Vous êtes sur la page 1sur 4

, , , M, F, , , FC, F, , , , A O AA.

RNI Reg No:PONTAM/2006/17067

IJ

101, ,
(F G) FK,
&1
www.maalaiboomi.com
&0413&4504451
& I - 9789300827

M F
: Q 01&11&2014
K&

QA 01&11&2014

Maalai Boomi tamil daily

malaiboomi2013@gmail.com

Volume : 9 Issue 256

FJ ... CJ ...

O : J 02&11&2014
M .3.00 :9 :256

J M F

K, . 1&
KJ
1&F
M F

. MM
I P .
A F
FM v 15- F
A.
J F
F M
F
. v
16&F GF
M
w .
K, ,
A, FO
HC OP 1954

GF M
. 60

O .
2004 M
.
I
I O
YK
K
M

I P

M MM GC.
M M

A.
H C F

HF A
F FM

HC F
.
K FO
H FO.
.

F M
H M
GJ K
G . F
M H F
C N

. P 1954
F H
F H
CF M GM
F C
M.
H
C F M

.
F
1.&F
G M
M

K M
. GJ
.1&F G
M F
K
I
J PM. v
16&F M
PM P
1-&F P
.

I K, 1, 2014

...
C

F FL G M
F M
. 8.30 EM
I C P
K F. h
O M AO
E K .
F ,
K, FK,
FA, O ,
M .
GF 1&F
M F PM
.

M F MM FA, , , FK .

M, . 1&

K C Mw F F H H K
G v HE A. A T i, ..Q, F,
.

bO F GFM
, . 1-&
PF
bO
F
F C
J H GFM
O.
F
L
M
A
CJ


F
FM 7
b O ,

M

.
GJ JK
F M
F .3
A
L PM
.

FKF
bO JK
F
Aw(45)
F

. 3

F
A.
N
.H,
,
,A
, C
GA QI,
I,

,
FL, ,
, C

, F
F L
O
.


T
I ( 3 1 )
M C
( 30)
9 , H
40
.

A

F .
GJ
27& F
PM
I i
FM.
P M
C
hv GF
.
&v
F

F A.

K FJ F H
Aw FF F G Q
A.

e
3 e i

K, . 1&
H

J
F.
C
H

FJ
.

F
L H,
F Hw,
F A 3

NP L
.
C

K A.

A
HM.
P C
hC
O.
& v
C A
L 3 e
- F
A.

K L FJ F H
Aw FF
F P J . A
F G P A w,
F FME , AwF, , ,
, iE .

I Av A: T.. F C G K e FF 4 L

, .1&
I Av
C
C
L

30&F M
T .
M MA C
LF
A
.
M K A.
w O
C L
A.

F .
H J
,
FM.
.C 3 C
GCO
M. Q
Q

F A. C L
P F
.
I AC
w
. T.. C,

IP C C
w
A.
A
N
M .
L T..

G ,
M
A , .H.,

... Y
.
F O LJ
G F
FP .
w
F
.

QC
J L
F
GJ .
C

M e ...

O e
FK A.
P
.
A F M
AC
K GJ
IF AC G
K A.
GJ C
G P

M .


C T.
T.., C
T ,
Av
O G

KM.
C
G ,
bM
M
T .

GA
T

Q A
.
C L

M
A HC b
M .
L LF
PP
M.
CQ T
FC O
,
F KMM
vQ
PM.
QC

M
KM.
QC
P T..
F

A GA
F.
(J) F
GC
MCJ
GA
A.
FA e
J
GA
A.
... C
?

,

J
?
C
A.
,


J C


GA KM
,
I, L
K

KM

GA
P.
GA
P:&
AC


99
i
H J .
..M .
A H
M Av
F
.
GJ A
w
C M.
,
C
QC
.
E
A. MM PM
O .

W, . 1&

C
v

.

(25)
.
Q
c
cA
H

. NJ
F v v
OJ v
GF
GF G
CO,
E
P.
COJ C
E AM
A
.
K M


CI
P K A
G.
F

G K
e F
M.

&
C J
E

vH. F
Q
F
E (35)
F
L.


x (28)
vFK
NJ
.
NO
F (41),
F
3 Mx
A vFK
J CA
O .

C
(21), C (18),
M (29),
E
(43), K(35),

C (27),

(22),
(35) A 9

GJ
vFKJ
. F
C (18),

A 2
CA
.
P

H U


.H.,

v F K
EJ

F M
O G
P P
bM
CA

.
P

O F
F P.

FH e
, . 1-&

F
FH A e
h F
A.
A
iF (45).
A m

F GC M iFQ
A. FH
F
m K iF
A I. P
iF K K
h F
M F A.

Owned Edited Printed and Published by R. Kumaravel from 14, 1st Cross Thirumudi Nagar, Pondicherry-1 Printed at Lakshmi offset Printer- 7, Paavendar Street, Petthuchetipettai, Lawspet, Pondicherry- 8.
e-mail : malaiboomi2013@gmail.com, Cell : 97893 00827, Office: 0413-4504451

I K, 01, 2014

J M
e v

F 80

, .1&

MK PL
HK
A
F F

K
80


M
.

Aw
MK
PL 1933
& F

, Aw

.
,
e

FJ
a F


.

A

.
O
N MK J
F J

,
Q
M G

. G
J C
F
1959&
F

, F
J
.
80


O N
M FM

O
F M
.
FL
FJ MKJ
L KO

N
F
A.
F

K
20 15
20

A.

J K
F

A.
,

, FC

J MK P

F N
E

A

. ,


M

M
G J
. ,
2

J
MK P
234 M

F
iA
M

F

,
K
F

P

F
MF
, MJ
K M
.

YNJ

F
F C I

YN, .1&
YNJ F

I, .F..

AKI, YN
C 24&
C
FJ

v.H..
A
I M
F.. 13&
C
x e hC

.
YN
F
31& F
O A
11.30 E
PM
.

I 20
C, C
Aw
F, P
A

F F.
FI

M. YN
C G
O O
FJ
H

, .1&
F I
e cF
MF J
e vA .
v C
e v, , ,
H, M A 5 e
F J
CJ
M F .
GJ cF
F I 5 e
MF bO.
I e
, G
F F KM
A.
F L e 480
GF
. 2
vA .
GJ M
e vA .
250 M eH
F GF .
e J,
MF 5 e
F, G M
. I e
MM
F .

M M

, .1&
Q M M
J Hv AH
, MM
C, Av
A. MM MF
v
G AvF, C
G ,
v CK ,
v v
Av A ,
MM 2014& MF
Hx G Q
Av iv (H) L
G E
A,

, .1&
Q G
O F C
,
H C
vH CJ
MF O
, CJ
M J
F G
F e
C H A Q A,
F G
,v,vJ, I K
C , I C
M F
O ,
F
F C
F I.

e
h P

F, .1&
F
K
.
FJ
P N
EK A
, GJ
MT
O
YN
, I M
F
I C YN
C F F .
b A F...
13&
G C
x, .F..
C,
I, .F..
N L
K . A K I , 2 4 &
F..
C F J
N A
Q
.
I M
J .
I .F..

4 E

Q
C
N P. F .
H C
J

M.

I
M

YN C
F

F ,
H
I
I M
YN
hC O
. YN hv
v C
F
bM M
A.
F


F
C

I
M YN
J
F.

M F K GJ K v F
J M vH . vH
O, T.

K v F K
, .1&

, M


FJ

K v
F K

3 K h
M F
A.
M
A
F FJ
F
F K
GJ
A A
G

GF
KM
. K
M
M
E
O
J, T
h
F
J
.
,

3 K h M
v.H.
J.
F
FL P
M
G
i
J.
H Lb
J A A
...
K M
P. H
A
MF

KM.
M

F
F
K,
Aw
(48) ,

M
(29),
(9)

K.

G F
ISQv
,
K v
O

EJ
K.


h

F. K v
HC

O

F HC
, N
?
,
O
h
F, M
F .
GJ

3
K h
M F

O A.H. H
H

K
A F
M. F
F F N F
FN J .
CA
Q, M ,
H i FH
. M CK
MT .
x

N

F
.
M
O
MT e
O e

K K
GF
F
O
M


J

PL

K FP
J

E
K&FP J e
F. h P F C

I K, 1, 2014