Vous êtes sur la page 1sur 8

Nr.

02-2014

Charlois

Verkiezingskrant
voor Charlois
Het zal u niet zijn ontgaan: er staan verkiezingen voor de deur!
Op woensdag 19 maart kunnen Rotterdammers van 18 jaar
en ouder naar de stembus voor de gemeenteraad n voor de
gebiedscommissie Charlois, de opvolger van de deelraad. In het
hart van deze krant leest u meer over deze verkiezing en kunt u
kennismaken met de veertien deelnemende groeperingen.

Goed, Beter, Best


Carnisse Waar is je kind op school mee bezig? Waar heeft de juf of meester het over
gehad? Dat blijft voor veel ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen vaak een
vraag. Daardoor kunnen zij hun kinderen niet stimuleren en blijven hun talenten onontdekt.
Reden voor Alsare ontwikkeling en advies om een cursus op te zetten voor ouders: Goed,
Beter, Best.
Tekst Marcelien Hakman Fotografie Rob Kamminga

Deze cursus is eind vorig jaar


gegeven op Openbare Sportieve
Basisschool De Kameleon. Ons doel
is om ouders intensief te betrekken
bij het onderwijs aan hun kind in
de onderbouw van de basisschool,
zodat de kinderen zich optimaal
ontwikkelen. Thuis n op school,
vertelt Laura van der Baan, manager
Training en Advies en tevens medeeigenaar van Alsare.

Meer uit talenten van


kinderen halen

Onze methodiek voor ouderbetrokkenheid en taal heet Goed, Beter,


Best en bestaat uit de drie pijlers.
De eerste is onderwijsondersteunend gedrag: wat doe ik thuis met
mijn kind in vervolg op de themas
die op school behandeld worden?
De tweede is partnerschap met
school: de school leren kennen. Hoe

ga je om met de informatie van


school of met de ouderraad. Hoe
kan ik helpen op school? De derde
pijler is het niveau verhogen van
het Nederlands. Het is ontzettend
belangrijk dat ouders het gesprek
met de leerkracht kunnen aangaan.
Dat komt het kind ten goede. De
taalbladen die de ouders tijdens de
cursus krijgen, sluiten aan bij de
onderwerpen waarmee de kinderen
op dat moment bezig zijn. Doel is
om meer uit hun talenten te halen.
Hoe jonger de kinderen, hoe groter
de rol van ouders. Daarom is het
ongelofelijk belangrijk om ouders
met kinderen van twee, tweenhalf
jaar, bij het onderwijs te betrekken.
De Kameleon was heel enthousiast,
waarop de deelgemeente subsidie
gegeven heeft voor een extra groep
eind vorig jaar. We willen dit project
op alle twaalf basisscholen in
Charlois uitvoeren.

Bordjes tellen,
kleuren benoemen

Agnieszka Snadna en Joanne Czarny.

Over de resultaten vertelt Susana


Rodriguez, projectleider bij Alsare:
Wij horen regelmatig van leerkrachten en onderbouwcordinatoren dat het beter gaat met
de kinderen. Zowel met taal als
met hun sociale ontwikkeling.
Door thuis op een andere manier
aandacht te geven, komt het kind
tot bloei en ontwikkelt het zich ook
in andere dingen.
Lees verder op pagina 7 >>

Lopen langs het Levenspad


Op 12 maart organiseert de deelgemeente Charlois de allereerste
Levensloop langs het Levenspad. Charloisers die eerder een wilg aan het
Havenspoorpad adopteerden, wandelen gezamenlijk langs hun bomen.
In 2011 plantte de deelgemeente 275 wilgen langs het Havenspoorpad
en bood Charloisers de mogelijkheid deze te adopteren, ter herinnering
aan een dierbare of aan een heuglijke gebeurtenis. De bomenrij kreeg de
naam Levenspad, omdat elke boom een belangrijk moment in het leven
van een Charloiser markeert. Het project was een groot succes en ook nu
is het voor veel mensen een plek waar ze regelmatig naar terugkeren. Met
de wandeling wordt dit project officieel afgesloten.
Er worden dit voorjaar overigens nog wel twee dingen afgerond: het
schilderen van de namen op het wegdek en het plaatsen van keien langs
het pad, met daarop de bijbehorende herinneringsteksten.

Groen licht voor Speelstad


Met een positief besluit over het Project Bestemmingsplan Speelstad
Rotterdam heeft de Charloise deelraad in haar vergadering van
24 februari groen licht gegeven voor de komst van Speelstad. Ondernemer Van der Most is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor
dit familiepretpark aan de Brielselaan. De raad nam voorts een motie aan
waarmee toegezegd is kritisch te kijken naar het vervoer van en naar
Speelstad.

Charlois

WAT GEBEURT ER IN UW WIJK?


Charlois Zuidrand
Verkeersactie
Charloisse Lagedijk

Op dinsdag 11 februari hielden


bewoners van de Charloisse Lagedijk samen met de politie een grote
verkeersactie op de dijk. Hardrijders
kregen van de politie een stopteken en werden door de bewoners
op hun rijgedrag aangesproken.
Automobilisten die zich wel aan de
maximumsnelheid hielden, kregen
als beloning een zakje autodrop.
De actie vond plaats in het kader
van het project Veilig op de Dijk.
Hierin werken bewoners, politie,
Veilig Verkeer Nederland en de
gemeente samen aan het verkeersveiliger maken van de Charloisse
Lagedijk. De komende maanden
worden er nog vaker verkeersacties
op de Charloisse Lagedijk en omgeving gehouden.

CHIBB bijna klaar

Na maandenlang bouwen is CHIBB


(concept House Instituut voor
Bouw- en Bedrijfskunde) bij de Eemhavenweg nu bijna klaar. CHIBB is
de tweede huis van Concept House
Village in Heijplaat, een bijzonder
project waarin diverse vormen van
ecologische en duurzame bouw in
de praktijk worden getest.
CHIBB is een zeer innovatief en
duurzaam concept voor zowel
wonen als werken. Het wordt vrijwel geheel gebouwd van ecologische, hergebruikte en recyclebare
materialen. CHIBB is daarnaast
zelfvoorzienend in voedsel en energie: door een slimme constructie
wordt optimaal gebruik gemaakt
van natuurlijke warmte, koeling en
isolatie. Bovendien kan de daktuin
worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel. Op 18 oktober is
met de bouw gestart; de verwachting is dat CHIBB in het voorjaar
van 2014 gereed zal zijn.

Droge voeten

Heijplaat
Shuttle naar de overkant

Sinds maandag 24 februari heeft


Heijplaat er een veerdienst bij. In
de ochtend- en avondspits vaart een
speciale watertaxi -de M4H-RDM
shuttle- tussen de Marconistraat/
Europoint en de RDM-campus. De
snelle verbinding tussen het MerweVierhavensgebied en Heijplaat is
exclusief voor abonnementshouders en speciaal bedoeld voor werknemers van bedrijven. De nieuwe
vaarverbinding is een aanzienlijke
bekorting van de reistijd. Het gaat
in eerste instantie om een proef van
drie maanden. Meer informatie:
www.stadshavensrotterdam.nl

Na hevige regenval in combinatie


met het hoge peil van het grondwater was het tot voor kort soms lastig
om met droge voeten wijkgebouw
de Kolk aan de Courzandseweg te
bereiken. Tot blijdschap van de
bezoekers van het wijkcentrum n
de bewoners van de Wijde Blick die
gebruik maken van het voetpad
door het plantsoen om van en naar
de bushalte te lopen, is het euvel
nu verholpen. Stadsbeheer heeft
in opdracht van de deelgemeente
onlangs het gehele voetpad opgehoogd.

Pendrecht
Passie en Pasen

De Open Hofkerk staat op zondagmiddag 16 maart in het teken van


passie en Pasen. In de serie Zondagmiddagmuziek in de Open Hofkerk
zingen en spelen zangeres Irene
Kleiwegt (alt-mezzo) en organist
Jan van Dijk onder andere liederen,
arias en orgelwerken van Andriessen, Bach, Hndel, Pergolesi en
Reger. De liederen zijn vooral geko-

Oplevering
Doklaanbuurt
Oud-Charlois Op dinsdag 11 februari was de feestelijke
afsluiting van het project Doklaanbuurt. Woonstad Rotterdam
moderniseerde in de Doklaanbuurt tussen 2010 en 2014 in
totaal 339 woningen.
Keukens, sanitair, plafonds, CV-ketels en mechanische ventilatie
zijn waar nodig vernieuwd, maar er zijn ook onvoorziene klussen
gedaan. De woningen kunnen er nu onderhoudstechnisch weer
een hele tijd tegen. Bijzonder is, dat de ingrijpende renovatie zo is
uitgevoerd, dat de bewoners tijdens de werkzaamheden gewoon in
hun woning konden blijven. Wethouder Hamit Karakus (Wonen) en
deelraadsvoorzitter Ed Goverde zwaaiden als officile slothandeling
op 11 februari de laatste werkcontainer uit, terwijl deze de
Pompstraat uitreed.

op n plek geparkeerd staat en


waarvan vaak ook niet duidelijk
is of deze nog wel gebruikt wordt.
Als er veel van zulke fietsen staan,
hebben bewoners en passanten
daar last van. Overigens gaat het
ook om bromfietsen.
Begin februari heeft het deelgemeentebestuur op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Rotterdam het Aanwijzingsbesluit
overlastgevend stallen en hinderlijk parkeren van (brom)fietsen,
fietswrakken Zuidhoek genomen.
Dit besluit maakt het mogelijk de
weesfietsen, uiteraard na een waarschuwing, te laten verwijderen.

23 bomen erbij
Zuidplein De vergroening van Charlois gaat door. De werkgroep Groen Charlois, bestaande uit bewoners uit alle Charloise
wijken, de Bomenridders en bureau Stadsnatuur, wees vorig jaar
het Wevershoekterrein in Charlois aan als plek die nodig een
groenere uitstraling kan gebruiken.
De deelgemeente nam het advies over en zette 6.000 m2 verharde
ondergrond om in een groene omgeving, met volwassen bomen.
Begin februari plantte deelraadsvoorzitter Ed Goverde samen met
vertegenwoordigers van de Werkgroep Groen Charlois de eerste van
in totaal 23 extra bomen. Het gaat om amberbomen, die in de herfst
prachtig kleuren, en sneeuwklokjesbomen. In april wordt de laatste
hand gelegd aan het terrein. Dan komt er 500 m2 kleurrijk siergroen
bij volgens een methode die het beheer eenvoudiger maakt.

zen in de sfeer van het lijden en de


opstanding van Jezus. De orgelwerken zijn juist gekozen uit het vrije
repertoire zoals de preludium en
fuga in a van Johann Sebastian Bach
en een concert van Hndel.
Open Hof Kerk, Middelharnisstraat
153 A. Aanvang: 15:00 uur. Toegang:
6,-, pashouders 4,-, kinderen
t/m 12 jaar gratis. Meer informatie:
http://www.zondagmiddagmuziek.
vitaalpendrecht.nl

ontmoetingsplek maken voor de


buurt, bijvoorbeeld voor theater- en
cabaretvoorstellingen en lezingen.
Ook wil men er bijlessen aan scholieren gaan geven en is er ruimte
voor kinderactiviteiten.

Afscheid van BAF

Zij stonden samen met de bewoners


aan de wieg van tal van voorstellingen van het Pendrecht Theater,
zoals de Pendrecht Monologen,
de Pendrecht Dialogen, Pendrecht
Dromen en Idealen, Schuren, Vensters, Geheimschrift, de Pendrecht
Podium Academie, de Radio Pendrecht Soap: Cees Bavius en Pieta
Bot van Bureau dArts sans Frontires (BAF). Na ruim 8 jaar namen zij
op 11 februari afscheid. Zij stoppen
met leidinggeven aan het Pendrecht
Theater, maar blijven de bewoners,
die door gaan met theatermaken
in hun wijk, ondersteunen bij
bijvoorbeeld het maken van teksten
en regie.
Op dinsdagavond 11 februari
stroomde de Open Hofkerk vol
met vrienden van het Pendrecht
Theater. Zij kwamen om het stuk
Botertje tot de Boom te zien, maar
vooral om Cees Bavius en Pieta Bot
van BAF de hand te schudden.

Carnisse
Laleli Moskee geopend

Met een uitgebreide ceremonie


is op zondag 16 februari de Laleli
Moskee geopend aan de Gruttostraat 9. De moskee, jarenlang
gevestigd aan de Gouwstraat, heeft
na een verbouwing zijn intrek
kunnen nemen in het voormalige
wijkgebouw Clemenshuis aan
de Gruttostraat. Dit gebeurde in
aanwezigheid van burgemeester
Aboutaleb. Namens het Charloise
dagelijks bestuur waren Ed Goverde
en Alaattin Erdal erbij.
Naast het organiseren van dagelijkse diensten, wil het moskeebestuur van het gebouw een

Zuiderpark
Restaurant afgebrand

Hoewel het al weer enige tijd de


naam Blue Sky Lounge draagt, zal
menigeen het restaurant bij de
kanovijver in het Zuiderpark beter
kennen onder de naam Meerzicht.
Half februari is het kenmerkende
houten gebouw door brand verwoest.

Zomeryoga

Deze zomer start YogaSachi met


yogalessen in de openlucht in het
Zuiderpark. Bij mooi weer zijn de
openluchtlessen van mei tot en met
september 2014 iedere zaterdag van
10.00 tot 11.00 uur. Bij slecht weer
en in de vakanties gaan de lessen
niet door. Meer informatie:
www.yogasachi.com

Zuidwijk
Ouderenmiddag

Oud-Charlois
Aanpak langparkeren
Plompertstraat

Sinds 5 februari is het niet meer


mogelijk om grote voertuigen langdurig te parkeren op bedrijventerrein Plompertstraat. Het gaat om de
straten Rietdijk secundair, Plompertstraat, Korte Plompertstraat
en Waalstraat. Hier mogen grote
voertuigen (waaronder bussen),
aanhangers en trailers uitsluitend
parkeren van maandag tot en met
zondag van 7:30 uur tot 17:30 uur
en van 18:30 uur tot 06:30 uur. De
maatregel geldt niet voor personenautos.
Het deelgemeentebestuur heeft
deze verkeersmaatregel genomen,
om de bedrijven aan de Plompertstraat en omgeving beter bereikbaar
te houden voor klanten en leveranciers.

Weesfietsen aan de
Zuidhoek

Politie en medewerkers van Stadsbeheer maken regelmatig melding


van hinder door zogenoemde
weesfietsenaan de Zuidhoek. Een
weesfiets is een fiets die zeer lang

In Lokaal Cultuurcentrum Larenkamp, Slinge 303, is op dinsdag


18 maart een speciale Ouderenmiddag, met een optreden van de
Nederlandse tenor Marc Canto,
die zanglessen genoot van onder
andere de operasterren Caroline
Kaart en Christina Deutekom.
Vorig jaar bracht hij zijn eerste
solo-single uit: Mama. Canto zingt
de Nederlandstalige versie van het
gelijknamige nummer van Il Divo,
vertaald door zanger en liedjesschrijver Tony Neef. Het optreden
wordt gecombineerd met bingo.
Aanvang: 13.00 uur, kosten: 4,-

Tarwewijk
Atelier Modelessen

Sinds 1 maart is Modelessen


gevestigd aan de Bas Jungeriusstraat
244b in de Tarwewijk. In het nieuwe
atelier wordt lesgegeven in het
ontwerpen van kleding, patroontekenen en naaitechnieken. Het
proces van kleding maken wordt
van begin tot eind bijgebracht,
van het kledingontwerp naar het
patroontekenen en de uitvoering in
stof. Vanaf 1 maart zijn er cursussen
en workshops voor beginners en
gevorderden en zijn er fournituren
te koop. Meer informatie:
www.modelessen.nl

Wat gebeurt er in uw wijk?


Stuur nieuws uit of over uw wijk naar
communicatie@charlois.rotterdam.nl

Charlois maart 2014

Verkiezingskrant Charlois
Kiezen voor de gebiedscommissie Charlois
Charlois Op woensdag 19 maart kunt u naar de stembus
voor een nieuwe gemeenteraad. Daarnaast is het de
allereerste keer dat u de gebiedscommissie Charlois kunt
kiezen. De gebiedscommissie Charlois gaat de komende
vier jaar de belangen van u en uw buren vertegenwoordigen
bij het gemeentebestuur. Maar liefst 14 (politieke) partijen,
groeperingen en personen doen aan de verkiezing voor de
gebiedscommissie Charlois mee. In dit katern besteden we
alle aandacht aan de aanstaande verkiezing.
Tekst Deelgemeente Charlois Fotografie Gemeente Rotterdam

Op deze pagina leest u meer over de


gebiedscommissie en waarom het
goed is om naar de stembus te gaan.
Ook komen praktische zaken rond
stemmen aan bod.

Op pagina 6 tenslotte vindt u de


volledige kandidatenlijsten en de
locaties van de stembureaus in
Charlois.

Op de twee volgende paginas kunt


u vervolgens nader kennismaken
met lijsttrekkers van de veertien
partijen en groeperingen die aan de
verkiezing deelnemen. We vroegen
hen natuurlijk naar hun ideen en
plannen voor Charlois en zijn bewoners. De volgorde van de interviews
op pagina 4 en 5 is overigens bij
loting bepaald.

Dat het zeer belangrijk is om op


19 maart het gemeentebestuur
te kiezen, behoeft hopelijk geen
nadere uitleg. Maar waarom stemmen voor de gebiedscommissie?
Stemmen voor de gebiedscommissie
is d manier om direct invloed uit
te oefenen op wat er de komende
vier jaar in uw wijk of buurt te
gebeuren staat! De gebiedscommis-

Waarom naar de stembus?

sie is de opvolger van de deelgemeente, die op 19 maart ophoudt


te bestaan. Maar net als de deelraad
kunt u ook de gebiedscommissie
rechtstreeks kiezen. Belangrijke
verandering is dat er ook bewoners
aan de verkiezing meedoen, die niet
verbonden zijn aan een politieke
partij. De gebiedscommissie Charlois zal bestaan uit 15 leden.
De gebiedscommissie:
verzamelt ideen uit de buurt
en betrekt bewoners en ondernemers betrekken plannen voor
de wijk;
adviseert het stadsbestuur en legt
ideen uit de wijk voor aan de
gemeenteraad;
controleert of de plannen die
door de gemeenteraad zijn
goedgekeurd ook cht worden
uitgevoerd.
Meer informatie over de nieuwe
gebiedscommissies vindt u op
www.rotterdam.nl/
gebiedscommissies

Stem in Charlois!
Stemmen voor de gebiedscommissie kan alleen bij een
stembureau in het gebied waar u woont. Op de stempas
staat dit gebied vermeld en tevens het dichtstbijzijnde
stembureau waar u uw stem kunt uitbrengen. Vergeet
niet uw stempas en uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Praktische zaken over de verkiezingen


getoond (Nederlands of EU rijbewijs, paspoort, Nederlandse ID kaart of vreemdelingendocument, geldig tot minimaal 18 maart 2009). Identiteitsdocumenten die vr deze
datum zijn verlopen, worden niet geaccepteerd.

Ik heb geen stempas ontvangen

De stempassen zijn eind februari verzonden. Heeft u geen


stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u m kwijt,
dan kunt u schriftelijk of mondeling een vervangende
stempas aanvragen. Een formulier daarvoor vindt u op
www.rotterdam.nl/verkiezingen. Een schriftelijk verzoek
moet uiterlijk 14 maart 2014 bij de gemeente zijn ontvangen.. Een mondeling verzoek kunt u tot 18 maart 12:00 uur
indienen bij de balie verkiezingen van Stadswinkel
Centrum. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.

Ik kan niet zelf gaan stemmen

Als u niet naar het stembureau kunt komen, kunt u een


andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon
dan machtigen. Dit kan als volgt:

Volmacht via achterkant stempas

Wanneer kan ik stemmen?

De verkiezingen zijn op woensdag 19 maart 2014. De


stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Inwoners
van 18 jaar en ouder krijgen een stempas thuisgestuurd.
Met deze stempas en een identiteitsbewijs kunt u uw stem
uitbrengen in een stembureau naar keuze.

Met welke identiteitsdocumenten kan


ik stemmen?

Naast de stempas moet een geldig identiteitsbewijs worden

Vul het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in


en geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs
mee aan de kiezer die uw stem uitbrengt.
Let op! Dit kan alleen als de persoon die uw stem uitbrengt
ook een Rotterdamse stempas heeft ontvangen en tegelijkertijd ook zelf stemt. Voor de gebiedscommissie kunt u
alleen iemand machtigen die in hetzelfde gebied woont.

Aanvraag volmacht via formulier

Als u nog geen stempas heeft ontvangen kunt u gebruik


maken van het volmachtformulier op www.rotterdam.nl/
verkiezingen. Dit kunt u invullen en printen. U kunt dit
formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf

jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Uw verzoek moet


uiterlijk 14 maart 2014 zijn ontvangen door de gemeente.

Kan ik mijn volmacht intrekken?

De volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de


gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever
moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan
met deze pas zelf alsnog stemmen.
Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden
ingetrokken.

Kan ik stemmen buiten Charlois

Als u in een ander gebied naar de stembus gaat, kunt u


alleen stemmen voor de gemeenteraad. Het is dan helaas
niet mogelijk uw stem uit te brengen voor de gebiedscommissie Charlois.

Charlois

Tekst Emile Hilgers Fotografie Rob Kamminga

PvdA
Lijsttrekker:

Zeki Baran

Sinds 2006 zit ik voor de PvdA in de


gemeenteraad en nu ben ik lijsttrekker in Charlois.
De afgelopen raadsperiode heb ik mijn best
gedaan om de problemen van de Rotterdammers
bespreekbaar te maken. Ik heb me onder meer
ingezet voor een project voor onzichtbare
jongeren, die niet op school zitten, geen stage
lopen, en geen werk of regulier inkomen hebben.
De gebiedscommissie zie ik als een platform dat bewoners de kans biedt hun kennis en
ideen over de wijk te delen. Mijn partij zal zich inzetten om er voor te zorgen dat het
groen in Charlois van hoge kwaliteit is en blijft. Wij willen dat de straten veilig en schoon
blijven. Projecten Burgerblauw en Buurt Bestuurt moeten waar nodig voortgang vinden.
We willen bewonersinitiatieven die zorgen voor verbinding stimuleren. Samen met de
bewonersorganisaties willen wij een burennetwerk oprichten, en het tegengaan van
eenzaamheid onder ouderen blijft voor ons topprioriteit.

CDA
Lijsttrekker:

Stefano Clarijs

Met de deelgemeente hebben we in Charlois


het verschil gemaakt. Ik kan na negen jaar in
de deelraad te hebben gezeten niet zeggen:
na mij de zondvloed. Daar ben ik de persoon
niet naar. Er zitten straks nieuwe mensen in de
gebiedscommissie die qua feitenkennis een
achterstand hebben. Daarom heb ik me voor
nog n periode verkiesbaar gesteld. In deze
overgangsfase wil ik graag een steentje bijdragen. De korte lijnen die ik nu heb met
onze fractie op het stadhuis kunnen van groot belang zijn voor de gebiedscommissie
en daarmee voor de bewoners van Charlois. In vind het belangrijk dat er in iedere
wijk Buurt Bestuurt, Burgerblauw of Buurpreventie komt. Ook moeten alle wijken
kindvriendelijker worden. Op braakliggende terreinen en op locaties met slooppanden
is ruimte voor bewonersinitiatieven, zoals recreatief groen of een sportveld. Daar moet
stedelijk geld voor komen en bewoners moeten zelf een bestemming kunnen kiezen.

De Stem van Charlois


Lijsttrekker: Khadija Abdi
Met de Stem van Charlois wil ik mensen een
stem geven in de gebiedscommissie. Ik studeer
bestuurskunde en woon al sinds ik peuter was in
Charlois. Ik doe mee aan de verkiezingen omdat
ik mij wil inzetten voor mijn omgeving, zonder dat
ik gebonden ben aan een politieke partij. Later wil
ik de politiek in, maar er is op dit moment geen
partij waar ik me volledig op mijn plaats voel. De
gebiedscommissie moet in mijn beleving een goede afspiegeling zijn van de bevolking
van Charlois. Als ik gekozen wordt, wil ik me inzetten voor een buurtcentrum in elke
wijk. Ook talentontwikkeling staat hoog op mijn agenda. Jongeren moeten de kans
krijgen zichzelf te ontdekken en een voorbeeld te zijn voor anderen. Dat is ook goed
voor het imago van Zuid. Dat is nu nog heel negatief. We moeten laten zien dat er ook
volop kansen zijn op Zuid.

SP
Lijsttrekker:

Frank Menzel

Voordat ik vier jaar geleden in Charlois kwam


wonen, was ik van 2003 tot 2006 lid van de
deelraad Feijenoord voor de SP. Ik heb mij
kandidaat gesteld voor de gebiedscommissie
omdat ik het belangrijk vind dat mensen bekend
zijn met wat de gemeente doet. Steeds meer taken
gaan van het Rijk naar de gemeente, bijvoorbeeld
op het gebied van de Wmo. Ook door het opheffen
van de deelgemeenten krijgt ons stadsbestuur er taken bij. Veel van die zaken raken de
bewoners van Charlois en de gebiedscommissie kan hierover gevraagd en ongevraagd
advies geven. Wij willen er voor zorgen dat iedereen meedoet en niemand aan de kant
blijft staan. Een speerpunt voor de komende jaren is behoud van het Zuiderpark; wij zijn
tegen de woningbouwplannen op de tennisbanen. Daarnaast moeten huisjesmelkers
worden aangepakt; iedereen moet toegang krijgen tot een goede woning, ook jongeren,
migranten en mensen met een kleine beurs.

VVD
Lijsttrekker:

Bas Klein

Geboren in het Ikazia Ziekenhuis, opgegroeid


in Capelle aan den IJssel, en nu woonachtig in
de Tarwewijk, ben ik een trotse Rotterdammer. Ik
studeer aan de Hogeschool Rotterdam voor leraar
maatschappijleer en vind het belangrijk om actief
te zijn voor mijn buurt. Er kan nog genoeg beter,
vooral op het gebied van schoon en veilig. In mijn
eigen straat, de Dordtselaan, ligt bijvoorbeeld
veel grof- en zwerfvuil. Op het gebied van veiligheid heeft Charlois, en vooral de
Tarwewijk, n van de laagste scores op de Veiligheidsindex. Dat kan en moet beter!
Er wordt ook veel te hard gereden. Zet er een flitspaal neer, dan is het snel afgelopen.
Ik realiseer me dat we als gebiedscommissie slechts kunnen adviseren. Het mag dus
geen politiek strijdtoneel worden, dat zou ten koste gaan van de efficintie. Het moet
een club worden met n doel: Charlois als geheel beter maken.

Nida Rotterdam
nr. 2 op de lijst: Latifa Azaouyat
Sinds 2005 woon ik in Charlois, in de
Tarwewijk om precies te zijn. Ik ben actief
als schuldhulpmaatje bij stichting DOCK en
ben lid van de vrouwencommissie van het
Islamitische culturele centrum Al Wahda. Ik heb
me aangesloten bij Nida Rotterdam vanwege de
islamitische inspiratie. De islam is vaak - onterecht
- negatief in de media, ik wil een bijdrage leveren
om het imago van moslims te verbeteren. De taak van de gebiedscommissie is:
luisteren naar alle burgers en kijken naar wat er speelt in Charlois en naar wat de
burgers nodig hebben. Zo zie ik veel vervuiling op straat, vooral bij vuilcontainers.
Dat geeft een onveilig gevoel en is slecht voor de gezondheid van de kinderen die op
straat spelen. Een ander aandachtspunt zijn hangjongeren. Door naar hen te luisteren
ontstaan er kansen om hen te stimuleren bij het vinden van een passende opleiding,
stage of een baan.

Charloisers uit uw
buurt willen graag
gebiedscommissielid
worden!
Wie krijgt uw stem?

Dierenvrienden Charlois
Lijsttrekker: Peter Keblys
Omdat het een kans is om ongehoorde stemmen
te laten horen, doet onze beweging mee met de
verkiezing voor de gebiedscommissie. Ik ben het
baasje van het liefste Rotweilerteefje van Charlois
en omstreken. Maar het gaat om mr dan
alleen dierenwelzijn. Onze slogan is: met respect
voor mens, dier en milieu. Ik zie de rol voor de
gebiedscommissie als die van een groepswerker:
sociaal, gevoelig, luisteren, stimuleren en integreren. Beleidsmakers hebben in het verleden
te weinig geluisterd. Neem de hondenuitlaatzones. Zonder overleg met hondenbezitters is
van de ene op de andere dag een bordje opgehangen dat de situatie veranderd is. Men zou
veel meer de dialoog moeten aangaan, daar maken wij ons sterk voor. Wij willen het mooie
Zuiderpark verder openen voor de wensen van de gebruikers. Daarnaast willen wij elk
goed initiatief voor de verkeersveiligheid ondersteunen. Snelheidsbeperkende maatregelen
juichen wij toe; we mogen best wat meer onthaasten.

Charlois maart 2014

D66
Lijsttrekker:

Bartjan Zilverberg

Mijn partij is bij uitstek de participatiepartij, denk


aan het stadsinitiatief. Wij gaan het niet voor u
verzinnen, we willen graag dat u het voor ns
verzint. Dat past perfect bij de opzet van de
gebiedscommissie. Die zal bij de burgers te rade
moeten gaan om het gemeentebestuur goed
te kunnen adviseren. De commissie zal, veel
meer dan de deelraad waarvan ik de afgelopen
vier jaar lid ben geweest, de wijken in moeten gaan. Speerpunten zijn wat mij betreft
de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid vergroten en ook op andere gebieden bewonersparticipatie stimuleren.
Bijvoorbeeld bij het beheer van gebouwen of sport- en speelterreinen. De gemeente
moet vragen: wat kun je zelf doen en welke ondersteuning heb je nodig? Burgers
kunnen niet alleen met goede ideen komen, ze zijn op heel veel gebieden ook heel
goed in staat om dingen zelf uit te voeren.

Sjaarloos
Lijsttrekker: Peter Hartog
In de media wordt Charlois vaak afgespiegeld als
een getto, maar ik houd van Charlois. Ik woon er
mijn hele leven al. Ik doe mee aan de verkiezingen
voor de gebiedscommissie omdat ik iets terug wil
doen. Ook ben ik aangespoord door het nieuwe
model met gebiedscommissies, waarin gewone
burgers zich kandidaat kunnen stellen. Op buurtniveau zijn geen politieke partijen nodig. Voor mij is
belangrijk dat mensen veel zelf kunnen en ook den. In lastige, kwetsbare buurten moet
de overheid bewoners wel ondersteunen en betrekken. Dus niet alleen vr, maar ook
mt de mensen dingen regelen. Ik heb geen programma met zware punten. Ik wil graag
in contact komen met bewoners, ik ga naar de mensen toe. Veiligheid, ook in het verkeer, is een aandachtspunt, evenals speelgelegenheid voor kinderen. Onderwijs is geen
verantwoordelijkheid van de commissie, maar de gebiedscommissie kan initiatieven van
talentvolle jongeren wel stimuleren en ondersteunen.

Lijst Klaas Hoogerwerf


Lijsttrekker: Klaas Hoogerwerf
Als voorzitter van de VvE Zuiderterras en voorzitter van Stichting Zuidpleingebied zet ik mij al jaren
in voor mijn buurt. Ik heb me verkiesbaar gesteld
omdat het belangrijk is dat de bewonersorganisaties die zich sinds jaar en dag inzetten voor de
bewoners van Charlois, vertegenwoordigd zijn in de
gebiedscommissie. Wij zijn een onafhankelijke lijst,
niet gebonden aan welke politieke partij dan ook,
maar wel gesteund door Charloise bewonersorganisaties. Dat maakt onze slagkracht een
stuk groter. Volgens ons is de belangrijkste rol van de gebiedscommissie luisteren naar
bewoners en zoveel mogelijk hun belangen behartigen. Onderwerpen waar wij ons extra
voor willen inzetten, zijn het samen met bewoners verbeteren van de veiligheid op straat,
door bijvoorbeeld Burgerblauw, en behoud van het groen, dus geen woningbouw in het
Zuiderpark. Wij nemen de zorgen van bewoners en ondernemers serieus. Niets is zo erg
als een vraag stellen en vervolgens nooit meer iets terug horen.

Blanco Roger Huys


Lijsttrekker: Roger Huys
Onafhankelijk en zonder politieke achtergrond,
sta ik blanco ter beschikking voor de bewoners
van Charlois. Ik zie mijzelf als een soort
ombudsman die schouwend door de wijk gaat
en zo met mensen in contact komt. Ik woon in
Zuidwijk en ben in Pendrecht en Zuidwijk al mijn
hele leven lang vrijwilliger. Ik heb al veel zaken
geregeld; ik was bijvoorbeeld bemiddelaar voor
een samenwerkingsverband tussen Coal en Egelantier Boys. Ik zie het als rol voor
de gebiedscommissie om dingen die leven op te pikken op straat. Zo werd ik laatst
aangesproken door iemand die vroeg of ik iets kon doen tegen fietsers op het trottoir
op de winkelstrip Slinge. Speerpunten heb ik nog niet. Blanco staat voor onbeschreven.
Een leeg vel papier, schoolbord of billboard. We mogen er allemaal iets op schrijven,
zo wordt het programma gevormd. Ik wil uw positie als bewoner ondersteunen en
versterken. Voor een sterker Charlois.

Leefbaar Rotterdam
Lijsttrekker: Ronald Tol
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Daarom heb ik
me na acht jaar deelraadslidmaatschap kandidaat
gesteld voor de gebiedscommissie. Ik kan in
Charlois voor onze inwoners nog genoeg bereiken.
Als deelraadslid heb ik de burger altijd serieus
genomen. Ik ben altijd aanspreekbaar en heb
geluisterd naar mensen. Waar het kon, is ons team
tot actie over gegaan of hebben we geprobeerd
te helpen. Ook de leden van de gebiedscommissie moeten er zijn voor de burgers.
Zij moeten, nadat de bewoners en ondernemers gehoord zijn, het gemeentebestuur
adviseren over wat er nodig is voor de wijken en controleren of het beloofde ook echt
gedaan wordt. Zo niet, dan weet LR Charlois de weg naar de Coolsingel te vinden!
De komende vier jaar willen wij ons in ieder geval inzetten voor een veilige en schone
woonomgeving, want dat is de grote wens van onze inwoners gezien de vele zorgen en
klachten.

Lijst Challiui
nr. 2 op de lijst: Jamal Challiui
Sinds mijn eerste dag als bewoner van Charlois
ben ik, samen met meerdere betrokken bewoners,
actief om de leefbaarheid in mijn buurt en in het
totale gebied te bevorderen. Ik sta graag klaar voor
mijn medemens; mensen uit een isolement halen,
is n van mijn kwaliteiten. De gebiedscommissie
moet naar mijn idee een aanspreekpunt zijn voor de
bewoners zonder al te veel bureaucratie. Het mag
niet zo zijn dat de mensen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Open en goede
communicatie binnen en vanuit het gemeentelijk apparaat hoort prioriteit nummer n te
zijn voor alle betrokken partijen in het gebied. Gebrekkige communicatie is de grootste
ergernis geweest de afgelopen periode. Verder wil ik mij inzetten om machtsmisbruik
door de overheid te bestrijden. Ik ben daar in de afgelopen periode als deelraadslid zelf
slachtoffer van geweest en heb ervaren wat burgers in een dergelijke situatie meemaken
en voelen.

GROENLINKS
Lijsttrekker: John van der Meulen
Van 1994 tot 2006 was ik deelraadslid in Charlois
voor GroenLinks. Nu heb ik meer tijd en zie ik mijn
kandidatuur voor de gebiedscommissie als een
nieuwe kans om mij in te zetten. De opvattingen
van mijn partij kunnen ook in een gebiedscommissie naar voren gebracht worden. Adviezen over
Charlois kunnen door de stedelijke fractie input zijn
voor besluitvorming. Positief is dat in de gebiedscommissie bewoners meer betrokken en gemotiveerd worden om mee te denken over
hun woon- en leefomgeving. Degenen met een goed idee krijgen de mogelijkheid dit uit
te voeren. Belangrijke aandachtspunten voor mijn partij zijn luchtvervuiling en groen. De
Dorpsweg moet autoluwer gemaakt worden door de route voor vracht- en autoverkeer
naar de Maastunnel te verleggen naar de Waalhaven-Oost en de Doklaan. Verder willen
wij Rotterdam en Charlois groener maken door te investeren in meer bomen, bloemen en
planten. Immers, in groen voelen mensen zich gelukkiger en gezonder.

Charlois

Kandidaten voor de
gebiedscommissie Charlois

Waar zijn in Charlois


de stembureaus?
Charlois telt 34 stembureaus. Deze
zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
U kunt op 19 maart gaan stemmen in
een stembureau van uw keuze, maar
niet alle stembureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden. Hieronder vindt u
alle stembureaus.

Charlois Wie zijn de kandidaten voor de gebiedscommissie Charlois? Maar liefst veertien lijsten dienden
zich in Charlois aan! Hieronder vindt u de kandidatenlijsten (van boven naar beneden). De lijstnummering
-en dus de volgorde op het stembiljet- is vastgesteld door het centraal stembureau van de gemeente Rotterdam.
Lijst 1

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)


(gecombineerd met lijst 5 en 7)*

Baran,

Z. (Zeki) (m)

Paal, 2
K.J. (Kathleen) (v)

Ramlal,

Yildirim,

S.S. (Shirley) (v)

A. (Ahmet) (m)

Proietti, 5
J.R.D. (Jitske) (v)

Ajbilou, 6
S. (Said) (m)

van der Schee,


E. (Evert) (m)

Goverde,

E.P.E. (Ed) (m)

7
8

Lijst 7

Lijst 4

Democraten 66 (D66)
Zilverberg,
L. (Bartjan) (m)

SP (Socialistische Partij)
1

Sirini, 2
S. (Soma) (v)

Rosenbrand,
M.E. (Marlies) (v)

Smits,

I.G. (Ido) (m)

de Beer,

A. (Alma) (v)

3
4
5

Wortelboer, 6
D. (Didi) (v)

van Dijk,

J.A.C. (Job) (m)

(gecombineerd met lijst 1 en 5)*

Menzel,

de Palm - Kreeft,

F. (Frank) (m)

J.M. (Jacqueline) (v)

Plomp, 3
R. (Roberto) (m)

Kooimans,

Menzel - Klei,

J.A.A. (Jacobus) (m)

K.S. (Kirsten) (v)

Bracht,

A. (Antonia) (v)

Cicek,

T. (Taylan) (m)

Lijst 5

Euser,

GROENLINKS

M. (Maaike) (v)

van der Meulen,

Leefbaar Rotterdam
Tol,

R.H.C. (Ronald) (m)

van Winsen,

M.E. (Monique) (v)

J.G. (John) (m)

1
2

Horsten, 3
Y.C. (Yvonne) (v)

van Setten,
N. (Nico) (m)

van Aalst,

C. (Caroline) (v)

4
5

Kikkert, 6
J.H. (Johan) (m)

van Gestel,
T.A.J. (Tom) (m)

El Kajjal,

S.R. (Steven) (m)

van den Berg,


C.F.I. (Caroline) (v)

Selberie - Jansen,
L.A. (Leo) (m)

1
2
3
4
5

de Ruiter,

Verstralen,

Yigit, 9

G.C.M. (Gemma) (v)

VVD

Klein, J.S. (Bas) (m)

Seker 2
Seker, D.A.H.J. (Dominique) (m)

Rutteman,

van der Maas,

Erdal,

de Jonge,

M.J. (Marja) (v)

R.D. (Ramon) (m)

A. (Alaattin) (m)

H.M. (Hugo) (m)

Smits,

L. (Leo) (m)

van Rooijen,
A. (Adrianus) (m)

van de Noort,
K. (Kornelis) (m)

Zwijnenburg,
J. (Jenny) (v)

Klein, 2
Hartog, 3

10
11
12

Lijst 21

Dierenvrienden Charlois
Keblys,

van Meer,

van Spaandonk,

ter Heide,

13
Lijst 22

Kooimans,

14

Brink,

15

Huijgens,

16

J. (Joeri) (m)

M.J. (Michiel) (m)

T.W.L. (Theo) (m)

Lijst Challiui
Challiui,
J.

Nida Rotterdam

Lijst 23

Lijst Klaas Hoogerwerf


K. (Klaas) (m)

Lijst 12

Gr, 2
1

H. (Hikmet) (m)

Azaouyat, 2
L. (Latifa) (v)

Talbi, 3
M. (Mohamed) (m)

T. (Tim)

I.L. (Irma) (v)

M.Q. (Qasam) (m)

Clarijs,

S.J. (Stefano) (m)

Hartog,

J. (Justin)

Mahabier, 9

Hussain,

CDA

Lijst 3

Lijst 20

Sjaarloos

Hoogerwerf,

Lijst 6

H.J. (Hendrik) (m)

Klein

S. (Sedat) (m)

Timmer 9

R.P.M.

P.

L.J. (Louis) (m)

Huys,

J.

Chorna,

T.V. (Tanja) (v)

Lijst 19

Blanco Roger Huys

E.C.M.

H. (Harry) (m)

F.J. (Ineke) (v)

K. (v)

P.

Westbroek, 6
Maas,

Abdi,

P. (Peter)

(gecombineerd met lijst 1 en 7)*

Lijst 2

Lijst 18

De stem van Charlois

(*partijen kunnen lijstcombinaties aangaan.


Dit biedt voordelen bij het verdelen van
de restzetels)

De uitslag
Na het sluiten van de stemlokalen om 21.00 uur gaan de leden van de stembureaus aan de slag
om de uitgebrachte stemmen te tellen. Op woensdagavond 19 maart worden de stemmen voor de
gemeenteraad geteld. Burgemeester Aboutaleb maakt nog dezelfde avond de voorlopige uitslag
bekend.
Voor de aspirant-leden van de veertien gebiedscommissies blijft het nog even spannend. Op
donderdag 20 maart -dus de dag na de verkiezingen- treden opnieuw honderden tellers aan om
de stemmen voor de gebiedscommissies te tellen. De voorlopige uitslag wordt in de loop van
die dag verwacht. Ook deze uitslag wordt bekendgemaakt door burgemeester Aboutaleb.

De volgende stembureaus zijn wl


toegankelijk voor mindervaliden:
382 Clemensstraat 111 (links)
- Wijkgebouw Oud-Charlois
432 Clemensstraat 111 (rechts)
- Wijkgebouw Oud-Charlois
378 Millinxstraat 69
- Wijkgebouw Millinxparkhuis
384 Polslandstraat 47
- buurtgebouw Tarwebuurt
439 Slinge 303 (rechts)
- wijkgebouw Larenkamp
405 Voornsevliet 4
- Basisschool Wilhelmina
414 Zwartewaalstraat 191
- Bewonersorganisatie Tarwewijk
391 Bevelandsestraat 30 (links)
- Zorgcentrum Nancy Zeelenberg
406 Bevelandsestraat 30 (rechts)
- Zorgcentrum Nancy Zeelenberg
344 Carnissedreef 280
- Zorgcentrum Hannie Dekhuijzen
433 Eksterstraat 101
- Zorgcentrum Dorpsveld
390 Gooilandsingel 11
- Deelgemeentekantoor Charlois
320 Rollostraat 75
- Bewonersorganisatie Wielewaal
407 Schulpplein 50
- Zorgcentrum Waelestein
403 Slinge 303 (links)
- Wijkgebouw Larenkamp
341 Asterlo 10 (links) - Sporthal Asterlo
366 Asterlo 10 (rechts) - Sporthal Asterlo
330 Langenhorst 104 - Bethelkerk
328 Lokhorst 200
- buurtgebouw Beukenhorst
325 Middelharnisstraat 153A
- Open Hofkerk
Onderstaande stembureaus zijn niet
toegankelijk voor mindervaliden:
440 Herkingenstraat 84 (rechts)
- Gymnastieklokaal
380 Hoogvlietstraat 25
- Gymnastieklokaal
389 Katendrechtse Lagedijk 186
- Gymnastieklokaal
375 Talingstraat 8 - Gymnastieklokaal
388 Wolphaertsbocht 399
- Basisschool De Globe
394 Carnissedreef 6 - Gymnastieklokaal
397 Landmanstraat 2 (links)
- Basisschool De Triangel
423 Landmanstraat 2 (rechts)
- Basisschool De Triangel
408 Corydastraat 41 - Gymnastieklokaal
329 Herkingenstraat 84 (links)
- Gymnastieklokaal
345 Hijkerveld 9 - Gymnastieklokaal
336 Kerkwervesingel 8
- Basisschool Over De Slinge
334 Krabbendijkestraat 238 (links)
- Gymnastieklokaal
332 Krabbendijkestraat 238 (rechts)
- Gymnastieklokaal
Mobiel stembureau
Om de dienstverlening te vergroten zet
de gemeente mobiele stembureaus in.
Zo kunnen mensen die slecht ter been
zijn zelf hun stem uit brengen.
In Charlois gaat het mobiele stembureau nummer 244 langs bij drie
zorginstellingen:
11.30 uur tot 13.30 uur
Aarnoudstraat 59,
Dagactiviteitencentrum De Wielewaal
15.00 uur tot 17.00 uur
Groene Kruisweg 381,
Verzorgingshuis Sonneburgh
19.00 uur tot 21.00 uur
Schoonegge 60,
Verzorgingshuis Aafje Zuidwijk

Charlois maart 2014

Zuidhoek 36

Nieuw pareltje voor Charlois

bestemmingsplan gewijzigd te zijn. Gelukkig


konden we dit weer terugdraaien, met medewerking van de deelgemeente. Dit kostte
extra geld, maar heeft ons niet tegengehouden om de appartementen zo luxe mogelijk
uit te voeren.

Peter van Dilst (links) en Edward van Dongen.

Oud-Charlois Zuidhoek is een uniek stukje Charlois. Een stukje met historie
ook, want het wordt al beschreven op een detailkaart uit 1867. Iets minder ver
terug gaat de tijd waarin de familie Hordijk op nummer 36 een bakkerij had,
zo ergens in het begin van de vorige eeuw.
Tekst Marcelien Hakman Fotografie Rob Kamminga

Rond de jaren 80 werd het pand afgebroken


en sindsdien ligt het terrein braak. Daarin
komt verandering, want de eigenaar van de
grond, Duck Vaandrager, heeft Edward van
Dongen en Peter van Dilst van 2D Vastgoed
de opdracht gegeven Zuidhoek 36 tot een
Charlois-waardige locatie te ontwikkelen.

Jaren 30-stijl

Wij willen, en dat is ook altijd het streven


van de heer Vaandrager geweest, een appartementengebouw neerzetten van bovengemid-

delde kwaliteit. Wij willen echt iets toevoegen


aan Charlois, aldus Edward. En, vervolgt
hij, ook met respect voor de omgeving. Waar
moeten we dan aan denken? Qua architectuur sluit Zuidhoek 36 perfect aan bij de overige bouw. Het gebouw wordt zoveel mogelijk
opgetrokken in jaren 30-stijl, in de sfeer van
de oude herenhuizen. Met mooie daklijsten,
een zinken hemelwaterafvoer die in de gevel
ligt en witte gevellijnen die voor die tijd
zo kenmerkend zijn. Ja, die elementen zijn
duurder dan standaard, maar geven wel nt

dat extra cachet. Van begin tot einde hebben


we geprobeerd om die elementen erin te
houden. En dat mag opmerkelijk genoemd
worden, want Zuidhoek 36 is een particulier
initiatief. Iets wat je, zeker in deze tijd, niet
vaak meer ziet. Edward daarover: De heer
Vaandrager stoeit al jaren met het idee om op
die plek iets te doen. Niet zozeer omdat hij
zelf schuin aan de overkant een huis heeft,
maar zeker ook omdat zijn familie, naar
eigen zeggen, al eeuwen in Charlois woont.
Zijn moeder is op nummer 36 geboren! Hij
heeft echt iets met Charlois en wil daar zijn
best voor doen. Ooit heeft de familie van zijn
moeder een blokje naast die plek zelf ontwikkeld. Zijn voorvaderen zijn toen dus ook niet
weggelopen voor dit soort lastige trajecten,
want ook de ontwikkeling van dit perceel is
niet zonder slag of stoot gegaan. Zo bleek het

Bij zo luxe mogelijk uitgevoerde appartementen, zes in totaal met verschillende


afmetingen, moet gedacht worden aan
vloerverwarming, een kant en klare badkamer, keuzemogelijkheid voor de indeling, een
eigen parkeerplaats en een ruim terras, dat
afhankelijk van het gekozen type appartement, twee of drie meter breed is.

Charlois weer iets mooier

Eenmaal een Charloiser, altijd een Charloiser is de veel gehoorde uitdrukking. Edward
verwacht dan ook veel belangstelling uit de
directe omgeving. Of van mensen die ooit
uit Charlois zijn weggegaan en nu weer
terug willen. Maar, besluit hij, Zuidhoek 36
is geschikt voor iedereen. Bijvoorbeeld voor
jonge mensen, zoals starters, die net hun
eerste baan hebben. Wij hebben er alles aan
gedaan om het zo luxe mogelijk en betaalbaar te maken. De appartementen zijn nu in
verkoop. Edward hoopt de eerste paal voor de
zomervakantie te kunnen slaan. Dan zouden
we begin volgend jaar kunnen opleveren. En
is Charlois weer iets mooier gemaakt.
Meer informatie? www.zuidhoek36.nl

<< Vervolg van pagina 1

Goed, Beter, Best

Firdevs Durgut.

Uit onderzoeken blijkt dat de


invloed van thuis op hele jonge kinderen vele malen groter is dan de
invloed van school. Maak van boodschappen doen een spelletje, laat
ze wegen als je aan het koken bent,
bordjes tellen, kleuren benoemen.
Dat bedenken ouders die wij in onze
groepen hebben in eerste instantie

niet zelf. Natuurlijk moet en ze dat


dan wel in het Nederlands doen.

Doe mee! Het is echt heel


belangrijk!

Agnieszka Snadna en Joanne


Czarny, beiden met een kind op De
Kameleon, hebben de cursus met
een certificaat afgesloten. Joanna:

Wij vonden de cursus echt erg


leuk. Het is goed iets te doen voor je
kind n met andere ouders. Ontzettend jammer dat het klaar is. Of ik
veel geleerd heb? Ja! We waren met
dezelfde themas bezig als onze
kinderen op school, zoals herfst,
Sinterklaas en Kerst. Ik heb veel
nieuwe woorden geleerd en zinnen
leren maken. Agnieszka: Wij
praten nu beter Nederlands. En ik
doe thuis meer met mijn kind. Hoe
mijn zoontje dat vindt? Die vindt
het leuk! We knutselen nu en praten
over waar hij op school mee bezig is.
Ja, dat doen we in het Nederlands.
Dan wel. Laatst hebben we samen
een boek gelezen en als ik een
fout maak, dan verbetert hij me.
Tegen ouders die niet meedoen, wil
Joanna het volgende zeggen: Het is
zo goed voor je! Voor je kind en voor
je taal. Sommige ouders zijn niet
gemotiveerd om een taal te leren,
omdat ze denken over een paar jaar
weer terug gaan naar Polen. Dan
nog zeg ik: toch meedoen! Is echt
heel belangrijk voor je kind!

Graag een vervolg

De ervaringen van Firdevs Durgut,


directeur van De Kameleon zijn
positief. Onlangs ben ik benaderd
door ouders die zelf aangaven: we

kunnen het zelf betalen, maar kan


er nog iets georganiseerd worden
op dit gebied? Ze vonden de cursus
eigenlijk nog te weinig en willen
graag een vervolg. Positieve ervaringen dus, van hun en mijn kant.
Omdat er zoveel animo was, is er
zelfs een tweede groep gestart. Ik
merk dat de gesprekken met de
ouders, die door de cursus vaker bij
ons op school zijn, beter gaan. Er is
geen drempel om even binnen te

lopen. En ik kan hen ook eerder aanspreken wanneer er wat is. Bij mijn
visieverhaal over een nieuwe opstart
van de ouderraad waren heel veel
ouders vanuit de cursus aanwezig.
Best lastig om mee te denken over
beleidsmatige dingen, gaven ze aan.
Maar ze willen wel heel graag als
hulpouder ingezet worden en zijn
bereid om iets voor ons te betekenen.

Charlois

Charlois maart 2014

VRAAG HET DE DEELGEMEENTE


Op 19 maart zijn verkiezingen
voor de gemeenteraad en
gebiedscommissies. Waar mag
ik verkiezingsposters ophangen?

Stadsbeheer heeft in de hele stad verkiezingsborden neergezet, te herkennen aan het speciale 010-logo met het
rode potlood. In Charlois staan zeven
van zulke borden. U vindt ze aan de:
Mijnsherenlaan/Wevershoekstraat;
Mijnsherenlaan/Mijnsherenplein
Slinge thv. 303 in middenberm
Courzandseweg/Eemhavenweg
t.o. bushalte 68
Eelkmanstraat/Kromme Zandweg
(plantsoen)
Slinge/Kerkwervesingel 65 in
plantsoen t.o. de behangwinkel.
Lepelaarsingel/Utenhagestraat
in plantsoen.
Daarnaast zijn er zogenoemde
vrije plakplaatsen. Deze zijn alleen
bedoeld voor vrije meningsuiting.
Daar mogen ook verkiezingsposters
geplakt worden.
Op de borden mogen uitsluitend politieke partijen en andere groeperingen

Mag ik ook sandwichborden


plaatsen?

Ja, dat mag, maar er zijn regels.


Politieke partijen en andere
groeperingen of personen die aan
de verkiezingen meedoen, mogen
sandwichborden om palen doen.
Maar dat mag niet om palen waaraan
verkeerslichten of verkeersborden
of personen die op 19 maart aan de
verkiezingen meedoen hun posters
plakken. Het spreekt vanzelf dat het
niet de bedoeling is dat posters over
elkaar heen worden geplakt.
Anderen mogen niet op deze speciale
verkiezingsborden plakken. Wie dat
toch doet en op heterdaad wordt
betrapt, riskeert een forse boete van
maximaal 2.250,-.Toezicht & Handhaving kan ook een last onder dwangsom opleggen van 100,- per poster.
De borden zijn voorzien van een
waarschuwingstekst die daarop wijst.
Overigens kunnen (politieke) partijen
die hun posters ergens anders plakken dan op de speciale borden of vrije
plakplaatsen, ook worden beboet.

In elke editie van deze krant


beantwoordt de deelgemeente
een aantal (veelgestelde) vragen
van Charloisers.
Wilt u een vraag stellen?
Stuur deze dan per e-mail naar
uwvraag@charlois.rotterdam.nl.
Natuurlijk krijgt u sowieso altijd
antwoord, ook als uw vraag niet
in deze krant wordt geplaatst.

zijn bevestigd. Dit uit oogpunt van


verkeersveiligheid.
Daarnaast geldt de voorwaarde dat
de sandwichborden geen hinder,
gevaar of belemmering van het zicht
mogen opleveren. Zogenoemde
makelaarsborden mogen dus niet
worden gebruikt.
Toezicht en Handhaving kan bij
overtreding een last onder dwangsom
opleggen van 115 per bord. Foute
borden worden weggehaald. Uiterlijk
1 week na de verkiezingen moet u
de sandwichborden weer zelf (laten)
verwijderen.

Ik wil verkiezingsfolders uitdelen


op straat. Mag dat?

Ja, dat mag. Maar u bent zelf wel


verantwoordelijk voor het opruimen
van eventueel op straat weggegooide
folders of flyers. Toezicht en Handhaving kan een last onder dwangsom
opleggen van 100,- per overtreding
van deze opruimplicht. Dit kan
oplopen tot maximaal 3.000.

Rini Biemans @rinibiemans


Het is een sprookje; de samenwerking
tussen gemeente en @creatiefbeheer
ecowijken.nl/read/antenne_i
samen maken we het groen, gezond
en gezellig!

Directeur Veilig Rotterdam @dir_veiligrdam


Dienblad uit de #Tarwewijk @CharloisNu
vandaag in gebruik bij het @College010

Zzapback fotografie @zzapback


Vanaf #Heijplaat is #Rotterdam centrum
nog steeds dichtbij. 10 a 15 minuten met
de @aqualiner!

Jaargang 2, nummer 2,
maart 2014,
Oplage: 41.500 exemplaren
Eindredactie: TIME Rotterdam,
deelgemeente Charlois
Teksten: Ineke Westbroek, Emile
Hilgers, Suna Floret, Marcelien
Hakman, Antoinette Stas,
deelgemeente Charlois
Fotografie: Dob Fotoservice,
Cor Vos, Rob Kamminga,
Hans de Vries, e.a.
Strip: sandradehaan.nl
Vormgeving: TIME Rotterdam
Realisatie: TIME Rotterdam
Laagjes 4b, 3076 BJ Rotterdam
(010) 291 88 80, www.time4u.nl

Belangrijke adressen
en telefoonnummers
Alarmnummer: 112
(als elke seconde telt)

In niet-levensbedreigende
situaties:
Politie: 0900 - 88 44
Brandweer: 010 - 446 89 00
Ambulance: 010 - 297 41 40

Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Postbus 5410
3008 AK Rotterdam
Tel. 14 010
info@charlois.rotterdam.nl
www.charlois.rotterdam.nl
Spreekuur dagelijks bestuur:
t/m 18 maart op dinsdagavond
17.00 - 18.00 uur in de
Stadswinkel Charlois

De Zuiderling @zuiderlingrdam
We ondersteunen ook #repaircaf op allerlei locaties op Zuid! Binnenkort al weer een
bij #Samenlevingswerk in Charlois

Arie Ruijer @arieruijer


Veel mensen gaan niet stemmen omdat de
politiek toch niet luistert. Even proberen.
Joehoe, zijn jullie daar?

Dit is een uitgave van de


deelgemeente Charlois

Servicenummer gemeente
Rotterdam: 14 010
Voor alle meldingen aan de
gemeente Rotterdam, zoals over
zwerfvuil, kapotte straatlantarens
en losliggende stoeptegels.
Tevens voor alle vragen over
gemeentelijke producten.

Wat houdt Charlois


bezig op Twitter

Leonie de Groot @leoniepeek


Presentatie Universiteit Pendrecht: mooi
voorbeeld bewonersparticipatie met
bevlogen mensen.

Colofon

Herkent u deze plek?


Samen met Historisch Charlois (www.historisch-charlois.nl) doken we ook deze maand voor u in de doos
met fotos van het Charlois van toen. Uw herinneringen aan deze plek kleuren dit plaatje verder in.
Onder de goede inzenders verloten we een boekje met historische fotos uit Charlois. Vertel ons waar dit is, wat u
ziet n wat uw herinneringen aan deze plek zijn. In de volgende editie plaatsen we de oplossing, samen met uw meest
bijzondere herinneringen. Mail de oplossing/uw verhaal voor 20 maart naar communicatie@charlois.rotterdam.nl.
Geen e-mail? Schrijf naar deelgemeente Charlois, afdeling Communicatie, Antwoordnummer 80522,
3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).
De fotos worden ter beschikking gesteld door Stichting Historisch Charlois (www.historisch-charlois.nl).

Reacties op Herkent u deze plek? van februari


De raadplaat van afgelopen maand was om het zo te
zeggen, op of over het randje, want eigenlijk net in deelgemeente Feijenoord: het einde van de Dordtsestraatweg, met op de achtergrond het Verzamelgebouw in de
steigers. Wellicht dat er daarom maar weinig inzendingen
waren.
Nel van Eijs wist het wel: wat je ziet is het verzamelgebouw met op de voorgrond de Dordtsche straatweg,
Daar achter lag het Brabantse dorp.

Jannie Klerkx was nog wat specifieker in haar


herinnering: Dit is de Dordtsestraatweg, met op de
achtergrond de bouw van het verzamelgebouw. Wij
hebben jaren gewoond tegenover gebouw Spes waar
Freddy de Groot dansles gaf en dat werd gerund door de
familie Bijvoets. Gebouw Spes was links op de foto naast
de familie Vogelezang (melkboer).

Stadswinkel Charlois
o.a. reisdocumenten, uittreksels,
parkeervergunningen, aangifte
geboorten en overlijden,
huwelijken.
Boerhaavestraat 11
Bij de Stadswinkel kunt u alleen
terecht op afspraak. Een afspraak
maakt u:
- via www.rotterdam.nl/mijnloket
(DigID nodig)
- via het servicenummer van de
gemeente Rotterdam: 14 010
Avondopenstelling: dinsdagavond
Servicepunten
Voor al uw vragen over wonen,
werk, welzijn en zorg, schuldhulpverlening of juridische bijstand.
Tel. 010 - 210 00 10
(ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur)
Servicepunt Charlois Noord
Pleinweg 196/202
Servicepunt Charlois Zuid
Plein 1953 nr. 63
Openingstijden:
ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur
Politiebureau Zuidplein
Zuidplein 111
Openingstijden:
dagelijks van 8.00 uur - 22.00 uur
www.politie.nl
Meldpunt Woonoverlast
Voor het melden van overlast
vanuit woningen, bijvoorbeeld
burenoverlast, illegale bewoning,
drugsoverlast, etc.
Tel. 010 - 481 47 91
meldpunt@charlois.rotterdam.nl
Charlois op Open Rotterdam
Elk uur vanaf ma 18.00 t/m
di 17.00 uur, UPC kanaal 31
(digitaal) en 67+ (analoog)

www.youtube.com/deelgemeentecharlois
Volg Rotterdam-Charlois
op Twitter:
http://twitter.com/CharloisNu

Kijk voor meer info op:


charlois.rotterdam.nl