Vous êtes sur la page 1sur 67

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dbrowie

Grniczej
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzib: V LO, ul. Czapiskiego 8, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Marek Sierpiski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Justyna Dziekan Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Barbara Kazimierczak Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Maciej Miernik Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Aleksandra Kurowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Justyna Dachowska Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Aneta Stplewska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Magdalena Mazur Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Anna Ornat Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. Mireckiego 1, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Marek Bartosiewicz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Romana Legza Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 ucja Misiek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Agnieszka Skutnik Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Zbigniew Papierniak Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Jzef Uroda Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Pawe Skowron Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Justyna Sado Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Dorota Olszewska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzib: Zesp Szk Nr 7, ul. Jaworowa 6, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 ukasz Bargiea Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Monika Krzyszkowska Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Tomasz Kamiski Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Magdalena Masiuda Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Andrzej Cichoski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Katarzyna Krawiec Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Marta Bajor Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Paulina Gogolak Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Boena Staniec Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzib: Zesp Szk Nr 7, ul. Jaworowa 6, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Agnieszka Kocot Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Joanna Aleksandrzak Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
3 Aleksandra Dobrowolska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Wiesawa Dzienniak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Magdalena Zych Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Marcin azarski Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Agata Droyska Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
8 Iwona Zasadzie Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Krystyna Krl Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzib: ADM Nr 2 SM "Lokator", ul. Jaworowa 2, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Joanna ukasik Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Jacek Bargiea Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Tomasz Gogola Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
4 Gabriel Krzyszkowski Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5 Mateusz Przybya Komitet Wyborczy Samoobrona
6 Karolina Bugdo Komitet Wyborczy Oburzeni
7 Grzegorz Wyszyski Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
8 Karina Zawadzka Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Adam Molisak Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzib: Klub "Krg", ul. Ludowa 19A, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Tomasz Kupis Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Halina Kulik Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Katarzyna Tarka Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Iga Gsikowska Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Sylwia Gryma Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Barbara Sobala Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Marek Pietrzak Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Angelika Uroda Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Iwona Kielesiska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. Mireckiego 1, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Anna ukasik Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Joanna Rek-Modzelewska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
3 Magorzata Krajewska Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Jolanta Stanicka Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Karolina Grnicka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Klaudia Swodczyk Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Grayna Kuak Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Beata Regulska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Ewa emaska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 z siedzib: Zesp Szk Sportowych, ul. Chopina 34, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Stanisaw Kaniecki Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Ewelina Stacho Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Beata Uznaska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Daria Lisowska Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
5 Jolanta Cesarz Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
6 Adrianna Kamiska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
7 Bogdan Majewski Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
8 Agnieszka Cupek Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Andrzej Latosik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 z siedzib: Zesp Szk Sportowych, ul. Chopina 34, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Ewa Mazurek Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Kamil Franus Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Karolina Rusin-Bk Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
4 Kacper Muszyski Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Mieczysaw Borzcki Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Patryk Sikora Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Dariusz Jamrozy Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Izabela Zapart Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Piotr Wyrozumski Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 z siedzib: Zesp Szk Sportowych, ul. Chopina 34, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Sara Duda Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Maria Grska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Konrad Wilczyski Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Karolina Kacuga Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Piotr Biesiadecki Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Kazimierz Brzeziski Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Adrianna Ciszek Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Agnieszka Sienkiewicz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Mirosawa Gulcz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 z siedzib:
Modzieowy Orodek Pracy Twrczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dbrowa
Grnicza
1 Elbieta Kistela Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Barbara Makuch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Roksana Koziak Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Danuta Miernik Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Janina Sokoowska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Lucyna Pasterczyk Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Magorzata Mroczek-Rutka Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Szymon Kilian Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Iwona Wilk Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzib: II LO, ul. Grnicza 17, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Karolina Lisowska Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Marek Kierkowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Leonard Grski Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Justyna Ciura Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Zofia Czabara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Angelika Grzych Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Konrad Pirg Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
8 Iwona Majewska Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Agnieszka Hajduk-Burzawa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 z siedzib:
Szpital Specjalistyczny im.Sz.Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dbrowa Grnicza
1 Karolina Strzelec Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Krystyna Lis Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Piotr Kuzior Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Dariusz Gsior Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Andrzej Krzeszowski Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Marcin Cielniaszek Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
7 Karolina Grzywnowicz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 10, ul. Grnikw Redenu 4, 41-300 Dbrowa
Grnicza
1 Kamil Bingiel Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Agnieszka Rajca Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Renata Turczyn Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Magdalena Dworczyk Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Aleksandra Kowalik Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Sandra Brodowska Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Monika Mi Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Boena Gondarczyk Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Aleksandra Zygmunt Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 10, ul. Grnikw Redenu 4, 41-300 Dbrowa
Grnicza
1 Jakub Bocheski Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
2 Renata Czarnocka Komitet Wyborczy Oburzeni
3 Pawe Woniczka Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Izabela Gutowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Emilia Piko Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Dagmara Kochan Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
7 Maciej Wieczorkowski Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Robert Markowski Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Olga akomik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 z siedzib: Gimnazjum Nr 1, ul. Krlowej Jadwigi 11, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Czesawa Soswa Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2 Justyna Rak Komitet Wyborczy Oburzeni
3 Ilona Mosurek Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Ewa Musia Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Ewa Skrzypalik Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Monika Polaczek Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Patryk Rasek Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Katarzyna Walczak Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Sylwia Modlibg Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 20, ul. Karola Adamieckiego 12, 41-300 Dbrowa
Grnicza
1 Zofia Krawczyk Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2 Joanna Meszek Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Kamil Zitek Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Marta Lipczyk Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Beata Borecka-Rozmus Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Joanna Zbala Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Magdalena Ditmer-Piotrowicz Komitet Wyborczy Twj Ruch
8 Zbigniew Broda Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Dorota Dziurdzia Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 20, ul. Karola Adamieckiego 12, 41-300 Dbrowa
Grnicza
1 Michalina Ujdak Komitet Wyborczy Samoobrona
2 Krystian Wodarski Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
3 Agnieszka Duraj Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Pawe Bratu Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Agata Mikitiuk Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Jzef Kaleta Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Magdalena Wojdaa Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Kamila Gebel Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Maria Chmielewska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 z siedzib:
Budynek byej Szkoy Muzycznej, ul. Wojska Polskiego 52, 41-300
Dbrowa Grnicza
1 Marcin Czapla Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Danuta Kowalska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Przemysaw Kdzior Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Halina Gobiowska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Zdzisawa Musia Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Mateusz Mikitiuk Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Alicja Kryszan Komitet Wyborczy Twj Ruch
8 Dagmara Pirg Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Krzysztof Korzeniecki Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 z siedzib: I LO, ul. Kopernika 40, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Roksana Biaek Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Maciej Skrczyski Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Sebastian Bk Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Monika Zientara Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Tomasz Majewski Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Tomasz Widerski Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Jolanta Skrka Komitet Wyborczy Twj Ruch
8 Kajetan Kosmala Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Anna Starczynowska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 8, ul. Krasiskiego 34, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Magdalena Czapla Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Joanna Tarka Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Grayna Olender Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Micha Hajdukiewicz Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Magorzata Bk Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Irena Paciorek Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Barbara Haaj Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
8 Zenon Brzeska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
9 Dorota Mcik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 z siedzib: Przedszkole Nr 6, ul. Robotnicza 33, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Elbieta Tarka Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Magorzata Obuchowska Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Mateusz Chabowski Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Renata Plak Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Arkadiusz Zawadzki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Boenna Zioo Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Izabela Kozowska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Elbieta Kosmala Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Ilona Migalska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 z siedzib: Zesp Szk Nr 4, ul. knice 35, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Magorzata Tutak Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Przemysaw Bojda Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Marzena Procho Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Katarzyna Gra Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Angelika Dulska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Ewelina Piekosz Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Marcin Grski Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Ewa Ciesielska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Magorzata Baszczyk Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 z siedzib: Zesp Szk Nr 4, ul. knice 35, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Agnieszka Krupa Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Aleksandra Leks Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Barbara Kleszcz Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Pawe Chudek Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Jolanta Kilian Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Andrzej Polak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Agnieszka Szlk Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Dorota Pichowicz Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Ewa Krl Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 z siedzib: Zesp Szk Nr 1, ul. Konopnickiej 56, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Tadeusz Tutak Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Krzysztof Orowski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Adam Krlicki Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Karolina Solecka Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Anna Zobek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Iwona Kleszcz Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 ukasz Malczak Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Bruno Oczkowicz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Monika Rachwa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 z siedzib:
Placwka Opiekuczo - Wychowawcza, ul. Jasna 29, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Magorzata Jaklewicz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Anna Nowak Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Ewelina Sarna Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Piotr Dziewicki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Agnieszka Michaowska Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Jolanta Biaas Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Justyna Cygro-Kapuciska Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Dorota Grska Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Magorzata Strzelec Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 z siedzib: Klub "Helikon", ul. Wojska Polskiego 26, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Magdalena Mikolas-Grka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Teresa Zajchowska-Kauf Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Marcin Klimek Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Aneta Wrzos-Porada Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Zbigniew Markowski Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
6 Dominik Kazibut Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
7 Marcin Kozie Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Marek Droyski Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Teresa Janczur Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 z siedzib:
Zesp Szk Ekonomicznych, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 5, 41-300
Dbrowa Grnicza
1 Anna Sobtka Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Anna Duchnowska Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Jakub Gowacki Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Adam Filipek Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Joanna Buco Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Klaudia Domagaa Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Bartosz Borowicz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8 Danuta Zaburda Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Mariusz Stefaniak Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 29 z siedzib:
Zesp Szk Ekonomicznych, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 5, 41-300
Dbrowa Grnicza
1 Marta Mazur Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Sylwia Zikowska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Violetta Klimek Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Anna Biaa Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Weronika Dworak Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Jolanta Grabiska-Samul Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Patryk Gutak Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Anna Zawierucha Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Edyta Mrozik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 z siedzib: Gimnazjum Nr 4, ul. Wyspiaskiego 1, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Magorzata Czapla Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Dawid Koczak Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Magorzata Leks Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
4 Roman Jagodziski Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5 Marian ek Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Katarzyna Makowska-Cuber Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
7 Helena Bargie Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Marcin Walasek Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Iwona Koziak Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 31 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 8, ul. Krasiskiego 34, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Adrian apa Komitet Wyborczy Samoobrona
2 Magdalena Wodarczyk Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
3 Marta Grudziska Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Justyna Klaczyska-Nowak Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Joanna Maguda Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Gabriela Nowacka-Nowak Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Beata Korzus-Komnata Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Magorzata Olesiska Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Ewa Gawron Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 32 z siedzib: Przedszkole nr 11, ul. Krasiskiego 35, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Alina Bakanowicz Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2 Arkadiusz apa Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Kazimierz Piaskowski Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
4 Jolanta Papis Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Stanisawa Szeptuch Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Pawe Maguda Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Malwina Lorens Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Przemysaw Wiekiera Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Iwona Wjcik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 z siedzib: Dom Pomocy Spoecznej, ul. Norwida 1, 41-300 Dbrowa Grnicza
1 Joanna Krzykawska Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Zygmunt Miernik Komitet Wyborczy Oburzeni
3 Magorzata Gowacka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
4 Nadia Kociow Komitet Wyborczy Twj Ruch
5 Piotr Hejczyk Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
6 Magorzata Cebo-Solich Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
7 Magdalena Sonik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 z siedzib:
Zesp Szk Nr 2, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 24, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Roksana Kubiczek Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Pawe Fronczek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Krzysztof Dudajek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
4 Joanna Woch Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5 Dagmara Czarnecka Komitet Wyborczy Samoobrona
6 Angelika Drg Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Mateusz Koacz Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Daria Pyciak Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Makuch Teresa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 z siedzib:
Zesp Szk Nr 2, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 24, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Marianna Oberska Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Elbieta Rozmaity Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Aleksandra Nagi-Dybich Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
4 Jan Kastner Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Monika Rychter Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Elbieta Stawiarz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Micha Rodacki Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Mariusz Berna Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Grayna Jaszewska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 36 z siedzib:
Zesp Szk Nr 2, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 24, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Barbara witek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 ukasz Leks Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Kira Szachow Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
4 Adriana Widerska Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
5 Anna arnowiecka Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Magdalena Czarnota Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Piotr Mitrga Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Agnieszka Ciasto Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Beata Frczek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 37 z siedzib: Zesp Szk Nr 3, ul. Gustawa Morcinka, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Martyna Kolczyska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Klaudia Kurach Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Andrzej Maj Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Urszula Rasek Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Urszula Widacha Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Edyta Perzanowska-Zygiert Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Joanna Muc Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Jacek Mickiewicz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Violetta Zawadzka Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 38 z siedzib: Zesp Szk Nr 3, ul. Gustawa Morcinka, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Anna Popielecka Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Patrycja Oka Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
3 Joanna Kawiorowska-Witek Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Ewelina Marzec Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Szymon Szuliski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Urszula Szczsna Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Justyna Mrz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Agnieszka Milczarczyk Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Urszula Nowacka Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 39 z siedzib: Przedszkole Nr 14, ul. Tysiclecia 25A, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Aleksander Majewski Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Kinga Beszyska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Ewa Paweek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Wojciech Bazgier Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Katarzyna Szykua Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Katarzyna Nalewajko Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Sebastian Solipiwko Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Katarzyna Kuna Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Edyta Marchewka Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 40 z siedzib: Klub "Unikat", ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Karol Bazgier Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2 Monika Cicho Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
3 Aneta Dudzik Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Stanisawa Orczyk Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Kamil Razdzyski Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Anna Walczak Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Grzegorz Sowula Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Katarzyna Stpie-Kapuciska Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Katarzyna Ksiek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 12, ul. Tysiclecia 25, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Anna Majcherczyk Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Danuta Majewska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Klaudia Tusiska Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Joanna Mach Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Gabriela Jachimowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Adam Jakbek Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Iwona Bargiea Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Kinga Kozera Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Wiesawa Kubiczek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 12, ul. Tysiclecia 25, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Agata Walotek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Zbigniew Szczepanik Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Agnieszka Szczepanik Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Jadwiga Zajc Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Micha Pala Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Katarzyna Rejowska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Boenna Bagiska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8 Marta Ligenza Komitet Wyborczy Twj Ruch
9 Jadwiga Janowska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 z siedzib: Przedszkole Nr 12, ul. Krasickiego 1, 41-303 Dbrowa Grnicza
1 Micha Janeczek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Klaudia Haberka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Marian Bartos Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Ewa Ciszewska Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Robert Organiciuk Komitet Wyborczy Oburzeni
6 ukasz Bukad Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Tomasz Gokowski Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Dominik Malecki Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Angelika Lelonek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 44 z siedzib:
Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2, ul. Prusa 3, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Leszek Beta Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Teresa Miko Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Emilia Musialik Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Maria Szych Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Radomi Chrobot Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Bogusawa Hodur Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Mariusz Dziadek Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Barbara Gad Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Elbieta Dziadkowiec Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 45 z siedzib:
Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2, ul. Prusa 3, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Boena Woniak Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Dariusz Janeczek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Magorzata Dobosz Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Aleksandra Krupa Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Krzysztof Urbaski Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Magorzata Maciejewska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Grzegorz akowski Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Kaja Jagodziska Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Marzena Szydowska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 46 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 18, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 73, 41-303
Dbrowa Grnicza
1 Wanda Jop Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Martyna Supecka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Marta urek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Karolina Sakowicz Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Maciej Skra Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Magdalena Bober-Piekowska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Krystian Derewoko Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Halina Kumiska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Violetta Terlecka Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 18, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 73, 41-303
Dbrowa Grnicza
1 Micha Gry Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Jolanta Janeczek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Stanisaw urek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Magdalena Obuchowska Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Monika Pala Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Dorota Drygaa Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Eugeniusz Dziubiski Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Joanna Janicka-muda Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Ewa Oleksy Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 48 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 11, ul. Aleja Jzefa Pisudskiego 103, 41-303
Dbrowa Grnicza
1 Barbara Bagiska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Dawid Strzelecki Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Monika Kazimierska Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Piotr Pobocki Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Mirosawa Socha Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Agata Kipiska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Beata Paluch Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
8 Mariusz Adamczyk Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Marzanna Dziura Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 49 z siedzib:
Zesp Szk Plastycznych, ul. Kosmonautw 8, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Jolanta Szymaska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Lucjan Bednarski Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Anna Lazar-Wisa Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Tomasz Zajc Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Magorzata Durbacz Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Karolina Winiewska Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Martyna Makiea Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
8 Agnieszka Ciela-Marczyk Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
9 Ewelina Piasecka-Woniczka Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 50 z siedzib:
Szkoa Podstawowa nr 25 Ujejsce ul.Mieszka I 20, 41-303 Dbrowa
Grnicza
1 Alicja Jurek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Anna Haberka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Agnieszka Niedba Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Patryk Krupa Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Elbieta Kuna Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Rafa Makiea Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
7 Mateusz Michaowski Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Patrycja Kpa Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Monika Paulukiewicz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 51 z siedzib: Szkoa Podstawowa Nr 35, ul. Uczniowska 24, 42-520 Dbrowa Grnicza
1 Anna widerska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Magdalena ukasik Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Konrad Gsikowski Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Sylwia Kazimierska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Agnieszka Adamczyk Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Oktawia Asman Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Piotr Szawiski Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Magorzata Nowak-Jastrzbska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Danuta Kocot Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 52 z siedzib:
Szkoa Podstawowa nr 21, ul. Gospodarcza 1, Dbrowa Grnicza,
Zbkowice, 42-520 Dbrowa Grnicza
1 Agnieszka Jaklewicz-Salamon Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Beata Stpie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Janusz Chwaek Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Radosaw Radziejewski Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Karolina Ros Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Monika Wrbel Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Stanisawa Bieniek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8 Boena Burgiel Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Dariusz Proksa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 53 z siedzib:
Dom Kultury, ul. Chemiczna 2, Dbrowa Grnicza, Zbkowice, 42-520
Dbrowa Grnicza
1 Natalia Bubel Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Jakub Kachniarz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Krzysztof Zachmost Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Ewa Dratwiska Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Aleksandra Laskowska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Marzena Grzanka Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Marta Falfus Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
8 Damian Kaniecki Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
9 Agata Mikonowicz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 54 z siedzib:
Dom Kultury, ul. Chemiczna 2, Dbrowa Grnicza, Zbkowice, 42-520
Dbrowa Grnicza
1 Beata Bieniek Komitet Wyborczy Wyborcw Ruch Narodowy
2 Piotr Wartak Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Agnieszka Bdkowska Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Paulina Karwaczyska Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Bartomiej Czechowski Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
6 Marlena Starostecka Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
7 Renata Garbuliska Komitet Wyborczy Oburzeni
8 Magorzata Kalita Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Gabriela Ormianin Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 55 z siedzib:
Gimnazjum nr 9, ul. Aleja Zwycistwa 44, Dbrowa Grnicza, Zbkowice,
42-520 Dbrowa Grnicza
1 Wanda Tanasiewicz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Wioletta Wieczorek-Mikos Komitet Wyborczy Samoobrona
3 Katarzyna Skrzyska Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Joanna Gutowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Dorota Kapro Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Tomasz Kocimski Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Beata Rogo Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Agnieszka Sosnowska-Kopicha Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Beata Bochenek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 56 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 31, Aleja Zwycistwa, Dbrowa Grnicza,
Zbkowice, 42-520 Dbrowa Grnicza
1 Boena Kachniarz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Aniela Zachmost Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Barbara Wieczorek Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Natalia Galas Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Micha Mentelski Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Justyna Smolarska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Krystian Wojtasik Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Kamila Nowak Komitet Wyborczy Demokracja Bezporednia
9 Marian Krupa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 57 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 31, ul. Aleja Zwycistwa, Dbrowa Grnicza,
Zbkowice, 42-520 Dbrowa Grnicza
1 Anna Kachniarz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Magorzata Misiek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Agnieszka Zowal Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Mariusz Kowalski Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
5 Sylwia Janiak Komitet Wyborczy Twj Ruch
6 Anna Nawrot Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Jadwiga Dugokcka Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Aleksandra Rajch Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Aneta Cembrowska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 58 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 23, ul. Idzikowskiego 139, Dbrowa Grnicza,
Tucznawa, 42-520 Dbrowa Grnicza
1 Ewelina Kulak Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Mateusz Zajc Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Anna ukasik Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Sylwia Woniczka Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Tadeusz Fujarski Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
6 Magorzata Jaszczura Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
7 Milena Ambrozik Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Anita Seremak Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Ilona Kleszcz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 59 z siedzib:
wietlica Klub, ul. Przelotowa 185A, Dbrowa Grnicza, ka, 42-523
Dbrowa Grnicza
1 Piotr Tylec Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Ryszard Ditmer Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Katarzyna Pawlu Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Wadysaw Guzik Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
5 Arleta Kuliska Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Izabela Bigaj Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Krzysztof Bargiea Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Agnieszka Pietraszko Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Krystyna Urgacz Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 60 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 28, ul. Grna 1, Dbrowa Grnicza, Okradzionw,
42-524 Dbrowa Grnicza
1 Jarosaw Dzioba Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Michalina Waach Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Beata Karwaczyska Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Dominika Bilewicz Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
5 Renata Nawara Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
6 Radosaw Stachowicz Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
7 Ewa Bargiea Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Ilona Wolny Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Aneta Szewczyk Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 61 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 27, ul. onierska 188, Dbrowa Grnicza,
Bdw, 42-525 Dbrowa Grnicza
1 Tomasz Tylec Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Emil Skrzekowski Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3 Ewa Znowiec Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Pawe Woch Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Klaudia Niziorowska Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Magdalena Bie Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Monika Pierzchaa Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Daniel Maciejczyk Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Jolanta Oczady Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 62 z siedzib:
Szkoa Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 16, Dbrowa Grnicza,
Strzemieszyce Wielkie, 42-530 Dbrowa Grnicza
1 Aleksandra Libera Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2 Aleksandra Walotek Komitet Wyborczy Oburzeni
3 Magdalena Kutya Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
4 Kamila Gbicka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
5 Krzysztof Gas Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Karolina Gowacka Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
7 Marcin Sosiski Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8 Sawomir Maciek Komitet Wyborczy Wyborcw Jedyne Takie Wojewdztwo
9 Tomasz Nabiaek Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 63 z siedzib:
Szkoa Podstawowa nr 17, ul. Ofiar Katynia 76, Dbrowa Grnicza,
Strzemieszyce Wielkie, 42-530 Dbrowa Grnicza
1 Micha Walotek Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Martyna Kokosiska Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Marta Spychaa Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4 Iwona Kula Komitet Wyborczy Samoobrona
5 Aneta Kania Komitet Wyborczy Oburzeni
6 Iwona Borowiec Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 Halina Gowacka Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Anna Lewandowska Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Adam Maliszewski Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 64 z siedzib:
Gimnazjum Nr 10, ul. Obrocw Pokoju 7, Dbrowa Grnicza,
Strzemieszyce Wielkie, 42-530 Dbrowa Grnicza
1 Daniel Porc Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Daria Skotniczy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Anna Kocjan Komitet Wyborczy Samoobrona
4 Micha Tymochowicz Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Zbigniew Pitek Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Monika Heleniak Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Karolina Czechowska Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Rafa Orlik Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Jadwiga Tobijaska Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 5, ul. Strzemieszycka 390, Dbrowa Grnicza,
Strzemieszyce Wielkie, 42-530 Dbrowa Grnicza
1 Tadeusz Jdrzejec Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
2 Tomasz Grecki Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
3 Mateusz Tokarz Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Ryszarda Mistela Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Justyna Balicka-Kozub Komitet Wyborczy Wyborcw Jerzego Borkowskiego
6 Renata Trzewiczek Komitet Wyborczy Twj Ruch
7 Grayna Banasik Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Bartosz Baszkiewicz Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
9 Ewa Cabaa Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 66 z siedzib:
wietlica rodowiskowa, ul. Gwna 61, Dbrowa Grnicza,
Strzemieszyce Mae, 42-530 Dbrowa Grnicza
1 Magdalena lzak Komitet Wyborczy Samoobrona
2 Marzena Muszyska Komitet Wyborczy Wyborcw Wsplnota Patriotyzm Solidarno
3 Anna Duraj-Skra Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke
4 Anna Michalik Komitet Wyborczy Oburzeni
5 Magdalena Kowalczyk Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
6 Anna Goraczyska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
7 aneta Zamorska Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
8 Szymon Matylewicz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Dorota Kubik Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta
Lista czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej nr 67 z siedzib:
Szkoa Podstawowa Nr 26, ul. Goonoska 23, Dbrowa Grnicza, osie,
42-523 Dbrowa Grnicza
1 Magorzata Hajka Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Danuta Gogola Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
3 Karina Kryczek Komitet Wyborczy Oburzeni
4 Grayna Cuber Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaci Dbrowy Grniczej
5 Zbigniew Koziak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
6 Iwona Sojka Komitet Wyborczy Wyborcw DWS - Niezaleni Tomasza Paska
7 Agnieszka Gutak Komitet Wyborczy Wyborcw Niezaleny Samorzd Wojewdztwa lskiego
8 Jakub Muszyski Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9 Jzef Marzec Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta