Vous êtes sur la page 1sur 2

Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Schilderopdracht
naam student: Jura Vister
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de
samenhang tussen product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke
component een waardering geven (1 = lage waardering, 5 = hoge waardering),
maar dat hoeft niet.
component
betekenis

beschrijving

vorm

Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je


hebt toegepast. Waar in het werk is dat goed te zien?
(eventueel detailfotos toevoegen).
Ik heb gekozen om veel kleuren te gebruiken en diepte door
een boom goe naar voren te brengen en andere dingen naar
de achtergrond te brengen.
Ik heb de volgende beeldaspecten gebruikt:
diepte suggestie, groot-klein door de boom die
vooraan staat groter te maken dan bomen die verder
weg staan.
Kleur, de kleuren heb ik vooral gemaakt door primaire
kleuren te gebruiken en te mengen. Ik heb veel
gebruik gemaakt van de herstkleuren: Geel, oranje,
rood, bruin en groen.
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk details aan te brengen in
het werk.

materie

Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het


gebruik van dat materiaal? Had je een nog andere materialen
of gereedschappen willen gebruiken en zo ja waarom?
Potlood, Papier, Verf (kleuren zie je op de foto met het palet
onderaan), water, kwasten en penselen. Ik vond het goed
materiaal, maar moest wel wennen aan het feit dat als je te
weinig water gebruikte bij de verf het veel te dik werd
aangezet en je dat moeilijk kon herstellen. Het liefst had ik
nog extra witte verf gehad om sommige tinten nog net iets
lichter te kunnen maken.
Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over
het onderwerp? Welke beelden hebben je goede informatie
gegeven over de beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben
je op een spoor gezet voor het werken met het materiaal en
de techniek? Geef aan waar je dat in het werk duidelijk
terugziet (eventueel detailfotos toevoegen).
Ik heb me laten inspireren door afbeeldingen uit het
Cantonspark in Baarn. Dit park gaf me een goed beeld over
beeldaspecten. Achteraf had ik wel liever een ander deel van
het park geschilderd waar het oude monument zichtbaar
was.
Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek

beschouwing

werkwijze

Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt


verwerkt? Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad
bij het onderwerp.
Een park in herfstkleuren:
Herfst is altijd al een opvallend seizoen geweest. Bladeren
vallen van de bomen, het weer is onvoorspelbaar en de
mooie kleuren in de natuur geven vaak een prachtig plaatje.
Vroeger ging ik vaak herfstbladeren verzamelen en
natekenen op een blaadje. De verandering van zomer naar
herfst valt goed te zien. De inhoud heb ik verwerkt door aan
het Cantonspark in Baarn te denken, waar ik vroeger vaak
speelde. Ik wil graag de seizoensverandering goed naar
voren laten komen.

1 2 3 4 5
x

gewerkt? Wat heb je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je


lastig?
Ik heb eerder op de basisschool met dit materiaal gewerkt.
De techniek heb ik eerder gehad op de basisschool qua
dieptes. Daar heb ik tekeningen moeten maken van een park
op locatie en moest je goed op alle beeldaspecten letten. Ik
heb ontdekt dat je iets beter op de horizon moet letten en
moet zorgen dat alle verhoudingen en kleuren kloppen.

onderzoek

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het


werkproces hebt gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en
waarom? Hoe heb je de andere 5 componenten in dit proces
meegenomen?
Ik begon met een ruwe schets met potloden wat de
verhoudingen waren en ben dit daarna lichtelijk gaan verven.
Later zijn alle details nog toegevoegd.
Ik heb ontdekt welke menging van kleuren een mooie
herfsttint kunnen geven en hoe de verhoudingen door
lichtere of donkerdere tinten mooier kunnen uitkomen.

Wat vind je
geslaagd? Leg
uit.

Het schilderij ziet er mooi en herfstachtig uit. Diepte valt goed te zien.

Wat kon
beter?
Waarom?

Sommige verhoudingen en kleuren kloppen niet helemaall, nadat het


schilderij was opgedroogd. Ik had een oranje-rood achtige kleur bedacht voor
een boom en deze is nu iets rozer uitgevallen. Ook zijn het bruggetje en het
hekje rondom het water miner mooi uitgevallen. De kale tak boven de roze
boom had ik achteraf ook liever weggelaten.

eindoordeel: 4

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef
van minimaal n door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat
vindt.
beeld
Plaats hier de
afbeelding
van het beeld
of verwijs
naar het
beeld dat
ergens anders
op je blog
staat.

functie(s)
De functie van
de bron is
goed het
winterlandsch
ap te
weergeven.

beschrijving
De afbeelding staat bij onderzoek, dit geeft het park
weer waar ik vaak kom. Meestal kom ik alleen in het
park in de zomer. Doordat ik dat park als
inspiratiebron nam kon ik goed de herfstachtige
aspecten herkennen.