Vous êtes sur la page 1sur 330

PhD-konferencia

A Tudomny Napja tiszteletre rendezett


konferencia tanulmnyaibl
2008. november 10.
P
h
D
-
k
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a

A ktetben publiklt tanulmnyok szerzi:
Ambrus Tnde
goston Palk Emese
Demeter Gyula
Dgi Lszl Csaba
Ferenc Viktria
Gspr Sndor
Ksz Attila
Mrku Anita
Mszros Attila
Mihly Emke
Pth Mikls
Radvnszky Bertalan
Sass Szilvia
Sntha gnes
Silling Lda
Strba Attila
Szennyes Andrea
Takcs Zoltn
Tfalvi Zoltn
Veres Pter
PhD konferencia
A Tudomny Napja tiszteletre rendezett konferencia
tanulmnyaibl
2008. november 10.

Szerkeszt
Ktl Emke

Balassi Intzet Mrton ron Szakkollgium
Budapest 2009
A ktet az Oktatsi s Kulturlis Minisztrium ltal tmogatott konferencia
eladsainak vlogatst tartalmazza
A ktet szerzi:
Ambrus Tnde, goston Palk Emese, Demeter Gyula, Dgi Lszl Csaba, Ferenc
Viktria, Gspr Sndor, Ksz Attila, Mrku Anita, Mszros Attila, Mihly Emke,
Pth Mikls, Radvnszky Bertalan, Sass Szilvia, Sntha gnes, Silling Lda, Strba
Attila, Szennyes Andrea, Takcs Zoltn, Tfalvi Zoltn, Veres Pter
A ktetben megjelent tanulmnyok tartalmrt a szerzk vllaljk a felelssget.
A ktet tanulmnyait lektorltk:
Barta Csaba, Horvth Gyrgyi, Ktl Emke, Mandel Kinga, Papp Sndor, Ttrai
Zsuzsanna, Vajk Istvn
Trdel:
Szab Viktor
Nyomdai munklatok:
A-Z Buda CopyCat Kft.
1054. Budapest, Alkotmny u.18.
Felels kiad:
Lauter va
ISBN 978 963 87866 7 8
TARTALOM
A konferencia programja, 2008. november 10. ...........................................................................7
Elsz Tarnczy Mariann...........................................................................................................13
TRTNELEMTUDOMNY
Tfalvi Zoltn: Az erdlyiENSZ-memorandum 1956 - Tervek, elkpzelsek az
erdlyi krds megoldsra.................................................................................................................16
NprajztudomNy
Silling Lda: A hajdani bcskai lenyvsr.................................................................................34
goston Palk Emese: Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben................................43
Szennyes Andrea: Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn,
a beregszszi jrsi kzsgekben.......................................................................................................54
Sass Szilvia: Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn....64
IRODALOMTRTNET
Gspr Sndor: Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. Szocialista
cenzra a Marosvsrhelyi Rdiban...........................................................................85
Fldrajz, FldtudomNyok
Ksz Attila: Foly morfometriai vizsglatok a Borzsa vzgyjt terletn.....................100
Radvnszky Bertalan: A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt
terletn....................................................................................................................................................107
Ambrus Tnde: A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek
idszersge............................................................................................................................................119
szociolgia, oktats, oktatspolitika
Sntha gnes: Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei
fatalmagyar s nmet diplomsok lettervben....................................................................... 136
Mihly Emke: Merre tart a romniai szegnysg? Elemzsi ksrlet a romniai
szegnyek mai helyzetrl................................................................................................................. 157
Takcs Zoltn: Regionlis felsoktats - Vajdasg................................................................ 177
Ferenc Viktria: Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi
tvesztiben............................................................................................................................................ 199
Mrku Anita: A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi
mdban..................................................................................................................................................... 214
tErmszEttudomNyok, mszaki tudomNyok
Mszros Attila: Tudskzvetts az informcis trsadalomban.....................................238
Attila Strba: Quantifcation of Wireless Embedded System Powered by Ambient
Energy........................................................................................................................................................250
Veres Pter: Gamma - kitrsek......................................................................................................263
Pth Mikls: Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction of
binary hv-convex matrice........................................................................................................... 276
Biolgia, orvostudomNy
Dgi Lszl Csaba: A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata
Erdlyben. A daganatos diagnzis..................................................................................................291
Demeter Gyula: A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse obszesszv-
kompulzv zavarban (OCD)...............................................................................................................310
utsz - Ktl Emke...................................................................................................................324
A ktet szerzi........................................................................................................................................326
pHd koNFErENcia
a tudomNy Napja tisztElEtrE
2008. november 10.
Balassi Intzet Mrton ron Szakkollgiumi Igazgatsg
PROGRAM:
08.00-tl Regisztrci
08.30 Megnyit (Mrai terem)
Tarnczy Mariann Magyar Tudomnyos Akadmia
Hatron Tli Magyarok Titkrsga, osztlyvezet; Magyar
Tudomnyos Akadmia Magyar Tudomnyossg Klfldn
Elnki Bizottsg titkra
Fejes Istvn Balassi Intzet Mrton ron Szakkollgiumi
Igazgatsg igazgatja
09.00 12.00 Szekcilsek (Mrai, Brassai, Kassk terem)
12.00 14.00 Ebdsznet
14.00 17.00 Szekcilsek (Mrai, Brassai, Kassk terem)
17.00 Plenris ls szekcivezetk rtkelse (Mrai terem)
18.00 Vacsora
A konferencia tmogatja az Oktatsi s Kulturlis Minisztrium
mrai tErEm
Trtnelemtudomny szekci levezet elnk: Dr. Lauter va trtnsz, jogsz,
Balassi Intzet figazgatja
Nprajztudomny szekci levezet elnk: Dr. Ttrai Zsuzsanna nprajzkutat,
tudomnyos fmunkatrs, Magyar Tudomnyos Akadmia Nprajzi Kutatintzet
Folklr Osztly
Irodalomtrtnet szekci levezet elnk: Dr. Horvth Gyrgyi irodalomtrtnsz,
kritikus, Balassi Intzet Hungarolgiai Tagozat; posztdoktor, Pcsi Tudomnyegyetem
Blcsszettudomnyi Kar Modern Irodalomtrtnet s Elmlet Tanszk
Brassai tErEm
Fldrajz, fldtudomnyok szekci levezet elnk: Dr. Papp Sndor egyetemi
docens, Etvs Lornd Tudomnyegyetem Termszettudomnyi Kar Fldrajz- s
Fldtudomnyi Intzet Fldrajztudomnyi Kzpont Krnyezet- s Tjfldrajzi Tanszk
Szociolgia, oktats, oktatspolitika szekci levezet elnk: Dr. Mandel Kinga
szociolgus, tudomnyos munkatrs, Magyar Tudomnyos Akadmia Kisebbsgkutat
Intzet; egyetemi docens, Nyugat-magyarorszgi Egyetem Mvszeti, Nevels- s
Sporttudomnyi Kar Andraggia Tanszk
kassk tErEm
Termszettudomnyok/Mszaki tudomnyok levezet elnk: Dr. Vajk Istvn
tanszkvezet egyetemi tanr, Magyar Tudomnyos Akadmia Budapesti Mszaki
s Gazdasgtudomnyi Egyetem Irnytstechnikai Kutatcsoport Automatizlsi
s Alkalmazott Informatikai Tanszk; Magyar Tudomnyos Akadmia Hatron Tli
Magyar Tudomnyossgrt sztndj Program Kuratriumi tagja
Biolgia, orvostudomny szekci levezet elnk: Dr. Barta Csaba egyetemi
adjunktus, Semmelweis Egyetem ltalnos Orvostudomnyi Kar Orvosi Vegytani,
Molekulris Biolgiai s Pathobiokmiai Intzet
mrai tErEm
Trtnelemtudomny szekci
Elnk: Dr. Lauter va
09.00 - 09.20
Komjti Zoltn Igor: Kohry Istvn fleki fkapitny s a
rebellisek (1672-1682)
09.20 - 09.40
Tfalvi Zoltn: 1956 - Ksrletek, tervezetek az erdlyi krds
megoldsra
09.40 - 10.00
Ilnicki Beta: A Schnborn-csald nmet telepesfalvai Krptaljn
(1720-1867)
10.00 - 10.20 SZNET
10.20 - 10.40
Dr. Krtvlyesi Klaudia: A kulturlis tnyezk szerepe a szlovk-
magyar egyttls s jszomszdi kapcsolatok elsegtsben
10.40 - 11.00
Milovn Orsolya: Egyeztet frumok - tkeress a hatron tli
Magyarsghoz
Nprajztudomny Szekci
Elnk: Dr. Ttrai Zsuzsanna
11.00 - 11.20
Gleszer Norbert: A dualizmus emlkezetnek megalkotsra tett
ksrlet egy bcskai teleplsen 1931-33. (Arckpcsarnok, becse,
Bcs megye)
12.00 14.00 EBDSZNET
14.00 - 14.20 Silling Lda: A hajdani bcskai lenyvsr
14.20 - 14.40
goston Palk Emese: Kalotaszegi falvak az anyaknyvek
tkrben
14.40 - 15.00
Szennyes Andrea: Grg katolikus vallsos npszoksok s
identitstudat Krptaljn, a beregszszi jrsi kzsgekben
15.00 - 15.20
Sass Szilvia: Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos
hiedelmek Borzsovn
15.20 - 15.40 SZNET
Irodalomtrtnet szekci
Elnk: Dr. Horvth Gyrgyi
15.40 - 16.00
Gspr Sndor: Szocialista idk cenzrja a marosvsrhelyi
rdiban
16.00 - 16.20
Nagy Imola Katalin: Mricz Zsigmond s Mihail Sadoveanu, avagy
az egybeessek paradoxona
16.20 - 16.40
Gyrgy Gza-rpd: A kzpkori halltnc fogalma az irodalomban,
megnyilvnulsai a romn s a magyar romanticizmusban

Brassai tErEm

Fldrajz, fldtudomnyok szekci
Elnk: Dr. Papp Sndor

09.00 - 09.20
Ksz Attila: Foly morfometriai vizsglatok a Borzsa vzgyjt
terletn
09.20 - 09.40
Radvnszky Bertalan: A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a
Tisza vzgyjt terletn
09.40 - 10.00
Ambrus Tnde: A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi
krdsnek idszersge
10.00 - 10.20 SZNET

Szociolgia, oktats, oktatspolitika
Elnk: Dr. Mandel Kinga

10.20 - 10.40
Anna Lakov: Learning Organization - An Inaccessible Myth or
Inevitable Reality?
10.40 - 11.00
Zuzana Bciova: Meeting the Challenge of Corporate Social
Responsibility
11.00 - 11.20
Sntha gnes: Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet
sszefggsei fatal magyar s nmet diplomsok lettervben
11.20 - 11.40
Mihly Emke: Merre tart a romniai szegnysg? Elemzsi ksrlet
a romniai szegnyek mai helyzetrl
12.00 14.00 EBDSZNET
14.00 - 14.20
Csetnek Tmea Tnde: Hatr menti romn-magyar
intzmnyfejleszts
14.20 - 14.40 Takcs Zoltn: Regionlis felsoktats - Vajdasg
14.40 - 15.00
Ferenc Viktria: Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint
rettsgi tvesztiben
15.00 - 15.20 SZNET
15.20 - 15.40
Simon Rka Zsuzsanna: Az anyanyelv-oktats tartalmainak
jrartelmezse a rendszervltstl napjainkig
15.40 - 16.00
Mrku Anita: A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii
ktnyelv nyelvi mdban
16.00 - 16.20
Btyi Szilvia: Krptaljai magyar ltalnos iskolsok magyar s
ukrn mentlis lexikonnak sszehasonlt vizsglata

kassk tErEm


Termszettudomnyok/Mszaki tudomnyok
Elnk: Dr. Vajk Istvn

09.00 - 09.20
Rc Lvia: ABC vs. Hagyomnyos kltsgkalkulci - Melyiket
hasznljuk?
09.20 - 09.40 Mszros Attila: Tudskzvetts az informcis trsadalomban
09.40 - 10.00
Strba Attila: Quantifcation of Wireless Embedded System Powered
by Ambient Energy
10.00 - 10.20 SZNET
10.20 - 10.40
Takarics Bla: Hegesztsi plyatervezs az Intelligens Tr
segtsgvel
10.40 - 11.00 Veres Pter: Gamma-kitrsek
11.00 - 11.20
Kristly Ferenc: Nvnyi anyagok alkalmazsa a modern
tglaiparban,hatsuk a tglaipari termkek szerkezetre
11.20 11.40
12.00 - 14.00
Pth Mikls: Diszkrt tomogrfai eljrsok
EBDSZNET
Biolgia, orvostudomny szekci
Elnk: Dr. Barta Csaba

14.00 - 14.20
Flp Andrs: Az FNR mint globl regultor szerepe s szablyozsa
egy fototrp bbor knbaktriumban
14.20 - 14.40
Faludi Ildik: A Chlamydophila pneumoniae LcrE fehrje elleni
immunvlasz vizsglata egrmodellben
14.40 - 15.00 SZNET
15.00 - 15.20
Dr. Portr Istvn: Vrptl ksztmnyek extravazcijnak
vizsglata
15.20 - 15.40
Dgi Lszl Csaba: A daganatos betegsgek pszichoszocilis
vetleteinek vizsglata Erdlyben
15.40 - 16.00
Demeter Gyula: A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik
srlse obszesszv-kompulzv zavarban (OCD)

Elsz
Mindig rm fatalokkal tallkozni, velk egytt lenni, hallgatni ket gy volt ez a
Mrton ron Szakkollgium (MSZ) 2008. november 10-i PhD konferencijn is, ahol a
legklnbzbb tudomnyterleteken dolgoz hallgatk ht szekciba sorolt eladsait
hallgathattuk meg egsz napos rendezvny keretben, a Mrton ron Szakkollgium
Mrai, Brassai s Kassk termeiben.
Dicsretes trekvse a MSZ-nak, hogy vente szereplsi lehetsget biztost fatal
kutatknak, konferencia keretben ad teret eddigi munkjuk, eredmnyeik bemutatsra.
Nagyon j a MSZ e tehetsggondozsnak az a mdja is, hogy hazai s hatron tli,
azaz magyarorszgi s anyaorszgi intzmnyek hallgatinak egyarnt lehetsget
biztost a szereplsre. A magyar tudomnyossg integrcijt szeretn az Akadmia
is elsegteni, ezt szolgljk az utbbi vek intzkedsei, szervezeti s mkdsi
vltoztatsai a hazai s a hatron tli magyar tudomnyos vilg kzeltsre.
A doktori iskolk a tudomnyos utnptls-nevelsnek fontos sznterei, hatron innen
s tl egyarnt, a doktoranduszok s doktorandk tudomnyos munkjuk vgzshez e
mhelyekben kaphatnak tmutatst, a mester-tantvny viszony mg ma, az internet s
a virtulis kommunikci trnyersnek korban sem ment ki a divatbl. A szemlyes
konzultci, a plda- s tmutats a tudomnyos plya egyengetshez, a kutatv
vlshoz nlklzhetetlen.
Tudjuk, hogy a PhD megszerzse nem knny, tudjuk, hogy mr sok munka van azok
hta mgtt, akik e tudomnyos felolvas lsig eljutottak, rvid az a hrom v, ami az
abszolutriumig rendelkezsre ll, s akkor hol van mg a vds? Sok is a lemorzsolds,
nem r el mindenki a folyamat vgre. E plyhoz, mint taln minden sznvonalas
teljestmny elrshez kell nmi megszllottsg, kvncsisg kell a tudomnyos
munka rme, de kell a kitarts s a szorgalom is.
Az Akadmia hagyomnyosan fontos krdsnek tekinti, s kiemelten kezeli mind a
hatron tli magyar tudomnyossg, mind pedig a kutati utnptls gyt. Szeretnm
rviden bemutatni, hogy mivel btorthatjuk a hallgatkat, a fatal kutatkat, mirt is
rdemes elvgezni azt a komoly munkt, aminek eredmnye a tudomnyos fokozat
elnyerse.
Ajnljuk a kztestleti tagsg lehetsgt, ajnljuk, hogy a tudomnyos fokozat
megszerzse utn egy jelentkezs lap kitltsvel lehetsg nylik az MTA kztestleti
tagjv lenni, rszv vlni annak a tudomnyos kzssgnek, mely hatrtalan, mely
integrlja a magyar tudomnyossg legjobbjait itthon s klhonban egyarnt. Ezltal
lehetsg nylik a rszvtelre az akadmiai tudomnyos osztlyok munkjban, a szak-
s munkabizottsgok lefedik a tudomnyterletek szinte teljes spektrumt.
A kztestleti jelentkezs felttele a tudomnyos fokozattal val rendelkezs, s annak
a szndknak a kinyilvntsa, hogy az illet kutat a kztestlet tagjv kvn vlni. A
jelentkezsek alapjn az Akadmia elnknek alrsval oklevl kszl a kztestlet
j tagjainak, melyet vente kt alkalommal, az akadmiai kzgylst kveten, mjus
folyamn, valamint a Magyar Tudomny nnepe utn, novemberben kldnk el a
tagsgra jelentkezknek.
A krnyez orszgok magyar nyelv vagy trgy kutatsaival foglalkozknak
plyzati lehetsget biztost az Akadmia hatron tli magyar tudomnyossg
programja keretben kt sztndjrendszer rvn is, melyekkel segteni kvnjuk mind
a magyarorszgi, mind pedig a szlfldn vgezhet kutatsokat. Ezek keretkben a
kztestlet tagjai jogosultak rszt venni a Domus Hungarica Scientiarum et Artium s
a Hatron Tli Magyar Tudomnyossgrt sztndjprogramokban. Elbbi a magyar
nyelv s trgy kutatsok vgzit segti magyarorszgi sztndj lehetsgekkel,
junior s senior kategriban, utbbi a krnyez orszgokban felhasznlhat egyni s
csoportos sztndjakat tl oda, szlfldi felhasznlssal.
Az Akadmia elnke, Plinks Jzsef kiemelt programot hozott ltre kimagasl
teljestmny fatalok szmra Lendlet Fiatal Kutati Program nvvel. A programra
plyz ifj tudsok kzl a kivlasztottak az MTA kutatintzeteiben alakthatnak j
kutatcsoportot, kiemelt brezssel. Az MTA elnke erteljesebben kvnja bekapcsolni
a fatal kutat kollgkat az Akadmia munkjba, ezt a clt szolglja a nemrg letre
hvott Fiatal Kutatk Testlete. A kutati plyav eszkzrendszere, a hazai tudomnyos
jvkp megalkotsa, tancsads ezek azok a feladatok, melyek megoldsban az
MTA vezetse szmt az utnptls legjobbjaira.
A kls kztestlet ltszma mr meghaladja az 1200 ft, komoly tudomnyos kapacits
ez, mely a magyar s az egyetemes tudomny szolglatban munklkodik. E kzssg
vrja a fatal tehetsgeket, eminens rdeke a magyar tudomnyossgnak a fatalok
megnyerse a tudomny, az alkots szmra.
A ktetben szerepl eladsok, tanulmnyok, az egyes terletek tmavlasztsai
jl jelzik, hogy milyen kivl rzkkel, rzkenysggel nylnak a fatal kutatk a
leggetbb krdsekhez, trsadalmilag s tudomnyosan egyarnt relevns tmkhoz.
Eminens rdeke a tudomnyos, felsoktatsi intzmnyeknek, kutatsfnanszrozsi
alapoknak egyarnt, hogy minl intenzvebben ptsenek az utnptlsra, vonjk be
tevkenysgkbe a tehetsges fatalokat, az jabb s jabb nemzedkek kivl kpviselit
a tudomnyban a genercik jl segthetik egymst: a tapasztalat s az j krdsek
irnti fogkonysg egyttes eredmnye lehet a hatkonysg, az alkots.
Gratullunk mindenkinek, aki e ktetben szerepel, ksznet illeti a MSZ-t a konferencia
megszervezsrt s a ktet megjelentetsrt, a Magyar Tudomnyos Akadmia pedig
vrja mielbb a jelentkezseket kztestletbe.
Tarnczy Mariann,
az MTA Hatron Tli Magyarok Titkrsgnak vezetje
Trtnelemtudomny
Tfalvi Zoltn
Az erdlyi ENSZ-memorandum
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra
1958-ban 11 erdlyi, partiumi, illetve bnsgi magyart s egy romn gyvdet vgeztek
ki az 1956-os magyar forradalom eszmivel val azonosulsrt, s azrt, mert konkrt
terveket, elkpzelseket dolgoztak ki a romniai kisebbsgi krds megoldsra.
Tanulmnyom fkuszba az egyik legnagyobb hatsugar politikai pert, az
ENSZ-memorandum-ot emelem. Ebben a perben is a vgs dntst 1958 elejn
hoztk. Az egyedli olyan, az 1956-os magyar forradalomhoz kapcsold erdlyi terv,
amely az annyi vrldozattal jr magyar-romn differendum megoldst az Egyeslt
Nemzetek Szervezete felgyelete alatt, s Erdly Magyarorszg s Romnia kztti
megosztsval kpzelte el. Az ENSZ-memorandum kilenc eltltje az erdlyi krds
megoldsi ksrletben tancsokat krt a korszak nhny kiemelked magyar szellemi
nagysgtl: Nmeth Lszltl, Tamsi rontl, Bib Istvntl, Ravasz Lszltl,
Kodolnyi Jnostl.
A per klnlegessge abban is megnyilvnul, hogy az ENSZ-memorandum
pernek elsrend vdlottjt, dr. Dobai Istvn kolozsvri nemzetkzi jogszt krse
ellenre az 1989 utni romn hatsgok a mai napig nem rehabilitltk, a brtnben
eltlttt ht esztendrt trsaitl eltren egy fllr krptlst sem kap. Ez is jelzi,
hogy az gynevezett hazarulsi perek a mai napig nem vltek el.
Az 1956-os magyar forradalom nemzeti trtnelmnknek az az esemnye,
amely Magyarorszgot egsz vszzadunkban a legnagyobb vilgpolitikai szerephez
juttatta. Msfell, soha olyan nyilvnval nem volt, mint azokban a drmai hetekben,
hogy Magyarorszg sorsa, jvje, dnt mrtkben a vilgpolitiktl, elssorban a
nagyhatalmak erviszonytl s a kztk foly kzdelmektl s egyezkedsektl
fgg.
1
Az 1956-os magyar forradalom s szabadsgharc Pskndi Gza nemzeti
szabadsgharcnak nevezte
2
erdlyi recepcijrl, hatsrl az utbbi vekben
rvendetes mdon szmos, levltri kutatsokon alapul, hiteles dokumentumok alapjn
kszlt ktet, tanulmny ltott napvilgot.
Az erdlyi 56 amely a sajtos romniai krlmnyek kzepette valjban 1966-
ban fejezdtt be, hiszen a magyar forradalom eszmivel val azonosulsrt Trk
Jzsefet 1966-ban 12 v brtnbntetsre tltk, ugyancsak ebben az idszakban kerlt
brtnbe Horvth goston marosvsrhelyi tanr is trtnetnek kutatshoz jfajta
1 Bks, 1996
2 A Kossuth-djas rt a Vrhegyi Istvn ltal sszelltott s szerkesztett dikszvetsgi hatrozati javaslathoz fztt, kzel
5 oldalas kiegsztsrt s a 11 oldalas, kzrsos Egy egyetemi hallgat feljegyzseibl cm napljegyzeteirt hat v fegy-
hzbntetsre tltk (ld.: Tfalvi, 2007c)
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 17
lendletet, szemlletet nyjtott az olaszmagyar szrmazs trtnsz, Bottoni Stefano,
aki tanulmnyok sorval kztk a nagy vihart kavar Szilgyi Domokos-dosszi
publiklsval bizonytotta, hogy az erdlyi, romniai szervezkedsi ksrletek,
mozgalmak az egsz szovjet blokkon vgigsepr erjedsi folyamat s az egyetemes
magyar tvenhat szerves rszt kpezik.
1956 aztn klns llektani problmt is okoz Romniban. A prtvezets
a kilencvenes vekig egyrtelmen revizionista veszlyforrsnak tekintette a
magyarorszgi felkelst s az erdlyi magyar jelleg megmozdulsokat. Az 56-ot
kvet megtorlsrl s annak ldozatairl nem volt ildomos beszlni. Elfordulhat teht,
hogy mikzben a romn vlemnyforml rtelmisg masszvan antikommunistnak
vallja magt, a romn llam mgsem rehabilitlja az 56-os eltlteket, s az 1958-
as Szoboszlay-per tz kivgzettjnek srhelye tovbbra is ismeretlen marad. De az
erdlyi magyar trsadalomban is ambivalens mdon van jelen az itthoni 1956. A
hivatalos rdekkpviseleti szervezet mindeddig hvsen fogadta az tvenhatosok
emlkezsdiskurzust, amit elssorban a trtnelemhez vonzd, de nem szakmabeli
jsgrk, riporterek kzvettenek a trsadalom szmra. Ebbl a fajta feldolgozsbl
azonban hinyoznak a szksges rnyalatok. Az esemnyekben rszt vevk brzolsa
szinte mitikus: k a hsk (a romn sovinizmus rtatlan ldozatai). A kztudatban
viszont ersen l az a bukaresti hatalom s a hivatalos magyar elit ltal szorgalmazott
hozzlls, miszerint feleltlen kalandornak tekintend az, aki 1956-ban felmondta az
integrcis paradigmt, az egysgdiskurzust, s helyette demokrcit, kulturlis/terleti
autonmit vagy egyenesen revzit kvetelt. Nem meglep, hogy sokan a rossz
56-os szereplssel magyarzzk a kolozsvri Bolyai Egyetem megszntetst s a
Magyar Autonm Tartomny terletnek talaktst. Eszerint az erdlyi magyar elit
elleni tmadssorozat elssorban annak lenne tulajdonthat, hogy egyesek feleltlenl
megszegtk a politikai lojalits parancsolatt, s megharagtottk Bukarestet.
3
Ezek a sztereotpik tovbblnek. Szmos tvenhatos visszaemlkezs a
realitsokkal nem szmol feleltleneknek nevezi azokat, akik a kommunista diktatra
vszterhes veiben terveket, programokat ksztettek, a rendszernek akr llamcsnnyel
val megdntsn fradoztak, ahogyan tette azt a 33 ves korban kivgzett Szoboszlai
Aladr rmai katolikus pap. rvendetes mdon megszaporodott azok szma, akik
kikrik maguknak, hogy pusztn ldozatoknak tekintsk ket. Antikommunistaknt
defniljk nmagukat. Ebbl a szemszgbl az eltlsk jogos volt. Az 1956-os
magyar forradalom a romn tbbsg, de az erdlyi szszok, zsidk szmra is mrfldk.
A romn falvakban ma is gy emlegetik: a magyar forradalom hatsra sznt meg a
ktelez termny- s hsbeszolgltats.
A temesvri, bukaresti, jszvsri, brassi egyetemi kzpontok eltlt dikjainak
nvsora nmagban jelzi, hogy 1956 a magyarromn, magyarszsz kapcsolattrtnet
kiemelked, a trtnetrs s a diplomcia ltal mindmig elhanyagolt, ki nem aknzott
3 Bottoni, 2006: 4041.
18 Tfalvi Zoltn
pillanata. Az egykori Magyar Autonm Tartomnyban amelyet a szlssges romn
prtok s a mdia egy rsze furcsa mdon a romn elnyoms, a magyar szupremcia
fellegvraknt emleget 19561965 kztt a brsg ltal eltlt 826 szemly
kzl 620 magyar (75,1%), 184 romn (22,5%), 18 nmet (2,1%), 2 zsid (0,5%) 2
cigny(0,5%).
4
E sorok rja, aki 1990 ta amikor 1956-rl egyltaln beszlni lehetett az
egyes politikai perek teljessgre trekv, monografkus bemutatsban ltja az
erdlyi, romniai tvenhat egyetemes tanulsgainak sszegzst. Ezzel a cllal jelent
meg 2007 augusztusban az 57 tlettel kztk tz hallos tlettel s kivgzssel
vgzd Szoboszlai csoport pert bemutat ktet, 2008. oktber 23-a eltt jutott el a
knyvesboltokba a 31 eltltet kztk kt kivgzettet magba foglal rmihlyfalvi
csoport pernek ktete. Elkszletben van a dr. Dobai Istvn kolozsvri nemzetkzi
jogsz nevvel fmjelzett ENSZ-memorandum-rl szl, illetve Fodor Pl
cskszeredai vastpt mrnk magyarromn lakossgcserre vonatkoz, a Bolyai
Tudomnyegyetem pert s a tzhallt halt Moyses Mrton tragdijt bemutat
tanulmnyktet.
Az erdlyi, romniai 56-os szervezkedsi ksrleteknek, mozgalmaknak az
ad gymond trtnelmi htszelet, hogy 1956 szn, 1957 elejn az erdlyi krds
megoldsra ngy, szmos kittelben ma is tovbbgondolsra ksztet terv, elkpzels
szletett. A ngy tervezethez szervesen kapcsoldik a Bolyai Tudomnyegyetem
TrtnelemNyelvtudomnyi Karnak 1956 oktberi dikszvetsgi hatrozati ja-
vaslata, amely mindmig a romniai magyar egyetemi oktats reformjnak egyik
legtfogbb s legsokrtbb programja. Ezek a tervek, elkpzelsek a romn kommunista
diktatra egyik, a retorzikrl s vres terrorrl ismert korszakban szlettek. 2007-
ben, amikor hasonl, vagy ms tervezetek elksztsrt senkinek az lete nem forog
veszlyben, mindssze kt autonmiatervezetrl szl, szlhat a diskurzus. Az Eurpai
Uni nem fog autonmit adni az erdlyi magyaroknak, a kzssgnek magnak kell
megvalstania a cljait hangzott el a 2007. mjus 2425-n Kolozsvron, az erdlyi
magyarsg rdekrvnyestsi lehetsgeirl tartott tudomnyos konferencin.
Szemly szerint Sass Klmn rmihlyfalvi reformtus lelksz kantonlis
megoldst tartom tovbbgondolsra a legalkalmasabbnak. A Szegny Erdlyorszg s A
Szent Istvn-i Magyarorszg kisebbsgi krdsnek megoldsa el cm tanulmnyban
azt fejtegeti, hogy Magyarorszg s Erdly nemzetisgi krdst a kantonlis modell
sajtos alkalmazsval lehetne megoldani. Elveti s megalznak tartja a szrvny
fogalmt, elkpzelse szerint nem lennnek a svjcihoz hasonl nyelvi hatrok, hanem a
KrassSzrny megyei vagy az kirlysgbeli magyar is ugyangy az erdlyi magyar
kantonhoz tartozna, mint a szkelyfldi tmbmagyarsg.
Az ENSZ-memorandum dr. Dobai Istvn ltal megfogalmazott, hat pldnyban
legpelt s a Szekuritt ltal nla, Komromi Jzsefnl s dr. Gazda Ferencnl megtallt
s elkobzott pldnyt e sorok rja fedezte fel a Szekuritt Irattrt Vizsgl Orszgos
4 Pl-Antal, 2006: 39.
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 19
Bizottsg bukaresti Levltrban s juttatta el a legilletkesebbhez Varga Lszl
kzvettsvel a szerzhz. Azrt fontos az ENSZ-memorandum publiklsa,
mert a kivl emlkeztehetsggel megldott dr. Dobai Istvn az 1990-es vek elejn
elksztette a dolgozat rekonstrult vltozatt, ez azonban kszn viszonyban sincs
az eredetivel. Az eredeti tanulmny egy feszes, az 1956-os forradalom termkenyt
eszminek hatsa alatt szletett alkots.
Az erdlyi krds els vilghbor utni trtnete az 1919-1920. vi temesvri
levente-prrel kezddik: az alig berendezked romn hatalom 44, zmmel 1718
ves dikot tlt el, azrt, mert akr robbantsok, mernyletek rvn is megoldst
prbltak keresni a romn csapatok bnsgi bevonulsa utn hirtelen nyakukba szakadt
kisebbsgi sorsra. A trianoni bkeszerzds eltt a romn diplomcia ezt az risiv
duzzasztott irredenta mozgalmat hasznlta fel Erdly annektlsnak igazolsra.
Az erdlyi krds gykerei az 18481849. vi szabadsgharchoz, pontosabban
Wesselnyi Miklshoz nylnak vissza. Dr. Dobai Istvn a 2007-ben Kolozsvron
megjelent Mland Szilgysg cm ktetben imponl felvezetssel s ismeretek
birtokban mintegy igazolja: az ENSZ-memorandum nven ismert dolgozat legfbb
inspirlja Wesselnyi Mikls, aki 1848. jnius 18-n Klauzl Gborhoz intzett
levelben az erdlyi krds sajtos megkzeltst vetette fel. Wesselnyi az emltett
levelben azt sugallta: az erdlyi krds megoldsnak a vitathat terletek mltnyos
megosztst s a lakossgcsert tartja.
5
A levelet teljes terjedelemben kzli dr. Dobai Istvn a Mland Szilgysg cm
ktetben, a kvetkez megjegyzssel: Magam is l hagyomnyknt kaptam ezt az
Erdly-szerte ismert tervet, s ilyenknt vitattam meg a bartaimmal, ismerseimmel
1956-ban. Tanulmnyoztuk a vonatkoz tudomnyos irodalmat, jogot, trtnelmet,
statisztikt, gazdasgfldrajzot, nprajzot, s mindent, ahogyan ezt minden erdlyi
magyar rtelmisgi lehetsgei szerint tenni szokta.
Ennek eredmnyekppen szerkesztettk 1956-ban, az erdlyi krds megoldsa
trgyban az Egyeslt Nemzetek Szervezethez kldend memorandumot. Egszben
a Wesselnyi tervhez tartottuk magunkat, hiszen annak minden rve s ellenrve
nyilvnval annyira, hogy ezekrl nem is kellene rnom.
Vletlen egybeess, hogy Fodor Pl cskszeredai vastpt mrnk a Wesselnyi
terv ismerete nlkl jut el ugyanarra a kvetkeztetsre: az erdlyi krds megoldsnak
egyetlen lehetsges tja a magyarromn lakossgcsere. Teleplsekre lebontva
ksztette el az 1956-os magyar forradalom hatsra a magyarok s romnok
kztt egyenl arnyban, fgglegesen s nem vertiklisan megosztott Erdly trkpt.
Mg azt is kiszmolta: a tervezett lakossgcsere 8 vig tartana s tbb tzezer vasti
szerelvnyre lenne szksg.
5 A Wesselnyi levl jelzete: Magyar Orszgos Levltr, Kossuth Lajos pnzgyminiszteri iratai, II. csom. A hivatkozott
rsz a Digitlis vltozatban olvashat a szerk.
20 Tfalvi Zoltn
A dr. Dobai Istvn- s a Fodor Pl-fle tervezetben csupn az a kzs, hogy
mindketten Mrton ron erdlyi rmai katolikus pspktl, a legnagyobb tekintly
erdlyi magyartl vrtak tmogatst, bztatst s jvhagyst.
Dr. Dobai Istvn s trsai gy kpzeltk el, hogy a magyar krds egyfajta
appendixeknt az ENSZ el trjk az erdlyi magyarsgot a trianoni bkeszerzdssel
rt slyos igazsgtalansgokat s jogsrtseket. A memorandum egy-egy pldnyt
el akartk juttatni az ENSZ-hez, a magyar s a romn kormnyhoz, a Romn
Munksprthoz, illetve a legnevesebb magyarorszgi szemlyisgekhez.
Az 1956-os magyar forradalom s szabadsgharc kivl alkalmat jelentett az
elabortum kidolgozshoz. Dr. Dobai Istvn megbzsbl Komromi Jzsef tanr
s Varga Lszl reformtus lelksz egyfajta kzvlemnykutatst vgzett a korabeli
magyarorszgi rtelmisgi elit krben. Komromi Jzsef kolozsvri tanr mr 1956
nyarn kikrte Kodolnyi Jnos r vlemnyt. Kodolnyi azt felelte: Jelenleg a
magyar rtelmisget ideolgiai krdsek, valamint irodalmi ramlatok rdeklik, ezrt
nem foglalkoztatja ket Erdly krdse.
1956. szeptember 4-n a Magyarorszg s Romnia kztt meglv ktoldali
szerzds eredmnyeknt Varga Lszl abrudbnyai reformtus lelksz Budapestre
utazhatott, hogy doktori dolgozathoz kutatsokat vgezzen. Dobai Istvn azzal bzta
meg, hogy budapesti tartzkodsa sorn vegye fel a kapcsolatot a magyar szellemi
let olyan jeles kpviselivel, mint Nmeth Lszl s Tamsi ron r, Ravasz Lszl
reformtus pspk s Bib Istvn. Nmeth Lszl volt az egyetlen szemly, akivel
Varga Lszlnak mg 1956. oktber 23-a eltt sikerlt tallkoznia. m a tallkozs
nagy csaldst okozott, ugyanis Nmeth Lszl azt remlte, hogy a most felersd
magyarsg, a magyar llam, s magyar nemzet annyira meg tud ersdni, hogy a
hatrokon tli magyarokra is ki tudja terjeszteni a vdelmt. Varga Lszl bvebb
magyarzatot krt, amire Nmeth Lszl kijelentette: Megmondtam n mr 1930-ban
Makkai Sndornak, hogy egyetlen megolds, vgjk kett Erdlyt, menjen mindenki
oda ahova akar, rezze ottan jl magt.
A forradalom napjaiban, teht 1956. oktber 23-a s november 4-e kztt sikerlt
tallkoznia Kodolnyi Jnossal s Tamsi ronnal. Tamsi ronnak Varga Lszl
vallomsa szerint az volt a vlemnye: a szkelyeket ki kell onnan hozni s menteni
valahova ms helyre, de egyelre vrni kell, htha a forradalombl kisl valami.
Mindketten biztostottk Varga Lszlt, hogy maximlisan tmogatjk Dobai Istvn
tervezett, de kerltk a krds melletti nyilvnos killst.
Varga Lszl Bib Istvnnal, Ravasz Lszl vejvel, a Nagy Imre kormny
llamminisztervel 1956. november 3-n tallkozott, de rdembeli beszlgetsre nem
kerlt sor, mert Bib ppen egy autba szllt be. A Dobai-fle tervezetrl Illys Gyula
s Sinka Istvn is tudott.
1956. november 4-e, a magyar forradalom s szabadsgharc vrbefojtsa utn a
magyar krds az ENSZ el kerlt. Dobaik ekkor dntttek gy, hogy az erdlyi
krdst is az ENSZ el kell vinni. Az elklds mdozatainak kidolgozsra csak egy
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 21
ksbbi idpontban kerlt volna sor. Dobai Istvn nemzetkzi jogszknt pontosan
tudta: az ENSZ csak nemzetkzileg elismert kormnyoktl fogad el dokumentumokat.
Ezrt dntttek gy, hogy a magyar kormnyhoz is eljuttatjk a tervezetet, abban a
remnyben, hogy a magyar kormny tmogatja a tervezetket.
Dr. Dobai Istvn szemlyesen kereste fel Mrton ron erdlyi rmai katolikus
pspkt. Hromszor tallkozott s beszlt Mrton ron pspkkel. Az els tallkozra
1956. szeptemberben kerlt sor. Ezen jelen volt Huber Jzsef pspki titkr is, akit
Dobai a Szekuritt gynkeknt emleget. Msodszor a forradalom idejn, harmadszor
pedig 1957. mrcius 20-n, Dobai Istvn letartztatsnak napjn. Dobai Istvnt
1957. mrcius 20-n este 21 rtl kezdve, kzvetlenl a kolozsvri vastllomson
trtnt letartztatsa utn, kihallgattk. Az az Oprea Ioan vallatta, akirl a Doina
Jela ltal sszelltott Fekete lexikonban olvashat: a Szekuritt 1948. augusztus
30-ei megalakulsa utn azonnal az llambiztonsgi szolglat ktelkbe lpett,
munksbl egybl rmesterr lptettk el. az, aki a uman Gheorghe s Crian
Vasile antikommunista fegyveres ellenllk bnvdi dossziit sszelltotta s ezltal
kzvetlenl hozzjrult a hallos tletkhz s kivgzskhz. A ravaszsgrl hrhedt-
t vlt szekus fhadnagy az erdlyi magyar 56-osok kzl nagyon sokat vallatott.
6

A vallats sorn hamar kiderlt: az ENSZ-memorandum hatodik pldnya
Jordky Lajos egyetemi tanrnl van. a letartztatsa eltt a nla maradt pldnyt
vallomsa szerint darabokra tpte, bedobta a WC-be, s a vzzel egytt vgkpp
eltntette. Jordky Lajost 1957. prilis 9-tl azon v augusztusig vizsglati fogsgban
tartottk, majd kiszabadulsa utn Canossa-jrsra knyszertettk. Kihallgatsi
jegyzknyvei irodalomtrtneti jelentsgek, hiszen Tamsi ron 1956. oktber
kzepi kolozsvri ltogatsnak leghitelesebb sszegezse.
7

Az 1795. szm, 1957. november 5-n kihirdetett tlettel a Kolozsvri Harmadik
Hadtest Katonai Trvnyszke, az 1956-os letartztatottakra szakosodott Macsksi
Pl, mellnyszabbl hadbr rnaggy avanzslt jogsz elnkletvel az ENSZ-
memorandum vdlottjait a kvetkez tletekkel sjtotta: dr. Dobai Istvn elsrend s
Varga Lszl msodrend vdlottat hazaruls s a trsadalmi rend elleni szervezkeds
vdjval a hrhedt 199/1950. szm trvnyerej rendelet 1. szakasza, a s c
6 Dobai Istvn kihallgatsi jegyzknyvnek rszletei a Digitlis vltozatban olvashatk a szerk.
7 Tamsi ron felesgvel egytt rkezett Kolozsvrra s az alatt a ngy vagy t nap alatt, amg a vrosban tartzkod-
tak, Jordky Lajos hzban vendgeskedtek. Egyik nap meghvtk bartaikat, akikkel a magyarorszgi magyar irodalom
krdseirl, irodalmi ramlatokrl s a npi rk szocializmushoz val viszonyrl beszlgettek. A tallkozn jelen volt
Asztalos Istvn, Balogh Edgr, Kacs Sndor, Bartalis Jnos, Jancs Bla r, a fest Nagy Imre s nhnyan a felsoroltak
felesgei kzl. Kvetkez nap Tamsi ron olvashat az 1957. prilis 9-iki kihallgatsi jegyzknyvben (a kihallgat
llambiztonsgi tiszt ugyancsak Oprea Ioan fhadnagy volt) megltogatta Bnyai Lszlt a Bolyai egyetemen. Innen az
rszvetsgre ment, ahol kb. 40 r eltt beszlt az eszmnyeirl, a szocializmusrl, s kijelentette, hogy meggyzdse
szerint a fentebb emltett npi ri ramlat a magyar irodalom leginkbb ltjogosult irnyzata. Ugyanakkor kijelentette, hogy
vlemnye szerint az egyedli helyes t a szocializmus tja, de ezen bell az ltala is kpviselt irodalmi irnyzatnak az ed-
digieknl nagyobb mozgsteret kell biztostani. Tovbbi rszletek a Digitlis vltozatban a szerk.
22 Tfalvi Zoltn
betje elrsai alapjn letfogytiglani knyszermunkra s teljes szemlyi vagyonuk
elkobzsra tlte. Komromi Jzsef harmadrend vdlottat hazarulsrt, az RNK
bels s kls biztonsga elleni szervezkedsrt 25 v knyszermunkra s teljes
vagyonelkobzsra, Kertsz Gbor negyedrend vdlottat 25 v knyszermunkra s
teljes vagyonelkobzsra tltk.
Az tdrend vdlottat, Berecki Andrs egyetemi elad tanrt 15 v
knyszermunkra s teljes vagyonelkobzsra, a hatodrend vdlottat, dr. Gazda Ferenc
akadmiai kutatt 10 v szigortott fegyhzbntetsre s teljes vagyonelkobzsra,
a hetedrend vdlottat, Nagy Jzsefet 5 v szigortott fegyhzbntetsre s teljes
vagyonelkobzsra, a nyolcadrend vdlottat, dr. Dobri Jnos teolgiai eladtanrt
aki az erdlyi cserkszmozgalomban jtszott fontos szerepet 6 v javt fegyhzbnte-
tsre, a kilencedrend vdlottat, Lszl Dezs reformtus lelksz-esperest akinek
lettjrl , emberi nagysgrl a fa, Lszl Ferenc muzikolgus rt megrendten szp
knyvet tiltott kiadvnyok birtoklsrt s terjesztsrt 5 v javt fegyhzbntetsre
tltk. Ksbb a Dobai csoporthoz csaptk Bnyai Mikls, Kincses Kroly, Kincsesn
Balajthy Ilona s Krebsz Sndor pert is.
Kln fejezete a pernek, hogy Varga Lszl 1956. szeptember 4-e s november
3-a kztt naplt vezetett, 1956. oktber 23-tl rszt vett a megyetemi hallgatk
tntetstl kezdve minden fontosabb esemnyen s sztrjkmegmozdulson. Lelksz-
knt bejrt a krhzakba, jelen volt a Nemzeti Parasztprt s Kisgazdaprt jjszervezsi
gylsn, a budapesti reformtus teolgia megjhodsnl, valamint a Keresztny
Nemzeti Ifjsgi Szvetsg alakul lsn. 1956. november 3-n, amikor a Romniba
indul utols autbuszok egyikre a felesgvel felszllt, a brndjben magval
hozta a forradalom idejn megjelent jsgokat, folyiratokat, szrlapokat, verseket.
Egy vatlan pillanatban a magyarromn hatron sikerlt a brndt tdobnia a mr
megvizsglt csomagok kz. Ezrt a dobsrt mellkbntetsknt az letfogytiglani
knyszermunka mell mg 10 v javt fegyhzbntetst is kapott. Sajnos a letartztatsa
utn felesge, Varga Anna az eredeti naplt, a Budapestrl hozott forradalmi jsgokat,
kiltvnyokat, rpcdulkat elgette. A vizsglati fogsgban azonban Varga Lszlt arra
knyszertettk, hogy rekonstrulja a naplt. Ez a visszaemlkezs Ks Kroly naplja,
s Lszlffy Aladr visszaemlkezsei mellett az egyik hiteles dokumentuma annak,
ami 1956. oktber 23-a s november 4-e kztt Budapesten trtnt, s annak, hogy
mindezt hogyan lte meg egy erdlyi magyar rtelmisgi.
A dr. Dobai Istvn ltal szerkesztett s 6 pldnyban legpelt ENSZ-memorandum
krl a httrben 1957 ta szakadatlanul zajlik a vita a tllk egy rsze, valamint a
tllk utdai kztt. E sorok rja olyan vallomsrl is tud, amely szerint az egsz
ENSZ-memorandum nem is ltezett, Dobai Istvn a maga dicssgre tallta ki,
berngatva ezzel a nagy szrnysgbe az egsz trsasgot. Ezrt dntttem gy, hogy
nll ktetben a teljes periratot, minden eltlt vallomst s kihallgatsi jegyzknyveit
kzlm, mert ezek nyomn egy sokkal rnyaltabb s hitelesebb kp bomlik ki elttnk
az egsz perrl, a kivlt okot kpez dokumentumrl. Ezttal terjedelmi okok miatt, a
mellkletben csak rszleteket kzlhetnk az ENSZ-memorandum- bl.
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 23
Az erdlyi krdsre megoldst keres 1956-os, illetve a korbbi, a Szoboszlai
Aladr s Sass Klmn nevvel fmjelzett tervezetekrl, programokrl vitatkozni
lehet s kell, de zrjelbe tenni, tudomst sem venni rluk semmikppen nem szabad.
Minden felelsen gondolkod erdlyi magyarnak, politikusnak, kzalkalmazottnak,
rnak, mvsznek ismernie kell ezeket a terveket! Az autonmia krdsben is csak
gy lehet elbbre lpni, ha az erdlyi krdssel kapcsolatos minden javaslatot, tervezetet
alaposan ismernk, annak hasznosthat fejezeteit beptjk az jabb programokba,
elkpzelsekbe.
Felhasznlt irodalom
(A levltri jelzeteket kln nem tntetjk fel!)
BKS Csaba 1996: Az 1956-os magyar forradalom a vilgpolitikban.
Budapest: 1956-os Intzet
BOTTONI, Stefano 2006a: Recepci s prhuzamossg. A romniai 1956 s a
magyar forradalom viszonya. In: Korunk 2006/2. 40-
41.
BOTTONI, Stefano (szerk.) 2006b: Az 1956-os forradalom s a romniai magyarsg
(1956-1959). Cskszereda: Pro-Print Knyvkiad
DOBAI Istvn 2007: Mland Szilgysg. Kolozsvr: RegunPress
GAGYI-BALLA Istvn TFALVI Zoltn 2006:
Az erdlyi visszhangra vonatkoz tanulmnyok. In:
Magyar 56. I.-II. Szerkesztette: SZKELYHDI goston.
Budapest
PL-ANTAL Sndor 2006: ldozatok 1956. A forradalmat kvet megtorlsok
a Magyar Autonm Tartomnyban. Marosvsrhely:
Mentor Kiad
TFALVI Zoltn 2007a: 1956 erdlyi mrtrjai. I. ktet. A Szoboszlai csoport
pere. Marosvsrhely: Mentor Kiad
TFALVI Zoltn 2007b: 1956 erdlyi mrtrjai. II. ktet. Az rmihlyfalvi
csoport pere. Marosvsrhely: Mentor Kiad
TFALVI Zoltn 2007c: A Pskndi-dosszi. Korunk, 2007/10. 7088.
VARGA Lszl 1998: A fegyenclet fntorai. Budapest: Pski Knyvkiad
24 Tfalvi Zoltn
Mellklet
Az els oldalon a bal fels sarokban lv romn nyelv szveg magyar
fordtsa:
A Szekuritat szervei a testi motozs sorn, 1957. mrcius 20-n, amikor Mrton
ron pspktl trtem vissza, akkor talltk meg.
A dokumentum 15 oldalbl ll, kezdve a jelen oldallal, s folytatdik egszen a
15. oldalig.
Dobai Istvn, sk.
Mita az els magyar kirly, hagyomnyknyt rkl utdaira szent tvedst:
Unius linguae moris regnum imbecille et fragile est, a magyar llam egyik krdse,
megfejts helyett, kmlettel utaltatott tova /Azonban/ jhet id, midn egyszer mg
kell hdtanunk e hont a floszts eszminek hadjrata ellen. E kzdelemtl nem riadunk
vissza, mert igazsgunk rzetben ersek vagyunk, teht mltnyosak.
Szz esztendeje hangzottak el ezek a szavak a magyar orszggylsen, s
a magyarsgnak ez az letkrdse mg mindig megoldatlan. Mikor a Trianoni
Bkeszerzds szttrte a magyarsg trtnelmi-politikai kerett, a magyar llamot, a
nyomaszt szksg nem engedte a krds tovbbi odzst. Bebizonyosodott, hogy a
nemzeti krds megoldatlansga az egsz nemzet lett veszlyezteti, s bebizonyosodott
az is, hogy elfogadhatan szmunkra s szomszdaink szmra elfogadhatan csak
a magyarsg oldhatja meg a krdst. Meggyzdvn errl, nemzetnk akkori vezeti
taln nem egszen helyesen, de mindenkppen mentheten flretettek minden ms
slyos krdst, s teljes ernket, maradk ernket ennek az egynek a megoldsra
fordtottk. Tartozunk az igazsg eszmjnek annak a megllaptsval, hogy ez a
trekvs nem egy vkony fels rteg kdstsi ksrlete, hanem az egsz magyarsg
cltudatos mozgalma volt. Hogy ez az n. revizionizmus nem volt imperialista jelleg,
hogy nem volt tmad szndk, hanem egy egsz nemzet bks tiszta trekvse a
legelemibb letignyeinek rvnyestsre. Tagadhatatlan sikerei voltak ennek a
mozgalomnak, melyek jelentsek voltak mg gy, rvid tartalmunkban is. Utols
ksrlete volt ez a magyar nemzetnek egy ezervesnek mondott rksg megmentsre,
s nem rajta mlott, hogy ez nem sikerlt.
Azonban, ha sikerlt volna sem oldotta volna meg a nemzetisgi krdst, mert
nem is clozta azt. Ttele a kvetkez volt: Magyarorszg nemzetisgi politikja
helytelen volt s ezrt terlett felosztottk, ktsgbeejt helyzetbe sodorvn ezzel a
magyar nemzetet. Ha visszaszerezzk az elcsatolt terleteket, megjavtjuk nemzetisgi
politiknkat, minden j lesz.
Brmennyire is tiszteletremlt volt a teljes nemzeti ertartalk mozgstsa e cl
rdekben, s brmennyire is helyes volt az a blcs mrsklet, hogy csak magyar tbbsg
terleteket csatoltak vissza, a msodik vilghbor vgn meg kellett gyzdnnk
arrl, hogy ilyen tneti kezelssel a krds nem oldhat meg. Ugyanis a terleti
elcsatolsok elssorban a rgi Magyarorszg nemzetisgi llapotbl kvetkeztek, s
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 25
csak msodsorban a helytelen nemzetisgi politikbl, vagy a kedveztlen nemzetkzi
helyzetbl. Ezt az llapotot pedig az jellemzi, hogy a nemzetisgek a magyarokkal s
egymssal keverten lnek. Vilgos, hogy ha ez a kevertsg nem lett volna, nem lehetett
volna a npek nrendelkezsi jogra hivatkozva idegen uralom al knyszerteni a
magyarsg egynegyedt, kiltstalan gazdasgi s politikai helyzetbe szortva az egsz
magyarsgot.
A msodik vilghbor utn termszetes volt a np idegenkedse annak a krdsnek
a felvetstl, melyre szerinte egyszer mr rfzetett. Persze, az orosz-vazallus
kormnyzat kiaknzta ezt a helyzetet, s minden erejvel igyekezett a szomszdokkal
val j viszony, bke, a trianoni orszg tehermentestse stb. jelszavakkal elterelni
a kzvlemny fgyelmt arrl, hogy a szomszdokkal val j viszony mg csak nem is
ltszat, mg ennyire slyos egymskzti krdsek megoldatlanok, hogy ez a feszltsg
a lehet legnagyobb mrtkben teszi bizonytalann a bkt, s, hogy Magyarorszg
a teljes nyersanyag hinya miatt llandan a gazdasgi csd szln ll. 1956. szn
kiderlt, hogy a maguk szempontjbl igazuk volt az oroszoknak, amikor a
dunavlgyi npek kzl a magyarsg gyengtsre trekedtek elssorban, s kiderlt
az is, hogy szomszdaink gyllett csak fokozza az, hogy lemondunk az elcsatolt
terletekrl, mert jzanul nem hisznek ennek szintesgben. Ez a gyllet pedig
elegend volt szmunkra a tbbek kztt - ahhoz, hogy fggetlensgnk kivvsa el
gncsot vessenek.
A nemzetisgi krdst teht meg kell oldani, mert a legnagyobb mrtkben
veszlyezteti jvnket. Ebben a megoldsban pedig fggetlenl pillanatnyi nemzetkzi
helyzetnktl legynk hatrozottak, de mltnyosak. Nem mondhatunk le a jvnket
biztost megoldsrl, de ne kvnjuk szomszdainktl sem, hogy lemondjanak.
Mi, erdlyi magyarok, mint a legkzelebbi rdekeltek vetjk fel most a krdst az
sszes idegen uralom al knyszertett magyar nevben. A magyar nemzet rsze vagyunk,
s ezt a krdst is az sszmagyarsg szempontjbl nzzk. Kzvetlen rdekeltsgnk
hisszk, nem megy trgyilagossgunk rovsra, hanem mg fokozza azt azzal, hogy
kzelrl ltjuk a helyzetet, s azzal, hogy mi viseljk elssorban a kvetkezmnyek
kockzatt.
(...)Ezrt terjesztjk Magyarorszg kormnya el az erdlyi krds megoldsa
trgyban ezt a javaslatot.
() A Trianoni Szerzdsben Magyarorszgtl Romnihoz csatolt 103.093
km
2
a Trianoni Magyarorszgnl kb. kt vrmegynl nagyobb terleten az 1911-
es npszmllskor volt 5.257.467 lakos. Ebbl 52,8%, 2.829.454 romn-, 31,6%:
1.661.805 magyar- s 14,6%: 766.208 egyb / benne 10,8%: 564.789 nmet /
nemzetisg volt. Bizonyos, hogy ez az arny azta a romnok javra nmi vltozst
szenvedett, de az nem lehet nagyobb 5%-nl, gy, hogy mg mindig ezek az adatok
szolglhatnak leginkbb kiindulsul.
A magyarok egyharmada tlnyom tbbsget alkot a Szkelyfldn, msik
harmada viszonylagos tbbsget a Peremvidk hatr menti svjn, a harmadik harmad
26 Tfalvi Zoltn
pedig sztszrtan l a tbbi az egsz terlet kb. hromnegyed rszt kitev terleten,
ahol a romnok lnek a magyarokhoz viszonytva hatszoros tbbsgben.
(...) A Trianoni szerzds olyan gazdasgi vrereket vgott el, melyek hinya mg
a legtudatosabb gazdasgfejlesztsi politika mellett is nehzsgeket okozna. Azonban
ilyen gazdasgpolitikrl a Trianon utni Erdlyben nem lehet beszlni sem. A balkni
npek ltalban, de a romnok klnsen idegenkednek a kzleti berzsoktl,
kzmunktl, de egyltaln attl, hogy az llamot nem csak meggazdagodsi
lehetsgnek tekintsk. A romn politika elhanyagolta a rgi romn terletek fejlesztst
is, az Erdlyt pedig egyenesen gncsolta. Taln nem tvednk, ha az erdlyi egyttlsi
kzdelem egyik alakjt, a gazdasgi harcot, a romn llamnak erre az zsiai mdszer
gazdasgpolitikjra vezethetjk vissza. Mert gazdasgi tren taln a legelkeseredettebb
ez az egyttlsi harc, pedig ppen ott a legkevsb indokolhat. Ezrt jelent Erdly
gazdasga egyelre csak nagy lehetsgeket.
Erdly kulturlis rksge nagyon gazdag. Magv tette Erdly s Magyarorszg
eszmit, nem egyszer, s nem kevs ideig, zszlvivje is volt Magyarorszgnak, st
Eurpnak is. A lelkiismereti szabadsg els elfogadi s elismeri voltak eleink. Ezen a
terleten szletett a romn s magyar irodalom. vszzadokon keresztl innen kerltek
ki az egsz magyarsg s az egsz romnsg szellemi vezeti. Intzmnyeit mintul
vettk a szomszdos nemzetek, mert bizonyosan mintul is vehettk.
A Trianoni Szerzds ketts ltszlag egymsnak ellentmond hatst vltott
ki Erdly magyar kulturlis letben: Anyagi szegnyedst s eszmei gazdagodst.
Anyagilag nemcsak az llam tmogatst vagy jindulatt vesztette el az erdlyi magyar
mvelds, hanem az llam elismerst is. Ez persze az intzmnyek egsz sornak
felszmolst-, a megmaradknak pedig a megterhelst jelentette.
(...) Romnia sohasem vette komolyan a kisebbsgekre vonatkoz nemzetkzi
egyezmnyeket. tfog kisebbsgi trvnyt nem is alkotott soha. A kisebbsgek
elssorban a magyarok jogi srelmei kzismertek voltak az orosz megszllsig, az
1944. utni helyzet azonban mg tisztzsra szorul.
A liberlis s nacionalista romn kormnyok alatt zaklatva br, de mkdhettek a
magyar egyhzak, lteztek a magyar iskolk, szabad volt a magyar nyelv hasznlata az
akkor mg magnletnek szmt gazdasgi letben. A kommunistk uralomrajutsa
azonban a mg megmaradt kisebbsgi jogokat is eltrlte, mgpedig a demokrcia, az
egyenlsg s szocializmus jelszavra hivatkozva. A rgi prtokkal egytt megsznt
a magyarok prtja is. A rgi trsadalmi szervezetekkel egytt szntettk meg a
magyar nemzetisg szervezeteket is, a szvetkezetek kzpontostsval a magyar
szvetkezeteket is. Az iskolk llamostsa pedig egyszeren romnosts volt, mert
a romnoknak nem voltak felekezeti iskolik. A gazdasgi, let szocializlsval
megsznt a magyar nyelvhasznlat a kzlet egsz vonaln, gy, hogy mr csak az
iskolban s a csaldi letben beszlhetett anyanyelvn a magyarsg. A mindezekrt
cserben kapott kzszolglati helyek pedig, nemhogy a magyarsg arnyszmnak,
hanem mg a magyarsg munksmozgalmi mltjnak sem feleltek meg, mg szmukat
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 27
tekintve sem. Emellett minden fontos, irnyt hivatali helyre romnok kerltek, a
magyaroknak csak az irnyt fontossg nlkli de annl hldatlanabb agitcis s
llambiztonsgi helyek maradtak. Soha ilyen nagy kereslete nem volt mg jellemtelen,
gerinctelen, nemzetietlen magyaroknak, s ms mindenfle s mindenre elsznt
emberi spredknek. Ezek foglaltak el minden helyet az llamnl, a prtban s a
szakszervezetben s mindentt ahol rdemes volt helyet elfoglalni. Ezzel egyidben
pedig tervszeren folyt mindazoknak a magyaroknak a flrelltsa, akik egyltaln
kpeseknek ltszottak ttekinteni a helyzetet. Hbors bnperek, fldreform, llamosts,
internls, purifkls s osztlyharc, valamint a demokrcia s szocializmus minden
jelszava alkalmas volt egy-egy csoport felszmolsra, vagy flrelltsra. Aki nem
halt meg, az brtnbe kerlt, aki brtnbe nem kerlt, annak meglhetsi alapja veszett
el. Trtnt pedig mindez a lelkiismereti szabadsg fldjn, egy kultrt pt s hordoz
ktmillinyi magyarsggal.
Az egyttlsi harc a szocialista lehetsgekkel elrte teljes kifejldst. Ahol
ennyi md van az egyms letbe val beavatkozsra, ott nagyon sokat rthatnak
egymsnak az emberek. Ahol az egyik nagyanya plinkafzje cmen eltvoltjk az
unokkat az iskolbl, ott nem is fontos utnajrni, hogy tnyleg szocildemokrata
volt-e a gyanstott, anlkl sem kockztatja senki a vdelmt, mert az is gyanss
lesz, aki ezeket vdelmezi. Ez az ltalnos kelet-eurpai llapot Erdlyben a tbbek
kztt azt is eredmnyezte, hogy a kulkok listjn szereplk tlnyom tbbsge
magyar lett ott is, ahol klnben tbb volt a romn fldmves. Egy vllalatvezet magyar
ritkaszmba ment. Ugyanakkor a magyarok munksmozgalmi mltjra hivatkozva, a
romnok a magyarokat okoltk az n. demokrcia uralmrt.
() Vizsgljuk meg az erdlyi krds megoldsnak lehetsges mdozatait,
melyek tjn meg lehet sznteti a magyarsggal szembeni slyos politikai- s gazdasgi
mltnytalansgot, meg lehet oldani a nemzetisgi krdst s fel lehet szmolni ezt a
vilgbkt llandan veszlyeztet bktlen tzfszket.
Erdly jvjt ngy politikai keretben vizsglhatjuk:
I. Erdly romn uralom alatt maradsnak egyetlen elnye az, hogy knyelmes
elintzsi forma, mert egyszeren nem kell tenni semmit. Ha Magyarorszg nemzetkzi
tekintlye nagy, akkor az emberi jogok mellett mg klnleges nemzetisgi jogokat
magba foglal trvny kibocstsra szorthatja Romnit, st gazdasgi lete szmra
klnleges nyersanyag-szerzsi s piaclehetsgeket szerezhet Erdlyben. Ezeknek
a jogoknak s jogostvnyoknak az rvnyeslshez azonban kevs a remny, addig
is, amg a kvetkez politikai hangulat Magyarorszg tekintlyt megcsorbtan s
egyszeren hatlyon kvl kerlne a nemzetisgi trvny is, a gazdasgi szerzds is.
Eurpa is a federalizlds fel halad. Ha Magyarorszg s Romnia a jelenlegi
terleti s npesedsi llapotban lenne brmilyen llamkapcsolat tagjv, annak els
kvetkezmnye az lenne, hogy az emberi jogokon kvl az erdlyi magyarsg minden
ms jognak elismerst mg csak nem is krhetn. Lenne romn kzigazgats, brsg,
hadsereg, llamosts, szocializmus. Romn trvnyhozs dntene az esetleges magyar
28 Tfalvi Zoltn
szervezetek, egyhzak, iskolk, szvetkezetek s szakszervezetek, si knyvtrak
s memlkek krdsben. Tovbb, egy federcin belli Magyarorszg nem is
kvnhatna nagyobb rszesedst Erdly nyersanyagaibl, mint ms llam.
Ha Erdly romn uralom alatt marad, akr federciban, akr azon kvl, nem
olddik meg az alapkrs: a nemzetisgek kevertsge. gy semmi remny nem maradna
arra, hogy az egyttlsi harc akr csak vesztene is hevessgbl. Mivel pedig a
szabad hatrokon- vagy tlevllel, vagy anlkl szabad lesz az emigrci, elvgre
az alapvet emberi jog, az vszzados remnytelen kzdelembe belefradt erdlyi
magyarsg kivndorol, vagy asszimilldik. s nem Magyarorszgon fog letelepedni,
mert onnan is nagyarny kivndorlsra szmthatunk, hiszen Magyarorszg a
trianoni keretek kztt nem alkalmas arra, hogy a magyarsg otthonv legyen. Minl
tbb kvnatos szabadsgot biztostunk teht npnknek: szabad kzlekeds, szabad
kereskedelem, szabad munkavllals, tlevl s vmknyszer megszntetse ,
annl nagyobb tmegek gyzdnek majd meg arrl, hogy jobb egy gazdag s bks
idegen orszg szabad polgra lenni, mint egy kiltstalanul szegny s gyllkd
szomszdok gyrjbe zrt szlhaz.
Erdly romn uralom alatt maradsval nem lehet jvtenni a magyarsggal
szemben elkvetett trianoni mltnytalansgot, azt pedig a magyarsg letrdeke
kveteli. Erdly magyarsga pedig egyszeren nem akar romn uralom alatt lni, s
nincs olyan jogelv vagy rdek, melyet mltnyolni tudna, ha erre knyszertik. Mert
nincs is olyan mltnyolhat jogelv vagy rdek, mely idegen uralom al knyszertene
sei fldjn ktmilli embert.
(...) II. Erdly magyar uralom al kerlsnek szembeszk elnye az, hogy
teljes jvttele lenne a trianoni mltnytalansgnak. Erdly visszakerlne termszetes
fldrajzi-, gazdasgi- s trtnelmi keretbe. A magyar gazdasgi let bsges
nyersanyagot s komoly piacot kapna. Erdly gazdasgi lehetsgei becsletes s
szakavatott emberek kezelsbe, eurpai llam igazgatsa al kerlnnek. Gazdasgi
fellendlst hozna a Krpt-medence szmra. Az erdlyi magyarsg elnyomatsa
megsznne, a magyar kultra gazdagodna Erdly trtnelmi hagyatkval s l
szellemi erejvel. Magyarorszg s a magyar nemzet kpes lenne a legmesszebbmenen
biztostani a romnok nemzetisgi jogait. Folytathatnnk s rszletezhetnnk Erdly
Magyarorszghoz csatolsnak elnyeit, azonban
Azonban: Erdly megszerzse kimerten taln tl is terheln Magyarorszg
nemzetkzi politikai- s erklcsi tkjt. A nagyhatalmak adsuknak tekintenk a
magyarsgot, irigyei s versenytrsai pedig ellensgknek. A termszetesen indul
romn irredenta mindentt tmogatst kapna, mg az jabb politikai fordulat gy venn
el tlk Erdlyt, ahogy adta az elzt.
Mert nincs olyan romn, aki Magyarorszgon akarna lni, s nincs olyan
mltnyolhat elv vagy rdek, mely erre knyszerthetn.
Magyarorszg szegny orszg. A kt vesztes hbor kvetkeztben annyira
lemaradtunk Eurpa mgtt, hogy nagyon nagy feladatot jelent szmunkra a lemarads
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 29
behozsa. Ha mi erklcsi- , fzikai-, gazdasgi-, szellemi- s tkeernket mg a
Magyarorszgnl is elmaradottabb, nagyobb terlet s rosszabb terepviszonyokkal
rendelkez Erdly gazdasgi s kzigazgatsi berendezsre kell fordtsuk, az a gazdasgi
vilgversenybl val kiessnket jelenten. Nem lennnk kpesek Magyarorszgot a
magyarsg otthonv pteni. Ideje lenne pedig mr, hogy rdemes is legyen magyarnak
lenni, ne csak ldozatot jelentsen a magyarsghoz tartozs!
(...) III: Az nll Erdly gondolata a trianoni korszak kezdetn szletett, a msodik
vilghbor eltt s alatt elenyszett de utna jval szlesebb krkben jraledt.
Az erdlyi magyar rtelmisg megbklsi vgyt tkrzi ez a kompromisszum. A
romnok termszetesen szigoran elzrkznak elle a legutbbi idkig. A magyarsg
nemzetkzi tekintlynek nvelse kvetkeztben, 1956 sztl a romn rtelmisg is
mutat nmi rdekldst irnta.
A legismertebb elgondolsok szerint, az nll Erdly terlete az egsz Erdlyt:
a Magyarorszgtl Romnihoz csatolt terletet foglaln magba. Teht hatrai
Magyarorszg s Jugoszlvia fell ppen olyan erltetetten mestersgesek lennnek,
mint most a trianoni hatrok. ppen gy elvgnk a termszetes gazdasgi s kulturlis
utakat, mint a mostani. Romnia fell, ugyanis a Krptok termszetes hatrt kpezne,
de annak is mindkt oldaln mint az sszes elkpzelt hatrainak is azonos
nemzetisgek lnnek sszefgg tmbben.
Az nll Erdly lakossgnak abszolt tbbsge romn lenne, a romn uralom
teht tovbbra is megmaradna Erdlyben. Ehhez jrulna mg az a veszly, hogy Erdly
orszggylse brmikor kimondhatn a Romnihoz val csatlakozst. Ezt a romnsg
termszetes trekvsei kvetelnk, a demokrciai elvei indokolnk a szintn termszetes
magyar tiltakozssal s az esetleges nemzetkzi knyszerrel szemben. gy a romnok
keveset kockztatva, nyugodt biztonsggal lphetnnek az nll Erdlybe, de mg sem
hajlandk elfogadni, mert az erdlyi romnok ppen gy Romniban vgynak lni,
mint a magyarok Magyarorszgon.
Erdly magyarsga viszont sokat kockztatna az nll Erdly elfogadsval.
A Peremvidk magyarsgt br teljesen sszertlenl hatr vlasztan el a nagy
magyar trzstl mg lvezn fldrajzi helyzete elnyeit, a tervezett hatrkzlekedsi
szabadsgot gazdasgilag is, kulturlis tren is. A Szrvnyvidk magyarsgnak
akkor sem maradna ms t, csak az asszimillds, vagy a kivndorls. gy egyedl
maradna Erdly legszegnyebb vidkn a szkelysg. A szkelysgnek kellene akkor
Erdly vdpajzsul szolglnia. Mert nincs olyan romn Erdlyben, aki hajland lenne
Romnia ellen fegyvert fogni, mint ahogyan magyar sincs szkely a legkevsb aki
lett ldozn azrt, hogy Erdly ne tartozzk Magyarorszghoz. Ezt az llamalakulatot
mindkt nemzet tmeneti knyszermegoldsnak tekinten, mindent megtenne mindkett
a sajt nemzete erdlyi tjnak egyengetsre.
(...) IV. Erdly Magyarorszg s Romnia kztti elosztsval jv lehet tenni
a magyarsggal szemben elkvetett trianoni mltnytalansgot, anlkl, hogy a
romnokkal szemben mltnytalanokk lennnk. Magyarorszg rszeslne gy az
30 Tfalvi Zoltn
erdlyi nyersanyagbl s piacbl, Erdly hagyomnyai, l magyar szellemi- s npi
eri nemcsak megmeneklnnek, hanem elhatrozan gazdagtank a magyarsg erejt.
Ez a megolds nem merten ki a magyarsg nemzetkzi erklcsi tkjt, s ugyanakkor
lehetsget nyitna az erdlyi krds vgleges megoldsra, a nemzetisgi bke s a
magyar-romn jszomszdi viszony megteremtsre.
A Trianoni Szerzds ta mindkt rdekelt nemzetben ennek a megoldsi
formnak volt a legtbb hve. Ezt szndkozta megvalstani a Bcsi Dnts is. Vannak
teht hagyomnyai a gondolatnak s vannak hasznosthat tapasztalatok ezen a tren.
A bevlt mdszerek tgabb alkalmazsval s a Bcsi Dnts hibinak elkerlsvel
minden bizonnyal sikerlni fog ezt a megoldsi formt megelgedsre megvalstani.
Arra a krdsre, hogy Erdlynek melyik rsze legyen Magyarorszg s melyik
Romni, mi nem vlaszolhatunk, mert errl nem mi-, hanem a nemzetkzi hatalom fog
vlaszolni. Mi csak azoknak a szempontoknak a fgyelembe vtelt kvetelhetjk, melyek
elvi elfogadsa nemzetnk ltrdeke s szomszdunk szmra sem mltnytalan.
A Bcsi Dnts kzismert hatrvonalval sikerlt Erdlyt egy magyar- s egy romn
tbbsg rszre osztani ugyan, de mindkt rsz annyira meg volt terhelve nemzetisggel
s mindkt fl rszre annyira fjdalmasan szelte kett Erdly csaknem valamennyi
idegszlt, hogy nem hozta meg a kvnt nyugalmat. Nem is hozhatta, hiszen az erdlyi
krds a nemzetisgek kevertsgbl szletett s l, s amg ez a kevertsg fennll, az
egyttlsi harc is folyik; hi remny gy teht bkre s nyugalomra szmtani.
A terleti elosztst lakossgcsere kell kvesse. Vljanak vgre kln azok, akik
egytt nem tudnak lni! Kltzzk mindenki a maga hazjba bksen! Sznjn meg mr
a gyllkd egyttlssel jr hallatlan erpocskols mindkt oldalon, s a rgi kor
rnya fel merengs helyett ptsk mindnyjan a messze jvend emberisgnek fldi
otthont! A mai nemzedk egy rsze fel kell ldozza szlfldje irnti ragaszkodst,
hogy gyermekei majd annl maradktalanabb, annl kevesebb kesersggel vegytve
szerethessk jvend szlfldjket a szp, gazdag s boldog, biztonsgos otthont
nyjt hazban.
Erdly magyarsga ksz erre az ldozatra. A Bcsi Dnts, de klnsen 1945 utn
tbbszzezer ember cserlt lakhelyet Erdlyben, anlkl hogy a cserbl brmi elnye
is szrmazott volna, csak egyszeren a krlmnyek knyszertettk. Ha a lakossgcsere
a kltz jl megfontolt rdekeinek srelme nlkl-, tervszeren s szervezetten
trtnik, bks, biztonsgos otthont nyjt majd egy olyan Magyarorszgon, mely
ppen az kltzsvel bvl, ersdik s gazdagodik az egsz magyarsg otthonv,
mindenki vllalni fogja ezt az ldozatot. Mindenkit szve mlyig srtettek az idegen
uralom mltnytalansgai, a gyllkd egyttls kesersge, a gyermekei jvjnek
kiltstalansga, a bnt gazdasgi s szellemi nyomorsg, gy, hogy szlfldjnek
jjal val felcserlse nem tnik majd ldozatnak, ha ennek rn az sktl kzsen
rklt, megszentelt hazai fldn, 1956 sznek hseivel lhet majd egytt.
(..) A lakossgcsere elvi elfogadsa alapjn meg lehet tallni Erdly terletn azt
a vonalat, amelyen hzva nem vgna gygythatatlan sebet sem a helysznn, sem a
1956 - Tervek, elkpzelsek az erdlyi krds megoldsra 31
szvekben az j hatr.
A Magyarorszghoz mltnyos nagysg terletet csatol j hatr legyen az
sszmagyarsg jv rdekeinek megfelel. Legyen lehetleg rvid-, legalbb nagy
rszn termszetes hatr, mely a Magyarorszggal leginkbb sszefgg- s fknt a
magyar gazdasgi letnek fontos nyersanyagot, piacot, belterjesedst biztost terletet
csatolja Magyarorszghoz. A cl az, hogy Magyarorszg alkalmass legyen arra, hogy
az egsz magyarsg otthonul szolgljon.
(...) Ktsgtelen, hogy Erdly elosztsval s a lakossgcservel vgleg elvsz a
magyarsg szmra a romn uralom alatt marad rsz. Elvsz vele a magyar trtnelem,
a magyar mvelds egy rsze. Elvsz egy sor vros, nagyszm memlkkel, sok
mindnyjunknak kedves hagyomnnyal, nagyrtk magyar beruhzssal. Elvesznek
majd biztosan olyan vidkek, melyek nlkl a magyar letet nem rezzk teljesnek. Ez
lesz az ldozat, melyet hoznunk kell. Mert ezzel vgleg megmenekl az elvesztstl
a magyar trtnelem s mvelds msik rsze, egy msik sor vros s ms vidkek,
melyek ppen olyan rtkesek s kedvesek minden magyar szmra, mint a vgleg
elveszettek.
Ktsgtelen az is, hogy a lakossgcsere nagy ldozatot jelent s sok kesersget
okoz majd Erdly egsz magyarsgnak, fknt a kltzsre knyszerlknek. Hogy ez
az ldozat ne legyen fjdalmas, s meg is hozza a maga lehet leggazdagabb gymlcst,
komolyan el kell kszteni, s a legmesszebbmen tervszersggel, nagyon szervezetten
kell vgrehajtani. Ha mindent megtesznk azrt, hogy a kltzs knyelmes legyen,
hogy az elhagyott ingatlana helyett mindenki legalbb azonos rtkt kapjon-, hogy
hasonl vidken s krnyezetben ugyanolyan laks s munkahely vrja a kltzt,
hogy anyagilag inkbb nyerjen a cservel, nem fogja majd senki knyszernek rezni
a kltzst. Ha falvanknt, jrsonknt, vrosonknt, vrmegykknt, hagyomnyai s
felekezete fgyelembevtelvel trtnik a kltztets, mely mgtt az egsz magyarsg
szeret tmogatst s az egsz emberisg jindulatt rzi majd a hazatelepl, nem
lesz majd fjdalmas a szlfld elhagysa. Ha pedig a lakossgcsere nagyszer
alkalmt felhasznljuk arra, hogy az j berendezssel a magyarsg j megfontolsa,
trsadalmi- s mveldsi rdekei a modern tudomny s technika lehetsgeinek
kihasznlsval megvalsuljanak, a lakossgcsere meghozza majd a maga gazdag
gymlcst gy az erdlyi-, mint az sszmagyarsg szmra. Ha tekintetbe vesszk,
hogy a lakossgcsere alkalmval sszeren irnythatjuk a npsrsget, a fldbirtok
tulajdoni- s mvelsi megoszlst, tetszs szerint irnythatjuk a trdalom jv
foglakozsi- s rtegtagozdst, gazdasgi s mveldsi szempontbl legalkalmasabb
nagysg teleplseket teremthetnk a legalkalmasabb helyeken, hogy nincs olyan
modern ptkezsi-, gazdasgi-, teleplsi- s kzigazgats-politikai elgondols,
melynek alkalmazstl a jzan megfontols hatrn bell tartzkodnunk kellene, hogy
a csaknem mindenki kzremkdst megkvetel nagyfontossg hatsgi funkcik
elltsval npnk olyan politikai iskolzottsgot szerez, melyrl mg lmodni is alig
mernk, hogy az j- s megrz benyomsok sornak kitett npnk megfontoltsga,
32 Tfalvi Zoltn
szorgalma, jelleme, mveltsge, erklcsi ereje nagymrtkben fokozdhat, - szemnk
el trul az a mrhetetlenl sok elny, melyet a lakossgcservel nyernk, a legnagyobb
s legfontosabb eredmny: a nemzetisgi krds megoldsa mellett.
(...) Eltnik majd vele a romnokat s magyarokat szjjelvlaszt ok, s lehetv
vlik, hogy egyms mellett, bksen, egyms klcsns tmogatsval vegyk ki
rsznket az egsz emberisg sorsnak irnytsbl.
(...) A vizsglt ngy megoldsi forma kzl ez felel meg az sszmagyarsg
rdekeinek, ez srti a legkisebb mrtkben szomszdaink rdekeit, ez adja a legnagyobb
tmaszt a vilgbke gynek s vgl ez oldja meg vgrvnyesen az erdlyi magyarsg
krdseit.
(..) Az tcsatolst elkszt diplomciai- s propaganda-tevkenysg sorn is az
elsdleges cl a terletrendezs kell legyen. A lakossgcsere-tervet lvn az nagy
tmegszenvedlyek sztsra alkalmas, helyesebb elszr csak elvben rinteni, nehogy
az egsz megolds sikert kockztassuk.
A terletcsatols utn ktend a lakossgcserrl szl egyezmny. Ennek az
egyezmnynek tartalmaznia kell a lakossgcsere elvi s jogi krdseinek megoldsa
mellett, a felmerlhet sszes gazdasgi s pnzgyi- valamint politikai-, trsadalmi-
vallsi- kulturlis- s fzetsi intzkedst a lakossgcservel kapcsolatosan.
Tartalmaznia kell fbb vonsaiban a lakossgcsere technikai tervt s intzkednie
kell a szksges nemzetkzi biztonsgi-, ellenrz-, gazdasgi- s dntbri szervek
fellltsrl.
Az egyezmny megktse utn az egsz Erdly terletn a mr mkd
nemzetkzi szervek jelenltben s kzremkdsvel npszmlst kell tartani. A
npszmlls csak a nemzetisgre-, ing- s ingatlan vagyonra-, laks- s munkaignyre
terjedne ki csaldonknt , intzmnyknt, vllalatonknt s kzleteknt. E npszmls
adataira plne a lakossgcsere kimert terve, melyet a lakossgcsere lebonyoltsra
letre hvand, legalbb miniszteri rang szerv ksztene el. Ez az Erdly magyar rszn
szkel hatsg nagyszm szakember- s mg nagyobb szm fknt nkntes
klnfle ms munkatrssal kell rendelkezzk, hogy a re hrul nagyon nehz s nagyon
terhes , de ugyanakkor nagyon magasztos feladatokat elvgezhesse.
Szksges, hogy a lakossgcsere az egsz magyarsg nemzeti mozgalmv legyen,
s mint a vilgbke gynek fontos mozzanata az egsz emberisg tmogatst
lveznie kell. Minden magyarnak tudnia kell, hogy az erdlyi lakossgcsere egy ers s
boldog Magyarorszg megteremtst szolglja, s a Fld minden nemzetnek tudnia kell
azt, hogy egy ers s boldog Magyarorszg szksges a nemzetek bkje, biztonsga,
az egsz emberisg jvend boldogulsa szempontjbl.
Az erdlyi krds megoldsa ktsgkvl nagy s nehz feladat, de nemzetnk
jvjt e nlkl nem biztosthatjuk.
Az erdlyi magyarsg vllalja az ldozatot, a nemzet tbbi tagja osztozik
az ldozatvllalsban, Magyarorszg kormnya pedig lehetv kell tegye ezt az
ldozatvllalst, hogy haznk tnyleg a magyarok boldog otthonv legyen.
Nprajztudomny
Silling Lda
A hajdani bcskai lenyvsr
Bevezet
A Bcskban folytatott vsrozsi szoksokhoz fzd kutatsok kzben a vsr egy
klnleges formjra bukkantam. A zombori s a Zombor krnyki tanyk bunyevc
lakosainak krben sokig honos lenyvsr rott nyomait talltam meg.
A lenyvsr szoksa korbban egsz Eurpban elterjedt volt. Ez a szoks mg
kzpkori hagyomnyokban gykerezik, amikor a hzassgot megelz ismerkeds
jrszt nnepi sokadalmakon, bcskon az Egyhz szne eltt trtnt.
1
rja Blint
Sndor 1944-ben.
A lenyvsrls szoksrl a nprajzi folyiratok korai szmaiban is olvashatunk.
gy a klnbz npeknl dv felesg- illetve nvsrls szoksnak megltrl r
Kohlbach Bertalan az Ethnographiban. A szoks talakulsrl is szl, amit ppen a
szerbekre vonatkoztatott pldval illusztrl: A XIX. szzad elejn a nvsrls szoksa
olyan teher volt a szerbekre nzve, hogy Kara Gyorgye knytelen volt az elad
leny rt egy aranyra leszlltani.
2
Ez a rendelkezs nagymrtkben befolysolhatta
a szoksjogot, amely korbban szablyozta a lenyvsrt. emlti, hogy 1904-ben,
amikor a cikk szletett, a dlszlvoknl mg l a szoks.
A lenyvsr hagyomnya nagyon hossz ideig volt a szoksvilg rsze. A magyar
nprajzi szakirodalom elszr a gainai lenyvsrrl szl.
3
A tanulmny jegyzeteiben
olvashatunk a Baja melletti Vodica bcsjrhely szeptember 8-ai bcsjakor tartott
bunyevc lenyvsrrl, ahol bcskor a bunyevc lnyok teljes dszben, sszes,
magukra lttt szoknyikban gazdag nyakdszekkel jelennek meg tbben ldikban
egyb hozomnyukat is elhoztk, hogy elkeljenek.
Ernyei Bla a tanulmnyhoz fztt megjegyzsben utal a zombori lenyvsrra
is: Zombori lenyvsr: Hasonl jelleg, mint a fentiek. Lsd Vasrnapi jsg 1857.
303.I.
4
A fentiek alatt a debreceni s a pcskai lenyvsrra gondol. Azonban azokban
a vsrokban cseldfogads zajlott s nem a prvlaszts egyik formjrl volt sz.
A Dlkelet-Dunntlon ismert lenyvsrokat nemrg vette sorra Andrsfalvy
Bertalan. Vrkonyban Lukcs-napkor, Szekszrdon a szeptember 8-ai vsrban,
Btaszken a nagyasszonynapi vsron, Siklsbodonyban a templombcst megelz
napon, Karancson, Zengvrkonyban, Dormoloson, Oroszln, Csicsn, Zombn,
1 Blint, 1944: 12.
2 Kohlbach , 1905: 118.
3 Szab, 1907
4 Ernyei, 1907: 285.
A hajdani bcskai lenyvsr 35
Pcsett s Gydn is tartottak lenyvsrt.
5
Tanulmnya vgn emltst tesz a zombori
lenyvsrrl, is a debreceni szolgllny-felfogad lenyvsrokhoz hasonltja.
6


Az eddig fellelt publiklt forrsok szerint a zombori lenyvsr
idpontja
A magyar nprajzi szakirodalomban a vsrok jeles kutatjaknt szmon tartott Dank
Imre is felfgyel a zombori lenyvsrra, a Zomborban tartott hres nagy llatvsrok
kapcsn. Szerinte a dlvidki vsrok mindegyike (a rajta rsztvev dlszlv rusok,
vevk, vsrozk rvn) a vsr vgn vsri bll alakult t. A vsri klt, krtncot
rendszerint a nagyvendglk udvarn vagy a nagyvendglk, fogadk eltti tereken
tartottk. Ezek a klk voltak a tulajdonkppeni lnyvsrok.
7
Csakhogy a vsrokhoz
kapcsold tncos mulatsgok nem azonosak a bunyevcok krben honos lnyvsr
szoksval.
Felttelezhetnnk Dank lltsa nyomn, hogy a zombori lenyvsr szoksa
a vsrok idpontjhoz kthet. A tovbbi magyar s szerb nyelven fellelhet
szakirodalom azonban msra enged kvetkeztetni. Maga Rs Ensel Sndor is, akire
Dank hivatkozik, a zombori lenyvsrrl 1866-ban azt rja, hogy azt oktber msodik
vasrnapjn tartottk.
Bosi Mila a vajdasgban l szerbek szoksainak bemutatsa sorn szintn
kitr a zombori lenyvsrra. Szerinte Spasovon, vagyis Urunk mennybemenetele
(ldozcstrtk) napjn tartottk a szokst.
8
Teht a szerbek krben a XIX. szzadban
tavasszal volt ez az nnep. Mivel ezen a napon tartottk Zomborban az vi msodik
nagyvsrt, ezrt lehetsges, hogy Dank Imre lltsa pontos, miszerint a vsrokbl
estre kl s lenyvsr fejldtt ki. Azonban ez a szoks nem a korbban emltett
bunyevc lenyvsr; inkbb egy msik nemzetisget, a szerbeket, mint a lenyvsrt
tart kzssget jellhetnnk itt meg.
A zombori ngy nagy orszgos vsr kzl egyiket sem tartottk oktberben. A v-
sr egybknt is vrosi nnep volt, ahov a lakossg etnikai s felekezeti hovatartozsra
val tekintet nlkl elment. A tavaszi nagy llat- s kirakodvsr (Spasovdan) utn
tartottak a szerbek lenyvsrt, vagyis klztak s a fatalok ismerkedsre is sor kerlt.
Az idpont miatt ismt csak elmondhatjuk, hogy a vsr utni tncokat, a klkat
biztosan azonos nemzetisg ifjsg jrta. A szerb szakirodalom szerint a tnyleges
prvlaszts a vsr utn trtnt a lnyos hzaknl.
9
5 Andrsfalvy, 2002
6 Andrsfalvy, 2002: 97.
7 Dank, 1894: 266.
8 Bosi, 1996: 316.
9 Bosi, 1996: 316.
36 Silling Lda
A zombori bunyevc lenyvsrra vonatkoz konkrt adattal a fentebb hivatkozott
Vasrnapi jsg hasbjain tallkozunk taln legkorbban. 1857-ben mr biztosan
olvashatunk rla, de az egykori szabadkai mzeum igazgatja, Dr. Sulman Mirko,
mr a Vasrnapi jsg els szmban is felfedezte ezt a klnleges szokst. 1952-ben
rt cikkben 80-100 vvel korbbra utal, amikor mg biztosan tartottak lenyvsrt
Zomborban oktber msodik hetben. A zombori szerbek krben l szokst a trk
idbl szrmaznak tartja. A szokst ismerik a bunyevcok is, de k azt nhny nappal
ksbb, Mria-napkor tartjk szerinte.
10
Arrl, hogy a szoks nem csak a szerbek, hanem a bunyevcok krben is elterjedt
volt, olvashatunk mr a Pallas Nagy Lexikonban s Bcs-Bodrog Vrmegye Egyetemes
Monogrfjban is. A Pallas Nagy Lexikona szerint a bunyevcok legtbb szoksa,
kis eltrssel a grgkeleti szerbekvel egyezik. Ilyenek: az Urnapjn, vagy Pter-
Plkor tartott lenyvsr
11
is.
A budapesti kiads Pesti Divatlap is a bunyevcok lenyvsrrl ad hrt. A lap
1844 s 1848 kztt jelent meg.
12
A msodik vfolyam 31. szmban olvashatunk errl
a szoksrl.
13
Itt mr konkrtan a zombori lenyvsrt mutatja be, amelyet az Assisi
Szent Ferenc (oktber 4.) napja utni vasrnap tartottak.
A felsorolt szakirodalomban a zombori lenyvsr ideje, helye s az azon
sszegyltek nemzetisge sincs egyrtelmen meghatrozva. Maga a Nprajzi Lexikon
sem fogalmaz pontosan, mely szerint Zomborban a lenyvsrt oktber msodik napjn
tartottk.
14
Kisebb vallstrtneti kitekints utn azonban tisztn lthatv vlik, hogy
mikor is volt pontosan Zomborban a bunyevcok lenyvsra.
Az oktber eleji meghatrozs pontosthat a zombori egyhzi nnepek
ttekintsvel. A mai zombori templomok kzl egyik sem viseli Szent Ferenc nevt.
ppen ezrt egy kicsit korbbra kell visszanylni. Zomborban II. Jzsef visszavonsi
rendeletig ferences szerzetesek tevkenykedtek, magyarok s bunyevcok egyarnt. A
ferences rend napljnak bejegyzsei alapjn Muhi Jnos Zombor trtnetben rja a
kvetkezket: A katolikus bunyevcoknak a trk hdoltsg idejn kicsiny kpolnjuk
volt, amelyet Szent Ferencrl neveztek el. A kpolnt a boszniai-hercegovinai tartomny
ferences szerzetesei ptettk s azon a helyen llott, ahol ksbb a ferencesek kertje,
a bartok kertje volt.
15
Az els kpolna biztos helyrl ugyan mg vannak ms
felttelezsek is, melyek szerint: az apcakolostor helyn, a Sztrilics Tams-fle tanyn,
a mostani Polgri Kaszin mgtti telken llhatott.
Az emltett templom bcsjt az oktber 4-i nnepet kvet vasrnapon tartottk.
Mivel a templomot a bunyevc atyk ptettk, ezrt a vros bunyevc lakossgnak
10 Sulman, 1952: 194.
11 Pallas Nagy Lexikona, bunyevcok, 827-828.
12 Bai - Nevenka, 2006: 35.
13 Pesti Divatlap, 1845
14 Nprajzi Lexikon, III. ktet
15 Muhi , 1944: 77.
A hajdani bcskai lenyvsr 37
volt ez az nnepe. A kpolnban megtartott istentisztelet utn pedig a bunyevcok
lakmrozst csaptak s klt tncoltak rja Muhi.
16
Az nnepet tbb vvel a ferences atyk kivonulsa utn is megtartottk. Errl
tanskodik a kvetkez jsgcikk rszlete is, amelyben az szi betakartst kvet
hlaadst is megemlti a szerz:
A szllsi s vrosi bunyevcok minden vben a Sveti Vrany napjt kvet
vasrnapon egy eredeti rgi npszoksnak hdolnak. A vasrnap dlelttjn nnepi
diszben mennek a templomba s hlaad imdsggal s szent szoloszmk neklsvel
imdjk s ldjk a Mindenhatt, a ki a padlst, csrt s pinct megtlttte az des
anyafld drga kincseivel: borral buzlval, minden fldi jval.
17
(Sveti Vrny a
Sveti Franjo bunyevcos ejtse, s Szent Ferencet jelent.)
Ezek alapjn arra kvetkeztethetnk, hogy a ferences atyk kivonulsa s a kis
kpolna eltnse utn ez a nap a zombori bunyevc lakossg szmra jelents nnep
maradt s a lenyvsrt, az nneplssel egybektve itt s ekkor tartottk. Leginkbb azrt,
mert ilyenkor sszegylt a krnyk bunyevc lakossga s ebben a korban mg igen
ersen ragaszkodtak az endogm hzasodsi rendhez. Vagy is ms nemzetisg fatalok,
gondolok itt a szerbekre, biztosan nem klzhattak egytt a bunyevc fatalsggal.
A szoks lersa
A lenyvsr az a hely, illetve esemny, ahov a fatal, nslni kvn legnyek s
a frjhez menni szndkoz lenyok prvlaszts cljbl, szleik illetve idsebb
rokonaik ksretben mennek. vente, rendszeresen ismtldnek ezek az alkalmak,
ahol a lnyok hozomnyukkal egytt is megjelenhettek
18
A prvlaszts koronknt s vidkenknt is eltren valsulhatott meg, tbb tnye-
z befolysolta: a helyi jogszoksok, az endogm hzasodsi rend, vagy a vrfertzs
tilalma.
19
Az ilyen s hasonl korltozsok lehettek jelen a Zombor krnykn l
bunyevc lakossg krben is. A prvlaszts a jogszoks szerint szinte minden esetben
a trsadalom szne eltt kellett, hogy trtnjen. A magyar szokskrben ez a bcskban,
vsrokba, a fonban, a gardedmos tncokon valsulhatott meg, vagyis ahol a fatalsg
a felnttek ellenrzse mellett, szeme lttra tallkozhatott.
A zombori s a Zombor krnyki szllsokon l bunyevc lakossg a Szent
Ferenc napi bcsban tartotta a lenyvsrt. A bunyevcok rmai katolikus vallsak,
ma mr horvt etnikai csoportnak tartott dlszlv lakossg. Etnikailag s felekezetileg
endogm kzssgrl van jelen esetben sz. ppen ezrt a prvlaszts alkalmt olyan
16 Muhi, 1944: 78.
17 Bcska, 1901. oktber 8. 2.
18 Nmeth, 1980: 416.
19 Gyrgyi Trkny Szcs, 1981:202.
38 Silling Lda
nnepen tartottk, ahol kizrlag bunyevcok jelentek meg. Az nnep utni klt
is csak k jrtk. Az etnikailag homogn teleplsekkel ellenttben, de a vodick
nnepeihez hasonlan a szentmise utni szalav, azaz nnep, etnikailag csak egyfle
np volt. Pldul a krnyk szentktjai kzl a Csicsovi tanyk Havasboldogasszony-
kpolnjnak bcsja a katolikusok, a sztapri a pravoszlvok ma is.
A lenyvsr lnyege, hogy a fatalok, a kor jogszoksainak megfelelen, a
trsadalom szne eltt tallkozzanak. A bcs nnepe erre kivlan alkalmas, mivel
egy tj npe egy helyen gylik ssze ilyenkor. A bcskban trtn prvlaszts volt
taln a legbiztosabb mdja annak, hogy a prvlasztsra vonatkoz npi jogszoks
ltal meghatrozott szablyokat betartassk. A prvlasztst korltoz tnyezk:
az azonos nyelv hasznlata, az ugyanolyan letmd folytatsa, az azonos rtkrend
vallsa, az egyforma szoksok kvetse, telek fogyasztsa, viseletben jrs.
20
Ezeken
az nnepeken a legnyek, vagy mondhatnnk, inkbb a szleik vlasztottk ki a
jvendbeli felesget.
A zombori bunyevcok lenyvsrain l szoks volt, hogy a legny a kivlasztott-
nak egy almt adott ajndkba. Ha a lny elfogadta, akkor az a klcsns szimptia
jele volt. Korbban ezst, illetve paprpnzt is helyezhettek az almba, ami mr
jegyajndknak is szmtott. Az alma, mint jegyajndk, szimbolikusan a vonzalom,
a szerelem kifejezje.
21
Az alma szimbolikus rtke mellett anyagit is hordozhatott, ha
pnzt rejtettek el benne - a szoks nem csak Zomborban, hanem a magyar nyelvterlet
ms rszein is elterjedt volt.
22
A valamikori tnyleges nvsrls szimbolikusan
megrztt formja ez.
A Bcska hasbjain csupn a korbbi szoks szimbolikus jegyvel tallkozhatunk.
1892-bl a kvetkezket olvashatjuk: ktsgtelen, hogy csakugyan vsr volt az.
Ma mr csak a hire maradt meg. Ugy kne trtnnie, hogy a hzasuland legnyek itt
szemelik ki a jvendbelijket s oda adnak neki szemrmetes pillantsok mellett egy
almt. Ha aztn a lenyz persze szintn szemrmetes pillantsok kisretben a
keszkenjbe teszi az almt: ugy ll az alku s legkzelbb kvetkezik az eljegyzs, a
lakodalom s a boldog (mondjuk boldog) hzas let.
23
A lenyvsr vsr is volt, mert az almarusok s mellettk a mzesbbosok is
megjelentek straikkal az esemnyen. Errl tanskodik az albbi, 1902-es hrads
is, melyben a bcskban tbb helyen ma is l szoksrl, a mzeskalcs szv
ajndkozsrl olvashatunk: A legny imdottjnak almt kinl ha ez elfogadja, ez
annak a jele, hogy nem mond ellent a frigyktsnek. Ez idn is, most vasrnap vidm
tnc s mulatozs kzt folyt le a lenyvsr nneplye. Nagyon sokan voltak ott s
gyszlvn minden lenynak jutott egy egy alma. Az udvariasabb legnyek ezen kivl
mg szerelmk zlogul hatalmas mzesbbos szivet is.
24

20 Andrsfalvy, 2002: 92.
21 Dank, 2001: 19.
22 Gyrgyi, vszm?1979: 677-678.
23 Bcska, 1892. oktber 11. 3.
24 Bcska, 1901. oktber 8. 2.
A hajdani bcskai lenyvsr 39
Ezzel ellenttben azonban a zombori bunyevcok kztt az almaads szoksnak
mr nincs ilyen nagy jelentsge. Az 1891. vi Bcskban a kvetkezket olvashatjuk:
A legny tadott vlasztottjnak egy almt, s ha az elfogadta azt, hatrozott igretet tett
ezzel. Ma mr ez se trtnik, mert almval kedveskedik boldog boldogtalan a lnyoknak,
de persze minden komoly clzs nlkl. Igazi vsrt csak az alms kofk csinlna.
25
Az alma, mint az egszsg, a szpsg szimbluma kapott helyet ebben az idben
a lenyvsrokon: Nagy kelete volt a szpsgdijaknak a piros pozsgs almknak
minden lenynak jutott egy-egy, st akadt olyan, ki egy fl tucatot szorongatott a
ktnyben. Az alma tnyujtsa els sorban elismerse a lny szpsgnek, msodsorban
pedig egy csndes valloms
26
A lenyvsr alkalmval Egy meghatrozott kocsmban sszejnnek az elad
vrosi s szllsi bunyevc lnyok, meg a hzasuland legnyek s jrja a tnc, a mg
bele nem unnak.
27
A tncos esemny szoks volt, de meg kell klnbztetni a prelotl,
vagy a kltl, amelyek a tnc, a szrakozs funkcik mellett ms szerepet nem tltttek
be. A tnc a falusi fatalsg szmra egy kedvelt szrakozsi forma, ahol szrakozhattak
s ismerkedhettek is.
28

A lenyvsrok alkalmval krtncot jrtak, csakgy, mint a vasrnapi klk,
prlk alkalmval. A tnckincs sibb trtneti rtegei kzl szrmazik ez a tncfajta.
Megklnbztethetjk zrt s nylt formjt is. Zrt formjban nk s frfak
vegyesen tncolnak, mg nylt formjban az egyes lncokban csak egynemek a
tncolk. Eurpban nagy mltjuk s jelents szerepk van a hasonl krtncoknak.
29

A lnyvsron tncolt kl klnleges volt a maga nemben. Az alkalom adott neki
tbbletfunkcit. Itt a legnyek a tncpartnernek vlasztott lnyt sokszor nem csak egy
ntra, hanem egy egsz letre is vlasztottk.
Igen kevs az adatunk arrl, hogy a tncokhoz kik s milyen zent hztak. Az
egyik lenyvsrrl szl jsghirdetsben olvashatjuk, hogy: Rvid trsalgs utn
elszr kisebb csoportokban kerekednek tnczra, ksbb pedig egy egsz nagy krt
vagy klt kpeznek. A kr kzepn tbb duds foglal helyet.
30
A duda, a kor jelents
szrakoztat hangszere lehetett, mert ms a vsrok szrakoztat elemeit ler
tudstsokban is olvashatunk rla: A vsri jkedv fokozsra nagyon sok lacikonyha
volt, a melyekben egsz nap s jjel nagyon sok vgkedv vsros italozott, dalolt s
szlt a tambura s zmmgtt a duda.
31

A zenrl szl msik hirdets a tambura igen elterjedt hasznlatra is utal:
az regek, apk, anyk, legnyek s lenyok, vgan, fesztelen j kedvvel jrjk a
tambursok zenje mellett a klt.
32
25 Bcska, 1891.oktber 6. 3.
26 Bcska, 1903. oktber 6. 5.
27 Bcska, 1891. oktber 6. 3.
28 Magyar Nprajz, VI.
29 Magyar Nprajz, VI. 6-279.
30 Vasrnapi jsg, 1854.
31 Bcska 1901
32 Bcska 1901. oktber 8. 2.
40 Silling Lda
Befejezs
Klnleges bcsvsrrl van itt sz, ami megklnbztetett rtkkel br, szinte nem
is vsr. A prvlaszts ilyen szoksa a magyarok, bunyevcok mellett a szerbek,
szlovkok, ruszinok krben is ismert volt, alkot szekvenciik is hasonlak.
A felsorakoztatott adatok alapjn lthat, hogy Zombornak nem egy lenyvsra
volt: kettt is tarthattak az v folyamn. Az egyiket a bunyevcok Assisi Szent Ferenc,
azaz oktber 4-e utni vasrnap, a msikat pedig a szerbek tartottk. A magyar
szakirodalomban elfordul eltrsek felteheten annak a kvetkezmnyei, hogy a
kutatk nem szmoltak azzal, hogy itt tbbnemzetisg terletrl van sz
A bunyevc szokst vizsglva, s a rla szl hradsok utn kutatva fgyelmet kell
fordtani annak hirtelen megsznsre. A zombori kiads Bcska (Megyei kzrdek
kzlny) hasbjain 1903-bl olvashat az utols lenyvsrrl szl hr. Ekkorra, vagy
legalbbis ennek az vnek a krnykre tehet a zombori bunyevc lenyvsr vgleges
megsznse.
Irodalom
ANDRSFALVY Bertalan
2002:
Lenyvsrok a Dlkelet-Dunntlon: A rokonsg
s a vallsi-tji hovatartozs trbeli hlzatai. In: A
nemzet antropolgija. Szerkesztette: A. GERGELY
Andrs. Budapest: j Mandtum Knyvkiad, 91-
98.
BLINT Sndor 1944 Boldogasszony vendgsgben. Budapest: Veritas
Knyvkiad
BAI PALKOVI, Nevenka
2006:
Najstarija periodika u biblioteci Gradskog Muzeja
do 1867. Godine. In: Museon, Szerkesztette:
HULL Istvn. A Szabadkai Vrosi Mzeum v-
knyve Szabadka, 33-42.
BAI PALKOVI, Nevenka
2007:
Divojaki vaar. Bunjevake novine, 2007. mart.
8-9.
BOSI Mila 1996: Godinji obiaji Srba u Vojvodini. Monada, Novi
Sad 316.
DANK Imre 1984: Interetnikus hagyomnyok vsraink letben, k-
lns tekintettel a Magyar-dlszlv kapcsolatokra.
In: Folklr s Tradci I. Szerkesztette: KISS Mria.
Budapest: MTA Nprajzi Kutat Csoport, 258-270.
A hajdani bcskai lenyvsr 41
DANK Imre 2001: A magyar almaszimbolika. In: Elbeszls s eml-
kezet. Szerkesztette: HOPPL Mihly. Budapest:
Osiris, 19-48.
ERNYEY Jzsef 1907: Jegyzet a gainai lenyvsrhoz. Nprajzi rtest,
VIII. 285-287.
GYRGYI Erzsbet 1979: Jegyajndk. In: Magyar Nprajzi Lexikon II. F-
szerkeszt: ORTUTAY Gyula. Budapest: Akadmiai
Kiad, 677-678.
GYRGYI Erzsbet
TRKNY SZCS Ern
1981:
Prvlaszts. In: Magyar Nprajzi Lexikon IV. F-
szerkeszt: ORTUTAY Gyula. Budapest: Akadmiai
Kiad, 202.
KOHLBACH Bertalan 1904: Adatok a nvsrls trtnethez az indogermn
npeknl. Ethnographia, 1905. XVI. vf. 2.sz. 117-
119.
NMETH Imre 1980: Lenyvsr. In: Magyar Nprajzi Lexikon III. F-
szerkeszt: ORTUTAY Gyula. Budapest: Akadmiai
Kiad, 416.
MUHI Jnos 1944: Zombor trtnete. Zombor: Kalangya kiads
PALLAS Nagy Lexikona. III.
1893:
Bunyevcok. Budapest: Pallas Irodalmi s Nyomdai
Rszvnytrsasg
PESOVR Ferenc 1990: Tnclet s tncos szoksok. In Magyar Nprajz VI.
Szerkesztette: PALDI-KOVCS Attila. Budapest:
Akadmiai Kiad, 195-250.
RS ENSEL Sndor 1866: Magyarorszgi npszoksok. Pest
SULMAN, Mirko 1952: Devojaki vaari.In: Rad Vojvoanskih Muzeja I.
Szerkesztette: Veselinovi L. Rjako. Novi Sad, 193-
194.
SZAB Imre 1907: A gainai lenyvsr. Nprajzi rtest, VIII. 274-
285.
42 Silling Lda
Sajtforrsok:
Bcska
Megyei kzrdek kzlny.1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1901,1902,1903:
Lenyvsr. Kiadja: Bittermann Nndor s fa.
(Zombori Karlo Bjelicki Vrosi Knyvtr, F 20 450- F 20 454; F 20 461- F 20
463)
Pesti Divatlap 1845: Lenyvsr 31.szm (Szabadkai Mzeum Knyvtra, 2568.)
Vasrnapi jsg 1854: Lenyvsr. 35. Szm.
http://www.epa.oszk.hu/00000/00030/00035/ (Letltve: 2008.10.28.)
A dolgozathoz tartoz szveges mellkletek a Digitlis vltozatban
olvashatk!

goston Palk Emese
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben
Bevezets, mdszertani ttekints
Kalotaszeg egyike a legismertebb s legrgebben kutatott magyar nprajzi
tjegysgeknek. A terletet Dlen a Gyalui-havasok szaki, nyugaton a Vlegysza-havas
s a Meszes-hegysg keleti vonulata fogjk kzre.
1
Hagyomnyosan hrom terletre
szoktk osztani Kalotaszeget: Felszegre, Alszegre s Ndasmentre. Az ltalam vizsglt
falvak (Sztna, Zsobok, Kispetri) Alszegen tallhatak. Ksa Lszl szerint Kalotaszeg
kultrjnak alakulst hrom fontos tnyez hatrozta meg: Kolozsvr kzelsge, az
Alfldet Erdllyel sszekt kzlekedsi t, amely mentn fekszik, s az a tny, hogy a
kalotaszegi npletnek korn tmadtak mecnsai s reklmozi, Gyarmathy Zsigmond
s felesge, Hry Etelka szemlyben.
2

Az utbbi vtizedekben foglalkoztak Kalotaszeg trsadalmi helyzetvel, s az itt
megfgyelhet egykzssel kapcsolatban is jelentek meg tanulmnyok Vasas Samutl s
Keszi Harmath Sndortl. Kutatsom is trsadalomnprajzi szempontbl vizsglja ezt
a terletet. A kutats f forrsai az anyaknyvek, amelyek adatait csaldrekonstitcis
mdszerrel dolgoztam fel. A mdszer diakrn jelleg, trtnetisgben vizsglja
egy telepls trsadalmnak a vltozsait, alakulst. Segtsgvel jl felrhatak
folyamatok, tendencik.
A csaldrekonstitcis mdszert a trtneti demogrfa alkalmazza. Az ltala
vizsglt korszak az 1876-ot megelz vtizedekre, vszzadokra esik. Erre az
idszakra a legrszletesebb, a legtbb adatokat szolgl forrsok az anyaknyvek: A
csaldrekonstitci a trtneti demogrfa kirlyi tja, mert ezzel lehet a legfnomabb
arnyszmokat meghatrozni, a legmlyebb elemzseket kszteni.
3
A vizsglat
mdszertana Andorka Rudolf nevhez fzdik, s jl alkalmazhat a nprajzi kutatsok
esetben is. Az anyaknyvek elnye, hogy sok adatot riznek, s tartalmazhatnak
bejegyzseket egy-egy csald vagy a falu trtnetre vonatkozan is.
Az anyaknyveket fleg a XVIII. szzad els vtizedtl kezdik vezetni.
4

Kezdetben a szletsi, hzassgi s hallozsi anyaknyvek nem voltak klnvlasztva.
1 Gyarmathyn sztnzsei s megrendelsei emeltk ki az 1880-as vektl az erdlyi hmzsek sorbl s tettk hzii-
parr az ltala varrottas-nak elkeresztelt kalotaszegi kzimunkt. Ksa - Filep, 1983: 123.
2 Ksa, 1990: 358.
3 Andorka, 1988: 14.
4 Varga, 1996: 51.
44 goston Palk Emese
Az elre nyomtatott s rovatolt anyaknyvek az 1850-es vekben vltak ltalnoss.
5

Jelents fordulatot hozott 1895.
6

Az anyaknyvek, brmennyire is fontos elemei a csaldrekonstitcis mdszernek,
csak megfelel forrskritikval hasznlhatak fel, s vatosan kell bnni a bellk
levonhat kvetkeztetsekkel is. A korai anyaknyveket mg pontatlanul vezettk, gy
sohasem tudhatjuk, hogy milyen mrtkben tkrzik a valsgot. A msik htrny, hogy
nem lehet egyrtelmen megllaptani, hogy loklis exogm hzassg esetn az eskv
utn hol telepedett le az ifj pr, br nmi segtsget nyjt, ha fgyelembe vesszk,
hogy ltalban a felesg falujban tartottk az eskvt s a frj falujba kltztek.
7

Teht egy adott telepls anyaknyveit vizsglva nem kapunk megbzhat adatokat
a telepls minden lakjra vonatkozan. Ezrt vlasztottam kutatsom trgyul
hrom szomszdos teleplst, amelyek szorosabb kapcsolatot tartanak fenn egymssal
hzassgkts szempontjbl.
Kutatsom trgya az anyaknyvek segtsgvel a npessg sszettelnek, kls
kapcsolatrendszernek vizsglata. A hzasfelek szletsi vagy lakhelye szerinti
megoszlsbl kimutathatk az endogm s exogm hzassgcsoportok (loklis,
felekezeti s etnikai szempontbl), valamint vizsglhat egy telepls lakinak
mobilitsa is.
8
Dolgozatomban a npszmllsi adatokat hasznlom mg fel 1850-tl
2002-ig.
Az anyaknyvek adatainak klnbz feldolgozsi lehetsgei alkalmazhatk: a
szletsi s temetsi anyaknyvek bejegyzseinek sszevetsvel megllapthatak a
demogrfai vlsgok vagy robbansok. A hzasodsi anyaknyvek vizsglata sorn
elkszthet az adott falu, illetve terlet kapcsolatrendszere. Felllthat egyfajta
hierarchia az egyes falvak kztt aszerint, hogy milyen arnyban vlasztottak prt
maguknak onnan a krnykbeliek. Ez a sorrend vltozhat az idk sorn, ennek klnbz
oka lehet. Befolysolja a falu letkpessge, az egyes trtnelmi helyzetekben val
helytllsa.
A vizsglt falvak Alszegen, egyms kzvetlen kzelben, a Sztnai-vlgyben
(Sztna, Zsobok), illetve annak szomszdsgban (Kispetri) helyezkednek el. A vilgtl
elzrt, nehezen megkzelthet teleplsekrl van sz, amelyek a Nagyvrad-Kolozsvr
vastvonal kzelben helyezkednek el, az llomstl nhny kilomterre. Mindhrom
falu, Kalotaszegre jellemzen, tbbsgben reformtusok ltal lakott, s a romnokkal
val egyttls tbb vtizedre, vszzadra tehet ezen a terleten.
A nprajzilag egy egysget alkot Kalotaszeg kzigazgatsilag kt rszre oszlik:
az 1968-as terletrendezs kvetkeztben Felszeg s Ndasmente Kolozs megyhez, az
5 rsi, 1998: 169-170.
6 Nagy kzdelem rn ekkor vezettk be Magyarorszgon a polgri hzassgktst s az llami anyaknyvvezetst. Uo.
170.
7 Andorka, 1988: 26.
8 rsi, 1998: 181.
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben 45
Alszeg nagy rsze pedig Szilgy megyhez kerlt. Jelenleg mindhrom ltalam vizsglt
telepls Szilgy megyhez tartozik, Vralms kzsg kzigazgatsa alatt llnak a
kvetkez falvakkal egytt: Bbony, Kiskknyes, Almsnyres s Farnas.
9
A falvak lakossga a npszmllsi adatok tkrben
A vizsglt falvak lakossgrl, sszettelrl s a trsadalmi vltozsokrl pontosabb
kpet adnak a npszmllsi adatok, melyek 1850-tl krlbell tzvenknti
gyakorisggal szolgltatnak informcikat a teleplsekrl. (ld. 1., 2., 3. sz. tblzat)
10

Sztna
A terleti kzelsgnek (a Mcvidkhez) s a nemzetisgek kztt kialakult szoros
kapcsolatnak ksznhet, hogy a romnok tartsan jelen voltak Sztnn, arnyuk a
teleplsen 30% krl mozog.
A Flemile-Balogh szerzpros a kvetkezkppen foglalja ssze a romn-magyar
egyttls trtnett: A romn lakossg beteleplsrl a ks kzpkortl vannak
szrvnyos adatok. A 18. szzad folyamn a romn betelepls erteljesebb vlt, a
trsg romn fatemplomai is ebben az idszakban pltek. [] a mai nemzetisgi
arnyok jellemz arculatt fleg ez a 17-18. szzadi, a hbor miatt elnptelened
magyar falvakba val romn beramls alaktotta ki s csak kisebb mrtkben az azta
eltelt idszak trtnelme.
11
Az 1960-as vek fordulatot hoznak a falu letben. Az 1962-ben vgbement
kollektivizlssal az embereket megfosztottk meglhetsi alapjuktl, a fldtl,
ellehetetlentettk a falun val lst. Fleg a fatalok helyzete vlt kiltstalann.
Ebben az idben indulhatott meg a fatal korosztly rszrl a nagymrv elvndorlsi,
elkltzsi folyamat. Hatsa az 1977-es npszmllskor mutatkozik meg. A folyamat
napjainkhoz kzeledve gyorsul: 1992-ben mr csak 255 ember lt Sztnn, ebbl 76
romn s 177 magyar.
Kispetri
Sztnhoz viszonytva a romn lakossg arnya kisebb Kispetriben. Arnyuk
vtizedeken keresztl 10-17% kztt mozgott. A legtbben az 1920-as, 30-as vekben
ltek a faluban, az 1960-as vekben pedig szmuk rohamosan cskkent. 1992-ben
csupn 10-en maradtak.
9 Varga E., 1998: 678.
10 A tblzatok terjedelmi okokbl nem kerltek be jelen ktetbe. A http://kataszter.martonaron.hu oldalon, a Digitlis
vltozatban teljes rszletessggel megtallhatk. a szerk.
11 Flemile - Balogh, 1998: 152.
46 goston Palk Emese
A npessgcskkens a Kispetri lakossgnak tbbsgt kitev magyarokat is
rintette. A folyamat az 1960-as vekben indult meg, valsznleg az urbanizci s
a foglalkozsszerkezet megvltozsnak kvetkezmnye. A falu demogrfai helyzett
teljesen felbort hatsa az 1992-es npszmllskor mutatkozott meg, amikor a falu
lakossga az elzeknek szinte felre cskkent. A fatalok elkltzse olyan mreteket
lttt, hogy a termszetes szaporulat mr nem tudta fedezni az elvndorlsbl add
hinyt.
Zsobok
A npszmllsi adatokat kirtkelve elmondhatjuk, hogy a vizsglt falvak kzl
Zsobok a leghomognebb. A magyarok szmarnya mindenkor meghaladta a 90%-ot. A
faluban romn nemzetisgek is lnek, de szmuk elenysz. E kt nemzetisgen kvl
csak nha, s igen kis ltszmban kpviselteti magt ms etnikum.
Zsobok lakossga az 1930-as vekben rte el a legnagyobb ltszmot. Ettl kezdve
kismrtk, de fokozatos cskkens fgyelhet meg. 1992-re, a msik kt faluhoz
hasonlan, lakosainak szma megfelezdtt. Az utbbi vtizedben megfgyelhet
fejlds, a faluban szolgl lelksz hzaspr munkja kvetkeztben taln megll
Zsobok npessgnek ilyen nagy mrtk fogysa.
Endogm s exogm hzassgok az anyaknyvek alapjn
Kalotaszegen elszr a hzassgok exogm s endogm voltt vizsgl kutatsokat
Jank Jnos vgzett. Mvben a hzasodsi szoksokrl rva a kvetkezket mondja:
A hzasods rendesen a falubeliek kzt trtnik; a legnyek csak nyalkasgbl
(=hnyavetisgbl) vagy rendkvli szegnysgbl hoznak ms falubl asszonyt.
12

Kalotaszeg falvait teht alapveten endogm jellegeknek tartja. Ugyancsak
vizsglta meg a vezetkneveket. Megklnbztetett alszegi, felszegi s az tmeneti
vidkrl szrmaz csaldokat. A vezetkneveknek az egyes falvakbeli elfordulsbl
kvetkeztetseket vont le Kalotaszeg klnbz terletei kztti npessgmozgsra
vonatkozan. Ennek rtelmben Alszeg tartalmazza a legtbb idegen elemet, csa-
ldjaibl csak 67% alszegi eredet s 33% szrmazk
13
, ugyanakkor a terjeszkedsi
erly Alszegre jellemz a legkevsb: rajai csak a lakossg 9%-t bocstottk ki.
14
Az
egyes falvakra jellemz helyzet azonban jelentsen eltrhet az egsz terlet adataitl.
Az anyaknyvi adatok alapjn megvizsgltam loklis, felekezeti s etnikai
szempontbl az endogm, illetve az exogm hzassgokat. Ezen adatok alapjn
megllapthat Sztna, Kispetri s Zsobok hzasodsi krzete, illetve a trsteleplsek,
12 Jank, 1892: 139.
13 U. 1982: 126.
14 Uo.
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben 47
amelyekkel a hzassgok rvn a legszorosabb kapcsolatot tartjk.
15
Az exogm
hzassgok a kzssgek felbomlsi folyamatnak a fokmri is lehetnek, s szmukbl
kvetkeztetni lehet a telepls zrtsgra, illetve nyitottsgra is.
16

A hrom telepls anyaknyveiben tallhat adatok sszehasonltst nehezti,
hogy nem azonos idintervallumot lelnek fel, s a bejegyzsek sem tekinthetek minden
esetben egyenrtkeknek. A rovatolt anyaknyvek megjelense eltt ugyanis minden
lelksz beltsa szerint vezette be az adatokat, hol rszletesebben, hol felletesebben, s
az egyes anyaknyvekben eltr adatok tallhatak.
tfog kpet kapunk a hrom faluban lejtszd folyamatokrl, ha megfgyeljk
a loklis, felekezeti s etnikai szempontbl exogm hzassgok szmt, s arnyukat az
sszes ltrejtt hzassghoz viszonytva.
Helysg sszes hzassg Loklis Felekezeti Etnikai
Sztna 553 (100%) 229 (41,41%) 14 (2,53%) 4 (0,72%)
Kispetri 492 (100%) 141 (28,65%) 21 (4,26%) 10 (2,03%)
Zsobok 757 (100%) 172 (22,72%) 20 (2,64%) 4 (0,52%)
4. sz. tblzat Exogm hzassgktsek
A Zsobokon kttt hzassgok nagy szma a falu nagyobb llekszmval
magyarzhat. A loklisan exogm hzassgok arnya Sztnn a legnagyobb, ahol
kiegyenslyozott a viszony az endogm s exogm hzassgok kztt. A msik kt
faluban ezen hzassgok kisebb arnya azzal magyarzhat, hogy nagyobb szmban
fordulnak el szletsi hely szerint exogm, lakhely szerint endogm hzassgok,
amelyeket endogmoknak vettem.
Kisebb az eltrs a felekezetileg s etnikailag exogm hzassgok arnya kztt.
Szmuk mindhrom faluban alacsony. A legtbb felekezetileg exogm hzassg
Kispetriben kttetett, a legkevesebb etnikailag exogm hzassg pedig Zsobokon. Az
utbbira magyarzatot nyjthat az, hogy a msik kt falu anyaknyveivel ellenttben
cignyokra trtn utalst nem tartalmaz a zsoboki. A npszmllsi adatok is azt
mutatjk, hogy Zsobok etnikai szempontbl homognebb, a romnok s ms etnikumok
arnya alig haladja meg a 2-3%-ot. Ez nagymrtkben befolysolhatta a falubeliek
mentalitst az etnikailag exogm hzassgokkal kapcsolatban, melyek igen ksn,
1980 utn jelentek meg.
rsi Julianna megllaptsa szerint felekezeti szempontbl a legkevesebb a vegyes
hzassg a nprajzi csoportok terletnek belsejben [], valamint egy-egy nagyobb
vallsi centrum kzelben.
17
Mindhrom ltalam vizsglt falu a reformtus Kalotaszeg
15 Varga, 1996: 53.
16 rsi, 1998: 209.
17 rsi, 1998: 180.
48 goston Palk Emese
belsejben lvn, mg ha loklisan exogm hzassgot ktttek, kicsi volt az eslye
annak, hogy felekezetileg is exogm legyen a hzassg. Az utbbi vtizdekben azonban
megntt a felekezetileg exogm hzassgok szma, mert az ingzs s az elkltzsi
folyamat kvetkezmnyekppen a falu nyitott vlt, mr Kalotaszeg hatrain is
tljutottak lakosai.
Az esetek legnagyobb rszben a felekezeti exogmia loklissal kapcsoldik ssze.
A falubl val kilps, a nagyobb mobilits teht elsegti a vegyes hzassgokat. Ez
rvnyes az etnikai exogmira is. Az etnikailag s felekezetileg exogm hzassgok
kis szma azzal is magyarzhat, hogy Kalotaszeg viszonylag homogn, magyarlakta,
reformtus vidk. A loklis szempontbl exogm hzassgok nagy rsze is endogm,
felekezeti s etnikai szempontbl.
Mivel felekezeti szempontbl viszonylag homognnek mondhatk a falvak, az
exogm hzassgok esetben prvlasztskor a teleplsek laki Kalotaszeg hatrain
kvlrl vlasztottak maguknak trsat. A XX. szzadra lett jellemz leginkbb a
felekezeti exogmia: ekkor megntt a mobilits, a falvak hzasodsi krzete kitgult,
megvltozott az emberek mentalitsa, ez maga utn vonta az exogm hzassgok
szmnak nvekedst.
A vizsglt teleplseken a legkisebb szmban etnikai exogmia fordul el. Az
erdlyi falvakban egszen napjainkig elzrkztak az etnikailag vegyes hzassgoktl.
Mindegyik nemzeti kzssg szigoran megbntette s drasztikus eszkzkkel kizrta
sorbl azt a szemlyt, aki ezt a szablyt megszegte.
18
Az etnikailag exogm hzassgoknak kt tpust klnbztetjk meg: a cigny-
magyar vegyes hzassg, amely Sztnn s Kispetriben fordult el, s idben a XVIII.
szzad vgre, XIX. szzadra (1787-1873 kztt) tehetk. Ebben az idszakban
az anyaknyvekben jmagyarknt jelltk a cigny etnikumot. A rjuk val utals
valsznleg kvetkezetlen, elfordulhatnak mg hasonl hzassgok (ld. 5. sz. tblzat
Digitlis vltozat).
A msik csoportot a romn s magyar etnikumak kztti hzassgktsek
alkotjk. Ezekre jellemz, hogy egszen ksn (Kispetriben 1942-ben, Sztnn s
Zsobokon pedig csak az 1980-as vekben) jelentkeztek. Ez azt bizonytja, hogy az
etnikai exogmia megtlse az egyttls ellenre negatv volt ezekben a falvakban
egszen az utbbi vtizedekig (ld. 5. sz. tblzat Digitlis vltozat).
Br Kalotaszegen a romn-magyar egyttls tbb vszzados, a kt etnikum
sokig elzrkzott a vegyes hzassgoktl. Ilyen hossz id sorn szomszdi, barti
kapcsolatok is kialakulhattak a klnbz etnikumok kztt, m rvnyesl egy ezzel
ellenttes folyamat is: Az erdlyi falvak mindennapi letben a klnbz etnikai
kzssgek jzan elklnlse rvnyeslt: mindegyik csoport elnyben rszestette az
etnikailag homogn vidkeket, falvakat, falurszeket.
19
18 Pozsony, 2001
19 Pozsony, 2001
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben 49
Erdlyben vidken, a falvakban, a mai napig elzrkznak az etnikailag vegyes
hzassgoktl. Varga E. rpd az 1992. vi npszmlls adatai alapjn a csaldok fele-
kezeti s nemzeti sszettelt vizsglva a kvetkezket llaptotta meg: Az etnikailag
heterogn hzassgok zme [] a cignysg vegyes hzassgainak kivtelvel a
vrosokban koncentrldik.
20
Az ltalam vizsglt falvak ilyen szempontbl zrtak,
hiszen az etnikailag exogm hzassgok csak elenyszen kis mrtkben fordulnak
el.
A loklis exogmia esetben nehz az egyes anyaknyvek adatait sszemrni,
mert eltr mdon jegyeztk be a hzassgokat, s az egyes anyaknyvek pontossga
is klnbz. Klnsen rvnyes ez az 1850-es vek eltti anyaknyvekre. A munkt
neheztette, hogy a teleplseken nem ugyanabban az idben kezdtk el az anyaknyvek
kitltst. Ez fleg a XVIII. szzad vgi, XIX. szzad eleji adatok feldolgozst
akadlyozta.
Sztna esetben azok a teleplsek, ahol tz vagy ennl tbb vegyes hzassg
kttetett, mind tz kilomteres krzeten bell tallhatk. Nagyon jl megfgyelhet, hogy
az eltr valls, kultra vagy etnicits akadlyozza a hzassgok ltrejttt. Jegenye is
Sztna szomszdsgban, tz kilomteres krzetben fekszik, de rmai katolikus valls
falu, gy az elmlt ktszz v alatt csupn egyetlen hzassgot ktttek a kt falubl val
fatalok, azt is az utbbi vtizedekben, teht a hagyomnyos rtkrend gyenglsvel.
Az vszzadok folyamn vltozott Sztna hzasodsi krzete. A legszorosabb
kapcsolatot fenntart kzsgekbl folyamatosan vlasztottak hzastrsat (Zsobok,
Kispetri, Farnas, Nagyalms), de a tbbi telepls irnt vltozott az rdeklds.
Inaktelkvel 1857 utn indult meg a szorosabb kapcsolat. Magyarbikallal fordtott a
helyzet. A legintenzvebb kapcsolatot 1820-1856 kztt tartottk, de 1911 utn mr
csak kt hzassgot jegyeznek. Ugyancsak a XX. szzadra tnt el szinte teljesen Sztna
hzasodsi kapcsolataibl Gyervsrhely, Nagypetri, Bbony, Bogrtelke, Krsf.
Azokkal a falvakkal, amelyekkel hrom vagy ennl kevesebb hzassgi kapcsolat
alakult ki, azokkal a kapcsolat gyenge, esetleges. Legintenzvebb a kapcsolat az
alszegi falvakkal, a leggyengbb pedig a ndasmentiekkel, illetve az tmeneti vidken
fekvkkel. Ez elssorban a falvak kztti tvolsggal magyarzhat.
rsi Julianna a magyar nyelvterlet klnbz teleplsein vgzett kutatsok
alapjn, amelyek az exogm s endogm hzassgokat vizsgljk az anyaknyvi
adatokra tmaszkodva, megllaptja, hogy: Magyarorszgon a teleplsek a hzassgi
kapcsolatokat tekintve a XVIII. szzadban nyitottabbak. Az endogmira val
trekvs legersebb a XIX. szzad msodik felben. Napjainkra ismt az exogmira
val visszatrs a jellemz.
21
Sztnn a loklisan endogm s exogm hzassgok arnynak ilyen jelleg
vltozsa nem fgyelhet meg, a hzasodsi krzet szintjn viszont van egyfajta
20 Varga E., 1998: 94.
21 rsi, 1983: 576.
50 goston Palk Emese
bezrkzs a XIX. szzad msodik felben. Ebben az idszakban sokkal nagyobb az
alszegi falvak arnya, s az esetek kis rszben lptek tl a falu tz kilomteres krzett.
A XX. szzadban nagyfok nyits, s az exogm hzassgok tlslyba kerlse
fgyelhet meg.
Kispetriben a hzassgokra vonatkozan 1812-tl vannak bejegyzsek, napjainkig
hrom anyaknyvet rtak. A kezdeti idszakban Kispetri hzasodsi krzete Kalota-
szegre, s ezen bell is hangslyosabban Alszegre korltozdik. A frfaknl
gyakoribb az, hogy eltr a szlets helye a lakhelytl. Itt is tbbnyire a kalotaszegi
teleplsek dominlnak. Az nem derl ki az anyaknyvbl, hogy milyen okbl
hagytk el szlhelyket, de tudni lehet, hogy van kztk zvegy, elvlt s cigny. gy
kvetkeztethetnk arra a rtegre, amelynek mobilitsa nagyobb a falu zmt alkot
gazdlkod rteghez kpest.
Nagy szmban tallhatak olyan hzassgok, amelyek szlets helye szerint
exogmok, lakhely szerint viszont endogmok. Ez sszefgg azzal, hogy a hzassgok
egy rsznl mindkt fl kolozsvri lakos, egyikk pedig kispetri szrmazs, a
hzassgot is a faluban ktttk. Ez fleg az utbbi vtizedekre jellemz. Ugyanebbe
a kategriba tartozik, amikor a szletsi hely valamelyik kalotaszegi telepls. A ms
teleplsrl szrmazk kzl legtbben Sztnrl rkeztek, ezt kveti gyakorisgban
Zsobok, Vralms, Inaktelke, Nagypetri, Egeres, Farnas. Kispetrinek teht nemcsak
hzasodsi krzetben jtszanak fontos szerepet a hozz legkzelebb es falvak, de a
helysg a ms okbl lejtszd npessgmozgsok llomsa is.
Zsobokon az els anyaknyv 1859-tl 1950-ig tartalmazza a hzassgokat. A
loklisan exogm hzassgok arnya viszonylag kicsi (18, 24%) az adott idszakban.
A hzasuland felek kzl tbbnyire a frf a ms teleplsrl szrmaz, a n helybli.
Hzasodskor elnyben rszestik a kalotaszegi falvakat, ezen bell is a krnykbelieket.
Tvolabbi, a nprajzi terleten kvl es teleplsekrl szrmazkat csak elvtve
tallhatunk.
A legtbben Sztnrl, Kispetribl, Farnasrl vlasztottak zsoboki partnert, vagyis
a faluhoz legkzelebb es hrom teleplsrl. Ezeket kveti Magyarbikal s Vralms,
melyek szintn kzeli helysgek. A hzasodsi krzet teht elssorban a szkebb
krnyezetre, a kzeli falvakra, illetve Alszegre terjed ki.
Zsobok esetben is nagyobb szmban fordulnak el a szletsi hely szerint exogm,
lakhely szerint endogm hzassgok. Ha a hzasfelek trsadalmi helyzett nzzk,
megllapthat, hogy jelents mrtkben fordulnak el zvegyek, elvltak s megesett
lnyok. Az ilyen embereknek fellazul a kapcsolata a falu trsadalmval, vagy maga
a falu veti ki ket magbl, gy hajlamosabbak a mobilitsra. Valsznleg a kztk
s a falu trsadalma kzti konfiktushelyzetet csak a telepls elhagysval lehetett
megoldani, gy lehetsgk nylt mshol j letet kezdeni.
Az utbbi vtizedekben a falu hzasodsi krzete kitgult, mint ahogy a tbbi
esetben is. A zsobokiak a kvetkez teleplsekkel tartottak fenn szorosabb kapcsolatot:
Kolozsvr, Sztna, Farnas.
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben 51
sszegzs
A vizsglat sorn kiderlt, hogy a hrom falu, Sztna, Kispetri s Zsobok egyms
trsteleplsei a megkttt hzassgok szempontjbl. Megllapthat, hogy bizonyos
folyamatok hasonl mdon jtszdtak le a falvakban. Ilyen pldul, hogy a hzasodsi
krzet eleinte csak Alszegre, illetve Kalotaszegre korltozdott, s csak a XX. szzadra
lpte tl ezt a hatrt. Jellemz mindhrom teleplsre, hogy az 1960-as vektl
nagymrtk elkltzsi folyamat jtszdott le, aminek kvetkeztben a lakossg
szma a felre cskkent, s folyamatosan elregedik. A folyamat klnbz formban
megy vgbe: Zsobokon az utbbi vekben fejlds fgyelhet meg, s taln mg
visszafordthat az regedsi tendencia, mg a msik kt falu esetben lass pusztulsrl
beszlhetnk.
Eltrseket is megfgyelhetnk a falvak fejldsben s az exogm hzassgokhoz
val viszonyukban. Sztna esetben meghatroz volt a vast kzelsge, mely a
knnyebb kzlekeds miatt elsegtette, hogy a fatalok a falutl tvol vllalhassanak
munkt. Ez rezteti hatst a hzassgktsekben is. A falu a XX. szzad elejtl mr
folyamatosan nyltabb vlik, megn a loklisan, felekezetileg s etnikailag exogm
hzassgok szma.
Zsobokon az utbbi vtizedben a falu fejlesztst clz intzkedsek szlettek,
melyekben nagy szerepet jtszott az ott szolgl lelksz hzaspr. A hzassgok szma
mr nem cskken, st jelents azoknak a hzassgoknak az arnya, ahol a hzasfelek a
faluban telepednek le.
Kispetriben hasonl folyamatok jtszdtak le, mint Sztnn. Jelenleg ebben a
faluban lnek a legkevesebben, mindssze 166-an, s a lakosok szma folyamatosan
cskken.
Ami az exogm hzassgokat illeti, megllapthatjuk, hogy a felekezeti s etnikai
hzassgok szinte minden esetben a loklissal kapcsoldtak ssze. Egyrszt rthet, mert
Kalotaszeg felekezeti szempontbl homognnek mondhat. Msrszt megfgyelhet az
a tendencia, hogy etnikailag vegyes hzassg kevs szletett, s az sem a Kalotaszegen
l ms etnikumakkal, hanem ebben az esetben tvolabbrl vlasztottak maguknak
prt.
rdekes az a jelensg, amely az utbbi vtizedekben Zsobokon mutatkozik, de
valsznleg nem precedens nlkli. Hrom felekezetileg exogm hzassg kttetett a
reformtusok s a rmai katolikusok kztt, a hzasfelek pedig Zsobokon telepedtek
le. Mivel a falu teljes mrtkben reformtus, s a katolikusoknak nincs mdjuk
vallsukat gyakorolni, kt esetben ttrtek a reformtus hitre. A jelensg azrt rdekes,
mert fgyelemmel ksrhet az asszimilci folyamata, amely valsznleg mskor is
lejtszdhatott a faluban. Ilyen asszimilcis folyamat nemcsak Zsobokon bell, de a
teleplsrl elkltzttekkel is vgbemehetett, de ebben az esetben ms az irnya.
52 goston Palk Emese
A vizsglat eredmnye alapjn kimutathat, hogy a falvak magvt kpez fldmves
rteg mellett volt egy mobilisabb csoport is: fleg cignyok, a fldesrnl alkalmazsban
lvk, s a faluban perifrikus helyzetben lv zvegyek, elvltak. Trkny Szcs Ern
r arrl, hogy az zvegyek gyakran knyszersgbl is jrahzasodtak. Az zvegyet
msodik hzassgba sokszor a trsadalmi kmletlensg sodorta. Ha nem tudta a
gazdasgot nllan vinni, rbri fldjt elveszthette; elfordult, hogy az zvegy
hzt adssgai miatt leromboltk, a rokonok megszlltk stb., s nem akadt, aki
megvdje.
22
Az sszehasonlt elemzs alkalmazsa azrt szolgltatott rdekes adatokat,
mert ugyanabba a rgiba tartoz teleplsekrl lvn sz mr kitapinthatk bizonyos
tendencik, ugyanakkor mg az egyms mellett fekv teleplsek kztt is lehetnek
nagy eltrsek. Jelen esetben taln tbb a hasonlsg, mint az eltrs, egysgesebb a
falvak fejldse, alakulsuk az vszzadok folyamn.
A vizsglds kiterjesztse az sszes alszegi falura olyan adatokat jelent, s olyan
sszehasonltsi lehetsget, amely segtsgvel megvlaszolhat, hogy az alszegi falvak
kzl Kalotaszeg peremvidkn elhelyezkedk mennyire tartanak szoros kapcsolatot a
tbbi kalotaszegi faluval, illetve mennyire les ha les egyltaln a hatr kztk s
a szomszdos szilgysgi falvak kztt. Ez hozzjrulhat a kalotaszegi identitstudat
vizsglathoz is.
Ugyancsak a hzasodsi anyaknyvekbl derl ki a hzassgktsi letkor.
Ez azrt lehet rdekes, mert Kalotaszegen lt a prbahzassg szoksa, amelynek
kvetkeztben kitoldhatott a nk s frfak esetben az els hzassg megktsnek
ideje. Az is kiderl, hogy mekkora az jrahzasods arnya, a hzasuland felek kztti
korklnbsg.
Az anyaknyvi adatok vizsglata, feldolgozsa segthet, hogy jobban megrthessk
egy-egy telepls jelenlegi helyzett. Ezrt a diakrn kutatst mindenkppen szinkrn
kell kiegsztse. Csaldlapos mdszerrel s a npszmllsi adatok felhasznlsval
teljes kpet kaphatunk a vizsglt falvak lakossgnak etnikai sszettelrl, letkor
szerinti megoszlsrl, az ott l emberek iskolzottsgrl. Ezen kvl fontos
annak a vizsglata, hogy a XX. szzadi esemnyek kvetkeztben (vilghbork,
kollektivizls, urbanizci) elregedett, kihalsra tlt falvak milyen lehetsgeket
ltnak, teremtenek maguknak a tllsre. Ennek pldi nagyon jl megfgyelhetek
egyes teleplsek esetben: faluturizmus beindtsa (pl. Sztna), rvahzak, iskolk
ltestse, nyaraltelepek ltrehozsa (pl. Zsobok). Ez klnsen azrt lehet rdekes,
mert a vilgtl elzrt, gyakran nehezen megkzelthet falvakrl van sz, amelyekbl
a fatalsg jelents rsze elkltztt, gy nehezebben kzdenek meg a teleplsek ltt
fenyeget folyamatokkal.
Vgs soron arra a krdsre keresem a vlaszt, hogy a gazdag mltra visszatekint
kalotaszegi falvak milyen jv el nznek. Azok a falvak, amelyek a magyar npi
22 Trkny Szcs, 1981: 279.
Kalotaszegi falvak az anyaknyvek tkrben 53
kultra lettemnyesei, s mindig is jelents szerepet jtszottak ennek a kultrnak a
megrzsben, tovbbadsban.
Felhasznlt irodalom
ANDORKA Rudolf 1988: A csaldrekonstitcis vizsglat mdszerei.
Budapest: KSH Npessgtudomnyi Kutat
Intzet Trtneti Demogrfai Fzetei 4
FLEMILE gnes - BALOGH
Balzs 1998:
Vzlat Kalotaszeg jelenkori trsadalmrl. Np-
rajzi rtest LXXX. 151-172.
JANK Jnos 1892: Kalotaszeg magyar npe. Budapest: Atheneum
KSA Lszl 1990: Paraszti polgrosuls s a npi kultra tji
megoszlsa Magyarorszgon. Debrecen: KLTE
Nprajzi Tanszk
KSA Lszl - Filep Antal 1983: A magyar np tji-trtneti tagoldsa. Budapest:
Akadmiai Kiad
RSI Julianna 1981: Exogmia s endogmia Magyarorszgon a XVII-
XX. szzadban. Demogrfa 4. 572-597
RSI Julianna 1988: Embersztte hl. Trkeve: Finta Mzeum
Trkevei Kulturlis Egyeslet
POZSONY Ferenc 2001: Magyarok, romnok s cignyok a hromszki Za-
boln. Kolozsvr (kzirat)
TRKNY Szcs Ern 1981: Magyar jogi npszoksok. Budapest: Gondolat
Kiad
VARGA E. rpd 1998: Erdly etnikai s felekezeti statisztikja II.
Budapest-Cskszereda: Pro-Print Kiad
VARGA Gyula 1994: Az anyaknyvek mint a trsadalomnprajz forr-
sai. In: A trsadalom nprajzi vizsglatnak ered-
mnyei s lehetsgei az Alfldn. Csongrd, 51-
70.
Forrsok
Recensmntul din 1850. Transilvania. 1996
Recensmntul din 1857. Transilvania. 1997. (II. kiads)
Recensmntul din 1910. Transilvania. 1999
Szennyes Andrea
Grg katolikus vallsos npszoksok s
identitstudat Krptaljn, a beregszszi jrsi
kzsgekben
1
Ukrajna nyugati megyje, Krptalja mg a hagyomnyos, nprajzi tmk gyjtinek
is sok vratlan meglepetssel szolglhat. A helyi grg katolikussg trtnelme
szinte egyedlll. Identitsuk s nphagyomnyaik krdse sem tartozik az elterjedt
vizsgldsok kz, tanulmnyozsa nemcsak a szkebben vett vallsi nprajz szmra
tartogat tanulsgokat. Ezrt jtt az elhatrozs, hogy a vidkhez, valamint az unitus
vallshoz kapcsold tma legyen a kutats trgya.
Br klnbz aspektusokbl, s ms-ms megkzeltsbl, de a kutats f
irnyt a helyi grg katolikus (unitus) egyhz s kzssgeinek identitsvizsglata,
hagyomnyvilga jelenti. Cl egy olyan kutats, mely oral history mdszervel s a szak-
irodalom feldolgozsval hiteles kpet festene a grg katolikusok npszoksairl. A
kutats a vallsos hiedelmek, nneplsek, nphagyomnyok rszletes feltrst kvnja
nyjtani. A tervezett kutats hzagptl. Rszeredmnyekrl szeretnk beszmolni.
Msfl ves kutats termkrl van sz. Az adatok gyjtse a volt Bereg megyben, a mai
beregszszi jrs hrom kzsgben: Balazsron s Beregddban s Makkosjnosiban
kezddtt, ahol jelents szmban lnek grg katolikus vallsak. A hrom kzssgben
vgzett terepmunka tapasztalatait prblom elemezni. lettinterjkkal (szbeli
visszaemlkezsek tjn) s rsztvev megfgyelknt vgeztem a kutatst. Elny
szrmazott abbl az elzetes tudsbl, amivel a kzssgekrl rendelkezem. Az eddigi
kutats sorn sikerlt szemlyes munkakapcsolatokat teremteni, interjkat kszteni.
Ezek segtsgvel, valamint a grg katolikus egyhz levltri forrsai, Bendsz Istvn
2

trtnsz, esperes tanulmnyainak alapjn sszehasonlt jellemzseket ksztettnk.
A dolgozat megrsban segtsgl szolgltak tbbek kztt Bartha Elek
3
, Pilipk
Erzsbet
4
s Sasvri Lszl
5
rsai is.
A kutats megvalstsban legnagyobb segtsgemre Bartha Elek
6
Krdv grg
katolikus vallsos nphagyomnyok gyjtshez cm munkja volt. Ezen krdv
egyszerre foglalkozik a np szakrlis s profn hagyomnyvilgval.
1 A dolgozathoz tartoz kpek, fotk nyomdatechnikai okokbl nem kerlhettek be a ktetbe. A teljes vltozat a http://
kataszter.martonaron.hu oldalon olvashat,. a szerk.
2 Bendsz, 1999: 7-300.
3 Bartha, 1996: 191.
4 Pilipk, 2007: 80-103.
5 Sasvri, 1996: 203-216.
6 Bartha, 1998: 3-90.
Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn 55
Magyarorszgon a kommunizmus vei alatt is mkdhetett ez a valls. Viszont a
trianoni hatron kvl rekedt magyar grg katolikusokat a msodik vilghbor utn a
szovjet vezets egy tollvonssal meg akarta szntetni. Szerettem volna megszlaltatni
ennek a trtnetnek a krvallottjait, azaz a hveket. Mindhrom faluban azokat az
embereket kerestem meg, akikrl elzetesen megtudtam, hogy rendszeresen gyakoroljk
a vallsukat. Inkbb az idsebb korosztlyt kerestem fel, mert a trtnelmi helyzetet k
nem csak hallomsbl hallottk, hanem t is ltk azt.
Grg katolikusok azok, akik szertartsukban s hagyomnyukban teljes egszben
a keleti (biznci-grg) rtus szerint lnek, hitben s egyhzszervezetben azonban a
rmai Ppval egysgben vannak.
A krptaljai grg katolikussg jelene Jnosi, Balazsr s
Beregdda tkrben
Krptaljn mintegy 25 000-30 000 magyar grg katolikus l.
7,8
Ennek a nagyobb
hnyada a nagyszlsi jrsban. A beregszszi jrsban a grg katolikus hveknek
a ltszma kb. 8 000-10 000. Makkosjnosi lakossga 2 200 f, melynek tbbsge
magyar. Vallsi sszettelnek 62 %-a grg katolikus. Balazsr npessge 1 150 f,
vallsi sszettelnek 40 %-a grg katolikus. A kzel 2000 fs Beregddn pedig 46
%-ban lnek grg katolikus vallsak.
9,10
A falvak kztti kzs sszetarts mr nem
annyira rezhet, mint 10-20 vvel ezeltt. De azrt mg szrevehet, hogy egyms
templombcsira tmennek a hvek. Inkbb jellemz, hogy a gyerekek s fatalok
ismerik a ms falvakban l sajt korosztlyukat, mert vente tallkoznak a klnfle
grg katolikus egyhzi rendezvnyeken.
11
A munkcsi pspksgen bell csak egy magyar esperesi kerlet van, a beregszszi.
Elmondhat, hogy a pspksgen kln gonddal kezelik a magyar kerletet, mert
az problmik egszen ms problmk, mint az ukrn-ruszin papsg. A munkcsi
pspksggel a viszonyuk tlagon fellinek lehet mondani, de hozz kell tenni, hogy
ez a papoktl is fgg.
A vegyes hzassgokkal kapcsolatban itt is jellemz az, ami Magyarorszgon is
megfgyelhet. A fatalok mr nagyon ritkn nzik azt, hogy milyen valls a msik.
Ebbl kifolylag ha a faluban tbben vannak a grg katolikusok, akkor kevesebb a
vegyes hzassg, de ha fele-fele arnyban akkor gyakoribbak a vegyes hzassgok.
A hit polsrl el lehet mondani azt, hogy hinyzik a templombl a 40-50-es
7 B. D., adatkzl.
8 Molnr Molnr D., 2005: 5-115.
9 Jnosi, Balazsr s Beregdda trtnete, 2008. Interneten: http://www.karpatinfo.org.ua.
10 Jnosi, balazsri s beregddai grg katolikus, illetve reformtus egyhz nyilvntartsi adatai. 2007.
11 E. M., adatkzl.
56 Szennyes Andrea
veiben jr generci. Ez azzal is magyarzhat, hogy akkor volt a legnagyobb a
kommunizmus hatsa, mikor k gyerekek voltak. J hr viszont a grg katolikussg
szempontjbl, hogy a gyerekeknek a tbbsge jr templomba. Inkbb az aggaszt,
hogy a hallozs duplja a szletseknek.
Krptaljn a grg katolikusok felledse 17 vvel ezeltt kezddtt. Mra mr
nyugodt krlmnyek uralkodnak. Rendszeresen folynak a hittanrk fakultatvan az
iskolkban, parochikon, s a kzletben is mindentt ott vannak
12
Identits
Az identitssal kapcsolatos krdseim kz tartoztak az albbiak:
- Mit tudnak elmondani a grg katolikussg trtnetrl?
- Milyen forrsokbl szereztk ezeket az ismereteket?
- Miben klnbzik az unitus valls ms felekezetektl?
- Mit szeretnek, s mire a legbszkbbek a vallsukban s ezzel kapcsolatban?
A helyes vlaszt csak pran tudtk. (Azaz: a beregddai, makkosjnosi, illetve a
balazsri grg katolikus egyhz a Munkcsi Grg Katolikus Egyhzmegye rsze,
mely 1646-ban, az Ungvri Uni felvtelvel egyeslt Rmval, s a XVIII. szzadtl
jelents szerepet tlttt be a vidk trtnetben.)
13
. A helysznen vgzett kutatsok azt
mutatjk, hogy a hvek nagy rsze nincs tisztban a grg katolikussg mltjval, nem
ismerik szrmazsukat; sajt vallsukrl ismereteik pontatlanok. Az okok kztt van
valsznleg az, hogy a grg katolikus valls a krnyez vidken tbb idpontban
jtt ltre, illetve az illegalits (1949-89) vei is kavarodst okoztak. Tbbsgk
kihangslyozta a grg katolikussg vezet szerept a vallsok kzl. Az egyik rdekes
plda: Jnosi unitus kntora szerint vallsa mr tbb mint ktezer ve fenn ll, s mr
Jzus Krisztus szletse eltt voltak grg katolikus kolostorok. Vagy a msik plda:
mi, jnosi grg katolikus, pravoszlv hitek.
Az etnikai hovatartozssal s az nmeghatrozssal lehet kapcsolatba hozni az
unitusokra alkalmazott a velk egytt l reformtusok ltal hasznlt orosz
vagy tt megnevezst. A tt-ot elszeretettel hasznltk magukra rgebben a helyi
unitusok is. A grg katolikussg pedig gyakran alkalmazta, alkalmazza a mai napig
is a magyar, illetve a klvinista szt (jabban a reffes elnevezst is). ltalban
pejoratv jelentssel hasznltk, hasznljk ezeket a jelzket. Ms adatok ugyanakkor
arra utalnak, hogy az orosz s a magyar terminus a szertartsok nyelvezetre
utal.
14
12 O. I., adatkzl.
13 , 1998; Bendsz Bendsz, 1994; Botlik, 1997; Hetnyi V., 1992; Hodinka, 1910,
14 Bartha, 1996: 191-202.
Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn 57
lnek a kzsgekben ms felekezetek is, melyekkel az unitusok kapcsolata a
kvetkez:
Reformtusok pozitv, de igyekeznek elhatroldni.
Ortodoxok uralkod magatartsforma az elutasts.
Rmai katolikusok egyarnt jellemz az sszetartozs tudata, s a tbb ponton
val elhatrolds ignye.
Szektk (ide soroljk a grg katolikusok a nem trtnelmi egyhzakat) szintn
elutast magatartsforma a jellemz.
A reformtusokkal jrszt nem volt konfrontcijuk, egy esetet tudott az egyikjk
emlteni, mikor a reformtusok gnyosan megjegyeztk neki, hogy k minden cssz-
msz nnepet megneveznek.
A reformtusokra azt mondtk, hogy vastag nyak reformtusok.
Rmai a trzs, a grg az ga, a reformtus a levele. Mirnk azt
mondtk, oroszok vagyunk. Meg mi minden kis nnepet megnneplnk.
Akr milyen kis nnep van, akkor mindig mise van. Ugye, mi kiltnk a
kapuba, mert nem dolgoztunk s mondtk, hogy ti nnepeltek, kapuban
ltk s akkor van megcsinlva a dolgotok, mikor neknk. Nem tudta
valaki, hogy milyen nnep van, akkor mondtk, hogy cssz-bj. Kibjt
a cssz, ht megnneplik.
15
A naptregyests eltt tjrtak, volt, aki tment a msik valls nagyobb nnepre,
de ez azrt nem volt szokvnyos. Vegyes hzassgoknl inkbb. Voltak olyanok is, akik
a msik egyhz tiszteletre, ha azoknak nnepk volt, akkor nem dolgoztak. Persze,
ez nem a kommunizmus idejt rtend, mert akkor mindenkinek dolgoznia kellett . A
jnosi kntor desapja is kntor volt, gy el tudta mondani, hogy szz vvel ezeltt
mg kt nyelven volt a mise. Szlvul s magyarul. Az szlv nekesknyvek, mg most
is a karzaton vannak. Az itteni grg katolikusok mly identitst legjobban az jelzi,
hogy a negyvenvi vallsi elnyomsuk utn sem volt krdses szmukra, hogy a grg
vallsukhoz ragaszkodnak. Egy ilyen tansgttel mindennl tbbet mond a helyiek
vallsi gykereirl.
Harangok
Legtbb megkrdezett nem tudta megmondani, a harangok keletkezsi krlmnyeit, s
akik mondtak is valamit, ellentmondsba keveredtek.
Ha a kialakulsukrl nem is tudtak, de az a krdveken ltszik, hogy a harangozsi
rend mindenkinek beleivdott az letbe.
16
A harang gyerekkoruk ta nemcsak szakrlis
szerepet tlt be, hanem tjkoztat funkcit is. Nem szokvnyos idpontban trtn
15 J. O., adatkzl.
16 K. M., adatkzl.
58 Szennyes Andrea
harangozs esetn mindenki kiment az utckra, hogy mi baj trtnhetett. gy mg idejben
meg lehetett lltani a kialakult tzek terjedst. Vagy nagy vihar eltt, az adatkzlk
beszmoltak arrl, hogy felhoszlats gyannt is megkongattk a harangokat. Msik
fontos funkcija a hall hrladsa. A helyiek ezt jelzsnek hvtk, hvjk. Rgebben at-
tl fggen, hogy kettt, vagy hrmat harangoztak, a halott nemt is meg tudtk llaptani.
Az adatkzlk gyerekkorban mg htkznapokkor is harangoztak hrom alkalommal
(5:00, 12:00, 19:00), de ma mr csak dlben harangoznak. nnepnapokkor utrenyre,
misre, s vecsernyre is harangoznak. A harangozs menett, legrszletesebben a
kntor tudta elmondani:
,,minden nnep eltt, mr eltte val nap, napszllta eltt kzvetlen,
a nagy haranggal van egy hossz harangozs, s a kt kicsivel kis rvid
harangot hzzuk meg. Ez jelzi azt, hogy nnep kvetkezik. A kvetkez
napon s ugyanez szombaton dlutn napszllta eltt a nagyharanggal
egy hossz, s a kt kicsivel egy rvid. Ez jelzi, hogy vasrnap kvetkezik.
Vasrnap, ugye pedig az els harangozs a reggeli Istentiszteletre, befele,
az sszes haranggal, els harangozs a Szent Liturgira, egy fl ra
mlva mind a ngy haranggal befele. Teht fele harangozs a Liturgia
elejn, fele a kzepben.
17

Legtbben az rangyalt imdkozzk, ha meghalljk a harangszt, s keresztet
is vetnek. Halottas harangnl s reformtus harangszra nem vetnek keresztet. Vegyes
hzassgoknl szoks, hogy ha az egyik fl meghal, akkor mindkt templomban
harangoztatnak az elhunytrt. ngyilkosok esetn nem hzzk meg a harangot, egyszer
fordult el Beregddn, hogy ez megtrtnt s akkor a pap jraszenteltette a harangokat,
mert ngyilkosrt tilos harangozni.
Hsvtkor a kerepl helyettesti a harangot, amit Beregddban durkotnak is
hvnak, Makkosjnosiban s Balazsron a cserget nevet hasznljk. Mindhrom
templom tornyban megtallhat ez az rdekes szerkezet, ami egy kis asztal nagysg,
s tlgyfa lcek vannak rfektetve, amit a kerepl oldaln elhelyezett forgatrd
segtsgvel hoznak mozgsba. A mozgs a tlgyfalceket sorban hozzti az asztalhoz,
s ez hangos kattog hangot eredmnyez. A kerepl hangja, jl hallhat, teht a mesz-
szebb lakk is halljk. ltalnos felfogs szerint, a harangok nagycstrtktl
feltmadsig azrt sznetelnek, mert Jzus hallakor is elnmultak a harangok.
Temet
A temet tulajdoni viszonyrl megoszlottak a vlemnyek. Volt aki az egyhzat,
volt aki a kzsget nevezte meg. Rgebben a pap kln ment minden srhoz, s abbl
nagy veszekedsek voltak. Rgebben szoks volt a sr mell ft ltetni. A temetkben
nincs ravataloz s kpolna sem. ltalban, ha a falvakban meghal valaki, felekezettl
17 K. I., adatkzl.
Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn 59
fggetlenl, aki teheti mg manapsg is el szokott menni a szertartsra. Az ngyilkosokat
rgen a temet rkba temettk, de ma mr mindenki azt vallja, papi vlemnnyel
egybecsengen, hogy pillanatnyi elmezavar kvetkeztben trtnik ez az emberrel,
ezrt el lehet temetni. Csak bcsztatni nem kell, mert sem akart elbcszni.
Egy rdekes hiedelem maradt fenn a beregddai temetbl. Az egyik elhunyt, nv
szerint Popcsin feljr a srjbl. Ez a hiedelem vtizedekre nylik vissza, teht az
ids emberek is gy mesltk, hogy ket ezzel ijesztgettk gyerekkorukban. A hiedelem
alapja az, hogy ez egy olyan specilis sr, aminek kopors alakja van. Mr nmagban
furcsa ez a fajta srk, de radsul mg el is van mozdulva, s ezrt mondjk azt az
itteniek, hogy feljr. Mivel a temet a ft mellett van, s ez a sr pedig kzvetlenl az
t mentn, gy jszaknknt tnyleg nagyon fltek az arra jrk.
Mindhrom falurl elmondhat, az az ltalnos vlekeds, hogy rgebben nem
volt ennyire divatja a dszes temeti dsztsnek.
Templom
Mindhrom teleplsen az ptmny a kzponttl pr percnyi stra van. A templom
ajtaja nyugat fel nz, az oltr kelet fel. A temetkertbe temetetteknl a fej nyugat fel,
a lb kelet fel ll.
A templom a hvek bszkesge. Tbben elmondtk, hogy az templomukat sokan
megcsodljk.
18
Az lsrend gy nzett ki rgebben, hogy az els sorokban ltek a gyerekek. Aztn
ahogy nttek, gy kerltek egyre htrbb. A nagyobb kamasz fk mr felkerltek a
karzatra a frfakhoz. Az asszonyok kzpen, a legidsebb asszonyok htul ltek.
Sokaknak lland helye is volt, s mai napig van. Volt olyan is, hogy egy csald
megvsrolta magnak az lhelyt.
Nagyobb nnepekkor a hvek kzl pr asszony sszejtt, sszejn dszteni
a templomot, egybknt takart volt, van fogadva a templomba. Fontosabb egyhzi
szemlyek temetsi szertartst a templomban vgeztk. Papok kzl pldul
Holozsnyay Miklst s Drohobeczky Gyult.
Tbben visszaemlkeztek egy olyan szigor sekrestysre, aki gyermekkorukban a
flket is megciblta, ha rosszalkodtak a misn.
19
Egyhzi idszmts
Rgebben Balazsron, Beregddban, s Makkosjnosiban is mind a rmai
katolikusokkal, mind a protestnsokkal val rintkezs egyik legfontosabb tkzpontja
a felekezeti endogmia mellett az eltr egyhzi idszmts volt. Az nnepeket a
18 H. A., adatkzl.
19 T. A., adatkzl.
60 Szennyes Andrea
XX. szzad kzepig eltr idpontban tartottk. (Ez az ideltolds inkbb a vegyes
hzassgoknl okozott problmt.) Az 1970-es vektl fokozatosan trtek t az j
naptrra. A rendszervlts utn pedig mr a Hsvti nnepkrt is a Gergely-naptr
szerint nnepeltk.
20
Vallsgyakorlat
A vallsi identits legfontosabb eleme a hvek szmra a vallsgyakorls. Egyhzi
szertartsok, liturgik, szoksok, szvegfolklr szakrlis rtegei, s a liturgikus
szvegek szles kre tartozik ide. Az interjk sorn igen gyakran kerltek szba a
ltvnyos, lmnyt nyjt templomi szertartsok. Mindhrom telepls grg katoli-
kus egyhznak ln a pap /parochus/ ll. t veszik s rgebben is vettk krl az
egyhzi tisztsgek viseli: a kurtor, a kntor, a harangoz, a pnztros; s jabban, az
1950-es vektl az n. hszas tancs.
Trsulati let is volt mindhrom helyen. Napjainkban mr kezd lassan kihalni
ez a szoks. Rzsafzs trsulat mkdtt, mkdik. Tagja brki lehet. Szertartsaik:
rzsafzr imdkozsa, Szent-Jzsef napi jtatossg. (Szertartsaikban megfgyelhetk
a rmai katolikusoktl tvett elemek.)
Fontosabb nnepeik
Vannak hagyomnyok, melyek csak vagy elssorban a grg katolikussgra jellemzek,
pldul: rsznvltozskor a gymlcsszentels, vagy a nagybjti kolliva (fztt
mzes bza s aszalt gymlcs) ksztse. Mindhrom falu grg katolikus egyhzra
jellemzek specifkus vonsok is, plda erre az nnepek dallamvilga. Ismeretes, hogy
a liturgia nyelve a mlt szzad elejig hivatalosan nem lehetett magyar. Az anyanyelvet
a XX. szzad elejtl kezdtk hasznlni; eleinte mg megmaradtak az szlv elemek.
Az nnepek trgyalst az szi idszakkal kezdem, hisz a grg katolikus egyhzi
v kezdete szeptember elseje.
Szeptember 8-n nneplik Szz Mria szletst. Ilyenkor szoks elzarndokolni a
magyarorszgi Mriapcsra. A Szent Kereszt felmagasztalsa is kora szi nnep. jabb
kelet november els kt napjnak a megnneplse. Mindenszentek s Halottak Napja
nem szerepelt rgebben a grg katolikus naptrban. Meglse a halottak emlkre a
ms valls krnyezet hatsra tudhat be.
Mikls pspk jellegzetes keleti szent, a keleti egyhz vdszentje. Ezen az
nnepen az ajndkozs nem volt szoks, j kelet a Mikuls jrsa, aki virgcsot
s ajndkokat hoz a gyerekeknek. Jellegzetessge az aki Szent Miklst szereti
kezdet npnek.
21
20 Pilipk, 2007: 80-103.
21 D. M., adatkzl.
Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn 61
A karcsonyi idszak szoksa a kntls ma mr csak kzismert karcsonyi
nekekkel. Karcsonyi jtkok ma a betlehemezs; rgebben a szllskeress, a
csillaggal jrs is ismert volt. letkorhoz ktdik s jtkokhoz: 10-12 ves gyerekek
adjk el, az ltzetkben ma is szerepel az egyhzi ruhkbl tvett ministrns ruha.
Jzus szletsnek nnephez tartozott a 12 fogsos telek ksztse, valamint a szalma
letertse a szobban ezek a szoksok mra mr kihaltak ezekbl a kzsgekbl.
Janur 6. Vzkereszt nnepe, amikor Krisztus megkeresztelkedett a Jordnban.
A vzszentels templomban trtnik. Az nnephez kapcsoldik a hzak szentelse is (a
pap s a kntor a ministrnsok trsasgban jrja a falu hzait szentelni).
Farsangi idszakban kszltek a Nagybjtre, olajt tettek A Hsvt eltti 6 hetet
rgen szigoran tartottk, fehr eledeleket s hst nem ettek, csak olajjal fztek.
Hsvti npszoksokban is gazdag a helyi grg katolikussg. Feltmads nnept
a rendszervltsig nagyszombat jjeln tartottk, napjainkban hsvtvasrnap hajnaln
nneplik. A nagymise utn van a pszka szentelse a templom udvarn. A locsolzsi
szoksok is kihalflben vannak.
Szent Gyrgy napjn, prilis vgn bzt szentelnek a templom udvarnak
dli oldaln. Egy asztalra zsenge bzt tesznek, melybl a szentels utn a hvek
hazavihetnek.
Az szi tavasznnep, a megjuls nnepnek tekinthet, hogy az unitus templomot
felgallyazzk Pnksdkor. Ezen az nnepen ldoznak elszr a 8-9 ves hittanosok.
Templombcs
A makkosjnosi grg katolikusok templombcsja oktber 1-jn van, melyet
Pokrova-nak neveznek. Ez az nnep Szz Mria oltalma. Balazsron Pter-Plkor,
jniusban,
22
Beregddban pedig ldoz cstrtkn van. Ilyenkor a szomszdos
falvakbl processzi jn, s tbb pap miszik. Jellegzetes szoks a nagy vendgeskeds,
a mzeskalcsosok, a nyalkk rtkestse.
A bcsjrs vallsi jelentsge fontos. A helyi hvek Mriapcsra zarndokolnak
el vente ltalban egyszer, augusztusban vagy szeptemberben. jabban jra divat lett
a gyalogos zarndoklat.
Szentelmnyek
Szt kell ejteni a proszfora s a misebor liturgikus szereprl. A proszfort a parochus
sti. A bort rgebben a pap kezelte, napjainkban megvsroljk.
Egyfajta misztikus anyagknt tekintenek egyes szentelmnyekre: szentelt barkra,
vzre s bzra.
22 P. K., adatkzl.
62 Szennyes Andrea
(A dolgozatban nem foglalkozom vele, de rdekes volt megfgyelni, hogy a
babons elemek, amikrl nem szvesen beszltek, mg mindig lnek, pedig az egyhz
vszzadok ta harcol ez ellen.)
Befejezs
Dolgozatom a hagyomnyvilg bemutatsval s interpretlsval prblta megragadni
azt a sajtos identitst, amely a balazsri, beregddai, illetve a makkosjnosi
grg katolikusokat etnikailag a magyarsghoz kti, megrizve azonban vallsi
klnllsukat.
23
Az eddigi kutatsok problmafelvetk. A tovbbi vizsgldsok nhny lehetsges
irnyai: identits vizsglatnak s a nphagyomnyok rszletesebb formja ezekben,
illetve a tbbi beregszszi jrsi teleplsen.
Felhasznlt irodalom
BARTHA Elek 1992: Vallskolgia. Vallsi nprajz. Debrecen: Ethnica
BARTHA Elek 1996: Hagyomny s identits a magyar grg katoliku-
sok krben. Vallsi nprajz. Debrecen
BENDSZ Istvn BENDSZ
Dniel 1994:
Helytlls s tansgttel. UngvrBudapest:
Galriacriture Kiad
BENDSZ Istvn 1999: Rszletek a Munkcsi Grg Katolikus Egyhzme-
gye trtnetbl. Ungvr: Krptaljai Magyar Kul-
turlis Szvetsg
1998 :

.
.
BOTLIK Jzsef 1997: Hrmas kereszt alatt. Budapest: Hatodik Sp Ala-
ptvny
HETNYI VARGA Kroly 1992: Papi sorosok a horogkereszt s a vrs csillag r-
nykban. Abaliget: Lmps Kiad
23 Bartha Elek, 1992: 427.
Grg katolikus vallsos npszoksok s identitstudat Krptaljn 63
HODINKA Antal 1910: A munkcsi grg-katolikus pspksg trtnete.
Budapest
MOLNR Jzsef MOLNR D.
Istvn 2005:
Krptalja npessge s magyarsga a npszml-
lsi s npmozgalmi adatok tkrben, Beregszsz
PILIPK Erzsbet 1997: Az emberlet fordulihoz ktd szoksok identits-
meghatroz szerepe. Ungvr Budapest: Intermix
Kiad
SASVRI Lszl 1996: Vzlatok a magyar grg katolikusok nnepi szok-
sairl. Vallsi nprajz. Debrecen
Sass Szilvia
Temetkezsi szoksok s a halllal
kapcsolatos hiedelmek Borzsovn
Borzsova rvid trtnete
A jelenleg 1 450 lelket szmll telepls Beregszsztl dlkeletre, a Borzsa foly jobb
partjn fekszik.
1
A teleplst szinte teljes egszben magyarok lakjk, akiknek tlnyom
rsze reformtus.
Mr a rgi idk embere is tudta: klnsen kedvez adottsgokkal rendelkezik a
Borzsa s a Tisza sszefolysnak kzelben hzd kies vidk.
2
A honfoglal magyarok
teleplst alaptottak e helyen, melynek termkenysgt, festi krnykt gyorsan
megkedveltk. A rgi feljegyzsek emellett arrl tudstanak, hogy a vidk lakott volt
mr a magyarok bejvetele eltt.
3
A XIII. szzadban mr virgz kzsg, s lelkszsge
is volt.
4
A rgi Borzsova vrmegye szintn e teleplsrl kapta a nevt. Sokan gy
vlik, hogy a tatrjrsig e helyisg volt a vrmegye s az esperessg kzpontja. Ksbb
igencsak sokat szenvedett az itt l np: hzaikat kunok, tatrok dltk fel, 1556-ban az
tvonul tatrok 17 telket puszttottak el, a benne lakkat csszri hadak sarcoltk.
5
Az
els vilghborban 19-en odavesztek. A II. vilghborban magyar katonaknt hatan
haltak hsi hallt. A sztlinistk 1944 szn 133 frft hurcoltak el, kzlk 81-en soha
nem trtek haza.
6
Reformtus egyhza 1552-ben keletkezett, anyaknyvt 1784 ta vezetik. A helyi
grg katolikusok szma mintegy 110 fre tehet. Templommal rendelkeznek.
7
A kzsg egszen 1996-ig kzigazgatsilag Vrihoz tartozott. Ekkor sikerlt
kiharcolnia a klnvlst.
8
Csaldorvosi rendel, postahivatal, kvzk, tbb mint fl
tucat kis lelmiszerbolt ll mostansg az itteniek rendelkezsre. Borzsovnak modern
iskolja van, ahol a 103 tanult 20 fs pedaggusgrda oktatja. Nemrg korszerstettk
az vodt. Szponzorok segtsgvel bevezettk a kzponti vizet, feljtottk az pletet,
a konyha j felszerelst kapott. A teleplsnek kt temploma, pl parkija van.
9
1 www.karpatinfo.org.ua
2 Sipos, 1910: 11.
3 Botlik Dupka, 1993: 105.
4 Sipos, 1910: 11.
5 Lehoczky, 1996: 484.
6 Botlik Dupka, 1993: 105.
7 Sipos, 1910: 106.
8 www.karpatinfo.org.ua
9 uo.
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 65
Temetkezsi szoksok
10
A temetkezsi szokskr utastsokat tartalmaz arrl, hogy milyen mdon kell a
holtakat eltemetni. Ezen kvl rendelkezik a temets idtartamrl, aktv s passzv
rsztvevirl, illetve ezek hatkony egyttmkdsrl. Megszabja a holttest temetsre
val elksztsnek mdjt, a mell helyezend trgyak, kellkek minsgt s szmt.
Intzkedseket tartalmaz az elhunytak fldi maradvnyainak fenntartsra kijellt
helyrl, az elhunyt tiszteletrl.
11

Borzsovt 90%-ban reformtusok lakjk, gy a dolgozat is inkbb csak a reformtus
hagyomnyokat dolgozza fl. A halotti szokssor hrom rszt klnthetjk el, s egyben
ez adja a dolgozat vezrfonalt:
1. A hall eljelei a hallra vonatkoz babons jslatok, hiedelmek, a haldokl
krli szoksok, cselekvsek.
2. A hall bellttl a torig ez a szakasz adja a halotti s temetkezsi szoksok
trzsanyagt.
3. Az elhunyt emlke a gysszal, a klnfle megemlkezssel kapcsolatos
szoksok.
12
A hall eljelei
A npi hagyomnyban igen sok megfgyels, tapasztalat, hiedelem ismeretes
arrl, hogyan lehet a hall jvetelrl elre tudomst szerezni, milyen eljelekre kell
fgyelni:
1. lmok
Az lmoknak nagy jelentsget tulajdontanak, azt tartjk, hogy ezek megjsoljk a
jvt:
Eccer az uram lmodott, hogy a mn addigra meghalt annya kopogott
az ablakon. Krdezte, mit akar, oszt azt mondta, unatkozik egyedl, s
menjen mn vele beszlgetni. Pr nap mlva az uram meghalt.
13
2. Kutya
Szmon tartanak olyan eljeleket, amelyek nhny nappal elre jelzik a hallt.
Ilyen pldul a kutya klns viselkedse. Adatkzlim tbb pldt is emltenek, hogy
ha a kutya hangosan vontott, akkor halott lett a faluban:
A szomszd kutyja nagyon vonytott ccaka. Mondtam is reggel
anymnak, biztos halott lesz a faluban, erre mg aznap meghalt az a
szegny regember itt a kzelben.
14
10 A hall megvltoztathatatlan, de viszonyunk hozz megvltoztathat, s ebben lehet s szksges az embereknek
segtenik egymst. Kunt, 2005: 2.
11 http://vmek.oszk.hu/02100/02152/html/07/51.html
12 . Bartha, 1996: 10.
13 N, 70 ves
14 N, 66 ves
66 Sass Szilvia
3. Kuvik-bagoly.
A hall msik ismert eljeleknt emlegetik. Ha a kuvik a hztetre szllt, s ott
kuvikolt, akkor ez valamelyik hzbeli hallt jelentette, s jelenti mg ma is. A kuviknak
tbbfle megnevezse ismert a faluban: kuvik, kivimadr, kivik, hallmadr:
Mr stt este vt, pp a szomszdasszonyt ksrtem ki a kapuba,
mikor meghallottuk a kiviket rikoltozni. Nem hiba mondjk, hogy ez
a hallt jelenti. gy megijedtem, hogy egsz ccaka nem aludtam. Erre
reggelre meghalt a szomszd testvre. Igaz nagybeteg vt mn ekkor,
megknnyebbls vt a hall mn neki.
15
4. Fekete l.
Pravoszlv valls adatkzlim elmondsa szerint, ha valaki fekete lval lmodik,
az is a hall kzeledtt jelzi.
Mg lt akkor anym, mikor egyszer azt lmodtam, hogy egy gynyr
szp fekete lovon lk, de az csaknem akart elindulni, csak a fdet
kaparta, s le akart dobni a htr. Emondtam neki, s mondta, hogy
ez nagyon rosszat jelent, mert valaki meg fog halni. Addig nem is nagyon
hittem benne, mg r vagy kt napra meghalt Mariska nni, anymnak a
komaasszonya.
16
5. Tkr, kp
Ugyancsak pravoszlv adatkzlm meslte, hogy ha a tkr eltrik, vagy
mindenfle megmagyarzhatatlan indok nlkl leesik egy kp a falrl, az is a hall
kzeledtt jelenti, mgpedig valamely csaldtag hallt.
Sose tudom elfelejteni, mikor nagyapm meghalt. pp azeltt vagy
egy vvel ktztnk el mammktl, ide, ahon most lakunk. Beteges
vt nagyapa, gy vt, hogy egyik nap jobban, msnap meg rosszabbul
vt, de ht nem is gondoltunk arra, hogy meghalhat. Oszt aznap pp
kszltnk valahova, mr azt se tudom, hova, csak arra emlkszek, hogy
mikor fskdtem, egyszercsak leesett a tkr a falr, oszt ripityra trt.
Mg j megijedtem, mert azt mondjk, hogy az 7 vig szerencstlensget
jelent. Ht nem telt bele fl ra, s szaladt a mama szomszdja, hogy
menjnk, mert nagyapa meghalt. Utna oszt mondtk mn nekem, hogy
ha csak gy sszetrik a tkr az valakinek a hallt is hozza
17
6. Egyb eljelek.
gy tartjk, hogy a halott maga is elre jelzi a hallt. Adatkzlim szerint amerre
a halott feje fordul a koporsban, abbl az irnybl vrhat a kvetkez halott. Tovbb
emltik azt is, hogy ha a halott arca kisimul szebb, mint lve, jobban nz ki, mint
15 N, 70 ves
16 N, 51 ves
17 N, 55 ves
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 67
amg lt, akkor fatalt visz maga utn, viszont, ha arca rncos lesz, megregszik a
koporsban, r se lehetett ismerni, gy megregedett, ebben az esetben a kvetkez
halott ids ember lesz.
A haldokl
Adatkzlim szerint a hall bellta eltt a haldokl mindig jobban van. Akik ezt
nem tudjk, azoknl gyakran mg a remny is felled, hogy esetleg megmarad. A
haldoklt nem hagyjk egyedl, vele vannak az utols rkban, percekben. A halltusa
megknnytse rdekben, valamelyik (ltalban ni) hozztartoz csendben imdkozik
a haldokl fltt.
Bizony, hogy imdkoznak. Anysom nagyon vallsos vt, mikor
haldoklott n is imdkoztam rkig mellette, hogy megknnyccsem a
knldst
18
Krtem az ristent, hogy engedje hadd menjen el bkvel, s bocsssa
meg neki a vtkeit
19
A haldokl knldst maguk a hzbeliek is igyekeznek enyhteni. ltalnos tilalom
szerint nem szabad a vgt jrt hangosan siratni. Akit gy felsrnak, visszasrnak, annak
mg jobban elnylik a szenvedse.
Pravoszlv adatkzlim a haldokl kezbe gyertyt is gyjtanak, hogy vilgosabb
legyen az alagt a tlvilgra. Azt is elmesltk, hogy ltalban a gyertyt a nagybeteg
mr nem tudja tartani, ezrt valamelyik hozztartoz tartja a kezben. Mindkt felekezet
meslte, hogy a prnt is szoks kivenni a haldokl feje all, hogy ezzel is knnytsenek
a szenvedsn.
Pravoszlvoknl szoks a haldoklt lefektetni a fldre, mert gy tartja a hiedelem,
hogy minl kzelebb legyen a szenved az anyafldhz, ahonnan vtetett, s ahov
hamarosan visszakerl. Msik oknak azt hozzk fel, hogy azt az gynemt, gyat,
amelyben valaki meghal ki kell dobni, vagy elgetni, vagyis azt mr nem hasznljk
tovbb, mert ha valaki abban alszik,vagy csak r is l, az szerencstlensget, bajt hoz.
gy kmlik a btordarabot s annak kellkeit is a pusztulstl. Ha sajnljk elgetni,
akkor gyakran eladjk az arra jr gyjtget cignyoknak.
Mikor mr gondoljk, hogy nincs sok htra, kitakartjk az els szobt. Kihordjk
a felesleges btordarabokat.
Szegny uram mg a krhzban vt, de az orvos mondta, hogy nem
ri mn meg a reggelt. Mikor eljttek a jnyomk kitakartottuk az els
szobt. Alig brtam a srstl, de ht nem lehetett mn mit tenni
20
18 N, 66 ves
19 N, 82 ves
20 N, 75 ves
68 Sass Szilvia
Egsz addig, mg a haldokl mg letben van, nyitva tartjk az ablakot, hogy a
lelke knnyebben tudjon tvozni.
A faluban is l az a hiedelem, hogy a haldokl addig nem tud meghalni, mg nem
rendezett el mindent fldi letben.
Irma nnnym haldoklott, nagyon sokat szenvedett, mn napok ta
vrtuk a hallt, de addig nem tudott meghalni, mg a jnya, akivel mn
5 ve nem beszlt el nem jtt hozz, s ki nem bkltek
21
Klnleges esetek
Ha valaki nagyon nehezen tudott csak meghalni, arrl azt tartottk, hogy azrt knldik,
mert addig nem tud meghalni, amg t nem adta valakinek a boszorknytudomnyt.
Ahhoz, hogy meghalhasson, meg kell fognia valakinek a kezt, s gy tszll a tudomnya.
Azt is mondjk, hogy az ilyen haldokl egy pohr vizen keresztl is tadja a gonosz
ert, ha valaki a kezbe fogja azt. Egyik adatkzlm ezt gy meslte:
Nagyanym vt ilyen javasasszony, sokan hoztak hozz kisgyereket,
hogy csinljon nekik szenesvizet. Mikor haldoklott, nagyon sokig
knldott, oszt mondta, hogy fogjam meg a kezt. n mn akartam is, de
akkor anym odaugrott, s fogta meg a kezt. Hamaroson oszt meg is
halt nagyanym.
22
A hall bellta utn
ltalnos meggyzds szerint a llek az utols llegzettel, szusszanssal tvozik.
Sose felejtem el, mikor meghalt a Magdi urnak a nnje, pont vt ott
mellette, s r lehelte az utols szuszt. Magdi egy hnapig betegje vt
ennek, rizte a hall szagt.
23
Miutn megllaptottk, hogy a haldokl tnyleg meghalt, valamelyik hozztartoz
elmegy harangoztatni. A hall bellta utn azonnal bezrjk az addig nyitva tartott
ablakot. A hzban, ami fnyes, tkrzd fellet, letakarjk: az ablakot, tkrt, kpet,
nehogy megtartztassa a tkrkp a szabadul lelket, valamint meglltjk az rt. A
hall pillanatban azonban egyb ksr esemnyeket is szmon tart a hiedelem. Amikor
valaki megvlik a fldi lttl, az gen lefut egy csillag: llek szabadul.
A pravoszlvoknl a hall bellttl megkezdve egszen a temets vgig
gyertynak kell gnie a hzban. Erre, ha csak tehetik, specilis szentelt gyertyt
hasznlnak, amelyet apck ksztenek. Ugyancsak ennl a felekezetnl szoks, hogy
ha szl anya hal meg, s a gyereke letben marad, akkor az ajtflfra egy csokor
kakukkfvet akasztanak, amit k ms nven Szz Mria virgnak vagy
-nak neveznek. Ezt annak remnyben teszik, hogy gy tvol tartjk az anyt,
21 N, 82 ves
22 N, 51 ves
23 N, 63 ves
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 69
hogy az visszajjjn a gyermekrt.
Elszr a harangoznak szlnak, aztn a papnak, akivel megbeszlik a temets
idpontjt. Ha ks este vagy jjel halt meg, akkor reggel harangoznak, ha dleltt
trtnik a halleset, dlben. A harangozs minden felekezet sajt templomban trtnik,
a pravoszlvoknak a katolikus templomban harangoznak. A legkzelebbi hozztartozk
beszerzik a halotti bizonytvnyt s intzkednek az anyaknyvi hivatalnl, illetve
megrendelik a koporst, vagy mr az elre elksztett koporsk kzl vsrolnak
egyet.
Csak a pravoszlv felekezetnl szoks, hogy gy jelzik a faluban, hogy halott van
a hznl, hogy egsz nap nyitva tartjk a kaput, illetve fekete zszlt, vagy szalagot
tznek ki r.
A halott felksztse
A hall bellta utn az elhunyt llt sszehajtogatott fehr kendvel felktik, hogy a
szja ne maradjon nyitva (ezt a kendt a koporslezrs eltt leveszik, s a koporsban
hagyjk). Ha nyitva marad a szja, az azt jelenti, hogy lett volna mg kvnsga. Aztn
valaki, aki nem fl a halottl, kt ujjal lezrja a szemt. Ha a szemhjak felpattannak,
az azt jelenti, hogy a halott vr valakit maga utn. Pravoszlv felekezet adatkzlim
elmondtk, hogy nluk szoks a halott szemre pnzt tenni, mindkettre egy-egy 5
kopekes pnzrmt tesznek.
A kvetkez teend a halottmosdats. Rgen volt a faluban olyan asszony, aki
ezzel foglalkozott, munkjrt cserben fzettek neki a hozztartozk. Napjainkban a
halott mosdatst ltalban a kzeli nrokon vgzi, illetve segteni is szoktak neki ms
asszonyok a rokonsgbl. A kihlt testet megmosdatjk: egy rongyot megvizeznek,
megszappanozzk, s azzal az egsz testet lemossk. A rongyot s az ednyt, amiben a
vz volt eldobjk, tbb nem hasznljk. A halottat megfslik, a frfakat borotvljk. A
mosdatvizet nagy gonddal kezelik, flrees helyre ntik ki, mert gy tartjk, hogy aki
belelp, srgasgot kap, s balszerencse ksri egsz letben. A mosdats indoklsaknt
ltalban egyszer, gyakorlati okokra hivatkoznak. Nhny magyarzatbl azonban
kitnik, hogy e tisztlkodst a llek tisztulsval is prhuzamba lltjk.
A megmosdatott halottat illen felltztetik. Az idsebb asszonyok gyakran
elre elksztik, hogy mit adjanak rjuk, vagy frjkre a halluk utn. A frfakra
ltalban ltnyt, az asszonyokra fehr, esetleg fekete blzt, s szoknyt adnak, fejket
bektik. Ha fatal, elad sorban lv leny hal meg, azt menyasszonyi ruhba ltztetik.
A pravoszlv felekezeteknl nem szoks a halottat fekete ruhba eltemetni, pl. a nkre
virgmints kendt adnak. Reformtus halott esetben ltalban nem adnak lbbelit a
halottra, csak harisnyban, vagy zokniban temetik el, mg a pravoszlvoknl szoks
cipben eltemetni az elhunytat. Az egyik reformtus adatkzlm meslte, hogy a
halottra mirt tilos cipt adni:
70 Sass Szilvia
Nnjm meghalt, s anymk gy temettk el, hogy cipt hztak a lbra.
Bizony utna nagyon sokig visszajrt a lelke, klns dolgok trtntek
a hzban.
24
Ezutn a halottat egy tiszta, de lehetleg j lepedvel letakarjk.
Mg a halott a hzban van az ablakokat zrva tartjk, s fehr lepedvel akasztjk
be, illetve letakarjk a tkrket s a vitrint. Arra a krdsre, hogy ezt mirt teszik,
a vlasz: mert gy szoks, mg pravoszlv adatkzlim szerint azrt kell letakarni
minden tkrzd felletet, mert az visszatarthatja a halott lelkt.
Halottnzs
Mire megszlal a harang, mr nagyon sokan tudjk a faluban, hogy ki a halott, az emberek
egyms kztt adjk tovbb az informcit. A halott mellett mindig van valaki a kzeli
ni hozztartozk kzl. A szomszdok, rokonok, bartok mind elmennek a halottas
hzhoz, rszvtket fejezik ki a csaldnak, s ha kell, segtenek az elkszletekben.
gy tartja a szoks, hogy aki fl a halottl, annak meg kell fognia a halott nagylbujjt,
s akkor nem fog rosszat lmodni.
A ravatal s kellkei
A felltztetett halottat koporsba, majd a ravatalra teszik. A kopors sznben,
anyagban, formjban nincs klnbsg sem vallsi felekezetre nzve, sem arra, hogy
fatal-e a halott, vagy ids; n-e vagy frf. A pravoszlvoknl szoks, hogy a koporst
valamilyen sznes anyaggal blelik ki, pl. lila brsonnyal, a gyerekekt rzsasznnel,
eladsorban lv lenyt pedig fehr brsonnyal. A koporsba a halottat hanyatt
fektetik, kezt, lbt, fejt gondosan eligaztva. A kezt ltalban a melln keresztbe
rakjk, egyes esetekben a teste mell helyezik. A ravatal helye az els hzban, az utcra
nz ablak s a vele szemben lev ajt kztt, lbbal a kijrat fel. Erre a clra az
egyhzi ravatalt hasznljk fel. Ez feketre festett, bakokra szerelhet deszkalapbl ll.
A deszkalapot fekete poszttakarval takarjk le.
A halott hasra sarlt tesznek, hogy ne fvdjk fel, illetve pravoszlv adatkzlim
elmondsa alapjn a ravatal al, ugyanebbl a clbl, meszet raknak. A halottra fehr
szemfedt bortanak, ami az egsz koporst betakarja. A kend szlei a koporsbl is
kirnek, gy temetik el vele.
Kellkek a koporsban
A koporsba helyezett trgyak sora meglehetsen vltozatos. Valamennyit abban a hitben
helyezik a halott mell, hogy arra tlvilgi lte sorn szksge lehet. ltalnos szoks,
hogy a halott egyik kezbe pnzt tesznek, ne menjen pnz nlkl a tlvilgra, ez az
esetek tbbsgben 1 hrivnya rtk paprpnz. A msik kezbe zsebkendt tesznek.
24 Frf, 60 ves
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 71
Az elhunyt kezre, ha addig nem hordta jegyrjt, azt is felhzzk az ujjra. A frfak
mell ltalban kalapjukat is odarakjk. Gyakori mg, hogy az elhunyt szmra kedves
trgyakat is a koporsba teszik, mert gy hiszik, hogyha valamely kedves, vagy mg
letben meghagyott trgyat nem temetnek el vele, a halott lelke ksrteni fog, amg azt
meg nem kapja. Ezrt sajt rdekkben is gondosan gyelnek arra, hogy minden
fontos trgy a koporsba kerljn.
Amikor a sgorom meghalt, a felesge mellje tett egy kis vegben
bort, mert ht szerette a kis bort megiszogatni mg ltben.
25
Mieltt az uram meghalt, pp meccette a szlt, s elhagyta a
meccollt. Nagyon sok kereste, de nem tallta meg. Mikor meghalt,
valamir lementem a kertbe, ht erre megleltem az ollt, s mellraktam
a koporsba, hogy majd ne jjjn vissza keresni.
26
A pravoszlv felekezetnl a koporsba mindssze zsebkendt tesznek az elhunyt
kezbe, ms semmit.
Virraszts
Ha a hallozs dlutn 5 ra eltt trtnik, mg aznap este, ha 5 ra utn csak msnap
este tartjk a virrasztt. ltalban este 19 rtl 21 rig tart. Ez alatt az id alatt az
elhunyt hozztartozin kvl a rokonsg, szomszdok, bartok, ismersk megjelennek
a halottas hznl elbcszni. A reformtus virrasztra a pap is eljn, aki imdkozik
a halott dvrt, zsoltrokat nekel. A tisztelettvk mind bemennek a koporshoz, ki-
ki virgot tesz mell, vagy a hozztartoznak fejezi ki rszvtt. A tovbbiakban az
asszonyok a kopors mellett, vagy a szomszd szobban lnek, nekelnek, beszlgetnek,
ltalban az elhunytrl. A halott fejnl a legkzelebbi hozztartoz foglal helyet. A
frfak ez alatt az udvaron llnak. Mind az asszonyokat, mind a frfakat megknljk a
hziak itallal, ez rgebben bor s vz volt, de napjainkban a bort felvltottk a klnbz
dtk a pap krsre.
A halottat a csaldtagok jszaka sem hagyjk magra, s a villanyt sem kapcsoljk
le mellette, sem pedig a szomszdos szobban. A virrasztban lltjk ssze a nvsoros
bcsztatt. Ezt a temets eltt adjk t a lelksznek s a hznl tartott szertarts sorn
olvassk fel.
A pravoszlv felekezetnl egsz jjel virrasztanak, itt a pap nincs jelen. A virraszts
alatt tmjnt fstlnek, valamint imdkoznak s nekelnek. A virrasztsnak csak az els
kakassz vet vget. A jelenlvknek a csald vacsort is szolgl fel, ltalban jfl utn
kivonulnak a kiskonyhba s ott ehetnek. Ilyenkor fnkot s kttes kalcsot vagy ms
nven -t szolglnak fel a hozztartozk. Italknt csak vizet fogyasztanak. A
gyertyt tovbbra is folyamatosan getik.
25 N, 70 ves
26 u.
72 Sass Szilvia
A faluban nincsenek lland srsk. Rendszerint a virraszt alkalmval
ajnlkoznak, vagy pedig a csald frf tagja kr fel nhny embert. A srsk tbbnyire
legalbb hatan szoktak lenni.
Temets
A temets mindig a hall utni msodik napon van. Minden felekezet ugyanabba
a temetbe temetkezik. Ezen a reggelen a srsk mr kora hajnalban megkezdik a sr
kisst, hogy az idben elkszljn. A sr helyt egyes esetekben a temet gondnoka
jelli ki, mg ms esetekben fleg az idsebb emberek szmra elre ki van hagyva
a nyughely. Ez ltalban valamely csaldtagjuk srja mellett van. A srsk szmra
az elhunyt csaldtagjai lelmet visznek ki a temetbe. Ez ltalban szalonna, kolbsz,
kenyr, bor illetve vz. A srskat a temets vgeztvel meghvjk a halotti torra is.
Nyron 14 rakor, tlen a nappal rvidsge miatt 12-13 rakor kezdik a
temetst. Egyik pravoszlv odakzlm meslte, hogy dlutn kt ra utn mr tilos a
temets, mert akkor a nap mr nyugodni tr. A temetsre ill elmennie a rokonoknak,
mg a tvolabbiaknak is, valamint a j ismersknek, bartoknak. Fleg akkor
fgyelhet meg, hogy a falu nagy rsze elmegy a temetsre, attl fggetlenl, hogy a
rokonsghoz tartozott-e vagy sem, ha fatal szemly halt meg, vagy pedig valakinek
tragikus krlmnyek kztt trtnt a halla.
A legkzelebbi hozztartozk mr majdnem egy rval a gyszszertarts kezdete
eltt megrkeznek a halottas hzhoz. Egy rszk abban a szobban tartzkodik,
amelyikben a halottat felravataloztk, mg msok az udvaron vrakoznak. Az ltaluk
hozott koszorkat felakasztjk az erre a clra elre elksztett helyekre, a virgokat a
szobba, a kopors mell helyezik. Az udvaron, szemben azzal a hellyel, ahov a ravatalt
fogjk helyezni, egy asztalt lltanak e mgtt ll majd a pap , amit letakarnak fehr
csipketertvel, illetve vizet s poharat is tesznek r. Az asztal mg padokat tesznek,
ide lnek majd az egyhzi krus tagjai.
A felravatalozott halottat szemfedllel, halotti lepellel takartk le, amelyet a
temets megkezdse eltt derkig lehajtanak. A kopors lezrsa eltt visszahajtjk,
ismt letakarjk a halottat, majd ollval kivgjk. ltalban hosszban s szlessgben
bevgjk az elhunyt fejnl gy, hogy alhajtva ltszdjon az arca. Ezt nem mindig
a kzvetlen hozztartoz, hanem valamelyik kzelebbi nrokon vgzi. Adatkzlim
egyike sem tudta megindokolni, hogy mirt kell kivgni, csupn annyit tudtak
mondani, gy szoks. A pravoszlvoknl nem szoks behastani a szemfedt, csak
visszahajtjk.
Mikor meghzzk a harangot, akkor trtnik a kopors lezrsa. Ez az egyik
legszvszortbb esemny a temets sorn. Ilyenkor ltalban hangosan zokognak, mert
ez jelentette a vgs, szemlyes bcst, ekkor vethettek r mg egy utols pillantst.
Ugyanerre a harangszra gylnek a hzhoz a vgtisztessget tevk.
A kopors lezrsa az utols esemny, amely a gyszos hzban trtnik, s ezzel
kezdett jelenti a temetsi szokssor f esemnynek, a halott hzbl val kivitelnek
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 73
s elfldelsnek aktusa. A leszgelt kopors tetejre felerstik a legkzelebbi
hozztartoz koszorjt.
A pravoszlvoknl ez mskppen trtnik: a pap mr a kopors kihozatala eltt
megrkezik, s megszenteli a halottat szenteltvzzel. Rgebben k csak a temetben
szgeztk le a koporst, addig nyitott koporsban vittk a halottat. Mra ez a szoks
mr nmikpp elhalvnyult, s itt is a hzban szgezik le a koporst, kivtel ez all, ha
valamilyen neves szemlyisg vagy gyerek halla trtnt. Mieltt kivinnk a hzbl
a hozztartozk mind homlokon cskoljk t, s krik, hogy bocssson meg nekik,
mindenrt, amit valaha ellene elkvettek.
A koporst ezutn leveszik a ravatalrl s fldre helyezik. A ravatalt sztszedik,
s az udvarra viszik, ahol ismt sszerakjk. Ezutn frfak ltalban kzben hozzk
ki a koporst, s a ravatalra teszik. A halott a koporsban mindig gy fekszik, hogy a
lba menetirnyban legyen. Az udvaron a koporst jra a ravatalra teszik, s rhelyezik
a koszorkat, mell, a fldre vedrekben pedig a virgokat. A kopors mellett llnak a
csaldtagok, jobb oldalon a frfak, baloldalon a nk.
Reformtus temetsek alkalmval a pap csak az udvarra jn s a kopors mgtt,
az ide helyezett asztalnl, a halott feje felli oldalon megll. Utna sorakoznak a
krustagok. A bcszni rkezk a gyszol hz udvarn gylekeznek. A vgtisztessget
tvket nyitott kapu vrja.
A temetseken nagyon fgyeltk az regasszonyok, hogy a legkzelebbi
hozztartozk mennyire siratjk az elhunytat. Ha valaki nagyon jajveszkelt, azt
megszltk, de ugyangy jrt az is, aki szerintk nem srt elgg. A temetsek utn
ugyanis beszdtma a faluban, hogy ki mennyire siratta a hozztartozjt.
A szertarts sorn a pap beszdben prblja enyhteni a hozztartozk fjdalmt, a
feltmadsrl beszl. Majd a reformtusoknl sor kerl a csald ltal megrt bcsztat
felolvassra, amelynek vgn a tiszteletes kln elbcszik az egyhz nevben is.
Ebbl ltalban a faluban nagy megsrtdsek szoktak lenni, ha esetleg valamely rokon
vletlenl kimarad a felsorolsbl. A pravoszlv pap a szertarts kezdetn szenteltvzzel,
s fstlvel jr krbe a koporsn, gy szentelve meg azt. Nluk nem szoks szban
bcszni a halottl. Rgebben szertarts sorn az nekeket a kntor diktlta, napjainkban
azonban az erre a clra megjelent Temetsi nekfzetet hasznljk. Az nekek szmt a
kntor hirdeti ki.
A temetsi menet
A szertarts befejeztvel elindult a menet az udvarrl. A halottra vrakoz gyszkocsi,
aminek a szerept egy erre a clra talaktott lovas kocsi tlti be a hz kapuja eltt ll
az utcn. A bcsztat utn a koporst felemelik, s az erre a clra ksztett halottviv
rudakkal kiviszik az udvarrl, s a kocsira helyezik, majd ezutn kvetkeznek a koszork,
virgcsokrok, melyeket szintn rraknak a gyszkocsira. Az udvarrl a koporst
ltalban a legkzelebbi frf hozztartozk, vagy a srsk viszik ki.
74 Sass Szilvia
A pravoszlvoknl a szoks gy tartja, hogy az elhunytat kzben, halottviv
rudakkal kell vinni. A pravoszlv frfak karjra zsebkendt ktnek, valamint a halottviv
rudakra is, illetve mindenkinek, aki segtett a temets lebonyoltsban zsebkendt
ajndkoznak, mert nluk az a hiedelem, hogy nem szabad semmit hla nlkl hagyni.
A reformtus gyszmenetben ell megy a pap s a kntor, mgtte a frfak, ezek kztt
is ell az nekesek, aztn kvetkezik a halottas szekr, majd a csaldtagok, utnuk
jnnek a nk s a gyerekek. A pravoszlvoknl ell megy egy, a keresztet viv ember,
utna a pap, utna az nekesek, a halott, vgl a frfak s legvgn a nk, valamint a
gyermekek. A gyszmenet elindulst harangsz ksri. A menet a telepls f tvonaln
halad, gy bcsztatva el a halottat a falutl.
A temetbe rve a koporst a halottviv rudakkal leteszik a sr szjra. A pap a
nyitott srnl bcsztatja el a halottat. Amikor a temetsi menet a kisott srhoz rt, a
hozztartozk az elhunyt lbhoz, a pap pedig a fejhez llt, mellette a kntor foglal
helyet. A koporst a nyitott sr felett keresztbefektetett koporsviv rudakra helyezik.
Pravoszlv temetseken a pap a temetben a sr minden sarkt, illetve a koporst
is meglocsolja szentelt vzzel, hogy tvol tartsa tle az rdgt.
A bcsztats vgeztvel a rudak mellett kt hossz ereget ktelet fznek t,
amelyekkel a koporst a srba engedik. Ezt a mveletet rendszerint a srsk vgzik. A
pravoszlvok kln erre a clra 14 m lenvszon anyagot vsrolnak, mert gy tartjk,
hogy mg a legszegnyebb embert sem engedhetik ktlen a fldbe. Ezt az anyagot
utna a srsknak ajndkozzk.
A srba engedett koporsra a hozztartozk egy mark fldet dobnak, ez az utols
rintkezs szerettkkel.
A pravoszlvoknl szoks, hogy mg a sr behantolsa eltt a hozztartozk pnzt
dobnak a srba. Ez azrt trtnik, mert l az a hiedelem, hogy az elhunytnak fzetnie kell
majd a rvsznek, aki thajzik vele a tlvilgra. Ezutn kvetkezik a sr behantolsa,
ami szintn a srsk faladata az elre kivitt laptokkal, skkal, kapkkal.
Borzsovn padmalyos temets jellemz. A padmalyt deszkkkal rekesztik el.
Mikor mr a srt bizonyos magassgig befedtk, elhelyezik a fejft. A srra,
az elhunyt fejhez kerl a csald koszorja, s a virgok. A vedreket, amelyekben a
virgokat vittk ki a temetbe, ott is hagyjk, gy tartja a szoks, hogy a temetbl
semmit nem szabad visszavinni.
A temets befejeztvel szoks volt, s az ma is, hogy a rsztvevk elmennek kzeli
hozztartozjuk srjhoz. Az elhunyt srjt a hozztartozk hagyjk el utoljra.
A tor
Reformtusoknl a temetben meghvjk a kzeli rokonokat, ismersket, a kntort,
srskat. Mialatt folyik az elhantols, a hzban maradt asszonyok elkszlnek a torra.
Elssorban ablakot nyitnak, szellztetnek, kitakartanak s asztalt tertenek. J id esetn
az udvaron, rossz id esetn a hzban. A kszlds mg a temets napjnak reggeln
elkezddik, amikor rendszerint valamelyik szomszdban megstik a fnkot. Borzsovn
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 75
az asztalon hidegtl van, tovbb tlttt kposzta s fnk, italnak pedig bor, plinka,
dt s svnyvz.
ltalnos szoks, hogy az udvarra lpve mindenki kezet mos, az elre odaksztett
vzben. Ezt ltalban kzvetlenl a kapu mell helyezik, hogy az udvarra lpve rgtn
megtrtnjk a tisztlkods.
A pravoszlvoknl a torra minden vgtisztessget tv embert meghvnak. Miutn
megrkeznek az udvarra s kezet mosnak, mindenkinek ennie kell az n. -bl egy
teskanllal. Ez az tel des ftt bzbl,vagy rzsbl kszlt, mzzel s mazsolval
zestve. A toron htfle fogst ksztenek, s az asztalra kln tertket tesznek az
elhunyt szmra is. A neki fenntartott helyre kerl fnykpe, fekete szalaggal tktve,
illetve egy kis pohrban plinka, s egy darabka kenyr. A tor megkezdse alkalmval
a rsztvevk ktszer koccintanak, utna tbbet nem isznak alkoholt. A tor befejezse
utn jszakra is hagynak telt az asztalon, ha az elhunyt lelke visszatrne, ne maradjon
hen.
Az asztalnl ltalban a halottrl beszlgetnek, trtneteket meslnek az letrl,
j tulajdonsgairl.
A tor vgeztvel a tisztessgtevk hazatrnek. A pravoszlvok mindenkinek, aki
rszt vett a toron, mikor hazafel indul, travalt adnak, ez ltalban ktteskalcs,
illetve dessg, valahol aprpnz.
Ezutn a csald egyedl marad. Megkezddik a gysz idszaka. Ettl a naptl
kezdve a csaldtagok, ha csak tehetik fekete ruht viselnek, ha ez nem ll mdjukban,
akkor fekete szalagot tznek a ruhjukra, s tartzkodnak a mulatstl. Reformtus
szoks szerint a hzastrsat, szlt, testvrt egy vig kell gyszolni, nagyszlt fl vig,
tvolabbi rokont hrom hnapig.
A pravoszlvok 40 napig hordanak fekete ruht, amg a halott lelke mg a fldn
bolyong. A 40. napon tvozik a tlvilgra. A temets utni vasrnapi istentisztelet
keretben a lelksz meg emlkezik a halottrl. A hozztartozk az egyhzkzsg javra
tett pnzadomnyukkal rktik meg halottjuk emlkt. A temets utni negyvenedik
napon tvoltjk el a srrl a koszorkat, virgokat, s ezutn esetleg sremlket
emeltetnek.
A pravoszlvok a temets utni 9. s 40. napon, majd a temets flves s
egyves forduljn is tort rendeznek, amire meghvjk a rokonsgot. Ekkor egytt
elmennek a temetbe, gyertyt gyjtanak a sron, illetve magukkal visznek egy veg
vodkt, dessget, amibl megknlnak mindenkit, aki csak a temetben van. Mikor
hazaindulnak, a sron hagynak egy nyitott veg plinkt s egy poharat, hogy aki arra
jr, meg tudja magt knlni belle.
Az lmok a hall, a temets utn is fontos szerepet jtszanak, mert az emberek gy
tartjk, szeretteik ezeken keresztl zennek mg l rokonaiknak. A hiedelem szerint,
ha valaki vzzel lmodik, az azt jelenti, hogy a halottat nem szabad nagyon siratni, mert
akkor a lelke nem tud nyugodni:
76 Sass Szilvia
Meghalt a tesvrem, s nemsokra azt lmodtam, hogy egy nagy vz
mellett llt egy lavrral a kezbe. Krdeztem, mit csinl, erre azt mondta,
hogy nem brom ezt a lavrt, mert tele van vzzel.
27
Gyakori mg, hogy ha az elhunyttal lmodnak, elmennek a temetbe, visznek
virgot, hogy ezek az lmok megsznjenek. Elfordulnak klnleges esetek is:
Azt lmodtam, hogy anym mondta, hogy nagyon fzik a lba. Ht
msnap vettem egy pr papucsot, oszt elstam a srjba, hadd melegccse.
Utna m lmodtam ilyet
28
azt lmodta, hogy a mamja nagyon hes vt, s tttt kposztt
kvnt. Oszt egy kis fazikba, amit m nem hasznlt rakott kposztt, s
elsta a mamja lbhoz a srba
29
A borzsovai temet
A temet fekvse
A borzsovai temet a falut keresztlszel szak-dli irny fttl nyugatra, a refor-
mtus templomtl szakra fekszik. Ha a falu kzpontjban lv tkeresztezds eltt
nyugatra trnk, mris megtalljuk.
Hogy mikor lteslt nem tudni pontosan, gy els emltsnek a Sipos Zsigmond:
Borzsova monogrfj-ban megjelen adatot tekinthetjk, miszerint 1767-ben a falu
temetjt felosztottk egyms kztt a kvetkez csaldok: Egry, Kroly, Kajdy, Dobos,
Horvth, Szcs, Csengery, ry, Mth, Bed, Bab, Bende, Vargha, Nagy, Ujlaky,
Hegeds, Krdy, Szendy, Sipos, Kovcs, Orbn, Kritsfallossy, Bnyey, Torzss,
Brassay, Kteles, Fekevgsi Nagy, Molnr, Tariska, Gondy, Barkaszy, Baranyi, Fodor,
Fazekas, Bereczky.
30
A rgi temet 1823-ban ment t a kzforgalomba.
A rgi temet a ma hasznlatban lv temet nyugati oldaln fekszik, melyben
adataink szerint 437 lthat sr tallhat. A temetnek egy fbejrata van a dli
oldalon, az szaki oldaln a Vrke foly hzdik. A srkertet drtkerts veszi krl.
Mivel az addig hasznlt terletre mr nem frt tbb sr, leszmtva a hzastrsaknak,
csaldtagoknak elre meghagyott helyeket. (Ugyanis ahhoz, hogy egy srra jra
temetkezni lehessen, legalbb 100 vnek kell eltelnie.) 2003-ban az egyhz birtokba
vette a temettl nyugatra lv 2 hektr nagysg fldterletet, s az j sort mr ide
kezdtk meg.
31
Ez a terlet mg nincs bekertve, s bejrata sincs.
27 N, 80 ves
28 N, 72 ves
29 u.
30 Sipos, 1910:108.
31 Frf, 60 ves
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 77
A temet terletnek a kzps rszen ll egy, az 1970-es vekben plt
koporstev llvnyzat, melyet akkor hasznlnak, ha nem falubeli a halott, klnben
a halottat a hznl ravatalozzk fel.
32
Az llvnyzat mg egy tglbl kszlt falat
emeltek, kzpen van az llvnyzat, jobb oldalra tle kt lcnak van meg a helye.
Az egsz ptmny fehrre van meszelve. Ugyancsak a kzponti rszen tallhat egy
kopjafa, amelyet 1989 decemberben a KMKSZ llttatott a sztlinizmus mrtrjainak
emlkre.
33
A fbejrat mellett keletre tallhat az 1970-es vekben plt garzs, ahol a halottas
szekeret tartjk. Ezt a szekeret Gondi Istvn borzsovai asztalos ksztette.
34
A temetbe reformtus s katolikus egyarnt temetkezik, helyk semmifle
rendhez nincs ktve. Srjaikat mindssze a srkvek klnbztetik meg: az jabban
ksztett katolikus srkvek keresztet brzolnak, vagy pedig a rgebben kszlteken
kbe bevsve lthat a kereszt. A reformtusoknl gyakori a kehely megjelense a
srkvn, de ez inkbb csak a rgebbi srokon jellemz, az jabbakon nem igazn.
Olyan esetben, ha pl. egy kettes srban egy reformtus, s egy katolikus fekszik,
akkor a reformtus neve alatt a kehely lthat, mg a katolikus neve alatt a kereszt. A
zsidknak kln temetkezsi helyk volt, ez a temettl dlnyugatra tallhat. A rgiek
emlkezete szerint 1944-ta nem temettek ide senkit. Ezen a terleten hszegynhny
sr tallhat.
Gyakoriak a temetben a kettes, st csaldi srok, de minden halottnak kln fejfja
van. Az egsz srkert terletn tallhat hrom olyan csaldi sr, mely kertssel van
krbevonva. A srok sorokba rendezettek, a sorok kztt keskeny gyalogtnyi tvolsg
tallhat.
Srjelek
A borzsovai temetben a kvetkez srjel-tpusokat klnthetjk el:
- srk (faragatlan, vagy faragott)
- kopjafa
- fakereszt
- vaskereszt
- flddel fedett k sremlk
- betonlappal lefedett sremlk
35
A felsorolt srjelek lltsa idben elklnl, egymst felvltva jelenik meg a
temetben.
32 N, 70 ves
33 Botlik - Dupka, 1993:106.
34 N, 70 ves
35 Deky, 2002: 364.
78 Sass Szilvia
Faragatlan srkveket az 1800-as vekben lltottak Borzsovn. A temetben
mindssze hat tallhat ebbl a tpusbl. ltalban tglalap, vagy flkrv alakak.
Ezek a srkvek az elhunyt nevt, szletsi, valamint hallozsi dtumt foglaljk
magukba, azonban ezek alig vehetek ki belle, mivel ez a tpus srjel nagyon rossz
llapotban van, s a felirat is szinte teljesen olvashatatlann vlt.
36
A faragott srkvek mg nagyon j llapotban vannak, ami az olvashatsgukat
illeti, azonban mr nhny kzlk letrt, s csak a betontalpnak van tmasztva. Ezeken
a srjeleken a halott nevn, szletsi, valamint hallozsi dtumn kvl szerepel az
elhunyt foglalkozsa, br ez nem mindegyikre jellemz, valamint fny derl az
llttatkra is. A faragott srkvek klnll ktmbkbl llnak, melyeket kzpen
vashuzal tart ssze, s a ksz srk egy ugyancsak betonbl kszlt llvnyzatra van
tve. Az 1800-as vek vgrl maradt rnk egy teljes mrtkben vasbl kszlt szpen
megmunklt sremlk is, amelyen klnbz kgymotvumok tallhatak, s valszn
az elhunyt foglalkozsra utalnak, hiszen a kgy az orvostudomny szimbluma.
37
Kopjaft ma mr nem hasznlnak. A rgebbiek kzl nhny maradt fenn, melynek
ngy jellemz tpusa van. Ezeknl a sremlkeknl vltozatos a feliratok megjelense,
egyes kopjafn magn a fn jelenik meg a felirat, mg msokon a kopjafra van rerstve
egy plhtbla, s erre vannak felrva az elhunyt adatai.
38
Az utols kopjaft 1989-ben a
sztlinizmus ldozatainak emlkre lltottk.
39
Adatkzlim szerint itt a fldbe el van
temetve egy kopors, melyben az ldozatok nvsora lett elhelyezve.
40
Fakereszt a rgi katolikus srokon tallhat, az egsz temetben mra mr csak egy
maradt fenn, ezen nem lthat semmilyen felirat. Kt egymshoz rgztett, egyforma
nagysg fadarabbl ll, a fa anyaga valsznleg tlgy.
41
Mg egyes falvakban kzvetlenl a temets utn fejft lltanak a halottnak, addig
Borzsovn ez nem jellemz. A faluban a halott eltemetse utn kb. 60 cm mlysgben
egy vasbl kszlt keresztet helyeznek el az elhunyt fejhez, ami nyugat, szaknyugat
fel van tjolva. A kereszten egy rerstett tbln a halott adatai vannak, a neve, szletsi
ve, az elhallozs ve, valamint, hogy hny vet lt. Ez a vaskereszt 1.80 mter magas,
feketre van lefestve. Egszen addig szolgl fejfnak, mg az elhunyt hozztartozi nem
emeltetnek k sremlket. Akkor a keresztet kiveszik a fldbl s a sr mell helyezik,
amit majd a temet gondnoka visz el. A ksbbiekben ezt mr nem hasznljk fel.
42
A
reformtus valls elhunyt esetben pedig egy vascsre erstett tblra vannak rva a
halott adatai, s ez van a fldbe szrva, ugyancsak 60 cm mlysgben. Megfgyelhet mg
ms formja is ennek a tpusnak, ami szintn a reformtus halott esetben jellemz, ez
36 Deky, 2002: 365.
37 Deky, 2002: 365.
38 Deky, 2002: 365-367.
39 Botlik Dupka, 1993: 106.
40 N, 72 ves
41 Deky, 2002: 368-369.
42 N, 72 ves
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 79
szintn feketre festett vasbl kszl, csak ngy lbon ll, s gy van a srra tve nhny
cm mlysgben. Ugyancsak megtallhat rajta a halott adatait tartalmaz tbla.
43
Borzsovn a legjellemzbb sremlk a flddel fedett k sremlk. A sremlkek
zme csiszolt betonbl, andezitbl, mrvnybl, illetve mmrvnybl kszlt,
ritkbban grnitbl. Azonban ezek kombincija is gyakori. Az jabban lltott ilyen
sremlkek betonbl kszlnek, erre kerl r aztn a mrvnylapra vsett felirat, mely
mr nemcsak a halott adatait, hanem a hozztartozk ltal kivlasztott bcsverset is
magba foglalja. A rgebbiek mg teljes mrtkben betonbl kszltek, a mrvny csak
az utbbi 10-20 vben jtt divatba.
44
Ezeket kisebb dombormvek is dsztik, mint pldul szomorfz, kehely, kereszt,
nap.
Egyes ilyen k sremlken, de inkbb a rgebbieken fel van tntetve a kszt
neve is, pl. kt sron lthat: Maluska Borzsova felirat, mely Maluska Gedeon
egykori kmvesre utal, akinek srja szintn megtallhat a temetben. A katolikus
sremlkeken kbl kifaragott kereszt lthat, melyen gyakran megjelenik a kifesztett
Krisztus. Gyakori mg mindkt felekezetnl, hogy az elhunyt fnykpe is felkerl a
sremlkre. Ezt ltalban fehr szn porcelnba foglaljk, s azt helyezik a mrvny,
vagy betontblra. Az jabban kszlt sremlkeken mr nem annyira a porcelnba
foglalt kp jelenik meg, hanem a mrvnyba van belevsve az elhunyt arckpe. E
sremlk-tpus hasznlata szervesen illeszkedik a hagyomnyos temetkezsbe, hiszen
bal oldalt a frjet, jobb oldalt a nt helyeztk el. Abban az esetben, ha csak a hzastrs
egyik tagja hunyt mg el, akkor felrjk a mg l adatait is, csak a hallozs dtumnak
hagynak ki helyet.
45
A betonlappal befedett sremlk Borzsovn nem igazn jellemz, mindssze 4
ilyen tallhat. Ez a tpus, akrcsak a flddel fedett sremlk, betonbl kszl, de ezt
a tpust az egsz srt betakar betonlappal fedik le. Erre a betonlapra kerl egy kisebb
mrvny, vagy betontbla, melyen a halott adatai szerepelnek.
46
Srfeliratok
A srfeliratok tlnyom rsze magyar nyelv, az egsz temetben mindssze kt szlv
nyelven rott sremlk tallhat. Mind a kett katolikus elhunytat takar. A magyar
srfeliratok egy rsze visszatkrzi az archaikus nyelvi sajtossgokat. A rgebben
kszlteken megfgyelhet, hogy a szavak kztt nincs szkz kihagyva, az egsz
szveg teljesen egybefolyik. Eltrs van abban is, hogy a felirat a sremlk melyik
oldalra kerl. Egyes sroknl a srtl elfel nz oldalra, mg msoknl a sr fel
nz oldalra kerlt a felirat. A rgi temetben gyakori a srokon megjelen A.B.F.R.A
rvidts, azaz: A Boldog Feltmads Remnye Alatt.
47
A sremlkeken a nevek beczett
43 Deky, 2002: 368-369.
44 uo.
45 uo.
46 uo.
47 L. Juhsz, 2002: 219, 222.
80 Sass Szilvia
formival is tallkozunk. A gyereksroknl szinte mindegyiknl pl.: Sanyika, vcska
stb. Idsebbeknl a frfak beczse nem fordul el, nknl nha mg megfgyelhet, pl.
az egyik sron Irn helyett Irnke olvashat.
48
A sremlkeken szerepl verseket, illetve feliratokat a hozztartozk vagy
valamelyik, a temetn tallhat sremlkrl vettk, vagy pedig msik kzsg temetjben
ltott verset (ezeket vndor tmknak nevezzk), illetve feliratot jegyeztek fel, s vsettk
fel k is. A srfeliratok kzl tbbfle tpust klnbztetnk meg:
49
letmdra utalk:
leted volt a munka s szeretet
a zord hall mgis eltemetett
rk munka volt ltetek
Legyen ldott pihensetek.
A hall okra utalk:
Itt nyugszik
Egy j desapa, kinek
autbalesetben trtnt halla...
Sok betegsg utn pihenni trsz,
De emlked szvnkben rkk l.
A hall helyre utalk:
Idegenben lelte hallt
Malmay Gbor...
A tvolban elhunyt
Cske Lajos
1945.
Foglalkozsra utalk:
Itt nyugszik
Darcsi Mikls
ev.ref.lelksz...
Itt nyugszik
Nagy Krolyn
sz.Moczok Irma
m.k.okl.szlszn...
48 uo.
49 Molnr, 2000: 8-9. (Az sszes idzet a Digitlis vltozatban olvashat a szerk.)
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 81
Az elhunyt korra utalk:
Kis angyalknk voltl,
gbe kellett szllnod,
Szvnk nagy fjdalma,
Ne zavarja lmod.
A tlvilgi letben val hitre utalk:
Emlked rkk lni fog szvnkben
Mg nem tallkozunk ott fenn
Az egekben.
Nyugszik a feltmads remnyben.
Az llttatkra utalk:
E srkvet emeltette h zvegye.
Emeltettk gyermekei Sndor s Julika.
A nv versbefoglalsa:
Egy h j apa
Nemes kebl bart
Nemes Sipos Jzsef
Alussza itt lmt...
Itt nyugszik Varga Blintn.
Az letkor vszmnak versbefoglalsa:
Makkfalvi
Nagy Kroly
Aki 73 vet lt...
...A munka Br kor,
Virgz korba,
Mint 45 ves ,
Szllott le srjba...
Pldk vndortmkra:
Tid a nyugalom,
Mink a fjdalom.
82 Sass Szilvia
A szeretet soha nem hal meg.
A megfradt test pihenni tr,
A llek rkk l.
A hallrl alkotott kp az idk sorn folyamatosan talakul, vltozik. Egyes
szoksok elfelejtdnek, helykre ltalban jak jnnek. Azonban soha nem feledhetjk:
A hall tovbbra is megismerhetetlen marad. Az let azonban megismerhet. A hall
kihvsa letnk egyszerisgre, megismtelhetetlensgre fgyelmeztet bennnket.
Ennek tudatban kell megbecslnnk sorsunk, minden meglt pillanatunk rtkt.(Kunt
Ern)
50
Felhasznlt irodalom jegyzke
BALASSA Ivn 1989: A magyar falvak temeti. Budapest: Corvina kiad
BOTLIK Jzsef - DUPKA Gyrgy 1993:
Magyarlakta teleplsek ezredve Krptaljn.
Ungvr-Budapest: Intermix Kiad
CZBELY Lajos 1996: Halottas szoksok s hiedelmek Visken. In: Szem ltta,
szv bnta. Krptaljai honismereti tanulmnyok.
Szerkesztette: P.PUNYK Mria. Budapest-Beregszsz:
Hatodik Sp Alalptvny - Mandtum Kiad, 212-
217.
DEKY Zita 2002: nnepi ktet Farag Jzsef 80. szletsnapjra.
Budapest
FAGGYAS Istvn 1988: Fejfs temetk a magyarorszgi Gmrben. Debrecen:
Kossuth Lajos Tudomnyegyetem
GULYS Lszl 1989: Mosoly a csend honban. MONTIR Stdi
KUNT Ern 2005: Az utols tvltozs. Budapest: Neumann Kht
L. JUHSZ Ilona 2002: Rudna I. Temetkezsi szoksok s a temetkultra
vltozsai a 20. szzadban. Komrom-Dunaszerdah.
LEHOCZKY Tivadar 1996: Bereg vrmegye. Budapest-Beregszsz: Hatodik sp
alaptvny- Mandtum kiad
MOLNR Mihly 2000: Srfeliratok a magyarorszgi Gmrben. Debrecen: A
Debreceni Egyetem Nprajzi Tanszknek kiadvnya
. BARTHA Jlia 1994: Az anatliai trkk temetkezsi szoksai. Forrs:
Studia Folkloristica et ethnographica. Debrecen:
50 Kunt, 2005
Temetkezsi szoksok s a halllal kapcsolatos hiedelmek Borzsovn 83
A Kossuth Lajos Tudomnyegyetem Nprajzi
Tanszknek kiadvnya
P.PUNYK Mria BORSOS Balzs 1996:
Faragott fejfk a Szernye-mocsr krnyki magyar
falvak temetiben. In: Szem ltta, szv bnta.
Krptaljai honismereti tanulmnyok. Szerkesztette:
P.PUNYK Mria. Budapest-Beregszsz: Hatodik Sp
Alalptvny-Mandtum Kiad, 226-240.
P.PUNYK Mria BORSOS Balzs 1996:
Srversek a Szernye-mocsr krnyki magyar
falvak temetiben. In: Szem ltta, szv bnta.
Krptaljai honismereti tanulmnyok. Szerkesztette:
P.PUNYK Mria. Budapest-Beregszsz: Hatodik Sp
Alalptvny-Mandtum Kiad, 217-226.
PK Judit 1994: Bereg vrmegye katonai lersa (1782-1785).
Nyregyhza: A Szabolcs-Szatmr-Bereg megyei
levltr kiadvnya
PUNTIGN Jzsef - PUNTIGN Tnde 2003:
A losonci reformtus temet. Komrom- Dunaszerda-
hely.
SIPOS Zsigmond 1910: Borzsova monogrfja. Beregszsz.
UJVRY Zoltn 1986: Temetkezsi szoksok a beregi Tiszahton. Debrecen:
A Debreceni Egyetem Nprajzi Tanszknek
kiadvnya
VIRG Magdolna 1994: Temets a tvishton. Debrecen. A Nprajzi Lthatr
Kisknyvtra. 4.
Internetes hivatkozsok
PALDI-KOVCS ATTILA (SZERK.), Magyar Nprajz:
http://vmek.oszk.hu/02100/02152/html/07/51.html
DR. ANGYAL Eleonra: Temetkezsi szoksok - Az eurpai temetk kialakulsa:
http://www.somogyitemetkezes.hu/halal_es_temetkezes.html
Krptinfo, Borzsova: www.karpatinfo.org.ua.
Irodalomtrtnet
Gspr Sndor
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek
szempontjairl. Szocialista cenzra a
Marosvsrhelyi Rdiban
Bevezet
A Sajtigazgatsg Direcia pentru Pres i Tiprituri rejtlyes intzmny volt
Romniban, hiszen a munkatrsai titkos s bizalmas jelzet iratokkal dolgoztak. Az
jsgrk szmra nap mint nap a kommunista prt htkznapi mkdsnek ketts
arct mutattk, amely tekintlyes s hatalmas, de flelmetes s rejtlyes is volt. Sok
szempontbl rthetetlen. A Cenzrrl vszzadok ta faragtak lceket az rk, mint
sajtos, a sajt hatalmukban autonm mdon ironizlhat intzmnyrl, amely ugyan
kiszolglta a hatalmat, de nem lpte tl a mvelds, az ideolgia hatrait, az j cenzra
viszont e tekintetben is rthetetlen volt. Az jsgrk rezhettk, hogy a politikai
rendrsg tnyleges rszeknt mkdik, de errl a lakossg nagy rsznek nem volt
tudomsa, s a hivatalos propaganda lnyegben tagadta.
A romniai intzmny iratait, trtnett mr kutatjk, doktori dolgozat is szletett
e terletrl
1
, de ezek fleg az rott sajtt rint intzkedsekre fgyeltek, valamint a
cenzra s a kommunista prt kapcsolataira, m akkora levltri anyag feltratlan mg,
hogy vrhatan rengeteg tanulsgos adat fog elkerlni, amelyek megvilgtjk szmos
m vagy alkot fejldsnek trtnett, szmos intzmny mkdsnek vargabetit.
Adataimat az llami Levltr marosvsrhelyi rszlegnek anyagbl mertettem,
szemlyes emlkekkel kiegsztve. gy is lehet tekinteni, hogy a gombhoz talltam meg
a kabtot, s ez a hasonlat a dolgok termszetes arnyait tkrzn, hiszen egy szemly,
radsul fatal emberknt, nylvn csak a cenzra rvnyeslsnek legfelsznesebb,
illetve legltalnosabb, legkevsb megfoghat, de annl nyomasztbb, minl
rthetetlenebb jeleivel tallkozhatott. A levltri adatok viszont a bels iratok s a
hozzjuk kapcsolhat illusztrcis anyag rvn nagyon komplex s tudatos mdon
felptett intzmnyt rajzolnak meg, amely a sajtnl tgasabb trsadalmi felletet fogott
t s ellenrztt a hatalom merev szolglatban, vagyis a trtnelmi hagyomnyokat is
tllicitl mdon.
A cenzra vszzados hagyomnyai termszetes mdon pltek bele a kommunista
hatalom szerkezetbe, hiszen diktatrikus rendszerekben alapelv az informci szigor
ellenrzse s korltozsa. Ezrt mr nagyon korn ltrejtt a Sajtigazgatsg, mint
intzmny, amely aztn inkbb klpolitikai nyomsra, semmint a bels liberalizlds
1 Gyrffy, 2007
86 Gspr Sndor
kvetkezmnyekppen sznt meg 1977-ben. A tovbbi vekben a Sajtigazgatsg
funkciit nagymrtkben az ncenzra, szerkesztsgi cenzra, illetve a megyei
prtbizottsgok mveldsi bizottsgai lttk el, de ezek mr mgis mutatnak
lnyegi klnbsgeket az elz llapothoz kpest. Az 1978-val kezdd idszak
tnyleges cenzrja kutatsnak mdszertanilag is klnbznie kell, mert a bels
cenzrnak nem kszltek dokumentumai, csak kivteles esetben, s a prtbizottsgi
beavatkozsok amelyeknek jegyzknyvei fennmaradhattak valjban ritkk
voltak. A napi felgyeletet a szerkesztsg belsleg oldotta meg, a maihoz hasonl
mdon, annyi intzmnyestett klnbsggel, hogy idrl idre rkeztek tjkoztatsi
szempontok a szerkesztsgbe, amelyeket ktelez mdon fgyelembe kellett venni. A
sajtigazgatsg korban ezek a szempontok a sajtigazgatsg bizalmas dokumentumai
voltak, illetve az intzmnyvezetket tjkoztattk ezekrl bizalmas krben. A
szerkesztsgnek prtgylseken tartottak eligaztsokat. Kutatsaim az 1967-68-as
esztend cenzori beavatkozsait tkrz iratokra, illetve az 1962-1977 kztti bizalmas
iktatknyv adataira tmaszkodva sszegeztem. Jelenleg ezek az iratok brki szmra
hozzfrhetek, aki a Marosvsrhelyi llami levltrban kutat. Hasonl anyagnak
minden volt tartomnyi szkhelyen lteznie kellene, mert minden tartomnyban volt a
sajtigazgatsgnak munkakzssge.
Nem volt kln rdis cenzra
Br a XX. szzad derekn mr polgrjogot nyert a rdi, trsadalmilag mgis j
jelensg volt, s vizsglatomat az a krds indokolta, hogy az j sajtgnak megfelelen
a cenzra mskppen viselkedett-e? A rdi szakmai felgyelete indokoltnak tnhetett,
hiszen nagymrtkben klnbztt a hagyomnyos rott sajttl, s kevs volt a rdis
tapasztalattal rendelkez jsgr.
Mivel rdit rint adatokat kerestem a Sajtigazgatsg irataiban, mindaddig
szmos dntsk rthetetlen maradt, ameddig nem vetettem ssze egyb dntseikkel,
s gy kiderlt, hogy egysges koncepci szerint dolgozott a Sajtigazgatsg, s ennek
a koncepcinak csak kicsinyke, vkony rtegt kpezte a szakmaisg ignye, radsul
ez is csak addig, ameddig nem keresztezett ms, magasabb vagyis erteljesebb
szempontokat. Az egysges koncepci annl is szksgesebb volt, hogy ugyanaz a helyi
munkakzssg
2
ellenrizte a helyi lapokat, mint a rdit, st egyb kiadvnyokat
is. A levltri anyagbl az is kiderl, hogy a magyar nyelv sajtt rint cenzra
lnyegben ugyanazokat a szempontokat alkalmazta, mint a romn nyelv, mivel a
romniai nemzetisgi politika egyrtelmen a romn kommunista nemzetpolitika rsze
volt. Emiatt idzek romn vonatkozs adatokat is.
2 A Sajtigazgatsg megyei kirendeltsgeit munkakzssgnek, colectiv de munca-nak neveztk. Marosvsrhelyen
4-6 szemly alkotta.
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 87 87
Klnsen gretes lehetsgek nylnak meg a rdira vonatkozan, mivel a
korszaknak taln leginkbb kialakult s legfontosabb tmegkommunikcis eszkze,
ugyanakkor az egsz trsadalom ltal hasznlt sajtgazata volt, amelynek hasznlata
a msorhallgats fokozatosan kicsszott a prtellenrzs all, de a msorkszts
ellenrzse valjban llandan fokozdott. Emiatt bizonyos jelleg hangfelvtelek
msorba iktatst eleve elkpzelhetetlennek is tltk szerzk s szerkesztk egyarnt,
gy azt is, amely ugyan 1972 s 1982 kztt kszlt, sok rszletben, de csak zrt krben
ismertk, mint egy szamizdatot.
Rdis szamizdat Dark Istvn Macskardi
Csak a kzelmltban jelent meg Egyed Pter gondozsban knyv alakban is Dark
Istvn Macskardija,
3
amely rszben a rdinak, mint mfajnak a manipullhatsgt
mutatta be, msrszt a korszakban meghatroz viszonyt tkrzte, amely a hatalomnak
kiszolgltatott kisembernek semmilyen eslyt, mg a szellemi ellenlls eslyt sem
hagyta meg. Kt idzettel illusztrlhatjuk:
Rszlet a Macskardi zens msorbl:
4

Recsegs zens szignl Itt a Macskardi (zene felersdik,
majd elhalkul) a huszont, harmincegy, negyvenegy, negyvenkilenc s
nyolcvan mteres rvidhullmon. (zene megersdik)
- Kedves hallgatink, a Macskardi megkezdi ma esti sznes, zens
msort... (zene megersdik, majd elhalkul)
- A pontos id negyvenht ra kt perc. Hallgassk meg hreinket.
Lssuk, mirl rnak a ma reggeli lapok?
- Igen, igen, hm, igen, (lapozgats neszei)
- Kedves hallgatink, hreinket hallottk.
5
A formai elemek tlhangslyozsval nyilvn a tartalmi ressget, az ressg
lehetsgt mutatta be a szerz, de a tnyleges msorok steril, kilgozott hrei miatt
az thalls annyira kzvetlen volt, hogy e hangfelvtelt is ers tl ers brlatnak
minstettk volna. (A msor ms rszletei mg kzvetlenebb brlatok. Mellklet
Digitlis vltozat.)
6

3 Dark, 2008
4 I. m.: 108.
5 A hangfelvtelen a bejelentkezs s a hrek egyttesen 1 perc 23 msodperc, ebbl a hrads alig 24 msodperc.
6 A tanulmnyban szmos idzet szerepel klnbz msorokbl. Ezeket terjedelmi okokbl nem minden esetben
tudtuk a szvegben hagyni. Mellklet Digitlis vltozat cmszval jelezzk, hogy eredeti terjedelemben a http://kataszter.
martonaron.hu oldalon olvashat a teljes vltozat. a szerk.
88 Gspr Sndor
Annak ellenre, hogy a szerznek 1981-ben przaktete jelent meg a debtl
rkat bemutat Forrs sorozatban,
7
a fenti munkja mg rott formban sem kerlt
be a kiadsra elksztett kziratba, nemhogy hanglemez mellkletknt, noha abban
a korban mr jelentek meg hanghordozk is ktetek mellett,
8
s a rdinl sem
prblkoztak a Macskardi anyagnak, akr csak hangjtkknt val bemutatsval
sem.
9
A Sajtigazgatsg lte s mkdse taln rthetv teszi, hogy mirt maradt
gyakorlatilag szk barti-szakmai krn bell a Macskardi, noha sokkal inkbb a
rdizs ltalnos jegyeit tkrzi, semmint csak a romniai sajtviszonyokat. Mikppen
ennek a mnek, gy ltalban mveldstrtnetnknek is szmos esemnye csak a
cenzra-hivatal dntseinek feltrsa rvn vlik rthetv, de a romniai sajt egszt,
s klnsen a romniai magyar sajt fejldst is csak hinyosan lehetne felmrni a
Sajtigazgatsg adatai nlkl, hiszen a sajt gyakorlatt s a sajtban kivitelezhet
terveket is meghatrozta a Sajtigazgatsg adminisztratv hatalmi helyzete a 60-as
s 70-es vekben. A Macskardinak nemcsak szamizdat jellege tanulmnyozsra
mlt mely a rdi szleskr, cenzrt s mszaki eszkzket is meghalad,
egsz trsadalmat rint hatst igazolja , hanem irodalmi-eszttikai s rdi-mfaji
vonatkozsai is alaposabb kuatatst ignyelnnek.

Metafork, politikai tartalmak s a nemzetisgek krdse
A cenzurt a hatalom termszetes eszkznek tekintve, nylvn termszetesnek tnik,
hogy a versekben szimblumokat, metaforikus rtelmet kerestek a cenzorok is, nemcsak
az olvas. Tiberiu Utan verse emiatt nem hangozhatott el a rdiban a 6. sz. Irattart
381. oldaln tallhat 1968. IX. 24.-n kelt, 5397-es feljegyzs szerint,
10
mivel a klt
a kifogsolt versben kelet fel tekintett minden reggel, fgyelve, felbukkan-e a nap,
bizonysgul annak, hogy a gazemberek mg nem puszttottk el a fnyt.
A levltrban olvashat krlevl szerint mdszeresen rtestettk egymst
a sajtigazgatsg emberei, hogy S-a cerut aviz. La indicaia primit redacia a
renunat la poezie
11
. rthet teht, valakik engedlyt krtek a sajtigazgatsgtl,
hogy Tiberiu Utan verse megjelenhessk. Vagy a beosztott cenzor krte a jvhagyst
a felsbb hatsgtl, vagy a szerkesztsg vezetje/vezetsge a beosztott cenzortl,
ezt nem rszletezik a tjkoztat krlevlben.
12
A fontos, hogy vlaszknt kaptak egy
7 Dark, 1981
8 Kalls, 1983
9 Csak a rendszervlts utn, 1993-ben a Kolozsvri Rdi, 1998-ban a Kossuth Rdi, 2006-ban a Marosvsrhelyi Rdi
sugrzott rszleteket az 1972-82 kz keltezhet hangfelvtelekbl.
10 Not (Feljegyzs), Marosvsrhelyi llami Levltr, Fond 403 Comitetul pentru pres i Tiprituri, nr. inv.484, dosar nr.
6. 381.o. ( 403.sz. llomny, Sajt s Nyomtatvnybizottsg, lelt.sz. 484., irattart 6.sz.381.o.)
11 Engedlyezsre bemutattk, a kifejezett tbaigazts nyomn a szerkesztsg lemondott a kzlsrl.
12 A krds rnyalst indokolja, hogy 1969-ben pldul Farkas rpd Hirdets c. versnek kzlst az Igaz Sz c. iro-
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 9 89 89
tbaigaztst, amelynek hatsra a szerkesztsg azonnal lemondott a vers kzlsrl.
A szemlytelen megfogalmazs klnben a felelssg elkensnek stilisztikai rul
jele, hiszen mindenki rezhette, hogy a vers l szvetbe belemetsz cenzor valjban
erklcstelen, a nyilvnossgot el nem visel dntst hozott.
A Szovjetuni, a nagy orosz testvr tekintlynek, jhrnek megvsa persze,
meghirdetett szempont volt a romniai s ltalban a kommunista kzletben, valjban
teht rthet is volt a tilalom, mely Tiberiu Utan verst rintette. Maga a klt sem
vehette nagyon a szvre, hiszen egyb versei sorozatosan jelentek meg, vagyis nem
kerlt a sllyesztbe az alkot.
Ideolgiai-politikai szrevteleik viszonylag ritkn voltak, annyira ritkn, hogy
gyanakodhatunk, hogy kevs szrevtelnek maradt rsos nyoma. Arra tallunk adatokat,
hogy egyrtelmen a romn llamszerkezet, terleti integrits, hivatalos trtnelem,
romn szupremcia vdelmben avatkoztak be. A Sajtigazgatsg termszetesen
nagyon beren fgyelt a Kommunista Prt ltal meghirdetett politikai elvek, doktrnk,
st kifejezsek pontos hasznlatra, amelyek meghatroz politikai tartalmat rejtettek,
noha a htkznapi letben nem rzkeltk sokan az rnyalatnyi nyelvi klnbsg
meghatroz politikai tartalmt.
Ez a preczis szjrs kikerlhetetlen guillotine-knt mkdtt, amikor nem
lehetett olyasmit mondani, hogy szocialista haznk egytt l npeinek bartsga,
13

mert fontos politikai ttel volt valjban, hogy csak egy volt np a romn , a
magyarok, szszok pedig egytt l nemzetisg csupn. Fontosabb volt a np s
nemzetisg kztti viszony pontos hangoztatsa, semmint a kzssgek egyttlsnek
pontatlan eszmjnek szt adni. Gyakorlatilag gy oldottk meg, hogy inkbb kivgtk
a riportbl, semhogy pontatlanul hangozzk el, mivel nem lehetett a beszden (hangon)
megfelelen vltoztatni. Ezzel szemben az rott sajtban egyszeren trattktrtk a
szveget, a megfelelnek tartott kifejezs szerint, amint ez a Hargita lap (184. sz.),
14

szeptember 15-i szmban trtnt, ugyanezzel a kifejezssel. Hasonl meggondols
alapjn avatkoztak be, amikor a szerkeszt egyik mondatban szkely hegyekrl
beszlt volna, de a Sajtigazgatsg embere felfgyelt a hibra, s ki is fejtette: nem
beszlhetnek szkely hegyekrl sem a Hargita, sem ms hegy esetben, mert mind
Romniban vannak A tilts politikai httert az rthette meg, aki szrevette, hogy a
romn publicisztikban viszont lehetett beszlni a romn lakossg mc hegyekrl.
15

Ritkn, de vadhajtsok lenyesseknt is rvnyeslt a cenzor hatalma. Morariu
akadmikus interjjt azrt tiltottk le, mert a tuds gy vlte, a nemzeti kisebbsgek
dalmi folyiratban kln a Maros Megyei Prtbizottsg hatrozata alapjn tiltottk meg, teht nem a cenzor, vagyis a Sajti-
gazgatsg embere dnttt. nyilvn ltta az anyagot, nyilvn jelentette a kifogsait, de felsbb szervre bzta a dntst.
13 Idzett forrs 14.
14 A Maros-Magyar Autonm Tartomny megsznse utn ltrejtt utdmegyk egyike Hargita megye, amelynek magyar
nyelv napilapja volt a Hargita, amelyet Cskszeredban szerkesztettek. 1989 decembere ta Hargita Npe cmmel jelenik
meg, termszetesen immr nem az RKP Megyei Bizottsgnak lapjaknt.
15 A Nyugati Szigethegysg egy rsze, fleg a trtnelmi Zarnd megye terlete. Jellegzetes nprajzi kistj.
90 Gspr Sndor
(korabeli szhasznlattal nemzetisgek) arnya jelentktelen az orszgban. Az interjt
a Bukaresti Rdiban akartk sugrozni, de azutn vglegesen ejtettk.
A Sajtigazgatsg olyan dntseket is hozott, amelyek a nyilvnosan meghirdetett
kzlsi elvekkel viszont ellenttesek voltak, s bizony, megleptk a jhiszem embereket,
akik nem hittk, nem akartk hinni taln, hogy mennyire alamuszi ez a politikai rendszer,
hogy mennyire nem fedik egymst a nyilvnossg eltt meghirdetett jelszavak s a
valsgosan alkalmazott utastsok.
Hiszen, ha a versben politikai thallst vlt felfedezni a cenzor, ami nyilvn
ktelessge volt, ugyan mifle ktelessgt teljestette, amikor az Elrben
16
(6492.
sz.) olyannyira kifogsolta a kiemelt mondatokat, hogy azokat a fszerkeszt kihzatta
a szvegbl: mi lenne, ha a romniai magyar sznhzak legkiemelkedbb eladsait a
televzi leflmezn a ma nzi, de fkppen az utkor szmra? Azt hiszem, mindez
klnsebb nehzsgek nlkl megvalsthat lenne. A 6694. szm, 1968. IX.
14-i Feljegyzs szerint viszont a TV-krnikban az alhzott rszeket bemutattk
a fszerkesztnek, aki elrendelte az alhzott mondatok kihzst. Nyilvn a
Sajtigazgatsg szolglatos tisztviselje mutatta be a fszerkesztnek, hogy lm-lm,
erre nem fgyelt fel sem a szerz, sem a szerkeszt, de a rovatvezet, a lapszmfelels,
korrektor, a tisztafej is hibt kvetett el. A cikkben a tbbi kifogsolt szveg kifejezetten
magyar szemlyisgekrl ksztend portrflmekre vonatkozott, illetve magyar
gyrts flmekre. Ha megvizsgljuk a korabeli tv- s rdiarchvumokat, akkor
meglepdve fedezhetjk fl, hogy ettl az idtl kezdden sporadikusakk vltak a
magyar szerkesztsgekben
17
a teljes sznhzi felvtelek. Mg a rvidtett vltozatok
is inkbb csak rszleteket kzlnek, fleg a rdikban, s gy ptolhatatlan vesztesget
jelentenek mveldsnknek.
Mindaddig rthetetlen a cenzori ellenkezs, ameddig arra gondolunk, hogy
a sznhzak msorpolitikja is megfelelt az akkori elrsoknak. Teht a magyar
sznhzakban is nagy volt a romn szerzk eladsainak arnya, vagyis mr
engedlyezett szvegekrl, engedlyezett eladsokrl volt sz, s ezekrl kszlt volna
flm. A cenzornak nem amiatt kellett vatosnak lennie, mert elzetesen engedlyezetlen
anyagok kerltek volna kpernyre. Ugyan mg ma is flvethet a lehetsg, hogy
tnylegesen szksgszer politikai akaratot teljestett-e a cenzor, vagy inkbb rjuk a
szakmai-emberi rvidlts terhre a trtntek jelents rszt? Mgis azt felttelezhetjk
a levltri adatokbl, hogy ktelessgteljests volt a magyar intzmnyek slynak
tudatos visszafogsa, sorvasztsa. Erre kell gondolnunk, ha ugyanennek az esztendnek
a Korunkban megjelentetni szndkozott tanulmnyval kapcsolatos dntst fgyelembe
vesszk. Janovics Jenrl s az egykori kolozsvri flmgyrtsrl ugyanis azrt nem
lehetett publiklni, mert tlsgosan magyar kzpont jelensgeket trgyalt. Mrpedig
16 A szocialista idkben tbb vtizeden t az egyetlen orszgos magyar nyelv napilap volt Romniban. 1989-ig mindig
kzvetlen prtirnyts alatt llt, br idnknt vltozott a kiadtestlet vagy szervezet. 19472005 kztt jelent meg.
17 Marosvsrhelyi Rdi, Kolozsvri Rdi, Bukaresti Televzi Magyar Adsa
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 91 91 91
a kolozsvri s a marosvsrhelyi Rdi hangtrnak legrtkesebb darabjai kz
tartoznak az tvenes-hatvanas vekben kszlt sznhzi felvtelek, amelyek ma is
alkalmasak jrajtszsra. De a magyar intzmnyek tevkenysgt korltoz szndk
gyakorlatt csupn tapasztalhatjuk, mert a hivatalos, nyilvnosan kzztett mveldsi
irnyelvekben kzvetlenl nem rhetek tetten, csak a cenzori indoklsokban.
Egyves tevkenysg tkrt ismerheti meg, aki tlapozza azt az iratgyjtt, amely
a kzbelpsek s szrevtelek sszegezsre szolglt 1968 sorn. Janur 21-tl a
kvetkez v janur 20-ig vezettk ezt a mappt, utna jat nyitottak. gy is vaskos
ktet. A fedlapon jl lthatan a felirat: Confdential vagyis bizalmas.
Az iratgyjtben talljuk a marosvsrhelyi munkakzssg tevkenysgi
beszmoljnak msodpldnyt az els pldnyt nylvn elkldtk Bukarestbe,
a kzpontba. Ebbl a jelentsbl, beszmoljukbl
18
, kiderl, hogy kzpontilag
tanulmnyozsra javasoltak bizonyos tmakrket. Ez a dokumentum nem szerepel
sehol az irattartban, viszont a jelentsbl kiderl, hogy behatbban foglalkoztak a
kvetkezkkel:
- a nemzet fogalma,
- a nemzet kzssge,
- a nemzet marxista fogalma,
- egyes elkpzelsek az anyagi rdekeltsg fogalmra vonatkozan a
szocializmusban,
- a Bcsi dnts (Romnia fggetlensgnek s szuverenitsnak brutlis
megtiprsa),
- a szocialista demokrcia trsadalmunk erejnek forrsa,
- az erdlyi nptmegek Habsburg-ellenes harca,
- munksmozgalom,
- a nemzeti egysg megteremtse.
A kilenc tmakrbl t kzvetlenl nemzeti vonatkozs, egy pedig tttelesen
az. Ezzel szemben csak kett vonatkozik a szocialista trsadalomra, vagyis a jelenre,
a munksmozgalomra pedig, amely ideolgiai megalapozsa az egsz rendszernek
csupn egyetlen egy. Megnevezs nlkl, de az erdlyi magyarsgra utal az egyik tma,
hiszen Erdly npei kzl sem a szszok, sem a romnok nem harcoltak a Habsburg
fennhatsg ellen, csakis a magyarok.
A fenti szmolgats alapjn egyrtelm, hogy milyen irnyban fgyelt a
sajtigazgatsg, mire kellett rzkenynek lennie. Ktharmados arnyban a nemzeti
krdsre fgyeltek.
Mgis, mit tallunk a konkrt beavatkozsok krben?
A msorpolitika alakulst 1978-ig egyrtelmen s kzvetlenl a Sajtigazgatsg
18 Raport despre activitatea din anul 1968, Marosvsrhelyi llami Levltr, Fondul DGPT
92 Gspr Sndor
beavatkozsa
19
hatrozta meg. Az utols vek kivtelvel naponta bejrtak a cenzorok a
szerkesztsgbe, s mindent ellenriztek. Csak az kerlhetett adsba, amit jvhagytak.
Ktfle mdon jeleztk kifogsaikat: vagy egyszeren, utastsknt, amely ktelez
rvny volt, vagy javaslatknt, amelyet formailag akr meg is tagadhatott volna
a szerkesztsg, de erre a kutatsi dokumentumok szerint nem volt plda. A
fszerkesztk ismertk a szablyokat, amelyekkel nem lehetett jtszani: ha a szp szra
nem hajlanak, akkor rlhetnek, ha csak replnek
A marosvsrhelyi kzssg 4-5 emberrel dolgozott. A Magyar, ksbb (1965-68
kztt) Maros-Magyar Autonm Tartomnyban kt napilap a Vrs Zszl s a Steaua
Rosie mellett a terleti rdistdi msorait kellett ellenriznik nap mint nap, emellett
havonta fellbrltk az Igaz Sz s az j let, ksbb mg a Vatra teht kt irodalmi
folyirat s egy mveldsi kpeslap szmait, valamint idszakos kiadvnyokat,
knyveket, amelyekbl kevs volt (knyvkiadk nem mkdtek a tartomnyban,
illetve az utdmegykben), s k engedlyeztk a sznhzak msortervt is,
20
valamint a
nyomtatvny-exportot, st a vmhivatallal is egytt kellett mkdnik. (Erre ksbb
mg visszatrek.)
1968 sorn a bejegyzsi napl tansga,
21
illetve az ves jelents szerint 180
intervencira, vagyis beavatkozsra kerlt sor a Sajtigazgatsg marosvsrhelyi
munkakzssgnek munkja sorn, teht ktnaponknt ktelez jelleg utastssal
avatkoztak be a kt napilap, illetve a terleti rdi munkjba. Ktnaponta ktelez
hatllyal megvltoztattk a lapot, rdimsort. Emellett a javaslatok, szrevtelek
szma kln is nveli a slyukat.
A rdira vonatkozan 5 bejegyzskbl 4 mgsem politikai-nemzeti-kulturlis
vonatkozs, hanem gazdasgi!
gy tnik, legfbb trekvse az volt a sajtigazgatsgnak, hogy a sajt ne tegyen
kzz pontos, viszonythat informcit, mintha gazdasgi kmelhrtsra szakosodott
egysg lett volna elssorban.
1968. februr 10-n a magazin msorban a cskszeredai nptancs alelnke
elmondta, hogy a kzeljvben telefonpalott ptenek s gyapjfonodt. Elmondta, de
a hallgatk mr nem hallhattk, mert az ber ellenr kiemelte a hradbl. Az indokls
szerint,
22
ezek a clkitzsek nem illeszkednek a publikls feltteleibe.
Teht voltak publiklsi felttelek, amelyeket az jsgrk nem, vagy csak rszben
ismertek, ellenben jl ismertek a sajtigazgatsg emberei. k tudtk, hogy mirl
19 1977-ben jogutd nlkl feloszlattk, munkatrsai nagy rszt a sajtban helyeztk el, sokan adminisztratv vezetv
lettek.
20 A Sajtigazgatsg megszntetsvel a szerkesztsgek ugyan formailag sajt maguk dnthettek a kzztett anyagokrl,
de a Sznhzak s egyb rendezvnyek (pl. zenekarok repertorja) a Megyei Kultrbizottsg jvhagystl fggen alakt-
hattk msorukat, s a Megyei Kultrbizottsgtl rendszeresen rkeztek tmutatk a rdihoz, lapokhoz is.
21 Marosvsrhelyi llami Levltr, Direcia general a Presei i Tipriturilor Colectivul Tg.Mure, Note de intervenii i
sesizri Confdenial. Nr. nomenclator; 2 Data nceperii 21 ian.1968 Data ncheierii 20 ian.1969
22 Aceste obiective nu se incadreaz n condiiile de publicare.
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 9 93 93
szabad beszlni s mirl nem. Krds, hogy minek az alapjn tudtk? Azokban az
iratokban, amelyek eddig a kezembe kerltek, nem talltam olyan kzponti eligaztst,
amely a prioritsokat, vagy rzkeny s tiltott krdseket tartalmazta volna. Pedig
ilyenek ltezst felttelezhetjk, ugyanis a rdiba rendszeresen rkeztek tjkoztatk,
amelyek kiemelt esemnyekre hvtk fel a fgyelmet, illetve kln terveket krtek
a fbenjr trsadalmi esemnyek/nnepsgek megfelel rdis bemutatsra. A
Sajtigazgatsg publiklsi tiltlistirl, direktvkrl, szempontokrl egyelre csak
kzvetett bizonytkaink vannak. Remlhetleg a levltrakban lappanganak.
A publikls letiltsnak joga egybknt nemcsak a sajtigazgatsg kezben volt,
ugyanis adott esetben a minisztrium az illetkes szakminisztrium engedlyvel
lehetett volna beszlni pldul arrl, hogy a radioaktv anyagokat tartalmaz mz
kutatst vgzik a marosvsrhelyi Orvosi s Gygyszerszeti Intzet laboratriumban.
Mivel a riporter csak a kutatt krdezte meg, s nem szerezte be hozz a minisztrium
engedlyt is a riport tja a fkba vezetett, s onnan a trltekercshez. Br lehet, hogy
a cenzornak mr abban a pillanatban volt gondja r, hogy a szocialista rendre nzve
veszlyes riportot azonnal, visszavonhatatlanul megsemmistse.
Szemlyes emlkeimre tmaszkodva mondom, amikor bekerltem a rdihoz,
akkor mg nagyon friss volt a Sajtigazgatsg emlke, s mesltk, hogy a msort
lehallgat elvtrs keze gyben ott volt a trltekercs is.
23

Konkrt beavatkozsok
1968 tavaszn a romn s a magyar ads hreibl egyarnt kivettk azt, amelyik arrl
szmolt (volna) be, hogy Grgnyszentimre s Szszrgen kztt a fakitermels
rdekben ptett keskenyvgny vaston kiprbltk az els, itthon, Romniban
ptett 350 LE-s Diesel mozdonyt. Ez a termk nagy bszkesge volt a hazai gpiparnak,
de errl a prbatrl nem volt szabad beszlni, mint ahogy arrl sem, hogy az Angliba,
killtsra kldtt 50 btorgarnitra utn mg 1500-at rendeltek a marosvsrhelyi
Btorgyrbl, ami nagy sikernek szmtott. Az llspont annl rthetetlenebb, hogy
propagandattelknt is gyakran hangslyoztk, hogy a termkek exportja rvn kaphat
pnzt az orszg, vagyis javulhat a gazdasgi helyzet. Voltak hrek, amelyekbl a
szmokat azzal az indokkal irtotta ki a cenzor, hogy a terveket mg nem hagyta jv
a fels hatsg, illetve mg nem kapta meg a hivatalos mkdsi engedlyt a szban
forg gp.
23 A magnszalagokat sokszor felhasznltk, de az egyszer trls nem mindig volt elg alapos. A klnleges rezonan- A magnszalagokat sokszor felhasznltk, de az egyszer trls nem mindig volt elg alapos. A klnleges rezonan-
cij elektromgnes segtsgvel lehetett tkletesen letrlni az eredeti hangfelvtelt a szalagrl. A trltekerccsel kezelt
szalagrl nyom nlkl tnt el a hangfelvtel. Ha valamit a cenzor teljesen meg akart semmisteni, arra a trltekercs volt a
biztos eljrs.
94 Gspr Sndor
1967. janur 23-n a sportmsorban mg arrl sem beszlhetett az ASA edzje,
hogy a csapat kt hetes edztborozson vett rszt. 1967. prilis 15-n Dnos Mikls
riportjnak sugrzst felfggesztettk, amg a kzpontbl megjtt az informcik-
szmok publiklsra is az engedly.
A szerkesztk, brmifle intzmnynl, nem lehettek elgg berek, bizonytja
ezt az a feljegyzs, amely arrl szmol be, elgedetten, hogy a sajtigazgatsg
helyi vezetje hrom nap alatt olvasta vgig a kszl telefonknyvet, s kihzatta
a hargitafrdi tvrelnek, a szabdi tjtsz llomsnak s a marosvsrhelyi
meteorolgiai llomsnak is a telefonszmt. Indokls nlkl. Szmra egyrtelmen
nemzetbiztonsgi kockzatot jelenthetett e telefonszmok nyilvnossgra hozatala, csak
az a furcsa, hogy a ktet szerkeszti, akik a posta tisztviseli voltak, ne tudtk volna,
hogy ezek a szmok is az S - vagyis a specilis, de rthetbben a secret, vagyis titkos
alapba tartoznnak. Hivatali hatskrben viszont a Sajtigazgatsg elrendelhette
ezeknek a szmoknak a trlst a nyilvnossg ell, mg akkor is, ha csupn az
nigazols knyszere hajtotta.
A sajtigazgatsg logikjra taln jobban rvilgt, hogy St Andrs
bbdarabjban, A bvs tarisznyban, nem hangozhatott el az a mondat, hogy az
rdgk szmosabban vannak, mint a telefon-elfzetk. Alig hiszem, hogy a megoldst
a mai hallgatsg kitallhatn. Ugyanis nem az rdgk emlegetst kifogsolta a
vizsglat, amit az ateista vilgkp rvnyestse rdekben mg logikusnak tarthatnnk,
hanem a kifejezs pontatlansgt fedezte fel. A megolds, amely vgl is megmentette
a szemlletes ri hasonlatot a letiltstl, a kvetkez volt: a cenzor javaslata alapjn:
az rdgk szmosabban voltak, mint ma a telefon-elfzetk. rezheten a szocialista
jelentl hatroltk el a misztikus-mesebeli rdgi mltat.
Ezt a beavatkozst inkbb anekdotikusnak vlhetjk, de a szndarabok sugrzsnak
msfle akadlya is volt. A lift cm darabot a marosvsrhelyi rdi romn msorban
Teatru la microfon azrt nem sugrozhattk, mert a cenzor felismerte a sznszek
kztt Mircea Crian hangjt is, pedig az illet nem szerepelt a szereplk nvsorban.
Miutn egyeztetett a Sajtigazgatsg Megyei Osztlyval (a Kzpont egyik rszlege),
onnan kapott fgyelmeztetst a Marosvsrhelyi Rdi vezetsge, amely ennek
hatsra azonnal lemondott a darab sugrzsrl. A levltri jelentsben nem szerepel
az indokls, nylvn mindenki szmra vilgos volt, hogy Mircea Crian disszidlt
Romnibl, s a korabeli hatsgi replika szerint az illett itthon, hivatalosan, attl
kezdve visszamenleg is nem lteznek tekintettk. Ez a szempont szmos magyar
hangfelvtelt is rintett. Nyoma azrt nincs a Sajtigazgatsg iratai kztt, mert a
szerkesztsgek tanultak az elz esetbl, s nem kockztattak.
A disszidl, vagy akr a trvnyesen klfldre kltztt szerepl miatt gy szmos
hangfelvtel kerlt zr al. Olyan is akadt, amelyet a buzg cenzorok megsemmisttettek.
Olykor vekkel a hangfelvtel elkszlse utn! A kolozsvri rdi szerkeszti tbb
sznhzi elads nyers felvteleit is elhelyeztk a szalagtrban, a megrvidtett,
szerkesztett msor mellett is, amelyeket aztn 1985-89 kztt a bukaresti fellvizsglat
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 95 95 95
sorn az ellenrzskor megsemmistettek, mint engedlyezetlen felvteleket
24
.
A szalagtrakban rztt sznhzi felvtelek kztt tbb is akad, amelyekrl csak
annyit lltanak, hogy rszletek. Nem rdira alkalmazott, nem szerkesztett vltozat,
mert a darab egszt nem lehet megismerni belle. Amennyiben az elads ltvnyelemei
okoztak volna gondot a rdis szerkesztnek, akkor narrtor beiktatsval megoldhattk
volna a gondot a narratva rdekben, ahogyan tbb korabeli sznhzi felvtel esetben
trtnt, de a politikai jelleg nehzsgekkel nem volt szabad mg szembeszllni sem,
megoldsknt teht az ollt alkalmaztk: a kifogsolhat jeleneteket kihagytk.
A Sajtigazgatsg olykor a brl hangok elnmtsrl dnttt. A 9. sz. intzkeds
szerint Szprti Lillt rknt krtk a mikrofon el, hogy beszljen az rtelmisgi n
helyzetrl a trsadalomban. A cenzor kifogsolta viszont azt, hogy Szprti Lilla
olyasmit mert lltani, hogy az rtelmisgi n helyzete teljesen megoldatlan, s gy a
Sajtigazgatsg somms jelentse alapjn a kifogsolt szveget kivgtk az interjbl.
Krds, hogy akkor mirl szlt az, ami mgis elhangzott? A szveg tartalmatlansgnak,
sterilitsnak krdse a cenzor beavatkozsa utn mr nem merlt fel, a szerkesztsg
sietett minl hamarabb tllpni az gyn, hogy feledjk a fekete pontot. Mg
egyrtelmbb egy msik riporttal kapcsolatban a kvetkez bejegyzs
25
:
La data de 12 nov.(!)
26
, la Studioul de Radio am cerut eliminarea unui material
din rubrica Probleme ceteneti, n limba maghiar cu titlul O anchet n problema
usturoiului, deoarece era un material critic axat pe aceast tem. Vagyis: November
12-n
27
a Rdistdinl krtem az egyik anyag eltvoltst az llampolgri gondok
rovatbl, a magyar nyelv msorbl, melynek cme: Ankt a fokhagymrl, mivel
brl anyag volt, erre a tmra kihegyezve.
A 73. oldalon szerepl informci nyilvn a Ktelez beavatkozsok fejezetben
szerepelt. De a Megjegyzsek sem szeldebbek a romn adsban az Irodalom
s mvszet rovatban Romulus Guga r kifakad, hogy nincs romn irodalmi lap
Marosvsrhelyen, s emiatt romn irodalmi let sincsen a vrosban, mrpedig frum
hinyban teljesen lehetetlen, hogy a nyilvnossg eltt jelentkezzenek. A cenzor
kihzatta a szveget, mivel pontatlansgokat vlt a kifejezsekben. Az interj teht gy
hangzott el, hogy a romn r csak arrl nem beszlt, ami szmra is, hallgatsga
szmra is a legfontosabb volt akkor: az irodalmi folyirat indtsa. A Vatra cm
24 Molnr Vilmos, a Bukaresti Rdi Magyar Szerkesztsge vezetjnek 1990 januri kzlse. Az egykori cenzor ksbb
a Bukaresti Rdi munkatrsa, st a szerkesztsg vezetje volt s szemlyesen kldtt jrafelhasznlsra teljes, vgatlan
sznhzi felvteleket a kolozsvri rdi archvumbl. 1989 decemberben, illetve 90 janurjban mondta el, hogy a terleti
rdik megszntetse utn a kzponti hangtrba szlltott hangszalagok kztt vlogatott s a nyers felvteleket, mint
ellenrizetlen hanganyagot tartalmaz anyagot utalta jrafelhasznlsra, vagyis megsemmistsre. A rdi s sznhz-
trtnet ptolhatatlan vesztesge.
25 I.f. 73.
26 A nov. rvidts arrl rulkodik, hogy a romn nacionalkommunizmust szolgl cenzor magyar volt, hiszen a hivatalos,
romn nyelv szvegbe hibsan magyarul rvidtette a novembert.
27 1968. november 12-n
96 Gspr Sndor
irodalmi folyirat nhny httel ksbb mgis megalakult s azta is megjelenik
Marosvsrhelyen, de errl a rdi csak ksbb szmolhatott be.
Sajtigazgatsg s Vmhivatal
A Sajtigazgatsg emberei egybknt nemcsak rdiban hallgattak hangfelvteleket,
hanem a vmhivatalban is. Tevkenysgk legfurcsbb rsze az klnben, ami a
vmhivatalhoz fzte ket. Formailag ugyan a nyomtatvnyexport ellenrzse volt a
feladatuk, vagyis az, hogy ellenrizzk, mifle nyomtatvnyokat kldnk klfldre, de,
amint kiderl az adatokbl, a nyomtatvnyexportnak nevezett tevkenysghez egyb is
tartozott.
Ha az ber vmos agglyoskodott, engedlyezik-e, hogy hangszalagot kldhessen
valaki Magyarorszgra, amelyre sajt dalt nekelte, mert tncdalfesztivlra akart
jelentkezni az illet, akkor a vmos a Sajtigazgatsgtl krdezte meg, hogy mi a
teend? Megoldsknt a Sajtigazgatsg a Zeneszerzk Szvetsgnek engedlyt
krte a feladtl, hogy levele elhagyhassa az orszgot. De ennl furcsbb pldul, s nem
ez az egyetlen ilyen irat, amelyet a 6. szm iratgyjt tartalmaz, hogy az 1413/1968.
III. 11-i Feljegyzs arrl szmol be, hogy a temesvri vmnl felfedeztek egy csomagot,
amelyet a Nmet Szvetsgi Kztrsasgba cmeztek, s amelyben egy magnszalag
is volt, s amelyen nmet nyelv kdolt szveget fedeztek fel az ber vizsgldk.
A hangszalagon arrl szmolt be valaki, hogy megltogatta t a tvelyg f, s a
cmzett hagyjon fl a gumiabroncs zletelssel, mert ez a fck sarlatn. Szmunkra
taln elfogadhat az az rtelmezs is, hogy szegny nmetorszgi nagybcsink ne
kldjn autgumit, ami ott olcsbb s jobb, mint ami itt kaphat, de a kzvett leflzi
a lehetsges kicsi hasznot. A 60-as vek szocialista osztlyharcos bersge ezt kdolt
zenetnek minstette, kln hangslyozva az zenetklds mszaki megoldsnak
sajtossgt, mintha rendkvl bonyolult zenetrejt eljrs lett volna.
Pedig a 60-as vek vgn mr a Korunk szerkesztsge is kapott cikket gy Csehi
Gyultl, hogy a gprnnek a magnszalagrl kellett lernia a szveget. De igazn a
Feljegyzs zrmondata a meglep: Tjkoztattuk az illetkes szerveket, amelyek
megfelel intzkedseket hoztak. A Sajtigazgatsgnak volt dolga a rendrsg vagy az
gyszsg rtestse? Ha szakrti szervknt krdeztk volna ket, akkor annak kellett
volna a kvetkeztetseiket elkldenik, aki krdezte ket; de, ha vizsglszervknt
fordultak hozzjuk, akkor rthet, hogy tjkoztattk-utastottk az illetkeseket.
Egybknt pedig a vmhatsg mint belgyi intzmny mirt a Sajtigazgatsghoz
fordult a hangszalag megfejtsrt? A feljegyzs nem utal arra, hogy sajtos, kivteles
eset lett volna a fenti gy. Sokkal inkbb gy tnik, beleillett a mindennapi feladatokba,
hogy a belgy ms egysgeivel egyttmkdjenek, s feljelentst is tegyenek arrl,
amit a szocialista haza ltre veszlyesnek vltek.
Adalkok a Sajtigazgatsg mkdsnek szempontjairl. 9 97 97
A Sajtigazgatsg belgyi alrendeltsgnek
levltri kvetkezmnyei

Eddig az a kp lhetett bennnk, hogy a Sajtigazgatsg ideolgiai-szakmai ellenrz
szerv, de a Sajtigazgatsgnak a vmhivatallal kapcsolatos feladata alapjaiban
vltoztatja meg azt a kpet. gy tnik, egyrtelmen a Belgyminisztrium ktelkbe
tartoztak, nemcsak vgrehajt, hanem vizsglati s utastsi hatskrrel is. Krds
termszetesen, hogy mirt kevs a fbenjr bersget kifejez beavatkozs?
A visszaemlkezsek arra utalnak, hogy nemcsak a szerzk s szerkesztk,
hanem a cenzorok is igyekeztek kerlni a kiemelked jelentsg beavatkozsokat,
mivel ezeknek messzemen kvetkezmnyeik lehettek volna, ha egy kis turpissggal,
elnzssel nem enyhtenek a szemlyekre vonatkoztathat kvetkezmnyeken.
Valszn, hogy nem maradt rsos nyoma sok slyosabb politikai hibnak minsthet
esetnek, amelyek valjban csak egyszer alkoti naivitsnak, esetleg tjkozatlansgnak
voltak a kvetkezmnyei, mert azon melegben teljesen megsemmistettk. Persze
a cenzor megjegyezhette, s adott esetben, vagyis a hiba megismtldsekor mr
rvknt hasznlta. Errl tanskodik tbb visszaemlkezs is.
28
Ezek nyilvn vitathat
kifejezsek voltak, amikor a szerz mg hitte-hihette, hogy elcsszik a kifogsok eltt.
Amikor viszont gyanthat volt, hogy a szerzn s a cenzoron kvl ms is tud rla,
akkor krlelhetetlenn vlt a szigor, hiszen a Sajtigazgatsg munkjt is ellenrizni
lehetett, mert havonta kldtk Bukarestbe a Rdi kziratait, illetve a folyiratok
kefelevonatait. A Rdianyagokat ugyanoda kldtk, mint a ktelespldnyokat az
U86 jelzet egysghez. A hetvenes vekben ugyanennek a katonai egysgnek a kdja a
levelezsben mr a Sajtigazgatsg ellenrzsi osztlyaknt szerepelt.
Amennyiben a postzott anyag a bukaresti belgyminisztriumi levltrakban
megtallhat, akkor a rdiban sugrzott anyagok legteljesebb gyjtemnyeknt
lehet tvizsglni, s most nagyon rlhetnnk neki, mert a megmaradt levltri anyag
nem teljes. A polgri levltrba sznt anyagba valsznleg eleve nem arhivltak sok
mindent, ami ma rtkesnek, rdekesnek minslne. A kldemnyek mennyisgre
vonatkozan nhny adat: 1962. szept. 22. 627 o., 1963. jan. 14. 644 o., febr.18.
1123. o., mrc. 4. - 960 o. az 1962-1977 kztt vezetett bizalmas jelzet iktatknyv
szerint. A marosvsrhelyi anyag nem tkrzi a teljes tevkenysget, mivel a bizalmas
(confdenial) iktat mellett ltezett a szolglati titkok szmra klnleges iktat is,
amely viszont nem tallhat a marosvsrhelyi levltrban.
28 Magam is tanusthatom, hogy 1979-es elrsomat az egykori cenzorbl lett aligazgat hrom vvel ksbb, 1982-ben
tudatossgomat bizonyt adatknt idzte, s ezzel az egyszer hibbl mris visszaes bnknt kezelhet eset lett.
98 Gspr Sndor
sszegzs
A jelenleg tanulmnyozhat anyagban is szmos fontos esemnyre vonatkozan tallunk
adatokat, de a szolglati titkok iktatja nlkl nylvn nem alakthat ki teljes kp sem
a hivatal mkdsrl s hatsrl, sem az rintett szerkesztsgek munkjrl s
tnyleges trekvseirl, amely ppen a sajtigazgatsg miatt, csak rszben tkrzdik
a megvalsult, vagyis kznsg el kerlt msorokban.
Felhasznlt irodalom
DARK Istvn 1981: A kvetkez pillanatban. Bukarest: Kriterion
Knyvkiad
DARK Istvn 2008: A kvetkez pillanatban; Macskardi. Kolozsvr:
Kriterion Knyvkiad. EGYED Pter tanulmnyval s
CD mellklettel.
Gyrffy Gbor 2007: Cenzra s propaganda a kommunista Romniban.
A romniai magyar nyilvnossg korltozsa
a kommunista diktatra idszakban. Kzirat.
Kolozsvr: BBTE Politika, Kzigazgats- s
Kommunikcitudomnyi Kar
KALLS Zoltn 1983: j guzsalyem mellett. Bukarest: Kriterion Knyv-
kiad
Forrsok
Marosvsrhelyi llami Levltr, Fond 403 Comitetul pentru pres i Tiprituri,
nr. inv. 484.
Marosvsrhelyi llami Levltr, Fond DGPT, Direcia General a Presei i
Tipriturilor Colectivul Tg.Mure, Note de intervenii i sesizri Confdenial. Nr.
nomenclator 2. Data nceperii 21 ian. 1968 Data ncheierii 20 ian. 1969,
Fldrajz, fldtudomnyok
Ksz Attila
Morfometriai vizsglatok a Borzsa vzgyjt
terletn
Bevezets
A kutats mintaterletl a Tisza utols mramarosi jobb parti mellkfolyjnak, a
116 km hossz Borzsnak 1 365 km
2
kiterjeds vzgyjt terlete szolgl.
1
A teljes
hosszban krptaljai foly az szakkeleti-Krptokban, a Borzsa-havashoz tartoz Sztij
hegy K-i oldaln ered s Mezvri teleplsnl mlik a Tiszba. A terlet kivlasztst
tudomnyos feldolgozatlansga indokolta (geomorfolgiai kutatsok szempontjbl
teljesen rintetlen s tjfejldse is feltrsra vr), aminek oka az Ukrajnn egykoron
pedig az OsztrkMagyar Monarchin belli perifrikus elhelyezkedse.
A munka clja: a vzgyjt terlet folyhlzat-tpusnak, a vzfolysok
folyrendsge kategriinak digitlis domborzatmodell (tovbbiakban: DDM)
segtsgvel val meghatrozsa s bemutatsa, tovbb a Salnki-sksg terletn
tallhat Borzsa-kanyarulatok s az elhagyott folyszakaszok kanyarulatainak
morfometriai vizsglata. Mindezek feltrsa rvn a Borzsa lefutsi irnyaira
kvetkeztethetnk.
A terlet fldrajzi helyzete
A Borzsa vzgyjtje jellemzen Krptaljnak a Nagyg s a Latorca vzgyjtje
ltal hatrolt, kzponti terlett foglalja el. Hatrai a magasabb trszneken, a hegysgi
vzvlaszt segtsgvel jl meghzhatk, ami nem egyrtelmen megvalsthat a
skvidki hatrnak megadsakor.
A vzgyjt terlet D-i rszt a Borl-Gyil-vonulattal, a Nagyszlsi-hegysggel,
az Erdhttal, Remetehttal s a Beregszszi-hegysggel keretezve a Salnki-sksg
foglalja el (ld.1/a, b bra Digitlis vltozat).
2
1 SomogyI, 2002
2 A tanulmnyban szerepl trkpek, brk, fotk egy rsze nyomdatechnikai okok, a jobb minsg megjelents mi- A tanulmnyban szerepl trkpek, brk, fotk egy rsze nyomdatechnikai okok, a jobb minsg megjelents mi-
att csak a Digitlis vltozatban szerepel a http://kataszter.martonaron.hu oldalon. Minden esetben jelezzk az elrhetsg
helyt. a szerk.
Foly morfometriai vizsglatok a Borzsova vzgyjt terletn 101
Domborzati egysgek
A vzgyjt terlet domborzatilag hrom egymstl jl elklnthet rszterletre
tagolhat. -on a Vecsa s a Nagyg kztt a Borzsa-havas foglal helyet, amelyet D-rl
a Szolyva- s Prohodnyij-patak hatrol. Kzetanyaga als- s felskrta sttszrke,
fekete szn fis ledk, amelyet paleocn-eocn-oligocn ledk takar.
3
A hegysg kt
ggal kezddik, az -it a Temnatik, a D-it a Sztij jelzi. A kt g a Nagyhegyben egyesl.
A gerinc vt tovbb a Gemba, a Zsid Magura s a Kruchle jelli ki. A hegyvonulat
terjedelmes lapos fennsk, az egsz hegysg zrt, tmeges, lakatlan.
4
A fentebb emltett
patakoktl D-re a vulkni vonulathoz tartoz hegysgek kvetkeznek. A Latorca s
a Borzsa kztt helyet foglal Borl-Gyil miocn-pliocn andezitlvkbl pl fel,
amelyek az egykori NyK-i irnyba eltold kitrsi kzpontok sort mutatjk. A
hegysg aszimmetrikus vzhlzata alapjn a Dehmanovot s a Buzsort kaldernak
minsthetjk. A D-i oldal ersen felszabdalt, a lejtk itt csekly meredeksgek, az
szakiak egysges megjelensek s meredekebbek. A hegysgbe D-rl az Ilosva-patak
mlyl, levlasztja a DNy-on tallhat hegylbfelsznt a ftmegtl (Erdht), s kialakt
belle egy csapsirny tanhtat. A Borzsa s a Nagyg kztt a Nagyszlsi-hegysg
hzdik, amelyet a fis vonulattl egyrtelmen les hatrral nem vlaszthatunk el. A
hegysg fgerince Huszttl Ny-ra a Tiszig hzdik, amelyet meredek falknt ksr. A
fgerinc tbb, Ny fel fokozatosan alacsonyod gat bocst ki, amelyekbl a magnyos
cscsok meredeken magasodnak az alfldi krnyezet fl.
A terlet harmadik nagy szerkezeti egysge a Salnki-sksg. A terlet alapjt trisz-
jura mszk, dolomit s stt aleurit pti fel. A fed kpzdmnyek hrom formcihoz
tartoznak: miocn-pliocn vulkanikus, levantei-szarmata limnikus s negyedidszaki-
holocn kor folyvzi ledkes.
5

A sksg -i rszt a Borzsa s az Ilosva hordalkkpja
foglalja el, a D-i terletet a Tisza menti folyhtak teszik vltozatoss.
Kutatsi mdszer
A vzgyjt terlet jellemzinek feltrsa cljbl DDM-t
6
ksztettem, amelynek
felhasznlsval lejtkategria- s lejtkitettsg-trkpet szerkesztettem. A vzhlzattal
kiegsztett DDM lehetsget knl a folyhlzat rajzolatnak ttekint bemutatsra s
annak tpus-kategrikba sorolsra. A besorolst bifurkcis szmtsokkal igazoltam,
amiket a folyrendsgek meghatrozsa elztt meg.
3 Pinczs, 2002
4 Kovcs Bakura, 1996
5 Pinczs, 2002
6 A DDM alaptrkpt ngy 1:100 000-es mretarny, az rintett terletre vonatkoz trkpszelvny szolgltatta. A rasz-
teres llapot rendelkezsnkre llt Gauss-Krger-vetletben. A vektoros adatbzis ltrehozsa ArcView GIS 3.2 szoftver
alkalmazsval kszlt.
102 Ksz Attila
A Salnki-sksg elhagyott folymedreinek feltrst az albbiak szerint vgeztem.
A terletrl kszlt trkpeken felmrtem az elhagyott folymedreket, majd a Google
Earth felhasznlsval 7 terletrl ksztettem folyszakaszok bemutatst szolgl
digitlis trkpvzlatot,
7
az ArcView GIS 3.2 szoftvert felhasznlva. Az elhagyott
medermaradvnyok jellemz kanyarulatparamtereinek meghatrozst kanyarulat
morfometriai mrsekkel vgeztem.
Eredmnyek
A folyhlzatra vonatkoz eredmnyek
A DDM olyan eredmnyknt rtelmezhet, amely a terlet domborzati sajtoss-gait
ttekinten kpes brzolni,
8
ami azutn egyszeren talakthat a lejtkitettsget s
a lejtkategrikat bemutat tematikus trkpp.
9
Megszerkesztsk azrt indokolt,
mert ltaluk kvetkeztetni lehet a domborzat sajtos formakincsre.
10
A 2. sz. bra
szemllteti a Buzsora D-i oldaln ered Szinjnka-patak vlgyt digitlis terepmodell,
lejtkategria- s lejtkitettsg-viszonyainak bemutatsval (ld. Digitlis vltozat)
A vlgy aszimmetrikus jellege jl meghatrozhat. A dlies lejtk vzfolysainak
sszhossza 1,8-szerese az szakias lejtknek.
A folyhlzat digitlis formtuma segtsgvel elvgezhetk a folyhosszra
vonatkoz mrsek. A magassgi viszonyok s a folyhossz ismerete a Borzsa
essgrbjnek megszerkesztst tette lehetv (3. sz. bra Digitlis vltozat). Ezen
2324 km forrstvolsgban jl meghatrozhat egy trspont, amely kialakulsnak
az az oka, hogy a foly itt lp ki a fis vonulatbl a vulkni vonulat terletre. Ez az oka
tovbb annak is, hogy az essgrbe jellemzen egyenesknt jelenik meg, a homor
parabola helyett.
A terlet vzhlzata paramtereinek kiszmtsakor az alaptrkp km-hlzata
alapjn, a hrom domborzati terletegysg terletbecslst fgyelembe vve, 12
mintavteli rszterlet kivlasztsa trtnt meg. Felttelezve, hogy a vlasztott
terletrszek az egsz vzgyjt terletet reprezentljk, megadhat a torkolat-, vlgy-
s vzfolyssrsg.
Az szakkeleti-Krptok s hegysgi eltere folyvizeinek tlagos torkolatsr-
sge 0,52 torkolat/km, vlgysrsge 0,89 km/km
2
, vzfolyssrsge 0,72 km/km
2
.
11

A Borzsa vzgyjt terletn ez a kvetkezkppen alakul: a folyvizek tlagos
7 Jelen tanulmny ezekbl mutat be nhnyat.
8 Detreki .Szab Gy. 2002
9 ArcView GIS 3.2 szoftver a digitlis domborzatmodellbl egy tmavlaszt parancsot kveten megszerkeszti a kvnt
lejtkategria- s lejtkitettsg-trkpet.
10 Flegyhzi Kiss Szab, 1999
11 Pinczs, 2002
Foly morfometriai vizsglatok a Borzsova vzgyjt terletn 103
torkolatsrsge 0,62/km, a vlgysrsg 1,5 km/km
2
, a vzfolyssrsg 0,98 km/
km
2
. Ebbl az a kvetkeztets vonhat le, hogy a Borzsa vzgyjt terlete vlgyekkel
behlzott, domborzata tagolt.
Folyrendsgi vizsglatok
A vzhlzat digitlis formtuma talakthat olyan mdon, hogy az tkrzze a
vzgyjt terlet folyinak rendsgt, annak egymstl elklnthet szakaszai
szerint. A folyrendsg meghatrozsa a Horton ltal kidolgozott elv szerint trtnt.
A vzfolysokat a forrstl kiindulva jelljk, az els sszefolysig elsrendknt
azonostva, az onnan kezdd szakasz mr msodrend. A tovbbiakban a rendsgi
szmok csak olyan folytorkolatok esetn nvekednek, ahol a tallkoz folyk azonos
rendek. A folygak rendsgi szmozst addig kell folytatni, mg a vgs befogadhoz
jelen esetben a Tiszig nem rnk. A folyrendsgi viszonyokat a DDM-re illesztve
jl lthatv vlik az a vrakozs, hogy az alacsonyabb rend folyszakaszok tlagosan
magasabb trszneken foglalnak helyet (ld. 4. sz. bra Digitlis vltozat).
Ha a vzgyjt terlet valamennyi folyszakasznak rendsgt meghatroztuk,
rdemes azokat azonos rendsg szerint sszegezni (ld. 5. sz. bra Digitlis vltozat).
A rendsgi fokozatokat a vzszintes tengelyen termszetszeren egyenkzen
szerkesztettk, mg a rendsghez tartoz folyszakaszok szma a fggleges
tengelyen logaritmikus skla alapjn kerlt brzolsra. A rendsg emelkedsvel az
adott kategriba tartoz folyszakaszok szma arnyosan cskken, ami utal a foly
elgazsi
12
viszonyaira, valamint altmasztja a folyhlzat gas kategriba trtn
besorolst.
A fenti megllapts megalapozsa rdekben meghatroztuk az egsz vzgyjt s
a legalbb ngyes folyrendsgi kategriba tartoz vzfolysok bifurkcis mutatjt.
Az utbbiak esetn a szomszdos vzfolysok kztti bifurkcis arny is kiszmtsra
kerlt a R
b
= u
n
/ u
n+1
sszefggs alapjn.
A bifurkcis mutat a vzgyjt egsz terletre: 4,37.
A legalbb ngyes folyrendsgi kategriba tartoz vzfolysok bifurkcis
mutatinak terjedelme: 4,04,95.
A szomszdos vzfolysok kztti tlagos bifurkcis arny: 1,01.
A bifurkcis viszonyok azt tkrzik, hogy a vzgyjt terletn az elgazsi
viszonyok nagyjbl azonosak, ebbl kvetkezik, hogy a folyhlzat gas kategriaknt
val besorolsa megalapozott.
A kanyarulatmorfometriai vizsglatok eredmnyei
A sksgi terletek felsznt jellemzen az elhagyott folymedrek teszik vltozatoss.
Ezek mretei azonban jelentsen eltrhetnek egymstl, mivel klnbz vzhozam
12 Elgazson a folytorkolattl a forrsok fel halad sztgazs rtend.
104 Ksz Attila
folyktl szrmazhatnak. Az azonos paramterekkel rendelkez kanyarulatok hasonl
vzhozam folyt feltteleznek,
13
m meg kell jegyezni, hogy eltr mret kanyarulatok
szrmazhatnak egy s ugyanazon folytl is, ha annak vzhozama idben jelentsen
vltozott.
14

A Salnki-sksg terletn a Tisza s a Borzsa elhagyott folyszakaszait lehet
kimutatni. Jelenlegi medrk s kanyarulataik paramterei alapjn kvetkeztetni lehet,
hogy a terleten tallhat elhagyott folymedrek melyik folyhoz tartoztak. A Borzsa
Helmec-hegy s Mezvri kztti szakasznak vizsglata alapjn megllapthat,
hogy a folymeder tlagos szlessge 28 m. Kanyarulatai tmrjnek tlaga 336 m,
a kanyarulatot burkol vek kztti tlagos tvolsg 377 m. Ugyanezen paramterek
a Tisza Tiszabecs s Mezvri kztti szakaszn a kvetkezkppen alakulnak: a
folymeder tlagos szlessge 112 m, kanyarulatai tmrjnek tlaga 942 m, a
kanyarulatot burkol vek kztti tlagos tvolsg 1 440 m. A kt foly paramterei
jelentsen eltrnek egymstl, gy az ltaluk elhagyott folyszakaszok is knnyen
besorolhatk hovatartozsuk szerint.
A Borzsa Kovsztl K-re szmos lefolysi irnyt kvethetett, ezt igazolja a 6.
sz. brn bemutatott trkpvzlat. Az ezen a terleten tallhat elhagyott folymedrek
fatalok, ami azzal magyarzhat, hogy csaknem mindegyikk br kisebb nagyobb
vzutnptlssal. E terleten ilyen a salnki Nagyerd, amely az elhagyott folymedrek
hlzata miatt csaknem jrhatatlan. Egyes elhagyott szakaszoknak kln nevk van,
pl. Szent Gyrgy-patak, Hatr-patak. Ugyanakkor hosszabb mltra tekintenek vissza
azok az elhagyott folymedrek, amelyek Salnktl D-re tallhatk s kisebb-nagyobb
megszaktsokkal egszen Nagyszlsig kvethetk. Mivel ezek paramterei a
Borzsihoz hasonlak, ezeket az s-Borzsa hagyhatta htra. Ebbl addik, hogy e
lefutsi irny idejn a foly a Tiszt Nagyszls krnykn rhette el. A Tisznak a
maitl szakabbi folysa az elhagyott folymedrekkel jl kirajzolhat (ld. 7. sz. bra
Digitlis vltozat). Eltoldsa rvn a Borzsa is irnyt vltott, ami annak eredmnye
lehetett, hogy felsbb szakaszn vette fel a Tisza, amely D fel val eltoldsa sorn
DNy fel magval vonszolta.
Ahogy a Tisza D fel toldott, elhagyta a Beregszszi-hegysg D-i elterben
kialakult futsirnyt. Az irnyvlts kvetkeztben a Borzsa egy idre mg a Tisza
ltal elhagyott mederben folytatta tjt, aminek kvetkeztben a Beregszszi-hegyet
megkerlve a Szernye-mocsarat tpllta, vagy attl D-re, Csap irnyba tartva rhette
el a Latorct. Ez idszak nyomait lehet felfedezni a Nagydobronyi-sksg
15
terletn,
amelynek D-i rszt a Borzsa paramtereihez illeszked elhagyott folyszakaszok
tarktjk. Az emltett idszak a Borzsa ismtelt irnyvltsval rt vget, amikor Bennl
D-nek fordult s Mezvri krnykn elrte a Tiszt.
13 Flegyhzi Kiss Szab, 1999
14 Borsy, 1959
15 A BeregSzatmri-sksg Krptaljra jut rszterlete, amelyet a Salnki-sksgtl a Beregszszi-hegysg vlaszt el.
Foly morfometriai vizsglatok a Borzsova vzgyjt terletn 105
sszefoglals
A Borzsa foly vzgyjt terlete magn hordozza Krptalja legfontosabb
termszetfldrajzi jellegzetessgeit: rajta ugyangy megtallhatk a fis s a vulkni
vonulathoz tartoz hegysgi terletek (Borzsa-havasok, Borl-Gyil, Nagyszlsi-
hegysg), mint a BeregSzatmri-sksg rszterlete, a Salnki-sksg.
A vzgyjt terlet vzhlzata az gas kategriba helyezhet, amit mind
vzhlzatnak karakterisztikja, mind vizeinek folyrendsge alapjn szmtott
bifurkcis arnyai is altmasztanak. A folyrendsgi vizsglatok alapjn a Borzsa a
Tiszt hatodrend folyknt ri el.
A Salnki-sksg terlett elhagyott folyszakaszok teszik vltozatoss.
Folyhlzata fatal. Az elhagyott folymedrek tanulmnyozsa rvn kvethet,
hogy a Borzsa milyen lefolysi irnyokat vett fel a holocn folyamn. A morfometriai
vizsglatok igazoljk azt a feltevst, hogy a Salnki-sksg felsznformlsban a
Borzsn kvl a Tisza is aktvan rszt vett.
Irodalom
BORSY Zoltn 1959: A BeregSzatmri vzrendszer kialakulsa. Kz-
lemnyek a Debreceni Kossuth Lajos Tudomny-
egyetem Fldrajzi Intzetbl. Klnlenyomat a
KLTE 1958. vi Acta-jbl. 37. szm. Debrecen
BORSY Zoltn (szerk.) 1992: ltalnos termszetfldrajz. Budapest: Nemzeti
Tanknnyvkiad
Detreki kos SZAB Gyula
2002:
Trinformatika. Budapest: Nemzeti Tanknyvki-
ad
FLEGYHZI Enik KISS Tams
SZAB Jzsef 1999:
Termszetfldrajzi gyakorlatok. Debrecen: Kos-
suth Egyetemi Kiad
KORMNY Gyula 2002: Krptalja svny- s gygyvizei.
Krptalja kziknyv. Budapest: Gondolat Kiad
KOVCS Sndor BAKURA Sn-
dor 1996:
Kirndulsok a Krptok aljn s brcein. Ung-
vrBudapest: Intermix Kiad
LCZY Dnes VERESS Mrton
2005:
Geomorfolgia, I. Fldfelszni folyamatok s for-
mk. BudapestPcs: Dialg Campus Kiad
LCZY Dnes (szerk.) 2008: Geomorfolgia, II. Fldfelszni folyamatok s for-
mk. BudapestPcs: Dialg Campus Kiad
106 Ksz Attila
PINCZS Zoltn 2002: Krptalja gazdasgi letnek termszetfldrajzi
alapjai. Krptalja kziknyv. Budapest: Gondolat
Kiad
SOMOGYI Sndor 2002: Az szakkeleti-Krptok vzrajza.
Krptalja kziknyv. Budapest: Gondolat Kiad
Radvnszky Bertalan
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza
vzgyjt terletn
1
Bevezets
Az ghajlatvltozssal foglalkoz tanulmnyok szma az elmlt vtizedben rohamosan
megszaporodott. Az extraterresztrikus s a terresztrikus hatsokon kvl az veghzha-
ts gzok is jelents mrtkben hozzjrulnak a globlis ghajlatvltozshoz. Az emberi
tevkenysg kvetkeztben a szn-dioxid (CO
2
), a metn (CH
4
) s a dinitrogn-oxid
(N
2
O) globlis lgkri koncentrcija jelentsen megnvekedett az ipari forradalom
ta, jelenleg nagyban meghaladja az 1750-es v eltti rtkeket (IPCC 2007). A Fld
lgkrnek melegedse a globlis s a flgmbi hmrskleti adatokbl vitathatatlanul
kimutathat.
2
Nem teljesen egyrtelm azonban a szrazfldi felmelegeds regionlis
eloszlsa, ugyanis nem csak szmrtkben fgyelhetk meg klnbsgek, hanem
eljelben is.
3
Az ghajlatvltozsi Kormnykzi Testlet (IPCC) jelentse alapjn
elmondhat, hogy az ghajlatvltozs kvetkezmnyei a szlssgesen magas
hmrskletek gyakorisgban, az aszlyok s az rvizek tbbszri elfordulsban s
intenzitsban mutatkoznak meg.
A kzelmltban bekvetkezett termszeti s antropogn katasztrfk nyomn az
ltalam vizsgland trsg, a Tisza s vzgyjt terlete is a klnbz tudomnyok
s nemzetkzi kutatsi projektek fkuszba kerlt.
4
Meg kell emlteni, hogy az
eddig megjelent tanulmnyok trtnelmi okokbl fakadan csak a foly egyes
rszvzgyjt terleteivel foglalkoznak. Sajt kutatsaim clja a Tisza teljes, azaz a
157 200 km
2
kiterjeds vzgyjtje jvben vrhat klmavltozsainak bemutatsa.
A megvltoz ghajlati tnyezk j feladatok el lltjk a vzgazdlkodst s az ezzel
rokon tudomnyokat, mivel a hidrolgiai adottsgok szoros kapcsolatban vannak az
ghajlati komponensekkel.
5
E tanulmnyban a vzgazdlkods szempontjbl fontos
1 Mindenekeltt ksznettel tartozom a Deutsche Bundesstiftung Umwelt-nek (DBU), hogy a Max Planck Meteorolgiai
Intzetben vgzett munkmat sztndjukkal tmogattk. Nmetorszgban vgzett kutatsom tmavezetje Dr. Daniela Ja-
cob volt, akinek szakmai irnytsrt nagyon hls vagyok. Ksznetet mondok az intzet Regionlis Klmamodell cso-
portjnak nzetlen segtsgkrt. Ksznm Dr. Schweitzer Ferenc doktori tmavezetm s Dr. Tth Jzsef professzor r
tmogatst. Munkm eredmnyessghez nagymrtkben hozzjrult a Mrton ron Szakkollgium, s hls vagyok a Kr-
ptaljai Felsoktatsi s sztndjbizottsgnak, hogy ajnlsukkal doktori veim sorn sztndjban rszesltem.
2 Bartholy Mika, 1998
3 Konecsny, 2002
4 Szlvik, 2003; Gauzer Bartha, 1999; Ills Konecsny, 1999; Szalai, 2003; Konecsny, 2002; Dvnyi, 2005; Schweitzer,
2001; Novky, 2000, 2003; Clavier Projekt.
5 Novky, 2000
108 Radvnszky Bertalan
ghajlati tnyezk jvbeni, tr- s idbeli vltozsait kvnom bemutatni, ennek
rvn pedig a Tisza vzgyjt terletn foly vzgyi munklatok eredmnyessghez
hozzjrulni.
Mdszer
Munkm alapjul az ENSEMBLES terletre lefuttatott regionlis klmamodell
(REMO) ltal produklt rs adatok szolgltak. A vizsglt idszak hossza harminc v.
A kontroll idszak az 1961-tl 1990-ig terjed idsor, a vizsglt jvbeli idtartomny:
20612090 (ghajlati forgatknyv).
A REMO mozaiksz, amely a Regionales Klimamodell-bl szrmazik. Ez olyan
hromdimenzis, regionlis lgkri cirkulcis modell, amelynek alapjul az ECHAM4
(globlis cirkulcis modell) fzikai parametrizcija s a Nmet Meteorolgiai Szolglat
idjrs-elrejelz modelljnek (Europa Modell) dinamikja szolglt (ld. 1. sz. bra).
1. sz. bra Regionlis klmamodell (REMO) felptse
A regionlis klmamodellt az 1990-es vekben, a Max Planck Meteorolgiai
Intzetben, a Balti-tenger vzgyjt terletnek jobb megismerse rdekben fejlesztettk
ki. A REMO sajtos koordintarendszert alkalmaz, amely plusnak kivlasztsa gy
trtnik, hogy a kpzeletbeli egyenlt a kivlasztott terlet kzepn halad keresztl. A
REMO vertiklisan egy hibrid koordintarendszer, aminek lnyege, hogy a fldfelsznen
felsznkvet, a lgkrben nyomsrzkel koordintarendszerknt mkdik, a kett
kztt pedig folyamatos tmenet van. A vertiklis szintek szma 49 lehet. A modell
klnbz horizontlis felbontssal rendelkezik, a jelen tanulmnyban felhasznlt
adatok 0,44
0
(kb. 50 50 km
2
), az rvnyessgi futtats adatai 0,167
0
(18 18 km
2
)
horizontlis felbontsak. A REMO modell kezdeti s hatrfeltteleit a durva horizontlis
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt terletn 109
felbonts globlis klmamodellek adatai szolgltatjk. A mlt ghajlatnak a regionlis
klmamodell ltali szimullshoz az ECMWF reanalzis
6
(ERA40) s az ECHAM5
globlis klmamodell ltal ltrehozott adatokat alkalmazzk. Az ECHAM5 modell
adatai alkalmasak a REMO-val trtn elrejelzsek ksztsre is. A prognzisokhoz
szksges a klnbz veghzhats gzok kibocstsa mrtknek fgyelembevtele
(IPCC SRES
7
A2, A1B vagy B1). Munkmban az A1B szcenrival szmolt, jvre
vonatkoz adatokat hasznltam fel. A mlt ghajlatnak modellezshez felhasznlt
ERA40 reanalzis-adatok alkalmazsakor (rvnyessgi futtats) elrt eredmnyek
alkalmasak a mrt adatok sszehasonltsra, ezen keresztl vizsglhat a modell
pontossga. A jvbeni s a kontroll-idszakban trtnt szimulci sszehasonltsbl
az ghajlatvltozs nagysgra kvetkeztethetnk.
Az elemzett modell-adatok nagysg- s trbeli eloszlsnak brkon trtn
bemutatsa a GRADS (Grid Analysis & Display System) segtsgvel trtnt.
8

A Tisza vzgyjt terlete
A Tisza (, Tisa) 157 200 km
2
kiterjeds vzgyjt terlete Eurpban a tizedik
legnagyobb vzgyjt (ld. 2. bra Digitlis vltozat). A foly a Krpt-medence K-i
rsznek vizeit gyjti ssze. A Mramarosi-havasokban (Mapa ,
Munii Maramureului) ered s 946 km megttele utn ri el Titelnl erzibzist, a
Dunt. Legnagyobb mellkfolyi a Maros (Mure) 30 332 km
2
, a Szamos (Some) 15
882 km
2
s a Bodrog 13 579 km
2
kiterjeds vzgyjt terlettel.
A vzgyjt terlet 24%-a hegyvidkhez, 34%-a dombvidkhez s 42%-a pedig
skvidkhez tartozik. Vzvlasztja Ny s DNy fell elmosdik, gy ezekbl az
irnyokbl nyitott. Az Erdlyi-szigethegysg (Munii Apuseni) kt rszre osztja: ettl Ny-
ra sksg, K-re pedig a 200500 m tlagos magassg dombvidk. A domborzat szerepe
a csapadk trbeli eloszlsban rvnyesl jelentsen. Ebbl a szempontbl ersen
rezteti hatst a Magas- s az Alacsony-Ttra (Vysok-, Nzke-Tatry) esrnykol
hatsa, s az Erdlyi-medence (Depresiunea Transilvaniei) zrtsga.
9

A vzgyjt terleten tbbnyire a Ny-i s a DNy-i irnybl rkez, prads lgtme-
gek uralkodnak. Ezeket az ramlatok irnyra merleges hegyvonulatok felemelkedsre
6 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts: a legfontosabb meteorolgiai vltozkat lltotta el, az egsz
fldfelsznt lefed 3-dimenzis rcsra vonatkozan, az 19572002 idszakra, 6 rs felbontsban, a mltbeli mrsi adat
felhasznlsval s a modellek elrejelzsei segtsgvel.
7 Klmavltozsi Nemzetkzi Szakrti Bizottsg (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], Special Report on
Emissions Scenarios [SRES]), http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/089.htm
8 Az brk eredeti minsge nyomdatechnikai okokbl nem adhat vissza jelen kiadsban. A http://kataszter.martonaron.
hu honlapon azonban a tanulmny teljes terjedelmben, az itt kimaradt brkkal egytt elrhet. Ezt a kpekre val hivatko-
zskor Digitlis vltozat cmmel feltntetjk a szerk.
9 Lszlffy, 1982
110 Radvnszky Bertalan
knyszertik, az ennek sorn fellp adiabatikus lehls csapadktartamuk egy rszt
kicsapdsra knyszerti.
10
A domborzati tnyezk fokozzk az esgyakorisgot,
az uralkod lgramlatoknak kitett lejtk csapadkban gazdagok, mg az ellenkez
oldalak csapadkban szegnyek. A legnagyobb vi csapadkmennyisget (1700 mm-t)
a vzgyjt terleten a Mramarosi-havasokban, a Sopurka-patak vlgyben mrtk.
A mrsek szerint a csapadk nem a hegytetkn, hanem a hegyoldalakon ri el
maximumt.
11
A sokves vi csapadkmennyisg a Nagykunsgban viszont csak 500
mm krli: ez a vzgyjt csapadkban legszegnyebb rsze (ld. 3. sz. bra Digitlis
vltozat).
A mrskelt gvi kontinentlis klmhoz tartoz vzgyjt terleten nyri
csapadkmaximum jellemz. Tlen a szrazfld felett uralkod lgnyomsi maximum
nem kedvez a nyugati lgramlatok Krpt-medencbe val betrsnek. sszel a
mediterrn ciklonok hatsa fgyelhet meg, ezek oktber vgn s november elejn
msod-csapadkmaximumot eredmnyeznek. A mondottak rtelmben a legtbb
csapadk az Alfldn jniusban hull, mg a janur s a februr a legszrazabb. A
hegyvidken a csapadk trbeli eloszlsban a domborzat hatsa rvnyesl. Pl. zrtsga
miatt az Erdlyi-medencben nem rzkelhet az szi msod-csapadkmaximum. A tl
rendkvl csapadkszegny, mert az uralkod D-i s DNy-i lgramlatok mr a Krptok
koszorjnak D-i oldaln elvesztik pratartalmuk nagy rszt.
A tli csapadk ltalban h formjban hull. A mrsek alapjn 100 m magassgban
65, 1 000 m felett pedig mr 150 napos hbortottsggal lehet szmolni. A felhalmozdott
hmennyisg nagy rsze mjusra elolvad, ami tavaszi rhullmot eredmnyez a Tiszn
s a mellkfolykon.
A Tisza vzgyjtjn a hmrsklet D-rl fel, ill. a magassg nvekedsvel
cskken. A hmrsklet trbeli eloszlsban az cen szerepe is rzkelhet: nyron Ny-
rl K fel nvekszik, tlen Ny-rl K-re cskken. A legmagasabb vi kzphmrsklet
az Als-Tisznl fgyelhet meg, rtke elri 11 C-ot. A Gyalui-havasok (Munii
Gilului) egyes rszein az tlagos vi hmrsklet nem ri el az 5 C-ot. A hmrsklet
vi eloszlst tekintve, a leghidegebb hnap a janur, a legmelegebb a jlius (ld. 4.
sz. bra Digitlis vltozat). A prolgs vi mennyisge szoros sszefggsben van a
hmrsklet vi jrsval. A legnagyobb tlagos pratartalom az Alfldn s az Erdlyi-
medencben fgyelhet meg, amely alatta marad a potencilis prolgsnak, gy aszlyos
terletek alakulhatnak ki.
A vzgyjt terlet jelenleg t llamhoz tartozik: Ukrajna 8,1%-kal (12 800
km
2
) rszesedik a vzgyjtbl, Romnia erdlyi rszre 45,4% (71 300 km
2
) jut.
Kelet-Szlovkihoz 9,8% (16 000 km
2
) tartozik, 47 ezer km
2
(29,4%) Magyarorszg
terletnek rsze. Szerbia rszesedse a legkisebb: 6,5% (10 100 km
2
).
10 And, 2002
11 Lszlffy, 1982
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt terletn 111
Eredmnyek
Napjainkig az 1,21,0 milli vvel ezeltt kezddtt valdi jgkorszak hideg
(glacilis) s meleg (interglacilis) idszakainak vltakozsa fgyelhet meg.
12
Ma egy
interglacilis idszakban vagyunk. A fldtrtnet sorn a klma llandan vltozott,
gy a Tisza vzgyjt terletn is. Az s-Tisza hordalkkpjnak fed ledkei trpusi,
sztyeppei s periglacilis klmrl tanskodnak.
13
A jelenlegi felmelegedst termszetes
folyamatknt kell kezelnnk, a krds csupn az, hogy a bolygnkon megfgyelhet
globlis felmelegedsben az emberi tevkenysg milyen szerepet jtszik. Az ghajlati
vltozsok kvetkezmnyeknt fellp jelensgek a trsadalom szempontjbl
veszlyhelyzetet, termszeti katasztrft teremthetnek. A regionlis s a globlis
klmamodellek ltal kszthet ghajlati szcenrik lehetsget adnak az ghajlati
vltozsokbl fakad veszlyekkel szembeni felkszlsre vagy azok megelzsre.
rvnyessgi futtats
Els lpsben megvizsgltam a REMO pontossgt a 2001. vi fels-tiszai rvzi
esemny pldjn. 2001. mrcius elejn katasztroflis termszeti esemny kvetkezett
be a Fels-Tiszn: Krptalja terletn tbb helyen tszaktotta a tltst a vz.
Magyarorszgon a levonul r 1919 ta msodszor okozott tltsszakadst.
14
A magas
vzlls kialakulsnak nem voltak elre lthat jelei. A Krptok K-i rszben
a hmennyisg a sokves tlag alatt volt. Az v els kt hnapjt enyhe idjrs
jellemezte, a csapadk es formjban rte el a felsznt. Februr 2128. kztt volt
jelents havazs, de a hnap vgre kialakul hmennyisgben trolt vzkszlet (2,1
km
3
) elmaradt a sokvi tlagtl (3,7 km
3
).
15
1 000 m feletti magassgban tlagosan
40 cm volt a hvastagsg s 70 mm-nyi hvzkszlet halmozdott fel (ld. 5. sz. bra
Digitlis vltozat).
A 2001. mrcius 3-n kezddtt ciklontevkenysg hatsra nagy mennyisg
csapadk hullott. Mrcius 35. kztt a lehullott csapadk sszegzett terleti tlaga 132
mm volt, a loklis csapadkmennyisgek pedig a 250300 mm-t is elrtk (Krsmez
[ia] 259 mm, Oroszmokra [ca ] 296 mm). Az e hrom nap alatt lehullott
csapadk terleti eloszlst a 6. sz. bra mutatja be (ld. Digitlis vltozat). A hmrsklet
ebben az idszakban 10 C

fl emelkedett s a 0 C-os

izoterma mr 2 000 m felett volt.
A Fels-Tisza vzgyjtjre hullott nagy mennyisg csapadk s a hirtelen felmelegeds
kvetkeztben kialakult olvadkvznek csak kis hnyada trozdott a talajban. A talaj
teltve, a magasabb rgikban pedig fagyott volt, s a lombtalan vegetci is a gyors
lefolyst segtette el. Mrcius 4-n hajnalban a folykon heves radsok kezddtek.
12 Schweitzer, 2004
13 Radvnszky Izsk, 2005
14 Szlvik Fehr, 1998; Vgs, 1982
15 Szlvik, 2003
112 Radvnszky Bertalan
A REMO rvnyessgi futtats adatai alapjn megvizsgltam, hogy kimutatja-e az
ghajlati szimulci a fent lert pusztt rvz okt. (Az alkalmazott modell klma-, nem
pedig meteorolgiai modell, ennl a vizsglatnl ezt nem szabad fgyelmen kvl hagyni.)
Az eredmny: a vzgyjt terleten lehullott napi csapadkmennyisgek maximuma
2001. mrcius 35. kztt, az K-Krptok terletn fgyelhet meg, a mrt adatokkal
egyezen, ami vgl a Fels-Tiszn kialakult termszeti katasztrfhoz vezetett. (ld.
7. sz. bra Digitlis vltozat). A modell 1030 mm napi csapadkmennyisget jelzett a
foly forrsvidkre a megfgyelt hrom napra.
A Tisza vzgyjt terletnek hmrskleti viszonyai
A hmrsklet tbb ghajlati tnyez (prolgs, hmennyisg) alakulst hatrozza meg.
A vzgyjt terlet hmrsklete jliusban ri el a maximumt, minimuma janurban
van. A havi tlagos hmrskletek a jvben (2061/20901961/1990) az v minden
hnapjban, nvekedni fognak (ld. 8. sz. bra Digitlis vltozat).
A vzgyjt terlet csapadkviszonyai
Kapott eredmnyeim alapjn megllapthat, hogy a csapadkmennyisg vltozsnak
nagysga 20612090-ben, az 19611990-es idszakhoz viszonytva, trben s
idben klnbz lesz. A modell szerint azon vek szma, amelyekben az vi
csapadkmennyisg 700 mm felett van, 31,25%-kal cskken, az 550 mm-nl kevesebb
vi csapadkmennyisggel jellemzett vek szma pedig hromszorosra n (ld. 9. sz.
bra Digitlis vltozat; 1. sz. tblzat).
mm 19611990 20612090
>750 5 2
>700 11 9
<600 5 10
<550 2 6
1. sz. tblzat A minimlis s maximlis vi csapadkmennyisg vek szmnak
vltozsa
ves csapadknvekedst a modell a Tisza-vzgyjt sksgi rszre (max. 6%) s
az K-Krptok terletre (69%) prognosztizl. A legnagyobb cskkens a jvben az
Erdlyi-medencben vrhat (ld. 10. sz. bra Digitlis vltozat).
Az ven belli csapadkeloszlst tekintve, a modell februr, mjus, jnius,
jlius s augusztus hnapokra csapadkmennyisg-cskkenst jelez. Az v tbbi
fleg szi hnapjra nvekeds vrhat. Az vi csapadkmennyisg nyr eleji els
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt terletn 113
maximuma cskken, szi msodmaximuma pedig nvekszik. A mennyisgi vltozsok
egyenletesebb teszik a csapadk ves jrst a megfgyelt szcenri-idszakban (ld.
11. sz. bra Digitlis vltozat).
A jvbeni csapadk szezonlis eloszlsban is vltozs vrhat. Tlen
(DJF
16
) a szezonlis csapadkmennyisg cskkense fgyelhet meg az Erdlyi-
medencben, a cskkens rtke 5%. A vzgyjt terlet tbbi rszn pedig szezonlis
csapadkmennyisg-nvekedst jelez a modell. A legnagyobb nvekeds (1520%),
az Ung- (, Uh), a Latorca- (, Latorica), a Fels-Tisza (-,
Tisa-Desus)
17
s a Krsk (Criurilor)
18
vzgyjt terletn vrhat (ld. 12. sz. bra
Digitlis vltozat).
Tavasszal (MAM), a tli idszakhoz kpest az Erdlyi-medencre prognosztizlt
csapadkmennyisg-cskkens terlete Ny s Ny fel nvekszik. Relatv pozitv
anomlia fgyelhet meg a Nyrsg (Cmpia Nirului) felett, amely nyron is kialakul
(ld. 13. sz. bra Digitlis vltozat).
A nyri idszakban (JJA), a vizsglt jvbeni harminc vben, a kontroll-
idszakhoz kpest a teljes vzgyjt terleten csak a Mramarosi-havasokban vrhat
kb. 510%-os szezonlis csapadkmennyisg-nvekeds (ld. 14. sz. bra Digitlis
vltozat). Ha a Nagy-Bihar (Cucurbat Mare, 1 849 m) s a Kirly-hegy (Krlova
hola, 1 948 m) kztt kpzeletbeli tengelyt hzunk, akkor a tengelytl DNy-ra az szi
(SON) csapadkmennyisg-vltozs pozitv, K-re pedig negatv. A legnagyobb pozitv
vltozs rtke (1215%) a Kzp-Tiszn vrhat (ld. 15. sz. bra Digitlis vltozat).
A vzgyjt terlet hviszonyai
A csapadk tlen h formjban ri el a fldfelsznt. A tl vgi, tavasz eleji holvads
jelents szerepet jtszik a Tiszn s mellkfolyin kialakul tavaszi rhullmban. A
regionlis klmamodell a 157 200 km
2
-re tlen (DJF) hmennyisg-cskkenst jelez
20612090-ben, 19611990-hez kpest. A legkisebb cskkens a Mramarosi-
havasokban vrhat, de a cskkens mrtke itt is meghaladja az 50%-ot. A legnagyobb
vltozst, 8790%-ot, az Erdlyi-szigethegysg DNy-i s a Dli-Krptok Ny-i
elterben prognosztizl a modell (ld. 16. sz. bra Digitlis vltozat).
A vzgyjt terlet prolgsviszonyai
Jelen tanulmnyban a tnyleges prolgst vizsgltam. A prolgs fgg a hmrsklettl
s a csapadkmennyisgtl, ves jrsa szorosan kveti a hmrsklet ves jrst.
A szcenri-idszakot sszevetve a kontroll-idszakkal, a prolgsnl a tavaszi
hnapokban 56%-os pozitv ghajlatvltozsi szignl fgyelhet meg (ld. 17. sz. bra
16 Hnapok kezdbeti.
17 Fekete-Tisza (-T), Fehr-Tisza (-), Vis (Vieu), Iza (Iza), Batr (), Borzsa (),
Nagyg (P), Talabor (), Tarac ().
18 Fehr-Krs (Criul Alb), Fekete-Krs (Criul Negru), Sebes-Krs (Criul Repede), Beretty (Barcu).
114 Radvnszky Bertalan
Digitlis vltozat). A nyri hnapokra a modell 20,6%-os szignlt jelez (ld. 18. sz. bra
Digitlis vltozat).
Lefolysviszonyok
A REMO-modell adatai alapjn az ves felszni lefolys az szakkeleti-Krptokban elri
a 450 mm-t. A lefolys maximum-rtke a Mramarosi-havasoknak a Krpt-medence
felli lejtin fgyelhet meg, mert itt ri el az ves csapadkmennyisg a legnagyobb
rtkt. A modell, a mltban megfgyelt harminc vhez kpest, a jvbeni harminc vre
a Tisza vzgyjt sksgi terletn 40%-ig, az K-Krptokban 20%-ig terjed pozitv
nvekedst jelez. A vzgyjt tbbi rszn, a felszni lefolys mennyisgnek cskkense
vrhat: a legnagyobb az Erdlyi-medencben, ahol a modell szerint rtke elri 40
50%-ot (ld. 19. sz. bra Digitlis vltozat). A felszni lefolys s a csapadkmennyisg
arnya a lefolysi egytthat, amelybl megtudhatjuk, hogy a lehullott csapadk hny
szzalka folyik el az alacsonyabb felsznek fel. A lefolysi egytthat klmavltozs-
szignljnak tr- s mennyisgbeli eloszlsa szoros kapcsolatot mutat a felszni lefolys
tr- s mennyisgbeli vltozsval (ld. 20. sz. bra Digitlis vltozat).
sszegzs
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvst a Krpt-medencben az ghajlatvltozs
jelenti. Novky Bla ajnlsknt fogalmazta meg a magyarorszgi folyk ssz-vzgyjt
terleteire ghajlati szcenrik ksztst.
19
A kutats sorn elrt eredmnyek ismeretben
lehetsg nylik a tudatos vzgazdlkodsi tervezsre a Tisza vzgyjtjn.
A klma folyamatos vltozsa kvetkeztben napjainkban egy felmelegedsi
idszaknak vagyunk a tani. Ennek kvetkeztben az ghajlati tnyezk vrhat
vltozsnak nagysga trben s idben klnbz.
Az tlagos havi hmrskletek 20612090 kztt a kontroll-idszakhoz kpest
nvekedni fognak, ami befolysolja a vzkrzst. A foly vzgyjt terletn cskken
az tlagos vi csapadkmennyisg. A legnagyobb cskkens az Erdlyi-medencben
vrhat. Az vi csapadkmennyisg nvekedst a magyarorszgi terletekre s a
forrsvidkre prognosztizlja a modell. A havi csapadkmennyisg-klnbsgek
kiegyenltdnek. Cskkenni fog a nyr eleji els csapadkmaximumkor lehull csapadk
abszolt mennyisge. sszel a mediterrn ciklonok hatsra a msodmaximumkor
lehull csapadkmennyisg pedig nvekszik majd. A szezonlis csapadkmennyisg
trbeli eloszlsban is jelents vltozsok vrhatk. Tlen n majd a csapadkmennyisg
az Erdlyi-szigethegysgtl Ny-ra, nyron pedig cskkens vrhat a teljes vzgyjtn.
Tlen s tavasz elejn magas vzlls kialakulst eredmnyezheti a nvekv tli
19 Novky, 2002
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt terletn 115
es formjban lehull csapadkmennyisg a Fels-Tisza, a Szamos,
20
a Krsk s
a Bodrog vzgyjt terletn.
21
Ha a csapadk fagyott talajra hull, akkor a talaj nem
tudja ksleltetni a lefolys idtartamt, gy cskken a vz sszegylekezsi ideje. A
hmennyisg ssz-vzgyjti cskkensnek kvetkeztben az ves vzhozam els
maximuma a Tiszn idben eltoldik.
A havi prolgs klmavltozs-szignlja a jvben tavasszal pozitv, jniustl
oktberig negatv rtk lesz. A cskken nyri csapadkmennyisg kvetkeztben a
vals prolgs mennyisge is cskkeni fog, de a nvekv hmrskletvltozs hatsra
a potencilis prolgs rtke nvekszik. Ennek kvetkeztben, a vzgyjt terlet
llvizeibl mg tbb vz fog elprologni, ami alacsony vzllst eredmnyez majd a
tavakban s a vztrozkban.
A felszni lefolys nagysga ersen fgg a csapadktl. A vizsglt terleten, ahol a
modell pozitv vi csapadkmennyisg-vltozst prognosztizl, ott a lefolysmennyisg
nvekedni fog. A lefolysi tnyez klmavltozs-szignljnak trbeli eloszlsa hasonl
a felszni lefolys klmavltozs-szignljnak trbeli eloszlshoz. Pozitv vltozs
az K-Krptokban, a Kzp- s Als-Tisza vidkn vrhat, amit a terletre jelzett
pozitv vi csapadkmennyisg-nvekeds magyarz.
Bzom abban, hogy eredmnyeim hozzjrulnak a XXI. szzad egyik legnagyobb
kihvsval, az ghajlatvltozssal kapcsolatos legjobb dntsek meghozatalhoz a
Tisza vzgyjt terletn.
Felhasznlt irodalom
ALFLDI Lszl SCHWEITZER
Ferenc 2003:
A Tisza vzrendszernek fldrajzi s hidrolgiai jel-
lemzse. In.: A Tisza vzrendszere (I. ktet). Szer-
kesztette: TEPLN Istvn. Budapest: MTA Trsada-
lomkutat Kzpont, 41-51.
AND Mihly 2002: A Tisza vzrendszer hidrolgija. Szeged: SZTE
Termszeti Fldrajzi Tanszk
BARTHOLY Judit MIKA Jnos
1998:
ghajlatelrejelzs, bizonyossgok, ktelyek. Bu-
dapest: Meteorolgiai Tudomnyos Napok 97. Az
ghajlatvltozs s kvetkezmnyei. OMSZ. 19-
32.
20 Nagy-Szamos (Someul Mare), Kis-Szamos (Someul Mic), Alms (Alma), Lpos (Lu), Egres (Agrijul).
21 Tapoly (Topla), Ondava (Ondava), Laborc (Laborec), Ung (, Uh), Latorca (, Latorica).
116 Radvnszky Bertalan
DOMONKOS, Pter
TAR, Kroly 2003:
Long-term changes in observed temperature and
precipitation series 1901-1998 from Hungary and
their relations to larger scale changes. Theor. Appl.
Climatol. 75. 131-147.
DVNYI Zoltn 2005: Az rvizek telepls- s teleplshlzat forml
hatsa a Fels-Tisza-vidken. Fldrajzi rtest,
LIV. vf., 1-2. sz. 85-109.
GLOS, Borbla LORENZ,
Philip JACOB, Daniela:
Dramatic increase in dry events in Hungary
possible? (in prep.)
GAUZER Balzs BARTHA Pter
1999:
Az 190. s 199. vi fels-tiszai rhullmok sz-
szehasonltsa, rvzi szimulcis vizsglatok.
Vzgyi Kzlemnyek, LXXXI. vf., 3. 354-387.
HAGEMANN, Stefan DMENIL,
Lydia 1998:
A parameterization of the lateral waterfow for the
global scale. Climate Dynamic, 14 (1) 17-31.
HAGEMANN, Stefan 1998: Entwicklung einer Parametrisierung des lateralan
Abfusses fr Landfchen auf der globalen Skala.
Dissertation.
HAJSY Ferenc 1954: Adatok a Tisza vzgyjtjnek csapadkviszonyai-
hoz. Budapest: Akadmiai Kiad
ILLS Lajos KONECSNY Kroly
2000:
Az erd hidrolgiai hatsa az rvzek kialakuls-
ra a Fels-Tisza vzgyjtjben. Vzgyi Kzlem-
nyek, LXXXII. vf., 2. 167-197.
JACOB, Daniela 2001: A note to the simulation of the annual and inter-
annual variability of the water budget over the
Baltic Sea drainage basin. Meteorology and
Atmospheric Physics, 77. 61-73.
KONECSNY Kroly 2002: A Fels-Tisza-vidk idjrsi s vzjrsi viszonya-
inak vltozsa a XX. szzadban. In: A Nyrsg s a
Fels-Tisza-vidk trtnetei fldrajza. Szerkesztet-
te: Frisnyk Sndor. Nyregyhza 41-49.
LszLffy-Bhm Waldemr
(1932):
A Tiszavlgy, Vzrajzi lers s a vzmunklatok is-
mertetse. Klnnyomat a Vzgyi Kzlemnyek
jliusi s decemberi szmbl. Budapest: Kir.
Magy. Egyetemi Nyomda
LSZLFFY Waldemr 1982: A Tisza. Budapest: Akadmiai Kiad
A XXI. szzad egyik legnagyobb kihvsa a Tisza vzgyjt terletn 117
LATIF, Mojib ROECKNER,
Erich BOTZET, Michael
ESCH, Monika HAAK,
Helmut HAGEMANN, Stefan
JUNGCLAUS, Johann LEGUTKE,
Stefanie MARSLAND, Simon
MIKOLAJEWICZ, Uwe 2003:
Reconstructing, Monitoring, and Predicting
Decadal-Scale Changes in the North Atlantic
Thermohaline Circulation with Sea Surface
Temperature. Journal Climate,17. 1605-1613.
NOVKY Bla 2000: Az ghajlatvltozs vzgazdlkodsi hatsai. Vz-
gyi Kzlemnyek, LXXXII. vf., 3-4. 418-448.
NOVKY Bla 2003: ghajlat s vz: bizonysgok s bizonytalansgok.
Vzgyi Kzlemnyek, LXXXV. vf., 4. 536-546.
RADVNSZKY Bertalan Izsk T.
(2006):
Az s-Tisza hordalkkpja a Huszti-kapu elter-
ben. Acta Beregsasiensis, V. vf., 2. 135-149.
SCHWEITZER Ferenc 2001a: A magyarorszgi folyszablyozsok geomorfol-
giai vonatkozsai. Folyink hullmtereinek fejl-
dse, kapcsolatuk az rvzekkel s az rvzvdelmi
tltsekkel. Fldrajzi rtest, 50 (1-4). 9-31.
SCHWEITZER Ferenc 2001b: Gtpts vagy hullmtr bvts. In: Trsadalom
s Krnyezet. EgerDebrecen. 95103.
SCHWEITZER Ferenc 2004: On the possibility of cyclic recurrence of ice ages
during the Neogen. Fldrajzi rtest, 53 (12).
511.
SOMOGYI Sndor 2003: A Tisza vzgyjtjnek fldrajzi helyzete. In.: A Ti-
sza vzrendszere (I. ktet). Szerkesztette: Tepln
Istvn. Budapest: MTA Trsadalomkutat Kz-
pont. 17-27.
SZALAI Sndor 2003: A foly vzgyjtjnek ghajlati viszonyai. In.: A
Tisza vzrendszere (I. ktet). Szerkesztette: TEPLN
Istvn. Budapest: MTA Trsadalomkutat Kz-
pont. 53-66.
SZINELL, Csaba BUSSAY, Attila
SZENTIMREY, Tams 1998:
Drought tendencies in Hungary. Int. J. Climatol
18. 1479-1491.
SZLVIK Lajos FEJR, Lszl
1998:
Tltsszakadsok a Fels-Tiszn 194 szilveszte-
rn. Vzgyi Kzlemnyek, LXXX. vf., 2. 286-
318
118 Radvnszky Bertalan
SZLVIK Lajos 2003a: A 2001. vi Fels-Tiszai rvzek kialakulsa s
hidrolgiai sajtossgai. Vzgyi Kzlemnyek,
LXXXV. vf., 3. 12-34.
SZLVIK, Lajos 2003b: Az ezredfordul rvzeinek s belvizeinek hidrol-
giai jellemzse. Vzgyi Kzlemnyek, LXXXV.
vf., 4. 545-569.
VGS, Istvn 1982: A Tisza rvizei. Budapest: VZDOK
VGS, Istvn 2001: Az ezredfordul rhullmai a Tiszn. Magyar Tu-
domny, 2001/08.
Internetes forrsok
http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/modelle/model-distribution.html
http://www.mpimet.mg.de/en/wissenschaft/ueberblick/atmosphaere-im-erdsystem/
regionale-klimamodelliereung/the-remo-model/the-regional-model-remo.html
http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/ueberblick/atmosphaere-im-erdsystem/
regionale-klimamodellierung/the-remo-model/remo-model-charcteristics.html
http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/089.htm
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/graphics/index.htm
http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm
http://www.clavier-eu.org/
http://www.vahava.hu/kutatasieredmenyek.html
http://ensembles-eu.metoffce.com/
Ambrus Tnde
A szkely tzesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi
krdsnek idszersge
Bevezets
Ha Szkelyfldn, a Cski-, a Gyergyi-havasok, ill. a Hargita lealacsonyod vonulatainl
hzd teleplseken vagy ppen a Svidken jrunk, gyakran tallkozunk a tzes
kifejezssel. A belterleti objektumokat, folyamatokat, jelensgeket jell kznvi
lexma a szkely nyelvjrsban falurszt jelent. Ez a teleplstrtneti s tjfldrajzi
fogalom a szkely trsadalomszervezs legkisebb egysge, rpd-kori trsadalmunk
tzes s szzas egysgekbe val rendezdsnek sok vltozson tment, napjainkig
fennmaradt terleti megjelentse.
Egy tgabb kutats rszt kpez szkelyfldi kultrtj-vizsglat (a kialakulst
befolysol termszeti s trsadalmi tnyezk, sajtos arculat, megrz s fenntart
elemek, szerkezetet biztost folyamatok szmbavtele) eredmnye tudatosthatja
Szkelyfld trtnetisgt, a tzesekhez ktd letmdbeli hagyatkok trsadalmi,
szocializcis szerepnek fontossgt. A tzesek trsadalmi tkt jelenthetnek
Szkelyfld szmra.
1
E tekintetben nemcsak a trtnelem, a helytrtnet, tgabban
a nemzeti nismeret gazdagodhat, hanem lehetsg nylik arra is, hogy a fldrajz
a rsztudomnyaival egytt helyet kapjon a tjvdelemben, a tjtervezsben, a
tjhasznostsban s a teleplsfejlesztsi munkban. A stratgik, valamint a
tervdokumentcik kort lve ugyanis az egyre komplexebb vl tmk s az
egyre szertegazbb beavatkozsi terletek megkvetelik az tfog eljrsokat.
2
A
helyzetbemutat, clokat kijell s felelssget vllal elemzsek teszik lehetv
ugyanis az erforrsok fenntarthat kiaknzst.
Kutatsom clja rvilgtani egyrszt arra, hogy az eddig elhanyagolt tzesek
trsadalmi, politikai s nem utolssorban tjrehabilitcis vonatkozsai idszerek,
msrszt, hogy a trsadalmi-gazdasgi szerkezet normavilgban srsd feszltsg
kezelsekor a lokalits rtkeinek fontossgra, az egyedi vonzerk halmazra s vgl
a trsg imzsnak erstsre felhvjam a fgyelmet.
1 Ex verbis: Hajnal, 2008
2 Gyuricza, 2008
120 Ambrus Tnde
A tjkaraktert meghatroz trtneti s teleplsmorfolgiai
sajtossgok
Szkelyfld tjrtkelse nem rtelmezhet a trtneti funkci vizsglata nlkl.
A forrs rtk, okleveles trtneti adatok hinyban azonban a gyeprendszer
kialaktshoz kapcsold tzesek ltrejttnek krdsre nehz egyrtelm vlaszt
adni, nehz pontosan rekonstrulni azt a sajtos teleplsszerkezetet, amit az rpd-
kor haditechnikja megkvetelt a leteleptskor. Nem vletlen, hogy a mlt szzadtl
napjainkig a trtneti, nprajzi kutatk is csak emltst tesznek errl a szkelysg
kapcsn.
3
A feledsbe merls veszlyt, a tzesekhez kapcsold ismeretek feltrsnak
s az ok-okozati sszefggsek megrtsnek fontossgt azonban mindenkppen
reznik kellett a kutatknak. A rendelkezsre ll szakirodalom, a trkpek, valamint
a kvalitatv s kvantitatv adatgyjt mdszerek segtsgvel vgzett empirikus kutats
eredmnyei azt bizonytjk, hogy a tzesek meghatroztk a tjgenezis dnt fzisait s
a mai napig rnyomjk blyegket a tj alapszerkezetre.
Ismert, hogy a Krpt-medencbe rkezett magyarok az elfoglalt terletek
termszetes hatraira alapozva teremtettk meg a gyepk s gyepelvk vdrendszert.
A termszetes vdvonalat (gyepelve) az thatolhatatlan erdsgek, mocsaras terletek
alkottk; a sebezhetbb pontok (gyep, gyepkapuk) vdelmt pedig a vgekre teleptett,
katonskodsra termett szkelyek lttk el.
A szervezetten leteleptett szkelyek elbb a nyugati hatrszakaszon, Gcsej s
rvidk (a Rba fels folysa s Muravidk) terletn lttak el hatrvd funkcit. Kt
msik csoportjuk pedig D-en a DrvaSzva vonalt, -on a Mosoni-kaput vdte.
4
A XI.
szzadban, a keleti nomd npek (kunok, besenyk) egyre gyakoribb tmadsai miatt
a szkelyeket tteleptettk a trtnelmi rtelemben vett Erdly Ny-i kapujhoz (ld. 1.
sz. bra), majd ksbb Dl-Erdlybe, a D-i hatrszakasz vdelmre. Vgs leteleplsi
terletket, a mai Szkelyfldet 1224-ben rtk el.
5

Felttelezsek szerint a letelepeds a trk npekhez hasonlan a legkisebb
hadi egysggel, a tzessel kezddtt, amely vrsgi kapcsolaton alapult, tz csald
sszeteleplse rvn. Az orszg vdelmrt tett dicsretes szolglatrt kirlyi
kegyelemben rszesltek, privilgiumokat kaptak.
6
Kivltsgaikat nem adomnyozs
tjn kaptk mint az erdlyi szszok , hanem a teleplskori sfoglals jogn s
lland katonai szolglataik fejben. A letelepeds ezrt trtnhetett vrsgi, azaz trzsi
kzssg szerint, ezrt lehetett szabad tulajdonosa az elfoglalt terletnek, gy hozhatott
ltre nszablyz rendet (kzssgi letforma, az erforrsokhoz val hozzfrhetsg
3 Orbn, 18681871; Egyed, 2006; Endes, 1938; Milleker, 1939; Imreh, 1973, 1983; Vmszer, 1977; Zayzon, 1997;
Vofkori, 2004
4 Fodor, 1936
5 Knya, 2003
6 Lszl Lszl, 2005
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 121
szablyai, kztehervisels stb.). Ez az nmeghatrozst bizonyt trsgi ntudat
napjainkban nem vletlenl nyilvnul meg, ersdik fel.
A korai szkely nemzetsgi teleplsek termszetesen nem pusztn a tizedek
katonit adtk, ill. katonai feladatokat lttak el, hanem a mindennapok valsgnak
megfelelen fokozatosan egyhzszervezst, gazdasgi, kzigazgatsi, jogi, szocilis s
adminisztratv szerepeket is vllalhattak nszervezd vilgukban.
1. sz. bra. A szkelyek megtelepedse a Krpt-medencben
(Forrs: Knya, 2003 alapjn szerk. Ambrus, 2008)
Amikor a tzest mint teleplsszerkezeti alapegysget, egy adott fldrajzi
krnyezet trsadalmi, gazdasgi s mszaki struktrk rendszereknt rtelmezzk,
7

akkor a termszeti s trtneti funkcik szoros klcsnhatsbl kell kiindulnunk.
Ha prhuzamot vonunk a fokozatosan elretolt gyepkkel, valsznsthet, hogy a
hegyvidk eltt az els, leghamarbb megerstett, tzessel elltott pontot ott alaktottk
ki, ahol a vlgy a sksgra kinylott. Majd egy feljebb es vlgyszorulat elltsra kerlt
sor s vgl a foly forrsvidknek hgihoz toldott fel a vdelmi ill. esetleg csak
megfgyelsi pont. A tzesek kialakulsban gy fontos szerepet jtszott a domborzati
formk vltozatossga, a felszn tagoltsga, a folyvizek bsge s a nvnytakar
(erdk) gazdagsga.
7 Tth, 1998
122 Ambrus Tnde
A vzfolysok ltal ltrehozott vlgytalpi szlesedsekbe, a medenck peremre,
a medenck alluvilis sksgaira val visszahzdsuk csak ksbb s szintn
szakaszonknt, lpcszetesen elssorban a bksebb idszakokban kvetkezhetett
be, amikor a demogrfai nvekeds kvetkeztben megntt az igny a kedvezbb
letfeltteleket nyjt termszeti krnyezet irnt. Az idk folyamn a medenckben
lv erdket fokozatosan kiirtottk, a mocsarak vizt lecsapoltk, s bevezettk a folyk
medrbe, gy lassanknt kiszrtottk a terleteket. Ezek a simbb, tgasabb trsgek
alkalmasabbak voltak az intenzvebb fldmvelsre, mint a lejts terletek.
A kedvez termszeti adottsgok (j minsg szntterlet, bviz patakok)
tettk lehetv, hogy a tzesek rszlegesen vagy teljesen egybeforrjanak. Mra mr
kisebb hnyaduk emlkeztet eredeti llapotukra. A konzervlds tipikus pldjaknt
emlthetjk Cskmindszent (Sillk-, Prdk-, Templom-, Jzsa-, Nagy-, Ambrus-,
Hosszasz-tzes) tzeseit, amelyek tjfldrajzi kultrreliktumnak is tekinthetk (ld. 2.
sz. bra). A klnll tzes egy sajtos trsadalomszervezsi egysg terleti megjelense,
lnyegesen tbb mint a tanya, nemcsak trbeli kiterjedse, hanem szervezettsge rvn
is.
8
Tanulmnyozsuk nagymrtkben segt bennnket a szkelyfldi tjszerkezet
kialakulsnak megrtsben.
2. sz. bra. Cskmindszent tzesei
(Forrs: Hargita Kpes megyeatlasz, 2005 alapjn szerk. Ambrus, 2008)
A tzesek egymstl 100500 m tvolsgra helyezkednek el, ma 2080 hzat,
csaldot tmrtenek. Ezrt a tjkpi sztszrtsgrt szoktk trfsan mondani: imitt
amott Mind szent. Minden tzes nhny utcbl ll. A ht tzesbl ngy (Sillk-, Prdk-,
Templom- s Jzsa-tzes) sszenvse kvetkezett be (ld. 2. sz. bra). A legelszigeteltebb
tzes Hosszasz a kedveztlen termszeti adottsgok (a szntfld rossz minsge,
korltozott kiterjedse) miatt fokozatosan elsorvadt. A ma pl hzak j tpus telep
megjelenst eredmnyezik, amely teleplsszerkezetileg s funkcionalitst tekintve
8 Ambrus, 2006
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 123
is teljesen ms lesz, mint a rgi falutzes. Ezek mr vadhajtsok a tjban. A legfrissebb
divatirnyzat lila, narancssrga, rzsaszn vagy piros kacsacsr pletek eltrnek a
tradicionlis, tjba ill, kirlelt s letisztult pletllomny stlustl, ugyanakkor tves
modellt adnak, ami a modernsget s az jrl alkotott kpet illeti.
Mg a kedveztlen termszeti felttelek (folyvz-, szntfld-hiny, fldrajzi
elszigeteltsg) a falutzeseknek csak lass gyarapodst, kezdetlegesebb stdiumban
val konzervlst, adott esetben egyes falurszek elnptelenedst, elsorvadst s
eltnst idztk el, addig a kedvez felttelek (j minsg szntterlet, bviz
patakok melletti fekvs) trbeli nvekedst, terjeszkedst, sszenvst eredmnyeztek
(ld. 3. sz. bra). Endes Mikls a teleplstrtneti fejlds e sajtos mozzanatt a
kvetkezkppen sszegzi: A tzesekbl lettek ksbb a falvak, s a tzesek ezek tzesei
lettek
9
3. sz. bra. Cskszentmrton tzesei
(Forrs: Hargita Kpes megyeatlasz, 2005 alapjn szerk. Ambrus, 2008)
A tzeseknek idvel sajtos megnevezsi formi szeg, szer is kialakultak,
amelyek a kezdeti tzesbl ltrejtt falurszre vonatkoznak s az illet telepls trbeli
viszonyait tkrzik: az alszeg als tzest, kzpszeg a falu kzept, s felszeg a fels tzest.
A Kszonokban a tzes, Cskcsatszegen pedig a szeg magban a falunvben szerepel.
Gyakori a terleti nemzetsgrl (Cigniaszer), a vezet csaldokrl (Ambrusok-szere,
9 Endes, 1938
124 Ambrus Tnde
Sndor-szer), gnynvrl (Gyehenna-, Izraelitk-szere), mestersgekrl (Br-szer,
Kovcsok-szere), testi, lelki tulajdonsgokrl (Snta-szer, Szke-szer), tji adottsgokrl
(Tszer) kapott vagy a humoros (Poklonfalva, Bolhaszer) elnevezs. Elfordul arab, ill.
rmai szmokkal val jells, valamint ma mr rthetetlen, homlyos eredet falunv
is (Csburd).
Szkely tzesek a mentlis trkpek tkrben
Az empirikus kutats keretben vgzett mentlis trkpezs eredmnyei s az ehhez
kapcsold, kiegszt krdsekre kapott vlaszok ennek a kultrtjnak az individuumt
igazoljk; dokumentljk, hogy a tzesek ma is ltez kzssgi entitsok, a falvak
bels mkdst, szerkezett, alakjt ma is meghatroz egysgei.
Az eljrs azokat a kognitv s szellemi kpessgeket fogja t, amelyek lehetv
teszik, hogy a trbeli krnyezetrl informcikat gyjtsnk, tovbb azt, hogy a trbeli
magatarts kialakulshoz vezet folyamatokat vizsgljuk.
10
A vizsglat alapja a
vletlen kezdpont, rtegzett, szisztematikus (randomizlt) krdves felmrs volt.
Az alapsokasgbl kivlasztott mintbl (365) 290-en tltttek ki krdvet, kzlk
215-en ksztettek rtkelhet mentlis trkpet. A nem rtkelhet mentlis trkpek
kategrijba a rajzi kezdemnyezsek s az rintetlen lapok kerltek (26,9%).
A mentlis trkpezshez kapcsold feladatsor kt rszbl tevdtt ssze:
tnyleges trkpezs, valamint kiegszt krdsek. A tnyleges trkpezs esetben
a megkrdezetteknek egy-egy res A/4-es lapra falujuk trkpt kellett lerajzolniuk,
emlkezetbl kulcsinger-vezrelt felidzssel (irnytott felidzs) , mindenfle
segdeszkz hasznlata nlkl, megadott id (8 perc) alatt. A kiegszt krdsek tartalmi
vonatkozsokra irnyultak, s a teleplsmorfolgiban rejl rtkek tudatossgnak
feldertst, a tudati elemek sszegyjtst segtettk.
A felmrs hipotzise: a lakossg pontos helyismerettel rendelkezik, ismeri a
tzesek fldrajzi helyzett, meg is tudja azokat nevezni, eligazodik a naponta hasznlt
sszekt utak sokasgban, rzi a szzadokat tl, otthonteremt kultra rgi formit,
hagyomnyait; de nem tudatosult az a tny, hogy a ma is ltez, szmos objektum,
szoksrend, ill. letmdban kifejezd hagyatk e trtnelmi rksghez kapcsoldik,
hogy ez az trktett kulturlis tulajdon trsadalmi tkt jelenthet, amely a lokalits
rtkeinek erstst szolglhatja.
A trre vonatkoz informcik (elhelyezs, alak, arny) feldolgozst alapveten
fejben, azaz a mentlis trkpek egybevetsvel, a hagyomnyos statisztikai
eljrsokkal feldolgozhat adatok kezelst pedig a SPSS 7.5 for win szmtgpes
szoftvercsomag segtsgvel vgeztk. Az analitikus adatok trkpi megjelentse nem
10 Csfalvy, 1989; Lakotr, 2004; Gl, 2006
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 125
programcsomaggal trtnt, mert rugalmatlan a szerkesztsben, legalbbis ahhoz kpest,
amit jelen esetben a mentlis trkpek adatainak feldolgozsa megkvetelne.
IMREH I. (1973) hangslyozza, hogy a tzes-szervezet a legerteljesebben Csk-
s Kszonfszken bontakozott ki, s itt is maradt fenn leginkbb, mint tjkaraktert
meghatroz fontos elem. ppen ezrt kszlt a felmrs Csk- s Kszonszk tz
falujnak lakosai krben (ld. 4. sz. bra).
4. sz. bra A szkely szkek s a vizsglt teleplsek fldrajzi helyzete
(Forrs: Knya, 2003 alapjn szerk. Ambrus, 2007)
A tzeseket azonban itt is vltoz mennyisgben s minsgben, sokszor csak
tredkesen olvashatjuk ki a tjbl, de azok a reliktumok, ill. az a helynvanyag,
amelyet a lakossg nemzedkeken keresztl trktett, a teleplsek mltjnak
szerept magyarzzk. Ugyanakkor olyan normatv ert jelentenek, amelyek a szkely
trsadalom fennmaradst biztostottk. A npletnek pedig olyan kibontakozsi keretet
nyjtottak, amelyben kialakultak s megszilrdultak, s amelyhez napjainkig is ktdik
egy bizonyos npi kultra, ratlan trvny. A modernizci megksettsge, a paraszti
tjhasznlat konzervldsa mig ltette a trtneti kultrtj elemeit.
126 Ambrus Tnde
A teleplsmorfolgia tudati lekpezdsnek eredmnyei
Azon tlmenen, hogy az eddigi teleplsszint alkalmazsok sorn kistrsgi hatkr
kutatsban is bebizonyosodott az alkalmazott behaviorista forradalom mdszernek
hasznlhatsga,
11
a kvantitatv s a kvalitatv adatok elemzse tkrben az albb
felsorolt lnyeges eredmnyekhez jutottam:
A geomorfolgiai s a vzrajzi adottsgaihoz igazodva a tzes, szeges, szeres
teleplsrszek elssorban linerisan fejldhettek (ld. 56. sz. bra).
A tj laki a falvak, falurszek, utck elnevezseivel (az rtkelhet 215 rajzon
sszesen 961 tzes- s 985 utcanv) mig trktettk hadiszervezetk si emlkeit (ld.
56. sz. bra). A nevekben is kifejezsre juttatott tjismeretben nemzedkek tapasztalata
sszegzdik, szintetizldik.
56. sz. bra Ahogyan egy csklzrfalvi s egy cskmindszenti ltja falujt
(Forrs: A helyi lakosok krben vgzett felmrs alapjn szerk. Ambrus, 2007)
11 Csfalvy, 1989
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 127
Kiemelt szerepet kapnak a szakrlis emlkek szimblumainak megjelentsei
keresztek, csengettyk, faharanglbak amelyek a valsgnak megfelelen tbbnyire
a tzes bejratnl vagy a kzpontjban, valamint utcaelgazsoknl tnnek fel (ld.
56. sz. bra). A rajzokon sszesen 741 szakrlis emlk szmllhat meg. A kiegszt,
ellenrz krdsre kapott vlaszokbl kiderl, hogy milyen fontos szerepet jtszanak
tudatukban a vallsi zeneteket hordoz tereptrgyak. A megkrdezettek 34%-a vli
gy, hogy a keresztek a hitlet gyakorlst, 43%-a, hogy a trbirtoklst jelkpezik.
A helyi lakossg az nszervezds tudati elemeit, letmdbeli hagyatkait,
szoksrendjt amelyek tulajdonkppen biztostottk a mindenkori kzssgi
let mkdst, az erforrsokhoz val hozzfrhetsg szablyait, a hitlet, az
egyhzkzssgek megszervezst s a kzteherviselst ma is ott hordozza
mentalitsban.
7. sz. bra A teleplsszerkezetbl add letmdbeli hagyomnyok s
szoksrendek tudati elemeinek tartalma (Forrs: A mentlis trkpekhez kapcsold
kiegszt krdsek alapjn szerk. Ambrus, 2007)
A mentlis trkpezshez kapcsold kiegszt krdsekre adott vlaszok azt
igazoljk, hogy a tzesek gazdasgi szerepe elssorban az llattenyszts tern maradt
fenn. Az sszestett vlaszok szerint a megkrdezettek abszolt tbbsge (73,8 %-a)
lltja, hogy az esztena-trsasgokat (a juhtarts kzssgi irnytsa, szervezse)
tzesek szerint szervezik (ld. 7. sz. bra). A hitlet s a kzbirtokossgok tzesek szerinti
megszervezse is nagy jelentsggel br a vlaszadk krben (79,6%, ill. 67,9%). Mg
mindig l az a hagyomny, hogy fknt a mezgazdasgi s az ptkezsi munklatokat
kalkban vgzik (segtsgmunka, amely alapveten az egyn s a kzssg kztt
ltrejv kapcsolatok szablyozsra szolgl), az rvkat, krosultakat tzesek szerint
segtik. A vlaszok arnybl (a kalkk 56,5%-os, az rvk, krosultak 30,3%-os
emltettsggel) kitnik azonban, hogy ezek az rksgek, ratlan trvnyek csorbultak a
leginkbb. Szembetl, hogy viszonylag kevesen lltjk, hogy a tzesbr intzmnyt
128 Ambrus Tnde
visszalltottk (a felmrsben rszt vettek 17,2%-a). Ez az eredmny abbl addik,
hogy a vizsglt teleplsek kzl a rendszervlts ta csak Cskszentgyrgyn
mkdik jra ez a rendszer.
A turizmusra vonatkoz szubjektv-tudati rtkelsek eredmnyei
A mentlis trkpszek blcsessge szerint minden kiejtett s lert sz sajt ellenttt
hvja el.
12
Ennek analgijra a rsztvevknek a npessgi s krnyezeti helyzetet
minst, valamint a turizmussal kapcsolatos, ellenttes jelents fogalomprokbl
ll tblzatot kellett kitltenik, sajt megtlsk, sztereotpijuk alapjn. Az
ellenttprok kztt ngy fokozat mrsi skln (rzkeltetve, hogy a vilg nem fehr-
fekete, az rtktletnek rnyalata lehet) dntttk el, hogy a trbeli krnyezetkre
melyik llts illik jobban. (Megjegyzs: els megkzeltsben 28 fogalompr gylt
ssze, de a tereptanulmny alkalmval vgzett interjk tapasztalatai alapjn ez egy 12
fogalomprbl ll standard listra szklt.)
A sugallni vgyott kp realitsra utal a szemantikus differencils sorn
elcsalogatott sztereotpik negatv, valamint pozitv kpe (ld. 1. sz. tblzat). A
megkrdezettek vlaszai azt mutatjk, hogy a termszetes szaporulattal kapcsolatos
sztereotpik negatvak. A szletsek szmt jellemzen, ill. nagyon jellemzen
alacsonynak (a vlaszadk 90,7%-a), a hallozsok szmt pedig magasnak (a
megkrdezettek 85,8%-a) tartjk.
A lakossg anyagi helyzetre vonatkoz vlaszok meglepek; majdnem
ugyanannyian lltottk, hogy szegnyek (56,2%), mint ahnyan hogy gazdagok
(43,8%). Az ltalnos krdsek kzl azonban, hogy Mennyi a csald tlagos havi
nett jvedelme? az elbbit igazolja. A megkrdezettek 43,4%-nak 5001 000 RON
(4080 ezer Ft), 21%-nak 1 0002 000 RON s csak 1%-uknak 4 0005 000 RON a
csald sszjvedelme. Megoszlanak a vlemnyek arrl is, hogy a fatalok hol keresnek
munkt: 48,6% vli gy, hogy a krnyken, 51,4%, hogy klfldn. Rendkvl magas
azoknak a szma (91%), akik a mezgazdasgban dolgozk arnyt hangslyozzk.
A krnyezet minstse sem egyrtelmen pozitv (ld. 1. sz. tblzat). Mg sok a
tennival a kztisztasg rdekben, viszont csendes, meghitt krnyezet l a tudatukban
(a vlaszadk 89,3%-a). Ezt az llapotot fltik azok a megkrdezettek (20%-uk),
akiknek negatv az eltletk (tapasztalatuk) a turistaforgalommal kapcsolatban,
tovbb, akik a krnyezetszennyezs fokozdsra (a megkrdezettek 24,1%-a),
valamint a termszeti rtkek veszlyeztetettsgre (20,3%) gondolnak.
A turizmus szervezettsgre vonatkoz vlaszok is a negatv tletek vilgba
vezetik a megkrdezetteket (ld. 1. sz. tblzat): a vlaszadk 87,6%-a szerint a
turizmus szervezetlen, 85,2%-uk szerint a programok szernyek. Ami az rkez turistk
szrmazst illeti, a vlaszadk 88,6%-a Magyarorszgot sorolja az els helyre.
12 Csfalvy, 1990
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 129
Jellemz
(%)
1
Nagyon
jellemz
(%)
2
Jellemz
(%)
3
Nagyon
jellemz
(%)
4
N

p
e
s
s

g
szletsek szma magas 8,6 1,7 47,3 43,4 alacsony
hallozsok szma magas 41,7 44,1 10 4,2 alacsony
laki gazdagok 41,2 2,6 47,2 9 szegnyek
fatalok
munkakeresse
a krnyken 38,6 11 35,5 15,9 klfldn
foglalkoztatottsg mezgazdasg 46,5 44,5 6,6 2,4 ipar
K

r
n
y
e
z
e
t
tiszta 46,9 23,1 23,8 6,2 szennyes
csendes, meghitt 40,3 49 8,3 2,4 zajos, rideg
T
u
r
i
z
m
u
s
szervezett 5,5 6,9 38,3 49,3 szervezetlen
programok bsges 10 4,8 24,5 60,7 szerny
a turistk rkezse Magyarorszgrl 29,3 59,3 8,3 3,1
ms
orszgokbl
a (H) turistk jobboldali prtok 49,3 36,2 9 5,5
baloldali
prtok
1. sz. tblzat A npessggel s krnyezettel valamint turizmussal kapcsolatos
sztereotpik rtkelse a szemantikus differencils mdszervel
(Forrs: a krdves felmrs alapjn szerk. Ambrus, 2007)
Arra az eldntend krdsre, hogy szvesen dolgozna-e az idegenforgalomban,
az igennem vlaszok arnya 72,427,6%. (A nem vlaszok nagyrszt a 60 v
flttiektl szrmaztak.) A legtbben (21,7%) szllsadssal foglalkoznnak. Ezt
sorrendben a vllalkoz szellem befektets (13,8%), a programszervezs (12,8%),
az alkalmazottknt val rszvtel (8,6%), az idegenvezets (7,2%), ill. az tkeztets
(5,5%) kveti. A legkevesebben (2,4%) utazsi irodkat mkdtetnnek.
Azt, hogy a falusi turizmusrl a tudatban l tartalom apr rszekbl ll ssze,
jl bizonytja azoknak a gondolatoknak az sszessge, amelyek a megkrdezetteknek
elszr jutnak eszkbe. A kirtkelskor a vlaszokat 14 tmakrbe csoportostottam,
amelyek a gondolat sorrendje szerint kerltek slyozsra (ld. 2. sz. tblzat).
A vlaszadk els gondolati kpei azt bizonytjk, hogy a krnyezeti ingerek
kztti szelekciban benne van az egyni tapasztalat asszocilsa. Jl kirajzoldik a
falusi turizmus pozitv gazdasgi hatsainak rzkelse, hiszen az els gondolatok a
fejlesztsi, munkahelyi, bevteli, befektetsi lehetsgekkel trsulnak. Ha a tovbbi
gondolatokat vizsgljuk, lthat, hogy a tapasztalatok keverednek a sztereotpikkal.
A kapcsolatteremts, a nevezetessgek bemutatsnak lehetsge, a programok
szervezse, a hrnv, a mozgalmassg, a htkznapok nneplyess ttele az 510.
130 Ambrus Tnde
helyen kerl emltsre. Ebbl a turizmus trsadalmi s kzssgi elnyeinek szlelsre
lehet kvetkeztetni. Van, aki a turizmus negatv hatsait, pl. a krnyezetszennyezst is
szleli.
Vidkfejleszts 1 Hrnv 8
Munkalehetsg 2 Mozgalmassg 9
Bevtel 3
Htkznapok
nneplyessge
10
Befektets 4 Krnyezetszennyezs 11
Kapcsolatteremts 5 Informciszerzs 12
Nevezetessgek bemutatsa 6 sszetarts 13
Programszervezs 7
Gasztronmiai
klnlegessg
14
2. sz. tblzat A helyi lakossg els gondolatai a falusi turizmusrl
(Forrs: a krdves felmrs alapjn szerk. Ambrus, 2007)
A knlati halmaz egyik sszetevje maga a vonzer, azaz valjban a
nevezetessg.
13
Ha a tudatban terletileg differenciltan helyezkednek el s vltozatosak
ezek a nevezetessgek, akkor annak a trsgnek j eslye van arra, hogy az oda rkez
turistk hosszabb idt tltsenek el, ezzel nvelve a megltogatott hely turisztikai
bevtelt.
14
Ezt ersti a felmrs azon rsze, amelyben a vlaszadk felsoroltk
azokat az rtkeket, amelyeket leginkbb megmutatnnak az oda rkez turistknak.
Clszer volt az emltett rtkeket termszeti s ember alkotta kategriba besorolni.
A megkrdezettek sszesen 49 turisztikai nevezetessget emltettek, amelyek kzl 30
termszeti, 19 pedig ember alkotta rtk (ld. 3. sz. tblzat). A nevezetessgek kztt
els helyen a szakrlis emlkek fontos jelkpei, a templomok, ill. a kpolnk llnak, de
maga a tj is, mint komplex turisztikai vonzer, elkel helyen szerepel. Nem meglep
a borvzforrsokra val gyakori utals (sszesen 21 borvzforrst s 5 npi frdt
neveznek meg), hiszen a posztvulkni tevkenysg sorn felsznre tr, klnbz
vegyi sszettel svnyvizek, mofettk jellegzetes tjpotencil-forml tnyezk. E
termszeti adottsgok jrartkestsvel az egszsgturizmus kibontakozsa vrhat.
13 Aubert, 2001
14 Michalk, 1998
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 131
Sorrend Nevezetessg Emlts %
T
e
r
m

s
z
e
t
i

r
t

k
e
k
1 Szp tj 14
222 Borvzforrs 14
23 Szent Anna-t 6
2425 Bds barlang/gdr (mofetta) 5
2629 Termszetvdelmi terlet 2,3
30 Mohos 1
T

r
s
a
d
a
l
m
i

r
t

k
e
k
31 Templom, kpolna 26
3236 Npi frd 9
37 Lakhz 8
3840 Emlkhz 6
41 Borvzmzeum 3,1
42 Hagyomnyok 3
4345 Vr 1
46 A falu 0,7
47 Csksomly 0,5
48 llatkert 0,4
49 Gazdasgi plet 0,4
3. sz. tblzat A legismertebb turisztikai nevezetessgek a megkrdezettek krben
(Forrs: a krdves felmrs alapjn szerk. Ambrus, 2007)
sszegezve elmondhat, hogy a tblzat jl jellemzi a turisztikai nevezetessgek
sokflesgt s terleti differenciltsgt. Jl kirajzoldnak az emltett turisztikai
gazatokon kvl a vallsi turizmus (Csksomly), az koturizmus (termszetvdelmi
terletek), az ismeretszerz (emlkhz, mzeum), valamint az rksgturizmus (vr,
hagyomnyok) lehetsgei is. A vizsglt terlet teht vltozatos turisztikai knlatot
nyjt a ltogatknak, azonban a megkrdezetteknek csak 0,7%-a mutatn meg a falut
mint trspecifkus turisztikai termket. A hagyomnyok feltntetsn kvl egyetlen egy
vlaszban sem emltik meg a tzesekhez kapcsold turisztikai vonzerket (hadi utak,
a tzesek kzpontjai, kzs kutak, a trbirtoklst igazol szakrlis emlkek: keresztek,
csengettyk, haranglbak, esztenk stb.). Hipotzisem ezen a ponton igazoldott: nem
elgg tudatosult a helyi lakossg krben, hogy olyan si kultrt riznek, amely
az rpd-kori teleplsrend kialakulshoz ktdik. Negatv kpet mutat ugyanis a
kiegszt krdsek azon pontja is, amely azt frtatja, melyik korhoz ktdik a falutzesek
kialakulsa? A megkrdezettek 28,6%-a tartja a letelepedshez kapcsold rksgnek
(ld. 8. sz. bra).
132 Ambrus Tnde
8. sz. bra Mely korhoz ktdik a falutzesek kialakulsa?
(Forrs: A mentlis trkpekhez kapcsold kiegszt krdsek alapjn szerk.
Ambrus, 2007)
sszegzs
Az alkalmazott kutats eredmnyei alapjn megllapthat, hogy a kzelmlt s a jelen
rzi s trolja a szzadokat tl otthonteremt kultra rgi formit, mdozatait, hogy
a Krpt-medencnek olyan teleplsszerkezeti specifkumrl (szeres, tzes) van sz,
amelynek alapja trtnelmi realits.
A tzesek elhanyagolt trsadalmi-gazdasgi-politikai s nem utolssorban
tjrehabilitcis krdsnek idszer felismerse, rtke nem a fldrajzi tudsban van,
az csak eszkz, hanem a fldrajzi gondolkodsban, amely szak- s foglalkozsbeli
felfogsokat hoz kzelebb egymshoz. Ha a trtneti fldrajz meg tudja rtetni a tjnak
ezt az sszetart erejt s rtkhordoz voltt, akkor egy rszecskvel hozzjrul ahhoz,
hogy egyetemesebb vilgkpet formlhassunk magunknak a mltrl.
A tzesek vdelmvel az emberi tevkenysg ltal ltrehozott tjkarakter rgztst
szolglhatjuk, ugyanakkor a hagyomnyrz gondolkods egyik legszebb pldja
valsthat meg ltala. Ha ennek a tjnak tradicionlis, tjba ill, kirlelt s letisztult
stlust, arculatt egyszer kialaktottk, nem tnhet el mg akkor sem, amikor a
szletshez vezet felttelek mr elenysztek.
15
Ennek a felismersnek az rdekben
idszer s clszer lenne a szkelyfldi tjtrtneti kutatsokat mdszeresen
folytatni.
15 Ambrus, 2008
A szkely tizesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszersge 133
Felhasznlt irodalom
AMBRUS Tnde 2006: Falutzesek a szkely szkek telepls szerkezetben
Csk- s Kszonszk pldjn. In: A tj vltozsai a
Krpt-medencben Telepls a tjban. Szerkesztette
FLEKY Gyrgy. Gdll: Krnyezetkml
Agrokmirt Alaptvny, 22-29.
AMBRUS Tnde 2008: A szkelyfldi falutzesek a turizmus fkuszban
Mentlis trkpek a kistrsgi hatkr kutatsban.
Kzirat. 1-12.
AUBERT Antal 2001: A turizmus s a terletfejleszts stratgiai kapcsolata
Magyarorszgon. Turizmus Bulletin 2001/5.
vfolyam 1. szm. 44-49.
BABBIE Earl. 2000: A trsadalmtudomnyi kutats gyakorlata. Budapest:
Balassi Kiad.
CSFALVAY Zoltn 1989: Behaviorista forradalom a geogrfban. Fldrajzi
rtest 1989/38 (1-2): 145-165.
CSFALVAY Zoltn 1990: Trkpek a fejekben. Budapest: Akadmiai Kiad.
EGYED kos 2006: A szkelyek rvid trtnete a megtelepedstl
1918-ig. Cskszereda: Plls Akadmia Knyvkiad.
ELEKES Tibor 2008: A fldrajzi tnyezk szerepe a telepls fejldsben.
Budapest-Pcs: Dialg Campus Kiad.
ENDES Mikls 1938: Csk-, Gyergy-Kszon-szkek (Csk megye) fldjnek
s npnek trtnete 1918-ig. Budapest: Akadmia
Kiad.
FODOR Ferenc 1936: Adatok a magyar gyepk fldrajzhoz. Hadtrtneti
kzlemnyek 1936/37. 113-144.
GL Veronika 2006: Kzpiskols vizsglati csoportok Dl-Dunntl
kpe kognitv trkpeken. In. A Balatontl az Adriig.
Szerkesztette: PAP Norbert. Pcs: Lomart Kiad, 201-
210.
GYRFFY Gyrgy 1990: A magyarsg keleti elemei. Budapest: Gondolat
Kiad.
GYURICZA Lszl 2008: Turizmus nemzetkzi fldrajza. Pcs: Dialog Campus
Kiad.
Hargita 2005: Kpes megyeatlasz. Cskszereda: Topo Service Rt.
17- 142.
134 Ambrus Tnde
ILYS Zoltn 1999: A trtneti vdelmi tj szervezdse Gyimes
pldjn. In A tj vltozsai a Krpt-medencben.
Szerkesztette: FLEKY Gyrgy. Gdl 325-330.
IMREH Istvn 1983: A trvnyhoz szkely falu. Bukarest: Kriterion
Knyvkiad.
IMREH Istvn 1973: A rendtart szkely falu. Bukarest: Kriterion
Knyvkiad.
KNYA Jzsef 2003: A szkelyek eredettrtnete. In: Szkelyfld. MTA
RKK. Szerkesztette: HORVTH Gyula. Budapest
Pcs: Dialg Campus Kiad, 27-60.
LAKOTR Katalin 2004: Bennnk l szomszdainkrl. Iskolakultra
2004/14 (11), 109-116.
LSZL Mria LSZL Antal 2005: Szkely teleptsek a Krpt-medencben (s azon
is tl). In A Krpt-medence politikai Fldrajza.
Szerkesztette: PAP Norbert VGH Andor. IV. Magyar
Politikai Fldrajzi Konferencia, Pcs: PTE TTK
Fldrajzi Intzet, 128-137.
MICHALK Gbor 1998: Mentlis trkpek a turizmus kutatsban. A magyar
kzpiskolsok Olaszorszg kpe. Tr s Trsadalom
1998/12.(1-2.), 111-125.
MILLEKER Rezs 1939: A szkely tzesek. Debreceni Szemle, 1939/XIII.
vf., januri 1 (128) szm.
ORBN Balzs 1868-1871: Szkelyfld lersa trtnelmi, rgszeti, termszetrajzi
s npismereti szempontbl. 1-26 fzetek. Budapest:
Helikon s a Magyar Knyvkiad.
SPIEGLER Patricia 2006: A turisztikai imzs s a terleti identits jelentsge
a trsgi marketingben. Pldk a Dl-Dunntlrl.
Kzirat, 1-5 p.
TTH Jzsef 1998: A telepls fogalma. In. ltalnos Trsadalomfldrajz
I. Szerkesztette: TTH Jzsef VUICS Tibor. Budapest
Pcs: Dialg Campus Kiad, 389-393.
VMSZER Gza 2000: Helytrtneti adatok a hajdani Csk Vrmegye
(Csk, Gyergy s Kszon) teleplstrtnethez.
Cskszereda: Pallas-Akadmia.
VMSZER Gza 1977: letforma s anyagi mveltsg. Nprajzi dolgozatok,
adatok, gyjtsek (190-195). Bukarest: Kriterion
Knyvkiad, 259-284.
VOFKORI Lszl 2004: Utazsok Szkelyfldn. Cskszereda: Pro-Print
Knyvkiad, 8-36.
ZAYZON Smuel 1997: Teleplsszerkezet Szkelyfldn. Kzirat, 1-5.
Szociolgia, oktats,
oktatspolitika
Sntha gnes
Munka vagy csald? A szakmai plya s a
magnlet sszefggsei fatal magyar s nmet
diplomsok lettervben
Bevezets
Tanulmnyomban a szakmai plya s a magnlet viszonyt vizsglom fatal magyar
s nmet diplomsok letben. A munkavllals s a csaldi let vlt vagy vals
konfiktusa klnskppen a magas iskolai vgzettsg fatalokat sztnzi arra, hogy
csaldon kvli letformkat vlasszanak, elhalasszk a csaldalaptst, vagy adott
esetben lemondjanak rla.
A tanulmny els rszben az letforma-vlaszts meghatrozit keresem, egyrszt
a munkaerpiac makroszint jelensgeiben, msrszt a mikrokrnyezeti esemnyekben,
az egyn csaldtrtnetben.
Elmleti keretknt a posztadoleszcencia letszakasznak elhzdst, nll
letszakassz fejldst jellhetjk meg.
1
A felntt vls esemnyei sztszrdnak
az lett e szakaszban: a serdlkorbl a felnttkorba val sttustmenetek
bizonytalansgval s sokflesgvel jellemezhet. A munkaerpiac s a munkavllali
viszony nvekv fexibilizldsa is kslelteti a felntt vlst, a szlkrl val teljes
levls idztst, hiszen a fatalok szakmai letplyjra a globlis bizonytalansg
nyomja r blyegt.
2
Ennek illusztrlsaknt bemutatom a munkavllali viszony
jelentsgt a csaldi letforma megvlasztsban.
Az Eurpai Trsadalmak sszahasonlt Vizsglata (European Social Survey)
elnevezs kutats 2006-bl szrmaz adatainak msodelemzsvel azt vizsglom,
milyen tnyezk befolysoljk a fatalok megelgedettsgt az egyensllyal, mely a
keres munka s a magnlet kztt kialakult. Tovbb egyedlll diploms fatalokkal
ksztett interjk alapjn trgyalom a szakmai let s a magnlet sszefggseit, ezek
megjelenst a fatalok letterveiben.
A plyakezd diplomsok a munkaer-piacon
A munkaer-piaci sttus kzvetlen vagy kzvetett mdon hat a csaldalaptsi tervekre
s azok megvalsulsi eslyeire. Az lett megtervezsben, a magnleti dntsek
meghozatalban hangslyosan szerepelhet az, miknt ltjk a csaldos letkorban
1 A posztadoleszcencia vagy fatal felnttkor a serdlkor s a felnttkor kz keldve az lett egyre nagyobb rszt
foglalja el.
2 Blossfeld et al, 2005: 3.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 137
lev fatalok sajt jvbeni szakmai szerepvllalsukat, anyagi helyzetk alakulst.
A szakmai jv kiltsai a magnleti fordulpontok (nll hztartsba kltzs,
hzassgkts, gyermekvllals) idztst befolysoljk, esetleg felelss tehetk a
posztadoleszcencia elhzdsrt, a felnttkor ksleltetsrt. Ez a hats termszetesen
szemlyisgtl fggen vltoz mrtk, az egyni perspektva jelentsge
vitathatatlan.
A szakmai s csaldi lett elzetes megtervezsnek problmja teht felveti a
struktra versus gencia krdst. A szerzk egy rsze
3
szerint a fatalok csaldalaptsra
vonatkoz dntseinek nagy rsze ad hoc jelleg, st sok esetben ezeket nem elzi
meg racionlis mrlegels, hanem az rintettek szmra termszetesknt rtelmezett
trtnsekrl van sz. gy a gyermek irnti vgy a fatalok tbbsge szmra magtl
rtetd, nincs lnyegi alternatvja.
4
E strukturlis meghatrozottsg ellenplusn
talljuk az individualizcis tzis fszerepljt, a racionlisan tervez s ennek alapjn
cselekv egynt, aki szmra vgtelen tr nylik a mrlegelsre.
Mra a kzbeszd rszv vlt a diploma-infci jelensge, egyre tbbet hallunk a
plyakezd diplomsok elhelyezkedsi nehzsgeirl s a diploms munkanlklisgrl.
Az elmlt vtizedben a diplomsok munkaer-piaci helyzete s kiltsai a korbbiakhoz
kpest romlottak, a felsfok plyakezd munkanlkliek szma megntt,
5
noha
nem olyan mrtkben, mint az alacsonyabban kpzettek krben. A kezd diploms
munkanlklisg slyt enyhti, hogy a gazdasgilag inaktv sttusz esetkben ltalban
tmeneti llapot, a tarts munkanlklisg viszonylag ritka.
Elmondhat teht, hogy a fatal diplomsok sszessgben megtartottk
kedvez munkaer-piaci helyzetket, s a tbbi kpzettsgi szinthez viszonytott
relatv munkaer-piaci elnyket.
6
Mi tbb, szakmai vgzettsgtl fggen gy az
informatikusok, elektrotechnikusok s gpszmrnkk tovbbi elnyre tettek szert.
letplyjuk kezdeti szakasznak kvetses vizsglatbl kiderl, hogy az oktatsbl
a munkaerpiacra val tmenet nagy tbbsgk szmra rvid id alatt sikerlt. Az
els t v alatt mintegy egyharmaduk kzp- vagy fels vezeti beosztsba kerlt.
Tagadhatatlan, ltezik egy markns csoport (Nmetorszgban 16%, Magyarorszgon
kb. 7-8%), amely kpzettsghez s szakmai sznvonalhoz nem megfelelnek tartja
munkjt. Az esetek tlnyom rszben tlkpzettsgrl van sz.
A felsfok vgzettsg fatalok munkaer-piaci integrltsga plyjuk kezdeti
szakaszhoz kpest az id elrehaladtval nvekedik. A munkahely/vgzettsg
illeszkeds els idpontban mrt rtke idvel javul: azok, akik a munkaer-piacra
trtnt belpskor olyan munkakrben tevkenykedtek, mely szakkpzettsgi
3 Burkart, 1994: 270.
4 Burkart, uo.
5 Arnyuk a plyakezd munkanlkliek kztt mintegy 156%-kal nvekedett. 1998-ra vonatkozan az rtk ves tlagban
2, 7, mg 2004-re 4, 2. Gyrgyi, 2006: 26.
6 A diplomsok arnya a munkanlkliek kztt fele-harmada a foglalkoztatott lakossgon bellinek. Gyrgyi, 2006: 26.
138 Sntha gnes
szintjknl kevesebbet ignyelt, az letplyn elre haladva szaktudsuknak megfelel
foglalkozsba vagy munkakrbe lpnek t.
A munkaerpiacra trtn sikeres belps ellenre a plyakezd fatalok
bizonytalansgok sort rzkelik, mely hatssal van a magnletkre vonatkoz
dntseikre.
7
E bizonytalansgok ugyanis ltalnosak, noha mrtkk klnbz:
nemcsak a globalizci veszteseinek, hanem nyerteseinek letben is jelen
vannak. A munkaer-piaci bizonytalansgok s a szakmai elmenetel nehzkessge
hozzjrulnak ahhoz, hogy a fatalok egy rsze a csaldalapts idpontjt ksbbre
halassza vagy egszben lemondjon rla. A posztindusztrilis munkaerpiac az lland
kszenltet, a fexibilitst, a brmikor bevethetsget, akr a fldrajzi mobilitst
is megkveteli a munkavllaltl, mely kvetelmnyek adott esetben a csaldi let
akadlyozi lehetnek.
A munkavllali viszony fexibilizldsa
Trsadalomkutatk gyakran beszlnek a brmunka trsadalmnak vgrl,
8
azaz arrl,
hogy a munka megsznik ltalnos trsadalomszervez ernek, illetve az identits
kzpontjnak lenni.
9
Mgis, a kzbeszdet s a nyilvnos vitkat fgyelve lthatjuk,
hogy csaknem minden msodlagos a munkahelyteremts cljhoz kpest. A munka
teht fontos maradt a munkatrsadalom pedig minden bizonnyal talakult.
Milyen vltozsok vezettek a munkhoz val viszony felttelezett lazulshoz?
A legfontosabbak: a munkanlklisg tartss vlsa, a munkval tlttt id globlis
cskkense, az atipikus (nem-standard) foglalkoztatsi formk elterjedse.
10
A
posztindusztrilis trsadalomban a munkaviszony f jellemzi az individualizlds,
a diszkontinuits s a bizonytalansg, kvetkezskpp az egynnel szemben tmasztott
hangslyos kvetelmnny a rugalmassg lp el idben, trben, szakmban.
11

A brmunka trsadalmnak vgt jelz kordiagnzisokban az is benne foglaltatik,
hogy a munka egyre inkbb instrumentlis rtkk, pusztn a meglhetst biztost
7 Blossfeld et al, 2005: 3.
8 Offe, 1984: 24-26., Gorz, 2000: 88.
9 Mr nem a munka az a meghatroz trsadalmi szfra, amelybl (bels viszonyaibl, konfiktusaibl, a r jellemz ra-
cionalits-elvekbl) a trsadalom szerkezete, konfiktusai, rtegei stb. alapveten magyarzhatk, st a munka vilgt hagyo-
mnyosan ler fogalmakkal (produktivits, technikai, szervezsi racionalits, alvetettsg, ellenrzs, norma) mr a munka
egyre nvekv rsze sem rhat le (vagyis a szolgltatsi szektor). Trk, 2006: 118.
10 Nem-standard munkaviszony a tvmunka, a szabadfoglalkozs sttus, az nfoglalkoztats, az alvllalkozs vagy a
trsas vllalkozsi tagsg, a rszids munka, a bedolgozs, a klcsnmuka, a munkakrmegoszts, a hatrozott idre szl
szerzds. Az atipikus foglalkoztatsi formk bevetsvel a cl egyfell a munkanlklisg mrtknek cskkentse, ms-
fell a foglalkoztatsi kltsgek leszortsa.
11 A karrier az egynre vonatkoz s kevsb kollektv dntsek, inkbb az egyni alkuk s kevsb kollektv szablyoz-
sok fggvnye. Trk 2006: 117.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 139
tevkenysgg vlik. Jllehet a munkhoz val viszony lazulsa helyett inkbb annak
szorosabb vlsrl van sz. Elssorban a jl kpzett munkaer krben mutathat ki
a munkhoz val tartalmi viszonyuls, a munka normatv szubjektivldsa.
12

A kt ellenttes kordiagnzis jelzi, hogy a munkhoz val viszonyuls mintzataiban
a trsadalom polarizldsa tkrzdik.
13
Mg a kirekesztettek s a fenyegetettek
hozzllsa instrumentlis, addig a j munkaer-piaci pozciban lev munkavllalkra
alapveten a tartalmi viszonyuls jellemz. A munkhoz fzd viszony lazulsa
egyfell, szorosabb vlsa msfell ugyanannak a folyamatnak a kt oldala.
Magyarorszgon a plyakezd diplomsok krben az utbbi vekben regisztrlt,
a korbbi vekhez kpest megemelkedett munkanlklisgi arnyok alapjn jogos
lehet a fatal plyakezdk viszonylagos karrier-bizonytalansgrl, munkaer-piaci
kiltsaik romlsrl beszlni, amely az letterv magnleti vetletn, gy a prkapcsolat
kialaktsban, a hzassgktsben s a gyermekvllals krdseiben negatv attitdket
eredmnyezhet. m sszessgben klnskppen a szolgltati szektor tlslyval
jellemezhet Budapesten a felsoktatsi befektetsek vltozatlanul megtrlnek,
st a megtrls mrtke a rendszervlts ta fokozdott.
14
A fatal plyakezdk
elhelyezkedsi eslye s karrierptsi lehetsge itt nemcsak az orszg egszhez,
hanem a fejlettebb eurpai orszgokhoz kpest is igen magas.
A kpzettsg s a munkavllali viszony hatsa a csaldi
letformra
A fenti sszefoglals utn vizsglom, hogyan nyilvnulnak meg a trgyalt kpzettsgi
s munkaer-piaci tnyezk a magnletben. Milyen tnyezk befolysoljk azt,
hogy egy csaldos letkorban lv fatal egyedlllknt vagy prkapcsolatban l?
15

Magyar rtegzds- s mobilits-kutatk a prkapcsolat-formlds eslyeit vizsgltk
klnbz strukturlis dimenzik mentn.
16

Az iskolai vgzettsg hatst tekintve a kutatsi eredmnyek azt a korbbi
vizsglatok alapjn megllaptott tnyt erstik meg, miszerint a magas vgzettsg
a hzassgkts idbeni kitolst valsznsti. m a diploma differencilt mdon hat
a prkapcsolat-formlds eslyeire. A frfak szmra nem, csupn a nk szmra
valsznsti az egyedlll letformt a tbbi iskolai vgzettsghez viszonytva.
17
12 Baethge, 1994: 246., 249.
13 Trk, 2006: 122.
14 Altorjai Rbert, 2006: 328.
15 Ebben az sszefggsben lnyegtelen, hogy hzassgrl vagy egyttlsrl van-e sz.
16 Szalma Rbert, 2007
17 A felsfok vgzettsg frfaknl is nagyobb valsznsggel egyedlllk a legalacsonyabb vgzettsgek. Az alacso-
nyan iskolzottak krben a hzassgon kvli egyttls s az egyedllt egyarnt nagyobb esllyel fordul el, mint a tbbi
kpzettsgi szint szerinti csoportban.
140 Sntha gnes
A prkapcsolat kialakulsra, esetleg ennek elmaradsra vagy halasztsra a
munkavllali viszony egyrtelm befolyssal van. A rugalmas munkaviszonyban llk
esetnkben elssorban a hatrozott idej szerzdsek alapjn dolgozk, a projektekre
szerzdk, az sztndjas kutatk, de akr a rszids munkavllalk s a bedolgozk
is nagyobb valsznsggel lnek egyedl, mint azok a fatalok, akik a standard,
lland jelleg, hossz tv, biztonsgos foglalkoztatsi formban vgeznek keres
tevkenysget.
18
E tekintetben a munkaviszony s az letforma egymssal homolg: a
fexibilits a munkaerpiacon gyakran jr egytt a kevsb konvencionlis magnleti
viszonyok vlasztsval, elssorban az egyedlll letformval.
Az sszefggs irnya azonban korntsem egyrtelm, nem felttlenl az
atipikus munkavgzs az ok s a nem konvencionlis csaldi letforma az okozat. Egy
munkavllal ppen azrt engedheti meg magnak, hogy atipikus munkavllalsi
formban vgezzen keres tevkenysget, mert nmagn kvl msokrl nem kell
gondoskodnia, csaldi letformja nem kveteli meg a munkaer-piaci biztonsgra
trekvst, a hossz tvra val berendezkedst.
A munka s a magnlet egyenslya
A munka s a csaldi let sszeegyeztetsnek lehetsgt, a ma divatfogalomm vlt
work-life balance krdst elssorban a gyermekvllals vonatkozsban trgyaljk.
A rendszervlts eltt a magyar nknek csak egy tredke szmolt be a csaldi let s
a keres munka sszeegyeztetsnek problmirl. A nemzetkzi attitd-vizsglatok
tansga szerint az elmlt 10 vben a gyermekvllals sztnzi kztt legalbbis
Nyugaton cskkent az anyagi tnyezk szerepe, ezzel prhuzamosan jelentsen
ntt a csaldi s munkahelyi feladatok sszehangolsnak, elssorban a rugalmas
munkavgzs lehetsgnek ignye, gy megfogalmazdott az llammal szembeni
elvrs is, hogy a kt letszfrban val szerepvllals sszehangolst szocilpolitikai
eszkzkkel tmogassa.
19
A magyar anyk is a rugalmas munkaidt s a rszids
munkavgzs lehetsgt tartjk a csaldbart munkahely kt legfontosabb ismrvnek.
Tovbb, mindkt orszgban hangslyos elvrs a munkahellyel szemben az otthoni
munkavgzs lehetsge:
20
a huszonves nk tbb mint egytde otthonrl dolgozna,
ha lehetsge lenne r.
18 Az egyetemi hallgati sttus szintn az egyedlll letformt s a prbahzassg jelleg egyttlst valsznsti. A ha- Az egyetemi hallgati sttus szintn az egyedlll letformt s a prbahzassg jelleg egyttlst valsznsti. A ha-
gyomnyos munkaviszonyban dolgozkhoz kpest a munkanlkliek, elssorban a trsadalmi rangltra aljn, nagy esllyel
egyedlllk. Krkben tbbszrsen nagyobb annak valsznsge is, hogy a hzassg helyett a rugalmasabb prkapcsolati
formkat vlasztjk: partnerkkel egytt, esetleg attl kln hztartsban lnek.
19 Dorbritz et al, 2005: 42.
20 Frey, 2003: 125.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 141
Magyarorszg a munkaszervezetileg rugalmatlan orszgok klaszterbe tartozik,
alapveten ilyen munkaid-felhasznls s intzmnyszervezs jellemzi. Nmetorszg
az tmeneti klaszterbe nyert besorolst, vllalati gyakorlata a rugalmas s a rugalmatlan
kz esik.
21
Erre az eltrsre vezethetk vissza a kt orszgban az atipikus munkavgzsi
mdok elterjedtsgben tapasztalhat klnbsgek is. Magyarorszg ebben a tekintetben
tbb volt szocialista orszg mgtt is lemarad.
Az 1. sz. tblzat egy olyan magyarz modell eredmnyeit szemllteti, mellyel azt
vizsglom, milyen tnyezk hatrozzk meg a munka s a magnlet kztt kialakult
egyensllyal val elgedettsget, s ezen alapvltozk kontrolllt hatst vizsglom.
22

A hszas veikben jr, munkaviszonnyal rendelkez fatalok rszpopulcijt
tanulmnyozom mindkt orszgban. (Ld. 1. sz. tblzat Digitlis vltozat)
23
Magtl rtetd nhny munka-attribtum szignifkns hatsa a munka s a
magnlet egyenslyra. rtelemszeren a rvidebb munkaidben dolgozk, illetve
azok, akik maguk dnthetnek munkavgzsk idbeosztsrl (rugalmas munkaidben
dolgoznak), nagy esllyel rzik egyenslyban munkjukat s magnletket.
24

Kt demogrfai vltoz ers hatst legalbb rintlegesen trgyalni szksges.
Magyarorszgon a nk eslye az elgedettsgre csak fele a frfaknak (ld. 1. sz. tblzat
Digitlis vltozat), ami vlheten a nemek kztti csaldi s hztartsi munkamegoszts
egyenltlensgvel, a nkre hrul tbbletmunkval magyarzat. A hzassgktstl
kezdve a gazdasgilag aktv nk hromszor annyi idt fordtanak hztartsi munkkra,
mint a frfak. Nemzetkzi sszehasonltsban is a magyar frfak veszik ki legkevsb
rszket a hztartsi feladatok elvgzsbl,
25
st, ez akkor is gy van, ha a frf nem
vgez keres tevkenysget.
26
A nmet frfak aktvabbak a gyermekgondozsban s
hztartsi javtsi munkkban: itt a ktkeress csaldokban a nk csak ktszer
21 Mak et al, 2007: 9.
22 A logisztikus regresszi, mint magyarz modell hasznlatt a bevont vltozk alacsony mrsi szintje is indokolja.
Szkelyi Barna, 2003; Litz Ossietzky, 2000
23 A tanulmny fggelkt kpez tblzatokat terjedelmi okokbl kihagytuk a ktetbl. Ez a szvegrtst nem befoly-
solja. Minden esetben utalunk az elrhetsgre Digitlis vltozat megjegyzssel. A http://kataszter.martonaron.hu oldalon
olvashat a teljes vltozat a szerk.
24 Magyarorszgon az rtelmisgi keres munkaideje a legrvidebb: heti 280 perc, szemben az egyb szellemi foglalkoz-
sak 308, az nll kisiparosok s kiskereskedk 362, a szakmunksok 365, a betantott munksok 345, a segdmunksok
315, valamint a mezgazdasgi fzikai foglalkozsak heti 392 perces munkaidejvel. (Falussy, 2002: 233-276.) Val igaz,
hogy a diplomsok msik csoportja, a vezetk jval tbbet dolgoznak, mint az rtelmisgi, jelesl heti 365 percet. Telep-
lstpus szerint Budapesten a legrvidebb a heti tlagos munkaid: 187 perc. A teleplstpus mretnek cskkensvel n a
keres munkval tlttt id hossza: az emberek megyeszkhelyen 202, egyb vrosokban 219, a falvakban s kzsgekben
252 percet tltenek hetente keres munkval. (Falussy, 2002: 119-138.) A clcsoportomba tartoz fvrosi rtelmisgi mun-
kaideje teht orszgszerte a legrvidebb. A nemek szerinti klnbsgek azonban jelentsek: valamennyi trsadalmi csoport-
ban hosszabb a frfak keres munkaideje a nknl. A viszonylag rvid munkaid ellenre a fatal egyedlllk kevsnek
rzkelik szabadidejket s ezt a prkapcsolat kialaktsnak egyik akadlyaknt tartjk szmon.
25 Pongrcz, 2005: 83.
26 Blask, 2006: 53.
142 Sntha gnes
annyi idt fordtanak naponta gyermeknevelsi s hztartsi feladatokra, mint a frfak.
Val igaz, amott a nemek egyenlstse, mint idel, szles krben elterjedt, mg nlunk
nemcsak a gyakorlatban nem vlt egyenlbb a hztartsi munkamegoszts, hanem
annak ignye sem l ersen.
27

Mindkt orszgban szignifkns a csaldi letforma hatsa az egyensllyal val
elgedettsgre: az egyedlllk eslyhnyadosa csaknem msflszer akkora, mint
azok, akik prkapcsolatban vagy hzassgban lnek (ld. 1. sz. tblzat Digitlis
vltozat). A gyermekek jelenlte a hztartsban mr nem jelent minsgi vltozst az
idgazdlkodsban, nincs az egyensly tovbbi krra. Vlheten az lland prkapcsolat
kialaktsa s a hzassgkts jelenti a vlasztvonalat ebben a tekintetben.
A prkapcsolat, a csaldi let hinya (kvetkezskpp a tbb szabadid)
nmagban nem elegend annak magyarzatra, mirt elgedettebbek az egyedlllk
a munkjuk s magnletk kztt kialakult egyensllyal. A trsadalomtudomnyi
szakirodalom egy rsze hagyomnyosan a csaldapt tekintette a munkateljestmnyre
leginkbb motivltnak.
28
Mra elmondhat, hogy a fatal egyedlllk ltalban vve
munkaorientltabbak a csaldosoknl,
29
ezrt felttelezhet, hogy nincs is akkora ignyk
a szabadidre, mint kevsb munkacentrikus kortrsaiknak.
30
A mai munkaerpiac
is a fexibilis munkavllalt, jellemz mdon a szinglit teszi kzponti fgurjv.
31

letmdjnak hangslyos eleme a munkatevkenysg: a munka s a hivats elkelbb
helyen szerepel az rtkek rangsorban, mint az tlagnpessg szmra.
32
Ennek
megfelelen heti munkaideje is hosszabb, mint csaldos kortrsai. A szakirodalom
az egyedlll frfak munkaorientltsgt, motivltsgt a frfszerep termszetes
elemnek tekinti; a nk szmra a keres munka az emancipci s az nmegvalsts
terepeknt jelenik meg, amelynek szimbolikus jelentsge van. A nk a hagyomnyos,
eltartott ni szerepkrbl val felszabadulsknt lik meg azt, hogy magas anyagi
letsznvonalon lnek sajt jvedelmkbl, valamint hogy nmegvalstsuk terepe
nem knyszer (hztarts), hanem vlasztott (munkaerpiac).
33
Csaldos kortrsaikhoz
kpest kedvezbb munkaer-piaci helyzetben, jobb llsokban, magasabb pozcikban
elssorban a szingli nk tallhatk.
34
A frfaknl a kpzettsg szerinti polarizlds a
27 Pongrcz, 2005: 84.
28 Hondrich , 1988: 81.
29 Schneider, 1994: 120., Hradil, 1995: 70.
30 A nk esetben ersebb az letforma s a munka-orientltsg sszefggse: az egyedlll nk szmra a keres munka
szimbolikus jelentsg.
31 Beck, 2003: 216.
32 A munkaorientltak mellett szabadid-orientlt egyedlllk is vannak, noha sokkal kevesebben.
33 Hradil, 1995: 71.
34 A csald a frfak szmra motivci, kedvez munkakzeg ez, valamint a nk htrnyos munkaer-piaci megk-
lnbztetse magyarzza, hogy a csaldos frfak kedvezbb helyzetben vannak a munkaer-piacon, gyakrabban tltenek
be vezet pozcikat, mint a munkjukban nagyon sikeresnek tartott szingli nk. Utbbiak nem minden csaldoshoz, hanem
csak a ntrsakhoz kpest vannak elnyben.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 143
munkaer-piaci helyzetben is tkrzdik: noha sokan sikeresek szakmai letplyjukon,
az tlagos rtkeket cskkentik azok a szakkpzetlen s betantott munksok, akik ppen
kedveztlen munkaer-piaci helyzetk kvetkeztben egyedlllk.
Csald s karrier? A rugalmas munkavllals lehetsge
A posztindusztrilis, individualizlt, fexibilis trsadalomban az letutat az
intzmnyfggsg jellemzi. Jellegzetes mdon a gyermekvllalst ma mr a nk
szmra egy egyre hosszabb foglalkoztatsban eltlttt idszak elzi meg. m
adott esetben a gyermekvllalsra, egyltaln a prkapcsolat kialaktsra ppen a nk
munkaer-piaci szerepvllalsa miatt nem kerl sor. A nk szmra megnyl kereseti
s karrierlehetsgek oda vezethetnek, hogy a nk a csaldi ktelkeken kvl keresik
boldogulsukat, eleve nem vllalva a csaldos letformt.
Az elzekben a munkaer-piaci bizonytalansgok lettervekre gyakorolt
hatst trgyaltam. Ezek a hatsok nem azonnaliak s sok esetben nem is egyszeriek:
a magnletre, csaldalaptsra vonatkoz elkpzelsek sszehangolsa a szakmai
tapasztalatokkal s tervekkel folyamat jelleg.
35
A keres munka sszefggsben
trgyaland egy tovbbi, jellegzetesen ni problma is, melyet leegyszerstve a
munka s a csald sszeegyeztetsnek nehzsgeknt emlegetnk. Mindez a fatal
egyedlllk letformja szempontjbl nem kzvetlen hats, m mint a csaldalapts,
a gyermekvllals ellensztnzje mellyel a racionlisan tervez nnek szmolnia
kell az lettervre rnyomhatja blyegt. Az idszakos kiess a munkaerpiacrl olyan
kockzati tnyezkkel, a visszaintegrlds eslyeinek oly mrtk cskkensvel jr,
mely gyakran a gyermekvllals, adott esetben akr a prkapcsolat kialaktsa vagy a
hzassgkts ellenben hat.
Csaldbart munknak tekintjk az olyan munkavgzsi lehetsget, amelyben
a trsadalmilag kttt id rvidebb vagy igny szerint oszthat be, gy a csaldi
ktelezettsgvllals teljestst jobban lehetv teszi, mint a standard foglalkoztats.
Az nll vllalkozi ltforma sok esetben nagyfok szakmai s szemlyes szabadsgot
jelent az elvgzend munka mennyisge, a munkaid beosztsa s a munkakrlmnyek
kialaktsa tekintetben. Ennek ellenre a magyar huszonvesek 95%-a az alkalmazotti
sttust rszesti elnyben az nfoglalkoztathoz kpest, mg a nmetek krben az
nll ltforma szlesebb krben vgyott, pozitvknt megtlt munkavllalsi md. A
vllalkozi ltforma vonzereje emellett nem-specifkus: a nk sszessgben a vilgon
mindenhol jval kisebb arnyban nfoglalkoztatk, mint a frfak.
36

A rszids munkavgzs az alkalmazsban ll diplomsok (azaz a nk s frfak
zme) szmra a csaldi ktelezettsgvllals ellensztnzinek hatst mrskelheti,
35 Khn, 1999: 7.
36 Nlunk fele annyi az nfoglalkoztat n, mint a frf. Nagy, 2000: 55.
144 Sntha gnes
mintegy tmeneti idszakknt lehetv tve a munkahelyen val megmaradst, a
szaktudsnak legalbb a szinten tartst, megakadlyozva emberi tkjk rtkvesztst.
Klnsen a 34 v alatti nk rokonszenveznek a rszids munkavllalssal,
37
nem
meglepen ppen az a korosztly, amely szmra a csaldi s a munkahelyi feladatok
sszehangolsnak krdse a leggetbbek.
A szolgltat szfra rohamos nvekedse az iparosodott orszgokban mindenhol a
ni munkavllals rszarnynak nvekedst s a rszids munkavgzs elterjedst
vonta maga utn.
38
A rszids munkavllals a ni munkaer tlslyval jellemezhet
munkahelyeken s szektorokban gyakori.
39
A rszidsk a vgzett munka jellegbl s
a munkavllalk eltr motivciibl addan egy meglehetsen heterogn csoportot
alkotnak. Egyszeren fogalmazva: lteznek j s rossz rszids llsok.
40
A rosszakat
s ezekbl van tbb jobbra alacsony vgzettsgek, elssorban nk tltik be, a
teljes munkaids lls knyszer szlte alternatvjaknt, a vele jr kockzatokkal
(elssorban kisebb mrtk szocilis biztonsggal) egytt. Rendszerint a trsadalmi
hierarchia fels lpcsfokain ll munkavllalk jutnak a j rszids llsokhoz.
A munkaadk adott esetben a munkaer visszatartsnak stratgijval lnek, ha
szeretnk a szmukra rtkes munkavllalt megtartani olyan krlmnyek kztt is,
amikor az annak letplyjn bekvetkezett vltozsok nem teszik lehetv a teljes ids
munkavllalst.
41

A 2. sz. tblzat (ld. Digitlis vltozat) a rugalmasnak, a csaldi szerepvllalssal
sszeegyeztethetnek tekintett foglalkoztatsi formkban dolgoz nk arnyt
szemllteti az sszes keres tevkenysget vgz n kztt.
Az lland s hatrozatlan idej munkaszerzdst tartjuk a legbiztosabb,
legelnysebb munkavllalsi formnak. Az adott intzmnyi kontextus, kiemelten a
munkavllali viszony jellege valban befolysolja a munkval val elgedettsget.
42
A
fatalok elspr tbbsge a hatrozatlan idej szerzdst rszesti elnyben a hatrozott
idtartamra szlval szemben, klnsen a magyarok fgyelik aggodalommal utbbi
munkaviszony terjedst. E munkavgzsi md kedveztlen megtlse nem vletlen.
A rszids munkval szemben, mely gyakran a munkanlklisg enyhtsnek egyik
eszkze, a meghatrozott ideig tart munkavllals elssorban a fatalok gyenge
munkaer-piaci helyzetnek indiktora magas munkanlklisgi rtkkal jellemezhet
idkben.
43
ppen a szerzds korltozott idtartama miatt lland kszenltet, mobilitsi
37 Pongrcz, 2001: 44. Pongrcz, 2001: 44.
38 Kalleberg, 2000: 344.
39 Ez a modell Hollandira a legjellemzbb, ahol a kormnyzat erteljesen tmogatja a cgek s a kzszfra lls-meg- Ez a modell Hollandira a legjellemzbb, ahol a kormnyzat erteljesen tmogatja a cgek s a kzszfra lls-meg-
oszt politikjt, ezltal szorgalmazva az orszgban kiemelkeden magas rszids munkavllalst, mint jellegzetesen ni
foglalkoztatsi formt Tijdens. 1998: 131-141.
40 Kalleberg, 2000: 345.
41 Tilly, 1991: 11.
42 Kalleberg Reve, 1992: 1103.
43 Kalleberg, 2002: 351-354.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 145
hajlandsgot kvetel a munkavllaltl, kevs eslyt adva a szakmai letplya kzp-
s hossz tv tervezsnek. E kockzati tnyezket fgyelembe vve a szerzdses
alapon dolgozk s az alkalmi bedolgozk munkja gy a nk, mint a frfak szmra
a legkevsb csaldbart. A nmetek csaknem ktszer nagyobb arnyban dolgoznak
hatrozott idej szerzdsek alapjn, mint a magyarok.
A csaldi let vonzereje
A munkaerpiac kihvsai, bizonytalansgi tnyezi csak rszben nyjtanak magyarzatot
a fatalok megvltozott demogrfai viselkedsre, a hzassgkts vagy az lettrsi
kapcsolat kialaktsnak ksleltetsre, a gyermekvllals idbeni kitolsra, rviden a
posztadoleszcencia elhzdsra. Az rem msik oldaln ott ll a csaldi let cskken
vonzereje. A hzassgnak az utbbi vtizedekben rzkelhet, orszgonknt klnbz
mrtk presztzsvesztse a csaldi letformk pluralizldsval egyidejleg jtszdik
le.
A hzassg megtlse a magyar s a nmet trsadalomban is vltozott az elmlt
idben igaz, a vltozs a kt orszgban klnbz szintekrl indult. Noha mr nem az
egyetlen legitim letkzssg, presztzse Magyarorszgon meghaladja gy a Nyugat-
Eurpban, mint a trsgben regisztrlt mrtket. A magyarok ngytde a hzassgot
tekinti az idelis, vgyott letformnak, melyet rvidebb-hosszabb, prbahzassgknt
rtelmezett lettrsi kapcsolat elzhet meg. A fatalok krben a hzassg intzmnye
csaknem olyan npszer, mint a teljes npessgben, azt azonban a legtbben tagadjk,
hogy ez lenne az egyttls egyetlen elfogadhat formja.
Minden tizedik magyar fatal a prkapcsolat szabadabb, modernebb formjt, az
lettrsi kapcsolatot rszesti elnyben a hzassghoz kpest. A fatal korosztlyok
attitdjei csupn az lettrsi kapcsolat irnti pozitvabb belltds tekintetben trnek
el a teljes npessgtl. Ez jellegt tekintve a hzassghoz hasonlt: monogm, az
rintettek szemszgbl ugyangy az elktelezds rzsvel prosul, mindssze
tartssga tekintetben lehet korltozott.
A magyaroknak, kztk a fataloknak is csak egy kis csoportja rzi vonznak az
nll letformt, prkapcsolatban vagy anlkl. Hromszor ennyi nmet tartja a maga
szmra idelisnak az egyedlll letformt. St, mra a gyermektelen nmet fatalok
nagyobb rsze vgyik arra, hogy valamilyen fggetlenebb letformban, jelesl egyedl
nllan vagy partnerknt nllan ljen, mint hzassgban vagy lettrsi kapcsolatban
egyttvve (ld. 3. sz. tblzat Digitlis vltozat).
A hzassg funkcivltozson ment keresztl, s elssorban reprodukcis szerepe
ersdtt fel: a gyermekvllalst a legtbben ma is a hzassg keretei kztt tartjk
idelisnak, gy a magyar, mint a csaldi letformk pluralizldst jobban elfogad
146 Sntha gnes
nmet fatalok.
44
A csaldprti attitdk a magyar nkben a legersebbek, s k azok,
akik a legnagyobb arnyban valljk, hogy az let csak gyermekekkel lehet teljes.
45

Tlnk Nyugatabbra a fatalok a szemlyes boldogsg egyb forrsait is megjellik, nem
kizrlag a csaldos letet.
46
Ezzel egybehangzan a nmet nk s frfak egytdnek
lettervben nem szerepel a gyermekvllals.
47

A magyarok ngytde nemre s letkorra val tekintet nlkl a csaldot a munka
el helyezi az rtkek sorrendjben. Nemcsak a nk, hanem a frfak szmra is
fontosabb a csald, mint a munka. Nhny nyugat-eurpai orszgban Hollandiban,
Ausztriban, Nmetorszgban a tbbsg tagadja a nk hagyomnyos csaldi
szerepnek primtust, nagy hangslyt fektetve a munkaer-piaci rszvtelre is.
48
Mi
tbb, ezekben az orszgokban a frfak csaldorientltabbak, mint a nk.
Az letformk differencildsnak nvekv elfogadottsga cskkenti a
hzassgktsek s a hzassgban lni vgyk szmt. A hzassg presztzsvesztse
a vlsok terjedsnek, a vlsi arnyszmok csaknem tretlen nvekedsnek
kvetkezmnye. E globlis tapasztalat a fatal genercikat az nll letforma
vlasztsra sztnzheti.
A klnbz csaldtpusok a csaldok sszettelbl, trtnetbl, dinamikjbl
addan eltr mintkkal szolglnak gyermekeik szmra, gy ezek eltr nzeteket
vallhatnak a prkapcsolatrl s csaldrl. Mindez meghatrozhatja a maguk szmra a
vgyott csaldforma megvlasztst.
Van-e sszefggs a szlk hzassgnak megsznse s gyermekk vlasztott
letformja kztt? A demogrfus diagnzisa: Megrendlt a bizalom a hzassg
intzmnyben, a vlsi boom gyermeknemzedkei tanultak a szl pldbl s
fenntartsaik vannak a hzassggal szemben.
49
Az elvlt szlk gyermekeinek vlsi
kockzata ktszer nagyobb azoknl, akiknek szlei hzassga fennmaradt.
50,51
A legfrissebb magyar adatok arra utalnak, hogy a szlk vlsa a hzassgba, mint
intzmnybe vetett hitet megrendti, m a prkapcsolat kialaktsnak valsznsgt
nem cskkenti. Akinek szlei elvltak, maga is nagyobb valsznsggel vlaszt a
44 Dorbritz et al, 2005: 34.
45 A magyarok 77%-a tartja azt, hogy res az lete azoknak, akiknek soha nem volt gyerekk (Blask, 2006: 17). A nk e
nzetet ers meggyzdssel valljk: a teljes egyetrts krkben jval magasabb, mint a frfak kztt.
46 Az ssznpessg 57,7%-a vli gy, hogy az ember gyermekek nlkl is boldog lehet. Dorbritz et al, 2005: 36.
47 A hzas emberek boldogabbak, mint a nem hzasok kijelentssel a nmetek 28,1%-a, a magyarok 62%-a, ezen bell a
magyar fatalok fele rt egyet. Dorbritz et al, 2005: 32, Spder, 2002: 79.
48 Idzet: Pongrcz, 2005: 74.; A keletnmet nk nyugati trsaiknl is munkaorientltabb, emancipltabb bellitdsa mra
tnyknt kezelhet. Dorbritz et al, 2005, Pongrcz, 2005
49 Kamars, 2005: 92.
50 Hullen, 1998: 20.
51 Nmetorszgon bell ismt regionlis klnbsgekrl beszlhetnk a jelensg nagysgrendjt tekintve: a volt nyugat-
nmet rgiban 118%-kal, a keletnmet rszeken 73%-kal nagyobb az elvlt szlk gyermekeinek vlsi kockzata, mint
ktszls csaldbl szrmaz trsaiknak. Hullen, 1998: 20.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 147
prkapcsolat rugalmasabb formi kzl;
52
ez elssorban hzassgon kvli egyttlst
jelent, ritkbban partnerknt nll letformt, azaz prkapcsolat fenntartst kln
hztartsban. A szlk elvlt csaldi sttusa s az lettrsi kapcsolat kztti sszefggs
a nk esetben ersebb.
53
Ha mr a szlk sem hzassgban, hanem lettrsi kapcsolatban
ltek, gyermekk ez esetben is elssorban lnyuk maga is inkbb az egyttlst
vlasztja a hzassg ellenben.
54

Munka vagy csald? A munka s a magnlet sszefggsei
A szakmai let s a csaldalapts sszefggseit a szakirodalom elssorban a nkre
vonatkozan trgyalja, megllaptva, hogy munkaer-piaci szerepvllalsuk elodzza
a gyermekvllalst, egyltaln a prkapcsolat kialaktst: a munkaerpiac s a
csaldalapts ellenttes kvetelmnyeket tmaszt a nkkel szemben. A gyermekvllals
ellensztnzi a nk iskolai vgzettsgnek emelkedsvel egyre ersebben hatnak.
55

Ugyanakkor noha errl viszonylag kevs sz esik a modern piacgazdasgban a
fexibilits kvetelmnye a frf szmra is a csaldi let akadlyozja lehet. Lthattuk,
kutatsok tanskodnak arrl, hogy a rugalmas munkaviszonyban llk nagyobb
valsznsggel lnek egyedl, mint azok a fatalok, akik a standard, lland jelleg,
hossz tv, biztonsgos foglalkoztatsi formban vgeznek keres tevkenysget.
56

A tovbbiakban budapesti s berlini fatal egyedlllkkal ksztett, strukturlt
interjk alapjn azt mutatom be, hogyan jelenik meg a keres munka a fatalok letben,
s milyen szerepet tulajdontanak letformjuknak sikeres szakmai letkben.
57
Vals
dilemmaknt jelentkezik letkben a munka vagy csald krdse?
Az rtelmes munka nveli az letminsget
Mra a magyar gazdasgban is kialakulni ltszik a munkavllalk egy magasan
kpzett csoportja, amelynek tagjai vezet alkalmazottknt, nll vllalkozknt vagy
szabadfoglalkozs sttusban vgzik hivatsukat, s akik nagy iskolai befektetseihez
52 Bukodi, 2004; Szalma Rbert, 2007
53 Bukodi az lettrsi kapcsolatot mint els prkapcsolat vonatkozsban mutatja ki ezt az sszefggst Bukodi, 2004:
154.
54 Szalma Rbert, 2007: 1.
55 Spder, 2001: 48.
56 Szalma Rbert, 2007: 1.
57 sszesen 27 interjt ksztettem harmicas veikben jr, felsfok vgzettsg egyedlllkkal. Az interjk felvtelre
2007 februrja s decembere kztt kerlt sor. A vlaszadk nemi s nemzetisgi megoszlsa a kvetkez: 5 nmet frf, 7
magyar frf, 7 nmet n, 8 magyar n.
148 Sntha gnes
magas munkaer-piaci nrtkels s elktelezett belltds trsul.
58
A nagyvrosi
fatal diplomsok jelents rsze tartozik ebbe a csoportba.
A jl szitult fatal szinglik tisztban vannak letsznvonaluk elnyeivel; a szakmai
sikerek s a j anyagiak biztonsgot nyjtanak szmukra. Az letsznvonallal val
elgedettsget nveli, ha az egyn gy ltja, hogy az orszg tbbi lakoshoz, vagyis az
tlaghoz kpest jobban l.
59
.
Nincsenek korltok, nincsenek idpontok s hla Istennek mindenem
megvan ehhez. Az anyagi biztonsg is, hogy azrt megvan a httr, nem
azrt kzdk, hogy legyen laksom, hanem azrt, hogy jobb legyen, ez
risi klnbsg. (nmet n, 0)
Az letsznvonallal val elgedettsghez a legtbb esetben a munkval val
elgedettsg rzse trsul, melyet az rtelmesnek ltott szakmai tevkenysg
rme nyjt. A munka irnti elktelezdst a legnagyobb mrtkben a munka bels
elgedettsgkomponensei befolysoljk: a kreativits, a soksznsg, a szemlyes
fejlds s a sikerlmny.
60
Ezekbl bven van rszk a szellemi plyn tevkenyked
fataloknak.
Elgedettsg forrsa az is, ha az egyn szabadsgot lvez a munkavgzs
tekintetben. A szabadfoglalkozsak, az nll vllalkozk s a projektekre szerzd
fatalok szerencssebbnek rzik magukat a legtbb embernl, akik monoton, rutinszer
htkznapokat lnek. A mindennapi program msoktl fggetlen megszervezsnek
lehetsge maga a szabadsg. A szakmai szabadsg, a munkakrlmnyek egyni
megvlasztsa s a rugalmas idbeoszts akkor is elgedettsg forrsa, ha a tnyleges
munkaid adott esetben hosszabb, mint az alkalmazottak.
A hivatsvgzs nmagban vett rtk: a fatal egyedlllkra az elktelezett
belltds jellemz. A munka kizrlag instrumentlis szemllete egyetlen
interjalanyomra sem jellemz, ahogy az sem, hogy a munkavgzst az let legfontosabb
terletnek tekintsk.
61
Az elktelezett munkaorientci ltalban is jellemz a magyar
fatalokra, kiemelten a szellemi foglalkozst z diplomsokra. A legtbben az let
egyik lnyeges terletnek tartjk a keres munkt, ugyanakkor viszonylag kevesen
ltjk gy, hogy a legfontosabb letterlet lenne.
62

58 Altorjai Rbert, 2006: 329.
59 Sgi, 2006: 162.
60 Varga, 2007: 89.
61 A munkacentralitst a munkaerpiac letkori strukturltsga befolysolja (Varga, 2007: 92). A szakmai letk cscspont- A munkacentralitst a munkaerpiac letkori strukturltsga befolysolja (Varga, 2007: 92). A szakmai letk cscspont-
jra rkezett negyvenesek-tvenesek kztt nagyobb arnyban tallunk munkamnisokat, mint a fatalabb korosztlyok-
ban. A szakirodalom emellett az res fszekkel s a hzassgi elhideglssel magyarzza, hogy az aktv keresk kztt az
idsebb korcsoportokban vlik jellemzv a tlzott munkacentrikussg. Varga, 2007: 89.
62 Varga, 2007: 89.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 149
Nem gondolom azt, hogy a munka mindennl fontosabb. Szeretem
azt, amivel foglalkozom, jformn ebbl ll az letem, de belefrne egy
prkapcsolat. Azrt dolgozom ennyit, mert nincs jobb elfoglaltsgom.
(nmet frf, 4)
A korbbiakban lttuk, hogy a munkval val elgedettsg egyik meghatrozja
a munkaviszony jellege. A magyarok, ezen bell a fatalok is sszessgben a biztos
llst, teht az lland, hatrozatlan idre szl munkaviszonyt rszestik elnyben, s a
hatrozott idej szerzdseket a foglalkoztatsi bizonytalansg jelennek tekintik. Ennek
ellenre azok az interjalanyaim, akik projektekre szerzdnek s hatrozott idtartam
munkaviszony alapjn dolgoznak, kifejezetten dvzlik az ezzel jr rugalmassgot s
vltozatossgot. Ebben a fatal letkorban, a fels (gyakran doktori) kpzettsgi fokozat
birtokban a maguk szmra elnysnek ltjk a hatrozott idtartamra szl munkt.
Hasonlkppen elgedettek a szellemi szabadfoglalkozsak s az nllk is.
Lehet, hogy cinikus, de az, hogy nekem egyltaln van ltjogosults-
gom hogy n ezen a vilgon lek, az egyik, hogy a szakmmban j
vagyok, a msik, hogy a sajt egzisztencimat viszonylag ltvnyosan
sajt magam meg tudom teremteni ezzel igazolom annak a
szksgessgt, hogy nekem jogom van lni egyltaln, ha mr prom
nincsen. Ht igazbl akkor volna az ember letnek rtelme, hogy ha
volna egy prja s volnnak gyerekei. (magyar frf, )
Az egyedlll fatal gy ltja, hogy letnek rtelmet ad hasznosnak s rdekesnek
tekintett, ugyanakkor befektetett emberi tkjnek sokszoros megtrlst biztost
szakmai plyja. Mindez nem ptolja a tarts magnleti hinyt, mgis elviselhetbb
teszi.
A jl megfontolt rdekbl, a karrierpts miatt vlasztott s tartsnak rtelmezett
egyedllt egyetlen interjalanyomnak sem clja. A magnlet vagy karrier sem a
nk, sem a frfak szmra nem vetdik fel, mint eldntend krds, amelyre vgleges
vlaszt lehet s kell adniuk.
A magnleti egyensly szerepe a munkavgzsben
A prkapcsolati let kzvetetten a munkatevkenysget is befolysolja. Buda Bla s
Szilgyi Vilmos a magnleti harmnia munkakedvet s munkaminsget serkent
hatst hangslyozza: De vajon lehet-e egyltaln teljes rtk munkt vgezni,
ha az ember magnlete rendezetlen, s emiatt gondolatai msfel jrnak, vagy
ppen boldogtalannak, szerencstlennek rzi magt? Nyilvnval a vlasz ezekre a
krdsekre.
63

63 Buda Szilgyi, 1974: 8..
150 Sntha gnes
Hasonlan vlekednek a prkapcsolatra vgy egyedlllk is:
Most rosszabbul megy a munka, csak sokkal tbb idm van r.
(magyar frf, )
A karrierjt tudatosan megtervez egyedlll rmt leli munkjban, s
fontosnak tartja azt gy az nkiteljeseds, mint a megteremtett magas letsznvonal
fenntartsa szempontjbl. m nem a karrier rdekben vlasztotta a szingli letformt:
nem utastja el a magnleti ktttsget, mint olyan tnyezt, amely a szakmai siker
tjban llhat.
A racionlis mrlegels s az rzelem, a szemlyes fggetlensg s a prkapcsolat
irnti vgy kettssge fejezdik ki abban, hogy a fatal egyedlllk gy a szakmai,
mint a magnletkben sikerre trekszenek.
64
A nyilvnossgban elterjedt eltletek
ellenre csak kevesek szmra vals elgondols a szakmai karrier a szerelem
helyett. A munkaorientlt szinglik esetben is a magnlet fontossgrl szmolnak
be a kutatsok.
65
Nem egy vlasztsrl, nem vagy-vagyrl van sz: sokkal inkbb
mindkettre szksgk van, mindkt tren sikerre vgynak.
Nem nagyon rtek egyet azzal, hogy az ember csak a karrierjnek ljen,
mert az nagyon fl let, az nem lehet soha teljes a csald nlkl. (...) n
ezt nem tartom jnak, hogy valaki fl letet ljen, mert nem egszsges.
Szellemileg, lelkileg, semmikpp nem egszsges. (magyar n, 5)
lvezem az letem gy, egyedl, az j laksban... Itt vannak a bartaim,
minden napra akad valami. Most jobban megnyomom a munkt is. De
hogy ezt meddig szeretnm? Mondjuk, mg nhny hnapig, amg tl
leszek az egsz trtneten. Alapveten nem szeretnk egyedl maradni.
(nmet n, 2)
A szakmai let s a magnlet kztt egszsges egyenslynak kell lennie
rvelnek. A munkhoz elengedhetetlenl szksge van az embernek arra a lelki
harmnira, amelyet a rendezett magnlet nyjt. St, annl inkbb gy van ez,
minl felelssgteljesebb az ember munkja. Elssorban a frfak hangslyozzk a
kiegyenslyozott magnlet fontossgt annak rdekben is, hogy rmmel vgezzk
munkjukat, s annak rtelmt lssk.
Az egyedlll magyar nk, akik mint lthattuk , a hagyomnyos nemi szerepek
hvei, csaldos trsaikhoz hasonlan a magnlet elsbbgt emelik ki a munkhoz
kpest.
Sikerlmny a magnletben is kell, nemcsak a munkban, s ez a
fontosabb terlet. (magyar n, )
64 Bachmann, 1992
65 Bachmann, uo.
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 151
A munka szmukra jelen pillanatban nagyon fontos, m ha a jvben a csaldi
harmnia gy kvnja, az nmegvalsts terept szmukra elsdlegesen az anyaszerep
veszi t. Mindez nem jelenti azt, hogy hossz tvon kielgtnek tekintenk a
csaldanyai s hztartsbeli sttust: mindssze a tevkenysgek relatv fontossgnak
megvltozsrl, a hangsly thelyezsrl van sz, hiszen rtkeik rangsorban a
csald egyrtelmen a munka eltt ll. Mindez bizonyos mrtkig megersteni ltszik
a kzgazdasgi csaldelmletek felttelezst, miszerint a nk s a frfak eltr
cllal halmozzk fel humn tkjket.
66
Az elmletek kedveztlennek ltjk a nk j
munkaer-piaci pozcijt, hiszen az a csaldi szerepvllals ellenben hat.
Interjalanyaim szmra a csaldalapts valban aktulis s hangslyos krds,
hiszen ppen a csaldos letkorban vannak. Kzlk is a magyar nk azok, akik
a legtbbet gondolkodnak a munka s a csaldi let egyenslyrl, s azt a jvben
megvalstani igyekeznek. gy vlik, gyermekvllals esetn rvid idre teljesen le kell
mondaniuk a szakmai letrl, s hangslyozzk, hogy ezt rmmel tennk. Ugyanakkor,
idelis esetben az anyaszerep csak idlegesen szorthatja teljesen httrbe a szakmai
letet. A ma egyedlll, m prkapcsolatra s gyermekvllalsra vgy n nem
szeretn feladni munkaer-piaci helyzett, s abban rdekelt, hogy szls utn valamely
csaldbart megolds segtsgvel mielbb jrakezdhesse keres munkjt. Mindezt
olyan mdon tervezi megtenni, hogy a munka ne legyen a csaldi let, elssorban a
gyermek(ek) fejldsnek krra. Kiemelt jelentsgv vlik ebben az sszefggsben
a munkakrlmnyek s a munkaid rugalmas kialaktsnak lehetsge.
Zrsz
A magas kpzettsg nveli annak valsznsgt, hogy egy fatal egyedlll letfor-
mban l; ez az sszefggs a nk esetben ersebb, mint a frfakban.
67
Ennek oka
egyfell a homogmira trekvs a diploms nk szmra alacsonyabb vgzettsg
frfak nem kerlnek szba partnerknt. Msfell, a magas vgzettsg s j munkaer-
pozcij n szmra a csaldos letforma a sikeres szakmai lett akadlyozja lehet.
A fentiekben a munkaer-piaci sttus szerept tekintettem t a diploms fatalok
letben s jvbeli terveiben. Vizsgltam a munka s a magnlet egyenslyval
val elgedettsg meghatrozit, valamint a szakmai letplya s a magnlet ketts
kihvsra adott vlaszlehetsgeket. Vlaszadim harmincas veikben, a csaldos
letszakaszban jrnak, gy kiemelt jelentsgv vlik szmukra a munka s a magnlet
sszeegyeztetse, a kzbeszdben is divatoss vlt work-life-balance krdse. Annak
ellenre gy van ez, hogy nincsen sajt csaldjuk. Ugyanis valamennyik lettervben
szerepel a csaldalapts: mindenekeltt magyar ni interjalanyaim viszonyulnak
66 Polachek, 1981: 60-69.
67 Krger, 1990; Szalma Rbert, 2007
152 Sntha gnes
meglehetsen negatvan letformjukhoz, hiszen rtkrendjkben a csald ll az els
helyen.
A fatal magyar s nmet egyedlllkkal ksztett interjk alapjn arra
kvetkeztethetnk, hogy a szakmai karrier nem jelenik meg a prkapcsolat, a
hzassgkts s a gyermekvllals akadlyaknt. Sem a nk, sem a frfak szmra nem
vals dilemma a munka vagy csald krdse, alapveten egy tarts s kizrlagos pr-
kapcsolat kialaktsra trekszenek. Noha a kt orszgban klnbsgeket tallunk gy
a nemi szerepek megtlsben, mint az idelis letformra vonatkoz elkpzelsekben,
mgis elmondhat, hogy a nkpnek mindkt helyen rsze a hagyomnyos s a modern
ni szerep a csaldi s a munkaer-piaci szerepvllals.
Felhasznlt irodalom
ALTORJAI Szilvia
RBERT Pter 2006:
Munkaorientci, emberi tkemegtrls. In:
Trsadalmi Riport 2006. Szerkesztette KOLOSI
Tams TTH Istvn Gyrgy VUKOVICH
Gyrgy, Budapest: TRKI, 314-334.
BAETHGE, Martin 1994: Arbeit und Identitt. In: Riskante Freiheiten.
Herausgeber BECK, Ulrich BECK-GERNSHEIM,
Elisabeth. Frankfurt: Suhrkamp, 245-261.
BACHMANN, Ronald 1992: Singles. Frankfurt: Peter Lang
BECK, Ulrich 2003: A kockzat-trsadalom. t egy msik modernitsba.
Budapest: Andorka Rudolf Trsadalomtudomnyi
Trsasg Szzadvg Kiad
BLASK Zsuzsa 2006: Nk s frfak keresmunka, hzimunka. Budapest:
Kzponti Statisztikai Hivatal, Npessgtudomnyi
Kutatintzet
BLOSSFELD, Hans-Peter
KLIJZING, Erik MILLS,
Melinda KURZ, Karin
2005:
Globalization, Uncertainty and Youth in Society.
London: Routledge
BUDA Bla SZILGYI
1974:
Prvlaszts: A partnerkapcsolatok pszicholgija.
Budapest: Gondolat
BUKODI Erzsbet 2004: Ki, mikor, kivel (nem) hzasodik? Prvlaszts
Magyarorszgon. Budapest: Andorka Rudolf
Trsadalomtudomnyi Trsasg Szzadvg
Kiad
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 153
BURKART, Gnter 1994: Die Entsheidung zur Elternschaft. Eine empirische
Kritik vom Individualisierungs- und Rational-
Choice-Theorien. Stuttgart
DORBRITZ, Jrgen
LENGERER, Andrea
RUCKDESCHEL, Kerstin
2005:
Einstellungen zu demographischen Trends und
zu bevlkerungsrelevanten Politiken. Ergebnisse
der Population Policy Acceptance Study in
Deutschland. Wiesbaden: Bundesinstitut fr
Bevlkerungsforschung beim Statistischen
Bundesamt
GALASI Pter 2004: Fiatal diplomsok munkaer-piaci helyzetnek
vltozsa 1999-200. Jelents a FIDV kutats els
kvetses felvtelnek eredmnyeirl. Budapest:
TRKI
GORZ, Andr 2000: Arbeit zwischen Misere und Utopie. Frankfurt:
Suhrkamp
FALUSSY Bla 2002: letmd Idmrleg. A npessg idfelhasznlsa
1986/1987-ben s 1999/2000-ben. Budapest: KSH
FREY Mria 2003: Gyermeknevelsi tmogatsokat ignybe vev s a
csaldi okbl inaktv szemlyek foglalkoztatsnak
lehetsgei s akadlyai. In: Demogrfa,
foglalkoztats, ni munkavllals. Szerkesztette
LENKEI Gbor. Budapest: Miniszterelnki
Hivatal Kormnyzati Stratgiai Elemz Kzpont
(STRATEK)
GYRGYI Zoltn 2006: Diplomsok s a munkaerpiac kutati
megkzelts. In: Diplomval a munkaerpiacon.
Szerkesztette BERDE va CSENKY Klra
GYRGYI Zoltn HVES Tams MORVAI
Endre SZEREPI Anna. Budapest: Nemzeti
Kulturlis s Technolgiai Hivatal, PH Felsoktatsi
Kutatintzet, 21-38.
HONDRICH, Karl Otto 1988: Leistung und leistungsbereitschaft in
verschiedenen Lebensbereichen. In: Krise der
Leistungsgesellschaft? Hrsg. HONDRICH,
Karl Otto SCHUMACHER, Jrgen. Opladen:
Westdeutscher Verlag
HORVTH Lajosn 2005: Munkaerpiaci tendencik Eurpban 1992
2003. Budapest: KSH.
HRADIL, Stefan 1995: Die Single-Gesellschaft. Mnchen: C. H. Beck
154 Sntha gnes
HULLEN, Gerd 1998: Scheidungskinder oder: Die Transmission des
Scheidungsrisikos.
In: Zeitschrift fr Bevlkerungswissenschaft, 23, 1,
19-38.
KALLEBERG, Arne L.
REVE, Torger 1992:
Contracts and Commitment: Economic and
Sociological Perspectives in Employment Relations.
In: Human Relations, 45, 9, 1103-1132.
KALLEBERG, Arne L. 2000: Nonstandard Employment Relations: Part-time,
Temporary and Contract Work. Annual Review of
Sociology, 26, 341-365.
KAMARS Ferenc 2005: Csaldalapits s gyermekvllals Eurpban.
In: Szerepvltozsok: jelents a nk s frfak
helyzetrl. Szerkesztette NAGY Ildik
PONGRCZ Tiborn TTH Istvn Gyrgy.
Budapest: TRKI Ifjsgi, Csaldgyi, Szocilis
s Eslyegyenlsgi Minisztrium, 87-101.
KERST, Christian
MINKS, Karl-Heinz 2004:
Fnf Jahre nach dem Studienabschluss
Berufsverlauf und aktuelle Situation
von Hochschulabsolventinnen und
Hochschulabsolventen des Prfungsjahrgangs
1997. Hannover: HIS
KRGER, Dorothea 1990: Alleinleben in einer paarorientierten Gesellschaft.
Eine qualitative Studie ber die Lebenssituation
und das Selbstverstaendnis 0-45 jhriger, lediger,
alleinstehender Frauen und Mnner. Pfaffenweiler.
Centaurus
KHN, Thomas 1999: Berufsverlufe und Plne zur Familiengrndung
eine biographiesoziologische Typologie.
Arbeitspapier Nr. 64. Sonderforschungsbereich 186
der Universitt Bremen
LITZ, Hans Peter
OSSIETZKY, Carl von 2000:
Multivariate statistische Methoden und
ihre Anwendung in der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. Mnchen Wien: R.
Oldenbourg
MAK Csaba ILLSY
Mikls CSIZMADIA Pter
2007:
A tvmunka s egyb rugalmas munkavgzsi
eszkzk helyzete Magyarorszgon. Budapest:
MTA Szociolgiai Kutatintzet, Szervezet- s
Munkaszociolgiai Mhely
Munka vagy csald? A szakmai plya s a magnlet sszefggsei... 155
MEDGYESI Mrton
RBERT Pter 1998:
Munkaattitdk: idbeli s nemzetkzi
sszehasonlits. In: Trsadalmi Riport 1998.
Szerkesztette KOLOSI Tams TTH Istvn
Gyrgy VUKOVICH Gyrgy. Budapest: TRKI,
437-457.
MEDGYESI Mrton
RBERT Pter 2000:
A munkval val elgedettsg nemzetkzi
sszehasonltsban. In: Trsadalmi Riport 2000.
Szerkesztette KOLOSI Tams TTH Istvn
Gyrgy VUKOVICH Gyrgy. Budapest: TRKI,
591-616.
NAGY Gyula 2000: A nk munkaer-piaci helyzete Magyarorszgon.
Budapest: Orszgos Munkagyi Kutat- s
Mdszertani Kzpont
OFFE, Claus 1984: Arbeit als soziologische Schlsselkategorie?
In: Arbeitsgesellschaft. Strukturprobleme und
Zukunftsperspektiven. Herausgeber OFFE, Claus.
Frankfurt/New York, Campus
POLACHEK, Solomon W.
1981:
Occupational Self-selection: A Human Capital
Approach to Sex Differences in Occupational
Structure. In: Review of Economics and Statistics,
63, 60-69.
PONGRCZ Tiborn 2001: A csald s a munka szerepe a nk letben.
In: Szerepvltozsok Jelents a nk s frfak
helyzetrl 2001. Szerkesztette NAGY Ildik
PONGRCZ Tiborn TTH Istvn Gyrgy.
Budapest: TRKI Szocilis s Csaldgyi
Minisztrium Nkpviseleti Titkrsga, 30-45.
SGI Matild 2006: Elgedettsg az talakul trsadalmakban. In:
Trsadalmi Riport 2006. Szerkesztette Kolosi
Tams Tth Istvn Gyrgy Vukovich Gyrgy.
Budapest: TRKI, 151-180.
SCHNEIDER, Norbert F.
1994:
Familie und private Lebensfhrung in Est- und
Ostdeutschland. Eine vergleichende Analyse des
Familienlebens 1970-1992. Stuttgart: Ferdinand
Enke Verlag
SPDER Zsolt 2001: Gyermekvllals megvltozott munkaer-piaci
krlmnyek kztt. In: Szerepvltozsok Jelents
a nk s frfak helyzetrl 2001. Szerkesztette
NAGY Ildik PONGRCZ Tiborn TTH
Istvn Gyrgy. Budapest: TRKI Szocilis s
Csaldgyi Minisztrium Nkpviseleti Titkrsga,
46-64.
156 Sntha gnes
SPDER Zsolt 2002: Csaldi letformk s az letplyk szakaszoldsa
az 1990-as vek Magyarorszgn (Vlekedsek
s krdsek a prkapcsolatokrl). In: Npessg
rtkek, vlemnyek. Szerkesztette SPDER
Zsolt PONGRCZ Tiborn. Budapest:
Kzponti Statisztikai Hivatal, Npessgtudomnyi
Kutatintzet, 75-89.
SZALMA Ivett RBERT
Pter 2007:
The effect of education and labor market
uncertainties on partnership formation in Hungary.
A Second Demographic Transition (SDT)
konferencin (Budapest, 2007. szeptember 6.-n)
elhangzott elads segdanyaga alapjn
SZKELYI Mria BARNA
Ildik 2003:
Tllkszlet az SPSS-hez. Tbbvltozs elemzsi
technikk trsadalomkutatk szmra. Budapest:
Typotex
TIJDENS, Kea 1998: Gender and Labor Market Flexibility: The Case
of Working Hours. In: Advancing Theory in Labor
Law and Industrial Relations in a Global Context
. Editor WILTHAGEN, Ton. Amsterdam: North
Holland, 131-141.
TILLY, Chris 1991: Reasons for the Continuing Growth of Part-time
Employment. Monthly Labor Review 114 (3), 10-
18.
TRK Emke 2006: Tllphetnk-e a brmunka trsadalmn?
Szociolgiai Szemle 2, 111-129.
VRADI Rita 2007 (Szerk.): A fatalok munkaer-piaci helyzete. A munkaer-
felmrs 2006. IV. negyedvi kiegszt felvtele
alapjn. Budapest: KSH, letsznvonal- s
Munkagy-statisztikai fosztly, Munkagy-
statisztikai osztly
VARGA Attila 2007: Munkakzpontsg s a trsas kapcsolatok
eltr szervezdse. In: Az letminsg felttelei.
Mhelytanulmnyok 2007/1. Szerkesztette UTASI
gnes. Budapest: MTA Politikai Tudomnyok
Intzete, 84-93.
Mihly Emke
Merre tart a romniai szegnysg?
Elemzsi ksrlet a romniai szegnyek mai
helyzetrl.
Bevezets
Szegnysg-vizsglatok lland krdse, hogy milyen tnyezkkel magyarzhat a
szegnysg nvekedse, az elszegnyeds folyamata, valamint melyek azok a tnyezk,
amelyek befolysoljk az egynt a szegnny vlsban, illetve amelyek segtik a
deprivlt helyzetbl val kilpsket. Tulajdonkppen ezek a krdsek arra keresik
a vlaszt, hogy mi okozza s mi sznteti meg a szegnysg llapott. A politikum, a
kzbeszd s az akadmiai diskurzusok tlnyom tbbsge a szegnysget (illetve az
elszegnyeds folyamatt) a rendszervlts f negatv kvetkezmnynek tekinti. A
gazdasgi szerkezetvltozs az tmenet els vtizedben infcit, gazdasgi recesszit,
munkanlklisget generlt, aminek kvetkeztben a reljvedelmek drasztikusan
lecskkentek, s az letsznvonal rohamosan romlott, a vsrler erodldott, mikzben
a trsadalmi egyenltlensgek s a szegnysg mrtke folyamatosan nvekedett.
A szegnysg mai llapotnak megrtshez teht a szocialista rendszerig kell
visszatekintennk, hiszen a trsadalmi-gazdasgi rendszerben lejtszd folyamatok
behatroltk a lehetsges jvedelmek s kltsgek krt. A gazdasgi nvekeds
megindulsval, a pnzgyi intzmnyrendszer modernizldsval, a fogyasztsi-
megtakartsi viselkedsben is jelents vltozsok mentek vgbe, egyre nagyobb
hangsly tevdik a hztartsok fogyasztsra s megtakartsra vonatkoz dntsi
mechanizmusainak elemzsre.
1
A szocialista korszak uralkod tendencija a magas fok
homogenitsra trekvs, olyan trsadalomban, amelyben a szegnysgnek nincs helye.
Kt alapvet pillren nyugodott a rendszer: a teljes foglalkoztatottsg politikjn, valamint
a trsadalombiztosts rendszern. A munka ktelessgnek szmtott, minden tlagos
llampolgrt arra sztnztek, hogy szert tegyen formlis munkaerpiacrl szrmaz
jvedelemre. Fokozatosan cskkent a nk frfak jvedelmeitl val fggsge, tovbb a
minimlbr bevezetse lehetv tett egy megfelel letsznvonalat (mg ha ez elg mini-
mlis is volt). A trsadalombiztostsi rendszer nagyon tfog (a teljes foglalkoztatottsgnak
ksznheten), a munkanlkli seglyezsre viszont nem esik nagy hangsly, hiszen a
szocialista llam fleg munkahelyek teremtsre trekedett. Magas llami tmogatsokban
rszesltek a sokgyerekes csaldok: gyerekek utni tmogatsban, ingyenes oktatsban s
egszsggyi kezelsben. 1989-ben az egy gyerek utn jr llami tmogats az tlagos
havi br 8-10%-t tette ki, amiben az alacsony jvedelm s tbbgyerekes csaldok
1 Tth-rvai, 2001: 4.
158 Mihly Emke
rszesltek.
2
sszegezve a kialakult helyzetet, vilgos, hogy a munkanlkliek kerltek
a legrosszabb gazdasgi helyzetbe. A nyugdjasok esetn, habr a nyugdj mennyisge
visszaesett, a nyugdj mellett kiegszt jvedelemszerz tevkenysgek vgzsre
csekly esly volt, tovbb a nvekv rak s infci kvetkeztben knytelenek
voltak fellni megtakartsaikat, mgis a nyugdjas hztartsok jobb lehetsgekkel
rendelkeztek, mint a gyerekesek.
A vzolt trsadalmi-gazdasgi folyamatok elszegnyedshez vezettek.
3
Trsadalmi-
demogrfai sajtossgokat tekintve a hztarts tpusnak, a gyerekszmnak, letkornak,
nemnek nagy jelentsge van. Legmeghatrozbb azonban a humn tkvel rendelkezs,
a hztartsf iskolai vgzettsge, hiszen javarszt az aluliskolzottsg jellemzi ket,
valamint gazdasgi aktivits szerint a munkanlkli, alacsonyan fzetett munkakrket
betlt munksokat rintette legfkppen a szegnysg kockzata.
4
Az Eurpai Uniba
val integrcira val felkszls, a preintegrcis folyamatok 2007 eltt elkezddtek
intzmnyes, gazdasgi, politikai valamint kulturlis szinten. Mindezek a strukturlis
vltozsok attl fggetlenl, hogy tmenetnek vagy talaktsnak nevezzk, nyerteseket
illetve veszteseket produklnak mind a tettek mind az elvrsok szintjn. A posztkommu-
nista tmenet nyertesei fknt vrosi krnyezetbl szrmaz fatal, iskolzott,
munkaerpiacon keresett kpestssel rendelkez szemlyek; a vesztesek fknt vidki
szrmazs, alacsony iskolai vgzettsggel rendelkez, szakkpzetlen szemlyek.
A gyerekek, fatalok, romk, alacsony iskolai vgzettsggel rendelkez szemlyek,
munkanlkliek, informlis szektorban foglalkoztatottak krben az tmenet idszakban
s jelenleg is magas a szegnysg kockzata.
5

A ltez szakirodalom s statisztikai adatok alapjn a tanulmnyban els lpsknt
egy tfog kpet vzolok a romniai szegnysg mai helyzetrl s jellemzirl, majd
a Soros Alaptvny ltal vgzett Baromterek msodelemzse alapjn bemutatom a
romniai als trsadalmi csoport llapott az Eurpai Unihoz val csatlakozs eltti
s utni kontextusban.
Elmleti keret
A tovbbiakban a klnbz szegnysg-koncepcikat, megkzeltseket mutatom be,
amelyek a kutats elmleti httert alkotjk, majd rtrek a Romnia szint kvantitatv
adatok feldolgozsra.
2 Zamfr, 2001: 10.
3 Az tmenet els veiben (1989-1993) az elzekhez kpest a szegnysgben l npessg szma megkzeltleg az
tszrsre nvekedett. 1993-1996-ig bekvetkezett gazdasgi fellendls bizonyos fok stabilitst eredmnyezett, azonban
1999-re jra ktszeresre nvekedett az 1996-ban mrthez kpest. Zamfr, 2001: 5.
4 Dan, 2005: 3-9.
5 Stnculescu, 2007: 64.
Merre tart a romniai szegnysg? 159
Az 1960-as vekben jelennek meg azok a nzetek, amelyek a szegnysg
terjedsnek s tarts fennmaradsnak okt a viselkedsi mintkban s habitusokban
lttk. Az, hogy valaki a sajt kultrjval sszhangban cselekszik, tulajdonkppen
ebben az ltalnos antropolgiai megkzeltsben azt jelenti, hogy kveti azokat a
viselkedsi mintkat, rtkeket, normkat, amelyeket a kzssg tagjaitl sajttott
el.
6
A megkzelts a szegnysg kultrja (culture of poverty) fogalomra pl, amely
Oscar Lewis antropolgus nevhez fzdik. Lewis, mint antropolgus, a hagyomnyos
antropolgiai felfogs alapjn a kzssgen belli tanulsi folyamatknt rtelmezte
a kultrt. Elkpzelse szerint a szegnysg, a htrnyos jvedelmi helyzet nemcsak
alacsony letkrlmnyeket hoz magval, hanem sajtos kultrt is teremt, az rtkek s
magatartsok olyan rendszert, amely eltr a kzposztlyi vagy az ltalnosan elfogadott
kultrtl.
7
A szegnysget, mint letmdot rtelmezte, a szegnysg kultrjt pedig mint
olyan letformt, amely a szegnysg knyszere alatt valsul meg, olyan tmegek kztt,
akik a trsadalmi-gazdasgi rtegzds legaljn lnek. Ez a kultra olyan letmdot
jelent, amely nemzedkrl nemzedkre trkldik, a csaldi szocializcin keresztl
a gyermekekre is thagyomnyozdik. Megllaptja, hogy a modern orszgokban
szegnynek lenni nem csupn gazdasgi lecsszottsgot, rendezetlen krlmnyeket s
ltalban hinyt jelent. Valami hatrozott s kzzelfoghat tulajdonsga is van: szerkezete,
rtelme s vdelmi rendszere, ami nlkl a szegnyek bajosan lhetnnek. Egyszval
letmd a szegnysg, mghozz nagyon is maradand s llhatatos.
8
Kialakulsa egy
autonm szubkultra kialakulshoz vezet, mivel a gyerekek szocializldnak azokba az
rtkekbe s viselkedsi mintkba, amelyek meggtoljk a szegnysg llapotbl val
kilpsket. Ez a kultra s letmd teszi tulajdonkppen lehetv a nehz krlmnyekhez
val alkalmazkodni tudst, biztostja szmukra a tllst, egy elfogadhat letrzst,
boldogsgot.
Lewis kveti azt lltjk, hogy egy olyan kultrrl van sz, amely az egyneket gy
formlja, hogy kptelenek kihasznlni az elttk nyl lehetsgeket. Seglyfggk, akik
megszoktk, hogy llami alamizsnn ljenek, s nincs bennk elg kezdemnyezkszsg
a fggsbl val kitrsre. A szegnysg kultrja megakadlyozza, hogy a krlmnyek
esetleges javulsa estn az egynek kilpjenek a szegnysg sttusbl, azaz aki szegny-
ny vlik, az is marad, st mi tbb: nem csupn , hanem vlheten a leszrmazottak
is. Amint azt lthatjuk a kulturlis magyarzatok hvei a kirekesztettsget a szegnyek
attitdjeiben s viselkedsben keresik. A szegnyek kultrja a trsadalmi-kulturlis
halads f irnyvonalval ellenttes viselkedsi mintkat alakt ki. A szegny csaldok
mindennapi viselkedsi minti eltrnek a dominns trsadalom viselkedsi mintitl,
s egy sajtos, nll kulturlis mintt, kultrt kpeznek. A kultra fogalma felleli az
6 Nem fektetnek hangslyt arra a felmerl problmra, hogy adott szituciban azt teszik amit akarnak, vagy alapveten a
szituci termszete az, ami kiknyszerti az adott cselekvst.
7 Lewis, 1968: 12.
8 Lewis, 1968: 20.
160 Mihly Emke
eltr rtkeket, normkat, viselkedseket, elvrsokat, s a nyelvi kdokat, szabadids
tevkenysgeket, aspircikat, a pnzhez s a munkhoz val viszonyt is. Teht ezen
rtegbe tartozkra egy klns viselkedsi norma- s rtkrendszer jellemz, ami
megakadlyozza abban, hogy kiemelkedjenek a szegnysgbl, msrszt ez az eltr
kultra megknnyti a szegnysggel jr terhek elviselst. Megllaptsuk szerint ez
a kultra olyan letmd, amely csaldrl csaldra szll, s olyan tmegek kzt tallhat,
akik a trsadalmi-gazdasgi rtegzds legaljn lnek. Adott helyzetet, llapotot nem
strukturlis, hanem a csoportra jellemz viselkedssel magyarz. Az elmletet a jobboldali,
konzervatv ideolgusok felhasznltk: Murray szerint a szegnysg kultrjt, a sztzillt
s patalogikus csaldot, a tlsgosan bkez jlti kultra, a trsadalom j szndka hozta
ltre.
9
Ezek az ideolgik (kulturlis determinizmus) a jlti tmogatsi rendszert tekintik
annak a forrsnak, amely biztostja a szegnysg kultrjnak a reprodukcijt, teht a
szocilis seglyrendszer termeli a szegnyeket, a seglyezs hibaval, st, kros.
A szegnysg kultrjnak brzolst lesen brltk a strukturalista megkzelts
s posztmodernista felfogs hvei. A strukturalista paradigma hvei amellett rvelnek,
hogy e csoportokra jellemz viselkedsmdot alapveten a makrostrukturlis felttelek
magyarzzk, gy a trsadalom struktrjban bekvetkez vltozsok segthetik el
azon tnyezk felszmolst, amelyek a szegnysget okozzk, s tulajdonkppen
magnak a szegnysg kultrjnak felszmolshoz vezetnek.
10
A brlatok szerint
nem lehet egyrtelmen bizonytani, hogy mi addik t a genercik kztt a szegnyek
esetben, ezek csak vlekedseken alapszanak. A szegnysg olyan elemek megltbl
fakad, amelyek az egynen kvliek, mint az alacsonyan brezett munkahelyek,
ennek kvetkeztben alacsony jvedelmek. Tulajdonkppen arra mutatnak r, hogy
a szegnysg oka nem a benne lvk viselkedsbl, rtkeibl, attitdjeibl fakad,
hanem a trsadalmi struktra az, ami meghatroz.
11
A strukturalista megkzelts
szerint teht valaki azrt vlik s marad szegny, mert a (gazdasgi-trsadalmi) struktra
megvltozik (pldul tmenet, piacosods, gazdasgi szerkezetvltozs) s ezzel
mdosul az egyn pozcija a trsadalmi rtegzdsi rendszerben. Ebben a felfogsban
teht a trsadalom strukturlis knyszerei s a makroszint vltozsok termelik jra a
szegnysget (a kapitalista rendszer szervezeti hibi, radiklis szerkezeti mdosulsai).
A szegnysg fennmaradsnak oka abban keresend, hogy a trsadalmi rendszer
(manapsg a bvlben lev szolgltatsi szektor) nem kpes magba integrlni az ipari
tevkenysgek hanyatlsnak krvallottjait.
12

A posztmodernista megkzelts szerint a szegnysget globlis faktorok s a
munka jellegben bellt vltozsok okozzk.
13
Napjainkban a munka fexibilis jellege
9 Murray, 1990; idzi Kane Kirby, 2003: 98.
10 Hannertz, 1969; Wilson, 1987
11 Coward, 1974: 633.
12 Domanski, 2001: 50.
13 Lister, 1991
Merre tart a romniai szegnysg? 161
egyre nagyobb mreteket lt, ami abban nyilvnul meg, hogy a munkaer egyre nagyobb
hnyada rszmunkaidvel alkalmazott, rosszul fzetett s szegnyes munkakrlmnyek
kztt dolgozik.
Kutatsomban a kulturalista megkzelts ltal vallott szegnysg kultrja
hipotzisbl indulok ki. Jelen tanulmnyban a rendszervltst kvet trsadalmi-
gazdasgi folyamatok kontextusban annak elemzsre teszek ksrletet, hogy az
als trsadalmi csoport gazdasgi helyzete, letminsge milyen fejldst mutat a
rendszervltst kveten, illetve az Eurpai Unihoz val csatlakozs eltti s utni
kontextusban hogyan rzkelik mltbeli, jelenbeli illetve jvbeli helyzetket, milyen
aspircikkal rendelkeznek, milyen flelmeik vannak.
ltalnos krkp a szmok tkrben
A rendszervlts kvetkezmnyeknt a trsadalmi rendszerben j szereplk, viszonyok
s folyamatok jelennek meg, amelynek kvetkeztben az egynek, osztly- s csoport-
hovatartozstl fggetlenl, elveszthetik trsadalmi pozcijukat s sttuszukat (knnyen
munkanlkliv vlhatnak). A kockzatok rnykban az egynek elveszthettk a
biztostkaikat, vdettsgket: a felfele val mobilits lehetsge megn, de a lefele
val mobilits kockzata is jval nagyobb. Ha bizonyos ismeretekre, tudsokra,
kszsgekre s tapasztalatokra a piacon nincs tbb kereslet, akkor a munkavllal
sttustl, pozcijtl, osztly-hovatartozstl fggetlenl fennll a lefel irnyul
mobilits veszlye. A munkapiacon a technolgiai vltozs nyomn bizonyos tudsok
termszetszerleg elrtktelenednek, ami munkanlklisget, szegnysget generl s
ezltal az letsznvonal cskkenst.
14

A gazdasg alacsony hatkonysga miatt, az ltalnos relbr-cskkens
kvetkeztben, Romnia lakossgnak jelents rsze hirtelen elszegnyedett. Az 1990-
es vvel kezdden egy hztarts tlagbre, valamint kt gyerek utni gyereksegly nem
fedte egy ngy szemlybl ll csald megfelel letvitelhez szksges szksgleteit,
st 1991-tl egy hasonl hztarts kptelen volt az alapvet szksgletek kielgtsre,
hiszen az 1990-2003-as idszakban a fent emltett jvedelmek az letvitel minimlis
rszt fedtk (81,6%-ot 1990-ben, 20,5%-ot 1999-ben).
15
Ennek kvetkeztben jelents
arny trsadalmi csoportok marginalizldtak s kerltek tbbszrsen deprivlt
helyzetbe. Szegnysgk nem sznik meg, st egyre n a tvolsg kztk s a nem
szegnyek kztt, hiszen az egyre csak bvl szolgltati szektor nem kpes magba
integrlni az ipari tevkenysg hanyatlsnak e krvallottjait.
16

14 Pter, 2003: 28.
15 Stanciu, 2005: 12.
16 Domanski, 2001: 57.
162 Mihly Emke
Az 1990 utni Romniban a gazdasgi s szocilis szerkezet mlysges, kiterjedt
s nagy sebessg vltozsokon ment t, a lakossg letsznvonala jelentsen cskkent,
a trsadalmi egyenltlensgek megsokszorozdtak s elmlyltek. A szegnysg
17
mg
az tmenet els veiben robbant, hiszen mg 1989-ben 4%-os volt, addig 1993-ra 20%-
os, 2000-ben elrte a 35,9%-ot. 2000-tl kezdden Romnia sikertrtnetknt
minsthet, hiszen 2000 s 2006 kztt tarts gazdasgi nvekeds fgyelhet meg, a
brutt nemzeti ssztermk vi 5-6%-kal nvekedett. A szegnysg ltvnyosan cskkent
2000 utn, a gazdasgi nvekeds beindulsval.
18
Az abszolt szegnysg arnya 2006-
ban 13,8%-ra apadt, azaz a 2000-ben regisztrlt 8 milli szemly 2006-ra megkzeltleg
3 millira cskkent. Mindezek mellett 2007-ben, eurpai kontextusban, az abszolt
szegnysg kimagasl (a volt szovjet tmb orszgaihoz viszonytva is).
19
Mindemellett
azonban a szegnysg lekzdst clz politiknak klns fgyelmet kell fordtania a
sebezhet terletekre s csoportokra.
Napjainkban Romnia lakossga egy relatve szegny orszgban l, ahol egy
relatve magas fok modernizcis folyamat megy vgbe. A lakossg egy sietve, szks
erforrsokbl s hossz tv fejldst biztost elgondolsok hinyval megvalstott
modernizcival szembesl. Mindezek mellett azonban szles trsadalmi csoportokra
jellemz a modern letvitel s modern trekvsek, habr tlslyban lakhatsi krlmnye-
iket az urbanizlds alacsony foka jellemzi, jvedelmk pedig relatve alacsony.
20

Jelenleg Romniban a pnzbeli jvedelmek egyenltlensge az Uni szintjn nagyon
magas. A jvedelmek egyenltlensge cskkent a gazdasgi fejlds visszaessvel s jra
mlylni kezdett annak fejldsvel; ms szval minl szegnyebb volt az orszg, annl
egyenlbbek voltak a jvedelmek, de a 2000 utni gazdasgi nvekeds magval hozta a
jvedelmek differencildst.
21
A szegnysghez s egyenltlensghez hozzjrulnak a
trsadalmi kirekesztds olyan kockzatai is, mint a tanulmnyok id eltti felhagysa,
formlis piacra val belps alacsony arnya, infrastruktrhoz, szolgltatsokhoz val
hozzfrs alacsony arnya. ltalban brmely modern trsadalomban a dolgoz npessg
jvedelme ltal kpes, legalbb a munkaviszony idejn, a relatv szegnysg, st az abszo-
lt szegnysg kszbn fell elhelyezkedni. gy azon csoportok tartjk fenn gazdasgilag
az ltalnos jltet, akik az iparban, mezgazdasgban, illetve a szolgltatsok terletn
alkalmazottak.
22
Romnia azonban ms kpet mutat. Habr az tmenet idszakban az
alkalmazottak szma felre cskkent, a lakossg sszjvedelmnek legnagyobb arnyt
tovbbra is a fzetsbl szrmaz jvedelmek alkotjk. Az tmenet idszakban a fzetses
alkalmazottak ltal befzetett illetkek s adk az llami kltsgvets 70%-t tettk ki.
17 A szegnysgi kszb al esnek, akik az orszgos tlagbr 40-50%-t keresik meg. esliuc et al., 2003: 8.
18 Stnculescu, 2007: 63.
19 Stnculescu, uo.
20 Stanciu, 2005: 14.
21 Pldul Romniban 2004-ben a leggazdagabb 20 szzalk jvedelme 7,1-szer volt nagyobb a legszegnyebb 20 szza- Pldul Romniban 2004-ben a leggazdagabb 20 szzalk jvedelme 7,1-szer volt nagyobb a legszegnyebb 20 szza-
lkhoz kpest, mg az EU viszonylatban Szlovniban 3,3 s Portugliban 7,2 ez az arny. Stanculescu, 2007: 63; 67.
22 Stanciu, 2005: 38.
Merre tart a romniai szegnysg? 163
Nyilvnval, hogy az 1990-es vek utni szegnysg-hullmok az alacsony jvedelemmel
rendelkez hztartsokat is mlyen rintettk. Ennek kvetkeztben 1998-ra Kzp-Kelet-
Eurpa viszonylatban Romniban volt a legalacsonyabb a brezs, a brezett hztartsok
mindegy hromnegyede (29,7%) a meglhetsi kszb alatt helyezkedett el.
23
Teht
a kommunista rendszer buksa utn Romnia is, akrcsak a tbbi kelet-eurpai orszg
szembeslt a jvedelmi jraeloszts egyenltlensgvel. Habr a fzetsbl szrmaz
jvedelmek cskken tendencit mutatnak, tovbbra is a legfontosabb jvedelemforrst
kpezik.
24
(Az 1. sz. tblzatban lthat, hogyan alakult Romniban az tlagbr fejldse
1990 s 2001 kztt, a 2. sz. tblzatban pedig nhny eurpai orszg minimlbrvltozsa
Digitlis vltozat.)
25
Habr a rendszervlts s a szocilpolitikai ellts reformja ellenre az
elltrendszer bizonyos juttatsai trkldtek, a piac merev szablyainak uralma
kvetkeztben, a trsadalom mr nem kpes fenntartani a rgi sznvonal szocilis
juttatsokat. Napjainkban a nyugdj kivtelvel a gyermekek utn jr tmogatsok,
valamint a munkanlkli seglyek clozzk meg leginkbb a szegnysg mrtknek
cskkentst. A foglalkozs s iskolzottsg kztt ers korrelci fgyelhet meg.
A magasabb iskolzottsg a munkaerpiacon val elhelyezkedst, ezltal magasabb,
rendszeres s biztos jvedelmet biztost.
Ami a fogyasztsi cikkekkel val elltottsgot illeti, a televzi s rdival
val elltottsg nagyon szerny volt 1997-ben s 1998-ban. Romnihoz hasonl
mutatval rendelkezett Spanyolorszg (a rdira vonatkozan) s Bulgria (televzira
vonatkozan). (Ld. 3. sz. tblzat Digitlis vltozat) A deprivci fokt mr skla
(televzi, vide, telefon, mosogatgp, mikrohullm st, aut, szemlyi szmtgp)
egyes kutatk szerint megbzhatbban mri a deprivci fokt, mint a hztarts
jvedelme. Ebben a tekintetben a romniai hztartsok htrnyos helyzete fgyelhet
meg, hiszen a felsorolt ht trgybl ltalban hrom hinyzik.
Magyarorszg 1.37
Romnia 2.92
4. sz. tblzat A deprivci foka (ht trgybl ll skla).

26
Figyelemre mlt 2002 s 2004 kztt a szemlyi szmtgppel s mobil
telefonnal val elltottsg nvekv arnya a demogrfai-trsadalmi csoportok esetn
(munkanlkli, mezgazdasgi s nyugdjas hztartsokat is belertve).
27

23 Stanciu, uo.
24 Preotesi, 2006: 10.
25 A tanulmnyban szerepl tblzatok egy rsze terjedelmi okokbl nem kerlt be a ktetbe. Minden esetben a tblzat/
bra szmval s Digitlis vltozat megjegyzssel jelezzk elrhetsgket. A teljes vltozat a http://kataszter.martonaron.
hu oldalon olvashat a szerk.
26 Stanciu, 2005: 49.
27 Stanciu, 2005: 30.
164 Mihly Emke
A legtbb eurpai orszgban az letminsggel val elgedettsgnek hrom fontos
mutatjt veszik alapul az letminsg, letsznvonal elemzsnl: a jvedelemi szint,
egszsgi llapot valamint a hztarts jlte. A romniai Kzponti Statisztikai Hivatal
2004-ben ksztett felmrsnek adatai fgyelemre mlt jelensgre mutatnak r.
sszehasonltva a 2003-as adatokkal, a hztartsok nagyobb arnya gazdasgi helyzett
javulnak becslte, fggetlenl a trsadalmi-foglalkoztatottsgi helyzettl, mg jval
alacsonyabb azon hztartsok arnya, amely helyzett rosszabbnak tlte az elz vhez
kpest. Az adatok szerint a hztartsok 70%-a helyzett vltozatlannak, mg 9,7%-a
jobbnak tlte.
28
Javul helyzetben vannak azok a hztartsok, ahol a csaldf tulajdonos,
alkalmazott (arnylag magas fzetssel) vagy nfoglalkoztatott. Romlott a gazdasgi
helyzete azon hztartsoknak, ahol a csaldf nyugdjas, mezgazdasgi munks vagy
munkanlkli, habr meglehetsen magas arny foglalkoztatott csoportot (22,8%) is
megtallunk itt.
Az letminsg elemzsnl kzponti krds, hogy mirt tartjk gy az emberek,
hogy mai helyzetk j vagy rossz irnyba tart. Napjainkban vgzett kutatsok szerint
azok arnya, akik a fejlds irnyt jnak rtkelik, valamivel kevesebben vannak azon
csoporthoz kpest, akik a fejldsnek rossz irnyt jsolnak.
29
Az irny meghatrozsnl az
emberek a valsgot rtelmezik, annak klnbz szinten elhelyezked aspektusait veszik
fgyelembe: nemzeti szinten a kormny tevkenysgt, az intzmnyekbe s politikusokba
vetett bizalmat, a korrupci szintjt; helyi szinten a helyi szervezetek mkdst, a
szocilis krnyezet sznvonalt; egyni szinten az anyagi helyzettel, egszsgi llapottal
val megelgedettsget, optimizmust.
Krdves felmrsekben a kzhangulat feltrkpezse indirekt mdon trtnik, egy
sor olyan krdsre adott vlasz alapjn, mint az egyni letsznvonal alakulsa, elmlt
vihez viszonytott elmozdulsa, jvbeli helyzet elrevettse. 1996 novemberben
(vlasztsok eltt) a megkrdezettek 28%-a szerint az orszgban a dolgok j irnyban
haladnak, 2000-ben ez az arny 12%-ra esett vissza, mg 2004 novemberben ez az
arny 41%-ra emelkedett. Azok arnya, akik az orszg fejldsnek irnyt negatvnak
rtkeltk, fordtott mintt kvet: 50%, 66% illetve 46%.
30

A 2007-ben vgzett Eurobarometer adatai szerint Romnia lakossga helyzett
illeten eurpai viszonylatban az elgedetlenek csoportjba tartozik.
31
A romniai
lakossg egy sajtos szegmenst az optimista elgedetlenek alkotjk, akik elgedetlenek
jelenlegi helyzetkkel, de a jv tekintetben (kvetkez 5 v) optimistk (20%).
Teht a romniai lakosok krben az elgedetlensg dominl, ami azonban cskken
tendencit mutat, a remnykeds pedig nvekvt. Ez valsznleg a szegnysg
28 Stanciu, uo.
29 Coma, 2007: 22.
30 Coma, 2007: 27.
31 Az elgedetlenek 47%-val Romnia valamivel jobb helyzetben van Bulgrihoz kpest, ahol ez az arny 63%. Sandu,
2007: 36.
Merre tart a romniai szegnysg? 165
llapotnak, valamint az Eurpai Unihoz val csatlakozssal kapcsolatos lehetsgek
kombincijnak tudhat be.
32

Orszgos szint felmrsek adatai szerint a vrosi lakosok elgedetlenebbek
mint vidki trsaik. A kzintzmnyekkel kapcsolatos kzhangulat legmeghatrozbb
indiktora a kormnnyal val elgedetlensg. Az elmlt 10 vben a kormny
tevkenysgvel kapcsolatos folytonos elgedetlensg magas fokt regisztrltk. A
megelgedettsg, optimizmus, boldogsg azok krben magas, akik j anyagi helyzetek,
kapcsolatokkal rendelkeznek, valamint nincsenek egszsggyi problmik. Kutatsok
kimutatjk, hogy az ltalnos jltet ersen befolysolja az iskolzottsg mrtke,
hiszen a magasabb iskolzottsggal arnyosan cskken a szegnysg mrtke, nullra
cskkenve a legmagasabban iskolzottak krben. A felntt szegnyek mintegy 70%-a
(15 v fltt) nyolc vagy annl kevesebb osztlyt vgzett el. Az iskolzottsg mellett az
ltalnos jltet szorosan befolysolja a foglalkozs s a vgzett tevkenysg tpusa.
33

A romniai szegny hztartsok letminsgnek
tmpontjai s kritikus elemei
Az letminsg tbb elem egyttes hatst jelenti, mint a fzikai, gazdasgi, szocilis,
kulturlis, politikai, egszsggyi llapot s helyzet, amelyben az egyn ltezik s l, a
vgzett tevkenysgek krt s termszett, a trsadalmi let s trsadalmi kapcsolatok
jellegt, fogyasztsi modellek milyensgt, letmd, letminsg milyensgt, elvrsok
krt, a megelgedettsg, boldogsg szubjektv megtlst.
34

Jelen tanulmnyban a Mrginean ltal hasznlt hasznlt modellbl indulok ki,
35

azonban nem trekszem az letminsg mutatinak tfog, komplex elemzsre, hanem
ngy dimenzi mentn elemzem a szegny lakossg letminsgt a 2004-es s 2007-es
vekre vonatkozan. (Az emltett modellt ld. 5. sz. tblzat Digitlis vltozat.) Vonatkozsi
pontok elssorban a szemlyes let terlete, az egyn magnszfrja, a trsadalmi let
terlete, ahogy azt a szemly rzkeli, az egyn s trsadalom kapcsolata. A szemlyes
let vizsglata sorn a kvetkez dimenzikat elemzem: egszsgi llapot, szubjektv
jvedelem, lakhatsi krlmnyek, szemlyes biztonsg. A trsadalomrl alkotott kp
feltrkpezsekor az albbi mutatkat vizsglom: az llam munkahelyteremtsben vllalt
szerepe, az oktats minsgrl, egszsggy minsgrl, llami vezets minsgrl,
korrupcirl alkotott vlemny. Az egyn kapcsolata a trsadalommal, amelyben l
fknt az emberekbe, intzmnyekbe vetett bizalom , valamint a politikai s szocilis
letben val rszvtelben nyilvnul meg.
32 Sandu, 2007: 32.
33 Stanciu, 2005: 35.
34 Mrginean, 2004: 3.
35 Mrginean, 2004: 4.
166 Mihly Emke
Jelen elemzsben a Nylt Trsadalomrt Alaptvny (Soros) menedzselsvel
kszlt Baromterek (Barometru de Opinie Public - BOP) 2004 s 2007 szi
adatbzisainak statisztikai adatait dolgozom fel. Az elemzett idszak makroszocilis
szinten relevns, az Unis csatlakozs eltti s utni als trsadalmi csoport ltalnos
helyzett kvnom sszehasonltani.
A 2004 oktberben vgzett reprezentatv felmrs 1 800 esetet tartalmaz, mg a
2007 oktberben kszlt felmrs 2 000 esetet. A szemlyek trsadalmi struktrban
val besorolsa ltalban a kutatk ltal trtnik, klnbz mutatk (jvedelem,
fogyaszts, foglalkozs) alapjn, anlkl, hogy fgyelembe vennk azt a helyzetet,
amelybe az egyn magt, vagy hztartst besorolja. Elemzsemben az egyn
helyzetbl kzeltek, a trsadalmi osztly percepcija a lakossg ltali nbesorolson
alapul. Minden trsadalomban vannak gazdagok s szegnyek, n a kvetkez skln
(tzes skla) hova sorolja magt? tpus krds segtsgvel azonostottam a szegny
rteget (a skla 1, 2 s 3 fokozatai), az gy nyert 2004-es adatbzis 720, mg 2007-es
556 esetet tartalmaz. Szmottev klnbsg fgyelhet meg 2004 s 2007 kztt annak
tekintetben, hogy a megkrdezettek mekkora arnya jelli a skla als rtkeit, hiszen
mg 2004-ben a megkrdezettek 40,7%-a tartja magt szegnynek, addig 2007-re ez az
rtk szinte a felre cskkent (28,5%). A tovbbiakban rviden kitrek a megkrdezettek
szocio-demogrfai jellemzire, majd a szegnyek letminsgnek alakulst elemzem
a fent felsorolt terletek, dimenzik mentn.
A 2004-ben vgzett felmrsben a nemi hovatartozst tekintve a nk tbbsgben
vannak a frfakhoz kpest (55,3% illetve 44,7%), letkor szerint a 30 s 60 v kzttiek
(51%) tlslya rtkelhet, egyharmaduk 60 vnl idsebb, illetve kisebb arnyban 30
vnl fatalabb. Nemzeti hovatartozst tekintve tbbsgben romn (93%), 4,7%-ban
magyar, kisebb arnyban roma (1,8%) vagy ms nemzetisgek. A vallsi hovatartozs
tekintetben a megkrdezettek 89%-a ortodox, 4,5%-a rmai-katolikus, kisebb arnyban
evanglikus (2,7%). A csaldi llapotra vonatkozan a megkrdezettek alig tbb mint
fele hzas (64%), szinte megegyez arnyban ntlen/hajadon (15%) vagy zvegy
(14%), kisebb arnyban elvlt (3,6%), prkapcsolatban l (3%). A csaldf foglalkozst
tekintve tbbsgben nyugdjas (41%) illetve munkaknyves foglalkoztatott (37%),
alig 8% sajt foglalkoztats, kevesebb hztartsbeli vagy munkanlkli. A 2007 szn
vgzett felmrsben a megkrdezettek nemi hovatartozst tekintve fele-fele arnyban
vannak jelen a nk (50,3%) s frfak (49,7%), letkor tekintetben a megoszls hasonl
a 2004-ben mrtekhez (51% 30-60 v, 25% 30 vnl fatalabb, illetve 24% 60 vnl
idsebb), hasonl eloszlst mutat mind a nemzeti hovatartozs, a valls, csaldi llapot
s csaldf foglalkozsa szerinti arny is.
A fogyaszts s szabadids trgyakkal val felszereltsg vltozsokon esett t az
elemzett vek folyamn. Legnagyobb arnyban a televzit talljuk meg a hztartsokban,
2007-re a televzival val elltottsg 89%-ra emelkedett a 2004-es 67%-hoz kpest. 2004-
ben a szegny hztartsok 41%-a rendelkezett vezetkes telefonnal, ez az arny hrom
v mlva alig 20%, azonban a mobiltelefon a hztartsok szinte felben megtallhat
Merre tart a romniai szegnysg? 167
2007-re. A szemlyi szmtgp s internet-kapcsolattal val elltottsg nagyon alacsony.
Szemlyi szmtgppel rendelkezett 2004-ben a megkrdezettek csupn 9%-a, ami 2007-
re 15%-ra emelkedett. Internet-kapcsolattal val elltottsg a 2004-ben 3%-rl 2007-re
10%-ra emelkedett.
Az lettel val elgedettsg az emberek letvitellel, letsznvonallal kapcsolatos
ltalnos rtkelst mutatja, az rtkek s elvrsok fggvnyben. A nagyon elgedetlenek
kre 2007-re 3 %-kal cskkent 2004-hez kpest (30%-rl 27%-ra), az inkbb elgedetlenek
kre pedig 7%-kal ntt (41%-rl 54%-ra). 2004-ben a megkrdezettek 38%-nak romlott
a helyzete, az elz vhez kpest, 36 %-nak ugyanolyan maradt, csupn 14%-nak javult.
A kvetkez vre elretekintve, 36% vlte, hogy helyzete nem fog javulni, 32% szerint
valamelyest javul, illetve 24% szerint romlani fog. 2007-ben a megkrdezettek 35%-nak
helyzete 2004-hez viszonytva ugyanolyan maradt, mg 28%-nak romlott, illetve 18%-nak
javult. Ami a jvkpet illeti, 45% gondolja gy, hogy 2009-re llapota nem fog javulni,
egyharmad-egyharmad arnyban gondoljk gy, hogy javulni illetve romlani fog.
A szemlyes let minsge
ltalban a szemlyes let minsgre vonatkozan az emberek letben tmaszpontot
jelent a csald, a lakskrlmnyek, munkahely, ezzel szemben kritikai elemknt van
jelen az egszsgi llapot, a jvedelem, valamint a szemlyes biztonsg. A szubjektv
jlt minstsre vonatkoz adatok enyhe nvekedst mutatnak 2004-hez kpest,
egszsgi llapotukat tekintve nem trtnt szmottev vltozs, a kormny egszsggy
tern tapasztalt aktivitsval val elgedettsg is 5%-os emelkedst mutat, azonban a
megkrdezettek egyharmada esetn a szemlyes problmk forrsa az egszsgi llapot,
st 42% az orszg legnagyobb problmjt is az egszsggy tern ltja.
36
Ezek az
adatok azokat az elzetesen vgzett kutatsi eredmnyeket tmasztjk al, miszerint az
egszsggyi ellts szintje nem felel meg a lakossg szksgletnek.
37
Fknt az alacsony
jvedelemmel rendelkez szemlyek szmra nehezebb hozzfrni az orvosi elltshoz,
hiszen a kltsgek egyre magasabbak, azonban a szolgltats minsge nem vltozik. Az
egszsggyi rendszer dinamikja egyenltlensgekkel s ellentmondsokkal tzdelt.
Elzetes kutatsok adatai szerint az egy ltalnos orvosra jut lakosok szma az 1990-
ben mrt 179-rl 2001-re 186-ra ntt. Szmottev klnbsg tapasztalhat a vrosi s
vidki mdium kztt. Mg a vrosokban 2001-ben 302 szemly jutott egy orvosra, addig
vidken 1 917 szemly, azaz szinte hatszor tbb.
38
Teht az egszsg, mint az letminsg
kritikus eleme krvonalazdik, annak ellenre hogy az orszgos szint beavatkozsok
enyhn nveked elgedettsget vltottak ki (gyermekseglyek, nyugdjak nvelse).
A megkrdezettek mindennapos szemlyes biztonsgt nem veszlyezteti a
bnzs s a bncselekmnyek, habr 1990 ta a bnzsek szma nvekedst mutat. A
36 2007-re 10%-kal ntt azok arnya, akik jelenlegi helyzetkben a betegsgektl tartanak leginkbb (31%-rl 41%-ra).
37 Mrginean, 2004: 6.
38 Mrginean, uo.
168 Mihly Emke
bncselekmnyek arnya ltvnyosan nvekedett, fknt 1990 s 1997 kztt (160-rl
496-ra), majd 2000-re jra cskkent (336). Az ltalam elemzett adatok szerint a szegny
npessg nem rzi szemlyes biztonsgt veszlyeztetettnek.
Enyhe nvekedst mutat azok arnya, akiknek jvedelme az alapvet szksgleteket
sem fedik (64%-rl 68%-ra). A jvedelmi szint kritikus elem maradt napjainkban is a
szegny hztartsok letsznvonalt tekintve. Ennek magyarzata a GDP alakulsval
magyarzhat. Miutn a kommunizmus utols vtizedben a GDP jelents cskkenst
mutatott (a 0,93% vi tlagos nvekedshez kpest 1980-1989 kztt), addig az tmenet
idszakban az rtk meredek zuhanst mutat, gy jelenleg jval az 1980-as vben mrt
rtk alatt helyezkedik el. A GDP rtke 1999-re az 1980-ban produklt rtk csupn
8,5%-t rte el. Az 1990-1999 idszakban 2,04%-os a GDP vi tlagos visszaesse. A
legnagyobb visszaesst az 1991-1992 s 1997-1998-as idszakban fgyelhet meg.
A GDP rtknek mozgsa 2000-re megvltozott, elz vhez kpest enyhe, 1,2%-os
nvekedst regisztrltak, ez a nvekeds folytatdott 2001-ben is (kb. 4%). Azonban az
egy lakosra jut GDP (amely a lakossg gazdasgi helyzett sszehasonlt elemzsekben
dnt tnyez), alacsonyabb nvekedst mutat, mint a teljes GDP 1980 s 1989 kztt
(0,88%-os vi tlagos nvekeds). Az 1990-1999 idszakban tapasztalt visszaess nem
olyan nagymrtk a lakossg szmbeli fogyatkozsa kvetkeztben. Az vi tlagos
nvekeds az 1980-1989 idszakban 0,73%-os, mg az 1990-1999 idszakban tapasztalt
visszaess 1,85%-os. Az ltalam vizsglt npessg helyzete nem mutat pozitv fejldst
a vizsglt idszakban, st enyhn nvekedett azok arnya, akik a szksges dolgokra
sem tudnak klteni jvedelmkbl, teht e csoport esetn a jvedelmekfogyasztsi
szksgletek tern visszaess fgyelhet meg. A klnbz jvedelemforrsok trsadalmi
jelentsge szmottev, hiszen olyan trsadalmi-szocilis mechanizmusok fggvnyben
strukturldik, melyek a trsadalomban egy adott idben jelen vannak. Ennek rtelmben
orszgos szinten azt vrhatjuk, hogy a posztkommunista tmenet veiben bizonyos
vltozsoknak legynk tani a jvedelmek forrsait illeten. Pontosabban, Romnira
vonatkozan, azok a jvedelemforrsok rdekesek, melyek a lakossg s hztartsok
gazdasgi nllsodsnak megersdsvel fggenek ssze, azaz a tulajdonbl,
vllalkozsbl, mezgazdasgi termkek eladsbl szrmaz jvedelmek.
Az elemzett hztartsok esetn a legfontosabb jvedelemforrs mindkt vben a fzets
illetve a nyugdj. A szocilis juttatsokbl szrmaz jvedelmek megjelennek ugyan, de
nem a tbbsg esetben. Az adatok szerint teht a Murray ltal hangoztatott seglyfggkrl
nem beszlhetnk, hiszen nem csupn a juttatsokbl lnek, a knlkoz munkalehets-
geket is igyekeznek kihasznlni. E tren valszn, hogy nem a kezdemnyezkszsg
hinya miatt nem tudnak kitrni a szegnysgbl, hanem a felknlt munkalehetsgek
jellegnek ksznheten, hiszen ezek marginlis munkk, melyek olyan minimlis
jvedelmeket biztostanak, melyek nem elegendk az alapvet biolgiai szksgletek
kielgtsre sem. Az adatok nvekedst mutatnak a fzets jvedelemstruktrban szerepl
arnyt illeten, hiszen mg 2004-ben a jvedelemstruktra egynegyedt (25%) alkotta a
fzetsbl szrmaz jvedelem, addig 2007-re ez az arny 33%-ra ntt. A megkrdezettek
Merre tart a romniai szegnysg? 169
kevesebb mint fele esetn a csald, vagy kzeli rokon valamelyik tagja rendelkezik
hzzal vagy flddel vidken (valsznleg az els illetve msodgenercis vroslakk),
azonban a mezgazdasgi termels csak csaldi szksgleteket elgt ki.
Mint az vrhat volt, vllalkozsbl nem szrmaznak jvedelmek, sem ms
tulajdonbl, hiszen a sajt lakson kvl ms sajt tulajdonban lv ingatlannal nem
rendelkeznek. A laks sajt tulajdont kpez 2004-ben a megkrdezettek 76%-a esetn,
mg ez az arny 2007-ben 68% (szlk tulajdona 21% illetve 27%). A laks, mg ha
nem is sajt tulajdon, a meglhets alapjt jelenti.
39
A 2007-es adatok szerint a szegny
hztartsok 40%-a legnagyobb problmnak a laksgondot tartja. A laksproblmra
vilgt r, hogy egy vratlan sszeget (10 milli euro) legtbben a laksvsrlsra, nll
otthon megteremtsre, illetve lakskrlmnyeik javtsra fordtank: laksberende-
zsre, valamint klnbz fogyasztsi cikkek beszerzsre. Ebbl kitnik egyrszt,
hogy a hztartsok laksignye nincs kielgtve, elgedetlenek a lakkrlmnyekkel
is, ha lehetsgk lenne r, ezeken enyhtennek, msrszt nagyobb sszeget fogyaszts
nvelsre, szksges kiadsokra hasznlnnak fel ez azt mutatja, hogy nem ismerik
a sokkal tbbet, csak a kicsivel tbbet. Ami a lakst illeti, nem csupn menedkhelyl
kell szolglnia, hanem lnyeges s elsdleges funkcija a knyelemnyjts. Azonban a
laksbels a fziolgiai alap szksgleteken, vdelmen, biztonsgon, csaldi funkcikon
tl az nmegvalsts, a vgyteljestsek, a magamutogats sznhelye is.
40
A javakkal
val felszerelse ppen e funkcik megteremtst szolglja. A szegnyebb hztartsok
esetn a lakhely legtbbszr a minimlis knyelmet sem biztostja. Teht a szegny
hztartsok letsznvonalt tekintve a laks is mint kritikus elem jelenik meg. Orszgos
szinten rzdik a lakshiny problmja, hiszen nem lpett rvnybe egy letkpes
laksptsi rendszer, s a szocilis laksok ptse is jval a szksgletek alatti. A sajt
lakssal rendelkez szegny hztartsok esetn jelentkez tovbbi problma, a lakssal
kapcsolatos javtsokhoz szksges anyagi forrsok hinya, ami hosszabb tvon a laks
fokozatos rongldshoz vezet.
Az adatok azt mutatjk, hogy a csald alapvet s rtkes tmaszt jelent, hiszen a
megkrdezettek dnt tbbsge elgedett csaldjval s nagyon fontosnak tartja a csaldi
ktelkek polst. Elmondhat teht, hogy a csald fontos helyet foglal el az egyn
letben a nehz gazdasgi s trsadalmi krlmnyek kztt, mint tmpont jelenik meg a
szegny hztartsok letminsgben.
A tovbbiakban loglineris elemzssel vizsglom meg, hogy az egyni let
terletn kritikus elemknt megjelen vltozk milyen hatssal vannak az lettel val
elgedettsgre. Kritikus elemknt van jelen, amint lthattuk a szemlyes egszsg,
a lakstulajdonls illetve a jvedelmi helyzet. Ezek a vltozk a kereszttbla adatai
szerint szignifknsan sszefggnek az lettel val elgedettsggel. Ebbl kiindulva
39 A krdves adatfelvtel sorn az adatbzisba nyilvn csak azok a hztartsok kerlt be, akik rendelkeznek lakssal,
legyen az sajt tulajdon vagy sem.
40 S. Nagy, 1997: 49.
170 Mihly Emke
azt elemzem, hogy milyen mrtk az emltett vltozk kztti interakci, melyik
vltoz hat leginkbb az elgedettsgre. A krdsre a loglineris elemzs backward
mdszert alkalmazva keresem a vlaszt, amely sorn addig cskkentem az interakcik
szmt, amg mr a modell nem illeszkedik, s a mg illeszked modellt fogadom el
rvnyesknt.
41
A 2004-es adatokra vonatkozan az elfogadott vgs modell az albbi:
a9*a11, a11*szj
a9*loc3,
LRT df P
98.113 336 1.000
A Goodness-of-ft teszt mutatja, hogy a modell mennyire illeszkedik, a Pearsons
kh-ngyzetre

2
= (Observed Expected)
2
Expected
s a Likelihodd ratio kh-ngyzetre
G
2
= 2 Observed ln (Observed Expected) alapozva.
Ha alacsony a kh-ngyzetek (a termszetes alap logaritmusokbl ltrejtt G
2
)
rtke, akkor a modell j, jelen esetben:
Likelihood ratio chi square = 98.113 DF = 336 P = 1.000
Pearson chi square = 94.703 DF = 336 P = 1.000
teht a becslt modell jl illeszkedik a megfgyelt tblzathoz. A vgs elfogadott
modellbl lthat, hogy mind a szemlyes egszsg, mind a szubjektv jvedelmi
helyzet szignifkns hatssal van a szubjektv letminsgre, a lakstulajdonls viszont
nem. A hatsok vizsglata azt mutatja, hogy a szemlyes egszsg hatsa nagyobb, mint
a jvedelmi helyzet:
a9*a11 LH kh-ngyzet = 99.724 P=0.000
a11*szj LH kh-ngyzet = 48.875 P=0.004
41 Itt nem vezetem le a loglineris modellpts egsz folyamatt, csupn a vgs modellt mutatom be s a hatsok ers- Itt nem vezetem le a loglineris modellpts egsz folyamatt, csupn a vgs modellt mutatom be s a hatsok ers-
sgt.
Merre tart a romniai szegnysg? 171
A 2007-es adatok nem mutatnak vltozst 2004-hez kpest:
d2*d3
42
LH kh-ngyzet = 71.213 P=0.000
d2*szj
43
LH kh-ngyzet = 46.464 P=0.000
Teht az elmzsbl az a kvetkeztets vonhat le, hogy mind 2004-ben, mind
2007-ben a szemlyes let terletn tapasztalt kritikus elemek kzl a szemlyes
egszsg, egszsgi llapot szubjektv letminsgre gyakorolt hatsa kimagasl. Az
egszsg, egszsgi llapot a szegny hztartsok letben olyan kritikus elem, amelyre
a szegnysg elleni kzdelemben a politikai szfrnak, szocilpolitiknak felettbb
nagy fgyelmet rdemes fordtania, hiszen e kritikus terleten az elemzett idszakban
javuls nem tapasztalhat. Az egszsgi llapotnl kisebb, de szmottev hatsa van a
jvedelmi helyzetnek is.
A trsadalmi let minsge
Elzetes kutatsok szerint a lakossg 8-9%-a a romniai oktats minsgt nagyon
gyengnek minsti. Szmottev klnbsg van a vrosi s vidki oktats minsge
kztt, hiszen a vidki, fknt fldrajzilag zrt teleplsek esetn alacsony az oktatsi
intzmnyekhez val hozzfrs lehetsge (utak minsge, utazsi lehetsg hinya),
tovbb az intzmnyek szegnyes anyagi felszereltsge, az pletek minsge is
negatv benyomst kelt a lakossg krben. 1989 utn a romn oktatsi rendszer szmos
vltozson esett t, azonban a nem kvetkezetes oktatspolitika ktelyeket tmaszt a
lakossgban az oktats minsgvel kapcsolatosan. Romniban a GDP csupn 4%-t
fordtjk az oktatsra, mg ez az rtk ms eurpai orszgokban 6% krl mozog.
44

A szegny lakosoknak az oktats minsgrl alkotott vlemnye 2004 s 2007 kztt
szmottev vltozson nem ment t. A megkrdezettek tbb mint fele gy vli, hogy az
oktats minsge Romniban get problma, elgedetlenek a kormnynak e tern vllalt
s betlttt szerepvel.
Az egszsggyi szolgltatsokat tekintve azok arnya, akik lertkelik azt,
nagyon magas, s az arny az vek sorn szmotteven nem vltozott. A kormnynak
nem sikerlt az egszsggy tern olyan politikt vghezvinnie, amely kivltotta volna
a lakossg megelgedettsgt, ez az adatokbl is kitnik, hiszen a megkrdezettek tbb
mint hromnegyede nagyon elgedetlen az llam szerepvel, s gy tartja, hogy az elz
vekhez kpest szmottev pozitv vltozs sem tapasztalhat. Szakelemzk szerint a GDP
5-6%-t kellene az egszsggyre fordtani ahhoz, hogy a lakossg szksges elltst
fedezni lehessen.
Egy msik kritikus pontot jelent az emberek letben az orszg vezetsnek
minsge. Az adatok azt mutatjk, hogy a megkrdezetteknek az orszg vezetsbe,
42 Ahol d2 lettel val elgedettsg, d3 egszsgi llapot.
43 Ahol d2 lettel val elgedettsg, szj szubjektv jvedelmi helyzet.
44 Mrgineanu, 2004
172 Mihly Emke
vezetsgbe vetett bizalma nagyon alacsony volt 2004-ben s az is maradt. A szegny
lakosok tbb mint fele gy vli, hogy Romniban a dolgok rossz irnyba mennek, a
korrupci egyre csak terjed s nvekszik. A 2007-ben megkrdezettek tbb mint fele
(60%) gy vli, hogy letsznvonala jobb volt 1989 eltt.
Loglineris elemzssel azt vizsglom, hogy milyen hatssal van a kormny
klnbz terleten (munkahelyteremts, egszsggy, oktatsgy) kifejtett
tevkenysgrl alkotott vlemny az lettel val elgedettsgre, illetve melyik vltoz
br a legnagyobb hatssal.
45
Amint az elzetes adatokbl kitnt, ezek a terletek kritikus
elemknt jelentek meg a szegny hztartsok esetben. Ebben az esetben is, akrcsak
a szemlyes let terletn, szmottev vltozs nem trtnt a vizsglt idszakban,
hiszen 2007-ben, ugyangy mint 2004-ben, a kormny munkahelyteremtsben kifejtett
tevkenysge van legnagyobb hatssal az elgedettsgre. Szmottev hatsa van
tovbb az egszsggy terletn kifejtett aktivitsnak is.
v Interakci LRT P
2004
perf3*a11
2
42.221 0.000
perf6*a11 18.103 0.034
2007
d2*d23 40.338 0.000
d2*d18 24.044 0.004

Az elemzsbl lthat, hogy a vizsglt szegny npessg esetn ebben a
vonatkozsban a szegnysg egyik oka a munkahellyel ll sszefggsben, ami arra
enged kvetkeztetni, hogy szegnysgk nem a devins viselkedsbl, rtkekbl,
attitdkbl fakad, hanem a trsadalmi struktra az, ami meghatroz, jelen esetben
a munkahelyek hinya, vagy annak elrhetetlensge. Lthattuk, hogy a rendszervltst
kveten bizonyos ismeretekre, tudsokra, kszsgekre s tapasztalatokra a piacon nincs
tbb kereslet, gy a munkavllal sttustl, pozcijtl, osztly-hovatartozstl
fggetlenl fennll a lefel irnyul mobilits veszlye. A munkapiacon a technolgiai
vltozs nyomn bizonyos tudsok termszetszerleg elrtktelenednek, ami munka-
nlklisget, szegnysget generl s ezltal az letsznvonal cskkenst.
45 Vltozk 2004: a11 lettel val elgedettsg, perf3 a kormny munkahelyteremts terletn kifejtett tevkenysgvel
val elgedettsg, perf6 a kormny egszsggy tern kifejtett tevkenysggel val elgedettsg, perf10 - a kormny okta- 0 - a kormny okta- - a kormny okta-
tsgyben kifejtett tevkenysgvel val elgedettsg.
Vltozk 2007: d2 lettel val elgedettsg, d15 a kormny oktatsgyben kifejtett tevkenysgvel val elgedettsg,
d18 - a kormny egszsggy tern kifejtett tevkenysgvel val elgedettsg, d23 - a kormny munkahelyteremts terle-
tn kifejtett tevkenysgvel val elgedettsg.
Merre tart a romniai szegnysg? 173
Egyn s trsadalom kapcsolata
Az a md, ahogyan az emberek egy trsadalomba beilleszkednek, ahogyan ms
emberekhez, intzmnyekhez viszonyulnak, trsadalmi szerepeiket betltik, lerhat az
emberekbe, intzmnyekbe vetett hitvel, a helyi, orszgos szint politikai s trsadalmi
gyekben val rszvtelk ltal. Ezek a dimenzik a vizsglt szegny npessg
letminsgt tekintve dnt tbbsgben kritikus elemknt jelennek meg. Az elemzett
mutatk az emberek bizalmatlansgt mutatjk embertrsaik, a klnbz intzmnyek
irnt s a trsadalmi valamint politikai letben val rszvtel teljes hinyt.
Az embertrsak irnti bizalom elrevetti az emberek ms emberekhez
viszonytott helyzett. Az embertrsak irnti pozitv viszonyuls (bizalom) intenzv
trsas kapcsolatokat felttelez, a trsadalmi integrci magasabb fokt. ltalnosan
a bizalom, mint a trsadalmi tke alapvet mutatja, olyan kollektv forrs, mely az
egyneket egymshoz kti, s elsegti a kz rdekben val egyttmkdst. Az
adatok azt mutatjk, hogy a szegnyek esetn az embertrsakba vetett bizalom nagyon
alacsony, mg az enyhe pozitv fejlds ellenre is. 2004-ben a megkrdezettek jval
tbb mint fele (71%) gondolja gy, hogy az emberek nem megbzhatak. Ez az arny
hrom v mlva valamelyest cskkent, csupn 3%-kal. A 6. sz. tblzat megmutatja,
milyen mrtk a klnbz kategrikba sorolt emberekbe vetett bizalom 2007-ben.
(Ld. 6. sz. tblzat Digitlis vltozat.)
Az adatokbl lthat, hogy fknt a csald s a rokonsg jelentik a tmpontokat,
akikre szmtani lehet s akiknek bizalmukat szentelik, a tovbbi kategrikkal
kapcsolatos bizalom nagyon alacsony. Az ember trsadalmisgnak legfontosabb
eleme a reciprocitsba s intzmnyekbe vetett hit, azonban az adatok szerint a szegny
npessg gyenge interperszonlis kapcsolatokkal jellemezhet. A vizsglt szegny
npessg intzmnyekbe vette bizalma kritikusnak mondhat, az egyhz kivtelvel,
ami azt mutatja, hogy a vallsi rtkek tern tradicionlis csoportrl beszlhetnk.
A helyi illetve orszgos politika irnti rdeklds nagyon alacsony. A
megkrdezettek dnt tbbsge gy tartja, hogy vagy a hozz hasonl emberek
sem helyi sem orszgos szinten nem brnak dnt befolyssal a fontos krdsekben.
A dntshozsban val rszvtel helyi szinten relevnsabb, hiszen ezltal az egyn
integrcija a trsadalmi kapcsolatok hljban knnyebben kivitelezhet. Teht az
egyn trsadalmi letben val rszvtelnek helyi szint mlyebb elemzse javallott,
hiszen a problmk rthetbbek, a kormnyzati szervek kzelebbiek, a rszvteli eslyek
is magasabbak. Tovbb a lakosok helyi szint rszvtelnek vizsglata szocilpolitikai
szempontbl is produktv lehet. A szegny lakosok esetn az adatok felettbb alacsony
trsadalmi rszvtelt mutatnak, teht az egyn s trsadalom kapcsolatnak e dimenzija
kritikusnak mondhat.
174 Mihly Emke
Kvetkeztetsek
Jelen tanulmnyban, a rendszervltst kvet trsadalmi-gazdasgi folyamatok
kontextusban, annak elemzsre tettem ksrletet, hogy az als trsadalmi csoport
gazdasgi helyzete, letminsge milyen fejldst mutat az Eurpai Unihoz val
csatlakozs eltti s utni kontextusban, hogyan rzkelik mltbeli, jelenbeli illetve
jvbeli helyzetket, milyen aspircikkal rendelkeznek, milyen flelmeik vannak.
A szegnyek letminsgnek vizsglata, az letminsg klnbz dimenziiban
fellelhet kritikus elemek vizsglata bizonyos vonatkozsban megvilgtja, hogy e cso-
port esetn mennyire beszlhetnk a szegnysg kultrjrl. Az elemzett dimenzikbl
kiindulva elmondhat, hogy a vizsglt szegny npessg szemlyes letnek terletn
kritikus elemknt jelenik meg fknt az egszsgi llapot s a jvedelmi szint,
alacsonyabb hatssal a laksproblmk. Tmaszpontul szolgl a csald s a rokonok.
Az elemzett hztartsok esetn a legfontosabb jvedelemforrs a fzets illetve a
nyugdj. Elhanyagolhat azok arnya, akik szocilis juttatsokra tesznek szert, gy nem
beszlhetnk seglyfggkrl,
46
akik megszoktk, hogy llami tmogatsbl ljenek s
nem hasznljk ki az elttk nyl lehetsgeket. Az alacsony iskolzottsg, szakkpests
hinya, illetve az iskolai vgzettsgek elrtktelenedse az oka, hogy vgrvnyesen
kiestek, vagy be sem kerltek a formlis munkaerpiac mezejre. A trsadalmi let
terletn nehz tmaszpontokat azonostani: mind a munkahelyteremts, az oktats,
egszsggy, az orszg vezetsrl alkotott vlemny kritikus elemknt krvonalazdnak.
A vizsglt npessg kormnnyal szembeni vrakozsa fknt a munkahelyteremtsre
irnyul, egy minimlis jlthez szksges jvedelem biztostshoz. A szegnyek krben
az egszsggy, de az oktats minsge is get problmaknt jelenik meg. Az egyn s
trsadalom kapcsolata tern az elemzett mutatk szintn kritikusak a szegnyek letben.
Az adatok az emberekbe s intzmnyekbe vetett bizalom szinte teljes hinynak realitst
mutatjk. A trsadalmi s politikai letben val rszvtel hinya, az ltalnos politikai
rdektelensg s kibrndultsg jellemz. A szegnysg cskkentst clz politikai
intzkedsek clzottabb tehetk, ha ezeket a kritikus elemeket is fgyelembe veszik s
ptenek rjuk.
sszessgben elmondhat, hogy habr 2007-ben kevesebben helyeztk hztartsukat
a szubjektv jltet mr skla als rtkeire, ennek ellenre a szegnyek letminsgre
vonatkoz adatok nem mutatnak szmottev vltozst az Eurpai Unihoz val
csatlakozs els vben. 2007-ben ugyanazok a kritikus elemek lelhetk fel, mint 2004-
ben. Minimlisan cskkent az letminsggel val elgedetlensg 2007-re, a hztartsok
tbbsgben hasonl gazdasgi helyzettel, hasonl letminsggel rendelkeznek, mint
2004-ben. Ami a jvkpet illeti, tbbsgben gondoljk gy, hogy az elkvetkez vekben
llapotuk nem fog szmotteven vltozni. Lthattuk, hogy azok a hztartsok, melyek a
46 Nyilvn a feldolgozott krdves kutatsok is a lakssal rendelkez szemlyekre terjedtek ki, a lakssal nem rendelkezk
csoportjt a tovbbiakban rdemes interjsorozattal feltrkpezni.
Merre tart a romniai szegnysg? 175
szubjektv nbesorols sorn a skla als rtkeit vlasztjk, a posztkommunista tmenet
veszteseiknt hatrozzk meg magukat. Az tmenet sorn nyeresgre nem tettek szert, st a
mindennapos meglhets biztonsga is veszlyeztetve ltszik. Szmukra a kommunizmus
j tlet volt, vlemnyk szerint az orszg gazdasga romlott 2004-hez kpest, s a
tovbb roml folyamatot ltjk folytatdni a jvben is.
A vizsglt szegny hztartsok negatv jvkpt, letminsgt befolysol
kritikus elemek jelen elemzs sorn felsznre kerltek, a tovbbi elemzsben, kutatsban
ezekbl kiindulni s ezeket fgyelembe vve rdemesnek tartom a jelen elemzs adatait
sszehasonltani a tbbsgi trsadalmi csoportokkal, az gy nyert elzetes eredmnyekre
tmaszkodva a kutatst mlyinterj sorozattal kiegszteni.
Irodalomjegyzk
COMA, Mircea 2007: ncotro ne ndreptm. (Merre tartunk) In:
Barometrul de opinie public. Szerkesztette:
BDESCU, Gabriel. Bukarest: Soros Alaptvny
COWARD, Barbara FEAGIN,
Joe WILLIAMS, Allen 1974:
The Culture of Poverty Debate: Some Adittional
Data. Social Problems. Vol. 21, No. 5. (Jun.), 621-
634.
DAN, Ioana 2005: Transition and Poverty in Post-Socialist Romania.
Babe-Bolyai Tudomnyegyetem, 2005. prilis
25.
http://www.polito.ubbcluj.ro
DOMANSKI, Henrik 2001: A szegnysg trsadalmi meghatrozi a poszt-
kommunista trsadalomban. Szociolgia Szemle
2001/4. 40-65.
HANNERTZ, Ulf 1969: Soulside inquires into Ghetto Culture and
Community. New York: Columbia University
Press
KANE, Sharon KIRBY Mark
2003:
Wealth, Poverty and Welfare. New York: Palgrave
Macmillan
LEWIS, Oscar 1968: Sanchez gyermekei. Budapest: Eurpa Knyvki-
ad
LISTER, Ruth 1991: Concepts of Poverty. Social Studies Review, vol.
6, no. 5.
176 Mihly Emke
MRGINEAN, Ioan 2004: Calitatea vieii n Romnia 1990-200. Raport de
cercetare. (letminsg Romniban 1990-2003.
Kutatsjelents). Bucureti: ICCV.
PTER Lszl 2003: j szegnyek tllsi stratgii. Erdlyi Trsada-
lom 2003/1. 25-50.
PREOTEI, Mihnea 2006: Salariaii romni ctigtori i perdani ai
tranziiei. (Foglalkoztatottak Romniban az
tmenet nyertesei s vesztesei). CALITATEA
VIEII, XVII/34. 1-20.
SANDU, Dumitru 2007: Avatarurile nemulumirii sociale n Romnia anilor
1998-2007. (A trsadalmi elgedetlensg mutati
Romniban 1998-2007 kztt) In: Barometrul de
opinie public. Szerkesztette: BDESCU, Gabriel.
Bukarest: Soros Alaptvny
S. NAGY Katalin 1997: Fogyaszts s lakskultra Magyarorszgon a het-
venes vekben. Replika 26. 4753.
STNCULESCU, Manulea
2007:
Structura social i strategii de via, Romna
1997-2007. (Trsadalmi struktra s letstratgik
Romniban 1997 s 2007 kztt). In: Barometrul
de opinie public. Szerkesztette: BDESCU,
Gabriel. Bukarest: Soros Alaptvny
STANCIU, Mariana (szerk.)
(2005):
Impactul social difereniat al creterii costurilor
utilitilor publice asupra consumului populaiei .
(Kutatsjelents. A kzleti kltsgek nvekeds-
nek megklnbztetett trsadalmi hatsa a lakos-
sg fogysztsra) Bucureti:ICCV.
TTH Istvn RVAI Zsfa
2001:
Likviditsi korlt s fogyaszti trelmetlensg. A
magyar hztartsok fogyasztsi s megtakartsi
dntseinek empirikus vizsglata. MNB Fzetek.
2001/2. Budapest: Magyar Nemzeti Bank
TELIUC, Emil POP, Lucian
PANDURU, Filofteia 2003:
Poverty in Romania: Profle and Trends during the
1995-2002. Romania: Poverty Assessment. Report
No. 26169-RO. September. World Bank
ZAMFIR, Ctlin 2001: Situaia srciei n Romnia (A szegnysg hely-
zete Romniban). Romnia Social 3-4/2001. 2.
Takcs Zoltn
Regionlis felsoktats - Vajdasg
1
A Vajdasg, mint rgi szerepe Szerbin bell meghatroz. A 90-es vek kritikus
vltozsai, amelyekkel a szerb trsadalom folyamatosan szembeslt (Jugoszlvia
szthullsa, dlszlv hbork, a nemzetkzi kzssgek szankcii, hiperinfci, NATO
bombzs, nem beszlve a meneklthullmokrl, ltalnos szocilis nyugtalansgrl,
munkanlklisgrl, szegnysgrl, stb.), hihetetlenl nagy elvltozsokat hozott
felsznre a trsadalom minden szegmensben. Klnsen szembetn a marginalizlds
terleti szinten. A trsadalomban konzervldott negatv vltozsok felerstettk
a regionlis egyenltlensgeket Szerbiban, amely egyik legnagyobb vajdasgi
krvallottja a dlvidki magyarsg lettert kpez szaki hatrrgi.
Az oktats regionlis-trsadalomgazdasgi vetlete kpezi a tanulmny fkuszt.
Az oktatson bell, a felsoktats ltal termelt regionlis egyenltlensgek problmja
mindenkppen megoldsra szorul. A Dlvidki magyarsg helyzete e tren (is) igen
sszetett: a tovbbtanulsi hajlandsg kisebb, mint a tbbsgi nemzet, a gyermekek
szma folyamatosan cskken, valamint a tovbbtanuls dimenzija nem csak a
szndkon mlik, de a hozzfrsen is. gy az eslyegyenlsg hasonl felttelei
kztt, nem okoz nagy meglepetst az a tny sem, hogy a vajdasgi magyar fiskolsok,
egyetemistk rszarnya fele akkora, mint a vajdasgi 20 s 35 v kztti lakossg
(5,59% a magyarok esetben, mg 11,5% a vajdasgi lakossg esetben). A nemzeti
kisebbsgek felsfok kpzettsgben is hasonl arny klnbsgek mutatkoznak.
A magyarok mintegy 6,3%-a, mg a tbbsgi nemzet 11,3%-a rendelkezik felsfok
vgzettsggel. Az egyetemet vgzettek arnya a magyarok krben igen alacsony (a 15
vnl idsebb lakossg 3,3%-a). A magyar egyetemistk rszarnya az ssz vajdasgi
hallgati ltszmban 6%, rszarnyuk azonban folyamatosan cskken.
2
A vltozsok
kezdemnyezse nlklzhetetlen, hogy a dlvidki magyarok megtallhassk
jvkpket a szlfldn, benne iskoljukat, munkahelyket, csaldjukat. A
munkaer-piaci eslyek emelse cljbl is jelents, hogy olyan iskolahlzat ltezzen,
amely eleget tesz a munkavllalsi kihvsoknak a rgiban. Mit tehet a hatron
tvel oktatsi- s tudomnyos tevkenysg a megfelel jvkp formlsban? Hogy
hasznlhatk a hatr menti- s ms rgikkal polt nemzeti-nemzetkzi kapcsolatok
az innovci s tudstranszfer lebonyoltsban? Krds, hogy segthet-e mindez a
vajdasgi magyarsgot rint regionlis (esly)egyenltlensgek megoldsban?!
1 A szakmai segtsgrt, adatszolgltatsrt ezton szeretnk ksznetet mondani Gbrity Molnr Irnnek.
2 Popis, 2002; Knjiga, 16: 48-110.
178 Takcs Zoltn
A tanulmny clja, mdszertana
A tanulmny clja azon lehetsges jvkpek felvzolsa, amelyek az elkvetkez
hosszabb tv (15-20 ves) idszakban a dlvidki felsoktatst meghatrozzk/
meghatrozhatjk. Korbbi empirikus kutatsok eredmnyei
3
a vajdasgi rgira
jellemz sikeres s sikertelen karrierutak, a jellemz szakok, munkaer-piaci
hasznosulsok ismeretben, valamint a meglv iskolai statisztikk, jellemz
demogrfai trendek oktatsi keresztmetszetei ltal kerlnek megfogalmazsra a
perspektvk. Rszben mlyinterjk, s egy fkuszcsoport-vizsglat eredmnyeibl,
sszegzseibl mert a tanulmny, rszben pedig a mr meglv, tmval kapcsolatos
irodalom feldolgozsa rvn (a teljessg ignye nlkli) jrja krl a jelen problmt.
Elmleti flvets: a rgi oktatsa kitrsi pontokat keres. A vltozsok/vrakozsok
hordozi a rgi fataljai (rettsgizi, egyetemi hallgati, diplomsai, tovbb a rgi
egyetemeinek oktati, oktatspolitikusai, dntshozi). Olyan vltozsok kezdemnye-
zse vlik srgss, amelyekkel a rgi a rgi-specifkumokat, tanulsi szndkot,
szellemi kapacitsokat fgyelembe vve piackpes szakmaknlatot kpvisel emberi
erforrs bzis kiptsre lesz majd kpes, brmifle megklnbztetsek nlkl.
Hlzatos s tbbnemzetisg egyetemalapts kpezi a megfelel forgatknyvet
a felsoktatsban felsznre kerl regionlis egyenltlensgek kezelsre az szak-
vajdasgi rgiban.
Egy rgi felsoktatsrl
Amikor a tr taglalsa (nha csak hipotetikus megkzeltsben) szba kerl,
feszltsgek kerekednek fell a szerb trsadalomban, a politikai elit kpviselin.
Szerbiban szigor kzigazgatsi kategriaknt kell a tr fogalmt rtelmezni, amely
lehatrolsnak alapjt, hatskrt egyrtelmen a Kztrsasg alkotmnya hatrozza
meg. A centralizlt llamberendezs kvetkezmnyekppen rgikrl is kevs sz
esik Szerbiban,
4
annak ellenre, hogy a Vajdasgban a rgi-identits hatrozott,
ers s jelents integratv s fejldsi potencilknt kezelend,
5
tovbb, hogy
a regionalizcinak 1990-ig a JSZSZK terletn alkotmnyos (intzmnyestett)
hagyomnya volt, ahol a tartomnyok alkotmnyban rgztettk a gazdasgi, politikai
s kulturlis autonmia krdskrt. A tartomnyok ilyen jelleg alkotmnyos jogainak
meghatrozsa megfelel alapja lehetett volna a tovbbi regionalizcinak Szerbia
3 MTA Etnikai-nemzeti Kisebbsgkutat Intzetnek Krpt-medencei kzs kutatsa: a vajdasgi kutatsok msod-
elemzse. Gbrity, 2007: 132-172. http://www.apalap.hu/letoltes/kutatas/karrierutak_vagy_zarojelentes.pdf (Letltve:
2008.02.15.)
4 Errl bvebben lsd: Takcs, 2008a: 123-158.
5 Domonji, 2006: 7.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 179
terletn.
6
A Vajdasg civilizcis, kulturlis, gazdasgi s tbbnemzetisg rksge
folytn az eurpai rgi s Szerbia Eurpra nyl kapuja. Az j szerb alkotmny
garancii nlkl,
7
2006 utn a rgi jogilletkessgeit megfogalmaz a szerbiai
demokratikus korszak legjelentsebb trvnyi produktuma Az autonm tartomny
egyes hatskreinek meghatrozsrl szl trvny, azaz az Omnibusz-trvny,
8

amellyel a Vajdasg 24 llamigazgatsi terleten, gy az oktats terletn is visszakapta
azokat a jogkrket, amelyek a miloevii rendszer alatt szntek meg. Ugyanakkor
e trvny elfogadsa egyltaln nem jelentette az 1974-es jugoszlv alkotmny ltal
szavatolt jogok teljes mrtk visszanyerst. Az emltett Omnibusz-trvny teszi
lehetv a Vajdasgban a felsoktats regionlis tervezhetsgt, s osztja meg
lnyegben a felsoktatsi jogszablyzst Szerbiban.
2005. augusztus 24-tl a felsoktats terlett j Felsoktatsi trvny
9

szablyozza. A trvny reformhordoz dokumentum. Jelen tanulmny szempontjbl
fontos elemezni a szerb jogszablyok vajdasgi felsoktatsi intzmnyek ltrehozsra
s mkdtetsre vonatkoz elemeit is. Ez kt szinten jelenik meg: kztrsasgi s
tartomnyi trvnykezs elemeknt.
10
Az n. Omnibusz-trvny alapjn a tartomnyban
lv llami karok alaptsnak joga az autonm tartomny hatskrbe tartozik,
de ha az jvidki Egyetem keretei kztt alakulna meg, az Egyetem jvhagysa
is szksges lenne. A szerbiai jogszablyok a belfldi alaptst preferljk, s ez az
egyetemek ltrehozsra is vonatkozik: klfldi jogi szemly csak egyetemi szint
6 Tripkovi, 2003: 119.
7 Szilgyi, 2006: 1-8.
8 Zakon o utvrivanju odreenih nadlenosti Autonomne Pokrajine = Szerbia Kztrsasg Hivatalos Kzlnye 2002. 6. sz.
14-16. szakasz: Az autonm tartomny a felsfok oktatst szablyoz trvnnyel sszhangban szervei rvn: fiskolkat,
egyetemet, egyetemi karokat alapt; megllaptja hogy ezek az intzmnyek eleget tesznek-e a mkdsk megkezdshez
s tevkenysgk folytatshoz szksges feltteleknek; megllaptja a beiratkozsi kvtkat; kinevezi a fiskolk igazga-
tjt; kinevezi a fiskolk, egyetemek, egyetemi karok igazgatsi szervbe az alapt kpviselit; kzigazgatsi felgyeletet
gyakorol. Az autonm tartomny biztostja ezen intzmnyek mkdshez s programjainak vgrehajtshoz szksges
forrsszablyzsi eszkzket idertve a kltsgvetsbl fnanszrozott egyetemi tandjat, a beruhzsi s foly karbantar-
tshoz szksges pnzeszkzket. Megjegyzs: a forrsszablyozsi mechanizmusokrl lsd rszletesebben: Takcs, 2008b:
389-394.
9 Zakon o visokom obrazovanju Slubeni Glasnik RS br. 76/2005 A trvny leszgezi a Bolognai Nyilatkozattal kapcso- Zakon o visokom obrazovanju Slubeni Glasnik RS br. 76/2005 A trvny leszgezi a Bolognai Nyilatkozattal kapcso-
latos szablyok, gy a ktciklus kpzs implementcijnak szablyait is, azzal, hogy a kompetencikat hrom szervezet
kztt osztja meg: 1.) az llam alapt, akkreditl, egyest, megszntet, fnanszroz, ellenriz/elismer (minsget, kpestst),
jogokat szavatol; 2.) a felsoktatsi intzmny munkaviszonyt ltest, felvesz, tanulmnyi programokat r el, diplomt oszt,
tovbbkpez. 3.) szakrti csoportok: Felsoktatsi Nemzeti Tancs, Akkreditcis Kzpont s a konferencik. A trvny
az egyttmkdsi elven alapul korporatv oktatsi modell kialaktsa mellett szll skra (a tiszta piaci s a kzszolglati
modell helyett), ahol a magnegyetemek alaptsa hatkonyabb ellenrzsi folyamat al kerl. A felsoktatsi intzmnyek
autonmija rszben abban nyilvnul meg, hogy k rjk el a tudomnyos szemlyzet (oktatk s kutatk) megvlaszts-
nak kritriumait, amely az akkreditci sorn ellenrizhet.
10 A jugoszlviai oktatsi rendszert jelenleg az albbi trvnyek szablyozzk: Kisebbsggyi trvny (Szvetsgi Par- A jugoszlviai oktatsi rendszert jelenleg az albbi trvnyek szablyozzk: Kisebbsggyi trvny (Szvetsgi Par-
lament 2002. februr vge); Omnibusz-trvny (Szerbiai Parlament 2002); Felsoktatsi trvny (Szerbia Parlament
2005).
180 Takcs Zoltn
kart (fakultst) alapthat, a belfldi jogi szemly egyetemet is. A klfldi egyetemek
kihelyezett tagozataira nem tr ki a trvny. A jelenlegi trvny szerint Szerbiban csak
szerb nyelv fiskolai s egyetemi oktats, illetve vilgnyelven megszervezett felsfok
oktats ltezhet.
11
Egy kar mkdst akkor engedlyezi a szerb kztrsasgi vagy a
tartomnyi kormny, ha eleget tesz bizonyos oktati, trgyi s anyagi feltteleknek.
12

Lthat, hogy az j egyetemek, karok ltrehozsa szmos jogi megszortsba
tkzik. Viszont a karok autonm tevkenysgeit nem korltozza a trvny
esetleges nemzetkzi kapcsolatok foganatostsban, hatr menti, hatrokon tvel
egyttmkdsek kezdemnyezsben, a meglv kapcsolatok polsban. Nem
formalizlt, szemlyes kapcsolatok, szakmai kapcsolatok (oktatk s hallgatk rszrl)
segteni tudjk az intzmnyeslt egyttmkdsek, sokoldal, szerzdses kapcsolatok
ltrehozst, a meglv kapcsolatok polst. Ez a tendencia a jvben folytatdni
s ersdni fog, a nemzetkzi egyttmkdsek az intzmnyek versenykpessgt
szmotteven befolysol, meghatroz tnyezk lesznek, a jvbeli siker egyik
zlogt fogjk jelenteni. Ezrt az egyetemeknek, fiskolknak nagy hangslyt kell
fektetnik a nemzetkzi kapcsolatrendszerk kiptsre, bvtsre, valamint meglv
egyttmkdseik intenzvebb ttelre. Szndk szintjn szinte mindentt megjelenik
ez a trekvs, m az intzmnyek mg nem tulajdontanak stratgiai jelentsget a
nemzetkzi kapcsolatoknak.
13

Felsoktatsi statisztikk a rgibl
A vajdasgi felsoktatsi terletet meghatroz intzmnyek, ahol felsfok oktats
folyik:
14
- az egyetlen llami egyetemi kzponti hlzat az jvidki Egyetem, 14 karral
(jvidk, Szabadka, Nagybecskerek s Zombor szkhellyel),
- az llami, talakulban lev fiskolai intzmnyek (jvidk, Szabadka,
Nagybecskerek, Kikinda, Sremska Mitrovica, Versec szkhellyel),
- az j, magn fiskolai intzmnyek (akkreditlt s nem akkreditlt szakokkal
tartomny szerte),
- a klfldi/magyarorszgi kihelyezett tagozat tevkenysge (Zenta),
- az jabban beteleplt dl-szerbiai kihelyezett egyetemi karok,
- tovbb meg kell emlteni a klfldn/anyaorszgi felsoktatsi intzmnyekben
11 A felsoktatsi trvny 30 jelentkez esetn nem tiltja s a karok vezeti krvnyezhetik a Kormnynl a magyar
csoportok ltrehozst. Ennek kivvsa olykor meglehetsen nagy akadlyokba tkzhet, elg krlmnyes lehet.
12 Pl. a Szerb Kormny Akkreditcis Bizottsga ltal jvhagyott stdiumok, tovbb az indul karon az oktatk 2/3-a
teljes munkaidben dolgozik, ahol megfelel plet, laboratriumok, eladtermek, knyvtr biztostjk a munkhoz szk-
sges feltteleket.
13 Rechnitzer Smah, 2007: 52-71.
14 Gbrity, 2006b: 113.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 181
tanul vajdasgi/magyar hallgatkat is, mivel szmuk igen jelents (becslsek
szerint 700-800 fre tehet),
15
s hazatrsket kveten nagyban befolysolhatjk
a dlvidki magyar felsoktatsi kzeget (az sztndjprogramokkal tmogatott
hinyszakmk ptlsval, klfldn megszerzett gyakorlatias, EU-konform szaktuds
alkalmazsval).
Az jvidki Egyetem 1960. jnius 28-n alakult meg, alaptja a Szerb Kztrsasg.
A 2007/2008-as tanvben, a felsoktatsi intzmnyekben, azaz az egyetem 14 karra
(218 szakon), valamint tovbbi 10 fiskolra (34 szakon) iratkozhattak a vajdasgi
tanulk. A 2006/2007-es tanvben 54 763 egyetemista, illetve fiskols tanult sszesen
a rgiban. A Szerbiban tanul teljes hallgati kontingens (238 710 hallgat) 22,9%-t
kpviseli a vajdasgi hallgati ltszm. A 2006-os vben 29 406 diploms fatal kerlt
ki a szerbiai felsoktatsi intzmnyekbl, mg a vajdasgi intzmnyekben diplomt
szerzett fatalok szma 8 164 volt. A diplomzott szerb fatalok mintegy 1/5-e fejezte
be egyetemi tanulmnyait a programmal elltott hatridn bell, mg Vajdasgban a
fatalok 38,56%-a, azaz a ktszerese.

16

1. sz. bra Hallgati ltszm a Vajdasgban
17
15 Gbrity, 2006b: uo.
16 Republiki Zavod za Statistiku: 2007. Statistiki Godinjak Srbije. Beograd, 358.
17 Tartomnyi Oktatsgyi s Mveldsi Titkrsg (2006) adatai alapjn sajt szerkeszts
182 Takcs Zoltn
A fenti ler statisztikkbl krvonalazdni ltszik egy orszgos trend, miszerint az
egyetemre iratkozk szma a 2000. vtl hatrozottan megnvekszik, mg a fiskoln
val tanulst egyre kevesebben preferljk. Ezzel ellenttben a magyar dikok egyre
nagyobb szmban iratkoznak fiskolkra, mg az egyetemen tanulk szma stagnl.
A demogrfai trendek alapjn a vajdasgi sszlakossghoz viszonytva a magyarok
arnya fokozatosan cskken, viszont e demogrfai tnyek oktatsi keresztmetszete sem
kielgt, ugyanis a magyar hallgatk rszarnya az sszes vajdasgi hallgatk szmhoz
viszonytva egyre kevesebb. A nyolcvanas vekben rszarnyuk mg meghaladta a 10%-
ot, de a hbors helyzet idejn, a vlsgos vekben drasztikusan cskkent. A politikai
rendszervlts remnyben, 2000-ben rezheten tbb fatal maradt itthon a magyar
felsoktatsi intzmnyekben. A bombzs vben (1999) a felsoktatsi intzmnyekbe
val felvtelek idejn nem volt minst vizsga, mgis viszonylag kevs magyar fatal
jelentkezett a fiskolkra, nagy rszk klfldre tvozott. Az utbbi vekben (2002-tl
kezdve) azonban ntt a magyar fatalok rdekldse fiskolink irnt, fleg a magyar
nyelven eladsokat biztost fiskolk irnt.
18
Egyetemi kar
sszes
egyetemi
hallgat
Magyar
egyetemi
hallgatk
Elsves
egyetemi
hallgatk
Elsves
magyar
hallgatk
Mvszeti Akadmia, jvidk 811 60 188 10
Kzgazdasgtudomnyi Kar,
Szabadka
5 624 728 1254 161
Testnevelsi Kar, jvidk 1 063 29 267 8
Mszaki Tudomnyok Kara,
jvidk
7 183 250 1 692 64
Blcsszkar, jvidk 3 683 134 999 31
ptmrnki Kar, Szabadka 633 128 187 34
Orvostudomnyi Kar, jvidk 3 103 169 407 29
Mezgazdasgi Kar, jvidk 3 123 142 570 42
Termszettudomnyi Kar,
jvidk
3 909 164 852 49
Jogtudomnyi Kar, jvidk 4 892 158 874 27
Mihajlo Pupin Mszaki Kar,
Nagybecskerek
2 239 105 489 18
Technolgiai Kar, jvidk 1 128 38 166 10
Tantkpz Kar, Zombor 768 193 171 35
sszesen 38 169 2 298 8 116 518
18 A kilencvenes vekben ezzel prhuzamosan cskkent a magyar egyetemi hallgatk szma. Javulst a rendszervlts utn
(2002-tl kezdve) tapasztalunk, de az sszes egyetemista rszarnyban a magyarok szma ma is alig haladja meg a 6%-ot.
Gbrity, 2006b: 115-120.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 183
Fiskolai intzmny
sszes
fiskols
sszes
magyar
fiskols
Elsves
fiskols
Elsves
magyar
fiskols
gyviteli Fiskola, jvidk 2 770 48 1 400 24
Mszaki Fiskola, Becskerek 944 99 342 32
Mszaki Fiskola, jvidk 961 44 320 27
Mszaki Fiskola, Szabadka 816 470 304 278
vkpz Fiskola, jvidk 415 36 162 24
vkpz Fiskola, Szabadka 450 121 151 51
vkpz Fiskola, Mitrovica 339 2 150 2
vkpz Fiskola, Kikinda 360 16 130 7
vkpz Fiskola,
Fehrtemplom
446 8 184 4
sszesen 7 501 844 3 143 449
1. sz. tblzat A vajdasgi egyetemi hallgatk/fiskolsok a 2004/2005-s tanvben
19
2. sz. bra Hallgati ltszmnvekeds 1990-2006
20
19 Gbrity, 2006b: 117-118.
20 Republiki Zavod za Statistiku, 2008.
184 Takcs Zoltn
A 2. brhoz kapcsoldan rdemes a rgira kivettett felsoktatsi expanzit
tovbb elemezni. A soron kvetkez, 2005/06-os tanvben, a Vajdasgban az elz
iskolavhez kpest 7,32%-kal tbb hallgat kapcsoldott be a felsoktatsba. A 2006/07-
es tanvet az azt megelzhz viszonytva viszont ez a szm mr 10,27%-kal volt tbb.
A rgi hallgati ltszma hatrozott mennyisgbeli nvekedst produkl vrl vre.
Tovbbi relatv szmokban kifejezve lthat, hogy ez a mennyisgi nvekeds a rgin
bell sokkal meghatrozbb, mint pldul Kzp-Szerbiban, illetve Szerbiban. A
1990/1991-es iskolavet alapul vve, ma a Vajdasgban 120%-kal tbb egyetemista
tanul, Kzp-Szerbiban 99%-os ez a nvekmny, amely kztrsasgi szinten 104%-os
nvekedsben sszegezhet.
3. sz. bra Regionlis klnbsgek a tanmenetszerinti diplomaszerzsben,
Szerbiban.
21
Minsgbeli vltozsokra, koncepcivltsra utal jeleket is tallunk a felsoktatsi
statisztikk mgtt. Az jvidki Egyetem, a bolognai folyamat adaptlsa sorn, szmos
tren kiemelkedik a tbbi szerbiai egyetem kzl. A 2003/2004-es tanvben a karok
ltal knlt szakok szma 153 volt, mely az vek sorn a 2007/2008-as vre 218-ra
nvekedett,
22
bizonytva ezltal is az egyetem hajlandsgt a fexibilisebb, gazdagabb,
nyitottabb programok indtsra. Ugyanez elmondhat a fiskolkrl is, ahol az elmlt
vekben 9 j szakot indtottak. A bolognai folyamat fokozatos bevezetsvel sor kerl a
21 Republiki Zavod za Statistiku, 2008.
22 sszehasontsok alapjn a 2007/2008-as tanvben http://prijemni.infostud.com/univerziteti/Univerzitet_u_Novom_
Sadu/3 (Letltve: 2008.02.12.)
Regionlis felsoktats - Vajdasg 185
vajdasgi egyetemistk ltal kpviselt rtkrendszer
23
tiszteletben tartsra is, miszerint
remnyket fejezik ki, s tmogatjk a felsoktats reformjainak vghezvitelt,
s a bolognai folyamatok zkkenmentes gyakorlati alkalmazst is a trsadalmi
felelssgvllals szellemben. Cl, hogy javulhasson az egyetemistk trsadalmi
sttusza, szemlyes lete, a tanuls hatkonysga, tovbb a fatalok szabadidejnek
kreatv s egszsges kihasznlsa. Elsk kztt szerepel az egyetemi tanulmnyok
felttelrendszernek javtsa.
A magyar egyetemistk terleti koncentrcija:
jvidk 40,48%
Szabadka 46,05%
Nagybecskerek 6,49%
Zombor 6,14%
Egyb teleplsek <0,5%
4. sz. bra A rgi felsoktatsnak terleti koncentrcija
24
23 Pokrajinski Sekretarijat za Sport i Omladinu, 2004. 5-6.
24 Tartomnyi Oktatsgyi s Mveldsi Titkrsg (2006) adatai alapjn sajt szerkeszts.
186 Takcs Zoltn
A Vajdasgi rgi felsoktatsra jellemz tovbb a rossz terleti koncentrci,
az intzmnyek tartomnyszkhelyen trtn koncentrltsga, a rgi szaki rsznek
marginalizldsa az egysges regionlis felsoktatsi infrastruktrban. Az jvidki
Egyetem 70,3%-ban, mg Szabadka csak 17,7%-ban tud hozzjrulni a felsoktatsi
hlzat kapacits-megosztshoz, amint azt az albbi tartomnyra kivettett terleti
statisztika is brzolja. A statisztikk alapjn leszgezhetjk, hogy a Szerbiban tanul
magyar hallgatk fele Szabadkn tanul, elssorban anyanyelvn, pedaggiai, mszaki
illetve kzgazdasgi szakokon. Kevsb jellemz, hogy az szak-vajdasgi magyar
fatal jvidki karokra iratkozik, kpessgeinek megfelel kpzst vlaszt. Az szak-
Bcskban mkd nhny kar tmrti szinte teljes egszben a vajdasgi magyar
elit felnvekv generciit. A Vajdasgon bell egyetlen llami egyetemi kzpont
ltja el az orszg 27,8%- t kpvisel tartomnyi felsoktatsi trsget, mg a kzp-
szerbiai egyetemi kpzs 4 llami alapts egyetemi kzpontban zajlik. Az intzmnyi
megoszls okolhat a felsznre kerl regionlis egyenltlensgekrt s a vajdasgi
magyarok ltal kpviselt knyszer iskolavlasztsi preferencik kialakulsrt
egyarnt.
Rgik s egyenltlensgek
A rgikra kivettett iskolzottsgi szmadatok a korbban vzolt terleti eltrsekkel
sszhangban igen ktsgbeejt egyenltlensgekre mutatnak r. A NUTS 3-as
rgiknak
25
megfelel krzetek is egyrtelm regionlis klnbsgek hordozi,
kifejezetten az egyetemi kzpontok megltnek fggvnyben. Szerbiai szinten Belgrd
vrosban a felsfok vgzettek rszarnya 21%, Dl-Bcskban 13%, a Ni-i krzetben
11,6%, mg umadija krzetben (a kragujevac-i egyetemnek ksznheten) a lakossg
9,5%-a rendelkezik felsfok vgzettsggel
26
. Vajdasgban, Dl-Bcska kivtelvel
minden rgiban, az orszgos tlag alatt marad a felsfok vgzettsggel rendelkez
lakossg rszarnya. A fatal, 20-24 ves populcit kpviselk iskolai vgzettsg szerinti
statisztikja kedvezbb regionlis eloszlst mutat. A 2002-es npszmlls adatai szerint
a fatalok 81,4%-a rendelkezik minimum kzpfok vgzettsggel. Mindezek relevns
szerkezeti mutatk, amelyek a kzeljvben az orszg fejldsi plyjt, potenciljt
is meghatroz tnyezk lesznek. Az oktats s iskolai vgzettsg tern megnyilvnul
regionlis eltrsek ltrejttben szmos tnyez szerepet jtszik. Mgis, az oktatsi
intzmnyek fejlettsge, meglte s kzelsge gyakorol legkifejezettebb hatst az
oktatshoz val hozzjuts, illetve ezltal a rgi humntke-termelsre.
25 Nomenclature dunits territoriales statistiques Nomenclature of Territorial Units for Statistics. Az Eurpai Uni admi- Nomenclature dunits territoriales statistiques Nomenclature of Territorial Units for Statistics. Az Eurpai Uni admi-
nisztratv terleti szervezettsgre vonatkoz szabvnyok rtelmben kialaktott tervezs-statisztikai rgik Szerbia esetben
krzetek.
26 Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007 do 2012. 18-20.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 187
Orszg/Rgi NUTS 3
Fiskolai
vgzettsg-%
Egyetemi
vgzettsg-%
Felsfok
vgzettsg %
Szerbia 4,51 6,52 11,03
Kzp-Szerbia 4,59 7,01 11,6
Belgrd 6,77 13,76 20,53
Vajdasg 4,3 5,18 9,48
szak-Bcska 4,42 4,66 9,08
Kzp-Bnt 4,29 4,44 8,73
szak-Bnt 3,84 3,63 7,47
Dl-Bnt 4,13 4,11 8,24
Nyugat-
Bcska
3,72 3,91 7,64
Dl-Bcska 4,99 8 12,99
Szermsg 3,76 3,58 7,33
2. sz. tblzat A 15 v feletti lakossg iskolavgzettsgi statisztiki regionlis
felbontsban
27
A statisztikai adatok tkrben szembeslhetnk a rgi humnerforrst, ebbl
kifolylag pedig versenykpessgi lehetsgeit rint hinyossgokkal. A rgi
megrett a vltozsokra. A Vajdasg, a vajdasgi magyarsg vlaszt eltt ll: felvllalja
egy egysgesl eurpai felsoktatsi trbe trtn integrlds szerept, elirnyozva
a rgi fejldst, vagy vllalja szegnyes intellektulis kapacitsait, mindezek
kvetkezmnyeknt pedig a rgi gazdasgi slyvesztst, marginalizldst egy igen
bizonytalan fejldsi plyn mozg Szerb Kztrsasgon bell.
A rgi egyik potencilis fejlesztsi megoldst, fejldsi plyjt az endogn
28

vltozk fejlesztse jelentheti. A K+F
29
s a kulturlis funkcik kre, a gazdasgi
gazatokkal val kapcsolatok intzmnyeslt formi, a kompetencia, a kommunikci,
a kultra s a kreativits fogalmai kr (a 4K) csoportosthatk a sikeres rgik fejld-
snek hajteri
30
. A regionlis fejlds, illetve a gazdasgi fejlds kulcselemeknt
rtelmezend humntke-produkcit, amelyben az oktatsnak/felsoktatsnak jut
27 Popis,. 2002; Knjiga, 14: 18-41.
28 Ms vltozk ltal behatrolt bels tnyezk, amelyek a technolgia fejldsnek makrogazdasgi nvekedsre gya- Ms vltozk ltal behatrolt bels tnyezk, amelyek a technolgia fejldsnek makrogazdasgi nvekedsre gya-
korolt hatst fejezik ki. Gazdasgelmleti tren a bels tnyezk kztt megjelenik az emberi erforrs, amely a tuds
(kodifklt s hallgatlagos) ltrehozsval hozzjrul a gazdasgi nvekedshez.
29 Kutats s Fejleszts.
30 Janssen-Hoogstraten, 1989, idzi: Horvth, 2003: 193.
188 Takcs Zoltn
meghatroz szerepe, tovbbi elmletek tmasztjk al. Romer rvelse szerint: a tuds
a tke meghatroz formja, s a gazdasgi nvekeds elssorban a tudsakkumulci
mrtktl fgg.
31
A tudsalap gazdasgoknak pedig az a legfontosabb jellemzje, hogy
a tuds ellltsa s hasznostsa alkotja az rtkteremtsi folyamatok kzponti elemt.
A fejlett gazdasgok versenyelnye elssorban azok tuds-ellltsi s -hasznostsi
kpessgein nyugszik. A tudsalap tevkenysgek expanzija egyre fontosabb szerepet
jtszik az egyes orszgok s rgik versenykpessgben. A tuds az innovci
alapvet sszetevjeknt rsze annak a krfolyamatnak, amely innovcihoz, azon
keresztl az export- s a versenykpessg nvekedshez vezet. A nemzeti- s a
regionlis gazdasgok exportbzisa pedig a gazdasgi nvekeds legfbb hajtereje.
A rgiknak el kell fogadniuk a tuds s a folyamatos tanuls elsbbrendsgt,
tudsalap, tanul rgiv kell vlniuk. A tanul rgi kulcsa pedig az a humn
infrastruktra, amelynek kzponti eleme a humnerforrst kpz egyetem.
32

Magatartsformk az oktats regionlis-etnikai keresztmetszetben


A 2007-es a Magyarsgkutat Tudomnyos Trasg intzmnyi keretei kztt kszlt
, Vajdasgra vonatkoz kutats tmaspecifkus rszeredmnyei kerlnek sszegzsre
a kvetkez fejezetben.
33

A rendezetlen magyar nyelv felsoktats miatt a magyar hallgatnak kevs
lehetsge van anyanyelvn tanulni az llami karokon s fiskolkon. Mindssze 1/3-
uk tanul anyanyelvn, vagy rszben anyanyelvn (fleg a szabadkai karokon), mg 2/3-
uk szerb nyelven. A magyar hallgatk legnagyobb rsze az jvidki Egyetem karain
vagy a vajdasgi fiskolkon tanul. Elenysz rszk iratkozik csak a Belgrdi Egyetem
karaira, s viszonylag sokan tanulnak az anyaorszgban. A tannyelv fontos szerepet jtszik
a magyar hallgatk plyavlaszts sorn megalkotott dntsben, ugyanis llandsult
problmt jelent a magyar fatalok szerb nyelvtudsa, amely abszolt mrtkben
formlja a fatalok szerb felsoktatsi rendszerrl, szerbiai egyetemekrl alkotott
kpt. Sokan nem vllaljk fl ezt a megprbltatst.

Esetleg kudarckerl magatartst
tanstanak (fkuszcsoport-vizsglat eredmnyei), konzisztensen cselekednek,
mert tudjk magukrl, hogy melyik nyelven kpesek sikeresen tovbbtanulni, s a
tannyelv fggvnyben vlasztanak a legkzelebbi vrosban felsoktatsi intzmnyt.
A tanulk, sokszor nhibjukon kvl es tnyek miatt, nem tudnak szerbl: az
ltalnos s kzpiskolban is gyengn tantjk a szerb nyelvet (ltalnos iskola els
31 Romer, 1990, idzi: Mezei, 2007: 73-104.
32 Florida, 1995. idzi: Mezei, 2007: 79.
33 MTA Etnikai-nemzeti Kisebbsgkutat Intzetnek Krpt-medencei kzs kutatsa: a vajdasgi kutatsok szakirodalmi
feldolgozsa. Gbrity, 2007: 132-172. http://www.apalap.hu/letoltes/kutatas/karrierutak_vagy_zarojelentes.pdf (Letltve:
2008.02.15.)
Regionlis felsoktats - Vajdasg 189
kt osztlyban heti 2, majd 3.osztlytl 8. osztlyig heti 3 ra, kzpiskolban heti 2
ra). Ezt a problmt, mivel mindenron diplomhoz szeretnnek jutni, egy valjban
energiatakarkos lehetsggel oldank meg. Teht loklis szinten is vannak tvutak,
nem megfelel a krnyezetnyelv oktatsa (kevs raszm, magyar anyanyelv tanrok
ltal tartott nyelvrk, nehezen rtelmezhet irodalmi szvegekbl ll tanknyvek,
kevs htkznapi trsalgsi gyakorlattal, gyakorlati nyelvoktatsi mdszerrel, amely
hossztvon megakadlyozza a kommunikci kialakulst a kt nemzet kpviseli
kztt. Ez prhuzamos trsadalmak kialakulshoz, nemzeti alap elszakadshoz,
szegregcihoz vezethet abban az esetben, ha mr a negatv, depriml, visszafejld/
fejleszt trsadalmi krlmnyek miatt a kltsgkml, kudarckerl megoldsok is
elfogytak.
A kzpiskolsok, vagy a mr rettsgivel rendelkezk magyarorszgi
tovbbtanulsa/rvnyeslse, sokszor automatikusan hozza magval az elvndorls,
klfldi tovbbtanuls lehetsgt. Mivel a klfldn diplomzott egyneknek, a
potencilis visszatrst kveten, ismt az llamnyelvvel kapcsolatos korltokkal kell
szembeslnik, ezrt gyakran nem is trnek vissza. Nem a nyelv kpezi azonban az
egyetlen problmt.
A fatalok valamennyien elgondolkodtak a klfldre kltzs s munkavllals
lehetsgrl. Tisztba vannak azzal, hogy mennyi eslyk lehet az EU-ban, vagy
ms kontinensen munkt vllalni, vagy letelepedni. Nagyobb migrcis hajlammal
rendelkeznek azok, akiket egy potencilis clorszg esetleg be is fogadna: orvos,
mszaki informatikus, programoz, mvsz, sportol, jsgr, ptmunks,
szimultn fordt, fleg a hatr menti terletekrl, ahonnan esetleg heti ingzsban is
megoldhat a Magyarorszgon, vagy kzeli EU-s orszgban val hosszabb tartzkods
s munkavllals. Elzrkznak a klfldre vndorlstl azok, akik tudjk, hogy
szakmjukkal nincs eslyk munkt vllalni (pedaggus), vagy akinek itthon kielgt
munkja van (mszaki vgzettsg). A friss diplomsoknak fontos, hogy elrhet
legyen az EU szinten elismert diploma (Bologna). A migrci motvumt a kvetkez
cmszavakban sszegeztk a kutatsban rsztvev fatalok: hbor s bizonytalansg,
kiltstalan let a szlfldn, vllalkozsi lehetsg klfldn, magasabb letsznvonal,
rossz gazdasgi helyzet, munkalehetsg, bizonytalan lt itthon. Nyilvnval teht,
hogy a hazai helyzet az egzisztencilis szempontokat illeten nem kielgt.
A magyaroknl alulreprezentltsg szlelhet a felsoktatsban, s ez a
munkaerpiac bizonyos, privilegizlt szfriban is megnyilvnul. A magyar fatalok
elhelyezkedsi eslyei Szerbia/Vajdasg, illetve a trsg munkaerpiactl s ignytl
fgg. A magyar fatalok tlagosan vente vltanak munkt, ismersk, bartok ltal,
jsgban, interneten meghirdetett alkalmakra vrnak. A munkaer-piaci rvnyesls
miatt szvesen vesznek rszt tovbbkpzseken, tkpzseken. A msoddiploma nem cl,
ez kivtel nlkl jellemz minden rgibeli fatalra, ugyanis az egyetemi vek nagyon
elhzdnak (ltag 8 v, elssorban gyenge ktelessgtudat, hanyagsg, szlk ltali
eltartottsg miatt), s problms a plyakezdk els elhelyezkedse is. A munkaer-
190 Takcs Zoltn
piaci rvnyesls nem csak a magyarsgot rinti, szmos olyan kar ltezik, amely mg
mindig csak szaportja a diploms munkanlkliek hadt, mert nem biztost rugalmas
kpzseket, s gyaraptja a bizonyos esetekben mr teltdtt szakmaknlatot.
Trsadalmi szempontbl a Vajdasg egyik legmarknsabb jellege multikulturalitsa.
Eurpa egyik (ha nem is egyetlen) olyan rgijt kpviseli a Vajdasg, ahol mintegy
harminc shonos nemzeti kisebbsg s etnikai kzssg l, az llamalkot nemzettel
egytt. Jellegzetes multikulturlis trsg ez, ahol az slakosok kt-, vagy hromnyelv
letvitelhez szoktak. Ez alapot szolgltathat egy tbbnemzetisg vagy tbbnyelv
egyetemi infrastruktra kialaktshoz. Ehhez azonban nlklzhetetlen a hatr menti
s a hatrokon tvel kapcsolatok ptse. Megllapthatjuk teht, hogy a (magyar s
nem csak magyar) hallgatk rendelkezsre ll lehetsgek nem elg szleskrek, s
a jelen helyzet nem kielgt a tartomny intellektulis kapacitsait tekintve, sem egyb
nemzeti-etnikai jelleg ignyekhez mrten.
Vlemnyek a jvrl
A fatalok tltjk az orszg, a rgi kedveztlen helyzett. Gyermek- s kamaszkoru-
kat hbor s vlsgok fergetegben ltk meg. A borlts a korbbi kutatsok alapjn
hullmz. Az Eurpai Unis csatlakozs kiltsai a fatalok szmra tl tvolinak tnnek,
k pedig trelmetlenek. A legtbb fatal vlemnye szerint a gazdasgi fellendlst egy
politikai stabilits kell, hogy megelzze. A vajdasgi frissdiplomsok krben ez a
krds tbb szempontbl kzelthet. Egyrszt a megkrdezettek vlemnyt mondtak
az egsz orszg helyzetrl, majd Vajdasg Tartomny eslyeirl, de valjban
legtbbet kistrsgk, illetve lakhelyk eslyeivel foglalkoztak. Nem sok optimizmus
cseng a szavaikbl, de nem adjk fel, hisznek a pozitv vltozsokban, a jvpts-
ben.
34
A rgiban felfedhet gazdasgi hzgazatokrl megoszlik a vlemny. A
vrosban l fatalok a szolgltatsokat vlasztjk, mg a falun s kisvrosban lk
inkbb a mezgazdasg s a feldolgozipar lehetsgeit ltjk. Mindenki megegyezik
abban, hogy klfldi- s befektet tke nlkl nem lehetsges a gazdasgi fellendls,
sem pedig j munkahelyek teremtse. Keresett szakmk a rgiban: kzgazdsz-
menedzser, informatikus, logisztikai szakember, ptszmrnk, pnzgyi szakrt,
marketingszakember, reklmszakrt, szakorvos, fogorvos, szimultn fordt, turisztikai
szakember (vendgltipar), vllalkozk, ptsz, szobafest, kmves, textilmunks.
A presztzsszakmk: menedzser, banki/pnzgyes munkk, marketing, informatikai
munkk, programoz, vllalkoz, kzgazdsz, kpzett knyvel, gyvd, egyetemi
tanr, logista, ptszmrnk, szakorvos. Nem ignyelt (viszonylag teltdtt) szakmk
34 A fkuszcsoport rsztvevinek vlemnye alapjn Gbrity, 2007
Regionlis felsoktats - Vajdasg 191
a rgiban: fmmegmunkl munks, fodrsz, vegysz, gpkocsivezet, kertsz,
keresked-elad s a blcsszettudomnyi szakok (kivve a pszicholgust s az angol
nyelvszt).
Arra a krdsre, hogy milyen mrtkben szkti vagy tgtja a karrierlehetsgeket
az, hogy ki, milyen egyetemen/szakon vgzett, fleg a fkuszcsoportos kutats
segtsgvel kaptunk vlaszokat. A vita sorn kialakult megllaptsok kpet adnak
a vajdasgi felsoktatsi kpzsrl is. A felsorolhat pozitv tapasztalatok a kpzs
tartalmrl: a mszaki kpzsben elegend informatikai tuds, PC kszsg, tallkonysg
a szakmban, kzgazdszok szerint az egyetemen sok az elmlet, lexiklis tuds,
nyelvtanulsi lehetsgek is jelentsek, majd a fatalok emltenek olyan tapasztalatokat
is, amelyek nem a kpzs tartalmra vonatkoztak, de valjban befolysolta ket a
pozitv elmenetekben: j tanr-dik viszony, megtanult szerbl, vagy kitartst tanult.
Az egyetemi kpzsben tapasztalt negatvumokra az interjalanyok mr a munkba
lls helyzetbl tekintenek vissza. Legtbbszr a sok elmleti, nem alkalmazhat
tudst, az elavult adatokat s mdszereket kifogsoljk kivtel nlkl, hogy melyik
karon diplomztak. A fatalok keveslik a szakmai gyakorlatot, hiszen legtbbszr csak
formlis praxisoknak tettek eleget. A pedaggus szakosok az j tanknyveket s a
digitlis knyvtrt hinyoljk. A kzgazdszok beszltek a rossz tanr-dik kapcsolatrl
is, hogy tl nagyok az elads-csoportok (els ves korukban a 280 frhelyes
eladterem lpcsjn kuporogtak), nincs egynre szabott tants. A tantkpzsk s
a mszaki fiskolsok problmja, hogy nincs elegend taneszkz, szaklaboratrium s
nem tanultak meg szerbl az iskolavek sorn.
Arrl, hogy milyen szerintk egy j/kielgt egyetemi kpzs, a friss diplomsok
a kvetkez kritriumokat tartottk fontosnak: dinamikus s nyitott felsoktatsi
intzmny kellene, amely multidiszciplinris kpzst nyjt, versenykpes tudssal
ruhz fel, kreativitsra tant. Elvrsaik kztt van mg, a kollegilis tanr-hallgat
viszony, fejlett infrastruktra ignye (laborok, knyvtr, sportkzpont, kollgiumok).
Vgl, a vlaszthat szakirny/tantrgyak, amelyek tbb nyelven folynak, inspirlk s
folyamatos tovbbkpzst biztostsanak.
A jv szakmaknlatt biztost regionlis
felsoktatsi hltvlatai
Nhny forgatknyv
Marad minden a rgiben, fokozd problmkkal
Krds, meddig? A rgi teljes intellektulis termelsnek terht az jvidki Egyetem
hordozza, viszont a piaci viszonyokat illeten a jvben nem marad dominns szerepben,
Belgrd mellett nehezen tud rvnyeslni (kapacits, tradci, stb.). Emellett nem tudja
biztostani a trbeli lefedettsget sem. Tovbb a belgrdi, illetve az jvidki szkhellyel
192 Takcs Zoltn
br felsoktats nem kpviseli a rgispecifkumokat, jellemz trdimenzikat,
amelyek a felsoktats terletn, de akr a foglalkoztats terletein is kifejezsre
jutnak. gy a rgi (Vajdasg, jvidktl szakra) fejlett, szakmakeresletet kielgt,
eurpai rtkrendet kpvisel egyetemi hl nlkl marad, a magyar fatal rtelmisg
nehzkes kitermelse teljesen megszakad. A vltozsokra rzketlen egyetemi karok
nem megfelel kpzsei, programjai pedig tovbb fokozzk a munkanlklisget, azaz
a piackptelen oklevllel rendelkezk csoportjt. A munkltat ms kompetencikat
reml, ms kpessgekre, tudsra, jrtassgra vr. Ehhez azonban nlklzhetetlen
az oktatsi rendszerintzmnyrendszer segtsge, kpzsi, tkpzsi, felnttkpzsi
rendszer legitimlsa.
Fszekhagys oktatsi modell = migrcis modell
A vajdasgi felsoktatsi intzmnyekbl kikerl (magyar s nem csak (!) magyar)
nem piackpes diplomatulajdonosok tisztban vannak azzal, hogy a megszerzett tudst
itthon nem fogjk tudni rtkesteni, gy klfldn (EU-ban, vagy tengerentlon)
prblnak meg munkt vllalni, karriert-, jvt pteni (teljesen fggetlenl attl, hogy
sikerl-e nekik, legalbb klfldn, a szakmban dolgoznak). Vannak viszont olyan
piackpes diplomatulajdonosok (mszaki informatikus, orvos, jsgr, fordt, stb.),
akik brhol kpesek rvnyeslni, ezrt nem trik a politikai elit hazrdrozst, inkbb
elvndorolnak.
Szabadka szellemi-, egyetemi kapacitsainak megteremtse, intzmnye-
stse
Egyetemi vros ltrehozsnak forgatknyve az szaki rgi megfelel
szakmaknlatnak biztostshoz. Tbb diszciplnt kpvisel kar akkreditlsa,
biztostva ezltal a rgi fataljainak a lehetsgeket, a nagyobb vlasztkot (egyben a
gazdasgi szksgletekhez idomtott oktatsi knlatot), illetve a magyar, vagy rszben
magyar nyelven trtn tanuls eslyt. A teljes magyar npessg iskolai s szakmai
kpzsnek hatkony feljavtsa, sajt (loklis) erforrsok bevetsvel s az elrhet
anyaorszgi/klfldi (EU) tmogatsok tudatos sszpontostsval volna lehetsges.
Viszont nem mkdhet, mert nincs emberi erforrs, hiba az ptett krnyezet. Politikai
szempontokat/irnyelveket orszgos szinten keresztezne, nem beszlve a tanulmny
els fejezeteiben trgyalt trvnyes elrsok lehetsgeket szkt megltrl.
Vajdasgi Magyar Egyetem
Az erdlyi, a krptaljai s a szlovkiai pldhoz hasonlan a vajdasgi magyar kzssg
is szksgt rzi annak, hogy sajt krnyezetben anyanyelvn tanulhasson, nvelve gy
a szlfldhz val ktdst. A dlvidki nll magn, vagy vegyes tulajdon magyar
egyetem ltrejttvel cskkenne a magyarorszgi egyetemeket vlasztk szma, s az
Regionlis felsoktats - Vajdasg 193
elvndorls is.
35
A megolds trvnyi elrsokat srtene, s a politikai kzhangulatra
gyakorolt negatv hatsa miatt akr nemkvnatos vgkifejleteket is tartogatna; viszont
mr rvidtvon is jelents megoldst hozna a magyarsg felsoktatsi krdseit
illeten.
Multikulturlis egyetem,
Nyelvi-, s kulturlis tekintetben teljesen liberlis egyetem, amely mlt hordozja
azon rgispecifkumoknak, amelyet a Vajdasg kpvisel. A kpzs tbb nyelven
folyna, az llamnyelv mellett a nemzeti kisebbsgek nyelvn (a hivatali hasznlatban
lv t nyelv mindegyikn), valamint idegen nyelveken. nll egyetemknt mkdne,
minimum 3 tudomnyterleten (a trvnnyel sszhangban), a teljes oktati vertikumon,
s felnttkpzsi programok keretn bell. A kutats kiterjedne a gazdasgi szfra
szksgleteire is, s klcsns egyttmkds, segtsgnyjts, fnanszrozs mentn
mkdne. Az elmlt idszak nemzetllami, gazatkzpontostsi idei mellett ez
nehzsgekbe fog tkzni. Megvalstshoz a nemzeti kisebbsgeket kpvisel helyi
elit rdekrvnyestsre van szksg.
36

Regionlis egyetem
A felsoktatsrl alkotott konvencionlis, gyakorlatban jelenleg rvnyesl felfogs
fellvizsglata: a jvben sor kerl az oktatsi intzmnyek rgiban mkd
hlzatnak elemzsre/fellvizsglatra, amely alapot fog szolgltatni egy olyan,
hatrokon tvel felsoktatsi mechanizmus ltrehozshoz s mkdtetshez, amely
kpes lesz kikerlni az tfedseket, prhuzamos szakok s szakirnyok ltestst,
Szabadka-jvidk-Szeged-Pcs-Eszk-Temesvr ltal lehatrolt rgiban gondolkodva.
A tbbnyelv egyetemek keretben is nlklzhetetlen folyamatosan fenntartani
a magyar (rszben magyar) intzmnyeket. Prioritst lveznek: az identitsrz
felsoktatsi intzmnyek (pl. az alapkpzses pedaggus szakmt kibocst karok,
35 Gbrity, 2006c: 112.
36 Gbrity, 2006a: 111-117. A felsoktats-fejleszts tovbbi lpseit szociolgiai s gazdasgi tnyezk hatrozzk meg:
a munkaer-piaci (szakmai keresleti), prognzisok, a fatal korosztly szakmavlasztsi preferencii s tovbbtanulsi szn-
dka, valamint a felsoktats-fejleszts infrastrukturlis s pnzelsi lehetsge. A tbbnemzetisg egyetemek alaptsnak
eurpai tanulsgai fontosak lehetnek szmunkra, sok vonatkozsuk egy vajdasgi egyetem alaptsban is rvnyes lehet.
A szerbiai/vajdasgi magyarok a balkni hbor miatt elmulasztottk a trtnelmi pillanatot a tbbnyelv felsoktats be-
vezetse tern, ezrt mig kszkdnek a magyar tannyelv karok s tagozatok intzmnyes megalaktsval. Az j egyetem
alaptsakor Vajdasgban is, mint mindentt nlklzhetetlenek a hatrmenti s a hatron tvel kapcsolatok. Ez eddig
elgtelen volt, s csak az anyaorszg hatrain kvlre helyezett kpzseket jelentette konzultcis kzpontok formjban; ezek
integrldsa a szerbiai oktatsi rendszerbe nehzkes. Szakemberek becslse szerint a kisebbsgi, ugyanakkor (a trvny l-
tal megkvetelt) tbbnyelv intzmnyek Szerbiban csak llami tmogatssal tudnak fnnmaradni. Az llam s a civil szfra
kzt alaptvnyok kzvetthetnek. A kezdemnyez helyi-regionlis elit akkor sikeres, ha llami jogostvnyokat szerzett,
ugyanakkor azonban maga mellett tudja a helyi kzeg meghatroz (nemzetisgi, nkormnyzati s vezet politikai) csoport-
jainak tmogatst is. Intzmnyalaptsi trekvseiket a politikai szntren, mint kisebbsgi jogvdelmet, s mint regionlis
fejlesztst jelentik meg. Ez utbbi esetben a tbbsgi trsadalom egyes tagjainak tmogatst is elnyerheti.
194 Takcs Zoltn
mesterkurzussal vagy msoddiplomval kiegsztve), valamint minden rgiban: a
presztzsszakmkat kibocst karok, tehetsggondozk, szakkollgiumi rendszerrel
elltva.
37
A regionlis felsoktatsi hl egyetemi bzis-egyttmkdseit egszten
ki egy, a kvetkez tervezett tvlatokat felsorakoztat intzmnyi szerkezet: krpt-
medencei e-egyetem virtulis hl, a gazdasggal szorosan egyttmkd traenee-
infrastruktra,
38
regionlis gyakornoki szerkezet felptse/mkdtetse karrierirodkkal
karltve, biztostva ezltal a munkaerpiaccal kiptett kapcsolatok intzmnyeslst,
zkkenmentessgt, informciramlst, visszacsatolst, amelyben a helyi gazdasgi
szereplk, KKV-k
39
is tudnk kzvetve rvnyesteni rdekeiket. A gazdasg ignyei
fel fordul kutati mhelyek fontos szerepet jtszhatnak az egyetemi kutatmunka
tartalmi sznestsben.
A jvben az oktats s regionlis intzmnyek tmogatsban a versenykpessg
fejleszts a fszerep. A hatron tli magyar felsoktats (a vajdasgi is) integrldhatna
egyfajta magyar felsoktatsi trbe, rajta keresztl pedig az egysgesl eurpai
felsoktatsi trbe. Az egysges eurpai felsoktatsi trsg j sszefggseket helyez
eltrbe, melynek kvetkeztben nemzeti felsoktatsi stratgia kidolgozsra van
szksg. E clbl jragondoland a trsg magyar-magyar s magyar-nem magyar
nyelv intzmnyei kztti regionlis egyttmkdsek gyakorlata, fnanszrozsa,
amely nyomn egy olyan regionlis felsoktatsi tmrls jhet ltre a Krpt-
medencben, amely az egysges eurpai felsoktatsi piacon is megllja helyt.
40
sszegzsek, kvetkeztetsek
- A rgi felsoktatsban regisztrlt pozitv vltozsok: j felsoktatsi szemllet
trhdtsa (Bologna), hallgati ltszmnvekeds (klnskppen az egyetemi
hallgatk szmnak nvekedse), tanmenet szerinti diplomzs, a szakok szma n,
nyitottabb, rugalmasabb kpzsek jelennek meg az egyetemek knlatban.
- Negatv vltozsok: konzervld regionlis egyenltlensgek, kiegyenslyozat-
lan intzmnyi terleti koncentrci, ebbl kifolylag fokozd eslyegyenltlensgek,
amely kifejezetten rinti az szaki hatrrgi npessgt, azaz a vajdasgi magyarsgot.
A magyar egyetemistk rszarnya folyamatosan cskken, a fatalok szks knlatbl,
korltok kztt vlasztanak. A vltozsok kezdemnyezse nlklzhetetlen.
- ltalnos elvrsknt fogalmazhat meg a felsoktatsba bekapcsold fatalok
munkaer-piaci helyzetnek javulsa/javtsa. A feladat elsszm hordozja a rgi
felsoktatsa, a tuds megszerzshez szksges felttelek biztostsa pedig kzrdek/
regionlis rdek (!).
37 Gbrity, 2007: Kzirat MTT archvumbl: Hatron tvel tudomny/oktats.
38 Gyakornoki, gyakornoksgi feladatok megszervezse, rendszerbe trtn integrlsa.
39 Kis- s kzpvllalatok.
40 Gbrity: 2007: uo.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 195
- A Tartomnyi Kormny, a helyi elit kpviseletben rdeket rvnyest, s
hatskrket hasznl: (nllan) tervezi a rgi felsoktatst (Omnibusz 2002. 14-
15. szakasz), valamint tervezi a foglalkoztatst, plyavlasztst (Omnibusz 2002. 33.
szakasz, 3 bekezds, 2. pont).

41
- A Vajdasg esetben az elfogadhat, jvorientlt fejldsi plyt a regionlis
illetve a multikulturlis egyetem forgatknyve elgti ki. A bolognai folyamat
bebizonytotta, hogy a tuds nem ismer/nem ismerhet hatrokat, s hogy a regionlis
klnbsgek kiegyenlthetk egy megfelel, konstruktv felsoktatsi egyttmkdsi
infrastruktra segtsgvel.
- A nemzeti sajtossgokat oltalmaz, centralizlt hatalmi hl ltal veznyelt
oktats nem tesz eleget a regionlis-trsadalmi ignyeknek. Nincs jvje. Amennyiben
a folyamatokat a politikum eurpai rtkrendszer mellett trtn elktelezettsge
tmogatni tudn, nem reznk a fatalok sem kirekesztettnek, bezrtnak, lehetsgeiktl
megfosztottnak magukat, s az integrcis folyamatok nehzsgeit is nagyobb
trelemmel viselnk. Potencilis veszlyt jelent ugyanakkor az eurpai integrcis
folyamatokbl kinnreked orszg kudarclmnye, a nacionalista rtkrend felersdse,
s annak koncentrldsa egy visszakszn centralizlt hatalomgyakorlsba.
- Az oktats expanzija szmos fordulpont hordozja. Az oktatsgazdasg
mkdsi mechanizmusainak piaci karaktere mind kifejezettebb vlik, ersd verseny-
helyzeteket krelva, amely kreatv, proaktv szemlletet kvetel meg. A kifejezsre jut
konstruktv agresszi hordozja a rgi humn erforrsa: csoportosan (egyetemek,
karok, intzmnyek, munkagyi hivatalok, dntshoz testletek), illetve egynileg
(dikok, diplomsok, tanrok, munkanlkliek, foglalkoztatottak, stb.) s mindenekeltt
a vajdasgi helyi (rtelmisgi, politikai) elit. Az kezkben koncentrldik a jvforml
er.
A rgi felsoktatsa racionlis munkamegosztst ignyel a trsg tudomnyos
szerepli kztt. Potencilis szereplk a regionlis tudomnyos kutats s felsoktats
terletn: a Vajdasgi magyarul is kpz nll llami felsoktatsi intzmnyek,
kihelyezett tagozatok, valamint a vajdasgi magyar tudomnyos mhelyek, az
llami, vagy az MNT
42
ltal alaptott mveldsi intzetek, levltrak, mzeumok, a
kisebbsgek ltal mkdtetett tudomnyos mhelyek, rdekszervezetek. A hatron tl,
Magyarorszgon s a krnyez orszgokban (Horvtorszg, Romnia) ugyanezeknek
az intzmnyeknek kellene bekapcsoldni a trsg munkaerpiacnak, oktatsnak s
kutatsnak problmiba.
A hasznosulsi perspektvkat a regionlis egyttmkdsben rsztvevk
mindegyike egyarnt fel kell, hogy ismerje: a dlvidki magyar dikok, akik
bekapcsoldhatnak a felsoktatsba helytl, oktatsi nyelvtl fggetlenl, rdekldsi
krknek megfelelen; valamint a szerb, egyttmkdsre ksz, tapasztalatszerzsi
41 Zakon o utvrivanju odreenih nadlenosti Autonomne Pokrajine = Slubeni Glasnik RS br. 06/2002
42 Magyar Nemzeti Tancs
196 Takcs Zoltn
lehetsgekkel rendelkez, tudstranszfer hordoz oldal; de akr a piacot terjeszt
hatron tli intzmnyhl, amely a munkltati oldal szmra piackpes, kompetens,
tkpes emberi erforrst fog kpezni/knlni.
Bibliogrfa
DOMONJI, Pavel 2006: Vojvoanski identitet. Beograd: Biblioteka
Helsinke Sveske. 7.
GBRITY Molnr Irn
2006a:
Oktatsunk jvje. In: Oktatsi oknyomoz. Szer-
kesztette: GBRITYN Molnr Irn s MIRNICS Zsu-
zsa. Szabadka: MTT Knyvtr, 61-122.
GBRITY Molnr Irn
2006b:
Oktatsgy a tudsalap trsadalom fel. In: Kis-
trsgek letereje Dlvidki fejlesztsi lehets-
gek. Szerkesztette: GBRITYN Molnr Irn s RICZ
Andrs. Szabadka: RTT, 103-130.
GBRITY Molnr Irn
2006c:
A vajdasgi magyar felsoktats szervezdse.
In: Rgi s oktats Szerkesztette: JUHSZ Erika.
Debrecen: Doktoranduszok Kiss rpd Kzhaszn
Egyeslete, 105-113.
GBRITY Molnr Irn 2007: Vajdasgi magyar fatal diplomsok karrierje, mig-
rcija, felnttoktatsi ignyei. In: Karrierutak
vagy parkolplyk? Friss diplomsok karrierje,
migrcija, felnttoktatsi ignyei a Krpt me-
dencben Szerkesztette: MANDEL Kinga CSATA
Zsombor. 2007. 132-172.: Apczai Kzalaptvny
honlapja: http://www.apalap.hu/letoltes/kutatas/
karrierutak_vagy_zarojelentes.pdf (2008.02.15.)
HORVTH Gyula 2003: A terleti fejldst befolysol tnyezk a
posztindusztrilis Eurpban. In: Eurpai region-
lis politika. Szerkesztette: HORVTH Gyula. Buda-
pest-Pcs: Dialg Campus Kiad, 193-197.
LENDK Edit 2007: Felsoktats. In: Vajdasg. Szerkesztette: NAGY
Imre. Pcs Budapest: Dialg Campus Kiad, 429-
438.
MEZEI Katalin 2007: A felsoktats s a terleti fejlds kapcsolata,
elmleti sszefggsei. In:. Unirgi Egyetemek
a hatr menti egyttmkdsben. Szerkesztette:
RECHNITZER Jnos SMAH Melinda. Pcs-Gyr:
MTA RKK, 73-104.
Regionlis felsoktats - Vajdasg 197
MIRNICS Kroly 2003: Nemzeti kisebbsgbl szrvnynpessg. In: Ki-
sebbsgi ltjelensgek. Szerkesztette: GBRITYN
Molnr Irn s MIRNICS Zsuzsa. Szabadka: MTT
Knyvtr, 25-84.
RECHNITZER Jnos
SMAH Melinda 2007:
Interregionlis, hatr menti kapcsolatok. In.:
Unirgi Egyetemek a hatr menti egyttmk-
dsben. Szerkesztette: RECHNITZER Jnos SMAH
Melinda. Pcs-Gyr: MTA RKK, 52-71.
Republiki Zavod za
Statistiku 2002:
Popis 2002. Beograd: Republiki Zavod za
Statistiku Srbije.
Republiki Zavod za
Statistiku 2005:
Statistiki Godinjak Srbije 2005. Beograd.
Republiki Zavod za
Statistiku 2007:
Statistiki Godinjak Srbije 2007. Beograd.
SZILGYI Imre 2006: Szerb alkotmnytervezet = Klpolitikai Tanulm-
nyok Kzpontja Hrlevl 2. vf. 2006/17. 1-8.
TAKCS Zoltn 2008a: Terleti szervezds s regionalizci Szerbiban.
In: Regionlis ernlt. Szerkesztette: GBRITY
Molnr Irn s MIRNICS Zsuzsa. Szabadka: MTT
Knyvtr 13., 123-158.
TAKCS Zoltn 2008b: A szerb oktatsi rendszer loklis kompetenciinak
mrlege regionlis fejlesztsi tvlatok. In: nkor-
mnyzatok gazdlkodsa helyi fejlesztsek. Szer-
kesztette: BUDAY-SNTHA Attila, HEGYI Judit, RCZ
Szilrd. Pcs: PTE KTK, 389-394.
TRIPKOVI, Milan 2003: Regionalizlds Szerbiban, klns tekintettel
a Vajdasg helyzetre. Tr s Trsadalom. 2003/4.
117-125.
Jogforrsok
Ustav Republike Srbije (1990) = Szerbia Kztrsasg Hivatalos Kzlnye. 1. sz.
Ustav Republike Srbije (2006) = A Szerb Kztrsasg Hivatalos Kzlnye. 98. sz..
Ustav Savezne Republike Jugoslavije (1992) = JSZK Hivatalos Lapja. 1. sz.
Zakon o utvrivanju odreenih nadlenosti Autonomne Pokrajine (2002) = Szerbia
Kztrsasg Hivatalos Kzlnye. 6. sz..
198 Takcs Zoltn
Zakon o visokom obrazovanju (2005)=
Szerb Kztrsasg Hivatalos Kznye. 76. sz.
Internetes forrsok:
Pokrajinski Sekretarijat za Sport i Omladinu:
http://www.sio.vojvodina.sr.gov.yu
(Letltve: 2008.02.15.)
Prijemni infostud Vredi studirati: http://prijemni.infostud.com/univerziteti/
Univerzitet_u_Novom_Sadu/3 (Letltve: 2008. 02. 12.)
Repuliki Zavod za Statistiku
http://webrzs.statserb.r.gov.yu/axd/drugastrana.php?Sifra=0011&izbor=odel&tab=7
(Letltve: 2008.02.20.)
Pokrajnski Sekretarijat za Obrazovanje i Kulturu
www.psok.org.yu
Ferenc Viktria
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai
emelt szint rettsgi tvesztiben
Bevezet
A kisebbsgek oktatsra vonatkoz szakirodalomban szmos szerz ltal
megfogalmazott nzet,
1
hogy egy idegen llam ktelkben l kisebbsgnek sajt
rdeke, hogy az anyanyelvn, azaz a kisebbsgi nyelven kvl az llamnyelvben s
legalbb egy nyugati idegen nyelvben is jrtas legyen.
2
Felmerl a krds, hogy egy
kisebbsgi felsoktatsi intzmnynek milyen nyelveket/nyelveken kell ma oktatnia
annak rdekben, hogy a dikok a munkaerpiac elvrsainak megfelelen kpesek
legyenek szakmai feladataik sikeres elvgzsre, az emltett hrom nyelv eszkztrbl
szabadon, a szitucinak megfelelen vlogatva.
Az oktatspolitika alaktja egy-egy llam, rgi oktatsi intzmnyhlzatnak
szerkezett, tpusait, meghatrozza az oktatott tartalmakat, az oktatsi modelleket.
Az oktatspolitika sohasem ncl: mindig valamilyen trsadalmi, gazdasgi,
ideolgiai s politikai cl mentn mkdik.
3
Egy tbbnyelv s tbbnemzetisg
orszgban, mint amilyen Ukrajna, az egyes (tbbsgi, illetve kisebbsgi) kzssgek
oktatspolitikusainak sokfle, s igen eltr, az adott kzssgek jvjt (ezen bell
nyelvnek jvjt) meghatroz cljaik lehetnek. gy vlhat az oktats pldul egyes
kzssgek asszimilcijnak vagy megtartsnak, elnyomsnak vagy tmogatsnak
eszkzv.
4
Jelen dolgozatban a krptaljai oktatspolitika egy igen aktulis vonatkozsval, az
emelt szint rettsgi, vagy ukrnbl fordtott nevn, a fggetlen tesztels bevezetsvel
foglalkozom, bemutatva, hogyan vlhat a 21. szzadban az oktats modernizlsa
eslyegyenltlensg forrsv, egy kisebbsg jvjnek, trsadalmi szerepvllalsnak
kerkktjv.
1 A krptaljai magyarsgnak () sajt jl felfogott rdeke, hogy anyanyelve megrzse mellett elsajttsa az llamnyelvet
s mg legalbb egy vilgnyelvet. A kzssg el teht ennek elrst kell clknt kitzni. A fentiek rtelmben a krptaljai
magyar tannyelv oktats clja s feladata teht jl kommunikl, az anyanyelvet az adott beszdhelyzethez igazod mdon
hasznlni kpes, a helyi rtkek s az sszmagyar kultra irnt fogkony, az anyanyelvet a kvetkez genercinak lehetsg
szerint tovbbad, ugyanakkor ktnyelv, vagyis az llamnyelvet s egy nemzetkzi nyelvet a boldogulshoz megfelel
szinten ismer egynek kpzse. Beregszszi, 2002: 192.
2 Ld. pl. Szpe 1984, Lanstyk 1996, 2005
3 Csernicsk 2009: 33.
4 Skutnabb-Kangas, 1997: 3134.
200 Ferenc Viktria
Oktatspolitikai intzkedsek ukrn nyelv rettsgi
Krptaljn, hasonlan tbb ms hatron tli rgihoz, jl megszervezett magyar oktatsi
hlzat ltezik, amely lehetsget biztost az itteni magyaroknak, hogy az vodtl az
egyetemig anyanyelvi kpzsben rszeslhessenek.
5
A magyar tannyelv felsoktats
f bstyi Krptaljn az 1996-tl mkd II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar
Fiskola (tovbbiakban: KMF) (10 alapszak, 1 100 hallgat) 2008-tl az Ungvri
Nemzeti Egyetemen ltrehozott Magyar Tannyelv Humn-Termszettudomnyi Kar (4
alapszak, 300 dik), a Munkcsi llami Egyetemen mkd elemi iskolai tantkpzs
(120 dik), valamint a Kijevi Szlavisztikai Egyetem Krptaljai kihelyezett tagozatn
mkd magyar-angol szakos tanrkpzs (50 hallgat).
A krptaljai magyarok identitstadsnak igen fontos faktora az anyanyelv
iskolahlzat.
6
Tbb kutats is bizonytotta, hogy az iskola tannyelve kzvetlen
sszefggst mutat a kisebbsgben l emberek anyanyelvkhz val viszonyval, s
ezltal a nyelv megtartsval.
7
Az elmlt vekben nagyon sok magyar iskolt vgz dik szmra, hinyos
llamnyelvismeretk
8
s szks anyagi helyzetk kvetkeztben, a magyar nyelven (is)
oktat helyi felsoktatsi intzmnyek jelentettk a tovbbtanuls egyetlen lehetsgt.
Krptaljai magyar egyetemi hallgatk kztt ebben a tmban vgzett krdves
felmrsem
9
egyik legfontosabb tapasztalatt egy adatkzl gy foglalta ssze: Ha
nem tanulhattam volna magyarul a szlfldemen, nem is tanultam volna tovbb.
10

Adatkzlm vlemnyt oktatsszociolgiai kutatsok eredmnyei is altmasztjk:
a felsoktatsba igyekv krptaljai magyar fatalok krben az anyanyelvemen
tanulhassak szempont az egyik legmeghatrozbb.
11
A 2007/08-as tanvtl a krptaljai magyar fatalok s a krptaljai magyar
felsoktats kztt hatalmas szakadk keletkezett, mivel az ukrn oktatsi trca rendelete
szerint ettl a tanvtl vlt ktelezv minden tovbbtanul szmra a
(azaz a kls fggetlen rtkels), mint rettsgi s egyben
felvteli vizsga. Ennek rtelmben a hagyomnyos felviteli vizsgkra pl rendszert
5 A krptaljai magyar oktats intzmnyeirl, szerkezetrl, helyzetrl ld.: Beregszszi Csernicsk Orosz 2001;
Orosz, 2005, 2007 A krptaljai magyar oktats helyrl az ukrajnai oktatsi struktrban lsd: Csernicsk Melnyik, 2007
6 Csernicsk (szerk.), 2003: 232.
7 Csernicsk, 2008a, 2008b; Brdi - Fedinec - Szarka, 2008: 382.
8 Krptaljn a magyar dikok krben a mai napig problmt jelent az llamnyelv megfelel sznt elsajttsa, ugyanis az
ukrn llam fennllsnak 18 ve alatt sem teremtette meg az llamnyelvoktats megfelel feltteleit a nemzetisgi iskolk
tanuli szmra: nincsenek kifejezetten nemzetisgi tanulk oktatsra kpzett pedaggusok, szmukra kialaktott specilis
tanknyvek s tantervek. Errl lsd: Beregszszi Csernicsk, 2004, 2005; Csernicsk, 1998a: 164170., 1998b, 1998c,
1999, 2001, 2004
9 A krdves felmrs 2004-ben a Krptaljai Magyar Tanrkpz Fiskola dikjai kztt (N=50) kszlt a fiskola
tannyelvpolitikjnak gyakorlati vonatkozsrl.
10 Ferenc, 2005: 192.
11 Lsd Orosz, 2001
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 201
felvltotta a fggetlen vizsgakzpontokban megszervezett emelt szint rettsgi
rendszere. Ettl a tanvtl csak s kizrlag az itt szerzett pontszmok mrvadak az
egyetemre val bejutskor.
12
Az j rendszer bevezetse, mely az oktats s a tuds minsgt, valamint az
eslyegyenlsget hivatott ersteni, elmletben egy modernizcis eszkz, azonban,
amint a mrciusban lezajlott rettsgi gyakorlata s elkszletei bizonytottk, az
rettsgi tbb ponton is htrnyosan rintette a nemzetisgi iskolk tanulit:
1. Minden tovbbtanulni vgy fatal nemzetisgi, a kzpiskola tannyelvtl s
a vlasztani kvnt szakirnytl fggetlenl, ktelezen vizsgt kellett hogy tegyen
ukrn nyelvbl s irodalombl (az ukrn rettsgizk szmra ez azt jelentette, hogy az
anyanyelvkbl vizsgznak, mg a kisebbsgektl egy olyan, szmukra idegen nyelv
s a hozz kapcsold irodalom ismerett krtk szmon, melyet rossz mdszerekkel,
13

alacsony eredmnyessggel oktatnak. A vizsga ttje a felsoktatsba kerls. Az ukrn
nyelv s irodalom teszt utlagos elemzsbl az is kiderlt, hogy olyan krdsek is
szerepeltek a feladatlapban, melyeket a nemzetisgi iskolk tantervei szerint a kisebbsgi
dikok nem is tanultak. Ahogyan az 1. tblzat is szemllteti, br a tanult tantrgy neve
ugyanaz, tartalmban s az adott rk szmban klnbzik az ukrn osztlyok s a
nemzetisgi osztlyok ukrn nyelvoktatsa. Ezrt is lehetetlen ugyanazzal a mdszerrel,
ugyanabban a formban tesztelni a kt csoport nyelvtudst.
Osztly 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sszesen
Ukrn tannyelv iskola 3,5 3 3 2 2 2 2 2 19,5
Kisebbsgi tannyelv 3 3 2 2 2 1 1 1,5 15,5
1. sz. tblzat Az ukrn nyelv tantrgy heti raszma az ukrn s nemzetisgi tan-
nyelv iskolkban
14
Br a kisebbsgi dikok megterhelse nagyobb, llamnyelvi raszma kisebb, mint
a tbbsgiek. A kisebbsgi kzssgbl szrmaz gyerekek szmra az llamnyelv
tanulsa csak az els osztlyban kezddik, mg az ukrn dikok mr otthonrl
hozzk magukkal anyanyelvket, amit az iskolban tlttt vek sorn az ukrn nyelv
tantrgy keretben, valamint az ukrn nyelven tanult tbbi tantrgy segtsgvel csak
tkletestenek.
12 Lsd Ukrajna Oktatsi s Tudomnyos Minisztriuma tovbiakban: UOTM) honlapjn: http://
www.mon.gov.ua
13 Az ukrn nyelv Krptalja magyar iskoliban nem idegen vagy krnyezeti nyelvknt jelenik
meg, hanem az ukrn anyanyelvek oktatsban hasznlt tanknyvek s mdszertani alapok fel-
hasznlsval, mint msodik anyanyelvet oktatjk.
14 Az UOTM ltal jvhagyott raszmok; lsd a trca honlapjn: http://www.mon.gov.ua
202 Ferenc Viktria
2. Ezen tl az rettsgizknek kt msik vlaszthat tantrgybl is vizsgzniuk
lehetett a tovbbtanulsi szakirnynak megfelelen. A rendelet szerint a vizsga, a
tesztlapok s az instrukci nyelve csak s kizrlag az ukrn nyelv lehet. A krptaljai s
ms ukrajnai kisebbsgi szervezetek
15
hosszas harca s felszlalsai utn a nemzetisgi
iskolk dikjait diszkriminl rendelet ellen, kln engedllyel, jogszablyi garancik
nlkl a 2007/2008. s 2008/2009. tanvben
16
a vlaszthat vizsgk tesztjeit mg
lefordtottk nemzetisgi nyelvekre.
Az j vizsgarendszer diszkriminatv feltteleinek s a kisebbsgi dikok
hinyos llamnyelvismeretnek kvetkeztben a vizsgra jelentkezk majdnem fele
(a gimnziumok vgzseinek 40%-a, az llami kzpiskolkban tanul dikoknak
pedig 45%-a) megbukott a ktelez ukrn nyelv s irodalom rettsgi vizsgn.
17
Ha
sszevetjk az ukrn nyelv s irodalom vizsgn megbukott magyar dikok s az
orszgos tlag eredmnyeit (orszgosan 8,39% a megbukott tanulk arnya), lthatjuk,
hogy nem tlzs diszkrimincinak nevezni a vizsga elvrsait a kisebbsgi dikokkal
szemben, klnsen, ha azt is fgyelembe vesszk, hogy a tbbi vizsga esetben, amit
anyanyelvkn tehettek le a dikok, gyakorlatilag nincs klnbsg a kt tlag kztt.
18
Az rettsgit kveten 2008-ban a Krptaljai Magyar Pedaggusszvetsg
(tovbbiakban: KMPSZ) gyorsfelmrst ksztett 40 magyar s vegyes tannyelv
iskola bevonsval. Ennek alapjn az emltett negyven iskolban sszesen 1 104
magyar dik rettsgizett. Kzlk 622-en krelmeztk az emelt szint rettsgit. Az
ukrn nyelv s irodalom vizsgn 611-en vettek rszt, azaz valamennyi vgzs 55%-a.
A megmrettetst vllalk kzl 434-en kaptak legalbb ngyes osztlyzatot, ami a
tovbbtanulshoz minimlisan szksges szintet jelenti. Idei vgzseinknek teht
39%-a prblkozhatott meg a felvtelivel valamelyik felsoktatsi intzmnyben.
19

sszehasonltsban a magyar iskolk tanuli az ukrn nyelv s irodalom vizsgn sokkal
rosszabb eredmnyeket rtek el, mint az orszgos, vagy a krptaljai tlag. Itt is inkbb
azok a dikok kaptak magasabb pontszmot, akik olyan magyar iskolt vgeztek, ahol
a nyelvi krnyezet
20
segti a nyelvelsajttst (Ungvr, Csap, Munkcs, Aknaszlatina),
15 Az Ukrajnban l kisebbsgek kzl fleg azok fejeztk ki nemtetszsket a nyelvi szempontbl diszkriminatv rendelet
ellen, akik a krptaljai magyarokhoz hasonlan anyanyelvi iskolarendszerrel rendelkeznek (a nagyszm orosz s romn
kisebbsg).
16 Fontos szem eltt tartanunk, hogy a tesztkrdsek lefordtsnak engedlyezse csupn egy tmeneti idszakra vonat-
koz hatrozat. Egy hatlyos miniszteri rendelet rtelmben 2010-tl mr minden rettsgi s egyben felvteli tesztet ukrn
nyelven kell rnia Ukrajnban mindenkinek, aki a felsfok oktatsban szeretn folytatni tanulmnyait. Hogy ennek ellenre
sikerl-e a kisebbsgek tovbbtanulsi eslyegyenlsgt biztostani a kvetkez tanvben is, mg bizonytalan.
17 Orosz Ildik 2008a: 9..
18 Ld. A magyar nyelv/nyelvi oktats stratgiai krdsei Krptaljn, 2008 cm tanulmnyban. Megtallhat a Ma-
gyar Kztrsasg Miniszterelnki Hivatalnak honlapjn, az albbi cmen: http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/
fles/133843334.pdf
19 Orosz Ildik 2008b: 11.
20 Azaz a dikok lakhelyk nemzetisgi sszettelbl kifolylag mindennapjaik sorn gyakran knyszerlnek ukrn
anyanyelvekkel val kommunikcira, s ezltal llamnyelvtudsuk magasabb sznt, mint azok, akik a magyar tmbben
lnek.
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 203
mg a beregszszi iskolk vgzsei a magyar iskolk tlaga alatt szerepeltek. Viszont
fgyelemremlt, hogy azokbl a trgyakbl, amelyek feladatait lefordtottak a magyar
dikoknak, nem lettek rosszabbak a magyar eredmnyek a megyei tlagnl, vagy
bizonyos iskolatpusok esetn mg jobbak is lettek, pldul matematikbl.
21
Az j rettsgi rendszer kisebbsgellenes rendelkezsei miatt a magyar iskolk
vgzsei htrnyba kerltek a tbbsgi rettsgizkkel szemben, kevesen szereztek
megfelel pontszmot a felsoktatsba kerlshez. s akinek sikerlt is, nagy
valsznsggel az ukrn anyanyelv jelentkezk mg kerlt a felvteli listkon,
llamilag nem tmogatott, azaz kltsgtrtses helyekre. Ez jabb problmt szl az
amgy sem a magas keresetekrl hres Krptaljn, hiszen (klnsen most, a gazdasgi
vlsg veiben) krdses, hogy a szlk ki tudjk-e majd gyermekeik iskolztatst
fzetni. Ez egyrszt sok tehetsges krptaljai magyar fatal elkalldsnak, msrszt
migrcijnak
22
veszlyt hordozza.
Az emberek tbbsge a trtnteket nem a kzponti oktatspolitikai dntshozatal,
az oktatsi minisztrium hibjaknt, hanem a magyar iskolk kudarcaknt lte meg,
amirt nem ksztettk fel a dikokat megfelelen ukrn nyelvbl. Mindez bellrl
gyengti a magyar nyelv, oktats s kultra tekintlyt Krptaljn, melynek szmos
ms tnyez sem kedvez (magyar gyerekek ukrn tannyelv iskolba iratsa, akr
vezet rtelmisgi szlk rszrl is, az oktatsi trca egyb, az egynyelv ukrn llam
megteremtsre vonatkoz rendeletei, stb.).
A dolgozat tovbbi rszben krptaljai rdekvdelmi-, civil-, egyhzi- s
dikszervezetek, valamint oktatsi intzmnyek kpviselivel ksztett 10 (e-mail-es
kapcsolatfelvtel tjn kitlttt) krdv
23
alapjn elemzem, hogy a megkrdezettek
szerint miknt kell(ene) megjulnia az oktatsi rendszernek ahhoz, hogy megtarthassa
jelenlegi pozciit, s vonz tudjon maradni a szlk s dikok szmra.
A krdves vizsglat elemzse
A megkrdezett kpviselk kzl kilencen ltfontossgnak vagy fontosnak tarjk a
magyar oktatsi rendszert a megmarads szempontjbl, mg egyvalaki kifejtette, hogy
ebben a formjban nem fontos a magyar oktats (!). Csak akkor vlik azz, ha vltozik,
s megfelel szint ukrn nyelvi (s ukrn szakkifejezsi) kpzst tud nyjtani.
A vlaszadk mindannyian tisztban vannak azzal, hogy az ukrn llam
nemzetllamot pt, s a lakossg homogenizlsra trekszik, amely cl elrsre
megfelel eszkzt ltnak az oktatsban. A legnagyobb problmt persze nem a magyar
21 Orosz, 2008a: 9
22 A migrci fleg Magyarorszg irnyba ersdhet fel, ahol sztndjakra, ingyenes kollgiumi szllsra, tandjmentes- A migrci fleg Magyarorszg irnyba ersdhet fel, ahol sztndjakra, ingyenes kollgiumi szllsra, tandjmentes-
sgre van lehetsge a hatron tli diknak.
23 A krdvet ld. a Digitlis mellkletben: (http://kataszter.martonaron.hu) - a szerk
204 Ferenc Viktria
kisebbsg okozza az ukrn llamnak, hanem a nagyszm s jelents befolyssal br
orosz kzssg.
Ukrajnban ma a nemzet s a nyelv mg kln utakon jr, a lakossg nagy rsze,
br ukrn nemzetisgnek vallja magt, nem beszli az ukrn nyelvet. Ez a trtnet
azonban nem most kezddtt: Az oktatspolitika asszimilcis clokra val fordtst
az ukrn nemzet sajt tapasztalatai is erstik. A Szovjetuni fennllsa idejn ukrn
gyerekek tmegei tanultak orosz iskolkban. (A4) Teht egy adok-kapok nacionalista
nemzetpt kzdelem revansaknt rtelmezhetjk a jelenlegi intzkedseket, amely
harcban az ukrn llam ugyanazzal a mdszerrel knyszerti r nyelvt a lakossgra,
amellyel egykor ket knyszertettk az oroszra. A tbbi kisebbsg csak szenved fl
ebben a csatban. A megkrdezett szervezetek legtbbje erejhez s lehetsgeihez
mrten prblkozik vdni a magyar iskolarendszert e tmadsoktl.
A politikai szervezetek, mint a KMKSZ
24
s az UMDSZ
25
minden lehetsges
frumon tiltakozsukat fejeztk ki. Beadvnyokkal fordultak az ukrajnai kzjogi
mltsgokhoz, a kormnyhoz, hivatalokhoz. Magyarorszg segtsgt is krtk az
gyben. Helyi szinten pedig alrsgyjtst rendeztek, mozgstottk a pedaggusokat,
szlket. A KMPSZ ms hatron tli magyar pedaggusszvetsgek rokon-tntetst
is krte, de csupn a szlovkiai magyar szvetsg tett tiltakoz sajtnyilatkozatot ez
gyben.
Egyik adatkzlm a magyar nyelven oktat KMF tanraknt elmondta, hogy
lehetsgeihez s szakterlethez mrten szmos tudomnyos publikciban elemezte
az ukrn oktatspolitika nyelvi vonatkozsait, s azok htterben ll trekvseket. Tbb
ukrajnai, magyarorszgi s helyi frumon prblta a szakmai kzvlemny fgyelmt
rirnytani a problmra, valamint szmos, a szlknek s pedaggusoknak tartott
eladson, valamint a helyi magyar, a magyarorszgi magyar s az ukrajnai sajtnak
adott interji ltal prblta a kzssgben tudatostani, milyen kvetkezmnyei lehetnek
az anyanyelvi kpzs felszmolsnak.
A dikszervezetek megprblnak olyan tudomnyos s kulturlis programokat
szervezni, amelyek egyrszt elsegtik az egy nemzethez val tartozs rzst, msrszt
pedig a szlfldn val megmarads szndkt ersthetik a dikokban.
A civil szervezetek kpviselinek sokszor hivatalos lpsekre nincs lehetsgk,
mint elmondtk: Hinyolom azt a frumot, ami egy-egy vros, helyisg civil szervezeteit,
alaptvnyait tmrti, ahol ilyen fontos krdsben kzsen lpnnek fel. Nyilvn sokan
vannak, akik szvesen adnk alrsukat, tmogatsukat a nemzet vdelme rdekben,
de ehhez idejk, tudsuk, akr gyvdjk sincs, aki pldul, megfogalmaz egy hivatalos
beadvnyt, tudja, kinek, hova kell kldeni (A5)
Elemezve a szervezetek prblkozsait az oktatspolitikai helyzet javtsra,
nagy rszk sikerknt knyvelte el, hogy a krptaljai magyar oktats krdst
24 Krptaljai Magyar Kulturlis Szvetsg.
25 Ukrajnai Magyar Demokrata Szvetsg.
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 205
mind Magyarorszgon, mind Ukrajnban is sikerlt tudatostani, valamint, hogy
Magyarorszg egyrtelmen killt a krptaljai magyar oktats megrzse mellett.
26

Tovbbi eredmnyknt kezelhet az a tny is, hogy 2008-ban s 2009-ben mg magyar
nyelven rettsgizhettek s felvtelizhettek a magyar iskolk vgzsei. A kudarcokat
tekintve adatkzlim elssorban azt fjlaltk, hogy a jelenlegi ukrn kormny s az
oktatsi trca nem viszonyult pozitvan a kisebbsgi szervezetek beadvnyaihoz.
Ugyan meghallgattk a kisebbsgek rveit, szakmai gylseiken a trca kldttei rszt
vettek, de rdemi vltoztatsokra nem kerlt sor. Ezrt sajnos nem sikerlt elrni,
hogy visszavonjk a rendeleteket, valamint az ukrn nyelv s irodalom rettsgi
kvetelmnyrendszert sem sikerlt (eddig) megvltoztatni, differenciltt tenni.
Sajnlatos az is, hogy a magyar rdekvdelmi szervezetek nem egytt, hanem kln
utakon jrva lptek fel az oktatsi rendszer vdelme rdekben.
A helyzet javtsra, a tevkenysg eredmnyesebb ttelre 10 interjalanybl
9 a helyi sszefogst tartja a legfontosabb tnyeznek. Ez a gyakorlatban nem valsul
meg. F oka, hogy mra a krptaljai magyar rdekkpviselet is ktplusv vlt, s kt
magyar szervezet (a KMKSZ s az UMDSZ), illetve az ltaluk alaptott politikai prtok
(KMKSZ Ukrajnai Magyar Prt, ill. Ukrajnai Magyar Demokrata Prt) rivlisnak
tekintik egymst.
Egyik adatkzlm kifejti, hogy szakmai csoportokkal, konkrt munkatervvel s a
magyarok szmra kidolgozott tantervekkel lehet eredmnyesebb munkt elrni. Illetve
egy msik kpvisel megemlti, hogy a parlamenti kpviselet, valamint egy j ukrajnai
kormny felllsa
27
nagyban hozzjrulhatna sikereinkhez. Magyarorszg tmogatst
az gyben a tbbsg szintn fontosnak tartotta, br a tmogats konkrt mibenltt nem
kzltk.
Megkrdeztem az interjalanyokat, ltnak-e relis eslyt arra, hogy a magyarokat
htrnyosan rint rendeleteket visszavonjk, vagy esetleg mdostsk. Tbben arra
utaltak, hogy a jelenlegi belpolitikai helyzet fggvnyben, taln az j (akr soron
kvli) vlasztsok ltal olyan politikai (oroszbart) erk kerlhetnek hatalomra,
melyek visszavonhatjk ezen intzkedseket. Azonban a megkrdezettek msik fele
nem ilyen bizakod a vlasztsokkal kapcsolatban, s inkbb vatosabban kzeltve a
26 Slyom Lszl kztrsasgi elnk Viktor Juscsenko ukrn elnkkel folytatott trgyalsai sorn vetette fel a magyar
nyelv oktats megrzsnek fontossgt. A magyar diplomcia a magyarukrn kormnykzi vegyes bizottsg lsein is
napirendre tzte a krdst. Gmesi Ferenc, a Miniszterelnki Hivatal nemzetpolitikai llamtitkra tbb ukrajnai ltogatsn
trgyalt ukrajnai partnereivel a krdsrl, s a helyi magyar sajtban tett nyilatkozataiban is egyrtelmen foglalt llst a
magyar nyelv oktats megrzse mellett.
27 Ukrajnban 2013-ban jr le a jelenlegi kormny mandtuma. Eltte, 2010-ben, llamelnkt vlasztanak az ukrn llam- Ukrajnban 2013-ban jr le a jelenlegi kormny mandtuma. Eltte, 2010-ben, llamelnkt vlasztanak az ukrn llam-
polgrok. m a bizonytalan, bels feszltsgekkel terhelt ukrajnai belpolitikai helyzetben korntsem biztos, hogy a 2008. vi
soron kvli parlamenti vlasztsok sorn kormnyra jutott Timosenko Kabinet kitlti hivatali idejt. A bizonytalan politikai
helyzetet jl jelzi, hogy br legutbb 2008-ban rendeztek soron kvli parlamenti vlasztsokat Ukrajnban, Juscsenko elnk
mr 2008 vgn rendeletet adott ki a parlament feloszlatsrl s j vlasztsok kirsrl (a krdvet ebben az idben tl-
tttk ki adatkzlim). A voksolsra azonban mgsem kerlt sor, s a kormny hivatalban maradt.
206 Ferenc Viktria
tmhoz, csupn mdostsokra lt relis eslyt. Egyik adatkzlm gy fogalmaz: Az
(oktatsi) trca jelenlegi vezetse mellett legfeljebb az rhet el, hogy specilis, a
magyarokra vonatkoz szablyozst vezetnek be (A2). Egy msik interjalany, hasonl
gondolatmenetet kvetve gy nyilatkozik: (Arra ltok eslyt), hogy ahogyan ez az
ukrajnai politikai kultrban nem ritkn elfordul mintegy kivtelesen, jogszablyi
garancik nlkl, vente lebegtetve az esetleges bevezets lehetsgt, felfggesszk a
rendeletek gyakorlati alkalmazst. (A4).
A kvetkez krds arra vonatkozott, milyen magatartst vr el a nyilatkoz a
tbbi krptaljai kisebbsgvd szervezettl, a krptaljai magyar rtelmisgtl, a
nemzetisgi iskolktl, azok tanraitl, dikjaitl, valamint az egyszer emberektl,
szlktl, nyelvhasznlktl annak rdekben, hogy az oktatsi rendszert
megrizhessk: Mindenki tegye a dolgt. Mondta egyik adatkzlm. A kisebbsgi
rdekvdelmi szervezetek vdjk a kzssg rdekeit minden lehetsges frumon; a
helyi magyar rtelmisg vllalja azt a feladatot, hogy tjkoztat azokrl a lehetsges
kvetkezmnyekrl, melyek a magyar nyelv oktatsi rendszer felszmolsa esetn
vrnak rnk; a nemzetisgi iskolk oktassanak, s tegyenek meg minden tlk telhett
annak rdekben, hogy a magyar tannyelv kpzs hatkony, magas sznvonal s
npszer legyen, illetve keressk annak a lehetsgeit, hogyan lehet nvelni az llamnyelv
elsajttsnak eredmnyessgt a magyar nyelv kpzs keretein bell; a dikoktl s
tanulktl szintn csak azt vrhatom el, hogy teszik a dolgukat: tanulnak. Mit vrnk
el az egyszer emberektl? Csupn annyit, hogy amikor van r lehetsgk (pldul
a vlasztsok alkalmval szavazataik rvn) jelezzk rdekvdelmi szervezeteink fel,
hogy valban minket kpviselnek; illetve azt, hogy mieltt arrl dntenek, hol, melyik
iskolban s milyen nyelven tanuljon gyermekk, tjkozdjanak. (A4)
rdekldtem a megkrdezettek krben, hogy vajon ma egy krptaljai
magyarnak milyen nyelvtudsra van szksge a szlfldn val rvnyeslshez?
Milyen nyelvtudssal kell, hogy felvrtezzen az iskola? Az albbi diagramban
foglaltam ssze, hogy rtelmisgi, Krptaljn vezet beosztsban dolgoz emberek
szerint milyen nyelvekre s azok milyen szint tudsra van szksg a val letben, az
rvnyeslshez.
28
28 A megkrdezett 10 adatkzl kzl 9 hasznlta az ltalam megadott sklt az elvrt nyelvtuds meghatrozsra (ezrt
lthat csupn 9 vlemny sszefoglalsa a diagramon), a diagramrl hinyz adatkzl ekkppen foglalta ssze vlem-
nyt: Nyelvszknt erre a krdsre nem adhatok egyrtelm, mindenkire s minden helyzetre rvnyes vlaszt. Nem mindegy
ugyanis, ki az, akinek a nyelvtudsrl nyilatkozunk. Az n vlemnyem az, hogy az iskolban olyan nyelvtudssal kell
felvrteznnk a gyerekeket, amely megteremti a biztos alapokat ahhoz, hogy a sajt ignyeinek megfelelen fejlessze tovbb
sajt nyelvi kompetencijt. Mert nem azonos szint s jelleg ukrn vagy ppen angol nyelvtudsra van szksge annak,
aki pldul ptipari szakmunks, mezgazdasgi kistermel, orvos, netn politikus vagy egyetemi oktat lesz. Egy azonban
bizonyos: nem vrhat el egyetlen embertl sem, hogy gymond anyanyelvi szinten azaz a tbbsgi beszlkkel azonos
fokon sajttsa el az llamnyelvet. Ha ezt a clt tzzk ki az iskolai nyelvoktats el, akkor egszen bizonyosan csalatkoznunk
kell. (A4)
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 207
1. sz. bra Milyen nyelvtudsra van szksge egy krptaljai magyarnak a
szlfldn val rvnyeslshez?
Az ts skln mindenki maximlis magyar nyelvtudst vr el a krptaljaiaktl,
egyvalaki azonban megjegyzi, hogy csak azrt jellte be a legmagasabb fokot, mert
ehhez hz a szve (!), de igazbl az rvnyeslshez csak egyes terleteken kell magyar
nyelv. rdekes az is, hogy az adatkzlk ismerik az iskolai ukrn nyelvoktats llapott
s a krptaljai magyarok alacsony kompetenciit az ukrn nyelvben, az elvrsok mgis
risiak: 2 esetben anyanyelvi szint kompetencira utalnak a diagram oszlopai, mg a
tbbi 7 esetben 4-es szintre teszik az elvrsokat.
Klns az is, hogyan verseng egymssal az orosz s az angol nyelv a diagramon,
sszestsben az orosz flnyvel. Ennek egyik oka, hogy a trsg 1991-ig a Szovjetuni
rszeknt az orosz nyelvet hasznlta hivatalos nyelvknt, az idsebb korosztly az
iskolban azt tanulta, mg ma is azt beszli. S klnsen azrt van mg ma is rtke az orosz
nyelvnek, mert szinte mindenhol helyettesthetjk vele esetleges ukrn nyelvtudsunk
hinyt. Az utbbi nhny vben azonban ez a tendencia is vltozban van az ukrn
nyelv sttusznak, hasznlati ternek nvelse kvetkeztben. Mindazonltal krds,
hogy ha az rvnyeslshez legalbb olyan szint, vagy mg jobb orosz nyelvtudsra
van szksg, mint angolra, akkor mirt van az, hogy a nemzetisgi iskolkban egyltaln
nem oktatnak orosz nyelvet, mg idegen nyelvet elg magas raszmban?
A kvetkezkben arrl krdeztem az alanyokat, hogy amennyiben ilyen nyelvtu-
dsra van szksg a szlfldn val maradshoz, akkor hogyan kellene fejleszteni a mr
meglv magyar iskolahlzatot, hogy a kpzs sorn a dikok valban hasznosthat,
piackpes nyelvtudst kapjanak?
Jelenleg a kzpszint oktats egyes szintjein a nemzetisgi iskolk nyelvoktatsa
a kvetkez raszmban valsul meg:
208 Ferenc Viktria
Nyelvek
Heti raszm osztlyok szerint
5.
oszt
6.
oszt
7.
oszt
8.
oszt
9.
oszt
10.
oszt
11.
oszt
12.
oszt
Ukrn nyelv 3 3 2 2 2 1 1 1,5
Kisebbsgi nyelv 3 2 2 2,5 2,5 1 1 1,5
Idegennyelv 3 3 2 2 2 2 2 2
2. sz. tblzat Ukrn, kisebbsgi s idegennyelv-oktats heti raszmai a nemzetisgi
iskolkban
29
Amint az albbi vlaszokbl kiderl, adatkzlink legfbb problmja a jelenlegi
nyelvoktatssal kapcsolatban nem az raszmok kapcsn jelentkezik, hanem az oktats
tartalmt illeten.
Magas szint ukrn nyelvtuds elrshez a dikoknak ne ukrn grammatikt
tantsanak fogalmaz adatkzlim tbbsge , hanem a mindennap hasznlt ukrn
kznyelvet beszdkszsg-fejleszt rk keretben. Lehetleg ne az egyes tantrgyak
ukrn nyelven val tantsval, hanem az ukrn nyelv oktatsi mdszernek
megvltoztatsval rjenek el jobb eredmnyeket. gy tantsk az ukrn nyelvet,
amilyen az valjban egy skvidki magyar gyermek szmra: idegen nyelvknt,
msodnyelvknt, specilis tanterv keretben, specilis taneszkzkkel, tanknyvekkel.
Azok szmra, akik az rettsgi s felvteli vizsgkra kszlnek, mindenkppen fakultatv
rk keretben kell segtsget nyjtani a szaknyelv elsajttshoz. Figyelmeztetnek,
hogy meg kell tartanunk, st: emelnnk kell a magyar nyelv kpzs hitelessgt s
presztzst, emelnnk kell a minsget, minl eredmnyesebb, hatkonyabb kpzst
folytatnunk, s olyan ismereteket s gyakorlati tudst adnunk, ami hasznosthat. Az
adatkzlk a tbbi nyelv oktatsnak javtsrl nem nyilatkoztak.
A megkrdezettek tbb mint fele gy vli, az ukrn llam oktatspolitikai
intzkedsei alssk a magyar iskolk tekintlyt, elbizonytalantjk a magyar szlket
az iskolavlasztskor, ami ahhoz vezetett, hogy a magyar nyelv presztzse folyamatosan
romlik Krptaljn.
sszegzs
Jelen politikai helyzetben nem sok remnyt ltni arra, hogy a rendeleteket visszavonjk
vagy mdostsk, ezrt a krptaljai oktatsi rendszernek kell megjulnia, hogy
olyan minsg napraksz tudssal lssa el a dikokat, amellyel rvnyeslni tudnak
szlfldjkn.
29 Az UOTM ltal jvhagyott raszmok; ld. a trca honlapjn: http://www.mon.gov.ua
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 209
A kisebbsgi oktats nyelvi cljait megfogalmaztk mr, megvalstsukhoz
azonban egy eddig hinyz intzmnyi stratgit lenne szksges kidolgoznunk.
Fontos szem eltt tartanunk, hogy a krptaljai magyar kissebsgnek kell nmagt
megszerveznie, mert az elmlt vtizedek tapasztalatai azt mutattk, hogy a beolvaszt
cl politiknak nem rdeke, hogy az anyanyelv iskolban tanul dikok jl elsajttsk
a tbbsgi nyelvet, ezrt nem trekszenek a korszer mdszerek bevezetsre.
30
rvendetes hr, hogy a magyar Miniszterelnki Hivatal Kisebbsg- s
Nemzetpolitikai Szakllamtitkrsga kezdemnyezsre egy helyi szakemberekbl
ll munkacsoport elvgezte a krptaljai magyar nyelv oktats stratgiai krdseinek
elemzst.
31
A stratgiai elemz tanulmnyra alapozva Csernicsk Istvn elksztette
azt a rvid tv cselekvsi programot is, mely vlemnye szerint jelents mrtkben
hozzjrulhat a magyar nyelv/nyelvi oktats helyzetnek javtshoz, a magyar nyelv
krptaljai presztzsnek erstshez.
Ha a kitztt clt, azaz a magyar iskolk vgzseinek anyanyelv-dominns
ktnyelvsgt kialakt oktats feltteleit megteremtjk (az anyanyelvn s az llam
nyelvn is jl kommunikl dikokat bocstunk a felsoktatsba), az a krptaljai
magyar nyelv felsoktatst is nagy kihvsok el lltja. Hiszen a ktnyelv
vgzs dik szmra szmos ukrn tannyelv intzmny is elrhetv vlik. Egy, az
egyetemvlasztssal kapcsolatos felmrs szerint, a dikok sokszor csupn az ukrn
nyelvtuds hinya miatt felvteliztek a magyar tannyelv egyetemre: Trtnelem
szakra szerettem volna felvtelizni, de mivel az ukrn szak, nem mertem vllalni.;
Ha tudtam volna ukrnul nem magyar nyelv s irodalom szakra jttem volna.
32
Ezrt fontos, hogy amikor stratgit dolgoznak ki a magyar oktats megmaradsrt
Krptaljn, akkor olyan magyar felsoktatst szervezzenek, amelynek clja:

a lehet legtbb szakirnyt reprezentlni (lehetleg ne prhuzamos struk-


trkkal),

magasan kpzett oktatkkal, magas sznvonal kpzst nyjtani,

a munkaerpiacon versenykpes szakmai s nyelvtudst garantlni,

s ami megklnbzteti a kisebbsgi egyetemet az llami egyetemtl, hogy a


fenti feladatok mellett kpesnek kell lennie, hogy otthonv vljon a krptaljai
30 Lanstyk - Simon - Szabmihly, 1999: 90.
31

A stratgit a MEH felkrsre Orosz Ildik oktatskutat (a KMPSZ s a KMF elnke, a Krptaljai Megyei Tancs
oktatsi, kulturlis s kisebbsgi lland bizottsgnak vezetje), Csernicsk Istvn nyelvsz (a KMF rektorhelyettese, a
Hodinka Antal Intzet igazgatja), Kristofori Olga tanr (a Munkcsi Szent Istvn Rmai Katolikus Lceum igazgatja), vala-
mint Ambrus Pl pedaggus (a Tcsi Reformtus Lceum igazgatja, az UMDSZ oktatsi szakrtje, a MEH ltal ltrehvott
Szrvny Tancs egyik krptaljai tagja) dolgozta ki. A magyar nyelv/nyelvi oktats stratgiai krdsei Krptaljn, 2008
cm tanulmny megtallhat a MEH honlapjn, az albbi cmen: http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/fles/133843334.
pdf
32 Ferenc, 2006: 49.
210 Ferenc Viktria
magyar identits megrzsnek,
33
az sszetartozs rzst nyjtva az itt tanul dikok
szmra.
A fenn emltett clok megvalstsa rdekben egysges magyarorszgi
nemzetstratgira, a magyarorszgi s a krptaljai kisebbsgvdelmi szervezetek
sszehangolt tevkenysgre van szksg.
Felhasznlt irodalom
BRDI Nndor FEDINEC
Csilla SZARKA Lszl
(szerk.) 2008:
Kisebbsgi magyar kzssgek a 20. szzadban.
Budapest: MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbsgkutat
Intzet Gondolat
BEREGSZSZI Anik
CSERNICSK Istvn 2004:
...itt mennyit r a sz? rsok a krptaljai magyar
nyelvhasznlatrl. Ungvr: PoliPrint
BEREGSZSZI Anik
CSERNICSK Istvn 2005:

.
2005/4, 8286.
BEREGSZSZI Anik
CSERNICSK Istvn OROSZ
Ildik 2001:
Nyelv, oktats, politika. Beregszsz: Krptaljai
Magyar Tanrkpz Fiskola
CSERNICSK Istvn 1998a: A magyar nyelv Ukrajnban (Krptaljn).
Budapest: Osiris Kiad MTA Kisebbsgkutat
Mhely
CSERNICSK Istvn 1998b: Az ukrn nyelv oktatsa Krptalja magyar
iskoliban. In: LANSTYK Istvn s SZABMIHLY
Gizella szerk., Nyelvi rintkezsek a Krpt-
medencben klns tekintettel a magyarpr
ktnyelvsgre. Pozsony: Kalligram Knyvkiad
A Magyar Kztrsasg Kulturlis Intzete, 44-59.
CSERNICSK Istvn 1998c: Az ukrn nyelv Krptaljn. Regio 1998/1. 548.
CSERNICSK Istvn 1999: Egy jelensg s ami mgtte van: az ukrn nyelv
s a krptaljai magyarsg. UngBereg 1999. Els
Pnsp-almanach, 88102.
33 A hatron tli magyar oktats amellett, hogy a munkaerpiacra, az ott elfoglalt pozcira felkszt folyamat, egy msik,
rendkvl jelents funkcival is br: a magyar identits megrzsnek eszkze s a csald, az egyhz mellett legfontosabb (st
olykor kizrlagos) szntere. Csete, 2005: http://www.magyariskola.hu/dokumentumok/dok_01.html.
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 211
CSERNICSK Istvn 2001: Az ukrn nyelv oktatsnak problmi Krptalja
magyar iskoliban. Nyelvnk s Kultrnk 2001/2.
1523.
CSERNICSK Istvn 2004: Egy megoldatlan problma: az llamnyelv oktatsa
a krptaljai magyar tannyelv iskolkban. In:
HUSZTI Ilona szerk., Idegennyelv-oktats kisebbsgi
krnyezetben. Ungvr: PoliPrint Krptaljai
Magyar Tanrkpz Fiskola, 113-123.
CSERNICSK Istvn 2008a: Nyelv s azonossgtudat sszefggsei a
krptaljai magyar kzssgben. In: Fedinec Csilla
szerk.: rtkek, dimenzik a magyarsgkutatsban.
Budapest: Magyar Tudomnyos Akadmia Magyar
Tudomnyossg Klfldn Elnki Bizottsg, 153
170.
CSERNICSK Istvn 2008b: Ukrajna sszhangra trekszik. Az ukrajnai oktats-
politika nyelvi vonatkozsai.
Kisebbsgkutats 2008/2. 302315.
CSERNICSK Istvn 2009: Az ukrajnai oktatspolitika a nyelvi asszimilci
szolglatban. Korunk III/2009/2. 3340.
CSERNICSK Istvn szerk. 2003: A mi szavunk jrsaBevezets a krptaljai
magyar nyelvhasznlatba. Ungvr: PoliPrint
CSERNICSK Istvn MELNYIK,
Szvitlana 2007:
Az ukrajnai kisebbsgek s a nyelvi oktats.
In: OROSZ Ildik szerk.: Magyarok a Tisza-
forrs krnykn. A fels-Tisza-vidki magyarok
anyanyelvi-oktatsi helyzete egy kutats tkrben.
Ungvr: PoliPrint, 120-148.
FERENC Viktria 2005: A II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskola
nyelvi koncepcija a gyakorlatban: ahogyan a
hallgatk ltjk. In: KONTRA Mikls szerk.: Slt
galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika.
Frum Kisebbsgkutat Intzet, Lilium Aurum
Knyvkiad, Somorja-Dunaszerdahely, 190-194.
FERENC Viktria 2006: A felsoktatsi tannyelv-vlasztsnak mint
oktatstervezsi lpsnek a krdse a krptaljai
magyar kisebbsg jvje szempontjbl.
Beregszsz: Diplomamunka, kzirat. Megtallhat:
II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskola
knyvtra, Beregszsz, Kossuth tr 6.
212 Ferenc Viktria
LANSTYK Istvn 1996: Anyanyelvi nevels a hatron innen s tl. In:
CSERNICSK Istvn s VRADI Tams szerk.
Kisebbsgi magyar iskolai nyelvhasznlat.
Budapest: Tinta Knyvkiad s Kiadvnyszerkeszt
Bt., 11-15.
LANSTYK Istvn 2005: A ktnyelv oktats veszlyei Szlovkiban. In:
RING va szerk., Felzrkzs vagy bezrkzs? A
tbbnyelv oktats elnyei, veszlyei a kisebbsgi
kzssg letben. Budapest: EKIK, 43-73.
LANSTYK Istvn SIMON
Szabolcs SZABMIHLY Gizella
1999:
Nyelvpolitika a kisebbsgek oktatsban. Frum
Trsadalomtudomnyi Szemle. I./1999/1. 89-93.
OROSZ Ildik 2001: A krptaljai magyar rettsgizk tovbbtanulsi
szndkairl. Harmadik Pnsp-Almanach 2001.
101108.
OROSZ Ildik 2005: A magyar nyelv oktats helyzete Krptaljn az
ukrn llamisg kialakulsnak els vtizedben.
Ungvr: PoliPrint
OROSZ Ildik 2007: A fggetlensgtl a narancsos forradalomig.
A krptaljai magyarsg helyzete a fggetlen
Ukrajnban (19912005). Ungvr: PoliPrint
OROSZ Ildik 2008a: Egyedl az anyanyelv oktats lehet hatkony.
Krptalja VIII./46. 9.
OROSZ Ildik 2008b: Most nem elg a ltszatpolitizls. Krptalja
VIII./36. 11.
SZPE Gyrgy 1984: Jegyzetek a nyelvi tervezsrl s a nyelvpolitikrl.
ltalnos Nyelvszeti Tanulmnyok XV/303329.
TOVE, Skutnabb-Kangas 1997: Nyelv, oktats s a kisebbsgek. Budapest: Teleki
Lszl Alaptvny
Internetes forrsok
CSETE rs 2005: Javaslat a Magyariskola Program kimunklsra.
http://www.magyariskola.hu/dokumentumok/dok_01.html.
Krptaljai magyar dikok az ukrajnai emelt szint rettsgi tvesztiben 213
OROSZ Ildik CSERNICSK Istvn KRISTOFORI Olga AMBRUS Pl 2008:
A magyar nyelv/nyelvi oktats stratgiai krdsei Krptaljn, 2008.
http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/fles/133843334.pdf
Ukrajna Oktatsi s Tudomnyos Minisztriuma honlapja:
http://www.mon.gov.ua
Mrku Anita
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii
ktnyelv nyelvi mdban
Bevezets
Az egyn nyelvvlasztst szmos konvenci s elrs szablyozza. Az egynyelv
beszlk a verblis repertorjukban fellelhet nyelvvltozatok kzl vlaszthatnak a
szitucinak megfelelen dialektust, stlusvltozatot, a kt- s tbbnyelvek pedig a
rendelkezskre ll nyelvek kzl is vlaszthatnak.
Krptaljn, a 2001-es npszmllsi adatok szerint, tbb mint 100 nemzetisg
s kultra l egyms mellett, nyelvileg is hatva egymsra. Ukrajnban a magyar
nemzetisgek szma 1 566 ezer. Ez az orszg sszlakossgnak 03%-a. Az ukrajnai
magyarok 96,7%-a Krptaljn l, ahol a 151.5 ezer magyar nemzetisg a rgi
lakossgnak 12,1%-t teszi ki.
1
A mindennapokban (kt-, illetve hromnyelv krnyezetben: magyar, ukrn,
orosz) a krptaljai magyarok tbbsgnek a hatkony kommunikci rdekben L1
nyelve mellett egy msik nyelvet/nyelvvltozatot is szksges hasznlnia, s gyakran
egy beszdszitucin bell nyelvet/kdot is kell vltania.
2
Ez termszetesen attl is
fgg, hogy a beszlgetsi szituci egynyelv vagy ktnyelv nyelvi mdban zajlik-e.
Az egynyelv nyelvi md azt jelenti, hogy a beszlgets rsztvevi kzl legalbb
egy szemly egynyelv (vagy lehetnek bilingvisek, de csak egy kzs nyelv ll
rendelkezskre a kommunikci sorn), teht nincs lehetsg vlogatni a nyelvek
kztt, s az esetleges kdvltsok veszlyeztethetik a sikeres kommunikcit.
Ktnyelv nyelvi mdban minden rsztvev kompetens legalbb kt kzs nyelvben.
A ktnyelv nyelvi mdban knnyen aktivlhat a mentlis lexikonban mindkt nyelv,
hiszen nincs gtls, a beszlget felek klcsnsen rtik egyms nyelveit. Nem ez a
helyzet az egynyelv nyelvi mdban, amikor a beszlnek tudatos kontroll alatt kell
tartania nyelvhasznlatt, hogy a beszlgettrsat ne srtse meg azzal, hogy olyan
nyelvet hasznl, amelyet nem birtokol.
3

Grosjean szerint a ktnyelv beszl tbbfle nyelvvlasztsi stratgit alkalmazhat
attl fggen, hogy egynyelv nyelvi mdban vagy ktnyelv nyelvi mdban zajlik-e a
trsalgs. A nyelvvlasztsi lehetsgeket az 1. brn foglaltuk ssze.
1 v. Molnr Molnr, 2005: 28. ; A tanulmnyhoz tartoz trkpek, brk s interjrszletek teljes terjedelmkben a
Digitlis vltozatban olvashatk, a http://kataszter.martonaron.hu oldalon a szerk.
2 Az L1 nyelv az elsknt megtanult nyelv, vagy anyanyelv, vagy legjobban ismert nyelv. Jelen esetben anyanyelvet rtek
alatta.
3 Navracsics, 2007: 16.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 215
1. sz. bra Nyelvvlaszts s kdvlts (Grosjean, 1982: 129. brja alapjn,
magyarul idzi Borbly, 2001: 122. 6.2.1. bra alapjn)
A nyelvvlasztst ugyanakkor a beszdmdon kvl mg sok tnyez befolysolja.
Ezen tnyezket ismert ktnyelvsgi kutatsok alapjn sszegeztem:
4

1) a beszlgets rsztvevi (nyelvi jrtassg, nyelvi elny/ben rszests/,
trsadalmi-gazdasgi sttusz, letkor, nem, foglalkozs, iskolzottsg, etnikai
hovatartozs, a beszl beszdaktusainak eltrtnete, kapcsolatok minsge,
bizalmassg, a kapcsolat hatsfoka, a nyelvekhez fzd rzsek/attitdk,
kls hatsok);
2) a szituci (helyszn/krnyezet, egynyelv/ek jelenlte, a formlis kapcsolat
mrtke, a bizalmassg foka);
3) a beszlgets tartalma (tma, szkincs tpusa);
4) a beszlgets, mint szocilis interakci funkcija (a trsadalmi sttusz
emelse, a trsadalmi klnbsgek, valaki kizrsa, felkrs vagy parancs stb.).
A kutats mdszere
Krdves felmrst vgeztem 2006. szeptemberben 116 magyar nemzetisg hallgat
(nbevalls) krben kt krptaljai felsoktatsi intzmnyben: Ungvri Nemzeti
Egyetem (tovbbiakban: UNE) s a II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskola
(tovbbiakban: KMF).
4 v. Grosjean, 1982: 136.; Borbly, 2001: 118.
216 Mrku Anita
A kutats clja az volt, hogy megvizsgljuk, a htkznapi nyelvhasznlatban, a
gyakorlatban hogyan mkdnek a nyelvvlasztsi stratgik. Arra a krdskrre kerestk
a vlaszt, hogy melyek azok a tnyezk a nyelvtudson kvl is, amelyek befolysoljk
az egyn nyelvvlasztst egy szituciban.
Az adatkzlket a bartom bartja mdszerrel vlasztottam ki mindkt
intzmnyben, mert arra nem volt md, hogy egy egsz vfolyamot vagy szakot
krdezzek meg.
5

Vlasztsom azrt esett e kt intzmnyre, mert az UNE nagy mltra visszatekint
llami tmogats felsoktatsi intzmny, ahol a magyar tannyelv Magyar nyelv s
irodalom szakon kvl, a tbbi ukrn tannyelv szakon is jelents a magyar nemzetisg
tanulk szma.
A KMF a Krpt-medence s Krptalja els akkreditlt magyar tannyelv
alaptvnyi tmogats felsoktatsi intzmnye. Jelenleg tbb mint ezer magyar ajk
hallgatja van.
A krdves felmrsben megkrdezett 116 adatkzl kzl 74 n (64%), 42 frf
(36%). A legtbben a Beregszszi jrsban szlettek 19861988 kztt. 106-an vallottk
magukat magyarnak (91%), 8-an ukrnnak (7%), s egy szemly ketts identits,
magyar-ukrnnak vallotta magt. 23-an az UNE, 93-an pedig a KMF hallgati.
A beszlgets rsztvevi (nyelvtudsuk, nyelvi attitdjeik,
a nyelvek presztzse)
Nyelvtuds, a nyelvismeret foka
Szmos kutats szerint a nyelvvlasztst elsdlegesen a beszlgets rsztvevi s a
partnerek nyelvtudsa hatrozza meg.
6
A vizsglat tervezsekor egy korbbi kutats
7

eredmnyeit ltva feltteleztem, hogy 1. A magyar mellett ms nyelvek ismerete is
jellemz az adatkzlkre, azaz verblis repertorjuk nemcsak egyetlen nyelvbl (s
annak vltozataibl) ll.
A hipotzis ellenrzsekor a hallgatk krben vgzett kutats eredmnyeit
hasznlom fel. A kutats sorn arra krtk az adatkzlket, hogy 7 fok skln
rtkeljk nyelvtudsukat a magyar, az ukrn s az orosz, valamint idegennyelv-tudsuk
vonatkozsban (1= egyltaln nem; 7=anyanyelvi szinten). Az eredmnybl tlagot
szmtottunk.
A megkrdezett 116 hallgat kzl 113-an a magyart, mg 3-an az ukrnt vallottk
anyanyelvknek. Az eredmnyekbl kitnik, hogy szinte mindenki anyanyelvi szinten
beszli a magyart. A fatalok ukrn nyelvtudsa elg alacsony szint, tlagosan
5 Ld. Milroy, 1980.
6 Rubin, 1968;. Gal, 1979; Borbly, 2001: 120; Grosjean, 1982
7 Rtegzds 2003, lsd Beregszszi Csernicsk 2006
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 217
alig nhny szt beszlnek az llamnyelven, br rtik azt. Orosz nyelvtudsuk mg
ennl is alacsonyabb szint. A klnbsgek azzal magyarzhatk, hogy az 1989-ben
megszletett nyelvtrvny (Az Ukrn Szovjet Kztrsasg Trvnye az Ukrn SZSZK-
beli nyelvekrl) 27. cikkelye kimondja, hogy Az Ukrn SZSZK ltalnos iskoliban az
ukrn s az orosz nyelv oktatsa ktelez. gy 1990-ben az ukrn oktatst bevezettk
minden ukrajnai, gy krptaljai iskolba is.
8
Viszont az orosz nyelvet nem ktelez
tantani/tanulni 1991-tl. A fiskolsok s egyetemistk orosz tudsnak alacsony foka
teht azzal magyarzhat, hogy a megkrdezett korosztly mr nem tanulta az iskolban
ktelez nyelvknt az oroszt, s azt csak krnyezettl sajtthatja el.
Az ukrn nyelv elsajttsa a kisebbsgiek szmra fontos trsadalmi mobilitsi
tnyez, ugyanakkor az ukrn llam a legelemibb feltteleket sem teremti meg az
llamnyelv hatkony oktatshoz: nincsenek tanknyvek, sztrak, szakemberek, a
kisebbsgek szmra kidolgozott mdszerek.
9
Br els osztlytl ktelez trgy az ukrn,
tizenegy/tizenkt iskolai v utn sem tudjk magas fokon elsajttani az llamnyelvet.
10

rdekes megfgyelni, hogy a hallgatk angol nyelvtudsukat magasabbra rtkeltk,
mint az ukrnt (ld. 2. bra - Digitlis vltozat). Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni,
hogy az adatkzlk kztt sok olyan hallgat volt, akik angol szakon tanulnak. Ilyen
szempontbl nzve viszont ez az rtk nem is olyan magas, mint az vrhat lenne.
Legalacsonyabb fokon a nmetet tudjk, ugyanakkor ez az adat is csalka, mert
azok is a sehogy vlaszlehetsget jelltk be, akik egyltaln nem is tanultak az
iskolban nmetet, teht ebbl az eredmnybl nem kvetkeztethetnk kzvetlenl az
iskolai nmetoktats alacsony hatsfokra.
Az idegennyelv-tuds alacsony szintjt azzal magyarzhatjuk, hogy az
idegennyelv-oktats a krptaljai magyar iskolkban mdszertanilag elhibzott alapokon
nyugszik, a tanulk anyanyelvnek negliglsval folyik, ami az eredmnyessgen is
megmutatkozik.
11
Ehhez hozzjrult mg a sok vig fennll szakkpzett pedaggus-,
s magyar-angol ktnyelv tanknyvhiny is.
Ahhoz, hogy a krptaljai magyarsgnak relis eslye legyen a betagozdsra
az eurpai vrkeringsbe, elengedhetetlen egy olyan nyelvi alap, amely az anyanyelv
megrzsn alapul, s erre pl r az llamnyelv s egy jelents vilgnyelv ismerete.
12

Ez a modell nem jkelet. Az llam nem hivatalos nyelvt anyanyelvknt beszlk
szmra hrmas javaslat tehet: a) a megfelel anyanyelvi nevels; b) a hivatalos
nyelvnek msodik nyelvknt trtn eredmnyes elsajttsa; c) valamint egy, az
8 v. Beregszszi Csernicsk Orosz, 2001: 8586.
9 v. Beregszszi Csernicsk Orosz, 2001: 8690.; Orosz, 2005: 99; 128. Az ukrn nyelv oktatsnak problmirl
a krptaljai magyar iskolkban ld Beregszszi Csernicsk, 2004: 97108., 2005; Csernicsk, 1998a: 164170., 1998b,
1998c, 1999a, 1999b, 2001, 2004; Koljadzsin, 2003; Milovn, 2002.
10 Az ukrn oktatsi rendszer 2000-ben trt t a tizenkt ves oktatsra. Azaz: akik a 2000/2001-es tanvben kezdtk iskolai
tanulmnyaikat, mr a 12 ves kpzsben vesznek rszt.
11 Beregszszi, 2004a: 12.
12 Beregszszi, 2004a: 16.
218 Mrku Anita
szmukra specilisan kialaktott idegennyelv-tantsi rendszer fogalmazott mr
1984-ben Szpe Gyrgy.
13
Feltteleztem tovbb, hogy 2. A nem magyar nemzetisg szlk, az eddigi
tanulmnyok, a lakhely hatssal vannak a(z) (ukrn) nyelvtudsra, a nyelvismeret
fokra.
A hipotzis ellenrzshez sorra sszevetettem az adatkzlk magyar s
idegennyelvtudst a szlk nemzetisgvel, a teleplstpussal (magyar tbbsg/
magyar kisebbsg), s azzal, hogy eddig milyen nyelven vgezte iskolit, majd ebbl
tlagot szmtottam. Az emltett vltozk egybevetse csak az ukrn nyelvvel mutatott
lnyeges korrelcit, az orosszal s idegen nyelvvel nem.
Az eredmnyek szerint a feltevs az ukrn nyelvtuds tekintetben beigazoldni
ltszik: azok a dikok, akiknek az anyja s/vagy az apja nem magyar nemzetisg,
jobban beszlik az ukrnt (7 fok skln tlagosan 5,2 szinten), mint azok, akiknek
szlei magyarok (tlag 4,0). Ez rthet is, hiszen a csaldi szocializci sorn a vegyes
hzassgban nevelked gyerekek mr tallkoznak a msodnyelvvel, st valamilyen
szinten el is sajttjk azt. A nyelvi krnyezet, a teleplstpus is hatssal van az
llamnyelvtudsra: tlagosan magasabb szinten beszlik a tbbsgi nyelvet azok,
akik magyar kisebbsg teleplsen lnek (4,9), mg azokon a teleplseken, ahol a
magyarok tbbsget alkotnak, a megkrdezettek sajt bevallsuk szerint nem nagyon
jl beszlnek ukrnul (tlag 4,1), mivel a htkznapi kommunikci nyelve a magyar.
A hallgatk kzl 105-en magyarul, mg 11-en ukrnul (is) vgeztk eddigi
tanulmnyaikat. Sajt bevallsuk szerint az ukrn vagy vegyes tannyelv iskolt
vgzettek nagyon jl tudnak ukrnul (tlag 5,8), mg a magyar iskolt vgzettek csupn
alig nhny szt (4,1).
Az eredmnyeket ltva megllapthatjuk, hogy a msodnyelvtuds alacsony
foka miatt a megkrdezett dikok egy trsalgs nyelvnek megvlasztsnl nyelvi
akadlyba tkzhetnek, hiszen nagyon knnyen elfordulhat, hogy nem tudnak azon a
(tbbsgi) nyelven megszlalni vagy tarts interakcit fenntartani, amelyen szksges
s kvnatos lenne. Ukrajna kisebbsgi oktatspolitikja, az ukrn nyelv tantsnak
elhibzott mdszerei (az ukrnt nem idegennyelvknt, hanem msodnyelvknt tantjk,
nincsenek a kisebbsgi iskolk szmra kidolgozott tantervek, tanknyvek, kpzett ukrn
tanrok stb.) nem segtik el, st gtoljk a kisebbsgi magyar fatalok rvnyeslsi
lehetsgeit, nemcsak a karrierptsben, hanem a htkznapi trsas kommunikci
szintjn is.
A kommunikatv kompetencia (a nyelvhasznlat helynvalsgnak ismerete)
nemcsak a nyelvi kdok, valamint az elvont szablyok ismerett foglalja magba,
hanem azt a tudst is jelenti, amely kpess tesz bennnket arra, hogy meghatrozott
helyzetekben e helyzetnek megfelelen hasznljuk a szban forg kdokat. A nyelvi
kompetencin tl beletartozik egy olyan kulturlis tuds is, amely alapjn a beszl
hasznlni s trsadalmilag rtelmezni is tudja a nyelvi formkat.
14

13 Szpe, 1984: 319.
14 v. Bartha, 1999: 8788.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 219
A fentebbi eredmnyeket ltva felmerl a krds, hogy vajon a nyelvismeret
hinya, alacsony foka hogyan befolysolja a fatalok kommunikatv kompetencijt:
annak ellenre, hogy nem beszlik (jl) az ukrnt, kpesek-e felmrni azt, hogy mikor,
kivel, hol milyen nyelven kellene trsalogniuk, mikor, melyik nyelv hasznlata lenne
a kvnatos, trsadalmilag elvrt. Erre a krdsre mindig visszatrnk, mikzben sorra
vesszk a nyelvvlasztst befolysol tnyezket.
A nyelvekhez val viszony, a nyelvek presztzse
A nyelvek megtlse s a kzssgben betlttt szerepe, presztzse szoros kapcsolatban
llnak egymssal, s befolysoljk a beszl nyelvvlasztst. Az eddigi kutatsok
szerint a krptaljai magyarok pozitvan viszonyulnak sajt nyelvvltozatukhoz, magasra
rtkelik azt. Egy, az egsz Krpt-medence magyarsgra kiterjed, valamennyi
hatron tli rgiban elvgzett krdves felmrs
15
Krptaljn megkrdezett 144
adatkzlje szerint a magyart nem Magyarorszgon, sem az elszaktott terletek
valamelyikn, hanem Krptaljn beszlik a legszebben.
16
Ugyanakkor az ukrn s a
magyar nyelv eltr rtkeket hordoz.
17
. Hipotzisem, hogy az adatkzlk egy rsze
negatv attitdket tpll az llamnyelvvel szemben, s ez sszefgg a nyelvelsajtts
hatkonysgval.

18
A nyelvekrl alkotott vlemny kialakulshoz hozzjrulhat, hogy kerlt-e mr
konfiktusba a kisebbsgi bilingvis beszl nyelvhasznlata miatt a tbbsgi nemzet
kpviselivel, rszeslt-e mr htrnyos megklnbztetsben anyanyelvhasznlata
miatt. Tovbb a nyelvhasznlatrl alkotott kp sszefgg a nyelvet hasznlkrl
alkotott rtktlettel.
19

A kisebbsgi ktnyelvsg egyik velejrja lehet a megflemltett
anyanyelvhasznlat.
20
Ez a fogalom a tbbsgiek rszrl megnyilvnul olyan
magatarts, amely esetn a kisebbsgiek nyilvnos anyanyelvhasznlatt nyltan
stigmatizljk, s ez negatvan befolysolja a kisebbsgi kzssget sajt vagy a tbbsg
nyelvvltozathoz/nyelvhez val viszonyulsban, s ms htrnyos kvetkezmnyekkel
is jrhat.
21

15 RSS kutats, 1996, Kontra Mikls s munkatrsai
16 v. Csernicsk, 1998; Csernicsk (szerk.), 2003: 247250.
17 v. Borbly, 2001: 122.
18 A nyelvi attitd a klnbz nyelvekhez, dialektusokhoz, kiejtsvltozatokhoz s ezek beszlihez val viszonyuls, a
trsadalmi krnyezethez val alkalmazkods. Az attitdk, illetve nyelvi attitdk nem nyelvi, hanem trsadalmi eredetek,
a klsleg megfgyelhet viselkedsben rhetk tetten, s nem az emberrel szletnek, hanem tanuls tjn alakulnak ki, ugyan-
akkor ers hatssal lehetnek a nyelvi vltozsra s a viselkedsre is, merthogy kapcsolatban llnak az identitsjelzssel. A
nagyon kedveztl a teljes elutastsig terjedhetnek, s a nyelvvltozatok helyessgrl, rtkessgrl s eszttikai min-
sgrl, valamint beszlik szemlyes tulajdonsgairl hozott tletekben nylvnulhatnak meg. Mivel ezek egy nem-nyelvi
eltlet nyelvi megvalsulsai, tanulmnyozsuk rvn nemcsak nyelvi kvetkeztetsek megfogalmazsra nylik lehetsg,
hanem pldul etnikai konfiktusok idben val felismersre, elrejelzsre is. v. Csepeli, 1997: 224; Trudgill 1997: 58.
19 Gal, 1991: 128.
20 v. Kiss, 1994: 6163.; Beregszszi, 1998, 2004a; Kontra, 1999
21 v. Kiss, 1994: 61.
220 Mrku Anita
Az egyetemistk s fiskolsok krben vgzett felmrs sorn megkrdezett 116
adatkzl kzel fele, 45%-a vlaszolt igennel arra a krdsre, hogy Rszltak-e mr
nre vagy fgyelmeztettk-e, hogy ne beszljen magyarul? Ha igen, meslje el, hogyan
trtnt! Az adatkzlk nylt krdsre adott vlaszaibl tpusvlaszokat alaktottunk ki
(a vlaszok eltt arab szmmal feltntetjk a krdv sorszmt, az sszes vlaszt a 2.
sz. mellkletben kzljk - Digitlis vltozat).
A vlaszadk 11%-nak vlemnye alapjn kiderlt, hogy a leggyakrabban
a tbbsgiek azzal magyarzzk a magyar nyelv trsalgs flbeszaktst, hogy
nem rtik, mirl beszlnek egyms kztt a magyarok, s ezltal kirekesztik ket a
kommunikcibl. Ez az rv azonban akkor is elhangzik, amikor teljesen idegen
emberek tesznek megjegyzst a magyar nyelv hasznlata miatt. Jellegzetes pldja
ennek a krdv kitltse kzben hanganyagknt rgztett beszlgets egyik alanynak
az esete: Ungvron egy tovbbkpzsen az ott jelenlv ukrn pedaggusok krtk,
hogy a sznetben mindenkinek rthet nyelven beszljnk. (Az interj kdja az
adatbzisban: 2/Vri/n).
Iskolatrsak, kollgiumban
. Tbbszr is elfordult, hogy rmszltak. ltalban a kollgiumi szobatrsak,
vagy laktrsak nem rtettk, hogy min nevettnk, s ltalban azt hittk,
hogy rajtuk.
19. Igen, volt olyan eset, amikor rmszltak, hogy ne beszljek magyarul. Az illet
azt mondta: Ne beszljek magyarul, mert nem rti a magyar nyelvet.
(Magyar ismersmmel beszltem a szobban).
Egy interjrszlet is errl tanskodik (az interjrszleteket, valamint a szpirodalmi
idzeteket a tovbbiakban zrjelbe tett arab szmmal jellm):
(1) A bunk ukrnok az obsiba, hogy po nsomu, po nsomu. Hogy ukrnul
mondjam, nem magyarul. [obsi= kollgium; po nsomu = a minken, azaz
ukrnul]
Kztren, kzlekedsi eszkzn
2. Az utcn stltunk a bartnmmel s magyarul beszlgettnk. Egy arra jr
ukrn fatalember magyar kecsknek titullt minket s felszltott minket
az llamnyelv hasznlatra.
66. Hazafel utaztam a vonaton egyik bartommal, mikor kt ukrn nyelv
fatalember odajtt hozznk, s kzltk, hogy ez Ukrajna, s legyenek
szvesek ukrnul beszlni.
5. Busszal utaztam Beregszszba, s a buszon az egyik ismersmmel
beszlgettem magyarul. A kzelben llt egy frf, aki rnkszlt ukrnul, hogy
ne beszlgessnk, s treb hovort po ukrjinszki [ukrnul kell beszlni]
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 221
89. Igen, szltak mr rm, de tovbb beszltem magyarul. Ez egy futballmeccsen
volt.
95. Egyszer hazafele az egyik bartommal meglltottak, hogy cigarettt krjenek,
s magyarul szltunk vissza. Ezrt gy rnkszltak, hogy egy htig krhzba
fekdtem.
Figyelemre mlt, hogy fleg kzterleten vagy informlis szntren,
magnbeszlgets kzben szltottk meg adatkzlinket magyar beszdkrt, ezzel
ersen srtve a szemlyisgi s a szlsszabadsghoz val jogukat. St, elfordultak
durva s tettlegessgig fajul fgyelmeztetsek is.
(3) Vri/n; (interjrszlet. Szrmazott-e abbl elnye vagy htrnya, hogy
magyar nemzetisg? krdsre adott vlasz)
AK: Ht, nem tudom, mondjuk olyan krnyezetbe, mikor egy osztlyon bell
tbb az ukrn dik. Mondjuk a mi vfolyamunkon, valamikor vagyunk vegyes
csoportba, s valamikor kinznek, hogy magyarok vagyunk. Olyankor jobb
lenne, hogy ukrnok vagyunk, mint magyar.
TM: Mit mondanak olyankor?
AK: Ht, nem mondnak semmit, csak
TM: Mit tesznek?
AK: Nem, ht, ahogy beszl mgyrk, meg uhork, [gunyorosan, nyomatkkal
mondja], akkor ilyeket gy mond [rthetetlen]. Szval az ukrn tanrok sokszor
lenznek minket, ha magyarul beszlnk, s az ukrn diktrsak is. Van, hogy
szrevesszk, ha a tbbi magyarral beszlek, hogy sszesgnak a htunk mgtt
s kinevetnek, s trgr kifejezsekkel illetnek minket, csak azrt, mert mi
magyarul beszlnk.
A korbbi kutatsok alkalmval, illetve a krdv kitltetse kzben rgztett
beszlgetsek arrl tanskodnak, hogy nemcsak az adatkzlkkel, hanem szkebb s
tgabb krnyezetkben is trtntek ilyen esetek.
Volt r plda, hogy a Cuius regio, eius lingua elvbl kiindulva szltak r az
ltalunk megkrdezettre (12%).
(4) Vri/n (egy msik trtnetet mesl)
() ha piacon vsrolni szerettem volna, ukrn eladn, nem volt
hajland magyarul megszlalni, st gy tett, mintha nem is rten, s inkbb
tmentem egy msik helyre vsrolni. Annyit megrtettem, hogy azt mondta,
hogy Ukrajnban lnk, mirt nem tanulunk meg ukrnul.
(5) Azt mondtk, orosz kenyeret esznk, oroszul tanuljunk beszlni. Kakoj hleb
jes? Ruszkij? Hovor po-ruszki!
22

22 Zelei, 2000: 56.
222 Mrku Anita
22. Rmszltak. De nem hagytam magam. Tbbszr is azzal jnnek, Ukrajnban
lek, s nem tudok ukrnul. s hogy lehet ez? Naht ez engem hidegen hagy.
Lehet benne valami igazsg. Az ukrn llam nem trdik velnk, akkor mirt
poljam az llam lnyegt, a nyelvt.
Szolgltat egysgben (bolt, piac)
49. Nagyszlsn egy boltban kekszet akartunk venni, s magyarul szlaltunk
meg. Az elad fel volt hborodva, hogy Ukrajnban lnk, s mirt nem
beszlnk akkor ukrnul? Vgl mogorvn ugyan, de kiszolglt.
Csaldban, informlis szintren
26. Igen. Apukm szl rm mindig, Ukrajnban ukrnul kell beszlni, mert ez
az llamnyelv.
Hivatalos szntren (orvosnl, hatron, hivatalban)
1. Igen, mr fgyelmeztettek, hogy beszljek ukrnul, mert Ukrajnban lek, s
ukrn kenyeret eszek. Ez az eset az orvosnl trtnt.
Ugyanakkor az adatkzlk 55%-nak nem voltak ilyen srelemtrtnetei. Ezt az
adatkzlk jl mkd kommunikatv kompetencijval magyarzhatjuk, teht tudjk,
hogy mikor kivel milyen nyelvet kell hasznlniuk, s ezt llamnyelvtudsuk is lehetv
teszi, vagy elkerl stratgikat alkalmaznak, pldul kerlik az olyan helyzeteket, ahol
ukrnul kellene beszlni.
74. Mg nem, mert mindig megprbltam alkalmazkodni.
Az albbi interjrszlet is azt pldzza, hogy a beszlk gond nlkl vlogatnak a
rendelkezskre ll nyelvi repertorbl a kommunikcis szntereknek megfelelen.
(6) interjrszlet
23
TM: szrmazott-e abbl valamilyen elnye vagy htrnya, hogy magyar
nemzetisg, vagy magyar anyanyelv?
AK: Nem.
TM: Valami elny vagy htrny brhol, brmikor munkval, vagy valamivel,
brmivel kapcsolatban?
AK: Ht ltalba ugye a munkban mindig oroszul, ukrnul kellett beszlni, de
ht azr a falunk az magyar nemzetisg.
TM: Teht az, hogy magyarnak tetszik lenni, az nem volt sose problma?
AK: Nem, mg a tanulsba se volt.
23 Az interj azonost kdja: 68_MEZKASZONY_1954_FERFI_AnyTR
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 223
A srelemtrtnetek ellenre a krptaljai magyar kzpiskolsok tbbsge
tisztban van azzal, hogy Krptaljn az letben val boldoguls elengedhetetlen
felttele az ukrn nyelv ismerete, ezrt magas presztzs. Ugyanakkor az anyanyelv
presztzse is elg magas, ami egyelre nem jrul hozz a kzssgben a nyelvcsere-
folyamatok felgyorsulshoz.
Az interakcis szituci (helyszn, nyelvhasznlati sznterek,
harmadik fl vagy egynyelvek jelenlte, sttusz, az intimits foka)
A nyelvvlasztsra a beszdpartnerek jellemzi, nyelvi tudsuk s rtktleteik mellett
hatssal van az a szituci is, amelyben az interakci ltrejn. A helyszn s az id
24

, a beszdpartnerek, valamint egy harmadik szemly, esetleg egynyelvek jelenlte
25

befolysolhatja a beszdszituciban a nyelvvlasztst.
A helyszn, a nyelvi szntr
A nyelvhasznlati szntr a tipikus rsztvevk, tipikus tmk, az ezekhez ktd tipikus
helysznek alapjn prblja modelllni egy beszlkzssg nyelvvlasztsi normit.
26

Fishman szerint minden kzssgben fellelhetk ltalnos, elvont nyelvhasznlati
sznterek, amelyek olyan trsadalmi-kulturlis kpzdmnyek, amelyek intzmnyeslt
formban implicit szablyok szerint rgztik egy-egy szitucitpus jellegzetes
vonsait.
27
Ezek: a rszvevk, a hely, a tma s a hozzjuk tartoz kd (nyelv, vltozat).
t prototipikus nyelvhasznlati sznteret sorol fel: otthon, bartsg, egyhz, oktats,
munka.
28

A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgiirl a klnbz nyelvhasznlati
szntereken Csernicsk Istvn s a Hodinka Antal Intzet munkatrsai vgeztek
felmrseket. Csernicsk egy 1998-as krdves felmrs (n. RSS-vizsglat, 144
adatkzl) sorn msfle csoportostst alkalmazva, hrom nyelvhasznlati szntren
vizsglta a nyelvvlasztsi szoksokat. Az eredmnyek alapjn a magnszfrban
a magyar nyelv dominancija fgyelhet meg. A kzleti szntereken (ismerskkel,
szomszdokkal val rintkezs, televzizs, bolt, posta, orvosi rendel, munkahelyi
krnyezet stb.) hrom nyelv (magyar, ukrn s orosz) hasznlati arnya kzel azonos. A
hivatalos szfrban a legkisebb a magyar nyelv hasznlati arnya.
29
Karmacsi Zoltn, a
tiszajlaki lakosok nyelvvlasztsi szoksait vizsglva, szintn hasonl eredmnyeket
kapott: az informlis sznterektl (csald, bartok, valls stb.) a formlis nyelvhasznlati
24 Ervin-Tripp, 1968
25 Geertz, 1960
26 Bartha, 1999: 97.
27 Fishman, 1972
28 v. mg: Borbly, 2001: 116.
29 v. Csernicsk, 1998; Csernicsk (szerk.), 2003: 6883.
224 Mrku Anita
sznterek fel haladva a magyar nyelv hasznlatnak dominancija fokozatosan cskken
az ukrn nyelv hasznlatnak javra.
30

Kutatsom megtervezsekor feltteleztem, hogy a kollgimhoz hasonl
eredmnyeket kapok, vagyis a nyelvhasznlati szntereken 4. Az informlis fell a
formlis fel haladva cskken a magyar, n az ukrn/orosz hasznlati arnya; illetve 5.
A nyelvek kztt munkamegoszts van: egyes szntereken a magyar, mg msokon az
ukrn a dominns.
31
A hivatalos szfrban nemcsak a hivatali gyintzst soroltam, hanem olyan
intzmnyeket, helyszneket is, ahol formlis kommunikci zajlik, amelyet rott s
ratlan trvnyek (alkotmny, nyelvtrvny), kzssgi normk szablyoznak. Az
eredmnyekbl ltszik, hogy a hipotzis beigazoldik: az ltalam hivatalos szntrknt
behatrolt intzmnyekben (hivatalban, orvosnl, jegypnztrnl, postn stb.) a
legmagasabb az ukrn hasznlati arnya. Az is kitnik az eredmnyekbl, hogy a magyart
is hasznljk az intzmnyekben, ugyanakkor korbbi kutatsok s sajt tapasztalatom
szerint ez a szbeli rintkezs szintjre korltozdik, holott a ktnyelv gyintzshez
val nyelvi jogot elmletben trvny teszi lehetv.
32
Az 5. sz. brn jl lthat (ld. Digitlis vltozat), hogy rsban a hivatali gyintzs
nyelve inkbb az llamnyelv, a megkrdezettek fele krvnyt, hivatalos iratot csak
ukrnul, 21%-uk kt nyelven, magyarul s ukrnul r. Viszonylag sokan, az adatkzlk
26%-a csak magyarul r hivatalos levelet. Ez azzal magyarzhat, hogy hallgatkrl
lvn sz, a legtbb hivatalos irat, amellyel tallkoznak, a tanulmnyi gyintzssel
kapcsolatos (beiratkozsi, halasztsi krelem, ptvizsghoz val jogosultsg
krvnyezse stb.). Mindezt a beregszszi fiskoln magyarul indtvnyozhatjk.
Ahogy haladunk az informlis sznterek fel, gy n a magyar, s cskken az
ukrn hasznlati arnya. Teht vegyes a nyelvhasznlat azokon a szntereken, amelyek
kvl esnek a szorosan vett magnleten s azokon a nyilvnos szntereken, ahol nem
szablyozzk hivatalos rendelkezsek, hogy mely nyelv hasznlhat az adott helyzetben.
Teht a kzleti szntereken mindkt nyelv hasznlatos. A magnszfrban (ide tartozik
a csaldi rintkezs, a magnlevelezs, valamint az n. bels nyelvhasznlati sznterek
kzl a szmols, gondolkods s az llatokhoz val beszd) szinte kizrlag a magyar
hasznlatos, kivtel az ukrn bartokkal val kommunikci, itt szolidaritsbl a
tbbsgi nyelv hasznlata a gyakoribb.
A gondolati szfrban szintn a magyar nyelv dominancija fgyelhet meg.
Szinte valamennyi adatkzl magyarul szokott imdkozni, gondolkodni s lmodni.
30 v. Csernicsk (szerk.), 2003: 7482.
31 A krdvben feltett krdsre (milyen nyelvet/nyelveket hasznlnak a klnbz helyszneken, szitucikban) kapott
leggyakoribb vlaszok szzalkos eredmnyt a 4., 5., 6. sz. bra (ld. Digitlis vltozat) mutatja. Az orosz s egyb nyelv
hasznlati arnya olyan alacsony volt, hogy azok brn val feltntetst nem tartottam rdemesnek (ld. 4. sz. bra - Digitlis
vltozat).
32 v. Beregszszi Csernicsk, 2004: 2371.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 225
Szmolni is leginkbb magyarul (82%) szoktak, de magyarul-ukrnul-oroszul, teht
vegyesen (15%) is elfordul. Az adatkzlk 39%-a nem kromkodik, 25%-a magyarul,
30%-uk hrom nyelven (magyarul-ukrnul-oroszul), mg tovbbi 3%-uk csak ukrnul
szitkozdik (ld. 6. sz. bra - Digitlis vltozat).
A ktnyelv kzssgek nyelvei kztt teht megfgyelhet a munkamegoszts:
bizonyos helyzetekben, kommunikcis szntereken a kisebbsgi, mg ms szitucikban
a tbbsgi nyelv hasznlata a gyakoribb, a helynval.
Az interakcis partner, egynyelvek jelenlte
A felmrs sorn kvncsiak voltunk arra, hogy a fatalok milyen nyelvet/nyelveket
hasznlnak, ha csaldtagjaikkal, kzeli ismerseikkel, magyar s ukrn anyanyelv
bartaikkal beszlgetnek. 6. hipotzisem szerint tbbsgi egynyelvekkel inkbb
tbbsgi nyelven kommuniklnak.
Az eredmnyek szerint szleikkel, nagyszleikkel (95%) s magyar nyelv
bartaikkal (97%) legtbben magyarul beszlgetnek. Hrom-hrom szemly vallotta
azt, hogy szleivel s nagyszleivel kt nyelvet, a magyart s az ukrnt hasznlja.
Mindssze ketten hasznljk az oroszt is csaldjukban. A rokonokkal trsalogva
szintn a magyart rszestik a legtbben elnyben (87%). 13-an (12%) az ukrnt is
hasznljk, ketten pedig oroszul is beszlnek rokonaikkal. Hzastrsval, bartjval
vagy bartnjvel 101-en magyarul, 7-en pedig ukrnul is beszlnek, egy szemly pedig
csak ukrnul beszlget kedvesvel. A szomszdokkal 94-en, tvolabbi ismerseikkel
pedig 80-an beszlnek csak magyarul, 14-en (12%) s 28-an (24%) pedig ukrnul is,
5-en s 7-en pedig mg oroszul is trsalognak velk.
Az ukrn nyelv hasznlati arnya egyedl az ukrn/orosz anyanyelv bartokkal
trsalogva magasabb (44%). 26-an (22%) mg ilyen esetben is a magyart rszestik
elnyben. Kilenc-kilenc adatkzl kt s hrom nyelven is beszlget ukrn/orosz
beszlgettrsval (v. a 4. - brval Digitlis vltozat). Szbeli beszlgetsek
alkalmval kiderlt, hogy szolidaritsbl mg azok is a tbbsgi nyelvet vlasztjk
ilyen kommunikcis szituciban, akik nem beszlik tl jl az ukrnt vagy oroszt.
A hallgatktl megkrdeztk azt is, hogy Milyen nyelven folytatna trsalgst
bartaival, ha a trsasgban ms nemzetisg szemly is van, s nem tud magyarul.
Ez nylt krds volt, s a vlaszokbl tpusvlaszokat alaktottunk ki. (A leggyakoribb
szveges vlaszokat a mellkletben kzljk.)
Tpusvlaszok:
I.
17% a tbbsgi nyelvet (ukrn) vlasztan, hogy ne rezze magt
kellemetlenl a tbbsgi nemzet kpviselje;
15% fleg magyarul beszlgetne, de nha tvltana az ukrnra;
14% kt nyelvet hasznlna, hogy mindenki rtse;
5% magyarul, de segtsget krne a fordtshoz;
226 Mrku Anita
II.
25% magyarul folytatn a beszlgetst, mert nem beszli jl az ukrnt;
13% magyarul, nem indokolva a vlaszt;
III.
5% magyarul, mert ez az anyanyelve, s gy knyelmesebb;
2% magyarul, mert nem szereti, nem is tudja az ukrnt;
IV.
5% egy harmadik nyelven, angolul folytatn a beszlgetst.
Ha ezeket a tpusvlaszokat tovbb csoportostjuk, ngyfle nyelvvlasztsi
stratgival s motivcival talljuk magunkat szembe: az els csoportba azok
tartoznak, akik szolidaritsbl, a msik fl arculatnak mentse rdekben a tbbsgi
nyelven beszlgetnnek ha egynyelv van a trsasgban, mg akkor is, ha ehhez tolmcs
segtsgt kellene krni.
33
A msodik csoportba azokat soroltam, akik a sajt arculatuk
mentse, a szgyenrzet elkerlse rdekben magyarul folytatnk a beszlgetst nyelvi
nehzsgekre hivatkozva.
A harmadik csoport nyelvvlasztst a nyelvi attitdk s a trsadalmi sztereotpik
mentn rhatjuk le. Ebbe a kategriba azok tartoznak, akik hangslyozottan pozitv
attitdkkel viseltetnek a sajt nyelvk irnt, ezzel kimondatlanul is azt az rzetet
keltve, hogy az ukrnnal nem szimpatizlnak, vagy nyltan negatv attitdket tplltak
vele szemben, s ezzel elutastjk a tbbsgi csoport kpviselit is, vagy nem vesznek
rluk tudomst az emltett szituciban.
Egy kzvett nyelv, az angol bevonst javasoljk azok, akik vlaszaikkal a
negyedik kategrit alkotjk.
A sttusz, az intimits foka
A beszlk kztti kapcsolat minsge is meghatrozhatja a nyelvvlasztst. A csaldon
kvli kapcsolatok tbbsge formlis, pl. orvosbeteg; tanrdik, fnkbeosztott.
Tovbb rnyalja a kpet, hogy a formlis kapcsolatok nyelvvlasztst mg az intimits
mrtke, a bizalom foka is befolysolja. 7. hipotzis: hivatalos szemllyel, idegennel
inkbb az ukrnt, mg kzeli ismerskkel inkbb a magyart hasznljk szvesebben.
A vizsglat sorn arra is rkrdeztnk, hogyan alakul a hallgatk nyelvvlasztsa,
ha beszlgetsbe kell elegyednik magyar, vagy ukrn/orosz tanrukkal/feletteskkel,
aki tud magyarul. E krds esetben csak flig igazoldik be hipotzisnk. A
megkrdezettek 97%-a magyar anyanyelv tanrval magyarul beszlgetne, m
tbbsgi nyelv felettessel szintn tbben vlasztank a magyart az interakci
nyelvnek, st itt a nyelvvlasztst mg egy tnyez, a beszlgets tartalma (hivatalos-
vagy magnbeszlgets) is befolysolja (ld. 7. bra Digitlis vltozat).
33 v. Griffn, 2003: 413428.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 227
Hipotzisnket altmaszt eredmnyeket kaptunk, amikor a beszdpartnerek
kztt nem volt sttuszklnbsg: az adatkzlk tlnyom tbbsge magyar (97%)
s nem magyar nemzetisg diktrsval/kollgjval (90%) is inkbb magyarul
beszlgetne, ha a beszdpartner tud magyarul. Azonban, ha a tbbsgi nemzetisg
diktrs/munkatrs nem beszl, csak rt magyarul, akkor az adatkzlk egyharmada
31%-a ukrnul/oroszul, 7%-uk pedig kt nyelven folytatn a beszlgetst. Ezt a
viszonylag magas arnyt egyrszt a diktrsak kztt megmutatkoz szolidaritssal,
msrszt nyelvi tolerancit felttelez bizalommal magyarzhatjuk: diktrsaik eltt
kevsb flnek megszlalni azok is, akik nem tl jl beszlik az llamnyelvet.
A bizalmassg foka befolyssal lehet a nyelvvlasztsra ms esetekben is. Az
eddigi kutatsok tapasztalata szerint egy kisebbsgi beszl az ltala nem ismert
szemlyt ltalban a tbbsgi nyelven szltja meg.
34
A kutatsban rsztvett hallgatk
nyelvvlasztsa e tekintetben differenciltabb. Falun a legtbben magyarul szltannak
meg egy idegent (88%). Vrosban viszont, ha az a jrsi kzpont, mr az adatkzlk
kzel fele ukrnul (44 %), a terleti kzpontban, Ungvron pedig a vlaszadk 68%-a
biztosan llamnyelven krne segtsget egy ismeretlentl.
Azt is megkrdeztk a fiskolsoktl, hogy fordtott esetben, ha ket szltan
meg ukrnul, oroszul egy ismeretlen, milyen nyelvvlasztsi stratgit alkalmaznnak.
tlagosan az adatkzlk 62%-a ukrnul s 7%-a oroszul vlaszolna ilyen esetben,
fggetlenl attl, hogy a szemly bolti elrust, egy kzpkor n, koldus vagy
reklmember (szrlapokat osztogatk vagy jelmezes cges reklmhordozk). Teht
nyelvvlasztsuk igazodik az ukrn beszdpartnerhez. Lnyegesen nem befolysolja
az eredmnyeket az sem, hogy milyen a kora, m nmi szablyszersget itt
felfedezhetnk. Minl idsebb a beszdpartner, annl tbben vlasztank az ukrn
nyelvet: ids hlgy/r esetben 72%, kzpkor n/frf 69%, fatal lny/f 60%,
egy gyermek 63%. A gyermekkel val kommunikci esetben van nmi nvekeds,
ezt szintn a tolerancinak, a beltsnak tudhatjuk be. ltalban azt felttelezzk, hogy
egy gyermeknek nincs mg jl mkd nyelvi s kommunikcis kompetencija tbb
nyelven, klnsen olyan stresszhelyzetben, amikor segtsget kr egy idegen felnttl,
ezrt azon a nyelven igyeksznk vlaszolni, amilyen nyelven krdez.
Kvncsiak voltunk, hogy egy intim kapcsolatban hogyan alakul a nyelvvlaszts,
ezrt megkrdeztk, hogy Nyelvi nehzsgekbe tkzne-e, ha egy ukrn nemzetisg
lnynak udvarolna/ha egy ukrn nemzetisg f udvarolna nnek? Volt-e mr ilyen
esete?
A fatalok 48%-a szerint biztosan nyelvi nehzsgekbe tkznnek, 18%-uk be is
szmolt ilyen tapasztalatokrl. Mindssze 9%-uknak nem okozott eddig nehzsget az
ukrnul val udvarls, tovbbi 24%-uk szerint nem lennnek nyelvi nehzsgek, br nem
voltak mg ilyen szituciban, 11%-uk, pedig nem tudja, mert nincs ilyen tapasztalata.
A leggyakoribb vlaszokat albb foglaltuk ssze. (Bvtve: Digitlis vltozat.)
34 v. Borbly, 2001: 136.
228 Mrku Anita
n/. Mr elfordult, s problmm volt belle, hogy nem tudtam kifejezni magam,
mint magyarul.
f/22. Igen. De inkbb magyar nyelv lnyokat rszestek elnyben.
n/45. Nekem ez nem annyira nehzsg, a bartom ukrn, s amit nem rt meg,
vagyis nehezen rti, akkor megprblom mskpp elmagyarzni, de csak ukrnul
beszlnk, s megrtjk egymst.
f/66. Nem, mert a szerelem nyelveken felli dolog.
n/. Igen. Volt mr ilyen eset, s a bartom kinevetett, amikor ukrnul
beszltem.
f/95. De mg mennyire! Kivve, ha tud angolul, akkor mg gyakorolnm is az
angol nyelvet.
rdekelt, hogy a lnyok vagy a fk a vllalkozbbak-e a vegyes kapcsolatra,
ezrt nemek szerint is megvizsgltuk az adatokat. A megkrdezett frfak 27%-nak volt
ilyen kapcsolata, 22%-uk szerint voltak nyelvi nehzsgek. Tovbbi 44%-uk szerint
lennnek akadlyok, br mg nem voltak ilyen szituciban. A lnyok kevesebb ilyen
tapasztalatrl szmolnak be, mindssze 15%-uknak volt ilyen esete. 41%-uk szerint
pedig nem lennnek kommunikcis problmk. Teht a lnyok jobban kezelik az ilyen
szitucikat, s pozitvabban viszonyulnak a vegyes nemzetisg prkapcsolatokhoz.
A beszlgets tartalma (tma)
Fentebb mr utaltam r, hogy a beszdtma is befolysolja a nyelvvlasztst.
. Hipotzis: az adatkzlk egy rsze munkrl, tanulsrl ukrnul is beszl.
rzelmekrl, hobbirl inkbb magyarul trsalognak.
Visszatrve ahhoz a krdshez, hogy milyen nyelven folytatna hivatalos vagy
magnbeszlgetst magyar, vagy ukrn/orosz tanrval/felettesvel, illetve diktrsval/
kollgjval, aki tud vagy nem tud magyarul, azt az eredmnyt kapjuk, hogy formlis
beszdhelyzetekben, hivatalos tmkrl inkbb ukrnul, mg szemlyes tmkrl inkbb
magyarul beszlgetnnek a megkrdezett hallgatk (ld. 8. bra - Digitlis vltozat).
Hipotzisnket igazoljk a tovbbi eredmnyek is. A krdvben konkrtan is
rkrdeztnk, hogy Milyen nyelven beszlgetne az albbi tmkrl ukrnul is tud
ismersvel? A magyar nyelv hasznlati arnya az rzelmi letet rint tmknl,
vallsrl, rzelmekrl, csaldrl trsalogva a legmagasabb, illetve viccmeslskor. A
magyar hasznlati arnya cskken, ahogy a formlisabb beszdtmk fel haladunk.
zletrl, hivatalos s szakmai dolgokrl, tanulsrl trsalogva vlasztanak legtbben
kt nyelvet, magyart s ukrnt. Az ukrnt hobbival, szabadidvel, csalddal s tanulssal
kapcsolatos tmk esetben vlasztjk. Az albbi hanganyagrszlet is ezt pldzza.
(Bvtve: Digitlis vltozat.)
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 229
(7) Nyelvhasznlati krdv kitltse kzben
TM: Milyeneket (klcsnszavakat) szoktl, legalbb egy nhny pldt rj oda.
AK2: Nem elg az, hogy igen, szoktam?
TM: Van ott mg tovbb is: milyeneket pldul? Mit gondol, mirt?
AK1: Sarovoj, rjam oda ezt ukrnul?
AK2: Minden alkatrsz nevt ukrnul (mondjuk), most nem fogok itt rosgatni.
AK2: Sarovoj, sztarter.
AK1: Ht n zsmlt szoktam enni, s kifit, nem rohlkit.
TM: De mondjuk, hogyha az egyetemrl beszlgetsz a csoporttrsaiddal,
akkor?
AK1: Akkor is (hasznlok).
AK2: Mg odartam, hogy kromkodni szoktam (ukrnul).
A nyelvvlaszts funkcija (a mi s k reprezentcii, szolidarits s
kizrs)
Ha a nyelvvlasztst egy kzssgre nzve vizsgljuk, akkor azt ltjuk, hogy az egyes
etnikai csoportok az egyik legalapvetbb mdon, nyelvk rvn klnbztetik meg
magukat ms csoportoktl. Ebben a vonatkozsban kt rtelemben alapvet a nyelv.
Elszr: etnikai/nemzeti csoporthoz val tartozsunk szorosan kapcsoldik a nyelv vagy
nyelvjrs hasznlathoz. Ez a kulturlis rksg rsze, s akr mg a csoporttagsg
meghatroz vonsnak is tekinthet. Vagyis szocilis identitsunk, a mi csoporthoz
tartozsunk kifejezhet kzvetlenl a nyelv rvn. A nyelv azonban mskppen is
fontos a csoportkzi viszonyokban: a msik k csoporttal val kommunikcinak
is elsdleges eszkze. Az ltalunk vlasztott nyelvtl, dialektustl vagy kiejtsmdtl
fggen hatkonyan vagy kevsb hatkonyan kommuniklhatunk a ms csoportokhoz
tartoz egynekkel, megksrelhetjk az egyttmkdst vagy nmagunk elszigetelst.
A nyelv teht egyszerre kifejezje s kzvettje is a csoportkzi viselkedsnek.
35

Szolidarits s kizrs
9. Hipotzis: Az adatkzlk tbbsge szolidris a tbbsgi nemzet kpviselihez,
nyelvvlasztsuk igazodik az elvrsokhoz.
A krdvben tbb krdsnl rejtett formban prbltuk megtudni, milyen
motivcik vezrlik a hallgatk nyelvvlasztst. Ukrn/orosz anyanyelv bartokkal
35 v. Brown, 2003: 434.
230 Mrku Anita
trsalogva pldul kilenc-kilenc adatkzl kt s hrom nyelvet is hasznl (v. a 8.
brval - Digitlis vltozat). St, az is kiderlt, hogy szolidaritsbl mg azok is a
tbbsgi nyelvet vlasztjk ilyen kommunikcis szituciban, akik nem beszlik tl jl
az ukrnt vagy oroszt. Egy msik nylt krdsnl (Milyen nyelven folytatna trsalgst
bartaival, ha a trsasgban ms nemzetisg szemly is van, s nem tud magyarul?)
szintn azt a kvetkeztetst vonhatjuk le, hogy a kisebbsg kpviseli szolidrisak
nyelvvlasztsukban a tbbsgi nemzethez, s kdvlasztsuk kommunikatv
kompetencijuknak, valamint ratlan normknak megfelelen igazodik az elvrthoz.
A megkrdezettek 17%-a azrt vlasztan az ukrn nyelvet, hogy ne rezze magt
kellemetlenl a tbbsgi csoport kpviselje. Az adatkzlk 29%-a kt nyelvet
hasznlna, hogy mindenki rtse a beszlgetst, senki se rezze magt kvlllnak a
trsasgban.
Milyen nyelven folytatna trsalgst bartaival, ha a trsasgban ms nemzetisg
szemly is van, s nem tud magyarul? (Bvtve: Digitlis vltozat.)
1. Ukrnul, vagy kt nyelven, hogy a trsasg minden tagja rtse a beszlgets
lnyegt.
4. Olyan nyelven folytatnm a trsalgst, amelyet mindenki rt, mert szerintem,
ha nem rti, hogy mirl van sz, akkor azt gondolja, hogy rla beszlek.
11. Ha a bartaim tudnak ukrnul, akkor ukrnul, hogy az illet is rtse.
16. Fknt magyarul beszlnk, de a ms nemzetisgt sem hagynm fgyelmen
kvl, azrt, hogy ne rezze magt kellemetlenl vagy flslegesnek.
35. Magyarul beszlnk, mivel nem tudok ukrnul, csak egy nagyon-nagyon
kicsit, de utna elmagyarztatnm neki valakivel, hogy ne rezze magt bnn.
42. Ha a bartaim mind magyarok, akkor magyarul beszlnk, de ha vele kellene
beszlni, akkor megprblnm sszeszedni minden tudsomat, s ukrnul
prblnk beszlni.
101. Ilyenkor olyan nyelven igyeksznk beszlni, amilyenen az a szemly beszl,
mert gy illik.
96. A trsalgst magyarul folytatnm, de igyekeznk gesztikullni, hogy is
megrtse.
60. Magyarul, mert n magyar vagyok, s nem trnek be! Ez a helyzet, ha a
trsasgban ukrn vagy orosz nemzetisg szemly van. Ha ez a szemly angol
vagy klfldi, akkor nyelvtudsomnak megfelelen prblok hozz is szlni.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 231
Mindssze 7% azoknak az arnya, akik negatv attitdkkel viseltetnek az ukrn
nyelvvel szemben, negatv sztereotpik lnek bennk az ukrnokrl, s ezrt magyarul
folytatnk a trsalgst, mert gy knyelmesebb, vagy mert nem szeretik az ukrnt. Ez a
csoport nincs tekintettel a trsasgban lv egynyelvre, az egynyelv nyelvi mdra, s a
trsalgs etikjt megsrtve nyelvvlasztsval, nyltan vagy nem tudatosan, de kizrja
az egynyelvt a kommunikcibl.
sszefoglals
Mieltt egy ktnyelv beszl megszlal, vlasztania kell: melyik nyelven s milyen
nyelvvltozatot hasznlva fordul beszlgettrshoz. Miutn meghozta dntst, mg
mindig vlaszthat: hasznl-e a vlasztott nyelven bell a msik nyelvbl szrmaz
elemeket beszdben, vagy sem. Termszetesen ezek a dntsek rendszerint nem
tudatosan, nem elre megfontolt szndkkal szletnek: a beszl az adott helyzethez
(beszlgettrshoz, a tmhoz, a helysznhez, az idhz stb.), valamint sajt
kzlsi s kommunikcis cljaihoz igaztja nyelvhasznlatt. Az eredmnyeket
ltva is elmondhatjuk, hogy megvannak annak a szablyai, hol melyik nyelvet
lehet hasznlni, a magnjelleg s kzleti letszntereken inkbb a magyar, mg a
hivatalos szfrban inkbb az ukrn hasznlata a gyakoribb. A krptaljai kisebbsg
megkrdezett kpviseli (116 hallgat tbbsge) szolidrisak nyelvvlasztsukban a
tbbsgi nemzethez, s kdvlasztsuk kommunikatv kompetencijuknak, valamint
ratlan normknak megfelelen igazodik az elvrthoz. Ahhoz, hogy egy ktnyelv
beszl sikeres legyen a kommunikciban, rvnyes trtneteket kell ltrehoznia:
olyan nyelvi produktumot, amely az adott trben s idben, az adott kzssgi normk
szerint hatsos, elri a cljt.
232 Mrku Anita
Felhasznlt irodalom
BABBIE, Earl 2001: A trsadalomtudomnyi kutats gyakorlata.
Budapest: Balassi Kiad
BAKER, Colin and PRYS JONES, Sylvia.
Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual
Education. University of Wales, Bangor: Multilingual
Matters, 5161.
BRNY Erzsbet 2004: Az ukrn nyelv oktatsnak problmi s feladatai a
krptaljai magyar iskolkban. Kzoktats 2004/45.
1516.
BARTHA Csilla 1999: A ktnyelvsg alapkrdsei. Beszlk s kzssgek.
Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad
Bartha, Csilla 2000: Changing social and linguistic practices and types of
language shift. In: Anna FENYVESI Klra SNDOR ed.
Language contact and the verbal complex of Dutch
and Hungarian. Szegedn 15-31.
BEREGSZSZI Anik CSERNICSK Istvn OROSZ Ildik 2001:
Nyelv, oktats, politika. Beregszsz: Krptaljai
Magyar Tanrkpz Fiskola
BEREGSZSZI Anik CSERNICSK Istvn 2004a:
itt mennyit r a sz? rsok a krptaljai magyarok
nyelvhasznlatrl. Ungvr: PoliPrint
BEREGSZSZI Anik CSERNICSK Istvn 2004b:
Az anyanyelvet nem megrizni, hanem hasznlni
kell! A Regionlis vagy Kisebbsgi Nyelvek Eurpai
Chartja s a krptaljai magyarsg. In: BEREGSZSZI
Anik CSERNICSK Istvn: itt mennyit r a sz?
rsok a krptaljai magyarok nyelvhasznlatrl.
Ungvr: PoliPrint, 2434.
BEREGSZSZI Anik CSERNICSK Istvn 2005:

.
2005/4. 8286.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 233
BEREGSZSZI Anik 1998: Megflemltett anyanyelvhasznlat. Pnsp VI/2. 28
31.
BEREGSZSZI Anik 2004a: Idegennyelv-oktatsunk gondjairl s feladatairl
szociolingvisztikai nzpontbl. In: HUSZTI Ilona
szerk. Idegennyelv-oktats kisebbsgi krnyezetben.
Beregszsz: Krptaljai Magyar Tanrkpz
Fiskola
BEREGSZSZI Anik 2004b. A krptaljai magyarok kdvltsi szoksairl. In:
BEREGSZSZI Anik CSERNICSK Istvn (szerk).
Tanulmnyok a krptaljai magyar nyelvhasznlatrl.
Ungvr: PoliPrint, 36-44.
BORBLY Anna 2001: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatsok a
magyarorszgi romnok kzssgben. Budapest:
MTA Nyelvtudomnyi Intzete lnyelvi Osztlya
BROWN, Rupert 2003: Csoportkzi viszonyok. In: Hewstone - Stroebe -
Codol - Stephenson (szerk): Szocilpszicholgia.
Budapest: KJK-Kerszv jogi s zleti Kiad Kft.
412-443.
CRYSTAL, David 2003: A nyelv enciklopdija. Budapest: Osiris
CSEPELI Gyrgy 1997: Szocilpszicholgia. Budapest: Osiris Kiad
CSERESNYSI Lszl 2004: Nyelvek s stratgik, avagy a nyelv antropolgija.
Budapest: Tinta Knyvkiad
CSERNICSK Istvn 1998a: A magyar nyelv Ukrajnban (Krptaljn). Budapest:
Osiris MTA Kisebbsgkutat Mhely
CSERNICSK Istvn 1998b: Az ukrn nyelv Krptaljn. Regio 98/1. 548.
CSERNICSK Istvn 1998c: Az ukrn nyelv oktatsa Krptalja magyar
iskoliban. In: LANSTYK Istvn SZABMIHLY Gizella
szerk.: Nyelvi rintkezsek a Krpt-medencben
klns tekintettel a magyarpr ktnyelvsgre,
4459. Pozsony: Kalligram Knyvkiad A Magyar
Kztrsasg Kulturlis Intzete
CSERNICSK Istvn 1999a: Egy jelensg s ami mgtte van: az ukrn nyelv s
a krptaljai magyarsg. UngBereg - Els Pnsp-
almanach, 88102.
CSERNICSK Istvn 1999b: Nyelvtervezs Krptaljn. Egy lthatatlann tett
kisebbsg. Beszl IV/12. 6984.
234 Mrku Anita
CSERNICSK Istvn 2000: A krptaljai magyar nyelvhasznlat trsadalmi
rtegzdsrl egy szociolingvisztikai vizsglat
adatai alapjn. In: Acta Beregsasiensis. A Krptaljai
Magyar Tanrkpz Fiskola vknyve. Beregszsz:
Krptaljai Magyar tanrkpz Fiskola, 2337.
CSERNICSK Istvn 2001: Az ukrn nyelv oktatsnak problmi Krptalja
magyar iskoliban. Nyelvnk s Kultrnk 2001/2.
1523.
CSERNICSK Istvn 2004: Egy megoldatlan problma: az llamnyelv oktatsa
a krptaljai magyar tannyelv iskolkban. In:
HUSZTI Ilona (szerk.) Idegennyelv-oktats kisebbsgi
krnyezetben. Ungvr: PoliPrint, 113123
CSERNICSK Istvn (SZERK.) 2003: A mi szavunk jrsa. Bevezets a krptaljai magyar
nyelvhasznlatba. Ungvr: PoliPrint Kft
ERVIN-TRIPP, Susan M. 1968: An analysis of the Interaction of Language, Topic
and Listener. In: FISHMAN, Joshua ed. Reading in the
Sociology of Language. The Hague Paris: Mouton
FISHMAN, Joshua A. 1972: The Relationship between Micro-and Macro-
Sociolinguistics int he Study of Who Speaks What
Language to Whom and When. In: PRIDE, J.B.
HOLMES, Janet ed. 15-32.
GAL, Susan 1979: Language Shift. Social Determinants of Linguistic
Change in Bilingual Austria. New York: Acadamic
Press
GAL, Susan 1991: Kdvlts s ntudat az eurpai perifrin. In:
KONTRA Mikls (szerk.): Tanulmnyok a hatrainkon
tli ktnyelvsgrl. Budapest: Magyarsgkutat
Intzet, 123157.
GEERTZ, Clifforrd 1960: Linguistic Etiquette. The relagion of java. Glencoe,
Illinois, The Free Press. 257-258. (Idzi RUBIN 1968)
GRIFFIN, Em 2003: Bevezets a kommunikcielmletbe. Harmat
GROSJEAN, Franois 1982: Life with Two Languages: An Introduction to
Bilingualism. Cambridge: Harvard University Press
GROSJEAN, Franois 1992: Another View of Bilingualism. In: R. J. Harris eds.,
Cognitive Processing in Bilinguals. Amsterdam:
Elservier Sciense Publications, 5162.
A krptaljai magyarok nyelvvlasztsi stratgii ktnyelv nyelvi mdban 235
KARMACSI Zoltn 2001: Tiszajlak lakossgnak nyelvvlasztsi szoksai
s identitstudata. In: 11. lnyelvi Konferencia.
jvidk: jvidki Egyetem, 141154.
KARMACSI Zoltn 2005: magyar kecsknek neveztek avagy a magyar
nyelv presztzse Krptaljn (az Arna storfesztivl
laki krben elvgzett krdves felmrs alapjn).
In: Beregszszi Anik s Papp Richrd (szerk.):
Krptalja. Trsadalomtudomnyi tanulmnyok.
Budapest Beregszsz: MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbsgkutat Intzet II. Rkczi Ferenc
Krptaljai Magyar Fiskola, 140158.
KRPTALJAI MEGYEI STATISZTIKAI HIVATAL, 2003.
( )

( ). .
84.
KISS Jen 1994: Magyar anyanyelvek magyar nyelvhasznlat.
Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad
KOLJDZSIN Natlia ( ) 2003:

. Acta Beregsasiensis
Vol. III (2003): 7681.
KONTRA Mikls 1999: Kzrdek nyelvszet. Budapest: Osiris
KOVCS, Magdolna 2001: Code-Switching and language Shift in Australian
Finnish in Comparison with Australian Hungarian.
Abo Akademis Frlag Abo akademi University
Press, 250.
LANSTYK Istvn 2000: A magyar nyelv Szlovkiban. Budapest Pozsony:
Osiris Kiad Kalligram Knyvkiad
LE VINE, R. A. CAMPBELL, Dt. T. 1972: Ethnocentrism. New York: Wiley
MRKU Anita 2001: A krptaljai magyar kzpiskolsok ukrn s
magyar nyelvvel szembeni trsadalmi s nyelvi
attitdjei, auto- s heterosztereotpii. Szakdolgozat.
Beregszsz: Krptaljai Magyar Tanrkpz Fiskola,
kzirat
MRKU Anita 2002: A krptaljai magyar fatalok ukrn nyelvhez fzd
viszonyrl. Kzoktats, IX.vf., 2002/2.szm, 6-7.
236 Mrku Anita
MRKU Anita 2008: rvnyes trtnetek. Nyelvvlasztsi s kdvltsi
kommunikcis stratgik a krptaljai magyar
fatalok krben. Ungvr-Beregszsz: PoliPrint-
KMF
MILOVN Andrea 2002: Az ukrn nyelv oktatsa Krptalja magyar tannyelv
iskoliban. Kisebbsgkutats 2002/4. 984989.
MILROY, Lesley 1980: Language and Social Networks. Oxford: Blackwell.
MOLNR Jzsef MOLNR D. Istvn 2005:
Krptalja npessge s magyarsga a npszmllsi
s npmozgalmi adatok tkrben. Beregszsz-Ungvr:
KMPSZ-II. RFKMF, PoliPrint
NAVRACSICS Judit 2007: A ktnyelv mentlis lexikon. Budapest: Balassi
Kiad
OROSZ Ildik 2005: A magyar nyelv oktats helyzete Krptaljn az
ukrn llamisg kialakulsnak els vtizedben
(1991999). Ungvr: PoliPrint Kft.
RUBIN, Joan 1968: Bilingual usage in Paraguay. Joshua A. FISHMAN ed.,
Reading in the Sociology of Language. The Hague:
Mouton, 512-530.
SZPE Gyrgy 1984: Jegyzetek a nyelvi tervezsrl s nyelvpolitikrl.
ltalnos nyelvszeti tanulmnyok, XV. 3003329.
TRUDGILL, Peter 1997: Bevezets a nyelv s trsadalom tanulmnyozsba.
Szeged: JGYTF Kiad
WARDHAUGH, Ronald 2002: Szociolingvisztika. Budapest: Osiris
ZELEI Mikls 2000: A kettzrt falu. Budapest: Ister
Termszettudomnyok,
Mszaki tudomnyok
Mszros Attila
A tudskzvetts szerepe az informcis
trsadalomban
Bevezet
A fknt a II. vilghbor utn bekvetkezett rohamos fejlds szmos terleten
gy a gazdasgban, a technikban, ill. a tudomnyokban ltalban mig tart. Szinte
naponta jelennek meg j technolgik, eljrsok, melyek rvid idn bell szles krben
elterjednek, s mindenki szmra hozzfrhetv vlnak. A gyakorlati alkalmazsok
mgtt ugyanakkor rengeteg munka s kutats ll, mikzben maguk is j tudst
generlnak. Egyre nvekszik az informci szerepe, gy nem meglep, ha a 21. szzadot
elszeretettel tekintik sokan egy j informcis korszak hajnalnak. Hivatkozsi
alapuk a korunkra jellemz tudsrobbans, mely kiindulsi pontknt szolgl az j, n.
informcis vagy tudsalap trsadalom kialakulshoz. A tma aktualitst bizonytja
tbbek kztt az is, hogy 2003 ta az ENSZ rendszeresen cscskonferencikat szervez,
1

s rszt kpezi az EU n. lisszaboni stratgijnak is
2
.
Az informcik felhalmozsa rvn a tuds kzkinccs vlik, mely a korbbi
vszzadokkal ellenttben nem csak a beavatottak azaz a tudsok s szakemberek
, hanem a mindennapi ember szmra is hozzfrhet lesz. Ez az igny kezdettl
fogva ltezik, s okoz fejtrst a tudomnyossg rsztvevi szmra. rk krds,
hogyan lehet egyrszt a tudst az egyes clcsoportoknak gy tadni, hogy az valban
hasznlhat legyen, de kzben a klasszikus al-flrendeltsgi viszony (tuds laikus)
se szenvedjen csorbt.
Klnsen aktulis ez a krds, ha az n. informatikai szaktudst vizsgljuk. Az
informatika mint terminus technicus nagyon tg jelentstartalommal br, ugyanakkor
jelen tanulmny clja nem az egyes vits krdsek tisztzsa. A tovbbiakban olyan
szaktudst rtek alatta, mely a szmtgpek hasznlatval sszefgg. A fent mr
emltett informcis trsadalom kialakulst sokan a szmtgpek elterjedsvel
s hasznlatval magyarzzk; alig tallunk mr olyan terletet, ahol ne kerlnnek
alkalmazsra. gy nem csoda, ha a szmtgp az j digitlis korszak vdjegyv
vlt. Elterjedsnek tovbbi hozadka viszont egy nagyon sszetett s absztrakt tuds
ltrejtte. Amennyiben a jv trsadalmban valban ilyen kzponti szerep jut a
szmtgpnek, akkor ugyangy fontos a vele kapcsolatos szaktuds megfelel szint
tadsa is.
1 2003: Genf, 2005: Tunis, URL: http://www.gipfelthemen.de/
2 URL: http://www.eu2007.de/de/Policy_Areas/European_Council/Lissabon.html
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 239
Mi a tuds?
A szakirodalomban tbb prblkozst is tallunk a kifejezs meghatrozsra, ennek
ellenre egyrtelm s ltalnosan elfogadott defncit tovbbra sem tallni. Mivel
szmos kontextusban megjelenik, az egyes tudomnygak is ms megkzeltsben
trgyaljk. gy pldul a kognitv pszicholgia az egyn ismereteinek sszessgt
rti ezalatt, a gazdasgelmlet ugyanakkor gazdasgi tnyezknt vizsglja.
3
A
tovbbiakban tuds alatt azon ismeretek, kszsgek s kpessgek sszessgt rtem,
melyek az idk sorn felhalmozdtak, s az egyn, ill. a kzssg (kollektv) tudatban
elraktrozdtak s egssz szervezdtek. Ennek megfelelen a szmtgpes (vagy:
informatikai) szaktuds azon ismeretek sszessgt jelenti, melyek a szmtgp, mint
mdium kezelsvel, hasznlatval hardver s szoftver szintjn sszefggenek. Ez
pedig megfelel a kznyelvben hasznlt szmtgpes kompetencia kifejezsnek.
Az informcis trsadalom megteremtse termszetesen nem azt jelenti, hogy
annak minden egyes tagja kivl elmleti s gyakorlati tudssal rendelkezzen az
egyes szakterleteken. Ellenkezleg, tovbbra is megmarad a hagyomnyos feloszts.
Tovbbra is lesznek termelk tudsgenertorok s fogyasztk, mikzben utbbiak
szmra emszthet formba kell nteni az alapveten csak nehezen rthet
ismereteket. Ugyanakkor nem csak azok rthetsge fontos, hanem egyttal a mdszer
is, mely segtsgvel megtalljk a szmukra fontos informcit. ppen ez a kt feladat
jelenti a modern informcis trsadalom fejldsnek f akadlyt.
A tuds mint problma
A fent emltett ENSZ-konferencik egyik eredmnye egy nyilatkozat volt, miszerint
a vilg az informcis trsadalom fejldsnek tjra lpett, s ezt a fejldst minden
eszkzzel fenn kell tartani. A fejlds ktsgtelen, egyrtelmen igazoljk ezt tbbek
kztt a Berkeley University kutatsi eredmnyei.
4
Ezek szerint 2002-ben vilgszerte
kb. 5 exabyte informcit termeltek s troltak el, mikzben 2006-ra mr 160 exabyte-
ra nvekedett ez a mennyisg
5
. Ez magba foglalja mind a fzikai hordozkon, mind az
elektronikus trolkon kzvettett, ill. rgztett adatokat.
A nvekv informcimennyisg alapveten pozitv jelensg, hiszen ezltal
az emberisg potencilisan egyre tbb tudshoz fr hozz. Gyakorlatilag viszont az
a paradox helyzet ll el, hogy a korltlan s tlthatatlan tudstermels akadlyozza
a tudsalap trsadalom fejldst. A megnvekedett informcimennyisg tbb
lehetsget is jelent, ugyanakkor egy egyre nvekv akadlyt is: a tudsrobbans elnyei
3 ld. Anderson, 2007: 129.; Nonaka/Takeuchi, 1997
4 URL: http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/printable_report.pdf
5 URL: http://www.ffpress.net/Kunde/EMC/DL/PM/12588009/PDF/
240 Mszros Attila
elvesznek a dezinformcik rengetegben
6
. Ms szval, a tudshoz val hozzfrs
egyrszt hihetetlenl knny, a knyvtrak vagy az internet rvn gyakorlatilag korltlan
lehetsgekhez frnk hozz. Msrszt viszont egyre nehezebb az informci elrse, s
ezrt a helyzett alapveten a tudstermelk a felelsek. Sok esetben maguk a tudsok
is elvesztik az ttekintst sajt szakterletkn, mivel akkora a tltermels, ill. ennek
kvetkeztben a tuds tlthatatlansga.
7
Ezzel prhuzamosan egyre inkbb jellemz
a specializci. Egyik oldalon a rohamos fejlds kvetkeztben egyre szlesednek az
egyes szakterletek. A msik oldalon viszont a szaktuds mint olyan egyre kisebb
hatkr, mivel a szakember egyszeren kptelen a teljes szakterlet ttekintsre (ld.
1. sz. bra). A gond teht nem a tudshoz val sz szerint vett hozzfrsben rejlik,
hanem sokkal inkbb abban, hogy a rengeteg tartalom kztt egyre nehezebb megtallni
a relevns informcit.
1. sz. bra Informcirobbans vs. tlthatatlan tuds
6 Blaschke, 2003
7 Marx/Gramm, 2002
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 241
A problma komolysgra utal, hogy az n. data-smog-jelensg (ms nven:
information food) kvetkezmnyeit mr az orvostudomny is nyilvntartja. Az
informcis fradtsg-szindrma
8
az informcitltengs ltal kivltott fradtsgot
jelli, ez pedig elssorban mentlis-pszichikai kimerltsggel jr. Ezen tlmenen
viszont jelents gazdasgi vonzata is van. Ide tartozik egyrszt a betegsg miatt
hinyz dolgozk rvn fellp termelskiess. Msrszt pedig ide sorolhat mindazon
kimarads, mely a relevns adatok keresse sorn keletkezik. A legnagyobb potencilis
veszlyforrsnak ilyen szempontbl az internet szmt, hiszen ott szretlen informcik
radata zdul akadly nlkl a gyantlan felhasznlra.
Tovbb folytatva a gondolatmenetet: mg ha meg is talltuk a bennnket rdekl
anyagot, korntsem biztos, hogy az informcit a sajt tudsunkk tudjuk alaktani. Ms
szval egyszeren rthetetlenek szmunkra az ott kzlt ismeretek. Ez mr nagyrszt a
termelk felelssge, rk problma, hogy a szaktuds rthetetlen a kvlll szmra.
Ennek oka egyrszt a szakemberek nzse, azaz abbeli szndkuk, hogy ezltal is
jelezzk felsbbrendsgket a laikusokkal szemben. A msik ok sokkal przaibb:
egyszeren k maguk sem rendelkeznek azzal a kommunikcis kompetencival, hogy
ismereteiket optimalizlt, rthet formban kzvettsk a nem szakmabeliek szmra. A
szaknyelv csak a bels kommunikciban mkdik, hinyzik viszont az a metanyelv,
mely kifel is t tudn adni ezen ismereteket.
Tudskzvetts de hogyan?
9
A fentiekbl az kvetkezik, hogy alapveten kt problmval llunk szemben:
- a relevns informci nehezen fellelhet,
- a megtallt informci rthetetlen.
Ennek megfelelen feladatunk a kvetkez:
- a tuds tlthatv ttele,
- a tuds optimalizlsa.
A tudst, mint olyat aligha lehet optimalizlni, sokkal inkbb viszont az eszkzt,
melynek segtsgvel azt kzvettjk. Ez pedig nem ms, mint a nyelv. A tudskzvetts
clja teht nem ms, mint a komplex szaktuds talaktsa a clcsoport adottsgainak s
elvrsainak megfelelen egy n. metatudss, vagyis a kommunikci optimalizlsa,
rthetbb ttele egy affle nyelvi tudsmanagement.
10
A kommunikci optimalizlsa egyidejleg problmamegolds is. A szaktuds,
ill. annak megrtse a kvlll szmra problmt jelent, mivel nem rendelkezik a
8 Akin, 1998
9 A tudstranszfer folyamatbrja 2. sz. braknt megtekinthet a Digitlis vltozatban, a http://kataszter.martonaron.hu
oldalon,. a szerk.
10 Nickl, 2002
242 Mszros Attila
szksges (szak)nyelvi kompetencival, mely segtsgvel feldolgozhatja az adott
szakterlet ismereteit. A tudskzvett (meditor) ezrt a problmamegold szerept is
betlti. A clcsoport kpessgeit, kszsgeit s elvrsait fgyelembe vve ltrehoz egy
metatudst, melyet mr k is megfelelen tudnak hasznlni.
11
Transzfertudomny
Ahogy a tuds maga is egy nagyon sszetett jelensg, ugyangy soktnyezs a
tudskzvetts folyamata is. Alapveten a 3. sz. brn feltntetett dimenzikrl van
sz. A kzvetts, vagyis a transzfer mindig egy adott ismeretcsoportra irnyul, mely
- egy adott (szak)terletre vonatkozik,
- a nyelv segtsgvel kerl tadsra,
- az optimalizls trgyt kpezi.
Mivel a clcsoport ltalban mindig ms, az egyes vltozkat is annak megfelelen
kell kezelni, azaz a klnbz adottsgoknak megfelelen alaktani.
3. sz. bra A tudskzvetts dimenzii
11 V. a 2. sz. brval
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 243
Amennyiben a transzfert kommunikci-optimalizlsnak tekintjk, akkor az
alapveten egy kommunikcis folyamatknt rhat le.
12
Ennek rszelemeit gy
tbbek kztt a meditor s a clszemly szerept, ill. az optimalizls mdszereit
mr korbban is vizsgltk, pldul a szaknyelvi kutatsok vagy az n. rthetsg-
vizsglatok keretben.
13
Hinyzott ugyanakkor egy tfog jelleg diszciplna, mely
tudomnyos httrt tudna biztostani az ezirny kutatsokhoz. Ennek a hinynak a
ptlsra szletett meg a transzfertudomny, melynek alapjait Gerd Antos dolgozta
ki a 2000-es vek elejn.
14
Interdiszciplinris tudomnygknt magban foglalja
tbbek kztt a kognitv nyelvszet s pszicholgia, a kommunikcielmlet, a
szvegprodukci s -recepci, valamint a szaknyelvi kutatsok ismereteit. Feladata
ennek megfelen egyrszt egy elmleti-mdszertani eszkztr kiptse, msrszt pedig
gyakorlati megoldsok kidolgozsa.
j tuds j kihvsok
Mint azt az itt felvzolt problmakr is mutatja, a tudsalap trsadalom fejlesztse
nem szortkozhat kizrlag a tudstermelsre, ill. az informcik (ltszlagos)
hozzfrhetv ttelre. A modern informcis stratgia rszt kell hogy kpezze az is,
miknt kell kezelni az adott ismereteket, ill. hogyan pthetnk fel bellk hasznlhat
tudst. Hiba a rengeteg sznes tartalom fejlesztse, ha azokat nem tudjuk hasznlni.
Az informatikai szaktuds, ill. annak kzvettse azrt is tlt be kzponti szerepet,
mivel a vilg egyre inkbb a digitalizci irnyba fejldik. Ennek egyrtelm jele az
internet hdtsa, ill. az egyb technolgik rohamos fejldse. Pr vvel ezeltt mg az
analg, n. kitrcszs modemes kapcsolat jelentette a szles tmegek szmra a cscsot,
manapsg mr termszetesnek szmt a szlessv ADSL-hozzfrs. Hasonlkppen
10 ve mg Mbyte-okban mrtk a trolkapacitst, ehhez kpest ma mr Gbyte-ok
szzaival doblzunk.
Ez az j tuds egyttal azt is impliklja, hogy tadsra j mdszerekre s
eljrsokra van szksg. Ez rszben igaz, nem szabad viszont eltlozni a jelentsgt.
Sokan az internetben ltjk a jv (jelen?) kizrlagos informciforrst, s elfordulnak
a hagyomnyos mdiumoktl. Minden effle hresztels ellenre azonban tovbbra is
ppen az utbbiak, azaz a knyvek, folyiratok s egyb rott/nyomtatott szvegek
jelentik az elsdleges hozzfrst a tudshoz. Az ilyen egyoldal gondolkodsmd
viszont ppgy akadlya a fejldsnek, mint a tl sok informci. A vilghln
ugyanis sokszor csak affle kivonatos, metainformcik tallhatk meg. Br egyre
tbb elektronikus knyvtr kezdi meg mkdst s indulnak nagyszabs projektek
12 Ballod, 2006: 402-406.
13 Groeben/Christmann, 1989: 174-176.
14 Antos, 2001
244 Mszros Attila
az analg rksg digitalizlsra, az igazi tudst tovbbra is a knyvekben rzik.
Ilyenkor pedig hibaval a kivl digitlis kompetencia, ha a hagyomnyos sokszor
mr lenzett mdiummal kptelen bnni a felhasznl. Termszetesen fordtva is igaz
mindez: azltal, hogy az idsebb generci nem kpes/nem akar megbartkozni az j
mdiumokkal s lehetsgeikkel, nem csak sajt magt, de bizonyos clcsoportokat is
megfoszthat relevns informciktl.
A megjul formk s tartalmak j feladatokat rnak a tudskzvetts hagyom-
nyos lettemnyeseire gy pldul az oktatsra is. Az iskola fokozatosan elveszti
kzponti szerept e tren, mikzben egyre tbb alternatv csatornn jut el az informci
a clcsoportokhoz. A korbban elssorban passzv fogyasztknt fellp gyermek
egyre inkbb aktv (informci)termelv vlik, azaz generl nmaga tartalmakat.
Az intzmnyes oktatsra ezrt mindinkbb az a feladat hrul, hogy kialaktsa azt a
kommunikcis s medilis kompetencit, mely segtsgvel a tanul (felhasznl)
nllan kpes az informcis csatornk kezelsre, j tartalmak befogadsra s
hasznlhat tuds felptsre. Ehhez a hagyomnyos (analg) s az j (digitlis)
ismeretek tvzse szksges, hiszen egy 3.0-s tudst is csak a korbbi verzikra
alapozva lehet felpteni.
Gyakorlati megoldsok
Az eddigiekben a tudskzvetts jelentsge a modern informcis trsadalomban ke-
rlt kihangslyozsra. Ennek ellenre korntsem forradalmi eljrsokrl vagy valamifle
varzsszerrl van sz, hiszen valjban az emberi civilizci kezdete ta a tuds is
klnbz formkban, de folyamatosan tovbb hagyomnyozdik. Fggetlenl az
intzmnyes (iskola) vagy intzmnyen kvl (autonm tanuls) trtn megoldsoktl
a transzfer alapveten a szvegekben trolt tudsra pl. Azaz a hangzs, ill. rott
szvegek azok a kls formk, melyekben az informci megfoghatan tadsra
kerl, s ezek alkalmasak leginkbb a transzferfolyamat tanulmnyozsra is.
Kutatsaimban a szakember-laikuskommunikcival foglalkozom. Ez az a terlet,
ahol a fentiekben brzolt problmk klnsen aktulisak, s igny van hasznlhat
megoldsokra. Ezzel szemben egy adott terleten belli szak(nyelvi) kommunikci
kevesebb kihvst s gondot jelent, mivel annak minden rsztvevje potencilisan
rendelkezik azon kompetencival, ami az optimlis informcitadshoz s -felvtelhez
szksges.
A szakember-laikuskommunikci egyik jellegzetes fruma az j mdiumok
televzi, rdi, internet mellett a nyomtatott sajt. A klnbz tudomnyos
npszerst folyiratok mr vszzadok ta jl mkd hidat kpeznek a kt csoport
kztt. Ahogy a legtbb szakma, gy az informatika, mint nagyon sokrt s tfog
szakterlet is rendelkezik azokkal a frumokkal, melyekben ez a kommunikci lezajlik.
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 245
Elsdlegesen egyre inkbb a klnbz web-szolgltatsok chat, instant messaging,
WWW, blogok s wikik tltik be ezt a szerepet. Ezek a klasszikus sajttermkekkel
szemben jval gyorsabb informcitvitelt biztostanak, s szmos ms kiegszt
funkcit is knlnak (pl. kommentrok, multimedilis alkalmazsok).
15
Az j digitlis megoldsok s a nyomtatott sajt jvjt illet borlt jslatok
ellenre tovbbra is npszerek a hagyomnyos folyiratok. Ksznhet ez egyrszt
a megfoghatsg s mobilits rzsnek, mellyel egy kismret mobileszkzbe
zrt web-alkalmazs ma mg nem tud versenyezni. Msrszt pedig itt is rvnyes az
a tzis, miszerint az internet (egyelre) msodlagos informciforrsnak szmt, s a
relevns tuds elssorban a nyomtatott sajtban mint offine-alkalmazsban kerl
kzvettsre.
Kutatsi eredmnyek
ppen ezrt a szmtgpes folyiratok megfelelnek a szakember-laikuskommunikci
lersra. Kutatsaimban egy tbbnyelv s tbb forrsbl felptett korpuszon
vizsgltam a szmtgpes szaktuds kzvettsben hasznlt mdszereket. Forrsknt
olyan lapok szolgltak, melyek prhuzamosan tbb nyelven is megjelennek, s ezltal
az egyes nyelvek, ill. kultrk kzti eltrsek is vizsglhatk. Mivel az egy-egy
kiadvnyban trgyalt tmk nagyon szles spektrumot lelnek fel, ennek megfelelen
a mdszerek is nagyon klnbzek. Ennek megfelelen szvegtpusok alapjn
vgeztem az analziseket, s rtam le a jellegzetes transzfer-eljrsokat. Szempont volt
azok tudsrtke is, azaz mennyiben tartalmaznak olyan j informcikat, melyekbl
valban hasznlhat s gyakorlati tuds pthet fel.
A nyomtatott szvegekben a tudskzvetts alapveten kt skon trtnik: verblis
s nonverblis eszkzkkel. Minden vizsglt szvegtpushoz hozzrendelhetk bizonyos
tipikus technikk, attl fggen, hogy milyen jelleg tuds kerl bennk tadsra. A
kt vgletet a tudomnyos-npszerst cikkek, ill. a rvid hrek kpviselik. Mg az
elbbiek fleg elmleti tudst kzvettenek tbbnyire nagyobb terjedelemben, utbbiak
a tmrsgre trekednek, mikzben tudsrtkk viszonylag alacsony. Mindez a rjuk
jellemz transzfer-mdszerekben is megnyilvnul: a tudomnyos-npszerst cikkek
az eszkzk szles skljt bevetik az optimalizls rdekben:
szmagyarzatok a szvegbe gyazva vagy a lapszlen,
kiegszt, sznes informcis kockk rszletesebb tartalmakkal pl. egyes
kifejezsekhez,
szoros sszefggs a verblis s nonverblis elemek (brk, tblzatok) kztt,
ltalban navigcis elemekkel kiegsztve.
15 ld. a NETWORX-sorozat keretben megjelent idevg tanulmnyokat, URL: http://www.mediensprache.net
246 Mszros Attila
A tbbnyire a folyiratok els oldalain tmbstve elhelyezett rvid hrekben
ezzel szemben minimlis a transzfert segt eszkzk jelenlte. Tmr formban
kzvettenek csak viszonylag rvid ideig relevns informcit, erre utal felptsk s
vizulis elrendezsk is.
A kett kztt llnak a tovbbi vizsglt szvegtpusok: a tancsadk, tesztek
s klnbz tmutatk. Utbbiak esetben kiemelked a vizulis elemek szerepe,
elssorban az n. kpernyfotk (screenshot), hiszen egyrtelmen s vilgosan
illusztrljk a munkafolyamat egyes lpseit.
16
A szakember-laikuskommunikciban
ez pedig klnsen fontos, hiszen szmos esetben a laikusnl ppen a btortalansg
az a tnyez, mely jelentsen befolysolja egy-egy lps sikert. Egy jl megtervezett
s rthet folyamatlers (pl. a tancsad szvegek esetben) helyettesti a szakember
szemlyes jelenltt, elsegti a sikeres transzfert s a sikerlmny kzvetetten a
felhasznl bizonytalansgt is cskkenti.
A verblis eszkzk kzl kiemelend a klnbz stilris elemek, elssorban a
metafork, analgik s szjtkok szerepe. A metafork gyakori jelenlte a szvegekben
cfolja azt a kzhiedelmet, miszerint nincs helyk a szaknyelvben. Ellenkezleg,
gyakorisguk is igazolja, miszerint jelents kognitv potencillal rendelkeznek, s
klnsen alkalmasak az olyan absztrakt s sszetett tartalmak rthetv ttelre,
melyek ezt a szakterletet alapveten jellemzik. Ugyancsak fontos szerepet kapnak az
analgik, melyek a mr ismert tnyekre ptve teszik rthetbb az j informcit.
Fleg a szvegcmekben gyakoriak a szjtkok, melyek feltn, tbbjelents s
kreatv kpzdmnyknt az olvast/felhasznlt is motivljk az informcik kzti
sszefggsek megismersre (ld. 1. sz. tblzat - Digitlis vltozat).
A nonverblis skon a klnbz vizulis elemek szerept vizsgltam. Ide tartozik
egyrszt a szvegek kls felptse s elrendezse (grafkai s tipogrfai megoldsok),
msrszt pedig a vizualizcis megoldsok (brk, fnykpek, tblzatok). A verblis
eszkzkhz hasonlan az egyes szvegtpusokhoz hozzrendelhetk a jellegzetes
nonverblis elemek is. gy pldul a tesztek esetben a sznes sszehasonlt tblzatok
hasznlatosak az eredmnyek tlthatv ttelre, valamint a fotk a tesztelt termkek
bemutatsra. A tancsad szvegek ezzel szemben elssorban kpernyfotkat
tartalmaznak (szoftverrel kapcsolatos munkafolyamatok brzolsra), ritkbban
normlis fotkat (pl. hardver-eszkzkkel kapcsolatos munkk illusztrlsra).
Akrcsak a verblis eszkzknl, ez esetben is a tudomnyos-npszerst szvegek
vetik be a legsznesebb eszkztrat, hiszen ezekben ltalban egyms mellett tbbfle
vizualizcis megolds is felhasznlsra kerl.
Az elvgzett analzisek ellenre nehz egyrtelmen meghatrozni az egyes
szvegtpusok tudsrtkt. Ez ugyanis szmos elssorban szvegen kvli
tnyeztl fgg. Dntek tbbek kztt az olvas-felhasznl elvrsa s elismeretei,
mint ahogy az adott tma aktualitsa is. Minl inkbb egyeznek ezek az elvrsok a
16 Ld. 4. sz. bra - Digitlis vltozat.
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 247
kzvettett tartalmakkal, annl magasabb informcirtk rendelhet a szveghez.
Szubjektv tapasztalatok, valamint a vizsglt folyiratok kiadi ltal vgzett
felmrsek alapjn manapsg a gyakorlati tuds irnt mutatkozik igny,
17
ezt tkrzi a
praxisorientlt szvegtpusok nagy arnya is a korpuszban (v. 2. sz. tblzat). Ezt kvetik
a tudomnyos-npszerst szvegek, majd a fent mr lert rvid hrek. Clcsoporttl
fggen ugyanakkor utbbiak is kitnhetnek relatve magas informcirtkkkel, pl.
az zleti szegmensben tbbet rnek az ilyen rvid jelentsek az IT-szfrbl, mint egy
hosszabb cikk az analg rgzts hanganyagok digitalizlsrl.
Nyelv/
Szvegtpus
Jelents (rvid
jsghr)
Tancsad
jelleg szv.
Tud.-npsz.
szv.
Teszt
Nmet 36 33 9 24
Cseh 15 18 6 12
Szlovk 6 9 3 6
Magyar 11 17 5 12
2. sz. tblzat A szvegtpusok eloszlsa a korpuszban
Az interkulturlis aspektusokat fordtsok sszehasonltsa rvn vizsgltam.
Kiindulsknt az a feltevs szolglt, hogy br eltr nyelvekrl s kultrkrl van sz,
mindannyian ugyanazon kultrkrhz tartoznak. Ebbl kifolylag a transzfertechnikk
is univerzlisak, azaz azok nem, csak a kzvettett tartalmak vltozhatnak. Az analzisek
igazoltk a hipotzist, hiszen nyelvtl fggetlenl az egyes szvegtpusokban ugyanazon
eljrsok kerltek felhasznlsra. Eltrsek csak az eredeti tartalom lokalizcija
esetben mutatkoztak, elssorban a clnyelv/clorszg-specifkus informcik (pl.
webcmek, pnznemek s jogi szablyozsok) esetn. Klnsen jellemz ez a tesztekre,
ahol ezek mellett a tesztelt termkeket is az adott piac lehetsgeihez s elvrsaihoz
kellett igaztani (teht a vizulis elemeket is).
Befejezs
A modern informcis trsadalom egyik velejrja a tudstltermels, mely egyre tbb
terleten okoz problmt. A tl sok informci egyttal akadlyozza is egy valdi,
jl mkd tudsalap trsadalom fejldst, mivel egyre nehezebben lehet kztk
tjkozdni, ill. sok esetben nehezen rthet tartalmakrl van sz. Ezrt a fejlesztsi
stratgiknak nem csak a fejlds fenntartsra, de a mkds elsegtsre is ki kell
trnik. Azaz, nem csak a tudst kell termelni, hanem meg kell mutatni annak hasznlatt
is.
17 A vizsglt folyiratok szerkesztivel val beszlgetsek alapjn.
248 Mszros Attila
Klnsen igaz ez a szakember-laikuskommunikcira. Ennek egyik klasszikus
frumt kpezik a klnbz tudomnyos-npszerst folyiratok, melyek pldjn
vizsgltam a tudskzvetts mdszereit. A kutatsba bevont populris szmtgpes
lapok, br nagyon sokrt s komplex terletrl tudstanak, jl bevlt s mkd
technikkkal rendelkeznek az informcik optimlis tadsra. Segtsgkkel az
egyes szvegek affle informcis cluster-knt pthetk fel, azaz az olvask egy-egy
optimalizlt informcis csomagot kapnak kzhez.
Az j mdiumok szerepe ezen a terleten is jelents. Br elssorban
tudsgenertorknt s informciforrsknt tartjuk ket nyilvn, emellett a transzfer
lehetsgeit is bvtik. ppen ezrt prhuzamosan ebbli potenciljukat is ki kell
hasznlni, hogy az ltaluk (is) termelt tudst hasznlhatv tegyk.
Felhasznlt irodalom
AKIN, Lynn 1998: Information Fatigue Syndrome. Malady or Marketing?
URL:http://www.txla.org/pubs/tlj74_4/akin.html
Letltve: 2007.4.23.
ANDERSON, John R. 2007: Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum
Akademischer Verlag
ANTOS, Gerd 2001: Transferwissenschaft. Chancen und Barrieren des
Zugangs zu Wissen in Zeiten der Informationsfut und
der Wissensexplosion. In: WICHTER, Sigurd/ANTOS,
Gerd (Hrsg.): Wissenstransfer zwischen Experten und
Laien: Umriss einer Transferwissenschaft. Frankfurt/
Main: Peter Lang, 3-35.
BALLOD, Matthias 2006: Info-ReduXX: Verstndliche Information durch
Textreduktion? In: BLHDORN, Hardarik et. al. (Hrsg.):
Text Verstehen. Grammatik und darber hinaus.
Berlin/New York: De Gruyter, 402-406.
BLASCHKE, Stephan 2003: Die Informationsexplosion und ihre Bewltigung:
Gedanken zur Suche nach einem besseren System
der Fachkommunikation. Letltve: 2007.4.23.
URL: http://de.geocities.com/history_guide/texts/
information-explosion.html
GROEBEN, Norbert CHRISTMANN, Ursula 1989:
Textoptimierung unter Verstndlichkeitsperspektive.
In: ANTOS, Gerd/KRINGS, Hans P.: Textproduktion.
Ein interdisziplinrer berblick. Tbingen: Max
Niemeyer, 165-196.
Tudskzvetts az informcis trsadalomban 249
MARX, Werner GRAMM, Gerhard 2002:
Literaturfut - Informationslawine - Wissensexplosion
Wchst der Wissenschaft das Wissen ber den Kopf?
URL: http://www.fkf.mpg.de/ivs/literaturfut.html
Letltve: 2007.4.23.
NICKL, Markus 2002: Wissensprozesse optimieren. Was leistet linguistisches
Wissensmanagement? In: Informations- und
Wissensmanagement fr technische Dokumentation.
HENNIG, Jrg/TJARKS-SOBHANI, Marita (Hrsg.).
Lbeck: Verlag Schmidt-Rmhild, 50-65.
NONAKA, Ikujiro TAKEUCHI, Hirotaka 1997:
Die Organisation des Wissens. Wie japanische
Unternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar
machen. Frankfurt/Main: Campus Verlag.
Attila Strba
Design and quantifcation approach of Wireless
Embedded Systems powered by Energy
Harvesters
1 Introduction
Signifcant technological progress in the microelectronics made the increasing
miniaturization of embedded systems possible. This trend, which is expected to
continue, leads to the development of tiny smart embedded systems, integrated more
and more into our everyday objects and will create a world of smart devices surrounding
us. For example, parents will no longer lose track of their children, even in the busiest of
crowds, when location sensors and communication modules are sewn into their clothes.
Similar devices attached to timetables and signposts could guide blind or foreign people
in unknown environment by talking to them
1
. Another interesting possibility would
such technology offer by creating intelligent homes where refrigerator can detect old
food, washing machine can query our dirty clothes for washing instruction or window
handlers dependent on their open/closed status could regulate heating. This concept
where humans are surrounded by computing and networking technology embedded
in their surroundings is called ambient intelligence developed by the ISTAG advisory
group.
Embedded systems used nowadays have two common powering possibilities.
They are either line or battery powered. Neither of these solutions is fexible enough
for product implementation like wireless sensors or smart intelligent devices. Devices
integrated to the environment have to be self-sustaining. Consequently the only
powering possibility for them is to gain energy from the environment with the help
of energy harvesting.
Energy harvesting opens a possibility to use the omnipresent energy sources
from our surrounding like for example from moving objects, vibrating machine
parts, temperature changes, electromagnetic waves such as light, radio waves
or infrared waves and other energy sources
2
. Pressing a button with 5N force,
temperature difference of 5K or just 400 lux of light generates enough energy to power a
module equipped with a microcontroller and a RF-transmitter. This energy is suffcient
to transmit a wireless signal over a distance of up to 300 meters.
An example of a wireless embedded system product powered by energy harvester
is showed on Figure 1. It is a transmitter device called PTM200 from the company
1 J. Bohn, 2005
2 F. Schmidt, 2006
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 251
EnOcean GmbH. This module enables the implementation of wireless remote control
without batteries. Power is provided via a built-in electro-dynamic energy converter.
When the energy bow is pushed down, electrical energy is created which powers up a
microcontroller and the RF transmitter.
Figure 1 PTM200 transmitter device powered by electro-dynamic energy harvester
Using the microcontroller the status of the contact nipples are read and a radio
telegram is transmitted to the air at frequency 868.3 MHz. The transmission range is
approximately 300m in free feld. Key applications of this device are wall-mounted fat
rocker switches as well as handheld remote controls. The idea using energy harvesters
powering devices is not new, but for the successful realization in embedded systems
at low costs requires state-of-the-art design knowledge.
Design challenges
The design of embedded systems powered by energy harvesters (also called energy
autarkic systems) is a challenging work. Focusing on the devices that are fulflling
ambient intelligence requirements, we will talk about the design problems of embedded
systems on which the following requirements are placed:
maintenance free
they gain power from the environment with the help of energy harvesting
they have a wireless communication interface
may interact to real-time events
have unobtrusive hardware
252 Strba Attila
The architecture of such system is showed on the Figure 2. Conventional low-
power design techniques are insuffcient for these highly energy constrained systems
3
.
The diffculty is given by the diversity of these energy autarkic systems. This diversity
is mostly given by the type of energy harvester.
Figure 2 Architecture of wireless embedded system powered by energy harvester
There is a completely different development process for a system powered by
an electro-dynamic converter where the main emphasis is placed on the optimization
of the energy generator design as for a solar powered device where the emphasis is
concentrated on the long term energy storage.
The common way of embedded device development is by prototyping. There
are lots of different possibilities how to build relative fast working prototype of an
energy autarkic device. On the other side prototypes does not guarantee that the system
is feasible to become a product which is intended for sale and for mass production.
Lot of universities and research institutes had succeeded to create their own energy
harvesting embedded system. But most of these projects stayed in the research phase
and were not realized to an end-product. If we take a look on the market there is only
a limited number of energy autarkic embedded devices that are available for the mass
consumer. The explanation to this phenomenon is a common problem which appears
3 Raghunathan, 2004: 51-69.
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 253
during the design of these systems. There are usually several opposing requirements
placed on the system which are impossible to fulfll without violating one or the other
critical design constraints. Until the system is developed as research project design
constraints like number of components, components availability, price, system test and
integration, production test, etc., are usually not analyzed. All these small problems will
turn to unsolvable issues as soon as the system has to become a product ready for mass
production.
1.1 Suggested design technique
The next section of this paper presents a design technique based on design constrain
analysis, and rapid prototype quantifcation. The basic idea of the design technique
is by building different prototypes based on the requirements specifcation. When the
prototypes are built they are evaluated and quantifed using a quantifcation method.
The prototype with the best result will be chosen to be realized in an end product.
The quantifcation method is based on the fact that the design of an energy autarkic
embedded system is successful when all the design constraints placed on the system
are in equilibrium. By grouping design constraints of energy autarkic devices we can
identify fve constraint groups showed Figure 3: energy, price aspect, radio platform,
microcontroller platform, components aspect. It is not easy to reach equilibrium between
these groups of constraints because they are connected and they have an infuence
on each other. In the next part of this paper each constraint group will be discussed.
Different techniques and solution will be presented to show how to proceed with the
problematic of each constraint groups.
Figure 3 Design constraints groups of energy autarkic devices
254 Strba Attila
1.2 Energy aspect
Critical problem by energy autarkic devices is the power consumption of the system.
The energy aspect constraints defnes the minimum amount of energy generated by
the energy harvester which has to cover the overall power consumption of the system.
The hardest part of this design step is to determine how much energy is available from
the energy harvester and what the maximum power consumption of the system is. The
power consumption has to be measured over the period of time. To get the maximum
value means to analyze the system under worst case condition when the components
current requirements are the highest for the longest period of time. Worst case conditions
are usually infuenced by temperature change, or component tolerances.
For the analysis the system has to be divide to system components and each system
component and its operation has to be analyzed over period of time. Such analysis can
be done by the following ways:
- ad hoc energy budget calculation
- energy consumption simulation using the system model.
The result of this analysis is the complete power consumption which can be
calculated with the equation showed on the Figure 4.
Figure 4 Equation of power consumption
where P
c
is the power consumption over period of time, U is the system voltage,
t
i
is the component operation over period of time and I
i
is the component current
requirement. An example energy budget calculation is shown in Table 1 for two chip
system. The frst chip is a microcontroller controlling the system and calculating the
radio protocol, the second chip is an RF transceiver.
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 255
Component Mode
wc Time
[ms]
wc
Current
[mA]
Current/
time
[As]
Microcontroller
running @
16Mhz
Off 0 0 0
Regulator startup 0,04 0,64 0,0256
Bootloader running on CRCO 0,03 2,5 0,075
Preipherals confg, XTAL startup,
Trigger Trans.
1,2 5 6
XTAL select / Radio packet
calculation
0,5 5 2,5
SPI communication with
Transmitter
0,672 2 1,344
Turning off system 0,04 0,64 0,0256
Transciever
Off 0 0 0

Startup 0,387 1,4 0,5418

SPI, Radio parameter and PLL
calibration
1,5 3 4,5

Waiting for data 0,5 1,4 0,7

Transmission 1 packet 6dBm 0,6 23 13,8

Turning off system 0,04 1,4 0,056
Summary: 29,57 uAs
Summary @ 1,8V: 53,22 Ws
Table 1 Energy budget calculation of an two chip system
It is crucial for energy autarkic devices that the ad-hoc or simulation energy budget
calculations are verifed with measurements on prototypes even though it is sometimes
impossible to generate a worst case environment for each component.
As can be seen from the example calculation from Table 1 most of the power in the
system is consumed by the radio communication. Thats why the power consumption is
strongly infuenced by the radio platform constraint.
1.3 Price aspect
Several solutions of energy autarkic embedded system design which are acceptable
from components, energy, microcontroller and radio platform aspect cant be realized
because they violate the basic requirement of the price aspect. This requirement defnes
that the ambient energy autarkic embedded system will become economically feasible
if the costs of the devices together with energy converters will be comparable to battery
256 Strba Attila
powered devices. Thats why price aspect plays an important role during the system
design.
The price aspect constraint is build up by the following factors:
Table of BOM (Bill of Material) is the hierarchical list of materials required
to produce the system, showing the quantity of each required item. Other
information such as scrap factors may also be included in the BOM for use
in materials planning and costing. This constraint is strongly infuenced by
the number and type of the components.
Production prices indicates the complete price of the device production
inclusive components assembly duration, production tests and programming
time. This factor can be strongly infuenced by the number of components
and by choosing the correct microcontroller platform. Supposing that
1 second production time costs 10 euro cents, in case of producing 1
millions of energy autarkic devices the difference between 1 or 2 seconds
programming time means a difference of 100 000 of proft loss.
Development time and number of design cycles indicates how many
prototypes of the system is needed to be build until the device is stable and
can be qualifed for series production. In energy autarkic embedded devices
the development time is not directly proportional to the complexity of the
system.
1.4 Radio platform
The choice of radio platform has a strong infuence on the energy aspect. There are several
factors that affect the power consumption characteristics of the radio, including the type
of modulation scheme, data rate, transmitting power and the operational duty cycle
4
.
First decision by the radio platform choice is the radio band selection. This decision is
dependent on the specifed transmission power and reception sensitivity requirement.
The frequency band selection is dependent on the application requirement, if the system
is meant to be used in free feld or in buildings. For example in frequency band 2.4GHz
the coverage range in building is signifcantly lower than in frequency band 868.3Mhz.
Wireless energy autarkic devices can reach the optimum radio performance and energy
effciency in the frequency bands between 100Mhz and 1GHz as shown on the Figure 5.
This corresponds to the ISM band 868.3MHz in Europe and to the 315MHz in USA.
4 Raghunathan, 2004: 51-69.
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 257
Figure 5 Frequency between 100MHz and 1GHz offers the best performance and
energy effciency for wireless embedded devices powered by energy harvesting
Radio transmission power plays a signifcant role in the power consumption. It
is therefore very important to calculate the optimum radio transmission power of the
energy autarkic system. This can be determined using the radio link budget and path
loss in free space calculation.
Figure 6 Path loss in free space
The equation of path loss in free space is shown in the Figure 6 where F is the band
frequency, D is the distance, G
tx
is the transmission antenna gain and G
rx
is the receiving
antenna gain.
Figure 7 Radio link budget
258 Strba Attila
The radio link budget is expressed on the Figure 7 where the P
tx
is the radio power,
S
rx
is the receiver sensitivity and G
tx
is the transmit antenna gain, and G
rx
is the receiver
antenna gain. In order for a signal to propagate from the transmitter to the receiver, the
sum of the transmitter power, receiver sensitivity, and antenna gains must be larger than
the free-space path loss
5
. By using these two equations the optimum transmission power
can be calculated like showed on the Figure 8.
Figure 8 Optimum transmission power estimation
The design cycle of the system can be highly reduced if instead of developing
a proprietary radio platform an existing wireless standard is selected. Using standard
platform ensures also interoperability with other products on the market. The summary
of actual short range wireless standards is showed in Table 2.
Table 2 Short range wireless standards
1.5 Component aspect
5 Falcon, 2004
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 259
Difference between development prototypes and production series can be seen
on the components. For a successful series product implementation during the design,
the components aspect has to be taken in account. The relevant component aspect
constraints are the following:
Number of components Energy autarkic devices have unobtrusive size
therefore the device PCB has small dimension. This is the reason why the
SMD components need high integration density. Devices with high density
components have a higher risk of production problems like bad soldering or
incorrect assembly. Most of the components are required for discrete radio
platform solution like the ones based on SAW resonators. These hazards
can be reduced when the radio platform is build up on integrated circuit
solutions. The number of components has also infuence on the production
price. With higher number of components the assembly and the production
test duration is prolonged.
Parameter tolerances An important aspect which has to be considered
when designing the system. It can lead easily to the device fallout if the
design of the system is based on the nominal parameters of the components
and the parameter fuctuation inside the component tolerance is not taken in
account. For instance the energy budget of the energy autarkic device would
be based only on the nominal capacity of 15F of the buffer capacitor. This
may lead to the device failure if the nominal capacity value of the capacitor
changes to the new value of 18F within the allowed 20% tolerance given
by the capacity manufacturer.
Second source availability A success of the series product can be
jeopardized if a key component disappears from the market. Its important
to prove upon how long will be the key components available on the market.
It has to be ensured that there is a second source option available which can
be used as a replacement in the future.
The component aspect constraint is usually infuenced by the price constraint.
1.6 Microcontroller platform
Beside the radio platform the most power in an energy autarkic system is consumed
by the microcontroller. The microcontroller platform choice is usually dictated by the
interfaces and performance requirements but it can also signifcantly impact the system
power consumption.
Upon microcontroller choice from the energetically aspect the following facts have
to be taken in account:
260 Strba Attila
Supply voltage - in case of microcontroller, power consumption is
proportional to the square of the supply voltage, so the lower the supply
voltage of the microcontroller is, the better power perspectives we have
6
.
There are three types of power consumptions relevant to microcontroller
and digital circuits. Internal power, Switching power and Leakage. Internal
power and switching power are referred to as dynamic power and leakage
is referred to as static power. When choosing the microcontroller for the
system it is important to consider these values.
Power features - Microcontrollers offer several power saving features like
adjustable clock frequency, voltage scaling, different sleep modes. Many
embedded processors now include features such as run-time power modes
that are used to scale power consumption like:
o Static power management: this approach does not depend on CPU
activity. An example of this style is user-activated power-down
modes.
o Dynamic power management: this approach is based on CPU activity.
An example of this approach is disabling functional units.
It is important to consider how much energy saving can be achieved by which
features in the designed system.
Latency times Time means energy thus upon selecting a microcontroller
the latency times of the selected microcontroller are an important factor.
There is latency startup time of the microcontroller caused by the oscillator
delay. Mechanical resonant devices, such as crystals and ceramic resonators
can take several milliseconds to stabilize. RC oscillators in contrast provide
fast startup but generally suffer from poor accuracy over temperature and
supply voltage like transition times between operating and sleep modes.
The latency times between the peripherals and memories has also an
infuence on the system.
Quantifcation
In the previous chapters all the signifcant design constraints for energy autarkic
embedded systems were described and several solutions were discussed. Based on these
solutions different development prototypes can be built. In order to be able to choose the
6 R. J. Landry, 2007
Design and quantifcation approach of Wireless Embedded Systems powered... 261
best solution these prototypes has to be classifed. The suggested quantifcation method
is based on a decision matrix where the prototypes and the design constraint groups are
listed. Each prototype is evaluated in each group. The group can be rated with values
15 where 1 is the lowest and 5 is the highest rating value.
The design constrain groups can have different importance dependent on the
application. Therefore each group becomes a weighting factor. An example decision
matrix where three solutions are analyzed is shown in Table 3.

Energy
aspect
Price
aspect
Radio
Platform
Microcontroller
platform
Components
aspect
Summary
rating
Weighting 30% 30% 15% 10% 15%
Prototype 1 2 2 4 1 5 2,65
Prototype 2 3 3 4 5 2 3,2
Prototype 3 4 5 3 3 4 4,05
Table 3 Decision matrix for 3 prototypes
Conclusion
Technological progress in the microelectronics made it possible to create wireless
embedded devices gaining power from the environment using energy harvesters.
The design of these devices is a complex task. Conventional low-power design
techniques are insuffcient for these systems. If important design constraints are not
evaluated during experimental prototypes creation the prototype will not be eligible for
mass production. To avoid this pitfall a design technique was presented which is based
on design constraints analysis and prototype quantifcation.
Literature
V. RAGHUNATHAN C. SCHURGERS S. PARK M. B. SRIVASTAVA 2004:
Energy effcient design of wireless sensor nodes.
In: Wrieless Sensor Networks. Edited by: C.S.
RAGHAVENDRA, K. M. SIVALINGAM, T. ZNATI. Boston/
Dordecht/London, Kluwer Academic Publishers, 51
- 69
262 Strba Attila
F. SCHMIDT - M. HEIDEN 2006: Wireless Sensors Enabled by Smart Energy
Concepts and Solutions Energy effcient design of
wireless sensor nodes
In: http://www.enocean.com/en/white-papers/
R. J. LANDRY 2007: Low power microcontroller design techniques for
mixed-signal applications In: http://www.us.design-
reuse.com/articles/article9822.html
J. BOHN - V. COROAMA - M. LANGHEINRICH - F.MATTERN - M. ROHNS 2005:
Social, Economic, and Ethical Implications of
Ambient Intelligence and Ubiquitous Computing
In: Ambient Intelligence. Edited by: W.WEBER, J.M.
RABAEY, E.AARTS, Netherlands: Springer
Ubiquitous Computing: An Interesting New Paradigm
In: http://www.cc.gatech.edu/classes/cs6751_97_fall/projects/say-cheese/marcia/
mfnal.html
Ambient Intelligence
In: http://www.belami-project.org/defnition
Veres Pter
Gamma-kitrsek
1
Bevezets
A gamma-kitrsek kutatsa az elektromgneses spektrum legnagyobb energij
rszvel kapcsolatos terlet, amely a fzika s a csillagszat tmakrt rinti. A Fld
felsznrl nem lehet megfgyelni a gamma-tartomnyt, ezrt Fld krli plyn kering
mholdak vgzik a megfgyelseket.
A csillagszatban a felbontkpessg (s ebbl addan a pontszer gitestek
helyzetnek pontossga) a hullmhosszal arnyos. Ez azt jelenten, hogy a gamma-
sugarak esetn lehetne a legpontosabban mrni az gbolton. Paradox mdon pp
fordtott a helyzet, s a gamma-forrsokat a legnehezebb lokalizlni, mivel a fotonok
nagy energii miatt nehezen trthetk el, teht nehezen fkuszlhatk. A gamma-
kitrsek pontos helyt nehz megadni. A helyzetet tovbb nehezti, hogy a kitrsek
tnkeny jelensgek. A felfedezsktl szmtva csak 1997-ben talltk meg a kitrs
nyomt ms hullmhosszakon.
Megfgyelsi adatok
A gamma-kitrseket az 1960-as vek vgn fedeztk fel.
2
A hideghbor idejn az
Egyeslt llamok s a Szovjetuni kztt kttt szerzds megtiltotta a felek szmra a
nukleris ksrletek vgrehajtst a lgkrben. A Vela mholdak ennek betartst voltak
hivatottak ellenrizni. Egy atombomba felrobbansakor gamma-sugrzs keletkezik,
s ez rulja el, hogy atombombrl van sz. A mhold jeleket ltott, azonban nem a
Fldrl, hanem az gbolt minden irnybl. A gamma-tartomnyban rkez jelek az
gbolt amgy nem tl fnyes gamma-forrsait tbbszrsen tlragyogtk idtartamuk
alatt. Ezeket, a msodperc trtrsztl pr szz msodpercig tart esemnyeket nevezzk
gamma-kitrseknek. Nagy ltalnossgban elmondhat, hogy napi egy esemnyt
szlelnk. A kitrsek nevt a felfedezs napjval kdoljk, gy az 1999. janur 23-n
szlelt kitrs neve: GRB990123. Ha egy nap tbb felfedezs trtnik, az bc betivel
klnbztetjk meg az esemnyeket (GRB010121a,GRB010121b,GRB010121c stb.)
1 Jelen munka ltrejttben nagy szerepe van kt tmavezetmnek, Bagoly Zsoltnak s Horvth Istvnnak. Ksznet tovb- Jelen munka ltrejttben nagy szerepe van kt tmavezetmnek, Bagoly Zsoltnak s Horvth Istvnnak. Ksznet tovb-
b Balzs Lajosnak, Mszros Attilnak s Tusndy Gbornak. A bemutatott kutatsok rszben a T048870 szm OTKA
(Orszgos Tudomnyos Kutatsi Alapprogramok), rszben a KFKT-2006-01-00012 szm Polnyi plyzat tmogatsval
kszltek s kszlnek.
2 Klebesadel, 1973: 85.
264 Veres Pter
1. sz. bra Kt gamma-kitrs fnygrbje. A fnygrbe kdolja a legtbb inform-
cit egy kitrsrl
Idtartam
A kitrseknek valahogyan defnilni kell a hosszt. Tbb elkpzels knlkozik, viszont
a legelfogadottabb s a leginkbb elterjedtebb a kumulatv eloszlsok segtsgvel
defnilt idtartam. Ezt a kvetkezkppen valsthatjuk meg: a fnygrbnek elksztjk
a kumulatv fnygrbjt s megnzzk, hogy ez hol ri el a vgs betsszm 5 illetve
95%-t. E kt idpont kzti idt nevezzk T90-nek. Elterjedt mg a T50 hasznlata, de
tetszleges idtartam defnilhat a fenti mdszerrel.
3
Csoportosts
Mint minden jonnan felfedezett jelensgnl, a megrtshez a legfontosabb, hogy
csoportostsuk a megfgyelt esemnyeket, mert gy rthetjk meg legjobban a klnbz
tulajdonsgaikat. Az egyik legkzenfekvbb csoportosts az idtartamuk szerint
3 Horvth, 2005: 67.; Horvth-Norris, 2005: 291.; uk., 2001: 68.
Gamma kitrsek 265
lehetsges. A kitrsek fnygrbje hordozza a legtbb informcit a jelensgrl.
Ezt hasznljuk fel az idtartam megllaptshoz is. Ha a fnygrbe adott pillanatig
berkez fotonjait felsszegezzk, gynevezett kumulatv grbt kapunk. Ez nullrl
indul s az sszes bejv fotonszm a vgpontja. Megkeressk azokat a pontokat, ahol
a teljes fotonszm 5 illetve 95%-a rkezett be. A kt idpont kzt eltelt idtartamot
mondjuk a kitrs hossznak. Utalva a szzalkos hnyadra, szoks T90-rl is beszlni.
Hasonlan defnilhat 25 illetve 75%-kal a T50 idtartam.
Ha elksztjk a fenti lers szerint a kitrsek hosszainak a hisztogramjt azt
talljuk, hogy logaritmikus skln ktcscs eloszlssal van dolgunk. Ez az els jel
arra vonatkozan, hogy tulajdonkppen kt csaldba tartoznak a kitrsek, s ezek
lnyegesen klnbznek egymstl.
4
2. sz. bra A gamma-kitrsek hosszainak eloszlsa
4 Veres, 2005: 28. 355.; u., 2006:120., 1609.
266 Veres Pter
Utfnyek
A gamma-kitrsek kutatsban az egyik legjelentsebb mozzanat az utfnyek
felfedezse lgyabb hullmhosszakon. Utfnynek nevezzk a gamma-kitrs
helyrl hozznk ksve rkez optikai, rntgen, rdi s esetenknt infravrs vagy
ultraibolya szlelseket. Mivel a kitrs pontos helyt nehz gyorsan megllaptani,
a gyorsan halvnyul utfny megfgyelse is komoly nehzsgekbe tkztt. 1997-
ben az olasz-holland mestersges hold, a BeppoSAX tudta elsknt megfgyelni a
Rntgen utfnyt, amely a GRB970228 nevet kapta a megfgyels dtuma utn. Mivel
az utfnyt a Rntgen s az optikaiban is megfgyeltk (ksbb rdiban is) a kitrs
helyt nagy pontossggal meg lehetett mondani az gbolton s ezltal lehetsg nylt
a vrseltolds megmrsre, amibl a kitrs tvolsga addott.
5
A mrt z=0.835
vrseltolds millird fnyv nagysgrendet jelentett. Eddig tartott a vita a kitrsek
tvolsgrl. Nem lehetett tartani tovbb azt az llspontot, hogy a kitrsek esetleg a
Tejtrendszerben keletkeznek, a kozmikus eredet bizonyosodott be.
6
Energiamrleg
Tbb felttelezssel kell lnnk ahhoz, hogy a gamma-kitrsek ltal kibocstott energit
megbecsljk. A mrst pontszer forrsbl rkez fotonok adjk. A mrmszer csak
egy meghatrozott tartomnyban kpes szlelni. A helyzetet tovbb bonyoltja, hogy
nem tudjuk, a forrs minden irnyba ugyanakkora teljestmnnyel sugroz, vagy mi
ppen a maximlis intenzits irnybl ltjuk az esemnyeket. Sok jel mutat arra, hogy
az utbbi eset ll fenn s a kitrseknek van egy kitntetett irnya. Az energiakibocsts
nyalbokba vagy gynevezett jetbe tmrl, melynek nylsszge pr fok.
7
Abbl, hogy mi milyen fnyesnek ltunk egy kitrst, mg nem lehet egyrtelmen
megmondani, hogy milyen fnyes volt valjban, anlkl, hogy a forrs tvolsgt
ismerjk. Ahhoz hasonlatos ez a problma, amikor sttben egy fnyforrs tvolsgt
prbljuk megbecslni. Egy kzeli elemes lmpnak ugyanakkora fnye lehet, mint egy
tvolabbi aut egyik fnyszrjnak.
5 Costa, 1997: 387.
6 Mszros-Bagoly-Vavrek, 2006: 354.; Mszros, 2006: 455.; u., 200:539, 98.; Mszros-Bagoly, 2004: 312, 118.
7 Balzs, 1998: 339.
Gamma kitrsek 267
Bels motor
Jelenlegi ismereteink szerint a rvid s a hossz csoportba tartoz kitrsek bels
mechanizmusa eltr. A vgeredmny mindkt esetben relativisztikus szl kibocstsa
a rendszer forgstengelye mentn.
Rvid kitrsek esetben a bels motor egy szoros ketts neutroncsillag-rendszer.
A rendszerben lev neutroncsillagok egyre kzelebb kerlnek egymshoz gravitcis
hullmok kibocstsa rvn, s vgl sszeolvadnak. A folyamat vgn a keringsi skra
merlegesen kt nyalbot bocst ki a rendszer, melyben a relativisztikus anyagcsomk
egymst utolrve tkznek, s gamma-kitrst produklnak. Erre az elmleti modellre
kzvetett bizonytk van. Az eddigi rvid kitrseknek az utfnye valamennyi
esetben elliptikus galaxisokbl jtt, ami arra utal, hogy a benne lev csillagok regek,
sszhangban a neutroncsillagok korval.
8
A hossz kitrsek szlobjektumait illeten biztosabb lbakon nyugszanak az
elmletek. A Nap tmegnek 25-40-szeresvel rendelkez csillagok a legjobb jelltek
erre a feladatra. Ezeknek a magjban olyan nagy lehet a nyoms, hogy a nukleris
reakcik sora egszen a vasig el tud jutni. (A Nap jelenleg a hidrogn-gs fzisban
van, ksbbi llapotban a szn-gs tud majd beindulni.) A vas kialakulsa utn a
reakcik lnca nem folytatdik, s a csillag sszeroskad. A kzpontjban egy fekete
lyuk alakul ki. A bezuhan anyag egy akkrcis korongot kpez a fekete lyuk krl. Az
akkrcis korong ltrejtthez az jrul hozz, hogy az anyag egy ilyen elrendezsben
kpes az impulzusmomentumt legknnyebben leadni s a fekete lyukba zuhanni. Az
akkrcis korong pedig a korong skjra merleges kt nyalbot indt el. Szerencss
esetben, a nyalb elg ers ahhoz, hogy keresztl tudjon vgni a csillag hjn. Egy ilyen
nyalbbl, vagy jetbl nagyjbl egy csillagszati egysg (a FldNap tlagos tvolsg)
tvolsgban keletkezik a gamma-kitrs, amit a Fldrl megfgyelnk. Tbb krlmny
is kzre kell jtsszon ahhoz, hogy az elbb emltett forgatknyv szerint gamma-kitrs
keletkezzen. A csillag elg gyorsan kell forogjon ahhoz, hogy az akkrcis korong ereje
a jetet elg nagy sebessggel indtsa.
A fent vzolt esemnysor sok hasonlsgot mutat a szupernva robbansokkal.
Ezrt felvetdtt, hogy a gamma-kitrst egy szupernva-robbans kvetheti. A tvoli
esemnyeknl a szupernva megfgyelse nem lehetsges, viszont egy pr kzeli
gamma-kitrsnl gamma-kitrs szupernva prokat fgyeltek meg. Ez az egyik
legjobb bizonytk az elmleti elgondols helyessgre. Tovbbi kzvetett bizonytk,
hogy a hossz kitrseket mind olyan galaxisokban fgyeljk meg, amelyben heves
csillagkeletkezs zajlik. Ismert tny, hogy minl nagyobb egy csillag tmege, annl
gyorsabban li fel az zemanyagt s annl kevesebb ideje van elkborolni a szletsi
helytl. Ennek fnyben azt vrnnk, hogy a nagytmeg csillagok praktikusan ott
fejezik be a plyafutsukat, ahol elkezdtk, vagyis a csillagkeletkezsi znkban.
9
8 Bagoly-Mszros-Matz, 1990: 359., 438.
9 Vavrek, 2001: 19., 249.
268 Veres Pter
A gamma-kitrsek, mint a Vilgegyetem feltrkpezsnek
eszkzei
Mivel a gamma-kitrsek a legtvolabbrl is lthat csillagszati forrsok, idelis
mreszkznek gondolhatjuk arra, hogy a Vilgegyetem nagyskls szerkezett a
segtsgkkel feltrjuk vagyis hogy megvizsgljuk a Vilgegyetem szerkezett tlnk
tvol.
10
A csillagszatban egy objektum tvolsga, ha ez egy bizonyos hatron tl van, attl
is fgg, hogy a Vilgegyetemet ler paramtereket hogyan rgztjk. A paramterektl
fggetlen mrszma a tvolsgnak a vrseltolds. A megfgyelt objektumok
spektruma, kevs kivteltl eltekintve, mind vrsebb, mint amikor az kibocstotta.
Hasonlatos ez ahhoz a jelensghez a mindennapokban, mikor a tvolod vonat spjelt
mlyebbnek halljuk. Ha azt kpzeljk, hogy egy forrs minden krlmnyek kztt
ugyanolyan fnyes, vagy valamely mdszerrel gondolatban ugyanolyan fnyess
tehetjk, akkor a megfgyelt fnyerbl meg lehet mondani, milyen tvol van valjban.
Teht ha tudom, hogy egy fnyforrs 10 mterrl adott fnyerejnek ltszik, akkor ha
ennl a rgztett fnyernek a harmadt szlelem a forrs 3^2*10 azaz 90 mter tvol
van (vagyis kilencszer tvolabb).
Ha rendelkezsemre ll egy ilyen lland fnyessg fnyforrs, akkor meg lehetne
mrni, hogy az a szably, miszerint egy forrst ha tvolabbrl nznk, akkor a tvolsg
ngyzetvel arnyosan cskken a fnyereje, mennyire teljesl. A szupernvknak egy
specilis csoportjra, az IA tpus szupernvkra ez teljesl, ezek az objektumok kis
mdostssal mindig ugyanolyan fnyess tehetek. Az ilyen objektumokat standard
gyertyknak is szoks nevezni. A segtsgkkel meg lehet mrni a Vilgegyetem
paramtereit is. Egy ilyen mrsbl addik az az eredmny, hogy az Univerzum
gyorsulva tgul.
11

A szupernvk legfeljebb z=2 vrseltoldsnak megfelel tvolsgig lthatak. A
gamma- kitrsek ennl jval messzebbrl is ltszanak, ezrt idelis eszkzk lennnek,
ha standard gyertykk tudnnk alaptani ket. Ez a kutatsok mai llsa szerint nem
lehetsges olyan pontossggal, amely tlszrnyaln a szupernvkat (nagyjbl
ktszer akkora a pontatlansga a gamma-kitrsekbl jsolt paramtereknek), viszont
a Vilgegyetem tvoli rszeit ha pontatlanabbul is, de a kitrsek segtsgvel
hatkonyan fel tudjuk trkpezni.
12

10 Bagoly-Csabai, 2004: 13., 227.; Bagoly, 2003: 398., 919.; Bagoly-Mszros, 1998: 498., 342.
11 Holba, 1994: 222., 65.; Pal, 1992: 191., 107.
12 Vavrek, 2004: 13., 231.; u., 2003: 662., 163.; u., 2001: 19., 249.
Gamma kitrsek 269
Relativisztikus sebessgek
Azt mr az utfnyek felfedezse eltt is lehetett tudni, hogy a kitrseknl
fnysebessghez nagyon kzeli sebessggel mozg anyag jtszik kzre. Az rvels a
kvetkez: egy kitrs sorn 0.511 MeV-nl nagyobb energival rendelkez fotonokat
is megfgyelnk. Ez az energiartk az elektron nyugalmi tmegnek felel meg. Ha a
rendszer (a kidobott anyagdarabok) kis sebessggel mozog, a 0.511 MeV-nl nagyobb
energij fotonok nagy valsznsggel egy elektron-pozitron prt keltenek s ezltal
energijuk 0.511 MeV al cskken. Ezt gy is mondjuk, hogy a prkeltsi folyamatra
nzve az anyagnak nagy az tltszatlansga. Mivel ltunk nagyenergis fotonokat, ez
csak gy lehetsges, ha a fotonok elkerlik a prkeltst, ami pedig gy lehet, hogy
fnysebessghez kzeli, relativisztikus sebessggel mozg kzegben vannak.
A relativisztikus sebessgek tovbbi bizonytka az utfny fnygrbjben
megfgyelt trs. Ez abban ll, hogy az utfny egy ponton tl gyorsabban kezd
halvnyodni, mint addig. A gyorsabb halvnyods pillanata sszefggsben van a
nyalb nylsszgvel, valamint a kilvellt anyag sebessgvel.
A kitrsek csoportostsa
A mszerek segtsgvel sok paramtere adhat meg egy kitrsnek. Ezen paramterek
szerint lehet csoportokat keresni a mintkban. A lehetsges megfgyelt paramterek
kztt van a kitrs idtartama, cscsfnyessge, teljes fnyessge, kemnysge
(ez egy nagyobb energij s egy kisebb energij ablakban mrt bejv energia
hnyadosa), vrseltoldsa, spektrlis paramterei s mg szmos paramter, amelyek
az elzekbl szrmaztathatak.
13
Az egyik bemutatott kutatsi eredmny annak a tanulmnyozsa matematikai
mdszerekkel, hogy hny csoporttal lehet legjobban lerni a megfgyelt idtartamok
eloszlst. A Swift mhold mrseit vettk alapul, ebbl is az idtartamokat. Az
irodalomban a modellek szerint kt csoportra oszthatak idtartam alapjn a kitrsek, kt
msodpercnl rvidebb s hosszabb esemnyekre. Ha az idbeli hosszakat logaritmikus
skln nzzk, akkor ez a kt csoport jl lthatan elklnl, az idtartamok eloszlsa
kt cscsot mutat.
14
Ha azonban tzetesebben vizsgljuk meg az idtartamok eloszlst, kiderl, hogy
kt komponens, amelyeket Gauss-grbkkel modelleznk, nem rja le kielgten az
eloszlst. A csoportok szmnak megllaptsra hasznlt mdszer neve a maximum
likelihood hnyados mdszer. Az eloszls modellezsre abbl a felttelezsbl
indulunk ki, hogy egy komponens jl lerja a megfgyelseket. Ehhez a modellhez
13 Varga, 2005; u., 2005: 28., 861.
14 Balzs, 2004: 13., 207.; Balzs-Bagoly, 2003: 401., 129.; Balzs-Mszros, 1999: 138., 417.
270 Veres Pter
rendelnk egy mrszmot, ami azt mutatja, hogy milyen jl illeszkedik a mrt
adatokhoz. A kvetkez lpsben bevezetnk egy jabb komponenst s megnzzk
ugyanezt az illeszkedsi mrszmot (amit maximum likelihood-nak neveznk). Az
illeszkeds most nyilvnvalan jobb lesz, hiszen tbb vltozval mindent jobban le
lehet rni mint kevssel, viszont egy matematikai ttel szerint a maximum likelihood
mrszm javulsa egy ismert eloszlst (khi-ngyzet eloszlst) kell kvessen. Ennek
ismeretben arra a krdsre tudunk vlaszolni, hogy mi a valsznsge annak, hogy az
jabb csoport bevezetse sorn az illeszkeds csak a vletlen folytn lett kedvezbb.
15

A komponensek szmt tovbb nveljk, s minden esetben kiszmoljuk annak
a valsznsgt, hogy az illeszkeds jsgnak a javulsa csupn a vletlen mve.
Arra a kvetkeztetsre jutottunk, hogy egy csoportrl kettre val ttrskor annak a
valsznsge, hogy csak a vletlen folytn javult az illeszkeds, nagyon kicsi. Teht
legalbb kt csoport biztosan ltezik. Ha bevezetnk egy harmadik csoportot is, az
illeszkeds annyival javul, hogy az elmlet alapjn annak a valsznsge, hogy a
harmadik csoport bevezetse nem szksges, mindssze 0,4%. Teht azt lehet mondani,
hogy a harmadik csoport bevezetse is megalapozott a mintnk esetben. Ha ngy
csoportra trnk t, akkor a valsznsg (annak, hogy a negyedik csoport flsleges)
80% krlinek addik, teht megllhatunk hrom csoportnl s kijelenthetjk, hogy
hrom csoporttal lehet megfelelbben lerni az adatokat.
16
A kt csoportrl hromra val ttrskor kapott valsznsg matematikailag
csak aszimptotikus esetben lenne igaz, vagyis ha vgtelen mret mintnk lenne.
Ezrt gynevezett Monte Carlo szimulcival gyzdhetnk meg az eredmnyek
helynvalsgrl. Monte Carlo szimulcinak nevezzk azokat a vizsglatokat, amikor
a mintnkat a szmtgp vletlen szmgenertora segtsgvel lltjuk el s olyanra
gyrjuk, amilyent az adott problma kvetel. Generltunk teht olyan eloszlsokat,
amelyrl tudtuk, hogy kt csoporttal rhat le, s megnztk, hogy hrom csoportra
val ttrskor hnyszor kapunk jobb illeszkedst, mint a mrt adataink esetben. Azt
talltuk, hogy a szimulci alapjn szmolt valsznsg megfelelen kzel volt az
elmleti 0,4%-hoz.
Klnbz mholdak klnbz rzkenysggel rendelkeznek s a gamma-
tartomnynak ms-ms rszt ltjk. Ennek az az eredmnye, hogy egyes mholdak
az eredeti populcinak kiss eltr alhalmazait szlelik. Az is elfordulhat, hogy a
mszerek torztjk a megfgyelt paramterek valamelyikt s szellemkpet ltunk,
teht az adatokban tnylegesen hrom csoport van, de a mszerek esetleges hibs
mkdse eredmnyezte valamely csoportot. Mindeddig hrom klnbz mszer
mrseiben sikerlt kimutatni a harmadik csoport jelenltt, ami alapjn azt mondhatjuk,
hogy a ltezse valszn.
17
15 Horvth, 2008: 489.
16 Horvth-Ryde, 2006: 836., 125.; Horvth-Balzs, 2006: 447., 23.; Horvth, 2002: 392., 791.
17 Horvth, 1998: 508., 757. u., 1996: 470., 56.
Gamma kitrsek 271
Utfnyek tanulmnyozsa
Az utfnyek felfedezse jelentette az egyik legnagyobb felfedezst a kitrsek
tanulmnyozsval kapcsolatban. Az els megfgyels ta rengeteget fejldtt az
szlelsi technika s ma szinte mindennaposak a megfgyelt utfnyek. Nagyjbl heti
kt-hrom alkalommal fgyel meg a Swift mhold kitrseket. Ezeknek szinte kivtel
nlkl ltezik legalbb Rntgen utfnye. Azon kevesek, amelyeknek mg Rntgen
utfnye sincs, komoly rejtlyt jelentenek.
Kutatsom egyik jelenlegi tmja a Swift gamma-kitrsek Rntgen utfnynek
vizsglata. Ezen bell is a Rntgen utfnyek korai szakaszt nzem, mivel ez szoros
kapcsolatban ltszik magval a kitrssel s csak nv szerint tartozik az utfnyhez.
Sok utfny vizsglata alapjn az mondhat el, hogy ezek egy ltalnos
smba jl beleillenek. Tbb szakaszra lehet osztani a Rntgen fnygrbt s ezek a
szakaszok tbbnyire megtallhatak az utfnyekben. A fnygrbk szakaszonknt
hatvnyfggvny alakak, ami azt jelenti, hogy logaritmikus skln brzolva egyenes
szakaszokbl tevdik ssze. Els, leggyorsabb cskkenssel jr szakasz a korai
utfny megfgyelsek kezdettl (60-120 s a kitrs kezdete utn) nagyjbl pr-
szz msodpercig tart. Itt a fnygrbe meredeksge -2 krli rtk. Ezt egy seklyebb
cskkens kveti, itt a hatvnyfggvny kitevje pr tized (termszetesen negatv, mert
halvnyul forrsrl van sz). A seklyebb cskkenst egy gyorsabb tem, nagyjbl
-1 krli kitevvel rendelkez hatvnyfggvny szerinti lecsengs kveti. Egyes
utfnyekre jellemzek mg a hirtelen felfnylsek, ms nven ferek jelenlte. Ezek a
fnygrbn akr ezerszeres felersdssel is jrhatnak. Elmltukkal a fnygrbe a fer
eltti idszak cskkensi temben folytatdik. Ez azt mutatja, hogy a hagyomnyos
rntgen utfnyektl fggetlenl jnnek ltre. Mg a hatvnyfggvnyszer cskkenst
valsznleg a felhalmozdott anyag az intersztellris anyagba val tkzse okozza, a
ferek a bels motor jraindulsra utalnak.
Az els pr szz msodperc gyors temben cskken fnygrbjt nehz azzal
magyarzni, hogy a felhalmozdott anyag az intersztellris anyagba tkzik. A
legbiztosabb lbakon ll elmlet szerint ez a rsze az utfnynek gy keletkezik, hogy a
gamma-kitrs nyalbja (jet-je) szlrl ksve s kisebb energival rkeznek a fotonok.
Ha bevezetjk a Lorentz faktort (G=(1-v^2/c^2)^(-1/2)), segtsgvel optimlisabban
tudjuk mrni a fnysebessghez (amit itt c-vel jellk) nagyon kzeli sebessgeket.
Pldul 0.9c-hez 2.29, 0.999c-hez 22.4 s 0.999999c sebessghez 702 Lorentz faktor
tartozik. Mint tudjuk brmilyen hats legfeljebb fnysebessggel terjedhet. Ebbl az
kvetkezik, hogy a nyalbban az 1/G szgtvolsgnl (itt a szget radinban kell rteni)
messzebb lev anyagcsomk nem kommuniklhatnak egymssal s gy elzetesen
csak egy 1/G kpbl jn a gamma-sugrzs. Ugyanekkor ltalban a jetek nylsszge
nagyobb 1/G-nl. Amint a nyalbban lev anyag sebessge lassul, a nyalb szln lev
sugrzs is eljuthat hozznk. Ez tipikusan 10-100 msodpercnl kezddik s amiatt,
hogy a nyalb szln lev anyag sebessgvektora nagyobb szget zr be a ltirnnyal,
272 Veres Pter
nem kap akkora Doppler lkst sem, mint a ltirnybl rkez fotonok (ezek azok,
melyeket kitrsknt ltunk). Ez azt jelenti, a gamma-tartomnynl gyengbb, Rntgen
tartomnyban sugrozzk ki energijukat.
Ezen elgondolsok alapjn bizonythat, hogy ha a fuxust az id s a frekvencia
hatvnyfggvnyeinek gondoljuk, F(x)~t^a f^b alakban, akkor az id kitevje (a) s a
frekvencia kitevje(b) kzt a=b+2 sszefggs ll fenn. Itt t az idt, f pedig a frekvencit
jelenti.
Ennek az elmletnek a helyessgt vizsglom munkm sorn. Els lpsknt letltm
a Swift szonda adatait az Internetrl. Ezek brki szmra szabadon hozzfrhetek. A
Swift csapat ltal kifejlesztett programcsomagokat hasznlva elksztek egy Rntgen
fnygrbt. A fnygrbe jellegnek kialaktsa sorn fgyelembe kell venni klnbz
mszeres hatsokat. Pldul, ha az rzkel idfelbontsa 2.5 msodperc, s ennyi id
alatt kt foton esik a detektor ugyanazon rzkel pixelre, akkor azt egynek szmolja
s gy sszesen kevesebb fotont szmol meg. Ez klnsen htrnyosan rinti a
megfgyelseket, mert pont a fnyes kitrsek esetben lp fel. A fnygrbe megfelel
ellltsa utn az szlelt fotonok szmt rtelmes fzikai egysgekre kell talaktani.
Ilyen a fotonok ltal szlltott energia msodpercenknt s ngyzetcentimterenknt.
Ennek az ellltshoz el kell kszteni a kitrs utfnynek a spektrumt. Ehhez
ismerni kell a Rntgen teleszkp viselkedst, azaz tudni kell, hogyan ltja a fotonok
energijt. Az jelenti a nehzsget, hogy ha pldul egy 3 kilo-elektronvolt energij
foton rkezik a tvcsbe, azt nem biztos, hogy a mszer 3 keV energijnak azonostja.
Megtrtnhet, hogy kisebb, vagy nagyobb rtket mond neknk, viszont laboratriumi
mrsekbl lehet tudni az eloszlst ezeknek az rtkeknek. Ezt nevezzk a mszer
vlaszfggvnynek. Ennek ismeretben elllthatjuk a spektrumot, vagyis azt a
fggvnyt, amely megmondja, hogy msodpercenknt s ngyzetcentimterenknt
mennyi energia rkezik egy adott energia intervallumban. Ennek alakja tapasztalat
szerint hatvnyfggvny, negatv kitevvel a frekvencia fggvnyben. Sok esetben a
hatvnyfggvny alacsony energij rszre elnyelds tevdik, amit a Tejtrendszerben
s a gamma-kitrs krnyezetben tallhat semleges hidrognfelhk okoznak. A
spektrumbl teht a kitrs krnyezetben tallhat hidrogn mennyisgre is lehet
kvetkeztetni.
sszefoglal
Dolgozatomban sszefoglaltam a gamma-kitrsekrl napjainkban rendelkezsre ll
informcik egy rszt s rszletesebben bemutattam a tmakrre irnyul kutatsaimat.
A gamma-kitrseket az 1970-es vek vge ta fgyeljk meg s a Vilgegyetem
legfnyesebb forrsai. Mindssze pr msodpercig tartanak. A terlet mai llsa
szerint a hossz kitrsek nagy csillagok sszeroppansval keletkeznek, a rvidek
pedig kompakt kettscsillagok egymsba spirlozsval. Ez utbbi mechanizmus a
Gamma kitrsek 273
leggretesebb forrsa a gravitcis hullmoknak. Ezeknek a detektlsa a mai napig
nem trtnt meg. Mind a csillagszatban, mind a fzikban jelents szerepe van a gamma-
kitrseknek. Elkpzelseink szerint olyan extrm krlmnyek kztt zajlanak ezek
az esemnyek, hogy a fzikai trvnyeknek fldi krlmnyek kzt ellenrizhetetlen
aspektusait ismerhetjk meg.
Kutatsi tmim kzl bemutattam azt a matematikai mdszert, amelynek
segtsgvel el tudtuk dnteni, hrom csoportja ltezik a kitrseknek, ha az idtartamuk
eloszlst tekintjk. Vizsgltam mg a kitrsek Rntgen utfnyt a Swift mhold
mrsei alapjn. A kitrs korai szakaszban annak a lehetsgt tanulmnyoztam, hogy
e korai szakasz gyors cskkensnek a kitrs a forrsa s nem az utfnyhez tartozik.
Felhasznlt szakirodalom
Bagoly, Z., Csabai, I.,
mtsi 2004
Redshifts of the Long Gamma-Ray Bursts, Baltic
Astronomy, 13. 227
Bagoly, Z., mtsi 2003: Gamma photometric redshifts for long gamma-ray
bursts, Astronomy and Astrophysics, 398., 919.
Bagoly, Z., Mszros, A.,
mtsi 1998:
A Principal Component Analysis of the B Gamma-
Ray Burst Data, Astrophysical Journal, 498., 342.
Bagoly, Z., Meszaros, P.,
Matz, S. M., 1990:
Magnetic feld distribution in polar CAP models of
gamma-ray bursters, Astrophysical Journal, 359.,
438.
Balzs, L.G., mtsi 2004: Physical Difference Between the Short and Long
Gamma-Ray Bursts, Baltic Astronomy, 13., 2007.
Balzs, L.G., Bagoly, Z.,
mtsi 2003:
On the difference between the short and long
gamma-ray bursts, Astronomy and Astrophysics,
401., 129.
Balzs, L.G., Mszros, A.,
mtsi 1999:
An intrinsic anisotropy in the angular distribution
of gamma-ray bursts, Astronomy and Astrophysics
Supplement Series, 138., 417.
Balzs, L.G., mtsi 1998: Anisotropy of the sky distribution of gamma-ray
bursts, Astronomy and Astrophysics, 339., 1.
Costa, E., mtsi 1997: Discovery of an X-ray afterglow associated with the
?-ray burst of 28 February 1997 Nature, 387., 783.
Holba, A., mtsi 1994: Once more on quasar periodicities, Astronomy and
Space Science, 222., 65.
Horvth, I., Ryde, F., mtsi
2006,
Properties of the intermediate type of gamma-ray
bursts, GRBs in the Swift Era, 836., 125.
274 Veres Pter
Horvth, I., Balzs, L.G.,
2006:
A new defnition of the intermediate group of
gamma-ray bursts, Astronomy and Astrophysics,
447, 23
Horvth, I., 2005: A Gamma Kitrsek Megfgyelt Eloszlsa az
gbolton, Bolyai Szemle, XIV/4, 67
Horvth, I., Norris, J.P.,
mtsi 2005:
Preliminary results of the analysis of the BATSE
TTE data, Nuovo Cimento, 28, 291
Horvth, I. 2002: A further study of the BATSE Gamma-Ray Burst
duration distribution, Astronomy and Astrophysics,
392, 791
Horvth, I., Norris, J.P.
Fenimore, E.E., 2001:
A re-analysis of the duration of the gamma-ray
bursts, Bolyai Szemle, 2001. X/4, 68
Horvth, I. 1998: A Third Class of Gamma-Ray Bursts?,Astrophysical
Journal, 508, 757
Horvth, I., mtsi 1996: Cosmological Brightness Distribution FITS of
Gamma-Ray Burst Sources, Astrophysical Journal,
470, 56
Horvth, I., mtsi 2008: Classifcation of Swifts gamma-ray bursts ,
Astronomy and Astrophysics, 489, L1
Klebesadel, R.W., mtsi
1973:
Observations of Gamma-Ray Bursts of Cosmic
Origin, Astrophysical Journal, 182, 85
Mszros, A., Bagoly, Z.,
Vavrek, R. 2000:
On the existence of the intrinsic anisotropies in
the angular distributions of gamma-ray bursts,
Astronomy and Astrophysics, 354, 1
Mszros, A., mtsi 2006: Cosmological Brightness Distribution FITS of
Gamma-Ray Burst Sources, Astronomy and
Astrophysics, 455, 785
Mszros, A., Bagoly, Z.,
mtsi 2004:
On Gamma-Ray Bursts at Very High Redshifts,
ASPC, 312, 118
Mszros, A., mtsi 2000: A Remarkable Angular Distribution of the
Intermediate Subclass of Gamma-Ray Bursts,
Astrophysical Journal, 539, 98
Pal, G., mtsi 1992: Infation and compactifcation from galaxy
redshifts?, Astronomy Space Science, 191, 107
Press, W.H., mtsi 1992: Numerical Recipes, Cambridge University Press,
Cambridge
Varga, B. 2005: Gamma kitrsek. Bp: ELTE TTK. Kzirat
Gamma kitrsek 275
Varga, B., mtsi 2005: A new approach of Analyzing GRB light curves,
Nuovo Cimento C., 28, 861
Vavrek, R., mtsi 2004: Sky Distribution of Gamma-Ray Bursts: AN
Observational Test of the Friedmannian Universe
Models, Baltic Astronomy, 13, 231
Vavrek, R., mtsi 2003: The Results of Statistical Tests of the Angular
Distribution of Gamma-Ray Bursts, AIP, 662, 163
Vavrek, R., mtsi 2001: Multiscale Statistical Methods and the Angular
Distribution of Gamma-Ray Bursts, GRB in the
Afterglow Era, 19, 249
Veres, P., mtsi 2005: Analysis of the BATSE continuous MER data,
Nuovo Cimento C, 28, 355
Veres, P., mtsi 2006: Model-independent methods of describing GRB
spectra using BATSE MER data, Nuovo Cimento
B, 121, 1609
Veres, P., 2006: Gamma kitrsek spektrlis vizsglata. Bp: ELTE
TTK. Kzirat
Pth Mikls
Methods and algorithms in discrete tomographic
reconstruction of binary hv-convex matrices
1 Introduction
The organization of this paper is as follows. In the frst section we introduce some
basic formulations (image reconstruction, discrete tomography, hv-convex matrices and
branch and bound method). We start the explanation of the reconstruction methods in
section 2 with the brute force inversion, and we continue in section 3 with the iterative
reconstruction method. Section 4 focuses on Rysers classic algorithm. We explain
the branch and bound algorithm in detail in section 5, and we suggest some speed-up
strategies in section 6. In section 7 we show some experimental results, and fnally we
draw our conclusions in section 8.
1.1 Image reconstruction
Image reconstruction is the process of estimating an image f(x, y) from a set of projections.
Several algorithms exist to accomplish this task [1-3, 7-9]. Some of them are:
1. Brute force inversion technique
2. Iterative reconstruction technique
3. Rysers reconstruction algorithm
4. Branch and bound reconstruction
5. Backprojection technique
6. Fourier-based technique
7. Filtered backprojection technique
Here well focus on the frst four methods.
1.2 Discrete tomography
In discrete tomography we are concerned with reconstruction of matrices from few (in
our case two) projections [8,9]. We take the horizontal and vertical projections of the
binary matrix that is shown in Figure 1.1.
Figure 1.1 Example of a binary matrix to be
reconstructed from two projections
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 277
In our case, we have
[ ] 1 3 4 4 3 = R
] 1 5 4 4 1 [ = C
where R represents the row sum vector, and C represent the column sum vector. If a
solution exists, we can reconstruct the binary matrix based on these two vectors. The
conditions for existence and uniqueness were studied by Ryser [3]. The trivial condition
for the existence of the result is that the sum of entries in R and C are equal.
1.3 hv-convex matrices
In this paper we are concerned with the reconstruction of hv-convex matrices. In
such matrices the series of 1s is not broken in any of the rows or columns [1,5]. This
additional constraint considerabely reduces the number of possible solutions because no
switching elements can occur in the entire matrix. Examples for matrix convexity are
given in Figure 1.2.

a) b) c) d)
Figure 1.2 a) hv-convex matrix, b) h-convex matrix, c) v-convex matrix,
d) no-convex matrix
1.4 Branch and bound
Branch and bound algorithms are methods for global optimization. A large number of
real-world planning problems called combinatorial optimization problems share the
following properties: They are optimization problems, are easy to state, and have a fnite
but usually very large number of feasible solutions. The majority of these problems
share the property that that no polynomial method for their solution is known. Branch
and bound (B&B) is by far the most widely used tool for solving large scale NP-hard
combinatorial optimization problems. B&B is, however, an algorithm paradigm, which
has to be flled out for each specifc problem type, and numerous choices for each of
the components exist. However, branch and bound algorithms can be slow. In the worst
case they require effort that grows exponentially with problem size, but in some cases
we are lucky, and the methods converge with much less effort. Since the search space
278 Pth Mikls
is intractably large, some implicit method is required in order to rule out regions of the
search space that contain no interesting solutions. Branch and bound algorithms work by
the divide and conquer principle: the search space is subdivided into smaller subregions
(this subdivision is referred to as branching), and bounds are found on all the solutions
contained in each subregion under consideration. The strength of the branch and bound
approach comes when bounds on a large subregion show that it contains only inferior
solutions, and so the entire subregion can be discarded without further examination.
2 Brute force inversion
With this method, the projection set defnes a system of simultaneous linear equations
that in theory can be solved using algorithms from linear algebra [7]. Consider the
following 2x2 image with 6 projections:
These can be organized into a system of equations given as:
This is an over-determined system of equations; there are 5 equations and 4
unknowns. As a consequence, some of the rows and columns are linearly dependent.
The pseudoinverse can be used to solve for the unknowns. This approach is not practical
for real systems, which can have hundreds of simultaneous equations for a single slice.
However, if we take only two projections instead of four, we get four equations and
four unknowns, so the system will have a unique solution, or it will have no solutions at
all. This is shown in the following fgure.
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 279
Now we have 4 equations and four unknowns.
w + x =12
y + z =8
w + y =11
x + z =9
Now the unique solution is w=5, x=, y=6 and z=2.
As the size of the problem increases, the system becomes more and more
underdetermined. If we assume that we have two projections available, for a 100x100
matrix we would have 200 equations and 10000 unknowns. In these cases it is highly
unlikely that we can fnd a correct solution, so we need more projections.
3 Iterative reconstruction
The iterative reconstruction (also known as algebraic reconstruction technique-ART)
consists of three steps [7,8]:
1. Make an initial guess at the solution.
2. Compute projections based on the guess.
3 Refne the guess based on the weighted difference between the actual projections
and the desired projections: p
i+1
=p
i
+g(desired - actual).
For example, if we have our small image and its projections from the previous
section
then:
1. Initial guess and projections
0 0 0 0
0
0

0 0
0 0

280 Pth Mikls


2. Refne horizontal estimates (assume g=1)
3. Refne vertical estimates
4. Refne diagonal estimates
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 281
We are now done; the image data and projections match.
The ART was the original reconstruction method used in medical imaging. The method
works, but is slow and susceptible to noise. With more noise, the convergence is very
slow, and is not guaranteed.
4 Ryseralgorithm
Lets suppose that we have the following row and columnsum vector:
[ ] 2 3 4 3 1 = R
[ ] 1 3 4 3 2 = C
And we wish to reconstruct the matrix with the above row and column sum.
Rysers algorithm consists of the following steps [3,4]:
Construct the non increasing permutation of the elements of C C
Fill the rows from left to right B
Shift elements from the rightmost columns of B to the columns where
C(B) < C
Apply the inverse of the permutation that was used to construct C
We start from the empty matrix, we rearrange the columns and fll the matrix with
the needed number of 1s from left to right (Figures 4.1 and 4.2).
Figure 4.1 The binary matrix to be reconstructed from its horizontal and vertical
projections
282 Pth Mikls
Figure 4.2 The matrix after its columns rearranged and flled with 1s
Figure 4.3 shows how we move the 1s from left to right to equal the number of
ones in C and C.
Figure 4.3 Shifting the ones from left to right to get the correct column sum
In our fnal step we have to change back the columns (inversion of the frst step) to
get the solution (Figure 4.4).
Figure 4.4 The result after back-switching of columns
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 283
We can see that the result is not hv-convex matrix. Since we wanted to reconstruct
a hv-convex matrix, we have to do some switching to get a hv-convex matrix. However,
this is a very hard task, and it is very diffcult to determine the number of switching
steps to get a desired hv-convex matrix.
5 Explanation of the method
The basic idea is to develop a tree in complyence with the content of the rows of the
binary matrix. During tree development some nodes of the tree will not satisfy either
the column sum condition, or the hv-convexity criteria. These subtrees will be cut out,
narrowing the solution space. We fnd a solution every time we reach the leave of the
tree.
Lets consider a 4-by-4 binary matrix with row sum
[ ] 1 2 3 2 = R
and column sum
[ ] 1 3 3 1 = S
Since we would like to reconstruct a hv-convex matrix, from
( ) 2 1 = R
we see that
the 1s of the frst row can be placed in three different positions, as shown in Figure 5.1.
Generally, if we have to place k 1s on n positions, we have
( ) 1 + - k n
possibilities to do
it. (If we want to reconstruct a matrix with no convexity constraint, we can place k 1s
on n positions in n over k ways).

Figure 5.1 Three possibilities to place two 1s on four positions
Since no column sum violation occurred, we eliminate neither of the three nodes.
We continue with the development of the tree in a similar way on the next (second)
level. The structure of the tree on level 2 is shown in Figure 5.2.
284 Pth Mikls
Figure 5.2 The tree after two levels of development
The four digit number at the nodes shows the current column sum. We now examine
if any of the four digits exceed the given column sum. If so, we cut that edge, and we
dont expand the tree further from that node. As we see from Figure 5.2, the leftmost
and the rightmost nodes fail to satisfy this condition (2210 and 0122 exceeds the column
sum 1331 on the frst and last digit respectively), and those nodes wont be further
expanded. This is one source of the effciency of the method.
Since we aim to reconstruct a hv-convex matrix, we know that in any column of
the matrix after a 1-to-0 transition no 1 can follow. This is illustrated in Figure 5.3. To
track the occurance of 1-to-0 transitions, we put a marker (dot in Figure 5.2) on the digit
where the transition occurred. This marker means that on that position no further 1 is
possible. This measure also contributes to the effciency of the method because it cuts
out edges (nodes) narrowing the solution space.
Figure 5.3 If a black pixel occurs behind a 1-to-0 transition, the hv-convexity
condition fails
The number of levels of the tree equals the number of rows of the matrix to be
reconstructed (assuming that a solution exists). The number of solutions equals the
number of leaves.
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 285
6 Performance analysis and speed-up strategys
6.1 Matrix rotation
Lets consider a binary matrix with the following row and column sum
[ ] 4 3 2 1 = R
[ ] 1 2 3 4 = C
After only two levels of development the tree will have 12 nodes from which only
one (the last one) can be eliminated (Figure 6.1). The tree behaviour shows exponential
growth, and that has great impact on computational time.
Figure 6.1 The tree after two levels of deevlopment. Only two edges can be cut
With matrix size increase, this growth becomes even more drastic. If the frst two
entries of the row sum matrix is 1 and 2, on the second level of a 100x100 matrix
well have 9900 nodes (not necesserily all valid), and in such a case it would be very
diffcult and time consuming to process the matrix. One possible solution for the above
problem could be matrix rotation. After a 90 CW rotation of the above matrix, R and
C becomes:
[ ] 1 2 3 4 = R
[ ] 1 2 3 4 = C
After this small manipulation the tree becomes much simpler and has only 10
edges (Figure 6.2).
286 Pth Mikls
Figure 6.2 The tree is signifcantly simplifed after the matrix rotation. Dot over
digits shows that a 1-to-0 transition occured earlier on that path.
In this case reconstruction must be followed by 90 CCW rotation of the resulting
matrix.
Such savings are not always possible, but rotation very often results in considerable
speed-up.
6.2 Row sum maximum start
However, rotation does not necesserily help to increase the computational speed. Very
often, the majority of the 1s is placed in the middle of the matrix, and we have very low
numbers next to the borders. The following matrix is a good example.
[ ] 1 2 3 7 8 6 2 2 = R
[ ] 1 3 6 7 6 3 3 2 = C
In this case, no rotation can prevent the tree from having at least 42 nodes at level
2, and even more nodes on lower levels. A possible solution to this problem could be
to start from the row with most 1s, and to step one row up or down, depending on the
number of 1s in those two rows. Doing so, we are certain that the tree will be minimal
respecting the number of ones in each row, but we have to memorize an extra vector that
will tell us the order of the rows. This is illustrated in Figure 6.3.
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 287
Figure 6.3 Developing the tree from with most 1s
6.3 Worst case scenarios
The worst case appears when in all rows we have only one entry. In that case for an
n-by-n matrix on the frst level there will be n edges, on the second level there will be
n-1 edges, and so on. It is easy to see that well have n! leaves on the last level. This is
an extremely hard and time consuming problem.
7 Experimental results
During the experimental phase, it was verifed that our method fnds all the possible
solutions that satisfy the column sum constrints and the hv-convexity constraint. With
minor changes it is possible to skip the hv-convexity constraint, and to reconstruct all
the matrices that satisfy only the column sums. For the following matrix
[ ] 1 2 3 2 = R
[ ] 1 3 3 1 = C
our program gives the following solutions (Figure 7.1):

0 1 0 0
0 1 1 0
1 1 1 0
0 0 1 1

1 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 1
0 1 1 0

0 0 0 1
0 1 1 0
1 1 1 0
0 1 1 0

0 0 1 0
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 0 0
Figure 7.1 All the solutions for the above matrix
288 Pth Mikls
If we dont have the hv-convex condition, all the solutions are still valid, but we
might have some extra solutions. If the above case, apart from those four solutions, we
have two more (Figure 7.2).
Figure 7.2 Two more solutions if only the column sum condition has to be fulflled
8 Conclusions
In this paper we showed a new method for reconstructing binary matrices from its
orthogonal projections. We introduced the branch and bound method for discrete
tomography problems. By putting a constraint of hv-convexity to the matrix to be
reconstructed, the majority of the developed tree can be cut before we get to the bottom
leaves. Experimental results show that this method fnds all the possible results that
satisfy the row sum and column sum constraint. We investigated two possible speed-
up possibilities. The frst speed-up strategy used matrix rotation, while in the second
strategy we started from the row that was mostly populated with 1s. On some test
matrices rotation performed better, on other matrices the second speed-up strategy
showed better results. So before reconstruction, it is suggested to analyze the matrix
frst, and according to the elements of R and C to decide which method to use.
9 Acknowledgement
The preparation of this paper would not have been possible without the support,
suggestions and ideas of professor Kalman Palagyi.

0 1 0 0
0 0 1 1
1 1 1 0
0 1 1 0

0 0 1 0
1 1 0 0
0 1 1 1
0 1 1 0
Methods and algorithms in discrete tomographic reconstruction... 289
Refrences
BRUALDI, Richard 2006: Algorithms for constructing (0,1)-matrices with
prescribed row and column sum vectors.
Discrete Mathematics, Volume 306, Issue 23, 2989.
CHROBAK, Marek DRR, Christoph 1999:
Reconstructing hv-convex Polyominoes from
Orthogonal Projections. Information Processing
Letters, March 1999, Volume 69 Issue 6.
DEL LUNGO, Alberto 2002: Reconstructing permutation matrices from diagonal
sums. Theor. Comput. Sci. 281(1-2),2002, 235-249.
GEBALA, Maciej 1998: The Reconstruction of Convex Polyominoes from
Horizontal and Verical Projections. Lecture Notes In:
Computer Science; Vol. 1521, 1998, 350-359.
HERMAN, T. Gabor 1980: Image reconstruction from projections: The
fundamentals of Computerized Tomography.
New York: Academic Press
HERMAN, T. Gabor KUBA, Attila 1999:
Discrete Tomography. Foundations, Algorithms and
Appliactions. Boston: MA, BirkHauser.
H.J. RYSER 1960: Matrices of zeros and ones. Bull. Amer. Math. Soc.
Volume 66, Number 6 (1960), 442-464.
RYSER, H. J.1957: Combinatorial properties of matrices of zeros and
ones. Canad. J. Math. vol. 9 (1957) 371-377.
SUARES, Edvard J. 2004: Image Reconstruction in Emission Tomography,
Non Iterative Methods. Department of Mathematics
and Computer Science College ofthe Holy Cross
Worcester, MA 01610.
Biolgia, orvostudomny
Dgi L. Csaba
A daganatos betegsgek pszichoszocilis
vetleteinek vizsglata Erdlyben.
A daganatos diagnzis
Szakirodalmi ttekints
Daganatos diagnzis
Biolgiai, pszicho-szocilis, spiritulis illetve egzisztencilis szempontbl egyarnt
krzisllapot a daganatos diagnzis megismerse, elfogadsa, tudomsulvtele. Ezt a
tbb szempontbl is traumatikus lmnyt, llapotot, ltalban slyosbtja az a tny,
hogy az rintettek 76%-a teljesen vagy rszben vratlanul szembesl a daganatos
diagnzissal. A leggyakoribb rzelmi vlaszreakcik a sokk (54%) s a flelem (49%),
amelyeket klnskppen a daganatos beteg premorbid szemlyisgvonsai, lettjnak
sajtossgai tovbb terhelnek a betegsghez trtn nem megfelel alkalmazkods
irnyba.
1
A sokk idszaka testi, rzelmi s kognitv-motivcis kiresedst s/vagy
kontrolllhatatlansgot jelent, s ez az llapot annl hosszabb lehet, minl vratlanabb a
vesztesg.
2
A diagnzis megismerst kveten a sokkos lelkillapottal egytt gyakran
alakul ki a hallflelem, a fggetlensg-kontrolllsi kpessg elvesztsnek aggodalma,
a testi integrits srlstl illetve a fjdalomtl val flelem, amelyek olyan tudattalan
egovd mechanizmusok tmeneti aktivizldst vonjk maguk utn, mint a projektv
identifkci, a tagads, a pszichs regresszi, az elfojts, a racionalizls vagy a
deperszonalizci.
3
A daganatos betegsg tnynek feltrsra, megismersre irnyul tudatos
s tudattalan reakcikat termszetszerleg befolysolja a beteg letkora, szocio-
ko-kulturlis helyzete, illetve fkppen a krnikus stresszel, konfiktusokkal val
megkzdsi tapasztalata s kpessge. A megbirkzsi stratgik hrom alapvet
formjt ismerjk: a problmaelemz, az rzelmi illetve a tmogatst keres coping.
A tbbvltozs statisztikai elemzsek bizonytottk a megkzd coping s az elkerl
coping egszsgvd, protektv hatst, illetve a fatalista, szorong, nfelad coping
kockzatnvel hatst, a daganatos betegsgek kimenetele szempontjbl.
4
Az onkolgiai megbetegedsek, elssorban a daganatos diagnzis kapcsn rendk-
vli mrtkben fontos kockzati hatst kpvisel a depresszis tnetegyttes. Nemzetkzi
s hazai onkopszicholgiai kutatsok sszegz adatai szerint a depresszi 1,5%-tl -
1 Butow s mtsai, 1996; Risk, 2006
2 Kbler-Ross, 1988; Pilling, 2003
3 Risk, 2006
4 Folkman s Lazarus, 1980; Kopp, 2006a
292 Dgi Lszl Csaba
60%-ig rinti a daganatos betegeket, illetve a depresszi fggetlen egszsgkrost
szerept hangslyozzk.
5
Mindazonltal a Hungarostudy 2002 orszgos reprezentatv
felmrs eredmnyei alapjn a depresszis daganatos frfak s nk 33,9% illetve
29,5%-t nem kezeltk depresszi miatt.
6
Vizsglatunkkal rszben kapcsoldunk a fentiekben bemutatott elmleti s
kutatsi irnyvonalakhoz, s ezekkel megegyezen elemezzk a daganatos diagnzis
megismersnek hatsait. Sajtos clkitzsnk a daganatos diagnzis nem-ismersnek
orvosi, pszicholgiai s szocilis httrtnyezinek a kutatsa. Kutatsunkban vlaszt
keresnk arra a krdsre is, hogy kockzatnvel vagy vdszereppel br a daganatos
diagnziskzls elmulasztsa, amely abbl az alaphelyzetbl fogalmazdik meg,
hogy ltalban az onkolgiai betegsg tnyszer ismerete traumatikus s anomis
lelkillapottal asszocilhat, illetve a szemlyes tjkoztatst mellz orvosok nagyrszt
arra hivatkoznak, hogy a pciens szmra ez elviselhetetlen, veszlyes lenne.
Informci - kommunikci
A betegek diagnzisnak kzlse, daganatos betegsgek esetben is, mindenekeltt
orvosi s etikai krds, dnts.
7
Az 1960-as vekben az Amerikai Egyeslt llamokban
az orvosok 90%-a elhallgatta az onkolgiai betegsgre vonatkoz tnyeket, igazsgot,
mg kevesebb, mint kt vtized mlva az amerikai orvosok 97%-a a pciensnek
szemlyesen s nyltan, szintn beszlt a rkos megbetegedsrl.
8
Az Amerikai
Krhzak Egyeslete ltal, 1972-ben kzztett betegjogok sorban hangslyos szerepet
kapott a pciens szemlyes felelssgnek s autonmijnak az elve, amely akkor
leginkbb a hatalmi egyensly-eltolds kiegyenltdst jelentette az orvos-beteg
kapcsolatban.
Az 1970-es illetve 80-as vekben Nyugat- s szak-Eurpa orszgaiban is a
hagyomnyos paternalisztikus orvosi viszonyulst a pciens-centrikus, egyttmkdsre
s kzs dntsre, felelssgvllalsra alapul attitd s gyakorlat vltotta fel.
Ugyanakkor Kzp-Keleten, Dl-Eurpban, illetve a vilg ms orszgaiban (pl. Japn,
Szad-Arbia, Szingapur, Tanznia, Tajvn) a daganatos betegsg kzlsnek csald-
kzpont elvt alkalmaztk, a beteg legfbb rdekben elmulasztottk a szemlyes
diagnzis-ismertetst, az orvos csak a pciens csaldtagjaival kzlte a diagnzist
9
.
Holland s munkatrsai korbbi vizsglata azt igazolta, hogy Dl- s Kzp-Kelet
Eurpban az orvosok kevesebb, mint 40%-a vllalta a daganatos diagnzis kzlst,
mg szak-Eurpa orszgaiban ez az arny tbb mint 80% volt.

10

5 Bailey s mtsai, 2005; Dgi, 2008; Massie, 2004
6 Dgi, 2008
7 Hegeds, 1995, 1999; Pilling, 2004
8 Laine s Davidoff, 1996
9 Mystakidou s mtsai, 2004
10 Holland s mtsai, 1987
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 293
A kulturlis rtkek, sajtossgok illetve a daganatos diagnzis kapcsolata tovbbra
is egyrtelmen megvlaszolatlan, hiszen manapsg Amerikban az onkolgiai pciens
tjkoztatsa inkbb egy kockzatkezelsi eszkz, amely egyrszt megvdi az orvost
a gondatlansgi, orvosi mhiba perektl, illetve msrszt biztonsgot nyjt a betegnek
az orvossal szemben az amerikai szakirodalomban mediklis, hzassg eltti
megllapodsnak nevezik.
11
Tovbbi felmrsek eredmnyei arra fgyelmeztetnek, hogy az amerikai
diagnziskzlsi modell, az ltalnosan ktelez nyltsg, valban hatkony az
onkolgiai pciensek tbbsgnl, akik szeretnnek megismerni minden rszletet a
betegsgkrl, kezelskrl, azonban az eurpai-amerikaiak, afro-amerikaiak, mexiki-
amerikaiak s koreai-amerikai kissebsgek szmra ez veszlyes, kulturlisan nem
rzkeny gyakorlat.
12
sszefoglalva elmondhat, hogy jelenleg a kzp-kelet-eurpai
rgiban is gyakorolja az orvosok tbbsge a szemlyes daganatos diagnziskzlst,
illetve az rintettek tbbsge szeretn ismerni a betegsgt, a kezelsi lehetsgeket,
mg akkor is, ha a rk, a rosszindulat daganat kifejezseket nehezen hasznljuk a
halllal kapcsolatos kollektv jelentstartalmuk miatt.
13

Ennek egyik magyarzata lehet, hogy a daganatos betegsgre vonatkoz informci
ismerete pozitvan befolysolja a betegsghez trtn alkalmazkodst,
14
fokozza a
remnysget s az egyttmkdst
15
, cskkenti a pszicholgiai morbiditst
16
s a
fjdalmakat, illetve ezek letminsgre gyakorolt negatv hatst. A fjdalomkezels
hatkonysga s a daganatos diagnzis ismerete kztti kapcsolat valsznstheten
sszefggsben van a szorongs s a stressz cskkensvel.
17
Tovbb a daganatos diagnziskzls fentiekben bemutatott pozitv hatsai
felteheten inkbb a pciens szubjektv minstsvel, illetve az orvos-beteg
kapcsolat kommunikcis aspektusaival rtelmezhetk.
18
Fontos, hogy a daganatos
pciensek a betegsgre vonatkoz szemlyes tjkoztatst milyen szinten rtelmezik
tnyszernek, rzelmileg tmogatnak, esetleg mindkettnek, ugyanis amennyiben
az orvos tlnyomrszt faktulisan, orvosi paramterekben tjkoztat, akkor a beteg
rszvtele, bekapcsoldsi lehetsge nagymrtben korltozott, a tjkoztatsi
helyzettel val rzelmi elgedettsge kzptvon cskken.
19
Esbensen s munkatrsai
20

11 Dubler s Post, 1998
12 Blackhall s mtsai, 1995
13 Risk, 2006
14 Roberts s mtsai, 1994
15 Sardell s Trierweiler, 1993; Roter, 1989
16 Fallowfeld, 1986
17 Lin, 1999
18 Varga s Tiringer, 2004
19 Butow, 1996
20 Esbensen s mtsai, 2008
294 Dgi Lszl Csaba
valamint Maynard
21
szerint a daganatos pciens szempontjbl fontos, hogy a diagnzis
kzlsekor az orvos megnyugtatan, biztatan, tmogatan legyen jelen, s ne csak
biolgiai, patolgiai szempontbl magyarzza a krnikus betegsgi llapotot. Ford
s munkatrsai
22
rvilgtottak arra, hogy a daganatos diagnzis kzlsekor az orvosi
krdsek megbeszlsnek arnya 2,5-szr volt nagyobb az rzelmi, pszicholgiai
krdsekhez, rszletekhez viszonytva, valamint, hogy a daganatos pciensek a
beszlgets sorn ritkn krdezhettek, kezdemnyezhettek. A daganatos betegsgrl
trtn tjkoztats, valban megszokott mdon, nem terjed ki a pszichoszocilis
vonatkozsok megbeszlsre; azonban legalbb annyira igaz az is, hogy az onkolgiai
pciensek idegenkednek attl, hogy nem testi jelleg tmkrl beszlgessenek az
orvossal, az lehet esetleg a meggyzdsk, hogy ez nem az orvos feladata.
23
rdemes lenne alaposan megvizsglni, hogy a diagnzisra vonatkoz tjkoztats
mennyire fontos nmagban, mint informci s milyen mrtkben jrul hozz a segt,
bizalmi kommunikci kialakulshoz. Az orvos hatkony kommunikcijt szmtalan
tnyez befolysolja, de mindenekeltt az, hogy milyen sajtos kommunikcis
kszsgekkel rendelkezik, illetve az orvoskpzs sorn mekkora fontossgot
tulajdontottak a kommunikcis, pszicholgiai s etikai tmknak.
24
Hazai tapasztalatok
szerint az orvosokat kpzsk sorn nem ksztjk fel elgg a korszer pszicholgiai
ismeretek, kszsgek tadsval az egsz ember gygytsra.
25
Az orvos kommunikcis kszsgei jelentsen befolysoljk a daganatos pciens
alkalmazkodst a betegsghez, a kontrollrzst, a szorongst, a depresszis
tneteinek szmt, a remnysgt s a dntskpessgt.
26
Az elg j orvos-beteg
kommunikci mindenkppen idben, folyamatosan alakul s fejldik, azonban
a daganatos diagnzis kzlsekor klnskppen tartalom-rzkeny, ugyanis a
betegek ezltal nemcsak az onkolgiai betegsgekkel szembeslnek, hanem egyttal
a kztudatban elterjedt eltletekkel, stigmatizcival s hallflelmekkel is.
27

A daganatos diagnzis megismersnek traumatizl hatsval, az orvos-beteg
kommunikci hinyossgaival, illetve a betegsggel kapcsolatos negatv attitdkkel
is gyakran indokoljk a kzls elmulasztst, illetve az ngyilkossgi veszly miatt
megszptik a betegsgi llapotrl val tjkoztatst.
28
Vizsglatunk alapvet clja feltrni azt, hogy a daganatos betegek mennyire ismerik
onkolgiai diagnzisukat, milyen jelents klnbsgek vannak a diagnzisukat ismer
s nem-ismer pciensek kztt, illetve, hogy mely demogrfai, orvosi, pszicholgiai
21 Maynard, 2006
22 Ford s mtsai, 1996
23 Bakker s mtsai, 2001; Ryan s mtsai, 2005
24 Baile s mtsai, 1997; Fallowfeld s Jenkins, 1999; Pilling, 2008
25 Risk, 1999
26 Back s Curtis, 2002
27 Siminoff s mtsai, 2000
28 Horikawa s mtsai, 2000
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 295
s szocilis httrtnyezk segtsgvel lehetsges elre jelezni a diagnzis nem-
ismersnek eslyt.
Vizsglt populci s alkalmazott mdszerek
Vizsglatunkat a Kolozsvri Onkolgiai Intzetben (148 krdv; 35,2%), a Cskszere-
dai Megyei Krhzban (117 krdv; 27,9%), a Marosvsrhelyi Onkolgiai Intzetben
(71 krdv; 16,9%) s a Gyergyszentmiklsi Krhzban (84 krdv; 20%) vgeztk.
Klinikai mintnkban 420 daganatos beteg van, 342 beteg rosszindulat (malignus
81,4%), s 78 beteg jindulat (benignus 18,6%) onkolgiai diagnzissal llott
kezels alatt az adatfelvtelkor. A tumor lelhelye szerint vegyes, kevert vizsglati
csoportban, 80 mell/eml (19,5%), 49 mhnyak (11,9%), 46 td/hrg (11,2%) s 43
vastagbl (10,5%) daganatos pciens van, illetve 46,9% a ms kategriba sorolhat.
A nemi hovatartozs szempontjbl 238 daganatos nt (56,7%) s 182 daganatos frft
(43,3%) interjvoltunk meg, akinek tlagletkora 51,95 v (min. 17 max. 89). A
krdvcsomagban szerepl sklk, krdsek a kvetkezk voltak:
Rvidtett Beck Depresszi Krdv:
29
kilenc ttelt tartalmaz, 0-3 pontozssal
(0=egyltaln nem jellemz, 1=alig jellemz, 2= jellemz s 3=teljesen jellemz).
Az rtkek alapjn (0=minimlis s 60 maximlis pontszm) eredetileg ngy
depresszi csoport ltezik: nincs depresszi (0-9 pont), enyhe depresszi (10-
18 pont), kzepes depresszi (19-26 pont) s slyos depresszi (26 pont fltt)
(Cronbach alpha 0,86).
Rvidtett Remnytelensg Skla:
30
ngy ttelt tartalmaz, 0-3 pontozssal
(0=egyltaln nem jellemz, 1=alig jellemz, 2= jellemz s 3=teljesen jellemz;
min. 0 - max. 12 pont; Cronbach alpha 0,86).
Megkzdsi Mdok Krdv:
31
a huszonkt tteles vltozat ht faktora kt
coping stratgihoz sorolhat. A problmra irnyul megkzdshez a
problmaelemzs (1, 21, 22-es ttelek) s a cltudatos cselekvs (8, 9, 17, 18-as
ttelek) tartoznak. A vlaszlehetsgek 0-3 pontozsak (0=nem volt jellemz,
1=alig volt jellemz, 2= jellemz volt s 3=nagyon jellemz volt; min. 0 - max.
21 pont a problmaelemz coping esetben; Cronbach alpha 0,81).
A Rahe-fle Stressz s Megkzds Krdv, letesemnyek skljt hasznltuk
az letesemnyek szmnak felmrsre.
32
A tizenhat tteles skla, az elmlt
hrom vben megtrtnt letesemnyeket vizsglja (0=minimlis s 16
maximlis pontszm; Cronbach alpha 0,55).
29 Beck s mtsai, 1961; Kopp s mtsai, 1998, 2000
30 Beck s mtsai, 1974; Perczel-Forintos s mtsai, 2001
31 Folkman s Lazarus, 1980; Kopp s Skrabski, 1992
32 Rahe s Tolles, 2002
296 Dgi Lszl Csaba
Az Anmia Skla
33
egy krdst hasznltuk jelenlegi vizsglatunkban: Minden
olyan gyorsan vltozik, hogy az ember azt sem tudja mr, miben higgyen.
Vlaszopcik: 0=egyltaln nem rt egyet, 1=inkbb nem rt egyet, 2= inkbb
egyetrt s 3=teljesen egyetrt.
A daganatos diagnzisra vonatkoz informcikat, az etikai bizottsg engedlye
rtelmben, a vizsglatban egyttmkd orvosok s polk szolgltattk.
A statisztikai elemzst az SPSS 15.0 program segtsgvel vgeztk el, hasznlt
mdszerek: Chi ngyzet, General Linear Model (95% CI) s logisztikus regresszi
analzis. A variancia-analzisben s a regressziban a kvetkez kontrolltnyezk
szerepeltek: letkor, nem, lakhely, vgzettsg, csaldi llapot, anyagi helyzet, valls,
nemzetisg, daganat tpusa, tumor lelhelye, betegsg stdiuma, illetve a kezels tpusa
(operci, kemoterpia s a sugrterpia).
Eredmnyek
sszehasonlt elemezs
A vizsglatban rsztvev daganatos betegek 83,1%-a ismeri s 16,9%-a nem ismeri
onkolgiai diagnzist (ld. 1. sz. bra - Digitlis vltozat).
34
Az adatok statisztikai
elemzse sorn szignifkns sszefggst talltunk a daganatos diagnzis nem-ismerete
illetve az letkor (p=0,003), lakhely (p=0,019), vgzettsg (p <0,0001), a tumor
lelhelye (p=0,003), a kemoterpis kezels (p <,0001), a depresszi (p <0,0001), a
remnytelensg (p=0,029), a problmaelemz megkzds (p=0,033), az anmia (p
<0,0001) s az letesemnyek (p=0,004) kztt (ld. 1. s 2. sz. tblzat - Digitlis
vltozat). A nem, a csaldi llapot, az anyagi helyzet, a valls, a nemzetisg, a daganat
tpusa, a betegsg stdiuma, az operci, a sugrterpia illetve a betegsgi llapotrl
val tjkozatlansg kztt nem talltunk jelents kapcsolatot.
A daganatos diagnzisukat nem ismer onkolgiai pciensek szignifknsan
idsebbek (56,58 vs. 50,98 tlagletkor; p=0,003), jellemzbb rjuk, hogy kisvrosi
vagy falusi krnyezetben laknak (87,1% vs. 72,8%; p=0.019), nagyobb rszt alacsony
iskolai vgzettsggel rendelkeznek (63,8% vs. 40.2%; p <0.0001), illetve szinte ktszer
nagyobb arnyban nem rszesltek kemoterpis kezelsben (53,6% vs. 27,2%; p
<.0001), a diagnzisukat ismer daganatos betegekhez viszonytva (ld. 1. sz. tblzat
- Digitlis vltozat). Tovbb a td/hrg daganatos pciensekre inkbb jellemz a
betegsgi llapotukrl val tjkozatlansg, szemben a vastagbl, mell/eml s mhnyak
tumoros betegekkel. Fontos itt megjegyeznnk azt, hogy a tddaganatos pciensek
33 Andorka, 1996; Kopp s mtsai, 1999
34 Az brk s tblzatok a tanulmny Digitlis vltozatban tallhatk a http://kataszter.martonaron.hu oldalon. A r val
hivatkozst minden esetben feltntetjk a fszvegben, a szerk.
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 297
kztt ktszer tbb frf van, mint n (16,8% vs. 6,9%; p=0,001).
A vizsglt pszicholgiai tnyezk szempontjbl, a varianciaanalzis eredmnyei,
a legfontosabb demogrfai-szocilis s onkolgiai tnyezkre korriglva, azt emelik
ki, hogy az onkolgiai diagnzisukat nem ismer daganatos betegek szignifknsan
depresszisabbak (26,35 vs. 19,12 pontszmtlag; p <0,0001), remnytelenebbek
(4,97 vs. 3,90 pontszmtlag; p=0,015), s jelentsen alacsonyabb a problmaelemz
megkzdsi kpessgk (8,16 vs. 9,50 pontszmtlag; p=0,029), szemben a
diagnzisukat ismer pciensekkel. k ezzel szemben inkbb alacsonyabb anmirl
(46,4% vs. 35,1%; p=0,004) s tlagosan kevesebb negatv letesemnyrl (2,02 vs.
2,85; p=0,004) szmolnak be (Ld. 2. sz. tblzat - Digitlis vltozat).
A daganatos diagnzis nem-ismerst elrejelz tnyezk
Vizsglatunk alapvet clja feltrni azt, hogy mely demogrfai, orvosi, szocilis s
pszicholgiai httrtnyezk segtsgvel lehetsges elre jelezni a diagnzis nem-
ismersnek eslyeit. A logisztikus regresszi modell (RNagelkerke=0,407; p<0,0001)
eredmnyei rtelmben, ahol egytt vizsgltuk a demogrfai, orvosi, szocilis s
pszicholgiai tnyezket, az onkolgiai diagnzis nem-ismersnek eslye 10,56-szor
(p <,0001) magasabb a rosszindulat (malignus) tumorok, 5,14-szer (p=0,004) a slyos
depresszi, 4,65-szor (p <,0001) a kemoterpis kezelsben val nem-rszesls
illetve 2,97-szer (p=0,004) az alacsony anmia esetben (ld. 3. sz. tblzat - Digitlis
vltozat).
Tekintettel arra, hogy a romniai daganatos diagnziskzlsi gyakorlat alapveten
orvos- s csaldcentrikus, kutatsunkban ennek megfelelen kzvetett mdon, az
onkolgiai szemlyzet (orvosok, polk) segtsgvel azonostottuk a betegsgi
llapotrl val tjkozottsgot, gy a daganatos diagnzis ismersre illetve nem-
ismersre vonatkoz vizsglati eredmnyeink rtelmezse kapcsn fontos rmutatni,
hogy itt valjban arrl van sz, hogy a mediklis s/vagy a csaldi rendszer mennyire
tjkoztatta a pcienst, illetve, hogy milyen tnyezk hatrozzk meg ezt a folyamatot.
A romniai joggyakorlat szerint a daganatos pcienseknek joguk van a betegsgi
llapotra vonatkoz teljes kr (pl. diagnzis, prognzis, kezelsek s mellkhatsok)
s anyanyelven trtn tjkoztatshoz, azonban a beteg szabadon dnthet a kzvetlen
informls fogadsrl-elutastsrl, illetve az szemlyes belegyezse szksges a
csaldtagok, rokonsg vagy bartok kzvetett tjkoztatshoz.
35

Megbeszls eredmnyek elemzse s rtkelse
Orszgosan reprezentatv kutats eredmnyei szerint, amelyet a Hospice Romnia
(Remnysg Hza), a Kzegszsggyi Minisztrium, a Daganatos Betegek Orszgos
35 Romnia Hivatalos Kzlnye, 2003
298 Dgi Lszl Csaba
Ernyszervezete rendelt,
36
Romniban a daganatos diagnziskzlsi gyakorlattal
kapcsolatosan megllapthat, hogy az orvosok megkzeltleg 20%-a tjkoztatja
szemlyesen a pcienst, mikzben 90%-uk elssorban a csaldot rtesti a betegsgrl.
Tovbb a megkrdezett ltalnos populci 76,6%-a szeretn, illetve 23,4%-a nem
szeretn tudni a daganatos diagnzist s csak 5,4%-uk lltotta azt, hogy remnyvesztett
lenne, ha megtudn a betegsgre vonatkoz tnyeket. Vizsglatunk eredmnyei
a daganatos diagnziskzlsi arnyokra vonatkozan megegyezk ms kultrk,
valamint korbbi felmrsek adataival is, amelyek a betegsgre vonatkoz tjkoztatst
illeten a 38-100%-os tartomnyban mozognak.
37
Sajtossga eredmnyeinknek, hogy
kiemelik azt a hromszerepls rendszert, orvos-csald-pciens, amely a vizsglati minta
16,9%-a esetben meghatrozza a daganatos diagnzis kzlsnek elmulasztst, azaz
a betegsgi llapot tnyszer s szemlyes nem-ismerst. Nagyon nehz eldnteni,
hogy a daganatos diagnzisra vonatkoz informci elhallgatsa az orvos vagy a
csald vdelmt, hamis biztonsgrzett szolglja-e, ugyanis eredmnyeink alapjn az
rintett betegek szempontjbl egyrtelm, hogy az onkolgiai diagnzis nem-ismerse
jelentsen magasabb depresszi s remnytelensg pontszmmal jrt egytt, illetve
alacsonyabb problmaelemz megkzdsi kpessggel.
A daganatos diagnzis kzlsnek elmulasztsa nemcsak kiegyenslyozatlansgot
teremt az orvos-csald s a beteg kapcsolatban, hanem alapvet bizalmatlansgot,
aminek kvetkezmnye, hogy minden tovbbi informcit gyanakvssal fogad a
pciens.
38
Nyilvnvalan a kezel, pol szemlyzet ritkn ismeri rszletesen a daganatos
pciensek lettjt, gy szksges a csalddal val rendszeres kommunikci, azonban
ez hatrozottan elklntend a hallgats szvetsgtl, amikor a csald s az
orvos, a beteg lltlagos rdekben, megtagadja az onkolgiai diagnzis kzlst. A
csaldi rendszer funkcionalitsa szempontjbl ez azt jelzi, hogy az eddig megszokott
kommunikcis s megkzdsi mintk nem teszik lehetv a betegsgi llapotrl val
nylt, szinte s tmogat beszlgetst, gy a betegsg ltal rintett ms csaldi tmkrl
is krlmnyesen trgyalnak (pl. csaldi szerepek), illetve a csald egsze rzelmi
izolcit, tmogatottsg-hinyt tapasztal meg.
39
ltalban a hallgats szvetsgnek
36 Hospice Romnia, 2008
37 Cox s mtsai, 2006; Lin, 1999; Pronzato s mtsai, 1994
38 Annunziata, 1997
Az orvos-beteg bizalmi kapcsolat mkdkpessgnek fontossgt elemzik Salmon s munkatrsai, akik emldaganatos
pciensek esetben bizonytottk azt, hogy a klinikai kapcsolattarts sszefgg a koragyerekkori kontrolllmnyekkel, a
szlkkel val kapcsolattal, illetve a testi, lelki vagy szexulis bntalmazs elfordulsval. Kutatsukban azok a pciensek,
akiket bntalmaztak valamilyen formban (a daganatos pciensek 41%-a), nemcsak szorongbbak voltak, hanem folyamatos
nehzsget jelentett szmukra az orvosi szemlyzettel val tmogat kapcsolattarts. Salman s mtsai, 2007
Tovbb szmos korbbi vizsglat eredmnyei azt igazoljk, hogy a leszakad rtegek gyermekeinl sokkal gyakoribbak a
korai ktds zavarai. Kopp, 2006a
39 Gotay, 1996; Mystakidou s mtsai, 2004
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 299
az a kvetkezmnye, hogy a daganatos pciens az orvosban s csaldban is egyarnt
elveszti bizalmt,
40
azonban mgis fontos krds az orvos egyttmkdsnek a
magyarzata. Ebben alapvet szempont lehet a csald s daganatos pciens szoros
kapcsolata, illetve a biztos rzelmi s trsas tmogatottsg, a gondozs, ugyanis a beteg
szmra gyakran a csald az egyedli erforrs, amely alapveten feladatnak rzi az
rintett csaldtag vdelmt.
41
Lnyeges azonban, hogy a daganatos betegek esetben a
tl intenzv trsas, csaldi tmogatottsg hozzjrulhat a viktimizci fokozdshoz,
vagyis hogy szenvedseit azzal halmozza, hogy krnyezetnek fjdalmat okoz.
42
Az letkor s a vgzettsg szerepe a daganatos diagnzis kzlsben, ismeretben
tbbszrsen s alaposan bizonytott. Horikawa s munkatrsai
43
illetve Phungrassami s
munkatrsai
44
felmrsei szerint az ids daganatos betegek szmra jelentsen korltozott
az onkolgiai diagnzis megismerse, ahhoz kpest, hogy hozzjuk viszonytva a fatal
daganatos betegeknek 5,8-szor nagyobb erre az eslye. ltalban az idsebb daganatos
pciensek a passzvabb viszonyulst vllaljk,
45
knnyebben elviselik s integrljk
lettrtnetkbe a krnikus, vgzetes betegsget,
46
betegsgi llapotukra vonatkozan
kevesebbet krdeznek az orvostl, illetve inkbb szemlyre szabott informcikat
ignyelnek, nem a lehet legtbb informcit, mint a fatal daganatos betegek, akik
gyakrabban is fogalmaznak meg krdseket.
47
ltalnos populciban vgzett, a
daganatos diagnzisra vonatkoz attitdvizsglatok eredmnyei szerint is inkbb a
fatalabbak s a magasabb vgzettsggel rendelkezk nyilatkoztk azt, hogy szeretnk
ismerni onkolgiai betegsgket.
48
A fatal s ids daganatos betegek kztt ltez
klnbsg az onkolgiai diagnzisra vonatkoz informcik tekintetben egyrszt azzal
magyarzhat, hogy a fataloknak eltr volt az orvosi rendszerrel val szocializcis
tapasztalata, msrszt az idsek megkzdsi stlusa klnbzhet. Gyakorlati szempontbl,
amennyiben az els feltevs igaz, akkor az ids daganatos betegeket btortani kell
az informciszerzsre, mg a fatal onkolgiai pciensek coping stratgiit kell
ersteni, ugyanis ket elhalmozzk a tbbletinformcik.
49
sszegezve elmondhat,
hogy az idsebb, alacsonyabb iskolai vgzettsggel s szocilis erforrsokkal
rendelkez daganatos betegek ltalban inkbb nem ismerik onkolgiai diagnzisukat,
ahogyan ezt vizsglatunk eredmnyei is igazoljk, illetve nagyobb mrtkben
40 Mystakidou s mtsai, 2002
41 Lee s Wu, 2002
42 Kopp, 2006a
43 Horikawa s mtsai, 2000
44 Phungrassami s mtsai, 2003
45 Pinquart s Duberstein, 2004
46 Esbensen s mtsai, 2008
47 Eggly s mtsai, 2006
48 Wang s mtsai, 2004
49 Ankem, 2006
300 Dgi Lszl Csaba
tapasztalnak meg kommunikcis nehzsgeket az orvos-beteg kommunikciban.
50
Kutatsi eredmnyeinket az onkolgiai diagnzis nem-ismersnek pszicholgiai
kockzataira vonatkozan megersti azon vizsglat, amely bizonytotta, hogy a
betegsgi llapottal kapcsolatos tjkozatlansg magasabb szorongssal, feszltsggel s
szuicidveszllyel asszocilhat olyan daganatos pciensek krben, akiket pszichitriai
kezelsre javasoltak.
51
Itt szksges kihangslyoznunk, hogy a lelkileg is beteg daganatos
pciensek sajtosan nehezebben, ksbben fordulnak panaszaikkal az orvoshoz, illetve
az onkolgiai kivizsgls, kezels s ellenrzs sorn egyttmkdsk vltoz vagy
elgtelen,
52
gy bizonyos szempontbl hozzjrulnak a nem-megfelel, ksleltetett
tjkoztatshoz.
Pldul a daganatos diagnziskzls szempontjbl fontos az onkolgiai
pciens mentlis llapota is, gy a slyosan depresszis betegek esetben sszer,
elfogadhat lehet a betegsgi llapotrl val tmeneti tjkoztats elmulasztsa a magas
szuicidveszly, illetve a korltozott megkzdsi potencil miatt.
53
Adataink elemzse
ennek kapcsn egyrtelmen arra mutat r, hogy az onkolgiai diagnzisukat nem
ismer daganatos pciensek ktharmada kzpslyosan vagy slyosan depresszis
illetve szignifknsan depresszisabbak, mint a daganatos diagnzisukat ismer trsaik.
Annak ellenre, hogy a kutats keresztmetszeti jellege miatt ebben a vizsglatban ok-
okozati kapcsolat nem llapthat meg a depresszi s a daganatos diagnzis kztt,
jelents hogy a daganatos szemlyeknl igen magas a depresszi prevalencia, ami
nmagban cskkenti az rintettek letminsget. Mindenkppen az onkopszicholgiai
sszefoglal tanulmnyok fgyelmeztetnek arra, hogy gyakran a daganatos betegeknl
a depresszi aluldiagnosztizlt s alulkezelt annak ellenre, hogy a depresszi optimlis
diagnosztikai s kezelsi eszkzei rendelkezsre llnak.
54
A pszichoneuroimmunolgiai vizsglatok eredmnyei szerint a depresszi
felteheten krostja az endokrin s immunrendszer funkciit s szablyozst,
amely a hypothalamus-hypophysis-andrenocortical (HPA) tengely folyamatos
aktivlsa sorn, befolysolja s veszlyezteti a tumoros sejtek immunfelgyelett, a
daganatfejldssel szembeni ellenllst s fokozza a DNS trsek lehetsgt, illetve
akadlyozza az apoptzist. ltalnosan a depresszi immunolgiai kvetkezmnye
a T s NK (natural killer) sejtek szmnak s cytotoxikus hatsnak cskkensvel
jellemezhet, ami kihat a daganatfejldsre. jabb kutatsok eredmnyei szerint
a depresszi sszefgg a daganatos betegsgekhez kapcsolhat oxidatv DNS
krosodssal, ugyanis a depresszis daganatos betegek esetben magasabb a 8-OH-
50 Lin, 1999
51 Horikawa s mtsai, 1999
52 Risk, 2006
53 Wang s mtsai, 2004
54 McDaniel, 1995
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 301
dG (8-hydroxydeoxyguanosine) szintje a kontrollcsoporthoz viszonytva.
55, 56, 57
Itt, a depresszi kezelse kapcsn, elkerlhetetlenl szksges megllaptani,
hogy a gygyszeres kezelsek hasznossga mellett a pszichoterpia, a pszichoszocilis
beavatkozsok a daganatos szemlyek esetben bizonytottan enyhtik a depresszit,
szorongst s nvelik a megkzdsi potencilt
58
.
A daganatos diagnzis ismerete s a problmaelemz coping statisztikai
sszefggse valsznleg azzal magyarzhat, hogy a betegsgi llapotra vonatkoz
informcik nemcsak a tjkozott dntst segtik el, hanem fokozzk a hatkony
megkzdst, amely pszicholgiai egszsghez, jlthez vezet.
59
A megkzdsi
potencil s a daganatos beteg informciignye kztt klcsns kapcsolat van, azaz a
betegsggel val megkzdsben aktvan rsztvev daganatos pcienseknek nagyobb a
betegsgre, kezelsre vonatkoz informciignyk.
60
A kemoterpia mint orvosi, kezelsi httrtnyez szignifknsan egytt jrt a
daganatos diagnzis ismersnek magasabb eslyvel, felteheten azrt, mert a hajhulls
mint a kemoterpis kezels leginkbb szemmel lthat s elriaszt mellkhatsa
egyrtelmen utal a betegsgre, illetve a kemoterpia szmos mellkhatsa kapcsn
szembesl a daganatos beteg azzal, hogy a htkznapi mkdst testi funkcii
jelentsen korltozzk.
A sebszeti beavatkozsok illetve a sugrkezels mellkhatsai tbbnyre
lokalizltak, a kemoterpia esetben ezek inkbb generalizltak. Ilyen szempontbl
rthet az, hogy eredmnyeink szerint a kemoterpis kezelsben nem rszesl
daganatos betegek esetben nagyobb az onkolgiai diagnzis nem-ismersnek az
eslye.
A daganatos diagnzis esetben is az anmis lelkillapot lnyege az rtkveszts,
illetve az, hogy a viszonylagos trsadalmi pozcijt elveszt daganatos betegnek nem
adottak az rtkes, rtkad kollektv participci eszkzei illetve az erre vonatkoz
egyrtelm normk, gy az rintett a szemlyes tr rabja lesz,
61
amely vizsglatunk
eredmnyei szerint szignifknsan nveli a daganatos diagnzis nem-ismersnek
eslyt. Vgl az letesemnyek kapcsn megllapthatjuk, hogy rizikhatsuk mind
a fzikai, mind a pszicholgiai letminsg tern tetten rhetk, azonban a fzikai
letminsggel ersebb sszefggst mutatnak.
62
Vizsglatunk eredmnyei rszben korltozottak, mert nem llapthat meg ok-
okozati kapcsolat a vizsglt tnyezk s a daganatos diagnzis ismerete kztt, illetve a
55 Gidron s mtsai, 2006
56 Irie s mtsai, 2005
57 Levy s mtsai, 1991
58 Spiegel s mtsai, 1981; Yaskowich s Stam, 2003
59 Mallinger s mtsai, 2005
60 Davidson s mtsai, 1999
61 Kopp Skrabski, 2006b; Persson s Hallberg, 2004
62 Szab s Rzsa, 2006
302 Dgi Lszl Csaba
kvetkeztetsek ltalnostst akadlyozza az, hogy az onkolgiai diagnzis kzlst,
megismerst tovbbi olyan fontos tnyezk is meghatrozhatjk, mint: a krhzban
fekv daganatos betegek viszonyulsa a betegsgi llapotrl val beszlgetshez,
63

a kisebbsghez tartoz pciensek esetben a nyelvismeretbl s a korbbi kezelsek
sorn megtapasztalt nehzsgekbl add kommunikcis akadlyok,
64
illetve a
rkbetegsggel kapcsolatban, a kztudatban elterjedt s a multimdia ltal megerstett
flelmek, stigmatizci s szocilis izolci.
65

Kvetkeztetsek
Az onkolgiai diagnziskzls elmulasztsa megkzeltleg minden tdik
daganatos beteget rinti a vizsglt mintban.
Eredmnyeink arra mutattak r, hogy jelents klnbsgek vannak a diagnzisukat
ismer s nem-ismer pciensek kztt, nevezetesen a betegsgi llapotukrl
nem tjkozott pciensek ltalban idsebbek, izolltabbak, alulkpzettebbek
s szignifknsan depresszisabbak, remnytelenebbek, illetve alacsonyabb a
problmaelemz megkzdsi kpessgk.
A daganatos diagnzis nem-ismersnek eslyt legnagyobb mrtkben a tumor
tpusa s a depresszi hatrozzk meg, illetve a kemoterpis kezels hinya s az alacsony
anmis llapot. Eredmnyeink felhvjk a fgyelmet a daganatos betegsgek orvosi,
pszicholgiai, szocilis s kulturlis vonatkozsainak elktelezett ismertetsre, az erre
vonatkoz kpzsre, illetve a multidiszciplinris onkolgiai teamek szksgessgre,
melyeknek egyarnt tagjai az orvosok, a klinikai szakpszicholgusok, a pszichiterek, a
gygytornszok s a szocilis munksok.
Felhasznlt irodalom
ANDORKA, R. 1996: Merre tart a magyar trsadalom?. Lakitelek
Antolgia
ANKEM, K. 2006: Factors infuencing information needs among cancer
patients: A meta-analysis. Library & Information
Science Research 28(1).7-23.
ANNUNZIATA, M.A. 1997: Ethics of relationship. From communication to
conversation. Annals of the New York Academy of
Sciences 809. 400410.
63 Kvale, 2007
64 Street, 2007
65 A stigmatizci cskkenti az rintettek trsas sttust, fokozza a szocilis elutastst velk szemben, illetve korltozza az
erforrsokhoz val hozzfrst, a munkavllals szempontjbl is. Clarke s Everest, 2006
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 303
BACK, L.A., CURTIS, R.J. 2002: Communicating bad news. Western Journal of
Medicine 176. 177180.
BAILE, W.F., LENZI, R., KUDELKA, A.P., MAGUIRE, P., NOVACK, D.,
GOLDSTEIN, M., MYERS, E.G., BUST, R.C. Jr. 1997:
1997: Improving physician-patient communication in
cancer care: outcome of a workshop for oncologists.
Journal of Cancer Education 12. 166173.
BAILEY, R.K., GEYEN, D.J., SCOTT-GURNELL, K., HIPOLITO, M.M.S.,
BAILEY, T.A., BEAL, J.M. 2005: Understanding
and treating depression among cancer patients.
International Journal of Gynecological Cancer 15.
203-208.
BAKKER, D., FITCH, M., GRAY, R., REED, E., BENNETT, J. 2001:
Patient-health care provider communication during
chemotherapy treatment: the perspectives of women
with breast cancer. Patient Education and Counselling
43. 6171.
BECK, A. T., WARD, C. H., MENDELSON, M., MOCK, J., ERBAUGH,
J. 1961: An inventory for measuring depression.
Archives of General Psychiatry 4. 561571.
BECK, A. T., WEISSMAN, A., LESTER, D., TREXLER, L. 1974:
The measurement of pessimism: The Hopelessness
Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology
42. 861-865.
BLACKHALL, L. J., MURPHY, S. T., FRANK, G., MICHEL, V., AZEN, S. 1995:
Ethnicity and attitudes towards patient autonomy.
Journal of the American Medical Association 274.
820-825.
BUTOW, P.N., KAZEMI, J.N., BEENEY, L.J., GRIFFIN, A., DUNN, S.M.,
TATTERSALL, M.H.N. 1996:
When the diagnosis is cancer: Patient communication
experiences and preferences. Cancer 77(12). 2630-
2637.
CLARKE, J. N., EVEREST, M. M. 2006:
Cancer in the mass print media: Fear, uncertainty
and the medical model. Social Science & Medicine
62(10). 2591-2600.
304 Dgi Lszl Csaba
COX, A., JENKINS, V., CATT, S., LANGRIDGE, C., FALLOWFIELD, L.
2006: Information needs and experiences: An audit
of uk cancer patients. European Journal of Oncology
Nursing 10(4). 263-272.
DAVIDSON, J. R., BRUNDAGE, M. D., FELDMAN-STEWART, D. 1999:
Lung cancer treatment decisions: Patients desires
for participation and information. Psycho-Oncology
8. 511-520.
DGI, L. Cs. 2008: Pszichoszocilis kockzati tnyezk szerepe a
daganatos megbetegedsekben. In: Eslyersts
s letminsg a mai magyar trsadalomban.
Szerkesztette: KOPP, M. Budapest: Semmelweis
Kiad, 557-568.
DUBLER, N.V., POST, L.F. 1998: Truth telling and informed consent. In: Psycho-
oncology. Szerkesztette: HOLLAND, J.C. New York:
Oxford Press, 1085-1095.
EGGLY, S., PENNER, L. A., GREENE, M., HARPER, F. W. K., RUCKDESCHEL,
J. C., ALBRECHT, T. L. 2006:
Information seeking during bad news oncology
interactions: Question asking by patients and their
companions. Social Science & Medicine 63(11).
2974-2985.
ESBENSEN, B. A., SWANE, C. E., HALLBERG, I. R., THOME, B. 2008:
Being given a cancer diagnosis in old age: A
phenomenological study. International Journal of
Nursing Studies 45(3). 393-405.
FALLOWFIELD, L., JENKINS, V. 1999:
Effective communication skills are the key to good
cancer care. European Journal of Cancer 35. 1592
1597.
FALLOWFIELD, L.J., BAUM, M., MAGUIRE, G.P. 1986:
Effects of breast conservation on psychological
morbidity associated with diagnosis and treatment
of early breast cancer. British Medical Bulletin 293.
1331-1334.
FOLKMAN, S., LAZARUS, R. 1980: An analysis of coping in a middle aged
community sample. Journal of Health and Social
Behavior 21. 219-239.
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 305
FORD, S., FALLOWFIELD, L., LEWIS, S. 1996:
Doctor-patient interactions in oncology. Social
Science & Medicine 42(11). 1511-1519.
GIDRON, Y., RUSS, K., TISSARCHONDOU, H., WARNER, J. 2006:
The relation between psychological factors and DNA-
damage: A critical review. Biological Psychology 72.
291304.
GOTAY, C.G. 1996: Cultural variation in family adjustment to cancer.
In: Cancer and the family. Szerkesztettk: BAIDER,
L., COOPER, L.C., KAPLAN-DE-NOUR, A. New
York: Wiley, 3149.
HEGEDS, K. 1995: Vlasz Rger Zitnak a betegek tjkoztatsrl s a
hospicerl. Vgeken 6 (2). 41.
HEGEDS, K. 1999: A haldokl betegek jogai Magyarorszgon. Magyar
Bioetikai Szemle 5 (1). 12-21.
HOLLAND, J.C., GEARY, N., MARCHINI, A., TROSS, S. 1987:
An international survey of physician attitudes and
practice in regard to revealing the diagnosis of
cancer. Cancer Investigation 5. 151154.
HORIKAWA, N., YAMAZAKI, T., SAGAWA, M., NAGATA, T. 1999:
The disclosure of information to cancer patients and
its relationship to their mental state in a consultation-
liaison psychiatry setting in Japan. General Hospital
Psychiatry 21. 368373.
HORIKAWA, N., YAMAZAKI, T., SAGAWA, M., NAGATA, T. 2000:
Changes in disclosure of information to cancer
patients in a general hospital in Japan. General
Hospital Psychiatry 22. 3742.
HOSPICE ROMNIA 2008: Campanie nationala de constientizare a problemelor
cu care se confrunta pacientii cu boli grave in stadii
avansate - Planul de servicii paliative. http://www.
hospice.ro.
IRIE, M., MIYATA, M., KASAI, H. 2005: Depression and possible cancer risk
due to oxidative DNA damage. Journal of Psychiatric
Research 39. 553560.
306 Dgi Lszl Csaba
KOPP, M. 2006a: A pszichoszocilis tnyezk jelentsge, klns
tekintettel a megelzsre. In: Onkopszicholgia a
gyakorlatban. Szerkesztettk: HORTI, J., RISK, .
Budapest: Medicina, 42-50.
KOPP, M. S., SKRABSKI, ., SZEDMK, S. 2000:
Psychosocial risk factors, inequality and self-rated
morbidity in a changing society. Social Science &
Medicine 51. 1350-1361.
KOPP, M., FALGER, P, APPELS, A., SZEDMK, S. 1998:
Depression and Vital Exhaustion are differentially
related to behavioural risk factors for coronary heart
disease, Psychosomatic Medicine 60. 752-758.
KOPP, M., SKRABSKI , SZEDMK, S. 1999:
A testi s lelki egszsg sszefggsei orszgos
reprezentatv felmrsek alapjn. Demogrfa
XLII,1-2. 88- 119.
KOPP, M., SKRABSKI, . 1992: Magyar lelkillapot. Budapest:Vgeken
Alaptvny
KOPP, M., SKRABSKI, A., SZANTO, Z., SIEGRIST, J. 2006b:
Psychosocial determinants of premature
cardiovascular mortality differences within Hungary.
Journal of Epidemiology and Community Health
60(9). 782-788.
KBLER-ROSS, E. 1988: A hall s a hozz vezet t. Budapest: Gondolat
KVALE, K. 2007: Do cancer patients always want to talk about diffcult
emotions? A qualitative study of cancer inpatients
communication needs. European Journal of Oncology
Nursing 11(4). 320-327.
LAINE, C., DAVIDOFF, F. 1996: Patient-centered medicine a professional evolution.
JAMA 275. 152156.
LEE, A., WU, H.Y. 2002: Diagnosis disclosure in cancer patients-when the
family says no. Singapore Medical Journal 43.
533538.
LEVY, S.M., HERBERMAN, R.B., LIPPMAN, M., DANGELO, T., LEE, J.
1991: Immunological and psychosocial predictors of
disease recurrence in patients with early-stage breast
cancer. Behavioral Medicine 17. 6775.
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 307
LIN, C. C. 1999: Disclosure of the cancer diagnosis as it relates to
the quality of pain management among patients with
cancer pain in Taiwan. Journal of Pain and Symptom
Management 18(5). 331-337.
MALLINGER, J., GRIGGS, J., SHIELDS, C. 2005:
Patient-centered care and breast cancer survivors
satisfaction with information. Patient Education and
Counselling 57. 342-349.
MASSIE, M.J. 2004: Prevalence of depression in patients with cancer.
Journal of the National Cancer Institute Monographs
32. 57-71.
MAYNARD, D. W. 2006: Does it mean im gonna die? On meaning
assessment in the delivery of diagnostic news. Social
Science & Medicine 62(8). 1902-1916.
MCDANIEL, J. S., MUSSELMAN, D. L., PORTER, M. R., REED, D. A.,
NEMEROFF, C. B. 1995:
Depression in patients with cancer. Diagnosis, biology,
and treatment. Archives of General Psychiatry 52(2).
89-99.
MYSTAKIDOU, K., PARPA, E., TSILIKA, E., KALAIDOPOULOU, O.,
VLAHOS, L. 2002:
The families evaluation on management, care and
disclosure for terminal stage cancer patients. BMC
Palliative Care 1:3.
MYSTAKIDOU, K., PARPA, E., TSILIKA, E., KATSOUDA, E., VLAHOS,
L. 2004: Cancer information disclosure in different
cultural contexts. Supportive Care in Cancer 12. 147-
154.
PERCZEL-FORINTOS, D., SALLAI, J., RZSA, S. 2001: A
Beck-fle Remnytelensg Skla pszichometriai
vizsglata. Psychiatria Hungarica 16 (6). 632-643.
PERSSON, L., HALLBERG, I.R. 2004:
Lived experience of survivors of leukemia or
malignant lymphoma. Cancer Nursing 27. 303313.
PHUNGRASSAMI, T., SRIPLUNG, H., ROKA, A., MINTRASAK, E.,
PEERAWONG, T., AEGEM, U. 2003:
Disclosure of a cancer diagnosis in thai patients
treated with radiotherapy. Social Science & Medicine
57(9). 1675-1682.
308 Dgi Lszl Csaba
PILLING, J. (szerk.) 2008: Orvosi kommunikci (msodik kiads). Budapest:
Medicina
PILLING, J. 2003: A gysz llektana. In: Gysz. Szerkesztette: PILLING,
J. Budapest: Medicina, 27-52.
PILLING, J. 2004: Rossz hrek kzlse. In: Orvosi kommunikci.
Szerkesztette: PILLING, J. Budapest: Medicina,
389412.
PINQUART, M., DUBERSTEIN, P.R., 2004:
Information needs and decision-making processes in
older cancer patients. Critical Review of Oncology/
Hematology 51. 69-80.
PRONZATO, P., BERTELLI, G., LOSARDO, P., LANDUCCI, M. 1994:
What do advanced cancer patients know of their
disease? A report from Italy. Supportive Care in
Cancer 2(4). 242244.
RAHE, R.H., TOLLES, R.L. 2002: The Brief Stress and Coping Inventory: A Useful
Stress Management Instrument. International Journal
of Stress Management 9. 6170.
RISK, . 1999: Bevezets az onkopszicholgiba. Budapest:
Animula
RISK, . 2006: A daganatos betegsg klnbz fzisaiban az
alkalmazkods pszichoszocilis jellemzi. In:
Onkopszicholgia a gyakorlatban. Szerkesztettk:
HORTI, J., RISK, . Budapest: Medicina, 85-92.
ROBERTS, C.S., COX, C.E., REINTGEN, D.S., BAILE, W.F., GIBERTINI, M.
1994: Infuence of physician communication on newly
diagnosed breast patients psychologic adjustment
and decision-making. Cancer 74. 336-341.
ROMNIA HIVATALOS KZLNYE 2003:
46-os trvny a betegek jogairl (2003.01.21; 51/29),
Bukarest
ROTER, D. 1989: Which facets of communication have strong effects
on outcome-a meta-analysis. In: Communicating
with medical patients. Szerkesztettk: STEWARD,
M., ROTER, D. Newbury Park: Sage Publications,
183-196.
A daganatos betegsgek pszichoszocilis vetleteinek vizsglata Erdlyben 309
RYAN, H., SCHOFIELD, P., COCKBURN, J., BUTOW, P., TATTERSALL, M.,
TURNER, J., GIRGIS, A., BANDARANAYAKE, D., BOWMAN, D. 2005:
How to recognize and manage psychological distress
in cancer patients. European Journal of Cancer Care
14. 715.
SALMON, P., HOLCOMBE, C., CLARK, L., KRESPI, R., FISHER, J.,
HILL, J. 2007: Relationships with clinical staff after
a diagnosis of breast cancer are associated with
patients experience of care and abuse in childhood.
Journal of Psychosomatic Research 63(3). 255-262.
SARDELL, A.N., TRIERWEILER, S.J. 1993:
Disclosing the cancer diagnosis. Cancer 72. 3355-
3365.
SIMINOFF, L. A., RAVDIN, P., COLABIANCHI, N., SAUDERS-STURM, C.
M. 2000: Doctorpatient communication patterns in
breast cancer adjuvant therapy discussions. Health
Expectations 3. 2636.
SPIEGEL, D., BLOOM, J.R., YALOM, I. 1981:
Group support for patients with metastatic cancer.
Archives of General Psychiatry 38. 527533.
STREET Jr, R. L., GORDON, H., HAIDET, P. 2007:
Physicians communication and perceptions of
patients: Is it how they look, how they talk, or is it
just the doctor? Social Science & Medicine 65(3).
586-598.
SZAB, G., RZSA, S. 2006: Az letesemnyek hatsa az letminsgre. In: A
magyar npessg letminsge az ezredforduln.
Szerkesztettk: KOPP, M., KOVCS, M.E. Budapest:
Semmelweis Kiad, 324-337.
VARGA, J., TIRINGER, I. 2004: A betegtjkoztats kommunikcis krdsei. In:
Orvosi kommunikci. Szerkesztette: PILLING, J.
Budapest: Medicina, 145-168.
WANG, S.-Y., CHEN, C.H., CHEN, Y.S., HUANG, H.L. 2004:
The attitude toward truth telling of cancer in Taiwan.
Journal of Psychosomatic Research 57(1). 53-58.
YASKOWICH, K.M., STAM, H.J. 2003:
Cancer narratives and the cancer support group.
Journal of Health Psychology 8. 720-737.
Demeter Gyula
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik
srlse obszesszv-kompulzv zavarban
Bevezets
Jelen tanulmnyunkban az obszesszv-kompulzv zavarra (OCD, knyszerbetegsg)
jellemz tnetek mgtt megtallhat kognitv defcit bemutatsra fkuszlunk,
melyek kzl elgondolsunkban a prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik
srlsei kpezik a kzponti krdst. Jllehet az OCD htterben megtallhat kognitv
defcit mibenlte mg egyltaln nem tisztzott, a legtbb kutat egyetrt abban, hogy
ez valahol a vgrehajt funkcik srlsben ragadhat meg, amit mi a prospektv
emlkezet zavarval kapcsolunk ssze.
A betegsgek nemzetkzi osztlyozsa a knyszerbetegsget a szorongsos
krkpekhez sorolja, melyet a knyszergondolatok (obszesszik) s a knyszercselek-
vsek (kompulzik) jellemeznek. Gyermekkorban s felnttkorban egyarnt elfordul
krkp, mely lettartam pervalencija 1,9-3,3% kz tehet, ezzel a negyedik
leggyakoribb pszichitriai megbetegeds a vilgon, a fbik, a pszichoaktv abzusok,
s a major depresszik utn. Teht gyakoribb, mint az epilepszia s a szkizofrnia. Az
epidemiolgiai adatok alapjn az OCD-s betegek teljes populcijban a frf/n arny
1:1. Gyakran egytt jr ms zavarokkal, mint depresszi, egyb szorongsos zavar (pnik,
fbia), haj- s szemldktpegets, hipochondria, tic- s Gilles de la Tourette betegsg,
illetve evszavar (anorexia, bulimia). A knyszerbetegsg ltrejttben biolgiai s
pszicholgiai tnyezk egyarnt szerepet jtszanak. Jelenlegi ismereteink tkrben
OCD-ben elssorban az orbitofrontlis rendszer s a bazlis ganglionok (striatum, globus
pallidus, thalamus,) valamint a neurotranszmitterek kzl a szerotonin s a dopamin
rendszer rintettek. Az elbbi mellett szl a SSRI gygyszerek hatkony alkalmazsa, mg
az utbbi mellett azoknak az antipszichotikumoknak az alkalmazsa melyek a cortico-
striato-thalamicus dopaminerg krk hiperaktivitst gtoljk.
1
A csaldi halmozds
a httrben meghzd genetikai tnyezkre utal. A tanulselmletek szemszgbl a
tnetek, mint a szorongsra adott kondicionlt vlaszok jelentkeznek, mely gondolat a
betegsg gygytsban alkalmazott viselkedsterpia kiindulsi pontjt kpezi. Fontos
megklnbztetnnk a knyszert az aggodalmaskodstl, mellyel mindennapi letnk
sorn akr mi is szembeslnk. A knyszergondoltak irracionalitsval a beteg tisztban
van s azzal is, hogy a gondolatok sajt elmjnek termkei, viszont nem tud ellenllni
a ritulis viselkedsek kivitelezsnek, melyek akadlyozzk munkjnak, csaldi-,
trsas kapcsolatainak normlis vitelben. A cselekvsek legtbbszr szorosan egytt
1 Harsnyi, 2007a: 253254.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 311
jrnak a knyszergondolatokkal s a szorongs szintjnek cskkentst szolgljk. Az
esetek kisebb szzalkban viszont kln-kln is elfordulhatnak. Az albbiakban
rviden bemutatjuk a leggyakoribb knyszergondolatokat s knyszercselekvseket,
amibl ezek irnyultsga, tmja is tetten rhet.
A knyszergondolatok olyan kellemetlen, nidegen, visszatr gondolatok vagy
gondolattredkek, melyek a beteg akarattl fggetlenl trnek be a tudatba s annak
ellenre, hogy tisztban van irracionlis voltukkal, nem tud tlk szabadulni:
Szennyezdssel kapcsolatos knyszergondolatok (flelem a fertzsektl,
betegsgektl, piszoktl, testnevektl).
Agresszv knyszergondolatok (flelem attl, hogy krt tesz magban
vagy msokban; agresszv fantzik).
Szexulis knyszergondolatok (tiltott perverz gondolatok; agresszv
szexulis fantzik).
Vallsos knyszergondolatok (tlzott moralizls; attl val flelem, hogy
valamilyen szentsgtrst kvet el).
Szimmetrival, pontossggal kapcsolatos knyszergondolatok (a renddel,
pontossggal kapcsolatos flelmek).
A knyszercselekvsek olyan tlzott vagy rtelmetlen cselekvssorok, melyeket a
beteg bels, de szmra idegen ksztetsek hatsra jra s jra vgrehajt s legtbbszr
a knyszergondolatok ltal keltett szorongs cskkentst szolgljk:
Tisztlkodsi knyszercselekvsek (tlzott, vagy ritulis kzmoss,
fogmoss, frds, testpols).
Ellenrzsi knyszercselekvsek (tlzott kontroll; zrak, ajtk stb.
ellenrzse).
Ismtlses ritulk (jrars, jraolvass; lpcszs - lpegets).
Imdkozsi ritulk.
Szmolsi ritulk (lpcsk, lmpk, kvek, szavak stb. szmolsa).
Jelenleg a DSM IV-ben (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
3 alcsoportot tallunk: 1. elsdlegesen knyszercselekedetekkel jellemzett alcsoport; 2.
elssorban knyszergondolatokkal jellemzett alcsoport; 3. kevert formk. Feltehetleg
a DSM kvetkez vltozatban mr egy jabb, 5 csoportos osztlyozs fog szerepelni,
mely az OCD dimenzionlis megkzeltst fogja tkrzni. Ezek a faktorok a
kvetkezk: 1. kontamincis knyszergondolatok, szomatikus betegsgektl val
flelmek, tisztlkodsi kompulzikkal; 2. szimmetrival s pontossggal kapcsolatos
knyszergondolatok ismtlsi, szmolsi, rendezsi knyszerekkel; 3. gyjtgetsi,
felhalmozsi knyszerek; 4. szexulis s vallsi knyszergondolatok.
2
2 Harsnyi, 2007b: 368.
312 Demeter Gyula
Mi kpezi a kzponti neurokognitv defcitet OCD-ben?
A tanulmny e rszben ismertetjk a prospektv emlkezet fogalmt, s rvilgtunk
azokra az sszefggsekre, melyek az OCD tnetei s ezen emlkezeti rendszer srlsei
kztt fennllhatnak. Nem clunk a teljes neuropszicholgiai profl bemutatsa, hanem a
kzponti kognitv srlsknt megfogalmazott vgrehajt defcit ismertetse. Ugyanakkor
vzoljuk azt az elkpzelst, ahogyan ezek az elmleti konstrukcik sszekapcsolhatak
s rtelmet nyerhetnek az OCD tneteinek magyarzatban. A szakirodalmi adatok
ttekintse mellett sajt vizsglatainkbl is bemutatunk rszeredmnyeket.
A prospektv emlkezet az a kpessgnk, mely lehetv teszi, hogy egy szndkot
megrizznk, feleleventsnk s a jv egy adott idpontjban s kontextusban ki is
vitelezznk. Vagyis a jvre vonatkoz cselekvsi szndk megrzst jelenti.
3
Egy pr
plda htkznapi letnkbl, melyek kivitelezse e rendszer sikeres mkdstl fgg:
a munkbl hazafele tejet kell vsrolnom a lenti kzrtben; este pontban nyolckor
be kell vennem a gygyszereimet; amikor tallkozom X-szel, t kell neki adnom Y
zenett stb. Ezen emlkezeti rendszer kutatsa lnyeges szerintnk, mivel jabb
adatokkal szolglhat az emberi emlkezet mkdsvel kapcsolatban, s ugyanakkor
az eredmnyek szmtalan gyakorlati alkalmazsra adhatnak lehetsg, hogy csak
egy pr terletet emltsnk ezek kzl: gygyszerszeds, lgi irnyts, navigcis s
emlkeztet segdeszkzk fejlesztse. Az albbi tblzatban sszefoglaltuk azokat a
lnyeges pontokat melyek megklnbztetik a prospektv emlkezetet a retrospektv
emlkezettl.
RM (Retrospektv emlkezet) PM (Prospektv emlkezet)
Mire kell emlkezni? Mikor kell emlkezni?
Magas informci tartalom Alacsony informci tartalom
Nincs morlis vonatkozs Van morlis vonatkozs
1. sz. tblzat A retrospektv s prospektv emlkezet viszonya
A kt emlkezeti rendszer kztt szoros kapcsolat van, s a prospektv emlkezeti
feladatok megoldsa felttelez egy retrospektv komponenst. A prospektv emlkezs
kvetkez szakaszait klnbztetjk meg:
Kdols a jvre vonatkoz cselekvsi szndk megfogalmazsa
(valamit ksbb tennem kell).
3 McDaniel, 2000: 127.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 313
Megrzs a megfogalmazott szndk s a vgrehajts kzti ksleltets
(ms feladattal vagyok elfoglalva).
Felidzs a viselkedsi szndk adott idben s kontextusban val
felidzse (most kell vgrehajtanom x feladatot).
Vgrehajts a szndkos viselkeds kivitelezsn (vgrehajtom az
adott feladatot).
Feltevsnk szerint ebben a folyamatban van mg egy dnt mozzanat, spedig a
mr sikeresen kivitelezett cselekvs lelltsa, ami knyszerbetegsgben srlt lehet. A
prospektv emlkezsben akaratlagos s automatikus folyamatok egyarnt rszt vesznek.
Az akaratlagos, stratgiai folyamatok irnytst az Ellenrz Figyelmi Rendszer (SAS
Supervisory Attention System) vgzi, ami monitorozza a krnyezetet, s amennyiben
megjelenik a hvinger, lelltja az ppen folyamatban lev cselekvst s elindtja a
szndkos cselekvs kivitelezst. A cl a krnyezet folyamatos monitorozsval
vagy a szndk idnknti frisstsvel rhet el. Az automatikus, nem-akaratlagos
folyamatok esetben a hvinger megjelensekor az asszociatv memria rendszer
automatikusan, kevs kognitv erforrst felhasznlva elhvja a hvingerrel trstott
informcit. A Tbbszrs Folyamat Modell (Multiprocess Framework) szerint mindkt
folyamatnak dnt szerepe van a sikeres prospektv emlkezeti teljestmnyben, s az
egynek kpesek modullni azt a mdot, ahogyan megkzeltenek bizonyos prospektv
emlkezeti feladatokat.
4
A prospektv emlkezet vizsglati mdszerei kztt megtalljuk az egyszer,
laborban vgzett feladatokat, lethelyzet gyakorlatokat (x feladat elvgzse utn
kapcsold le a villanyt, hvjl fel szombaton pontban 18 rakor stb.) s a standardizlt
teszteket (pl. Cambridge Prospektv Emlkezet Teszt - CPMT) illetve krdveket (pl.
Prospektv s Retrospektv Emlkezet Krdv PRMQ).
Bizonytkokat talltak PET-t (Pozitron Emisszis Tomogrfa) alkalmazva arra
vonatkozan, hogy eltr krgi terletek jtszanak szerepet a szndkok fenntartsban
s azok kivitelezsben. Jobb oldali parietlis, bilaterlis orbitofrontlis s jobb laterlis
prefrontlis aktivits volt megfgyelhet a szndkok fenntartsakor, a szndkok
kivitelezse viszont a thalamusz aktivitsval volt kapcsolatban.
5
A neuropszicholgia
terletn is tallunk olyan esteket, melyek a prospektv emlkezeti rendszer megltt
tmogatjk. Azoknak a pcienseknek, akiknek srlt a retrospektv emlkezetk,
gyengn teljestenek a prospektv emlkezeti feladatokban, vagyis szignifkns
sszefggs van a retrospektv emlkezeti kpessg s a tervkvetsi magatarts
kztt. Lertak viszont olyan betegeket is, akik p retrospektv emlkezet mellett srlt
prospektv emlkezeti teljestmnyt mutattak. Ezen eredmnyek szerint gy tnik, hogy
a retrospektv emlkezeti kpessgek elfelttelei a prospektveknek, viszont ez fordtva
mr nem rvnyes.
6
4 McDaniel, 2000: 128129., 131132.
5 Burgess, 2001: 551.
6 Burgess, 1997a: 250256.
314 Demeter Gyula
Feltevsnk megfogalmazsakor, miszerint elkpzelhet, hogy OCD-ben a
prospektv emlkezeti rendszer is srl, abbl indultunk ki, hogy knyszerbetegsgben is
rintett az orbotofrontlis rendszer, s amint lttuk, ennek a terletnek dnt jelentsge
van a szndkok fenntartsban, valamint ezeknek a betegeknek nehzsgeik vannak
az n. vgrehajt funkcikat vizsgl vltsi, gtlsi feladatokban. Az emlkezeti
defcit hipotzis szerint a knyszerbetegek azrt hajtjk vgre jra s jra ugyanazokat
a cselekedeteket, mivel nem emlkeznek arra, hogy mr elzleg kiviteleztk azokat,
illetve nem bznak a sajt emlkeikben.
7
Egy msik elkpzels szerint a knyszerbetegek
gyenge prospektv kszsgekkel illetve sok elzetes kudarccal rendelkeznek ezen a
terleten s a kompulzik, mint kompenzcis reakcik igazbl ezeknek a negatv
lmnyeknek a megismtldst hivatottak megelzni.
8
A mi elgondolsunk szerint a knyszerbetegek nem tudjk inaktivlni a mr
kivitelezett szndkaikat, s gy mivel ez a gtlsi mechanizmus kudarcot vall
az elz feladat tovbbra is a vgrehajtand lista rszt fogja kpezni, hozzjrulva
a kompulzv viselkedshez. A prospektv emlkezet sikeres mkdsben szerintnk
ugyanakkor fontos szerepk van azoknak a komponenseknek, melyek a vgrehajt
rendszer sszetevit kpezik. A tovbbiakban ezt a fogalomkrt fogjuk kibontani,
bemutatva az OCD-vel kapcsolatos legfontosabb szakirodalmi eredmnyeket.
A vgrehajt mkds kutatsval kapcsolatos problmk tisztzst nagyban
nehezti az a tny, hogy magt a fogalmat a szerzk sok esetben eltr jelentssel
hasznljk a szakirodalomban, gy mint: problmamegolds, tervezs, viselkeds
kezdemnyezse, kognitv becsls, amihez mg hozzjrul az is, hogy a vgrehajt
mkds zavarait vizsgl eljrsok eltr kognitv folyamatokat vesznek ignybe.
9
Sok kutat a kzponti vgrehajt fogalma helyett szvesebben hasznlja a
vgrehajt funkcik (executive functions) elnevezst, amely mr a nevben is tbb
prhuzamosan mkd kivitelez rendszerre utal. Burgess meghatrozsa alapjn a
vgrehajt funkcik mkdsre van szksg:
tervezst s dntst ignyl feladatoknl;
hibk felismershez s kijavtshoz;
azokban a helyzetekben, ahol teljesen j vagy nem tltanult viselkedst kell
produklni;
veszlyes vagy a kivitelezs szempontjbl nehz helyzetekben;
olyan helyzetekben, ahol a mr kialakult szoksok ellenben kell
cselekedni.
10
A vgrehajt funkcikrl val gondolkodsunk s az ezen a terleten vgzett
vizsglataink elmleti httert Miyake s munkatrsainak pszichometris modellje adja,
7 Sher, 1983: 357.
8 Cuttler, 2007: 350-351.
9 Racsmny, 2000: 4142.
10 Burgess, 1997b: 8384., 110.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 315
mely latens vltoz elemzst alkalmazva a vgrehajt funkcikat hrom f komponens
a vlts (shifting), a frissts (updating) s a gtls (inhibition) mentn rendezi. A vlts
az irrelevns feladatszettrl trtn levls s az adott feladat szempontjbl relevns
szettre trtn tvlts kpessge, a frissts a munkamemria tartalmnak frisstst s
dinamikus manipulcijt jelli, mg a gtls az outputmonitorozst illetve a dominns,
prepotens vlaszok gtlst foglalja magba. Ezek a komponensek egymstl jl
elklnthetek, s klnbz mrtkben jrulnak hozz az olyan komplex vgrehajt
feladatok sikeres megoldshoz, mint pldul a Wisconsin Krtyaszortrozsi Prba
(WCST).
11
Elgondolsunk szerint OCD-ben a vgrehajt komponensek szelektv srlse
kvetkezik be, aminek kvetkezmnye, hogy pl. mg egyes betegek a gtlst vizsgl
feladatokban az egszsgesekkel azonos szinten teljestenek, addig a vltst vizsgl
feladatokban szignifknsan gyengbbek s termszetesen fordtott, illetve a mintzatok
klnbz kombinciival is tallkozhatunk. A vgrehajt rendszer srlse helyett,
teht sokkal inkbb annak egyes komponenseinek srlsi mintzatra kell fkuszlnunk
OCD-ben. A szakirodalomban lert eredmnyek ellentmondsossga is rszben
magyarzhatv vlik e szemlletvltssal.
A vlts vizsglatra az egyik leggyakrabban hasznlt eljrs a WCST, melynek
kapcsn a kapott eredmnyek elgg ellentmondsosak. Az eredeti vltozat 2x64 db.
krtyt tartalmazott, amelyben klnbz szn (piros, srga, zld, kk), formj
(csillag, kereszt, hromszg, kr) s szm (egy, kett, hrom, ngy) alakzat szerepelt.
Az eljrs sorn a vizsglati szemly el kiraknak ngy ingerkrtyt egy piros
hromszget, kt zld csillagot, hrom srga keresztet, ngy kk krt s az a feladata,
hogy csoportostsa a tbbi krtyt egy ltala vlasztott dimenzi, kategria (szn,
forma vagy szm) mentn. A vizsglati szemly (tovbbiakban: v. sz.) a ksrletvezet
feed-backjbl jhet r arra, hogy j csoportostsi kritriumot vlasztott-e vagy sem.
Amikor a v. sz. egy adott kategria szerint tz helyes vlaszt produkl, a vizsglatvezet
anlkl, hogy t erre fgyelmeztetn, megvltoztatja a csoportostsi szempontot (pl. ha
eddig a szn volt, ezutn a forma lesz a csoportostsi kritrium). A tesztnek akkor van
vge, amikor a v. sz. eljut a 6. kategriig, vagy amikor elfogynak a krtyk. A tesztet
akkor is abbahagyjuk, ha a v. sz. egyetlen dimenzi mentn csoportostotta az els 64
db. krtyt. Ktfle hibatpust klnbztetnek meg: a) perszevercis hibk, amikor a
v. sz. a szortrozst az elzleg jnak tartott dimenzi menetn vgzi, annak ellenre,
hogy az osztlyozsi kategria megvltozott s a kapott visszajelzs negatv, b) nem-
perszevercis hibk, amikor a v. sz. j osztlyozsi kategrit keresve hibzik, teht
nem az elz dimenzi mentn folytatja az osztlyozst.
11 Miyake, 2000: 8688.
316 Demeter Gyula
Mg egyes szerzk a knyszerbetegek gyengbb teljestmnyrl szmolnak
be
12,13
ebben a feladatban, addig msok nem talltak szignifkns klnbsgeket.
14
,
15

Ugyanakkor sszessgben elmondhat, hogy a knyszerbetegek kevsb kpesek
fgyelembe venni a kapott feedbacket s gy tanulni a feladat sorn.
16
Ezzel szemben a
knyszerbetegek az gynevezett Object Alternation Tesztben (OAT), ami szintn a vltsi
kpessgek vizsglatra lett kidolgozva, szignifknsan gyengbben teljestenek, mint
az egszsges kontrollszemlyek.
17
A kt prbban kapott eltr eredmnyek a sikeres
megoldshoz szksges eltr mgttes kognitv folyamatoknak tulajdonthatak. Az
OAT feladatban a sikerhez az elzleg megtanult szably gtlsra s megfordtsra van
szksg, az elkvetett hibkrt pedig a vlasz gtlsnak zavara felels.
18
Ugyanakkor a
kt feladat eltr krgi kzpontokat vesz ignybe a WCST a dorsolaterlis prefrontlis
krget, mg az OAT az orbitofrontlis krget , amit a szerzk gy rtelmeztek, hogy
knyszerbetegeknl elssorban az orbitofrontlis rendszer srl, szemben a szkizofrn
betegekkel, ahol a dorsolaterlis prefrontlis kreg srlse a vezet patolgia.
19
Az
eddig trgyalt feladatokban a knyszerbetegeknek szignifknsan tbb itemre volt
szksgk a helyes kategria megtallshoz, amit akr gy is rtelmezhetnk, hogy
a betegek kevsb kpesek a kapott visszajelzseket kellkppen integrlni a mr
rendelkezsre ll informcik kz.
A frisstsi komponens szorosan kapcsoldik a munkamemria fogalmhoz, amit a
szakirodalom szintn a frontlis terletekhez, pontosabban a prefrontlis dorsolaterlis
rgihoz trst.
20
A frisstsi funkci magba foglalja a krnyezet monitorozst,
az elvgzend feladat szempontjbl relevns informcik kdolst, illetve a
munkamemriban lev irrelevns, rgi itemek jakkal trtn kicserlst. Amit
fontos hangslyozni, hogy itt nem az informcik rvid tv megrzsrl, hanem a
munkamemria tartalmnak dinamikus manipulcijrl van sz. A tri munkamemria
legismertebb vizsgleljrsai kz tartozik a sajt vizsglatainkban is alkalmazott
Corsi-kockk feladat, melynek helyes megoldshoz szintn szksg van a frisstsi
mechanizmusra.
Ebben a feladatban a vizsglatvezet egyms utn megrint egy prat az eltte
lev kilenc kockbl, melyet a vizsglati szemlynek azonos sorrendben meg kell
ismtelnie.
12 Boone, 1991: 96.
13 Okasha, 2000: 281-283.
14 Zielinski, 1991: 110.
15 Abbruzzese, 1995: 37., 4042.
16 Bohne, 2005: 385.
17 Abbruzzese, 1997: 907910.
18 Chamberlain, 2005: 409410.
19 Abbruzzese, 1997: 907.
20 Jonides, 1997: 243-271.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 317
1. sz. bra Corsi-kockk feladat
Sajt vizsglatunkban a knyszerbetegek szignifknsan kevesebb (p<0.01) tri
pozcit reprodukltak, mint az egszsges kontrollszemlyek, ami a tri munkamemria
rendszer zavarra utal, pontosabban a frisstsi komponens srlsre. Az albbi brn
vizsglatunk rszeredmnyeit ismertetjk, melyben 15 OCD-el diagnosztizlt beteg s
letkorban, iskolai vgzettsgben, IQ-ban illesztett egszsges kontroll szemly vett
rszt.
A legtbb neuropszicholgiai feladatban a frisstsi komponens a gtlsi
folyamatokkal egytt jtszik dnt szerepet a sikeres megoldsban. A szakirodalomban
elfogadott az a szemllet, hogy a knyszerbetegek a fuencia feladatokban az egszsges
kontroll szemlyekkel azonos szinten teljestenek, azonban szerintnk sokkal
lnyegesebb annak vizsglata, hogy hogyan oldjk meg ezeket a feladatokat a betegek. A
fenti jelensg vizsglata az, ami nagyon sok informcival szolglhat az eltr kognitv
mkdsekrl. A legtbb kutats p lexiklis fuencit tallt knyszerbetegeknl
21
, mg
a szemantikai fuencit vizsgl feladatokban a teljestmnyk gyengbb volt, ami a
szemantikai rendszerben lev informcik cskkent hozzfrsre utal.
22
Ugyanakkor
a nonverblis fuenciavizsglatok eredmnyei elgg heterogn kpet mutatnak OCD-
ben, ami lnyegben az alkalmazott feladatok kzti jelents eltrsekbl addik.
Miyake s munkatrsainak felfogsa szerint a gtls fogalmt, mint vgrehajt
funkcit gy kell rtelmeznnk, mint azt a kpessget, ami lehetv teszi, hogy szksg
esetn szndkosan meggtoljunk egy dominns, automatikus vagy prepotens vlaszt,
amennyiben ez szksges.
23
A gtlsi funkcik vizsglatra az egyik gyakrabban
hasznlt eljrs a Stroop-paradigma, melynek szmos vltozata ismert. Az inkongruens
21 Martinot, 1990: 233.
22 Roh, 2005: 539542.
23 Miyake, 2000: 5758.
318 Demeter Gyula
2 .sz. bra A Corsi-kockk feladatban kapott eredmnyek
helyzetben a vizsglati szemlynek gtolnia kell egy dominns, automatikus vlaszt
(pl. szn olvassa) az elvrt vlasszal szemben (pl. szn megnevezse). Martinot
s munkatrsai
24
azt talltk, hogy knyszerbetegek gyengbben teljestenek a
Stroop feladatban, mint az egszsges kontrollszemlyek, viszont jabb kutatsok
nem talltak bizonytkot ilyen klnbsgekre.
25
Sajt vizsglatunkban, melynek
rszeredmnyeit az albbiakban ismertetjk, szignifkns klnbsget (p<0.01)
csak a reakciidkben talltunk mindhrom helyzetben (sznmegnevezs, olvass,
interferencia), mg az elkvetett hibk szmban nem volt szignifkns a klnbsg.
A vizsgltban 15 OCD beteg s letkorban, iskolai vgzettsgben, IQ-ban illesztett
egszsges kontroll szemly vett rszt. Az ltalunk alkalmazott Stroop feladat hrom
kondcit tartalmazott: a sznmegnevezsi helyzetet (a kpernyn megjelen sznes
X-ekre a sznnek megfelel vlaszbillenty lenyomsval kellett vlaszolni), az
olvassi helyzetet (a sznek neve feketvel volt rva s a jelentsnek megfelelen kellett
vlaszolni) s az interferencia helyzetet (a sznek neve eltr sznnel volt rva s erre
kellett vlaszolni).
A gtls vizsglatra egy msik gyakran alkalmazott paradigma a Go/NoGo
feladat, ahol a vizsglati szemlynek egy motoros vlaszt kell adnia amilyen gyorsan
csak tud, ha a clinger megjelenik (pl. nyomjon le egy adott billentyt), s gtolnia
24 Martinot, 1990: 233.
25 Kuelz, 2004: 192194.
0
1
2
3
4
5
6
7
Csoport

t
l
a
g
OCD
KONTROLL
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 319
kell ezt a vlaszt, ha elterel ingerek jelennek meg. Bannon s munkatrsai az ltaluk
alkalmazott szmtgpes Go/NoGo feladatban azt talltk, hogy a knyszerbetegek
tbb betolakod hibt kvetnek el, mint a kontrollknt hasznlt pnikbetegek.
26
Egy
msik vizsglatban, melyben egszsges kontrollszemlyekkel hasonltottk ssze a
knyszerbetegek teljestmnyt, hasonl eredmnyeket talltak.
27
Az gynevezett Stop-
Signal feladatban ahol a vizsglati szemlyeknek egy motoros vlaszt kellett adniuk,
ha egy zld X jelent meg a kpernyn, s gtolniuk kellett ezt a vlaszt, ha ez pirosra
vltott a knyszerbetegek jobb eredmnyeket rtek el, mint a kontrollszemlyek.
28
Az
eredmnyeket nagyban befolysolja az alkalmazott feladat sajtossga, gy az itemek
exponlsi ideje, a go s a nogo vlaszok arnya, amit a tovbbi kutatsokban fontos
fgyelembe venni.
A tervezsi feladatokban mint pl. a klnbz torony-tesztek (Hanoi, London)
, a knyszerbetegek az egszsgesekhez hasonl teljestmnyt rnek el, viszont a
kivitelezshez tbb gondolkodsi idre van szksgk, s hibzs esetn cskkent az
alternatv megoldsok ltrehozsnak kpessge. Ezeknek a feladatoknak a sikeres
megoldsban is elssorban a gtlsi folyamatoknak van kzponti szerepe.
29
3. sz. bra A Stroop feladatban kapott eredmnyek a 3 kondciban
26 Bannon, 2002: 165170.
27 Aycicegi, 2003: 243, 245246.
28 Krikorian, 2004: 257258.
29 Miyake, 2000: 7678.
0
500
1000
1500
2000
2500
OCD KONTROLL
R
I

(
m
s
e
c
)
RI szin
RI sz
RI interferencia
320 Demeter Gyula
Chamberlain s munkatrsai a knyszercselekvsek s knyszergondolatok mgtt
a gtlsi funkcik srlst felttelezik. Mivel a gtlsi funkcik srltek, a betegek
nem tudjk kiszortani tudatukbl a zavar gondolatokat, illetve nem tudjk lelltani az
ismtld, ritualisztikus cselevseiket. Krds, hogy a fentebb lert kognitv defcitek
miknt hozhatk sszefggsbe a gtlsi dszfunkcikkal, illetve hogy az OCD-
ben azonostott srlt neuronlis hlzatok hogyan vesznek rszt a gtlsi funkcik
modullsban norml szemlyeknl. A szerzk szerint konceptulisan hasznos lehet
a gtls kt tpusnak a megklnbztetse: a) kognitv gtls, ami a bels gondolatok
fltti kontrollt biztostja (srlse eredmnyezi a betolakod, zavar gondolatokat); b)
viselkedsi gtls, a kls motoros viselkeds fltti kontrollt teszi lehetv (srlse
kvetkezmnye az ismtld ellenrz viselkeds). Mindkt gtlsi folyamatban rszt
vesznek kzs kognitv s neuronlis mechanizmusok is.
30
Kvetkeztetsek
A krkp nagyfok heterogenitst s a komorbiditst is fgyelembe vve nem egyszer
megragadni azt a kognitv defcitet, mely a tnetek mgtt megtallhat. Elgondolsunk
szerint ennek tisztzsban elrelpst jelenthet a prospektv emlkezettel kapcsolatos
kutats, valamint a vgrehajt komponensek srlseinek pontos azonostsa. Amint
lttuk, a vgrehajt funkcikkal kapcsolatos eredmnyek elgg ellentmondsosak,
ami pont e funkcik szelektv srlsbl addhat. Annak ellenre, hogy a vltsi,
tervezsi, fuencia s dntsi feladatokban az ltalnos teljestmny szintjn nincsenek
nagy klnbsgek, a knyszerbetegeknl tetten rhet egy nagyobb latencia id, a
perszeveratv vlaszok szmbeli nvekedse s a feedback felhasznlsnak nehzsge.
Az, hogy ezek a viselkedsbeli mutatk a cskkent kognitv feldolgozsi sebessgnek,
az ellenrz elkerl viselkedsnek, a szervezsi stratgik spontn s hatkony
generlsnak vagy csupn a dnts szintjn megjelen bizonytalansgnak msodlagos
kvetkezmnyei, mg eldntsre vr.
Vizsglatainkban olyan vgrehajt defcit mintzatok azonostst tztk ki clul,
melyek rvn lehetv vlik klnbz alcsoportok elklntse a srlt kognitv
funkcik alapjn s egy clzottabb terpis-rehabilitcis program kidolgozsa. A
vgrehajt funkcik klnbz srlsi mintzatainak a pontos tisztzsa egy jelents
lpst jelenthet az OCD endofenotpusainak azonostsban, melyet ugyanakkor
nagymrtkben segthet a prospektv emlkezeti funkcik srlseinek feltrsa s
megrtse.
30 Chamberlain, 2005: 412413.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 321
Felhasznlt irodalom
ABBRUZZESE Massimo FERRI Stefano SCARONE Silvio 1995:
Wisconsin Card Sorting Test performance in obsessive
compulsive disorder: no evidence for involvement of
dorsolateral prefrontal cortex. Psychiatry Research
1995/58. 3743.
ABBRUZZESE Massimo FERRI Stefano SCARONE Silvio 1997:
The selective breakdown of frontal functions in
patients with obsessivecompulsive disorder and in
patients with schizophrenia: a double dissociation
experimental fnding. Neuropsychologia 1997/ 35.
907912.
AYCICEGI Ayse DINN Wayne M. HARRIS Catherine L. ERKMEN Husnu
2003:
Neuropsychological function in obsessivecompulsive
disorder: effects of comorbid conditions on task
performance. European Psychiatry 2003/18. 241
248.
BANNON Shelley GONSALVEZ Craig J. CROFT Rodney J. BOYCE Philip M.
2002:
Response inhibition defcits in obsessivecompulsive
disorder. Psychiatry Research 2002/110. 165174.
BOHNE Antje SAVAGE Cary R. DECKERSBACH Thilo KEUTHEN Nancy J.
JENIKE Michael A TUSCHEN-CAFFIER Brunna WILHELM Sabine 2005:
Visuospatial abilities, memory, and executive
functioning in trichotillomania and obsessive
compulsive disorder. Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology 2005/27. 385399.
BOONE Kyle Brauer ANANTH Jambur PHILIPOTT Linda KAUR Amrit
DJENDEREDJIAN Armen 1991:
Neuropsychological characteristics of nondepressed
adults with obsessivecompulsive disorder.
Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral
Neurology 1991/4. 96109.
BURGESS, Paul W SHALLICE, Tim 1997a:
The relationship between prospective and retrospective
memory: neuropsychological evidence. In: Cognitive
Modells of Memory. Szerkesztette: GATHERCOLE
Susan s CONWEY Martin. London: Psychology
Press, 247272.
322 Demeter Gyula
BURGESS, Paul W 1997b:
Theory and methodology in executive function
research. In: Methodology of frontal and executive
function. Szerkesztette: RABITT Patrick. New York:
Psychology Press, 81-117.
BURGESS Paul W QUAILE Angela Frith Cristopher D 2001:
Brain regions involved in prospective memory as
determined by positron emission thomography.
Neuropsychologia 2001/39. 544-555.
CHAMBERLAIN SR BLACKWELL AD FINEBERG NA ROBBINS TW
SAHAKIAN BJ 2005:
The neuropsychology of obsessivecompulsive
disorder: the importance of failures in cognitive and
behavioural inhibition as candidate endophenotypic
markers. Neuroscience & Biobehavioral Reviews
2005/29. 399419.
CUTTLER Carry GRAF Peter 2007:
Sub-clinical compulsive checkers prospective
memory is impaired. Journal of Anxiety Disorder
2007/21. 338-352.
HARSNYI Andrs CSIG Katalin DEMETER Gyula NMETH Attila 2007a:
A knyszerbetegsg j megkzeltse: a dopaminerg
trik. Psychiatria Hungarica 2007/4. 248-2588.
HARSNYI Andrs CSIG Katalin DEMETER Gyula NMETH Attila
RACSMNY Mihly 2007b:
Dimenzionalits s neurokognitv eltrsek OCD-
ben. Psychiatria Hungarica 2007/5. 366-378.
JONIDES John SMITH Edward E 1997:
The architecture of working memory. In: Cognitive
neuroscience. Szerkesztette: RUG Michael D.
Cambridge: MIT Press, 243276.
KRIKORIAN Robert ZIMMERMAN Molly E FLECK David E 2004:
Inhibitory control in obsessive-compulsive disorder.
Brain and Cognition 2004/54. 257259.
KUELZ Anne Katrin HOHAGEN Fritz VODERHOLZER Ulrich 2004:
Neuropsychological performance in obsessive-
compulsive disorder: a critical review. Biological
Psychology 2004/65. 185236.
A prospektv emlkezet s a vgrehajt funkcik srlse... 323
MARTINOT JL ALLILAIRE JF MAZOYER BM HANTOUCHE E HURET JD
LEGAUT-DEMARE F DESLAURIERS AG HARDY P PAPPATA S BARON
JC SYROTA A 1990:
Obsessivecompulsive disorder: a clinical,
neuropsychological and positron emission
tomography study. Acta Psychiatrica Scandinavica
1990/82. 233242.
McDANIEL Mark A EINSTEIN Gilles O 2000:
Strategic and automatic processes in prospective
memory retrieval: a multiprocess framework. Applied
Cognitive Psychology 2000/14. 127-144.
MIYAKE Akira FRIEDMAN Naomi P EMERSON Michael J WITZKI Alexander
H. HOWERTER Amy WAGER Tor D 2000:
The Unity and Diversity of Executive Functions
and Their Contributions to Complex Frontal
Lobe Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive
Psychology 2000/41. 49100.
OKASHA A RAFAAT M MAHALLAWY N NAHAS J SEIF EL DAWLA A
SAYED M EL KHOLI S 2000:
Cognitive dysfunction in obsessivecompulsive
disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica 2000/101.
281285.
RACSMNY Mihly 2000:
A munkamemria szerepe a megismersben. Erdlyi
Pszicholgiai Szemle 2000/2. 29-48.
ROH Kyu Sik SHIN Min Sup KIM Myung-Sun HA Tae-Hyun SHIN Yong-
Wook LEE Kyung Jin KWON Jun Soo 2005:
Persistent cognitive dysfunction in patients with
obsessive-compulsive disorder: A naturalistic study.
Psychiatry and Clinical Neuroscience 2005/59. 539
545.
SHER Kenneth J FROST Randy O OTTO Randall 1983:
Cognitive defcits in compulsive checkers: an
exploratory study. Behavior Research and Therapy
1983/21. 357363.
ZIELINSKI Carole M TAYLOR Michael Alan JUZWIN Kathryn R 1991:
Neuropsychological defcits in obsessive-compulsive
disorder. Neuropsychiatry, Neuropsychol, and
Behavioral Neurololy 1991/4. 110 126.
Utsz
A konferencira benyjtott 45 eladsbl ht szekciban 38 hangzott el, a ktetben 20,
a Digitlis vltozatban pedig 24 tanulmny kapott helyet.
Az egyes szekcik modertorai az adott szakterlet elismert kutati/oktati voltak, s
a berkezett tanulmnyokat is nagyrszt k lektorltk. Eltr sznvonal eladsok
utn a ktetben egysges remnyeink szerint magas minsg munkkat kvntunk
megjelentetni. ppen ezrt szigoran fgyelembe vettk a lektori vlemnyeket,
javaslatokat, melyek azt gondoljuk nem csak a dolgozatok trsban, fnomtsban
segtettek, hanem a tovbbi munkkhoz is tleteket adtak. A tanulmnyok kztt akad,
mely egy mr elkszlt PhD-disszertci rsze, s akad, amely egy esetleges disszertci
remnybeli kezdete.
Tudomnyterletenknt klnbz formai elvrsoknak kell megfelelnie egy-egy
tanulmnynak, kzlsre bocstott cikknek. Ms szabvnyok, ms kvetelmnyek, eltr
jegyzetelsi mdok szerint kszlnek a termszettudomnyos tmakrkben rdott
dolgozatok, mint pldul egy levltri kutatsokra pl, vagy oral history mdszervel
gyjttt anyagot feldolgoz tanulmny.
A ktet egysgnek szempontjbl igyekeztnk minden rst egy elre megadott formai
kvetelmnyrendszernek megfelelen beszerkeszteni. Egysgestettk a hivatkozsi
mdokat, a jegyzetappartust s a bibliogrfk felptst, az brk/tblk jellst.
Kln ksznet illeti a szerzket, hogy partnerek voltak ebben! Termszetesen ez nem
jelenti, hogy egyenszabstottuk ket: nmely esetben megtartottuk a bibliogrfai
sajtossgokat, a forrsmunkk jellst, az egyni fejezetszmozst. A szerzk
bemutatsnl a tlk kapott informcikat hasznltuk fel.
Digitlis vltozatban nemcsak a nyomtatott ktetet jelentetjk meg, hanem egy
bvtett anyagot is. Azok a tanulmnyok, melyekbl elssorban terjedelmi s
nyomdatechnikai korltok miatt szvegrszeket, cittumokat, forrskzlseket,
angol nyelv absztraktokat illetve tblzatokat, brkat, fotkat, valamint egyb
mellkleteket hagytunk ki, teljes terjedelmkben itt lesznek olvashatak. Minden
ilyen esetben szerkeszti megjegyzsknt jelltk az adott tanulmnyban a kimaradt
rszek elrhetsgt. A Digitlis vltozat megtallhat a http:// kataszter.martonaron.
hu weblap, Tudstr oldal, MSZ szakkollgistk rsai link alatt.
A Mrton ron Szakkollgium nem csak hagyomnypol szndkkal rendezte meg
a 2008. november 10-n tartott konferencit. A tudomnyos konferencia j alkalmat
teremtett arra, hogy egy adott szakterlet kutati megismerkedjenek kollgik
munkssgval, eladsaikkal vitt generljanak, hozzszlsaikkal s szrevteleikkel
segtsk az elhangzott tma tovbbgondolst. A szekcik tvltottak a kzs
gondolkods terepv, tbb esetben egyfajta mhelymunka alakult ki. Ezt folytatva,
a kziratok leadsa utn, llandsult a munkakapcsolat a szerzk s lektoraik kztt,
ami lehetv tette a vits krdsek tovbbi boncolgatst, a tanulmnyok sznvonalnak
emelkedst; fggetlenl attl, hogy az egyes tudomnyterleten bell ki milyen iskolt
vagy irnyvonalat kpvisel.
Ennek a termkeny egyttmkdsnek a tkrben a MSZ meg kvnja teremteni a
lehetsgt s terepe kvn lenni az eladk kzti kapcsolattartsnak, az esetleges
szakmai vlemnyek tkztetsnek, a ktet olvasi fell jv sztnzsek s kritikk
megjelentsnek, illetve azok szerzkhz val eljuttatsnak. S itt kell ksznetet
mondanunk azoknak a doktori iskolknak, kutatintzeteknek s termszetesen tma-
illetve kutatsvezetknek, amik/akik lehetv tettk, hogy vgzett s mg kpzsben
lev doktoranduszaik minden segtsget megkapva vgezhessk kutatsaikat,
megszerezhessk a PhD fokozatot.
Hisszk s valljuk, hogy nincs egyrtelmen lezrhat tudomnyos krds, vgrvnyesen
megoldhat problmafelvets; ahogy nincsenek tovbbi kutatsra rdemtelen tmk
sem. A most megjelent tanulmnyktetben feldolgozott anyagok egy-egy szegmenst
kpviselik a vlasztott tudomnyterletnek, akr sszefoglal jelleggel, akr innovcis
szndkkal rdtak. Szerzik nem vgllomsnak tekintik rsaikat: vagy egy nagyobb
kutatmunka kiindulpontjt, vagy egy rgebb ta tart kutats rszsszegzst, vagy
egy esetleges szekunder feldolgozs lehetsgnek megteremtst adjk t minden
esetben tovbbi munklatokra sztnz gyjtseik/ksrleteik/megfgyelseik
eredmnyeiben.
A szerkeszt
A ktet szerzi
amBrus tNdE (1971, Cskszentmikls) Pcsi Tudomnyegyetem Termszet-
tudomnyi Kar, Fldtudomnyok Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Gyuricza Lszl.
Fiskolai tanulmnyait 1990-ben kezdte meg a szkelyudvarhelyi Benedek Elek
Tantkpzben, ahol 1993-ban szerzett tanti diplomt s szlfalujba kapott cmzetes
kinevezst, majd 1996-tl az egri Eszterhzy Kroly Tanrkpz Fiskola fldrajz szakn
(levelez tagozaton) folytatta tanulmnyait. 2000-ben nyilvntjk fldrajz szakos
tanrr. Az oklevl honostst kveten a cskszeredai Kjoni Jnos Kzgazdasgi
Szakkzpiskolban folytatta oktati munkjt fldrajztanrknt. Cmzetes tanrr
2005-ben neveztk ki. 2001-ben felvtelt nyert a Pcsi Tudomnyegyetem kiegszt,
levelez fldrajz szakra s 2003-ban szerzett egyetemi oklevelet. 2005-2008-ig
ugyanitt Ph.D-hallgat.
Kutatsai fkuszban a szkely falutzesek ssztrsadalmi rtknek feltrsa (a
tzesek tjrehabilitcis s tjhasznostsi krdsnek idszer vizsglata), a telepls
turizmus fenntarthatsg hrmasnak komplexitsa ll.
gostoN palk EmEsE (1977, Nagyvrad) Debreceni Egyetem Blcsszet-
tudomnyi Kar, Trtnelmi s Nprajzi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Bartha Elek.
Kolozsvron vgzett a Babes-Bolyai Tudomnyegyetemen 2001-ben, magyar-
nprajz szakon. A DE nprajz doktori programjban vesz rszt 2007-tl. Dolgozatban
trsadalomnprajzzal, a kalotaszegi falvak (elssorban Alszeg) anyaknyveivel
foglalkozik, az gy felrhat kapcsolatrendszert s trsadalmi jelensgeket vizsglja.
Jelenleg Nagyvradon l, az Eminescu Fgimnzium magyartanra.
dEmEtEr gyula (1976, Sepsiszentgyrgy) Budapesti Mszaki s Gazdasg-
tudomnyi Egyetem, Gazdasg- s Trsadalomtudomnyi Kar, Kognitv Tudomnyi
Tanszk, Pszicholgiai Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Racsmny Mihly.
A Babe-Bolyai Tudomnyegyetemen vgzett, mint gygypedaggus (1999)
s pszicholgus (2001). Tanulmnyait a Iuliu-Haieganu Orvosi s Gygyszerszeti
Egyetem, Molekulris Biolgia Tanszkn folytatta, ahol mesteri fokozatot szerzett
Idegtudomnyok s Molekulris Biolgia szakirnyon (2003). Kutatsait a prospektv
emlkezet, vgrehajt funkcik s knyszerbetegsg tmakrben vgzi.
dgi lszl csaBa (1979, Dicsszentmrton) Semmelweis Egyetem, Mentlis
Egszsgtudomnyok Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Try Ferenc.
Egyetemi tanrsegd a Babes-Bolyai Tudomnyegyetemen, Kolozsvrott, ahol
egyetemi s mesteri tanulmnyait is vgezte. Egy rendkvl fontos s kevss vizsglt
terlettel, az onkolgiai betegsgek pszichoszocilis kockzati s vd tnyezivel
foglalkozik. A tmban eddig kt impakt faktoros nemzetkzi, s 24 magyar illetve romn
nyelv tudomnyos cikke jelent meg. Az erdlyi onkolgiai s magatartstudomnyi
kutats s szervezs fatal egynisge.
FErENc viktria (1984, Pall) Pcsi Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi
Kar, Nyelvtudomnyi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Csernicsk Istvn.
A II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskola angol-trtnelem szakn
szerzett tanri diplomt 2006-ban. Az Alkalmazott Nyelvszeti Doktori Program
keretben foglalkozik a kisebbsgi felsoktats nyelvpolitikai kihvsai tmakrrel,
klns tekintettel a Magyarorszggal szomszdos llamokban megszervezett magyar
tannyelv felsoktatsra.
Doktori tanulmnyai alatt (2006-2009) a fnnorszgi Jyvaskyla Egyetem
Alkalmazott Nyelvszeti Tanulmnyok Kzpontjnak is volt vendgkutatja, de ottlte
alatt a Helsinki Egyetemen megszervezett svd nyelv kpzst is tanulmnyozta.
Szmos magyarorszgi, ukrajnai, valamint klfldi konferencin mutatta be kutatsi
eredmnyeit. Rendszeresen publikl
gspr sNdor (1951, Temesvr) Etvs Lornd Tudomnyegyetem Blcs-
szettudomnyi Kar, Irodalomtudomnyi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Szab B.
Istvn.
1974-ben vgzett Kolozsvron, magyar-francia szakon a Babes-Bolyai
Tudomnyegyetemen. Jelenleg a Marosvsrhelyi Rdi fmunkatrsa, a Sapientia
EMTE raad tanra. 1971 ta foglalkozik rdizssal. A romniai magyar rdizs,
illetve televzizs trtnett kutatja, ezen bell rszletesebben foglalkozott a
Marosvsrhelyi Rdi trtnetvel. Kutatsait a Romniai Magyar Irodalmi
Lexikonban kzlte a Rdi cmsznl, illetve klnbz gyjtemnyes ktetekben
publiklta, kzlk is kiemelkedik a Mdiaknyvek (ENAMIK kiads).
ksz attila (1980, Salnk) Debreceni Egyetem Termszettudomnyi Kar,
Fldtudomnyok Doktori Iskola. Tmavezet: Prof. Dr. Lki Jzsef.
Vgzettsg: Fldrajztanr, Terlet s teleplsfejleszt geogrfus. (Debreceni
Egyetem, 2004)
Kutatsi tma: Borzsa-vzgyjt terletnek geomorfolgiai vizsglata .
mrku aNita (1981, Mezvri) Pannon Egyetem Blcsszettudomnyi Kar,
Nyelvtudomnyi s Nevelstudomnyi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Lengyel Zsolt.
A pszicholingvisztika alprogram 2. vfolyamos doktorandusz hallgatja. Kutatsi
terlete a ktnyelvsg, ktnyelvsgi hatsok s kommunikcis stratgik a krptaljai
magyarok krben. Jelenleg Krptaljn l, ahol 2001-tl a Hodinka Antal Intzetben
dolgozik fatal kutatknt.
mszros attila (1980, Vgsellye) Etvs Lornd Tudomnyegyetem
Blcsszettudomnyi Kar, Nyelvtudomnyi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Knipf
Erzsbet, Prof. Dr. Werner Holly.
2003-ban vgzett a nyitrai Konstantn Egyetemen nmet-magyar szakos
tanrknt. 2003-tl az ELTE doktorandusza a Nyelvtudomny/Germanisztikai
Nyelvtudomny doktori iskoljban. 2006 sztl a Gemeinntzige Hertie-Stiftung
sztndjasaknt a chemnitzi Mszaki Egyetemen folytatta doktori tanulmnyait,
majd ugyanitt 2008 decemberben megszerezte doktori fokozatt a Germanisztikai
nyelvtudomny szakterleten. Jelenleg a rvkomromi Selye Jnos Egyetem Modern
Filolgiai Tanszknek adjunktusa, ahol elssorban nyelvszeti trgy kurzusokat
vezet. Elssorban alkalmazott nyelvszeti trgy kutatsokkal foglalkozik a
transzfertudomny, a szaknyelvek s a szvegtan, valamint az j mdik, ill. azok
nyelvezetnek tmakrben.
miHly EmkE (1982, Cskszereda) Etvs Lornd Tudomnyegyetem
Trsadalomtudomnyi Kar, Szociolgia Doktori Iskola. Tmavezet: Csandi Gbor
Szociolgus, 2007-tl PhD-hallgat. rdekldsi terlete a szegnysg-szociolgia,
a romniai vrosi szegnyek alkalmazkodsa a rendszervltst kvet gazdasgi
szerkezetvltozshoz, az Eurpai Unihoz val csatlakozst kvet j tmeneti
idszakhoz, illetve a szocilis problmkkal foglalkoz civil szervezetek tevkenysge,
hatsa a vrosi szegnysgre.
ptH mikls (1972, jvidk) Szegedi Tudomnyegyetem Termszettudomnyi
Kar, Informatika Doktori Program. Tmavezet: Dr. Palgyi Klmn.
Okleveles villamosmrnk, diplomjt 2001 februrjban szerezte az jvidki
Mszaki Egyetem hradstechnikai szakn. Szkebb szakmai rdekldse a digitlis
kpfeldolgozs, kpinterpolci s kprekonstrukci. Az egyetemi tanulmnyai
elvgzse utn a Szabadkai Mszaki Fiskola flls tanrsegdje lett. Az jvidki
Mszaki Egyetemen kezdte meg a magiszteri kpzst, majd a Szegedi Tudomnyegyetem
Informatikai karn folytatta PhD tanulmnyait. Tmja: Diszkrt tomogrfa.
Az utbbi nhny vben aktv rsztvevje a kzp-eurpai CEEPUS
csereprogramnak is. Eddig Kolozsvron, Kassn s Szegeden volt dikknt, illetve
eladknt.
radvNszky BErtalaN (1980, Vri) Pcsi Tudomnyegyetem
Termszettudomnyi Kar, Fldtudomnyok Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Schweitzer
Ferenc.
A Beregszszi Magyar Gimnziumban rettsgizett. Egyetemi tanulmnyait a
PTE TTK geogrfus szakn vgezte. Kutatsi tmja a geomorfolgia. A Deutsche
Bundesstiftung Umwelt anyagi tmogatsval, lehetsge nylt a Max Planck
Meteorolgiai Intzetben a Tisza vzgyjtjnek vrhat ghajlatvltozst kutatni s
annak hatst a foly vzhozamra.
sass szilvia (1985, Borzsova) Debreceni Egyetem Blcsszettudomnyi Kar,
Nprajz s Kulturlis Antropolgia Doktori Program. Tmavezet: Dr. Bartha Elek.
A II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskola trtnelem-fldrajz
szakn vgzett 2007-ben. Kutatsi terlete a felekezeti s kztemetk nprajza
Krptaljn.
sNtHa gNEs (1978, Marosvsrhely) Etvs Lornd Tudomnyegyetem
Trsadalomtudomnyi Kar, Szociolgia Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Somlai Pter,
Prof. Dr. Hans Bertram.
Sznhztudomnybl a marosvsrhelyi Sznmvszeti Egyetemen, szociolgibl
az Etvs Lornd Tudomnyegyetemen szerzett diplomt. 2004-ben kezdte el
doktori tanulmnyait az ELTE-n s a berlini Humboldt Egyetem posztgradulis
trsadalomtudomnyi iskoljban (BGSS). rdekldsi terlete a mikroszociolgia,
a csaldszociolgia s a trsadalomelmlet. Doktori disszertcijnak tmja a
fatal egyedlll letforma Budapesten s Berlinben. A Sapientia Erdlyi Magyar
Tudomnyegyetem munkatrsa, a Marosvsrhelyi Kar Humn Tanszknek
tanrsegdje.
silliNg lda (1980, Apatin) Etvs Lornd Tudomnyegyetem Blcs-
szettudomnyi Kar, Eurpai Etnolgia Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Szilgyi
Mikls.
Az ELTE BTK Nprajz tanszkn s az ELTE TTK Kulturlis Antropolgia
tanszkn szerzett oklevelet. Harmadves doktorandusz hallgat. Kutatsi terlete:
a vajdasgi piacok, vsrok s a hozzjuk fzd hagyomny, valamint a npi
vallsossg. Tbb magyarorszgi s vajdasgi nprajzi konferencin vett rszt. Kutatsi
eredmnyeirl szakmai folyiratokban szmolt be.
strBa attila (1980, rsekjvr) Slovak University of Technology, Faculty of
Informatics and Information Technologies. Tmavezet: Dr. Ing. Krajcovic Tibor.
Mrnki tanulmnyait Pozsonyban vgezte a Mszaki Egyetem Elektrotechnika s
Informatika karn. Nmetorszgban dolgozik az EnOcean cgben mint szoftverfejleszt
mrnk - begyazott rendszerekkel. Ezzel egyidben vgzi doktoranduszi tanulmnyait a
Pozsonyi Szlovk Technikai Egyetem informatikai karn (FIIT-STU). Disszertcijban
az elem s kbel nlkli begyazott rendszerek szoftverfejlesztsi problmjval
foglalkozik.
szENNyEs aNdrEa (1984, Dnyeprodzerzsinszk) Debreceni Egyetem Multi-
diszciplinris Blcsszettudomnyok Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Bartha Elek.
2007-ben specialist minsts diplomt szerez trtnelem-fldrajz szakprbl
a II. Rkczi Ferenc Krptaljai Magyar Fiskoln. Ez vtl a DE Nprajz Doktori
Program hallgatja. Szakterlete a krptaljai grgkatolikus egyhz trtnethez
s vallsos nprajzhoz ktdik. Krptaljn, Jnosiban l. Jelenleg a beregszszi
Fiskoln dolgozik tanulmnyi eladknt.
takcs zoltN (1982, Zenta) Pcsi Tudomnyegyetem Kzgazdasgtudomnyi
Kar, Regionlis Politika s Gazdasgtan Doktori Iskola. Tmavezet: Prof. Horvth
Gyula.
Okleveles kzgazdsz. Diplomt az jvidki Egyetem Szabadkai Kzgazdasgi
Karn szerez 2006-ban. Tanulmnyait ez vtl Pcsett folytatja, mint PhD hallgat.
A TEMPUS program rsztvevje/sztndjasa 2005-ben, majd a Dr. Zoran ini
Alaptvny sztndjasa a 2005-s vben. 2006-tl a Regionlis Tudomnyi Trsasg
kutatja. Kutatsait a Szabadkai Regionlis Tudomnyi Trsasg s a Szabadkai
Magyarsgkutat Tudomnyos Trsasg keretei kztt folytatja. Magyar nyelven
publikl, 2006-tl folyamatosan. Mintegy tz munkja jelent meg eddig, legutbb a
Kpzettek a jv c. knyv trsszerzjeknt. Jelenleg Magyarkanizsn l.
tFalvi zoltN (1944, Korond) Etvs Lornd Tudomnyegyetem Blcs-
szettudomnyi Kar, Trtnelemtudomnyi Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Vida
Istvn.
A kolozsvri Babes-Bolyai Tudomnyegyetem trtnelem-flozfa karn szerzett
oklevelet. Tantott a korondi gimnziumban, majd dolgozott a marosvsrhelyi rdi A
Ht, az Erdlyi Napl, a Romn Televzi magyar szerkesztsgnek bels munkatr-
saknt is, tantott a Sapientia Erdlyi Magyar Tudomnyegyetemen. Eddig 11 nll
ktete s mintegy 500 tanulmnya ltott napvilgot. Doktori disszertcijnak tmja:
Az 1956-os magyar forradalomhoz kapcsold erdlyi, partiumi hazarulsi perek.
Az 1956-os magyar forradalom s szabadsgharc erdlyi visszhangjrl tbb djnyertes
dokumentumflmet ksztettem: A hallmenet megismtlse, letem g fklya
(az nkntes tzhallt halt Moyes Mrtonrl). Az erdlyi 56-rl tervezett sorozata tz
ktetbl ll
vErEs ptEr (1982, Szkelyudvarhely) Etvs Lornd Tudomnyegyetem
Termszettudomnyi Kar, Fizikai Doktori Iskola. Tmavezet: Dr. Bagoly Zsolt, Dr.
Horvth Istvn.
Az ELTE csillagsz szakn vgzett 2006-ban. Egy vet foglalkozott rdi-
csillagszattal Corkban, rorszgban. 2007-tl azELTE rszecskefzika s csillagszat
doktori programjban tanul. Kutatsi terlete a gamma-kitrsek elemzse tbbnyire
statisztikus mdszerekkel. A gamma-kitrseken kvl mg rdekldik a kozmolgia,
az aktv galaxismagok s a gravitcis lencsk irnt.
PhD-konferencia
A Tudomny Napja tiszteletre rendezett
konferencia tanulmnyaibl
2008. november 10.
P
h
D
-
k
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a

A ktetben publiklt tanulmnyok szerzi:
Ambrus Tnde
goston Palk Emese
Demeter Gyula
Dgi Lszl Csaba
Ferenc Viktria
Gspr Sndor
Ksz Attila
Mrku Anita
Mszros Attila
Mihly Emke
Pth Mikls
Radvnszky Bertalan
Sass Szilvia
Sntha gnes
Silling Lda
Strba Attila
Szennyes Andrea
Takcs Zoltn
Tfalvi Zoltn
Veres Pter