Vous êtes sur la page 1sur 4

SSP/PY/65/2012-14 , , , , M, F, , , FC, F., , , , A O AA.

RNI Reg No:PONTAM/2006/17067

101, ,
(F G) FK,
&1
www.maalaiboomi.com
&0413&4504451
& I 9789300827

O
: Q 15&11&2014
K&

MAALAI BOOMI
TAMIL
DAILYEVENING TAMIL
malaiboomi2013@gmail.com
MAALAI
BOOMI
DAILY

QA 15&11&2014

Volume : 9 Issue 270

FJ ... CJ ...

O : J 16&11&2014
M .3.00 :9 :270

K , H FO M
A . A ,
, O eK,
E O HFGF .

F&G
F
e F M
C , .15&
MF
5 I eK
M M
F
. 5 K M P
F, G F
M
KM . C
F F
MF
e O
. 2011 28&
F e H
I e

CH.
I e
cF
F
H CJ
.
e
H L
F . H
F
.


cFF
FK


cF F
F
MK.

MK
cF 5 e

MF
bO .
O, IF
F .
GJ, 5 e
F C
J F
A
O. GJ,
F
CJ
C
GJ, 5 e
MF
F
PM.

F

KM. e
5
, v
e FJ A
C FJ
GJ
P F, G
F M
5 e M
M F
.
5 K M P
F F
,
J MF
I e 5
K G
P,


F F
L
F C
G 5 e
M
F .


&
2& H

, .15&
J
&

FJ
F.

..C. 14& M
J L.
K (35).
K 5
M.
K w
7 .
GJ C
K

2& F
A.
K 5
. GJ
K i
.
F 4 E
M L P
.
F MN .
F
GJ L iFJ
.
N . CP F
A M.

EJ

&v
F,
A
FC .

A
L
vL v
FK H .
LJ i
i
K,
w
J
H A.
KJ

GJ CP

.
F O
MF. w
A
.

?
KM.

v Aw
H, FP v
F A
H P M
F A.

P F
, L i
A


KM .
i
,
P.
K
2&

2

h
AA.
h
A.
vFKJ G
J CA
L G FH

K.
A M
O h M
F A.

CJ PM

O A
AJ
Av
Q

K, .15&
J P
Av Q F
e
. Av CL MQ
F G
, Q
,
K A A
Q
F
Av 2013&
1& F F.
G O
291 O
.
J
O
AJ .

Av O
.
FJ b C
Av
Q F
.
H
F

F
11
GO

54
O F
e bQ
. F
A.
F 2.33
O

A.
A A
Q

Q .
O
Q J
A
Av CJ
. H
Q
.
M v.
.v.
.
, A,
FJ 11 45 J
76 J 9
25 J 323
.

I K, 15, 2014

A F M

K OMJ
L
I

..C., N
H F F GF
.. .m,
J ..C., .,M, .,M K
F P KM.
Q .

..C., N M

H F
F GF

L, . 15-&
..C.,J
EK 10
JF
N
6& K
LF,
.3& F
53
G
F
. 24&
F J
11&

J

G
v
.
N
O

F
bM
F

GF,
vL A

F& H
P KM

. F
GF
P H
HJ
.

M K

...
m ,
F
C
C
A,

F ..C.
,G, F,
G O
,

P
. P
KM M

F
.. .m
,


A J,
..C.,- . ..,
GA

Q,
F,
,

A
Q J
..C.,
.,
.Q,
vL,

P A
F
P
KM, ,
.

K H FO M
FM P
J . A
O eK,
E O HFGF
.

J 24 E
, . 15& HA. GJ,

cF
JA
.
cF
v cF
J
J c
A. ,
cF
J GF
, W
FJ A. ,
.
K F
.
F,
cF
G
A.

cF F (G)
M PM
OJ. F, cF
F J
15 F 8 E
16 F 8 E
. F cF
F
FJ .
F PM: GJ,
cF F (G)
M PM
OJ. F, cF
F J
15 F 8 E
16 F 8 E .
F cF F
FJ
.

, .15&
A F M
K G
OM J
5
L A
K ,
L
MM,

KM .
F

M,


,

M,
F
HK GF
F P C
MN
F. F

E
F


A
C:& K
G M F
MA.
G 5

M J 100
MA .
A F M
GF O
G .
, A F
M K
G OMJ
5
L A
K.

HK
F FF


.
H
P

.

IJ

. .
I, K
M
C

. N

I,
F A
C E ,

H A
A.
,
x
F,
MN

.
C
H, F
G
O
v,

AKI,. M,
K M
M F
P P.

v v

-F -

M- O M
-H--. -- O P -
. -- H
FF 50 i A MA. M F
-- --F . K- C
-. -
A FK .
A FK -- - F -
. - F --- CP-- K M
J -O K -M .
-L- F O - K.
K v-- ---.
K.
C - K.
I . F
- K.
I -L- F
. F
C .
M-H
- .
P K -A, PJ -
-
-
C -- -.
PJ -
-
-
. M P CP
. P M v
-- M HK .
H K- PJ
K. - I K. C -F
. F M -F
.
M- -F M x
. J A
-F M x MM -
. --
- G--
--F .
- F H- GH G-- - --.
-F A-- - -- M.

F MF
F
C, . 15&
C

J
i
M
C h
A.

F
C
O G
hv v
e h
i
F
F
.

C ..
Cb
(27)
F G
A ,

F
M
YK(40)
M F F
K .
h
C

O

GF
M
F.
MJ Y
K,
J
K
C

FJ
i

MF F
K .

O
G h
F

KI
15,000
YK

A
P .
h YK
C cFF
F
J
F
H .

K
K M

, . 15-&
bM

15


M

J .A
I
A
()
J A G C
.
J
F .
A. hv

M J ,
PC C
M b HK
.
F x bM
b(30) A F
K. K
P
A C
M M O
F C M C w 3 K h
MP A . A F , , b M F
F .
A.
C .

c A C iF.

FL


O A c

..15&


K
O cA


A.
C
18
.F C
F
F P
.
iF ,G
,A,
A

A.

F .


FO c
A
COA.
P
K H


G
F
iF.
G
.
iF C

.

.
M A
. H C

J W
.
F
. GJ


C
J a A
C
A.
N
K C
A. P

L .

J

KJ
F MK
A.
J
M a
H
O
A G
N,


A.
C

.

F
J
M

F M
K,
PM.

F E 4 J F

, . 15-&
L
26 C
I
( 4 2 ) .
A

.
,

F
LF
M i


v GF
Q F P
. CP
,

F
EF 4
J
FC
. F
J

AM.
P I,
hC
.
h F
I
A.
F J
F .70 J


A.

Owned Edited Printed and Published by R. Kumaravel from 14, 1st Cross Thirumudi Nagar, Pondicherry-1 Printed at Lakshmi offset Printer- 7, Paavendar Street, Petthuchetipettai, Lawspet, Pondicherry- 8.
e-mail : malaiboomi2013@gmail.com, Cell : 97893 00827, Office: 0413-4504451

I K, 15, 2014

I P M F LF

K .. H

200

F C A
F b FM E P
C J .
E C,
Q, v FJ F
C .

.M..v. AN
Av CJ P

, .15&
I Av CJ
.M..v.
M H
A 17& F A.

O J A

A.

F
Av
w K A
O
. Av
GA .M..v.
, F
... A
K F
.
m

FJ
. F .M.
.v.
AN .
A FC
.
Av
.H.M J A

AN e
K P
F . C J
. F
.
M
h J
. K
M A,
AN H

.

W GF

F, .15&
2
W GF
.
F , F
, E 1&
,
K
2 .
K F
G ,
M
,
FF .
28.10.2014 F
,
J
FF
J K .
C
W
v, GF
.
.

F F

MQ

, .15&
I J
F F
LF, I
LF
O
C H
C CJ
G
... v J
.
GM
A O CJ
A O
EJ
200&
I
F F
H.

H P G
...
v FO
L
F
P M

M
.
M
F F I
M P
F
I

I
M
C
I F e
.

FM Q

O 76 O E

F, .15&
F F
MQ C
.
F
, CK
M(), M
()
A .
F
O G P
. MJ
JP A
.
, .15& O E
F F
F .
Q
T Q
O A O J 76
.
O 76 E CH.
F GC 76 O
C E
O E .
, C
417 .
GCJ C MF , QF
. Cvv H A
C
IP Q O 447 . A .
J J M
. F MJ E , L
L H
.
A C MF MN F 145 M
. F

.

, INQ, C
F M

M ,
, H MM
O KM Q OJ QF GC, T
Aw, 79
KM GC . GC,
m, , M, 3
.
F

F
7 6 .
G
A
.
K
A.
G C J W e .
b

F
G.
I e O
v C , F
5 e C C
MM H A.
, .15& d 3 F ..
E J F .
A
GCO
FJ F I J
.

C
EJI
F

,
C
J A

P
K
GC .
.

I,

M
GC

()
I,

C H
A. FF W A
.. .1.05 Fd 5500

Y M F F I,
C, i . 30 C H I,
AF .21.00 F, CA K
Fd , v ,
F E , , K
J, CA HK A M
C, F , Mx,
,
AF .21.00 .

H
Fd
C,
C
E,
F

AF

M MF,
EJ, F
, F, F
H
F

GF
FF, C
G F
G F F
FFW
.4.60

M F
.1.05 Fd
EJ ..

F, F
F
IJ A. A C


EJ
H, C .
F

A .
.1.47 F

F C F

, .15&
v C

M I e
5 2011&

28& F
e H

J
. H
F
e
F

cF F
MF
.
F C
G

M
.568

, .15&
M
.568
. J
22 A
F M
.2,509,
.568 .20,072
, M A.
24 10A
F M .750
.26,830 M
A. A C
O J M
.2.40
.39.10, O
A .2,235
M A.

FJ

3 F E
. .. A

I K, 15, 2014

F F L F J H
CJ J. A C
Mx. F H F, C
.

JH

, . 15&


x (35).
J
QJ
M HFGF
.
F
CFM
M,

. M,

F C .
x
J
JH 4&
J 2
A
.
M

M P CF
M

Q

. x
M
.


A
J
x
Aw
KM.
Aw
x i
. i O
.
J
i

A.
e

i

i K
Y M
.
i


i

. i
J x
F
H A.
, ,
L O
K
. HF
c
K A.

KJ F

I KF 7
Q F

F, . 15&
M
K
ML
,
M FM
F


.

A
17-F A.

5.30 E M
FA.
ML
F

FK M
F F
Awv FK
A.

OF F
F
FK
A.
H

I KF
F .

YQ K 45

.
50

M G
FA.

FK
4
ML I
K
F
F
. www.sabarimalaq.
com
F
F
PM
. FF
K
1 E F
I K
F .

F
A.

J
I K

F F
17F
A.

7.35
Q F
. F 18
FI K
.

F
F F
K J P
.

.

Y
.


?

KM.

HE
A
.
F HE 2


FK
PM.
H i
F M .

M.


?
.
vH
h x
H P
M F
A. H

A.

, . 15-&


iF
CK
(40).
v.
F
M

A.
I
F
F
C .
J
i
C A.
CK C
J
L F
.
J L

CA
i .
I J L
Q
CK
i
I M C P J
J


. H
P
H K

.
P
G
v
MK A.

8
A FK e
K,.15&
K A
F
C
AJ
EK H
C

F G
A
A
.
FM
F
A
AJ E
.
A
E
8

K.
P AJ

F h
O.
P P
H 8

A AJ
A
A H
. H
O
K J
A h
H e A

F
M
F A.

K M bO

K,.15&

Y
F
.
F(22).

F
KJ HC

A. GJ
F i

.
.

K F
i
.

F
A.
F
P
A
H
J

N P
b.
F b

J
C A
F.
bM CA
O.
H CA
QP
K
JK.

J Av vH M

M C
A

K,.15&
J
Av
vH M.
M C
A
.
P.
G
F

OJ
PJ
P:
J

GF
F c

COA.
i a

FA.
J
MJ
A .

MJ K
F
M
Av

A.

K F

F I A
. A MHE,
.,

O
Av H
.

M, . 15&
&
.m
O J
PJ P
:&
K ,
JL


O a F
M M
O
I K
. M
O
O ,
K F
,
JL

O
a F

.m PM

M J
A.

K
AwAK

O 6,250
G
.
M
E F
JL
F
G
a F
M M

O I
K
. M
O

O
, M
F
E
F
J
L
F

G
F

a
FM J
A. ,
M ,

F 4,250
G
.
F
P.

CM F
G: 7.3 F

, . 15-&
CM
A FJ
b FO
F F
G
.
FJ 46 A.e.

G
A.

1 e
YP
.

CM
I K
I
K M.

YP HLv
F
. 300 A.e.
I

F MM I
2013&

FF
M
M

FK
.
F

M M
IQ

,
YN
A.
G
P
PM
OJM.
F
,
, FK

M. i
FF

M.
F O
O
GF

1

.

2
PM.

GFJ
4

.
.1.7
A.
FO
C E A
.F
P vH
. C

C
.
I
-JM
C


A.
J
M H
.

P.

F &E
F

F

K,.15&

F

I
KM.
K
F

M, F
F

F
F
F M 2014

K
,A.

F
M
K
A.
e F


KJ
KM.
CM
F I
.
HLv
F
. ,
F

K
M .
C
M FJ
HL C
FO C

O.
bO
G
F

A.
P

OM.
7.3 G
F
. 300 A.e.
F

PM.
F&
F J
A.e

I K
M
M.
C
C
M
F
G
FM I
I
A J
L

.

,
K bw
A
A.
I
C MF

e F

,
v I
M A
J, KJ 30
F
M M
A.

M J

M
A
, K

F. L
K
J
M
F

KM.
MM
F A
,
F E
O
GCJ
.