Vous êtes sur la page 1sur 8

Nyitott mhely

Nyitott mhely

Magyarorszgon a kultra misszis terlet

Hatos Pl a trtnelem hasznrl, a nyelv primtusrl


s a Balassi Intzet misszijrl

Hatos Pl 1971-ben szletett, az ELTE magyartrtnelem szakn,


illetve jogi karn vgzett; plyjt a Budapesti Piarista Gimnzium
ban tanrknt kezdte, tantott az ELTE Mveldstrtneti Tansz
kn; ktszer volt vendgtanr az Indiana University magyar tanszkn.
Kzigazgatsi plyja sorn dolgozott jogszknt s szakmai vezetknt, t ven keresztl irnytotta a Magyar sztndj Bizottsg
Irodjt, s ehhez kapcsoldan a magyar felsoktats klfldi npszerstsre ltrehozott Campus Hungary kezdemnyezst, majd
ngy ven t a Moholy-Nagy Mvszeti Egyetem kancellrja volt.
2010 ta a Balassi Intzet figazgatja. Eszmetrtnszknt elssorban a valls s modern vilg sszetett
s sokfel gaz kapcsolata rdekli, monogrfit publiklt a protestns hagyomny szereprl (Reform
ci s trtneti hagyomny, Budapest, 2001), legutbbi tanulmnyktetben (Vlasztott npek s a veresg
kultrja, Rci, 2013) pedig a valls s a nemzeti rzs sszefggseit s a szekularizci hatst elemzi.
Novk Attilval kzsen szerkesztette Kisebbsg s tbbsg cmmel azt az idn megjelent tanulmnyktetet,
amely az elmlt szzadok zsid s magyar etnikai s kulturlis tapasztalatait ksrelte meg feldolgozni.
Honnan, milyen csaldbl rkezik egy trtnsz?
Apm rvn a nyugati hatr
szlrl, Vas megybl jvk, csa
ldnevem, a Hatos taln a legr
gebbi magyar csaldnevek egyike.
Az els emltse a dmsi aptsg
alaptlevelben van az 1050-es
vek legelejrl: I. Bla kirly egy
Hatos illetve akkor mg Hotus
nevezet jobbgyot ajndkozott
a dmsi bencseknek.
Viszont ksbb mr trkver vitzek is felbukkannak a Hato
sok kztt
Igen, ha az ember sokat jrkl
nyugat-dunntli temetkben, mo
hos kvek, korhad keresztek raj
zolatain nem egyszer betzhet ki
Hatosokat. A nvnek nincsen vil
gosan megllaptott, tudomnyosan
elfogadott etimolgija, de bizonyo
san a honfoglals elttrl hozott
rksg. Az si magyar nv adott
sg, ahogyan az is, hogy molnr
csaldbl szrmazom: ameddig az
emlkezet elr, mindenki molnr
volt apai seim kztt, nagyap

52

Magyar

Napl

mig bezrlag. Egyszer, nvtelen


magyarok voltak, annak ellenre,
hogy kedves professzorom, Ksa
Lszl bizonygatta a molnrmes
tersg sokszor felttelezett kisne
mesi jogllst. Mindenesetre a
XVIII. szzad kzepig visszame
nleg ilyen nem akadt a csaldban,
s valsznleg eltte sem: a legr
gebbi keresztlevelek a rumi pl
bnin ignobilisknt, azaz nem ne
mesknt jelltk meg els ismert
smet, Hatos Jnost. 1950-ben
llamostottk a malmot, elvettk
nagyapm meglhetst, csaldjt
osztlyidegennek nyilvntottk, de
a szorgalmat s a trekvst nem
lhettk ki a csaldbl. Nagyb
tym, Hatos Gyula neves gygype
daggus lett, apm pedig vegysz
mrnk. Apm, aki 1953-ban rett
sgizett, azrt lett osztlyidegen,
mert 1935-ben az n self-mademan nagyapm fldeket szerzett,
s az akkori jegyz rbeszlte: r
jk be a foglalkozsa rubrikba,
hogy fldbirtokos, htha j lesz az
mg valamire

Mekkora volt az a fldbirtok?


Harmincnegyven hold. Nagy
apm 1899-es szlets, alig ti
zennyolc vesen mr rszt vett az
Isonz melletti csatkban; de meg
lehetsen ksei gyermek volt, a dd
apm, Hatos Istvn 1848-as szle
ts lvn. A nagyapm ddapm
msodik hzassgbl szrmazott,
mert els felesge a hetedik vagy
nyolcadik gyerek szletse utn
a gyermekgyban halt meg. Nagy
apm teht a ddapm msodik
hzassgbl szrmazott, s ott is a
hetedik vagy nyolcadik volt a sor
ban. Apmnak annyi elsfok uno
katestvre van, hogy nem is gyzi
szmon tartani. Azt viszont tud
juk, hogy a ddapm els hzass
gbl szrmaz fik kztt voltak
olyanok, akik kimentek Amerik
ba, s a fiaik mr az amerikai had
sereg katoniknt 1944-ben bom
bztk Magyarorszgot, kztk
Szombathelyet, amelynek kzel
ben, a mai Gencsaptiban apm
csaldja lt, befogadott erdlyi s
lengyel menekltek trsasgban.
2014. november

www.magyarnaplo.hu

Nyitott mhely

S mit lehet mondani az anyai


grl?
Az egy egszen ms, szatm
ri, szegnyparaszti vilg br a
ddapm, Kiss Lszl a falu brja
volt Penszleken. Ez kzismert
telepls Darvas Jzsef s Vgh
Antal rvn is. Ott is megjelenik
egy ameriks trtnet: egyik dd
apm tz v munka utn jtt vissza
annyi keresettel, hogy a zsptets
hzat bdogtetsre cserlhette. Mg
az els vilghbor utn ment ki,
s utna tudott hazajnni. Mai fo
galmaink szerint szegnyparasz
tok voltak, de az ottaniak szerint
kzpparasztok, hiszen 1950-ben
kulkk nyilvntottk a nagy
szleimet is, akik nem voltak haj
landak belpni a teszbe. Any
mk kilencen voltak, kulknak
nyilvntott nagyapmat mgis el
vittk Sztlinvrosba knyszermun
kra. Volt olyan, hogy az Isten hta
mgtti faluban nagyanym vas
villval fogadta a hatsgot a be
szolgltats ellen fellpve, amikor
az utols malacrt jttek. S bi
zony, egszen 1990-ig egyik nagy
szlm sem kapott nyugdjat, mert
nem lptek be a teszbe, hanem
1951-ben knyszerleg felajnlot
tk az sszes fldet, annyi adt
rttak ki rjuk bntetsbl. Szval
elgg megtaposott sors volt mind
kt g de vgl is ezrt tallkoz
hattak az n otthonrl knyszer
sgbl eljtt szleim Budapesten.
Budapest, mint a nagy olvaszttgely
Igen, n mr a fvrosban
szlettem, sok szzezer hasonl
htter kortrsammal, egy nagy
trsadalom-talakt projekt sajtos
kvetkezmnyeknt, amire azon
ban mint az Isten klns rendel
sre tekintek. Kelet s Nyugat ta
llkozhatott bennem szleim rvn.
Amikor a hetvenes vekben gye
2014. november

www.magyarnaplo.hu

rek voltam, nem nyaralni, hanem


dolgozni jrtunk Penszlekre: ubor
kt, mlnt szedni. Ott mg krs
szekerek voltak vasalt abronccsal,
mikzben a nyugati hatrszlen,
apm szlfalujban, Gencsapti
ban mr akkor is gumikerek lo
vas kocsik.
Vagyis emlkszel a keleti s
nyugati vgekre is. De plinks
kenyeret nem kaptl Penszleken,
mint Vgh Antal rta?
Vgh Antal sok mindent lert,
ami igaz volt, s olyat is, ami nem
az biztos, hogy a mi csaldunk
ban ilyesmi nem volt. Nagyanym
egy polgrit vgzett el Miskolcon,
de minden gyermekbl rtelmi
sgit nevelt, azaz tanti plyra
kldte ket, mert azt tartotta tisz
tessges hivatsnak. Nyolcvant
vet lt, kilenc gyereket szlt, s
a demokrcia sztl mindig sr
ni kezdett, mert Rkosik sztr
ban ez volt a totlis diktatra lne
ve a reakcival meg a fasizmussal
szemben.
jbeszl nyelven
Igen. Nagyanym ugyanak
kor vgigolvasta a teljes Grdonyit,
amikor mr megtehette. Az anyai
csaldfa gain vannak ruszin sk
olyan, hogy etnikailag tiszta
magyar, egybknt sem ltezik
Szent Istvn orszgban. Ez a nyi
tottsg a magyar llam hossz
tv fennmaradsnak taln az
egyik legszebb titka. Erdly egyes
szegletein meg az rsgen kvl
alig tallni olyan helyet, amelyet
ne a mobilits jellemezne.
Az elmondottakbl azrt kitetszik: volt egy hatrozott trekvs a csaldban a kiemelkedsre,
az rtelmisgiv vlsra. Egyr
telm volt, hogy neked is szellemi
plyt kell befutni?
Ezt lttam otthon, ez moti
vlt.

De mehettl volna mszaki


plyra is.
Mehettem volna, annl is in
kbb, mert miutn 1985-ben a ben
cs gimnziumba iratkoztam be
Gyrbe, ott arra neveltek minket,
hogy a blcsszplya gyis zrva
lesz az egyhzi iskolt vgzk
eltt. Matematikafizika fakult
cira jrtam ht, mikzben persze
Mrait olvastam, mert az iroda
lomtanrom a kezembe adta sten
cilezett formban A gyertyk csonkig gnek cm regnyt. St, mr
elss gimnazistaknt olvastam az
Egy polgr vallomsait is, a cson
ktatlan vltozatt, mert a tanrom
bibliofil volt, aki megrizte az
egybknt bezzott els kiadst.
Mindez kapra jtt, mert mire
vgeztl, kszbn llt a rendszervltozs, megnylt a korbban lezrtnak minsl blcsszplya is
Pontosan. n 1989. jnius 15-n
rettsgiztem, s jnius 16-n ott
voltam a Hsk tern. n akkor
vidkinek szmtottam s ami
abbl a csodlatos napbl rm leg
inkbb hatott, a gysz magyar ml
tsga, ahogy Mensros Lszl s
Darvas Ivn a kivgzettek neveit
olvassk. Ez maradt meg legjob
ban bennem, meg az egszet bera
gyog gynyr napsts. S term
szetesen a felntt vls egyszeri
s megismtelhetetlen lmnye,
amely a szabadsggal kapcsoldott
ssze. Hajlamaimnak megfelelen
mgis a magyartrtnelem szak
ra adtam be a jelentkezsemet,
s a szthull rendszer annyira flt
a blcsszektl, hogy nagy sze
rencsmre engem nem vittek be
elfelvtelis katonnak, mikzben
mszakis osztlytrsaimnak be kel
lett zsuppolniuk.
Mi dnttte el, hogy a blcsszet nagy birodalmban merrefel
orientldj?
Magyar

Napl

|53

Nyitott mhely

Az anyai nagyanya

Olvasni nagyon szerettem


emlkszem, hogy a Hbor s
bkt ktszer olvastam el; mind
a ktszer hrom nap alatt. Nem biz
tos, hogy el szabad olvasni ilyen
gyorsan, de ht olvastatta magt
radsul a sok francia rszletet is
lveztem, miutn a legends N
dasdy Alfonz tanatynl tanultam
franciul, aki egybknt Kodly
Zoltnnak volt bizalmasa s grg
stdiumokban segtje. Engem az
irodalom s a trtnelem egyszer
re rdekelt. Volt azrt bennem
azrt valami flszegsg, amikor
a fvrosba jttem, mert Gyrbl
nem ltszottak az irodalmi diva
tok, vagy hogy milyen szeminri

54

Magyar

Napl

umra kell menni s ott aztn na


gyon sok bennfentes fi meg lny
volt. Taln ebbl a flnksgbl
addan is, inkbb a trtnelmi
stdiumaimat vettem komolyan.
Ugyanakkor gy reztem: egy tr
tnsz irodalmi vna nlkl nem
lehet meg ezt Szekf Gyula is
gy gondolta, st a XIX. szzadi
klasszikus trtnszeink is gy
voltak vele. Egy trtneti m csak
akkor bontakozik ki igazn, ha
mgtte ll az elbeszlsnek az
a hagyomnya s kszsge, amely
bl a XIX. szzad hajnaln kifor
mldtak a mai rtelemben vett
histriai stdiumok. Persze, ahogy
azt a trtnetrs egyik legna

gyobbja, Leopold von Ranke meg


fogalmazta, a valsg kutatsa
mg Walter Scott regnyeinl is
izgalmasabb, s a helyrelltott
valsg mg a fantzia kpeinl is
szebb. Rm klnsen a mvel
dstrtnet hatott, a mvelds
trtnsz Ksa Lszl, Tkczki
Lszl, valamint a szmomra tr
tnszknt is nagyszer SzegedyMaszk Mihly. k protestnsok
voltak, n meg katolikus, s mig
emlkszem, hogy pldul Tisza
Istvn kapcsn, aki igen kemny
klvinista volt (vagyis inkbb ari
nus, mert nem hitt a Szenthrom
sgban s az alapvet keresztny
dogmkban), igen nagyokat le
hetett vitatkozni velk. Engem
ezekben a beszlgetsekben a ml
tunk, a magyar hagyomny hihe
tetlen soksznsge, pluralizmusa,
s ugyanakkor a tragikus sok gra
szakadtsga vonzott ami mra
elenyszik, mert nemigen rtik
mr, hogy mi a klnbsg protes
tns s katolikus kztt: a teolgi
ai, st ma mr a mentalitsbeli,
szoksbeli klnbsgei is gyorsan
fogyatkoznak. A vallsosok tulaj
donkppen kisebbsgben vannak
a kzmbskkel szemben, ahogy
a hagyomnyt tisztelk is kisebb
sgben vannak azokkal szemben,
akik szmra ez nem krds, nem
gond. Visszatrve a protestns
katolikus klnbsgekre: engem
nagyon rdekelt, hogy ez milyen
helyzeteket teremtett. Ezt nagyon
jl bemutatta pldul Ksa Lszl
az ausztriai rvidki magyar szr
vnyok pldjn. Felsr reform
tus; a kicsi risziget evanglikus,
de van egy katolikus szrvnya;
mg Alsr katolikus. Alig vannak
nhny ezren az shonos ausztriai
magyarok, mgis megjelenik ez
a kettszaktottsg, riszigeten pl
dul azzal a hagyomnnyal, hogy
2014. november

www.magyarnaplo.hu

Nyitott mhely

az ellenreformci idejn a katoli


kusok ervel visszavettk a temp
lomot az evanglikusoktl. Szval
ezek a klnbsgek engem nagyon
izgattak. Ezrt elbb a mvelds
trtnet, a mveldsnprajz rde
kelt: a trtnelem-szakdolgozatom
a moldvai csngsg historiogrfi
jt vette szmba. Nagy felfedezs
volt, magam is sokat jrtam ott:
a Ceauescu-idszak legutols v
ben ngyszer voltam htizskos
erdlyi s moldvai utakon.
Negyedszzad alatt ott is
sokat vltozott a vilg?
Rengeteget. Most, amikor el
viszem a kislnyaimat, el kell ma
gyarznom, milyen volt az, ami
kor nem volt semmi kivilgtva.
Mivel magyarorszgi voltam, min
denki va ksrt, hogy az esti
kurszrl leszllva, a milcit
kikerlve tudjak eljutni a plb
nira, htizskomban gygysze
rekkel, tarts lelmiszerrel de a
plbnos nagyon flt, ezrt hajnal

ban, mg a vilgossg eltt kellett


elmenni. Emlkszem, a kolozsvri
Szent Mihly-templom plbni
jn az utols augusztus 23-i hajna
lon fordultam meg; akkor, amikor
a dikttor mr arrl beszlt, hogy
Romnia volt a negyedik leger
sebb antifasiszta hatalom. Lttam
a sok-sok rltsget a maga vgki
fejletben, lttam sszeomlani, lt
tam hsket tmadni, s ez bennem
is egyfajta idealizmust szlt. Az
n fiatalsgom kegyelme volt, hogy
sszektdtt azzal az lmnnyel,
hogy kinylik a vilg. Csak na
gyon lassan eszmltem r, hogy
a szabadsgnak ezt a hatalmas re
mnyt mennyi illzi tpllta.
Emlkszem Kristf Attilnak a Ma
gyar Nemzetben 1989 karcsonyn
megjelent vezrcikkre: 1989, te
csillag. Akkor teljesen helynva
lnak tnt ez a lelkes Petfi-all
zi, de ma visszatekintve magam
is tlem minden genercis l
mny logikus vgkifejlett, a csa

ldst. Mert a kvetkez vek,


vtizedek mit hoztak? Tmeges
munkanlklisg jtt, a biztonsg
megroppansa, a verseny varzs
szava alatt az ersek s a ravaszak
igaza igazbl a szabadsg l
mnye, kincse trsadalmi mre
tekben elhalvnyodott mra. Ami
veszlyes felejts, akrmennyire is
ers a gond. S szkebbre vonva a
tekintetet, lttam azt is, hogy vil
lmgyorsan jratermeldtek azok
a szellemi frontvonalak is, ame
lyekrl persze az ember trtnsz
knt tudja, hogy sohasem lettek
betemetve. m 1989-ben egy vi
dki gimnazistbl lett szeml
lnek ez nem volt nyilvnval.
A Hitelben mg ott voltak Ester
hzy Pter jegyzetei, aztn jtt
a Nappali hold, az els nagy kul
turkampfos egymsnak feszls,
Ersi Istvn kontra Csori Sndor.
De taln azrt is vlasztottam
a valls- s eszmetrtnetet: mert
ami trtnt a protestantizmus s

A Hatos csald 1900-ban

2014. november

www.magyarnaplo.hu

Magyar

Napl

|55

Nyitott mhely

desapm a bezrt malom eltt

a katolicizmus kztt, az a tnyleg


nagyon vres kzdelem, hogy min
denki kpes volt a maga igazrt
a msikat levgni, az vszzadok
sorn vgl is felolddott. Azt
gondoltam, ez a kibkls megtr
tnhet ebben a msik mai ellen
ttben is.
Azt mondod, hogy a vallshbor elkpe volt az utbbi emberlt politikai dichotmiinak?
Nem ezt mondom. Csak arra
hoztam pldt, hogy mirt lesz az
ember trtnsz a puszta elemen
tris hajlamon tl. A kzhelyek
igazsga szerint a trtnelem mg
iscsak az let tantmestere.
A trtnelmi hagyomnybl
lehetsges brmilyen konklzit
levonni, brmit kivdeni?
Hadd legyek egy kicsit ironi
kus: ltalban megismteljk az
eldeink hibjt. St azt is nehz
felttelezni, hogy ltezett volna va
laha egy idelisabb mlt, pld
ul egy idelis kzpkor, egy ide
lis keresztny Eurpa ezek mind
megalapozatlan visszavettsek. Hi
szen az eurpai gtika, a nagy ka
tedrlisptsek idejn vannak a

56

Magyar

Napl

nagy keresztes hadjratok, amikor


a Kzel-Keleten a nyugati keresz
tnysg vglegesen eljtssza a hi
telt azzal, hogy velencei zsoldban
biznci keresztnyeket irtanak. En
nek tragikus kvetkezmnyei ma
is ksrtenek, amikor Irakban s
msutt az si keresztnysgnek az
utols maradkait irtjk ki. De
nha azrt hossz ideig vrz se
bek is tudnak gygyulni, s a pro
testnskeresztny ellenttben ez
trtnt. A XX. szzad elejn mg
nagyon hangos volt az orszg a fe
lekezeti ellentttl: ahogy Tisza
Istvn nem kedvelte a katolikuso
kat, t sem tiszteltk a politikai
katolicizmus harcosai, Prohszka
Ottokr vagy Bangha Bla. A je
zsuita Bangha Bla, a katolikus
sajtgy apostola pldul nyltan
glt a Tisza Istvn-szobor felll
tsa ellen a kt vilghbor k
ztt. De ugyanez a Bangha Bla
Yves Congart, ksbb a vatikni
zsinat egyik legfontosabb teolgu
st, a mai Ferenc ppa pldakpt
aki akkor mg egy szerny do
miniknus volt idzte az utols
knyveiben, amelyekben mr a ke

r esztny egysgrt szllt skra,


s hallos gyn, 1940-ben kezet
nyjtott ellenfelnek, a klvinista
pspk Ravasz Lszlnak. Ilyen r
telemben a mlt hozhat hasznost
hat tantsokat, s remnykedem
benne, hogy mindazt a konfliktuspotencilt, amely napjainkat jel
lemzi, egy ksbbi nemzedk jv
tudja rni.
Hogyan csapdik le egy trtnszben az illzik szksgszer
felmorzsoldsnak lmnye? Sza
bad-e lelkeslni j idk, j eszmk, j kormnyok bvletben,
ha a remnyt rendszerint kibrnduls kveti? Vagy a trtnsznek
illik mindig higgadtnak s trgyilagosnak maradni?
Azt gondolom, nincs erre
kizrlagos szably. Ha a tacitusi
Sine ira et studio elvre utalsz,
akkor a trtnszi hivats nyilvn
egy visszafogott, az rtkelstl
lehetleg tartzkod, leginkbb
szemlld alapllst felttelez.
Ugyanakkor lelkesedsbl is lehet
hatalmas trtnelmi freskkat fel
vzolni, mint pldul a francik
nl Michelet tette.
Az ilyesmit manapsg egyesek a trtnelem stilizlsnak, st
trtnelemhamistsnak minstik
Szerintem igaza van Nietz
schnek a trtnelem hasznrl s
krrl val remek rtekezsben,
hogy tbbfle hasznlata van a
trtnelemnek. Van az antikvrius
trtnetrs, amely ugyangy m
kdik, mintha valaki antik trgya
kat gyjt. Van a lelkest trtnet
r, s van a kritikus trtnetr,
aki el akarja trlni a mltat, mert
az zavarja t egy vgyott jv el
rsben.
Nincs olyan veszly, hogy a trtnsz ezltal ideolguss vlik?
De bizony, megvan a vesz
lye. Nem tudom, mennyire lehet
2014. november

www.magyarnaplo.hu

Nyitott mhely

ezt elkerlni. n az ideolgikat


vgs soron eltletekre vezetem
vissza. Ilyen szempontbl kon
zervatv emberkpem van: ahogy
nincs vilgnzeti semlegessg, nem
ltezik eltlet-mentessg sem.
Lehet trekedni egyfajta prtat
lansgra, fellemelkedsre, ugyan
akkor be kell ismerni, hogy erre
egyetlen ember, gy egyetlen tr
tnsz sem kpes.
Amikor a knyvedben olyan
tmkkal foglalkozol, mint a veresg kultrja vagy a kivlasztott
npek ideolgija, mennyire illeszkedik bele ebbe a gondolatkrbe a
Trianontl s holokauszttl sjtott
magyar trtnelem? Kivteles ebben-abban, vagy belesimul az egyetemes trtnetbe?
A magyar trtnelemnek igen
is vannak olyan sajtossgai, amely
nek prjt msutt nehezen tallni.
n ezt elssorban a nyelvhez k
tm. A kultrnk alapja a magyar
nyelv: az az si rksg, amely
nek az eredete konszenzusos m
don tovbbra sem elfogadott, s ami
akr a tudsokat is jra s jra vi
tra ingerli. A magyar nyelv olyan
sajtos, hogy egy picit tnyleg
egyedl vagyunk. Ugyanakkor ezt
a nyelvet megannyi zivataros id
szakban a magyarul beszlk k
zssge mgis megrizte st, ez
a nyelv s az ebbl fakad kultra
azok szmra, akik idegenbl jt
tek, vagy ms nyelvi kultrt hor
doztak, s ki is fejezhettk volna
mskppen magukat (gondolok
itt a szszokra, svbokra vagy a
XIX. szzad vgtl aktvan fell
p magyar zsidsgra), ezt a ma
gyar nyelvet vlasztotta kifejezsi
eszkzeknt. Ez a specifikum min
denkppen rtk, de szksges
hangslyoznom, hogy az eurpai
kultrban nem egzotikum. Aki
megismeri, szvesen elmlyl ben
2014. november

www.magyarnaplo.hu

Penszleken a hetvenes vekben

n e s ppen az asszimill ereje


bizonytja, hogy van egyfajta uni
verzlis kapcsoldsi pontja is.
Vegyk Teller Ede pldjt, aki
feltehetleg nem j lmnyekkel
hagyja el Magyarorszgot, nmet
s angolszsz nyelvi krnyezetben
futja a plyjt, m vgig, egszen
a hallos gyig Ady Endrt olvas.
Azt a kltt, akit igazn nehz le
fordtani ms nyelvre. n hallot
tam Tellert beszlni az utols vei
ben: akadlytalanul fejezte ki magt
magyarul olyan zessggel, ami
lyet a mai magyar beszlt nyelv
ben nem tallunk, hiszen a tmeg
kommunikci sikeresen lerombolta.
A Balassi Intzet vezetjeknt
klns lehet szembeslnd azzal
a meggyzdseddel, hogy a magyar kultra nyelvi alapozs. Mi
kzben orszgimzst knnyebb zenvel, filmmel vagy kpzmvszettel klhonba sugrozni, milyen
sikerrel lehet mgis a magyar irodalmat megismertetni klfldn?
Azt gondolom, hogy van egy
sajtos magyar specifikuma az egye
temessg-lmnynek, ugyanakkor
a magyar kultrt nemcsak az
egyedisge, hanem legalbb an
nyira a nyitottsga tartotta let
ben. Az izmusokat mindig is t
vette, de hlIstennek, soha nem
kritiktlanul, hanem thasontva.

Ma is szvesen olvassa az ember,


hogyan rtelmezte Babits Berg
sont, a filozfust; vagy hogy mirt
tette meg Proustot a XX. szzad
legfontosabb regnyrjnak. Ez
elvezet ahhoz a gyakorlati kvet
keztetshez, hogy a kulturlis dip
lomciban nem biztos, hogy az
a clravezet, ha csupn az egye
disget hangslyozzuk, hanem azo
kat a hatsokat, kapcsoldsi pon
tokat is, amelyeket a msik fl
knnyen felfog s megrt. Tny s
val: nem lehet csupn a nyelvi
kultrnkkal megjelenni a nem
zetkzi sznpadon: a vizulis s
a zenei kultra ppolyan fontos.
S nem csupn a kulturlis rk
sggel kell foglalkoznunk, hanem
mindazzal is, ami ppen most ke
letkezik, s valamifle vitban, st
harcban ll az eltte lvvel. Teht
a kortrs kultra is kiemelten fon
tos pldul az animci. Janko
vics Marcell rajzfilmje, Az ember
tragdija a magyar nyelvi kult
ra egyik legfontosabb s legegye
temesebb kanonikus darabjt dol
gozza fel, s teszi ezt olyan nyel
vezettel, amely a mai kulturlis
trendekbe is befogadhat. S azt is
ltni kell: annyi vizulis inger
r bennnket nap mint nap, hogy
vagy elfogadjuk ezeket, vagy el
meneklnk ellk a sivatagba.
Magyar

Napl

|57

Nyitott mhely

Vannak olyan ozisok, mint Jersey


szigete, ahol nincs fnyszennye
zds, s jszaka valban stt
van
De trer ott is van.
Igen. Radsul az id telik,
jabb s jabb rtegek kerlnek
a kultrra is, akkor is, ha utvd
harcokat indtunk ellenk ezzel
szmot kell vetni. Ha valamit ki
neveznk, hogy az a zsinrmrtk,
akkor veresgre tltettnk. Noha
nekem is vannak ilyen vonatkoz
tatsi pontjaim: meggyzdsem,
hogy a magyar irodalomban, poli
tikban, trsadalmiasodsban fell
mlhatatlan volt a reformkor. De
nincs oda visszatrs: annak meg
szntek a trsadalmi, klpolitikai
alapjai. Bizonyos rtelemben ma
Magyarorszgon a kultra misszi
s terlet.
Hogyan lesz egy trtnszbl
kultrdiplomata?
Szegedy-Maszk Mihly meg
hvsa rvn rt az a szerencse,
hogy Amerikban tanthattam,
s mivel mr egy kinylt vilgban
tanulhattam, voltam Svjcban, Fran
ciaorszgban is lttam, hogy az
n kicsiny magyarsgomat men
nyire nem rtik meg, ha csupn
azt a gondolati trkpet rajzolom
fel szmukra, amely amgy a ma
gam szmra elg tgas. S nem is
klcsns a tuds: br n fel tu
dom sorolni az amerikai llamo
kat, k mg azt sem tudjk, milyen
foly szeli kett a fvrosunkat.
Ezt az aszimmetrit fordtselm
letben is felfedeztem: a magyarra
fordtott mvek ltalban jabb s
jabb jvevnyszavakat hoznak;
de ha magyarrl fordtanak le egy
mvet, azt egyszersteni kell,
hogy egyltaln elolvassk. Nincs
egyenrangsg emiatt aztn
a nagy nyelvek bizonyos rtelem
ben homognebbek s szegnyeb

58

Magyar

Napl

bek is. Mindekzben a vizualizci


elnti a kultrt, s mi nem dughat
juk homokba a fejnket azonk
vl a tmegmdia is kultrnak sz
mt. Az Eurpai Uniban kultra
cmsz alatt pldul a kreatv ipar
a leginkbb tmogatott terlet.
Lehet-e egyltaln sikereket
elrni egy ilyen sokrt kultraexportban?
gy rzem, tbbplusan si
kerlt megfogalmazni, hogy mi
a feladata a magyar kulturlis
diplomcinak. Sokfle kulturlis
rksget kalapltak ssze a Ba
lassi Intzet al elszr 2002-ben,
aztn 2007-ben, de nem volt egy
sges zenet benne. Nem fggtt
ssze a hungarolgia, a klfldi
magyar kulturlis intzetek, az
sztndjazs amit mi sikeresen
csinltunk, az mindezek ssze
kapcsolsa; illetve hogy a magyar
kulturlis diplomcit bevittk az
eurpai, s most mr egy kicsit a
globlis kztudatba is. Azzal, hogy
engem jniusban EUNIC-alelnk
k vlasztottak (ez a szervezet az
uni kultrintzeteit tmrti), el
ismertk ezeket az erfesztseket.
A 2010-es esztend ilyen szempontbl is cezra?
Igen. Azta j kulturlis int
zet nylt Isztambulban, Pekingben,
Zgrbban s Belgrdban. Ez a ter
jeszkeds tervszernek mondhat.
Egyrszt a keleti nyitst kveti,
ami roppant fontos, hiszen a glo
balizlt vilgban a Kelet, zsia
szerepe igencsak megntt. A kor
mny elfogadta azt is, hogy Azer
bajdzsn fvrosban, Bakuban is
nyitunk intzetet. Vgig fog pl
ni a Selyemt. Azt sem szabad el
felejteni, hogy az rott eurpai
emlkezeten tl ahogy legeuro
perebb zeneszerzink, Bartk s
Kodly a zennket illeten meg
erstettk s lertk ott van

bennnk az zsiai mentalits, az


zsiai rksg. Van egy tbbletaffinitsunk ebben az irnyban,
mint ms vonatkozsokban. Ms
rszt a terjeszkedst a kzp-eur
pai szerepvllals hatrozza meg,
s itt Kzp-Eurpt tg rtelem
ben kell venni ebbe beletartozik
a Balkn fel val nyits is. Belg
rd a Kelet-Balkn kapuja, Zg
rb a Nyugat-Balkn ugyanak
kor a szomszdsgpolitiknkat is
erstik az itt nylt intzetek. Szim
bolikus, hogy a klcsnsen vres
s tragikus I. vilghbor kitr
snek szzadik vforduljrl pp
gy emlkeznk meg.
A Publishing Hungary program, a klfldi knyvvsrokon
val magyar szerepls szervezse
meglte harmadik vadjt is. Vget
r ezzel?
Nem lesz vge, de hogy mi
lyen formban folytatdik, azt
most mg nem tudom elmondani.
De mr alrtuk azt a szerzdst,
amely szerint Magyarorszg dsz
vendg lesz 2015-ben a gteborgi
knyvvsron, amely Eurpa egyik
legfontosabb ilyen rendezvnye.
Az biztos, hogy ez a megtisztelte
ts a Publishing Hungary gyml
cse. Mr kt ve is, amikor Ro
mnia volt a dszvendg, elrtk,
hogy erdlyi magyar rkat, gy K
nydi Sndort s Lszl Nomit
bevontk a programba. Negyven
knyvvsron voltunk ott hrom
v alatt, s ebbl majd tz dszven
dgsg volt. S az adott nyelvekre
lefordtott knyvek s szerzik je
lenltn tl minl tbb helyre
meghvtuk pldul Szentmrtoni
Jnost, az rszvetsg elnkt is,
aki ilyen mdon nemcsak a ma
gyar rkat tudta kpviselni, de az
intzmnyes nemzetkzi kapcso
latteremtsre is mdja nylhatott.
Csontos Jnos
2014. november

www.magyarnaplo.hu