Vous êtes sur la page 1sur 49

Y1OOS (3NB5)

(3NB-061001--- )

04,'91
I 513NB; 431El !
http://www.motorcycle.in.th

FOREWORD
n. "-Ill c.,,1ogue II ,. .,tid IClIhe ~rtI in .... lOr !he V_two VtOO6(3N85)
..... you ...

0<dI<1ne

~...:I

qtde _

~nt

poIrt

I.

.nrtiM S-i.1 No .,..;I Color CoOt

poIrtllot llIe Vl00S(lNSS/, ,.,,, to It'4 PI't,

Mod"icIt ....... or -.:!dido... which

Fr ..... _, .. No

3N6.(l(l1001.,..;1 fol'-ino

and pert ...... _ _ iii'

rn... b<otn m.o. If"" iowo of ,,,. " ,:"

Clt.\otI.>t willlNl

_!W*Iln th4I Y_l'oru N......


It .. _

..... '1wI18CCORI"'" 10 N

Y_"" P.-u N ..... you .......

COt'tell..... 10

tile PMI Cat.k>9uo on Mild 10 II"" it UjI IO-d.\e.

Abtiof ..... uono

n.. 10110..,,'11 .011<....."0"1 .... uMli in II Pin, CIot. logue.

""mOe<" rfQUifed.

U,R .

UH "u Itll;';I< ..... 1 Indlor

U.N.

u.. ........y as you ntoId.

A.P.

AIt ....... PIn.

l,..M.

Lout Modi

FtI-

F, ..... No. (Applicatll, MKI'IIM No,I

Tht porn ..... flld .. "h ( . 1 on.he parll .... ....,...

~~

""Iu"'" 01 tI,..

c.l~.'

not .. pPloed

... >1" bv y....,.."". tP>o.. haw 10 INlIGUnd locallv


4

'Ittl, ..... ich .... to be ... ppI.-d ," the form of _ I o n, .... 1,".....,\tIII'

'-1, ...... _
[EXAMPLEI

"""'{,on 01

. ...:I 00. I . I is pUl .,nf1 tile . . . - 01 nell POrt.

CARBURETOR ASS'Y

COlor Name

ooeJ

LEGATO MAROON

OOMW

BLUISH BlACK

ooe.

CAflMINE REO

eMR

""'"

STAA SILVER

SS

Al;lpliubl. colon o,._a ,..,._ttd in I....


IPP'O\>I';I(.!Y picktd out of

I~

. JET. POlo1

Ine,"ell"'" of No. of consUtu..,1 parillo< asMmi:l.

n.. ............at _'''9 10 I'" r..... 01 _ cow-tot...... Ot utoder the dH;r;p,,,,,, inchcal.,
t~ QoIIlntoty of ouch porn lot ..m ;...:I;"..tu.1 ....ernDiy uno<

2N"2'\ IC).()O.X5

FUEL TANK COMPo

JJl 2'240-10

GRAI'HIC. fuel I""" '"

IEXAM~I.EI
Otter'PUGrI

2F583310-60
11583311-60
1M 1.eJ3C$-60

FRONT FLASHER LIGHT ASSY

O'IY

BULB (ev . IBWI


REFLECTOR

http://www.motorcycle.in.th

LG"

'"

" Rom"'~I"

col"""" by 1t..Iett...bl

full WOr(lIII",-,"9 wd'o colo .. .

. NOZZLE ........

Abbr..... te

,.

CONTENTS
ey...., _ _ _ _ ._.. _ . _____

'It.
flt.:2

"..

~"-

~_M_.

'M_ _ _ _ _ _ _ ___
~

011 " - _ _ _ _ _ _ _ __

....
~
~
~~~~~~~~~~~~
..... ---

f.
....
I

c.e.....

fit.'

c..--

AI.'

er.-C-l

...
Fit. "
12

Fit. 1:11

.,.
-.Nt

c-.,... _____.._____.,

INtI ..... ____._. _ _ _ _ _ _ . _ _

- ---..
... --__
..
.
....
-.... -..... -... f". ,.

... "
... "
... "
fit. "

"

fit. 10

,."
,..,IIIM. .
"..,.

_.

._._._--

... "

._------_._._.._--...."'" ,._----_.

......

............ c....

''
'

"

... "

'Io ..

,
,

"
"

......"
...
........'....
' ". II

' "

"

"
"

"

..."
"
"..
....
.."
"..
....
..
http://www.motorcycle.in.th

-.--_,._.

, ..... UiI'oI ._. _ _ _ _ _ _ _ ...... ___ ._

..... ._. ______._______..... H_._.

,_ .-------------

"

...

...."

FI&.

(flUIO

IU.

1<.

,
,

PESCllm.

'MT III.

211-11111-01

HEAD. cylllMkr 1

ZXf"-1I J9Z-00

COYER. cylinder lIud Z

90480-14471

_T

toU7-060H

SCllV. JNlft /leH

90387-077"

co......

9OZ01-06lJZ

WASHER. plitt

ZJG-I llll -OO

&l&ET. c),linclt!,. lIud 1

!M101-00e0s

PlUG. SPirt (IIGl-BP6HS)

UFI1310-00

CTlIMDR
6ASKT. c),llnde"

10

ZJG-lllSl-Ol

11

901I6-0819l

"
.."
"

90119-08410

.,u. ""'

toI16-08318

"'T.

tol I 6-08)88

"'T.

toH9-()8491

tlJT

ZJG-1 1161 -00

AlSOIIBER I

17

tJG-llIR'OO

AlSORBER Z

"
"
"
ZO

119-I1I61':J(I
463-11127-0Z
434- 11161-00

http://www.motorcycle.in.th

tlJT

""'
"'"

""'''' ,
........ ,
,'"'' J

,n

'"

,
,
,
S

FIIO.

!:

~.

PISTOII

IOU_

"'-

~"13

lNA(I400-00

"

~.~
~"
~

I.

"0

.CRANK 1

.'111. cr.,,1t 1

9lJl0-4201l

. I0Il1"'.

lJli-lllS 1-00

.Il00. fOllllfCt 1111

2J1i-114Z2-oo

.CAAIIt 2

9OZot-201S'

.... ASHEII

C)'l1~rl,,1

9OlIlO-03017

UT. -"ruff

90201-1 !:S91

WASHEJI. pht.

""

0-111'"

12

9OJal-20ZT1

"'-LO'

Il

93306-2052'

IEAIIIIIG (16lOS)

14

93103-15091

OIL UN..

IS

'310l-3Z099

OIL SEAl

"

2JG-II'JI-0l-AO

PISTOII (STOJ

lJli-l1US-01

'ISTOII 10.tsftII 0/5)

ZJG-II'J601

PtsTOfl to.SCM 0/5)

131-11 UNIO

PIli.

"
20

.,
.,

~11l9"

2XfIU10-OO

PISTOl III'" SLT (5l0)

ZlFIUI0-IO

'ISTOII II'" sn

Zlf1Ul0-lO

PISTOfI II'" SLT IllIG 0/5)

'J4SG-l!1OU

tUtLl'

13310-l1403

IEAIIIIIIi.

.,

nSf 0/5)
I

c711~rI"l

.,.440-1010

http://www.motorcycle.in.th

""""

2... -11400-00

91210-1.:123

"

2JG-1141!-OO
lYJ-l16al-00

90110-12368

,-n

CAA'lKSAA"T ASH

"

"

" ,.Y

o[SCllnlOI

I'MT MI .

.,
,

....

I.

1A"'41S0-1S010

http://www.motorcycle.in.th

....... "" ...


flIi .

II.."

lJGll610-00

I
,I

S6J-Il6U-OO

.II[ED, .. h,

56J-I)f;16-OO

.STOPI'U, !"Hd .. I ....

t11501-O:J008

.SClIOI, ptll lletll

9Z9tO-OJlOO

.WASHl:R, 'prt""

Z.JI- llSOS-oo

IWUrtl.D COlI'.

90159-06015

SCR[lI, witll w.. her

90149-06111

301l-l362Z-02

"""
""".

wah, Mft

""'T, ..lv, ... t

10

)(1(1-13621-01

11

9250H)6030

SCREW, PI" hetll

"
"

90460-371 JO

CLW, ho..

2.111-[4411-00

CAS, .lr th l""

14

lJG-14451-oo

ELElEffT , .lr cl"IIIr

15

2JH-E4458-oo

'"10

"

2JIH4457-1

SL4I.

11

2.J1-4t61-oo

.....

"

ZJIH4411-oo

tAP, th._ cu, 1

2"H4454-oo

JOHIT

'7001-06045

",T

II

9Z990-061oo

"""",

9l9OHI6600

IlASllR , pitt,

"
.."

ZJH-[4' 1J-OO

'11', .tlt'llt'"

lJH-E448HIO

..

ar~I-.O<to

,'ll

REED YAL'f[ ASSY

19

DESClIPTIa.

..

lJH- E44S3-oo

"'".

IJII-I 44 5HIO

IJII- I4441-oo

I
I
I

. prlf.,

....

JOllfT, .lr cl, _

90460- :;3200

CLW,

21

ZJH-E44 52-00

"

II

92501-06010

SCREW, PI" "'H

http://www.motorcycle.in.th

1"' 14411...(10

....
fU.

4 Ift_

Z!J

I'MT

tZ901-06600

DESCllmOi

IilUHEJt, plat.

s
http://www.motorcycle.in.th

,."

Fill.

!i

CMIUIETOI

r-------------,

r..
II-U

lI

II

i Id

I.: {J-26

I
124-1
p~
~

11

12'.AI~ ~"

'~
:I

/?
f./

tr
21
2.

21
1.-li-

: 'G1[2.

,,~~,

:1 ./

CAAMETQR ASSY 1

296-UHMOl

."-SKET, flat ch"'r

1M-HltA"

,')[T, .In (1845)

..

56J-'414118

.JIIOZZl[, .. In

2XF-1490J-OO

,KEEDlE SET

lNT-'414235

,J(T, pilot (f lSI

211/-14101-12

.NEEDlE .-UE

127-14186-00

,PI". floet

'59l.-14104-00

.AIR SCREW

sn

sn

10

MS01-OSOOll

.SCREW.

11

98506-04011

.SCII[II, pill'! MN

12

9~04'OO

.WASHER, sprint

13

nfH.lta-OJ

.GASKET

14

2JG-14l47-00

.O-oI.IMG

15

~-14111 -00

.PlUtlGR, It.l't...

1
1

I
I

\
\

\
\

\
\
\
\

ZM O-'O!lO

12'---.1i

\"-;

/ 10
23

i~~

""

W"- Ul0HIO

pII"

MM

16

lK1-14135-01

.SPfllMG, p1unte"

17

ZEt1411S-0II

.FlOAT

18

126-141(16-00

.tAIlE AO.JUST SCIEIl

19

307-14169'10

.CAr

20

1&1.-14103-00

,llItOmE SCREW sn

21

2JG-14131-00

.5PIIIMG, tllf'1)ttl.

21

2JG-14112-30

.VALVE, thP'Oul. 1

23

296-14117-00

.IIASHU, pI", Ie....

24

96580-04010

.SCUII, p'n lieN

2S

9Z902-04100

.~.

20

90445-05390

HOS(

21

90413-05015

WAY 1

l8

tG44S070A1

HOst

~.h.

Iprlftl

L.. _ _ _ _ _ _ _ _ J

http://www.motorcycle.in.th

$('

fl& .

r--- --- -- - ----,

t:?

: I.-fj - I.:
i 10-c!~
i
. ..-

II

I".AV ~"

,.-1 i-

'i
i

2I
:

,,~~,

"'.
III.

Z9

I'MT III.

Z..H 41 9HIO

IIESCIlPmlt

'IPE

~2.

I.

I12.~

S~

tslEr

21

20

:/

I
I
I
I

I
I

I
\
\

\
\
\
\
\
\

"'440 10&0

12~

\"---&

L. _ _ _

~
_

2.

10 I

2'

i~",,=::::Y
..

__ _

http://www.motorcycle.in.th

Q' Tl

IONKS

nc. c

... ..., ...

r<F

DESCl:rmCII

Uf -(4611-00

~II'E

uhwst 1

lJZ-14613-00

""'T. ..lit",,, pi",

91oo1-080Z5

... T

'2990-08100

"'"",

4W-14114-00

&ASKET . . .,tlet'

2XF-E411HIO

1IuT ..HI.,. jolftt

lU-E4110-00

IIJfnU ASST 1

lU-41S3-GO

.SIL[IICEI,

97006-05010

.... T

95601-08ZOO

MJT, stlf-loe;klng

10

tOri,..

,,,,,..,n
3

"'.J I-IMO

http://www.motorcycle.in.th

,'n

......

n; . 7

NIT .,.

ZJIH 511100

DESCalm.

,TT

c.t.wCASE 1

ZJIHSI2100

"""'"'" t

tHlG-IZ016

Plfl. __ I

USOI.0060SS

SCROI. pili tltld

ttsOl-06045

tlSOl-06035

"""' PM " ' "


SCROI. pM tltld

tol4O-1 ZOO5

PlUG. ,tr.ltht

tcMlO-l20lI
411H51ze00

"""

"11

t25010I010

SCREW. pan held

..

2JG-I S4lt-oo

COVER . ,lI1fter I

2JG-1545tOl

GASk.[T. ,hlfter COVlr

1l

9360!H0108

PIM. dowel

"

92501-06014

SCREW. pan h. .d

"16

5C1'N

"'DE<

2JIH54tl-00

I'aO TE CTOIl

93101-22294

OIL SAL

,
http://www.motorcycle.in.th

flli.

CINI'.CASE

COYEJ. 1

REf.

"'.
2

IJ[SCI;lnlOll

PAIT III.

ZXfl S41l00

COYER.

ZJH1S41700

CO~U. c.~

'IM, clawl

9015706101

SCREW. p.n heM

'ZSOIi06040

"'".

925 lfi-l)603O

cnrMIcu' 1

995-10014

"n

..-s
YAIW!A BlACK

~" 1M ..

SCREW. p.n 1M'"

9Z50606QS0

SCREW, ptil 1M ...

ZXf1S4Z100

COVER.

craMen. Z

YNW!A alACK

2Xf1S42500

COYER.

,,~ntor

YAMAHA 8t.ACI(

10

261415337'01

DAMPER 4

11

91)46898132

CLIP

"

93104\0076

OIL SEAl.

9953010014

PIN. dowl

Z,JG1545\OI

GAsxn, crlnketn

1S

iZ5160603O

SCRE.... p.n hud

"

9250fH16040

SCREII, pin h....

439153630\

PLUG. 011

11

93210'ZI190

ORI'"

,."

5111541601

COVU, 011

9048O'Z1436

,,-,

21

9014'06157

SCRE ...

"

90101--06394

IOL'

..

1l

11

eo ~.r

10
http://www.motorcycle.in.th

f'll.

,,,.""

.,. -.,.

IIF ,

~
,. ,

517-15660-01

ODCIImCII

,'TT

Ua:: AXlE ASS'

, ........... "".
.....
,
,...
,
l olG-I5641-QO

kick

CW

Z96-1S611-QO

9OlO6-190l7

r.tdM!t

1lASHEJ:. wave

Z96-15600

"

,.

'9OM-I!MOO

CIRO..I '

1111-156"-00

COVER , spr1"9

90508-26136

5I'R11IG. torsion

10

1117-15664-00

GUIDE. spri"9

11

99001-15400

CIRCLIP

1Z

2JI(O[5620-oo

(fClt CRAIIl AS5Y

"
"

2Al-E56 18-10

.COVER. kid lenr

91011-06025

.OU

Ul09-1SOO1

OIL SEAL

"

11

http://www.motorcycle.in.th

1~-1~18-01

....

flS. 10 a.UTCII
III.

,'Tl

DE5CllPTtOll

PART 110.
2.)6-16111-110

GEM. prl ..r,. drlw

totol- 1041('

IlASHU, pitt,

tolOl-ual

IlASHER, platt

9OS60-tom

Sl'ACU

2.)4-V16S4-00

CLUTCH HOIJSl'" W.

9Otol-2011

.IIASHU, plitt

1.)6-16512-<10

lOSS, ehltell 1Iou.1""

2.)6-16586-01

c4&

93606-10l27

ml,~1

10

90501-10139

SPItiNG, tOl".IOfI

11

9)4SO-41030

CUClU

It

2JIii-166ZO-01

CLUTCH CAUtER

13

2.)6-16626-01

.SPRIII&, dutcll ..I ,lit 1

14

90201-14220

IlASHU, pllt'

15

9OZ01-142to

IlASHO, plitt

16

9017'-1"'69

MIT

17

2.)6-11150-00

"IWW:Y olmu

I,

2.)6-16311-00

lOSS, Cliortc:II

19

2.)6-1 "24-<10

pun, c:hrtd 1

to

2.)6-16321-<10

!'lAT[, trietlOl'l

21

2.)6-16351-00

!'lAT[, JlAI- 1

12

90S01-tolH

SPIIIII&. cOllf""ulOll

9011,-05001

ICI..T, wltll .......r

24

tolOl-114l9

IMSHU, pl,t'

25

2.)6-16350-00

PIlus. I't.ATt .un

26

toSOl-GICJ'l

Z7

toHO-1UlI

SPACU

Z8

122-161"'"

PUTt, tll",l\ 2

,
.un

I[NI

COMP.

11

http://www.motorcycle.in.th

I
FI'. 10 Q.UTCM

...

IID'.

"

902G1\UlO

WASHER. pllte

30

tol19-14469

31

Z~16357-00

""

ZJCH 6356-00

ROO, pusll I

II
II
l4

,'rr

!'MT 1m

13342-21013

9l1OZ-07191

ROO.

pus~

aNIlMG
Oil SOL

13

http://www.motorcycle.in.th

FI'. 11

...

m.

<:. ~.. ~J~

lltJ~

.... 'IIJ
"

11

,)~

II,

.,

.,'r

~
.S

AXU . _1ft

2.)&-11121-00

c;EAR. 2nd plftlOt1 (l6T)

2JIOo17131-00

II(M. 3rd pl"IOII !ZOT)

2JG-11141-01

c;EAR. 4t1l pinion

90201-!64JO

WASKER. pllt.

93440-16089

CI RClIP

90201-127J1i

WASHER , ,lit.

93306-00105

IlEARIflIIi (MOO1)

UlO6-20301

IEARIIlli

2.,)IH7411-OO

il'LAtE .

11

92501-06012

SCREW, p,n 1ItM!

12

2JG-17421-00

AXlE, drh.

IJ

2JG-11Z21-00

"".

COWl!"

2nd l1li"1

IHTI

1st l1li"1 (ZIT/3fT)

14

2JGI7211-00

IS

93440-14155

"

ZJG172l1-00

&EM, 3rc1 ..... 1

17

2JG-17241-00

CiEM. 4tll ..... l 1nT)

"

90201-15701

WASHER.

.....

WMHR, plitt (O.5T)

.,

90201-20685

'3306-20401

CIRCLIP

,lu.

124T)

n.oT)

CIRClI'
I(MI", 1162041

22

9l105-OOzoe

.....,'"

2J

'31OZ-201U

OIL SAL

..

na22-14037

SI'IIOCUT ,'rho. 14t 111411461401

934IO-ZOO38

ClltCllP

24

......

"n

on)

2JG-1141l-OO

"20

.,

DDCllm(ll

PMl !WI.

10

TUllSMISSI(ll

2.1 ..... 0-.,10

14

http://www.motorcycle.in.th

Fl&.12 $HI" eM. RB

...

,.., ...

IU.

13

/I

J.

DE5CIIImlli

2JH-lss.w-OO

SHIFT eM ASSY

tl60HZ050

,'111 .s-1

Z96-11S61-(1O

. PlAT(, side I

...........

.C Ila.IP

90501-06022

S',".... c...,reuton

21.18SU-oD

POIlIT. neutnl

9ll15-2l208

1EM11IIi. qltlldricil

9250HI6014

lJlO-1856l-CIO

....". .......

Itopper 2

""'.

10

lAY1851HIO

11

90501-o71Fl

miNG. cOllfresslon

"
,."

2JG-18511'OO

"".
''''''.

93606-14081

PIII.~1

15

ZJH"8'4(IOO

STOPPER LEVER ASSY

16

901ot-06Y6

001.'

11

90508-Z07l4

Sl'RIIIG, torsIon

2.,e;-11512-00

W. shift fort. 9U1cM

shift I
Ihift 2

"""-1110
15
http://www.motorcycle.in.th

Q'n

.-s

,.

flC,

SHIfT stWT

IU.

r'O

,
,
,

Z.JH8101-00

SHIfT SlWT ASSY

lJtHlllO-OO

SIIIFT LEVU .usy

90506-0812l

.SPltI .... t.",1011

toZOI-124f'

WASH(II, plitt

90501-32563

51"11115. torsion

218-11121-00

STOP9U. Ie.,..."

tllOZ-1l224

Oil SAL

90t01-1l7f"4

WASHU, phtt

93341-21213

IEARI",

10

93604-10011

PIN, dooIel

11

lJIi-l817i;:9'

6UIDE. shift

"
"
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ZJG-11l179'OO

./1",

2JG-18181-00

IO..OER, p.... l

lJG-18173-00

PIN. shift

to)97-062T5

co.'"

90501-125[9

SPIt!ItG,

90201-126l0

IlASHU, plitt

13

,.~,.?
~
....431 - 30

D(SCllmOi

I'MT III.

10.

c~r.uIOtl

tJG-II169-!U.

....

2JG-18126-oo

PIK, I,nr

shift 2

lJG-18118--o1

PIN, Joint

92901-111600

IlASHER, phtlt
co~ttr

91401-16015

PIli.

ZJH-181116-00

SCIICW. acljllIU",

90179-06387

2lf"-[ll11-00

""
PEtw.. ,111ft

2Al-E8113-10

.CO'l'El. shift

97021-06020

lOll

93UM-ll056

OIL SEAL

peeI.,

"
http://www.motorcycle.in.th

,."

.... .....
fl . 14

MI.

'"

IESCIlmOI

I'MT III.

,'TT

'tN'.

21F-f"111000-13

FUll[

9581108110

1I0ll, fl ange

9QlOl-oelM

1IASIIEa, jthtt

95701-08500

lIlT, flange:

2..tl-f"131F-oG

STA' 1

9S8OHl6012

IIOLT, f l - .

,
,

90338-2781.

.....

l..tl-f'II1f-OO

COVER

Z..tl-FI39X-OO

_.

2Jlii2139X-OO

10

2JH-Fll9R-OO

COVER 2

11

90159-()6(Jl3

SCJt(W, wi th wnher

12

!J048CH033'

,,-,

1l

ZJHFI17M-oD

COYER 2

,."

lXFF1l1G-oG

mTECTOR

ZAI-Hl9l6-10

1AIIll, liwltcll cord

17

http://www.motorcycle.in.th

,- "'"

510321 ltR-oo

,
,

417-aJ9lfHIO

FI'.

1S

...

"

O[SCRIHION

'AAT ItO.

I.

~"
I.

2Xf'-Fl510-00-* FItOItT FOOU COMP.

UR BLUISH .LACK

lXf'-Fl510-00-1J FRONT FEIIOCR COMP.

UR LEGATO IIAItOOM

~7-F!51'-00

IIOI.OER , ctbl.

2JH-Fl61 1-00

FEMOCR, rur

90119-06043

8Ot. T, "I til " .. her

' .... 2151.-00

97001 -06020

ao"

92990-06100

WASHER, Ipd"",

90381-Q6OG7

COLLAIt

,
,
,
,

90201-065F3

WASHEII. pitt,

9048(1-13398

ORIlIK'

2JH-Fl685-00

BRACKET HelMIt

"

91001-06020

"",

13

92990 -06100

WASHER , Ipdll<jl

"
"
"
"

90387-06SOO

COLL,u

2JH-FI6U-00

GUARO, .ud

90119-06043

lOll. wltll " .. Mr

lJH-F1638-00

IWIPER 1

353-112110'00

TOOL lIT

1S

UR STAR SILVEII

lOll, fl.,.",.

"

2Xf' -Fl510-00'6M FRONT HIIOER COMo'.

9S8QI-06Q12

"

UR CARIIiME REO

,
,
,

R[JWtKS

FRO.H FODEll COM!' .

2Xf' -F! 51 0-00'E9

/~/

Q'TY

~
3Ha""31-.'~O

http://www.motorcycle.in.th

"

2JG-lI638 00

....
..."

fiG .

,.

SIDE COYER
PlWtf lID.

OESCRIPTl OII

lJII-r1711-0Q

COYER, side I

98501-060W

SCREW , p.n hud

90381-060G1

co.",

90201-065F3

WASHER, plite

90480-13398

" ,

lJH-FI14600

""'''

2JG'lI146'OO

lJII-FI71I00

COVER . side 2

98501'06020

""",

WHITE

p.n hud

COlLAR

10

90201065Fl

WASIIER, plat.

11

90480-13398

OR. . . '

"

2JM-F174700

""'''

,
lJG2174700

2JH -F173100E9 COYER, side 3

lJK-F1731'OO-611 COVER. sldl 3

z.

2JH-F\131-00-'*/ COVER, side 1

....... '1-1 110

~EO

OR STAR SilVER

UR LEGATO KAROON

"

901S9-Q6(13l

IS

90480-10334

"

2JH-Fll1l-00

IIOLE, IleIe covlr 1

2JG-2111l-00

17

lJH-Fl178-00

c.WER, louting 1

2JG-ll178-00

18

2JH-fl17H-OO

CAMPER. louting 3

lJG-ll11H'OO

"

2JH-Fl741-00-U COYER, Itde 4


ZJH-F1741-00-6H

SCREW, with wUhlr

,,-,

UR CARMIKE RED

COVER, side 4 _

IJI 5TAtI SILVU

ZJH-F1741-00-MII COVER, Ii dt 4

UR CAR.'IIIIE

UR BLUISH BLACK

ZJH-F\ 131-00-8J COVER, si dl 3

,.

.0 '"
\/lIITE

...

90381-06061

13

"TV

IJR IlU1SH BLACK

2JH-Fl1 41-00-BJ

COVER. Side 4

ZO

90159-06033

SCRE .... with wlShlr

"
"

9048O-IOU4

" ,

UH-Fl71l-00

Jo(IlE, side cover 1

http://www.motorcycle.in.th

...

"

UR LEGATO KAROON

2JG-ZI71l-00

fI G.

...

RET.

27

22

"
"
"

I.

I.

"
"

"

SID[ COYU
PAIIT /10.

D[SCII PTIOIC

ZJK-fl77'-OO

OWER, I :htll'WjJ l

2..t1-fl77J1-00

OWER, loutll'WjJ

l/U.-fl78130

(MUM 1

,."

R[ MMl(S
lJGll71,oo

,
,
,

2.16-2171"'00
IJ$I

FOR 1lAA00II, ILACk

lift FOR R[O

l/U.-fl711-40

(NILEM 1

lNA-F1711-5O

( ..lEI. I

3NI-fI131..-5O

GRAPHIC

UR HlR 1lAA00N

3"1-1'1131.-60

GRAPHIC

II FOR R[O

3"1-1'1731.-10

GRAPHIC

III FOR BLACk

lNl-1'1731.-80

GRAPHIC

IlR FOR SILVER

3NI-Fl1.L-5O

GRAPHIC 3

IlR FOR !\ARDOH

3N8-Fl1.L-60

GRAPHIC

1111 FOR RED

3N8-Fl1.L-10

GRA~HIC

IIR FOil 8lACk

3NI-Fl1.L -80

GRAPHIC 3

1111 FOil

21

3N80 43 1- 111O

http://www.motorcycle.in.th

10

lift FOR SILVER

SIL~(1I

fI'. 11 DII. T_

... ........

ru .

Z....4 1151OO

9-.

IOCIlm.

,-. '"

UIH1J10-00

OIL TAlI( CJI .uSY

9015'- 0601]

SQV, witll ......r

2JH-FI75Zoo

TUI, '111., 1

2.1&-24]1' 00

"1'(, 011

90461 - 0800]

A. ..

*,1 0100]

A. ..

llA-21110- 00

Z
ZJG - Z1152-QO

..
http://www.motorcycle.in.th

,TT

"

F11i _ 1. ItM MIlt. SUSP[1tS10M

...

"'.
)

~
txF4, l-

2lF -F211 0-00 33

R[M NtM COM'.

90386-18099

"'"
"'".

90180-12121

OIL SEAL

556-F2129-00

COYER, thr"lln 2:

2 55K-22129-00

2JiH2121-01

SHIM

93109-18020

""

...

2:.,It-F2151-00

....... "'

2R62214100

SHAFT, IIhot

90185-12046

NUT, Itlf-Iocltln,

.un

91401-16012

PIN , cott.r

2JH-F7440-00

REAR FOOfllEST .USY

90240-06042

'IN , c1nis

91401-16012

PIN, cott.r

16

2IF-F2311-00

CAS(, chi'"

"
"
"

90159-06042

SCII(II, with wnlltr

92506-06012

SCREW, lIn ......

92906-06200

WASHU, pll'"

2lF-F221O-00

SItOCK "'SORalR

2JH'F7430-00

REAR FOOTREST

9Ol40-06042

PIN, cl..,11

12

"
"

"
"

95303-10600

"'T

90201-12190

IIASHU, pin.

2l

90201-1061'2

WAS!1ER, plitt

9010fj-l002S

.OU

.un,

~"

2
2

,
,
2

"'0
http://www.motorcycle.in.th

"'"'" "'"

soltd

II

"
"

.......

"n

!)(SCIIIPTIOM

10

15

PAltT 110 _

"

fn. "

.....
III.

28

DEStllrTIOII
RACE, 1N11 2

93501-04011

ZZf-Z34ll-oo

""
RACE , !Noll Z

"n
"

2Zf-U411-oo

RACE, !No 11 I

93503-16010

2JH-F3416-oo

""
tOYER, bill rKI 2

9OIn-250J3

NUT

lU-Zl4J5-00-9'

CROWN, IIlnd l.

9(11 05-08091

IlOl. T...lSher lined

10

902051-1022&

WASHER

11

90105-10006

IIOl T. "IIIIer blSe<!

"

n
2Zf-23416-00

LOll 'lOSS ILAU

55G-F31-00-98 1IOl0ER , IIIMle upper

91311-08030

4"7 - f l441-00-98
LOll GLOSS 8LIoCK

13

...,

"15

5SG-F3469-00

W. bo lt

ZXF-FlJ1A-OO

STAY

"
"
"
"
"

95801-06012

lOt. T. fll11ge

5SG-F317J-00

""'" ,

2 J16-2J11J-00

SSG-F4724-OO

twlf'(R, lOut

2 11-24724-00

3(1-23408-00

STEERI NG LOCK ASSY

"101-05012

SCREW, fht llelld

,
,
,

11

. ' U I _'I.O

PMT III.
156-Z3412-OO

.0

STtDtJ

lXf'-U39S-01

...."

98505-05012

23

92906-05600

IlASH(R. pllte

24

lXf-f311E-OO

STAY

25

91026-06012

IIOll

26

92906-06100

~ER.

21

9l906-066OO

WASHER, plitt

21

2XF-F3317-00

IiOLDE R, (.blt

http://www.motorcycle.in.th

stREw, Pili IIetd

spring

"

1?,R-U469-00

,"

,
,,
I

'
"

"

.......

,
,,

,
,,,
,,,
,,

,'<>,. . . . . , ,/

,, / if;
I

,. ~d

I /

I I

,,

,,

",
,, I,

"

"

'.

,/

~ 12.29

/1'

(,........ ... ,

~ ........ j

" /

136/~

,,,
,

10,21

_,2.

~~~~'-.lt...........

1'----';

,/ r\

,,,
,,,
,

,
,,,

,,

/~'I,2.""')

,,,
,

,,

r,----- ......

[j"22

~ 3~O

16,33

4,21

1.,32

~.,2~

,,

..

,,
/

,,

7,24

,''--I

/. ... ...I.......~.

,"

......... ...... _ _ _ _ _ _ _ ____ . __ J I

"'.
.0 ,.T

DESCllnlCII

ZIF-f3102-00

FlOICT flIIIl ASSY il.H'

nF-fl12'..oo

,n.,

nl-fll56-OO

00IP. DI1 Mal

!JG-fJI45-00

.. Oll SOl.

lXf-FlllO-OO

.IIIIIE_

ZXf4Jl1O-OO

.cnllllEl CIII' .,

2JG-flI52-00

.SI'IIII&. sub
.R(MG . phto!!

out... 1

1W(

ZJG-Fl157-00

2Xf-f'1111-OO

10

27&-'3114-00

.GASlEl

aw.l
fl"Ont fott

11

Uf-Fll68-00

.W. front fort

12

ZJG-Fl144-00

,SEAl, dvst

13

509-fJ1 S8-LO

14

211-F31'1-5O

.1Ol T. "natO" sock,t heM

15

2U-Fl141-00

.S"I .... front fort

'6

nIHl149-00

,IIASHEI, spr1/11 upper

17

nF-flJ66-00

.~AC [

'8

2U-'3103-00

faOffT

't

lXf-fllJ6-00

T\II(.

011 loct

rau.

ASST (I.H)

outer Z

20

UI-FlIS6-00

. eLl'. all ... 1

21

lJG-f"l14S-00

OIL SUoL

II

ZXf-fmO-OO

.1111(.

II

lIf -'JI70-00

.CTUra:. CCMP rront (on:

Z4

ZJG-f"315Z-OCI

.SI'III .... sub

ZS

ZJG-fJIS1-00

1.... piston

Z6

2Xff)J1 HIO

.IOlT. tift

Z1

216-f]11I-OO

.GASI<T

21

2U-rJl6e-W

.W, 1I"0Il' rork

http://www.motorcycle.in.th

"TT

TIll(

cw.1

,...,.
.... ...,.
"I. II

,,,
,,,
,,

,,

11-_ _/

,,

....

2J&-f)144-GO

KSatlnl.

....

.SOl. _It

5OI..f3158-4..0

. ,

"

Z7l....31115O

.....T. -...... socb.. ....

2U-f'1I4HIO

.WI

)l

ztO-fl149-OO

.!IMID. sprllll .,....

txf'-f)I"-OO

. 5rAUl:. 011 lock

IU-Fll4CH'O

I,IIIU IUCUT C".

"
"
"
"

lMl-fl)46-GO

(1"OIIt

fort.

..."

' ... , "

"

,,,"

'.

http://www.motorcycle.in.th

,
,,,
,,,
,,
,,, II --...r-

,,,
,,,
,,

,'n

..

FIG. 21

""....
~

18~8-

.,
1

;;$

10

:.,.AI

11

13

DESCIIIPTIDfI

~J.H4110-00

FUR TAl COMP.

,'TT

2JG-24514-OO

flU, rOttr 1

'0"

92990-06100

N'ASMER, Iprl'"i

95101'06500

IlUT, rllll91

90481H8416

. _r

9Ol81-OMII8

COllAR

,
,

90201-064K6

IIA~ER,

plitt

90201-0856

~SHER,

plttt

10

2JH-FU11-00

"
"

904'S-105fO

."

90461-10000

CLIP

14

2JG-H5OO-00

FUEL COCK loSSY 1

IS

418-2"565-00

.WlET

"

92501-06010

SCR[N', pin "'"

17

92901-06600

N'''SHER, plitt

18

41J-f"610-00

CAP ASSY

"

4IIl-r'61l-OO

.WltET. t.p

"

PART 110.

91001-060ZO

,
)

..... "

90445-o84f5

'IPE, '11,1 1

lOSE

z
z

UC; .. 40-8ZIO

http://www.motorcycle.in.th

"

SU,

' " . 2Z
IIlf
*I.
'.liT MO.

It

i'?r

~.
,
IT--\'

t--'.
~"

,.' J'

YNW!A aLACI

U'-H1OF-20

.COVER, , ..t

lAlWtA BlACK

IJM-fU41-00

.PM), Jut

lJH-,41tE-OO

.s....

2JM-F4716 -00

2JH-rU44-00

PlATE. $ut flttlflg

tolll-0I043

lOll, .Ith ... lItr

tolot-OfUO

10.'

10

95701-06500

N\lT. fhnt'

"

tJM-F41l1-00

PACKET. "It

II

15101-06500

NUT. fhniJI

I)

UF!4705-VO '

SEAT LOCK ASST

"
"
"
"
"

9QlSt06064

SCR[W".ltll .. ulltr

2JIH477l-(IO

KAI4[)l[. Sflt

2.Jtt-F474Z-00

,,-,

'seDl-060lt

BOLT. fling.

ZJH-r47K-OO

COVER

2.JH-(1398-oo

"""".

Z'

h.l.t

'0

i"'1T

http://www.motorcycle.in.th

lU-U7'1-00
S6J-U1Zt-OO

.PAIl. Iflt 2

11

IONlS

OQU8lE SEAT ASST

NIIIG,(, lut

Q'H

ur-r4710-ltI

2.J1-f'41U-OO

\I

IIlSCllPTlOII

"

FI&. n

" " " IHIl

..".
OJ.

~2'

l:~~
2'

,
,
,
,

511-~'1'-00-9lI

r~,

tOIl

lK'-F5115-OO

Fl_,

'll06-Zool)!

OIL SAL

!I])06-lOOOl

lEMING (I6JOOZ)

lts-Z5115-OO

SPK.r 1

Z,JH-F51Z1-OO-98 PlAT(, bnk. s_


9l105-~7001

Oil SAL

~1

8RAlE

J-F5lXHIO

OSS kACK

SlA([II

SItO(

LOll GlOSS IIlACK

,
,

COIW.

nr-Z5l3O-DO

10

2JG-251l5-00

GEM. drh.

"

2JG-25138-00

GEAR, . u r

"
"

9OZ01-06~L6

WASHER, plat.

90201-Z0269

WASHER, plau

521-Z'51~-00

nUTCH, .Ur

1'3-251~9-00

15

2JH-F5131-10

IllIG, sto!)

2T4-25131-00

ZlU-F5155-00

LEYER, c_h.ft 1

...,

3[1-25155-00

"
"
"
"
II

I-Ino

to56Q-10292

..

......,

,'n

SPItiNG, tlttlslon

ZO

l.It4~,

lK8-F5111-00-98

OUO;I"IOII

90506-18288

"
"
"
"

' M T 1m.

"
@

90101-06Z7.
95303-06600

""

tJH-F53lA-00

"""""

PLAn:, ll1dlC1tor

ll6-ZSlloHII

lK8-r5104-00

Sf'Ol sn, front

Mltz-17ZT1

TIlE 12.25-171

,....

)Y6-25351-OO

MZ12-17864

r ... (l.ZS-111

M332-17112

8NIO. rt. (l.ZS-H)

,....

912-17810

IM (I.zo-m

912 -17002

'i" ,/(O~,;,

90381-10271

COllAR

27

2JH-rSI18-00

COYEI, IM,Ib dust

"

lJG-Z5181-00

oULE, whNl

http://www.motorcycle.in.th

MZ12-17Z69

llZ-ZSI18-00

"

FIIi. Zl f1IIIT . . . .
fU.

,.-r

OJ.

III.

"""Irmll

"

90185-JOO6G

O/T. s.lf-lod:ll1g

10

901:01101Jl

~R.

II

Z~-fSI31-00

llllO. Itop

IZ

9UIG-1OO96

0-1"11$

"TT

plitt
29-2S137"()1

11 - _ .....

a.-I'" 1-8Z3O

"
http://www.motorcycle.in.th

.........
....
fIli. 24
MI.

,
5

II

..

.,.".

13305-301Of

"",

13305-30102:

lENt!"' (IU01)

n210-41~1

O-RI",

5l1-H531-00

"-,

_.

..-s

102-25315-00

.ptetr

llil-!.'!!l-~

304-25364-01

41 J-fSl30-00

IRM.(

90506-1uae

SN:1ftli, t .... 1011

3U-2SlS1-OO

..

UU-fSlS5-OO

,'n

ll1A.~lIIU
LOll OSS

41J-fU21-OO" ",-AT[, brlkt ,hot

2Zf-lS3lO-00

SHOE COMI'.

"""""
,

538-25355-00

LEVU, t.shln

..

90101-0627'

"
"
"
"
"
"
"

IJIH5UA-00

"'-AT[, 1nd1tator

""

lU-Z533A-01

41.1-1'5366-00

a.UTCH, /lub

196-25366-o1

Ul06-30004

OIL SEAl

to

'5303-06600

161-25311-00

AnE, 'proehl

U305-OIM06

..,

KNtINli (l6OIMl)

56H-f'5437-10-31 SIAOCUT, 'IIrh... (31T I


90101-(11612

'~k

521-H551-00

~[R,

90170-0136'

....

lM[-f5304-OO

""

941IS-17m

TIP.[ (2.50-17)

94222-11865

lUI[

Z7

943)2-17112

MIlO, 1'1. Cl. 2S-H)

94414-11141

Rill (I.4C)-111

.."

1'"4.'-.'40

"'.1'

90560-12145

Il

41J-fUI1-OO-M HUI,

Y7-fS164-00

"
"

.t

DESCllmOI

"

to

PMT MI.

..

P<*[ SET,

TO'' ' "'"

102-25412-00

....

""

U .lS-17)

"'
,....

94222-17261

30
http://www.motorcycle.in.th

113-254]1-10-3]

Fl N

,.

....

,.

OJ.

'Z ..;;'')5

,~7~~'
~
?J<
"., ..~:!) "

"..

~...

,Tt

-.

2.16-253111-00

AXU.wllHl

XI

90185- 1i046

IIIIT. 5,1 f -IOCIttIl9

)/

903111-18180

"'-""

903117-1'1112

"
"
"
"
"
"
"
"
.."

903111- 12811

co. ...

903111 1tnn

90110- 18165

lIlT

521-29554-00

PlUU. cMln 1,ft

521-zt555-00

PIllER . ell.in

95303-06600

lIlT

'12990-06100

"""'.
......

....
....
"

..

DESCl.lmo.

,..T 11).

"
l3

.~r '0

IIEM 'WI[[l

90201-061A5
94580- 24100

lOZ- Ultt-oo

,
,

sprlnv
pitt,

CHAIN ( D.I.D 421 lOll.)

94680- 24001

.JOI"T, chain ( DID Uti

23U-F531'-00

W. tlflslon

ltA-25311 00

9OlDI-otlaJ

IO.T

91990-08100

IIASHO. spr1 nt

90501-ZOSE:I

SPltt"'. c,..,..ss1on

9Z901-0at00

lIt.SH[a, phln

95)03-01100

MIT

to46I- l00s0

0. ..

,
,

10

..."4.1- .... 0

http://www.motorcycle.in.th

121-25)88-01

)/

fIG. Z5 STmlllG IWII... CAIl.

"'.
Ol .

Z1

20

,
,

,
,
,
5

I.

17

10

14

~l

"

_[1M

2Xf-F624600

ENO, ,rip

90338-191"

.....

U706-06030

""'. flit

MM

,
,
,

Z9l-Z6Z46-00

2XF-F624()-'OO

GaIP ASS'

ZJt::-n24Z-00

.GRIP (R.H)

47X-U242-00

ZAI-F6ZU-OO

.11:1/16,

90201-UIL1

2Jk-F6241-00
2XF-FU11-00

""

2JH-FUl2-00

CAIl[. throttle 2

1u'

47H6Z41-00

CABLE, throttle I

...

ZJH-FU21-00

CABLE

"

527-l9643-00

(TtlllOEII:, wire

266-U26I-OO

13

SSG-F62n-OO

"
"

2XF-F6341-00

'"

SL6-2U7Z-00

90175-06013

IIJT. "In,l

9024'-1 ZOO8

UIl.E, brake

."
...,

17

90123-'**

18

90179-08148

lIlT

"
"

UF-FU31-00

""[.

"

10

2Xf-nlI Hl1

, 'TT

11

15

I.

DESalnlO11

"'Y lID.

"

tX".II - 1PC)

http://www.motorcycle.in.th

starter 1

ZXF-F62eo-OO

REM: UEW MIUOIt ASS' (LEFT )

ZJf -FUM-OO

II[M

'IEW MIMOIt .uSY UHillT)

....

FIt;. 26 STAIIl. FOOTIEST

,
,

./

/.

~Y

./

,
,

.-/~

21

STAND, .. 1n

527-29711-00

SHAFT, .. 1n 5tttld

296-Z71 I 2-00

55G-f7114-oo

STOPPER, ..1 n 5twi

371-27114-00

527-29714-00

LINK, ..1n stand

109-27115-00

9IlS06-Z9{)S4

SPRING, t.n51on

93430-12008

CIRUIP

2JH-f7211-00

PEDAl., brak.

90506-20041

SPRING, tension

56H-f7:!3S-00

COVER, dust

S61-27235-00
164-27231-02

521-29123-00

ROO, bnh

11

90501-10245

SPRIII&, eOlllprtu1on

lZ

90249-12008

PI.

II

90175-06013

NUT, w1ftt

"

91401-20015

PIN, cott.r

92901-06600

IlASlt(R, plitt

23U-f7311-00

STNIO,

17

90109-08034

...T

18

%303-08100

MJT

"

90506-25047

SPRlfIi, tlll,1011

2Jtt-F741 1-00

FOOTltUT I

Z1

91313-08020

...T

91902-08100

"""',

Z3

56H-F1413-00

http://www.motorcycle.in.th

",.

16

"
"

,'TT

UH-F7111-oo

10

15

IXSCIImr.

.PMT 110.

3[1-27311-00

Spr1 119

COYER, footrtst

"

FIG.

...

REF

"

LEG SHIELD
PART 110.

UF-FB385-oo-1X

,
,

~
JltU"31-IZ70

,'TT

COVER, undtr 1

"'""'''

UR LEGATO 11AR00N/WH!TE

2XF-F83B5-oo-1 Y COVER, under

UR CARNINE REO/WHITE

2XF-FB3B5-oo-lY

UR STAR SILVER/WHIT[

COVER, undtr

2XF-FB3BS-00-1X

COVER, undtr

90480-1339B

GROtt4ET

UR BLUiSH BLACK/WHITE

UF-FBJ9S-oo-1 X CDVn, undtr 2

UR LEGATO I1ARODNfWHITE

UF-FBJ9S-oo-1 Y CGVER, undtr 2

UR CARI4IME REO/WHITE

UF-FB39S-oo-6M COVER, undtr 2

UR STAR SILVER/WHITE

2XF-F8395-oo-7X

COVER, under 2

UR BLUISH BLACK/WHITE

98906-06012

SCREW, bind

90201-062A8

WASHER, plitt

98906-06016

SCREW, bind

90387-D6868

COLLAR

91G16-0fi020

BOLT

92906-06100

WASHER, spring

2XF -F8351-oo-E9

BODY, cowling

UR CAMINE REO

lXF -F8151-oo-6M

BODY, cowling

UR STAR SILVER

UF-F8JS1-00-14W

BODY, cowling

IJR BLUISH BLACk

2XF-F83S1-00-8J

BOGY, cowling

UR LEGATO IWlOON

11

2XF-1I4196-00

COVER, socktt

"

S6H-FHZG-OO

DAMPER, 1oclti"9

Il

90149-06263

SCREW

14

3N8-F8J9A-OO

fiRAPHIC 1

UR FOR MAROON

3N8-F831A-l0

GAAPIIIC 7

UR FOR RED

3NI-F839A-20

fiRAPHIC ' 1

UR FOR BLACX

3N8-F839A-30

GRAPHIC 1

UR FOR SILVER

15

951231-00020

EMBLEM, yUolht

"

9OZ01-060S9

WASHER, plitt

10

DESCRIPTION

http://www.motorcycle.in.th

,
,

,
,

,
,.

56J-2U2G-OO

fiG . 27

REf.
NO.

11

LEG SHIELD
I)[ SCRIPTIOIt

'ART ..0.

11

9OJe7-06OG7

COLLAR

II

90167-05031

SCRE'II, upping

"
"

992)I-0004O

EIIIUM. y_h.

l HI -f8l01-20

GRAPHIC 5ET.

ltIl-f8301-30

GRAPHIC 5ET.

ltIl -fl301 - 40

GRAPH IC SET.

3M8-fllOl-50

GRAPHIC SET,

,-,
,-,
,-,
,-,

13

lS

http://www.motorcycle.in.th

,'TY

,
,

REIWIU

UR fOR ILACk
UR fOR SILVER
UR rOR MAROON
lilt FOR R[O

fiG. !I

...

IU.

r----- - -------- - - - - - ,
I

'

,,

'V,

,,

,,
,,
,
1

,lin III.

IlCatm..

2.1t-HSS50-VO

IIOTOII ASSY

lXI' -H5560-00

lAS(

4T4-855zo...fC)

.COIl.

2.1t-H1313-V0

.COll, HOM1ng 1

,,

.......'"

"
"
"
7

II

eh.r"

Z.lt-H1314- 0

, ~IL,

lJi11-IS59l-VO

.COIL, puh,r

2JH-HI44l-VO

.CU.. , I,ad I

S~-HS5n-VO

TERMIIW. , nrtll 2

H511-0402$

.SCREW. PWI iliad

M511-04012

SCREW, pf.n iliad

111htlnt 2
UI

M501-04006

.SCREW. P'" iliad

12901-04100

.WA$H(R, Iprin,

98580-04010

.SCREW. Pf.II iliad

14

92901-D4100

. IIASHI:R, Ipr1ftg

15

90461-0$Olfi

. CUII'

"

H101-05016

SCREW, fht llltel

"

,,

,I
,
'-./

,I

,/

http://www.motorcycle.in.th

,
,
,1

,- ______ ...J

MJWa

ASSY

,
I

(I'TT

"

...-. -_. _'In.-.

Filii. II

,
,

10

Lim

UF-H3l10-YO

FiIOIn FLASIO: ll5HT US, 1

....

. LEKS. ,h....

UF-H3llt-OCl

,..,."

. SCIfW.

....

556-H3311-VO

. ..... fh"" On-HilI

2Xf-H3l2O-VO

FiIOIn F\.ASIO ll&HT US., J:

U'-H33U-OCI

. LEIS. fl ......

MSOl-OJOlZ

.scanr.

SS8-H3]1l-VO

. ..... fl .....,. I1n-1 IMI

"101-01500

lIlT. 'I.,.

II'I:-H33S4- 00

IllaE. urth 1, .. I

http://www.motorcycle.in.th

pM . . . .

"

.."
,
,
,
,

Fl JO ,..".

"".

DaCllmCII

PMT III.

0).

W'-MlSlo-yO

SI'EED!MTO ASSY

W'-M3SOt-YO

.SOCUT CORD ASS'

2lY,nI7-YO

.It.... (llY-3 . ...,1

W'-'3S17-YO

....... (JlY-l.N)

nF-M'S19VO

.IRAClT, .. ltf'

ZU-M3!iU-YO

..-t.

Zlf -+l351:4-l0

. WASHER, spech1

95303-05600

.1OIl"

,
,

10

."'"'
,
,
,

2kF'-H3550-00

Sl'EEDOITER CAkE ASS'

95023-<18012

",T

ax ...'I- .,00
38

http://www.motorcycle.in.th

"n

Ftc.

31

IIPIiLlatT

OfF.

MI.

PMr til.

81.1.1, htldl1ght

,
,

llF H4320 YO

LENS ASSY

UFMH4340MyO

50CKtT COIlD ASSY 1

2XF-H413l(,-OO

PLATE

92501-06010

SCREW, pin ilt!ld

98501-04050

SCREW, pin hud

l BA-84132-00

SPRING, SCl"W

92901-04600

WASHER, plitt

. \-

tl:SCllPTlOll

.a'.II '310
M

http://www.motorcycle.in.th

"

,'Il

fl JI TAlU18lf

-. ..,_.

IU

,
,

2JIHI4714-VO

.IU.I, fluMr 02'1'-1(11)

itXf-1I47U-OO

,QASk[T, tall 111'11

2U-+t331Z-YO

,HIlS, flUMr

txf-II3142-YO

.LENS. fhsner 2

2Xf-H47Z1-YO

.LElIS, t,l1l1,ht

ZAl-H4551-0Q

_.
_.

95303-06600

IRJT

2U-M716-00
97706-40620

t,n

.SCRfW. tipping

10

2J11-I44521-oo

11

2AI-114554-oo

"""". spoKhl

"
"
"

ZAl-H.S57-QO

COlLAR

,IWIf'(R,

http://www.motorcycle.in.th

,'n

.usy

5SG-H3311VO

IL ____________ .___

TAILLIGHT IINIT

.....

W'1I4110-YO

OESCll mCil

,
,
,
,
,
,
,

lY1-84554-oo

"1-84551-00
lYI-84553 - 00

fli.

...

"'.

_______ L __ . ,

- . . ! SlfllOI. lOD:

I'MT 110.

txf'-H"nro

,,

r --------------,

,,

,,

!MIzot-l0m

DESClIPTIOI

.......

9Z50606008

.s.taaI,

,.n ...

91506-0S020

.SCRW,

p.ln .....

91S01-OS0lO

.SCR[W,

ZU-H3915-VO

SMITCH, II.ndl, 2

91506-05018

.SCUW,

4Ml-*13Ml-'I'O

.L['fU, st,rtll"
.w.5HER, phln

,til
,til ...
,til ...

ad

II"d

1Id

10

98506-05035

.SCREW,

11

2.1.1-112921-00

MOlOU, I'Vlr 2

"

lHE-II3922-YO

LEYER 2

Il

90201-080II3

IlASHER, ,IAt,

II

97001-06022

IClT

"
"
"
"

95601-06100

NUT. u

ad

2.1.1-1139]]-00

COlLNt. l,vll" 1

M-H39S6-00

'" ,

97001-06022

IClT

:M1-829Z1-l1

114-83913-00
~3-8JtM-OO

,,
,

iL _____________ ....J'

http://www.motorcycle.in.th

,'TT

SIIJTtII , IMnell, 3

...........
,

'2

"

nS.34 EUcntlCAL 1
IEF.

Ol .

~
if..

~,

4:>'

lJH-II2I15-00

VlltE , plus Iud

ZW8-M21JO-OO

WI! ASST

9G44S-08170
2JH-H2ISO-VO

""

l1v-B2\Sl-00

.FUSE (1A)

2Xf-Hl510-01

""" SWITCH ASST

90164-04005

SCREW. tapping

2JH-HZS30-YO

STOP SWiTCH ASST

10

UF-H2590-01

WIRE IlAAKES5 ASST

II

2.111-111936-00

1!

ZAl-HZ591-00

"".

"

2XF-H2310-00

92501-06020

SCR(lI,

lS

112990-06100

\lASHER, spring

2N-8Z370-00

PlUG CAP AS51

ZJH-82540-00

NEUTAAI. SWITCH ASST

9l210-Z0513

O-RIIIG

98501-05016

stREW. pIlI hud

!n901-0S600

WASHER. plite

,
,
,

"
"
"18
"

_.
http://www.motorcycle.in.th

FlJS[

ItOWtJ(S

lOII-8Z110-60

lAntRY ASST

20

"

Q'TY

556-112110-00

DESClIPTIOII

'MT MO.

11612131-00

HO.OER ASSY

!
lJG-825l0-01

256-83936-00

switch coni

"".

4 803-&2591-00

IGNITION COIL ASST


pf.ft

he..:!

InTI! HOIs( SUPPRESSOR

F15. 3S D.t11lICM. Z

,.r

IU.

Ol.

III.

DESClImCII

ZXF 1IS5..o.oo

t.O.I. llItT ASST

9250H)60ZO

stREII, pin

lie'"

9299(1-1)6100

WASHER, spr1nt

92901-06600

1lASH00, plitt

2JG- 8S1Z1l-00

OIL LEVU

ASSY

nU.1960-AO

I(CTlF1[R IGULATOI ASSY

925Ot'06016

SCREII, pin lleecl

92990-06600

WASM[R, pllte

2JG-I33S1l-oo

FL.UIIER RELAY ASSY

...

10

21"83311-00

11

95801-06010

'01.1. 111n941

"

2JG-85752'00

S(HQER UtltT ASST, futl .ttr

5(;3-(1575300

GASUl, under unit

9011905071

lOLl, w1th wISher

"
"

,TT

.,
http://www.motorcycle.in.th


I'MT 110.

.1tOO-oo
2.111-4117-00

ZJIHt41J-OQ
IJ't-l441 1-00
2JI4-[44IN)O
2.111-(402-00

UIH"53-00
UIH"54-00
1.111-"51-00
!JH-(USS-OO
UH-U461-oo
1.111-(""-00
2lF-4611 - 00
llF-4no-00
nF-E41ll-00
2lF-415l-00
2AI-56I1-10
ZJIH5620-00
2XF'[I1II-oo
2AI'1113-10
IXI' -1'1110-00-33
2JH1'111F-00
2IFn17G00
2JH-F111M-00
ZJH"131F-OO
lJIHIJ91HlO
lJII-I'I19X-OO
2..111-1'13"-00
2Xf-I'ISIO-OO-lN
ZXF-I'ISIO-OO-MII
2Xf' -1'1 5 I O-oo-NJ
m-F1510-00-&J
$l:7-1'IS18-oo

2,,"-1'1611-00
lJH-FI629-00
2JH-I'1'38-00
lJH-rJ685-00
2JIHl71l-00
2JHFI71I-00
lJH-I'172I-00
2JII-FI73I-00-lN
1.111-1'17]1-00-11/
lJH'FI1l1-00-IIJ
l.IN-I'11l1-00-aJ
IJH-FI141-oo-LJrI
ZJHF11.,-OO-IW
ZJII-FI74I-00-IIJ

......

.- ,
.-"
4-23
4-ll
4-11
4-21

.."

4'11

415
4-11
4-24

,-,- ,,
,,- 1

9-13

>-"
13-2$

ll'26
14- I
14 I
1414
14-13
'4- S
1410
14- ,
U-1I
15- 1
IS I
15- I
15- I
15- 1
15-
1515
15-17
15-11
16-16
16-21
16- I
16- 7
16-13
16-1l
16-1l

16-1l
16-19

"....

aT .

PM, lit
2JM..f'1]41OQ-tJ

2J11-'17--OO
IJIH1741-00

IJlt-F1151'OQ
2JH-F175I-00
IJH-F177M-OO
IJIHl77H-OO
131'"'1170-00
UIH171IHIO
2JIt-r'179-oo
JPF-I'17II-oo

lIII-r 1115-00
_-1'1185-10
_-I'118S-ZO
3fII-rl18S)Q
2U'FI1II-00
lfII-rln9-00
lIII-"1I9-10
31181'11"-00
lHlIFI199-IO
2IF-FI110-00-33
2JH-F2121-01
55642129-00
2I1H-I'ZISI-00
ZlF-I'221000
211'-1'2)11'00
UF-nl0200
ZlF-'3!U-OO
211'-1']110-00
IIf-fl11l-00

11-1'
16' ,

"12

271-1'3'14-00
tlF-FJI26-00
lXFr3136-00
lXFFl14I-00
2JGF3144-00

IG-
20-25
20-13
IG->I

'11,

2lf-rll66-00

20-17

17- 2

2If-f3168-00

IG-34
20-11

16-23
16-25
16-26
16-29

ZlF-flI1E-oo
S5G-flI1J-00
ZlF-flJ70-00

16-19
16-19
16-19
16-30
16'21
16'21

V8-1'l1l1-5O

17'

".,

16-17

"-li
"-li

Ill I
11-6
11- 5
11- 7
II-to
11-16

,,- ,
,,-n,
,,,,- ,
ZO-18
,,- 5

ZO-IO
20-27

20-19
ZO-15
20-32
21HZ

lJG-1'115Z-OO
n8-1'3156-OO

,,- J

20-21

Z90-FJI49-00

,...,

SON'llsa-LO

,,-ZO-zt
,,- ,

2JG-I'll45-00

PMT lID.

lTl-f')IS6'00
lJG-f3151-00

11- 1

"-If

10-16
ZO-33

20-24

16-19

16-19

...

..."'....

2U-1']3IA'00

2u-n31100

,,-It

19-2'
'9-11

,,-,
lO-U
ZO-14
ZO-31
19-15
19-28
20-35

21F-'l34O-00
IMJ-fl146-00
2.,11-1'341,00
19-6
S56-nul-OO-98 19-12
19-14
55G-n469'00
21 I
2JH'4110-oo
2JH-Hlll-00
21-10
41J-F4610-00
21-18
4111-1'4612,00
2119
u- 2
21F-H70F'JO
2.,11-1'412[-00
U- 4
556-1'4124-00
19-18
2.,11-H1Z6-OO
22- 6
2.,11-1'41l1-GO
n-11
21F-F4730-10
1
2.,11-1'4141-00
2.,111'4142-00
22-16
22- 1
2.,11-1'41.4-00
2.,11-H1U-00
22- 5
2.,11-H17100
n-Is
lJH-H196-oo
22-11
30-1'5104-00
23-21
3045111-oo-M 23- I
31(8-1'5115-00
23- J
23-27
2JH-I'SII8-00
1.,11-1'5121-00-98 23- ,
2JH-1'5137-oo
2J-31
2l-15
2"'-I'S131-10 '
ZlU-fSI5S-00
23-16
111:-1'5)0(-00
24-2'
41J-FS11'-00-98 Z4- I

"-,,

nn- ,

,ou

""T

... .... ...

IEI'.
11),

.fU'IHXI

'--futl-.;

21-"
21-11

'2l-'
4 t
M-12

_of.......

.-FIl"-10

21-20

14"

SK-IIl"O-OO

41J-F5321.oOO-.

24- I

Z,)H533A-<JO

U-ZO

41J-F53:JO-OO
23U-F535S-oQ
5[7-F5364-oo
4'J-f5366-oo
lJU-fSl11-00
56H-n431-10-13
UI'-I'6111-01
56H-I'6226-00
lXf -1'6240-00
2"-1'6241-00
'''-1'6242-00
211'-1'62'6-00
lAIF6249-00
S56F621200
Uf-I'62IO-oo
2Xf -1'6290-00
211'-1'6311-00
lJH-1'6312-00
2JH-1'6321-oo

lU'I'6331-oo
2XI' -1'634 '-00
2JH-F7I1 Hili
556-1'7114-00
lJIt-r7211-OO
56H-I'723S-OO
23U-1'13Il-oo
2"11-1'1411-00
56H-F7413-00
2..111-1'1430-00
ZJIH1440-00
nF-FII3S1-oo-U
2.lF-Fl351-00-111
211'-1'I3SI-00-1IJ
2IF-FlJ51-00-8J
lXF -F8315-00- 'I
lXF-F8385-00-U
UF-F8145-00U
UI'-FU85-oo-fl
J111-1'8391-00
JIII-I'8391-IO
2[F-I'1395-OO-1I
211'-FaJ95-00-Z1
2"-1'1395-00-"
UF-I'8J9S-OO-1X

http://www.motorcycle.in.th

...

IEI'.

24-15

,4, 7

M-"
24-20

'.111313-'10
2,,"oHI3'4'IO
IJH-H'4U-'I'O

2$-13

Uti-lillIS-GO
2111-112130-00
Z.at-KlI5O-VO
ZlF-Kl310-00
lIf-K251o-01
l.,ll-K2S30-VO
21F-1Il590-01
ZAI-1Il59100
ZAHI2921-00
U'-H3110-WO

11-"

~-HllIIro

11- 1
21-12

25- 5
11-'
11-'
11- ,
11- ,
H-ZI

11- ,

2$-10

If- ,
If- ,

,,- ,
"-,,
26-23
26-16

18-10
1813
21-10
21-10
27-10
27-10
27 I
27- I
27- I
17- I

21- "

21-1.

21 1
21- 1
21-1
21- 3

It-.
It-
21- ,

34- ,
34- ,
34- ,
34- 5
34-13
34- ,
34- ,
34-10
34-12

33-11

,,- 1
H-
n- 1

32- 3
UI'-HlllZ-oo

ZS-ll
2519
2514
26- I

Z1-10

2XF-H13ZO-YO
2XF-H1312-VO
llF H3342 'to
11I:-IUlS4-oo
ZIf -H1509- 'to
lXf'-NJ510-VO
2U-Hl519-VO
ZIf-HlSZJ-VO
tlf-HlSZ4-\'O

nt -10550-00

lAHt39Il-oo
11I:-H39Z2-VO
ZAJ-I0916-10
1.,ll-1U9J6-oo
4MI-H]94I-ftI
M-HJ956-00
ZXF-HJ971-YO
21F-HU75-WO
llF-II4131-00
Ill' -1141 96-00
Ilf-1I4314-VO

211'-114320-'1'0
IXf-HU40-WO
2.,11-114521-00
2AI-1M55J-00

29- 2
29- 6
29- 5
32- 5
32- 6
29-10
>1- ,
>1- 1
>1-5
>1- ,

,,- ,

>1- ,

-16

33-11

14-15
)4-11
33- 3
33-17
33- I
33- 8
31- 4
21-11
31- 1
3!- 2
31- 3
32-10
32-U

...

IEI'.
NIT ...

lAl-IM5S4-GO

2Al-IMS57..oo

11lJ'-1M110-'fO
l.)HM1l4- YO
Uf-1M721-fQ
llF-1M71HIO

llf-lMl36-00
'IF-H5~'OO

)211
,,11

,,-,
,,- ,
,,- 1

32-'
,,-a
35- 1

21- ,
21- ,
2lF-HS560-OO
21-
S5G-1ISS69-WO
10- 5
lJlt-Il16S4-OO
15-18
l53-1Q810-00
2lf-1l11I-01
1- 1
463-11121-02
1-19
lJG-11l6l-00
1-16
434-11161-00
1-"
Il9-1l16Z-lO
1-18
1-11
2JIt-l1162-00
1- ,
ZJIi-!ll 11-00
1,
2lf'-111 12-00
1-
lIF-I1310-oo
2JG-I1351-01
1-10
2J1i-11412-00
2.1(0-11422-00
UF-JI610-oo
2-18
2-18
llF-"610-10
2-18
llF-I1610-20
2J6-11631-01-AO
2-16
1J1-I16lJ-OO
2-17
2J&-11635-01
2-16
1-16
2J1ii-I16J6-01
2.16-11651-00
,- 5
"J-11611-00
,1
.-13101-00
]-10
Z96-1l124-00
J84-1JI3I-OO
lt6-IJI47-oo
ZJH-I]I60-00
3-14
l-ll
314:"174-00
S6.)-1l118-01
3-19
2.,11-11SOS-OG
ZJG-I36IG-OO
.- 1
56J-1)61)-00
S6J-I3616-OO
4-10
3OO-lliZl-OI
3OO-I)62Z-42
lXf-14101-oo
5- 1

IJII-H5S50-1'O

..

,,- ,
,- ,
,- ,
,..

.- ,
.-.- ,,

.- ,

"PMf

11).

18A-'.'Ol-OO
59L-!41Ot-OO
121H"'06-oo
21I1-Itl07-12
2JG-14112-lO
296-14111-00

2JG-'.1)I-OO
lU-'41lS-01
18A-l4"A-69
56.1-141'1-18
lftT-14142-15
2JG-14141-oo
307-14169-10
58E-14111-oD
296-14184-01
lE9-"ISS-OD
127-141.-00
296-14198-01
'JG-IU51-00
IJZ-14613-oo
46U-14t14-00
2XF-149OJ-00
2JG-IS11I-oo
2JG-15121-OD
411(-15128-00
26H-15331-01
439-15363-01
2XF-15411-OD
511-15416-01
2JH-'~17-oo

2JG-15419-oo
21f'-15421-00
2XF-15415-OO
2JG-15'SI-OI
2JG-15459-01
2JC-15493-oo
2JG-156t1-00
296-15644-00
517-15660-01
1117-15664-00
296-15611-00
1111-15676-00
ZJG-16111-oo
ZJG-16150-oo
12'-16164-00
2JG-1632 1-00
2JG-16324-oo
2JG-16J50-oo

""O!..

.- .,
.-....
.- ,
.- .
.-.- .
..- ,
.- ,
.-.- .
.- .
.-.- .
.
.-

'-10

5-11

'MT MO.

2JG-I6356-00

2.... -'6351-00

2JG-I6351-(10

10-11

Z.Ki-'6171-00

10-11
10- 7
10- 8
10-12

2JG-16512-OO

5-23

lJG-16S66-01

5-21

lJG-'66l0-o1

5-

5-14
5-19
5-15

5- 11
5-13
'-14

.- Z

,-,-,- ,
,
8-10
8-17
8-19
1-11

8-14
1-12

7-15
.- Z

.- I
9-10

10- I
10-11
10-28

10-10
10-19
10-25

O!.

10-21
10-32

5-22

s-"

"".

2JG- I6626-o1
2JG-11I21-00
2JG-11131-oo
2JG-I11'I-01
2JG-112l1-00
2JG-l1tzl-00
ZJG-17231-00
ZJG-I1W-oo
2JG-11411-00
2JG-17'2HIO
lJG-174ll-00
'.)1-18101-00
ZJG-18118-01
2JH-18IZO-00
2JG-18126-00
278-18127-00
2J11-18140-00
2JG-18169-01
2JG-1811Z-01
ZJG-1811J-OO
2JG-18179-00
lJG-18181-00
2J11-18186-00
lJG-18511-oo
2JG-I8512-oo
lAY-185ll-oo
2J11-18540-oo
V8-18S42-00
296-18S61-00
lJG-18562-oo
Z1I6-2'141-00
lXF-2J395-<l1
31-23408-00
22f-2]41I-OO
156-23412-00
22F-Z34l2-oo
IXF -23435-00-98
2JG-24119-00
2JG-Z4500-00
2JG-24514-OO
4X8-Z4S65-OO

10-13
11- 1
11- 3
11- 4
11-14

11-13
11-16
11-11
11- 1
11-12
11-10
13- 1
13-20
13- 2
13-19
13- 6
12-15
13-18
13-11
13-'4
13-12
H-13

13-23
12-12
12-13
12-10
12- 1
1'- 6

12- J

12-8
18- 8
19-11
19-19
19- 4
19- I

19- 1
19- 8
11- 5
21-'4
21- Z
21-15

...."..

100
iJUT NO.

"'.

12-11

901'906043

15-16

2311

901ZN)(I046

23-19

90"9-04135
1101.906151

RU.

PMT NO.
Uf-Z4105-vO

ZJG-251 JS-OO
lJ(HS 138-00
2JG-25181-00
JT6-ZSJ51-00

2JG-25381-00
167-25381-00-

521-2951&-00
527-29531-00
521-29551-00
527-29S~-OO

521-2955S-OO
527-29643-00
S27-U1l1-OO
527-29114-00
S21-29723-OO
IYU-81960-AO
21Y-82151-00
2n-8Z110-OO
IJH-8Z54O-OO
IJG-8USO-00
ZXF-8lJ71-00
2t1-83S17-VO
21f'-83SI1-YO
18A-84IJl-00
4U-85S20-1(l
IMH-85593-VO
lJG-85720-oo
2JG-857S2-oo
5(il-85753-oo
90101-06278
90101-06394
90101-08672
90105-08091
90105-10006
90106-10025
9OI09-063F6
90109-065(0
90109-08034
90109-08183
90116-08318
90116-08388
90116-08l93
90119-050(11
90119-05011
90119-06043

O!.
23-10

n-ll

24-11

901.9-06111

24-'9

!JO't9-06l63

901SH16098

24-18
23-1'
24- 6
24-22
24-34
24-35
25-12
26- 2
26- 4
U-l0
35- 6
34- 6
34-16

90151-06101
90159-06033

90159-06042
90159-06064
90159-<16015
90164-(.4005
90167-05031
~110-oa366

90170-10105
90170-12368
90170-1816S
90175-06013

34-11
35 - 9
35-10

lO-
lO-
31- 7
28- 3
28- 6
35- 5
35-12
35-13
23-11
24 -13
8-H
24-21
19- 9
19-11
18-'4
12-16
22 - 9
26-17
24-42

90179-06181
90179-0814a
90179-08410
90179-08491
90179-14469
90179-250J]
90185-10060
901I1'5-1200i
90201-06059
90201-061A5
90201-062A8
90201-063J2
90201-06U6
9{)201-064L6
9Ol1l1-065F3

1-11
1-14
1-11
10-l)
35-14
15- 5

90201-08Da3
90201-081A6
90201-0856
!JOl1)1-IOIJI
~20I-I06Fl

z
http://www.motorcycle.in.th

O!.

..
.- .
.- .,
.- .

12- 8
25-11

..-

'-ll

'ART MO.

90201-llUO
90201-12"8
9OZ0l-lZSU
9OlO1-I26LO
tolOl-lllf4

90201-l21J6

2711
1-

9020J.1.no

14-11
15-14
16-20
17- 3

90201-15101
90201-154..10
90201-114l9
9OZ01-ZOZ69
!JOl1)1-2Olll
90201-l(lu8
9Ol1lHOUS
9OZ01-U611
9(1206-19027
902O9-10111
90209-10224
9OlOt-201S9
90240-06042

18-17
22-14

,,-

27-18
24-23

2-10
24-ll
25-15
26-13
H-24

!S-'8
1-12
I-IS
10-16
10-lO
19- 7
23 -29
18- 9
24-30
21-16
24-38
27- 5

1-
21- 8
23-12
15- 9
16- 4
16-10

33-13
14- 3
21- 9
23-30
18-23

90249-12008
90280-0]011
90338-19166
90338-27814
9Ol4O-U005
9018O-U121
9038I!i-18099
90387-06OG7

90387-062T5
90387-06500
90)87-068&8
90387-07789
90387-1)84118
90)81-10277
90)81-12879
90)81-18880
90381-202T7
90401-lool9
90413-05015
90430-04004
90430-12038

"'.
O!.

"-12

13- ..

z-
11-17
n,

11- 7
10-14
10-15
lo-n
11-18
11- S
10-24

REf.

'AlIT MO.
90445-05390

9044S-010A7

34- ..

90445-0841'$
90445-10Sf'O
90460-l11lO

21-11

90460-53200
9046105036
90467-01003
90467-10008
90468-020U
90468-10050
90468-26046
90468-\NI1J2
to48O-10334

n- 2
19-10

90480-133911

18-11
18-14
25-16
16-12

z-

25- 3
14- 1

,- ,

18- 3
18- 2
15- 8
16- 3
16- 9
21-17
13-15
15-14
21- 7

,..

21- 1
23-26
24-ll
24-31
H2

....

.,.-

5-l7

2HZ

.-It
426

28-15
11- 6
17- 1
21-11
3-13

3-15

10- 6
10- 2
11-19
10- J

z ,

.-"

90445-08170

1)-1]

.-

O!.
S~26

.-

24-47

8-11
14-12
16-15
16-21
15-10
16- 5

16-11
l7- 2
90480-14471
90480-18476
!J048O-,IU6
90501-0S0f1
9050 1-06022
90501-071F1
90501-10245
90501-125(9
90501-20126
9050 1-ZOSU
90506-0812'
90506-18288
90506-ZOO41

90506-25047
90506-Z9054
90508-10739
90508-20734
t05Q.8-Z6I16
90508-lZS63
90560-10292
90560-1,I'S
90560-11328
9(l56O-1032i
91l11- 08030

1-
21- 6
8-20
10-26
12- S
12-11
26-11
13-16
10-22

24-44
13- 3
23-9
24-10
26- 8
26-19

,,- 5
10-10
12-17

13- S

23- 2
24- 2
10-21
10- 4
19-13

,>

~r

NO.

9140'-'6012

...
,,12
ou.

18-15

9140116015

,'.oJ-ZOOlS
91609-30014

9ZS01-06010

ll-n

....

PART lID.
9Z9Q6-06600
9Z9tO-03100

9l99O06100

H-14
]11

7,.

1111

9lSOl-06OHI

16-2
16.

92501-06030
9ZSOH)6035
9l501-06055
9l5OH)8010
92~2-06016
92~J-06045

9Z506 -06008
92506-06012
92506-06040

12- ,

92901 -04600
92901-05600
9l90I-Q6600

'2901-01200
92901 -08600
9zgoz -04I 00
92902-1)8100
9l9Q6-0S60Q
9l9Q6-Q6loo

15-13

9Z9tO-066OO
9U9tH18100

,- ,

93604-22050
9)6(15-101(18

35- 8

9l606-lonl

24-41

93<<16-10l0I1
9J82l-14011
!Mln-H211

,- 2
1(1-34

"-IS
2,'9

9700106045

10-11

91001-01025

!J-t

'1006-05010
91011-06025

",5

91l13-0I0l0

12-1.

97106-t0620

11-24

98501-03008

!,ts

93102-201.]

11-23

93102 -222 94
93103-l5098
9310J-J2(l99
93104-10016
93104-11056
93105-41001
93106-ZOOOI
931 Cl6 - 30004
93109-1SOO1
93109-18020
93210-10096
93210-18023
93210-!05lJ
93210-2119O
93210-26240
93210-41041
93306-00105
9l306-oo208
93306-00406
9J3Ofi-2OJOl

1-16

94ZU-11865
94332-11112

24-"

94412-l1eI0
94414-11848
94S1O-24100
94680-24001
94101-00805

n-n

1-10
35- 1

,.,

33- 5
18-18

,- 5

,,- ,,
25-'
28-12
28 -1 4
Jl- e

"-20

4-22
4-29
21-\1
26-15

,,- ,
24-45
U-21
5-12

5-25
M-ll
a-n
a -26

,,-11-",

9J306-~01

91lO6-Z0526
9l306lOOOJ
906-)1)102
9lJ06-)0109
9lJIO-21403
910-42012
93315-23208
9334121213

93342-21013
9)U O-ZOO18
1343012008

2-14
2-15
8-12

13-za

23- 1
23- 4
24-11
9-15
18- 4

23-n

2-11
34-18
8-18

,- ,

24- 5
11- e
11-22
24-a
11- 9
11-21
2-\3
23- 5
24- 4
24- 3

'~23-08012

9530J-05600
95303-06600

95)1)3-08100
95103- 1(1600
95601-06100
9560 1-08200
95101-06SOO
95101-08500
9S801-(16010
9S801-06012

2-20
2- ,
10-33

,.-,
l1-2S

91Ot6-Q6012

MSOI-030l2

nn

98501-04006

23'24
24-21

9850H)5008

98501-04OSO
98~H)501~
98~1-0s02(l
98~1-05035

24-te
24-39
2440

M506-04018
98506-05012
t8506-05018
98506-05020
98506 -050lO
98506-05035
985" -04012
98511-04025
98580-04010

,- ,
"'- ,
3010

23-18
24 1 4
24-l6
3214
2446
26-le
11-21
lJ -15
6-10
21-10
22 -12
14- 4
21- 5
29- 9
35-11
14 - 6
15- 2
a-16

95811-0811 0
91OO1-060lQ

33-14

,-,- ,,
'-20

'-I'

21- ,
1321
1925

H-"

n-'
,-

It- 3

u- 1
ZI-ll
31 ,
5-10
34-19
J-16
3-11
5-11
"'22
33- 9
33-6
33- 1
33 -10
n-l0

n-'
5-24
za-1J

98101-05011
98101-05016
98906-0601t
98906-06016
99001-01600
99002-09600
99009- lS400
99OO9-lt4OI)

a-2(I
2816
21- 4
21- 6

99009-lO'OO

11-2(1
21-15
21-21

99231-00025
9913HX1040
99510-12016
995.30-10014

ll-11

12- 1

13- 9

97016-06020
9102Hl6OlO

2HZ

94125 -11259
94222 -11864

...

ou.

33-1,

13"0
12- 2
1-U
10- ,

13 1

4-11

MIlT ,."

11-6

93102-12224

,- ,
,..

'''''
91OO1-060Zl

35 2

21- ,

92906-06200

.-21
15- 1

9)440-14155
9lO l6OM
9)450-ISQlJ
93450-41030
U501 -04011
9lSOl-160IO
93604-10011

JI-14

8-15

92106-06030
92901-04100

,. 5

MIlT MD

"'....

9310HOO90
93102-01391

8-16

92506-06050
92516-06030

,'21

11-
N-31
34-15
35 J

2,.,6
31 5

9:501-06012
tlSOHI60U

"'.
...

.nit"

].jz

12-4
9-n

,- ,

.,- ,,
e-13

14- 2
15- 6
IS-It
21 1

,
http://www.motorcycle.in.th

..... ...

ou.
OJ.

Centres d'intérêt liés