Vous êtes sur la page 1sur 7

Bilans Polski w Unii Europejskiej praca

konkursowa
W 2004 roku rzd Leszka Millera wprowadzi Polsk do Unii Europejskiej. W referendum
akcesyjnym nieco ponad ludnoci wyrazio ch wstpienia do Wsplnoty Europejskiej. Od tego
czasu zmienio si wiele powstay nowe drogi, nowe autostrady, znielimy nasze zachodnie granice,
wiele uczelni dostao wielomilionowe dofinansowania, a nasi studenci dziki programom unijnym
maj szans studiowa za granic. W 2006 roku moglimy usysze yes, yes, yes! z ust premiera
Marcinkiewicza. Kilka lat pniej, premier Tusk stwierdzi, e dzie kiedy otrzymalimy dotacje na
lata 2014-2020 to najszczliwszy dzie w jego yciu. Wszystko to piknie wyglda, mogoby si
wydawa, e wstpienie do Unii to najlepsze co nas spotkao. Moim zdaniem jeeli wemiemy pod
uwag suche fakty nasz bilans nie jest taki kolorowy. Wiele osb jednak zapomina o bilionowym
dugu publicznym, o wzrocie bezrobocia, o przeraajcym bezrobociu strukturalnym, o katastrofalnej
emigracji, czy o innych wskanikach, mogcych przeczy tezie o naszym unijnym cudzie. Czsto
spotykamy si take z sytuacj, kiedy Wsplnocie przypisuje si zasugi, ktre nie s z ni zwizane.
Zastanawiajc si, co moe by przyczyn tak wielkiego gloryfikowania Wsplnoty Europejskiej
warto wspomnie na propagandowy spot reklamowy emitowany tego roku. Nie rozpisujc si na temat
samego spotu, chc zwrci uwag na jedno z uj ktre tam widzimy. W 28 sekundzie tego spotu, ju
jako prezentacja tego, co spotkao nas w Unii, widzimy Most Siekierkowski.1 Most ten zosta oddany
do uytku w roku 2002, wic dobrym pytaniem byoby, co on ma wsplnego z UE? Moim zdaniem
wanie takie zakamywanie rzeczywistoci wpywa na tak pochwalny stosunek do tej instytucji.
W tej pracy postaram si przytoczy dane na powyszy temat, aby mc uczciwie oceni nasz bilans w
Unii Europejskiej przede wszystkim ten gospodarczy, ale take polityczny i spoeczny. Zatem do
dziea.

1. Gospodarka, gupcze.
W opinii publicznej jest wiele powszechnych mitw, e za czasw UE si wzbogacilimy.
Myl, e warto to sprawdzi. Po pierwsze, rednie zarobki. GUS w tej kwestii jasno pokazuje, e
nominalnie zarabiamy wicej. Nasze zarobki (porwnujc rok 2013 z rokiem 2003) wzrosy
nominalnie o 1448,59 z z 2201,47 z w roku 2003, na 3650,06 z w roku ubiegym.2 Problem w tym,
e razem ze wzrostem pac rosy ceny. Inflacja, czyli najkrcej mwic, spadek wartoci pienidza w
okresie ostatnich dziesiciu lat wahaa si od 1% do 4% w skali roku.3 Nie jest to inflacja zagraajca
w znaczny sposb naszej gospodarce, ale niestety swoje zrobia. I dlatego, porwnywanie samych
nominalnych pac nie jest miarodajne i naley porwnywa pace wg Parytetu Siy Nabywczej
(PPP). I wtedy okae si, e niestety zarabiamy mniej, ni 10 lat temu. Najatwiej to sprawdzi,
porwnujc to, ile produktw moemy kupi w danym momencie za t stawk. Wracajc do
oficjalnych danych GUS-u, w roku 2003 bochenek chleba kosztowa 1,30 z (i dawao to 1693 sztuk
za ca pac minimaln). 10 lat pniej kosztowa ju 2,40z. I daje to poraajce dane przecitny
Polak moe kupi a okoo 130 bochenkw chleba mniej. Identyczna sytuacja jest z olejem
napdowym, energi elektryczn, misem, ze wszystkimi towarami pierwszej potrzeby. Moe i mamy
wicej pienidzy w kieszeni ale zarabiamy mniej.
Kolejnym mitem jest to, e dziki Unii rozwijalimy si w bardzo wysokim tempie. A niestety to nie
jest prawda. Najwikszy rozwj by w Polsce nie po wstpieniu do Federacji Unijnej, lecz zacz si
on ju w 1989, po wprowadzeniu Ustawy Wilczka dwustronicowej ustawy, ktra do tej pory przez
niektre organizacje ekonomiczne (jak np. Centrum Adama Smitha) jest uwaana za niedocignity

wzr ustawy, jak okreli to p. Andrzej Sadowski, wiceprezydent CAS.4 Moim zdaniem warto
porwna 2 okresy: jeden, ten po denominacji polskiej waluty z roku 1995 do 2004, oraz drugi ten
po wstpieniu do Unii, czyli od 2004 do 2013. I dane s koszmarne. Mianowicie:

W latach 1995-2004 rednie wynagrodzenie z uwzgldnieniem inflacji wzroso o 56%. W


okresie naszego czonkostwa w UE wzroso ledwo o 18%.
Nominalne PKB w okresie sprzed Federacji Europejskiej wzroso o 46%, natomiast w latach
2004-2013 wzroso o 36,6% (chocia jak wiadomo, PKB nie jest idealnym wskanikiem).
Import wzrs o 140%, eksport o 112%, natomiast w okresie Federacji Europejskiej wzrost
tych wskanikw by odpowiednio 58% i 63%.

Te dane pokazuj, e to nie za czasw Unii przeylimy najwikszy rozkwit.5 Dodatkowo, trzeba
wspomnie o innych danych takich jak emigracja (ostatnie dane GUSu z roku 2012 wskazuj, e
2,13 mln Polakw pozostaje na emigracji. W roku 2004 byo ich milion6), zaduenie publiczne (dug
publiczny w latach 2004 2013 wzrs o 132%, nie wliczajc w to dugu ukrytego7), a to s olbrzymie
straty dla naszej gospodarki. Oczywicie, naturalnym kontrargumentem moe by to, e w pewnym
momencie osignlimy pewien puap i czym normalnym jest zastj w rozwoju. Osobicie nie mog
si z tym zgodzi poniewa Polska nie jest krajem dobrze rozwinitym (wrd krajw Europejskich
zajmuje 24 miejsce8). Tutaj warto wspomnie znowu rzdowy spot reklamowy, ktry reklamowa si
jako 10 lat wietlnych. Kady wie, e lata wietlne to jednostka odlegoci, a nie czasu i moe si
wydawa, e to jest wanie ta odlego, ktra dzieli nas od pozostaych krajw Europy.
Nastpnym wanym aspektem, ktry naley wzi pod uwag oceniajc nasze czonkostwo w Unii
Europejskiej s wychwalane wszdzie dotacje unijne. Obecnie korzystamy z funduszy na lata 20142020. Od pocztku naszego czonkostwa otrzymalimy, nie bagatela, nieco ponad 420 mld z. 9 I tak
wersj moemy usysze w telewizji. Ja si z tak wersja nie zgadzam, bo moim zdaniem, z Unii
otrzymalimy nie 420, ale prawie 300 mld z. Skd taka rozbieno? Wynika to z tego, o czym
zazwyczaj si nie mwi bo my rwnie wpacamy tam pienidze. Jednym z dokumentw
traktujcym o tym, jest dokument Transfery finansowe Polska - Unia Europejska, pochodzcy z
oficjalnej strony Ministerstwa Finansw.10 I w okresie ostatnich lat wpacilimy na konta bankowe
Unii
okoo
120
mld
z.
Tak naprawd bardzo ciko jest oszacowa realne zyski z dotacji. Ot z inwestycjami Unijnymi
wie si kilka aspektw, takich jak:

wspomniane ju skadki oraz inne przepywy na rzecz Unii;


koszty przygotowania wnioskw o dotacje;
koszty obowizkowych kredytw bankowych w bankach Unijnych;
wzrost aparatu biurokratycznego zwizanego z uzyskiwaniem dotacji;
koszty kar, koncesji oraz pozwole;
inne koszty ponoszone przez przedsibiorcw i konsumentw;
wspfinansowanie dotacji.

Takowej analizy cakiem niedawno podj si p. Tomasz Cukiernik, jeden z redaktorw pisma NCzas.
Z tej analizy wyszo jasno, e do Unii finalnie dopacamy (gwnie ze wzgldu na olbrzymie koszty
ponoszone przez producentw).11 Rwnie inni redaktorzy posuwali si do takich tez.12 Moim
zdaniem, jak wczeniej wspomniaem, oszacowanie (realne) zyskw z dotacji jest niemoliwe bo
ktre inwestycje ocenimy jako przydatne, ktre jako nieprzydatne (i ich wspfinansowanie byo
dla nas strat), czy warto byo wyda pienidze na projekt inwestycji, czy nie warto. Czy moemy
uzna dotacj na eksport mleka za zysk dla nas? I z tego wzgldu skocz moje wywody na temat
mitu dotacji unijnych bo jedno jest pewne. Z pewnoci nie dostajemy tyle, ile nam wmawiaj
unioentuzjaci.

Na koniec omawiania spraw stricte gospodarczych, chciaem wspomnie jeszcze o kosztach


ponoszonych przez obywateli UE. Punkt ten wymieniony wyej by dosy oglnikowy, dlatego
chciabym go cho troch rozwin. Unia Europejska w dosy mocny sposb zaprzecza swojej
pierwotnej idei (czyli stworzenia strefy wolnego handlu), i ingeruje w rynki europejskie, tworzc nowe
regulacje i starajc si ujednolici rynek. Takimi regulacjami s np.:

minimalna stawka VAT na poziomie 15% (przeszkadzajca w ograniczaniu podatkw i


obcie fiskalnych);
akcyza na okrelone produkty, zabijajca konkurencyjno midzypastwow;
zakoczona fiaskiem (na szczcie!) prba zakazu wdzenia metodami tradycyjnymi (czyli
upadek wielu przedsibiorstw produkcyjnych);
okrelenie maksymalnej krzywizny banana (czyli faworyzowanie okrelonych importerw
bananw);
kara za nadprodukcj mleka (prawdopodobnie otrzymamy 900 mln kary za to, e krowy byy
zbyt wydajne13);
ograniczenie mocy arwek (niemajce wiele wsplnego z ekologi, bo wielu ekspertw
twierdzi, e w okrelonych sytuacjach to mocniejsze arwki s lepszym rozwizaniem14);
ograniczenie mocy odkurzaczy obecnie do 1600W, z perspektyw kolejnego limitu do
900W (chocia znowu wielu ekspertw twierdzi, e takie rozwizanie nie jest ekologiczne,
bo sabszym odkurzaczem duej odkurzamy - a ten si zuywa, skracajc sw
ywotno15)

Takich regulacji jest masa regulacji niepotrzebnych, czasem miesznych ale kada z nich
powoduje patologie i mniejsz konkurencyjno rynku. Naleaoby si zastanowi jaki jest sens tych
wszystkich regulacji czy tam, w Brukseli, nie zdaj sobie sprawy, e to szkodzi gospodarce? By
moe ale ja bardziej wierz w tez, e jest to wynik dziaania firm lobbingowych, ktrych szacuje
si, w samej Brukseli dziaa nawet 30 000.16
Kolejnym aspektem gospodarczy o ktrym trzeba wspomnie jest to, e z dniem podpisania traktatu
lizboskiego zdecydowalimy si wprowadzi wspln Europejsk walut, lecz bez okrelenia
konkretnej daty, co daje due pole do manewru. Uwaam, e dla dobra naszej gospodarki naley
pozosta przy walucie krajowej, bd pozostawi emisj pienidza bankom komercyjnym. Z tego
powodu, e Euro nie zostao wprowadzone i nic nie wskazuje, e w najbliszych latach uda si je
wprowadzi, nie bd roztrzsa tego tematu.
2. Pozycja Polski na arenie midzynarodowej.
Kocem roku 2013, w rocznic wprowadzenia stanu wojennego, prezes ugrupowania PiS
zada pytanie, czy aby na pewno Polska nadal jest suwerennym krajem.17 Myl, e jest to bardzo
trafne pytanie i odpowied na nie powinna rozwia par niejasnoci.
Co prawda w naszej konstytucji jest zaznaczone, e Polska jest pastwem suwerennym, lecz niestety
w Polsce Ustawa Zasadnicza jest nie zawsze przestrzegana. Przykadem nie przestrzegania
Konstytucji RP jest sytuacja sprzed kilku lat zwizana z Europejskim Nakazem Aresztowania. Do
wrzenia roku 2006 Konstytucja w Art. 55 okrelaa jasno, e obywatel Polski nie moe zosta
poddany ekstradycji (dopiero we wrzeniu zmieniono przepis, dopuszczajc ekstradycj w wybranych
przypadkach). Mimo to, w czerwcu 2006 roku wydano Adama G. w rce belgijskich ledczych, na
podstawie wanie tego Nakazu, czyli jeszcze przed zmian Ustawy Zasadniczej.18 Na tej podstawie
twierdz, e zapisy naszej konstytucji o niczym nie wiadcz.
Szukajc dalej odpowiedzi na pytanie o suwerenno naszego pastwa, trzeba wiedzie, czy jestemy
komu podlegli. Jestemy w wielu strukturach ONZ, NATO, OECD, OBWE, WTO i jeszcze kilku
innych organizacjach. Jednak nie sycha gosw, e to te organizacje zabieraj nam nasz

suwerenno. Z prostej przyczyny postanowienia tych aktw przede wszystkim s zgodne z nasz
konstytucj, nie zmieniaj si one, nie wydaj nowych dekretw i ustaw.
Aby dobrze to zrozumie, trzeba odpowiedzie sobie, czym tak naprawd jest Unia Europejska. Jest to
twr sui generis, czyli co nigdy wczeniej nie znane w stosunkach midzynarodowych. Postaa w
roku 1992, na fundamentach EWG, na podstawie traktatu z Maastricht. Zmieniona poprzez traktat z
Amsterdam, traktat z Nicei, oraz finalnie, przez traktat z Lizbony. Obecnie podstaw prawn o
funkcjonowaniu Unii okrela Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Ale czym jest ta Unia? Moim zdaniem jest czym na pograniczu konfederacji oraz
pastwa. Co o tym wiadczy?

Chocia moe wyda to si nie wane Federacja Europejska posiada symbole pastwowoci,
czyli flag oraz hymn.
Posiada demokratycznie wybrany rzd.
Obowizuje zasada pierwszestwa prawa midzynarodowego nad prawem krajowym
oznacza to tyle, e 28 krajw czonkowskich to tak naprawd wojewdztwa superpastwa.1
Europejski Bank Centralny, emisja wasnej waluty oraz autonomia finansowa.
Na Zgromadzeniu Oglnym ONZ, Unia Europejska ma takie same prawa jak pastwa
narodowe. 19
Podmiotowo Unii Europejskiej czyli jej osobowo prawna, dajca moliwo
uczestnictwa w innych strukturach midzynarodowych.
Obywatelstwo Unii Europejskiej.

Zatem, skoro Unia jest pastwem, to my temu pastwu jestemy podlegli. Najwaniejszym jest
oczywicie zasada pierwszestwa prawa midzynarodowego nad prawem krajowym. Co przemawia
nad brakiem pastwowoci Unii? Chociaby brak wojska, ale s i tacy, ktrzy ju chc to
wprowadza.
W takich okolicznociach, ciko nie zgodzi si z Jarosawem Kaczyskim, e kwestia suwerennoci
Polski jest niepewna oraz ciko zapomnie, e bracia Kaczyscy oraz eurosceptyczna partia PiS
miaa w tym swj znaczny udzia
No, teraz kiedy ju wiemy z czym mamy do czynienia, trzeba si zastanowi, jakie zyski z tego mamy.
Oczywist korzyci jest wpyw Polski na ksztatowanie si Europy nasza reprezentacja w
parlamencie europejskim to 51 eurodeputowanych, a z dniem 1 grudnia 2014r. p. Donald Tusk zastpi
Hermana von Rompeya w przewodnictwie Rady Europy (co prawda ta funkcja nie daje adnych
wielkich kompetencji, ale jednak jest to dosy prestiowa funkcja).
Innym plusem naszego uczestnictwa w UE jest np. dosy wzmocniona ochrona konsumenta
oczywicie nie poprzez zakaz pewnych rodzajw towarw, ale poprzez korzystne z punktu widzenia
klienta prawo oznakowania na produktach, prawo zwrotw, reklamacji (jak np. zakaz wprowadzania
klienta w bd). Co prawda prawo polskie istniao, lecz ustawodawstwo Unijne pod tym wzgldem jest
lepsze anieli polskie.
Kolejnym, moim zdaniem najwaniejszy polityczny plus z naszego wstpienia w szeregi Unii
Europejskiej jest dalsze nawizywanie wsppracy z krajami europejskimi. Po wielu latach
1

Nie jest to rwnie do koca prawd. Trybuna Konstytucyjny orzek (Wyrok TK z dnia 11 maja 2005,
Sygn. akt K 18/04), e wyszo prawa unijnego nad prawem krajowym nie jest rwnoznaczna z
wyszoci nad Ustaw Zasadnicz Rzeczpospolitej Polski. W przypadku niezgodnoci postanowie
unijnych i Konstytucji RP, naley zmieni konstytucj, prawo wsplnotowe, lub wystpi z Unii. Po
ratyfikacji Traktatu Lizboskiego TK podtrzyma sw decyzj, e Konstytucja nadal stanowi najwaniejszy
Akt Prawny w naszym pastwie.

spdzonych pod okupacj Zwizku Sowieckiego Polska bya krajem wykluczonym gospodarczo, ale
rwnie spoecznie. Co prawda bylimy w ONZ, NATO, OCED itp., lecz UE bya dobr okazj do
nawizania bardzo bliskiej wsppracy czyli tego, co Polacy oczekiwali.
3. Sprawy spoeczne
Unia Europejska, co moim zdaniem jest niedopuszczalne, prbuje rwnie wpywa na
wiatopogld, narzucajc wszystkim krajom sposb ycia narzucajc rozwizania socjalne,
decydujc, co moemy je, pi, pali. Chc decydowa o definicji maestwa, nadajc szczeglne
prawa grupie LGBT, feministkom, czy innym grupom dyskryminowanym. Unia Europejska chce
nam narzuci rwno, nawet kosztem wolnoci. Ju Milton Friedman stwierdzi, i Spoeczestwo,
ktre przedkada rwno nad wolno, nie ma ani jednego, ani drugiego. Spoeczestwo, ktre
przedkada wolno nad rwno, bdzie si szczycio i jednym, i drugim.. Moim zdaniem jest to
kolejny powd niechci ludzi do Unii bo ona, pod pretekstem rwnoci zabiera nam wolno.
Idealnym przykadem takiego dziaania Unii, dziaania, ktre co prawda Polski na szczcie
bezporednio nie dotyczy, jest Karta Praw Podstawowych, wchodzca w ycie rwnolegle z
Traktatem z Lizbony. Gwnymi zaoeniami byo kontynuowanie gender mainstreamingu,
zwikszenie praw socjalnych, czy postawienie rwnoci wszystkich klas spoecznych, nawet kosztem
wolnoci. Jednym z wrcz absurdalnych zapisw owej karty jest zapis o rwnoci pci, brzmicy:
Naley zapewni rwno mczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w sprawach
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Zasada rwnoci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub
przyjmowaniu rodkw zapewniajcych specyficzne korzyci dla osb pci niedostatecznie
reprezentowanej.20 Znaczy to tyle, e s rwni i rwniejsi, cytujc Orwella. Dodatkowo Unia chce
nam narzuca chociaby akceptacj zwizkw partnerskich, pogldy na temat rwnouprawnienia, czy
decydowa, o moliwoci kary mierci. Nie rozpisujc si i nie wchodzc w rozwaania, czy owe
pogldy s tymi waciwymi, moim zdaniem o tym powinny decydowa narody i tylko na
obszarze sobie podlegym. yjemy w rnych kulturach, mamy rne wyznania, inn tradycj.
Wszystko to wpywa na pogldy danego narodu prba ujednolicenia wiatopogldu jest z gry
skazana na porak.
4. Czy aby to wina Unii?
Dosy czsto moemy spotka si z pogldami i wypowiedziami, ktre przypisuj Unii
Europejskiej praktycznie kad inwestycj i kad zmian na lepsze. Niewtpliwie 10 lat w Unii
wywaro olbrzymi wpyw na nasz kraj, lecz przypisywanie jej kadej zmiany to lekka przesada. Chyba
najlepszym przykadem jest moliwo wyjechania za granic.
Ukad z Schengen, ktry notabene powsta w roku 1985, czyli jeszcze przed powoaniem UE do
ycia, pozwala na przepyw ludzi i towarw bez kontroli granicznych. Obecnie wiele osb uwaa ten
ukad za integralna cz Federacji Europejskiej. Faktem jest, e traktat Lizboski wciela w siebie
cz acquis Ukadu z Schengen, lecz mona by w Schengen i nie by w Unii obie instytucje s od
siebie niezalene, bo mona nawet ograniczy swobodny przepyw osb w kraju (np. tak, jak zrobia
to Anglia). Czy nasze wstpienie ma zwizek z wstpieniem do tego ukadu by moe, ale
przypisywanie wycznie Unii tej zasugi jest bdne. Mona nie by w Unii, a by w Schengen.
Czsto idc ulic syszymy teorie, e gdyby nie Unia, to by drogi nie powstay, to by szkoa nie
zostaa zremontowana, Orlik by nie powsta, to by to, to by tamto. Dla mnie s to absurdalne tezy, i
dlatego te moe uyj nieco absurdalnych porwna. Takie pastwa jak Singapur, Kanada, Australia,
Hongkong, USA, Szwajcaria w Unii nie s, a jednak autostrady maj. Rozwijaj si, bogac. I
Heritage Foundation pokazuje, e nie jest to zasuga dotacji, wspfinansowania, ale zasuga
stosowania rozwiza wolnorynkowych i liberalizacji rynku. A Uni wolnorynkow nazwa ciko.
5. Jaka Unia by powinna?

Co prawda mona odnie wraenie, e ja nie chc Unii i to jest prawda, ale ja nie chc Unii
tylko w takiej formie w jakiej ona jest obecnie i do jakiej formy zmierza. Kilkanacie lat temu,
Margaret Thatcher powiedziaa, e Unia Europejska jest skazana na porak, bo jest czym
utopijnym, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistw. Projekt Schumana by wietn ide
strefa wolnego rynku, wsppracy gospodarczej i osigania rozwoju a to wszystko dla Europy. I ja
chc wanie takiej Unii. Obecnie, moim zdaniem, Federacja Europejska idzie w zym kierunku.
Wybory Europejskie 2014 pokazay, e coraz wicej ludzi nie chce Stanw Zjednoczonych Europy,
lecz siln i niezalen Europ Ojczyzn wiadczy o tym wynik Nigela Farage w Zjednoczonym
Krlestwie, zwycistwo pani le Pen we Francji, ponad 7% wyniku antyunijengo KNP w Polsce, czy
wyniki w caej Europie, poprzez grecki Zoty wit, wgierskim Jobbiku, koczc na Duskiej Partii
Ludowej. Nie wszystkie te ugrupowania chc reform cz z nich chce po prostu zlikwidowa Uni
Europejsk (c, moe to jedyne wyjcie?). Gospodarczo Unia si wali to fakt moe i Polska tego
nie odczuwa w wikszym stopniu, lecz kryzys strefy Euro pokaza, e ujednolicona gospodarka nie
jest dobrym wyjciem. Byoby wszystko w porzdku, gdyby Euro przyjo tylko kilka bogatych
krajw, o podobnym stanie gospodarki i fazie cyklu koniunkturalnego lecz przyjcie do strefy Euro
krajw rdziemnomorskich pokazao obywatelom, e Federalizacja nie dziaa. Kolejnym faktem
wpywajcym na niepowodzenie Unii Europejskiej jest fakt kompletnego otwarcia granic czynu tak
nieodpowiedzialnego, e moe on doprowadzi nawet do upadku owej instytucji. Europejczycy maj
do napywu muzumanw, wprowadzania Islamu i utrzymywania zasikami imigrantw. Co prawda
nie dotyczy to Polski (pki co), lecz na przykadzie Francji wida ogrom zagroenia a po wygranej
le Pen wida, e ludzie maj tego do.
Co Unia powinna zrobi, aby stan na nogi? Przede wszystkim zatrzyma federalizacj. Zacz
szanowa demokracj (mowa tu oczywicie o irlandzkim referendum dot. ratyfikacji traktatu z
Lizbony). Przesta dy do utopijnych i nierealnych projektw, jak Stany Zjednoczone Europy.
Wrci do swojej pierwotnej funkcji czyli stworzenia nie jednolitego, ale prawdziwie wolnego
rynku w ktrym nie obowizuj ca, istnieje dua konkurencja, a konsumenci na tym zyskuj. Moim
zdaniem Unia powinna w kocu przesta ingerowa w sprawy wiatopogldowe, czy stara si
gwarantowa mniejszociom dodatkowe prawa powinna pozosta jedynie w sferze gospodarczej. To
nie rwno, ale silna i bezpieczna gospodarka dadz nam dobrobyt. Unia Europejska powinna w
kocu porzuci stref Euro i powrci do narodowych walut Marki, Drachmy, Franka. Obecne czasy
pokazay nam, e wsplna waluta si nie sprawdza. Kolejnym wanym krokiem jest
odbiurokratyzowanie i zlikwidowanie wielu instytucji unijnych. Uwaam, e centrala powinna si
przenie do tylko jednego kraju albo Brukseli, albo Strashbourga. 2 siedziby s przesad
generujc olbrzymie koszty. Kolejnym krokiem, by moe najwaniejszym jest odstpienie od
Protokou z Kioto. Pacimy olbrzymie koszty emisji CO2, cakowicie niepotrzebnie ograniczamy
wydobycie wgla, ograniczamy nasz gospodark. To nie jest dobre wyjcie ekologicznym
wyjciem jest inwestowanie w atom. Takie traktaty jak Ukad z Schengen powinny zosta ograniczone
szczeglnie dla osb spoza Europy. Mwic najkrcej powinnimy powrci do takiej Unii, jakiej
chcia jej zaoyciel.

Oficjalny spot reklamowy 10 lat wietlnych 10 lat w Unii Europejskiej. rdo:


https://www.youtube.com/watch?v=pTZuH-Az4cc
2
rdo: GUS; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-w-gospodarce-narodowej-w-2012r-,3,10.html#archive
3
rdo: http://bi.gazeta.pl/im/6f/39/b8/z12073327Q,Inflacja-w-Polsce.jpg
4
rdo: http://www.wprost.pl/ar/148698/Sadowski-wprowadzmy-ustawe-Wilczka/
5
rdo: http://www.uwazamrze.pl/artykul/1015163.html
6
rdo: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_Szacunek_emigracji_z_Polski_lata_2004-2012_XI_2012.pdf
7
rdo: Ministerstwo Finansw, rdo: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dlugpubliczny

Strona 114 opracowania Gospodarka narodowa. rdo:


http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_07-08_06.pdf
9
Na rzecz prostoty oblicze przyjem sztywny kurs Euro, wynoszcy 4,2z.
10
rdo: Ministerstwo Finansw;
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1007802/TABELA+TRANSFERY+CZERWIEC+2014.pdf
11
rdo analizy: http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-europejskiej/prawda-i-falsz-o-dotacjach-z-ue/
12
Np. p. Tomasz Urba; rdo: http://www.uwazamrze.pl/artykul/981500.html?p=4
13
rdo: http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/producentom-mleka-groza-rekordowe-kary-zaprzekroczenie-kwot,104583.html
14
rdo: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/irracjonalna-walka-zarowkami-w-unii-europejskiej-trwa
15
rdo: http://biznes.onet.pl/ue-wycofuje-odkurzacze-o-duzej-mocy-utoniemy-w-kur,18490,5653800,newsdetal
16
rdo: http://wpolityce.pl/swiat/194091-swiatowa-stolica-lobbingu-w-brukseli-dziala-nawet-30-tyslobbystow-wiekszosc-pozostaje-w-ukryciu
17
rdo: http://januszpalikot.natemat.pl/85401,czy-polska-jest-suwerenna
18
rdo: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prezydent-podpisal-zmiane-konstytucji-dopuszczajacaekstradycje-Polakow,wid,8587275,wiadomosc.html?ticaid=1135d1&_ticrsn=3
19
rdo: http://www.uniaeuropejska.org/zmiana-statusu-unii-europejskiej-w-zgromadzeniu-ogolnymorganizacji-narodow-zjednoczonych
20
rdo: Karta Praw Podstawowych,
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue5/32000x121801.doc