Vous êtes sur la page 1sur 8

Natalia- miriada

Imi: Valerija Alesiejovich Bokha


Wiek: 25 lat (w trakcie oblenia Wurzen)
Ojciec: Aleksiej Kuzniecow, gospodar boyar
Matka: Tzarina Katarina Bokha

Carewna Valerija urodzona 2516 roku IC jest jedynym potomkiem zmarej carycy
Katarzyny- Krlowej Lodu. Urodzia si na rok przed wydarzeniami z okolic Lynsk, kiedy
to jej dziadek Borys- wczesny car Kislevu zgin w heroicznej walce z armi Hetzara
Feydaya. mier Cara Borysa Czerwonego oznaczaa, e pnocny tron przejmie jej matka-
Katarzyna.
Historia Kislevu bya wtedy burzliwa, carewiczwna nie braa w niej czynnego udziau, ani
nawet nie zdawaa sobie sprawy z tego jakim wspaniaym i wielkim czowiekiem by jej
niedawno zmary dziadek. Nie wiedziaa jaki respekt budzi przed innymi gospodarami jej
ojciec ani to, e jej matka jest teraz wadczyni Kislevu. Roczna dziewczynka nie zaprzta
sobie gowy takimi sprawami.

Kilka lat panowania Tzariny zaowocowao powstaniem twardych praw na dworze,
etykieta obowizywaa kadego bez wyjtku- nawet ma Valerij. Jak tylko dziewczynka
nauczya si pewnie stawia kroki, nianie cierpliwie trenoway z ni nakazy zachowywania
si przy osobie matki. Tytu Krlowej Lodu nalea si Carycy nie bez powodu- jako potna
lodowa magini parajca si tym rodzajem magii roztaczaa na caym dworze aur powagi i
domagaa si respektowania jej zasad w kadym calu.
Przez prawie pi pierwszych lat ycia, Valerija nie widywaa matki. Jedyne okazje na
spotkanie z rodzicielk nastpoway w czasie obchodw znaczcych wit. Matka bya dla
Valji niedostpna.
Kiedy tylko dziewczynka podrosa, moga przej prby jakie stawiano przed wszystkimi
modymi pannami w kraju tylko e jej prb prowadzia matka. W wielkiej i praktycznie
pustej sali gdzie znajdowa si tylko tron, crka Krlowej Lodu wreszcie stana twarz w
twarz z caryc. Spotkanie byo zorganizowane po to, aby Katarzyna moga sprawdzi czy
carewiczwna skrywa ten sam rodzaj mocy jaki ona posiada. Zajrzenie we wntrze
ludzkiego ciaa pozwala zobaczy czy druga osoba dostpia daru poczenia si z Krain i
czy moe z niej czerpa siy. Nie jest to przyjemne badanie, jednak dziki niemu wynik jest
jeden i prawdziwy- albo ma dar, albo go nie ma.

Valerija z tego dnia nie pamita wiele, wspomnienia z dziecicych lat zacieraj si
bardzo szybko. Lepiej zapamitaa upadek ze schodw prowadzcych do Bkitnej Sali ,
kiedy uciekajc przed opiekunk zahaczya stop o sukni i runa w d obijajc sobie przy
tym okcie i gow. W pamici z rytuau jaki na niej przeprowadzia Katarina pamita tylko
chd jaki czua w tym czasie, kamienny wyraz twarzy wpatrzonych w ni bkitnych oczu
oraz lekki ruch brwi, ktre sprawiy e Valja poczua ulg. Na krtk chwil z nieznanego
dla niej wtedy powodu Caryca stracia swj grony wyraz.
Tknita tymi niespodziewanymi emocjami dziewczynka zdoaa przeama wszystkie lodowe
bariery jakie przez pi lat zgromadziy si miedzy ni a rodzicielk i najzwyczajniej w
wiecie przytulia si do matki. Katarzyna jednak nie odwzajemnia ucisku jakim uraczya
j piciolatka. Valerija wczepiona z caych si w tali kobiety zacza odczuwa dobywajce
si z piersi, do ktrej przyciskaa ucho zimno. Im wiksze tym bardziej zaciskaa swj ucisk
aby si ogrza. W kocu chd dotar do jej koci i cakowicie zmroona nie moga si ruszy
ani nawet zapaka z blu.
Katarzyna pozostawaa w tej samej pozycji, w ktrej zostaa zaskoczona przez crk i nie
miaa jej teraz dotyka. By moe gdyby kto w tej chwili choby palcem musn
carewiczown, zadaby jej miertelny cios.
W tym czasie w gowie dziecka kotoway si jakie sowa, odpowiadaa na nie, albo staraa
si odpowiedzie, dziki tej dyskusji moga znie bl zadawany przez zimno. Potem zaczy
si pytania i propozycje, tylko e dziewczynka nie miaa pojcia jak na nie odpowiedzie.
Kto do niej przemawia, ale si nie przedstawi. Zdenerwowao j to, poniewa pytania
staway si natarczywe, wykrzyczaa co w gniewie, tak, bd nie i to zakoczyo ca
rozmow Potem poczua, e moe si ruszy i pucia sukni matki.

Zasapana i zlana potem opada na marmurow podog sali, Katarzyna chwycia j za
ramiona, podniosa i poprowadzia na tron- jedyne w tym pomieszczeniu miejsce do
siedzenia. Carewiczwna siedzc na tronie czua si jakby spadaa z niekoczcych si
schodw, w gowie wszystko jej si kotowao i nie moga si skoncentrowa na tym co do
niej mwia Krlowa Lodu. Matka miaa teraz oblicze prawdziwej lodowej krlowej, staraa
si wydoby pytanie na jakie odpowiedziaa maa- bezskutecznie. Obojtnie jak prbowaa
nakierowa Valerij ku odpowiedzi- syszaa nie pamitam. W kocu przestaa mczy
crk wezwaa dwrki aby odprowadziy ma i zaopiekoway si ni a nie dojdzie
cakowicie do siebie.

Nie tak powinno wszystko wyglda, Valia ma w sobie talent, ale to co si wydarzyo potem,
to byo co nowego. Za nieprzystajce zachowanie wobec swojej osoby chciaa ukara crk,
ale poskutkowao to czym wyjtkowym. Gdyby crka od razu pucia sukni a nie walczya
z lodowym uderzeniem wszystko pewnie byoby dobrze. Rytua, ktry dla potnej lodowej
wiedmy mia by prosty jak normalna rozmowa przeszed w co zupenie nowego Po tym
jak Tzarina skoczya obrzd, a crka nie do, e nie dostosowaa si do etykiety, to jeszcze
nie miaa zamiaru przyj z pokor wymierzonej kary wszystko przeszo na niespotykane
dotd tory. Caryca staa z rozoonymi na boki rkoma i wczepion w siebie crk, moga
wtedy tylko przysuchiwa si sowom carewiczwny i stara si zrozumie ich znaczenie.
Caa sytuacja wydawaa si bardzo dziwna, jednak dodatkowe stresowanie Valji pewnie nic
by nie pomogo, w zwizku z tym naley do sprawy podej bardzo delikatnie a ju na
pewno nie nagania jej.

Rytua zmieni wiele w yciu Valji. Od teraz czsto spotykaa si z caryc, ktra
pomimo swoich wielu obowizkw przyja rol jej mentorki. Dziewczynka pobieraa nauki
zwizane z histori lodowych czarodziejek, uczya si o Krainie oraz poznawaa coraz wicej
o moliwociach jakie wi si z posiadaniem mocy. Nauki z matk bardzo cieszyy ma,
dlatego staraa si jak tylko moga i radowaa j kada chwila. Prbowaa nie myle o tym,
e Katarzyna od czasu do czasu sprowadza temat ich rozmw do tego co niedawno zaszo.
A w 2522 roku IC dobiego koca spokojne ycie w Paacu Bokhw, armia Chaosu zawitaa
na tereny Kislevu i Krlowa Lodu zaja si waniejszymi sprawami. Ten czas Valerija
zapamitaa na swj dziecicy sposb. Caryca i rwnoczenie jej matka jako
najdzielniejsza, najmdrzejsza i najwaniejsza kobieta w jej yciu toczya wojn z potnym
i obrzydliwym wrogiem. Przed snem dziewczynka czasem wyobraaa sobie matk jak staje
twarz w twarz z pokracznymi sugami Chaosu. Katarina zawsze wygrywaa te potyczki.
Wyobrania dziewczynki wzbogacaa si dziki sucym, ktre cay czas plotkoway- teraz
tylko na jeden temat, a jak chciay nastraszy carewiczwn to opowiaday jej, e przyjdzie
do niej taki a taki koszmar i j zje. Dziecica odpowied jaka najczciej wtedy padaa, to
krtkie wtedy mama mnie uratuje.

Po wojnie kraj by spustoszony a dwr jeszcze cichszy ni zazwyczaj. Tzarina nie
wzywaa carewiczwny odkd wrcia do Paacu Bokhw. Potrzeba byo sporo czasu aby
wszystko choby troch zaczo przypomina normalno. Na dworze pojawiali si znaczcy
gospodarowie, wida byo te czsto wojskowych ze Skrzydlatych Lansjerw i Legionu
Gryfa, boyarw i urzdnikw z Mronego Trybunau. Wszyscy mieli dostp do Carycy
Katarzyny tylko nie jej crka. Valerija dostaa od carycy jedn wiadomo- e to czas, kiedy
najwikszym obowizkiem wadcy jest opieka nad krajem, nic temu nie moe przeszkodzi.
A mody umys przyglda si i zapamituje tak pojawi si jej pierwszy autorytet.

Nauki obchodzenia si z Magi Lodu zostay zawieszone na czas kiedy Kislev podniesie si z
klczek, Valja widywaa caryc raz na tydzie, gdy z wadczyni mogli porozmawia
poddani, nie dane jednak byo modej czarownicy dowiadczy wielu spotka ze swoj
mentork. Trzeciego roku po Burzy Chaosu Caryca zmara. Nie stao si to na polu bitwy,
nikt nie mia nawet odwagi aby podej do Krlowej Lodu i zabi j jednoczenie
spogldajc jej w twarz.

Czworo najbliszych urzdnikw carskich i siedem lodowych wiedm oraz m Aleksjej a
ojciec Valji byo jedynymi osobami, ktre widziay ciao Katarzyny. Nikt inny nie zosta
dopuszczony do jej komnaty aby ujrze ciao zmarej, ktre jak najszybciej zostao zoone do
przepiknie zdobionej trumny pokrytej srebrem tworzcym motywy podobne do tych jakie
maluje mrz. W kraju przez szesnacie dni panowaa aoba.

Esther Savvina, jedna z wiedm ktre przyjechay na wie o mierci Tzariny, zdradzia
dziewczynce, e Krlowa Lodu walczya ze mierci ju od tych trzech lat. W czasie Burzy
Chaosu dowodzc oddziaami na terenie Obwodu Pnocnego trafili na cz armii, ktra w
duej mierze skadaa si z wyznawcw Nurgla oraz jego magw. Najprawdopodobniej
wanie wtedy nastpi pocztek koca, czyli powolna mier carycy. Zaklcie rozkadu
zostao zaszczepione w jej ciele. Katarzyna staraa si spowolni postpujc chorob, moga
z atwoci kontrolowa temperatur swojego ciaa i wydawao si e Magia Lodu potrafi
sprosta rozkadowi. Niestety kwiat zasadzony wewntrz powoli rozkwita, a osign swj
najobrzydliwszy wygld i jego soki przeary si przez bariery postawione przez Lodow
Wiedm. Nikt nie spodziewa si takiego koca i to po tak dawnym wygnaniu wojsk
Archaona. Esther dowiedziaa si o wszystkim z listu jaki pozostawia po sobie Katarina.
Napisane jest w nim jak doszo do tej mierci, oraz jej wola odnonie sukcesji tronu.

Nowym Carem zostaje Aleksjej, a nie ona jak to powinno by wedug tradycji. Wedle
woli Carycy Valerija ma pozosta pod okiem Siostrzestwa i od teraz pozostae wiedmy
staj si jej najbliszymi towarzyszkami, ma rwnie pozosta w paacu i zdobywa
dowiadczenia aby po mierci Aleksjeja obj naleny jej tron. Do tego czasu, pozostaje
nadal carewiczwn.

Eshter zostaa jej now mentork, nie byo to ju jednak to samo co z Katarzyn. Cay czas
mylaa o matce i o jej ostatnich sowach. Nie za bardzo szanowaa ojca, by dla niej jeszcze
bardziej obcy ni caryca na pocztku.
Aleksjej wczeniej nie by czstym gociem na dworze, zwykle przebywa poza stolic, teraz
si to drastycznie zmienio i naleao do tego przywykn. Pierwsze dusze spotkanie Cara
z carewiczwn i rozmowy o tym, e omina j sukcesja byy trudne. Alejsjej wydawa si
zdenerwowany a dziewczyna nie wiedziaa co waciwie powinna mwi przy ojcu, miaa ju
dziesi lat i staraa si wyglda dojrzalej, nie bya te zbytnio rozmowna przy
mczyznach. Normalnie na dworze carycy Katarzyny to matka miaa ostatnie sowo,
wiedmy tutaj s potnymi magami, dwrki dotrzymuj jej cay czas towarzystwa, suce
przynosz jedzenie i opowieci na dobranoc a mczyni? Mczyni zaatwiaj tylko
jakie interesy i walcz. Gdzie miaa si nauczy jak rozmawia z ojcem?

Z maej dziesicioletniej dziewczynki powoli wyrastaa moda wadczyni, kopiowaa
zachowania innych kobiet i znalaza sobie nowy obiekt zainteresowa, bynajmniej nie by to
ojciec. Ojca zaczynaa powoli szanowa, bo troszczy si o kraj tak samo jak jego zmara
ona. Musi sobie zapracowa na respekt, dlatego najwidoczniej trenuje na crce i stara si
j do siebie przekona.
Nowym obiektem zainteresowa Valerji sta si Bretoczyk, ktry niby ju mieszka dugo
na dworze, ale wanie teraz o nim zaczy opowiada dwrki, a e Valja podsuchiwaa
czsto, to ich podniecone rozmowy o mstwie i urodzie barona Thravara Ghartaziana nie
mogy jej umkn. Nowy bohater na ustach kobiet, Pierwsza Lanca Kislevu i obroca
Pnocy, ohh, ahh i tak dalej Barona widziaa ju wczeniej, wanie na uczcie wydanej
na jego cze, kiedy to otrzyma wanie tytu Pierwszej Lancy Kislevu. Nie wydawa jej si
ciekawy a raczej egzotyczny. Z pewnoci mg opowiedzie nie jedn histori i widzia te
wszystkie potwory, z ktrymi walczya jej matka. Zosta doceniony przez Cara, wic mia
swoj warto. Niestety z tego co rwnie udao jej si usysze, to wrd mczyzn nie by
powaany, co tylko dodawao mu uroku.

Carewiczwna nie miaa jednak okazji na nawet krtk rozmow z baronem Thravarem,
zbrodnia jakiej si dopuci- jak powiadaj niektrzy- zmusia cara Aleksjeja do wysania
bretoskiego rycerza poza granice kraju. Valerija nie posza wtedy do ojca i nie bagaa go o
umorzenia wyroku, nie moga tego zrobi gdy ojciec zaczyna powoli zajmowa nalene mu
miejsce w jej sercu. Nie uratowaa Ghartaziana teraz, ale moe uda jej si to zrobi pniej,
kiedy dojdzie do wadzy. Jeszcze przed wyjazdem kazaa przekaza baronowi list, w ktrym
napisaa, e jak tylko to bdzie moliwe, to wrci do Kislevu.

Poza tym, e Valja znajdowaa sobie bohaterw narodowych do ktrych moga wzdycha, to
nadal miaa kontakt z Eshter. Wiedma co jaki czas opuszczaa Paac Bokhw w znanych
tylko sobie sprawach, ale zadawaa wtedy cikie prace do odrobienia i dziewczyna nie
miaa a tyle czasu wolnego ile by chciaa. Poza nauk magii miaa rwnie inne obowizki
jak pozostae damy dworu.

Lata mijay i carewiczwna staa si kobiet, jej charakter przeszed metamorfoz, crka
zacza przypomina matk, ale nie do koca. Bliski kontakt z carem Aleksjejem i Eshter-
ktra bya troch inna ni Krlowa Lodu, znacznie bardziej ludzka i przystpna wpyn na
jej zachowanie i pogldy. Wiele cech jakie posiada Valja byo sprzecznych ze sob, z jednej
strony bya dumna i surowa jak caryca Katarzyna, z drugiej chciaa jak najszybciej wyrwa
si ze stolicy, pozna nowe miejsca oraz zemci si na wrogu, ktry zabi jej matk i ciskaa
takie same gromy na bogw Chaosu jak Eshter.
Eshter zaszczepia w niej gbok mio do Krainy, bo nic nie jest waniejsze ni Kislev i to
wanie dla tej ziemi warto przela krew. Za to po kadym spotkaniu z Carem wracaa do
swoich komnat wyciszona i zadumana. Ojciec uspokaja jej dusze, wiedmy skuway jej
serce lodem i nienawici a wspomnienie o matce nakazywao jej walczy do samego koca i
zmiady kadego przeciwnika jaki stanie jej na drodze.

W wieku szesnastu lat uczestniczya ju aktywnie w Mronym Trybunale,
towarzyszya ojcu przy wielu spotkaniach i od czasu do czasu opuszczaa Kislev w
towarzystwie najlepszych wojw i jednoczenie arystokratw. Siy zbrojne Kislevu byy
imponujce, tak jak ludzie ktrych tam poznaa. Ojciec bardzo sobie zachwala- z reszt
chyba jak kady- Legion Gryfa i to z nimi najczciej wybiera si na wyjazdy: do
Erengradu, raz pojechali nawet do Zoishenk czy do Praag, czasem te pojawia si razem z
crk w miastach pooonych na granicy z Imperium.
Na jednej z takich delegacji majcych na celu blisze przyjrzenie si problemom
zamieszkujcych tam ludzi, w Zawstrze dotar do nich list z propozycj spotkania w
sprawie, ktra jest pono nie cierpica zwoki i bardzo korzystna dla kraju. Nadawc by
Dmitr von Raukov- ksi elektor ziem Ostlandu z Imperium. Car nie by zachwycony
sowami zawartymi w licie, po jego wyrazie twarzy i zrezygnowaniu jakie go dopado byo
wida, e nie jest po jego myli spotyka si teraz z kimkolwiek z Imperium, z reszt kady
z wczeniejszych wadcw Mronego Dworu niechtnie odnosi si do takich kontaktw.

Valerija bya ciekawa o co dokadnie chodzi, miaa ju ukoczone dwadziecia lat i zabieraa
gos w kadej sprawie. Car Aleksjej nauczony ju jak zachowuje si crka i tym, e cho jest
Lodow Wiedm, to czasem nie potrafi zapanowa nad temperamentem, najpierw napisa
listownie odpowied do von Raukova, a dopiero pniej wyjani carewiczwnie co si stao.
Von Raukov w licie prosi o spotkanie, na ktrym chcia zawrze umow midzy Kislevem
a Ostlandem. Nie napisa dokadnie o co chodzi, wszystko chcia wyjani na spotkaniu a
car nie mia zamiaru zawraca sobie gowy ksitami Imperium i odpowiednio dobrawszy
sowa odpisa, e w tej chwili nie moe sobie pozwoli na opuszczanie kraju i kierowanie
swojej uwagi na poudnie.

Carewiczwna chciaa si temu wszystkiemu bliej przyjrze. Kada Lodowa Wiedma musi
by doskonale poinformowana o wszystkim co si dzieje w kraju i majc ju swoich
zaufanych ludzi w paacu i stolicy, oraz w niektrych wikszych miastach Kislevu
postanowia dokadnie dowiedzie si o co chodzi von Raukovowi. Ambitnie przeniosa swoj
uwag rwnie na krainy ssiadujce.
Midzy innymi czerpaa informacje od Wasylija Aleksieja Lechoowicza, nie do, e stawi
si w obronie jej ojca, to jeszcze doskonale potrafi zachowa si w towarzystwie i nie tylko
informacje uzyskuje od monych, ale potrafi z elegancj zebra opinie od on i crek tych
arystokratw, ktre bardzo czsto znaj dodatkowe szczegy. Wasylij od czasu do czasu
odwiedza Ostland i inne prowincje Imperium, to od niego Valerija wie, e von Raukov
planuje podbi Hochland, swojego poudniowego ssiada. W zwizku z tym, e von Raukov
najprawdopodobniej nie ma wystarczajcych si aby pewnie przej tamte tereny zwrci si
o pomoc do jej ojca.

Raukov nie odzywa si wicej, carewiczwna nadal ledzia jego poczynania, ale nic nie
wskazywaoby na to, e ksi chce co robi. Po trzech latach postanowia wrci do tej
sprawy. Eshtar musiaa opuci Kislev na dugi czas i nie przydzielia swojej zastpczyni
jedynie kazaa modej czarownicy wsuchiwa si w myli Krainy oraz dba o swoj
technik. Valkia suchaa si te samej siebie, a wedug niej Kislev bardzo potrzebowa
nowych terenw, zdobycie ziemi daoby lepsze miejsca dla tych wszystkich ludzi, ktrzy
nadal s nkani przez trolle, gobliny czy orki. Zapewne nikt nie chciaby si wyprowadza
ze swoich ojcowskich woci, kislevici nie maj w zwyczaju ucieka tylko stawa do walki
czy to mczyni czy kobiety, ale samo podniesienia na duchu i utwierdzenie potgi kraju
moe wiele zdziaa. W kocu nieuywany miecz rdzewieje.

Carewiczwna sama postanowia odezwa si do von Raukova i dowiedzie co tak naprawd
napisa do cara trzy lata temu. Sdzia, e ojciec nie powiedzia jej wszystkiego, aby nie
pobudza jej wyobrani, ktra zbyt czsto rwaa si do boju.
Bardzo szybko dostaa odpowied, ktra j zadowolia. Postanowia i za ciosem i od razu
zacz wierci dziur w brzuchu ojca t spraw. Miao to wyglda bardzo prosto- oddzia
Legionu Gryfa stawia si w Ostlandzie i wspiera siy von Raukowa, Ostland zostaje przejty
przez Hochland i von Raukow zostaje ksiciem elektorem obu tych ziem, w zamian za
pomoc oddaje pewn cz przygraniczn carewiczwnie i carowi i wszyscy s zadowoleni.
Moliwe, e Hochland nie jest zadowolony, ale co to jest zmiana wadcy z jednego czowieka
na innego w porwnaniu z podniesionym morale caego narodu! Krok po kroku Kislev
bdzie ponownie potg.

Car nie by uradowany, nie by te wcieky- nigdy nie gniewa si na crk. Nie wiadomo
czy nie potrafi po prostu podnie gosu na dziedziczk, czy byo to co innego, wiedzia
jednak jak ambitna jest Valerija i jak bardzo chce zaimponowa jemu i wszystkim innym
rodakom. Sprawa bya przesdzona, Valja razem z oddziaem wyruszy do Imperium. Kady
dowdca kislevski osobicie stawia si na polu walki i wygldao na to, e wanie na
ziemiach Imperium okae si jak wytrzymaa jest crka cara.
Umowa z ksiciem elektorem Ostlandu zostaa zawarta, umowa z carem Aleksjejem
rwnie, pozostao wybra druyn. Ludzie za mieli by wybierani tylko z Oddziau
Czarnego Gryfa- taki by warunek cara zakoczony potwierdzeniem, e tutaj zawsze
znajdowali si najlepsi.

Carewiczwna zastanawiaa si kogo powinna wyznaczy i przypomniaa sobie o
baronie i obietnicy z jej modych lat. Musiaa si tylko upewni czy wszyscy bez wyjtku
mog by przez ni wezwani. Ku zadowoleniu Aleksjeja, z potwierdzeniem pisemnym od
trzech jego doradcw oraz z carsk pieczci wysaa list do Wissenlandu z nakazem
powrotu do Kislevu barona Thravara Ghartaziana.
Nie tylko bretoski rycerz mia zaszczyci t druyn. Valentyn Cassimirovich Kordeckyi
weteran wielu bitew i znamienity dowdca zosta zaproponowany przez cara i wygldao to
tak, jakby ojcu bardzo zaleao na obecnoci tego czowieka przy boku crki. Aleksjej nie
przydziela go nigdy do swojej eskorty w wypadkach kiedy chodzio o delikatne kwestie
polityczne, aby nie doprowadza do kolejnych problemw, gdy Valentyn tak jak lubi pi
tak te lubi si pojedynkowa, posiada do tego odpowiedni krzep i mocn gow. Sprawa
Ostlandu wymagaa jednak konkretnych dziaa i kade umiejtnoci byy tutaj przydatne,
szczeglnie na obcym terenie. Kolejny by sierant Dymitr Borysowicz Koronow, mody-
modszy od samej carewiczwny syn starego towarzysza broni Valentyna, Dymitr zosta
zapamitany przez Valerij jako doskonay jedziec i uroczy modzieniec.
Byo wicej znanych imion, mczyzn ktrzy w jaki sposb wyrniali si z i tak ju
doborowych ludzi Legionu Gryfa, wszyscy silni i zaprawieni w bojach, ale pozostao jeszcze
kilka miejsc i teraz Valja postanowia, e zabezpieczy sobie plecy i wybierze ludzi nie tyle co
dobrych w walce, co sprawnych w zdobywaniu informacji. Wrg czy sojusznik, zawsze nie
wiadomo co moe czowieka w boju spotka, tak wic do oddziau doczy jej znajomy i
zaznajomiony ze spraw Wasylij Aleksiej Lechoowicz. Trzy ostatnie imiona, to: Ilja
Grihakow, szlachcic, dla ktrego wzicie udziau w tych dziaaniach zmae z niego
podejrzenia niektrych rodw co do jego szlachetnoci i oddaniu krajowi. Wika Wasiliewicz
Woronow- jedyna kobieta wrd tylu mczyzn- pomijajc sam carewiczwn- z nie maym
zdziwieniem Valja wysuchaa historii o niej i wybraa rwnie j- jeeli kislevska kobieta
rwie si do walki, to nie mona jej powstrzymywa. Zamykajc ca list wpisano ostatnie
imi- Woodia Iljicz Pietrowa- jeden z kilku wietnych ucznikw, oraz zwiadowca.
Doskonale radzi sobie w terenie i zapewne to on bdzie t osob, ktra zostanie wysana aby
rozpozna wroga.

Czasu byo duo na przygotowania, oddzia zosta zebrany w stolicy i szkolony, ludzie mieli
czas aby pozna si lepiej i dostosowa do panujcej sytuacji. Carewiczwna za czekaa na
przyjazd z Wissenlandu Pierwszej Lancy Kislevu.

Baron dotar do Kislevu w poowie szkolenia, wszyscy byli wtedy na placu treningowym,
Valja rwnie towarzyszya dowdcy Andrei Darok Petrenkowi- miaa si od niego uczy
odpowiedniego zachowania, poniewa za rad cara oraz obecnego dowdcy Legionu Gryfa
mianowano j rotmistrzem oddziau. Tosamo carewiczwny miaa zosta zatuszowana,
inne imi, nowa funkcja oraz nie okazywanie zdolnoci Lodowych Wiedm miay zapewni
jej wiksze bezpieczestwo. Sama jej obecno jako czarownicy miaa dawa bezpieczestwo
oddziaowi, ale nie mona byo podejmowa si ryzyka zdemaskowania przy pierwszej
bitwie. Fakt o tej wyprawie ma zosta ukryty do samego koca. Kislev dowie si o caym
zajciu dopiero po powrocie Czarnych Gryfw i zdobyciu nowych ziem.