Vous êtes sur la page 1sur 52

Aranyi Lszln

AZ INGA ELMLETE S
GYAKORLATA

Aranyi Lszln
Az inga elmlete s gyakorlata

BioTer Bt. kiadsban


Levlcm: 1464 Bp. 94. Pf. 1342
Tel.: 217-9075
Bvtett kiads
2002. november

ISBN 963 400 538 1

3
AZ INGA ELMLETE S GYAKORLATA
...napvilgra fog mg jnni sok olyan vonatkozs
s rokonsg, mi szervetlen testek kztt, valamint
szerves s szervetlen testek kztt fennll, de elt
tnk mindezideig rejtve maradt. "
(Goethe: Wahlverwandtschaften II. rsz II. fejezet)

A fzetsorozatunk mottjul vlasztott Goethe-i idzet fejezi ki


taln a legjobban az ingzs rejtelmeit.
Az ingzs rvid trtnete
Prizsban a XVII. szzadban egy kapitny egyszer egy gyerme
ket ltott jtszani egy labdval, amely fbl kszlt s gabonasze
mek voltak benne. Ezt a labdt a gyermek egy fonalra fggesztet
te fel s a fonal vgt az egyik ujjra tekerte. Minden alkalom
mal, amikor a gyermek kitartotta a karjt, a labda elbb nhny
lengst tett, majd szablyos krket formlt, amely mind na
gyobb lett. A kapitnyt ez a jelensg elbb szrakoztatta, majd
hosszasan figyelve tbbszr megismteltette a mozgsokat.
A kapitny megfigyelsnek hamarosan hre ment, amely el
jutott a Strasbourg-i Orvosi Fiskola professzorhoz, Gerboinhoz
is, aki kedvelte a szellemes klnlegessgeket. O maga szem
lyesen is meggyzdtt a jelensg valdisgrl, majd ksztett
egy ingt s elkezdett ksrletezni. Meglepetten tapasztalta, hogy
az ingja is ugyanazokat a mozgsokat vgzi, mint a gyermek.
Megfigyelsei alapjn levonta a kvetkeztetst: ha a kezei kztt
tartja, az inga klnleges parancsoknak engedelmeskedik.
Az 1770-es vek fel mr szmosan tanulmnyoztk az inga
mkdst. Ettl az idponttl soroljk az ingt a radiesztziai
mszerek" kz.
Ugyanebben az idben az Olasz Nemzeti Intzet egyik tagja,
Fortis abb is felfigyelt az inga mozgsra. Vaspiritbi ksztett
egy kockaingt, melyet egy 30 cm-es szlra fggesztett fel, s
tapasztalta, hogy amikor jobb keze kt ujja kz fogva egy m-

Sk I gy, test fel kzeltett vele, az inga krz mozgsokat vg


zett.
Nmetorszgban 1809 krl Guillaume Ritter fizikus folytat
ta Fortis abb ksrleteit, s arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az
inga mozgsait egy j, addig mg nem tanulmnyozott er hozza
ltre, amelyet sziderizmusnak nevezett el.
1810-ben tettk kzz Gerboin kutatsainak az eredmnyeit
hygroszkopikus inga" cmmel. Ezzel az inga versenytrsa lett a
varzsvesszs kutatk addig hasznlt eszkzeinek.
Mkdsnek tovbbi kutatshoz klnfle ingakszlkeket
terveztek s ksztettek a zavar tnyezk kizrsra. gy pl.
1838 krl a Loire-menti prefektra vezetje, F. de Briche alko
tott egy ingakszlket, hogy bemutathassa, nem az izmok moz
gstl mkdik a kszlk. De Briche felismerte, hogy az inga
az ingz akaratnak, parancsainak megfelelen mkdik. De
Rutter magnetoszkpot ksztett. veglappal vette krbe az in
gt, hogy llegzetvtel ne befolysolja a mozgst. gy vlte,
hogy a vizsgland test mgneses sugarai kzvetlenl hatnak az
ingra.

De Rutter ingakszlke

5
Szmos ksrletet, megfigyelst vgeztek, majd klnfle elm
letek szlettek az inga mkdsvel kapcsolatosan. Pldul:
E.K. Mller megfigyelsei alapjn az l emberi test kisugr
zsairl a kvetkezket llaptotta meg:
az ujjakon kifel sugrzik;
ez az energia valjban a vr kisugrzsa, ami fgg a vr mi
nsgtl;
e kisugrzst t lehet adni (elg rvid id alatt) fmnek, ebonitrdnak, rzhuzalnak stb.;
ez a kisugrzs thalad klnfle szerves s szervetlen anya
gokon: vegeken, llatbrn, papron stb., de a rteges vas
tag parafin megfogja;
hatst gyakorol a folyadkokra."
Mller mrnk szerint ez a kisugrzs nem azonosthat az is
mert elektromos energival, inkbb emberi ervonal-nyalb
knt" foghat fel, aminek klnfle elnevezsei vannak: ideger,
emberi atmoszfra, ideghullmok, emberi kisugrzs, aura, let
er, OD, odikus ramls, letfolyam stb.
Dord r szerint: a fenomnek az eredmnyeiket a kalorikus
effektusaiktl s egyni rzkenysgktl nyerik."
Paul Serre szerint: a kisugrzsok s hullmok nincsenek
km-hez ktve" (teht brmilyen tvolsgbl rzkelhetk).
Leon Joly a Radiesztzia a tudomny eltt" cm mvben
gy fogalmaz, hogy az ember szervezete egy galvanoplasztizlt
erteljes kszlk, vagyis az emsztsnk annak klnfle vari
nsaival, keringseivel, az izmok s rmozgsok kvetkeztben
elektromossgot s energit termel."
Mrae Curie: a radiesztzia tnemnyes egyetemessg, rsze
a termszet sugrzsnak."
Bouly abb szerint a radiesztzia a krnyezetsugrzs tudo
mnya".
Mermet abb a kvetkezket llaptotta meg: Minden anyag
nak megvan a sajtos, egyni alapsugrzsa, amely jellemz az
anyagra."
A szzadfordulra az ingzs tudomnyt kzs alapokra hoz
tk.

6
Radiesztziai sugrzsok
Alexis Mermet abb, a Genf melletti Jussy Chapelle de Sainte
Madeleine rektora a kvetkez sugrzsokat, energia adsokat
klnbztette meg:
a.) alapsugrzs
b.) vertiklis sugrzs
c.) sszekt sugrzs
d.) fnysugrzs
e.) fej sugr.
Ez a sugrfogalom tbb, mint a materilis-fiziklis ingzs l
nyege. Itt minden sugrzs akarattal oda hozhat, ahov az ing
z akarja. Mermet abb munkssgban tbb materilis jelleg
volt, mint pl. vzkeress, vagy eltnt szemlyek felkutatsa, a
megtalls mdszere azonban szellemi volt.
a) Alapsugrzs: minden dolognak, trgynak, l szervezetnek a
sajtos, egyni sugrzsa. Az alapsugr segtsgvel valamely
anyagot pontosan meg lehet hatrozni minsgileg, helyileg.
Az alapsugr irnya vltozatlan minden egyes testre nzve s
azt tvedhetetlenl jellemzi. gy pl. az ezst alapsugrzsa ke
leti irnyba halad, a rz dlnyugati irnyban.
b) Vertiklis - anyagsugrzs: minden trgy tmegnek megfele
l sugrnyalbot bocsjt ki fggleges irnyban felfel vagy
lefel a testbl. A fggleges sugrzs megadja a rejtett test
dimenziit, behatrolja a trgy teljes szlessgt, alakjt, hoszszsgt.
c) sszekt sugrzs: Mohlberg tanr szerint: minden test
kld a vele azonos jelleg testnek egy radiesztziai sugarat, ez
azt jelenti, hogy kt test kztt, melyek azonos alapanyagbl
vannak, egy radiesztziai sugr mindkt testet sszekti." Az
sszekt sugrzs anyagsugrzs nven is ismert, s a md
szert anyagvizsglati" mdszernek is nevezzk. Ez az alapja
az anyagok radiesztzis mdszerrel trtn sszehasonlt
vizsglatnak, valamint az anyag keressnek, melynl keres
ingt hasznlunk.

7
d) Fnysugrzs: ennek a sugrzsnak az elvt Bouly abb fedez
te fel. O rayon solaire-nek nevezte, mivel azt gondolta, a fny
sugr csak nappal ltezik s a Naptl fgg. Mermet abb sze
rint a fnysugr radiesztziai sugr, elektromagnetikus term
szet. Egy fnyforrs (Nap, vagy mestersges eredet, pl. vil
lanyg, gyertya) minden testet egyenes vonalban sszekt.
e) Fej sugr (rayon mentale): Mermet abb azt a sugrzst, mely
a trgybl kilpve a radiesztta agyval kapcsolatba lp, fej
sugrnak nevezte el. Szerinte az agy a radiesztziai sugrzs
(bioenergia) vev llomsa. A fej sugrzs teht az az ener
getikai sugr, mely az ingz agya s a keresett trgy kztt
szlelhet. Kzmbs, hogy a radiesztta lakszobban, sza
badban, autban vagy replgpben tartzkodik. A fej sugr
megadja a radieszttnak a keresett trgy fajtjt, irnyt, t
volsgt, vznl s rcnl a krlbelli mlysgt is. A fej
sugr jelzi, hogy a keresett trgy hol tallhat.
Ingakpessg
Rudolf Spring Inga tanknyv"-ben a kvetkezk szerint cso
portostotta az embereket az ingzs szempontjbl: rajzolt egy
krt s ebbe egy egyenlszr hromszget. A hrom lees fl
hold megfelel a felntt emberek hrom olyan csoportjnak, akik
nem ingakpesek:
az els csoportba tartoz
20% tagjai a szellemileg na
gyon gyenge, testileg tr
keny, ideges vagy beteg em
berek,
a msodik csoportba tarto
z 20% tagjai tlslyos
emberek, a nagy izomervel
brk, a nagyon gorombk,
k a radiesztzihoz tlftttek,

a harmadik csoportba tartoz 20% az intellektulis, a dog


matikus, a tudomnyos, a kritikus, az eltletekkel br, a
felfuvalkodott, s aki hjn van az intucinak.
A fennmarad 40% az ingakpes. Ebbe a csoportba tartoznak a
lelkileg kiegyenslyozott s egszsges jzan sszel br embe
rek. A legjobb ingzk azok az emberek, akik fejlett tudatalatti
val rendelkeznek. Ezt a kpessget fejleszteni lehet. Szorgalom
mal, gyakorlssal s fegyelemmel lehet elrni a j inga eredm
nyekt. Rudolf Spring a fennmarad 40%-ot kpvisel hrom
szget tovbb osztotta hrom szintre:
a fels rsz jelkpezi, hogy a
40%-nakaz 1/10-e rendelke
zik szellemi, spiritulis k
pessggel,
a kzps rsz jelkpezi,
hogy a 40%-nak a 3/10-e
rendelkezik mentlis, intel
lektulis kpessggel,
az als rsz jelkpezi, hogy a
40%-nak a 6/10-be tartoz
nak azok az ingzk, akik
nem tudjk tlpni a materi
lis, fiziklis ingzs hatrt.

Ingarzkenysg
Az inghoz val rzkenysgnket ki lehet ingzni. Ehhez egy
360 fokos ingadiagramot hasznlunk. Sajt magunk rzkenys
gt kiingzni azonban nem rdemes, mivel a szubjektv hajhogy minl nagyobb legyen az rzkenysgnk - befolysolhat
ja az eredmnyt. Az ingarzkenysg kiingzsa a szellemi ing
zs csoportjba tartozik. Minl magasabb a szellemi fejlettsgi
fokunk, annl nagyobb az rzkenysgnk az ingzshoz. Egyes
emberek nem tudjk, hogy ezzel a tehetsggel rendelkeznek, m-

9
sok - s ez a nagyobb szm - szellemi nhittsgben szenvednek
s j ingznak adjk ki magukat.

50 - tisztn materilis, fiziklis ingzshoz val rzkenysget


jelez
60 - a betegsgek megllaptshoz val rzkenysget jelzi
80 - jelzi, hogy ers akarattal, trelemmel s kitartssal az in
gzshoz val rzkenysg tovbbfejleszthet
100 - jelzi, hogy ingadiagramokkal dolgozni tudunk, kivve a
szellemi ingzst
300 -jelzi kpessgnket a szellemi ingzshoz.

Az ingzkpessg prbja
a) Kssnk fel egy trgyat, pl. egy gyrt kb. 15-25 cm hossz
fonalra. Minl knnyebb a trgy, annl hamarabb bekvetke
zik az inga mozgsa. Ennl a ksrletnl ne tmaszkodjunk a
knyknkre, ez kslelteti az inga kilengst.
b) A fonalat a hvelyk- s mutatujjunk kztt tartjuk. A ke
znknek melegnek kell lennie (teht megfelel vrelltssal

10

brjon). A meleg kz az ingzs legfontosabb tnyezinek


egyike.
e) Tartsuk az ingt a bal tenyernk fl. A balkezesek fordtva
jrjanak el.
d) Mondjuk az ingnak, ill. a mi tudatalattinknak, hogy az inga
mozduljon meg, mindegy, hogy hogyan. Az inga ezutn a re
hat legersebb ernek engedelmeskedik. Ha nem kapunk
eredmnyt, tenyernkkel melengessk meg az ingt, majd is
mteljk meg a ksrletet, a kvetkez utastssal:
frfi esetben: szeretnk a bal tenyerem felett egy jobb krzst
n esetben: szeretnk a bal tenyerem felett egy bal krzst.
Figyeljk a fgg trgyat (inga cscst), amely kb. 2-4 cm-re
van a bal keznk felett. Mozgassuk meg az ingt fggleges
vagy vzszintes irnyba, ezzel elsegtjk az inga krkrs
mozgsnak kialakulst.
e) Ha sikerlt a gyakorlat, kt dolgot llapthatunk meg:
ingzkpessggel brunk,
az inga akarat, gondolat s tekintet ltal befolysolhat.

Az inga helyes tartsa

11
Az inga
Az ingt elssorban a fizikban, ptszetben alkalmaztk a min
dennapi letben.
A gravitcis inga:

ha valamely testet szilrd ponton felfg


gesztnk, gy az a nehzsgi er trvnye
inek engedelmeskedve mindaddig nyuga
lomban marad, amg arra valamilyen kls
er nem hat. Hrom rszbl tevdik ssze:
a felfggeszt pont, a felfggeszt szl s a
tetszlegesen kialaktott ingatest.
Az elektromos inga: az elbbi ingtl abban klnbzik, hogy
szigetelve kell felfggeszteni, az ingatest mivel csak igen kicsi erk mkdtetik knny anyagbl, rendszerint bodzabibl
kszl. Mkdtetshez elektromos tlts
szksges. Mozgsait a gravitcin kvl
elektromos trvnyek is befolysoljk.
A mgneses inga:
klsleg a gravitcis ingval azonos, az
ingatest mgneses. Mkdst a Fld mg
neses tere befolysolja.
A sziderikus inga:
klsleg azonos a gravitcis ingval. M
kdst befolysol tr", er", sugr
zs" mindmig ismeretlen, azonban hatst
a szenzitv test rzkelni tudja.
A radiesztziban hasznlatos sziderikus ingzsnak a tnyezi:
az ingatest,
ingafonal, amely lehet lnc, selyemszl, lszr, hajszl stb.,
vizsglati trgy,
az ingzst vgz szemly.
A sziderikus ingatest anyagul legjobb a srgarezet vlasztani,
de sokan a hegyi kristlyt rszestik elnyben.

12

Vannak, akik a csillagjegyknek megfelelen (asztrolgia sze


rint) vlasztjk meg az ingatest anyagt. Itt azonban vigyzni
kell, hiszen van, akinek lom vagy higany a fme, ami mrgez.
Az ingatest alakja, mrete, formja vltoz, fgg a felhaszn
l egyntl s a felhasznls cljtl. Van olyan inga, amely egy
szer, a tanuls, gyakorls kezdetn alkalmazhatjuk, pl. a
csepp" alak vagy a mimza" inga. A mlyebb, komolyabb
vizsgldsokhoz alkalmazhatjuk az gynevezett mesteringkat", pl. Isis", Karnak" egyiptomi ingkat. Az elveszett tr
gyak, svnyok keressre az n. tan" ingk az alkalmasak, pl.
szelencs inga vagy Mermet abb keres ingja. A spiritulis in
gzshoz a spirl" ingt alkalmazhatjuk. Sly szerint: a nknek
a knnyebb, a frfiaknak a nehezebb ajnlott.
Az inga alkalmazsi terletei:
a) szervetlen anyagok, pl. fmek, vegyszerek sszettelnek
vizsglata, drgakvek valdisgnak megllaptsa stb.
b) szerves anyagok, pl. lelmiszerek, lvezeti cikkek vizsgla
ta (gy vlaszthatjuk ki, hogy szmunkra melyik alkalmas)
c) emberek jellemnek megllaptsa
d) vzkutats, ingersvok megllaptsa
e) eltnt szemlyek, elveszett trgyak felkutatsa, megkeres
se.
Hogyan ingzzunk?
1. ljnk Dl fel fordulva.
2. Mindkt lbunk laposan rintkezzk a talajjal, egymstl
25-40 cm tvolsgban
3. A vizsglati trgyat, ami lehet fnykp, gygynvny, viselt
de nem mosott ruha, sl, keszty stb. a bal oldalra tesszk,
melyre a bal keznket laposan rhelyezzk.
4. A vizsglati asztalra, annak fikjba ms trgyat ne tegynk.
5. Minden fmet, pl. rt, gyrt, lncot stb. vegynk le ma
gunkrl a vizsglat idtartamra.
6. Keznket klbe zrva, jobb lbunkat zsmolyra tve ingz
ni nem lehet.

13
7. Az inga fonalt (a lncot, szlat stb.) a jobb keznkbe lazn
a hvelyk- s mutatujj kztt fogjuk.
8. A kzht kzel vzszintes tartsban legyen; a kar szabadon
vagy knykben altmasztottan.
9. Az ingafonal hosszt gy llthatjuk be, hogy
vagy a tenyernk szlessgt vesszk figyelembe s ez az
ingafonal hossza,
vagy az inga fonalt a mutat- s hvelykujjunk kztt la
zn eresztjk lefel s ahol az inga elkezd jelezni, az a
hosszsg szksges. Ezt egy csomval megjelljk.
10. A flsleges fonalhosszat vagy a tenyernkbe zrjuk gy,
hogy abbl a vge ne lgjon ki, vagy a mutatujjunkra rcsa
varjuk.
11. Az inga tvolsga a vizsglati trgytl kb. 24 cm.
12. A komoly vizsglatokat mindig egyedl - kln szobban vgezzk; ha valaki mgis a szobban tartzkodik, az leg
albb 2 m tvolsgban legyen tlnk.
13. Ha a keznk meleg s a kedlyllapotunk kiegyenslyozott,
az inga hegye s a vizsglati trgy kztt hamarosan ltrejn
a kapcsolat, amit az inga a megfelel mozgsval jelezni fog.
14. Minden vizsglatnl koncentrlni kell.
15. Mindig a vizsglati trgyra nzznk s ne az ingra.
16. Mindig passzvan koncentrljunk, amit fokozatosan ki kell
alaktani magunkban. Ez azt jelenti, hogy kezdetben 5 mp-ig,
majd 10 mp-ig, vgl 30 mp-ig nem gondolunk semmire. Eb
ben az llapotban az agyunk a vev" s vrja a kvlrl j
v hullmokat, sugrzsokat.
17. Az ingt knnyen befolysolhatjuk. Ezrt igen fontos, hogy
soha ne fogalmazzuk meg elre a vlaszt, amit kapni szeret
nnk, hiszen gy feleslegess tesszk a krdst. Az inga moz
gst ms szemly is befolysolhatja, gy lehetleg trsasg
ban ne ingzzunk.
18. Az ingz sajt magra vonatkoz krdseket nem tehet fel,
ilyenkor mst kell megkrnnk a rnk vonatkoz krdsek
kiingzsra.
19. Trelemmel vrjuk ki, amg az inga mozgsba jn.

II
20. Fradtan, kiegyenslyozatlanul, betegen ne ingzzunk!

Az ingavlaszok helyessge fgg:


a) az ingz kpessgtl,
b) a kvnsgmentes passzv koncentrlstl,
c) a feltett krds erklcsi felelssgrzettl.
A krds feltevsnek minden esetben vilgosnak s egyrtel
mnek kell lennie. Az inga IGEN-nel s NEM-mel tud vlaszol
ni. Vizsglat alatt a trgyra s a feltett krdsre kell koncentrlni,
mert minden gondolatszkkens hibs eredmnyt ad.

Az ingzs gondolati elkszletei


A jelentsebb radieszttk szerint - mint pl. Emil Christophe
s Candi (Prof Dr. Cunibert Leo Mohlberg) - hromfle gondo
lati elkszlet szksges az inga gyakorlatokhoz:
IM = Interrogation Mentale - szellemi krdsfeltevs.
Az ingzs mvelete agyi funkci, melyet a szellemi krds
feltevs vezet be. Mohlberg tanr szerint mindenki, aki va
lamely problmhoz nekifog, bensleg krdezi: hogyan fo
gom azt vgrehajtani?" Nem jutunk clhoz, ha az ingt vala
mely trgy fl tartjuk s ezalatt semmire sem gondolunk.
Az ingz agysugaraival igen sok hullmhosszon tud adni s
venni, de mindig csak egy felttel mellett: krds nlkl
nincs felelet. gy fontos teht, hogy az inga ltal megvla
szolhat, egyrtelm, pontos, hatrozott krdst intzznk a
tudattalattinkhoz. A szellemi tudatalatti megllapods nem
ms, mint a feladat tudatos krvonalazsa: Mirl van sz?
Mit akarok? Hogyan keressem meg? Milyen mdszert alkal
mazzak? Mire van mg szksgem: fnykpre, kziratra,
rajzra, trkpre, antennra? A szellemi krdsfeltevs, az IM

teht nem ms, mint szellemi felkszltsg, a gondolniuk


szellemi rendezse. (A krdsek logikus sorrendjnek m r
llaptsa.)
OM = Orientation Mentale - szellemi bells.
OM alatt azt a szellemi bellst rtjk, amikor az ing;i/o l.
ladata tudatban szellemileg azt kvnja, hogy bizonyos ki
sugrzsra - minden ms sugrzs kikapcsolsa mellri
trzkenny vljk s arra szellemileg rlljon. Az ilyen m
don irnytott figyelem olyan szellemi szelektivitst eredm
nyez, amely a kitztt cl rdekben minden zavar krl
mnyt kikapcsol. Szeretnk" vagy kvnom" s sohasem
akarok" valamely trgynak vagy dolognak a kisugrzsra
rzkeny lenni.
Az OM nem azonos a szuggesztival, mert az inga mozgsa
az ingz tudatos akarata nlkl megy vgbe.
CM = Convention Mentale - szellemi megllapods.
Elre meg kell llapodnunk arra vonatkozlag, hogy a kr
dsekre kaphat vlaszokat milyen mozgsokkal jelezze az
inga.

Az ingzs munkamdszerei
Mermet abb s Mohlberg tanr ingzsi munkamdszerket h
rom fcsoportra osztottk fel.
Fizikai vagy passzv mdszer: a vizsglat alapjt valamilyen
kzzel foghat trgy, pl. svny, fm, nvny stb. kpezi. A
mdszer szigoran trgyilagos, amelyhez az ingz semle
ges szellemi kzremkdse szksges.
Alkalmazsi terlete: a trgyak fizikai tulajdonsgainak
megllaptsa megfelel szellemi bells utn.
Szuggesztv, vagy aktv mdszer: ezzel a mdszerrel megha
trozott trgyat vagy annak valamely tulajdonsgt keres
sk. Itt a tudatalattink jtssza a f szerepet.
Alkalmazsi terlete: a diagramingzs minden fajtja.

16
Spiritulis vagy tisztn szellemi mdszer: ebben az esetben
az ingz anyagi trgy nlkl, tisztn szellemi s lelki fi
nombelltssal dolgozik. Az ingz rszre elegend vala
mely trgy vagy szemly nevnek emltse, hogy az arra vo
natkoz krdsre az inga lengssel vlaszoljon. Mohlberg ta
nr szerint e mdszer alkalmazsa egszen klnleges tehet
sget, sok tapasztalatot s gyakorlatot kvn.

ltalnos ingamozgsok
A kr
Kt klnfle krbefut mozgst ismernk. Az egyik a jobbra
krz, amely megegyezik az ramutat jrsval, a msik a bal
ra krz, amely az ramutat jrsval ellenttes irny.
Jobbra fut kr:
A nemzetkzi gyakorlatban a szellemi megllapodsnl
(CM: convention mentale) a jobbra fut kr jelentse: igen,
pozitv. Tgabb rtelemben: Frfi, egszsg, l, harmoni
kus, j, helyes. (J.K. Bhr professzortl szrmazik az a meg
jells, hogy ha a kr forgsa az ramutat jrsval meg
egyezik, akkor az pozitvknt rtkelhet.) A fent felsorolta
kon kvl mg jelkpezi: a lktet letet, a vitalitst, ez akti
vitst, az egszsges letkedvet, a pozitv belltottsgot, tel
jes letsztnt, bsget, hatalmat, valamint a frfiassg
szimblumt is.
Balra fut kr:
A nemzetkzi gyakorlatban a szellemi megllapodsnl
(CM: convention mentale) jelentse: nem, negatv. Tgabb
rtelemben: ni, passzv, beteg. Johannes Boite plbnos
balra forgst figyelt meg azoknl a gygynvnyeknl, ame
lyek fldsugrzs felett nttek, st a szraz rzsnl is.
A gygytsnl a balra krzs jelentheti a testhztarts zava
rt is.

17

Krbe fut mozgs:


jobbra forgs
balra forgs
Ellipszis: jobb s bal forgs:
ll (fggleges)
fekv (vzszintes)
jobbra s balra dlt
csillag vagy rozetta formj
Vonalas mozgs:
fggleges
vzszintes
ferde vagy harnt
jobbra s balra dlt
Az inga nyugalmi llapota:
amikor az inga
nem mozdul s
nem ad jelzst

18

Az ellipszis
Az ellipszis a legvltozatosabb ingafigura. Meg tudja kzel
teni a kralakot; lehet teljes kr, tls, szles vagy keskeny. K
lnbz ferde helyzeteket vehet fel. Testnk skjra lehet mer
leges (fggleges) vagy prhuzamos (vzszintes). Az ellipszis
szimbolizlja a niessget, a lelket, a kedlyllapotot, a vegetatv
idegrendszert. Az asztrolgiban a Holdat, a Vnuszt, a Neptunt.
Jobbra tart fggleges ellipszis:
irnya az ramutat jrsval megegyez. A niessget jel
kpezi. Polaritsa pozitv. Minsgileg a jobbra fut krrel
egyenrtk, de a niessgre rvnyes.
Balra tart fggleges ellipszis:
irnya az ramutat jrsval ellenttes. Jelentse a szellemi
kiegyenslyozottsg, a stabilits hinyt mutatja.
Vzszintes ellipszis:
helyzete vzszintes, kelet-nyugat irny. Forgsirnya jobb
ra krz vagy balra krz lehet. Jelentst illeten az egyes
ingaszakrtk mskppen hatroztk meg: pl. Glahn szerint:
szerelmi kpessget, Vckler szerint: ltalnos emberszere
tetet, Kollenbach szerint: morlis srlst jelent.
Jobbra dl ellipszis:
helyzete szak-nyugat irny. Jelentse: krnyezet, jv,
TE, llek, szellem, kedly
Balra dl ellipszis:
helyzete szak-kelet irny. Jelentse: N, mlt, llek, szel
lem, kedly.
Ellipszis csillag s ellipszis rozetta:
ellipszisekbl sszell csillagkp. A csillag ellipszis azt
mutatja, hogy a lelkier minden lehetsges irnyba hatni k
pes. Magasan kpzett embereknl, mint szellemi vezet, te
remt mvsz, zseni, ltnk, gyakran eredmnyez az inga
kp csillag ellipszis lengs formkat. Mats Sperlings: Die
Diktatur des Atoms" cm munkjban az emberi intelligen
cit egy ellipszisekbl sszelltott csillagkppel tkrzte le.

19
Szerinte egy tlagember kb. 4 s 1/2 csillaggal br, a 6 mr
ritka. (De pl. Bismarck 9, Nagy Frigyes 9, Napleon 11 s
Goethe 17 csillaggal rendelkezett.)

Ellipszis rozetta

Ellipszis csillag

A vonalak
A vonalak az ingnak azon mozgsai, amelyek legtbbszr a
ngy vilgtj fel mutatnak.
Fggleges irny mozgs:
tgabb rtelemben: frfias elv, aktivits, pozitv polarits.
Ebbl a szemszgbl nzve a vonal a krrel analg, a kr s
a fggleges vonal a CM-nl (convention mentale) egy jel
prt alkot, azonos jelentssel. (Bhr megllaptsa szerint
minden szak-dl irny mozgs pozitv, minden kelet-nyu
gat irny mozgs negatv.)
Vzszintes irny mozgs:
a szellemi megllapodsnl (CM) a vzszintes vonal s a bal
krzs egy jelzs prt alkot. Tgabb rtelemben: kedvezt
len, nem egyez, ni, passzv. Ebben az sszefggsben a
vzszintes vonal analg a balra forg krrel.

20
Ferde vagy harnt vonal mozgs:
jelentse: igen is - nem is, is - is. Ilyen vlaszokat az inga
akkor ad, ha a krds feltevsnk nem volt egyrtelm s az
inga nem tud igennel vagy nemmel vlaszolni. A ferde vo
nal inga mozgs esetn a krdst jbl, egyrtelmen meg
fogalmazva kell feltenni.
Inganyugalom
Az inganyugalomnak klnbz jelentse lehet, pldul:
vlasz megtagads a feltett krdsre
lehetetlen a keresett objektum sugrzsnak rzkelse. Ez
azt jelenti, hogy ha pl. szemlyrl van sz, az illet mr nem
l *
vge a figurcinak
tmeneti ressg
megzavart sszekttets, a krdsre adott mdon nem lehet
vlaszolni, ms formt kell vlasztani.
Straniak szerint a fizikai ingzsnl inganyugalom ll be az olyan
anyagok vizsglatnl, amelyiknek nincs kisugrzsa, pl. gyapj,
gyanta, vatta stb.
Az elzekben a nemzetkzi megllapods szerint elfogadott
ingamozgsokat ismertettk. Akik elmlylten akarnk foglal
kozni az ingzssal, azoknl a gyakorls sorn kialakul az egy
ni ingabszd" is. Az ingalengseket csak gy lehet gyakorlatilag
helyesen kirtkelni, ha a vizsglatokat mindig azonos krl
mnyek kztt hajtjuk vgre, s az ellenrzsek sorn is ugyan
azokat az ingajelzseket kapjuk. Pldaknt Csalnyi Ferencnek
ingajelzseibl adunk kzre nhnyat. Ezeknek a jelzseknek az
rtelmezse az egyni meghatrozsai, teht nem jelenti azt,
hogy mindenkinl ugyanaz a jelzs ugyanazt az eredmnyt fogja
adni.
Az ramutat jrsval egyez kr - aszerint, hogy mire in
gzunk s mit vizsglunk - jelentheti a frfmemet, az letert,
letrmt, harmnit, szimptit, biztonsgot, szerencst, hs-

21
get, szeretetet stb. Krdseknl igen"-t. A kisugrzs rtket
kedvezen emeli az inga lnk s nagy vben trtn mozgsa.
Az ellipszis nem olyan kedvez, mint a kr. Az elnylt, hossz
ellipszis igen kedveztlen, mg a krhz simul a szenzitivitst,
a jsgot brzolja.
A fekv ellipszis a vizsglt egyn sztni oldalt, mg az el
nylt ellipszis a szexualitst s szerelmi kszsget dombortja ki.
A merleges ellipszis a niessget, az rzkisget, energit,
szellemi kpessget, a tudst, az akaratot s az EGO"-t jelkpe
zi. A ferde ellipszisek negatv belltottsgot, gyengesget, beteg
sget, szomorsgot, levertsget, antiptit, akaratnlklisget,
gyszt jelentenek.
A vonalszer sszekt lengs negatv belltottsgot, laza
kapcsolatot, szegnysget, nyomorsgot, kicsinyessget jelent.
A merleges lengs az rtelem, az EGO", az akarat vonala.
Szaggatott merleges lengs egoizmust, kemnyszvsget, ura
lomra vgyst rtkel.
Inganyugalom a szv vagy fej felett hallt jelent, ms szervek
felett mkdsi kiessre utal."

Az ingzs eredmnytelensgeinek okai


Trelmetlensg, hinyz koncentrlkpessg, hibs szelle
mi magatarts, grcss eltlet blokkolja az ingt.
Rossz egszsgi llapot, tl hideg kezek, hsgrzet.
Az ingz alkalmatlan volt tudatalattijnak pontos tmuta
tst adni.
Nem kedvez az ingz bioritmusa, meg kell vrni a jobb al
kalmat.
Az ingz nyugtat hatsa alatt van, ide tartozik az altat is.
kszer, kvarcra zavarlag hat.
Elektromos vezetk vagy nagyobb fmtmeg van a kzel
ben.
Szndkos akarat minden ingamozgst a gondolati koncent
rci hatsra a kvnt irnyba kimozdthat.

Tl nehz az inga, gyenge a sugrzs.


Ha kezd ingz nehz vizsglatba kezd.
Vannak, akikre a Hold vltozsai (pl. telihold, jhold) befo
lyssal van, gy vagy hibs lesz az eredmny, vagy ppen
ilyenkor kpesek a legjobb eredmnyek elrsre.
Kedveztlen befolyssal lehetnek a klnfle geopatikus su
grzsok.
Hosszantart ingzs fraszt s kimert.

MERMET abb

23
ALAPOZ" GYAKORLATOK
A kvetkez nhny egyszer gyakorlattal tmutatst kv
nunk nyjtani a kezd ingznak. Termszetesen, ha valaki ma
gasabb szinten kvn ksbb ingzni, a kell gyakorlat megszer
zsvel sokkal mlyebb s sszetettebb krdsekre is kpes lesz
vlaszt kapni az ingtl.
Figyelmeztetni szeretnk azonban mindenkit, hogy amikor
szemlyre vonatkoz krdseket ingzunk, azok vlaszai marad
janak meg a mi ncl szrakoztatsunkra". Az emberek tr
kpessge nem egyforma, van, akinek mr egy ktsztl" is
felborul a lelki egyenslya s nem tudhatjuk, hogy milyen lelki
folyamatokat, reakcikat indtunk el vlaszainkkal. Egyetlen he
lyes inga-eredmny sem ri meg, hogy embertrsainknak kelle
metlen perceket, rkat okozzunk vele.
A jvnkre, sorsunkra vonatkozlag ne ingzzunk, hiszen tu
datalattinkban ott a vlasz, amit hallani" szeretnnk. De mso
kat se krjnk erre, mivel a kapott vlaszt hossz vekre elrakt
rozzuk s gy vagy gy befolysolja tetteinket.
Ne ragaszkodjunk grcssen ahhoz, hogy mi is minden ron
meg akarjuk tanulni az ingzst. Ez a nagy akars" blokkolja az
inga szabad mozgst. Kezdetben csak jtkknt, szrakozsknt
hasznljuk, ismerkedjnk vele. Figyelgessk mozgst 1-2 per
cig, majd tegyk el. Prbljunk ki tbb klnbz formj, m
ret s anyag ingt, hogy kivlaszthassuk a neknk legmegfele
lbbet. Amikor mr hatrozott lengst vagy pl. a tenyernk fltt
krbe fut mozgst kapunk, akkor kezdjk el az egyszer krd
seket feltenni.
Az ingzs sorn a pozitv-negatv" polaritst a szmunkra
j-rossz" meghatrozsknt is megfeleltethetjk. A polarits
vizsglata fontos lehetne szmunkra, mivel a bennnket krbeve
v n. elektroszmog"-bl (pl. klnbz elektromos kszlkek
kisugrzsai) elg sok negatv sugrzs r bennnket, amit pl. po
zitv kisugrzs lelmiszerekkel, folyadkokkal valamelyest el
lenslyozhatunk. Az Altalnos ingamozgsok" cm fejezetben
rszletesen ismertettk a nemzetkzileg elfogadott ingamozg-

24
sok meghatrozsait. Kezdetben csak az igen egyszer ingamozgsokat figyeljk meg s gyakoroljuk be. A ksbbiek sorn
gyis ki fognak alakulni az sszetettebb, ms irny inga jelz
sek is, amit az egyni tapasztalatainknak, megfigyelseinknek
megfelelen rtelmezhetnk.
Krdsnk mindig vilgos s egyrtelm legyen, amire az in
ga igen-nem, illetve jobbra vagy balra krbe fut vlaszt tud ad
ni. Krdsfeltevsnl - minden esetben - a kvetkez lpseket
alkalmazzuk:
a) krdsfeltevs: rzkeny kvnok lenni ... kisugrzsra,
minden ms sugrzs kizrsa mellett.
b) megllapods: ha a kisugrzs ..., gy az inga e z t . . . (vala
milyen mozgssal) jelezze.
Ha az ingnk igen" s nem" vlaszainak jelzseire vagyunk
kvncsiak, akkor azt elszr a fenti mdszer segtsgvel llapt
hatjuk meg. Teht: rzkeny szeretnk lenni az ingm igen" v
lasznak jelzsre, minden ms sugrzs kizrsa mellett. Az in
gm valamilyen mozgssal adja meg a vlaszt. Nhnyszor ism
teljk meg a prbt. Termszetesen a nem"-re is krjk meg a
jelzst.
Mieltt az ingzshoz kezdnk, krdezzk meg az ingtl,
hogy alkalmasak vagyunk-e erre a feladatra. Lehet, hogy napo
kon, heteken keresztl ingzsra alkalmatlanok vagyunk. Ezt fo
gadjuk el.
A diagramokat a kvetkezk szerint hasznlhatjuk:
1. a vizsglati anyagot (pl. fot, nvny stb.) a diagramban je
llt helyre tesszk. Ingnkat a trgy fl tartjuk s gy lla
podunk meg vele, hogy annak a kirsnak az irnyba v
gezzen leng mozgst, amely megfelel a krds feltevsnk
vlasznak.
2. a vizsglati anyagot a diagramban kijellt helyre helyez
zk. A bal keznk mutatujjval vagy a bal keznkben tar
tott antennval" (pl. ceruza) lassan haladunk a diagramban

25
felsorolt szavak fltt, ill. az egyes szavakra rtesszk egy
rvid idre az ujjnkat, mindaddig gy haladunk krbe,
amg a jobb keznkben tartott inga a megllapods szerinti
jelzst nem adja.
Ha ms szmra kvnjuk megllaptani pl., hogy igyk-e csa
lntet, akkor a bal keznkkel megfogjuk a msik szemly kezt
s ingnkat a csalntea fl tartva megfelel krds feltevssel s
megllapodssal krhetjk a vlaszt.
Ha terepen vagy laksban elvesztett trgyat keresnk, clsze
r ms radiesztziai eszkzzel (pl. lengyelbottal) a keress ir
nyt s helyt meghatrozni, majd az ingval folytatni a keresst.
Az inga is alkalmas a geopatikus ingersvok meghatrozsra,
de erre a clra is inkbb ms radiesztziai eszkzt ajnlunk alkal
mazni. Az ingval meghatrozhatjuk, hogy a fld alatt milyen
mlysgben folyik vzr. Lengyelbottal megkeressk a fld alatti
vzr helyt, majd az ingval megmrjk a mlysgt. (Egy kr
beforduls 1 mtert jelent.) Elszr ott gyakoroljunk, ahol ismer
jk a kt mlysgt.
Az ingnkat termszetes anyagbl kszlt (pl. br) tokban
tartsuk. Sohase hordjuk a szv feletti zsebben.
Vizsglatainkhoz sajt ingnkat hasznljuk, mivel az idegen
OD lekzdshez tbblet energira van szksg.
Ingaksrleteinknl mindig trekedjnk arra, hogy a legrvi
debb, legegyszerbb ton jussunk el az eredmnyhez. Az ingzs
is, mint a tbbi radiesztziai vizsglds, cskkenti bioenerginkat, napi tizent percnl tbbet sszefggen ne ingzzunk.
Gyermekeinket ne engedjk ingzni!
Csak akkor menjnk tovbb ksrleteinkben, ha a tallatok
szma a hibs eredmnyek szmt magas szzalkban fellml
jk." (Mohlberg)

26
1. Gyakorlat: brk polaritsnak meghatrozsa
A tloldalon lthat egyszer vonalakon, brkon keressk
meg a pozitv s negatv plusokat. Tallunk olyan helyeket, ahol
az inga nyugalomban marad, nem ad jelzst. Ezek a semleges
pontok, ahol a pozitv s negatv sugrzsok kiegyenltik egy
mst.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) a vonal pozitv
s negatv kisugrzsra, minden ms sugr
zs kizrsa mellett:
b) megllapods: ha a kisugrzs pozitv, az inga az ra mutat
jrsval megegyezen, ha negatv, az ramu
tat jrsval ellenttesen krzzn.
c) ingavlasz:
jelljk be a kis krkbe az inga jelzsnek
megfelelen a + " s - jelzseket.
Egyni megfigyelsek, vizsgldsok:

27

28
2. Gyakorlat: nvnyi rszek polaritsnak vizsglata
Ahogy az elz gyakorlatnl tapasztaltuk, egy egyszer, lta
lunk hzott vonalnak rzkelhetjk a pozitv s a negatv pontjt,
ugyangy minden lettelen trgynak, dolognak, l szervezetnek
ingval megllapthatjuk a pozitv, ill. a negatv oldalt. Rgen pl.
a vrosfalakat gy ptettk, hogy minden egyes ptelemnek
megllaptottk a polaritst, s a vros fel a pozitv kisugrz
s oldal kerlt, mg a negatv kisugrzs a vroson kvlre.
Ingzzuk meg pl. a pitypangot. Nzzk meg a levl sznnek,
a levl htoldalnak, a gykrzetnek, a virgnak, a termsnek, az
egsz nvnynek a polaritst.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) a pitypang kisu
grzsra, minden ms sugrzs kizrsa mel
lett.
b) megllapods: ha pozitv a kisugrzs, az inga az ramutat
jrsval megegyezen, ha negatv a kisugr
zs, az inga az ramutat jrsval ellentte
sen krzzn.
c) ingavlasz:
jelljk be a kis krkbe az inga jelzsnek a
+ " s - jelzseket.
Egyni megfigyelsek, vizsgldsok:

30
3. Gyakorlat: az emberi kz, az ujjak polaritsnak vizsgla
ta
Ingzzuk elszr a keznket: a tenyernket, majd a kzhtat,
mind a kt keznket. Azt tapasztaljuk, hogy a tenyr s a kzht
ellenttes jelzst mutat. Amikor az ujjaink polaritst vizsgljuk,
tallhatunk olyanokat, amelyek fltt az ingnk nyugalomban
marad, nem ad jelzst. Ezeket az ujjakat nevezzk medd", tl
ts nlkli ujj aknk.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) a tenyerem ki
sugrzsra, minden ms sugrzs kizrsa
mellett.
b) megllapods: ha pozitv a kisugrzs, az inga az ra mutat
jrsval megegyezen, ha negatv a kisugr
zs, az inga az ramutat jrsval ellentte
sen krzzn.
c) ingavlasz:
jelljk be a kis krkbe az inga jelzsnek
megfelelen a + " s -" jelzseket.
Egyni megfigyelsek, vizsgldsok: (ajnlott a msik nem, fr
fi vagy ni kezek polaritsnak vizsglata)

31

32
4. Gyakorlat: klnfle vizek polaritsnak megllaptsa
Vizsgljuk meg a kvetkezk polaritst: forrsvz, svnyvz,
csapvz. Elfordulhat, hogy a csapvz felett az ingnk nem ad jel
zst, teht kzmbs" vagy negatv jelzst ad. Ezt a negatv"
vizet tegyk ki kb. egy ra hosszra a napra, majd jbl ingzzuk
meg s zleljk meg. Mit tapasztalunk?
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) a forrsvz pola
ritsra, minden ms sugrzs kizrsa mel
lett.
b) megllapods: ha pozitv a kisugrzs, az ramutat jrsval
megegyezen, ha negatv, az ramutat jr
sval ellenttesen krzzn az inga.
c) ingavlasz:
jelljk be a kis krkbe az inga jelzsnek
megfelelen a + " s -jelzseket.
Egyni megfigyelsek, vizsgldsok:

csapvz

polarizlt csapvz

34
5. Gyakorlat: gygytea vizsglata
Ksztsnk gygytet pl. csalnbl. Ingzzuk ki igen-nem"
krds feltevsvel, hogy szksge van-e a szervezetnknek erre
a gygytera, vagy nem. Ha nem" vlaszt kapunk, clszer a
gygytea polaritst megvizsglni, mivel lehet, hogy ennek a po
laritsa negatv, s ezrt kaptuk a nemleges vlaszt. Negatv lehet
a tenk attl, hogy a csaln olyan helyrl szrmazik, ami a szer
vezetnkkel nincs sszhangban.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni a csalntea kisugr
zsra, hogy szksge van-e a szervezetem
nek r, vagy nem, minden ms kisugrzs ki1
zrsa mellett.
b) megllapods: ha szksges, akkor az inga az igen" jelzs
nek megfelel mozgst, ha nincs r szksg,
akkor a nem" jelzsnek megfelel mozgssal
jelezzen.
c) ingavlasz:
jelljk be a kis krkbe a megfelel inga v
laszokat.
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek:

Gygytea vizsglata

36
6. Gyakorlat: teakeverk kivlasztsa
Nhny egyszerbbnek tn betegsg kezelsre (pl. khgs
csillaptsra) tbb, klnbz alapanyag teakeverk van forga
lomban. Ezek kzl melyik az, amelyik adott esetben a mi szer
vezetnkkel legjobban sszhangban van s a legjobban segts
gnkre lehet, azt ingnk segtsgvel vlaszthatjuk ki. Ausztri
ban, Nmetorszgban mr lteznek olyan mszerek, amivel mr
ni tudjk ezeket a rezgseket s ennek alapjn vlasztjk ki a
megfelel sszettelt.
Fontos! Minden esetben forduljunk orvoshoz, brmilyen egy
szernek is tljk meg egszsggyi problmnkat. Hiszen pl. a
szkrekeds, amiben igen sok ember szenved, igen slyos beteg
sg eljelzse is lehet. A pontos diagnzis ismerete elkerlhetet
len ahhoz, hogy kiegszt kezelst folytassunk nmagunkon.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni az itt lv teakever
kek kzl arra, amelyikre a szervezetemnek
szksge van, minden ms sugrzs kizrsa
mellett.
b) megllapods: amelyik teakeverk sszhangban van a szer
vezetemmel, az inga az ra mutatjrsval
megegyezen (vagy az igen jelzst is krhe
tem) jelezzen.
c) inga vlasz:
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek: (ezt a mdszert alkal
mazhatjuk gymlcsk, zldsgflk, lelmiszerek kivlaszts
nl)

37
Teakeverk vizsglata
Rpti-Romvry:
Gygyt nvnyek
(1980)

Maria Treben:
Egszsg Isten patikjbl
(1990)

(sly
arnyok)
Akcvirg
5
Cickafarkf
5
deskmny
5
Fehrmlyvagykr
5
Izlandi zuzm
5
Kenderkef
5
krfarkkr virg
5
Somkrf
5
Bodzavirg
5
desgykr
.5
Fehrmlyvalevl
4
Hrsvirg
5
Kakukkf
5
Martilapulevl
5
Pipacsszirom
5
Tdflevl
5

(sly
arnyok)
Martilapuvirg
1
Martilapulevl
1
krfarkkrvirg
1
Tdf
1
Lndzss tiflevl
1

Lukcsn gygytei
(1990)
Kankalin
krfarkkr
Ibolya
Kakukkf

40%
30%
15%
15%

Megjegyzs: amennyiben valamelyik keverk felett az inga nega


tv jelzst, adna, ez nem azt jelenti, hogy rossz a keverk. Lehet,
hogy csak az egyik alkoteleme nem megfelel a szmunkra. Ezt
kikereshetjk az ingnkkal, s hasonl hatanyag gygyn
vnnyel helyettesthetjk.

38
7. Gyakorlat: tvzetek vizsglata
Ha kvncsiak arany vagy ezst kszerk tvzsre s ennek
szzalkos sszettelre, gy a tloldalon lv diagram segts
gl szolglhat.
Az aranyat leggyakrabban ezsttel, rzzel vagy mindkettvel
tvzik. Az aranytvzet szne a klnbz tvz anyagoktl
fgg. Az kszeripar a szzad eleje ta a fehr szn aranytvze
tet is hasznlja. A fehr sznt a nikkel vagy palldium hozzad
sval rik el. Minl tbb a rz az tvzetben, annl vrsebb, mi
nl tbb az ezst, annl zldebb az arany. Az ezstt rzzel, pal
ldiummal, nnal, nikkellel, platinval, horgannyal tvzik.
Magyarorszgon az 1937 ta rvnyben lv fmjelzsi tr
vny az arany, ezst finomsgi fokot ezrelk tartalomban hat
rozta meg. Ezt a tloldalon kzljk. Az aranyat kartban, az
ezstt latban fejeztk ki.
A vizsglds sorn elszr llaptsuk meg az tvz anyago
kat, majd ezek szzalkos sszettelt.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) arra, hogy a
gyrm hny %-ban tartalmaz rezet, minden
ms sugrzs kizrsa mellett.
b) megllapods: a szzalkos" tblzat felett annl az rtknl
adjon (vagy krkrs vagy fggleges) jelzst
az inga, amelyik megfelel a rz szzalkos
sszettelnek.
c) ingavlasz:
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek: (hasonl mdon llapt
hat meg ms tvzet sszettele is)

40
8. Gyakorlat: drgakvek vizsglata
A gyakorlatlan szem a tiszta, tltsz kristlyokat, pl. a hegyi
kristlyt vegnek nzheti. Az utbbi vtizedekben az kszeripar
a drgakveket, kristlyokat mestersges ton is ellltja. Az
igazi drgakvek gygyt hatsak. A tloldalon lv diagra
mok segtsget nyjthatnak a drgakvek, kristlyok milyens
gnek" s valdisgnak megllaptshoz.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni (pl.) a gymnt kisu
grzsra, valdisgnak megllaptshoz,
minden ms sugrzs kizrsa mellett.
b). megllapods: az inga azon mez felett adja a (krkrs vagy
fggleges) jelzst, amelyik meghatrozs
megfelel a valdisg megllaptsnak.
c) ingavlasz:
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek: (A felsorolt drgakvek,
l. fldrgakvek kzl kiingzhatjuk a sajt szerencsekvn
ket". A krdsfeltevs utn az ingnkkal lassan a krdiagram f
ltt haladunk, s amelyik mez felett adja a jelzst az inga, az a
k" harmonizl velnk - ez lehet kt-hromfle is.)

Drgakvek vizsglata
Krdiagram a drgakvek, fldrgakvek
meghatrozshoz

Diagram a drgakvek, fldrgakvek eredetnek


megllaptshoz

42
9. Gyakorlat: idpont meghatrozsa
Ha horoszkpot kvnunk kszttetni, ahhoz felttlenl szk
sges tudnunk szletsnk pontos rjt, perct. Ennek meglla
ptshoz nyjt segtsget a tloldalon lthat bra. De termsze
tesen ms idpont behatrolshoz is felhasznlhatjuk. Ingnkat
az rt vagy percet brzol kr szln lassan krbe visszk, ahol
az inga adja a jelzst, abban az rban vagy msodpercben sz
lettnk.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni a (pl.) szletsem
msodpercnek kisugrzsra, minden ms
sugrzs kizrsa mellett.
b) megllapods: az inga az bra felett ott adja a (krkrs vagy
fggleges) jelzst, amikor a szlets megtr
tnt.
c) ingavlasz:
Egyni megfigyelsek, vizsgldsok:

44
10. Gyakorlat: idrend meghatrozs
Elfordulhat, hogy olyan rgi vagy rginek tn trgy kerl a
keznkbe, melynek idbeli szrmazst szeretnnk megllapta
ni. Koncentrljunk pl. az vszzad megllaptsra: az ingnkat
lassan vigyk a vonal diagram felett s figyeljnk a jelzsre. In
gzs alatt a bal keznket rhelyezzk a trgyra. Klfldi kirn
dulsaink sorn szvesen hozunk haza szmunkra idegen kultr
kat kpvisel kultikus trgyakat. Nem vagyunk tisztban ezeknek
a trgyaknak a jelentsvel, szmunkra s krnyezetnk szmra
idegenek (pl. az si ldozati helyekrl szrmaz trgyak igen ne
gatv kisugrzssal brnak, ezek a sugrzsokra rzkeny embe
reket zavarjk).
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni ... trgynak a kisu
grzsra, hogy melyik (pl.) vszzadbl szr
mazik, minden ms sugrzs kizrsa mellett.
b) megllapods: az inga ott adja a (krkrs vagy fggleges)
jelzst, amelyik idpont a fenti krdsnek
megfelel.
c) ingavlasz:
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek:

46
11. Gyakorlat: geopatikus sugrzs megllaptsa
Azt, hogy rokonunk, ismersnk geopatikus vagy egyb mes
tersges sugrhatsoknak ki van-e tve, Bky Lszl termszet
gygysz ltal megrajzolt diagram alapjn kiingzhatjuk. (Ezek
rl a sugrzsokrl itt most rszletesebben nem runk, mivel az
megtallhat az elz fzetnkben, A varzsvessz trtnet"ben.)
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni arra, hogy ... milyen
sugrrtalomnak van kitve, minden ms su
grzs kizrsa mellett.
b) megllapods: az inga a fltt a mez fltt adja a jelzst
(krkrs vagy fggleges) amelyik megfelel
a sugrhatsnak.
c) ingajelzs:
Egyni vizsgldsok; megfigyelsek:

Bky Lszl termszetgygysz diagramja


a geopatikus sugrhatsok megllaptshoz

termszetes sugrzsok

mestersges sugrzsok

48
12. Gyakorlat: elveszett trgy megkeresse
Akik sokat utaznak - zletktk, zletemberek stb. - elhagy
hatjk tkzben pl. a szmukra kedves tollkat. Inga s trkp se
gtsgvel kivlaszthatjk azt a vrost, helysget, ahol vr rjuk"
a toll. Ilyen esetben mr nincs kzvetlen, kzzel foghat trgy a
keznkben, amit ingzunk. gy a kpzeletnkben kell megjelen
teni az elveszett trgynak a kpt s ennek segtsgvel vgezzk
a keresst.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni a ... kisugrzsra
minden ms sugrzs kizrsa mellett.
b) megllapods: az inga (pl.) a trkp fltt ott adja a jelzst
(krkrs vagy fggleges), ahol a keresett
trgy megtallhat.
c) inga vlasz:
Egyni vizsgldsok, megfigyelsek:

50
13. Gyakorlat: egyszer karakter-diagram
Kvncsisgbl - ncl hasznlatra" - kiingzhatjuk msok
karaktert. Ehhez szksges egy fot, de ha mr elg gyakorlot
tak vagyunk, elegend az illet nevre gondolnunk, hogy az in
formcit kiingzzuk. Megvizsglhatjuk azt is, hogy a diagram
ban felsorolt karakterek milyen szzalkban dominlnak.
a) krdsfeltevs: rzkeny szeretnk lenni... . karakternek ki
sugrzsra, minden ms sugrzs kizrsa
mellett.
b) megllapods: az ingm ott adja a jelzst (krz vagy leng),
amely vlasz a legjobban tkrzi az illet ka
raktert.
c) ingavlasz:
Egyni vizsglds, megfigyels: