Vous êtes sur la page 1sur 1

ARAHAN KEPADA GURU

1 Modul ini khas disediakan untuk pelajar-pelajar yang gagal dalam peperiksaan percubaan SPM
2014 (markah di bawah 40%)

2 Dijalankan seiring dengan Program Perfect Score 2014

3 Modul 1 & 2 hendaklah di selesaikan bersama-sama guru dan pelajar. Guru seharusnya dapat
menerangkan dengan jelas proses penyelesaiannya sehingga pelajar benar-benar faham.

4 Modul 3 & 4 untuk pelajar menyelesaikan sendiri dengan bimbingan guru.

5 Modul 5 dijadikan post-test untuk menilai keberkesanan program ini. Jawapan akhir dalam
modul ini diceraikan dari soalannya.