Vous êtes sur la page 1sur 2

thi c chia s bi UBs member thi PFC & RA ACB

1
Tng hp v chia s bi cocghe266

thi Nhn vin T vn TC C nhn (PFC) & NV QHKH ACB

thi gm:

- IQ: 27 cu, kh n gin
- Anh vn: 30 cu, kh n gin, ging TOEIC
- Nghip v: gm k nng bn hng, hiu bit chung, lut, nghip v

Khng dng my tnh

V d mt s cu:

IQ:

Cu 1: Cng dy s: 2 3 4 5 6 7 8
C khong 5-6 cu nh th ny.
Cu 2: Chn ch sao cho logic: 1 A 3 D 5 G 7 ?
Cu 3: KH np tin mt 1,6tr: t 100k: x t, t 50k: 10 t, t 20k = 1/2 x x= ?
C khong 5-6 cu nh th ny.
Cu 4: T t ging t cn li:
a. Vit Nam
b. Thi Lan
c. Singapore
d. Trung Quc
Cu 5: Chn s logic: 4 8 6 12 10 20 ?
Cu 6: Tm ch ci in vo du hi chm: 1A 3D 5G 7?
Cu 7: Tng cc s l 1 n 19, s chn 0 n 20 (tng t cu 1)

Anh vn:

Ging format thi TOEIC phn reading.

n cu iu kin, cu trc n gin nh would like, in oder to, hc qua t mi chuyn
ngnh.

Nghip v:

Cu 1: Vn u t tng tc ng n NPV, IRR th no?
a. Tng
b. Gim
c. Khng i
Cu 2: Yu t t quan trng khi xem xt khon vay:

thi c chia s bi UBs member thi PFC & RA ACB
2
Tng hp v chia s bi cocghe266
a. TSB
b. Tnh u c ngnh
c. Php l
d. Ph hp chnh sch tn dng ca NH
Cu 3: Thi gian cho vay 1 d n ti a l bao lu?
a. 36 thng
b. 60 thng
c. 120 thng
d. Khng qu thi gian hot ng cn li ca d n
Cu 4: Cty Nh nc c HQT, tng G khi k hp ng vay vn m vt qu bao
nhiu th phi c y quyn ca HQT?
a. Vn iu l ca cty Nh nc
b. Vt 2 ln vn iu l
c. Vt qu gi tr tng TS ca Cty Nh nc
d. Vt Ngn sch c cp
Cu 5: Khi kinh t suy thoi ngnh no gp kh khn:
a. in t
b. St thp
c. Thc phm
d. .Chc cc bn thnh cng!