &a mi%loa&e de #ro-( 'n %u$tiie/ demon$tr(rii +a#tului &( a&e$tea au
&on$tituit o-ie&tul in+ra&iunii de +al$ $au #entru +olo$irea lor &a $u#ort #entru
alte #ro-e &are $( &ondu&( la identi+i&area #er$oanei im#li&at( 'n
&ontra+a&erea a&e$tora $au &omiterea altor in+ra&iuni.
A,>nd 'n ,edere &ele menionate mai $u$/ 'n o#eraiunile de ridi&are i
mani#ulare a 'n$&ri$urilor/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( re$#e&te anumite
&erine ne&e$are #($tr(rii i &on$er,(rii a&e$tora 'n $tarea 'n &are au +o$t
1($ite aa &um au +o$t de te.ni&a &riminali$ti&( i anume:
S #ornind de la #remi$a &( 'n$&ri$urile $unt #urt(toare de am#rente $au
alte urme &are #ot &ondu&e la identi+i&area #er$oanei &are
le0a +olo$it $au &ontra+(&ut/ ridi&area a&e$tora $e +a&e &u #en$eta/ o
a1ra+(/ &lem( $au &u m(nua #rin #rinderea lor de &oluriN
S du#( ridi&are $e a$i1ur( #rin de#o?itarea lor 'n lo&uri +erite de ume?eal(/
&(ldur(/ lumin( $olar( et&. #entru a nu le altera &om#o?iia $au
&oninutul lorN
S #e 'n$&ri$uri nu $e +a& ni&i un +el de adnot(ri/ $u-linieri $au alte
o#eraiuni de natur( a0l in+luena #e e8#ertul &riminali$tN
S 'n$&ri$urile nu $e 'ndo$aria?(/ nu $e &o#ertea?(/ nu $e #lia?( 'nainte de
a +i e8aminate de e8#ertul &riminali$tN
S #entru #rote%are i #rindere la do$ar/ 'n$&ri$urile $e introdu& 'n #li&uri $au
ma#e $#e&ialeN
S e8aminarea &riminali$ti&( $e reali?ea?( numai de &(tre $#e&ialiti/ 'n
-a?a a#ro-(rii or1anului &are a di$#u$ e8#erti?area. Gntru&>t e8i$t(
#eri&olul &a #rin #ro&edeul te.ni& de e8aminare &riminali$ti&( 'n$&ri$ul $(
+ie alterat $au deteriorat/ $e #ro&edea?( 'n #reala-il la +i8area +oto1ra+i&(
a ima1inii iniiale a a&e$tuia.
Totodat(/ #ot +i 'nt>lnite $ituaii 'n &are di,er$e #er$oane/ #entru a $&(#a
de anumite 'n$&ri$uri/ de re1ul( &are le in&riminea?( $au le a+e&tea?(
intere$ele/ #ro&edea?( la di$tru1erea a&e$tora #rin ru#ere/ ardere/ to&are/
arun&are 'n a#(/ de#o?itare 'n lo&uri ne&ore$#un?(toare.
Gn &a?ul do&umentelor ru#te $au to&ate/ +ra1mentele de .>rtie $e aea?(
#e o #la&( de $ti&l( 'n&e#>nd &u &olurile i mar1inile/ du#( &are $e adau1(
i &elelalte +ra1mente in>nd &ont de modul de 'm-inare a a&e$tora/ dire&ia
r>ndurilor/ al&(tuirea literelor i &ontinuitatea +ra?elor/ urm>nd &a la
LBA
'n&.iderea o#eraiunii de a$am-lare a +ra1mentelor de .>rtie $( +ie aea?(
#e$te ele o alt( #la&( de $ti&l( &are $e #rinde de &ea +olo$it( &a $u#ort &u o
-and( ade?i,(/ du#( &are 'n$&ri$ul $e #red( e8#ertului &riminali$t #entru
e8aminare/ &on+orm $&o#ului urm(rit. De #re&i?at &( du#( re&on$tituirea
'n$&ri$ului a&e$ta $e +i8ea?( +oto1ra+i&.
Gn &eea &e #ri,ete 'n$&ri$urile di$tru$e 'n #arte #rin ardere/ &>nd 'n&(
ard:
S $e #ro&edea?( la $tin1erea +o&ului/ &u 1ri%( #entru a nu0l di$tru1e mai
r(uN
S $e a&o#er( &u un ,a$ $au alt o-ie&tN
S $e ridi&( &u #en$eta din #artea unde nu a ar$N
S $e +olo$ete un $u#ort din &arton #entru a nu $e ru#e &>nd e$te introdu$
'n di$#o?iti,ul &u &are urmea?( a +i tran$#ortatN
S tran$#ortarea $e +a&e 'ntr0un di$#o?iti, &u #at de ,at( &are $( nu
#re$e?e .>rtia i $( nu #ermit( lo,irea a&e$teia de #erei.
C>nd arderea 'n$&ri$ului e$te a,an$at(/ ridi&area $e +a&e numai du#( o
tratare #reala-il( a a&e$tuia &u $u-$tane +olo$ite 'n te.ni&a &riminali$ti&(/
urm(rind $( m(rea$&( $tarea de &oe?iune a .>rtiei. E8aminarea unor a$t+el
de do&umente $e +a&e numai 'n la-oratoarele &riminali$ti&e du#( &e 'n
#reala-il $unt tratate &ore$#un?(tor.
Gn &e #ri,ete 'n$&ri$urile di$tru$e &a urmare a a&iunii a#ei/ ume?elii $au
altor +a&tori/ #entru ridi&area i #rote%area a&e$tora $e #ro&edea?( &a i 'n
&a?ul &elor di$tru$e #rin ardere.
C>nd $e adre$ea?( unui e8#ert #entru e8aminarea unui 'n$&ri$ de
intere$ #entru $oluionarea &a?ului 'n #reo&u#(ri/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie
$( &unoa$&( &e rele,( &er&etarea +(&ut( de a&e$ta.
Gn a+ar( de re&on$tituirea 'n$&ri$ului re$#e&ti,/ #rin te.ni&ile i metodele
&riminali$ti&e $#e&i+i&e/ e8#ertul 'n a&e$t domeniu ,a #utea $ta-ili:
S ,e&.imea do&umentului/ &are 'n anumite $#ee #oate a,ea o im#ortan(
deo$e-it(N
S autenti&itatea 'n$&ri$uluiN
S &om#o?iia materialelor &are au $tat la -a?a &on$tituirii 'n$&ri$ului (.>rtie/
&erneluri/ elemente de $i1uran( et&.)N
S $ta-ilirea +al$urilor &omi$e 'n 'n$&ri$uriN
S identi+i&area #er$oanelor du#( $&ri$ul de m>n(N
S im#re$iunile tam#ilelorN
S identi+i&area mainilor de da&tilo1ra+iat &are au +olo$it la reda&tarea
'n$&ri$ului.
LB3
Nu rare $unt $ituaiile &>nd dete&ti,ul #arti&ular nu ,a #utea -ene+i&ia de
$er,i&iile unui e8#ert &riminali$t/ mai ale$ &>nd tim#ul #re$ea?(/ moti, #entru
&are ,a tre-ui $( #ro&ede?e el 'n$ui la e8aminare #entru a $ta-ili da&( e$te
+al$ $au nu.
Xin>nd $eama de #ro&edeele de +al$i+i&are menionate mai $u$/ 'n
e8aminarea 'n$&ri$ului/ dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( urm(rea$&( da&(:
S e8i$t( o &ontinuitate lo1i&( a te8tuluiN
S $unt di$&ordane dimen$ionale 'ntre +orma 1ra+i&( a literelor/ &i+relor/ altor
'n$emne/ #re&um i 'ntre $#aii i r>nduriN
S $0au +olo$it in$trumente de $&ri$ di+eriteN
S liniile de &ontur ale 'n$emnelor 1ra+i&e au a&eeai 1ro$ime/ re$#e&ti,
da&( e8i$t( a&eeai #re$iune a $&ri$uluiN
S a#ar di$&ordane #ri,ind &romati&a &ernelurilor ori a tuurilorN
S .>rtia e$te $&(moat(/ $u-iat(/ are o tran$#aren( m(rit( 'n anumite
lo&uri &a urmare a ter$(turilorN
S a-$or-ia &ernelurilor $au tuului e$te di+erit( 'n anumite lo&uri &a urmare
a de+orm(rii .>rtiei #rin r(?uireN
S #e .>rtie a#ar ?one mate/ #ete 1(l-ui/ alte nuane ale &ernelurilor i
tuurilor &a urmare a ter$(turilor te8tului iniial #rin +olo$irea a1enilor
&.imi&i et&.N
S 'n &a?ul elementelor de $i1uran( $e ,or +a&e &om#araii &u elementele
&ara&teri$ti&e ale &elor ori1inale #entru de#i$tarea e,entualelor
di$&ordane.
Nu tre-uie #ierdut din ,edere i +a#tul &( #ot +i i +al$uri #er+e&t reali?ate/
&are nu #ot +i de#i$tate de&>t #rin e8aminarea &riminali$ti&( a 'n$&ri$ului
re$#e&ti, 'n la-oratoarele $#e&iali?ate.
6. Cer!earea la fa,a lo!#l#i
6.1. Co%sidera,ii +e%erale
A-ordarea a&e$tei teme &om#ort( un anumit 1rad de di+i&ultate dat( +iind
&om#le8itatea a&ti,it(ilor #ro&edurale #e &are le im#li&(/ di,er$itatea
$ituaiilor 'n &are $e re&ur1e la a&ea$t( metod( in,e$ti1ati,(/ dotarea
lo1i$ti&( i #re1(tirea de $#e&ialitate a &elor &are e+e&tuea?( &er&etarea la
+aa lo&ului. !ntenia noa$tr( e$te de a +amiliari?a dete&ti,ul #arti&ular &u
noiunile 1enerale/ a-$olut ne&e$are/ #ri,ind a&ea$t( metod( in,e$ti1ati,( i
LB)
de a0i delimita &om#etenele #entru $ituaii de a&e$t 1en/ l($>nd 'n $ar&ina
$#e&ialitilor 'n domeniu $( trate?e 'n detaliu #ro-lemati&a de #ro+il.
Com#le8itatea a&e$tei metode in,e$ti1ati,e/ &um o denumim noi/ deri,(
din urm(toarele:
S *re$u#une din #artea &elor &are $e im#li&( 'n e+e&tuarea &er&et(rii la
+aa lo&ului am#le &unotine de te.ni&( i ta&ti&( &riminali$ti&(N a&e$tea
nu $e #ot do->ndi de&>t #rintr0o #re1(tire de $#e&ialitate 'n in$tituii de
'n,((m>nt de #ro+il i #rin a&ti,itate #ra&ti&(N
S !m#li&( o anumit( $#e&iali?are #e di,er$e #ro+ile/ 'n ra#ort de natura
+a#tei $au a e,enimentului (omor/ +urt $au t>l.(rii/ a&&ident rutier/
e8#lo?ii/ in&endii/ &ata$tro+e aeriene/ +ero,iare/ maritime +lu,iale et&.)N
S *re$u#une o dotare lo1i$ti&( $#e&i+i&( i &unotine de $#e&ialitate
#entru +olo$irea a&e$teia.
E,ident/ o a$t+el de a&ti,itate nu $e #oate de$+(ura de&>t de &(tre
#er$oane &u o #re1(tire #ro+e$ional( de $#e&ialitate i 'ndrituite #rin le1e.
Totui/ a#re&iem &( i dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie +amiliari?at &u
a$#e&te &e in de a&ea$t( metod( in,e$ti1ati,(/ 'ntru&>t 'n &ariera $a $e ,a
&on+runta &u di,er$e a&te/ +a#te i e,enimente &e im#un &er&etarea la +aa
lo&ului i ,a +i #u$ 'n $ituaia $( a&ione?e. !m#ortant e$te &a 'n a$t+el de
$ituaii $(0i delimite?e &om#etenele i $( nu a&ione?e &ontrar le1ii. Gn
a&e$t( idee ne0am #ro#u$ $( a-ord(m a&e$t $u-ie&t.
6.). :#%da'e%area 9#ridi!(
*otri,it art. LAB Cod de #ro&edur( #enal(/ cercetarea la faa locului se
efectuea" atunci cnd este necesar s se fac constatri cu privire la
situaia locului svririi infraciunii s se descopere i s se fi)e"e urmele
infraciunii s se stabileasc po"iia i starea mijloacelor materiale de prob
i ,mprejurrilor ,n care infraciunea a fost svrit.
3r!anul de urmrire penal efectuea" cercetarea la faa locului ,n
pre"ena martorilor asisteni afar de ca"ul ,n care aceasta nu este posibil.
6ercetarea la faa locului se face ,n pre"ena prilor atunci cnd este
necesar. Nepre"entarea prilor ,ncunotinate nu ,mpiedic efectuarea
cercetrii.
6nd ,nvinuitul sau inculpatul este reinut sau arestat dac nu poate fi
adus la cercetare or!anul de urmrire penal ,i pune ,n vedere c are
dreptul s fie repre"entat i ,i asi!ur la cererea sa repre"entarea.
1nstana de judecat efectuea" cercetarea la faa locului cu citarea
prilor i ,n pre"ena procurorului cnd participarea acestuia la judecat
este obli!atorie.
LB;
Or+a%#l de #r'(rire "e%al( sa# i%sa%,a de 9#de!a(
"oae i%er0i!e "ersoa%elor !are se afl( ori vi% de la
lo!#l #%de se efe!#ea0( !er!earea s( !o'#%i!e &%re
ele sa# !# ale "ersoa%e/ ori s( "le!e &%ai%e de
er'i%area !er!e(rii.
Am redat inte1ral te8tul de le1e &are re1lementea?( a&ea$t( a&ti,itate
#ro&edural( 'ntru&>t din a&ea$t( deri,(:
S De+iniia metodei in,e$ti1ati,e de &er&etare la +aa lo&uluiN
S Or1anele 'ndrituite $( e+e&tue?e &er&etarea la +aa lo&uluiN
S Cerinele im#u$e #entru e+e&tuarea &er&et(rii la +aa lo&ului.
Gn le1(tur( &u de+inirea a&ti,it(ii de &er&etare la +aa lo&ului/ $#e&ialitii
'n domeniul ta&ti&ii &riminali$ti&e au dat un r($#un$ #e &are 'l #relu(m/ 'ntr0o
+orm( $inteti?at(/ a$t+el:
S I ca5ul i.rac/iuilor de o4or/ lo&ul +a#tei 'l #oate &on$titui/ lo&ul unde
a +o$t $u#rimat( ,iaa ,i&timei/ unde a&e$ta a +o$t a-andonat(/
de?mem-rat( $au 1($it(N lo&urile unde $0au de#i$tat urme i mi%loa&e
materiale de #ro-( 'n le1(tur( &u +a#ta &omi$(N
S I ca5ul accidetelor rutiere cu 3icti4e decedate/ lo&ul +a#tei 'l
re#re?int( lo&ul im#a&tului auto,e.i&ul0#ieton/ lo&ul unde a $ur,enit
de&e$ul ,i&timelor/ +ie ele #ietoni $au o&u#ani ai auto,e.i&ulului &are a
&au?at moartea a&e$toraN #oriunea de &aro$a-il #e &are a +o$t
#roie&tat( $au t>r>t( ,i&timaN tra$eul #ar&ur$ de auto,e.i&ul din
momentul im#a&tului &u ,i&tima #>n( la o#rireN lo&ul undea o#rit
&ondu&(torul auto,e.i&ulului #entru a ter1e urmele im#a&tului &u
,i&tima et&.
S I ca5ul .urturilor 1au t8lh0riilor/ lo&ul +a#tei #oate +i: $ediul unor
in$tituii #u-li&e $au #ri,ate/ #un&tele de lu&ru ale a&e$tora/ lo&urile de
de#o?itare a unor -unuri/ lo&urile de #rodu&ie/ lo&uinele/ mi%loa&ele de
tran$#ort/ &(ile de a&&e$/ #re&um i &ele +olo$ite de +(#tuitori #entru a
#(r($i &>m#ul in+ra&ionalN lo&urile unde $0a a$&un$ +(#tuitorul $au unde
au +o$t do$ite -unurile $u$tra$e de a&e$ta/ lo&ul unde #er$oane t>l.(rit(
a +o$t ameninat(/ lo,it(/ imo-ili?at(/ de#o$edat( de -unuri/ itinerarul de
de#la$are a ,i&timei #entru a $&(#a de a1re$orN lo&ul unde a +o$t
tran$#ortat( i a-andonat( ,i&tima et&.
S I 1itua/ia producerii de di1tru:eri de 6uuri 1au 3icti4e u4ae
pri eEplo5ii, icedii 1au alte procedee de ace1t :e/ lo&ul +a#tei
#oate +i: lo&ul unde a a,ut lo& e8#lo?ia $au in&endiul/ aria de e8tindere
LBE
de &on$e&ine ale a&e$tora/ lo&urile unde $e 1($e$& -unurile di$tru$e/
,i&timele umane/ &(ile de a&&e$/ lo&urile unde au +o$t de#i$tate
mi%loa&ele +olo$ite #entru #rodu&erea e8#lo?iei $au in&endiului $au
re$turi ale a&e$tora et&.
S I ca5ul cata1tro.elor aeriee, .ero3iare, 4ariti4e i .lu3iale/ lo&ul
+a#tei 'l #oate re#re?enta: aero#ortul de de&olare $au ateri?are a
aerona,elorN $taiile de #le&are i $o$ire ale trenurilorN #orturile de
#le&are i armare a na,elorN $u#ra+aa de teren i lu&iul de a#( unde
$unt 1($ite &or#urile #a$a1erilor/ ori re$turile mi%loa&elor de tran$#ortN
?ona unde $0a #rodu$ &ata$tro+a i &ea unde $0a de$&o#erit e#a,a
a&e$toraN -irourile de mi&are/ linia ele&tri&( de &onta&tN &(ile de a&&e$
$#re lo&ul #rodu&erii +a#tei i de la a&e$ta $#re e8terior et&.
Aa du#( &um am menionat/ &er&etarea la +aa lo&ului e$te o #ro-lem(
de &om#etena $#e&ialitilor 'n domeniu/ &ele redate mai $u$ &u #ri,ire la
lo&ul +a#tei re#re?ent>nd o re#rodu&ere a e8em#lelor date de a&etia #entru
a 'nele1e mai -ine a&ea$t( metod( in,e$ti1ati,(.
6... Ce "oae releva !er!earea la fa,a lo!#l#i
*otri,it #re&i?(rilor +(&ute de le1iuitor 'n art. LAB. Cod de #ro&edur(
#enal(/ o &er&etare la +aa lo&ului reali?at( &u #er$onal &ali+i&at i o dotare
lo1i$ti&( #e m($ur( #oate elu&ida o $erie de a$#e&te/ 'n &a?ul 'n $#e(/
,i?>nd:
S Con$tat(ri &u #ri,ire la $ituaia lo&ului $(,>ririi in+ra&iunii de$#re &are
am +(&ut re+erire mai $u$N
S De$&o#erirea i +i8area urmelor in+ra&iuniiN e8i$tena unor urme &are $(
demon$tre?e &( $0a $(,>rit o in+ra&iune ( nu 'n toate &a?urile
#rodu&erea unui e,eniment e$te determinat( de o in+ra&iune)N -unurile
i ,alorile &are li#$e$& de la lo&ul +a#teiN
S Sta-ilirea #o?iiei i a $t(rii mi%loa&elor materiale de #ro-(N identi+i&are
in$trumentelor +olo$ite la &omiterea in+ra&iuniiN
S Sta-ilirea 'm#re%ur(rilor 'n &are a +o$t &omi$( in+ra&iuneaN &(ile +olo$ite
de +(#tuitor #entru a #(trunde 'n &>m#ul in+ra&ionalN a&ti,it(ile
de$+(urate de +(#tuitori la lo&ul +a#teiN num(rul in+ra&torilor i lo&urile de
de#la$are a a&e$tora 'n &>m#ul in+ra&ionalN &au?ele/ &ondiiile i
'm#re%ur(rile &are au determinat/ +a,ori?at ori +a&ilitat &omiterea
in+ra&iuniiN modi+i&(rile inter,enite 'n &>m#ul in+ra&ional/ re$#e&ti,
#er$oanele &are le0au e+e&tuat.
Dei le1iuitorul nu #re,ede 'n mod e8#re$/ &on$ider(m &( #rin
&er&etarea la +aa lo&ului $e #ot $ta-ili/ 'n a+ara &elor menionate mai $u$/
LBH
martori o&ulari $au #er$oane &are au #er&e#ut/ 'n tot $au 'n #arte/ +a#ta i
'm#re%ur(rile $(,>ririi a&e$teia/ ori a,eau a&ea$t( #o$i-ilitate/ #rin
inter,ie,area &(rora $( $e #oat( &lari+i&a multe din ne&uno$&utele &a?ului 'n
$#e(.
6.3. Co'"ee%,e "rivi%d efe!#area !er!e(rii la fa,a lo!#l#i
*otri,it art. LAB Cod #ro&edur( #enal(/ &er&etarea la +aa lo&ului $e
reali?ea?( de or1anele de urm(rire #enal( i in$tanele de %ude&at(. Gn mod
+ire$&/ 'n a$emenea &ondiii/ $e #une 'ntre-area: 7 ce codi/ii i 7 ce
calitate 1e poate i4plica detecti3ul particular 7 acti3itatea de cercetare
la .a/a loculuiH care 1ut li4itele co4pete/elor 1ale.
Gnainte de a 'n&er&a $( d(m un r($#un$ la a&ea$t( 'ntre-are/
reiter(m #re&i?area/ &on+orm &(reia dete&ti,ul #arti&ular nu $e im#li&( de&>t
'n &a?ui$ti&a #ri,ind #er$oane +i?i&e i %uridi&e #ri,ate.
Xin>nd $eam( de #re,ederile Codului de #ro&edur( #enal( #ri,ind
or1anele de urm(rire #enal( &om#etente $( e+e&tue?e &er&etarea la +aa
lo&ului/ #re&um i de &ele in$erate 'n Le1ea nr. 3ABCADD3 #ri,ind a&ti,it(ile
$#e&i+i&e #e &are le #oate de$+(ura dete&ti,ul #arti&ular/ o#in(m &( a&e$ta
$e #oate im#li&a 'n a$t+el de a&ti,it(i/ 'n anumite eta#e/ 'n ra#ort de natura
in+ra&iunii &are re&lam( o a$t+el de #ro&edur(:
C>nd in,e$ti1.ea?( di$#ariia unei #er$oane de la domi&iliu i
de#i$tea?( lo&ul unde a&e$ta a &(?ut ,i&tim( in+ra&iunii de omor. Gn o#inia
noa$tr(/ 'ntr0o a$emenea $ituaie/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( a&ione?e
du#( &um urmea?(:
S Se$i?ea?( or1anele de #oliie #entru a $e di$#une trimiterea la +aa
lo&ului a e&.i#ei de $#e&ialiti 'n te.ni&a &riminali$ti&(N
S !n+ormea?( #er$oana +i?i&( $au %uridi&( &are l0a an1a%at $( e+e&tue?e
in,e$ti1aii 'n &a? i &ere #ermi$iunea &e$teia de a #arti&i#a la
&er&etarea la +aa lo&ului/ 'n &alitate de martor a$i$tent/ &on+orm
#re,ederilor le1aleN
S *>n( la $o$irea la +aa lo&ului a e&.i#ei de $#e&ialiti &riminaliti
'ntre#rinde unele m($uri de #rote%are i &on$er,are a lo&ului +a#tei/
&on$t>nd 'n: delimitarea &u a#ro8imaie a &>m#ului in+ra&ional i
'nde#(rtarea &urioilor din ?ona unde $e #re?um( &( ar e8i$ta urme i
mi%loa&e materiale de #ro-(N inter?i&erea #(trunderii 'n &>m#ul
in+ra&ional a altor #er$oane de&>t &ele a-ilitate de le1eN #rote%area
o-ie&telor i urmelor in+ra&iunii +olo$indu0$e de mi%loa&ele a,ute la
'ndem>n( (.>rtie/ #>n?(/ &utii de &arton/ +olii de #la$ti& et&.)N
LBI
identi+i&area #er$oanelor a&re #ot da in+ormaii &u #ri,ire la &omiterea
in+ra&iunii 'n ,ederea intero1(rii lor ulteriorN
S Du#( $o$irea la +aa lo&ului a e&.i#ei de &riminaliti/ dete&ti,ul #arti&ular
'l #une 'n tem( #e e+ul e&.i#ei &u $tatutul $(u i &u m($urile 'ntre#rin$e
#>n( la momentul re$#e&ti, i da&( i $e $oli&it(/ 'n &ondiiile le1ii/ 'i
+urni?ea?( in+ormaiile #e &are le0a o-inut 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati, &u
#ri,ire la ,i&tim( i #re?umti,ii +(#tuitoriN
S Da&( are a&ordul &lientului $(u/ $oli&it( e+ului e&.i#ei de &riminaliti $(
#arti&i#e la &er&etarea #ro#riu0?i$( la +aa lo&ului/ 'n &alitate de martor
a$i$tentN
S Da&( are a&ordul &lientului de a #arti&i#a la &er&et(ri 'n &alitate de
martor a$i$tent/ #oate &ontinua a&ti,itatea in,e$ti1ati,( #rin inter,ie,area
#er$oanelor 'n m($ur( $( dea in+ormaii &u #ri,ire la +a#ta #e &are $( le
+olo$ea$&( #entru de$&o#erirea autorilor in+ra&iunii/ 'n &ondiiile le1ii.
Reamintim +a#tul &(/ la $oli&itarea or1anelor de urm(rire #enal( $au a
in$tanelor de %ude&at(/ dete&ti,ul #arti&ular e$te o-li1at #rin le1e $(
+urni?e?e in+ormaiile #e &are le deine/ de natur( $( &ontri-uie la a+larea
ade,(rului.
*rin urmare i 'ntr0o $#e( &are #are e8&lu$i, de &om#etena or1anelor
de urm(rire #enal(/ dete&ti,ul #arti&ular $e #oate im#li&a 'n &er&etarea la +aa
lo&ului 'n anumite eta#e/ #re$t>nd di,er$e a&ti,it(i.
Gn $ituaiile 'n &are ,i&timele in+ra&iunilor &are re&lam( a&ea$t(
a&ti,itate #ro&edural( $oli&it( 'n mod e8#re$ &a e&.i#ele de &riminaliti $( +ie
a$i$tate #e tim#ul derul(rii &er&et(rii la +aa lo&ului de &(tre un dete&ti,
#arti&ular. A$t+el de $ituaii $e ,or 'nt>lni +re&,ent 'n &a?ul &om#aniilor de
a$i1ur(ri i al altor a1eni e&onomi&i #ri,ai &are an1a%ea?( dete&ti,i
#arti&ulari &u $tatut #ermanent.
Gn &a?ul in+ra&iunilor de +urt/ &>nd din anumite &on$iderente
,i&timele nu dore$& $( $e$i?e?e or1anele de #oliie/ dar $unt intere$ate $(
a+le &ine $unt autorii +a#telor. A$t+el de $ituaii $e 'nt>lne$& atun&i &>nd
,i&tima $u$#e&tea?( &( autorul +a#tei e$te un mem-ru de +amilie/ un -un
#rieten/ o #er$oan( +a( de &are nutrete anumite $entimente/ ori 'n &a?ul
a1enilor e&onomi&i #ri,ai/ un -un #ro+e$ioni$t a+lat 'ntr0un moment de
r(t(&ire. Normal/ 'n a$emenea &ondiii/ ,i&tima ,a a#ela la $er,i&iile unei
$o&iet(i $#e&iali?ate de dete&ti,i #arti&ulari. De #re&i?at &( dei +a#ta
'ntrunete elementele &on$tituti,e ale unei in+ra&iuni/ 'ntru&>t ,i&tima nu
de#une #l>n1ere #enal(/ +(#tuitorul nu #oate +i tra$ la r($#undere #enal( i
#rin urmare un dete&ti, #arti&ular nu e$te o-li1at $( $e$i?e?e or1anele de
LBB
urm(rire #enal(. Alt+el $e #une #ro-lema 'n &a?ul in+ra&iunilor de omor $au
de alt( natur(/ &u &on$e&ine 1ra,e/ &>nd &.iar da&( &lientul nu dorete $(
$e$i?e?e or1anele de urm(rire #enal(/ dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia
le1al( $( o +a&(.
C>nd 'n,inuitul $au in&ul#atul e$te reinut $au are$tat i a#elea?( la
$er,i&iile unui dete&ti, #arti&ular #entru a0l re#re?enta la &er&etarea la +aa
lo&uluiN
Gn &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular #arti&i#( la &er&etarea la +aa
lo&ului 'n &alitate de martor a$i$tent/ de re#re?entant al in&ul#atului ori
'n,inuitului/ ,a urm(ri:
S Da&( e&.i#a de &riminaliti $0a de#la$at la +aa lo&ului 'n mod o#erati,/
tim#ul de de#la$are a,>nd un rol e$enial 'n #ro&enta%ul reuitei de
de#i$tare a +(#tuitorilorN
S Da&( mem-rii e&.i#ei de &riminaliti $unt a#i din #un&t de ,edere +i?i&
#entru e+e&tuarea a&e$tei o#eraiuniN
S Da&( e&.i#a de &riminaliti e$te dotat( lo1i$ti& &ore$#un?(torN
S Da&( $0a delimitat 'n mod &ore&t aria de &er&etare la +aa lo&uluiN
S Da&( &er&etarea $e e+e&tuea?( 'n &ondiii atmo$+eri&e i de ,i?i-ilitate
&ore$#un?(toareN
S Da&( $0au +olo$it mi%loa&e i #ro&edee ade&,ate #entru #rele,area
urmelor i ridi&area mi%loa&elor materiale de #ro-( et&.
De$i1ur/ #ot +i di,er$e $ituaii &>nd dete&ti,ul #arti&ular $e #oate im#li&a
'n &er&etarea la +aa lo&ului/ 'n anumite eta#e/ &ele menionate mai $u$ +iind/
'n o#inia noa$tr(/ $u+i&iente #entru a moti,a ne&e$itatea #re1(tirii i
do&ument(rii $ale &u #ri,ire la a&ea$t( a&ti,itate #ro&edural(.
6.5. Ea"ele !er!e(rii la fa,a lo!#l#i
*entru a $e im#li&a 'n &er&etarea la +aa lo&ului/ 'n limitele &erinelor i
&om#etenelor le1ale/ dar mai ale$ #entru a +i 'n m($ur( $( e,alue?e &ore&t
a&ti,itatea e&.i#elor $#e&iali?ate de &riminaliti/ &>nd $ituaia im#une/
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie +amiliari?at &u eta#ele a&e$tei o#eraiuni/
#e &>t #o$i-il/ aa &um au +o$t &ele $tatuate 'n literatura de $#e&ialitate:
L252-2 Acti3it0/i pre4er:0toare la .a/a locului
S #rimirea/ &on$emnarea i ,eri+i&area $e$i?(riiN
ADD
S al&(tuirea e&.i#ei de de#la$are la +aa lo&ului/ 'n ra#ort de natura +a#tei
$au a e,enimentului i de$emnarea &oordonatorului a&e$teiaN
S a$i1urarea te.ni&o0material( a e&.i#ei de &riminaliti &u: tru$(
&riminali$ti&( uni,er$al(N tru$( +oto1ra+i&(N a#aratur( de +ilmare i
'nre1i$trare audioN mi%loa&e de &omuni&are #entru meninerea le1(turiiN
re&u?it( #entru 'n$emnarea o-$er,aiilor la +aa lo&ului/ reali?area de
$&.ie/ in$erarea de&laraiilor martorilor o&ulari et&. *re1(tirea
autola-oratorului &riminali$ti& &u toate mi%loa&ele i $u-$tanele ne&e$are
unei a$t+el de o#eraiuniN
S a$i1urarea mi%loa&elor auto #entru de#la$area &u o#erati,itate de la +aa
lo&ului/ tiut +iind +a#tul &( tim#ul de de#la$are la lo&ul +a#tei are o
im#ortan( deo$e-it( 'n reuita de#i$t(rii autorilor in+ra&iuniiN
S a$i1urarea #re?enei $#e&ialitilor/ a martorilor a$i$teni ori
re#re?entantului de$emnat/ la &erere/ de 'n,inuit ori in&ul#at a+lat 'n
$tare de reinere $au are$t/ re$#e&ti, a #ro&urorului &>nd in$tana de
%ude&at( di$#une.
L25222 Acti3it0/i pre:0titoare la .a/a locului
S in+ormarea e&.i#ei de &riminaliti/ &on+orm &om#etenelor &u #ri,ire la
+a#tele $au e,enimentele #entru &are $0a $oli&itat la +aa lo&uluiN
S ,eri+i&area modului 'n &are $0a a&ionat #>n( la $o$irea e&.i#ei de
&riminaliti/ $ta-ilirea re?ultatelor o-inute i di$#unerea de m($uri
&ore$#un?(toareN
S determinarea modi+i&(rilor &are au $ur,enit 'n a$#e&tul iniial al lo&ului
+a#teiN
S delimitarea &>t mai &lar( a #erimetrului de &er&etatN
S $ta-ilirea m($urilor de #a?( a lo&ului +a#teiN
S identi+i&area martorilor o&ulari i $ta-ilirea #er$oanelor $u$#e&teN
S $ta-ilirea metodelor &on&rete de &er&etare a lo&ului +a#teiN
S or1ani?area a&ti,it(ii de &ule1ere de in+ormaii &are $e ,a derula 'n
#aralel &u &er&etarea la +aa lo&uluiN
S a$i1urarea &ontinuit(ii a&ti,it(ii 'n ?onele limitro+e &>m#ului in+ra&ionalN
S a$i1urarea lo&urilor/ in$talaiilor/ do&umentelor &e #re?int( im#ortan(
#entru elu&idarea &au?eiN
S luarea m($urilor #entru 'nl(turarea altor #eri&ole iminente (in&endii/
e8#lo?ii et&.) &are $( im#iete?e a$u#ra de$+(ur(rii 'n $i1uran( a
o#eraiunii de &er&etareN
ADL
S di$#unerea de m($uri $u#limentare a +orelor umane im#li&ate ori de
&om#letare a dot(rilor lo1i$ti&e/ da&( $ituaia o im#uneN
S &oo#erarea &u alte or1ane/ a1enii #ri,ate/ +a&tori de &ondu&ere ai
a1enilor e&onomi&i #ri,ai a+e&tai et&.
L252*2 Cercetarea propriu+5i10 la .a/a locului
<a5a 1tatic0/ &are #re$u#une
S o-$er,area lo&ului +a#tei/ $u- a$#e&tul delimit(rii &>m#ului in+ra&ionalN
S orientarea lo&ului +a#tei/ 'n interiorul #erimetrului &er&etat/ $u- ra#ortul
to#o1ra+i& i &riminali$ti&N
S mar&area &(ii de a&&e$ 'n #erimetrul &er&etat i delimitarea num(rului de
#er$oane &are a&&ed 'n a&e$taN
S $ta-ilirea ordinii 'n &are mem-rii e&.i#ei #(trund 'n #erimetrul &er&etat/
a,>nd #rioritate $#e&iali$tul &riminali$t i &oordonatorul o#eraiuniiN
S mar&area i #rote%area lo&ului unde $e 1($e$& urme ori mi%loa&e
materiale de #ro-(N
S determinarea itinerarului #ar&ur$ de autorii +a#teiN
S +olo$irea &>inelui de urm(rireN
S +i8area lo&ului +a#tei #rin +oto1ra+ii de orientare i +oto1ra+ii $&.i( a
o-ie&telor #rin&i#ale i a urmelor.
Se urm(rete i reine/ de a$emenea/ $area in$talaiilor/ a1re1atelor/ a
a#araturii/ uilor/ +ere$trelor/ $i$temelor de iluminare/ ,i?i-ilitatea/ $tarea
atmo$+eri&(/ miro$urile #er$i$tente/ $tarea &(ilor de a&&e$/ am#la$area
di+eritelor o-ie&te/ #o?iia ,i&timelor et&.
<a5a dia4ic0/ &are &on$t( 'n:
S e8aminarea atent(/ $u- toate a$#e&tele/ a +ie&(rei urme identi+i&ate i
mar&ate 'n +a?a $tati&(N
S +i8area urmelor Q to#o1ra+i& i &riminali$ti& Q #rin m($ur(tori 'n ra#ort &u
alte urme/ &ada,ru $au di,er$e re#ere din am-iana lo&ului +a#teiN
S rele,area/ +i8area/ am-alarea i ridi&area tuturor urmelor e8i$tente la
lo&ul +a#teiN
S +oto1ra+ierea i de$er,irea +ie&(rei urme/ $u- a$#e&tul naturii/ &ulorii/
+ormei/ miro$ului et&.
Gn ra#ort de natura +a#tei/ urmele #ot +i:
ADA
S la in+ra&iunile &omi$e &u ,iolen( 'ntotdeauna $e ,or &(uta urme
-iolo1i&e/ mi&rourme/ o-ie&te +olo$ite de autori #entru &omiterea +a#tei
(&or#ul deli&t)N
S la +a#tele 'ndre#tate 'm#otri,a a,utului #u-li& $au #ri,at $e ,or &(uta
urme ale in$trumentelor/ ori ale mi%loa&elor de de#la$are a +(#tuitorilorN
S 'n &a?ul di$tru1erilor $e ,a e8amina &raterul e8#lo?iei 'n &er&uri
&on&entri&e #entru identi+i&area $ur$elor &e au #rodu$ e8#lo?ia $au
in&endiul et&.
Toate a$#e&tele menionate mai $u$/ 'n le1(tur( &u eta#ele a&ti,it(ii de
&er&etare la +aa lo&ului/ &om#ort( lar1i &omentarii i e8#li&aii &are nu $e #ot
reali?a de&>t de $#e&ialitii 'n domeniu 'n &adrul &ur$urilor or1ani?ate din
&ole1iile de #ro+il. Noi am re#rodu$ numai a&ele a$#e&te/ de $tri&t(
ne&e$itate/ #entru +amiliari?area dete&ti,ului #arti&ular &u a&ea$t( a&ti,itate
#ro&edural(/ re+le&tate din $tudiile de $#e&ialitate ale &er&et(torilor 'n
domeniu i le0am inter#retat #rin #ri$ma &erinelor #ro+e$iei de dete&ti,.
AD3
AD)
Capitolul VIII2
&upra3e:herea .i5ic0
1. Co%sidera,ii +e%erale
Gn a-ordarea a&e$tui $u-ie&t/ deo$e-it de $en$i-il/ am a#re&iat &a
ne&e$are &>te,a #re&i?(ri #reliminare #entru e,itarea unor inter#ret(ri
eronate $au r(u intenionate din #artea &elor intere$ai de le&turarea $au
$tudierea a&e$tui ,olum.
A$t+el/ &uno$&>nd +a#tul &( #>n( la a#ariia Le1ii #ri,ind e8er&itarea
#ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/ $u#ra,e1.erea +i?i&(/ e$te ade,(rat $u- o alt(
denumire/ re#re?enta 'n Rom>nia o metod( $#e&i+i&( de mun&( numai
#entru or1anele $#e&iali?ate din $i$temul $i1uranei naionale/ #entru a e,ita
ori&e tent( de inter#retare #ri,ind de&on$#irarea unor te.ni&i +olo$ite de
a&e$tea/ #re&i?(m &( 'n reda&tarea a&e$tui &a#itol am utili?at &a material
-i-lio1ra+i& lu&r(ri de $#e&ialitate &u &ara&ter #u-li& a#(rute 'n (rile &u
tradiie 'n a&e$t domeniu/ dintre &are menion(m lu&rarea de $#e&ialitate
7undamentals of Ph:sical ;urveillance a,>nd &a autori #e Ra2mond *.
Sil%ander/ P.A. i Dra3e *o4er$/ o+ieri de #oliie 'n De#artamentul de *oliie
Oinne$ota/ SUA.
Gn a&eeai idee/ #entru a di+erenia a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular
de &ea a or1anelor $#e&iali?ate din $i$temul $i1uranei naionale/ &u #ri,ire la
a&ea$t( metod( de mun&(/ ,om +olo$i 'n &ontinuare terminolo1ia u?itat( de
$#e&ialitii $tr(ini. Ori&e a$em(nare 'n #ri,ina te.ni&ilor de $u#ra,e1.ere
+i?i&(/ a mi%loa&elor +olo$ite i a terminolo1iei din a&e$t manual/ &u a&ti,itatea
$#e&i+i&( or1anelor $#e&iali?ate din $i$temul $i1uranei naionale deri,(/
e8&lu$i,/ din #arti&ularitatea a&e$tei metode de mun&(.
Totodat(/ a,>nd 'n ,edere &om#le8itatea a&ti,it(ii de $u#ra,e1.ere
+i?i&(/ determinat( de ,arietatea te.ni&ilor $#e&iale #e &are le im#li&(/ #aleta
lar1( de &ir&um$tane 'n &are $e derulea?( i/ nu 'n ultimul r>nd/ de natura
$&.im-(toare a +iinei umane/ #rin &ele #re?entate de noi 'n a&ea$t( lu&rare
dorim +ormarea unei ,i?iuni de an$am-lu/ re$#e&ti, iniierea dete&ti,ului
#arti&ular &u #ri,ire la a&ea$t( metod( $#e&i+i&( de mun&(/ urm>nd &a
+ormarea dete&ti,ului #arti&ular #entru $u#ra,e1.erea +i?i&(/ $u- a$#e&tul
#re1(tirii teoreti&e i #ra&ti&e $( $e reali?e?e #rin urmarea &ur$urilor din
&ole1iile de $#e&ialitate.
De a$emenea/ a#re&iem &( dat( +iind $en$i-ilitatea a&e$tei a&ti,it(i/
#re1(tirea de $#e&ialitate #e &are o im#li&( i e8#eriena #ra&ti&( ne&e$ar(/
$u#ra,e1.erea +i?i&( ,a tre-ui $( re#re?inte/ &a re1ul( 1eneral(/ un ultim
AD;
re$ort la &are $( a#ele?e/ du#( &e dete&ti,ul #arti&ular a e#ui?at toate
&elelalte metode in,e$ti1ati,e de o-inere a in+ormaiilor/ iar re&ur1erea/ 'n
eta#a iniial( a #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ la a&ea$t( metod( tre-uie $(
re#re?inte o e8&e#ie im#u$( de natura &a?ului i de tim#ul $&urt de
$oluionare a a&e$tuia.
Nu 'n ultimul r>nd/ +a&em #re&i?area &( dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui
$( $e $u#un( a&elorai #rin&i#ii de mun&( i &erine le1ale/ +iind dire&t
r($#un?(tor #entru re$#e&tarea $au 'n&(l&area a&e$tora. Re&ur1erea la
a&ea$t( metod( $#e&i+i&( $e ,a reali?a 'n &ondiiile re$#e&t(rii #re,ederilor
art. LI din Con,enia Euro#ean( a Dre#turilor Omului i a le1i$laiei interne.
). No,i#%ea/ s!o"#l -i sar!i%ile s#"rave+4erii fi0i!e
).1. No,i#%ea -i er'i%olo+ia s"e!ifi!( s#"rave+4erii fi0i!e
Gn &onte8tul 'n &are e$te a-ordat( 'n a&e$t ,olum/ $u#ra,e1.erea
+i?i&( #oate +i de+init( &a +iind o activitate de observare direct cu ochiul liber
sau cu mijloace ajuttoare a persoanelor i activitilor desfurate de
acestea la un anumit moment dat ,ntr.un anumit loc sau ,mprejurare ,n
scopul obinerii de informaii de interes pentru clientul detectivului particular.
Gn literatura de $#e&ialitate $e u?itea?( &a termeni $inonimi/
o-$er,area/ +ila%ul $au urm(rirea. Din $tudierea $emni+i&aiei a&e$tor termeni
$e #oate a%un1e la &on&lu?ia &( $e de+ine$& unul #rin altul/
inter&ondiion>ndu0$e re&i#ro&/ &eea &e denot( &( +ie&are 'n #arte #oate +i
+olo$it #entru de$emnarea a&e$tei a&ti,it(i $#e&i+i&e.
Gn &eea &e #ri,ete terminolo1ia +olo$it( de noi 'n a&e$t manual/ a&ea$ta
$e re?um( la urm(torii termeni $#e&i+i&i:
S 1upra3e:hetor, de$emn>nd a&ea #er$oan( &are e+e&tuea?(
$u#ra,e1.erea +i?i&(/ 'n $#e(/ dete&ti,ul #arti&ularN
S 1u6iect, re#re?ent>nd #er$oana $u#ra,e1.eat(N
S adre10, re#re?ent>nd imo-ilele $au lo&uinele +re&,entate $au ,i?itate de
$u-ie&t i de le1(turile a&e$tuia #e tim#ul $u#ra,e1.eriiN
S 4etod0, re#re?ent>nd un #ro&edeu/ o &ale #entru a o-ine un anumit
re?ultatN
S 4i;loace, de$emn>nd/ 'n a&e$t &onte8t/ 'ntrea1a 1am( de e&.i#amente
lo1i$ti&e a%ut(toare #entru e+e&tuarea $u#ra,e1.erii +i?i&e 'n &ondiii de
de#lin( &on$#irati,itateN
S echipa;, re#re?ent>nd &el #uin doi $u#ra,e1.etori i mi%lo&ul auto +olo$it
de a&etia 'n o#eraiuni de $u#ra,e1.ere.
ADE
Tre-uie menionat +a#tul &(/ de re1ul(/ +ie&are $o&ietate $au &a-inet
indi,idual de dete&ti,i #arti&ulari 'i ela-orea?( un &od de &omuni&are #ro#riu
'n &are terminolo1ia u?itat( 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere #oate 'm-r(&a
di,er$e +orme i denumiri &odi+i&ate/ &uno$&ute numai de &ei &are $unt
an1renai 'n a$t+el de o#eraiuni. *entru a&e$te moti,e/ &on$ider(m &(
terminolo1ia +olo$it( de dete&ti,ul #arti&ular 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere
+i?i&( e$te mai #uin im#ortant(
).). 1!o"#l s#"rave+4erii fi0i!e
Gn literatura de $#e&ialitate a#(rut( 'n (rile &u tradiie 'n domeniul
in,e$ti1aiei #ri,ate $e menionea?( &( $&o#urile urm(rite #rin
$u#ra,e1.erea +i?i&( &on$tau 'n:
S $ta-ilirea iC$au ,eri+i&area identit(ii $u-ie&tului i a le1(turilor a&e$tuiaN
S $ta-ilirea a&ti,it(ii i &om#ortamentului $u-ie&tului i a le1(turilor de
intere$ ale a&e$tuiaN
S de?,oltarea iC$au ,eri+i&area unor in+ormaii o-inute de$#re $u-ie&t i
le1(turile de intere$ ale a&e$tuia #rin alte metode in,e$ti1ati,eN
S ,eri+i&area loialit(ii/ &in$tei i &ore&titudinii $u-ie&tului $u#ra,e1.eat 'n
ra#orturile &u $oli&itantul in,e$ti1aieiN
S o-inerea unor elemente &u &ara&ter #ro-atoriu / &e #ot +i +olo$ite 'n
in$tan( i 'n alte $&o#uri (e8. de$+a&erea &ontra&tului de mun&( al unui
an1a%at).
)... 1ar!i%ile !e se "o re0olva "ri% s#"rave+4erea fi0i!(
Gn &eea &e #ri,ete $ar&inile &e $e #ot re?ol,a #rin $u#ra,e1.erea
+i?i&(/ autorii de $#e&ialitate a#re&ia?( &( a&e$tea #ot a,ea un &ara&ter de
di+i&ultate $#orit a,>nd 'n ,edere a&urateea datelor i in+ormaiilor o-inute/
&a urmare a o-$er,(rii dire&te a $u-ie&tului.
Gn ra#ort de $#e&i+i&ul domeniului de a&ti,itate/ $ti#ulat 'n Le1ea #ri,ind
e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/ a#re&iem &( $ar&inile &e $e #ot
re?ol,a #rin $u#ra,e1.erea +i?i&( de &(tre dete&ti,ul #arti&ular #ot &on$ta 'n:
22*2-2 I ceea ce pri3ete coduita ori 4oralitatea pu6lic0 a per1oaelor
1upra3e:heate .i5ic
S $ta-ilirea a&ti,it(ii i a &om#ortamentului #er$oanei $u#ra,e1.eate #e o
anumit( #erioad( determinat( $au 'n anumite &ir&um$tane dateN
ADH
S $ta-ilirea loialit(ii $u-ie&tului in,e$ti1at 'n ra#orturile &u $oli&itantul
in,e$ti1aiei/ $u- a$#e&tul a+irmaiilor $au de&laraiilor +(&ute &u #ri,ire la
de#la$(rile e+e&tuate/ a&ti,it(ile #re$tate et&.N
S $ta-ilirea mediilor i lo&urilor +re&,entate de $u-ie&tul in,e$ti1atN
S $ta-ilirea adre$elor ,i?itate de $u-ie&tul in,e$ti1at i a $&o#ului a&e$tor
,i?iteN
S $ta-ilirea le1(turilor $u-ie&tului in,e$ti1at/ a $&o#ului &onta&t(rii
a&e$tora/ identi+i&area lorN
S $ta-ilirea ,i&iilor/ #a$iunilor/ 'n&linaiilor $u-ie&tului in,e$ti1atN
S $ta-ilirea &in$tei i &ore&titudinii unui an1a%at 'n ra#orturile &u
an1a%atorul/ $u- a$#e&tul 'nde#linirii $ar&inilor de $er,i&iu 'n&redinateN
S +i8area unor momente +oto i ,ideo/ re#re?ent>nd elemente &u &ara&ter
#ro-atoriu ,i?>nd a&ti,it(i/ #reo&u#(ri ale $u-ie&tului in,e$ti1at &are
&ontra,in -unelor mora,uri i &erinelor le1ale et&.N
22*222 I ceea ce pri3ete 1ol3a6ilitatea ori 1erio5itatea uei per1oae
.i5ice 1au ;uridice, pote/ial parteer de a.aceri
S o-inerea de date i in+ormaii &are $( &on+irme ori $( in+irme a+irmaiile
#er$oanei/ #otenial #artener( de a+a&eri/ &u #ri,ire la a&ti,it(ile #e &are
le de$+(oar( i -unurile #atrimoniale &e #retinde a le deineN
Ade$ea 'n #ra&ti&( $0au 'nre1i$trat &a?uri 'n &are di,eri indi,i?i/ r(u
intenionai/ #urt>nd o inut( ,e$timentar( ade&,at( omului de a+a&eri/
+olo$indu0$e de un lim-a% #e m($ur( i &o-or>nd din maini de lu8/
'n&.iriate $au &.iar +urate au #retin$ &( re#re?int( +irme #arti&ulare
#ro$#ere/ i au reuit $( 'i determine #e a$o&iaii unei $o&iet(i
&omer&iale $( le +urni?e?e mar+( #e &redit $au #e CEC0uri +(r( a&o#erire
'n -an&(/ #ri&inuindu0le #a1u-e materiale 'n$emnate. Gn a$t+el de &a?uri/
a#arenele au 'nelat ,i1ilena #(1u-iilor.
"eri+i&area #otenialilor #arteneri de a+a&eri/ #rin $u#ra,e1.ere +i?i&(/
#remer1(toare #er+e&t(rii unor &ontra&te &omer&iale/ mai ale$ &>nd $e
ridi&( unele $u$#i&iuni/ #oate $&uti #artea de -un( &redin( de &a#&anele
unor e$&ro&i.
S o-inerea de date i in+ormaii #ri,ind mediile i lo&urile +re&,entate de
#er$oanele/ #otenial #artenere de a+a&eri/ le1(turile a&e$tora i natura
lorN
S $ta-ilirea ,i&iilor #er$oanei/ #otenial #artener de a+a&eri/ are de
a$emenea/ o im#ortan( deo$e-it( 'n luarea de&i?iilor de a #er+e&ta o
a+a&ere &u a&ea$ta. O #er$oan( &are &on$um( dro1uri $au -(uturi
al&ooli&e 'n mod e8a1erat ori e$te &lienta +idel( a $(lilor de %o&uri de
ADI
noro& unde #oate #ierde $ume 'n$emnate de -ani/ nu #oate +i
re&omandat &a un -un #artener de a+a&eri.
Re?um>nd/ datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular #rin
$u#ra,e1.erea +i?i&(/ 'n a&e$t domeniu/ tre-uie $( ate$te identitatea
$u-ie&tului in,e$ti1at/ a&ti,itatea #re$tat( de a&e$ta/ &er&ul de relaii/ ,i&iile/
#a$iunile i 'n&linaiile/ -unurile mo-ile i imo-ile #e &are le deine/ 'n aa +el
'n&>t $( $e #oat( tra1e &on&lu?iile ne&e$are #ri,ind $erio?itatea i
$ol,a-ilitatea $a/ &a ,iitor #artener de a+a&eri.
22*2*2 I ceea ce pri3ete per1oaele di1p0rute de la do4iciliu, de
co4pete/a detecti3ului particular
S o-inerea de date i in+ormaii &are $( &ondu&( la de#i$tarea lo&ului
unde $e a+l( #er$oana di$#(rut(N
S $u#ra,e1.erea +i?i&( a unor le1(turi ale #er$oanei di$#(rute ori de$#re
&are $0au o-inut date/ #rin alte metode i mi%loa&e $#e&i+i&e/ &( ar
&unoate lo&ul unde $e a+l( $au o &onta&tea?(/ &eea &e #oate &ondu&e
la de#i$tarea a&e$teia i re$#e&ti, la $oluionarea &a?ului.
22*2G2 I ceea ce pri3ete 6uurile care .ac o6iectul uor liti:ii ci3ile 1au
peale, 71tr0iate 7 1copul pre;udicierii uei p0r/i 7 proce1
S o-inerea de date i in+ormaii #ri,ind a&tele #re1(titoare +(&ute de
#er$oana intere$at( $( 'n$tr(ine?e -unul a+lat 'n liti1iuN
S o-inerea de date i in+ormaii &u #ri,ire la #er$oanele &onta&tate de
$u-ie&tul in,e$ti1at/ $u$#e&tate a +i im#li&ate 'n 'n$tr(inarea -unului a+lat
'n liti1iuN
S o-inerea de date i in+ormaii/ #re&um i a unor elemente #ro-atorii &u
#ri,ire la lo&ul unde $e a+l( -unul 'n$tr(inat (n.n. Q 'n &a?ul -unurilor
mo-ile).
22*252 I ceea ce pri3ete a1i:urarea protec/iei 74potri3a 1cur:erii de
i.or4a/ii di 1.era 3ie/ii pri3ate 1au a acti3it0/ii a:e/ilor
ecoo4ici care dore1c 10 p01tre5e co.ide/ialitatea ace1tora
S o-inerea de date i in+ormaii #ri,ind a&ti,itatea/ &om#ortamentul/
le1(turile i natura a&e$tora/ ,i&iile /adre$ele ,i?itate et&. ,i?>nd an1a%aii
$u$#e&tai de $u$tra1ere de do&umente &u &ara&ter secret de serviciu
$au confidenial i de di,ul1are a &oninutului a&e$toraN
S ,eri+i&area &andidailor la an1a%are/ $u- a$#e&tul &om#ortamentului/
&er&ului de relaii/ ,i&iilor/ mediilor i lo&urilor +re&,entate/ &a m($ur( de
a$i1urare a #rote&iei 'm#otri,a $&ur1erii de in+ormaiiN
ADB
S o-inerea de elemente #ro-atorii #ri,ind $u$tra1erea de do&umente &u
&ara&ter secret de serviciu i di,ul1area de date i in+ormaii &u a$t+el de
&oninut &(tre #er$oane neautori?ateN
*rin $u#ra,e1.erea +i?i&( $u- a&o#erire/ &are #re$u#une in+iltrarea 'n
mod le1endat a dete&ti,ului #arti&ular #e l>n1( $u-ie&t/ a&e$ta din urm(
#oate +i determinat $(0i $&.im-e modul de ,ia(/ $( renune la unele ,i&ii/ $(
a-andone?e anumite #reo&u#(ri/ an1a%amente &u tent( in+ra&ional(/ $(0i
$&.im-e lo&ul de mun&(.
Gn toate $ituaiile datele i in+ormaiile o-inute #rin $u#ra,e1.erea +i?i&(
tre-uie &oro-orate &u &ele re?ultate din +olo$irea altor metode i mi%loa&e
in,e$ti1ati,e. De &ele mai multe ori/ $u#ra,e1.erea +i?i&( are dre#t $&o#
,eri+i&area $au de?,oltarea in+ormaiilor o-inute #rin alte mi%loa&e i metode
in,e$ti1ati,e.
.. Cali(,ile "erso%ale "si4i!e -i fi0i!e ale
s#"rave+4eor#l#i
..1. Cali(,i "si4i!e
Gn #artea introdu&ti,( au +o$t #re?entate elementele de+initorii ale
#er$onalit(ii dete&ti,ului #arti&ular/ 'n &are $e re1($e$& &alit(ile #er$onale i
+i?i&e ale a&e$tuia/ 'n &alitatea $a de in,e$ti1ator 'n 1eneral.
Gn a&e$t &a#itol ,om in$i$ta a$u#ra a&elor elemente de+initorii ale
#er$onalit(ii dete&ti,ului #arti&ular/ $u- ra#ortul &alit(ii $ale de
$u#ra,e1.etor/ &um e$te denumit 'n a&ea$t( i#o$ta?(.
Literatura de $#e&ialitate a e,ideniat o $erie de &alit(i #er$onale #e
&are tre-uie $( le ai-( dete&ti,ul #arti&ular &are de$+(oar( a&ti,itate de
$u#ra,e1.ere +i?i&(/ i anume:
*2-2-2 Atitudiea cu pri3ire la acti3itatea pre1tat0
E$te +oarte im#ortant 'n a&ti,itatea de $u#ra,e1.ere +i?i&( $( $e
a&ione?e/ #entru 'nde#linirea $ar&inilor a$umate/ 'ntr0o manier( e+i&ient( i
&u mult #ro+e$ionali$m/ &u dorina de a nu +a&e e&onomie de tim# i e+ort
#entru a a,ea &on,in1erea &( $ar&ina a$umat( a +o$t &ore&t i &om#let
'nde#linit(.
A trata &u toat( $erio?itatea i re$#on$a-ilitatea $ar&inile a$umate/ #rin
e+e&tuarea $u#ra,e1.erii +i?i&e/ 'n$eamn( a a,ea o atitudine/ re$#e&ti, o
&on&e#ie $(n(toa$( &u #ri,ire la $tatul de dete&ti, #arti&ular.
ALD
*2-222 Puterea de o61er3are
Ca#a&itatea de o-$er,are 'n a&ti,itatea de $u#ra,e1.ere +i?i&( are o
im#ortan( deo$e-it(/ a&ea$ta #ut>nd +i de?,oltat( #rintr0o #ra&ti&( de a
$e$i?a/ de a +i atent la tot &eea &e $e derulea?( 'n %ur/ rein>nd unele a$#e&te
#>n( la detalii.
*2-2*2 Putere de 4e4orare
O #er$oan( &are i0a #ro#u$ $( +ie atent( la e,enimentele &e $e
derulea?( 'n %urul $(u i la detalii 'i ,a de?,olta 'n mod automat i
&a#a&itatea de o-$er,are i #uterea de memorare. Oemorarea 'n+(i(rii
+i?i&e/ a ,e$timentaiei/ a le1(turilor $u-ie&tului/ a unor adre$e/ numere de
'nmatri&ulare a auto,e.i&ulelor &e #re?int( intere$ et&. au o rele,an(
deo$e-it( 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere +i?i&(/ #ermi>nd dete&ti,ului
#arti&ular $( 'nto&mea$&( un ra#ort de &on&lu?ii &>t mai &om#let i ade&,at
&erinelor #ro+e$ionale. La +el &a i &a#a&itatea de o-$er,are/ memoria $e
#oate 'm-un(t(i 'n tim# #rin #ra&ti&( i e8er&iii &on$tante. Gn a&ti,itatea
#ra&ti&( #uterea de memorare tre-uie du-lat( de mi%loa&e a%ut(toare/ #entru
e,itarea unor &on+u?ii.
*2-2G2 R06dare i per1e3ere/0
R(-darea i #er$e,erena re#re?int( &alit(i e$eniale #entru a&ei
dete&ti,i &are $e an1a%ea?( 'n a&ti,it(i de $u#ra,e1.ere +i?i&(. Gn &a?ul
$u#ra,e1.erii la #un&te +i8e/ &>nd de re1ul(/ $e atea#t( ore/ uneori ?ile 'n
ir #entru a $e 'nt>m#la &e,a &are $( #re?inte intere$/ r(-darea i
#er$e,erena re#re?int( &.eia $u&&e$ului.
A-andonarea/ &.iar i #entru &>te,a &li#e/ a $u#ra,e1.erii +i?i&e/ 'ntr0o
a$t+el de $ituaie/ #oate &ondu&e la ratarea o#eraiunii/ re$#e&ti, $&(#area de
$u- o-$er,aie a momentului de intere$ #entru $oli&itant.
*2-252 Adapta6ilitatea la 4ediu
Dete&ti,ul #arti&ular &are $e an1renea?( 'ntr0o a&ti,itate de
$u#ra,e1.ere +i?i&( tre-uie $( ai-( &a#a&itatea de a $e ada#ta uor mediului
'n &are o#erea?( #entru a e,ita de&on$#irarea. 9u$ti+i&area #re?enei 'ntr0un
anumit mediu $au lo&/ #rintr0o ,e$timentaie ade&,at(/ o #reo&u#are i un
&om#ortament &ore$#un?(tor &elor din %ur 'l ,a $&uti #e dete&ti,ul #arti&ular
an1renat 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere +i?i&( de a +i $u$#i&ionat de $u-ie&t
$au alte #er$oane. Studierea #reala-il( a ?onei 'n &are urmea?( $(
e+e&tue?e $u#ra,e1.erea +i?i&(/ +amiliari?area &u o-i&eiurile/ ,e$timentaia
&elor din ?on(/ 'l #oate a%uta #e dete&ti,ul #arti&ular $(0i 1($ea$&( le1enda
de a&o#erire ade&,at( &are $(0i %u$ti+i&e #re?ena 'n 'm#re%ur(rile re$#e&ti,e.
ALL
*2-2L2 Vite50 de reac/ie 7 luarea deci5iilor
Gn #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere +i?i&( dete&ti,ul #arti&ular $e ,a &on+runta
&u tot +elul de $ituaii i ti#uri de #er$oane/ $&.im-(toare de la un moment la
altul/ &are $(0l #un( 'n $ituaia de a rea&iona imediat i de a lua de&i?ii
ade&,ate &ir&um$tanelor.
Anti&i#area %oa&( un rol e+i&ient &>nd $e &on+irm( #rin a&ti,itatea
#ra&ti&( a $u-ie&tului/ 'n$( de &ele mai multe ori a&iunile a&e$tuia $unt
im#re,i?i-ile/ moti, #entru &are dete&ti,ul #arti&ular/ 'n #o$tura de
$u#ra,e1.etor/ tre-uie $( 1>ndea$&( re#ede i lim#ede a$u#ra $oluiei #e
&are urmea?( $( o ado#te 'ntr0o a$t+el de $ituaie. C>nd nu e$te 'n m($ur(
$( #ro&ede?e 'n a&ea$t( manier( #ro&enta%ul $(u de $u&&e$ ,a $&(dea 'n
mod $u-$tanial.
*2-2)2 Icrederea 7 1ie
Su#ra,e1.erea +i?i&( #re$u#une un 1rad ridi&at de 'n&redere 'n #ro#riile
#o$i-ilit(i de a rea&iona re#ede i 'n mod de&i$i, 'n i &ir&um$tane
$&.im-(toare. Auto'n&rederea $e de?,olt( &a re?ultat al &om#etiiei
#ro+e$ionale/ al atitudinii i al #ra&ti&ii &a in,e$ti1ator.
*2-2,2 U 6u ra/ioa4et
Un dete&ti, #arti&ular &are $ta-ilete te.ni&ile de $u#ra,e1.ere +i?i&(/
ne&e$arul lo1i$ti& i uman 'n ra#ort de datele i in+ormaiile #e &are le deine
&u #ri,ire la $u-ie&t i ?ona 'n &are urmea?( $( a&ione?e are an$e reale $(
o-in( re?ultatele $&ontate/ +(r( $( $e de&on$#ire. Ado#tarea unui
raionament &ore$#un?(tor &ir&um$tanelor din teren/ de#inde 'n mare
m($ur( de &unotinele $#e&i+i&e a&umulate 'n a&e$t domeniu/ de #uterea de
a di$&erne i anti&i#a &are $unt elementele a%ut(toare o+erite de mediul
'n&on%ur(tor 'n $ituaiile limit(/ #entru a e,ita #ierderea din $u#ra,e1.ere a
$u-ie&tului $au de&on$#irarea o#eraiunii.
*2-2(2 A6ilitatea de a 1e1i5a e1e/a
Se $#une &( un dete&ti, #arti&ular e$te at>t de -un &a #ro+e$ioni$t/ #e
&>t e$te 'n m($ur( $( 'nto&mea$&( un ra#ort &on&i$/ &are $( &u#rind(
a$#e&tele de intere$ #entru $oli&itantul in,e$ti1aiei. S&(#area din ,edere a
unor a$#e&te de intere$ i in$erarea 'n ra#ort a unor date nerele,ante/ de
umplutur $&ade &on$idera-il #ro&entul de &redi-ilitate &u #ri,ire la
#ro+e$ionali$mul dete&ti,ului #arti&ular 'n &au?(.
ALA
*2-2-02 Co4uicarea 3er6al0
Dete&ti,ul #arti&ular an1renat 'n a&iuni de $u#ra,e1.ere +i?i&( tre-uie
$( +ie &a#a-il $( $e e8#rime &ur$i,/ &on&i$/ #e 'nele$ul interlo&utorului i $(
relate?e &>t mai e8a&t o-$er,aiile $ale &u #ri,ire la a$#e&tele de intere$
#entru $oli&itantul in,e$ti1aiei. Ca re1ul(/ #e #ar&ur$ul unei in,e$ti1aii/
dete&ti,ul #arti&ular menine o le1(tur( #ermanent( &u $oli&itantul i0l
in+ormea?( #eriodi& a$u#ra re?ultatelor o-inute. Sunt #o$i-ile i $ituaiile
&>nd/ dat( +iind &alitatea $a de martor o&ular la &omiterea unei in+ra&iuni de
&(tre $u-ie&t/ dete&ti,ul #arti&ular/ $u#ra,e1.etor/ $( +ie $oli&itat de in$tan(
$( de#un( m(rturie. Gn a$t+el de $ituaii &omuni&area ,er-al( are un rol
e$enial.
..). Cali(,i fi0i!e
*222-2 I0l/i4e
Dete&ti,ul #arti&ular &are $e an1renea?( 'n a&ti,itatea de $u#ra,e1.ere
+i?i&( nu tre-uie $( ia$( 'n e,iden( #rintr0o 'n(lime di$#ro#orionat( 'n
ra#ort &u &ei din %ur/ o 1reutate $u#ra#onderal( $au $u- limitele normale/
anumite a+e&iuni +i?i&e &are $( 'm#iete?e a$u#ra mer$ului $au $( ai-(
$emne #arti&ulare &are $( atra1( atenia.
*22222 ' codi/ie .i5ic0 6u0
Gn #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere +i?i&( dete&ti,ul #arti&ular $e ,a &on+runta i
&u $ituaii 'n &are $u-ie&tul #re+er( mer$ul #e %o$/ #e di$tane &on$idera-ile/
ur&( #e $&(ri/ ne+olo$ind li+tul/ e$te un $#orti, de #er+orman( et&./ moti,
#entru &are $u#ra,e1.etorul/ la r>ndul $(u/ tre-uie $( ai-( o &ondiie +i?i&(
-un(/ 'n aa +el 'n&>t $(0i #oat( 'nde#lini $ar&inile a$umate.
*222*2 ' 3edere 6u0
*rin de+iniie $u#ra,e1.erea +i?i&( 'n$eamn( o-$er,are dire&t( &are nu
$e #oate reali?a +(r( o ,edere -un(. Dete&ti,ul #arti&ular an1renat 'n
o#eraiuni de $u#ra,e1.ere +i?i&( tre-uie $(0i +a&( #eriodi& &ontrolul la
medi&ul de $#e&ialitate #entru a &on$tata da&( are o ,edere -un( at>t #e
tim# de ?i/ &>t i #e tim# de noa#te/ iar 'n &a?ul &( #oart( o&.elari de ,edere
$( $e a$i1ure &( dio#triile lentilelor $unt &ele &ore$#un?(toare. O diet(
de+i&itar( 'n ,itamina A &ondu&e la $l(-irea ,ederii.
AL3
*222G2 U au5 6u
Au?ul e$te +oarte im#ortant 'n &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular
tre-uie $( $e a#ro#ie de $u-ie&t i $( rein( di$&uiile #e &are a&e$ta le
#oart( &u o alt( #er$oan(.
*22252 A6ilitatea de a coduce u autoturi14
A&ea$ta re#re?int( o 'n$umare a &alit(ilor #er$onale i +i?i&e e8#u$e
mai $u$ &u #ri,ire la dete&ti,ul #arti&ulare &are e+e&tuea?( $u#ra,e1.erea
+i?i&(. Dete&ti,ul #arti&ular/ $u#ra,e1.etor/ tre-uie $( +ie uneori a1re$i, 'n
maniera de a &ondu&e/ de1a%at 'n e+e&tuarea mane,relor/ -un &uno$&(tor al
&ara&teri$ti&ilor te.ni&e ale auto,e.i&ulului #e &are0l +olo$ete.
3. Ea"ele "re'er+(oare s#"rave+4erii fi0i!e
3.1. Co%ve%,ia s!ris( &%!4eia( de dee!iv#l "ari!#lar !#
!lie%#l s(#
*otri,it Le1ii nr.3ABCADD3/ modi+i&at( i &om#letat( #rin Le1ea nr.
3;3CADD) #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/ $o&iet(ile
$#e&iali?ate i &a-inetele indi,iduale au o-li1aia $( 'ntre#rind( in,e$ti1aii
numai 'n -a?a unei &on,enii $&ri$e 'n&.eiate &u $oli&itantul in,e$ti1aiei.
Aa &um am menionat 'ntr0un &a#itol anterior al lu&r(rii noa$tre/ datele
&e $e ,or in$era 'n &on,enie ar tre-ui $( ,i?e?e:
S identi+i&area #(rilor $emnatare ale &on,enieiN
S $&o#ul 'n&.eierii &on,enieiN
S durata #ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S modalit(i de meninere a le1(turii 'ntre #(rile $emnatare #e durata
#ro&e$ului in,e$ti1ati,N
S &ondiiile de #lat( a $er,i&iilor #re$tate de dete&ti,ul #arti&ularN
S &lau?e adia&ente.
3.). Lisa a9#(oare !# dae -i i%for'a,ii des"re s#2ie!#l
s#"rave+4erii fi0i!e
*entru &a $( #re1(tea$&( 'n &ondiii &>t mai -une o#eraiunea de
$u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului/ dete&ti,ul #arti&ular are ne,oie de o $erie
de date i in+ormaii de$#re a&e$ta/ +urni?ate oral $au 'n $&ri$ de &lientul $(u
i &on$t>nd 'n:
AL)
S date &>t mai &om#lete de identi+i&are a $u-ie&tuluiN
S adre$a unde 'i are domi&iliul $au reedinaN
S adre$a lo&ului de mun&( i denumirea an1a%atoruluiN
S numerele de tele+on de la domi&iliu/ lo& de mun&(/ tele+oane mo-ileN
S #ro1ramul de lu&ru al $u-ie&tuluiN
S mi%loa&ele de tran$#ort +olo$ite #entru a $e de#la$a la lo&ul de mun&(N
S mar&a/ &uloarea/ model/ num(rul de 'nmatri&ulare al auto,e.i&ulului
+olo$it de $u-ie&tN
S lo& de #ar&are a autoturi$mului la lo&ul de mun&(N
S maniera 'n &are &ondu&e autoturi$mul (#rudent/ a1re$i,/ moderat/ &u
,ite?( e8&e$i,( et&.)N
S li$ta &u rude/ #rieteni/ &uno$&ui #e &are0i ,i?itea?( i adre$ele a&e$toraN
S ti#ul a+a&erilor 'n &are e$te im#li&atN
S medii/ lo&uri +re&,entateN
S lo&aluri/ $(li de %o&uri de noro& #e &are le +re&,entea?(N
S &lu-uri +re&,entateN
S numele i lo&ul de mun&( al medi&ului de +amilie/ $tomatolo1ului/
+ri?erului et&.N
S denumirea -(n&ii unde +a&e o#eraiuni +inan&iareN
S de$&rierea +i?i&( (,>r$t(/ 'n(lime/ 1reutate/ &uloarea #(rului/ &uloarea
o&.ilor/ da&( #oart( -ar-(/ mu$ta( $au anumite $emne #arti&ulare ori
a+e&iuni +i?i& &are0l indi,iduali?ea?(/ mod de a $e 'm-r(&a/ maniera de a
&omuni&a/ $tarea de $(n(tate et&.)N
S da&( e$te #redi$#u$ la a&te ,iolenteN
S da&( e$te $t(#>nit de ,i&iiN
S &e #a$iuni i 'n&linaii are
S da&( e$te o +ire $u$#i&ioa$(/ alert( la &e $e 'nt>m#l( 'n %urul $(u/
re$#e&ti, da&( a &omi$ ,reo +a#t( &are $( determine o a$emenea $tareN
S alte date &are #ot +a&ilita #ro&e$ul in,e$ti1ati,/ re$#e&ti, o#eraiunea de
$u#ra,e1.ere +i?i&(.
De$i1ur a&ea$ta re#re?int( o li$t( ideal( &u in+ormaii #e &are/ ade$ea/
dorete $( le a+le &lientul de la dete&ti,ul #arti&ular i nu in,er$. Ji totui/ e$te
#o$i-il de 'nto&mit 'n &ondiiile 'n &are $u-ie&tul e$te un mem-ru de +amilie/ o
rud( a#ro#iat( $au un -un #rieten al $oli&itantului in,e$ti1aiei.
Sunt totui i $ituaii 'n &are &lientul nu &unoate ni&i o dat( de
identi+i&are a #er$oanei &e urmea?( a +i $u#ra,e1.eat( +i?i&/ &eea &e nu
AL;
tre-uie $( &on$tituie un im#ediment #entru dete&ti,ul #arti&ular 'n #reluarea
&a?ului.
Rolul dete&ti,ului #arti&ular e$te a&eea de a0l determina #e &lient $(0i
+urni?e?e &>t mai multe date de$#re $u-ie&t &are $(0l a%ute 'n or1ani?area
o#eraiunii de $u#ra,e1.ere +i?i&(.
3... 1a2ilirea 'odali(,ilor de "rel#are &% s#"rave+4ere fi0i!(
a s#2ie!#l#i
Un a$#e&t deo$e-it de im#ortant al $u#ra,e1.erii +i?i&e 'l &on$tituie
#reluarea 'n $u#ra,e1.ere i de a&eea e$te ne&e$ar &a 'n &adrul di$&uiilor
&u &lientul $( +ie a,ute 'n ,edere i modalitatea de #reluare 'n $u#ra,e1.ere
+i?i&( a $u-ie&tului.
La modul #ra&ti&/ #reluarea 'n $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului $e #oate
reali?a #rin urm(toarele #ro&edee:
G2*2-2 Pe 6a50 de .oto:ra.ii ale 1u6iectului reali?ate &>t mai re&ent.
A&e$t #ro&edeu #re?int( de?a,anta%ul &( 'ntre tim# $u-ie&tul i0ar +i #utut
$&.im-a 'n+(iarea (i0a l($at -ar-(/ mu$ta(/ ori din &ontr(/ i0a ,o#$it
#(rul/ a 'n&e#ut $( #oarte o&.elari de ,edere et&.)N
G2*222 Pe 6a50 de portret 3or6it. A&e$t #ro&edeu #oate +i &om#lementar
&elui menionat mai $u$ $au #oate +i de $ine0$t(t(tor. *ortretul ,or-it
#re$u#une o de$&riere +i?i&( a $u-ie&tului/ &>t mai &om#let(/ &u a&&ent #e
$emnalmentele #arti&ulare &are0l indi,iduali?ea?( #e &el 'n &au?(/ 'n ra#ort
&u alte #er$oane. "e$timentaia $u-ie&tului nu re#re?int( un element
de+initoriu/ deoare&e a&ea$ta #oate +i $&.im-at( de la o ?i la alta/ dintr0un
moment 'n altul. A&e$t a$#e&t are im#ortana $a &>nd re#re?int( o
#arti&ularitate #entru lo&uitorii ?onei 'n &are lo&uiete $u-ie&tulN
G2*2*2 %up0 autoturi14ul .olo1it. Cunoaterea de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular a m(r&ii/ modelului/ &ulorii i num(rului de 'nmatri&ulare al
autoturi$mului +olo$it de &(tre $u-ie&t re#re?int( un indi&iu e$enial 'n
o#eraiunea de #reluare 'n $u#ra,e1.ere +i?i&( a a&e$tuia. Situaia $e
&om#li&( atun&i &>nd $u-ie&tul +olo$ete #entru de#la$(ri dou( $au mai
multe autoturi$me/ ori &>nd autoturi$mul +olo$it $e a+l( 'n $tare de
ne+un&ionare i &lientul nu &unoate a&e$t lu&ru. *entru a&e$t moti, $e
im#un anumite ,eri+i&(ri 'n #lu$/ #re&um i aa0?i$a suprave!here
preliminar la &are ne ,om re+eri 'n a&ea$t( $e&iune.
G2*2G2 Predarea .i5ic0 de c0tre cliet 1au de o alt0 per1oa0
de1e4at0 de ace1ta2 *redarea +i?i&( a $u-ie&tului re#re?int( #ro&edeul &el
ALE
mai $i1ur/ 'ntru&>t e8&lude #o$i-ilitatea de a $e &omite eroarea de persoan.
Gn +olo$irea a&e$tui #ro&edeu e$te +oarte im#ortant &a $u#ra,e1.etorul $( nu
+ie ,(?ut de $u-ie&t 'n #re?ena &lientului. !deal e$te &a at>t &lientul &>t i
#er$oana de$emnat( de a&e$ta &are e+e&tuea?( #redarea +i?i&( $( nu +ie
,(?ui de $u-ie&t 'n momentul ale$ #entru o#eraiune.
E8i$t( i alte modalit(i de #redare 'n $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului/
'n ra#ort de &ir&um$tane/ &are im#li&( anumite %o&uri i &om-inaii o#erati,e/
&um ar +i in,o&area unui #rete8t moti,at #entru &.emarea $u-ie&tului 'ntr0un
anumit lo&/ a$u#ra &(rora nu ,om in$i$ta.
De menionat i +a#tul &( datele i in+ormaiile o-inute de $u-ie&t #rin
alte metode i mi%loa&e $#e&i+i&e #ot %u&a un rol e$enial 'n $ta-ilirea
modalit(ii &elei mai -une de #reluare a $a 'n $u#ra,e1.ere +i?i&(/ +(r( ri$&ul
de&on$#ir(rii a&e$teia. De alt+el/ e$te indi&at &a m($ura $u#ra,e1.erii +i?i&e a
$u-ie&tului $( +ie du-lat(/ #e #ar&ur$ul 'ntre1ii o#eraiuni/ de alte m($uri de
,eri+i&are #rin alte metode i mi%loa&e/ &are $( ,in( 'n $#ri%inul a&e$teia.
3.3. 1#"rave+4erea "reli'i%ar(
Su#ra,e1.erea #reliminar( a ?onei $au ?onelor (de domi&iliu/
reedin(/ lo& de mun&(/ &ele 'n,e&inate) are o im#ortan( deo$e-it( #entru
reuita a&iunii de $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului. !1norarea a&e$tei eta#e
#remer1(toare o#eraiunii #oate &ondu&e din $tart la de&on$#irare/ &omiterea
erorii de #er$oan(/ iro$irea de +ore umane i de tim# et&.
A&ea$t( eta#( #re$u#une/ de re1ul(:
G2G2-2 &tudierea topo:ra.iei 5oei 1au 5oelor ude ur4ea50 10 1e
e.ectue5e 1upra3e:herea .i5ic02 *rin a&ea$t( m($ur( $e urm(rete:
0 $ta-ilirea itinerariilor #o$i-ile #e &are $u-ie&tul urmea?( $( $e
de#la$e?e/ #e %o$/ &u mi%loa&e auto #ro#rii $au de tran$#ort 'n &omunN
0 $ta-ilirea $tr(?ilor capcan/ &u $en$ uni& de &ir&ulaie/ &are $e 'n+und(/
#e &are $e e+e&tuea?( lu&r(ri/ #entru a +i e,itate de $u#ra,e1.etori 'n
$ituaia 'n &are $u-ie&tul intr( #e a&e$tea 'n $&o# de auto,eri+i&areN
0 $ta-ilirea lo&urilor &elor mai indi&ate #entru am#la$area 'n ?on( a
$u#ra,e1.etorului i a autoturi$mului +olo$it 'n o#eraiune/ 'n aa +el
'n&>t $( $e #oat( e+e&tua $u#ra,e1.erea $u-ie&tului +(r( ri$&ul
de&on$#ir(riiN
G2G222 Ideti.icarea .i5ic0 a 1u6iectului i a autoturi14ului .olo1it
petru depla10ri (n.n. Q &>nd e$te &a?ul). A&e$t a$#e&t are o im#ortan(
deo$e-it( 'ntru&>t $e e,it( #o$i-ilitatea de a #relua 'n $u#ra,e1.ere o alt(
#er$oan( i $e $ta-ilete &u e8a&titate &e autoturi$m +olo$ete #entru
ALH
de#la$(ri. Sunt $ituaii &>nd autoturi$mul $u-ie&tului $e a+l( 'n unit(i $er,i&e
i a&e$ta re&ur1e la 'n&.irierea altui autoturi$m #e durata re#araieiN
G2G2*2 Ideti.icarea uor a4pla1a4ete ($er,i&e0uri/ ma1a?ine/
lo&aluri/ &oli/ lo&uri de re&reere/ $(li de $#ort et&.) &are $( $er,ea$&( la
le1endarea #re?enei 'n ?on( a dete&ti,ului #arti&ular #e tim#ul e+e&tu(rii
$u#ra,e1.erii +i?i&e/ 'n aa +el 'n&>t a&ea$ta $( nu $t>rnea$&( &urio?itatea
&elor din %urN
G2G2G2 &ta6ilirea uor particularit0/i ale o6iceiurilor locuitorilor di
5o0/ (inut( ,e$timentar(/ lim-a% +olo$it)/ mai ale$ atun&i &>nd
$u#ra,e1.erea $e e+e&tuea?( 'ntr0o ?on( rural(/ la &are $u#ra,e1.etorul
tre-uie $( $e ra#orte?e #entru a nu iei 'n e,iden( i a $e de&on$#ira.
3.5. Efe!#area s#"rave+4erii "reli'i%are
E+e&tuarea $u#ra,e1.erii #reliminare nu tre-uie $u- ni&i o +orm( $(
atra1( atenia &elor din ?ona re$#e&ti,( i &u at>t mai mult a $u-ie&tului. De
re1ul( a&ea$ta $e e+e&tuea?( &el #uin &u o ?i 'nainte de a 'n&e#e
$u#ra,e1.erea +i?i&( #ro#riu0?i$( a $u-ie&tului/ dar nu mai mult de trei ?ile
#remer1(toare a&iunii/ deoare&e #ot $ur,eni 'ntre tim# $&.im-(ri &are $(
a+e&te?e #ro&e$ul de or1ani?are a a&ti,it(ii.
De #re&i?at &( 'n $ituaiile 'n &are $u#ra,e1.erea #reliminar( $e
e+e&tuea?( din autoturi$m e$te indi&at $( nu $e &ir&ule &u a&e$ta 'n re#etate
r>nduri #rin ?on(/ iar da&( $ituaia im#une $ta-ilirea de detalii $e +olo$ete un
alt autoturi$m. De reinut i a$#e&tul &( un -(r-at $au o +emeie/ $in1uri 'n
autoturi$m ori 'n &u#lu atra1 mai #uin atenia/ de&>t doi -(r-ai.
Gn le1(tur( &u $u#ra,e1.erea #reliminar( e$te indi&at $( $e +i8e?e #e
#eli&ul( +oto $au #e -and( ,ideo a$#e&tele de intere$ &are $( $er,ea$&( la
in$truirea e&.i#elor de $u#ra,e1.etori an1renai 'n a&iune/ mani+e$t>ndu0$e
atenia ne&e$ar( #entru &amu+larea mi%loa&elor +olo$ite 'n a&e$t $&o# 'n aa
+el 'n&>t $( nu $e atra1( atenia &urioilor.
Datele o-inute 'n $u#ra,e1.erea #reliminar( #ermit:
S $ta-ilirea momentului &el mai o#ortun #entru #reluarea 'n $u#ra,e1.erea
+i?i&( a $u-ie&tuluiN
S $ta-ilirea ne&e$arului uman i lo1i$ti& #entru e+e&tuarea $u#ra,e1.erii
+i?i&e a $u-ie&tuluiN
S moti,area #re?enei 'n ?on( a $u#ra,e1.etorilorN
S $ta-ilirea lo&urilor de am#la$are a $u#ra,e1.etorilor/ a mi%loa&elor auto
i a mi%loa&elor $#e&ialeN
ALI
S e,itarea unor itinerarii $au lo&uri capcanN
S in$truirea/ 'n &unotin( de &au?(/ #e -a?( de material do&umentar/ a
$u#ra,e1.etorilor an1renai 'n mi$iuneN
S identi+i&area $u-ie&tului i a autoturi$mului $au a altor mi%loa&e de
tran$#ort +olo$ite de a&e$ta.
Toate a&e$te a$#e&te $unt de natur( a &ontri-ui la reuita a&iunii de
$u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului i nu tre-uie i1norate &.iar da&( tim#ul
#re$ea?(.
3.6. I%sr#irea s#"rave+4eorilor
Com#le8itatea o#eraiunilor de a&e$t 1en re&omand( +olo$irea/ de
re1ul(/ a mai multor dete&ti,i #arti&ulari #entru $u#ra,e1.erea +i?i&( a
$u-ie&tului.
*entru reuita a&iunii de $u#ra,e1.ere +i?i&( $e im#une o
&oordonare a a&ti,it(ii $u#ra,e1.etorilor im#li&ai de &(tre dete&ti,ul
#arti&ular &are 'i a$um( re$#on$a-ilitatea 'n ra#orturile &u &lientul. A&e$ta
e$te i #er$oana &are &on&entrea?( toate datele ne&e$are #entru derularea
a&iunii/ le anali?ea?( i $ta-ilete ne&e$arul uman i lo1i$ti& &e urmea?( a +i
+olo$it/ te.ni&ile de a#li&at/ momentele 'n &are $( $e a&ione?e $au $( $e
#ro&ede?e la $u$#endarea $u#ra,e1.erii +i?i&e a $u-ie&tului et&. Cu alte
&u,inte a&e$t dete&ti, #arti&ular e$te 'n m($ur( $( #ro&ede?e la in$truirea
&elorlali &ole1i &are $unt im#li&ai 'n $u#ra,e1.erea +i?i&( a $u-ie&tului.
*ro&e$ul de in$truire a $u#ra,e1.etorilor im#li&(:
S #unerea 'n tem( a a&e$tora &u datele $ta-ilite de$#re $u-ie&t/ &on+orm
li$tei #re?entate la #&t.A din a&ea$t( $e&iuneN
S $ta-ilirea #ro&edeului de #reluare 'n $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tuluiN
S $ta-ilirea lo&ului i momentului de #reluare 'n $u#ra,e1.ere +i?i&( a
$u-ie&tuluiN
S $ta-ilirea lo&urilor de am#la$are 'n teren a +ie&(rui $u#ra,e1.etor/
#re&um i a mi%loa&elor auto $au $#e&iale +olo$ite de a&etiaN
S $ta-ilirea inutei ,e$timentare/ a e&.i#amentului +olo$it #entru de1.i?are
i le1endare a #re?enei 'ntr0un anumit lo& i 'ntr0un anumit momentN
S $ta-ilirea te.ni&ilor de $u#ra,e1.ere &e urmea?( a +i +olo$ite/ 'n di+erite
i#o$ta?e/ &>nd $u-ie&tul $e de#la$ea?( #e %o$/ &u autoturi$mul #ro#riu/
&u mi%oa&ele de tran$#ort 'n &omun $au &om-inatN
S $ta-ilirea tim#ului de lu&ru #entru +ie&are $u#ra,e1.etorN
ALB
S dotarea te.ni&o0material( a +ie&(rui $u#ra,e1.etor (-ino&luri/ mi%loa&e
auto/ &amere ,ideo/ a#arate +oto/ mi%loa&e de 'nre1i$trare/ de
&omuni&aie/ re&u?it( et&.)N
S $ta-ilirea modalit(ilor de le1(tur( 'ntre $u#ra,e1.etoriN
S dotarea +inan&iar( #entru anumite $ituaii (&>nd $u-ie&tul 'ntr( 'n -aruri/
utili?ea?( ta8imetre #entru de#la$are et&)
S $ta-ilirea modalit(ilor de a&iune 'n $ituaiile 'n &are $u-ie&tul de,ine
$u$#i&io$ i #ro&edea?( la a&iuni de auto,eri+i&are et&.
!n$tru&ta%ul $e #oate re#eta de la o ?i la alta $au &.iar mai re#ede 'n
ra#ort de $ituaia o#erati,( din teren.
5. :or'e de s#"rave+4ere
5.1. 1#"rave+4erea "ieo%al(
52-2-2 Co1idera/ii :eerale
De re1ul(/ dete&ti,ul #arti&ular $e #re1(tete #entru $u#ra,e1.erea
#ietonal( 'n $ituaia 'n &are are date &erte &( $u-ie&tul urmea?( $( $e
de#la$e?e #ede$tru/ anti&i#>nd i #o$i-ilitatea &a $u-ie&tul $( +olo$ea$&(
mi%loa&e de tran$#ort 'n &omun. *re1(tirea din a&e$t #un&t de ,edere
#re$u#une $( ai-( o $um( de -ani a$u#ra $a/ a-onamente $au -ilete de
tran$#ort #entru mi%loa&ele #u-li&e.
Gn or1ani?area a&ti,it(ii de $u#ra,e1.ere #ietonal(/ $u#ra,e1.etorul/
re$#e&ti, dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in( $eama de:
S &ondiiile meteorolo1i&e de tim# i de anotim#N
S inten$itatea tra+i&ului #ede$tru 'n ?on(N
S #arti&ularit(ile to#o1ra+i&e ale $tr(?ilorN
S #arti&ularit(ile imo-ilelor am#la$ate 'n ?on(N
S &a#a&itatea $u-ie&tului de memorare i $e$i?areN
S &a#a&itatea $u#ra,e1.etorului de o-$er,are i memorareN
S &ondiia +i?i&( i $tarea de $(n(tate a $u-ie&tuluiN
S intere$ul mani+e$tat de $u-ie&t de a0i ma$&a a&ti,itatea i/ re$#e&ti,/ de
a de#i$ta e,entualii $u#ra,e1.etori.
Fie&are dintre a$#e&tele $u$0menionate &om#ort( anumite &omentarii
a$u#ra &(rora nu ,om in$i$ta/ a&e$tea +iind o-ie&tul unor lar1i de?-ateri la
&ur$urile de #re1(tire din &adrul &ole1iilor de $#e&ialitate.
AAD
Gn le1(tur( &u ultimul a$#e&t #re?entat/ e$te de notorietate +a#tul &( 'n
&ondiiile 'n &are o #er$oan( $e #re1(tete $( &omit( o +a#t( &are nu tre-uie
&uno$&ut( de &ei din %ur 'i ,a lua toate m($urile de #re&auie/ in&lu$i, de
auto,eri+i&are #reala-il( #entru a de#i$ta e,entualii $u#ra,e1.etori. Gn a$t+el
de $ituaii $u-ie&tul de,ine/ alert/ $u$#i&io$/ 'i $&.im-( &om#ortamentul de
la un moment la altul/ &.iar da&( nu e$te urm(rit. De multe ori un a$emenea
&om#ortament 'l derutea?( #e $u#ra,e1.etor/ mai ale$ da&( nu are
e8#erien(/ determin>ndu0l $( &read( &( a&iunea de $u#ra,e1.ere +i?i&( a
+o$t de&on$#irat(. Gn +un&ie de &ele &on$tatate $u#ra,e1.etorul tre-uie $(0i
di,er$i+i&e te.ni&ile de $u#ra,e1.ere 'n aa +el 'n&>t $( a$i1ure &ontinuitatea
a&iunii +(r( a $e de$&on$#ira.
Atun&i &>nd nu mai e8i$t( ni&i un +el de du-iu 'n #ri,ina de&on$#ir(rii
$u#ra,e1.erii +i?i&e/ $u-ie&tul a,>nd &ertitudinea &( e$te urm(rit/ $e
#ro&edea?( la $u$#endarea a&iunii/ a&ea$ta urm>nd a +i reluat( &u ali
$u#ra,e1.etori/ 'ntr0un alt lo& i la un alt moment. O($ura $u$#end(rii e$te
-ene+i&( deoare&e la$( im#re$ia $u-ie&tului &( $0a 'nelat 'n #ri,ina
&on,in1erilor &e i le0a +ormat &( ar +i urm(rit i $e e,it( unele rea&ii
im#re,i?i-ile/ uneori ,iolente/ din #artea a&e$tuia.
&ta6ilirea u40rului de 1upra3e:hetori im#li&ai 'n a&iune are o
im#ortan( deo$e-it(. A&ea$ta de#inde 'n mare m($ur( de &alit(ile
#er$onale i +i?i&e ale $u-ie&tului. Ori&um/ &u &>t num(rul de $u#ra,e1.etori
e$te mai mare &u at>t #ro&enta%ul de reuit( e$te mai ridi&at. Sunt i $ituaii
&>nd $&o#ul $u#ra,e1.erii $e limitea?( la +i8area #e #eli&ul( a unui moment
de intere$/ &uno$&>ndu0$e dinainte lo&ul de a&iune al $u-ie&tului/ &a? 'n &are
#oate +i utili?at numai un $in1ur $u#ra,e1.etor.
%i1ta/a ditre 1upra3e:hetor i ur40rit %oa&( un rol im#ortant la
r>ndul $(u 'n reuita a&iunii. A&ea$ta #oate +i in+luenat( de &ara&teri$ti&ile
?onei 'n &are $e e+e&tuea?( a&ti,itatea/ de inten$itatea tra+i&ului/ #re&um i
de $en$i-ilitatea &a?ului.
Gntr0o ?on( a1lomerat(/ normal &( $u#ra,e1.etorul ,a r(m>ne &>t mai
a#roa#e de $u-ie&t #entru a nu0l #ierde din ,edere/ #e &>nd 'ntr0o ?on(
linitit( tre-uie $( #($tre?e o di$tan( re?ona-il( 'n aa +el 'n&>t $(0l #oat(
o-$er,a #e $u-ie&t/ +(r( a tre?i $u$#i&iunile a&e$tuia. Similar/ 'ntr0un lo&
a1lomerat $u#ra,e1.etorul #oate $ta 'n a#ro#ierea $u-ie&tului +(r( ri$&ul de a
$e de$&on$#ira/ #e &>nd 'ntr0un lo& mai #uin #o#ulat di$tana tre-uie m(rit(
#entru a e,ita $( +ie re#erat de &el a+lat 'n $u#ra,e1.ere +i?i&(.
Nu $e #ot da $oluii e8a&te &u #ri,ire la lun1imea di$tanei dintre $u-ie&t
i $u#ra,e1.etor/ dei unii $#e&ialiti au 'n&er&at $( +a&( i a$t+el de e$tim(ri.
Lo1i&/ $u#ra,e1.etorul tre-uie $( +ie &>t mai a#roa#e de $u-ie&t #entru a
AAL
,edea &e +a&e i a e,ita #ierderea a&e$tuia din ,edere/ dar i $u+i&ient de
de#arte #entru a nu +i de#i$tat.
52-222 =odalit0/i de ac/iue 7 di3er1e ipo1ta5e
52-222-2 C8d 1u6iectul 1e a.l0 7 4icare pe 1trad0
Gn $ituaia 'n &are e$te $u#ra,e1.eat de o e&.i#( de $u#ra,e1.etori
$e a#li&( aa ?i$a metod A<6. A&ea$t( metod( denumit( i metoda
celor trei oameni din umbr nu e$te o metod( di+i&il(/ #re$u#un>nd 'n$(
&e,a #ra&ti&( i o -un( &oordonare #e tim#ul derul(rii.
*otri,it a&e$tei metode/ $u#ra,e1.etorul nr.L $e #o$tea?( 'n $#atele
$u-ie&tului i0l urm(rete la o di$tan( o#tim( #entru a0i $u#ra,e1.ea
mi&(rile i a nu $e de$&on$#iraN $u#ra,e1.etorul nr.A urm(rete
$u#ra,e1.etorul nr.LN $u#ra,e1.etorul nr.3 $e de#la$ea?( #e &el(lalt trotuar/
'n #aralel &u $u-ie&tul #uin 'n $#atele a&e$tuia/ $au 'n dre#tul
$u#ra,e1.etorului &u nr.L.
A&ea$t( metod( are a,anta%ul &( $u-ie&tul nu #oate +i #ierdut din
,edere/ iar #rin $&.im-area #eriodi&( a #o?iiei $u#ra,e1.etorilor/ unul lu>nd
lo&ul &eluilalt $e e,it( de&on$#irarea a&iunii. De e8em#lu/ &>nd $u-ie&tul
a%un1e la o inter$e&ie de $tr(?i i $&.im-( dire&ia de mer$/ $u#ra,e1.etorul
&u nr.3 $e #o$tea?( 'n $#atele a&e$tuia/ lu>nd lo&ul $u#ra,e1.etorului &u
nr.L/ $u#ra,e1.etorul nr.A #reia lo&ul $u#ra,e1.etorului &u nr.3 #e trotuarul
de ,i$0a0,i$/ iar $u#ra,e1.etorul &u nr.L #reia lo&ul $u#ra,e1.etorului &u nr.A.
Alternarea #o?iiei 'n teren a $u#ra,e1.etorilor de#inde de o $erie de +a&tori/
a&ea$ta r(m>n>nd la latitudinea &oordonatorului a&iunii &are e$te &one&tat la
$ituaia o#erati,( &on&ret(. E$enial e$te &a o#eraiunea de $u#ra,e1.ere
+i?i&( a $u-ie&tului $(0i atin1( $&o#ul.
C>nd ?ona e$te a1lomerat( e$te re&omanda-il &a toi &ei trei
$u#ra,e1.etori $( r(m>n( #e a&eeai #arte a $tr(?ii &u $u-ie&tul/ &>t mai
a#roa#e de a&e$ta i $(0i rotea$&( #ermanent #o?iiile.
C>nd $u#ra,e1.erea $u-ie&tului $e +a&e din $#atele $(u/ #e a&elai
trotuar/ e$te #o$i-il &a la o inter$e&ie/ $u-ie&tul $(0i $&.im-e dire&ia de
mer$ i $( ia$( din ra?a ,i?ual( a $u#ra,e1.etorilor. *entru a e,ita #ierderea
&onta&tului &u $u-ie&tul/ $e re&omand( &reterea ,ite?ei de de#la$are a
$u#ra,e1.etorului/ dar +(r( a atra1e atenia/ 'n aa +el 'n&>t $( +ie &>t mai
a#roa#e de $u-ie&t i #e &>t #o$i-il $( &ontinue a&iunea. E8i$t(
#ro-a-ilitatea &a o dat( a%un$ la un &ol de $trad(/ du#( &e $&.im-( dire&ia
de mer$ #entru a iei din ra?a ,i?ual( a $u#ra,e1.etorului/ $u-ie&tul $( $e
o#rea$&( $au $( intre 'ntr0o &l(dire din imediata a#ro#iere 'nt>lnindu0$e &u
$u#ra,e1.etorul +a( 'n +a(. Gntr0o a$t+el de $ituaie/ $u#ra,e1.etorul ,a
tre-ui $( &ontinue de#la$area 'n dire&ia de mer$ alea$(/ i1nor>nd #e &>t
#o$i-il #re?ena $u-ie&tului/ du#( &are/ &>nd a#re&ia?( &( $unt &reate
AAA
&ondiii o#time $( 'n&er&e $( re$ta-ilea$&( #o?iia de urm(rire din $#ate.
Da&( $u#ra,e1.erea $e +a&e 'n e&.i#(/ lo&ul $(u ,a +i #reluat de un alt &ole1.
C>nd $u-ie&tul 'l #ri,ete atent #e $u#ra,e1.etor/ a&e$ta nu tre-uie $(0i
+erea$&( #ri,irea/ &i $( 'n&er&e $( $e a$&und( $au $( +a&( alte 1e$turi &are
$( &ondu&( la de&on$#irarea $a. Gn a$t+el de &ir&um$tane $u#ra,e1.etorul
,a #ri,i la r>ndul $(u $u-ie&tul 'n a&eeai manier( 'n &are #ri,ete ori&e alt(
#er$oan( de #e $trad(/ +(r( $( mani+e$te un intere$ a#arte.
C>nd $e $u#ra,e1.ea?( un $u-ie&t nu e$te indi&at $( $e #ri,ea$&(
dire&t i in$i$tent &(tre a&e$ta/ &i e$te de dorit $( $e #ri,ea$&( o #er$oan(
din ,e&in(tatea $a.
Deoare&e $u#ra,e1.etorul 'l o-$er,(/ 'n 1eneral/ #e $u-ie&t din $#ate/
e$te de dorit $( $e +amiliari?e?e &u a&ele &ara&teri$ti&i &are0l di$tin1e de
&eilali indi,i?i #e tim#ul $u#ra,e1.erii.
52-22222 C8d 1u6iectul itr0 7tr+o icit0
Gn $ituaia 'n &are $u-ie&tul intr( 'ntr0o &l(dire (ma1a?in/ &inemato1ra+/
teatru/ re$taurant/ .otel et&.) $u#ra,e1.etorul tre-uie $( re$#e&te/ 'n ra#ort
de $#e&i+i&/ anumite re1uli de ordine interioar(/ de &om#ortament i
,e$timentaie. Gn ra#ort de &ele menionate/ $u#ra,e1.etorul ,a .ot(r' da&( 'l
urmea?( #e $u-ie&t 'n interiorul &l(dirii. De e8em#lu/ nu e$te re&omanda-il
$( $e intre 'ntr0un lo&al de lu8 'ntr0o inut( o-inuit( de $trad( $au $#ort/ da&(
normele interne nu #ermit a&e$t lu&ru/ deoare&e o a$emenea inut( ,a atra1e
imediat atenia &elor din %ur i im#li&it a $u-ie&tului. De a$emenea/ nu $e
#oate intra 'ntr0un &lu- de$tinat numai a-onailor $au anumitor autorit(i/
unde $u#ra,e1.etorul nu i0ar #utea %u$ti+i&a #re?ena.
Gn a$t+el de $ituaii $u#ra,e1.etorul ,a r(m>ne a+ar( i $e ,a #o$ta la
&olul &l(dirii #entru a a,ea 'n ,i?or dou( laturi ale a&e$teia (#entru $ituaia 'n
&are e8i$t( i alte ieiri) i ,a ate#ta &a $u-ie&tul $( rea#ar(. !deal ar +i $(
e8i$te &el #uin doi $u#ra,e1.etori #entru a +i a&o#erite toate laturile &l(dirii.
C8d 1u6iectul itr0 7tr+u 4a:a5i 'n &ir&um$tane normale/
$u#ra,e1.etorul 'l urmea?( 'n interior i r(m>ne &>t mai a#roa#e de el. Da&(
ma1a?inul e$te nea1lomerat $e ,a #($tra o di$tan( re?ona-il( #entru
e,itarea de&on$#ir(rii. De#inde de $#aiul din ma1a?in/ de num(rul de
raioane/ de inten$itatea +lu8ului de #er$oane &are0l ,i?itea?( 'n a $ta-ili da&(
e$te indi&at $( $e #(trund( 'n interiorul a&e$tuia.
C8d 1u6iectul itr0 7tr+u hotel/ $u#ra,e1.etorul 'l ,a urma la o
di$tan( re?ona-il( #entru a e,ita #ierderea $u-ie&tului 'n interior. Da&(
$u-ie&tul 'n&.iria?( o &amer( $au $e intere$ea?( de o #er$oan( &a?at(/
$u#ra,e1.etorul ,a tre-ui $( +ie 'n a#ro#iere #entru a au?i di$&uia &u
re&e#ionerul. Da&( $u-ie&tul nu mai #oate +i ,(?ut du#( &e intr( 'n .otel/
#oate 'n$emna &( a&e$ta are de%a o &amer( 'n&.iriat( i $0a de#la$at dire&t
AA3
la a&ea$ta $au a intrat 'ntr0unul dintre lo&alurile din in&inta .otelului. Gn
a$emenea $ituaii/ $u#ra,e1.etorul tre-uie $( ate#te 'n .ol $au/ da&( #oate/
$( 'n&er&e $(0l re#ere?e #e $u-ie&t #rin o-inerea de in+ormaii de la
#er$onalul .otelului.
C8d 1u6iectul itr0 7tr+u 6ar 1au clu6 de oapte/ e$te indi&at &a
$u#ra,e1.etorul $(0l urme?e la o di$tan( re?ona-il(/ deoare&e dat +iind
lumina di+u?( din interior/ e$te mai 1reu $(0l re#ere?e du#( &e $e aea?( la o
ma$(. Luarea de&i?iei de a intra 'ntr0un a$t+el de lo&al tre-uie $( +ie +erm(/
+(r( ni&i o tent( de e?itare/ 'n aa +el 'n&>t $( nu atra1( $u$#i&iunea $au
&urio?itatea &elor din %ur i mai ale$ a $u-ie&tului. C>nd $e lu&rea?( 'n e&.i#(
e$te re&omanda-il &a $u#ra,e1.etorul &are a intrat 'n lo&al/ du#( &e a
re#erat #o?iia $u-ie&tului $( $e retra1( i $( la$e lo&ul unui alt &ole1 #e &are
$(0l #un( 'n tem( &u in+ormaiile ne&e$are &are $(0i #ermit( $( alea1( +(r(
e?itare ma$a $au lo&ul unde ,a $ta 'n aa +el 'n&>t $( #oat( e+e&tua
$u#ra,e1.erea ne$tin1.erit. Lo&ul ale$ de $u#ra,e1.etor tre-uie $( +ie &>t
mai de#arte de lumina re+le&toarelor.
C8d 1u6iectul itr0 la o pie10 de teatru 1au la u .il4/
$u#ra,e1.etorul ,a 'n&er&a $( o-in( un -ilet de intrare #e r>ndul din $#atele
$u-ie&tului #entru a0l a,ea #ermanent 'n ra?a ,i?ual( i a nu0l #ierde 'n
interior. Se #re?um( &( la a$t+el de a&iuni e8i$t( un #u-li& numero$/ moti,
#entru &are $u#ra,e1.etorul tre-uie $( $tea &>t mai a#roa#e de $u-ie&t
#entru a e,ita #ierderea a&e$tuia/ mai ale$ la ieirea din $al(.
C8d 1u6iectul circul0 cu u 4i;loc de tra1port 7 co4u/
$u#ra,e1.etorul 'l urmea?(/ &>t mai a#roa#e #o$i-il/ iar 'n interior ,a $ele&ta
un lo&/ la mi&( di$tan(/ 'n $#atele a&e$tuia. Da&( $u-ie&tul o&u#( un lo& #e
-an&.eta din $#atele mi%lo&ului de tran$#ort/ $u#ra,e1.etorul $e ,a ae?a #e
-an&.eta din #artea o#u$( $au imediat 'n +aa a&e$tuia. Da&( $u-ie&tul $e
aea?( #e o -an&.et( #o?iionat( de0a lun1ul mi%lo&ului de tran$#ort/
$u#ra,e1.etorul ,a $ele&ta un lo& #e a&eeai #arte/ la mi&( di$tan(.
C8d 1u6iectul 3i5itea50 o adre10 Mca10, 3il0, aparta4et9
$u#ra,e1.etorul tre-uie $( a&ione?e &u mult &alm/ di$&ret/ $( +ie 'n m($ur(
$( de&id( da&( 'l urmea?( 'n interior $au nu/ 'n ra#ort de &ir&um$tane. C>nd
#(trunde 'n interior (la un -lo& $au o ,il( &u mai multe a#artamente) #oate
a&&ede o dat( &u $u-ie&tul $au da&( $unt in$talate inter+oane/ la #uin tim#
du#( a&e$ta/ +olo$ind deo#otri,(/ li+tul $au $&(rile i urm>nd $( $ta-ilea$&(
eta%ul i num(rul a#artamentului la &are $u-ie&tul a intrat. La ieirea de la
adre$( $e re&omand( do&umentarea +oto $au ,ideo a a&e$teia/ urm>nd &a
#er$oana &onta&tat( $( +ie identi+i&at( #rin m($uri in,e$ti1ati,e.
C8d 1u6iectul e1te 3i5itat la do4iciliu de di3er1e per1oae 1au le
cotactea50 7 alte 74pre;ur0ri/ a&e$tea/ denumite le1(turi/ ,or +i
AA)
$u#ra,e1.eate #>n( la lo&urile de domi&iliu #entru &a/ ulterior/ $( #oat( +i
identi+i&ate. De re1ul(/ 'n a$t+el de $ituaii $e #ro&edea?( la do&umentarea
,ideo $au +oto.
Gn toate a&e$te $ituaii 'n &are e$te #u$ $u#ra,e1.etorul/ el tre-uie $(
ai-( #ermanent 'n minte ideea &um ar #ro&eda da&( $u-ie&tul ar de,eni
$u$#i&io$ i l0ar a&u?a dire&t &( 'l urm(rete. Da&( are o le1end( &redi-il( o
#oate in,o&a/ da&( nu/ &ea mai ade&,at( rea&ie e$te de a $e ar(ta indi1nat
de o a$t+el de a&u?aie i -ine'nele$ de a $u$#enda $u#ra,e1.erea/ l($>nd
lo&ul unui alt &ole1.
5.). Ta!i!i !o'#%e de de"isare a s#"rave+4eor#l#i -i
r#"erea de s#"rave+4ere -i sol#,ii de !o%ra!arare
Du#( &um am menionat/ 'n $ituaiile 'n &are $u-ie&tul are intere$ul de a
#($tra $e&retul &u #ri,ire la o #er$oan( &onta&tat(/ o a&ti,itate de$+(urat(/
mai ale$ da&( a&ea$ta &ontra,ine normelor le1ale i -unelor mora,uri/
de,ine +oarte &ir&um$#e&t/ alert la tot &eea &e i $e #are $u$#e&t i &aut( #rin
ori&e metode i mi%loa&e $( $e &on,in1( &( e$te 'n $i1uran(. O metod( la
'ndem>n(/ 'n &ondiiile 'n &are are $u$#i&iuni &( e$te $u#ra,e1.eat/ o
&on$tituie auto,eri+i&area.
Gn &ele &e urmea?( ,om #re?enta/ &u titlu orientati,/ &>te,a dintre
ta&ti&ile u?itate 'n mod +re&,ent de $u-ie&i/ 'n $&o# de auto,eri+i&are i
rea&iile #e &are ar tre-ui $( le ai-( $u#ra,e1.etorii/ a$t+el:
a9 &u6iectul 1e oprete la o iter1ec/ie i 1tudia50 atet reac/ia
trec0torilor 7 ti4p ce a;u: 7 dreptul 10u
Su#ra,e1.etorul de#(ete $u-ie&tul/ de#la$>ndu0$e 'n dire&ia de mer$
&ea mai &on,ena-il(/ &a i &um ar +i un $im#lu #ieton/ iar &>nd &ondiiile de
teren #ermit re,ine i reia $u#ra,e1.erea/ 'n mod di$&ret/ din $#atele
$u-ie&tului.
69 1u6iectul 1e urc0 7tr+u 4i;loc de tra1port 7 co4u, ateapt0
puerea 7 4icare a ace1tuia i 1are di 4er1 petru a 3edea dac0
e1te i4itat de 3reo per1oa0
Su#ra,e1.etorul $e de#la$ea?( &u auto,e.i&ulul #>n( la urm(toarea
$taie/ &o-oar( i atea#t( urm(torul auto,e.i&ul &are are a&elai itinerar. Se
#re?um( &( $u-ie&tul/ 'n &ondiiile 'n &are e$te .ot(r>t $( $e de#la$e?e 'ntr0o
anumit( dire&ie/ $e ur&( 'n urm(torul auto,e.i&ul/ mai ale$ da&( $0a &on,in$
&( nu e$te urm(rit $au a reuit $( $&a#e de $u#ra,e1.etor.
C>nd $u#ra,e1.erea $e e+e&tuea?( 'n e&.i#(/ &om-inat &u mi%loa&e
auto/ o a$t+el de manier( din #artea $u-ie&tului #oate +i uor de%u&at(.
AA;
c9 1u6iectul p0trude 7tr+o cl0dire i ie1e i4ediat pe o alt0 ieire
Su#ra,e1.etorul &>nd nu0l urmea?( 'n &l(dire $e #o$tea?( la &olul
a&e$teia #entru a $u#ra,e1.ea i &ea de a doua ieireN &>nd 'l urmea?( 'n
interior/ &ontinu( $( a&ione?e 'n ra#ort de &ir&um$tane.
d9 1u6iectul .olo1ete o e1cort0
Su#ra,e1.etorul mut( #un&tul +o&al al $u#ra,e1.erii #e e$&ort(/ a,>nd
&on,in1erea &( a&ea$ta 'l urmea?( #e $u-ie&t 'n de#la$(rile $ale.
e9 1u6iectul ur40rete re.lec/iile trec0torilor 7 3itriele
4a:a5ielor
Su#ra,e1.etorul a&ionea?( 'ntr0o manier( normal( &a i &um ar +i un
$im#lu #ieton. Da&( lu&rea?( 'n e&.i#( alternea?( #o?iia.
.9 1u6iectul 1cap0 7 4er1 u o6iect petru a 3edea dac0 cie3a 7l
ridic0
Su#ra,e1.etorul re#erea?( o-ie&tul/ 'n ideea de a0l ridi&a mai t>r?iu/ iar
&>nd $unt 'n e&.i#( un alt $u#ra,e1.etor ,a #ro&eda la ridi&area a&e$tuia.
:9 1u6iectul 1e depla1ea50 7 pa1 ere:ulat, ueori repede, alteori
7cet
Su#ra,e1.etorul ,a 'n&er&a $( $e de#la$e?e 'n #a$ mediu.
h9 1u6iectul a3i5ea50 3eciii 10 .ie aler/i la per1oaele
ecuo1cute care itr0 7 5o0
Su#ra,e1.etorul a&ionea?( 'n maniera $#e&i+i&( unei #er$oane din
,e&in(tate i &on+orm le1endei de a&o#erire #re$ta-ilite #entru a0i %u$ti+i&a
#re?ena 'n ?on(.
i9 1u6iectul 1e .olo1ete de 6ioclu petru depi1tarea
e3etualelor per1oae 1u1pecte a.late 7 5o0 care 1ut a:reate 7
1upra3e:herea 1a
Su#ra,e1.etorul &>nd $e a+l( 'ntr0o 'n&(#ere/ e$te de #re+erat $( in(
#erdelele $au %alu?ele tra$e/ iar &>nd $e a+l( 'n e8terior a&ionea?( 'n ra#ort
de &ir&um$tane.
AAE
;9 1u6iectul, c8d 1e a.l0 ca5at 7tr+u hotel, de1chide i 7chide
ua de la ca4er0 petru a 3edea dac0 cie3a p0r01ete 7 :ra60 ca4era
73eciat0
Su#ra,e1.etorul/ da&( nu reuete $( de%oa&e a&ea$t( mane,r(/ la$(
lo&ul altui &ole1.
D9 1u6iectul ur40rete atet per1oaele di holul hotelului petru
a 3edea dac0 cie3a e1te preocupat de pre5e/a 1a
Su#ra,e1.etorul $e ,a &om#orta normal/ &a ori&e &lient al .otelului/
&(ut>nd #o?iiile &ele mai ade&,ate #entru a0i $u#ra,e1.ea mi&(rile 'n mod
di$&ret.
l9 1u6iectul 1i4ulea50 p0r01irea ca4erei de hotel, .0c8d
ite/ioat 5:o4ote petru a .i au5it
Su#ra,e1.etorul e,it( ?1omotele &are $( indi&e o $u#ra,e1.ere/
indi+erent &( $u-ie&tul e$te $au nu 'n m($ur( $a0l aud( $au nu.
49 1u6iectul p0r01ete hotelul i 1e 7toarce 6ru1c petru a 3edea
dac0 cie3a 7l ur4ea50
Su#ra,e1.etorul 'i &ontinu( de#la$area 'n modul &el mai +ire$& #o$i-il/
+(r( a da atenie $u-ie&tului/ du#( &are atea#t( $( ,ad( da&( rea&ia $a a
+o$t $au nu &ore$#un?(toare.
9 1u6iectul .ace u :e1t eo6iuit, tra3er18d 1trada c8d
tra.icul auto e1te ite1 i pri3ete 7apoi petru a 3edea dac0 u
cu43a cie3a 7l i4it0
Su#ra,e1.etorul nu tre-uie $( +a&( a$t+el de 1e$turi/ &u ri$&ul de a0l
#ierde din $u#ra,e1.ere #e $u-ie&t.
o9 1u6iectul co3er1ea50 cu o per1oa0 pe care a a3i5at+o c0 e1te
ur40rit, 1t8d .a/0 7 .a/0 i pri3id atet 7 ;ur, petru a depi1ta
e3etualii 1upra3e:hetori
Su#ra,e1.etorul de#(ete &ele dou( #er$oane i $oli&it( &elorlali
&ole1i/ &>nd $unt 'n e&.i#(/ $( &ontinue $u#ra,e1.erea/ #rin alternarea
#o?iiilor/ du#( metoda APC.
AAH
p9 1u6iectul ale:e u tra1eu 10u tra3er1area uei 5oe lar:
de1chi1e, ea:lo4erate petru a 3edea dac0 cie3a 7l ur40rete
Su#ra,e1.etorul #($trea?( o di$tan( a#re&ia-il(/ +olo$indu0$e de
-ino&lu.
N9 1u6iectul 1chi460 6ru1c direc/ia de 4er1, 7 1e1 i3er1 i
pri3ete atet la per1oaele care 1e a.lau ii/ial 7 ur4a 1a
Su#ra,e1.etorul &ontinu( $( $e de#la$e?e 'n dire&ia iniial( de mer$ i
alternea?( #o?iiile de urm(rire &u &eilali &ole1i din e&.i#(.
r9 &u6iectul aco1tea50 1upra3e:hetorul i 7l acu50 c0 7l ur40rete2
Su#ra,e1.etorul ado#t( #o?iia menionat( 'n a&ea$t( $e&iune/
re$#e&ti, $e arat( indi1nat de o a$emenea a&u?aie/ du#( &are a-andonea?(
$u#ra,e1.erea l($>nd lo&ul unui alt &ole1.
Oodalit(ile de de#i$tare a $u#ra,e1.etorilor i ru#erea de a&etia $unt
multi#le/ moti, #entru &are dete&ti,ul #arti&ular &are e$te an1renat 'ntr0o
a$t+el de a&iune tre-uie $( +ie #re1(tit #entru ori&e $ituaie i/ #e &>t #o$i-il/
$( le anti&i#e?e. !m#ortant e$te $( ai-( t(ria de &ara&ter #entru a rea&iona
'n modul &el mai +ire$& #o$i-il 'n a$t+el de $ituaii/ $( nu intre 'n #ani&( $au $(
mani+e$te team(.
*e -a?a &elor e8#u$e #>n( 'n a&e$t moment/ $e #ot de$#rinde o $erie
de re&omand(ri/ i anume:
S 'n $u#ra,e1.erea #ietonal( $e ,a ine $eama de: inten$itatea
tra+i&ului #ietonal/ $en$i-ilitatea $u-ie&tului/ $&o#ul i 1radul de
&om#le8itate a o#eraiuniiN
S $e re&omand( +olo$irea a A03 $u#ra,e1.etori i alternarea #o?iiilor
#entru e,itarea de&on$#ir(rii a&iuniiN
S 'n lo&urile a1lomerate ($tadioane/ $(li de teatru/ $#ort/ &inemato1ra+e
et&.) $e menine o di$tan( minim( +a( de $u-ie&t #entru a e,ita
#ierderea a&e$tuiaN
S 'n lo&urile de$&o#erite/ $u#ra,e1.etorul tre-uie $( +a&( &e,a ($(
a#rind( o i1ar(/ $( &um#ere un ?iar/ $( mime?e o anumit( $tare et&.)
#entru a nu +i de#i$tat de &(tre $u-ie&tN
S #e tim#ul $u#ra,e1.erii no&turne/ $u#ra,e1.etorul ,a &(uta $(0i ia
m($uri de #rote&ie/ re$#e&ti, $( nu $taione?e 'n lo&uri iluminate/ la
&oluri de $trad(/ 'n dre#tul unor ui de$&.i$e/ unor ,itrine $au #anouri
#u-li&itare et&.N
AAI
S &a re1ul(/ $u#ra,e1.etorul nu tre-uie $( $taione?e 'ntr0un lo& #rea
mult tim#/ dar/ da&( $ituaia o im#une ,a $imula &e,a &are $( nu atra1(
atenia $u-ie&tului &( ar +i $u#ra,e1.eatN
S $u#ra,e1.etorii tre-uie $( e,ite #e &>t #o$i-il $(0l #ri,ea$&( dire&t 'n
o&.i #e $u-ie&tN
S deoare&e $u#ra,e1.erea #e %o$ $e reali?ea?( 'n mare #arte din
$#atele $u-ie&tului $e im#une +amiliari?area $u#ra,e1.etorului &u
elementele &are0l indi,iduali?ea?( #e &el urm(rit/ mai ale$ 'n ?one i
lo&uri a1lomerateN
S da&( $u-ie&tul &omite un deli&t $au o +a#t &e &ontra,ine -unelor
mora,uri/ $u#ra,e1.etorul nu ,a inter,eni/ dar ,a &on$emna a&e$t
a$#e&t 'n ra#ortul $(uN
S da&( $u#ra,e1.etorii nu au la di$#o?iie un mi%lo& auto #entru
de#la$are/ iar $u-ie&tul re&ur1e la un ta8i/ +ie&are ,a 'n&er&a $(0l
$u#ra,e1.e?e #e &ont #ro#riuN
S &omuni&area 'ntre $u#ra,e1.etori #e tim#ul a&iunii i &oordonarea
mi&(rilor 'n teren are un rol determinant 'n $u&&e$ul 'ntre1ii o#eraiuniN
S $u#ra,e1.etorii nu tre-uie $( a$&und( +a( de e+i +a#tul &( au
#ierdut &onta&tul ,i?ual &u $u-ie&tul.
6. 1#"rave+4erea fi0i!( !# 'i9loa!e a#o
6.1. Co%sidera,i +e%erale
Gn $ituaia 'n &are e8i$t( $u+i&iente indi&ii i $e anti&i#ea?( &( $u-ie&tul
urmea?( $( $e de#la$e?e &u anumite ti#uri de mi%loa&e auto/ $e im#une &a i
dete&ti,ul #arti&ular/ 'n $#e( $u#ra,e1.etorul/ $( +ie #re1(tit i dotat lo1i$ti&
'n a&e$t $en$.
De a&eea/ dete&ti,ul #arti&ular &are $e im#li&( 'ntr0o a$t+el de o#eraiune
tre-uie $( ai-( o #re1(tire &ore$#un?(toare 'n materie de &ondu&ere auto/ 'n
$en$ul &unoaterii re1ulilor de &ir&ulaie rutier(/ a in$tru&iunilor de +olo$ire a
ta-loului de -ord al autoturi$mului u?itat i $( +ie 'n m($ur( $( o+e?e 'n
&ondiii di,er$e de tim#/ anotim#/ lumino?itate/ #re&um i de teren. Gn ra#ort
de &ir&um$tanele 'n &are $e e+e&tuea?( $u#ra,e1.erea +i?i&( auto/ re$#e&ti,
'n mediul ur-an $au rural/ &om-inat/ #e di$tane lun1i $au $&urte/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( $e a$i1ure &( autoturi$mul +olo$it de el &ore$#unde din
#un&t de ,edere al #er+ormanelor te.ni&e &u &erinele im#u$e de mi%lo&ul
auto +olo$it de $u-ie&t.
AAB
Gn &ondiiile de#la$(rii &u mi%loa&e auto/ dete&ti,ul #arti&ular a+lat la ,olan
tre-uie $( +ie 'n m($ur( $( rea&ione?e ra#id i 'n &ondiii de de#lin(
$i1uran( la ori&e $&.im-are a &ondiiilor de tra+i& $au a mane,relor e+e&tuate
de $u-ie&t. Jo+atul 'n $til a1re$i, nu re#re?int( o &alitate 'n &ondiii de
de#la$are normale/ 'n$( 'n a&e$t &onte8t de,ine o ne&e$itate. Condu&(torul
auto tre-uie $( +ie #ermanent alert la &ondiiile de tra+i&/ $( #ri,ea$&( 'nainte/
'n dire&ia $u-ie&tului/ $( anti&i#e?e e,entualele o-$ta&ole/ $( e+e&tue?e
mane,rele &ore$#un?(toare #entru a le e,ita i 'n a&elai tim# $( mani+e$te
#rudena ne&e$ar( #entru a nu a+e&ta $i1urana tra+i&ului rutier i a nu $e
e8#une a&&identelor.
Gn #ra&ti&(/ $u#ra,e1.erea +i?i&( &u mi%loa&e auto re#re?int( modalitatea
&ea mai +re&,ent utili?at(/ &.iar i 'n &ondiiile 'n &are $e anti&i#ea?( &(
$u-ie&tul $e de#la$ea?( 'n mer$ #e %o$. E8&e#t>nd $ituaiile 'n &are a&e$ta
a#elea?( la mi%loa&e auto de tran$#ort 'n &omun/ e8i$t( #o$i-ilitatea $( ia
ultimul ta8i dintr0o $taie $au $( +ie #reluat de #e tra$eu de un &uno$&ut/
moment 'n &are dete&ti,ul #arti&ular nu are alt( $oluie de&>t $( re&ur1( la
+olo$irea mi%lo&ului de tran$#ort auto a+lat unde,a 'n a#ro#iere. Se #re?um(
&( e8i$t( #re$ta-ilit( o modalitate de &omuni&are 'ntre dete&ti,ii #arti&ulari
an1renai 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere.
6.). :a!ori deer'i%a%,i &% sa2ilirea "ro!edeelor de
s#"rave+4ere fi0i!( !# 'i9loa!e a#o
Literatura de $#e&ialitate identi+i&( o lar1( ,arietate de te.ni&i i
#ro&edee de $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului #rin +olo$irea mi%loa&elor auto/
'n +un&ie de o $erie de +a&tori &um ar +i:
a) &ondiiile meteorolo1i&e i de teren 'n &are $e e+e&tuea?(
$u#ra,e1.erea +i?i&( (&aro$a-il umed/ a&o#erit &u ?(#ad(/ #olei/ teren
a&&identat/ de$+undat/ nea$+altat et&.)N
-) &ondiii de lumino?itate/ re$#e&ti, da&( $u#ra,e1.erea $e e+e&tuea?(
#e tim# de ?i $au noa#teN
&) inten$itatea tra+i&ului rutier 'n ?on(N
d) num(rul de dete&ti,i #arti&ulari an1renai 'n o#eraiune i de mi%loa&e
auto +olo$iteN
e) $en$i-ilitatea &a?uluiN
+) to#o1ra+ia +i?i&( a ?onelor unde urmea?( $( $e e+e&tue?e
$u#ra,e1.ereaN
1) #arametrii te.ni&i ai auto,e.i&ulului +olo$it de $u-ie&iN
.) $tilul de &ondu&ere al $u-ie&tului et&.
A3D
Toi a&eti +a&tori/ #re&um i alii au o im#ortan( deo$e-it( 'n $ta-ilirea
#ro&edeelor ta&ti&e de a&iune #e tim#ul derul(rii $u#ra,e1.erii +i?i&e a
$u-ie&tului / i1norarea unuia $au altuia din a&etia +iind de natur( $( a+e&te?e
$emni+i&ati, reuita o#eraiunii de $u#ra,e1.ere +i?i&(.
6... Re+#li +e%erale &% efe!#area s#"rave+4erii fi0i!e !#
'i9loa!ele a#o
Gn derularea o#eraiunilor de $u#ra,e1.ere +i?i&( &u mi%loa&e auto/
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in( $eama de urm(toarele a$#e&te:
a) mi&orarea di$tanei +a( de $u-ie&t la a#ro#ierea inter$e&iilor/
unde/ datorit( $&.im-(rii &ulorii $ema+orului/ e8i$t( ri$&ul &a
a&e$ta $( rule?e #e &uloarea 1al-en( i $( +ie #ierdut 'ntru&>t $e
in$talea?( +oarte re#ede &uloarea roie/ &u o durat( mare de
tim#. Gn $ituaia 'n &are dete&ti,ul #arti&ular nu $e a+l( imediat 'n
$#atele $u-ie&tului $au #aralel &u a&e$ta/ &>nd intr( 'n
inter$e&ie #e &uloarea 1al-en( a $ema+orului e$te o-li1at $(
+ore?e &uloarea roie #entru a nu0l #ierde 'n&(l&>nd a$t+el
re1ulile de &ir&ulaie i de,enind &ontra,enient/ +(r( a mai lua 'n
&al&ul ri$&ul #rodu&erii de a&&idente i de&on$#irarea a&iuniiN
-) inter#unerea/ #e &>t #o$i-il/ a unui autoturi$m din tra+i& 'ntre
$u-ie&t i $u#ra,e1.etor. Gn &a?ul 'n &are $u-ie&tul e$te o
#er$oan( $u$#i&ioa$( $e ,a +olo$i de o1linda retro,i?oare #entru
a $ta-ili &e autoturi$me $e a+l( 'n $#atele $(u/ 'n di,er$e
momente/ &>nd $e a+l( 'n tra+i&/ 'n&er&>nd $( rein( mar&a/
&uloarea/ num(rul de 'nmatri&ulare i e,entualele a&&e$orii &are
$( le indi,iduali?e?e. *entru a&e$te moti,e e$te re&omandat &a
'ntre autoturi$mul $u-ie&tului i al $u#ra,e1.etorului $( $e
inter#un( un auto,e.i&ul din tra+i&. A&ea$t( re1ul( nu mai e$te
o#ortun( 'n &ondiiile a#ro#ierii $u-ie&tului de inter$e&iiN
&) &>nd 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere +i?i&( $unt +olo$ite dou(
$au mai multe autoturi$me $e im#une alternarea #o?iiei
a&e$tora 'n ra#ort &u $u-ie&tul #entru a0l deruta/ 'n &ondiiile 'n
&are de,ine $u$#i&io$/ i a e,ita de&on$#irarea $u#ra,e1.erii.
De a$emenea/ 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere +i?i&( &u mi%loa&e auto/
dete&ti,ul #arti&ular ,a tre-ui $( ai-( 'n ,edere:
S +olo$irea de di,er$e a&&e$orii/ uor a#li&a-ile i detaa-ile/ #entru
ma$&area autoturi$melor +olo$ite de $u#ra,e1.etori i derutarea
$u-ie&tuluiN
S +olo$irea de arti&ole de de1.i?a% de &(tre $u#ra,e1.etoriN
A3L
S +olo$irea de mi%loa&e a%ut(toare (-ino&luri) #entru $u#ra,e1.erea
la di$tan(N
S +olo$irea de mi%loa&e a%ut(toare (a#arate +oto/ &amere ,ideo et&)
#entru +i8area unor momente de intere$ i o-inerea elementelor
#ro-atorii #ri,ind a&ti,itatea $u-ie&tuluiN
S +olo$irea/ #e &>t #o$i-il/ 'n a&iunea de $u#ra,e1.ere a unor
autoturi$me de &uloare di+erit(/ #ornind de la #remi$a &( #rimul
element reinut de un $u-ie&t e$te &uloarea mi%lo&ului auto #o$tat
imediat 'n $#atele $(u.
Folo$irea unui $in1ur autoturi$m 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere auto e$te
ri$&ant(/ dar nu im#o$i-il( 'n &ondiiile 'n &are $e u?itea?( un $i$tem
ele&troni& de lo&ali?are a mi%lo&ului auto +olo$it de $u-ie&t. A&e$t $i$tem
+ormat dintr0un tran$mi(tor i un radio re&e#tor #ermite $u#ra,e1.erea
$u-ie&tului la di$tan( i date +iind #er+ormanele $ale te.ni&e #oate indi&a
dire&ia de de#la$are a $u-ie&tului. Gn a&e$te &ondiii nu mai e$te ne&e$ar(
meninerea 'n #ermanen( 'n ra?a ,i?ual( a $u-ie&tului/ &i numai &>nd
intere$ele im#un.
Gn $ituaiile 'n &are natura &a?ului im#li&( un anumit 1rad de
&om#le8itate e$te re&omanda-il $( $e +olo$ea$&( dou( $au mai multe
auto,e.i&ule/ e&.i#ate &ore$#un?(tor/ +ie&are &u &el #uin doi $u#ra,e1.etori
la -ord/ 'n aa +el 'n&>t unul $( $e &on&entre?e a$u#ra de#la$(rii 'n tra+i&ul
rutier/ iar &el de al doilea $( urm(rea$&( mi&(rile $u-ie&tului/ $(0l
dire&ione?e #e &ondu&(torul auto/ $( note?e $au $( +i8e?e #e #eli&ul( $au
-anda ma1neti&( momentele de intere$ i $( a$i1ure &omuni&area &u &eilali
&ole1i an1renai 'n o#eraiune.
6.3. Pre+(irea "ro"ri#<0is( "e%r# s#"rave+4erea !#
'i9loa!e a#o
Gn #ro&e$ul de #re1(tire #entru $u#ra,e1.erea +i?i&( &u mi%loa&e auto/
dete&ti,ul #arti&ular ,a ine $eama de eta#ele #re?entate 'n a&e$t &a#itol i/
-ine'nele$/ de #arti&ularit(ile &a?ului &are #ot +i dintre &ele mai di,er$e.
Su#ra,e1.erea #reliminar(/ 'n a&e$t &onte8t/ ,a #une a&&ent #e
$ta-ilirea mi%lo&ului de tran$#ort &e ,a +i u?itat( de &(tre $u-ie&t $u- toate
a$#e&tele #re&i?ate: mar&(/ &uloare/ num(r de 'nmatri&ulare/ $tare +i?i&( et&./
de itinerariile #o$i-ile de urmat/ $tr(?ile &a#&an( din ?on(/ lo&urile &ele mai
ade&,ate de ate#tare i de #unere 'n mi&are a e&.i#a%elor de
$u#ra,e1.etori.
Sta-ilirea ne&e$arului uman i lo1i$ti& $e ,a reali?a 'n ra#ort de
$en$i-ilitatea &a?ului/ a,>ndu0$e 'n ,edere &a $u#ra,e1.etorii $( +ie dotai
&u:
A3A
S autoturi$me 'n m($ur( $( +a&( +a( #er+ormanelor te.ni&e ale
mi%lo&ului auto +olo$it de $u-ie&tN
S a&&e$orii #entru ma$&area autoturi$mului i derutarea $u-ie&tului/
&um ar +i: 'n$emne uor detaa-ile/ &e #ot +i a+iate la ,edere #e
&aro$erie/ 'n e8terior/ #ort-a1a%e uor monta-ile/ -e&uri #entru
$&.im-area luminii #e tim# de noa#te/ di,er$e o-ie&te e8#u$e la
,edere 'n interiorul auto,e.i&ului et&.
S arti&ole de de1.i?a% #entru $u#ra,e1.etori/ &on$t>nd 'n: e#&i/
&(&iuli/ o&.elari de $oare/ %a&.ete re,er$i-ile/ #eru&i et&.N
S mi%loa&e a%ut(toare #entru $u#ra,e1.erea $u-ie&tului la di$tan(
#e tim# de ?i i de noa#teN
S mi%loa&e a%ut(toare de +i8are a momentelor de intere$ din
a&ti,itatea $u-ie&tului (a#arate +oto/ &amere ,ideo/ a1ende et&.)N
S mi%loa&e de &omuni&are 'ntre $u#ra,e1.etori $au &u di$#e&erul/
a&olo unde e8i$t( a$t+el de #o$i-ilit(iN
S dotarea &u anumite $ume de -ani #entru di,er$e $ituaii.
Gn reali?area in$tru&ta%ului +(&ut $u#ra,e1.etorilor 'nainte de #unerea 'n
mi&are a a&iunii $e ,a ine $eama de #arti&ularit(ile &a?ului/ ale ?onei 'n
&are urmea?( $( $e derule?e o#eraiunea/ de &ondiiile de tim# i de
lumino?itate/ de inten$itatea tra+i&ului/ #re&um i de #er+ormanele te.ni&e ale
autoturi$mului +olo$it de $u-ie&t i a-ilitatea a&e$tuia de a o+a.
De a$emenea/ $e ,a $ta-ili 'n mod &on&ret modalitatea de reali?are a
le1(turii 'ntre $u#ra,e1.etori/ re$#e&ti, a lim-a%ului &odi+i&at #e &are $(0l
u?ite?e #e tim#ul derul(rii o#eraiunii.
6.5. Pro!edee de s#"rave+4ere fi0i!( !# 'i9loa!e a#o
L252-2 &upra3e:herea .i5ic0 paralel0
C>nd inten$itatea tra+i&ului 'n ?on( e$te $&(?ut( i e8i$t( ri$&ul &a
$u-ie&tul $( de#i$te?e mi%loa&ele auto +olo$ite de $u#ra,e1.etori i/
-ine'nele$/ da&( to#o1ra+ia lo&ului #ermite/ $e ,a re&ur1e la $u#ra,e1.erea
+i?i&( #aralel(. A&ea$ta #re$u#une &a $u#ra,e1.etorul $( $e de#la$e?e 'n
a&eeai dire&ie de mer$ &u $u-ie&tul/ 'n$( #e o $trad( #aralel( 'n ra#ort &u
&ea +olo$it( de a&e$ta. A&e$t #ro&edeu are marele a,anta% &( redu&e
#o$i-ilitatea $u-ie&tului de a dete&ta +a#tul &( e$te $u#ra,e1.eat. *e de alt(
#arte de?a,anta%ul &on$t( 'n a&eea &( $u-ie&tul nu #oate +i inut #ermanent
$u- o-$er,aie/ &i numai &>nd intr( 'n inter$e&ii. E$te #o$i-il &a 'n tra$eu $(
$e o#rea$&(/ $( 'ntoar&( auto,e.i&ulul ori $(0l #ar&.e?e i $( nu mai a#ar(
'n ra?a ,i?ual( a $u#ra,e1.etorului/ +or>ndu0l #e a&e$ta $( 'n&ea#(
&er&etarea ?onei. Folo$irea a&e$tui #ro&edeu #re$u#une &unoaterea
A33
to#o1ra+iei $tr(?ilor de &(tre dete&ti,ul #arti&ular an1a%at 'n $u#ra,e1.ere.
*ro&edeul e$te re&omanda-il #e di$tane mi&i/ 'n ?one de -lo&uri de lo&uine.
Da&( 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere $unt an1renate dou( $au mai
multe auto,e.i&ule/ #ro&edeul de,ine -ene+i&/ 'n $en$ul &( un autoturi$m $e
,a de#la$a 'n $#atele $u-ie&tului/ la o di$tan( o#tim( #entru a e,ita
de&on$#irarea $au #ierderea din ra?a ,i?ual(/ iar &elelalte $e #un 'n mi&are
#e $tr(?ile #aralele/ 'n a&eeai dire&ie de mer$. Su#ra,e1.etorul a+lat #e
a&eeai $trad( &u $u-ie&tul $e #oate de#la$a i 'n +aa a&e$tuia/ e+e&tu>nd
$u#ra,e1.erea #rin o1linda retro,i?oare.
Aa du#( &um $0a menionat/ &>nd $u#ra,e1.erea $e e+e&tuea?( &u
dou( $au mai multe maini $e im#une &a dete&ti,ii #arti&ulari $( +ie dotai &u
mi%loa&e de &omuni&are 'ntre ei #entru &oordonarea de#la$(rilor 'n teren. Gn
a$t+el de $ituaii/ $e re&omand( alternarea #o?iiilor autoturi$melor +olo$ite de
$u#ra,e1.etori 'n ra#ort &u $u-ie&tul 'n aa +el 'n&>t a&e$ta $( nu reali?e?e
&( e$te $u#ra,e1.eat.
L25222 &upra3e:herea pro:re1i30
Gn &ondiiile 'n &are $e dein date &( $u-ie&tul e$te e8trem de #rudent/ ori
?ona 'n &are $e e+e&tuea?( $u#ra,e1.erea e$te $la- #o#ulat( i $e
-(nuiete &( are o rut( i o de$tinaie #re$ta-ilit(/ #entru e,itarea
de&on$#ir(rii o#eraiunii/ $e re&ur1e la $u#ra,e1.erea #ro1re$i,(. A&ea$ta
#re$u#une &a $u#ra,e1.etorul $( $e de#la$e?e 'n $#atele $u-ie&tului #e o
anumit( di$tan(/ du#( &are $( $u$#ende o#eraiunea/ urm>nd &a a doua ?i
$(0l #reia din lo&ul unde l0a #ierdut din ra?a ,i?ual( 'n ?iua #re&edent(.
O#eraiunea $e re#et( #>n( &>nd $e $ta-ilete lo&ul de de$tinaie al
$u-ie&tului. *ro&edeul e$te -ene+i&/ $u- ra#ortul e,it(rii de&on$#ir(rii/ 'n$(
#re?int( de?a,anta%ul &( $u-ie&tul 'i #oate $&.im-a itinerarul de de#la$are i
#re$u#une o #erioad( mare de tim# #entru o-inerea re?ultatelor $&ontate.
C>nd $e +olo$e$& mai multe ,e.i&ule/ #la$ate de a lun1ul rutei #o$i-ile de
urmat de &(tre $u-ie&t/ la di$tane a#re&ia-ile unul de altul/ #ro&edeul de,ine
+oarte a,anta%o$/ deoare&e $e $&urtea?( #erioada de tim# alo&at( 'n a&e$t
$en$/ iar ri$&ul de&on$#ir(rii $e a#ro#ie de ?ero.
La e+e&tuarea $u#ra,e1.erii #ro1re$i,e/ i nu numai/ $e re&omand( &a
dete&ti,ul #arti&ular $( +olo$ea$&( -ino&luri #entru a0l #la$a #e $u-ie&t la o
di$tan( &>t mai mare &>nd $e $u$#end( urm(rirea i a &>ti1a a$t+el tim#/
#rin redu&erea itinerarului de #ar&ur$ 'n $#atele a&e$tuia.
L252*2 Alterarea po5i/iei autoturi14elor
Gn $ituaia 'n &are $u#ra,e1.erea $e e+e&tuea?( 'n tra+i& rutier inten$ $e
,a re$#e&ta #e &>t #o$i-il re1ulile 1enerale anterior #re&i?ate/ un rol e$enial
'n a&e$te &ondiii a,>ndu0l alternarea #o?iiei autoturi$melor
A3)
$u#ra,e1.etorilor 'n teren 'n ra#ort &u &el al $u-ie&tului/ 'n aa +el 'n&>t $( $e
e,ite de&on$#irarea o#eraiunii $au #ierderea a&e$tuia. Cel mai -un
#la$ament 'l &on$tituie #o?iionarea 'n $#atele $u-ie&tului $au 'n #aralel &u
a&e$ta/ #uin 'n $#ate/ mai ale$ 'n a#ro#ierea inter$e&iilor/ +(r( a e8&lude i
#o$i-ilitatea #o?iion(rii 'n +a( i $u#ra,e1.erea #rin o1linda retro,i?oare/
&>nd $unt an1renate 'n o#eraiune mai multe autoturi$me. Rolul determinant
'n ale1erea #ro&edeelor de $u#ra,e1.ere 'n tra+i& rutier inten$ 'l are
&omandantul o#eraiunii &are/ 'n ra#ort de &ir&um$tane/ tre-uie $(
$ta-ilea$&( modalitatea de a&iune a $u#ra,e1.etorilor. De re1ul(/ 'n a$t+el
de $ituaii nu $e #ot #re$&rie reete/ 'ntru&>t #ot a#(rea elemente
ne#re,(?ute de la un moment la altul.
Nu 'n ultimul r>nd/ tre-uie menionat +a#tul &( $u#ra,e1.erea auto &a i
&ea #ietonal( #re$u#une mult e8er&iiu 'n teren/ &are $e #oate reali?a
&ole1iile de $#e&ialitate/ dar mai ale$ 'n a&ti,itatea #ra&ti&( im#u$( de
&a?ui$ti&a $#e&i+i&(.
L252G2 Circula/ia pe ti4p de oapte .0r0 lu4ii
Gn $ituaia 'n &are tra+i&ul rutier are o inten$itate redu$( i ?ona ur-an(
#ermite e$te re&omanda-il $( nu $e +olo$ea$&( lumina +arurilor. C>nd tra+i&ul
rutier &rete 'n inten$itate un a$emenea #ro&edeu nu $e mai #oate a#li&a/
e8i$t>nd ri$&ul #rodu&erii unor a&&idente.
6.6. Dee!area -i el#darea s#"rave+4erii fi0i!e !#
'i9loa!e a#o
*e 'ntre1 #ar&ur$ul derul(rii o#eraiunii de $u#ra,e1.ere auto/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( +ie atent #entru a de#i$ta e,entualele indi&ii #otri,it
&(rora $u-ie&tul a de,enit $u$#i&io$ $au &ontient &( e$te urm(rit. Gn ni&i un
&a? nu tre-uie $( &ad( 'n e8trema o#u$( i $( &read( &( ori&e $u-ie&t 'i
#ro#une $( de#i$te?e $u#ra,e1.erea/ a$#e&t &ara&teri$ti& 'n&e#(torilor 'n
domeniu.
L2L2-2 Procedee de detectare i eludare a 1upra3e:herii .i5ice auto
.olo1ite de u 1u6iect 1u1picio1 i 4odalit0/i de ac/iue a
detecti3ul particular:
a9 1u6iectul, la iter1ec/ie, 1chi460 direc/ia de depla1are petru a
iei di ra5a 3i5ual0 a 1upra3e:hetorului i parchea50 autoturi14ul
Su#ra,e1.etorul de#(ete $u-ie&tul/ 'ntoar&e &>nd &ondiiile #ermit i
$e #o?iionea?( #entru a #relua $u#ra,e1.erea din $#atele a&e$tuia.
A3;
69 1u6iectul 3irea50 la dreapta ca i c8d ar dori 10 parche5e, dup0
care accelerea50 6ru1c
Su#ra,e1.etorul de#(ete $u-ie&tul i rulea?( &u ,ite?( $#e&i+i&
ur-an(/ #ri,ind 'n o1linda retro,i?oare/ iar da&( a&e$ta $e #une 'n mi&are 'l
la$( $(0l de#(ea$&(/ relu>nd #o?iia de $u#ra,e1.ere din $#ate.
C>nd 'n o#eraiunea de $u#ra,e1.ere auto $unt an1renate mai multe
e&.i#a%e/ #rimul de#(ete $u-ie&tul i &omuni&( urm(torului $(0i #reia lo&ul
de $u#ra,e1.etor din $#ate/ #ro&ed>ndu0$e la alternarea #o?iiei
autoturi$melor.
c9 1u6iectul alterea50 3ite5a eEce1i30 cu cea redu10
Su#ra,e1.etorul +olo$ete #e &>t #o$i-il o ,ite?( de de#la$are 'n aa +el
'n&>t $( e,ite #ierderea $u-ie&tului din ra?a ,i?ual(.
d9 1u6iectul .olo1ete rute de3iate petru depla1are
Su#ra,e1.etorul #($trea?( o di$tan( a#re&ia-il( #entru e,itarea
de&on$#ir(rii. C>nd $unt mai multe e&.i#a%e/ $e #ro&edea?( la alternarea
#o?iiei autoturi$melor 'n ra#ort &u $u-ie&tul.
e9 1u6iectul, c8d e1te 71o/it, 7l poate l01a pe 71o/itor 10 coduc0
autoturi14ul petru a p0r01i 5oa, el a1cu58du+1e pe 6acheta di
1pate
Su#ra,e1.etorul urm(rete autoturi$mul #entru a $e &on,in1e da&(
$u-ie&tul e$te $au nu 'n interiorul a&e$tuia.
.9 1u6iectul coduce pe 1e1 iter5i1
Su#ra,e1.etorul &aut( o $trad( #aralel( &u dire&ia de de#la$are a
$u-ie&tului #e &are $( o +olo$ea$&(/ iar #e tim# de noa#te/ 'l urmea?( #e
a&eeai $trad( &u #ruden( i &u luminile $tin$e. Da&( #oriunea de
de#la$are #e $en$ inter?i$ e$te mi&(/ atun&i $u#ra,e1.etorul 'l ,a l($a #e
$u-ie&t $( a%un1( 'n inter$e&ie/ du#( &are $e #une 'n mi&are #entru a
#relua $u#ra,e1.erea din $#atele $(u.
:9 1u6iectul 1e depla1ea50 pe culoarea roie a 1e4a.orului
Su#ra,e1.etorul da&( 'l imit( ri$&( $( $e de&on$#ire/ &ondiii 'n &are ,a
&(uta o ,ariant( a%ut(toare #entru a #utea $(0i reia #o?iia de $u#ra,e1.ere
din $#ate. Da&( 'n ?on( e$te o $taie de alimentare &u &ar-urant/ un lo& de
#ar&are/ un #ar& et&. ,a 'n&er&a $( $e +olo$ea$&( de #o$i-ilit(ile o+erite de
a&e$tea #entru a e,ita &uloarea roie a $ema+orului i a0i relua #o?iia de
$u#ra,e1.ere a $u-ie&tului.
A3E
h9 1u6iectul 1i4ulea50 puerea 7 4icare i r048e pe loc petru
a 3edea dac0 1upra3e:hetorul 1e pue 7 4icare
Su#ra,e1.etorul tre-uie $( +ie atent i $( nu $e #un( 'n mi&are
#rematur. E$te &lar/ 'n$(/ &( $u-ie&tul a de,enit &ontient &( e$te urm(rit i
tre-uie $( $e re&ur1( la o m($ur( de derutare a a&e$tuia/ +ie #rin alternarea
#o?iiei autoturi$melor/ +ie/ da&( $ituaia nu #ermite/ #rin $u$#endarea
tem#orar( a $u#ra,e1.erii.
i9 1u6iectul coduce o 6iciclet0 care e1te prea let0 petru
1upra3e:herea cu 4i;loace auto i prea rapid0 petru ur40rirea
pietoal0
Su#ra,e1.etorul ,a re&ur1e la $u#ra,e1.erea #rin de#la$area #e o
$trad( #aralel(/ +olo$ete mi%loa&e a%ut(toare #entru urm(rirea de la di$tan(
$au da&( e$te #re1(tit +olo$ete un mi%lo& de de#la$are identi&.
;9 1u6iectul itr0 pe o 1trad0 care 1e 7.ud0
Su#ra,e1.etorul nu tre-uie $(0l urme?e/ ate#t>nd 'ntr0un lo&
&on,ena-il 'ntoar&erea a&e$tuia/ $u#ra,e1.indu0l &u -ino&lul. E$te +oarte
im#ortant &a $u#ra,e1.etorul $( &unoa$&( $emnele de &ir&ulaie i $( +ie
atent la a&e$tea $au la to#o1ra+ia ?onei #entru a nu +i atra$ 'ntr0o a$t+el de
&ur$(.
D9 1u6iectul coduce pe aleile ditre 6locuri 1au ale uui parc
*entru $u#ra,e1.etor $ituaia e$te &riti&( i $e im#une alternarea
#o?iiei autoturi$melor +olo$ite/ &u #($trarea di$tanei o#time #entru e,itarea
de&on$#ir(rii. Da&( to#o1ra+ia terenului #ermite $u#ra,e1.erea de la
di$tan(/ $e &ir&ul( #e $tr(?i #aralel/ 'n a&eeai dire&ie de mer$.
l9 1u6iectul a6adoea50 4i;locul auto i 1e depla1ea50 pe ;o1
Su#ra,e1.etorul 'l urmea?(/ iar 'n $ituaia 'n &are $unt mai muli
$u#ra,e1.etori/ &eilali in $u- o-$er,are autoturi$mul 'n ideea &( $u-ie&tul
#oate re,eni ori&>nd la a&e$ta #entru a0i &ontinua de#la$area.
49 1u6iectul .olo1ete o e1cort0 auto
Su#ra,e1.etorul $e &on&entrea?( a$u#ra e$&ortei/ &uno$&>nd +a#tul &(
a&ea$ta $e a+l( 'ntotdeauna 'n a#ro#ierea $u-ie&tului.
9 1u6iectul oprete dup0 dep0irea uei cur6e 1au a uei
dei3el0ri
Su#ra,e1.etorul de#(ete $u-ie&tul i a,erti?ea?( &elelalte e&.i#a%e
a$u#ra mane,rei e+e&tuate de $u-ie&t #entru a ate#ta reintrarea $a 'n tra+i&.
Se #ro&edea?( la alternarea #o?iiei autoturi$melor.
A3H
o9 1u6iectul coduce cu 3ite50 redu10, .or/8d pe cei di 1pate 10+l
dep0ea1c0
Su#ra,e1.etorul 'l de#(ete/ &ontinu>nd $u#ra,e1.erea &u a%utorul
o1lin?ii retro,i?oare i/ atun&i &>nd &ondiiile din teren #ermit/ e8e&ut( di$&ret
o mane,r( de re,enire 'n $#atele $u-ie&tului. C>nd $unt mai multe e&.i#a%e
an1renate $e ,a #ro&eda la alternarea #o?iiei autoturi$melor 'n ra#ort &u
ritmul de de#la$are +olo$it de $u-ie&t.
De$i1ur/ a&e$tea $unt numai &>te,a $ituaii #o$i-ile la &are $u-ie&tul
#oate re&ur1e 'n $&o#ul auto,eri+i&(rii &>nd $e de#la$ea?( &u un mi%lo& auto.
Ni&i $oluiile de &ontra&arare nu $unt e8.au$ti,e/ a&e$tea de#in?>nd de
&ondiiile &on&rete din teren/ de #er$#i&a&itatea dete&ti,ului #arti&ular/ de
+orele +olo$ite/ #re&um i de num(rul mi%loa&elor auto utili?ate.
L2L222 Pe 6a5a celor pre5etate 4ai 1u1, 1e reco4ad0:
S #entru e,itarea de&on$#ir(rii o#eraiunii i a #ierderii din
$u#ra,e1.ere a $u-ie&tului $e re&omand( +olo$irea a &el #uin
dou( autoturi$me &on&omitent i alternarea #o?iiei a&e$toraN
S 'n ?ona ur-an( ,e.i&olul de $u#ra,e1.ere tre-uie $( $tea #e
a&eeai -and( &u &el al $u-ie&tului/ iar 'ntre a&e$tea $( $e
inter&ale?e un alt auto,e.i&ul din tra+i&N
S 'n a#ro#ierea inter$e&iilor autoturi$mul $u#ra,e1.etorului tre-uie
$( +ie #la$at imediat 'n $#atele autoturi$mului $u-ie&tului $au 'n
#aralel &u a&e$ta/ #uin 'n $#ate/ #entru a e,ita #ierderea &a
urmare a $&.im-(rii &ulorii $ema+orului $au a $&.im-(rii dire&iei
de mer$ de &(tre $u-ie&tN
S 'n ?on( de$&.i$(/ 'n a+ara lo&alit(ilor/ e$te #re+era-il $( +ie
inter&alate &>te,a auto,e.i&ule 'ntre $u-ie&t i $u#ra,e1.etorN
S da&( $u-ie&tul $e de#la$ea?( 'ntr0un &on,oi de autoturi$me
$u#ra,e1.etorul $e ,a #la$a 'n urma &on,oiuluiN
S &>nd $e &unoate itinerarul de de#la$are a $u-ie&tului/
$u#ra,e1.etorul 'l #oate de#(i i e+e&tuea?( $u#ra,e1.erea #rin
o1linda retro,i?oareN
S $e e,it( #e &>t #o$i-il ?1omotele am#li+i&ate #rin +olo$irea
radioului $au a mi%loa&elor radio de &omuni&are 'ntre
$u#ra,e1.etoriN
S alternarea #o?iiei $u#ra,e1.etorilor 'n ra#ort &u &el al $u-ie&tului
$e reali?ea?( +(r( &omentarii/ la +el i e+e&tuarea altor mane,re
#entru a nu atra1e ateniaN
A3I
S o#rirea auto,e.i&ulului $e ,a +a&e 'ntr0o manier( &>t mai normal(/
la +el i #unerea 'n mi&areN
S &>nd $u-ie&tul a-andonea?( autoturi$mul/ $u#ra,e1.etorul 'l
imit( &ontinu>nd $u#ra,e1.erea #e %o$/ mani+e$t>nd 1ri%( $(
de%oa&e e,entualele mane,re de auto,eri+i&are ale a&e$tuia i/ 'n
a&elai tim#/ $( nu0l #iard( din ra?a ,i?ual(N
S nu $e e+e&tuea?( 'n tra+i& mane,re &are $( #un( 'n #eri&ol
$i1urana tra+i&ului rutier $au a #ietonilor/ ori &are $( $e $olde?e &u
a&&identarea $u#ra,e1.etorilor/ &.iar da&( e8i$t( ri$&ul #ierderii
$u-ie&tului.
7. 1#"rave+4erea sa,io%ar(
&upra3e:herea 1ta/ioar0, $#re deo$e-ire de &elelalte +orme de
$u#ra,e1.ere +i?i&(/ re#re?int( un #ro&edeu/ o modalitate de a o-ine date i
in+ormaii de intere$ #entru &lient/ de &(tre dete&ti,ul #arti&ular/ #rin
o-$er,area dire&t( a unei ?one/ adre$e/ lo&/ $au #er$oane/ dintr0un #un&t +i8/
#e o anumit( #erioad( de tim#.
Con$iderentele #entru &are $e re&ur1e la a&ea$t( modalitate de
$u#ra,e1.ere/ $unt multi#le/ moti, #entru &are ,om #re?enta numai &>te,a/
&u titlu e8em#li+i&ati,/ a$t+el:
a9 c8d are u rol co4ple4etar, e1te a1i4ilat0 1upra3e:herii
preli4iare care precede 1upra3e:herea .i5ic0 7 4icare, a38d drept
1cop:
S identi+i&area $u-ie&tului o#eraiunii de $u#ra,e1.ere 'n mi&areN
S identi+i&area autoturi$mului $au a altor mi%loa&e auto +olo$ite
#entru de#la$areN
S $ta-ilirea datelor de intere$ de$#re $u-ie&t/ $#e&i+i& eta#ei
#remer1(toare $u#ra,e1.erii 'n mi&are/ #re&i?ate 'n $e&iunile
anterioare.
69 pri 1upra3e:herea 1ta/ioar0 a uei adre1e 1e pot 1ta6ili:
S date i in+ormaii #ri,ind a&ti,itatea/ &om#ortamentul/ o-i&eiurile
#er$oanelor &are lo&uie$& la a&ea adre$(N
S date i in+ormaii #ri,ind #er$oanele &are ,i?itea?( adre$a
re$#e&ti,(/ e,entual $&o#ul a&e$tor ,i?iteN
S $#e&i+i&ul a&ti,it(ilor &are $e de$+(oar( la adre$a re$#e&ti,(.
A3B
c9 pri 1upra3e:herea 1ta/ioar0 a uui au4it loc 1e pot o6/ie
date i i.or4a/ii care 10 ate1te:
S o 'nt>lnire di$&ret( dintre dou( $au mai multe #er$oane 'n
di,er$e $&o#uriN
S &omiterea unor +a#te de intere$ #entru $oli&itantul in,e$ti1aiei.
d9 c8d 1olicitatul i3e1ti:a/iei e1te u a:et ecoo4ic pri3at,
pri acea1t0 4odalitate de 1upra3e:here 1e pot o6/ie date i i.or4a/ii
di care 10 re5ulte:
S&(i/ modalit(i/ +olo$ite de mi&ii an1a%ai #entru a $u$tra1e -unuri
a#arin>nd a1entului e&onomi& din lo&urile de +a-ri&aie/ de
#rodu&ie $au de de#o?itare a a&e$tora/ 'n $&o#ul 'n$uirii $au
'n$tr(in(riiN
S &in$tea i &ore&titudinea unor an1a%ai/ $u- ra#ortul 'nde#linirii
$ar&inilor de $er,i&iu/ a re$#e&t(rii #ro1ramului de lu&ru et&.N
S da&( a&ti,itatea de$+(urat( de o #er$oan(/ ,iitor #artener de
a+a&eri/ la domi&iliul/ reedin( $au lo& de mun&( &ore$#unde
&elor #retin$e 'n ra#orturile &u a1entul e&onomi& #ri,at 'n &au?(.
7.1. Pre+(irea s#"rave+4erii sa,io%are
Ca i &elelalte +orme de $u#ra,e1.ere i $u#ra,e1.erea $taionar(
#re$u#une o #re1(tire #reala-il( 'n &are dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in(
$eama de o $erie de a$#e&te/ dintre &are menion(m:
S $&o#ul $u#ra,e1.erii $taionareN
S durata $u#ra,e1.eriiN
S &on+i1uraia ?onei 'n &are urmea?( $( $e derule?e o#eraiuneaN
S #arti&ularit(ile ?onei 'n &are $e ,a derula $u#ra,e1.erea/ $u-
ra#ortul o-i&eiurilor lo&uitorilor/ al ,e$timentaiei/ al diale&tului
,or-it et&.N
S &ondiiile atmo$+eri&e/ de tim# i anotim#N
S di$#oni-ilitatea de +ore umane i mi%loa&e lo1i$ti&e
Toate a$#e&tele $u$ menionate $e inter&ondiionea?(/ a,>nd o
im#ortan( deo$e-it( 'n $ele&tarea #un&tului +i8 de o-$er,are i $ta-ilirea
le1endei de a&o#erire ne&e$ar( #entru e,itarea de&on$#ir(rii o#eraiunii i
a$i1urarea reuitei a&e$teia.
A)D
7.). P#%!#l fi* de o2servare
Sele&tarea lo&ului de unde $e ,a e+e&tua $u#ra,e1.erea $taionar( $au
a mi%lo&ului auto &e ,a +i +olo$it 'n a&e$t $&o# are o im#ortan( deo$e-it(
#entru reuita o#eraiunii. E$enial e$te &a +orma de a&o#erire alea$( de
dete&ti,ul #arti&ular #entru %u$ti+i&area #re?enei 'ntr0un anumit lo& $( nu
atra1( atenia &urioilor i mai ale$ a #er$oanelor &are &on$tituie $u-ie&ii
o#eraiunii de $u#ra,e1.ere.
Di$tana dintre #un&tul de o-$er,are i $u-ie&t #oate re#re?enta ea
'n$(i o +orm( de a&o#erire. *entru a&e$t moti,/ e$te re&omanda-il &a #e
tim# de ?i #un&tul +i8 de o-$er,are $( +ie $ituat la o di$tan( a#re&ia-il( +a(
de $u-ie&t i $( $e +olo$ea$&( mi%loa&e o#ti&e/ &um ar +i -ino&lurile $au
tele$&oa#ele. *e tim# de noa#te e$te de #re+erat &a #un&tul +i8 de o-$er,are
$( +ie $ituat &>t mai a#roa#e de $u-ie&t/ lumino?itatea $&(?ut( a$i1ur>nd
a&o#erirea $u#ra,e1.etorilor. Da&( $i$temul de iluminat $tradal a$i1ur( o
-un( lumino?itate/ iar +lu8ul #ietonal nu $e redu&e &on$idera-il/ e8i$t>nd
ri$&ul de&on$#ir(rii/ $e #($trea?( o di$tan( o#tim( +a( de $u-ie&t &are $(
#ermit( o-$er,area/ 'n &ondiiile menionate. Gn &on&lu?ie/ &>nd $e im#une o
$u#ra,e1.ere $taionar( &ontinu(/ #e tim# de ?i i de noa#te/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( #re1(tea$&( &el #uin dou( #un&te +i8e de o-$er,are
ade&,ate &ondiiilor de lumino?itate din ?on(.
Durata o#eraiunii de $u#ra,e1.ere $taionar( determin( 'n mare
m($ur( ale1erea #un&tului de o-$er,are i a +ormei de a&o#erire a a&e$tuia.
C>nd durata o#eraiunii de $u#ra,e1.ere $e redu&e la &>te,a ore +i8e
(de e8em#lu: #entru do&umentarea unei 'nt>lniri dintre dou( #er$oane/ 'ntr0
un lo& i moment/ &uno$&ute din in+ormaiile o-inute #rin alte metode
in,e$ti1ati,e) o-$er,area $e #oate reali?a dintr0un autoturi$m #la$at
&ore$#un?(tor ori din $#aiu de$&.i$/ de &(tre unul $au doi dete&ti,i
#arti&ulari dotai &u mi%loa&e +oto $au ,ideo -ine &amu+late.
C>nd durata o#eraiunii #re$u#une mai multe ?ile $au &.iar $(#t(m>ni/
+orma de a&o#erire a #un&tului +i8 de o-$er,are tre-uie -ine %u$ti+i&at(. Gntr0o
?on( ur-an(/ 'n a$t+el de &ondiii $e #oate re&ur1e i la 'n&.irierea unei
&amere 'ntr0un imo-il din ,e&in(tate/ 'n aa +el 'n&>t o-$er,area dire&t( $( +ie
#o$i-il(/ +(r( a +i o-$tru&ionat(. C>nd o-$er,area $e +a&e dintr0un mi%lo&
auto (de re1ul( o &amionet( $au o rulot() $e im#un m($uri de &amu+lare a
lunetelor a&e$tora 'n aa +el 'n&>t o&u#anii $( nu +ie ,(?ui din e8terior. De
a$emenea/ $e re&omand( $( $e e,ite #e &>t #o$i-il ?1omotele din interior
&are $( atra1( atenia #er$oanelor din %ur. 9u$ti+i&area #re?enei a&e$tora 'n
?on(/ #e o #erioad( de &>te,a ?ile/ de#inde de &ir&um$tane ($e #oate
in,o&a o de#anare/ o lu&rare de ?id(rie/ in$talaii/ re#arare 'n ?on(/ un #o#a$
#entru re&reere et&.).
A)L
Gn a$t+el de $ituaii e$te re&omanda-il &a #remer1(tor o#eraiunii de
$u#ra,e1.ere $taionar( or1anele de #oliie lo&ale $( +ie &onta&tate i
in+ormate de$#re #re?ena 'n ?ona lor de re$#on$a-ilitate a dete&ti,ilor
#arti&ulari im#li&ai/ #erioada de $u#ra,e1.ere/ moti,>ndu0$e &ore$#un?(tor/
m($ur( de natur( a #re,eni e,entualele &on+li&te &u a&e$tea. Gntru&>t $e #ot
1($i unele #er$oane &urioa$e &are $( $emnale?e la or1anele de #oliie
#re?ena 'n ?on( a unor mi%loa&e auto $au indi,i?i $u$#e&i.
7... Re!o'a%d(ri
Cu #ri,ire la #un&tul +i8 de o-$er,are $e im#un o $erie de #re&i?(ri
&on$t>nd 'ntr0o $erie de #arti&ularit(i 'n +un&ie de lo&ul unde e$te am#la$at
a&e$ta/ i anume:
S &>nd $u#ra,e1.erea $taionar( $e e+e&tuea?( dintr0o &amer(
$ituat( 'ntr0un imo-il din imediata ,e&in(tate a $u-ie&tului/ $e
#ro&edea?( la &amu+larea +ere$trelor &u a%utorul #erdelelor/
%alu?elelor $au dra#eriilor 'n aa +el 'n&>t $u#ra,e1.etorii $( nu +ie
,(?ui din e8terior. Gn a$t+el de &ondiii $e #oate re&ur1e i la
#la$area #e unul dintre #ereii &amerei a unei o1lin?i #o?iionat(
de aa natur( 'n&>t $( o+ere #o$i-ilitatea $u#ra,e1.erii $u-ie&tului
+(r( ri$&ul de a +i de#i$tai. O atenie deo$e-it( $e ,a a&orda
%u$ti+i&(rii +a( de #ro#rietar a moti,elor 'n&.irierii &amerei i/ da&(
e$te &a?ul/ a +a#tului &( $e $taionea?( 'n a&e$ta ore $au ?ileN
S &>nd $e +olo$ete &a #un&t +i8 de o-$er,are un mi%lo& auto/ e$te
re&omanda-il &a #o?iia a&e$tuia 'n ?on( $( +ie $&.im-at(
#eriodi&/ o#eraiunea reali?>ndu0$e de re1ul( noa#tea &>nd
lumino?itatea e$te redu$(/ iar +lu8ul #ietonal redu$N
S #entru e+e&tuarea o#eraiunii de $u#ra,e1.ere $taionar( e$te
indi&at &a #e $&.im- $( lu&re?e doi dete&ti,i #arti&ulari/ mai ale$
&>nd a&ea$ta #re$u#une utili?area mi%loa&elor o#ti&e de
o-$er,are/ lu>ndu0$e 'n &al&ul $tarea de o-o$eal( &are $e
in$talea?( 'n a$t+el de $ituaiiN
S &>nd $u#ra,e1.erea $taionar( $e e+e&tuea?( 'n $#aiu de$&.i$/
dete&ti,ul #arti&ular 'n &au?( tre-uie $( 1($ea$&( o le1end( de
a&o#erire &ore$#un?(toare &are $(0i %u$ti+i&e #re?ena 'n ?on( #e
tim#ul o#eraiuniiN
S ,arietatea &ir&um$tanelor 'n &are $e re&ur1e la a&ea$t(
modalitate de $u#ra,e1.ere in,it( dete&ti,ul #arti&ular la
ima1inaie &reati,(/ in,enti,itate/ ada#ta-ilitate la mediu/ de aa
manier( 'n&>t $(0i atin1( $&o#ul #ro#u$/ +(r( ri$&ul de a $e
A)A
de&on$#ira. Ar +i .a?ardat &a &ine,a $( emit( #retenia ela-or(rii
de $oluii/ &a +orme de a&o#erire i de a&iune/ #entru lar1a #alet(
de &ir&um$tane 'n &are $e u?itea?( a&ea$t( modalitate de
$u#ra,e1.ere +i?i&(. A&e$tea $e ela-orea?( 'n ra#ort de natura
&a?ului/ $en$i-ilitatea $u-ie&ilor/ 'm#re%ur(rile 'n &are $e
derulea?( o#eraiunea/ &>t i de ali +a&tori anterior menionai/
dete&ti,ul #arti&ular im#li&at +iind &el mai 'n m($ur( $( a#re&ie?e
&e #un&t +i8 de o-$er,are $( +olo$ea$&( i &are e$te +orma &ea
mai ade&,at( de a&o#erire a a&e$tuia.
;. 1#"rave+4erea fi0i!( &% 0o%( r#ral(
;.1. Co%di,iile &% !are se re!#r+e la a!eas( for'( de
s#"rave+4ere
Su#ra,e1.erea +i?i&( 'n ?ona rural( $e utili?ea?( de re1ul( 'n $ituaia 'n
&are $u-ie&tul domi&ilia?( $au are reedina 'n ?ona rural(/ 'i de$+(oar(
a&ti,itatea 'ntr0un o-ie&ti, $ituat 'n ?ona rural(/ $e de#la$ea?( tem#orar 'ntr0
o ?on( rural(/ 'n $&o# re&reati,/ #entru $ati$+a&erea unor #a$iuni/ 'n&linaii
et&. $au #entru &omiterea unor +a#te/ de$+(urarea unor a&ti,it(i $au
reali?area unor 'nt>lniri &u di,er$e #er$oane.
;.). Pre+(irea s#"rave+4erii fi0i!e &% 0o%a r#ral(
Su#ra,e1.erea +i?i&( 'n ?ona rural( #re?int( unele #arti&ularit(i/ moti,
#entru &are dete&ti,ul #arti&ular im#li&at tre-uie $( $e #re1(tea$&( 'n
#reala-il #entru e+e&tuarea a&e$teia/ &eea &e #re$u#une:
S do&umentarea &u #ri,ire la reeaua de drumuri #rin&i#ale i
$e&undare/ in&lu$i, &ele &are du& 'n &>m#N
S &unoaterea tuturor &(ilor de a&&e$ i de ieire din lo&alitateN
S 'nto&mirea unei .(ri to#o1ra+i&e a lo&alit(ii/ a,>nd &a #un&t de
re#er lo&ul unde $taionea?( $u-ie&tul
S $ta-ilirea den$it(ii imo-ilelor i a de$tinaiei a&e$tora/ 'n $#e&ial/
'n ,e&in(tatea $u-ie&tuluiN
S $ta-ilirea o-i&eiurilor lo&alni&ilor/ a ,e$timentaiei i a diale&tului
+olo$it de a&etia/ unde e$te &a?ulN
S $ta-ilirea m(r&ilor de mi%loa&e auto #redominante 'n lo&alitate $au
a altor mi%loa&e de de#la$areN
A)3
S $ta-ilirea &on+i1uraiei relie+ului ?onei 'n &are $e a+l( lo&alitatea
rural( 'n &au?(N
S $ta-ilirea lo&urilor &e #ot $er,i &a #un&te de $#ri%in 'n e+e&tuarea
$u#ra,e1.erii 'n ?ona rural( re$#e&ti,(N
S $ta-ilirea unor date de intere$/ &on+orm &elor menionate 'n a&e$t
&a#itol/ &u #ri,ire la $u-ie&tul o#eraiunii de $u#ra,e1.ere +i?i&(N
S le1(tura &u or1anele de #oliie lo&ale #entru %u$ti+i&area #re?enei
'n ?on( a $u#ra,e1.etorilor/ 'n ra#ort de $&o#ul $u#ra,e1.erii/ de
$en$i-ilitatea $u-ie&tului/ de durata o#eraiunii i de &ondiiile 'n
&are $e derulea?( a&ea$taN
Gn #ro&e$ul de #re1(tire a o#eraiunii $e ,a a,ea 'n ,edere i
dotarea &ore$#un?(toare:
S mi%loa&ele o#ti&e de $u#ra,e1.ere de la di$tan(N
S mi%loa&e de do&umentare a a&ti,it(ii $u-ie&tuluiN
S mi%loa&e de le1(tur( i &omuni&are 'ntre $u#ra,e1.etoriN
S e&.i#amente #entru &amu+la%/ re?er,e de a#( i alimente/ unde
e$te &a?ul/ &>nd o#eraiunea $e derulea?( #e o #erioad( mai
mare de tim#N
S ,e$timentaie ade&,at( ?onei i &ondiiilor atmo$+eri&eN
S a&&e$orii &are $( 'nt(rea$&( le1endele de a&o#erire +olo$ite
#entru %u$ti+i&area #re?enei 'n ?on(/ e,entual do&umente
#er$onale &are $( ,in( 'n $#ri%inul a&e$toraN
S e&.i#amente &are $( a$i1ure un minim ne&e$ar de &on+ort #entru
odi.n(/ &>nd $e lu&rea?( 'n $&.im-uriN
S o $um( de -ani #entru di,er$e $ituaiiN
S mi%loa&e auto $au alte ,e.i&ule +olo$ite #entru de#la$area 'n ?on(
a $u#ra,e1.etorilorN
;... P#%!ele de s"ri9i%
Gn a&e$t &onte8t/ #un&tele de $#ri%in re#re?int( a&ele lo&uri/ +ormate 'n
mod natural (+orme de relie+/ #(duri/ ar-ori/ &ur$uri de a#e) $au &reate de om/
&are a$i1ur( a&o#erirea +i?i&( ne&e$ar( $u#ra,e1.etorului $au %u$ti+i&(
le1enda de a&o#erire +olo$it( de a&e$ta #e tim#ul e+e&tu(rii $u#ra,e1.erii
+i?i&e a $u-ie&tului.
Gn anumite &ondiii/ 'n $#e&ial &>nd $u#ra,e1.erea +i?i&( $e reali?ea?( 'n
lo&alit(ile rurale &u o anumit( den$itate de lo&uitori #e 3m/ #un&tul de $#ri%in
#oate +i a$imilat #un&tului +i8 de o-$er,are din ?ona ur-an(.
A))
E$enial 'n ale1erea #un&telor de $#ri%in/ &a i 'n &a?ul #un&tului +i8/ e$te
&a din a&e$tea $( $e #oat( e+e&tua $u#ra,e1.erea $u-ie&tului/
neo-$tru&ionat( i +(r( ri$&ul de&on$#ir(rii $u#ra,e1.etorilor.
*($trarea unei di$tane a#re&ia-ile +a( de $u-ie&t i +olo$irea
mi%loa&elor o#ti&e de o-$er,are re#re?int( i 'n a&e$t &a? o +orm(
&ore$#un?(toare de a&o#erire.
Camu+la%ul are/ la r>ndul $(u/ un rol e$enial 'n $u&&e$ul o#eraiunii de
$u#ra,e1.ere 'n ?ona rural(. O ,e$timentaie &are $( &on&orde &u &oloritul
natural o+erit de #un&tul de $#ri%in/ 1reu de re#erat &u o&.iul li-er/ anularea
re+le&iilor lunetei/ o1lin?ilor $au #ie$elor &romate ale autoturi$melor #rin
#r(+uire/ a&o#erirea a&e$tora &u iar-(/ +run?e et&./ nu $unt delo& de ne1li%at
'n &ondiiile unei a$t+el de o#eraiuni.
C>nd #un&tul de $#ri%in nu #oate o+eri &ondiii o#time de $u#ra,e1.ere i
nu $e #oate renuna la a&e$ta dat( +iind a&o#erirea +i?i&( #e &are o o+er(/ un
alt $u#ra,e1.etor 'i ,a ale1e o #o?iie &ore$#un?(toare 'n teren de unde ,a
o-$er,a $u-ie&tul/ in+orm>nd #e &ole1ul $(u &u toate datele i in+ormaiile
o-inute #rin mi%loa&ele de le1(tur( #re$ta-ilite.
;.3. De"las(rile &% 0o%a r#ral(
,2G2-2 &upra3e:herea .i5ic0 cu 4i;loace auto
Te.ni&ile +olo$ite 'n $u#ra,e1.erea &u mi%loa&e auto 'n ?ona rural( $e
ado#t( 'n ra#ort de ruta +olo$it( de $u-ie&t/ re$#e&ti, da&( e$te ,or-a de un
drum #rin&i#al $au $e&undar/ #re&um i 'n +un&ie de lumino?itate/ re$#e&ti,
da&( e ?i $au noa#te.
Gn $ituaia 'n &are $e &ir&ul( #e un drum #rin&i#al/ 'n tim#ul ?ilei/ da&(
inten$itatea tra+i&ului e$te redu$(/ $u#ra,e1.etorul ,a #($tra o di$tan(
a#re&ia-il( +a( de $u-ie&t/ a&ea$ta re#re?ent>nd i o modalitate de
a&o#erire i e,itare a de&on$#ir(rii. Da&( tra+i&ul e$te inten$ $u#ra,e1.etorul
,a l($a &a 'ntre autoturi$mul $(u i &el al $u-ie&tului $( $e inter&ale?e L0A
autoturi$me din tra+i&. C>nd 'n $u#ra,e1.ere $unt an1renate dou( $au mai
multe autoturi$me $e #ro&edea?( la alternarea #o?iiei a&e$tora 'n ra#ort &u
&el +olo$it de $u-ie&t.
Gn de#la$(rile #e drumuri $e&undare $e ,a #($tra o di$tan( a#re&ia-il(
+a( de $u-ie&t/ lu>ndu0$e 'n &al&ul i +a#tul &( de re1ul( rutele $&urte $unt
mai #uin &ir&ulate/ e8&e#t>nd $ituaiile &>nd a&ea$ta &on$tituie alternati,e la
drumurile #rin&i#ale. Gn a$t+el de &ondiii e$te de dorit &a $u#ra,e1.etorul $(
&ondu&( 'n maniera $#e&i+i&( lo&alni&ilor/ l($>nd im#re$ia &( $e de#la$ea?(
la o anumit( de$tinaie/ +(r( a +i e?itant 'n mane,re/ &eea &e ar #utea atra1e
atenia &urioilor.
A);
*e de alt( #arte/ 'n $ituaia 'n &are $u#ra,e1.erea $u-ie&tului $e
e+e&tuea?( &u mi%lo& auto #e tim# de noa#te/ #e un drum #rin&i#al/
$u#ra,e1.etorul #($trea?( o di$tan( &ore$#un?(toare +a( de $u-ie&t #entru
a nu0l #ierde i $e +olo$ete de jocul luminilor farurilor #entru e,itarea
de&on$#ir(rii. Du#( &e $u-ie&tul intr( 'ntr0o &ur-(/ de e8em#lu/
$u#ra,e1.etorul ,a +olo$i o alt( +a?( $au $i$tem de iluminare #entru a l($a
im#re$ia $u-ie&tului &( 'n urma $a $e a+l( un alt autoturi$m/ de&>t &el anterior
intr(rii 'n &ur-(.
*e drumuri $e&undare/ noa#tea/ &ea mai -un( metod( e$te de a $e
&ir&ula &u +arurile $tin$e i la di$tan(. Gn a$t+el de &ondiii $u-ie&tul nu ,a
re#era autoturi$mul $u#ra,e1.etorului i ni&i nu ,a au?i ?1omotul #rodu$ de
motorul a&e$tuia. Su#ra,e1.etorul tre-uie $( ai-( 1ri%( $( nu +ie re#erat de
$u-ie&t la lumina +arurilor autoturi$melor &are &ir&ul( din $en$ in,er$ i 'n
&ondiiile 'n &are a&ea$ta ,a 'ntoar&e.
Totui/ tre-uie menionat +a#tul &( a &ondu&e &u +arurile $tin$e #e tim#
de noa#te e$te oare&um .a?ardat/ e8i$t>nd ri$&ul de a&&idente/ mai ale$
&>nd $u#ra,e1.etorul nu a a,ut tim#ul ne&e$ar #entru a&omodarea &u
'ntuneri&ul. Gn $#ri%inul a&e$tui #ro&edeu a +o$t in,entat #eri$&o#ul #entru
&ondu&erea auto #e tim# de noa#te/ +(r( +olo$irea luminii +arurilor.
,2G222 &upra3e:herea 7 4er1 pe ;o1
Su#ra,e1.erea +i?i&( a $u-ie&tului 'n mer$ #e %o$/ 'n ?ona rural(
#re?int( o $erie de #arti&ularit(i determinate de &ondiiile de relie+/ $tarea
drumurilor/ &ondiiile atmo$+eri&e et&.
Te.ni&ile de de#la$are #e %o$ 'n di,er$itatea de &ondiii $#e&i+i&e ?onei
rurale $unt ,ariate/ ele re#re?ent>nd $u-ie&te de de?-atere la &ur$urile de
$#e&ialitate/ im#ortant e$te &a dete&ti,ul #arti&ular $( do,edea$&( ima1inaie
&reati,( 'n a$t+el de $ituaii.
Totui/ 'n literatura de $#e&ialitate au +o$t relie+ate o $erie de
re&omand(ri 'n di,er$e $ituaii/ dintre &are menion(m:
S &>nd $u#ra,e1.erea +i?i&( $e e+e&tuea?( 'n mer$ #e %o$/ e$te
indi&at $( $e e,ite ?onele lar1 de$&.i$e. Da&( a&e$t lu&ru nu e$te
#o$i-il $u#ra,e1.etorul $e ,a +olo$i de &on+i1uraia terenului/ de
+ormele de relie+ $au de alte elemente naturale #entru a nu +i
o-$er,at de &(tre $u-ie&t.
S 'n a&ea$t( o#eraiune $u#ra,e1.etorul tre-uie $( e,ite #e &>t
#o$i-il ?1omotele/ mane,rele inutile/ l($area de urme et&.N
S de#la$area 'n linite #re$u#une o a&omodare &u #a$ul $u-ie&tului
i #($trarea unei di$tane a#re&ia-ile/ e,itarea lo&urilor a&o#erite
&u &ren1i $au +run?e u$&ate &are #rodu& ?1omote 'n mer$N
A)E
S #loaia $au un $trat de ?(#ad( #roa$#(t( a%ut( 'n mod $emni+i&ati,
la de#la$area 'n liniteN
S ?ilele 'n &are -ate ,>ntul $unt/ de a$emenea/ ideale #entru
urm(rirea #e %o$/ deoare&e ?1omotele #rodu$e de ra+alele de
,>nt/ de +onetul ar-orilor/ al &ulturilor et&. le a&o#er( #e &ele
+(&ute 'n de#la$are de $u#ra,e1.etorN
S &>nd de#la$area $e +a&e 'ntr0o ?on( u$&at(/ e$te de #re+erat &a
$u#ra,e1.etorul $( ai-( #re1(tit( o #ere&.e de &iora#i lar1i &are
$(0i tra1( #e$te 'n&(l(minte #entru atenuarea ?1omotelorN
S de#la$area 'n ?ona rural( #re$u#une &a $u#ra,e1.etorul $( +ie
atent 'n %urul $(u/ $( #ri,ea$&( de o #arte i alta i +re&,ent 'n
$#ate #entru a $e$i?a a$#e&tele 'n detaliuN
S #entru 'nl(turarea urmei l($ate 'n mer$ tre-uie +olo$ite re$ur$ele
naturale a+late la 'ndem>n(N
S nu $e re&omand( de#la$area $u#ra,e1.etorului #e &rea$ta
+ormelor de relie+ 'nalt/ 'ntru&>t e$te uor de re#eratN
S de#la$area nu $e +a&e 'n mod &ontinuu/ a&ea$ta +iind 'ntreru#t(
de $&urte $taion(ri i a$&ultare a &eea &e $e 'nt>m#l( 'n %ur/
-ine'nele$ du#( &e $e mi&orea?( di$tana +a( de $u-ie&t #entru
a nu0l #ierde din ra?a ,i?ual(N
S dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie #re1(tit i #entru $ituaiile 'n
&are tre-uie $( +a&( +a( ata&ului unor &>iniN
S 'n lo&alitate $u#ra,e1.erea +i?i&( 'n mer$ #e %o$ $e +a&e du#(
a&eleai re1uli &a i &ea din mediul ur-an/ #rin #($trarea di$tanei
&ore$#un?(toare/ alternarea #o?iiei $u#ra,e1.etorilor 'n ra#ort &u
$u-ie&tul/ +olo$irea &ir&um$tanelor e8i$tente #entru e,itarea
de&on$#ir(riiN
=. 1#"rave+4erea fi0i!( s#2 a!o"erire
=.1. No,i#%i +e%erale
&upra3e:herea .i5ic0 1u6 acoperire re#re?int( o metod( de a o-ine
date i in+ormaii/ #re&um i elemente &u &ara&ter #ro-atoriu de$#re
a&ti,itatea i &om#ortamentul $u-ie&tului/ ori de a0l determina $( +a&( $au $(
nu +a&( &e,a/ 'ntr0un anumit &onte8t/ #rin o-$er,area i &onta&tarea dire&t(
de &(tre dete&ti,ul #arti&ular/ in+iltrat #e l>n1( &el 'n &au?( $u- o identitate
+al$(.
A)H
A&ea$t( metod( #re$u#une un anumit 1rad de &om#le8itate/ dat( +iind
#re1(tirea #e &are dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( o reali?e?e #remer1(tor
o#eraiunii de in+iltrare #e l>n1( $u-ie&t/ inter#retarea rolului #er$ona%ului #e
&are0l #ortreti?ea?( 'n ra#orturile &u &el $u#ra,e1.eat/ &on$e&inele la &are
$e e8#une 'n $ituaia de&on$#ir(rii/ &are uneori #ot +i im#re,i?i-ile/ moti,
#entru &are re&omand(m $( +ie +olo$it( &a ultim( +orm( de a&iune/ atun&i
&>nd &elelalte +orme de $u#ra,e1.ere $au #ro&edee de in,e$ti1are nu au dat
re?ultatele $&ontate $au $e #re?um( &( nu ,or +i e+i&iente.
Gn #ra&ti&(/ $ituaiile &are re&lam( +olo$irea a&e$tei metode $unt multi#le
i ,ariate &a $#ee/ mai ale$ 'n &onte8tul #ro-lemati&ii or1anelor de #oliie/
'n$( din #er$#e&ti,a a&ti,it(ilor $#e&i+i&e &on$ider(m &( a&ea$t( metod( de
$u#ra,e1.ere #oate +i a#li&at( 'n urm(toarele $ituaii:
a) &>nd &lientul dete&ti,ului #arti&ular e$te an1a%ator i dorete
$( $e edi+i&e &u #ri,ire la a&ti,itatea/ &om#ortamentul i #reo&u#(rile
unui an1a%at $au unui 1ru# de an1a%ai dintr0un $e&tor de a&ti,itate unde
nu are alte #o$i-ilit(i de &ontrol (un antier/ un de#o?it/ o .al( de
#rodu&ie et&.). De re1ul(/ a$t+el de $oli&it(ri $e 'nre1i$trea?( &>nd
an1a%atorul are $u$#i&iuni &( unul $au mai muli an1a%ai $u$tra1 -unuri
de la lo&ul de mun&(/ 'n $&o#ul 'n$uirii $au 'n$tr(in(rii/ re&ur1 la a&te de
$a-ota%/ nu0i 'nde#line$& 'n mod &ore$#un?(tor $ar&inile de $er,i&iu/
iniia?( a&iuni de natur( a #re%udi&ia intere$ele &om#aniei et&.
*re1(tirea dete&ti,ului #arti&ular #entru a&e$t 1en de o#eraiuni
#re$u#une un anumit 1rad de &om#le8itate/ 'ntru&>t a&e$ta tre-uie $( $e
#o?iione?e &a an1a%at al &om#aniei #ri,ate/ iar le1enda $a de a&o#erire
tre-uie $(0i #ermit( $ta-ilirea unor ra#orturi de mun&(/ #e &>t #o$i-il de
&ole1ialitate/ &u $u-ie&tul $au $u-ie&ii $u$#e&tai de an1a%ator. Gn tim#/
o#eraiunea $e #oate e8tinde #e o #erioad( de &>te,a luni $au &.iar mai
mult/ 'n ra#ort de a-ilitatea dete&ti,ului #arti&ular de inter#reta rolul
a$umat/ de a #enetra 'n mediul intim al $u-ie&tului/ de a0l &onta&ta i de
a o-ine datele/ in+ormaiile i elementele #ro-atorii $oli&itate de &lient.
-) &>nd $oli&itantul in,e$ti1aiei dorete $( &unoa$&(
a&ti,itatea/ &om#ortamentul $au #reo&u#(rile $u-ie&tului 'ntr0un &onte8t
dat. Situaiile de a&e$t 1en $unt &ele mai ,ariate/ iar #re1(tirea
dete&ti,ului #arti&ular i durata o#eraiunii $e ra#ortea?( la $&o#ul
a&e$tora. De e8em#lu/ dete&ti,ul #arti&ular $e #oate #o?iiona 'ntr0un om
de a+a&eri #entru a te$ta da&( #er$oana de$emnat( de &lientul $(u
#entru ne1o&ieri e$te di$#u$( $( a&&e#te o o+ert( de?a,anta%oa$( 'n
$&.im-ul unui &omi$ion #er$onal. *re1(tirea dete&ti,ului #arti&ular
#entru a&e$t 1en de o#eraiuni e$te mult mai $im#l(/ iar durata #oate +i
&on&entrat( 'n &>te,a ore.
A)I
&) &>nd $oli&itantul in,e$ti1aiei dorete &a $u-ie&tul $(0i
$&.im-e &onduita/ $( renune la anumite ,i&ii/ $( $e a-in( de la
&omiterea unor +a#te et&. Gn a&e$te &ondiii dete&ti,ul #arti&ular tre-uie
$( $e do&umente?e +oarte -ine a$u#ra elementelor de+initorii ale
#er$onalit(ii $u-ie&tului/ iar #er$ona%ul #e &are0l #ortreti?ea?(
$(0i #ermit( &rearea unei a$&endene morale a$u#ra a&e$tuia. Calit(ile
dete&ti,ului #arti&ular de +in anali$t/ -un #$i.olo1/ a-ilitatea de a
&omuni&a &u interlo&utorul/ au un rol e$enial 'ntr0o mi$iune de a&e$t
1en. De re1ul( &lienii dete&ti,ului #arti&ular 'n a$t+el de $ituaii $unt
#(rinii $au re#re?entanii le1ali &are dore$& $( &ori%e?e &onduita &o#iilor/
$(0i determine $( renune la &on$umul de dro1uri/ al&ool/ ori $( $e a-in(
de la &omiterea unor +a#te la limita le1ii #enale. De a$emenea/ 'n
#o$tura de &lient #oate +i un $o &are dorete &ori%area &onduitei
#artenerului de ,ia(/ ori un an1a%ator &(ruia nu0i e$te indi+erent( $ituaia
unui an1a%at/ -un #ro+e$ioni$t/ dar &u ,i&ii &are #ot #re%udi&ia ima1inea
+irmei.
d) &>nd $&o#ul in,e$ti1aiei 'l re#re?int( o-inerea de #ro-e
e,idente #ri,ind anumite +a#te &omi$e de &(tre $u-ie&t. Gn ra#ort de
&ir&um$tane/ rolurile %u&ate de dete&ti,ul #arti&ular 'n a&e$t 1en de
o#eraiuni $unt di,er$e/ uneori &om#le8e/ &a 1rad de di+i&ultate/ iar
durata de a&iune 'n tim# $e #oate e8tinde de la &>te,a ore #>n( la
&>te,a luni. Com#le8itatea a&e$tei o#eraiuni deri,( din +a#tul &(
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e +olo$ea$&( de mi%loa&e a$&un$e #entru
inter&e#tarea de ima1ini $au a &on,or-irilor/ iar &>nd $ituaia o im#une
$( $e #o?iione?e &a martor o&ular la &omiterea unor +a#te $(,>rite de
$u-ie&t/ &eea &e #re$u#une i anumite &on$e&ine ulterioare. Gn multe
dintre $ituaiile de a&e$t 1en dete&ti,ul #arti&ular 'i ,a a$uma
re$#on$a-ilitatea de a &om#(rea 'n +aa in$tanei de %ude&at( &a martor/
da&( nu e8i$t( o alt( modalitate de #ro-are a a&ti,it(ii in+ra&ionale a
$u-ie&tului/ &eea &e nu e$te delo& &on+orta-il.
E,ident &( $u#ra,e1.erea +i?i&( $u- a&o#erire #re?int( o $erie de
a,anta%e/ dar i de?a,anta%e/ dintre &are menion(m:
a) $#re deo$e-ire de &elelalte +orme de $u#ra,e1.ere +i?i&(/ a&ea$t(
metod( &on+er( a3ata;ul &(:
S dete&ti,ul #arti&ular $e a+l( 'n mod de$&.i$ 'n a#ro#ierea
$u-ie&tului i #oate o-$er,a ne$tin1.erit a&ti,itatea/
&om#ortamentul i #reo&u#(rile a&e$tuiaN
S #rin &onta&tarea $u-ie&tului/ dete&ti,ul #arti&ular #oate &unoate
din tim# inteniile de a&iune ale a&e$tuia i d( #o$i-ilitatea
&lientului $( a&ione?e 'n mod #re,enti, &>nd $ituaia o im#uneN
A)B
S #re?ena dete&ti,ului #arti&ular 'n a#ro#ierea $u-ie&tului 'i #ermite
$( +olo$ea$&( &u mai mult( uurin( mi%loa&ele $#e&iale #entru
o-inerea de elemente &u &ara&ter #ro-atoriu/ &>nd $ituaia o
im#uneN
S &onta&tarea dire&t( a $u-ie&tului de &(tre dete&ti,ul #arti&ular 'i
#ermite determinarea a&e$tuia de a $e a-ine de la &omiterea
unor +a#te anti$o&iale/ in+ra&ionale $au de a renuna la anumite
,i&ii i de a0i &ori%a &onduita/ &eea &e nu $e #oate reali?a #rin alte
+orme i #ro&edee in,e$ti1ati,e.
-) de5a3ata;ul a&e$tei metode &on$t( 'n a&eea &(:
S #re$u#une un anumit 1rad de &om#le8itate $u- ra#ortul #re1(tirii
#remer1(toare o#eraiuniiN
S #e tim#ul derul(rii o#eraiunii dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( intre
'n rolul #er$ona%ului #e &are0l #ortreti?ea?(/ $( $e &om#orte i $(
a&ione?e &on+orm ni,elului de re+erin( al a&e$tuia/ &eea &e
im#li&( &ura%/ t(rie de &ara&ter/ ma8imum de atenie 'n &eea &e
+a&e i $#une/ o $tare de 'n&ordare #ermanent(N
S e8i$t( #ermanent ri$&ul &a dete&ti,ul #arti&ular $( +ie re&uno$&ut
de o #er$oan( nea,i?at( i $(0i de?,(luie ade,(rata identitateN
S &on$e&inele de&on$#ir(rii o#eraiunii #ot +i im#re,i?i-ile #entru
dete&ti,ul #arti&ular. Fa#tul &( o #er$oan( $au mai multe #ot
r(m>ne +(r( un lo& de mun&( $au a%un1e 'n in$tan( &a urmare a
do&ument(rii a&ti,it(ii lor #oate &ondu&e la a&te de r(?-unare din
#artea a&e$tora/ &eea &e nu e$te $im#lu de $u#ortat.
Gn &on&lu?ie/ re&ur1erea la a&ea$t( metod( de $u#ra,e1.ere +i?i&( i de
a&iune tre-uie #re&edat( de o anali?( minuioa$( a tuturor +a&torilor #ro i
&ontra/ 'n ra#ort de &ir&um$tane/ 'n aa +el 'n&>t $( $e e,ite ori&e &on$e&ine
nedorite. Ea e$te re&omanda-il( dete&ti,ilor #arti&ulari 'n&e#(tori i +(r(
talent a&tori&e$&.
=.). Pre+(irea o"era,i#%ii de s#"rave+4ere fi0i!( s#2
a!o"erire
(222-2 <actorii deter4ia/i 7 reali5area pre:0tirii pre4er:0toare
opera/iuii
*re1(tirea dete&ti,ului #arti&ular #entru o#eraiunea de $u#ra,e1.ere
$u- a&o#erire $e reali?ea?( 'n mod di+ereniat/ 'n ra#ort de: $&o#ul
o#eraiunii/ durata o#eraiunii/ elementele de+initorii ale #er$onalit(ii
$u-ie&tului/ #re&um i lo&ul $au mediul de a&iune.
A;D
&copul opera/iuii, #otri,it de+iniiei a&e$tei metode de $u#ra,e1.ere
+i?i&(/ #oate +i:
S o-inerea de date i in+ormaii &u #ri,ire la a&ti,itatea/
&om#ortamentul i #reo&u#(rile $u-ie&tuluiN
S o-inerea de elemente &u &ara&ter #ro-atoriu #ri,ind a&ti,itatea
$u-ie&tuluiN
S determinarea $u-ie&tului de a +a&e $au a nu +a&e &e,a.
S&o#ul o#eraiunii e$te determinant 'n #ro&e$ul de #re1(tire a
dete&ti,ului #arti&ular #entru a a&iona. Gradul de &om#le8itate a #re1(tirii
dete&ti,ului #arti&ular #remer1(tor o#eraiunii #ro#riu0?i$e de $u#ra,e1.ere
+i?i&( a $u-ie&tului e$te dat de $&o#ul urm(rit #rin derularea a&e$teia. Du#(
&um $0a menionat de%a/ 'ntr0un +el $e ,a +a&e #re1(tirea &>nd dete&ti,ul
#arti&ular e$te $oli&itat $( o-in( date i in+ormaii de$#re $u-ie&t/ alt+el &>nd
$e im#une do&umentarea a&ti,it(ii a&e$tuia &u elemente #ro-atorii i &u totul
deo$e-it &>nd $e #retinde determinarea $a de a +a&e $au a nu +a&e &e,a.
%urata opera/iuii, &ondiionat( 'n ma%oritatea &a?urilor de $&o#ul
a&e$teia/ re#re?int(/ la r>ndul $(u/ un +a&tor determinant 'n #ro&e$ul de
#re1(tire #remer1(toare a dete&ti,ului #arti&ular. O o#eraiune &are durea?(
&>te,a minute $au ore nu ridi&( a&eleai #ro-leme/ $u- ra#ortul &om#le8it(ii
#ro&e$ului de #re1(tire/ &a a&eea &are $e 'ntinde #e o #erioad( de &>te,a
luni $au mai mult.
Gn ma%oritatea &a?urilor dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e #o?iione?e
'ntr0un #er$ona% al &(rui ni,el de re+erin(/ $u- ra#ortul #er$onalit(ii/ $( +ie
a#ro#iat $au $u#erior +a( de &el ale $u-ie&tului. !1norarea $au
ne&unoaterea unor #arti&ularit(i &are de+ine$& #er$onalitatea $u-ie&tului
&ondu&/ ine,ita-il/ la ee&ul o#eraiunii. Un dete&ti, #arti&ular &are nu are
&unotinele ne&e$are #entru a %u&a rolul #er$ona%ului #ortreti?at 'ntr0un mod
&are $(0i #ermit( reali?area &onta&tului &u $u-ie&tul/ &omuni&area la ni,elul
a&e$tuia/ nu are an$e de reuit( i tre-uie $( a#ele?e la $er,i&iile unui &ole1
&are $( &ore$#und( &erinelor menionate. Cunoaterea $u-ie&tului/ $u-
ra#ortul ni,elului de &unotine #ro+e$ionale/ de $#e&ialitate/ a #a$iunilor/
'n&linaiilor/ ,i&iilor/ a#titudinilor de a &omuni&a/ de a $e e8teriori?a e$te
e$enial( 'n $ituaii de a&e$t 1en.
Locul 1au 4ediul de ac/iue al 1u6iectului2 Gn unele $ituaii $e
im#une &a dete&ti,ul #arti&ular $( #enetre?e 'ntr0un anumit lo& $au mediu
#remer1(tor &onta&t(rii $u-ie&tului. Cunoaterea #arti&ularit(ilor lo&ului $au
mediului 'n &are $e a+l( $u-ie&tul #ermite dete&ti,ului #arti&ular $(0i
$ta-ilea$&( o le1end( de a&o#erire &ore$#un?(toare i $(0i %alone?e o
anumit( &onduit( de urmat. De modul 'n &are reuete $( $e +a&( a1reat de
A;L
&(tre &ei &are $e a+l( 'n lo&ul $au mediul de a&ti,itate $au a&iune al
$u-ie&tului de#inde 'n mare m($ur( $u&&e$ul o#eraiunii.
Du#( &um am mai menionat/ #re1(tirea dete&ti,ului #arti&ular #entru
$u#ra,e1.erea +i?i&( $u- a&o#erire $e +a&e 'n mod di+ereniat 'n ra#ort de
+a&torii determinani #re&i?ai mai $u$. Gn &ele &e urmea?( ,om #re?enta/
$u&&int/ 1ama de a$#e&te de &are dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( in( $eama
'n #re1(tirea $a #entru o o#eraiune de a&e$t 1en &u un 1rad $#orit de
&om#le8itate.
Gn 1eneral/ 'n #re1(tirea dete&ti,ului #arti&ular #entru o o#eraiune de
$u#ra,e1.ere +i?i&( $u- a&o#erire/ tre-uie $( $e ai-( 'n ,edere:
a) $ta-ilirea le1endei de a&o#erire &are $( #ermit( reali?area
&onta&tului &u $u-ie&tulN
-) do&umentarea &u #ri,ire la #arti&ularit(ile lo&ului $au
mediului 'n &are 'i de$+(oar( a&ti,itatea $au a&ionea?( $u-ie&tulN
&) do&umentarea a$u#ra elementelor de+initorii ale #er$onalit(ii
$u-ie&tuluiN
d) ale1erea momentului o#ortun de intrare 'n &onta&t &u
$u-ie&tulN
e) $ta-ilirea &onduitei de urmat &>nd $u-ie&tul re&ur1e la a&te
$au +a#te anti$o&iale/ in+ra&ionale et&.N
+) $ta-ilirea modalit(ilor &one8e de a&iune 'n ra#orturile &u
$u-ie&tul #entru atin1erea $&o#ului #ro#u$N
1) $ta-ilirea ,ariantei de retra1ere &>nd e8i$t( indi&ii de
de&on$#irare a o#eraiunii ori &>nd a&ea$ta i0a atin$ $&o#ul.
Fie&are dintre a&e$te a$#e&te 'i are im#ortana $a 'n #ro&e$ul de
#re1(tire a dete&ti,ului #arti&ular #entru a$t+el de o#eraiuni i &om#ort( lar1i
&omentarii i de?-aterii &are +a& o-ie&tul &ur$urilor de $#e&ialitate #redate 'n
&ole1iile de #ro+il.
Le:eda de acoperire re#re?int(/ 'n a&e$t &onte8t/ o modalitate de
dedu-lare a identit(ii dete&ti,ul #arti&ular #entru a intra 'n &onta&t &u
$u-ie&tul i a0i atin1e $&o#ul #ro#u$.
De re1ul( ea #re$u#une:
a) #o?iionarea dete&ti,ului #arti&ular 'ntr0un #er$ona% &are $(0i
#ermit( in+iltrarea #e l>n1( $u-ie&t/ &onta&tarea a&e$tuia/ o-inerea
datelor i in+ormaiilor/ a elementelor &u &ara&ter de intere$ #arti&ular
#entru &lient/ ori determinarea &elui 'n &au?( de a +a&e $au a nu +a&e
&e,a.
Gn &ondiiile 'n &are $u-ie&tul are $tatut de an1a%at al unei &om#anii
#ri,ate $e im#une &a:
A;A
0 #ro+e$ia alea$( de dete&ti,ul #arti&ular #entru a&o#erire $(
+ie $imilar( $au a#ro#iat( &a $#e&ialitate i &ali+i&are &u a&eea a
$u-ie&tului/ atun&i &>nd 1radul de #re1(tire 'i #ermite a&e$t lu&ru.
Da&( dete&ti,ul #arti&ular nu #o$ed( &unotinele ne&e$are #entru a
%u$ti+i&a #ro+e$ia #e &are i0a ale$0o &a a&o#erire #entru &onta&tarea
$u-ie&tului/ el ri$&( $( $e de&on$#ire/ iar o#eraiunea nu0i ,a atin1e
$&o#ul. Gn a$t+el de $ituaii e$te re&omanda-il &a dete&ti,ul #arti&ular
$(0i alea1( &a a&o#erire o #ro+e$ie &are nu im#li&( nea#(rat o
&ali+i&are/ dar &are $(0i #ermit( $ta-ilirea unor ra#orturi de mun&( &u
$u-ie&tul.
0 o-inerea de &(tre dete&ti,ul #arti&ular a $tatutului de an1a%at
al &om#aniei #ri,ate 'n &au?(/ #e &>t #o$i-il 'n a&elai lo& de mun&( &u
$u-ie&tul i #e o +un&ie &are $(0i o+ere li-ertatea de mi&are 'n in&int(.
*o$i-ilitatea dete&ti,ului #arti&ular de a +a&e de#la$(ri 'n in&inta lo&ului
de mun&( 'l a%ut( $(0i %u$ti+i&e anumite a&iuni ne&e$are #entru
$u#ra,e1.erea $u-ie&tului/ $( e+e&tue?e #re1(tirile &ore$#un?(toare 'n
$&o#ul do&ument(rii a&ti,it(ii a&e$tuia/ $( $e retra1( &>nd $ituaia
im#une #entru a nu +i re&uno$&ut de unele #er$oane/ $( e,ite
#arti&i#area la &omiterea unor +a#te anti$o&iale.
-) al&(tuirea unui &urri&ulum ,itae &are $( &ore$#und( &u
&erinele #er$ona%ului #e &are0l #ortreti?ea?(/ re$#e&ti, &u #ro+e$ia de
a&o#erire. A&ea$ta #re$u#une in,entarea unui i$tori& al $(u/ -rodat #e
&>t #o$i-il #e datele reale din ,iaa i a&ti,itatea $a. Dete&ti,ul #arti&ular
tre-uie $( +ie 'n m($ur( $(0i $u$in( a&e$t &urri&ulum ,itae &u date
reale de$#re lo&urile unde #retinde &( a e+e&tuat $tudiile/ $ta1iul militar/ a
lu&rat/ de$#re anumite #er$oane &uno$&ute et&./ &eea &e #re$u#une o
do&umentare 'n #reala-il 'n a&e$t $en$.
&) ale1erea unui nume +i&ti,/ $u$inut de a&te de identitate/
do&umente de an1a%are et&. &are $( ate$te a&e$t lu&ru. Ale1erea unui
nume +i&ti, nu #re$u#une nea#(rat i $&.im-area tuturor datelor de
identitate ale dete&ti,ului #arti&ular/ 'n &ondiiile 'n &are a&e$tea nu
&ondu& la de&on$#irarea $a. Gn &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular
a&ionea?( $u- un nume +i&ti, tre-uie $( mani+e$te 1ri%a ne&e$ar( &a #e
l>n1( do&umentele de identitate i &ele de an1a%at $( nu ai-( la
reedina $a in$&ri#ionat numele real #e di,er$e di#lome de $tudii/
a1ende #er$onale et&./ iar &ore$#ondena $( nu a%un1( 'n #o$e$ia unor
#er$oane nea,i?ate.
d) intrarea 'n rolul #er$ona%ului #ortreti?at. Nu e$te $u+i&ient &a
dete&ti,ul #arti&ular $(0i $&.im-e identitatea/ $( alea1( o #ro+e$ie de
a&o#erire i un &urri&ulum ,itae #entru a demon$tra &( re#re?int( un
anumit #er$ona%. !n$tin&tul de auto&on$er,are al $u-ie&tului/ mai ale$
A;3
&>nd a&e$ta e$te #redi$#u$ la anumite +a#te in+ra&ionale/ 'l +a&e $( +ie
&ir&um$#e&t 'n ra#orturile &u #er$oanele nou &uno$&ute i $( le $tudie?e
atent $u- toate a$#e&tele. *rin urmare/ da&( dete&ti,ul #arti&ular i0a
ale$ #entru a&o#erire o anumit( #ro+e$ie i a +o$t an1a%at #e un #o$t
&ore$#un?(tor a&e$teia/ tre-uie $( demon$tre?e #ra&ti&/ #rin +a#te/ &(
e$te 'n m($ur( $( #re$te?e o a$t+el de a&ti,itate/ alt+el de,ine $u$#e&t i
e,itat de &ei din %ur in&lu$i, de &(tre $u-ie&t.
=... Co%a!area s#2ie!#l#i
Eta#a &ea mai &riti&( 'n ma%oritatea o#eraiunilor de $u#ra,e1.ere +i?i&(
$u- a&o#erire o re#re?int( #enetrarea 'n mediul 'n &are 'i de$+(oar(
a&ti,itatea $u-ie&tul i re$#e&ti, &onta&tarea a&e$tuia. Ade$ea/ #rima
im#re$ie e$te determinant( #entru reuita $au ee&ul a&iunii dete&ti,ului
#arti&ular. Da&( dete&ti,ul #arti&ular a reuit $( $e +a&( a1reat 'n mediul de
a&ti,itate $au de a&iune al $u-ie&tului/ $(0l im#re$ione?e 'n mod +a,ora-il #e
a&e$ta/ $(0i tre?ea$&( intere$ul/ atun&i el are toate an$ele de reuit(. Gn &a?
&ontrar ri$&( $( $e de&on$#ire/ 'ntru&>t ,a +i #ri,it &u $u$#i&iune i
ne'n&redere de &(tre $u-ie&t/ &are #entru edi+i&are #oate #ro&eda i la
e+e&tuarea unor ,eri+i&(ri a$u#ra $a.
Gn i#ote?a &( dete&ti,ul #arti&ular a reuit $( reali?e?e 'n &ondiii
+a,ora-ile #rimul &onta&t &u $u-ie&tul/ un rol im#ortant 'l are/ 'n &ontinuare/
#re1(tirea le1(turilor &u a&e$ta #entru atin1erea $&o#ului #ro#u$.
=.3. Varia%a de rera+ere
Dete&ti,ul #arti&ular #ortreti?ea?( un anumit #er$ona% at>t tim# &>t e$te
ne&e$ar #entru a0i 'nde#lini o-li1aiile a$umate 'n ra#orturile &u &lientul/
du#( &are re,ine la $tatutul $(u real.
De a$emenea/ 'n $ituaiile 'n &are e8i$t( indi&ii &( o#eraiunea e$te 'n
#eri&ol de a $e de$&on$#ira dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e retra1( 'nainte
&a a&e$t lu&ru $( $e 'nt>m#le.
*entru a$t+el de $ituaii $e im#une &a dete&ti,ul #arti&ular $( ai-(
#re1(tit( din tim# o ,er$iune &are $( %u$ti+i&e 'ntreru#erea &onta&telor &u
$u-ie&tul/ +(r( &a a&e$ta $( reali?e?e &are e$te moti,ul real. C>nd are
$tatutul de an1a%at/ de e8em#lu/ #oate moti,a &( #(r($ete lo&ul de mun&(
#rin demi$ie/ tran$+er/ demitere et&. A$t+el de ,er$iuni tre-uie lan$ate &u
&>te,a ?ile 'nainte de retra1ere i $u$inute &u ar1umente #entru a +i
&redi-ile.
A;)
1>. Ra"or#l de s#"rave+4ere fi0i!(
Ra#ortul de $u#ra,e1.ere +i?i&( re#re?int( a&el do&ument 'n &are $e
in$erea?(/ 'n mod &on&i$/ &lar i real/ 'n ordine &ronolo1i&(/ datele i
in+ormaiile o-inute de$#re $u-ie&t 'n #ro&e$ul $u#ra,e1.erii +i?i&e/ de
intere$ #entru &lient. De re1ul(/ la ra#ortul de $u#ra,e1.ere +i?i&( $e
ane8ea?( elementele &u &ara&ter #ro-atoriu (+ilme/ +oto1ra+ii/ -en?i
ma1neti&e et&.) o-inute 'n #ro&e$ul de $u#ra,e1.ere +i?i&( a $u-ie&tului.
Ra#ortul de $u#ra,e1.ere +i?i&( #oate re+le&ta un anumit $tadiu al
o#eraiunii $au +inali?area a&e$teia.
Reda&tarea ra#ortului de $u#ra,e1.ere +i?i&( are dre#t $&o#:
a9 c8d ace1ta e1te 7toc4it pe ti4pul derul0rii opera/iuii de
1upra3e:here .i5ic0:
S #ermite anali?area &onduitei $u-ie&tului/ a e+i&a&it(ii #ro&edeelor
de a&iune i mi%loa&elor $#e&i+i&e +olo$ite de $u#ra,e1.etor/
de#i$tarea e,entualelor nea%un$uri i luarea m($urilor &e $e
im#un #entru &ori%area a&e$toraN
S #ermite in+ormarea &lientului &u #ri,ire la $tadiul a&ti,it(ii
in,e$ti1ati,e/ #unerea de a&ord &u a&e$ta a$u#ra unor m($uri &e
$e im#un a +i 'ntre#rin$e 'n &ontinuareN
S #ermite &a un alt dete&ti, #arti&ular $( $e do&umente?e 'n &a? i
$( &ontinue a&ti,itatea de $u#ra,e1.ere +i?i&(/ 'n &unotin( de
&au?(/ &>nd $ituaia o im#uneN
69 c8d raportul o:lidete .iali5area opera/iuii de 1upra3e:here
.i5ic0:
S #ermite in+ormarea &lientului a$u#ra re?ultatului +inal al o#eraiunii
de $u#ra,e1.ere a $u-ie&tuluiN
S #oate +i +olo$it &a $ur$( do&umentar( de in+ormare #entru un alt
dete&ti, #arti&ularN
S #oate +i +olo$it &a $ur$( do&umentar( de in+ormare $au/ 'n unele
$ituaii/ &a mi%lo& material de #ro-( 'n in$tan(N
S #oate re#re?enta un do&ument util #entru re&on$tituirea unei +a#te
$au a unui e,eniment.
Gn toate $ituaiile menionate mai $u$ i 'n altele #e &are nu le0am mai
enunat/ 'n utili?area ra#oartelor de $u#ra,e1.ere +i?i&( $e ,a mani+e$ta 1ri%a
ne&e$ar( #entru a$i1urarea &on+idenialit(ii datelor i in+ormaiilor &u#rin$e
'n a&e$tea/ re$#e&ti, #($trarea $e&retului #ro+e$ional.
Din #ra&ti&a (rilor &u tradiie 'n domeniu/ re?ult( &( un indi&ator
#rin&i#al de e,aluare a #ro+e$ionali$mului dete&ti,ului #arti&ular 'l re#re?int(
A;;
modul 'n &are a&e$ta reuete $( $ur#rind( 'ntr0un ra#ort de in,e$ti1aii
a$#e&tele de e$en(/ &are $( r($#und( &erinelor &lientului. E$te #o$i-il &a un
dete&ti, #arti&ular $( +ie un -un #ra&ti&ian/ dar $( mani+e$te nea%un$uri 'n
modul de reda&tare a ra#ortului de in,e$ti1aii &are re#re?int( de +a#t
&.inte$ena a&ti,it(ii $ale/ cartea sa de vi"it 'n ra#orturile &u &lienii. A$t+el
de nea%un$uri $e #ot &ori%a 'n tim# da&( e8i$t( #reo&u#area i ,oina
ne&e$are.
Gn reda&tarea ra#ortului de $u#ra,e1.ere +i?i&(/ dete&ti,ul #arti&ular
tre-uie $( ai-( 'n ,edere:
S a&e$ta $( +ie reda&tat 'ntr0o +orm( &on&i$(/ &lar( i $( redea
numai a&ele date i in+ormaii &are #re?int( intere$ #entru &lieniN
S datele i in+ormaiile &u#rin$e 'n ra#ort $( ai-( un $u#ort +a#ti&/ $(
+ie reale/ e,it>ndu0$e/ #e &>t #o$i-il/ o#iniile #er$onale ale
dete&ti,ului #arti&ularN
S datele i in+ormaiile in$erate 'n ra#ort $( o1lindea$&(/ 'n ordine
&ronolo1i&(/ momentele e$eniale $ur#rin$e #e #ar&ur$ul
o#eraiunii de $u#ra,e1.ereN
S terminolo1ia +olo$it( #entru reda&tarea ra#ortului $( +ie #e
'nele$ul &lientului/ e,it>ndu0$e +olo$irea unor termeni $#e&i+i&i
mun&ii de dete&ti, #arti&ularN
S de$&rierea +a#telor/ a 'm#re%ur(rilor/ #er$oanelor/ mi%loa&elor auto/
imo-ilelor et&. $( $e +a&( 'n detaliu/ #e &>t #o$i-il du-lat( de
elemente &u &ara&ter #ro-atoriu #entru a $e e,ita ori&e &on+u?iiN
S $( e8i$te o &orelare 'ntre datele i in+ormaiile din ra#ort i
elementele &u &ara&ter #ro-atoriu ane8ate.
Reda&tarea ra#ortului de $u#ra,e1.ere +i?i&( $e #oate +a&e 'n &lar/
re$#e&ti, #rin redarea numelor/ denumirilor de lo&alit(i/ a adre$elor et&./ aa
&um $unt ele &uno$&ute i 'nre1i$trate 'n do&umente $au &odi+i&at/ 'n ra#ort
de &erinele &lientului. De$i1ur/ &odi+i&area unor termeni/ a numelor
#er$oanelor/ denumirilor et&. &on+er( un 1rad $#orit de #rote&ie &oninutului
ra#ortului 'n &ondiiile 'n &are a&e$ta ar +i &itit de o #er$oan( nea,i?at(.
*ro&e$ul de &odi+i&are #oate +i $im#lu i nu &om#ort( o anumit( #re1(tire de
$#e&ialitate.
11. Tra%sfor'area re0#laelor a!ivi(,ii de
s#"rave+4ere fi0i!( &% 'i9loa!e de "ro2(
A-ordarea a&e$tui $u-ie&t im#une unele #re&i?(ri #entru a $e e,ita
'n&(l&area #re,ederilor le1ale &u #ri,ire la o-inerea i admini$trarea
mi%loa&elor de #ro-( 'n in$tan(.
A;E
Gn #rimul r>nd dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( &unoa$&( &e re#re?int( o
#ro-( #entru in$tan( i &are $unt mi%loa&ele de #ro-( &e #ot +i admini$trate.
A$t+el/ #otri,it art.E3 din Codul de #ro&edur( #enal(/ &on$tituie #ro-(
ori&e element de +a#t/ &are $er,ete la &on$tatarea e8i$tenei $au ine8i$tenei
unei in+ra&iuni/ la identi+i&area #er$oanei &are a $(,>rit0o i la &unoaterea
'm#re%ur(rilor ne&e$are #entru %u$ta $oluionare a &au?ei.
De a$emenea/ art.E) Cod de #ro&edur( #enal( #re&i?ea?( &( mi%loa&ele
de #ro-( #rin &are $e &on$tat( elementele de +a#t &e #ot $er,i &a #ro-( $unt:
de&laraiile 'n,inuitului $au ale in&ul#atului/ de&laraiile #(rii ,(t(mate/ ale
#(rii &i,ile $au ale #(rii re$#on$a-ile &i,ilmente/ de&laraiile martorilor/
'n$&ri$urile/ 'nre1i$tr(rile audio $au ,ideo/ +oto1ra+iile/ mi%loa&ele materiale de
#ro-(/ &on$tat(rile te.ni&o0tiini+i&e/ &on$tat(rile medi&o0le1ale/ e8#erti?ele.
Gn al doilea r>nd $e im#une a #re&i?a &are dintre mi%loa&ele de #ro-(
menionate mai $u$ #ot +i o-inute de &(tre dete&ti,ul #arti&ular/ &u a&&ent #e
de&laraiile dete&ti,ului #arti&ular 'n &alitate de martor. Gn &onte8tul a&ti,it(ii
de $u#ra,e1.ere +i?i&( dete&ti,ul #arti&ular #oate lua la &unotin( de
$(,>rirea unei in+ra&iuni de &(tre $u-ie&t $au alt( #er$oan(/ &ondiii 'n &are
#oate &om#(rea &a martor o&ular 'n in$tan(/ aa du#( &um re?ult( din
#re,ederile art.HI din Codul de #ro&edur( #enal( #otri,it &(ruia persoana
care are cunotin despre vreo fapt sau despre vreo ,mprejurare de natur
s serveasc la aflarea adevrului ,n procesul penal poate fi ascultat ,n
calitate de martor.
Totodat(/ art.E; alin.A din Codul de #ro&edur( #enal( #re,ede la r>ndul
$(u c la cererea or!anului de urmrire penal ori a instanei de judecat
orice persoan care cunoate vreo prob sau deine vreun mijloc de prob
este obli!at s le aduc la cunotin sau s le ,nfie"e.
Gn a&elai $en$/ art.3/ alin.A din Le1ea nr. 3ABCADD3/ modi+i&at( i
&om#letat( #rin Le1ea nr. 3;3CADD) #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti,
#arti&ular #re,ede &( datele i informaiile obinute prin activiti specifice de
investi!are conform le!ii de ctre detectivul particular pot fi comunicate la
cerere instanelor judectoreti i =inisterului Public dac acestea sunt utile
pentru aflarea adevrului ,n cau"ele penale
Din anali?a &elor dou( re1lement(ri $e #oate a+irma &( am-ele #ledea?(
#entru a#ariia dete&ti,ului #arti&ular 'n in$tan(/ 'n &alitate de martor/ &>nd
$ituaia o im#une.
!n$tana tre-uie 'n$( $( re$#e&te 'nto&mai #re,ederile art. HB Cod
#ro&edur( #enal( #otri,it &(ruia/ persoana obli!at a pstra secretul
profesional nu poate fi ascultat ca martor cu privire la faptele i ,mprejurrile
de care a luat la cunotin ,n e)erciiul profesiei fr ,ncuviinarea
persoanei sau unitii fa de care e obli!at a pstra secretul.
A;H
*otri,it art.LA alin.& din Le1ea 3ABCADD3/ modi+i&at( i &om#letat( #rin
Le1ea nr. 3;3CADD) #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular/
detectivul particular este obli!at s pstre"e chiar i dup ,ncetarea calitii
pe care o are secretul profesional cu privire la actele faptele datele i
,mprejurrile despre care a luat la cunotin ,n timpul desfurrii activitii
cu e)cepia ca"urilor e)pres prev"ute de le!e.
Gn &on&lu?ie/ #utem a+irma &( dete&ti,ul #arti&ular #oate &om#(rea &a
martor 'n in$tan(: din #ro#rie iniiati,(/ 'n ,irtutea #re,ederilor art.HI Cod
#ro&edur( #enal(/ la $oli&itare/ 'n ,irtutea #re,ederilor art.E;/ alin.A/ C. *ro&.
#en i a art.3 alin.A din Le1ea 3ABCADD3 i &u re$#e&tarea 'nto&mai a
#re,ederilor art.HB C. *ro&. #en. i art.LA #&t.& din Le1ea nr.3ABCADD3.
*otri,it a&e$tor #re,ederi $e im#une a&ordul de ,oin( #reala-il al &lientului
$au al $o&iet(ii $#e&iali?ate din &are +a&e #arte dete&ti,ul #arti&ular.
*otri,it art.IB Cod *ro&. #en./ 71cri1urile #ot $er,i &a mi%loa&e de
#ro-( da&( 'n &oninutul lor $e arat( +a#te $au 'm#re%ur(ri de natur( $(
&ontri-uie la a+larea ade,(rului. Gn &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular 'i
de$+(oar( a&ti,itatea #e l>n1( un -arou de a,o&ai ,a +i +re&,ent $oli&itat $(
o-in( 'n$&ri$uri &are $( +ie admini$trate &a #ro-( 'n in$tan(. E$te #o$i-il
'n$(/ &a i 'n #o$tura de $u#ra,e1.etor a&e$ta $( intre 'n #o$e$ia unor
'n$&ri$uri &are $(0l in&rimine?e $au $(0l e8onere?e de o anumit( r($#undere
#e $u-ie&t i &are $( #oat( +i admini$trate &a #ro-e 'n in$tan( de &(tre &lient/
#rin intermediul a,o&atului $(u. *entru in$tan( #re?int( intere$ ,aloarea
#ro-atorie a 'n$&ri$urilor i mai #uin modalitatea de o-inere a a&e$tora/
da&( nu $0au 'n&(l&at #re,ederile le1ale.
Gn &ate1oria 'n$&ri$urilor #ot +i in&lu$e/ 'n anumite $ituaii/ i ra#orturile
de $u#ra,e1.ere +i?i&( 'nto&mite de dete&ti,ul #arti&ular/ da&( datele i
in+ormaiile in$erate 'n &oninutul a&e$tora $unt utile #entru a+larea
ade,(rului. Gn #ra&ti&a (rilor &u tradiie 'n domeniu a&e$te ra#oarte de
$u#ra,e1.ere +i?i&( $unt utili?ate/ de re1ul(/ &a $ur$e do&umentare #entru
+ormarea &on,in1erii #ro&uratorului $au a ma1i$trailor 'ntr0o &au?( a+lat( #e
rol/ ori #entru re&on$tituirile la +aa lo&ului/ 'n 'ntre1ime $au 'n #arte/ a
modului i a &ondiiilor 'n &are $0a $(,>rit o +a#t(.
Totodat(/ &on+orm #re,ederilor art.B) din Cod #ro&. #en./ 4i;loacele
4ateriale de pro60 sunt obiecte care conin sau poart o urm a faptei
svrite precum i orice obiecte care pot servi la aflarea adevrului. Gn
art.B; Cod #ro&. #en. $e #re&i?ea?( &( sunt de asemenea mijloace de
prob obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la
svrirea unei infraciuni precum i obiectele ce sunt produsul infraciunii.
Cate1ori&/ 'n &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular/ 'n #ro&e$ul
$u#ra,e1.erii +i?i&e a $u-ie&tului/ intr( 'n #o$e$ia unor a$emenea mi%loa&e
de #ro-(/ are o-li1aia $( le ridi&e/ $( le a$i1ure i $( le #redea or1anului de
A;I
&er&etare #enal(/ &on+orm #re,ederilor le1ale. Ji 'n a&e$te &ondiii dete&ti,ul
#arti&ular ,a re$#e&ta 'nto&mai #re,ederile art.HB Cod #ro&. #en. i art.LA din
Le1ea nr.3ABCADD3.
Ire:i1tr0rile audio 1au 3ideo reali?ate de dete&ti,ul #arti&ular 'n
#ro&e$ul $u#ra,e1.erii +i?i&e a $u-ie&tului #ot +i +olo$ite &a #ro-e 'n in$tan(
numai 'n &ondiiile #re,(?ute de art.BL i urm(toarele din Cod. *ro&. #en.
Tot a$t+el i +oto1ra+iile reali?ate de dete&ti,ul #arti&ular 'n #ro&e$ul
$u#ra,e1.erii +i?i&e #ot +i +olo$ite 'n in$tan( de &(tre &lient/ 'n &ondiiile 'n
&are a&e$tea &ontri-uie la #ro-area unei +a#te $(,>rite de $u-ie&t/ &u
re$#e&tarea #re,ederilor le1ale.
Nu 'n ultimul r>nd $e im#une a #re&i?a +a#tul &( #rintre $&o#urile
o#eraiunii de $u#ra,e1.ere +i?i&( au +o$t menionate i o-inerea de
elemente &u &ara&ter #ro-atoriu &are/ e,ident/ au un rol im#ortant 'n &ur$ul
ori&(rei a&iuni 'n %u$tiie.
Gn #rimul r>nd/ du#( &um $0a menionat mai $u$ a&e$tea #ot $er,i &a
mi%loa&e de #ro-( 'n in$tan(/ &>nd $ituaia im#une/ &u re$#e&tarea 'nto&mai
a #re,ederilor le1ale.
Gn al doilea r>nd/ din #er$#e&ti,a a&ti,it(ii dete&ti,ului #arti&ular/
a&e$tea au dre#t $&o# &on+irmarea $au in+irmarea unei $u$#i&iuni a &lientului
&u #ri,ire la $u-ie&t. Clientul dorete $( ai-( &ertitudinea &( $u-ie&tul a a,ut
&onduita/ #reo&u#(rile $au a #re$tat a&ti,itatea de$&ri$e de dete&ti,ul
#arti&ular 'n ra#ortul de $u#ra,e1.ere. *entru a0i 'nl(tura ori&e du-iu &u
#ri,ire la ,eridi&itatea datelor in$erate 'n ra#ortul de $u#ra,e1.ere/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $(0i #re?inte i alte elemente &are $( #ro-e?e &ele
&on$emnate 'n $&ri$. R(m>ne la latitudinea &lientului $( .ot(ra$&(
modalitatea 'n &are $e ,a +olo$i de a&e$te elemente cu caracter probatoriu/
&ondiia +iind $( nu de&on$#ire modalitatea de o-inere a lor.
A;B
Capitolul IO2
Cule:erea de i.or4a/ii i 3alori.icarea
ace1tora
1. No,i#%ea de i%for'a,ie
Gn $e&iunea #ri,ind protecia ,mpotriva scur!erii de informaii din sfera
activitii private am a-ordat #arial a&e$t $u-ie&t/ $u- a$#e&tul de+iniiei dat(
de le1iuitor/ al &la$i+i&(rii in+ormaiilor/ 'n ra#ort de anumite &riterii i al
limitelor de &om#eten( ale dete&ti,ului #arti&ular. Gn a&ea$t( $e&iune ne
,om re+eri la noiunea de in+ormaie/ aa &um a +o$t de+init( 'n literatura de
$#e&ialitate/ &ule1erea de in+ormaii/ modalit(ile +olo$ite 'n a&e$t $en$ i
,alori+i&are a in+ormaiilor.
Gn Di&ionarul al Lim-ii Rom>ne in+ormaia e$te de+init( &a o &omuni&are/
,e$te/ tire/ l(murire/ indi&aie a$u#ra unei #er$oane $au a$u#ra unui lu&ru/
totalitatea materialului de in+ormare i de do&umentare a$u#ra unei
#ro-lemeN +ie&are dintre elementele noi/ 'n ra#ort &u &unotinele #reala-ile/
&u#rin$e 'n $emni+i&aia unui $im-ol $au a unui 1ru# de $im-oluri.
9.ARSAC/ 'n lu&rarea 1nformatica de+inete in+ormaia &a +iind tirea &are
adu&e noi &unotine $au +ormula $&ri$( $u$&e#ti-il( a adu&e o &unotin(.
Gn literatura de $#e&ialitate/ in+ormaia a mai +o$t de+init( &a o &unotin(
+ormat( dintr0o multitudine de date/ ordonate raional/ &are $e re+er( la un
+a#t $au un e,eniment/ 'ntr0o +orm( &omuni&a-il(.
S#re deo$e-ire de de+iniiile date mai $u$/ 'n Le1ea nr. LIACADDA
le1iuitorul rom>n in&lude 'n noiunea de in+ormaie ori&e do&umente/ date/
o-ie&te $au a&ti,it(i/ indi+erent de $u#ort/ +orm(/ mod de e8#rimare $au
#unere 'n &ir&ulaie. A&ea$ta e$te i a&&e#iunea #e &are am &on$iderat0o
&ea mai ade&,at( a&ti,it(ii $#e&i+i&e a dete&ti,ului #arti&ular i la &are ne0am
ra#ortat 'n a-ordarea i tratarea #ro-lemei de #ro+il.
Gn &eea &e #ri,ete in+ormaiile &on+ideniale/ a&e$tea nu $unt alt&e,a
de&>t #rodu$ul +inal al unui #ro&e$ $tru&turat de $tr>n1ere i #relu&rare a
unor date -rute/ nee,aluate/ o-inute #rin di,er$e metode i mi%loa&e. Gn
&a?ul dete&ti,ului #arti&ular informaia confidenial repre"int produsul unui
proces investi!ativ. Dete&ti,ul #arti&ular o-ine #rin di,er$e metode i
mi%loa&e $#e&i+i&e in+ormaii #rimare #e &are le &oro-orea?(/ le ,eri+i&( i le
AED
#relu&rea?(/ &re>nd/ 'n +inal/ in+ormaia &on+idenial( &are $( r($#und(
&erinelor -ene+i&iarilor $er,i&iilor $ale.
). C#le+erea i%for'a,iilor
Cule1erea de in+ormaii re#re?int( un an$am-lu de a&ti,it(i $i$temati&e/
$#e&i+i& umane/ a,>nd &a re?ultat o-inerea/ #relu&rarea i $to&area de
in+ormaii &u #ri,ire la +a#te/ e,enimente/ 'm#re%ur(ri/ #er$oane/ domenii de
a&ti,itate et&.
Cule1erea de in+ormaii $0a #ra&ti&at din &ele mai ,e&.i tim#uri i $e
#ra&ti&( i 'n #re?ent/ la $&ar( lar1(/ 'n toate domeniile de a&ti,itate/
in+ormaia re#re?ent>nd +a&torul &.eie 'n arta i tiina mana1ementului/
element e$enial 'n luarea de&i?iilor.
Oetodele/ #ro&edeele/ te.ni&ile i mi%loa&ele de o-inere a in+ormaiilor
$unt deo$e-it de ,ariate i di,er$i+i&ate/ mai ale$ 'n &ondiiile a&tuale &>nd
te.nolo1ia modern( a atin$ #arametri de ,>r+.
Oetodele &la$i&e de o-inere a in+ormaiilor r(m>ne 'n$(/ o-$er,area
dire&t(/ inter#elarea dein(torilor i e8#lorarea $i$temelor $#e&ial &reate 'n
a&e$t $en$. Fie&are dintre a&e$te metode &om#ort( lar1i &omentarii/ $&o#ul
no$tru +iind de a +amiliari?a dete&ti,ul #arti&ular &u modalit(ile i #ro&edeele
#e &are a&e$tea le #re$u#une/ la modul 1eneri&.
).1. O2servarea dire!(
O-$er,area dire&t( re#re?int( metoda &ea mai ,e&.e i &ea mai la
'ndem>n( de a o-ine in+ormaii &u #ri,ire la o #er$oan(/ o +a#t(/ 'm#re%urare/
e,eniment et&. de intere$/ 'n &ondiiile &>nd &ir&um$tanele #ermit a&e$t
lu&ru.
O-$er,area dire&t( $e #oate reali?a &u o&.iul li-er $au &u mi%loa&e
o#ti&e a%ut(toare/ #e tim# de ?i $au noa#te/ 'n ra#ort de +a#t(/ e,eniment $au
a&ti,itatea #er$oanei &u #re?int( intere$.
A,anta%ul a&e$tei metode &on$t( 'n a&eea &( in+ormaiile o-inute $e
&ara&teri?ea?( #rin +ia-ilitate i ,eridi&itate/ rareori 'nre1i$tr>ndu0$e erori din
a&e$t #un&t de ,edere. Condiia e$enial( e$te &a &el &are #ra&ti&( a&ea$t(
metod( de o-inere a in+ormaiilor $( $e a+le la lo&ul #otri,it i la momentul
o#ortun.
Ca metod( de lu&ru $#e&i+i&( dete&ti,ului #arti&ular/ o61er3area direct0
ar #utea +i de+init( &a re#re?ent>nd &ule1erea de in+ormaii/ &u o&.iul li-er
$au #rin +olo$irea de mi%loa&e o#ti&e a%ut(toare/ 'n mod de$&.i$ $au le1endat/
#rin #la$area dete&ti,ului #arti&ular 'ntr0un lo& ade&,at/ &u #ri,ire la
AEL
#er$oane/ +a#te/ 'm#re%ur(ri/ e,enimente et&. &are #re?int( intere$ 'n
re?ol,area &a?ui$ti&ii de #ro+il.
*otri,it de+iniiei date mai $u$/ 'n ra#ort de anumite &riterii/ o-$er,area
dire&t( $e #oate reali?a:
S Gn ra#ort de di$tana dintre dete&ti,ul #arti&ular i o-ie&ti,/
re$#e&ti, &ondiiile de lumino?itate:
0 Cu o&.iul li-er/ &>nd di$tana dintre lo&ul de #la$are a
dete&ti,ul #arti&ular i o-ie&ti, e$te relati, mi&( i &ondiiile de
lumino?itate #ermit a&e$t lu&ruN
0 *rin +olo$irea de mi%loa&e o#ti&e a%ut(toare (tele$&oa#e/
-ino&luri/ a#aratur( #entru ,i?i-ilitate 'n in+rarou)/ &>nd di$tana dintre
lo&ul de #la$are a dete&ti,ului #arti&ular i o-ie&ti, e$te mare ori
&ondiiile de lumino?itate im#ro#rii i nu e$te #o$i-il( o-$er,area &u
o&.iul li-er.
S Gn ra#ort de lo&ul de #la$are a dete&ti,ului #arti&ular
0 Din lo&uri de$&.i$e/ &>nd dete&ti,ul #arti&ular 'i le1endea?(
#re?ena 'n ?on( i a&ionea?( la ,edere
0 Din lo&uri a&o#erite/ -ine &amu+late/ &>nd dete&ti,ul
#arti&ular nu dorete $( +ie ,(?ut 'n ?on( de #er$oana &are +a&e
o-ie&tul o-$er,(rii $au de ali indi,i?iN
S Gn ra#ort de &ara&terul o-$er,(rii
0 Gn mod de$&.i$/ &>nd dete&ti,ul #arti&ular 'i de&lin( &alitatea
i #arti&i#( la &er&etarea unor +a#te/ e,enimente/ 'm#re%ur(ri de intere$
#entru -ene+i&iarii $er,i&iilor $aleN
0 Gn mod le1endat/ &>nd dete&ti,ul #arti&ular 'i de&lin(
&alitatea dar 'i &reea?( un moti, #lau?i-il/ +olo$ind o ,er$iune/ de a
o-$er,a a&ti,itatea i &om#ortamentul unei #er$oane/ de a a$i$ta la
&omiterea unor +a#te ori la &er&etarea a&e$tora et&.
Ca metod( de &ule1ere a in+ormaiilor/ $#e&i+i&( dete&ti,ului #arti&ular/
o-$er,area dire&t( $e +olo$ete de re1ul(/ &>nd $e #ro&edea?( la
$u#ra,e1.erea +i?i&( a #er$oanei/ 'n toate +ormele a&e$teia/ #re&um i
o&a?ionat de &er&etarea la +aa lo&ului i #er&.e?iiile domi&iliare/ #ro-leme
#e &are noi le0am tratat #e lar1 'n a&e$t manual.
Gn &eea &e #ri,ete &oninutul in+ormaiilor o-inute #rin a&ea$t( metod(/
a&ea$ta a&o#er( 'ntre1 $#e&trul de #ro-leme de &om#etena dete&ti,ului
#arti&ular. E,ident/ in+ormaiile o-inute #rin a&ea$t( metod( #re$u#un
e8i$tena &ondiiilor ne&e$are &a dete&ti,ul #arti&ular $( #oat( e+e&tua
o-$er,area. Sunt i $ituaii &>nd in+ormaiile &e #re?int( intere$ nu $e #ot
o-ine #rin a&ea$t( metod( $au $e o-in numai 'n #arte/ moti, #entru &are
AEA
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( a#ele?e la alte metode $#e&i+i&e de
in,e$ti1are.
).). I%er"elarea i%erlo!#orilor
Gn &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i& dete&ti,ului #arti&ular/ interlo&utorul e$te o
#er$oan( &are deine in+ormaii de intere$ 'n $oluionarea &a?ului $au $e
#re?um( &( deine a$t+el de in+ormaii.
!nterlo&utorul #oate +i o $ur$( #er$onal( $au o&a?ional( a dete&ti,ului
#arti&ular/ un martor o&ular la &omiterea unei +a#te $au #rodu&erea unui
e,eniment &e #re?int( in+ormaii $au &are/ dat +iind #re1(tirea de $#e&ialitate/
#oate $(0i adu&( &ontri-uia la elu&idarea unor a$#e&te de &are de#inde
$oluionarea &a?ului.
*ro&edeele de inter#elare a #er$oanelor dein(toare de in+ormaii de
intere$ di+er( de la &a? la &a?/ 'n ra#ort de:
S Gradul de a#ro#iere dintre dete&ti,ul #arti&ular i interlo&utorN
S Gradul de a#ro#iere dintre interlo&utor i #er$oana in,e$ti1at(N
S Ni,elul de edu&aie i #re1(tire al interlo&utorului
S Elementele de+initorii ale #er$onalit(ii interlo&utorului/
S S&o#ul urm(rit de dete&ti,ul #arti&ular #rin inter#elareN
S Ca#a&itatea interlo&utorului de o-$er,are i de memorare a
a$#e&telor de intere$ i de e8#unere ,er-al( a a&e$tora
S Cir&um$tanele 'n &are $e e+e&tuea?( inter#elarea et&.
Toate a$#e&tele menionate mai $u$ au im#ortana lor 'n $ta-ilirea
#ro&edurilor &elor mai ade&,ate de &onta&tare i inter#elare a #er$oanelor
dein(toare $au &are $e #re?um( &( dein in+ormaiile de intere$/ moti, #entru
&are $e i re&omand( o do&umentare #reala-il( a$u#ra lor 'nainte de a
a&iona.
Gn ra#ort de &ele #re&i?ate/ &onta&tarea unei #er$oane dein(toare de
in+ormaii de intere$ $e #oate reali?a:
S I 4od de1chi1, #rin de&linarea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular
&>nd e8i$t( indi&ii &( interlo&utorul nu mani+e$t( re?er,e 'n a0i
relata in+ormaiile #e &are le deine &u #ri,ire la &a?ul 'n $#e(. De
re1ul( a&ea$t( metod( $e #ra&ti&( 'n ra#orturile &u $ur$ele
#er$onale ale dete&ti,ului #arti&ular unde $e #re?um( &( e8i$t( un
anumit 1rad de a#ro#iere 'ntre #(ri/ #re&um i &ertitudinea
+ormat( &( nu $e ,a di,ul1a $e&retul #ro+e$ional. De a$emenea/
&onta&tarea/ #rin de&linarea &alit(ii de dete&ti, #arti&ular/ $e
#oate +a&e i 'n &a?ul #er$oanelor de$#re &are $0a $ta-ilit &( au
un anumit ni,el de #re1(tire i 'nele1ere a #ro-lemelor/ #re&um i
AE3
un anumit 1rad de in$truire #ri,ind #($trarea &on+idenialit(ii/ &um
$unt dein(torii de &(ri de imo-il/ &adrele re?er,i$te din $i$temul
$i1uranei naionaleN
S I 4od le:edat, &>nd e8i$t( indi&ii &( #er$oana &onta&tat(
mani+e$t( re?er,e/ 'n a relata in+ormaiile #e &are le deine
dete&ti,ul #arti&ular.
!nter#elarea/ la r>ndul $(u/ $e #oate reali?a 'n mai multe moduri/
re$#e&ti,:
S Pri a6ordarea 7 4od de1chi1 a pro6le4ei ce pre5it0
itere1, &>nd e8i$t( indi&ii &( interlo&utorul e$te di$#u$ $(
relate?e +(r( re?er,e in+ormaiile #e &are le deineN
S Pri eEplorarea 7 or6, re$#e&ti, #rin a-ordarea 'n di$&uii a unor
#ro-leme &one8e &elei &are #re?int( intere$/ &are $( &ondu&( la
&lari+i&area a&e$teia/ atun&i &>nd e8i$t( indi&ii &( &el inter#elat nu
dorete $( $e #ronune &u #ri,ire la #er$oana/ +a#ta/ 'm#re%urarea
$au e,enimentul &are +a& o-ie&tul in,e$ti1(riiN
S Pri 7tre60ri 7cruciate, 7 6a5a uui che1tioar pre1ta6ilit
care 10 coduc0 la o6/ierea i.or4a/iilor dorite/ 'n $ituaiile 'n
&are $e dein indi&ii &( #er$ona inter#elat( e$te e?itant(/ 'n&ear&(
$( de?in+orme?e/ nu #re?int( 'n&rederea &u,enit(.
Gn toate $ituaiile menionate mai $u$ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e
ra#orte?e la ni,elul de re+erin( al interlo&utorilor/ $( mani+e$te mult ta&t i
di#lomaie 'n modul de adre$are a 'ntre-(rilor/ $( ai-( r(-dare 'n a0i a$&ulta/
&.iar da&( reali?ea?( &( $e 'n&ear&( de?in+ormarea $a/ $( nu mani+e$te $u-
ni&i o 'm#re%urare tendine de aro1an(/ 'n1>m+are/ ori $u-a#re&iere a
#er$onalit(i &elui inter#elat.
O&a?ionat de di$&uiile #e &are le #oart( &u interlo&utorii/ e$te
re&omandat $( $e a&ione?e #entru &rearea #remi$elor ne&e$are de
re&onta&tare a a&e$tora #entru $ituaiile 'n &are $e im#une &lari+i&area de noi
a$#e&te $au a#ro+undarea unor in+ormaii.
Ca i #rin o-$er,area dire&t( i #rin inter#elare $e #ot o-ine in+ormaii
#ri,ind 'ntre1 $#e&trul de #ro-leme de &om#etena dete&ti,ului #arti&ular.
A&ea$t( metod( #re?int( a,anta%ul &( #er$oanele &onta&tate #ot +i in$truite i
diri%ate $( a&&ead( la in+ormaii unde dete&ti,ul #arti&ular nu are #o$i-ilit(i
dire&te.
AE)
)... E*"loaarea sise'elor s"e!iale !reae &% vederea
o2,i%erii i%for'a,iilor
Cal&ulatorul re#re?int( unealta &ea mai $o+i$ti&at( &reat( de om 'n
ultimele de&enii #entru a0i uura mun&a. Da&( &reierul e$te &on$iderat &a
+iind &el mai $u-til mi%lo& de de#o?itare a in+ormaiilor/ memoria &al&ulatorului
#oate +i eti&.etat( &a &el mai #er+ormant mi%lo& de $to&are/ #relu&rare i
redare a in+ormaiilor.
*entru a #utea e8#loata #o$i-ilit(ile de in+ormare o+erite de a&e$t
mi%lo&/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( $e +amiliari?e?e/ 'n #rimul r>nd/ &u
te.ni&ile de o#erare #e &al&ulator i $( &unoa$&( &e &ate1orii de in+ormaii
#oate a&&e$a.
Gn memoria &al&ulatoarelor $unt 'nma1a?inate:
S I.or4a/ii pu6lice/ re$#e&ti, in+ormaiile ele&troni&e de$&.i$e/
&um $unt &ele la &are $e #oate a&&ede #e !nternet/ +iierele
$er,er/ 1ru#a%ele de tiri/ #re&um i literatura cenuie/ ne$e&ret(
i +(r( dre#t de autor #rodu$( 'n &antitate mi&( i $&o#uri limitateN
S I.or4a/ii de1chi1e/ identi+i&a-ile #rin in,e$ti1area $ur$elor
de$&.i$eN
S I.or4a/ii proprietate pri3at0, a&&e$i-ile numai #rin $#iona%ul
indu$trial $au #enetra-ile &lande$tin ori #rin mi%loa&ele te.ni&e ale
a1eniilor &u $tatut le1alN
S I.or4a/ii 1ecrete, a&&e$i-ile numai #rin a&ti,itatea &lande$tin(
de &ule1ere de in+ormaii #rin a1enii numai i mi%loa&ele te.ni&e
moderne.
.. Verifi!area i%for'a,iilor
Gn ra#ort de $ur$( ori modalitatea de o-inere/ o in+ormaie #oate +i &ert(/
#ro-a-il(/ &u un anumit 1rad de &redi-ilitate $au +al$( ($#e&ial #la$at( 'n
$&o# de de?in+ormare). *entru a 'nl(tura ori&e +el de in&ertitudini #ri,ind
,eridi&itatea unei in+ormaii/ a&ea$ta tre-uie ,eri+i&at( 'nainte de a +i #reluat(
i ,alori+i&at(. !1norarea a&e$tei eta#e 'n #ro&e$ul de e8#loatare a
in+ormaiilor #oate a,ea &on$e&ine dintre &ele mai 1ra,e/ 'n &ondiiile 'n &are
a&e$tea $unt +al$e.
*entru dete&ti,ul #arti&ular/ a+larea ade,(rului 'n &a?urile in,e$ti1ate
re#re?int(/ deo#otri,(/ o &erin( le1al( $tatuat( 'n le1ea de #ro+il/ un #rin&i#iu
de mun&(/ #re&um i norm( eti& #ro+e$ional(.
AE;
Oodalit(ile de ,eri+i&are a in+ormaiilor $unt ,ariate/ dete&ti,ul #arti&ular
#ut>nd o#ta #entru una $au alta/ ori &umulati,/ 'n ra#ort de &ir&um$tane i
1radul de in&ertitudine.
Gn #ra&ti&(/ o in+ormaie $e #oate ,eri+i&a #rin:
E3aluarea, pri co4parare cu alte i.or4a/ii certe a1e400toare,
de/iute de c0tre receptor, 7 1pe/0 detecti3ul particular. A&ea$ta
#re$u#une &a dete&ti,ul #arti&ular $( #ro&ede?e la o anali?( minuioa$( a
in+ormaiei/ $( &om#are unele date in$erate 'n a&ea$ta &u &ele #e &are le
deine din alte $ur$e/ dar &are $unt &erte/ 'n ra#ort de &are $( de$#rind(
&on&lu?ii &ore$#un?(toare #ri,ind 1radul de ,eridi&itate. A&ea$t( modalitate
de ,eri+i&are a in+ormaiei $e im#une &u ne&e$itate 'n &ondiiile 'n &are $ur$a
e$te uman(.
Studiile e+e&tuate a$u#ra $i$temelor in+ormaionale au relie+at +a#tul &(
me$a%ele tran$mi$e de $ur$ele umane/ re$#e&ti, in+ormaiile/ #ot $u+eri
modi+i&(ri &are le alternea?( &oninutul datorit(:
S Di$tor$iunii/ &on$t>nd 'n modi+i&area #arial(/ ne'ntenionat( a
&oninutului me$a%ului in+ormaionalN
S Filtra%ului/ &on$t>nd 'n a&eea &( modi+i&area #arial( $au total( a
&oninutului in+ormaiilor are lo& 'n mod intenionatN
E+e&tul ne1ati, al di$tor$iunii i +iltra%ului $e materiali?ea?( 'n
de?in+ormarea #arial( $au total( a dete&ti,ului #arti&ular/ re$#e&ti, a
-ene+i&iarului $er,i&iilor $ale/ &>nd in+ormaia nu e$te ,eri+i&at(
&ore$#un?(tor.
Reperarea i.or4a/iei 7 ui3er1ul de cuoatere al detecti3ului
particular. Un dete&ti, #arti&ular &u un ni,el de &ultur( 1eneral( i de
$#e&ialitate ridi&at #oate +a&e o $erie de &one8iuni 'ntre datele in$erate 'n
in+ormaie &au alte domenii de a&ti,itate/ &u &erinele #re,ederilor le1ale/ &u
di,er$e norme de or1ani?are i +un&ionare et&./ 'n +un&ie de &are reali?ea?(
&are e$te 1radul de ,eridi&itate al in+ormaiei.
E3aluarea 1ur1elor de .uri5are de i.or4a/ii. O $ur$( &are 'n tim# a
+urni?at in+ormaii &e $0au &on+irmat are 1rad de &redi-ilitate $#orit 'n ra#ort
&u o alt( $ur$( ale &(rei in+ormaii nu $0au &on+irmat ori ,eridi&itatea lor a +o$t
#arial(. Gn a&elai tim#/ o in+ormaie &are ine de o anumit( $#e&iali?are are
1rad $#orit de &redi-ilitate/ da&( #ro,ine de la un $#e&iali$t 'n domeniu i
e$te mai #uin &redi-il( &>nd e$te +urni?at( de o #er$oan( &are nu are ni&i o
tan1en( &u domeniul re$#e&ti,.
Crearea uor 1t0ri 1au 1itua/ii care 10 co.ir4e 1au 10 i.ir4e
i.or4a/ia 1upu10 3eri.ic0rii. A&ea$ta de#inde de $ur$a de la &are #ro,ine
in+ormaia i de ima1inaia dete&ti,ului #arti&ular. C>nd $ur$a e$te o
AEE
#er$oan( +i?i&(/ o modalitate de ,eri+i&are a $in&erit(ii a&e$teia #ri,ind
in+ormaia +urni?at( e$te de a relua di$&uiile &u #ri,ire la &oninutul
in+ormaiei du#( o anumit( #erioad( de tim#/ #entru a $ta-ili da&( $ur$a e$te
&on$e&,ent( 'n relat(rile #e &are le +a&e.
De$i1ur/ $unt i alte modalit(i de ,eri+i&are a in+ormaiei/ im#ortant e$te
&a dete&ti,ul #arti&ular $( nu a-di&e de la a&ea$t( #ro&edur( $u- ni&i o +orm(
i 'n ni&i o 'm#re%urare. C>nd -ene+i&iarul 'l #re$ea?( $(0l in+orme?e a$u#ra
$tadiului #ro&e$ului in,e$ti1ati,/ e$te de #re+erat $( nu i $e +urni?e?e
in+ormaii in&ore&te ori $( i $e #re&i?e?e &( a&e$tea tre-uie ,eri+i&ate.
3. Valorifi!area i%for'a,iilor
*ra&ti&a a demon$trat &( o in+ormaie deo$e-it de im#ortant( la un
anumit moment dat de,ine total inutil( 'n &ondiiile 'n &are e$te inut( i
ne,alori+i&at( la tim#.
Gn &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular ,alori+i&area/ 'n
tim# util/ a in+ormaiilor o-inute e$te e$enial(. Uneori/ orele $au minutele
$unt unit(i de tim# 'n &are $e m($oar( e+i&iena a&ti,it(ii dete&ti,ului
#arti&ular. Un dete&ti, #arti&ular &are lo&ali?ea?( o #er$oan( di$#(rut( de la
domi&iliu i nu ,alori+i&( &u o#erati,itate o a$emenea in+ormaie &omite o
mare 1reeal(/ #er$oana 'n &au?( #ut>nd +i 'n #eri&ol iminent. De a$emenea/
'n &ondiiile 'n &are e$te an1a%at $( o-in( unele #ro-e materiale &e $e im#un
a +i admini$trate 'ntr0o anumit( #ro&edur( 'n in$tan( i nu #re?int( la tim#
re?ultatele a&ti,it(ii $ale in,e$ti1ati,e 'n a&e$t $en$/ 'n$eamn( o a&ti,itate
iro$it(/ ne+inali?at(.
Gn ,alori+i&area in+ormaiilor o-inute 'n #ro&e$ul in,e$ti1ati,/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( in( $eama de &erinele -ene+i&iarului i $( r($#und(
a&e$tora.
Con&lu?ion>nd/ 'n &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e dete&ti,ului #arti&ular/ a
,alori+i&a o in+ormaie 'n$eamn( a o #re?enta 'n tim# util -ene+i&iarului #entru
a0i #ermite $( ia m($urile &e $e im#un.
AEH
Capitolul O2
%eotolo:ia pro.e1iei de detecti3
particular
1. Co%sidera,ii +e%erale
Gn Di&ionarul e8#li&ati, al Lim-ii rom>ne deontolo1ia e$te de+init( &a o
do&trin( a moralei #ro+e$ionale/ un an$am-lu de norme de &onduit( i de
o-li1aii ale medi&ului +a( de -olna,i i de $o&ietate. Ori1inea a&e$tei noiuni
$e re1($ete 'n termenii 1re&eti deon/ adi&( &eea &e tre-uie +(&ut i lo1o$/
&are 'n$eamn( $tudiu.
*rin analo1ie &u e8#li&aiile date mai $u$/ $e #oate a+irma &(
deontolo1ia #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular re#re?int( un an$am-lu de norme
de &onduit( i de o-li1aii ale a&e$tei &ate1orii de #ro+e$ioniti 'n ra#orturile
&u -ene+i&iarii/ #er$oanele &are +a& o-ie&tul a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e/ &ole1ii de
mun&(/ #re&um i ali mem-rii ai $o&iet(ii.
Ca ori&e alt( a&ti,itate/ i #ro+e$iunea de dete&ti, #arti&ular $e im#une a
+i +undamentat( #e un $et de norme %uridi&e/ dar i eti&e i morale &are $(0i
a$i1ure o e,oluie/ de?,oltare i &on$a&rare 'n &on&ur$ &u &erinele $o&iet(ii
demo&rati&e 'n &are a&ion(m/ ne mani+e$t(m i tr(im.
Su- a$#e&t le1i$lati, -a?ele au +o$t ae?ate. E$te tim#ul &a dete&ti,ii
#arti&ulari $( $e alinie?e i unui $et de #rin&i#ii eti&e/ +undamentate #e:
Vale/ele .ii/ei u4ae, uicitatea i de4itatea ace1teia,
ece1itatea 4e/ierii ace1tei codi/ii .0r0 ca per1oaa 10 decad0 1au
10 1e a6dice de la codi/ia u4a0
Gn tot &eea &e +a&e i 'ntre#rinde dete&ti,ul #arti&ular/ 'n e8er&itarea
#ro+e$iei tre-uie $( #un( mai #re$u$ de ori&e/ ,alenele +iinei umane/
inte1ritatea/ ,iaa intim(/ +amilial( $au #ri,at( ale a&e$teia/ a$#e&te $tatuate/
de alt+el i #rin re1lement(ri interne i internaionale. !ndi+erent de o+ertele
+inan&iare/ tentaiile de alt( natur( $au #re%ude&(ile #er$onale/ dete&ti,ul
#arti&ular nu tre-uie $( a-di&e/ $u- ni&i o +orm( i ni&i o 'm#re%urare/ de la
#rin&i#iul re$#e&t(rii demnit(ii umane/ $u- toate a$#e&tele a&e$teia. Numai
AEI
a$t+el/ a&ea$t( #ro+e$iune/ la 'n&e#ut de a+irmare/ ,a +i #er&e#ut( de $emeni
&a o a&ti,itate lu&rati,( util(/ #u$( 'n $lu%-a &et(eanului.
%reptul .iec0rei per1oae de a+i 1ati1.ace a1pira/iile de ordi
4aterial, 1piritual 1au de alt0 atur0, 7 codi/iile 7 care u a.ectea50
drepturile i li6ert0/ile .uda4etale ale o4ului
Natura +iinei umane e$te deo$e-it de &om#le8( i $&.im-(toare/ 'n
ra#ort de edu&aie/ mediul $o&ial 'n &are tr(iete/ modi+i&(rile a&e$tuia/
&ondiiile materiale de a$i1urare a e8i$tenei et&./ &eea &e +a&e &a/ ade$ea/ 'n
numele unor dre#turi i li-ert(i #er$onale/ $( +ie 'n&(l&ate dre#turile i
li-ert(ile altora. Gn &onte8tul a&ti,it(ii $ale $#e&i+i&e/ dete&ti,ul #arti&ular $e
,a &on+runta/ ade$ea/ &u $ituaii &>nd -ene+i&iarul $er,i&iilor $ale urm(re$&
$&o#uri a$&un$e +a( de #er$oana &e +a&e o-ie&tul m($urilor in,e$ti1ati,e/ de
natur( a a+e&ta dre#turile i li-ert(ile indi,iduale ale a&e$teia. E$te i moti,ul
#entru &are re&omand(m dete&ti,ului #arti&ular &a/ 'nainte de a0i o+eri
$er,i&iile unui &lient/ $( anali?e?e &u minuio?itate #reteniile a&e$tuia/ nu
numai $u- a$#e&t le1al/ dar i din #un&t de ,edere eti&/ #entru a di$&erne
da&( $&o#ul urm(rit e$te unul moral $au imoral. Di&tonul #o#ular scopul
scu" mijloacele e$te in&om#ati-il &u &erinele de ordin eti& ale a&e$tei
#ro+e$ii.
'6li:a/ia 4oral0 a .iec0rei per1oae de a+i aduce aportul la
de53oltarea 1ociet0/ii i de a 6ee.icia de 1pri;iul ace1teia
Datorit( unei ,irtui &u &are a +o$t 'n?e$trat( +iina uman(/ de a mani+e$ta
$entimente de 1ri%( i de a0i a%uta $emenii (homo ad juventum paratus)
oamenii #ot i tre-uie $( inter,in( #entru re?ol,area #ro-lemelor i
'm-un(t(irea ,ieii $emenilor lor. Fie&are indi,id tre-uie $(0i a$ume
re$#on$a-ilit(i +amiliale i $o&iale/ a,>nd totodat(/ dre#tul de a +i a%utat de
&eilali mem-ri ai $o&iet(ii atun&i &>nd $e a+l( 'n $ituaii limit(/ &(rora nu le
#oate +a&e +a( $in1ur/ 'n numele %u$tiiei $o&iale i $olidarit(ii umane.
Con&e#ut( &a o #relun1ire a #oliiei #u-li&e/ &a o a&ti,itate
&om#lementar( a&e$teia/ #ro+e$iunea de dete&ti, #arti&ular tre-uie $(
re#re?inte un #un&t de $#ri%in +orte 'n &rearea i meninerea unui &limat
$(n(to$ de a+irmare i de?,oltare a +iinei umane/ #re&um i a $o&iet(ii 'n
1eneral. *rin modul de de$+(urare/ a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular tre-uie
#er&e#ut( de mem-rii $o&iet(ii &a +iind -ene+i&( #entru a&etia/ 'n $#ri%inul
lor. La r>ndul $(u/ 'n a&ti,itatea $#e&i+i&(/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $(
-ene+i&ie?e de $#ri%inul mem-rilor $o&iet(ii.
AEB
). Pri%!i"ii ei!e
Dat +iind #arti&ularit(ile #ro+e$iunii de dete&ti, #arti&ular/ &on$ider(m &(
a&ea$ta tre-uie $( $e e8er&ite 'n &on&ur$ &u urm(toarele #rin&i#ii eti&e:
%reptul per1oaei la re1pectarea iti4it0/ii i co.ide/ialit0/ii
Dei o &erin( &u $u#ort le1al/ re$#e&tarea intimit(ii i &on+idenialit(ii
re#re?int( i un #rin&i#iu de eti&( #ro+e$ional( &are $e im#une 'n a&ti,itatea
$#e&i+i&( a dete&ti,ului #arti&ular.
De re1ul(/ #er$oanele &are a#elea?( la $er,i&iile unui dete&ti, #arti&ular
de$t(inuie a&e$tuia a$#e&te &u &ara&ter &on+idenial $au &are in de ,iaa lor
intim(/ #e &are nu le +a& &uno$&ute altor indi,i?i $au or1ane $#e&iali?ate de
$tat/ din di,er$e raiuni. Eti&a #ro+e$iunii de dete&ti, #arti&ular im#une &a
a&e$ta $( #($tre?e o total( &on+idenialitate &u #ri,ire la confesiunile clienilor
$(i i/ $u- ni&i o +orm( i 'n ni&i o 'm#re%urare/ $( nu #ro+ite de a&e$tea 'n
$&o#uri imorale. De a$emenea/ 'n &ondiiile 'n &are/ #rin in,e$ti1aii $#e&i+i&e/
o-ine date i in+ormaii &are in de ,iaa intim( a #er$oanelor &e +a& o-ie&tul
a&e$tei m($uri/ dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia moral( de a nu le +a&e
#u-li&e/ re$#e&ti, de a nu le ,alori+i&a 'n $&o#uri imorale. Ori&e a&iune a
dete&ti,ului #arti&ular/ &ontrar( a&e$tui #rin&i#iu eti&/ #une 'ntr0o lumin(
de+a,ora-il( &alitatea #e &are a&e$ta o are i adu&e 1ra,e #re%udi&ii de
ima1ine #ro+e$iunii 'n an$am-lu/ 'ntru&>t 'n&al&( o &erin( le1al( i totodat(
moral(/ de re$#e&tare a ,ieii intime/ +amiliale i #ri,ate a #er$oanei.
%reptul per1oaei la a.larea ade30rului
Fie&are indi,id are dre#tul $( $e in+orme?e i $( +ie in+ormat 'n mod
&ore&t &u #ri,ire la +a#tele/ 'm#re%ur(rile/ a$#e&tele de alt( natur( de &are
de#inde e8i$tena $a &a +iin( uman(.
Uneori ade,(rul e$te &rud/ de nedorit/ dar e$te de #re+erat min&iunii/
&.iar da&( #entru moment &reea?( o $tare de di$&on+ort.
Gn a&ti,itatea $#e&i+i&(/ dete&ti,ul #arti&ular $e ,a &on+runta/ ade$ea/ &u
$ituaii 'n &are &on+irmarea $au in+irmarea unei $u$#i&iuni $( nu +ie #e #la&ul
-ene+i&iarilor $er,i&iilor $ale/ ate#t(rile a&e$tuia +iind &ontrare realit(ii. Gn
ni&i un &a? dete&ti,ul #arti&ular nu tre-uie $( a$&und( ade,(rul numai din
dorina de a +i 'n &on$en$ &u doleanele de moment ale -ene+i&iarului $(u.
A$&underea ade,(rului +a( de -ene+i&iar #oate a,ea urm(toarele
&on$e&ine:
S O-$tru&ionarea -ene+i&iarului 'n luarea m($urilor
&ore$#un?(toare $ituaiei de moment. De e8em#lu/ 'n $ituaia 'n
&are -ene+i&iarul e$te &a# de +amilie i i $e a$&unde +a#tul &( un
&o#il e$te &on$umator de dro1uri $au ra&olat de o 1ru#are
AHD
in+ra&ional(/ numai din dorina de a nu0l $u#(ra/ 'l 'm#iedi&( #e
&el 'n &au?( $( ia m($uri ade&,ate $ituaiei/ de &ori%are a
&om#ortamentului #er$oanei in,e$ti1ate i de re&u#erare a $a.
S Gl determin( #e -ene+i&iar $( ia unele m($uri eronate/ 'n total(
di$&ordan( &u realitatea/ a+e&t>nd 1ra, $tarea de e8i$ten( $au
ima1inea #u-li&( a #er$oanei in,e$ti1ate.
De e8em#lu/ 'n $ituaiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular/ 'n mod deli-erat/
+(r( a a,ea un $u#ort material/ &on+irm( $u$#i&iunea unui an1a%at #otri,it
&(reia un an1a%at e$te ne&in$tit/ in&ore&t/ neloial et&. numai #entru &( a&e$ta
nu e$te a1reat de -ene+i&iar/ #oate determina luarea unor m($uri
di$&i#linare/ admini$trati,e/ de de$+a&ere a &ontra&tului de mun&( et&. m($uri
de natur( a a+e&ta 1ra, $tarea de e8i$ten( a #er$oanei in,e$ti1ate.
Gn a&elai &onte8t/ de $u-liniat i +a#tul &( a&e$t #rin&i#iu eti& #oate +i
'n&(l&at i 'n &ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular nu de#une toate dili1enele
#entru a+larea ade,(rului 'n &a?urile a+late 'n lu&ru/ mulumindu0$e &u
'ntre#rinderea unor m($uri $u#er+i&iale/ +(r( a #ro&eda la ,eri+i&area
minuioa$( a datelor i in+ormaiilor o-inute/ #rin mai multe $ur$e i alte
#o$i-ilit(i in+ormati,e.
Gn $#iritul a&e$tui #rin&i#iu eti&/ re&omand(m &a dete&ti,ul #arti&ular $(0
i #un( 'n ,aloare/ la ma8imum/ &alit(ile umane/ a#titudinile i &unotinele
#ro+e$ionale #entru a+larea ade,(rului i $( #re?inte -ene+i&iarilor re?ultatele
a&ti,it(ilor $ale in,e$ti1ati,e 'n mod &on&ret/ aa &um re?ult( ele din
m($urile $#e&iale 'ntre#rin$e/ numai du#( &e are &on,in1erea &( a&e$tea
$unt &on+orme &u realitatea.
I4par/ialitatea 7 a6ordarea ca5urilor
Gn &onte8tul a&ti,it(ii $#e&i+i&e/ dete&ti,ul #arti&ular ,a intra 'n &onta&t &u
o 1am( lar1( de &ate1orii de #er$oane/ &are 'i ,or $oli&ita $er,i&iile &u #ri,ire
la o &a?ui$ti&( deo$e-it de ,ariat( i di,er$i+i&at(.
*otri,it a&e$tui #rin&i#iu eti&/ dete&ti,ul #arti&ular nu tre-uie $( +a&(
di$&rimin(ri/ 'n a-ordarea &a?ui$ti&ii din #reo&u#(ri 'n ra#ort de ,>r$t(/ $e8/
ra$(/ naionalitate/ a#artenen( etni&( $au reli1ioa$(/ orientare #oliti&(/
$indi&al( $au de alt( natur(. A&e$te &riterii ,i?ea?(/ deo#otri,(/ #e
-ene+i&iarii $er,i&iilor dete&ti,ului #arti&ular &>t i #er$oanele &e +a& o-ie&tul
m($urilor in,e$ti1ati,e $#e&i+i&e.
!m#arialitatea #re$u#une/ 'n a&elai tim#/ tratarea &u a&eeai $erio?itate
i re$#on$a-ilitate/ a tuturor &a?urilor din #reo&u#(ri/ +(r( a +a&e o
di+ereniere 'ntre a&e$tea 'n ra#ort de &om#le8itate/ #erioad( de tim# alo&at(
$au -ene+i&iar. *entru dete&ti,ul #arti&ular toate &a?urile din #reo&u#(rile
$ale $unt im#ortante i $e im#une a +i $oluionate &a atare. Gn toate &a?urile/
AHL
dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( dea do,ad( de #ro-itate #ro+e$ional(/ $(
ado#te o &onduit( &ore$#un?(toare 'n ra#orturile &u -ene+i&iarii/ $( #re?inte
'n mod &ore&t re?ultatele in,e$ti1ati,e/ $( +a&( a-$tra&ie total( de
e,entualele #re%ude&(i $au o#iuni #er$onale &u #ri,ire la un a$#e&t $au altul
din &ele menionate mai $u$. C>nd #re%ude&(ile #er$onale $unt dominante 'n
e,aluarea unui &a?/ e$te de #re+erat $(0l re+u?e #e -ene+i&iar 'n mod
#oliti&o$/ in,o&>nd un moti, #lau?i-il/ de&>t $( a&ione?e $u- im#ul$ul
$entimentelor de a,er$iune/ ur(/ 1elo?ie/ in,idie et&.
Idi3iduali5area ca5ui1ticii
Fie&are +iin( uman( $e &ara&teri?ea?( #rin &alit(i #er$onale/ a#titudini
i tr($(turi de &ara&ter &are o di+erenia?( 'n ra#ort de $emeni. C.iar i 'n
&ondiiile 'n &are dou( +iine umane au tr($(turi +i?i&e a$em(n(toare/ uneori
identi&e ('n &a?ul 1emenilor) rareori $e 'nt>m#l( &a a&e$tea $( 1>ndea$&( i
$( a&ione?e 'n a&eeai manier(. Gn a&elai tim#/ de menionat +a#tul &( o
$oluie a#li&at( 'ntr0un &a? de &om#etena dete&ti,ului #arti&ular nu e$te
totdeauna ,ala-il( i 'n alt &a? a$em(n(tor &.iar da&( datele #ro-lemei #u$(
'n e&uaie $unt identi&e. Ai&i inter,ine elementul #er$oan( &are #oate 1>ndi i
a&iona 'n mod di+erit +a( de $emeni i &ir&um$tanele 'n &are a&ea$ta $e
mani+e$t(. *entru a&e$te &on$iderente/ re&omand(m &a dete&ti,ul #arti&ular
$( trate?e +ie&are &a? 'n #arte 'n mod indi,idual i $( nu $e +olo$ea$&(
a-loane 'n identi+i&area $oluiilor.
P01trarea 1ecretului pro.e1ioal
Gn a+ara &erinelor le1ale/ $tatuate 'n mod e8#re$ de le1iuitor/ re?ultatele
a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e a dete&ti,ului #arti&ular $unt de$tinate/ 'n e8&lu$i,iate/
-ene+i&iarilor $er,i&iilor $ale. Folo$irea/ 'n alte $&o#uri/ a re?ultatelor a&ti,it(ii
in,e$ti1ati,e de &(tre dete&ti,ul #arti&ular/ &ontra,ine deontolo1iei
#ro+e$ionale a a&e$tei #ro+e$iuni/ #re&um i &erinei le1ale #ri,ind #($trarea
$e&retului #ro+e$ional.
Gn &on&lu?ie/ 'n e8er&itarea #ro+e$iei/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( dea
do,ad( de #ro-itate moral(/ &in$te/ &ore&titudine/ im#arialitate/ &om#eten(
#ro+e$ional(/ o &onduit( #er$onal( ire#roa-il( 'n toate 'm#re%ur(rile/ $(
re$#e&te/ deo#otri,(/ #e -ene+i&iari i #er$oanele in,e$ti1ate/ $( de#un(
toate dili1enele 'n a+larea ade,(rului 'n &a?urile in,e$ti1ate. Ori&e 'n&er&are
de mani#ulare a dete&ti,ului #arti&ular 'n $&o#uri imorale tre-uie re$#in$(
&ate1ori&/ dre#t 1aranie a re$#e&tului &e0l #oart( #ro+e$iei #e &are a
'm-r(iat0o.
AHA
.. 1a%darde "rofesio%ale
*entru a +i 'n m($ur( $( +a&( +a( &om#le8it(ii a&ti,it(ii in,e$ti1ati,e/
di,er$it(ii i ,ariet(ii $ituaiilor #e &are la #re$u#une a&ea$ta/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( #o$ede un 'nalt ni,el de &unotine de &ultur( 1eneral(
i de $#e&ialitate. Com#etena $a #ro+e$ional( tre-uie $( $e re+le&te 'n
&onduita #e &are o ado#t( 'n ra#orturile &u -ene+i&iarii/ &a#a&itatea de a
delimita 'n mod &ore&t &a?ui$ti&a $#e&i+i&( de &ea de &om#etena altor
in$tituii $au &are 'i e$te #ro.i-it( de le1e/ a-ilitatea de a lua de&i?ii ade&,ate
$ituaiilor din teren 'n #ri,ina a#li&(rii $au +olo$irii unor metode/ #ro&edee i
te.ni&i &are $(0i #ermit( o-inerea re?ultatelor $&ontate 'n mod o#erati, i &u
&o$turi mi&i.
Gn a&elai tim# dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $(0i a$ume re$#on$a-ilitatea
#entru &oninutul i &alitatea $er,i&iilor #re$tate 'n aa +el 'n&>t -ene+i&iarul $(
+ie $ati$+(&ut i $(0i +orme?e o o#inie $(n(toa$( &u #ri,ire la ne&e$itatea i
im#ortana a&e$tei #ro+e$ii. Pla?area/ imitarea/ $u#er+i&ialitatea/ indi+erena
$unt atri-ute in&om#ati-ile &u &alitatea de dete&ti, #arti&ular. A&e$ta tre-uie
$( +ie mereu 'n o+en$i,(/ 'n &(utarea de idei/ dar &on$tru&ti,/ metodele i
mi%loa&ele/ #ro&edeele i te.ni&ile +olo$ite/ $&o#ul $(u +iind e+i&ienti?area
a&ti,it(ii $#e&i+i&e. So&ietatea 'n an$am-lul $(u e,oluea?(/ &adrul le1i$lati,
$e modi+i&(/ &om#letea?(/ te.nolo1ia a,an$ea?( 'n #ro1re$ie 1eometri&(/
&eea &e determin( $&.im-uri din mer$/ uneori radi&ale/ 'n modul de a-ordare
i $oluionare a #ro-lemelor.
O &om#onent( e$enial( a #ro+ilului #ro+e$ional al dete&ti,ului #arti&ular
tre-uie $( o re#re?int( &a#a&itatea de auto&unoatere i de e,aluare a &elor
&u &are ,ine 'n &onta&t/ 'n ,irtutea atri-uiilor $#e&i+i&e. !deile #re&on&e#ute
#ri,ind un anumit ni,el de re+erin( al dete&ti,ului #arti&ular/ automulumirea/
de?intere$ul #entru de?,oltarea &unotinelor 1enerale i de $#e&ialitate
&ondu&e la ee&uri $u&&e$i,e 'n a&ti,itatea #ro+e$ional(/ la in$ati$+a&ii de
ordin moral i material i 'n +inal la a-andonarea a&e$tei &ariere.
Auto&unoaterea #re$u#une anali?area 'n mod auto&riti& a de#rinderilor/
&alit(ilor/ a#titudinilor/ ,i&iilor/ #a$iunilor/ 'n&linaiilor i #uterea de a $ele&ta i
'nl(tura a&ele tare de &ara&ter &are a+e&tea?( e8er&itarea a&e$tei #ro+e$ii. Un
dete&ti, #arti&ular &are militea?( #entru auto&unoaterea #er$onal( e$te 'n
m($ur( $( &unoa$&( i $( e,alue?e 'n mod &ore&t i #er$oanele din %urul
$(u/ mai ale$ #er$oanele in,e$ti1ate/ &eea &ea are o im#ortan( deo$e-it( 'n
luarea de&i?iilor.
Gn e8er&itarea #ro+e$iei/ du#( &um am mai menionat/ dete&ti,ul
#arti&ular tre-uie $( 'nl(ture #re%ude&(ile de ori&e +el/ $( di$o&ie?e
#ro-lemele #ro+e$ionale de &ele de ordin #er$onal $au +amilial. !n,idia/ ura/
1elo?ia/ dorina de r(?-unare $unt de ne&on&e#ut 'n e8er&itarea a&e$tei
AH3
#ro+e$ii. O-ie&ti,itatea i im#arialitatea re#re?int( &u,intele de ordine &are
tre-uie $( &ara&teri?e?e a&ti,itatea dete&ti,ului #arti&ular.
Cadrele dida&ti&e din &ole1iile de +ormare a dete&ti,ilor #arti&ulari
tre-uie $( a&ione?e #entru a in$u+la a&e$tora re$#e&tul i #a$iunea #entru
a&ea$t( #ro+e$iune/ #re&um i #entru de?,oltarea a#titudinilor/ &alit(ilor i
de#rinderilor ne&e$are de$+(ur(rii a&ti,it(ilor $#e&i+i&e. Totodat(/ 'n &entrul
ateniei tre-uie $( $tea 'nele1erea &ore$#un?(toare de &(tre ,iitorii dete&ti,i
#arti&ulari a deontolo1iei a&e$tei #ro+e$ii/ a #rin&i#iilor eti&e &are o %alonea?(.
Sinteti?>nd/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( +ie o #er$oan( -ine #re1(tit(
din #un&t de ,edere #ro+e$ional/ &u un de?,oltat $im &riti& i auto&riti&
#ermanent 'n o+en$i,(/ 'n &(utarea de idei i $oluii noi/ dorni&( de
#er+e&ionare a &unotinelor de &ultur( 1eneral( i $#e&i+i&e/ &u un #ro+il
moral ire#roa-il.
3. 1a%darde &% ra"or#rile !# 2e%efi!iarii
Du#( &um am menionat/ 'n a&ti,itatea $#e&i+i&( dete&ti,ul #arti&ular $e
,a &on+runta &u o 1am( lar1( de &ate1orii de #er$oane/ +ie&are 'n #arte &u
anumite tr($(turi de &ara&ter &are le #arti&ulari?ea?( 'n ra#ort &u $emenii lor.
Unele #er$oane $unt dominate de idei #re&on&e#ute/ de ur(/ de in,idie/
1elo?ie/ dorin( de r(?-unare/ altele do,ede$& o $tare de ner,o?itate
e8&e$i,(/ de an8ietate ori/ din &ontr(/ dau do,ad( de &alm/ $unt melan&oli&e
et&. De a$emenea/ ,or +i $ituaii 'n &are #otenialii -ene+i&iari $e e8#rim(
in&oerent/ +(r( o 'nl(nuire lo1i&( a +a#telor e8#u$e/ $u+erind de unele
a+e&iuni #$i.i&e et&.
Gn toate $ituaiile/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( do,edea$&( re$#e&t
+a( de #er$oana/ #otenial -ene+i&iar/ ta&t i di#lomaie 'n a o a$&ulta/ $(0i
#re?inte 'n mod &ore&t o#iniile $ale &u #ri,ire la $#ea 'n &au?(/ $( o 'ndrume/
&>nd e$te &a?ul/ &(tre or1anele 'n dre#t $(0i re?ol,e #ro-lemele. Aro1ana/
'n1>m+area/ li#$a de ta&t/ mode$tie i de #olitee/ tendina de ridi&uli?are a
#otenialilor -ene+i&iari $unt a$#e&te &ontrare modului de &om#ortament #e
&are tre-uie $(0l ai-( dete&ti,ul #arti&ular.
Rolul dete&ti,ului #arti&ular e$te de a $ta-ili/ 'n di$&uiile &u #otenialul
-ene+i&iar/ &>t mai multe date de$#re &a?ul 'n $#e(/ de a di$&erne da&(
a&e$ta e$te $au nu de &om#etena $a/ de a $ta-ili da&( $&o#ul urm(rit e$te
unul moral $au imoral i de a lua de&i?ia ade&,at(. Re+u?ul de a #relua un
&a?/ #e moti,ul limitei de &om#eten( $au #entru +a#tul &( $&o#ul urm(rit e$te
imoral/ ,a +i #re&edat de o moti,aie &>t mai #lau?i-il(/ #e un ton #oliti&o$/ 'n
aa +el 'n&>t #er$oana 'n &au?( $( nu $e $imt( %i1nit(/ i1norat(/ in&lu$i, 'n
AH)
&ondiiile 'n &are dete&ti,ul #arti&ular &on$tat( &( a&ea$ta e$te -olna,(
#$i.i&.
!ndi+erent de o+ertele +inan&iare $au tentaiile de alt( natur(/ dete&ti,ul
#arti&ular nu tre-uie $( a&.ie$e?e la ideea de a $e l($a mani#ulat de
-ene+i&iar &>nd $&o#ul urm(rit de a&e$ta e$te unul imoral $au &ontrar le1ii.
Gn di$&uiile &u #otenialii -ene+i&iari/ dete&ti,ul #arti&ular ,a #re&i?a
a&e$tora #rin&i#iile eti&e &are0i %alonea?( a&ti,itatea/ &u a&&ent #e #($trarea
$e&retului #ro+e$ional/ im#arialitate/ reali$m 'n #re?entarea re?ultatelor
in,e$ti1aiei/ #re&um i +a#tul &( ,a re$#e&ta 'nto&mai &erinele le1ale din
a&e$t #un&t de ,edere.
O#erati,itatea 'n $oluionarea &a?ui$ti&ii i mai ale$ &alitatea $er,i&iilor
#re$tate $unt/ de a$emenea/ &erine &are tre-uie $( &ara&teri?e?e ra#orturile
dete&ti,ului #arti&ular &u -ene+i&iarii. Gn unele &a?uri/ &um $unt &ele #ri,ind
#er$oanele di$#(rute de la domi&iliu/ o#erati,itatea re#re?int( o &erin(
e$enial(. De modul 'n &are a&ionea?( dete&ti,ul #arti&ular #oate de#inde
inte1ritatea +i?i&( i &.iar ,iaa #er$oanei &are +a&e o-ie&tul #reo&u#(rilor
$ale. Calitatea $er,i&iilor are la r>ndul $(u o im#ortan( a#arte 'n eti&.etarea
a&e$tei #ro+e$iuni de &(tre -ene+i&iari. Con+irmarea ori in+irmarea unei
$u$#i&iuni a -ene+i&iarului 'n -a?a unor date i in+ormaii ne&on&ludente/
in$u+i&ient ,eri+i&ate/ 'l #oate determina #e a&e$ta $( ia de&i?ii &are nu $unt
&on+orme &u realitatea/ uneori &u &on$e&ine deo$e-it de 1ra,e #entru
#er$oana &a +a&e o-ie&tul m($urilor in,e$ti1ati,e.
*rin urmare/ ra#orturile dintre dete&ti,ul #arti&ular i -ene+i&iari tre-uie
$( +ie $tatuate #e #rin&i#iile re$#e&t(rii #er$onalit(ii &elor 'n &au?(/ a+l(rii
ade,(rului/ re$#e&t(rii intimit(ii/ &on+idenialit(ii i $e&retului #ro+e$ional/
o#erati,it(ii i &alit(ii $er,i&iilor #re$tate/ al im#arialit(ii i o-ie&ti,it(ii.
5. 1a%darde "rofesio%ale &% ra"or#rile !# !ole+ii
Gn #rimul r>nd/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( re$#e&te/ 'nto&mai/
$tandardele #ro+e$ionale i eti&e ale $o&iet(ii $#e&iali?ate $au &a-inetului
indi,idual 'n &are 'i de$+(oar( a&ti,itatea. Ori&e a&ti,itate #re$tat( $au
&om#ortament/ &ontrare a&e$tor $tandarde #ot #re%udi&ia ima1inea #u-li&( a
$o&iet(ii $#e&iali?ate $au &a-inetului indi,idual de &are a#arine i im#li&it a
#ro+e$iunii de dete&ti, #arti&ular 'n an$am-lu.
Gn ra#orturile &u &ole1ii/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( dea do,ad( de
re$#e&t/ $( le re&unoa$&( meritele/ &om#etena i e8#eriena #ro+e$ional(/
$( a&&e#te di+erenele de o#inii &u #ri,ire la metodele/ #ro&edeele i te.ni&ile
$#e&i+i&e de mun&(/ $( +ie &riti&e la adre$a lor &>nd $ituaia o im#une/ dar
'ntr0o manier( ade&,at( i 'n $#irit &ole1ial. Gn a&elai tim#/ tre-uie $( ai-(
AH;
t(ria de &ara&ter de a0i re&unoate 1reelile i de a nu da ,ina #e &ole1i/
&a#a&itatea de a $e autoe,alua 'n $#irit auto&riti& i &ura%ul de a $oli&ita
$#ri%inul i 'ndrumarea &elor &u mai mult( e8#erien( &>nd #ro-lemele 'i
de#(e$& #uterea de 'nele1ere a a&e$tora i luarea de de&i?ii.
Fa( de &ole1ii a+lai la 'n&e#ut de &arier( tre-uie $( mani+e$te
'nele1ere/ ta&t i r(-dare/ $( le 'm#(rt(ea$&( din e8#eriena $a/ $(0i
$#ri%ine 'n inte1rarea lor #ro+e$ional(/ $(0i a%ute $( 'nelea1( &>t mai -ine
&erinele le1ale/ limitele de &om#eten(/ #rin&i#iile de mun&(/ normele de
&onduit( moral(/ #entru &a $( nu0i de$&ura%e?e ori $(0i 'nde#(rte?e de
a&ea$t( #ro+e$iune.
Dete&ti,ul #arti&ular a+lat 'ntr0o #o?iie de &ondu&ere tre-uie $( +ie
e&.idi$tant/ $( e,alue?e 'n mod &ore&t a&ti,itatea $u-alternilor/ $( nu $e la$e
dominat de idei de ur(/ 1elo?ie/ in,idie/ ori de di,er$e #re%ude&(i #er$onale.
Rolul $(u e$te de a &rea i menine un &limat de mun&( ade&,at 'n &ole&ti,/
de a 'ntrona $#iritul de e&.i#( 'n r>ndul $u-alternilor/ de a le re&unoate
meritele/ &a#a&itatea i &om#etena #ro+e$ional(.
Atitudinea de indi+eren( +a( de 1reelile &omi$e de &ole1i/ deni1rarea
a&e$tora/ ori indi$&reia $au l(ud(roenia $unt total &ontrare #rin&i#iilor eti&e
&are tre-uie $( $tatue?e a&e$t 1en de ra#orturi.
Pa?a ra#orturilor dete&ti,ului #arti&ular &u &ole1ii de mun&( tre-uie
+undamentat( #e re$#e&t re&i#ro&/ 'n&redere/ loialitate/ $#ri%in ne&ondiionat
'n $u$inerea re#utaiei i #re$ti1iul +ie&(ruia 'n #arte.
AHE
Capitolul OI2
Codul deotolo:ic al detecti3ului
particular
E,ident &( $im#la &on$a&rare le1i$lati,( nu ,a 'n$emna automat i
&on$a&rarea #ro+e$iei. De a&eea/ e$te im#erio$ ne&e$ar( &on$olidarea
a$o&iaiei #ro+e$ionale a dete&ti,ilor #arti&ulari i &reterea &redi-ilit(ii 'n
r>ndul o#iniei #u-li&e/ at>t &u #ri,ire la #o$i-ilit(ile reale de inter,enie 'n
domeniul $i1uranei &omunit(ii/ &>t i a a&iunii &ali+i&ate de natur( a atra1e
a#re&ierea i re$#e&tul &omunit(ii #entru a&ea$t( #ro+e$ie.
Drumul &e ,a tre-ui #ar&ur$ #entru atin1erea a&e$tor de?iderate im#une
'n o#inia noa$tr(/ 'n #rimul r>nd/ &on$olidarea a&e$tei noi re$ur$e de
$e&uritate #rin &on$a&rarea unor #er$onalit(i 'n domeniu/ at>t &a teoreti&ieni/
&>t i &a #ra&ti&ieni/ #e +ondul e8tinderii #ermanente a num(rului de
#er$oane +i?i&e $au %uridi&e &are $( reali?e?e &er&et(ri i a&ti,it(i $#e&i+i&e
$e&urit(ii #ri,ate.
Tot #e a&e$te &oordonate/ a#re&iem &a im#erio$ ne&e$ar &a o dat( &u
intrarea 'n ,i1oare a le1ii #ri,ind e8er&itarea #ro+e$iei de dete&ti, #arti&ular
$( $e &on$a&re i un Cod deontolo1i&/ un &adru de norme &omune 'n
domeniul a&ti,it(ii #ri,ate de $e&uritate #u-li&(. A&e$t &od ar #ermite
+ormarea unor $tandarde a&&e#ta-ile dete&ti,ilor #arti&ulari de natur( a &rea
-a?ele ne&e$are de+inirii i or1ani?(rii a&ti,it(ii 'n &ondiiile de e8i1en(
im#u$e de #re,ederile le1ale/ dar i de #u-li&.
De a&eea 'n &ele &e urmea?( am #ro#u$ un #roie&t de Cod deontolo1i&
&are/ +(r( a a,ea #retenia unei +orme a-$olute/ re#re?int( 'n o#inia noa$tr(
AHH
un $et minim de re1uli de natur( a a$i1ura im#lementarea i de$+(urarea &u
$u&&e$ a a&e$tei noi #ro+e$ii 'n Rom>nia.
C'%UL %E'!T'L'"IC AL %ETECTIVULUI
PARTICULAR %I! R'=P!IA
> PR'IECT >
Capitolul I2 Pricipii etice
Pricipii etice :eerale
Art2-2 Fie&are #er$oan( re#re?int( o ,aloare uni&(/ de $ine $t(t(toare/
&eea &e im#li&( re$#e&t ne&ondiionat din #artea $emenilor $(i.
Art222 Fie&are #er$oan( are dre#tul de a0i $ati$+a&e a$#iraiile de ordin
material/ $#iritual $au de alt( natur( 'n &ondiiile 'n &are nu a+e&tea?(
dre#turile i li-ert(ile +undamentale ale $emenilor.
Art2*2 Fie&are #er$oan( are o-li1aia moral( $( &ontri-uie la
de?,oltarea $o&iet(ii i dre#tul de a -ene+i&ia de $#ri%inul a&e$teia.
Pricipii etice 1peci.ice
Art2G2 Corolarul 'ntre1ii a&ti,it(i de$+(urate de dete&ti,ul #arti&ular 'l
re#re?int( re$#e&tarea dre#turilor i li-ert(ilor +undamentale ale omului/ aa
&um $unt ele $tatuate #rin normele interne i internaionale.
Art25. *rin a&ti,itatea $#e&i+i&( de$+(urat(/ dete&ti,ul #arti&ular tre-uie
$( milite?e ne&ontenit #entru re$#e&tarea #rin&i#iilor eti&ii i %u$tiiei $o&iale.
Art2L2 Gntrea1a a&ti,itate a dete&ti,ului #arti&ular tre-uie +undamentat(
#e #rin&i#iul re$#e&t(rii intimit(ii i &on+idenialit(ii.
Art2)2 Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $(0i #un( 'n ,aloare/ la ma8imum/
&alit(ile umane i &unotinele #ro+e$ionale #entru $ta-ilirea ade,(rului 'n
&a?urile &e i $e 'n&redinea?( $#re $oluionare/ 'n aa +el 'n&>t $( +ie util/
deo#otri,(/ -ene+i&iarului $er,i&iilor $ale dar i #er$oanei in,e$ti1ate.
Art2,2 La -a?a a&ti,it(ii dete&ti,ului #arti&ular tre-uie $( $tea #rin&i#iul
indi,iduali?(rii &a?ului/ #ornind de la #remi$a &( +ie&are +iin( uman( $e
#arti&ulari?ea?( #rin &alit(i #er$onale i tr($(turi de &ara&ter #ro#rii.
Art2(2 Dete&ti,ul #arti&ular tre-uie $( do,edea$&( totala im#arialitate
'n re?ol,area &a?ui$ti&ii $#e&i+i&e/ +(r( a +a&e di$&rimin(ri 'n ra#ort de ,>r$t(/
$e8/ ra$(/ naionalitate/ a#artenen( etni&( $au reli1ioa$(/ orientare #oliti&(/
$indi&al( $au de alt( natur(.
AHI
Art2-02 Datele i in+ormaiile o-inute de dete&ti,ul #arti&ular/ &a urmare
a e8er&it(rii #ro+e$iei/ $e ,or utili?a 'n mod re$#on$a-il/ 'n aa +el 'n&>t $( nu
adu&( atin1ere demnit(ii umane/ ,ieii intime i #ri,ate a #er$oanei.
Art2--2 Dete&ti,ul #arti&ular are o-li1aia moral( dar i le1al( &a #rin
a&ti,itatea $#e&i+i&( de$+(urat( $( a#ere ,alorile &are in de $i1urana
naional( a $tatului.
Art2-2. Dete&ti,ul #arti&ular are dre#tul de a $oli&ita $#ri%in in$tituiilor de
$tat 'n re?ol,area &a?ui$ti&ii #e #ro+il i o-li1aia de a &oo#era &u a&e$tea 'n
#re,enirea a&telor i +a#telor &u &ara&ter &riminal.
Art2-*2 *rin a&ti,itatea $#e&i+i&(/ dete&ti,ul #arti&ular nu tre-uie $( o+ere/
dire&t $au indire&t/ $#ri%in #er$oanelor +i?i&e $au %uridi&e #entru &omiterea de
in+ra&iuni.
Art2-G2 Dete&ti,ul #arti&ular ,a a&iona #entru im#li&area a&ti,( a
&lientului $(u 'n re?ol,area &a?ului 'n&redinat de a&e$ta/ &ontienti?area $a
a$u#ra e,entualelor ri$&uri i &on$e&ine nedorite la &are $e e8#une/
a$i1urarea autonomiei/ inte1rit(ii i demnit(ii $ale umane.
Art2-52 Dete&ti,ul #arti&ular nu tre-uie $( a&ione?e i $( #re?inte