Vous êtes sur la page 1sur 3

MI CREDO

TECLADO

%

C

Am

K-PAZ

«

«

«

«« «

« ˆ

«« «

« «

«

«

« «

«« «

« ˆ «

«« «

« «

«

« «

« ˆ ˆˆ« «

«

«

«

«« «

« « ˆ

«« «

« «

«

«

«« «

« ˆ «

«« «

« «

«

=====================&

4

4

ˆ

«

«

ˆ «

«

ˆ« ˆ « ˆ˙» « » œ » »

«

ˆ «

ll

»

»

» » »

œ » »

» »

»

» » œ

»

œ» » » » » » œ

ll

»

» œ

»

»

»

» » » » œ

» œ» » » » » œ » » » œ » » » » œ» » »

ll

w

llll

«

« ˆ

«

ˆ «

ll

« ˆ»˙ » œ » œ »

»

»

» » »

»

»

»

»

»

» œ = » » » » ll

œ »

% %

F

G

F

G

Em

Am

£

=======================&

œ »

»

»

»

»

œ » œ œœ» » » » œ» Jœ» » » œ» œœœ » »

»

»

œ œ»

»

»

» »

ll

»

»

» »

w

»

»

»

» »

» » »

» » »

»

»

» »

» » »

» »

œ » »»

œ » » »

llll

«« ˙ ˙« « «

ˆ« « ««

£

œ»

»

»

»

œ» £ »

»

»

ll

«« ˙ « ˙« «

œ» £ » »

»

£

œ»

»

» »

£

œ»

» » »

ll

«« « ˙ ˙« «

« ˆ « ««

« «

«

ˆ «

ˆ « « « «

«

«

«

ˆ « ˙

ll

«« «

«

˙«

« « «« ˆ

«

«

«

« ˆ

««

«« « « ˆ = « « ˆ ll

F

G

C

C

Am

F G

««

«

jˆ « ˆ ˆ«

«

A
A

=======================&

«

«

«

ˆ

« «

«

« «

«

«

«

_ˆ« « _ˆ ˆˆ « « _ˆˆ_« « « «

«« « « ˆ«

jˆ˙ ˙« œ» »

» »

«« « «

£

£ œ» œ»

£

ll

» »

»

»

» »

ll

w

““{

ll

Ó

«« «

«« »

»

»

‰ « ˆ ˆ « œ» œ » » œ »

« »

»»

» » »

ll

œ» » »

Œ

Ó

ll

« «« ˆ« œ » »

»

»

»

»

= ll

» œœ» » Ó

»

»

»

B
B

C Am

F Dm

G

G

F

=======================&

ll

Ó

«« «

««

«

«

» œ » »» œ » » » ll » œ» » »

‰ « ˆ ˆ œ» »

»

»

»

Œ

Ó

ll

ll

« «« ˆ« œ » »

»

»

» œ œ» Œ

»

»

»

» » »

””{

ˆ« « ««

Œ Ó

llll

Œ

œ»

»

»

»

««

œ˙« » «

»

»

»

= ll

G Em

Am

Am

F

F

=======================&

Œ

œ» » »

»

» œ˙» » » » » » »

ll

Œ

ˆ« « ««

ˆ˙« « « «« « ««

ll

Œ

«

«

˙. «

«

˙«

.

ll

ll

ll

= ll

Ir al

%%

Saltar a

B
B

y pasar a casilla 3

A
A

A Signo sin repetir

F G

1.

D.S.

Sin

2.

«

«

« « « «

« ˆ

«

« «

« «

«

« « « «

=======================&

ll

œ»

»

»

»

»

œ

Œ

Ó

ll

Ó ‰ Û J ÛÛ » »

»

»

»

» »

» »

llll

Pasar a casilla 2

llll

ˆ « « «

«

« «

«

«

«« « « llll

ˆ ˆ« ˆ « ˆˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ

« ˆ «

ˆ «

= llll

repetir Pasar a casilla 2

3.

«

« «

«

«

«

jˆˆ «

«

F

£

««

«

« ˆ ˆ«

G

£

£

««

«

« ˆ ˆ«

£

£

C

=======================&

«

« «

« «

« «

« « «

«

ˆ

« « «

««

« «

« « ˆ ˆ « «

«

ˆ« ˆˆ « ˆˆ «ˆ « ˆˆ

« ˆ

ll

«« « ˙ ˙« «

«« ˆ

«

ˆ« «

««

«

« ˆ ˆ«

ll

««

«

˙ « ˙«

««

«

«

ˆ«

ˆ

œ» £ œ

»

»

»

»

ll

w

w

ll

«

Œ

Ó

= ””

«« «

ˆˆ « «

« ˆ ˆ « «

««

«

MI CREDO

% TECLADO K-PAZ C Am 4 «« «« œ» œ» » » ∑ ∑ ∑
%
TECLADO
K-PAZ
C
Am
4
««
««
œ»
œ»
»
»
Ó
««
«
«
œ» »
œ» »
4
ˆ « « ««
ˆ«
««
«
«
ˆ«
««
«
» »
»
»
=====================?
ll
ll
ll
j ˆ«
ˆ « « ««
llll
ˆ«
ˆ«
ll
»
»
= » ll
»

% %

F G F G Em Am œ» œ» œ » «« « «« œ» »
F
G
F
G Em
Am
œ»
œ» œ »
««
«
««
œ» » » »
œ»
œ »
œ»
œ» J œ »
œ» » »
œ»
œ » » »
œ»
œ»
œ » » »
««
«
«
»
»
»
«« « ˆ«
»
»œ »
»
»
œ» »
»
«
»
»
œ»
œ»
ˆ «
œ» »
œ» »
»
»
» »
»
»
»
œ» »
» »
ˆ«
»
»
»œ »
œ» » »
»œ »
» »
»
»
»
»
«
«
»
»
»
»
»
ˆ«
»
«ˆ
»
=======================?
»
» »
ll
»
»
»
»
»
»
llll
»
»
»
»
»
»
»
ll
»
»
»
»
ll
»
»
ll
»
» =
ll
F G
C C
Am
F
G
A œ» «« œ» » » » œ » » » œ» « « «
A
œ»
««
œ» » » »
œ » » »
œ»
« «
«
»
«
»
««
«
ˆ«
œ» »
œ» » »
»
» »
«
«« « ˆ«
ˆ« « ««
=======================?
»
»
ll
ˆ« « ««
ˆ«
« ˆ « ««
ˆ « « «
ˆ « «
ˆ « « ««
»
»
»
ll
ˆ« « ««
““{
ll
ll
ll
=
ll
B

C

Am

F

Dm

G

G

F

««

«

ˆ«

=======================?

ll

ll

ll

ll

””{

llll

= ll

G Em Am Am F F =======================? ll ll ll ll ll = ll %%
G
Em
Am
Am
F
F
=======================?
ll
ll
ll
ll
ll
=
ll
%%
Ir al
Saltar a
B
y pasar a casilla
A
Sin
A Signo sin repetir
F
G
œ»
1.
repetir Pasar
D.S.
2.
œ»
»
Œ
Ó
Ó
««
««
»
»
«
a casilla 2
Œ
Ó
»
«
ˆ « « ««
»
»
=======================?
ll
ll
j ˆ«
ˆ «
llll
llll
llll
=
llll
Pasar a casilla 2
F
G
C
3.
œ»
«« «
«« «
Œ
Ó
» » »
ˆ « « ˆ
=======================?
ll
ll
ll
ll
=
””

MI CREDO

TECLADO

%

K-PAZ

D Bm

=====================&

#

# 4 4

œ

»

»

»

»

»

» » » œ

œ» » » » œ » »

ll

œ œ œ» » œ » œ œ œ˙» » » » œ »

»

»

»

»

»

»

» » » »

» » » »

» » »

» » » »

»

»

» » » »

»

» » »

ll

» »

» » » œ

» »

» » »

»

œ » » »

» »

» »

œ » » » »

œ» » » œ » œ » »

» »

» »

œ» » »

ll

w

llll

»

» œ

»

» œ »

» »

» »

» »

» » » »

» » »

» œ

»

» » œ » »

» »

» »

»

» » »

ll

» »

» » » »

»

»

» »

»

»

»

»

œ » œœ» » » » œ˙» » œ œ œ œ

»

»

»

»

ll

=

»

»

»

G

A

% %

G

A

F

# m

Bm

=======================&

#

#

œ »

»

»

»

œ »

»

»

»

œ » » » »

» œ » » »

œ» » »

ll

» œœ» » » œ» J»œ » » œ» » œœœ »

» » »

w » » »

» »

» » »

» »

»» » »

» »

œ

»

»» »

œ

»

» »

»

llll

«« « « ˙ ˙«

œ» £ » »

»

£

œ»

»

» »

£

œ»

» » »

ll

œ» £ » »

»

£

œ»

»

» »

œ»

» » »

ll

«« « ˙ ˙« «

«« « « ˆ

«

«

«

ˆ «

« ˆ « «

«

« « ˙« « «

« ˆ ˙

ll

«« «

ˆ « « ««

«

«

«

ˆ «

««

ˆ « «

««

ˆ « «

ll

=

«« « ˙ ˙« «

£

G

A

D

D Bm

G

A

A
A

=======================&

#

#

«

« « ˆ

«

ˆ« « ˆ ˆˆ ˆ« ˆ« »

« «

« «

« « « «

« « « «

j jˆ » œ»

œ » »

ll

£

» » »

£

œ»

» » »

œ»

ll

w

““{

ll

Ó

œ» » »

»

œ œ œ» »

» » » »

» œ œ »

»» »

» »

ll

» »

» »

» » »

Œ

Ó

ll

»œ »

» »

œ » » » »

œœ» » »

» » »

» »

=

ll

Ó

««

ˆ« « «

jˆ˙ ˙« œ» »

» »

«« « «

£

B
B

D Bm

G Em

A

A G

=======================&

#

#

ll

Ó

œ» » »

» œ œ »

»

œ œ » œ» » » » » »

» »

»

»

»

» »

»»

» »

ll

Œ Ó

ll

ll

œ» » » » » œ »

»

»

œ » » » œ» » » »

»

Œ

””{

««

«

ˆ«

Œ Ó

llll

««

Œ » » œ» œ˙« » » «

= ll

»

»

»

A F # m Bm Bm G G # œ» «« « « # Œ
A
F # m
Bm
Bm
G
G
#
œ»
««
« «
#
Œ
œ»˙ » »
Œ
œ»
Œ
« ˙ .
»
» »
œ«˙ » «
«
=======================&
» » »
» »
ll
» »
»
»
ll
˙« .
ll
ll
ll
=
ll
» »
%%
Ir al
Saltar a
B y pasar a casilla
A
Sin
A Signo sin repetir
G
_œ» »
A
#
repetir Pasar
«
«
««
#
»
œ
1.
D.S.
2.
œ» œ» ˆ
ˆ j
»
Œ
Ó
Ó
‰Û » J ÛÛ
»
»
« « « «
« « « «
« « « « ˆ ˆ
a casilla 2
»
»
»
Jœ ˆ« ˆ « « ˆ
« « « ˆ « « ˆ «
=======================&
ll
ll
»
» » »
» » »
llll
llll
»
« ˆ llll
=
llll
»
» » » œ
Pasar a casilla 2
£ £ £ « « G A D «« «« « # 3. «« ««
£
£
£
«
«
G
A
D
««
«« «
#
3.
««
««
««
«
« « «
« « «
« «
««
««
««
£
«
#
jˆœ» » jˆˆ ˆ« «
«
ˆ « « « «
«
«
œ» œ £
«
«
œ» œ £
ˆ
«
»
ˆ
«
œ»
œ »
»
w
ˆˆ « «
ˆ« œ«ˆ « ˆˆ «
« ˆ ˆ«
˙ « ˙«
ˆ«
»
«
«
Œ
Ó
»
« « « ˆ ˆ « « «
« ˙ ˙« «
ˆ«
»
»
w
« ˆ ˆ «
=======================&
»
« ˆ
ll
» »
»
»
»
ll
»
»
ll
ll
=
””