Vous êtes sur la page 1sur 4

SSP/PY/65/2012-14 , , , , M, F, , , FC, F., , , , A O AA.

RNI Reg No:PONTAM/2006/17067

101, ,
(F G) FK,
&1
www.maalaiboomi.com
&0413&4504451
& I 9789300827

O
: Q 08&11&2014
K&

MAALAI BOOMI
TAMIL
DAILYEVENING TAMIL
malaiboomi2013@gmail.com
MAALAI
BOOMI
DAILY

QA 08&11&2014

Volume : 9 Issue 263

FJ ... CJ ...

O : J 09&11&2014
M .3.00 :9 :263

v H KJ v
I A . A Aw H.

I H

F
MM

FC, .8&
FC
FJ
J P
L
M A

... M
P.
F
6 F F

.

F L
PM H
F PM.

MM .
C FO
F
F F I
PM
.
2011
H FC
F 2&
.
FC
FJ P
K H
MF

13&F
L F ...
(.F..) J
P .
3 N
F
.
F
PM

FK
GJ
.


FK,
O
OJ
PMF PH
.
FJ 2
63 J 670
. F
1
29 J 912 .
1
33 J 645 . 13
F .
257

A.
I F
F GJ
. OJ

L , c,
F EO
FJ .F...,
F... O CJ
bM EP A.

F F
.F...M
A.
1967&L 11
L 7 .F...
P PH
.
.F...
H L, F...
H 23

J. F L

41,848 MFF
P . L
1,05,328 ,
63,480 P
. .
2,017 , x
C 928 P
.
P.
F
F PM
GJ
F C, F
C A A.
CJ
L e
PM
AC F
GJ
.
F... i

..
F
F
GA M
. EO F...
M A .

., J.
.
..F.., .F...,
...

F
..F.. J
.
J? F
. F
PM C
F
L J P
PM
OJ .

& HEI
F 2T : C
20
M MAJ

K,.8&
H
EI F

I
H .
I e 5

MF
.
F

C
HEI
I H

.
KJ

11 EM
F G
A
F I

G
A. F
, H ,
F, , E,
, , ,
, A
Q A.
I C
AK, K
,
K ,
K I,
IE,
K FM
i., FM M
HK, I
K
,

F

P.
CJ A
C
E
.
F H
EI AK
E 2


.
F I
J
20
K h
.

L, . 8&
2T MF
C M MA
J .C
C.
GF FK
C LJ
Of MM
.
GO P:&
Av CJ 2T
v
W MF
J M.
2T O
C M MA

.C

Q
.
2T v W
L
K N
GF M.
v A H
F
K
F
v

.
2T W

CP M
C
. F

M.
L 2T

A
IK M
FM.
P.
.CF
F.

I K, 8, 2014

G M
A

C,.8&

C CK F G M
A. A .H.

M J

L CJ
b O F . 3
G A. C C
FJ C Ix(40).
L cF A bH
CJ P b
. P L
F G . 3
PM. N
K F A.

.H., C HKFMx,
P MI, C
Aw, P
MF .

J
2& F

F e
i

M, . 8&
J
F
F
h
.
e
F
M F
A.
M
L
()x(40).
AO
F
(32)
14

F .
M
J x

i A


F
A.
iM
F
YK A
P
i H
M.
Q
i
F
25 F x L
F
W
F

F
.
KL

K . 8&


FC
K
.

,
I M
A.


M
O G
F O.
K ()

x ( 4 0 ) ,
M
W(23), i,
M c
A e
F

.

CJ J

J F

C,.8&
CJ J
F M A
P J
F.
C
A M
O(70).
AF M i

C v GF .
45 F
J F
M A P
C
. J
A
J .J 500

M 2
J, A
J
J P
J
M A
P
A H .
A

M. P
O C hC
K K
F A.
F J F . 50
J. CJ
F
PH .


F
(55) e,
M F W
2 .
C
.
GJ M
M F HK
FK M C M Q
C . GJ F
M
FM
F . P
FK KM.
h J
F
J H A.
M F?
h M F A.

H A


F, . 8&
F
114
.F
M
AwI.
NF.
M
(114)

. GJ
F
.
114
P
P
M
L
F.

F L

c A F

L, . 8--&
L
FJ c
F

J.
L
FJ C


. F c
NJ
C FO c
A GA.
FJ
C
O

M F
. .
c A G
F
K K
,
O

G
.

A G c


F
C F
K .
K

C
b
A C

, Mv
, Fv
, ,
F, WF
O FO
c A
F
M MG
O .. K
N
G A G
J.
C

m,

KAw

H O
.

C, . 8&

F
L
h
M F
A.
C
A
E
(50), MJ.
i
F
L F
FJ
.

Q F

P
E
.

E F
H,
F hC
. h
K F
MJ AL

pv
(21) ,
F
K
.
e
F h
.

FK ...

2
F

FK 120 A
2 - F ,
FK 150 A
2 - C F -
F---A.
-- --
-- G . - M F- H
G M .
F, J
M
NJ. --M J-K-
.

CA
10 M
9 -P- F --A. -O F
,

--

-
-.
- - K
C
- - -J
F
.

K- A-
. ,
A - -
. -- C
. P- H
-F
- G
.
CA--
CA--.
CA.
8 E F-- 15
E .
C A - -
- L
6
G
. -
, AQ,
A K-----F CA- F-- F
--. H
CA -.
CA
-- F --- A CA .
M v H,
C v A--- C
F--.
F--

--- A-
CA G.

MF A


F 15

, . 8&

MF
3 Q


A
.
M
J FJ
J

KA.

15 GI

.
3 Q


A

.
M &. G
J 4 O
2 Q
.

IL
A A

H
Q

MK


.

F M
IL
G FJ

.


F H
.
H Q

M
M G
P F
H F.
F
Q F

x(26), (26),
F A

(35), (29),
Aw(50),
A
H(22), .
M A
F(30),

(45),
(49),
H(21),
Aw (56),
PC
(40) O
15
.
P

G
v
C
h
e
J
108

H .
MF
&
M J
E

F.
H M


G
F

K.
MF

A F

QF E

A.

FK K

E
K
.
M P

h M
A.

F M i
b O

F, . 8&
F
MK

FW
CJ
.
F
F
M
v.H K
J K M
HK
.v.H F
I, F, .v.H
C h
bM E
EJ .

F

(43)
AFK
GF 120
F
M
.
P P
M h
M
Mv
F, v
MTh
M
.
e
,M,

F
M
PGJ
.
M
P
v.H F
F

C K
.
C
w
M.
M h

F CJ
.

C,.8&
M

A
x(31). M
(26).

F
.
GJ


M
.

M
i

M.
x
M i
P.
M
.
FH i
x M

i

L P b
.

F
P

K
J
CA O
CA
M Q
J
CA
O
F
. P
M
hC
K
F M
A.

Owned Edited Printed and Published by R. Kumaravel from 14, 1st Cross Thirumudi Nagar, Pondicherry-1 Printed at Lakshmi offset Printer- 7, Paavendar Street, Petthuchetipettai, Lawspet, Pondicherry- 8.
e-mail : malaiboomi2013@gmail.com, Cell : 97893 00827, Office: 0413-4504451

I K, 8, 2014

FFM
H

C C A FFM
J J H FFM
C H J . A
FFM J
, .

M O
b
C M PM
, .8&

F O
MO
b

.

C M
OJ
FPH PJ
:&

F
F

C
F
C
b
, MJ
MJ

b
F
b

O
M O
b

F
A
O M
O b
F F
PM.


PMH

F O M
O

b 12&
F A
H 3.00 E
C
F
F
.
b
F F
M
C
M
C
,
F
H


F A

H
, M ,
MK
H
12&F

A G

3 O O
, .8&
A G
3 4 O O
J HvC
() E F
O KM.
J F
F E, 2
EQ
FI, 4
6
MH
E KM.

M O
b F
O
M H
K
KM
A.

, .8&
FFM J
J H FFM
C C A
C H J
.
F FFM
H KM:&
F
C
F W .
L, Q
A C.
G G
F FFM H
KMA.
F W F
22
GFM
. GFM
.
CJ 32
O M AO F
. F F
M F K
M.
F, FFM
J ,
, FF
M H ,
x, , I, , I
I, I, AwI,
,
M, E
A .

F C F
M C
A. A C P
M, Y .

K c
142 F C

F, .8&
Q
F
J
K .
Q,
F, ,
, C
A 5
F A
.
A bM

c
FK 136

J HC
H C M G
NJ Hv M&2014 .
F C MF & K O
F, v I H , F
Yv A FK A YQ M A
. A A M
i IHK .

.

142
c
M
MJ
F .
F
J
M.

c .
142
c F
C .
8 E
G J
c 138.40
.
1047 c A.
J 456
c F M
A. 1816
c FM
.
112
I
F. a
F 456

32
I
F A.
J
c 54.66
.
681
c A. FK


c 1760 c
FMA.

J c
126.28 .
30
a

F MA.
J
c 56.95
. 101
c A.
J 89
c FM
A.

M J C F
Q F J
OO P MN
. A ,
M, IG, ML
E IC .

F C
TQ
, . 8&
AC MA F
C A T..,
C,

bM
F A.
F
CJ
K M F
A. F F
C
K.
F C

FCJ
C M

F K. F
CJ
M I H

F I
.
2
F

.
K
F
M
.
,
O
F.
A C
O F ,
H
O M T..
FI. H
KM
F C
GA.
F
TQ
M.
P:&
v TQ I

. M
. F
C I
AC .
TQ H,
KK K
C
A. FF
C, H
.
F .
TQ

M
Av
C JK F
C F
. TQ C

eF
Av
. M . . v .

MF.

F
TQ

A.
2016&
P
I C
F A. TQ
E
AM
...
TQ iC .
TQ
C A.
eF L TQ
F .F...
M AC .
GJ TQ J F...
M .
AJ ,
TQ M.
TQ
GJ,
TQ E
.

vK
FJL I

C
H

A e I

E
, F.
EJ .
,

A w
... x, A A.

. e I
x .. E

, .8&
IF .F.
.
,

L
M K C
C H
C HF
GF
,
O
O
GJ 38

K
.. Aw
..
x .
GJ
M A

M
F
Fhv
FJ,
O O
J,
bv F
J, F
L wI
I J O
60

JO F
H,
A.
Av
JO, O
FO, F
L
AL M

O L e I
vK FJL Aw
H x
E F C H .

I K, 8, 2014

J
O F


K.
F ,
C .
J
F F . F G
K
F .
J
I C
.
J

F F K
. L H
C (I) .
J
A. O F
C N A.
O H K
.

K F FJ CQ K
F KM .
F.

50 J L
c K K ...

F, .8&
F
F...
..
...
.
Q
.
M
PJ:&

.K 2

. F 1632
.
O M
24 K
L
c
.
F
F
F
, P,
, K
PO
6,422 L

.
, G
O
M, F
A O
O
L
c
, K


O P
.

FJ
c
F
8
FO
50 JF

c
F
K .
FM
IK G
HF
M
L 19
i
FK.
M CP
GI
F 29 i
FK.
c

F .F

P
,
L

Y M.
MP
.

M O
GO
P:

L

cKK
F... H
.
e K

L
c .

MI
K
.

M

.
P. ..
...

F,
P
,
E

C..,
C
x,

.M.. , ..AK

.

F C
vFL
K, . 8&
vFL
Q
Q (
75). F
M bM

F G
F
F
C
.
J
23& F
F .
v 14& F
HF GF
NJ
J A .
H F
M K
K
P.
J H 3&
F30&

C E
. A


O
PA.

3

K LM

.
GJ
v 28& F

AM PM
.

M.

M. 12& F
A
P F
hC .
vFL
M QJ
KM
.
Q F
F
. GJ
h M
A .
J
O
e
H

,
F G
, .8&
F
F
M
F.

F A a
25C .
F, O
70 J M G
F K G
.
F, , ,
O
A

M F
. M J
Q

K .

CJ F
i O
M
Q ,
H H
M
K P
A
AF
P
. Q F
.20 J
F P.


A
h
W
Q
.
O
,
3
F h
.

C
C K

. W F
F FJ
M.
I Q

C F A
J
F G E
.
HJ
f I
K

C C
..v KM.

KJ

L, . 8- &
AK
C
HJ
K
K F.
F
C
KM .

P
K
J F
:&
MJ
L I

. M
OF
K
. J
F E O
E P
A.
P
. FJ
.
KM
F C
. i
I
O M.
.
iO
.
K
I. F
L .

MJ
.
MJ F
.
J
F O
.
Q K
.
F C
C
. F
H
J F
C.

OF C.
A
C
O
. 2013
HK

2014&
F
GC
AP
M F
.
AK K
v v
EJ 2013
PM.

P
G .
vv

F.
P
M L,
TF
K M .
v
F 2& v
200&
v .
2014 F
E
.
E


G
PM.

P 2013
10&F
AK K
.YQQ
KM.
M
c
M
AK
K

F.
AK K

L F
A. P
O PM
H P
AK KF
KM.
KM
A.

M
. 336

I e 5 A K K
Q K H Q F.

F H.v... g
I

, . 8--&
H.v...
G e

F
I
F P
. 2013&
F
.
H J
G v
K
(v..M)
1& F
e
.
F
e


O
K

I F

.

FFF
F
H.v..
g

(
I )
.
7 .33&
v K
gx .
OG

F

M
L
.
G ,
, K,
F L,
v ,
O G
F
I
P

.
F O
GF


.

L
.
P H.v.
..

J, C
M
I F
H.v...,
T.v..

. v
K 90
A
. F
1& F
2015 & K 29& F
J
.

K, .8&
M
W

F .

Q ( 24),
LNO.

vK (19).
J
Q KJ

.
L
.
i
F KM.
GJ
C
vK .
P v
KJ

hC
O. K
h F

.
GJ

M ML
Q ,
vK
P F
.

hv
H
F .
hv
H M,


F.
v
K M

hv GF
K
.
M
hv H

P.
I F


J
P
.T.
.
.T..

O

F
.
P
P K
h

J
F.
H
hv
G H
.

h
QK
H
.

F.

, . 8&

M . 336 . 19,728
MA. M C
. () 28& F
. 20 J 496 .
.
F . 19 J 384
. .8 . 19
J 392& M. A
O F . 336 .
. 19 J 728 . A
. 42 FK. 1 A 2,466 MA.
M e
O
. O
A . 545 . A . 34
J 455 . A . 37.50
MA.

F Q H Q K
M JL F J
A.