Vous êtes sur la page 1sur 14

VII

XVIII

150


XVIII

1683. 1699.
,
( ,
, 1687. )
.
.
(26.) (7.) 1699.
, ,
, .1

.
..2
.

, ,
,
.3

1699.
.

, , .
,

.
,
.,

.
,
XVIII
.
.

,
: , ,
, (1714 1718) .
XVIII
.4
()
: , , , ,
().5

Eref Kovaevi, Granice Bosanskog paaluka prema Austriji i Mletakoj republici po odredbama Karlovakog mira, Sarajevo 1973, 64 151.
Adem Handi, Studije o Bosni, historijski prilozi iz osmansko turskog perioda, Istanbul, 1994, 263.
Enes Pelidija, O migracionim kratanjima stanovnitva bosanskog ejaleta u prvim decenijama XVIII stoljea, Zbornik radova, Migracije u Bosni
i Hercegovini, Sarajevo 1990, 119 132.
4
Hazim abanovi, Bosanski paaluk, postanak i upravna podjela, Nauno drutvo NR Bosne i Hercegovine, Djela, knj. XIV, Odjeljenje istorijsko
filolokih nauka, knj. 10, Sarajevo 1959, 229 231 (dalje: H. abanovi, Bosanski paaluk).
5
Ibidem, 230; . , , , 1997, 50 (: . , ).
1

2
3

,6 .7

. XVIII
1851.
.
1759. (1173. ) 1835. (1252.)
.
.
( -
).8
,
XVIII
.9
1745. (.
1158) ,
VI (menasibi Inebahti).
I XII ,

VI , .10


. ,
1576.

1833. .11

,
XVIII

.

,
.
,
,

XVIII

.

.12
1664.

: , ( ),
, ,
( y), , (), ( ),
() .13

.14 XVII,
XVIII
.

.
,
.
,
.
.
.

,
. XVIII
. , 1699.
.
XVI, XIX .15

, XVIII . :
; ;
, ;
XVIII
; ;
; ; ;

6
(: ) XVIII . :
Muhimme (M.d.), Maliye (Mal.d.), Ahkam (A.d.) ikayet defterleri (.D.). .
Babakanlik arivi . .
. . , . d. I, . . 85, .. 196 24/4 1156/ 1743. ,
(: f. r.)
7
, . d. III, . . 85 /I, . . 683 1192/ 1778. f.r.
8
Ahmed S. Alii, Ureenje Bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo 1983, 27.
9
H. abanovi, Bosanski paaluk, 230.
10
Hazim abanovi, Popis kadiluka u Evropskoj Turskoj od Mostarca Abdullaha Hurremovia, Glasnik Hrvatskog zemaljskog muzeja u Sarajevu,
br. LV, 1942, Sarajevo 1943, 314.
11
Toma Popovi, Kad je sedite hercegovakog sandaka premeteno iz Foe u Plevlja, Prilozi za orijentalnu filologiju, X XI/1960 61, Sarajevo
1961, 271; . , , 88.
12
, , XVI XVIII , , 1975,
506 (: . , ).
13
Evlija elebi, Putopis, odlomci o jugoslavenskim zemljama, Preveo, uvod i komentar napisao Hazim abanovi, Sarajevo 1996., 36, 397 (dalje:
E. elebi, Putopis).
14
Ibidem, 399.
15
Hamdija Kreevljakovi, Muteselimi i njihov djelokrug, Izabrana djela, knj. I, Sarajevo 1991, 241/241.

XVIII

,
; , ,
.16
,
, , XVIII

.

() .XVIII


.
XVI .
. .
1585. :
() 110 ,
( ), 28
.
1891 .
866 , 672 .
1534 ,
348 .

82% , 18%
.17

(). 29
, , ,
(
), .
1585.
147 105 .
51 201 .

84% ,
16% .18

151

XVII
(), .

. ,
.
XVIII .
1729. 1739. . .19

XVIII

.
,
.20

, . ,
.

1301. .21 ,

.
. , .22


, .

II (1566 1574)

.23
.
.

XVII XVIII .
1806.
5.000 6.000 .24
,
. ,
XVII .
XVIII .

( ).25

,

.
.

. , .
XVIII
.

. 1 - (1571)

XVIII, ,
.
,

.26
1703.
.
,
.
, ,
()
.- .

.27

.

.

.
XVIII
.
. ,
. ,


. 1705.

,
.28


. -
. , 1725.

, , 1300 - 1600, 2003, 9.


22

(Babakanlik arivi), , .
: , , 1983.
23
. , , 551.
24
Ibidem, 527.
25
Ibidem, 538, 548.
26
Husnija Kamberovi, Begovski zemljini posjedi u Bosni i Hercegovini 1878. 1918. godine, Sarajevo 2003, 72 (: H. Kamberovi, Begovski
zemljini posjedi).
27
() , . , . . 941, . 8711/VI, /20,
, 29. 1703. (: ).
28
, , , , , 1930, 25 (: .
, ).
21

Ibidem, 245.
17
ANU BiH, Opiran popis hercegovakog sandaka, br. 44/II 197. .
. (: A. S. Alii, Opiran popis).
18
Ibidem, 197.
19
, 1463 1800, , . II, . 2, 1981, 27/28.
20
, XV-XVII , 1961, 173 (: . ,
).
16

152

153

XVIII

. 2 () , - , 1554. .


()
() .
.29

.

5 546 * ,

.30

. ,

.


,
.
.
1741.
.
.
. . ,
. ,

.31
,

.

29
, . . 9915/87 2, 1138. ( 8. 1726. ).
* 227.558 . .
30
Ibidem, Mal. d. I, . . 114, 2969/ 51 1, 2. 1141 (30. 1728. f. r.)
31
(: ), 18 186 1, XXVII, 4, . 1, . 14, 9. 1741. .

154

.

1768. .
,
() .32

, .
- - . 1785.
.
1791.

(), , ,
.33 ,
9.199 .
.
1.000 .
,
.34
- -
1778. 1782.
.
,
,
.35
, XVIII
.

, , .
XVIII
.36
,

XVIII . ,
,
.37 ,
. ,
, , -

XVIII


. XVIII
()
- .
1712. . (1713.) -.
(1716.) -.
- 1722,
1736. . 1736.

,

.
() 14. 1737.
- .38
1738. .
XVIII
-, -.
1755. .39

XVIII

,

.


XVIII
.

. ,
XVIII
,
,
.

XVIII (),
,
.
( )

32
Dr Safvet-beg Baagi, Znameniti Hrvati, Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Zagreb MCMXXXI, Izvanredno izdanje Matice hrvatske za
godinu 1931, 47 (: S. Baagi, Znameniti).
33
Ibidem, 56.
34
, .d. VI, . . 85/ III, . . 708 VI 1567/1 1212/ 1797. f.r.
35
S. Baagi, Znameniti, 70.
36
H. Kamberovi, Begovski zemljini posjedi, 289.
37
Hamdija Kreevljakovi, engii, prilog izauavanju feudalnih porodica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1950, 10 (: H. Kreevljakovi, engii).
38
Enes Pelidija, Banjaluki boj iz 1737. uzroci i posljedice, Sarajevo 2003, 215 (dalje: E. Pelidija, Banjaluki boj).
39
H. Kreevljakovi, engii, 17 20.

XVIII

1809. .40
XIX,
XVIII .

,
.41


XVIII
. .

.

1809. .
XVIII ()
(1809).
XVIII XIX

(). :
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (
XVIII .).
.42 (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
() (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), () (1809),
(1747), (1809), (1809),
(1809), (1777), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), ( 1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1738), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1756), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1750),
(1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),

155

(1809), (1809), (1809), (1809),


(1809), ( 1770), (1809),
(1809), ( 1740), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), ()
(1809), () (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(), (1809), (1809), (
1640), (1809),
(1809), (?) (1799), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (
XVIII ), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), ,,
(1809), (
XVIII ), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
, (1809), (
1809.
), , (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809),
(1703), (1805), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1788),
( ), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1720),
(1809), (1809), , (1809),
() (1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809),
(1809), (1809), (1809), (1809),
(1809), (1750), (1809),
(1809), (1809), ,
(?) (1809), (1809), ()
(1809) (1809).

XVIII
,
. ,

40
, . . 24/21, 15. 1809. (3. 1224.).
.
41
. , , .
42
Ibidem, 97.

156

XVIII

. 3 - (1571)


.

.
.

. ,
.
, , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
.
,
.
,
.
-

,
.
.
,
.
.43 , XVIII
,
.
.
.
.
1780.
.44 ,

.
.45
-

43
Avdo Sueska, Ajani, prilog izuavanju lokalne vlasti u naim zemljama za vrijeme Turaka, Nauno drutvo SR Bosne i Hercegovine, Djela, knj.
XXII, Odjeljenje istorijsko filolokih nauka, knj. 14, 22 / 3 (: . Sueska, Ajani).
44
, . d. . . 85/II, . . . 38 161 1 1194/1780. f.r.
45
A. Sueska, Ajani, 191.

157

XVIII

.
.
..
1576. 1833.
,

, ,
.
,
.
,

.
, .
,
.
,

1811. 3.000
5.000 .46


.
.
XVIII (1714
1718; 1737 1739. 1788 1791).
. ,
.47


.
XIX
,

XVIII . ,
() .
XVIII
XVIII .
:

(1699 1703);
(1703);
(1703);
(1712);
(1713);
(1716);
(1727);
- (1727);
(1735 1736);
(1736);
(1741);
(1755);
(1762);
(1776);
(1779 1782);
(1785)
(1997)
XVIII


.

.

,
() (; ).
XVIII ,
:
(1709);
(1715);
(1725);
(1731);
(1731);
(1734);
(1750);
(1757)
(1766)

XVIII :
(1707);
(1764);
(1768)
(1785)

46
Hamdija Kreevljakovi Hamdija Kapidi, Sudskoadministrativna podjela Bosne i Hercegovine poetkom XIX stoljea, Istorijsko pravni
zbornik, Sarajevo 1950, 259.
47
E. Pelidija, Banjaluki boj, 83.

158


( ) .
1742.
.48 ,
,
.
. :
, (1734),
:
(1776)
(1790),
:
(1714)
(1776)
:
, (1705);
(1716);
, . (1724);
, . (1734);
, (1735);
. (1735);
. (1735);
. (1737)
(1769)
(
)
XVIII .

XVIII
,
(1683 1699)
.
, .

.
.

XVIII

,
.
.

XVIII .
, .
.

(1699),
-
( )
.
, . ,

,
100 .
,
,
,
.
.49


XVI . ,
, .

XVIII, XIX .
,
.
, .

.

.

. . 1699.
.
,

1.880 .

48
. , , 547.
49
, , 1300 1600, 1974, 99 108; Jozef Matuz, Osmansko Carstvo, Zagreb 1992, 63;
Branislav urev, O uticaju turske vladavine na razvitak naih naroda, Godinjak Istoriskog drutva Bosne i Hercegovine, god. II, Sarajevo 1950, 51 - 59.

XVIII

.50
, ,
.
,
. 1707. ,
,
,
.
.51

. 1709.

() ,

,

. , ,
,
().52
, .
,
XVIII

.

,
.

XVII XVIII
(1683 1699)

.
1707.

.
1698/1699.
( )
( )
1300 . 247.000
.

159

.53 ,

-
,
. , ,
. , ,
1707.
580 .

()
.54


.

,
, ,
. .
(). .55
.
,
.

. ,

.

, ,
.
, ,
. 1.000 1.200 .56

.

, . . . . 36/2 - 92, . . . 27 1110/1699. ..


, . d. . . 139/V, 26/I, . . . 114 1119/1707. f.r.
, . d. . . 92 407/1, . . . 422 1121/1709. f.r.
53
Dr Avdo Sueska, Novi podaci o nastanku i visini taksita u Bosni, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 10/2, X/II, Sarajevo 1974, 136/7
(: A. Sueska, Novi podaci).
54
, . d. . . 92 311/2, . . . 343 1119/1707. f.r.
55
, . d. . . 92 299/1, . . . 331 1118/1707. f.r.
56
, . d. . . 92 481, . . . 506 1122/1710. f.r.
50
51

52

160

,
. ,
( )

.

.

.57
.

.
XVIII . ,
,
, ( )
(;
)
.

. XVIII

. ,

.

, .

. ,
,
.58
,
,
.

,
.59

( .) ,
.
,
,
.

XVIII
,

(1747 1757), .

.
,
.
,
, ,
.
.60
1750.

.
,
() .

.61
.

. 1746.

700 .
, (
) 350,
400 . ,
.

.
.
, .62

.
, ,
,

,
.
(, ).

, . d. . . 92 284/1, . . . 315 1118/ 1706. f.r.


, . d. . . 85 24/5, . . . 197 1156/1743. f.r.
, . d. . . 85 24/5, . . . 196 1156/1743. f.r.
60
, . d. . . 85 47/5, . . . 403 1158/1745. f.r.
61
, . d. . . 85 105, . . . 758 1163/1750. f.r.
62
, . . I . . 85 105, 693 . . . 513 1159/1746. f.r.
57

58
59

XVIII

XVIII

,
.63

, ,

.
.

.
. ,
, ,
.64

XVIII

,
.

,
. ,


.65
.
,
.
, ,
( ).
,


.
1779. ,


.66
1780.
. ,
,

161

. .67 ,
1785.

. ,
, .68


. ,
,
,

.69
.()

.
,
, XVII
,
, XVIII
,
.70
.
.
. ,


, .
1709. .
.


.


.71

, . . I . . 85 108/5, . . . 776 1163/1750. f.r.


, . . III . . 85/I 62 4, . . . 338 1182/1768. f.r.
, . . III . . 85/I 121 10, . . . 358 1190/1776. f.r.; , . . 156 4, . . . 571 1191/1777. f.r.
66
Gazi Husrev begova biblioteka u Sarajevu, Katalog sv. 3. Maliye defter IV 173 28 5 1193/1779. godine (: GHB, Mal. d.)
67
, . d. IV . . 85/II 61 1, . . . 381 1194/1780. f.r.
68
, . d. IV . . 85/III VI 1/6, . . . 6 1199/1785. f.r.
69
, . d. IV . . 85/II 80 8, . . . 532 1195/1780. f.r.
70
. , , 572
71
, . , LXXIX,
, , , 62, 2, 1935, . . 75, . 23 23. 1121. (30. 1709.;
. . 76, . 23, 18. 1121. (23. 1709.) (: . , ).

162

,
.
,
, .
.

(, ),
.
,
.
() ().
. 1724.

. .

. ( )
a
.72

. 1735. .
()

.

.
,
.73


(; ) .
XVIII
.

.
.
1742. .74
, , .

, .

. ,
,

.

. 1735.

. ,
.75
,
, 1762.
.76

. ,

. .
XVII,
XVIII , .
.77
. 1704.
.
,
. .78

, .
: 1796. .
15.000
.79

2.000 .80

, .
1730.
.
.81
(1733.)
10.000 .

.82

Ibidem, . 24, . . 83, 14. 1136. (8. 1724.).


Ibidem, . 26/7, . . 98, 13. 1147. (6. 1735).
. , , 547.
75
. , , . 26, . . 95, 11. 1148. (3. 1735.).
76
Ibidem, . 28, . . 107 25. 1175. (17. 1762.).
77
, , 1974, 11 (: . , ).
78
Ibidem, 112.
79
. , ,. 23, . . 74 15. 1706. (1118.).
80
Ibidem, . . 81, . 24, 16. 1716. (1129.).
81
Ibidem, . . 87, . 25, 17. 1730. (1143.).
82
Ibidem, . . 90, . 25, 14. 1733. (1146.).

63

72

64

73

65

74

XVIII

163

XVIII.
,
,
() .83
. , ,
, , , ,


.
( )

400 , .84

. ,

, . ,
.85
,
.

. .
.
1756.
. .86
XVIII .
.


,
.87
.88
,
,
, .
. -

,

.89

,

XVIII .

.
.

.XVIII


XVII (
1593 1606; 1645 1665;
1663 1664. 1683 1699) ,
,
.

.

, .
.

.

III (1703 1730).
,

.

.

Ibidem, . . 99, . 27, 31. 1740. (12. 1149.).


Ibidem, . . 100, . 27, . 1155. ( 8. 1742.).
Ibidem, . . 101, . 27, . 1160. ( 13. 1747.).
86
. , , 111/112.
87
Ibidem, 112.
88
Ibidem, 117.
89
. , , . . 109, . 28 17. 1178. (17. 1764.).
83

84
85

164


.
, .90

.
III .
(1689 1725).
1710.
XII .
.

,

. , XVII
, ,
(sipah kethuda
yeri) .91
,
.
,

.
,

.


. .

,
()
.
(
20.000 99.000 ) 39 (
19.999 .92

1.569 .93

XVIII. ()
.
23.280
.
.94
,
, .
(
)
6.000 .

, .95
.

.
34.000 .96
: 97, (
) 98
.99
.
, . ,


.
.
- (1714 1718)
- (1716 1718) ,


.
(1736 1739)
(1737 1739).
(14. 07. 1737).
.

(4. 08. 1737.).
.100

Enes Pelidija, Bosanski ejalet od Karlovakog do Poarevakog mira 1699 1718, Sarajevo 1989, 19 22 (: E. Pelidija, Bosanski ejalet)
E. elebi, Putopis, 397
, 1123. (1711.) , ,
, . 2, . XLII, 1930. . (: . , ).
93
Ibidem, 8.
94
Ibidem, 91.
95
Ibidem, 91.
96
Ibidem, 91.
97
Ibidem, 92.
98
Ibidem, 93
99
Ibidem, 94
100
. , XVIII , - 1939, 1938, 188;
. , , , 1929, III, 521, . 86, 107 110; Enes Pelidija, Banjaluki boj, 427.
90
91

92

165

XVIII


XVIII ,
,
. ,


, XVIII
.
.


XVIII

(1465.)
XVI
().
( 1519.
1532.).101
,
(1576.).

.

.
XVI
,
. .
,
. 1664.

,
,
.102
,

. ,


.
(1683 1699) ,
.
, XVIII
,
.


, .
. ,

.
.
, .

, .103
,
.
: .
XVI ().

.
,
.
.104
,
.

.
, : ( ),
(), (
).

.
.
, ,

. .

.
. 1746.
.
.

109 , 552 .105
.

Dr Enes pelidija Dr Behija Zlatar, Pljevlja i okolina u prvim stoljeima osmanskoturske vlasti, Pljevlja 1988, 19.
E. elebi, Putopis, 398.
Ibidem, 398.
104
. , , 564.
105
, Sanita, IV (17 17); 13. VI 1746. .

166

.

,
:
(, , , .).
, XVIII

( )
(
).
,
.
: , , .
,
.
. ,
,
.
( -
,
).
. , ,
. ,

,
, , ; .106

. ,
, :
, ( )
.
( )
,
,
. .

,
.
() ()
, , ,
, , , , ,
,

,
, ,

().
,
, .

.107


.
() .

.

y y (),

.
,
.108
,

.
.
,

. ,
.
.
.
,

.109
,
(), ,
(
).
,
.


.
XVIII .
.
(1699.)

101

102
103

E. elebi, Putopis, 399.


, . d. III . . 85/I 174 5, . . . 683 1192/1778. f.r.
E. elebi, Putopis, 399.
109
, . d. 92 41/2, . . . 32 1110/1699. f.r.
106
107

108

XVIII

XVIII

.


, (), .

,

,

.

,
.110 1712.
,
.
20 ( ),
15 () .111
(1713.) -


() 12 , 24 ,
.
.112
1715.
,

.
.

60 20 .113

() () .
XVIII
.

.

.

, .

167

,

, .
( ).

.114

. 1780.

. 50 .115

.
, .

.
.


(). .
,
.116
.
,
. .
,
.
, .
. 117

.


.
, .
XVIII
.118 ,
. , XVIII

, M. d. 26 26/I 19/I 24. 04. 13. 10. 1700. ( 1112, 1113.) f.r.
Ibidem, M. d. 3439/134 4 29. 06. 1712. (23. 1124.) f.r.
112
E. Pelidija, Bosanski ejalet, 140, 141
113
, Mal. d. 3897/148 2, 19. 1128. (16. 1716.) f.r.
114
Hamdija Kreevljakovi, Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini, Izabrana djela, knj. II, Sarajevo 1991, 46
115
. , , 565
116
Ibidem, 565
117
, . 3, Mal. d. IV 9 3 2 1192/1778.
118
. , , 571
110
111

168, 1699. .
. ,
.
,

.
,
, , , .
.
, , , , ,
. , XVIII
.
,
.

.


. 1703.
. .
.119
.
.

, , .

XVIII
()
, .


. ,
.
,
.120

XVIII

. .
1720.

, , .
34
,
.
(6).
.121

.
1741.
.
.


- .
,
,
, ,
.122


. ,
,
, .123

,
,
. 1741.
,
.
.124 1746.
.
198 (; )
( ), 109
562 .125

XVIII
.
.
.126

119
, XVIII , , CCCXXXI, , . 11, , 1960, 79
120
, . Sanita, III (17 17), 12; 13; 26. VII, 29. VII, 1. VIII, 20. VIII 1737; . . 68, 13. VI 1740. 27. VI 1740; . . 73, 14. XII 1740,
27. XI 1740; . . 86 87, 11. VIII 1741. 1. IX 1741. .
121
Ibidem, . Sanita, I (17 17), 2 6, 10. 14. V 1720.
122
Ibidem, .18 186 1, XXVII, 4, . 1, . 14, 9. 05. 1741.
123
Ibidem, . 21, 9. 05. 1741.
124
Ibidem, Sanita, IV (17 17), . . 14, 30. 05. 1746. .
125
Ibidem, Sanita, IV (17 - 17), . . 15, 13. 06. 1746. .
126
Halil Inaldik, Osmansko carstvo, klasino doba 1300 1600, Zagreb 2002, Prof. dr Nenad Moaanin, Predgovor, 6 (VI)

169

XVIII


XVIII , .

.
( )

.
,
.

.
.127

,
.
. XVIII
()
, .


.
. ()
() , XVIII

90.000 .128

59.730 , 30.170
.129

,
.130

XVIII
.131 , ,
,

170

XVIII

.

.
1747. .
.

1757. .132

. XVIII
. 1799.
.133
XIX .


,
XVIII
, . ,
,

()
, ,
. ,
1664.

, ,
, ,
.134

.

16.135
.
.
,
.
.
.

127
Mula Mustafa evki Baeskija, Ljetopis (1746 1804), prevod s turskog, uvod i komentar Mehmed Mujezinovi, Sarajevo 1997, 250/1; Avdo Sueska,
Ajani,prilog izuavanju lokalne vlasti u naim zemljama za vrijeme Turaka, Djela, knj. XXII, Odjeljenje istorisko filolokih nauka, knj. 14, Sarajevo 1965,
191; Mustafa Imamovi, Historija Bonjaka, Sarajevo 1997, 322; Salih Sidki Hadihuseinovi Muvekkit, Povijest Bosne, knj. 1, Sarajevo 1999, 603;
128
, . 1, Maliye defter, 10185/269 2 1155/1742.
129
Ibidem, 1163/202 8, 13. 1728. .
130
Ibidem, .
131
, M. d. 1169 /203 4 1140/1727. f. r.
132
Bejti Alija, Bosanski namjesnik Mehmed paa Kukavica i njegove zadubine u Bosni (1752 1756 i 1757 1760), Prilozi za orijentalnu filologiju
i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, VI VII (1956 1957), Sarajevo 1958, 77 115; ,
XVII XVIII , , . I , 1976; Enes Pelidija, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja
Drugog svjetskog rata, Sarajevo 1998, 165.
133
Ibidem, ikayet defterleri, . . 85/IV, . VII 4/4, . . . 16 1214/1799. .
134
E. elebi, Putopis, 397/8.
135
Bajro Agovi, Damije u Crnoj Gori, Podgorica, 2001, 263 270.

. 4 . . , , 1791.

.
(),
( ),
.136
136

Ibidem, 398.

,

, ,
XVII

XVIII

. 5 -
(1571)

. ,
,
.137
XVIII
. ,
, : , 138 -.139 .

- 140,

171


XVI .
()
.

- . . ,

, XVIII .
- ,
- ()
() . ,
.
,
XVII .141

(; ,
,
).
XX .142

.
,
, .
,
,
.
.143

1725. ,
, .
, .
.
XVII ,
. 1692.
(Nuzha an nazar arh
nuhba al firk).

137
Enes Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji pljevaljskog kraja O naunoj, kulturnoj i prepisivakoj djelatnosti Pljevljaka na orijentalnim jezicima
u vrijeme osmanske uprave, Anali Gazi Hurev begove biblioteke, knjiga XVII XVIII, Sarajevo 1996. godine, pp. 233 239.
138
Madida Beirbegovi, Prosvjetni objekti islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini,Prilozi za orijentalnu filologiju, XX XXI, 1970 71,
Sarajevo 1974, 283 (: M. Beirbegovi, Prosvjetni objekti).
139
Hajrudin uri, Muslimansko kolstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Sarajevo 1983, 108; Ismet Kasumovi, kolstvo i obrazovanje u
bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave, Mostar, 1999, 224 (: I. Kasumovi, kolstvo i obrazovanje).
140
M. Beirbegovi, Prosvjetni objekti, 283.
141
I. Kasumovi, kolstvo i obrazovanje, 224.
142
Ibidem, 224/225.
143
Enes Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji pljevaljskog kraja, O naunoj, kulturnoj i prepisivakoj djelatnosti Pljevljaka na orijentalnim jezicima
u vrijeme osmanske uprave, Almanah, asopis za prouavanje, prezentaciju i zatitu kulturno istorijske batine Bonjaka / Muslimana, br. 25 26,
Podgorica, 2004, 85 88 (: E. Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji).

172

.144
1692. 1701.
y y
(Faraid li tahqiq maani al istiara).
, , .145

.
, .
.

. :
1.
(arh ar risala al adudiyya fil wad).
Alija Ljuljija.
2. (Ar risala al
wadiyya al adudiyy Aududdina Abdurrahmana b.
Ahmada al Igi a.
3.
(Faraid al fawaid li tahqiq maani al isti ara).
Abu Lays Samarkandi.
4.
(arh ala risala al isti ara) Isamuddina
Ibrahima b. Muhammeda b. Arabaha al Isfara inija.
5.
(Riyad at talibin fi arh al isti ada wa l basmala)
Galaluddina as Suyuyja ()
6.
(Haiya ala arh Isamuddin li
risala as Samarqandi fi l isti ara) Ismail b. Sinan as
Siwasi. ,
.146
XVII XVIII
. 1697. (Al fatawa al adliyya)
Rasiila b. Saliha Aydinija.
, .147

XVIII


. , :
1. (Kitab al hudud wa l
ahkam) Alija b. Magduddi a ahwardija al Bistramija

2. a
(Magla al quddat inda ta
arud al Bayyinat) Ganama b. Muhammada al
Bagdadija.148
1701. ,

(Manzuma at Tablawi fil isti ara wa
arhuha) Mansura Sibta Nasiruddina at Tablawi.
.149
XVIII


. 1733. ,
,
(Wiqaya ar riwaya fi mata il al
hidaya) Burhanuddina Sadra a arija.150
1734. ,

(Fetava /marudat/ i kanunname).
Ahmad b. Muhammad al Imadi, Abu
Suuda.
,
.151 1765. .
,
(Al faraid).
.152
(1780)

(arh talhis al miftah fi l- mani wa l bayan)
Saududdina at Taftazanija.
, .153

(Multaqa al

144
Muhamed dralovi, Bosansko hercegovaki prepisivai djela u arabikim rukopisima, knj. II, Sarajevo 1988, 100, br. 570.
338/1.
. (: M. dralovi, Bosansko hercegovaki prepisivai).
145
E. Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji, 88.
146
Ibidem, 89.
147
M. dralovi, Bosanskohercegovaki prepisivai, . II, . 583, 102.
1013.
148
Ibidem, . II, . 587 588, 102/3.
741/2. 19. 05. 1992. .
46.
149
Ibidem, 571, 100. 388/6.
150
Ibidem, . II, 805, 133/4. 1933.
151
Ibidem, . II, 811, 134/5. 1039.
152
Ibidem, . II, 1238, 193. 4354.
153
Ibidem, . II, 1395, 215. 1500.

173

XVIII

. 6 , XVIII (. )

abhur) . 1794.
, .154

,
, 154

,

.
XVIII
,

Ibidem, . II, 1505, 233. 3281.

174

, .
.
XIX ,
1912. .

XVIII ,


.
, .

, , .
,
.

.
XVIII
, .
,
.


.

.
, ,
.
XVIII
,
,
,

, .
.

.

. ,


.
,
.

XVIII


XVIII

,
,
XIX
,
1912. .