Vous êtes sur la page 1sur 3

tiu chun vit nam

tcvn 3114 : 1993


Nhm H

B tng nng - Ph|ng php xc nh mi mn


Heavyweight concrete - Method for determination of abrasion

Tiu chun ny quy nh ph|ng php xc nh mi mn ca b tng nng.


tin th|ng xuyn i li gy ra (b tng |ng, tm lt va h, tm lt sn, b va, bc cu
thang, tay vn, b tng xil cha ...).
Tu theo iu kin lm vic ca kt cu, mi mn ca b tng |c tin hnh th trng
thi kh t nhin trong khng kh hoc bo ho n|c.
1. Thit b th
My mi kiu
- 2,
- 3 (hnh 1) hoc Beme (hnh 2) .
Cn k thut chnh xc ti 0,1g
Th|c kp c kh.
Ct mi
1.1. My mi kiu
hoc Beme c b phn ch yu l mt a gang quay trn vi vn
tc 30 1 vng/pht t trn mt mt phng nm ngang. a gang ny |c gn vi
mt my m vng t ngng my sau mi 30m |ng mi. Phn mi ca a l mt
v c th tho lp |c. Vnh mi ny ch |c php s dng khi trn mt mi
khng c cc vt lm su qu 0,5mm v rng qu 5mm. Trong tr|ng hp khng
tho mn cc yu cu trn, vnh mi phi |c lng li hoc thay bng vnh mi.
St trn vnh mi my lp mt (Beme
- 2 hoc hai
- 3) hp khun v mt
hoc hai n by t|ng ng. n by ny mt u l i trng, u kia l cn, cn
im ta th vo chnh trung tm mt trn ca vin mu. n by phi lun to
trn vin mu mt p lc khng i v bng 0,6 daN/cm2 trong sut qu trnh mi.
Lc ny |c hiu chnh bng c li ca qu i trng.

1.2. Ct mi |c s dng l ct tiu chun th xi mng theo TCVN 139:1964.


2. Chun b mu th
2.1. Ly v chun b 3 vin mu theo TCVN 3105 : 1993. Vin mu c th l vin c
hnh khi lp ph|ng kch th|c cnh 70,7mm hoc vin tr |ng knh bng chiu
TTTCXDVN TX

tiu chun vit nam

2.2.

tcvn 3114 : 1993

cao bng 70,7mm. Cc vin mu c khoan c kch th|c ln hn |c ct v cc


vin c kch th|c nh| trn.
Chn mt chu tc dng mi mn khi
s dng lm mt mi ca mu.

Hnh 2
1. a mi ; 2. n by ; 3. Mu th ; 4. i
trng; 5. Bnh rng chuyn ng ; 6. Bnh
; 7. Gi gi mu; 8. My m vng quay

2.3.
3.

3.2.

3.3.

3.4.

Kt cu sn phm yu cu th mu nghim thu trng thi no th mi mu ng


trng thi . Cch chun b mu v trng thi cn th thc hin theo iu 2.2
TCVN 3115 : 1993.
Tin hnh th
song song tng i ca mu lp ph|ng hoc hai |ng knh vung gc nhau ca
mu tr ri tnh din tch mt mu b mi.
Khi th mu kh t nhin trong khng kh th mi mu bng ct mi kh.
Trn vnh mi tri u 20g ct mi kh ri t mu vo khun sao cho mu c th c
ng |c t do theo ph|ng thng ng. Tip gi ta ca n by ln tm
vin mu v dng cc qu cn gia ti mu cho p lc 0,6 daN/cm2 .
Bt cho a quay. Sau 30m |ng mi (ng vi 28 vng quay my
hoc 22
vng quay my Beme) my t ng dng li. Qut b phn ct mi c, tri u trn
vnh mi 20g ct mi mi v li bt my cho a quay lm nh| vy 5 ln th mt
chu k vi tng s 150m |ng mi.
Sau mt chu k, nhc mu ra, xoay mu i 900 quanh trc thng ng ri li mi
mu vi chu k 150m |ng mi mi.

900 cng chiu vi ln tr|c. Sau nhc mu ra, lau sch ri em cn chnh xc ti
0,1g.
3.6.
Khi th mu trng thi bo ho n|c th dng mu ngm bo ho n|c v cng
lm theo cc iu 2.2 - 2.6 vi mt s thay i : tr|c khi tri ct, a mi |c lau
tr|c bng gi m; ct mi phi l ct |t to bng cch trn u 20g ct cho mt m
mi vi 15ml n|c; khi kt thc 4 chu k mi, mu |c ngm tr li vo n|c 30
pht, dng d m lau kh mt ngoi ri mi em cn.
4. Tnh kt qu
TTTCXDVN TX

tiu chun vit nam

tcvn 3114 : 1993

mi mn ca tng vin mu (Mm) |c tnh bng g/cm2 theo cng thc :

Mm

m0 m4
F

Trong :
m0 Khi l|ng mu tr|c khi th, tnh bng g;

5.

F Din tch mt mu b mi, tnh bng cm2.


mi mn ca b tng v trung bnh s hc ca ba kt qu th trn ba vin mu khi
cc kt qu ln v nh khng sai lch qu 15% so vi kt qu ca vin trung bnh. Nu
sai lch v|t qu 15% th b c hai kt qu ln v nh. mi mn ca b tng s l
kt qu th ca vin trung bnh cn li.
Bin bn th
Trong bin bn th ghi r :
- K hiu mu;
- Ngy v ni ly mu, ngy th;
- Trng thi mu th,
- Khi l|ng tng vin mu tr|c v sau khi th;
- mi mn ca tng vin v mi mn trung bnh.
- Ch k ca ng|i th.

TTTCXDVN TX